TrygVesta A/S. TrygVesta. Forsikring A/S. TrygVesta Forsikring (Norsk filial) Enter Forsikring AS (Norsk datterselskab)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TrygVesta A/S. TrygVesta. Forsikring A/S. TrygVesta Forsikring (Norsk filial) Enter Forsikring AS (Norsk datterselskab)"

Transkript

1 Årsrapport 2008

2 TrygVesta A/S TrygVesta Forsikring A/S TrygVesta Garantiforsikring A/S (Dansk Kaution) Vesta Skadeförsäkring (Svensk filial) TrygVesta Forsikring (Norsk filial) Nordea Vahinkovakuutus (Finsk filial) Tryg Ejendomme A/S Enter Forsikring AS (Norsk datterselskab) Ejendomsselskabet af 8. maj 2008 TrygVesta Garanti (Norsk filial) Respons Inkasso AS (Norsk datterselskab) Vesta Eiendom AS (Norsk datterselskab) Vesta Garanti (Svensk filial) Øvrige ejendomsselskaber (Norske datterselskaber) Vesta Garanti (Finsk filial) Koncerndiagram pr. 31. december Selskaber og filialer er 100 % danskejede og placeret i Danmark, medmindre andet er angivet. Selskab Filial Redaktion: Investor Relations Design: Bysted A/S Indhold- og strukturrådgivning: Black Sun Plc London DTP: AMO design Tryk: Centertryk Papir: Munken Lynx Foto: Mads Armgaard/gab.dk og Getty Images

3 TrygVesta vil opleves som Nordens ledende tryghedsleverandør og arbejder for, at bekymringer ikke skal stå i vejen for vores kunders hverdag. I 2008 sikrede vores medarbejdere, igennem vores leverancer, hver dag tryghed for mere end 2,2 millioner privatpersoner og mere end virksomheder. Vi er det næststørste skadeforsikringsselskab i Norden med aktiviteter i Danmark, Norge, Finland og Sverige. I Danmark og Norge er vi henholdsvis den største og tredjestørste aktør, mens vi i Finland og Sverige, hvor vi har haft aktiviteter siden henholdsvis 2001 og 2006, oplever hastig vækst. TrygVesta tilbyder forsikringer inden for blandt andet følgende områder: ansvar, arbejdsskade, bil, ejendom, løsøre, transport, villa, ulykke og sundhed. Langt størstedelen af kontakten til kunderne går gennem vores egne kanaler. Desuden har vi et strategisk partnerskab med Nordea, som er Nordens største bank. TrygVesta Årsrapport 2008 l Profil l 1 af 152

4 Introduktion til TrygVesta 2 af 152 l Introduktion til TrygVesta l TrygVesta Årsrapport 2008

5 Fremtiden er nu I TrygVesta oplever vi i disse år store forandringer på flere fronter. Virksomheder udvikler sig på globale markeder, livsmønstre og samfundskulturer er under forandring og vores kunder stiller nye krav til, hvordan vi også i fremtiden kan sikre trygge rammer i hjemmet, på arbejdspladsen og i fritiden. TrygVesta har sat en række nye projekter i søen. Projekter, der kræver nytænkning, udvikling og innovation, og som forbereder både os og vores kunder på en foranderlig fremtid. Det er derfor, vi med dette års tema siger fremtiden er nu. Introduktion til TrygVesta TrygVesta Årsrapport 2008 l Introduktion til TrygVesta l 3 af 152

6 Introduktion til TrygVesta Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Side Introduktion til TrygVesta 1 Koncernoverblik 5 Forord af Mikael Olufsen og Stine Bosse 6 Hoved- og nøgletal for TrygVesta 8 Højdepunkter Markeder og strategi 12 Forsikringsbranchen i Norden 14 De nordiske forsikringsmarkeder 17 Vores produkter 20 Strategi 22 Strategiske temaer 25 Key performance indicators 26 Finansielle forventninger til Resultater 32 Koncernens resultater Privat & Erhverv Danmark 39 Privat & Næringsliv Norge 43 Finsk skadeforsikring 46 Svensk skadeforsikring 48 Industri 50 Investeringsvirksomhed 52 Vores kunder 55 Vores medarbejdere 58 Kapital- og risikostyring 60 Kapitalforhold og overskudsfordeling 62 Risikostyring 65 Ledelse 74 Bestyrelse 76 Koncernledelse 78 Selskabsledelse 80 Aflønning 85 Aktionærinformation 87 Regnskab Ledelsens regnskabspåtegning 91 Den uafhængige revisors påtegning 92 Resultatopgørelse og balance TrygVesta koncernen 93 Egenkapitalopgørelse TrygVesta koncernen 96 Pengestrømsopgørelse TrygVesta koncernen 98 Noter 99 Resultatopgørelse og balance TrygVesta A/S (Moderselskab) 138 Egenkapitalopgørelse (Moderselskab) 140 Noter (Moderselskab) 141 Hoved- og nøgletal fordelt på geografiske områder 146 Ordliste 148 Koncernorganisation 150 Indstik ligger i separat lomme bagest i Årsrapport af 152 l Introduktion til TrygVesta l TrygVesta Årsrapport 2008

7 Koncernoverblik Privat & Erhverv Industri Danmark Læs mere på side 39 Norge Læs mere på side 43 Finland Læs mere på side 46 Sverige Læs mere på side 48 Danmark, Norge & Sverige Læs mere på side 50 Procent af samlet forretning 38 % 27 % 2 % 1 % 32 % Hovedaktiviteter Forsikringer til privatpersoner samt små og mellemstore virksomheder. Forsikringer til privatpersoner samt små og mellemstore virksomheder. Enter Forsikring, som sælger forsikringer til privatpersoner, indgår i Privat & Erhverv Norge. Forsikringer til privatpersoner og mindre virksomheder. Filialen blev etableret i Forsikringer til privatpersoner. Filialen blev etableret i Forsikringer til industrikunder. Industrikunder er kunder, der betaler mere end DKK i årlig præmie eller har mere end 50 ansatte eller er mæglerbetjent. TrygVesta Garanti, som er den førende leverandør af garantiforsikringer indgår i Industri. Medarbejdere* Distributionskanaler 5 kundecentre 16 lokale servicecentre Egne sælgere Bilforhandlere Ejendomsmæglere 3 regionale kundecentre 35 lokale salgscentre Egne sælgere 85 franchisekontorer Nordeas filialer Egne sælgere Eget call-center Bilforhandlere Internet Nordeas filialer Eget call-center Internet Egne sælgere Forsikringsmæglere Nordeas filialer Bilforhandlere Interesseorganisation Nordeas filialer Interesseorganisation Strategisk partnerskab Brands * Stabsfunktioner er fordelt forholdsmæssigt på forretningsområderne. TrygVesta Årsrapport 2008 l Introduktion til TrygVesta l 5 af 152

8 Introduktion til TrygVesta Forord 2008 Et udfordrende år 2008 vil gå over i historien som et år med finanskrise, hastig opbremsning af den økonomiske aktivitet og vanskelige vilkår for investorer, låntagere og banker. TrygVestas fokus på lønsom forsikringsdrift, solid markedsposition, konservativ investeringstilgang, stærk ejerstruktur og højt kompetenceniveau sikrede, at TrygVestas forretningsmodel viste sin styrke i en ellers vanskelig periode. Dermed var TrygVesta med til at skabe tryghed for kunder, medarbejdere og aktionærer. Strategi TrygVestas fire strategiske temaer lønsom vækst, tryghedsleverance, selvbetjening og human kompetence leverede alle resultater, der fortsat støtter den positive udvikling. Væksten i Finland og Sverige blev bedre end ventet. Produktforbedringer som Udvidet Tryg Vejhjælp og Ny Villa forsikring i Danmark skaber forbedret tryghedsleverance, og introduktionen af onlinesalg af rejseforsikring giver nye muligheder for selvbetjening. Leder- og udviklingsprogrammer introduceret i 2008 skaber rammerne for endnu bedre kompetencer og god forretningsudvikling. efter skat blev 846 mio. DKK. Resultatet er 246 mio. DKK bedre end TrygVestas egne forventninger fra 3. kvartal På baggrund af resultatet for 2008 og koncernens politik om at udbetale 50 % af årets resultat som kontant udbytte indstiller bestyrelsen, at der pr. aktie udbetales udbytte på 6,50 DKK. Der planlægges ikke aktietilbagekøb på baggrund af årets resultat. Væksten i 2008 blev styrket af fortsat kraftig fremgang i Finland og Sverige og introduktion af et nyt salgsfremmende kundesystem i Norge. Stigende gennemsnitspriser sikrer, at der de kommende år er lagt op til vækst og stigende lønsomhed. TrygVestas konservative investeringspolitik samt en reduktion i aktieandelen siden midten af 2007 bevirkede at investeringsporteføljen i 2008 gav et positivt afkast på 3,5 %. I 2008, ligesom i 2007, fortsatte stigningen i erstatningsudgifterne særligt inden for ejendomme og sundhed. Derfor har vi iværksat initiativer, der skal sikre, at lønsomheden fastholdes. Læs mere om TrygVestas strategi og strategiske fokusområder i kapitlet Strategi på side 22. Årets resultat Præmieindtægterne steg 4,9 % i lokal valuta til mio. DKK, og det forsikringstekniske resultat blev mio. DKK. Resultat før skat faldt fra mio. DKK til mio. DKK som følge af kraftige kursfald på værdipapirer. Årets resultat Ændrede klimaforhold havde mindre indflydelse på resultatet i 2008 end ventet, men det er TrygVestas vurdering, at der fremadrettet vil komme flere skader som følge af ændrede nedbørs- og stormmønstre. TrygVesta-aktien OMX C20 indekset inklusive udbytte faldt 46 %, og DJ Euro Insurance Index inklusive udbytte faldt 44 %. Trods 6 af 152 l Introduktion til TrygVesta l TrygVesta Årsrapport 2008

9 disse markante kursfald gav TrygVesta-aktien et afkast inklusive udbytte på -12 %. En sund forsikringsforretning og en konservativ investeringsstrategi medvirkede til TrygVesta-aktiens relative gode udvikling. Stærk nordisk organisation TrygVesta er en nordisk forsikringskoncern, der henvender sig til hele det nordiske marked. Derfor gennemførte vi pr. 1. januar 2009 en ny nordisk organisation, der giver entydigt nordisk ansvar og ensartethed for salg, produktudvikling, skadebehandling, it-systemer og underwriting. Målet er, at den ny organisering skal bidrage til at øge effektivitet, nytænkning og indtjening og dermed styrke markedspositionen. Med vores nye procesorienterede organisation skaber vi også gode miljøer for faglig og personlig udvikling for vores cirka medarbejdere, og vi styrker samarbejdet internt, så alle kompetencer udnyttes optimalt. kundebetjeningsflade. Dog er vi tilbageholdende med nyansættelser for at undgå senere afskedigelser. På klimaområdet har vi tilsluttet os UN Global Compact og Carbon Disclosure Project, og vores mål er at reducere vores CO2-udslip med 10 % over to år. Ledelse TrygVestas ledere har en særlig opgave i at sikre, at vi kontinuerligt arbejder os hen imod vores vision. I 2008 har vi arbejdet videre med god ledelse og ledelsesprofil blandt andet ved at have 192 ledere på interne udviklingskurser som Leading the Brand og Ledelse med BSC. Vi fremmer den ledelsesadfærd, der understøtter vores vision, strategi og håndtryk, og fremadrettet vil lederprofilen blive udmøntet gennem Det Levende Hus, Den Levende Organisation, lederrekruttering og talentudvikling. TrygVestas overordnede ledelse er beskrevet i kapitlet Selskabsledelse på side 80. Den ny organisering, der kaldes Den Levende Organisation afspejler vores kultur, og for at få fuld effekt er denne tænkt sammen med Det Levende Hus, der er en ændring af den fysiske arbejdsplads med henblik på at øge nytænkning, udvikling og videndeling samt skabe mere handlekraft. Tryghedsleverandør Den Levende Organisation og Det Levende Hus skaber rammerne for, at gode idéer opstår og udvikles til lønsomme produkter og tjenester, der understøtter den nordiske tryghedsleverance og kan omsættes til vores håndtryk Handlekraft, Menneskelighed og Nytænkning. Forventningerne til 2009 For 2009 forventer vi 4 % præmievækst i lokal valuta, mod tidligere i niveauet 5 %, på grund af den negative makroøkonomiske udvikling. På indtjeningssiden forventer vi en combined ratio på 92 før afløb, et resultat efter skat på 1,3 mia. DKK og en egenkapitalforrentning på %. Forventninger bygger på en række antagelser om aktieafkast og renteniveauer, og grundet de volatile finansielle markeder er der derfor stor usikkerhed om effekten af disse udsving på resultatet. For en nærmere gennemgang af forventningerne til 2009 og forudsætningerne for disse henvises til kapitlet Finansielle forventninger til 2009 på side 28. Ansvarlighed Corporate Social Responsibility (CSR) CSR er god forretningsetik og sund fornuft, der understøtter vores forretningsmodel. Derfor opfordres TrygVestas ledere og medarbejdere til at være engagerede inden for dette felt, således at alle er klar over værdien af CSR. TrygVesta har formuleret en CSR-hensigtserklæring, som definerer vores engagement og redegør for vores ansvar i forhold til medarbejdere, kunder og omverden. Som eksempel har vi i 2008 ansat tilpasningsvanskelige unge med indvandrerbaggrund for at give dem flere muligheder og for at kunne imødekomme kundebehov om en bredere De seneste års gode resultater får os ikke til at hvile på laurbærrene. Vi har yderligere potentiale til at forbedre os på mange områder, og vi står over for et bredt spektrum af fremtidige udfordringer og muligheder for at udvide tryghedsleverancen og værdiskabelsen. God læselyst. Mikael Olufsen stine Bosse Bestyrelsesformand Koncernchef TrygVesta Årsrapport 2008 l Introduktion til TrygVesta l 7 af 152

10 Introduktion til TrygVesta Hoved- og nøgletal for TrygVesta Mio. DKK Resultatopgørelse Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Forsikringsmæssige driftsomkostninger, i alt Resultat af bruttoforretning Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk rente f.e.r Forsikringsteknisk resultat Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente Andre indtægter og omkostninger Årets resultat før skat Skat Årets resultat fortsættende aktiviteter Resultat af ophørte og frasolgte aktiviteter efter skat Årets resultat Afløbsresultat f.e.r Relativt afløbsresultat -0,5 1,8 3,0 3,6 4,0 Balance Forsikringsmæssige hensættelser, i alt * Forsikringsaktiver, i alt Egenkapital, i alt Aktiver, i alt nøgletal Bruttoerstatningsprocent 68,3 71,1 65,9 67,3 67,9 Nettogenforsikringsprocent 4,6 0,1 3,7 2,1 3,9 Skadeforløb 72,9 71,2 69,6 69,4 71,8 Bruttoomkostningsprocent 17,1 17,0 16,8 16,7 17,3 Combined ratio 90,0 88,2 86,4 86,1 89,1 Erstatningsprocent f.e.r. 71,2 69,7 68,4 68,1 70,7 Omkostningsprocent f.e.r. 17,6 17,6 17,2 17,1 17,8 Combined ratio f.e.r. 88,8 87,3 85,6 85,2 88,5 Operating ratio 89,0 87,1 84,6 83,5 86,6 Bruttoomkostningsprocent med korrektion ** 17,1 17,0 16,8 16,7 16,9 8 af 152 l Introduktion til TrygVesta l TrygVesta Årsrapport 2008

11 Mio. DKK Øvrige oplysninger Egenkapitalforrentning før skat og ophørte og frasolgte aktiviteter (%) Egenkapitalforrentning efter skat og ophørte og frasolgte aktiviteter (%) Resultat pr. aktie, fortsættende aktiviteter (DKK) 22,0 31,3 45,5 33,5 12,8 Indre værdi pr. aktie (DKK) Udbytte pr. aktie (DKK) ,5 Aktiekurs pr (DKK) - 319,2 431,5 388,0 328,0 Børskurs / Indre værdi - 2,6 2,9 2,6 2,6 Price Earnings - 10,2 9,5 11,6 25,7 Gennemsnitlig antal aktier (1.000 stk.) Antal aktier, ultimo (1.000 stk.) Solvensdækning antal fuldtidsmedarbejdere ultimo perioden Fortsættende aktiviteter Ophørte og frasolgte aktiviteter * Reduktion fra 2007 til 2008 skyldes primært den lavere NOK i forhold til DKK. ** Ved beregningen af bruttoomkostningsprocenten med korrektion i henhold til Finanstilsynets bekendtgørelse, er omkostningerne fradraget afskrivninger og driftsomkostninger på domicilejendomme og tillagt en beregnet omkostning (husleje) vedrørende domicilejendomme baseret på en beregnet markedsleje. Øvrige nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger og nøgletal TrygVesta Årsrapport 2008 l Introduktion til TrygVesta l 9 af 152

12 Introduktion til TrygVesta Højdepunkter 2008 Marts Leading the Brand 192 ledere med medarbejderansvar gennemførte i årets løb et nordisk udviklingsprogram. Lederprogrammet, Leading the Brand, er et strategisk initiativ, som skal knytte ledernes rolle tættere sammen med TrygVestas vision, strategi og værdigrundlag. I løbet af 2009 søsætter TrygVesta yderligere et lederudviklingsprogram, Leading by the Strategy, som er for ledere, der har ledere i reference. Juni Selvbetjening i Norge I Norge fik TrygVestas kunder mulighed for at melde skader elektronisk over internettet. For kunderne betyder muligheden for elektronisk skadeanmeldelse hurtigere behandling og mindre arbejde med eftersendelse af dokumenter. Løsningen effektiviserer de interne processer og skaber muligheder for at arbejde videre med automatisering i skadebehandlingen. Kunderne har taget positivt imod denne mulighed. April Nyt vejhjælpsprodukt i Danmark TrygVesta udbyggede rollen som tryghedsleverandør med Tryg Vejhjælp-konceptet i Danmark. Tryg Vejhjælp Antal omfatter blandt andet lånebil, bugsering og starthjælp. Udvidet Tryg Vejhjælp dækker desuden taxaservice, hotelovernatning, årligt tryghedstjek og halvårligt skift af vinter- og sommerhjul. Cirka konceptkunder fik i 2008 inkluderet Tryg Vejhjælp i bilforsikringen uden merpris. UDVIDET TRYG VEJHJÆLP Antal forsikringer August SundPuls TrygVesta lancerede et forebyggelsesprodukt på sundhedsområdet med navnet SundPuls, der giver danske virksomheder mulighed for et grundigt tjek af medarbejdernes sundhedstilstand. Hver medarbejder får på baggrund af sundhedstjekket en individuel handleplan, og virksomheden får en samlet anonym rapport. Derudover kan medarbejderne få vejledning om kost, motion, rygning og alkohol på SundPuls Linjen og læse om sundhed på internetportalen SundPuls Portal. For særligt udsatte medarbejdere med misbrugsproblemer eller risiko for livsstilssygdomme er der mulighed for at få tilbudt ekstra rådgivning hos eksperter. SundPuls tilbydes virksomheder med over 25 ansatte og koster 895 DKK pr. medarbejder om året kvt. 3. kvt. 4. kvt. Maj Ny international netværkspartner TrygVesta og AXA Corporate Solutions underskrev en hensigtserklæring om, at TrygVesta senest pr. 1. januar 2009 vil anvende AXA Corporate Solutions internationale netværk til at imødekomme nordiske kunders internationale forsikringsbehov. Med AXA Corporate Solutions som partner bliver TrygVesta en del af et globalt netværk, som er repræsenteret i mere end 90 lande og geografisk dækker 95 % af den beboede verden. AXA er et af verdens største forsikringsselskaber. 10 af 152 l Introduktion til TrygVesta l TrygVesta Årsrapport 2008

13 NemKonto er en almindelig bankkonto, som det offentlige og virksomheder har mulighed for at overføre penge til. Alle borgere i Danmark har en NemKonto. TrygVesta har årligt sendt flere hundrede tusinde checks til danske kunder. Med NemKonto undgår kunderne at skulle hæve checken i banken, og TrygVesta fjerner det manuelle arbejde med at udstede og sende checks. September Milepæl nået i Oslo En satsning på at løfte TrygVestas markedsandel i Oslo er på rette vej. TrygVestas markedsandel på privatmarkedet i Oslo har ligget lavere end i resten af Norge. Målsætningen er at løfte TrygVestas markedsandel på privatområdet i Oslo op på højde med resten af Norge inden udgangen af Første milepæl var at vende den negative udvikling i Oslo-området og løfte salget, og i 2008 nåede vi for første gang foran vækstprognoserne. TrygVesta er nu det selskab med størst vækst i Oslo på privatområdet. I 2009 vil TrygVesta fokusere på at øge salget yderligere i Oslo både på privat- og erhvervsmarkedet. Kunder, som ikke ønsker udbetaling via NemKonto, vil dog fortsat kunne få tilsendt checks. November Nordea-partnerskab forlænget TrygVesta og Nordea, der siden 1999 har haft et succesfuldt samarbejde, har forlænget partnerskabet til Partnerskabet indebærer Nordeas pan-nordiske salg af TrygVestas forsikringer i deres filialnet og Trygvestas salg af Nordea liv- og pensionsprodukter i Danmark og Norge. Aftalen indeholder endvidere Nordeas porteføljeforvaltningsaftale af hovedparten af TrygVestas investeringsaktiver. Industri i Sverige Som en naturlig udbygning af koncernens nordiske engagement etablerede TrygVesta en svensk industriforretning med det første kontor i Stockholm. I samarbejde med allerede etablerede underwriting teams i Danmark og Norge skal kontoret i Stockholm sælge forsikringer til de større kunder i svensk erhvervsliv via forsikringsmæglere. I første omgang tilbydes de svenske industrikunder; ansvars-, driftstabs-, bygnings- (property) og erhvervsmæssige transportforsikringer. I slutningen af 2008 havde kontoret fem medarbejdere. NemKonto I Danmark indførte TrygVesta automatisk overførsel af tilbagebetalinger fra forsikringer til kundernes NemKonto. December TrygVesta i europæisk topklasse Konsulentvirksomheden Arthur D. Little konkluderede i en undersøgelse, at nordiske forsikringsselskaber er de mest omkostningseffektive i Europa. TrygVesta bliver nummer fire ud af 50. Blandt de 15 bedste selskaber i Europa er de ni fra Norden, og i landssammenligning kommer Danmark ind som nummer ét, Sverige som nummer to og Norge som nummer tre. TrygVesta Årsrapport 2008 l Introduktion til TrygVesta l 11 af 152

14 Markeder og strategi 12 af 152 l Markeder og strategi l TrygVesta Årsrapport 2008

15 Markeder og strategi Global er fremtiden TrygVestas markedsandel i Norden som helhed forventes at være stigende de kommende år, blandt andet som følge af hastigt stigende markedsandele i Finland og Sverige. TrygVesta arbejder nordisk og udvikler ensartede salgskanaler, produkter og infrastrukturer. Nordea-samarbejdet, udviklingen af egne salgskanaler og samarbejdsaftaler med for eksempel interesseorganisationer gør, at vi kommer bredere ud i det danske, finske, norske og svenske forsikringsmarked. TrygVesta Årsrapport 2008 l Markeder og strategi l 13 af 152

16 Markeder og strategi Forsikringsbranchen i Norden Branchen generelt De nordiske forsikringsmarkeder har høj udbredelse af traditionelle forsikringsydelser såsom bil-, hus-, transport-, arbejdsskade- og ulykkeforsikringer. Volumenvæksten er omtrent på linje med BNP, hvortil kommer effekten af prisændringer over tid, og lønsomhed, der varierer med udviklingen i erstatningsudgifterne. Det nordiske marked er kendetegnet ved direkte salg af forsikringer til privat- og erhvervskunder. For store industrikunder foregår kontakten enten direkte fra forsikringsselskabet eller via en forsikringsmægler. Kontakten til kunderne foregår via telefonsalg, forsikringssælger, forsikringsmægler, bankassurance og i mindre omfang via internettet. Prisen på et forsikringsprodukt bestemmes på baggrund af forventede skadeerstatninger, salgs- og administrationsomkostninger og ønsket indtjeningsniveau. Den nordiske forsikringsbranche havde i 2008 samlede estimerede præmieindtægter på cirka 140 mia. DKK, og branchen udgjorde dermed cirka 1,8 % af regionens samlede BNP. Markedet er kendetegnet ved at nogle få store selskaber har en forholdsvis høj markedsandel i forhold til andre lande. De fire største selskaber i hvert land har således en samlet markedsandel på mellem 64 % og 87 %. Endvidere arbejder de store selskaber pan-nordisk, og de fire største selskaber har således en samlet markedsandel på cirka 46 % i Norden. For de store selskaber i forsikringsbranchen i Norden var 2008 præget af fortsat god basisindtjening inden for forsikringsaktiviteterne. Det samlede resultat blev dog påvirket negativt af de turbulente finansielle markeder. Udfordringer Forsikring og økonomisk afmatning Forsikringsbranchen er karakteriseret ved en robust underliggende forretning, idet forbrugere og virksomheder ønsker at aftale sig til tryghed, eller fordi forsikring er lovpligtigt. En økonomisk afmatning vil dog generelt medføre mindre vækst som følge af lavere bilsalg og ejendomssalg, ligesom antallet af erhvervsforsikringer og arbejdsskadeforsikringer vil være påvirket af konjunkturforløbet. Disse faktorer opvejes dog til en vis grad af løbende prisstigninger. Historisk har lavere økonomisk aktivitet generelt ikke påvirket erstatningsudgifterne negativt. Dette skyldes en kombination af mere forsigtig adfærd, færre kørte kilometer og mulighed for billige indkøb til skadeudbedringer. Endvidere har der i tidligere perioder med lav økonomisk aktivitet kun i begrænset omfang kunnet konstateres usædvanlige stigninger i antallet af for eksempel indbrud eller svigagtige skadeanmeldelser. Konkurrencen i den nordiske forsikringsbranche De store nordiske forsikringskoncerner arbejder alle med fokus på lønsom og sund forsikringsdrift, hvilket betyder, at branchen som helhed i de senere år har konstateret en forholdsvis stabil og lønsom periode. Konkurrencen kan groft deles i priskonkurrence og servicekonkurrence. Mindre forsikringsselskaber har de senere år valgt lavere priser som middel for at tiltrække kunder, mens de store selskaber har fokuseret på 14 af 152 l Markeder og strategi l TrygVesta Årsrapport 2008

17 service og dækningsudvidelser. Konkurrencesituationen i hvert marked er nærmere beskrevet i kapitlet De nordiske forsikringsmarkeder på side 17. Investeringsresultater Alle forsikringsselskaber har investeringsporteføljer, hvor midler til senere skadeudbetalinger anbringes. Disse investeringsporteføljer placeres typisk i aktier, ejendomme og obligationer, men dele af branchen har også valgt at placere porteføljer i hedgefonde og strukturerede finansielle produkter. Delårsrapporterne fra de nordiske forsikringsselskaber offentliggjort i 2008 viser tydeligt den negative indflydelse fra tab på værdipapirer på investeringsresultat og kapitalforhold. På grund af dårlige investeringsresultater og i mange tilfælde lavere egenkapital må mindre velkonsoliderede selskaber i de kommende år øge indtjeningen fra forsikringsdriften betydeligt, hvilket hovedsageligt sker gennem priser. TrygVesta har ingen strukturerede finansielle produkter eller hedgefonde og valgte allerede i 2007 og tidligt i 2008 at reducere vægten af aktier i investeringsporteføljen. Dertil kommer at obligationsporteføljen er placeret i likvide og almindelige papirer med gennemsnitlig 2 års løbetid. SAMLEDE MARKEDSSTØRRELSER DANMARK, 6,2 MIA. EUR SAMLEDE MARKEDSSTØRRELSER NORGE, 4,7 MIA. EUR 13,2% 27,3% 20,6% 9,8% 17,8% 4,9% 3,4% 10,3% 14,0% 30,1% 29,1% 19,5% TrygVesta If Alka Codan Topdanmark Alm. Brand Øvrige TrygVesta If Gjensidige Sparebank Øvrige SAMLEDE MARKEDSSTØRRELSER FINLAND, 3,2 MIA. EUR SAMLEDE MARKEDSSTØRRELSER SVERIGE, 6,2 MIA. EUR 16,8% 1,4% 25,7% 18,6% 0,4% 19,6% 10,0% 13,9% 18,3% 27,8% 17,2% 30,3% TrygVesta If Pohjola Tapiola Fennia Øvrige Vesta If Länsforsk. Codan Folksam Øvrige Kilde: baseret på nationale statistikker og senest offentliggjorte regnskaber for de største selskaber. TrygVesta Årsrapport 2008 l Markeder og strategi l 15 af 152

18 Markeder og strategi De nordiske arbejdsmarkeder I årene før 2008 var mangel på arbejdskraft en udfordring i hele Norden dels på grund af lønpres og dels på grund af vanskeligheder med at tiltrække og fastholde arbejdskraft markerer dog et skifte mod stigende arbejdsløshed og sandsynligvis lavere lønstigningstakter. På længere sigt har virksomhederne dog en række udfordringer, da de store årgange fra perioden efter 2. verdenskrig forlader arbejdsmarkedet og erstattes af væsentlig mindre årgange fra 1980 erne og 1990 erne. Blandt andet derfor arbejder regeringerne i Norden på at øge udbuddet af arbejdskraft. Dette kan ske blandt andet ved en bedre integration og højere beskæftigelsesfrekvens på arbejdsmarkedet af indvandrere fra ikke-vestlige lande. Læs blandt andet om et nyt integrationsinitiativ på side 59. Muligheder Skadeindkøb De foregående års høje økonomiske aktivitetsniveau har øget erstatningsudgifterne på grund af højere lønninger og materialepriser. Den lavere økonomiske aktivitet i 2009 vil sandsynligvis skabe bedre indkøbsvilkår for selskaber med fokus på styring af indkøb. Forsikringsselskaber er, med deres vedvarende indkøb af varer og tjenester i erstatningsøjemed, en stabil og attraktiv samarbejdspartner for mange leverandører. Dette gælder specielt i en periode med lavere økonomisk aktivitet. helse og velfærd. Ikke desto mindre er der god vækst i markedet, der ses som supplement til det offentlige system. Klimaændringer Vejrrelaterede skader har naturligt stor indflydelse på forsikringsselskaber. Klimaet i Norden er blevet varmere og forventes fremover generelt at ændre sig mod et varmere, mere fugtigt og blæsende klima, hvilket betyder øgede skadeudgifter. TrygVesta vurderer løbende risikofaktorerne for ændrede skademønstre med henblik på korrekt prisfastsættelse af for eksempel ejendoms- og villaforsikringer. Klimaændringerne giver dog også muligheder, idet vi kan rådgive kunderne om, hvordan skader undgås, og vi tilpasser dækningerne, således at kundernes bekymringer reduceres. Solvency II implementering I de seneste år er der foregået et arbejde hen mod nye EUregler for solvens, det såkaldte Solvency II. De nye regler vil få betydning for forsikringsselskabers kapitalstruktur og stille større krav til selskabernes kompetencer inden for risikostyring og kontrol. TrygVesta har siden 2002 arbejdet med en intern kapitalmodel (ALM), som danner grundlag for opgørelsen af det individuelle solvensbehov, suppleret med kvalitative vurderinger af udvalgte risikoscenarier fra koncernens interne risikostyringsmiljø. Solvency II reglerne vil kræve øget ekspertise og spidskompetencer, hvilket kan øge konsolideringen i markedet som følge af mindre selskabers behov for og manglende ressourcer til at leve op til de nye avancerede krav. Private sundhedsforsikringer Markedet for private sundhedsforsikringer i Norden og Solvency II specielt i Danmark er vokset kraftigt de senere år. Den nordiske velfærdsmodel er bredt udbygget, men på sundhedsområdet har øget belastning af de offentlige hospitaler og ønske om hurtigere behandlingstider åbnet for privat behandling. Dette behov imødekommes med private sundhedsforsikringer. I 2008 var væksten mere end 70 %, og den stærke vækst skyldes, at sundhedsforsikringer er blevet en del af flere virksomheders lønpakker. TrygVesta forventer, at det samlede marked for sundhedsforsikringer i Danmark vil passere en million forsikringer i Søjle 1 (Kvantitative krav / standardmodel) TrygVesta deltager løbende i QIS beregninger. Senest i QIS4 i 2008 Søjle 2 (Tilsyn / Individuel model) TrygVesta har i en årrække arbejdet med intern kapitalmodel (ALM), der ligeledes danner grundlag for opgørelsen af det individuelle solvensbehov, samt etableret eget riskomiljø Søjle 3 (Oplysningskrav) Det norske marked for sundhedsforsikringer er mindre end det danske, hvilket skyldes en stærk offentlig satsning på QIS er en betegnelse for kvantitative studier om påvirkning fra nye EU solvensregler. 16 af 152 l Markeder og strategi l TrygVesta Årsrapport 2008

TrygVesta A/S. TrygVesta. Forsikring A/S. TrygVesta Forsikring (Norsk filial) Enter Forsikring AS (Norsk datterselskab)

TrygVesta A/S. TrygVesta. Forsikring A/S. TrygVesta Forsikring (Norsk filial) Enter Forsikring AS (Norsk datterselskab) Årsrapport 2008 TrygVesta A/S TrygVesta Forsikring A/S TrygVesta Garantiforsikring A/S (Dansk Kaution) Vesta Skadeförsäkring (Svensk filial) TrygVesta Forsikring (Norsk filial) Nordea Vahinkovakuutus (Finsk

Læs mere

Pressepræsentation. Pressemøde 19. august 2008 Resultat for 1. halvår 2008

Pressepræsentation. Pressemøde 19. august 2008 Resultat for 1. halvår 2008 1 Pressemøde 19. august 20 Resultat for 1. halvår 20 Forbehold 2 Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse samt ledelsens antagelser og de oplysninger, som i øjeblikket er til

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige

TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige Til OMX Nordiske Børs København Meddelelse nr. 13-2009 2. marts 2009 TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak (Moderna) skadeforsikring for 427 mio. DKK

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Velkommen til Trygs generalforsamling. 14. april 2011

Velkommen til Trygs generalforsamling. 14. april 2011 Velkommen til Trygs generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning 2. Godkendelse af årsrapporten 3. Beslutning om anvendelse af overskud 4. Forslag fra bestyrelsen og aktionærer

Læs mere

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance Morten Hübbe, koncernchef Download præsentationen på tryg.com Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation

Læs mere

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Forsikringsselskaber i 80 erne og 90 erne Karakteristika: Store finansindtægter Overkapitaliseret

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S

Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal for TrygVesta Forsikring koncernen 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsens regnskabspåtegning

Læs mere

IR i farligt farvand v/ Ole Søeberg, TrygVesta DIRF dag 2009 9. september 2009

IR i farligt farvand v/ Ole Søeberg, TrygVesta DIRF dag 2009 9. september 2009 1 09.09.2009 IR i farligt farvand v/ Ole Søeberg, TrygVesta DIRF dag 2009 9. september 2009 Agenda 2 09.09.2009 Kort om TrygVesta marked, forretningsmodel og finansiel størrelse EPS udviklingen inkl. 2011

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

TrygVesta Årsrapport 2007 l Profil l

TrygVesta Årsrapport 2007 l Profil l Årsrapport 2007 Vi vil opleves som Nordens ledende tryghedsleverandør og arbejder for, at bekymringer ikke skal stå i vejen for vores kunders hverdag. I 2007 sikrede vores godt 3.900 medarbejdere i samspil

Læs mere

Topdanmarks equity story

Topdanmarks equity story Topdanmarks equity story Aktieprofil Fokuseret strategi Dansk aktør Stabile forsikringsrisici Lav omkostningsprocent Begrænset finansiel risiko Synergi mellem liv og skade Effektiv kapitalstyring Topdanmark-aktien

Læs mere

Strategi 12 Strategi 14 Strategiske temaer 18 Nøgletalsoversigt 2010 KPI (Key Performance Indicators) 20 Finansielle forventninger til 2010 22

Strategi 12 Strategi 14 Strategiske temaer 18 Nøgletalsoversigt 2010 KPI (Key Performance Indicators) 20 Finansielle forventninger til 2010 22 Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Side Introduktion til TrygVesta 2 Koncerndiagram 4 Koncernoverblik 5 Forord af Mikael Olufsen og Stine Bosse 6 Hoved- og nøgletal for TrygVesta 8

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2007

Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2007 Meddelelse nr. 13/2007 Side 1 af 27 Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2007 Resultatforbedring i 2. kvartal 2007 medfører stærkt halvårsresultat og en opjustering på 15 % af årets forventede resultat før skat.

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2008

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2008 Meddelelse nr. 43/2008 11. november 2008 Side 1 af 33 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2008 Høj præmievækst, men højere skadesudgifter og lavere investeringsresultat Hovedpunkter (sammenlignet med 1.-3.

Læs mere

Halvårsrapport for 2013 Tryg Forsikring A/S

Halvårsrapport for 2013 Tryg Forsikring A/S Halvårsrapport for 2013 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsens påtegning 20 Regnskab for Tryg Forsikring koncernen Hoved-og nøgletal

Læs mere

Årsrapport for 2007 TrygVesta Forsikring A/S

Årsrapport for 2007 TrygVesta Forsikring A/S Årsrapport for 2007 TrygVesta Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Ledelsen regnskabspåtegning 38 Revisionspåtegninger 39 Regnskab TrygVesta Forsikring

Læs mere

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2008. Topdanmark v/ Kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2008. Topdanmark v/ Kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2008 Topdanmark v/ Kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard Har fået tre spørgsmål Hvilken indvirkning har kreditkrisen og den høje volatilitet på aktiemarkedet

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

Om Tryg 1 Forord 4 Hoved- og nøgletal 8 Koncernoverblik 9 Årets højdepunkter 10

Om Tryg 1 Forord 4 Hoved- og nøgletal 8 Koncernoverblik 9 Årets højdepunkter 10 Årsrapport 2010 Indhold Ledelsens beretning Side Om Tryg 1 Forord 4 Hoved- og nøgletal 8 Koncernoverblik 9 Årets højdepunkter 10 Strategi og forventninger 12 Strategi 14 Nøgletalsoversigt KPI 16 Forsikringsbranchen

Læs mere

Delårsrapport for 4. kvartal 2008

Delårsrapport for 4. kvartal 2008 Meddelelse nr. 14/2009 3. marts 2009 Side 1 af 35 Delårsrapport for 4. kvartal 2008 Resultat for 4. kvartal 2008 bedre end ventet Hovedpunkter INDHOLD Præmieindtægter steg 4,9 % i lokal valuta (4,3 % i

Læs mere

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59 Presse- & Analytikerpræsentation 11. marts 2004 Årsrapport 2003 Codan A/S 1 MAR2004/JJE Stærk udvikling Resultat før skat forbedret med mere end 1,4 mia. kr. Markant bedre combined ratio Solidt fundament

Læs mere

Årsrapport for 2008 TrygVesta Forsikring A/S

Årsrapport for 2008 TrygVesta Forsikring A/S Årsrapport for 2008 TrygVesta Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Ledelsens regnskabspåtegning 46 Revisionspåtegning 47 Regnskab for TrygVesta

Læs mere

Om Tryg 1 Forord 4 Hoved- og nøgletal 8 Koncernoverblik 9 Årets højdepunkter 10

Om Tryg 1 Forord 4 Hoved- og nøgletal 8 Koncernoverblik 9 Årets højdepunkter 10 Årsrapport 2010 Indhold Ledelsens beretning Side Om Tryg 1 Forord 4 Hoved- og nøgletal 8 Koncernoverblik 9 Årets højdepunkter 10 Strategi og forventninger 12 Strategi 14 Nøgletalsoversigt KPI 16 Forsikringsbranchen

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007

Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007 Meddelelse nr. 15/2007 Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007 Stigende præmievækst og fremgang i forsikringsteknisk resultat. Forventningerne til præmievækst og resultat før skat i 2007 fastholdes. For 2008

Læs mere

Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006

Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006 Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006 Highlights 1.-3. kvartal 2006: Resultatet efter skat steg med 44,1 pct. til 1.167 mio. kr. Resultat pr. aktie steg med 50,5 pct. til 60,2 kr. Præmiefremgang på 5,3 pct.

Læs mere

LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario. v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark

LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario. v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark Agenda Kort præsentation af Topdanmark Konkurrencesituationen på markedet for skadeforsikring

Læs mere

Topdanmarks resultat H1 2006

Topdanmarks resultat H1 2006 Topdanmarks resultat H1 2006 Koncernstruktur m.v. 2 Præmie skade 8,5 mia. kr. Topdanmark Topdanmark Forsikring Antal ansatte 2.250 Investeringsaktiver: Kapital- 35 mia. kr. forvaltning Danske Forsikring

Læs mere

Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8

Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8 Årsrapport 2011 Indhold tryg.com/dk Ledelsens beretning Side Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8 Resultater 10 Trygs resultat 12 Privat Norden 16 Erhverv Norden

Læs mere

Topdanmark. Marts 2002

Topdanmark. Marts 2002 Topdanmark Marts 2002 Highlights Overskud på 408 mio.kr. efter overførsel af 81 mio.kr. til udjævningshensættelser Resultat før goodwill, skat og overførsel til udjævningshensættelser (cash flow) på 594

Læs mere

Årsrapport for 2010 Tryg Forsikring A/S

Årsrapport for 2010 Tryg Forsikring A/S Årsrapport for 2010 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Ledelsens påtegning 41 Revisionspåtegning 42 Regnskab for Tryg Forsikring koncern

Læs mere

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder.

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder. Årsrapport 2013 Indhold Download pdf af Årsrapport 2013 Ledelsesberetning 1 Resultatoversigt 2 Bestyrelsesformandens forord 3 Koncernchefens forord 4 Begivenheder i 2013 8 Mål og strategi 12 Strategiske

Læs mere

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder.

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder. Årsrapport 2012 Indhold 1 Resultatoversigt 2 Bestyrelsesformandens forord 3 Koncernchefens forord 4 Årets højdepunkter 8 Strategi og Key Performance Indicators 10 Kunder 12 Forsikringsmarkedet 16 Trygs

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand Forsikring 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger Side 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002

Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002 Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002 1 Dagsorden Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til 2002 2 Hovedpunkter fra delårsrapporten 1/2 Underskud

Læs mere

Halvårsrapport 2010 Tryg Forsikring A/S (tidligere TrygVesta Forsikring A/S)

Halvårsrapport 2010 Tryg Forsikring A/S (tidligere TrygVesta Forsikring A/S) Halvårsrapport 2010 Tryg Forsikring A/S (tidligere TrygVesta Forsikring A/S) (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal for Tryg Forsikring koncernen 2 Ledelsesberetning

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 7 Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 10

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Lokal Forsikring G/S Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2008 Lokal Forsikring

Læs mere

Årsrapport for 2012 Tryg Forsikring A/S

Årsrapport for 2012 Tryg Forsikring A/S Årsrapport for 2012 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsens påtegning 48 Revisionspåtegning 49 Regnskab for Tryg Forsikring koncernen

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

2. kvartals- og halvårsrapport 2014

2. kvartals- og halvårsrapport 2014 2. kvartals- og halvårsrapport 2014 Indhold 2. kvartals- og halvårsrapport 2014 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Risiko og udfordringer i Topdanmark. Ved adm. direktør Poul Almlund Jyske Bank 6. juni 2007

Risiko og udfordringer i Topdanmark. Ved adm. direktør Poul Almlund Jyske Bank 6. juni 2007 Risiko og udfordringer i Topdanmark Ved adm. direktør Poul Almlund Risiko og udfordringer i Topdanmark Ved adm. direktør Poul Almlund Agenda Topdanmarks operationelle mål m.v. Værdiskabelse i Topdanmark

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

FAI-forsikring. Foreningen af Auto- og Industrilakerere og If har sammen udviklet en fordelagtig forsikring, som vi tilbyder dig som medlem af FAI.

FAI-forsikring. Foreningen af Auto- og Industrilakerere og If har sammen udviklet en fordelagtig forsikring, som vi tilbyder dig som medlem af FAI. FAI-forsikring Accident Foreningen af Auto- og Industrilakerere og If har sammen udviklet en fordelagtig forsikring, som vi tilbyder dig som medlem af FAI. Ring til If og hør mere: 70 12 12 22 fai-forsikring

Læs mere

Topdanmark Årsregnskab 2000

Topdanmark Årsregnskab 2000 Topdanmark Årsregnskab 2000 2 Financial highlights 2000 Overskud på 1.005 mio. kr. trods orkanreservering på 490 mio. kr. Resultatet på 1.005 mio. kr. svarer til en egenkapitalforrentning på 25,4 pct.

Læs mere

Velkommen til Trygs generalforsamling. 19. april 2012

Velkommen til Trygs generalforsamling. 19. april 2012 Velkommen til Trygs generalforsamling 19. april 2012 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning 2. Godkendelse af årsrapporten 3. Meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion 4. Beslutning om anvendelse

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2013

Delårsrapport 1. kvartal 2013 Delårsrapport 1. kvartal 2013 Indhold Delårsrapport 1. kvartal 2013 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Resultat for 1. kvartal 2013 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning Konkurrencen på skadesforsikringsområdet Sammenfatning I denne artikel beskrives konkurrenceforholdene på det danske skadesforsikringsmarked, og der sammenlignes på de områder, hvor talgrundlaget er til

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE FORSIKRING 2013

PRESSEMEDDELELSE FORSIKRING 2013 PRESSEMEDDELELSE FORSIKRING 2013 DATO: 11. NOVEMBER 2013 RELEASE: KL. 05.00 EPSI DANMARK GENERELLE RESULTATER - FORSIKRINGSBRANCHEN 2013 EPSIs undersøgelse 2013 af forsikring i Danmark er baseret på omkring

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 1. halvår 2014. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 1. halvår 2014 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport

Læs mere

Fremgang i Sampension

Fremgang i Sampension PRESSEMEDDELELSE, 17. august 2015 Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2015 Fremgang i Sampension Adm. direktør i Sampension, Hasse Jørgensen: 2015 har på mange måder været godt for Sampension og kunderne. Øgede

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2014

Delårsrapport 1. kvartal 2014 Delårsrapport 1. kvartal 2014 Indhold Delårsrapport 1. kvartal 2014 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

l TrygVesta l IR-nyhedsbrev l nr. 1 l 2009 l l Side A af 7 l IR-nyhedsbrev nr. 1 2009 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l

l TrygVesta l IR-nyhedsbrev l nr. 1 l 2009 l l Side A af 7 l IR-nyhedsbrev nr. 1 2009 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l l Side A af 7 l IR-nyhedsbrev nr. 1 2009 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l l Side 1 af 7 l Velkommen til TrygVesta s første IR-nyhedsbrev. Vi vil fremover udsende nyhedsbreve som med jævne mellemrum

Læs mere

PRIVAT VELKOMMEN HOS CODAN. Praktiske oplysninger om at være kunde i Codan

PRIVAT VELKOMMEN HOS CODAN. Praktiske oplysninger om at være kunde i Codan PRIVAT VELKOMMEN HOS CODAN Praktiske oplysninger om at være kunde i Codan 2 Privat HOS CODAN ER VI ALTID KLAR TIL AT BRINGE DIG VIDERE Ideen med forsikringer er, at man kan leve sit liv og gøre de ting,

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

08.01.05 / januarstorm I Danmark

08.01.05 / januarstorm I Danmark ÅRSRAPPORT 2005 årsrapport 2005 08.01.05 / januarstorm I Danmark 14.09.05 / jordskred I bergen I norge 14.11.05 / storbrand på amager I Danmark InDholdsfortegnelse Ledelsens beretning 11 Tættere på

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2011 Selskabsoplysninger Side 5: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 6: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN DIP generalforsamling 2015 Hovedpunkter i beretning: Afkast Samfundsansvar Pensioner hvordan udvikler pensionerne sig? Pensioner nye tiltag Strategi og fremtiden 2 Værd

Læs mere

TOPDANMARKS Q1 2013 RESULTAT

TOPDANMARKS Q1 2013 RESULTAT TOPDANMARKS Q1 2013 RESULTAT 1 1 HIGHLIGHTS Q1 2013 Q1 2013 resultat på 505 mio. kr. mod 561 mio. kr. i Q1 2012 Resultat pr. aktie faldt fra 4,3 kr. til 4,1 kr. CR blev forbedret fra 90,2 til 89,6 i Q1

Læs mere

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K Industriens Pension i 2011 Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K www.industrienspension.dk Telefon + 45 33 66 80 80 Fax + 45 33 66 80 90 Kundeservice@industrienspension.dk CVR-nr.

Læs mere

34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg REGNSKAB. 38 Regnskab. 107 Produkter

34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg REGNSKAB. 38 Regnskab. 107 Produkter Årsrapport 2014 Menu ledelsesberetning LEDELSESBERETNING 3 Resultatoversigt 16 Erhverv 18 Industri 34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg Få mere ud af rapporten 4 Forord: Forsikring i verdensklasse

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Headquarter in Lasse Lindblad. Copenhagen adm. direktør fall 08 ir@capinordic.com AGENDA 1. Mission & værdier 2. Hvem

Læs mere

Virksomhedspræsentation. Præsentation af Codan Forsikring

Virksomhedspræsentation. Præsentation af Codan Forsikring Præsentation af Codan Forsikring 1 Virskomhedspræsentation Virksomhedspræsentation Indhold Om Codan Forsikring Codans markeder Social ansvarlighed At arbejde hos Codan Fakta om Codan 2 Om Codan Forsikring

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

CODAN FORSIKRING. Virksomhedspræsentation

CODAN FORSIKRING. Virksomhedspræsentation CODAN FORSIKRING Virksomhedspræsentation INDHOLD Om Codan Forsikring Codans markeder Social ansvarlighed At arbejde hos Codan Fakta om Codan OM CODAN FORSIKRING OM CODAN FORSIKRING I snart 100 år har Codan

Læs mere

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Oplæg ved bankdirektør Martin Kviesgaard, 22. september 2015 Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Introduktion til GrønlandsBANKEN Forretningsomfang:

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

Alm. Brand Small & Mid Cap seminar

Alm. Brand Small & Mid Cap seminar Alm. Brand Small & Mid Cap seminar ABG SUNDAL COLLIER 11. april 2013 1 K O N C E R N Kort om Alm. Brand En finansiel koncern med en omsætning på ca. 7 mia.kr. og 1.600 ansatte Finansielle produkter inden

Læs mere

- den nye skandinaviske finanskoncern

- den nye skandinaviske finanskoncern - den nye skandinaviske finanskoncern Årsrapport for 2006 samt strategi - ordinær generalforsamling 20. april 2007 Koncerndirektør Lasse Lindblad og bestyrelsesformand Claus Ørskov DISPOSITION FOR I DAG

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 56 77 12 12 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Totalindkomstopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

Virksomhedspræsentation. Præsentation af Codan Forsikring

Virksomhedspræsentation. Præsentation af Codan Forsikring Præsentation af Codan Forsikring 1 Virskomhedspræsentation Virksomhedspræsentation Indhold Om Codan Forsikring Codans markeder Social ansvarlighed At arbejde hos Codan Fakta om Codan 2 Om Codan Forsikring

Læs mere

Fakta om Tryg Ung. Fordele for alle, der er med i Tryg Ung. Dette faktablad er gældende fra 12. november 2012

Fakta om Tryg Ung. Fordele for alle, der er med i Tryg Ung. Dette faktablad er gældende fra 12. november 2012 Fakta om Tryg Ung Dette faktablad er gældende fra 12. november 2012 Det handler om at være tryg, og en del af det er at være godt forsikret. Men dit behov for forsikring æn drer sig gennem hele livet.

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Udbytte & kapitalstyring i Tryg

Udbytte & kapitalstyring i Tryg Udbytte & kapitalstyring 30. januar 2014 Udbytte & kapitalstyring i Tryg I december 2012 indførte Tryg en ny udbyttepolitik, hvor fokus er at opnå en højere grad af stabilitet i de årlige udlodninger.

Læs mere

Fakta om Tryg Familie

Fakta om Tryg Familie Fakta om Tryg Familie Dette faktablad er gældende fra 12. november 2012 Det handler om at være tryg, og en del af det er at være godt forsikret. Men dit behov for forsikring ændrer sig gennem hele livet.

Læs mere

Velkommen til 1. nummer af FORSIKRINGS e-nyt

Velkommen til 1. nummer af FORSIKRINGS e-nyt Velkommen til 1. nummer af FORSIKRINGS e-nyt Hvorfor FORSIKRINGS e-nyt Det er os en stor glæde at kunne præsentere det første nummer af FORSIKRINGS e-nyt. Med dette elektroniske nyhedsbrev ønsker vi fremover

Læs mere

Maj 2011. Topdanmarks Q1 2011 resultat

Maj 2011. Topdanmarks Q1 2011 resultat Maj 2011 Topdanmarks Q1 2011 resultat 1 Highlights Q1 2011 Resultatet steg fra 268 mio. kr. i Q1 2010 til 425 mio. kr. i Q1 2011 Resultatet er bedre end forudsat pga. et højere investeringsafkast end forventet

Læs mere

Årsrapport for 2006. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Årsrapport for 2006. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Årsrapport for 2006 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Hoved- og nøgletal for Tryg Forsikring A/S (moderselskab) 29 Ledelsen regnskabspåtegning

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Årsrapport. Alm Brand. Alm. Brand årsrapport 2013

Årsrapport. Alm Brand. Alm. Brand årsrapport 2013 Årsrapport Alm Brand 2013 Alm. Brand årsrapport 2013 1 Vi har støvet af, åbnet op og set frem. Det er egentlig ikke et nyt logo. Vores gode, gamle er bare blevet tilpasset vores nye position Siden 1792

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen,

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2004

Halvårsrapport 30.06.2004 Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 30.06.2004 CVR-nr. 17 11 81 88, Farum kommune Halvårsmeddelelse Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. Halvårsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2014 Selskabsoplysninger Side 6: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 7: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Forhøjet vandstand forhøjet præmie! Koncerndirektør Birgitte Kartman Seminar: Vandet stiger den 15. april 2010

Forhøjet vandstand forhøjet præmie! Koncerndirektør Birgitte Kartman Seminar: Vandet stiger den 15. april 2010 1 Forhøjet vandstand forhøjet præmie! Koncerndirektør Birgitte Kartman Seminar: Vandet stiger den 15. april 2010 2 Danmark Klimaskader har altid været et væsentligt element i skadeforsikring, da en stor

Læs mere

CSR-rapport. Side 2 Samfundsansvar er forretningsansvar. Side 3 Hovedpunkter i Topdanmarks politik for ansvarlighed. Side 4 Indsatsområder

CSR-rapport. Side 2 Samfundsansvar er forretningsansvar. Side 3 Hovedpunkter i Topdanmarks politik for ansvarlighed. Side 4 Indsatsområder CSR-rapport 2010 51561 03.11 Side 2 Samfundsansvar er forretningsansvar Side 3 Hovedpunkter i Topdanmarks politik for ansvarlighed Side 4 Indsatsområder Side 5 Produkter og services, kundetilfredshed og

Læs mere