FSTA årskonference 2014 Bæredygtighedscertificering DGNB-certificering af hospitalsbyggeri introduktion og status på anvendelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FSTA årskonference 2014 Bæredygtighedscertificering DGNB-certificering af hospitalsbyggeri introduktion og status på anvendelse"

Transkript

1 FSTA årskonference 2014 Bæredygtighedscertificering DGNB-certificering af hospitalsbyggeri introduktion og status på anvendelse 23. september Hotel Comwell Kolding John Sommer, Salgsdirektør

2 Agenda 1. Green Building Council Danmark 2. Hvorfor er bæredygtighed vigtigt også i byggeriet? 3. Bæredygtighed og DGNB-systemet 4. Fremtidssikring af investeringerne i hospitalerne 5. DGNB-systemets krav til proces, miljø, totaløkonomi, sociale faktorer og funktionalitet samt den tekniske kvalitet 6. Hvorfor certificere? 7. Status og anvendelse 8. Spørgsmål 2

3 Green Building Council Denmark Stiftet 12. april 2010 af byggeriets parter Valgt DGNB efter analyse af LEED, BREEAM, HQE og DGNB systemerne En uafhængig, non profit-organisation 221 medlemmer fra hele den danske bygge- og ejendomsbranche Understøtter bæredygtigt byggeri Udvikler og tilpasser værktøjer til at certificere bygningers bæredygtighed Påvirker lovgivningen 3

4 mth.dk Hvorfor er bæredygtighed vigtigt også i byggeriet?

5 Det er bæredygtighed fordi flere Megatrends skaber en række udfordringer og muligheder Klimaændringer Befolkningstilvækst og en eksploderende middelklasse Stigende energiforbrug Ressourceknaphed Vækst- og produktivitets udfordringer Pres på de offentlige budgetter 5

6 B&A industrien er storforbruger af ressourcer og sætter rammer for vores velbefindende, indlæring og produktivitet 1. 42% af energiforbruget i EU-landene Deutsche Bank Research % af EU s CO 2 udslip Deutsche Bank Research % af materialeforbrug i verden SBI % af affaldsmængden i EU EU-Kommisionen Bygningernes udformning og indeklima påvirker vores velbefindende, indlæring og produktivitet Pawal Wargocki DTU / World GBC, 6. Vi er 90% af vores tid i bygninger CSIRO National Activity Pattern Survey (US) 6

7 Bæredygtighed rykker op i top tre på topchefernes prioriteringsliste Blandt de allerøverste chefer, CEO erne, erklærer næsten halvdelen, at bæredygtighed i dag er på top 3 på deres prioriteringsliste En afgørende faktor for det payoff, der i sidste ende kommer ud af bæredygtighedsarbejdet, er den effekt arbejdet har på virksomhedens omdømme Mandag morgen 18 august 2014 og McKinsey survey af 3000 topchefer topprioriteter i November 2014

