e-konceptudvikler Diplomuddannelse i e-handel, e-markedsføring, e-design og kommunikation.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "e-konceptudvikler Diplomuddannelse i e-handel, e-markedsføring, e-design og kommunikation."

Transkript

1 e-konceptudvikler Diplomuddannelse i e-handel, e-markedsføring, e-design og kommunikation. Brancheanalyse Møder med organisationer og virksomheder 1

2 Indholdsfortegnelse Konklusion... 3 Indledning... 6 Workshop Workshop Samtale med Claus Ejlertsen, Sanistål Samtale med Henrik Theil, FDIH

3 Konklusion Ud fra undersøgelsens delelementer fremgår det tydeligt, at diplomuddannelsen i e-konceptudvikling udfylder et behov for efteruddannelse indenfor e-handel, markedsføring og kommunikation som ikke på nuværende tidspunkt er dækket. Det fremgår af analysen, at der er et markant behov for efteruddannelse indenfor e-handel, markedsføring og kommunikation. Der er for mange i brancherne der har for lidt viden om, hvordan man kan bruge internettet til nye koncepter og hvordan man bør kommunikere online. Der er endvidere mangel på efteruddannelse indenfor feltet som ikke griber ind i arbejdslivet i dagtimerne, og således er det tydeligt at en diplomuddannelse baseret på aften eller weekendundervisning anses som en god idé. Nedenstående citater fra undersøgelsen tydeliggør denne konklusion: Henrik Theil, FDIH: Internettet er en del af dagens erhvervsliv, og dets rolle er stærkt stigende, hvilket gælder såvel for B2C som B2B. Det skaber et behov for uddannelser, som giver virksomhedernes medarbejdere mulighed for at udvikle deres kompetencer i takt med den udvikling som deres arbejdspladser gennemlever. Mikkel Stig Christensen, direktør, reklamebureauet Tyveti, udtaler om diplomuddannelsen i e-konceptudvikling: Jeg synes, det er en genial måde at gøre det på. Fleksibiliteten er vigtig. Der sidder helt sikkert mange, der ikke ved nok om det digitale og godt kunne bruge noget efteruddannelse. Men det er jo rigtig irriterende for resten af et 3

4 team, hvis nøglepersoner er så meget væk i arbejdstiden, så det er en god idé med aftenundervisning. Det er jo derfor, det fungerer på HD. Diplomuddannelsens indhold lyder spændende for de medarbejdere, der er i gamet. Og jeg mener, det er vigtigt at kunne strikke uddannelsen sammen efter behov. Kamilla Fleischer Michaelsen, Account Manager, Sugar Creative Group, digitalt bureau der leverer interaktive onlineløsninger, Efteruddannelseskurser er stadig noget, jeg kigger efter, men meget af det ligger i dagtimerne, og det er svært at kombinere med arbejde. Jeg kunne godt bruge noget rent værktøjsmæssigt, for det jeg kan, har jeg primært erfaret gennem jobbet. Dengang jeg uddannede mig som multimediedesigner, var der jo for eksempel ikke noget, der hed digital markedsføring, og det ville være meget relevant for mig at vide noget mere om. Og måden at tænke kommunikation på har jo også ændret sig i takt med, at vi får flere og flere kommunikationskanaler, så den slags ville jeg også gerne kunne tage kurser i. Gerne som e-studie. Jeg møder rigtig mange marketingfolk, der har meget lidt begreb om, hvad de køber, og hvad de skal tænke over, når de skal lave en hjemmeside, så jeg mener bestemt, at der er behov for kurser på diplomniveau om, hvordan man kommunikerer på nettet, og hvad der er af salgskanaler. Tendensen er jo, at vi får mere og mere service- og informationsdesign, og et stigende krav om løsninger, der kan sammenligne produkter og salgsargumenter. Mette Christiansen, HK/Danmark, Arbejdsliv og analyseafdeling, "HK finder, at det er en særdeles god ide at etablere et diplom udbud parallelt til professionsbacheloruddannelsen i e-konceptudvikling. Et bredt tilbud af korte målrettede kurser inden for e- området vil være relevant ikke bare for 4

5 dimittender fra en række KVU inden for it, marketing og kommunikation men også for en lang række medarbejdere på arbejdsmarkedet bredt set, der arbejder med e- handel og kommunikation, Stort set alle virksomheder, organisationer og myndigheder benytter sig i dag af e- kommunikation og i stigende grad af e- handel og digitale services. Mange medarbejdere, der vil arbejde med e- handel og kommunikation, har en anden uddannelsesbaggrund end KVU. Vi vil derfor opfordre til, at man åbner for en bred fortolkning af adgangsforudsætningerne for at kunne deltage i diplom uddannelsen i e- konceptudvikling". Mads Fuhr Frederiksen. Digital planner, Reputation 11. november 2010: "Med introduktionen af den nye diplomuddannelse er der kommet en oplagt mulighed for de studerende, for at tilpasse deres uddannelsesforløb til netop deres behov og interesser. Det betyder bl.a., at der skabes en mere koncentreret og fokuseret indsats på de enkelte fagområder, og det giver de studerende et bedre afsæt, når de skal ud på arbejdsmarkedet og søge job. Spidskompetente profiler er netop, hvad mange virksomheder søger, når de skal rekruttere nye medarbejdere, og dette kan den nye diplomuddannelse være med til at skabe". Eleonore Schaumburg-Lippe projektleder i DRRB (Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening), "Vi oplever et mærkbart hul og decideret manglende udbud af efteruddannelsesmuligheder inden for feltet omhandlende nogle af de nye tendenser som sker online og koblingen til nye typer af forretning, herunder e- handel". 5

6 Indledning Denne analyse er udarbejdet på baggrund af tese om, at der er behov for en diplomuddannelse i e-konceptudvikling. En sådan uddannelse kan koble væksten i e-handel med kompetencer indenfor e-handel, e-markedsføring, kommunikation og flerfaglighed. Denne opfattelse er dannet ud fra KEAs tætte virksomhedssamarbejde. Alle KEAs uddannelser er solidt forankret i de respektive brancher gennem praktikforløb, deltidsundervisere med sideløbende beskæftigelse i brancherne, eksterne undervisere og projektsamarbejde med virksomheder. Derfor afspejler uddannelserne i høj grad de respektive brancher og deres kompetencebehov. Som udbyder af 2-årige akademiuddannelser med et ligeligt fokus på teoretiske og praktiske kompetencer er det vores pligt, at have fingeren på pulsen i forhold til brancherne. Analysen er et brugbart supplement til den løbende mere uformelle kontakt med virksomheder. Analysen giver en mulighed for en mere dybdegående videns- og meningsudveksling der kan give ny inspiration både i forhold til de eksisterende uddannelser og overbygningsuddannelser, der er på tegnebrættet. Derfor har det været en naturlig fremgangsmåde for os i udviklingen af den nye e-konceptudvikleruddannelse at udarbejde rammen og indhold af uddannelsen i tæt dialog med brancheorganisationer og aftagervirksomheder. KEAs målsætning er, at vores dimittender har de kompetencer og kvalifikationer, der er brug for på arbejdsmarkedet. Arbejdsmarkedet er hele tiden i bevægelse, og derfor har vi en forpligtelse til også at være det. Vores opgave er at følge udviklingen nøje, så dimittenderne er up-todate med deres 6

7 kompetencer - også i fremtiden. Uanset om de dimitterer fra de heltids eller deltidsuddannelser. Metode Formålet med denne analyse er at undersøge behovet for en diplomuddannelse i e-konceptudvikling for at afklare hvilke kompetencer virksomhederne efterlyser. KEA har i efteråret 2010 KEA derfor foretaget en brancheanalyse bestående af to workshops og telefonsamtaler med 4 organisationer samt 7 virksomheder. Udgangspunktet for både workshops og samtale, har været et oplæg til en ny diplomuddannelse i e-konceptudvikling. I oplægget har vi inddraget vor erfaring med den eksisterende professionsbacheloruddannelse i e-konceptudvikling. De deltagende organisationer og virksomheder er valgt for at sikre erhvervsrelevant fokus og den rette kvalitet i indholdet på e-konceptudvikleruddannelsen. Den anvendte metode, er udvalgt på baggrund af principperne for proto-typing. I første omgang har KEA medie/it udarbejdet et oplæg om det faglige indhold som er blevet præsenteret i forbindelse med de kvalitative interviews. På baggrund af præsentationerne, er det faglige indhold og behovet for uddannelsen blevet diskuteret. Denne fremgangsmåde har medført en del ændringer og forbedringer undervejs i processen. Som eksempler på dette, kan faget projektledelse og sociale medier nævnes. Faget er gået fra at være valgfag til at blive et obligatorisk fag. Fremgangsmåden kan skitseres som: 1. Foranalyse. Formulering af foreløbig beskrivelse/prototype for e konceptudvikleruddannelsen ud fra dialog med forskellige interessenter 7

8 2. Udvikling af uddannelseskoncept i samarbejde med en række virksomheder og brancheorganisationer. Herunder løbende justering af beskrivelser/prototyper af uddannelsen i dialog med virksomheder og organisationer ud fra deres nuværende og fremtidlige behov for kompetencer og nye typer medarbejdere 3. Endelig færdiggørelse af uddannelseskonceptet Virksomhederne er udvalgt, så de dækker fra bureauer som Tyveti til multinationale koncerner som Sanistål. Således skabes et relativt nuanceret billede af, hvad virksomhederne eftersøger, da der kan være stor forskel på behov og ønsker i forskellige virksomhedstyper- og størrelser. Styrken ved den kvalitative metode er, at det er muligt for interviewpersonerne at fortælle om deres synspunkter, oplevelser og holdninger en fordel, når feltet, der undersøges, er nyt og ikke tidligere afdækket. I det kvalitative interview får deltageren mulighed for frit at tale om visioner og idéer. Deltagerne er efterfølgende blevet præsenteret for deres bidrag for at minimere risici for misforståelser. I kraft af de kvalitative interviews med brancheorganisationer og virksomheder i dette område har KEA sikret sig dokumentation for behovet. Konsekvensen af den kvalitative metode er, at produktion af data og viden foregår i et direkte møde mellem interviewer og interviewperson. Interviewer og interviewperson møder op med hver sin baggrund, erfaringer og viden, og gennem det eksplorative interview kan der opstå ny viden, nye idéer og en ny fælles forståelse. 8

