LeverandørService Vejledning for pengeinstitutter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LeverandørService Vejledning for pengeinstitutter"

Transkript

1 LeverandørService Vejledning for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 INTRODUKTION TIL LEVERANDØRSERVICE VEJLEDNING FOR PENGEINSTITUTTER... 1 Overblik... 1 Vejledningen generelt... 2 Kontakt til Nets... 3 LEVERANDØRSERVICE GENERELT... 4 Overblik... 4 Hvad er LeverandørService?... 5 Illustration af LeverandørService... 6 Betalinger i LeverandørService... 7 En betalings tidsforløb... 8 Begreber i LeverandørService Advisering til debitor Automatisk afmeldelse af en træktilladelse Sammenlægning af registreringsnumre DEBITOR I LEVERANDØRSERVICE Overblik Debitors træktilladelse debitorblanket LS Elektronisk indberetning af debitorblanket LS Sådan opretter du debitors træktilladelse (510) Sådan ændrer du debitors træktilladelse (520) Sådan ændrer du træktilladelse for samtlige debitoraftaler (525) Hvis debitor ønsker at afvise en betaling (530) Sådan afmelder du en træktilladelse (540) Sådan afmelder du samtlige træktilladelser (545) Sådan tilbagefører du en betaling (555) Hvis du ønsker en kopi af en træktilladelse (560) KREDITOR I LEVERANDØRSERVICE Overblik Kreditoraftale LS Tillæg til kreditoraftale Sådan opretter du en kreditoraftale Sådan ændrer du en kreditoraftale REGLER I LEVERANDØRSERVICE Overblik Nets' og pengeinstitutternes indbyrdes ansvar i LeverandørService Debitorregler Kreditorregler MATERIALE TIL PENGEINSTITUTTERNE Overblik Blanketter og brochurer Oplysningsliste Identifikation af en betaling uden oplysningslisten Oversigt over træktilladelser Vejledning for pengeinstitutter Side 1 af 45 December 2010

2 Introduktion til LeverandørService vejledning for pengeinstitutter Overblik Indhold Dette kapitel indeholder følgende emner: Vejledningen generelt Kontakt til Nets I dette kapitel finder du relevante telefonnumre til Nets. Vejledning for pengeinstitutter Side 1 af 45 December 2010

3 Vejledningen generelt Formål Formålet med vejledningen er at hjælpe dig: I dit daglige arbejde med LeverandørService. Til at besvare spørgsmål som dine kunder stiller dig om LeverandørService. Indhold Vejledningen indeholder de oplysninger, som er relevante for dig, når du arbejder i et pengeinstitut. Vejledningen indeholder også et afsnit med generelle oplysninger om LeverandørService. Hensigten med dette afsnit er at give dig et overblik over produktet som helhed samt et bedre kendskab til LeverandørService generelt. Din mening Nets har stor interesse i at opbygge og skrive vejledninger, så de er til størst mulig gavn for dig som bruger. Hvis du har forslag eller kommentarer, som kan være med til at gøre vejledningen endnu bedre, så skriv til: Nets A/S CS payment DK Lautrupbjerg Ballerup eller Vejledning for pengeinstitutter Side 2 af 45 December 2010

4 Kontakt til Nets Her kan du se, hvem du skal kontakte i Nets, hvis du får brug for hjælp til LeverandørService. Hjælp til Leverandør- Service generelt Du kan tale med Nets CS Paymet DK, hvis du har spørgsmål til: LeverandørService generelt blanketter og brochurer. Nets CS Payment telefon har åben: Mandag til torsdag fra kl Fredag fra kl Telefax Du kan også sende LeverandørService debitorblanketter til datafangst via telefax til Nets CS Payment telefaxnummer Nets fakturerer et gebyr pr. blanket for datafangst af debitorblanketter, som vi modtager via telefax. Gebyret fremgår af prislisten for pengeinstitutter i "Nets Nøglen". VIGTIGT: Hvis du sender en debitorblanket med oplysninger, som Nets skal datafange samme dag, så skal du sende blanketten inden kl Nets' hjemmeside På Nets' hjemmeside under LeverandørService har du mulighed for at få yderligere information omkring produktet samt udskrive LeverandørService blanketter. Vejledning for pengeinstitutter Side 3 af 45 December 2010

5 LeverandørService generelt Overblik Indhold Dette kapitel indeholder følgende emner: Hvad er LeverandørService Illustration af LeverandørService Betalinger i LeverandørService En betalings tidsforløb Begreber i LeverandørService Advisering til debitor Automatisk afmeldelse af en træktilladelse I dette kapitel kan du læse om LeverandørService generelt. Kapitlet indeholder også en illustration af LeverandørService, som kan give dig et hurtigt overblik over systemet. Vejledning for pengeinstitutter Side 4 af 45 December 2010

6 Hvad er LeverandørService? Definition LeverandørService er et automatisk betalingssystem udviklet til at foretage betalinger mellem virksomheder. LeverandørService er forbeholdt betalinger imellem erhvervsvirksomheder. Sådan foregår det Systemet er baseret på, at en virksomhed tager initiativ til at oprette sig som kreditor i LeverandørService. Efterfølgende opfordrer virksomheden, den ny kreditor, sine kunder til at oprette sig som debitorer. Det gælder primært de kunder, der har faste tilbagevendende betalinger for varer eller tjenesteydelser hos virksomheden. Som debitor giver kunden kreditor tilladelse til selv at trække sine tilgodehavender direkte på den konto kunden har oplyst, forudsat kundens pengeinstitut godkender aftalen. LeverandørService giver dermed leverandøren, den ny kreditor, mulighed for at trække sine tilgodehavender direkte fra kundens konto i pengeinstituttet efter aftale med kunden og kundens pengeinstitut. Kreditor har også mulighed for at udbetale beløb, for eksempel refusion og returvarer, via LeverandørService. Kreditor sørger for at advisere debitor inden betalingen bliver gennemført på den aftalte betalingsdag. Fordele for en virksomhed Som kreditor i LeverandørService opnår en virksomhed en række fordele: Forbedret likviditetsstyring Lettere administration Mulighed for at bogføre automatisk Færre manuelle ind- og udbetalinger Mulighed for at udbetale kreditnotaer Bedre kundeovervågning Ingen rykkerskrivelser Betalinger kan foretages dagligt og dateres op til 90 dage frem i tiden Vejledning for pengeinstitutter Side 5 af 45 December 2010

7 Afvist betaling Kontoudtog Kontoudtog Afvist betaling Illustration af LeverandørService Denne illustration giver dig et hurtigt overblik over LeverandørService. Hvis du ønsker flere detaljer eller foretrækker tekst frem for illustrationer, kan du læse afsnittet "Hvad er LeverandørService". Illustration af Leverandør- Service 1 Varer / tjenesteydelser Kreditor Advisering Debitor Debitoroplysninger Betalingsoplysninger 5 5 Kreditors pengeinstitut Overførsel af beløb 3 3 Overførsel af beløb Debitors pengeinstitut Illustrationen af LeverandørService indeholder numre, som henviser til teksten i afsnittet "Forklaring til illustrationen". Forklaring til illustrationen 1. Kreditor leverer varer eller tjenesteydelser til sine kunder. 2. Kreditor sender enten debitoroplysninger med oprettelse af sine debitorers træktilladelser eller træk- og/eller indsættelsesdato og beløb. Kreditor sender oplysningerne i selvstændige leverancer. 3. Nets sørger for at beløbene bliver debiteret og/eller krediteret i henhold til kreditors debitoroplysninger. 4. Kreditor modtager betalingsoplysninger fra Nets om sine betalinger. 5. Debitor og debitors pengeinstitut kan afvise betalingerne via Nets op til 3 dage efter betalingsdagen. BEMÆRK: Senest 3 bankdage før betalingen finder sted, er kreditor pligtig til at advisere debitor om betalingens art, størrelse og betalingsdag. Vejledning for pengeinstitutter Side 6 af 45 December 2010

8 Betalinger i LeverandørService Dette kapitel beskriver kort de forhold, som gælder for kreditor, når kreditor foretager betalinger i LeverandørService. Betalingstyper Der er 2 betalingstyper i LeverandørService. Træk Indsættelse Betalingstype som betyder at kreditor trækker sit tilgodehavende beløb direkte på debitors konto. kreditor overfører beløb til debitors konto. For eksempel en kreditnota. Trækdato Når kreditor foretager betalinger i LeverandørService, angiver kreditor en trækdato, som skal være en bankdag. Trækdatoen er bogføringsdatoen Det vil sige bankdagen, hvor beløbet bliver trukket eller indsat på kreditors og debitors konti. Hvornår kan kreditor foretage betalinger? Kreditor kan foretage betalinger til debitor når debitor har figureret som tilgang på til- og afgangsoplysninger fra Nets. Kreditor kan foretage betalinger hver dag op til 90 dage frem i tiden, men kun ét træk eller én indsættelse pr. debitornummer pr. trækdato. Til- og afgangsoplysninger Til- og afgangsoplysninger er en oversigt til kreditor over hvilke debitorer der har fået oprettet eller afmeldt deres træktilladelse siden sidste oversigt. Når en debitor figurerer som tilgang/oprettet, kan kreditor foretage træk og indsættelser på den pågældende debitor. Vejledning for pengeinstitutter Side 7 af 45 December 2010

