e-konceptudvikler Diplomuddannelse i e-handel, e-markedsføring, e-design og kommunikation.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "e-konceptudvikler Diplomuddannelse i e-handel, e-markedsføring, e-design og kommunikation."

Transkript

1 e-konceptudvikler Diplomuddannelse i e-handel, e-markedsføring, e-design og kommunikation. Brancheanalyse Møder med organisationer og virksomheder 1

2 Indholdsfortegnelse Konklusion... 3 Indledning... 6 Workshop Workshop Samtale med Claus Ejlertsen, Sanistål Samtale med Henrik Theil, FDIH

3 Konklusion Ud fra undersøgelsens delelementer fremgår det tydeligt, at diplomuddannelsen i e-konceptudvikling udfylder et behov for efteruddannelse indenfor e-handel, markedsføring og kommunikation som ikke på nuværende tidspunkt er dækket. Det fremgår af analysen, at der er et markant behov for efteruddannelse indenfor e-handel, markedsføring og kommunikation. Der er for mange i brancherne der har for lidt viden om, hvordan man kan bruge internettet til nye koncepter og hvordan man bør kommunikere online. Der er endvidere mangel på efteruddannelse indenfor feltet som ikke griber ind i arbejdslivet i dagtimerne, og således er det tydeligt at en diplomuddannelse baseret på aften eller weekendundervisning anses som en god idé. Nedenstående citater fra undersøgelsen tydeliggør denne konklusion: Henrik Theil, FDIH: Internettet er en del af dagens erhvervsliv, og dets rolle er stærkt stigende, hvilket gælder såvel for B2C som B2B. Det skaber et behov for uddannelser, som giver virksomhedernes medarbejdere mulighed for at udvikle deres kompetencer i takt med den udvikling som deres arbejdspladser gennemlever. Mikkel Stig Christensen, direktør, reklamebureauet Tyveti, udtaler om diplomuddannelsen i e-konceptudvikling: Jeg synes, det er en genial måde at gøre det på. Fleksibiliteten er vigtig. Der sidder helt sikkert mange, der ikke ved nok om det digitale og godt kunne bruge noget efteruddannelse. Men det er jo rigtig irriterende for resten af et 3

4 team, hvis nøglepersoner er så meget væk i arbejdstiden, så det er en god idé med aftenundervisning. Det er jo derfor, det fungerer på HD. Diplomuddannelsens indhold lyder spændende for de medarbejdere, der er i gamet. Og jeg mener, det er vigtigt at kunne strikke uddannelsen sammen efter behov. Kamilla Fleischer Michaelsen, Account Manager, Sugar Creative Group, digitalt bureau der leverer interaktive onlineløsninger, Efteruddannelseskurser er stadig noget, jeg kigger efter, men meget af det ligger i dagtimerne, og det er svært at kombinere med arbejde. Jeg kunne godt bruge noget rent værktøjsmæssigt, for det jeg kan, har jeg primært erfaret gennem jobbet. Dengang jeg uddannede mig som multimediedesigner, var der jo for eksempel ikke noget, der hed digital markedsføring, og det ville være meget relevant for mig at vide noget mere om. Og måden at tænke kommunikation på har jo også ændret sig i takt med, at vi får flere og flere kommunikationskanaler, så den slags ville jeg også gerne kunne tage kurser i. Gerne som e-studie. Jeg møder rigtig mange marketingfolk, der har meget lidt begreb om, hvad de køber, og hvad de skal tænke over, når de skal lave en hjemmeside, så jeg mener bestemt, at der er behov for kurser på diplomniveau om, hvordan man kommunikerer på nettet, og hvad der er af salgskanaler. Tendensen er jo, at vi får mere og mere service- og informationsdesign, og et stigende krav om løsninger, der kan sammenligne produkter og salgsargumenter. Mette Christiansen, HK/Danmark, Arbejdsliv og analyseafdeling, "HK finder, at det er en særdeles god ide at etablere et diplom udbud parallelt til professionsbacheloruddannelsen i e-konceptudvikling. Et bredt tilbud af korte målrettede kurser inden for e- området vil være relevant ikke bare for 4

5 dimittender fra en række KVU inden for it, marketing og kommunikation men også for en lang række medarbejdere på arbejdsmarkedet bredt set, der arbejder med e- handel og kommunikation, Stort set alle virksomheder, organisationer og myndigheder benytter sig i dag af e- kommunikation og i stigende grad af e- handel og digitale services. Mange medarbejdere, der vil arbejde med e- handel og kommunikation, har en anden uddannelsesbaggrund end KVU. Vi vil derfor opfordre til, at man åbner for en bred fortolkning af adgangsforudsætningerne for at kunne deltage i diplom uddannelsen i e- konceptudvikling". Mads Fuhr Frederiksen. Digital planner, Reputation 11. november 2010: "Med introduktionen af den nye diplomuddannelse er der kommet en oplagt mulighed for de studerende, for at tilpasse deres uddannelsesforløb til netop deres behov og interesser. Det betyder bl.a., at der skabes en mere koncentreret og fokuseret indsats på de enkelte fagområder, og det giver de studerende et bedre afsæt, når de skal ud på arbejdsmarkedet og søge job. Spidskompetente profiler er netop, hvad mange virksomheder søger, når de skal rekruttere nye medarbejdere, og dette kan den nye diplomuddannelse være med til at skabe". Eleonore Schaumburg-Lippe projektleder i DRRB (Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening), "Vi oplever et mærkbart hul og decideret manglende udbud af efteruddannelsesmuligheder inden for feltet omhandlende nogle af de nye tendenser som sker online og koblingen til nye typer af forretning, herunder e- handel". 5

6 Indledning Denne analyse er udarbejdet på baggrund af tese om, at der er behov for en diplomuddannelse i e-konceptudvikling. En sådan uddannelse kan koble væksten i e-handel med kompetencer indenfor e-handel, e-markedsføring, kommunikation og flerfaglighed. Denne opfattelse er dannet ud fra KEAs tætte virksomhedssamarbejde. Alle KEAs uddannelser er solidt forankret i de respektive brancher gennem praktikforløb, deltidsundervisere med sideløbende beskæftigelse i brancherne, eksterne undervisere og projektsamarbejde med virksomheder. Derfor afspejler uddannelserne i høj grad de respektive brancher og deres kompetencebehov. Som udbyder af 2-årige akademiuddannelser med et ligeligt fokus på teoretiske og praktiske kompetencer er det vores pligt, at have fingeren på pulsen i forhold til brancherne. Analysen er et brugbart supplement til den løbende mere uformelle kontakt med virksomheder. Analysen giver en mulighed for en mere dybdegående videns- og meningsudveksling der kan give ny inspiration både i forhold til de eksisterende uddannelser og overbygningsuddannelser, der er på tegnebrættet. Derfor har det været en naturlig fremgangsmåde for os i udviklingen af den nye e-konceptudvikleruddannelse at udarbejde rammen og indhold af uddannelsen i tæt dialog med brancheorganisationer og aftagervirksomheder. KEAs målsætning er, at vores dimittender har de kompetencer og kvalifikationer, der er brug for på arbejdsmarkedet. Arbejdsmarkedet er hele tiden i bevægelse, og derfor har vi en forpligtelse til også at være det. Vores opgave er at følge udviklingen nøje, så dimittenderne er up-todate med deres 6

