TrygVesta A/S. TrygVesta. Forsikring A/S. TrygVesta Forsikring (Norsk filial) Enter Forsikring AS (Norsk datterselskab)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TrygVesta A/S. TrygVesta. Forsikring A/S. TrygVesta Forsikring (Norsk filial) Enter Forsikring AS (Norsk datterselskab)"

Transkript

1 Årsrapport 2008

2 TrygVesta A/S TrygVesta Forsikring A/S TrygVesta Garantiforsikring A/S (Dansk Kaution) Vesta Skadeförsäkring (Svensk filial) TrygVesta Forsikring (Norsk filial) Nordea Vahinkovakuutus (Finsk filial) Tryg Ejendomme A/S Enter Forsikring AS (Norsk datterselskab) Ejendomsselskabet af 8. maj 2008 TrygVesta Garanti (Norsk filial) Respons Inkasso AS (Norsk datterselskab) Vesta Eiendom AS (Norsk datterselskab) Vesta Garanti (Svensk filial) Øvrige ejendomsselskaber (Norske datterselskaber) Vesta Garanti (Finsk filial) Koncerndiagram pr. 31. december Selskaber og filialer er 100 % danskejede og placeret i Danmark, medmindre andet er angivet. Selskab Filial Redaktion: Investor Relations Design: Bysted A/S Indhold- og strukturrådgivning: Black Sun Plc London DTP: AMO design Tryk: Centertryk Papir: Munken Lynx Foto: Mads Armgaard/gab.dk og Getty Images

3 TrygVesta vil opleves som Nordens ledende tryghedsleverandør og arbejder for, at bekymringer ikke skal stå i vejen for vores kunders hverdag. I 2008 sikrede vores medarbejdere, igennem vores leverancer, hver dag tryghed for mere end 2,2 millioner privatpersoner og mere end virksomheder. Vi er det næststørste skadeforsikringsselskab i Norden med aktiviteter i Danmark, Norge, Finland og Sverige. I Danmark og Norge er vi henholdsvis den største og tredjestørste aktør, mens vi i Finland og Sverige, hvor vi har haft aktiviteter siden henholdsvis 2001 og 2006, oplever hastig vækst. TrygVesta tilbyder forsikringer inden for blandt andet følgende områder: ansvar, arbejdsskade, bil, ejendom, løsøre, transport, villa, ulykke og sundhed. Langt størstedelen af kontakten til kunderne går gennem vores egne kanaler. Desuden har vi et strategisk partnerskab med Nordea, som er Nordens største bank. TrygVesta Årsrapport 2008 l Profil l 1 af 152

4 Introduktion til TrygVesta 2 af 152 l Introduktion til TrygVesta l TrygVesta Årsrapport 2008

5 Fremtiden er nu I TrygVesta oplever vi i disse år store forandringer på flere fronter. Virksomheder udvikler sig på globale markeder, livsmønstre og samfundskulturer er under forandring og vores kunder stiller nye krav til, hvordan vi også i fremtiden kan sikre trygge rammer i hjemmet, på arbejdspladsen og i fritiden. TrygVesta har sat en række nye projekter i søen. Projekter, der kræver nytænkning, udvikling og innovation, og som forbereder både os og vores kunder på en foranderlig fremtid. Det er derfor, vi med dette års tema siger fremtiden er nu. Introduktion til TrygVesta TrygVesta Årsrapport 2008 l Introduktion til TrygVesta l 3 af 152

6 Introduktion til TrygVesta Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Side Introduktion til TrygVesta 1 Koncernoverblik 5 Forord af Mikael Olufsen og Stine Bosse 6 Hoved- og nøgletal for TrygVesta 8 Højdepunkter Markeder og strategi 12 Forsikringsbranchen i Norden 14 De nordiske forsikringsmarkeder 17 Vores produkter 20 Strategi 22 Strategiske temaer 25 Key performance indicators 26 Finansielle forventninger til Resultater 32 Koncernens resultater Privat & Erhverv Danmark 39 Privat & Næringsliv Norge 43 Finsk skadeforsikring 46 Svensk skadeforsikring 48 Industri 50 Investeringsvirksomhed 52 Vores kunder 55 Vores medarbejdere 58 Kapital- og risikostyring 60 Kapitalforhold og overskudsfordeling 62 Risikostyring 65 Ledelse 74 Bestyrelse 76 Koncernledelse 78 Selskabsledelse 80 Aflønning 85 Aktionærinformation 87 Regnskab Ledelsens regnskabspåtegning 91 Den uafhængige revisors påtegning 92 Resultatopgørelse og balance TrygVesta koncernen 93 Egenkapitalopgørelse TrygVesta koncernen 96 Pengestrømsopgørelse TrygVesta koncernen 98 Noter 99 Resultatopgørelse og balance TrygVesta A/S (Moderselskab) 138 Egenkapitalopgørelse (Moderselskab) 140 Noter (Moderselskab) 141 Hoved- og nøgletal fordelt på geografiske områder 146 Ordliste 148 Koncernorganisation 150 Indstik ligger i separat lomme bagest i Årsrapport af 152 l Introduktion til TrygVesta l TrygVesta Årsrapport 2008

