A Nordic Malt House - an account and blue print

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A Nordic Malt House - an account and blue print"

Transkript

1 August 2008 A Nordic Malt House - an account and blue print This is appendix A as referred to in the final report from the Nordic Malt House project Main authors: Per Kølster and Meyer Consulting

2 A Nordic Malt House -an account and blue print Per Kølster and Meyer Consulting August 2008

3 Indholdsfortegnelse Summary: A Nordic Malt House... 2 Kassettemalteri... 3 Vision... 3 Målsætning... 3 Organisation... 3 Marked for Nordisk / lokal malt... 4 Malteriets målgrupper... 4 Principskitse for malteriet... 5 Korn modtagelse - lager kontrol - rensning... 6 Maltning - støbning spiring kølning (tørring/curing)... 7 Afrensning lagring... 8 Ristning... 8 Pakning... 9 Produktudvikling, undervisning og undersøgelser Etablering Organisation Bygning Simpel skønnet økonomiberegning Blue Print - Principskitse af malteriet Side 1

4 Summary: A Nordic Malt House In order to develop beer types, which are Nordic in their origin, the brewers need to have malt which are malted from grain grown in our region and malted according to the desires and traditions among Nordic brewers. Today only a handful of malt houses serve the needs of the beer industry. Small scale brewing among the microbrewers is mainly carried out with malt imported from either Germany or UK. In other words we need to establish malt houses, which can produce malt specialized to the microbrewers marked, and which cooperate and support the Nordic trend. Different models have been discussed. In the working group it has been agreed to develop a malting plant, which may produce batches of ½-1 tonnes. This can be carried out using either floor malting or malting in a box. Due to a less handwork demanding technique we have emphazised the box approach and designed a modified Saladin-box. The box is used both for steeping, germination, drying and the final curing. Humidity as well as the temperature may be fully controlled during the malting process by using air, irrigation and a mixer constructed of vertically turning snails. Curing at a higher temperature than C has to be carried out in a coffee roaster. A seed cleaner is used to clean seeds before malting and after to remove the rootlets and acrospires before storing and packaging the malt. The number of boxes defines the total capacity of the malting plant. With 7 boxes and 7 days up to 7 tonnes may be malted per week. With 40 weeks the annual capacity is up to 280 tonnes or even more. The investment in the necessary equipment is app. 1 mio DKK or euro. This includes facilities to store and clean seeds/malt, seed/malt transport, the malting itself, roasting and packaging. The malting plant could be houses in a 400 m2 building with the necessary facilities (water, electricity, air, accessability etc. Yearly costs for housing is estimated to app DKK or euro. A very rough estimate of the production costs shows that it costs between 7 and 8 DKK or app. 1 euro. Including the investment and housing the production prize will be app. 9,5-11 DKK or app 1,5 euro assuming that the total annual production is 100 t. If the production is 300 t the comparable production prize decreases to 8,3-9,6. Several factors are critical to the economy, however this level is comparable to other small malting facilities, and should be competitive. Assuming that brewers are willing to pay for malt with complete transparency and hopefully interesting brewing and taste qualities, the technical solution and the malting house design should be able to become a healthy small business. If the malt is sold to an average price of 15 DKK/kg (ex VAT) the potential profit margin is about 4 DKK/kg. However, as the idea is to meet specific demans from individual brewers, the costs of each batch may easily become higher than the most rational approach. Hence, a maor challenge is to create close cooperation with the brewers in order to meet their demands and get their acceptance of the relevant price. It is therefore proposed to establish the malting plant organised as a cooperative business. Side 2

5 Kassettemalteri Papiret er udarbejdet inden for rammerne af projektet Nordic Malthouse for at foreslå en løsning, som gør det muligt at fremstille malt til små bryggerier i Norden, i små mængder og af såvel veldefinerede som eksperimenterende typer. Papiret er skrevet på baggrund af udsigten fra den danske verden og skal samtidig ses som et svar der har generel anvendelighed i Norden. Vision Malteriet skal placere nordisk/lokal malt forrest i bevidstheden om udviklingen af nordisk øl. Målsætning Malteriet skal være konkurrencedygtigt og sigte mod at få merpris for kvalitet Malteriet skal være det naturlige bindeled i mellem kornproducent og brygger. Malteriet skal være i stand til at imødekomme individuelle ønsker fra bryggerens side. Malteriet skal modsvare mikrobryggeriernes typiske behov. Malteriet skal have kapacitet til at køre flere forskellige maltninger samtidig. Malteriet skal have en udformning og faciliteter til at være eksperimenterende Malteriet skal være egnet til træning og undervisning. Anlæggets proces og maltens kvalitet skal være reproducerbar. Anlægget skal være enkelt at håndtere og rengøre. Anlægget skal være godkendt til økologisk produktion. Organisation Princip Ejerskab Om muligt skabe et klima af konstruktivt og tæt samarbejde i trekanten mellem brygger, malter og korndyrker, hvor malteriet er et fælles læringssted, hvor alle relevante erfaringer og krav fra såvel dyrkerside som bryggersiden omsættes til praksis i malteriet og vice versa. Altså som mere end blot et markedsbestemt udbuds-og-efterspørgselsrum. Den smukke tanke er vel et andelsselskab, hvor de interesserede parter hver bidrager. Lad os som tankeeksperiment sige 1:1:1 eget af hhv. korn-malt-øl siderne. Men det kan jo også startes af en enkeltperson (el.lign.), som har mod og lyst Organisering Andelsforeningens bestyrelse har ansvaret og ansætter en bestyrer. Bestyreren har ansvaret for drift, produktudvikling, salg og formidling samt daglig ledelse og evt. personale. Kommentar Vi har lejet med tanke om hvorvidt man kan se en model for sig, hvor man (som brygger) har ret/pligt til at bidrage, for at kunne få maltet. Jeg tror disse smukke tanker hurtigt bliver for luftige. Derimod tror jeg at det helt afgørende er at der er en brændende person, som skal få malteriet til Side 3

6 at fungere økonomisk, praktisk og kulinarisk. Og set fra min egen stol er der virkelig brug for en ganske god viden om såvel korn og landbrug som malt og øl, for at kunne gennemskue malteriets potentialer. Enhver erfaring fra lignende innovationsprojekter er dog levende beviser på at det ikke nødvendigvis er muligt at kombinere alle gode og nødvendige egenskaber i en og samme person. Derfor giver det mening at se for sig at der kan blive tale om et parløb mellem en drivende og en praktisk person. Ikke nødvendigvis fuldtids! Anlæg Malteriet er en bygning, hvor alle processer kan foregå under samme tag. Da en stor del af processerne handler om håndtering af korn, kan malteriet med fordel tænkes sammen med der hvor korn normalt håndteres, f.eks. på et landbrug. Myndigheder Det er formentlig ikke vanskeligt at skaffe tilladelse til erhverv i landzoner da malteriet hverken kan være mere generende for naboer end et landbrug og da der ikke er specielle problemer med udledninger og miljø. Marked for Nordisk / lokal malt Lokalisering: Kvalitets- og identitetsbaseret efterspørgsel til ølbrygning bland små bryggerier og håndbryggere (og eventuelt bagerverdenen!) Karakteristika: Niche, hvor råvare, proces og historien bag malten udvider kvalitetsbegrebet. Prisfølsomhed, påvirket bryggeriverdenens udvikling. Placeres sig i sin egen klasse (Cups of excellence). Købsmotiver: Bryggerne ønsker at sælge øl med den gode drikkeoplevelse, troen på at øllet er produceret under forhold der ansvarlige og sunde hele vejen rundt, samt med kendskab til råvarens historie og dyrkning. Udvikling: Voksende. Kendskab til smag og forståelse for etik, gennemskuelighed og identitet er stigende. Den måde en vare bliver fremstillet på i alle led, betyder stadig mere for virksomheder og forbrugere, og alle forudsigelser peger på vækst. Konkurrence: Bryggere af middel- eller lavkvalitetsøl. Bryggere af kvalitetsøl, hvor historien ikke spiller med. Modstand: Manglende visioner blandt bryggere og interesse hos forbrugerne og manglende politisk/økonomisk opbakning. Prisen? Malteriets målgrupper Bryggere Den innovative og etisk fordrende del blandt mikrobryggerne ( slow food segmentet). Side 4

7 Private Innovative og kritiske håndbryggere Bagere Utallige muligheder for at udvikle specialprodukter til innovative bagervirksomheder Detailhandel Som aftagere af øllet (brød), både resturanter, udskænkningssteder, kæder og småhandlende og specialbutikker. Forbrugere Den krævende del, der også køber økologi og andre produkter, der opfattes som højkvalitetsvarer samt produkter med en historie, og som må forventes at være meget motiverede for smag, identitet og etik. Eksport Hvorfor ikke? Særligt hvis der skabes specialmalt, som klart adskiller sig fra de klassiske malttyper og malterier Gastronomer/kokke/økonomaer/kantineledere: Den kritiske del, som selv stiller store og specifikke krav til råvarerne og som vil differentiere sig. Pressen, mad- øl og vinskribenter og forbrugerjournalister: Nyhedsværdien Uddannelse Specifikke uddannelser indenfor levnedsmiddelsektoren. Bredere som kurser for private. Principskitse for malteriet Idé Proces Vi kalder malteriet for et kassettemalteri i trailer-klassen d.v.s et malteri med en kapacitet på ½-1 t korn pr batch og hvor tid, temperatur og fugtighed kan styres under såvel støbning som spiring og kølning. Maltningen foregår i en kasse (modificeret saladinkasse), som kan befugtes, gennemblæses med fugtig eller tør/varm luft og omrøres med en sneglearm, således at hele processen fra støbning til sluttørring foregår i en og samme kasse. Sneglearmen konstrueres således, at den nemt kan rykkes til ny kasse. Sneglearmen skal være i stand til enkelt at flyttes fra kasse til kasse, og arbejde i alle kasser hvert døgn. Fyldning og tømning foregår med suger. Varmebehandlingen (sluttørringen) foregår i samme kasse Kapacitet Antallet af kasser bestemmer kapaciteten. Med en samlet tid på ca. 7 dage pr. maltning giver det en mulighed for a starte en ny maltning hver dag, såfremt der er 7 kasser i systemet. For at sikre anlæggets funktionsdygtighed og kvalitetsstyring skal der være kapacitet til at modtage flere kornpartier i venteposition og udføre en finrensning, ligesom der skal være kapacitet til at rense, lagre, pakke og forsende malten. Side 5

8 Korn modtagelse - lager kontrol - rensning Princip: Proces: Korn ankommer forrenset, tørt og spiredygtigt til malteriet kort før maltning. Analyse af kornets renhed + spireevne udføres (3-4 dage) Ankommer i en kasse, storsæk el.lign på a) en trailer og flyttes med gaffeltruck, opmagasinering på palle (pallekasse, storsæk), eller b) et større lad og suges i silo/kasse. Siloer kan med fordel også opsættes for at have en større mængde af relevante partier. Kasse tømmes evt. i et forkammer/silo og derefter i renser, som under driften tømmes direkte over i malterikassen, når maltningen startes. Udstyr: A1) Sugemaskine med tilhørende transportslanger, Sugetryk SUC 100 E fra Kongskilde kan flytte 7 ton/time kapacitet falder 1½ m lang x 1 m Eller alternativt A2) støvsuger fra B1) Komplet renseri med kørner, solde, triør og stenudskiller (evt. med forsilo) komplet beregnet til såsæd eller malt s600 v. claus simmonsen type=prod B2) Se også renseriudstyr mv.http://www.damas.com/, og + Kdc 4000 fra Kongskilde er et mobilt rensningsanlæg, hvor der kan sætte forskellige sold i, kan også rense malt for rodspirer. s=10189&adtype=0 C) Kasser til opbevaring af et begrænset antal partier á ca ½ ton eller ca liter D) Små siloer med en kapacitet på 5-20 t f.eks. E) Andet: Evt tank til ca ½ t korn før finrenseri, som passer til det enkelte batch, evt. transportblæser fra renseri til malterikasse, sugemaskine kan bruges, plus div. rør og trykudligner Priser: A1) Kongskilde Sugemaskine SUC 100 E DKK Alternativ A2) (mulighed for mindre kapacitet/pris) B1) Westrups såsædsrenseri S600 til euro = DKK Alternativ B2) Kongskilde finrenseri måske kun ca kr ellers oppe omkring ,00 + ekstra sold som koster ca 6000,00 /stk eller C) Storkasser af plast á 1.000?? DKK D) Siloer ved kapacitet ca 5-20 t á DKK-> DKK E) Blæser, slanger rør mv.> dkk? Investering: kr + opstilling mv. Side 6

9 Maltning - støbning spiring kølning (tørring/curing) Princip: Proces: Kasse med falsk bund som kan påfyldes oppefra og tømmes for vand nedefra, indblæsning af luft nedefra og omrøres hyppigt i intervaller. Styring af vandtilførsel og beluftning for at regulere hhv. ensartet vandindhold, iltning og temperatur under støbning. Omrøring/vending i hele maltvolumenet med roterende snegle. Idéen er en modifikation af den såkaldte Saladin-kasse, idet den også her bruges til sluttørring af malten. Kornet fyldes i kassen, vand påfyldes under omrøring, vand afdrænes og støbeprogrammet gennemføres og afløses af spiringsfasen hvor omrøring, evt. befugtning og beluftning udføres i henhold til plan og overvågning. Det er meget vigtigt at temperaturen af den luft, der skal gå gennem grønmaltlaget under spiringen kan styres. Under spiringen afgives der en masse varme, og den skal fjernes, for at holde temperaturen nede på de C. Kølingen kan ske med koldt evt. forstøvet vand, der også bruges til befugtning af luften. Ligeledes er det vigtigt at temperaturen af støbevandet kan kontrolleres (også C). Spiring afbrydes med tørring med temperaturstyring på tørreluft. Varm luft kan blæses ud eller bruges til rumopvarmning. Programmet tilpasses malttypen. Kasse rengøres efter tømning med højtryksspuler ved at løfte hulpladesektioner. Kapacitet: Samlet kapacitet vurderet ud fra, at der sker en rumfangsforøgelse fra 1 kg tør korn (fylder 1,25-1,75 l) til at volumen af færdigspiret korn fordobles, altså ganges kilo korn med en faktor 3 for at få karrets volumen/kapacitet. Denne vil i praksis variere med kornarten, hvede og rug størst, havre, byg imellem, spelt og emmer mindst kapacitet pga a lavest rumvægt. Udstyr: F) Specialbygget kasse (bruttomål 2,5x1,5x1,5 m eller ca 5000 l) i rustfrit stål med falsk bund og studs til hhv. afdræning af vand og montering af indblæsning til beluftning eller tørring. Se tegning. Dimensioneres efter en forventet rumfangsforøgelse for byg fra 1000 kg rent byg eller ca 1500 l til ca 3000 l. nettomål over falsk bund. Det foreslåede har i virkeligheden en noget større kapacitet, men vil fungere fint ved mindre mængder. G) Omrører i form af en sneglearm med lodret roterende snegle og vandingsdysser (samme som til spiring), sneglearmen kan vippe (eller hæves) op og ud af karret. Armen er monteret på et selvkørende ophæng, der gør det nemt at flytte til næste kar eller som kører på skinner der ligger på karrets overkant. A) Påfyldning/tømning manuelt med samme suger som ovenfor. H) Måleudstyr. Systemet kan udbygges til at blive styret som en industrirobot, der automatisk flytter omrøringen fra kar til kar og lader omrøringen foregå en bestemt tid i hvert kar. I) Vandtilslutninger, luftslanger, befugtning J) Opvarmning af luft til tørring Side 7

10 Leverandør: Teknisk løsning og prisskøn udviklet sammen med Alex Hansen (Græstedsmeden) og efter drøftelser med Steen Aastrup. Priser: F) Maltkassen pr. stk DKK, ved 5 stk = DKK G) Sneglearm DKK H) Måleudstyr DKK Styring, ikke prissat I) Vand mv DKK J) Varmekanon DKK + opstilling mv. Investering: kr Afrensning lagring Princip: Proces: Udstyr: ovenfor) Afrensning af spirer (rodspirer + evt. acrospirer) udføres med det samme, når tørring afbrydes for at nedkøle til lagertemperatur og sikre lagerfasthed. Lagring til korttidsopbevaring i forbindelse med lønmaltning. senere salg til grossister, bryggerier og håndbryggershops, netsalg/postordre til håndbryggere og eksport. Maltkarret tømmes med sugeren til forsiloen, hvorfra den urensede malt løbe/falde ned i renseren. Da den urensede malt ikke har nogen evne til at løbe selv, skal der være en omrøring eller en anden form for aktiv påfyldning af renseren. Flytning og rensning skal foregår i et lukket system med udsugning, for at undgå støvgener(farer). Den rene malt lagres i en lille silo før pakning eller i lukkede gnaversikre storkasser. A) Suger (samme som ovenfor) B) Maltrenser med udsugning og lagertank med omrører (samme som C) og D) Opbevaring på lager før pakning er det samme udstyr som til opbevaringen af det umaltede korn Ristning Princip: Proces: I den højere ende temperaturskalaen i slutbehandlingen af malten, hvor de mørkeste malttyper skabes, ligger der samtidig en spændende kulinarisk udfordring. Køllen tillader formentlig op til ca C,. Skal temperaturen højere op kræver det en rister, som kan behandle malten efter alle kafferistningens kunst. Kapaciteten skal være min kg pr time. Ideelt set foretages ristning så tæt på bryggerens brug af varen og bestemt af ønsker og kreativitet. Ristningsprocessen udføres på den færdige, rensede malt (evt. umaltet korn). Opstillingen af risteren kræver god udsugning og vand, samt brandsikre forhold. Side 8

11 Udstyr: Priser: Kafferister og tilbehør. Rister i størrelsesorden kr Investering: kr Pakning Princip: Proces: Udstyr: Priser: overslag: Det enkelte parti kan leveres i storkasse/container eller storsæk Derudover skal malteriet kunne pakke i lufttæt sæk (25 kg) eller pose f.eks. 2 kg, (og evt. formalet efter bestilling) af hensyn til 1) håndteringen i små bryggerier og hos håndbryggere. 2) Perspektiverne i at arbejde med specialmalte i små mængder Kasse og storsæk pakket direkte fra renser. Pakning i de små colli sker fra kasse eller silo til et pakkeri, der kan håndtere sække og poser. Sække og poser skal lagres gnaversikret, og på en sådan måde at varen enkelt kan tages frem til videre levering. (spørgsmålet er vel om der skal være salg til slutbruger af 2-25 kg colli? Eller dette skal overlades til Maltbazaren, R2Brew m.fl.?) K) Gaffeltruck som kan flytte, løfte og tømme (tippe) storkasse op i tragt/silo til pakkeopstilling, L) Vægt til storkasse/storsæk. M) Semiautomatisk pakkeri med tragt/silo, udtag og vægt til sæk/pose, syning lukning mærkning (http://www.imeco.org/, N) Gnaversikret (!) lager, gulvplads til storkasser, evt. palle-reol. Disse priser er ikke gået igennem med leverandører og er derfor grove K) Gaffeltruck med kasseholder/vippeanordning DKK L) Vægt til palleformat DKK M) Pakkeriudstyr kr N) Pallereoler kr Investering: kr Side 9

12 Produktudvikling, undervisning og undersøgelser Princip: Muligheder for at afholde demoer, undervisningsforløb, udvikle nyt i helt lille skala og udføre simple undersøgelser af korn, maltning og den færdige malt (farve etc.) Samarbejder med forsknings- og uddannelsesinstitutioner m.fl. Validering Der skal være faciliteter og know-how til 1) at foretage nødvendige og rutinemæssige kontroller og beskrivelse af såvel råvare som produkt, 2) at udføre den relevante overvågning og styring under processen, samt muligheder for (laboratorium) 3) at undervise i og fortælle om maltning fra a-z (Skole: Træning, kurser og rundvisninger) Laboratorium Udstyr til test af 1) Spiring, kvalitet og renhed af korn 2) maltens farve og enzymstyrke (andet?) 3) in situ vandindhold under proces (www.foss.dk), temperatur 4) spiring under maltning, mikroskop 5) andet Skole Sweet dreams: Forsøgsmalter Skolemalteri Etablering Opstilling Hele systemet skal detailprojekteres, beregnes, indkøbes og opstilles Rådgivning Malteriet skal selvsagt indkøres og testes. Desuden skal der eksperimenteres. Der skal således være ressourcer til at få konsulenthjælp (f.eks, af *Steen aastrup Mobil: ) Organisation Bemanding: Det vil jo være relevant for ikke sige nødvendigt at udpege en person til at stå for etablering og samtidig indkøring og drift. I den forbindelse vil en efteruddannelse i for af studieophld el.lign være relevant Side 10

13 Bygning Princip: Hal med gode adgangsforhold og gerne isoleret mod kulde/varme Miljøkrav vældigt beherskede, mest vandet fra støbningen, som indeholder ekstrakt(exudat) af kerne (fenoler) Strøm, olie/gas, vand Selve bygningen kan være meget simpel dog med ventilation, afløb og strøm. Skorsten til fyr. Kontor mv. kræver sædvanlig standard. Funktioner: Modtagelse, kornlager og rensning 100 m2 Maltning - Kasser 8 stk x 1½ + ½ m ved siden af hinanden = 16 m - Færdsel + teknik for/bag 2½ m + 3 m = 5½ m - 16 x 5 = ca 80 m2 Renseri 5 x 5 = 25 m2 Risteri 5 x 5 = 25 m2 Lager 10 x 20 = 100 m2 Pakkeri 10 x 5 = 25 m2 Andet - Laboratorium - Kontorplads - undervisning, møde, frokoststue - toilet Størrelse: 400 m2 Skal beregnes nøjere i forhold til arbejdsgange og udnyttelse af udstyr (suger, renser, varme, lager ind/ud o.s.v.) Pris: 2 mio eller pr md? Side 11

14 Simpel skønnet økonomiberegning Investering Ca. 3 mio kr eller ca kr pr år (30 år) Heraf anlæg og opstilling 1 mio, bygning 2 mio Salgsprisen Eksempel på priser, som stammer fra specialmalteri, og hvor kornet (byg eller hvede) er økologisk. Sammenligningen illustrerer således tilnærmelsesvis, hvordan prisen kan være, når der er tale om malt som har særlige kvaliteter, også selvom det ikke er tale om egentlig specialmalt. Priser fra Warminster nov 2007, pr 1000 kg DKK Organic Cara malt ,50 Organic Crystal malt ,50 Organic Lager malt ,50 Organic Munich malt ,75 Organic Pale Ale malt ,50 Organic Standard Chocolate malt ,00 Organic Wheat malt ,50 Prisen pr kg varierer med typen og svinger fra ca. 11 kr/kg (ale og lager, basismalt) og op til små 17 kr/kg. Priserne skal tillægges fragt og moms og eventuel højere pris ved leverancer af mindre mængder. I regneeksemplet nedenfor anvendes en snitpris på 15 kr per solgt kg. Kornpris El-pris Igen bruges som eksempel økologisk korn, som pt. koster ca. 3,5 kr kg forrenset. + levering. Elprisen Aktuelle priser Basispris Kvartal Transport af el Offentlige forpligtelser Elafgift Eldistributionsbidrag CO 2-afgift Pris pr kwh ekskl. moms Moms 25% Totalpris pr. kwh inkl. moms Specifikation af afgifter til staten Elafgift (inklusive bidrag til Elsparefonden) Refusion Gældende pr % 54,70 øre Distributionsbidrag 75 % 4,00 øre CO 2-afgift 0 % 8,80 øre I alt pr. kwh eksklusive moms El-prisen ex moms er herefter 138,71 57,70: 67,50 øre 42,61 øre/kwh 20,70 øre/kwh 7,90 øre/kwh 54,70 øre/kwh 4,00 øre/kwh 8,80 øre/kwh 138,71 øre/kwh 34,68 øre/kwh 173,39 øre/kwh 54,70 3,00 0,00 81,01 øre/kwh Arbejdstid Korn, lager, rense 1 t, maltning 1 t, rensning og sækning, mærkning 2 t, orden og renholdelse 1 t. Dette arbejde er selvsagt større eller mindre afhængig af hvor mange partier der kører samtidig / forskudt, således at Side 12

15 arbejdstiden kan optimeres. Med 5 partier om ugen og 5 timer pr parti giver det en anslået arbejdstid om ugen på i alt 25 timer, som er den tid der direkte medgår til fremstillingen af et kg malt. Derudover er der tidsforbrug til vedligeholdelse, administration, salg, råvarekøb og udvikling. Der skal tages højde for at malten ikke respekterer weekender, med mindre produktionen synkroniseres og automatiseres. Derfor er det også relevant at lægge den sammen med en tilsvarende virksomhed (landbrug) hvor der også er pasning i weekender. Produktion 40 uger á 5 batches = 200 batches, 1 batch á 500 kg slut malt Produktion 200 x 500 kg = kg Omsætning Med 100 t malt og en pris på 15 kr/kg er der en potential omsætning 1,5 mio kr pr år Omkostning Til et parti på ½ t malt bruges skønsmæssigt 550 kg Driftsudgifter 500 kg 1000 kg Korn 550 kg á 3,5 kr leveret Vand 4 m 3 á 10 kr (uden vandafledingsafgift) El 30 kw i 24 timer á 81 øre/kwh (erhverv) Materialer (sække, poser, leje af kasse) Arbejde 5 timer á 250 kr Samlet Eller pr kg 8,00 6,68 Diverse 1,00 1,00 Husleje 1,80 1,80 Rå pris pr kg ,48 Rentabilit Bestemmes af arbejdstidsforbruget (dygtighed), energiforbruget, antal partier, afsætning/pris (interesse, kvalitet, markedsføringspotentiale) og alt det løse. Derudover ser det ikke ud til at der kan ændres meget på kornprisen. Arbejdstiden pr kg afgørende. Bl.a. er det åbenlyst at der i samme system kan produceres større mængder og op til f.eks. 1 t og det vil være med samme arbejdstid stort set og dermed billigere. Projektstøtte Såfremt der kan skaffes projektstøtte, vil den bidrage til at kunne gøre etableringen og indkøringen mindre risikobetonet. Der er ingen tvivl om at de første 2-3 år vil være ensbetydende med en stor udfordring for at malteriet kan finde sine ben at stå på både med hensyn til Indkøring og løsning af tekniske problemer Indkøring af driftsrutiner Kvalitetsudvikling Afsætning og aftaler med kornproducenter Opbygning af netværk og tilbud Behov: Bygningsindretning, udstyr, oplæring og indkøring 3-4 år Side 13

16 Synergier Placeret på et eventuelt landbrug er der åbenlyse økonomiske og driftsmæssige fordele ved at kunne opnå en egenproduktion af det korn der håndteres og bruges i malteriet 110 tons korn i regneeksemplet i specialafdelingen og økologisk lægger beslag på forsigtigt skønnet et sted omkring ha. Side 14

17 Blue Print - Principskitse af malteriet Side 15

18 Side 16

19 Side 17

20 Side 18

21 Side 19

22 Nordic Innovation Centre The Nordic Innovation Centre initiates and finances activities that enhance innovation collaboration and develop and maintain a smoothly functioning market in the Nordic region. The Centre works primarily with small and mediumsized companies (SMEs) in the Nordic countries. Other important partners are those most closely involved with innovation and market surveillance, such as industrial organisations and interest groups, research institutions and public authorities. The Nordic Innovation Centre is an institution under the Nordic Council of Ministers. Its secretariat is in Oslo. For more information: Nordic Innovation Centre Stensberggata 25 NO-0170 Oslo Norway Phone: Fax:

Rapport fra første nordiske dialogworkshop

Rapport fra første nordiske dialogworkshop Projekt: Fremtidens forbrugerkrav til økologiske fødevarer Rapport fra første nordiske dialogworkshop Alternative forbruger-producent relationer og bæredygtig fødevareproduktion København, januar 2002

Læs mere

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Kristian Gylling Olesen Eva Thoft Peter Hasle Tage Søndergård Kristensen Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Arbejdsmiljørådet Landskronagade 33 2100 København Ø

Læs mere

Ud i det blå. En innovationshistorie om Altan.dk. Caserapport fra projektet Den brugerkonfigurerede altan 2007

Ud i det blå. En innovationshistorie om Altan.dk. Caserapport fra projektet Den brugerkonfigurerede altan 2007 Ud i det blå En innovationshistorie om Altan.dk Caserapport fra projektet Den brugerkonfigurerede altan 2007 Ud i det blå En innovationshistorie om Altan.dk 1 Indhold Fra entreprenør til systemleverandør

Læs mere

Opstart af virksomhed

Opstart af virksomhed Handelshøjskolen i Århus 2005 Institut for Regnskab HD (R), 8. semester Opgaveløser: Anita Knudsen Drejer Vejleder: Bent Høgsted Opstart af virksomhed Side 2 af 84 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2

Læs mere

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Titel: Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Redaktion: Henrik Hassing, FORCE Technology

Læs mere

Fra spildevand til biomasse. Miljøeffektiv teknologi

Fra spildevand til biomasse. Miljøeffektiv teknologi Fra spildevand til biomasse Miljøeffektiv teknologi 2015 Titel: Fra spildevand til biomasse Miljøeffektiv teknologi 2015 Projektgruppe: Interaktivt MedieCenter Bsbiosystems Veje Engineering Udgiver: Naturstyrelsen

Læs mere

AF DANSK LIVEROLLESPIL VHA. DESIGN GAMES OG KAOS

AF DANSK LIVEROLLESPIL VHA. DESIGN GAMES OG KAOS F ORBEDRING OG INNOVATION AF DANSK LIVEROLLESPIL VHA. DESIGN GAMES OG KAOS Gruppe 3 Toke Høiland-Jørgensen Morten Brandrup Martin Nybo Nielsen Mads Hald Jørgensen Martin Knudsholt Kenneth Lilja-Nielsen

Læs mere

Virksomhedsøkonomi for Ingeniørstudierne

Virksomhedsøkonomi for Ingeniørstudierne Casesamling Virksomhedsøkonomi for Ingeniørstudierne Aage U. Michelsen Hent eller læs bogen online her: www.bodano.dk/casesamling Karrierejobs i Danmarks EnergiMetropol partnere: Ser du dig Selv Som en

Læs mere

Indholdsfortegnelse EXECUTIVE SUMMARY... 1 INDLEDNING... 2 ANALYSEN...10 INTERN ANALYSE...10 EKSTERN ANALYSE...27

Indholdsfortegnelse EXECUTIVE SUMMARY... 1 INDLEDNING... 2 ANALYSEN...10 INTERN ANALYSE...10 EKSTERN ANALYSE...27 1 Indholdsfortegnelse EXECUTIVE SUMMARY... 1 INDLEDNING... 2 FORORD TIL OPGAVESTRUKTUR...2 PROBLEMIDENTIFIKATION...3 BETRAGTNINGSNIVEAU OG SYNSVINKEL...4 METODE-, MODELVALG OG TEORIVALG...5 Afsnit 1...5

Læs mere

Maritim energi- og miljøteknologi som spidskompetence

Maritim energi- og miljøteknologi som spidskompetence Maritim energi- og miljøteknologi som spidskompetence Forsknings-, udviklings- og innovationsplatform for Det Blå Danmark November 2007 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 01. Resumé...2 02. English

Læs mere

Vandværkssamarbejde mellem private vandforsyninger

Vandværkssamarbejde mellem private vandforsyninger Miljøprojekt Nr. 853 2003 Vandværkssamarbejde mellem private vandforsyninger Jørn LethEspensen Danmark Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings

Læs mere

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Resultat af interviewundersøgelse blandt repræsentanter for landmænd, forarbejdningsvirksomheder, handelsvirksomheder og forbrugere i det økologiske

Læs mere

Vurdering af den økonomiske betydning af Ny Nordisk Mad

Vurdering af den økonomiske betydning af Ny Nordisk Mad Vurdering af den økonomiske betydning af Ny Nordisk Mad Mathias Strand Klaus G. Grunert MAPP Institut for Marketing og Statistik Handelshøjskolen, Århus Universitet Februar 2010 Indhold Introduktion og

Læs mere

1. Executive Summary. Forretningsplan ecarta games A/S hold 7 Videnbaseret entrepreneurskab

1. Executive Summary. Forretningsplan ecarta games A/S hold 7 Videnbaseret entrepreneurskab 1. Executive Summary ecarta games er en innovativ opstartsvirksomhed med et betydeligt vækstspotentiale indenfor spilindustrien. Virksomhedens produkt er et universelt brætspil. Det primære kundesegment

Læs mere

Udredning om brug af sekundavand i Danmark

Udredning om brug af sekundavand i Danmark Udredning om brug af sekundavand i Danmark 2014 Titel: Udredning om brug af sekundavand i Danmark Redaktion: Rambøll Marianne Marcher Juhl Annette Raben Herman Juel Lisbeth Hjortborg Jensen Udgiver: Naturstyrelsen

Læs mere

Rockwool International A/S Strategisk analyse og værdiansættelse

Rockwool International A/S Strategisk analyse og værdiansættelse 2011 Rockwool International A/S Strategisk analyse og værdiansættelse Dennis W. Hollender CBS Institut for regnskab og revision Vejleder: Daniel Probst Hovedopgave nr. 113 Executive Summary The purpose

Læs mere

Case Advodan Roskilde. Den kreative workshop

Case Advodan Roskilde. Den kreative workshop Case Advodan Roskilde Den kreative workshop 2 Den kreative workshop Roskilde Universitetscenter Foråret 2011 Frederik Aske Sønksen Sigurd Ulvedal Theis Ellegaard Jakobsen Vejleder: Peter Busch En særlig

Læs mere

OPTIMERING AF MEDTECH PROJEKTERS VÆRDI

OPTIMERING AF MEDTECH PROJEKTERS VÆRDI OPTIMERING AF MEDTECH PROJEKTERS VÆRDI 26-09-2013 Hvornår skal hvad gøres for at skabe hurtigst og størst mulig succes! En rapport baseret på 30 virksomhedsinterview med fokus på det kommercielle i et

Læs mere

Teknologi- og innovationsfremsyn. Fremtidens innovationsinfrastruktur. - eksemplificeret ved energi og sundhed & velfærd

Teknologi- og innovationsfremsyn. Fremtidens innovationsinfrastruktur. - eksemplificeret ved energi og sundhed & velfærd Teknologi- og innovationsfremsyn Fremtidens innovationsinfrastruktur - eksemplificeret ved energi og sundhed & velfærd Titel: Fremtidens innovationsinfrastruktur eksemplificeret ved energi og sundhed &

Læs mere

Det Elektroniske Menukort

Det Elektroniske Menukort Christine Uglebjerg Pedersen, Josefine Nørgaard & Nick Bakkegaard Kontaktadresse: Det Elektroniske Menukort Midtfyns gymnasium Lærer: Niels Ross Sørensen 1 Indholdsfortegnelse: Forretningsplan og ide s.

Læs mere

Genanvendelse af brugt stenuld

Genanvendelse af brugt stenuld Genanvendelse af brugt stenuld Hovedprojekt Lars Hørberg, Poul Larsø, Allan Rieber, Dorthe Vistisen, Klaus Gotthjælp & Nicolai Skov Rockwool A/S Anne Louise Niemann, Niels Strufe & Niels Juul Busch Rambøll

Læs mere

Analyse af potentialet for vandbesparelser i kommunale institutioner

Analyse af potentialet for vandbesparelser i kommunale institutioner Analyse af potentialet for vandbesparelser i kommunale institutioner 2012 Titel: Analyse af potentialet for vandbesparelser i kommunale institutioner Redaktion: Charlotte Frambøl, Thomas Bo Sørensen, Lars

Læs mere

NY NORDISK MAD 10 ÅR EFTER

NY NORDISK MAD 10 ÅR EFTER NY NORDISK MAD 10 ÅR EFTER SUSANNE KOLLE, TRINE MØRK OG KLAUS G. GRUNERT DCA RAPPORT NR. 049 NOVEMBER 2014 AU AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET NY NORDISK

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

TEMA // Den gode idé. 20 ANBEFALINGER Sådan skaber du bedre rammer for innovation. Har du en god ide? Test selv hvor god den er

TEMA // Den gode idé. 20 ANBEFALINGER Sådan skaber du bedre rammer for innovation. Har du en god ide? Test selv hvor god den er No 1 // Februar 2007 The Innovation & Venture Magazine TEMA // Den gode idé Hvordan opstår den, og hvordan kommer den videre? 20 ANBEFALINGER Sådan skaber du bedre rammer for innovation Har du en god ide?

Læs mere

Vejleder: John Wiingaard. Revision af varedebitorer, herunder gennemgang og vurdering af virksomhedens interne kontroller

Vejleder: John Wiingaard. Revision af varedebitorer, herunder gennemgang og vurdering af virksomhedens interne kontroller HD Hovedopgave Opgaveløser: Institut for regnskab Tina Lyngholm Rasmussen Vejleder: John Wiingaard Revision af varedebitorer, herunder gennemgang og vurdering af virksomhedens interne kontroller Handelshøjskolen

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Undersøgelsen. Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? Jesper Salling Nielsen. Christian Thuesen.

Undersøgelsen. Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? Jesper Salling Nielsen. Christian Thuesen. Undersøgelsen Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? af Jesper Salling Nielsen Christian Thuesen Christian Koch Udgivet d. 4. marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion

Læs mere

Årsager til fejl i årsrapporter

Årsager til fejl i årsrapporter Årsager til fejl i årsrapporter Kortlægningsanalyse udarbejdet af DAMVAD for Erhvervsstyrelsen September 2014 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work,

Læs mere

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed 1 Om denne guide Guiden henvender sig til kommunernes erhvervsrådgivning og til beskæftigelsesforvaltninger og jobcentre og beskriver de særlige opmærksomhedspunkter

Læs mere