Kom og følg mig. Unge Piger Undervisningsmaterialer for unge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kom og følg mig. Unge Piger 2015. Undervisningsmaterialer for unge"

Transkript

1 Kom og følg mig Unge Piger 2015 Undervisningsmaterialer for unge

2 undervisning og læring til omvendelse Unge Piger 2015 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige

3 2014 Intellectual Reserve, Inc. Alle rettigheder forbeholdes Engelsk original godkendt: 5/14 Godkendt til oversættelse: 5/14 Oversættelse af Come, Follow Me: Learning Resources for Youth, Young Women 2015 Danish

4 Om dette hæfte Lektionerne i dette hæfte er organiseret i enheder, der gennemgår fundamentale lærdomme i Jesu Kristi gengivne evangelium. Hver lektion fokuserer på spørgsmål, som unge kan have, samt lærdomsmæssige principper, der kan hjælpe dem til at finde svar. Lektionerne er udarbejdet, så du kan forberede dig åndeligt ved selv at lære læresætningerne og derefter planlægge måder at engagere de unge piger i stærke læringsoplevelser. Undervisningsoplæg For hvert af de doktrinære emner i indholdsfortegnelsen er der flere undervisningsoplæg, end du i løbet af måneden kan nå at undervise i. Lad Åndens inspiration og de unge pigers spørgsmål og interesser vejlede dig, når du beslutter, hvilke oplæg du skal undervise i, og hvor lang tid du skal bruge på et emne. Det er ikke meningen, at oplæggene skal diktere, hvad du siger og gør i klassen. De er beregnet til at hjælpe dig til selv at lære princippet og forberede læringsoplevelser, der er tilpasset behovene hos de unge piger, du underviser. Forbered dig åndeligt For at hjælpe de unge piger til at forstå principperne i disse undervisningsoplæg er det nødvendigt, at du selv forstår og efterlever dem. Studér skrifterne og de andre hjælpekilder i oplæggene, der er til rådighed, og find udtalelser, historier eller eksempler, der er særlig relevante eller inspirerende for de unge piger, du underviser. Brug derpå undervisningsoplæggene til at planlægge, hvordan du kan hjælpe de unge piger til selv at opdage sandhederne, opnå et vidnesbyrd om dem, og efterleve det, de lærer. Overvej at dele nogle af talerne eller videoerne med de unge piger før klassen. Rådfør jer med hinanden Rådfør jer med klassepræsidentskabet og med andre lærere og ledere om de unge piger. Hvilke spørgsmål og behov har de? Hvad lærer de i andre omgivelser derhjemme, til seminar og i Søndagsskolen? Hvordan vil det påvirke din forberedelse? (Hvis der bliver udvekslet følsomme informationer under disse samtaler, så behandl dem fortroligt). Mere på nettet Du kan finde flere materialer og undervisningsforslag til hver af disse lektioner på lds.org/youth/ learn. Online- lektioner indeholder: Link til de seneste udtalelser fra de levende profeter, apostle og andre kirkeledere. Disse link bliver opdateret jævnligt, så tjek dem ofte. Link til videoer, billeder og andre medier, som du kan bruge til at forberede dig selv åndeligt og til at undervise de unge. Videoer, der demonstrerer effektiv undervisning, så du kan styrke din evne til at hjælpe de unge til at blive omvendt. III

5

6 Indhold 1 Januar: Guddommen 3 Hvad ved vi om Guddommens natur? 7 Hvordan kan jeg kende min himmelske Fader? 11 Hvorfor er Jesus Kristus vigtig i min tilværelse? 16 Hvad er Helligåndens rolle? 20 Hvem er jeg, og hvem kan jeg blive? 25 Februar: Frelsesplanen 27 Hvad er frelsesplanen? 31 Hvad skete der i mit førjordiske liv? 35 Hvad er livets formål? 39 Hvorfor har de valg, jeg træffer, betydning? 43 Hvorfor har vi modgang? 48 Hvordan kan jeg finde trøst, når nogen, jeg holder af, dør? 52 Hvorfor skal jeg behandle mit legeme som et tempel? 57 Marts: Jesu Kristi forsoning 59 Hvad er Jesu Kristi forsoning? 63 Hvad vil det sige at have tro på Jesus Kristus? 67 Hvordan kan omvendelse hjælpe mig hver dag? 71 Hvad er nåde? 75 Hvorfor skal jeg tilgive andre? 79 Hvad er opstandelsen? 83 Hvordan kan forsoningen hjælpe mig i mine prøvelser? V

7 87 April: Frafaldet og genoprettelsen 89 Hvorfor var en genoprettelse nødvendig? 93 Hvorfor har vi brug for Mormons Bog? 97 Hvordan blev præstedømmet gengivet? 101 Hvilken rolle spillede Joseph Smith i genoprettelsen? 105 Hvorfor er det første syn betydningsfuldt? 109 Maj: Profeter og åbenbaring 111 Hvorfor er det vigtigt at lytte til og følge de levende profeter? 115 Hvordan modtager jeg personlig åbenbaring? 119 Hvordan kan jeg gøre mine bønner mere meningsfulde? 123 Hvorfor er det vigtigt at studere skrifterne? 127 Hvordan kan jeg styrke mit vidnesbyrd? 132 Hvordan kan en patriarkalsk velsignelse hjælpe mig? 137 Juni: Præstedømmet og præstedømmenøgler 139 Hvad er præstedømmet? 143 Hvad vil det sige at opretholde vore ledere i Kirken? 147 Hvad er mine ansvar i forbindelse med præstedømmets arbejde? 151 Hvad er præstedømmets nøgler? 155 Hvordan kan jeg modtage præstedømmets kraft og velsignelse i mit liv? 161 Juli: Ordinancer og pagter 163 Hvorfor er ordinancer betydningsfulde for mig? 167 Hvorfor er pagter betydningsfulde for mig? 170 Hvilke pagter indgik jeg ved dåben? 175 Hvordan modtager jeg Helligåndsgaven? 179 Hvorfor er tempelordinancerne vigtige? 184 Hvad vil det sige at påtage sig Jesu Kristi navn? VI

8 189 August: Ægteskab og familie 191 Hvorfor er familien vigtig? 195 Hvorfor er tempelægteskab vigtigt? 199 Hvorfor er kyskhed vigtig? 203 Hvad er Kirkens standarder vedrørende dating? 206 Hvordan kan jeg nu forberede mig til at blive en retskaffen hustru og mor? 210 Hvordan supplerer mænds og kvinders roller hinanden i familien? 214 Hvordan kan jeg styrke min familie? 219 September: Befalinger 221 Hvordan kan jeg være i verden, men ikke af verden? 226 Hvordan kan jeg vogte min dyd? 230 Hvordan bliver jeg og andre omkring mig påvirket af det, jeg siger? 234 Hvorfor faster vi? 238 Hvorfor bliver vi befalet at holde sabbatsdagen hellig? 243 Hvorfor er det vigtigt at være ærlig? 246 Hvorfor betaler vi tiende? 251 Oktober: Bliv mere kristuslignende 253 Hvordan kan jeg blive mere kristuslignende? 257 Hvordan kan jeg udvikle kristuslignende kærlighed? 262 Hvordan kan jeg være mere kristuslignende, når jeg tjener andre? 266 Hvordan kan jeg lære at være mere tålmodig? 270 Hvorfor er det vigtigt at være taknemlig? VII

