Generelle betingelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelle betingelser"

Transkript

1 Generelle betingelser 1. Din forbindelse med imentor A/S 2. Accept af betingelserne 3. Sproget i Betingelserne 4. Levering af Tjenesteydelserne fra imentor og PARTNERE 5. Din brug af Tjenesteydelserne 6. Dine passwords og brugerkontosikkerhed 7. Fortrolighed og dine personlige oplysninger 8. Indholdet i Tjenesteydelserne 9. Ejendomsrettigheder 10. Licens fra imentor 11. Indhold af licens fra dig 12. Opdateringer af software 13. Afslutning af din forbindelse med imentor 14. Udelukkelse af garantier 15. Ansvarsbegrænsning 16. Copyright og varemærkepolitikker 17. Annoncer 18. Andet indhold 19. Ændringer i Betingelserne 20. Generelle juridiske betingelser 1. Din forbindelse med imentor A/S 1.1 Din brug af imentor's produkter, software, tjenesteydelser og websites (under et kaldet 'Tjenesteydelserne og eksklusiv tjenesteydelser, som du har modtaget af imentor i henhold nærværende aftale) er underlagt betingelserne i en juridisk aftale mellem dig og imentor. 'imentor' betyder imentor A/S, hvis hovedkontor er på Strandlodsvej 42A, 1 sal, 2300 København S. Danmark. Dette dokument forklarer, hvorledes aftalen er affattet, og forklarer nogle af betingelserne i denne aftale. 1.2 Medmindre du skriftligt har aftalt andet med imentor, vil din aftale med imentor som et minimum indeholde vilkår og betingelser, der er fremhævet i dette dokument. Disse kaldes i det følgende for 'Generelle Betingelser'. 1.3 Din aftale med imentor vil også inkludere betingelser i juridiske meddelelser, der i tillæg til de Generelle Betingelser finder anvendelse på Tjenesteydelserne. Alle disse betegnes i det følgende som 'Tillægsbetingelserne'. Hvor Tillægsbetingelser gælder for en Tjenesteydelse, vil du få adgang til dem, så de kan læses enten i eller gennem din brug af en sådan Tjenesteydelse. mail:

2 1.4 De Generelle Betingelser danner sammen med Tillægsbetingelserne en juridisk bindende aftale mellem dig og imentor i relation til din brug af Tjenesteydelserne. Det er vigtigt, at du tager dig tid til at læse dem nøje. Denne juridiske aftale kaldes samlet 'Betingelserne' i det følgende. 1.5 Hvis der er modsigelse mellem hvad Tillægsbetingelserne siger, og hvad de Generelle Betingelser siger, har Tillægsbetingelserne forret I forbindelse med den pågældende Tjenesteydelse. 2. Accept af betingelserne 2.1 For at bruge Tjenesteydelserne må du først acceptere Betingelserne. Du må ikke bruge Tjenesteydelserne, hvis du ikke accepterer Betingelserne. 2.2 Du kan acceptere Betingelserne ved at: (A) klikke på accept eller acceptere Betingelserne hvor imentor stiller denne mulighed til din rådighed i brugerfladen i nogen tjenesteydelse; eller (B) ved faktisk at bruge Tjenesteydelserne. I så fald forstår du og accepterer, at imentor vil behandle din brug af Tjenesteydelserne som en accept af Betingelserne fra og med dette tidspunkt. 2.3 Du må ikke bruge Tjenesteydelserne eller acceptere Betingelserne, hvis (a) du ikke er myndig til at indgå en bindende kontrakt med imentor, eller (b) du er forhindret i at modtage Tjenesteydelserne ifølge lovene i Danmark eller andre lande, herunder det land, hvor du har bopæl eller hvorfra du bruger Tjenesteydelserne. 2.4 Før du fortsætter, bør du udskrive eller gemme en lokal kopi af de Generelle Betingelser til dit arkiv. 3. Sproget i Betingelserne 3.1 Hvis imentor har forsynet dig med en oversættelse af den dansksprogede version af Betingelserne, så accepterer du, at oversættelsen kun er stillet til rådighed for din egen bekvemmelighed, og at de dansksprogede versioner vil være bestemmende for dit forhold til imentor. 3.2 Hvis der er uoverensstemmelser mellem hvad den dansksprogede version af Betingelserne siger og hvad en oversættelse siger, er det den dansksprogede version, der har forret. 4. Levering af Tjenesteydelserne fra imentor og PARTNERE 4.1 imentor har juridiske samarbejdspartnere over hele verden ('PARTNERE'). Til tider vil disse selskaber levere Tjenesteydelserne til dig på vegne af imentor selv eller på vegne af dem selv, hvor imentor's systemer benyttes. Du accepterer, at PARTNERE vil have ret til at levere mail:

3 Tjenesteydelserne til dig. 4.2 Ved en PARTNER forstås også en bruger af imentor's opgavebørs ( 4.3 imentor innoverer konstant for at give sine brugere den bedst mulige oplevelse. Du accepterer, at den form og egenart, som imentor giver Tjenesteydelserne, kan ændres løbende uden forudgående varsel til dig. 4.4 Som del af denne løbende innovation accepterer du, at imentor kan stoppe (permanent eller midlertidigt) levering af Tjenesteydelserne (eller ethvert element som indeholdes i Tjenesteydelserne) til dig eller til brugere generelt efter imentor's eget skøn og uden forudgående varsel til dig. Du kan til enhver tid stoppe brugen af Tjenesteydelserne. Du behøver ikke udtrykkeligt meddele imentor, når du holder op med at bruge Tjenesteydelserne. 4.5 Du accepterer, at hvis imentor spærrer for adgang til din konto, kan du blive afskåret fra adgang til Tjenesteydelserne, dine kontodetaljer eller alle filer eller andet indhold, der indeholdes i din konto. 4.6 Du accepterer, at selvom imentor måske ikke løbende har sat en fast, øvre grænse for det antal transmissioner, du må sende eller modtage gennem Tjenesteydelserne for den mængde lagerplads som bruges til at levere en Tjenesteydelse, kan imentor efter eget valg til enhver tid fastsætte sådanne øvre grænser. 5. Din brug af Tjenesteydelserne 5.1 For at få adgang til visse Tjenesteydelser kan du blive afkrævet oplysninger om dig selv (som for eksempel identifikations- eller kontaktoplysninger) som en del af registreringsprocessen til en Tjenesteydelse, eller som en del af din fortsatte brug af en Tjenesteydelse. Du accepterer, at enhver registreringsoplysning du giver til imentor altid skal være nøjagtig, rigtig og up-to-date. 5.2 Du accepterer at bruge Tjenesteydelserne alene til formål, der tillades af (a) Betingelserne og (b) enhver gældende lov, regulering eller generelt godkendt praksis eller vejledning i de relevante jurisdiktioner (herunder enhver lov som vedrører eksport af data eller software til eller fra Danmark eller andre relevante lande). 5.3 Du accepterer ikke at tilegne dig adgang til (eller forsøge at få adgang til) nogen af Tjenesteydelserne ved andre midler end ved hjælp af den grænseflade, som imentor leverer, med mindre du har fået udtrykkelig tilladelse hertil ifølge en separat aftale med imentor. 5.4 Du accepterer, at du ikke vil tage del i nogen aktivitet, der forstyrrer eller afbryder Tjenesteydelserne (eller de servere eller net, der er forbundet med Tjenesteydelserne). 5.5 Medmindre du har fået udtrykkelig tilladelse i en separat aftale med imentor, accepterer du ikke at ville reproducere, kopiere, sælge, bytte eller gensælge Tjenesteydelserne til noget formål. mail:

4 5.6 Du accepterer, at du alene er ansvarlig for (og at imentor ikke har noget ansvar overfor dig eller overfor nogen tredjemand) misligholdelse af dine forpligtelser iflg. Betingelserne og for følgerne (herunder ethvert tab og enhver skade, som imentor lider) af en sådan misligholdelse. 6. Dine passwords og brugerkontosikkerhed 6.1 Du accepterer og forstår, at du er ansvarlig for bevarelse af fortroligheden af passwords, der er forbundet med enhver konto du bruger for at få adgang til Tjenesteydelserne. 6.2 Heraf følger, at du er eneansvarlig overfor imentor for alle aktiviteter, der foregår under din konto. 6.3 Hvis du bliver bekendt med uautoriseret brug af dit password eller af din konto, accepterer du at meddele dette til imentor øjeblikkeligt. 7. Fortrolighed og dine personlige oplysninger 7.1 imentor varetager en række hjemmesider inden for kundeformidling til servicefag. Det drejer sig om: imentor.dk, tagpris.dk, vindues-pris.dk, energib.dk, revisor-pris.dk, gulvpris.dk, køkkenpris.dk, terrassetilbud.dk, murerpris.dk, VVS-pris.dk, arkitektpris.dk, elektrikerpris.dk, maler-pris.dk. imentor indsamler kun information og data, som vi har vurderet relevant for imentor, til at give den bedst mulige service for brugerne. Man kan frit browse hjemmesiderne uden at afgive personlige oplysninger til imentor. Ønsker man at gøre brug af prisberegneren, på siderne, skal man afgive kontaktoplysninger. imentor anerkender, at brugerne skal have tillid til, at imentor behandler personlige oplysninger og data fortroligt. Vi har en række sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der sikrer at dine personlige oplysninger ikke misbruges af anden part - til f.eks. spam. imentor bruger oplysningerne og dataene til forbedring af den service, vi yder til brugeren. Oplysninger og data, indsamlet af imentor, vil ikke blive videregivet til andre virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner, der ikke er under kontrakt med imentor. 7.2 Oplysninger der indsamles af imentor. Når man foretager en beregning på hjemmesiderne, der administreres af imentor, vil imentor indsamle brugerdata bestående af navn, adresse, og telefonnummer. Derudover indsamles der data anonymt, dvs. data der ikke er koblet på dine personlige oplysninger. Det er information som hvad der klikkes på, hvilke sider der besøges, browsertype ol. 7.3 Brug af personlige oplysninger Brugerdata er kun til brug for imentor. mail:

5 imentor ringer brugerne op umiddelbart efter en prisberegning, og tilbyder at arrangere et møde med en fagmand i området. Ved ønske om et besøg vil brugeren modtage en mail med en mødebekræftelse og oplysninger på den virksomhed, der er indgået aftale med. Brugerdata videregives kun til samarbejdspartnere (som f.eks. håndværkere indenfor den aktuelle faggruppe), hvis der fra brugeren er ønske om at få arrangeret et håndværkerbesøg. Ved ønske om et håndværkerbesøg videregives dine kontaktoplysninger til vores kontraktskrevne virksomheder. Du kan på forhånd få oplyst hvilket firma, du vil få besøg af, ved henvendelse til kundeservice på tlf: Brugerdata gemmes med henblik på opfølgning på forespørgslen på hjemmesiden/er. Brugerdataene gemmes til De måtte ønske det slettet. Årsagen hertil er, at et bygge eller renoveringsprojekt godt kan løbe over en længere periode af enten økonomiske, praktiske, årstids eller andre uforudsigelige forhold. Ønsker du dine data slettet, kan dette ske via et link i den mail du indledningsvist modtager fra hjemmesiden, ved telefonisk kontakt på tlf: eller via Ved accept af nyhedsbrev giver du samtykke til at modtage vores fælles nyhedsbrev. Du vil have mulighed for at afmelde dette igen via framelding i nyhedsbrevet. 7.4 Brug af cookies imentor gør brug af cookies, der sætter imentor i stand til indsamle data og oplysninger til statistisk brug og annoncering. Vi gør brug af Google Adwords og Google Analytics på vores hjemmesider, der benytter cookies til anonymt at måle blandt andet bevægemønstre og klik. imentor bruger denne data til at forbedre og skræddersy vores ydelser, annoncer og indhold på vores hjemmesider for brugeren. Du er velkommen til at afvise cookies, men vær opmærksom på at dette kan forstyrre brugen af vores hjemmesider eller service. Yderligere information og opsætning/accept af cookies finder du i din browsers indstillinger. 7.5 Du accepterer brugen af dine data i overensstemmelse med imentor s fortrolighedspolitik. 7.6 Er der spørgsmål til denne fortrolighedspolitik, er du velkommen til at kontakte os via: imentor A/S tlf: Strandlodsvej 42 A, 1.sal mail: 2300 København S 8. Indholdet i Tjenesteydelserne 8.1 Du forstår, at enhver oplysning (for eksempel datafiler, skreven tekst, computer software, musik, audiofiler eller anden lyd, fotos, videoer eller andre billeder), som du kan have adgang til som del af eller gennem din brug af Tjenesteydelserne, udelukkende er den persons ansvar fra hvem sådant indhold stammede. Alle sådanne oplysninger omtales i det følgende som 'Indholdet'. mail:

6 8.2 Du skal være vidende om, at det Indhold, som bringes til din kundskab som en del af Tjenesteydelserne, herunder men ikke begrænset til annoncer i Tjenesteydelserne, kontaktoplysninger og sponsoreret Indhold i Tjenesteydelserne, kan være beskyttet af immaterielle rettigheder, der ejes af de personer, sponsorer eller annoncører, der leverer dette Indhold til imentor (eller af andre personer eller selskaber på deres vegne). Du må ikke ændre, udleje, lease, låne, sælge, distribuere eller fremstille afledte produkter baseret på dette Indhold (hverken helt eller delvis) med mindre du udtrykkeligt i en separat aftale er blevet meddelt, at du har fået tilladelse, enten af imentor eller af ejerne af dette Indhold. 8.3 imentor forbeholder sig ret til (men har ikke pligt til) at screene, gennemgå, mærke, filtrere, ændre, forkaste eller fjerne noget af eller hele Indholdet fra nogen Tjenesteydelse. For nogle af Tjenesteydelserne kan imentor levere værktøjer til at filtrere eksplicit uønsket indhold fra. Disse værktøjer kan inkluderer SafeSearch præferenceindstillingerne. Desuden er der kommercielt tilgængelige tjenesteydelser og software til at begrænse adgang til materiale, som du eventuelt måtte finde anstødeligt. 8.4 Du forstår, at du ved anvendelse af Tjenesteydelserne kan blive udsat for Indhold som findes frastødende, uanstændigt eller kritisabelt, og at du i dette henseende bruger Tjenesteydelserne på egen risiko. 8.5 Du accepterer, at du er eneansvarlig for (og at imentor ikke har noget ansvar overfor dig eller nogen tredjemand) ethvert indhold, som du fremstiller, videregiver eller udstiller under brugen af Tjenesteydelserne og for følgerne af dine handlinger (herunder alle tab eller skader, som imentor måtte lide) i denne sammenhæng. 9. Ejendomsrettigheder 9.1 Du accepterer, at imentor (eller imentor's licensgivere) ejer alle juridiske og økonomiske rettigheder og adkomster til Tjenesteydelserne, inklusive alle immaterielle rettigheder, der består i Tjenesteydelserne (uanset om disse rettigheder er tinglyst eller ej, og hvor i verden de findes). Endvidere accepterer du, at Tjenesteydelserne kan indeholde information, der af imentor betegnes som fortrolig, og at du ikke må videregive sådan information uden forudgående skriftlig tilladelse fra imentor. 9.2 Medmindre du har anden skriftlig aftale med imentor, giver intet i Betingelserne dig ret til at bruge nogen af imentor's varebetegnelser, varemærker, servicemærker, logoer, domænenavne og andre karakteristiske varemærkeelementer. 9.3 Hvis du har fået en udtrykkelig ret til at bruge nogen af disse varemærkeelementer i henhold til en separat skriftlig aftale med imentor, anerkender du at din brug af sådanne elementer skal være i overensstemmelse med en sådan aftale, enhvert gældende vilkår i Betingelserne, og imentor's retningslinier for brug af varemærker, således som de løbende bliver opdateret. 9.4 Bortset fra den begrænsede licens der behandles i Afsnit 11, accepterer imentor under disse Betingelser ikke at få nogen juridiske eller økonomiske rettigheder eller adkomster fra dig (eller dine licensgivere) til noget Indhold som du måtte meddele, fremvise, overføre til eller udstille på eller gennem Tjenesteydelserne, herunder enhver immateriel rettighed, der måtte være indeholdt i dette Indhold (uanset om disse rettigheder er tinglyst eller ej, og uanset hvor mail:

7 i verden sådanne rettigheder findes). Medmindre du har anden skriftlig aftale med imentor, accepterer du at være ansvarlig for at beskytte og håndhæve disse rettigheder og at imentor ikke har pligt til at gøre dette på dine vegne. 9.5 Du accepterer, at du ikke må fjerne, skjule eller ændre nogen meddelelser om ejendomsrettigheder (herunder meddelelser om copyright og varemærker), som kan være anbragt på eller indeholdt i Tjenesteydelserne. 9.6 Medmindre imentor har givet dig udtrykkelig skriftlig fuldmagt hertil, accepterer du at du under brug af Tjenesteydelserne ikke vil bruge noget varemærke, servicemærke, varebetegnelse eller noget selskabs eller nogen organisations logo på en måde, der sandsynligvis vil eller er ment til at forårsage usikkerhed vedrørende ejeren eller den autoriserede bruger af sådanne mærker eller logoer. 10. Licens fra imentor 10.1 imentor giver dig en personlig, verdensdækkende, royalty-fri, uoverdragelig og ikkeeksklusiv licens til at bruge den software, som imentor forsyner dig med som en del af de Tjenesteydelser, som imentor stiller til din rådighed (i det følgende kaldet 'Softwaren'). Denne licens har som eneste formål at sætte dig i stand til at bruge fordelene af Tjenesteydelserne, således som de leveres af imentor og som det tillades i Betingelserne Du må ikke (og du må ikke tillade andre at) kopiere, ændre, frembringe afledt arbejde af, udøve reverse engineering, dekompilere eller på anden måde forsøge at uddrage kildekoden af Softwaren eller nogen del deraf, medmindre dette udtrykkeligt følger af eller er tilladt i henhold til lov, eller medmindre du har fået udtrykkelig skriftlig tilladelse hertil af imentor Medmindre imentor har givet dig udtrykkelig, skriftlig tilladelse, må du ikke overdrage (eller give underlicens til) dine rettigheder til at bruge Softwaren, pantsætte dine rettigheder til at bruge Softwaren, eller på anden måde overdrage dele af dine rettigheder til at bruge Softwaren. 11. Indhold af licens fra dig 11.1 Du beholder ophavsrettigheder og alle andre rettigheder, som du allerede har i det Indhold, du forelægger, fremviser eller udstiller på eller gennem Tjenesteydelserne. Ved at forelægge, fremvise eller udstille indholdet giver du imentor en vedvarende, uigenkaldelig, royalty-fri og ikke-eksklusiv licens til at gengive, tilpasse, modificere, oversætte, offentliggøre, offentligt fremføre, offentligt fremvise og distribuere ethvert Indhold som du fremlægger, foreviser eller udstiller på eller gennem Tjenesteydelserne. Denne licens har som eneste formål at sætte imentor i stand til at fremvise, distribuere og reklamere for Tjenesteydelserne, og det kan tilbagekaldes for visse Tjenesteydelser som defineret i Tillægsbetingelserne til disse Tjenesteydelser Du accepterer, at denne licens indbefatter en ret for imentor til at stille sådant Indhold til rådighed for andre PARTNERE (selskaber, organisationer eller personer - se Afsnit 4 i Betingelserne) med hvem imentor har forbindelser med henblik på at tilvejebringe syndikerede tjenesteydelser, og at bruge sådant Indhold i forbindelse med tilvejebringelse af disse tjenesteydelser. mail:

8 11.3 Du forstår, at imentor, når vi tager de fornødne, tekniske skridt for at gøre Tjenesteydelserne tilgængelige for vores brugere, må (a) overføre eller distribuere dit Indhold via forskellige offentlige netværk og i forskellige medier, og (b) foretage de ændringer i dit Indhold, som er nødvendige for at tilpasse dette Indhold til de tekniske krav der stilles af tilsluttede netværk, udstyr, tjenesteydelser eller media. Du accepterer, at denne licens tillader imentor at tage disse skridt Du bekræfter og garanterer overfor imentor, at du har alle de rettigheder, fuldmagter og bemyndigelser, der kræves til at give ovennævnte licens. 12. Opdateringer af software 12.1 Den software, som du bruger, kan automatisk downloade og løbende installere opdateringer fra imentor. Disse opdateringer har til formål at forbedre og videreudvikle Tjenesteydelserne og kan udgøre fejlretning, forbedring af funktioner, nye softwaremoduler og helt nye versioner. Du accepterer at modtage sådanne opdateringer (og tillader imentor at levere dem til dig) som en del af din brug af Tjenesteydelserne. 13. Afslutning af din forbindelse med imentor 13.1 Betingelserne vil fortsat gælde indtil de opsiges enten af dig eller af imentor, som angivet nedenfor Hvis du ønsker at opsige din juridiske aftale med imentor, kan du gøre det ved at (a) til enhver tid meddele det til imentor og (b) lukke dine konti for alle de Tjenesteydelser du bruger, hvor imentor har givet dig denne mulighed. Du bør sende din opsigelse skriftligt til imentor's adresse, som er anført i begyndelsen af disse Betingelser imentor kan til enhver tid opsige sin juridiske aftale med dig, hvis: (A) du har misligholdt vilkår i Betingelserne (eller har handlet på nogen måde, der klart viser, at du ikke har til hensigt eller er ude af stand til at opfylde vilkår i Betingelserne), (B) det ifølge lovkrav kræves af imentor (for eksempel hvis levering af Tjenesteydelser til dig er eller bliver ulovlige), (C) den partner, med hvem imentor tilbød dig Tjenesteydelserne, har afsluttet sin forbindelse med imentor eller ikke mere tilbyder dig Tjenesteydelserne, eller (D) imentor overgår til ikke længere at levere Tjenesteydelserne til brugere i det land, hvor du har bopæl, eller hvorfra du bruger tjenesteydelsen, eller (E) levering af Tjenesteydelser til dig fra imentor efter imentor's mening ikke mere er kommercielt rentabelt Intet i dette Afsnit påvirker imentor's rettigheder med hensyn til tilvejebringelse af Tjenesteydelser under Afsnit 4 i Betingelserne Når disse Betingelser ophører, skal alle de juridiske rettigheder, forpligtelser og ansvar, som du og imentor har haft udbytte af, været underkastet (eller som er opstået i den periode, hvor Betingelserne har været i kraft) eller som udtrykkeligt skal fortsætte på ubestemt tid, være uberørt af dette ophør, og bestemmelserne i art skal fortsat gælde på ubestemt tid for mail:

9 sådanne rettigheder, forpligtelser og ansvar. 14. Udelukkelse af garantier 14.1 Tjenesteydelserne tilvejebringes 'som de forefindes' og imentor, dets PARTNERE og dets licensgivere yder dig ingen garanti med hensyn til dem I særdeleshed tilkendegiver eller garanterer imentor, dets PARTNERE ikke at: (A) din brug af Tjenesteydelserne vil tilfredsstille dine behov, (B) din brug af Tjenesteydelserne vil være uden afbrydelser, betids, sikker eller fejlfri, (C) nogen information du får som resultat af din brug af Tjenesteydelserne vil være nøjagtig eller pålidelig, og (D) at mangler ved driften eller funktionaliteten af noget Software du modtager eller benytter online som del af Tjenesteydelserne vil blive rettet Ingen betingelser, garantier eller andre vilkår (inklusive alle underforståede betingelser såsom tilfredsstillende kvalitet, egnethed til formål eller overensstemmelse med beskrivelser) gælder for Tjenesteydelserne, medmindre det udtrykkeligt fremgår af Betingelserne Intet i Betingelserne skal påvirke de lovfæstede rettigheder du altid er berettiget til som forbruger, og som du ikke ved aftale kan acceptere at ændre eller give afkald på. 15. Ansvarsbegrænsning 15.1 Intet i disse Betingelser skal udelukke eller begrænse imentor's ansvar for tab, der ikke lovligt kan fraskrives eller begrænses på grund af gældende lov Med forbehold af den generelle bestemmelse i Afsnit 15.1 ovenfor er imentor, dets PARTNERE og dets licensgivere ikke ansvarlige overfor dig for: (A) enhver indirekte skade eller følgeskade, som du måtte lide. Dette omfatter ethvert tab af fortjeneste (uanset om dette sker direkte eller indirekte), ethvert tab af goodwill eller forretningsomdømme eller ethvert tab af data, som du måtte lide; (B) noget tab eller nogen skade, som du lider som følge af: (i) enhver tillid du har haft til den fuldstændighed, nøjagtighed eller eksistens af nogen annoncering, eller som resultat af nogen forbindelse eller transaktion mellem dig og nogen annoncør eller sponsor, hvis annoncer vises i Tjenesteydelserne; (ii) enhver ændring imentor foretager i Tjenesteydelserne, eller for nogen permanent eller midlertidig afbrydelse i leveringen af Tjenesteydelserne (eller nogen del af Tjenesteydelserne); (iii) sletning, ødelæggelse eller manglende lagring af noget Indhold og andre kommunikationsdata, der vedligeholdes eller sendes med eller igennem din brug af Tjenesteydelserne; (iv) at du ikke har givet imentor nøjagtig kontoinformation; (v) at du ikke har holdt dit password eller kontodata beskyttet og fortroligt; 15.3 Begrænsningerne i imentor's ansvar overfor dig i Afsnit 15.2 ovenfor er gyldige uanset om imentor har fået meddelelse om eller burde have været bekendt med muligheden for, at sådanne tab kunne opstå. mail:

10 16. Copyright og varemærkepolitikker 16.1 Det er imentor's politik at besvare henvendelser om påståede krænkelse af ophavsrettigheder, der overholder gældende international immaterialretlige regler og at opsige de kontrakter, hvor der sker gentagne krænkelser. 17. Annoncer 17.1 Nogle af Tjenesteydelserne understøttes af annonceindtægter og kan vise annoncer og reklamer. Disse annoncer kan være målrettet mod indholdet af information der er lagret på Tjenesteydelserne, forespørgsler der fremsættes gennem Tjenesteydelserne eller anden information Måden, formen og omfanget af imentor's annoncering på Tjenesteydelserne kan ændres uden at du får meddelelse herom i hvert tilfælde Som modydelse for at imentor giver dig adgang til og brug af Tjenesteydelserne, accepterer du at imentor må placere sådan reklame på Tjenesteydelserne og/eller kontakte dig via telefon og/eller oplyst af dig, i forbindelse med brugen af Tjenesteydelserne, med mindre du i Tjenesteydelsenes tillægsbetingelser aktivt har frabedt dig kontakt, ved benyttelse af de i Tjenesteydelsenes tillægsbetingelser hyperlink eller formular. 18. Andet indhold 18.1 Tjenesteydelserne kan indeholde hyperlinks til andre websites eller indhold eller ressourcer. imentor har ikke nødvendigvis kontrol med enhver website eller ressource som tilbydes af andre selskaber eller personer end imentor Du accepterer, at imentor ikke er ansvarlig for at nogen sådan ekstern site eller ressource er til rådighed, og ikke støtter annoncering, produkter eller andre materialer på eller som kan fås igennem sådanne websites eller ressourcer Du accepterer, at imentor ikke er ansvarlig for noget tab eller nogen skade, der lides af dig som en følge af at sådanne eksterne sites eller ressourcer ikke er tilgængelige, eller som resultat af, at du har haft tillid til fuldstændighed, nøjagtighed eller eksistens af nogen reklame, noget produkt eller andre materialer på eller til rådighed igennem sådanne websites eller ressourcer. 19. Ændringer i Betingelserne 19.1 imentor kan løbende foretage ændringer i de Generelle Betingelser eller i Tillægsbetingelserne. Når disse ændringer er foretaget, stiller imentor en ny version af de Generelle Betingelser til rådighed, og du vil få stillet enhver ny Tillægsbetingelse til rådighed i eller gennem de pågældende Tjenesteydelser. mail:

11 19.2 Du forstår og accepterer, at hvis du bruger Tjenesteydelserne efter den dato på hvilken de Generelle Betingelser eller Tillægsbetingelserne er blevet ændret, vil imentor behandle din brug som en accept af de opdaterede Generelle Betingelser eller Tillægsbetingelser. 20. Generelle juridiske betingelser 20.1 Somme tider når du bruger Tjenesteydelserne kan du (som resultat af eller gennem din brug af tjenesteydelserne) bruge en tjenesteydelse eller downloade et stykke software, eller købe produkter, som er tilvejebragt af en anden person eller et andet selskab. Din brug af disse andre tjenesteydelser, software eller produkter kan være underlagt separate betingelser mellem dig og det pågældende selskab eller pågældende person. I så fald påvirker Betingelserne ikke din juridiske forbindelse med disse andre selskaber eller personer Betingelserne udgør hele den juridiske aftale mellem dig og imentor og er bestemmende for din brug af tjenesteydelserne (men eksklusiv tjenesteydelser, som imentor måtte stille til din rådighed i henhold til en separat skriftlig aftale), og erstatter enhver forudgående aftale mellem dig og imentor i relation til Tjenesteydelserne Du accepterer, at imentor kan give dig meddelelser, herunder sådanne som vedrører ændringer til Betingelserne, med , eller almindeligt opslag på Tjenesteydelserne Du accepterer, at hvis imentor ikke udøver eller håndhæver en hvilken som helst juridisk rettighed eller retsmiddel, som er indeholdt i Betingelserne (eller som imentor har ret til i henhold til gældende lov), kan dette ikke opfattes som et formelt afkald på imentor's rettigheder, og disse rettigheder eller retsmidler vil stadig være til imentor's rådighed Hvis nogen domstol med jurisdiktion til at træffe afgørelser i denne sag træffer afgørelse om at en bestemmelse i disse Betingelser er ugyldig, så skal denne bestemmelse fjernes fra Betingelserne uden at dette påvirker resten af Betingelserne. De øvrige bestemmelser i Betingelserne vil fortsat være gyldige og retskraftige Du accepterer, at hvert medlem af den gruppe selskaber, som imentor er moderselskab til og PARNTERE med, skal være tredjepartsbegunstigede til Betingelserne og at sådanne andre selskaber skal være berettigede til direkte at håndhæve og påberåbe sig enhver bestemmelse i Betingelserne, der giver dem en fordel (eller rettighed i deres favør). Herudover skal ingen person eller noget selskab være tredjepartsbegunstigede til Betingelserne Betingelserne og din forbindelse med imentor i henhold til Betingelserne skal være underkastet Dansk ret. Du og imentor accepterer at underkaste jer de danske domstoles eksklusive jurisdiktion til løsning af ethvert juridisk mellemværende, der måtte opstå i forbindelse med Betingelserne. Uanset dette accepterer du, at imentor stadig skal have lov til at anmode en domstol om nedlæggelse af forbud eller påbud (eller tilsvarende retsmidler) i enhver jurisdiktion. mail:

Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C.

Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C. Juridiske oplysninger og brugerbetingelser I - JURIDISKE OPLYSNINGER Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C.

Læs mere

Google Maps og Map A List Sikkerhed for opbevarelse, tilgængelighed og beskyttelse af data

Google Maps og Map A List Sikkerhed for opbevarelse, tilgængelighed og beskyttelse af data Google Maps og Map A List Sikkerhed for opbevarelse, tilgængelighed og beskyttelse af data 27. Oktober Kortdage 2008 Forhold mellem Google og Map A List: Map A List er registreret hos Google med tilladelse

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL SONY SOFTWARE DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG AF SOFTWAREN ER ENSBETYDENDE MED ACCEPT AF AFTALEN. VIGTIGT - LÆS OMHYGGELIGT: Nærværende

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

TILLÆG TIL BBM CHANNELS

TILLÆG TIL BBM CHANNELS TILLÆG TIL BBM CHANNELS Velkommen til BBM Channels, en social netværksfunktion inden for BBM, der udvider dit netværk til andre ud over din familie og venskabskreds, og giver dig mulighed for at kommunikere

Læs mere

Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser

Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser DETTE ER EN AFTALE MELLEM DIG OG AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (OG DETS ASSOCIEREDE SELSKABER, AMAZON ELLER VI ). DU BEDES LÆSE LICENSAFTALEN

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens)

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens) SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens) LÆS DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE ( EULA ) OMHYGGELIGT. VED AT KLIKKE PÅ JEG ACCEPTERER ELLER VED AT TAGE SKRIDT TIL AT DOWNLOADE, OPSÆTTE,

Læs mere

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser DETTE ER EN AFTALE MELLEM DIG OG AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (SAMT DATTERSELSKABER, "AMAZON" ELLER "VI"). DU BEDES LÆSE LICENSAFTALEN OG BRUGSBETINGELSERNE,

Læs mere

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017.

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. Introduktion Læs venligst disse Betingelser grundigt igennem, før du bruger Pleo.io hjemmesiden eller Pleo mobile app en ("Tjenesten"),

Læs mere

Vilkår. Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private. 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N.

Vilkår. Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private. 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N. Vilkår Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N. Vilkår 1. Generelt Disse vilkår gælder for den Community service som

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken.

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken. Telia Music Player Vilkår for anvendelse af musik på mobilenhed Din brug af sangene er underlagt reglerne for tjenesten nedenfor. 1. Ophavsret Du opnår ingen rettigheder til softwareproduktet eller materiale

Læs mere

Aktion Børnehjælp og vores hjemmesider er nedenfor samlet benævnt Aktion Børnehjælp eller aktionboernehjaelp.dk.

Aktion Børnehjælp og vores hjemmesider er nedenfor samlet benævnt Aktion Børnehjælp eller aktionboernehjaelp.dk. September 2017 Privatlivspolitik Aktion Børnehjælp indsamler oplysninger om vores brugere og deres besøg ved hjælp af såkaldte cookies eller ved at brugeren selv afgiver oplysningerne på aktionboernehjaelp.dk

Læs mere

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE POLITIK FOR DATABESKYTTELSE Disse retningslinjer for databeskyttelse beskriver, hvordan vi bruger og beskytter oplysninger, som du afgiver i forbindelse med brug af vores hjemmeside. Vi har forpligtet

Læs mere

Sitet faciliterer brugernes mulighed for køb og salg af maskiner gennem annoncering og auktion på webstedet.

Sitet faciliterer brugernes mulighed for køb og salg af maskiner gennem annoncering og auktion på webstedet. BRUGERVILKÅR FOR AUKTION.MASKINBLADET.DK 1. JURIDISKE OPLYSNINGER Fagbladsgruppen A/S udbyder websitet Auktion.maskinbladet.dk. Fagbladsgruppen A/S s retningslinjer for anvendelse af websitet Auktion.maskinbladet.dk

Læs mere

DISTRIBUTIONSAFTALE. Enhed: Enhver enhed, som kan få adgang til Innovationshjulet.dk, sådan som det er defineret i denne Aftale.

DISTRIBUTIONSAFTALE. Enhed: Enhver enhed, som kan få adgang til Innovationshjulet.dk, sådan som det er defineret i denne Aftale. DISTRIBUTIONSAFTALE Definitioner Aftale: Denne aftale - en juridisk bindende aftale mellem dig og Playground Institute med hensyn til distribution af Produkter via Innovationshjulet.dk Brand-elementer:

Læs mere

Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1

Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1 Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1 EUPL Det Europæiske Fællesskab 2007 Denne open source-licens fra Den Europæiske Union ("EUPL") 1 gælder for det værk eller den software (som defineret

Læs mere

1. Introduktion 2. Om os

1. Introduktion 2. Om os Fortrolighedspolitik 1. Introduktion Atchik udvikler fantastiske spil med sjov og underholdning for alle. Hos Atchik respekterer vi personlige oplysninger for enhver, der bruger vores spil, website(s)

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

Abonnementsvilkår for Workpilot

Abonnementsvilkår for Workpilot Abonnementsvilkår for Workpilot 1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) tiltrædes ved at afkrydse Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår på bestillingsformularen,

Læs mere

P R I V A T L I V S P O L I T I K

P R I V A T L I V S P O L I T I K PRIVATLIVSPOLITIK 1. Introduktion 1.1 Denne privatlivspolitik ( Privatlivspolitikken ) fastsætter, hvordan Chabber ApS ( Chabber ApS, vi, os, vores o.lign.) indsamler, bruger, videregiver og beskytter

Læs mere

Heidelberg Danmark A/S CVR: Stamholmen 193 E Tlf.nr

Heidelberg Danmark A/S CVR: Stamholmen 193 E Tlf.nr HEIDELBERG DANMARK A/S VILKÅR FOR BRUG AF WEBSITE/ONLINE SHOP samt FOR REGISTRERING AF PERSONOPLYSNINGER 1. WEBSITE Det danske website og online shoppen for kunder i Danmark under www.heidelberg.com (herunder

Læs mere

MobileStatus Software licens aftale

MobileStatus Software licens aftale MobileStatus Software licens aftale Version 2.2 www.blueposition.com Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet er varemærker eller registrerede varemærker af deres respektive ejere. MobileCTI, MobilePBX,

Læs mere

Velkommen til YourLocal. Brug af vores App. Dit indhold i vores App. Vilkår og privatliv

Velkommen til YourLocal. Brug af vores App. Dit indhold i vores App. Vilkår og privatliv Vilkår og privatliv Velkommen til YourLocal Tak, fordi du bruger vores produkt ( App ). Appen leveres af YourLocal K/S ( YourLocal ) med adressen Lindgreens Allé 14, 2400 København S, Danmark og CVR: 37469548.

Læs mere

P R I V A T L I V S P O L I T I K

P R I V A T L I V S P O L I T I K P R I V A T L I V S P O L I T I K 1. Introduktion 1.1 Denne privatlivspolitik ( Privatlivspolitikken ) fastsætter, hvordan Neat Meal IVS ( Neat Meal, vi, os, vores o.lign.) indsamler, bruger, videregiver

Læs mere

Navngivelse (Attribution) Ikke kommerciel (Non-Commicial) Del på samme vilkår (ShareAlike) 2.0.

Navngivelse (Attribution) Ikke kommerciel (Non-Commicial) Del på samme vilkår (ShareAlike) 2.0. UDKAST (23. august 2005) Navngivelse (Attribution) Ikke kommerciel (Non-Commicial) Del på samme vilkår (ShareAlike) 2.0. Creative Commons Corporation er ikke et advokatfirma og yder ikke juridisk rådgivning.

Læs mere

Brugsbetingelser Spilxl.dk

Brugsbetingelser Spilxl.dk Brugsbetingelser Spilxl.dk Indledning På hjemmesiden www.spilxl.dk (herefter Hjemmesiden) kan du spille spil, abonnere på nyhedsbrevet, oprette din egen profil hvor du kan samle dine yndlingsspil og anbringe

Læs mere

P R I V A T L I V S P O L I T I K

P R I V A T L I V S P O L I T I K PRIVATLIVSPOLITIK 1. Introduktion 1.1 Denne privatlivspolitik ( Privatlivspolitikken ) fastsætter, hvordan Chabs ApS ( Chabs, vi, os, vores o.lign.) indsamler, bruger, videregiver og beskytter indhentede

Læs mere

1. DEFINITIONER: Dokumentation SMART-produkt Software Bruge" 2. LICENSTILDELING: 2.1 Generelt. 2.2 Tildeling af licens. Licensbegrænsninger.

1. DEFINITIONER: Dokumentation SMART-produkt Software Bruge 2. LICENSTILDELING: 2.1 Generelt. 2.2 Tildeling af licens. Licensbegrænsninger. SMART Technologies Inc. Slutbrugerlicensaftale om software LÆS DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE OM SOFTWARE ("LICENS") OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER SOFTWAREN. VED AT BRUGE SOFTWAREN ACCEPTERER DU VILKÅRENE OG

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

Velkommen til base1sælgselv.dk. Når du besøger eller benytter base1sælgselv.dk accepterer du følgende vilkår.

Velkommen til base1sælgselv.dk. Når du besøger eller benytter base1sælgselv.dk accepterer du følgende vilkår. Velkommen til base1sælgselv.dk. Når du besøger eller benytter base1sælgselv.dk accepterer du følgende vilkår. Levering Annonce oprettes (leveres) lige så snart den er aktiveret i kontrolpanelet. Bestiller

Læs mere

Forretningsbetingelser pr. 1. april 2014

Forretningsbetingelser pr. 1. april 2014 Forretningsbetingelser pr. 1. april 2014 1 Generelle oplysninger om BizDoc ApS Postadresse Kasernevej 8 8800 Viborg Mailadresse kontakt@bizdoc.dk Telefon +45 71 999 500 CVR-nummer 35402160 2 Om BizDoc

Læs mere

Tak, fordi du har valgt et Philips Belysning Hue Personal Wireless Lighting-produkt produkt.

Tak, fordi du har valgt et Philips Belysning Hue Personal Wireless Lighting-produkt produkt. BETINGELSER FOR HUE Tak, fordi du har valgt et Philips Belysning Hue Personal Wireless Lighting-produkt produkt. Med dit produkt får du adgang til tjenester til administration, styring og vedligeholdelse

Læs mere

VIGTIGT LÆS DENNE AFTALE, FØR DU BRYDER PLOMBERINGEN PÅ PROGRAMPAKKEN, INSTALLERER, KOPIERER ELLER DOWNLOADER PROGRAMMET ELEKTRONISK.

VIGTIGT LÆS DENNE AFTALE, FØR DU BRYDER PLOMBERINGEN PÅ PROGRAMPAKKEN, INSTALLERER, KOPIERER ELLER DOWNLOADER PROGRAMMET ELEKTRONISK. SOFTWARE-LICENSAFTALE VIGTIGT LÆS DENNE AFTALE, FØR DU BRYDER PLOMBERINGEN PÅ PROGRAMPAKKEN, INSTALLERER, KOPIERER ELLER DOWNLOADER PROGRAMMET ELEKTRONISK. ENHVER AF OVENNÆVNTE HANDLINGER INDIKERER, AT

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR GRATIS KUNDESUPPORTORDNING FOR PORSCHE DESIGN SMARTPHONE FROM BLACKBERRY

VILKÅR OG BETINGELSER FOR GRATIS KUNDESUPPORTORDNING FOR PORSCHE DESIGN SMARTPHONE FROM BLACKBERRY LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, INDEN DU ACCEPTERER. BLACKBERRY (som defineret herunder) er glad for at kunne tilbyde DIG (som defineret herunder) BLACKBERRYS GRATIS KUNDESUPPORTORDNING, der starter

Læs mere

! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN

! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN ! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN 1. Aftaleforhold Disse Generelle vilkår og betingelser for brug af FIXNBIKE applikationen (herefter

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER OPLEVO 1. ANVENDELSESOMRÅDE

FORRETNINGSBETINGELSER OPLEVO 1. ANVENDELSESOMRÅDE FORRETNINGSBETINGELSER OPLEVO 1. ANVENDELSESOMRÅDE 1.1. Forretningsbetingelserne ( Betingelserne ) gælder for køb af Oplevelser online på https://oplevo.dk og via Oplevos mobile app ( Sitet ). Selskabet

Læs mere

Betingelser for brugere

Betingelser for brugere Betingelser for brugere Betingelser for brug af HereYouGo for rejsebureauer der køber leads 1. Indgåelse Disse betingelser er gældende for brug af webportalen på hereyougo.dk mellem HereYouGo og rejsebureauet.

Læs mere

dynalogic a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER FOR JobManager (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

dynalogic a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER FOR JobManager (MED SOFTWARE ABONNEMENT) dynalogic a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER FOR JobManager (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1 Dynalogic a/s giver hermed, på de vilkår der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE BF2

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE BF2 ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE BF2 Denne slutbrugerlicensaftale ( Licens ) er en aftale mellem dig og Electronic Arts Inc. ( EA ). Denne licens dækker din brug af denne software samt

Læs mere

Persondatapolitik: Vi udveksler aldrig dine oplysninger med andre partnere. Du kan således være tryg med at det kun er os der har dine oplysninger.

Persondatapolitik: Vi udveksler aldrig dine oplysninger med andre partnere. Du kan således være tryg med at det kun er os der har dine oplysninger. Persondatapolitik: Persondatapolitikken beskriver hvordan vi benytter de personlige oplysninger, du giver os som f.eks. dit navn, adresse, telefonnummer eller e-mailadresse. På www.denleendeko.dk kan man

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER Ikrafttrædelsesdato: 1/1/2013 Nærværende Politik for beskyttelse af personlige oplysninger forklarer, hvordan vi håndterer de personlige oplysninger, som

Læs mere

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1. Continia Software a/s giver hermed på de vilkår, der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

BlackBerry ID-aftale

BlackBerry ID-aftale BlackBerry ID-aftale BlackBerry-ID-aftalen eller "Aftalen" udgør en juridisk aftale mellem Research In Motion Limited, eller et datterselskab eller koncernselskab af denne, som det er specificeret i BBSLA

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY-ID

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY-ID VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY-ID FOR AT FÅ EN BLACKBERRY-ID-KONTO OG KUNNE FÅ ADGANG TIL TJENESTER, DER KRÆVER, AT DU HAR EN BLACKBERRY-ID-KONTO, SKAL DU (1) GENNEMFØRE TILMELDINGSPROCESSEN FOR

Læs mere

1.1 Vi kan indsamle og opbevare følgende oplysninger fra og om dig, hvis du interagerer med os gennem webstedet:

1.1 Vi kan indsamle og opbevare følgende oplysninger fra og om dig, hvis du interagerer med os gennem webstedet: FLAVORS - PRIVATLIVSPOLITIK Ikrafttrædelsesdato: 01/10/2014 Denne privatlivspolitik beskriver, hvorledes Flavors IVS, Flensborggade 6 Kld. 1669 København V. ("Flavors", "os", "vores", og "vi") indsamler,

Læs mere

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R GLOBAL VERSION 7. november 2014 V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R 1. INTRODUKTION VOLVO vil gerne tilbyde dig de bedst mulige Ydelser (som defineret nedenfor i dette afsnit 1) for

Læs mere

1. Hvordan vi indsamler og opbevarer personoplysninger

1. Hvordan vi indsamler og opbevarer personoplysninger WAVINS ERKLÆRING OM PERSONOPLYSNINGER OG COOKIES Vi beskytter dine oplysninger og giver dig fuld gennemsigtighed og kontrol over dem Dette er erklæringen om personoplysninger og cookies for webstedet http://dk.wavin.com/

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR INDLEDNING Nærværende forretningsbetingelser, eventuelt aftalebrev samt eventuelle skriftlige ændringer hertil udgør den samlede aftale (Aftalen) mellem kunden (Kunden) og Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD VED AT FÅ EN AKTIVERINGSKODE OG INDTASTE DEN, SÅLEDES AT SOFTWAREPROGRAMLICENSEN AKTIVERES, OG TILKNYTTE EN HARDWARENØGLE ("DONGLE"),

Læs mere

FORTROLIGHEDSPOLITIK. Hvem er vi?

FORTROLIGHEDSPOLITIK. Hvem er vi? FORTROLIGHEDSPOLITIK Inwear ved, at det er vigtigt for dig, hvordan dine oplysninger behandles og videregives, og vi er glade for, at du har tillid til os i den henseende. Følgende beskriver vores fortrolighedspolitik.

Læs mere

Vi vil ikke bruge eller dele dine oplysninger, undtagen de tilfælde som er beskrevet i denne fortrolighedspolitik.

Vi vil ikke bruge eller dele dine oplysninger, undtagen de tilfælde som er beskrevet i denne fortrolighedspolitik. Fortrolighedspolitik Effektiv fra: 8. november 2017 Introduktion Pagobox ApS ( "Pleo", "os", "vi" eller "vores") driver Pleo.io webstedet, Pleo webapplikationen, Pleo mobilapplikationen og tilbyder Pleo

Læs mere

Boliga ApS vilkår og betingelser

Boliga ApS vilkår og betingelser Boliga ApS vilkår og betingelser Gældende fra d. 01.03.2015 Boliga ApS generelle vilkår og betingelser 1. Introduktion Velkommen til Boliga, Boliga Selvsalg og Boliga Lejnu, der er en del af Boliga ApS,

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

1. Licenstildeling; Relaterede bestemmelser.

1. Licenstildeling; Relaterede bestemmelser. VIGTIGT: LÆS DENNE AFTALE GRUNDIGT. DETTE ER EN JURIDISK AFTALE MELLEM AVG TECHNOLOGIES CY, Ltd ( "AVG TECHNOLOGIES"), OG DIG SELV (DER HANDLER SOM ENKELTPERSON ELLER, HVIS AKTUELT, PÅ VEGNE AF DEN ENKELTPERSON,

Læs mere

W E B S I T E B R U G E R A F T A L E

W E B S I T E B R U G E R A F T A L E W E B S I T E B R U G E R A F T A L E 1. ACCEPT AF VILKÅR Kyäni med samt dets associerede selskaber (herefter "Kyäni") giver dig betinget af din accept af de vilkår og betingelser, denne hjemmeside aftale

Læs mere

Privatlivspolitik. Coverwise Limited deler en forpligtelse til at beskytte dit privatliv og holde dine personlige oplysninger sikre.

Privatlivspolitik. Coverwise Limited deler en forpligtelse til at beskytte dit privatliv og holde dine personlige oplysninger sikre. Privatlivspolitik Denne hjemmeside opererer internationalt og er i overensstemmelse med den lokale lovgivning og regler i de pågældende lande. Denne privatlivspolitik omhandler hvordan vi bruger og behandler

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Om denne hjemmeside. Om denne hjemmeside og persondatapolitik. Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS.

Om denne hjemmeside. Om denne hjemmeside og persondatapolitik. Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS. Om denne hjemmeside Om denne hjemmeside og persondatapolitik Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS Lautrupvang 8 2750 Ballerup Danmark CVR. nr.: 66 35 19 12 Telefonnummer:

Læs mere

Betingelser for anvendelse af onlineservice

Betingelser for anvendelse af onlineservice Betingelser for anvendelse af onlineservice www.camptravel.net 1. Indledning 1. Camptravel tilvejebringer en online-service, hvor ejere af campingvogne og autocampere ved oprettelse af en Annonce forbindes

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

I. SOFTWARE OG TILKNYTTEDE YDELSER. der udspringer af selve softwaren, og som accepteres af dig i forbindelse med en installation eller opdatering.

I. SOFTWARE OG TILKNYTTEDE YDELSER. der udspringer af selve softwaren, og som accepteres af dig i forbindelse med en installation eller opdatering. Bilag C Toolpack slutbrugerlicensaftale og generelle vilkår 1. ANVENDELSE 1.1 Nærværende slutbrugerlicensaftale og generelle vilkår skal gælde for al software og alle ydelser fra Toolpack Solutions ApS,

Læs mere

Betingelserne for brug gælder for modulet for e-indsendelse på leverandørportalen, ikke hele leverandørportalen.

Betingelserne for brug gælder for modulet for e-indsendelse på leverandørportalen, ikke hele leverandørportalen. VILKÅR OG BETINGELSER Adgang til og brug af denne hjemmeside er underlagt følgende betingelser for brug ("Vilkår og betingelser"). Du bedes læse disse betingelser for brug grundigt, før du bruger denne

Læs mere

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved:

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved: VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG OG DRIFT AF REACH-IT LÆS OMHYGGELIGT FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR ANVENDELSEN AF REACH-IT, INDEN REACH-IT TAGES I BRUG. KLIK PÅ "ACCEPTER" FOR AT ACCEPTERE VILKÅRENE.

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare 1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: 1. Lagring og opbevaring af

Læs mere

1.3. Kentaur er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Kentaur skal ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7.

1.3. Kentaur er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Kentaur skal ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7. PERSONDATAPOLITIK 1. GENERELT 1.1. Denne politik om behandling af personoplysninger ( Personadatapolitik ) beskriver, hvorledes Kentaur A/S ( Kentaur, os, vores, vi ) indsamler og behandler oplysninger

Læs mere

GROUPON DANMARK - ERKLÆRING OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

GROUPON DANMARK - ERKLÆRING OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER GROUPON DANMARK - ERKLÆRING OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER Ikrafttrædelsesdato: 13.06.2014 Denne erklæring om behandling af personoplysninger ("erklæring om behandling af personoplysninger) beskriver,

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser BEDSTpensions/den dataansvarliges kontaktoplysninger: BEDSTpension forsikringsmægler A/S (CVR-nr. 32102093) BEDSTpension finansiel rådgivning APS (CVR: 32667252) Centervænget 19

Læs mere

Honda MaRIS Pay & Go. Politik for cookies og beskyttelse af personlige oplysninger

Honda MaRIS Pay & Go. Politik for cookies og beskyttelse af personlige oplysninger Honda MaRIS Pay & Go Politik for cookies og beskyttelse af personlige oplysninger Honda anerkender vigtigheden af retskaffen og ansvarlig brug af dine personlige oplysninger. Denne politik for cookies

Læs mere

Standard brugerbetingelser for Mobile Fitness

Standard brugerbetingelser for Mobile Fitness Standard brugerbetingelser for Mobile Fitness www.mobilefitness.dk udbydes af virksomheden Mobile Fitness A/S. Du bør læse disse vilkår igennem, før du opretter dig som bruger hos Mobile Fitness. Vilkårene

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse Abonnementsvilkår 1 Anvendelse 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, supportaftaler og aftaler i øvrigt mellem HotelBoss (herefter HB ) og kunden

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

1.1 Nedenstående udtryk, der anvendes i disse handelsbetingelser, har følgende betydning, medmindre andet fremgår af den konkrete sammenhæng:

1.1 Nedenstående udtryk, der anvendes i disse handelsbetingelser, har følgende betydning, medmindre andet fremgår af den konkrete sammenhæng: VILKÅR OG BETINGELSER 1. Definitioner 1.1 Nedenstående udtryk, der anvendes i disse handelsbetingelser, har følgende betydning, medmindre andet fremgår af den konkrete sammenhæng: Aftale betyder enhver

Læs mere

Konkurrenceregler Coca-Cola zero Gaming

Konkurrenceregler Coca-Cola zero Gaming Konkurrenceregler Coca-Cola zero Gaming Konkurrencen arrangeres af: Coca-Cola Nordic Services ApS Tuborg Havnevej 4-8, 1. 2900 Hellerup Partnere: MARVELOUS, IUM mediebureau København Konkurrencen er på

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Vilkår og betingelser for TomTom Content Services fra TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederlandene ( TomTom )

Vilkår og betingelser for TomTom Content Services fra TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederlandene ( TomTom ) Vilkår og betingelser for TomTom Content Services fra TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederlandene ( TomTom ) 1) Definitioner Licens Modificere TomTom Knap TomTom indhold

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare Udgave Januar 2016 Der er krav om at klinikken har en databehandler hos den leverandør der lagre klinikkens data. Dvs. at hvis man har en udgave af

Læs mere

Generelle Vilkår og Betingelser for online salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland ( TomTom )

Generelle Vilkår og Betingelser for online salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland ( TomTom ) Generelle Vilkår og Betingelser for online salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland ( TomTom ) 1) Omfang Disse Vilkår og Betingelser gælder alle ordrer, som er sendt

Læs mere

Persondatapolitik for VIAVANA.COM. GO WITH PASSION

Persondatapolitik for VIAVANA.COM. GO WITH PASSION Persondatapolitik for VIAVANA.COM 1 Dataansvar Vi tager din databeskyttelse alvorligt 1.1. Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne persondatapolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler

Læs mere

Servicebeskrivelse Fast-Track Dispatch

Servicebeskrivelse Fast-Track Dispatch VILKÅR OG BETINGELSER FOR FAST-TRACK DISPATCH (FTD eller Programmet ) Under hensyntagen til de forpligtelser, der fremgår af nedenstående, aftaler parterne hermed følgende: Følgende definitioner gælder

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

2.1. Priser og indhold for Leverandørens Abonnement findes på Sitet.

2.1. Priser og indhold for Leverandørens Abonnement findes på Sitet. FORRETNINGSBETINGELSER PIPIPCARE 1. ANVENDELSESOMRÅDE Forretningsbetingelserne (herefter Betingelserne ) gælder for køb af en abonnementservice (herefter Abonnement ) på hjemmesiden PipipCare. com (herefter

Læs mere

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009.

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. ComX Networks A/S IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. IPTV abonnementsbetingelser, ComX Networks A/S, privatkunder. 1. juli 2009 side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Generelt

Læs mere

Program til beskyttelse af privatlivets fred

Program til beskyttelse af privatlivets fred Program til beskyttelse af privatlivets fred I dette program til beskyttelse af privatlivets fred ("politik") oplyser vi, Qualcomm Incorporated og vores datterselskaber (kollektivt "vi", "os" eller "vores"),

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015. Cookiepolitik. 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester

Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015. Cookiepolitik. 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015 Cookiepolitik 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester På denne side oplyses om de nærmere vilkår for brugen af www.hccontainer.dk og eventuelle andre hjemmesider,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere