Bliv Konge i Kalundborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bliv Konge i Kalundborg"

Transkript

1 Bliv Konge i Kalundborg Delafleverings opgave Webdesign og webkommunikation, (hold 2) IT Universitetet Efterår Dsign gruppe 3 Dorte Andersen - doan Razan Haugaard - rais Lone L. Jensen - lonelambert Heidi Louise Lundahl - hllu Jan Nickel - jnic

2 0. Indholdsfortegnelse 0. INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING PROBLEMFORMULERING METODE VALG AF LITTERATUR PROJEKTORGANISATION TILGÆNGELIGE RESSOURCER TIDSPLAN DISPOSITION FOR ENDELIG RAPPORT MÅLGRUPPEBESTEMMELSE REFLEKSIONER I FORHOLD TIL USP OG ESP MOTIVERENDE DESIGN TEORI USABILITY IKKE LÆNGERE EN DIFFERENTIATOR MOTIVERENDE DESIGNPRINCIPPER DESIGN-PROCESSEN INFORMATIONSARKITEKTUR BILAG

3 1. Indledning Kalundborg kommune ligger i region Sjælland. Efter kommunalreformen i 2007, blev kommunen sammenlagt med Bjergsted kommune, Gørlev kommune, Hvidebæk kommune og Høng kommune. Nuværende borgmester er venstremanden Martin Damm. Indbyggertallet var i 2009 på , hvoraf de bor i Kalundborg. Kommunens ligger i den vestlige del af Sjælland og strækker sig fra Sejerø bugt til Musholm bugt ved Storebælt og har derfor en kyststrækning på 106 km. Det administrative centrum ligger i Kalundborg. Havnen i Kalundborg er en af Danmarks største havne og er den største havn for korneksport. Det er en stor og dyb industrihavn, med et veludviklet erhvervsliv omkring havnen. På havnearealet er der også færgeterminaler til Århus og Samsø. Kalundborg havn ledes af en havnebestyrelse på 7 medlemmer, hvoraf 5 er fra kommunalbestyrelsen. Der gives ingen offentlige tilskud til havnen, den fungerer som en økonomisk og juridisk selvstændig enhed. Eventuelt overskud investeres i vedligeholdelse af havnen og udbygning af haveanlægget. 3

4 Derudover har kommunen store sommerhusområder typisk omkring de kystnære områder. Områderne udgør 2,2 % af kommunens samlede areal. Kommunen har ikke de store turistattraktioner, men det der trækker turister til Kalundborg kommune er primært naturområderne. Og naturmæssigt har kommunen noget at byde på. Hele storebæltskysten har mange gode badestrande og omkring øerne Nexelø og Sejerø samt halvøerne Asnæs og Røsnæs har meget smukke og afvekslende landskaber. Saltbæk vig og Vesterlyng har enestående heder og lavvandsområder, hvilket er sjældne på Sjælland. I Kalundborg by og omegn er der en række store virksomheder så som: Novozymes, Novo Nordisk, Energi E2 og Statoils raffinaderi. Der er 8 andre store virksomheder i kommunen, der har dannet et miljøsamarbejde der går under navnet - Symbiosen. Samarbejdet afspejler sig ved, at virksomhederne benytter hinandens affaldsprodukter til deres egen industriproduktion. På den måde kan den enkelte virksomhed øge sin produktion uden nødvendigvis at øge forbruget af energi, vand og nye råvarer. Gevinsten er et lavere ressourceforbrug med en mindre miljøbelastning til følge. Der er også et økonomisk incitament, da aftalen mellem virksomhederne bygger på forretningsmæssige principper. Kalundborgs varemærke er byens sognekirke Vor Frue Kirke. Kirken er opført omkring år 1220 og er, med sine 5 tårne, enestående i verden. Selve grundplanen er udformet som et græsk kors, hvor der forenden af hver korsarm er placeret et tårn. I midten af korset er placeret det femte kors. Kirkens udformning skal lede tankerne hen på Det himmelske Jerusalem. I middelalderen blev Jerusalem betragtet som en befæstet by med fem tårne. De 4 af tårnene har fået navn efter helgeninderne: Sankt Anna, Sankt Gertrud, Samkt Maria Magdalene og Sankt Katarina mens det 5 tårn i midten har fået navn efter Jomfru Maria. 4

5 2. Problemformulering Hvordan kan Kalundborg kommune motivere højtuddannede, via websitet, til at flytte dertil? 5

6 3. Metode 1. Empiri i. Kvalitativt interview med Anja Bang fra Kalundborg Kommune. ii. Kvantitativ spørgeskemaundersøgelse. iii. Analyse af eksisterende kommunale websites. iv. Artikler om lignende website design projekter. v. Præsentation af case ved Anja Bang fra Kalundborg Kommune. vi. Ekstraktion af pivotale områder for problemfeltet. 2. Målgruppebestemmelse i. Personas. ii. iii. Krav fra opdragsgiver Anja Bang. Segmentering. 3. Brugerinddragelse i. Hurtige iterationer med indragelse af evt. andre ITU-studerende for at få input til designforsiden. ii. Trunk test på en underside. 6

7 4. Valg af litteratur Målgruppeanalyse v Pernille Eisenhardt (2008, ITU) The inmates are running the asylum, A. Cooper (2004) Don't make me think, Steve Krug (2006) Webkommunikation og webdesign v. Brian Everitt (2010, ITU) Tiltrækning og fastholdelse af borgere i landdistrikterne fra Capacent Epinion (2008) B.J. Fogg, Creating Persuasive Technologies: An Eight-Step Design-process (2009) 7

8 5. Projektorganisation Projektorganisering Organisatorisk er der tale om et selvstændigt projekt, hvor 5Dsignerne har en kollektive projektleder rolle. Typisk vil en projektorganisation se ud som følgende: Styregruppe/ Projektejer Projektleder Referencegrup pe Projektgruppe En projektorganisering består normalt af en: styregruppe, som igansætter projektets arbejde og godkender delresultater m.m. projektgruppe som varetager den udførende del af projektet referencegruppe, hvis ansvar er rådgivning om projektet og arbejder mere detaljeret med spørgsmål omkring funktionalitet og indhold. Formålet med projektorganiserring er at sikre projektet er både fagligt og beslutningsmæssigt funderet, således at opgaven kan løses inden for projektets rammer på en professionel og kompetent måde. Derved sikres en hurtig og effektiv gennemførelse af projektet. Projektejer er dem der ejer selve projektet, hvilket i dette tilfælde er Kalundborg Kommune med Anja Bang som repræsentant. 8

9 Da der her er tale om et selvstændigt projekt, vil der ikke være en traditionel styregruppe, men i en hvis grad kan Brian Everitt, Stina Franchini og Caroline Pedersen betragtes som styregruppe medlemmere. Det er over for denne gruppe en delaflevering vil blive fremlagt og godkendt. Det er styregruppen der i sidste ende godkender projektet sammen med en ekstern censor. Projektgruppen vil være opbygget omkring de 5Dsign medlemmere: DOAN Dorthe Andersen, Loelambert Lone L. Jensen, RAIS Razan Haugaard, HLLU Heidi Louise Lundahl, JNIC Jan Nickel. Gruppen vil udføre det egentlige projektarbejde under en fælles ledelse. Organisering af projektgruppens arbejde vil være holdbaseret, hvor alle i gruppen tager ansvar og dermed fungerer under en kollektiv projektledelse. Referencegruppens ansvar er rådgivning om projektet og arbejder mere detaljeret med spørgsmål omkring funktionalitet og indhold. Medlemmerne af gruppen er typisk folk der fagligt har interesse i projektet i form af at de er aktører eller personer der skal benytte det færdige produkt. 9

10 6. Tilgængelige Ressourcer Det er vigtigt at projektet får tildelt de nødvendige ressourcer for at projektet kan nå i mål med en vis succes. De nødvendige ressourcer der er behov for, er i dette tilfælde menneskelige og tekniske ressourcer, hvor de menneskelige ressourcer vil, i overvejende grad, være de vigtigste i dette projekt. De menneskelige ressourcer vil basere sig på projektgruppens - de 5Dsign medlemmers, fælles viden, faglige færdigheder og erfaringer. Arbejdsbelastningen vil fordele sig jævnt blandt medlemmerne, hvor alle bidrager lige meget til rapport udarbejdelsen og til kodningen af sitet. De tekniske ressourcer der er behov for, vil være i form af it-udstyr med tekstbehandlingssystem og et editeringsprogram til udvikling af html og CSS kode. For at teste det udviklet sitet, kan benyttes et websted, som kan være ITU s FTP hosting site. Fordelingen blandt projektmedarbejderne Ressourcer Dorte Andersen 100% Lone L. Jensen 100% Razan Haugaard 100% Heidi Louise Lundahl 100% Jan Nickel 100% Belastning 10

11 7. Tidsplan Dato 28-Okt Nov Nov Nov Nov Nov Dec Dec Dec-2010 Beskrivelse Gruppedannelse, projektvalg, kontraktunderskrivelse Idegenerering, problemformulering, planlægning af arbejdsdeling, planlægning af metode, udarbejdelse af spørgeskema Gennemgang af interview, gennemgang af spørgeskemaundersøgelse, udvikling af USP samt ESP. Lave rough board/mood board, udarbejdelse af overall look and feel, diskussion af læst teori samt gennemgang af individuelle persuasive features, fordeling af arbejdsopgaver for at kunne færdiggøre vores delaflevering Gennemlæsning af rapportindlæg, sammenstilling til integreret dokument + skrive afsnit til vejlederen om specifikke spørgsmål/fokusområder. Udarbejdelse af wireframes. Delaflevering elektronisk Lave oplæg til design diskussion af dette. Skrive rapportindlæg svarende til nuværende status på projektet. Usability test oplæg. Kodning af sitet med hensynstagen til usability test results. Skrive rapportindlæg svarende til nuværende status på projektet. Skriver konklusion, samler bilag. Aflevere rapport + prototype i 3 eksemplarer. 11

12 8. Disposition for endelig rapport Indholdsfortegnelse Forord Kursets mål Abstrakt Afgrænsning Afsnit om Kalundborg Kommune Motiverende design Metodetilgang Problemformulering Diskussion Konklusion Perspektivering Prototype Litteraturliste Bilag 12

13 9. Målgruppebestemmelse Til at bestemme målgruppe anvender vi følgende metoder og tiltag: Ønsker og krav fra opdragsgiver, Kalundborg Kommune. Research i lignende undersøgelser og kampagner Karakteristika fælles for disse to grupper vil beskrive vores specifikke målgruppe. For at sikre at vi kan finde respondenter i et omfang der udgør et validt data grundlag for en kvantitativ undersøgelse, vil vi løfte de meget specifikke karakteristika op på et mere generisk niveau. I det vi sørger for at generaliseringen forbliver hierarkisk, forbliver de specifikke karakteristika intakte. Som et eksempel for dette: Specifik karakteristika: Kalundborg. Generisk: landkommune. Højere generisk niveau: Kommune med erklæret ønske om at tiltrække tilflyttere. Specifik karakteristika: Indpendler Generisk: Pendler Højere generisk niveau: Potentiel tilflytter. Vi validerer KK s målgruppe op imod målgrupper identificeret i en stor undersøgelse af tiltrækning og fastholdelse af borgere i landdistrikterne. (Capacent, 2008) Det segment, som Kalundborg Kommune er interesseret I at ramme, kalder Capacent for Gevinsttilflyttersegmentet, og det udgøres af: Lige mange mænd og kvinder årige Børnefamilier Folk med mindst en mellemlang videregående uddannnelse Folk, med husstandsindkomst mellem og kr/år Lønmodtagere og selvstændige Folk, der ikke er opvokset på landet. Segmentets karakteristika er dækkende for, og ikke indsnærende for den målgruppe som Kalundborg Kommune giver udtryk for at de ønsker. Gevinstsegmentet er i et flytteparathedsdiagram karakteriseret således: udgør den gruppe, der er tættest på at flytte til landet. Spørgeskema til kvantitativ undersøgelse skal udformes således. at statistikken vi får ud af svarene kan danne grundlag for udformningen af de 13

14 tilbud, vi vil give de potentielle tilflyttere, og således også sidernes udformning på micrositet. Krav fra Kalundborg Kommune Krav fra Kalundborg Kommune er fremkommet via kvalitativt interview med Anja. Deres målgruppe er børnefamilier hvor arbejdstagerne er akademikere [akademikere omfatter både mellemlang og lang videregående uddannelser (sv t. bachelor og kandidat)], som arbejder i kommunen, men som bor i en anden kommune. Personas fra borger.dk s personasgalleri. Med vores målgruppe i hus vil vi vurdere om en eller flere af borger.dk s personas kan bruges her til at designe for. Kan vi evt ved at konstruere et par personas yderligere (kan vi gøre det på det data grundlag vi har?) få et dækkende personas galleri, som vi kan designe for? Hvilke personas (fra borger.dk) vil vi anvende. Hvor mange detaljer om dem, har vi brug for? Argumentér for at skære i personas uden at de mister deres validitet, eller skævvrides. Teori om anvendelse af personas. (fra Dorthe) Målgruppen hvem henvender vi os til Målgruppen er højtuddannet - det vil sige mennesker med en længerevarende uddannelse. Mellem 30 og 50 år. De arbejder i Kalundborg Kommune - men bor et andet sted. Så hver dag pendler de frem og tilbage mellem arbejde og hjem. De er aktive på nettet - de køber billetter, rejser, er på netbank, læser nyheder, ser tv og søger informationer og viden om mange forskellige emner. Hvorfor er målgruppeanalyse vigtig? (skal vi have sådant et afsnit med her eller kommer begrundelserne når vi tester vores site det gør det vel nok?) 14

15 Målrette kommunikationen til sin målgruppe Når man skal målrette kommunikationen til en målgruppe er der flere forskellige modeller og analyser man kan anvende fx personas, Minervamodellen og Gallupkompasset. Personas For at målrette et produkt eller en service til en målgruppe kan det være en ide at benytte personas. Metoden er opfundet af softwaredesigneren Alan Cooper i 1983 (Brian fra) Personas er ikke virkelige mennesker, men de er baseret på virkelige menneskers adfærd og motivation (Cooper s. 26 kompendium). Personas bygger på data og research, men i modsætning til virkelige mennesker, der kun repræsenterer sig selv, er en persona sat sådan sammen, at den repræsenterer mange mennesker ad gangen (borger.dk). Gennem en persona kan man danne sig et billede af sin målgruppe og benytte sin viden om sin bruger i en designproces af fx en service. Borger.dk har udviklet 12 forskellige personas, der skal leve offentligt de næste år. De skal være modelborgere, når der skal træffes beslutninger om design og indhold på fremtidige fællesoffentlige borgerportal (borger.dk). På borger.dk står: Målet har været at dække så stor en del af befolkningens særpræg og behov med 12 personas, og på den måde sikre, at et design eller en service, der er designet til disse 12 personas vil være værdifuld for langt den største del af den danske befolkning, eller at man ved at anvende udvalgte personas i designarbejdet kan målrette designs til mindre dele af befolkningen (borger.dk). Ud fra denne betragtning har vi udvalgt en persona udarbejdet af borger.dk som repræsentant for vores målgruppe, fordi vi ikke mulighed eller tid for at udvikle vores egen det kræver en meget stor datamængde (cooper). For at målrette personaen til netop vores behov vil vi udvide med et scenarie. Ifølge borger.dk er alle personas nemlig forberedt til at blive udvidet med scenarier, som fx kan være Helle skal hjælpe sin søn med at søge efterskole 15

16 via nettet, eller at Lars skal på efterløn. Kombinationen af scenariet og persona skaber en række spørgsmål og udfordringer, som man herefter kan tage stilling til designet af den enkelte service (borger.dk). I udvælgelsen af personas er det vigtigt at huske på at en mand kan repræsentere en kvinde, en far kan repræsentere en forælder og dermed også en mor, og en persona med en lav indkomst, men med en stor forståelse af det offentliges struktur kan også repræsentere en højindkomst-borger med en stor forståelse af det offentlige, så længe, at det designproblem, der testes mod denne persona ikke er afhængig af lige præcis borgerens indkomstklasse. Udvalgt personas fra borger.dk https://www.borger.dk/partnerforum/brugerinddragelse-ogbrugerundersoegelser/sider/personas-og-tests-af-borgerdk.aspx 12. Peter Thobo Hjort, 33 år, Frederiksberg Peter er 33 år, cand.scient.pol. og bor på Frederiksberg i en lejlighed sammen med sin kone Anne. Anne er på barsel med deres første barn, Alba som er 11 måneder. Peter arbejder i kommunikationsafdelingen i et større medicinalfirma og har ambitioner for sin karriere. Det næste (med rødt) er et scenarie eller måske nærmere en fortælling opdigtet men som nok burde basere sig på interviews med repræsentanter fra vores målgruppe: Det sidste år har Peter været ansat i Novo Nordisk i Kalundborg. Han er meget glad for sit arbejde, det er udfordrende og han fornemmer at en forfremmelse lurer lige om hjørnet. Han synes dog, at han tilbringer lige lovlig meget tid i sin bil tid som han kunne bruge sammen med Alba. Han har ikke for alvor overvejet, om det kunne være en løsning at flytte til Kalundborg. Han tør ikke tænke tanken til ende han kan godt lide at være tjekket og det er ikke lige det han forbinder med Kalundborg. Han har slet ikke talt med sin kone om det. Hun har langt om længe vænnet sig til at bo i Købehavn. Peter voksede op i et hippie-kollektiv i Hellerup. Som lidt af en enspænder, var det faktisk noget af en belastning at vokse op i et meget grænseløst miljø Endnu værre blev det, da Peter i 1.g fik konstateret diabetes han gjorde oprør ved at flytte til Århus og studere. Det var her han mødte den jura-studerende Anne De bor i en stor lejlighed på Frederiksberg. Han holder Berlingske Tidende, Børsen og Ugebrevet Mandag Morgen, 16

17 samt Politiken (alle betalt af arbejdet), men læser ikke alt han bladrer hurtigt igennem og nærlæser kun de artikler, han finder interessante. Tv-avisen og Nyhederne skal ses hver dag, og indslag og dokumentarer om medicinalbranchen har selvfølgelig mest fokus Peter abonnerer på adskillige RSS-feeds med branchespecifikke nyheder og fagligt input om kommunikationsfaget Bærbar PC Dockingstation på job og hjemme 2048/512 ADSL Mobiltelefon: Nyere professionel telefon med kamera MP3 afspiller nyere spillekonsol Han er glad for at være far men når Alba græder er det ikke til at bære. Livsstilsanalyser For yderligere at målrette kommunikationen til målgruppen kan man analysere den i forhold til livsstil, holdninger og værdier. Til det findes forskellige livsstilsmodeller som fx Gallupkompasset og Minervamodellen. Modellerne inddeler befolkningen i en række segmenter. Gallupkompas Gallupkompasset er et segmenteringsværktøj, der udelukkende på baggrund af holdningsspørgsmål giver en nuanceret indsigt i forbrugernes holdninger, værdier og livsstil (gallup.dk) Gallupkompasset inddeler befolkningen i ni grupper ud fra om de er moderne, traditionelle, fællesskabsorienteret eller individorienteret. 17

18 Skal vi anbringe vores personas Peter tilhører han det moderne segment. Her finder man i stor udstrækning den yngre del af befolkningen, der er i færd med at opbygge en karriere og sætte sit præg på udviklingen i erhvervslivet. Den moderne dansker er i overvejende grad under fyrre år med en lille overvægt af mænd og ofte bosiddende i hovedstadsområdet, men der er dog ikke en meget udtalt geografisk skævhed for dette segment (gallup.dk) Minervamodellen Man kan også anbringe sin målgruppe i Minervamodellen. Minervamodellen er opfundet af Henrik Dahl (1999). Minervamodellen kan bruges som forståelsesramme og grovsortering idet den kun inddeler befolkningen i 4 segmenter med hver sin farve og et stor gråt felt i midten til dem der ikke kan passe ind i segmenterne. Det grå felt vokser og vokser særligt på grund af globaliseringen (Brian). Selv Henrik Dahl er ved at bevæge sig væk fra modellen. Han siger: Men man skal vide to ting om inddelingen af et samfund i Minervamodellens fire grupper. Først og fremmest er det en utroligt skematisk måde at betragte et samfund på. Man bliver fanget af modellen og dens fire felter. Man kan let risikere at blive firtalsfetichist. For det andet er det en enormt materialistisk måde at anskue mennesker på. Minerva er en måde at grovsortere store mængder data. Og det er den fantastisk til. Men den kan ikke mere end det. (k-forum, Henrik Dahl d. 3. juni 2005) 18

