POLIT EN POLIT EN. #3 - september 2003

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "POLIT EN POLIT EN. #3 - september 2003"

Transkript

1 POLIT EN POLIT EN #3 - september 2003

2 Indhold Polit en udgives af en uafhængig redaktion med støtte fra Økonomisk Studienævn. Indlæg til bladet modtages gerne pr. eller på diskette. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte fremsendte indlæg. Polit en Polithuset c/o Politrådet Skindergade 36, København K Redaktion Jakob Kongsgaard Olsson (ansv.) tlf Henriette Høeg Madsen (ansv.) tlf Institutstafet side 4 Polithus/kalender side 6 The Transatlantic Blame Game side 8 Summerschool side 10 Semesterstartsfest side 12 RUS-tur side 14 SICEF side 16 Cafélitten side 19 Polit pt. side 21 Intern hos Goldman Sachs side 22 Studieordningen når 3. år side 23 Rating på polit side 24 Australien side 26 Frederik Svenning Simonsen Henrik Bøhm Rasmussen Martin Kragh Hansen Anders Glasdam Axelsen Jakob Kongsgaard Olsson Kasper Dybkjær Hounsgaard Vibe Musaeus Madsen Henriette Høeg Madsen Peter A. Fournais Anne Christine F. Nierhoff Johan Bernt Nordang Lars Reenberg Politens redaktion Foto: Søren Roschmann Layout: Simon Engelhardt Annoncetegning: Henriette Høeg Madsen tlf: Tryk: Herman og Fischer A/S Næste deadline: d. 12. november 2002 Oplag: 2100 stk.

3 leder Af Henriette Høeg Madsen og Jakob K. Olsson Den typiske nystartende politstuderende er en mand på 20,8 år. Han er student fra 2002 med et gennemsnit på 9,0 og med højeste niveau i matematik, er medlem af folkekirken, men tror ikke på gud. Sådan lyder konklusionen fra Politrådets årlige socialundersøgelse blandt de nystartede. Ikke så overraskende ville mange sige. Men tilføjer man, at 35 procent at nystartede studerende er piger, vil de fleste nok alligevel løfte på øjnbrynene - ikke mindst de mange mandlige politstuderende. Det er dog ikke blot pigerne, der endelig har fået øjnene op for økonomiuddannelsen. Det samlede antal nystartende i år er ligeledes historisk højt. Skyldes dette instituttets øgede indsats i forsøget på at skabe information omkring studiet eller er det pludselig blevet smart at læse polit? En del af svaret kan måske findes, hvis blikket rettes mod de nystartedes beskæftigelsesplaner efter endt uddannelse. Foruden kategorien ved ikke er beskæftigelse indenfor den finansielle sektor nemlig klart foretrukket. Dette svar overrasker ikke i forhold til Politrådets tidligere socialundersøgelser. Det nye er, at på trods af de studerendes forventninger ved studiestart viser det sig, at mere end halvdelen af de færdige kandidater opnår offentlig ansættelse. Til trods for dette, er der dog ingen tvivl om, at de studerendes interesse for den finansielle sektor har været stigende de sidste par år. Dette har bl.a. resulteret i det nye tredjeårs fag Virksomhedsfinansiering og incitamenter, som siden oprettelsen i 2002 har været særdeles populært. Mange studerende har således indset, at de stærke analytiske evner, som polit er i løbet af studiet tilegner sig, er særdeles nyttige og eftertragtede netop indenfor den finansielle sektor. Hvor det tidligere har været opfattelsen, at en uddannelse som eksempelvis cand.merc.fir var mere oplagt, hvis drømmejobbet lå indenfor den finansielle verden, er der måske flere, der nu vælger økonomi-uddannelsen? Med et klart overblik over de nystartede polit-studerende, er det også vigtigt at holde sig for øje, at de fleste russere langt fra er gennemsnitlige. Netop de mange forskellige holdninger til såvel samfund såvel som studie ønsker vi kommer til frem i Polit en. Således følger en opfordring til alle studerende med noget på hjerte til at udtrykke deres meninger i de politstuderenes talerør Polit en. God studiestart

4 institut-stafet: Ingrid Henriksen historien i bagagen Jeg vil gerne bruge denne platform til at gøre lidt reklame for mit fag ved at fortælle om den forskning, jeg har været i gang med et par år, sammen med en kollega, ved et engelsk universitet. Det er også for vise at økonomisk historie kan have afsæt i en mikroøkonomisk problemstilling. Globalisering og globaliseringens mulige følger for levevilkårene i forskellige økonomier er på den politiske dagsorden ikke mindst i disse uger. Men de problemstillinger, der rejses af globalisering er ikke nye. Første gang befolkningerne i Europa for alvor mærkede følgerne af den teknologiske udvikling indenfor information og transport var i 1870 erne. Vi ved i sagens natur meget om den måde politikerne i forskellige lande reagerede på udfordringen på. Vi kender også til de motiver, der drev dem og de pressionsgrupper der påvirkede beslutningerne. Nogle økonomier valgte at beskytte specielt deres landbrug med høje toldsatser, mens andre så deres interesse i fortsat at være frihandelslande. Den nyeste økonomisk historiske forskning har ved hjælp af CGE-modeller også givet et bud på følgerne af det ene eller det andet valg. Virkningerne på indkomsten i forskellige samfundsgrupper er i grove træk den vi kunne forvente ud fra teorien: I lande med frihandel som for eksempel Danmark voksede forholdet mellem reallønnen og aflønningen af landbrugsjord mere end i protektionistiske lande som Frankrig og Tyskland. Men dermed er alt ikke sagt. Ser man nærmere efter er der store forskelle i udviklingen som ikke uden videre kan forklares med at forskellige lande førte en forskellig handelspolitik (helt bortset fra at empirien i nogle tilfælde heller ikke passer med teorien). Hvis man kan sige at globaliseringen betegner en udfordring, dengang som i vore dage, så mangler vi mere viden om, hvordan den private sektor og det vil sige de enkelte producenter reagerede på den.h Den konkrete udfordring bestod i stærkt faldende priser på landbrugets vigtigste salgsprodukter kombineret med stigende arbejdsomkostninger. Svaret på udfordringen i de mest succesfulde økonomier var en omlægning og forøgelse af produktionen og en stærk vækst i produktiviteten. Dette skete ikke (i denne omgang) gennem en strukturrationalisering i retning af store landbrug. Den danske fortælling om omlægning til fra kornsalg til salg af forædlede varer som smør og bacon er nok velkendt for alle danskere. Lignende historier om mere eller mindre succes med produktforædling, kan man genfinde i andre europæiske økonomier. Man genfinder også at den samme organisationsform, andelsforetagender, blev brugt hvad enten det drejede sig om smør, vin eller olivenolie. Men hvad et andelsforetagende i grunden og hvordan fungerede det? De fleste vil vide, at det her i Danmark var tale om foreninger (juridisk set), der ejede et moderne produktionsapparat til forarbejdning af råvarer og nogle

