FERSKVANDSFISKERIBLADET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FERSKVANDSFISKERIBLADET"

Transkript

1 FERSKVANDSFISKERIBLADET Udgivet af Ferskvandsfiskeriforeningen For Danmark Anno 1902 Nr årg. juli/august 2013 Det vrimler med ål i den gamle fabrik Verdens største jordbaserede lakseopdræt Sandarten bliver en stor eksportvare Der må ikke søges om brug af rugekasser Tværfaglig interesseorganisation for lystfi skeri ferskvandsfi skeri akvakultur og bredejerinteresser FerskvandsFiskeribladet

2 Leder: EU s ålegenopretningsplan Danmarks bidrag til genopretningsplanen betyder for Ferskvandsfiskeriforeningen uforståeligt: Lystfiskeri med stang ingen begrænsning, erhvervsfiskeri i saltvand 15 pct. reduktion pr. år i fem år = 50 pct. reduktion. Fritids fiskeri i saltvand skal reducerer antallet af ruser, plus begrænsning i fisketiden (forbud 15. maj 31. juli), ferskvandsfiskeri med åleruser er kun tilladt 1. august 15. oktober. Ålekister skal gøres uegnet til ålefiskeri fra l. januar Det er forskelsbehandling/ekspropriation, når ålekister skal stoppe fiskeriet, hvor andre ålefiskemetoder max bliver reduceret med 50 pct. Ferskvandsfiskeriforeningens bestyrelse har besluttet at hjælpe vore medlemmer med økonomisk støtte til eventuel retssag mod staten for uforståelig forskelsbehandling. Niels Barslund Formand Indholdsfortegnelse Formandens leder... 2 Ikke så lige til at skaffe ål Det rekreative fi skeri i fremtiden Hvordan får vi fl ere rekreative fi skere Rugekasserne igen til debat på 7-møde Verdens største lakse dambrug reddet Fishing Zealand er en realitet Ålehandlingsplanen opfyldt i Anlæg til opdræt af sandart i Vejen KORT NYT FerskvandsFiskeribladet

3 Ikke så lige til at avle ål i den gamle fabrik Jupiter Ål i Stege avler ål til både udsætning i Danmark og Tyskland - og til hollændernes middagsborde tekst; HenninG nielsen FOtO: viola nielsen det har været og er stadig højsæson for udsætning af ål, og der er sikkert nok en hel del der spørger sig selv:- ja, men hvor kommer de mange udsætnings ål fra, når vi nu hele tiden hører, at den europæiske ål er i voldsom tilbagegang? det er et meget relevant spørgsmål, som vi også stillede, da vi overværede en udsætning af ål fra staverby Havn på sydsjælland, og så blev vi prompte inviteret med indenfor i den gamle sukkerfabrik i stege på Møn, hvor der stort set det meste af året opholder sig ca. 3 millioner ål af forskellig aldre og i forskellige størrelser fra bitte små glasålslarver på bare 0,3 til fine stege ål på op til gram. Det er JUPITER Ål i Stege, der ejer virksomheden i de gamle fabrikslokaler, og det er Morten Lauritsen, der er medejer og direktør i virksomheden, der har eksisteret i Stege siden Jupiter ål er en lidt speciel akvakultur, der holder til med sine mange ål på l. og Morten Lauritsen: - Ålebestanden vil blive skadet mere, hvis fiskeriet blev helt forbudt! FerskvandsFiskeribladet

4 I den gamle sukkerfabrik på 2.etage svømmer millioner af ål rundt i store bassiner. 2. etage, hvor snesevis af bassiner i forskellige størrelser rummer de mange ål. Der er masser af teknik bag arbejdet med at fremavle de mange ål, og derfor er det helle ikke nogen større arbejdsplads. - Vi er lige nu tre ansatte, men vi har meget travlt, og det er muligt, vi kommer til at udvide arbejdsstyrken, siger Morten Lauritsen, som også er ham der kører ud med ål til udsætning. Alene i denne sommer har DTU Aqua købt ål af Jupiter Ål i Stege til udsætning øst for Storebælt. I de fleste tilfælde foregår udsætningerne med hjælp fra lokale fiskeforeningers medlemmer. Det er dem der også er med til at betale de mange ål, idet finansieringen af åle udsætningerne sker via fisketegnsmidlerne. - I Danmark er det blevet sådan, at langt de fleste ål nu udsættes i ferskvand, fortæller Morten Lauritsen. Det er sket efter at EU-kommissionen har stukket retningslinjerne ud for udsætning af ål som led i bestræbelserne for at bevare den europæiske ål. Vi leverer også ål til udsætning i Tyskland, og det er nok herfra skikken med at udsætte ål i ferskvand stammer. I Tyskland er det først og fremmest i søer og floder, der fiskes ål, bl.a. fordi der ikke i Tyskland, som hos os, findes en store skare af fritidsfiskere. Og jeg tror det er derfor så mange ål i Danmark nu udsættes i ferskvand, siger Morten. 4 FerskvandsFiskeribladet

5 Ålelarverne flyves til Danmark Morten Lauritsen fortæller videre, at han i Frankrig har to faste leverandøre og samarbejdspartere, hvoraf den ene er englænder. Han bringer først glasålene fra Frankrig til England, hvor de gennemgår grundig kontrol og sundhedseftersyn, inden se så med fly sendes til Danmark og er fremme efter en transporttid på ca. fem timer. Det er så her den første svære tid begynder, de små glasål på 0,3 gram pr. stk. skal både vænne sig til vandtemperatur og til det foder, de skal have. Der går vel omkring 3000 ål på et enkelt kg., og så snart ålene kommer til Stege, skal de i køligt vand, men vandtemperaturen stiger ret hurtigt til 25 grader, og efter halvandet år i den gamle sukkerfabrik, er ålene klar til at blive eksporteret som konsumfisk. I de små bassiner på 2.etage følges de små ål grundigt, bl.a. også fordi man naturligvis helst vil fremavle store ål. Under opvæksten sker der i øvrigt hurtigt kønsopdeling, og det er hun ålene der hurtigst tager på i vægt, mens hannerne holder sig nede på gram. Det har så heldigvis vist sig, at hollænderne helst vil have denne størrelse, så derfor er det først og fremmest disse han ål der eksportres til Holland. Hollænderne vil også helt have de flotte blanke han ål. Udsætningen er altid kronen på værket. Her sker det med interesserede og lidt betænkelige børn som tilskuere fra Stavreby Havn på Sydsjælland. FerskvandsFiskeribladet

6 Vandtemperatur og fodermængde er to vigtige ting for et godt resultat af åleopdræt. Her viser Morten Lauritsen, hvordan det gøres ved effektiv kontrol. - Vil det sige, at de små ål oprindelig ikke er kønsbestemte? - Det har åbenbart noget at gøre med plads og hvor mange ål, vi har i vores bassin. Når ålene går tæt sammen, vil der altid være nogle, der klarer sig bedre end andre, bl.a. også sikre sig mest af føden og de bliver så til hunner og dermed også de største. - Men kunne I så ikke bare give dem alle sammen noget mere foder? - Så enkelt er det nu ikke, for det er vigtigt, at der bliver spist op, så foderrester ikke ligger og bundfælder sig, så når vi her i Stege åbenbart fremavler flere han ål end hun ål, så skyldes det helt sikkert, at opdrætsålene går ret tæt sammen. Sådan er det tilsyneladende også i naturen, hvor vi netop har hørt fra en erhvervsfisker i Stege Bugt, der melder om mange flere ål i år, men til gengæld er de fleste han ål og derfor også mindre. Åleopdrætterne er i tilbagegang Der var en gang, da mange landmænd nedlagde deres kvægbesætninger og i stedet etablerede åleopdræt af ål i kostalden, er det stadigvæk noget der foregår? - Det er det langtfra. Da jeg i sin tid i 80 erne begyndte i branchen, var vi 46 medlemmer i en produktionsforening af åleopdrættere, og i dag er vi i hele landet kun seks. Der var nok en del som troede, at det var en let opgave, at udskifte kvægholdet med åleopdræt, men så let var det 6 FerskvandsFiskeribladet

7 nu ikke. Der er meget arbejde forbundet med at opdrætte ål, både med hensyn til sortering og det daglige kontrolarbejde, så vi hele tiden har optimale forhold. Vi har været rimelig heldige og undgået de meget store problemer som sygdomme eller tekniske nedbrud, og selvom det er gået både op og ned med afsætningen, så har vi dog også dèr klaret os rimeligt. - Du har ved flere lejligheder udtalt dig imod bl.a. Green Peace, der jo mener, at al ålefangst og vel også fangst af glasål bør stoppes? Hvorfor? -Ja, men jeg tror Green Peace skader ålebestanden mere end de gavner den med disse restriktive holdninger. Hvis det ender med, at alle former for ålefiskeri forbydes, selv også at spise ål, vil der næppe gå mange år, før interessen for ål i det hele taget vil forsvinde mere og mere, og så vil der heller ikke længere være interesse for en økonomisk støtte til ålebestandens bevarelse. Det fortsatte ålefiskeri, herunder fiskeri efter glasål til opdræt af både konsum ål og udsætnings ål skal naturligvis foregå under de krav og regler, der er nødvendige for at genoprette bestanden af ål, som EU s forordninger kræver det, men ved bare at forbyde fangst af ål, vil bestanden komme til at lide langt mere, end ved hele tiden at holde interessen for ål ved lige, og heldigvis viser de seneste tilbagemeldinger fra Biscayen da også, at tilstrømningen af glasål ikke har været så stor de seneste 15 år, som den er foregået indenfor sæsonen i 2013, sige Morten Lauritsen. De små ålelarvers færden fra Sargassohavet er foreløbig end i et kæmpebassin på den gamle sukkerfabrik i Stege, men som det ses på biledet, vil de gerne videre. FerskvandsFiskeribladet

8 Flere skal være med til at fastlægge det kreative fiskeris fremtid Fødevareministeriet vil sikre sig, at kontrolmæssige og økonomiske rammer bliver fulgt danmarks sportsfiskerforbund, Ferskvandsfiskeriforeningen for danmark, dansk amatørfiskerforening og dansk Fritidsfiskerforbund har sendt en fælles henvendelse til Ministeriet for Fødevarer, landbrug og Fiskeri, hvori man gør opmærksom på, at man fortsat er interesseret i, at der i regi af naturerhvervsstyrelsen nedsættes et udvalg, der skal arbejde med den fremtidige forvaltning af det rekreative fiskeri. De fire organisationer sendte så sent som i 2012 et forslag herom til fødevareministeriet. Den nye henvendelse var til behandling på det seneste 7-udvalgs møde den 16. maj i år, og ved samme lejlighed forelå der en svarskrivelse fra NaturErhvervsstyrelsen. Heri bekræftes modtagelse af de fire landsorganisationers anmodning gerne med et bud på, hvordan processen En ny forvaltning af det rekreative fiskeri kan måske give nye medlemmer. 8 FerskvandsFiskeribladet