19 Ud fra disse betragtninger vælger vi ikke at benytte Minervamodellen. Gallupkompasset er en smule mere nuanceret fordi det inddeler befolkningen i 9 forskellige segmenter. 19

20 10. Refleksioner i forhold til USP og ESP USP Unique Selling Proposition ESP Emotional Selling Proposition Arbejdet med designet har haft som formål at skabe et visuelt univers, der er med til at fremhæve de vækst- og karrieremuligheder, der er i kommunen og dermed være med til at skabe en tilflytterkultur. Den grafiske stil (ESP) skal være med til at få hjemmesiden til at signalere frihed, overskud og trendyness. Vores USP er: Bliv Konge i Kalundborg! Moodboard og wireframe se bilag. 20

21 11. Motiverende Design Teori Igennem mange århundreder har mennesket ønsket at bruge overbevisning/motivation til at få andre til at gøre, som de finder bedst, mest relevant, eller mest hensigtsmæssigt for den anden part. Dette blev brugt af grækerne i det gamle Rom, hvor de forsøgte med deres iscenesatte retorik at overbevise folket om, hvad der var bedst for dem; det bliver brugt af dagens politikere og reklamemennesker for at overbevise os om, hvad vi kan få i fremtiden, og det bliver i blandt brugt af forældre for at få deres børn til at gøre som de ønsker. Selve fænomenet at have som mål at overbevise andre igennem noget er dermed ikke nyt, men dog relativt nyt, når vi taler om det i forbindelse med computerteknologi. I 2003 definerede B.J. Fogg fænomenet således: Persuasive technology is broadly defined as technology that is designed to change attitudes or behaviors of the users through persuasion and social influence, but not through coercion 1. Stort set samtidigt kom også Chak med hans definition på, hvad dette fænomen indeholder, når det kommer i kontakt med egentlige websites: Persuasion motivates users by taking advantage of persuasive tactics that will make them take action. The most persuasive web sites focus on making users feel comfortable about making decisions and helping them act on them 2. Selve oversættelsen af ordet persuasive design til motiverende design er i dette afsnit holdt i tråd med den måde, som det også er gjort og diskuteret af Jens Hofman Hansen 3, idet en reel oversættelse til overbevisende design vil, som han udtrykker det, ofte have en negativ klang på dansk. Denne risiko for Persuasive Technology, B.J. Fogg (2003) Andrew Chak (2003) Motiverende Design, Jens Hofman Hansen 21

22 at se designformen i et negativt lys er også tidligere beskrevet af B.J. Fogg, som har lagt dette til i sin egen definition:... but not through coercion Usability ikke længere en differentiator I de seneste 10 år har der været meget fokus på usability, når det kommer til websites. Altså hvordan kan webdesigneren gøre brugerens rejse på en hjemmeside så enkel som mulig, og dermed formentlig samtidig motivere brugeren til at handle hvad enten det drejer sig om et e-commerce site eller anden type af action, som afsenderen ønsker, at brugeren skal gøre under sit besøg. Motiverende design er en naturlig forlængelse af god usability, mener blandt andet Eric Schaffer 4, som taler om at designe sit website med fokus på PET (Persuasion, Emotion and Trust). Han ser nemlig også, at god usability er ikke længere nok til at differentiere sig på det har simpelthen været et must nu så længe, så der skal andet til for at få brugeren til at handle. Andrew Chak taler endnu mere åbent om, at usability tilhører en forgangen tid. Han mener, at som ordet usability antyder, så er websitet usable, og med dette mener han, at brugeren får leveret den information, som er nødvendig for at handle på en enkel og overskuelig måde, men at det alligevel ikke er sikkert, at køberen handler 5 på trods af at hjemmesiden er bygget i henhold til alle webkunstens usability-regler Motiverende designprincipper At en type adfærd motiverer mere end en anden er ikke noget nyt. De fleste kender det sikkert fra restaurantbesøg, hvor tjeneren lægger regningen og et enkelt bolsje, som udløser en adfærd fra gæster betalt i drikkepenge. Forestil dig samme tjener og service, og så bliver regningen lagt med et mere generøst antal bolsjer? Caldini beskriver studier som viser, at det sidste eksempel 4 Eric Schaffer, Guiding Users with Persuasive Design: An Interview with Andrew Chak (2003) 22

23 motiverer gæsten til en mere positiv adfærd overfor tjeneren i sidste ende. 6 Både Fogg og Caldini har udarbejdet forskellige principper, som anskuer hvilke faktorer, der har indflydelse på modtagerens endelige beslutning. Foggs principper koncentrerer sig om teknologiens rolle som motivator. Udgangspunktet for hans syn på motiverende design er muligheden for at ændre enten modtagerens holdning, adfærd eller begge dele og dermed opfylde afsenderens ønske. I Fogg's model The functional triad anskuer han teknologiens rolle fra tre forskellige vinkler. På figuren herunder ses hvordan han ser de forskellige roller udspille sig motiverende. Figur x: B.J. Fogg's The Functional Triad Computeren som et værktøj Hvis man vælger at betragte computeren som et værktøj, så definerer Fogg syv principper under denne kategori, som alle har til formål at ændre en brugers adfærd/holdning ved at gøre en given handling nemmere at udføre. Blandt disse principper finder man blandt andet: 6 Influence: The Psychology of Persuasion. R. Caldini (2006) 23

24 Principle of Tailoring / Customisation, som går ud på, at et budskab altid går klarere igennem, hvis det rammer modtageren, der hvor denne er. Hvis modtageren kan indtaste f.eks. et postnummer eller landekode og få anpasset hjemmesidens indhold til disse specifikke forhold, så virker budskabet stærkere, end hvis det man læser om foregår i en anden del af verden. Principle of Self-monitoring, som er en type af motiverende design, som man blandt andet finder i nogle af nutidens mange moderne pulsure. Med et sådant ur kan man træne i forhold til sin hjerterymte, hvorved at træningen kan forbedres i forhold til, hvis man selv skal gætte sig frem til den mest optimale træningssession. Computeren som et medium Under denne kategori så optræder designet/teknologien som et medium ud fra den ide, at det er oplevelsen, som motiverer brugeren. Fogg definerer tre principper i denne kategori, som alle er mere visuelt betonede. Vi nævner ikke alle her, men blot et enkelt eksempel: Principle of Cause-and-Effect simulations. Et design i denne kategori kan f.eks. give brugeren mulighed at visualisere påvirkningen af rygning på egen krop over tid. Computeren som en social aktør I denne kategori taler Fogg om teknologien/designet, som var den en levende person, som modtageren lytter til. De motiverende designtypen inddeles i fem forskellige principper, men bare et par stykker nævnes her: Principle of Praise dette design-trick kender man bl.a. fra Nike ipod træningsudstyr, som informerer brugeren undervejs om, hvornår denne har opnået sit definerede mål, eller opmuntrer til at løbe hurtigere undervejs, så man ikke løber langsommere end under sidste træningssession. Samtidig er samarbejdet lavet med kendte sportsstjerner, så brugeren skal føle sig endnu mere motiveret, idet de gode råd faktisk kommer fra en erfaren sportsudøver. 24

25 Principle of Reciprocity dette princip arbejder Caldini også med. Essensen af det er, at hvis man modtager noget fra nogen fra starten, så er man mere tilføjelig/motiveret til at give noget tilbage. I website designverdenen er det ofte mailadresser, som der kan udløse diverse dokumenter ganske gratis! 11.3 Design-processen Eftersom at vi i vores projekt ønsker at ændre på pendlernes holdning til at flytte til Kalundborg Kommune, så vil vi designe websitet med fokus på motiverende faktorer ud fra metoden angivet i Fogg's Eight-Step Design Process 7. Ifølge Fogg skal man vælge en simpel adfærd/holdning, som man 7 B.J. Fogg, Creating Persuasive Technologies: An Eight-Step Design-process (2009) 25

26 Figur x: Eight-Steps in early-stage persuasive design (B.J.Fogg) ønsker at ændre og ikke stræbe for højt - specielt ikke hvis man er et novice designteam, som vi i denne projektgruppe er. Han nævner selv et eksempel om at nedsætte stress-niveauet i et firma til små ændringer i holdninger og adfærd, som senere kunne udbygges og dermed langsomt men sikkert ændre medarbejdernes holdning og adfærd, når det gælder stress. I løbet af designprocessen vil vi teste flere forskellige motivationsprincipper også flere som har til formål at nå samme slutresultat. Dette skal ses i lyset af, at Fogg beskriver, at han ofte anvender to eller flere principper i et design for at opnå det bedste resultat

27 12. Informationsarkitektur Vi ønsker at udvikle et microsite ud fra tankegangen om motiverende design. Sitet skal bruges som et kampagnesite, der kan reklameres for enten på forsiden af Kalundborg Kommune som et banner, men også vha flyers. Derudover kan kampagnebanner placeres på relevante eksterne hjemmesider, som bliver anvendt af vores målgruppe. Derudover vil vi anvende Google Adwords for at fremme visibiliteten, når brugere søger på relevante søgeord. 27

28 13. Bilag Roughboard 28

29 Wireframe (se wireframe.pdf) 29

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back 1 Indhold 1.1 Generelt i forhold til projektet 1.1.1 Problemformulering Kalundborg kommune har gennem de senere år

Læs mere

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S Menu A/S Problemfelt MENU A/S (MENU) er en dansk design virksomhed og producent. MENU har specialiseret sig indenfor skandinavisk design samt deres evige stræben efter at lave noget originalt. De repræsenterer

Læs mere

Eksamenscase: Cevea delaflevering

Eksamenscase: Cevea delaflevering Eksamenscase: Cevea delaflevering 1. Generelt Casen Cevea Cevea er en centrum-venstretænketank, som blev oprettet i 2008 blandt andet som modspil til den højreorienterede tænketank Cepos. Organisationen

Læs mere

Re-design af Bøssehusets hjemmeside Webdesign og webkommunikation, F2012 Iben Kold Thomsen (hold 1) & Morten Mechlenborg Nørulf (hold 2)

Re-design af Bøssehusets hjemmeside Webdesign og webkommunikation, F2012 Iben Kold Thomsen (hold 1) & Morten Mechlenborg Nørulf (hold 2) Introduktion Vores eksamensprojekt er et re-design af Bøssehusets hjemmeside. Bøssehusets er et kulturhus for bøsser, lesbiske og transseksuelle personer beliggende på Christiania. Huset skaber rammerne

Læs mere

Personlig branding i webdesign

Personlig branding i webdesign Personlig branding i webdesign I forhold til vejledning vil jeg spørge, om opgaven i sin helhed ser fornuftig ud. Er min problemformulering skarp nok? Er min metode i orden? Er det ok at gøre brug af min

Læs mere

Sundhedsapp.dk. - I hvor høj grad, skal vi have fokus på de potentielle brugere af websitet?

Sundhedsapp.dk. - I hvor høj grad, skal vi have fokus på de potentielle brugere af websitet? Oplæg til vejledning Sundhedsapp.dk - I hvor høj grad, skal vi have fokus på de potentielle brugere af websitet? - Kan man overhovedet forestille sig at udarbejde en prototype uden nogle former for feedback?

Læs mere

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen OPGAVE Designforslag til hjemmeside til motorcykelklubben Mc Chaufførerne GRAFISK DESIGN / Dorte Damsgaard Larsen 1/15 DESIGNPROCES Indledende møde med

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på Grafisk design Design af hjemmeside til indretningsarkitekt med firma navn enrico indret, som jeg tidligere har designet logo for. Firmaet laver udelukkende erhvervsindretning og målgruppen for sitet er

Læs mere

Delaflevering, 8. november

Delaflevering, 8. november Delaflevering, 8. november Problemfelt Mikrobryggerier er en del af en nichelignende branche, som er sælger et specialiseret produkt og henvender sig til en specifik målgruppe, der ved, hvad de vil have

Læs mere

Skab et site der tiltaler den eksisterende målgruppe samt den potentielle målgruppe og efterlev samtidigt ejers formkrav.

Skab et site der tiltaler den eksisterende målgruppe samt den potentielle målgruppe og efterlev samtidigt ejers formkrav. Delaflevering: Webkommunikation & Webdesign 16.11.2010 1. GENERELT I FORHOLD TIL PROJEKTET Problemfelt Skab et site der på den ene side virker overskuelig og ligetil for de nuværende elever, så disse nemt

Læs mere

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Delaflevering: Webdesign og webkommunikation Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Vi har valgt at lave et redesign af KEA s online videnscenter/bibliotek. Organisation: Københavns

Læs mere

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Problemformulering 4 Udviklingsmetode 5 Tidsplan 6 Målgruppe 7 Design brief 8 Logo 10 Typografi og farve 11 Navigationsdiagram 12 Usecase

Læs mere

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering Martin Hejgaard Side 1 22-03-2013 Projekt oplæg 1 Plakatopgave Reklame og segmentering En kommunikationsopgave 1 Martin Hejgaard Side 2 22-03-2013 Projekt oplæg Projektoplæg 1 Mælk Du skal udarbejde to

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google.

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. Marketing A-Z Marketingbegreb Betydning A Adwords Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. B Branding Signalerer, hvad

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

Mobilt website for Købehavns Fødevarefællesskab

Mobilt website for Købehavns Fødevarefællesskab Exercise 7 Gruppe: De Fleksitive Casper Nøhr Marie Dansgaard Henrik Roloff Mobilt website for Købehavns Fødevarefællesskab Indholdsfortegnelse Indledning Problemformulering DEL1 Dataindsamling og -behandling

Læs mere

IDENTIFON. Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg

IDENTIFON. Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg 1 Indholdsfortegnelse side nr. 1. Forside. 2. Indholdsfortegnelse og indledning. 3. Problemformulering og afgræsning. 4. Tidsplan projektplan

Læs mere

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Kend dine brugere Om brugertest 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Andreas Frandsen, Ninette Nielsen Agnete Gnistrup, Senia Lundberg Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning s. 2 Valg

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Der er ialt modtaget 195.788

Læs mere

Milestone 1 Usability test. Test-dokument. Udføres af: Kirsten, Peter & Nanna

Milestone 1 Usability test. Test-dokument. Udføres af: Kirsten, Peter & Nanna Milestone 1 Usability test Test-dokument VOXHALL Udføres af: Kirsten, Peter & Nanna 1 INDHOLD 3 Problemformulering 3 Formål med test 3 Arbejdshypoteser 4 Brugerprofiler (krav til segmentet) 4 Metode 4

Læs mere

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Der er ialt

Læs mere

www.webstatus.dk Høje-Taastrup Kommune

www.webstatus.dk Høje-Taastrup Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Høje-Taastrup Kommune http://www.htk.dk/ Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.htk.dk/. Der er

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

Kampagne. Rygning. Isabel Odder & Jeanette Bengtsen, 3.5k

Kampagne. Rygning. Isabel Odder & Jeanette Bengtsen, 3.5k Kampagne Rygning Isabel Odder & Jeanette Bengtsen, 3.5k Indholdsfortegnelse Case... 3 Hvad er formålet med kommunikationsindsatsen?... 4 Foreløbigt valg af medie... 4 Foreløbig tidsplan... 4 Case Vores

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Projekt: Kend dine brugere. Tr09mul02 Andreas Münter Jesper Hansen Tommy Pedersen Robin Hansen

Projekt: Kend dine brugere. Tr09mul02 Andreas Münter Jesper Hansen Tommy Pedersen Robin Hansen Projekt: Kend dine brugere Tr09mul02 Andreas Münter Jesper Hansen Tommy Pedersen Robin Hansen Indholdsfortegnelse Introduktion: 3 Marketing: 3 Usability test: 4 Mockup design 6 Opsumering 7 Konklusion

Læs mere

DANMARK LÆSER SEGMENTERINGSSTUDIE

DANMARK LÆSER SEGMENTERINGSSTUDIE DANMARK LÆSER SEGMENTERINGSSTUDIE INDHOLD METODE TRE IKKE-LÆSER -SEGMENTER SEGMENTERNE PROFIL LÆSEADFÆRD BESLUTNINGSPROCES DRIVERS OG BARRIERER SEGMENTERNE FORDELT PÅ REGIONER METODE 1 Fokusgruppe 2 Segmenteringsstudie

Læs mere

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Hvem er jeg? Bjørg Torning Andersen Gymnasielærer Grundfagslærer Pædagogisk it vejleder Projektleder Agenda Web 2.0 Elevtyper Didaktik

Læs mere

INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8. MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk

INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8. MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8 MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign processen Identificer brugernes behov og etabler krav til

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 11-05-2015 Affaldshåndtering Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 Hans Rasmussen & Kevin Kumar ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Indhold Affaldshåndtering i Grønsted kommune... 2 Krav... 2 Design...

Læs mere

Front End Innovation. Data, ideation og koncepter

Front End Innovation. Data, ideation og koncepter Front End Innovation Data, ideation og koncepter Julie Opgaver Front End innovation Udvikling af nye processer Uddannelse i innovationskompetencer Udvikling af velfærdsløsninger Proces og værktøjer Divergent

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som:

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som: Mannaz undersøgelse 2011 Rapporten er udarbejdet på baggrund af undersøgelsen gennemført i juni 2011 med svar fra 672 respondenter. Formålet med rapporten er at tage temperaturen på ProjektDanmark og afdække

Læs mere

15-11-2013 TANDLÆGE KAMPAGNE. Marc Sztuk, Simon Drabsch og Marcus Rasmussen

15-11-2013 TANDLÆGE KAMPAGNE. Marc Sztuk, Simon Drabsch og Marcus Rasmussen 15-11-2013 TANDLÆGE KAMPAGNE Marc Sztuk, Simon Drabsch og Marcus Rasmussen Forord Vi har tilmeldt os konkurrencen fra Tandlægeforeningen, om at lave en kampagne for at få flere unge til at tage til tandlæge.

Læs mere

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer?

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Kender du alle de her dele og hvad de gør godt for? Er du mellem 11 og 16 år, og tænker på at sammensætte din egen computer? Så er denne her guide lige

Læs mere

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Anne Bøgh Fangel, projektleder Introduktion Bød velkommen og introducerede dagens forløb og projektets

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE

GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE 2 REDESIGN AF FUTURECOM BUSINESS SOLUTIONS HJEMMESIDE OPGAVEN Den gamle hjemmeside skulles redesignes da den daværende hjemmeside var forældet (indhold og udseende)

Læs mere

Menneskets udvikling. Kategorisering. Kategorisering. Kategorisering. Hvad er kategorisering?

Menneskets udvikling. Kategorisering. Kategorisering. Kategorisering. Hvad er kategorisering? 1 Begrebet kategorisering betyder ganske enkelt at inddele i grupper. Indenfor samfundsvidenskaberne taler man også om segmentering, men det handler om det samme: at opdele en population efter en eller

Læs mere

RAPPORT Projekt 4: Website design 10-28.11.2014 Gruppe A3: Anastasia Keller, Jakob Plenge, Rasmus Bernhard, Benjamin Vinje, Raquel Hesdorf

RAPPORT Projekt 4: Website design 10-28.11.2014 Gruppe A3: Anastasia Keller, Jakob Plenge, Rasmus Bernhard, Benjamin Vinje, Raquel Hesdorf RAPPORT Projekt 4: Website design 10-28.11.2014 Gruppe A3: Anastasia Keller, Jakob Plenge, Rasmus Bernhard, Benjamin Vinje, Raquel Hesdorf 1 Web-agency Den første del af opgaven var at skabe en web-agency

Læs mere

Van, Olaf, Stine & Nicolette Style and Experience 02-12-2011

Van, Olaf, Stine & Nicolette Style and Experience 02-12-2011 Vi mener, at vi imødekommer brugergruppens behov og ønsker, da vi har skabt et nyt og anderledes design. Vores målgruppe stræber konstant efter nytænkning og søger events de kan deltage i med deres venner.

Læs mere

Curriculum Vitae. Resumé: Erfaring:

Curriculum Vitae. Resumé: Erfaring: Resumé: Mine spidskompentencer og passion er idéudvikling, konceptudvikling, prototyping, interaktionsdesign og digitale kommunikationsstrategier. Jeg har erfaring med strategisk planlæg-ning af kommunikation

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

Bedømmelse og eksamen, 24 nov. 2014, Københavns Universitet. Diskussionsgruppe. Simon Lex Institut for Antropologi 24.11.2014

Bedømmelse og eksamen, 24 nov. 2014, Københavns Universitet. Diskussionsgruppe. Simon Lex Institut for Antropologi 24.11.2014 Bedømmelse og eksamen, 24 nov. 2014, Københavns Universitet Diskussionsgruppe Simon Lex Institut for Antropologi 24.11.2014 Overblik Hvem evaluerer, når eksterne samarbejdspartnere stiller opgaven? Udgangspunkt

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer

Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Side Side Kolofon Formålet med pjecen Titel: Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Udgiver: Rambøll Management A/S Nørregade 7A 1165 København

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Kommunikation/IT A 2014

Kommunikation/IT A 2014 Kommunikation/IT A 2014 Facebook side projekt Forside Indholdsfortegnelse Formål:... 3 KIE-modellen:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 4 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion...

Læs mere

Skriftlig opgave vedr. brugervenlighed og grafisk design

Skriftlig opgave vedr. brugervenlighed og grafisk design Skriftlig opgave vedr. brugervenlighed og grafisk design Udleveret: Tirsdag den 19.05.2015 Afleveres: Torsdag den 11.06.2015. Skriftlig opgave på maksimum 6 normalsider, der mailes til henholdsvis kahu@ucn.dk

Læs mere

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe Ide Designprocess I denne opgave har jeg udviklet et website for et feriehus. Kunden ønsker et site, som både fungere privat, men også som offentlig hjemmeside. Hele site skal være på dansk, tysk og engelsk.

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.kemin.dk/.

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

- om branding for begyndere. TEKSTPERTEN Københavnsvej 69, 1. 4000 Roskilde Tlf. 6068 1939 www.tekstperten.dk

- om branding for begyndere. TEKSTPERTEN Københavnsvej 69, 1. 4000 Roskilde Tlf. 6068 1939 www.tekstperten.dk TEKSTperten workshopkatalog WORKSHOPS: TEKSTperimentariet - om pressemeddelelser der virker - om salgsmateriale der sælger - om branding for begyndere - om at blive fundet på nettet - om at kende sine

Læs mere

Det er vigtigt at være en god formidler og taler

Det er vigtigt at være en god formidler og taler Formidlingsartikel Det er vigtigt at være en god formidler og taler Sprog er et af de mest centrale redskaber i vores liv og dagligdag. Sprog gør det muligt for os at kommunikere med hinanden og påvirke

Læs mere

Portfolio redesign. Kia Dahlen! cph-kd51@cphbusiness.dk! 1. semester eksamen! MUL-A 2013! !!! www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html!

Portfolio redesign. Kia Dahlen! cph-kd51@cphbusiness.dk! 1. semester eksamen! MUL-A 2013! !!! www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html! Portfolio redesign Kia Dahlen cph-kd51@cphbusiness.dk 1. semester eksamen MUL-A 2013 www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html Underviserer: Ditlev Skanderby Frederik Tang Ian Wisler-Poulsen Jesper Hinchely

Læs mere

Drømmer du om et job i reklamebranchen?

Drømmer du om et job i reklamebranchen? Drømmer du om et job i reklamebranchen? Reklamebranchen omfatter en lang række bureauer med forskellige funktioner hvoraf en del overlapper hinanden. Klassisk tænker man på et reklamebureau, når man taler

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Grafisk produktion & workflow: Alt til forfesten

Grafisk produktion & workflow: Alt til forfesten Grafisk produktion & workflow _ 33 / 23 Grafisk produktion & workflow: Alt til forfesten Produkt _ Jeg har i længere tid gerne ville opbygge min egen webshop. september 2014 tog jeg mig sammen og opbyggede

Læs mere

NY IDENTITET TIL SCHWARZ

NY IDENTITET TIL SCHWARZ GRAFISK DESIGN NY IDENTITET TIL SCHWARZ Redskaber: Photoshop Illustrator Kundeprofil: Schwarz er en eksklusiv forhandler af senge og tilbehør i topklavlitet. Med deres store sortiment af kvalitetsmærker

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

MARKETING USABILITYMETODER FOR WEBSITES MMD

MARKETING USABILITYMETODER FOR WEBSITES MMD DEL I Kvalitativ og kvantitativ research Researchparadigmer Kvalitativ og kvantitativ reseach Ofte er der et mix mellem de to paradigmer. Qualitative Data Quantitative Data PRIMARY DATA Observations Interviews

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

En digital lydtegneserie til unge ordblinde

En digital lydtegneserie til unge ordblinde En digital lydtegneserie til unge ordblinde I det følgende ses resultatet af fire studerendes projektarbejde på efterårssemesteret 2011, 5. semester på Interaktive Digitale Medier på Aalborg Universitet.

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

En undersøgelse af de inaktive danskere (2005-06)

En undersøgelse af de inaktive danskere (2005-06) En undersøgelse af de inaktive danskere (2005-06) Præsenteret på Idræt, sundhed og sociale faktorer 2008 Laila Ottesen, lektor, ph.d. Institut for Idræt, Københavns Universitet Institut for Idræt Dias

Læs mere

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 Randers Kommune Temamøde byrådet d. 25. oktober 2012 Negativ vækst Vækst i tilflytning Positiv vækst Gevinstkommuner Udviklingskommuner Herning Viborg Kolding Odense Esbjerg Vesthimmerlands

Læs mere

SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER

SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER Ajourført okt. 2014 LOGIN SDBF er en webbaseret løsning, som du kan tilgå fra alle kendte browsere; Internet

Læs mere

Spørgeskemaer. Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet

Spørgeskemaer. Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet Spørgeskemaer Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet Spørgeskemaer Hvornår er spørgeskemaer relevante? Forberedelse til spørgeskemaer Udformning af spørgeskemaer Udformning af spørgsmål Validitet

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Dreamtours. Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation

Dreamtours. Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation Dreamtours En visuel identitet skabt af Anders Hanberg, Camilla Sabatinski, Mathis Gallego- Pedersen og Peter Schindler. Den danske multimediedesignklasse - 1.semester

Læs mere

. GIRAF: Øvelse 7. Delaflevering af eksamensopgave i Webdesign og Webkommunikation

. GIRAF: Øvelse 7. Delaflevering af eksamensopgave i Webdesign og Webkommunikation Øvelse 7 Delaflevering af eksamensopgave i faget Webdesign og Webkommunikation GIRAF Allan Otto Ellen Prior Pedersen Stefan Poulsen Ellen Lodahl Pedersen 1 Indhold: Problemformulering...3 Arbejdsspørgsmål...3

Læs mere

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud 9. marts 2015 1 Indhold 1 Introduktion 4 1.1 Problembeskrivelse........................ 4 1.2 Rapportens opbygning...................... 4 2 Ordliste 5 3 Løsning

Læs mere

Media Identity. Creative brand solutions. torsdag den 15. december 11

Media Identity. Creative brand solutions. torsdag den 15. december 11 AGENDA > Målgruppe > Udfordringer > Definering af The Decadent felling > Websiter + webshop > Facebook > Nyhedsbreve > Nedbrydning af proces > Tidsplan, budget > Testmetoder > Opsummering MÅLGRUPPE > Primære

Læs mere

Introduktion til design: Fagets mål, indhold, krav og arbejdsformer Basic design: introducerende teori og praksis

Introduktion til design: Fagets mål, indhold, krav og arbejdsformer Basic design: introducerende teori og praksis Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 414 Københavns VUC HF enkeltfag Design C Linda Bendiks

Læs mere

Agenda. Introduktion. Model og proces. Indledende tanker. Rundtur. ect. På glædeligt gensyn

Agenda. Introduktion. Model og proces. Indledende tanker. Rundtur. ect. På glædeligt gensyn Præsentation Agenda Introduktion Model og proces Indledende tanker Rundtur ect. På glædeligt gensyn Vi er vi to? Thomas Brandt Kontaktchef og partner på Bates Y&R. Arbejder til dagligt for kunder som DSB,

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Individualisten er primært karakteriseret ved, at alle i segmentet har individuel sport som en hovedinteresse.

Individualisten er primært karakteriseret ved, at alle i segmentet har individuel sport som en hovedinteresse. 1.1 Individualisten Man kan blive inspireret på biblioteket; hvad de lige har stillet frem. Jeg finder tit nogle bøger, som jeg ikke havde tænkt på, og som viste sig at være rigtig gode. Kvindelig individualist,

Læs mere

ZBC Vordingborg Marcus Rasmussen, Oliver Meldola, Mikkel Nielsen 17/02 2015. The Board Game

ZBC Vordingborg Marcus Rasmussen, Oliver Meldola, Mikkel Nielsen 17/02 2015. The Board Game The Board Game 1 Målgruppe Før vi kom på vores spil, havde vi lidt en ide om hvad det ville komme til at blive. Vi så på spillet Cards against humanity og vores spil ville blive lidt som det, da der vil

Læs mere

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Hvad er Google Analytics? Hvem kan bruge det? Hvad kan Google Analytics bruges til? Google Analytics viser dig hvor dine kunder har fundet frem til

Læs mere

kommunikationsrådgiver

kommunikationsrådgiver UDDANNELSE Strategisk kommunikationsrådgiver Et udviklings- og uddannelsesforløb med udgangspunkt i dine udfordringer! Strategisk kommunikation Den gode rådgivers profil Din gennemslagskraft Din funktion,

Læs mere

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 KOMMUNIKATION/IT Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 Introduktion Vi har valgt at tage udgangspunkt i case 2 affaldshåndtering, og som fokuspunkt

Læs mere

Charlotte Plenge. Kom/IT Projekt HTX Roskilde. Joachim K. Bodholdt 05-05-2009

Charlotte Plenge. Kom/IT Projekt HTX Roskilde. Joachim K. Bodholdt 05-05-2009 Charlotte Plenge Kom/IT Projekt HTX Roskilde Joachim K. Bodholdt 05-05-2009 Indholdsfortegnelse Målgruppe analyse... 3 Persona... 4 Scenariobeskrivelse... 4 Struktur for webside.... 5 Synopsis... 6 Hvem

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. DMI www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. DMI www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI www.dmi.dk Januar 2009 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført med

Læs mere

OPRINDELSE. Ordet blog har sin oprindelse i. Weblog

OPRINDELSE. Ordet blog har sin oprindelse i. Weblog OPRINDELSE Ordet blog har sin oprindelse i Weblog OPRINDELSE blog: a website that contains an online personal journal with reflections, comments and often hyperlinks provided by the writer - Merriam-Webster

Læs mere

Multimediedesigner. Vedvarende. energi

Multimediedesigner. Vedvarende. energi Multimediedesigner Vedvarende energi Eksamensprojekt 2. sem. maj. 2014 - jun. 2014 Problemstilling Vedvarende energi er en samlebetegnelse for bioenergi, vindenergi, solenergi og andre teknologier, der

Læs mere

Disposition for dette oplæg:

Disposition for dette oplæg: Muligheder for at aktivere de inaktive Præsenteret på Idræt, fysisk aktivitet og kommunal velfærd 2009 Laila Ottesen, lektor, ph.d. Dias 1 Disposition for dette oplæg: 1. Indledende betragtninger om idræt,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2009 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen, 2500 Valby Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y: De unge, krævende talenter? Dén generation der lige nu er på vej ind på arbejdsmarkedet er unge talenter, der kræver, at virksomhederne

Læs mere

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Selvindsigt en gave du selv skal finde! 7 2. Mentale principper for dine tanker og handlinger 10 Princippet

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Yosef Saleh, Ilyas Tulumcu Oguzhan Polat, Mohammad Kaddoura Kom/IT C Kl. 1.2

Yosef Saleh, Ilyas Tulumcu Oguzhan Polat, Mohammad Kaddoura Kom/IT C Kl. 1.2 1/ Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Dokumentation... 4 Hjemmeside og logo design... 14 Valg af skrifttype... 15 AIDA... 16 Arbejdsroller og opgaver... 17 Logbog for vores proces (Ugevis)... 19 Konklusion...

Læs mere

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Indledning ASE har i december 2012 spurgt ca. 800 selvstændige erhvervsdrivende om deres holdning til en barselsfond for selvstændige. Undersøgelsen

Læs mere

Cykelhandler projekt KOM / IT

Cykelhandler projekt KOM / IT 2015 Cykelhandler projekt KOM / IT Indhold Indledning... 2 Tidsplan... 2 Fase 1 - Problemanalyse... 3 Informations problem... 3 Markedsundersøgelse... 3 Analyse af deres eksisterende medieprodukter...

Læs mere