5 markedsføringsmuligheder, der ellers ville have ligget uden for de fleste mindre producenters rækkevidde. Det faste anlæg blev finansieret ved lånoptagelse, hvor de enkelte medlemmer hæftede solidarisk for gælden. Så langt så godt, men hvilke incitamentsproblemer skulle denne organisationsform løse? Helt grundlæggende var der tale om incitamentet til at levere så stor en mængde input til forarbejdningsprocessen som muligt - naturligvis for at sikre udnyttelsen af skalafordele i det faste anlæg. Men det var mindst lige så vigtigt at sikre kvaliteten af input, i tilfælde med mælkeproduktion, at sikre sig at nogle medlemmer ikke optrådte som free riders og hældte vand i mælken. Den mælk man leverede blev betalt efter vægt og i det meste af 1880 erne og 1890 erne var de tekniske muligheder for at checke bedrageri af denne slags langt mere begrænsede end i dag, selvom de fandtes. Det er også klart at evnen til at kontrollere input og dermed sikre sig at ingen blev snydt kunne påvirke medlemstallet og dermed mængden af input. Tilliden til at andre medlemmer (også) fulgte reglerne for god opførsel var således vigtig. Hvordan løste andelsmejerierne nu dette problem? Vi er i den heldige situation at andelsmejerierne var foreninger derfor skrev referater både af deres generalforsamlinger og bestyrelsesmøder. Ved at læse referaterne fra over 200 andelsmejerier fra deres start i 1880 erne op til Første Verdenskrig har vi fået et indblik i, hvordan man designede lovene for det enkelte mejeri, der i virkeligheden er en slags kontraktlig aftale mellem fællesskabet og den enkelte. Men vigtigere endnu har vi fået et enestående indblik i, hvordan reglerne blev implementeret. Når der i lovene stod at der var strenge straffe for free riding ikke bare i form af erstatning men også bøder eller udelukkelse, så blev disse love faktisk fulgt. Det ser man af at bedragerisagerne bliver bragt frem i lyset og straffen angivet i mødereferaterne. Folk i lokalsamfundet holdt ofte et skarpt øje med hinanden. Noget ganske selvfølgeligt, ville vi måske mene, men nej, siger blandt andre vores italienske og irske kolleger. Det er ikke så selvfølgeligt i alle sammenhænge at en gruppe producenter, der var gået sammen om et fælles foretagende, faktisk satte magt bag hensigtserklæringerne. Effekten af den måde reglerne blev implementeret på i de danske mejerier ser vi i form af et dramatisk fald i antallet af bedragerisager op mod år I den mening reagerede folk altså på incitamenter ganske som teorien forudsætter. Samtidig, og det var jo en del af hensigten, voksede tilslutningen til disse foretagender. Godt 20 år efter oprettelsen af det første andelsmejeri var ejerne af over 80 pct. af alle danske køer medlem af et andelsmejeri. Kunne privatejede mejerier ikke have leveret varen? Mange udsagn i samtiden tyder på at netop kvalitetsproblemet var deres svaghed og de gik da også stærkt tilbage i antal i de samme år. Det videre perspektiv i denne form for forskning er den indsigt det giver i institutioner, der fremmer vækst gennem tekniske fremskridt. Ud over at se på, hvordan andelsforetagendernes kontrakter var designede og blev implementeret, finder vi også, at dansk lovgivning spillede en væsentlig rolle for successen. Modsat de lande, hvor angelsk-saksisk lov gjaldt, kunne man her i landet f.eks. indgå lange, bindende kontrakter. Vi finder også, at danske andelsforetagender og andelshavere ganske ofte gik rettens vej i indbyrdes konflikter. Det var en del at tilliden, når man indgik en kontrakt, at alle havde adgang til et billigt og ukorrupt retsvæsen, hvis noget skulle gå galt. Internationale sammenligninger spiller en stor rolle i økonomisk historie. Vil man f.eks. bevise, at en bestemt institution bidrag til vækst i en bestemt sammenhæng, består en del af bevisførelsen som bekendt i at kunne afvise, at en alternativ institution kunne have givet samme gode resultat. Den bevisførelse kan man ofte få suppleret ved at sammenligne med forholdene i et andet land. Økonomisk historikere arbejder også ind i mellem med data der ikke før har været trykt og som befinder sig på arkiver rundt omkring i Danmark og i udlandet. Og jo, det er nogle gange et støvet arbejde! Men kun i én forstand. Ellers er det faktisk ret sjovt!

6 nyt fra polithuset Der er i løbet af sommeren blevet vendt op og ned på en masse ting i Polithuset. Vi har sat ind på en række områder, hvor vi selv mente at det var tid til forbedringer og nye inputs. Det harrent konkret udmyntet sig i en ombygning og restaurering af stuen og kælderen, helt ny hjemmeside og flere arangementer til hverdag. I stuen har vi fået revet en væg ned og malet, så vi har fået et større og mere åbent rum som forhåbentlig kan give folk en bedre og mere integreret oplevelse af Polithusets rum. Kælderen er blevet malet, der er blevet flyttet rundt og vi har faet en dejlig skranke fra Nordea som fremover vil fungere som bar til fredagsbarer og andre arrangementer. Den nye hjemmeside med helt nyt design giver et godt overblik over Polithuset, dets institutioner, medarbejdere og arrangementer. Der vil være kalender over semesterets aktiviteter, praktiske informationer og nyheder. Det er også muligt at tilmelde sig en mailingliste, så man kan holde sig ajour med hvad der sker til dagligt i huset. Vi håber at Polithusets daglige brugere vil få gavn af at bruge siden til dagligt. I dette semester starter der desuden et nyt månedligt arrangement i Polithuset. Det drejer sig om en quiz på paratviden, hvor hold vil dyste mod hinanden om ære og fine præmier. Vi håber at dette kan samle lidt flere mennesker i Polithuset til hverdag til badehygge og tænderskærende spænding. Quiz en foregår den anden onsdag i hver måned kl Kalender for arrangementer i Polithuset: Oktober 3: Revy-bar8: Quiz 10: Drengene/maendenes bar 24: Hold 1-bar 31: Hold 2-bar November 7: Julebryg 12: Quiz 14: Hold 3-bar 21: Hold 4-bar 28: Hold 5-bar December 5: Bordfodbold 10: Julequiz 12: Hold 6-bar Vi håber alle Polithusets brugere med glæde vil benytte sig af vores nye flotte faciliteter og spændende tiltag. Det vil glæde os, hvis vi far endnu flere og endnu gladere brugere. Så vi kan jo kun sige: Vi ses i Polithuset. Besog

7 hvorfor skriver I aldrig noget om...? Polit ens redakion søger nye ansigter fra alle årgange med lyst til at sætte sit præg på de polit-studerendes eget blad. Torsdag d. 2. oktober kl. 20 holder vi et uformelt introduktionsmøde i Polithuset med øl og pizza. Spørgsmål kan rettes til Henriette ( ) eller Jakob ( )

8 the Transatlantic Blame Game Af Niels Christoffer Thygesen Niels Thygesen er, professor i international økonomi ved Københavns Universitet og medlem af Center for European Policy Studies Policy Group i Bruxelles Som om det diplomatiske skænderi over Irak ikke var nok, så bliver forholdet mellem Amerika og Europa også langsomt forgifet af indbyrdes forskellige økonomiske politikker. Faktisk er forskellene mellem de to parters økonomiske strategier skarpere, end de har været i den sidste snes år. Ved første øjekast forekommer dybden af dette politiske svælg overraskende. De økonomiske udsigter for resten af i år og næste år er blevet betydeligt forbedret i både USA og Europa. Desuden står USA og Europa over for den samme udfordring - nemlig at få sat skub i det økonomiske opsving. Men deres regeringers handlinger - eller mangel på samme - får det til at se ud, som om ingen af parterne kan få øje på de problemer, den anden part står med. Da euroen blev indført, så de fleste EU-medlemmer - specielt Tyskland - frem mod at kunne styre deres økonomiske politik med mere selvstændigt og under mindre amerikansk pres. Således blev dagens struktur i euro-området med den enestående blanding af fælles monetær politik og nationalt ansvar for finanspolitikken, ikke konstrueret til at lette den makroøkonomiske koordinering med USA. Men mange amerikanske iagttageres opfattelse er en anden. De mener, at konsekvensen af euroen er, at Europa er nødt til at opgive at køre på frihjul i den internationale økonomi, en rolle, der har betydet, at USA har måttet bære byrderne med de politiske tilpasninger for at fremme den globale vækst. Nu mener de, at Europa uundgåeligt vil blive tvunget til at koordinere sin politik med Amerika. Disse to synspunkter måtte nødvendigvis munde ud i en konflikt, og det er sket nu. Spændingerne, der lå gemt væk i den lange Clinton-æras boom, tog til gennem 2001, da Amerika forsøgte at tackle sin økonomiske nedtur ved hurtigt at lempe sin monetære politik og finanspolitik. Det blev igen en tid med store budgetunderskud, og igen kom den europæiske skepsis over bæredygtigheden i Amerikas voksende eksterne underskud og den overvurderede dollar op til overfladen. Amerikanske kritikere anså imidlertid euro-området som overforsigtigt ved at sænke rentesatserne langsomt og fastholde de finanspolitiske begrænsninger i Stabilitets- og Vækstpagten. Til at begynde med undervurderede europæerne afmatningen. Senere var de hæmmet af begrænsningerne for deres finanspolitiske reaktioner i henhold til Maastricht-traktaten. Kontinental-Europas store økonomier havde ikke foretaget en tilstrækkelig budgetkonsolidering i årene med god vækst. Både den monetære politik og finanspolitikken lettere væksten, men Europa bidrog ikke meget til at afhjælpe Amerikas eksterne ubalance. Selvfølgelig er euro-området så stor en aktør, at det ikke længere kan overlade ansvaret for at stimulere den globale vækst til Amerika. Men de amerikanske bestræbelser på at få europæerne til at indtage deres pragmatiske tilgang til den økonomisk politik førte uundgåeligt til frustration: de problemer, de europæiske økonomier står overfor, er anderledes end dem, USA står overfor - og det gælder også opfattelserne af udfordringerne. Faktisk har hovedårsagerne til det massive skift i de amerikanske offentlige finanser - fra overskud i 2000 til et underskud på mere end 4 pct. i meget lidt at gøre med stabilisering.

9 Bortset fra omkostningerne til Irak-krigen og andre sikkerhedsmæssige forhold, sammen med forsømmelser i tidligere udgifts- og forbrugskontrol, har de amerikanske skattesænkninger snarere strukturmæssige og fordelingsmæssige end kortsigtede målsætninger. En kortsigtet stimulerende foranstaltning ville ikke have givet de største fordele til de mest velhavende, hvis forbrug er mindre følsomt over for skatter. Skattesænkningerne skulle holde privatforbruget oppe i år og til næste år, men på bekostning af en udsættelse af forbedringer af den private opsparing og gældsætning. Selv om dollarværdien har været faldende i et år, vil fortsat vækst i den hjemlige efterspørgsel sandsynligvis bringe underskuddet på de løbende poster op over 5 pct. af BNP. I takt med at underskuddet øges yderligere, vil dollar-nedgangen sandsynligvis begynde igen, trods langsomme resultater i verdens andre store økonomier. Vil USA acceptere en forlænget afmatning efter 2004, og vil Europa kunne yde et større bidrag til den globale vækst? Sandsynligvis ikke. Da amerikanerne lægger vægt på selvhjulpenhed fremfor direkte offentlig bistand er, kræves det, at beskæftigelsen kan fastholdes på højt niveau - uanset hvilket parti, der er ved magten - hvorimod de fleste europæiske lande har været parat til at acceptere ledighedsrater på 8 pct. eller mere. Derfor vil USA sandsynligvis gå ind for vækst. efterspørgslen, da forbrugerne mister tilliden til regeringens evne til at kontrollere underskuddene. Europa har brug for strukturelle reformer og strammere finanspolitisk styring, ikke inflation. EU-landene er endelig ved at sætte fart i implementeringen af strukturreformer, men udgangspunktet har været mindre gunstigt og den politiske modstand for grundfæstet, som det illustrereres af den senere tids konflikter omkring franske pensionsreformer og det tyske arbejdsmarked. De politiske forskelle og deres tidshorisont vil blive sløret af de forbedrede udsigter til vækst i både Europa og USA i det næste års tid. Men udsigterne på middellangt sigt tyder på transatlantiske konfrontationer, der vil kunne gå hen og blive lige så kontroversielle som stridighederne om Irak-krigen. Hvis det sker, vil det første offer kunne blive den igangværende Doha-runde af internationale handelsforhandlinger. Det vil på begge sider af Atlanten blive vanskeligere at modstå protektionisme. Det kræver stor fantasi at forestille sig, at den kommende makroøkonomiske konfrontation skulle kunne gå i sig selv igen hurtigt eller stille. På trods af tre års svag vækst er svælget mellem potentiel og faktisk produktion i Kontinental-Europas største økonomier i øjeblikket mindre end i USA. Med de høje satser i Europas største økonomier ville det være ønskværdigt med indkomstskattesænkninger for at stimulere efterspørgslen efter arbejde og investeringer. Men skattesænkninger, der snart igen skal ændres til skattestigninger - primært på grund af demografisk pres på offentlige pensioner og sundhedsvæsenet - vil sandsynligvis ikke stimulere

10 econometrics summer school Af Anne Christine Nierhoff Mens de studerende holdt ferie og nød det gode vejr, var der hektisk aktivitet på Bispetorv. Den første summer school på Økonomisk Institut blev afviklet, og der meldes om stor succes, engagerede undervisere og begejstrede deltagere. Alle de store universiteter gør det - og nu gør vi det også. Efter lang tids forberedelse blev der afholdt den første summer school på Økonomisk Institut. Emnet var cointegration, en metode inden for faget økonometri, og underviserne var Katarina Juselius, Søren Johansen og Anders Rahbek - nogle af verdens førende forskere inden for feltet. Kun 4 af de 34 deltagere kom fra Danmark, resten kom fra lande så langt væk som Kina og Argentina, så det var virkelig en international forsamling af økonomer, der mødte op i København på en dejlig sommerdag i juli. Omkring en tredjedel af deltagerne var forskere, hovedsageligt i banker eller centralbanker, en anden tredjedel var Ph.D. studerende, mens den sidste gruppe primært bestod af undervisere, som gerne ville have udbygget deres kendskab til cointegration. serier til deres endelige projekt. Her meldte sig dog et problem, som ingen havde forudset. På grund af nogle østeuropæiske landes korte historie var de medbragte data serierne ikke altid gode nok, men også dette problem blev klaret. I øjeblikket er de endelige projekter til besdømmelsen. Deltagerne meldte ved kursets afslutning om stor tilfredshed. Især den direkte anvendelighed blev fremhævet som en force, og der blev sat stor pris på det store engagement som underviserne udviste. En deltager skrev endda i sin evaluering, om man ikke bare kunne klone forskningsassistent Heino Bohn Nielsen, som have været en stor hjælp under de mange øvelser. Allerede i foråret begyndte studieleder Peter Erling Nielsen at sortere i de mange ansøgninger, og der blev især lagt vægt på, at ansøgerne havde haft en hel del økonometri på et rimelig højt niveau. Desværre var der kun en polit-studerende blandt deltagerne på trods af, at man kunne slippe med at betale kun 10% af undervisningsafgiften. Det kan måske godt undre lidt, især når det at få en summer school indenfor dette emne, var et ønske, der primært kom fra de studerende udtaler studieleder Peter Erling Nielsen. Undervisningsafgiftens størrelse gav ikke anledning til store problemer - det gjorde derimod prisen på indkvartering i København. Mange af ansøgerne overvejede lige en ekstra gang, da de så prisen på hotelværelser i København. På trods af forskellige aftaler med bl.a. Dragør badehotel kom deltagerne alligevel til at betale kr pr døgn, og nogle af de svenske deltagere endte med at køre frem og tilbage hver dag. Selve undervisningen foregik på Bispetorv med 20 timers undervisning om ugen. Læsesalen var indrettet med 40 computere og alt det nødvendige software, og deltagerne sad flittigt og lavede øvelser efter undervisningen. Nogle gange til langt ud på natten. Som en deltager sagde Når jeg kommer hjem, forventes det, at jeg kan det her. Halvdelen af deltagerne havde medbragt egne data Økonomisk Institut er kommer ud på den anden side med et lille underskud, men Peter Erling betragter det som en investering i fremtiden. Vi har bevæget os ud på et helt nyt områder, betalingsuddannelser. Det er spændende, men det kræver også en hel ny tankegang. Alle udgifter skal dækkes, også de ekstra kopier, ellers går det jo fra den daglige drift. Men dette er også en mulighed for at lære, så vi er bedre rustet til fremtiden. Han er dog ikke bange for at markeder for undervisning inden for dette område er udtømt nu. Rygtet om denne vellykkede summer school vil spredes, og jeg er sikker på, at der vil være interesserede deltagere nok til at fortsætte

11

12

13 semesterstartsfest / efterår 2003

14 Rejsen kunne godt have været meget kedelig, men det var den ikke! Vi blev nemlig sat til at lege den sjove leg: Vi skal alle sammen lære hinanden at kende. Vi fik desuden også lov at tippe en 13 er, og her var det ikke mange, der kunne svare på de ellers nemme spørgsmål - hvem kunne da ikke tænke sig til, det var Lars (ham med alle krøllerne og tutor fra hold 7), der har haft et forhold til en 30-årig, da han selv var 18?! Da alle var færdige med at tippe, og der ikke umiddelbart var mere underholdning på programmet, blev der informeret over højtaleren, at Lotte (tutor for hold 8) ville læse en lille novelle op. Men for det første var den ikke lille, det var der ikke noget ved den historie, der var, og for det andet mener vi, den korrekte betegnelse for den slags fortællinger er porno. Med saftige beskrivelser og gode stønnelyde fra bl.a. Nikolaj (tutor hold 8) og skingrende skrig fra Lotte sad hele førsteetagen af bussen og lyttede spændt. Nogle fnisede og blev vist lidt røde om ørerne, men det var nu morsomt! 5 timer senere ankom vi endelig til den store havneby SnaptunCharlotte, som Lars vha. af en lille anekdote prøvede at bilde os ind var berømt for sin snapse-tunvaffelis, og efter en meget kort sejltur ankom vi så til øen. Sengepladserne blev fordelt på vilkårlig vis, og værelserne var små og intime, og derfra gik der ikke lang tid, inden vi skulle i gang med Ølympiaden, som bl.a. bestod af volley, parfodbold, noget af en mensatest, og andre dyster, som var meget underholdende og samtidig krævede rigtig teamspirit. Om aftenen var der fest, og det var abeskønt. Ikke mange fik sovet mere end et par timer den nat, så det var pragtfulgt at blive vækket næste morgen til lyden af en kæmpe suppeske hamrende mod et fad. Efter morgenmaden skulle der deles trøjer ud, bl.a. den gule førertrøje til den fyr, der aftenen inden havde indrustur hold 7 & 8 Af Charlotte Sandra Fanini & NIlle Gry Olesen Det var en længere rejse, der ventede os, for vi skulle hele vejen til Hjarnø - en lille paradisø i den eksotiske Horsens Fjord. Vores aldeles glimrende tutorer havde sørget for en luksuriøs dobbeltdækkerbus, men placeret i behagelige sæder lige ved trappen ned til toilettet, sad vi (Charlotte og Nille) i ny og næ i en duft af bummelum gennem fem skarpe timer. taget flest øl, og slædetrøjen til den pige der ligeledes havde drukket flest øl. Det var ikke alle, der så det som en præstigefyldt ting at modtage en trøje, hvorfor der til festerne blev holdt øje med, hvem der havde føringen. Som en konsekvens heraf skiftede visse individer i løbet af festerne over til kun at drikke drinks Onsdag kom studievejledningen på besøg, man fik sikkert en masse nyttige ting at vide, men vi selv kæmpede dog blot for at holde øjnene åbne. Derfor har vi også lidt ondt af de søde mennesker, der gad rejse i 5 timer på et ukristeligt tidspunkt, bare for at være i vores hytte kl , og fortælle om? Senere på dagen fortsatte Ølympiaden - Det man husker tydeligst er, at man i parfodbold blev slæbt vandret rundt i luften af en utrolig engageret og yderst energisk fyr på en fodboldbane, ja man blev virkelig luftet igennem. Senere skulle de sidste par detaljer til aftenens rusunderholdning og natløb planlægges. Rusunderholdningen bestod bl.a. af en meget grænseoverskridende leg, hvor man endte med at få mel i hovedet, på en ellers meget human måde. Det var der sjovt nok en del piger, der brokkede sig over. Natløbet var en udfordring - ikke selve posterne, ikke engang det at finde posterne, men at udholde de minus 14 grader det må have været. Det hjalp heller ikke på det, at der var gået lidt kludder i det, så der på et tidspunkt var ca. 15 minutters ventetid - men så var der jo tid til at lære de andre at kende! Til de udholdende mennesker der frivilligt stod og frøs i x antal stive timer, vi tager hatten af for jer!

15 rent, og vi var nogle, der blev sat på den herlige opgave at samle cigaretskoder op fra det fugtige græs - ad. Madholdet, som desuden også skal have meget ros, havde lavet æg, bacon og pølser - vi forstår stadigvæk ikke, hvorfor æggene var grå?! Men det hele smagte dejligt, og især pølserne fik man glæde af resten af dagen i form af sure opstød. Endelig i bussen igen - fuld af anekdoter, som vi ikke bringer her. Det er dog en vigtig detalje at efterlyse ejermanden af de velduftende violette trusser i str. XL. Grundet de mange lege på natløbet, nævner vi ikke meget om den efterfølgende fest, da vi kun husker ting, som ikke bør nævnes i denne artikel. Alle morede sig dog gevaldigt, hvilket naturligt lagde en dæmper på turens sidste hele dag! Endnu engang fik vi ikke sovet meget, så dagens udfordrende del af Ølympiaden, gjorde visse sjæle stille. Det var ikke lige nemt,at bidrage med noget klogt til bl.a. huskespil og TP spørgsmål, når man ikke følte sig helt tilpas. Bedre gik det heldigvis, da vi kom ud i den friske luft til en nervepirrende Strategodyst, hvor der blev tænkt og løbet på livet løs, så det knagede. Derefter kunne de heldige sove, og de uheldige brugte tiden på at lave musetrapper og julestjerner til festen med temaet julefrokost. Nu hvor vi ser tilbage på den yderst lærerige og berigende tur, er der blot to ting, der har brændt sig fast - omkvædet af holdsangen Djengis Khan og den misbrugte jingle fra Beverly Classic, som var vores nu skal vi mødes -sang. Vi lærte en masse søde mennesker at kende, ikke mindst vores geniale tutorer, vi fik oplevet livet (eller mangel på samme) på Hjarnø, vi fik drukket både øl og vand, vi fik lækker mad, vi fik badet i meget koldt vand, hvor Nille fik en flænge i sin tå. Kort og godt har vi bare haft det rigtig, rigtig sjovt - det eneste vi IKKE fik meget af, var søvn - men hva - sådan skal det jo være at være på rustur, for man kan sove, når man bliver gammel! Vi fik lækker mad - flæskesteg, brune kartofler rødkål, brunsovs - og som kronen på værket ris á la mande! Der var, hvad hjertet kunne begære også med hensyn til the real meat! - der var håndværkere, fiskere, pirater, læger, gigoloer, sygeplejersker, transvestitter, glædespiger og en enkelt meget fræk havfrue. Ved luderbordet blev der sniffet en hel del - flormelis altså. Dette resulterede i, at de deltagende hostede glasur op hele natten - lækkert. Vi roser hermed arrangørene af denne glimrende genistreg af en fest! Efter endnu engang for få timers søvn, blev man vækket ved den famøse suppeske. Oprydningen ventede, gru, ak og ve! Det var ikke spor morsomt at gøre hele hytten

16

17 SICEF - karrierremesse Af Henriette Høeg Madsen Hvad skal jeg lave når jeg er færdig? Erhvervslivet eller det offentlige? Indland eller udland? Mikro eller makro? Som studerende kan livet på den anden side af kandidateksamen virke meget uoverskueligt. Karrieremessen SICEF forsøger imidlertid at skabe et forum for studerende og arbejdsgivere i forsøg på at besvare netop disse Som studerende bliver man ofte stillet overfor spørgsmålet: Hvad vil du lave når du er færdig? For nogle giver spørgsmålet anledning til et helt klart svar, men for mange vil det blive efterfulgt af tøven. Selvom man er meget interesseret i studiet og de emner og problemstillinger, som man som økonom beskæftiger sig med, kan det være meget svært at overskue fremtiden. Denne usikkerhed bliver ofte forstærket af det faktum, at der synes langt fra den økonomiske teori som til dagligt studeres til den praktiske anvendelse af denne. Endvidere er der på Økonomisk Institut ikke samme tradition for samarbejde med erhvervslivet som man eksempelvis finder på Handelshøjskolen. Karrieremessen SICEF søger at råde bod på dette, idet der her skabes et forum, hvor studerende, virksomheder, organisationer og MBA-skoler mødes. Foruden mulighed for at udvider sit kendskab til en række af dansk erhvervslivs mest attraktive virksomheder - såvel private som offentlige - er det muligt at deltage i en række foredrag, workshops og virksomhedsrepræsentationer. Selv hvis man er helt afklaret med sine fremtidige karrieremål, kan vejen til at nå disse stadig virke vanskelig. I en tid hvor lavkonjunktur, ansættelsesstop og arbejdsløshed er ord der fylder meget i enhver dimitterendes verden, kan drømmejobbet endog virke langt udenfor rækkevidde. Det er dog vigtigt at huske på, at mange virksomheder stadig rekrutterer nyuddannede og således ikke udelukkende baserer deres ansættelsespolitik på de nuværende økonomiske forhold. Der er dog ingen tvivl om at konkurrencen er hård og at der er mange om buddet, men her vil det gennem et sådant arrangement som uddannelsesmessen være muligt at markere sig og gøre en aktiv indsats for at få et job. SICEF afholdes den 3. og 4. oktober i Øksnehallen i København. SICEF er en non-profit projekt under Yngre Civiløkonomer. SICEF er en karriere- og uddannelsesmesse for studerende og dimittender fra naturvidenskabelige/tekniske uddanelser, samfundsvidenskabelige, sundhedsvidenskabelige og økonomiske uddannelser. SICEF er det eneste sted i Norden, hvor studerende og dimittender mødes med erhvervslivet, det offentlige og ikke minst MBA skoler fra hele verden. Der vil blive arrangeret i bustransport fra hele landet samt Lund i Sverige. For yderligere information:

18

19 Cafelitten - nu med studierum! Af Peter A. Fournais Et socialt nervecenter på politstudiet med meget mere at byde på end kaffe og trivial persuit har i løbet af sommeren fået nye spændende faciliteter i økonomisk instituts kælderlokaler. Cafelitten har gennem de seneste år udviklet sig til at være de politstuderendes foretrukne mødested. Det fornemmes straks efter det første skridt gennem døren til kælderen under Bispetorvet. Der er rygerne med deres pulserende røgringe, der er ikke-rygerne med deres intime samtaler over Sydsæter og Mankiw, og så er der de velkendte hangarounds i baren, som efterhånden er blevet fast inventar. Men kendere vil erindre de stunder i caféen, hvor borde og stole omkring middagstid, har været fuldt belagt med lektielystne studerende og hyggelige samtaler. Disse elementer er især, hvad der skaber stedets stemning, men samtidig gør det det ikke altid lige let som nyankommen at finde sig en plads. I løbet af sommeren er der derfor kommet mere rum til flere folk. Det drejer sig om lokalet inde bag rygersektionen. På opfordring fra Caféens faste personale er her blevet istandsat og opstillet nye pæne lyse rektangulære borde med matchende stole. I forhold til det lidt cafeagtige møblement i Cafelittens hovedrum, er de nye borde større og derfor velegnede til at underholde flere lærebøger såsom Sydsæter, Mankiw og Varian på én gang. Belysningen er bedre, og så er lokalet uden fristende højtalermusik. Og som et ekstra tiltag er der langs alle væggende opsat stikkontakter, således computere kan tilsluttes for de heldige med bærbare af slagsen. at spørge de søde og venlige medarbejdere til råds om alt mellem himmel og jord eller blot få en lille snak med kammeraterne. Slutteligt gør det nye Cafelitten også sit til fremme af det sociale aspekt et studie bør indeholde. Det ekstra rum skaber plads til flere typer af studerende, og de der laver computerarbejde, har i højere grad mulighed for at klimpte på deres egen computer med kaffe i hånden, i stedet for at sidde i computerkælderens lidet attraktive lokaler. Og skulle der være behov for informationssøgning på internettet i forbindelse hermed, er dette nu også muligt. Som et af studiets mest populære væresteder konsoliderer Cafelitten hermed sin position. Hygge, venner, kaffe og onsdagssnegle, et enkelt trivial persuit spil og god service - der er plads til det hele også til Sydsæter og It. Netop dette med de bærbare computere bringer artiklen frem til, hvad der må betegnes som de nye Cafelitfaciliteters top high tech-feature: Trådløst internet!! Tænk engang, internetadgang i Cafelitten. Samlet set får de nye tiltag Caféen til at fremstå som et seriøst alternativ til den traditionelle læsesal ovenpå, og det virker ideelt for diverse læsegrupper at mødes i omgivelser, der lægger op til seriøst arbejde og samtidig med plads til et afbræk af social karakter i det tilstødende almindelige café-lokale. Der er der som altid mulighed for

20 stor ståhej for et studiemiljø Af Mathilde Almlund Politrevy, tutorseminar, Polit en, Politrådet, Polit på Ski, og hver fredag et hus proppet med plørede politter. Det står enhver frit for at deltage, og man skal vist være socialt mindrebemidlet, mere end almindeligt mavesur eller bare uigenkaldeligt fastlåst i studenterpolitik for at kunne se det tvingende nødvendige i at anfægte studiemiljøet på Polit. Om undertegnede skulle tilhøre én eller flere af disse kategorier, vil jeg lade være op til læseren at vurdere, og jeg vil derpå med et improviseret kraftspring kaste mig ud i opgaven: At fortælle dig, hvorfor du fortjener et langt bedre studiemiljø. I et godt studiemiljø indgår primært to ingredienser. Dels et socialt miljø, som motiverer til at komme til undervisningen for andet end forelæserens guldkorn, dels et miljø, der fremmer det faglige engagement - det vil sige øger de studerendes oplevelse af nytte af at bruge tid på bastante bøger med græske bogstaver og får dem til at abonnere på The Economist, diskutere rationalitet klokken 3 lørdag nat og skoggerle af selv de knastørreste økonomjokes. Med andre ord nørderifremmende foranstaltninger. De gode muligheder for at deltage i politstudiets sociale miljø skulle være blevet anskueliggjort ovenfor, og man møder f.eks. jævnligt mennesker, der ikke kan gå tre skridt uden at sige Politrevy, selvom vi befinder os i september. Og ikke et ondt ord om dét. Disse mennesker gør et stort arbejde og har en solid del af æren for, at der overhovedet eksisterer et studiemiljø på polit. For de fleste af de sociale aktiviteter vi allerede har, gælder imidlertid, at man skal være villig til at investere en god portion tid, penge og/eller sin lever i den ædle sags tjeneste, og resultatet er desværre, at disse aktiviteter forbliver for de meget få og meget engagerede. En stor del af de øvrige ca politstuderende sætter ikke deres ben i Polithuset, enten fordi de drikker deres fredagsøl andetsteds, fordi de ikke har tid, eller fordi de ikke har lyst til at blive afsløret med en Cocio - eller bare med mindre end ti øl på stribe - og dermed uretmæssigt blive placeret i den lidet feststemte bås, hvor - og her beklager jeg, hvis eventuelle repræsentanter for eller sympatisører med de her nævnte minoritetsgrupper måtte føle sig stødt af min klassificering - også impotente indremissionærer, bebøjlede bogorme og Søren Ryge Petersen befinder sig Med hensyn til den faglige del af studiemiljøet, er den nærmest ikke-eksisterende. På studier, der har ry for at have et godt studiemiljø, og hvor frivillig fagnørderi i fredagsbaren mere er reglen end undtagelsen, f.eks. Statskundskab, Medicin og en del studier på Humaniora, er der fra studiets side mere fokus på dannelse af læsegrupper mv., og der afholdes bl.a. caféarrangementer af faglig karakter, hvor man kan drikke en øl, mens man med notesblokken på sikker afstand lader en oplægsholder eller et par debattører minde én om det, som ugesedler og obligatoriske opgaver af og til fortrænger fra bevidstheden, nemlig at man har valgt sit fag, fordi det er uundværligt og så sindsoprivende spændende, at det burde give én søvnløse nætter og ikke søvnige dage. Det nærmeste vi kommer dén type arrangementer er Politrådets virksomhedsbesøg og SØS (Socialøkonomisk Samfund) aktiviteter, og selvom det for begge gælder, at de er ganske velbesøgte - hvilket vel indikerer, at der er en pæn interesse for faglige aktiviteter - kunne man godt ønske sig, at de indeholdt et større socialt element. Man kan således sige, at de sociale aktiviteter på Polit er meget sociale, og de faglige er meget faglige, mens et godt studiemiljø kan karakteriseres ved også at give mulighed for at kombinere de to. Hvis et sådant studiemiljø skal blive til virkelighed, kræver det opmærksomhed fra såvel de studerende som fra instituttet. Fra de studerende, fordi vi først får et bedre studiemiljø, når vi beder om det. Skrot vanetænkningens endegyldige sandheder, uanset om de befinder sig i den ene eller den anden ende af spektret, som desværre spænder hele vejen fra Mikro er kedeligt, skal overstås, og jeg gider ikke lade mere tid end højst nødvendigt inficeres med dets støvede stank til Polithuset er bopæl for en indspist flok selvfede drukaber, og jeg har i øvrigt ikke tid. Tænk i nye baner, stjæl med arme og ben ideer fra studier med et spændstigt studiemiljø og brug Polithuset, Politrådet og de eksterne evalueringer til med klar røst eller tastaturføring at fremture med, hvad der kræves for at få dig til frivilligt at møde op på studiet - i både social og faglig sammenhæng - uden for de obligatoriske timer. Opmærksomhed fra instituttet kræves, fordi der er barrierer - lokalemæssige og økonomiske - som skal brydes, for at initiativer fra de studerende kan blive til noget. Det er vigtigt, at man tager sammenhængen mellem studiemiljø og læselyst alvorligt og bl.a. hjælper os med at få en fod indenfor i forbindelse med udflytningen til kommunehospitalet, så vi blandt universitetets lokaler i Indre By kan få et Polithus, som er bedre egnet til større arrangementer af såvel festlig som faglig karakter. Derudover kunne man gøre mere ud af formidling til de studerende, og f.eks. arrangere månedlige - og for førsteog andenårsstuderende spiselige - foredrag om aktuelle økonomisk-politiske emner i stil med de, der arrangeres for besøgende gymnasieklasser - naturligvis krydret med muligheden for at hygge sig over en øl eller vand. Man kunne fra studiets side gøre mere for at tilskynde folk til at danne faste læsegrupper (eller opgaveregningsgrupper). Og man kunne droppe den holdning, at man skal have alle den økonomiske teoris redskaber på rygraden, før man kan føre en samtale, og i stedet allerede tidligt på studiet give studerende mulighed for frivilligt at finde fagnørderiets flamme via studiekredse, som beskæftiger sig med aktuelle emner. Et godt studiemiljø er afgørende, fordi det giver lyst til at bruge tid på studiet, både fagligt og socialt. For en del politstuderende er studiemiljø lig med 3-4 mennesker fra holdet, sporadisk læsning og opgaveløsning på egen hånd og to fester om året - i starten af studiet kan det samlet set være for lidt til at forhindre, at en potentiel polit falder fra. Med lidt initiativ og en mindre holdningsændring burde det imidlertid være muligt at skabe et studiemiljø, der kan henrykke alle, der fortjener det, også de mavesure, de socialt mindrebemidlede og studenterpolitikerne.

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

Forsikring. Temaer. Orienteringsmøde 2011 side 4. En svindelagents historie side 10. Når det er for godt til at være sandt side 14

Forsikring. Temaer. Orienteringsmøde 2011 side 4. En svindelagents historie side 10. Når det er for godt til at være sandt side 14 Temaer Orienteringsmøde Nr. 4 - Juni 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Orienteringsmøde 2011 side 4 En svindelagents historie side 10 Når det er for godt til at være

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

dybe vand Melbourne bevægelse firma til 7 mia. Karriere og krudtugle Vores mand i jobansøgning En karriere i permanent Den perfekte

dybe vand Melbourne bevægelse firma til 7 mia. Karriere og krudtugle Vores mand i jobansøgning En karriere i permanent Den perfekte career En karriere i permanent bevægelse Louise på 20 sprang ud på det dybe vand Den perfekte jobansøgning Jens, 28: Jeg værdiansatte et firma til 7 mia. Karriere og krudtugle Udstationeret i Australien

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Formålet med Studiebooster - hvorfor jeg har skrevet den... 5. Status for de studerende... 10. Er denne bog noget for dig?...

Indholdsfortegnelse. Formålet med Studiebooster - hvorfor jeg har skrevet den... 5. Status for de studerende... 10. Er denne bog noget for dig?... Indholdsfortegnelse Formålet med Studiebooster - hvorfor jeg har skrevet den... 5 Status for de studerende... 10 Er denne bog noget for dig?... 14 Hvorfor det er vigtigt at være en Studiebooster og ikke

Læs mere

idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer

idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer 03/2012 1 NR./ÅRG. 03/2012 idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer TEMA: DEN DANSKE MODEL Den danske arbejdsmarkedsmodel

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

Fængselsfunktionæren 9

Fængselsfunktionæren 9 Fængselsfunktionæren 9 Dansk Fængselsforbund September 2007 Nr. 9-2007 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Optakt til ny flerårsaftale 15 En overlevelseskamp for staten som arbejdsplads er begyndt 16 Stop

Læs mere

Malaria ombord s. 8. Første udmønstring s. 15. Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC

Malaria ombord s. 8. Første udmønstring s. 15. Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Nummer 28 5. december 2011 Malaria ombord s. 8 Første udmønstring s. 15 Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26 Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Lederne Jesper Bernhardt Direktør SPECIALIST

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Den store regeringsrokade Tæt på de konservative ministre

Den store regeringsrokade Tæt på de konservative ministre Politisk Vi sikrer fremtiden! En debat om skattelettelser og velfærd Interview med Henriette Kjær og Henrik Sass Larsen Økonomi Interview med Lene Espersen Voxpop Stemmer fra gaden og bagland Den store

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Derfor euro. Derfor euro. Støt Europabevægelsen bliv medlem. Niels Thygesen Svend E. Hougaard Jensen Klaus Frandsen Henrik Hofman Christian Thygesen

Derfor euro. Derfor euro. Støt Europabevægelsen bliv medlem. Niels Thygesen Svend E. Hougaard Jensen Klaus Frandsen Henrik Hofman Christian Thygesen Derfor euro Europas fælles mønt euroen er det største og mest ambitiøse projekt, som EU har haft held til at søsætte siden opbygningen af det indre marked i 80'erne. I denne lille bog giver fem økonomer

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

Nr. 3 september 2013 15. årgang Tema: Disciplin og opførsel i skolen. i Sko en. Disciplin og opførsel i skolen

Nr. 3 september 2013 15. årgang Tema: Disciplin og opførsel i skolen. i Sko en. Disciplin og opførsel i skolen Nr. 3 september 2013 15. årgang Tema: Disciplin og opførsel i skolen i Sko en Disciplin og opførsel i skolen i Sko en Temaer i 2013 Liv i Skolen 2013 God undervisning i skolen I dag ved vi meget om hvad

Læs mere

ÅRSSKRIFT. UdgIveT af elevforeningen. Nordjyllands Landbrugsskole

ÅRSSKRIFT. UdgIveT af elevforeningen. Nordjyllands Landbrugsskole ÅRSSKRIFT UdgIveT af elevforeningen Nordjyllands Landbrugsskole LUNdbæK 2011 ÅRSSKRIFT Udgivet af elevforeningen Nordjyllands Landbrugsskole Lundbæk 2011 Sats og tryk: degngrafisk.dk 1 2 Året i billeder

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

Førtids pensionister. job

Førtids pensionister. job Førtids pensionister i job DISCUS 2011 2 Indhold Ressourcerne skal findes frem 4 Hvordan kan restarbejdsevnen bruges i et job? Henrik Trine Ramin Gunnar Vejen til job 14 Hvordan søger førtidspensionister

Læs mere

Man kan forære en tanke væk

Man kan forære en tanke væk Man kan forære en tanke væk EVALUERING Familieklubberne i Danmark Elsebeth Kirk Muff, Andreas Hjorth Frederiksen, & Bernhard Jensen Socialt Udviklingscenter SUS januar 2007 Socialt Udviklingscenter SUS,

Læs mere

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET?

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? 1 Indhold Nanna Westerby (Cevea) Hvordan vinder vi valget? 3 Jesper Petersen (Socialdemokraterne: Sammenhold, snusfornuft og socialdemokratiske værdier 4 Peter

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

Opfinderbogen. - giv dine ideer liv! Mikael le Dous

Opfinderbogen. - giv dine ideer liv! Mikael le Dous Opfinderbogen - giv dine ideer liv! Mikael le Dous Denne bog er tilegnet det kreative menneske, som hele tiden får nye ideer. Ideer, som muligvis kan blive til salgbare produkter eller tjenesteydelser.

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

TIRSDAG DEN 22. FEBRUAR 2005

TIRSDAG DEN 22. FEBRUAR 2005 2-001 TIRSDAG DEN 22. FEBRUAR 2005 2-002 FORSÆDE: Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI Næstformand (Mødet åbnet kl. 9.05) 2-003 Åbning af mødet 2-004 Formanden. - Jeg erklærer mødet for åbnet. 2-005 Uopsættelig behandling

Læs mere

tema Det er lysten, der driver chefen. Sidse Lauesen drømte om at blive leder. Men da hun nåede til tops mistede hun gejsten

tema Det er lysten, der driver chefen. Sidse Lauesen drømte om at blive leder. Men da hun nåede til tops mistede hun gejsten magasinet om ledelse og økonomi nr. 01 2009 tema Det er lysten, der driver chefen. Sidse Lauesen drømte om at blive leder. Men da hun nåede til tops mistede hun gejsten Skriv kontrakten under Mange starter

Læs mere

Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen

Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen Håndbogen er produceret af arbejdsgruppen: Ruta Aukspole, Dainis Naburgs, Karl-Erik Olsson, Sven Norén, Jørgen Ole Erichsen, Grete

Læs mere