Kom og følg mig. Unge Piger Undervisningsmaterialer for unge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kom og følg mig. Unge Piger 2015. Undervisningsmaterialer for unge"

Transkript

1 Kom og følg mig Unge Piger 2015 Undervisningsmaterialer for unge

2 undervisning og læring til omvendelse Unge Piger 2015 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige

3 2014 Intellectual Reserve, Inc. Alle rettigheder forbeholdes Engelsk original godkendt: 5/14 Godkendt til oversættelse: 5/14 Oversættelse af Come, Follow Me: Learning Resources for Youth, Young Women 2015 Danish

4 Om dette hæfte Lektionerne i dette hæfte er organiseret i enheder, der gennemgår fundamentale lærdomme i Jesu Kristi gengivne evangelium. Hver lektion fokuserer på spørgsmål, som unge kan have, samt lærdomsmæssige principper, der kan hjælpe dem til at finde svar. Lektionerne er udarbejdet, så du kan forberede dig åndeligt ved selv at lære læresætningerne og derefter planlægge måder at engagere de unge piger i stærke læringsoplevelser. Undervisningsoplæg For hvert af de doktrinære emner i indholdsfortegnelsen er der flere undervisningsoplæg, end du i løbet af måneden kan nå at undervise i. Lad Åndens inspiration og de unge pigers spørgsmål og interesser vejlede dig, når du beslutter, hvilke oplæg du skal undervise i, og hvor lang tid du skal bruge på et emne. Det er ikke meningen, at oplæggene skal diktere, hvad du siger og gør i klassen. De er beregnet til at hjælpe dig til selv at lære princippet og forberede læringsoplevelser, der er tilpasset behovene hos de unge piger, du underviser. Forbered dig åndeligt For at hjælpe de unge piger til at forstå principperne i disse undervisningsoplæg er det nødvendigt, at du selv forstår og efterlever dem. Studér skrifterne og de andre hjælpekilder i oplæggene, der er til rådighed, og find udtalelser, historier eller eksempler, der er særlig relevante eller inspirerende for de unge piger, du underviser. Brug derpå undervisningsoplæggene til at planlægge, hvordan du kan hjælpe de unge piger til selv at opdage sandhederne, opnå et vidnesbyrd om dem, og efterleve det, de lærer. Overvej at dele nogle af talerne eller videoerne med de unge piger før klassen. Rådfør jer med hinanden Rådfør jer med klassepræsidentskabet og med andre lærere og ledere om de unge piger. Hvilke spørgsmål og behov har de? Hvad lærer de i andre omgivelser derhjemme, til seminar og i Søndagsskolen? Hvordan vil det påvirke din forberedelse? (Hvis der bliver udvekslet følsomme informationer under disse samtaler, så behandl dem fortroligt). Mere på nettet Du kan finde flere materialer og undervisningsforslag til hver af disse lektioner på lds.org/youth/ learn. Online- lektioner indeholder: Link til de seneste udtalelser fra de levende profeter, apostle og andre kirkeledere. Disse link bliver opdateret jævnligt, så tjek dem ofte. Link til videoer, billeder og andre medier, som du kan bruge til at forberede dig selv åndeligt og til at undervise de unge. Videoer, der demonstrerer effektiv undervisning, så du kan styrke din evne til at hjælpe de unge til at blive omvendt. III

5

6 Indhold 1 Januar: Guddommen 3 Hvad ved vi om Guddommens natur? 7 Hvordan kan jeg kende min himmelske Fader? 11 Hvorfor er Jesus Kristus vigtig i min tilværelse? 16 Hvad er Helligåndens rolle? 20 Hvem er jeg, og hvem kan jeg blive? 25 Februar: Frelsesplanen 27 Hvad er frelsesplanen? 31 Hvad skete der i mit førjordiske liv? 35 Hvad er livets formål? 39 Hvorfor har de valg, jeg træffer, betydning? 43 Hvorfor har vi modgang? 48 Hvordan kan jeg finde trøst, når nogen, jeg holder af, dør? 52 Hvorfor skal jeg behandle mit legeme som et tempel? 57 Marts: Jesu Kristi forsoning 59 Hvad er Jesu Kristi forsoning? 63 Hvad vil det sige at have tro på Jesus Kristus? 67 Hvordan kan omvendelse hjælpe mig hver dag? 71 Hvad er nåde? 75 Hvorfor skal jeg tilgive andre? 79 Hvad er opstandelsen? 83 Hvordan kan forsoningen hjælpe mig i mine prøvelser? V

7 87 April: Frafaldet og genoprettelsen 89 Hvorfor var en genoprettelse nødvendig? 93 Hvorfor har vi brug for Mormons Bog? 97 Hvordan blev præstedømmet gengivet? 101 Hvilken rolle spillede Joseph Smith i genoprettelsen? 105 Hvorfor er det første syn betydningsfuldt? 109 Maj: Profeter og åbenbaring 111 Hvorfor er det vigtigt at lytte til og følge de levende profeter? 115 Hvordan modtager jeg personlig åbenbaring? 119 Hvordan kan jeg gøre mine bønner mere meningsfulde? 123 Hvorfor er det vigtigt at studere skrifterne? 127 Hvordan kan jeg styrke mit vidnesbyrd? 132 Hvordan kan en patriarkalsk velsignelse hjælpe mig? 137 Juni: Præstedømmet og præstedømmenøgler 139 Hvad er præstedømmet? 143 Hvad vil det sige at opretholde vore ledere i Kirken? 147 Hvad er mine ansvar i forbindelse med præstedømmets arbejde? 151 Hvad er præstedømmets nøgler? 155 Hvordan kan jeg modtage præstedømmets kraft og velsignelse i mit liv? 161 Juli: Ordinancer og pagter 163 Hvorfor er ordinancer betydningsfulde for mig? 167 Hvorfor er pagter betydningsfulde for mig? 170 Hvilke pagter indgik jeg ved dåben? 175 Hvordan modtager jeg Helligåndsgaven? 179 Hvorfor er tempelordinancerne vigtige? 184 Hvad vil det sige at påtage sig Jesu Kristi navn? VI

8 189 August: Ægteskab og familie 191 Hvorfor er familien vigtig? 195 Hvorfor er tempelægteskab vigtigt? 199 Hvorfor er kyskhed vigtig? 203 Hvad er Kirkens standarder vedrørende dating? 206 Hvordan kan jeg nu forberede mig til at blive en retskaffen hustru og mor? 210 Hvordan supplerer mænds og kvinders roller hinanden i familien? 214 Hvordan kan jeg styrke min familie? 219 September: Befalinger 221 Hvordan kan jeg være i verden, men ikke af verden? 226 Hvordan kan jeg vogte min dyd? 230 Hvordan bliver jeg og andre omkring mig påvirket af det, jeg siger? 234 Hvorfor faster vi? 238 Hvorfor bliver vi befalet at holde sabbatsdagen hellig? 243 Hvorfor er det vigtigt at være ærlig? 246 Hvorfor betaler vi tiende? 251 Oktober: Bliv mere kristuslignende 253 Hvordan kan jeg blive mere kristuslignende? 257 Hvordan kan jeg udvikle kristuslignende kærlighed? 262 Hvordan kan jeg være mere kristuslignende, når jeg tjener andre? 266 Hvordan kan jeg lære at være mere tålmodig? 270 Hvorfor er det vigtigt at være taknemlig? VII

9 275 November: Åndelig og timelig selvhjulpenhed 277 Hvad vil det sige at være selvhjulpen? 282 Hvorfor er det vigtigt for mig at få en uddannelse og udvikle færdigheder? 286 Hvordan ved jeg, om jeg er ved at blive omvendt? 290 Hvorfor er arbejde et vigtigt evangelisk princip? 294 Hvorfor ønsker Herren, at jeg er sund? 298 Hvordan udviser Herren omsorg for de fattige og trængende? 302 Hvordan kan jeg finde løsninger på mine udfordringer og problemer? 307 December: Opbyg Guds rige i de sidste dage 309 Hvordan kan jeg indbyde andre til at komme til Kristus? 313 Hvordan ønsker vor himmelske Fader, at jeg bruger mine åndelige gaver? 317 Hvordan kan jeg forberede mig til at skabe et kristuscentreret hjem? 321 Hvad kan jeg gøre for at hjælpe nye medlemmer i Kirken? 325 Hvordan kan jeg hjælpe mine mindre aktive venner til at komme tilbage til Kirken? 329 Hvad er Zion? 333 Hvordan kan vi deltage i fremskyndelsen af Herrens værk? 337 TILLÆG VIII

10 MÅNEDSOVERSIGT Januar: Guddommen»Vi tror på Gud, den evige Fader, og på hans Søn, Jesus Kristus, og på Helligånden«(TA 1:1). Oplæggene i denne måneds emne vil hjælpe de unger piger til at forstå den sande natur hos Guddommens medlemmer, og de roller de hver især udfylder i vor himmelske Faders frelsesplan. Denne viden vil hjælpe de unge piger til at få en bedre forståelse af deres egen guddommelige identitet og formål som Guds døtre. Oplæg, du kan vælge imellem denne måned: Hvad ved vi om Guddommens natur? Hvordan kan jeg kende min himmelske Fader? Hvorfor er Jesus Kristus vigtig i min tilværelse? Hvad er Helligåndens rolle? Hvem er jeg, og hvem kan jeg blive? GUF Tænk over, hvordan du kan planlægge aktiviteter, der er relevante for det, de unge lærer. En hjemmeside med aktiviteter for unge er tilgængelig til at hjælpe dig. Mange af undervisningsforslagene i disse oplæg kan også bruges som gode GUF- aktiviteter. Samarbejd med klassepræsidentskabet om at udvælge og planlægge passende aktiviteter, der skal understøtte det, de unge piger lærer om søndagen. Personlig fremgang Tro opgave 5 Guddommelighed opgave 1, 2 og 6 Personlig værdi opgave 1 Meddelelse til læreren Mens du underviser i dette måneds emne, kan du minde de unge piger om, at navnene på Guddommen er hellige (se L&P 63:61). Bed dem om at omtale disse navne med ærbødighed og respekt. Følgende aktiviteter fra Personlig fremgang passer til lektionerne i denne måned: Besøg lds.org/youth/learn for at se denne måneds materiale online. 1

11 2

12 JANUAR: GUDDOMMEN Hvad ved vi om Guddommens natur? Guddommen omfatter Gud den evige Fader, Frelseren Jesus Kristus og Helligånden. Selv om medlemmerne af Guddommen er særskilte væsener med hver deres roller, er de ét i formål. De samarbejder i fuldstændig enighed for at opfylde vor himmelske Faders frelsesplan. Forbered dig åndeligt Hvordan kan en forståelse af Guddommen hjælpe dig til at vide, hvem du er? Hvordan adskiller vores kundskab om Guddommen sig fra andre religioners overbevisninger? Forstår de unge piger, hvordan de tre medlemmer af Guddommen arbejder sammen? Hvordan vil en forståelse af Guddommens natur hjælpe de unge piger? Hvilke skriftsteder og taler vil hjælpe de unge piger med at forstå Guddommens natur og den rolle, de spiller i deres tilværelse? 1 Mos 1:27 (Mennesket er skabt i Boyd K. Packer,»Vidnet«, Liahona, Guds billede) maj 2014 Matt 3:16-17; Joh 14:16; ApG 7:55-56; Robert D. Hales,»At få et vidnesbyrd 3 Ne 11:4-11; JS- H 1:17; TA 1:1 (Der er om Gud Faderen, hans søn, Jesus tre medlemmer af Guddommen) Kristus, og Helligånden«, Liahona, maj 2008, s Luk 24:39; Joh 1:14; L&P 130:20 (To medlemmer af Guddommen har fysiske legemer) Gud, og ham, han har udsendt, Jesus Jeffrey R. Holland,»Den eneste sande Kristus«, Liahona, nov. 2007, s Joh 17:21; 1 Joh 5:7; Alma 11:44; L&P 20:28 (Guddommen er forenet) Video:»Genoprettelsen«; se også Lære og Pagter visuelle ressourcer dvd er»guddommen«, Tro mod sandheden, 2005, s. 61. Fortæl om oplevelser Bed i begyndelsen af hver lektion de unge piger om at fortælle, undervise og vidne om oplevelser, de har haft, der vedrører det, de har lært i den foregående uges lektion. Det vil fremme personlig omvendelse og hjælpe de unge piger til at se betydningen af evangeliet i deres hverdag. Se andre forslag til undervisning og læring i tillægget. Præsentér læresætningen Vælg nogle af disse forslag, eller udtænk selv nogle til at præsentere denne uges lektion: 3

13 Skriv følgende på tavlen:»hvad ved vi om Guddommens natur?«bed de unge piger om at læse Trosartiklerne 1:1 eller Lære og Pagter 130:22 for at finde svar på dette spørgsmål. Skriv ordene fra Lære og Pagter 130:22 på tavlen, men undlad at skrive adskillige nøgleord, og efterlad i stedet nogle tomme felter. Bed de unge piger om at overveje, hvilke ord, der mangler, og skriv dem som klasse der, hvor de mangler. Bed de unge piger om at lave et rollespil over, hvordan de kan undervise nogen, som har en anden tro, om de tre forskellige medlemmer af Guddommen. Hvilke skriftsteder kan de anvende? Hvorfor føler de, at denne viden er så vigtig? Lær sammen Undervisningstip Du kan bruge undervisningsaktiviteterne i dette afsnit til at finde ud af, hvad de unge piger allerede kender til læresætningen, og hvad de stadig har brug for at lære. Vær parat til om nødvendigt at justere din lektionsplan for at opfylde deres behov. Hvert af forslagene herunder vil hjælpe de unge piger til at forstå Guddommens natur. Følg Åndens inspiration, og vælg et eller flere af de forslag, der vil virke bedst i din klasse: Skriv»Gud Faderen«,»Jesus hvordan vores syn på Guddommen Kristus«og»Helligånden«på tavlen. Vælg afsnit fra præsident Boyd opfattelse. Hvordan kan det velsigne måske afviger fra andre religioners K. Packers artikel»vidnet«, som vil de unge piger at have et korrekt syn hjælpe de unge piger til at forstå Guddommen. Giv hver ung pige et afsnit, på Guddommen? Læs som klasse ældste Jeffrey R. som de skal læse for sig selv, og derefter med egne ord opsummere det for Hollands beskrivelse af andre kristne overbevisninger vedrørende Guddommen (i hans tale»den eneste resten af klassen. Mens hun fortæller, så lad hende skrive, hvad hun lærte sande Gud, og ham, han har udsendt, om medlemmet af Guddommen Jesus Kristus«). Vis de unge piger under den rigtige overskrift på tavlen. scenen med det første syn i videoen Hvorfor føler de unge piger, at det er»genoprettelsen«eller vis et billede vigtigt at forstå disse sandheder om af det første syn (se hæftet Evangelisk Guddommen? Hvordan vil de forklare deres overbevisninger til dem, kunst, s. 90). Hvad lærte Joseph om Guddommen? Hvordan var det, han der har et andet syn på Guddommen? lærte, forskelligt fra det, andre kristne Bed hver ung pige om at læse troede? Hvorfor er det, han lærte,»guddommen«i Tro mod sandheden. Bed en af de unge piger om at at denne oplevelse ændrede, hvad vigtigt? Hvordan tror de unge piger, fortælle, hvad hun lærte af det, hun Joseph troede om sig selv? læste. Bed derpå en anden ung pige Skriv følgende tre overskrifter om at gentage, hvad den første unge på tavlen:»der er tre medlemmer pige sagde, og derpå fortælle om i Guddommen«,»Guddommen er noget, hun selv lærte. Gentag, indtil forenet i formål«og»vor himmelske alle de unge piger har haft mulighed Fader og Jesus Kristus har fysiske for at fortælle. Spørg de unge piger, 4

14 legemer«. Skriv skriftstedshenvisninger om Guddommen (såsom dem, der er nævnt i dette oplæg) på små kort. Bed de unge piger om at skiftes til at vælge et kort, læse skriftstedet højt og skrive henvisningen under den korrekte overskrift på tavlen (nogle af skriftstederne hører under mere end én overskrift). Hvordan kan viden om disse sandheder om Guddommen være til velsignelse for de unge piger? Bed de unge piger om at have en liste med disse henvisninger i deres skrifter, så de kan bruge dem til at undervise andre om Guddommen. Giv de unge piger et stykke papir med følgende spørgsmål:»hvordan fik ældste Hales et vidnesbyrd om Guddommen?Hvordan fik de selv et vidnesbyrd om Guddommen?Hvordan kan et vidnesbyrd om Guddommen måske påvirke de valg, du træffer hver dag?«bed dem om at overveje disse spørgsmål, mens de ser, lytter til eller læser ældste Robert D. Hales tale»at få et vidnesbyrd om Gud Faderen, hans Søn, Jesus Kristus, og Helligånden«. Giv dem tid til at nedskrive deres svar, og inviter dem til at fortælle, hvad de skrev. Undervisning på Frelserens måde Frelseren forberedte sig til at undervise ved at søge vor himmelske Faders vejledning. Hvad kan du gøre for at søge vor himmelske Faders vejledning, for at hjælpe dig i din forberedelse til at undervise med Ånden? Bed de unge piger om at fortælle, hvad de har lært i dag. Forstår de Guddommens natur? Hvilke følelser eller indtryk har de fået? Har de yderligere spørgsmål? Vil det være værd at bruge mere tid på denne læresætning? Efterlev det, vi lærer Bed de unge piger om at overveje, hvordan de kan efterleve det, de har lært i dag. De kan for eksempel: Overveje og lære den første trosartikel udenad og fortælle andre om den. Færdiggøre værdinormen Gudommelighed opgave 2 i Personlig fremgang. Undervise om Guddommen ved en familieaften ved hjælp af de skriftsteder, de har studeret i løbet af denne lektion. Fortæl de unge piger, hvad de skal studere næste uge. Hvad kan de gøre for at forberede sig på at lære? De kunne for eksempel læse en tale, se en video eller studere et skriftsted, der vedrører næste uges lektion. 5

15 Udvalgte materialer»guddommen«, Tro mod sandheden, 2005, s Kirkens første trosartikel siger:»vi tror på Gud, den evige Fader, på hans Søn Jesus Kristus og på Helligånden.«De tre udgør Guddommen. De præsiderer over denne verden og alle andre af vor himmelske Faders skabelser. Den sande lærdom om Guddommen gik tabt i det frafald, som fulgte efter Frelserens jordiske tjenestegerning og hans apostles død. Denne lærdom begyndte at blive gengivet, da den 14-årige Joseph Smith modtog sit første syn (se JS-H 1:17). Fra profetens beretning om det første syn og hans øvrige lærdomme ved vi, at medlemmerne af Guddommen er tre adskilte væsener. Faderen og Sønnen har legemer af kød og knogler, men Helligånden er en person, der består af ånd (se L&P 130:22-23). Selv om medlemmerne af Guddommen er særskilte væsener med særskilte roller, er de et i formål og lære. De er fuldstændig enige om at opfylde vor himmelske Faders guddommelige frelsesplan. Uddrag fra Jeffrey R. Holland,»Den eneste sande Gud, og ham, han har udsendt, Jesus Kristus«, Liahona, nov. 2007, s I år I år 325 e.kr. sammenkaldte den romerske kejser Konstantin koncilet i Nikæa for bl.a. at diskutere det omsiggribende emne om Guds påståede»treenighed i enhed«. Det, der kom ud af denne ophedede diskussion mellem kirkens mænd, filosoffer og høje gejstlige, blev (efter endnu 125 år og tre yderligere større råd) kendt som den nikænske trosbekendelse med senere omformuleringer som fx den athanasianske trosbekendelse. Disse forskellige forløb og gentagelser af trosbekendelser samt andre, der kom til gennem århundrederne bekendtgjorde, at Faderen, Sønnen og Helligånden er abstrakte, absolutte, transcendente, allestedsnærværende, kan som samme substans manifestere sig forskelligt, er evige hver især og kan ikke kendes, er uden legeme, legemsdele eller passioner og dvæler uden for tid og rum. I sådanne trosbekendelser er alle tre medlemmer særskilte personer, men de er ét væsen, oftest nævnt som»treenighedens mysterium«. Der er tre adskilte personer, dog ikke tre Guder, men én. Alle tre personer er ubegribelige, dog er det én Gud, som er ubegribelig. 6

16 JANUAR: GUDDOMMEN Hvordan kan jeg kende min himmelske Fader? Vi er døtre af vor himmelske Fader, som elsker os og ønsker, at vi kommer ham nærmere. Han har givet os mulighed for at bede til ham og har lovet at høre og besvare vore bønner. Vi kan også lære ham at kende, når vi studerer skrifterne og de sidste dages hellige profeters ord, og når vi stræber efter at blive mere som han ved at følge hans vilje. Forbered dig åndeligt Tænk over dit forhold til din himmelske Fader. Hvornår har du følt dig tættest på ham? Hvad gjorde du, der muliggjorde, at du følte dig nærmere ham? Hvilke personlige følelser har de unge piger i din klasse om sig selv? Hvordan kan et stærkt forhold til vor himmelske Fader styrke deres følelse af selvværd? Hvordan kan du hjælpe de unge piger til at styrke dette forhold? Hvilke skriftsteder og andre hjælpekilder vil hjælpe de unge piger til at lære deres himmelske Fader at kende? Joh 17:3 (Vigtigheden af at kende vor Søn, Jesus Kristus«, Liahona, nov. 2009, himmelske Fader) s Joh 2:3-5; 4:7-8; En 1:1-7; Mosi 4:9-12; Jeffrey R. Holland,»Guds storhed«, 5:13; L&P 88:63-65; 93:1 (Sådan lærer Liahona, nov. 2003, s vi vor himmelske Fader at kende) Video:»Bøn«Richard G. Scott,»Anvend bønnens»jeg ved min Fader lever«, Salmer og himmelske gave«, Liahona, maj 2007, sange, nr. 196;»O min Fader«, Salmer s og sange, nr. 189 Robert D. Hales,»Søg efter at kende Gud, vor himmelske Fader, og hans Fortæl om oplevelser Bed i begyndelsen af hver lektion de unge piger om at fortælle, undervise og vidne om oplevelser, de har haft, der vedrører det, de har lært i den foregående uges lektion. Det vil fremme personlig omvendelse og hjælpe de unge piger til at se betydningen af evangeliet i deres hverdag. Præsentér læresætningen Se andre forslag til undervisning og læring i tillægget. Vælg nogle af disse forslag, eller udtænk selv nogle til at præsentere denne uges lektion: Syng»Jeg ved min Fader lever«fader«(salmer og sange, nr. 189). Drøft (Salmer og sange, nr. 196) eller»o min med de unge piger, hvad disse salmer 7

17 lærer os om vor himmelske Fader, og hvordan vi kan lære ham at kende. Bed med biskoppens tilladelse en far til en af de unge piger om at fortælle om sine følelser ved at være far. Han kunne tale om sine følelser for sin datter, hvad han håber, at hun opnår i livet, og hvordan han håber at kunne hjælpe hende med at opnå succes. Bed de unge piger om at sammenligne det, som denne far sagde, med deres himmelske Faders følelser for dem. Skriv følgende spørgsmål på tavlen: Hvornår har I følt jer tættest på vor himmelske Fader? Hvad gjorde I, der muliggjorde, at I følte jer nær ham? Bed de unge piger om at skrive deres svar ned og fortælle om dem, hvis de føler sig trygge ved at gøre det. Lær sammen Undervisningstip»Når en person har svaret på et spørgsmål eller er kommet med en kommentar, så bed de andre om enten at føje noget til kommentaren eller give udtryk for en anden mening. Når nogen stiller et spørgsmål, så giv det videre til andre i stedet for selv at besvare det. Du kan for eksempel spørge: Er der nogen, som gerne vil besvare dette spørgsmål? «(Undervisning, den største kaldelse, 2000, s. 67). Alle forslagene herunder vil hjælpe de unge piger til at forstå, hvordan de kan lære deres himmelske Fader bedre at kende. Følg Åndens inspiration, og vælg et eller flere af de forslag, der vil virke bedst i din klasse: Vis nogle genstande, der repræsenterer bøn, Helligånden og profeternes 65; 93:1. Bed de unge piger om at 1:1-7; Mosi 4:9-12; 5:13; L&P 88:63- ord (for eksempel en mobiltelefon, studere deres skriftsteder og se efter en lommelygte og et kort). Fortæl de måder, hvor de kan lære vor himmelske Fader at kende. Bed dem om at unge piger, at hver af disse genstande repræsenterer noget, som vor himmelske Fader har givet os til at hjælpe ser, som de har haft med at lære vor fortælle, hvad de har lært, og oplevel- os til at lære ham bedre at kende. himmelske Fader at kende på disse Bed dem om at foreslå, hvad disse måder. genstande kan repræsentere. Læs Bed de unge piger om at læse sammen i klassen ældste Robert D. Johannes 17:3 og bed dem om at Hales tale»søg efter at kende Gud, forklare forskellen på at kende til vor himmelske Fader, og hans Søn, nogen og at kende nogen. Bed dem Jesus Kristus«. (Overvej at opfordre om at tænke på en person, de kender de unge piger til at læse denne tale, rigtig godt. Hvad har de gjort for før klassen begynder). Bed de unge at lære den person at kende? Skriv piger om at finde udtalelser, der lærer deres svar på tavlen. Hvordan kan dem, hvordan bøn, Helligånden og vi bruge lignende metoder til at lære profeternes ord kan hjælpe dem til at vor himmelske Fader at kende? Bed kende vor himmelske Fader. Hvad halvdelen af klassen om at læse Enosh finder de ellers i denne tale, der 1:1-7, og bed den anden halvdel om inspirerer dem til at ønske at lære vor at læse de første to afsnit af ældste himmelske Fader bedre at kende? Bed Richard G. Scotts tale»anvend bønnens himmelske gave«. Bed de unge dem om at fortælle om deres følelser for vor himmelske Fader. piger om at se efter måder, hvorpå de Tildel hver ung pige et af følgende kan forbedre deres kommunikation skriftsteder: 1 Joh 2:3-5; 4:7-8; En med vor himmelske Fader. Når de har 8

18 drøftet det, de har fundet, så bed dem oplevelser, som de har haft med bøn. om at overveje deres forhold til vor Vis videoen»bøn«. Hvad gør indtryk på de unge piger ved præsident himmelske Fader i nogle minutter og tænke over, hvad de kan gøre for at Monsons vidnesbyrd? Hvad lægger forbedre det. de unge piger mærke til ved søster Ogandos forhold til vor himmelske Skriv på tavlen:»vor himmelske Fader elsker os og ønsker, at vi Fader? Hvilken rolle spillede bøn i det forhold? Giv de unge piger nogle få kommer ham nær. Han har givet os minutter til at tænke over deres forhold til vor himmelske Fader og over, mulighed for at bede til ham.«bed en ung pige om at læse disse udsagn hvordan de kan forbedre det forhold. op, og bed klassen om at fortælle om Bed de unge piger om at fortælle om det, de har lært i dag. Hvilke følelser eller indtryk har de fået? Forstår de, hvordan de kan lære vor himmelske Fader bedre at kende? Har de yderligere spørgsmål? Vil det være værd at bruge mere tid på denne læresætning? Efterlev det, vi lærer Bed de unge piger om at overveje, hvordan de kan efterleve det, de har lært i dag. De kan for eksempel: Undervisning på Frelserens måde Frelseren forberedte sig på at undervise ved at tilbringe tid alene i bøn og under faste. Han søgte sin himmelske Faders vejledning. Når du forbereder dig til at undervise de unge piger i, hvordan de kan kende vor himmelske Fader, så følg Frelserens eksempel og tilbring tid med bøn og faste og søg vor himmelske Faders vejledning. Stræb i din forberedelse efter at komme ham nær, og bær dit vidnesbyrd om vor himmelske Fader for de unge piger. Skrive noget i deres dagbog, som de planlægger at gøre for at forbedre deres forhold til vor himmelske Fader, og følge op på deres plan. Færdiggøre værdinormen Personlig værdi opgave 1 i Personlig fremgang. Fortæl de unge piger, hvad de skal studere næste uge. Hvad kan de gøre for at forberede sig på at lære? De kunne for eksempel læse en tale, se en video eller studere et skriftsted, der vedrører næste uges lektion. 9

19 Udvalgte materialer Uddrag fra Richard G. Scott,»Anvend bønnens himmelske gave«, Liahona, maj 2007, s Bønnens gave Bøn er vor Faders himmelske gave til enhver sjæl. Overvej dette: Den Allerhøjeste, det mest alvidende, altseende og almægtige væsen opfordrer i al vores ubetydelighed dig og mig, til at samtale med ham som vor Fader. Netop fordi han ved, hvor desperat vi har brug for hans vejledning, befaler han:» du skal bede lydeligt så vel som i dit hjerte; ja, over for verden så vel som i løndom, offentligt så vel som i enrum«(l&p 19:28). Vore omstændigheder er uden betydning, vi kan være ydmyge eller arrogante, fattige eller rige, frie eller fangne, lærde eller uvidende, elskede eller svigtede, men vi kan komme til ham. Vi behøver ikke at have en aftale. Vores bøn kan være kortfattet, eller den kan tage al den tid, der er nødvendig. Den kan give udtryk for kærlighed og taknemlighed eller være et indtrængende råb om hjælp. Han har skabt det uendelige kosmos og befolket det med verdener og alligevel kan du og jeg tale med ham personligt, og han svarer altid. Hvordan bør vi bede? Vi beder til vor himmelske Fader i hans elskede Søns hellige navn, Jesus Kristus. Bøn har den største virkning, når vi stræber efter at være rene og lydige, med værdige motiver og er villige til at gøre, hvad han beder os om. Ydmyg, tillidsfuld bøn medfører vejledning og fred. Du skal ikke bekymre dig om, at du måske udtrykker dine følelser på en klodset måde. Bare tal til din barmhjertige, forstående Fader. Du er hans kære barn, som han elsker fuldkomment og ønsker at hjælpe. Når du beder, skal du vide, at vor himmelske Fader er nær, og at han lytter. En nøgle til bedre bøn er at lære at stille de rigtige spørgsmål. Overvej at gå bort fra at bede om det, du ønsker, til ærligt at søge det, han ønsker for dig. Når du har lært hans vilje at kende, kan du bede om, at du må få styrke til at udføre den. Hvis du nogensinde skulle føle afstand til vor Fader, kan der være mange grunde. Uanset hvad grunden er, vil han lede dig, hvis du fortsat beder inderligt om hjælp, til at gøre det, der vil genopbygge din tillid til, at han er nær. Bed, selv om du ikke har lyst til at bede. Sommetider, har du måske ligesom et barn handlet forkert og føler, at du ikke kan komme til vor himmelske Fader med et problem. Det er hér, du har mest brug for at bede. Føl aldrig, at du er for uværdig til at bede. 10

20 JANUAR: GUDDOMMEN Hvorfor er Jesus Kristus vigtig i min tilværelse? Jesus Kristus blev udvalgt til at være vor Frelser. Hans forsoning gør det muligt for os at opstå og omvende os og blive tilgivet, så vi kan vende tilbage til vor himmelske Faders nærhed. Udover at frelse os fra vore synder, tilbyder Jesus Kristus, vores Frelser, os fred og styrke i tider med prøvelser. Han er det fuldkomne eksempel for os, og hans lærdomme er fundamentet for lykke i dette liv og evigt liv i den næste verden. Forbered dig åndeligt Gennemgå nogle af dine yndlingsskriftsteder om Frelseren, og grund over dit vidnesbyrd om ham. Hvordan har du lært ham at kende? Hvilke oplevelser har gjort dig taknemlig for Jesus Kristus og hans sonoffer? Hvordan kan et stærkere vidnesbyrd om Jesus Kristus være til velsignelse for de unge piger? Hvad kan de gøre for i højere grad at stole på Frelserens lærdomme og forsoning? Hvilke skriftsteder og andre hjælpekilder kan hjælpe de unge piger til at forstå Jesus Kristus og hans indflydelse i deres hverdag? Joh 14:6 (Jesus Kristus er vejen, sandheden og livet) Personlig fremgang, s. 102) (Se også Tro mod sandheden,, s , Joh 15:4-5 (Vi kan intet gøre uden Dallin H. Oaks,»Jesu Kristi Jesus Kristus) lære«,liahona, nov. 2011, s Mosi 3:17; Hel 14:15-18; L&P 18:11-12; Jeffrey R. Holland,»Det første store 76:41-42 (Kristus overvandt synd og bud«, Liahona, nov død) David A. Bednar,»Bære deres byrder Es 41:10, 13; Matt 11:28-30; Joh 14:27; med lethed«, Liahona, maj 2014 Fil 4:13; Mosi 24:14-15; Alma 7:11-12; Videoer:»Han vil hjælpe dig«,»genvundet«,»han lever«,»løft byrder«, 36:3, 27; Eter 12:27 (Kristi forsoning giver fred og styrke i prøvelser eller»den eneste sande Gud, og ham han fristelse) har udsendt, Jesus Kristus«. (Ikke»Den levende Kristus: Apostlenes muligt at downloade) vidnesbyrd«liahona, apr. 2000, s. 2-3 Fortæl om oplevelser Se andre forslag til undervisning og læring i tillægget. Bed i begyndelsen af hver lektion de unge piger om at fortælle, undervise og vidne om oplevelser, de har haft, der vedrører det, de har lært i den foregående uges lektion. Det vil fremme personlig omvendelse og hjælpe de unge piger til at se betydningen af evangeliet i deres hverdag. 11

21 Præsentér læresætningen Vælg nogle af disse forslag, eller udtænk selv nogle til at præsentere denne uges lektion: Vis billeder af Frelseren, der hjælper andre (se hæftet Evangelisk kunst, s ). Lad de unge piger bruge et par minutter på at overveje og drøfte de forskellige måder, hvorpå Frelseren har hjulpet dem, deres familier og andre, de kender. Bed dem om at fortælle om deres følelser for Frelseren. Bed de unge piger om at tænke over Frelserens liv og lærdomme, mens de synger eller lytter til en salme om Jesus Kristus (såsom»han lever! Vor Forløser stor«, Salmer og Sange, nr. 70). Bed dem om at skrive deres eget svar på spørgsmålet:»hvorfor er Jesus Kristus vigtig i mit liv?«lær sammen Undervisningstip»Du bør passe på med ikke at tale mere end nødvendigt eller med ikke at give udtryk for din egen mening for ofte. Disse fremgangsmåder kan forårsage, at eleverne mister interessen. Betragt dig selv som en vejleder på en studierejse, der kommer med relevante kommentarer for at holde dem, som du underviser, på rette vej«(undervisning, den største kaldelse, 2000, s. 64). Alle forslagene herunder vil hjælpe de unge piger til at forstå, hvorfor Jesus Kristus er vigtig i deres liv. Følg Åndens inspiration, og vælg et eller flere af de forslag, der vil virke bedst i din klasse: Vis et billede af Frelseren. Skriv følgende spørgsmål på tavlen:»hvem er at læse et af de skriftsteder, der er Bed hver af de unge piger om Jesus Kristus?Hvad har han gjort foreslået i dette oplæg eller et relevant for os?hvordan kan vi vide, at han afsnit af ældste David A. Bednars tale lever i dag?«bed de unge piger om at»bære deres byrder med lethed«. Bed læse»den levende Kristus: Apostlenes vidnesbyrd«for at finde svar på hvilken hjælp Jesus Kristus tilbyder hende om med egne ord at forklare, disse spørgsmål. Bed dem fortælle, at give til dem, der følger ham. Vis hvad de har fundet frem til. Bed et»løft byrder«eller en anden passende video. Bed de unge piger om at par af dem om at forklare, hvordan de har fået deres vidnesbyrd om Jesus fortælle om situationer, hvor de har Kristus. Hvilken betydning har deres bevidnet Frelserens fred eller styrke vidnesbyrd på deres dagligdag? i deres eller andres tilværelse. Bed de unge piger om at slå op på»jesus Kristus«i Guide til Skrifterne og gennemgå listen under overskriften. Bed dem om at finde ord og begreber, der beskriver Kristi rolle og mission. Hvad lærer de om Jesus Kristus, når de ser gennemgår liste? Hvad er deres følelser for ham, nu de har gennemgået, hvad han har gjort for os? Sæt vidnesbyrd om Jesus Kristus fra Det Første Præsidentskab op på væggene fra sidste udgave af generalkonferencen fra Liahona (disse vidnesbyrd er ofte at finde ved afslutningen på talerne). Bed de unge piger om at læse disse vidnesbyrd eller se videoen»han lever«. Spørg dem, hvad de føler, når de hører 12

Kom og følg mig. Det Aronske Præstedømme 2015. Undervisningsmaterialer for unge

Kom og følg mig. Det Aronske Præstedømme 2015. Undervisningsmaterialer for unge Kom og følg mig Det Aronske Præstedømme 2015 Undervisningsmaterialer for unge undervisning og læring til omvendelse Det Aronske Præstedømme 2015 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 2014

Læs mere

Anvend bønnens himmelske gave

Anvend bønnens himmelske gave Ældste Richard G. Scott - De Tolv Apostles Kvorum Anvend bønnens himmelske gave Oprettet: 25. juni 2007 Bøn er vor Faders himmelske gave til enhver sjæl. Denne konference indledtes med det storslåede mormontabernakelkors

Læs mere

Kom og følg mig. Søndagsskolen 2014. Undervisningsmaterialer for unge

Kom og følg mig. Søndagsskolen 2014. Undervisningsmaterialer for unge Kom og følg mig Søndagsskolen 2014 Undervisningsmaterialer for unge undervisning og læring til omvendelse Søndagsskolen 2014 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 2013 Intellectual Reserve,

Læs mere

Udførelse af min. Pligt mod Gud. For aronske præstedømmebærere

Udførelse af min. Pligt mod Gud. For aronske præstedømmebærere Udførelse af min Pligt mod Gud For aronske præstedømmebærere Udførelse af min Pligt mod Gud For aronske præstedømmebærere Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah 2010

Læs mere

i er døtre Vi vil stå Vi tror Vi vil være beredte Unge Piger Personlig fremgang S tå s o m Guds vidne

i er døtre Vi vil stå Vi tror Vi vil være beredte Unge Piger Personlig fremgang S tå s o m Guds vidne i er døtre Unge Piger Personlig fremgang Vi vil stå Vi tror S tå s o m Guds vidne Vi vil være beredte Ja, kom til Kristus, og bliv fuldkommengjort i ham (Moro 10:32). Dette hæfte Personlig fremgang tilhører

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord NÅDE - et lille, men mægtigt ord NÅDE ét af de store ord i kristendommen Synd Gud den Almægtige Ondskab Smerte Gud som skaber Lidelse Djævelen Sandhed Forsagelse Helliggørelse Stolthed Skyld Dom Mission

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Håndbog 2 Forvaltning af Kirken 2010

Håndbog 2 Forvaltning af Kirken 2010 Håndbog 2 Forvaltning af Kirken 2010 Håndbog 2 Forvaltning af Kirken 2010 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah 2010 Intellectual Reserve, Inc. Alle rettigheder forbeholdes

Læs mere

Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere

Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere Oprettet: 14. december 2005 Vi opretholder Kirkens autoriteter ved at bede for dem, følge deres inspirerede

Læs mere

ET RESERVOIR MED LEVENDE VAND

ET RESERVOIR MED LEVENDE VAND ET RESERVOIR MED LEVENDE VAND Ældste David A. Bednar De Tolv Apostles Kvorum CES-foredrag for unge voksne 4. februar 2007 Brigham Young University Søster Bednar og jeg er taknemlige for at være sammen

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

Mariæ bebudelse 22. marts 2015

Mariæ bebudelse 22. marts 2015 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tema: Gud blev menneske Salmer: 10, 73; 71, 101 Evangelium: Luk. 1,26-38 Mariæ bebudelsesdag er henlagt til 5. søndag i fasten og ligger altså fra år til år på forskellige datoer,

Læs mere

Evangeliske principper

Evangeliske principper Evangeliske principper De [skal] komme til kundskab om deres forløser og hver enkelt detalje af hans lære, så de kan vide, hvordan de kan komme til ham og blive frelst. 1 Ne 15:14 Evangeliske principper

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Vejledning for ledere

Vejledning for ledere FORORD Der er brug for hjælp blandt os. Mange mangler evnen til»at skaffe livets åndelige og timelige nødvendigheder til sig selv og familien.«1 At bringe mennesker til at blive selvhjulpne er arbejdet

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 Udarbejdet af Kirkens Uddannelsessystem Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages

Læs mere

Vores hellige embede i præstedømmet

Vores hellige embede i præstedømmet Præsident Thomas S. Monson, Førsterådgiver i Det Første Præsidentskab Vores hellige embede i præstedømmet Oprettet: 23. september 2007 Præstedømmet er en forpligtelse til at tjene snarere end en gave,

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Mormons Bog LÆRERENS MATERIALE

Mormons Bog LÆRERENS MATERIALE Mormons Bog LÆRERENS MATERIALE Mormons Bog, Lærerens materiale Udarbejdet af Kirkens Uddannelsessystem Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 2001 Intellectual Reserve, Inc. Alle rettigheder

Læs mere

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer.

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS LITURGI Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS INDLEDNING KORSTEGN OG HILSEN P: I Faderens og Sønnens og Helligåndens

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Lære og Pagter og Kirkens historie

Lære og Pagter og Kirkens historie Lære og Pagter og Kirkens historie S E M I N A R LÆRERENS MATERIALE Lære og Pagter og Kirkens historie Lærerens materiale Udarbejdet af Kirkens Uddannelsessystem Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Kapitel 8: Døden og opstandelsen

Kapitel 8: Døden og opstandelsen Teksten er den del af: Wilford Woodruff Kapitel 8: Døden og opstandelsen Når en af vore kære dør, og vi grunder over vores egen dødelighed, kan vi finde trøst og vished i Jesu Kristi gengivne evangelium

Læs mere

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV LÆRERENS HÆFTE OG ET. Religion 150

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV LÆRERENS HÆFTE OG ET. Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV LÆRERENS HÆFTE Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV LÆRERENS HÆFTE Religion 150 Udarbejdet af Kirkens Uddannelsessystem Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Primary 4. Mormons Bog Alderen 8-11

Primary 4. Mormons Bog Alderen 8-11 Primary 4 Mormons Bog Alderen 8-11 Primary4 Mormons Bog Tii undervisning af børn i alderen 8-11 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Danmark Copyright 1995 Jesu Kristi Kirke af Sidste

Læs mere

ÆGTESKAB OG.FAMILIEFORHOLD DELTAGERENS STUDIEVEJLEDNING

ÆGTESKAB OG.FAMILIEFORHOLD DELTAGERENS STUDIEVEJLEDNING ÆGTESKAB OG.FAMILIEFORHOLD DELTAGERENS STUDIEVEJLEDNING ÆGTESKAB OG.FAMILIEFORHOLD DELTAGERENS STUDIEVEJLEDNING Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Kommentarer og forslag Dine kommentarer

Læs mere

Vielse af to af samme køn

Vielse af to af samme køn Vielse af to af samme køn PRÆLUDIUM SALME HILSEN Præsten: Herren være med jer! Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren være med dig! Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herre Jesu Kristi

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

En forældrevejledning

En forældrevejledning En forældrevejledning Indledning 1. Intimitet og de jordiske familiers formål 2. Principper for undervisning af børn 3. Undervisning af babyer og småbørn: Fra fødslen og til omkring 3 år 4. Undervisning

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Som et led i planlægningen af gudstjenesten skal der lyde en opfordring til, at der bliver begyndt i god tid. For at gudstjenesten kan

Læs mere

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom Den lille Katekismus af dr. Martin Luther 2009 HvadErKristendom Indhold De ti bud... 3 Troen... 6 Fadervor... 8 Den hellige dåbs sakramente...11 Alterets sakramente... 13 De ti bud Sådan som en husfader

Læs mere

Velkommen. Guds kærlighed kom først

Velkommen. Guds kærlighed kom først Bedeuge Januar 2012 Velkommen Dette hæfte er udgivet af Evangelisk Alliance. De valgte emner afspejler den store Lausanne Konference i Cape Town, der for godt et år siden samlede kirke og organisationsledere

Læs mere

Vejledning for ledere om velfærd. Omsorg på Herrens måde

Vejledning for ledere om velfærd. Omsorg på Herrens måde Vejledning for ledere om velfærd Omsorg på Herrens måde Den egentlige langsigtede hensigt med velfærdsplanen er opbygning af karakter blandt Kirkens medlemmer, både giveres og modtageres, at redde alt

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. INDGANG (PRÆLUDIUM)

Læs mere

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden.

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Opsummering Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Nådegaver og Åndens frugter er ikke det samme. Alle kristne har Åndens frugter i større eller mindre udstrækning.

Læs mere

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion 11 TIL SABBATTEN 14. JUNI 2014 Apostlene og loven Ugens vers Introduktion Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Hvorfor argumenterer så mange kristne imod loven, når

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Det foreslås, at læsning(er) fra Bibelen vælges i samråd mellem præsten og parret. - Læsningen kan foretages af parrets familie,

Læs mere

Skulle man være i tvivl om danskernes kirkelige. og kristelige engagement, må den tvivl vist. Det har nok ikke forbigået jeres opmærksomhed,

Skulle man være i tvivl om danskernes kirkelige. og kristelige engagement, må den tvivl vist. Det har nok ikke forbigået jeres opmærksomhed, Søndag Sexagesima, 8.2.2015. Domkirken 10: 557 Her vil ties, 30 Op alle, 238 Det er så sandt, 319 Vidunderligst, 29 Spænd over os. Dåb: 446 O, lad din Ånd, Nadver: 313 Kom regn. Gråbrødre 17: 557, 238,

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

I vil blive storslåede kvinder, hvis I er forenede i den himmelske sag om at gøre godt, og hvis I hungrer og tørster efter retfærdigheden.

I vil blive storslåede kvinder, hvis I er forenede i den himmelske sag om at gøre godt, og hvis I hungrer og tørster efter retfærdigheden. Præsident James E. Faust - Andenrådgiver i Det Første Præsidentskab Så nær englene Oprettet: 25. juni 2007 I vil blive storslåede kvinder, hvis I er forenede i den himmelske sag om at gøre godt, og hvis

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Til. styrke. for de unge

Til. styrke. for de unge Til styrke for de unge Budskab til de unge fra Det Første Præsidentskab VORE KÆRE UNGE MÆND OG UNGE PIGER, vi nærer stor tillid til jer. I er Guds elskede sønner og døtre, og han er opmærksom på jer.

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 APPEL TIL 10 + 1 DAGES BØN FOR DANMARK OG NATIONERNE FOR ANDET ÅR I TRÆK er Danmark med i Global Day of Prayer. Denne gang finder det

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Studie. Døden & opstandelsen

Studie. Døden & opstandelsen Studie 13 Døden & opstandelsen 73 Åbningshistorie Et gammelt mundheld om faldskærmsudspring siger, at det er ikke faldet, der slår dig ihjel, det er jorden. Døden er noget, de færreste mennesker glæder

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Fadervor? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten fra Katekismus

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet Kristendomsprofilen skal være en levende og dynamisk profil. En profil der også i fremtiden vil blive justeret, reformuleret og udviklet. Ligesom KFUM og KFUK er en levende og dynamisk bevægelse, skal

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

NÆRUM ADVENTISTKIRKE JANUAR 2015

NÆRUM ADVENTISTKIRKE JANUAR 2015 NÆRUM ADVENTISTKIRKE JANUAR 2015 Men Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Galaterne 5, 22-25 CONCORDIAVEJ 14-2850 NÆRUM Præstens

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

MED LIVET SOM INDSATS

MED LIVET SOM INDSATS Prædien af Morten Munch 2. s. e. trinitatis / 29. juni 2014 Tekst: Luk 14,25-35 Luk 14,25-35 s.1 MED LIVET SOM INDSATS Provokerende ord; trinitatistidens langfredag Det er snart ferie for de fleste, men

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter helligtrekonger, Joh 2,1-11. 1. tekstrække

Prædiken til 2. søndag efter helligtrekonger, Joh 2,1-11. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 18. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter helligtrekonger, Joh 2,1-11. 1. tekstrække Salmer DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær DDS 422: Hellig,

Læs mere

5. søndag efter påske 10. maj 2015

5. søndag efter påske 10. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke (konfirmation) Tema: Faderens kærlighed Salmer: 402, 478; 192, 260, 484, 70 Evangelium: Joh. 16,23b 28 Jesus er udgået fra Faderen, og han er kommet til verden; han forlader verden

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen.

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen. 2.søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 19. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/31/138/596//441/439/326/308 Uddelingssalme: se ovenfor: 326 Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26

Læs mere

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække 1 Nollund Kirke. Søndag d. 8. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække Salmer DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide DDS 29:

Læs mere