Generelle betingelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelle betingelser"

Transkript

1 Generelle betingelser 1. Din forbindelse med imentor A/S 2. Accept af betingelserne 3. Sproget i Betingelserne 4. Levering af Tjenesteydelserne fra imentor og PARTNERE 5. Din brug af Tjenesteydelserne 6. Dine passwords og brugerkontosikkerhed 7. Fortrolighed og dine personlige oplysninger 8. Indholdet i Tjenesteydelserne 9. Ejendomsrettigheder 10. Licens fra imentor 11. Indhold af licens fra dig 12. Opdateringer af software 13. Afslutning af din forbindelse med imentor 14. Udelukkelse af garantier 15. Ansvarsbegrænsning 16. Copyright og varemærkepolitikker 17. Annoncer 18. Andet indhold 19. Ændringer i Betingelserne 20. Generelle juridiske betingelser 1. Din forbindelse med imentor A/S 1.1 Din brug af imentor's produkter, software, tjenesteydelser og websites (under et kaldet 'Tjenesteydelserne og eksklusiv tjenesteydelser, som du har modtaget af imentor i henhold nærværende aftale) er underlagt betingelserne i en juridisk aftale mellem dig og imentor. 'imentor' betyder imentor A/S, hvis hovedkontor er på Strandlodsvej 42A, 1 sal, 2300 København S. Danmark. Dette dokument forklarer, hvorledes aftalen er affattet, og forklarer nogle af betingelserne i denne aftale. 1.2 Medmindre du skriftligt har aftalt andet med imentor, vil din aftale med imentor som et minimum indeholde vilkår og betingelser, der er fremhævet i dette dokument. Disse kaldes i det følgende for 'Generelle Betingelser'. 1.3 Din aftale med imentor vil også inkludere betingelser i juridiske meddelelser, der i tillæg til de Generelle Betingelser finder anvendelse på Tjenesteydelserne. Alle disse betegnes i det følgende som 'Tillægsbetingelserne'. Hvor Tillægsbetingelser gælder for en Tjenesteydelse, vil du få adgang til dem, så de kan læses enten i eller gennem din brug af en sådan Tjenesteydelse. mail:

2 1.4 De Generelle Betingelser danner sammen med Tillægsbetingelserne en juridisk bindende aftale mellem dig og imentor i relation til din brug af Tjenesteydelserne. Det er vigtigt, at du tager dig tid til at læse dem nøje. Denne juridiske aftale kaldes samlet 'Betingelserne' i det følgende. 1.5 Hvis der er modsigelse mellem hvad Tillægsbetingelserne siger, og hvad de Generelle Betingelser siger, har Tillægsbetingelserne forret I forbindelse med den pågældende Tjenesteydelse. 2. Accept af betingelserne 2.1 For at bruge Tjenesteydelserne må du først acceptere Betingelserne. Du må ikke bruge Tjenesteydelserne, hvis du ikke accepterer Betingelserne. 2.2 Du kan acceptere Betingelserne ved at: (A) klikke på accept eller acceptere Betingelserne hvor imentor stiller denne mulighed til din rådighed i brugerfladen i nogen tjenesteydelse; eller (B) ved faktisk at bruge Tjenesteydelserne. I så fald forstår du og accepterer, at imentor vil behandle din brug af Tjenesteydelserne som en accept af Betingelserne fra og med dette tidspunkt. 2.3 Du må ikke bruge Tjenesteydelserne eller acceptere Betingelserne, hvis (a) du ikke er myndig til at indgå en bindende kontrakt med imentor, eller (b) du er forhindret i at modtage Tjenesteydelserne ifølge lovene i Danmark eller andre lande, herunder det land, hvor du har bopæl eller hvorfra du bruger Tjenesteydelserne. 2.4 Før du fortsætter, bør du udskrive eller gemme en lokal kopi af de Generelle Betingelser til dit arkiv. 3. Sproget i Betingelserne 3.1 Hvis imentor har forsynet dig med en oversættelse af den dansksprogede version af Betingelserne, så accepterer du, at oversættelsen kun er stillet til rådighed for din egen bekvemmelighed, og at de dansksprogede versioner vil være bestemmende for dit forhold til imentor. 3.2 Hvis der er uoverensstemmelser mellem hvad den dansksprogede version af Betingelserne siger og hvad en oversættelse siger, er det den dansksprogede version, der har forret. 4. Levering af Tjenesteydelserne fra imentor og PARTNERE 4.1 imentor har juridiske samarbejdspartnere over hele verden ('PARTNERE'). Til tider vil disse selskaber levere Tjenesteydelserne til dig på vegne af imentor selv eller på vegne af dem selv, hvor imentor's systemer benyttes. Du accepterer, at PARTNERE vil have ret til at levere mail:

3 Tjenesteydelserne til dig. 4.2 Ved en PARTNER forstås også en bruger af imentor's opgavebørs (www.opgavebors.dk). 4.3 imentor innoverer konstant for at give sine brugere den bedst mulige oplevelse. Du accepterer, at den form og egenart, som imentor giver Tjenesteydelserne, kan ændres løbende uden forudgående varsel til dig. 4.4 Som del af denne løbende innovation accepterer du, at imentor kan stoppe (permanent eller midlertidigt) levering af Tjenesteydelserne (eller ethvert element som indeholdes i Tjenesteydelserne) til dig eller til brugere generelt efter imentor's eget skøn og uden forudgående varsel til dig. Du kan til enhver tid stoppe brugen af Tjenesteydelserne. Du behøver ikke udtrykkeligt meddele imentor, når du holder op med at bruge Tjenesteydelserne. 4.5 Du accepterer, at hvis imentor spærrer for adgang til din konto, kan du blive afskåret fra adgang til Tjenesteydelserne, dine kontodetaljer eller alle filer eller andet indhold, der indeholdes i din konto. 4.6 Du accepterer, at selvom imentor måske ikke løbende har sat en fast, øvre grænse for det antal transmissioner, du må sende eller modtage gennem Tjenesteydelserne for den mængde lagerplads som bruges til at levere en Tjenesteydelse, kan imentor efter eget valg til enhver tid fastsætte sådanne øvre grænser. 5. Din brug af Tjenesteydelserne 5.1 For at få adgang til visse Tjenesteydelser kan du blive afkrævet oplysninger om dig selv (som for eksempel identifikations- eller kontaktoplysninger) som en del af registreringsprocessen til en Tjenesteydelse, eller som en del af din fortsatte brug af en Tjenesteydelse. Du accepterer, at enhver registreringsoplysning du giver til imentor altid skal være nøjagtig, rigtig og up-to-date. 5.2 Du accepterer at bruge Tjenesteydelserne alene til formål, der tillades af (a) Betingelserne og (b) enhver gældende lov, regulering eller generelt godkendt praksis eller vejledning i de relevante jurisdiktioner (herunder enhver lov som vedrører eksport af data eller software til eller fra Danmark eller andre relevante lande). 5.3 Du accepterer ikke at tilegne dig adgang til (eller forsøge at få adgang til) nogen af Tjenesteydelserne ved andre midler end ved hjælp af den grænseflade, som imentor leverer, med mindre du har fået udtrykkelig tilladelse hertil ifølge en separat aftale med imentor. 5.4 Du accepterer, at du ikke vil tage del i nogen aktivitet, der forstyrrer eller afbryder Tjenesteydelserne (eller de servere eller net, der er forbundet med Tjenesteydelserne). 5.5 Medmindre du har fået udtrykkelig tilladelse i en separat aftale med imentor, accepterer du ikke at ville reproducere, kopiere, sælge, bytte eller gensælge Tjenesteydelserne til noget formål. mail:

4 5.6 Du accepterer, at du alene er ansvarlig for (og at imentor ikke har noget ansvar overfor dig eller overfor nogen tredjemand) misligholdelse af dine forpligtelser iflg. Betingelserne og for følgerne (herunder ethvert tab og enhver skade, som imentor lider) af en sådan misligholdelse. 6. Dine passwords og brugerkontosikkerhed 6.1 Du accepterer og forstår, at du er ansvarlig for bevarelse af fortroligheden af passwords, der er forbundet med enhver konto du bruger for at få adgang til Tjenesteydelserne. 6.2 Heraf følger, at du er eneansvarlig overfor imentor for alle aktiviteter, der foregår under din konto. 6.3 Hvis du bliver bekendt med uautoriseret brug af dit password eller af din konto, accepterer du at meddele dette til imentor øjeblikkeligt. 7. Fortrolighed og dine personlige oplysninger 7.1 imentor varetager en række hjemmesider inden for kundeformidling til servicefag. Det drejer sig om: imentor.dk, tagpris.dk, vindues-pris.dk, energib.dk, revisor-pris.dk, gulvpris.dk, køkkenpris.dk, terrassetilbud.dk, murerpris.dk, VVS-pris.dk, arkitektpris.dk, elektrikerpris.dk, maler-pris.dk. imentor indsamler kun information og data, som vi har vurderet relevant for imentor, til at give den bedst mulige service for brugerne. Man kan frit browse hjemmesiderne uden at afgive personlige oplysninger til imentor. Ønsker man at gøre brug af prisberegneren, på siderne, skal man afgive kontaktoplysninger. imentor anerkender, at brugerne skal have tillid til, at imentor behandler personlige oplysninger og data fortroligt. Vi har en række sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der sikrer at dine personlige oplysninger ikke misbruges af anden part - til f.eks. spam. imentor bruger oplysningerne og dataene til forbedring af den service, vi yder til brugeren. Oplysninger og data, indsamlet af imentor, vil ikke blive videregivet til andre virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner, der ikke er under kontrakt med imentor. 7.2 Oplysninger der indsamles af imentor. Når man foretager en beregning på hjemmesiderne, der administreres af imentor, vil imentor indsamle brugerdata bestående af navn, adresse, og telefonnummer. Derudover indsamles der data anonymt, dvs. data der ikke er koblet på dine personlige oplysninger. Det er information som hvad der klikkes på, hvilke sider der besøges, browsertype ol. 7.3 Brug af personlige oplysninger Brugerdata er kun til brug for imentor. mail:

5 imentor ringer brugerne op umiddelbart efter en prisberegning, og tilbyder at arrangere et møde med en fagmand i området. Ved ønske om et besøg vil brugeren modtage en mail med en mødebekræftelse og oplysninger på den virksomhed, der er indgået aftale med. Brugerdata videregives kun til samarbejdspartnere (som f.eks. håndværkere indenfor den aktuelle faggruppe), hvis der fra brugeren er ønske om at få arrangeret et håndværkerbesøg. Ved ønske om et håndværkerbesøg videregives dine kontaktoplysninger til vores kontraktskrevne virksomheder. Du kan på forhånd få oplyst hvilket firma, du vil få besøg af, ved henvendelse til kundeservice på tlf: Brugerdata gemmes med henblik på opfølgning på forespørgslen på hjemmesiden/er. Brugerdataene gemmes til De måtte ønske det slettet. Årsagen hertil er, at et bygge eller renoveringsprojekt godt kan løbe over en længere periode af enten økonomiske, praktiske, årstids eller andre uforudsigelige forhold. Ønsker du dine data slettet, kan dette ske via et link i den mail du indledningsvist modtager fra hjemmesiden, ved telefonisk kontakt på tlf: eller via Ved accept af nyhedsbrev giver du samtykke til at modtage vores fælles nyhedsbrev. Du vil have mulighed for at afmelde dette igen via framelding i nyhedsbrevet. 7.4 Brug af cookies imentor gør brug af cookies, der sætter imentor i stand til indsamle data og oplysninger til statistisk brug og annoncering. Vi gør brug af Google Adwords og Google Analytics på vores hjemmesider, der benytter cookies til anonymt at måle blandt andet bevægemønstre og klik. imentor bruger denne data til at forbedre og skræddersy vores ydelser, annoncer og indhold på vores hjemmesider for brugeren. Du er velkommen til at afvise cookies, men vær opmærksom på at dette kan forstyrre brugen af vores hjemmesider eller service. Yderligere information og opsætning/accept af cookies finder du i din browsers indstillinger. 7.5 Du accepterer brugen af dine data i overensstemmelse med imentor s fortrolighedspolitik. 7.6 Er der spørgsmål til denne fortrolighedspolitik, er du velkommen til at kontakte os via: imentor A/S tlf: Strandlodsvej 42 A, 1.sal mail: 2300 København S 8. Indholdet i Tjenesteydelserne 8.1 Du forstår, at enhver oplysning (for eksempel datafiler, skreven tekst, computer software, musik, audiofiler eller anden lyd, fotos, videoer eller andre billeder), som du kan have adgang til som del af eller gennem din brug af Tjenesteydelserne, udelukkende er den persons ansvar fra hvem sådant indhold stammede. Alle sådanne oplysninger omtales i det følgende som 'Indholdet'. mail:

6 8.2 Du skal være vidende om, at det Indhold, som bringes til din kundskab som en del af Tjenesteydelserne, herunder men ikke begrænset til annoncer i Tjenesteydelserne, kontaktoplysninger og sponsoreret Indhold i Tjenesteydelserne, kan være beskyttet af immaterielle rettigheder, der ejes af de personer, sponsorer eller annoncører, der leverer dette Indhold til imentor (eller af andre personer eller selskaber på deres vegne). Du må ikke ændre, udleje, lease, låne, sælge, distribuere eller fremstille afledte produkter baseret på dette Indhold (hverken helt eller delvis) med mindre du udtrykkeligt i en separat aftale er blevet meddelt, at du har fået tilladelse, enten af imentor eller af ejerne af dette Indhold. 8.3 imentor forbeholder sig ret til (men har ikke pligt til) at screene, gennemgå, mærke, filtrere, ændre, forkaste eller fjerne noget af eller hele Indholdet fra nogen Tjenesteydelse. For nogle af Tjenesteydelserne kan imentor levere værktøjer til at filtrere eksplicit uønsket indhold fra. Disse værktøjer kan inkluderer SafeSearch præferenceindstillingerne. Desuden er der kommercielt tilgængelige tjenesteydelser og software til at begrænse adgang til materiale, som du eventuelt måtte finde anstødeligt. 8.4 Du forstår, at du ved anvendelse af Tjenesteydelserne kan blive udsat for Indhold som findes frastødende, uanstændigt eller kritisabelt, og at du i dette henseende bruger Tjenesteydelserne på egen risiko. 8.5 Du accepterer, at du er eneansvarlig for (og at imentor ikke har noget ansvar overfor dig eller nogen tredjemand) ethvert indhold, som du fremstiller, videregiver eller udstiller under brugen af Tjenesteydelserne og for følgerne af dine handlinger (herunder alle tab eller skader, som imentor måtte lide) i denne sammenhæng. 9. Ejendomsrettigheder 9.1 Du accepterer, at imentor (eller imentor's licensgivere) ejer alle juridiske og økonomiske rettigheder og adkomster til Tjenesteydelserne, inklusive alle immaterielle rettigheder, der består i Tjenesteydelserne (uanset om disse rettigheder er tinglyst eller ej, og hvor i verden de findes). Endvidere accepterer du, at Tjenesteydelserne kan indeholde information, der af imentor betegnes som fortrolig, og at du ikke må videregive sådan information uden forudgående skriftlig tilladelse fra imentor. 9.2 Medmindre du har anden skriftlig aftale med imentor, giver intet i Betingelserne dig ret til at bruge nogen af imentor's varebetegnelser, varemærker, servicemærker, logoer, domænenavne og andre karakteristiske varemærkeelementer. 9.3 Hvis du har fået en udtrykkelig ret til at bruge nogen af disse varemærkeelementer i henhold til en separat skriftlig aftale med imentor, anerkender du at din brug af sådanne elementer skal være i overensstemmelse med en sådan aftale, enhvert gældende vilkår i Betingelserne, og imentor's retningslinier for brug af varemærker, således som de løbende bliver opdateret. 9.4 Bortset fra den begrænsede licens der behandles i Afsnit 11, accepterer imentor under disse Betingelser ikke at få nogen juridiske eller økonomiske rettigheder eller adkomster fra dig (eller dine licensgivere) til noget Indhold som du måtte meddele, fremvise, overføre til eller udstille på eller gennem Tjenesteydelserne, herunder enhver immateriel rettighed, der måtte være indeholdt i dette Indhold (uanset om disse rettigheder er tinglyst eller ej, og uanset hvor mail:

7 i verden sådanne rettigheder findes). Medmindre du har anden skriftlig aftale med imentor, accepterer du at være ansvarlig for at beskytte og håndhæve disse rettigheder og at imentor ikke har pligt til at gøre dette på dine vegne. 9.5 Du accepterer, at du ikke må fjerne, skjule eller ændre nogen meddelelser om ejendomsrettigheder (herunder meddelelser om copyright og varemærker), som kan være anbragt på eller indeholdt i Tjenesteydelserne. 9.6 Medmindre imentor har givet dig udtrykkelig skriftlig fuldmagt hertil, accepterer du at du under brug af Tjenesteydelserne ikke vil bruge noget varemærke, servicemærke, varebetegnelse eller noget selskabs eller nogen organisations logo på en måde, der sandsynligvis vil eller er ment til at forårsage usikkerhed vedrørende ejeren eller den autoriserede bruger af sådanne mærker eller logoer. 10. Licens fra imentor 10.1 imentor giver dig en personlig, verdensdækkende, royalty-fri, uoverdragelig og ikkeeksklusiv licens til at bruge den software, som imentor forsyner dig med som en del af de Tjenesteydelser, som imentor stiller til din rådighed (i det følgende kaldet 'Softwaren'). Denne licens har som eneste formål at sætte dig i stand til at bruge fordelene af Tjenesteydelserne, således som de leveres af imentor og som det tillades i Betingelserne Du må ikke (og du må ikke tillade andre at) kopiere, ændre, frembringe afledt arbejde af, udøve reverse engineering, dekompilere eller på anden måde forsøge at uddrage kildekoden af Softwaren eller nogen del deraf, medmindre dette udtrykkeligt følger af eller er tilladt i henhold til lov, eller medmindre du har fået udtrykkelig skriftlig tilladelse hertil af imentor Medmindre imentor har givet dig udtrykkelig, skriftlig tilladelse, må du ikke overdrage (eller give underlicens til) dine rettigheder til at bruge Softwaren, pantsætte dine rettigheder til at bruge Softwaren, eller på anden måde overdrage dele af dine rettigheder til at bruge Softwaren. 11. Indhold af licens fra dig 11.1 Du beholder ophavsrettigheder og alle andre rettigheder, som du allerede har i det Indhold, du forelægger, fremviser eller udstiller på eller gennem Tjenesteydelserne. Ved at forelægge, fremvise eller udstille indholdet giver du imentor en vedvarende, uigenkaldelig, royalty-fri og ikke-eksklusiv licens til at gengive, tilpasse, modificere, oversætte, offentliggøre, offentligt fremføre, offentligt fremvise og distribuere ethvert Indhold som du fremlægger, foreviser eller udstiller på eller gennem Tjenesteydelserne. Denne licens har som eneste formål at sætte imentor i stand til at fremvise, distribuere og reklamere for Tjenesteydelserne, og det kan tilbagekaldes for visse Tjenesteydelser som defineret i Tillægsbetingelserne til disse Tjenesteydelser Du accepterer, at denne licens indbefatter en ret for imentor til at stille sådant Indhold til rådighed for andre PARTNERE (selskaber, organisationer eller personer - se Afsnit 4 i Betingelserne) med hvem imentor har forbindelser med henblik på at tilvejebringe syndikerede tjenesteydelser, og at bruge sådant Indhold i forbindelse med tilvejebringelse af disse tjenesteydelser. mail:

8 11.3 Du forstår, at imentor, når vi tager de fornødne, tekniske skridt for at gøre Tjenesteydelserne tilgængelige for vores brugere, må (a) overføre eller distribuere dit Indhold via forskellige offentlige netværk og i forskellige medier, og (b) foretage de ændringer i dit Indhold, som er nødvendige for at tilpasse dette Indhold til de tekniske krav der stilles af tilsluttede netværk, udstyr, tjenesteydelser eller media. Du accepterer, at denne licens tillader imentor at tage disse skridt Du bekræfter og garanterer overfor imentor, at du har alle de rettigheder, fuldmagter og bemyndigelser, der kræves til at give ovennævnte licens. 12. Opdateringer af software 12.1 Den software, som du bruger, kan automatisk downloade og løbende installere opdateringer fra imentor. Disse opdateringer har til formål at forbedre og videreudvikle Tjenesteydelserne og kan udgøre fejlretning, forbedring af funktioner, nye softwaremoduler og helt nye versioner. Du accepterer at modtage sådanne opdateringer (og tillader imentor at levere dem til dig) som en del af din brug af Tjenesteydelserne. 13. Afslutning af din forbindelse med imentor 13.1 Betingelserne vil fortsat gælde indtil de opsiges enten af dig eller af imentor, som angivet nedenfor Hvis du ønsker at opsige din juridiske aftale med imentor, kan du gøre det ved at (a) til enhver tid meddele det til imentor og (b) lukke dine konti for alle de Tjenesteydelser du bruger, hvor imentor har givet dig denne mulighed. Du bør sende din opsigelse skriftligt til imentor's adresse, som er anført i begyndelsen af disse Betingelser imentor kan til enhver tid opsige sin juridiske aftale med dig, hvis: (A) du har misligholdt vilkår i Betingelserne (eller har handlet på nogen måde, der klart viser, at du ikke har til hensigt eller er ude af stand til at opfylde vilkår i Betingelserne), (B) det ifølge lovkrav kræves af imentor (for eksempel hvis levering af Tjenesteydelser til dig er eller bliver ulovlige), (C) den partner, med hvem imentor tilbød dig Tjenesteydelserne, har afsluttet sin forbindelse med imentor eller ikke mere tilbyder dig Tjenesteydelserne, eller (D) imentor overgår til ikke længere at levere Tjenesteydelserne til brugere i det land, hvor du har bopæl, eller hvorfra du bruger tjenesteydelsen, eller (E) levering af Tjenesteydelser til dig fra imentor efter imentor's mening ikke mere er kommercielt rentabelt Intet i dette Afsnit påvirker imentor's rettigheder med hensyn til tilvejebringelse af Tjenesteydelser under Afsnit 4 i Betingelserne Når disse Betingelser ophører, skal alle de juridiske rettigheder, forpligtelser og ansvar, som du og imentor har haft udbytte af, været underkastet (eller som er opstået i den periode, hvor Betingelserne har været i kraft) eller som udtrykkeligt skal fortsætte på ubestemt tid, være uberørt af dette ophør, og bestemmelserne i art skal fortsat gælde på ubestemt tid for mail:

9 sådanne rettigheder, forpligtelser og ansvar. 14. Udelukkelse af garantier 14.1 Tjenesteydelserne tilvejebringes 'som de forefindes' og imentor, dets PARTNERE og dets licensgivere yder dig ingen garanti med hensyn til dem I særdeleshed tilkendegiver eller garanterer imentor, dets PARTNERE ikke at: (A) din brug af Tjenesteydelserne vil tilfredsstille dine behov, (B) din brug af Tjenesteydelserne vil være uden afbrydelser, betids, sikker eller fejlfri, (C) nogen information du får som resultat af din brug af Tjenesteydelserne vil være nøjagtig eller pålidelig, og (D) at mangler ved driften eller funktionaliteten af noget Software du modtager eller benytter online som del af Tjenesteydelserne vil blive rettet Ingen betingelser, garantier eller andre vilkår (inklusive alle underforståede betingelser såsom tilfredsstillende kvalitet, egnethed til formål eller overensstemmelse med beskrivelser) gælder for Tjenesteydelserne, medmindre det udtrykkeligt fremgår af Betingelserne Intet i Betingelserne skal påvirke de lovfæstede rettigheder du altid er berettiget til som forbruger, og som du ikke ved aftale kan acceptere at ændre eller give afkald på. 15. Ansvarsbegrænsning 15.1 Intet i disse Betingelser skal udelukke eller begrænse imentor's ansvar for tab, der ikke lovligt kan fraskrives eller begrænses på grund af gældende lov Med forbehold af den generelle bestemmelse i Afsnit 15.1 ovenfor er imentor, dets PARTNERE og dets licensgivere ikke ansvarlige overfor dig for: (A) enhver indirekte skade eller følgeskade, som du måtte lide. Dette omfatter ethvert tab af fortjeneste (uanset om dette sker direkte eller indirekte), ethvert tab af goodwill eller forretningsomdømme eller ethvert tab af data, som du måtte lide; (B) noget tab eller nogen skade, som du lider som følge af: (i) enhver tillid du har haft til den fuldstændighed, nøjagtighed eller eksistens af nogen annoncering, eller som resultat af nogen forbindelse eller transaktion mellem dig og nogen annoncør eller sponsor, hvis annoncer vises i Tjenesteydelserne; (ii) enhver ændring imentor foretager i Tjenesteydelserne, eller for nogen permanent eller midlertidig afbrydelse i leveringen af Tjenesteydelserne (eller nogen del af Tjenesteydelserne); (iii) sletning, ødelæggelse eller manglende lagring af noget Indhold og andre kommunikationsdata, der vedligeholdes eller sendes med eller igennem din brug af Tjenesteydelserne; (iv) at du ikke har givet imentor nøjagtig kontoinformation; (v) at du ikke har holdt dit password eller kontodata beskyttet og fortroligt; 15.3 Begrænsningerne i imentor's ansvar overfor dig i Afsnit 15.2 ovenfor er gyldige uanset om imentor har fået meddelelse om eller burde have været bekendt med muligheden for, at sådanne tab kunne opstå. mail:

10 16. Copyright og varemærkepolitikker 16.1 Det er imentor's politik at besvare henvendelser om påståede krænkelse af ophavsrettigheder, der overholder gældende international immaterialretlige regler og at opsige de kontrakter, hvor der sker gentagne krænkelser. 17. Annoncer 17.1 Nogle af Tjenesteydelserne understøttes af annonceindtægter og kan vise annoncer og reklamer. Disse annoncer kan være målrettet mod indholdet af information der er lagret på Tjenesteydelserne, forespørgsler der fremsættes gennem Tjenesteydelserne eller anden information Måden, formen og omfanget af imentor's annoncering på Tjenesteydelserne kan ændres uden at du får meddelelse herom i hvert tilfælde Som modydelse for at imentor giver dig adgang til og brug af Tjenesteydelserne, accepterer du at imentor må placere sådan reklame på Tjenesteydelserne og/eller kontakte dig via telefon og/eller oplyst af dig, i forbindelse med brugen af Tjenesteydelserne, med mindre du i Tjenesteydelsenes tillægsbetingelser aktivt har frabedt dig kontakt, ved benyttelse af de i Tjenesteydelsenes tillægsbetingelser hyperlink eller formular. 18. Andet indhold 18.1 Tjenesteydelserne kan indeholde hyperlinks til andre websites eller indhold eller ressourcer. imentor har ikke nødvendigvis kontrol med enhver website eller ressource som tilbydes af andre selskaber eller personer end imentor Du accepterer, at imentor ikke er ansvarlig for at nogen sådan ekstern site eller ressource er til rådighed, og ikke støtter annoncering, produkter eller andre materialer på eller som kan fås igennem sådanne websites eller ressourcer Du accepterer, at imentor ikke er ansvarlig for noget tab eller nogen skade, der lides af dig som en følge af at sådanne eksterne sites eller ressourcer ikke er tilgængelige, eller som resultat af, at du har haft tillid til fuldstændighed, nøjagtighed eller eksistens af nogen reklame, noget produkt eller andre materialer på eller til rådighed igennem sådanne websites eller ressourcer. 19. Ændringer i Betingelserne 19.1 imentor kan løbende foretage ændringer i de Generelle Betingelser eller i Tillægsbetingelserne. Når disse ændringer er foretaget, stiller imentor en ny version af de Generelle Betingelser til rådighed, og du vil få stillet enhver ny Tillægsbetingelse til rådighed i eller gennem de pågældende Tjenesteydelser. mail:

11 19.2 Du forstår og accepterer, at hvis du bruger Tjenesteydelserne efter den dato på hvilken de Generelle Betingelser eller Tillægsbetingelserne er blevet ændret, vil imentor behandle din brug som en accept af de opdaterede Generelle Betingelser eller Tillægsbetingelser. 20. Generelle juridiske betingelser 20.1 Somme tider når du bruger Tjenesteydelserne kan du (som resultat af eller gennem din brug af tjenesteydelserne) bruge en tjenesteydelse eller downloade et stykke software, eller købe produkter, som er tilvejebragt af en anden person eller et andet selskab. Din brug af disse andre tjenesteydelser, software eller produkter kan være underlagt separate betingelser mellem dig og det pågældende selskab eller pågældende person. I så fald påvirker Betingelserne ikke din juridiske forbindelse med disse andre selskaber eller personer Betingelserne udgør hele den juridiske aftale mellem dig og imentor og er bestemmende for din brug af tjenesteydelserne (men eksklusiv tjenesteydelser, som imentor måtte stille til din rådighed i henhold til en separat skriftlig aftale), og erstatter enhver forudgående aftale mellem dig og imentor i relation til Tjenesteydelserne Du accepterer, at imentor kan give dig meddelelser, herunder sådanne som vedrører ændringer til Betingelserne, med , eller almindeligt opslag på Tjenesteydelserne Du accepterer, at hvis imentor ikke udøver eller håndhæver en hvilken som helst juridisk rettighed eller retsmiddel, som er indeholdt i Betingelserne (eller som imentor har ret til i henhold til gældende lov), kan dette ikke opfattes som et formelt afkald på imentor's rettigheder, og disse rettigheder eller retsmidler vil stadig være til imentor's rådighed Hvis nogen domstol med jurisdiktion til at træffe afgørelser i denne sag træffer afgørelse om at en bestemmelse i disse Betingelser er ugyldig, så skal denne bestemmelse fjernes fra Betingelserne uden at dette påvirker resten af Betingelserne. De øvrige bestemmelser i Betingelserne vil fortsat være gyldige og retskraftige Du accepterer, at hvert medlem af den gruppe selskaber, som imentor er moderselskab til og PARNTERE med, skal være tredjepartsbegunstigede til Betingelserne og at sådanne andre selskaber skal være berettigede til direkte at håndhæve og påberåbe sig enhver bestemmelse i Betingelserne, der giver dem en fordel (eller rettighed i deres favør). Herudover skal ingen person eller noget selskab være tredjepartsbegunstigede til Betingelserne Betingelserne og din forbindelse med imentor i henhold til Betingelserne skal være underkastet Dansk ret. Du og imentor accepterer at underkaste jer de danske domstoles eksklusive jurisdiktion til løsning af ethvert juridisk mellemværende, der måtte opstå i forbindelse med Betingelserne. Uanset dette accepterer du, at imentor stadig skal have lov til at anmode en domstol om nedlæggelse af forbud eller påbud (eller tilsvarende retsmidler) i enhver jurisdiktion. mail:

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE POLITIK FOR DATABESKYTTELSE Disse retningslinjer for databeskyttelse beskriver, hvordan vi bruger og beskytter oplysninger, som du afgiver i forbindelse med brug af vores hjemmeside. Vi har forpligtet

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

Brugsbetingelser Spilxl.dk

Brugsbetingelser Spilxl.dk Brugsbetingelser Spilxl.dk Indledning På hjemmesiden www.spilxl.dk (herefter Hjemmesiden) kan du spille spil, abonnere på nyhedsbrevet, oprette din egen profil hvor du kan samle dine yndlingsspil og anbringe

Læs mere

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1. Continia Software a/s giver hermed på de vilkår, der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R GLOBAL VERSION 7. november 2014 V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R 1. INTRODUKTION VOLVO vil gerne tilbyde dig de bedst mulige Ydelser (som defineret nedenfor i dette afsnit 1) for

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Velkommen til base1sælgselv.dk. Når du besøger eller benytter base1sælgselv.dk accepterer du følgende vilkår.

Velkommen til base1sælgselv.dk. Når du besøger eller benytter base1sælgselv.dk accepterer du følgende vilkår. Velkommen til base1sælgselv.dk. Når du besøger eller benytter base1sælgselv.dk accepterer du følgende vilkår. Levering Annonce oprettes (leveres) lige så snart den er aktiveret i kontrolpanelet. Bestiller

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser BEDSTpensions/den dataansvarliges kontaktoplysninger: BEDSTpension forsikringsmægler A/S (CVR-nr. 32102093) BEDSTpension finansiel rådgivning APS (CVR: 32667252) Centervænget 19

Læs mere

FORTROLIGHEDSPOLITIK. Hvem er vi?

FORTROLIGHEDSPOLITIK. Hvem er vi? FORTROLIGHEDSPOLITIK Inwear ved, at det er vigtigt for dig, hvordan dine oplysninger behandles og videregives, og vi er glade for, at du har tillid til os i den henseende. Følgende beskriver vores fortrolighedspolitik.

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved:

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved: VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG OG DRIFT AF REACH-IT LÆS OMHYGGELIGT FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR ANVENDELSEN AF REACH-IT, INDEN REACH-IT TAGES I BRUG. KLIK PÅ "ACCEPTER" FOR AT ACCEPTERE VILKÅRENE.

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Sidst opdateret den 7. april 2015. Erstatter versionen af 18. juni 2014 i dens helhed.

Sidst opdateret den 7. april 2015. Erstatter versionen af 18. juni 2014 i dens helhed. Yderligere vilkår for anvendelse af Document Cloud Sidst opdateret den 7. april 2015. Erstatter versionen af 18. juni 2014 i dens helhed. Termer skrevet med stort begyndelsesbogstav i disse Yderligere

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS Sidst opdateret: 28. august 2015 1. NØGLETERMER VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS 1.1. Princh: Princh, lokaliseret og etableret på Bjørnholms Allé 20, 8260 Viby J, Danmark (herefter også refereret til som

Læs mere

Aftale om anvendelse af e-nettet

Aftale om anvendelse af e-nettet - i det følgende benævnt 'Aftalen', mellem e-nettet a/s Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K cvr nr. 21270776 og Virksomhed Adresse By cvr nr. - i det følgende benævnt 'Kunden' og sammen med 'e-nettet

Læs mere

YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ ACROBAT.COM

YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ ACROBAT.COM Yderligere vilkår for brug af Acrobat.com Senest opdateret d. 18. juni 2014. Erstatter versionen af 2. maj 2013 i sin helhed. YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV GENERELLE BETINGELSER FBI.TV Senest opdateret maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Filmtjenesten FBI.TV... 3 2. Brug af og adgang til FBI.TV... 3 3. Særligt vedr. leje af film via FBI.TV... 4 4. Særligt vedr.

Læs mere

HusEftersyn.dk s generelle vilkår & brugerbetingelser Gældende fra 15. januar 2014

HusEftersyn.dk s generelle vilkår & brugerbetingelser Gældende fra 15. januar 2014 HusEftersyn.dk s generelle vilkår & brugerbetingelser Gældende fra 15. januar 2014 Ved at oprette en gratis auktion på huseftersyn.dk accepterer du disse vilkår og brugerbetingelser, og du opfordres hermed

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller Handelsbetingelser for OurInstaFeed.com Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller serviceydelser fra OurInstaFeed.com. Du ( Køber ) indgår en aftale

Læs mere

Ringetoneaftale. Aftalens parter. På den ene side. Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K

Ringetoneaftale. Aftalens parter. På den ene side. Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K Ringetoneaftale Aftalens parter På den ene side Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K og Nordisk Copyright Bureau (NCB) Hammerichsgade 14 1611 København V herefter benævnt Koda/NCB og

Læs mere

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008 Generelle betingelser for hosting Resource it ApS 1. oktober 2008 RESOURCE IT, ØSTER ALLÉ 6, 9530 STØVRING, TELEFON 69 80 80 69 1. ANVENDELSE... 1 2. LEVERANDØRENS HOSTINGYDELSER OG HOSTINGPRISER... 1

Læs mere

BETINGELSER OG VILKÅR

BETINGELSER OG VILKÅR BETINGELSER OG VILKÅR Denne aftale indeholder de betingelser og vilkår, der gælder for din adgang til og benyttelse af programmet Kompetencematch (CAAB). Læs hele aftalen omhyggeligt. Ved at klikke på

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group Vilkår Teller Go Part of the Nets Group Teller Services Kundeservice... +45 44 89 24 80 CVR-nr... 35054642 Lautrupbjerg 10, PO 500 Hovednummer... +45 44 68 44 68 www.teller.com DK-2750 Ballerup Telefax...

Læs mere

Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015. Cookiepolitik. 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester

Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015. Cookiepolitik. 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015 Cookiepolitik 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester På denne side oplyses om de nærmere vilkår for brugen af www.hccontainer.dk og eventuelle andre hjemmesider,

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009.

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. ComX Networks A/S IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. IPTV abonnementsbetingelser, ComX Networks A/S, privatkunder. 1. juli 2009 side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Generelt

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR TP VISION s KOMMERCIELLE SALG

VILKÅR OG BETINGELSER FOR TP VISION s KOMMERCIELLE SALG VILKÅR OG BETINGELSER FOR TP VISION s KOMMERCIELLE SALG 1. TILBUD, BEKRÆFTELSE ELLER AFTALE Disse vilkår og betingelser for kommercielt salg af TP Vision Denmark A/S ("Vilkår og Betingelser") gælder for

Læs mere

accepterer du, og er enig i, at være underlagt disse retningslinjer; og

accepterer du, og er enig i, at være underlagt disse retningslinjer; og DISSE VILKÅR OG HANDELSBETINGELSER ( RETNINGSLINJER ) UDGØR DIN AFTALE I FORHOLD TIL DIT BILLETNET GAVEKORT ELLER E-GAVEKORT, SOM DU HAR KØBT ELLER MODTAGET ( GAVEKORT ). MED MINDRE ANDET ER ANGIVET VIL

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Forretningsbetingelser for Jagtakademiet I/S website www.jagtakademiet.dk. Officiel e-mail adresse: kontakt@jagtakademiet.dk

Forretningsbetingelser for Jagtakademiet I/S website www.jagtakademiet.dk. Officiel e-mail adresse: kontakt@jagtakademiet.dk Betingelser Forretningsbetingelser for Jagtakademiet I/S website www.jagtakademiet.dk. Firmaets juridiske navn: Jagtakademiet I/S Selskabsform: I/S CVR-nummer: 32 63 73 29 Adresse : Galionsvej 20, 2th

Læs mere

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER 1 For at skabe opmærksomhed omkring Amway, Amways produkter og Amways forretningsmulighed, og med det formål at hjælpe ABOer med at etablere deres egen Amway-forretning,

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

1.2 Kun personer på mindst 18 år kan bestille varer hos Nettalk. For at kunne bestille varer, skal du indtaste de af Nettalk angivne oplysninger.

1.2 Kun personer på mindst 18 år kan bestille varer hos Nettalk. For at kunne bestille varer, skal du indtaste de af Nettalk angivne oplysninger. BETI NGELSER FORMOBI LSHOP HOSNETTALK VERSI ON 1. 0,NOVEMBER 2012 Betingelser for mobilshop hos Nettalk A/S (Herefter Nettalk) November 2012 Herunder fastsættes betingelserne for køb foretaget i Nettalks

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

Beskyttelse af personoplysninger

Beskyttelse af personoplysninger Beskyttelse af personoplysninger Somfy registrerer både personoplysninger som gives af Dig i forbindelse med køb af produkter via Hjemmesiden og såkaldt anonym information, som f.eks. viste sider eller

Læs mere

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND 1. GENERELT 1.1 Disse særlige abonnementsvilkår for Boxer bredbånd ( Særlige Bredbåndsvilkår ) gælder i tillæg til de Generelle Abonnementsvilkår, og er gældende

Læs mere

Milestone XProtect slutbrugerlicensaftale

Milestone XProtect slutbrugerlicensaftale Milestone XProtect slutbrugerlicensaftale Bemærk! Hvis De er Milestone-forhandler, systemintegrator eller på anden måde installerer dette produkt på vegne af en tredjepart, skal De sikre Dem at De har

Læs mere

Vilkår for internetmedlemskab af FSA

Vilkår for internetmedlemskab af FSA Vilkår for internetmedlemskab af FSA 1 GENERELT 1.1 Disse vilkår er gældende for medlemmer af Fredensborg Søparks Antenneforening (FSA), der bestiller tilslutning til internettet via FSAs kabel-tv-net

Læs mere

Atchik - Vilkår og betingelser for Atchik Spil

Atchik - Vilkår og betingelser for Atchik Spil Atchik - Vilkår og betingelser for Atchik Spil 1 Om disse vilkår 1.1 Disse vilkår udgør en juridisk aftale mellem dig ("du/dig" eller "din/dit") og Atchik- Realtime A/S, Kildegaardsvej 20, 2900 Hellerup,

Læs mere

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT GENERELT Disse vilkår og betingelser er gældende for Finnair Corporate-programmet (herefter kaldet "programmet"). Bortset fra disse vilkår og betingelser er ingen andre regler gældende. Programmet er udviklet

Læs mere

Vilkår & Betingelser

Vilkår & Betingelser Webshipr.com - Vilkår og betingelser Vilkår & Betingelser Om Webshipr... 2 Oprettelse af konto... 2 Køb af ydelser... 2 Priser og betaling... 3 Abonnements betingelser... 3 Webshipr s ydelser... 3 Kriterier...

Læs mere

I. BRUGS- OG SALGSBETINGELSER

I. BRUGS- OG SALGSBETINGELSER VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE Denne side og vores Cookiebetingelser beskriver de vilkår og betingelser, som gælder for vores, Frederiks Kro.dk, CVR 30306384 ("os" eller "FREDERIKS KRO"), ydelser gennem vores

Læs mere

Ourchive licensbetingelser 01/06/2010

Ourchive licensbetingelser 01/06/2010 Ourchive licensbetingelser 01/06/2010 Vilkår for licens til det af Massarde A/S ( Massarde ) udviklede billed- og filarkiv, brug af de af Massarde foretagne individuelle tilpasninger heraf, ret til de

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, FØR DU ACCEPTERER. Det glæder RIM (som defineret nedenfor) at gøre RIM s Complimentary Customer Support Services Plan tilgængelig for Dig (som defineret nedenfor)

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

DOCOSPOT Abonnementsaftale

DOCOSPOT Abonnementsaftale DOCOSPOT Abonnementsaftale 1. Aftalens indgåelse 1.1. Parterne i denne aftale er DOCOSPOT DENMARK ApS (CVR-nr. 35473866) og Business Partneren(kunde). 1.2. Følgende Abonnementsbetingelser er gældende for

Læs mere

JOMEO Vilkår & Betingelser

JOMEO Vilkår & Betingelser JOMEO Vilkår & Betingelser Disse Vilkår og Betingelser (som defineret nedenfor) er gældende for enhver brug af Tjenesten (som defineret nedenfor). Når du i forbindelse med din registrering og tilmelding

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber.

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber. Betingelser for brug af eschool Brug af eschool service og dit abonnement til vores eschool er underlagt følgende vilkår og betingelser. Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. 1. Aftalen.

Læs mere

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser for salg Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. Når du sender dit elektroniske udstyr, accepterer du at være bundet af disse vilkår og betingelser.

Læs mere

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S KONTRAKT click-a-site A/S og Partner Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S 1 KONTRAKT Denne kontrakt er herved indgået mellem: Click-a-site A/S ( CAS ) CVR nr. 25520866

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN

FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN Præambel Dette dokument (herefter benævnt Aftalen ) indeholder vilkårene for brugen af Find2learn og det dertil forbundne software, apps og hjemmesider mv. (herefter benævnt

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

Markedsføring i sociale medier en lille håndbog i do s and dont s

Markedsføring i sociale medier en lille håndbog i do s and dont s Markedsføring i sociale medier en lille håndbog i do s and dont s I er kendelsen af, at det kan være svært selv at skulle sætte sig ind i eller følge udviklingen i markedsføringslovgivningen i forbindelse

Læs mere

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1)

Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1) Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1) Første gang udgivet: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive

Læs mere

Nickelodeon Vi står sammen for det gode- konkurrence Indsendelsesaftale ang. brugergenereret indhold

Nickelodeon Vi står sammen for det gode- konkurrence Indsendelsesaftale ang. brugergenereret indhold Nickelodeon Vi står sammen for det gode- konkurrence Indsendelsesaftale ang. brugergenereret indhold Du indgår i denne Indsendelsesaftale ang. brugergenereret indhold ("Aftalen"), under hensyntagen til

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

"SAP" betyder det SAP-selskab, med hvem du indgik kontrakt om tjenesten.

SAP betyder det SAP-selskab, med hvem du indgik kontrakt om tjenesten. Serviceaftaleprogram for Ariba Cloud Services Garanti for Tjenestens tilgængelighed Sikkerhed Diverse 1. Garanti for Tjenestens tilgængelighed a. Anvendelighed. Garantien for tjenestens tilgængelighed

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

"Abonnement" er en enkeltstående eller løbende serviceydelse, som brugeren har valgt at indgå aftale med Mybanker.dk om.

Abonnement er en enkeltstående eller løbende serviceydelse, som brugeren har valgt at indgå aftale med Mybanker.dk om. Mybanker.dk s forretningsbetingelser Hvem står bag Mybanker.dk/Kontakt Mybanker.dk A/S Amaliegade 36 1256 København K CVR-nr. 30504496 Tlf: + 45 7020 7232 Telefax: + 45 7020 7233 E-mail: Info@mybanker.dk

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV April 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjeneste

Læs mere

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213)

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Mellem [Kommunens navn] [Adresse] [Postnr. og by] CVR. nr. (herefter benævnt Samarbejdsparten ) og CBS - Dept. of International Business Communication IBC DanCAST

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Betingelser/vilkår gældende for it WORKS ApS, herefter betegnet som it WORKS. 1. Forretningsbetingelsernes anvendelse Disse forretningsbetingelser bruges i alle forhold og aftaler

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser for køb af tjenesteydelse forestået af ved indehaver, cand.jur., Johan Lisberg Jensen. Nærværende aftale regulerer aftaleforholdet

Læs mere

MELLEM DIG OG RCI EUROPE

MELLEM DIG OG RCI EUROPE RCI Weeks Brugsvilkår AFTALE MELLEM DIG OG RCI EUROPE Denne hjemmeside tilbydes dig af RCI Europe ("RCI", "vi", "os" eller "vores"). Din brug af denne hjemmeside og/eller din anerkendelse uden modifikation

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

BETINGELSER FOR OPRETTELSE AF MIVIIO MEDLEMSKAB

BETINGELSER FOR OPRETTELSE AF MIVIIO MEDLEMSKAB MEDLEMSBETINGELSER BETINGELSER FOR OPRETTELSE AF MIVIIO MEDLEMSKAB 1. MEDLEMSFORDELE 0.1 Miviio er en rabatordning, der tilbyder sine betalende medlemmer at gøre brug af fordelagtige rabataftaler indgået

Læs mere

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI J.nr.: 7502584 MLI Kontrakt Om [indsæt formål] mellem [Navn Adresse CVR-nr.] og [Navn Adresse CVR-nr.] Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon +45 33 15 20 10 Fax +45 33 15 61

Læs mere

Vejledning i brug af Kollegienettet

Vejledning i brug af Kollegienettet Vejledning i brug af Kollegienettet Del I - Sådan tilsluttes din computer til netværket/internettet - side 2 Del II - Vejledning for intranetog internetadgang - side 16 Del III - Regler for Intranetog

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6 Vejledning til Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende Side 1 af 6 Indledende bemærkninger: Hvis du har selvstændig virksomhed og er momsregistret, skal du anføre

Læs mere

Reglement for auktioner på auktionshuset www.getthrough.dk/auktionshus

Reglement for auktioner på auktionshuset www.getthrough.dk/auktionshus Reglement for auktioner på auktionshuset www.getthrough.dk/auktionshus El og Naturgas i udbud på auktion 1. Introduktion til auktionshuset Get Through Power ApS (herefter benævnt Get Through Powers) auktionshus

Læs mere

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger Plus500 Ltd Politik om beskyttelse af personlige oplysninger Politik om beskyttelse af personlige oplysninger Plus500's erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger Beskyttelse af personlige oplysninger

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

LO PLUS MEDLEMSKORTBETINGELSER

LO PLUS MEDLEMSKORTBETINGELSER LO PLUS MEDLEMSKORTBETINGELSER I det følgende beskrives rammerne og betingelserne for LO Plus ved brug af LO Plus med enten et fysisk medlemskort eller det mobile medlemskort, der er en del af LO Plus

Læs mere

Vilkår og Betingelser

Vilkår og Betingelser Vilkår og Betingelser 1 Generelt For at kunne tegne et abonnement hos ininova kræves det, at kunden er myndig. 1.1 Brug af Persondata ininova registrerer kundens person- og firmaoplysninger i forbindelse

Læs mere

Aftale om slutbrugerlicens og supportydelser til ActivEngage

Aftale om slutbrugerlicens og supportydelser til ActivEngage Aftale om slutbrugerlicens og supportydelser til ActivEngage Nærværende aftale om licens og supportydelser til ActivEngage (nærværende aftale ) indgås mellem brugeren af ActivEngage-softwaren ( kunden

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for Responsfabrikken A/S, Vestergade

Læs mere

(a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

(a) Aftalen betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser. Almindelige Salgs-, Leverings- og Servicebetingelser 1. DEFINITIONER (a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

Læs mere

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE Indledning Denne juridiske meddelelse gælder for alt indhold på denne reservationsside. Læs disse vilkår og betingelser for brug ( Brugervilkår ) grundigt

Læs mere

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt vedtaget på foreningens generalforsamling den 29. marts 2006 Danmarks Rejsebureau Forenings (DRF) Etiske Regelsæt er udarbejdet og godkendt af bestyrelsen

Læs mere

Politik vedrørende cookies og andre lignende teknologier. 1. Hvad dækker denne politik?

Politik vedrørende cookies og andre lignende teknologier. 1. Hvad dækker denne politik? Politik vedrørende cookies og andre lignende teknologier 1. Hvad dækker denne politik? Denne politik dækker dine handlinger relateret til Tikkurilas digitale serviceydelser. Denne politik dækker ikke,

Læs mere