TrygVesta A/S. TrygVesta. Forsikring A/S. TrygVesta Forsikring (Norsk filial) Enter Forsikring AS (Norsk datterselskab)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TrygVesta A/S. TrygVesta. Forsikring A/S. TrygVesta Forsikring (Norsk filial) Enter Forsikring AS (Norsk datterselskab)"

Transkript

1 Årsrapport 2008

2 TrygVesta A/S TrygVesta Forsikring A/S TrygVesta Garantiforsikring A/S (Dansk Kaution) Vesta Skadeförsäkring (Svensk filial) TrygVesta Forsikring (Norsk filial) Nordea Vahinkovakuutus (Finsk filial) Tryg Ejendomme A/S Enter Forsikring AS (Norsk datterselskab) Ejendomsselskabet af 8. maj 2008 TrygVesta Garanti (Norsk filial) Respons Inkasso AS (Norsk datterselskab) Vesta Eiendom AS (Norsk datterselskab) Vesta Garanti (Svensk filial) Øvrige ejendomsselskaber (Norske datterselskaber) Vesta Garanti (Finsk filial) Koncerndiagram pr. 31. december Selskaber og filialer er 100 % danskejede og placeret i Danmark, medmindre andet er angivet. Selskab Filial Redaktion: Investor Relations Design: Bysted A/S Indhold- og strukturrådgivning: Black Sun Plc London DTP: AMO design Tryk: Centertryk Papir: Munken Lynx Foto: Mads Armgaard/gab.dk og Getty Images

3 TrygVesta vil opleves som Nordens ledende tryghedsleverandør og arbejder for, at bekymringer ikke skal stå i vejen for vores kunders hverdag. I 2008 sikrede vores medarbejdere, igennem vores leverancer, hver dag tryghed for mere end 2,2 millioner privatpersoner og mere end virksomheder. Vi er det næststørste skadeforsikringsselskab i Norden med aktiviteter i Danmark, Norge, Finland og Sverige. I Danmark og Norge er vi henholdsvis den største og tredjestørste aktør, mens vi i Finland og Sverige, hvor vi har haft aktiviteter siden henholdsvis 2001 og 2006, oplever hastig vækst. TrygVesta tilbyder forsikringer inden for blandt andet følgende områder: ansvar, arbejdsskade, bil, ejendom, løsøre, transport, villa, ulykke og sundhed. Langt størstedelen af kontakten til kunderne går gennem vores egne kanaler. Desuden har vi et strategisk partnerskab med Nordea, som er Nordens største bank. TrygVesta Årsrapport 2008 l Profil l 1 af 152

4 Introduktion til TrygVesta 2 af 152 l Introduktion til TrygVesta l TrygVesta Årsrapport 2008

5 Fremtiden er nu I TrygVesta oplever vi i disse år store forandringer på flere fronter. Virksomheder udvikler sig på globale markeder, livsmønstre og samfundskulturer er under forandring og vores kunder stiller nye krav til, hvordan vi også i fremtiden kan sikre trygge rammer i hjemmet, på arbejdspladsen og i fritiden. TrygVesta har sat en række nye projekter i søen. Projekter, der kræver nytænkning, udvikling og innovation, og som forbereder både os og vores kunder på en foranderlig fremtid. Det er derfor, vi med dette års tema siger fremtiden er nu. Introduktion til TrygVesta TrygVesta Årsrapport 2008 l Introduktion til TrygVesta l 3 af 152

6 Introduktion til TrygVesta Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Side Introduktion til TrygVesta 1 Koncernoverblik 5 Forord af Mikael Olufsen og Stine Bosse 6 Hoved- og nøgletal for TrygVesta 8 Højdepunkter Markeder og strategi 12 Forsikringsbranchen i Norden 14 De nordiske forsikringsmarkeder 17 Vores produkter 20 Strategi 22 Strategiske temaer 25 Key performance indicators 26 Finansielle forventninger til Resultater 32 Koncernens resultater Privat & Erhverv Danmark 39 Privat & Næringsliv Norge 43 Finsk skadeforsikring 46 Svensk skadeforsikring 48 Industri 50 Investeringsvirksomhed 52 Vores kunder 55 Vores medarbejdere 58 Kapital- og risikostyring 60 Kapitalforhold og overskudsfordeling 62 Risikostyring 65 Ledelse 74 Bestyrelse 76 Koncernledelse 78 Selskabsledelse 80 Aflønning 85 Aktionærinformation 87 Regnskab Ledelsens regnskabspåtegning 91 Den uafhængige revisors påtegning 92 Resultatopgørelse og balance TrygVesta koncernen 93 Egenkapitalopgørelse TrygVesta koncernen 96 Pengestrømsopgørelse TrygVesta koncernen 98 Noter 99 Resultatopgørelse og balance TrygVesta A/S (Moderselskab) 138 Egenkapitalopgørelse (Moderselskab) 140 Noter (Moderselskab) 141 Hoved- og nøgletal fordelt på geografiske områder 146 Ordliste 148 Koncernorganisation 150 Indstik ligger i separat lomme bagest i Årsrapport af 152 l Introduktion til TrygVesta l TrygVesta Årsrapport 2008

7 Koncernoverblik Privat & Erhverv Industri Danmark Læs mere på side 39 Norge Læs mere på side 43 Finland Læs mere på side 46 Sverige Læs mere på side 48 Danmark, Norge & Sverige Læs mere på side 50 Procent af samlet forretning 38 % 27 % 2 % 1 % 32 % Hovedaktiviteter Forsikringer til privatpersoner samt små og mellemstore virksomheder. Forsikringer til privatpersoner samt små og mellemstore virksomheder. Enter Forsikring, som sælger forsikringer til privatpersoner, indgår i Privat & Erhverv Norge. Forsikringer til privatpersoner og mindre virksomheder. Filialen blev etableret i Forsikringer til privatpersoner. Filialen blev etableret i Forsikringer til industrikunder. Industrikunder er kunder, der betaler mere end DKK i årlig præmie eller har mere end 50 ansatte eller er mæglerbetjent. TrygVesta Garanti, som er den førende leverandør af garantiforsikringer indgår i Industri. Medarbejdere* Distributionskanaler 5 kundecentre 16 lokale servicecentre Egne sælgere Bilforhandlere Ejendomsmæglere 3 regionale kundecentre 35 lokale salgscentre Egne sælgere 85 franchisekontorer Nordeas filialer Egne sælgere Eget call-center Bilforhandlere Internet Nordeas filialer Eget call-center Internet Egne sælgere Forsikringsmæglere Nordeas filialer Bilforhandlere Interesseorganisation Nordeas filialer Interesseorganisation Strategisk partnerskab Brands * Stabsfunktioner er fordelt forholdsmæssigt på forretningsområderne. TrygVesta Årsrapport 2008 l Introduktion til TrygVesta l 5 af 152

