FAKTAARK KARNEVAL I VENEDIG. URL: Gruppemedlemmer: Tine Hechmann Jensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAKTAARK KARNEVAL I VENEDIG. URL: http://hechmann.it/karneval/index.html. Gruppemedlemmer: Tine Hechmann Jensen hechmann@live.com."

Transkript

1

2 FAKTAARK KARNEVAL I VENEDIG URL: Gruppemedlemmer: Hechmann Jensen Mettemarie From Gruppe nr: 2 Klasse: CLmul-a11e Årgang: 2011 Vejledere: Ditlev Skanderby Jesper Hinchely Charlotte Frank Thomas Hartmann Tue Becher Underskrifter: Anslag: Side 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE METODE Problemformulering... s. 5 Project Breakdown Structure s. 6 Tidsestimering... s. 7 Ganttkort... s. 7 Quality Assurance... s. 7 TEORI Kommunikationsmodel... s. 8 Interessentanalyse... s. 16 Pestanalyse... s. 10 SWOT-TOWS analyse... s. 11 Kampange afvikling... s. 13 Kommunikationsplan... s. 14 Risikoanalyse... s. 16 DESIGN INTERAKTIONSDESIGN Use Case model... s. 17 User Stories... s. 17 ER Model... s. 19 Non funktionelle krav s. 20 INFORMATIONSDESIGN Wireframe... s. 21 Navigations diagram.. s. 21 PRÆSENTATIONSDESIGN Moodboard... s. 22 Logo udvikling... s. 22 Visuel identitet... s. 23 PRODUKTER Film... s. 24 Off-line annoncering s. 24 On-line annocering.. s. 25 IMPLEMENTERING Website udvikling... s. 26 Kodeeksempler... s. 27 USABILITY TEST Ganstertest... s. 31 Ekspertvudering... s. 31 AFSLUTNING Revideret projektplan... s. 32 Konklusion... s. 33 Reflektion... s. 33 Litteraturhenvisning... s. 34 BILAG 1 Tidsestimering... s Ganttkort start... s Interessentanalyse... s Risikoanalyse... s ER model... s Attribut model... s Wireframe index.html... s Wireframe subpages... s Wireframe bestilling.php.. s Navigations diagram... s Moodboard... s. 46 Side 3

4 INDHOLDSFORTEGNELSE 12 Logo udvikling... s Visuel idenititet logo... s Visuel identitet logo... s Visuel identitet farver... s Visuel identitet typografi. s Off-line anonnce - escape. s Tidsforbrug... s Gantt kort slut... s Screendumps... s Prisberegning... s Use Case Model... s. 57 Side 4

5 METODE PROBLEMFORMULERING Karneval i Venedig en kulturel og kulinarisk oplevelsesrejse. Når man siger karneval går tankerne straks til Rio de Janeiro, Venedig og København i pinsen. Ved tanken om, at der er frie hænder til at lave en kampagne som man helst vil, er det svært at vælge. Og dog, hvis vi selv skulle deltage i et karneval skal det helst være i Venedig. Men er der rejser dertil? Ja,men hvis man vil deltage i karnevalet må man selv arrangere det hele. Der er altså en udækket niche her. Er det noget vi kunne udnytte? Kunne vi bygge en kampagne op, som ville sætte et rejsebureau i stand til at sælge pakkerejser til karneval i Venedig? Og hvordan skulle det så gøres? Den udfordring vi vil tage fat på i de næste afsnit. Muligheder Vi forstiller os, at Star Tour gerne vil supplere deres italienske rejseaktiviteter med karnevalsrejser til Venedig i februar. Dette koncept kan sagtens udvides i fremtiden, med andre destinationer og andre events. Først og fremmest vil vi lave et website, hvor vi sælger pakkerejser til et kræsent publikum Star Tours Blue Couples kategori. Målgruppen vil være forholdsvis snæver. Vi er klar over, at en stor del af kunderne vil være kvinder. For at overbevise mændene lokker vi med gourmet mad og luksus vine. Vores målgruppe bruger internettet dagligt, så her lægger vi hovedkræfterne. Da vi ønsker at adskille disse rejser fra Star Tours andre rejser, skaber vi et sub brand med en selvstændig visuel identitet, med eget navn og logo. Stilmæssigt forestiller vi os en kombination af klassisk og moderne stil. Da vi ligger i den eksklusive ende af charterrejsebranchen er vi blevet kontaktet af det italienske vinhus Marchesi di Barolo, der producerer en Asti. De vil gerne øge opmærksomheden om deres brand på det danske marked. Vi samarbejder derfor med dem således, at de sponserer et glas boblende vin ombord på flyet samt en Bellini cocktail til gallamiddagen. Til gengæld yder vi dem eksponering i stilfulde omgivelser på vores website og avisreklamer, samt på flyets head rest covers, papirstykket, der dækker nakkestøtten på sæderne. Begrænsninger Vores website skal udtrykke karnevalets traditioner og stemning, men samtidig virke moderne. Da vi senere kunne tænke os at udvide konceptet med flere destinationer, bør vi være sted- og tidsneutrale i vores logo og navn, men billed- og indholdsmæssigt koncentrere os om Venedig under karnevalet i februar. Vi forstiller os, at der kun er én afgang, og et bestemt antal dages ophold under festivalen (vi lejer kun ét fly til opgaven) og et meget lille udvalg af hoteller. Ud fra disse begrænsninger bliver den tilhørende database forholdsvis enkel. Star Tours Blue Couples koncept går ud på at alle billetter er til to personer. Det fortsætter over i Experience karnevalsrejser. Der bliver ikke mulighed for eneværelse eller enkeltbillet. Aldersgrænsen på 16 år beholder vi også. På den måde bliver der ikke så meget at vælge imellem, og det giver igen en naturlig grænse for websitets kompleksitet, i forhold til javascript-, php- og SQL programmering. Da vi er så tæt på datoen for karnevalet 2013, bliver vores første mulighed Derfor tager vi ikke mod betaling endnu, kun reservationer. Vi laver således ikke et betalingsmodul til websitet. Den tilhørende reklamekampagne vil først og fremmest bestå af online avisreklamer, støttet af reklamefilm på TV, samt opfølgende, trykte reklamer i de store avisers rejsertillæg i weekenden. Det er dyre reklamer, men den type som Star Tour normalt bruger. Det resulterer i få produkter, der til gengæld skal være gennemarbejdede og professionelle. Side 5

