HVEM ER SKYLDIG I HVAD?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVEM ER SKYLDIG I HVAD?"

Transkript

1 46 årg. 2013/2014 ISSN Reformen raser - studerende blokerer undervisningen! s e r ke blo 2 1 / 5. d m! g u o l i 1 e 1 / T gi. 27 o d g m a u d an ons P å å p p u N ing n s i v r e al und på side : ere 1 1 m. l s k æ L num a P a r f r fgå a n o i t a t ds a l P e u r Manifes or F V d o m d. 27/11 Årg. 46 Nr nov Nr Sept. 42. Aarg. 2009/2010 HVEM ER SKYLDIG I HVAD? Læs mere på side 4

2 Nr Sept. 42. Aarg. 2009/ mok 2 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan ISSN: / net-udgave ISSN: Panum Instituttet, bygn Blegdamsvej 3b, 2200 København N. Tlf: / Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, 1171 København K, WWW: Oplag: 1500 Det sker i ugen MOK støttes økonomisk af FADL og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. MOK optager alle indlæg, men kun hvis de opfylder nedenstående regler for indlæggenes udformning! Det er redaktionens ret og pligt, at se til, at disse regler overholdes. Der er således ingen censur ud over den tekniske. Redaktionen forbeholder sig ret til, at undlade at bringe indlæg, der ikke opfylder disse regler, samt hvis redaktionen skønner at presseloven ikke er overholdt. Alle indlæg skal opfylde samtlige nedenstående krav, hvilket ikke skulle være særligt svært! Redaktionen modtager kun indlæg, der er lagret og indsendt elektronisk i følgende formater (andre formater optages såfremt vi kan læse dem): OBS: Grafik i tekstfiler kommer som udgangspunkt ikke med! Tekst ASCII, ANSI, Word 2.1 til 2007 (Word) og Pagemaker 5 til 6.51 (Adobe Pagemaker), samt InDesign CS 1 Grafik TIFF, GIF, BMP, JPG/JPEG ect. Indlæg sendes med en til adressen OBS: Skriv gerne i en hvilket format, filen er gemt i og hvad filen hedder. Illustrationer/grafik accepteres afleveret på papir til MOKs lokaler i Panum Studenterhuset, lok Skriv tydeligt hvilket indlæg illustrationen tilhører Illustrationer/grafik kan afhentes på redaktionen efterfølgende mandag. Indlæggene må højest være på 5000 anslag (tegn). Dette er inkl. mellemrum Af alle indlæg skal det tydeligt fremgå hvem, der er ophavsmanden. Såfremt et indlæg ønskes optaget i MOK en bestemt onsdag, skal det være redaktionen i hænde mandagen forinden kl. 12. Yderligere hjælp kan fås på World Wide Web på adressen: Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens opsætning og illustra tionernes størrelse og antal. Annoncer optages efter bestemte regler, og er med ganske få undtagelser (private annoncer til og fra studerende) ikke gratis, men heller ikke dyre. Se i øvrigt for annonce-regler og -priser. Indlæggene udtrykker ikke organisationernes mening, med mindre dette helt klart er angivet. Organisationerne har intet ansvar for bladets redaktion. Eventuelle klager over bladets indhold bedes venligst stilet til MOKs bestyrelse, c/o Medicinerrådet, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3b, 2200 KBH N. MOK udkommer hver onsdag morgen i semestermånederne og udbringes til institutter og hospitaler, hvor det gratis kan afhentes på følgende steder: Panum Instituttet: Foran studiesalen Rigshospitalet: 1) Teilumbygningen 2) Foran auditorierne v. kantinen Bispebjerg: Foran auditorie L (Blok I) i bygning 60 (til venstre ned i kælderen.) Gentofte: Ved auditoriet. Herlev: På repoen foran auditoriet Glostrup: På bordet foran auditorierne C+D, indgang 7. Hvidovre: 1) Ved auditorierne 2) Ved klinikudvalgssekretariatet Frederiksberg: 1) Afd. E sekretariat, Bygn. 21, opg 1.2. tv. 2) I porten hos vagten Vagtbureauet: Blegdamsvej 26, baghuset I øvrigt er MOK at finde i pdf-format på HUSK: DEADLINE MANDAG KL ! MOK udkommer hver onsdag i semestermånederne, med undtagelse af uge 42 samt ugen før påske. Ansvarshavende redaktør: Markus Harboe Olsen - indlæg til bladet bedes sendt til og ikke til ansvarshavende!) Denne uges forside: Jonas/MOK.red. Onsdag: MOK UDKOMMER Vi nedlægger undervisningen fra og går derefter i samlet flok til demonstrationen mod Fremdriftsreformen på Vor Frue Plads. Torsdag: Eorta holder blodprøvekursus kl. 17 i lok Månedsmøde i GO, kl 17 i Lille Mødesal Fredag: Erik spiller aramsasa Lørdag: Panum Bandaften! Klubben kl 20 Søndag: Deadline for ansøgning om forskning med IMCC Exchange og Research Exchange Mandag: Tirsdag: MOK's DEADLINE Erik spiller aramsasa Erik spiller aramsasa Denne m ok.dk redaktion Markus(Ansv. Red.) KONTAKT TIL STUDIENÆVN, STUDIESEKRETÆRER OG EKSAMENSKONTOR Se din uddannelsesportal på KUnet under -> Kontakt Eller læs selv om det emne, du søger info om, på indholdssiderne i uddannelsesportalen Jonas Erik Dennis 2 David Anna Martha Simon G Peter James Kasper Aa Mille BASISGRUPPER AKS - Aktiv Kardiologi for Studerende DSS - Dermatologisk Selskab for Studerende Eorta FORNIKS - Foreningen af Neurointeresserede Københavnske Studerende GO - Gruppen for medicinstuderende med interesse i Gynækologi og Obstetrik IMCC - International Medical Cooperation Committee Kristne medicinere MARS - Medicinernes Almene Rummedicinske Selskab MIRA - Medicinstuderendes Interessegruppe for Radiologi MOK - Medicinerorganisationernes Kommunikationsorgan PIPPI - Pædiatrisk Interessegruppe På Panum Instituttet PMS - Psykiatriinteresserede medicinstuderende PUC - Panum Underwater Club PUFF - Panums Ungdoms Forsker Forening Rusvejledningen for Medicin SAKS - Studerendes Almen Kirurgiske Selskab SATS - Studerendes anæstesiologiske og traumatologiske selskab Scorebogen Studenterklubben SØNHKS - Studerendes Øre-Næse-HalsKirurgiske Selskab com www. sats-kbh.dk Hvis din basisgruppe mangler send da informationer til

3 fremdriftsreformen 3 Referat fra Stormøde i Lundsgaard Af: Anna Martha/MOK.red. I dag, mandag d. 25. november har Mediciner Rådet afholdt åbent temamøde i Lundsgaard Auditoriet på Panum. Overskriften for mødet var, ikke overraskende, NEJ TIL HURTIGERE- UD-REFORMEN. 800 medicinstuderende var tilmeldt på facebook og fremmødet var derefter; Lundsgaard var fyldt til renden, og de sidst ankommende måtte sidde i midtergangen eller stå bagved. Jeg var selv placeret midt i Lundsgaard med min computer foran mig, og mens folk omkring mig hviskede ej se hende der hun tager noter, forsøgte jeg at skrive alting ned, så også alle dem, der ikke kunne komme til mødet har mulighed for at få et indblik i hvad der sket. Dog var jeg ikke i stand til at citere alting ordret, og derfor er nedenstående blot en sammenfatning af mødet, med forbehold for fejl. Mødet starter med, at vi bliver budt velkomne af Elif Bayram fra Medicinerrådet og Markus Harboe Olsen præsenteres som ordstyrer. Velkomst, reformen i tal penge og konsekvenser Dette punkt blev præsenteret af Frederik, fra medicinerrådet. Frederik startede med at fortælle, at den reform som i foråret blev kaldt SU-reformen, nu kaldes studiefremdriftsreformen, mens den politiske aftale hedder Reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførelse Det er altså alt sammen én og sammen reform, og den del KU er involveret i har ikke noget med su at gøre, men er kun rettet mod de sidste punkter af reformen som lyder således Punkt 1. Man vil fremme en aktiv studiekultur og at man skal være tilmeldt 60 ECTS point om året Punkt 2; Der skal være bedre rammer for merit ved studie ophold (ikke så relevant for medicin) Punkt 3; Man vil nedbringe studietiden med 4,3 måneder frem mod 2020 Herudover har KU forslået nogle yderligere stramninger. I relation til Punkt 1 vil KU indføre, at man skal bestå 45 ECTS point om året. Det betyder, at hvis man dumper en eksamen ryger man ud, med mindre man består den til den førstkommende reeksamen I relation til punkt 3 tilføjer KU at man kun må holde 7,6 måneders (4,2 måneder på SUND) orlov på bachelordelen, og helt fratages retten til at holde orlov på kandidatdelen. Yderemere vil KU fratage studienævnet kompetencer, så de ikke skal vurdere alle dispensationssager. Ingen ved hvor grænsen går Frederik forsøgte også at skabe overblik over hvad de økonomiske konsekvenser rent faktisk vil være for KU, hvis de ikke overholder de fire punkter i reformen; Ku mister 2% af Deres undervisningstilskud årligt. SUNDS reduktion er ca. 50 mio i 2020 Det har været en påstand, at KU står til at miste 345 mio kroner årligt. Dette kan kun blive sandt, hvis vi studerende i gennemsnit bliver længere om at gennemføre vores studie, end vi er i dag. Eftersom den nye SU-reform betyder, at man mister sin SU, hvis man kommer et semester bagud,vurderer Frederik, at dette næppe er sandsynligt. Til spørgsmålet; Jeg er bagud med et eller to fag, hvad sker der nu? Svarer Frederik: Er man bag ud med 30 ECTS eller mere, mister man retten til SU. Desuden skal man fra næste studieår tilmelde sig 30 nye ECTS hvert semester, hvilket betyder at man fra da af ikke kan tage et fag om uden at tage nye fag samtidigt Og til spørgsmålet; Jeg har planlagt at tage orlov for at tage klinikophold/forskningsår/lægevikariat. Kan jeg stadig det? svarer Frederik Ja hvis du gør det inden september 2014 Spørgsmål til mødets gæster Ulla, Hans Henrik, Jørgen og Arnold I den næste halvdel af mødet kom Dekan Ulla Wewer, Prodekan for Uddannelse Hans Henrik Saxild, Studieleder Jørgen Olsen og Fakultetsdirektør Arnold Boon for at besvare nogle spørgsmål, som studienævnet havde forberedt til dem Det første spørgsmål lød; Synes I, at ku s implementering af studiefremdrifts reforemen er rimelig hvorfor ikke Til dette svarede Ulla, at hun arbejder på, at vi som studerende skal have de bedste muligheder. Hun går ind for, at der skal være en overgangsordning, således at der ikke er nogle, der kommer i klemme. Men hvad så med de nye? Ulla forstiller sig, at vi kan få en kvote, således at medicinstuderende stadig kan være talenter; få forskningsår, udlandsophold, vikariater osv. Ulla håber, at denne kvote kan laves således, at disse aktiviteter ikke vil tælle som studie forlængelse. Hun kan heller ikke se logikken i, at man kan få orlov på bachelordelen, men ikke på kandidaten. Ulla opfordrer til, at vi skal gennemtænke den måde studiet er opbygget på, og således forsøge at nå målet på en anden måde, så vi selv kan bestemme hvordan reformen skal implementeres. Jørgen Olsen for herefter ordet og starter med at gøre opmærksom på, at loven ikke er implementeret endnu. Jørgen fremhæver, at han er repræsentant for underviserne, og tilføjer, at mange undervisere er kede af, at de ikke kan få studerende til at komme og forske i laboratorierne. Desuden stiller Jørgen, ligesom Ulla, spørgsmålstegn ved, at man kun skal have lov til at holde orlov på bacheloren. Han tilføjer desuden, at forskningsår og lægevikariater er med til at sikre, at de studerende kan noget, når de kommer ud på hospitalerne. Det næste spørgsmål lød således; Hvis man ikke består sin eksamen, så er man ifølge den nye reform tvunget til at tage den førstkommende reeksamen eller, eller alternativt at tage to eksaminer samtidig. Hvad synes I om det? Ulla er igen først på banen og forslår, at der skal være en proaktiv studiehjælp, således at hvis man dumper skal man kunne få noget hjælp; dette kan f.eks. bestå i at der oprettes sommerkurser eller at de gamle hjælpe de nye. Hans Henrik tager ordet og indleder med at slå fast, at reformen bliver virkelighed, og at det er vi nødt til at forholde os til. Han mener ikke, at man administrativt kan hjælpe de studerende, som er dumpet, men at ansvaret for at få dem videre ligger hos på studienævnet. Desuden påpeger han vigtigheden i at sørge for, at at det er de rigtige som kommer ind på studiet. Denne kommentar får flere i salen til at råbe op, og gøre opmærksom på, at der også her sidder folk, som har dumpet. Tamara fra 10. Semester beder om ordet. Hun stiller spørgsmålstegn ved, hvorvidt vi kan tilegne os de kompetencer, som vi skal have som medicinstuderende, ved at sidde på vores numser og læse i 12 timer om dagen? Hun mener, at hun selv er så kompetent som hun kan blive, fordi hun både har forsket samt taget lægevikariater, og underordnet at hun har dumpet enkelte eksaminer. Her til svarer Hans Henrik (og nu citerer jeg ordret); kære ven, vi skal alle sammen bidrage til den nye reform, også Jer der læser Den næste der får ordet er Christian, som er medicinstuderende; Christian fortæller, at han har forsket og har taget vikariater, og han er forarget over, at andre studerende i fremtiden ikke skal have de sammen muligheder som ham. Desuden påpeger han, at der kan være mange grunde til at man dumper, f.eks. at man har en hård periode i sit liv. Christian vil derfor gerne vil hvordan dispensationsordninger kommer til at være. Ulla svarer kort, at de skal være så fleksible som muligt og tilføjer, at det er et spørgsmål om, hvorvidt vi skal implementere noget, som vi ikke er interesserede i, eller om vi kan gøre noget for at forhindre, at reformen overhovedet bliver vedtaget. Hun påpeger, på opfordring, at hun selv er aktivt i denne proces. Hans Henrik stiller spørgsmålstegn ved, hvorfor forskning og vikariater ikke er en del af uddannelsen og forslår, at vi tænker ud af boksen. Nynne fra 8. semester får som den næste ordet og vil gerne have svar på hvad der sker, hvis man dumper en eksamen. Hun undrer sig over, hvordan vi skal spare penge, hvis der skal oprettes ekstra sommerkurser, og andre ordninger for dem der er dumpet. Ulla svarer hende, at de sådan set selv må bestemme, om de vil smide os studerende hurtigere igennem studiet, eller få taget pengene lige ud af kassen. Hun påpeger, at vi bliver nødt til at arbejde sammen om hvordan vi får den beste løsning. Vi er nødt til at se på hvilke muligheder vi har, så vi kan implementere loven bedst muligt. Den næste spørgsmål kommer fra Elif som gerne vil vide, om dekanet selv tror på, at der kommer mennesker med arbejdesglæde ud af reformen. Ulla svarer; nej, tvang hjælper aldrig, vel? Hun tilføjer, at vi er nødt til at arbejde sammen om hvordan vi kan løse det her. Hun forslår igen at vi måske kan bruge reformen til at overveje den uddannelses form som vi har nu og tænke over, om vi måske kan gøre noget helt nyt, således at de studerende får lov til for at udnytte deres muligheder bedst muligt. Ulla poienterer, at vi er nødt til at finde ud af det sammen, for hun har ikke løsningen. Peder bringer et nyt emne på banen idet han gøre opmærksom på, at vi som medicinstuderende også er presset af en 4-års regel, som gør at vi ikke kan kvalificere os når vi kommer ud. Han fremhæver, at vi skubber vores uddannelse, fordi vi vil tilegne os erfaring, mens vi studerer og ikke

4 4 fremdriftsreformen redaktionelt Referat fra Stormøde i Lundsgaard - fortsat fra side 3 fordi vi vil holde fri. Han opfordrer mødets gæster til at melde dette budskab videre. Ulla griber tråden og siger, at det er oplagt at tage fat på 4-årsreglen her. Hun undrer sig samtidig over hvad det er for et slutprodukt de vil have. Jørgen gør opmærksom på, at det ikke kun er medicinere, der bliver ramt af den nye reform og opfordrer til, at man også bekymrer sig for hvilke konsekvenser den får for andre af KU s studerende. Jonas får ordet som den næste og gør opmærksom på, at også den nye måde at håndtere dispensationsansøgninger på er uretfærdig. Med dette henviser han til at KU vil fratage studienævnet kompetencer, så de ikke længere skal vurdere alle dispensationssager. Hans Henrik svarer ham, Sund ikke ønsker at udskrive folk administrativt, men tilføjer at det er svært at sætte en skillelinjen. Han påpeger, at det at nægte folk et 4. eksamenssforsøg er en ting, men at udskrive en studerende skal gå gennem studienævnet. Frederik er den næste der har noget at sige til vores gæster; Han fortæller dem, at han værdsætter det samarbejde som vi har med dem, og anerkender, at de i dekanatet har skrevet et høringssvar, men tilføjer, at for de studerende stopper det ikke her. Vi har nemlig tænkt os at blive ved med at presse på ved at skrive læserbreve, gå til demonstration osv. Han spørger vore gæster hvad de har tænkt sig at gøre. Vi de gå med os på gade på onsdag? Eller kan vi se dem i Godmorgen Danmark i morgen? Ulla forklarer, at hun har arbejdet bag gardinerne. Hun fremhæver, at hun har udarbejdet et høringssvar, og ønsker desuden at udrydde enhver tvivl om, at hun ønsker denne reform som den er, men at hun vil have mulighed for en overgangsordning og de øvrige hensyn som vi har nævnt. Henrik er den næste studerende som får svaret, og han vil gerne vide, hvor han skal rette din vrede hen. Han føler sig splittet, nu hvor alle bliver ved at pege fingre af hinanden. Jørgen; begrænsningen er at vi ikke kan holde orlov på kandidaten og få forskning der Frederik tilføjer til Henriks kommentar, at aben er givet til de studerende, men at vi gerne vil have lov at give den tilbage fordi vi siger nej tak. Ulla forsikrer, at hun gerne vil tage imod Vores vrede, men tilføjer at vi skal huske, at det er de folkevalgt der har bestemt det her. Hun vil dog forsøge at tage imod det vi studerende siger, og sender det videre opad. En anden studerende har et relevant spørgsmål i det hun gerne vil vide om der er mulighed for at man kan lempe på den regel, der siger at man skal gå direkte fra bachelor til kandidat. Af: Anna Martha/MOK.red. Ulla svarer kort, at ja det er der mulighed for. Milla er den næste studerende der har en opfordring; hun vil gerne se Ulla på ølkasserne Ulla svarer, at det er hun allerede, vi kan blot ikke se det Fra et sted i lokalet råber Niels Emil; Jamen det kan resten af Danmark heller ikke Ulla konkluderer, at vi gerne vil se hende i Godmorgen Danmark og hertil får hun bifald fra salen Markus, som er ordstyrer, har et sidste spørgsmål; Hvad med de studerende, som har planlagt forskning og vikariat til efteråret. Hvad skal de gøre? Til dette svarer Ulla, om ikke det er her man skal svare, at det nok vil gå. Hans Henrik; erklærer sig enig med Ulla Markus spørger, om det betyder, at dem der har arrangeret ophold vil få mulighed for at gennemføre det. Ulla svarer, at det vil de, hvis det står til hende Usandheder og fejlinformation om reformen fra KU Misinformation fra KUnet Af Jonas/MOK-red d lagde KU en artikel ved navn Ret og vrang i KU s opskrift til studiefremdrift ud på KUnet. Her fremgik en række pointer, som enten er kommunikeret dårligt ud eller er decideret forkert. Får KU en særlig bonus, hvis de studerende gennemfører hurtigere? - Nej, dele af universiteternes uddannelsesindtægter omlægges med reformen og bliver afhængig af, at alle universiteter opfylder målet om at afkorte den gennemsnitlige studietid. Hvis vi ikke opfylder kravene, bliver vores midler beskåret. Worst case kan KU blive skåret i bevillingerne med op mod 345 millioner kroner årligt frem mod 2020, siger Anni Søborg. Dette scenarie ville kun kunne udspille sig, såfremt de studerende begyndte at være længere tid om at studere end de i forvejen er, da dele af de 345 mio. blandt andet er baseret på færdiggørelsesbonus, som udbetales ud fra, hvor mange der gennemfører deres bachelor på 4 år eller mindre og deres kandidat på normeret tid. På den måde er det utopisk at tro, at KU kan miste 345 mio. i Vil KU stramme studieaktivitetskravene mere, end Folketingets reform lægger op til? - Nej, mindre. Reformen indeholder nye regler om obligatorisk tilmelding til 60 ECTS årligt uden mulighed for ubegrundet afmelding. Men vi synes, at man på KU skal have mulighed for forsinkelser på op til 15 ECTS, siger Anni Søborg. Det er næsten en lodret løgn at blande de to tal på den måde. De studerende bliver stadigvæk TILMELDT 60 ECTS-point, men såfremt man ikke BESTÅR 45 ECTS, bliver man udskrevet. På den måde ER det en stramning af kravene. Ud over det lægger universitetet op til, at den max mulige studietid er normeret tid plus 1,2 år, men hvordan kan man lige det, når man kun kan tage et halvt års orlov og samtidig bliver automatisk tilmeldt hvert semester? Det er ikke en usandhed, men blot en umulighed i praksis med de fremlagte regler. Jeg synes det er meget symptomatisk for hele processen omkring reformen på KU. Dårlig kommunikation og hurtige beslutninger uden involvering af de studerende skaber naturligvis vrede og forvirring blandt nogle i forvejen pressede studerende. Hvem er det, der laver hvilke beslutninger, der rammer os studerende? Af Jonas/MOK-red Ulla Wewer Dekan Ulla har som sådan ikke taget nogen beslutninger vedr. KU s implementering af fremdriftsreformen. På mødet med de studerende mandag sagde hun ligefrem, at hun selv kæmpede for at stoppe reformen, og såfremt den blev indført, ville vi forsøge at få en overgangsordning, som kunne hjælpe en del af dem, der allerede var fanget i reformen. Bjarne Corydon Finansminister Manden, der lukkede munden på Anders Bondo og mange andre fag har en streng og kompromisløs måde at lave finanspolitik på. De økonomiske krav om, at de videregående uddannelser yderligere skab bidrage med 2,2 mia. på finansloven i 2020 kommer fra finansministeriet. Ralf Hemmingsen rektor Rektor har været meget anonym i hele sagen omkring reformen. Han har ikke selv meldt noget ud, hverken i form af støtte til de studerendes kamp eller reformen. Han er øverste leder for Nordens største universitet, så det undrer mig altså, at han ikke har meldt noget som helst ud offentligt. Omvendt set, har rektorforeningen trods alt meldt ud, at reformen er meget uhensigtsmæssig, så lidt har han do gjort. Han har dog passivt godkendt implementeringen af reformen på KU. Lykke Friis - prorektor Som formand for Københavns Universitets Uddannelsstrategiske Råd (KUUR) har Lykke Friis et kæmpe ansvar for implementeringen af reformen. Det er en drøftelse på KUUR s sidste møde, der netop lagde op til den mail, som Lykke Friis sendte til de studerende d Jeg er dog ikke i tvivl om, at KUUR har haft rygdækning fra rektoratet til beslutningen. Overordnet har KUUR lagt op til: - Max ½ års orlov på bacheloren - Ingen orlov på kandidaten - 45 ECTS skal bestås om året - Administrative udskrivelser fra studiet bliver ikke længere behandlet af studerende. Morten Østergaard Uddannelsesminister Hovedmanden bag værket jeg ved ikke, om jeg behøver sige mere. De fleste faktiske regler af reformen starter herfra. Der er en økonomisk straf af universiteterne kommer, såfremt de ikke overholder reformen. For KU kommer det formentlig maksimalt til at være 200 mio. i år Ud over det kommer kravet omkring tilmelding til 60 ECTS-point om året også herfra.

5 fremdriftsreformen Nødvendigt at sænke kandidat alderen: Indfør trimester struktur på KU! Læserbrev fra medicinstuderende 5 Demografisk betinget nødvendighed Danmark står overfor en demografisk udfordring af de helt store: fra 2015 vil der være flere danskere udenfor end indenfor arbejdsmarkedet. De store årgange går på pension og vi bliver simpelthen færre hænder til at bære. Det har regeringen set og der står derfor i regeringsgrundlaget at arbejdsudbuddet skal øges med 135,000. Der er overordnet tre måder at øge arbejdsudbuddet på: 1) senere pensionsalder, 2) reducere såkaldt strukturel ledighed, 3) få os studerende hurtigere igennem uddannelserne. I praksis er det nødvendigt at skrue på alle tre for at nå målet. I det følgende vil vi dog fokusere på den sidste mulighed. Fakta: Danske studerende på videregående uddannelser bliver i øjeblikket færdige med en gennemsnitlig alder på 29, hvilket er 4-5 år senere end de lande vi normalt sammenligner os med. Det tager vores kandidat studerende 6-6,5 år at blive færdige med 5 års normerede studier. Det svarer til at vi i gennemsnit bruger op til 25% længere på studierne end planlagt. Der vil i 2017 være ca. 160,000 studerende i Danmark på de videregående uddannelser. Hvis man reducerer gennemførselstiden til de normerede 5 år, betyder det et øget arbejdsudbud på tusind. Derfor: det er politisk og samfundsøkonomisk klart at der skal gøres noget for at få studerende klar til arbejdsmarkedet. Derfor diskuterer politikerne en reform. Og hvis man tror på at løfte i flok, burde man som studerende se sig etisk forpligtet til at diskutere dette med et åbent sind. Men: Der er fire store udfordringer som det er kritisk at forholde sig til: Udfordring 1: Arbejde under studiet er usynligt i DREAM DREAM (Danish Rational Economic Actors Model) er det værktøj embedsmændene og politikerne bruger som beslutningsgrundlag. Denne model skelner mellem studerende og abejdende. Dvs.: studerende der arbejder fremstår som udenfor arbejdsmarkedet. Hvis ikke man indser dette, er der fare for at træffe de forkerte beslutninger: hvis de studerende presses hurtigere ud vil de arbejde mindre under studiet, og netto effekten på arbejdsubuddet er nul. Desuden vil de færdige kandidater være mindre arbejdsparate. Derfor: Det er kritisk at indføre automatisk orlov med argumentet studierelevant fuldtidsarbejde eller forskning. Udfordring 2: Danmark har verdens måske mest rigide uddannelsessystem Det danske uddannelsessystem er utroligt rigidt. Det er næsten umuligt at skifte fagområde fra bachelor til kandidat uden at tage en helt ny bachelor. Sammenlign dette med USA eller England hvor man rask væk kan tage en MBA ovenpå en bachelor i litteratur studier, eller en 2-3årig jura grad ovenpå en bachelor i musik og æstetik. Eller man kan læse medicin på blot 4 år med højest et års supplering ovenpå en hvilken som helst bachelor grad. I Danmark skal man starte forfra hvis man vil gøre sådan. forudsigelige STÅ/ECTS produktion fremover. Derfor: Lad os i stedet optage flere studerende med den plads der frigøres på holdene ved at give rationel merit for tidligere uddannelse. Udfordring 3: Pisk kommer før gulerod I det nuværende reform-udkast lægges der op til at de punitive elementer (trussel om udmelding af studiet ved lav studieaktivitet) skal gælde fra 2014 for studerende der allerede er indskrevet. Men først fra 2016 kan studerende få bonus for at gennemføre studierne hurtigere end normeret. Hvorfor denne diskrepans? Det er uretfærdigt overfor studerende som med 1-2 år tilbage af studiet vælger at gøre dette hurtigt færdigt. Disse studerende gør som samfundet ønsker men har ingen chance for at få belønningen for hurtigere gennemførelse. Det er uretfærdigt og ulogisk. Derfor: sørg for at indføre gennemførelelsesbonus samtidigt med resten af reformen. Udfordring 4: Københavns universitet bør tilbyde mange fag i sommerferien Stort set alle amerikanske og engelske universiteter gør det. Og Copenhagen Business School gør det i stort omfang: Tilbyder fuldt meritgivende fag i sommerferien. På CBS er det ganske almindeligt at tage dele af sin uddannelse i sommerferien. Det tillader f.eks. internships eller arbejde om for/efteråret uden at komme bagud på studiefremdriften. De studerende er tilfredse med den øgede fleksibilitet og bruger dette i stort omfang. Men Københavns Universitets udbud er meget begrænset på dette område. Det kan faktisk virke mærkeligt at have 2,5 måneders tvungen sommerferie når man brænder for sit fag. Som minimum bør KU indføre at 25-33% af alle fag udbydes i sommerferien. Men et mere ambitiøst forslag er at gå over til en egentlig trimester struktur på KU. Det har Oxford og Cambridge kørt med i hundredevis af år med pæne resultater på alle parametre. Hvis KU er særligt udfordret på gennemførselshastigheden bør vi netop tænke radikalt. Derfor: Indfør trimester struktur på KU! Det er både økonomisk nødvendigt og etisk rimeligt at forlange at vi bliver hurtigere klar til arbejdsmarkedet. MEN: indfør mindre rigide studieskift, rationelle merit regler, dispensation for erhvervsarbejde eller forskning. Desuden bør KU indføre trimester system! Michael Moesmann Madsen Stud.med, 3. semester KA Næstformand, Demokratiske Medicinere Note: Jeg trækker i det ovenstående på erfaringer fra Aarhus Universitet, Copenhagen Business School, Københavns Universitet samt universiteter i London, Boston og Los Angeles. Hvis man vælger at starte forfra mødes man af den næste udfordring: Det er næsten umuligt at få merit for ens tidligere studium. Selv med en hel bachelor uddannelse i molekylær biologi eller fysioterapi er det i praksis umuligt at få godskrevet en eneste (eller allerhøjest én enkelt) eksamen fra tidligere studium. Selvom denne var på langt højere niveau end kravene på det nye studie. Merit reglerne er irrationelt rigide, og man forledes til at tro at der på administrationssiden tænkes på de studerende som en population af cash-cows der skal sikre

6 6 fremdriftsreformen Usandheder og fejlinformation om reformen fra KU Læserbrev fra IMCC's nationale formand Kære læsere af MOK og kære medstuderende Som I nok alle sammen efterhånden er blevet opmærksomme på, så har regeringen lanceret et reformudspil, den såkaldte studiefremdriftsreform, som får en lang række konsekvenser for muligheden for at deltage i frivilliglivet på landets uddannelser. Samtidigt har ledelsen på KU lanceret deres bud på en implementeringsstrategi, der bl.a. indeholder et forslag om at reducere muligheden for orlov på bacheloruddannelser, samt helt at fjerne orlovsmuligheden på kandidatuddannelser. Begge forslag vil have store negative konsekvenser, for det omfattende arbejde IMCC har bygget op gennem årene, hvor nu mere end 1500 frivillige medlemmer, arbejder for at fremme sundhed lokalt, nationalt og internationalt gennem mere end 30 aktiviteter og projekter. Fjernes muligheden for orlov vil dette helt konkret betyde, at aktiviteter som eksempelvis IMCC Uland og Praktikant i Troperne ikke fortsat kan operere som tidligere, da muligheden for at udsende frivillige i længere perioder vil være fjernet, hvis ikke de studerende ønsker helt at droppe ud af studiet. Samtidigt forudser IMCC, at den nye reform vil afskrække størstedelen af os studerende for at involvere os i frivilligt arbejde, af frygt for ikke at kunne leve op til de nye krav som reformen stiller os i vente. Konsekvensen af automatisk at skulle opskrives til 30 ECTS per semester kombineret med, at eventuelle dumpede fag tvinges oven i disse vil betyde, at studerende der kommer bagud, kommer i alvorlig knibe. Dette er ikke kun et problem for IMCC, men for alle de frivilligt baserede foreninger, der er med til at gøre livet og studiemiljøet på KU sjovt, levende og relevant. IMCC håber, at regeringen og KU kan se, at denne reform vil kvæle mange af de elementer, der gør universiteterne og de danske studerende til noget helt særligt; muligheden for at involvere sig og engagere sig i noget, der ligger ud over det, som studierne tilbyder, og giver de studerende andre og helt essentielle kompetencer inden for organisationsarbejde, kommunikation, undervisning, praktisk ledelseserfaring og meget mere. Det handler i bund og grund om, at studiet ved siden af studiet, som er de ekstrakurrikulære aktiviteter, der i ligeså høj grad er med til at uddanne de studerende og klæde dem på til deres fremtidige virke, vil miste sin levedygtighed. Dette er ekstremt ærgerligt, da netop disse aktiviteter er med til at give de studerende en lang række af de kompetencer, der efterspørges, og som forventes, at de studerende besidder, men som ikke tilbydes på studiet. Det kan godt være, at vi får de studerende hurtigere igennem systemet, men har man overvejet kvaliteten, af dem der kommer ud på den anden side udannelsesmaskinen? Denne udtalelse er en redegørelse for, hvilke konsekvenser reformen får for IMCC s eksistensgrundlag, og hvordan det generelt vil påvirke det frivillige studieliv. Det er ikke et udtryk for en bestemt politisk farvorisering. Åbent brev som opfølgning på dagens stormøde i Lundsgaard Åbent brev til ledelsen Kære Ulla, Hans Henrik, Jørgen og Arnold Jeg skriver dette åbne brev til jer som opfølgning på stormødet i Lundsgaard tidligere i dag. Jeg sidder tilbage med en klar fornemmelse af, at I og de deltagende lægestuderende langt hen af vejen deler overbevisning om, hvad der er bedst for det danske medicinstudie. Jeg tror, jeg parafraserer Ulla korrekt ved at notere "at enten får vi det bedste ud af reformen - eller også afskaffer vi den". Det er vist ingen hemmelighed, at de studerende helst ser det sidstnævnte som udfaldet, og vi tager derfor taknemmeligt imod denne udstrakte hånd. Jeres deltagelse i aftenens møde var derfor også jeres oplagte mulighed for at I i samråd med de studerende - kunne blive klædt på til kampen bag gardinerne. Jeg føler dog, at I kan klædes endnu bedre på, og jeg stiller derfor gerne mig selv og FADL til rådighed for indsatsen. FADL har tres års tilknytning til lægestudiet og den lægelige uddannelses- og arbejdsmarkedspolitik og vores 12. semesterundersøgelse giver et bedre indblik i de kommende lægers studiefaglige arbejde, uddannelsesovervejelser og karrierevalg end nogen anden analyse. Dén vidensdatabase har I og de lægestuderendes fælles kamp mod fremdriftsreformen med garanti god gavn af og til inspiration vedhæfter jeg endda min tale fra aftenens stormøde, som I desværre ikke nåede at få med. Samtidig vil jeg gerne takke ja til Ullas åbne invitation om sammen at brage ind i hr. og fru Danmarks stuer i Go morgen, Danmark med budskabet om, at forligspartierne bag lovforslaget er helt gal på den. Ja, jeg byder sågar gerne Ulla op til dans i fredagens finale af TV2- programmet, hvis det er det, der skal til. Med venlig hilsen Kasper Gasbjerg Formand for FADL Mail til undervisere Brev til undervisere om undervisningsblokade Kære underviser. Medicinerrrådet har afholdt et stormøde for de medicinstuderende på KU d. 25. November 2013 vedr. den nye fremdriftsreform. Her har vi besluttet at nedlægge undervisning følgende to datoer: Onsdag d. 27. November 2013 (demonstration på Vor Frue plads, kl. 12) Torsdag d. 5. November 2013 (Morten Østergaard besøger KU) Derfor kan du som underviser regne med, at de studerende ikke møder op. Der vil desuden være en blokade af auditorier og undervisningslokaler på Panum og i Teilum. Dette betyder for alle praktiske formål, at undervisningen er nedlagt. Dette gælder også den obligatoriske undervisning. Dette er en reaktion på det hidtidige udkast af den såkaldte fremdriftsreform. For de studerende betyder denne reform i korte træk; 1. Kun mulighed for 6 måneders orlov på bacheloren og ingen orlov på kandidaten. Dvsstærkt begrænset mulighed for lægevikariater, forskningsår og udlandsophold. 2. De nye regler om tvungen ECTS tilmelding kan føre til udskrivninger fra studiet efter selv små forsinkelser eller menneskelige fejltrin. 3. De studerende mister afgørende medbestemmelse i afgørelsen af dispensationssager. Vi finder dette uacceptabelt og ser os derfor nødsaget til at demonstrere, og beklager et hvert besvær dette måtte medføre for dig. Vi håber på din støtte og forståelse, og du er meget velkommen på Vor Frue Plads kl. 12. Derudover kan du støtte os ved at skrive under på følgende underskriftsindsamling: Kære medstuderende. På stormødet d. 25. November 2013 besluttede et stort antal fremmødte, at vi som reaktion på fremdriftsreformen vil nedlægge undervisningen på følgende datoer: Onsdag d. 27. November 2013 (demonstration på Vor Frue plads, kl. 12) Torsdag d. 5. November 2013 (Morten Østergaard besøger KU) Som du nok ved har fremdriftsreformen kæmpe konsekvenser for dig som studerende. Ministeren og ledelsen på KU har indtil videre ikke været lydhør, og vi har derfor besluttet, at dette tiltag er en nødvendighed. Vi studerende vil lave en blokade, således undervisningslokalerne ikke er tilgængelige. Der kommer herfra en kraftig opfordring til at støtte op om protesterne mod denne reform. Det kan du gøre på følgende måder: 1. Undlad at møde op til undervisningen også obligatorisk. 2. Hjælp med at blokere undervisningslokaler og auditorier på Panum og i Teilum i tidsrummet (onsdag, info om torsdag følger). 3. Demonstration fra Panum mod Vor Frue Plads onsdag med afgang kl https://www.facebook.com/events/ /?ref=22 4. Skriv under og del underskriftsindsamlingen: 5. Videreformidle til medstuderende, venner og bekendte. For information om konsekvenserne af fremdriftsreformen, kan du læse sidste uges specialudgave af MOK. Det er tvingende nødvendigt at alle studerende står sammen og viser vores utilfredshed, så vi kan ændre på reformen. Er du på et kliniksemester(7., 9., 10., 11., og 12.), ville det være en stor hjælp, om du informerede dine undervisere, da vi ikke har haft mulighed for at skrive til dem. MVH Medicinerrådet på vegne af de medicinstuderende ved KU. Håndoprækning til spørgsmålet om folket har lyst til at nedlægge undervisning. MVH Medicinerrådet

7 annoncer 7 Studentermedhjælpere til ny simulationsgruppe i Region Hovedstaden I forbindelse med at der ved Center for Klinisk Uddannelse (CEKU) oprettes en Simulationsgruppe søges et antal studentermedhjælpere. CEKU er en undervisnings-, simulations- og forskningsenhed i HR & Uddannelse, Region Hovedstaden. Centret har til huse i Rigshospitalets lokaler i Teilumbygningen samt i Hammershusgade. CEKUs opgave er undervisning og simulationstræning samt forskning. Målgruppen er sundhedspersonale samt studerende inden for sundhedssektoren. CEKU er fra 1. januar 2014 organisatorisk placeret i det nye Center for HR i Region Hovedstaden. Om stillingerne De opslåede stillinger er relateret til en ny studentergruppe, der hovedsageligt skal fungere som hjælpelærere ved kirurgisk simulationstræning (gastroskopi, bronkoskopi, koloskopi, laparoskopi, lumbalpunktur m.m.) for læger under videreuddannelse. Derudover er gruppens opgaver at: Varetage hjælpelærer- og facilitatorfunktionen ved kurser for sygeplejersker og læger Medvirke til at arrangere og afvikle stationsbaserede eksaminer for medicinstuderende samt tredjelands læger (OSCE og MFTL) Udvikle korte lærings- og instruktionsvideoer Der er i CEKU rigtig gode muligheder for at igangsætte og supervisere forskningsaktiviteter. Den selvstændige undervisning af medicinstuderende på KU varetages af CEKUs undervisningsgruppe. Om dig Du har interesse for pædagogik og kirurgisk simulation og brænder for at formidle stoffet på en levende og interessant facon Du interesserer dig for it og har teknisk snilde Du behersker samarbejdets kunst og har en fleksibel indstilling til dine opgaver og din rolle i enheden Du kan arbejde selvstændigt og formår at sætte dit fingeraftryk på udvikling og tilrettelæggelse af simulationskurserne Du har en uhøjtidelig og uformel omgangstone og kan bidrage til enhedens veludviklede sociale liv på en positiv måde Vi foretrækker, at du endnu ikke er påbegyndt kandidatdelen af medicinstudiet. Øvrige oplysninger Arbejdstiden er i gennemsnit 7-9 timer om ugen med det nuværende aktivitetsniveau. Arbejdstiden vil fortrinsvis ligge på hverdage i tidsrummet i hele semesteret. Arbejdsopgaverne fordeles på et månedligt obligatorisk vagtmøde i samarbejde med de øvrige studentermedhjælpere i gruppen. Stillingerne er med ansættelse den 1. januar Obligatorisk oplæring foregår primo januar, hvor du skal være til rådighed. Du får løn under din pædagogiske og praktiske oplæring. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Center For Klinisk Uddannelse, afsnit 5404, Rigshospitalet, sekretær Marianne Unger Kejlaa, tlf , overlæge Mikael Bitsch tlf eller overlæge Lars Konge, Ansøgning Send din motiverede ansøgning og cv senest 30. november 2013 elektronisk via stillingsopslag på ceku.dk eller du kan skanne frimærket nedenfor. Der kan ikke ansøges på andre måder. Ansættelsessamtaler er planlagt til fredag den 20. december Migræne og Livsstil, er der en sammenhæng? Spørgeskemaundersøgelse i Dansk Hovedpinecenter, Neurologisk afdeling, Glostrup Hospital, Københavns Universitet. Har du lyst til at deltage i en videnskabelig undersøgelse om migrænens indvirkning på dagligdagen? Vi søger en stud.med. til at hjælpe med at rekruttere patienter og raske kontroller, udlevering af spørgeskemaer, gennemfører hovedpineinterview, indtastning af data samt evt. oprettelse af databaser i samarbejde med ph.d.-studerende, MPH, fysioterapeut Lotte Skytte Krøll. Studentermedhjælper søges Til arbejde med database og indsamling af patientinformation søges stud.med til Urologisk afd., Herlev Hospital. Projektet går ud på at indsamle oplysninger om patienter behandlet med brachyterapi, som er en kirurgisk behandling af prostatacancer. Afdelingen er særdeles forskningsaktiv og der er mulighed for at skrive kandidatopgave på afdelingen. Aflønnes med 120 kr/time. Kontakt: Hertoft-eftermiddage 28. november: Tobias Raun Politisk terapi. Om transkønnedes brug af nettet Med afsæt i virtuelle feltstudier på YouTube og kvalitative interviews med udvalgte videobloggere ( vloggere ) ser ph.d. Tobias Raun nærmere på transkønnedes stigende brug af de sociale medier. Oplægget vil fokusere på, hvordan transkønnede vloggere skildrer deres møde med og oplevelse af kønslig transition og hvilke nye muligheder vlog -mediet tilbyder transkønnede i forhold til selvrepræsentation og skabelsen af sociale netværk. Sted: Psykiatrisk auditorium, Rigshospitalet, Henrik Harpestrengs Vej (opgang 61a) Tidsrum: Målgruppe: Alle interesserede Arrangører: Dansk Forening for Klinisk Sexologi, Sex & Samfund og Sexologisk Forskningscenter (AAU) Kontakt: og Adgang: Gratis Undervisningsassistenter til kursusundervisning, Forår 2014 På dette link kan du finde ansøgningsskemaet www. icmm.ku.dk/undervisning/ansoegningsskemaer Her kan du søge på som underviser på 1., 2. og 3. semester ME BA Ansøgningskrav: Bestået 6. semester, undtagelsesvis kun 5. semester. Cecilie B. Vognsgaard, Michael Muusfeldt og Pia Keller StudieServiceCenteret / Du vil kort sagt være med i proceduren fra start til slut i dette tværsnitsstudie, der skal munde ud i flere videnskabelige artikler, som et led i en ph.d-afhandling og hvoraf en artikel kan være din bacheloreller kandidatopgave eller som forskningsårsstuderende med vejleder til rådighed ved professor, dr.med. Rigmor H. Jensen. Det vil derfor være en fordel, at du kan afsætte ca. 1 år til projektet, og at du kan afsætte mellem 4-8 timer om ugen (hvilket dog kan varierer alt efter patienttilgangen). Forskningsprojektet foregår i Dansk Hovedpinecenter, Neurologisk afdeling, Glostrup Hospital (se Centeret har et aktivt forskningsmiljø med, for tiden, 11 ph.d.-studerende og forskningsårsstuderende. Kontakt ph.d.-studerende, MPH, fysioterapeut Lotte Skytte Krøll: lotte. Mandlige raske forsøgspersoner (18-35 år) søges til forskningsprojekt på Bispebjerg Hospital. Honorar involveret. Nærmere information kan erhverves på Forsøgsperson.dk under overskriften: Raske, unge mænd søges til studie af nitrogen oxids påvirkning af muskelvækst signalering (KBH). Skolepraktikant søger medicinstuderende Hej Jeg er en pige på 14, går i 8 klasse på Bordings friskole. Jeg overvejer med tiden, at søge ind på Medicinstudiet. Jeg vil derfor gerne spørge om der er en studerende som jeg kan følge i uge (skolepraktik) så jeg kan danne mig et indtryk af studiet. Det er også ok med et par dage, alt vil være dejligt. Venlig hilsen Sophia Kontakt mig på

8 8 annoncer Studentermedhjælper i Scientific Affairs, Dermatology Vil du vide, hvad det vil sige at arbejde i en lægemiddelvirksomhed, hvad der skal til for at udvikle et lægemiddel og sikre, at det hjælper hundredetusindvis af mennesker i hele verden? Sæt fokus på det relevante og foreslå konklusioner Som studentermedhjælper i Scientific Affairs, Dermatology vil en vigtig opgave være at søge i medicinsk litteratur, uddrage konklusioner og gøre det nemt at formidle. Du vil blive en del af holdet, der sikrer den interne kommunikation af de væsentligste punkter i de videnskabelige artikler, vi publicerer. Samtidig vil du opnå en rigtig god indsigt i dermatologiske sygdomsområder og nyeste behandlingsmuligheder. Scientific Affairs ligger i Ballerup sammen med marketing-, forsknings- og udviklingsafdelingerne og indgår i mange projekter, der binder videnskab, kommunikation og markedsføring sammen - altid med patienternes behov i fokus. I dermatologisektionen har vi brug for en kollega, der kan arbejde med: større og mindre litteratursøgninger sammenfatning og kommunikation af videnskabelige data Microsoft Office, især PowerPoint og Excel deskriptiv statistik løse praktiske opgaver Du kan kombinere medicinsk viden og kommerciel forståelse Hvis du overvejer en karriere i en lægemiddelvirksomhed og bliver inspireret af at arbejde i en dynamisk virksomhed, hvor alle løfter opgaver med et fælles mål, så er du muligvis den studentermedhjælper, vi søger. Desuden er det vigtigt, at du er fleksibel, positiv og nysgerrig har bestået 8. semester på medicinstudiet taler og skriver engelsk er vant til at søge artikler i PubMed På verdensplan vil du få 4500 nye kolleger, der alle arbejder for at give patienter den bedst mulige chance for at håndtere og behandle deres sygdom. Du vil blive en del af Scientific Affairs afdelingen, der består af 20 personer, hvoraf 3 af dine nærmeste kolleger også er studentermedhjælpere. Vil du have indblik i nogle af de fremtidsmuligheder, man har som læge eller tilsvarende, og har du mulighed for at arbejde ca. 8 timer om ugen i Ballerup, så hører vi meget gerne fra dig. Vi ser frem til at modtage din ansøgning. Scholarstipendier eller ad hoc forskningsopgaver Det Nordiske Cochrane Center tilbyder 3-6 mdr. scholarstipendier til forskningsinteresserede studenter. Vi søger også studenter til ad hoc opgaver på timebasis i relation til vores forskning. Du vil komme til at arbejde tæt sammen med en eller flere vejledere. Der er mulighed for selvstændige projekter af forskningsmetodologisk karakter, hvilket fx kan udgøre en kandidatopgave. Start primo januar Yderligere information ved henvendelse til professor Peter C. Gøtzsche, Det Nordiske Cochrane Center, Rigshospitalet, tlf eller Se også Rigshospitalet er en røgfri arbejdsplads. Job på DIMS Dansk Institut for Medicinsk Simulation Vil du have et studierelevant job? Synes du at medicinsk simulation lyder spændende? Studentergruppen på DIMS (Dansk Institut for Medicinsk Simulation) mangler nye friske kollegaer, som kan starte per januar DIMS ligger på 25. etage på Herlev Hospital. Vi er en gruppe af medicinstuderende, som varetager forskellige funktioner på kurser for alt fra basislæger og ambulancebehandler, til anæstesisygeplejersker og læger i hoveduddannelse. Jobbet indebærer blandt andet: At være operatør på vores computerstyrede dukker, under simulation erne. Det vil sige at du taler for patienten og styrer de fysiologiske parametre, alt efter hvordan scenarierne udvikler sig. At være figurant under bl.a. ambulancebehandlernes uddannelse. Praktisk assistent og problemløser. Arbejdet foregår primært indenfor normal arbejdstid (8-16) på hverdage og er primært på DIMS, men vi dækker også vagter på Gentofte simulatorenhed, Valby brandskole og hos Falck i Farum. Oplæringsforløbet består af en introduktionsaften, kursusaften og 2 superviserede følgevagter. Man får selvfølgelig løn under oplæring. Lønnen følger FADLs lægevikaroverenskomst og du skal kunne tage minimum 10 vagter per semester. Dette kan dog sagtens blive mere, alt efter kursusaktiviteten, så vi anbefaler at have DIMS som primære fritidsjob. Der er god mulighed for at tilegne sig læring under arbejdet. På flere af kurserne er der mulighed for at overvære undervisningen, som er meget relevant for kommende læger. Hvad forventer vi af dig: At du er interesseret i medicinsk simulation og uddannelse. Det er en fordel hvis du er på semester, men er ikke et absolut krav. Lidt teknisk snilde, da mange af vores opgaver er at få teknikken til at virke. At du har en lille skuespiller gemt i maven, da vi ofte spiller patienten i simulationerne samt er figuranter på især ambulancebehandlernes kurser. Evne til at tænke kreativt og alternativt, hvis der opstår problemer under kurserne. Det er obligatorisk at du kan deltage Ved ansættelsessamtale på DIMS d. 6. eller 8. januar et sted mellem kl. 15 og 21 skriv i din ansøgning hvilket tidspunkt, der passer dig bedst. Til introduktionsaften den 27/1 kl på DIMS. Til crash-course i akut medicin den 30/1 kl på DIMS. På næste holdmøde d. 6. februar kl. 17 på Panum. Er du interesseret? Send en ansøgning, hvor du skriver dit semestertrin, dine interesser på studiet samt evt. andre jobs til holdformand Monika Afzali på com snarest muligt og senest d. 16. december 2013 kl Kreative, fantasifulde og anderledes jobansøgninger modtages gerne! Frivillige søges til at være besøgsvenner på børneonkologisk afdeling på Rigshospitalet gennem Ungdoms Røde Kors. Din indsats er afgørende Vi søger nye frivillige til vores team af studerende, der hver mandag og onsdag aften besøger de indlagte unge mellem 12 og 16 år på børneonkologisk afdeling. Vi finder selv på de aktiviteter, vi laver alt fra at øve noder og bage kage til at spille playstation og grine af youtube. I tilfælde af, at der er indlagte gymnasieelever, er vores primære opgave at støtte disse med lektiehjælp. Som besøgsven/lektiehjælper på børneonkologisk afdeling er du med til at sikre, at unge cancerpatienter får den nødvendige faglige støtte, så de efter endt behandlingsforløb kan vende tilbage til deres uddannelser på bedst mulig vis. Desuden vil du komme til at lave en masse relationsarbejde for at reducere de unges følelse af ensomhed ved at lade dem indgå i fællesskaber under deres indlæggelse. Derudover er der mulighed for at komme på særlige arrangementer ud af huset og indgå i et tættere forløb i sommerferien. Du skal være god til samvær med unge, udvise empati og forståelse for deres situation, og have overskud til de svære samtaler, når behovet opstår. Desuden skal du være fagligt velfunderet, da de unge primært kommer fra gymnasiale ungdomsuddannelser. Dit udbytte de unges gevinst Du vil blive grundigt forberedt på at indgå som frivillig besøgsven. Du bliver en del af et seriøst projekt, som gør en forskel i de unges hverdag og en del af et allerede velfungerende og hyggeligt team af andre frivillige unge. Du har indflydelse og medansvar og kan være med til at sætte dit præg på projektets fremtid. Det praktiske Du skal som frivillig kunne arbejde minimum 2 aftener om måneden og deltage i løbende supervision og holdmøder. Besøgstiderne ligger mandag og onsdag i tidsrummet Du skal være fyldt 18 år. Du skal desuden kunne binde dig til projektet i minimum 6 måneder. Du vil fungere som en del af vores team fra 1. februar og bliver inviteret til et informationsmøde i slutningen af januar. Send en ansøgning på max 1 A4 side og dit CV pr. mail til aktivitetsansvarlige Cecilie Madsen og Kirstine Kjær senest torsdag d. 5/ på gmail.com. Samtaler forventes afholdt i løbet af torsdag d. 19/ Vi glæder os til at høre fra dig.

9 kredsforeningen FADL, Københavns Kredsforening Blegdamsvej København N Kontakt Åbningstider Mail: FADL, Københavns Kredsforening Mandag-fredag: kl. kl Tlf.: Panum 3520 Instituttet 0250 Blegdamsvej 3, 3, bygn. Web: København N FADL Velkommen fremdriftsreformen til tilbage et nyt semester Stetoskoper og HO Lægevikarkurser reflekshamre HO HOO! Så Så Så er er et FADL nyt tilbage, semester og og vi vi startet ser frem og til til FADL et et har også nye ting Glæd dig til årets JULEBANKO! Som noget nyt kan du som Tilmeldingen FADL-medlem købe til semestrets stetoskoper lægevikarkurser til til favorable priser. Vi er Vi har ved FADLs et af II og 2. på spændende paletten. efterår med RUS-introduktion, lægevikarkurser, valg i i Repræsenges til til henholdsvis 540 kr. og i haft kredsforeningsmøde og på dagsordenen var blandt og 680 kr. Begge typer kommer i assorterede farver. og Her er de lægevikarkurser, du kan tage: købt et lager ind af typen repræsentantskab har d. 21. november 2013 Littmann at være Classic tæt på. II S.E og Littmann Master Classic 2. som sæltantskabet, Generalforsamling og meget Du har også mulighed for at andet. fremdriftsreformen, budget 2014 og PR-ansvarlig. - at Akut købe medicin tre forskellige typer reflekshamre. Den Ny varslede vi fremdriftsreform fyldte meget på mødet, Samtidig sekretariatsleder Taylor Reflekshammer vil vi gerne byde velkommen - Radiologi og Vi til til der har alle blev ansat de de nye diskuteret, en studerende ny sekretariatsleder hvilke på på medicinstudiet, Jensen. har som holdt vi Thomas glæder møde os har med til at tidligere relevante møde arbejdet involverede i lægefore- parter - Psykiatri initiativer ved Buck FADL navn Reflekshammer Thomas har taget. - Skadestue- og ortopædkirurgi vi os til at Dejerine, Original FADL Kjær til herunder ningens til FADLs uddannelsesafdeling RUS-introduktion. I skemaet MR, IMCC, Danske Studerendes og uddannet Betaling Fællesråd cand.phil. foregår online og i med - Neurologi betalingskort eller via bankoverførsel i i FADLs ekspedition. repræsentanter nedenfor kan til du se, hvornår fra lægeforeningen. dit hold er historie. FADL har som top- 3. inviteret Han til introduktion. tiltræder stillingen fra 1. Salget februar. starter mandag den - 3. Kardiologi september i i ekspeditionens åbningstid. prioritet at anvende på vores indflydelse og til at modarbejde - Infektionsmedicin OBS OBS OBS! Følg desuden med på og OBS OBS OBS! Der Der er er stadig stadig ledige ledige denne reform, er i meldingen fra et enigt repræsentant- til d. Det se, hvad der sker i FADL. - Sår pladser og til sutur FADL's DHL-stafet torsdag d. 30/8-12. Det koster koster 620,-/hold med med 5 personer. Man Man får får en gratis gratis løbetrøje med med FADL-logo, og og der der vil vil blive blive grillet grillet og og Fredag den kl.16:30 åbner FADL København op for det årlige Julebanko med masser af skab. FADL's semesterhæfte solgt solgt øl øl og og vand vand i i FADL-teltet. - EKG Tilmelding sker sker til til -- så så kom kom og og løb løb med med FADL FADL i i ryggen, vi vi ses! ses! På Semesterhæftet mødet har repræsentantskabet udkommer i denne godkendt uge. Heri budget kan du - Stetoskopi dejlige, skønne præmier, som ALLE ønsker at vinde! for blandt Derudover er der på mødet blevet besluttet, RUS-introduktion andet finde information - efterår om diverse 2012 lægevikarkurser. Vi hvert udvalg skal have til en PR-ansvarlig. til Disse skal i - Blodprøver - Klinisk farmakologi at Vi vil gerne invitere dig til introduktion til FADL. FADLs Kredsforening vil informere dig mere generelt om den rolle FADL har for JA du læste rigtigt! Der er masser af præmier til samarbejde med, vores kommunikationsmedarbejder af dig som lægestuderende og, hvad du får ud af blive medlem, mens - FADLs Væske- Vagtbureau og elektrolytforstyrrelser giver dig en en introduktion til til de de muligheder, du sørge har for for studierelevant at få relevant arbejde information allerede fra ud semester. til alle de heldige vindere, så skynd dig at sætte X i kalenderen og vær med! Cecilie, medlemmer Stetoskoper om FADLs arbejde, arrangementer og dine Tilmeldingen til semestrets kurser finder sted på Kredsforening Vagtbureau Der vil først være to runder for semester og fordele Vi ligger som stadigvæk medlem. inde med et større parti stetoskoper, https://booking.fadlvagt.dk/kkf/ fra 1. februar til og derefter - to runder for semester. - Hold 101 Mandag den 10/ som kan købes for billige penge. Vi har modellerne Littmann Hold Classic 102 II II S.E om og Littmann Torsdag med 7. februar Det - foregår på Panum i Einar Lundsgaard - Auditoriet. - - blev sælges Hold 103 Tema-aften andelsboligkøb Master den 13/9 Classic 2. som Efterfølgende vil restpladser bliver slået op en til henholdsvis succes! 540 Fredag kr. og den 680 kr. 7/9 Begge typer 9.15 løbende Nærmere info følger Hold 104 Fredag den 7/ Efter det store bankospil, vil 9.15 den -- kommer i assorterede farver stå på julehygge med - æbleskiver og gløgg i Studenterklubben. - Tak Hold til alle, 105 som mødte op til Tirsdag informationsaftenen den 4/9 om andelsboligkøb Hold 106 d. 20. november. Tirsdag Arrangementet den 4/9 var en Følg os på facebook Husk - at medbringe dit studiekort - med FADL klistermærket følge med på. i, i, hvad der foregår af af arrangementer, succes Fastelavnsfest Hold og 107vil absolut blive gentaget Torsdag den igen 6/9til foråret FADL er kommet på facebook Her kan du løbende Vi holder Hold 108 fastelavnsfest i FADL-huset Torsdag den d. 6/9 11. februar kl kl Desværre 17. Hold Sæt 109 kryds må vi i kalenderen, meddele, at Torsdag nærmere vores den tema-aften 13/9 info følger om i forældrekøb uge. Hold aflyses 110 pga. manglende Torsdag tilslutning. den 6/ Hold 111 Torsdag den 6/ næste overenskomstforhandlinger og -- meget mere! Så gå ind på: og "like" FADLs lægevikarkurser Tilmelding til til FADLs Lægevikarkurser i i København starter mandag den september Tilmeldingen foregår kun online via hvor du også kan læse mere om tilmeldingen og og de de enkelte kurser. Læs mere på på de de efterfølgende sider. Det sker i sep/okt» 13. sep.: Repræsentnatskabsmøde» 12. okt.: Generalforsamling i i FADL

10 kredsforeningen 1515 FADL, Københavns Kredsforening Blegdamsvej København N Kontakt Åbningstider Mail: FADL, Københavns Kredsforening Mandag-fredag: kl. kl Tlf.: Panum 3520 Instituttet 0250 Blegdamsvej 3, 3, bygn. Web: København N CrossfitCopenhagen Velkommen til tilbage et nyt semester endnu Stetoskoper bedre og Lægevikarkurser reflekshamre Så Så Så Så er er er et et FADL nyt tilbage, semester og og vi vi startet ser ser frem og og til til et for dig! FADL et har også nye ting Det eneste du skal gøre er at fremvise dit FADL klis- Som noget nyt kan du du som termærke, Tilmeldingen FADL-medlem når til købe du til semestrets ankommer stetoskoper til lægevikarkurser til på favorable Takii Sushi. priser. er Vi er Vi har ved på et af II S.E og 2. ges ges til til henholdsvis 540 kr. kr. og kr. i og 680 er kr. de Begge typer kommer i assorterede farver. på spændende paletten. efterår med RUS-introduktion, lægevikarkurser, valg i i Repræsen- købt et lager ind af typen at Littmann at være Classic tæt på. II S.E og Littmann Master Classic 2. som sæl- Medlemsfordelsudvalget, tantskabet, Generalforsamling MFU, og og meget er i øjeblikket i gang Her er de lægevikarkurser, du kan tage: Du Du har også mulighed for for - at at købe tre tre forskellige typer reflekshamre. med andet. at opdatere, samt optimere dine medlemsfordele. - Akut medicin Heriblandt Ny vil vi - Samtidig sekretariatsleder vil FADL vi gerne Københavns byde velkommen aftale med Taylor CrossfitCopenhagen. Vi til har alle ansat de nye en studerende ny sekretariatsleder på medicin- ved navn Thomas -- Skadestue- og og ortopædkirurgi vi os til at Dejerine, Original Kjær studiet, Jensen. som vi Thomas glæder os har til at tidligere møde arbejdet i i lægefore- Besøg -- Psykiatri deres hjemmeside på og læs til I ningens til FADLs uddannelsesafdeling RUS-introduktion. I skemaet og og er er uddannet via i du se, dit er Reflekshammer - Radiologi Vi til de en ny på Buck Reflekshammer Betaling cand.phil. foregår online i i mere med -- Neurologi om restauranten. Prisen på 3 hold om ugen med Open Gym hos betalingskort eller via bankoverførsel i FADLs ekspedition. nedenfor kan til du se, hvornår dit hold er CrossfitCopenhagen historie inviteret Han til introduktion. tiltræder nu stillingen sat ned fra til 1. kun Salget februar. 299,- starter om mandag den - 3. Kardiologi september i i ekspeditionens åbningstid. Lægehåndbogen -- Infektionsmedicin nu som APP! måneden. på og OBS OBS OBS! Følg desuden med på og OBS OBS OBS! Der Der er er stadig stadig ledige ledige pladser til FADL's torsdag d. 30/8-12. Det se, i - og se, hvad der sker i FADL. - Sår pladser og til sutur FADL's DHL-stafet torsdag d. 30/8-12. Det koster koster 620,-/hold med med 55 personer. Man Man får får en en gratis gratis løbetrøje med med FADL-logo, og og der der vil vil blive blive grillet grillet og og FADL's semesterhæfte solgt solgt øl øl og og vand vand i i FADL-teltet. Med -- EKG Lægehåndbogens Tilmelding sker sker til til app kan -- så du så kom kom søge og og løb løb i med over med FADL FADL i i ryggen, ryggen, vi vi ses! ses! Semesterhæftet udkommer i i denne uge. Heri kan du sygdomsartikler -- Stetoskopi og over illustrationer i form blandt - RUS-introduktion andet finde information - efterår om diverse 2012 lægevikarkurser. videoer - Vi Vi vil vil gerne invitere dig dig til til introduktion til til FADL. FADLs - af - tegninger, Klinisk farmakologi røntgenbilleder, fotos, animationer og Kredsforening vil Blodprøver via dine mobile enheder. Du kan gemme vil informere dig dig mere generelt om den rolle FADL har for for dig og, du får ud af at dine - og dig som lægestuderende og, hvad du får ud af at blive medlem, mens - FADLs Væske- favoritartikler Vagtbureau og elektrolytforstyrrelser og giver dig dele dig en en indhold i Lægehåndbogen med andre via mail og Facebook. Du kan både introduktion til til de de muligheder, du du har for for studierelevant arbejde allerede fra fra semester. Læs mere om CrossfitCopenhagen på Stetoskoper søge til på Tilmeldingen med fritekst til semestrets og med diagnosekoder Kredsforening kurser finder (ICPC2 sted på og penhagen.dk eller på FADL Københavns hjemmeside Vagtbureau Vi Vi ligger stadigvæk inde med et et større parti stetoskoper, ICD10). https://booking.fadlvagt.dk/kkf/ Du får også resultater fra fra Patienthåndbogen. med 7. februar Hold 102 II og Torsdag den 13/ vil til og under lokale fordele i København. 1. februar til og - - Hold 101 Mandag Vi den 10/ som kan købes for billige penge. Vi har modellerne Littmann Classic hos II Takii S.E og Littmann Sushi Master på Jagtvej Classic som Efterfølgende vil restpladser bliver slået op Hold til 103 Fredag og den 7/ sælges til henholdsvis 540 kr. og 680 kr. Begge typer Patienthåndbogen løbende. Nærmere er info ligeledes følger. tilgængelig som APP. Hold 104 i Fredag den 7/ kommer i assorterede farver. Hent Lægehåndbogens app her: Rabat MFU (medlemsfordelsudvalget) i FADL København har Hold 105 Tirsdag den 4/ fået en lækkerbisken af en fordelsaftale hus Til ios Til Android Hold 106 Tirsdag den 4/ Følg os på facebook Fastelavnsfest Hold 107 Torsdag den 6/ FADL er er kommet på på facebook Som FADL-medlem kan du nu få 20 % rabat på Takii Her kan du løbende Vi Vi holder Hold 108 fastelavnsfest i i FADL-huset Torsdag den d. d. 6/9 11. februar kl kl følge med i, i, hvad der foregår af af -- Sushis All-you-can-eat koncept før kl.17 (bordbestilling 17. Hold 1 Sæt dag 109 kryds før), arrangementer, i og i kalenderen, 20 % rabat Torsdag nærmere på deres den 13/9 info ikke følger nedsatte i i næste overenskomstforhandlinger og og - - meget mere! take-away uge. Hold 110med bestilling en Torsdag time før. den 6/ Så - gå - og Hold 111 Torsdag den 6/ Så gå ind på: og "like" FADLs lægevikarkurser Tilmelding til til FADLs Lægevikarkurser i i København starter mandag den september Tilmeldingen foregår kun online via via hvor du du også kan læse mere om tilmeldingen og og de de enkelte kurser. Læs mere på på de de efterfølgende sider. Det sker i i sep/okt»» sep.: Repræsentnatskabsmøde»» okt.: Generalforsamling i i FADL

11 studiet 1111 Eksamen tilmelding og afmelding Her kan du få et overblik over fristerne og reglerne omkring tilmelding, afmelding og reeksamen. Tilmelding Hvis du har tilmeldt dig undervisningen på et semester, bliver du også automatisk tilmeldt semesterets eksaminer, og du skal derfor ikke foretage dig yderligere. En uge før eksamen får du eksamensbrev på mail og dit eksamensnummer. Framelding Hvis du fortryder en eksamenstilmelding kan du afmelde eksamen senest 7 dage (inkl. lør- og søndage) inden dagen hvor eksamen afholdes. Vær opmærksom på at hvis du afmelder eksamen, kan du ikke nødvendigvis gå til reeksamen. Man skal altid deltage i, eller være syg til en ordinær eksamen, før man kan deltage i en syge-reeksamen. Derfor er det en god ide at tale med en studievejleder, inden man afmelder eksamen. Afmeldingen sker på KUnet. Sygemelding til eksamen Sygemelding skal ske til eksamenskontoret senest kl. 9 samme dag som eksamen. Senest tre dage efter skal en lægeerklæring afleveres til eksamenskontoret, hvis man ikke når at aflevere lægeerklæringen tæller det som udeblevet til eksamen. Syge-/ reeksamen Hvis du vil tilmelde dig reeksamen skal det ske i begyndelsen af første hele uge af februar. Man kan tilmelde sig, hvis man tidligere har deltaget i samme eksamen, eller hvis du har været syg til den ordinære eksamen og kan fremvise en lægeerklæring. Tilmeldingen sker på KUnet. OBS: Det er ikke muligt at framelde en reeksamen! Eksamensforsøg Man har 3 eksamensforsøg, så husk at bruge dem med omtanke. Man kan ikke forvente at få dispensation til flere forsøg. Det er altid en god ide at komme ind og snakke med os, inden du bruger dit sidste forsøg. Hvis man ikke består eksamen Kan man inden for 10 dage efter karakteropslag afmelde sig sin plads på det næste semester. Dette gælder både efter ordinær og syge-reeksamen. Ved nogle semestre vil man automatisk blive frataget sin plads, hvis dumpning af eksamen betyder, at man ikke overholder indtegningsbetingelserne. Tjek din studieordning eller spørg os. Du kan læse mere om eksamen på KUnet.dk --> mine enheder --> bachelor/ kandidat medicin --> eksamen. Venlig hilsen Studievejledningen for Medicin Sidste frist for tilmelding til undervisningen 1. december Du skal aktivt tilmelde dig næste semesters undervisning. Det sker på selvbetjeningen på KUnet. Hvis du skal på et semester, hvor du skal prioritere rul og hospitaler, kan du se en oversigt over de forskellige rul på KUnet. Her kan du også se, hvilke hospitaler du kan prioritere imellem. Gå hen under mine enheder og tryk kandidat/bachelor i medicin -> undervisning -> undervisningsplaner for at se undervisningsplaner eller Klinik for at se valg af hospitaler. Tilmeldingsperioden er 15. november - 1. december Når du tilmelder dig et semesters undervisning bliver du også automatisk tilmeldt eksaminerne på det pågældende semester. Hvis du skal søge en dispensation om særlig holdsætning til efterårsundervisningen er ansøgningsfristen også d. 1. december. Kontakt Studievejledningen, hvis du er i tvivl om din ansøgning, se kontaktoplysninger på KUnet. dk --> mine enheder --> bachelor/kandidat medicin --> kontakter --> studievejledning. Til alle studerende ved SUND - nyt tværfagligt valgfag om velfærdsinnovation indenfor sundhedsvæsenet Innovation og opfindelser skabes ofte i nye sammenhænge, hvor forskellige discipliner og fag mødes på tværs. I disse år er der stor fokus på udviklingen af nye løsninger indenfor sundhedssektoren og den vækst dette potentielt kan skabe i samfundet ved kommercialisering af løsningerne. Derfor har Københavns Universitet (KU) SUND i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet (DTU) udviklet et nyt tværfagligt valgkursus. Kurset, Health Innovation HealthZup, fokuserer på velfærdsinnovation i sundhedssektoren ud fra brugernes behov med samtidigt fokus på mulige kommercialiseringspotentialer. Inspirationen til valgfaget kommer fra Stanford Universitet s Biodesign program. I 2010 var en delegation af forskere på studietur til Bio-X og Biodesign på Stanford Universitet i Silicon Valley i Californien, herunder kursusleder Anne Frølich, overlæge på Bispebjerg Hospital og ekstern lektor på KU. Det er vigtigt at vi får skabt et grundlag for at offentlige og private virksomheder kan arbejde innovativt sammen om at løse brugernes behov i stedet for ideer. Derved skaber man løsninger der er implementerbare og samtidig har et kommercialiseringspotentiale. Biodesign Stanford programmet har givet ophav til flere patenter og spin-off virksomheder. På kurset vil studerende fra flere studieretninger skulle ud i hospitalsklinikker og identificere faktiske kliniske behov, der efterfølgende skal kvalificeres, evalueres og bearbejdes med henblik på mulige løsninger og prototype-udvikling. Forelæsningerne på valgfaget forestås af lektorer fra forskellige fakulteter på KU og DTU samt af inviterede gæsteforelæsere fra industrien. Deltagelse i kurset giver en unik mulighed for at afprøve egne kompetencer og være med til at skabe nye løsninger, som måske kan blive til færdige produkter. Arbejdet foregår i små grupper bestående af studerende fra flere uddannelser. Her er en mulighed for at afprøve sin indre Georg Gearløs og tænke anderledes siger studieleder for IT og Sundhed på KU Lars Kayser. Kurset er rettet til studerende ved et sundhedsvidenskabelige fakultet i det omfang studieordningerne tillader det. Det medicinske studienævn har godkendt at kurset kan meriteres som kombineret VKO og kandidatspeciale. Tilmelding for medicinere sker ved at indskrive sig til speciale i Health Innovation HealthZup via onlineblanket og samtidigt huske tilmelding til VKO. Hvis du er i tvivl så kontakt Lars Kayser, med henblik på muligheden på dit studium. Du kan også læse mere om valgfaget Health Innovation HealthZup på hjemmesiden Dagsorden til MR månedsmøde: Kære interesserede Medicinstuderende Så er det igen tid til MR månedsmøde Onsdag d. 27/11-13 mødes vi kl. 19 i MedicinerRådets mødelokaler på 1. sal i Studenterhuset. Dagsorden ser således ud: 1. Formalia 2. Fremdriftsreformen - Overblik over den fælles indsats i StudenterRådet og SundRådet 3. Fremdrifsreformen - Belysning af lokale problemstillinger på Medicinstudiet 4. Fremdrifsreformen - Udfærdigelse af lokal handlingsplan 5. Studienævnet 6. Meddelelser 7. Eventuelt Mvh. MedicinerRådet Men for dig, som mangler at bestå dumpede eksaminer, vil vi fra studievejledningen opfordre til at bruge forårssemesteret 2014 til at samle op på alle tidligere kurser og eksamener du har været tilmeldt men endnu ikke har bestået. Hvis du stadig mangler at bestå tidligere dumpede eksaminer efter foråret 2014, vil de blive lagt oven i de 30 nye ECTS-point, som du skal tilmeldes hvert semester, efter studiefremdriftsreformen er trådt i kraft. Hvis du ønsker at dele semestret op, skal ansøgning om deling af semester også være indsendt inden d. 1 december. Fortryder du din tilmelding skal afmelding ske senest 1. januar Hvis der er yderligere spørgsmål om holdsætning, kontakt Studieservicecenteret, KUnet.dk --> mine enheder --> bachelor/kandidat medicin --> kontakter --> studieservice

12 12 basisgrupper BLODPRØVEKURSUS Så holder Eorta endnu et kursus, denne gang i blodprøveanalyse. Der vil blive fokuseret på de mest almindelige blodprøver og hvorledes de bruges i klinikken. Fokus vil være på udredning af den akutte/subakutte patient. Der vil være en gennemgang af nedenstående parametre samt afsluttende cases - Levertal: ALAT, ASAT, billirubin, basisk fosfatase, albumin og koagulationsfaktorer.. Nyretal, som omfatter normalt kreatinin, karbamid, natrium og kalium. Derudover ses der på dehydrering som emne hvordan kan man se det på blodprøver, kan man gøre noget? -Infektionstal: CRP, differentialtælling, procalcitonin -Anæmiprøver, de forskellige former for anæmi og årsagen til dem gennemgås -Koagulationsprøver gennemgås kort og de vigtigste som man bør kende nævnes. -Hjerteenzymerne samt kinaser gennemgås, dvs. fokus på akutte hjerteproblemer, samt muskelskade. Kurset finder sted torsdag d. 28/11 kl. 17 i lokale Selve kurset er gratis, dog skal du være medlem af Eorta. Dette gøres via under bliv medlem. Prisen for at blive medlem er 49 kroner. SKYND DIG, DER ER STADIG LEDIGE PLADSER! EVENTKALENDER: Det sker i Eorta i december måned: d. 2/12 er der temamånedsmøde denne gang i kardiologi. Foredraget holdes af Helena DominguezVall- Lamora, overlæge på kardiologisk afdeling. Det hele finder sted fra16:00 17:15 på Panum nærmere info om lokale følger. d. 10/12 fra 09:00 16:00 holder FYC et EKG-kursus. Kurset er et heldags kursus med dygtige undervisere og uden omkostninger for FYC-medlemmer. Tilmelding sker på Kurset afholdes på Rigshospitalet, auditorie AKUT ULTRALYD Akut ultralyd er et heldagskursus d. 6/12-13 der fokuserer på brugen af ultralyd hos den kritisk syge patient, hvor kort undersøgelsestid og hurtig diagnostik er i fokus. Der undervises i FAST og FATE af lægerne Jesper Weile, Troels Bek Jensen, Helle Søholm Skovsen og Charlotte Møgelvang. Kom og bliv i stand til at foretage en traumeskanning og lær ultralydsapparaterne at kende. Pris: 100 kr. inkl. forplejning. Tilmelding åbner d. 18/11-13 kl. 16 via www. sats-kbh.dk - Kun for medlemmer der har bestået 4. semester. Der er 20 pladser på kurset. Det afholdes hos GE (General Electric) i Brøndby. Er du ikke medlem af SATS, har du ikke bestået 4. semester eller fik du ikke en kursusplads kan du deltage som figurant. Figuranterne deltager på lige fod i den teoretiske undervisning og får også gratis forplejning. Hvis du gerne vil deltage som figurant så send en mail til: Har du lyst til at gøre en forskel? Så kom og hør nærmere om 3om1 s arbejde i Indien: Vi holder månedsmøde Onsdag den 27. november kl. 17 i IMCC lokalet i Studenterhuset ved Panum. Vi arbejder med sponsorarbejde for at sikre, at indiske børn kan få skolegang og sundhedshjælp. Så kom forbi, få et stykke kage og bliv lidt klogere.. Kom til FOREDRAG: Anæstesiologiske aspekter ved damage control-kirurgi!! onsdag d. 4. December kl i auditorium afholdt af overlæge, ph.d. Jacob Steinmetz, som bl.a. arbejder som traumemanager på Rigshospitalet samt er læge på både akutlægebilen og -helikopteren. Der vil blive serveret lækre julegodter!! Efterfølgende vil der være månedsmøde for både nye og gamle medlemmer i SATS samt bestyrelsesmøde. Citat fra Jacobs artikel under samme navn: Damage control var oprindeligt en betegnelse, der blev anvendt i søværnet, hvor man på det torpederede og synkende skib foretog de mest nødvendige reparationer for at holde skibet flydende og kampdygtigt. Inden for traumatologien er damage control et begreb, man har anvendt siden 1990 erne. DCS er stadieinddelt kirurgi, hvor kun det mest livstruende opereres umiddelbart, og dele af den operative aktivitet udskydes til senere (oftest til de følgende dage). Dagsorden for månedsmødet: 1. Formanden og bestyrelsen byder velkommen 2. Siden sidst: - Akut Patient kursus - IV-kursus - DASAIMs årsmøde 3. Kommende arrangementer: - Foredrag om Anæstesiens Udvikling - Kursus i Akut Ultralyd - Julefrokost! 4. Eventuelt: Alle ikke-medlemmer med interesse for akutmedicin, intensiv medicin, anæstesiologi og traumatologi er velkomne til at deltage i SATS månedsmøder og høre mere om SATS (Studerendes Anæstesiologiske og Traumatologiske Selskab). Medlemskontingentet på 50 kr. om året giver mulighed for deltagelse i en lang række arrangementer, som udelukkende er for medlemmer. Fx. TRAUMEDAGE 2013, som var et 3-dages full-scale simulationskursus der blev afholdt for 70 studerende på Vordingborg Kaserne I foråret. Se mere på eller Facebook, Linkedin og Twitter under SATS København. Anæstesiens historie: Eksplosion på operationsstuen IMCC Sundhed for Alle holder månedsmøde d. 3. december kl "I Danmark er der flere tusinde mennesker, der lever som udokumenterede migranter og som derfor udelukkende har ret til akut lægehjælp. Det betyder, at de ikke har adgang til eksempelvis graviditetsundersøgelser, hjælp under fødslen, diabetes behandling, cancer udredning/behandling for blot at nævne nogle få eksempler. Dette er i konflikt med lægeløftet, de sygeplejeetiske retningslinier og de FN resolutioner, som Danmark har underskrevet med betydning for området." Vi glæder os til at se dig 3om1 IMCC Sundhed for Alle arbejder med og for udokumenterede migranters rettigheder til offentlig sundhedshjælp i Danmark. Dette gør vi gennem oplæg, debatarrangementer og workshops. Kom og vær med! Møderne afholdes altid privat, så hvis du vil være med til mødet så send en til Den 12. december 2013 kl. 16:30 i mini auditorie under tandlægerne holder SATS fordraget: Anæstesiens historie: Eksplosion på operationsstuen. Overlæge Niels Vidiendal Olsen fra Neuroanæstesiologisk Klinik 3042, Neurocentret, Rigshospitalet, måske bedre kendt fra 5. semesters forelæsninger i opioider. Niels tager os tilbage til midten af det 19 århundrede, hvor den først brand under anæstesi er beskrevet. Særlig farligt bliver de i 1929 med indførslen af cyclopropan, da det typisk var tilført rigelige mængder N2O og O2 som fungerede som reaktive oxidanter. Foredraget vil handle om dette spændende kapitel i anæstesiens historie, som i dag for længst er afsluttet. Alle er velkomne både SATS og ikke-sats medlemmer. Mød gerne op et kvarter tidligere, så vi kan gå i gang klokken halv. Mange hilsner fra SATS

13 basisgrupper 1313 PIT - PRAKTIKANT I TROPERNE Månedsmøde december PIT holder årets sidste månedsmøde torsdag d. 12. december kl i IMCC-lokalet i Studenterhuset. Månedens oplæg er på temaet malaria i ligamenter. Mødet afsluttes med JULEHYGGE med æbleskiver og gløgg, medbring også en gave til pakkeleg! Vil du gerne være aktiv i en basisgruppe? Kan du godt lide at møde studerende på tværs af semestrer? Synes du at tropemedicin er spændende? Så er PIT noget for dig! PIT er en undergruppe til IMCC, og beskæftiger sig med at arrangere klinikophold i troperne. P.t. er vi en gruppe bestående af ca. 25 studerende, der er både på bachelor- og kandidatdelen. Da flere af våres aktive pit ere skal ud med pit til foråret står vi og mangler nogle friske medstuderende der gerne vil være med i arbejdet. Som aktiv pit ere er man med i en af våres undergrupper, deltager i månedsmøder samt er med til nationalt møde der foregår 1. gang per semester. Derudover er man med til diverse julefrokoster og fællesspisninger, som altid er en fest :) Som ny i PIT vil du kunne bidrage i forskellige undergrupper. I hospitalsgruppen arbejder man med at vedligeholde kontakten til de hospitaler hvor vi har studerende, samt med de udsendte. Våres foredragsgruppe arrangerer foredrag om tropemedicinske sygdomme samt tropemedicinsk weekendkursus. PR-gruppen laver PR for månedsmøder, foredrag og events i PIT. Event-gruppen står for planlægning af fællesaktiviteter i gruppen. Synes du dette lyder spændende skal du møde op! Alle semestrer er velkomne, og det er ikke et krav at du senere vil afsted med PIT. Som aktiv pit ere kommer du dog foran i køen når du søger klinikophold. Du behøver ikke være bekymret for at være fanget i en masse basisgruppearbejde op til eksamen, du vil blive introduceret til en undergruppe og kan forberede dig til at ta fat når det nye semestret starter. Vi glædjer os til at se dig! Mvh. PIT - Praktikant i Troperne Restpladser PIT har 3 ledige restpladsophold foråret 2014, med totalt 6 pladser der kan søges alene eller i par. For at komme ud med PIT, skal man på udsendelsestidspunktet have bestået 8. semester. Man betaler et gebyr til PIT på 1100 kr. Heraf får man 300 kr. igen, når man efter hjemrejse udfylder en rapport om sit ophold. Du kan læse mere om PIT på Hospitalsbeskrivelser og rapporter fra tidligere udsendte er at finde på podio.com. For at få et login skal du sende en mail til Ansøgningen sendes til med angivelse af navn og semestertrin. Først til mølle. Restpladser til FILIPPINERNE PIT har 2 ledige restpladser på Danao Hospital i Filippinerne i perioden februar-april, som kan søges enkeltvis eller i par. Hospitalet er et af vores nye hospitaler, der er derfor ingen beskrivelse af det pågældende hospital, men hvis I er klar på at komme til Filippinerne og gerne vil høre mere om dette hospital, så send venligst en mail til os, og vi vil stille jer videre til de studerende, som er der nede netop nu. Restpladser til INDIEN PIT har 2 ledige restpladser på Mungeli Hospital i Indien i perioden januar-april, OG 2 pladser i perioden maj-juli, som kan søges enkeltvis eller i par. Mungeli ligger i hjertet af Indien i Chhattisgarh provinsen, der rummer masser af nationalparker, vildtreservater, buddhistiske templer og store vandfald. Hospitalet styres af ildsjælen Dr. Anil Henry, som hver dag går stuegang på alle de ca. 100 patienter hospitalet kan rumme, fordelt på afdelingerne gyn/obs, fødsel, brandsår og almen medicin/kirurgi. Med 3 operationsstuer tager hospitalet sig af alle typer operationer, bortset fra thorax- og neurokirurgi og udvekslingsstuderende får rig mulighed for at assistere til alle de operationer de lyster. Hospitalet rummer også en out-patient afdeling (ambulatorium), hvor medicinstuderende kan tage imod patienter med alle typer af lidelser, i følge med en læge eller junior doctor, som vil være i stand til at oversætte patienternes hindi. Lige op af hospitalets bygninger ligger guesthouse, som deles med læger og besøgende fra andre dele af verden, men hvor der i de fleste tilfælde vil være mulighed for eget værelse. Mungeli er et fattigt område, men er rigt på kultur. Der er tradition på hospitalet for at invitere besøgende med til alle slags festlige begivenheder, som fødselsdage, bryllupper og lignende og efter endt arbejdsdag på OP bliver der ofte lagt op til et spil badminton med andre af hospitalets ansatte. Medicinsk forskning på universiteterne har en vigtig indflydelse på folks sundhed omkring i verden! Hvordan kan vi sørge for at patienter i fattige lande har adgang til den behandling universiteterne udvikler? Hvordan kan vi sikre os at universiteterne laver den forskning der er mest brug for? Månedsmøde i NepAid NepAid holder månedsmøde mandag d 2. november kl i Stu denterhuset. Vi er en undergruppe af IMCC, der arbejder med Sundhedsprojekter i Nepal. Vi starter på et nyt projekt netop nu, så der er god mulighed for indflydelse for nye medlemmer. UAEM er en tværfaglig studenterorganisation, der arbejder med disse problematikker. Vi engagerer os direkte med de beslutningstagende organer for at øge opmærksomheden, påvirke ændringer samt udvikle nye løsninger. Har du lyst til at høre mere? Vi afholder næste månedsmøde onsdag den 27. oktober kl. 17 i Studenterhuset. Velmødt NepAid

14 14 basisgrupper LAND ANTAL SÆRLIGE FORHOLD EXCHANGE IMCC Exchange WIKIPAGEog Research Exchange Bahrain PLADSER 2 Kliniske pladser CONDITIONS Kunne du tænke dig at prøve kræfter af med lidt forskning i udlandet? Eller kunne du Exchange tænke conditions dig at opleve Wiki et page udenlandsk hospitalsmiljø i klinik? Så se lige her! Brasilien Præ-kliniske pladser Exchange conditions Wiki page 4 Med IMCC Exchange og Research Exchange får du muligheden for at kombinere rejse med forskning DENEM eller klinik! Vi sørger for kontakten med værtslandet, og du får stillet en bolig til rådighed under hele Brasilien IFMSA 3 Kliniske pladser Exchange opholdet. conditions Mød mennesker Wiki page fra hele verden samtidig med at du får en enestående mulighed for at opleve Belgien 1 Klinisk plads Exchange et andet conditions studiemiljø. Wiki page Klinisk plads, bestået Exchange conditions Wiki page Canada semester Opholdet varer 1-3 måneder og koster 2800 kr. med afrejse de fleste tidspunkter af året. Du kan i oversigten se hvilke lande der kan ansøges til i 2014/2015. Bemærk at listen er forskellig for Exchange og Kliniske pladser: Exchange Research conditions Exchange Wiki ophold. page garanteret engelske Chile 3 pladser, mulighed for Ansøgningsfristen for at søge et ophold er d. 1. december 2013! spanske Ecuador 2 Kliniske pladser: Exchange Info: Research conditions Exchange Wiki page garanteret engelske Læs mere om de enkelte landes forskningsprojekter på pladser, mulighed for Følg dette link og søg om at komme af sted allerede nu! spanske Frankrig 2 Kliniske pladser Exchange conditions Wiki page Ghana 3 Kliniske pladser Exchange For yderligere conditions spørgsmål, Wiki page skriv på: Grækenland 2 Kliniske pladser Exchange conditions Wiki page Info: Exchange Kliniske pladser Exchange conditions Wiki page Holland 2 For yderligere info eller spørgsmål til exchange ophold, skriv på: 2 pladser i juli Indonesien 2 Kliniske pladser Exchange conditions Wiki page Iran 1 Klinisk plads Exchange Skal conditions du rejse Wiki i begyndelsen page af Klinisk plads Exchange 2014 conditions og efterlader Wiki page du en tom bolig Ulemperne er: Island 1 Unilateral plads i KBH, som du gerne vil tjene lidt Ingen! Kliniske pladser Exchange penge conditions på? SÅ Wiki SE page HER! Israel 4 Vi har brug for bolig OG buddy til to udenlandsk Unilaterale pladser Eller har du blot et ekstra værelse for tiden, som medicinstuderende i perioden: Kliniske pladser Exchange du kunne conditions tænke dig Wiki at leje page ud? Så se endnu mere Fra d 26/1-14 til og med d 22/2-14. Italien 2 1 plads juli og 1 plads her! august De eneste krav der er, er at den udenlandske Japan 4 Kliniske pladser Exchange Hvis din conditions lejlighed alligevel Wiki page skal stå tom i en periode eller du har et ledigt værelse, så hvorfor ikke - Adgang til bad studerende skal have: Kliniske pladser Exchange conditions Wiki page Kenya 2 være så generøs at leje den ud til en medicinstuderende fra udlandet? Værelset/lejligheden tjekkes før den studerendes - Adgang til køkken Juli eller august Kina 2 Kliniske pladser Exchange Ved at gøre conditions dette gør Wiki du en page god gerning, samtidig afgang, så vi er sikre på, at lejligheden forlades i Korea 2 Kliniske pladser Exchange med at conditions du tjener lidt Wiki cash- page helt præcis 1600 danske god stand. kroner conditions per studerende, Wiki page i en måned. Libanon 4 Kliniske pladser Exchange Hvis dit hood opfylder alle disse krav, og du er Litauen 1 Klinisk plads Exchange conditions Wiki page Fordelene er: superinteresseret, eller blot ønsker mere info, så Malta 2 Prækliniske pladser Exchange 1. En udenlandsk conditions roommate Wiki page i en periode skynd dig og skriv til Marokko 2 Kliniske pladser Exchange 2. Du lærer conditions en ny kultur Wiki page at kende Mexico 4 Kliniske pladser Exchange 3. Du får conditions endnu en facebook-ven Wiki page Landeliste Mange kærlige hilsner fra IMCC Exchange - Klinisk plads, mulighed Exchange 4. Du får conditions mulighed for Wiki at page forbedre dine sprogkundskaber København Oman 1 for præklinisk 5. Du tjener penge på det! Klinisk plads, mulighed Exchange conditions Wiki page Peru APEMH 1 for præklinisk Garanteret engelsk Land Organisation Antal pladser Afrejseperiode plads Hele året (helst Canada-Quebec IFMSA-Quebec 2 Prækliniske pladser Exchange conditions Wiki page juli/august) Peru IFMSA 2 Garanteret engelske Efterår/forår (IKKE juli Canada-Quebec IFMSA-Quebec 1 pladser eller august) Klinisk plads, mulighed Exchange conditions Wiki page Polen 1 for præklinisk Juli, august eller Frankrig ANEMF 1 september Rumænien 1 Klinisk plads Exchange conditions Wiki page Kliniske pladser, Exchange conditions Wiki page Rusland 2 garanteret plads i Sct. Grækenland HelMSIC 1 Petersborg eller Moskva Holland IFMSA-NL 1 Kliniske pladser, Exchange conditions Wiki page afsluttet 8. Semester Indonesien CIMSA-ISMKI 1 Schweitz 2 Tysk eller fransk påkrævet, ingen engelske pladser Hele året undtagen december/januar. Ønskes Paris i juli, skal ansøgning sendes 5 måneder før Hele året (helst juli/august) Hele året undtagen december Hele året (helst juli/august) Italien SISM 1 Juli Japan IFMSA-Japan 1 Juli eller august Hele året (helst juli/august) Slovenien 1 Klinisk plads Exchange conditions Korea Wiki page KMSA 1 Spanien, Kliniske pladser Exchange conditions Wiki page 2 Catalonien 2 pladser juli Mexico IFMSA-Mexico 1 Spanien, øvrige 4 Kliniske pladser Exchange conditions Wiki page Taiwan 4 Kliniske pladser Exchange conditions Portugal Wiki page PorMSIC 1 Juli Tatarstan, Klinisk plads, mulighed Exchange conditions Wiki page 1 Slovenien Rusland for præklinisk SloMSIC 1 Tunesien 6 Prækliniske pladser Exchange conditions Spanien Wiki page IFMSA-Spain 1 Juli Tyrkiet 5 Prækliniske pladser, Exchange conditions Taiwan Wiki page afsluttet 2. Semester FMS-Taiwan 2 Tyskland 3 Kliniske pladser Exchange conditions Tyskland Wiki page BVMD 2 Ungarn 1 Klinisk plads Exchange conditions Wiki page Østrig AMSA 1 (kun stud. med.) August Hele året (helst juli/august) Hele året (helst juli/august) Hele året (helst juli/august) Efterår/forår (IKKE juli eller august)

15 basisgrupper 1515 MÅNEDSMØDE I GO TORSD. D KL. 17 LILLE MØDESAL Temamånedsmøde om SEXOLOGI OG ETNICITET Amneh Hawwa, klinisk sexolog og overlæge i gynækologi, kommer og fortæller om sit arbejde. Hun er specialiseret i rådgivning af især muslimske kvinder i bl.a. gynækologiske problemstillinger, samlivsproblemer, prævention og andre intime emner. Derudover er hun i gang med at starte en mobil fødebus op, der skal hjælpe gravide og fødende i Palæstinas ørken. Tag en pause fra hverdagen, glem studiefremdriftsreformen en lille stund og nyd en inspirerende og opmuntrende novemberaften i selskab med Amneh og GO. Vi holder månedsmøde efter foredraget. Alle er velkomne! SAMS holder igen i år et brag en julefrokost, og DU er inviteret! Hvis du vil smage god snaps, spise god mad og møde en masse skønne mennesker, så er du mere end velkommen til SAMS Julefrokost Hvornår? D. 6. december fra kl 18. Hvor? Hjemme hos formanden for SAMS København (du er meget velkommen på trods af, at du ikke tidligere har været en del af SAMS. Dette event kan måske blive dit første spæde skridt i retningen af Almen Medicin når du først har fundet ud af, hvor søde mennesker, vi er ) Hvad skal jeg gøre? Det eneste du skal er at gå ind på Facebook, søge på SAMS København og tilmelde dig info følger. Månedsmøde i SAMS Hvor? Studenterhuset, store mødesal Tidspunkt? kl , Hvad? Vi håber at du vil komme og være med til at afslutte et fremragende år for SAMS København. Der vil blive serveret julegodter, og du kan være med til at tegne år 2014 i SAMS-regi. Kom og giv din mening omkring, hvordan vi kan videreudvikle SAMS til at blive endnu større. SAMS er i den grad et fælles projekt, og vi vil derfor meget gerne høre din mening det er kun i fællesskab, at vi kan fortsætte den gode udvikling for SAMS København. Vi glæder os til at se dig :) Journalclub månedsmøde: præmaturitet og astma Anne Louise de Barros Damgaard kommer og præsenterer resultatet af sit prægraduate forskningsår på Neonatalklinikken, Rigshospitalet, hvor hun har udført et registerstudie om sammenhængen mellem tidlig fødsel og brugen af astmamedicin i barndom og voksenalder. Artiklen er aktuelt under review og et résumé kan læses herunder. Abstract kan forespørges på mail aldamgaard(snabela)gmail.com. Månedsmødet vil starte med en præsentation/diskussion af projektet og efterfølgende vil der være mulighed for at få en uformel snak om muligheder og udfordringer i et forskningsår og forskning generelt. Alle interesserede er meget velkomne. Det foregår tirsdag 3. december kl i lille mødesal. Præmaturitet og astmamedicin fra barndom til tidlig voksenalder: Tidlig fødsel hænger sammen med øget risiko for astmalignende symptomer og brug af astmamedicin i barndommen. Vi har undersøgt om denne sammenhæng forsætter i voksenalderen. Vi har desuden undersøgt betydningen af neonatal respiratorisk sygdom (akut respiratorisk sygdom og bronkopulmonal dysplasi) for denne sammenhæng. Studiet er et registerstudie på en kohorte af alle børn født i Danmark mellem Receptindløsningsdata for astmamedicin er indhentet i gennem Lægemiddeldatabasen. Sammenhængene er evalueret ved hjælp af multivariate regressionsanalyser. Studiepopulationen udgjorde individer, 84,6% af alle børn født i perioden. Der fandtes en kraftig dosis-respons sammenhæng mellem gestationsalder og astmamedicin i spædbarnsalderen. Denne sammenhæng svandt gradvist ind med alderen og var ikke statistisk signifikant i voksenalderen. Den øgede risiko for astmamedicin forbrug hos ex-præmature børn og unge kunne kun delvist forklares ud fra neonatal respiratorisk sygdom. Stillingopslag: Forskningsårs-studerende i Dermatologi På Dermatologisk afdeling Bispebjerg Hospital søger vi 3 studerende til tre spændende forskningsprojekter (prægraduat forskningsår). For stillingerne gælder det at det er ansættelse i et år på scholarstipendie-vilkår. Projekterne er med start i 2014, og af et års varighed. Starttidspunkt: Projekt 1 ønsker vi gerne at starte 1/1 2014, de øvrige projekter med start forårssemester eller efterårssemester Projekt 1) Forebyggelse af håndeksem virker det? Dette projekt er en epidemiologisk follow-up undersøgelse af en kohorte af sundhedsansatte vedrørende udvikling af håndeksem. Kohorten har tidligere været med i et randomiseret interventionsprojekt med henblik på forebyggelse af håndeksem, og i aktuelle undersøgelse evalueres tilstanden to år senere. Projektet er et samarbejde mellem Dermatologisk afdeling, Roskilde Sygehus, og Dermatologisk afdeling, BBH, og arbejdet vil delvist foregå på Roskilde Sygehus Projekt 2) Probiotika og atopisk eksem Dette projekt er en epidemilogisk undersøgelse af udvikling af atopisk eksem hos småbørn som har modtaget behandling med probiotika. Overvejende spørgeskema- og registerstudie. Udføres i samarbejde med neonatal-afdelingen RH. Projekt 3) Aquaporiner og hudens barrierefunktion Eksperimentelt studie omhandlende proteiner i stratum corneum og indflydelse på hudens hydreringstilstand og barrierefunktion. Foregår delvist på COBIS på Tagensvej, KBH N, delvist på Bispebjerg Hospital. Vejledere på projekterne er: Jakob Jungersted, læge, phd, Dermatologisk afd., BBH Gregor Jemec, prof. Dermatologisk afd., Roskilde Sygehus Kristina Ibler, læge phd, Dermatologisk afd., Roskilde Sygehus Tove Agner, prof. Dermatologisk afd. D, BBH Projekterne kan søges ved henvendelse til følgende dk Så er det ved at være tid til endnu et månedsmøde i Sexekspressen - panums hyggeligste basisgruppe! Sexekspressen er et gruppe der tager ud og laver seksualundervisning i folkeskolernes klasse. Dette betyder en hel dag, som går med sjov, lege og grundig undervisning i anatomi, kønssygdomme, prævention, kærlighed, grænser, den første gang, homoseksualitet og meget mere. Om du lige er startet på 1. semester eller suser igennem kandidaten er fuldstændig ligegyldigt. Alle er velkomne og vil gennem Sexekspressen interne undervisning blive uddannet som højkompetent sexpert. Sexekspressen byder derudover på hyggeligt samvær med andre studerende på tværs af semestertrin - og så vil der som altid være kage og andet lækkert til vores månedsmøder. Hvis alt dette lyder som noget for dig skulle du tage at møde op til Sexekspressens næste månedsmøde, der bliver afholdt: Torsdag d. 5 december kl i studenterhuset Efter mødet vil der som altid være lidt hygge med mad, for dem som skulle være interesserede. Dette koster dog en lille mønt.

16 16 basisgrupper PANUM Bandaften NYLON 30. NOVEMBER KL 20 4 BANDS FRI ENTRÉ MUSIKVÆRKET MARELD DET NYE BAND HUSK! tilmeld dig på facebook: on.fb.me/hskdm9

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 7. august 5 Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser Af Kristian Thor Jakobsen Med indførelsen af fremdriftsreformen på de lange videregående uddannelser er det tydeliggjort,

Læs mere

Frihed og ansvar for studiefremdrift

Frihed og ansvar for studiefremdrift Frihed og ansvar for studiefremdrift - Regeringens udspil til justering af fremdriftsreformen Reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførsel fra april 2013, herunder særligt initiativerne i reformen

Læs mere

HØRINGSSVAR TIL EN RÆKKE BEKENDTGØRELSER OPFØLGNING PÅ ÆNDRINGER I UNIVERSITETSLOVEN (STU- DIEFREMDRIFT)

HØRINGSSVAR TIL EN RÆKKE BEKENDTGØRELSER OPFØLGNING PÅ ÆNDRINGER I UNIVERSITETSLOVEN (STU- DIEFREMDRIFT) Styrelsen for Videregående Uddannelser Att. Gertie Lund Bredgade 43 1260 København K sagsnr. 13/027901-01 12. november 2013 HØRINGSSVAR TIL EN RÆKKE BEKENDTGØRELSER OPFØLGNING PÅ ÆNDRINGER I UNIVERSITETSLOVEN

Læs mere

Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016)

Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016) Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016) Tabelrapport Indhold Forord... 2 Del 1 April 2016... 3 Del 2 Maj 2016... 9 Del 1 og del 2... 12 Undersøgelsens deltagere... 13 1 Forord Denne tabelrapport viser

Læs mere

Hvad er en bachelor?

Hvad er en bachelor? 8 hvad er en bachelor? Hvad er en bachelor? En universitetsuddannelse kan sammensættes på flere måder, men består typisk af to dele en bacheloruddannelse på tre år og en kandidatuddannelse på to år. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Orientering vedrørende Studiefremdriftsreformen UDDANNELSESSERVICE

Orientering vedrørende Studiefremdriftsreformen UDDANNELSESSERVICE KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 70, den 10. december 2013 Pkt. 5. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 2. DECEMBER 2013 Vedr.: Orientering vedrørende Studiefremdriftsreformen

Læs mere

HURTIGERE IGENNEM UDEN FAGLIG ELLER SOCIAL SLAGSIDE

HURTIGERE IGENNEM UDEN FAGLIG ELLER SOCIAL SLAGSIDE Enhedslistens folketingsgruppe Folketinget DK-1240 København K Enhedslistens pressetjeneste tlf.: 33 37 50 80 Enhedslistens udspil til SU-forhandingerne HURTIGERE IGENNEM UDEN FAGLIG ELLER SOCIAL SLAGSIDE

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Har du spørgsmål til reformen kan du enten kontakte en studievejleder eller sende en mail til fremdriftsreformen@sdu.dk.

Har du spørgsmål til reformen kan du enten kontakte en studievejleder eller sende en mail til fremdriftsreformen@sdu.dk. Studiefremdriftsreformen på SDU I begyndelsen af 2013 præsenterede regeringen den nye SU-reform: Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet. Reformen blev senere på foråret 2013 vedtaget af folketinget,

Læs mere

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC 27.04.2015 Interviewer 1 (I1) Interviewer 2 (I2) Respondent (R) I1: Ja, vi vil jo lave en app, som skal vejlede den studerende igennem sit studieforløb.

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

MARTS 2014 NYHEDSBREV

MARTS 2014 NYHEDSBREV MARTS 2014 NYHEDSBREV Siden sidst: Her havde jeg håbet at kunne skrive en hel masse om vores arbejdsweekend. Desværre blev den aflyst på grund af sygdom blandt andet. Vi håber at vi snarest kan få arrangeret

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Ansøgning gode råd. Følgende er et eksempel, som du kan lade dig inspirere af.

Ansøgning gode råd. Følgende er et eksempel, som du kan lade dig inspirere af. Ansøgning gode råd Din ansøgning skal i bund og grund være et argument for, hvorfor netop du skal inviteres ind til en samtale. I ansøgningen har du mulighed for at give et indtryk af din personlighed

Læs mere

Nej til SU-nedskæringer

Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Regeringen har meldt ud, at der skal spares 2 mia. kr. på SU en og at studerende skal hurtigere igennem deres uddannelser. Det betyder, at den kommende SU-reform

Læs mere

Notat AARHUS UNIVERSITET. Modtager(e): Fakulteterne. Vedr. scenarium for studiefremdrift på AU

Notat AARHUS UNIVERSITET. Modtager(e): Fakulteterne. Vedr. scenarium for studiefremdrift på AU Modtager(e): Fakulteterne Notat Vedr. scenarium for studiefremdrift på AU Med lovforslag om justering af studiefremdriftsreformen får AU mere fleksible rammer til at nå målet om studietidsreduktion. Den

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Stipendier efterår Et antal stillinger som lønnet ph.d.-stipendiat er ledige til besættelse pr. 1. januar 2010 eller snarest herefter.

Stipendier efterår Et antal stillinger som lønnet ph.d.-stipendiat er ledige til besættelse pr. 1. januar 2010 eller snarest herefter. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Stipendier efterår 2009 Et antal stillinger som lønnet ph.d.-stipendiat er ledige til besættelse pr. 1. januar 2010 eller snarest herefter. Nedenfor er nævnt de typer

Læs mere

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Tale 12. januar 2017 Det talte ord gælder. Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Jammer. Jeg hører jammer. Men ikke fra jer kommuner. Faktisk oplever

Læs mere

Spørgsmål og svar - om regler for deltagelse i undervisningen

Spørgsmål og svar - om regler for deltagelse i undervisningen Spørgsmål og svar - om regler for deltagelse i undervisningen Hvad ser I på, når I bedømmer min indsats? Det kommer an på, om det drejer sig om en eksamen eller om et forløb, der skal bestås. Eksamen:

Læs mere

Studentersamfundets holdning til SU Reformen anno 2013

Studentersamfundets holdning til SU Reformen anno 2013 Studentersamfundets holdning til SU Reformen anno 2013 Præambel Regeringen vedtog den 18. april 2013 SU-reformen kaldet Bedre gennem uddannelserne. I dette dokument vil vi forholde os til reformen i sin

Læs mere

REFERAT af møde i Det Naturvidenskabelige Studienævn tirsdag den 21. oktober kl i lokale U69

REFERAT af møde i Det Naturvidenskabelige Studienævn tirsdag den 21. oktober kl i lokale U69 Dato: 10. december 2014 REFERAT af møde i Det Naturvidenskabelige Studienævn tirsdag den 21. oktober kl. 10.15 i lokale U69 I mødet deltog: formand professor Poul Nielsen (FKF), lektor Thomas J. D. Jørgensen

Læs mere

Per Jepsen, Sune Frølund, Lars-Henrik Schmidt, Dag Munk Lindeman, Anna Fransgård, Mia Skjold, Anne-Marie E. Olsen, Thomas Rømer

Per Jepsen, Sune Frølund, Lars-Henrik Schmidt, Dag Munk Lindeman, Anna Fransgård, Mia Skjold, Anne-Marie E. Olsen, Thomas Rømer Uddannelsesfagudvalg for Pædagogisk Filosofi Mandag d. 20.4.2015, 13-15 Emdrup: A112 Per Jepsen, Sune Frølund, Lars-Henrik Schmidt, Dag Munk Lindeman, Anna Fransgård, Mia Skjold, Anne-Marie E. Olsen, Thomas

Læs mere

BLIV SÅ FÆRDIG! DET POLITISKE PRES FOR KORTERE STUDIETIDER

BLIV SÅ FÆRDIG! DET POLITISKE PRES FOR KORTERE STUDIETIDER BLIV SÅ FÆRDIG! DET POLITISKE PRES FOR KORTERE STUDIETIDER OG DETS PÆDAGOGISKE KONSEKVENSER Symposium om universitetspolitik og universitetspædagogik g DUNK 2011 Palle Rasmussen Aalborg Universitet UNIVERSITETSPOLITIK

Læs mere

Der bliver ansat en prodekan for forskning og omverdensrelationer.

Der bliver ansat en prodekan for forskning og omverdensrelationer. Ø K O N O M I S K I N S T I T U T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Aftagerpanelet M Ø D E R E F E R A T 19. JUNI 2014 Forum Aftagerpanelet STUDIEADMINISTRATIONEN Møde afholdt: 19. juni kl. 16:30

Læs mere

D. 07/07-2008. Rasmus Schjermer. Nørholm kollegiet Afd. A1. 2. lønnede praktik Ikast Seminariet. Praktikvejleder Nørholm kollegiet: Richard Clark

D. 07/07-2008. Rasmus Schjermer. Nørholm kollegiet Afd. A1. 2. lønnede praktik Ikast Seminariet. Praktikvejleder Nørholm kollegiet: Richard Clark D. 07/07-2008 Rasmus Schjermer Nørholm kollegiet Afd. A1 2. lønnede praktik Ikast Seminariet Praktikvejleder Nørholm kollegiet: Richard Clark Praktikvejleder Ikast Seminariet Karsten Johansen ! "# $ %&

Læs mere

præsenterer En Begynders Guide til Forskning

præsenterer En Begynders Guide til Forskning præsenterer En Begynders Guide til Forskning Hvad vi dækker i dag? Hvorfor skal man forske? De første skridt af idé processen Kort oversigt af den fortsatte forksningsproces Hvad PUFF kan hjælpe med Stil

Læs mere

Forslag. til. I universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 261 af 18. marts 2015, foretages følgende ændringer:

Forslag. til. I universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 261 af 18. marts 2015, foretages følgende ændringer: Forslag til Lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, lov om maritime uddannelser

Læs mere

Cases: Snitflader og visitationspraksis (SKAL være alumne/ku-mail)

Cases: Snitflader og visitationspraksis   (SKAL være alumne/ku-mail) Navn: Cases: Snitflader og visitationspraksis E-mail: (SKAL være alumne/ku-mail) Studievejledning: Oplæringsansvarlig: Start med at se de videocases, der hører til arbejdsarket og udfyld herefter arket.

Læs mere

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den 29.02.2012. Antal tilbagemeldinger: 37 ud af 40 mulige. 1: Har du på sygehuset fået den fornødne

Læs mere

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse 2 GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB Giv jeres medarbejdere et fagligt skub...... og klæd dem på til fremtidens udfordringer.

Læs mere

Politrådsmøde 25.02.13. 1.) Valg af referent og ordstyrer Lea er vælges som referent Petra er vælges som ordstyrer

Politrådsmøde 25.02.13. 1.) Valg af referent og ordstyrer Lea er vælges som referent Petra er vælges som ordstyrer Politrådsmøde 25.02.13 1.) Valg af referent og ordstyrer Lea er vælges som referent Petra er vælges som ordstyrer 2.) Godkendelse af dagsorden og referat Begge godkendt uden indsigelser. 3.) Orientering

Læs mere

Studienævnsmøde den 27. juni Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 27. juni Sted: Anne Kjølby. Referent:

Studienævnsmøde den 27. juni Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 27. juni Sted: Anne Kjølby. Referent: I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Studienævnsmøde den 27. juni 2012 M Ø D E R E F E R A T 27. JUNI 2012 Forum Studienævnet

Læs mere

Det juridiske Studienævn 3. maj 2013

Det juridiske Studienævn 3. maj 2013 Referat af 3. møde 2013/2014 i Det juridiske Studienævn fredag den 3. maj kl. 10.15 i mødelokale 247 i bygning 1410. Til stede: Fraværende: Desuden deltog: Lektor, studieleder for jura Anne-Dorte Bruun

Læs mere

Til Danske Universiteter. Høring over udkast til en række bekendtgørelser opfølgning på ændring af universitetsloven (studiefremdrift)

Til Danske Universiteter. Høring over udkast til en række bekendtgørelser opfølgning på ændring af universitetsloven (studiefremdrift) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Til Danske Universiteter Høring over udkast til en række bekendtgørelser opfølgning på ændring af universitetsloven (studiefremdrift) 1.NOVEMBER 2013 Styrelsen

Læs mere

15. maj 2013. Ændring i reglerne om støttetid

15. maj 2013. Ændring i reglerne om støttetid Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte Att.: Marianne Gjevert Petersen Bredgade 43 1260 København K 15. maj 2013 Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af SU-loven, lov om befordringsrabat

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Aftagerpanelet for Medicin

Aftagerpanelet for Medicin D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Aftagerpanelet for Medicin M Ø D E R E F E R A T 4. FEBRUAR 2015 Forum Møde mellem Aftagerpanelet

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

a d e m i e t Program for foråret 2011 Akademiet for Talentfulde Unge

a d e m i e t Program for foråret 2011 Akademiet for Talentfulde Unge A k a d e m i e t Program for foråret 2011 Årgang Akademiet Mørkhøjvej 78 2700 Brønshøj Tlf: 4454 4736 info@ungetalenter.dk www.ungetalenter.dk Akademiet er støttet af Region Hovedstaden Forår 1.g Akademisk

Læs mere

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 20. MAJ 2014 Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk INSTITUT FOR ENGELSK, GERMANSK

Læs mere

Uddannelsesreformen 2013

Uddannelsesreformen 2013 Uddannelsesreformen 2013 Torsdag den 18. april blev SU-reformen færdigforhandlet. Resultatet blev en reform, der på mange punkter ligner regeringens oprindelige reformudspil. På enkelte områder er der

Læs mere

Studieadfærd: Studiestart, gennemførelsestider og frafald

Studieadfærd: Studiestart, gennemførelsestider og frafald Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 19. november 2005 Studieadfærd: Studiestart, gennemførelsestider og frafald Notatet gennemgår i summarisk form de studerendes studieadfærd på universitetsuddannelserne

Læs mere

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Att.: Minister Morten Østergaard Bredgade 43 1260 København K. 6.

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Att.: Minister Morten Østergaard Bredgade 43 1260 København K. 6. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Att.: Minister Morten Østergaard Bredgade 43 1260 København K 6. juni 2013 Pr. e-mail: ui@ui.dk C.c.: Udvalget for Forskning, Innovation

Læs mere

PF Formandens Årsfesttale 2017

PF Formandens Årsfesttale 2017 PF Formandens Årsfesttale 2017 Deres Kongelige Højhed, excellencer, ministre, kære undervisere, ansatte og medstuderende. Mine damer og herrer. Rigtig hjertelig velkommen til DTU og Polyteknisk Forenings

Læs mere

Alle de studerende jeg har vejledt, har været under ordningen. D.v.s. først fire års studier efterfulgt af et fire-årigt ph.d. studium.

Alle de studerende jeg har vejledt, har været under ordningen. D.v.s. først fire års studier efterfulgt af et fire-årigt ph.d. studium. Vejleders forventninger til ph.d. studerende Min egen erfaring stammer fra, at jeg har været vejleder for 8 ph.d. studerende i Matematik-økonomi fra Aarhus Universitet (hvoraf de seks er blevet færdiguddannede,

Læs mere

Notat: Internationale studerende i Danmark

Notat: Internationale studerende i Danmark Notat: Internationale studerende i Danmark! Længe har der fra forskellige sider været et stigende fokus på internationale studerende i Danmark. Fra politisk hold har der været fokus på, at internationale

Læs mere

københavns universitet

københavns universitet københavns universitet Navn E-mail (SKAL være alumne/ku-mail) Afdeling Oplæringsansvarlig / nærmeste leder I dette arbejdsark finder du fem mailcases, som du skal besvare, som om du besvarer dem pr. mail

Læs mere

Samarbejde om arbejdstid og uddannelse

Samarbejde om arbejdstid og uddannelse Samarbejde om arbejdstid og uddannelse veje til rekruttering og fastholdelse i dansk detailhandel Anna Ilsøe Jonas Felbo-Kolding Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Samarbejde

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget UFU Alm.del Bilag 209 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget UFU Alm.del Bilag 209 Offentligt Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 209 Offentligt Ministeren Forskningsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K 16. september 2016 Til udvalgets orientering fremsendes hermed mit

Læs mere

STUDIEFREMDRIFTSREFORM

STUDIEFREMDRIFTSREFORM STUDIEFREMDRIFTSREFORM GÆLDER FOR ALLE FRA SEPTEMBER 2015 - OG DERMED VED UNDERVISNINGSTILMELDINGEN I MAJ 2015 HVORFOR FREMDRIFTSREFORM? I sommeren 2013 indgik Folketinget en aftale om reform af SU-systemet

Læs mere

Underviser-info no. 2 december 2012

Underviser-info no. 2 december 2012 Underviser-info no. 2 december 2012 Kære kollega Hermed december måneds underviser-info. Undervisningen og administrationen deromkring er stadig præget af, at vi arbejder på at finde fornuftige måder at

Læs mere

Prodekan for undervisning Tom Vindbæk Madsen og chefkonsulent Maya Jepsen, dekansekretariatet deltager under punkt 1-4.

Prodekan for undervisning Tom Vindbæk Madsen og chefkonsulent Maya Jepsen, dekansekretariatet deltager under punkt 1-4. Dagsorden for møde i undervisningsudvalg, Institut for Geoscience. 3. september 2014 kl. 15.15 17.15 Prodekan for undervisning Tom Vindbæk Madsen og chefkonsulent Maya Jepsen, dekansekretariatet deltager

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense Miljøplanlægning samfundsfag 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Et bredt samfundsengagement Samfundsfag er for dig, der har en bred interesse i politiske og samfundsmæssige problemstillinger

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Faglig vejledning pa Det Humanistiske Fakultet

Faglig vejledning pa Det Humanistiske Fakultet Faglig vejledning pa Det Humanistiske Fakultet Dato: 8. juli 2014 Ref.: logr J.nr.: Fakultetet skal i henhold til universitetets kvalitetspolitik, delpolitik for studieadministration og studievejledning

Læs mere

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret.

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret. Forskningsåret Medicinstuderende og tandlægestuderende ved Health på Aarhus Universitet kan søge om indskrivning på forskningsåret, et 1-årig prægraduat forløb i sundhedsvidenskabelig forskning, der afsluttes

Læs mere

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 Leder Den gode uddannelse! Hvad kan og skal vi gøre i YODA for at bidrage til en god ortopædkirurgisk uddannelse på alle landets afdelinger? Alle yngre ortopædkirurger er under

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

Referat af 5. møde i Det Juridiske Fagstudienævn. Tid: 20. juni 2016, kl Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147

Referat af 5. møde i Det Juridiske Fagstudienævn. Tid: 20. juni 2016, kl Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147 Referat af 5. møde i Det Juridiske Fagstudienævn Tid: 20. juni 2016, kl. 13-15 Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147 Det Juridiske Fagstudienævn Til stede Professor Jørgen Albæk Jensen (studieleder

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

Studienævnet for It og Sundhed. Forum. Møde afholdt Mandag d. 8. februar , Odontologisk mødelokale. Sted. Christine Gulstad.

Studienævnet for It og Sundhed. Forum. Møde afholdt Mandag d. 8. februar , Odontologisk mødelokale. Sted. Christine Gulstad. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T M Ø D E R E F E R A T 9. FEBRUAR 2016 Forum Studienævnet for It og Sundhed AFDELINGEN FOR UDDANNELSE

Læs mere

RESUME AF KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER I DSF'S KVALITETSUDSPIL

RESUME AF KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER I DSF'S KVALITETSUDSPIL RESUME AF KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER I DSF'S KVALITETSUDSPIL KAPITEL 1 FULDTIDSSTUDIER Danske studerende modtager i gennemsnit 12-13 timers undervisning om ugen. 30 40 % af de studerende på humanistiske

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010.

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Kære medlemmer. Regionsbestyrelsens ambition er, at den skriftlige beretning skal være det sted, hvor medlemmerne

Læs mere

Studienævnet ved Institut for Antropologi

Studienævnet ved Institut for Antropologi K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T Til medlemmerne af studienævnet M Ø D E I N D K A L D E L S E 26. AUGUST 2016 Forum Studienævnet

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Foråret 2014

Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Foråret 2014 Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Foråret 2014 1 Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11. Antal respondenter: 8 stk.

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11. Antal respondenter: 8 stk. Det Samfundsvidenskabelig Fakultet Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11 Antal respondenter: 8 stk. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Jeg har været

Læs mere

Vi præsenterer herunder vores forslag, fordelt på hvad der bør gøres før studiestart, i forbindelse med studiestart og under selve studiet

Vi præsenterer herunder vores forslag, fordelt på hvad der bør gøres før studiestart, i forbindelse med studiestart og under selve studiet God gennemførsel Danske Studerendes Fællesråds bud på tiltag, der kan bidrage til hurtigere og bedre gennemførsel og et mere fleksibelt og sammenhængende uddannelsessystem. Danske Studerendes Fællesråd

Læs mere

Onlinerekruttering. Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk. FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes

Onlinerekruttering. Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk. FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes Onlinerekruttering Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes FrivilligJob.dk dit værktøj til online-rekruttering Hvor går man hen, hvis man vil være frivillig,

Læs mere

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET Klassiske studier INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET 2 VELKOMMEN PÅ! Først og fremmest: Tillykke med optagelsen på studiet, være det sig Klassisk Filologi, Klassisk Arkæologi, Latin,

Læs mere

Alt hvad I skal vide som arrangører i Kulturnatten 2015

Alt hvad I skal vide som arrangører i Kulturnatten 2015 Alt hvad I skal vide som arrangører i Kulturnatten 2015 Vi forventer, at I som arrangør er indforstået med nedenstående deadlines og kriterier. Har I spørgsmål, så er I selvfølgelig velkomne til at kontakte

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Referat fra Studienævnsmøde Onsdag, den 22. januar 2014 kl. 11.00 14.30 Sted: Deltagere: Afbud: Aalborg Universitet, Kroghstræde 7, lokale 76a Lars Uggerhøj, Dorte

Læs mere

Rustur, campusuge og frafald Søren Wengel Mogensen

Rustur, campusuge og frafald Søren Wengel Mogensen 4 Analyse Rustur, campusuge og frafald Søren Wengel Mogensen Den seneste tid har budt på studiestart, og først og fremmest skal der lyde et stort velkommen til de nye studerende. Det er ikke sikkert, at

Læs mere

Velkommen til Aalborg Universitet 2013

Velkommen til Aalborg Universitet 2013 Velkommen til Aalborg Universitet 2013 God morgen alle sammen. Og rigtig hjertelig velkommen til Aalborg Universitet, og vores smukke campus her i Sydhavnen. Det er en stor dag i dag både for os og for

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET REFERAT af møde i Det Lægevidenskabelige Studienævn Den 26. august 2009 Til stede: Bjarne Møller-Madsen, Mogens Andreasen, Søren Lejsted Færgeman og Ronald Dahl Fraværende: Peter Holm-Nielsen, Torsten

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2015-16. Fremsat den 24. februar 2016 af uddannelses- og forskningsministeren (Esben Lunde Larsen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2015-16. Fremsat den 24. februar 2016 af uddannelses- og forskningsministeren (Esben Lunde Larsen) til Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2015-16 Fremsat den 24. februar 2016 af uddannelses- og forskningsministeren (Esben Lunde Larsen) Forslag til Lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Evaluering af Kandidaten i Politik og Administration F2013

Evaluering af Kandidaten i Politik og Administration F2013 1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau? 1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket et højere fagligt niveau? Nej nej Nej Jeg synes generelt, at måden vi lærte på, ikke var særlig god. Det

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Referat af møde i Kemisk Studenterråd onsdag d. 26 april

Referat af møde i Kemisk Studenterråd onsdag d. 26 april Referat af møde i Kemisk Studenterråd onsdag d. 26 april Tilstedeværende: Cindy Knudsen Jesper Simonsen Kirsten Ørnsbjerg Jensen Lene Mosegaard Maria Riber-Hansen Markus Klinger Mette Schmøkel Stine Kristensen

Læs mere

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring.

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media ApS Høffdingsvej 34 2500 Valby Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media søger praktikant med talent for kommunikation til

Læs mere

Projektorienteret forløb (praktik) hvordan gør jeg? Kandidatuddannelserne i Statskundskab og Samfundsfag

Projektorienteret forløb (praktik) hvordan gør jeg? Kandidatuddannelserne i Statskundskab og Samfundsfag Projektorienteret forløb (praktik) hvordan gør jeg? Kandidatuddannelserne i Statskundskab og Samfundsfag Hvad kan du bruge et projektorienteret forløb til? Studieordningen giver mulighed for at tage et

Læs mere

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol.

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. RSD MØDE 15/6 KL. 10.00 PÅ UCN AALBORG Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Tilføjelser: Kort orientering

Læs mere

Region Hovedstaden søger

Region Hovedstaden søger GÅ TIL REGIONH.DK/JOB Mød en medarbejder Region Hovedstaden søger Sådan søger du job hos os Tips til jobansøgning, CV og samtale Student med styr på Excel Center for It, Medico og Telefoni (CIMT) søger

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Guide til UDLANDSOPHOLD International Virksomhedskommunikation At tage på udlandsophold er en kæmpe oplevelse - både socialt, kulturelt og fagligt.

Guide til UDLANDSOPHOLD International Virksomhedskommunikation At tage på udlandsophold er en kæmpe oplevelse - både socialt, kulturelt og fagligt. Guide til UDLANDSOPHOLD International Virksomhedskommunikation At tage på udlandsophold er en kæmpe oplevelse - både socialt, kulturelt og fagligt. Indhold Hvor kan du komme hen?... 3 Hvornår kan du komme

Læs mere

Vejledning til bedømmelsesudvalg Indholdsfortegnelse

Vejledning til bedømmelsesudvalg Indholdsfortegnelse Vejledning til bedømmelsesudvalg Indholdsfortegnelse Formål med bedømmelsesudvalget... 2 Kvalifikationskrav... 2 Fortrolighed og inhabilitet... 3 Formandens og medlemmernes opgaver... 3 Om udfærdigelsen

Læs mere

REFERAT Uddannelsesudvalg Design

REFERAT Uddannelsesudvalg Design REFERAT Uddannelsesudvalg Design Mødetidspunkt: Mødested: Referent Deltagere: Fraværende: Mødeleder Onsdag den 15 februar Sofiendalsvej 60, 9200 Aalborg SV SD - 1.1.0.5 LBD Casper Sørensen Elsebeth Gabel

Læs mere

Referat af MR møde d. 17. marts 2014 kl Frokoststuen, Folkesundhed. Bygning 1260

Referat af MR møde d. 17. marts 2014 kl Frokoststuen, Folkesundhed. Bygning 1260 Referat af MR møde d. 17. marts 2014 kl. 17 19 Frokoststuen, Folkesundhed. Bygning 1260 1. Valg af ordstyrer og referent: Ordstyrer: Peter. Referent: Silje 2. Godkendelse af referat og dagsorden: Godkendt.

Læs mere

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015 School of Medicine and Health LMJ 18. September Sammensling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi, og Indledning Som led i arbejdet med at kvalitetssikre og -udvikle

Læs mere

Referat af uddannelsesudvalgsmøde, Finansøkonom

Referat af uddannelsesudvalgsmøde, Finansøkonom Referat af uddannelsesudvalgsmøde, Finansøkonom Mødedato 26. oktober 2016 Mødested Erhvervsakademi MidtVest Gl. Landevej 2, 7400 Herning Mødedeltagere Berit Nørskou Pedersen - Formand Jacob Møllgaard Richard

Læs mere

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 214 Offentligt Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Anledning Besvarelse af SOU samrådsspørgsmål T Dato /

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Klinisk basisuddannelse praktiske oplysninger

www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Klinisk basisuddannelse praktiske oplysninger www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Klinisk basisuddannelse praktiske oplysninger INDHOLD Generel introduktion til den lægelige videreuddannelse Nøglebegreber Kurser - Obligatoriske

Læs mere

Tilstede: Lars Gelsing, Preben Sander Kristensen, John Kuada, Henrik Fladkjær, Erling Jensen, Poul G. Sørensen, Nanna Damgaard og Carsten Rune Jensen

Tilstede: Lars Gelsing, Preben Sander Kristensen, John Kuada, Henrik Fladkjær, Erling Jensen, Poul G. Sørensen, Nanna Damgaard og Carsten Rune Jensen Referat fra studienævnsmødet den 10. marts 2010 Tilstede: Lars Gelsing, Preben Sander Kristensen, John Kuada, Henrik Fladkjær, Erling Jensen, Poul G. Sørensen, Nanna Damgaard og Carsten Rune Jensen Afbud:

Læs mere