9 En betalings tidsforløb Vi beskriver, hvad der sker, når kreditor sender betalinger til LeverandørService, og hvornår i forløbet kreditor modtager kvitteringer fra Nets. Du kan også se, hvornår debitor har mulighed for at afvise betalingen, og hvornår du som pengeinstitut kan tilbageføre betalingen. Tidsforløb for betalinger Nets modtager og kvitterer for elektronisk Her ser du et tidsforløb for en betaling, som Nets modtager og kvitterer for elektronisk. Vi beskriver et træk (580), som er den primære betalingstype i LeverandørService, med trækdato næste bankdag. For hver bankdag under beskrivelsen har de enkelte trin i forløbet et nummer. Nummeret angiver rækkefølgen for, hvornår de foregår. Tidsforløb for et træk (580) i LeverandørService Bankdag Hos kreditor sker følgende I Nets eller hos debitor Senest - 3 I dag - 1 Kreditor har adviseret debitor om betalingens art, størrelse og betalingsdag. 1. Kreditor sender sine betalinger til Nets inden kl med trækdato næste bankdag. 4. Kreditor modtager leverancekvitteringen. Debitor modtager advisering fra kreditor. Muligt for debitor at afvise betalingen op til 14 dage før trækdatoen. 2. Nets indlæser og validerer hvert enkelt træk for eventuelle fejl. 3. Nets sender en leverancekvittering. 5. Muligt for debitor at afvise betalingen. 6. I løbet af aftenen danner Nets kvittering og anmærkningsoplysninger. 7. Betalingerne bliver gennemført via Nets clearing til datacentralerne, og Nets sender betalingsoplysningerne til kreditor. Fortsættes på næste side Vejledning for pengeinstitutter Side 8 af 45 December 2010

10 En betalings tidsforløb, fortsat Tidsforløb for betalinger Nets modtager og kvitterer for elektronisk (fortsat) Tidsforløb for et træk (580) i LeverandørService Bankdag Hos kreditor sker følgende I Nets eller hos debitor Trækdato 0 Betalingsdag 1. Kreditor modtager kvittering og anmærkningsoplysninger. 2. Kreditor modtager betalingsoplysninger. 4. Kreditors bankkonto bliver krediteret for de betalinger der er blevet gennemført i henhold til betalingsoplysningerne Kreditors bankkonto bliver debiteret, hvis debitor har afvist betalingen, eller pengeinstituttet har tilbageført betalingen. 4. Kreditor modtager yderligere betalingsoplysninger, hvis der er betalinger som er blevet afvist og/eller tilbageført Kreditors bankkonto bliver debiteret, hvis debitor har afvist betalingen, eller pengeinstituttet har tilbageført betalingen. 4. Kreditor modtager yderligere betalingsoplysninger, hvis debitor har afvist betalingen, eller debitors pengeinstitut har tilbageført betalingen Kreditors bankkonto bliver debiteret, hvis debitor har afvist betalingen, eller pengeinstituttet har tilbageført betalingen. 4. Kreditor modtager yderligere betalingsoplysninger, hvis debitor har afvist betalingen, eller debitors pengeinstitut har tilbageført betalingen. 3. Debitors bankkonto bliver debiteret. 5. Muligt for debitor at afvise betalingen, og for pengeinstituttet at tilbageføre betalingen. 6. Nets sender betalingsoplysninger, hvis der er afviste og/eller tilbageførte betalinger. 2. Muligt for debitor at afvise betalingen, og for pengeinstituttet at tilbageføre betalingen. 3. Nets sender betalingsoplysninger, hvis der er afviste og/eller tilbageførte betalinger. 2. Muligt for debitor at afvise betalingen, og for pengeinstituttet at tilbageføre betalingen. 3. Nets sender betalingsoplysninger, hvis der er afviste og/eller tilbageførte betalinger. 2. Sidste frist for debitor at afvise betalingen, og pengeinstituttet til at tilbageføre betalingen. 3. Nets sender betalingsoplysninger, hvis der er afviste og/eller tilbageførte betalinger. Fortsættes på næste side Vejledning for pengeinstitutter Side 9 af 45 December 2010

11 En betalings tidsforløb, fortsat Tidsforløb for betalinger Nets modtager og kvitterer for elektronisk (fortsat) Tidsforløb for et træk (580) i LeverandørService Bankdag Hos kreditor sker følgende I Nets eller hos debitor 4 1. Kreditors bankkonto bliver debiteret, hvis debitor har afvist betalingen, eller pengeinstituttet har tilbageført betalingen. 2. Kreditor modtager yderligere betalingsoplysninger, hvis debitor har afvist betalingen, eller debitors pengeinstitut har tilbageført betalingen. BEMÆRK: Trækdatoen kan tidligst være næste bankdag og op til 90 dage frem i tiden. Når Nets modtager en betaling med en trækdato frem i tiden, så bliver betalingerne først gennemført via Nets clearing til datacentralerne bankdagen før trækdatoen. Indsættelse (585) Når betalingen vedrører en indsættelse (585) hos debitor, så er tidsforløbet det samme, men bogføringen på såvel kreditors som debitors konto det modsatte. Tidslinje Her ser du tidsforløbet for en betaling illustreret ved hjælp af en tidslinje. Bankdag - 1 I dag inden kl Trækdato. Eventuel tilbageførsel/ afvisning af betalingen. 1 Eventuel tilbageførsel/ afvisning af betalingen. 2 Eventuel tilbageførsel/afvisning af betalingen. 3 Eventuel tilbageførsel/afvisning af betalingen. 4 Seneste afleveringsfrist for betalinger med trækdato næste bankdag. Bogføringsdato. Kreditor modtager betalingsoplysninger. Kreditors konto bliver kreditoret. Kreditors konto bliver ajourført hvis betalingen er blevet afvist eller tilbageført bankdag 0. * : se bemærkning nedenfor. Kreditors konto bliver ajourført hvis betalingen er blevet afvist eller tilbageført bankdag 1. * : se bemærkning nedenfor. Kreditors konto bliver ajourført hvis betalingen er blevet afvist eller tilbageført bankdag 2. * : se bemærkning nedenfor. Kreditors konto bliver ajourført hvis betalingen er blevet afvist eller tilbageført bankdag 3. * : se bemærkning nedenfor. BEMÆRK: Kreditor modtager yderligere betalingsoplysninger, hvis betalingen er blevet tilbageført eller afvist. Vejledning for pengeinstitutter Side 10 af 45 December 2010

12 Begreber i LeverandørService Der er flere begreber i LeverandørService, som bliver benyttet meget. Her beskriver vi de mest brugte begreber og deres relation til LeverandørService. Begreber Kreditor Debitor Begreb Træktilladelse Til- og afgangsoplysninger Træk Indsættelse Trækdato og indsættelsesdato Betalingsdag Bogføringsdag Kvittering og anmærkningsoplysninger Betalingsoplysninger Advisering Elektronisk indberetning Definition En virksomhed som tager initiativ til at trække tilgodehavender på sine kunders konti i pengeinstitutterne ved hjælp af LeverandørService. Kreditors kunde som har givet kreditor tilladelse til at trække sine tilgodehavender direkte på debitors konto i et pengeinstitut. Debitors aftale med kreditor og eget pengeinstitut, som tillader kreditor at trække sine tilgodehavender direkte på debitors konto ved hjælp af LeverandørService. En oversigt til kreditor over hvilke debitorer der har fået oprettet eller afmeldt deres træktilladelse siden sidste oversigt. Når en debitor figurerer som tilgang/oprettet, kan kreditor foretage træk og indsættelser på den pågældende debitor. Når kreditor trækker sit tilgodehavende på debitors konto. Når kreditor indsætter debitors tilgodehavende på debitors konto (for eksempel en kreditnota). Den dato som kreditor angiver Nets skal trække eller indsætte beløbene. Samme dag som trækdatoen. Samme dag som trækdatoen og betalingsdagen. En kvittering til kreditor som indeholder en foreløbig accept af de enkelte træk og indsættelser samt eventuelle bemærkninger. Nets sender kvittering og anmærkninger, når LeverandørService har behandlet en leverance med debitoroplysninger. Betalingsoplysninger indeholder en status på de enkelte betalinger. Når LeverandørService har gennemført betalingen, sender Nets betalingsoplysninger til kreditor. Kreditors oplysninger til debitor om den forestående betaling. Når pengeinstituttet indberetter oplysninger fra debitorblanket LS11 elektronisk til Nets via pengeinstituttets datacentral. Vejledning for pengeinstitutter Side 11 af 45 December 2010

13 Advisering til debitor I henhold til Kreditorreglerne i LeverandørService er kreditor pligtig til at advisere debitor før en betaling finder sted. Indhold Adviseringen skal indeholde oplysninger om: Betalingens art Størrelse Betalingsdag. HENVISNING: Hvis debitor har behov for yderligere oplysninger, må debitor kontakte kreditor. Tidsfrist Adviseringen skal være debitor i hænde senest 3 bankdage før betalingen finder sted. Bemærk LeverandørService er ikke udviklet til, at kreditor kan benytte systemet til at sende adviseringer til debitor via Nets. Det er kreditor selv, som skal sende adviseringen til debitor. Vejledning for pengeinstitutter Side 12 af 45 December 2010

14 Automatisk afmeldelse af en træktilladelse LeverandørService foretager automatisk afmeldelse af træktilladelser, når en træktilladelse ikke er blevet benyttet i en længere periode. Hvornår? En træktilladelse bliver afmeldt, hvis den ikke har været benyttet i 12, 18, 24, 30, 36, 42 eller 48 måneder. Det er kreditor som aftaler med Nets, hvor længe en træktilladelse skal stå registreret ubenyttet, før LeverandørService automatisk afmelder træktilladelsen. Oplysningsliste fra Nets Det fremgår af oplysningslisten, når en træktilladelse er blevet afmeldt automatisk. HENVISNING: Du finder flere oplysninger om oplysningslisten i kapitel "Materiale til pengeinstitutterne". Vejledning for pengeinstitutter Side 13 af 45 December 2010

15 Sammenlægning af registreringsnumre Når et pengeinstitut lægger filialer sammen, eller fusionerer med et andet pengeinstitut, skal pengeinstituttet ændre de berørte aftaler i LeverandørService. Send et brev til Nets Hvis du skal sammenlægge flere registreringsnumre og får brug for at ændre mange debitoraftaler i LeverandørService, så send et brev til Nets CS Payment DK. I brevet skal du oplyse 1 Det gamle registreringsnummer vi skal ændre fra 2 Det nye registreringsnummer vi skal ændre til 3 Datoen for hvornår sammenlægningen skal træde i kraft 4 Dit navn og telefonnummer så vi kan kontakte dig, hvis det bliver nødvendigt. BEMÆRK: Du kan ikke benytte debitorblanket LS11 til sammenlægning af registreringsnumre i LeverandørService. Vejledning for pengeinstitutter Side 14 af 45 December 2010

16 Debitor i LeverandørService Overblik Indhold Dette kapitel indeholder følgende emner: Debitors træktilladelse - debitorblanket LS11 Elektronisk indberetning af debitorblanket LS11 Sådan opretter du debitors træktilladelse (510) Sådan ændrer du debitors træktilladelse (520) Sådan ændrer du debitors træktilladelse for samtlige debitoraftaler (525) Hvis debitor ønsker at afvise en betaling (530) Sådan afmelder du en træktilladelse (540) Sådan afmelder du samtlige træktilladelser (545) Sådan tilbagefører du en betaling (555) Hvis du ønsker en kopi af en original træktilladelse (560) I dette kapitel finder du oplysninger som er relevante for dig, når du skal oprette og ændre træktilladelser i LeverandørService. Vejledning for pengeinstitutter Side 15 af 45 December 2010

17 Debitors træktilladelse debitorblanket LS11 Definition Debitors træktilladelse vil sige debitors aftale med kreditor og sit pengeinstitut. Træktilladelsen giver kreditor tilladelse til at trække sine tilgodehavender direkte på debitors konto ved hjælp af LeverandørService. Hvordan bliver en virksomhed debitor? En virksomhed bliver debitor i LeverandørService ved, at virksomheden opretter en træktilladelse. Debitor opretter træktilladelsen via sit pengeinstitut, eller via kreditor, hvis kreditor selv opretter sine debitorer i LeverandørService. Træktilladelsen gælder kun overfor den pågældende kreditor, som træktilladelsen vedrører. En træktilladelse består af En træktilladelse er en aftale mellem én kreditor og én debitor og består af: Kreditornummer Kundenummer Del Funktion Antal karakterer Registreringsnummer Kontonummer CVR-nummer Det nummer som Nets har tildelt kreditor i LeverandørService. Det nummer som kreditor tildeler og identificerer debitor ved. Kundenummeret kan bestå af store bogstaver og/eller tal. (Specialtegn samt æ, ø og å kan ikke benyttes) Registreringsnummeret på det pengeinstitut, hvor debitor har sin konto. Nummeret på den konto hvorpå debitor tillader kreditor at trække sit tilgodehavende. Det nummer som debitor har fået tildelt da de blev registreret i Told- og Skattestyrelsen eller Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 5 maksimalt Debitorblanket LS11 Du benytter debitorblanket LS11, når du skal oprette eller ændre en eksisterende debitoraftale i LeverandørService. Debitor skal underskrive nederst på blanketten. Og som debitors pengeinstitut skal du selv stemple og underskrive blanketten, inden du sender den til Nets. Fortsættes på næste side Vejledning for pengeinstitutter Side 16 af 45 December 2010

18 Debitors træktilladelse debitorblanket LS11, fortsat Oplysningsliste fra Nets Når Nets har registreret dine oplysninger, så sender Nets en "Oplysningsliste" som kvittering for oplysningerne. VIGTIGT: Husk at kontrollere oplysningslisten for at sikre dig, at Nets har registreret oplysningerne korrekt. Dokumentation Dokumentation for indberetningen af oplysningerne på debitorblanket LS11 skal du opbevare i henhold til dit pengeinstituts egen forretningsgang. Elektronisk indberetning af debitorblanket LS11 Fra 1. januar 2004 skal du indberette oplysninger fra debitorblanket LS11 elektronisk til Nets. Fremover fungerer LeverandørService fuldt ud elektronisk, og Nets foretager ikke længere manuel datafangst af debitorblanket LS11. Elektronisk indberetning af debitorblanket LS11 er gratis, hvorimod manuel datafangst af blanketten i Nets koster et gebyr. HENVISNING: Se afsnit "Elektronisk indberetning af debitorblanket LS11". Vejledning for pengeinstitutter Side 17 af 45 December 2010

19 Elektronisk indberetning af debitorblanket LS11 Nets har udviklet en elektronisk løsning i LeverandørService, så pengeinstitutterne kan indberette samtlige oplysninger fra debitorblanket LS11 elektronisk til Nets. Forudsætninger Du kan indberette alle linjer på LeverandørService debitorblanket LS11 til Nets via din datacentral. Den elektroniske indberetning forudsætter, at dit pengeinstitut i samarbejde med datacentralen har integreret funktionen i jeres interne system. Tidsfrister for elektronisk indberetning Der er følgende tidsfrister for elektronisk indberetning af debitorblanket LS11: Linje Nets skal modtage data inden kl senest 3 bankdage efter betalingsdagen, og Nets kan først modtage oplysningerne når betalingen har fundet sted. 530 tidligst 14 kalenderdage før eller senest 3 bankdage efter betalingsdagen alle bankdage. senest bankdagen før betalingen finder sted. Den elektroniske indberetning af oplysninger til LeverandørService, gør det muligt for datacentralerne at give pengeinstitutterne længere frist til at indberette oplysningerne frem for at sende debitorblanket LS11 med posten. Ingen manuel datafangst i Nets fra 1.januar For at nedbringe de øgede omkostninger, som er forbundet med den manuelle datafangst af debitorblanket LS11, så kan du fra 1. januar 2004 ikke længere sende debitorblanket LS11 til manuel datafangst i Nets. Fremover skal du indberette oplysninger fra debitorblanket LS11 elektronisk til LeverandørService via din datacentral. Information til datacentralerne Nets har i et brev af 5. februar 2003 informeret datacentralerne om Nets' beslutning om at indberetning af debitorblanket LS11 fremover skal foregå elektronisk. Datacentralerne skal inden udgangen af 2003 udvikle indtastningsbilleder til pengeinstitutterne, så I selv kan indtaste de enkelte linjer i jeres eget system fra 1. januar Vejledning for pengeinstitutter Side 18 af 45 December 2010

20 Sådan opretter du debitors træktilladelse (510) Du opretter debitors træktilladelse ved hjælp af debitorblanket LS11. Når dit pengeinstitut har integreret LeverandørService i jeres eget system, så skal du indberette oplysningerne der. Debitorblanket LS11 Du opretter debitors træktilladelse ved at udfylde hele linje 510 på debitorblanket LS11. Du skal udfylde én blanket for hver kreditor i LeverandørService, som debitor ønsker at indgå aftale med. EKSEMPEL: 510 kreditornummer kundenummer reg-nr. kontonummer CVR-nummer Husk at underskrive og stemple nederst på blanketten inden du sender den til Nets. Oplysningsliste fra Nets Når Nets har registreret oplysningerne, danner Nets en oplysningsliste til pengeinstituttet. Oplysningslisten fortæller, hvem der har oprettet træktilladelsen, og hvilken dato træktilladelsen er oprettet. HENVISNING: Du finder flere oplysninger om oplysningslisten i kapitel "Materiale til pengeinstitutterne". Først mulige betaling Kreditor kan foretage betalinger til debitor 1. bankdag efter oprettelsesdatoen. Oprettelsesdatoen står på oplysningslisten. Elektronisk indberetning af debitorblanket LS11 Fra 1. januar 2004 skal du indberette oplysninger fra debitorblanket LS11 elektronisk til Nets. Fremover fungerer LeverandørService fuldt ud elektronisk, og Nets foretager ikke længere manuel datafangst af debitorblanket LS11. Elektronisk indberetning af debitorblanket LS11 er gratis, hvorimod manuel datafangst af blanketten i Nets koster et gebyr. HENVISNING: Se afsnit "Elektronisk indberetning af debitorblanket LS11". Vejledning for pengeinstitutter Side 19 af 45 December 2010

21 Sådan ændrer du debitors træktilladelse (520) Du ændrer debitors træktilladelse ved hjælp af debitorblanket LS11. Når dit pengeinstitut har integreret LeverandørService i jeres eget system, så skal du indberette oplysningerne der. Hvem skal ændre træktilladelsen? Her kan du se, hvilke forhold der gælder, når du skal ændre debitors træktilladelse. Det gælder uanset om træktilladelsen oprindeligt er blevet oprettet af pengeinstituttet eller af kreditor. Hvis ændringen vedrører ny konto i samme pengeinstitut, CVR-nummer, kundenummer, skift til nyt pengeinstitut, skal du i samarbejde med debitor sørge for at indberette de nye oplysninger til Nets, så træktilladelsen bliver ajourført i LeverandørService. så er det kreditor, som indberetter det nye kundenummer til Nets. skal du oplyse det nye pengeinstitut om bestående træktilladelser. Det er det nye pengeinstitut som skal ændre debitors træktilladelser. Oversigt over træktilladelser Du finder oplysninger om debitors træktilladelser på oversigten over træktilladelser fra Nets. HENVISNING: Se kapitel "Materiale til pengeinstitutterne" afsnit "Oversigt over træktilladelser". Debitorblanket LS11 Du ændrer debitors træktilladelse ved at udfylde hele linje 520 på debitorblanket LS11. Du skal udfylde én blanket for hver træktilladelse i LeverandørService, som skal ændres. EKSEMPEL: 520 kreditornummer kundenummer reg-nr. kontonummer CVR-nummer Husk at underskrive og stemple nederst på blanketten inden du sender den til Nets. Ændringen af debitors træktilladelse har virkning, dagen efter Nets har registreret oplysningerne. Fortsættes på næste side Vejledning for pengeinstitutter Side 20 af 45 December 2010

