Bliv Konge i Kalundborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bliv Konge i Kalundborg"

Transkript

1 Bliv Konge i Kalundborg Delafleverings opgave Webdesign og webkommunikation, (hold 2) IT Universitetet Efterår Dsign gruppe 3 Dorte Andersen - doan Razan Haugaard - rais Lone L. Jensen - lonelambert Heidi Louise Lundahl - hllu Jan Nickel - jnic

2 0. Indholdsfortegnelse 0. INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING PROBLEMFORMULERING METODE VALG AF LITTERATUR PROJEKTORGANISATION TILGÆNGELIGE RESSOURCER TIDSPLAN DISPOSITION FOR ENDELIG RAPPORT MÅLGRUPPEBESTEMMELSE REFLEKSIONER I FORHOLD TIL USP OG ESP MOTIVERENDE DESIGN TEORI USABILITY IKKE LÆNGERE EN DIFFERENTIATOR MOTIVERENDE DESIGNPRINCIPPER DESIGN-PROCESSEN INFORMATIONSARKITEKTUR BILAG

3 1. Indledning Kalundborg kommune ligger i region Sjælland. Efter kommunalreformen i 2007, blev kommunen sammenlagt med Bjergsted kommune, Gørlev kommune, Hvidebæk kommune og Høng kommune. Nuværende borgmester er venstremanden Martin Damm. Indbyggertallet var i 2009 på , hvoraf de bor i Kalundborg. Kommunens ligger i den vestlige del af Sjælland og strækker sig fra Sejerø bugt til Musholm bugt ved Storebælt og har derfor en kyststrækning på 106 km. Det administrative centrum ligger i Kalundborg. Havnen i Kalundborg er en af Danmarks største havne og er den største havn for korneksport. Det er en stor og dyb industrihavn, med et veludviklet erhvervsliv omkring havnen. På havnearealet er der også færgeterminaler til Århus og Samsø. Kalundborg havn ledes af en havnebestyrelse på 7 medlemmer, hvoraf 5 er fra kommunalbestyrelsen. Der gives ingen offentlige tilskud til havnen, den fungerer som en økonomisk og juridisk selvstændig enhed. Eventuelt overskud investeres i vedligeholdelse af havnen og udbygning af haveanlægget. 3

4 Derudover har kommunen store sommerhusområder typisk omkring de kystnære områder. Områderne udgør 2,2 % af kommunens samlede areal. Kommunen har ikke de store turistattraktioner, men det der trækker turister til Kalundborg kommune er primært naturområderne. Og naturmæssigt har kommunen noget at byde på. Hele storebæltskysten har mange gode badestrande og omkring øerne Nexelø og Sejerø samt halvøerne Asnæs og Røsnæs har meget smukke og afvekslende landskaber. Saltbæk vig og Vesterlyng har enestående heder og lavvandsområder, hvilket er sjældne på Sjælland. I Kalundborg by og omegn er der en række store virksomheder så som: Novozymes, Novo Nordisk, Energi E2 og Statoils raffinaderi. Der er 8 andre store virksomheder i kommunen, der har dannet et miljøsamarbejde der går under navnet - Symbiosen. Samarbejdet afspejler sig ved, at virksomhederne benytter hinandens affaldsprodukter til deres egen industriproduktion. På den måde kan den enkelte virksomhed øge sin produktion uden nødvendigvis at øge forbruget af energi, vand og nye råvarer. Gevinsten er et lavere ressourceforbrug med en mindre miljøbelastning til følge. Der er også et økonomisk incitament, da aftalen mellem virksomhederne bygger på forretningsmæssige principper. Kalundborgs varemærke er byens sognekirke Vor Frue Kirke. Kirken er opført omkring år 1220 og er, med sine 5 tårne, enestående i verden. Selve grundplanen er udformet som et græsk kors, hvor der forenden af hver korsarm er placeret et tårn. I midten af korset er placeret det femte kors. Kirkens udformning skal lede tankerne hen på Det himmelske Jerusalem. I middelalderen blev Jerusalem betragtet som en befæstet by med fem tårne. De 4 af tårnene har fået navn efter helgeninderne: Sankt Anna, Sankt Gertrud, Samkt Maria Magdalene og Sankt Katarina mens det 5 tårn i midten har fået navn efter Jomfru Maria. 4

5 2. Problemformulering Hvordan kan Kalundborg kommune motivere højtuddannede, via websitet, til at flytte dertil? 5

6 3. Metode 1. Empiri i. Kvalitativt interview med Anja Bang fra Kalundborg Kommune. ii. Kvantitativ spørgeskemaundersøgelse. iii. Analyse af eksisterende kommunale websites. iv. Artikler om lignende website design projekter. v. Præsentation af case ved Anja Bang fra Kalundborg Kommune. vi. Ekstraktion af pivotale områder for problemfeltet. 2. Målgruppebestemmelse i. Personas. ii. iii. Krav fra opdragsgiver Anja Bang. Segmentering. 3. Brugerinddragelse i. Hurtige iterationer med indragelse af evt. andre ITU-studerende for at få input til designforsiden. ii. Trunk test på en underside. 6