6 METODE PROBLEMFORMULERING Metode Til styring af udviklingsprocessen benytter vi en tilstræbt vandfaldsmetode. Meget naturligt udfører vi analyse- og planlægningsarbejdet først, og så udviklingen bagefter. Efterhånden som arbejdet skrider frem og vi når de forskellige milestones, vil vi blive nødt til at gå tilbage og tilrette produkterne, så vi får optimeret resultatet ifølge kundens ønsker og eventuelle brugertests. Vi skulle derfor ende med en række færdige produkter i god tid til deadline. Teori Fordi vores produkt og identitet er nye på rejsemarkedet prioriterer vi vores kommunikationsmodel meget højt. Vi har et navn og et koncept, der skal introduceres og sælges til en målgruppe, der allerede har en masse andre tilbud at vælge imellem. Derfor er vi nødt til at lære vores målgruppe godt at kende, have en detaljeret analyse af vores situation og en nøje tilrettelagt plan for formidlingen af vores budskab. Baseret på tidligere erfaringer vælger vi at bruge Jan Krag Jacobsens 24 spørgsmål istedet for for eksempel Lisbeth Thorlacius meget omfangsrige eller Lasswells meget enkle, illustrative kommunikationsmodeller. Med de 24 spørgsmål bliver alle dele af kommunikationen behandlet på en inspirerende måde, og vi kan inddrage de analyser vi føler behov for. Slutproduktet vil være et dokument, der dækker alle facetter af kampagnens omfang og forløb. I tillæg til de 24 spørgsmål vil vi benytte en PEST analyse fordi vi arbejder ud over landets grænser i en financiel krisetid, en SWOT-TOWS analyse fordi vi introducerer et nyt koncept på rejsemarkedet, en interessent analyse for at afdække potentielle konflikter mellem de deltagende parter, og en risiko analyse for at få klarlagt aspekter, der kan forårsage forsinkelser. PBS Ide og konceptudvikling Udarbejde WBS Estimatberegning PBS Udarbejde Ganttkort Problemformulering 24 spørgsmål Interessent analyse Risikoanalyse Review QA Pest analyse Porters 5 SWOT/TOWS Målgruppe analyse Kommunikationsmodel og -plan Review QA Mockup, wireframe Review QA Designbrief Design (moodboard, website skitser) Navigationsdiagram Brugertest Use case model Userstories Review QA ER model og diagram Attributmodel CRUD matrix Non funktionelle krav Produktion (website, database, film, off/online produkter) SEO optimering Review QA Side 6

7 METODE TIDSESTIMERING Tidsestimering & Ganttkort Projektstyring Gennem adskillige projekter har vi nu estimeret vores tidsforbrug, og holdt kontrol med det ved hjælp af et Gantt-kort. Vi lagde ud med at følge samme opskrift. På Gannt-kortets startudgave viser vi, at selv med kun to personer i gruppen, skulle vi kunne nå at blive færdige til tiden. Der er godt nok overallokering af ressourcerne, men det er meget naturligt, når de er så begrænsede. Tidsestimeringen er vi efterhånden ret bekendte med, men hver opgave er jo forskellig, så det er altid spændende at se, om vi har haft ret i vore forudsigelser. Det har vi dog sjældent. Med nye opgaver, eller anderledes arbejdsmetoder eller i vort tilfælde, højere ambitionsniveau, bliver tidsforbruget også anderledes. Hvis det bliver nødvendigt, er vi indstillet på at lægge flere arbejdstimer, end beregnet. Vi vil følge arbejdets fremadskriden nøje, og justere ind, hvis det bliver nødvendigt. Aktivi tet Se tidestimering bilag nr. 1 Optimistisk Realistisk Pessimistisk Beregnet Spredning gennemsnit Ide og konceptudvikling ,40 ** Udarbejde WBS ,40 ** Estimatberegning ,40 ** PBS ,40 ** Udarbejde Ganttkort ,40 * Problemformulering ,40 ** 24 spørgsmål ,40 ** Interessent analyse ,40 ** Review QA ,40 ** Pest analyse ,40 ** Porters ,40 ** SWOT/TOWS ,40 ** Målgruppe analyse ,40 ** Kommunikationsmodel og plan ,40 ** Review QA ,40 ** Mockup, wireframe ,40 * Review QA ,40 ** Designbrief ,40 * Design ,80 ** Navigationsdiagram 0,5 1 1,5 1 0,20 * Brugertest ,40 ** Use case model ,40 * Userstories ,40 * Review QA ,40 ** ER model og diagram ,80 * Attributmodel ,80 * CRUD matrix ,40 * Non funktionelle krav ,40 * Produktion ,40 ** SEO optimering ,80 ** Review QA ,40 ** Brugertest ,40 ** Fejlretning ,80 ** Review QA ,40 ** 159 0,00 ** Alle værdier er i timer, har kalkuleret med en arbejdsdag på 8 timer. * = 1 ressource ID Task Name Duration 19 Nov '12 26 Nov '12 03 Dec '12 10 Dec '12 17 Dec '12 M T M T M T M T S W T F S S W T F S S W T F S S W T F S S M 1 Ide og konceptudvikling 2 hrs 2 Work breakdown structure 2 hrs 3 Tidsestimering og beregning 2 hrs 4 Process breakdown structure 2 hrs 5 Starte Ganntkort 5 hrs 6 Problemformulering 2 hrs 7 Kommunikationsmodel - 24 spørgsmål 8 hrs 8 Interessentanalyse 2 hrs Review, Quality Assurance (milestone) 3 hrs 10 PEST analyse 2 hrs 11 Porters 5 3 hrs 12 SWOT/TOWS 3 hrs 13 Målgruppe analyse 3 hrs 14 Kommunikationsplan 9 hrs 15 Review, Quality Assurance (milestone) 2 hrs Mettemarie 16 Mockup, wireframe 5 hrs 17 Review, Quality Assurance (milestone) 2 hrs Mettemarie 18 Designbrief 5 hrs 19 Design 6 hrs 20 Navigationsdiagram 1 hr 21 Brugertest 4 hrs 22 Use Case model 7 hrs 23 Userstories 7 hrs 24 Review, Quality Assurance (milestone) 2 hrs 25 ER model og diagram 8 hrs 26 Attributmodel 4 hrs 27 CRUD matrix 2 hrs Mettemarie 28 Non-funktionelle krav 7 hrs 29 Produktion 31 hrs Mettemarie 30 SEO optimering 4 hrs 31 Review, Quality Assurance (milestone) 2 hrs 32 Brugertest 6 hrs 33 Fejlretning 4 hrs 34 Review, Quality Assurance (milestone) 2 hrs 35 Rapport færdiggørelse 6 hrs Project: StartGanttKort26Nov201 Date: Wed Task Split Milestone Summary Se ganttkort start bilag nr. 2 Quality assurance Project Summary External Tasks External Milestone Inactive Task Inactive Milestone Inactive Summary Manual Task Duration-only Page 1 Manual Summary Rollup Manual Summary Start-only Finish-only For at sikre en høj kvalitet i vores løsning har vi benyttet flere teknikker. Først og fremmest har vi haft 9 reviews i forbindelse med guidance hos vores vejledere. Her har vi fået hjælp til at løse komplekse dele af opgaven, råd til at tage de rette beslutninger samt tidsbesparende tips. Under websiteudviklingen har vi udført to brugertests, så vi har opnået en høj grad af brugervenlighed. Undervejs har vi arbejdet tæt sammen og dermed sikret at vi har fulgt vores fælles designbeslutninger. Alt i opgaven er veldokumenteret og kontrolleret, hvilket er med til at sikre en høj kvalitet. Med fokus på kvalitetssikring på flere niveauer har vi nu fået en række holdbare produkter, som kan indgå i en professionel sammenhæng. Deadline Progress Side 7