8 Bæredygtighed og DGNBsystemet 8

9 Bæredygtighed og DGNB-systemet 9

10 Udarbejdelsen af systemet - teknikgrupperne Proces Vibeke Grube Larsen VGLCPH Karoline Geneser Niras Svend Mertz NCC Morten Zimmermann EKJ Ida Garre Rambøll Pernille Hedehus MTH Martin Maribo aarhus arkitekterne Claus Bernthsen Region Sjælland Slagelse Ann Bergithe Broch Region Hovedstaden Omgivelser Mikkel Suell Henriques NS Rune Boserup Jacobsen Cobe Bente Mortensen Green project Knud W.Ø. Larsen KWOL Jesper Ole Jensen SBi Thomas Leerberg Rambøll Hans Husted Hansen Region Nordjylland Energi og vand Søren Aggerholm SBi Lars Kvist Arkitema Peter Hesselholt MOE Peter Noyé Niras Mads Kristoffersen Region Sjælland - Roskilde Kaj Hyldgaard Olsen Region Nordjylland Økonomi Kim Haugbølle SBi John Sommer MT Højgaard Kristian Buur Rambøll Jens Rahbek Rockwool Juliane Münch COWI Steffen E. Maagaard MOE Kristian L. Sørensen Middelfart Kommune Tommy Laugesen Region Syddanmark - Nyt OUH Niels Ougaard Region Sjælland USK Materialer og LCA Linda Høibye COWI Tommy Bisgaard Kalk og Tegl Anders Ulf Clausen Rockwool Martha Lewis HLA Lisbet Poll Hansen Rambøll Ninkie Bendtsen Alectia Helle Lundsgaard Hansen NNE Pharmaplan Jan Schipull Kauschen KADK Amdi Schjødt Worm Teknologisk institut Larisa Maya-Drysdale FORCE Technology Ruth Nielsen Region Hovedstaden Henrik Simonsen Region Midtjylland Redaktører Lone Mortensen SBi Lau Raffnsøe DK-GBC Indeklima Arsen Melikov DTU BYG Dan Hoffmeyer Delta Asta Logadottir SBi Gitte Thorup Tranholm Window Master Charlotte Falstrup White Thomas Anfinn Joensen ATP Ejendomme Thomas Witterseh TI Anne Iversen HLA Anne Marie Lund Philips Denmark Alice Diederichsen COWI Stig Halvard Tofteberg Region Midtjylland Ole Valentin Sørensen Region Nordjylland NAUH Maj Seligmann Region Hovedstaden Glostrup Design og disponering Per S Monby Alectia Jørn Kiesslinger CCO Knud W.Ø. Larsen KWOL Julie Linke Bank Arkitema Sidse Grangaard SBi Anders Lendager Lendager Lone Sigbrand SBi Jørgen Serup Region Midtjylland Lars Loft Reuter Region Syddanmark - Nyt OUH Kenneth S. Jaquet OUH Bettina Wittengren Region Nordjylland Helle Vinaa Region Hovedstaden 10

11 Fremtidssikring af investeringerne i hospitalerne November 2014

12 DGNB-systemet er et vigtigt element i fremtidssikringen af hospitalsbyggerierne 12

13 Samtidig adresserer systemet de bygningsrelevante krav til helende arkitektur November 2014

14 Og sikrer at disse krav systematisk indarbejdes i de nye hospitalsprojekter tredjeparts kontrolleret Teknisk kvalitet TEC1.2 Lydforhold TEC1.4 De tekniske systemers tilpasningsevne TEC1.5 Bygningens vedligehold og rengøringsvenlighed uderum natur materialer lyd privathed indeklima psykisk velvære tryghed bevægelse mødesteder luft lys farver og kunst Social kvalitet SOC1.1 Termisk komfort SOC1.2 Indendørs luftkvalitet SOC1.4 Visuel komfort SOC1.5 Brugerstyring af indeklimaet SOC1.6 Kvalitet af udearealer SOC1.7 Tryghed og sikkerhed SOC2.1 Tilgængelighed SOC3.1 Arkitektonisk kvalitet SOC3.2 Bygningsintegreret kunst SOC3.3 Plandisponering Miljømæssig kvalitet ENV1.2 Miljøricisi relateret til byggevarer ENV2.2 Drikkevandsforbrug og spildevandsudledning ENV2.3 Effektiv arealanvendelse Proces kvalitet PRO2.2 Dokumentation af kvalitet i udførelsen November 2014

15 At kravene til helende arkitektur sikres indarbejdet kan vises med denne simple figur Teknisk kvalitet TEC1.2 Lydforhold TEC1.4 De tekniske systemers tilpasningsevne TEC1.5 Bygningens vedligehold og rengøringsvenlighed uderum natur materialer lyd privathed indeklima psykisk velvære tryghed bevægelse mødesteder luft hygiejne farver og kunst lys Social kvalitet SOC1.1 Termisk komfort SOC1.2 Indendørs luftkvalitet SOC1.4 Visuel komfort SOC1.5 Brugerstyring af indeklimaet SOC1.6 Kvalitet af udearealer SOC1.7 Tryghed og sikkerhed SOC2.1 Tilgængelighed SOC3.1 Arkitektonisk kvalitet SOC3.2 Bygningsintegreret kunst SOC3.3 Plandisponering Miljømæssig kvalitet ENV1.2 Miljøricisi relateret til byggevarer ENV2.2 Drikkevandsforbrug og spildevandsudledning ENV2.3 Effektiv arealanvendelse Proces kvalitet PRO2.2 Dokumentation af kvalitet i udførelsen November 2014