7 4. Valg af litteratur Målgruppeanalyse v Pernille Eisenhardt (2008, ITU) The inmates are running the asylum, A. Cooper (2004) Don't make me think, Steve Krug (2006) Webkommunikation og webdesign v. Brian Everitt (2010, ITU) Tiltrækning og fastholdelse af borgere i landdistrikterne fra Capacent Epinion (2008) B.J. Fogg, Creating Persuasive Technologies: An Eight-Step Design-process (2009) 7

8 5. Projektorganisation Projektorganisering Organisatorisk er der tale om et selvstændigt projekt, hvor 5Dsignerne har en kollektive projektleder rolle. Typisk vil en projektorganisation se ud som følgende: Styregruppe/ Projektejer Projektleder Referencegrup pe Projektgruppe En projektorganisering består normalt af en: styregruppe, som igansætter projektets arbejde og godkender delresultater m.m. projektgruppe som varetager den udførende del af projektet referencegruppe, hvis ansvar er rådgivning om projektet og arbejder mere detaljeret med spørgsmål omkring funktionalitet og indhold. Formålet med projektorganiserring er at sikre projektet er både fagligt og beslutningsmæssigt funderet, således at opgaven kan løses inden for projektets rammer på en professionel og kompetent måde. Derved sikres en hurtig og effektiv gennemførelse af projektet. Projektejer er dem der ejer selve projektet, hvilket i dette tilfælde er Kalundborg Kommune med Anja Bang som repræsentant. 8

9 Da der her er tale om et selvstændigt projekt, vil der ikke være en traditionel styregruppe, men i en hvis grad kan Brian Everitt, Stina Franchini og Caroline Pedersen betragtes som styregruppe medlemmere. Det er over for denne gruppe en delaflevering vil blive fremlagt og godkendt. Det er styregruppen der i sidste ende godkender projektet sammen med en ekstern censor. Projektgruppen vil være opbygget omkring de 5Dsign medlemmere: DOAN Dorthe Andersen, Loelambert Lone L. Jensen, RAIS Razan Haugaard, HLLU Heidi Louise Lundahl, JNIC Jan Nickel. Gruppen vil udføre det egentlige projektarbejde under en fælles ledelse. Organisering af projektgruppens arbejde vil være holdbaseret, hvor alle i gruppen tager ansvar og dermed fungerer under en kollektiv projektledelse. Referencegruppens ansvar er rådgivning om projektet og arbejder mere detaljeret med spørgsmål omkring funktionalitet og indhold. Medlemmerne af gruppen er typisk folk der fagligt har interesse i projektet i form af at de er aktører eller personer der skal benytte det færdige produkt. 9

10 6. Tilgængelige Ressourcer Det er vigtigt at projektet får tildelt de nødvendige ressourcer for at projektet kan nå i mål med en vis succes. De nødvendige ressourcer der er behov for, er i dette tilfælde menneskelige og tekniske ressourcer, hvor de menneskelige ressourcer vil, i overvejende grad, være de vigtigste i dette projekt. De menneskelige ressourcer vil basere sig på projektgruppens - de 5Dsign medlemmers, fælles viden, faglige færdigheder og erfaringer. Arbejdsbelastningen vil fordele sig jævnt blandt medlemmerne, hvor alle bidrager lige meget til rapport udarbejdelsen og til kodningen af sitet. De tekniske ressourcer der er behov for, vil være i form af it-udstyr med tekstbehandlingssystem og et editeringsprogram til udvikling af html og CSS kode. For at teste det udviklet sitet, kan benyttes et websted, som kan være ITU s FTP hosting site. Fordelingen blandt projektmedarbejderne Ressourcer Dorte Andersen 100% Lone L. Jensen 100% Razan Haugaard 100% Heidi Louise Lundahl 100% Jan Nickel 100% Belastning 10

11 7. Tidsplan Dato 28-Okt Nov Nov Nov Nov Nov Dec Dec Dec-2010 Beskrivelse Gruppedannelse, projektvalg, kontraktunderskrivelse Idegenerering, problemformulering, planlægning af arbejdsdeling, planlægning af metode, udarbejdelse af spørgeskema Gennemgang af interview, gennemgang af spørgeskemaundersøgelse, udvikling af USP samt ESP. Lave rough board/mood board, udarbejdelse af overall look and feel, diskussion af læst teori samt gennemgang af individuelle persuasive features, fordeling af arbejdsopgaver for at kunne færdiggøre vores delaflevering Gennemlæsning af rapportindlæg, sammenstilling til integreret dokument + skrive afsnit til vejlederen om specifikke spørgsmål/fokusområder. Udarbejdelse af wireframes. Delaflevering elektronisk Lave oplæg til design diskussion af dette. Skrive rapportindlæg svarende til nuværende status på projektet. Usability test oplæg. Kodning af sitet med hensynstagen til usability test results. Skrive rapportindlæg svarende til nuværende status på projektet. Skriver konklusion, samler bilag. Aflevere rapport + prototype i 3 eksemplarer. 11

