Generelle betingelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelle betingelser"

Transkript

1 Generelle betingelser 1. Din forbindelse med imentor A/S 2. Accept af betingelserne 3. Sproget i Betingelserne 4. Levering af Tjenesteydelserne fra imentor og PARTNERE 5. Din brug af Tjenesteydelserne 6. Dine passwords og brugerkontosikkerhed 7. Fortrolighed og dine personlige oplysninger 8. Indholdet i Tjenesteydelserne 9. Ejendomsrettigheder 10. Licens fra imentor 11. Indhold af licens fra dig 12. Opdateringer af software 13. Afslutning af din forbindelse med imentor 14. Udelukkelse af garantier 15. Ansvarsbegrænsning 16. Copyright og varemærkepolitikker 17. Annoncer 18. Andet indhold 19. Ændringer i Betingelserne 20. Generelle juridiske betingelser 1. Din forbindelse med imentor A/S 1.1 Din brug af imentor's produkter, software, tjenesteydelser og websites (under et kaldet 'Tjenesteydelserne og eksklusiv tjenesteydelser, som du har modtaget af imentor i henhold nærværende aftale) er underlagt betingelserne i en juridisk aftale mellem dig og imentor. 'imentor' betyder imentor A/S, hvis hovedkontor er på Strandlodsvej 42A, 1 sal, 2300 København S. Danmark. Dette dokument forklarer, hvorledes aftalen er affattet, og forklarer nogle af betingelserne i denne aftale. 1.2 Medmindre du skriftligt har aftalt andet med imentor, vil din aftale med imentor som et minimum indeholde vilkår og betingelser, der er fremhævet i dette dokument. Disse kaldes i det følgende for 'Generelle Betingelser'. 1.3 Din aftale med imentor vil også inkludere betingelser i juridiske meddelelser, der i tillæg til de Generelle Betingelser finder anvendelse på Tjenesteydelserne. Alle disse betegnes i det følgende som 'Tillægsbetingelserne'. Hvor Tillægsbetingelser gælder for en Tjenesteydelse, vil du få adgang til dem, så de kan læses enten i eller gennem din brug af en sådan Tjenesteydelse. mail:

2 1.4 De Generelle Betingelser danner sammen med Tillægsbetingelserne en juridisk bindende aftale mellem dig og imentor i relation til din brug af Tjenesteydelserne. Det er vigtigt, at du tager dig tid til at læse dem nøje. Denne juridiske aftale kaldes samlet 'Betingelserne' i det følgende. 1.5 Hvis der er modsigelse mellem hvad Tillægsbetingelserne siger, og hvad de Generelle Betingelser siger, har Tillægsbetingelserne forret I forbindelse med den pågældende Tjenesteydelse. 2. Accept af betingelserne 2.1 For at bruge Tjenesteydelserne må du først acceptere Betingelserne. Du må ikke bruge Tjenesteydelserne, hvis du ikke accepterer Betingelserne. 2.2 Du kan acceptere Betingelserne ved at: (A) klikke på accept eller acceptere Betingelserne hvor imentor stiller denne mulighed til din rådighed i brugerfladen i nogen tjenesteydelse; eller (B) ved faktisk at bruge Tjenesteydelserne. I så fald forstår du og accepterer, at imentor vil behandle din brug af Tjenesteydelserne som en accept af Betingelserne fra og med dette tidspunkt. 2.3 Du må ikke bruge Tjenesteydelserne eller acceptere Betingelserne, hvis (a) du ikke er myndig til at indgå en bindende kontrakt med imentor, eller (b) du er forhindret i at modtage Tjenesteydelserne ifølge lovene i Danmark eller andre lande, herunder det land, hvor du har bopæl eller hvorfra du bruger Tjenesteydelserne. 2.4 Før du fortsætter, bør du udskrive eller gemme en lokal kopi af de Generelle Betingelser til dit arkiv. 3. Sproget i Betingelserne 3.1 Hvis imentor har forsynet dig med en oversættelse af den dansksprogede version af Betingelserne, så accepterer du, at oversættelsen kun er stillet til rådighed for din egen bekvemmelighed, og at de dansksprogede versioner vil være bestemmende for dit forhold til imentor. 3.2 Hvis der er uoverensstemmelser mellem hvad den dansksprogede version af Betingelserne siger og hvad en oversættelse siger, er det den dansksprogede version, der har forret. 4. Levering af Tjenesteydelserne fra imentor og PARTNERE 4.1 imentor har juridiske samarbejdspartnere over hele verden ('PARTNERE'). Til tider vil disse selskaber levere Tjenesteydelserne til dig på vegne af imentor selv eller på vegne af dem selv, hvor imentor's systemer benyttes. Du accepterer, at PARTNERE vil have ret til at levere mail:

3 Tjenesteydelserne til dig. 4.2 Ved en PARTNER forstås også en bruger af imentor's opgavebørs (www.opgavebors.dk). 4.3 imentor innoverer konstant for at give sine brugere den bedst mulige oplevelse. Du accepterer, at den form og egenart, som imentor giver Tjenesteydelserne, kan ændres løbende uden forudgående varsel til dig. 4.4 Som del af denne løbende innovation accepterer du, at imentor kan stoppe (permanent eller midlertidigt) levering af Tjenesteydelserne (eller ethvert element som indeholdes i Tjenesteydelserne) til dig eller til brugere generelt efter imentor's eget skøn og uden forudgående varsel til dig. Du kan til enhver tid stoppe brugen af Tjenesteydelserne. Du behøver ikke udtrykkeligt meddele imentor, når du holder op med at bruge Tjenesteydelserne. 4.5 Du accepterer, at hvis imentor spærrer for adgang til din konto, kan du blive afskåret fra adgang til Tjenesteydelserne, dine kontodetaljer eller alle filer eller andet indhold, der indeholdes i din konto. 4.6 Du accepterer, at selvom imentor måske ikke løbende har sat en fast, øvre grænse for det antal transmissioner, du må sende eller modtage gennem Tjenesteydelserne for den mængde lagerplads som bruges til at levere en Tjenesteydelse, kan imentor efter eget valg til enhver tid fastsætte sådanne øvre grænser. 5. Din brug af Tjenesteydelserne 5.1 For at få adgang til visse Tjenesteydelser kan du blive afkrævet oplysninger om dig selv (som for eksempel identifikations- eller kontaktoplysninger) som en del af registreringsprocessen til en Tjenesteydelse, eller som en del af din fortsatte brug af en Tjenesteydelse. Du accepterer, at enhver registreringsoplysning du giver til imentor altid skal være nøjagtig, rigtig og up-to-date. 5.2 Du accepterer at bruge Tjenesteydelserne alene til formål, der tillades af (a) Betingelserne og (b) enhver gældende lov, regulering eller generelt godkendt praksis eller vejledning i de relevante jurisdiktioner (herunder enhver lov som vedrører eksport af data eller software til eller fra Danmark eller andre relevante lande). 5.3 Du accepterer ikke at tilegne dig adgang til (eller forsøge at få adgang til) nogen af Tjenesteydelserne ved andre midler end ved hjælp af den grænseflade, som imentor leverer, med mindre du har fået udtrykkelig tilladelse hertil ifølge en separat aftale med imentor. 5.4 Du accepterer, at du ikke vil tage del i nogen aktivitet, der forstyrrer eller afbryder Tjenesteydelserne (eller de servere eller net, der er forbundet med Tjenesteydelserne). 5.5 Medmindre du har fået udtrykkelig tilladelse i en separat aftale med imentor, accepterer du ikke at ville reproducere, kopiere, sælge, bytte eller gensælge Tjenesteydelserne til noget formål. mail:

4 5.6 Du accepterer, at du alene er ansvarlig for (og at imentor ikke har noget ansvar overfor dig eller overfor nogen tredjemand) misligholdelse af dine forpligtelser iflg. Betingelserne og for følgerne (herunder ethvert tab og enhver skade, som imentor lider) af en sådan misligholdelse. 6. Dine passwords og brugerkontosikkerhed 6.1 Du accepterer og forstår, at du er ansvarlig for bevarelse af fortroligheden af passwords, der er forbundet med enhver konto du bruger for at få adgang til Tjenesteydelserne. 6.2 Heraf følger, at du er eneansvarlig overfor imentor for alle aktiviteter, der foregår under din konto. 6.3 Hvis du bliver bekendt med uautoriseret brug af dit password eller af din konto, accepterer du at meddele dette til imentor øjeblikkeligt. 7. Fortrolighed og dine personlige oplysninger 7.1 imentor varetager en række hjemmesider inden for kundeformidling til servicefag. Det drejer sig om: imentor.dk, tagpris.dk, vindues-pris.dk, energib.dk, revisor-pris.dk, gulvpris.dk, køkkenpris.dk, terrassetilbud.dk, murerpris.dk, VVS-pris.dk, arkitektpris.dk, elektrikerpris.dk, maler-pris.dk. imentor indsamler kun information og data, som vi har vurderet relevant for imentor, til at give den bedst mulige service for brugerne. Man kan frit browse hjemmesiderne uden at afgive personlige oplysninger til imentor. Ønsker man at gøre brug af prisberegneren, på siderne, skal man afgive kontaktoplysninger. imentor anerkender, at brugerne skal have tillid til, at imentor behandler personlige oplysninger og data fortroligt. Vi har en række sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der sikrer at dine personlige oplysninger ikke misbruges af anden part - til f.eks. spam. imentor bruger oplysningerne og dataene til forbedring af den service, vi yder til brugeren. Oplysninger og data, indsamlet af imentor, vil ikke blive videregivet til andre virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner, der ikke er under kontrakt med imentor. 7.2 Oplysninger der indsamles af imentor. Når man foretager en beregning på hjemmesiderne, der administreres af imentor, vil imentor indsamle brugerdata bestående af navn, adresse, og telefonnummer. Derudover indsamles der data anonymt, dvs. data der ikke er koblet på dine personlige oplysninger. Det er information som hvad der klikkes på, hvilke sider der besøges, browsertype ol. 7.3 Brug af personlige oplysninger Brugerdata er kun til brug for imentor. mail:

5 imentor ringer brugerne op umiddelbart efter en prisberegning, og tilbyder at arrangere et møde med en fagmand i området. Ved ønske om et besøg vil brugeren modtage en mail med en mødebekræftelse og oplysninger på den virksomhed, der er indgået aftale med. Brugerdata videregives kun til samarbejdspartnere (som f.eks. håndværkere indenfor den aktuelle faggruppe), hvis der fra brugeren er ønske om at få arrangeret et håndværkerbesøg. Ved ønske om et håndværkerbesøg videregives dine kontaktoplysninger til vores kontraktskrevne virksomheder. Du kan på forhånd få oplyst hvilket firma, du vil få besøg af, ved henvendelse til kundeservice på tlf: Brugerdata gemmes med henblik på opfølgning på forespørgslen på hjemmesiden/er. Brugerdataene gemmes til De måtte ønske det slettet. Årsagen hertil er, at et bygge eller renoveringsprojekt godt kan løbe over en længere periode af enten økonomiske, praktiske, årstids eller andre uforudsigelige forhold. Ønsker du dine data slettet, kan dette ske via et link i den mail du indledningsvist modtager fra hjemmesiden, ved telefonisk kontakt på tlf: eller via Ved accept af nyhedsbrev giver du samtykke til at modtage vores fælles nyhedsbrev. Du vil have mulighed for at afmelde dette igen via framelding i nyhedsbrevet. 7.4 Brug af cookies imentor gør brug af cookies, der sætter imentor i stand til indsamle data og oplysninger til statistisk brug og annoncering. Vi gør brug af Google Adwords og Google Analytics på vores hjemmesider, der benytter cookies til anonymt at måle blandt andet bevægemønstre og klik. imentor bruger denne data til at forbedre og skræddersy vores ydelser, annoncer og indhold på vores hjemmesider for brugeren. Du er velkommen til at afvise cookies, men vær opmærksom på at dette kan forstyrre brugen af vores hjemmesider eller service. Yderligere information og opsætning/accept af cookies finder du i din browsers indstillinger. 7.5 Du accepterer brugen af dine data i overensstemmelse med imentor s fortrolighedspolitik. 7.6 Er der spørgsmål til denne fortrolighedspolitik, er du velkommen til at kontakte os via: imentor A/S tlf: Strandlodsvej 42 A, 1.sal mail: 2300 København S 8. Indholdet i Tjenesteydelserne 8.1 Du forstår, at enhver oplysning (for eksempel datafiler, skreven tekst, computer software, musik, audiofiler eller anden lyd, fotos, videoer eller andre billeder), som du kan have adgang til som del af eller gennem din brug af Tjenesteydelserne, udelukkende er den persons ansvar fra hvem sådant indhold stammede. Alle sådanne oplysninger omtales i det følgende som 'Indholdet'. mail:

6 8.2 Du skal være vidende om, at det Indhold, som bringes til din kundskab som en del af Tjenesteydelserne, herunder men ikke begrænset til annoncer i Tjenesteydelserne, kontaktoplysninger og sponsoreret Indhold i Tjenesteydelserne, kan være beskyttet af immaterielle rettigheder, der ejes af de personer, sponsorer eller annoncører, der leverer dette Indhold til imentor (eller af andre personer eller selskaber på deres vegne). Du må ikke ændre, udleje, lease, låne, sælge, distribuere eller fremstille afledte produkter baseret på dette Indhold (hverken helt eller delvis) med mindre du udtrykkeligt i en separat aftale er blevet meddelt, at du har fået tilladelse, enten af imentor eller af ejerne af dette Indhold. 8.3 imentor forbeholder sig ret til (men har ikke pligt til) at screene, gennemgå, mærke, filtrere, ændre, forkaste eller fjerne noget af eller hele Indholdet fra nogen Tjenesteydelse. For nogle af Tjenesteydelserne kan imentor levere værktøjer til at filtrere eksplicit uønsket indhold fra. Disse værktøjer kan inkluderer SafeSearch præferenceindstillingerne. Desuden er der kommercielt tilgængelige tjenesteydelser og software til at begrænse adgang til materiale, som du eventuelt måtte finde anstødeligt. 8.4 Du forstår, at du ved anvendelse af Tjenesteydelserne kan blive udsat for Indhold som findes frastødende, uanstændigt eller kritisabelt, og at du i dette henseende bruger Tjenesteydelserne på egen risiko. 8.5 Du accepterer, at du er eneansvarlig for (og at imentor ikke har noget ansvar overfor dig eller nogen tredjemand) ethvert indhold, som du fremstiller, videregiver eller udstiller under brugen af Tjenesteydelserne og for følgerne af dine handlinger (herunder alle tab eller skader, som imentor måtte lide) i denne sammenhæng. 9. Ejendomsrettigheder 9.1 Du accepterer, at imentor (eller imentor's licensgivere) ejer alle juridiske og økonomiske rettigheder og adkomster til Tjenesteydelserne, inklusive alle immaterielle rettigheder, der består i Tjenesteydelserne (uanset om disse rettigheder er tinglyst eller ej, og hvor i verden de findes). Endvidere accepterer du, at Tjenesteydelserne kan indeholde information, der af imentor betegnes som fortrolig, og at du ikke må videregive sådan information uden forudgående skriftlig tilladelse fra imentor. 9.2 Medmindre du har anden skriftlig aftale med imentor, giver intet i Betingelserne dig ret til at bruge nogen af imentor's varebetegnelser, varemærker, servicemærker, logoer, domænenavne og andre karakteristiske varemærkeelementer. 9.3 Hvis du har fået en udtrykkelig ret til at bruge nogen af disse varemærkeelementer i henhold til en separat skriftlig aftale med imentor, anerkender du at din brug af sådanne elementer skal være i overensstemmelse med en sådan aftale, enhvert gældende vilkår i Betingelserne, og imentor's retningslinier for brug af varemærker, således som de løbende bliver opdateret. 9.4 Bortset fra den begrænsede licens der behandles i Afsnit 11, accepterer imentor under disse Betingelser ikke at få nogen juridiske eller økonomiske rettigheder eller adkomster fra dig (eller dine licensgivere) til noget Indhold som du måtte meddele, fremvise, overføre til eller udstille på eller gennem Tjenesteydelserne, herunder enhver immateriel rettighed, der måtte være indeholdt i dette Indhold (uanset om disse rettigheder er tinglyst eller ej, og uanset hvor mail:

7 i verden sådanne rettigheder findes). Medmindre du har anden skriftlig aftale med imentor, accepterer du at være ansvarlig for at beskytte og håndhæve disse rettigheder og at imentor ikke har pligt til at gøre dette på dine vegne. 9.5 Du accepterer, at du ikke må fjerne, skjule eller ændre nogen meddelelser om ejendomsrettigheder (herunder meddelelser om copyright og varemærker), som kan være anbragt på eller indeholdt i Tjenesteydelserne. 9.6 Medmindre imentor har givet dig udtrykkelig skriftlig fuldmagt hertil, accepterer du at du under brug af Tjenesteydelserne ikke vil bruge noget varemærke, servicemærke, varebetegnelse eller noget selskabs eller nogen organisations logo på en måde, der sandsynligvis vil eller er ment til at forårsage usikkerhed vedrørende ejeren eller den autoriserede bruger af sådanne mærker eller logoer. 10. Licens fra imentor 10.1 imentor giver dig en personlig, verdensdækkende, royalty-fri, uoverdragelig og ikkeeksklusiv licens til at bruge den software, som imentor forsyner dig med som en del af de Tjenesteydelser, som imentor stiller til din rådighed (i det følgende kaldet 'Softwaren'). Denne licens har som eneste formål at sætte dig i stand til at bruge fordelene af Tjenesteydelserne, således som de leveres af imentor og som det tillades i Betingelserne Du må ikke (og du må ikke tillade andre at) kopiere, ændre, frembringe afledt arbejde af, udøve reverse engineering, dekompilere eller på anden måde forsøge at uddrage kildekoden af Softwaren eller nogen del deraf, medmindre dette udtrykkeligt følger af eller er tilladt i henhold til lov, eller medmindre du har fået udtrykkelig skriftlig tilladelse hertil af imentor Medmindre imentor har givet dig udtrykkelig, skriftlig tilladelse, må du ikke overdrage (eller give underlicens til) dine rettigheder til at bruge Softwaren, pantsætte dine rettigheder til at bruge Softwaren, eller på anden måde overdrage dele af dine rettigheder til at bruge Softwaren. 11. Indhold af licens fra dig 11.1 Du beholder ophavsrettigheder og alle andre rettigheder, som du allerede har i det Indhold, du forelægger, fremviser eller udstiller på eller gennem Tjenesteydelserne. Ved at forelægge, fremvise eller udstille indholdet giver du imentor en vedvarende, uigenkaldelig, royalty-fri og ikke-eksklusiv licens til at gengive, tilpasse, modificere, oversætte, offentliggøre, offentligt fremføre, offentligt fremvise og distribuere ethvert Indhold som du fremlægger, foreviser eller udstiller på eller gennem Tjenesteydelserne. Denne licens har som eneste formål at sætte imentor i stand til at fremvise, distribuere og reklamere for Tjenesteydelserne, og det kan tilbagekaldes for visse Tjenesteydelser som defineret i Tillægsbetingelserne til disse Tjenesteydelser Du accepterer, at denne licens indbefatter en ret for imentor til at stille sådant Indhold til rådighed for andre PARTNERE (selskaber, organisationer eller personer - se Afsnit 4 i Betingelserne) med hvem imentor har forbindelser med henblik på at tilvejebringe syndikerede tjenesteydelser, og at bruge sådant Indhold i forbindelse med tilvejebringelse af disse tjenesteydelser. mail:

8 11.3 Du forstår, at imentor, når vi tager de fornødne, tekniske skridt for at gøre Tjenesteydelserne tilgængelige for vores brugere, må (a) overføre eller distribuere dit Indhold via forskellige offentlige netværk og i forskellige medier, og (b) foretage de ændringer i dit Indhold, som er nødvendige for at tilpasse dette Indhold til de tekniske krav der stilles af tilsluttede netværk, udstyr, tjenesteydelser eller media. Du accepterer, at denne licens tillader imentor at tage disse skridt Du bekræfter og garanterer overfor imentor, at du har alle de rettigheder, fuldmagter og bemyndigelser, der kræves til at give ovennævnte licens. 12. Opdateringer af software 12.1 Den software, som du bruger, kan automatisk downloade og løbende installere opdateringer fra imentor. Disse opdateringer har til formål at forbedre og videreudvikle Tjenesteydelserne og kan udgøre fejlretning, forbedring af funktioner, nye softwaremoduler og helt nye versioner. Du accepterer at modtage sådanne opdateringer (og tillader imentor at levere dem til dig) som en del af din brug af Tjenesteydelserne. 13. Afslutning af din forbindelse med imentor 13.1 Betingelserne vil fortsat gælde indtil de opsiges enten af dig eller af imentor, som angivet nedenfor Hvis du ønsker at opsige din juridiske aftale med imentor, kan du gøre det ved at (a) til enhver tid meddele det til imentor og (b) lukke dine konti for alle de Tjenesteydelser du bruger, hvor imentor har givet dig denne mulighed. Du bør sende din opsigelse skriftligt til imentor's adresse, som er anført i begyndelsen af disse Betingelser imentor kan til enhver tid opsige sin juridiske aftale med dig, hvis: (A) du har misligholdt vilkår i Betingelserne (eller har handlet på nogen måde, der klart viser, at du ikke har til hensigt eller er ude af stand til at opfylde vilkår i Betingelserne), (B) det ifølge lovkrav kræves af imentor (for eksempel hvis levering af Tjenesteydelser til dig er eller bliver ulovlige), (C) den partner, med hvem imentor tilbød dig Tjenesteydelserne, har afsluttet sin forbindelse med imentor eller ikke mere tilbyder dig Tjenesteydelserne, eller (D) imentor overgår til ikke længere at levere Tjenesteydelserne til brugere i det land, hvor du har bopæl, eller hvorfra du bruger tjenesteydelsen, eller (E) levering af Tjenesteydelser til dig fra imentor efter imentor's mening ikke mere er kommercielt rentabelt Intet i dette Afsnit påvirker imentor's rettigheder med hensyn til tilvejebringelse af Tjenesteydelser under Afsnit 4 i Betingelserne Når disse Betingelser ophører, skal alle de juridiske rettigheder, forpligtelser og ansvar, som du og imentor har haft udbytte af, været underkastet (eller som er opstået i den periode, hvor Betingelserne har været i kraft) eller som udtrykkeligt skal fortsætte på ubestemt tid, være uberørt af dette ophør, og bestemmelserne i art skal fortsat gælde på ubestemt tid for mail:

9 sådanne rettigheder, forpligtelser og ansvar. 14. Udelukkelse af garantier 14.1 Tjenesteydelserne tilvejebringes 'som de forefindes' og imentor, dets PARTNERE og dets licensgivere yder dig ingen garanti med hensyn til dem I særdeleshed tilkendegiver eller garanterer imentor, dets PARTNERE ikke at: (A) din brug af Tjenesteydelserne vil tilfredsstille dine behov, (B) din brug af Tjenesteydelserne vil være uden afbrydelser, betids, sikker eller fejlfri, (C) nogen information du får som resultat af din brug af Tjenesteydelserne vil være nøjagtig eller pålidelig, og (D) at mangler ved driften eller funktionaliteten af noget Software du modtager eller benytter online som del af Tjenesteydelserne vil blive rettet Ingen betingelser, garantier eller andre vilkår (inklusive alle underforståede betingelser såsom tilfredsstillende kvalitet, egnethed til formål eller overensstemmelse med beskrivelser) gælder for Tjenesteydelserne, medmindre det udtrykkeligt fremgår af Betingelserne Intet i Betingelserne skal påvirke de lovfæstede rettigheder du altid er berettiget til som forbruger, og som du ikke ved aftale kan acceptere at ændre eller give afkald på. 15. Ansvarsbegrænsning 15.1 Intet i disse Betingelser skal udelukke eller begrænse imentor's ansvar for tab, der ikke lovligt kan fraskrives eller begrænses på grund af gældende lov Med forbehold af den generelle bestemmelse i Afsnit 15.1 ovenfor er imentor, dets PARTNERE og dets licensgivere ikke ansvarlige overfor dig for: (A) enhver indirekte skade eller følgeskade, som du måtte lide. Dette omfatter ethvert tab af fortjeneste (uanset om dette sker direkte eller indirekte), ethvert tab af goodwill eller forretningsomdømme eller ethvert tab af data, som du måtte lide; (B) noget tab eller nogen skade, som du lider som følge af: (i) enhver tillid du har haft til den fuldstændighed, nøjagtighed eller eksistens af nogen annoncering, eller som resultat af nogen forbindelse eller transaktion mellem dig og nogen annoncør eller sponsor, hvis annoncer vises i Tjenesteydelserne; (ii) enhver ændring imentor foretager i Tjenesteydelserne, eller for nogen permanent eller midlertidig afbrydelse i leveringen af Tjenesteydelserne (eller nogen del af Tjenesteydelserne); (iii) sletning, ødelæggelse eller manglende lagring af noget Indhold og andre kommunikationsdata, der vedligeholdes eller sendes med eller igennem din brug af Tjenesteydelserne; (iv) at du ikke har givet imentor nøjagtig kontoinformation; (v) at du ikke har holdt dit password eller kontodata beskyttet og fortroligt; 15.3 Begrænsningerne i imentor's ansvar overfor dig i Afsnit 15.2 ovenfor er gyldige uanset om imentor har fået meddelelse om eller burde have været bekendt med muligheden for, at sådanne tab kunne opstå. mail:

10 16. Copyright og varemærkepolitikker 16.1 Det er imentor's politik at besvare henvendelser om påståede krænkelse af ophavsrettigheder, der overholder gældende international immaterialretlige regler og at opsige de kontrakter, hvor der sker gentagne krænkelser. 17. Annoncer 17.1 Nogle af Tjenesteydelserne understøttes af annonceindtægter og kan vise annoncer og reklamer. Disse annoncer kan være målrettet mod indholdet af information der er lagret på Tjenesteydelserne, forespørgsler der fremsættes gennem Tjenesteydelserne eller anden information Måden, formen og omfanget af imentor's annoncering på Tjenesteydelserne kan ændres uden at du får meddelelse herom i hvert tilfælde Som modydelse for at imentor giver dig adgang til og brug af Tjenesteydelserne, accepterer du at imentor må placere sådan reklame på Tjenesteydelserne og/eller kontakte dig via telefon og/eller oplyst af dig, i forbindelse med brugen af Tjenesteydelserne, med mindre du i Tjenesteydelsenes tillægsbetingelser aktivt har frabedt dig kontakt, ved benyttelse af de i Tjenesteydelsenes tillægsbetingelser hyperlink eller formular. 18. Andet indhold 18.1 Tjenesteydelserne kan indeholde hyperlinks til andre websites eller indhold eller ressourcer. imentor har ikke nødvendigvis kontrol med enhver website eller ressource som tilbydes af andre selskaber eller personer end imentor Du accepterer, at imentor ikke er ansvarlig for at nogen sådan ekstern site eller ressource er til rådighed, og ikke støtter annoncering, produkter eller andre materialer på eller som kan fås igennem sådanne websites eller ressourcer Du accepterer, at imentor ikke er ansvarlig for noget tab eller nogen skade, der lides af dig som en følge af at sådanne eksterne sites eller ressourcer ikke er tilgængelige, eller som resultat af, at du har haft tillid til fuldstændighed, nøjagtighed eller eksistens af nogen reklame, noget produkt eller andre materialer på eller til rådighed igennem sådanne websites eller ressourcer. 19. Ændringer i Betingelserne 19.1 imentor kan løbende foretage ændringer i de Generelle Betingelser eller i Tillægsbetingelserne. Når disse ændringer er foretaget, stiller imentor en ny version af de Generelle Betingelser til rådighed, og du vil få stillet enhver ny Tillægsbetingelse til rådighed i eller gennem de pågældende Tjenesteydelser. mail:

11 19.2 Du forstår og accepterer, at hvis du bruger Tjenesteydelserne efter den dato på hvilken de Generelle Betingelser eller Tillægsbetingelserne er blevet ændret, vil imentor behandle din brug som en accept af de opdaterede Generelle Betingelser eller Tillægsbetingelser. 20. Generelle juridiske betingelser 20.1 Somme tider når du bruger Tjenesteydelserne kan du (som resultat af eller gennem din brug af tjenesteydelserne) bruge en tjenesteydelse eller downloade et stykke software, eller købe produkter, som er tilvejebragt af en anden person eller et andet selskab. Din brug af disse andre tjenesteydelser, software eller produkter kan være underlagt separate betingelser mellem dig og det pågældende selskab eller pågældende person. I så fald påvirker Betingelserne ikke din juridiske forbindelse med disse andre selskaber eller personer Betingelserne udgør hele den juridiske aftale mellem dig og imentor og er bestemmende for din brug af tjenesteydelserne (men eksklusiv tjenesteydelser, som imentor måtte stille til din rådighed i henhold til en separat skriftlig aftale), og erstatter enhver forudgående aftale mellem dig og imentor i relation til Tjenesteydelserne Du accepterer, at imentor kan give dig meddelelser, herunder sådanne som vedrører ændringer til Betingelserne, med , eller almindeligt opslag på Tjenesteydelserne Du accepterer, at hvis imentor ikke udøver eller håndhæver en hvilken som helst juridisk rettighed eller retsmiddel, som er indeholdt i Betingelserne (eller som imentor har ret til i henhold til gældende lov), kan dette ikke opfattes som et formelt afkald på imentor's rettigheder, og disse rettigheder eller retsmidler vil stadig være til imentor's rådighed Hvis nogen domstol med jurisdiktion til at træffe afgørelser i denne sag træffer afgørelse om at en bestemmelse i disse Betingelser er ugyldig, så skal denne bestemmelse fjernes fra Betingelserne uden at dette påvirker resten af Betingelserne. De øvrige bestemmelser i Betingelserne vil fortsat være gyldige og retskraftige Du accepterer, at hvert medlem af den gruppe selskaber, som imentor er moderselskab til og PARNTERE med, skal være tredjepartsbegunstigede til Betingelserne og at sådanne andre selskaber skal være berettigede til direkte at håndhæve og påberåbe sig enhver bestemmelse i Betingelserne, der giver dem en fordel (eller rettighed i deres favør). Herudover skal ingen person eller noget selskab være tredjepartsbegunstigede til Betingelserne Betingelserne og din forbindelse med imentor i henhold til Betingelserne skal være underkastet Dansk ret. Du og imentor accepterer at underkaste jer de danske domstoles eksklusive jurisdiktion til løsning af ethvert juridisk mellemværende, der måtte opstå i forbindelse med Betingelserne. Uanset dette accepterer du, at imentor stadig skal have lov til at anmode en domstol om nedlæggelse af forbud eller påbud (eller tilsvarende retsmidler) i enhver jurisdiktion. mail:

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber.

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber. Betingelser for brug af eschool Brug af eschool service og dit abonnement til vores eschool er underlagt følgende vilkår og betingelser. Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. 1. Aftalen.

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom )

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Danmark Generelle vilkår og betingelser TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Indhold 1 Omfang... 3 2 Bestilling direkte

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE

SLUTBRUGERLICENSAFTALE SLUTBRUGERLICENSAFTALE VED AT OVERFØRE, INSTALLERE, KOPIERE, ÅBNE ELLER BRUGE DENNE SOFTWARE ACCEPTERER DU VILKÅRENE I DENNE AFTALE. HVIS DU ACCEPTERER DISSE VILKÅR PÅ VEGNE AF EN ANDEN PERSON ELLER ET

Læs mere

LÆS BLACKBERRY S INFORMATION PÅ AFSNIT 19 OG 20 OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER OG DATA.

LÆS BLACKBERRY S INFORMATION PÅ AFSNIT 19 OG 20 OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER OG DATA. BBM SERVICEVILKÅR LÆS DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, FØR BRUG AF SERVICE ELLER INSTALLERING ELLER BRUGEN AF BBM SOFTWARE,GENNEM HVEM TJENESTEYDELSEN ER GJORT TILGÆGELIG.AFTALEN INDHOLDER BESTEMMELSER.SOM BEGRÆNSER

Læs mere

MELLEM DIG OG RCI EUROPE

MELLEM DIG OG RCI EUROPE RCI Weeks Brugsvilkår AFTALE MELLEM DIG OG RCI EUROPE Denne hjemmeside tilbydes dig af RCI Europe ("RCI", "vi", "os" eller "vores"). Din brug af denne hjemmeside og/eller din anerkendelse uden modifikation

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

IBM Generelle Vilkår. Indledning

IBM Generelle Vilkår. Indledning IBM Generelle Vilkår Indledning Til vores kunder Dette hæfte indeholder IBM's Generelle Vilkår for de Maskiner, Programmer og Serviceydelser, De anskaffer fra IBM Danmark A/S (IBM). Der hører et eller

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

Vilkår og Betingelser

Vilkår og Betingelser Vilkår og Betingelser 1 Generelt For at kunne tegne et abonnement hos ininova kræves det, at kunden er myndig. 1.1 Brug af Persondata ininova registrerer kundens person- og firmaoplysninger i forbindelse

Læs mere

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser 1. Definitioner... 2 2. Priser, tilbud, fakturerings- og betalingsvilkår... 3 3. Aftalens gyldighed, ikrafttræden, løbetid og opsigelse...

Læs mere

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE POLITIK FOR DATABESKYTTELSE Disse retningslinjer for databeskyttelse beskriver, hvordan vi bruger og beskytter oplysninger, som du afgiver i forbindelse med brug af vores hjemmeside. Vi har forpligtet

Læs mere

Vedligeholdelse af din Kindle

Vedligeholdelse af din Kindle Vigtig oplysning: Kindle DX med international trådløs adgang Model D00801 Oplysninger om sikkerhed og overholdelse af regler Brug ansvarligt. Læs alle instruktioner og sikkerhedsoplysninger inden brug

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes de vilkår,

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Marts 2014. Salgs- og leveringsbetingelser

Marts 2014. Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for tilbud, salg og leverancer fra - også i de tilfælde, hvor køber har fremsendt egne betingelser. Der henvises samtidig

Læs mere

Øresundsvej 130G 2300 København S

Øresundsvej 130G 2300 København S Kundeinformation (faktureringsadresse): Grundejerforeningen Øresundsgården Øresundsvej 130G 2300 København S Att.: Kristian Næsted Tlf.: 24 29 74 95 Mail: knaested@hotmail.com E.ON Danmark A/S CVR-nr.

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr.

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr. AFTALE MELLEM Organisation European Registry for Internet Domains vzw / asbl Adresse Park Station Woluwelaan 150 B-1831 Diegem Belgien Moms nr. BE 0864 240 405 Repræsenteret af Marc Van Wesemael Herefter

Læs mere

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS I. INTRODUKTION Exide Technologies har udfærdiget dette etiske adfærdskodeks ( Kodekset ) for at sikre, at Exide Technologies og dets datterselskaber og andre associerede

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

Abonnementsvilkår for private kunder

Abonnementsvilkår for private kunder 31. august 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester fra Waoo!, der leveres af Fibernetselskabet via

Læs mere

Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn

Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn moovel GmbH, Fasanenweg 15-17, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Tyskland ("moovel GmbH") ejer og driver moovel mobilitetsplatformen ("moovel"), der kan tilgås

Læs mere

Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. november 2013

Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. november 2013 Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. Indledning I Betingelser for Netpension Firma finder I en beskrivelse af, hvad Netpension Firma er, og hvilke funktioner virksomheden har adgang til. Del

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Gælder fra 18. juni 2015 Betingelser for MobilePay by Danske Bank Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM Side 1 (10) KONTOKREDIT SAMT PRIVATLÅN ( RBAV04 DANMARK ) Gyldig fra 01.04.2014 Information om Resurs Bank Resurs Bank Aktiebolag (publ) (herefter RB

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for personer (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller flere

Læs mere

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier Gode råd om... Markedsføring via sociale medier INDHOLD Indledning 3 Generelt om sociale medier 3 Reklameidentifikation 3 Markedsføringsloven og de sociale medier 5 Hvem er omfattet? 5 Samtykke 5 Hvad

Læs mere