7 Koncernoverblik Privat & Erhverv Industri Danmark Læs mere på side 39 Norge Læs mere på side 43 Finland Læs mere på side 46 Sverige Læs mere på side 48 Danmark, Norge & Sverige Læs mere på side 50 Procent af samlet forretning 38 % 27 % 2 % 1 % 32 % Hovedaktiviteter Forsikringer til privatpersoner samt små og mellemstore virksomheder. Forsikringer til privatpersoner samt små og mellemstore virksomheder. Enter Forsikring, som sælger forsikringer til privatpersoner, indgår i Privat & Erhverv Norge. Forsikringer til privatpersoner og mindre virksomheder. Filialen blev etableret i Forsikringer til privatpersoner. Filialen blev etableret i Forsikringer til industrikunder. Industrikunder er kunder, der betaler mere end DKK i årlig præmie eller har mere end 50 ansatte eller er mæglerbetjent. TrygVesta Garanti, som er den førende leverandør af garantiforsikringer indgår i Industri. Medarbejdere* Distributionskanaler 5 kundecentre 16 lokale servicecentre Egne sælgere Bilforhandlere Ejendomsmæglere 3 regionale kundecentre 35 lokale salgscentre Egne sælgere 85 franchisekontorer Nordeas filialer Egne sælgere Eget call-center Bilforhandlere Internet Nordeas filialer Eget call-center Internet Egne sælgere Forsikringsmæglere Nordeas filialer Bilforhandlere Interesseorganisation Nordeas filialer Interesseorganisation Strategisk partnerskab Brands * Stabsfunktioner er fordelt forholdsmæssigt på forretningsområderne. TrygVesta Årsrapport 2008 l Introduktion til TrygVesta l 5 af 152

8 Introduktion til TrygVesta Forord 2008 Et udfordrende år 2008 vil gå over i historien som et år med finanskrise, hastig opbremsning af den økonomiske aktivitet og vanskelige vilkår for investorer, låntagere og banker. TrygVestas fokus på lønsom forsikringsdrift, solid markedsposition, konservativ investeringstilgang, stærk ejerstruktur og højt kompetenceniveau sikrede, at TrygVestas forretningsmodel viste sin styrke i en ellers vanskelig periode. Dermed var TrygVesta med til at skabe tryghed for kunder, medarbejdere og aktionærer. Strategi TrygVestas fire strategiske temaer lønsom vækst, tryghedsleverance, selvbetjening og human kompetence leverede alle resultater, der fortsat støtter den positive udvikling. Væksten i Finland og Sverige blev bedre end ventet. Produktforbedringer som Udvidet Tryg Vejhjælp og Ny Villa forsikring i Danmark skaber forbedret tryghedsleverance, og introduktionen af onlinesalg af rejseforsikring giver nye muligheder for selvbetjening. Leder- og udviklingsprogrammer introduceret i 2008 skaber rammerne for endnu bedre kompetencer og god forretningsudvikling. efter skat blev 846 mio. DKK. Resultatet er 246 mio. DKK bedre end TrygVestas egne forventninger fra 3. kvartal På baggrund af resultatet for 2008 og koncernens politik om at udbetale 50 % af årets resultat som kontant udbytte indstiller bestyrelsen, at der pr. aktie udbetales udbytte på 6,50 DKK. Der planlægges ikke aktietilbagekøb på baggrund af årets resultat. Væksten i 2008 blev styrket af fortsat kraftig fremgang i Finland og Sverige og introduktion af et nyt salgsfremmende kundesystem i Norge. Stigende gennemsnitspriser sikrer, at der de kommende år er lagt op til vækst og stigende lønsomhed. TrygVestas konservative investeringspolitik samt en reduktion i aktieandelen siden midten af 2007 bevirkede at investeringsporteføljen i 2008 gav et positivt afkast på 3,5 %. I 2008, ligesom i 2007, fortsatte stigningen i erstatningsudgifterne særligt inden for ejendomme og sundhed. Derfor har vi iværksat initiativer, der skal sikre, at lønsomheden fastholdes. Læs mere om TrygVestas strategi og strategiske fokusområder i kapitlet Strategi på side 22. Årets resultat Præmieindtægterne steg 4,9 % i lokal valuta til mio. DKK, og det forsikringstekniske resultat blev mio. DKK. Resultat før skat faldt fra mio. DKK til mio. DKK som følge af kraftige kursfald på værdipapirer. Årets resultat Ændrede klimaforhold havde mindre indflydelse på resultatet i 2008 end ventet, men det er TrygVestas vurdering, at der fremadrettet vil komme flere skader som følge af ændrede nedbørs- og stormmønstre. TrygVesta-aktien OMX C20 indekset inklusive udbytte faldt 46 %, og DJ Euro Insurance Index inklusive udbytte faldt 44 %. Trods 6 af 152 l Introduktion til TrygVesta l TrygVesta Årsrapport 2008

9 disse markante kursfald gav TrygVesta-aktien et afkast inklusive udbytte på -12 %. En sund forsikringsforretning og en konservativ investeringsstrategi medvirkede til TrygVesta-aktiens relative gode udvikling. Stærk nordisk organisation TrygVesta er en nordisk forsikringskoncern, der henvender sig til hele det nordiske marked. Derfor gennemførte vi pr. 1. januar 2009 en ny nordisk organisation, der giver entydigt nordisk ansvar og ensartethed for salg, produktudvikling, skadebehandling, it-systemer og underwriting. Målet er, at den ny organisering skal bidrage til at øge effektivitet, nytænkning og indtjening og dermed styrke markedspositionen. Med vores nye procesorienterede organisation skaber vi også gode miljøer for faglig og personlig udvikling for vores cirka medarbejdere, og vi styrker samarbejdet internt, så alle kompetencer udnyttes optimalt. kundebetjeningsflade. Dog er vi tilbageholdende med nyansættelser for at undgå senere afskedigelser. På klimaområdet har vi tilsluttet os UN Global Compact og Carbon Disclosure Project, og vores mål er at reducere vores CO2-udslip med 10 % over to år. Ledelse TrygVestas ledere har en særlig opgave i at sikre, at vi kontinuerligt arbejder os hen imod vores vision. I 2008 har vi arbejdet videre med god ledelse og ledelsesprofil blandt andet ved at have 192 ledere på interne udviklingskurser som Leading the Brand og Ledelse med BSC. Vi fremmer den ledelsesadfærd, der understøtter vores vision, strategi og håndtryk, og fremadrettet vil lederprofilen blive udmøntet gennem Det Levende Hus, Den Levende Organisation, lederrekruttering og talentudvikling. TrygVestas overordnede ledelse er beskrevet i kapitlet Selskabsledelse på side 80. Den ny organisering, der kaldes Den Levende Organisation afspejler vores kultur, og for at få fuld effekt er denne tænkt sammen med Det Levende Hus, der er en ændring af den fysiske arbejdsplads med henblik på at øge nytænkning, udvikling og videndeling samt skabe mere handlekraft. Tryghedsleverandør Den Levende Organisation og Det Levende Hus skaber rammerne for, at gode idéer opstår og udvikles til lønsomme produkter og tjenester, der understøtter den nordiske tryghedsleverance og kan omsættes til vores håndtryk Handlekraft, Menneskelighed og Nytænkning. Forventningerne til 2009 For 2009 forventer vi 4 % præmievækst i lokal valuta, mod tidligere i niveauet 5 %, på grund af den negative makroøkonomiske udvikling. På indtjeningssiden forventer vi en combined ratio på 92 før afløb, et resultat efter skat på 1,3 mia. DKK og en egenkapitalforrentning på %. Forventninger bygger på en række antagelser om aktieafkast og renteniveauer, og grundet de volatile finansielle markeder er der derfor stor usikkerhed om effekten af disse udsving på resultatet. For en nærmere gennemgang af forventningerne til 2009 og forudsætningerne for disse henvises til kapitlet Finansielle forventninger til 2009 på side 28. Ansvarlighed Corporate Social Responsibility (CSR) CSR er god forretningsetik og sund fornuft, der understøtter vores forretningsmodel. Derfor opfordres TrygVestas ledere og medarbejdere til at være engagerede inden for dette felt, således at alle er klar over værdien af CSR. TrygVesta har formuleret en CSR-hensigtserklæring, som definerer vores engagement og redegør for vores ansvar i forhold til medarbejdere, kunder og omverden. Som eksempel har vi i 2008 ansat tilpasningsvanskelige unge med indvandrerbaggrund for at give dem flere muligheder og for at kunne imødekomme kundebehov om en bredere De seneste års gode resultater får os ikke til at hvile på laurbærrene. Vi har yderligere potentiale til at forbedre os på mange områder, og vi står over for et bredt spektrum af fremtidige udfordringer og muligheder for at udvide tryghedsleverancen og værdiskabelsen. God læselyst. Mikael Olufsen stine Bosse Bestyrelsesformand Koncernchef TrygVesta Årsrapport 2008 l Introduktion til TrygVesta l 7 af 152

10 Introduktion til TrygVesta Hoved- og nøgletal for TrygVesta Mio. DKK Resultatopgørelse Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Forsikringsmæssige driftsomkostninger, i alt Resultat af bruttoforretning Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk rente f.e.r Forsikringsteknisk resultat Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente Andre indtægter og omkostninger Årets resultat før skat Skat Årets resultat fortsættende aktiviteter Resultat af ophørte og frasolgte aktiviteter efter skat Årets resultat Afløbsresultat f.e.r Relativt afløbsresultat -0,5 1,8 3,0 3,6 4,0 Balance Forsikringsmæssige hensættelser, i alt * Forsikringsaktiver, i alt Egenkapital, i alt Aktiver, i alt nøgletal Bruttoerstatningsprocent 68,3 71,1 65,9 67,3 67,9 Nettogenforsikringsprocent 4,6 0,1 3,7 2,1 3,9 Skadeforløb 72,9 71,2 69,6 69,4 71,8 Bruttoomkostningsprocent 17,1 17,0 16,8 16,7 17,3 Combined ratio 90,0 88,2 86,4 86,1 89,1 Erstatningsprocent f.e.r. 71,2 69,7 68,4 68,1 70,7 Omkostningsprocent f.e.r. 17,6 17,6 17,2 17,1 17,8 Combined ratio f.e.r. 88,8 87,3 85,6 85,2 88,5 Operating ratio 89,0 87,1 84,6 83,5 86,6 Bruttoomkostningsprocent med korrektion ** 17,1 17,0 16,8 16,7 16,9 8 af 152 l Introduktion til TrygVesta l TrygVesta Årsrapport 2008

11 Mio. DKK Øvrige oplysninger Egenkapitalforrentning før skat og ophørte og frasolgte aktiviteter (%) Egenkapitalforrentning efter skat og ophørte og frasolgte aktiviteter (%) Resultat pr. aktie, fortsættende aktiviteter (DKK) 22,0 31,3 45,5 33,5 12,8 Indre værdi pr. aktie (DKK) Udbytte pr. aktie (DKK) ,5 Aktiekurs pr (DKK) - 319,2 431,5 388,0 328,0 Børskurs / Indre værdi - 2,6 2,9 2,6 2,6 Price Earnings - 10,2 9,5 11,6 25,7 Gennemsnitlig antal aktier (1.000 stk.) Antal aktier, ultimo (1.000 stk.) Solvensdækning antal fuldtidsmedarbejdere ultimo perioden Fortsættende aktiviteter Ophørte og frasolgte aktiviteter * Reduktion fra 2007 til 2008 skyldes primært den lavere NOK i forhold til DKK. ** Ved beregningen af bruttoomkostningsprocenten med korrektion i henhold til Finanstilsynets bekendtgørelse, er omkostningerne fradraget afskrivninger og driftsomkostninger på domicilejendomme og tillagt en beregnet omkostning (husleje) vedrørende domicilejendomme baseret på en beregnet markedsleje. Øvrige nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger og nøgletal TrygVesta Årsrapport 2008 l Introduktion til TrygVesta l 9 af 152

12 Introduktion til TrygVesta Højdepunkter 2008 Marts Leading the Brand 192 ledere med medarbejderansvar gennemførte i årets løb et nordisk udviklingsprogram. Lederprogrammet, Leading the Brand, er et strategisk initiativ, som skal knytte ledernes rolle tættere sammen med TrygVestas vision, strategi og værdigrundlag. I løbet af 2009 søsætter TrygVesta yderligere et lederudviklingsprogram, Leading by the Strategy, som er for ledere, der har ledere i reference. Juni Selvbetjening i Norge I Norge fik TrygVestas kunder mulighed for at melde skader elektronisk over internettet. For kunderne betyder muligheden for elektronisk skadeanmeldelse hurtigere behandling og mindre arbejde med eftersendelse af dokumenter. Løsningen effektiviserer de interne processer og skaber muligheder for at arbejde videre med automatisering i skadebehandlingen. Kunderne har taget positivt imod denne mulighed. April Nyt vejhjælpsprodukt i Danmark TrygVesta udbyggede rollen som tryghedsleverandør med Tryg Vejhjælp-konceptet i Danmark. Tryg Vejhjælp Antal omfatter blandt andet lånebil, bugsering og starthjælp. Udvidet Tryg Vejhjælp dækker desuden taxaservice, hotelovernatning, årligt tryghedstjek og halvårligt skift af vinter- og sommerhjul. Cirka konceptkunder fik i 2008 inkluderet Tryg Vejhjælp i bilforsikringen uden merpris. UDVIDET TRYG VEJHJÆLP Antal forsikringer August SundPuls TrygVesta lancerede et forebyggelsesprodukt på sundhedsområdet med navnet SundPuls, der giver danske virksomheder mulighed for et grundigt tjek af medarbejdernes sundhedstilstand. Hver medarbejder får på baggrund af sundhedstjekket en individuel handleplan, og virksomheden får en samlet anonym rapport. Derudover kan medarbejderne få vejledning om kost, motion, rygning og alkohol på SundPuls Linjen og læse om sundhed på internetportalen SundPuls Portal. For særligt udsatte medarbejdere med misbrugsproblemer eller risiko for livsstilssygdomme er der mulighed for at få tilbudt ekstra rådgivning hos eksperter. SundPuls tilbydes virksomheder med over 25 ansatte og koster 895 DKK pr. medarbejder om året kvt. 3. kvt. 4. kvt. Maj Ny international netværkspartner TrygVesta og AXA Corporate Solutions underskrev en hensigtserklæring om, at TrygVesta senest pr. 1. januar 2009 vil anvende AXA Corporate Solutions internationale netværk til at imødekomme nordiske kunders internationale forsikringsbehov. Med AXA Corporate Solutions som partner bliver TrygVesta en del af et globalt netværk, som er repræsenteret i mere end 90 lande og geografisk dækker 95 % af den beboede verden. AXA er et af verdens største forsikringsselskaber. 10 af 152 l Introduktion til TrygVesta l TrygVesta Årsrapport 2008

13 NemKonto er en almindelig bankkonto, som det offentlige og virksomheder har mulighed for at overføre penge til. Alle borgere i Danmark har en NemKonto. TrygVesta har årligt sendt flere hundrede tusinde checks til danske kunder. Med NemKonto undgår kunderne at skulle hæve checken i banken, og TrygVesta fjerner det manuelle arbejde med at udstede og sende checks. September Milepæl nået i Oslo En satsning på at løfte TrygVestas markedsandel i Oslo er på rette vej. TrygVestas markedsandel på privatmarkedet i Oslo har ligget lavere end i resten af Norge. Målsætningen er at løfte TrygVestas markedsandel på privatområdet i Oslo op på højde med resten af Norge inden udgangen af Første milepæl var at vende den negative udvikling i Oslo-området og løfte salget, og i 2008 nåede vi for første gang foran vækstprognoserne. TrygVesta er nu det selskab med størst vækst i Oslo på privatområdet. I 2009 vil TrygVesta fokusere på at øge salget yderligere i Oslo både på privat- og erhvervsmarkedet. Kunder, som ikke ønsker udbetaling via NemKonto, vil dog fortsat kunne få tilsendt checks. November Nordea-partnerskab forlænget TrygVesta og Nordea, der siden 1999 har haft et succesfuldt samarbejde, har forlænget partnerskabet til Partnerskabet indebærer Nordeas pan-nordiske salg af TrygVestas forsikringer i deres filialnet og Trygvestas salg af Nordea liv- og pensionsprodukter i Danmark og Norge. Aftalen indeholder endvidere Nordeas porteføljeforvaltningsaftale af hovedparten af TrygVestas investeringsaktiver. Industri i Sverige Som en naturlig udbygning af koncernens nordiske engagement etablerede TrygVesta en svensk industriforretning med det første kontor i Stockholm. I samarbejde med allerede etablerede underwriting teams i Danmark og Norge skal kontoret i Stockholm sælge forsikringer til de større kunder i svensk erhvervsliv via forsikringsmæglere. I første omgang tilbydes de svenske industrikunder; ansvars-, driftstabs-, bygnings- (property) og erhvervsmæssige transportforsikringer. I slutningen af 2008 havde kontoret fem medarbejdere. NemKonto I Danmark indførte TrygVesta automatisk overførsel af tilbagebetalinger fra forsikringer til kundernes NemKonto. December TrygVesta i europæisk topklasse Konsulentvirksomheden Arthur D. Little konkluderede i en undersøgelse, at nordiske forsikringsselskaber er de mest omkostningseffektive i Europa. TrygVesta bliver nummer fire ud af 50. Blandt de 15 bedste selskaber i Europa er de ni fra Norden, og i landssammenligning kommer Danmark ind som nummer ét, Sverige som nummer to og Norge som nummer tre. TrygVesta Årsrapport 2008 l Introduktion til TrygVesta l 11 af 152

14 Markeder og strategi 12 af 152 l Markeder og strategi l TrygVesta Årsrapport 2008

15 Markeder og strategi Global er fremtiden TrygVestas markedsandel i Norden som helhed forventes at være stigende de kommende år, blandt andet som følge af hastigt stigende markedsandele i Finland og Sverige. TrygVesta arbejder nordisk og udvikler ensartede salgskanaler, produkter og infrastrukturer. Nordea-samarbejdet, udviklingen af egne salgskanaler og samarbejdsaftaler med for eksempel interesseorganisationer gør, at vi kommer bredere ud i det danske, finske, norske og svenske forsikringsmarked. TrygVesta Årsrapport 2008 l Markeder og strategi l 13 af 152

16 Markeder og strategi Forsikringsbranchen i Norden Branchen generelt De nordiske forsikringsmarkeder har høj udbredelse af traditionelle forsikringsydelser såsom bil-, hus-, transport-, arbejdsskade- og ulykkeforsikringer. Volumenvæksten er omtrent på linje med BNP, hvortil kommer effekten af prisændringer over tid, og lønsomhed, der varierer med udviklingen i erstatningsudgifterne. Det nordiske marked er kendetegnet ved direkte salg af forsikringer til privat- og erhvervskunder. For store industrikunder foregår kontakten enten direkte fra forsikringsselskabet eller via en forsikringsmægler. Kontakten til kunderne foregår via telefonsalg, forsikringssælger, forsikringsmægler, bankassurance og i mindre omfang via internettet. Prisen på et forsikringsprodukt bestemmes på baggrund af forventede skadeerstatninger, salgs- og administrationsomkostninger og ønsket indtjeningsniveau. Den nordiske forsikringsbranche havde i 2008 samlede estimerede præmieindtægter på cirka 140 mia. DKK, og branchen udgjorde dermed cirka 1,8 % af regionens samlede BNP. Markedet er kendetegnet ved at nogle få store selskaber har en forholdsvis høj markedsandel i forhold til andre lande. De fire største selskaber i hvert land har således en samlet markedsandel på mellem 64 % og 87 %. Endvidere arbejder de store selskaber pan-nordisk, og de fire største selskaber har således en samlet markedsandel på cirka 46 % i Norden. For de store selskaber i forsikringsbranchen i Norden var 2008 præget af fortsat god basisindtjening inden for forsikringsaktiviteterne. Det samlede resultat blev dog påvirket negativt af de turbulente finansielle markeder. Udfordringer Forsikring og økonomisk afmatning Forsikringsbranchen er karakteriseret ved en robust underliggende forretning, idet forbrugere og virksomheder ønsker at aftale sig til tryghed, eller fordi forsikring er lovpligtigt. En økonomisk afmatning vil dog generelt medføre mindre vækst som følge af lavere bilsalg og ejendomssalg, ligesom antallet af erhvervsforsikringer og arbejdsskadeforsikringer vil være påvirket af konjunkturforløbet. Disse faktorer opvejes dog til en vis grad af løbende prisstigninger. Historisk har lavere økonomisk aktivitet generelt ikke påvirket erstatningsudgifterne negativt. Dette skyldes en kombination af mere forsigtig adfærd, færre kørte kilometer og mulighed for billige indkøb til skadeudbedringer. Endvidere har der i tidligere perioder med lav økonomisk aktivitet kun i begrænset omfang kunnet konstateres usædvanlige stigninger i antallet af for eksempel indbrud eller svigagtige skadeanmeldelser. Konkurrencen i den nordiske forsikringsbranche De store nordiske forsikringskoncerner arbejder alle med fokus på lønsom og sund forsikringsdrift, hvilket betyder, at branchen som helhed i de senere år har konstateret en forholdsvis stabil og lønsom periode. Konkurrencen kan groft deles i priskonkurrence og servicekonkurrence. Mindre forsikringsselskaber har de senere år valgt lavere priser som middel for at tiltrække kunder, mens de store selskaber har fokuseret på 14 af 152 l Markeder og strategi l TrygVesta Årsrapport 2008

17 service og dækningsudvidelser. Konkurrencesituationen i hvert marked er nærmere beskrevet i kapitlet De nordiske forsikringsmarkeder på side 17. Investeringsresultater Alle forsikringsselskaber har investeringsporteføljer, hvor midler til senere skadeudbetalinger anbringes. Disse investeringsporteføljer placeres typisk i aktier, ejendomme og obligationer, men dele af branchen har også valgt at placere porteføljer i hedgefonde og strukturerede finansielle produkter. Delårsrapporterne fra de nordiske forsikringsselskaber offentliggjort i 2008 viser tydeligt den negative indflydelse fra tab på værdipapirer på investeringsresultat og kapitalforhold. På grund af dårlige investeringsresultater og i mange tilfælde lavere egenkapital må mindre velkonsoliderede selskaber i de kommende år øge indtjeningen fra forsikringsdriften betydeligt, hvilket hovedsageligt sker gennem priser. TrygVesta har ingen strukturerede finansielle produkter eller hedgefonde og valgte allerede i 2007 og tidligt i 2008 at reducere vægten af aktier i investeringsporteføljen. Dertil kommer at obligationsporteføljen er placeret i likvide og almindelige papirer med gennemsnitlig 2 års løbetid. SAMLEDE MARKEDSSTØRRELSER DANMARK, 6,2 MIA. EUR SAMLEDE MARKEDSSTØRRELSER NORGE, 4,7 MIA. EUR 13,2% 27,3% 20,6% 9,8% 17,8% 4,9% 3,4% 10,3% 14,0% 30,1% 29,1% 19,5% TrygVesta If Alka Codan Topdanmark Alm. Brand Øvrige TrygVesta If Gjensidige Sparebank Øvrige SAMLEDE MARKEDSSTØRRELSER FINLAND, 3,2 MIA. EUR SAMLEDE MARKEDSSTØRRELSER SVERIGE, 6,2 MIA. EUR 16,8% 1,4% 25,7% 18,6% 0,4% 19,6% 10,0% 13,9% 18,3% 27,8% 17,2% 30,3% TrygVesta If Pohjola Tapiola Fennia Øvrige Vesta If Länsforsk. Codan Folksam Øvrige Kilde: baseret på nationale statistikker og senest offentliggjorte regnskaber for de største selskaber. TrygVesta Årsrapport 2008 l Markeder og strategi l 15 af 152

18 Markeder og strategi De nordiske arbejdsmarkeder I årene før 2008 var mangel på arbejdskraft en udfordring i hele Norden dels på grund af lønpres og dels på grund af vanskeligheder med at tiltrække og fastholde arbejdskraft markerer dog et skifte mod stigende arbejdsløshed og sandsynligvis lavere lønstigningstakter. På længere sigt har virksomhederne dog en række udfordringer, da de store årgange fra perioden efter 2. verdenskrig forlader arbejdsmarkedet og erstattes af væsentlig mindre årgange fra 1980 erne og 1990 erne. Blandt andet derfor arbejder regeringerne i Norden på at øge udbuddet af arbejdskraft. Dette kan ske blandt andet ved en bedre integration og højere beskæftigelsesfrekvens på arbejdsmarkedet af indvandrere fra ikke-vestlige lande. Læs blandt andet om et nyt integrationsinitiativ på side 59. Muligheder Skadeindkøb De foregående års høje økonomiske aktivitetsniveau har øget erstatningsudgifterne på grund af højere lønninger og materialepriser. Den lavere økonomiske aktivitet i 2009 vil sandsynligvis skabe bedre indkøbsvilkår for selskaber med fokus på styring af indkøb. Forsikringsselskaber er, med deres vedvarende indkøb af varer og tjenester i erstatningsøjemed, en stabil og attraktiv samarbejdspartner for mange leverandører. Dette gælder specielt i en periode med lavere økonomisk aktivitet. helse og velfærd. Ikke desto mindre er der god vækst i markedet, der ses som supplement til det offentlige system. Klimaændringer Vejrrelaterede skader har naturligt stor indflydelse på forsikringsselskaber. Klimaet i Norden er blevet varmere og forventes fremover generelt at ændre sig mod et varmere, mere fugtigt og blæsende klima, hvilket betyder øgede skadeudgifter. TrygVesta vurderer løbende risikofaktorerne for ændrede skademønstre med henblik på korrekt prisfastsættelse af for eksempel ejendoms- og villaforsikringer. Klimaændringerne giver dog også muligheder, idet vi kan rådgive kunderne om, hvordan skader undgås, og vi tilpasser dækningerne, således at kundernes bekymringer reduceres. Solvency II implementering I de seneste år er der foregået et arbejde hen mod nye EUregler for solvens, det såkaldte Solvency II. De nye regler vil få betydning for forsikringsselskabers kapitalstruktur og stille større krav til selskabernes kompetencer inden for risikostyring og kontrol. TrygVesta har siden 2002 arbejdet med en intern kapitalmodel (ALM), som danner grundlag for opgørelsen af det individuelle solvensbehov, suppleret med kvalitative vurderinger af udvalgte risikoscenarier fra koncernens interne risikostyringsmiljø. Solvency II reglerne vil kræve øget ekspertise og spidskompetencer, hvilket kan øge konsolideringen i markedet som følge af mindre selskabers behov for og manglende ressourcer til at leve op til de nye avancerede krav. Private sundhedsforsikringer Markedet for private sundhedsforsikringer i Norden og Solvency II specielt i Danmark er vokset kraftigt de senere år. Den nordiske velfærdsmodel er bredt udbygget, men på sundhedsområdet har øget belastning af de offentlige hospitaler og ønske om hurtigere behandlingstider åbnet for privat behandling. Dette behov imødekommes med private sundhedsforsikringer. I 2008 var væksten mere end 70 %, og den stærke vækst skyldes, at sundhedsforsikringer er blevet en del af flere virksomheders lønpakker. TrygVesta forventer, at det samlede marked for sundhedsforsikringer i Danmark vil passere en million forsikringer i Søjle 1 (Kvantitative krav / standardmodel) TrygVesta deltager løbende i QIS beregninger. Senest i QIS4 i 2008 Søjle 2 (Tilsyn / Individuel model) TrygVesta har i en årrække arbejdet med intern kapitalmodel (ALM), der ligeledes danner grundlag for opgørelsen af det individuelle solvensbehov, samt etableret eget riskomiljø Søjle 3 (Oplysningskrav) Det norske marked for sundhedsforsikringer er mindre end det danske, hvilket skyldes en stærk offentlig satsning på QIS er en betegnelse for kvantitative studier om påvirkning fra nye EU solvensregler. 16 af 152 l Markeder og strategi l TrygVesta Årsrapport 2008

Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8

Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8 Årsrapport 2011 Indhold tryg.com/dk Ledelsens beretning Side Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8 Resultater 10 Trygs resultat 12 Privat Norden 16 Erhverv Norden

Læs mere

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder.

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder. Årsrapport 2012 Indhold 1 Resultatoversigt 2 Bestyrelsesformandens forord 3 Koncernchefens forord 4 Årets højdepunkter 8 Strategi og Key Performance Indicators 10 Kunder 12 Forsikringsmarkedet 16 Trygs

Læs mere

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder.

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder. Årsrapport 2013 Indhold Download pdf af Årsrapport 2013 Ledelsesberetning 1 Resultatoversigt 2 Bestyrelsesformandens forord 3 Koncernchefens forord 4 Begivenheder i 2013 8 Mål og strategi 12 Strategiske

Læs mere

34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg REGNSKAB. 38 Regnskab. 107 Produkter

34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg REGNSKAB. 38 Regnskab. 107 Produkter Årsrapport 2014 Menu ledelsesberetning LEDELSESBERETNING 3 Resultatoversigt 16 Erhverv 18 Industri 34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg Få mere ud af rapporten 4 Forord: Forsikring i verdensklasse

Læs mere

Årsrapport 2003 Kontaktpersoner:

Årsrapport 2003 Kontaktpersoner: Kontaktpersoner: Koncernchef og adm. direktør Stine Bosse, telefon +45 44 20 30 40 Koncerndirektør Erik Gjellestad, telefon +47 55 17 25 25 Koncernfinansdirektør Morten Hübbe, telefon +45 44 20 30 20 Kommunikationschef

Læs mere

Årsrapport for 2012 Tryg Forsikring A/S

Årsrapport for 2012 Tryg Forsikring A/S Årsrapport for 2012 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsens påtegning 48 Revisionspåtegning 49 Regnskab for Tryg Forsikring koncernen

Læs mere

Årsrapport for året 2005. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Årsrapport for året 2005. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Årsrapport for året 2005 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Hoved- og nøgletal for Tryg Forsikring A/S (moderselskab) 24 Ledelsespåtegning

Læs mere

Halvårsrapport 2010 Tryg Forsikring A/S (tidligere TrygVesta Forsikring A/S)

Halvårsrapport 2010 Tryg Forsikring A/S (tidligere TrygVesta Forsikring A/S) Halvårsrapport 2010 Tryg Forsikring A/S (tidligere TrygVesta Forsikring A/S) (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal for Tryg Forsikring koncernen 2 Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport. Alm Brand. Pas godt på de gode værdier

Årsrapport. Alm Brand. Pas godt på de gode værdier Årsrapport Alm Brand Pas godt på de gode værdier 2 Alm. Brand årsrapport 2014 Alm. Brand årsrapport 2014 3 Adresse Alm. Brand Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon: 35 47 47 47 Internet: almbrand.dk E-mail:

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007

Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007 Meddelelse nr. 15/2007 Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007 Stigende præmievækst og fremgang i forsikringsteknisk resultat. Forventningerne til præmievækst og resultat før skat i 2007 fastholdes. For 2008

Læs mere

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Indhold Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅR S RA P PO R T 2 0 0 9 WWW.ALMBRAND.DK A LMALM.. S UBRAND N D F OA/S R NÅRSRAPPORT UFT 2009 1

