DELÅRSRAPPORT for 1. halvår 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DELÅRSRAPPORT for 1. halvår 2011"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT for Selskabsmeddelelse nr. 8/ 25. august TILFREDSSTILLENDE FREMGANG

2 HELPING YOU GROW Vi hjælper landmanden ved at levere plantebeskyttelsesmidler, der forbedrer udbyttet og kvaliteten af hans produktion, så verdens fødevarebehov kan dækkes. Derved skaber vi værdi ikke blot for landmanden, men også for vores aktionærer, kunder, medarbejdere og alle andre interessenter det være sig økonomisk, fagligt eller menneskeligt. INDHOLD 3 Hovedpunkter i Tilfredsstillende fremgang på mål og indsatsområder Forventninger til 4 Mål og strategiske indsatsområder 5 Koncernens forventninger 6 Regnskabet 6 Hoved- og nøgletal 8 Markedet Markedsforhold og salg Produkter 10 Samfundsansvar - Corporate Social Responsibility (CSR) 11 Fokus på region Europa 12 Ledelsespåtegning REGNSKAB 13 Resultatopgørelse 13 Totalindkomstopgørelse 14 Pengestrømsopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse 17 Noter 19 Aktionær- og børsforhold PRÆSENTATION AF REGNSKABET KL. 11:00 Adm. direktør Kurt Pedersen Kaalund og underdirektør Jens Ole Jensen fremlægger regnskabet ved et møde for analytikere og institutionelle investorer i dag, den 25. august, kl. 11:00 (dansk tid). Regnskabspræsentationen inkl. spørgerunde og telekonference kan følges direkte som webcast på og hvor den tilhørende præsentation er tilgængelig ca. 30 minutter i forvejen. En indekseret version af webcast er tilgængelig på hjemmesiden efterfølgende. Regnskabspræsentation, spørgerunde og telekonference foregår på engelsk. TELEKONFERENCE: Deltagere i telekonferencen bedes ringe ind senest kl (dansk tid) på tlf (danske deltagere) og tlf. (+44) (internationale deltagere). YDERLIGERE INFORMATION OM REGNSKABET: Kurt Pedersen Kaalund, Adm. direktør Tlf Jens Ole Jensen, Underdirektør Tlf Investor Relations Tlf

3 DELÅRSRAPPORT, 1. HALVÅR AURIGA INDUSTRIES A/S HOVEDPUNKTER I 1. HALVÅR Tilfredsstillende fremgang på mål og indsatsområder (Tal i parentes er H1 -tal) Resultatet blev som forventet, og Auriga fastholder forventningerne til året. Omsætningen i 2. kvartal blev på samme høje niveau som i 2. kvartal sidste år, hvorved der i er opnået en samlet vækst på 6%. De nye produkter udviste fortsat to-cifrede vækstrater, mens glyphosats andel af omsætningen er reduceret som planlagt. Indtjeningen (EBITDA) er øget med 1 procentpoint til 9,5% (8,5%), og resultat af primær drift er forbedret med DKK 50 mio. til DKK 196 mio. Den gennemsnitlige arbejdskapital er forbedret og gældsbyrden (NIBD/EBITDA) nedbragt til 5,4 (18,1). Aurigas omsætning steg i med 6% til DKK mio. (DKK mio.) på trods af vanskelige klimatiske forhold i Europa og Nordamerika i 2. kvartal. Ses bort fra glyphosat var den underliggende vækst 11% i, mens glyphosat er reduceret til 11% (15%) af omsætningen. De nye produkter bidrager trods konkurrencen og høje råvare- og energiomkostninger fortsat med marginer pænt over gennemsnittet for hele forretningen. Kapacitetsomkostningerne er med DKK 604 mio. (DKK 602 mio.) fastholdt på niveau med samme periode sidste år trods øget aktivitet og engangsomkostninger til fratrædelser. Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) steg med 19% til DKK 283 mio. (DKK 238 mio.) svarende til en EBITDAmargin på 9,5% (8,5%). Resultat af primær drift (EBIT) blev DKK 196 mio. (DKK 146 mio.), mens resultat før skat steg 48% til DKK 120 mio. (DKK 81 mio.). Den gennemsnitlige arbejdskapital målt i forhold til omsætningen er forbedret, men væksten har resulteret i en negativ pengestrøm fra driften på DKK -294 mio. (DKK -278 mio.). Den nettorentebærende gæld er reduceret til DKK mio. (DKK mio.). Fremgangen er opnået trods utilfredsstillende resultater hos Stähler i Tyskland. Overtagelsen af det fulde ejerskab gennemført i juli i år er sket til en pris baseret på disse resultater. Herefter er der under en ny lokal ledelse igangsat initiativer, der fremadrettet skal styrke selskabet og forbedre indtjeningen. FORVENTNINGER TIL Auriga fastholder de tidligere udmeldte forventninger om en omsætning på ca. DKK mio., en EBITDA-margin på 8-10% og EBIT i niveauet DKK mio. samt en forbedring af pengestrøm fra driften i forhold til. Forventningerne er baseret på det nuværende valutakursniveau samt fortsat vækst fra nye produkter og gode markedsbetingelser i den forestående sæson i Latinamerika. Koncernens resultater er afhængige af udviklingen inden for landbruget, klimatiske, økonomiske og markedsmæssige forhold, herunder mulighederne for at fastholde og opnå registreringer. Forretningen har udviklet sig som forventet i. De nye produkter medfører vækst og bedre dækningsgrader, og vi har succes med en stram styring af kapacitetsomkostningerne. På basis af den højere indtjening og forbedrede arbejdskapital er gældsbyrden reduceret. Vi forventer en fortsat positiv udvikling inden for de tre strategiske indsatsområder, hvorved indtjening og værdiskabelse styrkes. Kurt Pedersen Kaalund Adm. direktør SIDE 3 AF 20

4 AURIGA INDUSTRIES A/S DELÅRSRAPPORT, 1. HALVÅR MÅL OG STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER INDTJENING OG VÆRDISKABELSE Auriga har som overordnet mål at øge indtjeningen og værdiskabelsen gennem en positiv udvikling inden for tre strategiske indsatsområder. Indtjeningen (EBITDA-margin) er i øget med 1 procentpoint til 9,5% (8,5%) svarende til en forbedring af driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) til DKK 283 mio. (DKK 238 mio.). Målet er at nå et EBITDA-niveau på 13-18% efter Indtjeningsfremgangen har sammen med en forbedring i arbejdskapitalen øget afkastet af den investerede kapital (ROIC), som i blev 4,1% (neg.). Målet for værdiskabelsen er at øge afkastet af den investerede kapital (ROIC) til et niveau omkring 15% efter Udvikling og vækst Den samlede omsætning er øget med 6% efter god vækst fra nye produkter. Ses bort fra den planlagte reduktion i salget af glyphosat, er den underliggende vækst på 11%. Det bredere og mere differentierede produktprogram bidrager til en forbedring af dækningsgraden, der dog har været uændret i forhold til sidste år som følge af stigende råvare- og energipriser samt salgspriser på uændret niveau. Det er målet at øge omsætningen med gennemsnitligt ca. 10% årligt efter gennem en fortsat udvikling af produktprogrammet. Selskabets stærke udviklingspipeline med flere differentierede produkter ventes sammen med begyndende tendenser til højere markedspriser at bidrage til en fortsat styrkelse af dækningsgraden. STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER UDVIKLING OG VÆKST EFFEKTIVISERING OG OMKOSTNINGSSTYRING INDTJENING OG VÆRDISKABELSE ARBEJDSKAPITAL OG GÆLDSBYRDE Effektivisering og omkostningsstyring Kapacitetsomkostningerne er i fastholdt på uændret niveau, selvom aktiviteten er øget, og der er afholdt engangsomkostninger til fratrædelser. Derved er omkostningsprocenten forbedret 0,5 procentpoint i forhold til. Omlægning og tilpasning af kapaciteten samt udbredt anvendelse af LEAN er med til at sikre en løbende effektivisering af produktionen, samtidigt med at der praktiseres en stram omkostningsstyring. En global tilpasning af INDTJENING OG VÆRDISKABELSE UDVIKLING OG VÆKST DKKm Omsætning EBITDA i % af omsætning 10% DKKm Omsætning Dækningsgrad % 28% % % % 4% % % % Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 0% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 20% Graferne er beregnet på løbende 12 måneder SIDE 4 AF 20

5 DELÅRSRAPPORT, 1. HALVÅR AURIGA INDUSTRIES A/S KONCERNENS FORVENTNINGER kapaciteten primært inden for øvrige funktionsområder er gennemført i starten af, hvorved der forventes årlige omkostningsbesparelser på DKK 75 mio. fra Det er målet at opnå en fortsat nedbringelse af kapacitetsomkostningerne målt i forhold til omsætningen. Arbejdskapital og gældsbyrde Siden begyndelsen af er der hvert kvartal sket en forbedring af den gennemsnitlige arbejdskapital målt i forhold til omsætningen. Over de seneste 12 måneder er arbejdskapitalen således forbedret 2,8 procentpoint især som følge af øget leverandørgæld og reduktion af lagrene. Sammenlignet med er gældsbyrden (NIBD/ EBITDA) reduceret til 5,4 (18,1) primært på basis af en forbedret indtjening. I lighed med andre virksomheder i branchen er Cheminova kendetegnet ved en forholdsvis høj pengebinding i arbejdskapital. Det er afgørende for finansieringen af den fremtidige udvikling og vækst, at arbejdskapitalbindingen målt i forhold til omsætningen reduceres de kommende år. Derved forbedres pengestrøm fra driften, og gældsbyrden (NIBD/EBITDA) reduceres. Til trods for klimatiske udfordringer i enkelte markeder forventes den gode efterspørgsel efter landbrugsafgrøder at resultere i fortsat vækst i markedet for plantebeskyttelsesmidler i 2. halvår. Et bredere og mere differentieret produktprogram samt begyndende tendenser til stigende markedspriser forventes på trods af fortsat høje råvare- og energiomkostninger at resultere i en højere dækningsgrad i 2. halvår sammenlignet med samme periode. Baseret på forventninger om fortsat vækst for nye produkter og en god sæson i Latinamerika fastholder Auriga de tidligere udmeldte forventninger om en omsætning på ca. DKK mio., en EBITDA-margin på 8-10% og EBIT i niveauet DKK mio. samt en forbedring af pengestrøm fra driften i forhold til. Forventningerne tager udgangspunkt i det nuværende valutakursniveau, idet moderselskabets forventede nettoeksponering i USD, AUD, CAD og GBP er fuldt afdækket for året. Det forudsættes endvidere, at den globale økonomiske og finansielle situation ikke i væsentlig grad ændrer forretningsbetingelserne i den resterende del af. Koncernens resultater er generelt afhængige af udviklingen inden for landbruget, klimatiske-, økonomiske- og markedsmæssige forhold, herunder mulighederne for at fastholde og opnå registreringer. UDSAGN OM FREMTIDIGE FORHOLD Nærværende selskabsmeddelelse indeholder udsagn om fremtidige forhold herunder forventninger til omsætning og økonomiske resultater. Udsagn om fremtidige forhold er i sagens natur forbundet med risici og usikkerheder, som kan medføre, at de faktiske forhold afviger væsentligt fra forventningerne. I det omfang lovgivning og god praksis foreskriver det, er Auriga forpligtet til at opdatere og justere de specifikt angivne forventninger. EFFEKTIVISERING OG OMKOSTNINGSSTYRING ARBEJDSKAPITAL OG GÆLDSBYRDE DKKm Omsætning Kapacitetsomkostninger i % af omsætning* 20% DKKm Omsætning Gennemsnitlig arbejdskapital % 54% % % % % % Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 * Faste omkostninger i produktion, salg, administration og udvikling Q2 16% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 48% Graferne er beregnet på løbende 12 måneder SIDE 5 AF 20

6 AURIGA INDUSTRIES A/S DELÅRSRAPPORT, 1. HALVÅR REGNSKABET HOVED- OG NØGLETAL DKK mio. Resultatopgørelse: Året Nettoomsætning EBITDA Af- og nedskrivninger Resultat af primær drift, EBIT Finansielle poster (42) (48) (76) (68) (172) Resultat før skat Resultat efter skat og minoritetsinteresser Balance: Balancesum Aktiekapital Egenkapital Nettoaktiver Rentebærende gæld Nettorentebærende gæld Pengestrømme: Året Pengestrømme fra driftsaktivitet (294) (278) 336 Pengestrømme fra investeringsaktivitet (65) (125) (97) (168) (327) - heraf investeret i materielle anlægsaktiver (26) (26) (36) (63) (109) Fri pengestrøm (391) (446) 10 Regnskabsrelaterede nøgletal: Året EBITDA-margin 10,1% 12,0% 9,5% 8,5% 7,3% EBIT-margin 7,4% 9,0% 6,6% 5,2% 3,8% NOPLAT ROIC * 4,1% Neg. 4,1% Neg. 3,9% NIBD/EBITDA faktor * 5,4 18,1 5,4 18,1 4,9 NIBD/Egenkapital 1,2 1,2 1,2 1,2 0,9 Gældsprocent 53% 54% 53% 54% 47% Aktierelaterede nøgletal: Året Resultat i kroner pr. 10 DKK aktie 2,23 2,67 3,16 1,85 1,51 Pengestrømme fra driftsaktivitet pr. 10 DKK aktie 6,9 9,0 (11,7) (11,1) 13,5 Indre værdi i kroner pr. 10 DKK aktie 83,7 84,5 83,7 84,5 85,5 Udbytte i kroner pr. 10 DKK aktie 0,00 0,00 0,00 0,00 2,40 Børskurs Price earnings kvote Børskurs/indre værdi 1,05 0,99 1,05 0,99 1,08 Markedsværdi * ROIC og EBITDA er beregnet på løbende 12 mdr. SIDE 6 AF 20

7 DELÅRSRAPPORT, 1. HALVÅR AURIGA INDUSTRIES A/S Aurigas resultater i er tilfredsstillende og i overensstemmelse med forventningerne ved indgangen til året. KONCERNOMSÆTNING Koncernens samlede omsætning i steg med 6% til DKK mio. (DKK mio.) efter, at der i 2. kvartal er opnået en omsætning på DKK mio. (DKK mio.), hvilket er på samme høje niveau som omsætningen i 2. kvartal sidste år. Afregningskursen for koncernens hovedvaluta, USD, har i været DKK 5,51. Udviklingen i valutakurserne har dog kun påvirket omsætningen marginalt, idet effekten fra den lavere USDkurs delvist er kompenseret gennem en positiv udvikling for bl.a. BRL og AUD. Opgjort til uændrede valutakurser i forhold til ville omsætningen have været 0,5% (DKK 14 mio.) højere. BRUTTORESULTAT Bruttoresultatet er forbedret til DKK 780 mio. (DKK 736 mio.) svarende til en bruttomargin på 26,3%, hvilket er uændret i forhold til. Bruttomarginen er positivt påvirket af det ændrede produktmix, mens gennemsnitligt uændrede salgspriser og høje råvare- og energipriser har trukket i modsat retning. OMKOSTNINGER Trods øget aktivitet og engangsomkostninger til fratrædelser blev de samlede kapacitetsomkostninger med DKK 604 mio. (DKK 602 mio.) på niveau med samme periode sidste år. Høj aktivitet inden for udvikling og registrering betyder, at der i overensstemmelse med gældende praksis som forventet er aktiveret DKK 53 mio. (DKK 23 mio.) i udviklings- og registreringsomkostninger. DRIFTSRESULTAT Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) steg med 19% til DKK 283 mio. (DKK 238 mio.) svarende til en EBITDAmargin på 9,5% (8,5%). Efter afskrivninger på DKK 87 mio. (DKK 92 mio.) er resultat af primær drift (EBIT) forbedret med DKK 50 mio. til DKK 196 mio. (DKK 146 mio.) svarende til en EBIT-margin på 6,6% (5,2%). FINANSIELLE POSTER OG PERIODENS RESULTAT De finansielle poster steg med DKK 8 mio. til DKK 76 mio. (DKK 68 mio.) primært på grund af valutakursreguleringer i Brasilien samt en fortsat høj rentebærende gæld. Koncernens resultat før skat steg i med 48% til DKK 120 mio. (DKK 81 mio.). Ved anvendelse af en estimeret skattesats på 28% udgør skat af periodens resultat DKK 34 mio., således at periodens resultat efter skat blev DKK 86 mio. (DKK 58 mio.). PENGESTRØMME OG BALANCE Trods en positiv udvikling i 2. kvartal blev pengestrøm fra driften i negativ med DKK -294 mio. (DKK -278 mio.). Periodens fri pengestrøm udgjorde DKK -391 mio. (DKK -446 mio.) efter samlede investeringer på DKK 97 mio. Ved periodens udgang udgjorde egenkapitalen DKK mio. (DKK mio.) svarende til en egenkapitalandel på 32% af balancen. Koncernens nettorentebærende gæld udgjorde ultimo halvåret DKK mio. (DKK mio.), hvoraf 44% var i fremmed valuta, og 36% var fastforrentet. Gældsbyrden (NIBD/EBITDA) er reduceret til 5,4 (18,1). Koncernens rentebærende gæld er som tidligere år præget af sæsonudsving og er igennem traditionelt højere end i 2. halvår. Ultimo halvåret udgjorde koncernens likviditetsberedskab i form af uudnyttede kreditfaciliteter DKK 0,7 mia. (DKK 0,5 mia.) ud af en samlet kreditramme på DKK 3,2 mia., hvoraf DKK 2,2 mia. er bekræftede faciliteter. SIDE 7 AF 20

8 AURIGA INDUSTRIES A/S DELÅRSRAPPORT, 1. HALVÅR Omsætning Europe North america LATAM International Other Q % 5% 16% 17% 7% 100% MARKEDET Q % 11% 17% 14% 7% 99% Ukrudt Insektm Svampe Øvrig p Øvrige MARKEDSFORHOLD OG SALG Priserne på de væsentligste afgrøder er fortsat på et højt niveau set i historisk perspektiv, og landmændene har god økonomi i planteavlen. Dette skaber grundlaget for en fortsat positiv udvikling i markedet for plantebeskyttelsesmidler, der bidrager til højere udbytter og bedre kvalitet i produktionen af afgrøder. På trods af vanskelige klimatiske betingelser i 2. kvartal i såvel Europa som Nordamerika har branchen set en vækst i på 5-10% drevet af stigende mængder, mens priserne har været stabile med kun enkelte eksempler på prisstigninger. Koncernen har i opnået en vækst på 6% efter en omsætning i 2. kvartal på samme høje niveau som i 2. kvartal sidste år. Glyphosats andel af omsætningen er reduceret til 11% (15%) som planlagt, og væksten i den resterende forretning har dermed været 11% i. Region Europa Der er opnået en vækst på 13% i på trods af manglende nedbør i det nordlige Europa i en periode i 2. kvartal. Fortsat god vækst fra nye produkter har forbedret indtjeningen, ligesom akkvisitionen af Rogor (dimethoat) har styrket salget af de traditionelle produkter. Mens de fleste lokale selskaber har udvist en meget tilfredsstillende udvikling, er der i Tyskland ikke realiseret de forventede resultater. Efter overtagelsen af det fulde ejerskab af Stähler i juli i år er der under en ny lokal ledelse igangsat initiativer, der fremadrettet skal styrke selskabet og forbedre indtjeningen. Region Nordamerika De klimatiske forhold i Nordamerika har ført til en senere sæson end normalt, mens oversvømmelser langs floderne Mississippi og Missouri samt tørke i Texas har ført til tab af afgrøder. På trods heraf er der opnået en tilfredsstillende udvikling i regionens indtjening, primært drevet af tilfredsstillende vækst i salget af nye produkter og en væsentlig reduktion i salget af glyphosat. En fortsat succesfuld introduktion af flutriafol og flere andre nye produkter ventes yderligere at styrke forretningsgrundlaget fremover. Omsætning, regioner OMSÆTNING, REGIONER 1. HALVÅR Europa 50% (47%) Nordamerika 6% (10%) Latinamerika 16% (16%) International 21% (20%) Globale aktiviteter 7% (7%) Tal i parentes er H1 -tal Region Latinamerika De høje priser på landbrugsafgrøder medfører et stigende marked i bl.a. Brasilien, og forventningerne til den kommende sæson er gode. Imidlertid bevirker valutakursudviklingen og stigende konkurrence på nogle produkter et pres på indtjeningen. Udviklingen i regionens øvrige salgsselskaber i Argentina, Mexico og Colombia er tilfredsstillende. Fortsat udvikling og forbedring af produktprogrammet ventes for året som helhed at resultere i en tilfredsstillende indtjening. Region International Selskabet i Indien udvikler sig fortsat meget tilfredsstillende, ligesom der er opnået en positiv udvikling i CISlandene (Rusland, Ukraine m.fl.) gennem vækst fra nye produkter. De politiske omvæltninger i flere arabiske lande har i perioden resulteret i et lavere salg, men ventes fremadrettet at føre til øget fokus på landbrugsproduktionen og dermed forbedrede markedsmuligheder. Globale aktiviteter Salget af fine chemicals og direkte salg til globale kontraktkunder har udvist en tilfredsstillende udvikling i perioden. Omsætnin SIDE 8 AF 20

9 North america LATAM International Other % 16% 17% 7% 100% % 17% 14% 7% 99% DELÅRSRAPPORT, 1. HALVÅR Q1 AURIGA INDUSTRIES A/S Q1 Ukrudtsmidler ,31% ,85% Insektmidler ,29% ,91% Svampemidler ,59% ,88% Øvrig plantebeskyttelse 109 7,82% 97 7,96% Øvrige aktiviteter 139 9,98% 90 7,39% Omsætning, regioner Omsætning, produkter PRODUKTER Ukrudtsmidlerne tegnede sig for 33% (34%) af omsætningen, idet de nye selektive ukrudtsmidler som f.eks. pethoxamid, fenoxaprop og sulfonylurea-produkterne har udvist god vækst. Med fremgangen for de nye produkter er det således lykkedes at øge den samlede omsætning af ukrudtsmidler trods nedgangen for glyphosat. Insektmidlerne har trods udfasningen af klasse I produkterne fastholdt sin andel på 33% (33%) af salget. Såvel de traditionelle OP-produkter som de nye produkter, f.eks. abamectin og gamma-cyhalothrin, har udvist tilfredsstillende fremgang. Svampemidlerne udgjorde 18% (18%) af salget efter god vækst fra nye produkter som flutriafol og fluazinam. Europa 50% (47%) Øvrige plantebeskyttelsesmidler tegnede sig for 8% (7%) Nordamerika 6% (10%) af salget. I dette segment har specielt mikronæringsstofferne fra Headland klaret sig godt. Latinamerika 16% (16%) International 21% (20%) Øvrige aktiviteter har fastholdt en omsætningsandel på Globale aktiviteter 7% (7%) 8% (8%) efter god performance inden for fine chemicalsområdet. OMSÆTNING, PRODUKTER 1. HALVÅR Ukrudtsmidler 33% (34%) Insektmidler 33% (33%) Svampemidler 18% (18%) Øvrige plante- 8% (7%) beskyttelsesmidler Andre aktiviteter 8% (8%) Tal i parentes er H1 -tal VISION Vi skaber resultater for vore kunder som global, bæredygtig og innovativ leverandør af et bredt program af kvalitetsprodukter til plantebeskyttelse. Værdiskabelsen skal være på højde med de bedste blandt tilsvarende virksomheder til gavn for alle interessenter. VÆSENTLIGE PLANTEBESKYTTELSESMIDLER Traditionelle produkter introduceret før 2000 Nyudviklede produkter introduceret efter 2000 Tilkøbte produkter Ukrudtsmidler glyphosat clodinafop clomazone diflufenican fenoxaprop fomesafen metsulfuron 2 nicosulfuron 2 sulcotrione thifensulfuron 2 tribenuron 2 beflubuthamid pethoxamid propoxycarbazone Insektmidler acephat 1 chlorpyrifos 1 dimethoat 1 malathion 1 methyl parathion 1 abamectin gamma-cyhalothrin imidacloprid acrinathrin phosalone 1 Svampemidler azoxystrobin difenoconazole 3 epoxiconazole 3 fluazinam tebuconazole 3 flutriafol 3 Øvrige trinexapac mikronæringsstoffer 1) OP-insektmidler (organofosfater) 2) Ukrudtsmidler i sulfonylurea-gruppen (SU-midler) 3) Svampemidler i triazol-gruppen. SIDE 9 AF 20

10 AURIGA INDUSTRIES A/S DELÅRSRAPPORT, 1. HALVÅR SAMFUNDSANSVAR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) I Cheminovas CSR-rapport for, der er en del af Aurigas årsrapportering, findes en beskrivelse af handlingsplaner for væsentlige aktiviteter og mål i. SALG AF PLANTEBESKYTTELSESMIDLER Udfasningen af de akut giftigste produkter i udviklingslandene blev afsluttet i, og introduktion af nye og mere sikre produkter til landmændene er fortsat det bærende element i indsatsområdet Udvikling og vækst i forretningsstrategien. Indsatsen for at fremme sikker brug af plantebeskyttelsesmidler, bl.a. med undervisning og demonstration af hensigtsmæssig anvendelse af produkterne, er en integreret del af markedsføringen i udviklingslande. I bliver FAO s internationale retningslinjer vedr. distribution og anvendelse af plantebeskyttelsesmidler (International Code of Conduct on the Distribution and Use of Pesticides) indarbejdet som en del af de generelle salgsbetingelser. I Indien er der i samarbejde med den danske ambassade etableret uvildig rådgivning og dialog om fremdriften i landsbyprojekterne, der har til formål at demonstrere nytteværdien af videnbaseret landbrugspraksis. I Brasilien er landsbyprojektet blandt bananavlere i et mindre landbrugssamfund i delstaten Goias i god drift. Et tilsvarende projekt er i opstartfasen i et miljøfølsomt område i delstaten Sao Paulo, hvor miljøvenlig bekæmpelse af svampesygdomme forventes indledt i løbet af efteråret. PRODUKTION Aktiviteterne i Indien vedr. reduktion af energi- og vandforbrug samt organisk indhold i spildevand viser ved halvåret de ønskede resultater. Det forventes derfor, at de opstillede årsmål for bliver opfyldt. Certificeringerne ISO og OHSAS er opnået som planlagt. I Danmark gennemføres løbende energioptimering samt initiativer til forebyggelse af fejl og ulykker i produktionen. I Australien er der gennemført sikkerhedstræning for de fastansatte. LEVERANDØRSTYRING OG HR Aktiviteterne vedr. leverandørstyring forankres i alle regioner hos personer med teknisk baggrund. HR-aktiviteterne vedr. whistleblower-ordningen og det globale kendskab til mission, vision og værdier samt antikorrruptionspolitikken forløber som planlagt MÅLENE - VERDENS LØFTE TIL DE FATTIGE Som del af rapporteringen vedr. FN s Global Compact vil der fremover i CSR-rapporten blive rapporteret om indsats og fremdrift på globale aktiviteter, der understøtter FN-udviklingsprogrammets mål om fattigdomsbekæmpelse. Cheminovas indiske selskab har taget initiativ til tre specifikke projekter, der adresserer følgende FN-mål: Fremme ligestilling mellem mænd og kvinder og styrke kvinders rettigheder. Bekæmpe udbredelsen af HIV/AIDS, malaria og andre sygdomme. Sikre en miljøvenlig og bæredygtig udvikling. I forbindelse med nogle af landsbyprojekterne i Indien er der igangsat et projekt, SAHELI, der står for Styrkelse af kvinders rettigheder inden for landbruget med hovedvægt på SAfety, HEalth og LIvelihood. Ligeledes er der igangsat et program for undervisning i myggebekæmpelse med det formål at nedbringe forekomsten af malaria og andre sygdomme, der spredes af myg. Endvidere er der uden direkte sammenhæng med landsbyprojekterne igangsat et vandopbevaringsprojekt i det sydlige Indien med det formål at opnå bedre udnyttelse af regnvandet fra monsunen. SIDE 10 AF 20

11 DELÅRSRAPPORT, 1. HALVÅR AURIGA INDUSTRIES A/S FOKUS PÅ REGION EUROPA I et stærkt konkurrencepræget marked er Cheminovas organisation, produktprogram og kernekompetencer af afgørende betydning for succes hos landmændene, der efterspørger unikke produkter til at beskytte afgrøderne mod skadedyr, svampesygdomme og ukrudt. Region Europa har traditionelt travlt i 2. kvartal, der markerer højsæsonen for brug af plantebeskyttelse på den nordlige halvkugle. 50 pct. af den samlede omsætning er i genereret af region Europa, hvilket understreger regionens betydning for Cheminova. Det europæiske marked for plantebeskyttelse udgør i dag ca. 25 pct. af verdensmarkedet og er et af de mest udviklede i verden. Høje afgrødepriser medfører øget efterspørgsel fra landmænd, der med plantebeskyttelse kan forøge produktionen og dermed få bedre driftsøkonomi. STÆRK POSITION I EUROPA I har region Europa opnået en vækst på 13 pct. og vokser dermed fortsat mere end markedet. Cheminovas markedsandel i Europa udgør knap 4 pct. Markedsandelen varierer fra land til land, men over årene er der opbygget en særlig stærk position i Spanien, England, Tyskland og Italien, mens Frankrig fortsat er i en opbygningsfase. Markedspositionen styrkes gennem lokale salgsselskaber, der i Tyskland, England og Italien også omfatter lokale formulerings- og pakkeanlæg. Cheminova beskæftiger i dag ca. 340 medarbejdere i regionen. BREDT PROGRAM AF KVALITETSPRODUKTER En væsentlig betingelse for at fastholde og styrke markedspositionen i region Europa er Cheminovas kernekompetencer inden for udvikling og registrering. I tæt kontakt med specialister i markedet udvides produktprogrammet gennem udvikling af nye formuleringer og blandinger, der er tilpasset kundernes behov. Før produkterne kan sælges skal de igennem en omfattende registreringsproces hos europæiske og lokale myndigheder på baggrund af høje krav til bl.a. miljø og sikkerhed. Senest er nye produkter som acrinathrin og flutriafol genregistreret på EU-niveau. For at servicere det europæiske marked og skabe værdi for den enkelte landmand kræves et bredt program af kvalitetsprodukter. Afgrødestrukturen varierer nemlig meget fra intensiv landbrugsdrift med få store markafgrøder som f.eks. hvede, majs og raps i nord til mindre landbrug overvejende med vin, frugt og grøntsager i syd. Omsætning, produkter DET EUROPÆISKE MARKED FORDELT PÅ SEGMENTER VÆRDI CA. 10,5 MIA. USD De nye produkter udgør mere end 75 pct. af omsætningen i region Europa. Stærk lokal tilstedeværelse i kombination med fremragende nye produkter betyder, at Cheminova er godt rustet til at udnytte de gunstige markedsbetingelser. Jaime Gómez-Arnau Direktør for region Europa Ukrudtsmidler 42% Insektmidler 17% Svampemidler 34% Øvrige plante- 7% beskyttelsesmidler Cheminova sælger produkter i alle segmenter og har den forholdsvist stærkeste position inden for insektbekæmpelse med nøgleprodukter som dimethoat, acrinathrin, abamectin og senest gamma-cyhalothrin, der netop er introduceret i Tyskland og Danmark. Markedsadgangen i Europa er sikret gennem egne salgsselskaber i 11 lande: England, Tyskland, Schweiz, Frankrig, Spanien, Italien, Polen, Østrig, Ungarn, Serbien og Bulgarien. Herudover er der kommercielle medarbejdere i Portugal, Grækenland, Rumænien og Danmark. I de resterende lande gennemføres direkte salg til nationale distributører. SIDE 11 AF 20

12 AURIGA INDUSTRIES A/S DELÅRSRAPPORT, 1. HALVÅR LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar til 30. juni for Auriga Industries A/S. Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber, herunder de af NASDAQ OMX Copenhagen stillede krav til regnskabsaflæggelse. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar til 30. juni. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af koncernens finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står over for. Delårsrapporten er ikke revideret eller reviewet af selskabets revisor. Harboøre, den 25. august BESTYRELSE: Povl Krogsgaard-Larsen Jens Due Olsen Lars Hvidtfeldt Formand Næstformand Karl Anker Jørgensen Jutta af Rosenborg Kapil Kumar Saini Torben Svejgård Peder Munk Sørensen Jørn Sand Tofting DIREKTION: Kurt Pedersen Kaalund Adm. direktør SIDE 12 AF 20

13 DELÅRSRAPPORT, 1. HALVÅR AURIGA INDUSTRIES A/S RESULTATOPGØRELSE DKK mio. Året Nettoomsætning Note Produktionsomkostninger Bruttoresultat Andre driftsindtægter Øvrige kapacitetsomkostninger Resultat af primær drift Indtægter af kapitalandel i associerede selskaber Finansielle poster (42) (48) (76) (68) (172) Resultat før skat Skat Note 3 (21) (28) (34) (23) (13) Resultat Fordeles således: Aktionærerne i Auriga Industries A/S Minoritetsinteresserne (3) Resultat pr. aktie (EPS): Resultat pr. aktie 2,23 2,67 3,16 1,85 1,51 Udvandet resultat pr. aktie 2,23 2,67 3,16 1,85 1,51 TOTALINDKOMSTOPGØRELSE DKK mio. Året Periodens resultat Anden totalindkomst Valutakursreguleringer vedr. udenlandske virksomheder (7) 42 (33) Dagsværdiregulering af finansielle instrumenter (15) (9) (8) (16) 1 Øvrige bevægelser (17) 20 (18) (15) (5) Anden totalindkomst (39) 53 (59) Totalindkomst i alt SIDE 13 AF 20

14 AURIGA INDUSTRIES A/S DELÅRSRAPPORT, 1. HALVÅR PENGESTRØMSOPGØRELSE DKK mio. Året Resultat af primær drift Af- og nedskrivninger Øvrige reguleringer 23 (100) (137) Ændring i tilgodehavender (371) (201) (34) Ændring i varebeholdninger (262) (239) 190 Ændring i leverandørgæld Pengestrømme fra primær drift (185) (196) 508 Modtagne finansielle indtægter Betalte finansielle omkostninger (220) (159) (431) Pengestrømme fra drift (261) (264) 336 Betalt selskabsskat (33) (14) 0 Pengestrømme fra driftsaktivitet (294) (278) 336 Køb af immaterielle aktiver 0 (89) (102) Investering vedr. immaterielle aktiver under udvikling (63) (23) (163) Salg af immaterielle aktiver Køb af materielle aktiver (36) (63) (109) Salg af materielle aktiver Køb af finansielle aktiver 0 0 (14) Salg af finansielle aktiver Modtaget udbytte fra associerede selskaber Pengestrømme fra investeringsaktivitet (97) (168) (326) Fri pengestrøm (391) (446) 10 Afdrag på langfristet gæld 0 0 (34) Optagelse af langfristet lån Køb af minoritetsaktier i datterselskaber (22) 0 0 Betalt udbytte (60) (56) (61) Salg af egne aktier Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Ændring i likvider (150) Likvider pr. 1. januar (480) (899) (899) Kursregulering 6 (76) (79) Likvider ultimo (624) (620) (480) SIDE 14 AF 20

15 DELÅRSRAPPORT, 1. HALVÅR AURIGA INDUSTRIES A/S BALANCE DKK mio Aktiver Langfristede aktiver Immaterielle aktiver Materielle aktiver Finansielle aktiver Langfristede aktiver i alt Kortfristede aktiver Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Selskabsskat Andre tilgodehavender Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt Passiver Egenkapital Minoritetsinteresser Egenkapital i alt Langfristede forpligtelser Kreditinstitutter mv Udskudt skat Anden gæld Langfristede forpligtelser i alt Kortfristede forpligtelser Kreditinstitutter mv Leverandørgæld Selskabsskat Anden gæld Kortfristede forpligtelser i alt Forpligtelser i alt Passiver i alt SIDE 15 AF 20

16 AURIGA INDUSTRIES A/S DELÅRSRAPPORT, 1. HALVÅR EGENKAPITALOPGØRELSE DKK mio. Egenkapitalopgørelse, Aktiekapital Overført overskud Akkumuleret kursregulering Foreslået udbytte I alt Minoritetsinteresser I alt Egenkapital 1. januar Periodens samlede indkomst 0 57 (33) Betalt udbytte (61) (61) 0 (61) Udbytte egne aktier Egenkapital 30. juni (5) Egenkapitalopgørelse, Aktiekapital Overført overskud Akkumuleret kursregulering Foreslået udbytte I alt Minoritetsinteresser I alt Egenkapital 1. januar (41) Periodens samlede indkomst Betalt udbytte (61) (57) 0 (57) Udbytte egne aktier Egenkapital 30. juni SIDE 16 AF 20

17 DELÅRSRAPPORT, 1. HALVÅR AURIGA INDUSTRIES A/S NOTER Hvis ikke andet er angivet, er alle beløb i DKK mio. Note 1. Anvendt regnskabspraksis Delårsrapporten aflægges i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsrapporter, som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Der er ikke udarbejdet delårsrapport for moderselskabet. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for. Årsrapporten for indeholder den fulde beskrivelse af anvendt regnskabspraksis samt definitionerne på de angivne nøgletal. Skøn og estimater Udarbejdelsen af delårsrapporten kræver, at ledelsen foretager regnskabsmæssige skøn og estimater, som påvirker anvendelsen af regnskabspraksis og indregnede aktiver, forpligtelser, indtægter og omkostninger. Faktiske resultater kan afvige fra disse skøn. De væsentligste skøn, som ledelsen foretager ved anvendelsen af koncernens regnskabspraksis, og den væsentlige skønsmæssige usikkerhed forbundet hermed er de samme ved udarbejdelsen af delårsrapporten som ved udarbejdelsen af årsrapporten pr. 31. december. Note 2. Segmentoplysninger Regioner Europa Nordamerika Latinamerika International Globale aktiviteter Koncern i alt Nettoomsætning Resultat af primær drift 117 (4) (21) Finansielle poster (76) Resultat før skat 120 Regioner Europa Nordamerika Latinamerika International Globale aktiviteter Koncern i alt Nettoomsætning Resultat af primær drift 102 (37) Indtægter af kapitalandele 3 Finansielle poster (68) Resultat før skat 81 Regionerne i Cheminovas globale organisation, der er ændret pr. 1. januar, er opgjort således: Europa, Nordamerika (USA og Canada), Latinamerika og International (Indien, Australien, New Zealand, CIS-landene: Rusland, Ukraine m.fl., Asien, Mellemøsten og Afrika). I Globale aktiviteter indgår bl.a. Cheminovas salg af fine chemicals, moderselskabets direkte salg til globale kontraktkunder og Auriga Ejendomme. SIDE 17 AF 20

18 AURIGA INDUSTRIES A/S DELÅRSRAPPORT, 1. HALVÅR Note 2. Segmentoplysninger, fortsat Nettoomsætning fordelt på produktgrupper Ukrudtsmidler Insektmidler Svampemidler Øvrige plantebeskyttelsesmidler Andre aktiviteter Koncern i alt Note 3. Skat Den i resultatopgørelsen indregnede skatteomkostning for delårsrapporten er beregnet med udgangspunkt i det regnskabsmæssige resultat før skat og en estimeret effektiv skatteprocent for koncernen som helhed for. Den estimerede effektive skatteprocent for udgør 28% (pr. 30. juni 28%, og for hele året realiseret 23%). Note 4. Eventualforpligtelser Der er ikke sket ændringer i eventualforpligtelser eller i eventualaktiver siden årsrapporten for. Note 5. Begivenheder efter balancedagen Cheminova A/S har pr. 22. juli købt de resterende 25% af aktierne i den tyske Stähler-koncern for DKK 65 mio. Betalingen erlægges dels kontant og dels i form af stk. aktier i Auriga Industries A/S fra selskabets beholdning af egne aktier. Der henvises i øvrigt til selskabsmeddelelsen pr. 30. juni. SIDE 18 AF 20

19 DELÅRSRAPPORT, 1. HALVÅR AURIGA INDUSTRIES A/S AKTIONÆR- OG BØRSFORHOLD FINANSKALENDER Stilleperiode: Delårsrapport for 3. kvartal SELSKABSMEDDELELSER Nr. 1 Bekræftelse af forventningerne til, opdatering af business plan og tilpasning af kapacitet Nr. 2 Årsrapport Nr. 3 Indkaldelse til generalforsamling Nr. 4 Referat af generalforsamling Nr. 5 Vedtægter for Auriga Industries A/S Nr. 6 Delårsrapport for 1. kvartal Nr. 7 Cheminova køber den resterende ejerandel i Stähler MØD OS TIL ÅBENT HUS OG PÅ AKTIONÆRMESSE! Tilmeld dig Cheminovas åbent hus-arrangement lørdag den 3. september og få en orientering og rundvisning på Cheminova. Tilmelding kan ske ved henvendelse til Investor Relations på tlf eller på Der er også mulighed for at møde os på Dansk Aktionærforenings aktionærmesse i København den 20. september, hvor adm. direktør Kurt Pedersen Kaalund vil holde indlæg i den store sal kl NAVNENOTERING AF AURIGA-AKTIER KONTAKT INVESTOR RELATIONS Navnenotering af Auriga-aktier kan ske ved henvendelse til den bank, hvor aktierne ligger i depot. Navnenoterede aktionærer har følgende fordele: Mulighed for udøvelse af rettigheder som aktionær og deltagelse i Aurigas generalforsamling. Modtagelse af Aurigas aktionærbrev med posten 3-4 gange årligt, medmindre denne aktionærservice er afbestilt. Adgang til Aurigas InvestorPortal via (dansk hjemmeside) og auriga-industries.com (engelsk hjemmeside). I InvestorPortalen kan navnenoterede aktionærer se deres beholdning af Auriga-aktier og registrere ønsker mht. abonnement på aktionærbrev, årsrapportering, delårsrapport og indkaldelse til generalforsamling. Det er muligt at abonnere til levering på eller med posten. AKTIEBOGFØRER VP Investor Services A/S Weidekampsgade København S. Tlf Kurt Pedersen Kaalund Adm. direktør Direkte: Mobil: Lene Faurskov Direktionssekretær Direkte: Mobil: Jens Ole Jensen Underdirektør Direkte: Mobil: Investor Relations Tlf Delårsrapporten er offentliggjort på dansk og engelsk, og den danske tekst er gældende, såfremt misforståelser måtte opstå ved den engelske oversættelse. SIDE 19 AF 20

20 AURIGA INDUSTRIES A/S Postboks Lemvig Telefon: Telefax: Reg.adr.: Finlandsgade 14, 8200 Århus N CVR nr Besøgsadresse: Thyborønvej 78, 7673 Harboøre CHEMINOVA A/S Thyborønvej Harboøre Telefon: Telefax: CVR nr idworks.dk 5337

DELÅRSRAPPORT for 3. kvartal 2011

DELÅRSRAPPORT for 3. kvartal 2011 DELÅRSRAPPORT for 3. kvartal Selskabsmeddelelse nr. 9/ 10. november Fortsat fremgang på mål og indsatsområder HELPING YOU GROW Vi hjælper landmanden ved at levere plantebeskyttelsesmidler, der forbedrer

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2013

Delårsrapport 1. kvartal 2013 Selskabsmeddelelse nr. 8/2013 23. maj 2013 CVR nr. 34 62 92 18 Delårsrapport 1. kvartal 2013 God start på året Helping you grow Ledelsens beretning 3 Hovedpunkter 4 Mål og strategi 6 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

DELÅRSRAPPORT / 1. KVARTAL 2012. Selskabsmeddelelse nr. 7/2012 23. maj 2012» TILFREDSSTILLENDE START PÅ ÅRET

DELÅRSRAPPORT / 1. KVARTAL 2012. Selskabsmeddelelse nr. 7/2012 23. maj 2012» TILFREDSSTILLENDE START PÅ ÅRET DELÅRSRAPPORT / 1. KVARTAL 2012 Selskabsmeddelelse nr. 7/2012 23. maj 2012» TILFREDSSTILLENDE START PÅ ÅRET » Vi skaber resultater for vore kunder som global, bæredygtig og innovativ leverandør af et bredt

Læs mere

AURIGA INDUSTRIES A/S GENERALFORSAMLING

AURIGA INDUSTRIES A/S GENERALFORSAMLING GENERALFORSAMLING 11. april 2012 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse af årsrapport 2011 med revisionspåtegning til godkendelse, herunder

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Yderst tilfredsstillende resultater i frasolgte aktiviteter

Yderst tilfredsstillende resultater i frasolgte aktiviteter Yderst tilfredsstillende resultater i frasolgte aktiviteter UDDRAG PÅ DANSK FRA Delårsrapport 1. KVT. 2015 / Resumé / 1 af 5 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 / 30. april 2015 Uddrag PÅ DANSK Delårsrapporten

Læs mere

Fortsat fremgang i 3. kvartal

Fortsat fremgang i 3. kvartal Delårsrapport 3. kvartal 2013 Selskabsmeddelelse nr. 14/2013 13. november 2013 Fortsat fremgang i 3. kvartal Urevideret. Tal i parentes og øvrige sammenligninger er for tilsvarende periode året før, medmindre

Læs mere

DELÅRSRAPPORT / 3. KVARTAL 2012. Selskabsmeddelelse nr. 15/2012 15. november 2012 CVR nr. 34 62 92 18» TILFREDSSTILLENDE UDVIKLING I 3.

DELÅRSRAPPORT / 3. KVARTAL 2012. Selskabsmeddelelse nr. 15/2012 15. november 2012 CVR nr. 34 62 92 18» TILFREDSSTILLENDE UDVIKLING I 3. DELÅRSRAPPORT / 3. KVARTAL Selskabsmeddelelse nr. 15/ 15. november CVR nr. 34 62 92 18» TILFREDSSTILLENDE UDVIKLING I 3. KVARTAL » Vi skaber resultater for vore kunder som global, bæredygtig og innovativ

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Delårsrapport 2. kvartal 2013

Delårsrapport 2. kvartal 2013 Selskabsmeddelelse nr. 11/2013 22. august 2013 CVR nr. 34 62 92 18 Delårsrapport 2. kvartal 2013 Fortsat fremgang Helping you grow Ledelsens beretning 3 Hovedpunkter 4 Mål og strategi 6 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 14/2008. Auriga Industries A/S

Selskabsmeddelelse nr. 14/2008. Auriga Industries A/S Selskabsmeddelelse nr. 14/ Auriga Industries A/S 10. november Delårsrapport for 3. kvartal Indhold 3 Resume Fortsat stærk vækst i omsætning og indtjening Forventningerne til 4 Hoved- og nøgletal for koncernen

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 8/2009. Auriga Industries A/S

Selskabsmeddelelse nr. 8/2009. Auriga Industries A/S Selskabsmeddelelse nr. 8/2009 Auriga Industries A/S 5. maj 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Indhold 3 Resume Langsom start på året, men forventningerne fastholdes Forventninger til 2009 Business

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

» Stærk vækst fra nye produkter, overskud fra drift og forbedret arbejdskapital. Auriga Industries A/S. Selskabsmeddelelse nr.

» Stærk vækst fra nye produkter, overskud fra drift og forbedret arbejdskapital. Auriga Industries A/S. Selskabsmeddelelse nr. Selskabsmeddelelse nr. 10/ Auriga Industries A/S 10. november Delårsrapport for 3. kvartal» Stærk vækst fra nye produkter, overskud fra drift og forbedret arbejdskapital Indhold 3 Hovedpunkter i 3. kvartal

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

DELÅRSRAPPORT / 2. KVARTAL 2012. Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 23. august 2012» FORTSAT TILFREDSSTILLENDE UDVIKLING I 2. KVARTAL

DELÅRSRAPPORT / 2. KVARTAL 2012. Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 23. august 2012» FORTSAT TILFREDSSTILLENDE UDVIKLING I 2. KVARTAL DELÅRSRAPPORT / 2. KVARTAL Selskabsmeddelelse nr. 14/ 23. august» FORTSAT TILFREDSSTILLENDE UDVIKLING I 2. KVARTAL » Vi skaber resultater for vore kunder som global, bæredygtig og innovativ leverandør

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Helping you grow. Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova

Helping you grow. Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova UDDRAG PÅ DANSK FRA Delårsrapport 3. KVT. 2014 / Resumé / 1 af 5 19. november 2014 Uddrag PÅ DANSK Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova Delårsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk.

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010. Forbedret indtjening og værdiskabelse

ÅRSRAPPORT 2010. Forbedret indtjening og værdiskabelse ÅRSRAPPORT 2010 Forbedret indtjening og værdiskabelse HELPING YOU GROW Vi hjælper landmanden ved at levere plantebeskyttelsesmidler, der forbedrer udbyttet og kvaliteten af hans produktion, så verdens

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

InvestorDagen Aktiemesse i København Dansk Aktionærforening

InvestorDagen Aktiemesse i København Dansk Aktionærforening InvestorDagen Aktiemesse i København Dansk Aktionærforening Kurt Pedersen Kaalund Adm. direktør 9. oktober 2012 1 Hvad du får indsigt i Hvem er vi? Hvad laver vi? Hvordan tjener vi vores penge? Hvilke

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2016

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2016 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2016 Fjerritslev, 24. august 2016 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2016. Positivt halvårsresultat i Migatronic koncernen

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Tivoli, den 15. august 2010 Delårsrapport for

Læs mere

Virksomhedsbesøg Dansk Aktionærforening Region Midt/Vest. Kurt Pedersen Kaalund, Adm. direktør Jesper Barslund Jacobsen, CFO

Virksomhedsbesøg Dansk Aktionærforening Region Midt/Vest. Kurt Pedersen Kaalund, Adm. direktør Jesper Barslund Jacobsen, CFO Virksomhedsbesøg Dansk Aktionærforening Region Midt/Vest Kurt Pedersen Kaalund, Adm. direktør Jesper Barslund Jacobsen, CFO 24. september 2012 1 Program 17.00-17.10 Velkomst 17.10-18.00 Præsentation af

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2012: Øget markedsindsats og positivt resultat

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7 1. kvartal 2016 Tivoli, den 18. april 2016 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 10/2013 Fjerritslev, 22. august 2013 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2013. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj - 31. juli 2011) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelsen for

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/8 22. maj 2012 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2012.

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 12 3. kvartal 2016 Tivoli, den 27. oktober 2016 Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 20. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. september 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 3 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 31.08.2010 Ref.: JSZ/cli Delårsrapport for perioden 1/10 2009-30/6 2010 Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet

Læs mere

Dansk Aktionærforenings Aktionærmesse

Dansk Aktionærforenings Aktionærmesse Dansk Aktionærforenings Aktionærmesse 20. september 2011 1 Ejerskab og aktiekursudvikling Auriga Industries A/S: Børsnoteret moderselskab. 250 200 Indekseret udvikling i aktiekursen 2008-2011 Cheminova

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr halvår 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr halvår 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10 1. halvår 2016 Tivoli, den 15. august 2016 Delårsrapport

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

EBIT-margin før kulturstøtte er 6,7 % for kvartal 2016, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 4,3 %.

EBIT-margin før kulturstøtte er 6,7 % for kvartal 2016, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 4,3 %. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Resumé TV 2 har i de første 3 kvartaler i 2016 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 83 mio.kr. mod 183 mio.kr. i 2015. EBIT i 3. kvartal 2016 er 20 mio.kr. mod

Læs mere