Bliv Konge i Kalundborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bliv Konge i Kalundborg"

Transkript

1 Bliv Konge i Kalundborg Delafleverings opgave Webdesign og webkommunikation, (hold 2) IT Universitetet Efterår Dsign gruppe 3 Dorte Andersen - doan Razan Haugaard - rais Lone L. Jensen - lonelambert Heidi Louise Lundahl - hllu Jan Nickel - jnic

2 0. Indholdsfortegnelse 0. INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING PROBLEMFORMULERING METODE VALG AF LITTERATUR PROJEKTORGANISATION TILGÆNGELIGE RESSOURCER TIDSPLAN DISPOSITION FOR ENDELIG RAPPORT MÅLGRUPPEBESTEMMELSE REFLEKSIONER I FORHOLD TIL USP OG ESP MOTIVERENDE DESIGN TEORI USABILITY IKKE LÆNGERE EN DIFFERENTIATOR MOTIVERENDE DESIGNPRINCIPPER DESIGN-PROCESSEN INFORMATIONSARKITEKTUR BILAG

3 1. Indledning Kalundborg kommune ligger i region Sjælland. Efter kommunalreformen i 2007, blev kommunen sammenlagt med Bjergsted kommune, Gørlev kommune, Hvidebæk kommune og Høng kommune. Nuværende borgmester er venstremanden Martin Damm. Indbyggertallet var i 2009 på , hvoraf de bor i Kalundborg. Kommunens ligger i den vestlige del af Sjælland og strækker sig fra Sejerø bugt til Musholm bugt ved Storebælt og har derfor en kyststrækning på 106 km. Det administrative centrum ligger i Kalundborg. Havnen i Kalundborg er en af Danmarks største havne og er den største havn for korneksport. Det er en stor og dyb industrihavn, med et veludviklet erhvervsliv omkring havnen. På havnearealet er der også færgeterminaler til Århus og Samsø. Kalundborg havn ledes af en havnebestyrelse på 7 medlemmer, hvoraf 5 er fra kommunalbestyrelsen. Der gives ingen offentlige tilskud til havnen, den fungerer som en økonomisk og juridisk selvstændig enhed. Eventuelt overskud investeres i vedligeholdelse af havnen og udbygning af haveanlægget. 3

4 Derudover har kommunen store sommerhusområder typisk omkring de kystnære områder. Områderne udgør 2,2 % af kommunens samlede areal. Kommunen har ikke de store turistattraktioner, men det der trækker turister til Kalundborg kommune er primært naturområderne. Og naturmæssigt har kommunen noget at byde på. Hele storebæltskysten har mange gode badestrande og omkring øerne Nexelø og Sejerø samt halvøerne Asnæs og Røsnæs har meget smukke og afvekslende landskaber. Saltbæk vig og Vesterlyng har enestående heder og lavvandsområder, hvilket er sjældne på Sjælland. I Kalundborg by og omegn er der en række store virksomheder så som: Novozymes, Novo Nordisk, Energi E2 og Statoils raffinaderi. Der er 8 andre store virksomheder i kommunen, der har dannet et miljøsamarbejde der går under navnet - Symbiosen. Samarbejdet afspejler sig ved, at virksomhederne benytter hinandens affaldsprodukter til deres egen industriproduktion. På den måde kan den enkelte virksomhed øge sin produktion uden nødvendigvis at øge forbruget af energi, vand og nye råvarer. Gevinsten er et lavere ressourceforbrug med en mindre miljøbelastning til følge. Der er også et økonomisk incitament, da aftalen mellem virksomhederne bygger på forretningsmæssige principper. Kalundborgs varemærke er byens sognekirke Vor Frue Kirke. Kirken er opført omkring år 1220 og er, med sine 5 tårne, enestående i verden. Selve grundplanen er udformet som et græsk kors, hvor der forenden af hver korsarm er placeret et tårn. I midten af korset er placeret det femte kors. Kirkens udformning skal lede tankerne hen på Det himmelske Jerusalem. I middelalderen blev Jerusalem betragtet som en befæstet by med fem tårne. De 4 af tårnene har fået navn efter helgeninderne: Sankt Anna, Sankt Gertrud, Samkt Maria Magdalene og Sankt Katarina mens det 5 tårn i midten har fået navn efter Jomfru Maria. 4

5 2. Problemformulering Hvordan kan Kalundborg kommune motivere højtuddannede, via websitet, til at flytte dertil? 5

6 3. Metode 1. Empiri i. Kvalitativt interview med Anja Bang fra Kalundborg Kommune. ii. Kvantitativ spørgeskemaundersøgelse. iii. Analyse af eksisterende kommunale websites. iv. Artikler om lignende website design projekter. v. Præsentation af case ved Anja Bang fra Kalundborg Kommune. vi. Ekstraktion af pivotale områder for problemfeltet. 2. Målgruppebestemmelse i. Personas. ii. iii. Krav fra opdragsgiver Anja Bang. Segmentering. 3. Brugerinddragelse i. Hurtige iterationer med indragelse af evt. andre ITU-studerende for at få input til designforsiden. ii. Trunk test på en underside. 6

7 4. Valg af litteratur Målgruppeanalyse v Pernille Eisenhardt (2008, ITU) The inmates are running the asylum, A. Cooper (2004) Don't make me think, Steve Krug (2006) Webkommunikation og webdesign v. Brian Everitt (2010, ITU) Tiltrækning og fastholdelse af borgere i landdistrikterne fra Capacent Epinion (2008) B.J. Fogg, Creating Persuasive Technologies: An Eight-Step Design-process (2009) 7

8 5. Projektorganisation Projektorganisering Organisatorisk er der tale om et selvstændigt projekt, hvor 5Dsignerne har en kollektive projektleder rolle. Typisk vil en projektorganisation se ud som følgende: Styregruppe/ Projektejer Projektleder Referencegrup pe Projektgruppe En projektorganisering består normalt af en: styregruppe, som igansætter projektets arbejde og godkender delresultater m.m. projektgruppe som varetager den udførende del af projektet referencegruppe, hvis ansvar er rådgivning om projektet og arbejder mere detaljeret med spørgsmål omkring funktionalitet og indhold. Formålet med projektorganiserring er at sikre projektet er både fagligt og beslutningsmæssigt funderet, således at opgaven kan løses inden for projektets rammer på en professionel og kompetent måde. Derved sikres en hurtig og effektiv gennemførelse af projektet. Projektejer er dem der ejer selve projektet, hvilket i dette tilfælde er Kalundborg Kommune med Anja Bang som repræsentant. 8

9 Da der her er tale om et selvstændigt projekt, vil der ikke være en traditionel styregruppe, men i en hvis grad kan Brian Everitt, Stina Franchini og Caroline Pedersen betragtes som styregruppe medlemmere. Det er over for denne gruppe en delaflevering vil blive fremlagt og godkendt. Det er styregruppen der i sidste ende godkender projektet sammen med en ekstern censor. Projektgruppen vil være opbygget omkring de 5Dsign medlemmere: DOAN Dorthe Andersen, Loelambert Lone L. Jensen, RAIS Razan Haugaard, HLLU Heidi Louise Lundahl, JNIC Jan Nickel. Gruppen vil udføre det egentlige projektarbejde under en fælles ledelse. Organisering af projektgruppens arbejde vil være holdbaseret, hvor alle i gruppen tager ansvar og dermed fungerer under en kollektiv projektledelse. Referencegruppens ansvar er rådgivning om projektet og arbejder mere detaljeret med spørgsmål omkring funktionalitet og indhold. Medlemmerne af gruppen er typisk folk der fagligt har interesse i projektet i form af at de er aktører eller personer der skal benytte det færdige produkt. 9

10 6. Tilgængelige Ressourcer Det er vigtigt at projektet får tildelt de nødvendige ressourcer for at projektet kan nå i mål med en vis succes. De nødvendige ressourcer der er behov for, er i dette tilfælde menneskelige og tekniske ressourcer, hvor de menneskelige ressourcer vil, i overvejende grad, være de vigtigste i dette projekt. De menneskelige ressourcer vil basere sig på projektgruppens - de 5Dsign medlemmers, fælles viden, faglige færdigheder og erfaringer. Arbejdsbelastningen vil fordele sig jævnt blandt medlemmerne, hvor alle bidrager lige meget til rapport udarbejdelsen og til kodningen af sitet. De tekniske ressourcer der er behov for, vil være i form af it-udstyr med tekstbehandlingssystem og et editeringsprogram til udvikling af html og CSS kode. For at teste det udviklet sitet, kan benyttes et websted, som kan være ITU s FTP hosting site. Fordelingen blandt projektmedarbejderne Ressourcer Dorte Andersen 100% Lone L. Jensen 100% Razan Haugaard 100% Heidi Louise Lundahl 100% Jan Nickel 100% Belastning 10

11 7. Tidsplan Dato 28-Okt Nov Nov Nov Nov Nov Dec Dec Dec-2010 Beskrivelse Gruppedannelse, projektvalg, kontraktunderskrivelse Idegenerering, problemformulering, planlægning af arbejdsdeling, planlægning af metode, udarbejdelse af spørgeskema Gennemgang af interview, gennemgang af spørgeskemaundersøgelse, udvikling af USP samt ESP. Lave rough board/mood board, udarbejdelse af overall look and feel, diskussion af læst teori samt gennemgang af individuelle persuasive features, fordeling af arbejdsopgaver for at kunne færdiggøre vores delaflevering Gennemlæsning af rapportindlæg, sammenstilling til integreret dokument + skrive afsnit til vejlederen om specifikke spørgsmål/fokusområder. Udarbejdelse af wireframes. Delaflevering elektronisk Lave oplæg til design diskussion af dette. Skrive rapportindlæg svarende til nuværende status på projektet. Usability test oplæg. Kodning af sitet med hensynstagen til usability test results. Skrive rapportindlæg svarende til nuværende status på projektet. Skriver konklusion, samler bilag. Aflevere rapport + prototype i 3 eksemplarer. 11

12 8. Disposition for endelig rapport Indholdsfortegnelse Forord Kursets mål Abstrakt Afgrænsning Afsnit om Kalundborg Kommune Motiverende design Metodetilgang Problemformulering Diskussion Konklusion Perspektivering Prototype Litteraturliste Bilag 12

13 9. Målgruppebestemmelse Til at bestemme målgruppe anvender vi følgende metoder og tiltag: Ønsker og krav fra opdragsgiver, Kalundborg Kommune. Research i lignende undersøgelser og kampagner Karakteristika fælles for disse to grupper vil beskrive vores specifikke målgruppe. For at sikre at vi kan finde respondenter i et omfang der udgør et validt data grundlag for en kvantitativ undersøgelse, vil vi løfte de meget specifikke karakteristika op på et mere generisk niveau. I det vi sørger for at generaliseringen forbliver hierarkisk, forbliver de specifikke karakteristika intakte. Som et eksempel for dette: Specifik karakteristika: Kalundborg. Generisk: landkommune. Højere generisk niveau: Kommune med erklæret ønske om at tiltrække tilflyttere. Specifik karakteristika: Indpendler Generisk: Pendler Højere generisk niveau: Potentiel tilflytter. Vi validerer KK s målgruppe op imod målgrupper identificeret i en stor undersøgelse af tiltrækning og fastholdelse af borgere i landdistrikterne. (Capacent, 2008) Det segment, som Kalundborg Kommune er interesseret I at ramme, kalder Capacent for Gevinsttilflyttersegmentet, og det udgøres af: Lige mange mænd og kvinder årige Børnefamilier Folk med mindst en mellemlang videregående uddannnelse Folk, med husstandsindkomst mellem og kr/år Lønmodtagere og selvstændige Folk, der ikke er opvokset på landet. Segmentets karakteristika er dækkende for, og ikke indsnærende for den målgruppe som Kalundborg Kommune giver udtryk for at de ønsker. Gevinstsegmentet er i et flytteparathedsdiagram karakteriseret således: udgør den gruppe, der er tættest på at flytte til landet. Spørgeskema til kvantitativ undersøgelse skal udformes således. at statistikken vi får ud af svarene kan danne grundlag for udformningen af de 13

14 tilbud, vi vil give de potentielle tilflyttere, og således også sidernes udformning på micrositet. Krav fra Kalundborg Kommune Krav fra Kalundborg Kommune er fremkommet via kvalitativt interview med Anja. Deres målgruppe er børnefamilier hvor arbejdstagerne er akademikere [akademikere omfatter både mellemlang og lang videregående uddannelser (sv t. bachelor og kandidat)], som arbejder i kommunen, men som bor i en anden kommune. Personas fra borger.dk s personasgalleri. Med vores målgruppe i hus vil vi vurdere om en eller flere af borger.dk s personas kan bruges her til at designe for. Kan vi evt ved at konstruere et par personas yderligere (kan vi gøre det på det data grundlag vi har?) få et dækkende personas galleri, som vi kan designe for? Hvilke personas (fra borger.dk) vil vi anvende. Hvor mange detaljer om dem, har vi brug for? Argumentér for at skære i personas uden at de mister deres validitet, eller skævvrides. Teori om anvendelse af personas. (fra Dorthe) Målgruppen hvem henvender vi os til Målgruppen er højtuddannet - det vil sige mennesker med en længerevarende uddannelse. Mellem 30 og 50 år. De arbejder i Kalundborg Kommune - men bor et andet sted. Så hver dag pendler de frem og tilbage mellem arbejde og hjem. De er aktive på nettet - de køber billetter, rejser, er på netbank, læser nyheder, ser tv og søger informationer og viden om mange forskellige emner. Hvorfor er målgruppeanalyse vigtig? (skal vi have sådant et afsnit med her eller kommer begrundelserne når vi tester vores site det gør det vel nok?) 14

15 Målrette kommunikationen til sin målgruppe Når man skal målrette kommunikationen til en målgruppe er der flere forskellige modeller og analyser man kan anvende fx personas, Minervamodellen og Gallupkompasset. Personas For at målrette et produkt eller en service til en målgruppe kan det være en ide at benytte personas. Metoden er opfundet af softwaredesigneren Alan Cooper i 1983 (Brian fra) Personas er ikke virkelige mennesker, men de er baseret på virkelige menneskers adfærd og motivation (Cooper s. 26 kompendium). Personas bygger på data og research, men i modsætning til virkelige mennesker, der kun repræsenterer sig selv, er en persona sat sådan sammen, at den repræsenterer mange mennesker ad gangen (borger.dk). Gennem en persona kan man danne sig et billede af sin målgruppe og benytte sin viden om sin bruger i en designproces af fx en service. Borger.dk har udviklet 12 forskellige personas, der skal leve offentligt de næste år. De skal være modelborgere, når der skal træffes beslutninger om design og indhold på fremtidige fællesoffentlige borgerportal (borger.dk). På borger.dk står: Målet har været at dække så stor en del af befolkningens særpræg og behov med 12 personas, og på den måde sikre, at et design eller en service, der er designet til disse 12 personas vil være værdifuld for langt den største del af den danske befolkning, eller at man ved at anvende udvalgte personas i designarbejdet kan målrette designs til mindre dele af befolkningen (borger.dk). Ud fra denne betragtning har vi udvalgt en persona udarbejdet af borger.dk som repræsentant for vores målgruppe, fordi vi ikke mulighed eller tid for at udvikle vores egen det kræver en meget stor datamængde (cooper). For at målrette personaen til netop vores behov vil vi udvide med et scenarie. Ifølge borger.dk er alle personas nemlig forberedt til at blive udvidet med scenarier, som fx kan være Helle skal hjælpe sin søn med at søge efterskole 15

16 via nettet, eller at Lars skal på efterløn. Kombinationen af scenariet og persona skaber en række spørgsmål og udfordringer, som man herefter kan tage stilling til designet af den enkelte service (borger.dk). I udvælgelsen af personas er det vigtigt at huske på at en mand kan repræsentere en kvinde, en far kan repræsentere en forælder og dermed også en mor, og en persona med en lav indkomst, men med en stor forståelse af det offentliges struktur kan også repræsentere en højindkomst-borger med en stor forståelse af det offentlige, så længe, at det designproblem, der testes mod denne persona ikke er afhængig af lige præcis borgerens indkomstklasse. Udvalgt personas fra borger.dk https://www.borger.dk/partnerforum/brugerinddragelse-ogbrugerundersoegelser/sider/personas-og-tests-af-borgerdk.aspx 12. Peter Thobo Hjort, 33 år, Frederiksberg Peter er 33 år, cand.scient.pol. og bor på Frederiksberg i en lejlighed sammen med sin kone Anne. Anne er på barsel med deres første barn, Alba som er 11 måneder. Peter arbejder i kommunikationsafdelingen i et større medicinalfirma og har ambitioner for sin karriere. Det næste (med rødt) er et scenarie eller måske nærmere en fortælling opdigtet men som nok burde basere sig på interviews med repræsentanter fra vores målgruppe: Det sidste år har Peter været ansat i Novo Nordisk i Kalundborg. Han er meget glad for sit arbejde, det er udfordrende og han fornemmer at en forfremmelse lurer lige om hjørnet. Han synes dog, at han tilbringer lige lovlig meget tid i sin bil tid som han kunne bruge sammen med Alba. Han har ikke for alvor overvejet, om det kunne være en løsning at flytte til Kalundborg. Han tør ikke tænke tanken til ende han kan godt lide at være tjekket og det er ikke lige det han forbinder med Kalundborg. Han har slet ikke talt med sin kone om det. Hun har langt om længe vænnet sig til at bo i Købehavn. Peter voksede op i et hippie-kollektiv i Hellerup. Som lidt af en enspænder, var det faktisk noget af en belastning at vokse op i et meget grænseløst miljø Endnu værre blev det, da Peter i 1.g fik konstateret diabetes han gjorde oprør ved at flytte til Århus og studere. Det var her han mødte den jura-studerende Anne De bor i en stor lejlighed på Frederiksberg. Han holder Berlingske Tidende, Børsen og Ugebrevet Mandag Morgen, 16

17 samt Politiken (alle betalt af arbejdet), men læser ikke alt han bladrer hurtigt igennem og nærlæser kun de artikler, han finder interessante. Tv-avisen og Nyhederne skal ses hver dag, og indslag og dokumentarer om medicinalbranchen har selvfølgelig mest fokus Peter abonnerer på adskillige RSS-feeds med branchespecifikke nyheder og fagligt input om kommunikationsfaget Bærbar PC Dockingstation på job og hjemme 2048/512 ADSL Mobiltelefon: Nyere professionel telefon med kamera MP3 afspiller nyere spillekonsol Han er glad for at være far men når Alba græder er det ikke til at bære. Livsstilsanalyser For yderligere at målrette kommunikationen til målgruppen kan man analysere den i forhold til livsstil, holdninger og værdier. Til det findes forskellige livsstilsmodeller som fx Gallupkompasset og Minervamodellen. Modellerne inddeler befolkningen i en række segmenter. Gallupkompas Gallupkompasset er et segmenteringsværktøj, der udelukkende på baggrund af holdningsspørgsmål giver en nuanceret indsigt i forbrugernes holdninger, værdier og livsstil (gallup.dk) Gallupkompasset inddeler befolkningen i ni grupper ud fra om de er moderne, traditionelle, fællesskabsorienteret eller individorienteret. 17

18 Skal vi anbringe vores personas Peter tilhører han det moderne segment. Her finder man i stor udstrækning den yngre del af befolkningen, der er i færd med at opbygge en karriere og sætte sit præg på udviklingen i erhvervslivet. Den moderne dansker er i overvejende grad under fyrre år med en lille overvægt af mænd og ofte bosiddende i hovedstadsområdet, men der er dog ikke en meget udtalt geografisk skævhed for dette segment (gallup.dk) Minervamodellen Man kan også anbringe sin målgruppe i Minervamodellen. Minervamodellen er opfundet af Henrik Dahl (1999). Minervamodellen kan bruges som forståelsesramme og grovsortering idet den kun inddeler befolkningen i 4 segmenter med hver sin farve og et stor gråt felt i midten til dem der ikke kan passe ind i segmenterne. Det grå felt vokser og vokser særligt på grund af globaliseringen (Brian). Selv Henrik Dahl er ved at bevæge sig væk fra modellen. Han siger: Men man skal vide to ting om inddelingen af et samfund i Minervamodellens fire grupper. Først og fremmest er det en utroligt skematisk måde at betragte et samfund på. Man bliver fanget af modellen og dens fire felter. Man kan let risikere at blive firtalsfetichist. For det andet er det en enormt materialistisk måde at anskue mennesker på. Minerva er en måde at grovsortere store mængder data. Og det er den fantastisk til. Men den kan ikke mere end det. (k-forum, Henrik Dahl d. 3. juni 2005) 18

19 Ud fra disse betragtninger vælger vi ikke at benytte Minervamodellen. Gallupkompasset er en smule mere nuanceret fordi det inddeler befolkningen i 9 forskellige segmenter. 19

20 10. Refleksioner i forhold til USP og ESP USP Unique Selling Proposition ESP Emotional Selling Proposition Arbejdet med designet har haft som formål at skabe et visuelt univers, der er med til at fremhæve de vækst- og karrieremuligheder, der er i kommunen og dermed være med til at skabe en tilflytterkultur. Den grafiske stil (ESP) skal være med til at få hjemmesiden til at signalere frihed, overskud og trendyness. Vores USP er: Bliv Konge i Kalundborg! Moodboard og wireframe se bilag. 20

21 11. Motiverende Design Teori Igennem mange århundreder har mennesket ønsket at bruge overbevisning/motivation til at få andre til at gøre, som de finder bedst, mest relevant, eller mest hensigtsmæssigt for den anden part. Dette blev brugt af grækerne i det gamle Rom, hvor de forsøgte med deres iscenesatte retorik at overbevise folket om, hvad der var bedst for dem; det bliver brugt af dagens politikere og reklamemennesker for at overbevise os om, hvad vi kan få i fremtiden, og det bliver i blandt brugt af forældre for at få deres børn til at gøre som de ønsker. Selve fænomenet at have som mål at overbevise andre igennem noget er dermed ikke nyt, men dog relativt nyt, når vi taler om det i forbindelse med computerteknologi. I 2003 definerede B.J. Fogg fænomenet således: Persuasive technology is broadly defined as technology that is designed to change attitudes or behaviors of the users through persuasion and social influence, but not through coercion 1. Stort set samtidigt kom også Chak med hans definition på, hvad dette fænomen indeholder, når det kommer i kontakt med egentlige websites: Persuasion motivates users by taking advantage of persuasive tactics that will make them take action. The most persuasive web sites focus on making users feel comfortable about making decisions and helping them act on them 2. Selve oversættelsen af ordet persuasive design til motiverende design er i dette afsnit holdt i tråd med den måde, som det også er gjort og diskuteret af Jens Hofman Hansen 3, idet en reel oversættelse til overbevisende design vil, som han udtrykker det, ofte have en negativ klang på dansk. Denne risiko for Persuasive Technology, B.J. Fogg (2003) Andrew Chak (2003) Motiverende Design, Jens Hofman Hansen 21

22 at se designformen i et negativt lys er også tidligere beskrevet af B.J. Fogg, som har lagt dette til i sin egen definition:... but not through coercion Usability ikke længere en differentiator I de seneste 10 år har der været meget fokus på usability, når det kommer til websites. Altså hvordan kan webdesigneren gøre brugerens rejse på en hjemmeside så enkel som mulig, og dermed formentlig samtidig motivere brugeren til at handle hvad enten det drejer sig om et e-commerce site eller anden type af action, som afsenderen ønsker, at brugeren skal gøre under sit besøg. Motiverende design er en naturlig forlængelse af god usability, mener blandt andet Eric Schaffer 4, som taler om at designe sit website med fokus på PET (Persuasion, Emotion and Trust). Han ser nemlig også, at god usability er ikke længere nok til at differentiere sig på det har simpelthen været et must nu så længe, så der skal andet til for at få brugeren til at handle. Andrew Chak taler endnu mere åbent om, at usability tilhører en forgangen tid. Han mener, at som ordet usability antyder, så er websitet usable, og med dette mener han, at brugeren får leveret den information, som er nødvendig for at handle på en enkel og overskuelig måde, men at det alligevel ikke er sikkert, at køberen handler 5 på trods af at hjemmesiden er bygget i henhold til alle webkunstens usability-regler Motiverende designprincipper At en type adfærd motiverer mere end en anden er ikke noget nyt. De fleste kender det sikkert fra restaurantbesøg, hvor tjeneren lægger regningen og et enkelt bolsje, som udløser en adfærd fra gæster betalt i drikkepenge. Forestil dig samme tjener og service, og så bliver regningen lagt med et mere generøst antal bolsjer? Caldini beskriver studier som viser, at det sidste eksempel 4 Eric Schaffer, Guiding Users with Persuasive Design: An Interview with Andrew Chak (2003) 22

23 motiverer gæsten til en mere positiv adfærd overfor tjeneren i sidste ende. 6 Både Fogg og Caldini har udarbejdet forskellige principper, som anskuer hvilke faktorer, der har indflydelse på modtagerens endelige beslutning. Foggs principper koncentrerer sig om teknologiens rolle som motivator. Udgangspunktet for hans syn på motiverende design er muligheden for at ændre enten modtagerens holdning, adfærd eller begge dele og dermed opfylde afsenderens ønske. I Fogg's model The functional triad anskuer han teknologiens rolle fra tre forskellige vinkler. På figuren herunder ses hvordan han ser de forskellige roller udspille sig motiverende. Figur x: B.J. Fogg's The Functional Triad Computeren som et værktøj Hvis man vælger at betragte computeren som et værktøj, så definerer Fogg syv principper under denne kategori, som alle har til formål at ændre en brugers adfærd/holdning ved at gøre en given handling nemmere at udføre. Blandt disse principper finder man blandt andet: 6 Influence: The Psychology of Persuasion. R. Caldini (2006) 23

24 Principle of Tailoring / Customisation, som går ud på, at et budskab altid går klarere igennem, hvis det rammer modtageren, der hvor denne er. Hvis modtageren kan indtaste f.eks. et postnummer eller landekode og få anpasset hjemmesidens indhold til disse specifikke forhold, så virker budskabet stærkere, end hvis det man læser om foregår i en anden del af verden. Principle of Self-monitoring, som er en type af motiverende design, som man blandt andet finder i nogle af nutidens mange moderne pulsure. Med et sådant ur kan man træne i forhold til sin hjerterymte, hvorved at træningen kan forbedres i forhold til, hvis man selv skal gætte sig frem til den mest optimale træningssession. Computeren som et medium Under denne kategori så optræder designet/teknologien som et medium ud fra den ide, at det er oplevelsen, som motiverer brugeren. Fogg definerer tre principper i denne kategori, som alle er mere visuelt betonede. Vi nævner ikke alle her, men blot et enkelt eksempel: Principle of Cause-and-Effect simulations. Et design i denne kategori kan f.eks. give brugeren mulighed at visualisere påvirkningen af rygning på egen krop over tid. Computeren som en social aktør I denne kategori taler Fogg om teknologien/designet, som var den en levende person, som modtageren lytter til. De motiverende designtypen inddeles i fem forskellige principper, men bare et par stykker nævnes her: Principle of Praise dette design-trick kender man bl.a. fra Nike ipod træningsudstyr, som informerer brugeren undervejs om, hvornår denne har opnået sit definerede mål, eller opmuntrer til at løbe hurtigere undervejs, så man ikke løber langsommere end under sidste træningssession. Samtidig er samarbejdet lavet med kendte sportsstjerner, så brugeren skal føle sig endnu mere motiveret, idet de gode råd faktisk kommer fra en erfaren sportsudøver. 24

25 Principle of Reciprocity dette princip arbejder Caldini også med. Essensen af det er, at hvis man modtager noget fra nogen fra starten, så er man mere tilføjelig/motiveret til at give noget tilbage. I website designverdenen er det ofte mailadresser, som der kan udløse diverse dokumenter ganske gratis! 11.3 Design-processen Eftersom at vi i vores projekt ønsker at ændre på pendlernes holdning til at flytte til Kalundborg Kommune, så vil vi designe websitet med fokus på motiverende faktorer ud fra metoden angivet i Fogg's Eight-Step Design Process 7. Ifølge Fogg skal man vælge en simpel adfærd/holdning, som man 7 B.J. Fogg, Creating Persuasive Technologies: An Eight-Step Design-process (2009) 25

26 Figur x: Eight-Steps in early-stage persuasive design (B.J.Fogg) ønsker at ændre og ikke stræbe for højt - specielt ikke hvis man er et novice designteam, som vi i denne projektgruppe er. Han nævner selv et eksempel om at nedsætte stress-niveauet i et firma til små ændringer i holdninger og adfærd, som senere kunne udbygges og dermed langsomt men sikkert ændre medarbejdernes holdning og adfærd, når det gælder stress. I løbet af designprocessen vil vi teste flere forskellige motivationsprincipper også flere som har til formål at nå samme slutresultat. Dette skal ses i lyset af, at Fogg beskriver, at han ofte anvender to eller flere principper i et design for at opnå det bedste resultat

27 12. Informationsarkitektur Vi ønsker at udvikle et microsite ud fra tankegangen om motiverende design. Sitet skal bruges som et kampagnesite, der kan reklameres for enten på forsiden af Kalundborg Kommune som et banner, men også vha flyers. Derudover kan kampagnebanner placeres på relevante eksterne hjemmesider, som bliver anvendt af vores målgruppe. Derudover vil vi anvende Google Adwords for at fremme visibiliteten, når brugere søger på relevante søgeord. 27

28 13. Bilag Roughboard 28

29 Wireframe (se wireframe.pdf) 29

Delaflevering. De Digitale Hippier. Indhold. Frank Holdt og Linh Tran

Delaflevering. De Digitale Hippier. Indhold. Frank Holdt og Linh Tran Delaflevering De Digitale Hippier Frank Holdt og Linh Tran Indhold 1. Indledning... 2 2. Generelt i forhold til projektet... 2 2.1 Beskrivelse af problemfeltet og en problemformulering... 2 2.2 Beskrivelse

Læs mere

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back 1 Indhold 1.1 Generelt i forhold til projektet 1.1.1 Problemformulering Kalundborg kommune har gennem de senere år

Læs mere

Eksamenscase: Cevea delaflevering

Eksamenscase: Cevea delaflevering Eksamenscase: Cevea delaflevering 1. Generelt Casen Cevea Cevea er en centrum-venstretænketank, som blev oprettet i 2008 blandt andet som modspil til den højreorienterede tænketank Cepos. Organisationen

Læs mere

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S Menu A/S Problemfelt MENU A/S (MENU) er en dansk design virksomhed og producent. MENU har specialiseret sig indenfor skandinavisk design samt deres evige stræben efter at lave noget originalt. De repræsenterer

Læs mere

Hvordan kan vi designe et website til studenterorganisationen Analog café?

Hvordan kan vi designe et website til studenterorganisationen Analog café? Analog Café - Design til Digitale Kommunikationsplatforme - E2012 Problem felt ITU s studenterorganisation Analog søger en bedre online profil. På nuværende tidspunkt bruger de flere forskellige online

Læs mere

Kasper Kommunikation/it Klasse 1.1 Uno Ekdahl Forår 2010 Roskilde Tekniske Gymnasium

Kasper Kommunikation/it Klasse 1.1 Uno Ekdahl Forår 2010 Roskilde Tekniske Gymnasium Afsluttende opgave Indledning I denne rapport har jeg valgt at arbejde med Automatisering, det er for det meste noget der foregår på en computer, da den kan det samme som en lommeregner, og meget mere.

Læs mere

Re-design af Bøssehusets hjemmeside Webdesign og webkommunikation, F2012 Iben Kold Thomsen (hold 1) & Morten Mechlenborg Nørulf (hold 2)

Re-design af Bøssehusets hjemmeside Webdesign og webkommunikation, F2012 Iben Kold Thomsen (hold 1) & Morten Mechlenborg Nørulf (hold 2) Introduktion Vores eksamensprojekt er et re-design af Bøssehusets hjemmeside. Bøssehusets er et kulturhus for bøsser, lesbiske og transseksuelle personer beliggende på Christiania. Huset skaber rammerne

Læs mere

CPH Queerfestival Line Thaarup, Henrik Holm Olsen, Kim Louis Køhrsen, Jane Hedegaard Laren

CPH Queerfestival Line Thaarup, Henrik Holm Olsen, Kim Louis Køhrsen, Jane Hedegaard Laren Beskrivelse af problemformulering og en foreløbig problemformulering Queerfestivalen er en fast tilbagevendende begivenhed. Gennem årene har der udviklet sig et miljø omkring festivalen, hvor mange af

Læs mere

Introduktion til problemfelt. Konceptbeskrivelse

Introduktion til problemfelt. Konceptbeskrivelse Introduktion til problemfelt Med udgangspunkt i eksisterende byrumsprojekter som eksempelvis Skab din by og Givrum.nu, ønsker vi selv at bidrage med et koncept, som skal være med til at åbne op for diskussionen

Læs mere

Eksamensprojekt i Web design og web kommunikation - E2011 hold 2

Eksamensprojekt i Web design og web kommunikation - E2011 hold 2 Eksamensprojekt i Web design og web kommunikation - E2011 hold 2 Janus Åhlander Olsen Web design og web kommunikation E2011 - hold 2 Underviser: Brian Everitt Problemfelt og problemformulering Hjemløse

Læs mere

Målgrupper. Af Phuong og Camilla

Målgrupper. Af Phuong og Camilla Målgrupper Af Phuong og Camilla Målgrupper En målgruppe eller et segment, er en gruppe af kunder eller mulige købere, som en virksomhed retter sin markedsføring imod. Det er vigtigt for en virksomhed at

Læs mere

Brugervenlighed som en fast del af udviklingsprocessen

Brugervenlighed som en fast del af udviklingsprocessen Brugervenlighed som en fast del af udviklingsprocessen Ingrid Haug, 10. marts 2010 Hvorfor dette oplæg? Brugervenlige produkter opnås kun ved at arbejde målrettet med brugervenlighed Alt for sjældent er

Læs mere

Delaflevering. Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk. Kenneth Hansen, kenhan@itu.

Delaflevering. Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk. Kenneth Hansen, kenhan@itu. Delaflevering Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk Kenneth Hansen, kenhan@itu.dk 1 Indholdsfortegnelse Problemfelt - Problemformulering... 3 Målgruppe...

Læs mere

Personlig branding i webdesign

Personlig branding i webdesign Personlig branding i webdesign I forhold til vejledning vil jeg spørge, om opgaven i sin helhed ser fornuftig ud. Er min problemformulering skarp nok? Er min metode i orden? Er det ok at gøre brug af min

Læs mere

Sundhedsapp.dk. - I hvor høj grad, skal vi have fokus på de potentielle brugere af websitet?

Sundhedsapp.dk. - I hvor høj grad, skal vi have fokus på de potentielle brugere af websitet? Oplæg til vejledning Sundhedsapp.dk - I hvor høj grad, skal vi have fokus på de potentielle brugere af websitet? - Kan man overhovedet forestille sig at udarbejde en prototype uden nogle former for feedback?

Læs mere

Disse har alle sammen hjulpet til at skabe min hjemmeside. Ved at give inspiration og få ideerne ned på papir, før de blev vist til omverdenen.

Disse har alle sammen hjulpet til at skabe min hjemmeside. Ved at give inspiration og få ideerne ned på papir, før de blev vist til omverdenen. Introduktion til webdesign Jeg har igennem webdesign projektet arbejdet med en masse forskellige processer, i alt 6 processer. Disse er skab moodboard fra en side, informationsdesign, navigationsdesign,

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Afsluttende opgave Ældre og handicappede Frederik & Peter

Roskilde Tekniske Gymnasium. Afsluttende opgave Ældre og handicappede Frederik & Peter Roskilde Tekniske Gymnasium Afsluttende opgave Ældre og handicappede Frederik & Peter Indhold Indledning... 2 Problemformulering... 2 Ressource planlægning... 2 Kommunikationsplanlægning... 3 Case... 3

Læs mere

Kommunikationspolitik 2014

Kommunikationspolitik 2014 Kommunikationspolitik 2014 Vedtaget af Greve Byråd 25. august 2014 Indholdsfortegnelse Forord Afgrænsning Proces Værdier i kommunikation Intern kommunikation Kommunikation med borgere, virksomheder og

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

DESIGN TIL DIGITALE KOMMUNIKATIONSPLATFORME. 10. Oktober 2013 #6 Designproces + Projektstart

DESIGN TIL DIGITALE KOMMUNIKATIONSPLATFORME. 10. Oktober 2013 #6 Designproces + Projektstart DESIGN TIL DIGITALE KOMMUNIKATIONSPLATFORME 10. Oktober 2013 #6 Designproces + Projektstart DAGEN I DAG Designprocessen [Pause] Om delaflevering Gruppedannelse [Pause] Gruppeøvelse og projektstart DESIGNPROCESSEN

Læs mere

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Overblik - Tryghed - Sikkerhed OM SØGEMEDIER RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Søgemedier A/S er et rådgivnings- og mediehus beliggende i Aarhus og København. Vi lever af at optimere

Læs mere

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen OPGAVE Designforslag til hjemmeside til motorcykelklubben Mc Chaufførerne GRAFISK DESIGN / Dorte Damsgaard Larsen 1/15 DESIGNPROCES Indledende møde med

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

Øvelse 7 - delaflevering

Øvelse 7 - delaflevering Øvelse 7 - delaflevering Contents Oplæg til vejledning... 1 Generelt i forhold til projektet... 1 Problemfelt... 1 Baggrund... 1 Udfordringen:... 2 Forslag til foreløbig problemformulering... 2 En beskrivelse

Læs mere

Delaflevering gruppe 11 Happyweb

Delaflevering gruppe 11 Happyweb Delaflevering gruppe 11 Happyweb Af Lene Engholst, Betina Mærsk, Barbara Elbæk, Elin Skjefstad og Henriette Balslev Oplæg til vejledning Vi har valgt at anvende persuasive design i vores opgave med at

Læs mere

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på Grafisk design Design af hjemmeside til indretningsarkitekt med firma navn enrico indret, som jeg tidligere har designet logo for. Firmaet laver udelukkende erhvervsindretning og målgruppen for sitet er

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Kommunikation/IT A-niveau. VUC Roskilde, Rmedie14 Ditte & Lasse

Kommunikation/IT A-niveau. VUC Roskilde, Rmedie14 Ditte & Lasse Indledning Mediehuset overvejer at lave et ungdomsmagasin til uddannelsesinstitutionerne men ønsker et større kendskab til målgruppen, før de går videre med projektet. Ungdomsmagasinet er tiltænkt unge

Læs mere

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Problemformulering 4 Udviklingsmetode 5 Tidsplan 6 Målgruppe 7 Design brief 8 Logo 10 Typografi og farve 11 Navigationsdiagram 12 Usecase

Læs mere

Projekt beskrivelse. Indledning. Målgruppeanalyse. Metoder til research. Kampagne indhold

Projekt beskrivelse. Indledning. Målgruppeanalyse. Metoder til research. Kampagne indhold Projekt beskrivelse Indledning Vi vil gerne lave en kampagne hvor vi har RTG som kunde. Målet med kampagnen er at få flere elever på RTG og finde ud af hvilke fordomme der er omkring RTG iblandt vores

Læs mere

Drømmepanelet 2. udgave

Drømmepanelet 2. udgave Drømmepanelet 2. udgave Totale resultater METODE Data er indsamlet i maj 2015 via et online spørgeskema. ne er rekrutteret via Userneeds panel og i alt har 400 unge gennemført undersøgelsen. Datagrundlaget

Læs mere

Roskilde Kommune Medieanbefaling

Roskilde Kommune Medieanbefaling Roskilde Kommune Medieanbefaling Roskilde Kommune Kampagne: Alle Tiders Roskilde Formål Styrke image og branding af Roskilde kommune over for potentielle tilflyttere til kommunen Dvs. tiltrække nye borgere

Læs mere

Delaflevering Re-design af Kirsten Kjærs Museums hjemmeside (kkmuseum.dk)

Delaflevering Re-design af Kirsten Kjærs Museums hjemmeside (kkmuseum.dk) Delaflevering Re-design af Kirsten Kjærs Museums hjemmeside (kkmuseum.dk) Gruppe: HÅT - or not Therese Dons Christensen, Else Vad, Marie Svan Olsen og Sofie Sol Danø Vejledning Litteraturvalg vil vi for

Læs mere

Computerens Anatomi. En rapport om computerens anatomi. Kevin Feldmann, Thor Madsen & Mads Kragelund

Computerens Anatomi. En rapport om computerens anatomi. Kevin Feldmann, Thor Madsen & Mads Kragelund Computerens Anatomi En rapport om computerens anatomi Kevin Feldmann, Thor Madsen & Mads Kragelund Indholdsfortegnelse Vores case... 2 Laswell kommunikationsmodel... 2 AIDA modellen... 3 Målgruppe... 4

Læs mere

Søren Gleerup, Fredrik Dam & Casper Palle Kom/it - Afsluttende opgave - HTX Roskilde - d.4/ Rapport. Asociale børn.

Søren Gleerup, Fredrik Dam & Casper Palle Kom/it - Afsluttende opgave - HTX Roskilde - d.4/ Rapport. Asociale børn. Rapport Asociale børn Side 1 af 7 Teori Vi har valgt at se på hvilket problem der ville opstå hvis skolebørn ville begynde at blive undervist hjemme i stedet for at være sociale med deres kammerater. Mange

Læs mere

Afsluttende Projekt - Kom/IT

Afsluttende Projekt - Kom/IT 1 Afsluttende Projekt - Kom/IT Rasmus H. Plaep 1 Billedkilde: http://blog.snelling.com/files/2015/01/business-107.jpg Indhold... 0 Indledning... 2 Problemafgrænsning... 2 Problemformulering... 2 Teori...

Læs mere

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Delaflevering: Webdesign og webkommunikation Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Vi har valgt at lave et redesign af KEA s online videnscenter/bibliotek. Organisation: Københavns

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

Uddannelsesevaluering Bachelor i kommunikation

Uddannelsesevaluering Bachelor i kommunikation Uddannelsesevaluering Bachelor i kommunikation Samlet status Forventer du at afslutte uddannelsen denne sommer? Hvad er årsagen til, at du ikke forventer at afslutte din uddannelse denne sommer? Jeg læser

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google.

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. Marketing A-Z Marketingbegreb Betydning A Adwords Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. B Branding Signalerer, hvad

Læs mere

Delaflevering 7 - Guldkalvene

Delaflevering 7 - Guldkalvene Oplæg til vejledning Vi ønsker at diskutere vores valg af case samt problemformuleringens rækkevidde. Hvordan håndterer vi design af et nyt website fra bunden? - Teoretisk? - Metodisk? Valg af teori generelt

Læs mere

Projekt Reklamefilm Kom/IT. 18-03-2014 2.y, HTX, EUC Syd Sønderborg Sahra M. Andersen

Projekt Reklamefilm Kom/IT. 18-03-2014 2.y, HTX, EUC Syd Sønderborg Sahra M. Andersen Projekt Reklamefilm Kom/IT 18-03-2014 2.y, HTX, EUC Syd Sønderborg Sahra M. Andersen Projektbeskrivelse Projektet går ud på at der skal udarbejdes en reklamefilm, der reklamere for en virksomhed/institution/produkt,

Læs mere

Projekt om Københavns Musikteater

Projekt om Københavns Musikteater Projekt om Københavns Musikteater Spørgsmål og områder til første vejledning Vi har tænkt os at lave et redesign af Københavns Musikteaters hjemmeside med følgende undersider: o Forside o Forestillinger

Læs mere

Delaflevering, 8. november

Delaflevering, 8. november Delaflevering, 8. november Problemfelt Mikrobryggerier er en del af en nichelignende branche, som er sælger et specialiseret produkt og henvender sig til en specifik målgruppe, der ved, hvad de vil have

Læs mere

Oplæg til vejledning Til vores næste vejledningsmøde vil vi gerne tale om nedenstående emner:

Oplæg til vejledning Til vores næste vejledningsmøde vil vi gerne tale om nedenstående emner: Indholdsfortegnelse Oplæg til vejledning... 1 Generelt i forhold til projektet... 1 Indledning... 1 Problemformulering... 2 Metode... 3 Opgavens fremgangsmåde... 3 Tidsplan og opbygning... 4 Litteratur...

Læs mere

Udviklingen af Personas og en bedre digital service

Udviklingen af Personas og en bedre digital service Udviklingen af Personas og en bedre digital service Om Snitkergroup: Brug brugerne! Idéfase: find idéen Hvem er brugerne og hvad er deres behov? Workshops Feltstudier Konceptfase: test konceptet VIL brugerne

Læs mere

KARINA KONRAD USER EXPERIENCE PORTFOLIO. Jeg interesserer mig for user experience, digital kommunikation, online marketing og humancomputer

KARINA KONRAD USER EXPERIENCE PORTFOLIO. Jeg interesserer mig for user experience, digital kommunikation, online marketing og humancomputer KARINA KONRAD USER EXPERIENCE PORTFOLIO Jeg interesserer mig for user experience, digital kommunikation, online marketing og humancomputer interaction. Jeg kan: - finpudse det, du ønsker at sige til dine

Læs mere

Kommunebranding handler først og fremmest om at samle kommunen omkring en fortælling, der giver mening både internt og eksternt.

Kommunebranding handler først og fremmest om at samle kommunen omkring en fortælling, der giver mening både internt og eksternt. Roskildes nye Pay off/brand Essence: Alle Tiders Roskilde skal lanceres bredt - lokalt og regionalt. Det skal sikres at udbrede brandet til også at omfavne erhvervsområderne som er vigtige i kommunen og

Læs mere

ZBC Vordingborg Marcus Rasmussen, Oliver Meldola, Mikkel Nielsen 17/02 2015. The Board Game

ZBC Vordingborg Marcus Rasmussen, Oliver Meldola, Mikkel Nielsen 17/02 2015. The Board Game The Board Game 1 Målgruppe Før vi kom på vores spil, havde vi lidt en ide om hvad det ville komme til at blive. Vi så på spillet Cards against humanity og vores spil ville blive lidt som det, da der vil

Læs mere

Computerens - Anatomi

Computerens - Anatomi 2014 Computerens - Anatomi Rapporten er udarbejdet af Andreas og Ali Vejleder Karl G Bjarnason Indholdsfortegnelse Formål... 2 Indledning... 2 Case... 3 Design... 3 Skitser... 4 Planlægning... 5 Kravsspecifikation...

Læs mere

UDDANNET TIL DRUK SEMESTER PROJEKT. Rene Brender Bigum, Martin Rasmussen, Kormakur, Praveenth, MMD

UDDANNET TIL DRUK SEMESTER PROJEKT. Rene Brender Bigum, Martin Rasmussen, Kormakur, Praveenth, MMD UDDANNET TIL DRUK SEMESTER PROJEKT Rene Brender Bigum, Martin Rasmussen, Kormakur, Praveenth, MMD Indhold Indhold... 2 Opmærksom... 3 Indledning... 4 Problemfelt... 5 Problemstillinger... 5 Problemformulering...

Læs mere

Kreativt brief. Line Hasse Kirkegård - HOLD B. Dato: 18. septemper 2015 Kunde: Line Hasse Kirkegård - Multimediedesign studerende Projekt: Portfolio

Kreativt brief. Line Hasse Kirkegård - HOLD B. Dato: 18. septemper 2015 Kunde: Line Hasse Kirkegård - Multimediedesign studerende Projekt: Portfolio Webdesign processen Line Hasse Kirkegård - HOLD B Kreativt brief Dato: 18. septemper 2015 Kunde: Line Hasse Kirkegård - Multimediedesign studerende Projekt: Portfolio Jeg har taget udgangspunkt i casen:

Læs mere

8. Webdesign. Grundlæggende Grafisk design Stefan Grage & Klaus Bjerager Tirsdag 5. april

8. Webdesign. Grundlæggende Grafisk design Stefan Grage & Klaus Bjerager Tirsdag 5. april 8. Webdesign Grundlæggende Grafisk design Stefan Grage & Klaus Bjerager Tirsdag 5. april Kursusplan 5. apr. 12. apr. 18. apr. 9. Webdesign / Opg. 7: website K: Usability, s. 36-39 K: Smukkere grafisk design,

Læs mere

Informations teknologi B Design for målgruppen Vejleder: Karl Bjarnason Navn: Devran Kücükyildiz Klasse: 2,4

Informations teknologi B Design for målgruppen Vejleder: Karl Bjarnason Navn: Devran Kücükyildiz Klasse: 2,4 Informations teknologi B Design for målgruppen Vejleder: Karl Bjarnason Navn: Devran Kücükyildiz Klasse: 2,4 Dato: 01-05-2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Laswell s fem spørgsmål... 3 3. Persona...

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Effektiv eksekvering og implementering af strategi

Effektiv eksekvering og implementering af strategi Strategisk Ledelse Effektiv eksekvering og implementering af strategi Store tanker bliver ikke til virkelighed af sig selv det kræver strategisk ledelse. Din succes som leder afhænger af, at du kan skabe

Læs mere

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering Martin Hejgaard Side 1 22-03-2013 Projekt oplæg 1 Plakatopgave Reklame og segmentering En kommunikationsopgave 1 Martin Hejgaard Side 2 22-03-2013 Projekt oplæg Projektoplæg 1 Mælk Du skal udarbejde to

Læs mere

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide.

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide. Fordomme, nej tak Forældre til unge står af på fordomme og løftede pegefingre, når de søger information om rusmidler og teenageliv på nettet. I stedet ønsker de sig rigtige mennesker og nuanceret viden

Læs mere

Kom/It Rapport. Responsiv hjemmeside (Jakes Awesome Game Reviews)

Kom/It Rapport. Responsiv hjemmeside (Jakes Awesome Game Reviews) Kom/It Rapport Responsiv hjemmeside (Jakes Awesome Game Reviews) Indhold Resume... 2 Forord... 2 Jakes Awesome Game Reviews... 2 Den tidelige fase... 2 Efter jeg har lavet siden hvor mine reviews er:...

Læs mere

Selvvalgt Projekt. ( Det smager godt ) af Ke vin Hartmann, Hold 305.

Selvvalgt Projekt. ( Det smager godt ) af Ke vin Hartmann, Hold 305. Selvvalgt Projekt. ( Det smager godt ) af Ke vin Hartmann, Hold 305. 1 Kommunikationsplan: Kommunikationsmål, afsender og genre Hvad ønsker afsender at opnå med webstedet?: Afsender ønsker at have en mad

Læs mere

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen AT Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen Indhold: 1. Den tredelte eksamen s. 2 2. Den selvstændige arbejdsproces med synopsen s. 2 3. Skolen anbefaler, at du udarbejder synopsen

Læs mere

15-11-2013 TANDLÆGE KAMPAGNE. Marc Sztuk, Simon Drabsch og Marcus Rasmussen

15-11-2013 TANDLÆGE KAMPAGNE. Marc Sztuk, Simon Drabsch og Marcus Rasmussen 15-11-2013 TANDLÆGE KAMPAGNE Marc Sztuk, Simon Drabsch og Marcus Rasmussen Forord Vi har tilmeldt os konkurrencen fra Tandlægeforeningen, om at lave en kampagne for at få flere unge til at tage til tandlæge.

Læs mere

RESPONSIV WEBDESIGN. Gøg og Gokke. Kommunikation IT Afleveres d. 17-9-2015. Sara Jacobsen & Natasja Christoffersen 3. års HTX

RESPONSIV WEBDESIGN. Gøg og Gokke. Kommunikation IT Afleveres d. 17-9-2015. Sara Jacobsen & Natasja Christoffersen 3. års HTX RESPONSIV WEBDESIGN Gøg og Gokke Kommunikation IT Afleveres d. 17-9-2015 Sara Jacobsen & Natasja Christoffersen 3. års HTX Indhold Indledning... 2 De seks faser... 2 Problemanalyse... 2 K-strategi... 3

Læs mere

Varighed 1/2-1 time afhængig af den specifikke opgave ekskl. forberedelse og afrapportering.

Varighed 1/2-1 time afhængig af den specifikke opgave ekskl. forberedelse og afrapportering. Shadowing Designerne observerer real life situationer gennem et stykke tid for at få indsigt i brugeroplevelsen på biblioteket ( Discover ). Herunder forstå, hvordan brugerne reagerer i en given kontekst.

Læs mere

KALAS FESTIVAL. Link til hjemmesiden: http://www.kalasfestival.casperragn.com/ Laura Lundby Gravesen http://www.selragadedesign.wordpress.

KALAS FESTIVAL. Link til hjemmesiden: http://www.kalasfestival.casperragn.com/ Laura Lundby Gravesen http://www.selragadedesign.wordpress. KALAS FESTIVAL Link til hjemmesiden: http://www.kalasfestival.casperragn.com/ Laura Lundby Gravesen http://www.selragadedesign.wordpress.com Casper Ragn http://www.casperragn.wordpress.com Niels Otto Andersen

Læs mere

JAN MØLLER JD DESIGN CMK

JAN MØLLER JD DESIGN CMK JAN MØLLER JD DESIGN CMK INDHOLDSFORTEGNELSE Sitemap:... 3 Valg af farver:... 3 Skitser:... 4 Forside:... 4 Produkter:... 5 Kontakt/Bestil:... 6 Galleri:... 7 Info:... 8 Målgruppe:... 9 Persona:... 9 Produkter:...

Læs mere

Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU)

Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU) Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU) Oplæg på VEU Konferencen 2010 i workshoppen Lederuddannelse målrettet kortuddannede mandag den 6. december 2010 ved evalueringskonsulent

Læs mere

Misbrugskampagne med fokus på alkohol og hash

Misbrugskampagne med fokus på alkohol og hash Misbrugskampagne med fokus på alkohol og hash At arbejde procesorienteret med fokus på flertalsmisforståelser 1. PROJEKTET BAGGRUND OG UDGANGSPUNKT Dette projekt tager dels udgangspunkt i den livsstilsundersøgelse

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - Foreningen Odinstårnet -

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - Foreningen Odinstårnet - A&B ANALYSEs Danmarkspanel - Foreningen Odinstårnet - OKTOBER 2008 Foreningen Odinstårnet Danmarkspanel Oktober 2008 1 Foreningen Odinstårnet Danmarkspanel Oktober 2008 2 OM UNDERSØGELSEN Om undersøgelsen

Læs mere

kommunikationsrådgiver

kommunikationsrådgiver UDDANNELSE Strategisk kommunikationsrådgiver Et udviklings- og uddannelsesforløb med udgangspunkt i dine udfordringer! Strategisk kommunikation Den gode rådgivers profil Din gennemslagskraft Din funktion,

Læs mere

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 Randers Kommune Temamøde byrådet d. 25. oktober 2012 Negativ vækst Vækst i tilflytning Positiv vækst Gevinstkommuner Udviklingskommuner Herning Viborg Kolding Odense Esbjerg Vesthimmerlands

Læs mere

Kevin Matin Teis Nielsen

Kevin Matin Teis Nielsen Kevin Matin Teis Nielsen 11-05-2015 Hvem Afsenderen i dette projekt er Kevin Matin og Teis Nielsen som begge er 1 års elever i klasse 1.1 på Roskilde Tekniske Gymnasium. Hvad Det budskab som vi prøver

Læs mere

PROJEKTLEDER PÅ KOMMUNIKATIONSPROJEKTER

PROJEKTLEDER PÅ KOMMUNIKATIONSPROJEKTER Jette Meller Thomsen, 1/6 PROJEKTLEDER PÅ KOMMUNIKATIONSPROJEKTER -Udvikling af hjemmeside -Sociale medier - Informationsmaterialer -Årsrapporter -Messer UDVIKLING AF HJEMMESIDE Ny hjemmeside til Københavns

Læs mere

Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler?

Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler? Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler? Et erhvervsliv i vækst, som har brug for dig 2 Vækst, innovation og gode

Læs mere

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A HVAD SKAL VI IGENNEM DAG 1 DAG 2 DAG 3 DAG 4 DAG 5 DAG 6 1. AFKLARE OG DEFINERE EN UDFORDRING 2. FORVENTNINGSAFSTEMME SUCCES OG MÅL 3. FORSTÅ

Læs mere

Designmanual. Kommunikation/It A. Martin B. Villadsen, Alexander Madsen 11/18/15 HTX 3.a

Designmanual. Kommunikation/It A. Martin B. Villadsen, Alexander Madsen 11/18/15 HTX 3.a Designmanual Kommunikation/It A Martin B. Villadsen, Alexander Madsen 11/18/15 HTX 3.a Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Problemformulering... 2 Om LF BodyCare... 2 Kanylemodel... 3 Afsender... 3 Budskab...

Læs mere

Bedømmelse og eksamen, 24 nov. 2014, Københavns Universitet. Diskussionsgruppe. Simon Lex Institut for Antropologi 24.11.2014

Bedømmelse og eksamen, 24 nov. 2014, Københavns Universitet. Diskussionsgruppe. Simon Lex Institut for Antropologi 24.11.2014 Bedømmelse og eksamen, 24 nov. 2014, Københavns Universitet Diskussionsgruppe Simon Lex Institut for Antropologi 24.11.2014 Overblik Hvem evaluerer, når eksterne samarbejdspartnere stiller opgaven? Udgangspunkt

Læs mere

Førsteårsprøven 2015. Projektbeskrivelse 2. Semester Multimediedesigner

Førsteårsprøven 2015. Projektbeskrivelse 2. Semester Multimediedesigner Førsteårsprøven 2015 Projektbeskrivelse 2. Semester Multimediedesigner Projektbeskrivelse Formål Som afslutning på første studieår skal I gennemføre et tværfagligt projektforløb, der skal afspejle væsentlige

Læs mere

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook.

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. FACEBOOK MARKETING Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. Hvorfor skal jeg bruge Facebook Marketing? Mange virksomheder spørger sig selv dette spørgsmål. Men de skal

Læs mere

PROJEKT MUMS Brian Olsen 19-11-2015

PROJEKT MUMS Brian Olsen 19-11-2015 PROJEKT MUMS Brian Olsen 19-11-2015 1 Indhold Målgruppe... 3 Målgruppe.... 3 Tidsplan... 3 Uge 1... 3 Uge 2... 4 Brainstorm... 5 Produktdefination... 5 Afsender og effekt for hjemmesiden... 5 Skrift og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August-December 2011 Institution HTX Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Kommunikation og

Læs mere

KONCEPT NAVIGATION STRUKTUR KEA

KONCEPT NAVIGATION STRUKTUR KEA KONCEPT NAVIGATION STRUKTUR FOR NYT.DK KONCEPT NAVIGATION STRUKTUR DEN VIDERE PROCES AGENDA DEN PRESSERENDE GRUND FOR ET NYT WEBSITE ER, AT DER ER BRUG FOR FØLGENDE MÅLET MED DET HELE MEN ER IKKE SAT I

Læs mere

1. Indledning. 2. Laswell s fem spørgsmål. Hvem (afsender) Siger hvad (budskab)

1. Indledning. 2. Laswell s fem spørgsmål. Hvem (afsender) Siger hvad (budskab) Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Laswell s fem spørgsmål... 2 Hvem (afsender)... 2 Siger hvad (budskab)... 2 I Hvilken Kanal (Mediet)... 3 Til Hvem (Modtageren)... 3 Og Med Hvilken Effekt (Virkningen)...

Læs mere

Milestone 1 Usability test. Test-dokument. Udføres af: Kirsten, Peter & Nanna

Milestone 1 Usability test. Test-dokument. Udføres af: Kirsten, Peter & Nanna Milestone 1 Usability test Test-dokument VOXHALL Udføres af: Kirsten, Peter & Nanna 1 INDHOLD 3 Problemformulering 3 Formål med test 3 Arbejdshypoteser 4 Brugerprofiler (krav til segmentet) 4 Metode 4

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 2. Projektplan... 3. Vores research... 4 HCI... 5. Formidlingsmetode og teori... 6. Valg af Målgruppe... 8. Layout flyer...

Indholdsfortegnelse... 2. Projektplan... 3. Vores research... 4 HCI... 5. Formidlingsmetode og teori... 6. Valg af Målgruppe... 8. Layout flyer... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Projektplan... 3 Vores research... 4 HCI... 5 Formidlingsmetode og teori... 6 Valg af Målgruppe... 8 Layout flyer... 9 Vores flyer... 10 Kildefortegnelse...

Læs mere

OPRINDELSE. Ordet blog har sin oprindelse i. Weblog

OPRINDELSE. Ordet blog har sin oprindelse i. Weblog OPRINDELSE Ordet blog har sin oprindelse i Weblog OPRINDELSE blog: a website that contains an online personal journal with reflections, comments and often hyperlinks provided by the writer - Merriam-Webster

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

Unge - køb og salg af sex på nettet

Unge - køb og salg af sex på nettet Unge - køb og salg af sex på nettet En introduktion til Cyberhus undersøgelse af unges brug af internettet og nye medier til køb og salg af sex. Materialet er indsamlet og bearbejdet af Cyberhus.dk i efteråret

Læs mere

C Y P E R V I E W. Gruppe 3: Renee Korver, Charlotte Lærke Weitze, Mark Esbech, Steen Fallon, Trine Broe Aflevering tirsdag den 23.

C Y P E R V I E W. Gruppe 3: Renee Korver, Charlotte Lærke Weitze, Mark Esbech, Steen Fallon, Trine Broe Aflevering tirsdag den 23. C Y P E R V I E W Gruppe 3: Renee Korver, Charlotte Lærke Weitze, Mark Esbech, Steen Fallon, Trine Broe Aflevering tirsdag den 23. marts 2010 Konceptbeskrivelse Navnet CyberView henviser til et koncept,

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer?

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Kender du alle de her dele og hvad de gør godt for? Er du mellem 11 og 16 år, og tænker på at sammensætte din egen computer? Så er denne her guide lige

Læs mere

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Februar 2012. Nyhedsbrev nr. 3. Indholdsfortegnelse

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Februar 2012. Nyhedsbrev nr. 3. Indholdsfortegnelse Februar 2012 PÅ VEJ MOD NY SKOLE Nyhedsbrev nr. 3 Indholdsfortegnelse Ny skoleleder er blevet udpeget...2 Interview med den nye skoleleder, Gitte Graatang...2 Spørgsmål og svar om ny skole...4 Navnekonkurrence:

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

Visualisering af data

Visualisering af data Visualisering af data For at se flashanimationen der knytter sig til projektet skal man åbne vis_print.html Interaktiv infografik til Tænks Mærkebank Tænk er forbrugerrådets blad og website, som med udgangspunkt

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk 11. marts 2010 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen

Læs mere