Resultatkontrakt Halvårsopfølgning pr. 1. september 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatkontrakt Halvårsopfølgning pr. 1. september 2013"

Transkript

1 Resultatkontrakt Halvårsopfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende Future Food Innovation -Megasatsning fødevarer 18. december december 2013 Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg Viborg Ean-nr: Kontaktperson: Anja Rasmussen Kontaktoplysninger: Operatør: Agro Business Park (på vegne af Future Food Innovation) Niels Pedersens Allé Tjele CVR. Nr: Kontaktperson: Lars Visbech Sørensen Bankoplysninger: Nordea Bank Danmark A/S Sct. Mathias Gade 68, 8000 Viborg Reg nr.: 2783 konto Resumé Future Food Innovation er udmøntningen af en del af Vækstforums strategi- og handlingsplan for megasatsning fødevarer; dels udvikling af et innovationsmiljø og dels etablering af pulje til udviklingsprojekter med fokus på mere differentierede kvalitetsprodukter. Fødevareområdet, der udgør en regional styrkeposition med stærke videnmiljøer og et erhvervsliv med såvel de helt store som en lang række små og mellemstore virksomheder, er præget af store udfordringer, som kræver en særlig indsats: Der er brug for mere innovationsbaseret vækst i erhvervet og mere vidensamarbejde mellem og på tværs af virksomheder og videnmiljøer. I projektet etableres innovationsmiljøet Future Food Innovation, der skal understøtte åben, radikal innovation inden for fødevareområdet og dermed styrke det regionale fødevareerhvervs innovationskraft med en række tilbud til virksomheder og videnmiljøer. Operatør på projektet er et konsortium bestående af Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (AU), MAPP (AU), Teknologisk Institut, AgroTech, Videncenter for Fødevareudvikling (VIFU) og Agro Business Park. Projektet er godkendt forlænget til og der er bevilget yderligere midler til projektet. Revision af resultatkontrakten er under udarbejdelse, og vil ligge til grund for næste halvårsopfølgning pr. 1. marts Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

2 Opfølgning pr. 1. september Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Der er god fremdrift og alle mål er ved at være opnået undtagen en lille de af resultatkrav 5.3 om at skabe synlighed med min. 1 mio. sideeksponeringer. Følgende aktiviteter kan særligt fremhæves i perioden: - Støtte til 5 projekter i Differentieringspuljen - Afholdelse af European Food Venture Forum deltagelse af ca. 100 personer, - Afholdelse af innovationcamp i form af en Student Challenge med deltagelse af 4 virksomheder, 16 studerende. Resultat: forslag til innovationer som nedbringer madspild i de 4 deltagende virksomheder. - Afholdelse af følgende virksomhedsrettede arrangementer: Væksttelt på Food Festival 2013, Cluster offentliggørelse 22. maj 2013, partner og bidrager med arrangementer og guidede ture på Food Festival 2013, - Workshop/seminar/opsøgende arbejde hos virksomheder mhp. bl.a. deltagelse i arrangementer så som Eksport til Kina og Gateway to Kina eller kapitalformidling. - Opsøgende indsats over for 325 fødevarevirksomheder siden FFI s start mhp. at give dem viden og tilbud til at vækste og skabe arbejdspladser i Region Midtjylland. 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 At sikre nem adgang til overblik over midler, viden og netværk inden for fødevareområdet Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 1.1 Der har i alt været besøgt 325 virksomheder fra til den Vi har afsluttet klyngeanalysen af fødevarebranchen i Konsortiet skal sikre virksomheder og aktører Kortfattet referat og inden for fødevareområdet overblik over relevante tidsregistrering for Region Midtjylland (På vej mod en international innovationsmidler og nem adgang til vi- den og netværk (via vejledning, screening af hver kontakt. Dokumentation for skriftlige fødevareklynge i Danmark ). Efterfølden gende har vi brugt resultaterne målrettet til virksomheder m.v.). kontakter. at lave opsøgende arbejde. Et af styrkeområderne/ specialiseringerne i regionen er Det gælder både midler og initiativer under regionens ingredienser og derfor har vi opsøgt virksomheder fødevaresatsning (differentieringspul- jen og innovationspuljen) og andre regionale, som fx Dupont, R2 Group og Norjen disk Ingrediens. nationale eller internationale midler og initiativer m.v. Ved hvert besøg er der givet relevant information om FFI s tilbud, Væksthus Midtjyllands tilbud, GTS s videnkuponer, eller andre FFI-konsortiet koordinerer med operatøren for tilbud som f.eks. arrangementer, workshops, rådgivningsprogrammet FØDEVAREmidt omkring visitering af virksomheder, samt markedsføring. kapitalmuligheder (f.eks. European Food Venture Forum) eller Food Festival. Konsortiet vil i en målrettet indsats kon- I Google dokumentet som dokumenterer besøgene er ikke medtaget de virksomheder takte og informere: som deltog på European Food Venture Forum - lokale fødevarenetværk i region Midtjylland. - de 250 største virksomheder i regionen, inden for fødevarebranchen, som formodes at have (se evt. deltager listen fra arrangemen- tet, bilag). Der er kontakt til alle erhvervskontorerne gennem FødevareMidt og der er Side 2

3 størst interesse for innovation. Resultatkrav 1.2 Konsortiet har en proaktiv rolle i forhold til at generere innovative projekter til puljer under fødevaresatsningen (differentieringspuljen og innovationspuljen). Det sker bl.a. ved - opsøgning og udvikling af projekter - vejledning af interessenter, herunder ift. relevante samarbejdspartnere, ansøgningsudformning og proces m.v. Visitering af minimum 240 virksomheder, som i samarbejde med operatøren for rådgivningsprogrammet FØDEVAREmidt opsøges, rådgives og motiveres for deltagelse i projekter. Resultatkrav 1.3 Konsortiet skal sikre, at virksomheder og andre aktører får større udbytte af EU s midler og muligheder, f.eks.: - hjælp til søgning af europæiske samarbejdspartnere, netværk m.v. - information om relevante EU-initiativer inden Kortfattet referat og tidsregistrering for hvert besøg. Ad. A. Kopi af profiler indsendes med halvårlig rapport. Ad. B. herigennem formidlet informationer om FFI og virksomhedernes muligheder for deltagelse i projekter og aktiviteter. Selskaber i Differentieringspuljen deltager eller søgt følgende: 2 selskaber har søgt Markedsmodningsfonden, 4 selskaber har fået støtte fra GUDP midlerne. Et selskab deltager i Accelerace fra Den Midtjyske Iværksætter fond. 4 selskaber som cases i ESSAM MBA sommerschool vedr. internationaliserings strategi. 2 selskaber i Applied Business Administration. 1 selskab i Innovation Management & New Product Development. 2 selskaber har præsenteret på European Food Venture Forum. 3 selskaber har tilknyttet Business Angles. Markedsføring via Klyngeanalysens offentliggørelse, Iværksættermessen i Aarhus, indlæg på konferencer så som InSPIRe og SanseFestival Struer, Food Festival og pressemeddelelser. Ved følgende arrangementer er der blevet givet information om FFI samt fødevaresatsningen: European Food Venture Forum, InSPIRe seminar, Applied Business Administration, Offentliggørelsen af Danish Food Cluster, Vækstteltet på Food Festival, Matchmaking mellem fødevarevirksomheder og fødevareforskere, Workshop Sundhedsvisionen, Student Challenge, Clustertour for 50 internationale gæster, SanseFestival Struer, Rethink Food i samtalekøkkenet og seminaret: tilskud til grøn produkt- og teknologiudvikling samt en konference om afsætningsmulighederne i Kina. Der er ca mennesker, som har hørt om FFI og fødevaresatsningen i Region Midtjylland. Der følges løbende op på virksomheder, som har deltaget i Matchmaking, Student Challenge og projekter fra workshoppen vedr. Sundhedsvisionen for at høre, om de er klar til at søge Differentieringspuljen eller få anden hjælp til at komme videre. Internationalisering I denne periode har der været meget fokus på eksport til Kina, både en stor konference Afsætningsmuligheder til Kina og Gateway til Shanghai som er information og en tur til Kina mht. øge eksporten til Kina. Der var ca. 200 deltagere på konferencen og der er kontaktet rigtig mange virksomheder i Region Midtjylland for at samle ca. 7 virksomheder, Side 3