9 275 November: Åndelig og timelig selvhjulpenhed 277 Hvad vil det sige at være selvhjulpen? 282 Hvorfor er det vigtigt for mig at få en uddannelse og udvikle færdigheder? 286 Hvordan ved jeg, om jeg er ved at blive omvendt? 290 Hvorfor er arbejde et vigtigt evangelisk princip? 294 Hvorfor ønsker Herren, at jeg er sund? 298 Hvordan udviser Herren omsorg for de fattige og trængende? 302 Hvordan kan jeg finde løsninger på mine udfordringer og problemer? 307 December: Opbyg Guds rige i de sidste dage 309 Hvordan kan jeg indbyde andre til at komme til Kristus? 313 Hvordan ønsker vor himmelske Fader, at jeg bruger mine åndelige gaver? 317 Hvordan kan jeg forberede mig til at skabe et kristuscentreret hjem? 321 Hvad kan jeg gøre for at hjælpe nye medlemmer i Kirken? 325 Hvordan kan jeg hjælpe mine mindre aktive venner til at komme tilbage til Kirken? 329 Hvad er Zion? 333 Hvordan kan vi deltage i fremskyndelsen af Herrens værk? 337 TILLÆG VIII

10 MÅNEDSOVERSIGT Januar: Guddommen»Vi tror på Gud, den evige Fader, og på hans Søn, Jesus Kristus, og på Helligånden«(TA 1:1). Oplæggene i denne måneds emne vil hjælpe de unger piger til at forstå den sande natur hos Guddommens medlemmer, og de roller de hver især udfylder i vor himmelske Faders frelsesplan. Denne viden vil hjælpe de unge piger til at få en bedre forståelse af deres egen guddommelige identitet og formål som Guds døtre. Oplæg, du kan vælge imellem denne måned: Hvad ved vi om Guddommens natur? Hvordan kan jeg kende min himmelske Fader? Hvorfor er Jesus Kristus vigtig i min tilværelse? Hvad er Helligåndens rolle? Hvem er jeg, og hvem kan jeg blive? GUF Tænk over, hvordan du kan planlægge aktiviteter, der er relevante for det, de unge lærer. En hjemmeside med aktiviteter for unge er tilgængelig til at hjælpe dig. Mange af undervisningsforslagene i disse oplæg kan også bruges som gode GUF- aktiviteter. Samarbejd med klassepræsidentskabet om at udvælge og planlægge passende aktiviteter, der skal understøtte det, de unge piger lærer om søndagen. Personlig fremgang Tro opgave 5 Guddommelighed opgave 1, 2 og 6 Personlig værdi opgave 1 Meddelelse til læreren Mens du underviser i dette måneds emne, kan du minde de unge piger om, at navnene på Guddommen er hellige (se L&P 63:61). Bed dem om at omtale disse navne med ærbødighed og respekt. Følgende aktiviteter fra Personlig fremgang passer til lektionerne i denne måned: Besøg lds.org/youth/learn for at se denne måneds materiale online. 1

11 2

12 JANUAR: GUDDOMMEN Hvad ved vi om Guddommens natur? Guddommen omfatter Gud den evige Fader, Frelseren Jesus Kristus og Helligånden. Selv om medlemmerne af Guddommen er særskilte væsener med hver deres roller, er de ét i formål. De samarbejder i fuldstændig enighed for at opfylde vor himmelske Faders frelsesplan. Forbered dig åndeligt Hvordan kan en forståelse af Guddommen hjælpe dig til at vide, hvem du er? Hvordan adskiller vores kundskab om Guddommen sig fra andre religioners overbevisninger? Forstår de unge piger, hvordan de tre medlemmer af Guddommen arbejder sammen? Hvordan vil en forståelse af Guddommens natur hjælpe de unge piger? Hvilke skriftsteder og taler vil hjælpe de unge piger med at forstå Guddommens natur og den rolle, de spiller i deres tilværelse? 1 Mos 1:27 (Mennesket er skabt i Boyd K. Packer,»Vidnet«, Liahona, Guds billede) maj 2014 Matt 3:16-17; Joh 14:16; ApG 7:55-56; Robert D. Hales,»At få et vidnesbyrd 3 Ne 11:4-11; JS- H 1:17; TA 1:1 (Der er om Gud Faderen, hans søn, Jesus tre medlemmer af Guddommen) Kristus, og Helligånden«, Liahona, maj 2008, s Luk 24:39; Joh 1:14; L&P 130:20 (To medlemmer af Guddommen har fysiske legemer) Gud, og ham, han har udsendt, Jesus Jeffrey R. Holland,»Den eneste sande Kristus«, Liahona, nov. 2007, s Joh 17:21; 1 Joh 5:7; Alma 11:44; L&P 20:28 (Guddommen er forenet) Video:»Genoprettelsen«; se også Lære og Pagter visuelle ressourcer dvd er»guddommen«, Tro mod sandheden, 2005, s. 61. Fortæl om oplevelser Bed i begyndelsen af hver lektion de unge piger om at fortælle, undervise og vidne om oplevelser, de har haft, der vedrører det, de har lært i den foregående uges lektion. Det vil fremme personlig omvendelse og hjælpe de unge piger til at se betydningen af evangeliet i deres hverdag. Se andre forslag til undervisning og læring i tillægget. Præsentér læresætningen Vælg nogle af disse forslag, eller udtænk selv nogle til at præsentere denne uges lektion: 3

13 Skriv følgende på tavlen:»hvad ved vi om Guddommens natur?«bed de unge piger om at læse Trosartiklerne 1:1 eller Lære og Pagter 130:22 for at finde svar på dette spørgsmål. Skriv ordene fra Lære og Pagter 130:22 på tavlen, men undlad at skrive adskillige nøgleord, og efterlad i stedet nogle tomme felter. Bed de unge piger om at overveje, hvilke ord, der mangler, og skriv dem som klasse der, hvor de mangler. Bed de unge piger om at lave et rollespil over, hvordan de kan undervise nogen, som har en anden tro, om de tre forskellige medlemmer af Guddommen. Hvilke skriftsteder kan de anvende? Hvorfor føler de, at denne viden er så vigtig? Lær sammen Undervisningstip Du kan bruge undervisningsaktiviteterne i dette afsnit til at finde ud af, hvad de unge piger allerede kender til læresætningen, og hvad de stadig har brug for at lære. Vær parat til om nødvendigt at justere din lektionsplan for at opfylde deres behov. Hvert af forslagene herunder vil hjælpe de unge piger til at forstå Guddommens natur. Følg Åndens inspiration, og vælg et eller flere af de forslag, der vil virke bedst i din klasse: Skriv»Gud Faderen«,»Jesus hvordan vores syn på Guddommen Kristus«og»Helligånden«på tavlen. Vælg afsnit fra præsident Boyd opfattelse. Hvordan kan det velsigne måske afviger fra andre religioners K. Packers artikel»vidnet«, som vil de unge piger at have et korrekt syn hjælpe de unge piger til at forstå Guddommen. Giv hver ung pige et afsnit, på Guddommen? Læs som klasse ældste Jeffrey R. som de skal læse for sig selv, og derefter med egne ord opsummere det for Hollands beskrivelse af andre kristne overbevisninger vedrørende Guddommen (i hans tale»den eneste resten af klassen. Mens hun fortæller, så lad hende skrive, hvad hun lærte sande Gud, og ham, han har udsendt, om medlemmet af Guddommen Jesus Kristus«). Vis de unge piger under den rigtige overskrift på tavlen. scenen med det første syn i videoen Hvorfor føler de unge piger, at det er»genoprettelsen«eller vis et billede vigtigt at forstå disse sandheder om af det første syn (se hæftet Evangelisk Guddommen? Hvordan vil de forklare deres overbevisninger til dem, kunst, s. 90). Hvad lærte Joseph om Guddommen? Hvordan var det, han der har et andet syn på Guddommen? lærte, forskelligt fra det, andre kristne Bed hver ung pige om at læse troede? Hvorfor er det, han lærte,»guddommen«i Tro mod sandheden. Bed en af de unge piger om at at denne oplevelse ændrede, hvad vigtigt? Hvordan tror de unge piger, fortælle, hvad hun lærte af det, hun Joseph troede om sig selv? læste. Bed derpå en anden ung pige Skriv følgende tre overskrifter om at gentage, hvad den første unge på tavlen:»der er tre medlemmer pige sagde, og derpå fortælle om i Guddommen«,»Guddommen er noget, hun selv lærte. Gentag, indtil forenet i formål«og»vor himmelske alle de unge piger har haft mulighed Fader og Jesus Kristus har fysiske for at fortælle. Spørg de unge piger, 4