16 Miljømæssigt fremtidssikres byggeriet ved at Energieffektiviteten i byggeriet sikres over byggeriet levetid Der i videst muligt omfang er anvendt fornybare ressourcer Miljø- og klimapåvirkninger fra projektet er minimeret Der er taget højde for håndteringen af regnvand Det er sikret, at byggeriet ikke skader biodiversiteten i området 16

17 Økonomisk fremtidssikres byggeriet ved at Bygningsrelaterede levetidsomkostninger optimeres over byggeriets levetid dvs. byggeriet optimeres totaløkonomisk Byggeriets fleksibilitet og tilpasningsevne optimeres, således at det bliver nemmere senere at modificere byggeriet Byggeriets robusthed er optimeret over dets levetid Johannes Weisling Klinikum, Minden - TMK Arkitekter 17

18 Økonomisk fremtidssikres byggeriet også ved at Byggeriet commissioneres - hvorved dets faktiske performance dokumenteres (Fuld kommissionering jfr. DS3090 tæller 1,4 % af den samlede mulige score i DGBN - systemet Byggeriet projekteres i en integreret design-proces, hvor alle nødvendige kompetencer er tilstede, når vigtige beslutninger tages De sociale krav sikrer hurtigere helbredelse og kortere indlæggelse (8.5% kortere indlæggelser World Green Building Council undersøgelser samt mindre sygefravær) Hurup Sundhedshus, Christensen og Rottbøl DGNB Sølv 18

19 Socialt og funktionelt fremtidssikres byggeriet ved at Luftkvaliteten og termikken i bygningerne optimeres - og sikres ved den commissionering af bygningerne, der gennemføres inden aflevering Den visuelle komfort prioriteres højt idet udsyn og dagslys er afgørende for vores velbefindende Philomena M. Bluyssen The Indoor Environment Handbook 2009 Farver og kunst gør det nemt at finde rundt og afslappende af se på Der er mulighed for brugerstyring af temperatur og solafskærmning mv. Northern General Hospital, Sheffield - Sheppard Robson 19

20 Socialt og funktionelt fremtidssikres byggeriet også ved at At der lægges vægt på den arkitektoniske kvalitet af byggeriet At der lægges vægt på ordentlige adgangsforhold og gode plandisponeringer Gode indeklimaforhold sikrer personalet bedre arbejdsvilkår og højere produktivitet idet et godt indeklima også øger vores produktivitet betydeligt. Pawel Wargocki, DTU-BYG 20

21 Teknisk fremtidssikres byggeriet ved at Akustikforholdene optimeres ud fra en samlet lydstrategi, der bl.a. forholder sig til, hvordan lyd/tale transporteres i konstruktionerne Rengørings- og vedligeholdelsesvenligheden tænkes ind i projektet fra starten - det øger hygiejnen og sparrer mange ressourcer over byggeriets levetid Sundhedshus Pandrup, Arkinord DGNB Sølv 21

22 DGNB-systemets krav til proces, miljø, totaløkonomi, sociale faktorer og funktionalitet samt den tekniske kvalitet November 2014

23 DGNB systemet stiller en række krav til byggeriets egenskaber og kvaliteter 23

24 Byggeriet skal opnå mindst 50% for at blive certificeret 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% 24

25 Bygningernes primære energiforbrug og miljøpåvirkninger vurderes v.h.a. LCA-beregninger Energiforbruget i driftsfasen beregnes efter energistyrelsens og regionernes aftale herom. - Dvs. energiforbrug i udstyr som scannere o. lign. regnes ikke med mens der gives tillæg for det ekstra kølebehov de skaber. Drift og indlejret energi medregnes over 50 år og vægter 70%. Indlejret energi i materialer med længere levetid regnes over 100 år og vægtes med 30% - operationsstuer og ambulatorier dog kun 15 år I LCA beregningerne er det den indlejrede energi, der betyder mest 25

26 Byggeriets totalomkostninger vurderes med LCCberegninger LCC-beregningerne er tilpasset, så der regnes på den funktionelle levetid for kontorer og sengebygninger - dvs. over en 50 års periode, mens, der regnes på den økonomisk levetid for ambulatorier og operationsstuer på 15 år. Dette gælder f.eks. alle indvendige vægge og sekundære installationer, da de typisk stiftes med at års interval Herved sikres at beregningerne giver mening 26

27 Hurup er det første certificerede sundhedshus i Danmark State of the Art - byggeri Udført i lavenergiklasse 2020 Projektet blev front loaded med viden pga. DGNB krav Afleveret før tid med nul fejl og mangler November 2014

28 Hvorfor certificere November 2014

29 De væsentligste grunde til at certificere hospitaler er: Systematisk og balanceret afstemning af forventninger og ønsker mht. byggeriets performance indenfor områderne økonomi, miljø, teknik samt social forhold og funktionalitet En styret proces, der sikrer projektet frontloades med viden. Tredjepart verifikation af at samfundets penge er investeret fornuftigt Nemt at kommunikere bæredygtigheden i projektet Hurup Sundhedshus, Christensen og Rottbøll DGNB Sølv 29

30 Hertil kommer, at Det er nemt at fastholdelse af valgte løsninger Green Washing eller mistanke herom elimineres / begrænses Risikoen for at overse optimeringsmuligheder og opnåelse af gevinster på alle bæredygtighedsparametre minimeres. Nemmere at Brande byggeriet Byggeriet bliver interessant også i udlandet hvilket øger interessen for samarbejde 30

31 Status og anvendelse November 2014

32 DGNB systemet er ved at bide sig fast i Danmark - der er nu danske bæredygtighedssystemer for: Kontorbygninger Etageboliger Bydele Sygehuse (pilot) Undervisning (på vej) 32

33 Sygehus systemet er pt. i pilotfase og anvendes på: Nyt Odense Universitetshospital Nyt Køge Universitetshospital Nyt Aalborg Universitetshospital Nykøbing Falster hospital Nyt Psykiatrisygehus Slagelse 33

34 Priserne er meget små og dækker kun GBC s omkostninger Omkostningerne til auditorernes certificeringsarbejde er ikke indeholdt i de viste omkostninger. Omkostningerne hertil er dog og begrænsede i forhold til værdien af certificeringen 34

35 Sammenfattende håber jeg at have vist, at bæredygtighed og certificering Bør tænkes ind i alle sygehusprojekter Fremtidssikrer sygehusbyggerierne bedst muligt Fastholder bygherren krav, ønsker og ambitioner gennem hele projektet Sikrer totaløkonomisk optimering Minimerer miljøbelastninger Sikrer gode indeklimaforhold og meget mere Omkostningsmæssigt betyder uendeligt lidt i forhold til fordelene herved. 35

36 Med disse ord vil jeg åbne for eventuelle spørgsmål Tak for ordet. Yderligere informations om bæredygtighed findes på: /publikationer/mini-guide-til-dgnb.aspx 36

37 John Sommer Salgsdirektør / Sales Director Ingeniør, HD, E*MBA MT Højgaard A/S Knud Højgaards Vej Søborg mth.dk November 2014

38 Titel på indlæg (45min) Bæredygtighedscertificering DGNB-certificering af hospitalsbyggeri - introduktion og status på anvendelse v/ John Sommer, MT Højgaard A/S Bæredygtighedscertificering, med et internationalt anerkendt certificeringssystem, sikrer en systematisk og velafbalanceret vurdering af de forhold, der har betydning for bæredygtigheden og dermed fremtidssikringen af investeringerne i de nye hospitaler. Hør hvilke krav DGNB-systemet stiller til processen omkring gennemførelsen af projekterne samt om kravene til miljøpåvirkningerne, den tekniske kvalitet, de sociale forhold og den økonomiske bæredygtighed af de færdige byggerier. Hør endvidere, hvorledes modsat rettede hensyn opvejes mod hinanden 38

Mini-guide til DGNB. Certificering af bæredygtige byområder i Danmark

Mini-guide til DGNB. Certificering af bæredygtige byområder i Danmark Mini-guide til DGNB Certificering af bæredygtige byområder i Danmark Nordhavn - DGNB præcertifikat, Guld DK-GBC juli 2014 3 Introduktion Green Building Council Denmark (GBC) er en nonprofit organisation,

Læs mere

FSTA Årskonference 2014, 22.-24. september, Hotel Comwell Kolding

FSTA Årskonference 2014, 22.-24. september, Hotel Comwell Kolding FSTA Årskonference 2014, 22.-24. september, Hotel Comwell Kolding Program: Mandag 22/9 Kl. 15.00-16.00 Kl. 16.30-17.30 Kl. 18.00-18.10 Kl. 18.10-19.00 Kl. 19.15-20.00 Kl 20.00-23.00 Generalforsamling FSD

Læs mere

Muligheder og udfordringer d i den eksisterende bygningsmasse

Muligheder og udfordringer d i den eksisterende bygningsmasse Muligheder og udfordringer d i den eksisterende bygningsmasse Haslev - 22. oktober 2012 John Sommer, salgsdirektør 1 mth.com 20. november 2012 Indhold 1 MT Højgaard A/S 2 Den Danske bygningsmasse fordelt

Læs mere

Mini-guide til DGNB. Certificering af bæredygtigt kontorbyggeri i Danmark

Mini-guide til DGNB. Certificering af bæredygtigt kontorbyggeri i Danmark Mini-guide til DGNB Certificering af bæredygtigt kontorbyggeri i Danmark DK-GBC Juli 2013 3 Introduktion Green Building Council Denmark (DK-GBC) er en nonprofit organisation, der arbejder for at udbrede

Læs mere

Hvidbog om bæredygtighed i byggeriet

Hvidbog om bæredygtighed i byggeriet Hvidbog om bæredygtighed i byggeriet Et overblik over eksisterende viden og nye initiativer - 2013 5 HVIDBOG OM BÆREDYGTIGHED I BYGGERIET Et overblik over eksisterende viden og nye initiativer - April

Læs mere

DRIFT & ARKITEKTUR LÆS INDE I BLADET. Regionshospitalet Viborg set fra vest FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.

DRIFT & ARKITEKTUR LÆS INDE I BLADET. Regionshospitalet Viborg set fra vest FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA. Nr. 5 juni 2015 4. årgang DRIFT & ARKITEKTUR www.hospitaldrift.dk ISSN Nr. 2245-3997 FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK Regionshospitalet Viborg set fra vest Visualisering: Projektgruppen

Læs mere

Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG. University College Nordjylland. Specialerapport 7. Semester 2013. Udarbejdet af Morten Villekjær Nielsen

Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG. University College Nordjylland. Specialerapport 7. Semester 2013. Udarbejdet af Morten Villekjær Nielsen Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG Specialerapport 7. Semester 2013 Udarbejdet af Titelblad Titel: Forfatter: Commissioning Byg rigtigt første gang Ryesgade 71, st. tv. 9000 Aalborg Uddannelse: Bygningskonstruktør,

Læs mere

GUIDE Når energioptimering skal lykkes

GUIDE Når energioptimering skal lykkes GUIDE Når energioptimering skal lykkes - procesledelse med fokus på energioptimering af bygninger Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i App Store

Læs mere

Business case for Islands Brygge 37

Business case for Islands Brygge 37 Business case for Islands Brygge 37 07. juni 2011 Version 2.0 1.0 Baggrund og formål... 4 1.1 Formål med business casen... 4 1.2 Islands Brygge 37 i dag... 5 1.3 IB37 som demonstrationsbygning i Plan C...

Læs mere

DRIFT & ARKITEKTUR. læs inde i bladet FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK. Hospitalsbyggeriet på godt og ondt

DRIFT & ARKITEKTUR. læs inde i bladet FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK. Hospitalsbyggeriet på godt og ondt Nr. 3 april 2013 2. årgang DRIFT & ARKITEKTUR www.hospitaldrift.dk ISSN Nr. 2245-3997 FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK læs inde i bladet Hospitalsbyggeriet på godt og ondt Psykologiske

Læs mere

Kan obligationer redde nødstedte lån? Læs indblik side 10. eksplosion i transaktionsmarkedet Læs side 38

Kan obligationer redde nødstedte lån? Læs indblik side 10. eksplosion i transaktionsmarkedet Læs side 38 Magasin om byggeri, ejendom og investering udgives i samarbejde med byggesocietetet Nr. 1 januar 2012 5. årgang Kan obligationer redde nødstedte lån? Læs indblik side 10 eksplosion i transaktionsmarkedet

Læs mere

Beton. Tema: Miljø. Fremtidens parcelhus. Betonrør af høj kvalitet MILJØ. 2 Maj 2008. Politisk energiaftale udfordrer byggeriet

Beton. Tema: Miljø. Fremtidens parcelhus. Betonrør af høj kvalitet MILJØ. 2 Maj 2008. Politisk energiaftale udfordrer byggeriet Beton 2 Maj 2008 MILJØ Tema: Miljø Politisk energiaftale udfordrer byggeriet Fremtidens parcelhus Kommende energikrav overholdes med letklinkerbeton Betonrør af høj kvalitet Ny analyse dokumenterer meget

Læs mere

DRIFT & ARKITEKTUR. læs inde i bladet. Gentofte Hospital FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK

DRIFT & ARKITEKTUR. læs inde i bladet. Gentofte Hospital FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK Nr. 7 oktober 2014 3. årgang DRIFT & ARKITEKTUR www.hospitaldrift.dk ISSN Nr. 2245-3997 FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK læs inde i bladet Ny generation overvågningssystem baseret

Læs mere

Initiativer til at fremme energirenovering

Initiativer til at fremme energirenovering Rapport fra InnoBYG projektet Bæredygtig energirenovering Initiativer til at fremme energirenovering af enfamiliehuse - Et hurtigt overblik Lies Vanhoutteghem Carsten Rode Rapport Institut for Byggeri

Læs mere

VIND REJSEGAVEKORT & BØGER. Kurser. 1. halvår 2010. og konferencer

VIND REJSEGAVEKORT & BØGER. Kurser. 1. halvår 2010. og konferencer VIND REJSEGAVEKORT & BØGER 1. halvår 2010 Kurser og konferencer VIND REJSEGAVEKORT & BØGER Deltag i vores konkurrence! Vær med i lodtrækningen om et gavekort til Apollorejser til en værdi af kr. 3.500*

Læs mere

Michael Christiansen Undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark Forår 2011. En undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark.

Michael Christiansen Undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark Forår 2011. En undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark. En undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark. Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 2 Opsummering på baggrund.... 6 2. Problemfelt.... 7 Problemformulering... 8 3. Teori om Strategi/Bæredygtighed....

Læs mere

bipsnyt 2 : 14 læs om: 4 bips vedtægter er ændret 18 virksomheder i STARThullerne 20 fire gode råd fra Herlev Hospital 24 sådan gør de i Holland

bipsnyt 2 : 14 læs om: 4 bips vedtægter er ændret 18 virksomheder i STARThullerne 20 fire gode råd fra Herlev Hospital 24 sådan gør de i Holland bipsnyt 2 : 14 læs om: 4 bips vedtægter er ændret 18 virksomheder i STARThullerne 20 fire gode råd fra Herlev Hospital 24 sådan gør de i Holland et bedre bips indhold leder bips nyt 2 : 14 2 Lars Coling,