4 for fødevarebranchen samt relaterede områder - videreformidling af information om EUindkaldelser - feed-back til EU på nye forslag til lovgivning Målet for denne indsats er, at A. Minimum 30 virksomheder/videnaktører etablerer en søgeprofil i Enterprise Europe Network (EEN) teknologidatabasen, der bruges til at finde relevante teknologier eller innovations fra udlandet (se også resultatkrav 4.3) B. Minimum 10 virksomheder/videnaktører enten alene eller flere i fællesskab deltager i en innovationsbaseret EU-projektansøgning. Kontaktinformation, samt kort overblik over målet med ansøgningen og programmet indsendes med halvårlig rapport. som tager til Shanghai for at finde samarbejdspartnere. Disse arrangementer er i samarbejde med Midtnet, TI, AgroTech, Agro Business Park og Videncenteret for Landbrug. Gateway til Shanghai: Der er gennemført 2 rejser til Kina for at etablere kontakter i Kina & fact finding samt planlægning med potentielle partnere i Kina. Etablering af relevante partnerskaber i Danmark. Afdække muligheden for 2-3 projekter. Direktør for AgroTech René Damkjer samt markedschef Henrik Rendbøll var i Kina i maj Der er under og efter turen blevet etableret partnerskaber, der danner baggrund for projektets videreførsel. Disse inkluderer Landbrug & Fødevarer, Bech Bruun, Innovation Center Denmark i Shanghai og Teknologisk Institut. På denne baggrund er der blevet udviklet et forløb, hvor mulighederne for salg og udvikling af danskproducerede fødevarer til det kinesiske marked undersøges i løbet af efteråret Til forløbet er der blevet bevilliget 2 projekter fra Region Midtjylland, hvor AgroTech er programleder og Teknologisk Institut medarrangør. Forløbet skal skabe et netværk af danske fødevarevirksomheder, som arbejder på at få deres produkter til Kina og som vil bygge viden op om det kinesiske marked, kinesisk sensorik og behov for produktudvikling. Den viden skal danne baggrund for, at virksomhederne efter forløbet kan udarbejde en stærk go-to-market strategi inklusiv en plan for produktudvikling og eventuelt etablere en fælles platform for branding, distribution og salg. Forløbet består af en rejse til Shanghai hvor sensorik, storechecks samt møder med kinesiske indkøbere og udvalgte samarbejdspartnere er i højsædet. Se programmet i bilag 10. Før og efter rejsen til Shanghai afholdes der workshops i FoodtureLab hos Agro- Tech, hvor deltagerne bliver klædt på med relevant viden om det kinesiske marked, cases og opfølgning. Følgende virksomheder deltager i forløbet: DLG, Launis,Isis, Scandic Foods / Jan Import, AquaPri, Crispy Foods og Masik. Agro Food Sector Group meeting i Lissabon. I perioden 16-18/ afholdt Enterprise Europe Networks AgroFood sektorgruppe møde i Lissabon. Sektorgruppen er en buttom-up gruppe for Enterprise Europe Network partnere, der har særligt fokus på landbrug og fødevarer. Formålet med sek- Side 4

5 torgruppemødet er at få et overblik over de mange internationale fødevarerelaterede arrangementer, hvor Enterprise Europe Network er involveret samt at pleje og udbygge eksisterende internationalt netværk med henblik på at matche virksomheder og videninstitutioner. Ved denne lejlighed holdt vi et oplæg om henholdsvis European Food Venture Forum og Food Festival 2013, og har i øvrigt lagt billet ind på at være vært for Agro Food sektor gruppens møde i forbindelse med Food Festival i En sag, der dog endnu ikke er afgjort. Derudover er der lavet aftale med henholdsvis en spansk og en hollandsk samarbejdspartner om at organisere en business mission vedr. spanske virksomheder, som ønsker at besøge danske mejeri virksomheder mhp. viden og samarbejde til Galicien i foråret 2014 med fokus på mejeri. Agro Food sektor gruppen har 65 medlemmer. Se bilag. Food Supply og internationale samarbejdsrelationer I indeværende rapporteringsperiode er Food Supply blevet brugt til både at sprede budskabet om vores mange igangværende aktiviteter samt ikke mindst til at lede efter samarbejdspartnere til konkrete projekter. Et eksempel herpå er nedenstående link en fransk afdeling i en af verdens største fødevarevirksomheder med hovedsæde i USA, der søger en ny type dadelpasta. Et opslag, der har ført til, at RM Import nu er i dialog med virksomheden om et konkret samarbejde. Se bilag. Derudover er Turnavisual, Bennos Ingredients, Dansk Supermarked og Agger Foods i øjeblikket i dialoger med konkrete internationale samarbejdspartnere, som forhåbentlig snart fører til underskrevne samarbejdsaftaler. AgroTech er desuden kommet med i en ERA Net SUSFood projektansøgning omkring restprodukter fra tomater. Der er i øvrigt oprettet 6 profiler i Enterprise Europe Networks database. ISO2200/BRC certificering I regi af ECOFood STM, der er en særlig indsats på miljøledelse i fødevareindustrien under Enterprise Europe Network, er der igangsat endnu et forløb. Denne gang er der fokus på fødevaresikkerhedscertificering, og 9 virksomheder er tilmeldt herunder 6 fra RM. (Jens Møller Products, Elite Foods, Biogan, Aquapri, Gnaskegrønt og Woodshade Organics). Med udgangspunkt i medfinansieringen fra EU tilbydes forløbet til meget fa- Side 5

6 vorabel pris. Anuga 21 deltagere er rekrutteret til vores netværkstur til Anuga den 7-8/ , og der er i den sammenhæng oprettet 6 profiler til Enterprise Europe Network matchmaking. Se bilag. Innovationskonkurrencen FFI er medarrangør af Agro Business Parks Innovationskonkurrence 2013, hvor de 2 bedste forretningsidéer indenfor jordbrug, fødevarer, bioenergi eller miljøteknologi belønnes med kr Innovationskonkurrencen er en idékonkurrence, der har til formål at motivere til iværksætteri. Ansøgningsfristen er 11/ Se bilag. ECO-Innovation Den 18/6 blev der afholdt et informationsmøde med titlen Tilskud til grøn produktog teknologiudvikling samt markedsmodning i Herning. 33 deltagere hørte indlæg om EU's ECO-Innovation program, Agrokorns erfaringer hermed, differentieringspuljen samt partnersøgning ved hjælp af Enterprise Europe Network. Se bilag. GlobalMidt Med udgangspunkt i GlobalMidt har FFI været medarrangør af et informationsmøde om finansiering af investeringsprojekter i Rusland, en business mission til Rusland og en messerejse til Kina i efteråret European Food Venture Forum European Food Venture Forum blev afholdt den 5-6/9, hvor 9 danske virksomheder og 11 fra EU præsenterede/pitchede deres forretningsidéer mhp. at tiltrække venturekapital. Der deltog ca. 15 Venture Selskaber samt store selskaber. Se vedlagte deltagerliste, program og artikel i bilag. Der var key note speakere fra Carlsberg, Chr. Hansen og R2 Group. Den sidste key note speaker holdt præsentationen i Vækstteltet på Food Festival, hvor de to arrangementer blev kørt sammen, således, at de udenlandske gæster kunne opleve Food Festival og få indblik i flere danske kvalitetsprodukter og ikke mindst fødevareselskaber I indeværende rapporteringsperiode har vi investeret tid i følgende aktiviteter, der bliver udmøntet i 2014: En indkommende østtysk virksomheds- Side 6