14 legemer«. Skriv skriftstedshenvisninger om Guddommen (såsom dem, der er nævnt i dette oplæg) på små kort. Bed de unge piger om at skiftes til at vælge et kort, læse skriftstedet højt og skrive henvisningen under den korrekte overskrift på tavlen (nogle af skriftstederne hører under mere end én overskrift). Hvordan kan viden om disse sandheder om Guddommen være til velsignelse for de unge piger? Bed de unge piger om at have en liste med disse henvisninger i deres skrifter, så de kan bruge dem til at undervise andre om Guddommen. Giv de unge piger et stykke papir med følgende spørgsmål:»hvordan fik ældste Hales et vidnesbyrd om Guddommen?Hvordan fik de selv et vidnesbyrd om Guddommen?Hvordan kan et vidnesbyrd om Guddommen måske påvirke de valg, du træffer hver dag?«bed dem om at overveje disse spørgsmål, mens de ser, lytter til eller læser ældste Robert D. Hales tale»at få et vidnesbyrd om Gud Faderen, hans Søn, Jesus Kristus, og Helligånden«. Giv dem tid til at nedskrive deres svar, og inviter dem til at fortælle, hvad de skrev. Undervisning på Frelserens måde Frelseren forberedte sig til at undervise ved at søge vor himmelske Faders vejledning. Hvad kan du gøre for at søge vor himmelske Faders vejledning, for at hjælpe dig i din forberedelse til at undervise med Ånden? Bed de unge piger om at fortælle, hvad de har lært i dag. Forstår de Guddommens natur? Hvilke følelser eller indtryk har de fået? Har de yderligere spørgsmål? Vil det være værd at bruge mere tid på denne læresætning? Efterlev det, vi lærer Bed de unge piger om at overveje, hvordan de kan efterleve det, de har lært i dag. De kan for eksempel: Overveje og lære den første trosartikel udenad og fortælle andre om den. Færdiggøre værdinormen Gudommelighed opgave 2 i Personlig fremgang. Undervise om Guddommen ved en familieaften ved hjælp af de skriftsteder, de har studeret i løbet af denne lektion. Fortæl de unge piger, hvad de skal studere næste uge. Hvad kan de gøre for at forberede sig på at lære? De kunne for eksempel læse en tale, se en video eller studere et skriftsted, der vedrører næste uges lektion. 5

15 Udvalgte materialer»guddommen«, Tro mod sandheden, 2005, s Kirkens første trosartikel siger:»vi tror på Gud, den evige Fader, på hans Søn Jesus Kristus og på Helligånden.«De tre udgør Guddommen. De præsiderer over denne verden og alle andre af vor himmelske Faders skabelser. Den sande lærdom om Guddommen gik tabt i det frafald, som fulgte efter Frelserens jordiske tjenestegerning og hans apostles død. Denne lærdom begyndte at blive gengivet, da den 14-årige Joseph Smith modtog sit første syn (se JS-H 1:17). Fra profetens beretning om det første syn og hans øvrige lærdomme ved vi, at medlemmerne af Guddommen er tre adskilte væsener. Faderen og Sønnen har legemer af kød og knogler, men Helligånden er en person, der består af ånd (se L&P 130:22-23). Selv om medlemmerne af Guddommen er særskilte væsener med særskilte roller, er de et i formål og lære. De er fuldstændig enige om at opfylde vor himmelske Faders guddommelige frelsesplan. Uddrag fra Jeffrey R. Holland,»Den eneste sande Gud, og ham, han har udsendt, Jesus Kristus«, Liahona, nov. 2007, s I år I år 325 e.kr. sammenkaldte den romerske kejser Konstantin koncilet i Nikæa for bl.a. at diskutere det omsiggribende emne om Guds påståede»treenighed i enhed«. Det, der kom ud af denne ophedede diskussion mellem kirkens mænd, filosoffer og høje gejstlige, blev (efter endnu 125 år og tre yderligere større råd) kendt som den nikænske trosbekendelse med senere omformuleringer som fx den athanasianske trosbekendelse. Disse forskellige forløb og gentagelser af trosbekendelser samt andre, der kom til gennem århundrederne bekendtgjorde, at Faderen, Sønnen og Helligånden er abstrakte, absolutte, transcendente, allestedsnærværende, kan som samme substans manifestere sig forskelligt, er evige hver især og kan ikke kendes, er uden legeme, legemsdele eller passioner og dvæler uden for tid og rum. I sådanne trosbekendelser er alle tre medlemmer særskilte personer, men de er ét væsen, oftest nævnt som»treenighedens mysterium«. Der er tre adskilte personer, dog ikke tre Guder, men én. Alle tre personer er ubegribelige, dog er det én Gud, som er ubegribelig. 6

16 JANUAR: GUDDOMMEN Hvordan kan jeg kende min himmelske Fader? Vi er døtre af vor himmelske Fader, som elsker os og ønsker, at vi kommer ham nærmere. Han har givet os mulighed for at bede til ham og har lovet at høre og besvare vore bønner. Vi kan også lære ham at kende, når vi studerer skrifterne og de sidste dages hellige profeters ord, og når vi stræber efter at blive mere som han ved at følge hans vilje. Forbered dig åndeligt Tænk over dit forhold til din himmelske Fader. Hvornår har du følt dig tættest på ham? Hvad gjorde du, der muliggjorde, at du følte dig nærmere ham? Hvilke personlige følelser har de unge piger i din klasse om sig selv? Hvordan kan et stærkt forhold til vor himmelske Fader styrke deres følelse af selvværd? Hvordan kan du hjælpe de unge piger til at styrke dette forhold? Hvilke skriftsteder og andre hjælpekilder vil hjælpe de unge piger til at lære deres himmelske Fader at kende? Joh 17:3 (Vigtigheden af at kende vor Søn, Jesus Kristus«, Liahona, nov. 2009, himmelske Fader) s Joh 2:3-5; 4:7-8; En 1:1-7; Mosi 4:9-12; Jeffrey R. Holland,»Guds storhed«, 5:13; L&P 88:63-65; 93:1 (Sådan lærer Liahona, nov. 2003, s vi vor himmelske Fader at kende) Video:»Bøn«Richard G. Scott,»Anvend bønnens»jeg ved min Fader lever«, Salmer og himmelske gave«, Liahona, maj 2007, sange, nr. 196;»O min Fader«, Salmer s og sange, nr. 189 Robert D. Hales,»Søg efter at kende Gud, vor himmelske Fader, og hans Fortæl om oplevelser Bed i begyndelsen af hver lektion de unge piger om at fortælle, undervise og vidne om oplevelser, de har haft, der vedrører det, de har lært i den foregående uges lektion. Det vil fremme personlig omvendelse og hjælpe de unge piger til at se betydningen af evangeliet i deres hverdag. Præsentér læresætningen Se andre forslag til undervisning og læring i tillægget. Vælg nogle af disse forslag, eller udtænk selv nogle til at præsentere denne uges lektion: Syng»Jeg ved min Fader lever«fader«(salmer og sange, nr. 189). Drøft (Salmer og sange, nr. 196) eller»o min med de unge piger, hvad disse salmer 7