9 skal forløbe og hvad den skal indeholde. Der gøres også opmærksom på, at de fire organisationer har peget på, at det rekreative fiskeri i Danmark udgør en meget stor samfundsmæssig værdi såvel rekreativt som økonomisk og at der vurderes at være et stort potentiale for en fortsat positiv udvikling. De fire foreninger mener også, der skal tages fat på en masse emner, som anses for begrænsende for den positive udvikling i det kreative fiskeri. Fødevareministeren svarede den gang positivt, men ministeren mener dog, at der er behov for en lidt bredere proces, hvor alle interessenter på området inddrages. NaturErhvervsstyrelsen er optaget af at sikre en åben nytænkende dialog med sin omverden og vil derfor foreslå iværksættelse af en proces, hvor NaturErhvervsstyrelsen får mulighed for at overveje, hvordan man bedst kan inddrage organisationernes idèer og forslag til en fremtidig forvaltning. NaturErhvervsstyrelsen har på baggrund heraf vurderet arbejdet opdelt i flere faser. l. face vil bestå i, at de rekreative organisationer indbydes til i fællesskab eller hver især at fremsende skriftlige input med bidrag til en overordnet vision og langsigtet målsætning for, hvordan det rekreative fiskeri kan udvikles på et bæredygtigt grundlag. Organisationerne vil samtidig kunne komme med bud på, hvad de hver især ser som begrænsende faktorer. Annoncepriser 1/1 side (131 x 192 mm)... kr ,- 1/2 side (131 x 94 mm)... kr ,- 1/3 side (131 x 60 mm)... kr ,- 1/4 side (131 x 44 mm)... kr. 900,- Alle annoncepriser er inkl. 4-farver og ekskl. moms. Annonceindleveringsfrist Ferskvandsfiskeribladet udkommer 6 gange årligt.: 15. februar, 15. april, 15. juni, 15. august, 15. oktober og 15. december. Sidste frist for rettidig indlevering af annoncer, er den 20. i måneden før udgivelse. Al henvendelse vedr. annoncer rettes til: Niels Lauritsen Silkeborg Bogtryk, Postbox Silkeborg, Tlf REPARATION AF DAMBRUG Udførelse af nye kummeanlæg Indhent uforbindende tilbud. Holstebrovej 79, Hee, 6950 Ringkøbing Tlf / Fax: FerskvandsFiskeribladet

10 Jakob Munkhøj Nielsen: - Bolden er spillet over til de rekreative organisationer. Med henblik på at finde frem til, hvor og hvor langt de rekreative organisationer er enige om bærende og bæredygtige principper for den fremtidige forvaltning af det rekreative fiskeri, forventer NaturErhvervsstyrelsen i denne face, at de rekreative organisationer også indbyrdes drøfter forslag, ideer og begrænsende faktorer. Face 2 skal omhandle NaturErhvervsstyrelsens overvejelser om fremtidig forvaltning af det rekreative fiskeri. NaturErhvervsstyrelsen vil på basis af de rekreative organisationers input fra fase 1 overveje det videre arbejde, herunder egentligt kommissorium for en bred sammensat arbejdsgruppe med inddragelse af en bredere kreds af interessenter. På 7-udvalgets møde blev sagen taget til efterretning efter at formanden, Jakob Munkhøj Nielsen havde redegjort for sagen og hvenvist til at bolden nu var spillet over til de rekreative organisationer. Han mente der kunne komme en god proces ud af arbejdet om den fremtidige forvaltning. Fødevareministeriet vil sikre sig, at de nødvendige kontrolmæssige og økonomiske rammer bliver fulgt. Forinden havde Kaare M. Ebert fra Danmarks Sportsfiskerforbund erklæret det som en god ide, at der blev kikket nærmere på det rekreative fiskeri. Det skal undersøges, hvad der kan gøres for at fremme fiskeriet og tiltrække flere medlemmer, sagde han. 10 FerskvandsFiskeribladet

11 Hvordan får vi flere nye rekreative fiskere? Fritidsfiskeriet står over for en ny økonomisk virkelighed Handlingsplanen for Fiskeplejen vil blive en ny økonomisk virkelighed, hvor der skal tages bestik af faldende fisketegnsbetalere i 2012, samtidig med at der skal tages højde for den nye budgetlov. - en strammere løbende budgetstyring er nødvendig for at udgå underskud og sikre aktiviteternes gennemførelse. Det fastslog formanden for det såkaldte 7-udvalg, Jakob Munkhøj Nielsen,, NaturErhvervsstyrelsen, da man på det seneste møde tog hul på debatten om den næste 3-årige Handlingsplan for Fiskeplejen. Erfaringerne fra 2012 viste jo, at der var nedgang i antallet fisketegnsløsere, hvilket så medførte bl.a. stramning af aktiviteterne hos DTU Aqua. Ferskvandsfiskeriforeningens formand, Niels Barslund, spurgte om Fiskeplejen skal bidrage med 10 millioner kroner til vandløbsrestaureringer i Jakob Munkhøj Nielsen oplyste, at det forventes, at indsatsen for vandløbsrestaureringer skal fortsætte, men at der ikke er taget endelig stilling hertil. Max Thomsen, Ferskvandsfiskeriforeningen, foreslog, at pensionister også bør betale for fisketegn for at sikre flere midler til Fiskeplejen og for at ligestille fritidsfiskere og lystfiskere. Arne Rusbjerg, Fritidsfiskerforbundet, foreslog, at dagkort/ugekort evt. helt fjernes for at lette administrationen af fisketegn. Hanne Nicolajsen: - Vi bør fokusere mere på ungdomsuddannelser! FerskvandsFiskeribladet

12 Kaare M. Ebert, Danmarks Sportsfiskerforbund, mente, at der bør fokuseres på at skaffe flere fisketegnsbetalere, og undersøge, hvordan dette arbejde målrettes bedst muligt. Danmarks sportsfiskerforbund planlægger, at lave en folder, der skal skaber bedre viden omkring fisketegn. Hanne Nicolaisen, DTU Aqua, foreslog, at der bliver fokuseret på nye kunder, herunder ungdomsuddannelser, som kan skabe større viden, da eksisterende fiskere i mange tilfælde er pensionister. Per Søby Jensen, KL, foreslog, at der blev lavet familiekort, så hele familien kan inddrages. Ikke girokort til l. gangs betalere Lene Jensen Scheel-Beck, NaturErhvervsstyrelsen, oplyste, at Danske Bank pr. l. januar ikke længere vil indløse girokort for førstegangsbetalere af fiskertegn. - Der er behov for at vurdere, hvordan vi fastholder eksisterende betalere, og samtidig får flere kunder, uden det genererer flere omkostninger. Der er allerede 250 såkaldte udsalgssteder, dvs. turistinformationer, campingpladser mv. som sælger fisketegn, oplyste hun. KlassisK eller avanceret? Vi byder på langt mere end de fleste! Her finder du alle relevante kreative og faglige kompetencer i samme hus. Repertoiret spænder vidt fra idéudvikling til rentegning og fra kommunikations rådgivning til tryk og webløsninger - alt under samme tag. Tag os på ordet og kast os en udfordring. GRAFISK PRODUKTION BUREAU ONLINE telefon: stagehøjvej 27 T: telefon: FerskvandsFiskeribladet

13 Rugekasser kan tiltrække de unge Indtil videre er det dog konkluderet, at der ikke kan indsendes flere ansøgninger om rugekasser 7-udvalgets ledelse konkluderede på sit seneste møde en ret usædvanlig afgørelse, nemlig at der ikke fremover kan indsendes ansøgninger om at opnå tilladelser til at få dispensation til opsætning af rugekasser i danske vandløb. det lyder temmelig uhørt, at ledelsen for et rådgivende udvalg kan godtage et stop for indsendelse af ansøgninger. dtu aqua kan jo altid afvise at give dispensation, men at en statsinstitution også kan konkludere en slags forbud mod at søge dispensation det lyder ikke rigtig dansk! Ferskvandsfiskeriforeningen for danmark ønsker at fremme mulighederne for at anvende rugekasser/klækkekasser i forbindelse med opdræt af havørreder i danske vandløb. På det seneste møde i 7-udvalget var spørgsmålet igen oppe. det skete på baggrund af, at dtu aqua havde afvist at give dispensation til at rugekasser kunne anvendes i forbindelse med undervisning. Niels Barslund, formand for Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, oplyste if. referat fra 7-udvalget, at baggrunden Niels Barslund: - Ferskvandsfiskeriforeningen ønsker rugekasser fremmet af undervisningshensyn. for Ferskvandsfiskeriforeningens ønsker om at fremme klækkebakker er, at det tiltrækker unge fiskere og er et godt redskab til undervisningsbrug. Det er ikke tilfredsstillende, at der ikke gives dispensation. FerskvandsFiskeribladet

14 Peter Geertz-Hansen: - Ikke flere ansøgninger om klækkekasser til DTU Aqua i øjeblikket. Peter Geertz-Hansen, DTU Aqua, oplyste, at Aalborg Universitet har indsendt ansøgning om tilladelse til et projekt, der omhandler forskellige aspekter ved de omtalte klækkekasser, herunder deres anvendelse til undervisningsbrug. DTU Aqua har anbefalet at der meddeles tilladelse og foreslår, at man afventer resultaterne af ovenstående forsøg, således, at der ikke indsendes flere ansøgninger om udlægning af klækkebakker til DTU Aqua i denne periode. Arne Rusbjerg fra Dansk Fritidsfiskerforbund mente også at klækkebakker til undervisningsbrug er en god ide. Steffen Toft Jensen fra Danmarks Sportsfiskerforbund mente derimod ikke, at det er én god måde at tiltrække unge på. Unge skal ud og fiske og aktiveres, sagde han og fandt det mere givtigt, f.eks. at deltage i Lystfiskeriets Dag. Villy Larsen, Dansk Akvakultur, fandt det som en spændende ide, der måske kan tiltrække unge mennesker. 14 FerskvandsFiskeribladet