8 TEORI KOMMUNIKATIONSMODEL 24 spørgsmål 1a. Hvem er målgruppen? Det er moderne, modne mennesker med penge og eventyrlyst. 1b. Hvordan er målgruppen? De er individualister, veluddannede og vellønnede. Førhen har de taget på mange charterrejser og skiferier. Nu vil de gerne have nogle unikke oplevelser med vægt på det kulturelle og det kulinariske såvel som samvær med ligesindede og uden børn. Vores målgruppe er også livsnydere, der værdsætter kulturelle oplevelser. De forventer ikke på at efterlade sig en stor arv til børnene, men vil have så meget ud af livet som muligt, mens fysikken tillader det. Der er mange kvinder i målgruppen. Vores koncept har et stærkt romantisk islæt, der tiltaler kvinder. De er +40 og bor typisk omkring København eller en større provinsby. 1c. Hvad er målgruppens interesser og behov? De interesserer sig for mad, bolig, rejser, kultur og mode. De går jævnligt i teatret og til koncert, rejser flere gange om året. De benytter især tilbud om forlængede weekender og miniferier, som passer godt ind i en travl karriere. De opsøger gerne nye rejsetilbud, og har allerede været på madlavningskursus i Thailand for 10 år siden. Kvinderne går typisk i kvalitetstøj med et stærkt feminint præg. De er uadvendte og aktive. De sætter pris på deres selvstændighed. Tid er i virkeligheden den eneste mangelvare, og de handler gerne på internettet, der er så meget hurtigere end at besøge den fysiske butik. 1d. Hvad målgruppens præferencer og smag? Politisk er de midt-søgende. De har få, velvalgte fritidsinteresser, som de til gengæld dyrker på et højere niveau, hvad enten det drejer sig om sport eller håndarbejde. De sætter en ære i at skille sig ud fra mængden, og betaler gerne ekstra for en god kvalitet. Mere end noget andet sigter de mod at være enestående. Dermed er scenen skiftet fra tidligere tiders traditionelle statussymboler. Der er ikke længere så stor værdi i den høje pris. Nu skal det være unikt før alt andet. Dernæst vægtes kvalitet. 1e. Hvad er målgruppens medievalg? Det skal gå stærkt, så de søger først og fremmest deres informationer på internettet. Skal de finde rejsetilbud kan de godt finde på at købe de store aviser, for så er det mere overskueligt. Mange ser ofte TV-avis, for at holde sig orienteret, så TV reklamer omkring dette tidspunkt vil være fint. De skal blot ikke køre for længe, for så bliver tilbuddet overeksponeret og virker ikke længere enestående. I dagligdagen følger målgruppen typisk nyhedsstrømmen på Ekstrabladet og BT, modsat weekendens trykte aviser, Politiken og Berlingske Tidende. Konkluderende kan man sige, at vi først og fremmest skal være enestående, dernæst udstråle kvalitet. Da målgruppen er i forreste linie hvad angår brug af moderne teknologi skal vi nå dem via internettet som det primære medium, dernæst i TV reklamer, og ikke på de lette underholdningskanaler, som de sjældent ser. Samtidig skal vi ikke virke for traditionelle eller gammeldags vi taler om en målgruppe, som er meget moderne orienteret. 2. Hvad er budskabet? Gør dine eventyr til virkelighed. (At Experience sælger ferier for par, hvad enten det er ægtepar eller vennepar. Vi forstår disse kunders særlige ønsker. Vi designer Side 8

9 TEORI KOMMUNIKATIONSMODEL smagfulde og bekvemme ferier, uden børn, med ordentlig mad, med voksne fornøjelser, og ekstra luksus inkluderet. Vi vægter de unikke og originale oplevelser, der er svære at opnå alene. Vi skaber en oplevelsespakke, med ekstraordinære begivenheder i fantastiske rammer.) 3. Hvad er mediet? Online annonce bannere på relevante avisers hjemmeside. Webite og TV reklamer omkring den sene sendetid, annoncer i Politikken og Berlingske Tidende samt Jyllandsposten, online og offline i weekendens rejsetillæg. Flash banner i størrelsen 930x180 pixels, placeret på: TV reklamefilm på TV2 og på vores website (i de browsere, der understøtter html5) Halv-sides annonce i rejsemagasinet Escape, september udgave i størrelsen 230x147,5 mm (til ,- kr.) Annoncer i to uger i rejsetillægene hos Politiken weekend og Berlingske Tidende weekend 4. Hvilken effekt skal produktet have hos målgruppen? De potentielle kunder skal erkende, at de har et hidtil udækket behov for særlige, og mere unikke oplevelser, i kvalitetsprægede omgivelser. 5. Hvad er formålet med effekten hos målgruppen? De skal ønske at kunne købe detagelse i de specielle og unikke oplevelser, uden ekstra anstrengelser, hos Experience. 6. Hvem er afsenderen? Star Tour og Experience som et samlet team. Vi er både primær (Experience)og sekundær (Mettemarie og ) afsender. Star Tour er ligeledes sekundær afsender. Vores interessentanalyse viser tydeligt, hvordan vores mål og ønsker passer sammen med Star Tours. Vi ser ikke nogen potentiel konflikt i dette projekt. Da vi er et sub brand til Star Tour holder vi os udenfor organisationen, og belyser ikke deres eventuelle interne konflikter. 7. Hvilken effekt skal produktet have hos afsenderen? Vi skal skabe opmærksomhed om det nye produkt og om Experience. Vi ser oplevelses- og eventrejser som en voksende niche. Her vil vi gerne sikre os en markedsandel. 8. Hvad er formålet med effekten hos afsenderen? En salgssuccess. Alle billetter skal selvfølgelig sælges, men vi ønsker også at gæsterne skal have lyst til at komme igen, samt omtale og anbefale os til deres omgangskreds. 9. Hvordan påvirkes målgruppen af lignende budskaber? Hos Star Tour findes allerede Blue Couples kategorien, der dog er lagt an på afslapning og shopping. Vi vil gerne tilbyde oplevelser der ligger mellem de traditionelle storbyferier og Blue Couples. Vi vil fokusere på, at hos Experience oplever gæsterne noget særligt, der ikke lige kan sammenlignes med andre rejseoplevelser. Vi satser på at undgå direkte konkurrence ved at opfinde et nicheprodukt. I den anledning har vi udført en PEST og en SWOT-TOWS analyse. Side 9

10 TEORI PEST ANALYSE Som resusltat af PEST analysen ser vi positivt på fremtiden for vores projekt. Selvom der er en global financiel krise, med bank krak i mange lande, så har vores målgruppe stadig midlerne til at betale for vores produkt. PEST analyse PEST analysen afdækker forhold i det eksterne makromiljø, med fokus på 4 områder: Politik, økonomi, Sociale og kulturelle forhold samt teknologi. Vi vælger at bruge en PEST analyse fordi vi både med produktet og med vores medproducent, bevæger os ud over landets grænser. I de senere år har der desuden været stor uro blandt flyselskaberne, som er blevet presset af den økonomiske krise, og af den vestlige verdens krav om øgede miljøhensyn. Political factors: Der er indført forhøjelse af lufthavnsskatter og grønne afgifter på flyrejser, som faktureres direkte til passagererne. Det er med til at dæmpe folks rejselyst generelt, dog ikke hos vores målgruppe. Krisen har ikke ramt dem så hårdt, og de har stadig økonomisk en formåen, der tillader luksusrejser på vores prisniveau. Economic factors: På grund af recessionen er lønniveauet mange steder dalet. Medarbejdere accepterer i stigende grad en direkte lønnedgang, for at bevare arbejdspladser. Mange firmaer må dog stadig lukke, og arbejdsløsheden er stigende. Vores målgruppe er veluddannede og vellønnede, og ikke særlig hårdt ramt af nedgangen. Det vil dog være farligt at ignorere en yderligere forværring af krisen. Selvom målgruppen ikke bliver direkte ramt kan en forværring gøre dem bange for at bruge penge, for istedet at spare op. Man bør altså holde et vågent øje med udviklingen. Social- cultural factors: Vores målgruppe, der er den modne del af befolkningen, sidder på en meget stor del af de samlede private værdier i landet. Dermed er der et stort økonomisk potentiale. Målgruppen har et højt forbrug af materielle goder såvel som serviceydelser. Udover et højt uddannelsesniveau har de et godt helbred de er ikke fysisk nedslidte når de går på pension, men er vokset op med fokus på en sund og aktiv livsstil. De har kort sagt både pengene og helbredet til at rejse som de lyster, og de er ikke tynget af forestillingen om at der skal være en vis arv til deres slægtninge. Tid er i virkeligheden den eneste knaphed. Med uddannelsesniveauet følger også en kulturel bevidsthed. Desuden er der stadig en stærk tendens til selviscenesættelse, hvor rejser indgår som en del af det billede man ønsker at præsentere omverdenen for. Technological factors: Det er faktisk kun i reservations- og betalingsfasen via internettet, at den teknologiske udvikling har nævneværdig indflydelse på vores produkt. Selve produktet at flyve på ferie og bo på hotel er ganske traditionelt. Karnevallet er ovenikøbet en meget gammel tradition. Teknologiske forhold har således ikke indflydelse på selve produktet, men på tilgængeligheden. Her følger vi nøje den gængse praksis indenfor e-handel med rejser. Konklusion: Flyselskaber er krakket på stribe de seneste år, og der er stor arbejdsløshed. Der er global recession, og det kan vi ikke ændre på. Sammenfattende må vi se i øjnene, at den økonomiske krise er den største trussel for vores produkt. Desværre kan vi ikke ændre på netop dette punkt, men måske gøre det til en fordel? Side 10