17 lærer os om vor himmelske Fader, og hvordan vi kan lære ham at kende. Bed med biskoppens tilladelse en far til en af de unge piger om at fortælle om sine følelser ved at være far. Han kunne tale om sine følelser for sin datter, hvad han håber, at hun opnår i livet, og hvordan han håber at kunne hjælpe hende med at opnå succes. Bed de unge piger om at sammenligne det, som denne far sagde, med deres himmelske Faders følelser for dem. Skriv følgende spørgsmål på tavlen: Hvornår har I følt jer tættest på vor himmelske Fader? Hvad gjorde I, der muliggjorde, at I følte jer nær ham? Bed de unge piger om at skrive deres svar ned og fortælle om dem, hvis de føler sig trygge ved at gøre det. Lær sammen Undervisningstip»Når en person har svaret på et spørgsmål eller er kommet med en kommentar, så bed de andre om enten at føje noget til kommentaren eller give udtryk for en anden mening. Når nogen stiller et spørgsmål, så giv det videre til andre i stedet for selv at besvare det. Du kan for eksempel spørge: Er der nogen, som gerne vil besvare dette spørgsmål? «(Undervisning, den største kaldelse, 2000, s. 67). Alle forslagene herunder vil hjælpe de unge piger til at forstå, hvordan de kan lære deres himmelske Fader bedre at kende. Følg Åndens inspiration, og vælg et eller flere af de forslag, der vil virke bedst i din klasse: Vis nogle genstande, der repræsenterer bøn, Helligånden og profeternes 65; 93:1. Bed de unge piger om at 1:1-7; Mosi 4:9-12; 5:13; L&P 88:63- ord (for eksempel en mobiltelefon, studere deres skriftsteder og se efter en lommelygte og et kort). Fortæl de måder, hvor de kan lære vor himmelske Fader at kende. Bed dem om at unge piger, at hver af disse genstande repræsenterer noget, som vor himmelske Fader har givet os til at hjælpe ser, som de har haft med at lære vor fortælle, hvad de har lært, og oplevel- os til at lære ham bedre at kende. himmelske Fader at kende på disse Bed dem om at foreslå, hvad disse måder. genstande kan repræsentere. Læs Bed de unge piger om at læse sammen i klassen ældste Robert D. Johannes 17:3 og bed dem om at Hales tale»søg efter at kende Gud, forklare forskellen på at kende til vor himmelske Fader, og hans Søn, nogen og at kende nogen. Bed dem Jesus Kristus«. (Overvej at opfordre om at tænke på en person, de kender de unge piger til at læse denne tale, rigtig godt. Hvad har de gjort for før klassen begynder). Bed de unge at lære den person at kende? Skriv piger om at finde udtalelser, der lærer deres svar på tavlen. Hvordan kan dem, hvordan bøn, Helligånden og vi bruge lignende metoder til at lære profeternes ord kan hjælpe dem til at vor himmelske Fader at kende? Bed kende vor himmelske Fader. Hvad halvdelen af klassen om at læse Enosh finder de ellers i denne tale, der 1:1-7, og bed den anden halvdel om inspirerer dem til at ønske at lære vor at læse de første to afsnit af ældste himmelske Fader bedre at kende? Bed Richard G. Scotts tale»anvend bønnens himmelske gave«. Bed de unge dem om at fortælle om deres følelser for vor himmelske Fader. piger om at se efter måder, hvorpå de Tildel hver ung pige et af følgende kan forbedre deres kommunikation skriftsteder: 1 Joh 2:3-5; 4:7-8; En med vor himmelske Fader. Når de har 8

18 drøftet det, de har fundet, så bed dem oplevelser, som de har haft med bøn. om at overveje deres forhold til vor Vis videoen»bøn«. Hvad gør indtryk på de unge piger ved præsident himmelske Fader i nogle minutter og tænke over, hvad de kan gøre for at Monsons vidnesbyrd? Hvad lægger forbedre det. de unge piger mærke til ved søster Ogandos forhold til vor himmelske Skriv på tavlen:»vor himmelske Fader elsker os og ønsker, at vi Fader? Hvilken rolle spillede bøn i det forhold? Giv de unge piger nogle få kommer ham nær. Han har givet os minutter til at tænke over deres forhold til vor himmelske Fader og over, mulighed for at bede til ham.«bed en ung pige om at læse disse udsagn hvordan de kan forbedre det forhold. op, og bed klassen om at fortælle om Bed de unge piger om at fortælle om det, de har lært i dag. Hvilke følelser eller indtryk har de fået? Forstår de, hvordan de kan lære vor himmelske Fader bedre at kende? Har de yderligere spørgsmål? Vil det være værd at bruge mere tid på denne læresætning? Efterlev det, vi lærer Bed de unge piger om at overveje, hvordan de kan efterleve det, de har lært i dag. De kan for eksempel: Undervisning på Frelserens måde Frelseren forberedte sig på at undervise ved at tilbringe tid alene i bøn og under faste. Han søgte sin himmelske Faders vejledning. Når du forbereder dig til at undervise de unge piger i, hvordan de kan kende vor himmelske Fader, så følg Frelserens eksempel og tilbring tid med bøn og faste og søg vor himmelske Faders vejledning. Stræb i din forberedelse efter at komme ham nær, og bær dit vidnesbyrd om vor himmelske Fader for de unge piger. Skrive noget i deres dagbog, som de planlægger at gøre for at forbedre deres forhold til vor himmelske Fader, og følge op på deres plan. Færdiggøre værdinormen Personlig værdi opgave 1 i Personlig fremgang. Fortæl de unge piger, hvad de skal studere næste uge. Hvad kan de gøre for at forberede sig på at lære? De kunne for eksempel læse en tale, se en video eller studere et skriftsted, der vedrører næste uges lektion. 9