8 Introduktion til TrygVesta Forord 2008 Et udfordrende år 2008 vil gå over i historien som et år med finanskrise, hastig opbremsning af den økonomiske aktivitet og vanskelige vilkår for investorer, låntagere og banker. TrygVestas fokus på lønsom forsikringsdrift, solid markedsposition, konservativ investeringstilgang, stærk ejerstruktur og højt kompetenceniveau sikrede, at TrygVestas forretningsmodel viste sin styrke i en ellers vanskelig periode. Dermed var TrygVesta med til at skabe tryghed for kunder, medarbejdere og aktionærer. Strategi TrygVestas fire strategiske temaer lønsom vækst, tryghedsleverance, selvbetjening og human kompetence leverede alle resultater, der fortsat støtter den positive udvikling. Væksten i Finland og Sverige blev bedre end ventet. Produktforbedringer som Udvidet Tryg Vejhjælp og Ny Villa forsikring i Danmark skaber forbedret tryghedsleverance, og introduktionen af onlinesalg af rejseforsikring giver nye muligheder for selvbetjening. Leder- og udviklingsprogrammer introduceret i 2008 skaber rammerne for endnu bedre kompetencer og god forretningsudvikling. efter skat blev 846 mio. DKK. Resultatet er 246 mio. DKK bedre end TrygVestas egne forventninger fra 3. kvartal På baggrund af resultatet for 2008 og koncernens politik om at udbetale 50 % af årets resultat som kontant udbytte indstiller bestyrelsen, at der pr. aktie udbetales udbytte på 6,50 DKK. Der planlægges ikke aktietilbagekøb på baggrund af årets resultat. Væksten i 2008 blev styrket af fortsat kraftig fremgang i Finland og Sverige og introduktion af et nyt salgsfremmende kundesystem i Norge. Stigende gennemsnitspriser sikrer, at der de kommende år er lagt op til vækst og stigende lønsomhed. TrygVestas konservative investeringspolitik samt en reduktion i aktieandelen siden midten af 2007 bevirkede at investeringsporteføljen i 2008 gav et positivt afkast på 3,5 %. I 2008, ligesom i 2007, fortsatte stigningen i erstatningsudgifterne særligt inden for ejendomme og sundhed. Derfor har vi iværksat initiativer, der skal sikre, at lønsomheden fastholdes. Læs mere om TrygVestas strategi og strategiske fokusområder i kapitlet Strategi på side 22. Årets resultat Præmieindtægterne steg 4,9 % i lokal valuta til mio. DKK, og det forsikringstekniske resultat blev mio. DKK. Resultat før skat faldt fra mio. DKK til mio. DKK som følge af kraftige kursfald på værdipapirer. Årets resultat Ændrede klimaforhold havde mindre indflydelse på resultatet i 2008 end ventet, men det er TrygVestas vurdering, at der fremadrettet vil komme flere skader som følge af ændrede nedbørs- og stormmønstre. TrygVesta-aktien OMX C20 indekset inklusive udbytte faldt 46 %, og DJ Euro Insurance Index inklusive udbytte faldt 44 %. Trods 6 af 152 l Introduktion til TrygVesta l TrygVesta Årsrapport 2008

9 disse markante kursfald gav TrygVesta-aktien et afkast inklusive udbytte på -12 %. En sund forsikringsforretning og en konservativ investeringsstrategi medvirkede til TrygVesta-aktiens relative gode udvikling. Stærk nordisk organisation TrygVesta er en nordisk forsikringskoncern, der henvender sig til hele det nordiske marked. Derfor gennemførte vi pr. 1. januar 2009 en ny nordisk organisation, der giver entydigt nordisk ansvar og ensartethed for salg, produktudvikling, skadebehandling, it-systemer og underwriting. Målet er, at den ny organisering skal bidrage til at øge effektivitet, nytænkning og indtjening og dermed styrke markedspositionen. Med vores nye procesorienterede organisation skaber vi også gode miljøer for faglig og personlig udvikling for vores cirka medarbejdere, og vi styrker samarbejdet internt, så alle kompetencer udnyttes optimalt. kundebetjeningsflade. Dog er vi tilbageholdende med nyansættelser for at undgå senere afskedigelser. På klimaområdet har vi tilsluttet os UN Global Compact og Carbon Disclosure Project, og vores mål er at reducere vores CO2-udslip med 10 % over to år. Ledelse TrygVestas ledere har en særlig opgave i at sikre, at vi kontinuerligt arbejder os hen imod vores vision. I 2008 har vi arbejdet videre med god ledelse og ledelsesprofil blandt andet ved at have 192 ledere på interne udviklingskurser som Leading the Brand og Ledelse med BSC. Vi fremmer den ledelsesadfærd, der understøtter vores vision, strategi og håndtryk, og fremadrettet vil lederprofilen blive udmøntet gennem Det Levende Hus, Den Levende Organisation, lederrekruttering og talentudvikling. TrygVestas overordnede ledelse er beskrevet i kapitlet Selskabsledelse på side 80. Den ny organisering, der kaldes Den Levende Organisation afspejler vores kultur, og for at få fuld effekt er denne tænkt sammen med Det Levende Hus, der er en ændring af den fysiske arbejdsplads med henblik på at øge nytænkning, udvikling og videndeling samt skabe mere handlekraft. Tryghedsleverandør Den Levende Organisation og Det Levende Hus skaber rammerne for, at gode idéer opstår og udvikles til lønsomme produkter og tjenester, der understøtter den nordiske tryghedsleverance og kan omsættes til vores håndtryk Handlekraft, Menneskelighed og Nytænkning. Forventningerne til 2009 For 2009 forventer vi 4 % præmievækst i lokal valuta, mod tidligere i niveauet 5 %, på grund af den negative makroøkonomiske udvikling. På indtjeningssiden forventer vi en combined ratio på 92 før afløb, et resultat efter skat på 1,3 mia. DKK og en egenkapitalforrentning på %. Forventninger bygger på en række antagelser om aktieafkast og renteniveauer, og grundet de volatile finansielle markeder er der derfor stor usikkerhed om effekten af disse udsving på resultatet. For en nærmere gennemgang af forventningerne til 2009 og forudsætningerne for disse henvises til kapitlet Finansielle forventninger til 2009 på side 28. Ansvarlighed Corporate Social Responsibility (CSR) CSR er god forretningsetik og sund fornuft, der understøtter vores forretningsmodel. Derfor opfordres TrygVestas ledere og medarbejdere til at være engagerede inden for dette felt, således at alle er klar over værdien af CSR. TrygVesta har formuleret en CSR-hensigtserklæring, som definerer vores engagement og redegør for vores ansvar i forhold til medarbejdere, kunder og omverden. Som eksempel har vi i 2008 ansat tilpasningsvanskelige unge med indvandrerbaggrund for at give dem flere muligheder og for at kunne imødekomme kundebehov om en bredere De seneste års gode resultater får os ikke til at hvile på laurbærrene. Vi har yderligere potentiale til at forbedre os på mange områder, og vi står over for et bredt spektrum af fremtidige udfordringer og muligheder for at udvide tryghedsleverancen og værdiskabelsen. God læselyst. Mikael Olufsen stine Bosse Bestyrelsesformand Koncernchef TrygVesta Årsrapport 2008 l Introduktion til TrygVesta l 7 af 152

10 Introduktion til TrygVesta Hoved- og nøgletal for TrygVesta Mio. DKK Resultatopgørelse Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Forsikringsmæssige driftsomkostninger, i alt Resultat af bruttoforretning Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk rente f.e.r Forsikringsteknisk resultat Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente Andre indtægter og omkostninger Årets resultat før skat Skat Årets resultat fortsættende aktiviteter Resultat af ophørte og frasolgte aktiviteter efter skat Årets resultat Afløbsresultat f.e.r Relativt afløbsresultat -0,5 1,8 3,0 3,6 4,0 Balance Forsikringsmæssige hensættelser, i alt * Forsikringsaktiver, i alt Egenkapital, i alt Aktiver, i alt nøgletal Bruttoerstatningsprocent 68,3 71,1 65,9 67,3 67,9 Nettogenforsikringsprocent 4,6 0,1 3,7 2,1 3,9 Skadeforløb 72,9 71,2 69,6 69,4 71,8 Bruttoomkostningsprocent 17,1 17,0 16,8 16,7 17,3 Combined ratio 90,0 88,2 86,4 86,1 89,1 Erstatningsprocent f.e.r. 71,2 69,7 68,4 68,1 70,7 Omkostningsprocent f.e.r. 17,6 17,6 17,2 17,1 17,8 Combined ratio f.e.r. 88,8 87,3 85,6 85,2 88,5 Operating ratio 89,0 87,1 84,6 83,5 86,6 Bruttoomkostningsprocent med korrektion ** 17,1 17,0 16,8 16,7 16,9 8 af 152 l Introduktion til TrygVesta l TrygVesta Årsrapport 2008

11 Mio. DKK Øvrige oplysninger Egenkapitalforrentning før skat og ophørte og frasolgte aktiviteter (%) Egenkapitalforrentning efter skat og ophørte og frasolgte aktiviteter (%) Resultat pr. aktie, fortsættende aktiviteter (DKK) 22,0 31,3 45,5 33,5 12,8 Indre værdi pr. aktie (DKK) Udbytte pr. aktie (DKK) ,5 Aktiekurs pr (DKK) - 319,2 431,5 388,0 328,0 Børskurs / Indre værdi - 2,6 2,9 2,6 2,6 Price Earnings - 10,2 9,5 11,6 25,7 Gennemsnitlig antal aktier (1.000 stk.) Antal aktier, ultimo (1.000 stk.) Solvensdækning antal fuldtidsmedarbejdere ultimo perioden Fortsættende aktiviteter Ophørte og frasolgte aktiviteter * Reduktion fra 2007 til 2008 skyldes primært den lavere NOK i forhold til DKK. ** Ved beregningen af bruttoomkostningsprocenten med korrektion i henhold til Finanstilsynets bekendtgørelse, er omkostningerne fradraget afskrivninger og driftsomkostninger på domicilejendomme og tillagt en beregnet omkostning (husleje) vedrørende domicilejendomme baseret på en beregnet markedsleje. Øvrige nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger og nøgletal TrygVesta Årsrapport 2008 l Introduktion til TrygVesta l 9 af 152

12 Introduktion til TrygVesta Højdepunkter 2008 Marts Leading the Brand 192 ledere med medarbejderansvar gennemførte i årets løb et nordisk udviklingsprogram. Lederprogrammet, Leading the Brand, er et strategisk initiativ, som skal knytte ledernes rolle tættere sammen med TrygVestas vision, strategi og værdigrundlag. I løbet af 2009 søsætter TrygVesta yderligere et lederudviklingsprogram, Leading by the Strategy, som er for ledere, der har ledere i reference. Juni Selvbetjening i Norge I Norge fik TrygVestas kunder mulighed for at melde skader elektronisk over internettet. For kunderne betyder muligheden for elektronisk skadeanmeldelse hurtigere behandling og mindre arbejde med eftersendelse af dokumenter. Løsningen effektiviserer de interne processer og skaber muligheder for at arbejde videre med automatisering i skadebehandlingen. Kunderne har taget positivt imod denne mulighed. April Nyt vejhjælpsprodukt i Danmark TrygVesta udbyggede rollen som tryghedsleverandør med Tryg Vejhjælp-konceptet i Danmark. Tryg Vejhjælp Antal omfatter blandt andet lånebil, bugsering og starthjælp. Udvidet Tryg Vejhjælp dækker desuden taxaservice, hotelovernatning, årligt tryghedstjek og halvårligt skift af vinter- og sommerhjul. Cirka konceptkunder fik i 2008 inkluderet Tryg Vejhjælp i bilforsikringen uden merpris. UDVIDET TRYG VEJHJÆLP Antal forsikringer August SundPuls TrygVesta lancerede et forebyggelsesprodukt på sundhedsområdet med navnet SundPuls, der giver danske virksomheder mulighed for et grundigt tjek af medarbejdernes sundhedstilstand. Hver medarbejder får på baggrund af sundhedstjekket en individuel handleplan, og virksomheden får en samlet anonym rapport. Derudover kan medarbejderne få vejledning om kost, motion, rygning og alkohol på SundPuls Linjen og læse om sundhed på internetportalen SundPuls Portal. For særligt udsatte medarbejdere med misbrugsproblemer eller risiko for livsstilssygdomme er der mulighed for at få tilbudt ekstra rådgivning hos eksperter. SundPuls tilbydes virksomheder med over 25 ansatte og koster 895 DKK pr. medarbejder om året kvt. 3. kvt. 4. kvt. Maj Ny international netværkspartner TrygVesta og AXA Corporate Solutions underskrev en hensigtserklæring om, at TrygVesta senest pr. 1. januar 2009 vil anvende AXA Corporate Solutions internationale netværk til at imødekomme nordiske kunders internationale forsikringsbehov. Med AXA Corporate Solutions som partner bliver TrygVesta en del af et globalt netværk, som er repræsenteret i mere end 90 lande og geografisk dækker 95 % af den beboede verden. AXA er et af verdens største forsikringsselskaber. 10 af 152 l Introduktion til TrygVesta l TrygVesta Årsrapport 2008

13 NemKonto er en almindelig bankkonto, som det offentlige og virksomheder har mulighed for at overføre penge til. Alle borgere i Danmark har en NemKonto. TrygVesta har årligt sendt flere hundrede tusinde checks til danske kunder. Med NemKonto undgår kunderne at skulle hæve checken i banken, og TrygVesta fjerner det manuelle arbejde med at udstede og sende checks. September Milepæl nået i Oslo En satsning på at løfte TrygVestas markedsandel i Oslo er på rette vej. TrygVestas markedsandel på privatmarkedet i Oslo har ligget lavere end i resten af Norge. Målsætningen er at løfte TrygVestas markedsandel på privatområdet i Oslo op på højde med resten af Norge inden udgangen af Første milepæl var at vende den negative udvikling i Oslo-området og løfte salget, og i 2008 nåede vi for første gang foran vækstprognoserne. TrygVesta er nu det selskab med størst vækst i Oslo på privatområdet. I 2009 vil TrygVesta fokusere på at øge salget yderligere i Oslo både på privat- og erhvervsmarkedet. Kunder, som ikke ønsker udbetaling via NemKonto, vil dog fortsat kunne få tilsendt checks. November Nordea-partnerskab forlænget TrygVesta og Nordea, der siden 1999 har haft et succesfuldt samarbejde, har forlænget partnerskabet til Partnerskabet indebærer Nordeas pan-nordiske salg af TrygVestas forsikringer i deres filialnet og Trygvestas salg af Nordea liv- og pensionsprodukter i Danmark og Norge. Aftalen indeholder endvidere Nordeas porteføljeforvaltningsaftale af hovedparten af TrygVestas investeringsaktiver. Industri i Sverige Som en naturlig udbygning af koncernens nordiske engagement etablerede TrygVesta en svensk industriforretning med det første kontor i Stockholm. I samarbejde med allerede etablerede underwriting teams i Danmark og Norge skal kontoret i Stockholm sælge forsikringer til de større kunder i svensk erhvervsliv via forsikringsmæglere. I første omgang tilbydes de svenske industrikunder; ansvars-, driftstabs-, bygnings- (property) og erhvervsmæssige transportforsikringer. I slutningen af 2008 havde kontoret fem medarbejdere. NemKonto I Danmark indførte TrygVesta automatisk overførsel af tilbagebetalinger fra forsikringer til kundernes NemKonto. December TrygVesta i europæisk topklasse Konsulentvirksomheden Arthur D. Little konkluderede i en undersøgelse, at nordiske forsikringsselskaber er de mest omkostningseffektive i Europa. TrygVesta bliver nummer fire ud af 50. Blandt de 15 bedste selskaber i Europa er de ni fra Norden, og i landssammenligning kommer Danmark ind som nummer ét, Sverige som nummer to og Norge som nummer tre. TrygVesta Årsrapport 2008 l Introduktion til TrygVesta l 11 af 152

14 Markeder og strategi 12 af 152 l Markeder og strategi l TrygVesta Årsrapport 2008

15 Markeder og strategi Global er fremtiden TrygVestas markedsandel i Norden som helhed forventes at være stigende de kommende år, blandt andet som følge af hastigt stigende markedsandele i Finland og Sverige. TrygVesta arbejder nordisk og udvikler ensartede salgskanaler, produkter og infrastrukturer. Nordea-samarbejdet, udviklingen af egne salgskanaler og samarbejdsaftaler med for eksempel interesseorganisationer gør, at vi kommer bredere ud i det danske, finske, norske og svenske forsikringsmarked. TrygVesta Årsrapport 2008 l Markeder og strategi l 13 af 152

16 Markeder og strategi Forsikringsbranchen i Norden Branchen generelt De nordiske forsikringsmarkeder har høj udbredelse af traditionelle forsikringsydelser såsom bil-, hus-, transport-, arbejdsskade- og ulykkeforsikringer. Volumenvæksten er omtrent på linje med BNP, hvortil kommer effekten af prisændringer over tid, og lønsomhed, der varierer med udviklingen i erstatningsudgifterne. Det nordiske marked er kendetegnet ved direkte salg af forsikringer til privat- og erhvervskunder. For store industrikunder foregår kontakten enten direkte fra forsikringsselskabet eller via en forsikringsmægler. Kontakten til kunderne foregår via telefonsalg, forsikringssælger, forsikringsmægler, bankassurance og i mindre omfang via internettet. Prisen på et forsikringsprodukt bestemmes på baggrund af forventede skadeerstatninger, salgs- og administrationsomkostninger og ønsket indtjeningsniveau. Den nordiske forsikringsbranche havde i 2008 samlede estimerede præmieindtægter på cirka 140 mia. DKK, og branchen udgjorde dermed cirka 1,8 % af regionens samlede BNP. Markedet er kendetegnet ved at nogle få store selskaber har en forholdsvis høj markedsandel i forhold til andre lande. De fire største selskaber i hvert land har således en samlet markedsandel på mellem 64 % og 87 %. Endvidere arbejder de store selskaber pan-nordisk, og de fire største selskaber har således en samlet markedsandel på cirka 46 % i Norden. For de store selskaber i forsikringsbranchen i Norden var 2008 præget af fortsat god basisindtjening inden for forsikringsaktiviteterne. Det samlede resultat blev dog påvirket negativt af de turbulente finansielle markeder. Udfordringer Forsikring og økonomisk afmatning Forsikringsbranchen er karakteriseret ved en robust underliggende forretning, idet forbrugere og virksomheder ønsker at aftale sig til tryghed, eller fordi forsikring er lovpligtigt. En økonomisk afmatning vil dog generelt medføre mindre vækst som følge af lavere bilsalg og ejendomssalg, ligesom antallet af erhvervsforsikringer og arbejdsskadeforsikringer vil være påvirket af konjunkturforløbet. Disse faktorer opvejes dog til en vis grad af løbende prisstigninger. Historisk har lavere økonomisk aktivitet generelt ikke påvirket erstatningsudgifterne negativt. Dette skyldes en kombination af mere forsigtig adfærd, færre kørte kilometer og mulighed for billige indkøb til skadeudbedringer. Endvidere har der i tidligere perioder med lav økonomisk aktivitet kun i begrænset omfang kunnet konstateres usædvanlige stigninger i antallet af for eksempel indbrud eller svigagtige skadeanmeldelser. Konkurrencen i den nordiske forsikringsbranche De store nordiske forsikringskoncerner arbejder alle med fokus på lønsom og sund forsikringsdrift, hvilket betyder, at branchen som helhed i de senere år har konstateret en forholdsvis stabil og lønsom periode. Konkurrencen kan groft deles i priskonkurrence og servicekonkurrence. Mindre forsikringsselskaber har de senere år valgt lavere priser som middel for at tiltrække kunder, mens de store selskaber har fokuseret på 14 af 152 l Markeder og strategi l TrygVesta Årsrapport 2008

17 service og dækningsudvidelser. Konkurrencesituationen i hvert marked er nærmere beskrevet i kapitlet De nordiske forsikringsmarkeder på side 17. Investeringsresultater Alle forsikringsselskaber har investeringsporteføljer, hvor midler til senere skadeudbetalinger anbringes. Disse investeringsporteføljer placeres typisk i aktier, ejendomme og obligationer, men dele af branchen har også valgt at placere porteføljer i hedgefonde og strukturerede finansielle produkter. Delårsrapporterne fra de nordiske forsikringsselskaber offentliggjort i 2008 viser tydeligt den negative indflydelse fra tab på værdipapirer på investeringsresultat og kapitalforhold. På grund af dårlige investeringsresultater og i mange tilfælde lavere egenkapital må mindre velkonsoliderede selskaber i de kommende år øge indtjeningen fra forsikringsdriften betydeligt, hvilket hovedsageligt sker gennem priser. TrygVesta har ingen strukturerede finansielle produkter eller hedgefonde og valgte allerede i 2007 og tidligt i 2008 at reducere vægten af aktier i investeringsporteføljen. Dertil kommer at obligationsporteføljen er placeret i likvide og almindelige papirer med gennemsnitlig 2 års løbetid. SAMLEDE MARKEDSSTØRRELSER DANMARK, 6,2 MIA. EUR SAMLEDE MARKEDSSTØRRELSER NORGE, 4,7 MIA. EUR 13,2% 27,3% 20,6% 9,8% 17,8% 4,9% 3,4% 10,3% 14,0% 30,1% 29,1% 19,5% TrygVesta If Alka Codan Topdanmark Alm. Brand Øvrige TrygVesta If Gjensidige Sparebank Øvrige SAMLEDE MARKEDSSTØRRELSER FINLAND, 3,2 MIA. EUR SAMLEDE MARKEDSSTØRRELSER SVERIGE, 6,2 MIA. EUR 16,8% 1,4% 25,7% 18,6% 0,4% 19,6% 10,0% 13,9% 18,3% 27,8% 17,2% 30,3% TrygVesta If Pohjola Tapiola Fennia Øvrige Vesta If Länsforsk. Codan Folksam Øvrige Kilde: baseret på nationale statistikker og senest offentliggjorte regnskaber for de største selskaber. TrygVesta Årsrapport 2008 l Markeder og strategi l 15 af 152

18 Markeder og strategi De nordiske arbejdsmarkeder I årene før 2008 var mangel på arbejdskraft en udfordring i hele Norden dels på grund af lønpres og dels på grund af vanskeligheder med at tiltrække og fastholde arbejdskraft markerer dog et skifte mod stigende arbejdsløshed og sandsynligvis lavere lønstigningstakter. På længere sigt har virksomhederne dog en række udfordringer, da de store årgange fra perioden efter 2. verdenskrig forlader arbejdsmarkedet og erstattes af væsentlig mindre årgange fra 1980 erne og 1990 erne. Blandt andet derfor arbejder regeringerne i Norden på at øge udbuddet af arbejdskraft. Dette kan ske blandt andet ved en bedre integration og højere beskæftigelsesfrekvens på arbejdsmarkedet af indvandrere fra ikke-vestlige lande. Læs blandt andet om et nyt integrationsinitiativ på side 59. Muligheder Skadeindkøb De foregående års høje økonomiske aktivitetsniveau har øget erstatningsudgifterne på grund af højere lønninger og materialepriser. Den lavere økonomiske aktivitet i 2009 vil sandsynligvis skabe bedre indkøbsvilkår for selskaber med fokus på styring af indkøb. Forsikringsselskaber er, med deres vedvarende indkøb af varer og tjenester i erstatningsøjemed, en stabil og attraktiv samarbejdspartner for mange leverandører. Dette gælder specielt i en periode med lavere økonomisk aktivitet. helse og velfærd. Ikke desto mindre er der god vækst i markedet, der ses som supplement til det offentlige system. Klimaændringer Vejrrelaterede skader har naturligt stor indflydelse på forsikringsselskaber. Klimaet i Norden er blevet varmere og forventes fremover generelt at ændre sig mod et varmere, mere fugtigt og blæsende klima, hvilket betyder øgede skadeudgifter. TrygVesta vurderer løbende risikofaktorerne for ændrede skademønstre med henblik på korrekt prisfastsættelse af for eksempel ejendoms- og villaforsikringer. Klimaændringerne giver dog også muligheder, idet vi kan rådgive kunderne om, hvordan skader undgås, og vi tilpasser dækningerne, således at kundernes bekymringer reduceres. Solvency II implementering I de seneste år er der foregået et arbejde hen mod nye EUregler for solvens, det såkaldte Solvency II. De nye regler vil få betydning for forsikringsselskabers kapitalstruktur og stille større krav til selskabernes kompetencer inden for risikostyring og kontrol. TrygVesta har siden 2002 arbejdet med en intern kapitalmodel (ALM), som danner grundlag for opgørelsen af det individuelle solvensbehov, suppleret med kvalitative vurderinger af udvalgte risikoscenarier fra koncernens interne risikostyringsmiljø. Solvency II reglerne vil kræve øget ekspertise og spidskompetencer, hvilket kan øge konsolideringen i markedet som følge af mindre selskabers behov for og manglende ressourcer til at leve op til de nye avancerede krav. Private sundhedsforsikringer Markedet for private sundhedsforsikringer i Norden og Solvency II specielt i Danmark er vokset kraftigt de senere år. Den nordiske velfærdsmodel er bredt udbygget, men på sundhedsområdet har øget belastning af de offentlige hospitaler og ønske om hurtigere behandlingstider åbnet for privat behandling. Dette behov imødekommes med private sundhedsforsikringer. I 2008 var væksten mere end 70 %, og den stærke vækst skyldes, at sundhedsforsikringer er blevet en del af flere virksomheders lønpakker. TrygVesta forventer, at det samlede marked for sundhedsforsikringer i Danmark vil passere en million forsikringer i Søjle 1 (Kvantitative krav / standardmodel) TrygVesta deltager løbende i QIS beregninger. Senest i QIS4 i 2008 Søjle 2 (Tilsyn / Individuel model) TrygVesta har i en årrække arbejdet med intern kapitalmodel (ALM), der ligeledes danner grundlag for opgørelsen af det individuelle solvensbehov, samt etableret eget riskomiljø Søjle 3 (Oplysningskrav) Det norske marked for sundhedsforsikringer er mindre end det danske, hvilket skyldes en stærk offentlig satsning på QIS er en betegnelse for kvantitative studier om påvirkning fra nye EU solvensregler. 16 af 152 l Markeder og strategi l TrygVesta Årsrapport 2008

TrygVesta A/S. TrygVesta. Forsikring A/S. TrygVesta Forsikring (Norsk filial) Enter Forsikring AS (Norsk datterselskab)

TrygVesta A/S. TrygVesta. Forsikring A/S. TrygVesta Forsikring (Norsk filial) Enter Forsikring AS (Norsk datterselskab) Årsrapport 2008 TrygVesta A/S TrygVesta Forsikring A/S TrygVesta Garantiforsikring A/S (Dansk Kaution) Vesta Skadeförsäkring (Svensk filial) TrygVesta Forsikring (Norsk filial) Nordea Vahinkovakuutus (Finsk

Læs mere

Pressemøde Årsresultat 2006

Pressemøde Årsresultat 2006 Pressemøde Årsresultat 2006 Stine Bosse, Koncernchef Morten Hübbe, Koncernfinansdirektør 28. februar 2007 1 Højdepunkter - Året 2006 34 % vækst i årets resultat inkl. ophørte og frasolgte akt. før skat

Læs mere

OMX Parken - Tirsdag den 26. maj 2009 Peter Falkenham - COO

OMX Parken - Tirsdag den 26. maj 2009 Peter Falkenham - COO 1 OMX Parken - Tirsdag den 26. maj 2009 Peter Falkenham - COO Fakta om TrygVesta 2 Ejerstruktur Danske Institutionelle 20% Udenlandske institutionelle 6% M indre aktionærer 14 % Antal udestående aktier

Læs mere

For yderligere information: www.trygvesta.com. Pressemøde februar 2010. Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 2009

For yderligere information: www.trygvesta.com. Pressemøde februar 2010. Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 2009 For yderligere information: www.trygvesta.com 1 Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 20 2 Resultat 20 Stine Bosse, CEO Salg, omkostninger og resultat Højdepunkter for 20 og forventninger til 2010 3

Læs mere

Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009

Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009 1 18..2009 Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009 Højdepunkter 2 18..2009 Bruttopræmievækst på 8,6 % (2,9 % i DKK). Vækst før Moderna var 5,4 % Væksten i Finland og Sverige (ekskl. Moderna)

Læs mere

Pressepræsentation. Pressemøde 19. august 2008 Resultat for 1. halvår 2008

Pressepræsentation. Pressemøde 19. august 2008 Resultat for 1. halvår 2008 1 Pressemøde 19. august 20 Resultat for 1. halvår 20 Forbehold 2 Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse samt ledelsens antagelser og de oplysninger, som i øjeblikket er til

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. halvår 2004 25. august 2004 Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. halvår kort fortalt Tydeligt forbedrede resultater Ord. resultat 756 mio. DKK. (+302 mio. DKK) Teknisk resultat 688 mio. DKK (+600

Læs mere

1. kvartal maj Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta

1. kvartal maj Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. kvartal 2005 18. maj 2005 Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. kvartal kort fortalt Et af de bedste kvartaler nogensinde Resultat før skat 513 mio. DKK (+ 195 mio. DKK) Nyt kundefordelsprogram i Norge

Læs mere

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. halvår 2005 25. august 2005 Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 15-09-2005 Side 1 1. halvår kort fortalt Fortsatte forbedringer over hele linien Resultat før skat 1.227 mio. DKK (+ 388 mio. DKK) Aftale

Læs mere

TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige

TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige Til OMX Nordiske Børs København Meddelelse nr. 13-2009 2. marts 2009 TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak (Moderna) skadeforsikring for 427 mio. DKK

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

TrygVesta generalforsamling 2008. Velkommen til TrygVestas generalforsamling 3. april 2008

TrygVesta generalforsamling 2008. Velkommen til TrygVestas generalforsamling 3. april 2008 1 3. april 2008 Velkommen til TrygVestas generalforsamling 3. april 2008 Dagsorden 2 3. april 2008 1. Bestyrelsens beretning 2. Godkendelse af årsrapport 3. Beslutning om anvendelse af overskud 4. Forslag

Læs mere

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance Morten Hübbe, koncernchef Download præsentationen på tryg.com Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005

Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005 Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005 9. marts 2006 Væsentlige tiltag i 2005 Udbygning af distributionskanaler Tre Kronor Försäkring AB sælger nu privatforsikringer via den landsdækkende FöreningsSparbanken

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Forsikringsselskaber i 80 erne og 90 erne Karakteristika: Store finansindtægter Overkapitaliseret

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Velkommen til Trygs generalforsamling. 14. april 2011

Velkommen til Trygs generalforsamling. 14. april 2011 Velkommen til Trygs generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning 2. Godkendelse af årsrapporten 3. Beslutning om anvendelse af overskud 4. Forslag fra bestyrelsen og aktionærer

Læs mere

Codan A/S Fondskode 1028863-8 Meddelelse om årsrapport for 2005. Codan fik i 2005 en tilfredsstillende bruttopræmievækst på 3%

Codan A/S Fondskode 1028863-8 Meddelelse om årsrapport for 2005. Codan fik i 2005 en tilfredsstillende bruttopræmievækst på 3% Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Codan Forsikring A/S Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 10. marts 2005 Tilfredsstillende udvikling Resultat før skat og goodwill blev 1.880 mio. kr. Resultat efter skat og goodwill blev 1.105 mio. kr. Combined

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2007 Side 1 af 24 Kvartalsrapport - 1. kvartal 2007 God lønsomhed kombineret med god antalsudvikling giver solid forsikringsteknisk fremgang Forventningerne til årets resultat

Læs mere

Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S

Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal for TrygVesta Forsikring koncernen 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsens regnskabspåtegning

Læs mere

Topdanmarks equity story

Topdanmarks equity story Topdanmarks equity story Aktieprofil Fokuseret strategi Dansk aktør Stabile forsikringsrisici Lav omkostningsprocent Begrænset finansiel risiko Synergi mellem liv og skade Effektiv kapitalstyring Topdanmark-aktien

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 36 Delårsrapport - 4. kvartal 2009

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 36 Delårsrapport - 4. kvartal 2009 TrygVesta Delårsrapport 4. kvartal 2009 Side 2 af 36 Delårsrapport - 4. kvartal 2009 Indholdsfortegnelse Højdepunkter... 3 Hovedtal... 4 Koncernens samlede resultat i Norden... 5 Privat & Erhverv Danmark...

Læs mere

IR i farligt farvand v/ Ole Søeberg, TrygVesta DIRF dag 2009 9. september 2009

IR i farligt farvand v/ Ole Søeberg, TrygVesta DIRF dag 2009 9. september 2009 1 09.09.2009 IR i farligt farvand v/ Ole Søeberg, TrygVesta DIRF dag 2009 9. september 2009 Agenda 2 09.09.2009 Kort om TrygVesta marked, forretningsmodel og finansiel størrelse EPS udviklingen inkl. 2011

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

Hovedbegivenheder (1/2)

Hovedbegivenheder (1/2) Årsregnskab 1999 Hovedbegivenheder (1/2) På grund af orkanskader på 1.040 mio. kr. blev resultatet for 1999 et underskud på 163 mio. kr. Korrigeret for orkanskaderne ville resultatet i 1999 have været

Læs mere

InvestorDagen 2014. Værdiskabelse for kunder og aktionærer. Morten Hübbe, CEO Tryg Forsikring A/S Download præsentationen på tryg.

InvestorDagen 2014. Værdiskabelse for kunder og aktionærer. Morten Hübbe, CEO Tryg Forsikring A/S Download præsentationen på tryg. InvestorDagen 2014 Værdiskabelse for kunder og aktionærer Morten Hübbe, CEO Tryg Forsikring A/S Download præsentationen på tryg.com Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2017 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2017 er et overskud på 277 mio. kr. før skat og 214 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Denne rapport er ikke revideret. Alle sammenligninger er i forhold til 1. halvår 2008 med mindre andet er nævnt.

Denne rapport er ikke revideret. Alle sammenligninger er i forhold til 1. halvår 2008 med mindre andet er nævnt. TrygVesta - Halvårsrapport 2009 Side 2 af 40 Halvårsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Højdepunkter...3 Hovedtal...4 Koncernens samlede resultat i Norden...5 Privat & Erhverv Danmark...8

Læs mere

Præsentation af Topdanmark LD Invest Markets 13. oktober 2010. v/ Kommunikations- og IR direktør Steffen Heegaard

Præsentation af Topdanmark LD Invest Markets 13. oktober 2010. v/ Kommunikations- og IR direktør Steffen Heegaard Præsentation af Topdanmark LD Invest Markets 13. oktober 2010 v/ Kommunikations- og IR direktør Steffen Heegaard Agenda Aktieprofil Krisen og værdiskabelse i Skade Solvency II Udsigter for 2010 2 Aktieprofil

Læs mere

Topdanmarks resultat 2004

Topdanmarks resultat 2004 Topdanmarks resultat 2004 Hovedpunkter i 2004 2 Resultat på 743 mio. kr. efter skat og efter indtægtsførelse af 39 mio. kr. fra udjævningshensættelser 2003: 1.001 mio. kr. efter skat og efter overførsel

Læs mere

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Resumé af 2004 Resumé af 2004 - Bedste resultat nogensinde Overskud efter skat 14 pct. til 10,6 mia. kr. Basisindtægter stiger med 1 pct. Driftsomkostninger

Læs mere

Presse- & Analytiker-briefing

Presse- & Analytiker-briefing Presse- & Analytiker-briefing 6. marts 2003 1 Presse- & Analytiker -briefing - 6. Marts 2003 Hovedpunkter fra Årsrapporten 2002 Resultat for 2002 Overskud på 95 mio.kr. mod et overskud på 447 mio.kr. i

Læs mere

Strategi 12 Strategi 14 Strategiske temaer 18 Nøgletalsoversigt 2010 KPI (Key Performance Indicators) 20 Finansielle forventninger til 2010 22

Strategi 12 Strategi 14 Strategiske temaer 18 Nøgletalsoversigt 2010 KPI (Key Performance Indicators) 20 Finansielle forventninger til 2010 22 Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Side Introduktion til TrygVesta 2 Koncerndiagram 4 Koncernoverblik 5 Forord af Mikael Olufsen og Stine Bosse 6 Hoved- og nøgletal for TrygVesta 8

Læs mere

TOPDANMARKS EQUITY STORY

TOPDANMARKS EQUITY STORY TOPDANMARKS EQUITY STORY 1 1 AKTIEPROFIL Fokuseret strategi Dansk aktør Stabile forsikringsrisici Lav omkostningsprocent Begrænset finansiel risiko Synergi mellem liv og skade Effektiv kapitalstyring Topdanmark-aktien

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2013

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2013 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2013 Indhold Delårsrapport 1.-3. kvartal 2013 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 8 Erhverv 10 Industri 12 Sverige 14 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2008

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2008 Meddelelse nr. 43/2008 11. november 2008 Side 1 af 33 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2008 Høj præmievækst, men højere skadesudgifter og lavere investeringsresultat Hovedpunkter (sammenlignet med 1.-3.

Læs mere

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59 Presse- & Analytikerpræsentation 11. marts 2004 Årsrapport 2003 Codan A/S 1 MAR2004/JJE Stærk udvikling Resultat før skat forbedret med mere end 1,4 mia. kr. Markant bedre combined ratio Solidt fundament

Læs mere

Alm. Brand Årsrapport 2002

Alm. Brand Årsrapport 2002 Alm. Brand Årsrapport 2002 Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring A/S Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Overblik 2002 Overskud

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2007

Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2007 Meddelelse nr. 13/2007 Side 1 af 27 Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2007 Resultatforbedring i 2. kvartal 2007 medfører stærkt halvårsresultat og en opjustering på 15 % af årets forventede resultat før skat.

Læs mere

TrygVesta Årsrapport 2007 l Profil l

TrygVesta Årsrapport 2007 l Profil l Årsrapport 2007 Vi vil opleves som Nordens ledende tryghedsleverandør og arbejder for, at bekymringer ikke skal stå i vejen for vores kunders hverdag. I 2007 sikrede vores godt 3.900 medarbejdere i samspil

Læs mere

DANSKE BANKS VINTERSEMINAR ved CEO Christian Sagild, Topdanmark 30. november 2016

DANSKE BANKS VINTERSEMINAR ved CEO Christian Sagild, Topdanmark 30. november 2016 DANSKE BANKS VINTERSEMINAR ved CEO Christian Sagild, Topdanmark 30. november 2016 1 1 AGENDA Fremtidige indtjeningsmuligheder og risici Markedsposition nu og i fremtiden 2 2 VORES SUCCESKRITERIER Distributionskraft

Læs mere

Alm. Brand A/S Halvårsrapport 2004 - PR

Alm. Brand A/S Halvårsrapport 2004 - PR Alm. Brand A/S Halvårsrapport 2004 - PR Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Alm. Brand A/S Overblik 1. halvår

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 Meddelelse nr. 12/2008 5. maj 2008 Side 1 af 33 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 Hovedpunkter (sammenlignet med 1. kvartal 2007) 4,9 % bruttopræmievækst (5,9 % i DKK) i 1. kvartal 2008. Stigningen fra

Læs mere

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001.

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 45 96 70 00 Telefax 45 87 17 92 E-mail almbrand@almbrand.dk Dato 12. marts 2001 Side 1 af 9 Regnskabsmeddelelse for 2000 for Alm. Brand Koncernen Alm. Brand Koncernen,

Læs mere

Topdanmark. Februar 2001

Topdanmark. Februar 2001 Topdanmark Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi Driftsmæssigt: En præmiefremgang som overstiger markedsniveauet En faldende omkostningsprocent 2 Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi Kapitalstruktur

Læs mere

TrygVesta generalforsamling 2009. Velkommen til TrygVestas generalforsamling. 22. april 2009

TrygVesta generalforsamling 2009. Velkommen til TrygVestas generalforsamling. 22. april 2009 1 22. april Velkommen til TrygVestas generalforsamling 22. april 2009 Dagsorden 2 22. april 1. Bestyrelsens beretning 2. Godkendelse af årsrapport 3. Beslutning om anvendelse af overskud 4. Forslag fra

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 26 23 14 18 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1-2 q Ledelsespåtegning 3 q Anvendt regnskabspraksis 4 q Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 q

Læs mere

Halvårsregnskab 2000

Halvårsregnskab 2000 Halvårsregnskab 2000 Hovedbegivenheder På trods af forstærkede reserver på 400 mio. kr. blev resultatet 312 mio. kr. i 1. halvår 2000 (1. halvår 1999: 354 mio. kr.) Korrigeret for orkanskader/eureko-gevinst

Læs mere

InvestorDagen 19. september 2017 Fokus på innovation og udbytte

InvestorDagen 19. september 2017 Fokus på innovation og udbytte InvestorDagen 19. september 2017 Fokus på innovation og udbytte Christian Baltzer, koncernfinansdirektør Download præsentationen på tryg.com Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Indholdsfortegnelse: Ledelsesberetning Side 1 Nøgletal Side 1 Anvendt regnskabspraksis Side 2-3 Ledelsespåtegning Side 4 Resultatopgørelse Side 5

Læs mere

Codan A/S Årsregnskab 2001

Codan A/S Årsregnskab 2001 Codan A/S Årsregnskab 2001 Presse- og analytikermøde 1 Presse- og analytikermøde Agenda Årets resultat og udvikling Position på koncernens markeder Forsikringsdriften Finansmarkederne Koncernresultat Resultater

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2016 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2016 er et overskud på 122 mio. kr. før skat og 100 mio. kr. efter skat.

Læs mere

InvestorDagen, Odense 29. november 2016

InvestorDagen, Odense 29. november 2016 InvestorDagen, Odense 9. november 16 Lars Bonde, COO Følg os på Twitter: @TrygIR Kort om Tryg (I) Tryg går tilbage til det 18. århundrede Stærkt brand specielt i Danmark Skadeforsikringsselskab i Danmark,

Læs mere

Halvårsrapport for 2013 Tryg Forsikring A/S

Halvårsrapport for 2013 Tryg Forsikring A/S Halvårsrapport for 2013 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsens påtegning 20 Regnskab for Tryg Forsikring koncernen Hoved-og nøgletal

Læs mere

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring Halvårsrapport 211 Overblik Indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Femårsoversigt 6 Resultatopgørlse 7 Balance 8 Egenkapitalforklaring 1 Ledelsesberetning Udviklingen i 1. halvår 211 Sønderjysk

Læs mere

Alm. Brand A/S 1. halvår 2003 - PR

Alm. Brand A/S 1. halvår 2003 - PR Alm. Brand A/S 1. halvår 2003 - PR Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Overblik 1. halvår

Læs mere

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3.

Læs mere

Topdanmark. Marts 2002

Topdanmark. Marts 2002 Topdanmark Marts 2002 Highlights Overskud på 408 mio.kr. efter overførsel af 81 mio.kr. til udjævningshensættelser Resultat før goodwill, skat og overførsel til udjævningshensættelser (cash flow) på 594

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2015 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2015 er et overskud på 258 mio. kr. før skat og 196 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Årsrapport for 2008 TrygVesta Forsikring A/S

Årsrapport for 2008 TrygVesta Forsikring A/S Årsrapport for 2008 TrygVesta Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Ledelsens regnskabspåtegning 46 Revisionspåtegning 47 Regnskab for TrygVesta

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern

Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern (Dette er regnskabet for den samlede Alm. Brand Koncern, altså Alm. Brand af 1792 G/S samt den børsnoterede Alm. Brand A/S Koncern)

Læs mere

Alm Brand. Dansk aktionærforening

Alm Brand. Dansk aktionærforening Alm Brand Dansk aktionærforening Alm. Brand Bank - Aalborg 30. november 2015 2 ALM. BRAND - En dansk finansiel koncern SKADEFORSIKRING 4. største i Danmark 500.000 kunder Privatkunder Små og mellemstore

Læs mere

Årsrapport for 2007 TrygVesta Forsikring A/S

Årsrapport for 2007 TrygVesta Forsikring A/S Årsrapport for 2007 TrygVesta Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Ledelsen regnskabspåtegning 38 Revisionspåtegninger 39 Regnskab TrygVesta Forsikring

Læs mere

Delårsrapport for 4. kvartal 2008

Delårsrapport for 4. kvartal 2008 Meddelelse nr. 14/2009 3. marts 2009 Side 1 af 35 Delårsrapport for 4. kvartal 2008 Resultat for 4. kvartal 2008 bedre end ventet Hovedpunkter INDHOLD Præmieindtægter steg 4,9 % i lokal valuta (4,3 % i

Læs mere

Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002

Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002 Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002 1 Dagsorden Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til 2002 2 Hovedpunkter fra delårsrapporten 1/2 Underskud

Læs mere

Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8

Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8 Årsrapport 2011 Indhold tryg.com/dk Ledelsens beretning Side Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8 Resultater 10 Trygs resultat 12 Privat Norden 16 Erhverv Norden

Læs mere

Om Tryg 1 Forord 4 Hoved- og nøgletal 8 Koncernoverblik 9 Årets højdepunkter 10

Om Tryg 1 Forord 4 Hoved- og nøgletal 8 Koncernoverblik 9 Årets højdepunkter 10 Årsrapport 2010 Indhold Ledelsens beretning Side Om Tryg 1 Forord 4 Hoved- og nøgletal 8 Koncernoverblik 9 Årets højdepunkter 10 Strategi og forventninger 12 Strategi 14 Nøgletalsoversigt KPI 16 Forsikringsbranchen

Læs mere

Alm. Brand A/S Årsrapport 2003 - PR

Alm. Brand A/S Årsrapport 2003 - PR Alm. Brand A/S Årsrapport 2003 - PR Alm. Brand A/S Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring A/S Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Alm.

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007

Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007 Meddelelse nr. 15/2007 Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007 Stigende præmievækst og fremgang i forsikringsteknisk resultat. Forventningerne til præmievækst og resultat før skat i 2007 fastholdes. For 2008

Læs mere

l TrygVesta l IR-nyhedsbrev l nr. 1 l April 2010 l l Side A af 5 l IR-nyhedsbrev nr. 1 2010 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l

l TrygVesta l IR-nyhedsbrev l nr. 1 l April 2010 l l Side A af 5 l IR-nyhedsbrev nr. 1 2010 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l l Side A af 5 l IR-nyhedsbrev nr. 1 2010 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l l Side 1 af 5 l HØJDEPUNKTER > Ekstra udgifter til vinterrelaterede skader forventes at udgøre 700 mio. DKK i 1. kvartal 2010

Læs mere

Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8

Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8 Årsrapport 2011 Indhold tryg.com/dk Ledelsens beretning Side Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8 Resultater 10 Trygs resultat 12 Privat Norden 16 Erhverv Norden

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR CVR 14592385 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 1 Ledelsespåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Aktiver... 5 Passiver... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Side

Læs mere

Codan køber Trygg-Hansa for 3,6 milliarder kroner af SEB

Codan køber Trygg-Hansa for 3,6 milliarder kroner af SEB PRESSEMEDDELELSE (bilag til fondsbørsmeddelelse) 21. juni 1999 Codan køber for 3,6 milliarder kroner af SEB Den danske forsikringskoncern vandt kampen om Sveriges fjerdestørste skadeforsikringsselskab

Læs mere

Yderligere information 38

Yderligere information 38 Delårsrapport 1. kvartal 2012 Indhold Delårsrapport 1. kvartal 2012 Side Ledelsens beretning Begivenheder i 1. kvartal 2012 1 Resultatoversigt 2 Trygs samlede resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10

Læs mere

Alm Brand. Fra 7 til 31 på tre år Økonomidirektør Anne Mette Barfod

Alm Brand. Fra 7 til 31 på tre år Økonomidirektør Anne Mette Barfod Alm Brand Fra 7 til 31 på tre år Økonomidirektør Anne Mette Barfod København, 17. september 2014 Fra 7 til 31 på tre år 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 sep 11 jan 12 maj 12 sep 12 jan 13

Læs mere

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2008. Topdanmark v/ Kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2008. Topdanmark v/ Kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2008 Topdanmark v/ Kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard Har fået tre spørgsmål Hvilken indvirkning har kreditkrisen og den høje volatilitet på aktiemarkedet

Læs mere

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 2006. Bestyrelsens beretning den 5 maj 2006 1. Et godt år Velkommen til Codans Generalforsamling 2006.

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 2006. Bestyrelsens beretning den 5 maj 2006 1. Et godt år Velkommen til Codans Generalforsamling 2006. Bestyrelsens beretning den 5 maj 2006 1 Et godt år Velkommen til Codans Generalforsamling 2006. Jeg vil gerne indlede min beretning med at konstatere, at 2005 blev et godt og tilfredsstillende år for Codan.

Læs mere

Om Tryg 1 Forord 4 Hoved- og nøgletal 8 Koncernoverblik 9 Årets højdepunkter 10

Om Tryg 1 Forord 4 Hoved- og nøgletal 8 Koncernoverblik 9 Årets højdepunkter 10 Årsrapport 2010 Indhold Ledelsens beretning Side Om Tryg 1 Forord 4 Hoved- og nøgletal 8 Koncernoverblik 9 Årets højdepunkter 10 Strategi og forventninger 12 Strategi 14 Nøgletalsoversigt KPI 16 Forsikringsbranchen

Læs mere

Topdanmark. januar - september november 2001

Topdanmark. januar - september november 2001 Topdanmark januar - september 2001 29. november 2001 Financial highlights Overskud på 131 mio. kr. efter henlæggelse af 50 mio. kr. til udjævningshensættelser (Q1 - Q3 2000: 559 mio kr. efter forbrug af

Læs mere

I Solvens II indregnes den forventede fortjeneste i basiskapitalen på tidspunktet for forsikringernes indgåelse.

I Solvens II indregnes den forventede fortjeneste i basiskapitalen på tidspunktet for forsikringernes indgåelse. Ændret regnskabspraksis 2016 Regnskabsbekendtgørelsen for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser er fra 2016 tilpasset de nye EUsolvensregler, Solvens II, som trådte i kraft 1. januar 2016.

Læs mere

LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario. v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark

LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario. v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark Agenda Kort præsentation af Topdanmark Konkurrencesituationen på markedet for skadeforsikring

Læs mere

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder.

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder. Årsrapport 2013 Indhold Download pdf af Årsrapport 2013 Ledelsesberetning 1 Resultatoversigt 2 Bestyrelsesformandens forord 3 Koncernchefens forord 4 Begivenheder i 2013 8 Mål og strategi 12 Strategiske

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Balance 7 Egenkapitalopgørelse 8 Noter 9 Nykredit Livsforsikring

Læs mere

Topdanmarks resultat for 1. halvår Michael Pram Rasmussen

Topdanmarks resultat for 1. halvår Michael Pram Rasmussen Topdanmarks resultat for 1. halvår 2002 Michael Pram Rasmussen Dagsorden Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til resultat Værdiskabelse i Liv Hovedpunkter

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Topdanmarks resultat 2005

Topdanmarks resultat 2005 Topdanmarks resultat 2005 Highlights 2 2005: Stigning i resultatet på 50 pct. til 1.160 mio. kr. efter skat Resultat pr. aktie steg med 61 pct. til 58 kr. Præmiefremgang på 6,6 pct. i skade og 11,6 pct.

Læs mere

Årsrapport for 2010 Tryg Forsikring A/S

Årsrapport for 2010 Tryg Forsikring A/S Årsrapport for 2010 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Ledelsens påtegning 41 Revisionspåtegning 42 Regnskab for Tryg Forsikring koncern

Læs mere

Figur 1 Bruttoerstatningsprocent, bruttoomkostningsprocenter og combined ratio i forsikringsbranchen, 1994-2012

Figur 1 Bruttoerstatningsprocent, bruttoomkostningsprocenter og combined ratio i forsikringsbranchen, 1994-2012 Nordisk Forsikringstidskrift 3/213 Færre skader og et godt finansielt resultat førte til et pænt overskud i de danske skadesforsikringsselskaber 212 Resultatet i de danske skadesforsikringsselskaber blev

Læs mere

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder.

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder. Årsrapport 2012 Indhold 1 Resultatoversigt 2 Bestyrelsesformandens forord 3 Koncernchefens forord 4 Årets højdepunkter 8 Strategi og Key Performance Indicators 10 Kunder 12 Forsikringsmarkedet 16 Trygs

Læs mere