11 TEORI SWOT (Selvom der er krise, så er udgangspunktet i Danmark dog noget nær verdens højeste levestandard, og vores målgruppe er i sædeleshed velstillet. Vi tror på, at der er brug for at forlade den trykkede stemning og give sig hen til en smuk drømmeverden, der for et kort øjeblik rent faktisk bliver virkelig!) Dette bekræftes også af vores SWOT-TOWS analyse. Vi ser det som en stor fordel at være et sub brand til Star Tour, som er et stort og velrennomeret rejseselskab. På den måde er der allerede et fuldt fungerende apparat til vores rådighed, med personale og udstyr og fastlagte arbejdsgange. SWOT-TOWS analyse Analysen afdækker facetterne ved vores (Experience) situation som producent og samarbejdspartner. I første del gennemgår vi SWOT analysen (Strengths-Weaknesses-Opportunities_Threats) punkt for punkt. I anden del sammenholder vi punkterne med hinanden, for at se, om der kan afsløres hidtil usete muligheder eller farer, og dermed føre til nye løsninger. SWOT Strengths: Vi samarbejder med Star Tour, der er et kendt og velrenommeret rejseselskab i charterbranchen. Star Tour har et fuldt udbygget system til at arrangere og gennemføre pakkerejser, som vi benytter os af. Star Tour har allerede deres Blue Couples koncept, som vi kan bygge videre på. Experience har specialviden om særlige luksusrejser og de tilhørende destinationer (Vi ved foreksempel, hvilket palæ, der egner sig til en gallamiddag, og hvilket lokale). Experience er billige som samarbejdspartner, og nemme at skille sig af med, hvis produktet alligevel ikke er en succes. Experience er kreative, og har flere gode ideer til en udvidelse af destinationer/rejseformer, hvis karnevalsferierne bliver en succes. Weaknesses: Der er ikke de store ekspansionsmuligheder for karnevalsrejser til Venedig, da destinationen i sig selv er en begrænsning, og gallamiddagen, som vi lægger megen vægt på, i særlig grad begrænser deltagerantallet. Desuden ville det ikke være en unik oplevelse, hvis enhver har mulighed for at deltage. Reklameudgifterne er meget store i forhold til det begrænsede antal gæster vi forsøger at ramme. Experience er en meget lille brik i det store spil og kan nemt blive opslugt af Star Tour, eller blive skubbet ud på sidelinien, uden indflydelse på eget produkt. Vi er meget små, og Star Tour er meget store. Opportunities: Vores målgruppe, den voksne del af befolkningen er meget bedre stillet nu end i tidligere generationer både fysisk og financielt. Der er altså et godt økonomisk potentiale. Der er et uopfyldt behov. Selviscenesættelse har længe fyldt meget hos Side 11

12 TEORI TOWS den velstillede, modne del af befolkningen. Indtil nu har luksusrejserne for dette publikum været præget af traditionelle valg: Strandferier, storbyferier eller aktivitetsferier såsom golfrejser og skiture. Vil man til karneval i Venedig må man selv arrangere alt, hvilket tager tid. På egen hånd har man heller ikke mulighed for at deltage i en gallamiddag som den vi arrangere, der er så vigtig en del af selviscenesættelsen. Threats: Den verdensomspændende, financielle nedtur er den største trussel på grund af befolkningens reducerede økononiske formåen. Den generelle krisestemning kan skræmme forbrugeren til at spare op istedet for at købe. Det sker faktisk allerede i nogen grad. TOWS Strengths+Opportunities: Vi kan udnytte at Star Tours Blue Couples koncept fokuserer på at give rammerne for den romantik, der tit mangler i en travl hverdag. Experience har viden til at udbygge konceptet og tilbyde rejser af hidtil usete romantiske dimensioner. Weaknesses-Opportunities: Det begrænsede deltagerantal vil give rejserne en eksklusivitet, som tiltaler målgruppen. Reklamerne for rejser til karneval i Venedig vil vække opsigt, og tiltrække flere, almindelige kunder til Star Tours andre rejser, og dermed retfærdiggøre udgiften. Experience ringe størrelse kan være en fordel for Star Tour. Bliver rejserne ikke en succes, er vi nemme at slippe af med igen, alt efter den samarbejdskontrakt vi indgår med dem. For Experience er den store fordel ved at være et lille sub brand, at vi selv kontrollerer alle detaljer i arrangementet af rejserne, men kan overlade udførelsen til Star Tours store og effektive organisation. Strengths-Threats: Ved at samarbejde med Star Tour skal vi ikke ud og foretage store investeringer i ansættelser og uddannelse af personale (på kontoret, destinationen og i luften). Der er forhandlet fordelagtige priser hos underleverandørere, såsom flyselskaber, hoteller, catere og så videre. Uden udgifter for Experience har vi således en effektiv og pengestærk organisation til vores rådighed. Desuden er Star Tours markedsandel stadig stigende. Derfor bliver recessionen alligevel ikke til den store trussel. Konklusion: Hvis vi holder skarpt fokus på vores målgruppe bør hverken konkurrenter eller økonomisk krise kunne true os. Vi skal passe på ikke at blive store. Det eksklusive præg skal bevares. Vi skal først of fremmest passe til denne snævre målgruppe og være af værdi for dem. 10. Er produktet lavet før? Kun til dels. Vi har sammensat en pakke med ekstra service, oplevelser og forkælelse. Vi har lagt vægt på bekvemmelighed, kultur og kvalitet på alle måder, i de mest romantiske rammer man kan forestille sig. Det findes endnu ikke andre steder, og der er mulighed for en udbygning af konceptet. 11. Hvor, hvornår og hvordan skal målgruppen opleve produk tet? Først og fremmest som banner reklamer på de valgte internet aviser. Dernæst i TV reklamer omkring den sene TVavis, på TV2s kanaler. Det er her Star Tour i forvejen lægger sine reklamefilm, og hvor gæsterne forventer at møde os. På samme måde skal vi have reklamer i de trykte Avisers rejsetillæg i weekenden og i rejsemagasinet Escape. Side 12

13 TEORI KAMPAGNENS AFVIKLING Kampagnens afvikling Ultimo maj 2013: Kampagnen planlægges og accepteres af Star Tour. Star Tour indleder forhandlinger med flyselskaber, hoteller, catere, aviser, TV med mere. Ultimo juni 2013: Vi producerer både online og offline produkter. Det vil sige website med database, reklamefilm, flash banner og avisreklamer. Ultimo juli 2013: Star Tour færdiggør deres vinterkatalog, som Experience nu er en del af. Ultimo august 2013: Fra nu af og to uger frem kører reklamefilmen på TV. Online og offline reklamer er i medierne. Vi er klar til at modtage de første reservationer. Ultimo november 2013: Vi fremsender nu mail til vores kunder med besked om betaling via Star Tour, og der åbnes for indbetaling mellem jul og nytår, hvor kunderne samtidig skal oplyse om deres rejsepartners personlige data. Konklusion: Star Tour bør absolut give os frihed til at have andre kunder, eller lade os udvidde tilbuddet til at omfatte flere destinationer. 12. Hvordan skal produktet distribueres? Først og fremmest skal vores produkter være synlige på internettet, så iøjne faldende reklamer har højeste prioritet. I den forbindelse justerer vi løbende vores SEO, så vi opnår højest mulige rating på Google. Samtidig annoncerer vi i fysiske aviser med populære rejsetillæg og på TV, hvor vi forventer at blive set af vores målgruppe. Ved at annoncere ret intensivt i to uger bør vi sagtens kunne opnå rigelig opmærksomhed om vores produkt, om Experience samt yderligere styrke Star Tours position i medierne. Kommunikationsplan Formål: At fange vores målgruppes opmærksomhed, gøre dem interesserede i vores produkt og bevidste om et udækket behov, og i sidste ende reservere plads. Budskab: Gør dine eventyr til virkelighed Interessenter: Experience og Star Tour Delmål: - Accept af koncept - Accept af website prototype - Accept af design - Accept af de fysiske produkter Medier: - Website med database - Reklamefilm - Flash banner - Offline avisreklamer Tid: Fra sent maj måned 2013 og frem til 60 dage før afrejse Side 13

14 TEORI KOMMUNIKATIONSPLAN Ansvarlig: Experience og Star Tour Aktivitet: Pladsreservation Ressourceforbrug: Personale fra Star Tour, som plejer at forhandle kontrakter, både med flyselskaber, hoteller, aviser og TV kanaler med mere. For Experience vedkommende skal der bruges de timer, vi har afsat i Gantt-kortet, et sted at sidde, og almindeligt kontorudstyr, herunder internetforbindelse. Vi budgetterer med en timepris på kr, som vi finder rimelig da vi er nye på markedet. ( For Experience vedkommende trives vi allerede med vores hjemmearbejdspladser, og ser ingen grund til at ændre dette?) Succeskriterier: Udsolgte billetter, øget opmærksomhed omkring Star Tour Feedback: Mange afslag på grund af udsolgt. Vi ønsker at udvide med flere destinationer.derfor følger vi nøje besøgstal og antal visninger af soldout.php på Google AdWords. Øget trafik hos Star Tour fra referrals, det vil sige kunder, der kom for sent til at få en plads hos os, men så vælger at klikke sig videre til Star Tour Konklusion: Der er meget mere at vinde for Star Tour på dette projekt end bare at få solgt 142 pladser til Venedig. Med Experience og karneval i Venedig kan Star Tour begynde at hente kunder, der ellers selv har arrangeret alt, samt sælge dyrere rejser til eksisterende kunder. 13. Hvilken genre skal bruges? Vi skal bruge stilreklamer, der spiller på det følelsesmæssige lysten til eventyret, som hovedpersonen! Konklusionen skal udformes implicit (med undtagelse af reklamerne i de digitale dagblade). Vi skal lægge os op ad parfumereklamerne og bruge smukke billeder som vores primære virkemiddel. Der skal ikke være politiske eller religiøse undertoner, men romantiske og kulturelle. Vi skal kun vise billedet af den unikke drøm, de nu kan få opfyldt. Der skal ikke være en masse informationer eller priser kun drøm. Vores klassiske font skal henvise til det historiske og romantiske aspekt, vores websites enkle udformning og den morderne sans serifskrift skal understrege den moderne side. 14. Hvilke fortællemåder skal bruges? Eventyret, der gøres opnåeligt. For kvindernes vedkommende er det prinsessedrømmen, der endnu en gang bliver til virkelighed (første gang var selvfølgelig brylluppet). 15. Hvilke færdigheder skal vi/producenten have? De færdigheder vi har opnået på uddannelsen dækker, hvad vi har brug for til at løse opgaven (med guidance fra lærerne). 16. Hvilken viden skal producenter have? Producenten/vi skal både vide noget om målgruppen, og de særlige virkemidler, vi skal gøre brug af, for at få en virkningsfuld kampagne, og om rejsemålet/oplevelsen. Da denne opgave skal være løst før det næste karneval løber af stabelen, må vi benytte rejsebeskrivelser, film og fotos fra andre samt læne os op af vores egne rejseerfaringer Side 14

Start up - Eksamens projekt 2 sem. 2015 http://somethingsimple.dk/partykids/index.php

Start up - Eksamens projekt 2 sem. 2015 http://somethingsimple.dk/partykids/index.php Start up - Eksamens projekt 2 sem. 2015 http://somethingsimple.dk/partykids/index.php Vejledere: Ditlev Vestergaard Skanderby Frederik David Tang Ian Wisler-Poulsen Ivan Rosenvinge Frederiksen Jesper Hinchely

Læs mere

EXAM PROJECT 2. SEMESTER MAY 2015 - JUNE 2015

EXAM PROJECT 2. SEMESTER MAY 2015 - JUNE 2015 - the - FOOD TRUCK EXAM PROJECT 2. SEMESTER MAY 2015 - JUNE 2015 URL - http://line-rasmussen.dk/website/index.html SKOLE - Copenhagen Business Academy KLASSE - CLmul-b14e KATHRINE HARDER www.kathrineharder.com/foodtruck.html

Læs mere

2. SEMESTER S AFGANGSPROJEKT STARTUP.DK

2. SEMESTER S AFGANGSPROJEKT STARTUP.DK HouseSitter.dk 1 2. SEMESTER S AFGANGSPROJEKT STARTUP.DK MULB - Årgang 2015 Andreas Baggesgaard cph-ab202@cphbusiness.dk andreasbaggesgaard.dk/start-up. html Charlotte Bergstrøm cph-cb189@cphbusiness.dk

Læs mere

Projekt URL: www.linkmeup.dk

Projekt URL: www.linkmeup.dk Vejledere: Ditlev vestergaard Skanderby Frederik David Tang Ian Wisler Poulsen Ivan Rosenvinge Frederiksen Jesper Hinchely Marc Kluge Merethe Lindemann Morten Rold Projekt URL: www.linkmeup.dk 1. Indledning.

Læs mere

Gruppenummer 1, Klasse: MulA, årgang: 2012-2014, initialer på vejledere: THA, MORO, JHI, IWPO, IRF, FDTA og DSK.

Gruppenummer 1, Klasse: MulA, årgang: 2012-2014, initialer på vejledere: THA, MORO, JHI, IWPO, IRF, FDTA og DSK. Projekt titel: Sommerens store dille Projekt navn: X-fly eventsite URL: http://cph47.webkn.dk/xfly5/index.html Gruppe medlemmer: Lasse Bruun Overgaard, www.lbodesign.dk/... Mark Halding, http://haldingweb.dk/...

Læs mere

EKSAMENSPROJEKT. www.stefansk.dk/mctc/ Udarbejdet af: Mandana Bahar Sara Vang Michael Dalgaard Peter Schindler Stefan Skjerning

EKSAMENSPROJEKT. www.stefansk.dk/mctc/ Udarbejdet af: Mandana Bahar Sara Vang Michael Dalgaard Peter Schindler Stefan Skjerning EKSAMENSPROJEKT www.stefansk.dk/mctc/ Udarbejdet af: Mandana Bahar Sara Vang Michael Dalgaard Peter Schindler Stefan Skjerning Erhvervsakademiet København Nord, Multimediedesigner, 3. semester, tr08mul01

Læs mere

K ARNEVALSGUIDEN - 3. SEMESTERS EKSAMENSPROJEKT

K ARNEVALSGUIDEN - 3. SEMESTERS EKSAMENSPROJEKT K ARNEVALSGUIDEN - 3. SEMESTERS EKSAMENSPROJEKT ANSL AG Denne rapport samt pdfudgaven har et omfang af cirka 59.764 anslag ekskl. indholdsfortegnelse, bilag, kilder og forside/forord. INFO Et projekt udarbejdet

Læs mere

2013 EKSAMEN CSR - CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY. 3. semester eksamensprojekt

2013 EKSAMEN CSR - CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY. 3. semester eksamensprojekt 2013 EKSAMEN CSR - CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 3. semester eksamensprojekt 1 2 FACT SHEET PROJEKTTITEL: EKSAMENSPROJEKT 3. SEM - CSR LINK TIL WEBSITE: CHRISTIANDEVRIES.DK/NOVO/INDEX.HTML LINK TIL BANNER:

Læs mere

TRUST MIKKEL & ANNA I LOVE YOU I N F I N I T Y HAPPINESS D R E A M S. TRUE LOVE never dies it only gets stronger with time TRUST YOUR- SELF

TRUST MIKKEL & ANNA I LOVE YOU I N F I N I T Y HAPPINESS D R E A M S. TRUE LOVE never dies it only gets stronger with time TRUST YOUR- SELF Where there is love there is life All you need is love LOVE is when you look into someones eyes and see everything you need LIFE IS A GIFT To love is to receive a glimpse of heaven TRUST YOUR- SELF The

Læs mere

Fakta ark. Lærere: Ditlev Skanderby, Frederik Tang, Ian Wisler-Poulsen, Jesper Hinchely, Merete Geldermann Lútzen, Morten Rold, Thomas Hartmann.

Fakta ark. Lærere: Ditlev Skanderby, Frederik Tang, Ian Wisler-Poulsen, Jesper Hinchely, Merete Geldermann Lútzen, Morten Rold, Thomas Hartmann. 1 Fakta ark Projekttitel: Vedvarende energi Projek url: www.grafreaq.dk/recycling/index.php Gruppe nr.: A1 Klasse: MULA13 Lærere: Ditlev Skanderby, Frederik Tang, Ian Wisler-Poulsen, Jesper Hinchely, Merete

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lasse Gottenborg Egholm, Emil Jansen, Jacob Oldenborg Voetmann & Troels Brandt Partoft

Indholdsfortegnelse. Lasse Gottenborg Egholm, Emil Jansen, Jacob Oldenborg Voetmann & Troels Brandt Partoft URL: http://lasseegholm.com/beerfestival/index.html NAVNE: Emil Jansen, Troels Brandt Partoft, Jacob Oldenborg Voetman, Lasse Gottenborg Egholm DATO: 31 Maj 2012 HOLDNR.: tr11mul02 INSTITUTION: Copenhagen

Læs mere

Indhold... 1. Titelblad... 4. Forord... 5. Ansvarsfordeling... 5. Indledning... 6. Problemfelt... 6. Problemstilling... 6. Problemformulering...

Indhold... 1. Titelblad... 4. Forord... 5. Ansvarsfordeling... 5. Indledning... 6. Problemfelt... 6. Problemstilling... 6. Problemformulering... Indhold Indhold... 1 Titelblad... 4 Forord... 5 Ansvarsfordeling... 5 Indledning... 6 Problemfelt... 6 Problemstilling... 6 Problemformulering... 7 Afgrænsning... 7 Research & Analyse... 8 Målgruppe...

Læs mere

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen PROFESSIONELLE HJEMMESIDER 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen Bliv klogere på hvordan du indkøber en moderne hjemmeside, driver den professionel

Læs mere

Vedvarende energi. Eksamensprojekt 2. sem. maj - juni 2014

Vedvarende energi. Eksamensprojekt 2. sem. maj - juni 2014 Vedvarende energi Eksamensprojekt 2. sem. maj - juni 2014 Gruppemedlemmer: CLmul-a13e gruppe A9 Sofie Roug Jensen (SRJ) (cph-sj193@cphbusiness.dk) Portfolio: http://mul37.itkn.dk/portfolio/2eksamen.html

Læs mere

Lasswell s kommunikations model med feedback

Lasswell s kommunikations model med feedback Lasswell s kommunikations model med feedback Faktark Webbureau - Visual Startup URL colourjuggler.it/visual/ Gruppemedlemmer Snezana Ilic colourjuggler.it/projects/sem2mod5.php cphsi57@cphbusiness.dk Klasse

Læs mere

Vedvarende energi Link til landingpage: www.melh.dk/kompan/index.html

Vedvarende energi Link til landingpage: www.melh.dk/kompan/index.html Eksamensprojekt 2. semester maj-juni 2014 Multimediedesigner Vedvarende energi Link til landingpage: www.melh.dk/kompan/index.html Anslag: 72.013 Vejledere: Frederik Tang og Thomas Hartmann Gruppe B1 -

Læs mere

PASSIVBOLIG 2. SEMESTER

PASSIVBOLIG 2. SEMESTER PASSIVBOLIG 2. SEMESTER GRUPPE A7 - MUL A - ÅRGANG 2013 Projekt url demo.promotiv.dk/passivbolig VEJLEDERE MORTEN ROLD & DITLEV SKANDERBY AFLEVERINGSDATO - D. 2 JUNI 2014 2 3 Faktaark 3 Opgavebeskrivelse

Læs mere

2. Semester - Eksamen - Vedvarende energi. Pilot projekt. 02 Juni 2014 AUDI STATOIL MATHIAS JAHN, ALEXANDER SCHWARTZLOSE, MATHIAS KOFOED & MORTEN BO

2. Semester - Eksamen - Vedvarende energi. Pilot projekt. 02 Juni 2014 AUDI STATOIL MATHIAS JAHN, ALEXANDER SCHWARTZLOSE, MATHIAS KOFOED & MORTEN BO 2. Semester - Eksamen - Vedvarende energi Pilot projekt 02 Juni 2014 AUDI STATOIL MATHIAS JAHN, ALEXANDER SCHWARTZLOSE, MATHIAS KOFOED & MORTEN BO INLEDNING 03 Indledning Afgrænsninger 04 Formål Problemformulering

Læs mere

innovating communication

innovating communication innovating communication Multimediedesigneruddannelsen, 2. semester Eksamensprojekt, maj 2010 Erhvervsakademiet København Nord, Trongårdsvej 44, Lyngby Indholdsfortegnelse 1.0 Introduktion 1.1 Indledning

Læs mere

Trendguide. CMO s guide til digital marketing

Trendguide. CMO s guide til digital marketing Trendguide CMO s guide til digital marketing 20 14 Indhold Introduktion 3 Marketing automation 4 Remarketing 6 Kontaktpunkter & CXM 8 Attribution Modelling (tilskrivningsmodellering) 10 Konverteringsoptimering

Læs mere

Introduktion...4 Vurdering af segmentet...7 Vurdering af branchen...7 Vurdering af makro-miljø...7 Konklusion (Afgrænsning)...8. Metode...

Introduktion...4 Vurdering af segmentet...7 Vurdering af branchen...7 Vurdering af makro-miljø...7 Konklusion (Afgrænsning)...8. Metode... 28. a pr i l 2014 Gr oup43 Er hv er v s a k a demi L i l l ebæl t-mmdodens e Mot i v at i on-mot i on S undhe d Pr oj ek t del t a ger e: Mi k i Hendr i k s en J a s perl y l l of fni el s en J es perager

Læs mere

Indledning. 1 Se vedlagte CD der indeholder alle filer, samt brugervejledning.

Indledning. 1 Se vedlagte CD der indeholder alle filer, samt brugervejledning. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 Projektformulering... 4 Motivering... 5 Ideudvikling eller hvorfor det kan være godt at gemme sig... 6 Research... 9 Field Research... 10 1.

Læs mere

GRUPPE 5 MUL B - 2012-2014

GRUPPE 5 MUL B - 2012-2014 CSR - CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILTY EKSAMENSPROJEKT 3. SEMESTER URL-ADRESSE: HTTP://CHRISTINABALTZER.COM/CSR/ VEJLEDERE: TUJE, IRF, FDTA, JHI, THA, TBN, IWP OMFANG: 47 SIDER (ALT INKL.) ANSLAG: 45.440

Læs mere

SØNDERJYLLAND ONLINE TURISTAKTØRENS GUIDE TIL DIGITAL SUCCES / 1 SØNDERJYLLAND ONLINE

SØNDERJYLLAND ONLINE TURISTAKTØRENS GUIDE TIL DIGITAL SUCCES / 1 SØNDERJYLLAND ONLINE SØNDERJYLLAND ONLINE TURISTAKTØRENS GUIDE TIL DIGITAL SUCCES / 1 SØNDERJYLLAND ONLINE SØNDERJYLLAND ONLINE TURISTAKTØRENS GUIDE TIL DIGITAL SUCCES 61 KAPITEL 2 Facebook KAPITEL 3 TripAdvisor / 3 37 Din

Læs mere

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde 48,- Marianne Steen Søg nye medarbejdere Find nyt arbejde Jobguiden til Internettet www.knowware.dk Oversigt over jobbaserne - i Danmark, Norge og Sverige Tips til din jobsøgning Test dig selv Annoncering

Læs mere

ISBN 978-87-994173-0-8 Side 1

ISBN 978-87-994173-0-8 Side 1 ISBN 978-87-994173-0-8 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 7 OM FORFATTEREN OG TALLET 9 8 INDLEDNING 10 DE EN-ØJEDE ER KONGER I DE BLINDES RIGE 11 DOM SCRIPTING - WEBSHOPS SVAR PÅ GAFFA-TAPE 13 VI SKAL LIGE

Læs mere

Biibo I/S EKSAMENSPROJEKT 2012, 3. SEMESTER DK. Firma- og projektnavn: URL til website: www.lej1bil.dk

Biibo I/S EKSAMENSPROJEKT 2012, 3. SEMESTER DK. Firma- og projektnavn: URL til website: www.lej1bil.dk EKSAMENSPROJEKT 2012, 3. SEMESTER DK Firma- og projektnavn: Biibo I/S URL til website: www.lej1bil.dk URL til projektsite: mmd3semspring2012.mmd.eal.dk Antal anslag (med mellemrum): 121.246 Afleveringsdato:

Læs mere

Socialøkonomisk iværksætterguide

Socialøkonomisk iværksætterguide 1 Socialøkonomisk iværksætterguide VIDEN ANALYSE PERSPEKTIV - Vi rådgiver praksis - analyserer tendenser - perspektiverer fremtiden 2 Indhold Værdien af en forretningsplan 4 Er du en socialøkonomisk iværksætter?

Læs mere

Markedsføring til børn og børnefamilier

Markedsføring til børn og børnefamilier Markedsføring til børn og børnefamilier Strategiske anbefalinger Udarbejdet af Kidvertising Agency 2011 Materialet er udarbejdet med støtte fra: DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere