Klima-, Energi- og Bygningsudvalget KEB Alm.del Bilag 17 Offentligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 17 Offentligt"

Transkript

1 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget KEB Alm.del Bilag 17 Offentligt Solceller Til Klima-, Energi- og bygnings ministeren Hr. Martin Lidegaard Redegørelse for erstatningskrav, på grund af fejl i L86 og L199. I denne redegørelse belyses de forskellige forhold af politisk art, som har vanskeliggjort driften af virksomheden, og som det har medført i forhold til virksomheden betydelige tab. Redegørelse er opbygget i kronologisk rækkefølge, som under hver måned til dato, beskriver aktiviteter og omkostninger. VE Energy.dk er en lille virksomhed i Kolding, som udelukkende beskæftiger sig med salg og projektudvikling af større solcelleanlæg i Danmark. November 2012: Som følge af et meget højt aktivitets niveau på det private marked var det først efter d. 20 november. At der var tid til at koncentrere sig om andet en ordrebehandling og salg. Da der efter denne dato skete et markant fald i henvendelser til virksomheden, som udelukkende kan tilskrives skæringsdatoen i det fremsatte lovforslag L86 af ministeren selv. Efter grundig gemmelæsning og fortolkning af lovforslaget L86 vurderede ledelsen, at det kunne se ud som om, at der nu var grundlag for salg og projektudvikling af store jordopstillede solcelleanlæg. Beslutningen på daværende tidspunkt var helt klar, at det var dette marked, som der skulle satses 100 % på. December 2012: Sideløbende med ekspedition af solgte anlæg fra november blev der foretaget mange beregninger, økonomiske vurderinger, indhentning af viden og oplysninger for at kunne servicere det kommende marked. De første møder med en statsaut. Revisor blev indledt, med henblik på udarbejdelse af beregningsprogram som vil kunne synliggøre, den økonomiske investering med forrentning m.v. over for potentielle interessenter. Som vil være nødvendigt for at have de rigtige forudsætninger for en sådan investering. Der ud over blev der etableret kontakter rundt i Europa med henblik på at indgå samarbejder om leverancer til de store solcelle anlæg, da der i L86 er indbygget tidsbegrænsninger for feed-in afregninger. Hvilket nødvendigjorde aftaler/kontrakter på leveringssikkerhed. Der blev afholdt mange og lange telefonmøder om dette emne.

2 Januar 2013: De første henvendelser fra interesserede investorer begynder at henvende sig, og konkret projekt udvikling påbegynder. Lancering af reklame kampanger via Google Adwords. Primo januar rejser undertegnede til Barcelona, for at fører afsluttende forhandlinger vedr. prisaftaler, strategier og leverings porteføljer, med en leverandør. For ikke at iværksætte en lang række aktiviteter unødigt, henvender vi os til klima og energiministeriet, med en række konkrete spørgsmål d. 15/1-2013, som der modtages svar på d. 24/ Hvori det bekræftes, at der kan opstilles flere 400kw anlæg på samme mark og på lejet jord. Hvorefter vi træffer en strategisk beslutning om at sats alle kræfter og midler på dette forretningsområde. Medio januar er beregningsprogrammer fra revisor ved at tage form og efterfølgende påbegyndes mange timers test og kontrol ud fra konkrete cases. På baggrund af de typer henvendelser og ønsker vi modtager, påbegynder vi opbygning og planlægning af konkrete investerings projekter i samarbejde med erhvervs advokat, revisor og ekstern selskabskonsulent. Hvilket resulterer i en betydelig mødeaktivitet og strategiske overvejelser. En lang proces er opstartet Da et stadig stigende antal kunde henvendelser fra hele landet ikke kun udmønter sig i en overordnet information men et ønske om egentlig tilbudsgivning, resultere dette i en øget aktivitet på landevejen, da der er behov for besigtigelser, face to face kunde kontakt med deraf følgende projekt beskrivelse, tilbudskalkulationer og udarbejdelse af økonomiske nøgletal. Samt genbesøg for fremlæggelse af tilbud på projektet. Der entreres med et reklamebureau med henblik på at få lavet en ensarte profil udad til. Med tilretning af hjemmeside, pjecer, tilbudsmapper og investeringsprospekt materiale. Som udelukkende henvender sig til markedet med store jordopstillede solcelleanlæg. Der etableres bl.a. kontakter med efterfølgende møder vedr. konkrete projekter. Februar 2013: Det forberedende arbejde med opbygning af investerings projekter pågår. Tiltagende kundehenvendelser, besøg og tilbudsgivning pågår. Produktion af færdigt udarbejdet reklame materialer samt indrykninger af annoncer i div. Medier. Kontakt og besøg hos lodsejer rundt i landet med henblik på leje af jord hvorpå etablering af jordopstillede solcelleanlæg som investeringsprojekter kan foregå.

