INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse"

Transkript

1 NOVEMBER

2 INDHOLD 03 Velkommen til Korpsrådsmødet Valget er dit! 06 Udviklingsplan for Det Danske Spejderkorps 08 Korpsledelsens beretning 16 Økonomisk overblik 18 Regnskab 22 Budget 24 I spidsen for Det Danske Spejderkorps valg til Korpsledelsen 26 Præsentation af kandidater til Spejderchefer og Korpsledelse 36 Lovforslag 46 Beslutningsforslag 48 Dags- og forretningsorden 49 Program 50 Praktisk information Kolofon Udgiver: Det Danske Spejderkorps, 2013 Forsidegrafik: Aller Client Publishing Foto: Frederik Rom, Jens Thybo, Jørn Schou-Rode, Mads Godvin, Mads H. Danquah, Morten Bjerrum, Erik Lund, Anders Dahl Tollestrup, Nørd Camp, Martin Ziemer, Rasmus Rahbek, Rune Schou Larsen (Friluftshæfte) Layout: Aller Client Publishing Tryk: Reklame Tryk Oplag: 1500 Foto: Mads H. Danquah 2 KORPSRÅDSMØDE 2013

3 Velkommen Vi bliver aldrig færdige med at udvikle Det Danske Spejderkorps. Og heldigvis. Vi er en dynamisk organisation, der hele tiden må tilpasse os den virkelighed, vi selv skaber i korpset og den virkelighed, vi møder omkring os. Sammen har vi de sidste år arbejdet på at realisere Udviklingsplanen, og vi har haft kompasset indstillet på de seks pejlemærker i Spejd2020. Også grupper og divisioner har arbejdet med udviklingsplaner, der skal støtte os i, at vi er bevidste om vores valg og fravalg, og at vi har retning på vores arbejde. Retning, mål og visioner, vi også kan dele med verden omkring os. Når vi er allermest optaget af det gode spejderarbejde, må vi nemlig ikke glemme at fortælle om, hvad vi gør og hvorfor. Udviklingsplanerne kan lokalt, regionalt og nationalt bidrage til klarhed og forståelse både internt, men også eksternt. Udviklingsplanen er et afsæt for fortælling og formidling af aktiviteter og oplevelser. Kommunikation er centralt i alle former for ledelse. Når vi mødes til Korpsrådsmødet i 2014, skal vi beslutte en ny strategi, der fortsat skal bringe os tættere på vores visioner. En ny korpsledelse vil sikre ledelse i den forestående strategiproces. Om kort tid mødes vi til dette års Korpsrådsmøde. Omdrejningspunktet er de fremsatte lov- og beslutningsforslag og valget af kandidater til Korpsledelsen. Vi ser tilbage på fire gode år. Fire år med udvikling, udfordring og retning for Det Danske Spejderkorps. Fire år, hvor vi har været i dialog med rigtig mange, der sammen med os har været fokuseret på det gode spejderarbejde. Vi glæder os til at følge det fremtidige arbejde og ønsker det bedste for de to nye Spejderchefer og en ny Korpsledelse. Med spejderhilsen MARIANNE OG MORTEN Spejderchefer i Det Danske Spejderkorps. KORPSRÅDSMØDE

4 KONCEPT Foto: Morten Bjerrum Valget er dit! På Korpsrådsmødet den november er det igen tid til at stille op, tage del, stille spørgsmål og tage ansvar. Det Danske Spejderkorps er medlemmernes korps. Et stort skib med dedikerede passagerer og en ambition om altid at have kurs mod en bedre verden. På Korpsrådsmødet fejrer spejderne demokratiet og sætter retningen for korpset. Det er her, vi udstikker kursen for vores fælles bevægelse og tager stilling til, hvilke tiltag, vi tror på, skaber rammerne for det bedst mulige spejderarbejde. I år skal vi tage et væld af vigtige beslutninger, der alle er med til at præge korpsets fortsatte udvikling. Vi skal have valgt en ny Korpsledelse. Tolv medlemmer, som får ansvaret for at tage de rigtige beslutninger for korpset de kommende to år med udgangspunkt i vores fælles love og visioner. Den november får du mulighed for at møde de dedikerede og håbefulde kandidater og lære dem og deres standpunkter at kende, så du med ro i sindet kan sætte din stemme. På Korpsrådsmødet stikker vi også fingeren i vejret, debatterer fremtiden og tager stilling til en stribe vigtige lov- og beslutningsforslag. I dine hænder befinder sig en række tekster, der hver især udstikker forskellige retninger for Det Danske Spejderkorps. De delegerede fra landets spejdergrupper har fået mandat til at lade deres stemmer tale på vegne af de Det er derfor vigtigt, at du tager dig tid til at sætte dig ind i sagerne og vender de forskellige muligheder med spejdere og ledere i din gruppe. På Korpsrådsmødet den november ligger mulighederne åbne. Hvor skal vi hen? Og hvordan skal vi komme dertil? Valget er dit! Vi ses på Vingstedcentret. 4 KORPSRÅDSMØDE 2013

5 Torveboder Bliv klogere på Torveboderne På Korpsrådsmødet skal vi også tage beslutning til ændrede love for Det Danske Spejderkorps. For at vi hver især bedst er i stand til at træffe beslutning i forhold til de fremsatte lov- og beslutningsforslag, kommer de forskellige forslag lørdag til debat ved torveboderne. Her kan du deltage i debatten og blive klogere på, hvilke konsekvenser de forskellige forslag kan have for korpset, ligesom du også kan møde kandidaterne til Korpsledelsen ved torveboderne. Redaktionsudvalget samler de eventuelle ændringsforslag, som debatterne leder til. Søndag formiddag stemmer vi så om alle forslag og ændringsforslag. Hvordan foregår Torveboderne? Torveboderne er opdelt i tre perioder af hver en times varighed. I de tre perioder vil torveboderne være fordelt rundt på Vingstedcentret. Her har man mulighed for at debattere hvilke konsekvenser og effekter, de forskellige love- og beslutnings forslag vil have for korpset. I begyndelsen af debatterne ved hver periode vil der være en facilitator, som giver ordet til dem, der har stillet forslag og til dem, som evt. allerede har stillet ændringsforslag. Facilitatoren skal sikre, at der bliver givet tilstrækkeligt med tid til, at de tilstedeværende ved debatten har forstået de store linjer i forslagene og deres baggrund, så de kan debatteres derefter. Her kan du deltage i debatten og blive klogere på, hvilke konsekvenser de forskellige forslag kan have for korpset, ligesom du også kan møde kandidaterne til Korpsledelsen. Hvis en debat har åbent i mere end en periode, så vil facilitatoren ved opstart af 2. og 3. torvedebatperiode komme med et oprids af de hovedemner, som har været debatteret ved foregående torvedebatperiode for at give et overblik over, hvor der har været enighed/uenighed omkring det givne forslag. Må man gå fra torvebod til torvebod? Torveboderne kan frit besøges under de tre perioder. Hvis du ønsker at skifte til en anden torvebod i torvebodsdebatperioden, er det selvfølgelig bedst, hvis du kan nå at høre opsummeringen i den nye torvedebat. Det er dog også vigtigt at være opmærksom på, at debatten i en torvebod kan dreje i en anden retning, når det er, man har forladt den. Hvis man kommer ind undervejs i en torvedebat, kan man altså ikke forvente, at debatten bliver startet forfra, men må deltage i debatten på baggrund af den korte opsummering, som gives af facilitatoren på det passende tidspunkt. Det kan derfor være en god ide at danne samarbejde mellem fx grupper og divisioner for at kunne dække så mange torveboder, som I finder passende. Teknikrum: Ændring af lov- og beslutningsforslag Hvis du som deltager på Korpsrådsmødet har forslag til ændringer af de allerede fremsatte love- og beslutningsforslag, har du mulighed for at tale sammen med andre delegerede og evt. gå sammen om at formulere et ændringsforslag. Hvis I får lyst til at stille et ændringsforslag til det fremsatte lov- eller beslutningsforslag, har I muligheden for at besøge teknikrummet. I teknikrummet vil der være nogle kvalificerede personer, som kan hjælpe med at udforme ændringsforslaget, så det får den ønskede betydning. Moderatorer, redaktionsudvalg og lovudvalg bistår efter behov med at redigere forslag, så de sprogligt, teknisk og lovmæssigt er i orden. Fristen for at aflevere ændringsforslag til Redaktionsudvalget er lørdag klokken 19:00. Formålet med teknikrummet er at sørge for, at de bedste forslag bliver sat til afstemning. Nils Villemoes gæster os I Danmark har vi et skab til ledelse, et lederskab. Så ved vi, hvor vi skal henvende os, hvis et eller andet ikke er, som det skal være. Sådan siger Nils Villemoes, der netop gæster os om søndagen på årets korpsrådsmøde. Nils Villemoes har i næsten fire årtier været ansat som lektor ved Institut for Organisation og Virksomhedsledelse på Handelshøjskolen i Aarhus. Med sine humoristiske og skarpe foredrag om udvikling og ledelse, er han over tiden blevet en af landets mest eftertragtede foredragsholdere. Nils holder foredrag over temaer som, hvorfor skal alting forandres hele tiden, og hvordan man skaber ledelse, som formår at følge med udviklingen. Nu har vi æren af at opleve en af Danmarks bedste foredragsholdere helt tæt på. Glæd dig til et godt, humoristisk og vedkommende foredrag, der kan være med til at skubbe til vores perspektiver på, hvordan vi skaber ledelse i vores spejderhverdag! KORPSRÅDSMØDE

6 UDVIKLINGSPLAN Bedre spejderarbejde flere spejdere! Flere spejdere bedre spejderarbejde! Vi tror i Det Danske Spejderkorps på det gode spejderarbejde som metode til at udvikle børn og unge til initiativrige, kreative, ansvarlige og handlekraftige mennesker. Vi forbedrer samfundet ved at udvikle børn og unge gennem oplevelser i spejderlivet. Når vi er så fast overbeviste om dette, så betyder det også, at vi må tage ansvar for at blive endnu flere spejdere. Langt flere børn og unge fortjener nemlig at være med i vores udviklende fællesskab og samtidig får vi et bedre spejderarbejde ved at være flere. Vi bliver flere ved at hæve kvaliteten af vores spejderarbejde, så flere oplever, at det er værdifuldt at være spejder, og vi bliver flere ved at invitere flere til at starte i vores spejdergrupper. Bedre spejderarbejde giver nemlig flere spejdere, og flere spejdere giver bedre spejderarbejde! UDVIKLINGSPLAN FOR DET DANSKE SPEJDERKORPS Vi har en udviklingsplan for Det Danske Spejderkorps, der sætter retning og ramme for korpsets udvikling. Når Korpsrådet vedtager udviklingsplanen, beslutter vi, hvad der er særligt vigtigt. På den måde defineres vores handlemuligheder, og vi bliver i stand til at trække i samme retning. Korpsledelsen anbefaler, at den nuværende udviklingsplan forlænges i et år, så den gælder for Udviklingsplanen sætter mål, så vi kan se, om vi udvikler os i den ønskede retning. Målet er endnu bedre spejderarbejde for flere spejdere. Det mål har vi valgt at udtrykke ved 5 % flere indmeldelser og 5 % færre udmeldelser af medlemmer i Det Danske Spejderkorps. Korpset vil støtte grupperne ved at fokusere sin indsats på fire temaer: Attraktivt program, Lederudvikling, Stærke aktører i samfundet og Gruppeliv. De tilbud og muligheder, som korpset udvikler inden for de fire indsatsområder, skal tilsammen støtte grupperne i deres Vi bliver flere ved at hæve kvaliteten af vores spejderarbejde, så flere oplever, at det er værdifuldt at være spejder, og vi bliver flere ved at invitere flere til at starte i vores spejder-grupper. spejderarbejde. Korpsets arbejde skal have effekt i grupperne. Samtidig forventer vi, at hver gruppe i egen udviklingsplan tager stilling til de mål og indsatser, som gruppen vil fokusere på for at få endnu mere kvalitet i spejderarbejdet i gruppen (= længere spejdertid / færre udmeldelser), og hvad gruppen vil gøre for at få flere børn og unge til at melde sig ind i spejdernes fællesskab (= flere indmeldelser). Gruppen beslutter selv, hvad den vil fokusere på i sin udviklingsplan, når blot gruppen forholder sig til, hvad der i gruppen vil give længere spejdertid og flere indmeldelser. Gruppen kan i sin udviklingsplan med fordel lade sig inspirere af mulighederne inden for korpsets fire temaer. Vi korps, divisioner, grupper, anerkendte centre og arrangementer i Det Danske Spejderkorps står altså sammen om at skabe endnu bedre spejderarbejde for flere spejdere. Udviklingsplanen er en fortsættelse af korpsets plan for Korpsledelsen har med udviklingsplan kontinuitet for øje. Vi vil sikre fortsat vind i sejlene på de skibe, som vi de foregående år har sat i søen. Korpset ønsker at skabe resultater, som gavner grupperne. Derfor fokuserer vi på at få mere effekt ud af den linje, som vi allerede har lagt frem for at sprede os over mange nye projekter. 6 KORPSRÅDSMØDE 2013

