Studiehåndbog Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør"

Transkript

1 Studiehåndbog Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør

2 Indhold Velkommen til Handels- og Teknisk Gymnasium...3 Skolens historie... 4 uddannelsernes MÅL OG INDHOLD... 5 Opbygning af uddannelserne... 5 Studieforløbet... 5 HHX Fag... 6 HTX Fag... 7 VIGTIGE DATOER FOR SKOLEÅRET... 8 Skoleåret begynder... 8 Tidpunkter for prøver og eksamen... 8 Ferie og fridage... 8 Skema... 8 Lektionstider... 8 Status på skriftlige afleveringer Tælledag... 8 REGLER FOR ORDEN OG SAMVÆR... 9 alkohol OG ANDRE RUSMIDLER...11 aktiv DELTAGELSE I UNDERVISNINGEN...13 sanktioner...14 Overtrædelse af regler for orden...14 Overtrædelse af studieregler...14 Klager...14 EValueRING, KARakteRER OG PRØVER...15 Oprykning...15 Eksamen...15 Indstilling eksamen...16 Eksamensplan og reglement...16 Selvstuderende INFORMATION OG KONTAKT...17 Lectio...17 Infoskærme...17 Aflevering og kontakt til lærerne...17 Klasselærer...17 Forældremøde og forældre-/elev konsultation...17 samarbejde MED HJEMMET...18 FaglIGE UDFORDRINGER...19 STUDIEVEJLEDNING...20 Studievalg efter gymnasiet...20 Fritidsjob...20 alt DET ANDET...21 IT...21 Bøger...21 Studierekvisitter...22 Elevråd og festudvalg...21 Studieture...22 Studiekort, kopier og print...22 Glemte sager...22 Uddannelsesadministrationen...22 Transportrabat - ungdomskort...23 Adresseændring...23 Forsikring/sikkerhed...23 Udlæg til undervisningsmidler...23 Udmeldelse...23 Rygning...23 LÆRERGRUPPEN...24 ADRESSER OG TELEFON

3 Velkommen til Handels- og Teknisk Gymnasium Med denne studiehåndbog byder vi dig velkommen til skoleåret Vi håber, at det vil blive et godt skoleår for alle gymnasiets elever og ansatte. Du vil som ny elev føle, at der er meget nyt at sætte sig ind i: Nye lærere, nye fag og nye kammerater. Vi håber, denne studiehåndbog kan hjælpe dig med at orientere dig om reglerne her på stedet, dine muligheder for at få indflydelse, spændene sociale arrangementer osv. Jeg vil gerne opfordre dig til at lade dine forældre læse studiehåndbogen. På den måde er de orienteret om dagligdagen på Handels- og Teknisk Gymnasium. Til sidst vil jeg opfordre dig til at deltage aktivt i elevrådsarbejdet. Det er via dialog og diskussioner mellem eleverne og elevrådet, lærerne og ledelsen, at vi skaber et godt arbejdsklima på vores skole. Vel mødt! Vibeke Johnsen Vicedirektør KOM GODT I GANG MED GYMNASIET Vær nysgerrig: Lysten til at lære nyt. Vær ambitiøs: Ønsket om at klare dig bedst muligt i forhold til egne evner. Vær klar til at udvikle dig: At turde udfordre dine svage sider. Vær parat til en stabil arbejdsindsats: Pas din forberedelse og de skriftlige lektier. Vær opsøgende: Brug lærerne og andre medarbejdere som ressourcepersoner. Sig til, hvis du har brug for hjælp. Vær socialt ansvarlig: Vær med til at sørge for, at alle trives godt i klassen og i arbejdsgrupperne. Tænk over din kommunikation: Benyt dig af en klar og positiv omgangstone, både over for klassekammerater og gymnasiets ansatte. Tag ansvar for din skolegang. Lær hvordan du strukturerer din hverdag, så gymnasiet kan passes optimalt. Lærerne, vejlederen og forældrene kan hjælpe dig i gang, men det er i sidste ende op til dig selv, at få det bedste ud af din skoletid. 3

4 Skolens historie Helsingør er en by med stolte traditioner for handel både nationalt og internationalt, derfor har der også været uddannelse af handelsmænd i byen siden slutningen af 1800-tallet. Rasmus Knudsens vej 9 Fra 1983 arbejdede skolen på at få bygget nye bygninger til at huse både handelsuddannelserne og håndværksuddannelserne, der var i stor fremgang. Man valgte den smukke matrikel med gode, grønne omgivelser, og dem er vi fortsat stolte af og glade for at arbejde i. Det var en lang proces, og i løbet af 1986 flyttede eleverne ind, og der blev samtidigt arbejdet på diverse småting i bygningerne. Den 24. april 1986 valgte skolen at indvie bygningerne, for at sætte en dato. På det tidspunkt tog man en hhx ved at tage 1 år på EFG Handel og kontor, og efterfølgende 2 år på hh. Det første år blev gennemført på Rasmus Knudsens vej, og de to sidste på Fredericia-vej. Samtidigt var der i bygning 3 både Bådebygger, Sejlmager og tømrer-uddannelser. Den første årgang af hh er der gennemførte alle tre år på Rasmus Knudsens vej blev færdige i I 1992 begyndte det første hold på EFG tømrer, der senere skulle blive til htx-elever. Lige som hh erne skulle htx erne også først gå 1 år på EFG og efterfølgende tage de 2 år på htx. Det første htx-hold fra Rasmus Knudsens vej sprang ud sommeren Lige fra begyndelsen af har der kun været to htx-hold på adressen, hvorimod antallet af hold på hhx har varieret meget. Siden 2005 har de to uddannelser været sidestillet med det almene gymnasium under samme uddannelseslov. Det er nu fælles, at det tager 3 år at gennemføre, og de er alle tre adgangsgivende til videregående uddannelser. Campus Helsingør Sommer 2013 valgte skolen at samle alle uddannelserne i Helsingør på en adresse: Rasmus Knudsens vej 9. Det betyder, at vi nu huser: klasse merkantil og håndværker-linjerne - EUD, merkantil indgang - EUD, Tømrer og Mad til Mennesker - HHX - HTX Alle uddannelser er kendetegnet ved, at vi hvert år søger at forny os, skabe rammer for god læring og sikre at du som ungt menneske opnår de bedste resultater, du kan. 4

5 Uddannelsernes mål og indhold Hhx og Htx er treårige gymnasiale uddannelser, som gennem teoretisk, casebaseret og værkstedsbaseret undervisning giver dig adgang til videregående uddannelser. OPBYGNING AF UDDANNELSERNE I gennemsnit har du 28 lektioner pr. uge. Alle lektioner er på 60 minutter. Fagene er delt op i følgende gymnasiale niveauer: C, B og A- niveau. Du skal til prøve i studieområdet del 1 efter det første år på hhx, og til en Grundforløbsprøve efter det første halve år på htx. Du får standpunktskarakterer i alle fag ved afslutningen af hvert skoleår i uddannelsen. I forbindelse med studentereksamen aflægger du prøve i 8 skriftlige eller mundtlige fag + et 3. års projekt (studieretningsprojektet). Ved tilvalg af et ekstra A- niveaufag skal du aflægge en ekstra eksamen. STUDIEFORLØBET Alle elever begynder indholdsmæssigt på det samme grundforløb. Omkring 1. december afgiver du dit endelige studieretningsønske, som vi så vidt muligt opfylder. Du vælger valgfag på 2. og 3. år, og skolen vil orientere dig i god tid om valgfag, niveauer og muligheder. 5

6 Hhx fag OBLIGATORISKE FAG Dansk A Engelsk A Virksomhedsøkonomi B Afsætning B International økonomi B Samtidshistorie B Erhvervsret C Matematik C Samfundsfag C 2.fremmedsprog B eller A valgfag Valgfag hhx og htx Vi udbyder fx: - design C, psykologi C, mediefag C, innovation C, samfundsfag B, matematik B. Valgfagene udbydes og oprettes på tværs af hhx og htx på samme årgang. STØRRE AFLEVERINGER Studieområde 1.g Studieområde del 1 (SO 1) Store afleveringer 2.g SO 2 Erhvervscase Dansk/Samtidshistorie Studieretningsopgave (SRO) 3.g SO 3 Det internationale område (DIO) Studieretningsprojekt (SRP) Studiepris 6

7 Htx fag OBLIGATORISKE FAG Dansk A Teknikfag A Fysik B Kemi B Engelsk B Teknologi B Matematik B Biologi C Kom/IT C Samfundsfag C Teknologihistorie C + 1 valgfag Valgfag hhx og htx Vi udbyder fx: - design C, psykologi C, mediefag C, innovation C, samfundsfag B, matematik B. Valgfagene udbydes og oprettes på tværs af hhx og htx på samme årgang. STØRRE AFLEVERINGER Studieområde 1.g Studieområde (SO) Grundforløbsprøve, uge 1 Store afleveringer 2.g SO Teknologi B, projekt + produkt Matematik B projekt Studieretningsopgave (SRO) 3.g SO - prøve-protfolio til SO-eksamen Teknikfag A, rapport + produkt Studieretningsprojekt (SRP) Studieretningsopgave, rapport Nordeas Studiepris 7

8 Vigtige datoer for skoleåret SKOLEÅRET BEGYNDER 1.g: Mandag d. 11. august 2.g: Mandag d. 11. august 3.g: Mandag d. 11. august SKOLEÅRET slutter 1.g: Mandag d. 1. juni 2.g: Onsdag d. 20. maj 3.g: Onsdag d. 20. maj TIDSPUNKTER FOR PRØVER Den 13. maj kan du i Lectio se dine skriftlige prøver, og den 20. maj kan du se samtlige datoer for dine prøver. Alle skriftlige prøver kan ses på uvm.dk under gymnasiale uddannelser -> prøver og eksamen. Første skriftlige eksamensdag: For 3. årgang er den 21. maj Sidste mulige eksamensdato: Den 24. juni Translokation 3. år: Fredag, den 26. juni FERIER OG FRIDAGE Efterårsferie d oktober 2014 Juleferie 23. dec jan Vinterferie d februar 2015 Påskeferie 28. marts - 6. april 2015 St. Bededagsferie 1. maj 2015 Kristi Himmelfartsferie maj 2015 Pinseferie maj 2015 Grundlovsdag 5. juni 2015 Der tages forbehold for lovændring. Ved ferierne er opgivet første og sidste feriedag. Du kan som elev ikke planlægge ferie og fritidsjob før du kender din eksamensplan. Ferie afholdt uden for de af skolen fastsatte perioder tæller som fravær. SKEMA Den daglige undervisningstid er typisk mellem kl og Du skal holde øje med dit skema i Lectio hver dag. LEKTIONSTIDER 1. lektion lektion lektion lektion lektion lektion Det kan dog i særlige situationer være nød vendigt at undervise i 7. lektion kl Status på skriftlige afleveringer Tælledag Vi stiller skarpt på din studieaktivitet på følgende datoer: 20. oktober 2014, 8. december 2014, 26. januar 2015 og 20. april

9 Regler for orden og samvær For at sikre dig det optimale udbytte af undervisningen, er der opstillet generelle regler for adfærd. Reglerne er udarbejdet for at gymnasiets ledelse har mulighed for at sanktionere over for de få elever, der måtte give anledning hertil. Derfor forudsætter vi, at alle er bekendt med almindelige normer for god orden og samvær, som fx møde til tiden, rydde op efter sig selv, slukke sin mobiltelefon osv. Det har dog vist sig nødvendigt, at præcisere regler vedr. nogle konkrete forhold, som du kan læse nedenfor. I ethvert forhold er det gymnasiets personale og ledelse, der vurderer og træffer afgørelser. Elevrådet har dog løbende mulighed for at indgå i en dialog med ledelsen for at drøfte, hvordan ministeriets bestemmelser skal fortolkes lokalet på gymnasiet. VEJLEDNING I PASSENDE OG UPASSENDE ADFÆRD PÅ GYMNASIET Din opførsel på gymnasiet skal være hensynsfuld og præget af sund fornuft. Du skal til enhver tid følge lærernes og personalets anvisninger. POSITIV/PASSENDE ADFÆRD: GO! Lyst til at lære nyt Viljen til at bruge sine evner bedst muligt Være aktivt opsøgende over for lærerne Levere stabil arbejdsindsats Være socialt ansvarlig, hjælpsom og hensynsfuld i væremåde Positiv i omgangstone Ansvarlig for egen skolegang UPASSENDE ADFÆRD: NO-GO! Ikke være studieaktiv (manglende deltagelse, manglende aflevering, fravær) Snyd og plagiat Ikke faglige aktiviteter på PC en i undervisningstiden. Upassende sprogbrug og respektløs adfærd. Mobning eller anden truende og groft generende opførsel tolereres ikke. Dette er også gældende for brug af sociale medier, fx facebook, twitter mm. Mad i timerne (snacks, frugt og drikkelse kan dog være o.k.) At forlade klasselokalet uden vigtig grund At komme for sent og forstyrre At efterlade affald på bord og gulv; at nægte at være med til fælles oprydning og oprydningstjanser At sidde med høretelefoner på i undervisningen At benytte mobiltelefonen i undervisningen Alkohol og euforiserende stoffer må ikke indtages i undervisningstiden. Ved særlige lejligheder og fester kan ledelsen give tilladelse til udskænkning af alkoholholdige drikkevarer. Det er ikke tilladt at drive handel Gymnasiet er røgfrit - du må ikke ryge på skolens matrikel. Al form for tyveri eller beskadigelse af gymnasiets ejendom eller materiel kan medføre erstatningskrav, bortvisning og/ eller politianmeldelse. 9

10 Hvis du bliver udsat for tyveri, skal du selv politianmelde det. Skolen forsikrer ikke dine private ejendele. Vær derfor opmærksom på, om du er dækket af en forsikring. Husk at låse dine værdigenstande inde i dit skab på gangen, når du forlader lokalet. Skabet skal være registreret i dit navn oppe i uddannelsesadministrationen. Disse regler gælder også uden for gymnasiets område, når du deltager i et arrangement, der har tilknytning til gymnasiet. Der kan dog gælde særlige regler for ekskursioner og studieture mv. som den ansvarlige lærer informerer om. Ovenstående regler er udarbejdet på grundlag af Undervisningsministeriets bekendtgørelse af om studie- og ordensregler. 10

11 Alkohol og andre rusmidler Flere undersøgelser viser, at højt alkoholforbrug hos unge går ud over skolegangen, indlæringen og helbredet. Men det medfører også risiko for at blive involveret i ulykker eller på anden måde komme galt af sted. Det er målsætningen med vores alkoholpolitik, at både ledelse, lærere og elever arbejder sammen om et godt socialt miljø på gymnasiet, kendetegnet af personlig ansvarlighed, fremfor mange restriktioner. Ledelsen har sammen med lærere og elevrådet udarbejdet dette reglement. Det skal sikre, at alle kender gymnasiets politik på alkoholområdet, så ingen er i tvivl om hvordan reglerne er i de forskellige dele af gymnasielivet. GENERELT Den overordnede regel er, at der ikke må drikkes alkohol i gymnasiet eller på gymnasiets område, du må heller ikke møde op i påvirket tilstand. I forbindelse med sociale aktiviteter efter gymnasietid, kan gymnasiets ledelse give lov, typisk til fredagscafeer og fester. Overdrevent forbrug af alkoholiske drikke i forbindelse med disse arrangementer er ikke i orden, og dermed ikke i overensstemmelse med gymnasiets ordensregler. At indtage eller besidde andre former for rusmidler er ikke tilladt under nogen former for gymnasieaktivitet. FESTER OG CAFEER Lærerkontaktgruppen og elevernes festudvalg sørger for, i samarbejde med de eksterne vagter, at reglerne bliver overholdt. De har ret til at bortvise elever fra arrangementer, der overtræder dem. Lærerne og de eksterne vagter har også lov til at konfiskere medbragt spiritus mv. Sodavand og alkoholiske drikke kan købes i cafeen eller til festerne (ikke stærkere drikke end alm. øl). Drikkevarer må ikke tages med hjemmefra, ej heller indtages i eller udenfor gymnasiet. De må ikke opbevares i garderoben. Overskuddet fra salg af drikkevarer til cafeer eller fester går til temafester, udsmykning og andet elevsocialt. 11

12 INTROTURE OG STUDIETURE PÅ 1.ÅR På introturen for de nye 1. års elever er besiddelse og indtagelse af alkohol ikke tilladt. Det samme gælder normalt 1.års studieture, med mindre andet er skriftligt meddelt. STUDIETURE PÅ 2. OG 3.ÅR Ansvarligt og moderat forbrug af alkohol er tilladt, medmindre andet er skriftligt meddelt. Med til ansvarligheden hører, at man er frisk om morgenen og klar til at passe programmet for turen. SANKTIONER Sociale arrangementer: Elever der overtræder de ovennævnte regler vil som udgangspunkt blive bortvist fra festen, og eventuelt få festog caféforbud i en længere periode og modtage en advarsel. I grove tilfælde vil eleven blive midlertidigt udelukket fra undervisningen. Med hensyn til studieture er det op til de deltagende lærere at vurdere alvorligheden i overtrædelsen, der i grove tilfælde kan medføre hjemsendelse på egen regning. ELEVRÅDSKONFERENCER Elevrådskonferencers officielle del gælder som gymnasietid, med de dertil hørende alkoholregler, dvs. ingen alkoholiske drikke. Generelt: Ved gentagelsestilfælde eller særligt grove tilfælde, kan gymnasiets ledelse beslutte at bortvise eleven i en periode eller varigt. 12

13 Aktiv deltagelse i undervisningen FRAVÆR Du har mødepligt og begrebet lovligt fravær findes ikke i de gymnasiale uddannelser. Gymnasiet vil dog gerne, at du underretter om årsagen til fravær, for at vi kan tage fornødent hensyn til fx længerevarende sygdom. I så fald kan skolen vælge at kræve dokumentation. Fravær registreres i hele timer, elektronisk, af den enkelte lærer i Lectio. Hvis du er meget fraværende, lærer du ikke tilstrækkeligt, og dine lærere kan ikke evaluere dig. Højt fravær i enkelte fag kan medvirke til, at du ikke indstilles til prøve i faget. Højt generelt fravær kan i grove tilfælde betyde bortvisning fra årgangen eller prøve i alle fag. AFLEVERING AF SKRIFTLIGE OPGAVER OG MUNDTLIGE LEKTIER Skriftlige opgaver afleveres rettidigt og i en kvalitet, der af læreren accepteres som minimum (det er læreren, der træffer afgørelsen). Der er krav om 100 % aflevering af det skriftlige arbejde. Er du er syg, skal du træffe aftale med læreren om senere aflevering. Afleverer du for sent, kan du ikke regne med, at din opgave bliver rettet og bedømt på samme måde som opgaver, der afleveres til tiden. I Lectio kan du få overblik over dine skriftlige opgaver og de tekster du skal forberede til mundlig gennemgang. Det kan også komme på tale at indberette til SU-styrelsen, at du ikke er studieaktiv og dermed ikke er berettiget til at modtage SU. AL FRAVÆR ER FRAVÆR Når du er blevet rask, skal du aflevere en underskrevet begrundelse (hvis du er under 18 år skal forældre/værge skrive under) i uddannelsesadministrationen. Der gælder følgende overordnede regler for fravær: 8 % 1. skriftlige advarsel. 12 % indkaldelse til samtale for anden skriftlige advarsel. Hvis dit fravær fortsat stiger, betragter skolen dig som ikke-studieaktiv Ledelsen har til enhver tid mulighed for at vurdere den aktuelle situation og træffe afgørelse om en eventuel udmeldelse. SNYD OG PLAGIAT Afskrift fra andre elever og snyd accepteres ikke/ godkendes ikke. Det betragtes som snyd, også kaldet plagiat, at en elev skriver af efter andres materiale eller kopierer/genererer data fra internettet mv. uden præcist at angive kilden, og hermed udgiver det som sit eget arbejde. Det er den enkelte lærer, der vurderer snyderiets omfang. Er der tale om større dele af opgaven, indberetter læreren opgaven til gymnasiets ledelse. En konsekvens af snyd er, at du får en skriftlig advarsel for manglende studieaktivitet. Snyd til eksamen - se under Sanktioner. lectio kan hjælpe dig med at finde lektierne, så du kan indhente det forsømte. Du kan evt. også maile til læreren ang. lektier. Det hører også med til reglerne om aktiv deltagelse, at du har forberedt dine mundtlige lektier og deltager aktivt i undervisningen. Husk de 4 tælledage 13

14 Sanktioner OVERTRÆDELSE AF REGLER FOR ORDEN OG SAMVÆR KAN UDLØSE FØLGENDE SANKTIONER: Mundtlig tilrettevisning. Skriftlig advarsel. Ved flere skriftlige advarsler vurderer ledelsen, om du skal udmeldes. Hjemsendelse i en periode op til 10 dage (registreres som fravær). I særlig grove tilfælde har ledelsen mulighed for øjeblikkelig bortvisning fra uddannelsen uden advarsel. OVERTRÆDELSE AF STUDIEREGLER: Sanktioner ved manglende studieaktivitet, snyd og afskrift: Mundtlig tilrettevisning fra lærer eller ledelse. Skriftlig advarsel. Ved flere skriftlige advarsler vurderer ledelsen, om du skal udmeldes. Du mister retten til SU. Du mister retten til at gå til eksamen i et fag eller samtlige fag. Gymnasiets ledelse kan give tilladelse til at gå året om, eller du kan blive indstillet til at gå til eksamen i alle fag. Desuden kan du miste retten til at gå til eksamen i 1 fag, og af gymnasiets ledelse blive indstillet til eksamen i det pågældende fag ved næste ordinære eksamenstermin. Bortvisning/udmeldelse pga. snyd ved opgaveaflevering og/eller manglende studieaktivitet. Snyd ved prøver medfører bortvisning fra prøven, se eksamensreglementet i Lectio. Sanktionen vil normalt først blive iværksat efter en skriftlig advarsel, dog kan der blive tale om i visse grove tilfælde at iværksætte sanktionen straks. En advarsel vil normalt ikke kunne overføres fra det ene skoleår til det næste, med mindre der er tale om særlig grove tilfælde eller gentagelsestilfælde. KLAGER Klager over gymnasiets afgørelse sendes inden for 2 uger til vicedirektør Vibeke T. Johnsen, som orienterer dig/dine forældre om det videre forløb. Fristen er to uger for alle former for klager. 14

15 Evaluering, karakterer og prøver Det er vigtigt, at du selv følger godt med i, hvordan det går fagligt ved at spørge dig for hos dine lærere. Desuden modtager du to gange om året en karaktermeddelelse med vejledende standpunktskarakterer i fagene, de kan ses i Lectio. Ved skoleårets begyndelse orienterer din lærer klassen om, hvilke mål der er beskrevet for det pågældende fag, dvs. hvad der ligger til grund for karaktergivningen. Standpunktskarakterer er udtryk for, i hvor høj grad du opfylder målene for læreplanen målt i forhold til det tidspunkt, hvor karakteren gives. Eksamenskarakterer og interne prøvekarakterer er udtryk for, i hvor høj grad du opfylder målene i faget, set i forhold til den stillede opgave eller eksamensspørgsmålet. For at du kan få afprøvet din viden og for at opnå træning til eksamen, afholdes der et antal interne prøver. To gange om året giver gymnasiet dig mulighed for, at du kan udtale dig om undervisningen i de enkelte fag, bl.a. gennem en anonym elektronisk evaluering. af undervisningen ikke har været tilstrækkeligt. Som en del af vurderingen indgår din samlede studieaktivitet. Hvis du ikke rykker op, kan du gå året om, hvilket kræver tilladelse fra gymnasiet ledelse. Dog kan du kun gå året om 1 gang, og du skal have afsluttet din studentereksamen på 5 år. EKSAMEN Du skal op til i alt 8 eksaminer og et studieretningsprojekt (SRP). Dog er det sådan, at 1 ekstra A-niveaufag udløser 1 ekstra eksamen. Fagene bestemmes ved elektronisk lodtrækning af Undervisningsministeriet. Læser du et fag, som du skal fortsætte med på et højere niveau året efter, vil du ikke komme til eksamen på det lave niveau. Eksempelvis Matematik på B-niveau, her vil du ikke komme til eksamen, imens du læser det på C-niveau. I alle afsluttede fag får du afsluttende standpunktskarakter (STA), som vil stå på eksamensbeviset. I de ikke-afsluttede fag får du en gymnasial standpunktskarakter (GST). OPRYKNING Ved oprykning til næste klassetrin vurderer gymnasiets ledelse, om du har fået tilstrækkeligt udbytte af undervisningen. Som udgangspunkt har du ret til oprykning, hvis karaktergennemsnittet ved skoleårets afslutning er 02 eller derover. Gymnasiets leder kan nægte oprykning, hvis gennemsnittet er under 02, eller hvis det er tydeligt, at udbyttet STA-karakteren og eksamenskarakteren (hvis faget bliver udtrukket), indgår i dit eksamensbevis med en bestemt vægtning. 15

16 Vælger du 1 ekstra A-niveaufag, kan du gange dit eksamensgennemsnit med 1,03. Vælger du 2 ekstra A-niveaufag, kan du gange dit eksamensgennemsnit med 1,06. Lærerne orienterer om eksamensform og bestemmelser, som fx bedømmelsesgrundlag og tilladte hjælpemidler for de fag, de underviser i. Hvis du overvejer at vælge ekstra A-niveaufag, skal du være meget opmærksom på, om du kan magte den ekstra arbejdsbelastning. Hhx: 4 A-niveau fag 5 A-niveau fag = *1,03 6 A-niveau fag = *1,06 Htx: 3 A-niveau fag 4 A-niveau fag = *1,03 5 A-niveau fag = *1,06 INDSTILLING TIL EKSAMEN På baggrund af din studieaktivitet afgør gymnasiets ledelse, om du kan indstilles til prøver og afsluttende eksamen. Følgende regler gælder for indstilling. Du skal: Deltage aktivt i undervisningen. Aflevere og få godkendt alle afleveringer. Mister du retten til at gå til eksamen i ét eller i samtlige fag, kan gymnasiets ledelse give tilladelse til, at du enten går året om, går til eksamen i ét fag året efter eller går til eksamen i alle fag. Dine personlige eksamensudtræk får du via Lectio. SELVSTUDERENDE Det fremgår af den enkelte lærerplan, når der er særlige vilkår, der skal være opfyldt, før en person kan få adgang til at lægge prøve som selvstuderende. Den selvstu-derende skal tilmelde sig inden for den frist, som institutionen har fastsat. jf. 8, stk. 2. Som selvstuderende skal du endvidere betale for hver eksamen efter reglerne herom. Når en elev er bortvist fra institutionen, er eleven ikke længere elev på institutionen, men vil kunne aflægge prøve som selvstuderende, når betingelserne herfor er opfyldt. EKSAMENSPLAN OG -REGLEMENT Når du skal til prøve, har du pligt til selv at hente prøve- og eksamensreglement i Lectio og eventuelle regler for brug af IT ved eksamen. Det er dit ansvar at sætte dig grundigt ind i reglerne. 16

17 Information og kontakt Lectio Lectio er skolens elektroniske læringsplatform. Beskeder til dig og din klasse skrives her. Meddelelser af generel interesse bliver skrevet på forsiden, og evt lagt op som dokument i gruppen Info_alle_RK9 Arrangementer af forskellig art, ferier og lektier ser du i Lectio. Du har adgang til Lectio via Unilogin, og det får du udleveret ved skolestart. Vi forventer, at du kigger i Lectio og tjekker din skol hver skoledag. Du er velkommen til at give dine forældre mulighed for at kigge med i Lectio. INFOSKÆRM I BYGNING 2 Infoskærmene opdateres med vigtige beskeder og nyheder, som vi forventer, at du tjekker hver dag. AFLEVERING OG KONTAKT TIL LÆRERNE Alle opgaver afleveres elektronisk i Lectio. Der er dog også få afleveringer, der skal printes i et eller flere eksemplarer. Det er lærerens afgørelse om en opgave kun skal afleveres i Lectio eller også printes. I Lectio skriver læreren også hvor mange elevtimer, han regner med en gennemsnitselev skal bruge på at løse opgaven tilfredsstillende. Du kan også banke på døren til lærerværelset og spørge efter en lærer. Gå ikke ind selv, da området ikke er beregnet til længere ophold for elever, da det er lærernes arbejdsplads. KLASSELÆRER Hver klasse har en klasselærer, der fungerer som bindeled mellem dig, klassens øvrige lærere og ledelsen. Det er din klasselærer, du i første omgang henvender dig til, hvis du har faglige, personlige eller sociale forhold, der har indflydelse på din studieaktivitet. Klasselæreren holder også øje med dit fravær. Klasselæreren leder også klassemøder, forældremøder og evalueringsmøder. FORÆLDREMØDE OG FORÆLDRE-/ ELEVKONSULTATION På 1. år afholdes der forældremøde i september, hvor dine forældre bl.a. får lejlighed til at møde nogle af klassens lærere og blive orienteret om fagene. I november holdes der elev- og forældrekonsultation med udvalgte lærere. Forældre til elever under 18 år er altid velkomne til at kontakte gymnasiet. Vil du kontakte en lærer elektronisk, sender du en besked via Lectio. På denne måde kan du aftale mødetidspunkt med læreren. Du kan også se lærerens skema i Lectio. 17

18 Samarbejde med hjemmet NB: DETTE AFSNIT HENVENDER SIG I SIN FORM TIL FORÆLDRENE, MEN KAN OGSÅ MED FORDEL LÆSES AF DIG. I Samarbejdet mellem gymnasiet og hjemmet er lidt anderledes, end I har været vant til fra folkeskolen. Her på Handels- og Teknisk Gymnasium lægger vi vægt på, at eleverne lærer at tage ansvar for forskellige forhold selv, såsom deres faglige og sociale udvikling, fremmøde og lektielæsning og samværet i klasse. Hvis der er forhold på gymnasiet, som eleverne gerne vil diskutere og /eller ændre, så opfordrer vi dem til at henvende sig til klasselæreren, studievejlederen eller gymnasiet ledelse. Elever har naturligvis stadig behov for støtte og opbakning hjemmefra. Denne opbakning vil forhåbentlig ruste dem godt til at tackle de udfordringer, de måtte møde i samarbejde med gymnasiet. Gymnasiet har pligt til at underrette hjemmet om forskellige forhold vedrørende den unge, indtil den unge fylder 18 år. I vil få tilsendt orientering om ordensregler for de studieture skolen gennemfører og eventuelle advarsler om manglende studieaktivitet. Forældre til 1. års-elever modtager også en invitation til at deltage i forældremødet i september og konsultation i november måned. Det er ikke muligt at give forældre adgang til gymnasiets interne læringsplatform Lectio, for at se opgaver og lektier, aktuelt fravær, aflysninger m.m. Det kan kun ske, hvis eleven giver jer tilladelse til at benytte sin adgangskode og password, eller lader jer kigge med. Generelle oplysninger om årets gang findes på vores hjemmeside www. esnord.dk og skemaet kan alle se i Lectio uden kode 18

19 Faglige udfordringer PÅ HTX I løbet af skoleåret er der mulighed for, at du kan blive fagligt udfordret i fagene matematik, fysik, kemi og biologi (Fagolympiader). I disse fag bliver der afholdt en national prøve, hvor du som elev kan prøve kræfter med dig selv. Hvis du klarer prøven rigtig godt, bliver du udtaget til at gå videre til træning i faget sammen med gymnsaieelever fra hele Danmark. De dygtigeste elever fra Danmark går videre til den internationale olympiade, som altid afholdes i sommerferien et eller andet sted i verden. Alle udgifter til rejser betales af skolen. LOKALT PÅ VORES GYMNASIUM Nordeas Studiepris Hhx og htx3. år skriver i samarbejde med NORDEA A/S en stor skriftlig opgave, der altid tager udgangspunkt i et lokalt projekt. BÅDE PÅ HTX OG HHX Skolen sender hvert år elever af sted til Akademiet for Talentfulde Unge (læs mere på Disse elever bliver udpeget af deres lærere, og eleverne bliver opfordret til at skrive en ansøgning om optagelse til akademiet. Det er akademiet, der beslutter, hvilke elever de vil optage. Der er også DM i Erhvervscase på Hhx og Teknologi på Htx. 19

20 Studievejledning Hvis du undervejs i din gymnasietid oplever personlige eller faglige problemer, kan du få hjælp og råd af gymnasiets studievejleder. Din studievejleder har tavshedspligt, så du skal ikke være nervøs for, at det, du fortæller, bliver fortalt til andre, med mindre du selv ønsker det. Din studievejleder kan også hjælpe dig, hvis du har særlige problemer med stavning eller læsning eller bliver meget nervøs til eksamen. Hvis du har et handicap eller en psykisk diagnose, der kan have betydning for dit gymnasie-forløb, er det meget vigtigt, at du informerer studievejledningen. Studievejlederen kan søge om forskellige former for støtte, hvis du er berettiget til det. Studievejlederen kan også råde dig i forbindelse med valgfag og studieretningsvalg. Åbningstiderne finder du på tavlen ved vejledningscentret i bygning 1. Det er en god idé at søge information på som en del af forberedelsen til dit videre uddannelsesforløb. FRITIDSJOB Den uddannelse, du har valgt, er krævende og vil optage meget af din tid. Derfor er det naturligt at gymnasiet har første prioritet. Udover de skemalagte timer skal du regne med en hel del hjemmearbejde. Hvis du dertil lægger transporttid, er det kun rimeligt at betragte gymnasiet som et fuldtidsjob, hvor der ikke er megen plads til fritidsjob. Vi anbefaler, at du begrænser dit fritidsjob til et minimum, og det skal lægges efter 7. lektion, da dit skema kan ændre sig med kort varsel. Husk at skolen altid har 1. prioritet. STUDIEVALG EFTER GYMNASIET Sammen med studievejlederen vejledes du også af en vejleder for videregående uddannelser fra STUDIEVALG, som især på dit 3. år kan råde dig i forbindelse med dit efterfølgende valg af uddannelse/karriere. STUDIEVALG arrangerer informationsmøder angående videregående uddannelser. Du har mødepligt til disse arrangementer, se tidspunkter i kalenderen i Lectio. Studievalgs træffetider finder du også på opslagstavlen ved vejledningscentret 20

hhx-htx Studiehåndbog 2015-2016 Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør - for dig, der vil og kan Esnord.dk EUD EUX HHX HTX 10 KURSUS

hhx-htx Studiehåndbog 2015-2016 Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør - for dig, der vil og kan Esnord.dk EUD EUX HHX HTX 10 KURSUS Erhvervsskolen Nordsjælland hhx-htx Campus Helsingør Studiehåndbog 2015-2016 - for dig, der vil og kan Esnord.dk Erhvervsskolen Nordsjælland EUD EUX HHX HTX 10 KURSUS INDHOLD SKOLENS HISTORIE... 4 TRADITIONER

Læs mere

Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet

Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet Studie og ordensregler på handelsgymnasiet... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 4 Mistanke om misbrug... 5 Misbrug... 5 Forebyggelse... 5 Konsekvenser

Læs mere

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste.

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Den. 30. oktober 2012 Studie- og ordensregler på Studieregler På har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Du møder til tiden til alle dine timer Du har altid de nødvendige bøger

Læs mere

hhx-htx Studiehåndbog Teknisk Gymnasium Handelsgymnasiet Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør - for dig, der vil og kan Esnord.

hhx-htx Studiehåndbog Teknisk Gymnasium Handelsgymnasiet Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør - for dig, der vil og kan Esnord. Erhvervsskolen Nordsjælland hhx-htx Campus Helsingør Studiehåndbog 2016-2017 Teknisk Gymnasium Handelsgymnasiet - for dig, der vil og kan Esnord.dk Erhvervsskolen Nordsjælland 1 EUD EUX HHX HTX 10 KURSUS

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fælles ansvar for en god skole Eleverne på Ingrid Jespersens Gymnasieskole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart IBC Handelsgymnasiet Fredericia Middelfart Studie- og ordensregler Fredericia Middelfart Et godt undervisnings- og studiemiljø er vigtigt for et godt uddannelsesmiljø. ne bidrager til at opfylde -uddannelsens

Læs mere

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Den 21. august 2015 Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Studieregler På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. - Du møder til tiden til

Læs mere

STUDIEHÅNDBOG Teknisk Gymnasium - HTX Handelsgymnasiet - HHX. Campus Helsingør. Erhvervsskolen Nordsjælland

STUDIEHÅNDBOG Teknisk Gymnasium - HTX Handelsgymnasiet - HHX. Campus Helsingør. Erhvervsskolen Nordsjælland STUDIEHÅNDBOG 2017-2018 Teknisk Gymnasium - HTX Handelsgymnasiet - HHX Campus Helsingør Erhvervsskolen Nordsjælland 1 INDHOLD VELKOMMEN... 3 SKOLENS HISTORIE... 4 TRADITIONER SKABER GODE OPLEVELSER...

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet Kolding

IBC Handelsgymnasiet Kolding IBC Handelsgymnasiet Kolding Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 5 Mistanke om problematisk forbrug af rusmidler... 5 Konsekvenser af overtrædelse

Læs mere

HHX HANDELSGYMNASIET CAMPUS HELSINGØR. På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3

HHX HANDELSGYMNASIET CAMPUS HELSINGØR. På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 HHX HANDELSGYMNASIET CAMPUS HELSINGØR På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 s. 1 Tænk langt tænk selv Brænder du for samfundsvidenskab,

Læs mere

Generelle ordensregler på Københavns Tekniske Skole

Generelle ordensregler på Københavns Tekniske Skole Generelle ordensregler på Københavns Tekniske Skole På KTS har vi vedtaget nogle generelle ordensregler for at skabe et godt arbejds- og studiemiljø, hvor alle kan trives, og samvær og arbejde foregår

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Vi er glade for, at du har valgt HTX-uddannelsen på Teknisk Gymnasium i Silkeborg. Du kan se frem til 3 år, hvor vi har fokus på din faglige og personlige udvikling, mens du samtidig

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011

Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011 Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011 Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens ledelse efter høring i skolens bestyrelse, SU, elevråd og på et medarbejdermøde. Reglerne er offentliggjort

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fælles ansvar for en god skole Eleverne på Ingrid Jespersens Gymnasieskole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed

Læs mere

Vejledning, eksamener og årsprøver HHX 2016

Vejledning, eksamener og årsprøver HHX 2016 Vejledning, eksamener og årsprøver HHX 2016 Maj 2016 Indhold 1. Afsluttende standpunktskarakterer... 1 1.1 Karakterskala... 1 1.2 Eksamener/årsprøver... 1 1.3 Karakterer... 2 2. Eksamensreglement og regler

Læs mere

EUD & EUX Studie- og ordensregler

EUD & EUX Studie- og ordensregler EUD & EUX 2016-2017 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv deltagelse

Læs mere

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 Esnord.dk EUD EUX HG HHX HTX 10

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet Kolding

IBC Handelsgymnasiet Kolding IBC Handelsgymnasiet Kolding Studie- og ordensregler på IBC Handelsgymnasiet Kolding... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 5 Mistanke om problematisk forbrug af rusmidler... 6 Konsekvenser

Læs mere

HHX HANDELSGYMNASIET CAMPUS HELSINGØR. På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3

HHX HANDELSGYMNASIET CAMPUS HELSINGØR. På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 HANDELSGYMNASIET CAMPUS HELSINGØR På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 Erhvervsskolen Nordsjælland s. 1 Tænk langt tænk selv Brænder

Læs mere

Elevpolitik for EUX / EUD BusinessEUX / EUD Business på Skive Handelsskole

Elevpolitik for EUX / EUD BusinessEUX / EUD Business på Skive Handelsskole [IH1] Elevpolitik for EUX / EUD BusinessEUX / EUD Business på Skive Handelsskole Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business

Læs mere

Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole

Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at gå på Grunduddannelsen på Skive Handelsskole. Generelt: Du opfører

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2011) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business hos os.

Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business hos os. Elevpolitik for EUX / EUD Business på Skive Handelsskole Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business hos os. Generelt Du opfører

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner

Læs mere

HTX. Esnord.dk TEKNISK GYMNASIUM CAMPUS HELSINGØR EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HTX. Esnord.dk TEKNISK GYMNASIUM CAMPUS HELSINGØR EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS HTX TEKNISK GYMNASIUM CAMPUS HELSINGØR HTX handler ikke bare om at læse en masse teori, det handler også om at bruge teorien til at skabe et produkt. Signe Blomsterberg, HTX 3B Esnord.dk EUD EUX HG HHX

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Med henvisning til bekendtgørelse nr. 1222 af 4.12.2006 og senere. INDLEDNING 2 OM STUDIE- OG ORDENSREGLERNE 2 1. AKTIV DELTAGELSE I UNDERVISNINGEN 3 2. PROCEDURE VED SNYD I FORBINDELSE

Læs mere

VID Gymnasier N.P. Jossiasensvej 44b Tlf EKSAMEN 2014 VID GYMNASIER

VID Gymnasier N.P. Jossiasensvej 44b Tlf EKSAMEN 2014 VID GYMNASIER VID Gymnasier N.P. Jossiasensvej 44b Tlf. 8758 0400 EKSAMEN 2014 VID GYMNASIER INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Indstilling til eksamen 1 Eksamensperiode og prøvetidspunkter 2 Skriftelige eksamener

Læs mere

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Til grund for udarbejdelsen af Studie- og ordensreglementet ligger følgende: Et godt sted at være et godt sted at lære. EUC Sjællands værdigrundlag:

Læs mere

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu www.vuf.nu www.vufintern.dk På VUF forventer vi, at kursisterne værner om det gode undervisningsmiljø ved at overholde nogle enkle regler

Læs mere

Studie- og ordensregler ved. Århus Akademi

Studie- og ordensregler ved. Århus Akademi ved Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Ordensregler 4. Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt 5. Elevtilstedeværelse 6. Skolens IT-udstyr og IT-støttet læring 7. Undervisningsmidler 8.

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland.

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglementet tager udgangspunkt i/understøtter skolens værdier om: et godt sted at være et godt

Læs mere

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for hg-uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Revideret juni 2017. Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Nærværende reglement tager udgangspunkt i BEK nr 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Vi er mange mennesker, som hver dag

Læs mere

Studie-og ordensregler

Studie-og ordensregler Studie-og ordensregler På VUC Roskilde tager vi i studie- og ordensregler udgangspunkt i gældende lovgivning samt de 4 værdier, som er udgangspunkt for VUC Roskildes værdigrundlag. Mangfoldighed: Fordi

Læs mere

Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. At man bidrager til et fælles godt miljø blandt eleverne

Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. At man bidrager til et fælles godt miljø blandt eleverne Disse regler gælder fra 1. januar 2007. Skolens værdigrundlag Rungsted har tre overordnede værdier: Demokrati og ligeværd Høj faglig standard og forberedelse til videre uddannelse Social, faglig og personlig

Læs mere

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i Bekendtgørelse nr. 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler

Læs mere

Ordensregler for Marie Kruses Skoles GYMNASIUM

Ordensregler for Marie Kruses Skoles GYMNASIUM Ordensregler for Marie Kruses Skoles GYMNASIUM Ordensreglerne gælder med virkning fra 1. maj 2005. De har deres baggrund i gældende love og bekendtgørelser for gymnasiet, herunder 3 i Bekendtgørelse om

Læs mere

Rosborg Gymnasium og HF

Rosborg Gymnasium og HF Rosborg Gymnasium og HF 1. januar 2015 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Adfærdsregler 4. Fremmøde og aflevering af opgaver 5. Tilstedeværelse 6. Skoledagen og det daglige arbejde 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Udgangspunktet for skolens studie- og ordensregler er undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt:

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglementet tager udgangspunkt i/understøtter skolens værdier om: et godt sted at være et godt

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2009) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

VID Gymnasier N.P. Jossiasensvej 44b Tlf EKSAMEN 2014 VID GYMNASIER

VID Gymnasier N.P. Jossiasensvej 44b Tlf EKSAMEN 2014 VID GYMNASIER VID Gymnasier N.P. Jossiasensvej 44b Tlf. 8758 0400 EKSAMEN 2014 VID GYMNASIER INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Indstilling til eksamen 1 Eksamensperiode og prøvetidspunkter 2 Skriftlige eksamener

Læs mere

hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler

hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler Indholdsfortegnelse Studie- og ordensregler for hhx-uddannelsen... 3 Almindelig orden og samvær... 3 1. Ordensregler... 3 2. IT-regler... 3 3. Sanktioner...

Læs mere

INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5

INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5 Forberedelse... 6 Eksamination... 6 SÆRLIGE SITUATIONER...

Læs mere

Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium

Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium 24.06.2008 Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens ledelse efter høring i skolens bestyrelse, elevråd og pædagogiske råd. Reglerne er offentliggjort på

Læs mere

2 hhx who is the boss? you are

2 hhx who is the boss? you are 2 hhx who is the boss? you are Klar til et liv med udfordringer Du har afsluttet 9. eller 10. klasse med et godt resultat, og du ønsker en 3-årig gymnasial uddannelse og derefter at uddanne dig videre.

Læs mere

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC I denne folder får du info om: Forventninger Muligheder for støtte og vejledning It på skolen Studie- og ordensregler VUC fra A-Å . Forventninger Jens Otto Madsen,

Læs mere

Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus

Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus Studie - og ordensreglerne er udstedt i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og vejledningen til denne.

Læs mere

VID Gymnasier N.P. Jossiasens Vej 44E. Tlf EKSAMEN 2017 VID GYMNASIER

VID Gymnasier N.P. Jossiasens Vej 44E. Tlf EKSAMEN 2017 VID GYMNASIER VID Gymnasier N.P. Jossiasens Vej 44E Tlf. 8758 0400 EKSAMEN 2017 VID GYMNASIER INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Indstilling til eksamen 1 Eksamensperiode og prøvetidspunkter 2 Skriftlige eksamener

Læs mere

Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Skive. 11. maj 2015

Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Skive. 11. maj 2015 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Skive 11. maj 2015 1. Indledning Du skal have maksimalt udbytte af at gå på Handelsgymnasiet Skive. Det mål nås kun ved, at din tid på skolen ses som et samspil

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15

STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15 STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15 INDHOLD Indledning... 2 Studieaktivitet... 3 Ordensregler... 4 Deltagelse i ekskursioner... 5 IT regler... 5 Klageprocedure... 6 Vald. Poulsens Vej 8 7500 Holstebro T 9627

Læs mere

Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015

Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015 Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015 Indhold Regelgrundlag:... 2 Kultur og omgangsformer... 3 Mødepligt... 3 Studieaktivitet... 3 Fravær... 3 Rygning... 4 Misbrug... 4 Anvendelse af

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse... 1 Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige

Læs mere

Almindelig orden og samvær 4. Fravær og aktiv deltagelse i undervisningen 9. Skriftligt arbejde 13. Oprykning til næste klassetrin på hhx 15

Almindelig orden og samvær 4. Fravær og aktiv deltagelse i undervisningen 9. Skriftligt arbejde 13. Oprykning til næste klassetrin på hhx 15 Almindelig orden og samvær 4 Rygning... 4 Alkohol og euforiserende stoffer... 4 Fester... 4 IT-regler... 6 Lokaler... 7 Almen orden og samvær - Sanktioner... 8 Fravær og aktiv deltagelse i undervisningen

Læs mere

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted De fysiske rammer Skolen skaber de fysiske rammer. Klasselokaler, fællesarealer, udstyr vedligeholdes og moderniseres løbende, og vi behandler tingene med respekt og omtanke. Når lokaler forlades slukker

Læs mere

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H2. år

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H2. år EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H2. år 2010 Indholdsfortegnelse: Forord Diverse praktiske oplysninger Eksamensreglement Øvrige regler ved mundtlig eksamen Vilkår for anvendelse

Læs mere

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013 Århus Akademi Januar 2013 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Ordensregler 4. Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt 5. Elevtilstedeværelse 6. Skolens it-udstyr og it-støttet læring 7. Undervisningsmidler

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15 eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig

Læs mere

FAQ. for OTG. Skoleåret 2013/14

FAQ. for OTG. Skoleåret 2013/14 FAQ for OTG Skoleåret 2013/14 Skolestart: fredag d. 9. august kl. 9.00 FAQ Bibliotek Er der bibliotek på skolen? Skolen har et mindre bibliotek i lokale 4-5. Åbningstider: mandag og onsdag kl. 9.00-15.30.

Læs mere

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde. H2. år

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde. H2. år EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde H2. år 2012 Indholdsfortegnelse: Forord Diverse praktiske oplysninger Eksamensreglement Øvrige regler ved mundtlig eksamen Vilkår

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende

Læs mere

GSK. Forår Indhold

GSK. Forår Indhold GSK Forår 2017 Indhold GSK... 1 GSK på N. Zahles Gymnasieskole... 2 Fravær og studie- og ordensregler... 2 Lommeregner, computerprogrammer og bøger... 2 Statens Uddannelsesstøtte... 2 Snyd med SU... 3

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24))

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) 1. Formål Studie- og ordensreglerne ved Kolding Gymnasium, HF-kursus og IB School har som formål at støtte positive og studiefremmende

Læs mere

Teknisk Gymnasium Silkeborg. Studiehåndbog. Generel information

Teknisk Gymnasium Silkeborg. Studiehåndbog. Generel information Teknisk Gymnasium Silkeborg Studiehåndbog HTX fra A Å side 2 Generel information side 6 HTX fra A - Å Adgang til skolen Normal åbningstid er 7.00 til 16.00. Uden for disse tider må I gerne benytte HTXs

Læs mere

Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM

Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM 2014 Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM Indhold Regler for skriftlige og mundtlige prøver.... 4 Oversigt over hjælpemidler ved mundtlig eksamen.... 6 Generelt om eksamen... 8 Overtrædelse af reglerne....

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Som elev på Svendborg Erhvervsskole, skal du overholde nogle helt generelle ordensregler for hverdagen. Reglerne bygger på en grundtanke om, at du viser hensyn og tænker dig om,

Læs mere

Vejledning til eksamener og årsprøver HHX. April 2017

Vejledning til eksamener og årsprøver HHX. April 2017 Vejledning til eksamener og årsprøver HHX 2017 April 2017 1 Denne eksamensavis indeholder en orientering om de regler, der er gældende for alle prøver til eksamenstræning og eksaminer ved Aarhus Handelsgymnasiium,

Læs mere

Studie- og ordensregler i kort form

Studie- og ordensregler i kort form Bilag 7.d Studie- og ordensregler i kort form Elever og ansatte på Viby Gymnasium er hensynsfulde og ansvarlige mennesker, der er led i et fællesskab, som alle har medindflydelse på og ansvar for. Vi behandler

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens værdigrundlag: Globalt, socialt og udfordrende

Læs mere

Studie- og ordensreglerne Handelsgymnasiet Skive Handelsskole. 1. december 2014

Studie- og ordensreglerne Handelsgymnasiet Skive Handelsskole. 1. december 2014 Studie- og ordensreglerne Handelsgymnasiet Skive Handelsskole 1. december 2014 1. Indledning Du skal have maksimalt udbytte af at gå på Handelsgymnasiet. Det mål nås kun ved, at din tid på skolen ses som

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 5 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 5 2.3 RYGNING OG RUSMIDLER...

Læs mere

Studie- og ordensregler. Glamsbjerg 2014-2015

Studie- og ordensregler. Glamsbjerg 2014-2015 Studie- og ordensregler Glamsbjerg 2014-2015 Indhold Almindelig orden og samvær... 2 Rygning... 2 Alkohol og euforiserende stoffer... 2 Fester... 2 IT-regler... 3 Lokaler... 4 Sanktioner... 4 Fravær og

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler

Campus Bornholms studie- og ordensregler Campus Bornholms studie- og ordensregler Indhold Formålet med regelsættet... 1 Almindelige ordensregler... 1 Regler for deltagelse i undervisningen... 2 Fravær og forsømmelser... 2 Skriftligt arbejde...

Læs mere

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Elevversion Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Indholdsfortegnelse Samlet overblik over fraværshåndteringen... 2 Fraværsregistrering... 2 Fraværsopgørelse... 2 Skriftlig advarsel...

Læs mere

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog 2015 Faaborg Gymnasium Sundagervej 42 5600 Faaborg tlf. 62 61 89 10 email: post@faaborg-gym.dk Indhold Lectio Elev- og lærerskemaer Log ind til Lectio Fravær Karakterer

Læs mere

HHX CAMPUS HELSINGØR. Esnord.dk HANDELSGYMNASIET EUD EUX HHX HTX 10 KURSUS

HHX CAMPUS HELSINGØR. Esnord.dk HANDELSGYMNASIET EUD EUX HHX HTX 10 KURSUS CAMPUS HELSINGØR På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 HANDELSGYMNASIET Esnord.dk EUD EUX HHX HTX 10 KURSUS s. 1 Tænk langt tænk

Læs mere

Prøv et gymnasium MED

Prøv et gymnasium MED Prøv et gymnasium MED plads til dine drømme Søvej 6 4900 Nakskov Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing F. www.hhxlf.dk Handelsgymnasiet Lolland-Falster er en del af CELF Vi har plads til dine drømme 3 gode grunde

Læs mere

PIXI-BOG 1AX 2015-2016

PIXI-BOG 1AX 2015-2016 PIXI-BOG 1AX 2015-2016 INDHOLD: SIDE: ÅRSPLAN I STIKORD 2 AP 3 AT 1 og 2 3-4 LECTIO 5 SRO 6 STUDIETURE 6 TERMINSPRØVER 6 ÅRSPRØVER 6 ÅRSPLAN I STIKORD: Uge 35 Uge 37 Uge 43 Uge 50/51 Uge 4/5 Uge 9/10 Uge

Læs mere

Studie- og ordensregler HTX

Studie- og ordensregler HTX Studie- og ordensregler HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for HANSENBERG GYMNASIUM... 4 Fremmøde/fravær... 4 Skriftlige opgaveafleveringer...

Læs mere

Eksamensguide for Teknisk Gymnasium Grenaa

Eksamensguide for Teknisk Gymnasium Grenaa Eksamensguide for Teknisk Gymnasium Grenaa Indholdsfortegnelse: Forord! 2 Diverse praktiske oplysninger! 3 Offentliggørelse af eksamensplanen! 3 Sidste undervisningsdag! 3 Standpunkts-terminskarakterer!

Læs mere

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Opdateret oktober 2015 Opdateret oktober 2015 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Studie- og ordensreglerne

Læs mere

Eksamenshåndbog for HANDELSGYMNASIET 2015/2016

Eksamenshåndbog for HANDELSGYMNASIET 2015/2016 Eksamenshåndbog for HANDELSGYNASIET 2015/2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INDLEDNING... 3 EKSAENS- OG ÅRSPRØVER... 3 EKSAINER TIL HHX-STUDENTEREKSAEN... 3 SKRIFTLIGE EKSAINER OG ÅRSPRØVER...

Læs mere

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 13. august 2012

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 13. august 2012 Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 13. august 2012 Indledning Studie- og ordensreglerne gælder for skolens elever på alle tre uddannelser, STX, HF, pre-ib og IB. Kolding Gymnasium

Læs mere

MINI A-B-C FOR NYE ELEVER VEJLE TEKNISKE GYMNASIUM BYDER VELKOMMEN TIL SKOLEÅRET 2017/2018

MINI A-B-C FOR NYE ELEVER VEJLE TEKNISKE GYMNASIUM BYDER VELKOMMEN TIL SKOLEÅRET 2017/2018 MINI A-B-C FOR NYE ELEVER VEJLE TEKNISKE GYMNASIUM BYDER VELKOMMEN TIL SKOLEÅRET 2017/2018 Vi er glade for at byde dig velkommen på Vejle Tekniske gymnasium. Vi har samlet et par praktiske informationer

Læs mere

CELF - Center for erhv.rettede udd. Lolland-Falster

CELF - Center for erhv.rettede udd. Lolland-Falster Eksamensresultatgennemsnit fordelt på uddannelse og institution samt karaktergennemsnit fordelt på fag og evalueringsform for årets dimittender 2011 inden for hver uddannelse og institution. Der er alene

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement 2016 Viborg Handelsgymnasium S E N E S T R E V I D E R E T 3. M A J 2 0 1 6

Eksamens- og prøvereglement 2016 Viborg Handelsgymnasium S E N E S T R E V I D E R E T 3. M A J 2 0 1 6 Eksamens- og prøvereglement 2016 Viborg Handelsgymnasium E L E V I N F O R M AT I O N S E N E S T R E V I D E R E T 3. M A J 2 0 1 6 Indholdsfortegnelse Indhold 1. Eksamens og prøvereglement 2016... 3

Læs mere

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde. H1. år

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde. H1. år EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde H1. år 2012 Indholdsfortegnelse: Forord side 2 Diverse praktiske oplysninger side 3 Eksamensreglement side 4 Øvrige regler ved mundtlig

Læs mere

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle.

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle. Studie- og ordensregler Tradium Handelsgymnasiet Mariagerfjord Du har valgt at tage en gymnasial uddannelse på Handelsgymnasiet. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet

Læs mere

Eksamen og årsprøver i gymnasiet Til 1g Herlev Gymnasium og HF 2014

Eksamen og årsprøver i gymnasiet Til 1g Herlev Gymnasium og HF 2014 OM EKSAMENSUDTRÆK for STX-elever Både skriftlige og mundtlige prøver er med i udtrækket. Reglerne om prøver i løbet af de 3 år er 1) der aflægges altid prøve i 3g i AT (mundtlig prøve) 2) der aflægges

Læs mere

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for erhvervsuddannelserne EUD og EUX...4 Uddannelsesplan...

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Mødetidspunkter 1. Du skal overholde mødetidspunkter mv. for eksamen. 2. Din eksamensplan offentliggøres i Lectio. Planen indeholder oplysninger om fag,

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2016-2017 Indhold Almindelig orden og samvær 4 Rygning, snus, skrå m.m.... 4 Alkohol og euforiserende stoffer... 4 Fester... 4 IT-regler... 6 Lokaler... 7 Almen orden og samvær

Læs mere

HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET

HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET SIDE 2 / HANDELSGYMNASIET.COM KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER HAR DU LYST TIL ET LIV MED HANDEL OG EKSPORT? ELLER MED MARKETING OG LEDELSE? VIL DU RUSTES TIL EN VERDEN

Læs mere