LEKTIONER og ARTIKLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEKTIONER og ARTIKLER"

Transkript

1 LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN (udgivet ved forlaget LUX): Mennesket befinder sig i en stor Udviklingscyklus der består af 2 sideløbende specifikke Evolutions processer: Evolutionen af Bevidstheden og Evolutionen af Overbevidstheden. Denne Evolutionscyklus er ydermere opgjort af 7 Udviklingsperioder, der hver er knyttet til et Livsfelt, en Udviklingsspiral, og en specifik Livsoplevelse. Lige nu befinder mennesket sig i overgangen mellem Egoets og Hjertets udviklingsperiode, og særlig fokus vil blive givet til de udfordringer som du møder lige nu i dit liv på dette sted i din udvikling. Bogen beskriver et helt Verdensbillede, der tager udgangspunkt i de store livsprincipper, såvel som de små på en logisk sammenhængende måde. Det vil være et Verdensbillede, der i detaljer karakteriserer din Livsoplevelse og Livsformål i alle udviklingsperioderne og som viser dig, at en helt ny Livsoplevelse, Hjertets Livsoplevelse, er ved at overtage/ændre dit liv, hvilket i den grad vil få dig til at få øjnene op for en ny verden! På Bogens Hjemmeside kan du se Bogens mission, givet videre via de 14 Livslektioner. Se bogen her: Se de 14 LIVS-LEKTIONER her : 1

2 LEKTION 9. SPIRAL TILSTANDENES ENERGIER. Jes Dietrich De forskellige spiral tilstande er som talerør hvorigennem forskellige dele af dig selv kan kontakte dig og få din opmærksomhed. Kontakten sker på en bærestrøm af energier der er specifikke for hver af talerørene. 1. Alle mennesker har en specifik energi signatur. lle mennesker har en specifik energi signatur, og at blive mere bevidst om denne kan hjælpe dig til at blive bedre til at give dig selv hvad du har brug for i din udvikling samt sætte dig mere i stand til at hjælpe dine medmennesker og til at forstå hvad de har brug for, der hvor de er. A Et menneskes energi signatur fortæller om den type energier som man er i stand til at modtage på en bevidst eller Overbevidst måde. Den fortæller dermed også om de energier

3 man ikke er i stand til at modtage Overbevidst og/eller bevidst. Den samlede sum af Overbevidste og bevidste energier, som man kan modtage er selve energi signaturen. Overvejende bestemmes denne energi signatur af den spiral tilstand som man befinder sig i. Hver af spiral tilstandene er nemlig knyttet til et helt specifikt sæt af bevidste og Overbevidste energier. Det skal du høre mere om forneden. En manglende forståelse for et andet menneskes energi signatur er en manglende forståelse for mennesket selv. Mange misforståelser er opstået ud af dette. F.eks kan en indsigt i et menneskers energi signatur forklare hvorfor der er mennesker, som tilsyneladende er helt uimodtagelige for visse former for terapi og som f.eks det mere etablerede system ikke synes at være i stand til at hjælpe. Systemet spørger hvad er der galt med disse mennesker? Min påstand er at det som ofte er galt er en manglende indsigt i hvilke energier som disse mennesker er modtagelige for, og hvilke de ikke er i stand til at modtage. Et andet eksempel er når vi selv forsøger at åbne os for ting (f.eks personer, kærligheden, eller andre aspekter af livet), men erfarer at vi ikke rigtig formår at tage det helt ind på en måde så det kan virkelig kan gøre en forskel inden i os. Det kan også være at vi prøver den ene metode efter den anden (terapi eller anden behandling) for blot at erfare at de kun giver os en tidbegrænset varme. Alt dette kan have at gøre med at din energi signatur ikke tillader dig at tage imod disse ting, og at du har brug for noget andet som kan bringe dig (via din energi signatur) i resonans. Din udfordring bliver da at finde ud af hvad den så tillader dig at tage imod. Det er måske ikke altid hvad du regnede med eller det du troede du havde brug for. En ting gælder altid, og det er at det som du har brug, er du altid modtagelig overfor! Vi skal se at et menneskes energi signatur afslører hvad det har brug for for at komme videre samt hvad det ikke har brug for. Uanset hvor du befinder dig i dit liv, er der altså energier som du er modtagelige for, og energier som du Du er altid i stand til at tage imod det som du har brug for i din udvikling. ikke er modtagelige for. Dette gælder for alle mennesker til alle tider. Som du udvikler dig vil dette ændre sig, så at f.eks energier der tidligere ikke nåede dig, nu virkelig når dig og vækker resonans i din person - og derfor nu har indflydelse på den. Din energi signatur har ændret sig og dermed også de energier du responderer på. Mennesket befinder sig i en (eller flere) af Spiral tilstandene, og er dermed være underlagt de helt specifikke energier, som hver af disse tilstande repræsenterer. Man kan sige at eftersom du befinder dig i en tilstand er du altid også modtagelig for tilstandens energi, da du ellers ikke havde befundet dig i den. Din egen personlige tilstand kan 3

4 altså til en stor grad beskrives ved den pågældende spiraltilstands energi forudsætninger. Din energi signatur kan inkludere bevidste Hjerte, Ego og Pre-Ego energier, men kan f.eks også udvise en mangel på Ego energier hvilket faktisk ofte er tilfældet for personer som falder igennem systemet, og for hvem ingen terapi virker. De kan nemlig ikke tage imod Ego energier, men udsættes ofte alligevel for terapier, der har netop Ego energier som sin hovedingrediens (f.eks traditionel psykoanalyse)! Det vil jeg komme ind på forneden. 2. Hver Spiral tilstand er knyttet til en specifik energi signatur. Til hver af de forskellige spiral tilstande knytter der sig altså en helt specifik energi signatur. De forskellige energier er vist i figur 32. En vigtig ting inden jeg forsætter med at fortælle om alle disse energier er, at det jeg viser forneden tager udgangspunkt i en person, som har nået et udviklings niveau hvor vedkommende oplever bevidste Ego energier, samt begyndende bevidste Hjerte energier. Jeg tager altså udgangspunkt i en person som udviklingsmæssigt repræsenterer rigtig mange personer blandt Menneskeheden, men naturligvis ikke alle. Selvom de forskellige spiral tilstande varierer i deres energi signatur, da gælder det endvidere at forskellige personer, på forskellige udviklings niveauer, vil opleve forskellige energier i de samme spiral tilstande. Tilstandene vil stadig repræsentere Forskellige mennesker vil opleve de samme spiraltilstande forskelligt. det samme som i figur 32, men en lavt udviklet person vil f.eks opleve overvejende Ego energier i den øverste spiral tilstand ( Kompensations tilstanden ), mens en højt udviklet vil opleve en blanding af Ego og Hjerte energier. Du kan se eksempler på forskellige personers energier i de samme Spiral tilstande i figur 33. I figuren kan du se at som som man udvikler sig, vil man opleve en ændring i de energier man oplever i de forskellige tilstande, samt i hvilke tilstande man befinder sig mest i. Et højt og lavt udviklet individ oplever derfor ikke de samme energier i de samme tilstande selvom deres mål for de samme tilstande egentligt er det samme. Fokus for denne Lektion er energierne i de forskellige tilstande altså med udgangspunkt i et menneske, som udviklingsmæssigt repræsenterer de fleste mennesker. Det som energierne i figur 32 fortæller er hvilke type energier, som du er modtagelig for. Er du altså i Kompensations tilstanden, da er du modtagelig for bevidste Hjerteenergier og bevidste Ego energier (Figur 32). Det betyder ikke at du i denne tilstand altid er i kontakt med disse energier men at du er i stand til at være det. Læg mærke til denne forskel.

5 Figur 32. Energien bag Spiralens tilstande. Den Mørke spiral svarer til det udviklingsforløb hvor vi udviklede os fra et væsen med et lavt udviklet primitivt Ego til et væsen med et udviklet Ego med indre strukturer såsom komplekser, samt en afgrænset personlig bevidsthed med bevidstheds strukturer. Hver af spiralens tilstande er underlagt forskellige energier, der også viser hvilket type terapi som kræves for at man skal komme videre. For en person hvis udviklings niveau ligger mellem Ego og Hjerte perioderne gælder det, at i tilstanden Vakuum er den dominerende energi en Pre-Ego energi, og i anti-kompensation tilstanden er det en bevidst Ego energi. I Kompensations tilstanden er der en nu også en begyndende bevidst Hjerte energi som man påvirkes af. Vi skal se at de energier, som du er i stand til at modtage er afgørende for hvad du kan tage ind af alle aspekter af livet. Et eksempel er hvis du modtager en eller anden form for terapi. Ud fra energi-signaturen bør man planlægge den rette terapi-form (også selvom det er selv-terapi ) eftersom enhver terapi type altid skal forsøge at tage udgangspunkt i hvor du (eller klienten) er, og i den type energier som du er i stand til at modtage. Det fortæller jeg mere om i næste afsnit. Derudover vil jeg også komme ind på hvordan denne energi signatur kan fortælle en hel del om hvordan vi reagerer på at være under indflydelse af de forskellige energier, som knytter sig til de forskellige tilstande, samt hvordan vi reagerer på deres fravær. Fraværet giver nogle gange særlig meget information fra sig, for det er jo ofte når vi mister noget at vi virkelig opdager hvad det betyder for os, og det samme gælder når du mister en specifik type af energi (hvilket du gør når du bevæger dig ned igennem spiralen). 5

6 Figur 33. Spiralens tilstandenes energier for forskellige individer. Forskellige personer vil opleve forskellige energier i de samme tilstande. En række personer hvis udviklings niveau er vist yderst til højre oplever de energier som er vist i figuren. For hver person er vist hvilke energier han oplever i alle 3 spiral tilstande. Som man udvikler sig fra et udviklings niveau til et andet (vist med de røde pile) vil man også opleve en ændring i de energier man oplever i de samme overordnede spiraltilstande, og i hvilke tilstande man befinder sig mest i. Tager vi den øverste tilstand kan vi se at den dækker over energierne fra dem til venstre til dem der vises til højre. Man kan således se spiral tilstanden som et slags udviklingsprincip, der kan manifesterer sig på forskellige niveauer. Det betyder også at Kompensations tilstanden yderst til højre ikke er den samme som den Vakuum tilstanden yderst til venstre selvom deres energier ser ens ud. Det er ligesom hvis en højt udviklet person undergår en midlertidig bevidsthedssænkning til et niveau svarende til et lavere udviklet individ der er på toppen af sin formåen. Selvom de lige på dette tidspunkt oplever samme energier, da er de langt fra at betragte som energimæssige ens individer, samt individer med samme forudsætninger. 3. Dit primære mål, og Din dybeste higen, i spiral tilstandene. Uanset hvilken tilstand du befinder dig i, vil der til den være knyttet ikke bare nogle bestemte bevidste og Overbevidste energier men også det jeg kalder Dit primære bevidste mål og Din dybeste Overbevidste higen. Dit primære mål den bevidste evolution. Dit primære bevidste mål repræsenterer det som du skal forsøge at opnå i den pågældende tilstand. Det er dit mål for denne tilstand, og det som du er nød til at opnå, hvis du skal videre til den næste tilstand. Det er den energi i dig selv, det aspekt i dig selv, som du skal i bevidst kontakt med. Det er den energi i den bevidste Evolution, som skal blive en del af dit bevidsthedsliv og din bevidste interaktion med livet. Hver spiraltilstand har sit helt eget primære mål. I Kompensations tilstanden er

7 målet f.eks en bevidst Hjerte energi, mens den i anti-kompensation tilstanden er en bevidst Ego energi, og i Vakuum tilstanden en Pre-Ego energi. Vær dog opmærksom på hvad jeg mener med ordet bevidst for i Vakuum tilstanden er den primære bevidste energi jo Pre-Ego energier (Figur 32) men i denne fase betyder den bevidste kontakt ikke at være bevidst om noget, som vi normalt opfatter ordet bevidst. I vakuum tilstanden handler det mere om at lade energien komme til udtryk i dig, om ikke at blokere den. Man kunne sige, at det handler om ikke at blokere det naturlige flow af denne energi, om at udleve det den repræsenterer i dig på en harmonisk måde, og at kunne modtage det som den repræsenterer i livet omkring dig. Pre-Ego energien er nemlig også at finde i livet omkring os alle. I Kompensations tilstanden betyder bevidst kontakt med Hjertet din evne til at opleve at du er mere end dit Ego, at du er en del af noget større. Ydermere vil udfordringen her være at udvikle din evne til at vise dette større ubetinget tillid og tilldele det en styrende plads i dit liv en plads som Egoet nødig giver afkald på. Det er altså her din evne til at lade noget, som er større end Egoet, blive en aktiv del af dit liv, og at finde dette større i både dig selv, samt i livet omkring dig. Det gælder altså at jeg med ordet bevidst mener, at det aspekt i dig og i livet, som energien repræsenterer skal virke uhindret i dig. Det primære mål er derfor en bevidstgørelse af Hjerte energien i Kompensations tilstanden, Ego energien i Antikompensation tilstanden, og Pre-Ego i Vakuum tilstanden. Med hensyn til Ego energier og Hjerte energier kræver dette en bevidstgørelse af energierne som vi generelt forstår ordet bevidstgørelse, men med Pre-Ego energier kræver det kun i lav grad en traditionel bevidstgørelse. Hver eneste gang du havner i en spiral tilstand (hvilket gælder størstedelen af dit liv), da kan man altså sige at tilstanden har et formål, og det er at hjælpe dig til at opnå det, som kan betegnes som hovedudfordringen i tilstanden eller sagt med andre ord, det som er dit primære mål i tilstanden. Det primære mål er det højeste som du kan nå i den pågældende tilstand, og det som du skal stræbe efter. De Overbevidste energier retter sig fuldstændigt ind efter dette primære mål og påvirker dig med energier, der vil få til at stræbe efter netop det primære mål, og samtidig påvirkes du med bevidste energier, der på en perfekt måde støtter dig i at forfølge dette mål. Sådan er spiral tilstanden perfekt skræddersyet til at sikre at du når dit mål, ved at give dig både de bevidste og Overbevidste forudsætninger som skal til. Din dybeste higen den Overbevidste evolution. Det andet aspekt ved enhver af spiral tilstandene er Din dybeste higen. Dette repræsenterer en energi, som du ikke er klar til at komme i bevidst kontakt med men som Overbevidst virker i dig og fylder dig op med en dyb indre higen og som 7

8 motiverer dig til at søge videre og højere. Denne energi repræsenterer dit bevidste mål for næste tilstand og den forbereder dig til at møde den bevidst i den næste tilstand. Det er den energi fra dit Overbevidste som du formår at motiveres af. Ingen anden energi kan motivere dig som denne. Vær opmærksom på at selvom du altså har sanseorganer for flere energier i dit personlige overbevidste, da er det spiral tilstanden som du befinder dig i der afgør hvilken Overbevidst energi du formår at kunne motiveres af dvs hvilken der kan udgøre din dybeste higen. I kompensations tilstanden er det f.eks særlig GD-1 energien, mens Hjerte energien udgør din dybeste higen i Anti-kompensations tilstanden. Den dybeste higen motiverer dig til at gøre dig klar til at realisere det som denne higen repræsenterer. Således motiverer Overbevidste Hjerte energier dig til at udvikle dit Ego, og Overbevidste Ego energier til at du gennemlever Pre-Ego perioden. Din dybeste higen motiverer dig altså til udvikling, lige der hvor du befinder dig i den. Din dybeste higen repræsenterer altså den energi som bliver dit primære bevidste mål i den næste tilstand. Således er din dybeste higen i Vakuum tilstanden en Ego energi, som jo udgør dit primære mål i Anti-kompensation tilstanden. Man kan sige at din dybeste higen skaber en Overbevidst sult efter den, som gør at når du kommer i kontakt med den i bevidst form i næste tilstand, da er du meget stærkt motiveret til at forfølge den (og dermed at følge dit primære mål). Dette gælder for spiral tilstandene, men faktisk også på helt samme måde for udviklingsperioderne. Således er de 3 spiraltilstande, som en personificeret version af 3 udviklingsperioder. Med hensyn til terapi kan det godt betale sig at tage den dybeste higen aktivt ind i en eventuel terapi, selvom det er en Overbevidst energi men kun som supplement til en terapi, der er målrettet mod dit primære bevidste mål. Vi skal høre mere om dette i næste Lektion, som fokuserer på terapien i de forskellige tilstande, så med hensyn til terapi vil jeg her efterlade dig med følgende: at enhver terapi skal have fokus på dit primære mål og da ændrer sig fra tilstand til tilstand skal terapien også gøre det. Enhver spiral tilstand er altså knyttet til en dybeste higen, som dit primære mål skal gøre dig klar til at bevidstgøre i næste tilstand, og således gælder de samme regler for det enkelte individ i spiral tilstandene som for Menneskeheden i de store udviklingsperioder. 4. Spiral tilstande og Ego udviklingsperioden. Lad mig blive lidt ved parallellen til udviklingsperioderne. Hvis du ser på figur 32, da viser den (yderst til højre) den udvikling vi som Menneskehed er gået (og går) igennem i Ego udviklingsperioden. Som man udvikler sig gennem denne store udviklingsperiode

9 udvikler man sig fra et væsen med nærmest komplet mangel på Ego, til et væsen med et stærkt Ego (og med de Ego strukturer som de fleste mennesker indeholder), en klar grænse mellem det underbevidste og det bevidste, og en begyndende bevidst Hjerte kontakt. Det samme oplever det enkelte individ når det bevæger sig op igennem Ego-spiral tilstandene der altså udgør en slags mini-ego udviklingsperiode. I starten af Ego udviklingsperioden er man mest tilstede i Vakuum spiral tilstanden, og i slutningen af perioden mest tilstede i Kompensations tilstanden. Jo mere man udvikler sig, jo mere smerte er der dog forbundet med at være i de lavere tilstande. En højt udviklet person føler nemlig mere smerte ved at være i Antikompensation tilstanden, end en person som sjældent kommer i højere spiral tilstande. Førstnævnte har nemlig mistet mere end sidstnævnte, mere af sig selv, og mere af det liv han faktisk ved er til når han havner i den lavere tilstand i spiralen. Figur 32 viser endnu en interessant parallel mellem den Mørke spiral og Ego udviklingsperioden, og det er vedrørende de energier, som man i spiralen er modtagelig for, og som man udsættes for. I Ego udviklings perioden påvirkes man af energier, hvis natur afhænger af hvor du Jo mere man udvikler sig, jo mere er det forbundet med smerte at være i de lavere spiraltilstande. At flytte sig i Spiralen fører til helt konkrete hændelser i dig liv når Livet responderer på denne ændring. er i denne udviklingsperiode. Disse energier afspejler altså dit eget udviklings niveau, og samtidig forsøger de at stimulere til yderligere vækst. Denne stimulering til vækst kommer, som sagt, særligt fra de Overbevidste energier, der er af en kvalitet svarende til den næste udviklingsperiode (men som altså formår at motivere til vækst i din nuværende udviklingsperiode). På ethvert tidspunkt i vores udvikling påvirkes vi jo af overbevidste energier fra den næste udviklingsperiode - og i Ego perioden er disse Overbevidste energier derfor af en Hjerte kvalitet. Den ændring i energier som alle oplever, i samme takt med at de flytter og udvikler sig gennem de store udviklingsperioder, vil man også opleve på samme måde når man bevæger sig i den Mørke spiral. Bevæger du dig altså op i spiralen sker der en ændring i de energier som du er modtagelig for fuldstændig som hvis du havde bevæget dig frem i Ego/Hjerte udviklingsperioden. Ændringen vil være meget konkret og påvirke både din bevidste og Overbevidst forudsætninger for at være i kontakt med livet dvs din interaktion med de 2 evolutioner, som indebærer alt lige fra fysiske hændelser i dit liv, livs-muligheder som pludselig optræder i dit liv, indre inspirationer og erkendelser, personer du møder, osv. Således kan det have store konsekvenser, når du flytter dig fra en spiraltilstand til en anden. Som vi også skal se senere er det disse energier som udgør hele din oplevelse af livet, og at spiralen faktisk er til for at udvikle din Livsoplevelse, din evne til at interagere med livet! F.eks er det kun i Kompensations tilstanden, at du er modtagelig for bevidste Hjerte 9

10 energier, mens bevidste Ego energier holder op med at kunne nå dig i de laveste dele af Vakuum tilstanden (Figur 32 og 33). Dette er et vigtigt punkt, for ofte handler en frustration over livet dybest set om at man udsættes for energier, som man ikke er i stand til at modtage (men måske godt kunne tænke sig at være i stand til at modtage). Den personlige Ego udviklingsspiral afspejler således hele den store Ego udviklingsperiode på flere måder. Spiralens forskellige tilstande udgør det samlede spektre af Bevidste og Overbevidste energier, som man som gennemlever (og har til rådighed) i Ego udviklingsperioden, og ligesom dit liv, og dine forudsætninger for at interagere med det, har ændret sig markant gennem udviklingsperioden, vil det ligeledes ændre sig igennem udviklingsspiralen. 5. Når en bevidst energi forsvinder kan du opdage hvad den betyder for dig. Når den bevidste Hjerte energi forsvinder, bliver det svært at modstå EE-tyngdekraften. En anden ting som vi kan lære noget af, med hensyn til at studere hvilke energier som knytter sig til de forskellige tilstande, er hvordan vi reagerer når vi udsættes for dem eller det modsatte, dvs når vi ikke længere kan komme i kontakt med dem, og når de altså ophører med at være en bevidst del af vores verden. Som jeg har sagt før er det at miste noget ofte en måde at finde ud af hvad det virkelig betyder for dig. Lad os derfor se hvad der sker når du mister en energi, mister adgang til et aspekt af livet, mister adgang til en del af dig selv. Lad os se på det, for at lære hvad denne energi virkelig betyder for dig. Når den bevidste Hjerte energi forsvinder. Viljen til at ville blive i Ego-spiralen opstår i dig når den bevidste Hjerte energi ophører. I dig eksisterer en stærk vilje til at blive i den Mørke spiral, en vilje som vokser jo lavere din tilstand er. Lad mig først beskrive hvad der sker når den bevidste Hjerte energi forsvinder, og derefter kommer ind på hvad der sker når den bevidste Ego energi forsvinder. Når den bevidste Hjerte energi ikke længere kan nå dig, hvilket sker i starten af tilstanden anti-kompensation, da vil du for alvor opleve - for første gang - at det ikke bare er et spørgsmål om at kunne kæmpe sig ud af tilstanden og ud af smerten, men så sandelig også et spørgsmål om dybest set at ville gøre det! Tænk lidt over det, og læg mærke til dette næste gang du er i en smertelig situation. Den manglende vilje til dybest set at ville komme ud af tilstanden er nemlig en af vores reaktioner på manglen af bevidst Hjerte energi. Reaktionen er en blanding af flere ting. Der er frustrationen over

11 tabet af Hjerte energierne og en følelse af tab af liv, og så er der en mistillid til at det mistede overhovedet kan komme igen, samt endda en manglende tro på at Hjerte energierne (og det de står for) faktisk er virkelige (ikke sjældent overvejer mennesker om denne dejlige Hjerte energi, og aspekt af livet, blot var en fantasi). Endelig er der en vrede, kommende dels fra en del af dig der oplever at have mistet noget vigtigt, og dels fra en anden del af dig, der føler sig narret over at have troet på noget som nu viser sig ikke at have været virkeligt (dvs en slags splittet vrede ). Når Hjertet forsvinder, da holder en del af dig op med at ville det, samtidig med at en anden del fortvivles over ikke at have det mere, som en del af dit bevidste liv og livssyn. Med ophøret af bevidste Hjerte energier, er de bevidste energier som når dig Ego energier samt Pre-Ego-energier, og allerede fra starten af anti-kompensation tilstanden vil den Ego energi, som nu dominerer dig mere og mere (i samme takt som du bevæger dig nedefter), svare til den af et lavt udviklet Ego. Ydermere vil du alt mere blive påvirket af en energi (Pre-Ego), som jo er af en langt lavere vibration end Hjerte energierne, og som udviklingsmæssigt set befinder sig hele to udviklings trin/perioder under Hjertet. Ligesom energien selv er langt fra Hjertet, vil også du selv bevidsthedsmæssigt være langt fra Hjerte bevidsthed når du påvirkes af denne energi! Vær her opmærksom på at Pre-Ego energien ikke er en negativ eller primitiv energi i sig selv, men at din bevidsthed bliver negativ og primitiv hvis den overtages af Pre-Ego energier set i forhold til de energier du faktisk har indenfor din rækkevidde (Høj- Ego og Hjerte energier). Der sker således en hel del når du mister Hjerte energierne! Man kan generelt sige at EE trækker nedefter, mens Hjertet og det øvre Ego trækker dig opefter, og når Hjerte kontakten mistes, da er det svært at modstå EEtyngdekraften og som sagt er det også svært at ville modstå den! Jo tættere du kommer på EE, jo mere virker den som Sirenerne på Odysseus dragende og alt mere som løsningen på dit voksende indre behov (grundet den voksende smerte) om hvile og en tilstand uden smerte. Det er for mange svært at erkende at de faktisk indeholder en vilje til smerten, en vilje til ikke at ville kæmpe sig ud af den lavere tilstand. Med Hjertet forsvinder også troen på at du nogensinde kan blive permanent smertefri. Derudover er et andet kendetegn på mistet Hjerte kontakt, at du holder op med at tro på at du nogensinde kan komme ud af den smertefulde tilstand (ligesom du holder op med at tro på det, som Hjertet står for!). Du mister troen på at den smertefulde tilstand kan ændre sig for alvor for troen og håbet og tilliden kommer i den grad fra Hjertet (og det øvre Ego). Du mener endda at vide, at det vitterlig ikke for alvor kan ændre sig, og håbløsheden over dette bliver mere og mere mærkbar 11

12 Selvom man har det sådan inderst inde kan det ikke desto mindre være svært at erkende det, idet en sådan håbløshed og mangel på tro og tillid er i konflikt med dit verdensbillede (som måske tegner et helt andet billede af dig, f.eks som en der har mere styr på tingene og er helt overbevist om hvordan livet hænger sammen), hvorfor man forsøger at fortrænge denne holdning til livet, ligesom man forsøger at fortrænge den smerte som man oplever. Det er ikke nemt at have det sådan, og din eneste udvej vil mere og mere (fejlagtigt) synes at være udlevelsen af et voksende nej (kommende fra EE) til livet. Hvis du nemlig ikke kan nå bjergets top og opnå hvile der, da kan du i stedet lade dig falde, og endelig give efter for EE tyngdekraften, for så at finde hvile helt nede på bunden, der hvor du ikke kan falde dybere, og der hvor du ikke mere skal leve i frygten for at falde dybere. Der vil ikke være liv (som du kender det), men der vil være en slags hvile, og en slags tryghed. Det er bare sådan, at når man vitterlig har besluttet sig for ikke mere at kæmpe mod EE for at opnå denne hvile, da kommer man faktisk slet ikke til at opleve den hvile man troede og håbede på. Grunden er at man ikke i virkeligheden har givet op. Din aktuelle Bevidsthed har måske givet op men du jo bare så meget mere end denne del af dit væsen. Hvis ikke Hjertet, og dets energi, havde været vigtigt for dig, da ville du heller ikke reagere på at miste denne energi og denne kontakt. Dette er et faktum og ligeså er det et faktum at din reaktion er særdeles markant på at miste Hjerte kontakten. Dette fortæller med al tydelighed hvor meget det åbenbart betyder for dig. At miste kontakten til Hjertet er i den grad forbundet med smerte og meningsløshed, og at være i en sådan smertefuld tilstand vil, hvis du ikke kommer ud af den, langsomt, men sikkert, trække dig længere ned i spiralen og mere og mere få dig til at hige efter at miste din evne til at føle noget som helst, både lys og mørke, samt lykke og ulykke men frem for alt smerte. Denne higen er vigtig for forståelsen af nedturen gennem spiralen, for det er blandt andet den som baner vejen for den næste spiral tilstand, Vakuum tilstanden der hvor selv Ego energierne forsvinder, og hvor mørket nu helt vil omslutte dig. Når den bevidste Ego energi forsvinder. Når den bevidste Ego energi forsvinder kan Egoet ikke opretholdes. Vakuum tilstanden er den tilstand hvor selv Ego energierne holder op med at kunne nå dig, og hvor pre-ego energien i stedet vil optræde bevidst i dig endda som den dominerende energi i de lavere vakuum-tilstande - og hvor du mere og mere på søens

13 bund ophører med at være et selvbevidst følende væsen. Ego energien er nemlig det som stimulerer den første selvbevidsthed hos os, og altså det som skaber og udvikler Egoet. Uden denne energi opløses Egoet. Uden denne energi vil vi revertere helt tilbage til en tilstand svarende til den udviklings-periode mennesket var i før den vi befinder os i nu, en tilstand hvor vi endnu ikke havde evnen til at kunne opretholde os selv, som et selvbevidst væsen. Vi har stadig en lille grad af intakt Ego tilbage, men Vakuum tilstanden kendetegnes altså ved, at det er næsten umuligt at opretholde det særligt i de laveste tilstande (hvor mennesker dog kun sjældent havner). Grunden er at ligesom dengang vi befandt os i Pre-Ego perioden eller den tidlige Ego periode, da er grænsen til det underbevidste nærmest nedbrudt, den grænse som muliggør opretholdelsen af en selvbevidst Ego. I fraværet af bevidste Ego energier og Overbevidste Hjerte energier ophører du med at være et selvbevidst væsen. I Vakuum tilstanden er grænsen til underbevidstheden næsten nedbrudt, og behovet efter Egoet reduceret eller sågar væk. Det er også en tilstand hvor selv den Overbevidste Hjerte-energi ophører med at nå dig (eller når dig med reduceret styrke), og derfor en tilstand svarende til den udviklings tilstand som Menneskeheden var i før den Mørke spiral blev skabt, og før behovet for Egoet opstod i os. Det var jo indstrømningen af de Overbevidste Hjerteenergier (og høje Ego energier), som startede skabelsen af den Mørke spiral, der igen lagde grunden for skabelsen af Egoet (og det selvbevidste menneske). I vakuum tilstanden er du tæt på kernen, tæt på EE, og man kan næsten sige at fraværet af bevidste Ego energier, og de Overbevidste Hjerte energier, gør at du er ophørt med at være. Tabet af Ego energien i din bevidsthed manifesterer sig altså ved at du mister din selvbevidsthed, din fornemmelse af hvem du er. Det kan man da kalde en ret så kraftig reaktion hvilket altså vidner om hvor meget denne energi betyder for dig. Din reaktion er naturligvis særlig udtalt i de laveste tilstande, men fra starten af Vakuum tilstanden er det allerede der et særdeles mærkbart tema for dit liv, at du mister fornemmelsen for hvem du er, for hvad du vil, og endsige lysten til overhovedet at ville noget. De Overbevidste energier (dem du er i stand til at respondere på i dit system) påvirkes, som sagt, også af denne ændring i de bevidste energier. Når du f.eks taber de bevidste 13

14 Ego energier, da taber du også de Overbevidste Hjerte energier, og er nu kun i stand til at optage de Overbevidste Ego energier, der altså nu udgør den dybeste higen en higen som forsøger at motivere dig til at genoprette dit Ego. 6. Formålet med Den Mørke spiral. Hvorfor havner vi i de forskellige tilstande, og hvad formålet med dem? Vi har set, at som vi bevæger os ned gennem spiralen, da aftager bevidstheden om os selv. Smerten tiltager og vores Ego mister sin integritet, og vi mister (som en konsekvens deraf) vores evne til at forblive centrerede. Derudover mister vi mere og mere troen på at vi kan komme ud af smerten igen, og vi mister sågar også viljen til det. Endelig bliver meningsløsheden alt mere vores følgesvend, eftersom vi kommer tættere og tættere på EE, der jo huser den absolutte meningsløshed. Jeg har skrevet før at den Mørke spiral er blevet skabt af Hjerte energier og dybest set har til formål at bevidstgøre Hjertet. Spiralens gennemtrængende grund-energi er en manglende accept af mangel på Hjerte energi i vores liv, og er en konsekvens af at vi som væsener ikke mere kan leve uden at have Hjertet (det Hjertet står for) tæt på os! Tidligere i vores udvikling var dette ikke tilfældet, men da vi gik ind i Hjerte udviklingsperioden skete der en indstrømning af Hjerte energier til mennesket, som blandt andet forårsagede at vi altså nu ikke mere kan leve uden Hjertet. Vi har intet valg. Ingen af os. Vi har simpelthen brug for Hjertet på samme måde som vores krop har brug for luft! Det nye mål i vores alles liv er således blevet en bevidstgørelse af Hjertet, og dette er den grundenergi, der ligger bag den Mørke spiral. Som skrevet tidligere er den Mørke spiral dybest set en stor reaktion, på forskellige niveauer, på manglende Hjerte kontakt og det der som det eneste kan få os helt ud af den er derfor Hjerte energier. Det vi møder når vi bevæger os ned igennem spiralen, er forskellige tilstande der repræsenterer forskellige dele af os selv, forskellige dele der oplever verden gennem de øjne, som tilstanden med dens energier repræsenterer. Disse energier tillader dig at opleve det af verden, som kan skabe en resonans effekt med dem (energierne) og således ser du en mindre og mindre del af verden, alt som du bevæger dig ned igennem spiralen. Du ser den del af verden som formår at skabe kontakt (resonans) med din egen oplevelsesevne, din egen livsoplevelse der som sagt bliver alt mindre ned igennem spiralen. På denne måde ser du altid dig selv og dine begrænsninger i øjnene. Dette er vigtigt, for dybest set er formålet med hver af spiral tilstandene at bringe dig tæt på det som i dig selv forhindrer dig i at kunne modtage Hjerte energier på en bevidst måde, i at modtage det som du ikke mere kan leve uden. Spiral tilstandene fører dig ansigt til ansigt med det i dig, som forhindrer dig En Spiral tillader dig at se det af Livet som kan skabe en resonans effekt med de energier som er knyttet til tilstanden.

15 i at kunne modtage Hjertet på en bevidst måde. Du møder altså dig selv i spiral tilstandene, ikke fordi du skal konfronteres med alle lavere dele af dig selv, men fordi du bliver nød til at blive konfronteret med netop de lavere dele af dig selv, som holder dig tilbage. Dette er den eneste måde at hæve dig bevidsthedsmæssigt over dem. Der er såmænd mange lavere dele af dig selv, som der slet ikke er brug for at du nogensinde skal konfrontere, fordi de ikke længere holder dig tilbage. Derfor er de dog vigtige alligevel, idet de sikrer at du kan vise oprigtig empati med mennesker, der endnu ikke har hævet sig over lignende sider i dem selv. At komme ud af en spiral tilstand, og hæve sig bevidsthedsmæssigt til den næste, grundet en viljes indsats fra din side, er dybest set at udleve din vilje til Hjertet for smerten, i enhver af tilstandene, handler nemlig udelukkende om en eneste ting om mistet Hjerte kontakt, om at være afskærmet fra Hjertet. Udlevelsen af din vilje til Hjertet er netop den måde, hvorpå Hjertet vil blive en alt mere integreret del af dit bevidsthedsliv. Det er din invitation til dit Hjerte - og der er ingen anden måde at få det ind i dit liv på (på en permanent måde). Læg mærke til at selvom du grundlæggende ikke har et valg, idet din Hjerte higen ligger så dybt forankret i dig (dybere end din Egobevidsthed nogensinde kan komme) og endvidere delvis også styres af udefra kommende kollektive energier, da er det dog din egen frie vilje, der afgør hvor hurtigt det går. Energierne i tilstandene er altså et udtryk for hvor du er, og for hvilke dele af dig selv der dominerer din oplevelse af dig selv og livet, og dermed også hvad det er som skal være mål for den terapi (eller arbejde med dig selv), der skal hjælpe dig til højere spiral tilstande. Terapien skal altid målrettes din aktuelle energi tilstand, eller spiral tilstand, men samtidig også stimulere din higen mod højere energi tilstande. Udfordringen er altså, at man ikke retter terapien mod tilstande der ligger over den du befinder dig i, da den for det første ikke vil virke, og for det andet kan bevirke, at du kan komme i en situation hvor du konstant skal bruge energi på at overbevise dig selv om at den virker. Den situation er der faktisk mange som er i. Det gælder ikke bare terapi, men også din evne til at kunne tage hele livet ind. Man kan sige at livet indordner sig efter spiraltilstandens energier, idet du jo ser så meget af livet som de tillader. Energierne er således som et par briller hvorigennem du ser livet. Vil du se mere af livet, da må du tage et par andre briller på og måden at gøre det på er, som vi har set, at flytte dig til en anden spiral tilstand. Overordnet set kan man altså sige, at formålet med spiralen er at sikre at du oplever det du har brug for, og at du har de forudsætninger, som skal til for på bedst mulige måde at støtte dig på din vej mod Hjerte bevidsthed. 15

16 Spiral tilstandenes energier er de briller som du ser og oplever livet igennem. At se og opleve højere dele af livet kræver at du skifter dine briller ud. 7. Afsluttende bemærkninger I hver af Menneskehedens udviklingsperioder findes der en personlig afspejling af udviklingsperioden i det enkelte menneske. I Ego udviklingsperioden er den personlige afspejling Den Mørke spiral. Som vist i figur 32 er den Mørke spiral som et billede af Ego udviklingsperioden set fra Menneskehedens synspunkt. Det er som en afspejling af denne udviklingsperiode i det enkelte menneske, og ved at gennemleve spiralens tilstande, igen og igen og igen, inde i os selv, da udvikler vi os langsomt ud af den. Vi kan derfor, med rette, se Den Mørke spiral som en personlig udviklingsspiral, og i illustrationen til venstre kan man forestille sig at man i spiralen i starten af Ego udviklingsperioden kun kan flytte sig frem og tilbage i Vakuum tilstanden, mens man sidst i Ego perioden overvejende bevæger sig frem og tilbage i Kompensations tilstanden (og ikke mere kommer i Vakuum tilstanden). Den Mørke spiral er dog kun en af mange sådanne personlige udviklingsspiraler. I hver af Menneskehedens forskellige udviklingsfaser knytter der sig nemlig specifikke personlige udviklingsspiraler (Figur 34). Farven på spiralerne svarer til den dominerende Overbevidste korresponderende energi fra den Overbevidste evolution (som jo altid er af højere vibration end den dominerende bevidste energi), idet netop denne energi altid er den som 1) initierer skabelsen af den personlige udviklingsspiral og 2) repræsenterer hele spiralens formål. Formålet er nemlig at gøre os klar til integreringen af netop denne (spiral-skabende) energi i vores person, men blot i bevidst form. Man kan også sige at dette er formålet med den tilsvarende udviklingsperiode (for Menneskeheden) hvilket forklarer hvorfor udviklingsperioderne altid har samme farve, som de tilhørende personlige udviklingsspiraler, som vist i figur 34.

17 De Overbevidste energier skaber, via de personlige udviklingsspiraler, forudsætningen for deres egen bevidstgørelse. Figur 34 viser også at vi altid befinder os i 2 udviklingsperioder på samme tid på vej ud af en, og på vej ind i en ny. Ligeledes er vi altid under indflydelse af 2 bevidste energier samt 2 Overbevidste energier i begge tilfælde en aftagende og en tiltagende. Dette er således et gennemgående udviklingsmæssigt princip. Lad os se på den periode vi selv befinder os i. Den personlige udviklingsspiral for Ego- Hjerte perioden er Den Mørke spiral, og den vises i figur 34 som en grøn spiral, idet det var den Overbevidste Hjerteenergi (grøn farve) som skabte den. Dermed er det altså den bevidste Hjerte energi, som er formålet med Den Mørke spiral. I den næste udviklingsperiode er det altså den Overbevidste GD-1-energi (blå farve) som skaber den Blå spiral, hvis formål er at integrere GD-1-energierne på en bevidst måde i personen. Således kan vi altså sige at de Overbevidste energier, via de personlige udviklingsspiraler, skaber forudsætningen for deres egen bevidstgørelse. Den Mørke spiral er altså vores egen personlige udviklingsspiral med nogle tilstande, der med hver deres energi signaturer sørger for at vi møder det i os selv, som vi skal konfronteres med for at komme videre i vores udvikling mod Hjertet. Samtidig kan vi ud fra denne signatur lære at forstå os selv, og særligt lære at give os det som vi har brug for det som vil virke! Når vi har udviklet os ud af vores nuværende personlige spiral, da vil vi møde en ny personlig udviklingsspiral, der ligesom den forrige vil afspejle den energi, der er i den aktuelle udviklingsfase (og tage farve efter den højeste Overbevidste energi, som da vil nå os), og som også har et eneste formål - at hjælpe os til at opdage og erkende nye og højere sider af os selv, og af livet. Figur 34. De personlige udviklingsspiraler og Udviklingsperioderne. Figuren viser de 2 Evolutionsprocesser, udviklingsperioderne samt de tilknyttede personlige udviklingsspiraler. Desuden vises personlighedsstrukturens udvikling i løbet af Ego udviklingsperioden. 17

18

19 Således er vores udvikling en rejse gennem de store udviklingsperioder, samt vores egne peronlige udviklingsspiraler, der i indhold er specifikke for det enkelte menneskes væsens, men som i opbygning og energi-struktur er ens for alle mennesker. Indsigt i Spiralen vil afsløre hvad der er dit personlige mål. En af de mest umiddelbare veje til at erfare brugbarheden af en indsigt i spiralen og dens energier er først at forstå det på et intellektuelt plan. Dette vil nemlig lære dig om de sindsmæssige kendetegn, som knytter sig til hver af spiral tilstandene. Disse kendetegn er vigtige. Når du har en fornemmelse for dem kan du nemlig lære at mærke din egen sindstilstand, hvorpå du kan korrelere den til en tilstand i spiralen. Denne korrelation vil da fortælle dig om hvilke energier du lige nu kan håndtere og ikke håndtere, og hvad du skal fokusere på for at komme videre, altså hvad der er dit umiddelbare personlige mål. Lad mig lige gentage dette: Ved at finde ud af hvilken tilstand du befinder dig i bliver du altså klar over følgende: spiral tilstandens (og dermed din) energi(er), hvad der skal være dit fokus, og hvad der skal være dit mål. Lad mig tage tilstanden anti-kompensation som eksempel på en af de måder, hvorpå du kan bruge denne spiral-teori. Et af kendetegnene for tilstanden antikompensation er en voksende følelse af håbløshed, manglende evne til at være centreret i sig selv, og en voksende vilje til at ville nedturen (det sidste dog særlig mærkbart i de lavere lag af denne tilstand). Et andet manifest af denne tilstand er, at dit valg af metode til at komme ud af smerten delvist er blevet den anti-kompensatoriske metode, som kendetegnes ved at du begynder at sige nej til livet, fordi du helt eller delvist oplever, at dette nej er vejen til at blive smertefri. Dette nej sniger sig ind på dig, i samme takt hvormed du bevæger dig ned gennem tilstanden/spiralen, og vil i starten manifestere sig i, at du begynder at sige nej til livsmuligheder. Tidligere nævnte jeg følgende kendetegn ved denne tilstand: 1. du har en lille fornemmelse for hvem du er og hvad du vil (dvs et kun delvist intakt Ego, fordi opløsningen af Egoet er begyndt). 2. Du påvirkes af en negativ vilje fra komplekserne, men nu også af en begyndende direkte kontakt med EE, der giver både din reaktion og din depression karakter af noget eksistentialistisk. 3. Din metode til at blive smertefri vil nu i stigende grad inkludere anti-kompensations metoden dvs viljen til ikke-livet Når man begynder at mærke disse tegn i sin egen tilstand, da vil man vide at man er i tilstanden anti-kompensation (eller på vej ind i den), og på figur 32 kan vi se at dine vigtigste prioriteter nu mere og mere bliver at styrke Egoet, samt at modstå tiltrækningen 19

20 fra EE, og at de energier som du kan tage bevidst ind er Ego energier (som nu udgør dit primære mål, fra den bevidste evolution). Hjerte energier kan du nu kun tage imod med Overbevidstheden, hvilket altså betyder at du ikke mere kan tage Hjerte energier ind på en bevidst måde før du får løftet dig op igennem spiralen ved i første hånd at styrke dit Ego. Indtil du får styrket dit Ego vil Hjerte energierne ikke kunne bebo dig bevidst på en permanent måde. Dog i det øjeblik du får styrket dit Ego vil du være klar til Hjertet, klar til Hjertets Livsoplevelse! I den øvre del af anti-kompensation tilstanden kan du dog få en hel del ud af Hjerte energierne, eftersom de Overbevidste Hjerte energier er på deres maximale (som sagt taget ud fra en person, der udviklingsmæssigt lige er nået ind i Hjerte perioden), og du vil være så tæt på de bevidste Hjerte energier som du overhovedet kan komme, uden at de endnu kan nå dig bevidst. De Overbevidste Hjerte energier vil kunne motivere dig i dit Ego arbejde, og give dig en fornemmelse af hvad du egentlig higer efter, og i hvilket større perspektiv Egoet skal ses i. Men Hjertet skal altså her kun bruges som supplement til de metoder, som til gengæld er helt essentielle i denne tilstand (centrering, nærvær, kreativ udtryk). Det skal du høre mere om i næste Lektion, der har fokus på terapi og spiral tilstande. Det allervigtigste i Anti-kompensation tilstanden er dit arbejde med Egoet, for jo mere du bevæger dig ned i spiralen og jo mere du opholder dig i Anti-kompensation tilstanden, jo mere opløses og undermineres dit Ego, og jo mere bliver din metode (til at blive smertefri) anti-kompensatorisk. Denne situation, og den energi-signatur som Anti-kompensations tilstanden indebærer, betyder at det bliver centrerings øvelser, som er af den største vigtighed for dig (og nærværs øvelser, idet centrering i dig selv er det samme som nærvær med dig selv og livet), kombineret med kompensations metoden til styrkelse af Egoet. Det som derimod bliver mindre vigtigt, og faktisk helt essentielt at undgå, er en terapi der går efter at bringe dig tæt på dit underbevidste, tæt på dine komplekser og fortrængninger. Altså traditionel psykoterapi. Du er nemlig ofte slet ikke klar til denne konfrontation hvis du befinder dig Anti-kompensation tilstanden (særlig de lavere dele af tilstanden). Sådan kan en indsigt i hvilken Spiral (sinds) tilstand, der er den dominerende for dig vil hjælpe dig til at opdage hvad du har brug for, samt hvad du ikke har brug for. Lad mig slutte af med det som startede denne Lektion. De forskellige spiral tilstande er som talerør hvorigennem forskellige dele af dig selv kan kontakte dig og få din opmærksomhed. Kontakten sker på en bærestrøm af energier, der er specifikke for hver af talerørene.

21 Husk, der er kun en måde at ændre din energi signatur på og det er ved at flytte dig til en anden spiral tilstand. Dette kræver at du opdager, at den bærestrøm af energier, som udgør dit talerør (eller dine briller ) til livet, også er et talerør til noget i dig selv, som kræver din opmærksomhed, før du får lov at komme videre til nye Spiral tilstande, til nye energier, og til en oplevelse af nye aspekter af livet og dig selv. Mennesket er som et kar hvorigennem livet flyder for siden at vende tilbage til sig selv, beriget på ny bevidsthed. At sige JA til livet er et udtryk for hvor let livet kan vende tilbage til sig selv, fra sin rejse igennem dig. 21

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

6 FOREDRAG AF JES DIETRICH.

6 FOREDRAG AF JES DIETRICH. 6 FOREDRAG AF JES DIETRICH. Dette er en oversigt over de foredrag som jeg tilbyder. Der er for tiden 6 foredrag, og de er alle baseret på min bog Menneskehedens Udviklingscyklus, og på www.menneskeogudvikling.dk

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Spiral tilstandenes energier. Jes Dietrich, 2012

Spiral tilstandenes energier. Jes Dietrich, 2012 Spiral tilstandenes energier. Jes Dietrich, 2012 1 Dette er et foreløbigt udkast til et nyt kapitel om Spiral tilstandenes energier. Kapitlet vil blive en del af min nye bog som vil være en efterfølger

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Når Solar plexus lider.

Når Solar plexus lider. Når Solar plexus lider. Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud af det

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus 4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Energierne bag Menneskehedens Udviklingsperioder.

Energierne bag Menneskehedens Udviklingsperioder. Energierne bag Menneskehedens Udviklingsperioder. 1 Dette er et foreløbigt udkast til et nyt kapitel om Energierne bag udviklingsperioderne. Kapitlet vil blive en del af min nye bog som vil være en efterfølger

Læs mere

Nærvær, bevidstgørelse og tro

Nærvær, bevidstgørelse og tro Nærvær, bevidstgørelse og tro Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

Den negative spiral og dens tilstande. Af Jes Dietrich, 2011

Den negative spiral og dens tilstande. Af Jes Dietrich, 2011 Den negative spiral og dens tilstande. Af Jes Dietrich, 2011 1 Om dette kapitel. Dette er et foreløbigt udkast til et nyt kapitel om at arbejde med Solar Plexus nærmere betegnet med det jeg kalder Den

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Illustrationer over Livet

Illustrationer over Livet Illustrationer over Livet - En kort oversigt - Alle Illustrationsnumre svarer til numrene på figurene i bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Illustration 1. Menneskehedens 7 Udviklingsperioder. Menneskeheden

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Der eksisterer kun et problem

Der eksisterer kun et problem Der eksisterer kun et problem Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

Når egoet bliver usynligt.

Når egoet bliver usynligt. Når egoet bliver usynligt. Jes Dietrich Dette er et nyt kapitel i min bog Hjertet og Solar Plexus. Det vil være at finde i den nye udgave af bogen. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele

Læs mere

Citater fra: Af Jes Dietrich

Citater fra: Af Jes Dietrich Citater fra: Hjertet og Solar Plexus Erindringens Tale Balancepunktet Af Jes Dietrich Dit liv er en stor proces af valg med det formål at udvikle dig selv og elske dig selv mere. Den dag du ikke behøver

Læs mere

Solar plexus s adskillelse til den indre og ydre verden.

Solar plexus s adskillelse til den indre og ydre verden. Solar plexus s adskillelse til den indre og ydre verden. Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre

Læs mere

Den psykologiske proces og Solar Plexus fra indvikling til udvikling.

Den psykologiske proces og Solar Plexus fra indvikling til udvikling. Den psykologiske proces og Solar Plexus fra indvikling til udvikling. Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af

Læs mere

status Lever du livet eller lever livet dig?

status Lever du livet eller lever livet dig? Daisy Løvendahl Personlig rådgiver status Lever du livet eller lever livet dig? www.daisylovendahl.dk Vælg til og fra #1. tid til at tjekke ind Fælles for de mennesker, jeg arbejder med, er, at det, de

Læs mere

Hjerte og Solar plexus chakraet Af Jes Dietrich

Hjerte og Solar plexus chakraet Af Jes Dietrich Hjerte og Solar plexus chakraet Af Jes Dietrich Af Jes Dietrich Indhold 1. Solar plexus og hjertet. 3 Indledning. 3 Introducerende bemærkninger 3 En indre ensomhedsfølelse i solar plexus forflytter identitetsfølelsen

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

1 + 1. Et novellescenarie om kærlighed, for tre personer

1 + 1. Et novellescenarie om kærlighed, for tre personer 1 + 1 Et novellescenarie om kærlighed, for tre personer Indledning 1+1 er en rammefortælling, hvor spillerne sammen skaber historier om kærlighed og kriser i forhold. Hver scene spilles i en udvalgt spilstil,

Læs mere

Den svære samtale - ér svær

Den svære samtale - ér svær Conny Hjelm 18. november 2017 www.diakoni.dk cohj@filadelfia.dk Den svære samtale - ér svær Conny Hjelm, Filadelfia Uddannelse cohj@filadelfia.dk Den svære samtale ér svær Nogle gange er samtalen svær,

Læs mere

Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv

Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv 1. Kend de faktorer, der fastholder dig i smerte og lidelse. 2. Forstå, hvordan automatpiloten styrer dit liv. 3. Bliv bevidst, så du kan gøre

Læs mere

Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra

Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra TRANSFORMATION UBEVIDSTE HANDLEMØNSTRE Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra vores barndom. De hjælper os til at overleve og få vores behov opfyldt.

Læs mere

Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet

Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet Mange parforhold drukner i en travl hverdag og ender i krise. Det er dog muligt at håndtere kriserne, så du lærer noget af dem og kommer videre,

Læs mere

Nyt liv kan bryde frem, når det erkendes, at et gam- melt, begrænsende liv ikke er til at bære

Nyt liv kan bryde frem, når det erkendes, at et gam- melt, begrænsende liv ikke er til at bære Nyt liv kan bryde frem, når det erkendes, at et gammelt, begrænsende liv ikke er til at bære prædiken til 14. s. e. trin. II: Joh 5,1-15 i Strellev Kirke den 28/8 2016. Ved Jens Thue Harild Buelund. I

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

Den buddhistiske tilflugt

Den buddhistiske tilflugt Den buddhistiske tilflugt Af Merete Boe Nielsen Tilflugt handler om, hvor vi søger vores lykke, og begrebet er grundlæggende i buddhismen. Det gælder for alle buddhister, ligegyldig hvilken buddhistisk

Læs mere

Sådan takles frygt og bekymringer

Sådan takles frygt og bekymringer Sådan takles frygt og bekymringer Frygt og bekymringer for reelle farer er med til at sikre vores overlevelse. Men ofte kommer det, vi frygter slet ikke til at ske, og så har bekymringerne været helt unødig

Læs mere

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Selvkontrol Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Selvkontrol Af Annie Besant Fra Theosophy in New Zealand (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad er det i mennesket, som det ene øjeblik

Læs mere

Prædiken ved åbningsgudstjenesten ved Danske Kirkedage 2013. Del 1. Tekst: Filipperbrevet 2:5-11

Prædiken ved åbningsgudstjenesten ved Danske Kirkedage 2013. Del 1. Tekst: Filipperbrevet 2:5-11 Prædiken ved åbningsgudstjenesten ved Danske Kirkedage 2013 Del 1. Tekst: Filipperbrevet 2:5-11 Jeg er jo bare et menneske. Sådan forklarer vi vores svagheder. Det hører med til at være menneske, at jeg

Læs mere

Introduktion. Din mulighed nu er at ændre hele verden

Introduktion. Din mulighed nu er at ændre hele verden Introduktion Dét du søger at opnå, ved at læse denne bog, er en tilstand af indre ro og stilhed. Din rejse er en rejse i selvopdagelse og selvforståelse. Imidlertid må du erkende, at dette ikke er noget,

Læs mere

Du har mistet en af dine kære!

Du har mistet en af dine kære! Du har mistet en af dine kære! Midt i den mest smertefulde og stærke oplevelse i dit liv, mangler du måske nogen at tale med om døden, om din sorg og dit savn. Familie og venner lader måske som ingenting,

Læs mere

Når vi bevæger os ud på rejsen mod vores mål, støder vi på frygt barrieren.

Når vi bevæger os ud på rejsen mod vores mål, støder vi på frygt barrieren. Dag 5: Identificerer din mur Når vi bevæger os ud på rejsen mod vores mål, støder vi på frygt barrieren. Frygt barrieren opstår, når du begynder at lukke hullet mellem der, hvor du er nu og dine mål. Den

Læs mere

Den. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

Den. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 Den LARMENDE Stilhed Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Den larmende stilhed Af Erik Ansvang Støj, støj, støj Man ser det overalt. Højtsnakkende mennesker med mobiltelefonen presset mod øret stående,

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst.

Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Epistel: 1. Korintherbrev 13 Evangelielæsning: Johannes 14, 1-7 Frygt ikke, kære folkevalgte. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Derfor Danmark, frygt kun ikke, frygt er ej af kærlighed

Læs mere

Upersonlighed. Elsa Cairns Williamson.

Upersonlighed. Elsa Cairns Williamson. 1 Upersonlighed Elsa Cairns Williamson www.visdomsnettet.dk 2 Upersonlighed Af Elsa Cairns Williamson Fra The Beacon Udgiver: Lucis Press www.lucistrust.org (Oversættelse: Thora Lund Mollerup) Der er en

Læs mere

Kend dig selv. Abraham Maslow (1908-1970), amerikansk psykolog

Kend dig selv. Abraham Maslow (1908-1970), amerikansk psykolog Frygten for ens egen storhed eller at undgå sin skæbne eller at løbe bort fra ens bedste talent én ting er sikker, vi besidder alle muligheden for at blive mere, end vi faktisk er. Vi har alle uudnyttet

Læs mere

Bedre Balance testen:

Bedre Balance testen: Bedre Balance testen: Sæt kryds på skalaen, hvor du umiddelbart tænker at det hører hjemme. prøv ikke at tænke så meget over hvad der står bare vælg det, der falder dig ind. Intet er rigtigt eller forkert

Læs mere

Aut. klinisk psykolog. Helle Kjær. Distriktsleder Lænke-ambulatorierne Københavns amt Nord. 10/30/06 Cand. psych. aut.

Aut. klinisk psykolog. Helle Kjær. Distriktsleder Lænke-ambulatorierne Københavns amt Nord. 10/30/06 Cand. psych. aut. Aut. klinisk psykolog Helle Kjær Distriktsleder Lænke-ambulatorierne Københavns amt Nord 10/30/06 Cand. psych. aut. Helle Kjær 1 Personlighed Selvfølelse Selvværd Selvtillid 10/30/06 Cand. psych. aut.

Læs mere

FRED og den gode vilje

FRED og den gode vilje 1 FRED og den gode vilje Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 FRED og den gode vilje Af Erik Ansvang God vilje begynder med gode intentioner. Hvordan omsættes den gode vilje til handling? Hvordan skaber

Læs mere

Intro meditation til December meditations-serie

Intro meditation til December meditations-serie Intro meditation til December meditations-serie 17.11.2016 Velkommen til alle. Dette er en kanaliseret meditationsrække med mine primære guider Kryon og Metatron. Desuden bliver der formidlet bevidsthed

Læs mere

PROJICERING. Laurence J. Bendit.

PROJICERING. Laurence J. Bendit. 1 PROJICERING Laurence J. Bendit www.visdomsnettet.dk 2 PROJICERING Af Laurence J. Bendit Fra The Mirror of Life and Death (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) I sindet findes der en bestemt

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Krop 12 Kroppens struktur 13 Energiflow i kroppen 17 Os selv og naturen 21 Tantra 26

Krop 12 Kroppens struktur 13 Energiflow i kroppen 17 Os selv og naturen 21 Tantra 26 A N D H E D E N O MH O L I T I KH E A L I N G R A MU J E N E N Indhold Om forfatteren 3 Krop 12 Kroppens struktur 13 Energiflow i kroppen 17 Os selv og naturen 21 Tantra 26 jæl 28 Reinkarnation 29 Tidligere

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Hvad er holistisk medicin? Sundhed gennem livskvalitet og personlig vækst

Hvad er holistisk medicin? Sundhed gennem livskvalitet og personlig vækst Sundhed gennem livskvalitet og personlig vækst Hvad er holistisk medicin? Forbedring af livsfilosofi og livspraksis gennem mødet sjæl til sjæl med et kærligt, respektfuldt og omsorgsfuldt menneske Inspiration

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Kan vi fortælle andre om kernen og masken?

Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Det kan vi sagtens. Mange mennesker kan umiddelbart bruge den skelnen og den klarhed, der ligger i Specular-metoden og i Speculars begreber, lyder erfaringen

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Målet for vandringen er kærlighedens forening med Gud og et fuldt udfoldet liv i tjeneste for andre.

Målet for vandringen er kærlighedens forening med Gud og et fuldt udfoldet liv i tjeneste for andre. Kristuskransen En bedekrans i luthersk tradition Kristuskransens ophavsmand er den svenske biskop Martin Lønnebo, som har hentet inspiration fra den kristne mystik og Østens spiritualitet. Han oplevede

Læs mere

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster Artwork by Ruth Crone Foster Jeg kan Jeg kan Vores psykologiske kapacitet afhænger bl.a. af vores tro på egen formåen. Hvis ikke vi er i besiddelse af denne følelse af at kunne risikerer vi ikke at kunne

Læs mere

På egne veje og vegne

På egne veje og vegne På egne veje og vegne Af Louis Jensen Louis Jensen, f. 1943 Uddannet arkitekt, debuterede i 1970 med digte i tidsskriftet Hvedekorn. Derefter fulgte en række digtsamlinger på forlaget Jorinde & Joringel.

Læs mere

Medfølende brevskrivning Noter til terapeuten

Medfølende brevskrivning Noter til terapeuten Medfølende brevskrivning Noter til terapeuten Idéen bag medfølende brevskrivning er at hjælpe depressive mennesker med at engagere sig i deres problemer på en empatisk og omsorgsfuld måde. Vi ønsker at

Læs mere

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716.

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Af domprovst Anders Gadegaard Den første dag i et nyt år er en

Læs mere

Farvel Fobi. En almindelig antagelse er, at når vi skal arbejde os ud af vores fobier, så skal vi konfrontere os med dem. Genopleve dem. Slås med dem.

Farvel Fobi. En almindelig antagelse er, at når vi skal arbejde os ud af vores fobier, så skal vi konfrontere os med dem. Genopleve dem. Slås med dem. En almindelig antagelse er, at når vi skal arbejde os ud af vores fobier, så skal vi konfrontere os med dem. Genopleve dem. Slås med dem. Den gode nyhed er, at det er ikke nødvendigt. Du kan klare det

Læs mere

Split mellem tanker og følelser!

Split mellem tanker og følelser! Split mellem tanker og følelser Et menneske kan beskrives som bestående af tanker, følelser, krop og handling. Disse fire aspekter udgør en organisk enhed og påvirker indbyrdes hinanden. Som f.eks. når

Læs mere

FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED. (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3

FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED. (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3 FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3 Spørgsmål: Hvorfor er din krop (form, vægt, udseende, almen sundhed

Læs mere

Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække.

Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække. 1 Nollund Kirke. Fredag d. 29. marts 2013 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække. Salmer. DDS 193 O hoved, højt forhånet (gerne Hasslers mel.). DDS 197 Min Gud,

Læs mere

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens.

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens. 3 s efter hellig tre konger 2014 DISCIPLENE BAD JESUS: GIV OS STØRRE TRO! Lukas 17,5-10. Livet er en lang dannelsesrejse. Som mennesker bevæger vi os, hver eneste dag, både fysisk og mentalt, gennem de

Læs mere

Et paradigmeskift? Mandag d. 26. september Oplæg til forældreaften God stil et paradigmeskift?

Et paradigmeskift? Mandag d. 26. september Oplæg til forældreaften God stil et paradigmeskift? Oplæg til forældreaften God stil et paradigmeskift? Arbejdet med Mobning og trivsel på Sabro-Korsvejskolen Et paradigmeskift? Mandag d. 26. september 2011 God stil som værdi og som metode Det sidste år

Læs mere

Copyright by. Martinus åndsvidenskabelige institut

Copyright by. Martinus åndsvidenskabelige institut KOSMISKE GLIMT Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut 1. KAPITEL Livsoplevelsens kontraster Ligesom menneskene kan komme ind i ulykkelige situationer og opleve sorgens og lidelsens mørke øjeblikke,

Læs mere

KOSMISK EVOLUTION. Alice A. Bailey.

KOSMISK EVOLUTION. Alice A. Bailey. 1 KOSMISK EVOLUTION Alice A. Bailey www.visdomsnettet.dk 2 Kosmisk Evolution af Alice A. Bailey Fra The Consciousness of the Atom 1 (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Østens gamle skrifter

Læs mere

Livet giver dig chancer hver dag

Livet giver dig chancer hver dag Gnisten som guide I de momenter, hvor du lykkes at være dig selv, kommer helheden. Hvis du på dit livs rejse får nogle af de glimt igen og igen, begynder det at blive mere meningsfyldt at leve. Når gnisten

Læs mere

Hjertetræning. Så dån holder du dit hjerte å bent. Birgitte Hånsen. Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights reserved

Hjertetræning. Så dån holder du dit hjerte å bent. Birgitte Hånsen. Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights reserved Hjertetræning Så dån holder du dit hjerte å bent Birgitte Hånsen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights reserved 1 Indledning Når vi føler os sårede og forurettede, er det en instinktiv reaktion at

Læs mere

Introduktion Mødre fortjener stor anerkendelse for deres mangeårige, hengivne og uselviske indsats

Introduktion Mødre fortjener stor anerkendelse for deres mangeårige, hengivne og uselviske indsats Introduktion Det er en kæmpe gave at være mor, hvilket jeg tror, at langt de fleste med glæde vil skrive under på. Men det er også benhårdt arbejde. Mere benhårdt end man på nogen måde kan forestille sig

Læs mere

DET BARE MAD - EN VEJ TIL STØRRE FRIHED OG INDRE MADRO MINI-WORKBOOK 2016 SOFIA MANNING & MAJA DAUSGAARD

DET BARE MAD - EN VEJ TIL STØRRE FRIHED OG INDRE MADRO MINI-WORKBOOK 2016 SOFIA MANNING & MAJA DAUSGAARD DET BARE MAD - EN VEJ TIL STØRRE FRIHED OG INDRE MADRO MINI-WORKBOOK KÆRE SKØNNE DU! Tak for din interesse til mig og kurset 'Det bare mad' vejen til større frihed og indre madro. En ting er at læse Sofias,

Læs mere

KOMPETENCESTIGEN DIN UDVIKLINGSVEJ

KOMPETENCESTIGEN DIN UDVIKLINGSVEJ KOMPETENCESTIGEN DIN UDVIKLINGSVEJ Lad mig starte med en forventningsafstemning Når du går i gang med at arbejde med dig selv, vil der før balance komme ubalance, selv om det ikke er sådan, de sælger det

Læs mere

Salmer: 17.1-8, (Dåb 448), 59, 582, 438, 477, 17.9-12 Tekster: 1 Mos 1,27-31, Hebr 5,1-10, Mark 9,14-29

Salmer: 17.1-8, (Dåb 448), 59, 582, 438, 477, 17.9-12 Tekster: 1 Mos 1,27-31, Hebr 5,1-10, Mark 9,14-29 Salmer: 17.1-8, (Dåb 448), 59, 582, 438, 477, 17.9-12 Tekster: 1 Mos 1,27-31, Hebr 5,1-10, Mark 9,14-29 Jeg synes der er to spørgsmål, der uvægerligt melder sig i forbindelse med evangeliet, vi lige har

Læs mere

Pris kr. 49,- Psykisk førstehjælpskasse til børn

Pris kr. 49,- Psykisk førstehjælpskasse til børn Pris kr. 49,- Psykisk førstehjælpskasse til børn af Tove og Steen Kofoed 0203 0405 Velkommen til denne psykiske førstehjælpskasse til børn. Hæftet indeholder syv små øvelser, der kan afhjælpe barnets tilstand,

Læs mere

14.s.e.trin. II 2016 Bejsnap kl. 9.00, Ølgod

14.s.e.trin. II 2016 Bejsnap kl. 9.00, Ølgod Et menneske, der lider af en uhelbredelig sygdom, kan føle sig magtesløs og uden muligheder. Det menneske, som har fået at vide, at den sygdom, man lider af, ikke kan kureres, kan opleve det som om han

Læs mere

Prædiken til 1. s. e. H3K kl. 10.00 i Engevang

Prædiken til 1. s. e. H3K kl. 10.00 i Engevang Prædiken til 1. s. e. H3K kl. 10.00 i Engevang 478 Vi kommer til din kirke, Gud på Op al den ting 448 Fyldt af glæde 70 Du kom til vor runde jord 411 Hyggelig rolig Nadververs 69 v. 5 6 af Du fødtes på

Læs mere

Spørg dig selv. Larmende længsler og sjælens forunderlige veje. Oplysning om selvindsigt. Charlotte Grøhn Matthiesen

Spørg dig selv. Larmende længsler og sjælens forunderlige veje. Oplysning om selvindsigt. Charlotte Grøhn Matthiesen Spørg dig selv Larmende længsler og sjælens forunderlige veje Oplysning om selvindsigt Charlotte Grøhn Matthiesen Spørg dig selv Copyright 2012 Charlotte Grøhn Matthiesen All rights reserved Udgivet 2012

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

Livskvalitetssamtalen. Det er lægens godhed, der hjælper patienten. Hippokrates. Lægen er den bedste medicin.

Livskvalitetssamtalen. Det er lægens godhed, der hjælper patienten. Hippokrates. Lægen er den bedste medicin. Det er lægens godhed, der hjælper patienten. Hippokrates Lægen er den bedste medicin. I sin konsultation møder den holistiske læge sin patient sjæl til sjæl. Din holistiske læge vil spørge dig: Hvad ønsker

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950 Henvisning: Denne oversættelse følger nøjagtigt det stenografisk protokollerede foredrag, som Bruno Gröning holdt den 23. september 1950 for mongoler hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. For at

Læs mere

I vores lykke-fikserede verden, er det så nemt som fod i hose at få dagens fortælling om Jesus galt i halsen og brække troens ben på den.

I vores lykke-fikserede verden, er det så nemt som fod i hose at få dagens fortælling om Jesus galt i halsen og brække troens ben på den. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 21. februar 2016 Kirkedag: 2.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 402 * 388,1-4 * 299 * 643 * 388,5 * 609,4-5 LL: 402 * 388 * 643 * 609,4-5 I vores

Læs mere

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Definition på konflikt. Grundantagelser. Paradigmer i konfliktløsning

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Definition på konflikt. Grundantagelser. Paradigmer i konfliktløsning Slide 1 Paradigmer i konfliktløsning Kilde: Vibeke Vindeløv, Københavns Universitet Slide 2 Grundantagelser En forståelse for konflikter som et livsvilkår En tillid til at parterne bedst selv ved, hvad

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

Detox Coach Uddannelsen

Detox Coach Uddannelsen Detox Coach Uddannelsen Detox Coach Uddannelsen er en holistisk uddannelse så forbered dig på at se dig, dine valg, dine vaner alt dit liv indeholder med 360 grader brillerne på. Først og fremmest vil

Læs mere