Godkendt på Byrådets møde den 7. oktober Idrætspolitik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godkendt på Byrådets møde den 7. oktober 2009. Idrætspolitik"

Transkript

1 Godkendt på Byrådets møde den 7. oktober 2009 Idrætspolitik

2 Indhold Forord Indledning Temaer De frivillige ledere Breddeidræt Eliteidræt Idræt for særlige målgrupper Idrætsfaciliteter

3 Forord Idrætten er i høj grad med til at skabe begejstring og sammenhold blandt børn og voksne i Viborg Kommune. Vi ser det hver dag i kommunens mange idrætsforeninger, hvor breddeidrætten blomstrer. Og vi oplever suset på tilskuerpladserne til de store eliteklubbers kampe. Den entusiastiske idrætskultur, som findes her i området, er let at få øje på også langt uden for kommunens grænser. Det er en entusiasme, som både giver små sejre i hverdagen og store, internationale sejre rundt omkring i verden. Derfor skal vi værne om og styrke idrættens muligheder for at skabe begejstring og sammenhold. Eller sagt på anden måde: Bolden skal hele tiden holdes i gang og spilles videre, så flest mulige får del i glæden ved at deltage i idræt. I Viborg Kommune tager vi gerne anførerhvervet på os, når det gælder arbejdet med at skabe gode kår for idrætten. Med Idrætspolitikken ønsker vi at skabe gode rammer omkring idrætten, der understøtter og fremmer glæden, velværet og de sociale netværk. Disse rammer skal både på kort sigt og i et længere perspektiv give borgerne mulighed for at prøve kræfter med en mangfoldighed af idrætstilbud. Banen for idrættens vilkår og udviklingsmuligheder i Viborg Kommune er hermed kridtet op. Rammerne er lagt for et fortsat målrettet arbejde med at indfri Byrådets vision om, at Viborg skal være en kommune, hvor borgerne trives og lever et sundt og aktivt liv med adgang til spændende idræts- og kulturtilbud. Med venlig hilsen Borgmester Johannes Stensgaard Viborg Byråd 3

4 Indledning Viborg - en idrætskommune! Overordnede målsætninger for idrætten Idræt er udfoldelse, sundhed, glæde, samvær, spænding og toppræstationer. Og idrætten i Viborg Kommune rummer med sin store bredde og sin stærke elite alle disse elementer. Vores breddeidræt er vel blandt de mest mangfoldige i Danmark. Her er der plads til de store, veletablerede og de små, nye idrætsgrene, ligesom vore foreninger er åbne for alle, der har en interesse i idrætten eller i foreningsarbejdet. Og foreningslivets store indsats betaler sig - vi er nemlig nogle af de mest aktive idrætsudøvere i landet. Vi er også - med rigtig god grund - stolte af vores elite. Mange nationale og internationale toppræstationer er velkendte, og taler for sig selv. Men også inden for mindre promoverede idrætsgrene skaber lokale udøvere flotte resultater, der afspejler vor mangfoldighed og vor kvalitet. At idrætten fylder meget i Viborg Kommune kommer tydeligt til udtryk, når vi i fællesskab gennemfører store arrangementer. De frivillige yder en enorm indsats, de aktive møder talrigt op, og tilskuerne sørger for den helt rette stemning. Hovedformålet med denne politik er at skabe de bedst mulige rammer omkring idrætten i Viborg Kommune. Vi forfølger på den baggrund følgende overordnede målsætninger: Viborg Kommune skal være et af de bedste steder i Danmark for idrætsforeninger, frivillige ledere og udøvere. Idrætten i Viborg Kommune skal have landets højeste aktivitetsprocent og alle har mulighed for at deltage. Talentplejen skal til stadighed sikre sportsoplevelser på højeste nationale og internationale niveau. Viborg Kommune vil skabe gode vilkår for eksisterende og nye idrætsgrene ved at tilbyde velholdte idrætsfaciliteter. Samarbejdet mellem idrætsudøvere, foreningerne, erhvervslivet og Viborg Kommune skal være blandt de mest velfungerende i Danmark. Viborg Kommune vil arbejde for et fortsat godt og konstruktivt samarbejde med Viborg Idrætsråd og dermed sikre dialogen mellem foreningerne, forvaltningen og politikerne. Og det er ikke kun i vores egen bevidsthed, at vi er en idrætskommune. En undesøgelse fra 2008 udarbejdet i forbindelse med Viborg Kommunes Markedsføringsstrategi viser således, at flest danskere forbinder Viborg Kommune med idræt. 4 Kort sagt - Viborg er en idrætskommune!

5 Visionen for Viborg Kommune Viborg Kommune Vilje, Vækst og Velfærd udstikker de overordnede pejlemærker for Idrætspolitikken. Her fremhæves, at: Viborg er en kommune, hvor borgerne trives, lever sundt og aktivt med adgang til en mangfoldighed af kultur-, fritids- og naturoplevelser. Med dette afsæt arbejder Viborg Kommune for at fremme en række nærmere definerede fokuspunkter, herunder: Børnenes og børnekulturens kommune Sports- og kulturoplevelser på internationalt niveau En sund og grøn kommune Levende byer og lokalsamfund Idrætspolitikken vil, i samspil med andre politikker, bidrage til at understøtte og videreudvikle disse fokuspunkter de kommende år. Sammenhæng mellem politikken og de konkrete initiativer Idrætspolitikken præsenterer de overordnede målsætninger samt en række brede indsatsområder, som udstikker kursen på det idrætspolitiske område. Målsætninger og indsatsområder skal konkretiseres i en mangfoldighed af initiativer, som til sammen vil bidrage til, at de idrætspolitiske målsætninger bliver indfriet. Med afsæt i Idrætspolitikken udarbejdes konkrete handlingsplaner, som vil bidrage til at indfri målsætningerne. Handlingsplanernes konkrete initiativer evalueres løbende. Formålet hermed er at få skabe overblik over, om de iværksatte tiltag fungerer efter hensigten og om politikkens målsætninger indfris. De løbende evalueringer giver således indikationer på, hvorvidt politikken fungerer tilfredsstillende, eller om der er behov for mindre justeringer eller formulering af en helt ny politik. Overordnede målsætninger fra tværgående politikker Flere af Viborg kommunes politikker formulerer målsætninger, som har betydning for Idrætspolitikken. Forebyggelses- og sundhedspolitikken fremhæver, at: Forebyggende og sundhedsfremmende tiltag skal bidrage til, at borgerne i Viborg Kommune får sundere livsstilsvaner og oplever øget livskvalitet og trivsel. Handicappolitikken fremhæver, at (foreløbige målsætninger): Borgere med handicap skal have mulighed for en uddannelse og et job samt adgang til at gøre brug af fritids- og kulturtilbud og til at deltage i det politiske liv. Borgere med handicap skal have mulighed for at bevæge sig i det offentlige rum samt adgang til relevant information. Borgerinddragelsespolitikken fremhæver, at: Viborg Byråd vil fastholde og udvikle samarbejdet med borgere, råd, nævn, foreninger og organisationer. 5

6 6

7 Viborg Kommunes indsats på idrætsområdet tager afsæt i de eksisterende politiske og budgetmæssige forudsætninger. Arbejdet med at skabe gode vilkår for idrætten koncentreres konkret omkring fem centrale temaer: Fakta de frivillige ledere breddeidræt eliteidræt særlige målgrupper idrætsfaciliteter Indbyggertallet i Viborg Kommune er knap pr. 1. januar % af indbyggerne bor i landområder og mindre byer. De sidste 6 år er indbyggertallet steget med personer. Ifølge befolkningsprognosen for Viborg Kommune vil indbyggertallet i 2020 overstige personer. Viborg Kommunes samlede budget er i 2009 på mio. kr. Kulturområdets budget udgør 143 mio. kr. i 2009, hvoraf 63 mio. kr. er afsat til Folkeoplysning og idrætsanlæg. Idrætsforeningerne i Viborg Kommune har aktive medlemmer. Der er 32 idrætshaller og 140 fodboldbaner i Viborg Kommune. Temaer 7

8 Status og udfordringer De frivillige ledere frivillige ledere Anerkend frivillige ledere De frivillige ledere I Viborg Kommune sikrer mere end frivillige ledere et mangfoldigt og aktivt idrætsliv frivillige ledere De frivillige ledere er fundamentet i idrætten. Det er de frivilliges indsats, der skaber gode tilbud til alle borgere. Derfor skal vi pleje de frivillige blandt andet ved at give dem de bedste uddannelsesmuligheder, så de frivillige får mulighed for at tage hånd om både de store talenter og de, der skal lære det helt grundlæggende. Preben Jensen, formand Viborg Idrætsråd. Dansk Idræt kan ikke eksistere uden de frivilliges utrættelige indsats. De gælder den nationale idræt, men det gælder så sandelig også den lokale idræt, hvor idrættens hjerte, lunge og hjerne udvikler sig i takt med de frivilliges engagement i idrætten. For hovedparten af de frivillige i idrætten er den eneste løn den anerkendelse, som de møder fra børn, forældre, idrætsråd og kommune. I Danmarks Idræts Forbund ser vi gerne, at anerkendelsen af de frivillige bliver endnu større. Vi ønsker, at kommunen gør det så let som muligt at være frivillig ved at fjerne så mange administrative forpligtigelser som muligt. Og vi ønsker at klubbernes bestyrelser og forældre husker at give et klap på skulderen, et tryk i hånden eller bare et højlydt tusind tak til de frivillige, der får hverdagen til at fungere på stadion, i hallen eller i svømmebassinet. Mangfoldighed har altid været kendetegnet for Danmarks foreningsliv, og mangfoldighed er også det, der kendetegner de frivillige indenfor idrætslivet i Viborg Kommune. Viborg Kommunes frivillige ledere og foreninger er det kit, der er med til at holde det moderne, multikulturelle samfund sammen. De frivillige skaber både integration og social forståelse via en fælles platform bygget af engagement i bestyrelseslokaler, idrætshaller og på boldbaner. Som frivillige leder glæder jeg mig til at se Idrætspolitikken udfolde sig. Lad den blive et velfortjent skulderklap til de frivillige ledere for den store ulønnede indsats. Jens Peter Stou, Formand Viborg Bullets Viborg Kommune anerkender den store indsats de frivillige ledere hver dag udviser i foreningerne. De frivillige ledere er fundamentet for et rigt og mangfoldigt foreningsliv i kommunen, og de sikrer aktivitet af høj kvalitet for bredden, eliten og de særlige målgrupper. De frivillige ledere yder en værdifulde indsats, der er med til at understøtte kommunens arbejde med forebyggelse og sundhedsfremme, ligesom lederne spiller en vigtig rolle i forhold til integration og det sociale arbejde i lokalområderne. Preben Staun, Næstformand, Danmarks Idræts-Forbund. 8

9 Målsætninger Indsatsområder Viborg Kommune vil: i samspil med foreningslivet og Viborg Idrætsråd arbejde for at Viborg Kommune er et af de bedste steder i Danmark at være frivillig leder. understøtte foreningernes arbejde med at skabe gode uddannelses- og udviklingsmuligheder til de frivillige ledere. basere samarbejdet med de frivillige ledere på enkle arbejdsgange og administrative opgaver. Målene nås ved: kontinuerligt at styrke vilkårene for de frivillige ledere, så de kan fokusere indsatsen omkring foreningsarbejdet og aktiviteterne. i samarbejde med foreningerne at sætte gang i uddannelsesmæssige og netværksorienterede tiltag, der ruster de frivillige ledere til foreningsarbejdet. at støtte en målrettet kompetenceudvikling af foreningsledere med fokus på fastholdelse og rekruttering i foreningerne herunder stimulering af nye og unge ledelsestalenter. at have en løbende dialog med Viborg Idrætsråd, foreningerne og de frivillige ledere. 9

10 Breddeidræt Status og udfordringer Børn og unge 84 % af de 7-15-årige dyrker regelmæssig idræt (tilbagegang på fem procentpoint siden 1998). De aktive børn og unge bruger mere tid på idræt, end de gjorde i Fodbold, svømning og gymnastik er de mest populære idrætsgrene blandt børn og unge. Frafaldet fra foreningerne er stort i ungdomsårene. 84 % af de årige og 51 % af de årige er medlem af en forening. Den generelle udvikling Idrætsdeltagelsen er på mange måder gået fra at være en samlet kulturinstitution med en demokratipolitisk dagsorden til også at handle om selviscenesættelse, identitetsdannelse, wellness og ikke mindst sundhed. Det er dog vigtigt at understrege, at idrætsbevægelsen ikke af den grund har mistet sin store kulturpolitiske betydning. Fornyelsen i foreningslivet Hvorfor ser man ikke flere idrætsforeninger, som markedsfører deres tilbud, eller udvikler nye aktivitetsformer til de mange motionshungrende mennesker? Har foreningstraditionen og dens konservative værn om sportens konkurrenceaktiviteter haft så gode eksistensbetingelser, at den ikke endnu er blevet smittet med denne udviklingstradition? Kasper Lund Kirkegaard, Idrættens Analyseinstitut i Tribune, juni Voksne 56 % af de voksne dyrker regelmæssig idræt (stigning på to procentpoint siden 1998). Den mindst aktive gruppe er de årige, hvor 47 % dyrker regelmæssig idræt. De aktive voksne bruger gennemsnitligt mindre tid på idræt end i 1998 kvinderne bruger dog ni minutter mere, end det var tilfældet i De syv mest dyrkede aktiviteter blandt voksne er vandring, jogging, styrketræning, gymnastik, aerobic, svømning og cykelsport. Danskernes motions- og sportsvaner 2007, Idrættens Analyseinstitut Breddeidræt defineres i Viborg Kommune som idræt for alle. Breddeidrætten foregår under fleksible former i de organiserede idrætsforeninger såvel som selvorganiseret, og omfatter som udgangspunkt fysiske aktiviteter, der er åbne for alle. Breddeidrættens værdier bygger på det sociale fællesskab og kendetegnes ved, at udøverne gennem idrættens udfoldelser og leg oplever glæde og velvære. Maja Pilgaard, Idrættens Analyseinstitut i Danskernes motions- og sportsvaner

11 Målsætninger Indsatsområder Viborg Kommune vil: arbejde for, at flere dyrker regelmæssigt idræt. i samspil med foreningslivet forbedre og koordinere udbuddet, mangfoldigheden og kvaliteten af idrætsaktiviteter og idrætstilbud. i samspil med foreningslivet arbejde for, at Viborg Kommune bliver et af de bedste steder i Danmark at dyrke breddeidræt. udvikle eksperimenterende og nytænkende samarbejder og projekter på tværs af foreninger, offentlige institutioner og private initiativer. Målene nås ved: at igangsætte initiativer, hvor forskellige idrætsformer indgår som en naturlig del af dagligdagen i de kommunale dagtilbud, skoler og fritidstilbud. at styrke kommunikations- og informationsarbejdet med henblik på dels at kommunikere de gode historier og dels at formidle idrætslivets mange tilbud til borgerne. at investere økonomi og personaleressourcer i den gode idé eller det gode initiativ. at arbejde for, at økonomi ikke er en barriere for at dyrke idræt i Viborg Kommune. bakke op om den gode idé eller det gode initiativ. 11

12 Status og udfordringer Eliteidræt Talentarbejde - en forudsætning for eliteidrætten? Skal der skabes et bredere fundament, der måske på længere sigt kan skabe grobund for flere internationale mesterskaber, men også breddemæssig tilgang, skal der tænkes kreativt. Fastholdelse er nøgleordet, og i den sammenhæng kan man paradoksalt nok ikke være eliteorienteret, hvis man ønsker elite eller bredde for den sags skyld. Rasmus Storm, Idrættens Analyseinstitut Eliteidrættens styrker De lokale helte udgør en fælles referenceramme - som kan udløse både tårer og grin, men heltene er samtaleemne og skaber bånd mellem folk. Den lokale eliteidræt skaber stolthed og identitet til lokalområdet - bliver det lokale fyrtårn! Eliteidrætten markedsfører og synliggør kommuner og virksomheder, der vælger at gøre en forskel. Eliteidrætten skaber omsætning og afledte lokale arbejdspladser. Carl Holst, formand for Team Danmark Samspil mellem elite og bredde I idrætskredse gøres der meget ud af, om eliten skaber bredden, eller bredden skaber eliten. For mig er der ingen tvivl om, at vi hver især ikke kan undvære hinanden. De oplevelser som eliten giver befolkningen er med til at anspore ikke mindst børnene til at dyrke idræt. Og det arbejde der gøres med børn og unge i breddeforeningerne skaber hele fundamentet for de store idrætspræstationer. Herrehåndboldlandstræner Ulrik Wilbek Kommunen som stærk medspiller Det var med en vis skepsis, vi så frem til kommunesammenlægningen. I dag kan vi glæde os over, at det er blevet væsentligt nemmere at drive en sund idrætsforening, og vi har oplevet Viborg Kommune som en stærk medspiller til glæde for både bredden og eliten i vores klub. Det er jeg særligt glad for som frivillig leder i en klub med ambitioner. Mikael Hansen, formand Bjerringbro BMX. I eliteidrætten er konkurrenceelementet af afgørende betydning og et mål i sig selv. I Viborg Kommune defineres eliteidræt ved, at udøverne deltager og vinder medaljer ved nationale og internationale idrætsbegivenheder. Eliteidrætten omfatter både amatører og professionelle idrætsudøvere. Eliteidrætten har stor betydning for Viborg Kommune, da den skaber lokale samlingspunkter og er med til at brande Viborg som en sund og aktiv kommune med spændende oplevelsestilbud. Viborg Kommune yder ikke tilskud til den professionelle idræt, men er meget opmærksom på at skabe gode vilkår for denne del af idrætten. Det sker eksempelvis ved at stille attraktive faciliteter til rådighed for den professionelle idræt og ved at understøtte den lokale talentudvikling. Eliten omfatter desuden en talentgruppe, der dels består af atleter og hold, der aspirerer til medaljer og landsholdsudtagelser, og dels af unge talenter, der har potentiale til at blive eliteidrætsudøvere. 12

13 Målsætninger Indsatsområder Viborg Kommune vil: støtte talentudviklingen, så idrætsudøvere og borgere også i fremtiden har mulighed for at udøve og overvære idræt på et højt nationalt og internationalt niveau. profilere Viborg Kommune som en attraktiv idrætskommune med et mangfoldigt udvalg af idrætsbegivenheder på højt nationalt og internationalt niveau. prioritere uddannelse af trænere og ledere for - ad den vej - at skabe et holdbart og ansvarligt elitemiljø. styrke Viborg som uddannelses-, kultur- og idrætsby og derigennem skabe et bæredygtigt fundament for udvikling og fastholdelse af et aktivt eliteidrætsmiljø. Målene nås ved: i samarbejde med foreninger og erhvervsliv at etablere et formaliseret eliteudviklingssamarbejde, der har til formål at styrke rammerne omkring talentudviklingen og eliteidrætten. i stigende grad at anvende eliteidrætten i sin profilering og markedsføring. at etablere et samarbejde med idrætslivet med henblik på at tiltrække store idrætsbegivenheder til området. at tilskynde til, at der med henblik på at styrke uddannelses- og elitemiljøet for talentgruppen etableres bosætningsmuligheder for talenter og etablerede eliteudøvere i en eliteidrætscampus. 13

14 Idræt for særlige målgrupper Status og udfordringer Idrætten udvikler mennesker I idrætten finder vi momenter, der hver for sig eller i kombination evner at støtte, stimulere, udvikle og udfordre det hele menneske. Idrætten kan tilsyneladende skabe en ramme, hvor også personer med helt invaliderende handicap kan udvikle sider af sig selv og opnå en højere grad af mestring og dermed øge både selvtillid og selvværd. Vibeke Lund og Bente Schwensen, Den lærende idræt, 2000 Viborg i spidsen Viborg Kommune har gennem mange år haft en af landets bedste støtteordninger for handicapidræt, hvilket har betydet, at mennesker med handicap har haft gode muligheder for at deltage i idræt. De nye målsætninger og indsatsområder har fortsat fokus på, at der skal være gode rammer for idræt for mennesker med handicap. Og med den nye fokus rettet mod grupper, som skal opsøges og stimuleres, kan Viborg Kommune fastholde sin position blandt de bedste. Søren Jul Kristensen, Bredde- og teamchef, Dansk Handicap Idrætsforbund 14 Idrætten i et sundhedsperspektiv Mange undersøgelser viser med al tydelighed at idræt bidrager væsentlig til vores sundhed på flere måder. Set i et økonomisk perspektiv, så har inaktivitet store omkostninger for den enkelte og for samfundet.hvert år koster inaktivitet ifølge en undersøgelse fra ca hospitalsindlæggelser - og mindst 4500 menneskeliv. Samtidig sparer samfundet hvert år omkring kr for hver 60-årige, som vi får gjort moderat aktiv. Set i et socialt perspektiv, så bidrager idrætten til at skabe relationer. Kontakter og samvær, hvor de fysiske aktiviteter er det fælles udgangspunkt, skaber positiv energi, glæde og velbehag, vigtige faktorer som for den enkelte giver øget livskvalitet. Idræt skaber altså livsglæde, og er samtidig med til at holde sundhedsudgifterne nede. Vibeke Boje, Områdeleder ældreområdet, Viborg Kommune Livslang idræt Kun igennem idrætten kan man bevare evnen til at lege igennem hele livet. Selv i eliteidrætten er legen det vigtigste, for hvis det ikke er sjovt vil man aldrig dyrke livslang idræt. Allan Jensen, Formand for LAVIA, Viborg Temaet Idræt for særlige målgrupper omfatter de personer, som på grund af fysiske, psykiske eller sociale forhold ikke deltager i idrætten på almindelige vilkår. Målgruppen rummer to overordnede grupper - en gruppe, der skal opsøges og stimuleres til at dyrke idræt og en anden gruppe, der selv opsøger og dyrker idræt, men har særlige behov, der skal tilgodeses for, at de kan deltage i idrætten.

15 Målsætninger Indsatsområder Viborg Kommune vil: arbejde for, at alle borgere skal have adgang til idræt. styrke de særlige målgruppers idrætsmuligheder. støtte uddannelse og kompetenceudvikling, som bidrager til at styrke de frivillige lederes forudsætninger for at arbejde med de særlige målgrupper. bakke op om den gode idé og det gode initiativ, der gennem et stærkt tværfagligt samarbejde inkluderer de særlige målgrupper i idrætten. Målene nås ved: at fastholde velfungerende og udvikle nye perspektivrige projekter, der stimulerer særlige målgruppers, herunder overvægtige, fysisk inaktive, anbragte og handicappede, deltagelse i foreningslivet eller i selvorganiserede idrætsgrene. at skabe lettere adgang til idrætsfaciliteterne. at prioritere og igangsætte initiativer, der har til formål at skabe fysisk aktivitet for fysisk inaktive borgere. at bidrage med ressourcer til forankring af projekter og til understøttelse af nye idrætsinitiativer for målgruppen. 15

16 Status og udfordringer Idrætsfaciliteter Faciliter i Viborg Kommune Den moderne tilskuer er blevet mere kræsen, når han skal overvære eliteidræt. Der er opstået et behov for at opleve de sublime præstationer i perfekte rammer. Udslidte faciliteter er ikke med til at give den oplevelse. I de senere år har man set, at erhvervsliv og eliteidræt bliver koblet mere og mere sammen. Derfor forventer folk, at eliteidræt foregår i en professionel atmosfære med mange muligheder og tilbud. I Viborg Kommune er forudsætningerne for eliteidræt perfekte. Nye store professionelle anlæg kombineres med mindre, men meget tidssvarende anlæg. Det kan vi være stolte af. Herrehåndboldlandstræner Ulrik Wilbek, 2008 Ulbjerg Kultur- og Fritidscenters betydning for lokalområdet Det er godt 2 år siden, Ulbjerg Kultur- og Fritidscenter stod færdigt - og det med stor indsats fra lokalområdets befolkning og de godt 20 lokale foreninger i området. Centret er blevet byens og områdets omdrejningspunkt i fritiden. Kultur og foreningslivet har haft en utrolig stor udvikling siden - med stor medlemstilgang fra de omkringliggende byer. Det har givet en fin overgang fra skole, institution og dagpleje til fritid for børn og unge, og det er hele skoledistriktet, som møder op i centret. Der er til tider flere end 100 mennesker hver dag/aften i ugens løb. Centret med de mange muligheder, har fået stor betydning. Kurt Johansen, Formand for Ulbjerg Kultur- og Fritidscenter Idrætsfaciliteternes standard og beskaffenhed er afgørende for et dynamisk og inkluderende idrætsliv. I Viborg Kommune afgrænses idrætsfaciliteter som det samlede udbud af faciliteter til idræt, herunder idræts- og svømmehaller, udendørs boldbaner og diverse faciliteter i byrum og i det åbne land. Facts om idrætsfaciliteter Omkring en tredjedel af børnene og de unge angiver, at de ville dyrke en anden idræt, hvis der fandtes andre faciliteter i nærområdet. Omkring en tredjedel af børnene og de unge angiver, at de ville dyrke mere idræt, hvis faciliteterne var bedre. Den primære årsag til, at nogle voksne ikke dyrker regelmæssig idræt, skal findes i manglende tid. Nærområders facilitetsudbud har betydning for idrætsvalget for omkring halvdelen af de voksne, som indgår i undersøgelsen. Danskernes motions- og sportsvaner 2007, Idrættens Analyseinstitut 16 Idræt på tværs Sammensætningen af idrætstilbuddene på tværs af idrætsgrene og aldersgrupper bliver bredere, og det er nemmere at udnytte tidens trends indenfor idræt, sundhed og velvære. Personalemæssigt giver det en større fleksibilitet på tværs af faggrupperne samt mere motivation ved at arbejde i et så bredt miljø. Centerleder Keld Schytt Nielsen, Bjerringbro Idrætspark, 2008

17 Målsætninger Indsatsområder Viborg Kommune vil: fremme en helhedsplanlægning, der eksempelvis resulterer i lokale centre for både idræt, kultur og øvrige borgeraktiviteter. have tilstrækkelige og velholdte idrætsfaciliteter, der stimulerer borgerne til at dyrke idræt. understøtte et mangfoldigt og kvalitativt idrætsudbud. tage højde for, at nye livsformer skaber nye betingelser for og ønsker til den organiserede idræt. gøre byrum og det åbne land tilgængeligt for det selvorganiserede idrætsliv. tilgodese personer med nedsat funktionsevne i forbindelse med eksisterende og nye idrætsfaciliteter. understøtte elitens fremtidige muligheder for at skabe gode resultater ved at prioritere rammerne omkring eliteidrætten. Målene nås ved: at iværksætte en undersøgelse af eksisterende idrætsfaciliteter med henblik på afdækning af kapacitetsudnyttelse og fremtidige behov, herunder et særligt fokus på mulighederne for at skabe adgang til idrætsfaciliteterne i flere af døgnets timer. at tænke idræt og bevægelsesrum ind i planlægning og udvikling af byer og det åbne land. at evaluere idrætsfaciliteterne for at afdække, om de er i overensstemmelse med de idrætspolitiske målsætninger. at have brugervenlige åbningstider og adgang til idrætsfaciliteterne. at prioritere deltagelse og samspil i udviklingen af lokale centre, hvor idrætsfaciliteterne knyttes tæt sammen med kommunale institutioner, herunder børnehaver, skoler og ældrecentre. at gennemføre initiativer, som styrker tilgængeligheden til idrætsfaciliteterne. 17

18 Idrætspolitik

IDRÆTSPOLITIK. Vejle Kommunes Idrætspolitik Frivillige - Fællesskab - Aktivitet

IDRÆTSPOLITIK. Vejle Kommunes Idrætspolitik Frivillige - Fællesskab - Aktivitet IDRÆTSPOLITIK Vejle Kommunes Idrætspolitik 2013-2016 Frivillige - Fællesskab - Aktivitet INDHOLD 14 3 Forord 4 Indledning 5 Temaer 6 Frivillige 10 8 Idrætsfaciliteter 10 Breddeidræt 16 14 Eliteidræt I

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Byrådets forord 3. Perspektiver og udfordringer 4-5. Fokus- og indsatsområder 6

Indholdsfortegnelse. Byrådets forord 3. Perspektiver og udfordringer 4-5. Fokus- og indsatsområder 6 Idrætspolitik 2010 1 Indholdsfortegnelse Byrådets forord 3 Perspektiver og udfordringer 4-5 Fokus- og indsatsområder 6 Organisering via Karizma Sport 7 Idrætsanlæg og træningsfaciliteter 7 Ledere og trænere

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012

IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012 IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012 HILLERØD KOMMUNE 1 Idrætspolitik Idrætten har en egenværdi, som det er vigtigt at tage udgangspunkt i. Idræt bygger på demokrati, samvær og gode oplevelser.

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Idræt for alle Idræt og bevægelse er glæde, udfordring og fællesskab. Vi ønsker i Høje-Taastrup Kommune at skabe de bedst mulige rammer for et

Læs mere

UDKAST. Idrætspolitik. for Esbjerg Kommune

UDKAST. Idrætspolitik. for Esbjerg Kommune UDKAST Idrætspolitik for Esbjerg Kommune Forord ikke skrevet endnu. Af udvalgsformanden for Kultur & Fritidsudvalget 2 3 Baggrund Idrættens positive betydning for samfundet er stor. Gennem flere generationer

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE - BYRÅDET Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune I Solrød Kommune er der kultur- og fritidstilbud til alle borgere overalt i kommunen. I fritids- og kulturlivet vokser vi fra barnsben

Læs mere

Idrætspolitik. for Lyngby-Taarbæk Kommune

Idrætspolitik. for Lyngby-Taarbæk Kommune Idrætspolitik for Lyngby-Taarbæk Kommune Skole- og Fritidsudvalget vedtog i 2000 at nedsætte en arbejdsgruppe, der skulle udarbejde forslag til en Idrætspolitik - arbejdsgruppens kommissorium blev godkendt

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

Forord. idrætsgymnasietilbud, en lang række nye eller moderniserede faciliteter er en realitet og Gentofte Kommune er blevet Breddeidrætskommune.

Forord. idrætsgymnasietilbud, en lang række nye eller moderniserede faciliteter er en realitet og Gentofte Kommune er blevet Breddeidrætskommune. Idræt og bevægelse til alle Gentofte Kommunes idræts- og bevægelsespolitik 2009-2012 Forord Alle borgere i Gentofte Kommune skal have mulighed for at leve et aktivt liv med idræt og bevægelse. Det stiller

Læs mere

Idræt og bevægelse til alle

Idræt og bevægelse til alle Idræt og bevægelse til alle Gentofte Kommunes idræts- og bevægelsespolitik 2013-16 GENTOFTE KOMMUNE Forord Med Gentofte Kommunes nye idræts- og bevægelsespolitik arbejder vi målrettet videre med at skabe

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

Ishøj Kommune Idrætspolitik

Ishøj Kommune Idrætspolitik Ishøj Kommune Idrætspolitik Ishøj Kommune Forord Der har igennem flere år været et ønske om at få udarbejdet en idrætspolitik for Ishøj Kommune, der kan fungere som et effektivt styringsredskab, der kan

Læs mere

Indledning Vision Målsætninger Rammer for folkeoplysende virksomhed Udvikling af folkeoplysningen... 4

Indledning Vision Målsætninger Rammer for folkeoplysende virksomhed Udvikling af folkeoplysningen... 4 1 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Målsætninger... 3 Rammer for folkeoplysende virksomhed... 3 Udvikling af folkeoplysningen... 4 Folkeoplysningen i samspil med øvrige politikområder... 4 Afgrænsning

Læs mere

Idræt i bevægelse. Idrætspolitik for Horsens Kommune KULTURAFDELINGEN

Idræt i bevægelse. Idrætspolitik for Horsens Kommune KULTURAFDELINGEN Idræt i bevægelse Idrætspolitik for Horsens Kommune KULTURAFDELINGEN Idræt i bevægelse Idrætspolitik for Horsens Kommune Vedtaget af Horsens Byråd d. 23.10.2012 Indhold Forord... 4 Idræt i bevægelse...

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls Sjæl Samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted

Læs mere

FAKTAARK DEN PÆNE FORSTAD Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i den pæne forstad?

FAKTAARK DEN PÆNE FORSTAD Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i den pæne forstad? Det brændende spørgsmål FAKTAARK DEN PÆNE FORSTAD Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i den pæne forstad? Den pæne forstads centrale karakteristika Definition af den pæne forstad Her defineres

Læs mere

Kommunale faciliteter i fremtiden. Jens Høyer-Kruse IOB SDU 2015

Kommunale faciliteter i fremtiden. Jens Høyer-Kruse IOB SDU 2015 Kommunale faciliteter i fremtiden Jens Høyer-Kruse IOB SDU 2015 Hvordan udvikler vi de kommunale faciliteter, så de stadig passer til behovene om 5-10-15 år? I dag Idrætsfaciliteter har stor betydning

Læs mere

Forslag til Silkeborg Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2012. Høringsmateriale

Forslag til Silkeborg Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2012. Høringsmateriale Forslag til Silkeborg Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2012 Høringsmateriale Indledning Idræts- og fritidspolitikken bygger på tematiserede dialogmøder og drøftelser med Børne- og Ungdomskorpsenes Samråd,

Læs mere

Slagelse Kommune. Fritidspolitik. Fritidslivet - en kommunal dynamo

Slagelse Kommune. Fritidspolitik. Fritidslivet - en kommunal dynamo Slagelse Kommune Fritidspolitik Fritidslivet - en kommunal dynamo Indholdsfortegnelse Forord... s. 3 1. Fritidspolitikkens områder visioner, opgaver og mål... s. 4 Samspil og medspil... s. 4 Visionen Fritidslivet

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSAFDELINGEN. Horsens Kommunes Idrætspolitik

KULTUR- OG FRITIDSAFDELINGEN. Horsens Kommunes Idrætspolitik KULTUR- OG FRITIDSAFDELINGEN Horsens Kommunes Idrætspolitik December 2006 Indholdsfortegnelse 1. Mission... 3 2. Vision... 3 3. Målsætninger og indsatsområder... 3 3.1 Breddeidræt:... 3 3.1.1 Målsætning...

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget Fritidspolitik 2010 Folkeoplysningsudvalget Gode fritidstilbud kommer ikke af sig selv. De skal planlægges og organiseres, ofte af frivillige, der bruger deres fritid, energi og engagement på det. Fritiden

Læs mere

Vision Målsætninger Værdier 2010-2012

Vision Målsætninger Værdier 2010-2012 Vision Målsætninger Værdier 2010-2012 S i d e 2 Indhold Indledning... 3 Vision... 4 Målsætninger... 4 Politik... 4 Service... 4 Udvikling... 4 Interessenter... 5 Værdikæde... 6 Idrætsrådet Silkeborg Kommunes

Læs mere

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune 2016 Indhold Indledning - Den folkeoplysende virksomhed i Skanderborg Kommune.. 3 Vision. 4 Mål.. 4 Folkeoplysningsudvalget. 6 Rammer for den folkeoplysende virksomhed..

Læs mere

Idræt og fritid. Politik for Herning Kommune

Idræt og fritid. Politik for Herning Kommune Idræt og fritid Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Johs. Poulsen, Formand for Kultur- og Fritidsudvalget 5 Idræts- og fritidspolitik - vision 7 1 - Den organiserede foreningsaktivitet med fokus

Læs mere

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2015-18 Idræt for alle Idræt og bevægelse er glæde, udfordring og fællesskab. Vi ønsker i Høje-Taastrup Kommune at skabe de bedst mulige rammer for et

Læs mere

Fritidspolitik - udkast til høring

Fritidspolitik - udkast til høring Fritidspolitik - udkast til høring 1 2 Gode fritidstilbud kommer ikke af sig selv. De skal planlægges og organiseres, ofte af frivillige, der bruger deres fritid, energi og engagement på det. Fritiden

Læs mere

Notat. Forord. Kultur & Fritidscenter. 22. november Idrætspolitik - høringsudgave

Notat. Forord. Kultur & Fritidscenter. 22. november Idrætspolitik - høringsudgave Kultur & Fritidscenter Notat 22. november 2011 Sagsbehandler: Klaus Helsøe Telefon: 43 57 71 16 Email: klj@ishoj.dk Journal eller CPR-nummer: 201100655 Idrætspolitik dec 11 høringsudgave - klj Idrætspolitik

Læs mere

Dagens program 1. Inspirationsoplæg v/ Louise Fredbo Nielsen. Mail louise@futurenavigator.dk Fremtidsscenarie

Dagens program 1. Inspirationsoplæg v/ Louise Fredbo Nielsen. Mail louise@futurenavigator.dk Fremtidsscenarie [1] Vojens d. 25. oktober 2014 Vision for breddeidrætten i Haderslev Kommune Dagens program 1. Inspirationsoplæg v/ Louise Fredbo Nielsen. Mail louise@futurenavigator.dk Fremtidsscenarie 2. Indsatsområder

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

Idrætspolitik - Opsamling på møder med interessenter, januar 2010.

Idrætspolitik - Opsamling på møder med interessenter, januar 2010. Idrætspolitik - Opsamling på møder med interessenter, januar 2010. 5 temaer Borgeren i centrum Frivillige vs. professionelle De frivillige skal støttes i deres initiativer. Der skal være opbakning fra

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Formål med politikken Gentofte Kommune vil med denne folkeoplysningspolitik definere rammen og visionen for fritidsområdet for alle kommunens borgere. Folkeoplysning dækker over

Læs mere

Forslag til. Folkeoplysningspolitik

Forslag til. Folkeoplysningspolitik Forslag til Kerteminde Kommune 231111 2011-19114 1440-29400 1 Vision, værdier og målsætninger for folkeoplysningsområdet i Kerteminde Kommune 2 Indledning Aktiviteterne inden for fritidslivet opstår i

Læs mere

Ny fritidspolitik? Identitet! Mennesker og mening! Hele mennesker, hele livet!

Ny fritidspolitik? Identitet! Mennesker og mening! Hele mennesker, hele livet! Ny fritidspolitik? Identitet! Mennesker og mening! Hele mennesker, hele livet! Ny fritidspolitik? Bruger- og borgerdialog i centrum. Processen og kommunikationen om initiativer er vigtigere end papiret.

Læs mere

Lejre Bevægelsesanlæg. Projektoplæg til styrkelse af idrætsfaciliteter i Lejre. Klatrevæg Rum til aktiviteter f.eks. fitness/pilates/yoga etc.

Lejre Bevægelsesanlæg. Projektoplæg til styrkelse af idrætsfaciliteter i Lejre. Klatrevæg Rum til aktiviteter f.eks. fitness/pilates/yoga etc. Lejre Bevægelsesanlæg Klatrevæg Rum til aktiviteter f.eks. fitness/pilates/yoga etc. Inde- og udendørs Cafe Styrketræning/ spinning Fitness Motorikbane/Crossfit Ankomstplads Projektoplæg til styrkelse

Læs mere

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur Folkeoplysningspolitik 2012-2016 Center for Børn & Kultur 1 Indhold Formål...3 Borgernes deltagelse i foreningsaktiviteter...4 Rammer for foreningsarbejdet...6 Samspil mellem foreninger og selvorganiserede

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende Mål og indholdsbeskrivelse Det betyder i Myren. I samarbejde med skolen bruger vi her LP-modellen. Her vægtes relationen mellem barn-barn og barn-voksen. Derfor er det vigtigt at vi med vores forskelligheder,

Læs mere

IRH-konference 20. november Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG) John Sørensen Formand - FIG

IRH-konference 20. november Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG) John Sørensen Formand - FIG IRH-konference 20. november 2015 Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG) John Sørensen Formand - FIG john@sxrensen.dk 20. november 2015 Erfaringer Facilitetsanalyse - Gladsaxe Baggrund for analysen Processen

Læs mere

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Telefon: 5588 5588 naestved@naestved.dk www.naestved.dk Forord.... 4 Introduktion til politikken... 5

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Gentofte Kommune

Folkeoplysningspolitik for Gentofte Kommune Folkeoplysningspolitik for Gentofte Kommune Forord Folkeoplysningstilbuddene i Gentofte Kommune skal give alle borgere mulighed for at deltage i meningsfulde fællesskaber, der inspirerer og udfordrer.

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Guldborgsund Kommune Kultur- og fritidsafdelingen Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Indhold Introduktion side 3 Vision side 4 Målsætninger side

Læs mere

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e Forord Jammerbugt Kommune betragter et levende forenings- og fritidsliv som en motor for udvikling i lokalsamfundet og

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

POLITISK IMPLEMENTERING AF VISIONEN: FOKUSOMRÅDER FOR FRITIDS- OG IDRÆTSOMRÅDET FRITID OG IDRÆT KOLDING KOMMUNE POLITISKE FOKUSOMRÅDER

POLITISK IMPLEMENTERING AF VISIONEN: FOKUSOMRÅDER FOR FRITIDS- OG IDRÆTSOMRÅDET FRITID OG IDRÆT KOLDING KOMMUNE POLITISKE FOKUSOMRÅDER POLITISK IMPLEMENTERING AF VISIONEN: FOKUSOMRÅDER FOR FRITIDS- OG IDRÆTSOMRÅDET FRITID OG IDRÆT 1 FYSISKE RAMMER Hvordan udvikler vi bygninger og offentlige rum, så de understøtter og bidrager til fritids-

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til fælles klubhus projekt Valby Idrætspark

Ansøgning om økonomisk støtte til fælles klubhus projekt Valby Idrætspark Fælles klubhus som nabo til BK Frems gamle klubhus Ansøgning om økonomisk støtte til fælles klubhus projekt Valby Idrætspark Vi søger om tilskud til projektarbejde. Vi er syv klubber med fælles interesse

Læs mere

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Kolding Kommune Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Fritid og Idræt 13-11-2011 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Mission... 4 Strategi... 4 Brugerinddragelse... 5 De frivillige

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv 1 af 5 17-09-2012 15:11 Forside» Borger» Kultur og Fritid» Folkeoplysning» Folkeoplysningspolitik Politik for folkeoplysende virksomhed Indhold Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den

Læs mere

33l. Folkeoplysningspolitik

33l. Folkeoplysningspolitik 33l Folkeoplysningspolitik Godkendt af Byrådet den 1. oktober 2012 1 Forord Med den seneste ændring af folkeoplysningsloven er rammerne lagt for en ny folkeoplysningspolitik, der både favner de frivillige

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Idrætspolitik Svendborg Kommune 2017-2022 Udkast 1404 2016

Idrætspolitik Svendborg Kommune 2017-2022 Udkast 1404 2016 FORORD Svendborg Kommune er karakteriseret ved at have et stærkt idræts- og foreningsliv, der udgøres af både frivillige og professionelle af bredde og elite. For Svendborg Byråd er det vigtigt at udtrykke

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Haderslev Kommunes Idrætspolitik 2009-2016

Haderslev Kommunes Idrætspolitik 2009-2016 Haderslev Kommunes Idrætspolitik 2009-2016 FORORD... VISION FOR IDRÆTSPOLITIKKEN... MÅL... IDRÆTSPOLITIKKEN... POLITIK FOR DEN UORGANISEREDE- OG SELVORGANISEREDE IDRÆT... POLITIK FOR BREDDEIDRÆTTEN...

Læs mere

Den sammenhængende børne- og ungepolitik. Horsens Kommune

Den sammenhængende børne- og ungepolitik. Horsens Kommune Den sammenhængende børne- og ungepolitik Horsens Kommune 2017-19 1 Forord Vi har en fælles vision I Horsens har vi en fælles vision om, at alle børn og unge skal have en uddannelse. Det gælder for alle

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

Tværgående Sundhedspolitik

Tværgående Sundhedspolitik Tværgående Sundhedspolitik Vedtaget af Byrådet den 20. maj 2015 Tværgående Sundhedspolitik Vision Sundhed er et fælles ansvar, hvor borgere, familier, foreninger, virksomheder, region, kommune m.v. løfter

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Indhold Vi ses på cykelstien side 4-5 Vi bevæger os mere end gennemsnittet side 6-7 Så mange som muligt skal

Læs mere

Kultur, Service & Events. v/direktør Lars Stentoft

Kultur, Service & Events. v/direktør Lars Stentoft Kultur, Service & Events v/direktør Lars Stentoft Kultur, Service & Events Kultur, Service & Events 10 lovområder kultur service, dvs. borgerservice events erhverv og turisme kommunikation og branding

Læs mere

1. Organisation. Elitekoordinatoren er medlem af Team Danmarks elitekoordinator-netværk og deltager i de regelmæssige

1. Organisation. Elitekoordinatoren er medlem af Team Danmarks elitekoordinator-netværk og deltager i de regelmæssige Team Danmark og Svendborg Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Svendborg Kommune. Parterne som

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

Idrætsstrategi Halsnæs i bevægelse. Oplev det rå og autentiske Halsnæs

Idrætsstrategi Halsnæs i bevægelse. Oplev det rå og autentiske Halsnæs Idrætsstrategi Halsnæs i bevægelse Oplev det rå og autentiske Halsnæs FORORD I Halsnæs Byråd er vi stolte over at kunne præsentere denne idrætsstrategi, der skal være styrepind for udviklingen af idrætten

Læs mere

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Holbæk Kommunes erhvervs- ældrepolitik og turismepolitik Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Indhold side 4 side 6 side 8 Forord Fremtidens muligheder og udfordringer på ældreområdet Ældrepolitikken

Læs mere

IDRÆT I SVENDBORG. Idrætspolitik Svendborg Kommune GODKENDT I BYRÅDET DEN 11. OKTOBER

IDRÆT I SVENDBORG. Idrætspolitik Svendborg Kommune GODKENDT I BYRÅDET DEN 11. OKTOBER IDRÆT I SVENDBORG Idrætspolitik Svendborg Kommune 2017-2022 GODKENDT I BYRÅDET 2016 DEN 11. OKTOBER 2 INDHOLD FORORD 3 VISION OG FORMÅL 4 FACILITETER 6 BREDDEIDRÆT 8 PROFESSIONEL SPORT SPORT SOM ERHVERV

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Handicappolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere, og handicappolitikken skal være det fælles grundlag,

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Introduktion Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE FRITIDSPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE FRITIDSPOLITIK LLERØD KOMMUNE FRITIDSPOLITIK LLERØD KOMMUNE 2012 Indhold Indhold... 2 Forord... 3 kens indhold... 4 Visioner... 5 Strategi... 5 Indsatsområder, mål og handlinger... 7 Revision og evaluering... 11 2 Forord

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune

Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune Generelt Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune Om Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune i Region Nordjylland blev etableret ved Kommunalreformen i 2007. Kommunen har ca. 37.500 indbyggere og

Læs mere

Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik KOLDING KOMMUNE. Fritid og Idræt KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1

Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik KOLDING KOMMUNE. Fritid og Idræt KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1 KOLDING KOMMUNE Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik Fritid og Idræt V0_Våben_Rød KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord................................

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

VISION OG MÅL. Udkast Til høring. Fremtidens handicapområde. Rudersdal Kommune

VISION OG MÅL. Udkast Til høring. Fremtidens handicapområde. Rudersdal Kommune VISION OG MÅL Fremtidens handicapområde Rudersdal Kommune 2017-2027 Udkast Til høring 2 Indholdsfortegnelse: INDLEDNING...4 FORORD...4 RAMME...5 VISION...6 MÅL...7 BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE...7 BOLIG...7

Læs mere

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Indledning Børne- og Ungestrategien er den overordnede strategiske ramme, der er retningsgivende for, hvordan alle medarbejdere

Læs mere

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod 2021 Sammen løfter vi læring og trivsel 1 Forord I Syddjurs Kommune understøtter vi, at alle børn og unge trives og lærer så meget, som de kan. Vi

Læs mere

Fritids- og folkeoplysningspolitik for Stevns Kommune

Fritids- og folkeoplysningspolitik for Stevns Kommune Fritids- og folkeoplysningspolitik for Stevns Kommune Indledning Den foreliggende Fritids- og folkeoplysningspolitik for Stevns Kommune er udarbejdet i henhold til beslutning i Natur-, Fritids- og Kulturudvalget

Læs mere

Idrætspolitik og strategi

Idrætspolitik og strategi Idrætspolitik og strategi Forord Vi ved alle, at idræt og motion er dannende og vanedannende. Det giver fysisk og psykisk velvære at røre sig, og det øger sundheden og giver os derved et længere og bedre

Læs mere

HØRING OM STRATEGISPOR Ballerup Vildbjerg Bredstrup-Pjedsted DANSK SKYTTE UNION

HØRING OM STRATEGISPOR Ballerup Vildbjerg Bredstrup-Pjedsted DANSK SKYTTE UNION HØRING OM STRATEGISPOR 21.11 Ballerup 28.11 Vildbjerg 29.11 - Bredstrup-Pjedsted DANSK SKYTTE UNION Baggrund for strategiaftale med DIF Historien om Alice i Eventyrland: Søde lille filur-kat, sagde hun

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Godkendt i Byrådet d.10.09. 2013

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Godkendt i Byrådet d.10.09. 2013 Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Godkendt i Byrådet d.10.09. 2013 Vejen Kommune 10-09-2013 Forord Vejen kommunes temaplan for Sundhed, Kultur & fritid 2014-2022 er baseret på et samarbejde på tværs

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Frivillighed, foreningsliv og folkeoplysning Frivillighed og foreningsliv er et fundament og en af grundpillerne i dansk kultur- og idrætsliv.

Frivillighed, foreningsliv og folkeoplysning Frivillighed og foreningsliv er et fundament og en af grundpillerne i dansk kultur- og idrætsliv. Aarhus d. 10. oktober 2017 Sport & Fritid Fjordsgade 2 8000 Aarhus C. Høringssvar Idrætssamvirket Aarhus Idrættens Hus Vest Stadion Allé 70 8000 Aarhus C Tlf.: 8614 5252 E-Mail: info@isaarhus.dk www.isaarhus.dk

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Kultur og fritid for det hele menneske. Kultur- og Fritidspolitik

Kultur og fritid for det hele menneske. Kultur- og Fritidspolitik Kultur og fritid for det hele menneske Kultur- og Fritidspolitik 2017-2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. august 2017 Indhold 3 4 5 6 8 10 12 14 Én fælles politik som paraply og pejlemærke Vision:

Læs mere