7 kompetencer - også i fremtiden. Uanset om de dimitterer fra de heltids eller deltidsuddannelser. Metode Formålet med denne analyse er at undersøge behovet for en diplomuddannelse i e-konceptudvikling for at afklare hvilke kompetencer virksomhederne efterlyser. KEA har i efteråret 2010 KEA derfor foretaget en brancheanalyse bestående af to workshops og telefonsamtaler med 4 organisationer samt 7 virksomheder. Udgangspunktet for både workshops og samtale, har været et oplæg til en ny diplomuddannelse i e-konceptudvikling. I oplægget har vi inddraget vor erfaring med den eksisterende professionsbacheloruddannelse i e-konceptudvikling. De deltagende organisationer og virksomheder er valgt for at sikre erhvervsrelevant fokus og den rette kvalitet i indholdet på e-konceptudvikleruddannelsen. Den anvendte metode, er udvalgt på baggrund af principperne for proto-typing. I første omgang har KEA medie/it udarbejdet et oplæg om det faglige indhold som er blevet præsenteret i forbindelse med de kvalitative interviews. På baggrund af præsentationerne, er det faglige indhold og behovet for uddannelsen blevet diskuteret. Denne fremgangsmåde har medført en del ændringer og forbedringer undervejs i processen. Som eksempler på dette, kan faget projektledelse og sociale medier nævnes. Faget er gået fra at være valgfag til at blive et obligatorisk fag. Fremgangsmåden kan skitseres som: 1. Foranalyse. Formulering af foreløbig beskrivelse/prototype for e konceptudvikleruddannelsen ud fra dialog med forskellige interessenter 7

8 2. Udvikling af uddannelseskoncept i samarbejde med en række virksomheder og brancheorganisationer. Herunder løbende justering af beskrivelser/prototyper af uddannelsen i dialog med virksomheder og organisationer ud fra deres nuværende og fremtidlige behov for kompetencer og nye typer medarbejdere 3. Endelig færdiggørelse af uddannelseskonceptet Virksomhederne er udvalgt, så de dækker fra bureauer som Tyveti til multinationale koncerner som Sanistål. Således skabes et relativt nuanceret billede af, hvad virksomhederne eftersøger, da der kan være stor forskel på behov og ønsker i forskellige virksomhedstyper- og størrelser. Styrken ved den kvalitative metode er, at det er muligt for interviewpersonerne at fortælle om deres synspunkter, oplevelser og holdninger en fordel, når feltet, der undersøges, er nyt og ikke tidligere afdækket. I det kvalitative interview får deltageren mulighed for frit at tale om visioner og idéer. Deltagerne er efterfølgende blevet præsenteret for deres bidrag for at minimere risici for misforståelser. I kraft af de kvalitative interviews med brancheorganisationer og virksomheder i dette område har KEA sikret sig dokumentation for behovet. Konsekvensen af den kvalitative metode er, at produktion af data og viden foregår i et direkte møde mellem interviewer og interviewperson. Interviewer og interviewperson møder op med hver sin baggrund, erfaringer og viden, og gennem det eksplorative interview kan der opstå ny viden, nye idéer og en ny fælles forståelse. 8

9 Følgende organisationer/virksomheder har deltaget i analysen: Organisationer Steinar Valade-Amland, direktør for Danske Designere, som er en brancheorganisation for designere i Danmark. Gitte Just, direktør for Danish Design Association, en brancheorganisation for designvirksomheder, inklusiv virksomheder der ikke har design som forrentningsområde, f.eks. Coloplast. Foreningen for Distance- og Internethandel (FDIH), v. Henrik Theil. Foreningen repræsenterer et bredt udsnit af små og store virksomheder inde for området. HK-uddannelseskonsulent, Mette Christiansen, der har siddet i diverse udvalg sammen med forskellige brancheorganisationer for at belyse det politiske klima omkring udvikling af ny uddannelse. DRRB, v. Eleonore Schaumburg-Lippe, projektleder i DRRB (Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening). Virksomheder Bysted, v. Peter Dalhoff, designer og arkitekt, designchef og blandt andet chef for webdesignerne. Sanistål, v. Claus Ejlertsen, direktør for områderne kommunikation, e-handel og marketing. Sanistål er totalleverandør inden for VVS og VA, Carl F produkter, el-teknik, værktøj, maskiner, teknik, stål og metal samt bilindretning. Normann Copenhagen, v. Michael Rying, ansvarlig for online salg. Normann Copenhagen forhandler møbler, tøj og interiør. Weltklasse, v. partner Jeanett Kaare. Weltklasse er et full service reklame- og pr-bureau. 9

10 IOLA, v. Lau Bech Lauritzen, partner og direktør i softwarehuset der udvikler specialdesignede softwaresystemer. Tyveti v. Mikkel Stig Christensen, direktør i reklamebureauet. Sugar Creative Group, v. Kamilla Fleischer Michaelsen, Account Manager I det digitale bureau der leverer interaktive onlineløsninger. Opbygning af afsnit Her følger en gennemgang af hver af de to workshops med specifikke diskussioner af fagudbuddet på uddannelsen med repræsentanter fra fire danske e-handels - og marketingsvirksomheder. Dette er efterfulgt af en lignende gennemgang udarbejdet på baggrund af en samtale med direktør for kommunikation, marketing og e-handel hos Sanistål, Claus Ejlertsen. Sidstnævnte udvider undersøgelsen til også at give et perspektiv fra en stor international virksomhed. Dette efterfølges af et uddrag af en samtale med Henrik Theil fra FDIH, der repræsenterer et bredt udsnit af e-handelsrelaterede virksomheder. Undervejs vil der blive samlet op på pointerne i små konklusioner. 10