15 Per Søby Jensen fra Kommunernes Landsforening syntes ikke, at klækkebakker er den korrekte måde at få fiskene tilbage i vandløbene. Det er bedre at lave restaureringer med udlægning af gydegrus. Fiskebestandene bør være selvproducerende. Han fandt det som en fin idè, at forsøge inddrage unge, men klækkebakker bør ikke være vejen, sagde han. Kaare M. Ebert, sportsfiskerforbundet, syntes, at enkelte forsøg kunne være en god undervisnings idè, hvis klækkebakkerne var velfungerende. Men de er endnu ikke klar, fastslog han og tilføjede, at vandløbsrestaurering er den bedste måde at få selvproducerende bestande på. Niels Barslund slog fast, at Ferskvandsfiskeriforeningens ønske om at fremme anvendelse af klækkebakker udelukkende skal ses i undervisningsøjemed. Endelig kunne udvalgets formand Jakob Munkhøj Nielsen give udtryk for, at det er en sympatisk idè at inddrage unge mere i fiskeriet, men han konkluderede at yderligere ansøgninger bør afvente forsøgene, som Aalborg Universitet ønsker påbegyndt i Karup Å og Liver Å. Samtidig bør der dog arbejdes på andre fronter for at få unge ind i det rekreative fiskeri. Ingen penge til et Fiskeplejeseminar Der har været udtrykt ønske om afholdelse af et fiskeplejeseminar om den nye 3-årige handlingsplan for Fiskeplejen, men der er ingen penge afsat til formålet, og NaturErhvervsstyrelsen har ikke mulighed for at betale på grund af det stramme budget. Det oplyste 7-udvalgets formand, Jakob Munkhøj Nielsen, på mødet men samtidig åbnede han mulighed for et ekstraordinært møde i udvalget kort efter sommerferien med henblik på drøftelse af nye ideer til den nye handlingsplan frem til Kaare M. Ebert fra sportsfiskerforbundet foreslog i givet fald at lade flere repræsentanter for organisationerne deltage ved et ekstraordinært udvalgsmøde med henblik på større interaktion og genering af flere ideer. Mødet kunne eventuelt deles op i ferskvand og saltvand. bemærk det ekstraordinære møde er senere fastsat til den 4. sept. i dalum lystfiskerforenings klubhus i Hjallese. FerskvandsFiskeribladet

16 Det store lakseeventyr i Hvide Sande er i fuld gang Nye miljøforbedringer er gennemført for at sikre den endelige godkendelse af verdens største jordbaserede laksebrug tekst: HenninG nielsen FOtO: viola nielsen verdens største landbaserede laksebrug ligger i Hvide sande. det er ikke noget helt almindeligt stykke akvakultur, og det er heller ikke uden problemer laksebruget er kommet så langt, som tilfældet er lige nu. Ferskvandsfiskeribladet besøgte langsand laks i Hvide sande den 10. juli, og det kan virkelig fastslås, at der er sket store ting, siden vi sidst besøgte langsand for tre år siden. Den nye hal på 3400 kvadratmeter er opført, hvor der tidligere var en kanal med direkte adgang til Ringkøbing Fjord. 16 FerskvandsFiskeribladet

17 en af de mest alvorlige situationer, langsand laks i mellemtiden har været ude for, var at få hele projektet dømt ulovligt af natur-og Miljøklagenævnet. så sent som i begyndelsen af dette år blev der afsagt kendelse om, at laks som allerede den gang svømmede rundt i de nye store indendørs bassiner, skulle fjernes. I dag regner direktør Thue Holm med, at de første laks fra verdens største laksebrug i sin art, kan blive slagtet i løbet af et par måneder. Langsand Laks har nemlig fortsat gang i en omfattende produktion af nordatlantiske laks. Det var en klage fra Danmarks Sportsfiskerforbund og Danmarks Naturfrednings-Forening, der fik Natur-og Miljøklagenævnet til at underkende Ringkøbing-Skjern Kommunes teknik-og miljøudvalgs tilladelse til projektet. Dermed var det store anlæg i Hvide Sande i realiteten ulovligt, og der svømmede allerede laks rundt i bassinerne. Danmarks Sportsfiskerforbund var særlig utilfreds med, ar kommunen havde givet Langsand Laks tilladelse til at udlede spildevand med duftstoffer fra laksene i produktionsanlægget til Ringkøbing Fjord. Sportsfiskerne mente nemlig, at denne udledning kunne påvirke den vilde Skjern-laks negativt, så duftstofferne fra det nye dambrug ville forvirre vildlaksen, så den ikke ville finde vej op i Skjern Å, ligesom man også var utilfreds med, at der ikke skulle være en VVM-pligt på virksomheden. Danmarks Sportsfiskerforbund skrev allerede i sit høringssvar i sin tid til Ringkøbing-Skjern Kommune, at man var særdeles positiv indstillet overfor recirkulerede anlæg på land, naturligvis under forudsætning af at disse er tilknyttet de nødvendige og effektive renseforanstaltninger, som gør det muligt at producere både bæredygtigt og miljøneutralt. Dette må vi konstatere ikke er tilfældet for projektet Langsand Laks, som kun kan kaldes for delvis recirkulerende. Det enorme anlæg er også omfattet af mange rensningsforanstaltninger, iltning m.m. FerskvandsFiskeribladet

18 Tue Holm: - Vi har nu sikret, at der ikke udledes vand til hverken hav eller fjord. Efter at Natur-og Miljøklagenævnet har underkendt Ringkøbing-Skjern Kommunes godkendelse, har Langsand Laks forsøgt at få lavet et forlig, så produktionen kan fortsætte, bl.a. ved at der etableres et nedsivningsanlæg, så spildevandet fra Langsand Laks ikke ledes direkte ud i Ringkøbing Fjord. Også andre forhold er der taget højde for i et nyt udkast til godkendelse af det enorme projekt, som i øvrigt både Danmarks Sportsfiskerforbund og Danmarks Naturfredningsforening har været med i en dialog om for at få en godkendelse forhandlet på plads. Ringkøbing-Skjern Kommune har godkendt det nye oplæg om bl.a. nedsivningsanlæg, men dermed er godkendelsen altså ikke 100 procent på plads. Støttes af både den danske stat og EU s Fiskerifond Det er islandske laks, der i øjeblikket svømmer rundt i de store bassiner eller tanke om man vil. De nye laks er dog kommet fra Island til Langsand Laks som æg, og udklækningen er så foregået her på stedet i Hvide Sande. Når anlægget kører planmæssigt, forventer man en produktion på 20 tons atlantiske laks om ugen, og optimalt påregnes 1000 tons om året. I Hvide Sande er anlægget baseret på, at der skal produceres laks som ikke farves unaturligt. Sådan er det ikke på anlæg andre steder i verden, hvor man via foderet samtidig giver fiskekødet en 18 FerskvandsFiskeribladet

19 godt nok mere naturlig farve men til gengæld en farve der er fremkaldt via kunstige tilsætninger. - Vi har haft et godt samarbejde med Bio Mar med henblik på at få udviklet det helt rigtige foder, så vi 100 pct. kan stå inde for, at vores produkt ikke er blevet farvet via kunstige farvestoffer i foderet, siger direktør og medejer Tue Holm. Han fortæller videre, at der er investeret 40 millioner kroner i selve anlægget, hvortil kommer de 17 millioner, der lige nu er investeret i de fisk, vi har svømmende rundt i selve anlægget. Både Den europæiske Fiskerifond og Ministeriet for Fødevarer og Landbrug har givet tilskud til projektet, nemlig 25 millioner fra EU s Fiskerifond og 8 millioner kroner fra den danske stat. Projektet i Hvide Sande forventer at blive en virksomhed med aftagere over hele verden. Ved indkørslen til Langsand Laks kan man læse om, at både den danske stat og EU s fiskerifond er med i det store projekt. FerskvandsFiskeribladet

20 - Vi vil bl.a. slå os op på, at det er miljøvenlige og bæredygtige produkter, vi skaber i anlægget i Hvide Sande, herunder at vi er helt frie for luseproblemer, siger Tue Holm. Derfor er det også med stor interesse, vi imødeser de første slagtninger og dermed de første afsætninger af vore produkter. Vores målsætning er at afsætte fisk over hele kloden, fastslår Tue Holm, der i øvrigt så sent som dagen før vores reportage i Hvide Sande, havde haft besøg af et britisk filmhold med en kendt og populær mad-vært i spidsen. Holdet skulle simpelthen lave en udsendelse om det danske lakseeventyr i Hvide Sande ikke mindst om, hvordan man producerer miljøvenligt laksekød uden tilsætning af kunstig farve i foderet. Det nye anlæg på Langsand er en produktionshal på 3400 kvadratmeter i to etager. Under tag er der så opført 13 store runde bassiner med en dybde på 6 meter, så selvom det ikke ligefrem er havdybder som i Nordatlanten, så er det dog bassiner med lidt naturligt miljø. Vandet der benyttes i de mange bassiner, pumpes ind fra Ringkøbing Fjord, og mens vandet tidligere blev ledt tilbage til fjorden, så er systemet ændret derhen, at der nu er tale om nedsivningsanlæg, så enhver form for udledning til hav og fjord nu er 100 pct. elimineret, sige Tue Holm. Alle former for transport af fiskeaffald Bjarne s Fisketransport Dalsvinget Grindsted Tlf eller FerskvandsFiskeribladet

21 Havørred Sjælland har lært det af fynboerne Fishing Zealand er en realitet, men der er plads til flere kommuner i fællesskabet Med det formål at sikre naturgrundlaget for gode og sunde bestande af fisk i vandløb, søer og kystvande, samt bidrage for at skabe en længere turistsæson og dermed en øget erhvervsudvikling, bedre friluftsliv og en naturlig udvikling af beskæftigelsen, har Odsherreds og vordingborg kommuner indledt et samarbejde sammen med danmarks sportsfiskerforbund om at etablere Havørred sjælland. Forberedelserne har stået på i længere tid, og det er de gode resultater fra Havørred Fyn, der har været baggrunden for initiativet. - Når de kan på Fyn, må vi da også kunne gøre det på Sjælland, siger formanden for Vordingborg Kommunes miljø-og klimaudvalg, Erling B. Nielsen, der er udpeget til medlem af den styringsgruppe, der skal arbejde videre med projektet. FerskvandsFiskeribladet