9 Følgende organisationer/virksomheder har deltaget i analysen: Organisationer Steinar Valade-Amland, direktør for Danske Designere, som er en brancheorganisation for designere i Danmark. Gitte Just, direktør for Danish Design Association, en brancheorganisation for designvirksomheder, inklusiv virksomheder der ikke har design som forrentningsområde, f.eks. Coloplast. Foreningen for Distance- og Internethandel (FDIH), v. Henrik Theil. Foreningen repræsenterer et bredt udsnit af små og store virksomheder inde for området. HK-uddannelseskonsulent, Mette Christiansen, der har siddet i diverse udvalg sammen med forskellige brancheorganisationer for at belyse det politiske klima omkring udvikling af ny uddannelse. DRRB, v. Eleonore Schaumburg-Lippe, projektleder i DRRB (Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening). Virksomheder Bysted, v. Peter Dalhoff, designer og arkitekt, designchef og blandt andet chef for webdesignerne. Sanistål, v. Claus Ejlertsen, direktør for områderne kommunikation, e-handel og marketing. Sanistål er totalleverandør inden for VVS og VA, Carl F produkter, el-teknik, værktøj, maskiner, teknik, stål og metal samt bilindretning. Normann Copenhagen, v. Michael Rying, ansvarlig for online salg. Normann Copenhagen forhandler møbler, tøj og interiør. Weltklasse, v. partner Jeanett Kaare. Weltklasse er et full service reklame- og pr-bureau. 9

10 IOLA, v. Lau Bech Lauritzen, partner og direktør i softwarehuset der udvikler specialdesignede softwaresystemer. Tyveti v. Mikkel Stig Christensen, direktør i reklamebureauet. Sugar Creative Group, v. Kamilla Fleischer Michaelsen, Account Manager I det digitale bureau der leverer interaktive onlineløsninger. Opbygning af afsnit Her følger en gennemgang af hver af de to workshops med specifikke diskussioner af fagudbuddet på uddannelsen med repræsentanter fra fire danske e-handels - og marketingsvirksomheder. Dette er efterfulgt af en lignende gennemgang udarbejdet på baggrund af en samtale med direktør for kommunikation, marketing og e-handel hos Sanistål, Claus Ejlertsen. Sidstnævnte udvider undersøgelsen til også at give et perspektiv fra en stor international virksomhed. Dette efterfølges af et uddrag af en samtale med Henrik Theil fra FDIH, der repræsenterer et bredt udsnit af e-handelsrelaterede virksomheder. Undervejs vil der blive samlet op på pointerne i små konklusioner. 10

11 Workshop 1 med virksomhederne Normann Copenhagen og Bysted 12/ Deltagere: Michael Rying (MR), Normann Copenhagen, ansvarlig for NC s online salg, har en fortid i flere større firmaer, blandt andet Nordea, DR Design og det digitale designbureau Peter Dalhoff (PD), Bysted, designer og arkitekt, designchef og blandt andet chef for webdesignerne. Har løst opgaver for nogle af Danmarks mest markante virksomheder, offentlige myndigheder og organisationer. Michael Jørgen Frederiksen (MJF), leder af professionsbacheloruddannelsen i e-koncept udvikling, KEA, som han har været hovedarkitekten bag. Hans Henrik Heming (HHH), underviser på professionsbacheloruddannelsen i e-koncept udvikling, KEA Birgitte Petersen (BP), underviser på professionsbacheloruddannelsen i e- koncept udvikling, UCN Pia Jønsson (PJ), ekstern konsulent. Har sammen med MJF skrevet indhold til professionsbacheloruddannelsen e-koncept udvikling. Driver kommunikationsbureauet METAFOR. (Notat) Generelt om uddannelsen MJF indleder: Vi øver bureauarbejdsformen på professionsbacheloruddannelsen e-konceptudvikling og vil gerne videreføre den arbejdsform på diplomuddannelsen. Fagene på diplomuddannelsen er i høj grad lagt an på samarbejde med virksomhederne, og på at de studerende/kursisterne kommer med problemstillinger fra deres virkelighed, som de kan arbejde med som cases. 11

12 Det kan også være nogle af vores samarbejdsvirksomheder, der stiller opgaver til de studerende, der så løser dem, som om de var medarbejdere i et bureau. Kongstanken er, at de studerende skal lære at tænke flerfagligt og i helheder. Altså tænke hele koncepter fra start til slut. Vi uddanner ikke eksperter, men mennesker, der har så meget kendskab til de enkelte discipliner, at de er kvalificerede til at vælge og sælge de bedste løsninger. Vi skal finde den rigtige balance, så de studerende/kursisterne får tilstrækkeligt stof, de skal sætte sig ind; så de får valuta for pengene. Og vi skal selvfølgelig formidle den nyeste viden. Vi skal sørge for at have undervisere der kan facilitere professionelt med den teoretiske overbygning, der kræves. HHH: Professionsbachelor i e-konceptudvikling er et fuldtidsstudie. Med en diplomuddannelse får vi opfyldt ønsket om en mere fleksibel opbygning af uddannelsen for den enkelte. Vi påtænker at køre studiet i mindre fagblokke end på professionsbacheloruddannelsen for at tilgodese ansattes specifikke behov for ny læring. Hvert modul repræsenterer 5 ETCS, og man kan se udbuddet som en Legoplade, hvor man kan kombinere klodserne, som man vil. Man skal have i alt 60 ETCS for at få en diplomuddannelse. Men man kan altså godt nøjes med at tage nogle af fagene. MR: Hvorfor bliver det kaldt bureau. Hvis man er på uddannelse, skal man på uddannelse. Ikke på bureau, når det er en diplomuddannelse, og I skal måske genoverveje sprogbrugen her. PD: Hvem kan tage kurset? Det er en udfordring, at nogen der burde blive sendt af sted på dele af uddannelsen ikke har de teoretiske forudsætninger for det. 12

13 MJF understreger, at de studerende/kursisterne skal have en studentereksamen eventuelt suppleret med noget mere. En teknisk skole uddannelse gør det ikke alene. Men der ses også på ansøgernes praktiske erfaringer. : KEA vil afgøre om det er hensigtsmæssigt, at uddannelsen lanceres som en uddannelse efter bureaukoncept eller om den skal struktureres og markedsføres efter mere traditionelle læringsformer, og det skal gøres tydeligt, hvilke kvalifikationer ansøgerne til diplomuddannelsens kurser skal have for at komme i betragtning. Om modulet brugervenlighed Omfanget af kurset vurderes overordnet som rimeligt. MR: Bliver man den, der indkøber ekspertisen eller bliver man eksperten her? Jeg møder rigtig mange, der sidder mellem to stole, som ikke er fagligt stærke nok. De er blæksprutter, men det faglige niveau er for lavt. Så: Hvilken stjerne får man på skulderen, når man er færdig? Det er meget vigtigt at vide. MJF: Uddannelsen skal bestemt give kompetencer, man ikke havde i forvejen, det teoretiske niveau inklusive. Har man fx startet sin e-shop, er man tvunget til at sætte sig ind i en masse ting. Man lærer at se, hvor tingene skal ligge, og hvad der skal til. Men man mangler måske den strategiske indfaldsvinkel, som er afgørende. MR: Når vi skal bruge nogen til en konkret opgave, går vi normalt ud og shopper det ind. Den generelle kompetence er ikke god nok.. 13

14 PD: Det er meget relevant at fokusere på dybden. Det er fint at give kursisten/den studerende et boost til at forstå usability en - et los i røven, så at sige. Og de behøver ikke blive eksperter. Ikke mindst de ældre designere er nødt til at få nogle input. Jeg er lidt overrasket over, at et modul kun er 6-7 aftener, for brugervenlighed er ekstremt vigtig. Det er et felt, hvor jeg støder på barrierer i forhold til mine medarbejdere. Det er meget væsentligt at give den grundæggende forståelse blandt andet ved at give de studerende mulighed for at prøve det hands on i forhold til egen virksomhed. Det er der, man flytter sig. Man kan også arbejde hands on med gode og mindre gode eksempler - blandt andet ved at afprøve testmetoder i praksis. Vigtigt ikke kun at fokusere på bredde men dybden er vigtig for at kursisterne bliver dygtige nok. Brugervenlighed er meget vigtigt at forstå når man arbejder indenfor det her felt, derfor bør det måske opprioriteres. Det er også vigtigt at give en praktisk forståelse ved hjælp af tests. Om modulet e-handel MR: Her ser jeg både muligheder og udfordringer. Meget er integreret her. Du kan ikke lave e-handel uden at kunne storytelling eller indtænke de strategiske overvejelser. Jeg ser feltet som en organisk størrelse. Jeg har mødt mange firmaer, der vil starte en webshop, der tror de bare skal sælge AdWords. De der vinder er dem, der forstår, hvad god online handel er. Og det kan man kun, hvis man forstår den klassiske måde at handle på. Mange betragter e- handel for isoleret. Og vi ser jo også nogen, der går den anden vej. Altså udvikler fysiske blade efter de har arbejdet online. Den største udfordring i forhold til e-handler er måske det med at kunne forstå økonomien. Der er for mange projekter, der startes med en alt for naiv tilgang fordi ophavsmændene ikke har nogen forretningsforståelse. Hos os arbejder vi blandt andet på at lave affiliations til diverse blogs. 14

15 MR: Det er nok især små og mellemstore virksomheder, der er oplagte til et modul om e-handel. Man skal vide noget om godt købmandskab og noget om handel i traditionel forstand. Det kunne være interessant, hvis kurset kunne åbne op for, hvad e-handel egentlig er, og hvilke oplevelser, det kan give. PD: Her kunne jeg ikke sende nogen fra Bysted over. MR: Der er kommet nogle nye forretningsmodeller. Første fix er gratis. Det er vigtigt, at man som uddannelse åbner de studerendes sind for at tænke sådan og vigtigt at have nogle undervisere, der kan komme ind og åbne kursisternes sind. PD: I vil nok få kursisterne fra forskellige kilder. Pas på, at dem I gerne vil have på kurserne er kvalificeret til at tage dem. De, der sidder og driver e- butikker fx hos Årstiderne, er måske ikke kompetente til at komme på diplom. MR: Området må meget gerne handle om den fysiske butik i kombination med online forretningen. Jeg kender til en belgisk dame med en fysisk butik på bare 50m2, der fortæller historier om fem produkter ad gangen på nettet. Det er en fantastisk måde at skabe interesse hos kunderne på. Fx kan vi jo se i Fields, at der fra mandag til torsdag ingen kunder er de kommer kun fredag og lørdag. Hvis man ved, hvad kundeservice er i den fysiske butik, er man typisk godt rustet til at drive butik online. Der er alt for mange blæksprutter, der ved lidt om for mange ting. Generel forretningsforståelse er alfa og omega for godt e-købmandsskab. Desuden bør studerende præsenteres for nye forretningsmodeller der er tænkt 15

16 ud af boksen og virker. KEA skal overveje hvilke kvalifikationer de studerende skal have. Om modulet e-marketing PD: E-markering laver vi meget af. Og det er jo interessant og vigtigt, at Kommunikationsprisen gives til den løsning, der har mest effekt. Det ville være rart at have værktøjer til at kunne måle effekten. Hvis vi som designere skal foran dem, der har taget 10 timers Photoshop, skal vi også vide noget om effekt for at kunne trænge igennem, ikke mindst på e-platformen. Effektmåling er et væsentligt felt, der bør inddrages i en eller anden form. Om modulet e-design 1 Normann Copenhagen og Bysted har begge servicedesign som en disciplin. For Normann Copenhagen er try and error den eneste mulige måde at udvikle sig på. PD: Vi har systemer og modeller for servicedesign, og det digitale er kun en del af det. MR: Det digitale kan sagtens være en del af service designet men ikke nødvendigvis. Mange gør det, at de sælger apps nu, og vi er selv allerede på vores anden generation af ipad. Det er her, du bliver dygtig, for i første fase har du ikke noget erfaringsgrundlag. Det er vigtigt at vise, hvordan man justerer, tuner og optimerer sit servicedesign. Det kunne bredes ud, så det blev en ren disciplin. 16

17 PD: Servicedesign er jo også at tilrettelægge et behandlingsforløb, en proces. Det behøver ikke være digitalt. Det kan sagtens være fysisk eller grafisk design. Pas på, at det digitale design ikke bliver en spændetrøje. MR: Vi hører alle vegne, at tingene går mod apps, og det er der da heller ingen tvivl om. Men det skal ikke være udgangspunktet for servicedesign. Man skal ofte tage udgangspunkt i den fysiske butik. Sådan er det måske ikke, når det handler om en venteværelsesituation. Et af de bedste eksempler er fra brillekæden Louis Nielsen, hvor man kan blive videofilmet med tre slags briller, hvorefter videoerne kan uploades og vennerne stemme på, hvilke briller, der klæder en bedst. Servicedesign er interessant. Men det skal bredes ud som fagområde. PD: Det er jo typisk et område, der bliver skåret ned i krisetider. Men man kan lære at pakketere tingene, få bundet sløjfe om dem i en standardløsning og dermed gjort dem forståelige. MR: Vores brand er defineret som personligt, og vi arbejder selvfølgelig meget bevidst med, hvordan vi tager os ud visuelt. For os er det meget vigtigt at kunne, for vi eksporterer til 70 lande. MR: Jeg ser for mange eksempler på studerende, der hellere vil starte i Photoshop end på et stykke papir, når de skal designe. Pas på I ikke laver et malermodul. Kig på markedet i stedet for og få målgruppeforståelsen med. PD: Ja, der mangler noget målgruppeforståelse og noget interaktion med målgruppen. Det handler meget om tilgængelighed, og om hvordan man får sit design gjort tilgængeligt. Branding handler om målgruppen, om hvordan vi via communities, blogs etc. får skabt vores brands, og hvordan vi kan kommunikere det samme budskab til forskellige målgrupper. 17

18 Respondenterne vender begrebet om, hvor det vigtige er at lære at designe services til forbrugeren som ikke nødvendigvis er digitale. Selvom tiden går mod apps, så bør servicedesign tage udgangspunkt i den fysiske butik. De studerende skal derfor have viden om servicedesign af processer og ydelser der går på tværs af platforme. Selvom brands er visuelle, starter effektive designprocesser ikke i grafikprogrammer. I stedet skal KEA fokusere på markeds- og målgruppeforståelse og kursisten skal lære hvilke midler man kan bruge for at gøre sit brand tilgængeligt for forskellige målgrupper. Om modulet e-design 2 PD: Det er meget vigtigt her at skrive, hvilke forudsætninger kursisterne forventes at have, når de melder sig på kurset. MR: I skal have kulturen med. Man kan ikke lave den samme løsning til 45 lande, så det med konsistent tværmedialitet vil jeg gerne sætte spørgsmålstegn ved. Det er svært at have på de interkulturelle markeder. Man bliver nødt til at kunne betragte sit design som bredere end en designmanual. Set fremadrettet, er det for snævert. Hvis du vil ind på et marked, er du nødt til at være forandringsparat. Så du skal kunne bøje dit design, så det passer til den kultur, det skal fungere i, men samtidig har de takter der kendetegner dine designprincipper. Det skal I have med. PD: Man gør ikke længere tingene så stive. I dag er det mere interessant at kunne skabe et univers, der kan fungere. En fast designmanual vil dø. MR: Man har emballage, outdoor osv., og så det der online. I skal sørge for, at tænke det hele ind, så det er integreret. Man skal kunne trække paralleller helt 18

19 ud, så man forstår om det er et fysisk produkt, eller hvad det nu er. I skal lære folk at blive gode indkøbere, så de ved, hvem de skal købe hos. PD: I kunne understrege, at kursisterne arbejder med mood boards, så de ved, at det handler om stemninger i stedet for om at lave pixel sites. Jeg kommer ikke langt i Photoshop på 6-7 aftener. Det er bedre at få en bredere målgruppe ind på akademisk niveau, og så droppe værktøjerne. Det her er en unik chance for at blive videreuddannet. Deltagerne kan allerede Photoshop, så det skal ikke være så håndværkspræget, for man kan jo heller ikke lave et færdigt design på så kort tid. MR: Men omvendt kommer kursisterne langt, hvis I lægger 20 cases ind, serveret af dygtige og inspirerende folk. Design i denne forbindelse er design tænkt strategisk. Det bør understreges, at tværkulturelt design ikke kan laves ud fra en manual, men indebærer at den studerende skal lære at omstille designet til de forskellige kulturer, det skal fungere i, uden at miste forbindelsen til det oprindelige. Det er vigtigt de studerende skal lære at se en virksomheds koncept som en helhed og derved opnå en forståelse for delelementernes rolle i skabelsen af et godt koncept. Når KEA udbyder e-koncept som diplomuddannelse bør man droppe en overfladisk indførelse i grafiske programmer, som de studerende kender i forvejen, og i stedet prioritere akademisk analyse af mood boards fra eksisterende e-koncepter som kan inspirere til nytænkning. Om modulet e-kommunikation 1 MR: Grundlæggende kommunikationsteori giver viden, der er nyttig. Men vi skal godt nok vidt omkring i jeres oplæg. Hvor er de sociale medier? Der er 19

20 brugt mange fine ord, og det er måske for højt flyvende i forhold til behovet. For der er behov for at forstå kommunikationsformer og kunne begå sig på forskellige platforme. Det er først der, det bliver interessant. Hvis du betragter sociale medier som billig markedsføring, er det også det, du får ud af det. Du skal se det som HR, salg og R&D. Udannelsen kan være med til at gå ind og åbne for uligheder, der kan revolutionere HR markedet ved at revolutionere måden at tænke på. Så pas på ikke at lave laveste fællesnævner. Jeg ville gerne have de sociale medier med som en måde at komme tættere på interessenter og virksomheder på. Og for nogen vil ubiquitous computing være for floffy. Der skal strammes op på bullets til dette modul. PD: Nej, man behøver ikke gå så meget i dybden med ubiquitous computing på det danske marked endnu. Vi er nok i højere grad trendfølgende end - skabende. Dette modul vil givetvis tiltrække nogle projektledere ovre fra os, de kan være RUC eller CBS folk. Det bør tilstræbes at forenkle beskrivelsen af modulet: Keep it simple. De sociale medier bør anskues som en måde at komme tættere på interessenter og virksomheder på og ikke blot som billig markedsføring. Sociale medier er centrale og bør opprioriteres i forhold til ubiquitous computing. Om modulet e-kommunikation 2 MR: Dette modul giver rigtig god mening, og jeg ville ønske, at der blev brugt meget energi på dette felt. Content, nano content, mikro content og hele forståelsen af, hvordan det er, vi kommunikerer vores brand. Kursisterne skal lære at gå ind og mærke pulsen og få det omsat til mediet. Men I behøver ikke skrive informationsarkitektur ind her. Derimod gerne noget om, hvordan man som virksomhed, og ikke som privat person, agerer, når man er ude i de sociale medier. De sociale medier skal meget mere med. 20

21 Meget vigtigt at give de studerende viden om, hvordan man kan bruge de sociale medier i professionel sammenhæng og i stedet nedprioriterer informationsarkitektur. Om modulet e-business produktion Kommentar: Vigtigt med kendskab til systemerne Vi bør give kursisterne kendskab til de systemer, der benyttes inden for e- handel og e-markering. Om modulet e-mediaproduktion Kommentar: Selvom det mere handler om den tekniske udvikling, skal I understrege, at det kun er kendskab til området - at man ikke bliver i stand til at lave det selv. Forslag: At man bytter E-Mediaproduktion ud med et helt social media modul. Det bør understreges, at den studerende udelukkende får kendskab til medieproduktionsteknologi men ikke lærer at blive udførende selv. Det skal overvejes, om e-mediaproduktion skal udgå som selvstændigt modul til fordel for et modul om sociale medier. AFRUNDING Hvordan ser I relevansen? MR: Jeg ser relevansen for nogen, der kan noget i forvejen. De kan håndplukke kurser og få en dybere forståelse og kendskab til noget, de gerne vil kunne fordybe sig i. Der mangler klart noget omkring social media, et felt 21

22 jeg tror vil kunne ændre sig radikalt meget i de kommende år. Det skal derfor med som et selvstændigt modul. PD: Sociale medier er jo blog buster en. MR: Ja. De sociale medier rager ind over det hele. PD: Vi har jo medarbejdere hos os, der ved alt muligt om de tekniske discipliner tag dem ud og put de sociale medier ind. MR: Det ville være enormt fedt, hvis det ikke bare var et katalog, I præsenterede. Lav 15 videoer korte og lange. Og brug mediet i markedsføringen. Diplomuddannelsen appellerer til dem, der kan noget inden for feltet i forvejen qua deres uddannelse og/eller arbejde. Men der mangler noget om sociale medier, da de får stadig mere afgørende betydning. De kan eventuelt indgå i uddannelsen som et selvstændigt modul. Det skal også overvejes, hvordan KEA kan tage egen medicin og markedsføre uddannelsen på en tidssvarende og oplevelsesrig måde. 22

Socialøkonomisk iværksætterguide

Socialøkonomisk iværksætterguide 1 Socialøkonomisk iværksætterguide VIDEN ANALYSE PERSPEKTIV - Vi rådgiver praksis - analyserer tendenser - perspektiverer fremtiden 2 Indhold Værdien af en forretningsplan 4 Er du en socialøkonomisk iværksætter?

Læs mere

Fremtidens Maskinmester

Fremtidens Maskinmester Erhvervsudvalget, Det Energipolitiske Udvalg, Uddannelsesudvalge ERU alm. del - Bilag 289,EPU alm. del - Bilag 291,UDU alm. del - B Offentligt Fremtidens Maskinmester Analyser og dokumentation Fremtidens

Læs mere

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen PROFESSIONELLE HJEMMESIDER 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen Bliv klogere på hvordan du indkøber en moderne hjemmeside, driver den professionel

Læs mere

SØGEORDSANALYSE EBOGEN. Søgeordsanalyse ebogen Nikolaj Mogensen

SØGEORDSANALYSE EBOGEN. Søgeordsanalyse ebogen Nikolaj Mogensen SØGEORDSANALYSE EBOGEN Side 1 af 43 EBOGEN OM SØGEORDSANALYSE Det er efterhånden mange år siden, at jeg første gang hørte om begrebet søgeordsanalyse. Disciplinen søgeordsanalyse hænger tæt sammen med

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Kurser og efteruddannelse EFTERÅR 2011 Danmarks Medie- og Journalisthøjskole strategi 1 4000 kursister på Ét år tager næppe fejl Hvis du overvejer at blive bedre til dit nuværende job eller at klæde dig

Læs mere

e -BUSINESS e-business - Mulighedernes land Check-in for sparsommelige økonomidirektører

e -BUSINESS e-business - Mulighedernes land Check-in for sparsommelige økonomidirektører e -BUSINESS JUNI 2007 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE E-business og offentligt samarbejde Danmark er på mange områder foregangsland indenfor e-business bl.a. grundet en

Læs mere

Intern analyse KEA PLAN OF ACTION. andre vigtige arbejdsområder. hvad og det resulterer i, at de slækker på. denne bliver det diffust hvem, der gør

Intern analyse KEA PLAN OF ACTION. andre vigtige arbejdsområder. hvad og det resulterer i, at de slækker på. denne bliver det diffust hvem, der gør Trykarkformat: 900 640 mm Ark: 1 Front Sheetwise 02-05-2013 10:21:36 Markedsforingsplan Hovedopgave november 2012 Motivation 04 Problemstilling 06 Problemformulering 06 Tolkning 0 Afgrænsning 08 Metode/teori

Læs mere

Idekatalog for Videncenter for kommunikation og læring i sundhedssektoren

Idekatalog for Videncenter for kommunikation og læring i sundhedssektoren Idekatalog for Videncenter for kommunikation og læring i sundhedssektoren Dette idekatalog beskriver mulige brugerinddragelsesmetoder til Videncenter for kommunikation og læring i sundhedssektoren. Idekataloget

Læs mere

Undersøgelsen. Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? Jesper Salling Nielsen. Christian Thuesen.

Undersøgelsen. Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? Jesper Salling Nielsen. Christian Thuesen. Undersøgelsen Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? af Jesper Salling Nielsen Christian Thuesen Christian Koch Udgivet d. 4. marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen Anne C. Bech FORORD Denne rapport

Læs mere

AARHUS PANO RAMA TITEL : FORRETNINGSUDVIKLING VIA DIGITAL MARKETING POUL M. KRISTENSEN ESCRIBANO CHRISTOFFER NEERGAARD BUUR

AARHUS PANO RAMA TITEL : FORRETNINGSUDVIKLING VIA DIGITAL MARKETING POUL M. KRISTENSEN ESCRIBANO CHRISTOFFER NEERGAARD BUUR BUSINESS ACADEMY AARHUS TITEL : FORRETNINGSUDVIKLING VIA DIGITAL MARKETING POUL M. KRISTENSEN ESCRIBANO CHRISTOFFER NEERGAARD BUUR E-CONCEPT DEVELOPMENT EKU12D VEJLEDER: ULRIK BOHNSTEDT CHRISTENSEN AFLEVERINGSDATO

Læs mere

Multimedieproduktion og design forår 2005 Jannick Kirk Sørensen Syddansk Universitet/ Odense

Multimedieproduktion og design forår 2005 Jannick Kirk Sørensen Syddansk Universitet/ Odense Multimedieproduktion og design forår 2005 Jannick Kirk Sørensen Syddansk Universitet/ Odense Lavet af: Mikkel Damkiær Christoffer S. R. Christensen Claus Møller Asger Bolvig Stine B. Jørgensen Bedømmelse:

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

ER MENINGEN? Danske lederes opfattelse af sociale medier i detail- og servicebranchen. Forskningsrapport

ER MENINGEN? Danske lederes opfattelse af sociale medier i detail- og servicebranchen. Forskningsrapport HVAD ER MENINGEN? Danske lederes opfattelse af sociale medier i detail- og servicebranchen Forskningsrapport 1 INDHOLD Forord 4 DEL I 1. SOCIALE MEDIER I DETAIL- OG SERVICEBRANCHEN: HVEM, HVAD, HVORFOR

Læs mere

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde 48,- Marianne Steen Søg nye medarbejdere Find nyt arbejde Jobguiden til Internettet www.knowware.dk Oversigt over jobbaserne - i Danmark, Norge og Sverige Tips til din jobsøgning Test dig selv Annoncering

Læs mere

FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore VIRksomhEDER

FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore VIRksomhEDER FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore virksomheder Forord Af Camilla Kølsen, områdechef, Business & Processes Lab, Alexandra Instituttet, og afdelingsleder, Forskning

Læs mere

Karriereguide 2012 /13

Karriereguide 2012 /13 Karriereguide 2012 /13 Deltag i KarriereTouren Læs mere på side 8 og find din vej til jobbet Drømmen om jobbet. Flere jobs til akademikere Leder side 3 Direkte fra studiet til karrierejob i London Det

Læs mere

Human Resources. Ubrugt HRpotentiale. nye medier. Møder er spild af tid. Skat på aftenskole. Apple gør det igen. Indflydelse og indsigt

Human Resources. Ubrugt HRpotentiale. nye medier. Møder er spild af tid. Skat på aftenskole. Apple gør det igen. Indflydelse og indsigt 5. september 2011 I Nr: 13 Årgang 21 Human Resources NYT OM VIDEREUDDANNELSE, LEDELSE OG LÆRING Ubrugt HRpotentiale i nye medier FOKUS: Sociale medier er et område i vækst ude i virksomhederne. Samtidig

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Af Cecilie Hansen, PeopleInsync. Redigeret af Philip Dam - Oktober 2012 03 Introduktion 05 Meld dig ind i en A-kasse 07 CV'et 13 Kampen for et arbejde - Jeppes

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

tidsskrift om samfundsforhold Marts 2015, Årgang 43. nr. 1 Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning info@fremtidsforskning.dk

tidsskrift om samfundsforhold Marts 2015, Årgang 43. nr. 1 Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning info@fremtidsforskning.dk tidsskrift om samfundsforhold Marts 2015, Årgang 43. nr. 1 Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning info@fremtidsforskning.dk ISSN 0105 3981 1 Fremtider kan ikke beregnes. Fremtider kan kun vælges. På

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fokus på socialrådgiverfagligheden

Fokus på socialrådgiverfagligheden Fokus på socialrådgiverfagligheden - en interviewundersøgelse blandt ledere, klienter og kolleger fra andre faggrupper 19. marts 2008 Dansk Socialrådgiverforening Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3

Læs mere

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer At lykkes som leder for fagprofessionelle Når man selv er djøfer Indhold 5 Dit ledelsesrum i et fagprofessionelt miljø Introduktion til pjecens fokus, målgruppen, og hvordan begreberne fagprofessionel

Læs mere

Fleksibel efteruddannelse

Fleksibel efteruddannelse Fleksibel efteruddannelse - erfaringer fra et TUP-projekt Udarbejdet for Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kontor og Ledelse (HAKL) Birgit Hjermov og Sofie Saxtoft Kubix Niels Warring

Læs mere