Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sport-, Fritid- og Kulturudvalget"

Transkript

1 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde Onsdag kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Digitalisering og fremtidens bibliotek 3 Fremtidens bibliotek - Selvbetjente åbningstider 8 Kvartalsstatistik 2. kvartal - Hørsholm Bibliotek 10 Budgetopfølgning 3, 2012 på Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets område 12 Rungsted Kajakklub - lånomlægning 14 Hørsholm Fotoklub søger tilskud til projektet "Et døgn i Hørsholm" 17 Ansøgning om støtte til Hørsholm Rungsted Vikingelaugs nye badebro 19 Kanonlauget søger om krudt til saluteringer 21 Venskaby besøg fra Lillehammer 23 Kulturhøjskolen søger om at blive en godkendt forening 25 Festivalledelsen bag Afsnit I søger om tilskud til storytelling på Hørsholm Hospital 27 Bilagsoversigt 29 Fraværende Bemærkninger til dagsorden

2 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Punkt: 1 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: SFKU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Rikke Lauman Jørgensen Meddelelser Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den Presseomtale - Sommerferieaktiviteter Sankt Hans 2012 Svømmehallens åbning KMØ konference Fraværende: Hanne Merete Lassen (C) Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 2

3 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 12/11214 Journalnr.: G00 Sagsforløb: SFKU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Jannie Lehmann Digitalisering og fremtidens bibliotek Resume Biblioteket orienterer og perspektiverer konsekvenserne ved digitaliseringen set over de næste par år. Forslag Administrationen foreslår, at Sports-, Fritids- og Kulturudvalget tager orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling De danske folkebiblioteker er langt fremme når det handler om digitalisering af indhold og digitale selvbetjeningsmuligheder og formidlingen af og undervisning i disse. Borgere kan betjene sig selv på bibliotekernes hjemmesider og i øvrige portaler i deres søgen efter inspiration, vejledning, information og materialer. Det kan borgerne i Hørsholm Kommune også. Enkelte digitale selvbetjeningsydelser udløser dog manuelle opgaver f.eks. reserveringer foretaget via hjemmesiden og i bibliotek.dk (den fælles indgang til alle danske biblioteker). Her er det bibliotekernes medarbejdere, der finder materialerne og stiller dem klar til afhentning eller videre distribution. Via bibliotekernes nationale kørselsordning, bringes materialer fra f.eks. Aalborg Universitetsbibliotek til Hørsholm og retur igen. Der er en stigende tendens i benyttelsen af dette tilbud af borgerne i Hørsholm Kommune. En anden konsekvens af digitaliseringen er, at digitale materialer ikke kan afleveres for sent og brugeren ikke opkræves et gebyr. Hørsholm Bibliotek budgetterer ikke med gebyrindtægterne, men over de seneste 4 år ses et indtægtsfald på ,- kr. En tredje konsekvens af digitaliseringen er, at en række lovgivningsmæssige vilkår ikke kan praktiseres med digitalt indhold/materialer. F.eks. kan det nationale lånesamarbejde og overbygningsforpligtigelserne vedr. materialeudveksling via centralbibliotekerne ikke foregå på tværs af kommunegrænserne. Bibliotekerne kan heller ikke fravælge titler fra leverandørerne eller udvælge digitale materialer der matcher demografien eller materialevalgpolitikken i den enkelte kommune. En hel nødvendig konsekvens af digitaliseringen er øget brugerundervisning og -vejledning. Dels i form af, hvordan man tilgår digitalt indhold via ofte kringlede procedurer, men også Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 3

4 undervisning i hvordan man overfører det digitale indhold til hardware som ipods, tablets, e-readers, pc ere mv. Undervisning er ressourcekrævende både i form af planlægning og tilrettelægning af f.eks. cases og øvelser, men ikke mindst fordi det ofte kræver en-til-en undervisning og hands on medhjælp det viser erfaringerne fra bibliotekets it-kurser og itværksteder, hvor især kommunens seniorer møder talstærkt op. De sidste år er bibliotekernes informationsressourcer som f.eks. leksika, ordbøger, databaser med avisartikler mv. blevet digitale. De betales via abonnementer hel- eller halvårligt og betales ofte ud fra hvor mange indbyggere kommunen har. I de senere år er digitale tjenester som E-reolen, Filmstriben, Netlydbog og BibZoom kommet til. Nogle af disse tilbud betales pr. download og der kan sættes en begrænsning på hvor meget den enkelte borger kan downloade pr. måned. I Hørsholm Kommune er der sket en stigning på 340% i benyttelsen af E-reolen, Netlydbogen og Filmstriben, viser tal for benyttelse i 1. kvartal. I 2012 afprøves modellen omkring E-reolen på de danske folkebiblioteker itunderstøttelsen, rettigheder, lovgivning, priser, benyttelse mv. mhp. hvordan økonomimodel, struktur og samarbejde kunne skæres fremadrettet. Ultimo 2012 eller primo 2013 forventes et udspil for den fremtidige forretningsmodel. Digitalt indhold og digital distribution er et komplekst område, da mange interesser er i spil (forfattere, musikere, forlag, boghandlere, distributører, leverandører, organisationer for rettighedshavere, konsortier under bibliotekerne, bibliotekerne i de enkelte kommuner, KL, Kulturministeriet, Biblioteksloven mv.). I det seneste år har debatten især handlet om bibliotekernes e-bogstilbud E-reolen og i forsommeren debatteredes musiktjenesten BibZoom i dagspressen og en lang række faglige fora. Hen over sommeren har debatten bl.a. drejet sig om de frie bogpriser (indført pr ) og boghandlernes udfordringer i fht. til supermarkederne samt bibliotekernes digitale bogudlån. Nogle argumenterer for, at der indføres en karensperiode, hvor nyudgivelser skal opretholde et prisniveau i en bestemt periode, andre argumenterer for en lavere moms på danske bøger. Fra nationalt hold er der politisk meldt ud, at de frie bogpriser bør revurderes. Et andet aspekt i debatten, er den smalle litteraturs vilkår i et kommercialiseret og digitalt marked. Forventningen i skrivende stund er, at der hen over efteråret bliver politisk fokus på dette område i folketinget. Der er yderligere taget initiativ til en række tiltag f.eks. en tænketank under Danmarks Biblioteksforening samt møder mellem forlag og boghandlere. Kulturministeren forventer ligeledes at de forskellige interessenter sætter sig omkring bordet og finder modeller. Kigger man ud i verden og ser på hvordan digitaliseringen af bibliotekerne og deres indhold er håndteret, er der rigtigt mange forskellige overvejelser og løsninger igen, er det et meget komplekst område med mange interesser og interessenter og vidt forskellige lovgivningsmæssige og økonomisk forskellige nationale vilkår. Singapore er langt fremme. Strukturelt er National Library Board overbygningen for såvel deres nationale bibliotek som for 55 biblioteker (folkebiblioteker, skolebiblioteker, institutionsbiblioteker, statslige fagbiblioteker). Dermed har deres strategiske beslutning om konsekvent digitalisering kunne eksekveres og de har fået forhandlet digitalt indhold på plads til alle deres biblioteker og deres ca. 5 mio. indbyggere. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 4

5 I USA er det digitale offentlige bibliotek allerede etableret, Digital Public Library of America. Udover nationalt indhold refererer det digitale bibliotek også til internationale e-ressourcer, alle typer materialer findes digitalt. Udgangspunktet opbygning af nyt indhold er bl.a. materiale som ikke trykkes mere det der er out of print. USA har også visioner for et digitalt bibliotek på et mere overordnet plan. Missionen er, at skabe et offentligt digitalt bibliotek ved at digitalisere og bevare kulturarven og gøre det tilgængelig for alle. De har sat en tidshorisont på tre år til realisering og en række investorer er allerede på banen. Institutioner som Harvard universitetsbibliotek, Library of Congress samt arkiver og biblioteker udgør komiteen. Herunder skitseres en række konkrete udfordringer i Hørsholm Kommune og for Hørsholm Bibliotek, som vil få betydning for bibliotekets brugere, bibliotekets vilkår og økonomi i de kommende år. KOMBIT udvikler databasesystem til folke- og skolebibliotekerne (forventes klar ultimo 2013) Hørsholm Bibliotek og skolebibliotekerne i Hørsholm Kommune bidrager til den igangværende kravspecifikation som KOMBIT er i gang med bidraget består i 2012 af økonomisk tilskud til kravspecifikationsarbejdet. Visionen er at skabe et fælles bibliotekssystem for folke- og skolebibliotekerne, der understøtter back-office biblioteksfunktioner og bygger på en national infrastruktur, herunder brug af nationale data. Systemet skal muliggøre fælles drift og systemadministration og indgår i Danskernes Digitale Bibliotek (se omtale nedenfor). Økonomien er en endnu ukendt faktor, men KOMBIT har allerede meldt ud, at de ser besparelser for kommunernes biblioteker. 94 kommuner deltager pt. i samarbejdet. Konsekvensen vil være at Hørsholm Bibliotek og skolebibliotekerne opsiger den nuværende aftale med leverandøren. Samarbejde, snitflader og synergi mellem skolebibliotekerne og Hørsholm Bibliotek Hørsholm Bibliotek og Hørsholm Kommunes skolebibliotekerne kunne ses som tættere samarbejdspartnere. Dels omkring køb/brug af digitale ressourcer, så Hørsholm Kommune f.eks. ikke betaler for de samme digitale ydelser flere gange Hørsholm Bibliotek betaler for adgang til ydelser for alle indbyggere og skolebibliotekerne betaler derudover også for deres elever. Og dels i fht. at bibliotekets medarbejdere er veluddannede specialister der har ekspertiser i relation til informations- og litteratursøgning samt en lang række digitale kompetencer. Stærkere alliancer kan skabes f.eks. i forbindelse med skolernes opbygning af portaler til e- ressoucer og biblioteket kan løfte og understøtte lærere og elevers digitale informationskompetencer. Et stærkere strategisk samarbejde kunne med fordel etableres. Danskernes Digitale Bibliotek (2013 -?) 20. marts 2012 udkom rapporten Danskernes Digitale Bibliotek fælles løsning til digital formidling for folkebibliotekerne som er udarbejdet af Kulturministeriet, KL og Kulturstyrelsen. Rapporten forholder sig til infrastrukturen og indkøbssamarbejdet, dvs. udveksling, publicering og formidling så borgerne i Danmark får en bedre adgang til flere e- ressourcer. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 5

6 Målet er at % af kommunerne er med. De foreløbige udmeldinger vedr. udgifter er 5,10,- kr. pr. indbygger (dvs. ca ,- kr. for Hørsholm Kommune) dertil kommer en tilslutningsafgift som pt. er ukendt. ØSE peger på om DUT kompensation kunne komme på tale. Konsekvensen vil være at borgere i Danmark får en ny fælles portal til mængder af digitalt materiale via folkebibliotekerne. Udover tilslutningsafgiften kommer udgifterne til selve de digitale materialer. Portalen kan integreres i bibliotekets hjemmeside. Digitale materialer og økonomi (2012 -?) Brugen af bibliotekets digitale materialer vil stige yderligere og stige markant. Kvartalsstatistikken for 1. kvartal viste en stigning på over 340 % fra 2011 til 2012 for e- ressourcerne Filmstriben, E-reolen og Netlydbogen. Hørsholm Bibliotek har én samlet budgetpost til materialer og i takt med at udgifterne til f.eks. digitale bøger stiger, nedjusteres indkøbet af fysiske bøger det har medført en forøget opmærksomhed og løbende kontrol af indkøb i fht. til kun at have et medie at skulle forholde sig til. Samlet set vurderer Hørsholm Bibliotek, at udgifterne til de digitale ressourcer tredobles i 2012 i fht. 2011, hvilket betyder færre fysiske materialer på hylderne. Det skal bemærkes, at udlånet af fysiske materialer stadig ligger stabilt på ca enheder om året. Prissætning af digitale e-ressourcer vil måske finde et leje frem mod 2013 og i takt med indholdsindkøb til Danskerne Digitale Bibliotek, afklaring af forretningsmodeller for E-reolen o.lign. aftaler nationalt aftales og kommer på plads. Konsekvenserne for materialeindkøb er svære at forudse. Men tendenserne og erfaringer i de første par år er klart, at de digitale ressourcer er dyre og de lægger et pres på bibliotekets materialebudget. Det kan få den konsekvens at udbuddet bliver mindre, hvis budgettet ikke følger den prisudvikling branchen og markedet adresserer. Ny WEB-interface (2013 eller 2014) Hørsholm Bibliotek fik ny hjemmeside i december Det blev effektueret i forbindelse med, at Hørsholm Kommune fik nyt WEB-univers. En proces, hvor Hørsholm Biblioteks medarbejdere deltog i styre- og projektgrupper. Bibliotekets nuværende hjemmeside integrerer ikke alle tilbud, hvilket ikke er optimalt, dén løsning kunne ikke indeholdes i aftalen. Det betyder, at borgerne skal søge i mange underportaler og være rimelige kompetente informationssøgere. For at understøtte digitalisering og øge selvbetjening vil et nyt WEB-interface med én samlet indgang til alle tilbud optimere brug og søgning og dermed selvbetjening. Økonomisk vil der være en anlægsinvestering på ca ,- kr. og årlige øgede driftsudgifter på ca ,- kr. SFKU valgte ikke at videresende budgetønsket til budgetkonferencen 2012 vedr budgettet, derfor vil biblioteket fremsætte det som et budgetønske igen til næste års budgetkonference. Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den Orienteringen blev taget til efterretning. Fraværende: Hanne Merete Lassen (C) Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 6

7 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 7

8 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Punkt: 3 Acadre sagsnr.: 12/13005 Journalnr.: G00 Sagsforløb: SFKU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Jannie Lehmann Fremtidens bibliotek - Selvbetjente åbningstider Resume Biblioteket orienterer og perspektiverer konsekvenserne ved ubemandede åbningstider og beder Sports-, Fritids- og Kulturudvalget tage stilling til hvilke regler, de ønsker for brugen af biblioteket, når bibliotekets personale ikke servicerer. Forslag Administrationen forslår, at Sports-, Fritids og Kulturudvalget tager orienteringen til efterretning og diskuterer hvilke regler der skal være gældende for brugen af biblioteket i de selvbetjente åbningstider. Sagsfremstilling Nærværende afsnit er delvis baseret på den nyeste evalueringsrapport fra Det Informationsvidenskabelige Akademi om emnet, udgivet d. 4. januar Den hedder Åbne biblioteker et kortlægningsprojekt og bygger på data som Styrelsen for Bibliotek og Medier (nu: Kulturstyrelsen) indsamlede i efteråret 2011 samt på kvalitative interviews. Rapporten er en status på de Åbne biblioteker, som er den betegnelse Styrelsen har brugt. Derudover er indsamlet erfaringer og tendenser fra biblioteker med selvbetjente åbningstider. Den teknologiske udvikling er forudsætningen for, at borgere kan betjene sig selv på byens bibliotek(er) før åbningstid og efter lukketid en investering i teknologi gør det muligt; overvågnings-, adgangs-, udlåns- og afleveringsautomatisering. Tendensen med at åbne biblioteket for brugerne uden betjening har taget fart i de senere år. I efteråret 2011 er der etableret selvbetjente åbningstider på bibliotekerne i 47 kommuner. I forberedelserne til etablering af selvbetjente åbningstider på Hørsholm Bibliotek, skal der politisk tages stilling: 1) Hvor gammel man skal være for at kunne benytte biblioteket i de selvbetjente åbningstider. Skal alle have adgang eller skal der sættes en grænse på f.eks. 15 år? Administrationen anbefaler fri adgang for alle. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 8

9 2) Skal man tilmelde sig ordningen eller skal brugen være via cpr.nr. og pinkode som al anden biblioteksbenyttelse? Altså en yderligere administration af ordningen eller ikke. Administrationen anbefaler, at man blot skal tilmelde sig som bruger og benytter cpr.nr. og pinkode. 3) Skal ordningen kun være tilgængelig for borgere bosat i Hørsholm Kommune eller kan borgere fra andre kommuner kunne benytte sig af ordningen? Administrationen anbefaler, at alle der er tilmeldt som bruger af Hørsholm Bibliotek kan benytte ordningen. Med etablering af selvbetjente åbningstider følger en række øgede anlægs- og driftsomkostninger til f.eks. brandsikring, sikring, adgangskontrol, rengøring og el. Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den Administrationens indstillinger godkendes. Fraværende: Hanne Merete Lassen (C) Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 9

10 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Punkt: 4 Acadre sagsnr.: 12/15780 Journalnr.: I00 Sagsforløb: SFKU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Jannie Lehmann Kvartalsstatistik 2. kvartal - Hørsholm Bibliotek Resume Hørsholm Bibliotek fremlægger og kommenterer tal og tendenser for benyttelse og aktiviteter vedrørende 2. kvartal 2012 set i forhold til 2. kvartal Forslag Administrationen foreslår, at Sports-, Fritids- og Kulturudvalget tager orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling Biblioteket har trukket statistikker på områderne: Besøgstal, udlån (ej fornyelser), e-udlån, web-reserveringer, fjernlån, antal nye brugere samt arrangementer/aktiviteter (nb. ej incl. udlån og leje af bibliotekets 4 mødelokaler). Udlånet af fysiske materialer steger fortsat svagt. E-udlån (digitalt licensbelagte bøger, film og lydbøger) er i statistikken faldet med 62% i 2. kvartal Det er ikke et retvisende billeder, da biblioteket ved årsskiftet opsagde netmusik-tilbuddet BibZoom pga. få brugere, men store udgifter. Derimod er antallet af film, lydbøger og e-bøger steget markant i 2. kvartal 2012 set i fht forbrugs- og udgiftsmæssigt svarer stigningen til ca. 345% (fra ,- kr. til ,- kr.). Biblioteket har derfor udfordringer i at få materialekronerne til at række med det nuværende brugerstyrede digitale forbrug. Trods en række begrænsninger i hvor meget den enkelte borger kan downloade eller streame, kan konsekvensen senere på året blive, at biblioteket må lukke de tre digitale tilbud pga. økonomi. En yderligere konsekvens er mindre indkøb af fysiske materialer, da materialekontoen som sådan ses samlet (fysisk/digitalt). Udfordringen bliver ikke nemmere af, at det fysiske udlån er stabilt eller stødt stigende kurven forventes først at knække om nogle år og kurven vil knække langsomt. Biblioteket følger det digitale forbrug tæt i 2012, men kan se at opgaven med indkøb af fysiske materialer ikke bliver nemmere i fht. at flere digitale tilbud og bøger kommer til. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 10

11 Nye hensyn ved indkøb er f.eks. format og målgruppe. Ved indkøb af coffee table-bøger vælges et fysisk format, ved indkøb af bestseller-romaner vælges både fysisk og digitalt format, ved indkøb af snævre fagbøger vælges kun digitalt format, hvis det altså findes. Tidsforbruget vil derfor øge processen med materialevalg og indkøb. Web-reserveringerne er steget 6% og udgør over bestillinger via bibliotekets hjemmeside. Det er materiale, som bibliotekets medarbejdere henter fra hylderne i stedet for at brugeren selv gør det. Tendensen er forsat stødt stigende, men svære at regulere da det er 100% brugerstyret og en direkte konsekvens at digitalisering og selvbetjening via nettet det er nemt og bekvemt at få det hele fundet frem og stillet klar i stedet for at gøre det selv. Bilag - Kvartalsstatistik 2. kvartal - Hørsholm Bibliotek Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den Administrationens indstilling er taget til efterretning, idet der fremover alene ønskes halvårlig statistik. Fraværende: Hanne Merete Lassen (C) Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 11

12 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 12/13438 Journalnr.: Ø09 Sagsforløb: SFKU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Marianne Caglayan Budgetopfølgning 3, 2012 på Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets område Resume Administrationen har lavet budgetopfølgning 3 på Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets område. Der er en forventning om at den samlede drift vil holde sig indenfor budgettet. Administrationen fremlægger en opfølgning på anlæg på udvalget område, hvoraf det fremgår at de budgetterede anlægsprojekter i 2012 forventes overholdt. Forslag Administrationen foreslår, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget indstiller til Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen: At drifts- og anlægsopfølgningen tages til efterretning. Sagsfremstilling Budgetopfølgning Administrationen gennemfører 4 budgetopfølgninger i løbet af Formålet med budgetopfølgningerne er at følge økonomien tæt, samt at tilpasse budgettet bevillingsmæssigt eller at tilpasse aktivitetsniveauet i forhold til ændringer i forbrug eller lovgivning. Administrationen har gennemgået forbruget i 2012 opgjort ultimo juni med henblik på at konkretisere allerede kendte afvigelser og forventede afvigelser mellem budget 2012 og forbruget. Det samlede resultat af budgetopfølgning 3 for Sport-, Fritid- og Kulturudvalget på driften er at driften vil holde sig indenfor budgettet i Anlægsopfølgning Der er 8 igangværende anlæg på Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets område: Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 12

13 Etablering af skaterbane Kajakklub, etablering af toiletter Hørsholm Ridehus Etablering af ridehal på Kokkedal Avlsgård Kulturhus Trommens opstart Udvikling af halkapacitet HRT s tennishaller Kapacitetsudvidelse Idrætsparken Det samlede rådighedsbeløb udgør kr. De budgetterede anlægsprojekter i 2012 forventes overholdt. Bilag - Anlægsskema BOF 3. Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den Administrationens indstilling anbefales. Fraværende: Hanne Merete Lassen (C) Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 13

14 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Punkt: 6 Acadre sagsnr.: 12/16197 Journalnr.: G00 Sagsforløb: SFKU, ØU, KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Peter Skjøt-Rasmussen Rungsted Kajakklub - lånomlægning Resume Hørsholm kajakklub søger om lånomlægning af et lån i KommuneKredit, hvortil Hørsholm Kommune har ydet garanti. Vedstår kommunen sin garanti med et lån der løber i lidt længere tid, resulterer dette i en mindre økonomisk belastning for foreningen idet de årlige ydelser bliver lavere. Forslag 1) Center for Kultur og Fritid anbefaler at Sport-, Fritid og Kulturudvalget overfor Økonomisk Udvalg indstiller en låneomlægning samt garanterer for et nyt aftalelån med kommunekredit med en løbetid på 25 år, illustreret som model 1 i sagsfremstillingen, til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen. 2) Såfremt Sport-, Fritid og Kulturudvalget ikke ønsker at imødekomme Hørsholm Kajakklubs primære ønske, model 1, anmoder klubben subsidiært om at Sport-, Fritid og Kulturudvalget indstiller til Økonomisk Udvalg, en forlængelse af løbetiden til 20 år (model 2) eller en låneomlægning med en restløbetid svarende til det nuværende obligationslån (model 3), med endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen 3) For at bevare størst mulig handlefrihed i forhold til renteudviklingen på tidspunktet for låneomlægningen, anmoder klubben om mulighed for valg af model 2 eller 3 selvom Hørsholm Kommune imødekommer model 1. Sagsfremstilling Rungsted Kajakklub er interesseret i at styrke likviditeten for klubben bl.a. med henblik på at kunne afholde nødvendige udgifter til vedligeholdelse af klubhuset. Efter at klubben i nogle år har oplevet en stor medlemstilgang og nu har ca. 300 medlemmer, heraf 40 ungdomsmedlemmer og 10 passive medlemmer, er der tegn på en opbremsning, idet nettotilvæksten af medlemmer fra 2011 til 2012 er på 1 medlem på nuværende tidspunkt. Det er klubbens vurdering, at man er ved at have en naturlig størrelse, og klubben pointerer i fremsendte ansøgning dateret den 24. juni 2012 om omlægning af lån, at kontingentindtægterne ikke ønskes forøget væsentligt i de kommende år. Rungsted Kajakklub er derfor interesseret i en låneomlægning, der sikrer en god likviditet. Klubben har fra KommuneKredit modtaget et tilbud af 8. juni 2012 om en låneomlægning, Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 14

15 der indebærer en nedsættelse af de løbende ydelser og en samlet nettobesparelse. Kajakklubben har været i dialog med KommuneKredit om følgende modeller: 1. Et aftalelån med en løbetid på 25 år og en årlig ydelse på ca kr. 2. Et aftalelån med en løbetid på 20 år og en årlig ydelse på ca kr. 3. Et aftalelån med en løbetid svarende til restløbetiden på det nuværende 20-årige obligationslån og en årlig ydelse på ca kr. Model 1 vil ifølge klubbens opfattelse mindske risikoen for Hørsholm Kommune både i forhold til kautionen over for KommuneKredit og i forhold til lånet til kommunen på oprindeligt 1,3 mio. kr. En låneomlægning efter model 1, hvor lånets løbetid forlænges til 25 år resulterer i en reduktion på den årlige ydelse på ca kr. ( kr kr.) I forbindelse med opførelse af klubhuset på Rungsted Strand i 2009 stillede Hørsholm Kommune garanti for et lån på 2,6 mio. kr. hos KommuneKredit (restgæld pr. juni 2012: ,54 kr. og løbende årlig ydelse på kr.). Endvidere ydede Hørsholm Kommune et rentefrit lån på 1,3 mio. kr. som afdrages over ca. 47 år. Endelig har Hørsholm Kommune givet kajakklubben brugsret i 30 år til det areal, hvor klubhuset er beliggende. Rungsted Kajakklub pointerer at man er en veldrevet folkeoplysende forening, der sikrer en høj grad af ungdomsinvolvering, herunder i forbindelse med Kommunens sommerferieaktiviteter. Klubben pointerer selv at have en god og sund økonomi. Denne sunde økonomi ønsker klubben at bibeholde, hvorfor man ønsker en låneomlægning. Sammenfattende anmoder klubben om, at Hørsholm Kommune som kautionist tiltræder omlægningen samt garanterer for et nyt aftalelån med KommuneKredit med en løbetid på 25 år. Altså søges Sport-, Fritid og Kulturudvalget, Økonomisk Udvalg og endeligt Kommunalbestyrelsen om at Kommunen vedstår sin garanti med et lån der løber i lidt længere tid, men omvendt belaster foreningen mindre fordi ydelserne bliver lavere. Såfremt Hørsholm Kommune ikke ønsker at imødekomme en låneomlægning med forlængelse af løbetiden til 25 år, anmoder klubben subsidiært om en forlængelse af løbetiden på 20 år og mest subsidiært om låneomlægning med en restløbetid svarende til det nuværende obligationslån. For at bevare størst mulig handlefrihed i forhold til renteudviklingen på tidspunktet for låneomlægningen vil klubben gerne have mulighed for i givet fald at vælge model 2 eller 3 selvom Hørsholm Kommune imødekommer model 1. Klubben anmoder samtidigt, i ansøgning af 24. juni 2012, Hørsholm Kommune om at afstå fra at kræve et pantebrev, idet et gældsbrev vurderes at være tilstrækkeligt. Det er i følge klubben bekosteligt og administrativt tungt at få tinglyst et pantebrev, og klubben ser ingen risiko for kommunen ved at undlade dette. Det bemærkes, at den tingslyste brugskontrakt i pkt. 9 indeholder et pantsætningsforbud med kommunen som påtaleberettiget. Hørsholm kommunes jurister vurderer dog at et gældsbrev er det samme som et pantebrev. Forskellen mellem de to begreber er at et gældsbrev ikke tinglyses hvorimod et pantebrev lyses med pant i debitors bygning. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 15

16 Det eksisterende lån på 2,6 mio. kr. som kommunen har garanteret for overfor Kommunekredit er et gældsbrev. Kommunekredit yder netop kun lån til eller mod garanti fra kommuner og ingen af deres lån bliver tinglyst. Dette er overflødigt når kommunen garanterer for lånet. Bilag - Låneomlægning - brev til Hørsholm Kommune.docx Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den Sport-, Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at forslag 3 anbefales overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse. Fraværende: Hanne Merete Lassen (C) Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 16

17 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Punkt: 7 Acadre sagsnr.: 12/14636 Journalnr.: G00 Sagsforløb: SFKU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Peter Skjøt-Rasmussen Hørsholm Fotoklub søger tilskud til projektet "Et døgn i Hørsholm" Resume Hørsholm Fotoklub søger om 9800 kr. til projektet Et døgn i Hørsholm. Forslag Administrationen anbefaler at Sport-, fritid og kulturudvalget drøfter om man ønsker at støtte Hørsholm Fotoklub med op til 9800 kr. fra Puljen til nye og nyskabende aktiviteter til realisering af projektet Et døgn i Hørsholm. Sagsfremstilling Hørsholm Fotoklub har fremsendt en ansøgning om økonomisk støtte til realisering af fotoprojektet Et døgn i Hørsholm. Konceptet er, at klubbens ca. 35 medlemmer deler et døgns timer, fra kl. 0:00 til kl. 23:59, mellem sig og gennemfotograferer Hørsholm Kommune med alle kommunens steder og aktiviteter. Klubben melder, at man vil dække kommunen så bredt som muligt, med handelsliv, kulturelle-, fritids- og idrætsaktiviteter, kommunens arbejde osv., med fokus på de mennesker som deltager heri. Det handler om at fange og fastholde billeder af kommunens ansigt og atmosfære. Klubben ønsker at gennemføre projektet fredag den 28. september 2012, da dette ligeledes er Frivillig Fredag, som klubben deltager i, og som muligvis kan give mange fine og samfundsaktuelle billeder. Efterfølgende ønsker klubben at afholde en fotoudstilling i Kulturhus TROMMEN med 100 udvalgte billeder, som præsenteres professionelt med billederne monteret med passepartout i rammer. Desuden vil klubben udgive en fotobog med ca. 100 af de bedste og mest repræsentative fotos. Bogen vil blive tilsendt Hørsholm Kommune og Hørsholm Egns Museum i et begrænset antal eksemplarer. Andre interesserede vil kunne købe bogen til kostpris. Ifølge klubben vil fotoprojektet bibringe værdifuld og interessant dokumentation for Hørsholm Kommune og lokalarkiv i forhold til lokalsamfundet anno Enkelte billeder vil kunne stilles til kommunens rådighed, uden beregning, i digitalt format. Disse kan bruges på hjemmesider osv. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 17

18 Ifølge klubben er det ikke muligt selv at finansiere projektet, da klubben er forholdsvis nyetableret. Derfor håber klubben at udvalget vil støtte projektet med 9800 kr. der skal dække udgifter forbundet med aktiviteterne. Økonomi/personale Ønske om tilskud til: Print af billeder, 100 stk., 20*30 cm 800 kr. Billedrammer, 100 stk., 30*40 cm 2000 kr. Passepartout (rammeer) og montage, 100 stk kr. Fotobøger, 10 stk. til gratis uddeling 3000 kr. I alt 9800 kr. Der er ultimo juli 2012, kr. i ikke disponeret midler i Kultur- og fritidspuljen. Bilag - Ansøgning.pdf Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den Sport-, Kultur- og Fritidsudvalget godkender ansøgningen, idet Hørsholm Fotoklub skal annoncere projektet og skal skabe mulighed for at interesserede kan købe en fotobog fra projektet. Fraværende: Hanne Merete Lassen (C) Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 18

19 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Punkt: 8 Acadre sagsnr.: 12/15601 Journalnr.: I00 Sagsforløb: SFKU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Marie Kyhn Ansøgning om støtte til Hørsholm Rungsted Vikingelaugs nye badebro Resume Hørsholm-Rungsted Vikingelaug (vinterbaderne) ansøger om støtte til genopbygning af ny badebro på Rungsted Havn på kr Den tidligere badebro blev ødelagt i november 2011 grundet et voldsomt uvejr. Badebroens totale byggeomkostning er på kr. Badebroen er allerede opført (se billede i bilag). Forslag Sekretariatet foreslår, at udvalget drøfter hvorvidt man vil støtte Hørsholm-Rungsted Vikingelaug med op til kr. Sagsfremstilling I november 2011 blev vinterbadernes daværende badebro på Rungsted Havn ødelagt, forårsaget af et voldsomt uvejr. Broen blev totalskadet, hvorfor den ikke har været mulig at reparere, men i stedet skal genopføres. Stormrådet har anerkendt skaderne, der er forvoldt på selve havnen som støtteberettiget, men ikke skaderne på badebroen, da der er tale om et bygningsværk uden på havnen. Genopførelsen af badebroen sker derfor uden støtte fra Stormrådet. Hørsholm-Rungsted Vikingelaug har derfor valgt at søge om kr. i støtte fra Kultur- og Fritidspuljen. Vikingelauget medfinansierer byggeriet med kr. Pengene kommer fra de 430 medlemmer, som yder et katastrofebidrag på 300 kr. pr. medlem. Opførelsen af den nye bro er startet i juni måned, idet byggeriet først er igangsat efter reparationen af havnen er blevet færdig. Den er d.d. bygget (se billede i bilag). Den nye bro vil have en længere levetid end den forrige, idet der er bygget i en stærkere konstruktion, der vil kunne modstå uvejr. Badebroen benyttes året rundt af vinterbaderne, men er også offentlig tilgængelig. Over sommeren er broen således et stort tilløbsstykke. Vikingelauget er ikke godkendt som en folkeoplysende forening, idet de ikke har søgt SFKU om godkendelse. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 19

20 SFKU giver ikke normalt penge til projekter, som allerede er i gang eller er opført, hvilket er tilfældet med badebroen. Vikingelauget har tilbage i 2007 selv finansieret udbygningen af deres klubhus, som kostede dem kr. Økonomi/personale Hørsholm-Rungsted Vikingelaug søger fonde og foreninger om støtte. Kultur- og Fritidspuljen søger de om kr. til opførelsen af deres nye badebro. Udgift: Tilbud på en ny badebro ( moms. se bilag) kr. Indtægt: Medlemsbidrag (300 kr. pr. medlem) kr. Difference: kr. Der er pt kr. tilbage i SFKU-puljen. Bilag - Historik om badebroen - Ansøgning og tilbud på badebro fra Vikingelauget - Billede af den nye badebro - Hørsholm-Rungsted Vikingelaug - seneste regnskab - Vikingers regnskab pdf Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den Sport-, Kultur- og Fritidsudvalget ønsker ikke at imødekomme ansøgningen, idet der ikke søges tilskud til en konkret kulturel aktivitet og det ansøgte beløb er af en så anseelig størrelse, at udvalget ikke er i stand til at imødekomme ansøgningen. Fraværende: Hanne Merete Lassen (C) Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 20

21 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Punkt: 9 Acadre sagsnr.: 12/13011 Journalnr.: G01 Sagsforløb: SFKU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Peter Skjøt-Rasmussen Kanonlauget søger om krudt til saluteringer Resume Kanonlauget har fremsendt en ansøgning om kr. til krudtkassen. Beløbet skal dække ca. 17 årlige saluteringer ved modtagelse af skibene Thyra og Svanen i Rungsted Havn. Forslag Administrationen indstiller en stillingstagen til om udvalget ønsker at imødekomme kanonlaugets ansøgning med op til kr. Sagsfremstilling Kanonlauget, der tidligere var Rungsted Kyst Sejlklubs Kanonlaug, og som huses af KDY, har som fast tradition saluteret når Hørsholm Kommunes adopterede kadetskoleskibe Thyra og Svanen ankommer til det årlige besøg i Rungsted Havn. Svanen og Thyra bruges af Søværnets Officersskole til den fundamentale uddannelse af kadetter til søs, herunder navigation, kommunikation, sømandskab og samarbejde. Derudover bruges skibene ofte til repræsentative opgaver i og uden for Danmark, så som maritime sammenkomster og kapsejladser. Skibene har et stort kommune logo på sejlet. Når skibene kommer til Rungsted Havn, affyres der Danske Hilsen med tre skud og eventuelt igen ved afgang. Ifølge kanonlauget er ammunitionsbeholdningen ved at være tom, og lauget har i denne sammenhæng indhentet et tilbud fra en leverandør på kr. incl. moms. Beløbet dækker ca. 17 modtagelser. Kanonlauget består, ifølge kanonlauget selv, af få ældre borgere, som samles ved salutering og flagceremonielle maritime aktiviteter. Økonomi/personale Der er kr. tilbage i Kultur- og Fritidspuljen. Bilag - Tilbud pdf - Ansøgning fra Kanonlauget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 21

22 Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den Sport-, Kultur- og Fritidsudvalget ønsker ikke at imødekomme ansøgningen. Fraværende: Hanne Merete Lassen (C) Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 22

23 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Punkt: 10 Acadre sagsnr.: 12/13555 Journalnr.: G01 Sagsforløb: SFKU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Marie Kyhn Venskaby besøg fra Lillehammer Resume Hørsholm Jazz Kompagni søger om kr. i støtte fra venskabsby puljen til besøget fra Lillehammers storband. Pengene skal gå til udgifter i forbindelse med en større fælles koncert, som afholdes i Usserød skoles kantine d. 15. september Forslag Administrationen foreslår, at udvalget drøfter hvorvidt venskabsbysamarbejdet skal støttes med de kr. der er ansøgt om. Der er pt kr. i puljen for venskabsbysamarbejde. Sagsfremstilling I marts tog Rune Hallås fra Lillehammer Storband kontakt til Kultur og Idræt idet man ønsker at besøge Hørsholm og afholde en venskabsbykoncert gerne sammen med et lokalt jazz band. Hørsholm Jazz kompagni har efterfølgende indvilliget i at være vært/kontaktperson. Den 15. september får Hørsholm Kommune besøg af et storband/bigband med 18 musikere fra venskabsbyen Lillehammer. De skal i fællesskab med Hørsholm Jazzkompagni afholde en gratis koncert i Usserød skolens kantine fra Programmet ser således ud: Saturday Night Swing Band Lillehammer Storband Spisepause, publikum spiser medbragt mad og drikke mv Sidste afdeling med Lillehammer Storband Økonomi/personale Hørsholm Jazzkompagni søger i forbindelse med den gratis koncert om kr. Opstilling, rengøring mv.: Annoncer og PR: Beværtning af gæster: I alt: kr kr kr kr. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 23

24 Der er pt kr. tilbage i puljen for Venskabsbysamarbejde. Bilag - Ansøgning til Venskabsbybesøg fra Lillehammer. Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den Sport-, Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at imødekomme ansøgningen med kr. Fraværende: Hanne Merete Lassen (C) Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 24

25 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Punkt: 11 Acadre sagsnr.: 12/16331 Journalnr.: G01 Sagsforløb: SFKU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Marie Kyhn Kulturhøjskolen søger om at blive en godkendt forening Resume Kulturhøjskolen Hørsholm-Rungsted ansøger om at blive en godkendt folkeoplysende forening. Foreningen levet umiddelbart op til de gældende lovkrav på området vedrørende folkeoplysende virksomhed. Forslag Administrationen foreslår, at udvalget drøfter hvorvidt man vil godkende Kulturhøjskolen som en folkeoplysende forening. Sagsfremstilling Kulturhøjskolen har tidligere på året henvendt sig til Kultur og Fritid, samt Hørsholm bibliotek med et ønske om at kunne afholde en foredragsrække i egnede lokaler i Hørsholm. Kulturhøjskolens formål er, at tilrettelægge foredrag og debat inden for den frie folkeoplysnings rammer. De har således allerede lavet et eksempel på hvordan et katalog over Kulturhøjskolens arrangementer kunne se ud. Den første foredragsrække på Hørsholm Bibliotek er dog allerede aftalt - tirsdage fra Efter efterårsferien ønsker de at starte en ambitiøs aftenhøjskole i Fritidshuset på torsdage fra (se kataloget i bilag). Et enkelt foredrag kr. 175 hvorimod en foredragsrække kan købes for 600 kr. Kulturhøjskolen består pt. af fem bestyrelsesmedlemmer. Ud fra Kulturhøjskolens generalforsamling i foreningen, bestyrelsesliste, vedtægter (bilag), lever de op til folkeoplysningsloven om at blive en godkendt forening. Bilag - Kulturhøjskolen, ansøgning - Kulturhøjskolen, program eksempel Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 25

26 Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den Sport-, Kultur- og Fritidsudvalget godkender Kulturhøjskolen som folkeoplysende forening. Fraværende: Hanne Merete Lassen (C) Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 26

27 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Punkt: 12 Acadre sagsnr.: 12/15978 Journalnr.: G00 Sagsforløb: SFKU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Peter Skjøt-Rasmussen Festivalledelsen bag Afsnit I søger om tilskud til storytelling på Hørsholm Hospital Resume Afsnit I søger om kr. til at åbne festivalen op for et bredt publikum. Lokale borgere skal med en historiefortæller guides rundt på Hørsholm Hospital, hvor en historie udfolder sig i takt med, at borgerne besøger de forskellige rum, kringelkroge samt innovationsfestivalens deltagere. Historiefortælleren optræden to dage - i alt 4 til 6 gange. Forslag Administrationen foreslår at udvalget drøfter hvorvidt man ønsker at støtte projektet Storytelling på Hørsholm Hospital med kr. fra puljen for nye og nyskabende aktiviteter. Sagsfremstilling For at åbne innovationsfestivalen, Afsnit I, op for et bredere publikum ønsker festivalledelsen at igangsætte et projekt der skal resultere i en guidet historiefortælling på Hørsholm Hospital i to dage, svarende til i alt 4 til 6 gange. Formålet med projektet er, med fortællingen i centrum, at inddrage borgerne i et nytænkende og utraditionelt program, unikt for festivalen og dens beliggenhed. Projektet engagerer en professionel historiefortæller til at udarbejde en historie med Hørsholm Hospital i centrum. Med historiefortælleren gennemlever borgerne en historie der bringer deltagerne rundt omkring på hospitalet, og i berøring med festivalens mange aktiviteter. Historien udfolder sig løbende og bliver krydret med en underliggende scenografi som understøtter fortællingen. Dette kunne være en lydside i røntgenafdelingen, et lysdesign i kældergangen, lyden af en sav i operationsgangen osv. Afsnit I pointerer i deres ansøgning, at de ønsker at genåbne hospitalet for de mange borgere som har en relation til stedet, og som derfor er nysgerrige efter at gense stedet i ny indpakning. Storytelling på Hørsholm Hospital er, ifølge Afsnit I, et kunstnerisk alternativ og samtidig en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde, at lade et stort antal publikum bevæge sig rundt på hospitalet. Med tilskuddet vil Afsnit I engagere en professionel fortæller der har erfaring med at opbygge fortællevandringer. Projektet, Storytelling på Hørsholm Hospital, promoveres i Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 27

28 forbindelse med Afsnit I festivalens generelle markedsføring, og som selvstændig begivenhed i fortællemiljøer og på Hørsholm Biblioteks platforme og netværk. Der ansøges om støtte til honorering af kunstnere, tekniker samt opsætning af teknisk udstyr. Egenfinansieringen består, ifølge Afsnit I, i projektledelse, markedsføring og produktion. Økonomi/personale Budget for "Storytelling på Hørsholm Hospital" oktober 2012 Emne Udgifter Kommentarer Honorar, Fortæller/forfatter Honorar,lyd- og lysteknikere Indlejning af lyd og lys kr10.000,00 kr10.000,00 kr5.000,00 Kunstneren udarbejder historien og optræden to dage - i alt 4-6 gange 2 lyd- og lysteknikere designer, opsætter og afvikler projektet I alt, ansøges "Pulje til nye og nyskabende aktiviteter" kr25.000,00 Der er pt kr. i Puljen for nye og nyskabende aktiviteter. Bilag - Ansøgning_Storytelling på Hørsholm Hospital.docx Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den Sport-, Kultur- og Fritidsudvalget godkender ansøgningen. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 28

29 Bilagsoversigt Pkt. nr. Tilgang Titel Refnr. 4 Åben Kvartalsstatistik 2. kvartal - Hørsholm Bibliotek Åben Anlægsskema BOF Åben Låneomlægning - brev til Hørsholm Kommune.docx Åben Ansøgning.pdf Åben Historik om badebroen Åben Ansøgning og tilbud på badebro fra Vikingelauget Åben Billede af den nye badebro Åben Hørsholm-Rungsted Vikingelaug - seneste regnskab - Vikingers regnskab pdf Åben Tilbud pdf Åben Ansøgning fra Kanonlauget Åben Ansøgning til Venskabsbybesøg fra Lillehammer Åben Kulturhøjskolen, ansøgning Åben Kulturhøjskolen, program eksempel Åben Ansøgning_Storytelling på Hørsholm Hospital.docx Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 29

30 Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets møde Nadja Maria Hageskov (C) Formand Henrik Klitgaard (B) Næstformand Hanne Merete Lassen (C) Medlem Mette Graah (V) Medlem Birger Bøgeblad (V) Medlem Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Side 30

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde d. 25.09.2013 Onsdag 25.09.2013 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 S/E/S Sportsefterskolen Sjælsølund ansøger om fritagelse for leje

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Dagsorden til ordinært møde 29-02-2012 Onsdag 29.02.2012 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 DBU og HUI søger om tilskud til afholdelse

Læs mere

Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån

Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 09/14576 Journalnr.: Sagsforløb: KFU - ØU - KB - Åben sag Mødedato:.2 Sagsansvarlig enhed: Sagsbehandler: Søren Nabe-Nielsen Ansøgning om konvertering af budgetaftalen 2010-2013,

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde d. 17.12.2013 Tirsdag 17.12.2013 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Genudbudsrunde af cafe- og restaurantsdrift i Kulturhus Trommen 3

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 26.05.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 27.09.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Interesseforum på Louiselund 3 Implementering af

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde 28.11.2012 Onsdag 28.11.2012 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Fraværende Bemærkninger til dagsorden Sport-, Fritid-

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag 03.03.2011 kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Morten WInges kontor. Følgende sager behandles på mødet Side

Sundhedsudvalget. Torsdag 03.03.2011 kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Morten WInges kontor. Følgende sager behandles på mødet Side Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Morten WInges kontor Torsdag 03.03.2011 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Redegørelse for alkoholbehandling i Hørsholm 3 Fremtidig

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde 26.01.2016 Tirsdag 26.01.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Hovedstadsregionens afrapporteringer på Socialstyrelsens udmeldinger 2 Etablering

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ordinært møde 29-01-2015 Torsdag 29.01.2015 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hannebjerg. Startredegørelse for forslag til ny lokalplan 3 Nedbringelse

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 01.11.2011 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på projekt "Offentlige Løntilskud" 3 Hyppigere samtaler for

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 3006 Torsdag 30.06.2016 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2017: Endelige forslag til budgetreduktioner og budgetønsker

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ekstraordinært møde 30. juni Mandag 30.06.2014 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forslag til udmøntning af anlægsrammen

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Tandplejen, Vallerødskolen, Stadionallé 12 Torsdag 26.06.2014 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 SU, Budget 2015-2018: Rådrumforslag,

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 24.09.2009 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på vejlednings- og afklaringsprojektet august 2009 3 Udvikling

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.08.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2008: Budgetrevision 3 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 03-09-2015 Torsdag 03.09.2015 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 1. behandling af Budget 2016-2019 3 Omdannelse af midlertidige

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Valg til forældrebestyrelser i område Nord og Syd 2 Anvendelse

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde D238 Torsdag 23.04.2015 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Puljemidler 2015: Ansøgning Tour de Hørsholm 3 Fælles Sundhedshus i Helsingør

Læs mere

Økonomiudvalget. Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revurdering af kvalitetsstandarden

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne- og

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr.

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde IT projektrum Tirsdag 25.04.2017 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Rammeforsøg om mere fleksible muligheder for at tilrettelægge skoledagen 2 Velfærd frem for mursten

Læs mere

Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 11. juni 2015, kl Kultur og Fritids mødelokale

Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 11. juni 2015, kl Kultur og Fritids mødelokale Mødedato: 11. juni 2015 Side: 21 Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 11. juni 2015, kl. 17.00 - Kultur og Fritids mødelokale Medlemmer Birger L. Hansen Dina Oxfeldt Finn Jensen Henrik

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 06. juni 2012 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale NB: Se mail af 31/5-2012 Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Kultur-

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde Fællesmøde EBU og MPU Onsdag 20.05.2015 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Forslag til ny udbudspolitik 2 Bilagsoversigt

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde Fritidshuset Onsdag 23.05.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Kvartalsstatistik 1. kvartal - Hørsholm Bibliotek

Læs mere

Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne

Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 2. september 2014 Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne Vejlby Risskov Hallerne ønsker at omlægge lån for at lave fire

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ordinært møde Ekstraordinært fællesmøde med SFKU Onsdag 23.09.2015 kl. 14:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Lokalplan for Idrætsparken 2

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært møde Onsdag 03.04.2013 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Renovering af gågaden - godkendelse af

Læs mere

Kulturudvalget 2012-13 KUU alm. del Bilag 24 Offentligt

Kulturudvalget 2012-13 KUU alm. del Bilag 24 Offentligt Kulturudvalget 2012-13 KUU alm. del Bilag 24 Offentligt Høring om bogmarkedets situation Folketingets Kulturudvalg afholder onsdag d. 7. november 2012 kl. 9-12 en åben høring om bog markedets situation

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Politiske bestillinger Beskrivelse af bestilling

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Politiske bestillinger Beskrivelse af bestilling Politiske bestillinger til Augustkonferencen, Budget 2015-2018 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Politiske bestillinger NR. Titel Beskrivelse af bestilling Levering af

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 24.02.2014 kl. 15:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering SSU om Center for Børn og Voksne samt Center for Sundhed

Læs mere

17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge

17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge 17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge Referat fra ordinært møde 28. januar 2016 Torsdag 28.01.2016 kl. 18:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Placeringsmuligheder - Flygtningeboliger,

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012 Referat torsdag den 24. maj 2012 Kl. 18:00 i Fasaneriet, Ledreborg Alle 2A Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 28-08-2012 07:30:00 Tirsdag 28.08.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Enstrenget erhvervsservice 4 Udvikling i jobcentrets målgrupper,

Læs mere

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen Social- og Seniorudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 14/10246 Journalnr.: Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 23.06.2014 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Helle Skude Mulighed

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU. Følgende sager behandles på mødet

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU. Følgende sager behandles på mødet Teknik- og Miljøudvalget Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU Mandag 24.08.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Erhvervsudvikling i Hørsholm Kommune 2 Bilagsoversigt

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde 26-09-2012 Onsdag 26.09.2012 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Svømmeforeningen søger om støtte til

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag kl Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag kl Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 4.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Social- og Seniorudvalget Referat fra ordinært møde Aktivitetscenteret Sophielund Mandag 31.10.2011 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Margrethelund: Salg af pladser til Rudersdal

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 26. oktober 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 209 Medlemmer: Afbud: Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen, Frants

Læs mere

17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge

17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge 17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge Referat fra ordinært møde 24. november 2016 Torsdag 24.11.2016 kl. 18:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Status på boligplacering 2 Tidsplan

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet Side

Følgende sager behandles på mødet Side Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 24.02.2011 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Tilsynssag - årsregnskab 2009 3 Sanktionslovgivningen

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00. Referat fra ordinært møde Louiselund. Følgende sager behandles på mødet

Sundhedsudvalget. Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00. Referat fra ordinært møde Louiselund. Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Louiselund Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forebyggelsespakker: Opsamling på workshop d. 1. november 2012 3

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 26-08-2014 Tirsdag 26.08.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Proces for Erhvervsstrategi 3 Revisionsberetning

Læs mere

Spørgsmål til skriftlig besvarelse stillet den 13. juni 2016 af Jens Kjær Christensen og Rikke Lauritzen vedrørende Fremtidens biblioteker.

Spørgsmål til skriftlig besvarelse stillet den 13. juni 2016 af Jens Kjær Christensen og Rikke Lauritzen vedrørende Fremtidens biblioteker. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT 22-06-2016 Spørgsmål til skriftlig besvarelse stillet den 13. juni 2016 af Jens Kjær Christensen og Rikke Lauritzen vedrørende Fremtidens biblioteker. Spørgsmål Sagsnr. 2016-0257555

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 11.10.2012 kl. 7:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hørsholm Almene Boligselskab - Orientering om boligorganisationen

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag kl. 16:00. Dagsorden til ordinært møde Møde den 17. december. Følgende sager behandles på mødet

Sundhedsudvalget. Torsdag kl. 16:00. Dagsorden til ordinært møde Møde den 17. december. Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Dagsorden til ordinært møde Møde den 17. december Torsdag 17.12.2015 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Samling af tandplejen 3 Evaluering af puljeprojekter

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Mette Herberts kontor. Følgende sager behandles på mødet

Sundhedsudvalget. Torsdag kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Mette Herberts kontor. Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Mette Herberts kontor Torsdag 25.02.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Puljemidler 2016 3 Evaluering af tværkommunal alkoholkampagne

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 06. maj 2010 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde Kulturhus Trommen Onsdag 23.04.2014 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Ændring i vedtægterne for Den Selvejende Institution

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 29. oktober 2015 Mødetidspunkt 17:40 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Langebæk Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 23-04-2013 Tirsdag 23.04.2013 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Nyttejob 3 Seniorjob i Hørsholm Kommune

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 31.10.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 31.10.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 31.10.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

IT- undervisning: Alle elever og lærere skal have mere og bedre undervisning i brugen af IT.

IT- undervisning: Alle elever og lærere skal have mere og bedre undervisning i brugen af IT. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 3. maj 2013 Digitalisering af folkeskolen efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet 1. Resume Aarhus Kommune Pædagogisk Afdeling Børn og Unge

Læs mere

Referat. af Folkeoplysningsudvalgets møde den 18. august 2016, kl. 17:00 - Kultur og Fritid, Tingsryds Allé 27

Referat. af Folkeoplysningsudvalgets møde den 18. august 2016, kl. 17:00 - Kultur og Fritid, Tingsryds Allé 27 Mødedato: 18. august 2016 Side: 1 Referat af Folkeoplysningsudvalgets møde den 18. august 2016, kl. 17:00 - Kultur og Fritid, Tingsryds Allé 27 Åben dagsorden Medlemmer Finn Jensen (Formand) - 19428 Dina

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-03-2014 Tirsdag 25.03.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2013 på Erhvervs- og

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.06.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21. juni 2011 Mødested: Hansborg, mødelokale 3-2 Mødet starter kl. 16.30. Der startes med besøg ved Haderslev Kamp Kunst Klub, og derefter Haderslev

Læs mere

Referatet blev godkendt. Fremadrettet sendes referat fra det foregående møde med som en del af bilagsmaterialet.

Referatet blev godkendt. Fremadrettet sendes referat fra det foregående møde med som en del af bilagsmaterialet. Referat Styregruppen for DDB Møde den 26. marts 2014, kl. 15.00-17.00 og d. 27. marts 2014, kl. 17.00 18.00. Deltagere: Ralf Klitgaard Jensen (KL), Steen Kyed (Kulturministeriet), Lone Gladbo (Kulturdirektør

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-11-2014 Tirsdag 25.11.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 True North 3 Fremtidig struktur for dialog med erhvervslivet 5 Fremtiden

Læs mere

Råderumsforslag fremlagt SFKU juni 2014:

Råderumsforslag fremlagt SFKU juni 2014: Forslag, Sport-, Fritid-, og Kulturudvalget Råderumsforslag fremlagt SFKU juni 2014: Tema: Reduktion af budget til selvbetjeningsudstyr / udlånsmaskiner. Titel: Reduktion af budget til selvbetjeningsudstyr

Læs mere

Styrk borgerne. Præsentation af høringsmateriale til Ældrerådet. Den 17. april 2015. // Randi Lehmann Møller

Styrk borgerne. Præsentation af høringsmateriale til Ældrerådet. Den 17. april 2015. // Randi Lehmann Møller Styrk borgerne Den 17. april 2015 Præsentation af høringsmateriale til Ældrerådet // Randi Lehmann Møller Hvad vil vi fortælle om Kort opsummering af Styrk Borgerne Præsentation af de tiltag vi især gerne

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 29-05-2013 Onsdag 29.05.2013 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Lokalt Erhvervsklima 2012 3 Nyttejob

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 29. oktober 2015 Mødetidspunkt 17:40 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Langebæk Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Aalborg Bibliotekerne - status på digitale medier.

Aalborg Bibliotekerne - status på digitale medier. Punkt 14. Aalborg Bibliotekerne - status på digitale medier. 2013-48503. Skole- og Kulturforvaltningen fremsender til Skole- og Kulturudvalgets orientering, status på Aalborg Bibliotekernes digitale medier.

Læs mere

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen)

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen) 1 REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen) Indholdsfortegnelse Åben - Ansøgning fra Dancing Friends Vesthimmerland om godkendelse

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 26. april 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 26. april 2012 Referat torsdag den 26. april 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

Folkebibliotekerne organisering og udviklingstendenser. Introduktion til nyansatte i folkebiblioteksektoren/vest 25. februar 2014

Folkebibliotekerne organisering og udviklingstendenser. Introduktion til nyansatte i folkebiblioteksektoren/vest 25. februar 2014 Folkebibliotekerne organisering og udviklingstendenser Introduktion til nyansatte i folkebiblioteksektoren/vest 25. februar 2014 Fredericia Bibliotek - et mellemstort provinsbibliotek Dagsorden O Lovgrundlag

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 6 TORSDAG DEN 26. APRIL 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 26. april 2007 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

TRIN FOR TRIN LÆR IT GRATIS

TRIN FOR TRIN LÆR IT GRATIS internemt TRIN FOR TRIN TRIN FOR TRIN LÆR IT GRATIS forår 2012 internemt - sådan! IT-KURSER på dit bibliotek Velkommen... Kommunikationen mellem borgerne og det offentlige er under ombygning i disse år,

Læs mere

HERNING KOMMUNE Ældrerådet

HERNING KOMMUNE Ældrerådet HERNING KOMMUNE for mødet den Mødetidspunkt Sted Kl. 09:30 B2.01 Fraværende: Henny Højland. Peter Olesen deltog ikke i pkt. 62-67. Mødet slut kl. 12.00 2 Der foreligger følgende sager til behandling: Pkt.

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Dagsorden åben Mødedato 21. juni 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse 1 Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 18-03-2008 Mødetidspunkt: 16:30-18:00. Hækkerupsvej, 4100 Ringsted.

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 18-03-2008 Mødetidspunkt: 16:30-18:00. Hækkerupsvej, 4100 Ringsted. Referat Møde nr.: Mødedato: tirsdag den 18-03-2008 Mødetidspunkt: - 18:00 Mødested: Mødelokale C Hækkerupsvej, 4100 Ringsted. Afbud skal meddeles til Flemming Christensen, 5762 6243 eller fbc@ringsted.dk

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Indstilling. Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 24. marts 2010n Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter 1. Resume Århus Kommune har siden

Læs mere

Vordingborg Bibliotekerne

Vordingborg Bibliotekerne Vordingborg Bibliotekerne Virksomhedsbeskrivelse 2016 Indhold Indledning... 1 Besøgstal... 2 Materialebestand... 3 Udlån... 4 Aktiviteter... 7 Personalenormering... 8 Åbningstimer... 8 Budget... 9 ECO-Nøgletal...

Læs mere

Indstilling. Aarhus 1900 tennis udskydelse af tilbageskødning. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 13.

Indstilling. Aarhus 1900 tennis udskydelse af tilbageskødning. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 13. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 13. august 2015 Aarhus 1900 tennis udskydelse af tilbageskødning. Udskydelse af tilbageskødning med 10 år for et areal i Lyseng,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kultur- og Fritidsudvalget Referat fra ordinært møde 23-09-2009 15:00 Onsdag 23.09.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Realisering af besparelse på Trommens

Læs mere

Resultatberetning 2014

Resultatberetning 2014 Resultatberetning 2014 HORSENS KOMMUNES BIBLIOTEKER En dejlig sommeraften med AOF koret i Tobaksgården Forsidefoto: Et kig ind i det nye bibliotek i Gedved På Krimimessen overrækker forfatteren Jens Henrik

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært Møde Tirsdag 21.06.2011 kl. 7:30 Mødelokale D1 Meddelelser 2 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budgetmøde, Budget 2012-2015 3 2.

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde 22. November 2016 Tirsdag 22.11.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Velfærd frem for mursten - antal skoledistrikter 2 Antal spor på

Læs mere

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Referat åben Mødedato 23. august 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse A Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.20 Tilstede:

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2013

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2013 Kurser for voksne Forår 2013 1 Velkommen til bibliotekets kurser Også denne sæson tilbyder Sønderborg en række kurser, der henvender sig til kommunens voksne borgere. Kurserne er alle relevante i forhold

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 30. AUGUST 2012

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 30. AUGUST 2012 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 30. AUGUST 2012 Til stede: Aksel Nissen, Jan Grønbech, Lars Søndergaard, Flemming Hvid Hansen, Tage Sørensen, Torben Madsen og Peter Pedersen. Endvidere deltog Hans Henrik

Læs mere

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Indholdsfortegnelse 001. Ansøgninger om tilskud til voksenundervisning for 2009 3 002. Mødekalender

Læs mere

Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand

Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand Pkt. 344 Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand Sagsnr. 277920 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Jyllingehallernes bestyrelse ansøger om 17 mio. kr. til genopbygning af bygningerne

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mette Herbert konter Mandag 29.02.2016 kl. 14:15 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Tværkommunalt samarbejde om drift af hjælpemiddeldepoter 3 Status ældre og

Læs mere