Ude af kontrol. Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for Fremtidsforskning. Ny efterspørgsel, nye forretningsmuligheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ude af kontrol. Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for Fremtidsforskning. Ny efterspørgsel, nye forretningsmuligheder"

Transkript

1 Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for Fremtidsforskning Rapport #1/2010 Ude af kontrol Ny efterspørgsel, nye forretningsmuligheder Indhold Forord 6 Verden ifølge netværket 9 Der er ikke noget helle fra anarconomys logik. Hvad kan virksomhederne gøre for at opnå en fordel i et marked, hvor prisen går mod nul og hvor produktionsmidlerne bliver overtaget af selvregulerende netværk? Dør branchen når produkterne bliver digitale? 19 Vi kigger på den næste generation af brancher, der står over for at blive digitaliseret. Fremtidens anarconome markeder 37 Vi har arbejdet tæt sammen med en række eksperter, som med deres bud har været med til at forme vores visioner. Vi viser nogle centrale udsagn om fremtiden, som vi har arbejdet ud fra i denne rapport. Sammen med en oversigt over forretningsmuligheder er dette kapitel indgangen til fremtidens anarkonome markeder. Litteraturliste 51

2 OM INSTITUTTET FOR FREMTIDSFORSKNING Instituttet for Fremtidsforskning (IFF) er en privat non-profit virksomhed. IFF er organiseret som en forening med en lang række medlemsvirksomheder og er hverken tilknyttet universitetet eller får offentligt tilskud. De overordnede rammer for IFF fastsættes af Styrelsen. Instituttet for Fremtidsforskning hjælper private og offentlige virksomheder og organisationer med at opstille valgmuligheder og komme tættere på en ønskelig fremtid. Vi bidrager med vidensbaseret inspiration, og vi analyserer de tendenser og trends, der former fremtiden nationalt og internationalt. Vi rådgiver om fremtiden ved hjælp af analyser, seminarer, foredrag, kurser, rapporter og vores magasin. Instituttet har kunder i en række OECD-lande, især på det danske, svenske, norske og engelske marked. Instituttet for Fremtidsforskning blev grundlagt i 1970 af den tidligere OECDgeneralsekretær, finansminister og professor Thorkil Kristensen, i samarbejde med en række visionære virksomheder og organisationer, der havde et ønske om at kvalificere deres beslutningsgrundlag gennem grundige fremtidsstudier. Instituttet for Fremtidsforskning er blandt verdens største af sin slags, og vi er repræsenteret ved konferencer over hele verden. Besøg Instituttet for Fremtidsforskning på IFF RAPPORT # 1, 2010: UDE AF KONTROL UDARBEJDET AF INSTITTUTET FOR FREMTIDSFORSKNING (IFF) REDAKTØR: CHRISTINE LIND DITLEVSEN PROJEKTLEDER: JACOB SUHR THOMSEN FORFATTERE: KLAUS Æ. MOGENSEN, KIM MØLLER-ELSHØJ, JACOB SUHR THOMSEN, CECILIE BRØNDUM BOESEN, SARA JöNSSON, MATTHEW TANNER RICHARDS KORREKTUR: ELLEN MAURI LAYOUT: SIGRUN GUDBRANDSDOTTIR TRYK: ATMARK TRYK IFF S RAPPORTER UDKOMMER FIRE GANGE ÅRLIGT. NÆSTE RAPPORT UDKOMMER TIL SEPTEMBER INSTITUTTET FOR FREMTIDSFORSKNING, KØBENHAVN, MARTS ISBN EAN

3 Executive Summary Vi er vidne til en voldsom opblomstring af gratis indhold og tjenester på Internettet og i den fysiske verden. Dette indhold er skabt og distribueret af brugerne selv i frivillige, selvregulerende netværk. Disse forhold har vi beskrevet og diagnosticeret i vores rapport Anarconomy fra Nærværende rapport tager udfordringen op som handler om hvordan man tjener penge i et anarconomt marked, for, som flere har påpeget vi kan jo ikke alle sammen leve af at klippe hinandens hår. Vores svar ligger i denne rapport som bygger videre på ideerne bag anarconomy, men som tager sit udgangspunkt i, hvordan man kan skabe frugtbare forretningsmodeller, i et marked hvor alt hvad der kan digitaliseres, bliver digitaliseret, hvor prisen på digitale produkter går mod nul, og hvor det hele er mere eller mindre ude af kontrol. Kerneelementerne er stadig at viden og ideer samt digitale produkter har fundamentalt andre egenskaber end fysiske produkter, men vi ser også på hvordan de fysiske produkter går mod digitalisering. Desuden peger vi på hvilke egenskaber og services en forretningsmodel i et anarconomt marked bør indeholde og lægger vægt på at vise hvor tingene kan gøres anderledes, for at skabe bedre eksistensbetingelser i denne nye logik.

4 Z o m b i e l a n d s k a b D e d ø e n d e f o r r e t n i n g s m o d e l l e r U D F O R D R E R 2015 Realestate Wiki, Boliga.dk 2004 CD / DVD 2004 Napster 2007 Skype 2009 E-readers 2007 Telefon 2009 Paperback 2011 TV-kanaler 2011 Youtube, internettv F O R R E T N I N G S O M R Å D E 2015 Datamining 2015 Datingservices 2015 Bolighandel 2016 Aviser 2016 Ohmynews etc. Banker P2P Lending 3D-printere Forbrugsgoder, f.eks. printere Automatisering Robotter Borgerservices Industriel rengøring

5 Automatiseret basistøj på nettet, print-selv tøj Virtuelle verdner Individuel navigation Contour crafting Open source drug discovery Tøjbutikker Ferier Offentlig trafikregulering Byggeri Medicinalindustrien

6 Forord Anarconomy og business Selve ordet anarconomy kan i forretningsøjemed forekomme en smule selvmodsigende. Anarkisme og økonomi kan de virkelig gå hånd i hånd? Vores påstand er, at den decentrale udvikling, produktion og distribution (omtalt i Rapport #3 2009: anarconomy) vi allerede nu ser på nettet i kombination med brugernes krav om tilgængelighed til lave priser vil føre til et digitalt jordskred inden for en lang række brancher. Det skaber et marked, som er uigennemskueligt, hurtigt accelererende og stærkt udfordrende for vores nuværende forretningsmodeller. Et marked, som er ude af kontrol. I vores første rapport om anarconomy, beskrev vi hvordan forretningsgangen og ejerskabet over egne produkter i visse brancher er under angreb fra netværk med anarkismelignende kendetegn. Vi beskev også, at tjenester og ydelser på internettet i en lang række tilfælde er blevet meget billige og i nogle tilfælde gratis. Det er især tydeligt når det drejer sig om musik, spil og film. I nær fremtid slutter bøger og vidensproduktion sig til flokken. Tendensen hedder for os at se, at alt som kan digitaliseres bliver digitaliseret og går mod en pris på nul. De fysiske varer forbliver dog ikke upåvirkede også her vil man kunne mærke anarconomys indflydelse. Rapporten her er en diagnose af hvilke problemer anarconomy giver forretningslivet og et bud på, hvad det er hensigtsmæssigt for virksomhederne at gøre for at tilpasse sig de anarconome forhold. Vi fortæller med andre ord, hvordan det er muligt at tjene penge og lave fornuftige forretningsmodeller i dette anarconome marked. Rapport: UDE AF kontrol /

7 Vi har under rapportens tilblivelse haft kontakt med virksomheder, som står med udfordringer som relaterer sig til anarconomy. Disse har medvirket til, at vi i denne rapport kan servere fremtidens anarconome markedsvilkår - og både spiselige og mere skelsættende løsninger på, hvordan man bedst får succes under dem. Vores konklusion er egentlig enkel: Vi er nødt til at forandre vores mindset fordi vores kunder i stor stil er i færd med det. Tak Denne rapport er blevet til i samspil mellem en række erhvervsfolk, eksperter og mennesker med speciel indsigt i forretningsmuligheder i et anarconomt marked. Deres indsigt og generøse åbenhed danner grundlag for, at vi i det hele taget kunne skrive denne rapport. Dem skylder vi stor tak. Det drejer sig om Kim Møller-Elshøj fra firmaet Scuttlebutt, som i en måned befandt sig på Instituttet for Fremtidsforskning og åbenhjertigt delte ud af sine erfaringer, netværk og indsigter om at finde orden i det anarconome kaos. Søren Krogh Thompson fra pladeselskabet Playground, Theis Bautrup fra TDC Play, Morten Rosenmajer fra advokatfirmaet KromannReumert, Joackim Penti, fri agent og medierådgiver ved Syntese Mediabuying, som deltog i et intenst ekspertpanel på Instituttet for fremtidsforskning. Derudover skylder vi tak til Jacob Bøtter fra Wemind, Martin Sønderlev fra Social Square, Søren Kristensen fra Sony Music og Natasha Friis Saxberg fra Saxberg.dk, der alle deltog i de afstemninger om fremtidsbilleder og generelle diskussioner, som vi har foretaget i Google Wave. God læsning! Jacob S. Thomsen, projektleder Vi gør, i anarconomys ånd om fri deling af viden, denne rapport tilgængelig efter en licens fra Creative Commons. Du har derfor lov til at fremstille eksemplarer og gøre værket tilgængeligt for almenheden, men at du skal kreditere værket på den måde, der er angivet af rettighedshaveren og licensgiveren, og at hvis du ændrer, bearbejder eller bygger videre på dette værk, må du kun videresprede det resulterende værk under en licens, der er identisk med denne. Rapport: UDE AF kontrol /

8 1. Rapport: UDE AF kontrol /

9 Vi er vidne til en voldsom opblomstring af gratis indhold, tjenester og produkter, som er skabt af brugerne selv i frivillige, selvregulerende netværk. Prisen på disse produkter, tjenester og ydelser går mod 0,-, fordi disse services er digitale. Vi kalder dette fænomen for anarconomy. Det er en udfordring for eksisterende virksomheder at finde fodfæste inden for denne nye logik. I fremtiden er man som virksomhed nødt til at tage anarconomy alvorligt, og i denne rapport fortæller vi, hvordan det rent faktisk kan lade sig gøre at tjene penge i et anarconomt marked. Verden ifølge Netværket Din verden og din forretningsplan bliver påvirket af selvregulerende netværk bestående af frie agenter og anarkismelignende tilstande datapoolen eskalerer, flere og flere individer kommer online, og de individer, der er online, bruger mere og mere tid der. De surfer, chatter, udvikler, arbejder, kopierer - og bryder i gennemsnit 10 love eller ophavsrettigheder om dagen. Velkommen til i morgen, som bliver en virkelighed fuld af hyperkommunikation, smadrede forretningsmodeller, kollektivt innovations-meltdown og nye navigationsstrategier Hvornår bliver en virksomhed truet af anarconomy? For os at se er der ikke noget helle. Hverken hvad angår brancher eller produkter/ services. Derfor er det afgørende, at man i virksomheden gør sig det klart, hvad man kan gøre for at opnå en fordel i et marked, hvor prisen går mod nul, og hvor produktionsmidlerne bliver overtaget af selvregulerende netværk. Vi præsenterer her en række af de vigtigste måder at tilbyde markedet ydelser på. Ydelser, der bliver efterspurgt, og som er svære for de selvregulerende netværk at tilbyde. Vi viser, hvordan et netværk som størrelse er stærkt i nogle sammenhænge, svagt i andre og giver eksempler på, at innovationskraften endda kan gå helt tabt, efterhånden som datamængden og netværksstørrelsen stiger. Om 5 år er søgemaskiner såsom Google stadig populære til søgninger efter fx en virksomheds placering via Google Maps, til at finde svar på et konkret faktuelt spørgsmål eller finde sider, der handler om bestemte emner. Sideløbende med søgemaskinerne, kan vi i dag få øje en begyndende adfærdsændring. Internettet bliver medie for et personligt, eksklusivt og kvalitativt netværk (i modsætning til i dag, hvor langt de fleste netværk er kvantitative og inklusive), som bliver anvendt til at vurdere Rapport: UDE AF kontrol /

10 og give svar på spørgsmål om alt fra tunge beslutninger om job til lette indfald om nyanskaffelser på shoppingturen. Fællesnævneren er, at netværk bliver kvalitative og mere og mere synkrone dvs. afstanden fra spørgsmål til svar bliver kortere og kortere. I fremtiden får kunderne brug for nye og innovative værktøjer til at navigere mellem forskellige typer af information og data og til at forstå og forholde sig til den aktuelle kontekst. Findes det, findes det her Computeres regnekræfter vil fortsætte med at stige. Båndbredde, især mobilt fortsætter sin sejrsgang mobilt bredbånd er et af de bedst sælgende produkter lige pt. Bredbåndets fremgang medfører bedre muligheder for at komprimere data. Internettet vil fortsætte med at vokse. Den globale penetration for internetadgang vil fortsat stige - især via mobile netværk. Samtidig falder den relative pris for at komme on-line, hvorfor antallet af nye brugere - og med tiden dygtigere brugere som forstår at bruge de højteknologiske muligheder som en del af deres hverdag - vil fortsætte med at stige betydeligt. Med flere forskellige virksomheder og flere forskellige forbrugere on-line vil mængden af indhold fortsætte med at stige enormt, samtidig med at det fragmenteres ud i flere og flere nicheområder. Mere og mere af det indhold, som bliver lagt på nettet, bliver avancerede fusioner af billede og lyd, i takt med at brugerne bliver dygtigere og får mere avancerede værktøjer til at producere og sammenklippe medieproduktioner selv, og endelig vil flere og flere lokation-baserede services dukke op. Det betyder helt enkelt, at efterhånden som der er adgang til internet over alt, og vi konstant er på via fx vores mobiltelefoner, har vi mulighed for at få opdateringer om de omgivelser vi passerer fx om tilbud i tøjbutikken vi går forbi. I Således vil vi gradvist stå overfor en på alle måder øget kompleksitet en slags hyperkommunikation. Kulturer, sprog, diskussionsemner, interessegrupper, netværk-i-netværk, virtuelle verdener, meta-data. Alle vil de vokse til et næsten uoverskueligt omfang. Der vil være efterspørgsel på det meste, men hvordan finder vi netop det, vi behøver i dette inferno af muligheder? 10 Rapport: UDE AF kontrol /

11 I m feeling lucky At få opfyldt sine ønsker og behov i en verden med uendelige muligheder burde være let, men det kan vise sig at være meget sværere, end hvis man blot skulle vælge mellem nogle få ting på en hylde. Det bliver stadig mere komplekst for brugerne at finde det, de leder efter. I et marked, hvor alt er tilgængeligt til en pris på tæt ved 0 eller 0 kr. er den nærliggende omkostning at justere på tiden, der skal bruges på at finde den rette løsning / rette service / rette oplevelse - og at justere på de risici, der er forbundet med at vælge forkert: Tid er en knap faktor, og derfor er der behov for, at vi finder på løsninger, der er bedre, så kunden navigerer sig frem til det rette sted på nettet i første forsøg. Søgemaskiner som Google vil fortsat blive endnu mere effektive, og man vil fortsat bruge dem til at finde visse ting; især til data, man kan sige er præget af en hvis grad af objektivitet. Fx at finde en virksomheds placering via Google Maps, at finde svar på et konkret faktuelt spørgsmål eller finde sider, der handler om et bestemt, konkret emne. Google er endnu ikke god nok til at medtage samtidighed og kontekstuel relevans i sine søgninger. Semantisk analyse, statistik og matematisk netværksanalyse vil dog hjælpe til, at søgninger bliver endnu mere præcise. Hvad folk i stigende grad vil gøre er at benytte sig af deres (virtuelle) netværk til at navigere i disse mængder af information. Ved at spørge sine venner på Facebook, kontakterne på Twitter, eller læserne på bloggen, får man en helt andet kvalificeret respons på sin forespørgsel. Ens venner, kollegaer, forretningskontakter og kunder kan forholde sig til meget mere komplekse og subjektive forespørgsler end fx Google Search kan. Der er spæde tegn på, at firstmovers gør det allerede i dag - og det vil ikke vare længe inden det bliver helt almindeligt at spørge sin virtuelle omgangskreds om hjælp og svar, i stedet for at besøge Google.com. Der sker et skift i den måde kunderne anvender og opbygger deres personlige netværk på i de sociale tjenester. De bliver a) mere kvalitative b) mere eksklusive og c) brugt mere aktivt til at foretage valg og beslutninger om forbrug, forhold og livet i det hele taget II. Altså som erstatning for de meget kvantitative og i reglen ret tomme forbindelser, der præger de sociale tjenester ved indgangen til 10 erne. Rapport: UDE AF kontrol / 11

12 Dog har metoden stadig sine begrænsninger. Spørger man for eksempel i dag sit netværk på Facebook til råds om whisky, vil kun en lille procentdel være interesseret og en endnu mindre del vil kunne svare på spørgsmålet. Men hele netværket er stadig indlagt til at se wall posten eller Tweetet. Muligheden for at målrette sin microblogging mod specifikke segmenter i sit online netværk er i dag stadig begrænsede. Dette er ensbetydende med meget støj (irrelevant information) og en udvanding af netværkets værdi. Derfor vil der være et stigende behov for at kunne segmentere sine online netværk. Det store spørgsmål ligger i at gennemskue, hvordan den private forbruger segmenterer sit online netværk. Det er afhængigt af både multiple kontekster og identiteter. Et eksempel på opdeling af et individs gruppering af kontakter i netværket ser således ud: Social - Professionel (el. uformel - formel) Privat - Offentlig Interessesfære: fritid, sport, hobby, fag, studie, religion, åndelighed Livsfasetilknytning Nyttig for mine mål - Obstruerende for mine mål Derfor ligger der en vigtig forretningsmulighed i at analysere og forstå den udvikling som internetttet, og dermed også forudsætningen for anarconomy, gennemgår i de kommende år. Der, hvor det største potentiale for hurtig, præcis tilvejebringelse af virkelig relevant viden i realtid ligger, er i fusionen af computerens og menneskenes evner. Det vil sige tekniske løsninger der forener mange menneskers samtidige kognitive kapacitet, med computernes evner for objektivitet, regnekraft og at lære af flere menneskenes adfærd i parallel. Dette kan både munde ud i løsninger, der ligner kunstig intelligens, eller i et Web 3.0 også kendt som The Semantic Web. Semantic Web vil gøre det lettere at navigere i data, fordi Web 3.0 vil indeholde langt mere meta-data. Meta-data er data, der beskriver andet data, og da det er standardiseret, kan computere forstå det og dermed lettere finde 12 Rapport: UDE AF kontrol /

13 frem til netop det, der søges efter. Forskellen på at søge på data og kun data og på at søge gennem metadata er: Søger du på single i dag finder du både steder, der omtaler enkeltdele og steder, der omtaler folk, der ikke har nogen kæreste. The Semantic Web s succes er dog afhængig af, at vi mennesker skaber dette meta-data, hvilket er en af kritikernes største kæpheste med henvisning til nettets enorme omfang. Succes vil i fremtiden tilhøre dem, der bedst evner at finde vej, og for virksomheder handler det især om at skabe mening i en virkelighed der ligner et informationskaos. Kompleksiteten er blevet så høj i vores verden, at vi ikke længere kan overskue forholdene. Den samme handling kan få forskellige udfald, da konteksten er i konstant forandring. Som konsekvens heraf, vil effektiv virksomhedsdrift skulle foregå i realtid. Den viden vi indsamlede i går, og forstod i dag, skal vi agere på i morgen - ellers er det for sent, fordi forholdene vil have forandret sig. Virksomheder fortæller historien om sig selv, men efterhånden fortælles historien om en virksomhed i høj grad også af virksomhedens omverden. Her ligger en enorm kilde til indsigt. Tusindvis af fragmenter af samtaler - lige fra en hurtig historie på Twitter, over ledelsesguruens blog, til nyheden på FT.com. Hele den kontekst kan omsættes til implementerbar viden. At kunne omsætte sådan en viden til handling i nær realtid, vil være en forudsætning for at agere succesfuldt i et marked præget af Anarconomy. Stupidity of Crowds Idet kunderne i stigende grad ønsker indflydelse på kommende produkter, og mulighederne på nettet har været uendelige, har det i de sidste fem år været god forretningsskik at efterspørge forretningsløsninger i det enorme netværk af brugere, som er tilgængeligt for de virksomheder, der tør åbne sig. Det har fordele og ulemper, og det er vigtigt at holde sige for øje, at der er fælder indbygget i ukritisk brugerinddragelse. James Surowiecki beskriver i sin bog Wisdom of Crowds både forudsætningerne og forhindringerne for at opnå a wise crowd. For at skabe en vis eller klog gruppe af mennesker, skal følgende fire kriterier opfyldes: Rapport: UDE AF kontrol / 13

14 Mangfoldige holdninger: Hvert individ bør besidde personlig viden om emnet, også selvom det bare er eksentriske fortolkninger af fakta Uafhængighed: Folks holdninger må ikke være påvirket af folk omkring dem Decentralisering: Folk kan specialisere sig og trække på lokalkendskab Aggregering: En passende metode til at aggregere folks personlige vurderinger til en samlet kollektiv beslutning. Når alle disse fire kriterier er opfyldt, er der iflg. Suroweicki de bedste forudsætninger for at opnå Wisdom of Crowds. Det modsatte kan dog også være tilfældet. Forsøger man at skabe udbytte af kollektiv intelligens under de følgende forudsætninger, kan man ende med Stupidity of Crowds, hvor løsningen bliver ringere end enkeltindividet selv kunne have klaret, eller Mediocricy of Crowds, hvor løsningen begrænser sig til, hvad gruppens medlemmer kan blive enige om. Ikke overraskende er det modsætninger til ovenstående forudsætninger, der øger risikoen for at gruppen bliver dummere end den enkelte. Homogenitet: Diversitet er nødvendigt for, at der i gruppen vil være nok varians i tilgang til problemløsningen, tankeprocesser og personlig viden Imitation: Når det er muligt at se hvilke valg, de andre medlemmer af gruppen har foretaget, er det reelt kun de første få, der vil (kunne) træffe frie valg. Resten vil træffe deres valg udfra og omkring disse, da det (pga. den opfattede mindre risiko ved valget) bedre kan betale sig. Centralisering: En hierarkisk opbygget organisation kan komme til at fejle, hvis den ikke er åben for input fra selv de nederste niveauer i organisationen. Suroweiki refererer til Columbia rumskibskatastrofen hos NASA Opdeling: Silotænkning, og at nogle folk har eneret til visse informationer. Obstrueres det frie flow at information, har gruppen ikke selv mulighed for at bestemme, hvad de vil arbejde med, hvordan og hvilke informationer de har brug for. Deres præstation vil således blive sub-optimal. Følelser: Emotionelle faktorer som følelsen af samhørighed kan lede til flokadfærd eller gruppepres og i ekstreme til massehysteri. Det argumenteres dog, at selv om alle Suroweickis forudsætninger imødekommes, så er det ikke sikkert, at gruppen kan præstere bedre end, hvad et ekspertindivid fx kan. I 1999 spillede skakspilleren Kasparov et spil skak over nettet mod spillere fordelt rundt i hele verden, og 14 Rapport: UDE AF kontrol /

15 han vandt. Hvert træk blev bestemt af flertalsvotering, men end ikke hele verden kunne slå Kasparov, der dog indrømmer, at han aldrig har skullet anstrenge sig så meget som i dette spil, som han kalder skakspillet over alle skakspil. Uendelige valgmuligheder bremser innovation Spørger man folk, hvad de gerne vil have, er de kun i stand til at svare ud fra det, de i forvejen kender til. De behov, som er ikke-erkendte eller uopfyldte, har de fleste kunder særdeles svært ved at give udtryk for. Alle problemerne opstår, når kunderne skal til at forholde sig til fremtiden III. Det har en række interessante konsekvenser for, hvordan virksomheder i fremtiden skal drive forretning. Når valgmulighederne bliver for mange, falder innovationskraften. Andrew Keen, der har skrevet Cult of the Amateur, refererer til T.H. Huxleys teorem, der siger, at hvis en flok aber bliver udstyret med skrivemaskiner og uendelig forsyning af papir og tid, vil en af dem på et eller andet tidspunkt skrive en komedie, der er Shakespeare værdig. For kunder, der står overfor uendelige valgmuligheder, er det en udfordring at navigere og vælge imellem disse mange muligheder. Forudsætter vi, at den monetære omkostning for hvert enkelt valg går mod nul, er den eneste omkostning for kunden den tid han eller hun skal investere i at finde og forbruge den pågældende vare eller ydelse - en omkostning som vedkommende også vil søge at minimere jf. ideerne om, at fremtidens møntfod er opmærksomhed, og det at tid til stadighed blive betragtet som en luksus. I flere vestlige lande vinder pay-per-view TV stadig mere indpas. Formen kan variere, men forestiller man sig fx, at der betales et fast beløb hver måned for ubegrænset valg mellem alverdens udsendelser og film, så vil omkostningen per show gå mod nul, jo flere man ser. Ved at downloade og se piratkopier fra internettet, kan man helt omgå abonnementsomkostningerne, men til gengæld må man indregne at skulle bruge mere tid på at finde sit show, en sund fil (dvs. velfungerende og uden malware), at downloade denne og evt. på at konvertere filen eller særligt software, inden den kan ses. Uanset er pointen her, at den relative monetære omkostning vil være ubetydelig. Det leder til spørgsmålet om tid, og de risici en person vil forbinde dermed, som i eksemplet her, at se et bestemt TV program. For da tid er knap, vil folk gerne undgå at bruge den forkert. Tid spildt på at finde en film, som ikke rigtig var værd at se, kunne sandsynligvis have været Rapport: UDE AF kontrol / 15

16 brugt anderledes og bedre på at lave noget andet (sagt med et økonomisk udtryk: en offeromkostning ). Da folk vil søge at undgå sådanne offeromkostninger, vil de i stigende grad forsøge at træffe sikre valg. Dette vil medføre en række udfordringer for især underholdningsbranchen, kunsten og forlæggerbranchen. Modsætningen til pay-per-view kaldes Flow TV ; hvor TV-stationen bestemmer en strøm af programmer for hver dag. Hvad hvis flow-tv ikke fandtes? Hvad hvis seeren selv skulle vælge alt, hvad han/hun ville se? I dag finder tv-seere inspiration til, hvad de vil se fra fx tv-siderne i deres dagblad, fra tv-guides på internettet eller via spots på TV, der reklamerer for TV programmer. Dog er det ikke alt tv-kiggeri, der er planlagt. Folk sætter sig også foran tv et og zapper. Med fjernbetjening bladrer man gennem diverse tv-kanaler, og dermed gennem diverse flows af tv-udsendelser. Når folk zapper gennem deres kanaler, sker det af og til, at de ender med at se et tv-program, som de ikke normalt ville have valgt at se, hvis deres tv-kiggeri havde været planlagt. Dette kunne for eksempel være smalle dokumentarprogrammer, personportrætter eller film. Dette ville ikke være muligt, hvis flow-tv ikke fandtes. Derfor, hvis vi stadig forudsætter, at mange tv-seerne vil søge at træffe sikre valg, hvad ville de så vælge, hvis der intet flow-tv var, men kun frit valg på alle hylder? Man kunne forestille sig, at de især ville vælge de programmer, de allerede kender til, for at minimere risikoen for at spilde deres tid på noget uinteressant. Ville de så fortsætte med at se genudsendelser af Friends i 10 år endnu, eller vil film få endnu flere sequals (Terminator 5, 6, 7, 8)? Hvordan får nye programmer, små spillefilm og smalle dokumentarfilm så skabt et publikum? Stillet overfor frit valg mellem næsten uendelige muligheder vil tv-seeren sandsynligvis fravælge denne type udsendelser frem for kendte shows eller brands, hvor den opfattede risiko for at offeromkostninger er mindre. Dette eksempel, på hvordan vores adfærd kan komme til at ændre sig i fremtiden ifht. tv-kiggeri, er brugt her, da få personer og virksomheder endnu har overvejet disse konsekvenser, men ifht. bl.a. musik og bøger er dette allerede en udfordring. Den evige sequel Hvis folk i højere grad blot vil efterspørge mere af det, de allerede kender til, hvad skulle producenternes motivation for innovation så være? Hvordan skaber en ny kunstner eller en ny forfatter så sit 16 Rapport: UDE AF kontrol /

17 gennembrud? Især hvis der ikke kan forventes stordriftsfordele ved at afsætte fx sin musik eller sine bøger, fordi alt findes i digital form, og er så godt som gratis. Det åbenlyse svar ville være (massiv) markedsføring, men hvordan skulle denne finansieres? Få ville risikere investeringen, hvis mulighederne for afkast er bundne til indtjening på kunstnerens live optrædener, eller forfatterens foredrag og signerede bøger, og afskåret fra stordriftsfordele, som fx at kunne sælge tusindvis af den samme (trykte) udgivelse, som vi kender det i dag. Hvis markedet kun efterspørger de ting, vi allerede kender til, det vores venner kender til, eller ting der så godt som svarer dertil, så vil producenterne kun have motivation til meget inkrementel innovation. I denne verden af mere af det samme vil nye tv-shows, ny kunstnernavne og nye forfattere være sværere at bygge op og finde store publikum til, men til gengæld vil man kæmpe for at forrente sin initielle investering så lang tid som muligt. Populære forfattere vil bruge flere ghost writers for at kunne producere mere og hurtigere. Musikere vil i højere grad satse på at producere hitmusik, og biograffilm vil få flere og flere efterfølgere, og i alle disse sammenhænge vil sideindtægter blive en stadig vigtigere indtægtskilde. Her kunne et par aktuelle eksempler være: Disney s Pirates of The Carribean, hvor 4. film er under udarbejdelse, den evige strøm af James Bond film, og Toy Story 3. I Se fx Juniper Research: Mobile Location Services Applications, forecasts and opportunities II Se mere udførlig artikel om kvalitet i netværk på III Se i øvrigt Medlemsrapport #2 2009, Futuredriven innovation Rapport: UDE AF kontrol / 17

18 2. 18 Rapport: UDE AF kontrol /

19 Vi er vidne til en voldsom opblomstring af gratis indhold, tjenester og produkter, som er skabt af brugerne selv i frivillige, selvregulerende netværk. Prisen på disse produkter, tjenester og ydelser går mod 0,-, fordi disse services er digitale. Vi kalder dette fænomen for anarconomy. Det er en udfordring for eksisterende virksomheder at finde fodfæste inden for denne nye logik. I fremtiden er man som virksomhed nødt til at tage anarconomy alvorligt, og i denne rapport fortæller vi, hvordan det rent faktisk kan lade sig gøre at tjene penge i et anarconomt marked. Dør branchen når produkterne bliver digitale? Anarconomy kommer til at forandre din virksomheds måde at tjene penge på. De produkter som kan digitaliseres, bliver digitale og de produkter som bliver digitale går mod en pris på 0,- Når et marked bliver digtitaliseret kommer produkterne til at ligge under for nogle logikker omkring udbud og efterspørgsel. Samtidig er vi vidne til at selvregulerende netværk i stigende grad påvirker fremstillingen af fysiske produkter, sådan at prissætningen også i den fysiske verden kommer under pres herfra. Desuden er det de smertelige erfaringer fra de seneste 10 år, at når en branche bliver digitaliseret bliver dens økonomi ødelagt og omkalfatret til ukendelighed. Vi har set det med musik og film nu er turen kommet til bøgerne. Hele det korpus af viden, kunst, videnskab og skønlitteratur som siden Gutenbergs første bibel kontinuerligt har multipliceret sig selv. Flere ryster på hovedet og siger at en bog er noget helt specielt, men det samme gjorde sig gældende da musikken gik fra vinyl, til cd og videre til internettet. Pludselig var branchen forandret fordi man med al magt forsøgte at holde logikken i samme rille som den forretningsmodel, der nu engang havde virket i et langt stykke tid. Det samme kunne ske med de trykte ord fordi teknologien og den anarconome logik er ved at indhente branchen. Mark Twain sagde engang: Det ikke er det, du ikke ved, der får dig på glatis. Det er det, du er helt sikker på - men som bare ikke passer. Det er i høj grad et udtryk som ikke bare bogbranchen skal være opmærksom på, nu, hvor den står for digitalt skud. Vi skal alle holde os for øje at vores branche, vores produkt og vores levebrød pludselig blive digitaliseret om fem år, selv om det forekommer usandsynligt og uladsiggørligt lige nu. Nogle brancher bør allerede have et øje rettet mod tidshorisonten fordi open source og selvregulerende netværk påvirker brancher og produkter som ellers ikke ligger lige for, når vi taler om digitalisering og anarconomisering. Rapport: UDE AF kontrol / 19

20 Open source på det fysiske marked Vi kender bedst open source fra software-verdenen, hvor alskens programpakker bliver stillet frit til rådighed til brug og videreudvikling. En voksende tendens er at open source breder sig til også at omfatte fysiske produkter, hvis design og produktionsdata bliver stillet frit. Dette kaldes open source hardware. I I den simpleste udgave af open source hardware bliver design offentliggjort, så brugere kan fremstille deres egne kopier. Det gælder fx RepRap II og Fab@Home III, som begge er simple 3D-printere, man kan bygge selv af almindeligt tilgængelige komponenter. Denne form for open source hardware kræver at brugeren selv skaffer komponenterne og bygger produktet, noget der er en del mere kompliceret og tidskrævende end bare at installere open source software. Det ville være en del lettere, hvis man bare kunne trykke på en knap og få produktet lavet mens man læner sig tilbage og drikker sin te. Det kan man heldigvis med 3D-printere og andre typer af fleksibelt, automatisk produktionsudstyr. Både RepRap og Fab@Home har tilknyttet biblioteker af open source designs, som man kan downloade og printe hvis man har en printer af den rigtige type. I så fald koster det ikke andet at lave et fysisk produkt end prisen på de råvarer, det er lavet af (typisk silikone), samt lidt elektricitet. 3D-printere som RepRap og Fab@Home er kun ét eksempel på automatiseret, fleksibelt produktionsudstyr i skrivebordsformat, om end den mest fleksible slags, blandt andet fordi teknikken kan bruges med mange forskellige materialer: plastic, cement, glasmasse, papirmasse, chokolade med mere. De mest avancerede kan ligefrem printe elektroniske kredsløb af organiske polymerer en metode der bliver brugt til at lave indmaden af den elektroniske boglæser Que fra Plastic Logic. IV Digitale fræsere og drejebænke V kan bruges til at skære tredimensionelle produkter ud af blokke af blandt andet metal, træ og hård plast. Produkterne er mere begrænset i udformning end for 3D-printere man kan fx ikke lave hule objekter men er typisk mere solide, fordi de er skåret af ét stykke. Andre eksempler er digitale væve og symaskiner, som kan væve eller brodere mønstre i stof baseret på digitale designs. Der findes både fuldt automatiske digitale væve, typisk til industriel brug, og digitale hjælpemidler til håndvæve VI Avancerede digitale symaskiner VII er forsynet med skærm og mulighed for at downloade, redigere og gemme mønstre. 20 Rapport: UDE AF kontrol /

Ude af kontrol. Klaus Æ. Mogensen. Medlemsrapport 1 2010. Instituttet for Fremtidsforskning

Ude af kontrol. Klaus Æ. Mogensen. Medlemsrapport 1 2010. Instituttet for Fremtidsforskning Ude af kontrol Medlemsrapport 1 2010 Klaus Æ. Mogensen Anarconomy vs. det kommercielle Gratis, copyleft Baseret på frivilligt arbejde Produceres og distribueres decentralt Opdateres løbende Ingen har ansvar

Læs mere

BOGBRANCHEN Merethe Eckhardt april 2012

BOGBRANCHEN Merethe Eckhardt april 2012 BOGBRANCHEN I januar 2012 sagde 20 % af amerikanerne at de har læst en e- bog i løbet af det seneste år Pew Research Centers Internet and american Life Projects Det er et spring på 5 %point i forhold til

Læs mere

Ikke bare endnu en e-bog... CoMPreNDo. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til?

Ikke bare endnu en e-bog... CoMPreNDo. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Ikke bare endnu en e-bog... CoMPreNDo. Sådan kommer du i gang med din egen app Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Titel: Sådan kommer du i gang med din egen applikation 1. udgave -

Læs mere

Hvad er fremtiden for internettet?

Hvad er fremtiden for internettet? Hvad er fremtiden for internettet? pcfly.info Den Internettet er blot et par årtier gamle, men i dette korte tidsrum har oplevet væsentlige ændringer. Den voksede ud af et sammensurium af uafhængige netværk

Læs mere

Sådan får virksomheder succes med LinkedIn

Sådan får virksomheder succes med LinkedIn Sådan får virksomheder succes med LinkedIn Ny bog fyldt med præcise vejledninger giver tip til, hvordan virksomheder kan få noget kommercielt ud af LinkedIn. Af Ulla Bechsgaard, Ledersucces.dk Arbejd professionelt

Læs mere

TJEN PENGE PÅ NETTET

TJEN PENGE PÅ NETTET TJEN PENGE PÅ NETTET [Skriv tekst] Side 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Hvilke fordele er der ved at tjene penge på nettet?... 1 Måder du kan tjene penge på nettet... 2 Din egen blog... 2 Produktanmeldelser...

Læs mere

Vores kunder køber et produkt, men vi sælger en service

Vores kunder køber et produkt, men vi sælger en service Introduktion Riidr ApS er stiftet med det udtrykkelige formål at give nem adgang til e-bøger på det danske marked ved at gøre det simpelt, bekvemligt og billigt for kunder at købe deres ønskede e-bøger.

Læs mere

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv.

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv. 1 2 Spørgsmål: Sc.1 Hvor ofte hører du musik enten på cd, mobiltelefon, computer, mp3- afspiller (ipod) eller lign det vil sige musik du selv vælger at sætte på og som ikke kommer fra radio eller tv? Base:

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Danskerne har været trofaste TV-seere i mange år, men efter

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme 2 Kære læser, Ja, måske ved du allerede alt det, jeg vil fortælle dig i det nedenstående. Måske har du slet ikke brug for

Læs mere

Josephine Ahm Til id på de sociale medier for B2B virksomheder 1 Inspirationsaften v/ Lasse Ahm Consult 16/03/2017

Josephine Ahm Til id på de sociale medier for B2B virksomheder 1 Inspirationsaften v/ Lasse Ahm Consult 16/03/2017 1 Overvej, hvad tillid betyder for dig. Det kan både være i personligt regi og i professionelt regi. Måske er det faktisk ikke så forskelligt fra hinanden. Skriv det ned på en seddel, så du bliver tvunget

Læs mere

CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK?

CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK? CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK? INDHOLD REDEGØRELSE FOR HVORDAN VI KAN FORSTÅ DIGITAL MUSIK DISKUSSION AF DE NYE MULIGHEDER FOR DIGITAL DISTRIBUTION AF DIGITAL MUSIK HVILKE PERSPEKTIVER HAR DIGITAL MUSIK

Læs mere

KONKURRENCESTYRELSEN

KONKURRENCESTYRELSEN KONKURRENCESTYRELSEN Konkurrenceredegørelse 2005 KAPITEL 5 Musik, film og konsolspil 5.1 RESUMÉ OG KONKLUSIONER Vi hører ofte spørgsmålene: Hvordan kan det være, at cd er er så dyre, og hvorfor er priserne

Læs mere

IT-kurser. Forår 2015

IT-kurser. Forår 2015 IT-kurser Forår 2015 Sådan tilmelder du dig På bibliotekets hjemmeside kan du tilmelde dig et eller flere af vores kurser. Det er nemt og bekvemt, og du kan gøre det, lige når det passer dig. Har du bestilt

Læs mere

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook.

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. FACEBOOK MARKETING Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. Hvorfor skal jeg bruge Facebook Marketing? Mange virksomheder spørger sig selv dette spørgsmål. Men de skal

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

DIGITALISERING I DANSKE VIRKSOMHEDER. STATUS 2017.

DIGITALISERING I DANSKE VIRKSOMHEDER. STATUS 2017. DIGITALISERING I DANSKE VIRKSOMHEDER. STATUS 2017. Telia Erhverv har sammen med Dansk Industri spurgt 500 virksomheder i forskellige brancher om, hvordan det går med at bruge nye, digitale værktøjer til

Læs mere

Man kan lære meget ved at være fysiker, muslim eller kunstmaler, men man kan aldrig bringe alt dette på en enkel formel.

Man kan lære meget ved at være fysiker, muslim eller kunstmaler, men man kan aldrig bringe alt dette på en enkel formel. Man kan lære meget ved at være fysiker, muslim eller kunstmaler, men man kan aldrig bringe alt dette på en enkel formel. - Niels Bohr Indhold Forord 9 Kommunikationsbølgen 15 Synlighedskravets oprindelse

Læs mere

Kom i gang med Adwords

Kom i gang med Adwords Kom i gang med Adwords Guide fra AdwordsForum skrevet af Jan P. Olsen Er du parat til at få del i alle de fordele Google Adwords kan give? Googles søgemaskine er i dag en af de mest besøgte websites overhovedet

Læs mere

Opsamling. Cand.merc. marketing 8. semester, 2005 Morten Rask Digital Musik: Nye Grænseflader.

Opsamling. Cand.merc. marketing 8. semester, 2005 Morten Rask  Digital Musik: Nye Grænseflader. Opsamling En strategi for en e-businessløsning, der er specielt rettet mod forbrugere af digital musik handler om Digital Distribution og Nye grænseflader til Kunderne Cand.merc. marketing 8. semester,

Læs mere

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet TokeWith DanmarksMedie2ogJournalisthøjskole 20142PUJ Forsidehistorie.+ 5 Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet Forbrugerne ser mere og mere TV på 25 Det er et oprør mod priserne. Og nu sætter de dem

Læs mere

... fra vinyl og CD til bits og bytes

... fra vinyl og CD til bits og bytes ... fra vinyl og CD til bits og bytes Mikael Højris Mikael Højris Den nye Musikbranche... fra vinyl og CD til bits og bytes www.musikbranchen.dk Grafisk tilrettelægning: Winnie Krogh Reiff www.dasign.dk

Læs mere

Musikvideo og markedsføring

Musikvideo og markedsføring EAL Erhvervs Akademi Lillebælt Multimediedesign (MMD) Musikvideo og markedsføring 1. SEMESTER, PROJEKTOPGAVE 2 December, 2014 Line Falkenberg Jensen Cpr. Nr.: 281293-1558 E- mail: linefalkenberg93@gmail.com

Læs mere

Liga leverer software til den digitale tidsalder

Liga leverer software til den digitale tidsalder OM Liga»Vi leverer software, som hjælper virk somheder og det offentlige med at flytte sig ind i den digital tidsalder. Vi sælger vores varer i hele Norden og kun via forhandlere. Vi arbejder dagligt med

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

RÅDET FOR DIGITAL SIKKERHED GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET

RÅDET FOR DIGITAL SIKKERHED GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET TING PÅ INTERNETTET Internet of things er et moderne begreb, som dækker over, at det ikke længere kun er computere, der er på internettet. Rigtig

Læs mere

Hurtigt, enkelt og stabilt

Hurtigt, enkelt og stabilt Hurtigt, enkelt og stabilt [F O R E N I N G - I N D I V I D U E L 4 5] Foran sammen Bredbånd Nord blev grundlagt i 2006 og leverer i dag internet, TV og telefoni til mere end 50.000 kunder i Nordjylland.

Læs mere

Kresten Wiingaard Adm. Dir.

Kresten Wiingaard Adm. Dir. Kresten Wiingaard Adm. Dir. Fakta Stiftet i 1998 30 medarbejdere Der lever og ånder for din online forretning Vækst hvert år AAA rating i 2005, 2009, 2010 og 2012 Gazelle 2008 100% selvejet Langvarige

Læs mere

Dagens aktuelle nyheder om personlig branding!

Dagens aktuelle nyheder om personlig branding! Dagens aktuelle nyheder om personlig branding! Ingenting kommer af ingenting, undtagen lommeuld. De menneskelige love er skrøbelige. Mange lever et helt liv uden at blive opdaget. Storm P.(1882-1949) Personlig

Læs mere

ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser

ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Vi er i disse år vidne til en hastig digitaliseringsproces og fremkomsten af en ny digital økonomi. Det ser

Læs mere

De følgende spørgsmål handler om forskellige aspekter af digitale medier og elektronisk udstyr som fx stationære computere, bærbare computere,

De følgende spørgsmål handler om forskellige aspekter af digitale medier og elektronisk udstyr som fx stationære computere, bærbare computere, De følgende spørgsmål handler om forskellige aspekter af digitale medier og elektronisk udstyr som fx stationære computere, bærbare computere, notebooks, smartphones, tablets, mobiltelefoner uden internetadgang,

Læs mere

DELER og GEMMER. guide. Sådan. du dine feriebilleder. Få styr på billederne Gode råd. sider. Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

DELER og GEMMER. guide. Sådan. du dine feriebilleder. Få styr på billederne Gode råd. sider. Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan DELER og GEMMER du dine feriebilleder Få styr på billederne Gode råd 14 sider Gem dine feriebilleder INDHOLD I DETTE HÆFTE:

Læs mere

OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING TAXAQUIZZEN GRUPPE 8: SALLY//LARS//ERIK//LINE BRUUN PROGRAM: TAXAQUIZZEN

OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING TAXAQUIZZEN GRUPPE 8: SALLY//LARS//ERIK//LINE BRUUN PROGRAM: TAXAQUIZZEN OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING PROGRAM: Taxaquizzen er en dansk tv-serie på Tv2, produceret efter det internationale koncept Cash Cab, som første gang blev vist på britisk tv i 2005. I programmet

Læs mere

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed via de digitale medier Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier, big data og indholdsmarkedsføring Behøver jeg så

Læs mere

SPØGELSET I MASKINEN - OM ALGORITMER PÅ DE SOCIALE MEDIER. Indledning. Hvad er temaet i denne artikel? Hvad er en algoritme?

SPØGELSET I MASKINEN - OM ALGORITMER PÅ DE SOCIALE MEDIER. Indledning. Hvad er temaet i denne artikel? Hvad er en algoritme? SPØGELSET I MASKINEN - OM ALGORITMER PÅ DE SOCIALE MEDIER Hvad er temaet i denne artikel? Dette tema handler om, hvordan algoritmer er med til at afgøre, hvad vi læser og ser. Vi kommer omkring - algoritmer

Læs mere

Digitale indgange til musikken. Martin Verner Hansen, Gladsaxe Bibliotekerne

Digitale indgange til musikken. Martin Verner Hansen, Gladsaxe Bibliotekerne Digitale indgange til musikken Martin Verner Hansen, Gladsaxe Bibliotekerne Digitale indgange til musikken Program: Præsentation af streamingtjenester Hvordan virker de? fordele & ulemper Streaming & bibliotekerne?

Læs mere

YouTube. Hvad kan du med YouTube? Version: August 2012

YouTube. Hvad kan du med YouTube? Version: August 2012 YouTube Hvad kan du med YouTube? Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Youtube?...4 Youtube i undervisningen?...4 Find rundt på Youtube...5 Den hurtige videosøgning...5 Mere præcis videosøgning...5

Læs mere

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund Det Nye Testamente lyd-app v. Stefan Lykkehøj Lund Indledning For nogle år siden, fik jeg Det Nye Testamente som lydbog på USB. I starten lyttede jeg en del med tiden blev det dog til mindre og mindre.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor Installation af App Inventor... 10 Trådløs installation... 11 Installation af emulator (Windows)...

Læs mere

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D Opgaver Gruppe 16 Informationsteknologi D IT Opgaver Her kan du se alle de IT opgaver som vi har lavet i løbet at vores informationsteknologi D periode. Media College Aalborg Side 0 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fjernsyn: en avanceret teknologi skabt til at forhindre folk i at underholde. Leonard Rossiter. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.

Fjernsyn: en avanceret teknologi skabt til at forhindre folk i at underholde. Leonard Rossiter. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2. Fjernsyn: en avanceret teknologi skabt til at forhindre folk i at underholde sig selv. Leonard Rossiter 184 185 Medierne Ordet medie stammer fra det latinske medium, der har betydningen at stå midt imellem

Læs mere

BESLUTNINGSBARRIEREN ER HØJERE

BESLUTNINGSBARRIEREN ER HØJERE At lave innovation og tænke nye forretningsområder kræver et velfunderet grundlag, der sikre kendskab til målgruppens behov og forretningens strategiske mål. Det er vigtigt at være sin position bevidst

Læs mere

Markedsføringskanaler

Markedsføringskanaler Markedsføringskanaler Der findes et hav af markedsføringskanaler, som du kan bruge til at promovere og køre din forretning igennem, men vi har her udvalgt 3 digitale kanaler, som er stærke og effektive

Læs mere

Velkommen. Valg af Smartphone

Velkommen. Valg af Smartphone Velkommen til Valg af Smartphone arrangeret af Kontor Syd i Padborg og Ældre Sagen i Distrikt 5 Dias 1 Hvem er vi: Mads Auerbach, Kontor Syd i Padborg, Willi Nielsen, Ældre Sagen i Bov Dias 2 Ældre Sagen,

Læs mere

Internet@TV med Samsung Apps. Nem tilslutning med All Share. Blu-ray-DVD

Internet@TV med Samsung Apps. Nem tilslutning med All Share. Blu-ray-DVD Internet@TV med Samsung Apps Samsungs eksklusive Internet@TV-teknologi åbner op for flere verdener, end du kan forestille dig - og lægger det hele ud på din TVskærm. Uden større problemer kan du tilslutte

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

10 Vigtigste SEO Ranking Faktorer

10 Vigtigste SEO Ranking Faktorer 10 Vigtigste SEO Ranking Faktorer Indledning 10 Vigtigste Ranking Faktorer Agilitor Der findes en lang række faktorer, der har indflydelse på din websites position i Google på forskellige søgeord. Faktisk

Læs mere

Sociale medier. Novicell - 2011 - Præsenteret af Martin Skøtt

Sociale medier. Novicell - 2011 - Præsenteret af Martin Skøtt Sociale medier 2011 Novicell - 2011 - Præsenteret af Martin Skøtt 1 Agenda Hvad er sociale medier? Udvikling & trends på sociale medier Det kan sociale medier bruges til Sådan lytter du på de sociale medier

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Godt i gang med Android tablet... Indledning. KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Godt i gang med Android tablet... Indledning. KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE Godt i gang med Android tablet... Indledning KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed Første gang... 8 Tilknyt Google-konto... 9 Sikkerhedskopiering... 10 Hjemmeskærmen...

Læs mere

Diskussionsoplæg: Globale onlineplatforme

Diskussionsoplæg: Globale onlineplatforme Diskussionsoplæg: Globale onlineplatforme og effektiv konkurrence Disruptionrådets sekretariat September 2018 De store globale onlineplatforme er uomgængelige handelspartnere for mange virksomheder verden

Læs mere

Guide til Succesfuld Administration af Facebook Side Communities

Guide til Succesfuld Administration af Facebook Side Communities Guide til Succesfuld Administration af Facebook Side Communities Side 2 Indholdsfortegnelse: Succesfuld Facebook administration side 3 Den positive spiral Side 4 Sørg for at poste hver dag Side 5 Fokuser

Læs mere

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2017 Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Fødevarebranchen er god til robotter og automatisering, men kan blive endnu bedre til

Læs mere

Modul 2: Motivation for ældre til at lære om teknologi

Modul 2: Motivation for ældre til at lære om teknologi Modul 2: Motivation for ældre til at lære om teknologi Introduktion og overblik Den voksende ældre-andel (den berygtede demografiske ændring) Den økonomiske krise der påvirkede Europa Betydelige besparelser

Læs mere

Mini- opgave: Public service

Mini- opgave: Public service Mini- opgave: Public service Begrebet public service bruges inden for mediebranchen, når man taler om virksomheder. Public service - virksomheden, er en virksomhed der gennem offentlig finansiering, er

Læs mere

Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger. Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S

Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger. Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S Spillebanen: Rammen som adfærdsændringer foregår i Økonomi Polarisering Sundhed

Læs mere

Zoombrowser: Få styr på alle dine billeder helt gratis! af PA (10-10-2006 10:30:59)

Zoombrowser: Få styr på alle dine billeder helt gratis! af PA (10-10-2006 10:30:59) Zoombrowser: Få styr på alle dine billeder helt gratis! af PA (10-10-2006 10:30:59) Zoombrowser er et billedbehandlingsprogram, der er meget let at bruge og alligevel indeholder meget avancerede funktioner.

Læs mere

Succes er en elendig læremester. Den får kloge mennesker til at tro, at de er ufejlbarlige. Bill Gates. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.

Succes er en elendig læremester. Den får kloge mennesker til at tro, at de er ufejlbarlige. Bill Gates. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2. Succes er en elendig læremester. Den får kloge mennesker til at tro, at de er ufejlbarlige. Bill Gates 96 97 Pladebranchens historie Hvor man ofte i spøg spørger hvad der kom først, hønen eller ægget,

Læs mere

Fremtidens mennesker og deres adfærd Morten Grønborg Vejle Bibliotek 20/1 2015

Fremtidens mennesker og deres adfærd Morten Grønborg Vejle Bibliotek 20/1 2015 Fremtidens mennesker og deres adfærd Morten Grønborg Vejle Bibliotek 20/1 2015 Syv centrale udviklingstræk med relevans for bibliotekerne i Danmark i fremtiden Morten Grønborg Chefredaktør, SCENARIO Magazine,

Læs mere

Morgendagens musikforbrugere - Fra monolog til dialog

Morgendagens musikforbrugere - Fra monolog til dialog Morgendagens musikforbrugere - Fra monolog til dialog John R. Kristensen Adm. direktør, Gramex 9. oktober 2013 Copyright John R. Kristensen Hvilken branche og firma står bag denne reklame? Om Gramex Gramex

Læs mere

THE INTERNET OF THINGS

THE INTERNET OF THINGS GAMIFICATION Voksede du op med film eller computerspil? Seere opfatter sig selv som passive observanter. Spillere ser sig selv, som cocreators af deres egen virkelighed. Spil og virkelighed flyder sammen

Læs mere

Diskussionsoplæg: Regulering af virksomhedernes

Diskussionsoplæg: Regulering af virksomhedernes Diskussionsoplæg: Regulering af virksomhedernes dataanvendelse Disruptionrådets sekretariat September 2018 Bør det være nemmere for virksomheder at høste og genanvende data til udvikling af nye innovative

Læs mere

iphone TIPS & TRICKS 100 iphone-tips PÅ DANSK AF MARTIN WOLSING WOLSING MEDIA

iphone TIPS & TRICKS 100 iphone-tips PÅ DANSK AF MARTIN WOLSING WOLSING MEDIA iphone TIPS & TRICKS AF MARTIN WOLSING 100 iphone-tips PÅ DANSK WOLSING MEDIA iphone MARTIN WOLSING TIPS & TRICKS AF MARTIN WOLSING iphone TIPS & TRICKS 100 iphone-tips PÅ DANSK WOLSING MEDIA 100 iphone-tips

Læs mere

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Forandringstempoet er højt Erhvervslivet ændrer sig i disse år, og forandringstempoet er højt. Digitalisering

Læs mere

Strategi for brugerinvolvering

Strategi for brugerinvolvering Strategi for brugerinvolvering Vores Genbrugshjem Gruppe 7: Lasse Lund, Simone Drechsler, Louise Bossen og Kirstine Jacobsen Valg af TV-program og begrundelse Vores genbrugshjem på TV2, produceret af Nordisk

Læs mere

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Overblik - Tryghed - Sikkerhed OM SØGEMEDIER RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Søgemedier A/S er et rådgivnings- og mediehus beliggende i Aarhus og København. Vi lever af at optimere

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Virksomheder: 2018 står i digitaliseringens tegn

Virksomheder: 2018 står i digitaliseringens tegn Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 JANUAR 18 Virksomheder: 18 står i digitaliseringens tegn Hver anden virksomhed har planer om at investere i it til næste år. Både store og små

Læs mere

Stream II Firmware. Brug af dette dokument:

Stream II Firmware. Brug af dette dokument: Stream II Firmware Dette dokument er oprettet og vedligeholdes af Instrulog A/S. Kopiering af tekster og passager skal ske efter skriftelig aftale. Yderligere information, besøg venligst www.instrulog.dk.

Læs mere

Fremtidens TV, de unge og det regionale TV. Marianne Levinsen Forskningschef Cand.scient.pol.

Fremtidens TV, de unge og det regionale TV. Marianne Levinsen Forskningschef Cand.scient.pol. Fremtidens TV, de unge og det regionale TV Marianne Levinsen Forskningschef Cand.scient.pol. Fremtidens TV, de unge, Verden og det regionale TV Marianne Levinsen Forskningschef Cand.scient.pol. Privatforbruget

Læs mere

I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten

I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten Seminar Har du fat i tidens forbruger, SAS Institute Morten Schrøder, Wilke 7. oktober 2014 2014 Side 1 Sharing Community Truly Customer Centric 2014 Side

Læs mere

Døren til det levende budskab Der er ikke mange, der har tid til at læse sig til nye ting, eller ny viden. Men de fleste kan finde et hul til at se

Døren til det levende budskab Der er ikke mange, der har tid til at læse sig til nye ting, eller ny viden. Men de fleste kan finde et hul til at se Døren til det levende budskab Der er ikke mange, der har tid til at læse sig til nye ting, eller ny viden. Men de fleste kan finde et hul til at se og høre dit levende budskab! Hvordan bringer du dit budskab

Læs mere

Tema Apps på din ipad

Tema Apps på din ipad Tema Apps på din ipad Emne Side Faste Apps 2-4 Næsten nødvendige Apps 5-9 Apps for Nørder 10-12 Apps om Mad Butikker og Tilbudsaviser 13 Apps om Spil Nydhedscentre Sport Lommeregner - Hjertestarter 14

Læs mere

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til.

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Hvorfor? Vi danskere vil være på nettet overalt. Og det kan ses på mængden af datatrafik, vi henter og sender til og fra vores

Læs mere

PROMOVER MED BIG DATA

PROMOVER MED BIG DATA PROMOVER MED BIG DATA Vores systemer analyserer konstant real-time datastrømme om eksempelvis lokale vejrforhold, eller rejsemål. Informationerne kommunikerer systemet så direkte til dine digitale skærme.

Læs mere

Bilag 3. Diskussionsoplæg: Konkurrence- og forbrugervilkår i en digital verden

Bilag 3. Diskussionsoplæg: Konkurrence- og forbrugervilkår i en digital verden Bilag 3. Diskussionsoplæg: Konkurrence- og forbrugervilkår i en digital verden Disruptionrådets sekretariat Februar 2018 Digitale platforme rummer fordele for virksomheder og forbrugere, men skaber også

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Tjek-liste. Har du styr på dine digitale vaner og værktøjer? Tjeklisten er udarbejdet af Karin Høgh og Lisbeth Scharling

Tjek-liste. Har du styr på dine digitale vaner og værktøjer? Tjeklisten er udarbejdet af Karin Høgh og Lisbeth Scharling Tjek-liste Har du styr på dine digitale vaner og værktøjer? Det har jeg styr på Kan vente Haster Tjeklisten er udarbejdet af Karin Høgh og Lisbeth Scharling Sådan bruger du tjeklisten: Bruge en times tid

Læs mere

Musik er noget, man hører på nettet

Musik er noget, man hører på nettet MEDIEANALYSE Musik er noget, man hører på nettet Danskerne elsker streaming. Hr. og fru Danmark streamer musik som aldrig før - og ung som gammel er vi hjemmevante på et bredt udvalg af musikstreming-tjenester

Læs mere

Filmmanual for tillidsvalgte. Lav dine egne film til Sociale Medier

Filmmanual for tillidsvalgte. Lav dine egne film til Sociale Medier Filmmanual for tillidsvalgte Lav dine egne film til Sociale Medier Indholdsfortegnelse 1: Levende billeder på sociale medier 2: Vigtige overvejelser før du går i gang 3: Lav en simpel film 4: Lav en mere

Læs mere

E-bøger og akademiske biblioteker

E-bøger og akademiske biblioteker E-bøger og akademiske biblioteker Diskussionsseminarium om svenska e-böcker på akademiska bibliotek Lidt baggrund: Hvem er Samfundslitteratur? Vi stammer fra dengang verden var i sort/hvid I 1967 åbnede

Læs mere

Håndbog om rettigheder og online musik

Håndbog om rettigheder og online musik December 2014 Håndbog om rettigheder og online musik Denne vejledning handler om klarering af rettigheder til musik, når musik bruges online. Eksempler på online brug af musik Online streaming og downloading

Læs mere

Der ligger store muligheder i innovation og digitalisering

Der ligger store muligheder i innovation og digitalisering Hanne Merete Lassen, chefkonsulent, haml@di.dk, 3377 3868 Mille Munksgaard, konsulent, mimu@di.dk, 3377 4631 NOVEMBER 2018 Der ligger store muligheder i innovation og digitalisering Virksomhederne arbejder

Læs mere

B&O Play fejler og Jabra vinder på social synlighed!

B&O Play fejler og Jabra vinder på social synlighed! Synlighed på sociale medier: B&O Play fejler og Jabra vinder på social synlighed! En analyse af GN Netcoms Jabra, Libratone og B&O Plays globale synlighed afslører en enkel vej til vækst og global digital

Læs mere

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Frederikssund, 3. december 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Frederikssund, 3. december 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Frederikssund, 3. december 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier og nutidens digitale netværk Behøver

Læs mere

Potentielle temaer for centralbibliotekets kompetenceudvikling 2020

Potentielle temaer for centralbibliotekets kompetenceudvikling 2020 Potentielle temaer for centralbibliotekets kompetenceudvikling 2020 På biblioteksledermødet den 4. oktober 2019 skal vi bruge en del af mødet på at arbejde med mulige temaer for centralbibliotekets kompetenceudviklingsindsats

Læs mere

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale 3 sikre steps til din virksomheds vækst Hvis du er iværksætter, selvstændig eller virksomhedsejer har du sandsynligvis stiftet bekendtskab med en forretningsplan. En del interessenter som banken, potentielle

Læs mere

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år 73 % af alle danske virksomheder er kunder hos TDC Erhverv fordi de har en forretning, der skal køre Gennemført af

Læs mere

En Facebook-profil er personlig

En Facebook-profil er personlig En Facebook-profil er personlig En Facebook profil er personlig, og man må selvsagt kun have én, hvilket gør Facebook til et unik sted for virksomheder at få kontakt til forbrugerne. Og det er nemt. Din

Læs mere

1)FÆLLESSKAB 4)MENING 2)AKTIV 3)FORNYELSE

1)FÆLLESSKAB 4)MENING 2)AKTIV 3)FORNYELSE PÅ FORKANT MED FREMTIDEN STRATEGISK TRENDSPOTTING Kl. 13.30-14.10 Hvorfor og hvordan Kl. 14.10-14.30- Irritation Kl. 14.30-14.45 - Spot forandringer Kl. 15.45-15.15 Trendmapping - game-changer Kl. 15.15-15.45

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

Hvad bruger den excellente leder sin tid på?

Hvad bruger den excellente leder sin tid på? Hvad bruger den excellente leder sin tid på? De fleste ledere, jeg taler med, bruger en stor del af ugen på deres arbejde. Mange af dem forklarer det med, at det er en del af jobbet og, at det jo er det,

Læs mere

Oticon Opn trådløst tilbehør Alt hvad du behøver for at være på

Oticon Opn trådløst tilbehør Alt hvad du behøver for at være på Oticon Opn trådløst tilbehør Alt hvad du behøver for at være på BLIV TRÅDLØS Gør hverdagen nemmere Det trådløse tilbehør til Oticon Opn omfatter en række enheder, som er nemme at bruge og som er udviklet

Læs mere

Projekt Reklamefilm Kom/IT. 18-03-2014 2.y, HTX, EUC Syd Sønderborg Sahra M. Andersen

Projekt Reklamefilm Kom/IT. 18-03-2014 2.y, HTX, EUC Syd Sønderborg Sahra M. Andersen Projekt Reklamefilm Kom/IT 18-03-2014 2.y, HTX, EUC Syd Sønderborg Sahra M. Andersen Projektbeskrivelse Projektet går ud på at der skal udarbejdes en reklamefilm, der reklamere for en virksomhed/institution/produkt,

Læs mere

Det internationale område

Det internationale område Det internationale område Tema: Globalisering Fag: Dansk Fag: Samtidshistorie Titel: Medierne, samfundet og kulturen Indhold 1.0 Indledning udvikling i nyhedsmedier.3 2.0 Problemformulering..3 3.0 Tv-mediets

Læs mere

VL89 Executives Changing the Game

VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game Opgradér til Leadership 2.0, den nye virkelighed "What got you here, won t get you there" Hvad er din virksomheds eksistensberettigelse

Læs mere