INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse"

Transkript

1 NOVEMBER

2 INDHOLD 03 Velkommen til Korpsrådsmødet Valget er dit! 06 Udviklingsplan for Det Danske Spejderkorps 08 Korpsledelsens beretning 16 Økonomisk overblik 18 Regnskab 22 Budget 24 I spidsen for Det Danske Spejderkorps valg til Korpsledelsen 26 Præsentation af kandidater til Spejderchefer og Korpsledelse 36 Lovforslag 46 Beslutningsforslag 48 Dags- og forretningsorden 49 Program 50 Praktisk information Kolofon Udgiver: Det Danske Spejderkorps, 2013 Forsidegrafik: Aller Client Publishing Foto: Frederik Rom, Jens Thybo, Jørn Schou-Rode, Mads Godvin, Mads H. Danquah, Morten Bjerrum, Erik Lund, Anders Dahl Tollestrup, Nørd Camp, Martin Ziemer, Rasmus Rahbek, Rune Schou Larsen (Friluftshæfte) Layout: Aller Client Publishing Tryk: Reklame Tryk Oplag: 1500 Foto: Mads H. Danquah 2 KORPSRÅDSMØDE 2013

3 Velkommen Vi bliver aldrig færdige med at udvikle Det Danske Spejderkorps. Og heldigvis. Vi er en dynamisk organisation, der hele tiden må tilpasse os den virkelighed, vi selv skaber i korpset og den virkelighed, vi møder omkring os. Sammen har vi de sidste år arbejdet på at realisere Udviklingsplanen, og vi har haft kompasset indstillet på de seks pejlemærker i Spejd2020. Også grupper og divisioner har arbejdet med udviklingsplaner, der skal støtte os i, at vi er bevidste om vores valg og fravalg, og at vi har retning på vores arbejde. Retning, mål og visioner, vi også kan dele med verden omkring os. Når vi er allermest optaget af det gode spejderarbejde, må vi nemlig ikke glemme at fortælle om, hvad vi gør og hvorfor. Udviklingsplanerne kan lokalt, regionalt og nationalt bidrage til klarhed og forståelse både internt, men også eksternt. Udviklingsplanen er et afsæt for fortælling og formidling af aktiviteter og oplevelser. Kommunikation er centralt i alle former for ledelse. Når vi mødes til Korpsrådsmødet i 2014, skal vi beslutte en ny strategi, der fortsat skal bringe os tættere på vores visioner. En ny korpsledelse vil sikre ledelse i den forestående strategiproces. Om kort tid mødes vi til dette års Korpsrådsmøde. Omdrejningspunktet er de fremsatte lov- og beslutningsforslag og valget af kandidater til Korpsledelsen. Vi ser tilbage på fire gode år. Fire år med udvikling, udfordring og retning for Det Danske Spejderkorps. Fire år, hvor vi har været i dialog med rigtig mange, der sammen med os har været fokuseret på det gode spejderarbejde. Vi glæder os til at følge det fremtidige arbejde og ønsker det bedste for de to nye Spejderchefer og en ny Korpsledelse. Med spejderhilsen MARIANNE OG MORTEN Spejderchefer i Det Danske Spejderkorps. KORPSRÅDSMØDE

4 KONCEPT Foto: Morten Bjerrum Valget er dit! På Korpsrådsmødet den november er det igen tid til at stille op, tage del, stille spørgsmål og tage ansvar. Det Danske Spejderkorps er medlemmernes korps. Et stort skib med dedikerede passagerer og en ambition om altid at have kurs mod en bedre verden. På Korpsrådsmødet fejrer spejderne demokratiet og sætter retningen for korpset. Det er her, vi udstikker kursen for vores fælles bevægelse og tager stilling til, hvilke tiltag, vi tror på, skaber rammerne for det bedst mulige spejderarbejde. I år skal vi tage et væld af vigtige beslutninger, der alle er med til at præge korpsets fortsatte udvikling. Vi skal have valgt en ny Korpsledelse. Tolv medlemmer, som får ansvaret for at tage de rigtige beslutninger for korpset de kommende to år med udgangspunkt i vores fælles love og visioner. Den november får du mulighed for at møde de dedikerede og håbefulde kandidater og lære dem og deres standpunkter at kende, så du med ro i sindet kan sætte din stemme. På Korpsrådsmødet stikker vi også fingeren i vejret, debatterer fremtiden og tager stilling til en stribe vigtige lov- og beslutningsforslag. I dine hænder befinder sig en række tekster, der hver især udstikker forskellige retninger for Det Danske Spejderkorps. De delegerede fra landets spejdergrupper har fået mandat til at lade deres stemmer tale på vegne af de Det er derfor vigtigt, at du tager dig tid til at sætte dig ind i sagerne og vender de forskellige muligheder med spejdere og ledere i din gruppe. På Korpsrådsmødet den november ligger mulighederne åbne. Hvor skal vi hen? Og hvordan skal vi komme dertil? Valget er dit! Vi ses på Vingstedcentret. 4 KORPSRÅDSMØDE 2013

5 Torveboder Bliv klogere på Torveboderne På Korpsrådsmødet skal vi også tage beslutning til ændrede love for Det Danske Spejderkorps. For at vi hver især bedst er i stand til at træffe beslutning i forhold til de fremsatte lov- og beslutningsforslag, kommer de forskellige forslag lørdag til debat ved torveboderne. Her kan du deltage i debatten og blive klogere på, hvilke konsekvenser de forskellige forslag kan have for korpset, ligesom du også kan møde kandidaterne til Korpsledelsen ved torveboderne. Redaktionsudvalget samler de eventuelle ændringsforslag, som debatterne leder til. Søndag formiddag stemmer vi så om alle forslag og ændringsforslag. Hvordan foregår Torveboderne? Torveboderne er opdelt i tre perioder af hver en times varighed. I de tre perioder vil torveboderne være fordelt rundt på Vingstedcentret. Her har man mulighed for at debattere hvilke konsekvenser og effekter, de forskellige love- og beslutnings forslag vil have for korpset. I begyndelsen af debatterne ved hver periode vil der være en facilitator, som giver ordet til dem, der har stillet forslag og til dem, som evt. allerede har stillet ændringsforslag. Facilitatoren skal sikre, at der bliver givet tilstrækkeligt med tid til, at de tilstedeværende ved debatten har forstået de store linjer i forslagene og deres baggrund, så de kan debatteres derefter. Her kan du deltage i debatten og blive klogere på, hvilke konsekvenser de forskellige forslag kan have for korpset, ligesom du også kan møde kandidaterne til Korpsledelsen. Hvis en debat har åbent i mere end en periode, så vil facilitatoren ved opstart af 2. og 3. torvedebatperiode komme med et oprids af de hovedemner, som har været debatteret ved foregående torvedebatperiode for at give et overblik over, hvor der har været enighed/uenighed omkring det givne forslag. Må man gå fra torvebod til torvebod? Torveboderne kan frit besøges under de tre perioder. Hvis du ønsker at skifte til en anden torvebod i torvebodsdebatperioden, er det selvfølgelig bedst, hvis du kan nå at høre opsummeringen i den nye torvedebat. Det er dog også vigtigt at være opmærksom på, at debatten i en torvebod kan dreje i en anden retning, når det er, man har forladt den. Hvis man kommer ind undervejs i en torvedebat, kan man altså ikke forvente, at debatten bliver startet forfra, men må deltage i debatten på baggrund af den korte opsummering, som gives af facilitatoren på det passende tidspunkt. Det kan derfor være en god ide at danne samarbejde mellem fx grupper og divisioner for at kunne dække så mange torveboder, som I finder passende. Teknikrum: Ændring af lov- og beslutningsforslag Hvis du som deltager på Korpsrådsmødet har forslag til ændringer af de allerede fremsatte love- og beslutningsforslag, har du mulighed for at tale sammen med andre delegerede og evt. gå sammen om at formulere et ændringsforslag. Hvis I får lyst til at stille et ændringsforslag til det fremsatte lov- eller beslutningsforslag, har I muligheden for at besøge teknikrummet. I teknikrummet vil der være nogle kvalificerede personer, som kan hjælpe med at udforme ændringsforslaget, så det får den ønskede betydning. Moderatorer, redaktionsudvalg og lovudvalg bistår efter behov med at redigere forslag, så de sprogligt, teknisk og lovmæssigt er i orden. Fristen for at aflevere ændringsforslag til Redaktionsudvalget er lørdag klokken 19:00. Formålet med teknikrummet er at sørge for, at de bedste forslag bliver sat til afstemning. Nils Villemoes gæster os I Danmark har vi et skab til ledelse, et lederskab. Så ved vi, hvor vi skal henvende os, hvis et eller andet ikke er, som det skal være. Sådan siger Nils Villemoes, der netop gæster os om søndagen på årets korpsrådsmøde. Nils Villemoes har i næsten fire årtier været ansat som lektor ved Institut for Organisation og Virksomhedsledelse på Handelshøjskolen i Aarhus. Med sine humoristiske og skarpe foredrag om udvikling og ledelse, er han over tiden blevet en af landets mest eftertragtede foredragsholdere. Nils holder foredrag over temaer som, hvorfor skal alting forandres hele tiden, og hvordan man skaber ledelse, som formår at følge med udviklingen. Nu har vi æren af at opleve en af Danmarks bedste foredragsholdere helt tæt på. Glæd dig til et godt, humoristisk og vedkommende foredrag, der kan være med til at skubbe til vores perspektiver på, hvordan vi skaber ledelse i vores spejderhverdag! KORPSRÅDSMØDE

6 UDVIKLINGSPLAN Bedre spejderarbejde flere spejdere! Flere spejdere bedre spejderarbejde! Vi tror i Det Danske Spejderkorps på det gode spejderarbejde som metode til at udvikle børn og unge til initiativrige, kreative, ansvarlige og handlekraftige mennesker. Vi forbedrer samfundet ved at udvikle børn og unge gennem oplevelser i spejderlivet. Når vi er så fast overbeviste om dette, så betyder det også, at vi må tage ansvar for at blive endnu flere spejdere. Langt flere børn og unge fortjener nemlig at være med i vores udviklende fællesskab og samtidig får vi et bedre spejderarbejde ved at være flere. Vi bliver flere ved at hæve kvaliteten af vores spejderarbejde, så flere oplever, at det er værdifuldt at være spejder, og vi bliver flere ved at invitere flere til at starte i vores spejdergrupper. Bedre spejderarbejde giver nemlig flere spejdere, og flere spejdere giver bedre spejderarbejde! UDVIKLINGSPLAN FOR DET DANSKE SPEJDERKORPS Vi har en udviklingsplan for Det Danske Spejderkorps, der sætter retning og ramme for korpsets udvikling. Når Korpsrådet vedtager udviklingsplanen, beslutter vi, hvad der er særligt vigtigt. På den måde defineres vores handlemuligheder, og vi bliver i stand til at trække i samme retning. Korpsledelsen anbefaler, at den nuværende udviklingsplan forlænges i et år, så den gælder for Udviklingsplanen sætter mål, så vi kan se, om vi udvikler os i den ønskede retning. Målet er endnu bedre spejderarbejde for flere spejdere. Det mål har vi valgt at udtrykke ved 5 % flere indmeldelser og 5 % færre udmeldelser af medlemmer i Det Danske Spejderkorps. Korpset vil støtte grupperne ved at fokusere sin indsats på fire temaer: Attraktivt program, Lederudvikling, Stærke aktører i samfundet og Gruppeliv. De tilbud og muligheder, som korpset udvikler inden for de fire indsatsområder, skal tilsammen støtte grupperne i deres Vi bliver flere ved at hæve kvaliteten af vores spejderarbejde, så flere oplever, at det er værdifuldt at være spejder, og vi bliver flere ved at invitere flere til at starte i vores spejder-grupper. spejderarbejde. Korpsets arbejde skal have effekt i grupperne. Samtidig forventer vi, at hver gruppe i egen udviklingsplan tager stilling til de mål og indsatser, som gruppen vil fokusere på for at få endnu mere kvalitet i spejderarbejdet i gruppen (= længere spejdertid / færre udmeldelser), og hvad gruppen vil gøre for at få flere børn og unge til at melde sig ind i spejdernes fællesskab (= flere indmeldelser). Gruppen beslutter selv, hvad den vil fokusere på i sin udviklingsplan, når blot gruppen forholder sig til, hvad der i gruppen vil give længere spejdertid og flere indmeldelser. Gruppen kan i sin udviklingsplan med fordel lade sig inspirere af mulighederne inden for korpsets fire temaer. Vi korps, divisioner, grupper, anerkendte centre og arrangementer i Det Danske Spejderkorps står altså sammen om at skabe endnu bedre spejderarbejde for flere spejdere. Udviklingsplanen er en fortsættelse af korpsets plan for Korpsledelsen har med udviklingsplan kontinuitet for øje. Vi vil sikre fortsat vind i sejlene på de skibe, som vi de foregående år har sat i søen. Korpset ønsker at skabe resultater, som gavner grupperne. Derfor fokuserer vi på at få mere effekt ud af den linje, som vi allerede har lagt frem for at sprede os over mange nye projekter. 6 KORPSRÅDSMØDE 2013

7 Korpsledelsens indsatsområder for at støtte grupper i at nå målene: Foto: Frederik Rom Lederudvikling Vores uddannelse er fleksibel og fremmer ledernes kompetencer og fortsatte udvikling. Vi styrker den anerkendende tilgang i ledelse og kommunikation. Vi styrker åbenhed og involvering i bevægelsen. VISIONEN ER SPEJD 2020 Vi har en stærk vision for udviklingen af vores spejderarbejde i Det Danske Spejderkorps, der hedder Spejd2020. De seks pejlemærker i Spejd2020 er vores kompaskurs, som udviklingsplanen peger frem mod, nemlig: Spejd er personligt udviklende Spejd er meningsfuldt Børn og voksne har et levende samspil Det er attraktivt og personligt udviklende at være leder Vi har et fælles spejderarbejde i Danmark Spejd bidrager til samfundets udvikling Pejlemærkerne i 2020 er udgangspunktet for udviklingsplanens fire temaer: Attraktivt program, Lederudvikling, Stærke aktører i samfundet og Gruppeliv. ATTRAKTIVT PROGRAM Vi er overbevist om, at vores spejderprogram er værdifuldt, og det skal derfor revitaliseres med fornyet fokus på spejdermetode og spejderværdier. Samtidig vil vi fortsat styrke adventurespejd, friluftsliv og internationale spejderoplevelser. Disse typer af oplevelser bidrager til at gøre spejderarbejdet personligt udviklende og meningsfuldt. STÆRKE AKTØRER I SAMFUNDET Vi mener, at vores unge skal være rollemodeller og kommunikere spejderværdierne i offentligheden. Spejderne i Danmark skal samarbejde og udvise gennemslagskraft lokalt, nationalt og internationalt. Dette skal bidrage til samfundets udvikling og give det fælles spejderarbejde i Danmark en tydeligere profil, der kan tiltrække endnu flere til spejdernes fællesskab. LEDERUDVIKLING Vores lederuddannelse skal være fleksibel, og den skal effektfuldt fremme ledernes kompetencer og fortsatte udvikling. Ved fortsat at styrke åbenhed, involvering og den anerkendende tilgang i ledelse og kommunikation gør vi det attraktivt og personligt udviklende at være leder, og vi giver en tilgang til at skabe et levende samspil mellem børn og voksne. GRUPPELIV Vi skal støtte gruppelederne i at skabe attraktive spejdergrupper gennem et fokus på trivsel, forenkling, vækst og videndeling. Ved også at styrke divisionernes rolle som medspillere i gruppernes udvikling skal vi skabe endnu flere attraktive spejdergrupper med høj kvalitet i spejderarbejdet og mange spejdere, der udvikler sig og tager ansvar i samfundet og ude i verden. DET DANSKE SPEJDERKORPS UD- VIKLINGSPLAN Bedre spejderarbejde - flere spejdere. Flere spejdere - bedre spejderarbejde. Korpsets fælles mål for udgangen af 2013: Medlemsvækst i korpset gennem: 5 % flere indmeldelser 5 % færre udmeldelser Gruppernes udviklingsplaner tager stilling til mål og indsatser for længere spejdertid og flere indmeldelser. Attraktivt Program Vi iværksætter en revision af vores program og sætter fornyet fokus på spejdermetode og spejderværdier. Vi gør børn og unge til eksperter i friluftsliv og styrker adventurespejd. Vi inviterer unge med i et globalt fællesskab. Gruppeliv Vi støtter gruppelederne i at skabe attraktive spejdergrupper. Vi har fokus på trivsel, forenkling, vækst og vidensdeling. Vi styrker divisionsledelsernes rolle som medspillere i gruppernes udvikling. Stærke aktører i samfundet Unge kommunikerer gode fortællinger om spejderværdierne i offentligheden. Spejderne i Danmark samarbejder og har gennemslagskraft i kommuner, nationalt og internationalt. KORPSRÅDSMØDE

8 BERETNING Flere spejdere giver bedre spejderarbejde Det Danske Spejderkorps medlemsfremgang Antal medlemmer i alt Antal medlemmer under 30 år Hvordan går det egentlig? Det er et af de spørgsmål, som en beretning gerne skal give svar på. For et korpsrådsmøde handler ikke kun om at udstikke kursen fremover men også om at gøre status, skabe overblik og optegne vores nuværende position, så vi har det bedst mulige grundlag for at vide, hvilken retning vi skal bevæge os i. Så hvordan er det egentlig gået? Jo, først og fremmest er det gået opad. Korpset har fortsat sin positive medlemsudvikling, og det sidste år har et stort antal børn og unge meldt sig ind i vores fællesskab og oplevet deres første spejdermøde med et helt nyt tørklæde om halsen og masser af forventning i brystet. Samtidig er der blevet færre, der stopper til spejder. Vi er altså på rette vej med udviklingsplanens målsætning om, at endnu flere bliver spejdere og får del i vores udviklende fællesskab. Over de seneste to år er antallet af indmeldelser steget med 2 %, og udmeldelser er faldet med 6 %, set i forhold til perioden Målet er 5 % flere ind og 5 % færre ud, så det går den rigtige vej, og vi bliver årligt flere medlemmer i Det Danske Spejderkorps. Over de seneste fem år er medlemstallet steget med knap 7 % 1, og flere børn og unge oplever altså, at det er attraktivt for dem at være en del af spejderfællesskabet. Men hvilke forklaringer er der på, at vi ikke længere kun bør fokusere på, om vi vokser, men faktisk kan tillade os at fokusere på, hvor meget vi vokser? Det er det, denne beretning vil forsøge at svare på. En klar strategi for korpset og ambitiøse tiltag i de forskellige hovedudvalg har nemlig båret frugt, og der tegner sig et billede af nogle solide succeshistorier for de sidste to år. Men intet af dette kunne lade sig gøre uden det arbejde, der lægges ude i grupperne hver uge. Det er her, Kasper på 8 år og Marie på 7 første gang stifter bekendtskab med spejderbevægelsen. Det er her, spejdergnisten tændes, og det er her, de beslutter sig for, at de gerne vil fortsætte som del af vores fællesskab og måske en dag selv blive ledere for nye, unge spejdere. Men Kasper og Marie har også krav til det, de møder i deres fritid, og de krav udvikler sig med tiden. Marie og Kasper stiller andre krav end dem, vi selv stillede som 8-årige. Vi skal følge med. De positive medlemstal vidner om, at grupperne er et tidssvarende tilbud til børn og unge, og der er god grund til at være stolt ude i de enkelte grupper, der hver uge leverer et unikt stykke arbejde, hvor børn og unge får mulighed for at blive del af alt det fantastiske, der er spejderbevægelsen. Kommunikation Den identitetsskabende kommunikation - spejder til spejder - er en af grundpillerne i Det Danske Spejderkorps kommunikative strategi og indsats. Ambitionen er løbende og via tidssvarende platforme at ramme vores medlemmer med gode historier om, hvad det vil sige at være spejder. Denne kommunikation er et vigtigt parameter for inspiration og fastholdelse af vores medlemmer og skaber følelsen af, at vi er en del af en samlet bevægelse. De første skridt i udviklingen af tidssvarende platforme blev allerede taget i 2012, hvor vi relancerede SpejderSnus, Track og lancerede vores nye ledermagasin, Wide. Udviklingen 8 KORPSRÅDSMØDE 2013

9 Foto: Frederik Rom De positive medlemstal vidner om, at grupperne er et tidssvarende tilbud til børn og unge, og der er god grund til at være stolt ude i de enkelte grupper, der hver uge leverer et unikt stykke arbejde, hvor børn og unge får mulighed for at blive del af alt det fantastiske, der er spejderbevægelsen. KORPSRÅDSMØDE

10 BERETNING 2 Woop App har i over et år tilbudt børn og unge en digital platform med bevægelse, leg og oplevelser med vennerne i fokus. af magasiner har stadig fokus, og de ambitiøse medier er med til at tiltrække nye unge frivillige ressourcer, der konstant er med til at løfte vores muligheder for at kommunikere kraftfuldt, overbevisende og unikt, samtidig med at de frivillige kan blomstre og udvikle sig fagligt, personligt og i fællesskab. Som næste trin i raketten har vi sat gang i udviklingen af det nye spejder.dk. Målet med et nyt spejder.dk er at udvikle en levende og dynamisk portal for alle de gode historier, der uge efter uge genereres rundt omkring i landet, og som vi i vid udstrækning allerede opsamler og formidler via vores trykte medier. Med et nyt spejder.dk som samlingspunkt vil vores gode artikler, grejanmeldelser, reportager og inspiration til uddannelse opnå længere levetid og udbygge den samlede fortælling om Det Danske Spejderkorps. Formålet med denne øvelse er at styrke fortællingen om det moderne spejderarbejde, så den får større gennemslagskraft både internt og eksternt. Spejder.dk skal formidle en gennemgående spejderidentitet, og den primære målgruppe er de årige spejdere. Ambitionen er, at indholdet på spejder.dk skal kunne give svar i ord og billeder på spørgsmålet, Hvorfor er du spejder?. Både når medlemmerne stiller sig selv spørgsmålet, og når de mødes af spørgsmålet fra venner og bekendte. Det spørgsmål arbejder vores Young Spokespersons også intensivt med i deres uddannelse, og det seneste år er der blevet uddannet endnu et hold. Som en del af Young Spokespersons lærer deltagerne, hvordan man formidler spejderhistorier, så de er spændende for resten af Danmark. Den primære opgave er at få gruppens historier ud i de lokale medier, og har man lyst at prøve kræfter med landsdækkende medier, er der også plads til det! Ideen bag Young Spokespersons er kort og godt, at dem, der bedst kan fortælle omverden om det gode spejderarbejde, er spejderne selv. Der har det seneste år også været fart på den tværkorpslige Woop-app. Siden lanceringen den 23. august 2012 er Spejdernes Woop App blevet downloadet over gange 2. Dermed er Spejderne i Danmark nået ud til mange danskere, der har oplevet, hvordan moderne teknologi kan skabe aktiviteter og oplevelser med friluftslivet som ramme. Samtidig har spejderne fået en værdifuld kommunikationsplatform til at få flere unge ud i naturen og et redskab til internt og eksternt at profilere moderne spejderarbejde anno Gruppeliv Gruppernes udvikling er altafgørende for en fortsat udvikling af Det Danske Spejderkorps. Både frivillige og udviklingskonsulenter arbejder målrettet med at rådgive og inspirere alle vores grupper til at udnytte potentialer og omsætte planer til virkelighed. Det gælder såvel udviklingsplanen for hele korpset som i planerne beskrevet lokalt. Rejseholdet og Inspirationsholdet hedder nu Gruppeudvikling og er stadig klar med korte oplæg og længere forløb til grupper, der sætter udvikling på dagsordenen. Oplæg og forløb giver viden og inspiration og lægger kimen til konkrete initiativer og indsatser, som kan løfte gruppen mod nye mål. I langt de fleste af vores grupper går det godt. Rigtig mange grupper er i vækst, og vi får flere store grupper. For 4 år siden havde vi 35 grupper i Det Danske Spejderkorps med mere end 100 medlemmer - i dag har vi 54. Samtidig har en lang række mindre grupper oplevet en vækst, der har bragt dem op over 50 medlemmer. Det er bestemt noget at være glad for. Endnu flere medlemmer og ledere i de enkelte grupper kan sikre flere stærke ressourcer og bidrage til, at vi tænker nyt i organisering og aktivitet. Vores Udviklingsplan udtrykker det så klart: Bedre spejderarbejde flere spejdere! Flere spejdere - bedre spejderarbejde! Gruppegejst 3 er et nyt arrangement, der skaber ideelle betingelser for, at ledere, bestyrelser og divisioner kan udveksle erfaringer og blive inspireret af hinanden. Sidste år tog deltagerne hjem med gejst og gode input fra en lang række inspirerende oplægsholdere, der fortalte om forenkling, holdånd og ambitioner kædet sammen med ledelse alle sammen begreber kendt fra konklusionerne i Den Attraktive Spejdergruppe. Relationer Værdifulde relationer til vores omgivelser får større og større betydning. Intet menneske er en ø, ingen organisationer kan stå alene. Det Danske Spejderkorps styrker og styrkes i partnerskabet med andre aktører, såvel i det tværkorpslige samarbejde som i 10 KORPSRÅDSMØDE 2013

11 samarbejdet med andre organisationer, fonde, myndigheder mv. Gode partnerskaber udfordrer os i måden, vi tænker på, giver nye perspektiver og skaber synlighed, vi ellers ikke ville få. Konkrete indsatser og projekter giver et godt afsæt for udviklingen af partnerskaber med nye fortællinger. I Det Danske Spejderkorps har vi uendelig meget godt at byde ind med, uanset om den rette partner er en frivillig organisation, kommerciel virksomhed eller offentlig institution. Men vi skal selvfølgelig huske at forventningsafstemme og sikre et ligeværdigt samarbejde, når grundlaget for gode partnerskaber udvikles. I 2013 er vi bl.a. lykkedes rigtig godt med partnerskabet med DR og Orange Innovation omkring afholdelse af Nørd Camp 4 og med Red Barnet om flere friluftsoplevelser til børn og unge. Der er også gode lokale eksempler på partnerskaber mellem spejdergrupper og kommuner omkring eksempelvis ferieaktiviteter og SFOsamarbejde. Vi arbejder hele tiden på, at spejderne har en stemme i samfundet og det politiske landskab. Det Danske Spejderkorps har de seneste to år haft formandsskabet i Landssamrådet, som repræsenterer ca børn og unge i hele landet. Helt særligt for det seneste år har været arbejdet med børne- og ungdomsorganisationernes aftryk på drøftelserne af den nye folkeskolereform og det nye frivillighedscharter. Vi har deltaget i møder med politikere og givet vores input til såvel Kulturministeren og Undervisningsministeren, ligesom vi deltager aktivt i udviklingen af den nye friluftspolitik, som Miljøministeren har taget initiativ til. Den lokalpolitiske synlighed er udgangspunktet for foreningsred- 3 4 Inspirationsweekenden Gruppegejst blev i september afholdt for anden gang. Korpsets samarbejde med DR og Orange Innovation om Nørd Camp gav 1000 unge nørder en fed sommeroplevelse. Foto: Nørd Camp KORPSRÅDSMØDE

12 BERETNING skaber.dk, der er udviklet i regi af Landssamrådet, og som er et fantastisk værktøj til alle grupper i Det Danske Spejderkorps. På hjemmesiden finder man en række forskellige redskaber og ideer til, hvordan vi bliver mere synlige i lokalområdet og styrker samarbejdet med kommunerne. I juni måned valfartede det politiske Danmark til Folkemødet på Bornholm. Her deltog Det Danske Spejderkorps sammen med Spejderne i Danmark. I år delte vi Spejdernes og Ungdommens Hus med de politiske ungdomsorganisationer. Børne- og ungdomsarbejdet er stærkt i Danmark, men vi må aldrig læne os tilbage af den grund. Det lærte en række folketingspolitikere, da de prøvede kræfter med et særligt spejderløb, der bl.a. kastede dem ud på en svævebane højt over Opalsøen i Bornholm 5. Her var gode aktiviteter med afsæt i spejdermetoden og en særlig oplevelse for den enkelte deltager igen vejen til vigtig markedsføring af spejderarbejdet i Danmark. 5 Spejderne skabte synlighed på folkemødet. Bl.a. med et adventureløb for politikerne. Men også på det internationale plan arbejder vi målrettet på at udvikle spejderarbejdet. DDS Relationer havde 12 deltagere med i den danske delegation i Berlin denne sommer til Europakonference hos de to verdensorganisationer, vi har medlemskab i World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS) og World Organization of the Scout Movement (WOSM). Her satte Danmark Youth Empowerment på dagsordenen. Unges involvering og patruljesystemet er helt centralt for det danske spejderarbejde og blev godt modtaget på konferencen. Uddannelse Efterspørgslen på uddannelsestilbud til spejdere og ledere er vokset de seneste par år. Så meget, at der har været afholdt rekordmange kurser. For eksempel har vi for første gang i mange år afholdt to Gilwellkurser, og 100 lederes deltagelse på ledelseskursus har skabt øget mulighed for en stærkere ledelseskraft i grupper, divisioner og i korpsledelsen. Den udvikling skyldes, at kurserne er ambitiøse og attraktive for den enkelte og for lederarbejdet ude i gruppen. På Uddannelsesweekenden i foråret var knap 200 instruktører samlet fra både voksenlederuddannelserne og fra PUF-, PLan- og SPARK-teamene. Der var masser af energi og gode diskussioner, og det store engagement afspejler det ambitiøse niveau, vores uddannelser ligger på. Foto: Jørn Schou Rode 7 Foto: Jens Thybo 12 KORPSRÅDSMØDE 2013

13 6 Ungdomskurserne fortsætter deres høje popularitet. Vi har de seneste år især oplevet en stor interesse for uddannelsestilbud til de unge. I 2012 var 1285 spejdere af sted på PUF-, PLan- og SPARK-kurserne 6. Det er en meget positiv udvikling, vi er i, og som vi ønsker at styrke blandt andet ved en ny kursusstruktur. Den nye kursusstruktur skal give et bedre overblik over kursusudbud, sammenhæng og synlighed på, hvilke kompetencer du kan tilegne dig som kursusdeltager. Med MOVE har vi også fået et nyt uddannelsesmagasin, der samler alle korpsets uddannelses- og kursustilbud i ét stort magasin 7. Det betyder, at tropsspejdere og seniorspejdere på jagt efter PLan- og SPARK-kurser fremover får det samme uddannelsesmagasin i hænderne som lederne. Det skal bidrage til en bedre formidlet fælles fortælling om alle de tilbud, korpset tilbyder det enkelte medlem. MOVE er blevet skabt i et samarbejde mellem hovedudvalgene DDS Uddannelse og DDS Kommunikation & Medier, og vi er smadderstolte af resultatet og ser store muligheder i denne platform for endnu bedre formidling af korpsets tilbud. Attraktivt program 2013 har været et godt år for spejdernes muligheder for at opleve gode aktiviteter. Flere af initiativerne fra sidste år er fulgt til dørs, og det har resulteret i lettere adgang til gode spejderoplevelser for både den enkelte spejder og for den enkelte spejdergruppe. Med lanceringen af den nye aktivitetsdatabase er der ryddet op i gamle aktiviteter, og nye er kommet til. Det skaber gennemsigtighed og lettere adgang til den rigtige aktivitet til den rigtige begivenhed. Vi er enormt glade for den modtagelse, aktivitetsdatabasen har fået, og vi glæder os til, at I alle opretter jeres bedste aktiviteter og møder i databasen 8 (næste side). Vores mærker ligger ikke længere i aktivitetsdatabasen, men har i stedet fået deres egen sektion på dds.dk. Ønsket er at gøre det tydeligere og lettere at vælge de rette aktiviteter til at understøtte arbejdet med færdigheder og udviklende forløb, og det lykkes godt. Det nye BRO-forløbsmærke om Balance, Respekt og Optimisme er også at finde under forløbsmærkesek- KORPSRÅDSMØDE

14 BERETNING 8 Med den nye aktivitetsdatabase kan du nemt oprette og dele dine fedeste aktiviteter eller hente andres og sammensætte hele møder. tionen. Mærket skal bl.a. gøre internationalt spejderarbejde mere åbent og gruppenært. Det skal være let for den enkelte spejder at udvikle sig igennem internationale oplevelser, ligesom det skal være nemt for grupperne at finde inspiration og vejledning til at rejse ud i verden. Til det har Internationale Oplevelser og Globalt Ansvar (IOGA) lanceret sektionen Spejd ud på dds. dk. I samme spor ser vi frem til endnu et par spændende år med Bhutan som samarbejdsland. Der er stadig fuld damp under Adventurespejdligaen, og der deltager nu 12 løb. Ligaen har taget hul på sin tredje sæson, og fejringen af vinderne i anden sæson fandt sted på behørig vis ved tre samtidige arrangementer i Odense, Århus og København. Sidste år kunne vi berette om lanceringen af en række nye hæfter i serien Attraktive aktiviteter. Denne serie er nu godt i hus, idet der er udkommet hæfter for familie- og tropsspejdere, et hæfte om patruljeliv samt en guide til fjeldlivet 9. Et hæfte om det gode seniorspejderliv er på vej, og med det har vi nu et godt kende materiale om spejderlivet, og dækdersgrupper med passende aktiviteter. hvordan man rammer de enkelte al- Refleksionen over ide, metode og formål går igen i alle aspekter af spejderlivet: Fra aktiviteterne i aktivitetsdatabasen over hæfterne om Attraktive Aktiviteter til løbene i Adventurespejdligaen. Det er en udvikling, vi er glade for, og vi tror på, den bidrager til at bringe endnu mere kvalitet med ind i spejderarbejdet. Ejendomme og økonomi På sidste års korpsrådsmøde blev det drøftet, hvordan korpsets egenkapital forvaltes bedst muligt. Det Danske Spejderkorps har en god økonomi, og den store udfordring er ikke at skaffe penge til aktiviteter, men derimod at skabe og udvikle attraktive miljøer for frivillige til at gennemføre aktiviteter. Korpset er optaget af at sikre en fortsat god økonomi, der kan sikre vores gode spejderarbejde nationalt og lokalt. I 2013 har vi således arbejdet med en ny ejendomsstrategi. Vi har besluttet vores udbytte for Spejder Sports regnskabsår 2012/13. En ny korpsledelse skal arbejde videre med vores økonomiske politik og fortsætte arbejdet med at prioritere og sikre en god økonomi i Det Danske Spejderkorps. Vi ønsker, at korpsets ejendomme bliver drevet og udviklet, så korpset fortsat har gode faciliteter til at udføre 9 Friluftshæftet Tag på tur! giver gode tips til fjeldlivet og er et af flere hæfter udgivet i spejderarbejde. Ejendommene har det seneste års tid arbejdet med miljøpåvirkningen, eksempelvis gennem en renovering af Avnstrup med henblik på et bedre miljø og gode spejderoplevelser. Der har været fokus på bedre faciliteter til friluftsliv på og omkring korpsets hytter, og der er således også igangsat opførelse af en facilitetsbygning på Gillastugan. Korpsledelsen giver depechen videre En ny korpsledelse skal vælges, når vi mødes til korpsrådsmødet Vi giver depechen videre på en række spændende og vigtige opgaver i Det Danske Spejderkorps. Vi har modtaget og grundigt drøftet evalueringen af Spejdernes Lejr I foråret arbejdede en tværkorpslig arbejdsgruppe på at formulere rammerne for den næste store lejr i Danmark, og i juni måned indgik vi en aftale om at lave Spejdernes Lejr For Det Danske Spejderkorps er det vigtigt at understrege lejrens formål om, at spejderne vil få flyttet grænser i både eget liv, i fællesskabet og i verden omkring os. Og at vores frivillige ledere på lejren gør en markant forskel for den enkelte spejder, det omgivende samfund og udvikler sig selv samtidigt. Blandt alle korps er der stor opmærksomhed på, at det også bliver en god oplevelse for jobbere at lave lejr i Vores nye Korpsledelse vil få en spændende opgave i at følge den kommende lejrledelse og partnerskabet med en ny værtskommune. Sammen med andre danske spejder- korps er vi ved at skabe en vision for det fælles spejderarbejde vi skaber sammen. Den er en værdifuld ledestjerne for vore fremtidige fælles projekter. Vi giver også depechen videre til en ny korpsledelse, når det gælder vores Udviklingsplan. Korpsledelsen ønsker, at den kommende korpsledelse kan bruge 2014 på at udvikle en udviklingsplan, en strategi, der sætter retningen for de kommende mange års udvikling i Det Danske Spejderkorps. En national strategi, der understøtter, involverer og forpligter grupper, divisioner og arrangementer. Der skaber 14 KORPSRÅDSMØDE 2013

15 fælles retning for korpset, fra raftebord til hjørnekontor. Udviklingsplanen for lever derfor videre endnu et år og afsluttes med udgangen af Udviklingsplanen er sammen med Spejd 2020 en rigtig og vigtig rettesnor i korpsets arbejde. Det er afgørende, at vi alle kender de indsatser, der skal sikre, at vi når vores mål. Lederudvikling, Attraktivt Program, Gruppeliv og Stærke aktører i samfundet er stærke pejlemærker i vores arbejde. En ny korpsledelse får lov at afslutte arbejdet med den nuværende Udviklingsplan og samtidig igangsætte arbejdet med at sætte nye mål for de kommende års arbejde. 10 I juni indgik korpsledelsen en aftale om at lave en ny Spejdernes Lejr i Vi er i Korpsledelsen optagede af, at korpsets organisations- og ledelsesstruktur udvikler sig hensigtsmæssigt. En af vores kerneværdier er, at vi er ét samlet fællesskab. Et korps. En fælles forening, hvor grupperne er organisatoriske dele af vores samlede forening. Derfor har det ligget os på sinde at få afdækket, hvordan vi fortsat styrker dette. Vi har en god økonomi i Det Danske Spejderkorps. Blandt andet gennem flere års gode resultater i Spejder Sport. Korpsledelsen er sammen med Korpsrådet optaget af at sikre en fortsat god økonomi, der kan sikre vores gode spejderarbejde nationalt og lokalt. Vi har også budt velkommen til en ny generalsekretær, Charlotte Bach Thomassen, som sammen med Korpsledelsen står i spidsen for udviklingen af Det Danske Spejderkorps. Vi har et sundt korps med 450 grupper, der forstår, at de skal forny sig i takt med nutidens børn og unge. Vi har et korps, der tiltrækker flere børn og unge gennem et udfordrende spejderliv, der udvikler den enkelte i rammen af fællesskabet. Flere børn og unge kommer til. Færre falder fra. TAK til alle ledere og frivillige i grupper og divisioner, der hver uge garanterer det gode arbejde med den næste generation i grupperne. TAK til hovedudvalg, underudvalg og arbejdsgrupper for at sikre, at vi beslutter gode nye tiltag for Det Danske Spejderkorps, og for at der bliver handlet på det, vi beslutter, siger og skriver. TAK til frivillige på uddannelser, centre og arrangementer for jeres bidrag til læring og udvikling af vores spejdere, og TAK til vores gode ansatte på korpskontoret, som er en stor hjælp og støtte i dagligdagen. Og sidst, men ikke mindst, TAK til de mere end spejdere, der giver det hele mening. Hver dag, hver tur, året rundt. Korpsledelsen Foto: Martin Ziemer KORPSRÅDSMØDE

16 REGNSKAB REGNSKABSBERETNING 2012 FOR DET DANSKE SPEJDERKORPS Det Danske Spejderkorps fortsatte i 2012 sin indsats med mange forskellige aktiviteter, der understøttede formålsparagraffen og visionen Spejd Mål og indsatsområder i korpsets udviklingsplan satte retning og ramme for arbejdet i Foto: Jens Thybo 16 KORPSRÅDSMØDE 2013

17 Korpsets regnskab viser et underskud på i alt kr Driftsresultatet før finansielle poster gav et driftsunderskud på kr kr., hvoraf kr af underskuddet kan henføres til Spejdernes Lejr. Korrigeret for Spejdernes Lejr giver det et driftsunderskud på kr , og det budgetterede driftsresultat var et underskud på kr Spejder Sport har igen i år præsteret et stort overskud, i alt kr , og der blev på generalforsamlingen besluttet en udlodning til korpset på kr Korpsrådsmødet, der er Det Danske Spejderkorps generalforsamling, havde igen i 2012 et meget stort fremmøde. Der blev sat spot på fremtiden og ordene blev sluppet løs. Gennem spændende oplæg og inspirerende debatter blev der stillet skarpt på korpsets udvikling. Det Danske Spejderkorps var i 2012 med til at gennemføre Spejdernes Lejr i Holstebro, der var danmarkshistoriens første fælles spejderlejr for de fem internationalt anerkendte spejderkorps i Danmark. Lejren var en stor succes med mere end deltagere og regnskabet udviser et samlet underskud på ca. kr efter modtagen momskompensation i november Korpsets andel af Spejdernes Lejr er 46,76 pct., og der er indregnet indtægter for kr og udgifter for kr i korpsets regnskab for Der forventes yderligere kr i indtægter i forbindelse med korpsets momskompensation, men disse modtages først i november 2013 og indtægtsføres derfor i regnskabet for 2013 jf. korpsets normale regnskabspraksis. Når det samlede regnskab for Spejdernes Lejr afsluttes i 2013, forventes det, at korpset vil få størstedelen af indskuddet på kr retur i forbindelse med udbetalingen af momskompensationen. DDS Program DDS Program er i gang med programrevisionen men har også investeret kr i nyt arbejdsstof som eksempelvis hæfter med attraktive aktiviteter til de forskellige grene. Hæfterne er bygget op, så det er let for lederne at skabe et forløb over fire møder. Derudover er der gennemført tre Åben bevægelses-arrangementer, der har til formål at øge åbenheden og involveringen af spejdergrupperne i korpsets centrale arbejde. Det Danske Spejderkorps har i 2012 investeret kr til udarbejdelsen af en ny spændende aktivitetsdatabase, som der er adgang til via korpsets hjemmeside. Aktivitetsdatabasen har til formål at gøre det lettere for lederne at oprette og finde aktiviteter samt at bruge databasen i planlægningen af møder. DDS Uddannelse DDS Uddannelse har introduceret både PLan 0 og PUF-kurser i 2012 og afholdt over 50 kurser med mere end deltagere. Korpset har i 2012 investeret netto kr i uddannelse af både kommende og nuværende ledere og instruktører i korpset. Et af de nye hovedudvalg er DDS Gruppeliv, som den sidste weekend i september afholdt arrangementet Gruppegejst for første gang. 165 formænd, gruppeledere og divisionsledelsesmedlemer deltog og fik masser af gejst med sig hjem. Der var fokus på at give deltagerne en masse viden og redskaber med hjem, samtidig med at de fik lejlighed til at udveksle erfaringer med andre spejdere. Ud over Gruppegejst har DDS Gruppeliv givet over kr i opstartsstøtte og udviklingsstøtte til grupperne. DDS Kommunikation og øvrige poster DDS Kommunikation har revitaliseret SpejderSnus og Track på baggrund af en mediemålgruppeanalyse. Derudover blev Wide lanceret som nyt ledermagasin i stedet for Broen. Disse nye initiativer har betydet, at korpset har investeret kr i produktion og udsendelse af de tre blade mod budgetteret kr De ejendomme, som Det Danske Spejderkorps ejer, har i 2012 udlejet for kr , hvilket svarer til det budgetterede, men er væsentligt lavere end i Disse lavere lejeindtægter kan primært henføres til Spejdernes Lejr. Omkostningerne til bygningssyn og ejendomsdrift har også været mindre end budgetteret. Der er eksproprieret arealer i forbindelse med korpsets ejendom Råbroholm i Smørum og på Spejdercenter Holmen, som Det Danske Spejderkorps ejer sammen med De grønne pigespejdere. Samlet set har korpset netto tjent kr på ekspropriationerne. Korpsets indtægter i forhold til kontingent, tips, momskompensation og øvrige indtægter er på i alt kr , hvilket er kr mere end budgetteret. Dette kan primært henføres til øgede kontingentindtægter og øget momskompensation, samt større salg af arbejdsstof på grund af den nye sangbog. Driftstilskuddet fra DUF på kr inkl. international refusion er primært brugt til driften af korpskontoret og det landsdækkende spejderarbejde. Udgiftsniveauet er ca. kr. 1 mio. større end i 2011, men ca. 1 mio. mindre end budgetteret, når der korrigeres for Spejdernes Lejr. Korpskontorets nettoudgifter er kr , mod budgetterede nettoudgifter på kr Korpskontoret har i 2012 i gennemsnit haft ca. 18 fuldtidspersoner ansat. Korpsledelsen er fokuseret på en fornuftig anvendelse af midlerne i Det Danske Spejderkorps. Korpsledelsen finder årets resultat tilfredsstillende og vurderer, at Det Danske Spejderkorps er rustet i forhold til fremadrettede indsatser. Korpsledelsen, marts 2013 KORPSRÅDSMØDE

18 REGNSKAB 5-ÅRS OVERSIGT (t. kr.) (t. kr.) (t. kr.) (t. kr.) (t. kr.) Kontingent Tipstilskud Ejendomme Sommerlejre Øvrige indtægter INDTÆGTER I ALT Aktiviteter Administration Ejendomme Sommerlejre UDGIFTER I ALT Finansielle poster RESULTAT Ejendomme Aktier i Spejder Sport A/S Værdipapirer Likvider Øvrige aktiver AKTIVER I ALT Egenkapital Hensættelser Langfristet gæld Kortfristet gæld PASSIVER I ALT ANTAL MEDLEMMER* ANTAL MEDLEMMER U/30 ÅR * *medlemstal ej revideret 18 KORPSRÅDSMØDE 2013

19 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR DECEMBER 2012 REGNSKAB BUDGET REGNSKAB INDTÆGTER (t. kr.) (t. kr.) Korpset Korpsledelsen DDS Program DDS Uddannelse DDS Gruppeliv DDS Kommunikation DDS Relationer DDS Drift og service Korpskontoret Sommerlejr Eliminering af korpsets egen leje Blå sommer Eliminering af korpsets egen leje INDTÆGTER I ALT UDGIFTER Korpset Korpsledelsen DDS Program DDS Uddannelse DDS Gruppeliv DDS Kommunikation DDS Relationer DDS Drift og service Korpskontoret Sommerlejr Afskrivninger driftsmidler og Holmen Eliminering af korpsets egen leje Eliminering af korpsets egen leje UDGIFTER I ALT RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER Spejder Sport A/S resultat Finansielle indtægter Finansielle udgifter FINANSIELLE POSTER I ALT ÅRETS RESULTAT Resultatet disponeres således: Aktivitetssikring søfartøjer Henlagt til reserve indre værdis metode (Spejder Sport A/S) Overført til disponibel egenkapital KORPSRÅDSMØDE

20 REGNSKAB BALANCE PR. 31. DECEMBER 2012 AKTIVER REGNSKAB REGNSKAB (t. kr.) MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER Ejendomme Igangværende byggeri IT-installationer og udstyr Maskiner Inventar 0 4 SKIBBY både MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER Aktier i Spejder Sport A/S nom. DKK Bloklån efterskoler Deposita Lån til grupper afdrag efter FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER ANLÆGSAKTIVER I ALT Varelager Debitorer, grupper og divisioner Spejder Sport Værdipapirer Andre debitorer Lån til grupper afdrag Andre tilgodehavender Likvide beholdninger Likvide beholdninger OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT PASSIVER REGNSKAB REGNSKAB (t. kr.) EGENKAPITAL Disponibel egenkapital Opskrivningshenlæggelser på aktiver EGENKAPITAL Hensættelse Karen Louise Meulengracht Aktivitetssikring søfartøjer FORMÅLSBESTEMTE HENSÆTTELSER Etableringstilskud 0 17 LANGFRISTET GÆLD 0 17 Diverse kreditorer Spejder Sport Feriepenge hensættelse KORTFRISTET GÆLD PASSIVER I ALT KORPSRÅDSMØDE 2013

Divisionsledelsesstævne t 27.-29. januar 2012

Divisionsledelsesstævne t 27.-29. januar 2012 Divisionsledelsesstævne t 27.-29. januar 2012 Korpsrådsmøde 2012 Sang: Det Danske Spejderkorps har til formål at udvikle børn og unge til vågne, selvstændige mennesker, der er villige til efter bedste

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020

UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020 UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020 Det skal gøre indtryk at være og gå til spejder, og spejdere skal gøre indtryk, hvor end de går og kommer. S pejderoplevelser skal være udtryk for det, der er fedt, sjovt,

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

International strategi for Det Danske Spejderkorps

International strategi for Det Danske Spejderkorps International strategi for Det Danske Spejderkorps Strategien skal give et overblik over de prioriteter, DDS har som del af den globale spejderbevægelse og som medlemmer af de internationale spejderorganisationer

Læs mere

Det Danske Spejderkorps strategiramme

Det Danske Spejderkorps strategiramme Det Danske Spejderkorps strategiramme SOMMEREN 2017 Foto: Thomas Heie Nielsen SIDE 2 Det Danske Spejderkorps strategiramme Motivation Formålet med denne beskrivelse af strategirammen i Det Danske Spejderkorps

Læs mere

1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Vedtægter for Spejderne Stiftelse De fem internationalt anerkendte spejderkorps i Danmark og Sydslesvig: Det Danske Spejderkorps, KFUM-Spejderne i Danmark, De grønne pigespejdere, Danske Baptisters Spejderkorps

Læs mere

ordene er i spil spot på fremtiden korpsrådsmøde 2012 10.-11. november

ordene er i spil spot på fremtiden korpsrådsmøde 2012 10.-11. november !?!??!??! spot på ordene er i spil fremtiden korpsrådsmøde 2012 10.-11. november ordene er i spil indhold 05 Velkommen til Korpsrådsmødet 2012 06 Sæt spot på fremtiden 08 Årets tema Debat 10 Spot på Spejd

Læs mere

Korpsledelsesmøde den 30. august 31. august 2013 Referat

Korpsledelsesmøde den 30. august 31. august 2013 Referat Korpsledelsesmøde den 30. august 31. august 2013 Referat Mødested og tid Holmen Fredag den 30/8-2013 kl. 19:10 22:50 Lørdag 31/8-2013 kl. 8:00 14:40 Deltagere Marianne Karstensen (punkt 1-8 herefter afbud),

Læs mere

Spot på fremtiden - Debatter

Spot på fremtiden - Debatter Debat Teknikrummet: Sådan får du ret Hvordan skaber vi en åben Skal DDS mene noget om den store verden? Values of Scouting Det attraktive frivllige miljø Giver de nuværende divisionsgrænser mening eller

Læs mere

Periode 1 // lørdag fra 13.35-14.10

Periode 1 // lørdag fra 13.35-14.10 Debat Spot på fremtiden - Debatter Teaser Teknikrummet: Sådan får du ret Lær at give debatten mere kant og få dine holdninger klart igennem. Kort debat (1 periode) Hvordan skaber vi en åben Vær med i en

Læs mere

Det Danske Spejderkorps

Det Danske Spejderkorps Det Danske Spejderkorps Korpsregnskab 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Regnskabsberetning 2012 1 Ledelsespåtegning 3 Revisionspåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 6 5-års oversigt 8 Resultatopgørelse 1. januar

Læs mere

Forventninger til divisionsledelserne

Forventninger til divisionsledelserne Forventninger til divisionsledelserne Divisionsledelsernes formål Divisionsledelser i Det Danske Spejderkorps har til formål at understøtte gruppernes daglige arbejde, udvikling og vækst. Divisionsledelsernes

Læs mere

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Deltagere Morten Kerrn-Jespersen, Marianne Karstensen, Søren Eriksen, Rasmus Jensen, Karen Vejby, Katja Salomon Johansen, Erik Aabjerg Friis, Christine Fribert

Læs mere

Referat fra Korpsrådsmøde i Det Danske Spejderkorps 2012 10.-11. november 2012 på Vingstedcentret, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten

Referat fra Korpsrådsmøde i Det Danske Spejderkorps 2012 10.-11. november 2012 på Vingstedcentret, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten Referat fra Korpsrådsmøde i Det Danske Spejderkorps 2012 10.-11. november 2012 på Vingstedcentret, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten Mødet blev indledt lørdag den 10. november kl. 10.00. Spejdercheferne

Læs mere

Referat af ordinært divisionsrådsmøde mandag d. 15. April 2013. Ole Andersen bød på divisionsledelsens vegne divisionsrådet med gæster velkommen

Referat af ordinært divisionsrådsmøde mandag d. 15. April 2013. Ole Andersen bød på divisionsledelsens vegne divisionsrådet med gæster velkommen Referat af ordinært divisionsrådsmøde mandag d. 15. April 2013 Ole Andersen bød på divisionsledelsens vegne divisionsrådet med gæster velkommen 1. Valg af dirigent og referent: John Søgaard blev foreslået

Læs mere

Århus Skov Division. Regnskab for 2014 og budget for 2015 og 2016

Århus Skov Division. Regnskab for 2014 og budget for 2015 og 2016 Århus Skov Division Det Danske Spejderkorps Cvr-nr: 32248802 Regnskab for 2014 og budget for 2015 og 2016 Foreningsoplysninger Århus Skov Division c/o Jack Givskud Teglbækvej 3 8361 Hasselager Hjemmeside:

Læs mere

alle ledere Ambitiøs lederuddannelse 01 Det Danske Spejderkorps giver

alle ledere Ambitiøs lederuddannelse 01 Det Danske Spejderkorps giver Det Danske Spejderkorps giver alle ledere en ambitiøs lederuddannelse Hvad er ambitiøs lederuddannelse Interview med ledere Gode spørgsmål at diskutere Ambitiøs lederuddannelse 01 Ambitiøs lederuddannelse

Læs mere

Det Danske Spejderkorps

Det Danske Spejderkorps Det Danske Spejderkorps Korpsregnskab 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 2013 1 Ledelsespåtegning 3 Revisionserklæringer 4 Anvendt regnskabspraksis 6 5-års oversigt 9 Resultatopgørelse 1.

Læs mere

Referat fra Korpsrådsmøde i Det Danske Spejderkorps 2012 10.-11. november 2012 på Vingstedcentret, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten

Referat fra Korpsrådsmøde i Det Danske Spejderkorps 2012 10.-11. november 2012 på Vingstedcentret, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten Referat fra Korpsrådsmøde i Det Danske Spejderkorps 2012 10.-11. november 2012 på Vingstedcentret, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten Mødet blev indledt lørdag den 10. november kl. 10.00. Spejdercheferne

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Strategi for ejendomsområdet 2013-2018

Strategi for ejendomsområdet 2013-2018 Strategi for ejendomsområdet 2013-2018 Indledning Dette dokument udgør DDS' strategi for den langsigtede udvikling af ejendomsporteføljen. Formålet med dokumentet er at sikre gode langsigtede dispositioner,

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

TIPS & TRICKS TIL AT BLIVE FLERE LEDERE. Gruppens styrker og udviklingsområder

TIPS & TRICKS TIL AT BLIVE FLERE LEDERE. Gruppens styrker og udviklingsområder Gruppens styrker og udviklingsområder Arbejdsark til at skabe overblik over gruppens lederkompetencer og afdække gruppens udviklingsområder Når I skal finde frem til gruppens styrker og udviklingsområder

Læs mere

Strategi for officielle samarbejder mellem Det Danske Spejderkorps og udenlandske spejderkorps 2013-2016

Strategi for officielle samarbejder mellem Det Danske Spejderkorps og udenlandske spejderkorps 2013-2016 Strategi for officielle samarbejder mellem Det Danske Spejderkorps og udenlandske spejderkorps 2013-2016 Vision Gennem officielt etablerede samarbejder med spejderkorps i andre lande ønsker vi i Det Danske

Læs mere

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Referat fra divisionsrådsmøde d. 16-04-2015 Dagsorden: a. Valg af dirigent og referent b. Beretning fra divisionsledelsen c. fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godkendelse d. behandling

Læs mere

Retningslinjer for anerkendelse af Arrangementer og Spejdercentre.

Retningslinjer for anerkendelse af Arrangementer og Spejdercentre. Side 1 af 8 Retningslinjer for anerkendelse af Arrangementer og Spejdercentre. Lovgrundlag Korpsrådsmødet Kraftværk 09 vedtog, at det er muligt for arrangementer og spejdercentre at blive anerkendt af

Læs mere

Vedvarende udvikling af Den Kommunale Tandpleje

Vedvarende udvikling af Den Kommunale Tandpleje rsberetning 2004 årsberetning 2005 årsberet Vedvarende udvikling af Den Kommunale Tandpleje TNLs hovedbestyrelse sætter sundhedspolitikken til debat på generalforsamlingen den 7. oktober 2006 i Odense.

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Den Fælles Organisation

Den Fælles Organisation Den Fælles Organisation Det Danske Spejderkorps Introduktion Den fælles organisation er betegnelsen for det samlede felt af frivillige og ansatte, der arbejder med drifts- og udviklingsdelen for hele Det

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Ta temperaturen Ta og sæt mål Ved I hvad der foregår i jeres gruppe? Er det længe siden jeres gruppe har fået et gruppetjek? D E T D A N S K E S P E J D E R K

Læs mere

Baggrundsmateriale til Spejdernes strategi-workshop. Oplæg til proces for Spejdernes Strategi

Baggrundsmateriale til Spejdernes strategi-workshop. Oplæg til proces for Spejdernes Strategi Baggrundsmateriale til Spejdernes strategi-workshop Oplæg til proces for Spejdernes Strategi 2017-2020 På Spejdernes årsmøde marts 2017 påbegyndte Spejderne planlægningen af Spejdernes strategiplan for

Læs mere

Præsentation Morten Kerrn-Jespersen spurgte, om der var bemærkninger til referat fra korpsledelsens møde den 26. juni og til forretningsudvalgets

Præsentation Morten Kerrn-Jespersen spurgte, om der var bemærkninger til referat fra korpsledelsens møde den 26. juni og til forretningsudvalgets Referat Korpsledelsens møde 24. 26. august 2012 Deltagere Søren Eriksen, Mia Rangholm Varming, Ulrik Grønbjerg Andersen, Karen Vejby, Katja Salomon Johansen, Erik Aabjerg Friis, Christine Fribert Sørensen,

Læs mere

Handlingsplan for Antvorskov Division

Handlingsplan for Antvorskov Division Det gør vi allerede Handlingsplan for Antvorskov Division 1. Divisionsledelserne sikrer, at grupperne udarbejder og gennemfører planer til medlemsvækst Divisionsledelsen bør regelmæssigt mødes med gruppelederne,

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Din Revisor Partner ApS

Din Revisor Partner ApS Din Revisor Partner ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/05/2013 Svend Erik Underbjerg Dirigent Side 2 af

Læs mere

Deltog i hele mødet: Søren Eriksen, Marianne Karstensen, Jørgen Svenstrup, Rasmus Jensen og Karen Vejby

Deltog i hele mødet: Søren Eriksen, Marianne Karstensen, Jørgen Svenstrup, Rasmus Jensen og Karen Vejby Referat Korpsledelsens møde 5. 7. oktober 2012 Deltagere Deltog i hele mødet: Søren Eriksen, Marianne Karstensen, Jørgen Svenstrup, Rasmus Jensen og Karen Vejby Deltog i dele af mødet: Ulrik Grønbjerg

Læs mere

Stampe Invest ApS. Nygårdparken Herning. Årsrapport 16. juni december 2016

Stampe Invest ApS. Nygårdparken Herning. Årsrapport 16. juni december 2016 Stampe Invest ApS Nygårdparken 43 7400 Herning Årsrapport 16. juni 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/01/2017 Hanne Thomsen Dirigent

Læs mere

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber 2 Hovedbestyrelsens sammenfatning af undersøgelse fra Center for Ungdomsstudier, udarbejdet oktober 2014 Introduktion Er det

Læs mere

FDF Handlingsplan 2009-2010

FDF Handlingsplan 2009-2010 FDF Handlingsplan 2009-2010 Baggrund for handlingsplanen FDFs Vision 2015: FDF er synligt, folkekirkeligt børne- og ungdomsarbejde med livsvigtige fællesskaber og meningsfyldte aktiviteter. Frivilligt

Læs mere

Haslev Privatskole Generalforsamling 2012

Haslev Privatskole Generalforsamling 2012 Haslev Privatskole Generalforsamling 2012 Haslev Privatskole Resultat sammenligning Resultat 2011 Budget 2011 Resultat 2010 Elevtal i alt 298 298 251 Elevtal SFO 5/9 116 102 104 Statstilskud 13.023.304

Læs mere

Randers Fjord Golfklub

Randers Fjord Golfklub Dansk Revision Randers Godkendt Revisionspartnerselskab Tronholmen 5 DK-8960 Randers SØ randers@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 12 50 00 Telefax: +45 89 12 51 00 CVR: 31 77 85 30

Læs mere

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor.

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. MEDDELELSE NR.8 2009/2010 Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2009/2010 en omsætning på DKK 15,8

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Gruppeledelses konference

Gruppeledelses konference Gruppeledelses konference 14.-15. november GOD GRUPPELEDELSE WORKSHOPS TILMELDING If you make listening and observation your occupation you will gain much more than you can by talk Robert Baden-Powell

Læs mere

Århus Skov Division Det Danske Spejderkorps. Cvr-nr: Regnskab for 2016 og budget for 2017 og 2018

Århus Skov Division Det Danske Spejderkorps. Cvr-nr: Regnskab for 2016 og budget for 2017 og 2018 Århus Skov Division Det Danske Spejderkorps Cvr-nr: 32248802 Regnskab for 2016 og budget for 2017 og 2018 Foreningsoplysninger Århus Skov Division c/o Jack Givskud Engtoften 80, 1.tv 8260 Viby J Hjemmeside:

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 9.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING kl. 8.00 kl. 9.00

Læs mere

Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret november 2014)

Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret november 2014) Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret november 2014) INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL... 2 GRUPPENS STRUKTUR... 2 UDDANNELSE... 2 LEDERE OG VÆRDIER... 3 AKTIVITETER... 4 KORPS OG SAMFUND... 5 FACILITETER...

Læs mere

Spejderidéen i sin helhed

Spejderidéen i sin helhed Spejderidéen i sin helhed Spejderidéen Spejderidéen er det idégrundlag hvorpå vi bygger spejderarbejdet i Det Danske Spejderkorps (DDS). Spejderidéen er en sammenskrivning af de forskellige elementer som

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S GRUPPERÅDSMØDET d. 28. FEBRUAR 2013 Sted: Dirigent: Referent: Baldersborgen, Baldersbuen 16c, 2640 Hedehusene Kjeld Vestergaard Jens Zoëga Hansen DAGSORDEN a) Valg af dirigent og referent. b) Beretning

Læs mere

Fredericia Kommune Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia. Til rette vedkommende Folkeoplysningsudvalget

Fredericia Kommune Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia. Til rette vedkommende Folkeoplysningsudvalget Fredericia Kommune Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Til rette vedkommende Folkeoplysningsudvalget Vedr.: Pkt. til behandling på kommende folkeoplysningsudvalgs møde ift. evt. overtagelse af foreningshytte,

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Visioner uden handling er dagdrømmeri Handling uden visioner er tidsfordriv Men visioner og handling kan forandre verden

Visioner uden handling er dagdrømmeri Handling uden visioner er tidsfordriv Men visioner og handling kan forandre verden Visioner uden handling er dagdrømmeri Handling uden visioner er tidsfordriv Men visioner og handling kan forandre verden Anders Møller Oktober 2007 Alle vil udvikling - ingen vil forandring! Søren Kierkegaard

Læs mere

Grupperådsmøde 1. Marts 2015 kl. 11.00. Grevespejderne

Grupperådsmøde 1. Marts 2015 kl. 11.00. Grevespejderne Grupperådsmøde 1. Marts 2015 kl. 11.00 Grevespejderne Indhold Invitation..3 Dagsorden.4 Giv en hånd.......5 Datoplan.6 Udviklingsplan...7 Grevespejderne 2 Bøgehegnet 103 kld. DK-2670 Greve mail@grevespejderne.dk

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Vores nuværende struktur stammer tilbage fra 2009. I forbindelse med strategiprocessen i 2015 blev det tydeligt, at vi i Ungdommens Røde Kors havde svært ved at byde

Læs mere

Afstemnings- og beslutningsdokument

Afstemnings- og beslutningsdokument Afstemnings- og beslutningsdokument Dette dokument er det samlede beslutningsdokument, der skal bruges til afstemningerne søndag eftermiddag. Dokumentet viser ændringsforslag, som er indkommet rettidigt,

Læs mere

Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret januar 2014)

Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret januar 2014) Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret januar 2014) INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL... 2 GRUPPENS STRUKTUR... 2 UDDANNELSE... 2 LEDERE OG VÆRDIER... 3 AKTIVITETER... 4 KORPS OG SAMFUND... 5 FACILITETER...

Læs mere

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi værdsætter højt, og som vi gerne vil værne om. Vi

Læs mere

Referat Korpsledelsens møde 8. 9. juni 2012

Referat Korpsledelsens møde 8. 9. juni 2012 Referat Korpsledelsens møde 8. 9. juni 2012 Deltagere Morten Kerrn-Jespersen, Marianne Karstensen, Søren Eriksen, Rasmus Jensen, Ulrik Grønbjerg Andersen, Karen Vejby, Katja Salomon Johansen, Erik Aabjerg

Læs mere

Det Danske Spejderkorps

Det Danske Spejderkorps Det Danske Spejderkorps Korpsregnskab 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Regnskabsberetning 2011 1 Ledelsespåtegning 3 Revisionspåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 6 5-års oversigt 8 Resultatopgørelse 1. januar

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

INDKALDELSE TIL GRUPPERÅDSMØDE Torsdag den 27. februar 2014 kl. 19:00 21:00 i Spejdergården Stubbedamsvej 70C, 3000 Helsingør

INDKALDELSE TIL GRUPPERÅDSMØDE Torsdag den 27. februar 2014 kl. 19:00 21:00 i Spejdergården Stubbedamsvej 70C, 3000 Helsingør INDKALDELSE TIL GRUPPERÅDSMØDE Torsdag den 27. februar 2014 kl. 19:00 21:00 i Spejdergården Stubbedamsvej 70C, 3000 Helsingør Kære forældre, spejdere over 14 år og ledere i 1. Helsingør, I inviteres hermed

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

Konklusion Korpsledelsen godkendte dagsorden med tilføjelse af Gensidig orientering som nyt punkt fredag aften.

Konklusion Korpsledelsen godkendte dagsorden med tilføjelse af Gensidig orientering som nyt punkt fredag aften. Referat Korpsledelsens møde 7. 9. oktober 2011 Deltagere Marianne Karstensen, Jørgen Svenstrup, Louise Lennon, Erik Aabjerg Friis, David Hansen, Mia Rangholm Varming, Karen Vejby og Annesofie Bjerre (alle

Læs mere

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering ODENSE BIBLIOTEKERNE DELSTRATEGI Digitalisering 2016-2020 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Fritid og Biblioteker Odense Bibliotekerne Østre Stationsvej 15 5000 Odense C Telefon + 45 66 13 13 72

Læs mere

BØRN OG unge på vej mod stærkere fællesskaber

BØRN OG unge på vej mod stærkere fællesskaber BØRN OG unge på vej mod stærkere fællesskaber 1 forord Stærkere fællesskaber gør os dygtigere sammen Kære læsere, Da jeg sidste vinter sammen med resten af byrådet præsenterede Aarhus Kommunes nye børne-

Læs mere

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe Valg af dirigent og referent Dirigent Uffe Beck Referent Lene Beck Mødet konstateres lovligt varslet og indkaldt. Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Læs mere

Generelt om afstemning Grupperådsmødet er åbent for alle, men kun medlemmerne har stemmeret.

Generelt om afstemning Grupperådsmødet er åbent for alle, men kun medlemmerne har stemmeret. Side 1 / 9 Dirigentvejledning til Grupperådsmødet Opdateret af januar 2014 Generelt om afstemning Grupperådsmødet er åbent for alle, men kun medlemmerne har stemmeret. Disse er: - Forældre til medlemmer

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Korpsrådsmøde lørdag d. 13. november 2010. Udviklingsplaner. v/ Maja Loua Haslebo, Haslebo & Partnere

Korpsrådsmøde lørdag d. 13. november 2010. Udviklingsplaner. v/ Maja Loua Haslebo, Haslebo & Partnere Korpsrådsmøde lørdag d. 13. november 2010 Udviklingsplaner v/ Maja Loua Haslebo, Haslebo & Partnere Hvorfor udviklingsplaner? Vi handler hver dag. Vi skal handle påmåder, der bringer os nærmere vores fælles

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Generalforsamling 2014 Formandens beretning

Generalforsamling 2014 Formandens beretning Hvem er I? Hvad vil I? Generalforsamling 2014 Formandens beretning Sådan spurgte Henrik Vinther bestyrelsen, på et møde vi havde inviteret ham til i november. DTLAa har nu eksisteret i 6 år, og vi har

Læs mere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Velkommen til spørgeskema om kvaliteten i dagtilbuddene. Der er fokus på følgende fire indsatsområder: Børns udvikling inden for temaerne

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

S T R A T E G I 2016 Delegeretmøde

S T R A T E G I 2016 Delegeretmøde S T R A T E G I 2016 2018 Delege retmød e 2016 INDHOLD Indledning Side 3 Pigespejderidentitet og pigespejderværdier Side 4 Vejen mod Strategi 20162018 Side 6 Strategi 2016-2018 Side 8 Pigespejdere flytter

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN Demensalliancens partnere har med stor interesse læst regeringens demenshandlingsplan. Vi vil gerne anerkende det

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Dato & Tid: Sted: Til: Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 20:00 22:00 Sambo Bagsværd Gruppes Bestyrelse: Tilstede: Anders Theilgaard Madsen (Trops- og Gruppeleder)

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Beretning til Djursland Landboforenings Generalforsamling tirsdag den 10. marts 2009 v/chefkonsulent Hans-Henrik Dalsgaard

Beretning til Djursland Landboforenings Generalforsamling tirsdag den 10. marts 2009 v/chefkonsulent Hans-Henrik Dalsgaard Beretning til Djursland Landboforenings Generalforsamling tirsdag den 10. marts 2009 v/chefkonsulent Hans-Henrik Dalsgaard Side 10: Det samlede resultat i 2008 blev kr. 686.467. De samlede indtægter udgjorde

Læs mere

H.B.K. Fitness og Motionscenter

H.B.K. Fitness og Motionscenter Side 1 af 13 H.B.K. Fitness og Motionscenter CVRnr. 35726799 Årsrapport 1. juni 31. december 2014 1. regnskabsår. Årsrapporten er godkendt og fremlagt på foreningens generalforsamling den 28. juli 2015

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Ledelse hos De grønne pigespejdere

Ledelse hos De grønne pigespejdere Ledelse hos De grønne pigespejdere De grønne pigespejderes nye ledelseskoncept baserer sig på relevante dokumenter fra organisationen, på workshopforløb samt på erfaringer fra andre lignende organisationer.

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS LOLLIPOP INVESTMENTS IVS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2015 Richard Kaldal Andersen Dirigent Side 2

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Ledelsesgrundlag KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Udgivet af: Faxe Kommune 2013 Redaktion: Center for Udvikling Layout: Rune Brandt Hermannsson Foto: Colourbox.com, Faxe Kommune Tryk: HellasGrafisk www.faxekommune.dk

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen d. 11. marts 2016.

Referat fra generalforsamlingen d. 11. marts 2016. Referat fra generalforsamlingen d. 11. marts 2016. DAGSORDEN Louise, Jens og Sven har meldt afbud og Niels kan først komme kl. 12.30. Tom Petersen deltager som gæst. Christian deltager som gæst. 1. Valg

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

Resultatopgørelse for 2012

Resultatopgørelse for 2012 Resultatopgørelse for 2012 Provisioner 4.722.385 4.340 Administrationstilskud m.v. 1.895.002 1.581 Kontingenter 512.404 492 Regulering medlemsindskud 166.100 130 Transportregnskab -36.358-61 Indtægter

Læs mere

Nordicom A/S Kvartalsrapport 1. kvartal 2004

Nordicom A/S Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 Nordicom A/S Omsætningen i 1. kvartal blev øget til 112,2 mio. kr. (1. kvt. 2003: 54,8 mio. kr.). Det er en fremgang på 57,4 mio. kr. eller 104,7%. Nordicom A/S har i 1. kvartal 2004 opnået et resultat

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013

Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013 Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013 Formanden Annette Heydenreich byder velkommen til grupperådsmødet, og til det efterfølgende fødselsdags arrangement, hvor Mjølners 35 års fødselsdag,

Læs mere

værdier og handlinger for en bedre verden kendte

værdier og handlinger for en bedre verden kendte Det Danske Spejderkorps gør vores værdier og handlinger for en bedre verden kendte Hvad er kendte værdier og handlinger Interview med spejdere og ledere Gode spørgsmål at diskutere Kendte værdier og handlinger

Læs mere

Klog på livet FDFs handlingsplan 2011-2012

Klog på livet FDFs handlingsplan 2011-2012 Klog på livet FDFs handlingsplan 2011-2012 Overordnet målsætning med handlingsplanen Klog på livet I FDF tror vi på, at mennesker udvikler sig i samspil med andre mennesker. Derfor giver vi børn og unge

Læs mere