7 Korpsledelsens indsatsområder for at støtte grupper i at nå målene: Foto: Frederik Rom Lederudvikling Vores uddannelse er fleksibel og fremmer ledernes kompetencer og fortsatte udvikling. Vi styrker den anerkendende tilgang i ledelse og kommunikation. Vi styrker åbenhed og involvering i bevægelsen. VISIONEN ER SPEJD 2020 Vi har en stærk vision for udviklingen af vores spejderarbejde i Det Danske Spejderkorps, der hedder Spejd2020. De seks pejlemærker i Spejd2020 er vores kompaskurs, som udviklingsplanen peger frem mod, nemlig: Spejd er personligt udviklende Spejd er meningsfuldt Børn og voksne har et levende samspil Det er attraktivt og personligt udviklende at være leder Vi har et fælles spejderarbejde i Danmark Spejd bidrager til samfundets udvikling Pejlemærkerne i 2020 er udgangspunktet for udviklingsplanens fire temaer: Attraktivt program, Lederudvikling, Stærke aktører i samfundet og Gruppeliv. ATTRAKTIVT PROGRAM Vi er overbevist om, at vores spejderprogram er værdifuldt, og det skal derfor revitaliseres med fornyet fokus på spejdermetode og spejderværdier. Samtidig vil vi fortsat styrke adventurespejd, friluftsliv og internationale spejderoplevelser. Disse typer af oplevelser bidrager til at gøre spejderarbejdet personligt udviklende og meningsfuldt. STÆRKE AKTØRER I SAMFUNDET Vi mener, at vores unge skal være rollemodeller og kommunikere spejderværdierne i offentligheden. Spejderne i Danmark skal samarbejde og udvise gennemslagskraft lokalt, nationalt og internationalt. Dette skal bidrage til samfundets udvikling og give det fælles spejderarbejde i Danmark en tydeligere profil, der kan tiltrække endnu flere til spejdernes fællesskab. LEDERUDVIKLING Vores lederuddannelse skal være fleksibel, og den skal effektfuldt fremme ledernes kompetencer og fortsatte udvikling. Ved fortsat at styrke åbenhed, involvering og den anerkendende tilgang i ledelse og kommunikation gør vi det attraktivt og personligt udviklende at være leder, og vi giver en tilgang til at skabe et levende samspil mellem børn og voksne. GRUPPELIV Vi skal støtte gruppelederne i at skabe attraktive spejdergrupper gennem et fokus på trivsel, forenkling, vækst og videndeling. Ved også at styrke divisionernes rolle som medspillere i gruppernes udvikling skal vi skabe endnu flere attraktive spejdergrupper med høj kvalitet i spejderarbejdet og mange spejdere, der udvikler sig og tager ansvar i samfundet og ude i verden. DET DANSKE SPEJDERKORPS UD- VIKLINGSPLAN Bedre spejderarbejde - flere spejdere. Flere spejdere - bedre spejderarbejde. Korpsets fælles mål for udgangen af 2013: Medlemsvækst i korpset gennem: 5 % flere indmeldelser 5 % færre udmeldelser Gruppernes udviklingsplaner tager stilling til mål og indsatser for længere spejdertid og flere indmeldelser. Attraktivt Program Vi iværksætter en revision af vores program og sætter fornyet fokus på spejdermetode og spejderværdier. Vi gør børn og unge til eksperter i friluftsliv og styrker adventurespejd. Vi inviterer unge med i et globalt fællesskab. Gruppeliv Vi støtter gruppelederne i at skabe attraktive spejdergrupper. Vi har fokus på trivsel, forenkling, vækst og vidensdeling. Vi styrker divisionsledelsernes rolle som medspillere i gruppernes udvikling. Stærke aktører i samfundet Unge kommunikerer gode fortællinger om spejderværdierne i offentligheden. Spejderne i Danmark samarbejder og har gennemslagskraft i kommuner, nationalt og internationalt. KORPSRÅDSMØDE

8 BERETNING Flere spejdere giver bedre spejderarbejde Det Danske Spejderkorps medlemsfremgang Antal medlemmer i alt Antal medlemmer under 30 år Hvordan går det egentlig? Det er et af de spørgsmål, som en beretning gerne skal give svar på. For et korpsrådsmøde handler ikke kun om at udstikke kursen fremover men også om at gøre status, skabe overblik og optegne vores nuværende position, så vi har det bedst mulige grundlag for at vide, hvilken retning vi skal bevæge os i. Så hvordan er det egentlig gået? Jo, først og fremmest er det gået opad. Korpset har fortsat sin positive medlemsudvikling, og det sidste år har et stort antal børn og unge meldt sig ind i vores fællesskab og oplevet deres første spejdermøde med et helt nyt tørklæde om halsen og masser af forventning i brystet. Samtidig er der blevet færre, der stopper til spejder. Vi er altså på rette vej med udviklingsplanens målsætning om, at endnu flere bliver spejdere og får del i vores udviklende fællesskab. Over de seneste to år er antallet af indmeldelser steget med 2 %, og udmeldelser er faldet med 6 %, set i forhold til perioden Målet er 5 % flere ind og 5 % færre ud, så det går den rigtige vej, og vi bliver årligt flere medlemmer i Det Danske Spejderkorps. Over de seneste fem år er medlemstallet steget med knap 7 % 1, og flere børn og unge oplever altså, at det er attraktivt for dem at være en del af spejderfællesskabet. Men hvilke forklaringer er der på, at vi ikke længere kun bør fokusere på, om vi vokser, men faktisk kan tillade os at fokusere på, hvor meget vi vokser? Det er det, denne beretning vil forsøge at svare på. En klar strategi for korpset og ambitiøse tiltag i de forskellige hovedudvalg har nemlig båret frugt, og der tegner sig et billede af nogle solide succeshistorier for de sidste to år. Men intet af dette kunne lade sig gøre uden det arbejde, der lægges ude i grupperne hver uge. Det er her, Kasper på 8 år og Marie på 7 første gang stifter bekendtskab med spejderbevægelsen. Det er her, spejdergnisten tændes, og det er her, de beslutter sig for, at de gerne vil fortsætte som del af vores fællesskab og måske en dag selv blive ledere for nye, unge spejdere. Men Kasper og Marie har også krav til det, de møder i deres fritid, og de krav udvikler sig med tiden. Marie og Kasper stiller andre krav end dem, vi selv stillede som 8-årige. Vi skal følge med. De positive medlemstal vidner om, at grupperne er et tidssvarende tilbud til børn og unge, og der er god grund til at være stolt ude i de enkelte grupper, der hver uge leverer et unikt stykke arbejde, hvor børn og unge får mulighed for at blive del af alt det fantastiske, der er spejderbevægelsen. Kommunikation Den identitetsskabende kommunikation - spejder til spejder - er en af grundpillerne i Det Danske Spejderkorps kommunikative strategi og indsats. Ambitionen er løbende og via tidssvarende platforme at ramme vores medlemmer med gode historier om, hvad det vil sige at være spejder. Denne kommunikation er et vigtigt parameter for inspiration og fastholdelse af vores medlemmer og skaber følelsen af, at vi er en del af en samlet bevægelse. De første skridt i udviklingen af tidssvarende platforme blev allerede taget i 2012, hvor vi relancerede SpejderSnus, Track og lancerede vores nye ledermagasin, Wide. Udviklingen 8 KORPSRÅDSMØDE 2013