12 8. Disposition for endelig rapport Indholdsfortegnelse Forord Kursets mål Abstrakt Afgrænsning Afsnit om Kalundborg Kommune Motiverende design Metodetilgang Problemformulering Diskussion Konklusion Perspektivering Prototype Litteraturliste Bilag 12

13 9. Målgruppebestemmelse Til at bestemme målgruppe anvender vi følgende metoder og tiltag: Ønsker og krav fra opdragsgiver, Kalundborg Kommune. Research i lignende undersøgelser og kampagner Karakteristika fælles for disse to grupper vil beskrive vores specifikke målgruppe. For at sikre at vi kan finde respondenter i et omfang der udgør et validt data grundlag for en kvantitativ undersøgelse, vil vi løfte de meget specifikke karakteristika op på et mere generisk niveau. I det vi sørger for at generaliseringen forbliver hierarkisk, forbliver de specifikke karakteristika intakte. Som et eksempel for dette: Specifik karakteristika: Kalundborg. Generisk: landkommune. Højere generisk niveau: Kommune med erklæret ønske om at tiltrække tilflyttere. Specifik karakteristika: Indpendler Generisk: Pendler Højere generisk niveau: Potentiel tilflytter. Vi validerer KK s målgruppe op imod målgrupper identificeret i en stor undersøgelse af tiltrækning og fastholdelse af borgere i landdistrikterne. (Capacent, 2008) Det segment, som Kalundborg Kommune er interesseret I at ramme, kalder Capacent for Gevinsttilflyttersegmentet, og det udgøres af: Lige mange mænd og kvinder årige Børnefamilier Folk med mindst en mellemlang videregående uddannnelse Folk, med husstandsindkomst mellem og kr/år Lønmodtagere og selvstændige Folk, der ikke er opvokset på landet. Segmentets karakteristika er dækkende for, og ikke indsnærende for den målgruppe som Kalundborg Kommune giver udtryk for at de ønsker. Gevinstsegmentet er i et flytteparathedsdiagram karakteriseret således: udgør den gruppe, der er tættest på at flytte til landet. Spørgeskema til kvantitativ undersøgelse skal udformes således. at statistikken vi får ud af svarene kan danne grundlag for udformningen af de 13

14 tilbud, vi vil give de potentielle tilflyttere, og således også sidernes udformning på micrositet. Krav fra Kalundborg Kommune Krav fra Kalundborg Kommune er fremkommet via kvalitativt interview med Anja. Deres målgruppe er børnefamilier hvor arbejdstagerne er akademikere [akademikere omfatter både mellemlang og lang videregående uddannelser (sv t. bachelor og kandidat)], som arbejder i kommunen, men som bor i en anden kommune. Personas fra borger.dk s personasgalleri. Med vores målgruppe i hus vil vi vurdere om en eller flere af borger.dk s personas kan bruges her til at designe for. Kan vi evt ved at konstruere et par personas yderligere (kan vi gøre det på det data grundlag vi har?) få et dækkende personas galleri, som vi kan designe for? Hvilke personas (fra borger.dk) vil vi anvende. Hvor mange detaljer om dem, har vi brug for? Argumentér for at skære i personas uden at de mister deres validitet, eller skævvrides. Teori om anvendelse af personas. (fra Dorthe) Målgruppen hvem henvender vi os til Målgruppen er højtuddannet - det vil sige mennesker med en længerevarende uddannelse. Mellem 30 og 50 år. De arbejder i Kalundborg Kommune - men bor et andet sted. Så hver dag pendler de frem og tilbage mellem arbejde og hjem. De er aktive på nettet - de køber billetter, rejser, er på netbank, læser nyheder, ser tv og søger informationer og viden om mange forskellige emner. Hvorfor er målgruppeanalyse vigtig? (skal vi have sådant et afsnit med her eller kommer begrundelserne når vi tester vores site det gør det vel nok?) 14