11 Workshop 1 med virksomhederne Normann Copenhagen og Bysted 12/ Deltagere: Michael Rying (MR), Normann Copenhagen, ansvarlig for NC s online salg, har en fortid i flere større firmaer, blandt andet Nordea, DR Design og det digitale designbureau Peter Dalhoff (PD), Bysted, designer og arkitekt, designchef og blandt andet chef for webdesignerne. Har løst opgaver for nogle af Danmarks mest markante virksomheder, offentlige myndigheder og organisationer. Michael Jørgen Frederiksen (MJF), leder af professionsbacheloruddannelsen i e-koncept udvikling, KEA, som han har været hovedarkitekten bag. Hans Henrik Heming (HHH), underviser på professionsbacheloruddannelsen i e-koncept udvikling, KEA Birgitte Petersen (BP), underviser på professionsbacheloruddannelsen i e- koncept udvikling, UCN Pia Jønsson (PJ), ekstern konsulent. Har sammen med MJF skrevet indhold til professionsbacheloruddannelsen e-koncept udvikling. Driver kommunikationsbureauet METAFOR. (Notat) Generelt om uddannelsen MJF indleder: Vi øver bureauarbejdsformen på professionsbacheloruddannelsen e-konceptudvikling og vil gerne videreføre den arbejdsform på diplomuddannelsen. Fagene på diplomuddannelsen er i høj grad lagt an på samarbejde med virksomhederne, og på at de studerende/kursisterne kommer med problemstillinger fra deres virkelighed, som de kan arbejde med som cases. 11

12 Det kan også være nogle af vores samarbejdsvirksomheder, der stiller opgaver til de studerende, der så løser dem, som om de var medarbejdere i et bureau. Kongstanken er, at de studerende skal lære at tænke flerfagligt og i helheder. Altså tænke hele koncepter fra start til slut. Vi uddanner ikke eksperter, men mennesker, der har så meget kendskab til de enkelte discipliner, at de er kvalificerede til at vælge og sælge de bedste løsninger. Vi skal finde den rigtige balance, så de studerende/kursisterne får tilstrækkeligt stof, de skal sætte sig ind; så de får valuta for pengene. Og vi skal selvfølgelig formidle den nyeste viden. Vi skal sørge for at have undervisere der kan facilitere professionelt med den teoretiske overbygning, der kræves. HHH: Professionsbachelor i e-konceptudvikling er et fuldtidsstudie. Med en diplomuddannelse får vi opfyldt ønsket om en mere fleksibel opbygning af uddannelsen for den enkelte. Vi påtænker at køre studiet i mindre fagblokke end på professionsbacheloruddannelsen for at tilgodese ansattes specifikke behov for ny læring. Hvert modul repræsenterer 5 ETCS, og man kan se udbuddet som en Legoplade, hvor man kan kombinere klodserne, som man vil. Man skal have i alt 60 ETCS for at få en diplomuddannelse. Men man kan altså godt nøjes med at tage nogle af fagene. MR: Hvorfor bliver det kaldt bureau. Hvis man er på uddannelse, skal man på uddannelse. Ikke på bureau, når det er en diplomuddannelse, og I skal måske genoverveje sprogbrugen her. PD: Hvem kan tage kurset? Det er en udfordring, at nogen der burde blive sendt af sted på dele af uddannelsen ikke har de teoretiske forudsætninger for det. 12

13 MJF understreger, at de studerende/kursisterne skal have en studentereksamen eventuelt suppleret med noget mere. En teknisk skole uddannelse gør det ikke alene. Men der ses også på ansøgernes praktiske erfaringer. : KEA vil afgøre om det er hensigtsmæssigt, at uddannelsen lanceres som en uddannelse efter bureaukoncept eller om den skal struktureres og markedsføres efter mere traditionelle læringsformer, og det skal gøres tydeligt, hvilke kvalifikationer ansøgerne til diplomuddannelsens kurser skal have for at komme i betragtning. Om modulet brugervenlighed Omfanget af kurset vurderes overordnet som rimeligt. MR: Bliver man den, der indkøber ekspertisen eller bliver man eksperten her? Jeg møder rigtig mange, der sidder mellem to stole, som ikke er fagligt stærke nok. De er blæksprutter, men det faglige niveau er for lavt. Så: Hvilken stjerne får man på skulderen, når man er færdig? Det er meget vigtigt at vide. MJF: Uddannelsen skal bestemt give kompetencer, man ikke havde i forvejen, det teoretiske niveau inklusive. Har man fx startet sin e-shop, er man tvunget til at sætte sig ind i en masse ting. Man lærer at se, hvor tingene skal ligge, og hvad der skal til. Men man mangler måske den strategiske indfaldsvinkel, som er afgørende. MR: Når vi skal bruge nogen til en konkret opgave, går vi normalt ud og shopper det ind. Den generelle kompetence er ikke god nok.. 13

14 PD: Det er meget relevant at fokusere på dybden. Det er fint at give kursisten/den studerende et boost til at forstå usability en - et los i røven, så at sige. Og de behøver ikke blive eksperter. Ikke mindst de ældre designere er nødt til at få nogle input. Jeg er lidt overrasket over, at et modul kun er 6-7 aftener, for brugervenlighed er ekstremt vigtig. Det er et felt, hvor jeg støder på barrierer i forhold til mine medarbejdere. Det er meget væsentligt at give den grundæggende forståelse blandt andet ved at give de studerende mulighed for at prøve det hands on i forhold til egen virksomhed. Det er der, man flytter sig. Man kan også arbejde hands on med gode og mindre gode eksempler - blandt andet ved at afprøve testmetoder i praksis. Vigtigt ikke kun at fokusere på bredde men dybden er vigtig for at kursisterne bliver dygtige nok. Brugervenlighed er meget vigtigt at forstå når man arbejder indenfor det her felt, derfor bør det måske opprioriteres. Det er også vigtigt at give en praktisk forståelse ved hjælp af tests. Om modulet e-handel MR: Her ser jeg både muligheder og udfordringer. Meget er integreret her. Du kan ikke lave e-handel uden at kunne storytelling eller indtænke de strategiske overvejelser. Jeg ser feltet som en organisk størrelse. Jeg har mødt mange firmaer, der vil starte en webshop, der tror de bare skal sælge AdWords. De der vinder er dem, der forstår, hvad god online handel er. Og det kan man kun, hvis man forstår den klassiske måde at handle på. Mange betragter e- handel for isoleret. Og vi ser jo også nogen, der går den anden vej. Altså udvikler fysiske blade efter de har arbejdet online. Den største udfordring i forhold til e-handler er måske det med at kunne forstå økonomien. Der er for mange projekter, der startes med en alt for naiv tilgang fordi ophavsmændene ikke har nogen forretningsforståelse. Hos os arbejder vi blandt andet på at lave affiliations til diverse blogs. 14

15 MR: Det er nok især små og mellemstore virksomheder, der er oplagte til et modul om e-handel. Man skal vide noget om godt købmandskab og noget om handel i traditionel forstand. Det kunne være interessant, hvis kurset kunne åbne op for, hvad e-handel egentlig er, og hvilke oplevelser, det kan give. PD: Her kunne jeg ikke sende nogen fra Bysted over. MR: Der er kommet nogle nye forretningsmodeller. Første fix er gratis. Det er vigtigt, at man som uddannelse åbner de studerendes sind for at tænke sådan og vigtigt at have nogle undervisere, der kan komme ind og åbne kursisternes sind. PD: I vil nok få kursisterne fra forskellige kilder. Pas på, at dem I gerne vil have på kurserne er kvalificeret til at tage dem. De, der sidder og driver e- butikker fx hos Årstiderne, er måske ikke kompetente til at komme på diplom. MR: Området må meget gerne handle om den fysiske butik i kombination med online forretningen. Jeg kender til en belgisk dame med en fysisk butik på bare 50m2, der fortæller historier om fem produkter ad gangen på nettet. Det er en fantastisk måde at skabe interesse hos kunderne på. Fx kan vi jo se i Fields, at der fra mandag til torsdag ingen kunder er de kommer kun fredag og lørdag. Hvis man ved, hvad kundeservice er i den fysiske butik, er man typisk godt rustet til at drive butik online. Der er alt for mange blæksprutter, der ved lidt om for mange ting. Generel forretningsforståelse er alfa og omega for godt e-købmandsskab. Desuden bør studerende præsenteres for nye forretningsmodeller der er tænkt 15

16 ud af boksen og virker. KEA skal overveje hvilke kvalifikationer de studerende skal have. Om modulet e-marketing PD: E-markering laver vi meget af. Og det er jo interessant og vigtigt, at Kommunikationsprisen gives til den løsning, der har mest effekt. Det ville være rart at have værktøjer til at kunne måle effekten. Hvis vi som designere skal foran dem, der har taget 10 timers Photoshop, skal vi også vide noget om effekt for at kunne trænge igennem, ikke mindst på e-platformen. Effektmåling er et væsentligt felt, der bør inddrages i en eller anden form. Om modulet e-design 1 Normann Copenhagen og Bysted har begge servicedesign som en disciplin. For Normann Copenhagen er try and error den eneste mulige måde at udvikle sig på. PD: Vi har systemer og modeller for servicedesign, og det digitale er kun en del af det. MR: Det digitale kan sagtens være en del af service designet men ikke nødvendigvis. Mange gør det, at de sælger apps nu, og vi er selv allerede på vores anden generation af ipad. Det er her, du bliver dygtig, for i første fase har du ikke noget erfaringsgrundlag. Det er vigtigt at vise, hvordan man justerer, tuner og optimerer sit servicedesign. Det kunne bredes ud, så det blev en ren disciplin. 16

17 PD: Servicedesign er jo også at tilrettelægge et behandlingsforløb, en proces. Det behøver ikke være digitalt. Det kan sagtens være fysisk eller grafisk design. Pas på, at det digitale design ikke bliver en spændetrøje. MR: Vi hører alle vegne, at tingene går mod apps, og det er der da heller ingen tvivl om. Men det skal ikke være udgangspunktet for servicedesign. Man skal ofte tage udgangspunkt i den fysiske butik. Sådan er det måske ikke, når det handler om en venteværelsesituation. Et af de bedste eksempler er fra brillekæden Louis Nielsen, hvor man kan blive videofilmet med tre slags briller, hvorefter videoerne kan uploades og vennerne stemme på, hvilke briller, der klæder en bedst. Servicedesign er interessant. Men det skal bredes ud som fagområde. PD: Det er jo typisk et område, der bliver skåret ned i krisetider. Men man kan lære at pakketere tingene, få bundet sløjfe om dem i en standardløsning og dermed gjort dem forståelige. MR: Vores brand er defineret som personligt, og vi arbejder selvfølgelig meget bevidst med, hvordan vi tager os ud visuelt. For os er det meget vigtigt at kunne, for vi eksporterer til 70 lande. MR: Jeg ser for mange eksempler på studerende, der hellere vil starte i Photoshop end på et stykke papir, når de skal designe. Pas på I ikke laver et malermodul. Kig på markedet i stedet for og få målgruppeforståelsen med. PD: Ja, der mangler noget målgruppeforståelse og noget interaktion med målgruppen. Det handler meget om tilgængelighed, og om hvordan man får sit design gjort tilgængeligt. Branding handler om målgruppen, om hvordan vi via communities, blogs etc. får skabt vores brands, og hvordan vi kan kommunikere det samme budskab til forskellige målgrupper. 17

18 Respondenterne vender begrebet om, hvor det vigtige er at lære at designe services til forbrugeren som ikke nødvendigvis er digitale. Selvom tiden går mod apps, så bør servicedesign tage udgangspunkt i den fysiske butik. De studerende skal derfor have viden om servicedesign af processer og ydelser der går på tværs af platforme. Selvom brands er visuelle, starter effektive designprocesser ikke i grafikprogrammer. I stedet skal KEA fokusere på markeds- og målgruppeforståelse og kursisten skal lære hvilke midler man kan bruge for at gøre sit brand tilgængeligt for forskellige målgrupper. Om modulet e-design 2 PD: Det er meget vigtigt her at skrive, hvilke forudsætninger kursisterne forventes at have, når de melder sig på kurset. MR: I skal have kulturen med. Man kan ikke lave den samme løsning til 45 lande, så det med konsistent tværmedialitet vil jeg gerne sætte spørgsmålstegn ved. Det er svært at have på de interkulturelle markeder. Man bliver nødt til at kunne betragte sit design som bredere end en designmanual. Set fremadrettet, er det for snævert. Hvis du vil ind på et marked, er du nødt til at være forandringsparat. Så du skal kunne bøje dit design, så det passer til den kultur, det skal fungere i, men samtidig har de takter der kendetegner dine designprincipper. Det skal I have med. PD: Man gør ikke længere tingene så stive. I dag er det mere interessant at kunne skabe et univers, der kan fungere. En fast designmanual vil dø. MR: Man har emballage, outdoor osv., og så det der online. I skal sørge for, at tænke det hele ind, så det er integreret. Man skal kunne trække paralleller helt 18

19 ud, så man forstår om det er et fysisk produkt, eller hvad det nu er. I skal lære folk at blive gode indkøbere, så de ved, hvem de skal købe hos. PD: I kunne understrege, at kursisterne arbejder med mood boards, så de ved, at det handler om stemninger i stedet for om at lave pixel sites. Jeg kommer ikke langt i Photoshop på 6-7 aftener. Det er bedre at få en bredere målgruppe ind på akademisk niveau, og så droppe værktøjerne. Det her er en unik chance for at blive videreuddannet. Deltagerne kan allerede Photoshop, så det skal ikke være så håndværkspræget, for man kan jo heller ikke lave et færdigt design på så kort tid. MR: Men omvendt kommer kursisterne langt, hvis I lægger 20 cases ind, serveret af dygtige og inspirerende folk. Design i denne forbindelse er design tænkt strategisk. Det bør understreges, at tværkulturelt design ikke kan laves ud fra en manual, men indebærer at den studerende skal lære at omstille designet til de forskellige kulturer, det skal fungere i, uden at miste forbindelsen til det oprindelige. Det er vigtigt de studerende skal lære at se en virksomheds koncept som en helhed og derved opnå en forståelse for delelementernes rolle i skabelsen af et godt koncept. Når KEA udbyder e-koncept som diplomuddannelse bør man droppe en overfladisk indførelse i grafiske programmer, som de studerende kender i forvejen, og i stedet prioritere akademisk analyse af mood boards fra eksisterende e-koncepter som kan inspirere til nytænkning. Om modulet e-kommunikation 1 MR: Grundlæggende kommunikationsteori giver viden, der er nyttig. Men vi skal godt nok vidt omkring i jeres oplæg. Hvor er de sociale medier? Der er 19

20 brugt mange fine ord, og det er måske for højt flyvende i forhold til behovet. For der er behov for at forstå kommunikationsformer og kunne begå sig på forskellige platforme. Det er først der, det bliver interessant. Hvis du betragter sociale medier som billig markedsføring, er det også det, du får ud af det. Du skal se det som HR, salg og R&D. Udannelsen kan være med til at gå ind og åbne for uligheder, der kan revolutionere HR markedet ved at revolutionere måden at tænke på. Så pas på ikke at lave laveste fællesnævner. Jeg ville gerne have de sociale medier med som en måde at komme tættere på interessenter og virksomheder på. Og for nogen vil ubiquitous computing være for floffy. Der skal strammes op på bullets til dette modul. PD: Nej, man behøver ikke gå så meget i dybden med ubiquitous computing på det danske marked endnu. Vi er nok i højere grad trendfølgende end - skabende. Dette modul vil givetvis tiltrække nogle projektledere ovre fra os, de kan være RUC eller CBS folk. Det bør tilstræbes at forenkle beskrivelsen af modulet: Keep it simple. De sociale medier bør anskues som en måde at komme tættere på interessenter og virksomheder på og ikke blot som billig markedsføring. Sociale medier er centrale og bør opprioriteres i forhold til ubiquitous computing. Om modulet e-kommunikation 2 MR: Dette modul giver rigtig god mening, og jeg ville ønske, at der blev brugt meget energi på dette felt. Content, nano content, mikro content og hele forståelsen af, hvordan det er, vi kommunikerer vores brand. Kursisterne skal lære at gå ind og mærke pulsen og få det omsat til mediet. Men I behøver ikke skrive informationsarkitektur ind her. Derimod gerne noget om, hvordan man som virksomhed, og ikke som privat person, agerer, når man er ude i de sociale medier. De sociale medier skal meget mere med. 20

21 Meget vigtigt at give de studerende viden om, hvordan man kan bruge de sociale medier i professionel sammenhæng og i stedet nedprioriterer informationsarkitektur. Om modulet e-business produktion Kommentar: Vigtigt med kendskab til systemerne Vi bør give kursisterne kendskab til de systemer, der benyttes inden for e- handel og e-markering. Om modulet e-mediaproduktion Kommentar: Selvom det mere handler om den tekniske udvikling, skal I understrege, at det kun er kendskab til området - at man ikke bliver i stand til at lave det selv. Forslag: At man bytter E-Mediaproduktion ud med et helt social media modul. Det bør understreges, at den studerende udelukkende får kendskab til medieproduktionsteknologi men ikke lærer at blive udførende selv. Det skal overvejes, om e-mediaproduktion skal udgå som selvstændigt modul til fordel for et modul om sociale medier. AFRUNDING Hvordan ser I relevansen? MR: Jeg ser relevansen for nogen, der kan noget i forvejen. De kan håndplukke kurser og få en dybere forståelse og kendskab til noget, de gerne vil kunne fordybe sig i. Der mangler klart noget omkring social media, et felt 21

22 jeg tror vil kunne ændre sig radikalt meget i de kommende år. Det skal derfor med som et selvstændigt modul. PD: Sociale medier er jo blog buster en. MR: Ja. De sociale medier rager ind over det hele. PD: Vi har jo medarbejdere hos os, der ved alt muligt om de tekniske discipliner tag dem ud og put de sociale medier ind. MR: Det ville være enormt fedt, hvis det ikke bare var et katalog, I præsenterede. Lav 15 videoer korte og lange. Og brug mediet i markedsføringen. Diplomuddannelsen appellerer til dem, der kan noget inden for feltet i forvejen qua deres uddannelse og/eller arbejde. Men der mangler noget om sociale medier, da de får stadig mere afgørende betydning. De kan eventuelt indgå i uddannelsen som et selvstændigt modul. Det skal også overvejes, hvordan KEA kan tage egen medicin og markedsføre uddannelsen på en tidssvarende og oplevelsesrig måde. 22

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Akademiuddannelsen - Fagudbud Foråret 2014 Undervisning i dagtimerne: Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Pris ledige Kommunikation & formidling Kommunikation i praksis 26.-27.03.,

Læs mere

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring.

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media ApS Høffdingsvej 34 2500 Valby Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media søger praktikant med talent for kommunikation til

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring.

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media ApS Høffdingsvej 34 2500 Valby 7070 2870 info@aw-media.dk www.aw-media.dk Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media søger

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse

NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse NLP Master Coach Practitioner Uddannelsesbeskrivelse Denne NLP Master Coach Practitioner uddannelse er en overbygning til Asiscos NLP Coach

Læs mere

Drømmer du om et job i reklamebranchen?

Drømmer du om et job i reklamebranchen? Drømmer du om et job i reklamebranchen? Reklamebranchen omfatter en lang række bureauer med forskellige funktioner hvoraf en del overlapper hinanden. Klassisk tænker man på et reklamebureau, når man taler

Læs mere

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring...

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring... Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring......men hvordan får du mest ud af små beløb. Marketing på jysk ELW Marketing management - analyse, planlægning og gennemførelse ELW er professionel

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

e-trade vejen til et globalt marked

e-trade vejen til et globalt marked e-trade vejen til et globalt marked Per Rasmussen, adm. direktør ecapacity Sarfarissoq Den 19 20 august 2008 2 ecommerce udviklingen - Globale og Lokale ecommerce udviklingen i Danmark og globalt Den globale

Læs mere

danmarks bedste uddannelse indenfor digitale medier for praktikere Det digitale akademi Aarhus

danmarks bedste uddannelse indenfor digitale medier for praktikere Det digitale akademi Aarhus danmarks bedste uddannelse indenfor digitale medier for praktikere Det digitale akademi 2012 Aarhus 2 Ulrik Petersen Direktør aegis media, aarhus Det Digitale Akademi er en unik mulighed for at springe

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I INTERAKTIONSDESIGN Fra User Experience og digitale designprocesser til innovation og konceptudvikling MASTER I INTERAKTIONSDESIGN Masteruddannelsen er til dig, som

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

Kom godt i gang med din webs. Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut

Kom godt i gang med din webs. Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut Kom godt i gang med din webs Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut Program Kl. 14.00-14.10 Velkommen v/dansk Erhverv Kl. 14.10-14.30 Rammer og tendenser

Læs mere

Account Management/salgs-praktikant søges til virksomhed i vækst.

Account Management/salgs-praktikant søges til virksomhed i vækst. AW Media ApS Høffdingsvej 34 2500 Valby Account Management/salgs-praktikant søges til virksomhed i vækst. AW Media søger praktikant med talent for salg og kommunikation. Du behøver ingen erfaring, idet

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA Analyse handleplan formidling Kommunikation i praksis med PAS som redskab er en

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Curriculum Vitae. Resumé: Erfaring:

Curriculum Vitae. Resumé: Erfaring: Resumé: Mine spidskompentencer og passion er idéudvikling, konceptudvikling, prototyping, interaktionsdesign og digitale kommunikationsstrategier. Jeg har erfaring med strategisk planlæg-ning af kommunikation

Læs mere

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation marts 2011 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T INDLEDNING Professionsbacheloruddannelsen i Engelsk

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

F R E M T I D V I H O L D E R O P D AT E R E T I G

F R E M T I D V I H O L D E R O P D AT E R E T I G F R E M T I VISION: et førende trendinstitut i Skandinavien u får en ambitiøs og stærkt vidende samarbejdspartner Ønsker du at blive løbende opdateret på nu tidens og fremtidens trends? Tegn et medlemskab

Læs mere

I har ikke brug for endnu et nyt website!

I har ikke brug for endnu et nyt website! I har ikke brug for endnu et nyt website! Tusindvis af websites svæver formålsløst rundt i cyberspace. Mange af vores nye kunder har siddet med følelsen af, at de ikke fik nok ud af deres website. Og mange

Læs mere

Master i. international virksomhedskommunikation

Master i. international virksomhedskommunikation Master i international virksomhedskommunikation 2 Fleksibel og målrettet uddannelse til dig, der vil videre i karrieren Har du brug for at forbedre dine kommunikative og ledelsesmæssige kompetencer enten

Læs mere

CASE. Roskilde Handelsskole tiltrækker flere nye elever med en klar visuel identitet

CASE. Roskilde Handelsskole tiltrækker flere nye elever med en klar visuel identitet Krogh&Co er udvalgt SKI leverandør til det offentlige. Vil du vide mere om hvordan vi kan hjælpe jer? Kontakt Dorte Krogh på tlf. 3264 2030 eller dk@krogh.dk CASE Roskilde Handelsskole tiltrækker flere

Læs mere

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse 2 GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB Giv jeres medarbejdere et fagligt skub...... og klæd dem på til fremtidens udfordringer.

Læs mere

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederudviklingsproces i samarbejde med Kirsten Meldgaard & Gunvor Hallas Side 1 Om Lederakademiet! Gentofte Kommune har over tre år gennemført et individuelt tilpasset

Læs mere

NYHEDSBREVE OUTSOURCING AF NYHEDSBREV UDSENDELSE Pinkmarketing Bispensgade 10, 3 sal tv 9000 Aalborg www.pinkmarketing.dk I rigtig mange tilfælde er nyhedsbrevene virksomhedens bedste mulighed for at skabe

Læs mere

ROTARYs brand vi er, hvad vi gør!

ROTARYs brand vi er, hvad vi gør! ROTARYs brand vi er, hvad vi gør! AGENDA Kl. 18.00 Velkomst ved Guvernøren Kl. 18.10 Kort intro af Access PR og Karin Lund-Frank Kl. 18.20 Hvorfor fokus på branding og image? PR organisation og PR aktivitetskalender

Læs mere

Hvad kan vi lære af online julehandlen 2013?

Hvad kan vi lære af online julehandlen 2013? Hvad kan vi lære af online julehandlen 2013? December måned, online butikkernes travleste tid, er forbi, og derfor har vi hos webbureauet webdanmark.com analyseret på tallene og identificeret 5 vigtige

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA LEDERE DER ER KLAR TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER SKABER FORUDSÆTNINGEN FOR VORES SUCCES Hos DESMI har vi sendt flere nøglemedarbejdere på MBA-uddannelsen på

Læs mere

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k INFLUENCERS Nemt igang på internettet Kom hurtigt igang med det du er god til Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k STOR effekt - billig løsning Hej, jeg hedder Anders Søndergaard, og jeg er selvstændig

Læs mere

KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI

KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI Seismonaut Tourism har i flere år arbejdet med digitale medier i turismesammenhæng og har derfor stor erfaring inden for området. Vi er derfor glade for at kunne præsentere

Læs mere

Prinfo s vide verden

Prinfo s vide verden Prinfo s vide verden Prinfos vide verden 3 Sådan ser verden ud i dag 5 Sådan ser den måske ud efter 1. maj 2011 7 Verden går ikke under 9 Velkommen til vores kopi- og printverden 11 Du store verden! Sådan

Læs mere

E-læring og samarbejde over nettet

E-læring og samarbejde over nettet E-læring og samarbejde over nettet Vi var ikke i tvivl, da vi for nogle år tilbage valgte at satse på e-læring og udvikling af nye lærings- og samarbejdsformer. Vi havde brug for en seriøs og kompetent

Læs mere

Få et professionelt netværk i ryggen. Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k

Få et professionelt netværk i ryggen. Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k Få et professionelt netværk i ryggen Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k En livline i hverdagen Som leder og nøglemedarbejder står man ofte alene, når vigtige strategiske beslutninger

Læs mere

Hurtigt igang på lille budget. start up webkit. @Webpresence.dk

Hurtigt igang på lille budget. start up webkit. @Webpresence.dk Hurtigt igang på lille budget start up webkit @Webpresence.dk WebPresence er som udvikler- og designlille budget - mange muligheder D enne folder beskriver indholdet af WebPresence Startup Webkit samt

Læs mere

UDFYLDES OG AFLEVERES SAMMEN MED DINE LØSNINGER

UDFYLDES OG AFLEVERES SAMMEN MED DINE LØSNINGER Opgavesæt UDFYLDES OG AFLEVERES SAMMEN MED DINE LØSNINGER Navn: Alder: Adresse: By: Postnr: Email: Telefonnr: Evt hjemmeside: Rettigheder på alt indsendt materiale tilfalder Nørgård Mikkelsen ODENSE KØBENHAVN

Læs mere

Online tilstedeværelse

Online tilstedeværelse Online tilstedeværelse Modul 1: Online tilstedeværelse -Hvordan bygger jeg en hjemmeside og hvad skal den gøre for mig? Modul 2: Få flere kunder -Hvordan får jeg mine besøgende konverteret til nye kunder

Læs mere

Tips & ideer om kommunikation

Tips & ideer om kommunikation Tips & ideer om kommunikation Hvis du gerne vil vide Hvad du er gået glip af de sidste mange måneder, så fortvivl ej. Her er et uddrag af de (helt gratis og ultra nyttige) nyhedsbreve, der hver måned lander

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

A/B TEST. Foliekniven.dk: 39,19 % højere omsætning med e-mærket. Sammen baner vi vejen for nye og tillidsfulde kundeforhold.

A/B TEST. Foliekniven.dk: 39,19 % højere omsætning med e-mærket. Sammen baner vi vejen for nye og tillidsfulde kundeforhold. e-mærket 2015 A/B TEST Foliekniven.dk: 39,19 % højere omsætning med e-mærket Vi er stolte af, at e-mærket så utvetydigt har bidraget til den markante omsætningsstigning på Foliekniven.dk. Vi er desuden

Læs mere

1. SEMESTER SYNOPSIS. Erhvervsakademi Aarhus. Kristian Peter Lund Drewsen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. Semesters Mundtlig Eksamen

1. SEMESTER SYNOPSIS. Erhvervsakademi Aarhus. Kristian Peter Lund Drewsen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. Semesters Mundtlig Eksamen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. SEMESTER SYNOPSIS Den 19 12-2012 Erhvervsakademi Aarhus 1. Semesters Mundtlig Eksamen 1. Semester Synopsis De tre opgaver der er beskrevet i denne synopsis er blevet

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I IT STYRK DIN KARRIERE itu.dk/master OM MASTER I IT Master i IT er en videreuddannelse til dig, som ønsker at opnå specialiserede kompetencer inden for relevante IT-faglige

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Efteruddannelse DIPLOM i erhvervsøkonomi HD forskningsbaseret efteruddannelse Investér i din humane kapital Vælger du at give dig i kast med en HD-uddannelse, så foretager du en sikker investering i din

Læs mere

Mediegruppen bevæger mennesker

Mediegruppen bevæger mennesker Mediegruppen bevæger mennesker 03 Fra ide til færdig løsning Hos Mediegruppen har vi arbejdet med internettet siden bureauets start i 1997. Vi har været med fra de traditionelle løsninger i HTML og de

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 - Maj (uge 21), fredag den 24 lørdag den 25. maj Akkvisition, forretning & branding

Læs mere

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Social Media Strategi Muligheder og udfordringer November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Weblog: Hovedet

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen Strategisk kommunikation & PR Et kursus til virksomheder i it-branchen Communication works for those who work at it John Powell Kommunikation, kommunikation, kommunikation. Internt og eksternt, ved kriser

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

Maj 2012. Themosquitocompany.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Opnåede Top Søgemaskine Resultater For Themosquitocompany.com

Maj 2012. Themosquitocompany.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Opnåede Top Søgemaskine Resultater For Themosquitocompany.com Hvordan E-Intelligence Opnåede Top Søgemaskine Resultater For Themosquitocompany.com Maj 2012 Themosquitocompany.com Case Studie Endnu en E-Intelligence Kunde Succes Historie Ophavsret eintelligenceweb.com

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

ODIN. eshop for IT-forhandlere

ODIN. eshop for IT-forhandlere ODIN eshop for IT-forhandlere Når vi snakker om løsninger indenfor IT branchen så er det svært at komme udenom Emini. Vi har arbejdet sammen med dem i flere år og for Scribona har vores webløsning været

Læs mere

Uddannelse & netværk 2011

Uddannelse & netværk 2011 Uddannelse & netværk 2011 Salg til den offentlige sektor Indholdsfortegnelse Vind gennem viden! side 3 Uddannelsesmoduler side 4 Kom godt i gang side 6 - og så er du i gang med at vinde! Alt om kontrakter,

Læs mere

e-konceptudvikler Professionsbachelor i e-handel, e-markedsføring, e-design og kommunikation.

e-konceptudvikler Professionsbachelor i e-handel, e-markedsføring, e-design og kommunikation. e-konceptudvikler Professionsbachelor i e-handel, e-markedsføring, e-design og kommunikation. Brancheanalyse Møder med organisationer og virksomheder. 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Organisationer

Læs mere

HJEMMESIDER OG avancerede WEBLØSNINGER

HJEMMESIDER OG avancerede WEBLØSNINGER Tilsted Web HJEMMESIDER OG avancerede WEBLØSNINGER Nye muligheder med Content Management Systemer (CMS) til vedligeholdelse af hjemmesider, web- og intranetløsninger. CMS betyder nem vedligeholdelse og

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015 Den kommunikerende NGO 2014 Hvem er Aspekta? PR- og kommunikationsbureau siden 2004 Hovedkontor i Malmø, kontor i København og Stockholm Kåret til Sveriges bedste PR-bureau i 2011 og 2012 Medlem af Public

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 Akkvisition, forretning & branding Velkomst og ramme for forløbet ved Rikke Stürup

Læs mere

STRATEGISK CSR. Til gavn for virksomheden og samfundet. CSR Link Temadag i Vejle 02.06.2014 Louise Koch * CSR Chef * Dansk Erhverv

STRATEGISK CSR. Til gavn for virksomheden og samfundet. CSR Link Temadag i Vejle 02.06.2014 Louise Koch * CSR Chef * Dansk Erhverv STRATEGISK CSR Til gavn for virksomheden og samfundet CSR Link Temadag i Vejle 02.06.2014 Louise Koch * CSR Chef * Dansk Erhverv Hvem er Dansk Erhverv? Erhvervsorganisation med 17.000 medlemsvirksomheder

Læs mere

Nye digitale muligheder og trends

Nye digitale muligheder og trends Nye digitale muligheder og trends Skanderborg 15. September 2015 Velkomst hvem er vi? Thomas Fisker Nielsen (find mig på LinkedIN) Adjunkt på University College Nordjylland Underviser i Google Analytics,

Læs mere

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011 Kommunikationspolitik Revideret august 2011 Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både når

Læs mere

Forretnings-it sparer tid og penge

Forretnings-it sparer tid og penge Forretnings-it sparer tid og penge - IBIZ-Center skal vejlede små og mellemstore virksomheder om mulighederne med anvendelse af it (skridtet før professionel lev./rådgiver) - IBIZ-Center motiverer til

Læs mere

eksamensprojekt 2. sem

eksamensprojekt 2. sem Multimediedesigner Klima 2009 Virksomheder i en klimakontekst eksamensprojekt 2. sem maj - juni 2009 www.cphnorth.dk Trongårdsvej 44 DK 2800 Kgs. Lyngby 1. Opgaven Indledning: I december 2009 skal Danmark

Læs mere

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse tilbyder interne kurser i procesledelse Som koordinator har jeg stor glæde af kurset hos Procesfacilitator, fordi jeg kan bruge metoderne direkte i mit udviklingsarbejde. På Aabenraa Bibliotekerne har

Læs mere

Kom flyvende fra start

Kom flyvende fra start Kom flyvende fra start Palmgren Marketing Ejer: Malene Palmgren Iværksætter her på Vækstfabrikken Kernekunderne: Lokale virksomheder eller mindre virksomheder uden egen marketingfunktion 10 års erfaring

Læs mere

LEDELSE MED SPECIALE I DETAILHANDEL AKADEMIUDDANNELSEN I RETAIL

LEDELSE MED SPECIALE I DETAILHANDEL AKADEMIUDDANNELSEN I RETAIL LEDELSE MED SPECIALE I DETAILHANDEL AKADEMIUDDANNELSEN I RETAIL Tag en akademiuddannelse Uddannelsen tager udgangspunkt i din virkelighed, og undervisningen giver dig mulighed for aktivt at bruge din erhvervserfaring

Læs mere

Møde med Holger Christiansen 06/10/14

Møde med Holger Christiansen 06/10/14 Møde med Holger Christiansen 06/10/14 Hvem er jeg? Lidt statistik Konkrete B2B data fra undersøgelse Dansk industri, 2013 Fremtidens salg og E-business En undersøgelse af mere end 400 handels virksomheder

Læs mere

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup #30DageMedBranding Følgende er en enkel guide til et bedre personligt brand på internettet. Processen løber over 30 dage og hver dag skal du gøre en ny ting. Nogen gange vil du blive nødt til at udskyde,

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Vejledning til Lederudviklingssamtalen (LUS)

Vejledning til Lederudviklingssamtalen (LUS) Vejledning til Lederudviklingssamtalen (LUS) I denne vejledning er proceduren for LUS i UCL beskrevet. Vejledningen suppleres af en brugervejledning til systemet Medarbejderplan 1, samt et afsnit i IT-politikken

Læs mere

DAGE OM E-SALG. Optimer din webshop. Et uddannelsesforløb hos Udvikling Odense. Udvikling Odense Forskerparken 10 5230 Odense M. Telefon 63 75 95 00

DAGE OM E-SALG. Optimer din webshop. Et uddannelsesforløb hos Udvikling Odense. Udvikling Odense Forskerparken 10 5230 Odense M. Telefon 63 75 95 00 Optimer din webshop 12 DAGE OM E-SALG Udvikling Odense Forskerparken 10 5230 Odense M Et uddannelsesforløb hos Udvikling Odense udbudt af Tietgen KompetenceCenter og Syddansk Erhvervsskole Telefon 63 75

Læs mere

10 gode grunde til at prioritere online i markedsføringsplanen. Jan Mortensen - SearchAcademy.dk IAA Kolding 18. juni 2009

10 gode grunde til at prioritere online i markedsføringsplanen. Jan Mortensen - SearchAcademy.dk IAA Kolding 18. juni 2009 10 gode grunde til at prioritere online i markedsføringsplanen Jan Mortensen - SearchAcademy.dk IAA Kolding 18. juni 2009 Men først lidt om mig selv Jan Mortensen Arbejdet med online markedsføring siden

Læs mere

Kend din kunde Succesrig markedsføring i Tyskland

Kend din kunde Succesrig markedsføring i Tyskland Kend din kunde Succesrig markedsføring i Tyskland Marketing & Social Media - bliv du s med naboen Aalborg, Væksthus Nordjylland, 15.01.2015 Indhold Interkulturelt Erhvervs- og virksomhedskultur Sprog Markedsføring

Læs mere

SKRU OP FOR SALGET SKRU OP FOR SALGET

SKRU OP FOR SALGET SKRU OP FOR SALGET MARKETING DER SÆLGER Effekt Salg & Marketing hjælper ambitiøse virksomheder med at udnytte det fulde salgspotentiale og få salgs- og marketingbudgettet til at arbejde mere effektivt. LÆS VIDERE HVIS DU

Læs mere

Digital forretning med succes

Digital forretning med succes Digital forretning med succes 5. september 2013 Agenda 9.05: e-commerce skal være en del af forretningsstrategien. Oplæg ved Per Rasmussen, bestyrelsesformand for FDIH (brancheforeningen for dansk e-handel)

Læs mere

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet det humanistiske fakultet københavns universitet Kommunikation og it Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet det humanistiske fakultet 1 Vil du udvikle det nye Twitter? Vil

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Gratis e-bog om internetplatforme. Find dine platforme, og brug dem rigtigt. lahme.dk

Gratis e-bog om internetplatforme. Find dine platforme, og brug dem rigtigt. lahme.dk Gratis e-bog om internetplatforme Find dine platforme, og brug dem rigtigt lahme.dk Find dine platforme, og brug dem rigtigt lahme.dk 2 Kære læser, Ja, måske ved du allerede alt det, jeg vil fortælle dig

Læs mere

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 Vi er på Aalborg Universitet stolte over at kunne tilbyde en forskningsbaseret videreuddannelse i Organisatorisk Coaching og Læring. Vi

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os kommer du til at prøve kræfter med udfordrende advokatarbejde inden for flere

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os får du en uddannelse med ansvar og udfordringer og kommer til at prøve

Læs mere