22 Han kunne også berette, at man netop havde fået en henvendelse fra Roskilde Kommune som også gerne vil med i fællesskabet, og det udtrykte han stor glæde over, idet man så også når ud og får en del af fiskevandet ved Køge Bugt med, og han forventer da også optimistisk at hele det sjællandske kystområde inden så længe vil være med i fælleskabet. Vordingborg Kommune er os der har den længste kyststrækning, og vi har da så også meget turistseværdige og gode fiskeområde med, bl.a. Møn med Møns Klint, og så er Odsherred i forvejen et attraktivt område for kystfiskere, siger han. På det seneste møde er valgt en styregruppe, hvori også sidder borgmester Henrik Holmer, Vordingborg, borgmester Thomas Adelskov, Odsherred Kommune og formanden for Danmarks Sportsfiskerforbund, Verner W. Hansen. Bæredygtighed er et vigtigt parameter i samarbejdsgrundlaget, og alle kommuner, erhverv og sportsfiskerklubber i Region Sjælland inviteres til at deltage i og bidrage til projektets fremdrift og succes. Havørred Sjælland har også oprettet en hjemmeside - Fishing Zealand hvor du kan finde mere om det sjællandske samarbejde, og så kan vi da også oplyse, at et medlemskab koster kroner et beløb som Roskilde Kommune netop har bevilget sammen med beslutningen om at indmelde sig i Havørred Sjælland. Viceborgmester Erling Nielsen, Vordingborg, er valgt til formand for styregruppen. 22 FerskvandsFiskeribladet

23 Ålehandlingsplanen forventes opfyldt 2014 Det erhvervsmæssige fiskeri efter ål forlænges frem til l. januar 2015 danmark er godt på vej til opfyldning af åleforvaltningsplanens målsætninger med hensyn til redningsplanen for den europæiske ål. det oplyste rita Martinsen, naturerhvervsstyrelsen, på det seneste møde i 7-udvalget i silkeborg den 16. maj. en af målsætningerne er færre erhvervsmæssige åletilladelser, reduktion af fiskeriindsatsen og fangsterne. naturerhvervsstyrelsen forventer målopfyldelse i løbet af 2014, men reduktionen i antallet af redskaber har dog ikke været så stor endnu for kasteruser, hvorfor der er iværksat et særligt initiativ herom. FerskvandsFiskeribladet

24 Det blev på mødet oplyst, at der er udsendt brev af 15. april 2013 til indehavere af en erhvervsmæssig tilladelse til ålefiskeri med ret til at fiske med kasteruser, hvori der blev orienteret om muligheden for en frivillig reduktion i antallet af kasteruser. Formålet er at bidrage til målopfyldelse af indsatsreduktion vedrørende kasteruser i åleforvaltningsplanen, som skal opfyldes senest den 1. juli Der blev udsendt 208 breve som foreløbig har resulteret i en frivillig reduktion af ca kasteruser. Rita Martinsen oplyse endvidere på mødet, at det forventes, at tilladelserne til erhvervsmæssigt ålefiskeri vil blive forlænget frem til l. januar Indehaverne af en tilladelse til erhvervsmæssigt ålefiskeri vil modtage brev med besked herom i løbet af sommeren Ifølge forordningen skal EU-kommissionen forelægge Europa-Parlamentet og Rådet en rapport med en statistisk og en videnskabelig evaluering af resultatet af de nationale åleforvaltningsplaners gennemførelse. Kommissionen foreslår på baggrund af denne rapport eventuelle relevante foranstaltninger til med stor sandsynlighed at sikre, at bestanden af europæiske ål bliver genoprettet. Til mødet i 7-udvalget havde Natur- Erhvervsstyrelsen endnu ikke modtaget nærmere oplysninger fra Kommissionen, og af hensyn til Kommissionens eventuelle anbefalinger kunne tilladelserne indledningsvis kun forlænges med et år. Flere glasål på vej Samtidig med at der er positive toner om åle-situationen i 7-udvalget, så forlyder det også ifølge referat fra Saltvandsudvalget, at der er meldt om en svag indikation på at indtræk af glasål er begyndt at stige ved Europas kyster. Tyskerne giver udtryk for, at der allerede er en bedring at spore. Samtidig er der også kommet melding om, at svenske parlamentarikere gerne helt vil forbyde alle former for ålefiskeri i svenske farvande, herunder også søer og vandløb. 24 FerskvandsFiskeribladet

25 EU-støtte til opdræt af den eksklusive sandart AquaPri har fået 22 millioner kroner i tilskud til nyt fiskeopdrætsanlæg, der skal opføres i Vejen Kommune Godt nok har der i en del år i europa været eksperimenteret med opdræt af sandarten som konsumfisk, og her i landet er der da også i de senere år kommet gang i denne form for fiskeopdræt. nu har opdræt af sandarten fået en virkelig man kan vel godt kalde det for en ferskvandsindsprøjtning i form af et tilskud på 22 millioner kroner fra den danske stat og den europæiske Fiskerifond, og i løbet af foråret går byggeriet af et nyt produktionsanlæg så i gang. Sandarten på vej til at blive et dansk eksporteventyr. FerskvandsFiskeribladet

26 Det er fiskeproducenten AquaPri i Egtved, der har modtaget det store EU-tilskud som dog er betinget af, at virksomheden selv bidrager med 33 millioner kroner til det store anlæg, så der i alt skal bygges nyt produktionsanlæg for 55 millioner kroner.. Flere kommuner i området har vist interesse for at huse det nye produktionsanlæg, og her for nylig er valget så faldet på Vejen Kommune. Alt skulle således være klar til at selve byggeriet kan indledes i begyndelse af det nye år. Ifølge den ene af firmaets ejere og direktør, Henning Priess, er planen at skulle producere 500 tons sandart om året i det nye anlæg. Sandarten er ikke den mest eftertragtede spisefisk i Danmark, men ude i Europa regnes den for at være en meget eksklusiv spisefisk, hvorfor da også langt den største del af produktionen i Vejen vil blive eksporteret, først og fremmest til Europæiske lande. Det nye anlæg i Vejen vil blive opført med tidens nyeste teknik indenfor fiskeopdræt, det vil sige også recirkulerende, men man vil også udnytte solenergi og energi fra bundfældende slam, der skal spredes ud på marker som gødning for energiafgrøder. Dertil kommer at produktionsanlægget også skal rumme avl og moderfiskeproduktion, yngel og sættefisk samt slagteri, forarbejdning og salg. Sandarten skal have levende foder i larvestadiet Foderet har været et helt specielt problem for producenter af sandart, bl.a. fordi sandarten er en af de få opdrættede ferskvandsfisk, som skal fodres med levende foder i larvestadiet. Det beretter BioMar om i en artikel om netop Foder til intensivt opdræt af sandart, hvor der bl.a. skrives: Alt træarbejde udføres i fineste kvalitet Tuder, riste, skodder og ristepinde. Landbrugshaller - Vinduer træ og plast. Føvling Træbyg v/ Erling H. Viuf Tlf Kløvermarken 3, 6683 Føvling 26 FerskvandsFiskeribladet

27 Sandarten er stadig en lille og relativ ny art indenfor recirkulerende fiskeopdræt, selv om den længe er blevet opdrættet i ekstensive anlæg rundt om i Europa. Igennem både forskning og forsøg bidrager vi hos BioMar til at fremme opdrættet af denne fisk. Sandarten er en af de få opdrættede ferskvandsfisk, som skal fodres med levende foder i larvestadiet. Sandartlarverne kan startes direkte på artemia, men hjuldyr er også et godt udgangspunkt. BioMar`s LARVIVA Rocult og LARVIVA Multigain beriger hjuldyr og artemia bl.a. med de nødvendige fedtsyrer og vitaminer, som fiskelarverne har behov for. Mest udbredt i Østeuropa Naturhistorisk Museum fortæller i øvrigt, at sandarten som bestand er relativt sjælden i Danmark. Den findes godt nok i flere søer og vandløb men det er nu mest som udsat, og fisken her er beskyttet med mindstemål på 50 cm. og fredningstid fra l. maj til 31. maj. Sandarten kan opnå en max.længde på 130 cm. og opnå en vægt på op til 20 kg. Så lægger den op til æg, og dens levetid er max. 23 år. Mens den betegnes som relativt sjælden i Danmark, så er udbredelsen stor i hele Østeuropa frem til Aral. Gydeperioden er i fredningstiden i maj. Henning Preiss: - Produktionen i det nye anlæg er beregnet til 500 tons sandart om året. FerskvandsFiskeribladet

28 Kort nyt Fiskens dag den 14. september Fiskens Dag er i år fastsat til lørdag den 14. september, og det vil blive markeret på mange måder over hele landet, nok med det største arrangement på Rådhuspladsen i København. Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark er med ved arrangementer for børn og unge i tre put and take-søer i det jyske. På foreningens hjemmeside kan du læse mere om, hvor arrangementerne foregår. dræberfisk fundet i dansk vandløb Et hold forskere fra Statens Naturhistoriske Museum har ifølge Jyllands-Posten fundet en tæt bestand af den absolut uønskede båndgrundling i et tilløb til Århus Å. Der er tale om en køn lille fisk, som dog er dødsens farlig for andre fisk, siger fiskespecialist Henrik Carl redaktør på det store Fiskeatlas på Statens Naturhistoriske Museum til bladet. - Ved at angribe igen og igen kan båndgrundlingen bide sig helt ind til rygraden på offeret, fortæller Henrik Carl til Jyllands Posten og han nævner tilfælde i Grækenland, hvor fisken næsten har udryddet andre fiskearter. Båndgrundlingen kommer oprindeligt fra Østasien, men bestanden i Århus Å stammer sandsynligvis fra en havedam, mener Henrik Carl. Båndgrundlingen sælges nemlig flere steder i landet som prydfisk fra havecentre. - Det er bekymrende, når man ved, hvor stort et problem arten kan udgøre. Selvom det er en køn lille fisk, gør dens temperament den uegnet som have- 28 FerskvandsFiskeribladet

29 damsfisk, og i vores natur er den slet ikke velkommen, siger Henrik Carl til Jyllands Posten. den danske laks er i fremgang Mens laksen på verdensplan går tilbage og flere steder nærmer sig et kritisk punkt for udryddelse, er den danske laks i fremgang. Det fortæller fiskebiolog Kaare Ebert til Danmarks Radio P1 Morgen. I Skjern Å alene har man registreret, at bestanden er vokset ca. 30 pct. mellem 2008 og 2011, svarende til ca laks i 2008 til knap 4200 i I andre jyske vandløb tegner udviklingen til at gå samme vej. Det skyldes primært, at man har optimeret den måde, der opdrættes og udsættes laks på, samt at der er fjernet en række spærringer i vandløbene. har indkaldt til ekstraordinært møde i det såkaldte 7-udvalg med henblik på en bred debat og ideoplæg til den kommende 3-årige Handlingsplan for Fiskeplejen. Oprindelig måtte et seminar om emnet aflyses, fordi der ikke var beregnet penge til formålet, og det blev så besluttet i stedet for at holde et ekstraordinært 7- møde, hvor de enkelte organisationer få mulighed for at deltage med 3-4 repræsentanter for hver organisation. Mødet holdes den 4. september i Dalum Lystfiskerforenings klubhus i Hjallese. ekstraordinært 7-møde om den ny handlingsplan Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri ved NaturErhvervsstyrelsen FerskvandsFiskeribladet

30 Hvornår er det bedst at udsætte smolt i vandløb? DTU Aqua har som led i Fiskeplejen tre gange i år udsat ørred smolt i Geels Å på Fyn for at finde ud af, hvornår det er det bedst tidspunkt af året at udsætte disse opdrættede fisk i vandløb - de såkaldte mundingsudsætninger. Fiskene der udsættes er mærket med en lille passiv sender (pitmærke) og vil efterfølgende blive registreret af en antenne, der er anbragt ca. 2,5 km. nedstrøms den lokalitet, hvor de bliver udsat i vandløbet. Første udsætning fandt sted den 2. april, og man anvender smolt fra fire forskellige opdrætsanlæg med forskellige karakteristika. Det er Lundby Dambrug (Dybvad Å, konventionelt), Vork Dambrug (Vejle Å, konventionelt), Hvilested Dambrug (Kolding Å, konventionelt) og Elsesminde Dambrug (Odense, recirkuleret). Fiskenes vandringer er bl.a. styret af klimaet som varierer fra år til år. Undersøgelser der hidtil er foretaget i danske vandløb over hele året viser, at hovedparten af det naturlige smoltudtræk udvandrer fra starten af april til midten af maj. 30 FerskvandsFiskeribladet

31 ny adresse til redaktionen Hvis du får brug at sende en nyhed, et forslag til en reportage eller andet af interesse for læsere, der beskæftiger sig med ferskvand på en elle anden måde, så er du meget velkommen til at henvende til Ferskvandsfiskeriforeningens blad FERSKVANDSFIDKERIBLADET. Du skal bare være opmærksom på, at redaktionen fra 1.august har fået en ny adresse: Det er vigtigt, at vi på redaktionen får mange henvendelser ude fra, så benyt dig gerne af muligheden for at fremkomme med synspunkter, der kan være med til både at skabe debat og give gode informationer men husk, benyt ovenstående adresse. Redaktionens telefonnummer er: FERSKVANDSFISKERIFORENINGEN for Danmark Formand Niels Barslund (ansvarshavende redaktør) Vormstrupvej 2, 7540 Haderup. Tlf Mobil Næstformand Max Thomsen, Gl. Viborgvej 405, Ålum, 8900 Randers. Tlf Medlemsskab og kontigent Personligt medlemsskab kr. 520,- årligt (inkl. Ferskvandsfiskeribladet) Foreningsmedlemsskab kr ,- årligt (afhængigt af medlemsantal) Kontorhjælpen Gitte Underbjerg, Norgesvej 1, 8700 Horsens. Tlf Telefontid alle hverdage kl Aqua-Dam Jens Kristian Nielsen, Toftvej 14, 6950 Ringkøbing Tlf Fax Bestyrelse Akvakultur Kurt Pedersen tlf Ove Ahlgreen tlf Ole Valgaard Holang tlf Erhvervsfiskere Leif Olesen tlf Lystfiskere Max Thomsen tlf Hilmar Jensen tlf Torben Salling tlf Bjarne Bach tlf Bredejere Schneider Philipsen tlf Niels Barslund tlf FerskvandsFiskeribladet

32 Alt til dambrug hav- og ålebrug klækkeudstyr transport og sortergrej iltfordelere foderautomater fugleværn aluplader baljer spande handsker arbejdstøj sko støvler net vod ketcher sugekurve beluftere waders Alt i plastrør og slanger og tilhørende fittings Vi er med til at sikre bredden B Vestermarken Klovborg Tlf Fax Se netbutikken på: FERSKVANDSFISKERIBLADET REDAKTION Henning Nielsen Halsebyvej 30, 4220 Korsør Tlf INDLEVERINGSFRISTER Indlevering af redaktionelt stof og annoncer til næste blad skal ske senest den 20. september TRYK Silkeborg Bogtryk Stagehøjvej 27, 8600 Silkeborg Tlf ANNONCER Henvendelse vedr. annoncer til Niels Lauritsen, Silkeborg Bogtryk Tlf Stof til bladet indsendes til redaktionen som , på diskette eller CD-ROM. Bladet påtager sig intet erstatningsansvar som følge af trykfejl i annoncer. Bladets artikler udtrykker ikke nødvendigvis foreningens officielle politik. FORSIDEFOTO Sommerstemning i Saltø Å på Sjælland. Foto: Viola Nielsen. FERSKVANDSFISKERIBLADET N.P. Danmarksvej Hovedgård

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Udkast til referat af møde i 7-udvalget den 16. maj 2013

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Udkast til referat af møde i 7-udvalget den 16. maj 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Fiskeri/RIMA Sagsnr: 12-7440-000002 Dato: 8. juli 2013 Udkast til referat af møde i 7-udvalget

Læs mere

Dansk Akvakulturs politik til sikring af bæredygtig åleopdræt

Dansk Akvakulturs politik til sikring af bæredygtig åleopdræt Dansk Akvakulturs politik til sikring af bæredygtig åleopdræt Politik Dansk Akvakultur arbejder proaktivt for at sikre et bæredygtigt Dansk opdræt af ål. Det kræver tiltag på en række centrale områder,

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen (referent)

NaturErhvervstyrelsen (referent) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Initialer: RIMA J.nr. 2012-02891 Den 7. november 2012 Referat af møde i 7-udvalget den 30. maj 2012 Deltagere: Kaare M. Ebert Steffen

Læs mere

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om særlige fiskeriregler for gedde i visse brakvandsområder ved Sydsjælland og Møn.

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om særlige fiskeriregler for gedde i visse brakvandsområder ved Sydsjælland og Møn. NaturErhvervstyrelsen Center for Fiskeri Att. fiskeri@naturerhverv.dk Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om særlige fiskeriregler for gedde i visse brakvandsområder ved Sydsjælland og Møn. Danmarks

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7-udvalget den 15. juni 2010. Institution: Fiskeridirektoratet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7-udvalget den 15. juni 2010. Institution: Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fiskeridirektoratet Initialer: /LEJ Sagsnr.: 2010-01530 Dato: Juli 2010 Referat af møde i 7-udvalget den 15. juni 2010 Deltagere: Organisation:

Læs mere

Revideret referat af møde i 7 udvalget den 24. september 2014

Revideret referat af møde i 7 udvalget den 24. september 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Fiskeri/RIMA Sagsnr: 12-7440-000002 Dato: 22. januar 2015 Revideret referat af møde i 7 udvalget

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7 udvalget den 25. juni 2014

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7 udvalget den 25. juni 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Fiskeri/RIMA Sagsnr: 12-7440-000002 Dato: 3. september 2014 Referat af møde i 7 udvalget den

Læs mere

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Initialer: RIMA J.nr. 2011-01823 Den 11. januar 2012 Referat af møde i 7-udvalget den 1. november 2011 Deltagere: Kaare M. Ebert Steffen

Læs mere

Laksen i Danmark Udvikling og strategi for genopbygning af danske laksebestande!

Laksen i Danmark Udvikling og strategi for genopbygning af danske laksebestande! Laksen i Danmark Udvikling og strategi for genopbygning af danske laksebestande! Søren Larsen, Danmarks Center for Vildlaks, (Arbejde) Skjern Å Sammenslutningen og Dansk Laksefond, (Fritid) Laksefangster!

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7-udvalget den 13. november 2012

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7-udvalget den 13. november 2012 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Fiskeri/RIMA Sagsnr: 12-7440-000002 Dato: 23. januar 2013 Referat af møde i 7-udvalget den

Læs mere

Foretræde for Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 25. februar 2015

Foretræde for Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 25. februar 2015 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 155 Offentligt Dansk kystfiskerforening Foretræde for Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 25. februar 2015 Ministerens vision

Læs mere

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet RESUMÉ. Februar 2008 J.nr.: Ref.: ESJE

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet RESUMÉ. Februar 2008 J.nr.: Ref.: ESJE Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Februar 2008 J.nr.: Ref.: ESJE RESUMÉ Vedr.: Orienteringsmøde og drøftelse af mulighederne for gennemførelse

Læs mere

Arternes kamp i Skjern Å!

Arternes kamp i Skjern Å! Arternes kamp i Skjern Å Foto: Scanpix. Området omkring Ringkøbing Fjord og Skjern Å ligger centralt på skarvens rute, når fuglene trækker nord og syd på om for- og efteråret. Skarven har tidligere været

Læs mere

Klik for at redigere titeltypografi i masteren

Klik for at redigere titeltypografi i masteren Envina Fagmøde Skarrild, den 1. november 2016 Samfundsøkonomiske gevinster ved større fiskebestande titeltypografi i undertiteltypografien i 06-11-2016 Kaare Manniche Ebert, biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund

Læs mere

Hvorfor er brakvandet så vigtigt?

Hvorfor er brakvandet så vigtigt? Hvorfor er brakvandet så vigtigt? Hvad er problemet?! Bestandene kan blive slået ud i situationer med stor indtrængen af saltvand! De er udsatte for overfiskeri af garn og ruseredskaber! Anden predation

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Vingsted, den 6. januar, 2014.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Vingsted, den 6. januar, 2014. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Vingsted, den 6. januar, 2014. Vedrørende: Høring angående revision af bekendtgørelsen om fredningsbælter

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7 udvalget den 20. november 2013

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7 udvalget den 20. november 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Fiskeri/RIMA Sagsnr: 12-7440-000002 Dato: 15. januar 2014 Referat af møde i 7 udvalget den

Læs mere

HAVORRED i STRATEGI 2015-2020 FYN FYN <

HAVORRED i STRATEGI 2015-2020 FYN FYN < D E i R R I O G AV E N Y F YN H T 0 A 2 R 0 T S 15-2 20 < erhvervsprojekt ET ERHVERVSPROJEKT MED MILJØPROFIL OG MED DOKUMENTERET STORT ØKONOMISK AFKAST. Siden 1990 har Havørred Fyn været en innovativ businesscase,

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7-udvalget den 24. juni 2009. Institution: Fiskeridirektoratet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7-udvalget den 24. juni 2009. Institution: Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fiskeridirektoratet Initialer: LEJ Sagsnr.: 2009-02554 Juli 2009 Referat af møde i 7-udvalget den 24. juni 2009 Deltagere: Jan Steinbring Jensen

Læs mere

Side 1 af 5 Denne tekst er printet fra www.aqua.dtu.dk 18.12.09 Ål på dagsordenen DTU Aqua tilhører eliten, når det gælder forskning for at sikre den truede europæiske ål. På en temadag den 4. november

Læs mere

FERSKVANDSFISKERIBLADET

FERSKVANDSFISKERIBLADET FERSKVANDSFISKERIBLADET Udgivet af Ferskvandsfiskeriforeningen For Danmark Anno 1902 Nr. 6 111. årg. november/december 2013 Det Dyreetiske Råd misforstår mange ting Voldsomt med fisk i Vester Nebel Å Toggergarn

Læs mere

Fishing Zealand. Møde i Faxe Kommunes Naturråd. d. 22. april 2014

Fishing Zealand. Møde i Faxe Kommunes Naturråd. d. 22. april 2014 Fishing Zealand Møde i Faxe Kommunes Naturråd d. 22. april 2014 Paul Debois Chefkonsulent, Vordingborg Kommune ( tovholder ) Sekretær for Fishing Zealand Formål Den bærende ide for Fishing Zealand projektet

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7-udvalget den 4. november 2010. Institution: Fiskeridirektoratet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7-udvalget den 4. november 2010. Institution: Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fiskeridirektoratet Initialer: /LEJ Sagsnr.: 2010-01530 Dato: November 2010 Referat af møde i 7-udvalget den 4. november 2010 Deltagere: Organisation:

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7 udvalget den 25. marts 2015

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7 udvalget den 25. marts 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Fiskeri/RIMA Sags nr.: 15-7440-000001 Dato: 22. maj 2015 Referat af møde i 7 udvalget den

Læs mere

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark. DTU, Aqua, Sektion for Ferskvandsfiskeri, Silkeborg DTU, Aqua, Sektion for Populationsgenetik, Silkeborg

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark. DTU, Aqua, Sektion for Ferskvandsfiskeri, Silkeborg DTU, Aqua, Sektion for Populationsgenetik, Silkeborg Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet LEJ Sagsnr.: 2008-10491 December 2008 Referat af møde i 7-udvalget den 25. november 2008 Deltagere: Kaare M. Ebert Niels Barslund Max

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET Få dit fisketegn nemt og hurtigt på nettet Nu bliver det lettere at være lyst- og fritidsfisker Vi er mange, der har fiskeri som fritidsinteresse.

Læs mere

VHS udryddelse i DK. Kan man drage erfaringer til plasmacytose? Niels Henrik Henriksen Dyrlæge, Dansk Akvakultur

VHS udryddelse i DK. Kan man drage erfaringer til plasmacytose? Niels Henrik Henriksen Dyrlæge, Dansk Akvakultur VHS udryddelse i DK Kan man drage erfaringer til plasmacytose? Niels Henrik Henriksen Dyrlæge, Dansk Akvakultur Dansk Akvakultur Brancheorganisation for Fiskeopdrættere Skaldyrsopdrættere Tang / alger

Læs mere

DANSK AKVAKULTUR - AUGUST 2011 ÅLEN - EN SAND VERDENSBORGER ÅLEOPDRÆT I NATURENS TJENESTE DANSK ÅLEFORSKNING HELT I TOP

DANSK AKVAKULTUR - AUGUST 2011 ÅLEN - EN SAND VERDENSBORGER ÅLEOPDRÆT I NATURENS TJENESTE DANSK ÅLEFORSKNING HELT I TOP AKKURAT DANSK AKVAKULTUR - AUGUST 2011 ÅLEN - EN SAND VERDENSBORGER ÅLEOPDRÆT I NATURENS TJENESTE DANSK ÅLEFORSKNING HELT I TOP ÅLEN en sand verdensborger Ålen er i den grad et barn af verdenshavene. Den

Læs mere

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Hovedformål Som en del af Fødevareministeriet er Fiskeridirektoratets hovedformål at være med til at sikre: friske,

Læs mere

Gode nyheder for Limfjordens havørreder

Gode nyheder for Limfjordens havørreder Gode nyheder for Limfjordens havørreder Fiskejollen.dk er gået med i et storslået projekt der har til formål, at fremme bestanden af havørreder i Limfjorden med ca. 40 %. Jesper Chr. Hansen og undertegnede

Læs mere

Det rekreative fiskeri i Øresund fra tun til torsk. Claus R. Sparrevohn Biolog ved DTU Aqua og ivrig lystfisker

Det rekreative fiskeri i Øresund fra tun til torsk. Claus R. Sparrevohn Biolog ved DTU Aqua og ivrig lystfisker Det rekreative fiskeri i Øresund fra tun til torsk Claus R. Sparrevohn Biolog ved DTU Aqua og ivrig lystfisker Agenda Hvad er det rekreative fiskeri, Lystfiskeri, Fritidsfiskeri, Økonomiske og samfundsmæssige

Læs mere

Brev til Folketingets medlemmer. Lukning af ålekister var en ekspropriation. De rekreative fiskere går sammen om fælles visioner

Brev til Folketingets medlemmer. Lukning af ålekister var en ekspropriation. De rekreative fiskere går sammen om fælles visioner FERSKVANDSFISKERIBLADET Udgivet af Ferskvandsfiskeriforeningen For Danmark Anno 1902 Nr. 3 112. årg. juni/juli 2014 Brev til Folketingets medlemmer Lukning af ålekister var en ekspropriation De rekreative

Læs mere

En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur

En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur Handlingsplan 2007-2013 fiskeindustri i rønne Fiskeriet skal igen være et stolt erhverv i Danmark Regeringen og Dansk Folkeparti vil med denne handlingsplan

Læs mere

Dambrug. Handlingsplan for Limfjorden

Dambrug. Handlingsplan for Limfjorden Dambrug Handlingsplan for Limfjorden Rapporten er lavet i et samarbejde mellem Nordjyllands Amt, Ringkøbing Amt, Viborg Amt og Århus Amt 2006 Dambrug i oplandet til Limfjorden Teknisk notat lavet af dambrugsarbejdsgruppen

Læs mere

Klik for at redigere titeltypografi i masteren

Klik for at redigere titeltypografi i masteren Den Store Nationale Konference for Natur- og Miljøområdet Lystfiskerne som samarbejdspartnere og deres bidrag til samskabelse titeltypografi i 14-06-2017 Kaare Manniche Ebert, biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund

Læs mere

Klik for at redigere titeltypografi i masteren

Klik for at redigere titeltypografi i masteren Hva kjennetegner en attraktiv sportsfiskedestinasjon - set med en danskers øjne? titeltypografi i undertiteltypografien i Hardangerfjordseminaret 8.- 9. maj 2015 Miljøkonsulent Lars Brinch Thýgesen, DSF

Læs mere

Vedr.: Høring vedr. forslag til revision af bekendtgørelsen om fredningsbælter ved Fyn

Vedr.: Høring vedr. forslag til revision af bekendtgørelsen om fredningsbælter ved Fyn Se vedlagte høringsparter Dato: 11. januar 2013 Sagsnr.:13-7400-000005 Bedes anført i svar Vedr.: Høring vedr. forslag til revision af bekendtgørelsen om fredningsbælter ved Fyn Fredningsbælter generelt

Læs mere

Handlingsplan for Fiskeplejen 2015

Handlingsplan for Fiskeplejen 2015 Handlingsplan for Fiskeplejen 2015 Fødevareminister Dan Jørgensens vision for lyst- og fritidsfiskeri Fødevareminister Dan Jørgensen inviterede lørdag den 6. september 2014 til konference om vision for

Læs mere

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET F. FISKERIUDB1TTET af C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET I de af Fiskeridirektoratet aarligt udgivne Fiskeriberetninger gives der bl. a. Oplysninger om Fangsten fra saa godt som alle større Brugsfiskerier

Læs mere

Informationsformidling om dansk akvakultur

Informationsformidling om dansk akvakultur om dansk akvakultur Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr. 2012-2 Rapport for projekt informationsformidling om dansk akvakultur DATABLAD Serietitel og nummer: Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr.

Læs mere

Velfærd fisk. National og international lovgivninger og anbefalinger

Velfærd fisk. National og international lovgivninger og anbefalinger Velfærd fisk National og international lovgivninger og anbefalinger Velfærd fisk Når man opdrætter et dyr er man forpligtiget til at behandle dyret velfærdsmæssigt korrekt. Dette gælder også fisk Velfærd

Læs mere

VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden

VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden OVERORDNET VISION & MÅLSÆTNING FOR Det er Køge Sportsfiskerforenings overordnede VISION & MÅLSÆTNING at: For at kunne opfylde den overordnede VISION & MÅLSÆTNING vil Køge

Læs mere

Vejle Sportsfiskerforening

Vejle Sportsfiskerforening Konstituering Møde med Vejle Kommune om Godset gennemgang af præsentation Hvad bliver der arbejdet med lige nu Konstituering: Formand Per Nørgaard Næstformand Niels Risak Kasserer Leo Mikkelsen Sekretær

Læs mere

Danmarks Sportsfiskerforbund. Kommissorium for Fishing Zealand. Version: [15.januar 2013]

Danmarks Sportsfiskerforbund. Kommissorium for Fishing Zealand. Version: [15.januar 2013] Danmarks Sportsfiskerforbund Kommissorium for Fishing Zealand Version: [15.januar 2013] Ændringsdato Kort beskrivelse af ændringerne Version Forfatter 1. Indledning Vi har i Danmark et fantastisk vandmiljø

Læs mere

Hvem skal have fisken? Effekten af prædationen NIELS JEPSEN, SENIOR RESEARCHER, DTU AQUA

Hvem skal have fisken? Effekten af prædationen NIELS JEPSEN, SENIOR RESEARCHER, DTU AQUA Hvem skal have fisken? Effekten af prædationen NIELS JEPSEN, SENIOR RESEARCHER, DTU AQUA Seminar Fregatten, 2016 Overblik og historik Danmark Prædation på fisk pattedyr (däggdjur) Fugle - skarv Forvaltning