15 Målrette kommunikationen til sin målgruppe Når man skal målrette kommunikationen til en målgruppe er der flere forskellige modeller og analyser man kan anvende fx personas, Minervamodellen og Gallupkompasset. Personas For at målrette et produkt eller en service til en målgruppe kan det være en ide at benytte personas. Metoden er opfundet af softwaredesigneren Alan Cooper i 1983 (Brian fra) Personas er ikke virkelige mennesker, men de er baseret på virkelige menneskers adfærd og motivation (Cooper s. 26 kompendium). Personas bygger på data og research, men i modsætning til virkelige mennesker, der kun repræsenterer sig selv, er en persona sat sådan sammen, at den repræsenterer mange mennesker ad gangen (borger.dk). Gennem en persona kan man danne sig et billede af sin målgruppe og benytte sin viden om sin bruger i en designproces af fx en service. Borger.dk har udviklet 12 forskellige personas, der skal leve offentligt de næste år. De skal være modelborgere, når der skal træffes beslutninger om design og indhold på fremtidige fællesoffentlige borgerportal (borger.dk). På borger.dk står: Målet har været at dække så stor en del af befolkningens særpræg og behov med 12 personas, og på den måde sikre, at et design eller en service, der er designet til disse 12 personas vil være værdifuld for langt den største del af den danske befolkning, eller at man ved at anvende udvalgte personas i designarbejdet kan målrette designs til mindre dele af befolkningen (borger.dk). Ud fra denne betragtning har vi udvalgt en persona udarbejdet af borger.dk som repræsentant for vores målgruppe, fordi vi ikke mulighed eller tid for at udvikle vores egen det kræver en meget stor datamængde (cooper). For at målrette personaen til netop vores behov vil vi udvide med et scenarie. Ifølge borger.dk er alle personas nemlig forberedt til at blive udvidet med scenarier, som fx kan være Helle skal hjælpe sin søn med at søge efterskole 15

16 via nettet, eller at Lars skal på efterløn. Kombinationen af scenariet og persona skaber en række spørgsmål og udfordringer, som man herefter kan tage stilling til designet af den enkelte service (borger.dk). I udvælgelsen af personas er det vigtigt at huske på at en mand kan repræsentere en kvinde, en far kan repræsentere en forælder og dermed også en mor, og en persona med en lav indkomst, men med en stor forståelse af det offentliges struktur kan også repræsentere en højindkomst-borger med en stor forståelse af det offentlige, så længe, at det designproblem, der testes mod denne persona ikke er afhængig af lige præcis borgerens indkomstklasse. Udvalgt personas fra borger.dk https://www.borger.dk/partnerforum/brugerinddragelse-ogbrugerundersoegelser/sider/personas-og-tests-af-borgerdk.aspx 12. Peter Thobo Hjort, 33 år, Frederiksberg Peter er 33 år, cand.scient.pol. og bor på Frederiksberg i en lejlighed sammen med sin kone Anne. Anne er på barsel med deres første barn, Alba som er 11 måneder. Peter arbejder i kommunikationsafdelingen i et større medicinalfirma og har ambitioner for sin karriere. Det næste (med rødt) er et scenarie eller måske nærmere en fortælling opdigtet men som nok burde basere sig på interviews med repræsentanter fra vores målgruppe: Det sidste år har Peter været ansat i Novo Nordisk i Kalundborg. Han er meget glad for sit arbejde, det er udfordrende og han fornemmer at en forfremmelse lurer lige om hjørnet. Han synes dog, at han tilbringer lige lovlig meget tid i sin bil tid som han kunne bruge sammen med Alba. Han har ikke for alvor overvejet, om det kunne være en løsning at flytte til Kalundborg. Han tør ikke tænke tanken til ende han kan godt lide at være tjekket og det er ikke lige det han forbinder med Kalundborg. Han har slet ikke talt med sin kone om det. Hun har langt om længe vænnet sig til at bo i Købehavn. Peter voksede op i et hippie-kollektiv i Hellerup. Som lidt af en enspænder, var det faktisk noget af en belastning at vokse op i et meget grænseløst miljø Endnu værre blev det, da Peter i 1.g fik konstateret diabetes han gjorde oprør ved at flytte til Århus og studere. Det var her han mødte den jura-studerende Anne De bor i en stor lejlighed på Frederiksberg. Han holder Berlingske Tidende, Børsen og Ugebrevet Mandag Morgen, 16

17 samt Politiken (alle betalt af arbejdet), men læser ikke alt han bladrer hurtigt igennem og nærlæser kun de artikler, han finder interessante. Tv-avisen og Nyhederne skal ses hver dag, og indslag og dokumentarer om medicinalbranchen har selvfølgelig mest fokus Peter abonnerer på adskillige RSS-feeds med branchespecifikke nyheder og fagligt input om kommunikationsfaget Bærbar PC Dockingstation på job og hjemme 2048/512 ADSL Mobiltelefon: Nyere professionel telefon med kamera MP3 afspiller nyere spillekonsol Han er glad for at være far men når Alba græder er det ikke til at bære. Livsstilsanalyser For yderligere at målrette kommunikationen til målgruppen kan man analysere den i forhold til livsstil, holdninger og værdier. Til det findes forskellige livsstilsmodeller som fx Gallupkompasset og Minervamodellen. Modellerne inddeler befolkningen i en række segmenter. Gallupkompas Gallupkompasset er et segmenteringsværktøj, der udelukkende på baggrund af holdningsspørgsmål giver en nuanceret indsigt i forbrugernes holdninger, værdier og livsstil (gallup.dk) Gallupkompasset inddeler befolkningen i ni grupper ud fra om de er moderne, traditionelle, fællesskabsorienteret eller individorienteret. 17