3 Undertegnede og kollega foretager rundrejse i Polen og Tyskland, for at etablere samarbejd og indkøbsaftaler med leverandører af stativsystemer til jordopstillede solcelleanlæg. Marts 2013: Meget tiltagende kundebesøg med efterfølgende tilbudsgivning, fremlæggelse og økonomiske gennemgang af projekterne resulterede i arbejdsdage på timer. Investeringsprojekternes strategiske struktur er fastlagt rådgiverne imellem og detaljeret planlægning pågår. Udenlandske investorer viser interesse i formaliseret samarbejde. Besøg i Nordjylland i forbindelse med etablering af 30 stk. 400kw anlæg. Møder og efterfølgende beskrivelser af handlingsplaner, økonomi, risiko vurderinger m.v. i samarbejde med forsikringsmægler firma, med henblik på at kunne tilbyde samlede investerings projekter, som kunderne efterspurgte. Møder med landsdækkende geolog for udarbejdelse af tilbudskatalog for geologiske undersøgelser, som skal ligge til grund for beregning af stativsystemer. Forberedelse af indlæg og præsentation for ledelsen i kreditafdeling for en af Danmarks førende banker med henblik på at banken kan tilrettelægge deres kreditstruktur for store solcelleprojekter. D. 20/3-3013????????????? L199 forslag fremlægges. Man sidder tilbage med en følelse af ligegyldighed og afmagt. Alt dette arbejde!.. er lige til skraldespanden. Der har indtil dags dato ikke været en omsætning endnu på store solcelleanlæg! D. 21/ Solcelle konference i København hvor ministeren havde et punkt på dagsorden. Der sad en del aktører samt udenlandske investorer og leverandører, som havde haft store forventninger til denne konference. Men på baggrund af gårsdagens fremlæggelse af lovforslag L199 sad alle med en dyb underen, og håbede på svar fra ministeren. Men ministeren glimrede med sit manglende fremmøde, og en dårlig undskyldning om at han var forsinket. En kvindelig embedsmand var stand-in med et fuldstændigt malplaceret og af ældre dato indlæg om dansk energi politik. Efterfølgende afviste hun alle spørgsmål. Men at sidde på sin lille stol hvor man dagen forinden havde mistet sit forretningsgrundlag på baggrund af lov sjusk og se indlægsholderens afslutningsbillede, hvor hun siger tak for opmærksomheden med et kæmpe billede af en Havvindmøllepark Til en solcelle branche man dagen forinden havde mishandlet på det groveste!!!! Er følelsen klar, at det er andre der sætter dagsorden end de lovgivende instanser på energipolitikken.

4 April 2013: Efter igen en grundig gennemgang af det nye lovforslag L199 samler man kræfterne, og stiger på hestene igen. Da lovforslaget igen er med deltagelse af samtlige forligspartier på nær LA. Vælger vi at fremstille løsningsforslag til tagprojekter, og alle forberedelser deraf følger. Opsøgende salg, genskabe kontakt til tidligere kunder som måske kunne bruge et taganlæg i stedet for markanlæg? Kontakt til revisor igen for at udarbejde nyt økonomi beregnings system. Maj 2013: Kraftig forcering af salg og tilbudsgivning. Medio Maj: Sagen om rod i solcelle loven begynder at blive omtalt. Igen oplever vi et stop i kunde interesse, de tør ikke investere i noget, som kan ske at blive lavet om i næste måned. Vi står igen uden omsætning. Juni 2013: Nu erklærer forligspartierne sig enig i at granske hele solcelleloven, og ministeren udtaler at det er tvivlsomt om man når 3. behandling inden folketinget sommerferie d. 28/ Samtidig betyder det at den eventuelle overgangsordning for jordopstillede anlæg også lader vente på sig med vedtagelsen, så den proces står også stille.

5 På baggrund af denne oplistede historik og på ministerens opfordring, fremsender vi redegørelse og en faktura til Klima og Energiministeriet med et krav op godtgørelse af tabt arbejdsfortjeneste. Opgørelsen tager udgangspunkt i mængden af tilbud og projektforslag med en deraf følgende hitrate, som er fastsat udefra historik og erfaring med et givet provenu. Vi ser frem til en hurtig sagsbehandling samt et fremtidigt stabilt lovgrundlag, som kan sikre en fortsat eksistens. Med Venlig Hilsen Kent Bisgaard VE Energy.dk

Bent Kemplar www.kromannreumert.com/insights. Partner

Bent Kemplar www.kromannreumert.com/insights. Partner Bent Kemplar Partner W&I-FORSIKRINGER: AFDÆK RISICI VED VIRKSOMHEDSSALG Ethvert virksomhedssalg kan være forbundet med garantirisici og manglende fleksibilitet i forhold til rådighed over købesummen efter

Læs mere

Bilag. Bilag 1 Markedsandele i revisionsbranchen. Søren Elmholdt Bilag Afsluttende Projekt HD 1. del. Maj 2011-1 -

Bilag. Bilag 1 Markedsandele i revisionsbranchen. Søren Elmholdt Bilag Afsluttende Projekt HD 1. del. Maj 2011-1 - Bilag Bilag 1 Markedsandele i revisionsbranchen Omsætning 1 Markedsandel Revisionsfirma (MDKK) (procent) Deloitte 2.288 15,45% PricewaterhouseCoopers* 1.556 10,50% KPMG 1.539 10,39% BDO 818 5,52% Ernst

Læs mere

15/2008. Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse

15/2008. Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse 15/2008 Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse 15/2008 Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse Statsrevisorerne fremsender denne beretning

Læs mere

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S 2012 Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S INDHOLD Ledelsens beretning 1 Hoved og nøgletal for koncernen 2 Resumé og koncernens udvikling 12 MT Højgaard koncernen og Højgaard Industri A/S 14 Aktionærforhold

Læs mere

Rapport. Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom. Indhold

Rapport. Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom. Indhold Rapport Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom 15. september 2006 Sag D-4202-5 /ulr+ ke Indhold Indhold... 1 Forord... 2 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 5 3. Det nuværende forretningsflow...

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE I Brancheanalysen Håndværkere tegner vi et detaljeret billede af de danske håndværkeres aktuelle udfordringer. Brancheanalysen er udarbejdet på baggrund af kvantitative data

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

BilagARU_130813_pkt_04.03 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0

BilagARU_130813_pkt_04.03 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0 Socialt Udviklingscenter SUS, oktober 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 Formålet med Mikrolån 2.0... 3 Evaluering af projektets resultater... 4 2. Baggrund

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Af Jacob Hess, Louise Weinreich Jakobsen og Henriette Holmsgaard, Kontor for Kvalitetssikring og Kvalitetsudvikling, Skolestyrelsen. I artiklen fortælles

Læs mere

Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder

Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder Redegørelse 2008-2009 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Kampmannsgade 1, 1780 København V www.eogs.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

K/S markedsanalyse. Solanlæg, vindmøller og ejendomme

K/S markedsanalyse. Solanlæg, vindmøller og ejendomme K/S markedsanalyse 15 Solanlæg, vindmøller og ejendomme 1 Indhold Forord 4 Formål med K/S markedsanalysen 5 Hovedkonklusioner 15 5 Hvem køber K/S og hvad køber de? 6 K/S og P/S udbydere 7 Det danske K/S

Læs mere

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Ny vækst i en

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005. Den 21. december 2009 blev der i sag nr. 5/2009-R P J Service v/ Peter E. Jensen mod registreret revisor Henrik Andersen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. februar 2009 har P J Service

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Nummer 6 Juni 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor

Nummer 6 Juni 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor Nummer 6 Juni 2008 Perspektiv Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor Ansvarshavende Tommy Nørskov 5 Redaktør Niels Henrik Hammerstrøm Redaktion Per-Henrik Goosmann, Henrik Petersen, Lone

Læs mere

Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 134 Offentlig. Bedre og billigere bolighandel

Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 134 Offentlig. Bedre og billigere bolighandel Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 134 Offentlig Bedre og billigere bolighandel NORDISK MILJØMÆRKNING Bedre og billigere bolighandel Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang

Læs mere

EKSTRAKT AF REDEGØRELSE. til. Skifteretten i Viborg, SKS.nr. 5-260/2012. vedrørende. Spar Salling Sparekasse under konkurs

EKSTRAKT AF REDEGØRELSE. til. Skifteretten i Viborg, SKS.nr. 5-260/2012. vedrørende. Spar Salling Sparekasse under konkurs J.nr. 31007346 KD/ck Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (H) Claus M. Klausen, Advokat (L) Ruth Caddock Hansen, Solicitor,

Læs mere

Bredana CRM Foodservice brancheløsning

Bredana CRM Foodservice brancheløsning Bredana CRM Foodservice brancheløsning Vejen til optimal styring af salgs- og marketing processerne i foodservicebranchen baseret på Microsoft Dynamics CRM www.bredana.dk Indhold» Vi kan hjælpe dig med

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

virksomhedsguide kunder,, leverandører

virksomhedsguide kunder,, leverandører virksomhedsguide likviditetsstyring sstyri i forhold til kunder,, leverandører leverandør og SKAT DANSK ERHVERV Indhold 03 Samarbejdspartnere i krisetider 04 Organisation og strategi 06 Styring i forhold

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET GEVINSTER BEDRE LØSNINGER MÅL

Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET GEVINSTER BEDRE LØSNINGER MÅL Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET MÅL GEVINSTER BEDRE LØSNINGER Indholdsfortegnelse Mission og forretning 2 KOMBIT kommunernes it-fællesskab 3 Kort fortalt 3 Forretningsidé 4 Mission 4 Sådan skaber KOMBIT

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

Etableringsguide Tag springet og bliv selvstændig

Etableringsguide Tag springet og bliv selvstændig Etableringsguide Tag springet og bliv selvstændig T Advokatrådet Opdateret februar 2007 Kære Kollega Denne etableringsguide er skrevet til dig, der ønsker at starte egen advokatvirksomhed eller søger inspiration

Læs mere

MTA/MTL-afhandling. Danmarks Forvaltningshøjskole. Forfattere: Poul Spanggaard, Ry Kommune Birthe Høj Jensen, Skanderborg Kommune

MTA/MTL-afhandling. Danmarks Forvaltningshøjskole. Forfattere: Poul Spanggaard, Ry Kommune Birthe Høj Jensen, Skanderborg Kommune MTA/MTL-afhandling Danmarks Forvaltningshøjskole Forfattere: Poul Spanggaard, Ry Kommune Birthe Høj Jensen, Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 4 2. Problemformulering 6 2.1 Problemidentifikation

Læs mere