Brugervejledning NewPOS version

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning NewPOS version 4.0.12"

Transkript

1 Brugervejledning NewPOS version

2 NewPOS 4 Brugervejledning version Alle rettigheder til programmet ejes af IT Gruppen AS, Tækkemandsvej 1, 4300 Holbæk, telefon Der henvises i øvrigt til IT Gruppen AS generelle salgs- og leveringsbetingelser af 1. juli IT Gruppen AS forbeholder sig ret til ændringer i specifikationer uden varsel. Copyright IT Gruppen AS. Mekanisk, fotografisk anden gengivelse af denne brugervejledning er uden skriftligt samtykke fra IT Gruppen AS forbudt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Ajourført maj 2010 NewPOS 4_ _Brugervejledning_ Side 1

3 Indholdsfortegnelse 1. NewPOS generelt Forskellige skrifttyper Flere tastekombinationer Autorisation til visse funktioner i NewPOS Opsætning i NewPos Config NewPOSLoad Godkend funktion Funktionsmenu, knappen Tastatur Til- og afmelding af kasserer Tilmeld kasserer Fejlbesked ved tilslutning til dankortterminal Afmeld kasserer uden optælling Automatisk afmelding af ekspedient Kasseopgørelse Kasseoptælling u/nulstilling Nulstil checksaldo Kassedifferencen er for stor Til- og fraførsel af penge i kassen Tilførsel af penge til kassen Fraførsel af penge fra kassen Slet linje Annullér til-/ fraførsel Salg af varer Salg på stregkode Salg på PLU-nummer Salg på huskenummer / PLU-nummer Salg på forkodet PLU-nummertast Salg på varegruppetast Salg af enkelt vare på varegruppenummer Salg af varer med flerstykspris på varegruppenummer Salg af flerstyk Gentag forrige linje Spørg om pris Annullér Spørg Pris Salg af vare i betalingsbilledet Ny pris Slet linje Annullér vare med Ny pris Annullér bon Bonparkering Hent parkeret bon Bonkopi Åben skuffe Udskrift til/fra Salg af gavekort Salg af elektroniske gavekort Salg af manuelle gavekort NewPOS 4_ _Brugervejledning_ Side 2

4 7. Flaskeboner Flaskebon, med stregkode Flaskebon, uden stregkode Returvarer Returvare, efterfulgt af køb Returvare, selvstændig ekspedition Returvare midt i en salgsekspedition Debet, retur Annullér retur Retur på dankort Betaling Tvungen subtotal Kontant Kontant, forkodet Check Dankort, terminal Dankort, online signatur Øvrige betalingskort Gavekort, manuelle Elektroniske gavekort - PBS Saldoforespørgsel på PBS gavekort Gavekort, manuelle PBS Tilgodebevis Beløbstvang på betalingsmiddel Debet Betalingssum i valuta, forespørgsel Fremmed valuta Mix betaling Slet betalingslinje Subtotalrabat, fast procent Subtotalrabat, variabel procent Subtotalrabat, slette linjen Linjerabat, fast procent Linjerabat, variabel procent Linjerabat, slette linjen Åbn pengeskuffe Debet oplysninger på bon Returbeløb, negativ subtotal Store beløb Finanstransaktioner Indbetaling på debetkonto Udligning af indbetaling på DEBET Opsamling af bonus/personalerabat Udbetalinger, kontant Retur på dankort, hævet for meget Veksling Dankort Ugyldigt kort Brug chipkort Kort kan ej anvendes NewPOS 4_ _Brugervejledning_ Side 3

5 11.4 Brug magnetkort Offline NewPOS Offline PBS gavekort i Offline tilstand Dankort, Offline tilstand Kasseopgørelse, Offline tilstand Genkald bon ved strømafbrud Lommeregnerfunktion Lommeregner Annullér lommeregner Fejl / Informationer Fejlmeddelelser NewPOS 4_ _Brugervejledning_ Side 4

6 1. NewPOS generelt 1.1 Forskellige skrifttyper For at gøre instruktionerne enkle har vi anvendt forskellige skrifttyper i NewPOS brugervejledningen. ENTER Denne skrifttype anvendes, når der henvises til fx. et faneblad på skærmen en tast på tastaturet. I dette tilfælde ENTER. FUNKTIONSMENU Skrifttypen anvendes også altid, når der er tale om noget, der skal indtastes trykkes på. I dette tilfælde ville der fx. stå Tryk på FUNKTIONSMENU, det vil sige, at der her er tale om en specifik knap på tastaturet. ID og Kode Denne skrifttype anvendes som normal typografi også, når der er tale om noget, der skal indtastes. I dette tilfælde vil der stå Indtast ID og Kode. 1.2 Flere tastekombinationer Der er flere kombinationsmuligheder for brugen af taster i NewPOS. Generelt kan hver butik definere placeringen af de enkelte taster og hvilken funktion tasterne skal have. Af pladshensyn har vi kun angivet én vejledning under hver funktion i brugervejledningen, dog med enkelte undtagelser hvor vi har valgt at beskrive to muligheder. Vi har taget udgangspunkt i en af IT Gruppen defineret opsætning. 1.3 Autorisation til visse funktioner i NewPOS Det er ikke sikkert, at en ekspedient har adgang til alle de beskrevne funktioner i denne brugervejledning, fx. RETUR. Hvis du ikke har adgang til eksempelvis RETUR, vises passworddialog, og der skal indtastes bruger ID og Kode. Dette kræver selvfølgelig, at den bruger, der indtaster brugernavn og password, har adgang til funktionen. Tilkald en medarbejder med rettigheder til funktionen, som kan godkende transaktionen. 1.4 Opsætning i NewPos Config Fra baggrundssystemet NewPos Config vedligeholder og opsætter du generelle rettigheder for NewPOS, herunder fx. ekspedientrettigheder og kasseopsætning. Når ændringerne er foretaget i NewPos Config, skal de sendes til NewPOS, før de træder i kraft. For yderligere information se brugervejledningen til NewPos Config. NewPOS 4_ _Brugervejledning_ Side 5

7 1.5 NewPOSLoad Kasseprogrammet hedder NewPOSLoad og er det program, du starter, når du skal til at sælge på kassen. Når du møder om morgenen, står NewPOSLoad i Standby, og for at påbegynde salg skal man trykke ENTER for at kunne tilmelde sig. 1.6 Godkend funktion 1. Indtast bruger ID 2. Tryk ENTER 3. Indtast Kode 4. Tryk ENTER. Bemærk: ENTER er generelt lig med ok. 1.7 Funktionsmenu, knappen Du kan fra flere billeder aktivere Funktionsmenuen ved at trykke på knappen FUNKTIONSMENU på tastaturet. Menuerne i funktionsmenuen er beskrevet løbende i denne brugervejledning. Hvis man åbner Funktionsmenuen fra salgsbilledet, vil du få nogle forskellige valgmuligheder. Vælg fx. 11 Sælg gavekort efterfulgt af ENTER, og du vil nu kunne sælge et gavekort. Funktionsmenuen kan i alle billeder annulleres ved at trykke TILBAGE NEJ. NewPOS 4_ _Brugervejledning_ Side 6

8 2. Tastatur Det er muligt selv at definere sit layout på tastaturet. Dette gøres i baggrundssystemet NewPos Config og sættes op af IT Gruppen AS. En tast kan have forskellige funktioner alt efter hvilket skærmbillede, du står i. Denne brugervejledning tager udgangspunkt i at beskrive de mest anvendte funktioner, der ligger bag ved de enkelte taster, set ud fra et standardtastatur, som IT Gruppen AS har defineret. NewPOS 4_ _Brugervejledning_ Side 7

9 3. Til- og afmelding af kasserer 3.1 Tilmeld kasserer For at kunne logge på NewPOS er det nødvendigt at have fået tildelt et bruger ID og Kode. 1. Når terminalen står i NewPOS Standby: Tryk ENTER 2. Indtast ID og tryk ENTER 3. Indtast derefter Kode efterfulgt af ENTER. Kassen er nu klar til salg. 3.2 Fejlbesked ved tilslutning til dankortterminal Hvis der er problemer med at tilslutte dankortterminalen til kasseterminalen, når du starter NewPOSLoad, vises fejlmeddelelsen, FEJL PÅ DANKORT, GENSTART NewPOS. Hvis problemet ikke kan løses, og du er nødt til at sælge uden dankort, vælges følgende 1. Tryk ENTER for at logge på NewPOS. Det er nu ikke muligt at anvende dankort, men du kan fortsat ekspedere kunder. Trykker du alligevel på dankort i ekspeditionen, vil der komme en fejlmeddelelse, som du trykker TILBAGE NEJ til for at annullere. Hvis du derimod finder fejlen på dankortterminalen og får løst den, så skal du genstarte NewPOS, for at få kontakt med terminalen igen. Det gør du på følgende måde 1. Vælg FUNKTIONSMENU for at afmelde dig 2. Vælg 99 Afmeld ekspedient efterfulgt af ENTER 3. Tryk FUNKTIONSMENU 4. Vælg 15 Afmeld efterfulgt af ENTER. Tilmeld dig nu på normal vis igen og se, om NewPOS har forbindelse til dankortterminalen. Dette ses, når du tilmelder dig på kassen, og terminalen skriver Terminal er klar, indlæs kort. Kontrollér i øvrigt altid, at dankortterminalen er tændt. Hvis den allerede er tændt, prøv da at slukke den i mindst 10 sek. Tænd den herefter igen og sørg altid for, at stikket bagpå dankortterminalen sidder helt fast Hvis ovennævnte ikke hjælper, kontakt da IT Gruppens Supportcenter på tlf NewPOS 4_ _Brugervejledning_ Side 8

10 3.3 Afmeld kasserer uden optælling Hvis du står i salgsbilledet og ønsker at afmelde dig uden at tælle kassen op, gør du følgende. Bemærk: Nedenstående kræver, at du ikke har nogen parkerede boner 1. Tryk FUNKTIONSMENU 2. Vælg 99 efterfulgt af ENTER, ekspedienten er nu afmeldt Følgende punkter gælder kun, hvis baggrundssystemet NewPos Config er sat op til at kontrollere for parkerede boner, og hvis dialogboksen med parkerede boner vises. Bemærk: Det er kun boner for egen kasse der bliver vist. 3. Tryk TILBAGE NEJ 4. Tryk ENTER for at hente valgt parkeret bon og dermed fortryde afmelding af kasserer. 3.4 Automatisk afmelding af ekspedient I tilfælde af, at du forlader kassen uden at afmelde, kan du i NewPos Config sætte et kriterium op, der sikrer, at NewPOS automatisk afmelder kassereren efter fx 3 minutter. I NewPos Config vælger du menuen Vedligeholdelse/Kasse vedligeholdelse. Vælg her 0=Alle kasser én enkelt kasse, og udfyld herefter Autoafmeld ekspedient efter antal minutter. Se også vejledningen for NewPos Config. NewPOS 4_ _Brugervejledning_ Side 9

11 3.5 Kasseopgørelse Kasseopgørelse udføres pr. kasse, og kassereren skal være afmeldt og dermed stå i NewPOS 4 billedet. Bemærk: Samtlige betalingsmidler kan være sat op til automatisk at blive overført til kassereroptællingen. Dette fortages i NewPos Config under menuen Vedligeholdelse/- Betalingsmidler. Dobbeltklik her på et betalingsmiddel og markér i tjekboksen Vis altid på kasseopgørelse. Disse betalingsmidler skal derfor ikke optælles. Forsøger du alligevel at optælle og registrere betalingsmidlet, kommer fejlmeddelelsen: Betalingsmiddel ikke tilladt. Tryk TILBAGE NEJ for at fjerne meddelelsen. 1. Tryk FUNKTIONSMENU 2. Vælg 13 Kasseopgørelse og tryk ENTER 3. Tast ID og Kode efterfulgt af ENTER 4. Vælg fanebladet Optælling ved at trykke PIL OP 5. Tast antal 50 ører og tryk ENTER. Fortsæt med øvrige mønter og sedler. Ved brug af ENTER kan du bevæge dig imellem felterne 6. Indtast dine checks i feltet Check, en ad gangen. Summeringen ved flere ses nu i feltet nedenfor 7. Totalt optalt ses i dialogboksen nederst. Hvis du har tastet forkert i antal og efterfølgende ønsker at rette dette, gør du følgende. 1. Tryk PIL NED til du står i fanebladet Optælling 2. Indtast nu på ny dine beløb, efterfulgt af ENTER 3. Fortsæt og afslut kasseopgørelsen på normal vis. Bemærk: Hvis du har parkerede boner og alligevel ønsker at gennemføre din kasseopgørelse, så kræver det først en godkendelse med en Supervisorkode, når meddelelsen kommer frem på skærmen. Derefter fortsættes kasseopgørelsen på normal vis. Hvis der er fremmed valuta: 1. Vælg fanebladet Valuta ved at trykke PIL OP 2. Indtast beløb pr. valuta, efterfulgt af ENTER Beløbet vises nu omregnet til danske kroner i feltet til højre for den indtastede valuta. NewPOS 4_ _Brugervejledning_ Side 10

12 Afstemning foretages på følgende måde. 1. Vælg fanebladet Afstemning ved at trykke PIL OP På skærmen vises nu en oversigt over optællingen samt eventuelle differencer på det enkelte betalingsmiddel. 2. Tryk PIL OP hvis du accepterer kasseopgørelsen 3. Tryk ENTER for at godkende opgørelsen 4. Tryk TILBAGE NEJ hvis du ønsker at gå tilbage og redigere i optællingen Valgte du Ja, vil du på kasseopgørelsen nu kunne se, hvad der er registreret af pengetransaktioner, hvor meget der er optalt og indtastet, samt eventuelle differencer. Valgte du Nej, vil du nu stå på fanebladet Afstemning, og har nu mulighed for at rette din kasseopgørelse. 5. Tryk PIL NED hvis du ønsker at gå tilbage og redigere i optællingen 6. Tryk PIL OP hvis du accepterer kasseopgørelsen 7. Tryk ENTER for at afslutte kasseopgørelsen. På den nederste del af kasseopgørelsesprintet vises statistiske oplysninger vedrørende antal solgte varer, annullerede boner, returboner, flaskeboner etc. Bemærk: Hvis du ønsker at køre med flydende kasserer, skal dette sættes op og aktiveres i baggrundssystemet NewPos Config. Kontakt derfor IT Gruppens Supportcenter på tlf , hvis du ønsker denne opsætning. 3.6 Kasseoptælling u/nulstilling Det er muligt at lave en kasseoptælling, der ikke nulstiller kassen. Dette kræver dog, at ekspedienten får rettigheden Optælling, som gives under Rettigheder i NewPOS Config Kasseopgørelse u/nulstilling udføres pr. kasse og kassereren skal være afmeldt og dermed stå i NewPOS 4 billedet. 1. Tryk FUNKTIONSMENU 2. Tryk 19 Kasseoptælling u/nulstilling. Gennemføres som en almindelig kasseopgørelse se pkt. 3.5, den eneste forskel er at kassen ikke nulstilles. NewPOS 4_ _Brugervejledning_ Side 11

13 3.7 Nulstil checksaldo Hvis du kommer til at taste forkert i feltet Check starter forfra på en kasseopgørelse, kan du nulstille feltet Nulstil check ved at gøre følgende. 3. Vælg fanebladet Optælling 4. Tryk FUNKTIONSMENU 5. Tryk 12 Nulstil Check. Checkbeløbet er nu nulstillet, og du kan påbegynde ny indtastning. 3.8 Kassedifferencen er for stor Hvis differencen er større end tilladt, vises beskeden, Maksimum difference er overskredet. Kassen skal derfor tælles om, kassedifferencen skal godkendes af en Supervisor med ID og Kode. 1. Tryk ENTER for at fjerne beskeden 2. Tryk TILBAGE NEJ for at fjerne password-dialogen 3. Vælg med PIL NED fanebladet Optælling igen for at korrigere optællingen Når optælling er rettet, fortsættes som beskrevet i punkt 3.5 På skærmen ses nu en oversigt over optællingen samt eventuelle differencer på det enkelte betalingsmiddel. Hvis differencen stadig er for stor, startes forfra på det foregående afsnit. Hvis der bliver ved med at være for stor kassedifference, gøres følgende. 1. Tryk TILBAGE NEJ for at fjerne beskeden, Differencen er for stor. Herved vises beskeden, Er differencen i orden? 2. Indtast eventuelt Supervisor ID og Kode og tryk ENTER. Herved afsluttes kassen og stiller sig NewPOS Standby billedet. NewPOS 4_ _Brugervejledning_ Side 12

14 4. Til- og fraførsel af penge i kassen 4.1 Tilførsel af penge til kassen Hvis du står i NewPOS Standby billedet og ønsker at tilføre penge, gør du følgende. 1. Start NewPOS Standby ved at trykke ENTER 2. Indtast ID og tryk ENTER 3. Indtast derefter Kode efterfulgt af ENTER 4. Tryk FUNKTIONSMENU 5. Tryk 11 Sælge og tryk ENTER 6. Tryk FUNKTIONSMENU 7. Tast 15 Kassefunktioner og tryk ENTER 8. Tast 13 Tilfør og tryk ENTER 9. Tast det ønskede beløb i det gule beløbsfelt og tryk KONTANT 10. Benyt de forkodede knapper på tastaturet og tryk KONTANT 11. Ønsker du at foretage flere tilførsler på samme bon gentages punkt Tryk SUBTOTAL for at afslutte TILBAGE NEJ for at fortryde tilførsel. Står du i Salgsbilledet og ønsker at tilføre penge, så udfør punkt 4-11 som ovenfor. Efter at have afsluttet tilførslen, vender du automatisk tilbage til Salgsbilledet. 4.2 Fraførsel af penge fra kassen Hvis du står i NewPOS Standby billedet og ønsker at fraføre penge, gør du følgende. 1. Start NewPOS Standby ved at trykke ENTER 2. Indtast ID og tryk ENTER 3. Indtast derefter Kode efterfulgt af ENTER 4. Tryk FUNKTIONSMENU 5. Tryk 11 Sælge og tryk ENTER 6. Tryk FUNKTIONSMENU 7. Tast 15 Kassefunktioner og tryk ENTER 8. Tast 16 Frafør og tryk ENTER 9. Tast det ønskede beløb i det gule beløbsfelt og tryk KONTANT 10. Benyt de forkodede knapper på tastaturet og tryk KONTANT 11. Ønsker du at foretage flere fraførsler på samme bon gentages punkt Tryk SUBTOTAL for at afslutte TILBAGE NEJ for at fortryde fraførsel. Står du i Salgsbilledet og ønsker at fraføre penge, så udfør punkt 4-11 som ovenfor. Efter at have afsluttet fraførslen, vender du automatisk tilbage til Salgsbilledet. NewPOS 4_ _Brugervejledning_ Side 13

15 4.3 Slet linje Det er muligt i fraførselsdialogen at slette en linje, hvis du ved en fejl har fået tastet forkert. 1. Markér med PIL NED PIL OP den linje, du ønsker slettet 2. Tryk SLET LINJE. Linjen er nu slettet fra fraførselsdialogen og totalbeløbet ændrer sig i forhold til det slettede beløb. 4.4 Annullér til-/ fraførsel Hvis du under en til-/ fraførsel fortryder, kan du forlade dialogen på følgende måde. 1. Tryk TILBAGE NEJ 2. Tryk ENTER for Ja. Du vender nu tilbage til Salgsbilledet. Bemærk: Rettighederne Tilfør byttepenge og Frafør byttepenge sættes op i NewPos Config. Vælg menuen Vedligeholdelse/Rettighedsgrupper og dobbeltklik på den aktuelle Rettighedsgruppe. Klik på feltet Adgang til og vælg den ønskede rettighed. Se også vejledningen for NewPos Config. NewPOS 4_ _Brugervejledning_ Side 14

16 5. Salg af varer Når du står i NewPOS 4 billedet og skal påbegynde salg af varer, skal du først logge på kassen. Det gør du ved at trykke på knappen FUNKTIONSMENU og vælge 11 Sælge. Tilmeld dig nu med din tildelte ID og kode. Se også punkt 3.1 i denne vejledning. 5.1 Salg på stregkode 1. Scan varen 2. Fortsæt med næste vare. 5.2 Salg på PLU-nummer 1. Indtast PLU-nummer 2. Tryk ENTER 3. Fortsæt med næste vare. 5.3 Salg på huskenummer / PLU-nummer 1. Indtast huskenummer / PLU-nummer 2. Tryk ENTER 3. Fortsæt med næste vare. 5.4 Salg på forkodet PLU-nummertast 1. Tryk på tasten med den aktuelle vare 2. Fortsæt med næste vare. 5.5 Salg på varegruppetast 1. Tryk på den aktuelle varegruppetast 2. Indtast prisen på varen 3. Tryk ENTER 4. Fortsæt med næste vare. NewPOS 4_ _Brugervejledning_ Side 15

17 5.6 Salg af enkelt vare på varegruppenummer 1. Tast varegruppenummer i feltet med scannede stregkode 2. Tryk VAREGRUPPE 3. Indtast pris 4. Tryk ENTER 5. Fortsæt med næste vare. 5.7 Salg af varer med flerstykspris på varegruppenummer 1. Indtast antal i feltet med scannede stregkode 2. Tryk X 3. Tast nummeret på varegruppe vælg en fast varegruppetast 4. Tryk på den ønskede VAREGRUPPE 5. Indtast stykpris 6. Tryk ENTER. 5.8 Salg af flerstyk 1. Indtast antal enheder af varen og tryk X 2. Scan varen 3. Tryk X og indtast antal og tryk ENTER. 4. Indtast PLU-nummer / huskenummer og tryk ENTER 5. Fortsæt med næste vare. 5.9 Gentag forrige linje 1. Tryk GENTAG. Varen gentages nu på en ny linje. NewPOS 4_ _Brugervejledning_ Side 16

18 5.10 Spørg om pris Hvis en vare ikke er prismærket, men kunden ønsker at kende pris inden køb, kan du foretage en Prisforespørgsel. I billedet vises også eventuelle flerstyksrabatter. 1. Tryk SPØRG PRIS 2. Scan varen 3. Indtast PLU-nummer / huskenummer 4. Tryk ENTER og prisen vises i skærmbilledet 5. Ønskes varen solgt tryk ENTER 6. Tryk TILBAGE NEJ for at fortryde 7. Fortsæt med næste vare Annullér Spørg Pris 1. Er SPØRG PRIS aktiveret ved en fejl, tryk TILBAGE NEJ Salg af vare i betalingsbilledet Når du står i betalingsbilledet og ønsker at sælge en vare, kan du scanne denne, når du står i feltet Beløb. 1. Stil dig i feltet Beløb og scan varen. Systemet vender nu automatisk tilbage til salgsbilledet og tilføjer den scannede vare til ekspeditionen. Du fortsætter herefter ekspeditionen på normal vis. Bemærk: Det er ikke muligt at taste PLU-numre stregkoder i feltet, kun at scanne varen. NewPOS 4_ _Brugervejledning_ Side 17

19 5.13 Ny pris Hvis en vare bliver scannet til en forkert pris, og ekspedienten har rettighed til at angive en ny pris på varen, kan dette foretages på følgende måde. Bemærk: Ovenstående gælder kun, hvis rettigheden Ny pris er valgt i NewPos Config. Vælg menuen Vedligeholdelse/Rettighedsgrupper. Vælg her den ønskede rettighedsgruppe, dobbeltklik på denne og vælg Adgang til. Her vælges rettigheden Ny pris. 1. Markér med PIL NED PIL OP den linje, du ønsker skal have ny pris 2. Tryk NY PRIS 3. Indtast i feltet den nye pris og tryk ENTER. Den gamle linje slettes nu fra betalingsdialogen og den nye pris fremkommer på varen 4. Tryk TILBAGE NEJ for at annullere og vende tilbage til betalingsdialogen Slet linje Der kan kun slettes varer, der er solgt taget retur i den pågældende ekspedition. 1. Tryk PIL NED PIL OP for at markere den ønskede vare 2. Tryk SLET LINJE. Den slettede vare bliver nu modposteret i salgsdialogen, men forbliver på skærmen. Således kan du hele tiden følge med i, hvad du har slettet undervejs. Bemærk: Med mindre bonsortering er slået fra på kassen, vises kun solgte varer. Bonsortering slås til / fra i NewPos Config under menuen Vedligeholdelse/Kasse vedligeholdelse. Vælg her 0=Alle kasser én enkelt kasse, herefter bonsortering. Se også vejledningen for NewPos Config Annullér vare med Ny pris Har du korrigeret prisen på en vare ved brug af NY PRIS, og det senere i ekspeditionen viser sig, at kunden ikke ønsker at købe varen, kan den annulleres i bonen på følgende måde. 1. Tryk PIL NED PIL OP og markér den vare, der ønskes slettet 2. Tryk SLET LINJE for at slette den markerede vare. NewPOS 4_ _Brugervejledning_ Side 18

20 5.16 Annullér bon Bonen kan annulleres på et vilkårligt tidspunkt, blot ekspeditionen ikke er afsluttet, og du står inde i Salgsbilledet. Står du i betalingsdialogen, skal du derfor trykke TILBAGE NEJ for at vende tilbage til Salgsbilledet. 1. Tryk ANNULLÉR BON 2. Tryk ENTER for Ja til annullering af ekspedition 3. Tryk TILBAGE NEJ for at fortryde annullering. Den annullerede bon udskrives nu og kan eventuelt gemmes i kassen som dokumentation til senere. Bemærk: For at kunne annullere en bon, skal ekspedienten have tildelt rettigheden i NewPos Config. Dette defineres på rettighedsgruppeniveau. Vælg menuen Vedligeholdelse/ Rettighedsgrupper, dobbeltklik her på den ønskede rettighedsgruppe og tildel rettigheden Annuller bon Bonparkering Bonparkering fungerer pr. ekspedient. Det vil sige, hvis ekspedienten flytter kasse, kan ekspedienten hente sine parkerede boner frem på denne kasse. Bonen kan dermed indløses ved en tilfældig kasse. Bonen kan parkeres på et vilkårligt tidspunkt, blot ekspeditionen ikke er afsluttet. Bemærk I NewPos Config defineres det, hvem der må foretage bonparkeringer. Vælg menuen Vedligeholdelse/Rettighedsgrupper og dobbeltklik på fx. Kassemedarbejder. Her til-/og fravælges medarbejderens rettigheder. 1. Tryk BONPARKERING. På bonen vil der stå et nummer for selve parkeringen, og på bonen vil der være dannet en stregkode, således at den aktuelle bon kan genkaldes på et senere tidspunkt blot ved at scanne den. Gem bonen i kassen, til kunden kommer igen og ønsker at afslutte betaling. Bemærk: Det er også muligt at parkere boner med taletidskort og PBS gavekort. NewPOS 4_ _Brugervejledning_ Side 19

21 5.18 Hent parkeret bon En parkeret bon kan ikke hentes frem midt i en ekspedition, men skal hentes efter en afsluttet ekspedition. 1. Scan stregkode på parkeret bon tast stregkoden på bonen, efterfulgt af ENTER 2. Tryk BONPARKERING 3. Vælg den ønskede bon med PIL NED PIL OP og afslut med at trykke på ENTER 4. Fortsæt og afslut ekspeditionen på normal vis 5. Tryk TILBAGE NEJ hvis du fortryder Bemærk: Det er muligt at tilføje flere varer slette varelinjer i en parkeret bon. Efterfølgende afsluttes bonen på normal vis Bonkopi Du kan altid lave en bonkopi af en tidligere bon. Det vil sige, de sidste 50 ekspeditioner gemmes pr. ekspedient. Der kan udskrives flere kvitteringer ved at gentage nedenstående vejledning. 1. Tryk BONKOPI 2. Vælg med PIL NED PIL OP den ønskede bon 3. Tryk ENTER for at udskrive. Bemærk: Butikker, der har en Notaprinter tilsluttet sin kasse, vil efter at have trykket på knappen ENTER skulle vælge, om bonen skal udskrives på Notaprinter Åben skuffe Hvis kassen skal åbnes uden salg, benyttes menupunktet Åben skuffe, 1. Tryk FUNKTIONSMENU 2. Vælg 16 Åben skuffe 3. Tryk ENTER 5.21 Udskrift til/fra Menupunktet Udskrift til/fra kan midlertidigt slå bonudskrift til og fra, og derved ændre den opsætning, der er lavet i NewPOS Config. 4. FUNKTIONSMENU 5. Vælg 17 Deaktiver udskrift/aktiver udskrift 6. Tryk ENTER Bemærk: Det er samme menupunkt, der slår udskriften til og fra. Teksten ændres dog alt efter, hvilken funktion der er aktiv. NewPOS 4_ _Brugervejledning_ Side 20

22 6. Salg af gavekort 6.1 Salg af elektroniske gavekort Bemærk Elektroniske gavekort er et tillæg, der som udgangspunkt ikke er en del af standardprogrammet. Det er endvidere en udvidet funktionalitet af funktionen gavekort, der håndteres via PBS. Det er muligt at sælge og modtage elektroniske gavekort. Salget foregår som et almindeligt salg på kassen og foregår via kommunikation med PBS. For at sælge et elektronisk gavekort på kassen gøres følgende 1. Scan tast gavekort nummer 2. Indtast beløb på gavekort 3. Tryk ENTER 4. Vælg betalingsmiddel 5. Tryk ENTER 6. Tryk SUBTOTAL. Der udskrives nu en kvittering på salget af gavekortet, og gavekortet er programmeret. 6.2 Salg af manuelle gavekort Ønsker du at sælge et manuelt gavekort på kassen, gør du følgende. 7. Tryk FUNKTIONSMENU 8. Vælg 11 Sælg Gavekort 9. Tryk ENTER 10. Angiv beløb 11. Tryk KONTANT, DANKORT CHECK DEBET 12. Tryk SUBTOTAL. Der udskrives nu en kvittering på salget af gavekortet, og gavekortet er programmeret. NewPOS 4_ _Brugervejledning_ Side 21

23 7. Flaskeboner Hvis du har flaskeautomater med den nyeste Tomra Integration, så kan flaskebonerne kun scannes én gang. Bliver flaskebonen parkeret på en bon med andre varer, er det dog muligt at scanne flaskebonen og få pengene udbetalt, selvom denne er parkeret. Forsøger du at scanne en flaskebon, der allerede er indløst, vil kasseekspedienten få følgende information Flaskebon er allerede indløst, og det er derfor ikke muligt at indløse den igen. Ved genkaldelse af en parkeret bon, hvorpå der tidligere var en flaskebon, vil der nu komme en information på skærmen om, at flaskebonen allerede er indløst. 7.1 Flaskebon, med stregkode 1. Scan flaskebonen i ekspeditionen 2. Indtast stregkoden på flaskebonen og tryk ENTER. 7.2 Flaskebon, uden stregkode 1. Tryk på knappen FLASKEBON og indtast beløbet, der står på flaskebonen, i dialogboksen. Bemærk: Flaskeboner skal altid registreres i salgsbilledet og ikke i betalingsdialogen, fordi de betragtes som en vare og ikke et betalingsmiddel. NewPOS 4_ _Brugervejledning_ Side 22

24 8. Returvarer Returvarer kan registreres som en selvstændig ekspedition fratrækkes i en almindelig salgsekspedition. Returvare, efterfulgt af køb Den rabat, der eventuelt bliver givet ved kundens køb af varen, bliver ikke modregnet automatisk. Dog kan NewPos Config sættes op til at benytte den aktuelle rabat ved returekspeditioner. Dette gøres under menuen Vedligeholdelse/Kasse vedligeholdelse. Dobbeltklik her på 0=Alle kasser. Her sættes en markering i tjekboksen Rabatberegning på returvarer. Nu vil kassen automatisk trække den aktuelle rabat, der måtte være på varen. Hvis NewPos Config er sat op til at lave en signaturbon, skal returekspeditionen afsluttes med, at kunden underskriver den øverste bon, som butikken beholder. Nederste bon afleveres til kunden. Ved tryk på knappen RETUR i et tomt salgsbillede, vises nu en dialog, der forklarer, hvad man skal trykke på for enten at lave en returbon, en returvare fortryde. Når der er trykket på RETUR, for enten at lave en returbon tage en enkelt vare retur, vil baggrunden blive farvet rød og teksten "Scan stregkode" ændres til enten Returbon Returner vare. Bemærk: Butikker der ikke har farveskærme, vil se en grå farve i stedet for rød. 8.1 Returvare, efterfulgt af køb 1. Tryk RETUR 2. Tryk TILBAGE NEJ for almindelig returbon 3. Indtast PLU-nummer scan varen som ved salg, og aktuel pris fra priskartoteket vises i skærmbilledet 4. Hvis prisen er ok, tryk ENTER 5. Hvis prisen ikke er ok, indtast ny pris og tryk ENTER 6. Fortsæt med næste returvare ved at gentage punkt Sælg varer på normal vis 8. Afslut ved at trykke SUBTOTAL efterfulgt af KONTANT. Bemærk: Når du benytter ovenstående vejledning, kan du efter at have taget varer retur også sælge varer på samme bon. NewPOS 4_ _Brugervejledning_ Side 23

25 8.2 Returvare, selvstændig ekspedition Returvare, selvstændig ekspedition Varen bliver fratrukket til den aktuelle pris inklusiv eventuel rabat den pris, der bliver indtastet. Hvis NewPos Config er sat op til at lave en signaturbon, skal returekspeditionen afsluttes med, at kunden underskriver den øverste bon, som butikken beholder. Nederste bon afleveres til kunden. 1. Tryk RETUR 2. Tryk ENTER 3. Indtast PLU-nummer scan varen som ved salg, og aktuel pris fra priskartoteket vises i skærmbilledet 4. Hvis prisen er ok, tryk ENTER 5. Hvis prisen ikke er ok, indtast ny pris og tryk ENTER 6. Fortsæt med næste returvare ved at gentage punkt Afslut ved at trykke SUBTOTAL efterfulgt af KONTANT. Bemærk: Benytter du ovenstående returmetode, kan du ikke sælge varer på samme bon. Punkt 1 og 2 indikerer, at bontypen kun er til returvarer. 8.3 Returvare midt i en salgsekspedition 1. Tryk RETUR 2. Indtast PLU-nummer scan varen som ved salg og aktuel pris fra priskartoteket vises i skærmbilledet 3. Hvis prisen er ok, tryk ENTER 4. Hvis prisen ikke er ok, indtast ny pris og tryk ENTER 5. Hvis der er flere returvarer, gentag da punkt Fortsæt og afslut ekspeditionen som normalt. 8.4 Debet, retur Hvis en debitor ønsker at returnere en flere varer, kan dette lade sig gøre ved at følge nedenstående vejledning. Kundens konto vil ved en returekspedition blive krediteret. 1. Tryk RETUR 2. Tryk TILBAGE NEJ for returbon 3. Indtast PLU-nummer scan varen som ved salg, og aktuel pris fra priskartoteket vises i skærmbilledet 4. Hvis prisen er ok, tryk ENTER 5. Hvis prisen ikke er ok, indtast ny pris og tryk ENTER 6. Hvis der er flere returvarer, gentag da punkt Tryk SUBTOTAL 8. Tryk DEBET 9. Indtast kontonummer vælg med PIL OP PIL NED 10. Hvis ok, tryk DEBET. Hvis det ikke er ok, trykkes TILBAGE NEJ. Start eventuelt forfra. NewPOS 4_ _Brugervejledning_ Side 24

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning DDB DETAIL Version 5.xx Bruger vejledning 11 Indhold Hovedmenu...3 Salgskladde... 4 Kundeoplysninger... 4 Salg/Retur af varer... 4 Varer der sælges...5 Funktionsknapper... 6 Generelle knapper... 11 Totaler...

Læs mere

Brugervejledning til betalingsterminaler fra

Brugervejledning til betalingsterminaler fra Brugervejledning til betalingsterminaler fra Med VIKING platform (v.04.12) Countertop ict220eg Countertop ict250e Integration ipp350 Mobile iwl220g Mobile iwl250b Mobile iwl250g Varenummer: R336-0105 2014-07-23.

Læs mere

Introduktion til Mamut Kasse

Introduktion til Mamut Kasse // Mamut Kasse Introduktion til Mamut Kasse Nyheder i Mamut Kasse version 3.5 Introduktion til Mamut Kasse Indhold Nyheder i Mamut Kasse version 3.5... 3 Om Mamut Kasse... 4 Definitioner af ord og udtryk

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

SPS-300 Programmerings- & Betjeningsvejledning

SPS-300 Programmerings- & Betjeningsvejledning SPS-300 Programmerings- & Betjeningsvejledning Drosselvej 4, DK-8870 Langå Meterbuen 15, DK - 2740 Skovlunde Telefon: +45 8646 7572 - Fax: +45 8646 7574 www.cashcomdata.dk - info@cashcomdata.dk ii Indhold

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

Version 1.32 2010. Servicemanual. Skal opbevares ved terminalen!

Version 1.32 2010. Servicemanual. Skal opbevares ved terminalen! Version 1.32 2010 Servicemanual Skal opbevares ved terminalen!! Før du ringer til support skal du prøve at løse dit problem, via denne servicemanual så du undgår unødige telefonopkald, mens kunderne venter..

Læs mere

godt og enkelt kassesystem

godt og enkelt kassesystem godt og enkelt kassesystem Brugervejledning - 1 - ver 2.3.160 0. Før installation af... 6 1. Installation af... 7 Installation fra www.alskassen.dk... 7 Gennemgang af den fælles installation... 7 Start

Læs mere

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C C5 vejledning C5 Online Finans-, debitor & kreditor Niveau D/C 1. udg. juni 2013 Indhold 1 Klar til C5 Online... 1 1.1 Installere opkaldsforbindelse (VPN)... 1 1.2 Logge på C5... 1 1.3 Indtaste e-mail

Læs mere

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s Payment Management Brugervejledning Ver. 2.15 - RTC Copyright 2015 Continia Software a/s Indholdsfortegnelse 1 Payment Management... 5 1.1 Betalingsformidling... 5 1.2 Udbetalinger... 6 1.2.1 Kreditor...

Læs mere

C5 Light - introduktionskursus til C5

C5 Light - introduktionskursus til C5 Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Light - introduktionskursus til C5 Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker,

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

C5 Bogholder videregående

C5 Bogholder videregående Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Bogholder videregående kursus med fokus på de mere avancerede bogholderiopgaver Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og

Læs mere

Grundkursus. Prisme Portalen

Grundkursus. Prisme Portalen Grundkursus Prisme Portalen 2009 Indholdsfortegnelse 1. Prisme Portalen... 4 1.1 Hovedmenuen... 4 2. Prisme Indkøb... 5 2.1 Forside på Prisme Indkøb... 5 2.2 Opsætning af bruger... 6 2.3 Navigationsmenu

Læs mere

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software Manual Stone s Summa Summarum Version 3 Privat Standard Professionel Enterprise Stone s Software Indhold Programlogo og illustration: Frank Lisborg Forside: Løw Reklame Copyright : Stone s Software Steen

Læs mere

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 INTRODUKTION Tilpas DANLET til din virksomhed Genvejstaster i DANLET Værktøjspanel Password Nye opdateringer af DANLET programmet Kom i gang med DANLET HOVEDMENU

Læs mere

Opstartsvejledning. Økonomistyring. Integreret Økonomi, Handel og Internet

Opstartsvejledning. Økonomistyring. Integreret Økonomi, Handel og Internet Økonomistyring Integreret Økonomi, Handel og Internet Indholdsfortegnelse Velkommen...4 Opbygning...4 Navigation...4 Systemets skrivebord, din personlige side...5 Skærmbillederne...6 Genvejstaster og genvejsikoner...7

Læs mere

isafe - Salg Af Fast Ejendom

isafe - Salg Af Fast Ejendom isafe - Salg Af Fast Ejendom Brugervejledning til version 2.0 (2. udgave) TimeSolutions A/S Hørkær 20, 1. 2730 Herlev Tlf. 70 23 60 22 isafe@timesolutions.dk www.timesolutions.dk isafe - Salg af fast ejendom

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Økonomistyring i praksis

Økonomistyring i praksis Økonomistyring i praksis Regnskab med edb Af Marianne Pedersen Udgiver: Aesiras A/S 2009 1 Økonomistyring i praksis Regnskab med edb Copyright 2009 by Aesiras A/S 1. udgave, 1. oplag Udgiver Aesiras A/S

Læs mere

BRUGER MANUAL SE-S10

BRUGER MANUAL SE-S10 BRUGER MANUAL SE-S10 INDEX INDEX... 2 Lær SE-S10s at kende... 5 Mode... 5 Display... 6 Keyboard... 7 Quick Start Programmering... 10 Quick Start Basis Programmering... 10 Isætning af batterier... 11 Isætning

Læs mere

Brugervejledning til ATS Alarm

Brugervejledning til ATS Alarm GE Security Brugervejledning til ATS Alarm P/N 1068796 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Arbejde med Oplysningsark og Uddata

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Arbejde med Oplysningsark og Uddata Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Arbejde med Oplysningsark og Uddata Version 2010.02 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Makroindstilling i Excel 2003 4 Makroindstilling i Excel

Læs mere

Regler for Dankort og Visa/Dankort. december 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk

Regler for Dankort og Visa/Dankort. december 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Regler for Dankort og Visa/Dankort december 2009 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Regler for Dankort og Visa/Dankort (BlueCard) Sydbanks almindelige forretningsbetingelser, som udleveres ved

Læs mere

Huskeliste Vis Huskeliste 105 Pr uge, Pr dag eller Enkeltvis 105 Flyt ansvar for aktiviteter 106-107

Huskeliste Vis Huskeliste 105 Pr uge, Pr dag eller Enkeltvis 105 Flyt ansvar for aktiviteter 106-107 Indhold af guide Generelt Systemkrav 3 Internet Explorer 3 Java Virtual Machine Microsoft VM 3 JavaVM ikke installeret eller ikke aktiveret 4 (rødt kryds på skærmen) Installation af Java VM 5 Outlook integration

Læs mere

ParsePort Årsafslutning

ParsePort Årsafslutning PARSEPORT APS ParsePort Årsafslutning Brugermanual Hasse Weicher Version 1.05 Indholdsfortegnelse Systemkrav og installation... 1 Systemkrav... 1 Installation af ParsePort Årsafslutning... 1 Generelt om

Læs mere

Webmanager CLIQ Remote. Web manager - manual

Webmanager CLIQ Remote. Web manager - manual Web manager CLIQ Remote Web manager - manual 1 Indholdsfortegnelse 2 Terminologi... 5 2.1 Master Setup (Blåt dæksel)... 5 2.2 Setup (Rødt dæksel)... 5 2.4 CLIQ Remote brugernøgle... 6 2.5 Mekanisk nøgle...

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

Brugermanual RI. 2013 Revisor Informatik ApS

Brugermanual RI. 2013 Revisor Informatik ApS 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Introduktion 4 Kapitel 2 Oprettelse af ny kunde 5 Kapitel 3 CaseWare Arbejdspapirer 6 3.1 Import... 6 3.1.1 Im port fra E-conom ic... 7... 8 3.1.2 Im port fra tekstfil og

Læs mere