22 Sådan ændrer du debitors træktilladelse (520), fortsat Tidsfrist Blanketten skal være Nets i hænde senest med morgenposten dagen før betalingen finder sted. Oplysningsliste fra Nets Når Nets har registreret oplysningerne, vil det fremgå af oplysningslisten, som Nets danner til pengeinstituttet. VIGTIGT: Husk at kontrollere oplysningslisten for at sikre dig, at Nets har registreret oplysningerne korrekt. Elektronisk indberetning af debitorblanket LS11 Fra 1. januar 2004 skal du indberette oplysninger fra debitorblanket LS11 elektronisk til Nets. Fremover fungerer LeverandørService fuldt ud elektronisk, og Nets foretager ikke længere manuel datafangst af debitorblanket LS11. HENVISNING: Se afsnit "Elektronisk indberetning af debitorblanket LS11". Vejledning for pengeinstitutter Side 21 af 45 December 2010

23 Sådan ændrer du træktilladelse for samtlige debitoraftaler (525) Du ændrer træktilladelse for samtlige debitoraftaler ved hjælp af debitorblanket LS11. Når dit pengeinstitut har integreret LeverandørService i jeres eget system, så skal du indberette oplysningerne der. Ny linje 525 Fra 1. april 2003 får du mulighed for at ændre samtlige debitoraftaler på én gang. Nets har udviklet LeverandørService med den nye funktion på baggrund af henvendelser fra flere pengeinstitutter. Linje 525 giver dig mulighed for at ændre samtlige debitoraftaler på én gang, frem for at ændre træktilladelserne enkeltvis ved hjælp af én linje 520 for hver debitoraftale. Debitorblanket LS11 Du ændrer træktilladelse for samtlige debitoraftaler ved at udfylde hele linje 525 på debitorblanket LS11. EKSEMPEL: 525 fra reg-nr. fra kontonummer til reg-nr. til kontonummer Husk at underskrive og stemple nederst på blanketten inden du sender den til Nets. Ændringen af debitors træktilladelser har virkning dagen efter Nets har registreret oplysningerne. Tidsfrist Blanketten skal være Nets i hænde senest med morgenposten dagen før betalingen finder sted. Oplysningsliste fra Nets Når Nets har registreret oplysningerne, vil det fremgå af oplysningslisten, som Nets danner til pengeinstituttet. VIGTIGT: Husk at kontrollere oplysningslisten for at sikre dig, at Nets har registreret oplysningerne korrekt. Elektronisk indberetning af debitorblanket LS11 Fra 1. januar 2004 skal du indberette oplysninger fra debitorblanket LS11 elektronisk til Nets. Fremover fungerer LeverandørService fuldt ud elektronisk, og Nets foretager ikke længere manuel datafangst af debitorblanket LS11. HENVISNING: Se afsnit "Elektronisk indberetning af debitorblanket LS11". Vejledning for pengeinstitutter Side 22 af 45 December 2010

24 Hvis debitor ønsker at afvise en betaling (530) Du afviser en betaling for debitor ved hjælp af debitorblanket LS11. Når dit pengeinstitut har integreret LeverandørService i jeres eget system, så skal du indberette oplysningerne der. Debitorblanket LS11 Du afviser betalingen for debitor ved at udfylde hele linje 530 på debitorblanket LS11. Du finder oplysningerne om betalingen på oplysningslisten. EKSEMPEL: 530 kreditornummer kundenummer reg-nr. kontonummer betalingsdag d d m m å å Betalingsdagen er dagen, hvor betalingen er blevet trukket eller indsat på debitors konto. Husk at underskrive og stemple nederst på blanketten inden du sender den til Nets. BEMÆRK: Afvisningen gælder kun den anførte betaling og ikke fremtidige betalinger. Træktilladelsen bortfalder ikke når du afviser en betaling. Tidsfrist Du kan afvise en betaling for debitor tidligst 14 kalenderdage før trækdatoen og senest 3 bankdage efter betalingen har fundet sted. Du skal være opmærksom på, at blanketten skal være Nets i hænde senest med morgenposten 3 bankdage efter betalingen har fundet sted. TIP: Du kan sende blanketten med telefax til Nets CS Payment DK inden klokken 12. Det koster et gebyr. Gebyret fremgår af Nets' prisliste for LeverandørService i "Nets Nøglen". Regler Debitor har ret til at afvise en betaling. Det er debitors pengeinstitut, som på vegne af debitor indberetter afvisningen til Nets. Det er kun debitor som kan afvise en betaling. Som debitors pengeinstitut må du i stedet tilbageføre en betaling. HENVISNING: Se kapitel "Regler i LeverandørService" afsnit "Debitorregler". Oplysningsliste fra Nets Når Nets har registreret oplysningerne, vil det fremgå af oplysningslisten, som Nets danner til pengeinstituttet. VIGTIGT: Husk at kontrollere oplysningslisten for at sikre dig, at Nets har registreret oplysningerne korrekt. Elektronisk indberetning af debitorblanket LS11 Fra 1. januar 2004 skal du indberette oplysninger fra debitorblanket LS11 elektronisk til Nets. Fremover fungerer LeverandørService fuldt ud elektronisk, og Nets foretager ikke længere manuel datafangst af debitorblanket LS11. HENVISNING: Se afsnit "Elektronisk indberetning af debitorblanket LS11". Vejledning for pengeinstitutter Side 23 af 45 December 2010

25 Sådan afmelder du en træktilladelse (540) Du afmelder debitors træktilladelse ved hjælp af debitorblanket LS11. Når dit pengeinstitut har integreret LeverandørService i jeres eget system, så skal du indberette oplysningerne der. Såvel kreditor, debitor som pengeinstitut kan afmelde en træktilladelse. Debitorblanket LS11 Du afmelder debitors træktilladelse ved at udfylde hele linje 540 på debitorblanket LS11. EKSEMPEL: 540 kreditornummer kundenummer reg-nr. Husk at underskrive og stemple nederst på blanketten inden du sender den til Nets. Afmelding af en træktilladelse virker dagen efter Nets har modtaget og registreret oplysningerne på linje 540. Tidsfrist Blanketten skal være Nets i hænde senest med morgenposten dagen før betalingen finder sted. Betalinger inden træktilladelsen bliver afmeldt Hvis der er betalinger med betalingsdag inden træktilladelserne bliver afmeldt, som du ønsker at tilbageføre eller debitor ønsker at afvise, så kan du benytte samme LS11 debitorblanket. BEMÆRK: Du skal overholde tidsfristen for den pågældende linje 530 eller linje 555. Oplysningsliste fra Nets Når Nets har registreret oplysningerne, vil det fremgå af oplysningslisten, som Nets danner til pengeinstituttet. VIGTIGT: Husk at kontrollere oplysningslisten for at sikre dig, at Nets har registreret oplysningerne korrekt. Elektronisk indberetning af debitorblanket LS11 Fra 1. januar 2004 skal du indberette oplysninger fra debitorblanket LS11 elektronisk til Nets. Fremover fungerer LeverandørService fuldt ud elektronisk, og Nets foretager ikke længere manuel datafangst af debitorblanket LS11. HENVISNING: Se afsnit "Elektronisk indberetning af debitorblanket LS11". Vejledning for pengeinstitutter Side 24 af 45 December 2010

26 Sådan afmelder du samtlige træktilladelser (545) Du afmelder samtlige træktilladelser ved hjælp af debitorblanket LS11. Når dit pengeinstitut har integreret LeverandørService i jeres eget system, så skal du indberette oplysningerne der. Debitorblanket LS11 Du afmelder samtlige træktilladelser ved at udfylde hele linje 545 på debitorblanket LS11. EKSEMPEL: 545 reg-nr. kontonummer Husk at underskrive og stemple nederst på blanketten inden du sender den til Nets. Afmelding af samtlige træktilladelser virker dagen efter Nets har modtaget og registreret oplysningerne på linje 545. Tidsfrist Blanketten skal være Nets i hænde senest med morgenposten dagen før betalingen finder sted. Betalinger inden træktilladelserne bliver afmeldt Hvis der er betalinger med betalingsdag inden træktilladelserne bliver afmeldt, som du ønsker at tilbageføre eller debitor ønsker at afvise, så kan du benytte samme LS11 debitorblanket. BEMÆRK: Du skal overholde tidsfristen for den pågældende linje 530 eller linje 555. Oplysningsliste fra Nets Når Nets har registreret oplysningerne, vil det fremgå af oplysningslisten, som Nets danner til pengeinstituttet. VIGTIGT: Husk at kontrollere oplysningslisten for at sikre dig, at Nets har registreret oplysningerne korrekt. Elektronisk indberetning af debitorblanket LS11 Fra 1. januar 2004 skal du indberette oplysninger fra debitorblanket LS11 elektronisk til Nets. Fremover fungerer LeverandørService fuldt ud elektronisk, og Nets foretager ikke længere manuel datafangst af debitorblanket LS11. HENVISNING: Se afsnit "Elektronisk indberetning af debitorblanket LS11". Vejledning for pengeinstitutter Side 25 af 45 December 2010

27 Sådan tilbagefører du en betaling (555) Du tilbagefører en betaling ved hjælp af debitorblanket LS11. Når dit pengeinstitut har integreret LeverandørService i jeres eget system, så skal du indberette oplysningerne der. Regler Debitors pengeinstitut har i henhold til kreditorreglerne 6 ret til at debitere kreditors konto efter følgende retningslinjer: I tilfælde af manglende dækning, må du kun tilbageføre beløb over kr I tilfælde af ophørt kontoforhold, må du tilbageføre uanset beløbets størrelse. Reglerne for tilbageførsel gælder såvel træk som indsættelser. HENVISNING: Se kapitel "Regler i LeverandørService". Debitorblanket LS11 Du tilbagefører en betaling ved at udfylde hele linje 555 på debitorblanket LS11. Du finder oplysningerne om betalingen på oplysningslisten. EKSEMPEL: 555 kreditornummer kundenummer reg-nr. kontonummer betalingsdag d d m m å å Husk at underskrive og stemple nederst på blanketten inden du sender den til Nets. VIGTIGT: Du må ikke sende blanketten til Nets, før betalingen er blevet gennemført. Tidsfrist Du skal være opmærksom på, at blanketten skal være Nets i hænde senest med morgenposten 3 bankdage efter betalingen er blevet gennemført. TIP: Du kan sende blanketten med telefax til Nets CS Payment DK inden klokken 12. Det koster et gebyr. Gebyret fremgår af Nets' prisliste for LeverandørService i "Nets Nøglen". Oplysningsliste fra Nets Når Nets har registreret oplysningerne, vil det fremgå af oplysningslisten som Nets danner til pengeinstituttet. VIGTIGT: Husk at kontrollere oplysningslisten for at sikre dig, at Nets har registreret oplysningerne korrekt. Elektronisk indberetning af debitorblanket LS11 Fra 1. januar 2004 skal du indberette oplysninger fra debitorblanket LS11 elektronisk til Nets. Fremover fungerer LeverandørService fuldt ud elektronisk, og Nets foretager ikke længere manuel datafangst af debitorblanket LS11. HENVISNING: Se afsnit "Elektronisk indberetning af debitorblanket LS11". Vejledning for pengeinstitutter Side 26 af 45 December 2010

28 Hvis du ønsker en kopi af en træktilladelse (560) Du rekvirerer en kopi af en træktilladelse ved hjælp af debitorblanket LS11, hvis træktilladelsen er oprettet af Nets. Når dit pengeinstitut har integreret LeverandørService i jeres eget system, så skal du indberette oplysningerne der. Hvem har oprettet træktilladelsen? Såvel Nets, kreditor som debitors pengeinstitut kan oprette træktilladelser. Den som opretter træktilladelsen er forpligtiget til i en periode at opbevare den originale træktilladelse med debitors underskrift. Hvis træktilladelsen er datafanget i Nets, og dermed oprettet af Nets, oprettet elektronisk af kreditor, oprettet af debitors pengeinstitut så rekvirerer du en kopi hos Nets. skal du henvende dig til kreditor for at få en kopi af træktilladelsen. skal du henvende dig til det pengeinstitut, der har oprettet aftalen. HENVISNING: Det fremgår af oplysningslisten, hvem der har oprettet træktilladelsen. Debitorblanket LS11 Du rekvirerer en kopi af en original træktilladelse, som er oprettet i Nets, ved at udfylde hele linje 560 på debitorblanket LS11. EKSEMPEL: 560 kreditornummer kundenummer reg-nr. Husk at underskrive og stemple nederst på blanketten inden du sender den til Nets. BEMÆRK: Det koster et gebyr at rekvirere en kopi af en træktilladelse. Prisen fremgår af Nets Nøglen. Fortsættes på næste side Vejledning for pengeinstitutter Side 27 af 45 December 2010

29 Hvis du ønsker en kopi af en træktilladelse (560), fortsat Tidsfrist Du kan rekvirere en kopi af en original træktilladelse indenfor den periode træktilladelsen bliver opbevaret i henhold til gældende regler. Hvis træktilladelsen er oprettet af Nets, kreditor, et pengeinstitut, så kan du rekvirere en kopi indenfor indeværende år + 1 år efter træktilladelsen er blevet oprettet. op til 3 måneder efter de første 2 betalinger er blevet gennemført. i henhold til pengeinstituttets egne regler. Oplysningsliste fra Nets Når Nets har registreret oplysningerne, vil det fremgå af oplysningslisten om du vil modtage en kopi af træktilladelsen direkte fra Nets, eller du bliver henvist til kreditor eller et andet pengeinstitut for at rekvirere kopien der. VIGTIGT: Husk at kontrollere oplysningslisten for at sikre dig, at Nets har registreret oplysningerne korrekt. Elektronisk indberetning af debitorblanket LS11 Fra 1. januar 2004 skal du indberette oplysninger fra debitorblanket LS11 elektronisk til Nets. Fremover fungerer LeverandørService fuldt ud elektronisk, og Nets foretager ikke længere manuel datafangst af debitorblanket LS11. HENVISNING: Se afsnit "Elektronisk indberetning af debitorblanket LS11". Vejledning for pengeinstitutter Side 28 af 45 December 2010

30 Kreditor i LeverandørService Overblik Indhold Dette kapitel indeholder følgende emner: Kreditoraftale LS01 Tillæg til kreditoraftale Sådan opretter du en kreditoraftale Sådan ændrer du en kreditoraftale Dette kapitel omhandler kreditor i LeverandørService. Vi beskriver, hvilke aftaler kreditor indgår med sit pengeinstitut og Nets. Vejledning for pengeinstitutter Side 29 af 45 December 2010

31 Kreditoraftale LS01 Definition Kreditoraftalen er den aftale en virksomhed indgår med sit pengeinstitut og Nets for at tilslutte sig som kreditor i LeverandørService. Kreditoraftalen består af Kreditoraftalen består af: Blanket LS01 Kreditorregler som er de almindelige regler og vilkår for træk og indsættelser i LeverandørService Blanket DL01: Dataleverandøraftale, hvis kreditor selv skal være dataleverandør. Kreditoraftale - blanket LS01 Når en virksomhed ønsker at blive kreditor i LeverandørService, skal virksomheden udfylde en kreditoraftale blanket LS01. Kreditor skal udfylde hele blanketten, og du skal som kreditors pengeinstitut stemple og underskrive blanketten nederst, og hermed godkende aftaleforholdet. I dette skema finder du en uddybende forklaring til de fleste felter på blanketten. Felt CVR-nummer Kontaktperson Opkrævningskonto Gebyrkonto Kundenummer benævnelse Forklaring Det nummer som virksomheden får tildelt når de bliver registreret i Told- og Skattestyrelsen eller Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. En person i virksomheden som har kendskab til LeverandørService, og som Nets kan kontakte. Kontoen som kreditor vil indsætte beløb på eller overføre beløb fra (træk eller indsættelser). Kontoen som kreditor ønsker Nets skal debitere, når vi fakturerer virksomheden for ydelser i LeverandørService. Kreditor identificerer måske sine kunder ved deres telefonnummer, medlemsnummer eller lignende. Så kan kreditor for eksempel skrive "telefonnr." eller "medlemsnr." Fortsættes på næste side Vejledning for pengeinstitutter Side 30 af 45 December 2010

32 Kreditoraftale LS01, fortsat Kreditoraftale blanket LS01 (fortsat) Felt Dataleverandørens CVRnummer. Identifikation hos dataleverandør Elektronisk uddata ønskes Specificerede betalingsoplysninger ønskes Forklaring Hvis Nets modtager kreditors data fra en ekstern dataleverandør (servicebureau), skal kreditor oplyse dataleverandørens CVR-nummer her. Hvis kreditor selv sender data til Nets, skal kreditor oplyse virksomhedens eget CVR-nummer. Dette felt er kun aktuelt, hvis dataleverandøren modtager data, som vedrører flere forskellige virksomheder. Feltet fremgår kun i leverancer med til- og afgange af debitorer. Kreditor kan modtage alt uddata elektronisk frem for på papir. Specificerede betalingsoplysninger er oplysninger om hvert enkelt træk eller indsættelse, der er blevet gennemført i LeverandørService. Kvittering for pengeinstitutaftale Når Nets har registreret kreditoraftalen i LeverandørService, udskriver og sender vi en kvittering for pengeinstitutaftale til pengeinstituttet og et stamkort direkte til virksomheden. VIGTIGT: Husk at kontrollere kvitteringen for at sikre dig, at Nets har registreret oplysningerne korrekt. Hvis der er fejl i de oplysninger, vi har registreret, så kontakt Nets CS payment DK. Vejledning for pengeinstitutter Side 31 af 45 December 2010

33 Tillæg til kreditoraftale Definition "Tillæg til kreditoraftale" giver en kreditor i LeverandørService tilladelse til selv at oprette sine kunders træktilladelser. Kreditor indhenter selv debitors accept af, at kreditor fremover trækker sit tilgodehavende direkte på debitors konto i et pengeinstitut. Hvis kreditor selv vil oprette sine debitorer Hvis en kreditor ønsker selv at oprette sine kunder som debitorer i LeverandørService, skal kreditor være opmærksom på: At kreditor skal indberette træktilladelserne elektronisk til Nets Betingelserne for at indhente debitorernes træktilladelser som står beskrevet på "Tillæg til kreditoraftalen". Dokumentere debitors accept Kreditor skal kunne dokumentere debitors accept af, at kreditor opretter en træktilladelse. Kreditor kan indhente debitors træktilladelse ved hjælp af: Nets' tilmeldingsbrochure Sin egen tilmeldingsblanket med for eksempel sit virksomhedslogo på. Regler Uanset hvilken tilmeldingsblanket kreditor vælger til at indhente debitors træktilladelse på, så skal kreditor være opmærksom på, at kreditor: Skal informere debitor om debitorreglerne i LeverandørService Indestår for at træktilladelsen indeholder debitors gyldige og forpligtende underskrift Skal opbevare træktilladelsen med debitors underskrift i mindst 3 måneder efter, kreditor har foretaget mindst 2 træk HENVISNING: Reglerne for "Tillæg til kreditoraftalen" står beskrevet under "Kreditorregler tillæg til kreditoraftalen". Indberette træktilladelserne elektronisk Når kreditor vælger selv at oprette sine debitorers træktilladelser, skal kreditor indberette træktilladelserne elektronisk til Nets. HENVISNING: Du kan læse mere om elektronisk oprettelse af træktilladelser i "Vejledning for kreditor", kapitel "Data til Nets", afsnit "Når du selv opretter debitors træktilladelse". Vejledning for pengeinstitutter Side 32 af 45 December 2010

34 Sådan opretter du en kreditoraftale Når en virksomhed ønsker at blive kreditor i LeverandørService, skal virksomheden kontakte sit pengeinstitut eller Nets. Kreditoraftale - blanket LS01 For at oprette en virksomhed som kreditor i LeverandørService, skal du udlevere en kreditoraftale LS01. Hvis kunden selv skal være dataleverandør, skal kunden også have en dataleverandøraftale DL01. Når virksomheden har fået udleveret kreditoraftale LS01 og dataleverandøraftale DL01, så ser det videre forløb oftest sådan ud: Trin Handling 1 Virksomheden udfylder og underskriver kreditoraftalen, eventuelt i samråd med dig som pengeinstitut. 2 Du stempler og underskriver kreditoraftalen i feltet for pengeinstitut stempel og underskrift. 3 Virksomheden udfylder og underskriver dataleverandøraftale DL01. HENVISNING: På Nets' hjemmeside og i " Leverandør- Service vejledning for kreditor" kan du få hjælp til at udfylde dataleverandøraftale DL01. 4 Du sender kreditoraftale LS01 og dataleverandøraftale DL01 samlet til Nets. 5 Når Nets modtager kreditoraftalen, tildeler vi virksomheden et kreditornummer og registrerer aftalen i LeverandørService. 6 Nets sender et stamkort til virksomheden og et stamkort til dig som pengeinstitut. Stamkortet oplyser virksomhedens kreditornummer. 7 Du sikrer dig at oplysningerne på stamkortet er korrekte. Hvis der er fejl, så kontakt Nets CS Payment DK. 8 Nu kan den nye kreditor kontakte sine kunder og opfordre dem til at tilslutte sig som debitorer i LeverandørService. 9 Kreditor kontakter Nets CS Payment DK, og sammen planlægger vi det videre forløb. Kreditor får eventuelt behov for en test af kommunikation og udveksling af data. BEMÆRK: Hvis virksomheden vil benytte en ekstern dataleverandør, så skal virksomheden ikke indgå en dataleverandøraftale med Nets. Spørgsmål til blanketten? Hvis du har spørgsmål til blanketten, så kan du ringe til Nets CS Payment DK. Vejledning for pengeinstitutter Side 33 af 45 December 2010

35 Sådan ændrer du en kreditoraftale Det er vigtigt, at kreditors aftaleforhold i LeverandørService altid bliver ajourført i Nets. Kreditoraftale - blanket LS01 Når kreditor har ændringer til sin kreditoraftale, så skal kreditor som hovedregel henvende sig i sit pengeinstitut. Trin Handling 1 Du udleverer blanket LS01 til kreditor. 2 Kreditor sætter kryds i feltet "ændring" øverst til højre, udfylder blanketten med de nye oplysninger og underskriver blanketten. 3 Du stempler og underskriver nederst på blanketten og sender blanketten til Nets. 4 Nets registrerer ændringerne i LeverandørService, og sender stamkort til kreditor stamkort til dig som pengeinstitut. Ændring af kontoforhold Når kreditor skifter filial eller pengeinstitut, så er det altid den nye filial eller det nye pengeinstitut, som skal ændre aftalen. Fusion Hvis kreditor fusionerer med en anden virksomhed, som også er kreditor i LeverandørService, så skal du kontakte Nets eller henvise kreditor til Nets CS Payment DK. Nets vil rådgive jer, så kreditor finder en løsning på, hvordan virksomheden fremover kan fungere som kreditor i LeverandørService. Vejledning for pengeinstitutter Side 34 af 45 December 2010

36 Regler i LeverandørService Overblik Indhold Dette kapitel indeholder følgende emner: Nets' og pengeinstitutternes indbyrdes ansvar i LeverandørService Debitorregler Kreditorregler og tillæg til kreditorregler Dette kapitel indeholder samtlige regler i LeverandørService. Vejledning for pengeinstitutter Side 35 af 45 December 2010

37 Nets' og pengeinstitutternes indbyrdes ansvar i LeverandørService Definition Nets' og pengeinstitutternes indbyrdes ansvar i LeverandørService er det juridiske regelsæt som Nets' bestyrelse i enighed har fastsat for Nets' og pengeinstitutternes indbyrdes ansvarsfordeling i LeverandørService. Reglerne er fastsat på baggrund af de indeholdte risiko- og ansvarsregler i "Debitorregler" samt "Kreditorregler" i LeverandørService. Nets' og pengeinstitutternes indbyrdes ansvar I anledning af de i multidebetsystemet LeverandørService fastsatte almindelige regler og vilkår for henholdsvis kreditorernes og debitorernes deltagelse i systemet og på baggrund af de i disse indeholdte risiko- og ansvarsregler, er der i Nets' bestyrelse enighed om at fastsætte følgende regler for Nets' og pengeinstitutternes indbyrdes ansvarsfordeling. 1 Kreditors pengeinstitut er over for Nets og debitors pengeinstitut ansvarlig for kreditors indgangsmateriales ægthed, rigtighed og gyldighed og for at overførsel af beløb, der trækkes gennem systemet, krediteres rette kreditor, samt er indforstået med at tilbageførsler af beløb trukket gennem systemet kan ske ved træk på kreditors konto. Kreditors pengeinstitut hæfter over for debitors pengeinstitut for beløb som debitor har krav på at få tilbageført efter debitorreglerne, selv om der ikke er dækning på kreditors konto eller debitering af denne af andre grunde ikke kan finde sted. Har kreditor kontoforbindelse med flere pengeinstitutter, hvortil de trukne beløb efter aftale med kreditor er overført, hæfter disse pengeinstitutter for eventuelle tilbageførselsbeløb, i det omfang der er krediteret for overførslerne. Det pengeinstitut som fører den konto, på hvilken tilbageførselsbeløb skal debiteres, har regres mod de øvrige kontoførende pengeinstitutter i det nævnte forhold. Den i stk. 3 indeholdte regel finder tilsvarende anvendelse i tilfælde hvor et regrespligtigt pengeinstitut ikke kan få dækning hos kreditor for tilbageførselsbeløb. 2 Debitors pengeinstitut er over for kreditors pengeinstitut ansvarlig for at beløb, der trækkes gennem systemet, belastes rette debitor og overføres til rette kreditors pengeinstitut, med mindre betaling ikke skal gennemføres som følge af punkt 5 og 6 i de almindelige regler og vilkår for kreditors deltagelse i systemet. Debitors pengeinstitut er indforstået med, at den i de almindelige regler og vilkår for kreditors deltagelse i systemet i punkt 5 stk. 3 og punkt 5 stk. 4, 1. punktum nævnte adgang for debitors pengeinstitut til at tilbagekalde sin notering af træktilladelsen og til at lukke eller spærre debitors konto kun kan anvendes i tilfælde, hvor det på forhånd må anses for udelukket at få dækning for trækbeløbet hos debitor, og hvor det på grund af debitors misbrug af hensyn til tilliden til systemet, ikke længere må anses for forsvarligt at have debitor som deltager. Fortsættes på næste side Vejledning for pengeinstitutter Side 36 af 45 December 2010

LeverandørService. Vejledning for kreditorer. Vejledning for kreditorer - LeverandørService. September 2013

LeverandørService. Vejledning for kreditorer. Vejledning for kreditorer - LeverandørService. September 2013 LeverandørService Vejledning for kreditorer September 2013 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 1 Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 3 Nets... 3 Formål... 3 Målgruppe...

Læs mere

Leverandørservice Vejledning for kreditorer Januar 2017

Leverandørservice Vejledning for kreditorer Januar 2017 Leverandørservice Vejledning for kreditorer Januar 2017 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse Vejledning for kreditor Leverandørservice GENERELLE OPLYSNINGER...

Læs mere

LeverandørService Beskrivelse af elektronisk uddata fra Nets

LeverandørService Beskrivelse af elektronisk uddata fra Nets INDHOLDSFORTEGNELSE ELEKTRONISK UDDATA FRA Nets KVITTERING OG ANMÆRKNINGER (690)... 3 LEVERANCE START... 5 KVITTERING FOR BETALINGSOPLYSNINGER... 7 ANMÆRKNING... 9 BEMÆRKNING... 11 ÆNDRING... 13 LEVERANCE

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Overførselsservice Vejledning for betalingsafsendere og dataleverandører

Overførselsservice Vejledning for betalingsafsendere og dataleverandører Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 Overførselsservice Vejledning for betalingsafsendere og dataleverandører P. 1-53

Læs mere

Generelle regler for kreditorer i LeverandørService

Generelle regler for kreditorer i LeverandørService Generelle regler for kreditorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E

G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E I det følgende kan du læse de regler, der gælder for kreditorer i LeverandørService. 1 Hvad er LeverandørService

Læs mere

GENERELLE REGLER FOR KREDITORER I LEVERANDØRSERVICE

GENERELLE REGLER FOR KREDITORER I LEVERANDØRSERVICE GENERELLE REGLER FOR KREDITORER I LEVERANDØRSERVICE Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk, banken@banken.gl har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende

Læs mere

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage.

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage. Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kunden kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5

G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5 G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5 Her kan du læse de regler der gælder for debitorer i BetalingsserviceGenerelle regler

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder)

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Betingelser 1. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN må, om ønsket, gennemføre betalinger via PBS (Pengeinstitutternes

Læs mere

Vilkår for Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Vilkår for Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Vilkår for Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling 1. Vilkår for Betalingsservice 1.1 Nykredit Bank gennemfører på dine vegne betalinger via Betalingsservice efter anmodning fra dig, og når betalingen

Læs mere

Generelle regler for kreditorer i SEPA Direct Debit

Generelle regler for kreditorer i SEPA Direct Debit Læs om Gældende pr. 1. februar 2016 Generelle regler for kreditorer i SEPA Direct Debit R5656 Propellant 0116 Nykredit Bank A/S CVR-nr. 10 51 96 08 København Her kan du læse de generelle regler, som gælder

Læs mere

Regler for debitorer i Betalingsservice. 1. Særlige regler for debitorer i Betalingsservice. 2. Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Regler for debitorer i Betalingsservice. 1. Særlige regler for debitorer i Betalingsservice. 2. Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Særlige regler for debitorer i Betalingsservice 1.1 Tilslutning 1.1.1 Kundens tilslutning til Betalingsservice er underlagt "Generelle regler for debitorer i Betalingsservice", der fremgår nedenfor,

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 7 Dokumentnummer 2013-06-06-13.28.34.798224 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og Lægernes Pensionsbank, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg, lpb@lpk.dk,

Læs mere

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice 1. Banken må, om ønsket, gennemføre betalinger via Nets Betalingsservice. Nærværende aftale og vilkår gælder tillige for alle andre,

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan til at betale regninger i danske

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 6 Dokumentnummer 2009-12-15-11.24.24.942847 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og SALLING BANK A/S, Frederiksgade 6, 7800 Skive, sb@sallingbank.dk, har

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017 Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner

Læs mere

R E G L E R F O R B E T A L I N G S T I L L A D E L S E Gældende fra 1. august 2015

R E G L E R F O R B E T A L I N G S T I L L A D E L S E Gældende fra 1. august 2015 R E G L E R F O R B E T A L I N G S T I L L A D E L S E Gældende fra 1. august 2015 Reglerne for betalingstilladelse gælder for betalinger, der tilmeldes Betalingsservice, indbetalingskort og faste kontooverførsler.

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 7 Dokumentnummer 2011-12-07-15.38.36.067830 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og FJORDBANK MORS af 2011, Algade 2, 7900 Nykøbing M., mail@fjordbank.dk,

Læs mere

Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice

Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kreditor kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Generelle regler for kreditorer i SEPA Direct Debit

Generelle regler for kreditorer i SEPA Direct Debit Gældende pr. 1. december 2017 Generelle regler for kreditorer i SEPA Direct Debit Disse generelle regler regulerer kreditors brug af SEPA Direct Debit. 1. Hvad er SEPA Direct Debit? SEPA Direct Debit er

Læs mere

Regler for betalingstilladelse

Regler for betalingstilladelse Regler for betalingstilladelse Generelt for Danske Bank Indbetalingskort tilmeldes Betalingsservice efterhånden som de enkelte kreditorer bliver tilmeldt. For overførsler via Betalingsservice gælder Generelle

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Tillægsaftale om Betalingsservice TILLÆGSAFTALE OM BETALINGSSERVICE 1. DEBITORER I BETALINGSSERVICE 1.1

Læs mere

SEPA Direct Debit. Vejledning for tilbageførsel. privatbetalinger (CORE) Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Vejledning for tilbageførsel. privatbetalinger (CORE) Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Vejledning for tilbageførsel af uautoriserede privatbetalinger (CORE) Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Tidsfrister...3

Læs mere

Generelle regler for OverførselsService

Generelle regler for OverførselsService Generelle regler for Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er er et produkt, som giver beløbsafsender mulighed for via Nets at iværksætte overførsel af beløb i danske kroner til beløbsmodtageres konti

Læs mere

Betalingsservice er det nemmeste i verden Sådan fungerer Betalingsservice

Betalingsservice er det nemmeste i verden Sådan fungerer Betalingsservice Betalingsservice er det nemmeste i verden Sådan fungerer Betalingsservice Her er Mikkel. Mikkel er regnskabschef på et forlag. Lige nu opkræver han abonnement fra 76.000 husstande side 3 Spar tid og penge

Læs mere

Betalingsservice og Indbetalingskort via Betalingsservice

Betalingsservice og Indbetalingskort via Betalingsservice Betalingsservice og Indbetalingskort via Betalingsservice Vejledning for pengeinstitutter Juni 2015 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse Vejledning

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort

Betalingsservice og indbetalingskort Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for kreditorer Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 1 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 8 Nets 8 Formål 8 Målgruppe

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice. Gældende fra 1. august 2015

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice. Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 1. august 2015 PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. HVAD ER

Læs mere

Forretningsgang for returnering af Dankort-internetbetalinger

Forretningsgang for returnering af Dankort-internetbetalinger Payment Business Services PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk www.pbs.dk PBS-nr. 00010014 CVR-nr. 20016175 Forretningsgang for returnering

Læs mere

Elektronisk kuvertløsning. i Internetbanken. Elektronisk kuvertløsning. Flere transaktioner samles i kuvert. Brugere kan få forskellige rettigheder

Elektronisk kuvertløsning. i Internetbanken. Elektronisk kuvertløsning. Flere transaktioner samles i kuvert. Brugere kan få forskellige rettigheder Elektronisk kuvertløsning i Internetbanken Elektronisk kuvertløsning Kuvertløsningen gør det nemmere at foretage betalinger og giver mulighed for flere brugere med forskellige rettigheder. Flere transaktioner

Læs mere

GENERELLE REGLER FOR ERHVERVSDEBITORER I SEPA DIRECT DEBIT (B2B/ERHVERV)

GENERELLE REGLER FOR ERHVERVSDEBITORER I SEPA DIRECT DEBIT (B2B/ERHVERV) GENERELLE REGLER FOR ERHVERVSDEBITORER I SEPA DIRECT DEBIT (B2B/ERHVERV) Gældende fra 1. november 2009 Disse generelle regler regulerer betalinger af mellemværender som erhvervsbetalinger med SEPA Direct

Læs mere

Generelle regler for kreditorer i SEPA Direct Debit

Generelle regler for kreditorer i SEPA Direct Debit Generelle regler for kreditorer i SEPA Direct Debit Gældende fra 1. november 2009 Disse generelle regler regulerer kreditors brug af SEPA Direct Debit. 1. Hvad er SEPA Direct Debit? SEPA Direct Debit er

Læs mere

Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort via Betalingsservice. Vejledning for kreditorer

Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort via Betalingsservice. Vejledning for kreditorer Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort Vejledning for kreditorer Juni 2015 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 1 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af indsigelsesblanket 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron

Vejledning til udfyldelse af indsigelsesblanket 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron Hvad er en indsigelsesblanket og hvornår benyttes den?...2 Udfyldelse af indsigelsesblanketten...2 Indsigelsesblanket 1 Kortudstederindsigelse...2 Indsigelsesblanket

Læs mere

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice Læs om Gældende pr. 1. august 2015 Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice 1. Banken må, om ønsket, gennemføre betalinger via Nets Betalingsservice. Nærværende aftale og

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører Vejledning for dataleverandører Leverance 0602 Betalingsoplysninger generelt Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse Betalingsservice

Læs mere

Aftale om Betalingsservice

Aftale om Betalingsservice Aftale om Betalingsservice PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Aftale om Betalingsservice AFTALE OM BETALINGSSERVICE BETINGELSER 1. PenSam Bank må, om ønsket, gennemføre betalinger

Læs mere

Kodeliste. Statuskode Statustekst

Kodeliste. Statuskode Statustekst Side 1 af 11 Denne kodeliste beskriver de koder, der kan forekomme i statusmeddelelsen. Statuskode Statustekst 001 Træk-/forfaldsdato skal udfyldes som AAAAMMDD 002 Fakturadato skal udfyldes som AAAAMMDD

Læs mere

Kontingentopkrævning. Betaling

Kontingentopkrævning. Betaling Kontingentopkrævning Bogføring Opkrævning Betaling Opdateret august 2007 Overblik Overblik nogle ord om sammenhængene Opsætning Stamdata Medlemmer Satser Satstyper Postering Dannelse af kontingentpostering

Læs mere

Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort via Betalingsservice. Vejledning for kreditorer

Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort via Betalingsservice. Vejledning for kreditorer Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort Vejledning for kreditorer Juni 2015 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 1 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger

Læs mere

Generelle regler for erhvervsdebitorer i SEPA Direct Debit (B2B/Erhverv)

Generelle regler for erhvervsdebitorer i SEPA Direct Debit (B2B/Erhverv) Generelle regler for erhvervsdebitorer i SEPA Direct Debit (B2B/Erhverv) Gældende fra 1. november 2009. Disse generelle regler regulerer betalinger af mellemværender som erhvervsbetalinger med SEPA Direct

Læs mere

OverførselsService. Record beskrivelse overførselskvittering 2010 November Side 1. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup

OverførselsService. Record beskrivelse overførselskvittering 2010 November Side 1. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 Recordbeskrivelse overførselskvittering 2010 November Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 1. januar 2018 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. december 2012 1. Hvad er indbetalingskort Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

GENERELLE REGLER FOR DEBITORER I BETALINGSSERVICE

GENERELLE REGLER FOR DEBITORER I BETALINGSSERVICE GENERELLE REGLER FOR DEBITORER I BETALINGSSERVICE Gældende pr. 01.01.2018 Generelle regler for debitorer Gældende fra 1. januar 2018 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste,

Læs mere

Gældende fra 17. november 2012.

Gældende fra 17. november 2012. Gældende fra 17. november 2012. Disse generelle regler regulerer kreditors brug af SEPA Direct Debit. 1. Hvad er SEPA Direct Debit? 1.1 Direct Debit SEPA Direct Debit er en betalingstjeneste, som kreditorer

Læs mere

Generelle regler for debitorer i SEPA Direct Debit (Core/Privat)

Generelle regler for debitorer i SEPA Direct Debit (Core/Privat) Generelle regler for debitorer i SEPA Direct Debit (Core/Privat) Gældende fra 1. november 2009. Disse generelle regler regulerer privates betalinger af mellemværender med SEPA Direct Debit. 1 Hvad er SEPA

Læs mere

Terminskonto. 1. Rentevilkår. 5. Dispositionsadgang. 2. Kontoudskrifter. 6. Tilbageførsel af terminsydelser. 3. Gebyrer

Terminskonto. 1. Rentevilkår. 5. Dispositionsadgang. 2. Kontoudskrifter. 6. Tilbageførsel af terminsydelser. 3. Gebyrer Terminskonto For kontoen gælder Nykredit Banks Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Nykredit Bank i det omfang, disse beting elser ikke er fraveget i nærværende aftale. Herudover er følgende

Læs mere

Fejlkoder til Betalingsservice (BS) og LeverandørService (LS)

Fejlkoder til Betalingsservice (BS) og LeverandørService (LS) Fejlkoder til Betalingsservice (BS) og LeverandørService (LS) 2101003 KVITTERING FOR BETALINGSOPLYSNINGER, DER OVERFØRES TIL DERES 2102003 KVITTERING FOR BETALINGSOPLYSNINGER, DER OVERFØRES FRA DERES 2103003

Læs mere

SIMU-Bank. Overførsler

SIMU-Bank. Overførsler SIMU-Bank SIMU bank er de danske SIMU-virksomheders bankforbindelse. Samtidig er SIMU-Bank også Nationalbank, med tæt kontakt til de øvrige landes Nationalbanker. Her finder du en vejledning og alle funktioner

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandør

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandør Vejledning for dataleverandør Leverance 0602 sektion 216 December 2016 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1.

Læs mere

SEPA DIRECT DEBIT. Vejledning til forespørgselsprocedure ved fejlagtig erhvervsbetaling

SEPA DIRECT DEBIT. Vejledning til forespørgselsprocedure ved fejlagtig erhvervsbetaling SEPA DIRECT DEBIT Vejledning til forespørgselsprocedure ved fejlagtig erhvervsbetaling Payment Business Services PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk

Læs mere

Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice

Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice Gældende fra 1. januar 2018 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kreditor kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Gældende fra den 01.01.2017 01.01.2017/03 Side 2/6 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto

Læs mere

Grindsted. Kundens underskrift Dato: Pengeinstituttets underskrift Dato:

Grindsted. Kundens underskrift Dato: Pengeinstituttets underskrift Dato: Tilslutningsaftale til SEPA Direct Debit - privatkunder Parter Kunde Pengeinstitut Den Jyske Sparekasse Grindsted Postboks 79, Borgergade 3 7200 Grindsted Side 1 af 5 CPR-/CVR-nr. Indhold 1. Mellem Den

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. maj 2011 1. Hvad er indbetalingskort? Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

Aftale om Nykredit Internetbank

Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Gebyrkonto Reg. nr. Kontohaver(e): Bruger-ID: Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit om tilslutning til Nykredit Internetbank, Betalingsservice,

Læs mere

Regler og vilkår for Affaldsklippekortet Gældende fra 1. januar 2012

Regler og vilkår for Affaldsklippekortet Gældende fra 1. januar 2012 Regler og vilkår for Affaldsklippekortet Gældende fra 1. januar 2012 1. Definitioner 1.1 Kortudsteder Vand og Affald, Svendborg Ryttermarken 21 5700 Svendborg (i det følgende benævnt genbrugsstationen

Læs mere

Leverandørservice. Vejledning for kreditorer. Vejledning for kreditorer - Leverandørservice. Januar 2016. Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup

Leverandørservice. Vejledning for kreditorer. Vejledning for kreditorer - Leverandørservice. Januar 2016. Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Leverandørservice Vejledning for kreditorer Januar 2016 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 1 Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 3 Nets... 3 Formål... 3 Målgruppe... 3

Læs mere

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Netbanken er et system, hvor man fra en pc kan udføre transaktioner samt søge informationer om kontoforhold. Kommunikationen

Læs mere

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE LETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE LETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014 BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE LETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014 Danske Letbank er en enkel udgave af Danske Banks internetbank for privatkunder med forenklet

Læs mere

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE L ETBANK F ORBRUGERE Gælder fra den 9. maj 2016

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE L ETBANK F ORBRUGERE Gælder fra den 9. maj 2016 BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE L ETBANK F ORBRUGERE Gælder fra den 9. maj 2016 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Danske Letbank er en enkel udgave af Danske Banks

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

BETINGELSER COLLECTION SERVICE SEPA DIRECT DEBIT

BETINGELSER COLLECTION SERVICE SEPA DIRECT DEBIT BETINGELSER COLLECTION SERVICE SEPA DIRECT DEBIT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Disse betingelser gælder for alle virksomhedens SEPA Direct Debit-opkrævninger i euro, som sker via Danske

Læs mere

Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Opret betalingsaftaler Opret fast kontooverførsel

Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Opret betalingsaftaler Opret fast kontooverførsel Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Dette dokument beskriver hvornår du med fordel kan bruge betalingsaftaler hvordan du opretter en fast kontooverførsel hvordan du

Læs mere

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

Betalingsservice web Brugervejledning for kreditorer i Betalingsservice web

Betalingsservice web Brugervejledning for kreditorer i Betalingsservice web Betalingsservice web Brugervejledning for kreditorer i Betalingsservice web Juni 2015 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr.: 20 01 61 75 Indhold... 1 1 Sådan fungerer Betalingsservice web... 3

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E L E T B A N K F O R B R U G E R E

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E L E T B A N K F O R B R U G E R E B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E L E T B A N K F O R B R U G E R E Gælder fra den 1. januar 2018 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Danske Letbank er en enkel udgave af Danske Banks

Læs mere

OverførselsService. Recordbeskrivelser overførsler

OverførselsService. Recordbeskrivelser overførsler Recordbeskrivelser overførsler INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 HISTORIK... 3 OVERFØRSLER... 4 Overførselsarter... 4 Recordstruktur... 5 Eksempel på opbygningen af en leverance

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

4) Jeg har returneret/afbestilt min vare/ydelse, men har ikke fået beløbet retur

4) Jeg har returneret/afbestilt min vare/ydelse, men har ikke fået beløbet retur 4) Jeg har returneret/afbestilt min vare/ydelse, men har ikke fået beløbet retur Du kan gøre indsigelse, hvis du har betalt varen/ydelsen med Dankort og du har udnyttet din lovbestemte fortrydelsesret

Læs mere

A F T A L E V I L K Å R F O R E - B O K S

A F T A L E V I L K Å R F O R E - B O K S A F T A L E V I L K Å R F O R E - B O K S Aftalevilkår for e-boks består af Vilkår for modtagelse af elektroniske dokumenter i e-boks Vilkår for brugere af e-boks erhverv Generelle regler for debitorer

Læs mere

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Hvis man som kreditor har penge til gode, kan det være nødvendigt, at gå rettens vej for at få dem. Fra den 1. januar 2005 blev dette lettere og

Læs mere

Tillægsaftale om Elektronisk indbetalingskort

Tillægsaftale om Elektronisk indbetalingskort Gældende pr. 20. november 2017 Tillægsaftale om Elektronisk 1. Elektronisk 1.1 Kunden og Nykredit Bank, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V, kundeservice@nykredit.dk,har dags dato i henhold til Aftale

Læs mere

http://www.o90.dk/vejledning/e_faktura_arkiv/vejledninger/v_e_betalingsloesning.ht...

http://www.o90.dk/vejledning/e_faktura_arkiv/vejledninger/v_e_betalingsloesning.ht... Side 1 af 5 Vejledning betalingsløsning Denne vejledning viser, hvordan du kan komme til at betale dine e-fakturaer via Summax, når leverandøren har bankoverførsel som betalingsmetode. 1 Opstart 1.1 Oprettelse

Læs mere

August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide. Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto. NemKonto hører under Økonomistyrelsen.

August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide. Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto. NemKonto hører under Økonomistyrelsen. August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto NemKonto hører under Økonomistyrelsen Side 0 Tilslutningsguide til NemKonto August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide...

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

Vilkår for aftale om Nykredit Netbank

Vilkår for aftale om Nykredit Netbank Vilkår for aftale om Nykredit Netbank 1. Generelt Anvendelsesmuligheder Nykredits netbank anvendes ved at et antal brugere får fuldmagt til de relevante konti. Brugerne skal være indforstået med indholdet

Læs mere

BETINGELSER COLLECTION SERVICE SEPA DIRECT DEBIT

BETINGELSER COLLECTION SERVICE SEPA DIRECT DEBIT BETINGELSER COLLECTION SERVICE SEPA DIRECT DEBIT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Disse betingelser gælder for alle virksomhedens SEPA Direct Debit-opkrævninger i euro, som sker via Danske

Læs mere

Vederlag til tillidsrepræsentanter. Introduktion til arbejdsgivere og tillidsrepræsentanter om indberetning af bidrag og udbetaling af vederlag.

Vederlag til tillidsrepræsentanter. Introduktion til arbejdsgivere og tillidsrepræsentanter om indberetning af bidrag og udbetaling af vederlag. Vederlag til tillidsrepræsentanter Introduktion til arbejdsgivere og tillidsrepræsentanter om indberetning af bidrag og udbetaling af vederlag. IP-Folder10.indd 1 9/6/07 8:40:08 PM Kort fortalt Tillidsrepræsentanter

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Vejledning... 3 Log ind... 3 Betal et indbetalingskort... 4 Lav en overførsel... 5 Lav en fast overførsel... 6 Tilmelding og afmelding af funktioner...

Læs mere

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl En af de mange funktioner til styring af skyldige fakturaer hos leverandører eller tilgodehavender hos kunder er åbenpostudligning. Åbenpostudligningen går

Læs mere

Mamut Stellar efaktura

Mamut Stellar efaktura Mamut Stellar efaktura Med Mamut Stellar e-faktura er det muligt at afsende og modtage e-fakturaer fra det offentlige og private virksomheder med GLN nummer (tidligere EAN-lokationsummer) via OIOSI eller

Læs mere

Fejlbehæftede betalinger

Fejlbehæftede betalinger Danske Bank, Statens Betalinger Fejlbehæftede betalinger Juni 2015 Side 1 Indhold 1 Formål... 3 2 Forespørgsel på en betaling i Business Online... 3 3 Identifikation af fejlbehæftede betalinger, der indsættes

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt gult sundhedskort skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken -------------------------- Eksport FI-indbetalinger i Netbanken Indhold: side Generel information 2 Beskrivelse af layoutformat 3-7 Konceptafdelingen side 1 -------------------------- Generel information

Læs mere

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012 Danske Mobilbank er Danske Banks elektroniske bankløsning for ige privat - kunder til mobile enheder som for eksempel mobiltelefoner eller tablets. 1 Det kan du bruge Danske Mobilbank til Danske Mobilbank

Læs mere