Læs mere

KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007

KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007 KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007 KommuneForsikring A/S årsrapport 2007 Årsberetning og regnskab 2 KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007 Kommuneforsikring A/S KommuneForsikring - en del af Gjensidige-gruppen

Læs mere

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2007. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2007. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring Årsrapport 2007 CVR-nr. 78416114 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt koncernen 4 Endnu et godt år for Topdanmark Forsikring 4 Skadeforsikring 8 Livsforsikring 10 Investeringsaktiviteter

Læs mere

Topdanmarks årsrapport 2012 5. marts 2013 Meddelelse nr. 03/2013

Topdanmarks årsrapport 2012 5. marts 2013 Meddelelse nr. 03/2013 Topdanmarks årsrapport 2012 5. marts 2013 Meddelelse nr. 03/2013 Hovedelementerne i årsrapporten 2012 Resultat efter skat på 1.823 mio. kr. mod 1.023 mio. kr. i 2011 en stigning på 78,2 % Resultatet er

Læs mere

Resultatet for 2002 blev et underskud på 468 mio. kr. mod et underskud på 387 mio. kr. i 2001

Resultatet for 2002 blev et underskud på 468 mio. kr. mod et underskud på 387 mio. kr. i 2001 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Codanhus Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk 6. marts 2003 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012 CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabsberetning 4 Medarbejdere, ansvarlighed og kompetenceudvikling 11 Risikostyring

Læs mere

Alka Forsikring Årsrapport 2013 1

Alka Forsikring Årsrapport 2013 1 Alka Forsikring Årsrapport 2013 1 ÅRSRAPPORT 2013 Koncernstruktur... 3 2013 - Året hvor vi nåede meget!... 4 Resultatudvikling... 7 Skadesforsikringsaktiviteter... 8 Livsforsikringsaktiviteter... 10 Investeringsvirksomhed...

Læs mere

Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S

Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal for TrygVesta Forsikring koncernen 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsens regnskabspåtegning

Læs mere

Foto 2015 Marie-Louise Baes. Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring.

Foto 2015 Marie-Louise Baes. Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring. 2014 RSRAPPORT 1 Foto 2015 Marie-Louise Baes Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring. 2 INDHOLD /01/ Ledelsesberetning...6 Om LB Forsikring A/S... 6 Resultater... 11 Årets forsikringsforløb...

Læs mere

Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger

Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger CVR-nr: 30186028 Femårsoversigt hovedtal og nøgletal Side 5 Ledelsens beretning Side 6 Investering: Fem flotte år og 8,9 pct. i 2013 Side

Læs mere

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012 DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012 2 danske bank / Årsrapport 2012 ÅRSRAPPORT 2012 DANSKE BANK / ÅRSRAPPORT 2012 3 DANSKE BANK KONCERNEN 15 lande 491 filialer 20.308 ansatte 5.000.000 kunder INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88 Årsrapport2014 CVR-nr. 17 11 81 88 PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Tlf. 44 39 39 99 Fax 44 39 39 40 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø,

Læs mere

DANSKE BANK / ANNUAL REPORT 2013 3. Årsrapport 2013. Danske Bank koncernen

DANSKE BANK / ANNUAL REPORT 2013 3. Årsrapport 2013. Danske Bank koncernen DANSKE BANK / ANNUAL REPORT 2013 3 Årsrapport 2013 Danske Bank koncernen DANSKE BANK / ÅRSRAPPORT 2013 3 Indhold LEDELSESBERETNING 4 Brev til vores aktionærer 6 Hovedtal 7 Executive summary 8 Eksekvering

Læs mere

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S. Årsrapport 2014

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S. Årsrapport 2014 SEB PENSIONSFORSIKRING A/S Årsrapport 2014 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peter Dahlgren, formand Mogens Andersen, næstformand Ulf Grunnesjö (indtrådt i bestyrelsen den 12. januar 2015) Peter

Læs mere

Topdanmark Forsikring A/S. Årsrapport 2013. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring A/S. Årsrapport 2013. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring A/S Årsrapport 2013 CVR-nr. 78416114 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt Koncernen 4 Resultat på 1.416 mio. kr. i 2013 4 Skadeforsikring 7 Livsforsikring 8 Investeringsaktiviteter

Læs mere

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg Årsrapport 2013 Disclaimer og forbehold Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas finansielle stilling, driftsresultat og virksomhed. Med undtagelse af udsagn om historiske kendsgerninger

Læs mere

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14 IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14 LEDELSESBERETNING 1 HOVED- OG NØGLETAL 2 INDLEDNING 4 KONCERNSTRATEGI OG FORRETNINGSMODEL 9 FORVENTNINGER 10 RESULTATER PR. BRAND 18 KONCERNRESULTAT 22 RISIKOSTYRING 26 SAMFUNDSANSVAR

Læs mere

Danske bank koncernen

Danske bank koncernen Årsrapport 2007 Danske bank koncernen Fokus Bank Sampo pankki Danske Bank Sweden ZAO danske bank Northern Bank Danske Bank Danica Pension Realkredit Danmark Nordania Leasing Danske Markets Danske capital

Læs mere

Victoria Properties A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup www.victoriaproperties.dk Årsra Årsr pport 2010

Victoria Properties A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup www.victoriaproperties.dk Årsra Årsr pport 2010 Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. Victoria Properties Årsrapport 2010 INDHOLD LEDELSESBERETNING Til vores aktionærer Regnskabsåret kort Koncernens

Læs mere