7 delegation fra Meclenburg Vorpommern med fokus på fødevarer og bioenergi. En indkommende delegation fra Kina i relation til FOODTECH 2014 Informationsmøde og individuel information om Horizon 2020 Mål 2 At understøtte åben, radikal innovation hos aktører inden for fødevareområdet Resultatkrav 2.1 Resultatkrav Målemetode Opfølgning Konsortiet har fokus på at eksperimentere med en bred vifte af innovationsmetoder og tilgange, herunder især metoder til radikal innovation, jf. tillæg til resultatkontrakt (notat om innovationsmiljøets profil). Med det formål at motivere og inspirere innovationsmiljøets målgruppe til et øget fokus på innovation, planlægger og gennemfører konsortiet 10 workshops/kurser i projektperioden: Workshops skal - bidrage til mere systematisk og åben innovation gennem inddragelse af nye kompetencer og aktører. - skabe læring - have fokus på anvendelse af nye metoder Kurser skal - motivere til og øge de innovative kompetencer hos deltagerne - udvikle et fælles sprog hos virksomhederne for at muliggøre samarbejde omkring innovation Målet er minimum 300 kursusdage fra virksomheder og vidensaktører i 10 workshops/kurser. Deltagerlister med virksomhedsnavn, personnavn og kontaktoplysninger Feedback vedr. effekt fra deltagere. Alle deltagere kontaktes senest 1 år efter arrangementet for et kort interview for at afdække det personlige og faglige udbytte for personen og udbyttet for virksomheden. Monitorering af effekt på deltagernes innovationskompetencer og - kraft. Samtlige initiativer i punktform: Sundhedsvisionen: 1 workshop med 15 fødevarevirksomheder, 12 fødevareforskere og 12 kliniske forskere fra sygehusene i Aarhus. + opfølgende møder InnovationsCamps: StudentChallenge med 4 fødevarevirksomheder og 16 studerendende fra forskellige studier. Innovationsforløb: Forløb med 7 SMV virksomheder med produkt- og opskriftudvikling - produktudvikling. Gastronimisk Undergrund: 3 arrangementer, hvor kokke under 25 år eksperimenter og udvikler nye smage for fødevarevirksomheder Sensorik kursus: 13 deltager i daglig innovation og forretningsudvikling. Udviklet af VIFU og TI. FoodFestival: Etablerede samarbejde vedr. EFVF og Vækstteltet ved at nogle af aktiviteterne foregik på FoodFestival og deltagerne fik adgang til FoodFestival. Derudover arrangerede vi guidede ture for publikum. Cluster Offentliggørelsen: Danmarks fødevareklynge en analyse foretaget af RegX, Agro Food Park, Region Midtjylland og FFI. Analysens resultater blev offentliggjorte ved en konference den 22. maj med 180 deltagere. Sundhedsvisionen: Efter afholdelse af første workshop med forebyggende fødevarer mod diabetes 2 viste der sig et behov for at få lavet en State of the art litteraturstudie. FFI besluttede at bruge penge fra Post doc ordningen til at teste dette. Der er udarbejdet ansøgningsmateriale, beslutningsstruktur og styregruppe for arbejdet. Der er modtaget 5 ansøgninger og bevilliget 3 projekter. Flere Side 7

8 ansøgninger er på vej. Det er muligt at søge denne pulje for alle fødevarevirksomheder i Region Midtjylland og få tilskud på 1/3 og virksomheder udenfor regionen skal betale ½. Sundhedsvisionen: Evaluering af workshop I, udarbejdelse og opstart af stipendieansøgningsproces, udarbejdelse og lancering af hjemmeside, planlægning og aflysning af workshop II, strategiændring, kaffemøde opstart, og nyhedsbreve. Strategi: I perioden har Sundhedsvisionen skiftet fokus fra store workshops, hvor forskere, virksomheder og rådgivere er samlet under ét bredt emne, til at fokusere på mindre, mere målrettede kaffemøder, hvor forskere og virksomheder mødes om mere specifikke emner. Dette valg er taget af Sundhedsvisionens styregruppe på baggrund af en intern evaluering og en spørgeskemaundersøgelse blandt deltagerne fra workshoppen i januar, samt det faktum, at workshop II blev aflyst grundet manglende virksomhedstilmeldinger. Det første kaffemøde blev afholdt i mælkegruppen (bilag 5 for deltagerliste), hvor diskussionerne gik på sammenhængen mellem mælk og livsstilssygdomme. Mødet resulterede i en ansøgning om en viden udredning (se nedenfor). Der har desuden været afholdt et møde omkring mulighederne for en indsats omkring cerealier. Indsatsen fortsætter i næste rapporteringsperiode. Stipendier/State of the art litteraturstudier: Virksomheder og forskere har fået muligheden for at ansøge om stipendier til videns udredninger, som grundlag for kommende projekter. Processen og skabelonen for stipendieansøgningerne er udarbejdet. Se bilag 6 for status på ansøgere. Kaffemødet i mælkegruppen har resulteret i en vidensudredning under Sundhedsvisionens stipendier ved Mejeribrugets Forskningsfond, Kjeld Hermansen og Ann Overgaard fra AU. Hjemmeside: Der er udarbejdet og lanceret en Sundhedsvisionen fane på FFIs hjemmeside, der tilbyder information omkring projektet inkl. kontaktoplysninger og skabelonen for stipendieansøgningerne. Kommunikation: Udover hjemmesiden, er der sendt nyhedsbreve ud (marts og juli se bilag) med oplysninger omkring bl.a. ændringer i strategi, hjemmeside, og stipendier. Disse er sendt ud til 93 personer (mailing liste bilag), som tæller virksomhedsrepræsentanter, forskere og rådgivere, Side 8

9 som har udvist interesse for Sundhedsvisionen ved deltagelse eller ved telefonisk kontakt til Tove Thoustrup. InnovationCamps: Tværfaglige innovationsaktiviteter til at skabe vækst i regionens fødevarevirksomheder Kortlægning af uddannelses- og kompetencebehov i fødevarevirksomheder. Indsatsen har afsæt i fødevarevirksomhedernes udfordringer med at skabe fødevarer med højere videnindhold samtidig med at branchen er karakteriseret ved et lavt uddannelsesniveau, der kan være en barriere for virksomhedernes innovationsevne og for at få mere vidne ind i fødevareproduktionen. Det blev i forprojektet for klog hverdagsmad tydeliggjort, at der manglede overblik over, præcis hvilke kompetencer fødevarevirksomhederne efterspørger, og hvordan de nuværende uddannelsesudbud matcher disse. Indsatsen omfatter en analyse af uddannelsesudbud set i forhold til de kompetencer, der efterspørges i fødevarevirksomhederne. På baggrund af analysen vil der som pilotprojekt bliver iværksat en række udviklingsaktiviteter, der skal medvirke til at skabe en mere viden om innovation. Der vil blive samarbejdet med forskellige partnere, specielt inden for uddannelsesområdet og testet forskellige former for innovationscamps. I starten af afrapporteringsperioden er der udarbejdet strategi og handlingsplan for FFI s arbejde med tværfaglige innovationsaktiviteter i perioden frem til udgangen af I alt 6 møder er afholdt med de 3 erhvervsakademier i RM med henblik på samarbejde om innovationscamps og inddragelse af fødevarevirksomheder i bl.a. innovationsundervisningen. Pt. er FFI involveret i forsøget på at etablere en ny type af innovationcamp, som skal afvikles i forbindelse med FoodExpo 2014 og er i dialog om anvendelse af en fødevareproblemstilling som overskrift på en større camp hos EA Aarhus primo Samarbejdet er påbegyndt med VIA University College omkring projektet Gastronomisk co-creation, hvor 6-8 virksomheder involveres i udviklingsog innovationsaktiviteter omfattende undervisere og studerende. 3 projektmøder og 8 virksomhedsmøder er afholdt. Afprøvning af en ny type tværfaglig in- Side 9

10 novationsaktivitet, hvor eksperter og erfarne erhvervsfolk (frem for studerende) arbejder med en specifik problemstilling, er under forberedelse i samarbejde med Danish Fish Protein A/S. Et projektmøde og et virksomhedsmøde er afholdt. Koncept for opnåelse af en øget anvendelse/realiseringsgrad for ideer og koncepter udarbejdet på camps og gennem andre tværfaglige innocamps er udarbejdet og under afprøvning. Indholdet af et kursusforløb med henblik på uddannelse af innovationsagenter er udarbejdet i samarbejde med VIA University College (Højskolen for Videreuddannelse og Kompetenceudvikling). Der arbejdes konkret på etablering af samarbejde med AU BSS Business Social Science, Arkitektskolen Aarhus og Ingeniørhøjskolen Aarhus, samtidig med undersøgelse af mulighederne for samarbejde andre afdelinger af AU. StudentChallenge/InnovationCamp: Planlægning, afvikling, PR og påbegyndende evaluering af Student Challenge. Fem dage, fire primærproducenter inden for frugt og grønt med et stort madspild og 16 studerende fra forskellige uddannelser. Dette var opskriften på Student Challenge 2013 From Waste 2 Value, der blev afholdt fra den august i Foodture Lab, AgroTech/Agro Food Park. Formålet var at teste, hvorledes en student challenge er en brugbar metode inden for åben innovation i forhold til idégenerering og udvikling på deltagende virksomheders problemstillinger. Temaet for denne Student Challenge var From Waste 2 Value og blev valgt for at få tværfaglige indspark til madspilds området i resultatkontrakt med Videnskabs ministeriet Innovation i fødevarer. Ydelserne inden for dette område bliver opbygget løbende over de næste par år men med Student Challenge var formålet at få flere indspark til, hvorledes vi kan hjælpe kunderne både på dette fagområde samt generelt indenfor produktudvikling. For at opnå den nødvendige tværfaglighed deltog 16 studerende fra meget forskellige uddannelsesretninger som f.eks. Ernæring & Sundhed, Kaospilot, Business Administration & Innovation management, Markedsføringsøkonom, Kemi, Gastronomi & Sundhed, Molecular Nutrition and Food Technology og handelsøkonomi (bilag 1). For at opnå det ønskede antal studerende, blev Side 10

11 disse oplyst omkring Student Challenge vha. en invitation (bilag 2), som blev omsendt via sociale medier, netværk og forskellige uddannelsesinstitutioner. Se bilag 3 for detaljer. Deltagende virksomheder: Korsmedergård Økologisk landbrug og gårdbutik, Aarstiderne, Brdr. Kjeldahl gartneri, Østerkrog Gartneri og Økologi Virksomhederne blev udvalgt ud fra, at de 1) ligger i Region Midtjylland 2) har et madspild i deres produktion 3) havde et ønske om at få nye øjne på deres problemstillinger i forhold til madspild. Fire grupper af studerende blev tildelt hver deres virksomhed der alle var avlere inden for frugt og grønt. Efter et besøg hos virksomheden definerede hver gruppe deres tildelte virksomheds 2 problemstillinger inden for spild og udvalgte én problemstilling, som skulle være omdrejningspunktet for resten af ugen. Ud fra overskriften Reducering af spild hos frugt og grønt producenter udarbejdede hver gruppe løsningsforslag til denne problemstilling. Løsningsforslagene blev efterfølgende vurderet af en jury ud fra kriterierne: Nytænkning Værdi for virksomheden kan løsningen implementeres? Hvor meget bliver spildet reduceret? Juryen bestod af: En repræsentant fra hver af de fire virksomheder Gyda Bay, Innovation Manager, Future Food Innovation Dorte Petersen, Centerchef for fødevareinnovation, AgroTech Brian Christensen, R&D specialist, Agro- Tech For at sikre, at de studerende havde de bedste muligheder for at udvikle nogle løsningsforslag, der scorer højt på begge kriterier, blev de faciliteret gennem processen og fik løbende input og sparring af forskellige medarbejdere i AgroTech men idégenerering, -udvikling og valg af løsning stod de studerende selvfølgelig selv for. Præmie: Præmien for det bedste løsningsforslag var kr. i kontanter samt en oplevelsestur til København, hvor vindergruppen blandt andet skal fremlægge deres oplæg på Rådhuspladsen ved Feeding 5000 i regi af FU- SIONS til oktober. Det er aftalt at afholde et erfaringsmøde mellem AgroTech og Future Food Innovation, således at erfaringen fra AgroTech Challenge også bliver overført til kommende in- Side 11

12 novations camps i FFI. Student Challenge på Food Festival og Feeding 5000 Foruden ovenstående bliver Student Challenge også synliggjort på Food Festival 2013 på AgroTechs stand samt ved et oplæg om fødevareinnovation i AgroTech på FFI s konference i Vækstteltet. Desuden vil Student Challenge blive synliggjort på Feeding the 5000 den 4. oktober 2013 på Rådhuspladsen i København. Innovationsforløb: Planlægning af innovationsforløb med op til 7 SMV er For at give de små og mellemstore virksomheder hands-on viden omkring innovationsmetoder inden for produkt- og opskriftsudvikling er der planlagt konkrete og tilpassede produktudviklingsprocesser for følgende virksomheder fra Region Midtjylland: - Snack Group - Tebstrup Gedeost - Mega Foods - Naturlic - Brewolution - Møllerup Gods - Mias Urtehave I førsteomgang er der planlagt et intensivt parallelt produktudviklingsforløb med Snack Group og Tebstrup Gedeost, der begge gerne vil have input til at få udviklet og testet nye prototyper. Processen med Snack Group er kickstartet ved afholdelse af en fokusgruppe med målgruppen, for at sikre et brugerdrevent perspektiv på processen. Inputtet fra målgruppen arbejder kokke og eksperter fra AgroTech videre med og udvikler prototyper til test blandt publikum på Food Festival fredag. Feedback indsamles i løbet af fredagen og lørdag videreudvikler kokkene produkterne på baggrund af denne feedback og produkterne testes igen på publikum søndag. I denne udviklingsproces samarbejdes der med Gastronomisk Institutt fra Stavanger, som sender en kok til at deltage i udviklingsprocessen. Dette skal også styrke samarbejdet mellem de to institutter. For at de 5 andre virksomheder også får gavn af denne proces, vil en del af formålet med AgroTechs stand på Food Festival også være at illustrere udviklingsforløbet og erfaringsudveksle med besøgende virksomheder. Der er indgået aftale med de resterende virksomheder om at gennemføre et udviklingsforløb, men planlægningen er stadig i Side 12

13 første stadie. Workshops: Gastronomisk Undergrund: Planlægning og afholdelse af ét Gastronomisk Undergrunds arrangement den 7. april, salg af billetter til efterårets tre arrangementer samt planlægning af arrangement med Arla Unika med fokus på produktudvikling. Gastronomisk Undergrund er et koncept med fokus på innovation, produktudvikling, leg og netværk. Gastronomisk Undergrund skaber således rammerne og den innovative platform, hvor danske fødevarevirksomheder og unge gastronomer kan mødes til fælles leg og udvikling. Virksomhederne deltager i Gastronomisk Undergrund på flere niveauer. Nogle sponsorer konceptet med produkter uden anden kontakt. Andre som f.eks. Solhjulet, Arla Unika og AB Catering indgår i Gastronomisk Undergrund som samarbejdspartnere, hvor de får testet produkter, udviklet opskrifter og får feedback på produkter gennem kokkenes leg og innovative kreationer samt via gæsternes reaktioner. Desuden laves der specielle arrangementer med fokus på udvalgte produkter, hvor der skabes en yderligere dialog ved f.eks. produktpræsentation og workshops. Gastronomerne, som deltager, får både udviklet deres faglige kompetencer, afprøvet ideer og udbygget deres netværk, hvilket sammenlagt styrker deres konkurrenceevne i branchen og på længere sigt antages at højne det gastronomiske niveau primært i Region Midtjylland. Der opleves stadig en større efterspørgsel fra både fødevarevirksomheder og andre interessenter i fødevarebranchen F.eks. Food Expo Messecenter Herning, Johan Bülow Lakrids og Weber Grill i at samarbejde. De ønsker at bruge Gastronomisk Undergrund til at få nye indspark til deres udviklingsafdeling og for at få gastronomerne til at anskue deres produkter med friske øjne. Sensorik kursus: Sensorik kursus med fokus på daglig innovation og forretningsudvikling. VIFU og Teknologisk Institut har udviklet og gennemført et mini-kursus i anvendt sensorik og forbrugeranalyse. Kurset blev gennemført den 15. august 2013 i Struer i samarbejde med Struer Kommunes Sansefestival, som blev afholdt i Struer den 10. august. Side 13

14 Kursusmaterialet var en generel introduktion til det sensoriske arbejde med øvelser og med eksempler fra fødevarer. Dog blev der ikke gennemgået sensoriske analysemetoder og test. Materialet gennemgik sensoriske forbrugertest og en øvelse gik ud på at få markedsog forbrugerindsigt. Denne metode er baseret på Napping og Free Sorting metoderne og kan bruges til at kortlægge smagslandskabet indenfor en produktkategori. Der var 13 deltagere. Food Festival: Medarbejdere fra Agro Business Park lavede guidede ture på Food Festival, både alm. guidninger og en Innovationsguide. På sidstnævnte deltog repræsentanter fra andre fødevarefestivaller i norden samt fra Regattaen i Silkeborg. Se bilag. Region Midtjylland afholdt et møde for alle regioner mhp. yderligere samarbejde. Efterfølgende blev afholdt et møde med andre fødevare festivaller fx Glamat mhp. fremtidig samarbejde og erfaringsudveksling bl.a. InnovationCamp og afholdelse af fødevarefestivaller. AU FOOD har engageret sig meget aktivt i Food Festival-ugen i Aarhus den september 2013, med præsentation af vores aktiviteter indenfor plante-, mælk- og kødområdet, med deltagelse af forskere og teknisk personale både ved forberedelser og under selve festivalen. For de specifikke forskningsområder findes stander med aktiviteter, f eks på osteområdet, og for kød demonstrerer vi forskellige kvalitetsegenskaber som mørhed og hvordan man kan påvirke denne egenskab, og så kan de besøgende smage på forskellen mellem kød fra forskellige dyrearter. Cluster Offentliggørelse: Region Midtjylland har i samarbejde med RegX, Agro Food Park og FFI gennemført Smart Specialisation analysen i starten af Analysens resultater og anbefalinger blev præsenteret på en national konference den 22. maj Ved denne lejlighed præsenterede FFI resultater samt 2 vækstvirksomheder fra Differentieringspuljen præsenterede også. En kreds af nøgleinteressenter i fødevareerhvervet Arla, Landbrug&Fødevarer, Aarhus Universitet, Region Midtjylland og Aarhus Kommune introducerede intentioner om at etablere en formel organisation omkring den danske fødevareklynge. Denne kreds har efterfølgende etableret en arbejdsgruppe med det Side 14

15 Resultatkrav 2.2 Effektmåling af FFI s samlede aktiviteter Der gennemføres årligt interview-undersøgelse af deltagende virksomheders tilfredshed/nytteværdi af deltagelse i projektet mhp. at sikre, at projekter tager udgangspunkt i virksomhedens behov. formål at realisere intentionerne, idet der er signaleret bred enighed om, at tidspunktet er rigtigt for at samle kræfterne nationalt. Den årlige interviewundersøgelse er ikke foretaget endnu. Mål 3 At øge vidensamarbejdet mellem erhverv og forskning og facilitere etablering af en række erhvervsrettede ph.d.-forløb Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 3.1 Siden FFI s etablering er der givet støtte til 17 projekter og behandlet 63 ansøgninger. Konsortiet har til opgave at iværksætte og administrere en 3-årig udviklingspulje til innovati- skal være opfyldt for at projekter op til det samlede budget på 36 Oversigt over krav, der Målet for puljen er nået, idet der er bevilget ve differentieringsprojekter. der kan ydes støtte til differentieringsprojekter. mio. kr. for puljen. Styregruppen har holdt 5 Styregruppemøder i perioden og 30 siden FFI s start. Puljens formål er at støtte udviklingen af nye Bevilligede projekter: højkvalitets- og højværdiprodukter fra regionens fødevarevirksomheder, samt nye proces- Oversigt over antal anter, således at der sælges and året rundt. Dansk And udvikling af nye andeprodukser og koncepter ved hjælp af konkrete innovationsprojekter søgninger og bevillin- Andelskartoffelmelsfabrikken i enkelte led i produktionskæger i forbindelse med udvinding af proteinerne i kartoflerne ved produktionen af kartoffelstivelse. derne. halvårlig status. Golocal Food/Mad og Folk salg og distribution af lokale fødevarer fra fx gårdbutikker. Konsortiet har ansvar for at iværksætte og administrere Kopi af samarbejdsaf- puljen, herunder opslag, vejledning, taler/ resultatkontrak- Soy4you produkter baseret på proteiner fra soja som har samme tekstur som fx hakket kød. prioritering af projekter, faglig sparring i fødevarerådet, samt budgetadministration og udjekter sendes til RM i ter for de enkelte pro- Samsø Foods: Lukket vikling af standarder for samarbejdsaftaler ml. forbindelse med halvårlig Moesgaard Meat: Lukket. projektparterne. statusredegørelse. Sporbarhed DNA identificere DNA markø- rer for kød for fx mørhed og sporbarhed. Nem Aftens Mad NAM levering af sund Udmøntning af puljen sker ud fra det i ansøgningsmaterialet og ansøgningen beskrevne jens udmøntning (eva- frokostordninger. Kort beskrivelse af pul- og hjertevenligt aftensmad sammen med formål, herunder bl.a. luering ift. formål, ressourceforbrug Asiros identificere og ekstrahere et speci- m.v.) fikt molekyle fra røde bær som har den - at projekterne har et erhvervsmæssigt/ kommercielt sigte funktionelle egenskab at den kan reducere LHL kolesterolet i blodet. - at projekterne har en geografisk spredning og Der gennemføres undersøgelse KROMA udvikling af en ny og mere effek- faglig bredde. af delta- tiv fiskeslagte-maskine. Side 15

16 Der igangsættes 4-8 differentierings innovative projekter pr. år i projektperioden inden for et samlet budget på 36 mio. kr. I alt forventes differentieringspuljeprojekter igangsat under forudsætning om at de lever op til en række minimumskrav til projekternes kvalitet. Disse krav vil blive udarbejdet og godkendt af styregruppen. Konsortiet bistår projekterne med råd og vejledning i løbet af projektperioden, herunder ved møder mellem konsortiet og projektledere. Resultatkrav 3.2 Det forventes, at konsortiet assisterer med at min. 4 projekter indsendes til Innovationspuljen Resultatkrav 3.3 gende virksomheders tilfredshed/nytteværdi af deltagelse i projektet 1 år efter indgåelse af aftale mhp. at få effektmåling. Oversigt over antal ansøgninger og bevillinger i forbindelse med halvårlig status. Kort rapport om processen. Økologisk proteinerbar - udvikling af en økologisk proteinbar med god smag og høj optagelighed. Ørredrogn udvikling af en ny metode til at konservere dem samt emballage bl.a. til eksport. Hedens Blå Guld - Ud fra forskningsresultater fra mange forskellige arter af danske blåbær har de Hedens Blå Guld plantet disse arter for at producere danske blåbær. Markedsføring af gourmet sunde danske blåbær som smager forskelligt fra de amerikanske og er sundere. Moesgaard Meat 2012 A/S - Biprodukter til værdiprodukter. Udvikling af produkter fra fx yver, tarme og øre til værdiprodukter til eksport. Juice4you smart emballage til at lave frisk juice bl.a. med grøntsager og beriget med forskellige ingredienser. StockonDeals onlineaktions platform for handel med overskudsvarer. Rødkløverekstrakt ekstrakt fra fermenteret rødkløver til at modvirke osteoporose. Frugtsnack udvikling af en sprød frugtsnak til børn og unge. Sundhedsfremmende appetit på livet udvikling af et koncept til at patienter får bedre og sundere mad på hospitalet og dermed kortere indlæggelser (Innovationspuljens formål er tænkt ind i dette projekt). Konsortiepartnerne bidrager til projekternes udvikling både med sparring og viden. VIFU er projektleder for 2 af projekterne i Differentieringspuljen. AU Food bidrager til 4 projekter og sidder i advisory board for et projekt. TI har bidraget løbende med viden til 3 projekter og AgroTech giver løbende viden til 3 projekter. Har assisteret med min. 4 projekter til Innovationspuljen. VIFU har gennem sine kontakter med fødevarevirksomhederne medvirket til innovationspuljeansøgningen Ready to cook, der har fået bevilling under puljen. FFI har støttet Innovationsspillet Food Ovator med at få virksomheder og forbrugere til at spille. Efterfølgende har vi indgået en aftale om, at hvis der er virksomheder som ønsker at gå videre med projekterne/innovationerne tager de kontakt til Fødevaremidt eller FFI. Dette står også i virksomhedernes skriftlige rapport fra spillet. Der er ikke blevet bevilliget erhvervsrettede ph.d.-projekter i perioden. I alt er der bevil- Side 16

17 Konsortiet har ansvar for at facilitere samarbejdet mellem universiteter og virksomheder for at etablere op mod 10 erhvervsrettede ph.d.-projekter. Forskningen i projekterne skal på sigt bidrage til fødevareinnovation. Ph.d.-projekterne tilknyttes forskerskoleprogrammer (SAFE, FOOD Denmark og andre forskerskoler). Under forudsætning af at medfinansiering kan findes, reserveres 1 ph.d.-studieforløb til følgeforskning af innovationsmiljøet FFI s profil og aktiviteter med henblik på opsamling af erfaringer med forskellige innovationsmetoder og værktøjer. Konsortiet skal sikre, at de indgåede projekter tager udgangspunkt i virksomhedernes efterspørgsel og behov. Konsortiet skal sørge for at etablere et netværk mellem de ph.d.-studerende. Oversigt over antal af ansøgninger og kort beskrivelse af bevilligede ph.d.-projekter. liget 9 projekter pt. og 1 er afsluttet. 1 projekt er blevet lukket pga. den ph.d.- studerende sprang fra. Der er lavet et nyt opslag, se vedlagte. I alt har vi til dato modtaget 17 ansøgninger, De 9.bevilgede projekter er: Nye mejeriprodukter baseret på øget urteandel i kvægfoder. AU, AgroTech, Thise, Frøsalget Bioaktive stoffer i foder og deres indvirkning på kødkvalitet specielt sammenhæng mellem levermetabolisme og ornelugt. AU og DLG InSPIRes industri-forsknings netværk. AU MAPP og TI samt ICT Katrinebjerg samt viden fra inspire. LUKKET. Forbedring af teksturen i mælkebaserede produkter ved brug af ultralyd med høj intensitet. AU og ARLA Karakterisering af nye laktosereducerede mælke produkter. DJF og ARLA Et gran salt AU og Thise Mejeri, Arla Foods, Chr. Hansen + Mejeribrugets ForskningsFond Funktionelle egenskaber af specifikke fraktioner af kartoffelprotein. KMC, AKV Langholdt og AU Foulum Nedbrydning af bindevæv i relation til mørhed. AU Foulum, Danish Crown, Carnad og Kemikalia Monitorering af friskhed af frugt og forbedret emballage - AU Årslev og Gl. Estrup Gartneri, Yding Grønt og Dansk Klæberulleindustri. Biomarkører til innovativ kvalitetsvurdering af fødevarer AU og C.P.H. Gøttsche. Den lille smv virksomhed fik et betinget tilsagn, men kunne desværre ikke løfte projektet. Det betingede tilsagn bortfalder dermed. Ny ansøgningsrunde vil blive opslået i april måned. Ved sidste ansøgningsrunde opsøgte vi aktivt de 18 største virksomheder mhp. information om ordningen samt vejledning i ansøgningsproceduren. Derudover er den blevet markedsført på Aarhus Universitets Hospital. Der har været forespørgsler fra andre universiteter end Aarhus Universitet, men vi har endnu ikke modtaget ansøgninger fra dem. Side 17

18 Mål 4 At skabe sammenhæng til og samarbejde med andre regionale, nationale og internationale satsninger på fødevareområdet. Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 4.1 Region Midtjyllands Grøn Vækst Program - fødevarer: Konsortiet arbejder proaktivt for at opbygge Kortfattet referat fra I naturkødsprojektet har der været kontakt til 4 kommuner (Randers, Skive, Hol- samarbejdsrelationer til kommunale, regionale alle afholdte møde og nationale initiativer og satsninger på fødevareområdet. med relevante aktører indenfor erhvervsfremmesystemet stebro og Ringkøbing/Skjern), Videncenter for kvæg, Naturstyrelsen, primær og fra producenter og fødevarevirksomheder. I Madlandet i Vest er der kontakt til 4 Der etableres en tæt dialog med relevante aktører indenfor erhvervsfremmesystemet og gruppen mellem råd- Regional Madkultur Vestjylland mfl. møder i koordinations- kommuner, LAGer, fødevarenetværket andre relevante organisationer og initiativer, fx givningsprogrammet gennem afholdelse af møder med disse aktører. og innovationsmiljøet. Der er kontakt til alle erhvervskontorer gennem FødevareMidt og herigennem formidlet informationer om FFI og virksomhedernes mulighed for deltagelse i Der nedsættes en koordinationsgruppe med projekter og aktiviteter. repræsentanter for rådgivningsprogrammet FØDEVAREmidt og repræsentanter for innovationsmiljøet for at sikre sammenhæng og synergi mellem initiativerne og for at sikre, at der ikke er overlap i tilbuddene, jf. punkt 6.3. Der afholdes min. 3 koordineringsmøder om året. Den nedsatte koordinationsgruppe for opsøgende arbejde mellem FØDEVAREmidt og FFI har opfyldt sit formål og der holdes ikke flere koordineringsmøder, da FØDEVAREmidt ophører med udgangen af 2013 og den opsøgende indsats er derfor minimeret i FØDEVAREmidt regi. Der holdes løbende møder med Food- Best, som også giver en status på hvert Styregruppemøde. I perioden har der været øget samarbede med bl.a. InSPIRe mht. indlæg på en konference vedr. InSPIRe s Innovationsplatform. I forbindelse med afholdelse af European Food Venture Forum samarbejdes der med følgende: Europe Unlimited, Food- Best, Invest In Denmark, Dupont, Arla, Kromann & Reumert, Aarhus Kommune, Aarhus Universitet, Gemba Innovation, Food Festival og Enterprise Europe Network. På Food Festival blev der afholdt møder med bl.a. Smagen på Skåne og Mat Festival Skien, Landbrug og Fødevarer. FFI deltog desuden i et møde med alle regioner i DK, som blev afholdt i forbindelse med Food Festival. I forbindelse med Cluster analysen samarbejdede vi med RegX og Agro Food Park dette samarbejde er fortsat i et nyt, hvor innovationsmodeller mellem store og små virksomheder analyseres. Side 18

19 Resultatkrav 4.2 Konsortiet arbejder proaktivt for at opbygge internationale samarbejdsrelationer og kontakter, der kan bidrage til at øge vidensamarbejdet mellem regionens virksomheder og internationale aktører med det mål at styrke den regionale innovationskraft. Det skal bl.a. ske på følgende måder: - fælles udviklingsprojekter med inddragelse af regionens fødevarevirksomheder. Projekterne kan bl.a. søge at udnytte innovationsmidler via EU- og Interreg-programmer. - etablering af netværk af virksomheder i regionen, med interesse for deltagelse i EUprojekter. - gennemførelse af internationale konferencer (jf. resultatkrav 5.1) Konsortiet samarbejder med Enterprise Europe Network (EEN) vedr. opbygning af internationale kontakter for virksomheder med en målsætning om, at minimum 30 teknologiprofiler etableret af FFI i EEN-teknologidatabasen (jf. resultatkrav 1.3). Konsortiet sikrer, at indsatsen foregår i tæt dialog med regionens øvrige EU-aktiviteter og øvrige nationale aktiviteter på området. Konsortiet indberetter halvårligt en kortlægning over samarbejder, kontakter, udviklingsprojekter og netværk. Program og deltagerliste for afholdte internationale konferencer. Kopi af teknologiprofiler etableret i EEN teknologidatabasen. Turnavisual, Bennos Ingredients, Dansk Supermarked og Agger Foods er i øjeblikket i dialog med konkrete internationale samarbejdspartnere, som vi regner med snart fører til underskrevne samarbejdsaftaler, ligesom AgroTech er kommet med i en ERA Net SUSFood projektansøgning omkring restprodukter fra tomater. AU FOOD har tidligere via EEN fået en kontakt til EU KBBE-ansøgning under efteråret 2012 (koordineret af et universitet i Spanien). I den forrige periode indsendtes en ansøgning, GUTMICRO- BE4HEALTH, hvor sundhedsfremmende egenskaber hos fødevarer og produktudvikling var en vigtig del. I denne periode går vi så videre med en ansøgning om et COST-netværk, som skal facilitere kommunikationen omkring dette mellem forskningsinstitutioner og virksomheder i flere regioner i Europa, og som bliver en tilgang for SMVer i Region Midtjylland. EEN har her skabt kontakter, som fører videre til et netværk for en COSTansøgning indenfor dette område (diet, tarmflora, sundhed, udvikling),. AU FOOD er gennem deltagelse i et internationalt symposium blevet opdateret om den aktuelle udvikling indenfor det europæiske arbejde med at godkende sundhedsanprisninger og udvikle nye functional foods, hvilket er et centralt tema i mange projektansøgninger og i videnoverførsel til SMVer i regionen. Et arbejde er også i gang med at skabe et netværk for, hvordan kød-benseparering af kød kan udvikles og blive en kilde til nye kødråvarer, i MidtJylland findes såvel producenter af udstyr som slagterier som har glæde af dette. Der arbejdes på at mange fronter i forbindelse med Horizon2020, så der kommer endnu mere fokus på dette felt. Side 19

20 Mål 5 At Future Food Innovations aktiviteter og resultater bliver kendt i målgruppen, og at der skabes national såvel som international opmærksomhed om indsatsen Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 5.1 Konsortiet afholder 2 internationale konferencer med følgende formål for de afholdte konfe- Indbydelse og program -at inspirere til innovation rencer. -at skabe netværk -at skabe synlighed omkring innovationsmiljøet Deltagerlister med og dets aktiviteter virksomhedsnavn, personnavn og kontaktop- -at tiltrække nye aktiviteter lysninger Konferencen, der afholdes på engelsk, skal bl.a. fungere som laboratorium for identifikation/videreudvikling af nye idéer og koncepter. Der er afholdt 2 internationale konferencer og Styregruppen har besluttet at samarbejde med relevante aktører som ønsker at lave konferencer. Der er pt. ingen aftaler vedr. dette. Målet er min. 200 deltagere i alt i projektperioden. Resultatkrav 5.2 Konsortiet gennemfører opsøgende arbejde (koordineret med rådgivningsindsatsen FØDE- VAREmidtunder fødevaresatsningen, jf. punkt 6.3.) over for relevante virksomheder og aktører inden for fødevareområdet med henblik på at udbrede kendskabet til innovationsmiljøets virksomhedsrettede tilbud. Resultatkrav 5.3 Konsortiet etablerer en informationsplatform, der kan understøtte hele projektets fokus på vidensamarbejde, og som sikrer synlighed over for målgruppen. Som minimum skal platformen omfatte - Information om innovationsmiljøet Future Food Innovation, finansiering af miljøet og henvisning til RM og Regionalfonden. - Skabeloner til ansøgninger Informationsmaterialer til differentieringspuljen. - Brochurer og faktablade Se 1.1 og 1.2. Kopi af markedsføringsmateriale, pressemeddelelser, faglige artikler og PR sendes til Region Midtjylland i forbindelse med halvårlig rapportering. Til en helt overordnet måling af kendskab til og anvendelse af FFI s tilbud gennemføres i samarbejde med rådgivningsprogrammet Den nedsatte koordinationsgruppe for opsøgende arbejde mellem FØDEVAREmidt og FFI har til formål at sikre sammenhæng og synergi mellem FFI og FØ- DEVAREmidt. VIFU fungere som administrator for koordineringsgruppen og der har været afholdt et møde i perioden den 15. maj. Se i øvrigt resultatkrav 4.1. Der har været opsøgt 325 virksomheder i projektperioden. Der har været god pressedækning af aktiviteterne i denne periode, se vedhæftede presseliste. Informationsplatformen er blevet udbedret med en nyhedsinformation fra faglige artikler. Der laves faktablade om alle projekterne i Differentieringspuljen til markedsføring af FFI og projekterne. Informationsplatformen indeholder skabeloner til puljerne (Diff., Erhvervs ph.d. og Sundhedsvisionen) samt brochurer, faktablade, pressemeddelelser og videoer fra aktiviteter. Fra Meltwater fremkommer de fleste artikler, hvor relevante søgeord frembringer følgende artikler og dermed sidevisninger og indtil nu har vi haft Side 20

Resume for 2010. God læsning. Aalborg, marts 2010 Stig B. Norsk

Resume for 2010. God læsning. Aalborg, marts 2010 Stig B. Norsk Indholdsfortegnelse Mål og vision for NordDanmarks EU-kontor... 3 Forretningsområder... 4 1. Public service... 4 2. Forsknings & innovationsprogrammerne (FoU)/EU s Rammeprogrammer... 7 3. Interreg programmerne...

Læs mere

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Indledning Danmark har et stærkt grundlag for sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde. Vi har et højt sundhedsforskningsniveau og erhvervsmæssige

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Lev Vels formål og indhold

Lev Vels formål og indhold Lev Vel Slutrapport Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Lev Vels formål og indhold... 3 Målgruppe... 3 Faglige innovationsprojekter... 4 Store innovationsprojekter... 4 Borgerettede Add ons til Fælles

Læs mere

PÅ VEJ MOD EN INTERNATIONAL FØDEVAREKLYNGE I DANMARK. En analyse af fødevareområdet i Region Midtjylland

PÅ VEJ MOD EN INTERNATIONAL FØDEVAREKLYNGE I DANMARK. En analyse af fødevareområdet i Region Midtjylland PÅ VEJ MOD EN INTERNATIONAL FØDEVAREKLYNGE I DANMARK En analyse af fødevareområdet i Region Midtjylland Glenda Napier og Henrik Bjerregaard, REG X - Det Danske Klyngeakademi INDHOLD 3 4 5 6 9 11 17 20

Læs mere

Kortlægning af erhvervsfremmesystemet. Bilag 1. Uddybende information om aktørerne

Kortlægning af erhvervsfremmesystemet. Bilag 1. Uddybende information om aktørerne Kortlægning af erhvervsfremmesystemet i Copenhagen Bilag 1. Uddybende information om aktørerne November 2014 Bilag.1 Beskrivelse af operatører lokal erhvervsfremme 1. Lokal erhvervsfremme Hvem er aktørerne?

Læs mere

God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark

God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark Erhvervs- og Vækstministeriet og KL God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark Et inspirationskatalog til kommunerne i arbej- det med at udvikle og forbedre erhvervs- fremmeindsatsen

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation Evaluering af GTS-instituttet AgroTech Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012 Styrelsen for Forskning og Innovation Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice 1 Indhold i hovedrubrikker: 1. Strategi og baggrund 2. Overordnede mål 3. Konkrete handlinger 4. Løbende evaluering

Læs mere

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE

Læs mere

Midtjyske Studentervæksthuse

Midtjyske Studentervæksthuse Midtjyske Studentervæksthuse Redegørelse vedrørende studentervæksthusenes arbejde i Region Midtjylland August 2009 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Virksomheds- og kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvilken værdi: Skabe vækst og arbejdspladser i Region Midtjylland

Hvilken værdi: Skabe vækst og arbejdspladser i Region Midtjylland Future Food Innovation Hvilken værdi: Skabe vækst og arbejdspladser i Region Midtjylland Formål At styrke den innovationsbaserede vækst i fødevarebranchen, hvor viden, virksomheder og brugere bringes sammen

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort Region Hovedstaden Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort 1 region hovedstadens innovationspolitik 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Januar 2013 Oplag

Læs mere

Fremtidens erhverv er kreative

Fremtidens erhverv er kreative Kolofon More Creative Fremtidens erhverv er kreative 1. oplag. April 2015 For Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 - aarhus2017.dk Region Midtjylland - rm.dk Tekst More Creative operatørskabet v/ Manto

Læs mere

Periode: 2009-2012. Kontaktperson: Projektleder Karsten Gynther, University College Sjælland, mail: kgy@ucsj.dk, tlf. 7248 1085

Periode: 2009-2012. Kontaktperson: Projektleder Karsten Gynther, University College Sjælland, mail: kgy@ucsj.dk, tlf. 7248 1085 BILAG: Udviklingsprojekter om uddannelse 1.1 Fleksibel undervisning på modtagernes præmisser - Projekttitel: ELYK-projektet Indsatsområde: Udvikling og udbredelse af mere fleksible undervisningsformer

Læs mere

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne Danmark Løsningernes land Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne December 2012 3 Forord Vi står midt i en global omstilling. Den globale middelklasse vokser. Flere får en uddannelse,

Læs mere

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Bidrag til strategi for øget videnspredning til SMV er Indhold Side 1. Indledning 2 2. Danmark som vidensamfund 3 3. Det danske videnmarked 4 4.

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

SKABER VÆKST VERDENS STØRSTE KLYNGEKONFERENCE INDTAGER DANMARK VI SKABER INNOVATION. KLYNGER ER FREMTIDEN Side 9. uddannelsesminister

SKABER VÆKST VERDENS STØRSTE KLYNGEKONFERENCE INDTAGER DANMARK VI SKABER INNOVATION. KLYNGER ER FREMTIDEN Side 9. uddannelsesminister KLYNGER SKABER VÆKST Tillægget er udgivet af Region Syddanmark og REG X VERDENS STØRSTE KLYNGEKONFERENCE INDTAGER DANMARK Christian Ketels, præsident TCI VI SKABER INNOVATION OG VÆKST Side 4 Distribueres

Læs mere

Inspiration til partnerskaber: Case-samling

Inspiration til partnerskaber: Case-samling Inspiration til partnerskaber: Case-samling Økonomi- og Indenrigsministeriet Maj 2014 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Partnerskaber udspringer af behov... 5 Forudsætninger for succes... 7 Fælles indsats

Læs mere

ERFARINGER OG GODE RÅD om læring og efteruddannelse i turismebranchen

ERFARINGER OG GODE RÅD om læring og efteruddannelse i turismebranchen ERFARINGER OG GODE RÅD om læring og efteruddannelse i turismebranchen Aldrig har efteruddannelse været vigtigere FORORD Turisme handler om mennesker, og det er alene menneskelige ressourcer, der kan få

Læs mere

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Rapport, november 2011 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

Videnudveksling med samfundet kort fortalt

Videnudveksling med samfundet kort fortalt Videnudveksling med samfundet kort fortalt 2 Videnudveksling med samfundet kort fortalt Denne publikation er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat under Danske Universiteters udvalg for Innovation og Teknologioverførsel

Læs mere

ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET

ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET BESLUTNINGER Erhvervs- og vækstudvalget - mødesager ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET MØDETIDSPUNKT 24-03-2015 19:00 MØDESTED Rigshospitalet. 1 del: Opgang 4, 3. sal, afsnit 4031, konferencerum 2. 2 del: Opgang

Læs mere

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 Forord Erhvervslivets evne til at innovere er vigtig for fortsat vækst og velstand

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016. Mere i gang - flere i gang

Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016. Mere i gang - flere i gang Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016 Mere i gang - flere i gang Forord Mere i Gang Flere i gang Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd og Jammerbugt Kommune

Læs mere

Udvikling og markedsføring af parallelforløb og fællesuddannelser for uddannelserne til ergoterapeut og fysioterapeut

Udvikling og markedsføring af parallelforløb og fællesuddannelser for uddannelserne til ergoterapeut og fysioterapeut Udvikling og markedsføring af parallelforløb og fællesuddannelser for uddannelserne til ergoterapeut og fysioterapeut Undervisningsministeriets projektnummer: 126281 Metropols projektnummer: 3000018 Ergoterapeutuddannelsen

Læs mere