Brugervejledning NewPOS version

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning NewPOS version 4.0.12"

Transkript

1 Brugervejledning NewPOS version

2 NewPOS 4 Brugervejledning version Alle rettigheder til programmet ejes af IT Gruppen AS, Tækkemandsvej 1, 4300 Holbæk, telefon Der henvises i øvrigt til IT Gruppen AS generelle salgs- og leveringsbetingelser af 1. juli IT Gruppen AS forbeholder sig ret til ændringer i specifikationer uden varsel. Copyright IT Gruppen AS. Mekanisk, fotografisk anden gengivelse af denne brugervejledning er uden skriftligt samtykke fra IT Gruppen AS forbudt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Ajourført maj 2010 NewPOS 4_ _Brugervejledning_ Side 1

3 Indholdsfortegnelse 1. NewPOS generelt Forskellige skrifttyper Flere tastekombinationer Autorisation til visse funktioner i NewPOS Opsætning i NewPos Config NewPOSLoad Godkend funktion Funktionsmenu, knappen Tastatur Til- og afmelding af kasserer Tilmeld kasserer Fejlbesked ved tilslutning til dankortterminal Afmeld kasserer uden optælling Automatisk afmelding af ekspedient Kasseopgørelse Kasseoptælling u/nulstilling Nulstil checksaldo Kassedifferencen er for stor Til- og fraførsel af penge i kassen Tilførsel af penge til kassen Fraførsel af penge fra kassen Slet linje Annullér til-/ fraførsel Salg af varer Salg på stregkode Salg på PLU-nummer Salg på huskenummer / PLU-nummer Salg på forkodet PLU-nummertast Salg på varegruppetast Salg af enkelt vare på varegruppenummer Salg af varer med flerstykspris på varegruppenummer Salg af flerstyk Gentag forrige linje Spørg om pris Annullér Spørg Pris Salg af vare i betalingsbilledet Ny pris Slet linje Annullér vare med Ny pris Annullér bon Bonparkering Hent parkeret bon Bonkopi Åben skuffe Udskrift til/fra Salg af gavekort Salg af elektroniske gavekort Salg af manuelle gavekort NewPOS 4_ _Brugervejledning_ Side 2

4 7. Flaskeboner Flaskebon, med stregkode Flaskebon, uden stregkode Returvarer Returvare, efterfulgt af køb Returvare, selvstændig ekspedition Returvare midt i en salgsekspedition Debet, retur Annullér retur Retur på dankort Betaling Tvungen subtotal Kontant Kontant, forkodet Check Dankort, terminal Dankort, online signatur Øvrige betalingskort Gavekort, manuelle Elektroniske gavekort - PBS Saldoforespørgsel på PBS gavekort Gavekort, manuelle PBS Tilgodebevis Beløbstvang på betalingsmiddel Debet Betalingssum i valuta, forespørgsel Fremmed valuta Mix betaling Slet betalingslinje Subtotalrabat, fast procent Subtotalrabat, variabel procent Subtotalrabat, slette linjen Linjerabat, fast procent Linjerabat, variabel procent Linjerabat, slette linjen Åbn pengeskuffe Debet oplysninger på bon Returbeløb, negativ subtotal Store beløb Finanstransaktioner Indbetaling på debetkonto Udligning af indbetaling på DEBET Opsamling af bonus/personalerabat Udbetalinger, kontant Retur på dankort, hævet for meget Veksling Dankort Ugyldigt kort Brug chipkort Kort kan ej anvendes NewPOS 4_ _Brugervejledning_ Side 3

5 11.4 Brug magnetkort Offline NewPOS Offline PBS gavekort i Offline tilstand Dankort, Offline tilstand Kasseopgørelse, Offline tilstand Genkald bon ved strømafbrud Lommeregnerfunktion Lommeregner Annullér lommeregner Fejl / Informationer Fejlmeddelelser NewPOS 4_ _Brugervejledning_ Side 4

6 1. NewPOS generelt 1.1 Forskellige skrifttyper For at gøre instruktionerne enkle har vi anvendt forskellige skrifttyper i NewPOS brugervejledningen. ENTER Denne skrifttype anvendes, når der henvises til fx. et faneblad på skærmen en tast på tastaturet. I dette tilfælde ENTER. FUNKTIONSMENU Skrifttypen anvendes også altid, når der er tale om noget, der skal indtastes trykkes på. I dette tilfælde ville der fx. stå Tryk på FUNKTIONSMENU, det vil sige, at der her er tale om en specifik knap på tastaturet. ID og Kode Denne skrifttype anvendes som normal typografi også, når der er tale om noget, der skal indtastes. I dette tilfælde vil der stå Indtast ID og Kode. 1.2 Flere tastekombinationer Der er flere kombinationsmuligheder for brugen af taster i NewPOS. Generelt kan hver butik definere placeringen af de enkelte taster og hvilken funktion tasterne skal have. Af pladshensyn har vi kun angivet én vejledning under hver funktion i brugervejledningen, dog med enkelte undtagelser hvor vi har valgt at beskrive to muligheder. Vi har taget udgangspunkt i en af IT Gruppen defineret opsætning. 1.3 Autorisation til visse funktioner i NewPOS Det er ikke sikkert, at en ekspedient har adgang til alle de beskrevne funktioner i denne brugervejledning, fx. RETUR. Hvis du ikke har adgang til eksempelvis RETUR, vises passworddialog, og der skal indtastes bruger ID og Kode. Dette kræver selvfølgelig, at den bruger, der indtaster brugernavn og password, har adgang til funktionen. Tilkald en medarbejder med rettigheder til funktionen, som kan godkende transaktionen. 1.4 Opsætning i NewPos Config Fra baggrundssystemet NewPos Config vedligeholder og opsætter du generelle rettigheder for NewPOS, herunder fx. ekspedientrettigheder og kasseopsætning. Når ændringerne er foretaget i NewPos Config, skal de sendes til NewPOS, før de træder i kraft. For yderligere information se brugervejledningen til NewPos Config. NewPOS 4_ _Brugervejledning_ Side 5

7 1.5 NewPOSLoad Kasseprogrammet hedder NewPOSLoad og er det program, du starter, når du skal til at sælge på kassen. Når du møder om morgenen, står NewPOSLoad i Standby, og for at påbegynde salg skal man trykke ENTER for at kunne tilmelde sig. 1.6 Godkend funktion 1. Indtast bruger ID 2. Tryk ENTER 3. Indtast Kode 4. Tryk ENTER. Bemærk: ENTER er generelt lig med ok. 1.7 Funktionsmenu, knappen Du kan fra flere billeder aktivere Funktionsmenuen ved at trykke på knappen FUNKTIONSMENU på tastaturet. Menuerne i funktionsmenuen er beskrevet løbende i denne brugervejledning. Hvis man åbner Funktionsmenuen fra salgsbilledet, vil du få nogle forskellige valgmuligheder. Vælg fx. 11 Sælg gavekort efterfulgt af ENTER, og du vil nu kunne sælge et gavekort. Funktionsmenuen kan i alle billeder annulleres ved at trykke TILBAGE NEJ. NewPOS 4_ _Brugervejledning_ Side 6

8 2. Tastatur Det er muligt selv at definere sit layout på tastaturet. Dette gøres i baggrundssystemet NewPos Config og sættes op af IT Gruppen AS. En tast kan have forskellige funktioner alt efter hvilket skærmbillede, du står i. Denne brugervejledning tager udgangspunkt i at beskrive de mest anvendte funktioner, der ligger bag ved de enkelte taster, set ud fra et standardtastatur, som IT Gruppen AS har defineret. NewPOS 4_ _Brugervejledning_ Side 7

9 3. Til- og afmelding af kasserer 3.1 Tilmeld kasserer For at kunne logge på NewPOS er det nødvendigt at have fået tildelt et bruger ID og Kode. 1. Når terminalen står i NewPOS Standby: Tryk ENTER 2. Indtast ID og tryk ENTER 3. Indtast derefter Kode efterfulgt af ENTER. Kassen er nu klar til salg. 3.2 Fejlbesked ved tilslutning til dankortterminal Hvis der er problemer med at tilslutte dankortterminalen til kasseterminalen, når du starter NewPOSLoad, vises fejlmeddelelsen, FEJL PÅ DANKORT, GENSTART NewPOS. Hvis problemet ikke kan løses, og du er nødt til at sælge uden dankort, vælges følgende 1. Tryk ENTER for at logge på NewPOS. Det er nu ikke muligt at anvende dankort, men du kan fortsat ekspedere kunder. Trykker du alligevel på dankort i ekspeditionen, vil der komme en fejlmeddelelse, som du trykker TILBAGE NEJ til for at annullere. Hvis du derimod finder fejlen på dankortterminalen og får løst den, så skal du genstarte NewPOS, for at få kontakt med terminalen igen. Det gør du på følgende måde 1. Vælg FUNKTIONSMENU for at afmelde dig 2. Vælg 99 Afmeld ekspedient efterfulgt af ENTER 3. Tryk FUNKTIONSMENU 4. Vælg 15 Afmeld efterfulgt af ENTER. Tilmeld dig nu på normal vis igen og se, om NewPOS har forbindelse til dankortterminalen. Dette ses, når du tilmelder dig på kassen, og terminalen skriver Terminal er klar, indlæs kort. Kontrollér i øvrigt altid, at dankortterminalen er tændt. Hvis den allerede er tændt, prøv da at slukke den i mindst 10 sek. Tænd den herefter igen og sørg altid for, at stikket bagpå dankortterminalen sidder helt fast Hvis ovennævnte ikke hjælper, kontakt da IT Gruppens Supportcenter på tlf NewPOS 4_ _Brugervejledning_ Side 8

10 3.3 Afmeld kasserer uden optælling Hvis du står i salgsbilledet og ønsker at afmelde dig uden at tælle kassen op, gør du følgende. Bemærk: Nedenstående kræver, at du ikke har nogen parkerede boner 1. Tryk FUNKTIONSMENU 2. Vælg 99 efterfulgt af ENTER, ekspedienten er nu afmeldt Følgende punkter gælder kun, hvis baggrundssystemet NewPos Config er sat op til at kontrollere for parkerede boner, og hvis dialogboksen med parkerede boner vises. Bemærk: Det er kun boner for egen kasse der bliver vist. 3. Tryk TILBAGE NEJ 4. Tryk ENTER for at hente valgt parkeret bon og dermed fortryde afmelding af kasserer. 3.4 Automatisk afmelding af ekspedient I tilfælde af, at du forlader kassen uden at afmelde, kan du i NewPos Config sætte et kriterium op, der sikrer, at NewPOS automatisk afmelder kassereren efter fx 3 minutter. I NewPos Config vælger du menuen Vedligeholdelse/Kasse vedligeholdelse. Vælg her 0=Alle kasser én enkelt kasse, og udfyld herefter Autoafmeld ekspedient efter antal minutter. Se også vejledningen for NewPos Config. NewPOS 4_ _Brugervejledning_ Side 9

11 3.5 Kasseopgørelse Kasseopgørelse udføres pr. kasse, og kassereren skal være afmeldt og dermed stå i NewPOS 4 billedet. Bemærk: Samtlige betalingsmidler kan være sat op til automatisk at blive overført til kassereroptællingen. Dette fortages i NewPos Config under menuen Vedligeholdelse/- Betalingsmidler. Dobbeltklik her på et betalingsmiddel og markér i tjekboksen Vis altid på kasseopgørelse. Disse betalingsmidler skal derfor ikke optælles. Forsøger du alligevel at optælle og registrere betalingsmidlet, kommer fejlmeddelelsen: Betalingsmiddel ikke tilladt. Tryk TILBAGE NEJ for at fjerne meddelelsen. 1. Tryk FUNKTIONSMENU 2. Vælg 13 Kasseopgørelse og tryk ENTER 3. Tast ID og Kode efterfulgt af ENTER 4. Vælg fanebladet Optælling ved at trykke PIL OP 5. Tast antal 50 ører og tryk ENTER. Fortsæt med øvrige mønter og sedler. Ved brug af ENTER kan du bevæge dig imellem felterne 6. Indtast dine checks i feltet Check, en ad gangen. Summeringen ved flere ses nu i feltet nedenfor 7. Totalt optalt ses i dialogboksen nederst. Hvis du har tastet forkert i antal og efterfølgende ønsker at rette dette, gør du følgende. 1. Tryk PIL NED til du står i fanebladet Optælling 2. Indtast nu på ny dine beløb, efterfulgt af ENTER 3. Fortsæt og afslut kasseopgørelsen på normal vis. Bemærk: Hvis du har parkerede boner og alligevel ønsker at gennemføre din kasseopgørelse, så kræver det først en godkendelse med en Supervisorkode, når meddelelsen kommer frem på skærmen. Derefter fortsættes kasseopgørelsen på normal vis. Hvis der er fremmed valuta: 1. Vælg fanebladet Valuta ved at trykke PIL OP 2. Indtast beløb pr. valuta, efterfulgt af ENTER Beløbet vises nu omregnet til danske kroner i feltet til højre for den indtastede valuta. NewPOS 4_ _Brugervejledning_ Side 10

12 Afstemning foretages på følgende måde. 1. Vælg fanebladet Afstemning ved at trykke PIL OP På skærmen vises nu en oversigt over optællingen samt eventuelle differencer på det enkelte betalingsmiddel. 2. Tryk PIL OP hvis du accepterer kasseopgørelsen 3. Tryk ENTER for at godkende opgørelsen 4. Tryk TILBAGE NEJ hvis du ønsker at gå tilbage og redigere i optællingen Valgte du Ja, vil du på kasseopgørelsen nu kunne se, hvad der er registreret af pengetransaktioner, hvor meget der er optalt og indtastet, samt eventuelle differencer. Valgte du Nej, vil du nu stå på fanebladet Afstemning, og har nu mulighed for at rette din kasseopgørelse. 5. Tryk PIL NED hvis du ønsker at gå tilbage og redigere i optællingen 6. Tryk PIL OP hvis du accepterer kasseopgørelsen 7. Tryk ENTER for at afslutte kasseopgørelsen. På den nederste del af kasseopgørelsesprintet vises statistiske oplysninger vedrørende antal solgte varer, annullerede boner, returboner, flaskeboner etc. Bemærk: Hvis du ønsker at køre med flydende kasserer, skal dette sættes op og aktiveres i baggrundssystemet NewPos Config. Kontakt derfor IT Gruppens Supportcenter på tlf , hvis du ønsker denne opsætning. 3.6 Kasseoptælling u/nulstilling Det er muligt at lave en kasseoptælling, der ikke nulstiller kassen. Dette kræver dog, at ekspedienten får rettigheden Optælling, som gives under Rettigheder i NewPOS Config Kasseopgørelse u/nulstilling udføres pr. kasse og kassereren skal være afmeldt og dermed stå i NewPOS 4 billedet. 1. Tryk FUNKTIONSMENU 2. Tryk 19 Kasseoptælling u/nulstilling. Gennemføres som en almindelig kasseopgørelse se pkt. 3.5, den eneste forskel er at kassen ikke nulstilles. NewPOS 4_ _Brugervejledning_ Side 11

13 3.7 Nulstil checksaldo Hvis du kommer til at taste forkert i feltet Check starter forfra på en kasseopgørelse, kan du nulstille feltet Nulstil check ved at gøre følgende. 3. Vælg fanebladet Optælling 4. Tryk FUNKTIONSMENU 5. Tryk 12 Nulstil Check. Checkbeløbet er nu nulstillet, og du kan påbegynde ny indtastning. 3.8 Kassedifferencen er for stor Hvis differencen er større end tilladt, vises beskeden, Maksimum difference er overskredet. Kassen skal derfor tælles om, kassedifferencen skal godkendes af en Supervisor med ID og Kode. 1. Tryk ENTER for at fjerne beskeden 2. Tryk TILBAGE NEJ for at fjerne password-dialogen 3. Vælg med PIL NED fanebladet Optælling igen for at korrigere optællingen Når optælling er rettet, fortsættes som beskrevet i punkt 3.5 På skærmen ses nu en oversigt over optællingen samt eventuelle differencer på det enkelte betalingsmiddel. Hvis differencen stadig er for stor, startes forfra på det foregående afsnit. Hvis der bliver ved med at være for stor kassedifference, gøres følgende. 1. Tryk TILBAGE NEJ for at fjerne beskeden, Differencen er for stor. Herved vises beskeden, Er differencen i orden? 2. Indtast eventuelt Supervisor ID og Kode og tryk ENTER. Herved afsluttes kassen og stiller sig NewPOS Standby billedet. NewPOS 4_ _Brugervejledning_ Side 12

14 4. Til- og fraførsel af penge i kassen 4.1 Tilførsel af penge til kassen Hvis du står i NewPOS Standby billedet og ønsker at tilføre penge, gør du følgende. 1. Start NewPOS Standby ved at trykke ENTER 2. Indtast ID og tryk ENTER 3. Indtast derefter Kode efterfulgt af ENTER 4. Tryk FUNKTIONSMENU 5. Tryk 11 Sælge og tryk ENTER 6. Tryk FUNKTIONSMENU 7. Tast 15 Kassefunktioner og tryk ENTER 8. Tast 13 Tilfør og tryk ENTER 9. Tast det ønskede beløb i det gule beløbsfelt og tryk KONTANT 10. Benyt de forkodede knapper på tastaturet og tryk KONTANT 11. Ønsker du at foretage flere tilførsler på samme bon gentages punkt Tryk SUBTOTAL for at afslutte TILBAGE NEJ for at fortryde tilførsel. Står du i Salgsbilledet og ønsker at tilføre penge, så udfør punkt 4-11 som ovenfor. Efter at have afsluttet tilførslen, vender du automatisk tilbage til Salgsbilledet. 4.2 Fraførsel af penge fra kassen Hvis du står i NewPOS Standby billedet og ønsker at fraføre penge, gør du følgende. 1. Start NewPOS Standby ved at trykke ENTER 2. Indtast ID og tryk ENTER 3. Indtast derefter Kode efterfulgt af ENTER 4. Tryk FUNKTIONSMENU 5. Tryk 11 Sælge og tryk ENTER 6. Tryk FUNKTIONSMENU 7. Tast 15 Kassefunktioner og tryk ENTER 8. Tast 16 Frafør og tryk ENTER 9. Tast det ønskede beløb i det gule beløbsfelt og tryk KONTANT 10. Benyt de forkodede knapper på tastaturet og tryk KONTANT 11. Ønsker du at foretage flere fraførsler på samme bon gentages punkt Tryk SUBTOTAL for at afslutte TILBAGE NEJ for at fortryde fraførsel. Står du i Salgsbilledet og ønsker at fraføre penge, så udfør punkt 4-11 som ovenfor. Efter at have afsluttet fraførslen, vender du automatisk tilbage til Salgsbilledet. NewPOS 4_ _Brugervejledning_ Side 13

15 4.3 Slet linje Det er muligt i fraførselsdialogen at slette en linje, hvis du ved en fejl har fået tastet forkert. 1. Markér med PIL NED PIL OP den linje, du ønsker slettet 2. Tryk SLET LINJE. Linjen er nu slettet fra fraførselsdialogen og totalbeløbet ændrer sig i forhold til det slettede beløb. 4.4 Annullér til-/ fraførsel Hvis du under en til-/ fraførsel fortryder, kan du forlade dialogen på følgende måde. 1. Tryk TILBAGE NEJ 2. Tryk ENTER for Ja. Du vender nu tilbage til Salgsbilledet. Bemærk: Rettighederne Tilfør byttepenge og Frafør byttepenge sættes op i NewPos Config. Vælg menuen Vedligeholdelse/Rettighedsgrupper og dobbeltklik på den aktuelle Rettighedsgruppe. Klik på feltet Adgang til og vælg den ønskede rettighed. Se også vejledningen for NewPos Config. NewPOS 4_ _Brugervejledning_ Side 14

16 5. Salg af varer Når du står i NewPOS 4 billedet og skal påbegynde salg af varer, skal du først logge på kassen. Det gør du ved at trykke på knappen FUNKTIONSMENU og vælge 11 Sælge. Tilmeld dig nu med din tildelte ID og kode. Se også punkt 3.1 i denne vejledning. 5.1 Salg på stregkode 1. Scan varen 2. Fortsæt med næste vare. 5.2 Salg på PLU-nummer 1. Indtast PLU-nummer 2. Tryk ENTER 3. Fortsæt med næste vare. 5.3 Salg på huskenummer / PLU-nummer 1. Indtast huskenummer / PLU-nummer 2. Tryk ENTER 3. Fortsæt med næste vare. 5.4 Salg på forkodet PLU-nummertast 1. Tryk på tasten med den aktuelle vare 2. Fortsæt med næste vare. 5.5 Salg på varegruppetast 1. Tryk på den aktuelle varegruppetast 2. Indtast prisen på varen 3. Tryk ENTER 4. Fortsæt med næste vare. NewPOS 4_ _Brugervejledning_ Side 15

17 5.6 Salg af enkelt vare på varegruppenummer 1. Tast varegruppenummer i feltet med scannede stregkode 2. Tryk VAREGRUPPE 3. Indtast pris 4. Tryk ENTER 5. Fortsæt med næste vare. 5.7 Salg af varer med flerstykspris på varegruppenummer 1. Indtast antal i feltet med scannede stregkode 2. Tryk X 3. Tast nummeret på varegruppe vælg en fast varegruppetast 4. Tryk på den ønskede VAREGRUPPE 5. Indtast stykpris 6. Tryk ENTER. 5.8 Salg af flerstyk 1. Indtast antal enheder af varen og tryk X 2. Scan varen 3. Tryk X og indtast antal og tryk ENTER. 4. Indtast PLU-nummer / huskenummer og tryk ENTER 5. Fortsæt med næste vare. 5.9 Gentag forrige linje 1. Tryk GENTAG. Varen gentages nu på en ny linje. NewPOS 4_ _Brugervejledning_ Side 16

18 5.10 Spørg om pris Hvis en vare ikke er prismærket, men kunden ønsker at kende pris inden køb, kan du foretage en Prisforespørgsel. I billedet vises også eventuelle flerstyksrabatter. 1. Tryk SPØRG PRIS 2. Scan varen 3. Indtast PLU-nummer / huskenummer 4. Tryk ENTER og prisen vises i skærmbilledet 5. Ønskes varen solgt tryk ENTER 6. Tryk TILBAGE NEJ for at fortryde 7. Fortsæt med næste vare Annullér Spørg Pris 1. Er SPØRG PRIS aktiveret ved en fejl, tryk TILBAGE NEJ Salg af vare i betalingsbilledet Når du står i betalingsbilledet og ønsker at sælge en vare, kan du scanne denne, når du står i feltet Beløb. 1. Stil dig i feltet Beløb og scan varen. Systemet vender nu automatisk tilbage til salgsbilledet og tilføjer den scannede vare til ekspeditionen. Du fortsætter herefter ekspeditionen på normal vis. Bemærk: Det er ikke muligt at taste PLU-numre stregkoder i feltet, kun at scanne varen. NewPOS 4_ _Brugervejledning_ Side 17

19 5.13 Ny pris Hvis en vare bliver scannet til en forkert pris, og ekspedienten har rettighed til at angive en ny pris på varen, kan dette foretages på følgende måde. Bemærk: Ovenstående gælder kun, hvis rettigheden Ny pris er valgt i NewPos Config. Vælg menuen Vedligeholdelse/Rettighedsgrupper. Vælg her den ønskede rettighedsgruppe, dobbeltklik på denne og vælg Adgang til. Her vælges rettigheden Ny pris. 1. Markér med PIL NED PIL OP den linje, du ønsker skal have ny pris 2. Tryk NY PRIS 3. Indtast i feltet den nye pris og tryk ENTER. Den gamle linje slettes nu fra betalingsdialogen og den nye pris fremkommer på varen 4. Tryk TILBAGE NEJ for at annullere og vende tilbage til betalingsdialogen Slet linje Der kan kun slettes varer, der er solgt taget retur i den pågældende ekspedition. 1. Tryk PIL NED PIL OP for at markere den ønskede vare 2. Tryk SLET LINJE. Den slettede vare bliver nu modposteret i salgsdialogen, men forbliver på skærmen. Således kan du hele tiden følge med i, hvad du har slettet undervejs. Bemærk: Med mindre bonsortering er slået fra på kassen, vises kun solgte varer. Bonsortering slås til / fra i NewPos Config under menuen Vedligeholdelse/Kasse vedligeholdelse. Vælg her 0=Alle kasser én enkelt kasse, herefter bonsortering. Se også vejledningen for NewPos Config Annullér vare med Ny pris Har du korrigeret prisen på en vare ved brug af NY PRIS, og det senere i ekspeditionen viser sig, at kunden ikke ønsker at købe varen, kan den annulleres i bonen på følgende måde. 1. Tryk PIL NED PIL OP og markér den vare, der ønskes slettet 2. Tryk SLET LINJE for at slette den markerede vare. NewPOS 4_ _Brugervejledning_ Side 18

20 5.16 Annullér bon Bonen kan annulleres på et vilkårligt tidspunkt, blot ekspeditionen ikke er afsluttet, og du står inde i Salgsbilledet. Står du i betalingsdialogen, skal du derfor trykke TILBAGE NEJ for at vende tilbage til Salgsbilledet. 1. Tryk ANNULLÉR BON 2. Tryk ENTER for Ja til annullering af ekspedition 3. Tryk TILBAGE NEJ for at fortryde annullering. Den annullerede bon udskrives nu og kan eventuelt gemmes i kassen som dokumentation til senere. Bemærk: For at kunne annullere en bon, skal ekspedienten have tildelt rettigheden i NewPos Config. Dette defineres på rettighedsgruppeniveau. Vælg menuen Vedligeholdelse/ Rettighedsgrupper, dobbeltklik her på den ønskede rettighedsgruppe og tildel rettigheden Annuller bon Bonparkering Bonparkering fungerer pr. ekspedient. Det vil sige, hvis ekspedienten flytter kasse, kan ekspedienten hente sine parkerede boner frem på denne kasse. Bonen kan dermed indløses ved en tilfældig kasse. Bonen kan parkeres på et vilkårligt tidspunkt, blot ekspeditionen ikke er afsluttet. Bemærk I NewPos Config defineres det, hvem der må foretage bonparkeringer. Vælg menuen Vedligeholdelse/Rettighedsgrupper og dobbeltklik på fx. Kassemedarbejder. Her til-/og fravælges medarbejderens rettigheder. 1. Tryk BONPARKERING. På bonen vil der stå et nummer for selve parkeringen, og på bonen vil der være dannet en stregkode, således at den aktuelle bon kan genkaldes på et senere tidspunkt blot ved at scanne den. Gem bonen i kassen, til kunden kommer igen og ønsker at afslutte betaling. Bemærk: Det er også muligt at parkere boner med taletidskort og PBS gavekort. NewPOS 4_ _Brugervejledning_ Side 19

21 5.18 Hent parkeret bon En parkeret bon kan ikke hentes frem midt i en ekspedition, men skal hentes efter en afsluttet ekspedition. 1. Scan stregkode på parkeret bon tast stregkoden på bonen, efterfulgt af ENTER 2. Tryk BONPARKERING 3. Vælg den ønskede bon med PIL NED PIL OP og afslut med at trykke på ENTER 4. Fortsæt og afslut ekspeditionen på normal vis 5. Tryk TILBAGE NEJ hvis du fortryder Bemærk: Det er muligt at tilføje flere varer slette varelinjer i en parkeret bon. Efterfølgende afsluttes bonen på normal vis Bonkopi Du kan altid lave en bonkopi af en tidligere bon. Det vil sige, de sidste 50 ekspeditioner gemmes pr. ekspedient. Der kan udskrives flere kvitteringer ved at gentage nedenstående vejledning. 1. Tryk BONKOPI 2. Vælg med PIL NED PIL OP den ønskede bon 3. Tryk ENTER for at udskrive. Bemærk: Butikker, der har en Notaprinter tilsluttet sin kasse, vil efter at have trykket på knappen ENTER skulle vælge, om bonen skal udskrives på Notaprinter Åben skuffe Hvis kassen skal åbnes uden salg, benyttes menupunktet Åben skuffe, 1. Tryk FUNKTIONSMENU 2. Vælg 16 Åben skuffe 3. Tryk ENTER 5.21 Udskrift til/fra Menupunktet Udskrift til/fra kan midlertidigt slå bonudskrift til og fra, og derved ændre den opsætning, der er lavet i NewPOS Config. 4. FUNKTIONSMENU 5. Vælg 17 Deaktiver udskrift/aktiver udskrift 6. Tryk ENTER Bemærk: Det er samme menupunkt, der slår udskriften til og fra. Teksten ændres dog alt efter, hvilken funktion der er aktiv. NewPOS 4_ _Brugervejledning_ Side 20

22 6. Salg af gavekort 6.1 Salg af elektroniske gavekort Bemærk Elektroniske gavekort er et tillæg, der som udgangspunkt ikke er en del af standardprogrammet. Det er endvidere en udvidet funktionalitet af funktionen gavekort, der håndteres via PBS. Det er muligt at sælge og modtage elektroniske gavekort. Salget foregår som et almindeligt salg på kassen og foregår via kommunikation med PBS. For at sælge et elektronisk gavekort på kassen gøres følgende 1. Scan tast gavekort nummer 2. Indtast beløb på gavekort 3. Tryk ENTER 4. Vælg betalingsmiddel 5. Tryk ENTER 6. Tryk SUBTOTAL. Der udskrives nu en kvittering på salget af gavekortet, og gavekortet er programmeret. 6.2 Salg af manuelle gavekort Ønsker du at sælge et manuelt gavekort på kassen, gør du følgende. 7. Tryk FUNKTIONSMENU 8. Vælg 11 Sælg Gavekort 9. Tryk ENTER 10. Angiv beløb 11. Tryk KONTANT, DANKORT CHECK DEBET 12. Tryk SUBTOTAL. Der udskrives nu en kvittering på salget af gavekortet, og gavekortet er programmeret. NewPOS 4_ _Brugervejledning_ Side 21

23 7. Flaskeboner Hvis du har flaskeautomater med den nyeste Tomra Integration, så kan flaskebonerne kun scannes én gang. Bliver flaskebonen parkeret på en bon med andre varer, er det dog muligt at scanne flaskebonen og få pengene udbetalt, selvom denne er parkeret. Forsøger du at scanne en flaskebon, der allerede er indløst, vil kasseekspedienten få følgende information Flaskebon er allerede indløst, og det er derfor ikke muligt at indløse den igen. Ved genkaldelse af en parkeret bon, hvorpå der tidligere var en flaskebon, vil der nu komme en information på skærmen om, at flaskebonen allerede er indløst. 7.1 Flaskebon, med stregkode 1. Scan flaskebonen i ekspeditionen 2. Indtast stregkoden på flaskebonen og tryk ENTER. 7.2 Flaskebon, uden stregkode 1. Tryk på knappen FLASKEBON og indtast beløbet, der står på flaskebonen, i dialogboksen. Bemærk: Flaskeboner skal altid registreres i salgsbilledet og ikke i betalingsdialogen, fordi de betragtes som en vare og ikke et betalingsmiddel. NewPOS 4_ _Brugervejledning_ Side 22

24 8. Returvarer Returvarer kan registreres som en selvstændig ekspedition fratrækkes i en almindelig salgsekspedition. Returvare, efterfulgt af køb Den rabat, der eventuelt bliver givet ved kundens køb af varen, bliver ikke modregnet automatisk. Dog kan NewPos Config sættes op til at benytte den aktuelle rabat ved returekspeditioner. Dette gøres under menuen Vedligeholdelse/Kasse vedligeholdelse. Dobbeltklik her på 0=Alle kasser. Her sættes en markering i tjekboksen Rabatberegning på returvarer. Nu vil kassen automatisk trække den aktuelle rabat, der måtte være på varen. Hvis NewPos Config er sat op til at lave en signaturbon, skal returekspeditionen afsluttes med, at kunden underskriver den øverste bon, som butikken beholder. Nederste bon afleveres til kunden. Ved tryk på knappen RETUR i et tomt salgsbillede, vises nu en dialog, der forklarer, hvad man skal trykke på for enten at lave en returbon, en returvare fortryde. Når der er trykket på RETUR, for enten at lave en returbon tage en enkelt vare retur, vil baggrunden blive farvet rød og teksten "Scan stregkode" ændres til enten Returbon Returner vare. Bemærk: Butikker der ikke har farveskærme, vil se en grå farve i stedet for rød. 8.1 Returvare, efterfulgt af køb 1. Tryk RETUR 2. Tryk TILBAGE NEJ for almindelig returbon 3. Indtast PLU-nummer scan varen som ved salg, og aktuel pris fra priskartoteket vises i skærmbilledet 4. Hvis prisen er ok, tryk ENTER 5. Hvis prisen ikke er ok, indtast ny pris og tryk ENTER 6. Fortsæt med næste returvare ved at gentage punkt Sælg varer på normal vis 8. Afslut ved at trykke SUBTOTAL efterfulgt af KONTANT. Bemærk: Når du benytter ovenstående vejledning, kan du efter at have taget varer retur også sælge varer på samme bon. NewPOS 4_ _Brugervejledning_ Side 23

25 8.2 Returvare, selvstændig ekspedition Returvare, selvstændig ekspedition Varen bliver fratrukket til den aktuelle pris inklusiv eventuel rabat den pris, der bliver indtastet. Hvis NewPos Config er sat op til at lave en signaturbon, skal returekspeditionen afsluttes med, at kunden underskriver den øverste bon, som butikken beholder. Nederste bon afleveres til kunden. 1. Tryk RETUR 2. Tryk ENTER 3. Indtast PLU-nummer scan varen som ved salg, og aktuel pris fra priskartoteket vises i skærmbilledet 4. Hvis prisen er ok, tryk ENTER 5. Hvis prisen ikke er ok, indtast ny pris og tryk ENTER 6. Fortsæt med næste returvare ved at gentage punkt Afslut ved at trykke SUBTOTAL efterfulgt af KONTANT. Bemærk: Benytter du ovenstående returmetode, kan du ikke sælge varer på samme bon. Punkt 1 og 2 indikerer, at bontypen kun er til returvarer. 8.3 Returvare midt i en salgsekspedition 1. Tryk RETUR 2. Indtast PLU-nummer scan varen som ved salg og aktuel pris fra priskartoteket vises i skærmbilledet 3. Hvis prisen er ok, tryk ENTER 4. Hvis prisen ikke er ok, indtast ny pris og tryk ENTER 5. Hvis der er flere returvarer, gentag da punkt Fortsæt og afslut ekspeditionen som normalt. 8.4 Debet, retur Hvis en debitor ønsker at returnere en flere varer, kan dette lade sig gøre ved at følge nedenstående vejledning. Kundens konto vil ved en returekspedition blive krediteret. 1. Tryk RETUR 2. Tryk TILBAGE NEJ for returbon 3. Indtast PLU-nummer scan varen som ved salg, og aktuel pris fra priskartoteket vises i skærmbilledet 4. Hvis prisen er ok, tryk ENTER 5. Hvis prisen ikke er ok, indtast ny pris og tryk ENTER 6. Hvis der er flere returvarer, gentag da punkt Tryk SUBTOTAL 8. Tryk DEBET 9. Indtast kontonummer vælg med PIL OP PIL NED 10. Hvis ok, tryk DEBET. Hvis det ikke er ok, trykkes TILBAGE NEJ. Start eventuelt forfra. NewPOS 4_ _Brugervejledning_ Side 24

Brugervejledning NewPOS Config version 4.0.12

Brugervejledning NewPOS Config version 4.0.12 Brugervejledning NewPOS Config version 4.0.12 NewPOS Config Brugervejledning Version 4.0.12.96 Alle rettigheder til programmet ejes af IT Gruppen AS, Tækkemandsvej 1, 4300 Holbæk, telefon 7015 3003. Der

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. NewPOS 3

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. NewPOS 3 EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning NewPOS 3 NewPOS 3 Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder sig ret til ændringer i specifikationer

Læs mere

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics

Læs mere

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Wellnessbox HOVEDMENU 2. Wellnessbox hjælpepunkter og hovedmenu 3. KASSE: Åbn kassen 4. KASSE: Luk kassen 5. KASSE: Sælg vare 6. KASSE:

Læs mere

VERSION 02 SEPTEMBER 2014 BRUGERVEJLEDNING TIL KREDITKORTTERMINALEN IPP350 (PT)

VERSION 02 SEPTEMBER 2014 BRUGERVEJLEDNING TIL KREDITKORTTERMINALEN IPP350 (PT) VERSION 02 SEPTEMBER 2014 BRUGERVEJLEDNING TIL KREDITKORTTERMINALEN IPP350 (PT) 2 TAXA 4X35 BRUGERVEJLEDNING TIL KREDITKORTTERMINALEN IPP350 (PT) 3 Velkommen Kære chauffør I denne brugervejledning finder

Læs mere

Opsætning For korrekt skærmvisning skal følgende være indstillet: Under Butik Opsætning skal du foretage opsætning af følgende:

Opsætning For korrekt skærmvisning skal følgende være indstillet: Under Butik Opsætning skal du foretage opsætning af følgende: Butik Du finder alle programmer, der vedrører butikssalg, under punktet Butik på hovedmenuen: Opsætning For korrekt skærmvisning skal følgende være indstillet: Skærmstørrelse 1024 x 768 eller fuld skærm

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010 2012 Manual til Kassen ShopPOS Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner Consulo ApS 04-08-2010 1 Introduktion... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Anvendelse... 5 2 Referencer... 6 3

Læs mere

Elektronisk fakturering til det offentlige

Elektronisk fakturering til det offentlige IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Elektronisk fakturering til det offentlige Elektronisk fakturering Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 GECKO Booking kassesystem For oprettelse af flere kasseapparater, ret da henvendelse til GECKO Booking. Pris pr. ekstra er 49 kr. ex moms pr. måned. Vi tilbyder desuden ekstra udstyr til kasse-tilkøbsmodulet,

Læs mere

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Inden man påbegynder en optælling, skal man tage stilling til hvilke varer, man ønsker at tælle op. Men ikke mindst skal man, når man foretager selve optællingen

Læs mere

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Når I åbner Excel filen får I denne dialog boks op og I skal vælge at åben filen med makroer, så de hjælpeværktøjer vi har lagt ind kommer til at virke.

Læs mere

DK-Unit Point version 2.xx til PWE 37

DK-Unit Point version 2.xx til PWE 37 Beskrivelse af DK-Unit til Point Yomani og Xenta Dankort terminaler DK-Unit programmet er udviklet til at kunne benyttes sammen med forskellige applikationer, hvor man ønsker at kunne danne en Dankort

Læs mere

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl En af de mange funktioner til styring af skyldige fakturaer hos leverandører eller tilgodehavender hos kunder er åbenpostudligning. Åbenpostudligningen går

Læs mere

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.

Læs mere

SIMPEL OFFLINE MANUAL

SIMPEL OFFLINE MANUAL SIMPEL OFFLINE MANUAL Hvis kassen mister internet forbindelsen, arbejder man videre på Simpel Offline. Nedenfor er forklaring på, hvordan man gør. Det er meget vigtigt, at flere i butikken ved hvordan

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Status med NewStore Food

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Status med NewStore Food EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Status med NewStore Food Status med NewStore Food brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder sig ret

Læs mere

DDB Detail Kom i gang med programmet

DDB Detail Kom i gang med programmet Installation af program Der er sendt eller hentet en ZIP fil på www.ddb-detail.dk. Denne ZIP fil skal udpakkes på f.eks. drev C:\ i en mappe f.eks. DDB_Detail. Opret en genvej til filen DDB_Detail.exe

Læs mere

GECKO Booking Gavekort-/shop modul vejledning

GECKO Booking Gavekort-/shop modul vejledning GECKO Booking Gavekort-/shop modul vejledning Dette modul giver dig mulighed for at sælge gavekort og varer direkte fra din hjemmeside. Sælger du gavekort, holder systemet automatisk styr på alle dine

Læs mere

BRUGER MANUAL SE-S400

BRUGER MANUAL SE-S400 BRUGER MANUAL SE-S400 Side 2 Indholdsfortegnelse: BESKRIVELSE AF CASIO SE-S400: Nøgleomskifter... Side 4 Keyboard...... Side 4 Forklaringer til keyboardet.... Side 4 GENERELT: Isætning af nye ruller..

Læs mere

BRUGER MANUAL SE-S10

BRUGER MANUAL SE-S10 BRUGER MANUAL SE-S10 INDEX INDEX... 2 Lær SE-S10s at kende... 5 Mode... 5 Display... 6 Keyboard... 7 Quick Start Programmering... 10 Quick Start Basis Programmering... 10 Isætning af batterier... 11 Isætning

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012 Vejledning Lønindberetning Opdateret 14. februar 2012 Indhold Forudsætninger... 3 Indberetningsmappe... 3 TF-koder... 3 Lærernes aktiviteter... 4 Forud-oprettelse... 4 Bagud-oprettelse... 4 Indstillinger...

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Instruktion til UNGDOMSSKOLEWEB BETALINGSMODULER. Version 1.04

Instruktion til UNGDOMSSKOLEWEB BETALINGSMODULER. Version 1.04 Instruktion til UNGDOMSSKOLEWEB BETALINGSMODULER Version 1.04 Indholdsfortegnelse BETALINGSMODULER... 3 OVERSIGT OVER TILMELDINGER... 3 Status for tilmelding... 3 INDBETALINGER... 4 Åben FI-ordre/uafsluttede

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. SGH Administration

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. SGH Administration EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning SGH Administration SGH Administration version 1.3.0.36 Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder sig

Læs mere

Opdateringsbrev NewStore Food version 040

Opdateringsbrev NewStore Food version 040 Opdateringsbrev NewStore Food version 040 I den nærmeste fremtid bliver NewStore Food opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser. Skanning af stregkoder i felterne Købspris og Salgspris på varekortet

Læs mere

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C C5 vejledning C5 Online Finans-, debitor & kreditor Niveau D/C 1. udg. juni 2013 Indhold 1 Klar til C5 Online... 1 1.1 Installere opkaldsforbindelse (VPN)... 1 1.2 Logge på C5... 1 1.3 Indtaste e-mail

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Opret betalingsaftaler Opret fast kontooverførsel

Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Opret betalingsaftaler Opret fast kontooverførsel Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Dette dokument beskriver hvornår du med fordel kan bruge betalingsaftaler hvordan du opretter en fast kontooverførsel hvordan du

Læs mere

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning Winfi nans for menighedsråd Debitorvejledning Indholdsfortegnelse Debitorer oprettes 3 Bogføring vedrørende debitorer 5 Bogføring af fakturadata 6 Bogføring af indbetalinger 9 Betalingsbetingelser 11 Hvem

Læs mere

Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...

Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer... Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...9 Betalingsmodulet...10 Betalingsikoner i butikken...13

Læs mere

Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...

Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer... Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...9 Betalingsmodulet...10 Betalingsikoner i butikken...13

Læs mere

Indsendelse af filer til banken via API

Indsendelse af filer til banken via API Forløbet for indsendelse af en betalingsfil til banken via API Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du indsender og godkender en betalingsfil via API 1. Indsendelse af betalingsfil 2. Godkend og

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning og brug side 2 2. Brugerfladen på terminalen side 3 Brugerflade side 3 Reservation side 4 Sprog side 5

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning og brug side 2 2. Brugerfladen på terminalen side 3 Brugerflade side 3 Reservation side 4 Sprog side 5 EASY 3000/ EASY 4000 BRUGER Indholdsfortegnelse 1. Indledning og brug side 2 2. Brugerfladen på terminalen side 3 Brugerflade side 3 Reservation side 4 Sprog side 5 3. Brugerfladen på Internettet side

Læs mere

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin Sådan gør du Lær at bruge banken på en ny måde Trin for trin danske BANK sådan gør du Trin for trin Vores samfund bliver mere og mere digitalt. Og det bliver banken også. Så hvordan betaler du regninger,

Læs mere

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online.

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1.1 Web-løsningen Den etablerede Web-løsning giver mulighed for, at man som arbejdsgiver via Internettet kan foretage indberetning af månedsredegørelser til Skattedirektoratet.

Læs mere

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner MENU LOG PÅ? FINANS? DEBITOR? KREDITOR? BILAG? REVISOR UDSKRIFTER KONTOUDTOG RENTER RYKKER AUT.BETALING PERIODISK Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på.

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Klippekorts Styring i Qmanager

Klippekorts Styring i Qmanager Indholdsfortegnelse Opsætning (NOVAQ Administrator)... 2 Licensnøgle... 2 Rettighedsopsætning (Default opsætning)... 2 Hvem kan administrere en kundes klippekortkonto... 2 Hvem kan administrere en kundes

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. RealPrice elektroniske hyldeforkanter SVANEN

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. RealPrice elektroniske hyldeforkanter SVANEN EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning RealPrice elektroniske hyldeforkanter SVANEN Brugervejledning til elektroniske hyldeforkanter med RealPrice og SVANEN EG forbeholder sig ret til ændringer

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

NewStore Food vil i den kommende måned blive opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser.

NewStore Food vil i den kommende måned blive opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser. Opdatering af NewStore Food version 37.6 NewStore Food vil i den kommende måned blive opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser. Data til kasse Overfør data til kasse Når der sendes til kasse,

Læs mere

Rekvirent manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer.

Rekvirent manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer. manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer. Indholdsfortegnelse: 1. Log ind... 3 1.1 Glemt adgangskode?... 4 2. Dashboard = Forsiden... 6 3. Hovedmenu... 7 4. Faktura til varemodtagelse...

Læs mere

Brugervejledning til E-conomic integration. Version 1.4

Brugervejledning til E-conomic integration. Version 1.4 Brugervejledning til E-conomic integration Version 1.4 Indhold 1. Om E-conomic integrationen... 1 1.1. Inden du går i gang i HostedShop... 2 1.2. Første gang du klikker på E-conomic integration i kontrolpanelet...

Læs mere

Manual til PC-CASH twin

Manual til PC-CASH twin Manual til PC-CASH twin Sidst opdateret: Januar, 2012 Side 2 af 71 Indholdsfortegnelse: Manual til PC-CASH twin... 1 Indholdsfortegnelse:... 3 Oversigt over PC-CASH twin... 5 Hoved-menuen... 6 Salgsfunktionen...

Læs mere

FKN bogføringssystem for genbrugsbutikker

FKN bogføringssystem for genbrugsbutikker FKN bogføringssystem for genbrugsbutikker 1 Inden systemet tages rigtigt i brug: Sikre kontaktpersoner og - numre er korrekte Indlægge budget Indlægge primotal Rydde op i OnlinePOS 2 For overblikket skyld

Læs mere

Xdont version 13.3.1.0 / Psykolog

Xdont version 13.3.1.0 / Psykolog Xdont version 13.3.1.0 / Psykolog Rev: 17-12-2013 HUSK: at tage en ekstern sikkerhedskopi inden opdateringen igangsættes. at opdateringen altid skal køres fra hovedmaskinen/serveren. at gennemlæse dette

Læs mere

Brugervejledning e-faktura. Arbejde med e-faktura

Brugervejledning e-faktura. Arbejde med e-faktura Brugervejledning e-faktura Arbejde med e-faktura Indhold 1. Modtage e-fakturaer 2. Behandle e-fakturaer 3. Arbejde med e-fakturaer i Ø90 ARBEJDE MED E-FAKTURAER 1. Modtage e-fakturaer Når leverandør sender

Læs mere

Med betalingskortmodulet følger menupunktet Betalingskort i topmenuen i Business Online:

Med betalingskortmodulet følger menupunktet Betalingskort i topmenuen i Business Online: Introduktion Med betalingskortmodulet kan brugerne få adgang til oplysninger om virksomhedens MasterCard Corporate Card og MasterCard Business Debit betalingskortaftaler og kort udstedt under aftalerne.

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

FIK-koder på fakturaer

FIK-koder på fakturaer Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2011?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

ScanPas. brugervejledning

ScanPas. brugervejledning brugervejledning Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Ind i...3 Ændring af adgangskode...6 Forespørgsel - medarbejderdata... 13 Udvalgte medarbejderoplysninger...13 Alle centrale oplysninger...20 Fravær...

Læs mere

MAPT STANDARD SYSTEM

MAPT STANDARD SYSTEM DKC ApS Vordingborgvej 415 Telefon : 5663 3511 info@dkcadgang.dk DK-4690 Haslev Telefax : 5663 3611 www.dkcadgang.dk MAPT STANDARD SYSTEM ( Mobile Access Control, Payment & Ticketing ) Mobilt system for

Læs mere

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning Da aflæsning af vandmåleren med Telefon/Internet normalt kun foretages en gang om året, kan det være svært at huske alle detaljer i arbejdsgangen med systemet. Med tiden er Rambøll FAS og Telefon/Internet

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

Miniguide Admin. version 2.0

Miniguide Admin. version 2.0 Miniguide Admin. version 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Wellness HOVEDMENU 2. Wellness hjælpepunkter og hovedmenu 3. KASSE: Åbn kassen 4. KASSE: Luk kassen 5. KASSE: Sælg vare 6. KASSE: Sælg behandling 7.

Læs mere

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt!

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt! Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5 Vigtigt! I forbindelse med installation af dankort terminalen, skal du på den computer hvor dankort

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2010?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Indhold SAMSUNG GALAXY SIII... 1

Indhold SAMSUNG GALAXY SIII... 1 SAMSUNG GALAXY SIII Her er en guide til softwareopdatering af SAMSUNG GALAXY SIII, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås.

Læs mere

Meddelelsescenter. Sådan finder du meddelelsescenteret. I Meddelelsescenteret er der tre faneblade:

Meddelelsescenter. Sådan finder du meddelelsescenteret. I Meddelelsescenteret er der tre faneblade: Introduktion I denne vejledning kan du finde hjælp til, hvordan du abonnerer på meddelelser via e-mail, sms og i Business Online. Vejledningen beskriver hvor du finder meddelelsescenteret hvordan du registrerer

Læs mere

17.2k Fashion Shoe [F01]

17.2k Fashion Shoe [F01] 17.2k Fashion Shoe [F01] Rikke Bæk startede for 1½ år siden skobutikken Fashion Shoe. Hun benytter programmet C5 til den daglige bogføring. Rikke ønsker din hjælp til bogføringen af bilag den 01/07 2011.

Læs mere

Hassellunden 4A, 2765 Smørum 44 91 34 51 44 91 34 82 saniva@saniva.dk www.saniva.dk

Hassellunden 4A, 2765 Smørum 44 91 34 51 44 91 34 82 saniva@saniva.dk www.saniva.dk Hassellunden 4A, 2765 Smørum 44 91 34 51 44 91 34 82 saniva@saniva.dk www.saniva.dk Author: JS.30.06.2013 SaniProLogic / Easy 3000/4000 Kom godt i gang - beboer Side 2/7 Brugerfladen på Internettet Saniva.dk

Læs mere

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS DANSKE BANK DANSKE BANK HOLMENS KANAL DK 09 KØBENHAVN K TELEFON 45 3 4 WWW.DANSKEBANK.DK SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS 7876 05.03 Danske Bank A/S CVR-nr. 6 6 8 København DANSKE BANK DANSKE

Læs mere

rdtaxaplan Vejledning

rdtaxaplan Vejledning ravnø data - svendborgvej 9-5750 ringe - www.ravno.dk - rd@ravno.dk - 6263 2667 2009 Ravnø Data Indhold 1. rdtaxaplan...5 1.1. Oversigt...5 1.2. Hovedmenu...5 1.3. Godt at vide, inden du går videre...6

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Indledning og brug side 2 2. Brugerfladen på terminalen side 3 3. Brugerfladen på Internettet side 7

Indholdsfortegnelse 1. Indledning og brug side 2 2. Brugerfladen på terminalen side 3 3. Brugerfladen på Internettet side 7 EASY 600/ EASY 3000/ EASY 4000 BRUGER Indholdsfortegnelse 1. Indledning og brug side 2 2. Brugerfladen på terminalen side 3 Brugerflade side 3 Reservation side 4 Sprog side 5 3. Brugerfladen på Internettet

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Installationsvejledning til Integration ipp350

Installationsvejledning til Integration ipp350 Installationsvejledning til Integration ipp350 Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2014-03-12). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0145 1. Indledning

Læs mere

Diginor Brugervejledning

Diginor Brugervejledning Diginor Brugervejledning Opret Kunde: Vælg punktet Kunder, Herefter fremkommer billedet til højre. I vindue 1 vil vi få en liste over vores kunder. I vindue 2 vil vi se en liste over kundens biler. 1 kunde

Læs mere

SIMU-Bank. Overførsler

SIMU-Bank. Overførsler SIMU-Bank SIMU bank er de danske SIMU-virksomheders bankforbindelse. Samtidig er SIMU-Bank også Nationalbank, med tæt kontakt til de øvrige landes Nationalbanker. Her finder du en vejledning og alle funktioner

Læs mere

Brugervejledning til Betalingsterminaler fra

Brugervejledning til Betalingsterminaler fra Brugervejledning til Betalingsterminaler fra Countertop ict220eg Mobile iwl220g Countertop Dual Dokument version 2015-08-24. SW version 20.18 Varenummer: R336-0155 Tillykke med din nye betalingsterminal!

Læs mere

Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen

Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen Version 1.0 02-05-2010 Udarbejdet af Brandsoft. 1 Før man kan bruge økonomiportalen, skal man have et kasse nr. og en adgangskode. Det er provstiet, der udleverer

Læs mere

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer Næsgaard MOBILE Generelt Flere vejledninger Næsgaard MOBILE kan anvendes til markregistrering og/eller til tidsregistrering. Har du adgang till både Mark og TID i PC program kan du som administrator bestemme

Læs mere

Flexi Mobil Brugervejledning.

Flexi Mobil Brugervejledning. Flexi Mobil Brugervejledning. Flexi Mobil Brugervejledning.... 1 1 Ibrugtagning af terminal... 4 1.1 Forberedelse til brug... 4 1.1.1 Isætning af SIM kort... 4 1.1.2 Opladning af batteri... 5 1.1.3 Oprettelse

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

Brugervejledning til Betalingsterminaler fra

Brugervejledning til Betalingsterminaler fra Brugervejledning til Betalingsterminaler fra Countertop ict250e Mobile iwl250b Mobile iwl250g Dokument version 2015-08-24. SW version 20.18 Varenummer: R336-0156 Tillykke med din nye betalingsterminal!

Læs mere

Gavelisten. Indholdsfortegnelse. 1. Opstart af Gavelisten side 2. 2. Kunden udfylder en ønskeseddel side 3 - print ønskeseddel

Gavelisten. Indholdsfortegnelse. 1. Opstart af Gavelisten side 2. 2. Kunden udfylder en ønskeseddel side 3 - print ønskeseddel Gavelisten Indholdsfortegnelse 1. Opstart af Gavelisten side 2 2. Kunden udfylder en ønskeseddel side 3 - print ønskeseddel 4. Opret en Gaveliste side 4 - persondata (fig. 3) - ønsker (fig. 4+5+6) - manuelt

Læs mere

Ordrebehandling og fakturering

Ordrebehandling og fakturering Ordrebehandling og fakturering I Mamut Stellar dannes en ordre. Ved bogføring af ordren dannes fakturaen. Indholdsfortegnelse Ordre/tilbud/faktura... 1 Indtastning i ordrehovedet... 2 Indtastning af varelinjer

Læs mere

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online Vejledning om Automatisk Bankkontoafstemning i Navision Stat via API eller Business Online Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvordan kontoafstemning... 3 3. Bestillinger... 3 3.1 Bestilling via

Læs mere

Due//Matic A/S Tel.: +45 8640 5888

Due//Matic A/S Tel.: +45 8640 5888 Due//Matic 220073 Kontorpult BRUGERMANUAL Kort-betalingssystem for Jagt, Skeet, Trap & Sporting KONTORPULT Computeren anvendes af klubbens personale til opsætning af betalingssystemet samt til programmering

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

24.2g Mikkels Dyrerige [M11]

24.2g Mikkels Dyrerige [M11] 24.2g Mikkels Dyrerige [M11] 2. august 2011 Mikkel Ravn har i en årrække været ansat i en zoologisk have og har nu etableret sin egen dyrehandel i København. A. Hent C5-regnskabet M11, sæt systemdato og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hassellunden 4A, 2765 Smørum 44 91 34 51 44 91 34 82 saniva@saniva.dk www.saniva.dk

Indholdsfortegnelse. Hassellunden 4A, 2765 Smørum 44 91 34 51 44 91 34 82 saniva@saniva.dk www.saniva.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning og brug side 2 2. Brugerfladen på terminalen side 3 Reservation side 4 Sprog side 5 SaniCom vaskeprogramvalg side 6 SaniDos sæbevalg side 7 3. Brugerfladen på Internettet

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Læs mere

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL FRATRÅDT FUNKTIONÆR MICROSOFT DYNAMICS NAV

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL FRATRÅDT FUNKTIONÆR MICROSOFT DYNAMICS NAV MICROSOFT DYNAMICS NAV Indholdsfortegnelse TEKNISK INFORMATION: Opsætning... 3 LESSOR PAYROLL Ferieoplysninger... 3 Saldotabel... 4 Lønarter... 4 Fraværsårsag... 5 Fraværsregistreringer... 6 Modregn ferietillæg...

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

17.2g Salon Hairstyle [S01]

17.2g Salon Hairstyle [S01] 17.2g Salon Hairstyle [S01] Tomas Haahr startede 1. januar 2011 sin egen frisørsalon under navnet Salon Hairstyle. Frisørsalonen ligger i Saksild, hvor Tomas Haahr har lejet et godt beliggende forretningslokale

Læs mere

Programopdatering Januar ver. 2005 1

Programopdatering Januar ver. 2005 1 Vejledning til indlæsning af programopdateringer Det tager ca. 3-5 min. at indlæse rettelserne. Alle terminaler SKAL stå i login billedet, inden indlægningen foretages. Login: med sipak. I hovedmenu vælges:

Læs mere

Nyhedsbrev #83. Vejledning - Sådan handler du i min butik. Søgning og fremfinding af varer

Nyhedsbrev #83. Vejledning - Sådan handler du i min butik. Søgning og fremfinding af varer December 2011 Nyhedsbrev #83 www.nettedesign.dk Vejledning - Sådan handler du i min butik Min Webshop ligner ikke de traditionelle Webshops du ellers finder på nettet. Dette skyldes, at jeg har valgt min

Læs mere

Installationsvejledning til Countertop ict220eg

Installationsvejledning til Countertop ict220eg Installationsvejledning til Countertop ict220eg Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0125 1. Indledning

Læs mere

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook Hvidovre Kommune Vejledning i brug af Interbook Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 4 Kodeordet er nu skiftet Startsiden... 4 Startsiden... 5 Søg ledige

Læs mere