19 Udvalgte materialer Uddrag fra Richard G. Scott,»Anvend bønnens himmelske gave«, Liahona, maj 2007, s Bønnens gave Bøn er vor Faders himmelske gave til enhver sjæl. Overvej dette: Den Allerhøjeste, det mest alvidende, altseende og almægtige væsen opfordrer i al vores ubetydelighed dig og mig, til at samtale med ham som vor Fader. Netop fordi han ved, hvor desperat vi har brug for hans vejledning, befaler han:» du skal bede lydeligt så vel som i dit hjerte; ja, over for verden så vel som i løndom, offentligt så vel som i enrum«(l&p 19:28). Vore omstændigheder er uden betydning, vi kan være ydmyge eller arrogante, fattige eller rige, frie eller fangne, lærde eller uvidende, elskede eller svigtede, men vi kan komme til ham. Vi behøver ikke at have en aftale. Vores bøn kan være kortfattet, eller den kan tage al den tid, der er nødvendig. Den kan give udtryk for kærlighed og taknemlighed eller være et indtrængende råb om hjælp. Han har skabt det uendelige kosmos og befolket det med verdener og alligevel kan du og jeg tale med ham personligt, og han svarer altid. Hvordan bør vi bede? Vi beder til vor himmelske Fader i hans elskede Søns hellige navn, Jesus Kristus. Bøn har den største virkning, når vi stræber efter at være rene og lydige, med værdige motiver og er villige til at gøre, hvad han beder os om. Ydmyg, tillidsfuld bøn medfører vejledning og fred. Du skal ikke bekymre dig om, at du måske udtrykker dine følelser på en klodset måde. Bare tal til din barmhjertige, forstående Fader. Du er hans kære barn, som han elsker fuldkomment og ønsker at hjælpe. Når du beder, skal du vide, at vor himmelske Fader er nær, og at han lytter. En nøgle til bedre bøn er at lære at stille de rigtige spørgsmål. Overvej at gå bort fra at bede om det, du ønsker, til ærligt at søge det, han ønsker for dig. Når du har lært hans vilje at kende, kan du bede om, at du må få styrke til at udføre den. Hvis du nogensinde skulle føle afstand til vor Fader, kan der være mange grunde. Uanset hvad grunden er, vil han lede dig, hvis du fortsat beder inderligt om hjælp, til at gøre det, der vil genopbygge din tillid til, at han er nær. Bed, selv om du ikke har lyst til at bede. Sommetider, har du måske ligesom et barn handlet forkert og føler, at du ikke kan komme til vor himmelske Fader med et problem. Det er hér, du har mest brug for at bede. Føl aldrig, at du er for uværdig til at bede. 10

20 JANUAR: GUDDOMMEN Hvorfor er Jesus Kristus vigtig i min tilværelse? Jesus Kristus blev udvalgt til at være vor Frelser. Hans forsoning gør det muligt for os at opstå og omvende os og blive tilgivet, så vi kan vende tilbage til vor himmelske Faders nærhed. Udover at frelse os fra vore synder, tilbyder Jesus Kristus, vores Frelser, os fred og styrke i tider med prøvelser. Han er det fuldkomne eksempel for os, og hans lærdomme er fundamentet for lykke i dette liv og evigt liv i den næste verden. Forbered dig åndeligt Gennemgå nogle af dine yndlingsskriftsteder om Frelseren, og grund over dit vidnesbyrd om ham. Hvordan har du lært ham at kende? Hvilke oplevelser har gjort dig taknemlig for Jesus Kristus og hans sonoffer? Hvordan kan et stærkere vidnesbyrd om Jesus Kristus være til velsignelse for de unge piger? Hvad kan de gøre for i højere grad at stole på Frelserens lærdomme og forsoning? Hvilke skriftsteder og andre hjælpekilder kan hjælpe de unge piger til at forstå Jesus Kristus og hans indflydelse i deres hverdag? Joh 14:6 (Jesus Kristus er vejen, sandheden og livet) Personlig fremgang, s. 102) (Se også Tro mod sandheden,, s , Joh 15:4-5 (Vi kan intet gøre uden Dallin H. Oaks,»Jesu Kristi Jesus Kristus) lære«,liahona, nov. 2011, s Mosi 3:17; Hel 14:15-18; L&P 18:11-12; Jeffrey R. Holland,»Det første store 76:41-42 (Kristus overvandt synd og bud«, Liahona, nov død) David A. Bednar,»Bære deres byrder Es 41:10, 13; Matt 11:28-30; Joh 14:27; med lethed«, Liahona, maj 2014 Fil 4:13; Mosi 24:14-15; Alma 7:11-12; Videoer:»Han vil hjælpe dig«,»genvundet«,»han lever«,»løft byrder«, 36:3, 27; Eter 12:27 (Kristi forsoning giver fred og styrke i prøvelser eller»den eneste sande Gud, og ham han fristelse) har udsendt, Jesus Kristus«. (Ikke»Den levende Kristus: Apostlenes muligt at downloade) vidnesbyrd«liahona, apr. 2000, s. 2-3 Fortæl om oplevelser Se andre forslag til undervisning og læring i tillægget. Bed i begyndelsen af hver lektion de unge piger om at fortælle, undervise og vidne om oplevelser, de har haft, der vedrører det, de har lært i den foregående uges lektion. Det vil fremme personlig omvendelse og hjælpe de unge piger til at se betydningen af evangeliet i deres hverdag. 11

21 Præsentér læresætningen Vælg nogle af disse forslag, eller udtænk selv nogle til at præsentere denne uges lektion: Vis billeder af Frelseren, der hjælper andre (se hæftet Evangelisk kunst, s ). Lad de unge piger bruge et par minutter på at overveje og drøfte de forskellige måder, hvorpå Frelseren har hjulpet dem, deres familier og andre, de kender. Bed dem om at fortælle om deres følelser for Frelseren. Bed de unge piger om at tænke over Frelserens liv og lærdomme, mens de synger eller lytter til en salme om Jesus Kristus (såsom»han lever! Vor Forløser stor«, Salmer og Sange, nr. 70). Bed dem om at skrive deres eget svar på spørgsmålet:»hvorfor er Jesus Kristus vigtig i mit liv?«lær sammen Undervisningstip»Du bør passe på med ikke at tale mere end nødvendigt eller med ikke at give udtryk for din egen mening for ofte. Disse fremgangsmåder kan forårsage, at eleverne mister interessen. Betragt dig selv som en vejleder på en studierejse, der kommer med relevante kommentarer for at holde dem, som du underviser, på rette vej«(undervisning, den største kaldelse, 2000, s. 64). Alle forslagene herunder vil hjælpe de unge piger til at forstå, hvorfor Jesus Kristus er vigtig i deres liv. Følg Åndens inspiration, og vælg et eller flere af de forslag, der vil virke bedst i din klasse: Vis et billede af Frelseren. Skriv følgende spørgsmål på tavlen:»hvem er at læse et af de skriftsteder, der er Bed hver af de unge piger om Jesus Kristus?Hvad har han gjort foreslået i dette oplæg eller et relevant for os?hvordan kan vi vide, at han afsnit af ældste David A. Bednars tale lever i dag?«bed de unge piger om at»bære deres byrder med lethed«. Bed læse»den levende Kristus: Apostlenes vidnesbyrd«for at finde svar på hvilken hjælp Jesus Kristus tilbyder hende om med egne ord at forklare, disse spørgsmål. Bed dem fortælle, at give til dem, der følger ham. Vis hvad de har fundet frem til. Bed et»løft byrder«eller en anden passende video. Bed de unge piger om at par af dem om at forklare, hvordan de har fået deres vidnesbyrd om Jesus fortælle om situationer, hvor de har Kristus. Hvilken betydning har deres bevidnet Frelserens fred eller styrke vidnesbyrd på deres dagligdag? i deres eller andres tilværelse. Bed de unge piger om at slå op på»jesus Kristus«i Guide til Skrifterne og gennemgå listen under overskriften. Bed dem om at finde ord og begreber, der beskriver Kristi rolle og mission. Hvad lærer de om Jesus Kristus, når de ser gennemgår liste? Hvad er deres følelser for ham, nu de har gennemgået, hvad han har gjort for os? Sæt vidnesbyrd om Jesus Kristus fra Det Første Præsidentskab op på væggene fra sidste udgave af generalkonferencen fra Liahona (disse vidnesbyrd er ofte at finde ved afslutningen på talerne). Bed de unge piger om at læse disse vidnesbyrd eller se videoen»han lever«. Spørg dem, hvad de føler, når de hører 12

Kom og følg mig. Unge Piger 1. Undervisningsmateriale for unge

Kom og følg mig. Unge Piger 1. Undervisningsmateriale for unge Kom og følg mig Unge Piger 1 Undervisningsmateriale for unge undervisning og læring til omvendelse Unge Piger Januar-marts 2013 Om dette hæfte Lektionerne i dette hæfte er organiseret i enheder, der gennemgår

Læs mere

Kom og følg mig. Det Aronske Præstedømme 2015. Undervisningsmaterialer for unge

Kom og følg mig. Det Aronske Præstedømme 2015. Undervisningsmaterialer for unge Kom og følg mig Det Aronske Præstedømme 2015 Undervisningsmaterialer for unge undervisning og læring til omvendelse Det Aronske Præstedømme 2015 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 2014

Læs mere

Anvend bønnens himmelske gave

Anvend bønnens himmelske gave Ældste Richard G. Scott - De Tolv Apostles Kvorum Anvend bønnens himmelske gave Oprettet: 25. juni 2007 Bøn er vor Faders himmelske gave til enhver sjæl. Denne konference indledtes med det storslåede mormontabernakelkors

Læs mere

JESU KRISTI EVANGELIUM

JESU KRISTI EVANGELIUM JESU KRISTI EVANGELIUM HVAD ER JESU KRISTI EVANGELIUM? Jesu Kristi evangelium er vor himmelske Faders plan for hans børns lykke og frelse*. Det kaldes Jesu Kristi evangelium, fordi Jesu Kristi forsoning

Læs mere

Kom og følg mig. Unge Piger 3. Undervisningsmaterialer for unge

Kom og følg mig. Unge Piger 3. Undervisningsmaterialer for unge Kom og følg mig Unge Piger 3 Undervisningsmaterialer for unge undervisning og læring til omvendelse Unge Piger Juli-september 2013 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 2012 Intellectual

Læs mere

Indledning. Personligt studium. Undervisning baseret på denne bog

Indledning. Personligt studium. Undervisning baseret på denne bog Teksten er den del af: Wilford Woodruff Indledning Oprettet: 19. december 2005 Det Første Præsidentskab og De Tolv Apostles Kvorum har ladet serien Kirkens præsidenters lærdomme udarbejde for at hjælpe

Læs mere

Jesus Kristus og det evigtvarende evangelium De studerendes læsemateriale

Jesus Kristus og det evigtvarende evangelium De studerendes læsemateriale Jesus Kristus og det evigtvarende evangelium De studerendes læsemateriale Religion 250 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah Kommentarer og rettelser påskønnes. Send

Læs mere

Seminar GRUNDLÆGGENDE LÆRDOMME

Seminar GRUNDLÆGGENDE LÆRDOMME Seminar GRUNDLÆGGENDE LÆRDOMME 1. GUDDOMMEN Der er tre særskilte personer i Guddommen: Gud den evige Fader, hans Søn Jesus Kristus og Helligånden (se ApG 7:55-56). Faderen og Sønnen har legemer af kød

Læs mere

Kom og følg mig. Søndagsskolen 2014. Undervisningsmaterialer for unge

Kom og følg mig. Søndagsskolen 2014. Undervisningsmaterialer for unge Kom og følg mig Søndagsskolen 2014 Undervisningsmaterialer for unge undervisning og læring til omvendelse Søndagsskolen 2014 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 2013 Intellectual Reserve,

Læs mere

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN FØR DU BEGYNDER Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Missionsbefalingen om at gøre til disciple og om

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Lærdomme og læresætninger i Mormons Bog De studerendes læsemateriale

Lærdomme og læresætninger i Mormons Bog De studerendes læsemateriale Lærdomme og læresætninger i Mormons Bog De studerendes læsemateriale Religion 275 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah Kommentarer og rettelser påskønnes. Send kommentarer,

Læs mere

Kom og følg mig. Søndagsskolen 1. Undervisningsmateriale for unge

Kom og følg mig. Søndagsskolen 1. Undervisningsmateriale for unge Kom og følg mig Søndagsskolen 1 Undervisningsmateriale for unge undervisning og læring til omvendelse Søndagsskolen Januar-marts 2013 Om dette hæfte Lektionerne i dette hæfte er organiseret i enheder,

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Helligånden er Guds ånd. Gud i mig

Helligånden er Guds ånd. Gud i mig Helligånden Helligånden er Guds ånd Gud i mig Hvem er Helligånden? Gud er Far, Søn og Helligånd - Gud Fader har skabt os - Gud Søn har frelst os - Gud Helligånd formidler det til os Tre-i-en-Gud (treenig

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

hjælpekilder Skrifterne...2 Generalkonference...2 Tidsskrifter...3 Musik...3 Evangelisk kunst...3 Bøger, hæfter og brochurer...4 Slægtshistorie...

hjælpekilder Skrifterne...2 Generalkonference...2 Tidsskrifter...3 Musik...3 Evangelisk kunst...3 Bøger, hæfter og brochurer...4 Slægtshistorie... Evangeliske hjælpekilder til hjemmet Skrifterne...2 Generalkonference...2 Tidsskrifter...3 Musik...3 Evangelisk kunst...3 Bøger, hæfter og brochurer...4 Slægtshistorie...6 Missionering...6 Hjælp til studium

Læs mere

studie Studie Treenigheden

studie Studie Treenigheden studie Studie X 2 Treenigheden 14 Åbningshistorie Et amerikansk blad om skateboarding stillede nogle kendte skateboardere spørgsmålet: Tror du på Gud? Her er nogle af svarene: Ikke i den traditionelle

Læs mere

Kapitel 4 - At kende og ære guddommen

Kapitel 4 - At kende og ære guddommen Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 4 - At kende og ære guddommen Oprettet: 15. december 2005 Gud Faderen, hans Søn Jesus Kristus og Helligånden udgør Guddommen. Præsident Brigham Young lærte

Læs mere

DEN GRUNDLÆGGENDE ENHEDS PROGRAMVEJLEDNING

DEN GRUNDLÆGGENDE ENHEDS PROGRAMVEJLEDNING DEN GRUNDLÆGGENDE ENHEDS PROGRAMVEJLEDNING Inhold Indledning til Den Grundlæggende Enheds Program 2 De fem elementer i Den Grundlæggende Enheds Program 3 1. Organisation 3 2. Mødesteder 4 3. Kursusmaterialer

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos.

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 32,27 3. Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i

Læs mere

Jesus Kristus - helbredelsens mester

Jesus Kristus - helbredelsens mester Ældste Russell M. Nelson, De Tolv Apostles Kvorum Jesus Kristus - helbredelsens mester Oprettet: 23. september 2007 Tro, anger, dåb, et vidnesbyrd og varig omvendelse fører til Herrens helbredende kraft.

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

Udførelse af min. Pligt mod Gud. For aronske præstedømmebærere

Udførelse af min. Pligt mod Gud. For aronske præstedømmebærere Udførelse af min Pligt mod Gud For aronske præstedømmebærere Udførelse af min Pligt mod Gud For aronske præstedømmebærere Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah 2010

Læs mere

Kapitel 14 - Evangeliets uddelinger

Kapitel 14 - Evangeliets uddelinger Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 14 - Evangeliets uddelinger Oprettet: 16. december 2005 Gud oprettede og belærte om sit evangelium i begyndelsen, åbenbarede det påny i forskellige uddelinger,

Læs mere

Grundlæggende læresætninger

Grundlæggende læresætninger De grundlæggende læresætninger bør fremhæves i både seminar- og institutklasser. Lærere skal hjælpe de studerende til at genkende, forstå, tro, forklare og anvende disse evangeliske læresætninger. Når

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Trænger evangeliet til en opgradering?

Trænger evangeliet til en opgradering? Trænger evangeliet til en opgradering? Holdningen til evangeliet Træk, man gerne vil acceptere: Kirkens ritualer (Dåb, vielser, begravelser) Kirkens sociale engagement Kirkens omsorg for børn og ældre

Læs mere

Kom og følg mig. Unge Piger 4. Undervisningsmaterialer for unge

Kom og følg mig. Unge Piger 4. Undervisningsmaterialer for unge Kom og følg mig Unge Piger 4 Undervisningsmaterialer for unge læring og undervisning til omvendelse Unge Piger Oktober-december 2013 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 2012 Intellectual

Læs mere

Undervisning i evangeliet. på Frelserens måde. En vejledning til Kom og følg mig: Undervisningsmateriale for unge

Undervisning i evangeliet. på Frelserens måde. En vejledning til Kom og følg mig: Undervisningsmateriale for unge Undervisning i evangeliet på Frelserens måde En vejledning til Kom og følg mig: Undervisningsmateriale for unge Denne vejledning tilhører TANKER OG INDTRYK Mens du studerer og overvejer, kan du eventuelt

Læs mere

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør Indhold 5 Forord 6 Vejledning 7 1. samling: Bibelens røde tråd 13 2. samling: Helligånden formidler 20 3. samling: Shhh! Gud taler 26 4. samling: Nåde-leverandør 32 5. samling: Lev i Bibelen 39 6. samling:

Læs mere

Helligånden Guds Ånd og Guds kraft

Helligånden Guds Ånd og Guds kraft Helligånden Guds Ånd og Guds kraft Det kan være svært at forholde sig til Helligånden. Hvad er det for en størrelse, og hvordan virker Han? Er Han en person eller en kraft? Når vi hører om Helligånden,

Læs mere

Når man får til opgave at tale

Når man får til opgave at tale Ældste Neil L. Andersen De Tolv Apostles Kvorum Læs en historie om Jesus En stærkere, personlig tro på Jesus Kristus forbereder [jeres børn] til de udfordringer, som de helt sikkert vil møde. Når man får

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

GUD ELSKER SINE BØRN

GUD ELSKER SINE BØRN GUD ELSKER SINE BØRN Dette budskab er tilsigtet sidste dages hellige, som kæmper med at føle sig tiltrukket af samme køn, og som til tider føler sig mismodige, men har et oprigtigt ønske om at leve et

Læs mere

De svage og ringe i Kirken

De svage og ringe i Kirken Præsident Boyd K. Packer, Fungerende præsident for De Tolv Apostles Kvorum De svage og ringe i Kirken Oprettet: oktober 2007 Intet medlem i Kirken bliver af Herren betragtet som mere eller mindre end andre.

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

ÅR A, B og C LANGFREDAG

ÅR A, B og C LANGFREDAG ÅR A, B og C LANGFREDAG 1. For Kirken: Kære kristne, lad os bede for Guds hellige Kirke, at vor Gud og Herre vil skænke den fred, enhed og beskyttelse over hele jorden, så vi i vort liv kan herliggøre

Læs mere

Kære forbedere December 2016

Kære forbedere December 2016 For et barn er født os, en søn er givet os, og herredømmet skal ligge på hans skuldre. Man skal kalde ham Underfuld Rådgiver, Vældig Gud, Evigheds Fader, Freds Fyrste (Es 9,5). Kære forbedere Hvilken glæde

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Kapitel 2 - Evangeliet defineres

Kapitel 2 - Evangeliet defineres Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 2 - Evangeliet defineres Oprettet: 15. december 2005 Verden kender præsident Brigham Young som en stor kolonisator, som ledede omdannelsen af en ørken til et

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

Kend Kristus. Discipelskab. Målrettet 16-18 år. Troy Fitzgerald. Unge

Kend Kristus. Discipelskab. Målrettet 16-18 år. Troy Fitzgerald. Unge Kend Kristus Discipelskab Målrettet 16-18 år Troy Fitzgerald Unge Kend Kristus Troy Fitzgerald Unge 16-18 år 3 Originaltitel: ChristWise 2013 Dansk Bogforlag Grafisk bearbejdning: Sat med: ITC Century

Læs mere

Anden vidner sammen med vores egen and

Anden vidner sammen med vores egen and Anden vidner sammen med vores egen and Anden selv vidner sammen med vor egen and om at vi er Guds børn. ROM. 8:16. DET var søndag først pa formiddagen. For dem der var i Jerusalem, var det en særlig dag.

Læs mere

Hvad mener I om Mormons Bog?

Hvad mener I om Mormons Bog? Ældste Bruce R. McConkie, De tolv apostles Kvorum Hvad mener I om Mormons Bog? Oprettet: 12. september 2007 To præster fra en af de største og mest indflydelsesrige protestantiske retninger kom til en

Læs mere

Kapitel 7 - Et personligt og vedvarende vidnesbyrd

Kapitel 7 - Et personligt og vedvarende vidnesbyrd Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 7 - Et personligt og vedvarende vidnesbyrd Oprettet: 14. december 2005 Når vi efterlever Jesu Kristi evangelium, vokser vi i kundskaben om sandheden, og vores

Læs mere

Ledervejledning. God fornøjelse med materialet. IMU - Indre Missions Ungdom

Ledervejledning. God fornøjelse med materialet. IMU - Indre Missions Ungdom Ledervejledning TeenTools Katekismus er et ledermateriale som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder eller dig som har andet arbejde med teenagere kan bruge og finde inspiration i. Vi siger forkyndelse

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Kom og følg mig. Det Aronske Præstedømme Undervisningsmaterialer for unge

Kom og følg mig. Det Aronske Præstedømme Undervisningsmaterialer for unge Kom og følg mig Det Aronske Præstedømme 2017 Undervisningsmaterialer for unge undervisning og læring til omvendelse Det Aronske Præstedømme 2017 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 2016

Læs mere

Johannes første brev

Johannes første brev Fastetid i Vanløse Frikirke 2017 1. marts til 16. april Johannes første brev Læs 1-5 vers fra brevet hver dag fra mandag til lørdag Hver søndag vil der til gudstjenesten blive holdt en prædiken, som har

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16. Lindvig Osmundsen Side 1 14-05-2017 Prædiken til 4. søndag efter påske 2017. Tekst: Johs. 16,5-16. En tro, der er frembragt under tvang, giver ikke noget godt resultat. Sådan siger professor Erik A. Nielsen

Læs mere

Hvad sidste dages hellige kvinder er bedst til: At stå fast og urokkelig

Hvad sidste dages hellige kvinder er bedst til: At stå fast og urokkelig Julie B. Beck, Hjælpeforeningens hovedpræsident Hvad sidste dages hellige kvinder er bedst til: At stå fast og urokkelig Oprettet: oktober 2007 Vi må stå fast og urokkeligt med hensyn til tro, stå fast

Læs mere

MODSTÅ ALLE DJÆVELENS FRISTELSER

MODSTÅ ALLE DJÆVELENS FRISTELSER MODSTÅ ALLE DJÆVELENS FRISTELSER Ældste W. Rolfe Kerr De Halvfjerds Første Kvorum CES-foredrag for Unge Voksne Den 5. februar 2006 Brigham Young University I er samlet her på Brigham Young University og

Læs mere

VEJLEDNING I UNDERVISNING

VEJLEDNING I UNDERVISNING VEJLEDNING I UNDERVISNING VEJLEDNING I UNDERVISNING Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 2000, 2001 Intellectual Reserve, Inc. Alle rettigheder forbeholdes Printed in Germany Engelsk original

Læs mere

Genoprettelsens skrifter konkurrerer ikke med Bibelen, de fuldender Bibelen.