18 Skal vi anbringe vores personas Peter tilhører han det moderne segment. Her finder man i stor udstrækning den yngre del af befolkningen, der er i færd med at opbygge en karriere og sætte sit præg på udviklingen i erhvervslivet. Den moderne dansker er i overvejende grad under fyrre år med en lille overvægt af mænd og ofte bosiddende i hovedstadsområdet, men der er dog ikke en meget udtalt geografisk skævhed for dette segment (gallup.dk) Minervamodellen Man kan også anbringe sin målgruppe i Minervamodellen. Minervamodellen er opfundet af Henrik Dahl (1999). Minervamodellen kan bruges som forståelsesramme og grovsortering idet den kun inddeler befolkningen i 4 segmenter med hver sin farve og et stor gråt felt i midten til dem der ikke kan passe ind i segmenterne. Det grå felt vokser og vokser særligt på grund af globaliseringen (Brian). Selv Henrik Dahl er ved at bevæge sig væk fra modellen. Han siger: Men man skal vide to ting om inddelingen af et samfund i Minervamodellens fire grupper. Først og fremmest er det en utroligt skematisk måde at betragte et samfund på. Man bliver fanget af modellen og dens fire felter. Man kan let risikere at blive firtalsfetichist. For det andet er det en enormt materialistisk måde at anskue mennesker på. Minerva er en måde at grovsortere store mængder data. Og det er den fantastisk til. Men den kan ikke mere end det. (k-forum, Henrik Dahl d. 3. juni 2005) 18

19 Ud fra disse betragtninger vælger vi ikke at benytte Minervamodellen. Gallupkompasset er en smule mere nuanceret fordi det inddeler befolkningen i 9 forskellige segmenter. 19

20 10. Refleksioner i forhold til USP og ESP USP Unique Selling Proposition ESP Emotional Selling Proposition Arbejdet med designet har haft som formål at skabe et visuelt univers, der er med til at fremhæve de vækst- og karrieremuligheder, der er i kommunen og dermed være med til at skabe en tilflytterkultur. Den grafiske stil (ESP) skal være med til at få hjemmesiden til at signalere frihed, overskud og trendyness. Vores USP er: Bliv Konge i Kalundborg! Moodboard og wireframe se bilag. 20

21 11. Motiverende Design Teori Igennem mange århundreder har mennesket ønsket at bruge overbevisning/motivation til at få andre til at gøre, som de finder bedst, mest relevant, eller mest hensigtsmæssigt for den anden part. Dette blev brugt af grækerne i det gamle Rom, hvor de forsøgte med deres iscenesatte retorik at overbevise folket om, hvad der var bedst for dem; det bliver brugt af dagens politikere og reklamemennesker for at overbevise os om, hvad vi kan få i fremtiden, og det bliver i blandt brugt af forældre for at få deres børn til at gøre som de ønsker. Selve fænomenet at have som mål at overbevise andre igennem noget er dermed ikke nyt, men dog relativt nyt, når vi taler om det i forbindelse med computerteknologi. I 2003 definerede B.J. Fogg fænomenet således: Persuasive technology is broadly defined as technology that is designed to change attitudes or behaviors of the users through persuasion and social influence, but not through coercion 1. Stort set samtidigt kom også Chak med hans definition på, hvad dette fænomen indeholder, når det kommer i kontakt med egentlige websites: Persuasion motivates users by taking advantage of persuasive tactics that will make them take action. The most persuasive web sites focus on making users feel comfortable about making decisions and helping them act on them 2. Selve oversættelsen af ordet persuasive design til motiverende design er i dette afsnit holdt i tråd med den måde, som det også er gjort og diskuteret af Jens Hofman Hansen 3, idet en reel oversættelse til overbevisende design vil, som han udtrykker det, ofte have en negativ klang på dansk. Denne risiko for Persuasive Technology, B.J. Fogg (2003) Andrew Chak (2003) Motiverende Design, Jens Hofman Hansen 21

