Lederudvikling Lederne April 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lederudvikling Lederne April 2015"

Transkript

1 Lederudvikling Lederne April 15

2 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Om respondenterne har gennemført en lederuddannelse, og hvilken lederuddannelse, de har gennemført Hvilke lederudviklingsaktiviteter de har deltaget i inden for de seneste to år Hvad der har haft indflydelse på den lederudvikling, de har deltaget i Effekten af den lederudvikling, de har deltaget i Hvilke kompetencer de forventer at skulle udvikle det kommende år, og hvilken form for lederudvikling de forventer at deltage i Respondenternes mest effektive læringsformer Hvad der er vigtigt for dem i deres valg af lederudvikling Respondentsammensætningen fremgår af afsnittet Om undersøgelsen. Side Mere end hver femte har ikke gennemført en lederuddannelse 3 Konferencer, seminarer, temadage, nye opgaver, korte kurser og netværk er de mest udbredte lederudviklingsaktiviteter 7 Hver femte har ikke deltaget i lederudviklingsaktiviteter de seneste to år 9 Mere end fire ud af ti peger på medarbejderudviklingssamtale med nærmeste leder som indflydelsesfaktor for deres lederudvikling 11 Deltagelse i lederudvikling smitter også af på lønnen 12 Respondenterne vil være bedre til at inspirere, motivere, følge op og kommunikere 14 Kommunikation, personaleledelse og forandringsledelse er højst på dagsordenen 17 Nye opgaver, korte kurser, netværk og konferencer skal flest i gang med 19 Udfordringer i dagligdagen er den mest effektive læringsform 21 Praksisorienteret efteruddannelse og udbyderens omdømme er vigtigt 25 Om undersøgelsen 29 Bilagstabeller 2

3 Mere end hver femte har ikke gennemført en lederuddannelse Respondenterne har svaret på, hvilke lederuddannelser de har gennemført generelt. 22 procent af respondenterne med personaleansvar har ikke gennemført en lederuddannelse, se figur 1. De fleste har gennemført en lederuddannelse af kortere varighed, det vil sige under en måned. 23 procent har gennemført en lederuddannelse på grundlæggende niveau, og 18 procent har gennemført en lederuddannelse på diplomniveau. Figur 1. Hvilke af følgende lederuddannelser har du gennemført? Total Grundlæggende niveau 9 18 Procent Akademiniveau Diplomniveau Masterniveau Andre lederuddannelser - under én måned Andre lederuddannelser - én måned eller mere Ingen lederuddannelse Mere end fire ud af ti unge ledere har ikke gennemført en lederuddannelse Jo ældre man bliver, jo flere har gennemført en lederuddannelse. Derimod har 43 procent af lederne under 35 år ikke gennemført en lederuddannelse endnu, se figur 2. 1 Renset for respondentgruppen Leder uden personaleansvar/særligt betroet medarbejder. Grundlæggende niveau kan for eksempel være Den grundlæggende Lederuddannelse. Akademiniveau kan for eksempel være Akademiuddannelsen i Ledelse. Diplomniveau kan for eksempel være Diplomuddannelsen i Ledelse og HD i Organisation og Ledelse. Masterniveau kan for eksempel være en MBA. 3

4 Figur 2. Andel, der ikke har gennemført en lederuddannelse fordelt på alder. Procent Ingen lederuddannelse fordelt på alder Under 35 år år -44 år år 5-54 år år år og derover 22 Flest ledere i den offentlige sektor har gennemført en lederuddannelse Kun 9 procent af de offentligt ansatte ledere har ikke gennemført en lederuddannelse mod 23 procent af lederne i den private sektor og 22 procent af lederne fra selvejende institutioner, se figur 3. Figur 3. Andel, der ikke har gennemført en lederuddannelse fordelt på sektor. Procent Ingen lederuddannelse fordelt på sektor Offentlig sektor (n=542) Privat sektor (n=5.77) Selvejende institution (n=5) 4

5 Flest linjeledere er uden lederuddannelse Ser man på ledelsesniveauerne er det markant, at 27 procent af linjelederne ikke har gennemført en lederuddannelse. Det gælder 14 procent af mellemlederne og 17 procent af toplederne, se figur 4. Figur 4. Andel, der ikke har gennemført en lederuddannelse fordelt på ledelsesniveau 2. Procent Ingen lederuddannelse fordelt på ledelsesniveau Topleder Mellemleder Linjeleder Flest på mindre virksomheder er uden lederuddannelse Der er en klar sammenhæng mellem virksomhedsstørrelse, og om lederne har gennemført en lederuddannelse. 32 procent af lederne ansat på virksomheder med 1-49 ansatte er uden lederuddannelse. Det gælder kun 18 procent af lederne ansat på virksomheder med 5 eller flere ansatte, se figur 5. 2 Topleder = administrerende direktør, øvrig direktion. Mellemleder = Leder med ledelsesansvar for ledere og eventuelt også andre medarbejdere. Linjeleder = Leder med ledelsesansvar for medarbejdere, men ikke for andre ledere. 5

6 Figur 5. Andel, der ikke har gennemført en lederuddannelse fordelt på virksomhedsstørrelse 3. Procent Ingen lederuddannelse fordelt på virksomhedsstørrelse ansatte 5-99 ansatte -249 ansatte ansatte 5 eller flere ansatte 3 Virksomhedstørrelse er opgjort som antal ansatte på verdensplan og ikke kun antal ansatte i Danmark. 6

7 Konferencer, seminarer, temadage, nye opgaver, korte kurser og netværk er de mest udbredte lederudviklingsaktiviteter De mest udbredte lederudviklingsaktiviteter, som mindst hver femte respondent har deltaget i inden for de seneste to år, er, se tabel 1: Konferencer, seminarer, temadage (interne eller eksterne) Påtage sig nye opgaver Korte kurser (under 6 dage interne eller eksterne) Eksterne netværk eller erfagrupper Renset for respondentgruppen Leder uden personaleansvar/særligt betroet medarbejder er det mest markant og meget naturligt, at andelen, der ikke har deltaget i lederudviklingsaktiviteter de seneste to år falder, men kun en smule. Tabel 1. Hvilke af nedenstående lederudviklingsaktiviteter har du deltaget i inden for de seneste to år? Total og Total uden ledere uden personaleansvar/særligt betroede medarbejdere. Procent Total Total uden ledere uden personaleansvar/ særligt betroede medarbejdere Interne konferencer/seminarer/temadage Eksterne konferencer/seminarer/temadage Påtaget mig nye opgaver Korte interne kurser (under 6 dage) Korte eksterne kurser (under 6 dage) Eksterne netværk/erfagrupper Interne netværk/erfagrupper En personlig coach Selvstudium via nettet/bøger 11 E-learning Længere eksterne kursusforløb (6 dage eller derover) 8 9 Diplomuddannelsen i ledelse (hele uddannelsen eller dele heraf) 6 7 Længere interne kursusforløb (6 dage eller derover) 5 5 En mentor 5 5 Akademiuddannelsen i ledelse (hele uddannelsen eller dele heraf) 4 4 Den Grundlæggende Lederuddannelse 3 4 MBA/Master (med hovedvægt på ledelse) 2 2 Andet 3 3 Ingen 24 7

8 Flest topchefer og flest højtuddannede har deltaget i eksterne netværk Markant flere topchefer og højtuddannede har deltager i eksterne netværk, se figur 6 og figur 7. Figur 6. Andel, der har deltaget i eksterne netværk fordelt på ledelsesniveau. Procent Deltaget i eksterne netværk inden for de seneste to år Topleder Mellemleder Linjeleder Særligt betroet/leder u. personaleansvar Figur 7. Andel, der har deltaget i eksterne netværk fordelt på højst fuldførte uddannelse. Procent Deltaget i eksterne netværk inden for de seneste to år

9 Færrest unge har deltaget i eksterne netværk Ser man på alder, er det markant, at der er færrest unge, som har deltaget i eksterne netværk. Det gælder kun syv procent af respondenterne under 35 år, se figur 8. Figur 8. Andel, der har deltaget i eksterne netværk fordelt på alder. Procent Deltaget i eksterne netværk inden for de seneste to år Under 35 år år -44 år år 5-54 år år år og derover Hver femte har ikke deltaget i lederudviklingsaktiviteter de seneste to år Som det fremgår af tabel 1, svarer hver femte, at de ikke har deltaget i nogen lederudviklingsaktiviteter de seneste to år. Flest linjeledere (24 procent) svarer, at de ikke har deltaget i nogen lederudviklingsaktiviteter de seneste to år, se tabel 2. Tabel 2. Andel, der ikke har deltaget i lederudviklingsaktiviteter de seneste to år. Total og fordelt på ledelsesniveau 4. Procent. Total Topleder Mellemleder Linjeleder Mere end hver anden privatansatte leder har ikke deltaget i lederudvikling de seneste to år. Fordelt på sektorer er der markant flest privatansatte ledere, der svarer, at de ikke har deltaget i lederudviklingsaktiviteter de seneste to år. Det er naturligvis ikke det samme som, at de ikke har deltaget i efteruddannelse og kompetenceudvikling gennem de seneste to år, men sammenlignet med ledere ansat i den offentlige sektor er forskellen markant, se figur 9. 4 Renset for respondentgruppen Leder uden personaleansvar/særligt betroet medarbejder. 9

10 Figur 9. Andel, der ikke har deltaget i lederudviklingsaktiviteter de seneste to år. Fordelt på sektor 5. Procent Ikke deltaget i lederudviklingsaktiviteter de seneste to år Privat Offentlig Selvejende institution Flest ledere med folkeskole og en erhvervsfaglig uddannelse har ikke deltaget i lederudviklingsaktiviteter de seneste to år 39 procent med folkeskole som højst fuldførte uddannelse og procent med en erhvervsfaglig uddannelse har ikke deltaget i lederudviklingsaktiviteter de seneste to år. Det gælder kun 13 og 14 procent med henholdsvis en mellemlang og en lang videregående uddannelse, se tabel 3. Tabel 3. Andel, der ikke har deltaget i lederudviklingsaktiviteter de seneste to år. Fordelt på højst fuldførte uddannelse 6. Har ikke deltaget i lederudviklingsaktiviteter de seneste to år Procent Folkeskole 39 Student/HF/HH/HTX o.l 22 Erhvervsfaglig uddannelse Kort videregående uddannelse 17 Mellemlang videregående uddannelse 14 Lang videregående uddannelse 13 5 Renset for respondentgruppen Leder uden personaleansvar/særligt betroet medarbejder. 6 Renset for respondentgruppen Leder uden personaleansvar/særligt betroet medarbejder.

11 Flest ældre ledere har ikke deltaget i lederudviklingsaktiviteter de seneste to år Fordelt på alder er der flest ledere i aldersgruppen år og på år og derover, der ikke har deltaget i lederudviklingsaktiviteter de seneste to år, se figur. Figur. Andel, der ikke har deltaget i lederudviklingsaktiviteter de seneste to år. Fordelt på alder 7. Procent Ikke deltaget i lederudviklingsaktiviteter de seneste to år Under 35 år år -44 år år 5-54 år år år og derover Mere end fire ud af ti peger på medarbejderudviklingssamtale med nærmeste leder som indflydelsesfaktor for deres lederudvikling Blandt de respondenter, der har deltaget i lederudviklingsaktiviteter de seneste to år, peger de fleste (mindst omkring hver fjerde) på følgende indflydelsesfaktorer, se tabel 4: Medarbejderudviklingssamtale med min nærmeste leder Nye ansvarsområder/nyt job Ændringer i organisationen Eget initiativ til udvikling af lederkompetencer Inspiration fra mit netværk Medarbejderudviklingssamtaler med mine medarbejdere Ændringer i virksomhedens strategi Inspiration fra kolleger Det er værd at bemærke, at 36 procent af de respondenter, der har personaleansvar, peger på, at deres medarbejderudviklingssamtaler med medarbejderne har haft indflydelse på den lederudvikling, de har gennemført de seneste to år. Respondenterne har haft mulighed for at give flere svar. Derfor vil der naturligt være sammenhænge mellem de forskellige faktorer, der har haft indflydelse på deres valg af lederudvikling. 7 Renset for respondentgruppen Leder uden personaleansvar/særligt betroet medarbejder. 11

12 Tabel 4. Hvilke af nedenstående faktorer har haft indflydelse på den lederudvikling, du har gennemført de seneste to år? Total og Total uden ledere uden personaleansvar/særligt betroede medarbejdere. Mulighed for flere svar. Procent Total Total uden ledere uden personaleansvar/ særligt betroede medarbejdere Medarbejderudviklingssamtale med min nærmeste leder Nye ansvarsområder/nyt job Ændringer i organisationen 38 Eget initiativ til udvikling af lederkompetencer Inspiration fra mit netværk Medarbejderudviklingssamtaler med mine medarbejdere Ændringer i virksomhedens strategi Inspiration fra kolleger Inspiration fra nye ledelsesformer og teorier HR/personaleafdelingens tilbud om lederudvikling Lederudvikling i forbindelse med jobskifte Initiativ til udvikling fra nærmeste leder 7 8 Tilbud fra leverandører af lederudvikling 3 3 Lederudvikling i forbindelse med ledighed 2 1 Ved ikke 5 4 Deltagelse i lederudvikling smitter også af på lønnen 89 procent af respondenterne svarer, at de lederudviklingsaktiviteter, de har deltaget i de seneste to år, har haft effekt på deres personlige udvikling. Andre 82 procent svarer, at det har haft betydning for deres virke som leder, og knap otte ud af ti peger på, at det har haft effekt på deres ledelsesfaglige udvikling. Mere end hver femte svarer, at det har haft effekt på deres lønudvikling, se tabel 5. Tabel 5. Har de lederudviklingsaktiviteter, du har deltaget i de seneste to år, haft effekt i forhold til følgende områder? 8 Procent Ja Nej Ved ikke Total Din personlige udvikling Dit virke som leder Din ledelsesfaglige udvikling Udvikling af dit netværk Din karriere Din lønudvikling Andet Renset for respondentgruppen Leder uden personaleansvar/særligt betroet medarbejder. Svarene inklusive den respondentgruppe fremgår af bilagstabel 1. 12

13 Figur 11. Andel, der svarer ja til, at lederudviklingsaktiviteterne, de har deltaget i de seneste to år, har haft effekt på deres lønudvikling og karriere. Fordelt på alder 9. Procent Effekt på løn Effekt på karriere Under 35 år år -44 år år 5-54 år år år og derover 9 Renset for respondentgruppen Leder uden personaleansvar/særligt betroet medarbejder. 13

14 Respondenterne vil være bedre til at inspirere, motivere, følge op og kommunikere Evnen til at inspirere og motivere, følge op på mål og opgaver og kommunikere er de generelle kompetencer, flest peger på, at de skal udvikle de næste 12 måneder. Omkring fire ud af ti peger på disse kompetencer, se tabel 6. Tabel 6. Hvilke af følgende generelle kompetencer forventer du at skulle udvikle de næste 12 måneder? Total og Total uden ledere uden personaleansvar/særligt betroede medarbejdere. Procent Total Total uden leder uden personaleansvar/ særligt betroet medarbejder Evnen til at inspirere og motivere følge op på mål og opgaver Kommunikere udvikle og effektivisere processer skabe samarbejde sætte mål og rammer tænke kreativt og innovativt løse problemer øge indtjeningen 28 udvikle og implementere strategier formidle virksomhedens holdninger og værdier anvende kolleger og medarbejderes viden løse konflikter fungere som bindeled mellem medarbejderne og den øverste ledelse lave forretningsudvikling være coach/mentor 23 håndtere stress/work-life balance 22 udnytte potentiale i netværk være ambassadør for virksomheden formulere vision og retning håndtere vanskelige tider/kriseledelse Andet 2 2 Ingen 5 4 Ved ikke 8 7 Naturlige forskelle på ledelsesniveauerne Når det gælder de generelle kompetencer, som respondenterne forventer at skulle udvikle de næste 12 måneder, er der nogle helt naturlige forskelle afhængig af ledelsesniveau. 14

15 For toplederne er der fokus på forretningsudvikling, indtjening og strategier, se tabel 7. For mellemlederne og linjelederne handler det om, at inspirere og motivere, følge op på mål og opgaver samt udvikle og effektivisere processer, se tabel 8 og 9. For ledere uden personaleansvar/særligt betroede medarbejdere drejer det sig om at følge op på mål og opgaver, kommunikere samt udvikle og effektivisere processer, se tabel 9. Tabel 7. Hvilke af følgende generelle kompetencer forventer du at skulle udvikle de næste 12 måneder? Top. Topleder Procent Evnen til at lave forretningsudvikling 42 øge indtjeningen 41 udvikle og implementere strategier 41 inspirere og motivere sætte mål og rammer 38 Kommunikere 38 følge op på mål og opgaver 34 udvikle og effektivisere processer 34 formulere vision og retning 33 formidle virksomhedens holdninger og værdier 31 Tabel 8. Hvilke af følgende generelle kompetencer forventer du at skulle udvikle de næste 12 måneder? Top. Mellemleder Procent Evnen til at inspirere og motivere 46 følge op på mål og opgaver 43 udvikle og effektivisere processer 41 Kommunikere sætte mål og rammer 38 udvikle og implementere strategier 35 skabe samarbejde 35 øge indtjeningen 33 tænke kreativt og innovativt 31 formidle virksomhedens holdninger og værdier 15

16 Tabel 9. Hvilke af følgende generelle kompetencer forventer du at skulle udvikle de næste 12 måneder? Top. Linjeleder Procent Evnen til at inspirere og motivere 47 følge op på mål og opgaver 43 Kommunikere 39 udvikle og effektivisere processer 36 skabe samarbejde 36 sætte mål og rammer 35 løse problemer 32 tænke kreativt og innovativt løse konflikter 29 øge indtjeningen 27 Tabel. Hvilke af følgende generelle kompetencer forventer du at skulle udvikle de næste 12 måneder? Top. Leder uden personaleansvar/særligt betroet medarbejder Procent Evnen til at følge op på mål og opgaver 37 Kommunikere 35 udvikle og effektivisere processer 33 inspirere og motivere 31 tænke kreativt og innovativt løse problemer 29 skabe samarbejde sætte mål og rammer 24 øge indtjeningen 23 anvende kolleger og medarbejderes viden 23 Den fulde besvarelse fordelt på de fire ledergrupper fremgår af bilagstabel 2. 16

17 Kommunikation, personaleledelse og forandringsledelse er højst på dagsordenen Kommunikation, personaleledelse og forandringsledelse er de tre specifikke kompetencer, flest peger på, at de skal udvikle de næste 12 måneder, se tabel 11. Tabel 11. Hvilke af følgende specifikke kompetencer forventer du at skulle udvikle de næste 12 måneder? Total og Total uden ledere uden personaleansvar/særligt betroede medarbejdere Procent Total Total uden leder uden personaleansvar/ særligt betroet medarbejder Kommunikation Personaleledelse Forandringsledelse Teamledelse 22 Strategisk ledelse Medarbejderudviklingssamtaler Projektledelse Situationsbestemt ledelse 18 Forretningsudvikling Budget/regnskab Anerkendende ledelse Coaching Økonomi Vanskelige samtaler Leanledelse Procesledelse Værdibaseret ledelse Mødeledelse 11 Ledelse af innovationsprocesser 9 9 Arbejdsmiljøledelse 8 9 Kriseledelse 5 6 Andet 1 1 Ingen 8 6 Ved ikke Naturlige forskelle afhængig af ledelsesniveau Som det gælder de generelle kompetencer, er der tilsvarende forskelle på, hvilke specifikke kompetencer respondenterne skal have udviklet på de forskellige ledelsesniveauer. Flest topledere skal have udviklet deres specifikke kompetencer inden for strategisk ledelse (tabel 12), hvorimod personaleledelse er den specifikke kompetence flest mellemledere og linjeledere skal have udviklet (tabel 13 og 14). Blandt ledere uden personaleansvar og særligt betroede medarbejdere er det projektledelse flest skal i gang med (tabel 15). 17

18 Tabel 12. Hvilke af følgende specifikke kompetencer forventer du at skulle udvikle de næste 12 måneder? Top. Topleder Procent Strategisk ledelse 42 Forretningsudvikling 33 Forandringsledelse Kommunikation 27 Økonomi Personaleledelse Budget/regnskab 18 Situationsbestemt ledelse 17 Værdibaseret ledelse 17 Medarbejderudviklingssamtaler 15 Tabel 13. Hvilke af følgende specifikke kompetencer forventer du at skulle udvikle de næste 12 måneder? Top. Mellemleder Procent Personaleledelse 32 Forandringsledelse 31 Strategisk ledelse Kommunikation 29 Medarbejderudviklingssamtaler 24 Situationsbestemt ledelse 22 Forretningsudvikling 22 Teamledelse 22 Budget/regnskab Anerkendende ledelse 19 Tabel 14. Hvilke af følgende specifikke kompetencer forventer du at skulle udvikle de næste 12 måneder? Top. Linjeleder Procent Personaleledelse 32 Kommunikation 27 Medarbejderudviklingssamtaler 26 Teamledelse 24 Forandringsledelse 23 Situationsbestemt ledelse Anerkendende ledelse 18 Vanskelige samtaler 17 Budget/regnskab 17 Projektledelse 15 18

19 Tabel 15. Hvilke af følgende specifikke kompetencer forventer du at skulle udvikle de næste 12 måneder? Leder uden personaleansvar/særligt betroet medarbejder Procent Projektledelse 28 Kommunikation 26 Forandringsledelse 17 Forretningsudvikling 15 Teamledelse 14 Procesledelse 13 Budget/regnskab 12 Situationsbestemt ledelse 11 Økonomi 11 Strategisk ledelse 11 Den fulde besvarelse fordelt på de fire ledergrupper fremgår af bilagstabel 3. Nye opgaver, korte kurser, netværk og konferencer skal flest i gang med Knap tre ud af ti peger på, at de forventer at påtage sig nye opgaver som en lederudviklingsaktivitet de kommende 12 måneder, tabel 16. Hver femte peger på korte kurser, eksterne netværk/erfagrupper samt konferencer/seminarer/temadage. Tabel 16. Hvilke af følgende lederudviklingsaktiviteter forventer du at deltage i de næste 12 måneder? Procent Total Påtage mig nye opgaver 29 Korte eksterne kurser (under 6 dage) 21 Korte interne kurser (under 6 dage) Eksterne netværk/erfagrupper Eksterne konferencer/seminarer/temadage Interne konferencer/seminarer/temadage 19 Selvstudium via nettet/bøger 16 Interne netværk/erfagrupper 15 E-learning 12 En personlig coach 6 Længere eksterne kursusforløb (6 dage eller derover) 5 Diplomuddannelsen i ledelse (hele uddannelsen eller dele heraf) 5 En mentor 4 Længere interne kursusforløb (6 dage eller derover) 4 Akademiuddannelsen i ledelse (hele uddannelsen eller dele heraf) 3 MBA/Master (med hovedvægt på ledelse) 3 Den Grundlæggende Lederuddannelse 2 Andet, noter venligst: 2 Ingen 12 Ved ikke 17 19

20 Fordelt på ledelsesniveauerne er det ikke overraskende, at flest respondenter, der er ledere uden personaleansvar eller særligt betroende medarbejdere, ikke skal deltage i lederudviklingsaktiviteter de kommende 12 måneder, se figur 12. Figur 12. Andel, der svarer, at de ikke forventer at deltage i lederudviklingsaktiviteter de næste 12 måneder. Fordelt på ledelsesniveauer. Procent Skal ikke deltage i lederudviklingsaktiviteter de næste 12 måneder 9 8 Topleder Mellemleder Linjeleder Leder u. personaleansvar/særligt betroet medarbejder 11 17

21 Udfordringer i dagligdagen er den mest effektive læringsform Knap seks ud af ti peger på udfordringer i dagligdagen som den mest effektive læringsform, når de skal udvikle sig som ledere. Knap fire ud af ti peger på netværk og kurser, se tabel 17. Der er naturligvis en sammenhæng mellem, hvilke lederudviklingsaktiviteter man har deltaget i, og hvilke læringsformer, man finder mest effektive. Det må antages, at alle oplever nogle udfordringer i dagligdagen, og derfor er det også naturligt, at udfordringer i dagligdagen er den læringsform, flest vurderer, er effektiv. Har man for eksempel ikke deltaget i egentlige lederuddannelser (figur 1), kan man helt naturligt ikke forholde sig til, om denne læringsform er effektiv. Tabel 17. Hvilke af følgende læringsformer er generelt mest effektive for dig, når du skal udvikle dig som leder? Højst fem svar. Procent Total Udfordringer i dagligdagen 57 Netværk 38 Kurser 38 Tværgående arbejdsopgaver/relationer i organisationen 32 Konferencer, seminarer, møder 29 Coaching 26 Lederuddannelser (på grundlæggende-, akademi-, diplom- eller masterniveau) 24 Evaluering/feedback, for eksempel via LUS/MUS 15 Selvstudie via nettet/bøger 15 Blended learning (skift mellem flere læringsformer) 13 Mentor 13 E-learning Leg og spil/rollespil/dilemmaer 7 Foreningsarbejde/aftensskole i fritiden 5 Sociale medier 3 Andet, noter venligst: 1 Ikke relevant 2 Ved ikke 5 21

22 Sammenhæng mellem alder og lederuddannelser som den mest effektive læringsform Udfordringer i dagligdagen er uanset alder den læringsform, som flest vurderer, er den mest effektive. Det er dog markant, at jo yngre man er, jo flere vurderer lederuddannelser som den mest effektive læringsform, se figur 13. Figur 13. Andel, der svarer, at lederuddannelser (på grundlæggende-, akademi-, diplom- eller masterniveau) er den mest effektive læringsform. Fordelt på alder. Procent Lederuddannelser er den mest effektive læringsform Under 35 år år -44 år år 5-54 år år år og derover Ledelsesniveauer og effektive læringsformer Det er ikke overraskende, at der er en sammenhæng mellem, hvilke læringsformer man finder mest effektive, og hvilke lederudviklingsaktiviteter man har deltaget i. Da for eksempel flest topledere deltager i netværk, er det også naturligt, at markant flere topledere vurderer, at netværk er en effektiv læringsform sammenlignet med de andre ledergrupper, se figur 14, 15, 16 og 17. Som figur 6 viser, er andelen, der deltager i netværk, størst blandt topledere. Derfor er det også naturligt, at netværk for mere end halvdelen af toplederne vurderes til at være den mest effektive læringsform. Færre mellemledere og endnu færre linjeledere samt ledere uden personaleansvar/særligt betroede medarbejdere deltager i netværk. Derfor er andelen, der peger netværk som den mest effektive læringsform, tilsvarende mindre blandt de tre ledergrupper. 22

23 Figur 14. Generelt mest effektive læringsformer. Top 5. Procent Udfordringer i dagligdagen Toplederes mest effektive læringsformer Netværk Konferencer, seminarer, kurser Coaching Kurser Figur 15. Generelt mest effektive læringsformer. Top 5. Procent Udfordringer i dagligdagen Mellemlederes mest effektive læringsformer 43 Netværk Tværgående arbejdsopgaver/relationer i organisationen Kurser Konferencer, seminarer, møder 23

24 Figur 16. Generelt mest effektive læringsformer. Top 5. Procent. Linjelederes mest effektive læringsformer Udfordringer i dagligdagen Kurser Netværk Tværgående Konferencer, seminarer, arbejdsopgaver/relationer møder i organisationen Figur 17. Generelt mest effektive læringsformer. Top 5. Procent Udfordringer i dagligdagen Ledere uden personaleansvar/særligt betroede medarbejderes mest effektive læringsformer Netværk Kurser Tværgående Konferencer, seminarer, arbejdsopgaver/relationer møder i organisationen 26 Den fulde besvarelse fordelt på ledelsesniveauer fremgår af bilagstabel 4. 24

25 Praksisorienteret efteruddannelse og udbyderens omdømme er vigtigt 56 procent af respondenterne lægger i høj eller i meget høj grad vægt på, at uddannelsen er praksisorienteret, og 49 procent lægger i høj eller i meget høj grad vægt på udbyderens omdømme. Ti procent eller færre lægger i høj eller i meget høj grad vægt på, at kurser gennemføres uden for normal arbejdstid, mulighed for offentlige tilskud eller fra forskellige fonde og kendskab til underviseren. Se tabel 18. Tabel 18. I hvilken grad har følgende betydning for dit valg af lederkurser og - uddannelse? Total. Prioriteret efter i høj/i meget høj grad. Total Slet ikke/ I mindre grad I nogen grad I høj/i meget høj grad Ved ikke Total At kurset/uddannelsen tager udgangspunkt i din praksis Udbyderens omdømme Mulighed for fleksibel tilrettelæggelse Mulighed for skræddersyede kurser At kurset/uddannelsen tager udgangspunkt i forskningsbaseret viden At uddannelsen er kompetencegivende (det vil sige giver ECTS-point) At kurset gennemføres inden for normal arbejdstid Mulighed for at bruge e-learning Kort afstand til uddannelsessted At kurset gennemføres uden for normal arbejdstid eksempelvis om aftenen eller i weekenden Mulighed for offentlige tilskud Mulighed for tilskud fra forskellige fonde Kendskab til underviseren

26 Markante aldersmæssige forskelle På flere områder er der en række markante aldersmæssige forskelle. Flere yngre end ældre lægger vægt på følgende, se tabel 19: Mulighed for fleksibel tilrettelæggelse At uddannelsen er kompetencegivende At kurset/uddannelsen tager udgangspunkt i deres praksis At kurset gennemføres uden for normal arbejdstid At kurset gennemføres inden for normal arbejdstid Kort afstand til uddannelsessted Tabel 19. I hvilken grad har følgende betydning for valg af lederkurser og lederuddannelse. Andel, der svarer I høj/i meget høj grad fordelt på alder. Procent Under Mulighed for fleksibel tilrettelæggelse At uddannelsen er kompetencegivende (det vil sige giver ECTS-point) At kurset/uddannelsen tager udgangspunkt i din praksis At kurser gennemføres uden for normal arbejdstid eksempelvis om aftenen eller i weekenden At kurset gennemføres inden for normal arbejdstid Kort afstand til uddannelsessted

27 Sektorforskelle Markant flere offentligt ansatte end privatansatte lægger vægt på, at uddannelsen er kompetencegivende samt at uddannelsen/kurset tager udgangspunkt i forskningsbaseret viden. Respondenterne fra selvejende institutioner placerer sig nærmest midt i mellem de privat og offentligt ansatte respondenter, se figur 18. Figur 18. I hvilken grad har følgende betydning for dit valg af lederkurser og lederuddannelse? Andel, der svarer I høj/i meget høj grad fordelt på sektor. Procent At uddannelsen er kompetencegivende (det vil sige giver ECTS-point) At kurset/uddannelsen tager udgangspunkt i forskningsbaseret viden Privat sektor Offentlig Sektor Selvejende institutioner Flere højere uddannede lægger vægt på, at uddannelsen tager udgangspunkt i forskningsbaseret viden og udbyderens omdømme Der er tilsvarende en række forskelle på, hvad respondenterne lægger vægt på afhængig af uddannelsesniveau, se figur

28 Figur 19. I hvilken grad har følgende betydning for dit valg af lederkurser og lederuddannelse? Andel, der svarer I høj/i meget høj grad. Uddannelsesniveau. Procent Folkeskole Student Faglært KVU MVU LVU Tager udgangspunkt i forskningsbaseret viden Gennemføres inden for normal arbejdstid Udbyderens omdømme Ser man på ledelsesniveauerne er der blandt de markante forskelle, at færrest topledere lægger vægt på, at kurset gennemføres inden for normal arbejdstid, og flest topledere lægger vægt på kursusudbyderens omdømme, se figur. Figur. I hvilken grad har følgende betydning for dit valg af lederkurser og lederuddannelse? Andel, der svarer I høj/i meget høj grad. Ledelsesniveau. Procent. 9 8 Topleder Mellemleder Linjeleder Kurset gennemføres inden for normal arbejdstid Udbyderens omdømme Leder u. personaleansvar/særligt betroet medarbejder 28

29 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført som en supplerende spørgeskemaundersøgelse til lønstatistik 14. Undersøgelsen er gennemført i samarbejde med analyseinstituttet YouGov. Der er i alt gennemført CAWI-interview med Ledernes medlemmer i perioden 29. september 14 til 16. oktober 14. Nedenstående er en gennemgang af udvalgte baggrundsvariabler. Køn Antal Procent Kvinder Mænd Total Alder Antal Procent Under og derover Total Uddannelsesniveau Antal Procent Folkeskoleniveau Student/HF/HH/HTX o.l Faglært, erhvervsfaglig o.l Kort videregående uddannelse eller akademi, merkonom, teknonom o.l. Mellemlang videregående uddannelse eller diplomuddannelse Lang videregående uddannelse, master eller mere Anden uddannelse Total Ledelsesniveau Antal Procent Topleder (administrerende direktør, øvrig direktion) Mellemleder (leder med ledelsesansvar for ledere og eventuelt også andre medarbejdere) Linjeleder (leder med ledelsesansvar for medarbejdere, men ikke for andre ledere) Leder uden personaleansvar/særligt betroet medarbejder Total

30 Sektor Antal Procent Privat Offentlig 6 8 heraf stat heraf region heraf kommune 1 Selvejende institution Andet 1 1 Total Virksomhedens størrelse Antal Procent 1-49 ansatte ansatte ansatte ansatte eller flere ansatte Total I tabeller med procentangivelser kan det ske, at summen angives til procent, mens en simpel sammentælling af tallene giver 1 2 point højere eller lavere. Tilsvarende kan en sammenlægning af for eksempel I høj grad og I meget høj grad vise en procent, der er 1 procentpoint højere/lavere end opgjort hver for sig. Hvis for eksempel,3 procent har svaret I høj grad, og 5,3 procent har svaret I meget høj grad vil det ved en sammenlægning betyde, at 16 procent tilsammen har svaret I høj grad og I meget høj grad. I begge tilfælde er der tale om almindelige afrundingsprincipper. Yderligere oplysninger om undersøgelsen kan fås ved henvendelse til analysechef Kim Møller Laursen, telefon Bilagstabeller Bilagstabel 1. Har de lederudviklingsaktiviteter, du har deltaget i de seneste to år, haft effekt i forhold til følgende områder? Total Procent Ja Nej Ved ikke Total Din personlige udvikling Dit virke som leder Din ledelsesfaglige udvikling 74 6 Udvikling af dit netværk Din karriere Din lønudvikling Andet 6 54

31 Bilagstabel 2. Hvilke af følgende generelle kompetencer forventer du at skulle udvikle de næste 12 måneder? Ledelsesniveau. Procent Topleder Mellemleder Linjeleder Leder uden personaleansvar/ særligt betroet medarbejder Evnen til at inspirere og motivere følge op på mål og opgaver kommunikere udvikle og effektivisere processer skabe samarbejde sætte mål og rammer tænke kreativt og 31 innovativt løse problemer øge indtjeningen udvikle og implementere strategier formidle virksomhedens holdninger og værdier anvende kolleger og medarbejderes viden løse konflikter fungere som bindeled mellem medarbejderne og den øverste ledelse lave forretningsudvikling være coach/mentor håndtere stress/work-life balance udnytte potentiale i netværk være ambassadør for virksomheden formulere vision og retning håndtere vanskelige tider/kriseledelse Andet Ingen Ved ikke

32 Bilagstabel 3. Hvilke af følgende specifikke kompetencer forventer du at skulle udvikle de næste 12 måneder? Ledelsesniveau. Procent Topleder Mellemleder Linjeleder Leder uden personaleansvar/ særligt betroet medarbejder Kommunikation Personaleledelse Forandringsledelse Teamledelse Strategisk ledelse Medarbejderudviklingssamtaler Projektledelse Situationsbestemt ledelse Forretningsudvikling Budget/regnskab Anerkendende ledelse Coaching Økonomi Vanskelige samtaler Leanledelse Procesledelse Værdibaseret ledelse Mødeledelse 12 9 Ledelse af innovationsprocesser Arbejdsmiljøledelse Kriseledelse Andet Ingen Ved ikke

33 Bilagstabel 4. Hvilke af følgende læringsformer er generelt mest effektive for dig, når du skal udvikle dig som leder? Ledelsesniveau. Højst op til 5 svar. Procent Topleder Mellemleder Linjeleder Leder uden personaleansvar/ Særligt betroet medarbejder Udfordringer i dagligdagen Netværk Kurser Tværgående arbejdsopgaver/relationer i organisationen Konferencer, seminarer, møder Coaching Lederuddannelser (på grundlæggende-, akademi-, diplom- eller masterniveau) Evaluering/feedback, for eksempel via LUS/MUS Selvstudie via nettet/bøger Blended learning (skift mellem flere læringsformer) Mentor E-learning 9 11 Leg og spil/rollespil/dilemmaer Foreningsarbejde/aftensskole i fritiden Sociale medier Andet, noter venligst: 1 1 Ikke relevant Ved ikke

Lederes opfattelse af diversitet

Lederes opfattelse af diversitet Lederes opfattelse af diversitet Lederne Juni 2 Indledning Undersøgelsen belyser hvordan ledere opfatter diversitet respondenternes vurdering af, om ledergrupper i Danmark generelt er tilstrækkeligt bredt

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Lederne December 2013 Indledning Lederne undersøger hvert halve år privatansatte lederes forventninger til beskæftigelse, eksport og de økonomiske

Læs mere

Udviklingssamtaler og dialog

Udviklingssamtaler og dialog Udviklingssamtaler og dialog Undersøgelse om Lederudviklingssamtaler Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler Den daglige dialog Lederne Marts 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt

Læs mere

Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor

Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor Lederne Oktober 2013 Indledning Undersøgelsen belyser privatansatte lederes trivsel, i hvilket omfang de føler sig stressede, årsagerne hertil, samt

Læs mere

Distanceledelse Lederne September 2015

Distanceledelse  Lederne September 2015 Distanceledelse Lederne September 15 ndledning Undersøgelsen belyser: Hvor mange ledere der har distanceledelsesansvar Overordnet karakteristik af ledere med distanceledelsesansvar De ledelsesmæssige udfordringer

Læs mere

Tilbagetrækning Undersøgelse om lederes tilbagetrækningsplaner

Tilbagetrækning Undersøgelse om lederes tilbagetrækningsplaner Tilbagetrækning Undersøgelse om lederes tilbagetrækningsplaner Lederne November 2015 Indledning Undersøgelsen belyser hvor mange respondenter på 50 år og derover, der har planlagt eller overvejet, hvornår

Læs mere

Lederes arbejdstid Undersøgelse om lederes arbejdstid fordelt på Administration og organisering, Mål- og resultatstyring, Personaleudvikling og

Lederes arbejdstid Undersøgelse om lederes arbejdstid fordelt på Administration og organisering, Mål- og resultatstyring, Personaleudvikling og Lederes Undersøgelse om lederes fordelt på Administration og organisering, Mål- og resultatstyring, Personaleudvikling og Forretningsudvikling Lederne Februar 16 Indledning Undersøgelsen belyser hvordan

Læs mere

Hindringer for god ledelse

Hindringer for god ledelse Hindringer for god ledelse Lederne Februar 16 Indledning Undersøgelsen belyser hvilke forhold der ifølge respondenterne begrænser deres muligheder for at udøve god ledelse forskelle i vurderingen blandt

Læs mere

Ledelseskompetencer og skandinavisk ledelsesstil

Ledelseskompetencer og skandinavisk ledelsesstil Ledelseskompetencer og skandinavisk ledelsesstil Lederne April 16 Indledning Undersøgelsen belyser: Hvilke kompetencer privatansatte topledere, mellemledere og linjeledere mener, er de vigtigste i deres

Læs mere

Jobskifte. Lederes overvejelser om jobskifte anno 2014

Jobskifte. Lederes overvejelser om jobskifte anno 2014 Jobskifte Lederes overvejelser om jobskifte anno 2014 Lederne Juli 2014 Indledning Undersøgelsen belyser, hvor mange ledere der har konkrete planer eller overvejelser om at skifte job samt deres motiver

Læs mere

STRESS Lederne April 2015

STRESS Lederne April 2015 STRESS Lederne April 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet med baggrund i WHO-5 trivselsindekset, hvor mange respondenter der kan være i stor risiko for depression eller stressbelastning, kan

Læs mere

Tilfredshed, engagement og passion

Tilfredshed, engagement og passion Tilfredshed, engagement og passion Lederne December 214 Indledning Undersøgelsen belyser om respondenterne er tilfredse med deres nuværende job om jobbet giver mening, og hvor engagererede de er i jobbet

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2015

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2015 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2015 Lederne Juni 2015 Indledning Lederne undersøger hvert halve år privatansatte lederes forventninger til beskæftigelse, eksport og de økonomiske

Læs mere

Work-life balance Lederne Februar 2015

Work-life balance   Lederne Februar 2015 Work-life balance Lederne Februar 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne har en god balance mellem arbejdsliv og privatliv om de overvejer at skifte job for at få en bedre balance

Læs mere

Lederens ferie 2016 Lederne August 2016

Lederens ferie 2016 Lederne August 2016 Lederens ferie 16 Lederne August 16 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne får holdt den ferie, de er berettiget til respondenternes virksomhed eller dele heraf holder sommerferielukket

Læs mere

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Sociale medier Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Lederne April 2014 Indledning Undersøgelsen belyser i hvilket omfang ledere bruger de sociale medier, og hvilke sociale medier

Læs mere

Gode ledere og gode medarbejdere

Gode ledere og gode medarbejdere Gode ledere og gode medarbejdere Lederes og medarbejderes vurdering af, hvad der kendetegner den gode leder og den gode medarbejder i den private sektor Lederne Oktober 2013 Introduktion Hvad kendetegner

Læs mere

Kommunalvalg 2013. De vigtigste politiske områder ifølge ledere

Kommunalvalg 2013. De vigtigste politiske områder ifølge ledere Kommunalvalg 2013 De vigtigste politiske områder ifølge ledere Lederne November 2013 Indledning Undersøgelsen omfatter ledere og selvstændige, se nærmere om respondenterne i afsnittet Om undersøgelsen.

Læs mere

Topchefens vigtigste lederroller og motivation af medarbejdere

Topchefens vigtigste lederroller og motivation af medarbejdere Topchefens vigtigste lederroller og motivation af medarbejdere Lederne December 2013 Indledning Undersøgelsen belyser, hvilke lederroller der er de vigtigste for en topchef, hvad der er forudsætningerne

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Ledelsesudfordringer de tre kommende år

Ledelsesudfordringer de tre kommende år Ledelsesudfordringer de tre kommende år Lederne Januar 2016 Indledning Undersøgelsen belyser, hvilke ledelsesopgaver der ifølge ledere vil få betydning for deres lederjob de næste tre år. For ledere i

Læs mere

Lederens ferie 2015 Lederne August 2015

Lederens ferie 2015 Lederne August 2015 Lederens ferie 15 Lederne August 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne får holdt den ferie, de er berettiget til respondenternes virksomhed eller dele heraf holder sommerferielukket

Læs mere

Jobmobilitet Lederne Maj 2015

Jobmobilitet Lederne Maj 2015 Jobmobilitet Lederne Maj 15 Indledning Undersøgelsen belyser jobmobiliteten blandt nuværende ledere og særligt betroede medarbejdere om respondenterne ville tage et job som almindelig medarbejder, hvis

Læs mere

Flygtninge på arbejdsmarkedet

Flygtninge på arbejdsmarkedet Flygtninge på arbejdsmarkedet Lederne Marts 16 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Lederes initiativer til beskæftigelse af flygtninge Hvor mange ledere der personligt vil være villige til at

Læs mere

Samarbejdet i ledergruppen

Samarbejdet i ledergruppen Samarbejdet i ledergruppen Lederne Januar 16 Indledning Undersøgelsen belyser: Hvad der kendetegner ledergruppen og samarbejdet i ledergruppen Hyppigheden af uenighed i ledergruppen og årsagerne til uenighed

Læs mere

Jobsikkerhed og ledighedsbekymring 2015

Jobsikkerhed og ledighedsbekymring 2015 Jobsikkerhed og ledighedsbekymring 15 Lederne Marts 16 Indledning Undersøgelsen belyser: hvor mange respondenter der generelt er bekymrede for at blive ledige, og om de er mere eller mindre bekymrede for

Læs mere

Lederjobbet Lederne April 2016

Lederjobbet Lederne April 2016 Lederjobbet Lederne April 16 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet lederens indflydelse på arbejdsvilkår og arbejdsopgaver, hvordan dagligdagen i lederjobbet ser ud samt rammerne og beføjelserne

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø, konflikter mobning og sexchikane

Psykisk arbejdsmiljø, konflikter mobning og sexchikane Psykisk arbejdsmiljø, konflikter mobning og sexchikane Lederne Maj 16 Indledning Undersøgelsen sætter fokus på den aktuelle status for det psykiske arbejdsmiljø og konfliktniveauet på arbejdspladserne.

Læs mere

Ledighedsbekymring og jobsikkerhed

Ledighedsbekymring og jobsikkerhed Ledighedsbekymring og jobsikkerhed Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser hvor mange respondenter der generelt er bekymrede for at blive ledige, og om de er mere eller mindre bekymrede for

Læs mere

Integration af flygtninge på arbejdsmarkedet

Integration af flygtninge på arbejdsmarkedet Integration af flygtninge på arbejdsmarkedet Lederne November 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Hvor mange ledere der er ansat på virksomheder, som har planer eller overvejelser om at ansætte

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2014

Integration på arbejdsmarkedet 2014 Integration på arbejdsmarkedet 2014 Lederne Maj 2014 Indledning Undersøgelsen belyser, i hvilket omfang indvandrere og efterkommere fra vestlige lande er blevet integreret på arbejdspladserne. Undersøgelsen

Læs mere

Lederansvar, medarbejderansvar eller fællesansvar

Lederansvar, medarbejderansvar eller fællesansvar Lederansvar, medarbejderansvar eller fællesansvar Undersøgelse om lederes og medarbejderes vurdering af, hvem der har ansvaret for samarbejdskultur, medarbejdernes efteruddannelse, arbejdsopgavernes løsning

Læs mere

Lederens ferie Undersøgelse om lederes ferie sommeren 2013

Lederens ferie Undersøgelse om lederes ferie sommeren 2013 Lederens ferie Undersøgelse om lederes ferie sommeren 2013 Lederne Juni 2013 1 Introduktion Undersøgelsen belyser længden af lederes sommerferie, og i hvilket omfang ledere får holdt den ferie, de er berettiget

Læs mere

Værdi af lederuddannelse

Værdi af lederuddannelse Værdi af lederuddannelse En undersøgelse af brugernes udbytte af Akademi- og Ledernes Hovedorganisation December 2004 Indledning Kompetenceudvikling af ledere er afgørende for at sikre virksomheders og

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

Jobskifte. Undersøgelse af lederes overvejelser om jobskifte anno 2013

Jobskifte. Undersøgelse af lederes overvejelser om jobskifte anno 2013 Jobskifte Undersøgelse af lederes overvejelser om jobskifte anno 2013 Lederne August 2013 JOBSKIFTE 2013 Introduktion Undersøgelsen belyser, hvor mange ledere, der har konkrete planer eller overvejelser

Læs mere

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 2011 Efteruddannelse Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Hovedresultater VALG AF EFTERUDDANNELSE: side 3 4 ud af 5 efteruddanner sig. HD er den populæreste uddannelse. Typisk efteruddannelse efter 6 år

Læs mere

Den målsættende, problemløsende og kommunikerende topchef

Den målsættende, problemløsende og kommunikerende topchef Den målsættende, problemløsende og kommunikerende topchef Mercuri Urval Lederne September 14 Indledning Undersøgelsen sætter fokus på, hvilke egenskaber den gode topleder skal besidde, når det gælder:

Læs mere

Møder og mødekultur Lederne Oktober 2015

Møder og mødekultur Lederne Oktober 2015 Møder og mødekultur Lederne Oktober 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Hvor mange møder og hvor meget tid respondenterne bruger på møder Mødekulturen på interne møder Respondenternes udbytte

Læs mere

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse 2013 Dit Arbejdsliv en undersøgelse fra CA a-kasse Er du i balance? Er du stresset? Arbejder du for meget? Er du klædt på til morgendagens udfordringer? Hvad er vigtigt for dig i jobbet? Føler du dig sikker

Læs mere

Lederløn 2015 Lederne December 2015

Lederløn 2015 Lederne December 2015 Lederløn 2015 Lederne December 2015 Velkommen til Lederløn 2015 21 sider med de bedst underbyggede tal for lederes løn i Danmark netop nu. Lederløn 2015 giver mulighed for at sammenligne, hvad ledere i

Læs mere

Undersøgelsen blev offentliggjort i forbindelse med KL s Ledertræf den 17. september 2008.

Undersøgelsen blev offentliggjort i forbindelse med KL s Ledertræf den 17. september 2008. Ledelsessurvey I forbindelse med delprojektet Ledelse med ambitioner under Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt har KL foretaget en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse om kommunernes lederudviklingsaktiviteter.

Læs mere

Lederes holdning til og brug af sociale medier.

Lederes holdning til og brug af sociale medier. SOCIALE MEDIER Facebook, twitter og LinkedIn Lederes holdning til og brug af sociale medier. Juni 2010 Resumé... 1 Lederne aktive på sociale medier... 2 Begrænset aktivitet i arbejdstiden... 3 Sociale

Læs mere

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Kompetenceudvikling Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Maj 2017 Kompetenceudvikling Resume 91 pct. af medlemmerne har deltaget i en eller anden form for kompetenceudvikling

Læs mere

Politik for lederuddannelse i Varde Kommune

Politik for lederuddannelse i Varde Kommune Politik for lederuddannelse i Varde Kommune Godkendt i Direktionen den 26. juni 2014 Indledning I Varde Kommune har vi veluddannede ledere og forventer, at kommunens ledere fortsat uddanner sig. Politik

Læs mere

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse DJØF Køn og karriere En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse Indhold 1 Baggrund og resumé...3 1.1 Metode...5 1.2 Kort gennemgang af centrale variable...5 2 Ledere

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Globalisering af ledelsesarbejdet. Rapport om rammer og vilkår i et job med ledelsesansvar for medarbejdere i udlandet

Globalisering af ledelsesarbejdet. Rapport om rammer og vilkår i et job med ledelsesansvar for medarbejdere i udlandet Globalisering af ledelsesarbejdet Rapport om rammer og vilkår i et job med ledelsesansvar for medarbejdere i udlandet Lederne April 2013 INTRODUKTION TIL UNDERSØGELSEN Lederne har i en lang række undersøgelser

Læs mere

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 1/7 Ledere og ledelse En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Oktober 2008 2/7 Hovedresultater Færre kvinder i toppen flere i bunden 21 % af mandlige ledere arbejder med overordnet virksomhedsledelse eller

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om lederuddannelse. Undersøgelsens hovedkonklusioner. Kampagne og analyse 11. januar 2009

Det siger FOAs medlemmer om lederuddannelse. Undersøgelsens hovedkonklusioner. Kampagne og analyse 11. januar 2009 Kampagne og analyse 11. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om lederuddannelse FOA stillede i november 2009 en række spørgsmål til sine ledermedlemmer om deres lederuddannelse og ledelsesansvar. Undersøgelsen

Læs mere

Rundspørge til modtagere af midler fra kompetencefondene

Rundspørge til modtagere af midler fra kompetencefondene Rundspørge til modtagere af midler fra kompetencefondene Rundspørge foretaget i perioden 6. november -23. november 2015 2.035 medlemmer af HK Kommunal har fuldført besvarelsen. Indhold 1. Hvad er dit primære

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2013

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2013 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2013 April 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1. Konjunkturvurdering... 1 2. Arbejdsfordelinger og ansættelsesstop... 3 3. Rekrutteringssituationen...

Læs mere

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv...

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv... 1 Indhold Sygefravær... 3 Køn... 4 Alder... 4 Hjemmeboende børn... 4 Sektor... 5 Stillingsniveau... 5 Balancen mellem arbejde og privatliv... 6 God nærmeste leder... 6 Trivsel... 7 Psykisk arbejdsmiljø...

Læs mere

Hovedresultater: Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau... 6

Hovedresultater: Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau... 6 1 Indholdsfortegnelse Hovedresultater:... 3 Sygefravær... 4 Køn... 5 Alder... 5 Hjemmeboende børn... 5 Sektor... 6 Stillingsniveau... 6 Balancen mellem arbejde og privatliv... 7 God nærmeste leder... 7

Læs mere

På hvilket område er du leder? Procent Antal Børne området 28% 212 Skole området (inkl. SFO, Klub, Ungdomsområdet)

På hvilket område er du leder? Procent Antal Børne området 28% 212 Skole området (inkl. SFO, Klub, Ungdomsområdet) Tabel 1 Hvor mange år har du i alt været leder (medregnende både dit nuværende og alle dine tidligere lederjobs inkl. lederjobs i andre kommuner/og/eller sektorer)? Mindre end ét år 2% 16 1-5 år 14% 110

Læs mere

SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET

SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET Marts 2012 Indledning Vedtagelsen af tilbagetrækningsreformen i december 2011 får stor betydning for fremtidens arbejdsmarked. Reformen betyder, at flere vil blive tilskyndet

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet December 2016 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Indhold Hovedresultater... 1 Forventet tilbagetrækningsalder... 2 Fastholdelse på arbejdsmarkedet... 4 Bekymringer på arbejdspladsen... 6 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Lederuddannelser til dig som er leder i den offentlige sektor

Lederuddannelser til dig som er leder i den offentlige sektor Lederuddannelser til dig som er leder i den offentlige sektor Centerleder Områdeleder Sektionsleder Institutionsleder Idrætschef Gruppeleder Halinspektør Køkkenleder Pleje- og omsorgsleder Sjakbajs Tilsynsførende

Læs mere

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning.

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning Økonomen som leder -CA sætter fokus på lederne En undersøgelse fra CA s medlemspanel marts 2005 Økonomen som leder er udgivet af CA, Økonomernes a-kasse og

Læs mere

Lederuddannelser til dig som er leder i den offentlige sektor

Lederuddannelser til dig som er leder i den offentlige sektor Lederuddannelser til dig som er leder i den offentlige sektor Centerleder Områdeleder Sektionsleder Institutionsleder Idrætschef Gruppeleder Halinspektør Køkkenleder Pleje- og omsorgsleder Sjakbajs Tilsynsførende

Læs mere

Lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis. Tabelrapport

Lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis. Tabelrapport Lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis Tabelrapport Dette bilag til EVA s evaluering af lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt offentlige

Læs mere

Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5. - Topledernes egen kompetenceudvikling

Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5. - Topledernes egen kompetenceudvikling Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5 - Topledernes egen kompetenceudvikling Resultater af Forums e-survey 5 Forum for Offentlig Topledelse 1. udgave, april 2009 Forums bestyrelse: Departementschef

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden...

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... Indholdsfortegnelse Balance mellem arbejde og privatliv... 2 Balance og fleksibilitet... 6 Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... 8 1 Balance mellem arbejde og privatliv Undersøgelsen viser,

Læs mere

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 Ref. KAB/- Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 27.01.2017 Indhold Baggrund...1 Hovedresultater...2 Motivation og jobtilfredshed...3 Stressniveau på arbejdspladsen...5 Individuelt

Læs mere

Ledernes læringsmiljø. - en vej til god ledelse

Ledernes læringsmiljø. - en vej til god ledelse Ledernes læringsmiljø - en vej til god ledelse 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. På vej til nye læringsformer... 4 2. Statistisk set... 5 3. Forudsætninger for et godt læringsmiljø... 6 3.1 Organisering...

Læs mere

Ledernes læringsmiljø. en vej til god ledelse

Ledernes læringsmiljø. en vej til god ledelse Ledernes læringsmiljø en vej til god ledelse Ledernes Hovedorganisation Vermlandsgade 65 2300 København S Telefon 3283 3283 Telefax 3283 3284 e-mail lh@lederne.dk www.lederne.dk Trykt oktober 2003 Centraltrykkeriet

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Lederuddannelser. en vej til god ledelse

Lederuddannelser. en vej til god ledelse Lederuddannelser en vej til god ledelse Hvorfor lederuddannelse? God ledelse er afgørende for private virksomheders konkurrenceevne og produktivitet. God ledelse er også afgørende for den service, som

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden...

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... Indholdsfortegnelse Balance mellem arbejde og privatliv... 2 Balance og fleksibilitet... 6 Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... 7 1 Balance mellem arbejde og privatliv Undersøgelsen viser,

Læs mere

Lederlønninger i den offentlige sektor 2012

Lederlønninger i den offentlige sektor 2012 Lederlønninger i den offentlige sektor 2012 Der oplyses ikke lønstigning, idet der er så få svar fra det offentlige område, så en beregning af stigningen ville give uanvendelige oplysninger, som ville

Læs mere

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013. CBS Indekseret benchmarking af masteruddannelserne

Dimittendundersøgelse 2013. CBS Indekseret benchmarking af masteruddannelserne Dimittendundersøgelse CBS Indekseret benchmarking af masteruddannelserne CBS / Dimittendundersøgelse / masteruddannelserne / Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt

Læs mere

Personaleledelse. Resume

Personaleledelse. Resume juni 2010 Personaleledelse Resume Kort afstand mellem top og bund, mindre formel ledelsesstil og højere grad af tillid præger oftere danske virksomheder end andre europæiske virksomheder, viser ny undersøgelse

Læs mere

Forventninger til forandringer i det offentlige

Forventninger til forandringer i det offentlige Forventninger til forandringer i det offentlige Survey Implement Consulting Group og Mandag Morgen September 2013 Om undersøgelsen I forbindelse med konferencen om fremtidens offentlige sektor har Implement

Læs mere

Fører kommunal ledelse til velfærd?

Fører kommunal ledelse til velfærd? Fører kommunal ledelse til velfærd? Kvalitet, effektivitet og trivsel i kommunal ledelse Den socialretlige konference 23. september 2015 Vilkår, evner og viljer i kommunal ledelse IDA HOECK Det kommunale

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedresultater Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet... 7

Indholdsfortegnelse. Hovedresultater Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet... 7 Indholdsfortegnelse Hovedresultater... 2 Balance mellem arbejde og privatliv... 3 Balance og fleksibilitet... 7 Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... 9 1 Hovedresultater Knap hver tiende

Læs mere

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Oktober 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Dette faktaark

Læs mere

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES MEDLEMMERS STRESSRAPPORT

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES MEDLEMMERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Kodeks for god offentlig topledelse Survey blandt kommunaldirektørerne,

Kodeks for god offentlig topledelse Survey blandt kommunaldirektørerne, Kodeks for god offentlig topledelse Survey blandt kommunaldirektørerne, januar 2007 København, januar 2007 KL s Konsulentvirksomhed Center for Ledelse og Organisation www.kl.dk/kodekssurvey07 Survey blandt

Læs mere

Lederuddannelser PB 1

Lederuddannelser PB 1 Lederuddannelser 1 LEDELSE KAN LÆRES Ledelse kan læres Effektiv ledelse er grundstenen til en virksomheds fortsatte succes. Med vore kurser i ledelse tilbyder vi et komplet efteruddannelsesforløb af nøglepersonerne

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

Vilkår og rammer for ledelse af de socialpædagogiske tilbud

Vilkår og rammer for ledelse af de socialpædagogiske tilbud Vilkår og rammer for ledelse af de socialpædagogiske tilbud Survey blandt forstandere, institutionsledere og mellemledere Januar 2013 Lederundersøgelsen Indledning Undersøgelsens målgruppe er ledere ansat

Læs mere

STUDIELIVSUNDERSØGELSE PRAKTIK

STUDIELIVSUNDERSØGELSE PRAKTIK Resultaterne i dette faktaark stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse 2016 og omhandler primært resultaterne om praktik i forbindelse med studiet. Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Indhold. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden...

Indhold. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... Indhold Balance mellem arbejde og privatliv... 2 Balance og fleksibilitet... 6 Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... 8 1 Balance mellem arbejde og privatliv Undersøgelsen viser, at 60 pct.

Læs mere

LEDERKARRIEREN ANNO 2012

LEDERKARRIEREN ANNO 2012 LEDERKARRIEREN ANNO 2012 Juni 2012 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Resumé side 3 Lederkarrieren i gennemsnit side 6 Efteruddannelse i ledelse side 9 Ledighed side 11 Erfaring som opsagt Årsag til

Læs mere

Effekt for hvem? Årsmøde Liv og ledelse i myndigheden Fredericia, den 2. juni 2015

Effekt for hvem? Årsmøde Liv og ledelse i myndigheden Fredericia, den 2. juni 2015 Effekt for hvem? Årsmøde Liv og ledelse i myndigheden Fredericia, den 2. juni 2015 Balanceret ledelse i myndigheden? Trivsel og arbejdsglæde Effektivitet i opgaveløsningen Kvalitet i opgaveløsningen Balanceret

Læs mere

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af i hvor høj grad vi oplever

Læs mere

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området.

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området. Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETØNSKE 1. september 2011 Budgetønske: Stærk skoleledelse Baggrund BUF står over for et generationsskifte både på almen- og specialområdet skoleledernes gennemsnitlige

Læs mere

Hovedresultater: Mobning

Hovedresultater: Mobning Hovedresultater: Mobning Knap hver 10. akademiker er blevet mobbet indenfor de sidste 6 måneder. Regionerne er i højere grad en arbejdsplads som er præget af mobning. Det er oftest kolleger (65 pct.) som

Læs mere

Kvinder og ledelse Ledernes Hovedorganisation, Februar 2003

Kvinder og ledelse Ledernes Hovedorganisation, Februar 2003 Kvinder og ledelse Ledernes Hovedorganisation, Februar 2003 Kvinder som ledere Indhold: Kvinder som ledere...1 Sammenfatning...2 Kvindelige lederes placering på arbejdsmarkedet...3 Evnen til at lede...5

Læs mere

FKB-Kredsmøde. Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen. Side 1

FKB-Kredsmøde. Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen. Side 1 FKB-Kredsmøde Katastrofe- og Side 1 Agenda Hvad er status på Katastrofe og og hvor langt er vi nået? Uddannelsessystemet Forskellige typer af efteruddannelsesmuligheder Side 2 Uddannelsens forløb Side

Læs mere

Notat. Danske Fysioterapeuter Ledelsessekretariatet. Til: Cc: Lederpejling en temperaturmåling på lederne

Notat. Danske Fysioterapeuter Ledelsessekretariatet. Til: Cc: Lederpejling en temperaturmåling på lederne Notat Danske Fysioterapeuter Ledelsessekretariatet Til: Cc: Lederpejling en temperaturmåling på lederne FTF har stået for selve undersøgelsesdesignet bag denne undersøgelse af Danske Fysioterapeuters leder-medlemmer.

Læs mere

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Hovedkonklusioner 143.000 borgere i Region Hovedstaden er læsesvage, 134.000 er regnesvage og 265.000 har meget ringe

Læs mere

3. Sammenhæng i den travle hverdag

3. Sammenhæng i den travle hverdag 3. Sammenhæng i den travle hverdag 3.1 Sammenfatning 111 3.2 Familie- og arbejdsliv i harmoni 112 3.3 Den travle hverdag 119 Appendiks 3.1 Beskrivelse af spørgeskemaundersøgelse 131 3.1. Sammenfatning

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning blandt læger... 3 Mobning køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning oplevet af ledere

Læs mere

En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Sammenfatning

En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Sammenfatning 2010 1 Del 1 Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Rapporten

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden...

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... Indholdsfortegnelse Balance mellem arbejde og privatliv... 2 Balance og fleksibilitet... 6 Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... 8 1 Balance mellem arbejde og privatliv Undersøgelsen viser,

Læs mere