FAKTAARK KARNEVAL I VENEDIG. URL: Gruppemedlemmer: Tine Hechmann Jensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAKTAARK KARNEVAL I VENEDIG. URL: http://hechmann.it/karneval/index.html. Gruppemedlemmer: Tine Hechmann Jensen hechmann@live.com."

Transkript

1

2 FAKTAARK KARNEVAL I VENEDIG URL: Gruppemedlemmer: Hechmann Jensen Mettemarie From Gruppe nr: 2 Klasse: CLmul-a11e Årgang: 2011 Vejledere: Ditlev Skanderby Jesper Hinchely Charlotte Frank Thomas Hartmann Tue Becher Underskrifter: Anslag: Side 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE METODE Problemformulering... s. 5 Project Breakdown Structure s. 6 Tidsestimering... s. 7 Ganttkort... s. 7 Quality Assurance... s. 7 TEORI Kommunikationsmodel... s. 8 Interessentanalyse... s. 16 Pestanalyse... s. 10 SWOT-TOWS analyse... s. 11 Kampange afvikling... s. 13 Kommunikationsplan... s. 14 Risikoanalyse... s. 16 DESIGN INTERAKTIONSDESIGN Use Case model... s. 17 User Stories... s. 17 ER Model... s. 19 Non funktionelle krav s. 20 INFORMATIONSDESIGN Wireframe... s. 21 Navigations diagram.. s. 21 PRÆSENTATIONSDESIGN Moodboard... s. 22 Logo udvikling... s. 22 Visuel identitet... s. 23 PRODUKTER Film... s. 24 Off-line annoncering s. 24 On-line annocering.. s. 25 IMPLEMENTERING Website udvikling... s. 26 Kodeeksempler... s. 27 USABILITY TEST Ganstertest... s. 31 Ekspertvudering... s. 31 AFSLUTNING Revideret projektplan... s. 32 Konklusion... s. 33 Reflektion... s. 33 Litteraturhenvisning... s. 34 BILAG 1 Tidsestimering... s Ganttkort start... s Interessentanalyse... s Risikoanalyse... s ER model... s Attribut model... s Wireframe index.html... s Wireframe subpages... s Wireframe bestilling.php.. s Navigations diagram... s Moodboard... s. 46 Side 3

4 INDHOLDSFORTEGNELSE 12 Logo udvikling... s Visuel idenititet logo... s Visuel identitet logo... s Visuel identitet farver... s Visuel identitet typografi. s Off-line anonnce - escape. s Tidsforbrug... s Gantt kort slut... s Screendumps... s Prisberegning... s Use Case Model... s. 57 Side 4

5 METODE PROBLEMFORMULERING Karneval i Venedig en kulturel og kulinarisk oplevelsesrejse. Når man siger karneval går tankerne straks til Rio de Janeiro, Venedig og København i pinsen. Ved tanken om, at der er frie hænder til at lave en kampagne som man helst vil, er det svært at vælge. Og dog, hvis vi selv skulle deltage i et karneval skal det helst være i Venedig. Men er der rejser dertil? Ja,men hvis man vil deltage i karnevalet må man selv arrangere det hele. Der er altså en udækket niche her. Er det noget vi kunne udnytte? Kunne vi bygge en kampagne op, som ville sætte et rejsebureau i stand til at sælge pakkerejser til karneval i Venedig? Og hvordan skulle det så gøres? Den udfordring vi vil tage fat på i de næste afsnit. Muligheder Vi forstiller os, at Star Tour gerne vil supplere deres italienske rejseaktiviteter med karnevalsrejser til Venedig i februar. Dette koncept kan sagtens udvides i fremtiden, med andre destinationer og andre events. Først og fremmest vil vi lave et website, hvor vi sælger pakkerejser til et kræsent publikum Star Tours Blue Couples kategori. Målgruppen vil være forholdsvis snæver. Vi er klar over, at en stor del af kunderne vil være kvinder. For at overbevise mændene lokker vi med gourmet mad og luksus vine. Vores målgruppe bruger internettet dagligt, så her lægger vi hovedkræfterne. Da vi ønsker at adskille disse rejser fra Star Tours andre rejser, skaber vi et sub brand med en selvstændig visuel identitet, med eget navn og logo. Stilmæssigt forestiller vi os en kombination af klassisk og moderne stil. Da vi ligger i den eksklusive ende af charterrejsebranchen er vi blevet kontaktet af det italienske vinhus Marchesi di Barolo, der producerer en Asti. De vil gerne øge opmærksomheden om deres brand på det danske marked. Vi samarbejder derfor med dem således, at de sponserer et glas boblende vin ombord på flyet samt en Bellini cocktail til gallamiddagen. Til gengæld yder vi dem eksponering i stilfulde omgivelser på vores website og avisreklamer, samt på flyets head rest covers, papirstykket, der dækker nakkestøtten på sæderne. Begrænsninger Vores website skal udtrykke karnevalets traditioner og stemning, men samtidig virke moderne. Da vi senere kunne tænke os at udvide konceptet med flere destinationer, bør vi være sted- og tidsneutrale i vores logo og navn, men billed- og indholdsmæssigt koncentrere os om Venedig under karnevalet i februar. Vi forstiller os, at der kun er én afgang, og et bestemt antal dages ophold under festivalen (vi lejer kun ét fly til opgaven) og et meget lille udvalg af hoteller. Ud fra disse begrænsninger bliver den tilhørende database forholdsvis enkel. Star Tours Blue Couples koncept går ud på at alle billetter er til to personer. Det fortsætter over i Experience karnevalsrejser. Der bliver ikke mulighed for eneværelse eller enkeltbillet. Aldersgrænsen på 16 år beholder vi også. På den måde bliver der ikke så meget at vælge imellem, og det giver igen en naturlig grænse for websitets kompleksitet, i forhold til javascript-, php- og SQL programmering. Da vi er så tæt på datoen for karnevalet 2013, bliver vores første mulighed Derfor tager vi ikke mod betaling endnu, kun reservationer. Vi laver således ikke et betalingsmodul til websitet. Den tilhørende reklamekampagne vil først og fremmest bestå af online avisreklamer, støttet af reklamefilm på TV, samt opfølgende, trykte reklamer i de store avisers rejsertillæg i weekenden. Det er dyre reklamer, men den type som Star Tour normalt bruger. Det resulterer i få produkter, der til gengæld skal være gennemarbejdede og professionelle. Side 5

6 METODE PROBLEMFORMULERING Metode Til styring af udviklingsprocessen benytter vi en tilstræbt vandfaldsmetode. Meget naturligt udfører vi analyse- og planlægningsarbejdet først, og så udviklingen bagefter. Efterhånden som arbejdet skrider frem og vi når de forskellige milestones, vil vi blive nødt til at gå tilbage og tilrette produkterne, så vi får optimeret resultatet ifølge kundens ønsker og eventuelle brugertests. Vi skulle derfor ende med en række færdige produkter i god tid til deadline. Teori Fordi vores produkt og identitet er nye på rejsemarkedet prioriterer vi vores kommunikationsmodel meget højt. Vi har et navn og et koncept, der skal introduceres og sælges til en målgruppe, der allerede har en masse andre tilbud at vælge imellem. Derfor er vi nødt til at lære vores målgruppe godt at kende, have en detaljeret analyse af vores situation og en nøje tilrettelagt plan for formidlingen af vores budskab. Baseret på tidligere erfaringer vælger vi at bruge Jan Krag Jacobsens 24 spørgsmål istedet for for eksempel Lisbeth Thorlacius meget omfangsrige eller Lasswells meget enkle, illustrative kommunikationsmodeller. Med de 24 spørgsmål bliver alle dele af kommunikationen behandlet på en inspirerende måde, og vi kan inddrage de analyser vi føler behov for. Slutproduktet vil være et dokument, der dækker alle facetter af kampagnens omfang og forløb. I tillæg til de 24 spørgsmål vil vi benytte en PEST analyse fordi vi arbejder ud over landets grænser i en financiel krisetid, en SWOT-TOWS analyse fordi vi introducerer et nyt koncept på rejsemarkedet, en interessent analyse for at afdække potentielle konflikter mellem de deltagende parter, og en risiko analyse for at få klarlagt aspekter, der kan forårsage forsinkelser. PBS Ide og konceptudvikling Udarbejde WBS Estimatberegning PBS Udarbejde Ganttkort Problemformulering 24 spørgsmål Interessent analyse Risikoanalyse Review QA Pest analyse Porters 5 SWOT/TOWS Målgruppe analyse Kommunikationsmodel og -plan Review QA Mockup, wireframe Review QA Designbrief Design (moodboard, website skitser) Navigationsdiagram Brugertest Use case model Userstories Review QA ER model og diagram Attributmodel CRUD matrix Non funktionelle krav Produktion (website, database, film, off/online produkter) SEO optimering Review QA Side 6

7 METODE TIDSESTIMERING Tidsestimering & Ganttkort Projektstyring Gennem adskillige projekter har vi nu estimeret vores tidsforbrug, og holdt kontrol med det ved hjælp af et Gantt-kort. Vi lagde ud med at følge samme opskrift. På Gannt-kortets startudgave viser vi, at selv med kun to personer i gruppen, skulle vi kunne nå at blive færdige til tiden. Der er godt nok overallokering af ressourcerne, men det er meget naturligt, når de er så begrænsede. Tidsestimeringen er vi efterhånden ret bekendte med, men hver opgave er jo forskellig, så det er altid spændende at se, om vi har haft ret i vore forudsigelser. Det har vi dog sjældent. Med nye opgaver, eller anderledes arbejdsmetoder eller i vort tilfælde, højere ambitionsniveau, bliver tidsforbruget også anderledes. Hvis det bliver nødvendigt, er vi indstillet på at lægge flere arbejdstimer, end beregnet. Vi vil følge arbejdets fremadskriden nøje, og justere ind, hvis det bliver nødvendigt. Aktivi tet Se tidestimering bilag nr. 1 Optimistisk Realistisk Pessimistisk Beregnet Spredning gennemsnit Ide og konceptudvikling ,40 ** Udarbejde WBS ,40 ** Estimatberegning ,40 ** PBS ,40 ** Udarbejde Ganttkort ,40 * Problemformulering ,40 ** 24 spørgsmål ,40 ** Interessent analyse ,40 ** Review QA ,40 ** Pest analyse ,40 ** Porters ,40 ** SWOT/TOWS ,40 ** Målgruppe analyse ,40 ** Kommunikationsmodel og plan ,40 ** Review QA ,40 ** Mockup, wireframe ,40 * Review QA ,40 ** Designbrief ,40 * Design ,80 ** Navigationsdiagram 0,5 1 1,5 1 0,20 * Brugertest ,40 ** Use case model ,40 * Userstories ,40 * Review QA ,40 ** ER model og diagram ,80 * Attributmodel ,80 * CRUD matrix ,40 * Non funktionelle krav ,40 * Produktion ,40 ** SEO optimering ,80 ** Review QA ,40 ** Brugertest ,40 ** Fejlretning ,80 ** Review QA ,40 ** 159 0,00 ** Alle værdier er i timer, har kalkuleret med en arbejdsdag på 8 timer. * = 1 ressource ID Task Name Duration 19 Nov '12 26 Nov '12 03 Dec '12 10 Dec '12 17 Dec '12 M T M T M T M T S W T F S S W T F S S W T F S S W T F S S M 1 Ide og konceptudvikling 2 hrs 2 Work breakdown structure 2 hrs 3 Tidsestimering og beregning 2 hrs 4 Process breakdown structure 2 hrs 5 Starte Ganntkort 5 hrs 6 Problemformulering 2 hrs 7 Kommunikationsmodel - 24 spørgsmål 8 hrs 8 Interessentanalyse 2 hrs Review, Quality Assurance (milestone) 3 hrs 10 PEST analyse 2 hrs 11 Porters 5 3 hrs 12 SWOT/TOWS 3 hrs 13 Målgruppe analyse 3 hrs 14 Kommunikationsplan 9 hrs 15 Review, Quality Assurance (milestone) 2 hrs Mettemarie 16 Mockup, wireframe 5 hrs 17 Review, Quality Assurance (milestone) 2 hrs Mettemarie 18 Designbrief 5 hrs 19 Design 6 hrs 20 Navigationsdiagram 1 hr 21 Brugertest 4 hrs 22 Use Case model 7 hrs 23 Userstories 7 hrs 24 Review, Quality Assurance (milestone) 2 hrs 25 ER model og diagram 8 hrs 26 Attributmodel 4 hrs 27 CRUD matrix 2 hrs Mettemarie 28 Non-funktionelle krav 7 hrs 29 Produktion 31 hrs Mettemarie 30 SEO optimering 4 hrs 31 Review, Quality Assurance (milestone) 2 hrs 32 Brugertest 6 hrs 33 Fejlretning 4 hrs 34 Review, Quality Assurance (milestone) 2 hrs 35 Rapport færdiggørelse 6 hrs Project: StartGanttKort26Nov201 Date: Wed Task Split Milestone Summary Se ganttkort start bilag nr. 2 Quality assurance Project Summary External Tasks External Milestone Inactive Task Inactive Milestone Inactive Summary Manual Task Duration-only Page 1 Manual Summary Rollup Manual Summary Start-only Finish-only For at sikre en høj kvalitet i vores løsning har vi benyttet flere teknikker. Først og fremmest har vi haft 9 reviews i forbindelse med guidance hos vores vejledere. Her har vi fået hjælp til at løse komplekse dele af opgaven, råd til at tage de rette beslutninger samt tidsbesparende tips. Under websiteudviklingen har vi udført to brugertests, så vi har opnået en høj grad af brugervenlighed. Undervejs har vi arbejdet tæt sammen og dermed sikret at vi har fulgt vores fælles designbeslutninger. Alt i opgaven er veldokumenteret og kontrolleret, hvilket er med til at sikre en høj kvalitet. Med fokus på kvalitetssikring på flere niveauer har vi nu fået en række holdbare produkter, som kan indgå i en professionel sammenhæng. Deadline Progress Side 7

8 TEORI KOMMUNIKATIONSMODEL 24 spørgsmål 1a. Hvem er målgruppen? Det er moderne, modne mennesker med penge og eventyrlyst. 1b. Hvordan er målgruppen? De er individualister, veluddannede og vellønnede. Førhen har de taget på mange charterrejser og skiferier. Nu vil de gerne have nogle unikke oplevelser med vægt på det kulturelle og det kulinariske såvel som samvær med ligesindede og uden børn. Vores målgruppe er også livsnydere, der værdsætter kulturelle oplevelser. De forventer ikke på at efterlade sig en stor arv til børnene, men vil have så meget ud af livet som muligt, mens fysikken tillader det. Der er mange kvinder i målgruppen. Vores koncept har et stærkt romantisk islæt, der tiltaler kvinder. De er +40 og bor typisk omkring København eller en større provinsby. 1c. Hvad er målgruppens interesser og behov? De interesserer sig for mad, bolig, rejser, kultur og mode. De går jævnligt i teatret og til koncert, rejser flere gange om året. De benytter især tilbud om forlængede weekender og miniferier, som passer godt ind i en travl karriere. De opsøger gerne nye rejsetilbud, og har allerede været på madlavningskursus i Thailand for 10 år siden. Kvinderne går typisk i kvalitetstøj med et stærkt feminint præg. De er uadvendte og aktive. De sætter pris på deres selvstændighed. Tid er i virkeligheden den eneste mangelvare, og de handler gerne på internettet, der er så meget hurtigere end at besøge den fysiske butik. 1d. Hvad målgruppens præferencer og smag? Politisk er de midt-søgende. De har få, velvalgte fritidsinteresser, som de til gengæld dyrker på et højere niveau, hvad enten det drejer sig om sport eller håndarbejde. De sætter en ære i at skille sig ud fra mængden, og betaler gerne ekstra for en god kvalitet. Mere end noget andet sigter de mod at være enestående. Dermed er scenen skiftet fra tidligere tiders traditionelle statussymboler. Der er ikke længere så stor værdi i den høje pris. Nu skal det være unikt før alt andet. Dernæst vægtes kvalitet. 1e. Hvad er målgruppens medievalg? Det skal gå stærkt, så de søger først og fremmest deres informationer på internettet. Skal de finde rejsetilbud kan de godt finde på at købe de store aviser, for så er det mere overskueligt. Mange ser ofte TV-avis, for at holde sig orienteret, så TV reklamer omkring dette tidspunkt vil være fint. De skal blot ikke køre for længe, for så bliver tilbuddet overeksponeret og virker ikke længere enestående. I dagligdagen følger målgruppen typisk nyhedsstrømmen på Ekstrabladet og BT, modsat weekendens trykte aviser, Politiken og Berlingske Tidende. Konkluderende kan man sige, at vi først og fremmest skal være enestående, dernæst udstråle kvalitet. Da målgruppen er i forreste linie hvad angår brug af moderne teknologi skal vi nå dem via internettet som det primære medium, dernæst i TV reklamer, og ikke på de lette underholdningskanaler, som de sjældent ser. Samtidig skal vi ikke virke for traditionelle eller gammeldags vi taler om en målgruppe, som er meget moderne orienteret. 2. Hvad er budskabet? Gør dine eventyr til virkelighed. (At Experience sælger ferier for par, hvad enten det er ægtepar eller vennepar. Vi forstår disse kunders særlige ønsker. Vi designer Side 8

9 TEORI KOMMUNIKATIONSMODEL smagfulde og bekvemme ferier, uden børn, med ordentlig mad, med voksne fornøjelser, og ekstra luksus inkluderet. Vi vægter de unikke og originale oplevelser, der er svære at opnå alene. Vi skaber en oplevelsespakke, med ekstraordinære begivenheder i fantastiske rammer.) 3. Hvad er mediet? Online annonce bannere på relevante avisers hjemmeside. Webite og TV reklamer omkring den sene sendetid, annoncer i Politikken og Berlingske Tidende samt Jyllandsposten, online og offline i weekendens rejsetillæg. Flash banner i størrelsen 930x180 pixels, placeret på: TV reklamefilm på TV2 og på vores website (i de browsere, der understøtter html5) Halv-sides annonce i rejsemagasinet Escape, september udgave i størrelsen 230x147,5 mm (til ,- kr.) Annoncer i to uger i rejsetillægene hos Politiken weekend og Berlingske Tidende weekend 4. Hvilken effekt skal produktet have hos målgruppen? De potentielle kunder skal erkende, at de har et hidtil udækket behov for særlige, og mere unikke oplevelser, i kvalitetsprægede omgivelser. 5. Hvad er formålet med effekten hos målgruppen? De skal ønske at kunne købe detagelse i de specielle og unikke oplevelser, uden ekstra anstrengelser, hos Experience. 6. Hvem er afsenderen? Star Tour og Experience som et samlet team. Vi er både primær (Experience)og sekundær (Mettemarie og ) afsender. Star Tour er ligeledes sekundær afsender. Vores interessentanalyse viser tydeligt, hvordan vores mål og ønsker passer sammen med Star Tours. Vi ser ikke nogen potentiel konflikt i dette projekt. Da vi er et sub brand til Star Tour holder vi os udenfor organisationen, og belyser ikke deres eventuelle interne konflikter. 7. Hvilken effekt skal produktet have hos afsenderen? Vi skal skabe opmærksomhed om det nye produkt og om Experience. Vi ser oplevelses- og eventrejser som en voksende niche. Her vil vi gerne sikre os en markedsandel. 8. Hvad er formålet med effekten hos afsenderen? En salgssuccess. Alle billetter skal selvfølgelig sælges, men vi ønsker også at gæsterne skal have lyst til at komme igen, samt omtale og anbefale os til deres omgangskreds. 9. Hvordan påvirkes målgruppen af lignende budskaber? Hos Star Tour findes allerede Blue Couples kategorien, der dog er lagt an på afslapning og shopping. Vi vil gerne tilbyde oplevelser der ligger mellem de traditionelle storbyferier og Blue Couples. Vi vil fokusere på, at hos Experience oplever gæsterne noget særligt, der ikke lige kan sammenlignes med andre rejseoplevelser. Vi satser på at undgå direkte konkurrence ved at opfinde et nicheprodukt. I den anledning har vi udført en PEST og en SWOT-TOWS analyse. Side 9

10 TEORI PEST ANALYSE Som resusltat af PEST analysen ser vi positivt på fremtiden for vores projekt. Selvom der er en global financiel krise, med bank krak i mange lande, så har vores målgruppe stadig midlerne til at betale for vores produkt. PEST analyse PEST analysen afdækker forhold i det eksterne makromiljø, med fokus på 4 områder: Politik, økonomi, Sociale og kulturelle forhold samt teknologi. Vi vælger at bruge en PEST analyse fordi vi både med produktet og med vores medproducent, bevæger os ud over landets grænser. I de senere år har der desuden været stor uro blandt flyselskaberne, som er blevet presset af den økonomiske krise, og af den vestlige verdens krav om øgede miljøhensyn. Political factors: Der er indført forhøjelse af lufthavnsskatter og grønne afgifter på flyrejser, som faktureres direkte til passagererne. Det er med til at dæmpe folks rejselyst generelt, dog ikke hos vores målgruppe. Krisen har ikke ramt dem så hårdt, og de har stadig økonomisk en formåen, der tillader luksusrejser på vores prisniveau. Economic factors: På grund af recessionen er lønniveauet mange steder dalet. Medarbejdere accepterer i stigende grad en direkte lønnedgang, for at bevare arbejdspladser. Mange firmaer må dog stadig lukke, og arbejdsløsheden er stigende. Vores målgruppe er veluddannede og vellønnede, og ikke særlig hårdt ramt af nedgangen. Det vil dog være farligt at ignorere en yderligere forværring af krisen. Selvom målgruppen ikke bliver direkte ramt kan en forværring gøre dem bange for at bruge penge, for istedet at spare op. Man bør altså holde et vågent øje med udviklingen. Social- cultural factors: Vores målgruppe, der er den modne del af befolkningen, sidder på en meget stor del af de samlede private værdier i landet. Dermed er der et stort økonomisk potentiale. Målgruppen har et højt forbrug af materielle goder såvel som serviceydelser. Udover et højt uddannelsesniveau har de et godt helbred de er ikke fysisk nedslidte når de går på pension, men er vokset op med fokus på en sund og aktiv livsstil. De har kort sagt både pengene og helbredet til at rejse som de lyster, og de er ikke tynget af forestillingen om at der skal være en vis arv til deres slægtninge. Tid er i virkeligheden den eneste knaphed. Med uddannelsesniveauet følger også en kulturel bevidsthed. Desuden er der stadig en stærk tendens til selviscenesættelse, hvor rejser indgår som en del af det billede man ønsker at præsentere omverdenen for. Technological factors: Det er faktisk kun i reservations- og betalingsfasen via internettet, at den teknologiske udvikling har nævneværdig indflydelse på vores produkt. Selve produktet at flyve på ferie og bo på hotel er ganske traditionelt. Karnevallet er ovenikøbet en meget gammel tradition. Teknologiske forhold har således ikke indflydelse på selve produktet, men på tilgængeligheden. Her følger vi nøje den gængse praksis indenfor e-handel med rejser. Konklusion: Flyselskaber er krakket på stribe de seneste år, og der er stor arbejdsløshed. Der er global recession, og det kan vi ikke ændre på. Sammenfattende må vi se i øjnene, at den økonomiske krise er den største trussel for vores produkt. Desværre kan vi ikke ændre på netop dette punkt, men måske gøre det til en fordel? Side 10

11 TEORI SWOT (Selvom der er krise, så er udgangspunktet i Danmark dog noget nær verdens højeste levestandard, og vores målgruppe er i sædeleshed velstillet. Vi tror på, at der er brug for at forlade den trykkede stemning og give sig hen til en smuk drømmeverden, der for et kort øjeblik rent faktisk bliver virkelig!) Dette bekræftes også af vores SWOT-TOWS analyse. Vi ser det som en stor fordel at være et sub brand til Star Tour, som er et stort og velrennomeret rejseselskab. På den måde er der allerede et fuldt fungerende apparat til vores rådighed, med personale og udstyr og fastlagte arbejdsgange. SWOT-TOWS analyse Analysen afdækker facetterne ved vores (Experience) situation som producent og samarbejdspartner. I første del gennemgår vi SWOT analysen (Strengths-Weaknesses-Opportunities_Threats) punkt for punkt. I anden del sammenholder vi punkterne med hinanden, for at se, om der kan afsløres hidtil usete muligheder eller farer, og dermed føre til nye løsninger. SWOT Strengths: Vi samarbejder med Star Tour, der er et kendt og velrenommeret rejseselskab i charterbranchen. Star Tour har et fuldt udbygget system til at arrangere og gennemføre pakkerejser, som vi benytter os af. Star Tour har allerede deres Blue Couples koncept, som vi kan bygge videre på. Experience har specialviden om særlige luksusrejser og de tilhørende destinationer (Vi ved foreksempel, hvilket palæ, der egner sig til en gallamiddag, og hvilket lokale). Experience er billige som samarbejdspartner, og nemme at skille sig af med, hvis produktet alligevel ikke er en succes. Experience er kreative, og har flere gode ideer til en udvidelse af destinationer/rejseformer, hvis karnevalsferierne bliver en succes. Weaknesses: Der er ikke de store ekspansionsmuligheder for karnevalsrejser til Venedig, da destinationen i sig selv er en begrænsning, og gallamiddagen, som vi lægger megen vægt på, i særlig grad begrænser deltagerantallet. Desuden ville det ikke være en unik oplevelse, hvis enhver har mulighed for at deltage. Reklameudgifterne er meget store i forhold til det begrænsede antal gæster vi forsøger at ramme. Experience er en meget lille brik i det store spil og kan nemt blive opslugt af Star Tour, eller blive skubbet ud på sidelinien, uden indflydelse på eget produkt. Vi er meget små, og Star Tour er meget store. Opportunities: Vores målgruppe, den voksne del af befolkningen er meget bedre stillet nu end i tidligere generationer både fysisk og financielt. Der er altså et godt økonomisk potentiale. Der er et uopfyldt behov. Selviscenesættelse har længe fyldt meget hos Side 11

12 TEORI TOWS den velstillede, modne del af befolkningen. Indtil nu har luksusrejserne for dette publikum været præget af traditionelle valg: Strandferier, storbyferier eller aktivitetsferier såsom golfrejser og skiture. Vil man til karneval i Venedig må man selv arrangere alt, hvilket tager tid. På egen hånd har man heller ikke mulighed for at deltage i en gallamiddag som den vi arrangere, der er så vigtig en del af selviscenesættelsen. Threats: Den verdensomspændende, financielle nedtur er den største trussel på grund af befolkningens reducerede økononiske formåen. Den generelle krisestemning kan skræmme forbrugeren til at spare op istedet for at købe. Det sker faktisk allerede i nogen grad. TOWS Strengths+Opportunities: Vi kan udnytte at Star Tours Blue Couples koncept fokuserer på at give rammerne for den romantik, der tit mangler i en travl hverdag. Experience har viden til at udbygge konceptet og tilbyde rejser af hidtil usete romantiske dimensioner. Weaknesses-Opportunities: Det begrænsede deltagerantal vil give rejserne en eksklusivitet, som tiltaler målgruppen. Reklamerne for rejser til karneval i Venedig vil vække opsigt, og tiltrække flere, almindelige kunder til Star Tours andre rejser, og dermed retfærdiggøre udgiften. Experience ringe størrelse kan være en fordel for Star Tour. Bliver rejserne ikke en succes, er vi nemme at slippe af med igen, alt efter den samarbejdskontrakt vi indgår med dem. For Experience er den store fordel ved at være et lille sub brand, at vi selv kontrollerer alle detaljer i arrangementet af rejserne, men kan overlade udførelsen til Star Tours store og effektive organisation. Strengths-Threats: Ved at samarbejde med Star Tour skal vi ikke ud og foretage store investeringer i ansættelser og uddannelse af personale (på kontoret, destinationen og i luften). Der er forhandlet fordelagtige priser hos underleverandørere, såsom flyselskaber, hoteller, catere og så videre. Uden udgifter for Experience har vi således en effektiv og pengestærk organisation til vores rådighed. Desuden er Star Tours markedsandel stadig stigende. Derfor bliver recessionen alligevel ikke til den store trussel. Konklusion: Hvis vi holder skarpt fokus på vores målgruppe bør hverken konkurrenter eller økonomisk krise kunne true os. Vi skal passe på ikke at blive store. Det eksklusive præg skal bevares. Vi skal først of fremmest passe til denne snævre målgruppe og være af værdi for dem. 10. Er produktet lavet før? Kun til dels. Vi har sammensat en pakke med ekstra service, oplevelser og forkælelse. Vi har lagt vægt på bekvemmelighed, kultur og kvalitet på alle måder, i de mest romantiske rammer man kan forestille sig. Det findes endnu ikke andre steder, og der er mulighed for en udbygning af konceptet. 11. Hvor, hvornår og hvordan skal målgruppen opleve produk tet? Først og fremmest som banner reklamer på de valgte internet aviser. Dernæst i TV reklamer omkring den sene TVavis, på TV2s kanaler. Det er her Star Tour i forvejen lægger sine reklamefilm, og hvor gæsterne forventer at møde os. På samme måde skal vi have reklamer i de trykte Avisers rejsetillæg i weekenden og i rejsemagasinet Escape. Side 12

13 TEORI KAMPAGNENS AFVIKLING Kampagnens afvikling Ultimo maj 2013: Kampagnen planlægges og accepteres af Star Tour. Star Tour indleder forhandlinger med flyselskaber, hoteller, catere, aviser, TV med mere. Ultimo juni 2013: Vi producerer både online og offline produkter. Det vil sige website med database, reklamefilm, flash banner og avisreklamer. Ultimo juli 2013: Star Tour færdiggør deres vinterkatalog, som Experience nu er en del af. Ultimo august 2013: Fra nu af og to uger frem kører reklamefilmen på TV. Online og offline reklamer er i medierne. Vi er klar til at modtage de første reservationer. Ultimo november 2013: Vi fremsender nu mail til vores kunder med besked om betaling via Star Tour, og der åbnes for indbetaling mellem jul og nytår, hvor kunderne samtidig skal oplyse om deres rejsepartners personlige data. Konklusion: Star Tour bør absolut give os frihed til at have andre kunder, eller lade os udvidde tilbuddet til at omfatte flere destinationer. 12. Hvordan skal produktet distribueres? Først og fremmest skal vores produkter være synlige på internettet, så iøjne faldende reklamer har højeste prioritet. I den forbindelse justerer vi løbende vores SEO, så vi opnår højest mulige rating på Google. Samtidig annoncerer vi i fysiske aviser med populære rejsetillæg og på TV, hvor vi forventer at blive set af vores målgruppe. Ved at annoncere ret intensivt i to uger bør vi sagtens kunne opnå rigelig opmærksomhed om vores produkt, om Experience samt yderligere styrke Star Tours position i medierne. Kommunikationsplan Formål: At fange vores målgruppes opmærksomhed, gøre dem interesserede i vores produkt og bevidste om et udækket behov, og i sidste ende reservere plads. Budskab: Gør dine eventyr til virkelighed Interessenter: Experience og Star Tour Delmål: - Accept af koncept - Accept af website prototype - Accept af design - Accept af de fysiske produkter Medier: - Website med database - Reklamefilm - Flash banner - Offline avisreklamer Tid: Fra sent maj måned 2013 og frem til 60 dage før afrejse Side 13

14 TEORI KOMMUNIKATIONSPLAN Ansvarlig: Experience og Star Tour Aktivitet: Pladsreservation Ressourceforbrug: Personale fra Star Tour, som plejer at forhandle kontrakter, både med flyselskaber, hoteller, aviser og TV kanaler med mere. For Experience vedkommende skal der bruges de timer, vi har afsat i Gantt-kortet, et sted at sidde, og almindeligt kontorudstyr, herunder internetforbindelse. Vi budgetterer med en timepris på kr, som vi finder rimelig da vi er nye på markedet. ( For Experience vedkommende trives vi allerede med vores hjemmearbejdspladser, og ser ingen grund til at ændre dette?) Succeskriterier: Udsolgte billetter, øget opmærksomhed omkring Star Tour Feedback: Mange afslag på grund af udsolgt. Vi ønsker at udvide med flere destinationer.derfor følger vi nøje besøgstal og antal visninger af soldout.php på Google AdWords. Øget trafik hos Star Tour fra referrals, det vil sige kunder, der kom for sent til at få en plads hos os, men så vælger at klikke sig videre til Star Tour Konklusion: Der er meget mere at vinde for Star Tour på dette projekt end bare at få solgt 142 pladser til Venedig. Med Experience og karneval i Venedig kan Star Tour begynde at hente kunder, der ellers selv har arrangeret alt, samt sælge dyrere rejser til eksisterende kunder. 13. Hvilken genre skal bruges? Vi skal bruge stilreklamer, der spiller på det følelsesmæssige lysten til eventyret, som hovedpersonen! Konklusionen skal udformes implicit (med undtagelse af reklamerne i de digitale dagblade). Vi skal lægge os op ad parfumereklamerne og bruge smukke billeder som vores primære virkemiddel. Der skal ikke være politiske eller religiøse undertoner, men romantiske og kulturelle. Vi skal kun vise billedet af den unikke drøm, de nu kan få opfyldt. Der skal ikke være en masse informationer eller priser kun drøm. Vores klassiske font skal henvise til det historiske og romantiske aspekt, vores websites enkle udformning og den morderne sans serifskrift skal understrege den moderne side. 14. Hvilke fortællemåder skal bruges? Eventyret, der gøres opnåeligt. For kvindernes vedkommende er det prinsessedrømmen, der endnu en gang bliver til virkelighed (første gang var selvfølgelig brylluppet). 15. Hvilke færdigheder skal vi/producenten have? De færdigheder vi har opnået på uddannelsen dækker, hvad vi har brug for til at løse opgaven (med guidance fra lærerne). 16. Hvilken viden skal producenter have? Producenten/vi skal både vide noget om målgruppen, og de særlige virkemidler, vi skal gøre brug af, for at få en virkningsfuld kampagne, og om rejsemålet/oplevelsen. Da denne opgave skal være løst før det næste karneval løber af stabelen, må vi benytte rejsebeskrivelser, film og fotos fra andre samt læne os op af vores egne rejseerfaringer Side 14

Grundforløbsprøve Projektbeskrivelse

Grundforløbsprøve Projektbeskrivelse Grundforløbsprøve Projektbeskrivelse Webintegrator Thomas á Rógvi 221191-2505 Indholdsfortegnelse Opgaven... 3 Tidsplan... 4 Målgruppe... 5 Layout... 6 Design... 7 Fonte... 7 Browser... 7 Bilag... 8 Det

Læs mere

BANNERPROJEKT 1.SEMESTER. Tine Hechmann, Josephine Jacobi, Mai Lyngby & Mettemarie From

BANNERPROJEKT 1.SEMESTER. Tine Hechmann, Josephine Jacobi, Mai Lyngby & Mettemarie From BANNERPROJEKT 1.SEMESTER Tine Hechmann, Josephine Jacobi, Mai Lyngby & Mettemarie From INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 2 Problemformulering... 2 Formål... 3 Mål... 4 Processen... 4 Planlægning... 5

Læs mere

Indhold. Grafisk workflow 3 Procesbeskrivelse 4 Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart 7 Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 12 Html, css og seo 16

Indhold. Grafisk workflow 3 Procesbeskrivelse 4 Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart 7 Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 12 Html, css og seo 16 GRAFISK WORKFLOW Indhold Grafisk workflow Procesbeskrivelse Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 2 Html, css og seo 6 Grafisk workflow Opgaven At skabe et nyt og

Læs mere

srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008

srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008 Gruppe 9: Besir Redzepi, Jacob Pedersen, Garwun Jeffrey Lai og Sean Rørgren srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008 Indholdsfortegenelse

Læs mere

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på Grafisk design Design af hjemmeside til indretningsarkitekt med firma navn enrico indret, som jeg tidligere har designet logo for. Firmaet laver udelukkende erhvervsindretning og målgruppen for sitet er

Læs mere

Grafisk Design 70% Skitser

Grafisk Design 70% Skitser Grafisk design Grafisk 2 PRODUKT Som et led i den online markedsføring af BBQ Wing it, har jeg valgt at lave et website, med fokus på information. Det er et website, der er baseret ud fra lærte funktioner

Læs mere

Portfolio redesign. Kia Dahlen! cph-kd51@cphbusiness.dk! 1. semester eksamen! MUL-A 2013! !!! www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html!

Portfolio redesign. Kia Dahlen! cph-kd51@cphbusiness.dk! 1. semester eksamen! MUL-A 2013! !!! www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html! Portfolio redesign Kia Dahlen cph-kd51@cphbusiness.dk 1. semester eksamen MUL-A 2013 www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html Underviserer: Ditlev Skanderby Frederik Tang Ian Wisler-Poulsen Jesper Hinchely

Læs mere

NY IDENTITET TIL SCHWARZ

NY IDENTITET TIL SCHWARZ GRAFISK DESIGN NY IDENTITET TIL SCHWARZ Redskaber: Photoshop Illustrator Kundeprofil: Schwarz er en eksklusiv forhandler af senge og tilbehør i topklavlitet. Med deres store sortiment af kvalitetsmærker

Læs mere

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl.

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl. Indledning Mit sidste projekt her på 1.semester gik ud på at jeg skulle lave et redesign af mit første portfolio, som jeg lavede i starten af semesteret. Formålet var at vise hvad jeg havde lært siden

Læs mere

1 // Grafisk design. Hjemmesiden før. Kunde. Produkt. Opgave. Målgruppe. Bogforlaget Frydenlund A/S. www.his2rie.dk

1 // Grafisk design. Hjemmesiden før. Kunde. Produkt. Opgave. Målgruppe. Bogforlaget Frydenlund A/S. www.his2rie.dk Kunde Bogforlaget Frydenlund A/S Produkt www.his2rie.dk Opgave Hjemmesiden før Redesign af hjemmesiden www.his2rie.dk, som ejes af forlaget. Min opgave lød på, at udforme et nyt design til hjemmesiden,

Læs mere

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Problemformulering 4 Udviklingsmetode 5 Tidsplan 6 Målgruppe 7 Design brief 8 Logo 10 Typografi og farve 11 Navigationsdiagram 12 Usecase

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

det færdige resultat

det færdige resultat grafisk design Under dette fagområde har jeg valgt at præsentere jer for en opgave, jeg har udarbejdet for virksomheden Breinholt. Breinholt er en nyopstartet virksomhed i Odense, der tilbyder spirituel

Læs mere

PROJEKT WEB_DB CROWDFUNDING

PROJEKT WEB_DB CROWDFUNDING PROJEKT WEB_DB CROWDFUNDING 3. SEMESTER 3. PROJECT MULB Gruppe 6. 4. oktober 2015 Ved at underskrive dette dokument bekræfter vi, at det indsendte materiale alt sammen er vores eget materiale og arbejde.

Læs mere

JEG GIVER SELLS.DK NYT LIV MED ET MODERNE RE-DESIGN.

JEG GIVER SELLS.DK NYT LIV MED ET MODERNE RE-DESIGN. JEG GIVER SELLS.DK NYT LIV MED ET MODERNE RE-DESIGN. Grafisk design Grafisk design Opgaven Jeg har fået til opgave at re-designe Sells.dk. Sitet skal benytte elementer fra en kampagne, der tidligere er

Læs mere

Multimediedesigner. Vedvarende. energi

Multimediedesigner. Vedvarende. energi Multimediedesigner Vedvarende energi Eksamensprojekt 2. sem. maj. 2014 - jun. 2014 Problemstilling Vedvarende energi er en samlebetegnelse for bioenergi, vindenergi, solenergi og andre teknologier, der

Læs mere

Creativity Design Undersøgelse Case 1: Auction Travels INDEX 1 WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS) 2 RISIKOANALYSE 3 INTERESSENTANALYSE 4 BRUGERPROFILER 4

Creativity Design Undersøgelse Case 1: Auction Travels INDEX 1 WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS) 2 RISIKOANALYSE 3 INTERESSENTANALYSE 4 BRUGERPROFILER 4 Index INDEX 1 WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS) 2 PROJECT KEY PURPOSE STATEMENT 2 DELIVERABLES STATEMENT 2 ACTIVITIES FOR EACH DELIVERABLES 2 UNDERSØGELSE: 2 RISIKOANALYSE 3 PLAN B 3 FOR TYNDT KONCEPT ERROR!

Læs mere

Stine Dorry Meulengracht Madsen Rapport Multimedie og kommunikation

Stine Dorry Meulengracht Madsen Rapport Multimedie og kommunikation Portfolioudvikling I denne rapport vil du kunne læse om mit porfolios tilblivelse. Det skal give læseren indblik i mine designvalg og hele processen bag projektet. Hjemmesiden er kodet fra bunden i HTML

Læs mere

4. DEC 5. DEC 8. DEC 2014

4. DEC 5. DEC 8. DEC 2014 1. DEC I dag fik jeg opgavebeskrivelsen og fik et overblik over, hvad der skal laves, ved at gennemgå opgavebeskrivelsen, samt lave en brainstorm og PBS. Jeg er i gang med at finde et alternativ til programmet

Læs mere

GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW. Endotest website

GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW. Endotest website GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW Endotest website DOKUMENTATION OPGAVEN: Endotest ApS ønskede at redesigne deres hjemmeside, så den fremstår mere professionel og enkel. Derudover skal det nye site præsentere

Læs mere

DATABASE Projekt 1-3. semester

DATABASE Projekt 1-3. semester DATABASE Projekt 1-3. semester Gruppe 2- CLmul-a12e Projekt URL http://www.lucasperch.dk/projekter/database.pdf Gruppe 2 Lucas Perch-Nielsen cph-lp14@cphbusiness.dk http://lucasperch.dk/skole.php Niclas

Læs mere

Portfolio Redesign Kamilla Klein 1. Semester eksamen

Portfolio Redesign Kamilla Klein 1. Semester eksamen 2014 Portfolio Redesign Kamilla Klein 1. Semester eksamen Lærene: Ditlev Skanderby Frederik Tang Ian Wisler- Poulsen Jesper Hinchely Merete Geidemann Lützen Morten Rold Thomas Hartmann Erhvervsakademiet

Læs mere

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41 I designarbejdet forbundet med at udvikle en hjemmeside, er det vigtigt at gøre sig nogle overvejelser over hvilken optimale skærmstørrelse man designer til, da dette har konsekvens for den efterfølgende

Læs mere

Eksamensopgave 2012. Aarhusportalen. Melissa Emilie

Eksamensopgave 2012. Aarhusportalen. Melissa Emilie Eksamensopgave 2012 Aarhusportalen Melissa Emilie Indhold Indhold... 1 Aarhusportalen... 2 Projektbeskrivelse... 2 Hvem er kunden... 2 Målgruppe... 2 Hvad ønsker vi at opnå... 2 Temaer... 2 Tidsplan...

Læs mere

Portfolioudvikling. Line la Fontaine. Multimediedesigner

Portfolioudvikling. Line la Fontaine. Multimediedesigner Portfolioudvikling Line la Fontaine Multimediedesigner Indholdsfortegnelse - Designvalg s. 1-9 - Målgruppe s. 1 - Wireframes/skitser s. 1-5 - Informationsarkitektur s. 6-7 - Farver s. 8 - Typografi s.

Læs mere

Projektdokumentation. Tidsplan. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 5. Dag 6. Dag 7. Dag 8. Dag 9. Dag 10. Dag 11. Dag 12

Projektdokumentation. Tidsplan. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 5. Dag 6. Dag 7. Dag 8. Dag 9. Dag 10. Dag 11. Dag 12 Projektdokumentation - af Dennis Iversen Tidsplan Dag 1 Research, mindmap, skitser til logo og start på logo. Dag 2 Færdiggørelse af logo, målgruppe og segment fastslået, skitser visitkort, start på visitkort.

Læs mere

Dreamtours. Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation

Dreamtours. Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation Dreamtours En visuel identitet skabt af Anders Hanberg, Camilla Sabatinski, Mathis Gallego- Pedersen og Peter Schindler. Den danske multimediedesignklasse - 1.semester

Læs mere

startup.dk Multimediedesigner 1. års prøve Eksamensprojekt, 2. semester 2015

startup.dk Multimediedesigner 1. års prøve Eksamensprojekt, 2. semester 2015 startup.dk Multimediedesigner 1. års prøve Eksamensprojekt, 2. semester 2015 Opgaven I er en gruppe multimediedesignerstuderende, der har besluttet at starte jeres egen virksomhed. I kan frit vælge, hvilken

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

3. SEMESTER 2. PROJECT MULB Gruppe 1. 20. september 2015

3. SEMESTER 2. PROJECT MULB Gruppe 1. 20. september 2015 PROJECT DATABASE 3. SEMESTER 2. PROJECT MULB Gruppe 1. 20. september 2015 Ved at underskrive dette dokument bekræfter vi, at det indsendte materiale alt sammen er vores eget materiale og arbejde. Andreas

Læs mere

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google.

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. Marketing A-Z Marketingbegreb Betydning A Adwords Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. B Branding Signalerer, hvad

Læs mere

PROJEKTET LAYOUT IDEUDVIKLING - PROCESS FRA IDÉ TIL PRODUKT

PROJEKTET LAYOUT IDEUDVIKLING - PROCESS FRA IDÉ TIL PRODUKT PROJEKTET Udarbejdelse og idéudvikling af en fiktiv grafisk identitet til Puls Fitness. I denne kernefaglighed fremhæver jeg designet til websitet samt lidt merchandise. Derudover ses et udkast til bl.a.

Læs mere

Corporate Social Responsibility. Multimediedesignerprojekt 2. semester CSR Line la Fontaine, Christian Knudsen, Tobias og Line Mehr MULA Side 1

Corporate Social Responsibility. Multimediedesignerprojekt 2. semester CSR Line la Fontaine, Christian Knudsen, Tobias og Line Mehr MULA Side 1 Corporate Social Responsibility Multimediedesignerprojekt 2. semester CSR Line la Fontaine, Christian Knudsen, Tobias og Line Mehr MULA Side 1 Fact sheet Projekt titel Corporate Social Responsibility Url

Læs mere

Sommerens Store Dille 2014

Sommerens Store Dille 2014 Sommerens Store Dille 2014 Site: http://chicdesigns.dk/hulahopring/index.html Af 1 Shiko Nzorubara Klasse: Mula A 2. Semester Vejleder: Merete Lindemann & Ivan Rosenvinge Frederiksen TABLE OF CONTENTS

Læs mere

Sapporo Christmas Campaign. http://sapporo.creativefolder.dk

Sapporo Christmas Campaign. http://sapporo.creativefolder.dk Sapporo Christmas Campaign http://sapporo.creativefolder.dk Faktaark Projekttitel Sapporo Christmas Campaign Projekt URL www.sapporo.creativefolder.dk URL Databaseindhold www.sapporo.creativefolder.dk/viewleads.php

Læs mere

http://bysileha.com/rate/home.php Gruppe nr. MULB2, Multimediedesign 3. semester hold B. Tue Becher Jesper Hinchely

http://bysileha.com/rate/home.php Gruppe nr. MULB2, Multimediedesign 3. semester hold B. Tue Becher Jesper Hinchely http://bysileha.com/rate/home.php Gruppe nr. MULB2, Multimediedesign 3. semester hold B. Tue Becher Jesper Hinchely Amanda Lindschouw - cph-al144@cphbusiness.dk http://ahldesign.dk/learningthird.html Michelle

Læs mere

IDENTIFON. Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg

IDENTIFON. Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg 1 Indholdsfortegnelse side nr. 1. Forside. 2. Indholdsfortegnelse og indledning. 3. Problemformulering og afgræsning. 4. Tidsplan projektplan

Læs mere

Projekt database. 3 Semester - Mul a Projekt 1. Yaser Osman cph-mo102@cphbusiness.dk. Dan Eskildsen cph-de32@cphbusiness.dk

Projekt database. 3 Semester - Mul a Projekt 1. Yaser Osman cph-mo102@cphbusiness.dk. Dan Eskildsen cph-de32@cphbusiness.dk Projekt database 3 Semester - Mul a Projekt 1 Yaser Osman cph-mo102@cphbusiness.dk Dan Eskildsen cph-de32@cphbusiness.dk Ammar Al-Basri cph-aa140@cphbusiness.dk Emre Kandemir cph-ek68@cphbusiness.dk Lotte

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW Hjemmeside - Husk hjelmen. http://mediegrafiker-ats.dk/12gf32med8b/projekt/mette/

GRAFISK WORKFLOW Hjemmeside - Husk hjelmen. http://mediegrafiker-ats.dk/12gf32med8b/projekt/mette/ GRAFISK WORKFLOW Hjemmeside - Husk hjelmen http://mediegrafiker-ats.dk/12gf32med8b/projekt/mette/ Produkt Web sider Index side Underside - Cykelhjelmen - brug den rigtig. Underside - Husk nu cykelhjelmen.

Læs mere

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe Ide Designprocess I denne opgave har jeg udviklet et website for et feriehus. Kunden ønsker et site, som både fungere privat, men også som offentlig hjemmeside. Hele site skal være på dansk, tysk og engelsk.

Læs mere

Portfolie Redesign. www.gaardbodesign.dk. Multimediedesigner CPH Business 1. sem. eksamensprojekt - Clmul-b12e Januar 2013. Jens Jákup E.

Portfolie Redesign. www.gaardbodesign.dk. Multimediedesigner CPH Business 1. sem. eksamensprojekt - Clmul-b12e Januar 2013. Jens Jákup E. Portfolie Redesign www.gaardbodesign.dk Multimediedesigner CPH Business 1. sem. eksamensprojekt - Clmul-b12e Januar 2013 Jens Jákup E. Gaardbo indholdsfortegnelse design... gestaltlove... opbygning...

Læs mere

Grafisk workflow. Hjemmeside til Bærkompagniet

Grafisk workflow. Hjemmeside til Bærkompagniet Grafisk workflow Hjemmeside til Bærkompagniet Dokumentation Opgaven Bærkompagniet skulle have designet og programmeret et website, hvor de kunne præsentere deres produkter samt mulige forhandlere kunne

Læs mere

PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013

PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013 PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD RETNINGSLINJER LOGO PLACERING OG BRUG FRIZONE: PLACERING: TYPOGRAFI PRIMÆR TYPOGRAFI SEKUNDÆR TYPOGRAFI KOMMUNIKATION GRUNDPAPIR

Læs mere

HHBR. Design. Kvalitets vurdering. Opgaven. Målgruppe og Budskab. De Grafiske valg

HHBR. Design. Kvalitets vurdering. Opgaven. Målgruppe og Budskab. De Grafiske valg Opgaven Der skal designes en hjemmeside til en pensioneret revisor, som ønsker at starte en fritids beskæftigelse op, som privat revisor. Han Ønsker en hjemmeside der skal kort fortælle om hans forretning.

Læs mere

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE 2013. Redesign & kodning af website PETER HOLM SVENDEPRØVE 2013 / 5

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE 2013. Redesign & kodning af website PETER HOLM SVENDEPRØVE 2013 / 5 NAVN PÅ OPGAVEN KERNEOMRÅDE SVENDEPRØVE 2013 Redesign & kodning af website PETER HOLM SVENDEPRØVE 2013 / 5 Beskrivelse af opgaven I min fritid modtog jeg en opgave, som bestod i, at redesigne og kode et

Læs mere

2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING

2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING 2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING Baggrund Udgangspunktet er projekt 2, dvs. en blog om cupcakes, hvor målgruppe, afsender og modtager allerede er defineret. Du bliver nu bedt om at udvikle et

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

Mediegruppen bevæger mennesker

Mediegruppen bevæger mennesker Mediegruppen bevæger mennesker 03 Fra ide til færdig løsning Hos Mediegruppen har vi arbejdet med internettet siden bureauets start i 1997. Vi har været med fra de traditionelle løsninger i HTML og de

Læs mere

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S Menu A/S Problemfelt MENU A/S (MENU) er en dansk design virksomhed og producent. MENU har specialiseret sig indenfor skandinavisk design samt deres evige stræben efter at lave noget originalt. De repræsenterer

Læs mere

Projekt 2, Banner. Project 02 - Banners. Gruppenummer: 8

Projekt 2, Banner. Project 02 - Banners. Gruppenummer: 8 Projekt 2, Banner Project 02 - Banners Gruppenummer: 8 Navne/mail: Kasper Nick Thomasen(k.n.thomasen@gmail.com), Christian Lund (christianlund_667@hotmail.com), Alexander Kofoed (laemse@hotmail.dk) Hold:

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE FURPS... 11. Beskrivelse af processen for brugere der vil deltage i konkurrencen... 12. Faktaark... 2

INDHOLDSFORTEGNELSE FURPS... 11. Beskrivelse af processen for brugere der vil deltage i konkurrencen... 12. Faktaark... 2 1 FAKTAARK Projekttitel: Sommerens store dille 2014 Projekt url adresse: http://ulvi.dk/eksamen Fulde navn: Ulvi Imanov E-mail adresse: ulvi@azweb.dk Link til portfolie: http://ulvi.dk Direkte link til

Læs mere

! Kia Dahlen. Kamilla Klein, Pia Jensen og Maria Korshøj Andersen.

! Kia Dahlen. Kamilla Klein, Pia Jensen og Maria Korshøj Andersen. Copenhagen Business Academy Multimediedesigner 3. semester - 1. projekt, september 2014 Gruppe 1 - MulA Kia Dahlen. Kamilla Klein, Pia Jensen og Maria Korshøj Andersen. Study: Multimedia Design Project:

Læs mere

MARIA SKAU MADSEN SVENDEPRØVE 2015 WWW.BY-M.DK

MARIA SKAU MADSEN SVENDEPRØVE 2015 WWW.BY-M.DK DOKUMENTATION MARIA SKAU MADSEN WWW.BY-M.DK INDHOLDSFORTEGNELSE OPGAVE BESKRIVELSE.... 5 RESEARCH.... 5 DESIGN.... 5 SPECIFIKATIONER DET TRYKTE MEDIE.... 5 NUVÆRENDE IDENTITET... 6 PRIMÆR OG SEKUNDÆR MÅLGRUPPE....................6

Læs mere

GRAFISK DESIGN. Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet

GRAFISK DESIGN. Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet GRAFISK DESIGN Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet Diner no. 34 9 Opgavebeskrivelse Fiktive opgave. Redesign af visuel identitet og design af ny hjemmeside. Materialet skal skabe et genkendeligt

Læs mere

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Det kan du med HostedShop Design Manager... 3 1.2 Feature list... 3 2. Design... 4 3. Filer og CSS... 4 3.1

Læs mere

Indledning... 2. Problemformulering... 2. Problemstilling... 2. Spørgeundersøgelse... 2. Projektstyring... 4. Projektgruppe... 5

Indledning... 2. Problemformulering... 2. Problemstilling... 2. Spørgeundersøgelse... 2. Projektstyring... 4. Projektgruppe... 5 Indhold Indledning... 2 Problemformulering... 2 Problemstilling... 2 Spørgeundersøgelse... 2 Projektstyring... 4 Projektgruppe... 5 Paramenter på 3 eksisterende teater hjemmesider... 6 Om os... 7 Konkurrencer...

Læs mere

eksamensprojekt 2. sem

eksamensprojekt 2. sem Multimediedesigner Klima 2009 Virksomheder i en klimakontekst eksamensprojekt 2. sem maj - juni 2009 www.cphnorth.dk Trongårdsvej 44 DK 2800 Kgs. Lyngby 1. Opgaven Indledning: I december 2009 skal Danmark

Læs mere

Stilen skulle gerne være feminin og primærfarven rosa.

Stilen skulle gerne være feminin og primærfarven rosa. Grafisk design // Grafisk Design Hjemmesideløsning for syerske Sorami er et enmands-firma med mere end 25 års erfaring, som tilbyder omforandring af tøj og tøj syet efter eget design, samt håndlavede smykker.

Læs mere

WEBSITE DB. Copenhagen Business Academy Multimediedesigner. 3 semester 2 projekt, oktober 2014 Gruppe 1 MulA

WEBSITE DB. Copenhagen Business Academy Multimediedesigner. 3 semester 2 projekt, oktober 2014 Gruppe 1 MulA WEBSITE DB Copenhagen Business Academy Multimediedesigner 3 semester 2 projekt, oktober 2014 Gruppe 1 MulA Kia Dahlen, Pia Ellenton Jensen, Maria Korshøj Andersen & Kamilla Klein Website URL: http://www.piajensen.nu/dancehall/index.php

Læs mere

RAPPORT Projekt 4: Website design 10-28.11.2014 Gruppe A3: Anastasia Keller, Jakob Plenge, Rasmus Bernhard, Benjamin Vinje, Raquel Hesdorf

RAPPORT Projekt 4: Website design 10-28.11.2014 Gruppe A3: Anastasia Keller, Jakob Plenge, Rasmus Bernhard, Benjamin Vinje, Raquel Hesdorf RAPPORT Projekt 4: Website design 10-28.11.2014 Gruppe A3: Anastasia Keller, Jakob Plenge, Rasmus Bernhard, Benjamin Vinje, Raquel Hesdorf 1 Web-agency Den første del af opgaven var at skabe en web-agency

Læs mere

Designmanual for websider

Designmanual for websider Designmanual for websider 31. marts 2009 Version 1.1. Denne manual beskriver de gældende retningslinjer for Aalborg Universitets websider. Det vil sige websider der benytter aau.dk i domænenavnet er omfattet

Læs mere

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen OPGAVE Designforslag til hjemmeside til motorcykelklubben Mc Chaufførerne GRAFISK DESIGN / Dorte Damsgaard Larsen 1/15 DESIGNPROCES Indledende møde med

Læs mere

Carlas cupcakes. Projekt. http://bysileha.com/2.semester/cupcake/remake/index.html

Carlas cupcakes. Projekt. http://bysileha.com/2.semester/cupcake/remake/index.html Projekt 3 http://bysileha.com/2.semester/cupcake/remake/index.html Carlas cupcakes Amanda Hüttel Lindschouw Michelle Denise Andersen Simone Lenander Hansen Indholdsfortegnelse PROJEKTFORMULERING 1.0 3

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW H1 MARIA SCHELDE

GRAFISK WORKFLOW H1 MARIA SCHELDE GRAFISK WORKFLOW H1 MARIA SCHELDE DOKUMENTATION Opgaven Arkitekt Mette Schelde skulle have designet og programmeret et website, hvorpå hun kunne præsentere hendes produkter. Designkrav Sitet skal være

Læs mere

Multimediedesigner, Cph Business Lyngby 2. Semester - 2. Projekt - Ferbruar/Marts 2015 E-zine

Multimediedesigner, Cph Business Lyngby 2. Semester - 2. Projekt - Ferbruar/Marts 2015 E-zine Multimediedesigner, Cph Business Lyngby 2. Semester - 2. Projekt - Ferbruar/Marts 2015 E-zine Pernille Sjøgreen Kathrine Amalie Russell Harder Line Rasmussen www.pernillesjoegreen.com www.kathrineharder.com

Læs mere

Grafisk design. Svendeprøve Juni 2015 - Pia Søgaard

Grafisk design. Svendeprøve Juni 2015 - Pia Søgaard Grafisk design Dokumentation Svendeprøve Juni 2015 - Pia Søgaard Kunde: Sognegaarden - Hedensted Opgave: ny grafisk identitet og hjemmeside Programmer: Indesign, illustrator og photoshop Farverum: CMYK

Læs mere

ANALYSE AF WEBSTEDET WWW.BILFORHANDLER.DK

ANALYSE AF WEBSTEDET WWW.BILFORHANDLER.DK ANALYSE AF WEBSTEDET WWW.BILFORHANDLER.DK Denne rapport indeholder en primær analyse af webstedet www.bilforhandler.dk. Vi har kigget på: Det vigtige førstehåndsindtryk af webstedet Brugervenlighed Anvendte

Læs mere

Grafisk produktion & workflow: Alt til forfesten

Grafisk produktion & workflow: Alt til forfesten Grafisk produktion & workflow _ 33 / 23 Grafisk produktion & workflow: Alt til forfesten Produkt _ Jeg har i længere tid gerne ville opbygge min egen webshop. september 2014 tog jeg mig sammen og opbyggede

Læs mere

Projekt Database, Gruppe 4A. Projekt 1, 3. Semester D A T A B A S E. Klasse MulA13 Gruppenummer: A4

Projekt Database, Gruppe 4A. Projekt 1, 3. Semester D A T A B A S E. Klasse MulA13 Gruppenummer: A4 Projekt Database, Gruppe 4A 0 Projekt 1, 3. Semester D A T A B A S E Klasse MulA13 Gruppenummer: A4 Projekt Database, Gruppe 4A 1 Fakta-ark Klasse MulA13, Gruppenummer: A4 Gruppemedlemmer: Amalie Ardahl

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

For at finde en stil til hjemmesiden, starter jeg med at lave et moodboard af alle Mikkalina Glas s produkter.

For at finde en stil til hjemmesiden, starter jeg med at lave et moodboard af alle Mikkalina Glas s produkter. Moodboard opgave design At designe og udforme en ny visuel identitet til Mikkalina Glas, bestående af logo og hjemmeside. For at finde en stil til hjemmesiden, starter jeg med at lave et moodboard af alle

Læs mere

Mark André Lyhne. Eksamen 2012. 12web1b

Mark André Lyhne. Eksamen 2012. 12web1b Mark André Lyhne Eksamen 2012 12web1b Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Projekt beskrivelse... 3 Målgruppe... 3 Afsender... 3 Budskab... 3 Kommunikationsmål... 3 Ideudvikling... 3 De 6 Designparametre...

Læs mere

Indholdsfortegnelse Valg af opgave... 2 Introduktion... 2 Problem... 2 Målgruppe... 2 Afsender... 2 Budskab... 2 Kodning... 3 Effekt...

Indholdsfortegnelse Valg af opgave... 2 Introduktion... 2 Problem... 2 Målgruppe... 2 Afsender... 2 Budskab... 2 Kodning... 3 Effekt... Indholdsfortegnelse Valg af opgave... 2 Introduktion... 2 Problem... 2 Målgruppe... 2 Afsender... 2 Budskab... 2 Kodning... 3 Effekt... 3 Information... 3 Programmering... 3 Design... 4 Brochure... 4 Hjemmeside...

Læs mere

DESIGN MANUAL. Designmanualen beskriver grundelementerne i Who Brands profil, og den giver eksempler og retningslinjer for deres anvendelse.

DESIGN MANUAL. Designmanualen beskriver grundelementerne i Who Brands profil, og den giver eksempler og retningslinjer for deres anvendelse. DESIGN MANUAL Designmanualen beskriver grundelementerne i Who Brands profil, og den giver eksempler og retningslinjer for deres anvendelse. Designmanualen er et værktøj til brug for dem, der i det daglige

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lasse Gottenborg Egholm, Emil Jansen, Jacob Oldenborg Voetmann & Troels Brandt Partoft

Indholdsfortegnelse. Lasse Gottenborg Egholm, Emil Jansen, Jacob Oldenborg Voetmann & Troels Brandt Partoft URL: http://lasseegholm.com/beerfestival/index.html NAVNE: Emil Jansen, Troels Brandt Partoft, Jacob Oldenborg Voetman, Lasse Gottenborg Egholm DATO: 31 Maj 2012 HOLDNR.: tr11mul02 INSTITUTION: Copenhagen

Læs mere

Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara

Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara Roskilde Teknisk Gymnasium Dato 02/04/13 08/05/13 Side 1 af 9 Indhold Problem... 3 Overvejelser... 3 Produkt...

Læs mere

# Redesign af copenhagenskatepark.dk

# Redesign af copenhagenskatepark.dk # 1 Grafisk Design # Redesign af copenhagenskatepark.dk Opgave Dette er en fiktiv opgave hvor jeg har valgt at redesigne copenhagenskatepark.dk's website. Jeg synes det kunne være en spændende udfordring

Læs mere

Lærere: Jesper Hinchely, Merete Geldermann Lútzen, Morten Rold, Ivan Rosenvinge Frederiksen, Tue Bjerl Nielsen og Marc Kluge. Antal anslag ca. 27711.

Lærere: Jesper Hinchely, Merete Geldermann Lútzen, Morten Rold, Ivan Rosenvinge Frederiksen, Tue Bjerl Nielsen og Marc Kluge. Antal anslag ca. 27711. 1 Fakta ark Projekttitel: Site for a local community Projek url: wp.kleinovich.dk Banner url: kleinovich.dk/christiansoe/bornholmstidende.html Gruppe nr.: 3 Klasse: MULA13 Lærere: Jesper Hinchely, Merete

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Hurtig SEO Guide til din hjemmeside

Hurtig SEO Guide til din hjemmeside Hurtig SEO Guide til din hjemmeside For at forbedre din hjemmesides synlighed på søgemaskiner, vil vi anbefale at du er omhyggelig med søgeoptimeringen deraf. Hvis du følger de følgende punkter omhyggeligt

Læs mere

T o b i a s W e x i ø S o n n e MultiMedieDesigner CPH-Business 1/26

T o b i a s W e x i ø S o n n e MultiMedieDesigner CPH-Business 1/26 T o b i a s W e x i ø S o n n e MultiMedieDesigner CPH-Business 1/26 Indholdsfortegnelse - Intro - Mindmap - Designvalg - Farvevalg - Logo - Ensartethed - Farver - Det gyldne snit - Fleksibilitet & brugbarhed

Læs mere

Dokumentation. Karen-Louise Fejerskov

Dokumentation. Karen-Louise Fejerskov Dokumentation Grafisk Workflow Et af produkterne, jeg skulle lave, var et redesign af FreQuence s info hjemmeside. A B Punkt 1 Ansvar: Jeg har selv stået for opsætningen af hjemmeside og selv bestemt,

Læs mere

foto // billeder fra hjemmesiden Websiden // feriebolig-i-toscana.dk

foto // billeder fra hjemmesiden Websiden // feriebolig-i-toscana.dk GRAFISK DESIGn Webdesign Min chef ville gerne have lavet en webside til firmaets udlejningshus i Italien. Huset på 200 m² er et traditionelt toskansk landhus i tre etager og ligger i gåafstand fra middelalderlandsbyen

Læs mere

Visuel ID. 2. projekt 2. sem. marts 2011. og kommunikation. Multimediedesigner

Visuel ID. 2. projekt 2. sem. marts 2011. og kommunikation. Multimediedesigner Multimediedesigner Visuel ID og kommunikation Fly away Fly away I wish that I could fly Into the sky So very high I'd fly above the trees Over the seas in all degrees To anywhere I please Let's fade into

Læs mere

Vejledning til Google Analytics rapporter

Vejledning til Google Analytics rapporter Vejledning til Google Analytics rapporter Internet statistik kan godt være svært at forstå specielt hvis man ikke er vant til at arbejde med sådanne ting. For at gøre det nemmere for vores kunder at forstå

Læs mere

15-11-2013 TANDLÆGE KAMPAGNE. Marc Sztuk, Simon Drabsch og Marcus Rasmussen

15-11-2013 TANDLÆGE KAMPAGNE. Marc Sztuk, Simon Drabsch og Marcus Rasmussen 15-11-2013 TANDLÆGE KAMPAGNE Marc Sztuk, Simon Drabsch og Marcus Rasmussen Forord Vi har tilmeldt os konkurrencen fra Tandlægeforeningen, om at lave en kampagne for at få flere unge til at tage til tandlæge.

Læs mere

Cykelhandler projekt KOM / IT

Cykelhandler projekt KOM / IT 2015 Cykelhandler projekt KOM / IT Indhold Indledning... 2 Tidsplan... 2 Fase 1 - Problemanalyse... 3 Informations problem... 3 Markedsundersøgelse... 3 Analyse af deres eksisterende medieprodukter...

Læs mere

LEDIG JOURNALIST? Gruppe 9 2 semester 1 projekt: Website Janni, Jens, Morten & Mikael

LEDIG JOURNALIST? Gruppe 9 2 semester 1 projekt: Website Janni, Jens, Morten & Mikael LEDIG JOURNALIST? Gruppe 9 2 semester 1 projekt: Website Janni, Jens, Morten & Mikael Indholdsfortegnelse Problemformulering Problemformulering... s. 1 Kommunikation... s. 2 Model... s. 2 Analyse... s.

Læs mere

Lundtofte skole 2007/08. Åbn FrontPageExpress og Explorer begge programmer skal være åbne når du laver hjemmesiden.

Lundtofte skole 2007/08. Åbn FrontPageExpress og Explorer begge programmer skal være åbne når du laver hjemmesiden. Det vigtigste Hjemmeside i FrontPageExpress Åbn FrontPageExpress og Explorer begge programmer skal være åbne når du laver hjemmesiden. Lav en mappe til din hjemmeside. Find først din mappe på skolens netværk,

Læs mere

Ud fra ovenstående vil den typiske Maileg kunde kunne placeres i det grønne segment i følge Minerva modellen. GRAFISK DESIGN. Moderne.

Ud fra ovenstående vil den typiske Maileg kunde kunne placeres i det grønne segment i følge Minerva modellen. GRAFISK DESIGN. Moderne. Opgave Vi er på vej til at lave en ny hjemmeside hvor vi fremadrettet skal til at sælge vores produkter direkte til kunderne. Vi vil gerne lave en hjemmeside som både virker legende men også overskuelig,

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Af Henrik Bro og Martin T. Hansen I har måske allerede en flot, og informativ hjemmeside. Og alle jeres kursister

Læs mere

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING DANSKE BEDEMÆND august 2014 v1.4 1 P a g e INDHOLDSFORTEGNELSE Adgang... 3 Overordnet om Umbraco... 4 Højreklik muligheder i oversigten...

Læs mere

E-zine projektrapport 2. semester 2. projekt - marts 2015

E-zine projektrapport 2. semester 2. projekt - marts 2015 E-zine projektrapport 2. semester 2. projekt - marts 2015 E-zine 2. projekt 2. semester - marts 2015 E-zine URL epub http://jonaslunding.dk/2sem/2modul/files/el01.epub E-zine URL PDF http://jonaslunding.dk/2sem/2modul/files/el01.pdf

Læs mere

Skriftlig opgave vedr. brugervenlighed og grafisk design

Skriftlig opgave vedr. brugervenlighed og grafisk design Skriftlig opgave vedr. brugervenlighed og grafisk design Udleveret: Tirsdag den 19.05.2015 Afleveres: Torsdag den 11.06.2015. Skriftlig opgave på maksimum 6 normalsider, der mailes til henholdsvis kahu@ucn.dk

Læs mere

Dokumentation. Inspiration S34 S35. Opgavens art Fiktiv opgave af opbygning af en hjemmeside.

Dokumentation. Inspiration S34 S35. Opgavens art Fiktiv opgave af opbygning af en hjemmeside. Grafisk Design Dokumentation Inspiration Opgavens art Fiktiv opgave af opbygning af en hjemmeside. Kort om opgaven Hjemmesiden, skulle være oplysende om produkter og virksomheden, den skulle være enkel

Læs mere

10 Vigtigste SEO Ranking Faktorer

10 Vigtigste SEO Ranking Faktorer 10 Vigtigste SEO Ranking Faktorer Indledning 10 Vigtigste Ranking Faktorer Agilitor Der findes en lang række faktorer, der har indflydelse på din websites position i Google på forskellige søgeord. Faktisk

Læs mere