A Nordic Malt House - an account and blue print

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A Nordic Malt House - an account and blue print"

Transkript

1 August 2008 A Nordic Malt House - an account and blue print This is appendix A as referred to in the final report from the Nordic Malt House project Main authors: Per Kølster and Meyer Consulting

2 A Nordic Malt House -an account and blue print Per Kølster and Meyer Consulting August 2008

3 Indholdsfortegnelse Summary: A Nordic Malt House... 2 Kassettemalteri... 3 Vision... 3 Målsætning... 3 Organisation... 3 Marked for Nordisk / lokal malt... 4 Malteriets målgrupper... 4 Principskitse for malteriet... 5 Korn modtagelse - lager kontrol - rensning... 6 Maltning - støbning spiring kølning (tørring/curing)... 7 Afrensning lagring... 8 Ristning... 8 Pakning... 9 Produktudvikling, undervisning og undersøgelser Etablering Organisation Bygning Simpel skønnet økonomiberegning Blue Print - Principskitse af malteriet Side 1

4 Summary: A Nordic Malt House In order to develop beer types, which are Nordic in their origin, the brewers need to have malt which are malted from grain grown in our region and malted according to the desires and traditions among Nordic brewers. Today only a handful of malt houses serve the needs of the beer industry. Small scale brewing among the microbrewers is mainly carried out with malt imported from either Germany or UK. In other words we need to establish malt houses, which can produce malt specialized to the microbrewers marked, and which cooperate and support the Nordic trend. Different models have been discussed. In the working group it has been agreed to develop a malting plant, which may produce batches of ½-1 tonnes. This can be carried out using either floor malting or malting in a box. Due to a less handwork demanding technique we have emphazised the box approach and designed a modified Saladin-box. The box is used both for steeping, germination, drying and the final curing. Humidity as well as the temperature may be fully controlled during the malting process by using air, irrigation and a mixer constructed of vertically turning snails. Curing at a higher temperature than C has to be carried out in a coffee roaster. A seed cleaner is used to clean seeds before malting and after to remove the rootlets and acrospires before storing and packaging the malt. The number of boxes defines the total capacity of the malting plant. With 7 boxes and 7 days up to 7 tonnes may be malted per week. With 40 weeks the annual capacity is up to 280 tonnes or even more. The investment in the necessary equipment is app. 1 mio DKK or euro. This includes facilities to store and clean seeds/malt, seed/malt transport, the malting itself, roasting and packaging. The malting plant could be houses in a 400 m2 building with the necessary facilities (water, electricity, air, accessability etc. Yearly costs for housing is estimated to app DKK or euro. A very rough estimate of the production costs shows that it costs between 7 and 8 DKK or app. 1 euro. Including the investment and housing the production prize will be app. 9,5-11 DKK or app 1,5 euro assuming that the total annual production is 100 t. If the production is 300 t the comparable production prize decreases to 8,3-9,6. Several factors are critical to the economy, however this level is comparable to other small malting facilities, and should be competitive. Assuming that brewers are willing to pay for malt with complete transparency and hopefully interesting brewing and taste qualities, the technical solution and the malting house design should be able to become a healthy small business. If the malt is sold to an average price of 15 DKK/kg (ex VAT) the potential profit margin is about 4 DKK/kg. However, as the idea is to meet specific demans from individual brewers, the costs of each batch may easily become higher than the most rational approach. Hence, a maor challenge is to create close cooperation with the brewers in order to meet their demands and get their acceptance of the relevant price. It is therefore proposed to establish the malting plant organised as a cooperative business. Side 2

5 Kassettemalteri Papiret er udarbejdet inden for rammerne af projektet Nordic Malthouse for at foreslå en løsning, som gør det muligt at fremstille malt til små bryggerier i Norden, i små mængder og af såvel veldefinerede som eksperimenterende typer. Papiret er skrevet på baggrund af udsigten fra den danske verden og skal samtidig ses som et svar der har generel anvendelighed i Norden. Vision Malteriet skal placere nordisk/lokal malt forrest i bevidstheden om udviklingen af nordisk øl. Målsætning Malteriet skal være konkurrencedygtigt og sigte mod at få merpris for kvalitet Malteriet skal være det naturlige bindeled i mellem kornproducent og brygger. Malteriet skal være i stand til at imødekomme individuelle ønsker fra bryggerens side. Malteriet skal modsvare mikrobryggeriernes typiske behov. Malteriet skal have kapacitet til at køre flere forskellige maltninger samtidig. Malteriet skal have en udformning og faciliteter til at være eksperimenterende Malteriet skal være egnet til træning og undervisning. Anlæggets proces og maltens kvalitet skal være reproducerbar. Anlægget skal være enkelt at håndtere og rengøre. Anlægget skal være godkendt til økologisk produktion. Organisation Princip Ejerskab Om muligt skabe et klima af konstruktivt og tæt samarbejde i trekanten mellem brygger, malter og korndyrker, hvor malteriet er et fælles læringssted, hvor alle relevante erfaringer og krav fra såvel dyrkerside som bryggersiden omsættes til praksis i malteriet og vice versa. Altså som mere end blot et markedsbestemt udbuds-og-efterspørgselsrum. Den smukke tanke er vel et andelsselskab, hvor de interesserede parter hver bidrager. Lad os som tankeeksperiment sige 1:1:1 eget af hhv. korn-malt-øl siderne. Men det kan jo også startes af en enkeltperson (el.lign.), som har mod og lyst Organisering Andelsforeningens bestyrelse har ansvaret og ansætter en bestyrer. Bestyreren har ansvaret for drift, produktudvikling, salg og formidling samt daglig ledelse og evt. personale. Kommentar Vi har lejet med tanke om hvorvidt man kan se en model for sig, hvor man (som brygger) har ret/pligt til at bidrage, for at kunne få maltet. Jeg tror disse smukke tanker hurtigt bliver for luftige. Derimod tror jeg at det helt afgørende er at der er en brændende person, som skal få malteriet til Side 3

6 at fungere økonomisk, praktisk og kulinarisk. Og set fra min egen stol er der virkelig brug for en ganske god viden om såvel korn og landbrug som malt og øl, for at kunne gennemskue malteriets potentialer. Enhver erfaring fra lignende innovationsprojekter er dog levende beviser på at det ikke nødvendigvis er muligt at kombinere alle gode og nødvendige egenskaber i en og samme person. Derfor giver det mening at se for sig at der kan blive tale om et parløb mellem en drivende og en praktisk person. Ikke nødvendigvis fuldtids! Anlæg Malteriet er en bygning, hvor alle processer kan foregå under samme tag. Da en stor del af processerne handler om håndtering af korn, kan malteriet med fordel tænkes sammen med der hvor korn normalt håndteres, f.eks. på et landbrug. Myndigheder Det er formentlig ikke vanskeligt at skaffe tilladelse til erhverv i landzoner da malteriet hverken kan være mere generende for naboer end et landbrug og da der ikke er specielle problemer med udledninger og miljø. Marked for Nordisk / lokal malt Lokalisering: Kvalitets- og identitetsbaseret efterspørgsel til ølbrygning bland små bryggerier og håndbryggere (og eventuelt bagerverdenen!) Karakteristika: Niche, hvor råvare, proces og historien bag malten udvider kvalitetsbegrebet. Prisfølsomhed, påvirket bryggeriverdenens udvikling. Placeres sig i sin egen klasse (Cups of excellence). Købsmotiver: Bryggerne ønsker at sælge øl med den gode drikkeoplevelse, troen på at øllet er produceret under forhold der ansvarlige og sunde hele vejen rundt, samt med kendskab til råvarens historie og dyrkning. Udvikling: Voksende. Kendskab til smag og forståelse for etik, gennemskuelighed og identitet er stigende. Den måde en vare bliver fremstillet på i alle led, betyder stadig mere for virksomheder og forbrugere, og alle forudsigelser peger på vækst. Konkurrence: Bryggere af middel- eller lavkvalitetsøl. Bryggere af kvalitetsøl, hvor historien ikke spiller med. Modstand: Manglende visioner blandt bryggere og interesse hos forbrugerne og manglende politisk/økonomisk opbakning. Prisen? Malteriets målgrupper Bryggere Den innovative og etisk fordrende del blandt mikrobryggerne ( slow food segmentet). Side 4

7 Private Innovative og kritiske håndbryggere Bagere Utallige muligheder for at udvikle specialprodukter til innovative bagervirksomheder Detailhandel Som aftagere af øllet (brød), både resturanter, udskænkningssteder, kæder og småhandlende og specialbutikker. Forbrugere Den krævende del, der også køber økologi og andre produkter, der opfattes som højkvalitetsvarer samt produkter med en historie, og som må forventes at være meget motiverede for smag, identitet og etik. Eksport Hvorfor ikke? Særligt hvis der skabes specialmalt, som klart adskiller sig fra de klassiske malttyper og malterier Gastronomer/kokke/økonomaer/kantineledere: Den kritiske del, som selv stiller store og specifikke krav til råvarerne og som vil differentiere sig. Pressen, mad- øl og vinskribenter og forbrugerjournalister: Nyhedsværdien Uddannelse Specifikke uddannelser indenfor levnedsmiddelsektoren. Bredere som kurser for private. Principskitse for malteriet Idé Proces Vi kalder malteriet for et kassettemalteri i trailer-klassen d.v.s et malteri med en kapacitet på ½-1 t korn pr batch og hvor tid, temperatur og fugtighed kan styres under såvel støbning som spiring og kølning. Maltningen foregår i en kasse (modificeret saladinkasse), som kan befugtes, gennemblæses med fugtig eller tør/varm luft og omrøres med en sneglearm, således at hele processen fra støbning til sluttørring foregår i en og samme kasse. Sneglearmen konstrueres således, at den nemt kan rykkes til ny kasse. Sneglearmen skal være i stand til enkelt at flyttes fra kasse til kasse, og arbejde i alle kasser hvert døgn. Fyldning og tømning foregår med suger. Varmebehandlingen (sluttørringen) foregår i samme kasse Kapacitet Antallet af kasser bestemmer kapaciteten. Med en samlet tid på ca. 7 dage pr. maltning giver det en mulighed for a starte en ny maltning hver dag, såfremt der er 7 kasser i systemet. For at sikre anlæggets funktionsdygtighed og kvalitetsstyring skal der være kapacitet til at modtage flere kornpartier i venteposition og udføre en finrensning, ligesom der skal være kapacitet til at rense, lagre, pakke og forsende malten. Side 5

8 Korn modtagelse - lager kontrol - rensning Princip: Proces: Korn ankommer forrenset, tørt og spiredygtigt til malteriet kort før maltning. Analyse af kornets renhed + spireevne udføres (3-4 dage) Ankommer i en kasse, storsæk el.lign på a) en trailer og flyttes med gaffeltruck, opmagasinering på palle (pallekasse, storsæk), eller b) et større lad og suges i silo/kasse. Siloer kan med fordel også opsættes for at have en større mængde af relevante partier. Kasse tømmes evt. i et forkammer/silo og derefter i renser, som under driften tømmes direkte over i malterikassen, når maltningen startes. Udstyr: A1) Sugemaskine med tilhørende transportslanger, Sugetryk SUC 100 E fra Kongskilde kan flytte 7 ton/time kapacitet falder 1½ m lang x 1 m Eller alternativt A2) støvsuger fra B1) Komplet renseri med kørner, solde, triør og stenudskiller (evt. med forsilo) komplet beregnet til såsæd eller malt s600 v. claus simmonsen type=prod B2) Se også renseriudstyr mv.http://www.damas.com/, og + Kdc 4000 fra Kongskilde er et mobilt rensningsanlæg, hvor der kan sætte forskellige sold i, kan også rense malt for rodspirer. s=10189&adtype=0 C) Kasser til opbevaring af et begrænset antal partier á ca ½ ton eller ca liter D) Små siloer med en kapacitet på 5-20 t f.eks. E) Andet: Evt tank til ca ½ t korn før finrenseri, som passer til det enkelte batch, evt. transportblæser fra renseri til malterikasse, sugemaskine kan bruges, plus div. rør og trykudligner Priser: A1) Kongskilde Sugemaskine SUC 100 E DKK Alternativ A2) (mulighed for mindre kapacitet/pris) B1) Westrups såsædsrenseri S600 til euro = DKK Alternativ B2) Kongskilde finrenseri måske kun ca kr ellers oppe omkring ,00 + ekstra sold som koster ca 6000,00 /stk eller C) Storkasser af plast á 1.000?? DKK D) Siloer ved kapacitet ca 5-20 t á DKK-> DKK E) Blæser, slanger rør mv.> dkk? Investering: kr + opstilling mv. Side 6

9 Maltning - støbning spiring kølning (tørring/curing) Princip: Proces: Kasse med falsk bund som kan påfyldes oppefra og tømmes for vand nedefra, indblæsning af luft nedefra og omrøres hyppigt i intervaller. Styring af vandtilførsel og beluftning for at regulere hhv. ensartet vandindhold, iltning og temperatur under støbning. Omrøring/vending i hele maltvolumenet med roterende snegle. Idéen er en modifikation af den såkaldte Saladin-kasse, idet den også her bruges til sluttørring af malten. Kornet fyldes i kassen, vand påfyldes under omrøring, vand afdrænes og støbeprogrammet gennemføres og afløses af spiringsfasen hvor omrøring, evt. befugtning og beluftning udføres i henhold til plan og overvågning. Det er meget vigtigt at temperaturen af den luft, der skal gå gennem grønmaltlaget under spiringen kan styres. Under spiringen afgives der en masse varme, og den skal fjernes, for at holde temperaturen nede på de C. Kølingen kan ske med koldt evt. forstøvet vand, der også bruges til befugtning af luften. Ligeledes er det vigtigt at temperaturen af støbevandet kan kontrolleres (også C). Spiring afbrydes med tørring med temperaturstyring på tørreluft. Varm luft kan blæses ud eller bruges til rumopvarmning. Programmet tilpasses malttypen. Kasse rengøres efter tømning med højtryksspuler ved at løfte hulpladesektioner. Kapacitet: Samlet kapacitet vurderet ud fra, at der sker en rumfangsforøgelse fra 1 kg tør korn (fylder 1,25-1,75 l) til at volumen af færdigspiret korn fordobles, altså ganges kilo korn med en faktor 3 for at få karrets volumen/kapacitet. Denne vil i praksis variere med kornarten, hvede og rug størst, havre, byg imellem, spelt og emmer mindst kapacitet pga a lavest rumvægt. Udstyr: F) Specialbygget kasse (bruttomål 2,5x1,5x1,5 m eller ca 5000 l) i rustfrit stål med falsk bund og studs til hhv. afdræning af vand og montering af indblæsning til beluftning eller tørring. Se tegning. Dimensioneres efter en forventet rumfangsforøgelse for byg fra 1000 kg rent byg eller ca 1500 l til ca 3000 l. nettomål over falsk bund. Det foreslåede har i virkeligheden en noget større kapacitet, men vil fungere fint ved mindre mængder. G) Omrører i form af en sneglearm med lodret roterende snegle og vandingsdysser (samme som til spiring), sneglearmen kan vippe (eller hæves) op og ud af karret. Armen er monteret på et selvkørende ophæng, der gør det nemt at flytte til næste kar eller som kører på skinner der ligger på karrets overkant. A) Påfyldning/tømning manuelt med samme suger som ovenfor. H) Måleudstyr. Systemet kan udbygges til at blive styret som en industrirobot, der automatisk flytter omrøringen fra kar til kar og lader omrøringen foregå en bestemt tid i hvert kar. I) Vandtilslutninger, luftslanger, befugtning J) Opvarmning af luft til tørring Side 7

10 Leverandør: Teknisk løsning og prisskøn udviklet sammen med Alex Hansen (Græstedsmeden) og efter drøftelser med Steen Aastrup. Priser: F) Maltkassen pr. stk DKK, ved 5 stk = DKK G) Sneglearm DKK H) Måleudstyr DKK Styring, ikke prissat I) Vand mv DKK J) Varmekanon DKK + opstilling mv. Investering: kr Afrensning lagring Princip: Proces: Udstyr: ovenfor) Afrensning af spirer (rodspirer + evt. acrospirer) udføres med det samme, når tørring afbrydes for at nedkøle til lagertemperatur og sikre lagerfasthed. Lagring til korttidsopbevaring i forbindelse med lønmaltning. senere salg til grossister, bryggerier og håndbryggershops, netsalg/postordre til håndbryggere og eksport. Maltkarret tømmes med sugeren til forsiloen, hvorfra den urensede malt løbe/falde ned i renseren. Da den urensede malt ikke har nogen evne til at løbe selv, skal der være en omrøring eller en anden form for aktiv påfyldning af renseren. Flytning og rensning skal foregår i et lukket system med udsugning, for at undgå støvgener(farer). Den rene malt lagres i en lille silo før pakning eller i lukkede gnaversikre storkasser. A) Suger (samme som ovenfor) B) Maltrenser med udsugning og lagertank med omrører (samme som C) og D) Opbevaring på lager før pakning er det samme udstyr som til opbevaringen af det umaltede korn Ristning Princip: Proces: I den højere ende temperaturskalaen i slutbehandlingen af malten, hvor de mørkeste malttyper skabes, ligger der samtidig en spændende kulinarisk udfordring. Køllen tillader formentlig op til ca C,. Skal temperaturen højere op kræver det en rister, som kan behandle malten efter alle kafferistningens kunst. Kapaciteten skal være min kg pr time. Ideelt set foretages ristning så tæt på bryggerens brug af varen og bestemt af ønsker og kreativitet. Ristningsprocessen udføres på den færdige, rensede malt (evt. umaltet korn). Opstillingen af risteren kræver god udsugning og vand, samt brandsikre forhold. Side 8

11 Udstyr: Priser: Kafferister og tilbehør. Rister i størrelsesorden kr Investering: kr Pakning Princip: Proces: Udstyr: Priser: overslag: Det enkelte parti kan leveres i storkasse/container eller storsæk Derudover skal malteriet kunne pakke i lufttæt sæk (25 kg) eller pose f.eks. 2 kg, (og evt. formalet efter bestilling) af hensyn til 1) håndteringen i små bryggerier og hos håndbryggere. 2) Perspektiverne i at arbejde med specialmalte i små mængder Kasse og storsæk pakket direkte fra renser. Pakning i de små colli sker fra kasse eller silo til et pakkeri, der kan håndtere sække og poser. Sække og poser skal lagres gnaversikret, og på en sådan måde at varen enkelt kan tages frem til videre levering. (spørgsmålet er vel om der skal være salg til slutbruger af 2-25 kg colli? Eller dette skal overlades til Maltbazaren, R2Brew m.fl.?) K) Gaffeltruck som kan flytte, løfte og tømme (tippe) storkasse op i tragt/silo til pakkeopstilling, L) Vægt til storkasse/storsæk. M) Semiautomatisk pakkeri med tragt/silo, udtag og vægt til sæk/pose, syning lukning mærkning (http://www.imeco.org/, N) Gnaversikret (!) lager, gulvplads til storkasser, evt. palle-reol. Disse priser er ikke gået igennem med leverandører og er derfor grove K) Gaffeltruck med kasseholder/vippeanordning DKK L) Vægt til palleformat DKK M) Pakkeriudstyr kr N) Pallereoler kr Investering: kr Side 9

12 Produktudvikling, undervisning og undersøgelser Princip: Muligheder for at afholde demoer, undervisningsforløb, udvikle nyt i helt lille skala og udføre simple undersøgelser af korn, maltning og den færdige malt (farve etc.) Samarbejder med forsknings- og uddannelsesinstitutioner m.fl. Validering Der skal være faciliteter og know-how til 1) at foretage nødvendige og rutinemæssige kontroller og beskrivelse af såvel råvare som produkt, 2) at udføre den relevante overvågning og styring under processen, samt muligheder for (laboratorium) 3) at undervise i og fortælle om maltning fra a-z (Skole: Træning, kurser og rundvisninger) Laboratorium Udstyr til test af 1) Spiring, kvalitet og renhed af korn 2) maltens farve og enzymstyrke (andet?) 3) in situ vandindhold under proces (www.foss.dk), temperatur 4) spiring under maltning, mikroskop 5) andet Skole Sweet dreams: Forsøgsmalter Skolemalteri Etablering Opstilling Hele systemet skal detailprojekteres, beregnes, indkøbes og opstilles Rådgivning Malteriet skal selvsagt indkøres og testes. Desuden skal der eksperimenteres. Der skal således være ressourcer til at få konsulenthjælp (f.eks, af *Steen aastrup Mobil: ) Organisation Bemanding: Det vil jo være relevant for ikke sige nødvendigt at udpege en person til at stå for etablering og samtidig indkøring og drift. I den forbindelse vil en efteruddannelse i for af studieophld el.lign være relevant Side 10

13 Bygning Princip: Hal med gode adgangsforhold og gerne isoleret mod kulde/varme Miljøkrav vældigt beherskede, mest vandet fra støbningen, som indeholder ekstrakt(exudat) af kerne (fenoler) Strøm, olie/gas, vand Selve bygningen kan være meget simpel dog med ventilation, afløb og strøm. Skorsten til fyr. Kontor mv. kræver sædvanlig standard. Funktioner: Modtagelse, kornlager og rensning 100 m2 Maltning - Kasser 8 stk x 1½ + ½ m ved siden af hinanden = 16 m - Færdsel + teknik for/bag 2½ m + 3 m = 5½ m - 16 x 5 = ca 80 m2 Renseri 5 x 5 = 25 m2 Risteri 5 x 5 = 25 m2 Lager 10 x 20 = 100 m2 Pakkeri 10 x 5 = 25 m2 Andet - Laboratorium - Kontorplads - undervisning, møde, frokoststue - toilet Størrelse: 400 m2 Skal beregnes nøjere i forhold til arbejdsgange og udnyttelse af udstyr (suger, renser, varme, lager ind/ud o.s.v.) Pris: 2 mio eller pr md? Side 11

14 Simpel skønnet økonomiberegning Investering Ca. 3 mio kr eller ca kr pr år (30 år) Heraf anlæg og opstilling 1 mio, bygning 2 mio Salgsprisen Eksempel på priser, som stammer fra specialmalteri, og hvor kornet (byg eller hvede) er økologisk. Sammenligningen illustrerer således tilnærmelsesvis, hvordan prisen kan være, når der er tale om malt som har særlige kvaliteter, også selvom det ikke er tale om egentlig specialmalt. Priser fra Warminster nov 2007, pr 1000 kg DKK Organic Cara malt ,50 Organic Crystal malt ,50 Organic Lager malt ,50 Organic Munich malt ,75 Organic Pale Ale malt ,50 Organic Standard Chocolate malt ,00 Organic Wheat malt ,50 Prisen pr kg varierer med typen og svinger fra ca. 11 kr/kg (ale og lager, basismalt) og op til små 17 kr/kg. Priserne skal tillægges fragt og moms og eventuel højere pris ved leverancer af mindre mængder. I regneeksemplet nedenfor anvendes en snitpris på 15 kr per solgt kg. Kornpris El-pris Igen bruges som eksempel økologisk korn, som pt. koster ca. 3,5 kr kg forrenset. + levering. Elprisen Aktuelle priser Basispris Kvartal Transport af el Offentlige forpligtelser Elafgift Eldistributionsbidrag CO 2-afgift Pris pr kwh ekskl. moms Moms 25% Totalpris pr. kwh inkl. moms Specifikation af afgifter til staten Elafgift (inklusive bidrag til Elsparefonden) Refusion Gældende pr % 54,70 øre Distributionsbidrag 75 % 4,00 øre CO 2-afgift 0 % 8,80 øre I alt pr. kwh eksklusive moms El-prisen ex moms er herefter 138,71 57,70: 67,50 øre 42,61 øre/kwh 20,70 øre/kwh 7,90 øre/kwh 54,70 øre/kwh 4,00 øre/kwh 8,80 øre/kwh 138,71 øre/kwh 34,68 øre/kwh 173,39 øre/kwh 54,70 3,00 0,00 81,01 øre/kwh Arbejdstid Korn, lager, rense 1 t, maltning 1 t, rensning og sækning, mærkning 2 t, orden og renholdelse 1 t. Dette arbejde er selvsagt større eller mindre afhængig af hvor mange partier der kører samtidig / forskudt, således at Side 12

15 arbejdstiden kan optimeres. Med 5 partier om ugen og 5 timer pr parti giver det en anslået arbejdstid om ugen på i alt 25 timer, som er den tid der direkte medgår til fremstillingen af et kg malt. Derudover er der tidsforbrug til vedligeholdelse, administration, salg, råvarekøb og udvikling. Der skal tages højde for at malten ikke respekterer weekender, med mindre produktionen synkroniseres og automatiseres. Derfor er det også relevant at lægge den sammen med en tilsvarende virksomhed (landbrug) hvor der også er pasning i weekender. Produktion 40 uger á 5 batches = 200 batches, 1 batch á 500 kg slut malt Produktion 200 x 500 kg = kg Omsætning Med 100 t malt og en pris på 15 kr/kg er der en potential omsætning 1,5 mio kr pr år Omkostning Til et parti på ½ t malt bruges skønsmæssigt 550 kg Driftsudgifter 500 kg 1000 kg Korn 550 kg á 3,5 kr leveret Vand 4 m 3 á 10 kr (uden vandafledingsafgift) El 30 kw i 24 timer á 81 øre/kwh (erhverv) Materialer (sække, poser, leje af kasse) Arbejde 5 timer á 250 kr Samlet Eller pr kg 8,00 6,68 Diverse 1,00 1,00 Husleje 1,80 1,80 Rå pris pr kg ,48 Rentabilit Bestemmes af arbejdstidsforbruget (dygtighed), energiforbruget, antal partier, afsætning/pris (interesse, kvalitet, markedsføringspotentiale) og alt det løse. Derudover ser det ikke ud til at der kan ændres meget på kornprisen. Arbejdstiden pr kg afgørende. Bl.a. er det åbenlyst at der i samme system kan produceres større mængder og op til f.eks. 1 t og det vil være med samme arbejdstid stort set og dermed billigere. Projektstøtte Såfremt der kan skaffes projektstøtte, vil den bidrage til at kunne gøre etableringen og indkøringen mindre risikobetonet. Der er ingen tvivl om at de første 2-3 år vil være ensbetydende med en stor udfordring for at malteriet kan finde sine ben at stå på både med hensyn til Indkøring og løsning af tekniske problemer Indkøring af driftsrutiner Kvalitetsudvikling Afsætning og aftaler med kornproducenter Opbygning af netværk og tilbud Behov: Bygningsindretning, udstyr, oplæring og indkøring 3-4 år Side 13

16 Synergier Placeret på et eventuelt landbrug er der åbenlyse økonomiske og driftsmæssige fordele ved at kunne opnå en egenproduktion af det korn der håndteres og bruges i malteriet 110 tons korn i regneeksemplet i specialafdelingen og økologisk lægger beslag på forsigtigt skønnet et sted omkring ha. Side 14

17 Blue Print - Principskitse af malteriet Side 15

18 Side 16

19 Side 17

20 Side 18

21 Side 19

22 Nordic Innovation Centre The Nordic Innovation Centre initiates and finances activities that enhance innovation collaboration and develop and maintain a smoothly functioning market in the Nordic region. The Centre works primarily with small and mediumsized companies (SMEs) in the Nordic countries. Other important partners are those most closely involved with innovation and market surveillance, such as industrial organisations and interest groups, research institutions and public authorities. The Nordic Innovation Centre is an institution under the Nordic Council of Ministers. Its secretariat is in Oslo. For more information: Nordic Innovation Centre Stensberggata 25 NO-0170 Oslo Norway Phone: Fax:

Totalløsninger til tørring og opbevaring af korn og frø

Totalløsninger til tørring og opbevaring af korn og frø Totalløsninger til tørring og opbevaring af korn og frø 60 års erfaring i hele Europa - 40 faste medarbejdere inkl. service i Hedensted Nymontage via eksterne firmaer i sæsonen (40-60 personer) - Omsætning

Læs mere

Anlæg for effektiv kornbehandling

Anlæg for effektiv kornbehandling Anlæg for effektiv kornbehandling og oplagring Ingen kan spå om fremtiden - men Kongskilde har en mening om den. Hvad vil Kongskilde Vi vil gøre det, vi er gode til, og det som vi har mange års erfaring

Læs mere

Københavns Madhus Økologi, Mad og Måltider i Københavns Kommune

Københavns Madhus Økologi, Mad og Måltider i Københavns Kommune Københavns Madhus Økologi, Mad og Måltider i Københavns Kommune Københavns Madhus Januar 2013 Copenhagen House of Food www.kbhmadhus.dk Around 40 people staff yearly budget app. 4,5 mill EURO Indhold:

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Opbevaring og formaling af korn.

Opbevaring og formaling af korn. Opbevaring og formaling af korn. Henning Sjørslev Lyngvig Maskinkonsulent, Videncentret for Landbrug Planteproduktion & Michael Holm Chefforsker, Videncenter for Svineproduktion L & F Hvilken opbevaringsform

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Produktkatalog - industri Det er størrelsen der tæller...

Produktkatalog - industri Det er størrelsen der tæller... Produktkatalog - industri Det er størrelsen der tæller... Siloer Transportudstyr tørrerier Planlagre tømmesystemer styretavler Dan-Corn industrianlæg Mere end 55 års brancheerfaring sikrer dig vidensdeling

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

FarmTest - Bygninger nr. 6-2002. Stålsiloer til korn

FarmTest - Bygninger nr. 6-2002. Stålsiloer til korn FarmTest - Bygninger nr. 6-2002 Stålsiloer til korn Stålsiloer til korn Af landskonsulent Jens Johnsen Høy, Landskontoret for Bygninger og Maskiner Titel: FarmTest - Bygninger nr. 6. Stålsiloer til korn

Læs mere

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 by Allan S. Christensen, Offshoreenergy.dk 2 nd of December 2014 Netværksmøde 2. december 2014 Program Orientering

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Kan danske mælkeproducenter konkurrere fremover?

Kan danske mælkeproducenter konkurrere fremover? Kan danske mælkeproducenter konkurrere fremover? 29. september 2014 Anders Andersen, EDF STAR Denmark www.dairyfarmer.dk www.facebook.com/europeandairyfarmers Agenda 1. Kort om resultater ved danske mælkeproducenter

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

Service, sikkerhed & sund investering så har du dit på det tørre

Service, sikkerhed & sund investering så har du dit på det tørre Service, sikkerhed & sund investering så har du dit på det tørre DAN-CORN A/S Mimersvej 5 DK-8722 Hedensted Tel +45 75 68 53 11 Fax +45 75 68 54 70 www.dancorn.com Dan-Corn giver dig: Sund Investering:

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Kompetanceudviklingsnetværk for Mikrobryggerier. Arbejdsopgaver i mikrobryggeriet, organisation

Kompetanceudviklingsnetværk for Mikrobryggerier. Arbejdsopgaver i mikrobryggeriet, organisation Den Skandinaviske Bryggerhøjskole The Scandinavian School of Brewing Kompetanceudviklingsnetværk for Mikrobryggerier Arbejdsopgaver i mikrobryggeriet, organisation Axel G. Kristiansen og Kim L. Johansen

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

BIOENERGI kort fortalt. Oliepresser. side 1. Juni 2007

BIOENERGI kort fortalt. Oliepresser. side 1. Juni 2007 Juni 2007 Det behøver ikke at koste en bondegård at komme i gang med at presse olieholdige frø. Den mindste oliepresser koster omkring 12.000 kr. men så er kapaciteten også kun ca. 5 kg frø i timen. Urenheder

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 English version further down Opdatering af regler Dommerne har nu holdt møde og opdateret reglerne for konkurrencen i 2016. Vi har lyttet til nogle af de

Læs mere

Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi

Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi Dato: 26.8.2013 Kontaktoplysninger: Kirsten Winther kwi@greenhydrogen.dk Tel.: +45 21 66 64 25 GreenHydrogen.dk.

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Læs mere om de enkelte seminarer på vores hjemmeside. Seminarerne gennemføres som udgangspunkt på dansk.

Læs mere om de enkelte seminarer på vores hjemmeside. Seminarerne gennemføres som udgangspunkt på dansk. SEMINARER I efteråret 2015 har vi planlagt en række seminarer om nogle super spændende emner, som præsenteres af inspirerende foredragsholdere. Emnerne er: 1. Nye ingredienser - 19. oktober 2015, 15:00

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master 1 Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master I Straticator kan man på sin egen konto automatisk følge erfarne investorers handler, så når de handler, så handles der automatisk på ens

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk Page 1 Agenda Berendsen Textile Service who we are How do we use the transponders The future Page 2 You have most probably used our products,

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Uge 47 Uddannelse og jobuge. Fra Idé til produkt 2. klasse. Eksempler fra Frederiksberg virksomheder

Uge 47 Uddannelse og jobuge. Fra Idé til produkt 2. klasse. Eksempler fra Frederiksberg virksomheder Uge 47 Uddannelse og jobuge Fra Idé til produkt 2. klasse Eksempler fra Frederiksberg virksomheder Den gode stol Hvem er jeg og hvad er jeg god til? Du er god til mange ting Hvis man spørger folk, hvad

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen. v/lærke Flader, Dansk Energi

Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen. v/lærke Flader, Dansk Energi Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen v/lærke Flader, Dansk Energi Indhold: 1. Transport ind under kvotereguleringen vil tage presset af den ikke-kvote

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden Application Applicants Institution Institution name ViS, Vuxenutbildning i samverkan Institution type Adult Education Association Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country

Læs mere

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Stig Lohmann-Devantier Projektchef Laila Stub Udviklingschef 1 Perspektivet TEKNIK 2 Vi vil fokusere på Miljø- og byggeteknisk Due Diligence hvor er de største

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

KGK. Der er kvalitet til forskel

KGK. Der er kvalitet til forskel KGK Der er kvalitet til forskel Håndværksmaskiner til Skandinaviens professionelle Gennem mere end 30 år har KGK cementeret sin position som de professionelles foretrukne leverandør af håndværksmaskiner.

Læs mere

Straticator: Sådan handler du CFD-aktier

Straticator: Sådan handler du CFD-aktier 1 Straticator: Sådan handler du CFD-aktier Når man handler aktier i Straticator, så handler man det i CFD-form, hvilket vil sige, at man ikke får den fysiske aktie i sit depot, men man modtager udbytte.

Læs mere

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk VELKOMMEN The investment in time and energy creating a network will only be worth while if you are genuinely interested in the people in it sustaining it for purely selfish reasons won t work VELKOMMEN

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv Energi i fremtiden i et dansk perspektiv AKADEMIERNAS ENERGIDAG 27 august 2010 Mariehamn, Åland Afdelingschef Systemanalyse Risø DTU Danmark Verden står overfor store udfordringer Danmark står overfor

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Kernekraft - i dag og i morgen. Bent Lauritzen Risø DTU 20. september 2011

Kernekraft - i dag og i morgen. Bent Lauritzen Risø DTU 20. september 2011 Kernekraft - i dag og i morgen Bent Lauritzen Risø DTU 20. september 2011 DTU og Risø DTU Danmarks Tekniske Universitet (DTU) 7000 studerende, 4200 ansatte, omsætning 3,2 mia. kr. Risø DTU er nationallaboratorium

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 1 2 TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 Fritidsordningspladser 200 Skolefaciliteter 250 Fig. 4.8 Š Basisscenarium,

Læs mere

Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov

Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov Køb af et halmfyringsanlæg er en stor og langsigtet investering, og det er derfor vigtigt, at man på forhånd gør sig nogle overvejelser om størrelse og type

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

London s Comings and Goings, Additional Work

London s Comings and Goings, Additional Work 27 (104) London s Comings and Goings, Additional Work Explain the following phrases and expressions from the text to wind down to have a poor command of English to be politically sensitive to be all over

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

Breddeidrætten producerer social kapital

Breddeidrætten producerer social kapital Breddeidrætten producerer social kapital Mogens Kirkeby International Sport and Culture Association www.isca isca-web.org info@isca isca-web.org internationale erfaringer med at inddrage idrætten i løsningen

Læs mere

2B Basware Connectivity Service

2B Basware Connectivity Service Fakturahåndtering 2B Connectivity Service Camilla Holbøll A/S Agenda: Gennemgang af Connectivity Aktiverings Kampagne Forhindringer/udfordringer Fordele og udbytte 2 Hvad er Connectivity? Èn løsning der

Læs mere

Nighat Kamal, Farum Fjernvarme A.m.b.a Geodh Workshop 6.Februar 2013, Kbh

Nighat Kamal, Farum Fjernvarme A.m.b.a Geodh Workshop 6.Februar 2013, Kbh Nighat Kamal, Farum Fjernvarme A.m.b.a Geodh Workshop 6.Februar 2013, Kbh Vision 2020 for Farum Fjernvarme a.m.b.a Vi vil yde vore kunder en bæredygtig varmeforsyning med stabile priser, fastholdelse af

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Hvis incidents er dyre og besværlige...

Hvis incidents er dyre og besværlige... Hvis incidents er dyre og besværlige... 2013-03 DKKNS Page 1 Transition Management Agenda Hvem er Coloplast? Hvem er jeg? Transition management basics Transition i Coloplast Ifølge Gartner er årsagen til

Læs mere

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring!

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS201GSM er markedets bedste og mest fremtidssikrede model. Skabet sikrer optimal opbevaring af jeres hjertestarter, samt

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

A Member of the Constructor Group GRENREOL. Justerbart lagersystem til langgods

A Member of the Constructor Group GRENREOL. Justerbart lagersystem til langgods A Member of the Constructor Group GRENREOL Justerbart lagersystem til langgods Grenreol: Justerbart lagersystem til langgods "Uanset om det er plasticrør, trævarer eller metalstænger - grenreoler er ideelt

Læs mere

Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis!

Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis! Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis! I denne tid taler alle om svindende energi ressourcer, og hvordan fossile brændstoffer skaber problemer ikke dig!

Læs mere

Ole Nielsen - CEO / Owner

Ole Nielsen - CEO / Owner Ole Nielsen - CEO / Owner Experience: Description Management Sales Logistic projecting Logistic advisory service Company owner YEAR 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

CA hjertestarterskab HSS100GSM

CA hjertestarterskab HSS100GSM Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS100GSM Uden lås - Sender SMS besked, hvis man åbner lågen - Skabet kan overvåges (CA service program) - Isoleret, rustfri

Læs mere

Columbus Vejen til højere indtjening. ABG, 18. marts 2015

Columbus Vejen til højere indtjening. ABG, 18. marts 2015 Columbus Vejen til højere indtjening ABG, 18. marts 2015 This presentation and related comments contain forwardlooking statements. Such statements are subject to many uncertainties and risks, as various

Læs mere

Lagerfast korn! Korn er først lagerfast, når det både er nedtørret til 14 - til max 15% vand og dernæst er afkølet, så det er på max +7 C!

Lagerfast korn! Korn er først lagerfast, når det både er nedtørret til 14 - til max 15% vand og dernæst er afkølet, så det er på max +7 C! Grundregler for tørring og lagring af korn (Dette materiale er udarbejdet, samt revideret ad flere omgange, af maskinteknisk rådgiver Gunnar Schmidt, under sin ansættelse hos Byggeri & Teknik I/S, Herning,

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

make connections share ideas be inspired

make connections share ideas be inspired make connections share ideas be inspired Integration af prædiktive analyser og operationelle forretningsregler med SAS Decision Manager Kristina Birch, chefkonsulent Professional Services, Banking & Mortgage

Læs mere

Cookie direktivet. Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012

Cookie direktivet. Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012 Cookie direktivet Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012 Af specialkonsulent Karen Gjølbo og fuldmægtig Vibeke Hansen Program Kort status på gennemførelsen

Læs mere

Indkomst, forbrug og priser

Indkomst, forbrug og priser Danmarks Statistik offentliggør løbende statistik indenfor dette område, der bl.a. omhandler indkomststatistik, forbrugerforventningsundersøgelse, varige forbrugsgoder, forbrugerprisindeks, nettoprisindeks

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

MMS Multi Media Storage

MMS Multi Media Storage MMS Multi Media Storage 02 MMS Multi Media Storage: MMS Introduction/ Indledning 03-03 MMS Storage and function / Opbevaring og funktion 04-04 MMS in white lacquer / MMS i hvid lak 05-09 MMS in black lacquer

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Muligheden for at opnå bedre kapacitetsudnyttelse hos vognmænd, ved hjælp af teknologi v/ Erik Bo Hansen, Økonomidirektør i Wuxus A/S

Muligheden for at opnå bedre kapacitetsudnyttelse hos vognmænd, ved hjælp af teknologi v/ Erik Bo Hansen, Økonomidirektør i Wuxus A/S Muligheden for at opnå bedre kapacitetsudnyttelse hos vognmænd, ved hjælp af teknologi v/ Erik Bo Hansen, Økonomidirektør i Wuxus A/S Workshop om udfordringer og konkrete muligheder for erhvervstransporten

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers Siemens tilgang til tvistløsning siemens.com/answers En af Danmarks største teknologivirksomheder Etableret i Danmark i 1893 Ansatte 2014: ca. 7.200 Heraf ~1.500 ingeniører & R&D Omsætning 2014: DKK 26,1

Læs mere

Debitoranalyse og styring med Cognos TM1

Debitoranalyse og styring med Cognos TM1 Debitoranalyse og styring med Cognos TM1 v/salgsdirektør Henrik Sølver, Itera Consulting Group Kundecase Senior Manager Group Accounting Jens Østerkryger, MAN Diesel A/S Itera Consulting Itera Consulting

Læs mere

Avanceret softwarelogik der optimerer flow management

Avanceret softwarelogik der optimerer flow management Avanceret softwarelogik der optimerer flow management Laboratoriet i Herlev Get your ideas moving Udvikling af mekatronik til industrien og medicosektoren Opstartet i 2009. ApS. 10 mill. i omsætning High

Læs mere