22 at se designformen i et negativt lys er også tidligere beskrevet af B.J. Fogg, som har lagt dette til i sin egen definition:... but not through coercion Usability ikke længere en differentiator I de seneste 10 år har der været meget fokus på usability, når det kommer til websites. Altså hvordan kan webdesigneren gøre brugerens rejse på en hjemmeside så enkel som mulig, og dermed formentlig samtidig motivere brugeren til at handle hvad enten det drejer sig om et e-commerce site eller anden type af action, som afsenderen ønsker, at brugeren skal gøre under sit besøg. Motiverende design er en naturlig forlængelse af god usability, mener blandt andet Eric Schaffer 4, som taler om at designe sit website med fokus på PET (Persuasion, Emotion and Trust). Han ser nemlig også, at god usability er ikke længere nok til at differentiere sig på det har simpelthen været et must nu så længe, så der skal andet til for at få brugeren til at handle. Andrew Chak taler endnu mere åbent om, at usability tilhører en forgangen tid. Han mener, at som ordet usability antyder, så er websitet usable, og med dette mener han, at brugeren får leveret den information, som er nødvendig for at handle på en enkel og overskuelig måde, men at det alligevel ikke er sikkert, at køberen handler 5 på trods af at hjemmesiden er bygget i henhold til alle webkunstens usability-regler Motiverende designprincipper At en type adfærd motiverer mere end en anden er ikke noget nyt. De fleste kender det sikkert fra restaurantbesøg, hvor tjeneren lægger regningen og et enkelt bolsje, som udløser en adfærd fra gæster betalt i drikkepenge. Forestil dig samme tjener og service, og så bliver regningen lagt med et mere generøst antal bolsjer? Caldini beskriver studier som viser, at det sidste eksempel 4 Eric Schaffer, Guiding Users with Persuasive Design: An Interview with Andrew Chak (2003) 22

23 motiverer gæsten til en mere positiv adfærd overfor tjeneren i sidste ende. 6 Både Fogg og Caldini har udarbejdet forskellige principper, som anskuer hvilke faktorer, der har indflydelse på modtagerens endelige beslutning. Foggs principper koncentrerer sig om teknologiens rolle som motivator. Udgangspunktet for hans syn på motiverende design er muligheden for at ændre enten modtagerens holdning, adfærd eller begge dele og dermed opfylde afsenderens ønske. I Fogg's model The functional triad anskuer han teknologiens rolle fra tre forskellige vinkler. På figuren herunder ses hvordan han ser de forskellige roller udspille sig motiverende. Figur x: B.J. Fogg's The Functional Triad Computeren som et værktøj Hvis man vælger at betragte computeren som et værktøj, så definerer Fogg syv principper under denne kategori, som alle har til formål at ændre en brugers adfærd/holdning ved at gøre en given handling nemmere at udføre. Blandt disse principper finder man blandt andet: 6 Influence: The Psychology of Persuasion. R. Caldini (2006) 23

24 Principle of Tailoring / Customisation, som går ud på, at et budskab altid går klarere igennem, hvis det rammer modtageren, der hvor denne er. Hvis modtageren kan indtaste f.eks. et postnummer eller landekode og få anpasset hjemmesidens indhold til disse specifikke forhold, så virker budskabet stærkere, end hvis det man læser om foregår i en anden del af verden. Principle of Self-monitoring, som er en type af motiverende design, som man blandt andet finder i nogle af nutidens mange moderne pulsure. Med et sådant ur kan man træne i forhold til sin hjerterymte, hvorved at træningen kan forbedres i forhold til, hvis man selv skal gætte sig frem til den mest optimale træningssession. Computeren som et medium Under denne kategori så optræder designet/teknologien som et medium ud fra den ide, at det er oplevelsen, som motiverer brugeren. Fogg definerer tre principper i denne kategori, som alle er mere visuelt betonede. Vi nævner ikke alle her, men blot et enkelt eksempel: Principle of Cause-and-Effect simulations. Et design i denne kategori kan f.eks. give brugeren mulighed at visualisere påvirkningen af rygning på egen krop over tid. Computeren som en social aktør I denne kategori taler Fogg om teknologien/designet, som var den en levende person, som modtageren lytter til. De motiverende designtypen inddeles i fem forskellige principper, men bare et par stykker nævnes her: Principle of Praise dette design-trick kender man bl.a. fra Nike ipod træningsudstyr, som informerer brugeren undervejs om, hvornår denne har opnået sit definerede mål, eller opmuntrer til at løbe hurtigere undervejs, så man ikke løber langsommere end under sidste træningssession. Samtidig er samarbejdet lavet med kendte sportsstjerner, så brugeren skal føle sig endnu mere motiveret, idet de gode råd faktisk kommer fra en erfaren sportsudøver. 24

25 Principle of Reciprocity dette princip arbejder Caldini også med. Essensen af det er, at hvis man modtager noget fra nogen fra starten, så er man mere tilføjelig/motiveret til at give noget tilbage. I website designverdenen er det ofte mailadresser, som der kan udløse diverse dokumenter ganske gratis! 11.3 Design-processen Eftersom at vi i vores projekt ønsker at ændre på pendlernes holdning til at flytte til Kalundborg Kommune, så vil vi designe websitet med fokus på motiverende faktorer ud fra metoden angivet i Fogg's Eight-Step Design Process 7. Ifølge Fogg skal man vælge en simpel adfærd/holdning, som man 7 B.J. Fogg, Creating Persuasive Technologies: An Eight-Step Design-process (2009) 25

26 Figur x: Eight-Steps in early-stage persuasive design (B.J.Fogg) ønsker at ændre og ikke stræbe for højt - specielt ikke hvis man er et novice designteam, som vi i denne projektgruppe er. Han nævner selv et eksempel om at nedsætte stress-niveauet i et firma til små ændringer i holdninger og adfærd, som senere kunne udbygges og dermed langsomt men sikkert ændre medarbejdernes holdning og adfærd, når det gælder stress. I løbet af designprocessen vil vi teste flere forskellige motivationsprincipper også flere som har til formål at nå samme slutresultat. Dette skal ses i lyset af, at Fogg beskriver, at han ofte anvender to eller flere principper i et design for at opnå det bedste resultat

27 12. Informationsarkitektur Vi ønsker at udvikle et microsite ud fra tankegangen om motiverende design. Sitet skal bruges som et kampagnesite, der kan reklameres for enten på forsiden af Kalundborg Kommune som et banner, men også vha flyers. Derudover kan kampagnebanner placeres på relevante eksterne hjemmesider, som bliver anvendt af vores målgruppe. Derudover vil vi anvende Google Adwords for at fremme visibiliteten, når brugere søger på relevante søgeord. 27

28 13. Bilag Roughboard 28

29 Wireframe (se wireframe.pdf) 29

Redesign af by-expressen.dk

Redesign af by-expressen.dk Redesign af by-expressen.dk Informatik Roskilde Universitet 4. semester forår 2014 Vejleder: Kristin Due Holmegaard Jens Kristian Heesche Hansen, studienr. 50543 Kristian Eistorp, studienr. 50553 Magnus

Læs mere

Indhold... 1. Titelblad... 4. Forord... 5. Ansvarsfordeling... 5. Indledning... 6. Problemfelt... 6. Problemstilling... 6. Problemformulering...

Indhold... 1. Titelblad... 4. Forord... 5. Ansvarsfordeling... 5. Indledning... 6. Problemfelt... 6. Problemstilling... 6. Problemformulering... Indhold Indhold... 1 Titelblad... 4 Forord... 5 Ansvarsfordeling... 5 Indledning... 6 Problemfelt... 6 Problemstilling... 6 Problemformulering... 7 Afgrænsning... 7 Research & Analyse... 8 Målgruppe...

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

1 Indledning...4. 2 Arbejdsfordeling...4. 3 Læsevejledning...5

1 Indledning...4. 2 Arbejdsfordeling...4. 3 Læsevejledning...5 1 Indledning...4 2 Arbejdsfordeling...4 3 Læsevejledning...5 4 Problemstilling...6 4.1 Baggrund...6 4.1.1 Idegrundlaget...6 4.1.2 Kunden...8 4.1.3 Storytelling...8 4.2 Problemformulering...9 4.3 Afgrænsning...10

Læs mere

EKSAMENSPROJEKT. www.stefansk.dk/mctc/ Udarbejdet af: Mandana Bahar Sara Vang Michael Dalgaard Peter Schindler Stefan Skjerning

EKSAMENSPROJEKT. www.stefansk.dk/mctc/ Udarbejdet af: Mandana Bahar Sara Vang Michael Dalgaard Peter Schindler Stefan Skjerning EKSAMENSPROJEKT www.stefansk.dk/mctc/ Udarbejdet af: Mandana Bahar Sara Vang Michael Dalgaard Peter Schindler Stefan Skjerning Erhvervsakademiet København Nord, Multimediedesigner, 3. semester, tr08mul01

Læs mere

Sygeplejersker i udvikling

Sygeplejersker i udvikling Sygeplejersker i udvikling fra diplomuddannelse til praksis Cecilie Bisgggard Nøhr Luiza Szajda Sanne Jensen Stine Gry Hansen Vejleder: Camilla Schmidt Roskilde Universitet BA, Pædagogik & Uddannelsesstudier

Læs mere

2. Semester - Eksamen - Vedvarende energi. Pilot projekt. 02 Juni 2014 AUDI STATOIL MATHIAS JAHN, ALEXANDER SCHWARTZLOSE, MATHIAS KOFOED & MORTEN BO

2. Semester - Eksamen - Vedvarende energi. Pilot projekt. 02 Juni 2014 AUDI STATOIL MATHIAS JAHN, ALEXANDER SCHWARTZLOSE, MATHIAS KOFOED & MORTEN BO 2. Semester - Eksamen - Vedvarende energi Pilot projekt 02 Juni 2014 AUDI STATOIL MATHIAS JAHN, ALEXANDER SCHWARTZLOSE, MATHIAS KOFOED & MORTEN BO INLEDNING 03 Indledning Afgrænsninger 04 Formål Problemformulering

Læs mere

Biibo I/S EKSAMENSPROJEKT 2012, 3. SEMESTER DK. Firma- og projektnavn: URL til website: www.lej1bil.dk

Biibo I/S EKSAMENSPROJEKT 2012, 3. SEMESTER DK. Firma- og projektnavn: URL til website: www.lej1bil.dk EKSAMENSPROJEKT 2012, 3. SEMESTER DK Firma- og projektnavn: Biibo I/S URL til website: www.lej1bil.dk URL til projektsite: mmd3semspring2012.mmd.eal.dk Antal anslag (med mellemrum): 121.246 Afleveringsdato:

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Folkekirkens Nødhjælps

Folkekirkens Nødhjælps Folkekirkens Nødhjælps interne nyhedsbrev Master i Professionel Kommunikation Roskilde Universitet 2010 Vejleder: Leslie Fleming Modul 1 Studerende: Anita Pedersen Inge Mousten Dorte Hendel Møller Søren

Læs mere

Socialøkonomisk iværksætterguide

Socialøkonomisk iværksætterguide 1 Socialøkonomisk iværksætterguide VIDEN ANALYSE PERSPEKTIV - Vi rådgiver praksis - analyserer tendenser - perspektiverer fremtiden 2 Indhold Værdien af en forretningsplan 4 Er du en socialøkonomisk iværksætter?

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri I N S T I T U T F O R I D R Æ T O G E R N Æ R I N G K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kandidatafhandling Christine Marie Topp Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri Et fokus på

Læs mere

EN FLASKE TIL FORSKEL

EN FLASKE TIL FORSKEL EN FLASKE TIL FORSKEL 1. Semester, Hus 06.2. Gruppe 11 Vejleder: Kim Sandholdt Abstract This assignment revolves around charity donations from bottle deposit. We circulate around people s normal habits

Læs mere

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse Denne blanket skal indsættes som FORSIDE i alle tre eksemplarer af eksamensopgaven. Modulnavn- og -nr.: Vejleders navn: Titel på opgaven: Ugeskema som specialpædagogisk indsats

Læs mere

DE VILDE KANINER KRISTINE HARBO ERIKSEN AALBORG UNIVERSITET 11. SEMESTER BUSINESS DEVELOPMENT & ENTREPRENEURSHIP

DE VILDE KANINER KRISTINE HARBO ERIKSEN AALBORG UNIVERSITET 11. SEMESTER BUSINESS DEVELOPMENT & ENTREPRENEURSHIP DEVILDEKANINER KRISTINEHARBOERIKSENAALBORGUNIVERSITET 11.SEMESTER BUSINESSDEVELOPMENT &ENTREPRENEURSHIP 2 3 Titelblad Projekttitel:DeVildeKaniner Vejleder:JeremyRose Semester:11.Semester BusinessDevelopmentandEntrepreneurship

Læs mere

Hvor langt man kan komme med sms-teknologien i en læringsmæssig kontekst

Hvor langt man kan komme med sms-teknologien i en læringsmæssig kontekst Indledning 1 Titelblad Sms-spil Hvor langt man kan komme med sms-teknologien i en læringsmæssig kontekst Aalborg Universitet Juni 2011 (Aalborg Universitet i samarbejde med Aarhus Universitet, Copenhagen

Læs mere

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Syddansk Universitet Michelle Møller Afleveringsdato: Campus Esbjerg 19.12.2013 De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Jeg erklærer på tro og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1.0 Introduktion. 2.0 Analyse... 11. 3.0 Diskussion... 25

Indholdsfortegnelse. 1.0 Introduktion. 2.0 Analyse... 11. 3.0 Diskussion... 25 Abstract The current director of The Royal Danish Theatre, Morten Hesseldahl, has described the declining number of young customers as the biggest challenge faced by the institution at the moment. Customers

Læs mere

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Af Cecilie Hansen, PeopleInsync. Redigeret af Philip Dam - Oktober 2012 03 Introduktion 05 Meld dig ind i en A-kasse 07 CV'et 13 Kampen for et arbejde - Jeppes

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.1 Kvalitativ metode... 9 2.2 Kvantitativ metode... 10 2.3

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark

Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark Forfatter: Mia Dam Samuelsen Vejleder: Per Svejvig Afleveringsdato: 2. Marts 2015 Cand.Merc.IT - Aarhus Universitet, Business and Social

Læs mere

Implementering af CRM

Implementering af CRM Implementering af CRM Via university college i Horsens Stephan Duedahl Den 3.1-12 1 Implementeringen af CRM Hvordan er implementeringen af CRM i DHL, Danske Fragtmænd og Sanistål? 2 Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5. 1.1 Problemfelt... 6. 1.3 Afgrænsning... 9. 1.4 Projektets design... 9. 2 Metode... 13

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5. 1.1 Problemfelt... 6. 1.3 Afgrænsning... 9. 1.4 Projektets design... 9. 2 Metode... 13 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 1.1 Problemfelt... 6 1.2 Problemformulering... 8 1.2.1 Arbejdsspørgsmål... 9 1.3 Afgrænsning... 9 1.4 Projektets design... 9 1.5 Virksomhedsbeskrivelse af Arla...

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere