krydderi Skab engagement i samarbejdet om arbejdsmiljø Et godt arbejdsmiljø sætter på din hverdag Branchevejledning til kontorarbejdspladser om:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "krydderi Skab engagement i samarbejdet om arbejdsmiljø Et godt arbejdsmiljø sætter på din hverdag Branchevejledning til kontorarbejdspladser om:"

Transkript

1 Opskrifter på arbejdsglæde krydderi Et godt arbejdsmiljø sætter på din hverdag Branchevejledning til kontorarbejdspladser om: Skab engagement i samarbejdet om arbejdsmiljø

2 Forord Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) herunder Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration (BAR Kontor). BAR Kontor har til formål at medvirke ved løsning af sikkerheds- og sundhedsspørgsmål og derved understøtte arbejdsmiljøindsatsen i virksomhederne inden for det private kontor- og administrationsområde. F.eks. IT-virksomheder, advokat- og revisionskontorer, vikarbureauer, rådgivende virksomheder, rejsebureauer, arkitekter samt øvrige private kontorarbejdspladser. BAR Kontor giver konkret vejledning om aktuelle arbejdsmiljøproblemstillinger inden for branchen i form af branchevejledninger, kampagnemateriale, afholdelse af temadage og andre aktiviteter. BAR Kontor er sammensat af repræsentanter for arbejdsgiver-, arbejdsleder- og arbejdstagerorganisationer inden for det private kontor- og administrationsområde. Holdningerne, der udtrykkes i BAR Kontors forskellige vejledninger, viser disse parters fælles opfattelse af, hvad der er god arbejdsmiljøstandard inden for branchen. Indhold Et godt arbejdsmiljø er i alles interesse... 1 Hvad kan I bruge denne branchevejledning til?... 2 Skab gode rammer med effektiv arbejdsmiljøledelse... 4 Medarbejdere og arbejdsledere kan gøre meget for arbejdsmiljøet... 8 Sikkerhedsorganisationen kan også skabe engagement I fællesskab når I længst...16 Anden relevant litteratur...17 Denne branchevejledning giver inspiration til arbejdsgivere, ledere, medarbejdere og medlemmer af sikkerhedsorganiastionen om, hvordan hver især kan være med til at sikre engagement, prioritering og systematik i arbejdet med og samarbejde om arbejdsmiljø. Vejledningen er tænkt som en introduktion til emnet. For hver målgruppe vil der være yderligere inspiration at hente på Samtidig skal denne branchevejledning ses som et supplement til BAR Kontors øvrige branchevejledninger om arbejdet med arbejdsmiljø, hvor der kan hentes yderligere information se side Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn, og finder at indholdet i den er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen, som den foreligger og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område. BAR Kontor vil gerne rette er særlig tak til de virksomheder, som har bidraget med citater og inspiration til denne branchevejledning. Få opskrifter til: Arbejdsgiver Sikkerhedsorganisation Medarbejdere og arbejdsledere

3 Et godt arbejdsmiljø er i alles interesse Hverdagen på kontoret er udfordrende og afvekslende med virksomhedsbesøg, kundepleje, møder, telefonsamtaler og projekter. Ansatte i kontor- og administrative virksomheder skal kunne rådgive, inspirere og servicere kunderne, så de får en positiv oplevelse af at være kunde i virksomheden. Kundens oplevelse af virksomhedens rådgivning og service spiller en stor rolle for virksomhedens succes, og ofte er kundens oplevelse tæt forbundet med det arbejdsmiljø, der er i virksomheden. Arbejdsmiljø er et bredt begreb, der dækker over dels det fysiske arbejdsmiljø, f.eks. indretning, kontor- og møderumsfaciliteter, pladsforhold og lys. Begrebet dækker også arbejdsmiljøforhold, som omhandler trivsel herunder psykisk arbejdsmiljø. Trivsel kan f.eks. være sociale relationer, omgangstonen eller stemningen generelt i virksomheden. Sandsynligheden for at kunderne forbliver kunder, er større hvis virksomheden fremstår præsentabel og herved signalerer effektivitet. Men ligeså vigtigt er det, at kunden kan fornemme, at der er en god stemning i virksomheden og hver gang kan få leveret en kvalificeret rådgivning og service. En god arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø, hvor alle trives, og hvor der ydes en god service, betyder således meget for virksomhedens image og økonomiske situation. Men hvordan sikres det gode arbejdsmiljø i virksomheden? Hvordan skabes der rammer og fælles værdier i virksomheden, som fremmer det gode arbejdsmiljø? Det er meget individuelt fra virksomhed til virksomhed, hvordan arbejdet med arbejdsmiljø bliver en succes - men praktiske erfaringer viser, at virksomheders arbejde med arbejdsmiljø fungerer godt, der hvor arbejdsmiljøarbejdet: Er baseret på et samarbejde, hvor alle engagerer sig og påtager sig et ansvar Er prioriteret i det daglige arbejde af alle Og i en vis grad er systematisk 1

4 Hvad kan I bruge denne branchevejledning til? Denne branchevejledning kan være med til at sikre virksomhedens systematik, prioritering og ikke mindst engagement i arbejdet med og samarbejdet om arbejdsmiljø. Vejledningen giver konkrete forslag til og eksempler på, hvordan arbejdet med arbejdsmiljø kan blive en succes med hjælp fra alle i virksomheden. Forslagene er uddybet på Har virksomheden en sikkerhedsorganisation, skal den støtte og fremme samarbejdet om arbejdsmiljøet - sikkerhedsorganisationen fungerer som virksomhedens interne arbejdsmiljørådgiver. At sikre det gode arbejdsmiljø er således ikke kun en opgave for de forholdsvist få, der er repræsenteret i sikkerhedsorganisationen alle i virksomheden bør se det som en fælles opgave at sikre det gode arbejdsmiljø. Det er til alles fordel og sætter krydderi på hverdagen. I fællesskab når I længst! Derfor henvender vejledningen sig til både arbejdsgivere, arbejdsledere, medarbejdere og sikkerhedsorganisationen i virksomheden. Ifølge arbejdsmiljøloven har arbejdsgiveren/ ledelsen det overordnede ansvar for, at arbejdsmiljøet er i orden. Arbejdsmiljøet i virksomheden er således i væsentligt omfang påvirket af arbejdsgiveren/ledelsen, men det er i lige så høj grad forholdet og samarbejdet imellem kolleger og imellem arbejdsledere og medarbejdere, der spiller ind. 2

5 I vejledningen er der givet gode råd til henholdsvis: Arbejdsgiveren/ledelsen, side 4 Arbejdslederne og medarbejderne, side 8 Sikkerhedsorganisationen, side 12 Se mere på Hvert afsnit indeholder konkrete forslag til og eksempler på, hvordan I hver især kan bidrage til arbejdsmiljøarbejdets succes. Det er også en god idé at hente inspiration i hinandens afsnit. Forslagene og eksemplerne i vejledningen og på hjemmesiden skal ses som inspiration til virksomhedens arbejde med arbejdsmiljø. I kan f.eks. udvælge de forslag, som I synes kunne være interessante at arbejde videre med, og som passer bedst til jeres organisationsstruktur, kultur og traditioner for samarbejde. 3

6 Skab gode rammer med effektiv arbejdsmiljøledelse Har virksomheden planer om større ændringer, mener jeg, at det er fornuftigt at få vendt det med medarbejderne. Det kan give flere gode ideer, da medarbejderne ofte ved, hvor skoen den trykker. Bjarne Stæhr, projektchef, CSC Som arbejdsgiver/ledelse kan I med effektiv arbejdsmiljøledelse være med til at skabe nogle rammer, som fremmer det gode arbejdsmiljø i virksomheden Gode kunderelationer er med til at sikre virksomhedens succes. Kundeloyalitet opstår på baggrund af mange forhold, f.eks. pris, produkt -kvalitet, serviceniveau og ikke mindst kundens relationer til virksomhedens medarbejdere. God kvalitet i kunderådgivning er med til at sikre virksomhedens succes. De gode kunderelationer kan bl.a. styrkes via et godt arbejdsmiljø. Medarbejdere med gode arbejdsforhold trives og udvikler sig til gavn for samarbejdet i virksomheden, servicen over for kunderne og produktiviteten. Virksomheden får ved en tilrettelagt investering i arbejdsmiljøet et afkast i form af færre arbejdsskader, mere sunde og tilfredse medarbejdere og hermed mindre sygefravær og personaleomsætning. En investering i arbejdsmiljøet har således ikke kun indflydelse på medarbejdernes arbejdsmiljø, men også på virksomhedens økonomiske forhold. Samtidig stiller den nye generation, som er på vej ud på arbejdsmarkedet, nye ledelsesudfordringer. Den nye generation har andre værdier og normer end tidligere generationer. Arbejde, fritid og familie værdsættes på lige fod, og samspillet imellem disse værdier skal gerne gå op i en højere enhed. Den nye generation er motiveret og engageret i arbejdet, men er også kritisk, og bliver ofte kun på arbejdspladsen, så længe den er udviklende og inspirerende. Arbejdet med arbejdsmiljø kan også ledes effektivt Arbejdet med arbejdsmiljø kan ledes ligeså effektivt som andet arbejde i virksomheden. Alle arbejdsgivere bør prioritere arbejdsmiljøet som en del af den daglige ledelse. I viser jeres prioritering ved at synliggøre og deltage i arbejdet med arbejdsmiljø. Det kan I blandt andet gøre ved at definere og følge op på overordnede mål for virksomhedens arbejdsmiljøindsats, og sikre ressourcer i form af tid, penge og viden til at gennemføre indsatsen. Ifølge arbejdsmiljøloven har arbejdsgiveren/ledelsen ansvaret for, at arbejdsmiljøet er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt 4

7 forsvarligt. Dette ansvar kan ikke uddelegeres men opgaverne kan. I skal derfor ikke nødvendigvis tage del i løsning af de konkrete arbejdsmiljøopgaver, Nøgleordet i forbindelse med arbejdsmiljøledelse er integration. Effektiv arbejdsmiljøledelse indebærer, at I beskæftiger jer systematisk med arbejdsmiljø og sørger for, at arbejdsmiljø bliver en del af den enkelte arbejdsleders og hermed også medarbejders opgaver, på linie med f.eks. budgetter og planlægning af det daglige arbejde. Fælles værdier og klare mål baner vejen Som arbejdsgiver/ledelse spiller I en væsentlig rolle i udviklingen af arbejdet med arbejdsmiljø. Derfor bør I gøre jer klart, hvad I vil med arbejdsmiljøet, og hvilken værdi arbejdsmiljøarbejdet skal have i virksomheden. En klarlægning og synliggørelse af jeres forventninger til arbejdsmiljøet vil skabe grobund for en fælles holdning til arbejdsmiljøet. En fælles opfattelse af, hvilke forventninger der er til arbejdsmiljøet i virksomheden, er med til at sikre engagement og en fortsat udvikling af samarbejdet om arbejdsmiljø. Tænk derfor arbejdsmiljømålene ind i en større sammenhæng, så arbejdsmiljø kan blive en del af det daglige arbejde, og arbejdet med arbejdsmiljø nemmere kan udvikle sig på linie med virksomhedens øvrige aktiviteter, drift og udvikling. Koncentrér jer om nogle få mål uden for mange delmål. Der er risiko for, at målopfyldelsen mislykkes, hvis målene er for komplekse at arbejde med. F.eks. vil 10 arbejdsmiljømål med en masse delmål næppe kunne bruges som ledelsesværktøj i dagligdagen. Det er jer som arbejdsgiver/ledelse der beslutter, hvilken værdi arbejdsmiljøarbejdet skal have, og det er jer der fastlægger arbejdsmiljømålene, men det er en god idé at inddrage de arbejdsledere og medarbejdere, der i det daglige sikrer, at arbejdsmiljøopgaverne bliver gennemført, f.eks. sikkerhedsorganisationen. De ved ofte, hvordan det står til med arbejdsmiljøet, og deres erfaring og viden om kunder, arbejdsprocesser, samarbejdsrelationer m.m. kan være nyttige at inddrage. Samtidig giver medarbejderinddragelse et større engagement. Hvis arbejdsledere og Hvis alle er informeret om, hvad der sker i virksomheden, er der sjældent de store problemer. Lars Aleth-Thomsen, direktør, Signatur 5

8 Opskrift på effektiv arbejdsmiljøledelse Jeg ønsker at sende et signal om, at jeg som direktør tager arbejdet med arbejdsmiljø seriøst. Jeg sørger for at arbejdsmiljøforholdene er i orden, og at der bliver fulgt op på, om forholdene fortsat er i orden. Margit Foller, direktør, Personale-Service A/S medarbejdere bliver hørt, føler de ofte et større ejerskab over for målene og er mere motiverede for at nå målene. Og samtidig mindskes den skepsis, som kan være i forhold til målene og arbejdet med at opnå målene. Medarbejdere og arbejdsledere, som kan identificere sig med og stå inde for målene, er mere loyale og engagerede. Et andet nøgleord er synlighed. Skal målene danne grobund for en fælles holdning til arbejdsmiljøet, skal synliggørelsen ikke alene ske gennem ord. Hvis I gennem handling selv efterlever og aktivt bruger målene til at styre efter i det daglige arbejde, er der større chance for, at alle i virksomheden arbejder for at nå målene. Med arbejdsmiljømål har I banet vejen for et systematisk og forebyggende arbejde med arbejdsmiljø. Men opfølgning er en forudsætning for fremdrift. Når I har fulgt op på arbejdsmiljømålene, er det en god idé at offentliggøre om arbejdsmiljømålene er nået, hvorfor de eventuelt ikke er nået, og om opfølgningen eventuelt har givet anledning til nye overvejelser med hensyn til målene. Der er ingen standardskabelon for arbejdsmiljøledelse, da måden at gennemføre arbejdsmiljøledelse på skal tilpasses jeres organisationsstruktur, mål, kultur og traditioner for samarbejde. Følgende punkter kan bruges til inspiration. Arbejd engageret og systematisk med arbejdsmiljø Vis i ord og handling, at du prioriterer arbejdsmiljøet Fokusér ikke kun på akut opståede problemer Kig forebyggende og fremadrettet på arbejdsmiljøet Opstil realistiske arbejdsmiljømål Sats på få og enkle mål, der er nemme at styre efter i hverdagen Sørg for at mål og ambitioner hænger sammen Opstil mål for de vigtigste arbejdsmiljøindsatser Brug Arbejdspladsvurderingen (APV) under målfastsættelsen 6

9 Indtænk arbejdsmiljømålene i en større sammenhæng Afstem arbejdsmiljømål med virksomhedens strategi og andre ledelsesmål Koordinér arbejdsmiljøaktiviteter med øvrige aktiviteter Inddrag medarbejdere og arbejdsledere i målfastsættelsen Brug f.eks. sikkerhedsorganisationens viden om arbejdsmiljø Brug evt. medarbejdere og arbejdslederes viden om, hvad der fungerer godt, og hvad der kan forbedres Gør målene synlige Orientér alle om målene, og arbejdet med at nå dem Informér både mundtligt og skriftligt Gå forrest med et godt eksempel Vis i ord og handling, at du prioriterer arbejdsmiljømålene Brug målene til at styre efter i det daglige arbejde Afklar ansvars- og opgavefordelingen Fastlæg hvem der gør hvad, hvordan og hvornår Følg op på målene Vurdér med jævne mellemrum, om arbejdet med at nå målene går godt Få punkterne uddybet på BAR Kontor arbejder løbende med emnet arbejdsmiljøledelse. Seneste materiale findes på - tilmeld dig eventuelt vores nyhedsservice på hjemmesiden, og få direkte besked når der er nyt fra BAR Kontor. 17

10 Medarbejdere og arbejdsledere kan gøre meget for arbejdsmiljøet Nogle tror, at jeg er en slags politimand, der går rundt og tjekker, om alle nu f.eks. sidder hensigtsmæssigt. Det er jeg ikke, men jeg vil meget gerne hjælpe, når de henvender sig til mig. Derudover kan de jo også selv gøre meget for deres arbejdsmiljø. Susanne Petersen, sikkerhedsrepræsentant, Privat Bo Arbejdet med arbejdsmiljø bør være en naturlig del af det daglige arbejde. Derfor har du som arbejdsleder eller medarbejder en central rolle i arbejdet med arbejdsmiljø. Arbejdsgiveren/ledelsen har det formelle og reelle ansvar for et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Men som medarbejdere eller arbejdsledere har I også et ansvar for jeres eget og kollegernes arbejdsmiljø. I ved, hvor skoen trykker, og har stor viden om virksomhedens ydelser, kunder, samarbejdsrelationer m.m. Derfor kan I gøre meget for arbejdsmiljøet i virksomheden. Er der arbejdsmiljøforhold, der ikke er i orden, og som I som arbejdsledere og medarbejdere i samarbejde ikke kan rette op på, skal I gøre arbejdsgiveren og/eller sikkerhedsorganisationen opmærksom på det. Ifølge arbejdsmiljøloven har I som arbejdsledere ansvaret for, at arbejdsmiljøet er i orden inden for det område, I leder. Arbejdet med arbejdsmiljø i området skal foregå i et samarbejde mellem jer og medarbejderne. Jeres prioritering af og engagement i arbejdet med arbejdsmiljø smitter af på medarbejdernes engagement. Som medarbejdere skal I være med til at sikre det gode arbejdsmiljø ved at tage ansvar for jeres eget og kollegernes arbejdsmiljø. Herunder at overholde arbejdsmiljøloven og de regler og anvisninger, der eventuelt er i virksomheden. Viser I engagement i arbejdet med arbejdsmiljø vil det smitte af på andre i virksomheden. 8

11 Sikkerhedsorganisationen er virksomhedens interne arbejdsmiljørådgiver, og har I spørgsmål om arbejdsmiljø kan I henvende jer til dem. Medlemmerne af sikkerhedsorganisationen kan f.eks. give dig gode råd om indstilling af din kontorstol, placering af din skærm og variation af dine arbejdsstillinger. Medlemmerne af sikkerhedsorganisationen vil i deres rådgivning opmuntre dig til at tænke på deres gode råd hver dag, fremfor at de skal komme igen og igen. Som arbejdsledere og medarbejdere kan I være med til at sætte arbejdsmiljø på dagsordenen. Ud over den daglige uformelle snak, kan I også ved personalemøder eller lignende bringe aktuelle arbejdsmiljøproblemstillinger frem. I kan også få en fra ledelsen eller fra sikkerhedsorganisationen til at orientere om virksomhedens eventuelle mål for arbejdsmiljøet eller arbejdet med virksomhedens APV. Det er vigtigt, at dele den arbejdsmiljøviden, der allerede er i huset og ikke mindst gøre opmærksom på, at man selv kan gøre meget for ens eget arbejdsmiljø. Her i virksomheden har vi en vejviser til, hvor man kan søge hjælp. Det er en informationskilde, der er tilgængelig for alle, og som fungerer som en hjælp til selvhjælp. Lone Gjørret, konsulent, KPMG 9

12 Opskrift på hvad medarbejdere og arbejdsledere kan gøre for arbejdsmiljøet Som medarbejdere og arbejdsledere ved I ofte, hvordan det står til med arbejdsmiljøet i virksomheden. Derfor kan I gøre meget for arbejdsmiljøet i hverdagen. Få her inspiration til dette arbejde: Vær opmærksom på hinanden og arbejdsmiljøet Prioritér arbejdsmiljø som en del af det daglige arbejde Udvis en sikker adfærd Overhold arbejdsmiljøloven og andre retningslinjer, som virksomheden har Orientér arbejdsgiveren og sikkerhedsorganisationen, hvis der er forhold, der ikke er i orden Informér nye kolleger om arbejdsmiljø Brug hinanden og sikkerhedsorganisationen Giv hinanden gode råd om arbejdsmiljø, f.eks. om variation af arbejdsstillinger Henvend dig til sikkerhedsorganisationen, hvis du har spørgsmål om arbejdsmiljø 10

13 Bidrag til løsningen af virksomhedens arbejdsmiljøopgaver Hjælp med at finde årsagen og løsningen til eventuelle arbejdsmiljøproblemer Bidrag til gennemførelse af Arbejdspladsvurderingen (APV) Sæt arbejdsmiljøet på dagsordenen Tal om arbejdsmiljø i det daglige Sæt arbejdsmiljø på dagsordnen på f.eks. personalemøder Søg viden om arbejdsmiljø Spørg sikkerhedsorganisationen, hvis du har spørgsmål om arbejdsmiljø Hent selv information om arbejdsmiljø i bøger, pjecer og på internettet f.eks. på Få uddybet punkterne og få yderligere inspiration til arbejdet med arbejdsmiljø på 11

14 Sikkerhedsorganisationen kan også skabe engagement Vi har fokuseret på variation af arbejdsstillingerne, og signalerer at alle skal op og stå og gå en gang i mellem. Jeg rejser mig f.eks. ofte op, når jeg taler i telefon. Vi har også aftalt, at vores korte informationsmøder på 5-15 minutter foregår stående. Det ser ret morsomt ud, men vi synes, det er et godt initiativ, der løbende minder os alle om, at variation af arbejdsstillingerne er godt for vores arbejdsmiljø. Margit Foller, direktør, Personale-Service A/S Sikkerhedsorganisationen kan med god arbejdsmiljørådgivning og et godt samarbejde med resten af virksomheden være med til at skabe et engagement i arbejdet med arbejdsmiljø blandt arbejdsgiver/ledelse, arbejdsledere og medarbejdere Et godt arbejdsmiljø er i alles interesse, og alle vil også gerne være med til at sikre det gode arbejdsmiljø. Som sikkerhedsorganisation kan I bidrage med god arbejdsmiljørådgivning og et godt samarbejde med resten af virksomheden. Men det er ikke alle, der ved, hvordan de kan bidrage. Derfor er det vigtigt, at I informerer om jeres arbejde. Sikkerhedsorganisationen er i mange virksomheder udførende. Det vil sige, at det ofte er jer, der løser arbejdsmiljøopgaverne og problemerne. Men hvis arbejdsmiljø skal blive en naturlig del af alles daglige arbejde, må I som sikkerhedsorganisation fungere som en rådgivende intern ressource. Sikkerhedsorganisationen er virksomhedens interne arbejdsmiljørådgiver Gå efter årsagerne til problemerne Når arbejdsmiljøproblemerne skal løses, er det vigtigt at undersøge årsagen eller årsagerne grundigt. Det kan være, at I finder flere årsager til et problem, og dermed får 12

15 mere omfangsrige og komplekse løsninger. Men analyserer I ikke problemet grundigt, finder I måske ikke alle årsagerne, og derfor heller ikke den eller de rette løsninger. Brug jeres sunde fornuft Den rette løsning er ikke altid den dyreste løsning. Ofte ligger løsningerne lige for, og kræver ikke de store investeringer. Brug jeres egne og andres erfaringer fra det daglige arbejde og fra løsning af tidligere arbejdsmiljøproblemer, når I skal have løst et arbejdsmiljøproblem. I kan ved løsning af problemerne og i jeres rådgivning komme langt med sund fornuft. Gå forrest med et godt eksempel Gennem handling kan I også give viden videre. Går I forrest med et godt eksempel, når det gælder arbejdsmiljøet, f.eks. ved at variere jeres arbejdsstillinger og placere skærmen, så jeres synsretning er parallelt med vinduesfladen, bliver alle i virksomheden indirekte påvirket til at være opmærksomme på deres arbejdsmiljø. Synliggør jeres resultater I skal vise, at der sker noget, når sikkerhedsorganisationen er involveret. Synligheden af jeres arbejde og resultater er med til at skabe interesse og engagement i arbejdsmiljøet blandt de øvrige i virksomheden. Fremhæv de gode resultater, så alle i virksomheden kan se, at det kan betale sig at gøre noget ved arbejdsmiljøet. Gør informationen nærværende Informationen skal være relevant for alle jeres målgrupper - arbejdsgiveren/ledelsen, arbejdslederne og medarbejderne. Overvej om alle informationer er lige vigtige for alle, og om det kunne være en fordel at udarbejde information målrettet til henholdsvis arbejdsgiveren/ledelsen, arbejdsledere og medarbejdere. Uanset hvem I informerer, bør I gøre det kort og præcist. Dem, der skal læse eller høre det, har ikke mere tid end I selv har. De personer, som var på den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, kom hjem og var motiverede til at engagere sig i arbejdet med arbejdsmiljø. De kunne se, at det var et arbejde, der ville være godt for både medarbejderne, ledelsen og virksomheden generelt. Susanne W. Larsen, sikkerhedsleder, administrationen Sibas ComputerCity 13

16 Opskrift på sikkerhedsorganisationens arbejdsmiljørådgivning Medarbejderne bør have en viden om, at hvis noget ikke er i orden, så kan de gå til deres sikkerhedsgruppe. Dorthe Nedermark, sikkerhedsleder, KPMG Skal arbejdsmiljøet blive en naturlig del af alles daglige arbejde, må I fungere som en rådgivende ressource i virksomheden. Her er inspiration til dette: Sats først på de små, sikre og synlige succeser Løs først de problemer, der ikke lever op til arbejdsmiljølovens krav Fokusér derefter på de problemer, der kan løses hurtigt, så I viser, at der sker noget Gå efter årsagen til problemerne Undersøg årsagen til problemet grundigt, så bliver løsningerne mere holdbare Vær opmærksom på, at der kan være flere årsager til et problem Brug jeres sunde fornuft Brug jeres egne erfaringer fra det daglige arbejde Drag nytte af løsninger af tidligere arbejdsmiljøproblemer Skaf løbende viden om arbejdsmiljø og giv den videre Opdatér jeres viden gennem f.eks. internettet, bøger og tidsskrifter Giv mundtlig information, f.eks. under Arbejdspladsvurderingen (APV) Udlevér skriftligt materiale om arbejdsmiljø Gå forrest som et godt eksempel, vær imødekommende og ærlig Vis gennem handling, at I tager arbejdsmiljøet alvorligt Vær positiv, så alle føler sig velkommen til at stille spørgsmål Vær åben om, at ikke alle problemer kan løses her og nu 14

17 Hold konstruktive møder og følg op på jeres opgaver Send dagsorden ud før mødet Udarbejd et referat om hvad der skal gøres, af hvem og hvornår Tjek om det, der blev besluttet på sidste møde, er blevet gennemført Informér om jeres rolle og arbejde Fortæl, at I er virksomhedens arbejdsmiljørådgivere og ikke politibetjente Informér om, hvordan alle i virksomheden kan bruge jeres viden Gør det klart, hvordan et problem kan løses, af hvem og hvornår Synliggør jeres resultater Informér alle i virksomheden om de opgaver, I har gennemført Brug både skriftlig og mundtlig information og gerne flere informationskanaler Gør informationen nærværende informér kort og præcist til alle målgrupper Inddrag medarbejdere og arbejdsledere Vær opmærksom på, at de personer, der har et problem, ofte også har viden om, hvordan det kan løses Lyt til ønsker og meninger og giv positiv feedback Få uddybet punkterne, og hent yderligere inspiration på Det er blevet mere legitimt at tale om arbejdsmiljø, nu hvor alle har fået mere viden om f.eks. arbejdsstillinger. Den øgede viden gør også, at alle er blevet bedre til at hjælpe sig selv og hinanden med arbejdsstillingerne. Robert Doeleman, sikkerhedsrepræsentant, KILROY travels International. 15

18 I fællesskab når I længst En god arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø, hvor I alle trives og kan yde en god service, betyder meget for virksomhedens image og økonomiske situation. Det er vigtigt at give information om, hvordan et eventuelt problem kan løses, hvem der er involveret i løsningen, og hvornår problemet bliver løst. Det giver mere forståelse for, at det ikke er alt, der bliver løst her og nu. Susanne Petersen, sikkerhedsrepræsentant, Privat Bo Som arbejdsgiver/ledelse, arbejdsleder, medarbejder eller medlem af en sikkerhedsorganisation, har I hver især i denne vejledning kunnet hente inspiration til samarbejdet om arbejdsmiljø hvordan I hver især kan være med til at skabe engagement i arbejdet med arbejdsmiljø. Vil I hente yderligere inspiration, så se på Som det fremgår, når I længst i fælles flok det er en fælles opgave at sikre det gode arbejdsmiljø. Med en proaktiv arbejdsmiljøindsats fra jer alle, er virksomheden samtidig langt fremme ved en eventuel dialog med myndighederne. 16

19 Anden relevant litteratur BAR Kontor Under overskriften Et godt arbejdsmiljø sætter krydderi på din hverdag, har BAR Kontor udarbejdet følgende vejledninger til hjælp i arbejdet med arbejdsmiljø: Opbygning af en sikkerhedsorganisation Virksomhedens og sikkerhedsorganisationens arbejdsmiljøopgaver Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder BAR Kontor har også udgivet vejledninger om: Lys og Lyd Distancearbejde Indeklima Arbejde ved skærme Arbejdspladsvurdering Arbejdstilsynet Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 784 af 11. oktober 1999 om lov om arbejdsmiljø samt ændringer hertil nr. 331 af 16. maj 2001 og nr. 437 af 10. juni Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 575 af 21. juni 2001 om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde samt ændringen hertil nr. 491 af 20. juni 2002 Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 575 af 14. juni 1999 om sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse samt ændringen hertil nr af 12. december At-anvisning nr af april 1999 om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde. Ovenstående kan ses på Der er kommet mere fokus på arbejdsmiljøet ved hjælp af s og intranettet. Det er nemmere at kommunikere ud, når der f.eks. sker forbedringer af arbejdsmiljøet, eller når der er forhold, som alle skal være særlig opmærksom på. Vi har fået en mere åben kommunikation, og sikkerhedsorganisationen er blevet mere synlig. Bjarne Stæhr, projektchef, CSC Information om relevante arbejdsmiljøemner og alle materialer fra BAR Kontor kan ses på: 17

20 Skab engagement i samarbejdet om arbejdsmiljø Denne branchevejledning kan være med til at sikre engagement, prioritering og systematik i arbejdet med og samarbejde om arbejdsmiljø. Vejledningen giver konkrete forslag til og eksempler på, hvordan arbejdet med arbejdsmiljø kan blive en succes med hjælp fra alle i virksomheden hvordan arbejdsgiveren/ledelsen, arbejdslederne, medarbejderne og sikkerhedsorganisationen hver især kan være med til at sætte krydderi på hverdagen med et godt arbejdsmiljø. Vejledningen giver en introduktion til ovenstående, som er uddybet på BAR Kontors hjemmeside om arbejdet med arbejdsmiljø på Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2003 Opskrifter på arbejdsglæde Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration (BAR Kontor) Ny Vestergade 17, 1471 København K Tlf.: Vejledningen kan købes hos: Arbejdsmiljørådets Service Center Tlf.: Varenummer Layout: Gorm Larsen & Partners Trykning: Fihl-Jensen ISBN nr HK Varenummer:

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002 Virksomhedens og sikkerhedsorganisationens arbejdsmiljøopgaver Denne branchevejledning henvender sig til kontor- og administrative virksomheder, der har oprettet en sikkerhedsorganisation, og ønsker uddybende

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Alle værdsætter det gode arbejdsmiljø. Mange vil gerne gøre en indsats for arbejdsmiljøet men hvor skal der tages fat, og hvem skal egentlig gøre noget ved

Læs mere

Succes med arbejdsmiljøarbejdet

Succes med arbejdsmiljøarbejdet Tag vare på... Succes med arbejdsmiljøarbejdet Branchevejledning for arbejdsgivere for arbejdsgivere Forord Hent mere hjælp i BAR Handels branchevejledninger om arbejdet med arbejdsmiljø I tilknytning

Læs mere

Succes med arbejdsmiljøarbejdet

Succes med arbejdsmiljøarbejdet Tag vare på... Succes med arbejdsmiljøarbejdet Branchevejledning for sikkerhedsorganisation, arbejdsledere og medarbejdere f Forord Hent mere hjælp i BAR Handels branchevejledninger om arbejdet med arbejdsmiljø

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ

Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ på kontorarbejdspladser Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration Indledende INFORMATIONER Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning

Læs mere

Sikkerhedsorganisationens opbygning

Sikkerhedsorganisationens opbygning Tag vare på... Sikkerhedsorganisationens opbygning Branchevejledning Forord Indhold På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) - herunder Branchearbejdsmiljørådet

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering 2 BAR Kontor (Branchearbejdsmiljørådet

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

ArbejdsPladsVurdering

ArbejdsPladsVurdering Branchevejledning om ArbejdsPladsVurdering på kontorarbejdspladser OPFØLGNING KORTLÆGNING HANDLINGSPLAN VURDERING Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration FORORD Med baggrund i den

Læs mere

Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar

Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar Tag vare på... Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar Branchevejledning Forord Indhold På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) - herunder

Læs mere

Den gode arbejdsdag og arbejdsmiljøet

Den gode arbejdsdag og arbejdsmiljøet Tag vare på... Den gode arbejdsdag og arbejdsmiljøet Branchevejledning for mindre butikker uden sikkerhedsorganisation Forord Indhold På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

Gode råd om. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

Gode råd om. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Gode råd om Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Formål: Formålet med den årlige arbejdsmiljødrøftelse er, at tilrettelægge samarbejdet og arbejdsmiljøarbejdet bedst muligt. På den måde forebygger man arbejdsmiljøproblemer

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.3 Sikkerhedsudvalg September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsudvalgets opgaver, funktion og oprettelse. Vejledningen informerer desuden om den daglige leder af sikkerheds

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

Arbejdsmiljø i folkeskolen

Arbejdsmiljø i folkeskolen Arbejdsmiljø i folkeskolen fakta og opmærksomhedsfelter Til HR/personaleafdelingen, Skoleforvaltningen og Skoleledelsen 1 Indhold De fysiske rammer og arbejdsmiljø... 2 Hjemmearbejdspladser?... 3 Kontorarbejdspladser?...

Læs mere

Fra museskader til stress

Fra museskader til stress Fra museskader til stress Fra museskader til stress Gode job hænger nøje sammen med et godt arbejdsmiljø. Tidligere drejede arbejdsmiljøet sig primært om kemikalier, fotografernes biler, stole, borde og

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5 Sikkerhedsgrupper

Læs mere

VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM drøftelse af arbejdsmiljøet PÅ KONTORER Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Årlig arbejdsmiljødrøftelse En gang om året skal I holde et koordinerende arbejdsmiljømøde, også kaldet

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

Medvirkende til, at arbejdsmiljøproblemerne ikke bliver for store, er at tænke i forebyggelse.

Medvirkende til, at arbejdsmiljøproblemerne ikke bliver for store, er at tænke i forebyggelse. Forslag til gennemførelsen af APV Arbejdspladsvurderingens formål er at sikre en fortløbende proces, hvor vi i fællesskab i de enkelte afdelinger arbejder for et sikkert og sund arbejdsmiljø. Udarbejdelsen

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Region Syddanmark

Arbejdsmiljøpolitik for Region Syddanmark Arbejdsmiljøpolitik for Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Forord Hovedudvalget for Region Syddanmark har godkendt arbejdsmiljøpolitikken for hele regionen i juni 2007. Arbejdsmiljøet har vi alle ansvar

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

2008 UDGAVE INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED. Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads

2008 UDGAVE INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED. Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads 2008 UDGAVE INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads Bliv klar til en grøn smiley Arbejdstilsynet screener i disse år arbejdsmiljøet på alle danske virksomheder. Alle

Læs mere

Arbejdstilsynets screening

Arbejdstilsynets screening Gode råd om Arbejdstilsynets screening Har I styr på arbejdsmiljøet i jeres virksomhed? Udgivet af Dansk Handel & Service Arbejdstilsynets screening 2005 Ny arbejdsmiljøreform den 1. januar 2005 Den 1.

Læs mere

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 1 I Odsherred Kommune arbejder vi ud fra visionen: Lys, liv og landskab. I arbejdsmiljøpolitiske vendinger har vi valgt at omsætte visionen til

Læs mere

ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT

ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT - DERFOR ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT At være arbejdsmiljørepræsentant forpligter. Som tillidsvalgt er man valgt til at være kollegernes talsmand.

Læs mere

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet 1. Indledning Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet I henhold til Finansministeriets cirkulære af 1. juni 2011 om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder

Læs mere

Arbejdstilsynets dialog med virksomhederne om sundhedsfremme

Arbejdstilsynets dialog med virksomhederne om sundhedsfremme Arbejdstilsynets dialog med virksomhederne om sundhedsfremme Instruks IN 18-18 Arbejdsmiljøemne: Generelle instrukser uden arbejdsmiljøemne Ansvarlig enhed: AFC, 4. kontor Ikrafttræden: 1. januar 2015

Læs mere

Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 575 af 21. juni 2001 om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde med senere ændringer

Læs mere

Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV. De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen.

Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV. De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen. Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen. Udarbejdet af: Inge Nørby 2007 Systematisk arbejdsmiljøarbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET

½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET 5 + 5 + 5½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET ARBEJDSMILJØPOLITIK 3 BEDRE RESULTATER MED ET ARBEJDSMILJØCERTIFIKAT 4 TRE GODE RÅD 5 SAT-ORGANISATIONEN 5 5 OPGAVER I DET ENKELTE CENTER

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord 1 Formål med arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at: styrke det forebyggende arbejde effektivisere arbejdsmiljøorganisationens

Læs mere

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer FTF September 2010 1. INDLEDNING OG HOVEDRESULTATER Undersøgelsen af rammer og vilkår for arbejdsmiljøarbejdet er gennemført af FTF i samarbejde med fem af

Læs mere

Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE

Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE FORMÅL: De bedste løsninger og arbejdsmiljøforbedringer opnås, når beslutningerne tages på grundlag af solid viden og praktiske erfaringer.

Læs mere

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato november 2011 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDSPLADSVURDERING PÅ KONTORARBEJDSPLADSER. APV i sigte? KORTLÆGNING OPFØLGNING VURDERING SYGEFRAVÆR HANDLINGSPLAN

BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDSPLADSVURDERING PÅ KONTORARBEJDSPLADSER. APV i sigte? KORTLÆGNING OPFØLGNING VURDERING SYGEFRAVÆR HANDLINGSPLAN BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDSPLADSVURDERING PÅ KONTORARBEJDSPLADSER APV i sigte? KORTLÆGNING OPFØLGNING VURDERING HANDLINGSPLAN SYGEFRAVÆR OVERBLIK ELLER MYLDER? 1 2 3 7 7 8 10 11 11 11 12 13 14 15 15 17

Læs mere

Uddannelsesplan. for. arbejdsmiljøuddannelsen. BAR Jord til Bord

Uddannelsesplan. for. arbejdsmiljøuddannelsen. BAR Jord til Bord Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord 1 Formål med arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at: styrke det forebyggende arbejde effektivisere arbejdsmiljøorganisationens

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010 Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet træder i kraft pr. 1. oktober 2010 F O A f a g o g a r b e j d e 1 Arbejdsmiljøarbejdet skal styrkes De nye regler er blevet til efter, at arbejdsmarkedets parter

Læs mere

ARBEJDSMILJØ STRATEGI

ARBEJDSMILJØ STRATEGI ARBEJDSMILJØ STRATEGI 2017-2020 1 BAGGRUND OG FORMÅL ARBEJDSMILJØARBEJDET MOD 2020 Arbejdsmiljøområdet har de seneste år haft stor bevågenhed, både lokalt og nationalt, blandt andet med en national strategi

Læs mere

valg af sikkerheds repræsentant

valg af sikkerheds repræsentant 09 valg af sikkerheds repræsentant din mulighed for at komme i front med arbejdsmiljøet er du den nye sikkerhedsrepræsentant? Det giver mulighed for at sætte fokus på et godt og udviklende arbejdsmiljø,

Læs mere

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste At-VEJLEDNING F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges til at

Læs mere

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen Cirkulære: Cirkulære nr. 021 Udgivet første gang 08-12-2010 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 9.1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet...

Læs mere

Arbejdsmiljø og Computermus

Arbejdsmiljø og Computermus branchevejledning fra BAR KONTOR Arbejdsmiljø og Computermus Hvad skal du være opmærksom på når du bruger computermus? INDHOLD 5 FORORD 7 GODE RÅD OM ARBEJDE MED COMPUTERMUS 9 GODE RÅD OM ARBEJDE MED TASTATUR

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet

Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet Jeres hverdag er i konstant forandring Meget er blevet lettere, og mange har fået nye arbejdsrutiner bag en skærm. Men er jeres arbejde også blevet

Læs mere

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen Du bør tænke på dit eget arbejdsmiljø, og hvordan du kan tage vare på dig selv i dagligdagen. Uanset om du er nyansat eller har været kasseassistent i længere tid, er det altid en god idé med jævne mellemrum

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

God trivsel. - en fælles opgave for alle i butikken

God trivsel. - en fælles opgave for alle i butikken Adresser Denne branchevejledning giver en introduktion til emnerne trivsel og psykisk arbejdsmiljø og kan bruges som et værktøj og inspiration til arbejdsgivere, arbejdsleder og medarbejdere om, hvordan

Læs mere

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune ARBEJDSMILJØAFTALE FOR Aarhus Kommune Indhold Forord... 3 1 Aftalens område... 3 2 Struktur og opbygning... 3 3 Formål, aktiviteter og metode... 4 4 Procedure for gennemførelse og opfølgning af virksomhedsaftalen

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Bilag til evalueringsrapport 2009

Arbejdsmiljøuddannelserne. Bilag til evalueringsrapport 2009 Arbejdsmiljøuddannelserne Bilag til evalueringsrapport 2009 Arbejdsmiljøuddannelserne Bilag til evalueringsrapport 2009 2010 Arbejdsmiljøuddannelserne 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

At-VEJLEDNING. GL.4.1 Arbejdspladsvurdering GRØNLAND. Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering.

At-VEJLEDNING. GL.4.1 Arbejdspladsvurdering GRØNLAND. Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering. At-VEJLEDNING GL.4.1 Arbejdspladsvurdering Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering December 2007 GRØNLAND 2 At-vejledningen informerer om reglerne om arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering 1.udgave - 213 Den 8. september 214 Indhold Ledelsens og Arbejdsmiljøudvalgets forord... 3 Arbejdsmiljøsystemet... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 4 Nye arbejdsmiljømål

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet er et fælles projekt der er under løbende udvikling. Norddjurs Kommunes arbejdsmiljøindsats er altid på vej fra god til bedre!

Arbejdsmiljøarbejdet er et fælles projekt der er under løbende udvikling. Norddjurs Kommunes arbejdsmiljøindsats er altid på vej fra god til bedre! Arbejdsmiljøpolitik Vision Gennem høj prioritering af arbejdsmiljøet i dagligdagen, systematisk forebyggelse og sundhedsfremmende indsats ønsker Norddjurs Kommune at skabe arbejdsglæde og trivsel på arbejdspladsen.

Læs mere

Vejledning om Trivselsaftalen

Vejledning om Trivselsaftalen Inspirationsnotat nr. 8 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. november 2009 Vejledning om Trivselsaftalen Anbefalinger Trivselsmålingen skal kobles sammen med arbejdspladsvurderingen (APV). Trivselsmålingen

Læs mere

Har I styr pȧ jeres. arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket:

Har I styr pȧ jeres. arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket: Har I styr pȧ jeres arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket: At arbejde systematisk med arbejdsmiljøet Kom i gang det betaler sig! Reglerne om kompetenceudvikling Reglerne om tilbud om supplerende uddannelse

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Nye arbejdsmiljøregler

Nye arbejdsmiljøregler Nye arbejdsmiljøregler Præsentation Definitioner Organisering af arbejdsmiljøarbejdet Krav til en årlig arbejdsmiljødrøftelse Uddannelse Gerne med spørgsmål undervejs Præsentation CRECEA landsdækkende,

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG APRIL 2012 VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS 8 Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2012 Layout: Operate A/S Tryk:

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Bilag til evalueringsrapport 2008

Arbejdsmiljøuddannelserne. Bilag til evalueringsrapport 2008 Arbejdsmiljøuddannelserne Bilag til evalueringsrapport 2008 Arbejdsmiljøuddannelserne Bilag til evalueringsrapport 2008 2009 Arbejdsmiljøuddannelserne 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering arbejdspladsvurdering En inspiration til at komme i gang med arbejdspladsvurderingen af det psykiske arbejdsmiljø baseret på dialog 1kost&ernæringsforbundet Snak om arbejdsmiljøet Tekst: Tina Juul Rasmussen

Læs mere

Hvordan forebygger vi ulykkerne?

Hvordan forebygger vi ulykkerne? EJENDOMSSERVICE OG FORSYNING Hvordan håndterer vi kemikalier på arbejdspladsen? Hvordan forebygger vi ulykkerne? Hvordan laver vi APV? Hvordan bliver vi bedre til at håndtere konflikter? Find løsninger

Læs mere

Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 Fremtidens arbejdsmiljøorganisation 2 Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar.

ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar. ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar. DIT HVERV SOM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANT Arbejdsmiljøarbejdet giver resultater, når både ledelsen og dine kolleger

Læs mere

APV guide. Indhold. Indledning

APV guide. Indhold. Indledning APV guide Indhold Indledning... 1 De formelle krav til APV... 2 Forskellige arbejdsmiljøforhold og problemer hos forskellige faggrupper... 2 Sygefravær som en del af APV... 2 Arbejdsgiveransvar... 3 Hvordan

Læs mere

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren Vejledning om Arbejdspladsvurdering i finanssektoren FA, Finansforbundet og DFL er gået sammen om at lave denne vejledning om arbejdspladsvurdering (APV) i den finansielle sektor. Det overordnede formål

Læs mere

I det følgende gives en gennemgang af bekendtgørelsens punkt for punkt.

I det følgende gives en gennemgang af bekendtgørelsens punkt for punkt. Organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse Beskæftigelsesministeriet har den 21. juni 2001 udstedt bekendtgørelse

Læs mere

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT Bilag 4.19 ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT ved UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern EN KORT INTRODUKTION Til Arbejdsmiljørepræsentanten Denne pjece vedrører arbejdet som Arbejdsmiljørepræsentant. Tillykke med

Læs mere

KAB & arbejdsmiljøet

KAB & arbejdsmiljøet KAB & arbejdsmiljøet Arbejdsmiljøgruppen i KAB Søren Silving Arbejdsmiljøkonsulent Tonja Erensø Arbejdsmiljøchef Tlf.: 33 63 13 74 Mobil: 51 68 62 24 Mail: sos@kab-bolig.dk Organisationsplan Hovedarbejdsmiljøudvalg

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ FOREBYG SEKSUEL CHIKANE

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ FOREBYG SEKSUEL CHIKANE ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ FOREBYG SEKSUEL CHIKANE UDGIVET DECEMBER 2015 2 3 FOREBYG SEKSUEL CHIKANE I denne pjece kan I læse anbefalinger til, hvordan I kan forebygge og håndtere seksuel chikane udøvet

Læs mere

Kan jeg være min egen arbejdsmiljøleder?

Kan jeg være min egen arbejdsmiljøleder? Kan jeg være min egen arbejdsmiljøleder? Min egen arbejdsmiljøleder Hvordan skaber jeg fundamentet for, at lede mig selv hen imod den gode trivsel og tilfredshed? Gennem de senere år er der sat øget fokus

Læs mere

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen STRESS Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Streespolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Der blev ved overenskomstforhandlingerne i 2005 indgået en aftale mellem KL og KTO vedrørende arbejdsbetinges

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

JOURNAL NR. 2011/195707 131 Bilag 4: Arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune Ny lovgivning gav nye muligheder. Den 1. oktober 2010 trådte en ny lov om arbejdsmiljø i kraft. Den nye lovgivning har blandt

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED. Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads

INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED. Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads Hvad sker der ved Arbejdstilsynets screening? Branchearbejdsmiljørådet har lanceret testen Klar til screening, fordi Arbejdstilsynet

Læs mere

Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats.

Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats. Kære deltager Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats. Hvad spørger vi om Spørgeskemaet indeholder en række spørgsmål

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse Gode råd om Arbejdsmiljøuddannelse Formål: Arbejdsmiljøorganisationens medlemmer skal holde deres viden om arbejdsmiljø vedlige. Derfor er der fastsat regler i arbejdsmiljøloven om obligatoriske og supplerende

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser i Grønland

Bekendtgørelse om obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser i Grønland Udkast 18. juni 2012 Bilag 1 a Bekendtgørelse om obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser i Grønland I medfør af 7, 9, stk. 2, 56, 57, stk. 1, og 57 a i lovbekendtgørelse nr. 1048 af 26. oktober 2005, som

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk Risikobaseret Tilsyn 1 www.regionmidtjylland.dk Indledende møde med Arbejdstilsynet Deltagere: Arbejdstilsynet, arbejdspladsens ledelse og en repræsentant for de ansatte, typisk arbejdsmiljørepræsentanten

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Arbejdsmiljølov. MED-aftale Jan Kahr. Konsulent, FTF. MED-aftale og Arbejdsmiljølov. Myndighed. Tilsyn.

Arbejdsmiljølov. MED-aftale Jan Kahr. Konsulent, FTF. MED-aftale og Arbejdsmiljølov. Myndighed. Tilsyn. Arbejdsmiljølov og MED-aftale Jan Kahr Konsulent, FTF jaka@ftf.dk 33 36 88 43 Myndighed Tilsyn Organisering Overtrædelser Konsekvens MED-aftale Partssystemet Partssystemet Aftale Forelæggelse centalt Faglig

Læs mere