Læs mere

Institut for Akvatiske Ressourcer

Institut for Akvatiske Ressourcer Bilag C 1 Danmarks Tekniske Universitet Institut for Akvatiske Ressourcer Dato: 18.09.2008 Ref.: JGS/CRS 01 J.nr.: 2002-31-0020 Notat vedrørende beregning af rusefiskeres fangstindsats og mulighed for

Læs mere

FERSKVANDSFISKERIBLADET

FERSKVANDSFISKERIBLADET FERSKVANDSFISKERIBLADET Udgivet af Ferskvandsfiskeriforeningen For Danmark Anno 1902 Nr. 6 108. årg. november / december 2010 Millioner til laksefisken Dambrug i verdensklasse på vej Der må pulses i Skive-Karup

Læs mere

Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi

Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi DTU Aqua Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi Til udsætningsforeninger Dato: 12.03.2015 Ref.: J.nr.: Meddelelse om udsætning af ørred, laks og helt i 2015 finansieret af Fiskeplejeordningen Handlingsplanen

Læs mere

Godt nyt fra Havørred Sjælland Danmarks Sportsfiskerforbund kræver stop for salg af havørred og laks

Godt nyt fra Havørred Sjælland Danmarks Sportsfiskerforbund kræver stop for salg af havørred og laks Nyhedsbrev Nyhedsbrev 4 // 2011 Indeks side 2 Landsdelsmøder om medlemsadministration og nyt byggeri Ser på nyt medlems- og kasserersystem Indeks side 3 Godt nyt fra Havørred Sjælland Danmarks Sportsfiskerforbund

Læs mere

Fishing Zealand GEDDEFABRIKKER Workshop på Fishing Zealand konference 2015

Fishing Zealand GEDDEFABRIKKER Workshop på Fishing Zealand konference 2015 Mødereferat Fishing Zealand GEDDEFABRIKKER Workshop på Fishing Zealand konference 2015 Mødetid/-sted: Sankt Helene, Tisvilde, 16. november 2015 kl. 10.45-12.00 Referent: Mødedeltagere: Mads Lottrup Jyde

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling - lørdag d. 4. september 2010, kl. 14.00

Referat af ekstraordinær generalforsamling - lørdag d. 4. september 2010, kl. 14.00 Referat af ekstraordinær generalforsamling - lørdag d. 4. september 2010, kl. 14.00 Sted: H/F Brandhøj, festpladsen. Deltagere: Advokat Mads Kofod (rådgivende for H/F Brandhøj i forbindelse med kloakeringsarbejde),

Læs mere

- St. Vejle Å - Eller doktor Nielsens drøm! 68,5 cm flot havørred elektrofisket i Albertslund opstrøms Tueholm Sø i april måned 2011.

- St. Vejle Å - Eller doktor Nielsens drøm! 68,5 cm flot havørred elektrofisket i Albertslund opstrøms Tueholm Sø i april måned 2011. - St. Vejle Å - Eller doktor Nielsens drøm! 68,5 cm flot havørred elektrofisket i Albertslund opstrøms Tueholm Sø i april måned 2011. Publiceret af Bjørnens Sportsfiskerforening Kjeld Willerslev 1 St.

Læs mere

Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011

Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011 Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling var 1) Præsidentens beretning for det forløbne år og igangværende

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0472 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0472 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0472 Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 4. november 2005 Til underretning for

Læs mere

ØLF årsmøde 21.03.13 1. Dirigent: Thøger Jensen

ØLF årsmøde 21.03.13 1. Dirigent: Thøger Jensen ØLF årsmøde 21.03.13 1. Dirigent: Thøger Jensen 2. Formandens beretning: 2013 er forløbet vel. De enkelte udvalg har arbejdet godt, under suveræn ledelse af de respektive udvalgsformænd. Desværre er det

Læs mere

FERSKVANDSFISKERIBLADET

FERSKVANDSFISKERIBLADET FERSKVANDSFISKERIBLADET Udgivet af Ferskvandsfiskeriforeningen For Danmark Anno 1902 Nr. 3 111. årg. maj/juni 2013 Snæblen reddet for 130 millioner Ålekister bør sidestilles med andre ålefangster Kystfiskerne

Læs mere

FERSKVANDSFISKERIBLADET

FERSKVANDSFISKERIBLADET FERSKVANDSFISKERIBLADET Udgivet af Ferskvandsfiskeriforeningen For Danmark Anno 1902 Nr. 1 112. årg. januar/februar 2014 Ministersvar til Ferskvandsforeningen Fiskeplejen i 2014 koster 43,2 millioner En

Læs mere

Krafttak for Laksen i. Danmark

Krafttak for Laksen i. Danmark Krafttak for Laksen i Historie. Tiltag. Udfordringer. Forvaltning. Målsætninger. Danmark Danmarks Center for Vildlaks Hvem arbejder med laksen i Danmark? Naturstyrelsen Overordnet ansvar laksen i Danmark!

Læs mere

Fisk og gener: Anvendelse af den nyeste genetiske viden i forvaltning af fiskebestande. Foto Finn Sivebæk

Fisk og gener: Anvendelse af den nyeste genetiske viden i forvaltning af fiskebestande. Foto Finn Sivebæk Fisk og gener: Anvendelse af den nyeste genetiske viden i forvaltning af fiskebestande Foto Finn Sivebæk 1 Historien Anvendelse af genetisk viden i forvaltning i DK 1994 Hansen et al. 1993 -? Nielsen et

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Høringssvar: Udkast til strategi for bæredygtig udvikling af akvakultursektoren i Danmark 2014 20.

Høringssvar: Udkast til strategi for bæredygtig udvikling af akvakultursektoren i Danmark 2014 20. Center for Fiskeri (e post: fiskeri@naturerhverv.dk) Den 24. marts 2014 J. nr. 12 7133 000001 Høringssvar: Udkast til strategi for bæredygtig udvikling af akvakultursektoren i Danmark 2014 20. Vi kvitterer

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 12. november 2002 PE 319.376/1-17 ÆNDRINGSFORSLAG 1-17 Udkast til udtalelse (PE 319.376) Patricia McKenna Akvakultur

Læs mere

Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug

Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. GENNEMFØRTE INDSATSER... 4 2.1 Nedbrydning af opstemning og oprensning af sand... 4 2.2 Lukning af omløbsstryg

Læs mere

Slip Gudenåen fri! - læs inde i bladet

Slip Gudenåen fri! - læs inde i bladet FERSKVANDSFISKERIBLADET Udgivet af Ferskvandsfiskeriforeningen For Danmark Anno 1902 Nr. 2-113. årg. April/maj 2015 Slip Gudenåen fri! - læs inde i bladet Tværfaglig interesseorganisation for for lystfiskeri

Læs mere

Vejle Sportsfiskerforening planlægger i 2014 at igangsætte en analyse af skælprøver udtaget fra fisk fanget i VSF s fiskevand og i Vejle Fjord.

Vejle Sportsfiskerforening planlægger i 2014 at igangsætte en analyse af skælprøver udtaget fra fisk fanget i VSF s fiskevand og i Vejle Fjord. Vejle Sportsfiskerforening Buldalen 13 7100 Vejle Vejle, d. 28. marts 2014 Projekt: Skælanalyser 1 Indledning: Vejle Sportsfiskerforening planlægger i 2014 at igangsætte en analyse af skælprøver udtaget

Læs mere

Roskilde Kommune. Fishing Zealand er startet som et samarbejde mellem Danmarks Sportsfiskerforbund,

Roskilde Kommune. Fishing Zealand er startet som et samarbejde mellem Danmarks Sportsfiskerforbund, Roskilde Kommune Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk Sagsnr.: 11/11437 Dokumentnr.: 37607/13 Sagsbehandler: Paul Debois Dir. 55 36 24 12 E-mail: pde@vordingborg.dk

Læs mere

FERSKVANDSFISKERIBLADET

FERSKVANDSFISKERIBLADET FERSKVANDSFISKERIBLADET Udgivet af Ferskvandsfiskeriforeningen For Danmark Anno 1902 Nr. 1 111. årg. Januar/februar 2013 Kritik af DTU Aqua i Silkeborg Lystfiskeri skal være humant Stop for superdambrug

Læs mere

Dansk Amatørfiskerforening Dansk Fritidsfiskerforbund Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark

Dansk Amatørfiskerforening Dansk Fritidsfiskerforbund Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark Dansk Amatørfiskerforening Dansk Fritidsfiskerforbund Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark Idé- og Visionskatalog for fremtidens rekreative lyst- og fritidsfiskeri 10. november 2014 De tre landsdækkende

Læs mere

Smoltundersøgelse. på Fyns Laksefisk 2014

Smoltundersøgelse. på Fyns Laksefisk 2014 Smoltundersøgelse på Fyns Laksefisk 2014 Rapport skrevet af Karsten Bangsgaard, Fyns Laksefisk Elsesminde Odense Produktions-Højskole, september 2014. 1 Indholdsfortegnelse Side 3-5: Indledning Side 5-6:

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 291 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Gudenåens Ørredfond Formandsberetning 2006

Gudenåens Ørredfond Formandsberetning 2006 Gudenåens Ørredfond Formandsberetning 2006 2006 har været endnu et godt år for Gudenåens Ørredfond. Vi har opfyldt udsætningsplanen for vores område leveret fisk til Tangeværkets pligtudsætning, leveret

Læs mere

Baggrund Havørred Fyn er startet op og udviklet af Fyns Amt fra 1990 til 2006. Projektet bygger på tre hovedaktiviteter:

Baggrund Havørred Fyn er startet op og udviklet af Fyns Amt fra 1990 til 2006. Projektet bygger på tre hovedaktiviteter: 02-07-2007 BBL Organisering af Havørred Fyn Dette notat beskriver organisering af Havørred Fyn diagram ses i bilag 1. Målet er, at sikre at de tre dele af projektet arbejder sammen, og at der sker en udvikling

Læs mere

Til Halsnæs Kommune. En kort introduktion til Fishing Zealand. Baggrund:

Til Halsnæs Kommune. En kort introduktion til Fishing Zealand. Baggrund: Til Halsnæs Kommune En kort introduktion til Fishing Zealand. Baggrund: Rapporten Samfundsøkonomisk betydning af lystfiskeri i Danmark, Fødevareministeriet 2010 understreger, at lystfiskerne genererer

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra rørbassin ved Kornerup Landevej 29 i Kornerup til Langvad Å

Tilladelse til udledning af overfladevand fra rørbassin ved Kornerup Landevej 29 i Kornerup til Langvad Å Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Søren Bagge Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E soba@lejre.dk Dato: 30. april 2014

Læs mere

0. Referaterne fra den 13. og 14. april godkendes uden yderligere kommentarer.

0. Referaterne fra den 13. og 14. april godkendes uden yderligere kommentarer. Mødedato: 06.05.2015 Sted: Alectia, Kolding Referent: Karin Rye Caspersen Ref. nr. 63/2015 Emne: Bestyrelsesmøde 0. Godkendelse af referater fra den 13. og den 14. april 2015 1. Siden sidst a. Ind- og

Læs mere

MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade København K Telefon: Telefax:

MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade København K Telefon: Telefax: MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15 1360 København K Telefon: 33 95 57 70 Telefax: 33 95 57 84 Aqua-Dam v/jens Kristian Nielsen Toftvej 14 6950 Ringkøbing Den 17. november 2006 J.nr. MKN-200-00008 I

Læs mere

Stop unødvendige dyreforsøg. 2 April 2006

Stop unødvendige dyreforsøg. 2 April 2006 Stop unødvendige dyreforsøg 2 April 2006 Tekst: Tom Bengtsen og Helene Kemp DYRENES BESKYTTELSE MENER 340 forsø Astronomisk mange dyr bliver brugt til Sæt penge af til alternative test Arne Stevns, 10

Læs mere

Jens Lund, Centralforeningen for Limfjorden Albert Steen-Hansen, Dansk Ornitologisk Forening Hans Kieldsen, Dansk Skovforening

Jens Lund, Centralforeningen for Limfjorden Albert Steen-Hansen, Dansk Ornitologisk Forening Hans Kieldsen, Dansk Skovforening Referat Forum Vandråd for Limfjorden Tid 14.april 2014, 16.00 19.00 Sted Kulturcenter Limfjord, Skyttevej 12-14, 7800 Skive. Sekretariat: Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge

Læs mere

6. december 2012 17. april 2013: Udsigt til nye gyldige vandplaner inden udgangen af 2013

6. december 2012 17. april 2013: Udsigt til nye gyldige vandplaner inden udgangen af 2013 Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri København, den 11. juni 2013 Sagsnr.: 22021 Dok.nr.: 539489 Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har i brev af 30.05.2013 stillet

Læs mere

Klik for at redigere.teltypografi i Den frivillige indsats masteren

Klik for at redigere.teltypografi i Den frivillige indsats masteren Klik for at redigere.teltypografi i Den frivillige indsats Klik for at redigere under.teltypografien i 11/14/14 1 Formålet med FZ Fishing Zealand har.l opgave at opbygge fiskebestande og en bæredyg.g udnycelse

Læs mere

Til Frederikssund Kommune. En kort introduktion til Fishing Zealand. Baggrund:

Til Frederikssund Kommune. En kort introduktion til Fishing Zealand. Baggrund: Til Frederikssund Kommune En kort introduktion til Fishing Zealand. Baggrund: Rapporten Samfundsøkonomisk betydning af lystfiskeri i Danmark, Fødevareministeriet 2010 understreger, at lystfiskerne genererer

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Enhed/initialer: Center for Fiskeri/ ANBO Sagsnr.: 13-7400-000040 Dato: 17. september 2013 Referat af møde i Muslingeudvalget

Læs mere

Restaureringsprojekt af Holev Bæk 2013

Restaureringsprojekt af Holev Bæk 2013 Tlf. 65 15 14 67 Fax sby@kerteminde.dk Restaureringsprojekt af Holev Bæk 2013 Kerteminde Kommune undersøger i øjeblikket mulighederne for at forbedre Holev Bæk på to strækninger gennem vandløbsrestaurering.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Fiskeriudvalget PE v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Fiskeriudvalget PE v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 Fiskeriudvalget 2009 21.6.2007 PE 390.768v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-23 Udkast til betænkning (PE 378.735v02-00) Carmen Fraga Estévez Opnåelse af bæredygtighed i EU's fiskeri ved hjælp

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketingets Europaudvalg København, Sagsnr.: 28928 Dok.nr.: 764850 FVM 361 Folketingets Europaudvalg har i skrivelse af 17.

Læs mere

Afbud: Iver Enevoldsen Bjarne Sandager Thomas Bisgaard Thomsen Lars H. Olsen

Afbud: Iver Enevoldsen Bjarne Sandager Thomas Bisgaard Thomsen Lars H. Olsen Dagsorden for Videnudvalget Mødedato 5. februar 2014 Mødetid Kl. 16.00-18.00 Mødested Ved Fjorden 6, 6950 (Rådhuset) Mødelokale 1 Fraværende Bemærkninger R E F E R A T Deltagere: Bent Brodersen Tine Korsholm

Læs mere

Publication: Communication Internet publication Annual report year: 2016

Publication: Communication Internet publication Annual report year: 2016 Jan Nielsen - Publications - DTU Orbit (21/09/2016) Altid masser af ørredyngel siden opstemning blev fjernet. / Nielsen, Jan. 01 January 2016. Available from http://www.fiskepleje.dk/nyheder/2016/08/oerredbestanden-gudenaa-vilholt-

Læs mere

DTU Aqua Ref: PGH/MAOC J.nr. 15/04752

DTU Aqua Ref: PGH/MAOC J.nr. 15/04752 NOTAT Til NaturErhvervstyrelsen Att. Janne Palomino Dalby Vedr. Notat om biologisk rådgivning vedr. ny fiskeriregulering ved Nybøl Nor Fra DTU Aqua Ref: PGH/MAOC J.nr. 15/04752 Biologisk rådgivning vedr.

Læs mere

Notat vedr. betydning for fiskeriet af gulål og blankål ved en ændring af det nuværende mindstemål og fremtidig indsatsreduktion.

Notat vedr. betydning for fiskeriet af gulål og blankål ved en ændring af det nuværende mindstemål og fremtidig indsatsreduktion. DTU Aqua Sektion for Ferskvandsfiskeri J.nr. 12. august 2008 Notat vedr. betydning for fiskeriet af gulål og blankål ved en ændring af det nuværende mindstemål og fremtidig indsatsreduktion. 1. Formål.

Læs mere

Høring over bekendtgørelse om uddannelse af personer, der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter

Høring over bekendtgørelse om uddannelse af personer, der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Stationsparken 31 2600 Glostrup 11. juli 2012 9.14.19 Att.: hoering@fvst.dk Høring over bekendtgørelse om uddannelse af personer, der beskæftiger

Læs mere

Punkt 1 Godkendelse af referat af bestyrelsesmøder nr. 2 d. 2. september 2013

Punkt 1 Godkendelse af referat af bestyrelsesmøder nr. 2 d. 2. september 2013 Brøndby den 14. oktober 2013 Journal nr.2123-13-fs Referat af bestyrelsesmøde nr.3 2013-2014 Mandag d. 7. oktober 2013, kl. 17.30 på Hotel Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense Deltagere: Per Bertelsen

Læs mere

Forretningsorden for Landdistriktsudvalget

Forretningsorden for Landdistriktsudvalget Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Den 26. maj 2014 Forretningsorden for Landdistriktsudvalget 1 Formål Landdistriktsudvalget er nedsat af NaturErhvervstyrelsen med henblik

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet REFERAT. Oktober 2007 J.nr.: Ref.: MKRO

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet REFERAT. Oktober 2007 J.nr.: Ref.: MKRO Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Oktober 2007 J.nr.: 2007-02069 Ref.: MKRO REFERAT Vedr.: Møde i Udvalget for Muslingeproduktion den 20. juni 2007 Deltagere: Birgit Bolgann,

Læs mere

Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse

Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse Bestyrelsesmøde Dato: 1/10, 2012 kl. 19.00 Tilstede: Leif Christensen, Lene Hansen, Jens Brøndum, Pernille Skovgaard, Leif Jørgensen, Hanne Schrøderog Merete Frank Christensen. Referent: Merete Frank Christensen.

Læs mere

Heltbestanden i Ringkøbing Fjord Rekreativ anvendelse i kyst og fjorde. - fangst og bifangst i garnfiskeri efter helt. Undersøgt

Heltbestanden i Ringkøbing Fjord Rekreativ anvendelse i kyst og fjorde. - fangst og bifangst i garnfiskeri efter helt. Undersøgt Heltbestanden i Ringkøbing Fjord Rekreativ anvendelse i kyst og fjorde - fangst og bifangst i garnfiskeri efter helt Undersøgt 212-215 Josianne G Støttrup & Søren Berg DTU Aqua, Danmarks Tekniske Universitet

Læs mere

Referat fra. Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 25. november 2014

Referat fra. Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 25. november 2014 Den 19. januar 2015 J.nr.: 14-7131-000006 Ref. CFF/bpa Referat fra Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 25. november 2014 Deltagere: Danmarks Fiskeriforening PO: DSA: Danish Marine Ingredients: Danmarks Pelagiske

Læs mere

D. 29.01.2007 Klub 60 + arrangement med Karsten Wandal! Emne: Vejle Ådal Projektet.

D. 29.01.2007 Klub 60 + arrangement med Karsten Wandal! Emne: Vejle Ådal Projektet. D. 29.01.2007 Klub 60 + arrangement med Karsten Wandal! Emne: Vejle Ådal Projektet. Et naturforvaltningsprojekt, i samarbejde mellem Skov og Naturstyrelsen og Ny Vejle kommune, omfattende 20-25 delprojekter.

Læs mere

Ad dagsordenspunk 1. STU - Ungdomsuddannelse til unge med særligt

Ad dagsordenspunk 1. STU - Ungdomsuddannelse til unge med særligt N OTAT KKR S J Æ L L A N D Referat fra møde i dialogforum KKR Sjælland den 23. september 2014 Mødested: Solrød Kommune, Solrød Center 1, mødelokale 125, 2680 Solrød Deltagere: DH: Lene Danielsen, Morten

Læs mere

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Mødereferat 4. vandrådsmøde Mødeleder: Jørgen Jørgensen Referent: Hanne Stadsgaard Jensen Deltagerliste: Se dokumentets sidste side Dato: 25.09.2014 Varighed:

Læs mere

Ansøgningen skal indsendes til det lokale fiskeriinspektorat (se post/- mailadresser på side 7)

Ansøgningen skal indsendes til det lokale fiskeriinspektorat (se post/- mailadresser på side 7) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Ansøgningsfrist: 15. februar eller 15. august ANSØGNING OM TILLADELSE TIL AT OVERGÅ FRA FRITIDS- FISKERI TIL BIERHVERVSFISKERI Det er

Læs mere