Læs mere

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation konsulen ter PAR refshale vej 163a, 2. dk- 1432 køben havn k tlf. + 45 32 83 19 68 fax + 45 32 83 19 67 lad ing@mail.dk Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation Byggeri

Læs mere

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Samt udarbejdelse af plan for etablering af et landsdækkende markedsføringsnetværk - med afsæt i 950 boliger i Fløng Nye vinduer og døre E erisolering

Læs mere

Integreret Energidesign - IED Design og Metodebeskrivelse

Integreret Energidesign - IED Design og Metodebeskrivelse Integreret Energidesign - IED Design og Metodebeskrivelse 2 3 Integreret Energidesign - IED Design og Metodebeskrivelse E s b e n s e n R å d g i v e n d e I n g e n i ø r e r F. R. I Udarbejdet af: Maria

Læs mere

Der er så billigt ude på landet

Der er så billigt ude på landet FORSK17 Nyhedsbrev fra Statens Byggeforskningsinstitut Juni 2005 Byfornyelse begrænser Statens Byggeforskningsinstitut Danish Building Research Institute Dr. Neergaards Vej 15 DK-2970 Hørsholm Telefon

Læs mere

TEMA. Passivhuse & Tegl. byg-i-tegl.dk

TEMA. Passivhuse & Tegl. byg-i-tegl.dk TEMA Passivhuse & Tegl byg-i-tegl.dk TEMA Passivhuse & Tegl INDHOLD 03 Forord 04 Det moderne hus er et passivhus 10 Passivhuset er en tysk opfindelse 12 Kan opvarmes med stearinlys 18 Egenskaber ved tunge

Læs mere

Arkitektur og energi. mod en 2020-lavenergistrategi

Arkitektur og energi. mod en 2020-lavenergistrategi Arkitektur og energi mod en 2020-lavenergistrategi Arkitektur og energi mod en 2020-lavenergistrategi Titel Udgave Arkitektur og energi: mod en 2020-lavenergistrategi 1. udgave Udgivelsesår 2011 Forfatter

Læs mere

Når driftssikkerhed handler om liv. pålidelige løsninger for sikker og lønsom hospitalsdrift

Når driftssikkerhed handler om liv. pålidelige løsninger for sikker og lønsom hospitalsdrift Når driftssikkerhed handler om liv pålidelige løsninger for sikker og lønsom hospitalsdrift Vi sætter fokus på konkrete løsninger Tryghed, pålidelighed og effektivitet er nøgleord i moderne hospitalsdrift,

Læs mere

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil!

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil! Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet, september 2008 Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Rapport og anbefalinger fra projektet

Læs mere

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi November 2014 Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark

Læs mere

RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING

RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING Eksempler og værktøj til at træffe den totaløkonomisk rigtige beslutning for renoveringsmodne bygninger RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING

Læs mere

Erfaringer fra de danske OPP-projekter. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

Erfaringer fra de danske OPP-projekter. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 Erfaringer fra de danske OPP-projekter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2012 ERFARINGER FRA DE DANSKE OPP-PROJEKTER Erfaringer fra de danske OPP-projekter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 Konkurrence-

Læs mere

om bæredygtigt byggeri Marts 2010 SÆRNummer Legebørn bygger bedre huse Kreative ingeniører skal designe fremtidens bæredygtige byggeri

om bæredygtigt byggeri Marts 2010 SÆRNummer Legebørn bygger bedre huse Kreative ingeniører skal designe fremtidens bæredygtige byggeri Nyhedsmagasin fra COWI om bæredygtigt byggeri Marts 2010 SÆRNummer Legebørn bygger bedre huse Kreative ingeniører skal designe fremtidens bæredygtige byggeri Nyhedsmagasin fra COWI om bæredygtigt byggeri

Læs mere

Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed. Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! I N S T I T U T I O N E R O G M A G A S I N O M

Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed. Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! I N S T I T U T I O N E R O G M A G A S I N O M Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! Dårligt indeklima giver træthed, koncentrationssvigt og et utilfredsstillende arbejdsmiljø... Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed M A G A S I N O M B E D R

Læs mere