9 Foto: Frederik Rom De positive medlemstal vidner om, at grupperne er et tidssvarende tilbud til børn og unge, og der er god grund til at være stolt ude i de enkelte grupper, der hver uge leverer et unikt stykke arbejde, hvor børn og unge får mulighed for at blive del af alt det fantastiske, der er spejderbevægelsen. KORPSRÅDSMØDE

10 BERETNING 2 Woop App har i over et år tilbudt børn og unge en digital platform med bevægelse, leg og oplevelser med vennerne i fokus. af magasiner har stadig fokus, og de ambitiøse medier er med til at tiltrække nye unge frivillige ressourcer, der konstant er med til at løfte vores muligheder for at kommunikere kraftfuldt, overbevisende og unikt, samtidig med at de frivillige kan blomstre og udvikle sig fagligt, personligt og i fællesskab. Som næste trin i raketten har vi sat gang i udviklingen af det nye spejder.dk. Målet med et nyt spejder.dk er at udvikle en levende og dynamisk portal for alle de gode historier, der uge efter uge genereres rundt omkring i landet, og som vi i vid udstrækning allerede opsamler og formidler via vores trykte medier. Med et nyt spejder.dk som samlingspunkt vil vores gode artikler, grejanmeldelser, reportager og inspiration til uddannelse opnå længere levetid og udbygge den samlede fortælling om Det Danske Spejderkorps. Formålet med denne øvelse er at styrke fortællingen om det moderne spejderarbejde, så den får større gennemslagskraft både internt og eksternt. Spejder.dk skal formidle en gennemgående spejderidentitet, og den primære målgruppe er de årige spejdere. Ambitionen er, at indholdet på spejder.dk skal kunne give svar i ord og billeder på spørgsmålet, Hvorfor er du spejder?. Både når medlemmerne stiller sig selv spørgsmålet, og når de mødes af spørgsmålet fra venner og bekendte. Det spørgsmål arbejder vores Young Spokespersons også intensivt med i deres uddannelse, og det seneste år er der blevet uddannet endnu et hold. Som en del af Young Spokespersons lærer deltagerne, hvordan man formidler spejderhistorier, så de er spændende for resten af Danmark. Den primære opgave er at få gruppens historier ud i de lokale medier, og har man lyst at prøve kræfter med landsdækkende medier, er der også plads til det! Ideen bag Young Spokespersons er kort og godt, at dem, der bedst kan fortælle omverden om det gode spejderarbejde, er spejderne selv. Der har det seneste år også været fart på den tværkorpslige Woop-app. Siden lanceringen den 23. august 2012 er Spejdernes Woop App blevet downloadet over gange 2. Dermed er Spejderne i Danmark nået ud til mange danskere, der har oplevet, hvordan moderne teknologi kan skabe aktiviteter og oplevelser med friluftslivet som ramme. Samtidig har spejderne fået en værdifuld kommunikationsplatform til at få flere unge ud i naturen og et redskab til internt og eksternt at profilere moderne spejderarbejde anno Gruppeliv Gruppernes udvikling er altafgørende for en fortsat udvikling af Det Danske Spejderkorps. Både frivillige og udviklingskonsulenter arbejder målrettet med at rådgive og inspirere alle vores grupper til at udnytte potentialer og omsætte planer til virkelighed. Det gælder såvel udviklingsplanen for hele korpset som i planerne beskrevet lokalt. Rejseholdet og Inspirationsholdet hedder nu Gruppeudvikling og er stadig klar med korte oplæg og længere forløb til grupper, der sætter udvikling på dagsordenen. Oplæg og forløb giver viden og inspiration og lægger kimen til konkrete initiativer og indsatser, som kan løfte gruppen mod nye mål. I langt de fleste af vores grupper går det godt. Rigtig mange grupper er i vækst, og vi får flere store grupper. For 4 år siden havde vi 35 grupper i Det Danske Spejderkorps med mere end 100 medlemmer - i dag har vi 54. Samtidig har en lang række mindre grupper oplevet en vækst, der har bragt dem op over 50 medlemmer. Det er bestemt noget at være glad for. Endnu flere medlemmer og ledere i de enkelte grupper kan sikre flere stærke ressourcer og bidrage til, at vi tænker nyt i organisering og aktivitet. Vores Udviklingsplan udtrykker det så klart: Bedre spejderarbejde flere spejdere! Flere spejdere - bedre spejderarbejde! Gruppegejst 3 er et nyt arrangement, der skaber ideelle betingelser for, at ledere, bestyrelser og divisioner kan udveksle erfaringer og blive inspireret af hinanden. Sidste år tog deltagerne hjem med gejst og gode input fra en lang række inspirerende oplægsholdere, der fortalte om forenkling, holdånd og ambitioner kædet sammen med ledelse alle sammen begreber kendt fra konklusionerne i Den Attraktive Spejdergruppe. Relationer Værdifulde relationer til vores omgivelser får større og større betydning. Intet menneske er en ø, ingen organisationer kan stå alene. Det Danske Spejderkorps styrker og styrkes i partnerskabet med andre aktører, såvel i det tværkorpslige samarbejde som i 10 KORPSRÅDSMØDE 2013

11 samarbejdet med andre organisationer, fonde, myndigheder mv. Gode partnerskaber udfordrer os i måden, vi tænker på, giver nye perspektiver og skaber synlighed, vi ellers ikke ville få. Konkrete indsatser og projekter giver et godt afsæt for udviklingen af partnerskaber med nye fortællinger. I Det Danske Spejderkorps har vi uendelig meget godt at byde ind med, uanset om den rette partner er en frivillig organisation, kommerciel virksomhed eller offentlig institution. Men vi skal selvfølgelig huske at forventningsafstemme og sikre et ligeværdigt samarbejde, når grundlaget for gode partnerskaber udvikles. I 2013 er vi bl.a. lykkedes rigtig godt med partnerskabet med DR og Orange Innovation omkring afholdelse af Nørd Camp 4 og med Red Barnet om flere friluftsoplevelser til børn og unge. Der er også gode lokale eksempler på partnerskaber mellem spejdergrupper og kommuner omkring eksempelvis ferieaktiviteter og SFOsamarbejde. Vi arbejder hele tiden på, at spejderne har en stemme i samfundet og det politiske landskab. Det Danske Spejderkorps har de seneste to år haft formandsskabet i Landssamrådet, som repræsenterer ca børn og unge i hele landet. Helt særligt for det seneste år har været arbejdet med børne- og ungdomsorganisationernes aftryk på drøftelserne af den nye folkeskolereform og det nye frivillighedscharter. Vi har deltaget i møder med politikere og givet vores input til såvel Kulturministeren og Undervisningsministeren, ligesom vi deltager aktivt i udviklingen af den nye friluftspolitik, som Miljøministeren har taget initiativ til. Den lokalpolitiske synlighed er udgangspunktet for foreningsred- 3 4 Inspirationsweekenden Gruppegejst blev i september afholdt for anden gang. Korpsets samarbejde med DR og Orange Innovation om Nørd Camp gav 1000 unge nørder en fed sommeroplevelse. Foto: Nørd Camp KORPSRÅDSMØDE

12 BERETNING skaber.dk, der er udviklet i regi af Landssamrådet, og som er et fantastisk værktøj til alle grupper i Det Danske Spejderkorps. På hjemmesiden finder man en række forskellige redskaber og ideer til, hvordan vi bliver mere synlige i lokalområdet og styrker samarbejdet med kommunerne. I juni måned valfartede det politiske Danmark til Folkemødet på Bornholm. Her deltog Det Danske Spejderkorps sammen med Spejderne i Danmark. I år delte vi Spejdernes og Ungdommens Hus med de politiske ungdomsorganisationer. Børne- og ungdomsarbejdet er stærkt i Danmark, men vi må aldrig læne os tilbage af den grund. Det lærte en række folketingspolitikere, da de prøvede kræfter med et særligt spejderløb, der bl.a. kastede dem ud på en svævebane højt over Opalsøen i Bornholm 5. Her var gode aktiviteter med afsæt i spejdermetoden og en særlig oplevelse for den enkelte deltager igen vejen til vigtig markedsføring af spejderarbejdet i Danmark. 5 Spejderne skabte synlighed på folkemødet. Bl.a. med et adventureløb for politikerne. Men også på det internationale plan arbejder vi målrettet på at udvikle spejderarbejdet. DDS Relationer havde 12 deltagere med i den danske delegation i Berlin denne sommer til Europakonference hos de to verdensorganisationer, vi har medlemskab i World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS) og World Organization of the Scout Movement (WOSM). Her satte Danmark Youth Empowerment på dagsordenen. Unges involvering og patruljesystemet er helt centralt for det danske spejderarbejde og blev godt modtaget på konferencen. Uddannelse Efterspørgslen på uddannelsestilbud til spejdere og ledere er vokset de seneste par år. Så meget, at der har været afholdt rekordmange kurser. For eksempel har vi for første gang i mange år afholdt to Gilwellkurser, og 100 lederes deltagelse på ledelseskursus har skabt øget mulighed for en stærkere ledelseskraft i grupper, divisioner og i korpsledelsen. Den udvikling skyldes, at kurserne er ambitiøse og attraktive for den enkelte og for lederarbejdet ude i gruppen. På Uddannelsesweekenden i foråret var knap 200 instruktører samlet fra både voksenlederuddannelserne og fra PUF-, PLan- og SPARK-teamene. Der var masser af energi og gode diskussioner, og det store engagement afspejler det ambitiøse niveau, vores uddannelser ligger på. Foto: Jørn Schou Rode 7 Foto: Jens Thybo 12 KORPSRÅDSMØDE 2013

13 6 Ungdomskurserne fortsætter deres høje popularitet. Vi har de seneste år især oplevet en stor interesse for uddannelsestilbud til de unge. I 2012 var 1285 spejdere af sted på PUF-, PLan- og SPARK-kurserne 6. Det er en meget positiv udvikling, vi er i, og som vi ønsker at styrke blandt andet ved en ny kursusstruktur. Den nye kursusstruktur skal give et bedre overblik over kursusudbud, sammenhæng og synlighed på, hvilke kompetencer du kan tilegne dig som kursusdeltager. Med MOVE har vi også fået et nyt uddannelsesmagasin, der samler alle korpsets uddannelses- og kursustilbud i ét stort magasin 7. Det betyder, at tropsspejdere og seniorspejdere på jagt efter PLan- og SPARK-kurser fremover får det samme uddannelsesmagasin i hænderne som lederne. Det skal bidrage til en bedre formidlet fælles fortælling om alle de tilbud, korpset tilbyder det enkelte medlem. MOVE er blevet skabt i et samarbejde mellem hovedudvalgene DDS Uddannelse og DDS Kommunikation & Medier, og vi er smadderstolte af resultatet og ser store muligheder i denne platform for endnu bedre formidling af korpsets tilbud. Attraktivt program 2013 har været et godt år for spejdernes muligheder for at opleve gode aktiviteter. Flere af initiativerne fra sidste år er fulgt til dørs, og det har resulteret i lettere adgang til gode spejderoplevelser for både den enkelte spejder og for den enkelte spejdergruppe. Med lanceringen af den nye aktivitetsdatabase er der ryddet op i gamle aktiviteter, og nye er kommet til. Det skaber gennemsigtighed og lettere adgang til den rigtige aktivitet til den rigtige begivenhed. Vi er enormt glade for den modtagelse, aktivitetsdatabasen har fået, og vi glæder os til, at I alle opretter jeres bedste aktiviteter og møder i databasen 8 (næste side). Vores mærker ligger ikke længere i aktivitetsdatabasen, men har i stedet fået deres egen sektion på dds.dk. Ønsket er at gøre det tydeligere og lettere at vælge de rette aktiviteter til at understøtte arbejdet med færdigheder og udviklende forløb, og det lykkes godt. Det nye BRO-forløbsmærke om Balance, Respekt og Optimisme er også at finde under forløbsmærkesek- KORPSRÅDSMØDE

14 BERETNING 8 Med den nye aktivitetsdatabase kan du nemt oprette og dele dine fedeste aktiviteter eller hente andres og sammensætte hele møder. tionen. Mærket skal bl.a. gøre internationalt spejderarbejde mere åbent og gruppenært. Det skal være let for den enkelte spejder at udvikle sig igennem internationale oplevelser, ligesom det skal være nemt for grupperne at finde inspiration og vejledning til at rejse ud i verden. Til det har Internationale Oplevelser og Globalt Ansvar (IOGA) lanceret sektionen Spejd ud på dds. dk. I samme spor ser vi frem til endnu et par spændende år med Bhutan som samarbejdsland. Der er stadig fuld damp under Adventurespejdligaen, og der deltager nu 12 løb. Ligaen har taget hul på sin tredje sæson, og fejringen af vinderne i anden sæson fandt sted på behørig vis ved tre samtidige arrangementer i Odense, Århus og København. Sidste år kunne vi berette om lanceringen af en række nye hæfter i serien Attraktive aktiviteter. Denne serie er nu godt i hus, idet der er udkommet hæfter for familie- og tropsspejdere, et hæfte om patruljeliv samt en guide til fjeldlivet 9. Et hæfte om det gode seniorspejderliv er på vej, og med det har vi nu et godt kende materiale om spejderlivet, og dækdersgrupper med passende aktiviteter. hvordan man rammer de enkelte al- Refleksionen over ide, metode og formål går igen i alle aspekter af spejderlivet: Fra aktiviteterne i aktivitetsdatabasen over hæfterne om Attraktive Aktiviteter til løbene i Adventurespejdligaen. Det er en udvikling, vi er glade for, og vi tror på, den bidrager til at bringe endnu mere kvalitet med ind i spejderarbejdet. Ejendomme og økonomi På sidste års korpsrådsmøde blev det drøftet, hvordan korpsets egenkapital forvaltes bedst muligt. Det Danske Spejderkorps har en god økonomi, og den store udfordring er ikke at skaffe penge til aktiviteter, men derimod at skabe og udvikle attraktive miljøer for frivillige til at gennemføre aktiviteter. Korpset er optaget af at sikre en fortsat god økonomi, der kan sikre vores gode spejderarbejde nationalt og lokalt. I 2013 har vi således arbejdet med en ny ejendomsstrategi. Vi har besluttet vores udbytte for Spejder Sports regnskabsår 2012/13. En ny korpsledelse skal arbejde videre med vores økonomiske politik og fortsætte arbejdet med at prioritere og sikre en god økonomi i Det Danske Spejderkorps. Vi ønsker, at korpsets ejendomme bliver drevet og udviklet, så korpset fortsat har gode faciliteter til at udføre 9 Friluftshæftet Tag på tur! giver gode tips til fjeldlivet og er et af flere hæfter udgivet i spejderarbejde. Ejendommene har det seneste års tid arbejdet med miljøpåvirkningen, eksempelvis gennem en renovering af Avnstrup med henblik på et bedre miljø og gode spejderoplevelser. Der har været fokus på bedre faciliteter til friluftsliv på og omkring korpsets hytter, og der er således også igangsat opførelse af en facilitetsbygning på Gillastugan. Korpsledelsen giver depechen videre En ny korpsledelse skal vælges, når vi mødes til korpsrådsmødet Vi giver depechen videre på en række spændende og vigtige opgaver i Det Danske Spejderkorps. Vi har modtaget og grundigt drøftet evalueringen af Spejdernes Lejr I foråret arbejdede en tværkorpslig arbejdsgruppe på at formulere rammerne for den næste store lejr i Danmark, og i juni måned indgik vi en aftale om at lave Spejdernes Lejr For Det Danske Spejderkorps er det vigtigt at understrege lejrens formål om, at spejderne vil få flyttet grænser i både eget liv, i fællesskabet og i verden omkring os. Og at vores frivillige ledere på lejren gør en markant forskel for den enkelte spejder, det omgivende samfund og udvikler sig selv samtidigt. Blandt alle korps er der stor opmærksomhed på, at det også bliver en god oplevelse for jobbere at lave lejr i Vores nye Korpsledelse vil få en spændende opgave i at følge den kommende lejrledelse og partnerskabet med en ny værtskommune. Sammen med andre danske spejder- korps er vi ved at skabe en vision for det fælles spejderarbejde vi skaber sammen. Den er en værdifuld ledestjerne for vore fremtidige fælles projekter. Vi giver også depechen videre til en ny korpsledelse, når det gælder vores Udviklingsplan. Korpsledelsen ønsker, at den kommende korpsledelse kan bruge 2014 på at udvikle en udviklingsplan, en strategi, der sætter retningen for de kommende mange års udvikling i Det Danske Spejderkorps. En national strategi, der understøtter, involverer og forpligter grupper, divisioner og arrangementer. Der skaber 14 KORPSRÅDSMØDE 2013

15 fælles retning for korpset, fra raftebord til hjørnekontor. Udviklingsplanen for lever derfor videre endnu et år og afsluttes med udgangen af Udviklingsplanen er sammen med Spejd 2020 en rigtig og vigtig rettesnor i korpsets arbejde. Det er afgørende, at vi alle kender de indsatser, der skal sikre, at vi når vores mål. Lederudvikling, Attraktivt Program, Gruppeliv og Stærke aktører i samfundet er stærke pejlemærker i vores arbejde. En ny korpsledelse får lov at afslutte arbejdet med den nuværende Udviklingsplan og samtidig igangsætte arbejdet med at sætte nye mål for de kommende års arbejde. 10 I juni indgik korpsledelsen en aftale om at lave en ny Spejdernes Lejr i Vi er i Korpsledelsen optagede af, at korpsets organisations- og ledelsesstruktur udvikler sig hensigtsmæssigt. En af vores kerneværdier er, at vi er ét samlet fællesskab. Et korps. En fælles forening, hvor grupperne er organisatoriske dele af vores samlede forening. Derfor har det ligget os på sinde at få afdækket, hvordan vi fortsat styrker dette. Vi har en god økonomi i Det Danske Spejderkorps. Blandt andet gennem flere års gode resultater i Spejder Sport. Korpsledelsen er sammen med Korpsrådet optaget af at sikre en fortsat god økonomi, der kan sikre vores gode spejderarbejde nationalt og lokalt. Vi har også budt velkommen til en ny generalsekretær, Charlotte Bach Thomassen, som sammen med Korpsledelsen står i spidsen for udviklingen af Det Danske Spejderkorps. Vi har et sundt korps med 450 grupper, der forstår, at de skal forny sig i takt med nutidens børn og unge. Vi har et korps, der tiltrækker flere børn og unge gennem et udfordrende spejderliv, der udvikler den enkelte i rammen af fællesskabet. Flere børn og unge kommer til. Færre falder fra. TAK til alle ledere og frivillige i grupper og divisioner, der hver uge garanterer det gode arbejde med den næste generation i grupperne. TAK til hovedudvalg, underudvalg og arbejdsgrupper for at sikre, at vi beslutter gode nye tiltag for Det Danske Spejderkorps, og for at der bliver handlet på det, vi beslutter, siger og skriver. TAK til frivillige på uddannelser, centre og arrangementer for jeres bidrag til læring og udvikling af vores spejdere, og TAK til vores gode ansatte på korpskontoret, som er en stor hjælp og støtte i dagligdagen. Og sidst, men ikke mindst, TAK til de mere end spejdere, der giver det hele mening. Hver dag, hver tur, året rundt. Korpsledelsen Foto: Martin Ziemer KORPSRÅDSMØDE

16 REGNSKAB REGNSKABSBERETNING 2012 FOR DET DANSKE SPEJDERKORPS Det Danske Spejderkorps fortsatte i 2012 sin indsats med mange forskellige aktiviteter, der understøttede formålsparagraffen og visionen Spejd Mål og indsatsområder i korpsets udviklingsplan satte retning og ramme for arbejdet i Foto: Jens Thybo 16 KORPSRÅDSMØDE 2013

17 Korpsets regnskab viser et underskud på i alt kr Driftsresultatet før finansielle poster gav et driftsunderskud på kr kr., hvoraf kr af underskuddet kan henføres til Spejdernes Lejr. Korrigeret for Spejdernes Lejr giver det et driftsunderskud på kr , og det budgetterede driftsresultat var et underskud på kr Spejder Sport har igen i år præsteret et stort overskud, i alt kr , og der blev på generalforsamlingen besluttet en udlodning til korpset på kr Korpsrådsmødet, der er Det Danske Spejderkorps generalforsamling, havde igen i 2012 et meget stort fremmøde. Der blev sat spot på fremtiden og ordene blev sluppet løs. Gennem spændende oplæg og inspirerende debatter blev der stillet skarpt på korpsets udvikling. Det Danske Spejderkorps var i 2012 med til at gennemføre Spejdernes Lejr i Holstebro, der var danmarkshistoriens første fælles spejderlejr for de fem internationalt anerkendte spejderkorps i Danmark. Lejren var en stor succes med mere end deltagere og regnskabet udviser et samlet underskud på ca. kr efter modtagen momskompensation i november Korpsets andel af Spejdernes Lejr er 46,76 pct., og der er indregnet indtægter for kr og udgifter for kr i korpsets regnskab for Der forventes yderligere kr i indtægter i forbindelse med korpsets momskompensation, men disse modtages først i november 2013 og indtægtsføres derfor i regnskabet for 2013 jf. korpsets normale regnskabspraksis. Når det samlede regnskab for Spejdernes Lejr afsluttes i 2013, forventes det, at korpset vil få størstedelen af indskuddet på kr retur i forbindelse med udbetalingen af momskompensationen. DDS Program DDS Program er i gang med programrevisionen men har også investeret kr i nyt arbejdsstof som eksempelvis hæfter med attraktive aktiviteter til de forskellige grene. Hæfterne er bygget op, så det er let for lederne at skabe et forløb over fire møder. Derudover er der gennemført tre Åben bevægelses-arrangementer, der har til formål at øge åbenheden og involveringen af spejdergrupperne i korpsets centrale arbejde. Det Danske Spejderkorps har i 2012 investeret kr til udarbejdelsen af en ny spændende aktivitetsdatabase, som der er adgang til via korpsets hjemmeside. Aktivitetsdatabasen har til formål at gøre det lettere for lederne at oprette og finde aktiviteter samt at bruge databasen i planlægningen af møder. DDS Uddannelse DDS Uddannelse har introduceret både PLan 0 og PUF-kurser i 2012 og afholdt over 50 kurser med mere end deltagere. Korpset har i 2012 investeret netto kr i uddannelse af både kommende og nuværende ledere og instruktører i korpset. Et af de nye hovedudvalg er DDS Gruppeliv, som den sidste weekend i september afholdt arrangementet Gruppegejst for første gang. 165 formænd, gruppeledere og divisionsledelsesmedlemer deltog og fik masser af gejst med sig hjem. Der var fokus på at give deltagerne en masse viden og redskaber med hjem, samtidig med at de fik lejlighed til at udveksle erfaringer med andre spejdere. Ud over Gruppegejst har DDS Gruppeliv givet over kr i opstartsstøtte og udviklingsstøtte til grupperne. DDS Kommunikation og øvrige poster DDS Kommunikation har revitaliseret SpejderSnus og Track på baggrund af en mediemålgruppeanalyse. Derudover blev Wide lanceret som nyt ledermagasin i stedet for Broen. Disse nye initiativer har betydet, at korpset har investeret kr i produktion og udsendelse af de tre blade mod budgetteret kr De ejendomme, som Det Danske Spejderkorps ejer, har i 2012 udlejet for kr , hvilket svarer til det budgetterede, men er væsentligt lavere end i Disse lavere lejeindtægter kan primært henføres til Spejdernes Lejr. Omkostningerne til bygningssyn og ejendomsdrift har også været mindre end budgetteret. Der er eksproprieret arealer i forbindelse med korpsets ejendom Råbroholm i Smørum og på Spejdercenter Holmen, som Det Danske Spejderkorps ejer sammen med De grønne pigespejdere. Samlet set har korpset netto tjent kr på ekspropriationerne. Korpsets indtægter i forhold til kontingent, tips, momskompensation og øvrige indtægter er på i alt kr , hvilket er kr mere end budgetteret. Dette kan primært henføres til øgede kontingentindtægter og øget momskompensation, samt større salg af arbejdsstof på grund af den nye sangbog. Driftstilskuddet fra DUF på kr inkl. international refusion er primært brugt til driften af korpskontoret og det landsdækkende spejderarbejde. Udgiftsniveauet er ca. kr. 1 mio. større end i 2011, men ca. 1 mio. mindre end budgetteret, når der korrigeres for Spejdernes Lejr. Korpskontorets nettoudgifter er kr , mod budgetterede nettoudgifter på kr Korpskontoret har i 2012 i gennemsnit haft ca. 18 fuldtidspersoner ansat. Korpsledelsen er fokuseret på en fornuftig anvendelse af midlerne i Det Danske Spejderkorps. Korpsledelsen finder årets resultat tilfredsstillende og vurderer, at Det Danske Spejderkorps er rustet i forhold til fremadrettede indsatser. Korpsledelsen, marts 2013 KORPSRÅDSMØDE

18 REGNSKAB 5-ÅRS OVERSIGT (t. kr.) (t. kr.) (t. kr.) (t. kr.) (t. kr.) Kontingent Tipstilskud Ejendomme Sommerlejre Øvrige indtægter INDTÆGTER I ALT Aktiviteter Administration Ejendomme Sommerlejre UDGIFTER I ALT Finansielle poster RESULTAT Ejendomme Aktier i Spejder Sport A/S Værdipapirer Likvider Øvrige aktiver AKTIVER I ALT Egenkapital Hensættelser Langfristet gæld Kortfristet gæld PASSIVER I ALT ANTAL MEDLEMMER* ANTAL MEDLEMMER U/30 ÅR * *medlemstal ej revideret 18 KORPSRÅDSMØDE 2013

19 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR DECEMBER 2012 REGNSKAB BUDGET REGNSKAB INDTÆGTER (t. kr.) (t. kr.) Korpset Korpsledelsen DDS Program DDS Uddannelse DDS Gruppeliv DDS Kommunikation DDS Relationer DDS Drift og service Korpskontoret Sommerlejr Eliminering af korpsets egen leje Blå sommer Eliminering af korpsets egen leje INDTÆGTER I ALT UDGIFTER Korpset Korpsledelsen DDS Program DDS Uddannelse DDS Gruppeliv DDS Kommunikation DDS Relationer DDS Drift og service Korpskontoret Sommerlejr Afskrivninger driftsmidler og Holmen Eliminering af korpsets egen leje Eliminering af korpsets egen leje UDGIFTER I ALT RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER Spejder Sport A/S resultat Finansielle indtægter Finansielle udgifter FINANSIELLE POSTER I ALT ÅRETS RESULTAT Resultatet disponeres således: Aktivitetssikring søfartøjer Henlagt til reserve indre værdis metode (Spejder Sport A/S) Overført til disponibel egenkapital KORPSRÅDSMØDE

20 REGNSKAB BALANCE PR. 31. DECEMBER 2012 AKTIVER REGNSKAB REGNSKAB (t. kr.) MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER Ejendomme Igangværende byggeri IT-installationer og udstyr Maskiner Inventar 0 4 SKIBBY både MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER Aktier i Spejder Sport A/S nom. DKK Bloklån efterskoler Deposita Lån til grupper afdrag efter FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER ANLÆGSAKTIVER I ALT Varelager Debitorer, grupper og divisioner Spejder Sport Værdipapirer Andre debitorer Lån til grupper afdrag Andre tilgodehavender Likvide beholdninger Likvide beholdninger OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT PASSIVER REGNSKAB REGNSKAB (t. kr.) EGENKAPITAL Disponibel egenkapital Opskrivningshenlæggelser på aktiver EGENKAPITAL Hensættelse Karen Louise Meulengracht Aktivitetssikring søfartøjer FORMÅLSBESTEMTE HENSÆTTELSER Etableringstilskud 0 17 LANGFRISTET GÆLD 0 17 Diverse kreditorer Spejder Sport Feriepenge hensættelse KORTFRISTET GÆLD PASSIVER I ALT KORPSRÅDSMØDE 2013

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Kursusoplæg 2015 for PLan 0-3 og SPARK-START

Kursusoplæg 2015 for PLan 0-3 og SPARK-START Kursusoplæg 2015 for PLan 0-3 og SPARK-START 1 Redaktion Anders Rasmussen Magnus Rievers Liselotte Carlsen Søren Handberg Tine Daa Schrøder Layout Magnus Rievers Billeder Forsiden: Trine Abild Christensen

Læs mere

nr. 1 2010 Her kan der stå en god teaser Og også her er der plads Og også her er der plads Og også her er der wn lille plads

nr. 1 2010 Her kan der stå en god teaser Og også her er der plads Og også her er der plads Og også her er der wn lille plads nr. 1 2010 Tillæg til ledermagasinet Broen, udgivet af Det Danske Spejderkorps Her kan der stå en god teaser Og også her er der plads Og også her er der plads Og også her er der wn lille plads Praktiske

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1 Lovhæfte 2013-2015 lovhæfte 1 INDHOLD 3 Grundlov ( 1-9) 4 Love for Det Danske Spejderkorps ( 1-51) 5 I Overordnede principper ( 1-8) 7 II Gruppen ( 9-22) 12 III Divisionen ( 23-33) Kolofon Lovhæfte Det

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig AMNESTY INTERACTIVE Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig - en guide til hvordan I fokuserer på menneskerettighederne på jeres skole Human Rights Friendly Schools Redigeret og udarbejdet af: Amnesty

Læs mere

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Folkehjælp April 2009 nr. 87 Udgives af SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Vi har brug for dig! Indhold: Leder: Finanskrisen og de fattigste 3 En tydelig

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020

UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020 UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020 Det skal gøre indtryk at være og gå til spejder, og spejdere skal gøre indtryk, hvor end de går og kommer. S pejderoplevelser skal være udtryk for det, der er fedt, sjovt,

Læs mere

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel Skab robuste forandringer med fokus på trivsel Indhold Forord... 3 Principper for robuste forandringer... 4 PLANLÆGNINGSFASEN... 5 Vurdér de forventede reaktioner og behov... 6 Overvej graden af kommunikation

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

EN ANTOLOGI OM UNGE FRIVILLIGES MULIGHEDER I EN ULIGE UNGDOMSKULTUR

EN ANTOLOGI OM UNGE FRIVILLIGES MULIGHEDER I EN ULIGE UNGDOMSKULTUR EN ANTOLOGI OM UNGE FRIVILLIGES MULIGHEDER I EN ULIGE UNGDOMSKULTUR Redigering Charlotte Juul Thomsen Forlag Center for frivilligt socialt arbejde ISBN 87-90440-32-3 Design og layout Glad Design, www.gladdesign.dk

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

Kom. nger om. og fordeles. i 2014.

Kom. nger om. og fordeles. i 2014. 1. Ry Gruppe inviterer til en den årlige genera amforsamling fredag 14. marts kl. 18.00 20.000 på Spejdergården Lynghoved Kom og vær med til at tage beslutnin nger om udvidelsen af Lynghoved, den fremtidige

Læs mere

Socialøkonomisk iværksætterguide

Socialøkonomisk iværksætterguide 1 Socialøkonomisk iværksætterguide VIDEN ANALYSE PERSPEKTIV - Vi rådgiver praksis - analyserer tendenser - perspektiverer fremtiden 2 Indhold Værdien af en forretningsplan 4 Er du en socialøkonomisk iværksætter?

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer 10 FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE Praksiskatalog om ledelse af forandringer Indholdfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ti skolelederfortællinger om ledelse af forandringer 5 Susanne Oxvig Håkansson, Grønnevang

Læs mere

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne Kolofon: Redaktion: Lundgaard Konsulenterne Udgiver: Socialministeriet Holmens

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge FN s Børnekonvention 1989-2014 ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER INDHOLD 2 FORORD Af Per Larsen,

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE 9 eksempler 1 på udvikling og bedre bundlinje 04 08 12 16 20 24 28 32 36 Uddannelse har skabt ny virksomhedskultur Brdr. Andersen Nyt akkordsystem giver gevinst for alle CJ Anlæg It-systemer optimerer

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet Organiseringsprojektet blev igangsat i sommeren 29, da kongressen i det tidligere fagforbund Træ-Industri-Byg (TIB) besluttede at afsætte ressourcer til, at hele fagforeningen kunne gøres organiserende.

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere