Lars Ville udnævnt til Årets Æresslagter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lars Ville udnævnt til Årets Æresslagter"

Transkript

1 TEMA: INTERNETHANDEL - OG NY INSPIRATION TIL MAD UD AF HUSET NR. 10 :: NOVEMBER 2013 fødevaremagasinet Lars Ville udnævnt til Årets Æresslagter :: SE SIDE 6 :: NYT FRA SPECIALFØDEVAREHANDELEN DETAIL PRODUCENTER LEVERANDØRER

2 :: XXXX :: SYNSPUNKT Torsten Buhl Direktør, Danske Slagtermestre Fornyelse i Fødevareministeriet Landsmøde, årets æresslagter, gennemførte HR-kurser, erhvervsuddannelser, onlinekurser og et portræt af en producent af leverpostej Her i novemberudgaven af Fødevaremagasinet kan du bl.a. læse om det netop overståede landsmøde herunder den nye bestyrelse, mulighederne for at forbedre erhvervsuddannelsernes image, onlinekurser i markedsføring, samt hvad virksomheden Royal Leverpostej i Lystrup ved Århus gør for udvikle og sælge virksomhedens produkter. FoodExpo 2014, nethandel, fødevarekonference, årets vildtret og meget andet Den marts 2014 afholdes Foodexpo messen i Herning, og du kan her i bladet læse lidt om nogle af de planlagte aktiviteter på messen. Læs om en slagtervirksomhed, der satser 100 % på nethandel. Debatten om mulighederne for at forbedre rammevilkårene for landbrug og slagterier har raset igennem den seneste tid. Læs om en netop overstået fødevarekonference om disse rammevilkår. Årets vildtret er fundet, og du kan også læse om årets kartoffelpris samt årets kantine. Næste udgivelse Fødevaremagasinet er på gaden igen den 16. december - lidt førend normalt, for at du forhåbentlig kan nå at læse bladet inden juledagene sætter ind. Synlighed i 2014 Det er tid til at planlægge markedsføringen for Gør din virksomhed synlig med tekstsideannoncer eller en annonce i brancheregisteret i Fødevaremagasinet, så når du ud til hele branchen. Kontakt annonceformidler Birthe Lyngsø på telefon eller på mail og få et godt tilbud på en annonceaftale i forbindelse med Foodexpo og for hele året 2014 i Fødevaremagasinet. Rigtig god læselyst! Redaktionen Fødevaremagasinet - målgruppe og læserprofil Fødevaremagasinet er det førende magasin for specialfødevarehandelen i Danmark. Magasinet udgives 11 gange om året og henvender sig til beslutningstagere, såvel som selvstændi- Temaerne for 2014 mediainformation 2014 Masser af gode grunde til at annoncere i Fødevaremagasinet JANUAR Uddannelse og efteruddannelse FEBRUAR Fødevaresikkerhed, hygiejne, rengøring og egenkontrol Optakt til FoodExpo 2014 MARTS FoodExpo 2014 ( marts) APRIL Vægte og kø-systemer MAJ Krydderier, marinader, alt til grillen og årstidens tilbehør JUNI Indeklima, køl, ventilation, varetransport og kølebiler AUGUST Indretning af detailhandel, kantine og restaurant, herunder dekoration, belysning, betalingssystemer, miljø og beklædning SEPTEMBER Fødevarekvalitet. Fokus på kød, ost, delikatesser og økologi Inspiration til mad ud af huset OKTOBER Håndværktøj, udstyr og maskiner til Fødevarefremstilling FoodTech 2014 (4.-6. november) NOVEMBER Automatiserede løsninger, fødevareemballage og sikkerhed samt handel på nettet og en gros handel DECEMBER Vi kigger ind i 2015 (og året der gik) ge forretningsdrivende, samt disponenter ansat i fødevarehandelen. Stof med tilknytning til fagene slagter, bager, fisk, ost, grønt og vin m.m. bliver behandlet, og der holdes øje med den brancheglidning, der finder sted i dagens Danmark, og den behandles i årets udgaver. Læsergrupper er politiske organer, større fødevarevirksomheder, organisationer, selvstændige slagtere, ostehandlere, fiskehandlere, bagere, delikatessebutikker, supermarkeder, brugsforeninger, købmænd, kantiner, restauranter, cateringvirksomheder, slagtehuse, slagterier, pølsefabrikker, forædlingsvirksom- og fødevarevirksomheder heder, kød en gros generelt. The Danish food magazine Fødevaremagasinet Fødevaremagasinet is published 11 times a year. As the leading magazine for the trade of fine food in Denmark, we are targeting decision-makers and independent traders in the entire food industry. Meat, butchers, bakers, fish, cheese, vegetables, beverage and organic food are subject to journalistic covering. Likewise, we are striving to reflect relevant market topics such as the gradual transition between sectors of the trade. Reader groups are political organizations, major food companies, independent butchers, cheese shops, fish shops, bakers, delicatessens, supermarkets, consumer cooperatives, restaurants, catering companies, slaughterhouses, sausage factories, food processors and wholesaler of meat. Udgivelsesplan 2014 NR. UDGIVELSESDATO DEADLINE FOR MATERIALE januar 1. januar februar 3. februar marts 3. marts april 1. april maj 1. maj juni 2. juni august 1. august september 1. september oktober 1. oktober november 3. november december 1. december Tekstsideannoncer Formater og priser (incl. 4 farve) excl. moms Betingelser Reklamationer, rettelser og standsninger skal ske skriftligt. Reklamationsretten bortfalder, hvis materialefristen overskrides. Fødevaremagasinet har ret til at afvise annoncer, der strider imod bladets interesser. Deadline Annoncer og redaktionelt stof skal være redaktionen i hænde senest den 30. i måneden inden stoffet ønskes bragt. Men i øvrigt henvises til udgivelsesplanen for fødevaremagasinet. Materialegodtgørelse Der ydes materialegodtgørelse ved færdigt elektronisk materiale. Tekniske informationer Alle annoncer bør afleveres elektronisk. Øvrige informationer vedr. kravspecifikationer for elektronisk materiale henvises til hjemmesiden: For materiale, der ikke overholder kravspecifikationerne vil efter behandling blive faktureret særskilt efter gældende timesats. Priser Vi forbeholder os ret til at ændre priserne uden varsel, som føl- Alle priser er angivet i d.kr. inkl. 4 farver og ekskl. moms. ge af afgiftsændringer, råvarefordyrelser o.l. Indstik: Tilbud gives. Profil annoncering Få præsenteret din virksomhed og/eller produkt med en ny og spændende indgangsvinkel. Bagside + tilhørende 2 profilsider kr ,- journalister Profilsiderne vil blive udarbejdet i samarbejde med en af vore Gentagelsesrabat 5 indrykninger 5% 10 indrykninger 10% Gentagelsesrabatter opnås ved bestilling i fast ordre inden for en periode på 12 måneder. Ovenstående priser er gældende for bestilling af annoncer til indrykning fra 1. januar Bagside (150 x 297 mm) Pris kr ,- 1/2 side i tværformat (190 x 127,5 mm) Pris kr ,- 1/4 side (92,5 x 127,5 mm) Pris kr ,- Annoncer Birthe Lyngsø Teglgårdsvej Charlottenlund Tlf /1 side (190 x 260 mm) Pris kr ,- 1/2 side i højformat (92,5 x 260 mm) Pris kr ,- 1/4 side (43,75 x 260 mm) Pris kr ,- (43,5 x 61,5 mm) Pris (farve) kr. 625,- Pris (s/h) kr. 440,- (43,5 x 128 mm) Pris (farve) kr ,- Pris (s/h) kr. 880,- 1/1 side til kant (210 x 297 mm +3 mm til beskæring) 1/3 side i tværfomat (190 x 83 mm) Pris kr ,- 1/8 side (92,5 x 61 mm) Pris kr ,- Leverandørlisten Det er ikke bare julen, der stunder til hvad den forhåbentlig gør med gode udsigter til masser af hygge og dertil hørende delikatesser! Der er også ved at være tid til at tænke over, hvordan fødevarekontrollen kan indrettes i fremtiden. I 2009 indgik samtlige partier i Folketinget et fireårigt fødevareforlig, som på det tidspunkt indebar klare forbedringer i forhold til den hidtidige kontrol. I stedet for at skyde med spredehagl, gik man delvis over til at målrette kontrollen, så man f.eks. nu kun i meget begrænset omfang tager på kontrolbesøg hos cykelhandlere. Også ostehandlere får generelt sjældnere besøg, og kontrollen har nu i betydeligt omfang karakter af kampagner. Som imidlertid allerede Poul Nyrup Rasmussen sagde: Kan vi ikke gøre det lidt bedre? Sådan har de også spurgt sig i Fødevareministeriet, som nu har fået en minister, der er optaget af, at myndighederne generelt støtter vækst og udvikling, selvfølgelig under forudsætning af, at fødevaresikkerheden er i orden. Karen Hækkerup (S) udtalte således den 15. oktober i dagbladet Børsen: Som socialminister elskede jeg at bruge pengene på en masse mennesker, som det virkelig betød noget for. Nu står jeg med et erhverv, hvis eksport og indtægter er mere end dobbelt så store som alt det, vi brugte på socialområdet. Men uden de indtægter kunne vores velfærdssamfund ikke bestå. Og så skal vi saftsusemig også sørge for, at vilkårene for dem er i orden. Det er skønne toner, som aldrig før har været slået an af en fødevareminister og inden jul følger hun op med en vækstplan for fødevareområdet. Det er en diametralt modsat politik end den, som den konservative Lars Barfoed førte som familie- og forbrugerminister midt i 00 erne med nultoleranceplan og en grundlæggende vi-skalkomme-efter-dig-holdning til fødevareproducenter. En vigtig opgave for Danske Slagtermestre og Ostehandlerforeningen for Danmark og andre, der repræsenterer små og mellemstore fødevarevirksomheder, bliver nu at sikre, at det ikke kun er de store, eksporttunge virksomheder, som nyder regeringens gunst, sådan som da miljøminister Ida Auken (SF) for nylig fik vedtaget store rabatter på spildevandsafgift, men kun for nogle få, meget store virksomheder. Denne klare konkurrenceforvridning har vi klaget over til EU Kommissionen, men det bedste vil jo være at undgå den slags sager, og derfor håber vi, at fødevareministeren er mere lydhør over for små og mellemstore virksomheders vilkår end miljøministeren er, når der nu skal tænkes stort om fremtiden. Vi kan i hvert fald glæde os over, at Fødevareministeriet tænker særdeles gode tanker om, hvad et nyt fødevareforlig kan indeholde. Jeg citerer i flæng fra et inspirationsmateriale fra ministeriet til en temadag for nylig om fremtidens fødevarekontrol: Hvordan kan vi indrette kontrollen, så den i højere grad fremmer iværksætteri? Bør kontrollen udelukkende målrettes dér, hvor risikoen er størst, og hvor der modtages forbrugeranmeldelser? Er løsningen at indføre en regelgaranti hvis det kan lade sig gøre i Tyskland og Polen, er det også o.k. i Danmark? Det er opløftende, nye toner fra Fødevareministeriet! 2 :: fødevaremagasinet :: Nr. 10 :: November 2013 ::

3 :: INDHOLD :: Redaktionen / annoncer / produktion: Grafisk Produktion Odense ApS Peder Skrams Vej Odense SØ Tlf Ansvarshavende: Per Aaskov Karlsen Journalist: Eivind Sønderborg Johansen 6 Danske Slagtermestres landsmøde: Lars Ville udnævnt til Årets Æresslagter Provokerende, konstruktiv, lyttende, beskeden, men karismatisk, ordholdende, kreativ, en holdspiller og humoristisk Annoncer: Birthe Lyngsø Bi-Press Teglgårdsvej Charlottenlund Telefon : Mail: Annoncer og redaktionelt stof skal være redaktionen i hænde senest den første hverdag i udgivelsesmåneden. Abonnement: Indland kr. 675,00 + moms årligt Udland kr. 850,00 + moms årligt Abonnementet kan opsiges med en måneds skriftlig varsel til udgangen af et kalenderår. Fødevaremagasinet udkommer 11 gange årligt ikke i juli måned. Mediainformation kan rekvireres. Læsere: Fødevaremagasinet er det førende magasin for specialfødevarehandelen. Magasinet henvender sig til beslutningstagere, såvel som selvstændige forretningsdrivende som disponenter, ansat i fødevarehandelen. Politiske organer, større fødevarevirksomheder, organisationer m.m. er ligeledes læsere af Fødevaremagasinet. Stof med tilknytning til fagene slagter, bager, fisk, ost, grønt og vin m.m. bliver behandlet journalistisk objektivt i årets udgaver. 11 Lær markedsføring og produktudvikling online Får mere ud af din forretning og tjene flere penge. Det er ideen bag et nyt program til e-læring, som Slagteriskolen i Roskilde netop har lanceret på nettet i en dansk udgave og tilbyder ganske gratis 12 De kan lave leverpostej i Lystrup De vigtigste ingredienser i Royal Leverpostej A/S er den menneskelige faktor, en stab af dedikerede medarbejdere, der ønsker at lave den bedste kvalitet på markedet Fejl og reklamationer: Eventuelle reklamationer rettes skriftligt senest 5 dage efter udgivelsen. Evt. dekort kan ikke overstige annoncens aftalte pris. Det må accepteres, at mindre farveafvigelser fra modtaget farve-print kan forekomme. Erstatningskrav på grund af fejl vedr. annoncer kan på ingen måde gøres gældende. Forsidefoto: Leif Wilson Laustsen udnævnte Lars Ville til Årets Æresslagter på Danske Slagtermestres landsmøde 2013 i Sæby. 19 Foodexpo 2014 er lige om lidt Antallet af udstillere og dermed sikkert også antallet af besøgende ser ud til at nå nye højder på den kommende Foodexpo messe ISSN :: fødevaremagasinet :: TEMA : Internethandel - og ny inspiration til mad ud af huset :: 3

4 :: AKTUELT :: Det overskud, der allerede er oparbejdet, tilbagebetales til slagtehusene inden den 1. april 2014 Formandens beretning: Et år med masser af succes Afskaffelse af fedtafgiften og reduktion af omkostninger til dyrlægekontrol er nogle af de markante forbedringer, DSM har været med til at hente hjem til fordel for branchens virksomheder Eivind Sønderborg Johansen Danske Slagtermestre, DSM, har om nogen kæmpet for at få den forkætrede fedtafgift taget af bordet. Det skete bl.a. i form af et sagsanlæg mod staten for at have indført en konkurrenceforvridende afgift i strid med gældende EU-regler. Med vedtagelsen af finansloven for 2013 blev afgiften skrottet definitivt. Inden sagen nåede at komme for retten, valgte staten at indgå et forlig med DSM. Det betød, at organisationen fik dækket sine samlede omkostninger i sagen på kr. + moms. I sin beretning på Danske Slagtemestres landsmøde den oktober kaldte formanden, slagtermester Leif Wilson Laustsen, udfaldet af sagen for en juridisk kæmpesucces for organisationen. Prisfald på dyrlægebesøg En anden DSM-succes, som Wilson Laustsen omtalte i sin beretning, er, at slagteriers og slagtehuses omkostninger til obligatoriske dyrlægebesøg nu falder med 41 pct., efter at virksomhederne i første omgang havde fået pålagt en stigning på 58 procent på dyrlægeregningen. Dermed falder gebyret faktisk mere, end det steg. - Slagtehusene skal som led i en ny ordning betale 300 kr. i startgebyr, når de ringer efter dyrlægen. Det har fået dem til at ændre praksis, så de nu samler flere dyr end tidligere, inden de griber telefonen. Det er den væsentligste årsag til, at gebyrordningen er begyndt at give overskud, og det derfor er muligt at reducere taksterne med 41 procent fra årsskiftet. Det overskud, der allerede er oparbejdet, tilbagebetales til slagtehusene inden den 1. april Ideen til startgebyret er DSM s, sagde Leif Wilson Laustsen i sin beretning. Retssag om vandafgift overvejes For øjeblikket overvejer DSM, om organisationen skal indlede en retssag mod staten om de nye vandafledningsafgifter, der træder i kraft den 1. januar 2014 som led i regeringens Vækstplan DK. - Grundlæggende er vækstplanen god, påpegede Leif Wilson Laustsen, men lige netop afledningsafgiften er sat sammen på en sådan 4 :: fødevaremagasinet :: Nr. 10 :: November 2013 ::

5 :: AKTUELT :: Den skriftlige beretning for DSM s virksomhed måde, at den giver store vandforbrugende virksomheder en langt større rabat på vandafledning, end små virksomheder kan opnå. Mindre virksomheder, der udleder mellem m 3 spildevand årligt får 20 pct. rabat, mens store virksomheder med en udledning på over m 3 årligt kan hente en rabat på 60 pct. - Omregnet til slagtesvin betyder det, at små slagterier kan opnå en rabat på 3 pct. pr. svin, mellemstore 10 pct. og de helt store 55 pct. Ifølge vor opfattelse er det en klart konkurrenceforvridende rabat og ulovlig statsstøtte til store virksomheder på bekostning af de små, understregde Leif Wilson Laustsen. Danske Slagtermestre har derfor klaget til EU-kommissionen over den ulovlige statsstøtte, efter at Miljøministeriet har afvist at ændre rabatordningen. Indkøbsforening for industrimedlemmer I formandsberetningen på landsmødet omtalte Leif Wilson Laustsen en række nye medlemstiltag, bl.a. en indkøbsforening for industrimedlemmer. Foreningen har indtil videre hentet klækkelige besparelser på indkøb af pap, og der er nye aftaler på vej om folie, tøjvask og transport. Flere servicetilbud til medlemmerne Andre nye tiltag er DSM+, som er et tilbud til slagter- og ostebutikker om rådgivning om alle forhold, der har med ansættelse at gøre. DSM Consult har lanceret et tilbud om et årligt tjek af virksomhedernes egenkontrol, mens DSM Regnskab holder styr på regnskaber og budgetter for indtil videre 17 butikker. Et nyt skud på stammen er en aftale med Jysk Vikarservice om at skaffe kvalificerede vikarer til en favorabel pris; et tilbud som alle medlemmer af Danske Slagtermestre og Ostehandlerforeningen for Danmark kan gøre brug af. Nye overenskomster i 2014 I sin beretning pegede Leif Wilson Laustsen også på, at forhandlingen af nye overenskomster med NNF, HK Handel og 3F er en de store opgaver for DSM i den kommende tid. Den nye bestyrelse i Danske Slagtermestre. Fra venstre ses Direktør for DSM Torsten Buhl; Kurt Møller Delika A/S; Peter Høgh, Royal Leverpostej; Leif Wilson Laustsen, Assens; Ole Thøgersen, Hvidbjerg; Karsten Andersen, Holbæk; Tom Munkholm, Vejle; Kennet Hansen, Osted; Lars Ville Jensen, Hejls. Som suppleanter blev valgt i prioriteret rækkefølge (ikke på billedet) Christian Maltesen, Birkerød; Rene S. Madsen, Viborg og Niels Hørlyck, Svendborg Slagtehus. Torben Nedergaard, Hørning, valgte at træde ud af bestyrelsen efter 5 års loyal og ihærdig indsats. Her modtager Torben velfortjent blomster for sin mangeårige indsats i DSM s bestyrelse. :: fødevaremagasinet :: TEMA : Internethandel - og ny inspiration til mad ud af huset :: 5

6 :: AKTUELT :: Lars Ville Jensen, Årets Æresslagter Danske Slagtermestres landsmøde: Lars Ville udnævnt til Årets Æresslagter Provokerende, konstruktiv, lyttende, beskeden, men karismatisk, ordholdende, kreativ, en holdspiller og humoristisk. Det var nogle af de positive ord, som Danske Slagtermestres formand, Leif Wilson Laustsen brugte, da han på foreningens landsmøde i Sæby sidst i oktober skulle give en karakteristik af slagtermester og medlem af Danske Slagtermestres bestyrelse, Lars Ville Jensen, der på mødet blev kåret som Årets Æresslagter I sin begrundelse for udnævnelsen af Lars Ville, der sammen med hustruen Gitte driver Villes Slagtehus og Gårdbutik i Hejls i Sydjylland, sagde Leif Wilson Laustsen bl.a.: Beskeden og karismatisk - Du er i bund og grund en beskeden person, som ikke synes, at der skal gøres noget særligt væsen af dig. Og samtidig er du meget karismatisk. Det er en sjælden kombination, som betyder, at du stille og roligt får din vilje igennem i de fleste sammenhænge; nogle gange uden at man opdager, at det egentlig var dig, der ville det sådan. - I bestyrelsen har vi f.eks. oplevet det i forbindelse med de såkaldte DAKA-penge, der en overgang gav anledning til stor uenighed og heftige diskussioner i medlemskredsen. Det var ikke kun dig, der bidrog til at lande den sag fornuftigt, men det var dig, der var ude og tage diskussionerne med dine slagtehuskolleger og skabe den ro på bagsmækken, som der siden har været om den sag. - En del af løsningen blev, at vi bruger nogle af pengene på at markedsføre slagtehusene med en ny hjemmeside og foldere til de enkelte slagtehuse. Det har du en hovedaktie i. Skaber korpsånd Det er en sjælden kombination, som betyder, at du stille og roligt får din vilje igennem i de fleste sammenhænge Du er i det hele taget en holdspiller, der formår at skabe korpsånd og dynamik omkring dig. Det nyder vi stor glæde af i DSM, ikke mindst i Slagtehusudvalget. - Men du er også en provokatør, når det tager dig. Du kan godt lide en god diskussion, og dem har vi to også haft et par stykker af i bestyrelsen. Det har ikke været nogen skade til. Tværtimod, for vi kan begge se værdien i sammenholdet, og når man har det grundsyn, kan det være godt at udfordre hinandens argumenter, for så ender det som regel med, at man bliver enige om noget bedre. Jeg tror, at du er den første ejer af et slagtehus, der bliver Æresslagter. Det er en pris, der traditionelt er gået til butikkerne. Sidste år blev det så et industrimedlem Slagter Theilgaard i Esbjerg og i år altså et slagtehus. Men jo da: Både Slagter Theilgaard og du har jo butikker. Du og din hustru Gitte har endda en GÅRDbutik med masser af kunder, selv om du jo så også har en gård og bor ude på landet. Det er oven i købet sket et par gange, at I haft prominente besøg. I har åbnet jeres hjem og virksomhed for ministre og højt rangerende embedsmænd til fremme af fællesskabets interesser. Jeg ved, at de besøg har haft stor betydning og gjort gode indtryk. Også det vil jeg gerne takke jer for på branchens og DSM s vegne, lød det fra DSM s formand. 6 :: fødevaremagasinet :: Nr. 10 :: November 2013 ::

7 :: AKTUELT :: Slagtermestre med til at knække cancer Under en fest i forbindelse med Danske Slagtermestres landsmøde sidst i oktober var der ikke bare plads til festlighed, mens også et mere alvorligt indslag, idet deltagerne i landsmødet samlede ind til kampagnen Knæk Cancer, som Kræftens Bekæmpelse står bag. Der blev samlet ikke mindre end kroner ind til det gode formål. Kræftens Bekæm Glæd dig til tre inspirerende dage og få en forsmag på hele Danmarks spisekammer marts 2014 Læs mere og print dit gratis adgangskort på foodexpo.dk Scan koden og læg aftalen i din smartphonekalender 190x80_Foedevarer_FE14_MBK.indd 1 01/11/ :: fødevaremagasinet :: TEMA : Internethandel - og ny inspiration til mad ud af huset :: 7

8 :: AKTUELT :: Lokale råvarer og hele dyr Årets Kantinepris går til køkkenchef Kristian Madsen hos Rosendahl Design Group A/S, der med sin store passion for mad giver medarbejderne hos Rosendahl Design Group en god frokostoplevelse hver dag, skriver Landbrug & Fødevarer i en pressemeddelelse. For tiende gang uddelte Landbrug & Fødevarer Kantineprisen til en vinder, der gør det lidt sjovere for medarbejderne at gå til frokost. Der var skarp konkurrence til det sidste, men efter juryen havde været på hemmeligt besøg hos de fire nominerede, var de ikke længere i tvivl. Årets pris skulle gå til Kristian Madsen, der ene mand står for Rosendahl Design Groups kantine i Hørsholm. Kantinen drives af Meyer Kantiner A/S. - Kristian Madsen har virkelig forstået, hvordan man gør en kantine til et sted, hvor man gerne vil spise sin mad hver dag. Med udgangspunkt i dygtigt håndværk tilbereder han mad, der både tilfredsstiller maven og øjet samtidig med, han udfordrer brugerne af kantinen på nye tendenser og råvarer. Man kan tydeligt mærke hans passion for mad på buffeten, siger seniorkonsulent Vickie Kristensen fra Landbrug & Fødevarer, der er ansvarlig for Kantineprisen. I udvælgelsen af vinderen af årets kantinepris er der lagt vægt på mere end bare god mad. Kantinen skal også vise, at den lever op til temaet Måltid med mening og dermed blandt andet har en holdning til og forståelse for danske råvarer, økologi, bæredygtighed samt evnen til at gribe forandringer og tendenser inden for den kulinariske verden. Også her lever Kristian Madsens mad og madlavning helt op til temaet. - Kristian tænker hele vejen fra jord til bord, når han tilbereder mad. Han køber hele dyr og udskærer selv, så alle dele bliver brugt, og der bliver mindre madspild. Han bruger de råvarer, der er i sæson, og han er meget kvalitetsbevidst i sit valg af råvarer. Så man kan klart sige, at i Rosendahl Design Groups kantine bliver der serveret Måltid med mening, siger Vickie Kristensen. Kristian Madsen blev kåret og hyldet som vinder af Kantineprisen torsdag den 31. oktober ved en reception hos Landbrug & Fødevarer på Axelborg i København. Formålet med Kantineprisen er anerkendelse til kantinerne i Danmark, der med ildsjæl indestår for faglighed og innovation og dermed højner kantinefaget og fremmer den gode håndværksmæssige kvalitet. De nominerede var ud over Rosendahl DesignGroup i Hørsholm: Kantineleder Christian Fangholm Bak, Carnegie Bank A/S, København Køkkenchef Stine Kikkenborg, TREFOR, Kolding Kantineleder Troels Jensen, Vestas Wind Systems A/S, Aarhus Tidligere vindere af kantineprisen: 2012: Køkkenchef Mikkel Karstad, Horten Advokatpartnerselskab 2011: Kantinechef Helge Heilskov Kristensen, ATP Hillerød 2010: Køkkenchef Paw Hay hos Biogen Idec 2009: Kristina Kristensen, Kantinechef i Vestas Technology R&D i Århus 2009: (Specialprisen) Ghita Parry, Kost og Ernæringsforbundet 2008: Sunde borebisser på Syd Arne 2007: Kantinechef Ole K. Jørgensen, Morgenavisen Jyllands-Posten 2006: NESAs personalerestaurant 2005: Jyske Banks kantine Søstjernen. 2004: Hanne Kristensen og personale på Republica, Albertslund 8 :: fødevaremagasinet :: Nr. 10 :: November 2013 ::

9 :: AKTUELT :: Karina & Jonna s klumme Løntilskud til voksenelever Elever, der ved uddannelsesstart er fyldt 25 år, betragtes som voksenelever. Det har ingen betydning, at en elev fylder 25 år i sin læretid eleven er kun voksenelev, hvis han/ hun er det fra uddannelsesstart. Indgå en uddannelsesaftale med en ufaglært medarbejder eller en ledig og få et løntilskud! Der er nogle krav, der skal være opfyldte: Eleven skal være over 25 år ved uddannelses påbegyndelse Eleven må ikke have en uddannelse i forvejen såfremt vedkommende har en uddannelse må denne ikke være anvendt i 5 år. Dog er der undtagelser nemlig hvis der er en vis længde ledighed. Det kan være vanskeligt, at gennemskue om eleven lever op til ovenstående om uddannelse, men få eventuelt eleven til selv at undersøge disse betingelser i jobcentret. Hvis eleven lever op til ovenstående er fordelene: Du får tilskud på 30 kr. i timen til voksenelevens løn i praktikperioderne i de første 2 år af uddannelsen. Tilskudsperioden er 2 år - dog op til 4 år for unge mellem 25 og 29 år, som kommer fra ledighed. I skoleperioderne er der mulighed for at få tilskud fra AUB, hvor tilskuddet i 2013 udgjorde kr. pr. uge. For at ansøge om løntilskud skal du udfylde en særlig ansøgningsblanket ansøgning om tilskud til voksenlærling (AB 501), der indsendes til jobcentret beliggende i virksomhedens kommune! Blanketten kan rekvireres samme sted eller på Vær opmærksom på at denne ansøgning skal indsendes senest én måned efter uddannelsesaftalen er påbegyndt. Når først løntilskuddet er bevilliget kan virksomheden anmode om udbetaling af tilskud til voksenlærling (AB 505) ved hver lønkørsel. Husk ved ansættelse af en voksenelev at vi på butiksområdet har en særlig aftale med Fødevareforbundet NNF. Henvend dig derfor til sekretariatet, inden du ansætter en voksenelev. DANMARKS BEDSTE JULEAND Gråsten Berberie Gourmet And Kåret til Danmarks bedste And Danmarks Bedste Juleand Dommernes vurdering: Bedste smag Mør og saftig Mager og kødfuld Unik og delikat smag Mere velfærd Mere kvalitet Mere smag Gråsten Fjerkræ A/S Kværsgade Gråsten Telefon: Skal bestilles nu! Ikke halal slagtet :: fødevaremagasinet :: TEMA : Internethandel - og ny inspiration til mad ud af huset :: 9

10 :: :: AKTUELT XXXX :: :: Danske Slagtermestre: Erhvervsuddannelsernes image skal forbedres *Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) vejleder om valg af uddannelse og erhverv. Vejledningen tilbydes elever i folkeskolens ældste klasser og frie/private skolers ældste klasser samt alle unge under 25 år, som ikke er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse. UU centrene er de fleste steder oprettet som et samarbejde mellem flere kommuner. De har typisk et center, hvor der blandt andet gives vejledning til unge uden tilknytning til et uddannelsessted. UU centrene besluttede i marts 2010 at etablere et fælles udviklingscenter, og 16. august 2010 åbnede UUUC Ungdommens Uddannelsesvejlednings Udviklingscenter. Siden har UUUC skiftet navn og hedder nu UU DANMARK. Hovedformålet med UU DAN- MARK er at skabe koordination og udvikling af og mellem Danmarks UU centre. Der skal gøres op med myten om, at det er de bogligst svageste elever, der søger ind på håndværksuddannelserne Erhvervsuddannelserne lider under, at mange unge ser det almene gymnasium som det bedste udgangspunkt for et godt arbejdsliv. Der er tilsyneladende både blandt de unge, deres forældre og måske også deres lærere en opfattelse af, at der er langt større prestige i at vælge en gymnasial og senere en akademisk uddannelse i stedet for en erhvervsuddannelse. I Danske Slagtermestre har der været overvejelser om, hvorvidt UUvejledernes* kendskab til håndværksfagene er stort nok til at sikre, at de ydes fuld retfærdighed i markedsføringen sammenlignet med de akademiske uddannelser. Spørgsmålet er derfor, og om flere unge ville have valgt en håndværksuddannelse, hvis de havde fået et retvisende billede af, hvad der ligger af muligheder i disse uddannelser. Som led i afklaringen af det spørgsmål holdt Danske Slagtermestre sidst i september et møde med vejledere fra landets UU-centre og en repræsentant fra Slagteriskolen i Roskilde.. UU-vejledere ved, hvad de snakker om Drøftelserne på mødet demonstrerede tydeligt, at UU-vejlederne har et indgående kendskab til håndværksfagene og på ingen måde forfordeler uddannelserne, når de vejleder unge om erhvervsvalg. Det var derimod UU-vejledernes opfattelse, at håndværksfagene og skolerne har et selvskabt problem, idet både og skoler og fag ofte fremhæver, at det er de svageste elever, der søger ind på erhvervsuddannelserne. Det er iflg. UU-vejlederne en væsentlig årsag til, at mange forældre fravælger en erhvervsuddannelse for deres børn. Eleverne skal møde faget Ifølge UU-vejlederne vil en større søgning til håndværksuddannelserne kræve, at fagenes image forbedres. Vejlederne understregede samtidig vigtigheden af, at eleverne på erhvervsskolerne møder faget og ikke bøgerne, når de starter på et skoleforløb. Grundforløbene bliver generelt mere og mere boglige, og det kan derfor virke skræmmende på skoletrætte unge at starte på et forløb. På mødet blev det besluttet, at indlede et formaliseret samarbejde mellem håndværksfagenes organisationer, bl.a. Danske Slagtermestre, og UU-vejlederne foruden erhvervsskolerne. 10 :: fødevaremagasinet :: Nr. 10 :: November 2013 ::

11 :: PORTRÆT :: XXX :: :: Skærmbillede fra programmet. Lær markedsføring og produktudvikling online Får mere ud af din forretning og tjene flere penge. Det er ideen bag et nyt program til e-læring, som Slagteriskolen i Roskilde netop har lanceret på nettet i en dansk udgave og tilbyder ganske gratis Eivind Sønderborg Johansen Det nye online-kursus er blevet til som led i et EU-projekt under overskriften, Styrkelse af den lokale kødforsyningskæde. Projektleder Karen Wahlgreen, Slagteriskolen i Roskilde oplyser, at det netbaserede undervisningsprogram tager afsæt i slagterbutikker og mindre kødproducenter, men at programmet nemt kan anvendes af alle små og mellemstore virksomheder i fødevarebranchen, fx ostebutikker. Inspiration og ny viden - Kurset giver slagtermestre og andre mulighed for at hente ny inspiration og viden om forretningsudvikling og øget salg gennem innovation og markedsføring. Det overordnede mål med e-læringen på nettet er, at give slagterforretninger og små kødproducenter bedre mulighed for at overleve og trives i et stadig mere konkurrencepræget marked, siger Karen Wahlgreen. Det netbaserede undervisningsprogram består af fem moduler med Kurset giver slagtermestre og andre mulighed for at få hente ny inspiration og viden overskrifterne: 1) The big picture forståelse af lokale kødforsyningskæder, 2) Din vejviser til at tiltrække flere kunder sådan sælger du mere kød, 3) Sådan opbygger du en topmoderne slagterforretning, 4) Forny din forretning Gør det, du er god til, bedre, 5) Nye produkter = ny profit. De fem moduler kan gennemgås separat eller i sin helhed alt efter den enkelte kursists behov. Modulerne er bygget op på en sådan måde, at deres indhold og form er så tæt på virkeligheden i branchen som muligt. Alle kan være med - Ofte har ledere af små og mellemstore virksomheder hverken tid eller økonomiske ressourcer til at deltage i kurser væk fra deres forretning, så derfor har vi haft fokus på, at e-læring hjemme bag skærmen som en praktisk og overkommelig løsning for den lille virksomhed, siger Karen Wahlgreen. Programmet kan også bruges af undervisere, og der er i den forbindelse udarbejdet et supplerende undervisningsmateriale, som de kan støtte sig til. Slagteriskolen i Roskilde er den eneste danske partner i EU-projekt, der også har deltagelse fra Spanien, Irland, Finland og England. Slagteriskolen har stået for en analyse af uddannelsesbehovet blandt små og mellemstore virksomheder i kødforsyningsbranchen i deltagerlandene. Kurset fås også på DVD De fem moduler findes i et begrænset oplag på DVD og kan rekvireres ved henvendelse til Karen Wahlgreen, Uddannelsescentret i Roskilde Slagteriskolen ucr.dk tlf Kurset kan hentes online på: www. slmsc-project.eu/da/ :: fødevaremagasinet :: TEMA : Internethandel - og ny inspiration til mad ud af huset :: 11

12 :: :: PORTRÆT XXXX :: :: 1 2 De kan Eivind Sønderborg Johansen De vigtigste ingredienser i Royal Leverpostej A/S er den menneskelige faktor, en stab af dedikerede medarbejdere, der ønsker at lave den bedste kvalitet på markedet. Sådan står der på Royal Leverpostejs hjemmeside, og virksomhedens indehaver, Peter Høgh, er ikke i tvivl om, at det gælder om at have kompetente medarbejdere for at få succes. Hos Royal Leverpostej er den menneskelige faktor og den rigtige krydderiblanding de vigtigste ingredienser i et godt produkt En professionel stab er alfa og omega - Hvis ikke vi havde de rigtige medarbejdere, kunne vi ikke lave de rigtige produkter af den højeste kvalitet. Heldigvis har vi en dygtig og meget professionel stab, der grundlæggende ved, hvad det handler om, når der skal produceres god leverpostej efter de højeste standarder for hygiejne og skrap kvalitetskontrol, forklarer Peter Høgh og uddyber: 12 :: fødevaremagasinet :: Nr. 10 :: November 2013 ::

13 :: PORTRÆT :: lave leverpostej i Lystrup - Som en lille virksomhed kan vi skille os ud og klare os i konkurrencen med de store, fordi vi er fleksible og lynhurtigt kan omstille os til at producere lige netop det produkt, som kunden efterspørger. Lille virksomhed med vokseværk Royal leverpostej er så vist en lille virksomhed, selv om den har haft vokseværk, siden starten i Dengang og indtil 1997 var der to mand, der producerede leverpostej på 50 m 2 i Aarhus midtby. I dag har Peter Høgh seks faglærte slagtere og to ufaglærte medarbejdere i sit brød i en virksomhed på 1200 m 2 i den århusianske forstad Lystrup, hvor Royal Leverpostej har haft sin produktion siden Firmaet har for nyligt taget en ny kontortilbygning på 200 m 2 i brug, så de gamle kontorlokaler nu er ombygget og inddraget til produktion. Gearet til vækst - Vi er gearet til vækst og har automatiseret produktionen meget. Det gør det muligt for os at levere til de rigtige salgspriser, påpeger Peter Høgh. Flere tons leverpostej om ugen Hver eneste uge sender virksomheden adskillige tons leverpostej af sted til kunderne. For øjeblikket er målet at få flere cateringgrossister ind med bl.a. kantiner som kunder. Aftagerne af produkterne fra Royal Leverpostej er supermarkedskæder, enkeltmandsejede supermarkeder og detailslagtere. Ingen hyldevarer - Vi har ingen færdige hyldevarer i virksomheden. Vi giver den enkelte kunde sin helt egen opskrift, som vi ikke producerer til andre. Vi leverer vores levepostejer nedfrosne og rå. Så kan butikkerne enten selv bage dem færdige eller sælge dem frosne og ubagte til deres kunder, fortæller Peter Høgh. Friske råvarer og gode krydderier - Vi fokuserer især på friske råvarer i kombination med rigtige krydderiblandinger, som vi har et godt samarbejde med krydderileverandørerne om, siger Peter Høgh. Han oplyser videre, at Royal Leverepostej har forsøgt sig med forskellige nyheder inden for leverpostej, for eksempel en fedtfattig variant, men det er de mere klassiske typer, der går bedst. Julemad fra Royal leverpostej Det er først og fremmest leverpostej i tonsvis, der ryger ud til kunderne, men til jul producerer virksomheden i Lystrup også mere sæsonbestemte produkter som sylte og rullepølse. 1 Det er først og fremmest leverpostej i tonsvis, der ryger ud til kunderne, men til jul producerer virksomheden i Lystrup også mere sæsonbestemte produkter som sylte og rullepølse. 2 Royal Leverpostej har udvidet med en ny administrationsbygning på 200 m 2 i Der sendes flere tons leverpostej ud af fabrikken i Lystrup hver uge. 4 - Som en lille virksomhed kan vi skille os ud og klare os i konkurrencen med de store, fordi vi er fleksible og lynhurtigt kan omstille os, siger Peter Høgh. 5 De vigtigste ingredienser i Royal Leverpostej A/S er den menneskelige faktor, en stab af dedikerede medarbejdere, der ønsker at lave den bedste kvalitet på markedet, står der på Royal Leverpostejs hjemmeside. :: fødevaremagasinet :: TEMA : Internethandel - og ny inspiration til mad ud af huset :: 13

14 :: TEMA :: :: Internethandel - og ny inspiration til mad ud af huset :: Kødpakke fra grisogko.dk Slagter har droppet detailbutik til fordel for nethandel Grisogko.dk har kørt med underskud siden starten i 2009, men det bliver mindre år for år, og både virksomhedens indehavere og eksterne investorer tror fortsat på ideen om at sælge slagtervarer på nettet Eivind Sønderborg Johansen Grisogko.dk i Haderslev er en slagterforretning uden butik, for det er en ren internetbaseret virksomhed, der leverer kød og pålæg overalt i landet. Slagtermester Johnny Hejsel og hans kompagnon Poul Erik Christensen driver virksomheden i fællesskab. Johnny har mere end 30 års erfaring i slagterbranchen og står for produktionen, mens Poul Erik har ansvaret for firmaets administration. Grisogko.dk startede i det små i 2009 i Johnny Hejsels slagterforretning på 300 m 2 i Haderslev. Det første år blev netvirksomheden drevet i kombination med detailbutikken. - Vi fandt hurtigt ud af, at der ikke var plads nok i forretningen til at servicere kunder fra hele landet, og at det gav os for meget bøvl både at have detailbutik og nethandel. Vi valgte derfor at droppe butikken for udelukkende at koncentrere os om netsalg. For at få plads nok til det flyttede vi i 2010 ind i Incos tidligere domicil på 5600 m 2 i Haderslevs industrikvarter, fortæller Poul Erik Christensen. Sejt træk at få gang i nethandel Det har været et langt, sejt træk at løbe grisogko.dk i gang. - Vi havde, oplyser Poul Erik Christensen, et underskud på 5 mio. kr. det første år, men har bevæget sig os i den rigtige retning, så underskuddet blev reduceret til 1 mio. kr. i Vi tror på, at vi kommer ril at tjene penge på grisogko.dk, og 14 :: fødevaremagasinet :: Nr. 10 :: November 2013 ::

15 :: Internethandel - og ny inspiration til mad ud af huset :: :: TEMA :: Slagtervarer bestilt på nettet og leveret lige til døren. Grisogko.dk har gode erfaringer med levering gennem Post Danmark. det gør vores eksterne investorer heldigvis også. Nethandelen har for øjeblikket kunder, hvoraf en del er faste abonnenter. Med yderligere 1000 kunder vil forretningen, ifølge Johnny Hejsel, begynde at give overskud. Svært at ændre folks indkøbsvaner - Det sværeste er at ændre folks vaner og få dem til at planægge deres indkøb af slagtervarer på nettet i stedet for at fare ned i en butik og handle en time før lukketid. Vi har fået lavet markedsundersøgelser, der bekræfter, at forbrugerne synes det er nemt og bekvemt at handle kød og pålæg på nettet, men at de ofte glemmer det i hverdagen, oplyser Johnny Hejsel. Han tilføjer, at virksomheden både har forsøgt at markedsføre sig med helsides annoncer i Jyllands-Posten og ved brug af andre medier, bl.a. Facebook. Men det tager tid at skabe en holdningsændring hos forbrugerne og få dem til at ændre indkøbsvaner, selv om fx et godt tilbud fra grisogko.dk i Den Blå Avis gav 1500 nye kunder på en dag. Kunderne kommer fra hele landet, men Jonny Hejsel og Poul Erik Christensen har noteret sig, at det generelt er nemmere at få en københavner til at købe slagtervarer på nettet end en nordjyde kunder har indtil videre handlet i grisogko.dk, og ca. halvdelen af dem har gjort det mere end én gang. Kunderne har frit valg Kunderne kan vælge mellem et bredt udvalg af kasser med slagtervarer, hvis indhold grisogko.dk har sammensat, eller de kan i stedet benytte sig af såkaldte vælg-selvkasser, hvor de har frit slag til selv at bestemme, hvad der skal i kassen og i hvor store mængder. - Jeg fik ideen til at sælge slagtervarer på nettet, da jeg så, hvor stor succes Skagens Foods havde med at sælge fisk på den måde og Årstiderne grøntsager. Jeg har selv abonneret på kasser fra Årstiderne, men oplevede, at der altid var rosenkål eller andet, man ikke fik brugt og derfor måtte smide væk. Af den grund er den bærende idé, at vores kunder skal have de samme valgmuligheder på nettet, som de ville have haft, hvis de var gået ind i en fysisk eksisterende slagterbutik. Derfor tilbyder vi vælg-selv-kasser til kunderne. Det er da også dem, vi leverer flest af, idet de udgør 80 pct. af vores omsætning, siger Johnny Hejsel. Friske varer med Post Danmark For at sikre, at alle varer er 100 pct. friske, bliver pålægget først skåret, oksekødet først hakket og bøfferne først skåret ud, når kunden har afgivet sin bestilling. Udbringningen af varerne var tidligere overladt til en privat vognmand, men grisogko.dk har valgt at bruge Post Danmark som distributør. - Det fungerer perfekt med Post Danmark, som kender enhver krog af landet. Det bevirker bl.a., at vi nu har langt færre tilfælde end før, hvor vores varer ikke bliver afleveret på den på den rigtige adresse, oplyser Poul Erik Christensen. Flamingo og is sikrer temperaturen Kød og pålæg leveres i flamingokasser. Varerne er kølet ned, inden de pakkes med isposer i bunden af kasserne. Med denne metode kan slagtervarerne holde en temperatur på under 2 grader i mere end 24 timer. Facebook fordoblede besøgstal i webshop Vi har haft en webshop på nettet med slagtevarer i 1½ år. Det sværeste er at få gjort kunderne gjort opmærksomme på, at vi eksisterer, siger slagtermester Peter Olesen, der foruden webshoppen, driver Emilievejs Slagterforretning i Frederikshavn. Som led i synliggørelsen af webshoppen oprettede Peter Olesen midt i oktober i år en profil for den på Facebook. Vores webshop havde 1000 besøg i første halvdel af oktober, men i sidste halvdel af oktober havde vi 2200 besøg, efter vi var kommet på Facebook, hvor vi i øvrigt fik 900 likes (positive tilkendegivelser, red.). Jeg tror, at det er et langt, sejt træk at få udbredt kendskabet til vores webshop, men jeg forventer, at bl.a. Facebook kan være en døråbner for kunderne, siger Peter Olesen. Ost på fødevareportal Ulrik Sjøltov, der sammen med hustruen Gitte driver osteforretningen Lynhjems Eft. i Helsingør og Rødovre, har siden midten af januar i år solgt ost på fødevareportalen nemlig.com. Vi har overskud på salget, men ikke på det niveau, vi ønsker det i forhold til den investering og den arbejdsindsats, nethandel kræver, men omsætningen er gået den rigtige vej, oplyser Ulrik Sjøltov, der efter et år med nethandel vil vurdere, om der en fremtid i det for Lynhjelms Eft. Slagtermester Johnny Hejsel, der driver grisogko.dk sammen med Poul Erik Christensen, har mere end 30 års erfaring i slagterbranchen. :: fødevaremagasinet :: TEMA : Internethandel - og ny inspiration til mad ud af huset :: 15

16 :: TEMA :: :: Internethandel - og ny inspiration til mad ud af huset :: Projektleder Carina Kirkegaard, MCH Messecenter Herning fortæller på Danske Slagtemestres Landsmøde om nogle af de mange planlagte tiltag for at gøre Foodexpo 2014 til en succes. En af besøgsambassadørerne er Leif Wilson Laustsen. FOODEXPO 2014 er lige om lidt Af Per Aaskov Karlsen Antallet af udstillere og dermed sikkert også antallet af besøgende ser ud til at nå nye højder på den kommende Foodexpo messe. Iflg. projektleder Carina Kirkegaard, som er projektleder hos MCH Messecenter Herning, ser den kommende Foodexpo messe allerede nu ud til at blive en succes. Det fortalte hun på Danske Slagtermestres landsmøde i Sæby søndag den 27. oktober. På daværende tidspunkt var der tilmeldt 267 udstillere (i skrivende Mød os på Foodexpo marts 2014 FVM fødevaremagasinet stund er tallet 305 udstillere), og målet er 405 udstillere, når messen åbnes søndag den 16. marts På nuværende tidspunkt er antallet af tilmeldinger godt 60 udstillere flere end sidste gang messen blev afholdt, og nye kommer til hver eneste dag. Rigtig mange haller vil være i brug i forbindelse med messen. Messen dækker både detail, foodservice, hotel- og restaurantsektoren. Der vil være konkurrencer i hal F og messen vil byde på både fremtidens bagerbutik og fremtidens slagterbutik. Hal M er dedikeret til Foodservice med i alt 72 udstillere. Konkurrencer, økodag og fremtidens køkken Slagterkonkurrencerne vil omhandle Danmarks bedste spegepølse, rullepølse og leverpostej. Mere information om slagterkonkurrencerne og tilmelding af produkter kan fås ved henvendelse til souschef Jonna Hugger i Danske Slagtermestre. På messen kan besøgende også opleve konkurrencerne om Nordens bedste Kok, Nordens bedste Tjener samt udnævnelserne til Årets Kok og Årets Tjener. Som noget nyt vil besøgende bl.a. kunne opleve fremtidens køkken, et nyt trendhotel og få en guidet tur rundt på messen. I fremtidens køkken vil der bl.a. blive lagt vægt på arbejdsprocesser, tid, råvarer Har du husket at sætte kryds i kalenderen? Messens åbningstider Søndag den 16. marts kl Mandag den 17. marts kl Tirsdag den 18. marts kl Gratis adgangskort kan printes fra Foodexpo.dk og madspild. I alt bakker 14 brancheorganisationer op omkring messen, og messen har 16 såkaldte besøgsambassadører, heriblandt formanden for DSM, slagterme ster Leif Wilson Laustsen. Fødevaremagasinet dækker Foodexpo 2014 før, under og efter messen, og udgiver bl.a. i forbindelse med messen et stort, udvidet messenummer, hvor det er muligt for annoncører at synliggøre og markedsføre sig. Transport Bus direkte fra København til Herning og retur for kun kr. 199,-. 16 :: fødevaremagasinet :: Nr. 10 :: November 2013 ::

17 KVALITET VæKsT BALAncE HEr Er FroKosten mere End En pause Landbrug & Fødevarer vil gerne belønne de fagfolk, der med friske danske råvarer, godt håndværk og stort engagement leverer det sublime og kompromisløse måltid, så medarbejderne på landets virksomheder får de bedste forudsætninger for at præstere optimalt hver dag. Kantineprisen 2013 Kantineprisen gives til en person, som har modet til at udfordre sine kollegaer, flytte de kulinariske grænser og få maksimalt ud af, hvad det danske landbrugsog fødevareerhverv kan levere. Landbrug & Fødevarer Køkkenchef Kristian Madsen, som står i spidsen for kantinen hos rosendahl Design Group A/s, vinder Kantineprisen Kantinen er drevet af Meyer Kantiner A/s. En enig jury blev overvældet over køkkenchef Kristian madsen og hans evne til at gøre hvert eneste måltid til en uforglemmelig oplevelse, hvor sanserne på én gang stimuleres og udfordres. der er god grund til at misunde de ansatte hos rosendahl Design Group A/s. Læs meget mere om vinderen på kantineprisen.dk Landbrug & Fødevarer ønsker et stort TILLYKKE med Kantineprisen Kantineprisen uddeles af Landbrug & Fødevarer - i år for 10. gang.

18 :: TEMA :: :: Internethandel - og ny inspiration til mad ud af huset :: Fiskeretterne leveres med fuldt tilbehør. Færdige fiskeretter er en fornyelse af den klassiske fiskeforretning Stjernekok og fiskehandler Simon Longhurst har en større omsætning på takeaway end rå fisk i Fisk & Færdigt på Frederiksberg Eivind Sønderborg Johansen Medarbejderne i Fisk & Færdigt på H.C. Ørstedsvej på Frederiksberg langer ugentligt over 200 kilo fiskefrikadeller over disken til kunder, der ikke selv har lyst til selv at stå og bøvle med fiskefars hjemme på stegepanden. De foretrækker i stedet frikadeller kreeret af den tidligere engelske stjernekok i michelin-klassen, Simon Longhurst, der driver Fisk & Færdigt med sin samlever Camilla Hedegaard. 60 pct. af omsætningen er takeaway Fiskefrikadellerne er imidlertid langt fra den eneste form for takeaway, som Simon Longhurst har på menuen i forretningen. Tværtimod. Ikke mindre end 60 pct. af omsætningen i den velbesøgte butik stammer fra fiske-takeaway og fiskebaserede færdigretter, hvad enten det er paella, dampede muslinger i hvidløg, jomfruhummer, fiskesupper eller varmrøget laks med frit valg mellem forskellige salater og andet tilbehør til retterne. Simon og Camilla overtog den 60 år gamle fiskeforretning på H.C. Ørstedsvej for 12 år siden. Simon Longhurst havde en intention om først og fremmest at sælge frisk, fersk fisk, sådan som stort set alle andre danske fiskehandlere gør det og altid har gjort det. Han fandt imidlertid hurtigt ud af, at danskerne gerne vil spise fisk, men tit og ofte ikke er så meget for selv at stå for tilberedningen af dem. Fra fersk fisk til færdigretter - Da vi åbnede Fisk & Færdigt, var vi ellers meget bevidste om, at det skulle være en traditionel fiskehandel med friske fisk, delikatesser og vildt, men da jeg jo har en baggrund som kok var det egentligt mest naturligt, at vi også lavede en masse fiskeretter, så derfor begyndte vi på fiske-takeaway for ti år siden, siger Simon Longhurst. Det har vist sig at være en rigtig satsning og en markant fornyelse i en betrængt fiskebranche, hvor antallet af fiskehandlere siden 1980 og 30 år frem er faldet fra til 288. Mindre spild med takeaway Kombinationen af takeaway og salg af friske fisk betyder også, at Fisk & Færdigt har et mindre spild af råvarer, fordi fisk, der ikke bliver solgt i butikken, kan anvendes i takeawayretter. Den store efterspørgsel efter færdigretter har betydet, at Simon Longhurst ikke har tid til selv at lave alle retterne. Han har derfor allieret sig med en fransk kok, som både passer gryderne og gerne giver kunderne et godt råd med på vejen om, hvordan fisken bedst kan tilberedes. Det er ikke kun den franske kok, der deler ud af sin viden i Fisk & Færdigt, for Simon Longhurst har også med succes gennemført kokkeskoler i butikken, hvor interesserede fx kan lære, hvordan man udskærer og renser fisk, giver fiskesaucen smag, tilbereder skaldyr, flår en fasan, parterer en gråand eller steger en hjortebøf. Der skal knokles for at tjene penge Simon Longhurst understreger, at han absolut ikke har grund til at klage over forretningens omsætning, men han lægger heller ikke skjul på, at der skal knokles for at tjene penge, og at H.C. Ørsteds Vej ikke er så god en handelsgade, som den har været tidligere for specialfødevarebutikkerne. 18 :: fødevaremagasinet :: Nr. 10 :: November 2013 ::

19 :: Internethandel - og ny inspiration til mad ud af huset :: :: TEMA :: Kort om Simon Longhurst 48-årige Simon Longhurst er uddannet kok i England og har arbejdet som køkkenchef på flere restauranter i michelin-klassen i både Frankrig og England, ligesom han har været en kendt og velrenommeret restauratør i London. Derudover har Simon bl.a. været privat kok for en russisk oligark i Frankrig, men for 14 år siden vendte han og hans danske samlever Camilla Hedegaard næsen mod Danmark af familiemæssige årsager. I de første år i Danmark arbejdede Simon som kok på forskellige restauranter, inden parret overtog fiskeforretningen på H.C. Ørstedsvej. Simon Longhurst er medlem af bestyrelsen for Danmarks Fiskehandlere. Kunder har taget fisk som takeaway til sig. Den tidligere engelske stjernekok i michelinklassen, Simon Longhurst, der driver Fisk & Færdigt med sin samlever Camilla Hedegaard. 48-årige Simon Longhurst er uddannet kok i England og har arbejdet som køkkenchef på flere restauranter i Michelin-klassen. Ikke mindre end 60 pct. af omsætningen i Fisk og Færdigt stammer fra fiske-takeaway og fiskebaserede færdigretter. :: fødevaremagasinet :: TEMA : Internethandel - og ny inspiration til mad ud af huset :: 19

20 :: TREND :: Fødevarekonference kaster nye tiltag af sig Socialdemokraterne og Fødevareforbundet NNF gennemførte den 23. oktober en fødevarekonference for fødevarebranchen, skriver Socialdemokraternes i en pressemeddelse. På konferencen løftede erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S) sløret for en kommende vækstplan for fødevareindustrien. Særligt landbruget har ministerens bevågenhed, da landbrugssektoren har samlet en massiv gæld. - Nu skal vi kigge på, hvordan vi kan investere i fremtiden og få bedrifter, som er rentable og giver overskud, så de kan blive ved at levere råvarer, siger Henrik Sass Larsen. I en kommende vækstplan vil man gå ind og kigge på ophævelsen af ejerskabsrestriktionerne, så andre aktører kan blive ejere af et landbrug. Det er en løsning, som Socialdemokraternes fødevareordfører Orla Hav ser frem til at arbejde videre med. - Det er vigtigt, at vi finder nogle redskaber, som kan være med til at gøre livet lettere for nogle af de hårdt pressede landbrug, vi har derude. Det her er ikke raketvidenskab. Vi kan godt løse det. Vi skal udbygge det, vi har været gode til i Danmark i flere hundrede år, siger Orla Hav. Udover at eksempelvis pensionskasser kan gå ind og overtage et landbrug, blev der på konferencen også talt om, hvordan man kan øge fleksibiliteten i Landbrugets Finansieringsbanks produkter. Årets slagter Bestyrelseskollegaerne i Midt-Vest Slagtermesterforening lykønsker her Jens Bertelsen med Slagterprisen Prisen uddeles af organisationen Landbrug & Fødevarer. Foto: Palle Christensen, Midt-Vest Slagtermesterforening. 20 :: fødevaremagasinet :: Nr. 10 :: November 2013 ::

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen Projektopgave - Mad Delemne - Madspild Vi har valgt delemnet madspild. Ifølge os er madspild et område, der ikke er belyst nok, selvom det er meget aktuelt i disse dage, hvor man snakker om klimaændringer

Læs mere

Fiskehandler. Som fiskehandler er du kundens rådgiver og specialist.

Fiskehandler. Som fiskehandler er du kundens rådgiver og specialist. Fiskehandler Som fiskehandler er du kundens rådgiver og specialist. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Fiskehandler En fiskehandler arbejder først og fremmest med køb og

Læs mere

Få inspiration og nye idéer i dit køkken KANTINEN Dagens højdepunkt og virksomhedens midtpunkt

Få inspiration og nye idéer i dit køkken KANTINEN Dagens højdepunkt og virksomhedens midtpunkt Få inspiration og nye idéer i dit køkken KANTINEN Dagens højdepunkt og virksomhedens midtpunkt Få ny viden om smag, sundhed og sensorik Løft smag og sundhed med enkle virkemidler Praktisk demonstration

Læs mere

Om egenkontrol i butikker og restauranter

Om egenkontrol i butikker og restauranter Om egenkontrol i butikker og restauranter En hjælp til butikker og restauranter med at indføre egenkontrol både den skriftlige egenkontrol og de gode arbejdsgange Program for egenkontrol side 2 >> Risikovurdering

Læs mere

MEDIEINFORMATION 2014 GRATIS MAGASIN INTERVIEW REPORTAGE SUNDHED AKTUELT KULTUR NYHED: MESSER TRENDS MODE MAD REJSER SKØNHED & VELVÆRE

MEDIEINFORMATION 2014 GRATIS MAGASIN INTERVIEW REPORTAGE SUNDHED AKTUELT KULTUR NYHED: MESSER TRENDS MODE MAD REJSER SKØNHED & VELVÆRE MEDIEINFORMATION 2014 GRATIS MAGASIN INTERVIEW REPORTAGE SUNDHED AKTUELT KULTUR NYHED: MESSER TRENDS MODE MAD REJSER SKØNHED & VELVÆRE OM MOMENTO Momento er gratismagasinet, som er landsdækkende og sprængfyldt

Læs mere

- den direkte vej til Danmarks tekniske ledere

- den direkte vej til Danmarks tekniske ledere Mediainformation 2013 Udgivet af Maskinmestrenes Forening juli 2012 nr. 7 Udgivet af Maskinmestrenes Forening september 2012 nr. 9?????????? Udgivet af Maskinmestrenes Forening maj 2012 nr. 5 Nye vinde

Læs mere

Fakta om regler for virksomheder Elite-smiley og offentliggørelse

Fakta om regler for virksomheder Elite-smiley og offentliggørelse Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Mørkhøj Bygade 19 2860 Søborg tlf. 33 95 60 00 fax 33 95 60 01 Fakta om regler for virksomheder Elite-smiley og offentliggørelse Hvis du

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

Design Ure Smykker Messen Info

Design Ure Smykker Messen Info DESIGN URE SMYKKER MESSEN 2016 INFO Side 1 / 18 Design Ure Smykker Messen Info Side 2 Hvor og hvornår Side 3 Generelt om stande Side 4 Parkering Side 5 Opstilling og nedtagning Side 6 Priser, vilkår og

Læs mere

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling En ny stærk økologipolitik - på vej mod en grøn omstilling Fødevareministerens økologipolitiske udspil November 2011 Fødevareministerens November 2011 kologipolitiske udspil En stærk økologipolitik Økologi

Læs mere

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase DinnerdeLuxe En virksomhedscase Indhold Introduktion til casen. 3 Om DinnerdeLuxe. 3 Vigtige partnerskaber. 4 Introduktion til casen DinnerdeLuxe Aps er en dansk virksomhed, og denne eksempelcase handler

Læs mere

Maskinmesteren. management and technology

Maskinmesteren. management and technology Mediainformation 2014 Maskinmestrenes Forening oktober 2013 nr. 10 Maskinmestrenes Forening maj 2013 nr. 5 xxx xxx Planet med syv millioner liter vand Bjørn Koefoed er teknisk chef på Den Blå Planet, Danmarks

Læs mere

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Tale til Øresund Food Network Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Først og fremmest tak for invitationen. Ministeren er desværre blevet

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE aarhustech.dk HVERT ÅR STARTER FLERE END 30.000 PÅ AARHUS TECH Som en af de største erhvervsskoler i Danmark spænder vi vidt

Læs mere

En meget stor andel af vandforbruget i disse virksomheder er relateret til hygiejne og er som sådan i vidt omfang lovbefalet

En meget stor andel af vandforbruget i disse virksomheder er relateret til hygiejne og er som sådan i vidt omfang lovbefalet Miljøudvalget 2012-13 L 222 Bilag 3 Offentligt Miljøministeriet Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Odense, den 21. maj 2013 Høringssvar j.nr. NST-4400-00021 Danske Slagtermestre takker for

Læs mere

Priser og formater. 1/1 SIDE: 12.500,- til kant 190 mm x 260 mm + 3 mm

Priser og formater. 1/1 SIDE: 12.500,- til kant 190 mm x 260 mm + 3 mm 1/1 SIDE: 12.500,- til kant 190 mm x 260 mm + 3 mm 3/4 SIDE: 10.000,- 164 mm x 178 mm 3/4 SIDE: 10.500,- Til kant 190 mm x 189 mm + beskæring 2/3 SIDE: 9.500,- Til kant 115 mm x 260 mm + beskæring 1/2

Læs mere

CykelSportMessen. Brochure 2015. Cykler - Udstyr - Rejser - Træning. Bliv udstiller på Skandinaviens største cykel- og triatlonmesse

CykelSportMessen. Brochure 2015. Cykler - Udstyr - Rejser - Træning. Bliv udstiller på Skandinaviens største cykel- og triatlonmesse Cykler - Udstyr - Rejser - Træning Brochure 2015 Bliv udstiller på Skandinaviens største cykel- og triatlonmesse Vest: 24. og 25. oktober Arena Midt Kjellerup Øst: 7. og 8. november Roskilde Kongrescenter

Læs mere

MEDIEINFORMATION 2015

MEDIEINFORMATION 2015 MEDIEINFORMATION 2015 FASHION & BUSINESS TRENDS www.pejgruppen.dk TØJs redaktionelle profil er skarp og præcis! Læserne kræver hurtig og selekteret information, perspektiv og holdninger fra en uafhængig

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE Forestil dig en verden uden faglærte. Det er nu, vi skal sørge for fremtidens arbejdskraft. Alle prognoser viser, at der bliver mangel på

Læs mere

Køkkenet på Aarhus Sygehus

Køkkenet på Aarhus Sygehus Køkkenet på Aarhus Sygehus Vi er 100 medarbejdere fordelt på bagere, slagtere, kokke, ernæringsassistenter, økonomaer, PBére samt catere og husassistenter Vi laver mad til 800 patienter og 1500 kunder/gæster

Læs mere

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier www.madkonceptet.dk Frokostordning Catering Om os vores værdier Kontakt os Frokostordning Få en oplevelse hver dag kl. 12

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

FRIE. media partners BLIV KLAR TIL NYE MÅL OG NYE UDFORDRINGER GODE TIPS MEN FIND FØRST UD AF HVAD DU VIL. Frie FIND DIT NYE. Medieinfo 2014 TEMA:

FRIE. media partners BLIV KLAR TIL NYE MÅL OG NYE UDFORDRINGER GODE TIPS MEN FIND FØRST UD AF HVAD DU VIL. Frie FIND DIT NYE. Medieinfo 2014 TEMA: media partners Medieinfo 01 0 01 7 GODE TIPS FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER 0 01 Frie FIND DIT NYE Det er Dig, Der bestemmer DRØMMEJOB ONLINE Christine Feldthaus om balance: Vil du være overskudsspelt-mor

Læs mere

m e d i a i n f o r m a t i o n 2 0 0 9

m e d i a i n f o r m a t i o n 2 0 0 9 m e d i a i n f o r m a t i o n 2 0 0 9 U d g i v e l s e r 2 0 0 9 Nr. Udgivelsesdato Annoncedeadline Tema 1 14. januar 8. december 2008 Logistik, sporing og transport: Udvikling og tendenser Messe: ISM,

Læs mere

Design Ure Smykker Messen Info

Design Ure Smykker Messen Info DESIGN URE SMYKKER MESSEN 2015 INFO Side 1 / 18 Design Ure Smykker Messen Info Side 2 Hvor og hvornår Side 3 Generelt om stande Side 4 Parkering Side 5 Opstilling og nedtagning Side 6 Priser, vilkår og

Læs mere

Mundtlig beretning 2009

Mundtlig beretning 2009 Mundtlig beretning 2009 Denne beretning skal naturligvis kun omhandle det, som er sket siden årsskiftet, fordi det, der vedrører kalenderåret 2009, findes i den skriftlige beretning. Indeværende år var

Læs mere

08. november 11. Herning. 03. november 11. INVITATION til pej gruppens. 01. november 11. København. sumer 2013-2016

08. november 11. Herning. 03. november 11. INVITATION til pej gruppens. 01. november 11. København. sumer 2013-2016 Lillestrøm (Oslo) 03. november 11 Herning 08. november 11 København 01. november 11 INVITATION til pej gruppens food con sumer trends 2013-2016 Verden er i et vadested Nogle markeder og forbrugere nyder

Læs mere

Fødevarer. Din organisation og talerør

Fødevarer. Din organisation og talerør DI Fødevarer Din organisation og talerør » FEM gode grunde til at melde sig ind i DI fødevarer Ekspertise når du har brug for hjælp, sparring eller vejledning Indflydelse på rammerne for at drive fødevarevirksomhed

Læs mere

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab November 2012 Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab RESUME Afgiften på mættet fedt blev indført 1. oktober 2011 med et årligt provenu på ca. 1,5 mia. kr. Imidlertid er fedtafgiften blevet kritiseret, fordi

Læs mere

IDRÆT KULTUR OG FRITID 2015. Brancheudstillingen. Tirsdag 19. maj 2015 kl. 10.00 til 16.00 Vingsted Hotel & Konferencecenter

IDRÆT KULTUR OG FRITID 2015. Brancheudstillingen. Tirsdag 19. maj 2015 kl. 10.00 til 16.00 Vingsted Hotel & Konferencecenter IDRÆT KULTUR OG FRITID 2015 Brancheudstillingen Tirsdag 19. maj 2015 kl. 10.00 til 16.00 Vingsted Hotel & Konferencecenter Danmarks unikke fagmesse Kom helt tæt på de ledende medarbejdere på idræts- og

Læs mere

Fødevaredirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Firmafrugt et sundt personalegode

Fødevaredirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Firmafrugt et sundt personalegode Fødevaredirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Firmafrugt et sundt personalegode 2 Hvad er firmafrugt? 2 Hvorfor firmafrugt? 3 Kom godt i gang 4 Tips til mere frugt og grønt på arbejdspladsen

Læs mere

Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl.

Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl. Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl. 12:00 Det er med stor fornøjelse vi kan byde velkommen til et par dage som

Læs mere

Knokl hårdt og bliv fyret

Knokl hårdt og bliv fyret Knokl hårdt og bliv fyret Onsdag den 14. maj 2008, 0:01 Hårdt arbejde giver ikke automatisk succes. Læs om de fem områder, hvor du måske gør en kæmpe arbejdsindsats - uden reelt at blive belønnet for det.

Læs mere

Arena Annoncer. medieinfo 2015 Introduktion. Om Altinget

Arena Annoncer. medieinfo 2015 Introduktion. Om Altinget ª medieinfo 2015 medieinfo 2015 Introduktion ª Arena Annoncer Jeg forventer, at 2015 er et nyt år med kraftig vækst i vores annoncer. ª kalder vi gerne arenaen for den professionelt politisk interesserede.

Læs mere

Informationsformidling om dansk akvakultur

Informationsformidling om dansk akvakultur om dansk akvakultur Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr. 2012-2 Rapport for projekt informationsformidling om dansk akvakultur DATABLAD Serietitel og nummer: Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr.

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Outsourcing af Kantine/ personalerestaurantdrift. Hvad betyder det for Deres virksomhed. Hvem er KE Service.

Outsourcing af Kantine/ personalerestaurantdrift. Hvad betyder det for Deres virksomhed. Hvem er KE Service. Outsourcing af Kantine/ personalerestaurantdrift. Hvad betyder det for Deres virksomhed. Hvem er KE Service. KE Service 1 2004 11 23 Sådan gør vi. Konceptet. Vores koncept bygger på høj kvalitet af madvarer

Læs mere

Se flere formater på side 2. Formater 2012. eksponering. Priser og formater 2011. Omslag på avisen. Ring og hør nærmere på. Ring og hør nærmere:

Se flere formater på side 2. Formater 2012. eksponering. Priser og formater 2011. Omslag på avisen. Ring og hør nærmere på. Ring og hør nærmere: Priser og formater 2011 Formater 2012 Midteropslag 530 x 365 mm Maksimum eksponering Omslag på avisen Ring og hør nærmere: 86 15 80 11 Bagside top 254 x 82 mm Helside* 254 x 365 mm Bagside halvside 254

Læs mere

Forbrugerne vil ét men gør noget andet hvorfor?

Forbrugerne vil ét men gør noget andet hvorfor? Fair snak om fødevarer, sundhed, sandhed og sanselighed den 21. maj 2015 Forbrugerne vil ét men gør noget andet hvorfor? Fair-snak hele vejen rundt? Anne Dahl Lassen, Seniorforsker, Afdeling for risikovurdering

Læs mere

Fremtidsscenarier. For fødevareerhvervet

Fremtidsscenarier. For fødevareerhvervet Fremtidsscenarier For fødevareerhvervet Metode Kombination af scenarie og Delphiteknik Scenarie-teknik opstille en eller flere sandsynlige fremtider ud fra nutidens tendenser Delphi-teknik. eksperter bliver

Læs mere

Børnemadsvalget i Lejre Kommune. Udgives af: Center for Dagtilbud, Lejre Kommune

Børnemadsvalget i Lejre Kommune. Udgives af: Center for Dagtilbud, Lejre Kommune Børnemadsvalget i Lejre Kommune Udgives af: Center for Dagtilbud, Lejre Kommune Hvorfor skal jeg læse denne folder? Synes du at dit barn og de andre børn i børnehaven skal spise hjemmelavede madpakker

Læs mere

KOMMUNIKATION. JYSKs kommunikationskanaler 2. Hjemmeside 3. Reklamer 4. Pressemeddelelser 5. Facebook og YouTube 6. Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8

KOMMUNIKATION. JYSKs kommunikationskanaler 2. Hjemmeside 3. Reklamer 4. Pressemeddelelser 5. Facebook og YouTube 6. Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8 KOMMUNIKATION JYSKs kommunikationskanaler 2 Hjemmeside 3 Oms 3,9b Reklamer 4 Pressemeddelelser 5 Facebook og YouTube 6 Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8 Lars Larsens bog 9 Events 10 1 JYSKS KOMMUNIKATIONSKANALER

Læs mere

Virksomhedsjurist. de særlige udfordringer. K ø b e n h a v n 8. Juni

Virksomhedsjurist. de særlige udfordringer. K ø b e n h a v n 8. Juni K u r s u s Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/vjkur K ø b e n h a v n 8. Juni 19. November 2 0 0 9 Virksomhedsjurist de særlige udfordringer Rollen som virksomhedsjurist Den kommercielle dagsordens

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

Fyring gav kærkommet spark bagi. Sjælland & Øerne. FRA DIN LOKALAFDELING TEMA: Fyret og hvad så nu?

Fyring gav kærkommet spark bagi. Sjælland & Øerne. FRA DIN LOKALAFDELING TEMA: Fyret og hvad så nu? LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF SJÆLLAND & ØERNE LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF LILLEBÆLT-FYN Sjælland & Øerne Et liv uden for DC-hegnet: Fyringen tvang Pia Heidelbach Larsen, 41, og

Læs mere

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 2 08/01/10 10:24:08 VI SKABER RAMMERNE 291005_Brochure.indd 3 08/01/10 10:24:09 DEN FLOTTESTE RÅVARE Fisk som råvare i et køkken giver et kick,

Læs mere

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Vi i Team Odsherred arbejder med markedsføringsprojekter, med fokus på hele Odsherred. Hvilke projekter, der sættes

Læs mere

1) Hvorfor kost politik: At sætte ramme for en god kostforplejning.

1) Hvorfor kost politik: At sætte ramme for en god kostforplejning. INDHOLD: 1) Hvorfor have en kostpolitik 2) De 10 kostråd 3) Måltids sammensætning 4) Råvarer 5) Indkøb 6) Spisemiljø 7) Køkkenets åbningstider 8) Køkkenets service 9) Elever med i køkkenet 10) Regler for

Læs mere

Medieinfo. Politisk Forum 2015. dgmedia.dk. København Stockholm Oslo. Læs mere om vores mange andre medier på

Medieinfo. Politisk Forum 2015. dgmedia.dk. København Stockholm Oslo. Læs mere om vores mange andre medier på Politisk Forum 2015 Medieinfo 2015 Læs mere om vores mange andre medier på dgmedia.dk København tockholm Oslo Politisk Forum 2015 27. - 28. april 2015 Politisk Forum er KL's årlige konference på teknik-

Læs mere

bedste tilverdens Leverandør

bedste tilverdens Leverandør tilverdens bedste Leverandør Vi har smag for gode oste Hos HKI OST står vi til rådighed stort set døgnet rundt, når det handler om ost; vi kører Europa tyndt for at få ostene hjem til rette tid, og bringer

Læs mere

UDSTILLERINVITATION HORSENS-FÆNGSLET-16/4 2015

UDSTILLERINVITATION HORSENS-FÆNGSLET-16/4 2015 UDSTILLERINVITATION HORSENS-FÆNGSLET-16/4 2015 Ryk direkte i fængsel og vær med til at bryde muren for både grønne Start Ups og hårdkogte serieiværksættere! 1 BRYD MUREN OG INDTAG FÆNGSLET! Vær med til

Læs mere

VERDENS BEDSTE NYHEDER

VERDENS BEDSTE NYHEDER Idekatalog for VERDENS BEDSTE NYHEDER Hjælp os med at give Verdens Bedste Nyheder til danskerne! Verdens Bedste Nyheders formål er at fortælle om de fremskridt, der sker hver dag i udviklingslandene. Derfor

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI 2004

NYHEDSBREV JUNI 2004 NYHEDSBREV JUNI 2004 Kære læser! Så står sommerferien for døren. Næste nyhedsbrev udkommer derfor medio august, når de fleste af os er tilbage på arbejdet igen. Jeg håber, at I får brugt ferien på at læse

Læs mere

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags?

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags? MEDIEGRAFIKER Er du vild med medier af alle slags? I brochuren kan du læse om mediegrafikeruddannelsen, dens indhold og muligheder. Hvordan virksomheden kan blive godkendt som uddannelsessted og få en

Læs mere

Herlev Hospital Det Nordiske Køkken Smagen af sæsonens råvarer

Herlev Hospital Det Nordiske Køkken Smagen af sæsonens råvarer Det Nordiske Køkken Herlev Hospital Det Nordiske Køkken Smagen af sæsonens råvarer Kære patient Nordisk menu I Det Nordiske Køkken på Herlev Hospital ønsker vi at servere velsmagende mad for vores gæster,

Læs mere

Klimamad med økonomisk fordel. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Klimamad med økonomisk fordel. - et Carbon 20 innovationsprojekt Klimamad med økonomisk fordel - et Carbon 20 innovationsprojekt Klimamad med økonomisk fordel Studie 10 Igennem projekt Klimamad er der blevet sat fokus på at inspirere til både at reducere madspild -

Læs mere

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Hvem er vi Turist- og Erhvervsforeningen Langeland herefter kaldet TEL er en dynamisk og velfungerende organisation under daglig ledelse af direktør

Læs mere

Uddannelses- Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering

Uddannelses- Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering Uddan nelse Uddannelses- Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering FORORD Elevens vej fra grundskole til uddannelse og job skal ses som en sammenhængende læreproces, der støttes af både skole og vejledning.

Læs mere

MEDIEINFORMATION 2015

MEDIEINFORMATION 2015 MEDIEINFORMATION 2015 www.pejgruppen.dk Vision 365DESIGN er et bredt favnende brancheunivers med alt lige fra trendinspiration, nyheder og seminarer til helt nye medieplatforme både på print og online.

Læs mere

SLAGTEHUSNYT maj 2012-1

SLAGTEHUSNYT maj 2012-1 SLAGTEHUSNYT maj 2012-1 Indhold Slagtehusmøder Temamøde om mærkning Ny bekendtgørelse om salmonella hos svin Fødevarekædeoplysninger Kontaktoplysninger til kødkontrollen Labels fra zoonoseregisteret Invitation

Læs mere

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet. - resumé af analysen

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet. - resumé af analysen Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet - resumé af analysen Februar 2011 Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Hvis

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Kursus & Inspirationskatalog Økoløft Aarhus Forår 2015. Københavns Madhus www.kbhmadhus.dk

Kursus & Inspirationskatalog Økoløft Aarhus Forår 2015. Københavns Madhus www.kbhmadhus.dk Kursus & Inspirationskatalog Økoløft Aarhus Forår 2015 Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne Københavns Madhus www.kbhmadhus.dk

Læs mere

Spørgeskema: køkken. Serverer køkkenet grønt tilbehør til det varme måltid? Ja, dagligt

Spørgeskema: køkken. Serverer køkkenet grønt tilbehør til det varme måltid? Ja, dagligt Kulinarisk kvalitet Hvor mange køkkenmedarbejdere tilsmager maden i forbindelse med tilberedning af hvert måltid? En To Flere end to Ingen Foretager køkkenet systematisk opfølgning og evaluering af dagens

Læs mere

Almene boliger i Minecraft BOLIGEN BL DANMARKS ALMENE BOLIGER NR. 10 OKTOBER 2014 81. ÅRGANG. Kronprinsesse med hjerte for det almene

Almene boliger i Minecraft BOLIGEN BL DANMARKS ALMENE BOLIGER NR. 10 OKTOBER 2014 81. ÅRGANG. Kronprinsesse med hjerte for det almene Tømrer- og snedkerfirma tiltalt for at betale konkurrenter for at komme med højere tilbud i forbindelse med licitation. Domea opsiger sin aftale med den uroplagede boligorganisation ASBO. Juli/August 2014

Læs mere

DTLmagasinet LASTBILEN. Medieinfo. DTL Magasinet VERDEN KALDER. SÅDAN ER MULIGHEDERNE MED DE NYE TOTALVÆGTE Læs mere om vores mange andre medier på

DTLmagasinet LASTBILEN. Medieinfo. DTL Magasinet VERDEN KALDER. SÅDAN ER MULIGHEDERNE MED DE NYE TOTALVÆGTE Læs mere om vores mange andre medier på DTL Magasinet Medieinfo 2015 DTLmagasinet TÆT PÅ VOGNMANDENS HVERDAG 08 AUGUST 2014 16. ÅRGANG SÅDAN ER MULIGHEDERNE MED DE NYE TOTALVÆGTE Læs mere om vores mange andre medier på dgmedia.dk DTL INVITERER

Læs mere

Om elite-smiley og offentliggørelse

Om elite-smiley og offentliggørelse Om elite-smiley og offentliggørelse Hvem kan blive elite-virksomhed og hvordan? Folderen svarer på de vigtigste spørgsmål om dette og om hvor kontrolrapporterne skal hænges op i detail- og engrosvirksomheder

Læs mere

Snyd ikke virksomheden

Snyd ikke virksomheden Snyd ikke virksomheden for en stærkere fremtid Sats på de unge - hjælp unge på vej med uddannelse og job Jobcenter Ringsted Jobcenter Sorø Jobcenter Faxe Vi g ø r det nem mer e at sat se på de u nge Hvad

Læs mere

H HVORFOR OG HVORDAN!?

H HVORFOR OG HVORDAN!? HVORFOR OG HVORDAN!? 2 ENerhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder med praktik. Der er ingen tvivl om, at

Læs mere

Vejen. Danish Crown. Danmarks nye fødevarecentrum. Det skal være nemt at etablere fødevarevirksomhed. Fire grunde til, at du ikke kommer uden om Vejen

Vejen. Danish Crown. Danmarks nye fødevarecentrum. Det skal være nemt at etablere fødevarevirksomhed. Fire grunde til, at du ikke kommer uden om Vejen Vejen fødevarecentrum Det skal være nemt at etablere fødevarevirksomhed Side 3 Fire grunde til, at du ikke kommer uden om Vejen Side 4 Derfor valgte vi Vejen: Danish Crown SPF-Danmark og Eurofins fortæller

Læs mere

BO BEDRE. verdens skønneste hjem REDAKTIONEL PROFIL: // Mediekit 2012

BO BEDRE. verdens skønneste hjem REDAKTIONEL PROFIL: // Mediekit 2012 // Mediekit 2012 BO BEDRE Temaer: M øbler, belysning og indretning K økken og bad Boligforandringer Trends Faste elementer: N yheder og shopping Temaartikler I ndretning og bolig Mad Læserprofil K vinder

Læs mere

10.-19. OKTOBER VIL DU VÆRE MED I OYSTER TROPHY WEEK 2014? EN HYLDEST TIL DANMARKS FRÆKKESTE RÅVARE

10.-19. OKTOBER VIL DU VÆRE MED I OYSTER TROPHY WEEK 2014? EN HYLDEST TIL DANMARKS FRÆKKESTE RÅVARE 2014 10.-19. OKTOBER EN HYLDEST TIL DANMARKS FRÆKKESTE RÅVARE VIL DU VÆRE MED I OYSTER TROPHY WEEK 2014? Oyster Trophy Week er en hyldest til en af de mest eksklusive madvarer, der kommer fra det kolde

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

SLAGTEHUSNYT april 2012-2

SLAGTEHUSNYT april 2012-2 SLAGTEHUSNYT april 2012-2 Indhold BSE aftale Kursus HACCP/egenkontrol Honorarlønnede dyrlæger Printeropsætning, slagteriweb Videnkuponer BSE aftale På grund af konkurrencemæssige hensyn har Eurofins meddelt,

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Forbrugertrends. Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte

Forbrugertrends. Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte Forbrugertrends Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte Trends? en måde at skabe overblik Kilde: http://pejgruppen.com/hvad-er-trend/ Trends påvirker de værdier, der præger menneskets

Læs mere

September 2014 VIL DU VIDE MERE OM TEAM ODSHERRED? VisitOdsherred, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj., tlf. 59 91 08 88

September 2014 VIL DU VIDE MERE OM TEAM ODSHERRED? VisitOdsherred, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj., tlf. 59 91 08 88 Hermed har vi fornøjelsen at præsentere vores markedsføringsplan for 2015 Vi håber, du finder netop de tilbud, som passer din virksomhed. September 2014 HVAD ER TEAM ODSHERRED? Vi møder tit spørgsmålet:

Læs mere

SKAT Rekrutteringskampagne 2007

SKAT Rekrutteringskampagne 2007 SKAT Rekrutteringskampagne 2007 Baggrund for kampagnen SKAT søgte i marts 2007 400 nye medarbejdere, som skulle være med til at opbygge verdens førende skatteforvaltning og sikre en retfærdig og effektiv

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

HANDELSSKOLERNES LÆRERFORENING SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE OM HG-FORLØBET

HANDELSSKOLERNES LÆRERFORENING SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE OM HG-FORLØBET HANDELSSKOLERNES LÆRERFORENING SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE OM HG-FORLØBET 1 Indholdsfortegnelse 1. OM UNDERSØGELSEN 2. PROFIL AF DEN TYPISKE HG-ELEV 3. EFFEKT AF DET NUVÆRENDE HG-FORLØB 4. FORVENTET KONSEKVENS

Læs mere

OM OS/ Med venlig hilsen Mikkel Jerger / Restauratør

OM OS/ Med venlig hilsen Mikkel Jerger / Restauratør OM OS/ For enden af Danmarks længste allé, som er en del af Ledreborg Slot, ligger Herthadalen. De smukke lokaler, som alle har egen terrasse med udsigt over Knapsø, har plads fra 15 til 200 personer,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 17/8 2011. Dagsordenspunkt Tid Referat

Referat af bestyrelsesmøde d. 17/8 2011. Dagsordenspunkt Tid Referat Referat af bestyrelsesmøde d. 17/8 2011. Dagsordenspunkt Tid Referat 1) Godkendelse af referat fra Bestyrelsesmødet 10/5 TR-møde 17/5 /B 2) Godkendelse af forretningsorden for FKF s bestyrelse. (Bilag)

Læs mere

DeViKa. Velkommen til. Find ud af:

DeViKa. Velkommen til. Find ud af: Velkommen til DeViKa Find ud af: Hvem DeViKa er Hvilke tilbud DeViKa har til dig, også hvis du har særlige behov Hvordan du bestiller Hvornår og hvordan maden leveres Priser og betaling Kostråd Velkommen

Læs mere

HYGIEJNE OG MADLAVNING

HYGIEJNE OG MADLAVNING HYGIEJNE OG MADLAVNING 2 Hygiejne og madlavning 02 // Hygiejne og madlavning 02 // Varm op 03 // Køl af 05 // Spred ikke bakterier 06 // Spred ikke virus 06 // Opbevaring af fødevarer 06 // Holdbarhed

Læs mere

Invitation til: Fremstød for danske kompetencer til fødevaresektoren. November 2015

Invitation til: Fremstød for danske kompetencer til fødevaresektoren. November 2015 Invitation til: Fremstød for danske kompetencer til fødevaresektoren November 2015 Håndværksrådet inviterer i samarbejde med Eksportrådet din virksomhed med på et fælles eksportfremstød til Taiwan for

Læs mere

ODIN. eshop for IT-forhandlere

ODIN. eshop for IT-forhandlere ODIN eshop for IT-forhandlere Når vi snakker om løsninger indenfor IT branchen så er det svært at komme udenom Emini. Vi har arbejdet sammen med dem i flere år og for Scribona har vores webløsning været

Læs mere

Teambuildings og kokkeskoler 2010. Indholdsfortegnelse TEAMBUILDINGS OG KOKKESKOLER 2010 1

Teambuildings og kokkeskoler 2010. Indholdsfortegnelse TEAMBUILDINGS OG KOKKESKOLER 2010 1 Virksomheden kan står over for udfordringer der skal løses, ved at I arbejder sammen opnås bedre resultater, udvikle virksomheds medarbejder på teambuilding kursus på Marketenderiet med Lantz. Teambuildings

Læs mere

Penge og papir bremser økologisk fremdrift

Penge og papir bremser økologisk fremdrift Penge og papir bremser økologisk fremdrift Efterspørgslen på økologisk svinekød stiger, men der mangler økologiske grise. Miljøgodkendelser og manglende finansiering gør det besværligt at omlægge en traditionel

Læs mere

Magasin om byggeri, ejendom og investering udgives i samarbejde med byggesocietetet. Konstruktive dage i Cannes. Læs side 18

Magasin om byggeri, ejendom og investering udgives i samarbejde med byggesocietetet. Konstruktive dage i Cannes. Læs side 18 Magasinet Ejendom Medieplan 2012 Magasin om byggeri, ejendom og investering udgives i samarbejde med byggesocietetet Nr. 3 marts 2012 5. årgang Konstruktive dage i Cannes Læs side 18 Kreative finansieringsløsninger

Læs mere

Medieinfo. Lederne. København Stockholm Oslo Tlf. +45 70 27 11 55

Medieinfo. Lederne. København Stockholm Oslo Tlf. +45 70 27 11 55 M E B D B Pr All um fa da Så læ Me ikk R Medieinfo 2011 Lederne København Stockholm Oslo Tlf. +45 70 27 11 55 Re DG an sti fra me ov Den typiske læser af Lederne er Lederne er et eksklusivt magasin, som

Læs mere

Information om lokale udsatteråd

Information om lokale udsatteråd Information om lokale udsatteråd I denne pakke finder du information om lokale udsatteråd. Pakken kan bruges som generel oplysning og/eller som inspiration til selv at oprette et lokalt udsatteråd. Indhold

Læs mere

Nordatlantisk restaurant i Nordatlantisk Hus på Odense Havn. Forpagtningsaftalen er det første år til forhandling.

Nordatlantisk restaurant i Nordatlantisk Hus på Odense Havn. Forpagtningsaftalen er det første år til forhandling. Nordatlantisk restaurant i Nordatlantisk Hus på Odense Havn Forpagtningsaftalen er det første år til forhandling. Nordatlantisk Hus på Odense Havn inviterer hermed interesserede restauratører til at byde

Læs mere

Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD. Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder

Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD. Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder VI ER STÆRKERE, NÅR VI STÅR SAMMEN Sammenhold giver styrke. Styrke i forhold

Læs mere

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk!

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015 FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! 1 Hvem kommer på værk&vækst? Vær med til at styrke og inspirere fremtidens Vækst Danmark og skab

Læs mere

FFL 14 besparelser på SVU

FFL 14 besparelser på SVU 13-0186 - BORA - 10.09.2013 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 FFL 14 besparelser på SVU Den varslede beskæring af SVU vil få alvorlige konsekvenser for kompetenceudvikling blandt

Læs mere

Vil have uddannelse ændret

Vil have uddannelse ændret Lokale nyheder fra Fødevareforbundet NNF lillebælt-fyn Lillebælt- Fyn Næstformand i Fødevareforbundet NNF Lillebælt-Fyn, Frank Knudsen, og faglærer Peter Rolaj, Kold College, er enige om, at der skal laves

Læs mere

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse Samfundet stiller i dag store krav til erhvervslivet i almindelighed og byggebranchen i særdeleshed. Og en ting er sikkert: Kravene

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. BÆREDYGTIGHED Lev som du skal dø i morgen - dyrk din jord som

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding Maj 2011, nr. 3 Velkommen til majmødet. Tirsdag, den 17. maj kl. 17 eller 18 hos Middelfart Sparekasse, Havnegade 21, 5500 Middelfart til Drop multi-tasking - planlæg bedre og få

Læs mere