Brugervejledning NewPOS version

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning NewPOS version 4.0.12"

Transkript

1 Brugervejledning NewPOS version

2 NewPOS 4 Brugervejledning version Alle rettigheder til programmet ejes af IT Gruppen AS, Tækkemandsvej 1, 4300 Holbæk, telefon Der henvises i øvrigt til IT Gruppen AS generelle salgs- og leveringsbetingelser af 1. juli IT Gruppen AS forbeholder sig ret til ændringer i specifikationer uden varsel. Copyright IT Gruppen AS. Mekanisk, fotografisk anden gengivelse af denne brugervejledning er uden skriftligt samtykke fra IT Gruppen AS forbudt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Ajourført maj 2010 NewPOS 4_ _Brugervejledning_ Side 1

3 Indholdsfortegnelse 1. NewPOS generelt Forskellige skrifttyper Flere tastekombinationer Autorisation til visse funktioner i NewPOS Opsætning i NewPos Config NewPOSLoad Godkend funktion Funktionsmenu, knappen Tastatur Til- og afmelding af kasserer Tilmeld kasserer Fejlbesked ved tilslutning til dankortterminal Afmeld kasserer uden optælling Automatisk afmelding af ekspedient Kasseopgørelse Kasseoptælling u/nulstilling Nulstil checksaldo Kassedifferencen er for stor Til- og fraførsel af penge i kassen Tilførsel af penge til kassen Fraførsel af penge fra kassen Slet linje Annullér til-/ fraførsel Salg af varer Salg på stregkode Salg på PLU-nummer Salg på huskenummer / PLU-nummer Salg på forkodet PLU-nummertast Salg på varegruppetast Salg af enkelt vare på varegruppenummer Salg af varer med flerstykspris på varegruppenummer Salg af flerstyk Gentag forrige linje Spørg om pris Annullér Spørg Pris Salg af vare i betalingsbilledet Ny pris Slet linje Annullér vare med Ny pris Annullér bon Bonparkering Hent parkeret bon Bonkopi Åben skuffe Udskrift til/fra Salg af gavekort Salg af elektroniske gavekort Salg af manuelle gavekort NewPOS 4_ _Brugervejledning_ Side 2

4 7. Flaskeboner Flaskebon, med stregkode Flaskebon, uden stregkode Returvarer Returvare, efterfulgt af køb Returvare, selvstændig ekspedition Returvare midt i en salgsekspedition Debet, retur Annullér retur Retur på dankort Betaling Tvungen subtotal Kontant Kontant, forkodet Check Dankort, terminal Dankort, online signatur Øvrige betalingskort Gavekort, manuelle Elektroniske gavekort - PBS Saldoforespørgsel på PBS gavekort Gavekort, manuelle PBS Tilgodebevis Beløbstvang på betalingsmiddel Debet Betalingssum i valuta, forespørgsel Fremmed valuta Mix betaling Slet betalingslinje Subtotalrabat, fast procent Subtotalrabat, variabel procent Subtotalrabat, slette linjen Linjerabat, fast procent Linjerabat, variabel procent Linjerabat, slette linjen Åbn pengeskuffe Debet oplysninger på bon Returbeløb, negativ subtotal Store beløb Finanstransaktioner Indbetaling på debetkonto Udligning af indbetaling på DEBET Opsamling af bonus/personalerabat Udbetalinger, kontant Retur på dankort, hævet for meget Veksling Dankort Ugyldigt kort Brug chipkort Kort kan ej anvendes NewPOS 4_ _Brugervejledning_ Side 3

5 11.4 Brug magnetkort Offline NewPOS Offline PBS gavekort i Offline tilstand Dankort, Offline tilstand Kasseopgørelse, Offline tilstand Genkald bon ved strømafbrud Lommeregnerfunktion Lommeregner Annullér lommeregner Fejl / Informationer Fejlmeddelelser NewPOS 4_ _Brugervejledning_ Side 4

6 1. NewPOS generelt 1.1 Forskellige skrifttyper For at gøre instruktionerne enkle har vi anvendt forskellige skrifttyper i NewPOS brugervejledningen. ENTER Denne skrifttype anvendes, når der henvises til fx. et faneblad på skærmen en tast på tastaturet. I dette tilfælde ENTER. FUNKTIONSMENU Skrifttypen anvendes også altid, når der er tale om noget, der skal indtastes trykkes på. I dette tilfælde ville der fx. stå Tryk på FUNKTIONSMENU, det vil sige, at der her er tale om en specifik knap på tastaturet. ID og Kode Denne skrifttype anvendes som normal typografi også, når der er tale om noget, der skal indtastes. I dette tilfælde vil der stå Indtast ID og Kode. 1.2 Flere tastekombinationer Der er flere kombinationsmuligheder for brugen af taster i NewPOS. Generelt kan hver butik definere placeringen af de enkelte taster og hvilken funktion tasterne skal have. Af pladshensyn har vi kun angivet én vejledning under hver funktion i brugervejledningen, dog med enkelte undtagelser hvor vi har valgt at beskrive to muligheder. Vi har taget udgangspunkt i en af IT Gruppen defineret opsætning. 1.3 Autorisation til visse funktioner i NewPOS Det er ikke sikkert, at en ekspedient har adgang til alle de beskrevne funktioner i denne brugervejledning, fx. RETUR. Hvis du ikke har adgang til eksempelvis RETUR, vises passworddialog, og der skal indtastes bruger ID og Kode. Dette kræver selvfølgelig, at den bruger, der indtaster brugernavn og password, har adgang til funktionen. Tilkald en medarbejder med rettigheder til funktionen, som kan godkende transaktionen. 1.4 Opsætning i NewPos Config Fra baggrundssystemet NewPos Config vedligeholder og opsætter du generelle rettigheder for NewPOS, herunder fx. ekspedientrettigheder og kasseopsætning. Når ændringerne er foretaget i NewPos Config, skal de sendes til NewPOS, før de træder i kraft. For yderligere information se brugervejledningen til NewPos Config. NewPOS 4_ _Brugervejledning_ Side 5

7 1.5 NewPOSLoad Kasseprogrammet hedder NewPOSLoad og er det program, du starter, når du skal til at sælge på kassen. Når du møder om morgenen, står NewPOSLoad i Standby, og for at påbegynde salg skal man trykke ENTER for at kunne tilmelde sig. 1.6 Godkend funktion 1. Indtast bruger ID 2. Tryk ENTER 3. Indtast Kode 4. Tryk ENTER. Bemærk: ENTER er generelt lig med ok. 1.7 Funktionsmenu, knappen Du kan fra flere billeder aktivere Funktionsmenuen ved at trykke på knappen FUNKTIONSMENU på tastaturet. Menuerne i funktionsmenuen er beskrevet løbende i denne brugervejledning. Hvis man åbner Funktionsmenuen fra salgsbilledet, vil du få nogle forskellige valgmuligheder. Vælg fx. 11 Sælg gavekort efterfulgt af ENTER, og du vil nu kunne sælge et gavekort. Funktionsmenuen kan i alle billeder annulleres ved at trykke TILBAGE NEJ. NewPOS 4_ _Brugervejledning_ Side 6

8 2. Tastatur Det er muligt selv at definere sit layout på tastaturet. Dette gøres i baggrundssystemet NewPos Config og sættes op af IT Gruppen AS. En tast kan have forskellige funktioner alt efter hvilket skærmbillede, du står i. Denne brugervejledning tager udgangspunkt i at beskrive de mest anvendte funktioner, der ligger bag ved de enkelte taster, set ud fra et standardtastatur, som IT Gruppen AS har defineret. NewPOS 4_ _Brugervejledning_ Side 7

9 3. Til- og afmelding af kasserer 3.1 Tilmeld kasserer For at kunne logge på NewPOS er det nødvendigt at have fået tildelt et bruger ID og Kode. 1. Når terminalen står i NewPOS Standby: Tryk ENTER 2. Indtast ID og tryk ENTER 3. Indtast derefter Kode efterfulgt af ENTER. Kassen er nu klar til salg. 3.2 Fejlbesked ved tilslutning til dankortterminal Hvis der er problemer med at tilslutte dankortterminalen til kasseterminalen, når du starter NewPOSLoad, vises fejlmeddelelsen, FEJL PÅ DANKORT, GENSTART NewPOS. Hvis problemet ikke kan løses, og du er nødt til at sælge uden dankort, vælges følgende 1. Tryk ENTER for at logge på NewPOS. Det er nu ikke muligt at anvende dankort, men du kan fortsat ekspedere kunder. Trykker du alligevel på dankort i ekspeditionen, vil der komme en fejlmeddelelse, som du trykker TILBAGE NEJ til for at annullere. Hvis du derimod finder fejlen på dankortterminalen og får løst den, så skal du genstarte NewPOS, for at få kontakt med terminalen igen. Det gør du på følgende måde 1. Vælg FUNKTIONSMENU for at afmelde dig 2. Vælg 99 Afmeld ekspedient efterfulgt af ENTER 3. Tryk FUNKTIONSMENU 4. Vælg 15 Afmeld efterfulgt af ENTER. Tilmeld dig nu på normal vis igen og se, om NewPOS har forbindelse til dankortterminalen. Dette ses, når du tilmelder dig på kassen, og terminalen skriver Terminal er klar, indlæs kort. Kontrollér i øvrigt altid, at dankortterminalen er tændt. Hvis den allerede er tændt, prøv da at slukke den i mindst 10 sek. Tænd den herefter igen og sørg altid for, at stikket bagpå dankortterminalen sidder helt fast Hvis ovennævnte ikke hjælper, kontakt da IT Gruppens Supportcenter på tlf NewPOS 4_ _Brugervejledning_ Side 8

10 3.3 Afmeld kasserer uden optælling Hvis du står i salgsbilledet og ønsker at afmelde dig uden at tælle kassen op, gør du følgende. Bemærk: Nedenstående kræver, at du ikke har nogen parkerede boner 1. Tryk FUNKTIONSMENU 2. Vælg 99 efterfulgt af ENTER, ekspedienten er nu afmeldt Følgende punkter gælder kun, hvis baggrundssystemet NewPos Config er sat op til at kontrollere for parkerede boner, og hvis dialogboksen med parkerede boner vises. Bemærk: Det er kun boner for egen kasse der bliver vist. 3. Tryk TILBAGE NEJ 4. Tryk ENTER for at hente valgt parkeret bon og dermed fortryde afmelding af kasserer. 3.4 Automatisk afmelding af ekspedient I tilfælde af, at du forlader kassen uden at afmelde, kan du i NewPos Config sætte et kriterium op, der sikrer, at NewPOS automatisk afmelder kassereren efter fx 3 minutter. I NewPos Config vælger du menuen Vedligeholdelse/Kasse vedligeholdelse. Vælg her 0=Alle kasser én enkelt kasse, og udfyld herefter Autoafmeld ekspedient efter antal minutter. Se også vejledningen for NewPos Config. NewPOS 4_ _Brugervejledning_ Side 9

11 3.5 Kasseopgørelse Kasseopgørelse udføres pr. kasse, og kassereren skal være afmeldt og dermed stå i NewPOS 4 billedet. Bemærk: Samtlige betalingsmidler kan være sat op til automatisk at blive overført til kassereroptællingen. Dette fortages i NewPos Config under menuen Vedligeholdelse/- Betalingsmidler. Dobbeltklik her på et betalingsmiddel og markér i tjekboksen Vis altid på kasseopgørelse. Disse betalingsmidler skal derfor ikke optælles. Forsøger du alligevel at optælle og registrere betalingsmidlet, kommer fejlmeddelelsen: Betalingsmiddel ikke tilladt. Tryk TILBAGE NEJ for at fjerne meddelelsen. 1. Tryk FUNKTIONSMENU 2. Vælg 13 Kasseopgørelse og tryk ENTER 3. Tast ID og Kode efterfulgt af ENTER 4. Vælg fanebladet Optælling ved at trykke PIL OP 5. Tast antal 50 ører og tryk ENTER. Fortsæt med øvrige mønter og sedler. Ved brug af ENTER kan du bevæge dig imellem felterne 6. Indtast dine checks i feltet Check, en ad gangen. Summeringen ved flere ses nu i feltet nedenfor 7. Totalt optalt ses i dialogboksen nederst. Hvis du har tastet forkert i antal og efterfølgende ønsker at rette dette, gør du følgende. 1. Tryk PIL NED til du står i fanebladet Optælling 2. Indtast nu på ny dine beløb, efterfulgt af ENTER 3. Fortsæt og afslut kasseopgørelsen på normal vis. Bemærk: Hvis du har parkerede boner og alligevel ønsker at gennemføre din kasseopgørelse, så kræver det først en godkendelse med en Supervisorkode, når meddelelsen kommer frem på skærmen. Derefter fortsættes kasseopgørelsen på normal vis. Hvis der er fremmed valuta: 1. Vælg fanebladet Valuta ved at trykke PIL OP 2. Indtast beløb pr. valuta, efterfulgt af ENTER Beløbet vises nu omregnet til danske kroner i feltet til højre for den indtastede valuta. NewPOS 4_ _Brugervejledning_ Side 10

12 Afstemning foretages på følgende måde. 1. Vælg fanebladet Afstemning ved at trykke PIL OP På skærmen vises nu en oversigt over optællingen samt eventuelle differencer på det enkelte betalingsmiddel. 2. Tryk PIL OP hvis du accepterer kasseopgørelsen 3. Tryk ENTER for at godkende opgørelsen 4. Tryk TILBAGE NEJ hvis du ønsker at gå tilbage og redigere i optællingen Valgte du Ja, vil du på kasseopgørelsen nu kunne se, hvad der er registreret af pengetransaktioner, hvor meget der er optalt og indtastet, samt eventuelle differencer. Valgte du Nej, vil du nu stå på fanebladet Afstemning, og har nu mulighed for at rette din kasseopgørelse. 5. Tryk PIL NED hvis du ønsker at gå tilbage og redigere i optællingen 6. Tryk PIL OP hvis du accepterer kasseopgørelsen 7. Tryk ENTER for at afslutte kasseopgørelsen. På den nederste del af kasseopgørelsesprintet vises statistiske oplysninger vedrørende antal solgte varer, annullerede boner, returboner, flaskeboner etc. Bemærk: Hvis du ønsker at køre med flydende kasserer, skal dette sættes op og aktiveres i baggrundssystemet NewPos Config. Kontakt derfor IT Gruppens Supportcenter på tlf , hvis du ønsker denne opsætning. 3.6 Kasseoptælling u/nulstilling Det er muligt at lave en kasseoptælling, der ikke nulstiller kassen. Dette kræver dog, at ekspedienten får rettigheden Optælling, som gives under Rettigheder i NewPOS Config Kasseopgørelse u/nulstilling udføres pr. kasse og kassereren skal være afmeldt og dermed stå i NewPOS 4 billedet. 1. Tryk FUNKTIONSMENU 2. Tryk 19 Kasseoptælling u/nulstilling. Gennemføres som en almindelig kasseopgørelse se pkt. 3.5, den eneste forskel er at kassen ikke nulstilles. NewPOS 4_ _Brugervejledning_ Side 11

13 3.7 Nulstil checksaldo Hvis du kommer til at taste forkert i feltet Check starter forfra på en kasseopgørelse, kan du nulstille feltet Nulstil check ved at gøre følgende. 3. Vælg fanebladet Optælling 4. Tryk FUNKTIONSMENU 5. Tryk 12 Nulstil Check. Checkbeløbet er nu nulstillet, og du kan påbegynde ny indtastning. 3.8 Kassedifferencen er for stor Hvis differencen er større end tilladt, vises beskeden, Maksimum difference er overskredet. Kassen skal derfor tælles om, kassedifferencen skal godkendes af en Supervisor med ID og Kode. 1. Tryk ENTER for at fjerne beskeden 2. Tryk TILBAGE NEJ for at fjerne password-dialogen 3. Vælg med PIL NED fanebladet Optælling igen for at korrigere optællingen Når optælling er rettet, fortsættes som beskrevet i punkt 3.5 På skærmen ses nu en oversigt over optællingen samt eventuelle differencer på det enkelte betalingsmiddel. Hvis differencen stadig er for stor, startes forfra på det foregående afsnit. Hvis der bliver ved med at være for stor kassedifference, gøres følgende. 1. Tryk TILBAGE NEJ for at fjerne beskeden, Differencen er for stor. Herved vises beskeden, Er differencen i orden? 2. Indtast eventuelt Supervisor ID og Kode og tryk ENTER. Herved afsluttes kassen og stiller sig NewPOS Standby billedet. NewPOS 4_ _Brugervejledning_ Side 12

14 4. Til- og fraførsel af penge i kassen 4.1 Tilførsel af penge til kassen Hvis du står i NewPOS Standby billedet og ønsker at tilføre penge, gør du følgende. 1. Start NewPOS Standby ved at trykke ENTER 2. Indtast ID og tryk ENTER 3. Indtast derefter Kode efterfulgt af ENTER 4. Tryk FUNKTIONSMENU 5. Tryk 11 Sælge og tryk ENTER 6. Tryk FUNKTIONSMENU 7. Tast 15 Kassefunktioner og tryk ENTER 8. Tast 13 Tilfør og tryk ENTER 9. Tast det ønskede beløb i det gule beløbsfelt og tryk KONTANT 10. Benyt de forkodede knapper på tastaturet og tryk KONTANT 11. Ønsker du at foretage flere tilførsler på samme bon gentages punkt Tryk SUBTOTAL for at afslutte TILBAGE NEJ for at fortryde tilførsel. Står du i Salgsbilledet og ønsker at tilføre penge, så udfør punkt 4-11 som ovenfor. Efter at have afsluttet tilførslen, vender du automatisk tilbage til Salgsbilledet. 4.2 Fraførsel af penge fra kassen Hvis du står i NewPOS Standby billedet og ønsker at fraføre penge, gør du følgende. 1. Start NewPOS Standby ved at trykke ENTER 2. Indtast ID og tryk ENTER 3. Indtast derefter Kode efterfulgt af ENTER 4. Tryk FUNKTIONSMENU 5. Tryk 11 Sælge og tryk ENTER 6. Tryk FUNKTIONSMENU 7. Tast 15 Kassefunktioner og tryk ENTER 8. Tast 16 Frafør og tryk ENTER 9. Tast det ønskede beløb i det gule beløbsfelt og tryk KONTANT 10. Benyt de forkodede knapper på tastaturet og tryk KONTANT 11. Ønsker du at foretage flere fraførsler på samme bon gentages punkt Tryk SUBTOTAL for at afslutte TILBAGE NEJ for at fortryde fraførsel. Står du i Salgsbilledet og ønsker at fraføre penge, så udfør punkt 4-11 som ovenfor. Efter at have afsluttet fraførslen, vender du automatisk tilbage til Salgsbilledet. NewPOS 4_ _Brugervejledning_ Side 13

15 4.3 Slet linje Det er muligt i fraførselsdialogen at slette en linje, hvis du ved en fejl har fået tastet forkert. 1. Markér med PIL NED PIL OP den linje, du ønsker slettet 2. Tryk SLET LINJE. Linjen er nu slettet fra fraførselsdialogen og totalbeløbet ændrer sig i forhold til det slettede beløb. 4.4 Annullér til-/ fraførsel Hvis du under en til-/ fraførsel fortryder, kan du forlade dialogen på følgende måde. 1. Tryk TILBAGE NEJ 2. Tryk ENTER for Ja. Du vender nu tilbage til Salgsbilledet. Bemærk: Rettighederne Tilfør byttepenge og Frafør byttepenge sættes op i NewPos Config. Vælg menuen Vedligeholdelse/Rettighedsgrupper og dobbeltklik på den aktuelle Rettighedsgruppe. Klik på feltet Adgang til og vælg den ønskede rettighed. Se også vejledningen for NewPos Config. NewPOS 4_ _Brugervejledning_ Side 14

16 5. Salg af varer Når du står i NewPOS 4 billedet og skal påbegynde salg af varer, skal du først logge på kassen. Det gør du ved at trykke på knappen FUNKTIONSMENU og vælge 11 Sælge. Tilmeld dig nu med din tildelte ID og kode. Se også punkt 3.1 i denne vejledning. 5.1 Salg på stregkode 1. Scan varen 2. Fortsæt med næste vare. 5.2 Salg på PLU-nummer 1. Indtast PLU-nummer 2. Tryk ENTER 3. Fortsæt med næste vare. 5.3 Salg på huskenummer / PLU-nummer 1. Indtast huskenummer / PLU-nummer 2. Tryk ENTER 3. Fortsæt med næste vare. 5.4 Salg på forkodet PLU-nummertast 1. Tryk på tasten med den aktuelle vare 2. Fortsæt med næste vare. 5.5 Salg på varegruppetast 1. Tryk på den aktuelle varegruppetast 2. Indtast prisen på varen 3. Tryk ENTER 4. Fortsæt med næste vare. NewPOS 4_ _Brugervejledning_ Side 15

17 5.6 Salg af enkelt vare på varegruppenummer 1. Tast varegruppenummer i feltet med scannede stregkode 2. Tryk VAREGRUPPE 3. Indtast pris 4. Tryk ENTER 5. Fortsæt med næste vare. 5.7 Salg af varer med flerstykspris på varegruppenummer 1. Indtast antal i feltet med scannede stregkode 2. Tryk X 3. Tast nummeret på varegruppe vælg en fast varegruppetast 4. Tryk på den ønskede VAREGRUPPE 5. Indtast stykpris 6. Tryk ENTER. 5.8 Salg af flerstyk 1. Indtast antal enheder af varen og tryk X 2. Scan varen 3. Tryk X og indtast antal og tryk ENTER. 4. Indtast PLU-nummer / huskenummer og tryk ENTER 5. Fortsæt med næste vare. 5.9 Gentag forrige linje 1. Tryk GENTAG. Varen gentages nu på en ny linje. NewPOS 4_ _Brugervejledning_ Side 16

18 5.10 Spørg om pris Hvis en vare ikke er prismærket, men kunden ønsker at kende pris inden køb, kan du foretage en Prisforespørgsel. I billedet vises også eventuelle flerstyksrabatter. 1. Tryk SPØRG PRIS 2. Scan varen 3. Indtast PLU-nummer / huskenummer 4. Tryk ENTER og prisen vises i skærmbilledet 5. Ønskes varen solgt tryk ENTER 6. Tryk TILBAGE NEJ for at fortryde 7. Fortsæt med næste vare Annullér Spørg Pris 1. Er SPØRG PRIS aktiveret ved en fejl, tryk TILBAGE NEJ Salg af vare i betalingsbilledet Når du står i betalingsbilledet og ønsker at sælge en vare, kan du scanne denne, når du står i feltet Beløb. 1. Stil dig i feltet Beløb og scan varen. Systemet vender nu automatisk tilbage til salgsbilledet og tilføjer den scannede vare til ekspeditionen. Du fortsætter herefter ekspeditionen på normal vis. Bemærk: Det er ikke muligt at taste PLU-numre stregkoder i feltet, kun at scanne varen. NewPOS 4_ _Brugervejledning_ Side 17

19 5.13 Ny pris Hvis en vare bliver scannet til en forkert pris, og ekspedienten har rettighed til at angive en ny pris på varen, kan dette foretages på følgende måde. Bemærk: Ovenstående gælder kun, hvis rettigheden Ny pris er valgt i NewPos Config. Vælg menuen Vedligeholdelse/Rettighedsgrupper. Vælg her den ønskede rettighedsgruppe, dobbeltklik på denne og vælg Adgang til. Her vælges rettigheden Ny pris. 1. Markér med PIL NED PIL OP den linje, du ønsker skal have ny pris 2. Tryk NY PRIS 3. Indtast i feltet den nye pris og tryk ENTER. Den gamle linje slettes nu fra betalingsdialogen og den nye pris fremkommer på varen 4. Tryk TILBAGE NEJ for at annullere og vende tilbage til betalingsdialogen Slet linje Der kan kun slettes varer, der er solgt taget retur i den pågældende ekspedition. 1. Tryk PIL NED PIL OP for at markere den ønskede vare 2. Tryk SLET LINJE. Den slettede vare bliver nu modposteret i salgsdialogen, men forbliver på skærmen. Således kan du hele tiden følge med i, hvad du har slettet undervejs. Bemærk: Med mindre bonsortering er slået fra på kassen, vises kun solgte varer. Bonsortering slås til / fra i NewPos Config under menuen Vedligeholdelse/Kasse vedligeholdelse. Vælg her 0=Alle kasser én enkelt kasse, herefter bonsortering. Se også vejledningen for NewPos Config Annullér vare med Ny pris Har du korrigeret prisen på en vare ved brug af NY PRIS, og det senere i ekspeditionen viser sig, at kunden ikke ønsker at købe varen, kan den annulleres i bonen på følgende måde. 1. Tryk PIL NED PIL OP og markér den vare, der ønskes slettet 2. Tryk SLET LINJE for at slette den markerede vare. NewPOS 4_ _Brugervejledning_ Side 18

20 5.16 Annullér bon Bonen kan annulleres på et vilkårligt tidspunkt, blot ekspeditionen ikke er afsluttet, og du står inde i Salgsbilledet. Står du i betalingsdialogen, skal du derfor trykke TILBAGE NEJ for at vende tilbage til Salgsbilledet. 1. Tryk ANNULLÉR BON 2. Tryk ENTER for Ja til annullering af ekspedition 3. Tryk TILBAGE NEJ for at fortryde annullering. Den annullerede bon udskrives nu og kan eventuelt gemmes i kassen som dokumentation til senere. Bemærk: For at kunne annullere en bon, skal ekspedienten have tildelt rettigheden i NewPos Config. Dette defineres på rettighedsgruppeniveau. Vælg menuen Vedligeholdelse/ Rettighedsgrupper, dobbeltklik her på den ønskede rettighedsgruppe og tildel rettigheden Annuller bon Bonparkering Bonparkering fungerer pr. ekspedient. Det vil sige, hvis ekspedienten flytter kasse, kan ekspedienten hente sine parkerede boner frem på denne kasse. Bonen kan dermed indløses ved en tilfældig kasse. Bonen kan parkeres på et vilkårligt tidspunkt, blot ekspeditionen ikke er afsluttet. Bemærk I NewPos Config defineres det, hvem der må foretage bonparkeringer. Vælg menuen Vedligeholdelse/Rettighedsgrupper og dobbeltklik på fx. Kassemedarbejder. Her til-/og fravælges medarbejderens rettigheder. 1. Tryk BONPARKERING. På bonen vil der stå et nummer for selve parkeringen, og på bonen vil der være dannet en stregkode, således at den aktuelle bon kan genkaldes på et senere tidspunkt blot ved at scanne den. Gem bonen i kassen, til kunden kommer igen og ønsker at afslutte betaling. Bemærk: Det er også muligt at parkere boner med taletidskort og PBS gavekort. NewPOS 4_ _Brugervejledning_ Side 19

21 5.18 Hent parkeret bon En parkeret bon kan ikke hentes frem midt i en ekspedition, men skal hentes efter en afsluttet ekspedition. 1. Scan stregkode på parkeret bon tast stregkoden på bonen, efterfulgt af ENTER 2. Tryk BONPARKERING 3. Vælg den ønskede bon med PIL NED PIL OP og afslut med at trykke på ENTER 4. Fortsæt og afslut ekspeditionen på normal vis 5. Tryk TILBAGE NEJ hvis du fortryder Bemærk: Det er muligt at tilføje flere varer slette varelinjer i en parkeret bon. Efterfølgende afsluttes bonen på normal vis Bonkopi Du kan altid lave en bonkopi af en tidligere bon. Det vil sige, de sidste 50 ekspeditioner gemmes pr. ekspedient. Der kan udskrives flere kvitteringer ved at gentage nedenstående vejledning. 1. Tryk BONKOPI 2. Vælg med PIL NED PIL OP den ønskede bon 3. Tryk ENTER for at udskrive. Bemærk: Butikker, der har en Notaprinter tilsluttet sin kasse, vil efter at have trykket på knappen ENTER skulle vælge, om bonen skal udskrives på Notaprinter Åben skuffe Hvis kassen skal åbnes uden salg, benyttes menupunktet Åben skuffe, 1. Tryk FUNKTIONSMENU 2. Vælg 16 Åben skuffe 3. Tryk ENTER 5.21 Udskrift til/fra Menupunktet Udskrift til/fra kan midlertidigt slå bonudskrift til og fra, og derved ændre den opsætning, der er lavet i NewPOS Config. 4. FUNKTIONSMENU 5. Vælg 17 Deaktiver udskrift/aktiver udskrift 6. Tryk ENTER Bemærk: Det er samme menupunkt, der slår udskriften til og fra. Teksten ændres dog alt efter, hvilken funktion der er aktiv. NewPOS 4_ _Brugervejledning_ Side 20

22 6. Salg af gavekort 6.1 Salg af elektroniske gavekort Bemærk Elektroniske gavekort er et tillæg, der som udgangspunkt ikke er en del af standardprogrammet. Det er endvidere en udvidet funktionalitet af funktionen gavekort, der håndteres via PBS. Det er muligt at sælge og modtage elektroniske gavekort. Salget foregår som et almindeligt salg på kassen og foregår via kommunikation med PBS. For at sælge et elektronisk gavekort på kassen gøres følgende 1. Scan tast gavekort nummer 2. Indtast beløb på gavekort 3. Tryk ENTER 4. Vælg betalingsmiddel 5. Tryk ENTER 6. Tryk SUBTOTAL. Der udskrives nu en kvittering på salget af gavekortet, og gavekortet er programmeret. 6.2 Salg af manuelle gavekort Ønsker du at sælge et manuelt gavekort på kassen, gør du følgende. 7. Tryk FUNKTIONSMENU 8. Vælg 11 Sælg Gavekort 9. Tryk ENTER 10. Angiv beløb 11. Tryk KONTANT, DANKORT CHECK DEBET 12. Tryk SUBTOTAL. Der udskrives nu en kvittering på salget af gavekortet, og gavekortet er programmeret. NewPOS 4_ _Brugervejledning_ Side 21

23 7. Flaskeboner Hvis du har flaskeautomater med den nyeste Tomra Integration, så kan flaskebonerne kun scannes én gang. Bliver flaskebonen parkeret på en bon med andre varer, er det dog muligt at scanne flaskebonen og få pengene udbetalt, selvom denne er parkeret. Forsøger du at scanne en flaskebon, der allerede er indløst, vil kasseekspedienten få følgende information Flaskebon er allerede indløst, og det er derfor ikke muligt at indløse den igen. Ved genkaldelse af en parkeret bon, hvorpå der tidligere var en flaskebon, vil der nu komme en information på skærmen om, at flaskebonen allerede er indløst. 7.1 Flaskebon, med stregkode 1. Scan flaskebonen i ekspeditionen 2. Indtast stregkoden på flaskebonen og tryk ENTER. 7.2 Flaskebon, uden stregkode 1. Tryk på knappen FLASKEBON og indtast beløbet, der står på flaskebonen, i dialogboksen. Bemærk: Flaskeboner skal altid registreres i salgsbilledet og ikke i betalingsdialogen, fordi de betragtes som en vare og ikke et betalingsmiddel. NewPOS 4_ _Brugervejledning_ Side 22

24 8. Returvarer Returvarer kan registreres som en selvstændig ekspedition fratrækkes i en almindelig salgsekspedition. Returvare, efterfulgt af køb Den rabat, der eventuelt bliver givet ved kundens køb af varen, bliver ikke modregnet automatisk. Dog kan NewPos Config sættes op til at benytte den aktuelle rabat ved returekspeditioner. Dette gøres under menuen Vedligeholdelse/Kasse vedligeholdelse. Dobbeltklik her på 0=Alle kasser. Her sættes en markering i tjekboksen Rabatberegning på returvarer. Nu vil kassen automatisk trække den aktuelle rabat, der måtte være på varen. Hvis NewPos Config er sat op til at lave en signaturbon, skal returekspeditionen afsluttes med, at kunden underskriver den øverste bon, som butikken beholder. Nederste bon afleveres til kunden. Ved tryk på knappen RETUR i et tomt salgsbillede, vises nu en dialog, der forklarer, hvad man skal trykke på for enten at lave en returbon, en returvare fortryde. Når der er trykket på RETUR, for enten at lave en returbon tage en enkelt vare retur, vil baggrunden blive farvet rød og teksten "Scan stregkode" ændres til enten Returbon Returner vare. Bemærk: Butikker der ikke har farveskærme, vil se en grå farve i stedet for rød. 8.1 Returvare, efterfulgt af køb 1. Tryk RETUR 2. Tryk TILBAGE NEJ for almindelig returbon 3. Indtast PLU-nummer scan varen som ved salg, og aktuel pris fra priskartoteket vises i skærmbilledet 4. Hvis prisen er ok, tryk ENTER 5. Hvis prisen ikke er ok, indtast ny pris og tryk ENTER 6. Fortsæt med næste returvare ved at gentage punkt Sælg varer på normal vis 8. Afslut ved at trykke SUBTOTAL efterfulgt af KONTANT. Bemærk: Når du benytter ovenstående vejledning, kan du efter at have taget varer retur også sælge varer på samme bon. NewPOS 4_ _Brugervejledning_ Side 23

25 8.2 Returvare, selvstændig ekspedition Returvare, selvstændig ekspedition Varen bliver fratrukket til den aktuelle pris inklusiv eventuel rabat den pris, der bliver indtastet. Hvis NewPos Config er sat op til at lave en signaturbon, skal returekspeditionen afsluttes med, at kunden underskriver den øverste bon, som butikken beholder. Nederste bon afleveres til kunden. 1. Tryk RETUR 2. Tryk ENTER 3. Indtast PLU-nummer scan varen som ved salg, og aktuel pris fra priskartoteket vises i skærmbilledet 4. Hvis prisen er ok, tryk ENTER 5. Hvis prisen ikke er ok, indtast ny pris og tryk ENTER 6. Fortsæt med næste returvare ved at gentage punkt Afslut ved at trykke SUBTOTAL efterfulgt af KONTANT. Bemærk: Benytter du ovenstående returmetode, kan du ikke sælge varer på samme bon. Punkt 1 og 2 indikerer, at bontypen kun er til returvarer. 8.3 Returvare midt i en salgsekspedition 1. Tryk RETUR 2. Indtast PLU-nummer scan varen som ved salg og aktuel pris fra priskartoteket vises i skærmbilledet 3. Hvis prisen er ok, tryk ENTER 4. Hvis prisen ikke er ok, indtast ny pris og tryk ENTER 5. Hvis der er flere returvarer, gentag da punkt Fortsæt og afslut ekspeditionen som normalt. 8.4 Debet, retur Hvis en debitor ønsker at returnere en flere varer, kan dette lade sig gøre ved at følge nedenstående vejledning. Kundens konto vil ved en returekspedition blive krediteret. 1. Tryk RETUR 2. Tryk TILBAGE NEJ for returbon 3. Indtast PLU-nummer scan varen som ved salg, og aktuel pris fra priskartoteket vises i skærmbilledet 4. Hvis prisen er ok, tryk ENTER 5. Hvis prisen ikke er ok, indtast ny pris og tryk ENTER 6. Hvis der er flere returvarer, gentag da punkt Tryk SUBTOTAL 8. Tryk DEBET 9. Indtast kontonummer vælg med PIL OP PIL NED 10. Hvis ok, tryk DEBET. Hvis det ikke er ok, trykkes TILBAGE NEJ. Start eventuelt forfra. NewPOS 4_ _Brugervejledning_ Side 24

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. NewPOS 4.0.17

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. NewPOS 4.0.17 EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning NewPOS 4.0.17 NewPOS Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder sig ret til ændringer i specifikationer

Læs mere

Brugervejledning. NewPOS 4.0.18

Brugervejledning. NewPOS 4.0.18 Brugervejledning NewPOS 4.0.18 NewPOS Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder sig ret til ændringer i specifikationer uden varsel. Copyright EG

Læs mere

Brugervejledning NewPOS Config version 4.0.12

Brugervejledning NewPOS Config version 4.0.12 Brugervejledning NewPOS Config version 4.0.12 NewPOS Config Brugervejledning Version 4.0.12.96 Alle rettigheder til programmet ejes af IT Gruppen AS, Tækkemandsvej 1, 4300 Holbæk, telefon 7015 3003. Der

Læs mere

Brugervejledning. NewPOS Config 4.0.21

Brugervejledning. NewPOS Config 4.0.21 Brugervejledning NewPOS Config 4.0.21 NewPOS Config 4.0.21 Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder sig ret til ændringer i specifikationer uden

Læs mere

Opdateringsbrev NewPOS 4.0.20

Opdateringsbrev NewPOS 4.0.20 Opdateringsbrev NewPOS 4.0.20 Ændringer og forbedringer i version 4.0.20 Lettere at logge på kassen efter afmelding Når man har afmeldt ekspedienten, vender NewPOS ikke længere tilbage til hovedmenuen,

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. NewPOS 3

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. NewPOS 3 EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning NewPOS 3 NewPOS 3 Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder sig ret til ændringer i specifikationer

Læs mere

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics

Læs mere

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Wellnessbox HOVEDMENU 2. Wellnessbox hjælpepunkter og hovedmenu 3. KASSE: Åbn kassen 4. KASSE: Luk kassen 5. KASSE: Sælg vare 6. KASSE:

Læs mere

Gennemgang af knapper

Gennemgang af knapper Gennemgang af knapper Start med at logge ind med dine initialer. En kunde vil indbetale et beløb på sin konto. Indbetaling kan først ses efter dagsafslutning. Kan bruges til hvis man skal laver udlæg fra

Læs mere

Brugervejledning NewRevision version 4.0.12

Brugervejledning NewRevision version 4.0.12 Brugervejledning NewRevision version 4.0.12 NewRevision Brugervejledning version 4.0.12.96 Alle rettigheder til programmet ejes af IT Gruppen, Tækkemandsvej 1, 4300 Holbæk, telefon 7015 3003. Der henvises

Læs mere

EG Retail - Brugervejledning. NewPOS 4.22

EG Retail -  Brugervejledning. NewPOS 4.22 EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning NewPOS 4.22 NewPOS Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder sig ret til ændringer i specifikationer

Læs mere

Forside. 2. Opstart/afslutning af kasseterminal.

Forside. 2. Opstart/afslutning af kasseterminal. Forside. Indhold.. Opstart/afslutning af kasseterminal.. Gennemfør salg a. Ekspedient nr. b. Kontant salg. c. Dankort salg 4. Gennemfør salg NFC. 5. Fejltastning, samt retursalg a. Returner salg (Kun muligt

Læs mere

VERSION 02 SEPTEMBER 2014 BRUGERVEJLEDNING TIL KREDITKORTTERMINALEN IPP350 (PT)

VERSION 02 SEPTEMBER 2014 BRUGERVEJLEDNING TIL KREDITKORTTERMINALEN IPP350 (PT) VERSION 02 SEPTEMBER 2014 BRUGERVEJLEDNING TIL KREDITKORTTERMINALEN IPP350 (PT) 2 TAXA 4X35 BRUGERVEJLEDNING TIL KREDITKORTTERMINALEN IPP350 (PT) 3 Velkommen Kære chauffør I denne brugervejledning finder

Læs mere

Kasse Du åbner en kasse ved at vælge Butik Kasseterminal - Kasse. Herved fremkommer følgende billede:

Kasse Du åbner en kasse ved at vælge Butik Kasseterminal - Kasse. Herved fremkommer følgende billede: Butik Du finder alle programmer, der vedrører butikssalg, under punktet Butik på hovedmenuen: Nedenfor beskrives, hvordan funktionaliteten kan anvendes er der brug for hjælp til opsætning, henvises til

Læs mere

Opdatering NewStore Food version 43

Opdatering NewStore Food version 43 Opdatering NewStore Food version 43 I den nærmeste fremtid bliver NewStore Food opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser. Læs side 1 for at få oversigt over ændringerne. Kort oversigt over

Læs mere

V-R Brugermanual til Casio PREMIUM app

V-R Brugermanual til Casio PREMIUM app V-R Brugermanual til Casio PREMIUM app INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Start af programmet... 3 2. Log på... 4 3. Visning med eller uden numerisk tastatur... 5 4. Registrering af varer... 7 At ændre antallet på

Læs mere

Håndtering af penge Et opslagsværk Café Rejseladen

Håndtering af penge Et opslagsværk Café Rejseladen Håndtering af penge Et opslagsværk Café Rejseladen Find svar på Hvordan laver jeg? Hvad gør jeg hvis? Kort og godt en førstehjælpskasse til frivillige i Café Rejseladen Café Rejseladen håndbog håndering

Læs mere

KASSEAFSLUTNING INDHOLDSFORTEGNELSE KASSEAFSLUTNING

KASSEAFSLUTNING INDHOLDSFORTEGNELSE KASSEAFSLUTNING KASSEAFSLUTNING INDHOLDSFORTEGNELSE Kasseafslutning... 2 [1] Omsætning... 2 [2] Optælling... 3 [3] Afslut... 4 Bogføring... 5 Kasserapporten og dennes opbygning... 5 97 1 NaviPartner Kasseafslutning En

Læs mere

Anvendes butiksløsningen, er det muligt at udstede gavekort og tilgodebeviser, samt at anvende gavekort og tilgodebeviser som betalingsmiddel.

Anvendes butiksløsningen, er det muligt at udstede gavekort og tilgodebeviser, samt at anvende gavekort og tilgodebeviser som betalingsmiddel. Butik Gavekort og Tilgodebevis Anvendes butiksløsningen, er det muligt at udstede gavekort og tilgodebeviser, samt at anvende gavekort og tilgodebeviser som betalingsmiddel. Det er muligt at følge hvor

Læs mere

Forside. 2. Opstart/afslutning af kasseterminal.

Forside. 2. Opstart/afslutning af kasseterminal. Forside. Indhold.. Opstart/afslutning af kasseterminal.. Gennemfør salg a. Ekspedient nr. b. Kontant salg. c. Dankort salg 4. Fejltastning, samt retursalg a. Returner salg (Kun muligt med administrator

Læs mere

BYENS BIO BilletPro Manual for Billetsalg - Blå Gavekort

BYENS BIO BilletPro Manual for Billetsalg - Blå Gavekort Indhold BYENS BIO BilletPro Manual for Billetsalg - Blå Gavekort 1. Log ind. Side 2 2. BilletPro. Skærmens funktioner/ Scanneren... Side 3-6 3. Billet bestilt via Internettet. Side 7-9 4. Billet bestilt

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Opsætning For korrekt skærmvisning skal følgende være indstillet: Under Butik Opsætning skal du foretage opsætning af følgende:

Opsætning For korrekt skærmvisning skal følgende være indstillet: Under Butik Opsætning skal du foretage opsætning af følgende: Butik Du finder alle programmer, der vedrører butikssalg, under punktet Butik på hovedmenuen: Opsætning For korrekt skærmvisning skal følgende være indstillet: Skærmstørrelse 1024 x 768 eller fuld skærm

Læs mere

Opstart af KingPOS. For at starte KingPOS kassen, markeres KingPOS iconet på skrivebordet med et museklik med venstre musetast og der tastes <ENTER>.

Opstart af KingPOS. For at starte KingPOS kassen, markeres KingPOS iconet på skrivebordet med et museklik med venstre musetast og der tastes <ENTER>. Indhold Opstart af KingPOS...3 Generelle forhold...4 Tilmelding af ekspedient...8 Salg med stregkode scanning...10 Salg med stregkode indtastning...12 Salg på manuel varegruppe...13 Korrigering af salg

Læs mere

Brugervejledning PBS Flexi Mobil

Brugervejledning PBS Flexi Mobil Brugervejledning PBS lexi Mobil 1 GOD ORNØJELSE MED DIN NYE LEXI MOBIL! PBS lexi Mobil terminalen gennemfører transaktioner lynhurtigt stort set hvor som helst. Terminalen er baseret på den nyeste teknologi,

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 GECKO Booking kassesystem For oprettelse af flere kasseapparater, ret da henvendelse til GECKO Booking. Pris pr. ekstra er 49 kr. ex moms pr. måned. Vi tilbyder desuden ekstra udstyr til kasse-tilkøbsmodulet,

Læs mere

Anvendes butiksløsningen, er det muligt at udstede gavekort og tilgodebeviser, samt at anvende gavekort og tilgodebeviser som betalingsmiddel.

Anvendes butiksløsningen, er det muligt at udstede gavekort og tilgodebeviser, samt at anvende gavekort og tilgodebeviser som betalingsmiddel. Butik Gavekort og Tilgodebevis Anvendes butiksløsningen, er det muligt at udstede gavekort og tilgodebeviser, samt at anvende gavekort og tilgodebeviser som betalingsmiddel. Det er muligt at følge hvor

Læs mere

ONE BUSINESS - ONE APP BRUGER MANUAL

ONE BUSINESS - ONE APP BRUGER MANUAL ONE BUSINESS - ONE APP BRUGER MANUAL 1 INDHOLDSFORTEGNELSE KOM I GANG MED SHOPBOX OPRET EN PROFIL 4 OPRET EN BUTIK 4 STARTSIDE 5 HVORDAN DU OPRETTER, REDIGERER OG SLETTER PRODUKTER OG KATEGORIER 6 OPRET

Læs mere

Den nye kasseafstemning

Den nye kasseafstemning Den nye kasseafstemning I den nye version (2.7.8.1) du lige har fået, har vi lavet nogle forbedringer til kasseafstemningen. Det gør at den ser anderledes ud end du er vant til. Der er lidt flere skærmbilleder

Læs mere

EG Retail - Brugervejledning. NewPOS 4.24

EG Retail -  Brugervejledning. NewPOS 4.24 EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning NewPOS 4.24 NewPOS Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder sig ret til ændringer i specifikationer

Læs mere

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010 2012 Manual til Kassen ShopPOS Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner Consulo ApS 04-08-2010 1 Introduktion... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Anvendelse... 5 2 Referencer... 6 3

Læs mere

Release notes for NewPOS4 version 4.23

Release notes for NewPOS4 version 4.23 EG Release notes for NewPOS4 version 4.23 Bug Fixes Scanning af defekt EAN-128 stregkode [89566] NewPOS4 kan nu bedre håndtere, hvis en EAN-128 stregkode ved en fejl indeholder foranstillede 0- og 1-taller.

Læs mere

ONE BUSINESS - ONE APP P E R S O N A L E BRUGERMANUAL

ONE BUSINESS - ONE APP P E R S O N A L E BRUGERMANUAL ONE BUSINESS - ONE APP P E R S O N A L E BRUGERMANUAL 1 INDHOLDSFORTEGNELSE HVORDAN DU BRUGER DIT SHOPBOX KASSEAPPERAT TILPASNING AF DIN KASSESKÆRM 4 HURTIG-SKIFT MENUEN 4 START DAGEN 5 AFSLUT DAGEN 5

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende EG Retail - www.eg.dk/retail Minimanual SVANEN Grundlæggende Indholdsfortegnelse 1 Opret en vare... 3 2 Overfør data til kassen... 4 3 Udskriv etiketter... 5 4 Udskriv skilte... 6 5 Elektronisk post og

Læs mere

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl En af de mange funktioner til styring af skyldige fakturaer hos leverandører eller tilgodehavender hos kunder er åbenpostudligning. Åbenpostudligningen går

Læs mere

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Inden man påbegynder en optælling, skal man tage stilling til hvilke varer, man ønsker at tælle op. Men ikke mindst skal man, når man foretager selve optællingen

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Elektronisk fakturering til det offentlige Elektronisk fakturering Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder

Læs mere

Velkommen til brug af MobilePay

Velkommen til brug af MobilePay Velkommen til brug af MobilePay Velkommen til vores lille kursus der handler om sådan bruger du MobilePay. Jeg hedder Peder Kähler og i dag skal vi se på følgende muligheder: Opsætning af MobilePay Privat

Læs mere

Elektronisk fakturering til det offentlige

Elektronisk fakturering til det offentlige IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Sct. Ibs skole https://sctibs.cposonline.dk/

cpos Online Quickguide Version Sct. Ibs skole https://sctibs.cposonline.dk/ cpos Online Quickguide Version 1.0.9 Sct. Ibs skole https://sctibs.cposonline.dk/ SÅDAN OPRETTER DU EN BRUGER... 3 SÅDAN LOGGER DU IND... 5 SÅDAN TILKNYTTER DU EN RELATION TIL DIN KONTO (ADMINISTRER FLERE

Læs mere

GECKO Booking Gavekort-/shop modul vejledning

GECKO Booking Gavekort-/shop modul vejledning GECKO Booking Gavekort-/shop modul vejledning Dette modul giver dig mulighed for at sælge gavekort og varer direkte fra din hjemmeside. Sælger du gavekort, holder systemet automatisk styr på alle dine

Læs mere

ONE BUSINESS - ONE APP RESTAURANT VERSION BRUGER MANUAL

ONE BUSINESS - ONE APP RESTAURANT VERSION BRUGER MANUAL ONE BUSINESS - ONE APP RESTAURANT VERSION BRUGER MANUAL 1 INDHOLDSFORTEGNELSE KOM I GANG MED SHOPBOX OPRET EN PROFIL 4 OPRET DIN RESTAURANT 4 HVORDAN DU OPRETTER, REDIGERER OG SLETTER RUM OG BORDE 6 OPRET

Læs mere

DDB Detail Kom i gang med programmet

DDB Detail Kom i gang med programmet Installation af program Der er sendt eller hentet en ZIP fil på www.ddb-detail.dk. Denne ZIP fil skal udpakkes på f.eks. drev C:\ i en mappe f.eks. DDB_Detail. Opret en genvej til filen DDB_Detail.exe

Læs mere

EG Retail - Brugervejledning. Status med Casio DT-X7 og SVANEN

EG Retail -  Brugervejledning. Status med Casio DT-X7 og SVANEN EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Status med Casio DT-X7 og SVANEN CASIO DT-X7 Håndterminal Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder

Læs mere

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.

Læs mere

DK-Unit Point version 2.xx til PWE 37

DK-Unit Point version 2.xx til PWE 37 Beskrivelse af DK-Unit til Point Yomani og Xenta Dankort terminaler DK-Unit programmet er udviklet til at kunne benyttes sammen med forskellige applikationer, hvor man ønsker at kunne danne en Dankort

Læs mere

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Når I åbner Excel filen får I denne dialog boks op og I skal vælge at åben filen med makroer, så de hjælpeværktøjer vi har lagt ind kommer til at virke.

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Horsens Kommune https://horsens.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg

cpos Online Quickguide Version Horsens Kommune https://horsens.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Quickguide Version 1.1.5 Horsens Kommune https://horsens.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ EN KANTINECHIP... 4

Læs mere

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner.

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. 2016 Manual til Kassen ShopPOS Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner www.obels.dk 1 Introduktion... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Anvendelse... 5 2 Referencer... 6 3 Definitioner...

Læs mere

SimaxCash. Brugervejledning

SimaxCash. Brugervejledning SimaxCash Brugervejledning 1 Indhold 1 Opsætning af varer... 3 1.1 Hovedgrupper... 3 1.2 Varegrupper... 5 1.3 Varer... 9 2 Opsætning af tilbud... 18 2.1 Kombinationstilbud... 18 3 Opsætning af kasseterminal...

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/

cpos Online Quickguide Version Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/ cpos Online Quickguide Version 1.1.8 Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/ SÅDAN OPRETTER DU EN BRUGER... 3 SÅDAN LOGGER DU IND... 5 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 6 SÅDAN

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg

cpos Online Quickguide Version Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Quickguide Version 1.1.4 Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Portal vejledning Version 1.1.4 Roskilde SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN

Læs mere

cpos Online Quickguide Version NKT https://nkt.cposonline.dk/

cpos Online Quickguide Version NKT https://nkt.cposonline.dk/ cpos Online Quickguide Version 1.1.3 NKT https://nkt.cposonline.dk/ SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN SKIFTER DU ADGANGSKODE... 4 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 5 SÅDAN OPRETTER DU AUTOMATISK

Læs mere

WALLMOB. POS Manual. Salgsvindue WALLMOB.COM

WALLMOB. POS Manual. Salgsvindue WALLMOB.COM POS Manual Salgsvindue WALLMOB.COM S. 2 Velkommen Dit Wallmob POS er et centralt punkt i din forretning, og derfor anbefaler vi at gennemlæse denne brugervejledning grundigt igennem, så du er optimalt

Læs mere

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret. PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages

Læs mere

FAQ IJ80/110. Display IJ80/110

FAQ IJ80/110. Display IJ80/110 FAQ IJ80/110 Display IJ80/110 1. Skift af farvepatron og tank (tank kun i IJ110) samt isætning af labels. Ved skift af farvepatron er det vigtigt at man bruger følgende fremgangsmåde. HUSK! Fjern beskyttelsestapen

Læs mere

Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne

Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne Indhold Indledning Sådan opretter du dig Sådan betaler du Sådan får du en ny adgangskode Sådan kobler du dit brugernavn og kodeord med

Læs mere

Release notes for NewPOS4 version 4.24

Release notes for NewPOS4 version 4.24 EG Release notes for NewPOS4 version 4.24 Swipp betaling via Yomani II terminal [116657] Det er nu muligt at betale med Swipp ved at holde telefonen hen til Yomani II terminalen. Forudsætninger: Butikken

Læs mere

Vejledning i status med CASIO DT-810 og SVANEN

Vejledning i status med CASIO DT-810 og SVANEN Vejledning i status med CASIO DT-810 og SVANEN 1. Læs denne vejledning igennem inden status Terminalen tændes ved at trykke på tasten PW. Står terminalen ikke i Hovedmenu trykkes på tasten CLR gentagne

Læs mere

Opdateringsbrev NewStore Food version 040

Opdateringsbrev NewStore Food version 040 Opdateringsbrev NewStore Food version 040 I den nærmeste fremtid bliver NewStore Food opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser. Skanning af stregkoder i felterne Købspris og Salgspris på varekortet

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Johannesskolen https://internjhs.cposonline.dk/

cpos Online Quickguide Version Johannesskolen https://internjhs.cposonline.dk/ cpos Online Quickguide Version 1.1.3 Johannesskolen https://internjhs.cposonline.dk/ SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4 SÅDAN OPRETTER DU AUTOMATISK OPTANKNING PÅ

Læs mere

SIMPEL OFFLINE MANUAL

SIMPEL OFFLINE MANUAL SIMPEL OFFLINE MANUAL Hvis kassen mister internet forbindelsen, arbejder man videre på Simpel Offline. Nedenfor er forklaring på, hvordan man gør. Det er meget vigtigt, at flere i butikken ved hvordan

Læs mere

Instruktion til UNGDOMSSKOLEWEB BETALINGSMODULER. Version 1.04

Instruktion til UNGDOMSSKOLEWEB BETALINGSMODULER. Version 1.04 Instruktion til UNGDOMSSKOLEWEB BETALINGSMODULER Version 1.04 Indholdsfortegnelse BETALINGSMODULER... 3 OVERSIGT OVER TILMELDINGER... 3 Status for tilmelding... 3 INDBETALINGER... 4 Åben FI-ordre/uafsluttede

Læs mere

EG Retail - Brugervejledning. SVANEN konvertering af huskenumre

EG Retail -  Brugervejledning. SVANEN konvertering af huskenumre EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning SVANEN konvertering af huskenumre SVANEN konvertering af huskenumre Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG

Læs mere

EasyPos Offline salgsbetjening vejledning

EasyPos Offline salgsbetjening vejledning EasyPos Offline salgsbetjening vejledning Side 1 EasyPos offline kasse... 3 Offline kasse betjening... 3 Opret, rediger eller slet ekspedient... 6 Ændre stamdata... 6 Dagsafslutning... 6 Eksport af Offline

Læs mere

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin Sådan gør du Lær at bruge banken på en ny måde Trin for trin danske BANK sådan gør du Trin for trin Vores samfund bliver mere og mere digitalt. Og det bliver banken også. Så hvordan betaler du regninger,

Læs mere

Skolemadsbestilling. 1. Skolemadsbestilling, generelt. Indholdsfortegnelse:

Skolemadsbestilling. 1. Skolemadsbestilling, generelt. Indholdsfortegnelse: Skolemadsbestilling Indholdsfortegnelse: 1. Skolemadsbestilling, generelt.... 1 2. Oprettelse af forældre og elev... 2 3. Bestilling... 4 4. Betaling... 5 5. Ændring af bruger oplysninger... 7 6. Ønsker

Læs mere

cpos Online Quickguide Version https://betalingskort.aalborg.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg

cpos Online Quickguide Version https://betalingskort.aalborg.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Quickguide Version 1.1.5 https://betalingskort.aalborg.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4 SÅDAN UDBETALER

Læs mere

Generel brugsvejledning Ud over de specielle funktioner, er der en række generelle ting du skal vide.

Generel brugsvejledning Ud over de specielle funktioner, er der en række generelle ting du skal vide. Indledning M90 terminalen er det nyeste inden for håndholdte scannere. M90 terminalen kan benyttes til statusoptælling i Hands Satellite Statussystem og til vareflytning i Hands Satellite Lagersystem.

Læs mere

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning Winfi nans for menighedsråd Debitorvejledning Indholdsfortegnelse Debitorer oprettes 3 Bogføring vedrørende debitorer 5 Bogføring af fakturadata 6 Bogføring af indbetalinger 9 Betalingsbetingelser 11 Hvem

Læs mere

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012 Vejledning Lønindberetning Opdateret 14. februar 2012 Indhold Forudsætninger... 3 Indberetningsmappe... 3 TF-koder... 3 Lærernes aktiviteter... 4 Forud-oprettelse... 4 Bagud-oprettelse... 4 Indstillinger...

Læs mere

DK-Unit Point version 1.xx

DK-Unit Point version 1.xx Beskrivelse af DK-Unit til Point Yomani og Xenta Dankort terminaler DK-Unit programmet er udviklet til at kunne benyttes sammen med forskellige applikationer, hvor man ønsker at kunne danne en Dankort

Læs mere

Release notes for NewPOS4 version 4.25

Release notes for NewPOS4 version 4.25 EG Release notes for NewPOS4 version 4.25 Bug Fixes Genberegning af kunderabat [150167] Hvis der er udløst kunderabat og kunden efterfølgende i samme handel scanner sit kort igen, så genberegnes kunderabatten.

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

cpos Online Vejledning august 2017 https://gladsaxekortet.cposonline.dk/

cpos Online Vejledning august 2017 https://gladsaxekortet.cposonline.dk/ cpos Online Vejledning august 2017 https://gladsaxekortet.cposonline.dk/ SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4 SÅDAN OPRETTER DU AUTOMATISK OPTANKNING PÅ ET KANTINEKORT...

Læs mere

ONE BUSINESS - ONE APP BRUGER MANUAL

ONE BUSINESS - ONE APP BRUGER MANUAL ONE BUSINESS - ONE APP BRUGER MANUAL 1 INDHOLDSFORTEGNELSE KOM I GANG MED SHOPBOX OPRET EN PROFIL 4 OPRET EN BUTIK 4 START SIDE 5 HVORDAN DU OPRETTER, REDIGERER OG SLETTER PRODUKTER OG KATEGORIER 6 OPRET

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

EG Retail - Brugervejledning. NewRevision 4.23

EG Retail -  Brugervejledning. NewRevision 4.23 EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning NewRevision 4.23 NewRevision Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder sig ret til ændringer i specifikationer

Læs mere

Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Opret betalingsaftaler Opret fast kontooverførsel

Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Opret betalingsaftaler Opret fast kontooverførsel Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Dette dokument beskriver hvornår du med fordel kan bruge betalingsaftaler hvordan du opretter en fast kontooverførsel hvordan du

Læs mere

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet

Læs mere

Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...

Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer... Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...9 Betalingsmodulet...10 Betalingsikoner i butikken...13

Læs mere

Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...

Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer... Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...9 Betalingsmodulet...10 Betalingsikoner i butikken...13

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Skanderborg https://skanderborg.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg

cpos Online Quickguide Version Skanderborg https://skanderborg.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Quickguide Version 1.1.8 Skanderborg https://skanderborg.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4

Læs mere

ONE BUSINESS - ONE APP BRUGERMANUAL

ONE BUSINESS - ONE APP BRUGERMANUAL ONE BUSINESS - ONE APP BRUGERMANUAL 1 INDHOLDSFORTEGNELSE KOM I GANG MED SHOPBOX OPRET EN PROFIL 4 OPRET EN BUTIK 5 STARTSIDE 5 HVORDAN DU OPRETTER, REDIGERER OG SLETTER PRODUKTER OG KATEGORIER OPRET KATEGORI

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

BRANDSOFT A/S. Vejledning til Plantsoft Detail. Branchesystemet til havecentre og planteudsalg. Brandsoft 2008

BRANDSOFT A/S. Vejledning til Plantsoft Detail. Branchesystemet til havecentre og planteudsalg. Brandsoft 2008 BRANDSOFT A/S Vejledning til Plantsoft Detail Branchesystemet til havecentre og planteudsalg. Brandsoft 2008 BRANDSOFT PlantSoft Detailprogram Side 1 Brandsoft Detail INDHOLD Indhold... 2 1.0 Indledning...

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

BRUGER MANUAL SE-S10

BRUGER MANUAL SE-S10 BRUGER MANUAL SE-S10 INDEX INDEX... 2 Lær SE-S10s at kende... 5 Mode... 5 Display... 6 Keyboard... 7 Quick Start Programmering... 10 Quick Start Basis Programmering... 10 Isætning af batterier... 11 Isætning

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Brugervejledning. IS frankeringsmaskiner. Vejledningen gælder for IS 240, IS 280, IS 350, IS 420, IS 440 og IS 480 IS 240/280 IS 350 IS 420

Brugervejledning. IS frankeringsmaskiner. Vejledningen gælder for IS 240, IS 280, IS 350, IS 420, IS 440 og IS 480 IS 240/280 IS 350 IS 420 Brugervejledning IS frankeringsmaskiner Vejledningen gælder for IS 240, IS 280, IS 350, IS 420, IS 440 og IS 480 IS 240/280 IS 350 IS 420 IS 440 IS 480 Indhold Introduktion... 3 Bruger afsnit... 4 Ændring

Læs mere

Nyhedsoversigt OptikIT Version 40.1

Nyhedsoversigt OptikIT Version 40.1 Nyhedsoversigt OptikIT Version 40.1 UDARBEJDET AF THOMAS KETELSEN Den nye version kan hentes på vores hjemmeside www.optikit.dk OptikIT Version 40.1 er nu klar til download. I denne her version er der

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. SGH Administration

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. SGH Administration EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning SGH Administration SGH Administration version 1.3.0.36 Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder sig

Læs mere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1.1 Web-løsningen Den etablerede Web-løsning giver mulighed for, at man som arbejdsgiver via Internettet kan foretage indberetning af månedsredegørelser til Skattedirektoratet.

Læs mere

WALLMOB. POS Manual. BackOffice WALLMOB.COM

WALLMOB. POS Manual. BackOffice WALLMOB.COM POS Manual BackOffice WALLMOB.COM S. 2 Velkommen til dit BackOffice For bedst muligt at opsætte og navigere rundt i dit Wallmob POS BackOffice, anbefaler vi en grundig gennemgang af nærværende manual,

Læs mere

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner MENU LOG PÅ? FINANS? DEBITOR? KREDITOR? BILAG? REVISOR UDSKRIFTER KONTOUDTOG RENTER RYKKER AUT.BETALING PERIODISK Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på.

Læs mere

Vejledning i brug af Skolepenge

Vejledning i brug af Skolepenge Vejledning i brug af Skolepenge Velkommen til Skolepenge. Skolepenge er fremtidens kontantløse betalingssystem til skoler og uddannelsessteder. Skolepenge består af et Skolepenge kort, hvor der kan indsættes

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

FIK-koder på fakturaer

FIK-koder på fakturaer Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

24.2b Guldhjertet [G11]

24.2b Guldhjertet [G11] 24.2b Guldhjertet [G11] 21. november 2011. Knud Gullmann er uddannet i guldsmedeforretningen Guldhjertet i Ringe, hvor han har været ansat indtil ejeren for kort tid siden gik på pension. Den 1. oktober

Læs mere