Genoprettelsens skrifter konkurrerer ikke med Bibelen, de fuldender Bibelen. Ældste Russell M. Nelson, De Tolv Apostles Kvorum Skriftens vidner Oprettet: oktober 2007 Genoprettelsens skrifter konkurrerer ikke med Bibelen, de fuldender Bibelen. Vi udtrykker vores kærlighed til og

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Konfirmandord - og der er vildt mange:

Konfirmandord - og der er vildt mange: Konfirmandord - og der er vildt mange: Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere

Læs mere

Åbne spørgsmål. Enig/uenig: Det er nødvendigt at blive døbt for at blive frelst? Kend kristus: Unge. 8 Warren Wiersbe, Being a Child of God, side 21.

Åbne spørgsmål. Enig/uenig: Det er nødvendigt at blive døbt for at blive frelst? Kend kristus: Unge. 8 Warren Wiersbe, Being a Child of God, side 21. studie 5 Dåben 33 Åbne spørgsmål Enig/uenig: Det er nødvendigt at blive døbt for at blive frelst? Åbningshistorie Fødsel (frelsens erfaring), adoption (dåb) og ægteskab (Guds lov) kan alle hjælpe os til

Læs mere

Kapitel 21 - Ær sabbatten og nadveren

Kapitel 21 - Ær sabbatten og nadveren Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 21 - Ær sabbatten og nadveren Oprettet: 16. december 2005 Dagen efter at præsident Young kom til Salt Lake-dalen talte han kort til pionerlejren om at holde

Læs mere

Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn

Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn Oprettet: 14. december 2005 Vi høster mange velsignelser, når vi beder flittigt individuelt og sammen med familien.

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Jeg er taknemlig for at være samlet

Jeg er taknemlig for at være samlet kraft at gå standhaftigt på Frelserens velsignede vej for det er begyndelsen til visdom, når vi ser os selv klart. Når vi gør det, vil vores gavmilde Gud lede os ved hånden og give os svar på vore bønner;

Læs mere

BELÆRING FRA DET HØJE TEMPELFORBEREDELSESSEMINAR

BELÆRING FRA DET HØJE TEMPELFORBEREDELSESSEMINAR BELÆRING FRA DET HØJE TEMPELFORBEREDELSESSEMINAR LÆRERENS HÆFTE BELÆRING FRA DET HØJE TEMPELFORBEREDELSESSEMINAR LÆRERENS HÆFTE Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Danmark 1995, 2003 Intellectual

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn.

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn. Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn. (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække Salmer DDS 318: Stiftet Guds Søn har på jorden et åndeligt rige DDS

Læs mere

Kirkens historie. Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige - www.mormon.dk. Oprettet: 31. oktober 2003

Kirkens historie. Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige - www.mormon.dk. Oprettet: 31. oktober 2003 Kirkens historie Oprettet: 31. oktober 2003 På denne side findes links til den dansksprogede del af www.mormon.org, hvor der findes detaljeret og dybtgående information om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages

Læs mere

Hvordan Gud frelser os

Hvordan Gud frelser os #3 Hvordan Gud frelser os I vores sidste lektie lærte vi, at vi alle er syndere, der har behov for en frelser. Vi lærte, at vi aldrig af os selv kan leve op til den høje standard, som er nødvendig for

Læs mere

Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723

Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723 1 Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723 Åbningshilsen I dag fejrer vi en begivenhed, en milepæl, noget, der kun sker

Læs mere

2. påskedag 6. april 2015

2. påskedag 6. april 2015 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: På vej med Jesus Salmer: 234, 222; 245, 217 Evangelium: Luk. 24,13-35 Det Gamle Testamente er en lukket bog for mange kristne. Det er en del af Bibelen som de ikke kender og

Læs mere

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord NÅDE - et lille, men mægtigt ord NÅDE ét af de store ord i kristendommen Synd Gud den Almægtige Ondskab Smerte Gud som skaber Lidelse Djævelen Sandhed Forsagelse Helliggørelse Stolthed Skyld Dom Mission

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

3. søndag i advent 11. december 2016

3. søndag i advent 11. december 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke (dåb) Tema: Forventning skuffelse Salmer: 84, 78, 448; 86, 87 Evangelium: Matt. 11,2-10 Johannes Døberen havde fuldstændigt helliget sig den store opgave, som Gud havde givet ham:

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB. Helligåndens dåb

JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB. Helligåndens dåb TROENS GRUNDVOLD JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB Helligåndens dåb De to dåb som Bibelen taler mest om er dåben i vand, hvor man begraver det gamle og dåben i Helligånden hvor man får kraft til tjeneste.!

Læs mere

Hvem var Jesus? Lektion 8

Hvem var Jesus? Lektion 8 Lektion 8 Hvem var Jesus? Vi fortsætter med at se på de tilnavne og beskrivelser, der er af Jesus. I lektion 7 så vi, at han kaldes Messias eller Kristus, og at han kaldes Guds søn. Nu skal vi se på, hvad

Læs mere

2. søndag efter påske

2. søndag efter påske 2. søndag efter påske Salmevalg 408: Nu ringer alle klokker mod sky 664: Frelseren er mig en hyrde god 217: Min Jesus, lad mit hjerte få 227: Som den gyldne sol frembryder 42: I underværkers land jeg bor

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Trosbekendelsen? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten

Læs mere

Begravelse på havet foretages efter et af de anførte ritualer med de ændringer, som forholdene nødvendiggør.

Begravelse på havet foretages efter et af de anførte ritualer med de ændringer, som forholdene nødvendiggør. Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Studie. Døden & opstandelsen

Studie. Døden & opstandelsen Studie 13 Døden & opstandelsen 73 Åbningshistorie Et gammelt mundheld om faldskærmsudspring siger, at det er ikke faldet, der slår dig ihjel, det er jorden. Døden er noget, de færreste mennesker glæder

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser.

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser. Juledag 2013 Vi har hørt Johannes fødselsberetning. En helt anden historie end i går, hvor det var Lukas juleevangelium, der blev prædiket over i landets kirker. Er det overhovedet en fødselsberetning,

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Kapitel 4: Det hellige præstedømmes magt og myndighed

Kapitel 4: Det hellige præstedømmes magt og myndighed Teksten er den del af: Wilford Woodruff Kapitel 4: Det hellige præstedømmes magt og myndighed Oprettet: 21. december 2005 Gud overdrager præstedømmet til sit folk til deres velsignelse og ophøjelse. Fra

Læs mere

Helligåndens personlighed

Helligåndens personlighed 4 Helligåndens personlighed TIL SABBATTEN 28. JANUAR 2017 Ugens vers Introduktion Men Talsmanden, Helligånden, som Faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har

Læs mere

Missionærforberedelse Lærerens vejledning

Missionærforberedelse Lærerens vejledning Missionærforberedelse Lærerens vejledning Religion 130 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah Kommentarer og forslag er velkomne. Send kommentarer, forslag eller fejl

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere