OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline"

Transkript

1 OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Priser UBL 2.0 Prices G25 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

2 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen OIOUBL Version 2.02 Juli 2015 Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 DK-1017 København K Phone Ophavsrettigheder for denne udgivelse, jf. Creative Common, Navngivning 2.5: Det er tilladt at: fremstille bearbejdede værker ud fra dette dokument at fremstille eksemplarer og gøre dokumentet tilgængeligt for almenheden at benytte dokumentet i kommerciel henseende under betingelse af tydelig kildehenvisning til denne udgivelse fra IT- og Telestyrelsen. Læs mere om rettighederne på OIOUBL Priser Version 1.3 Side 2

3 Indholdsfortegnelse 1. Forord Formål med dokumentet Konklusioner og anbefalinger Ændringer i version Relevante UBL klasser og elementer DK-feltnavne og kardinalitet OrderLine/LineItem InvoiceLine Forklaring til vigtigste felter Beskrivelse Relationerne mellem pris og mængde felterne Basisenhed Leveringsenhed Bestillings- og faktureringsenhed Bestillingsenhed Faktureringsenhed Pakkestørrelse Decimaler og afrundinger Eksempler Omregning af basisenhed til afregningsenhed Relevante kodelister Termer og forkortelser OIOUBL Priser Version 1.3 Side 3

4 1. Forord Denne guideline er ét af en række dokumenter, der beskriver formålet med og anvendelsen af de forretningsdokumenter, der udgør den danske lokalisering af UBL 2.0 kaldet OIOUBL. Der er udarbejdet en guideline for hvert af forretningsdokumenterne, og derudover er der lavet generelle guidelines, der beskriver brugen af de elementer, der går på tværs af dokumenterne Formål med dokumentet Denne guideline er en tværgående guideline, som skal præcisere brugen af klasser og felter, der har relation til priser og mængder. Der er i dokumentet specielt fokus på: De centrale felter til angivelse af priser og mængder og deres indbyrdes relationer Hvordan felterne kan bruges til at illustrere forskellige pris/mængde relationer Guidelinen kan anvendes i forhold til samtlige dokumenter, hvori indgår priser og mængder, men den er primært relevant for ordre og fakturarelaterede dokumenter. I forhold til katalogdokumenterne henvises til særlig guideline vedr priser og mængder i kataloger (Ref. G40) Konklusioner og anbefalinger Priser og mængder skal kunne indgå i dokumenterne på en sådan måde, at det kan danne grundlag for ordre-faktura match. Dvs. at specifikationer for brug af priser og mængder fra katalogdokumenterne skal kunne videreføres direkte til brug i ordre-dokumenterne og i efterfølgende faktura/kreditnota samt i andre relaterede dokumenter. Bemærk, at når der angives priser (PriceAmount) er det altid priser eksklusiv moms der skal angives Ændringer i version 1.3 I denne seneste opdatering af den tværgående guideline er følgende ændret: Der er indarbejdet spørgsmål og svar fra FAQ på OIOUBL.info OIOUBL Priser Version 1.3 Side 4

5 2. Relevante UBL klasser og elementer De felter som er relevante i forbindelse med angivelsen af priser og mængder ligger direkte under de respektive dokumenters linje-niveau f.eks. OrderLine InvoiceLine På OrderLine omfatter det primært klasserne under de respektive LineItem klasser Quantity LineExtensionAmount Delivery (Quantity) Price (PriceAmount, BaseQuantity, OrderableUnitFactorRate) Item (PackQuantity, PackSizeNumeric) På InvoiceLine omfatter det primært klasserne InvoicedQuantity LineExtensionAmount Delivery (Quantity) Item (PackQuantity, PackSizeNumeric) Price (PriceAmount, BaseQuantity, OrderableUnitFactorRate) 2.1. DK-feltnavne og kardinalitet I tabellen nedenfor listes felterne og deres danske feltnavne, samt kardinaliteten OrderLine/LineItem UK-navn DK-navn Brug Quantity Mængde 1 LineExtensionAmount VareLinjeBeløb 0..1 Delivery / Quantity Levering / Mængde 0..1 Item / PackQuantity Vare / PakkeMængde 0..1 Item / PackSizeNumeric Vare / PakkeStørrelse 0..1 Price / PriceAmount Pris / PrisBeløb 1 Price / BaseQuantity Pris / BeregningsGrundlagMængde 0..1 Price / OrderableUnitFactorRate Pris / OrdreAntalMængdeRate 0..1 OIOUBL Priser Version 1.3 Side 5

6 InvoiceLine UK-navn DK-navn Brug InvoicedQuantity FaktureretMængde 1 LineExtensionAmount LinjeTotal 1 Delivery / Quantity Levering / Mængde 0..1 Price / PriceAmount Pris / PrisBeløb 1 Price / BaseQuantity Pris / BeregningsGrundlagMængde 0..1 Price / OrderableUnitFactorRate Pris / OrdreAntalMængdeRate Forklaring til vigtigste felter Følgende felter på linjeniveau er relevante for gennemgangen af priser og mængder: UK-navn DK-navn Brug Bemærkning Quantity Mængde 1 Antal enheder af den pågældende mængde Enhedsangivelsen til Mængde. Værdien skal være en valid UOM kode, f.eks. CS for kasse. PackQuantity PakkeMængde 0..1 Den forpakning varen findes i, og som indeholder antallet af enheder beskrevet i PakkeStørrelse. Er forpakningen én kasse af 12 stk. skal PakkeMængde være 1 og enheden kasse angives i attributten unitcode jf. nedenfor. Enhedsangivelsen til PakkeMængde. Værdien skal være en valid UOM kode, f.eks. CS for kasse. PackSizeNumeric PakkeStørrelse 0..1 Antallet af enheder i en pakke af den pågældende vare, f.eks. 12 PriceAmount PrisBeløb 1 Her angives prisen for en basisenhed af varen (BeregningsGrundlagMængde jf. nedenfor). Det er altid nettoprisen der angives. Der anvendes punktum som decimalseparator. Den gældende valuta for prisen jf. kodeliste f.eks. DKK, EUR etc. BaseQuantity BeregningsGrundlagMængde 0..1 Den basisenhed som prisen er udtryk for. Er prisen i PrisBeløb således DKK for én flaske vin, så skal BeregningsGrundlagMængde være 1. Enheden angives i attributten unitcode jf. nedenfor.* 1 Enhedsangivelse af basisenheden. Værdien skal være en valid UOM kode, f.eks. BO for flaske. OrderableUnitFactorRate OrdreAntalMængdeRate 0..1 Omregningsfaktoren fra basisenheden i BeregningsGrundlagMængde til bestillingsenheden i feltet Mængde* 1 * 1 Bemærk, at BeregningsGrundlagMængde og OrdreAntalMængdeRate bør udfyldes, og at de tildeles en standardværdi, hvis de ikke udfyldes. BeregningsGrundlagMængde tildeles således værdien 1 EA (stk) og OrdreAntalMængdeRate tildeles værdien 1. I Pris klassen findes også feltet PrisTypeKode (PriceTypeCode).Ved en fejl er dette element sat til status Aftales i OIOUBL Katalog, Ordre, OrdreÆndring og OrdreBekræftelse. Elementet skal have status Afløftes. I et Katalog anvendes elementet f.eks. til at angive en eventuel listepris, jf. guide OIOUBL_GUIDE_KATALOG_PRISER (G40) afsnit 4.5, og elementet benyttes også til at angive hvorvidt prisen er inklusiv eller eksklusiv afgifter. Elementet skal altid angives med OIOUBL Priser Version 1.3 Side 6

7 følgende kodeliste: cbc:pricetypecode listagencyid="6" listid="un/ece 5387". Bemærk at elementet kun angives, hvis man specifikt ønsker at fravige OIOUBL s default regel for prisangivelse. I OIOUBL er følgende kodeværdier relevante: DR (listepris) og ABE (enhedsprisen inkluderer ikke den specificerede punktafgift) Se G27 den tværgående guide for SKAT. OIOUBL Priser Version 1.3 Side 7

8 3. Beskrivelse I det nedenstående vil de forskellige pris- og mængderelaterede klasser og felter blive beskrevet nærmere Relationerne mellem pris og mængde felterne I de efterfølgende underafsnit beskrives de centrale klasser og felter nærmere, og den indbyrdes relation mellem dem præciseres. Figuren nedenfor skitserer den overordnede sammenhæng mellem klasser og felter. Bestillings- og faktureringsenhed BestillingsEnhed BestillingsEnhedsMængde BestillingsMængdeInterval MinimumBestillingsMængde MaksimumBestillingsMængde Leveringsenhed BatchMængde ForbrugsEnhedsMængde Basisenhed MinimumsMængde MaksimumsMængde Pris BeregningsGrundlagMængde OrdreAntalMængdeRate Pakkestørrelse PakkeMængde PakkeStørrelse Figur 1: Sammenhængen mellem pris og mængde klasserne Udgangspunktet er definitionen af basisenhederne, herunder leverandørens basisenheder (BeregningsGrundlagMængde) og basispris (Pris). Disse og andre relaterede oplysninger er samlet i klasserne OrderLine og InvoiceLine samme med oplysningerne om leveringsenheder i klassen Delivery. Med udgangspunkt i basisenhederne angives bestillings- og faktureringsenhederne. Endelig er der også mulighed for at definere pakkestørrelserne for det givne produkt i relation til selve produktbeskrivelsen Basisenhed Prisklassen er det centrale omdrejningspunkt for de andre klasser og felter, når priser og mængder skal beregnes. Et eksempel på udfyldelse af prisklassen ses nedenfor: <cac:invoiceline> <cbc:invoicedquantity unitcode="bo">12</cbc:invoicedquantity> <cbc:lineextensiontotalamount currencyid="dkk">720.00</cbc:lineextensiontotalamount> <cac:item> <cbc:name>husets Vin</cbc:Name> OIOUBL Priser Version 1.3 Side 8

9 <cac:sellersitemidentification> <cbc:id> </cbc:id> </cac:sellersitemidentification> </cac:item> <cac:price> <cbc:priceamount currencyid="dkk">60.00</cbc:priceamount> <cbc:basequantity unitcode="bo">1</cbc:basequantity> </cac:price> </cac:invoiceline> <cbc:orderableunitfactorrate>1</cbc:orderableunitfactorrate> Figur 2. Simpelt priseksempel Af eksemplet fremgår, at der er faktureret 12 flasker vin til i alt DKK 720,00. Det fremgår tillige, at der er tale om en 1 flaske til DKK 60,00, og at der går 1 flaske på en bestillingsenhed (OrderableUnitFactorRate). Prisen (PriceAmount) og basisenheden (BaseQuantity) er udtryk for leverandørens basisenhed, altså den enhed leverandøren vedligeholder sine varer i. <cac:invoiceline> <cbc:invoicedquantity unitcode="cs">1</cbc:invoicedquantity> <cbc:lineextensiontotalamount currencyid="dkk">720.00</cbc:lineextensiontotalamount> <cac:item> <cbc:name>husets Vin</cbc:Name> <cac:sellersitemidentification> <cbc:id> </cbc:id> </cac:sellersitemidentification> </cac:item> <cac:price> <cbc:priceamount currencyid="dkk">60.00</cbc:priceamount> <cbc:basequantity unitcode="bo">1</cbc:basequantity> <cbc:orderableunitfactorrate>12</cbc:orderableunitfactorrate> </cac:price> </cac:invoiceline> Figur 3. Avanceret priseksempel Af eksemplet i Figur 3 fremgår, at der er faktureret 1 kasse af Husets Vin til kr Det fremgår tillige, at der er tale om en flaske til 60,00 danske kroner, og at der går 12 flasker på en bestillingsenhed (OrderableUnitFactorRate). Altså i princippet den samme vare, som illustreret i Figur 2 Simpel priseksempel, men hvor bestillingsenheden er forskellig fra basisenheden Leveringsenhed OIOUBL Priser Version 1.3 Side 9

10 Et eksempel på udfyldelse af leveringsenhedsoplysningerne findes nedenfor: <cac:invoiceline> <cac:delivery> </cac:delivery> </cac:invoiceline> Figur 4. Leveringsenhed <cbc:quantity unitcode="cs">1</cbc:quantity> Af eksemplet fremgår af leveringsmængden (Quantity), at varen er leveret i kasser (CS). Der er ikke i Delivery klassen mulighed for at identificere en relation mellem Basisenheden (BeregningsGrundlagMængde) og det leverede kvantum. Oplysningerne om leveringsenheder (Delivery) fremgår af InvoiceLine klassen og skal også ses i relation hertil Bestillings- og faktureringsenhed I det nedenstående beskrives bestillings- og faktureringsenheder Bestillingsenhed Under ordrelinjen (OrderLine) findes bestillingsoplysningerne i de forskellige LineItem klasser jf. eksemplet nedenfor: <cac:orderline> <cac:lineitem> <cbc:id>1</cbc:id> <cbc:quantity unitcode="cs">1</cbc:quantity> <cbc:lineextensionamount currencyid="dkk">720</cbc:lineextensionamount> <cac:price> <cbc:priceamount currencyid="dkk">60.00</cbc:priceamount> <cbc:basequantity unitcode="bo">1</cbc:basequantity> <cbc:orderableunitfactorrate>12</cbc:orderableunitfactorrate> </cac:price> <cac:item> </cac:item> </cac:lineitem> <cac:orderline> <cbc:name>husets Vin</cbc:Name> <cac:sellersitemidentification> <cbc:id> </cbc:id> </cac:sellersitemidentification> Figur 5. Eksempel på bestillingsenhed ID identificerer unikt den pågældende varelinje på ordren OIOUBL Priser Version 1.3 Side 10

11 Der er en direkte sammenhæng mellem LineExtensionAmount, Quantity, PriceAmount, BaseQuantity og OrderableUnitFactorRate. Således er: BaseQuantity * OrderableUnitFactorRate = den mængde som svarer til Det vil sige, at er BaseQuantity 1 BO (flaske), OrderableUnitFactorRate 12, og CS som i eksemplet, så svarer bestillingsmængden CS i Quantity til 1 kasse af 12 flasker. Prisen for bestillingsenheden beregnes på tilsvarende vis, således at: PriceAmount / BaseQuantity * (BaseQuantity * OrderableUnitFactorRate) = Prisen for en bestillingsenhed. Dette udtryk kan reduceres til PriceAmount * OrderableUnitFactorRate = Prisen for en bestillingsenhed. Det vil sige, at er PriceAmount 60,00 kr. / BaseQuantity 1 og OrderableUnitFactorRate 12, så er prisen LineExtensionAmount DKK 720,00 for en kasse med 12 flasker, som er bestillingsenheden Faktureringsenhed På tilsvarende vis med faktureringsenheden <cac:invoiceline> <cbc:id>1</cbc:id> <cbc:invoicedquantity unitcode="bo">12</cbc:invoicedquantity> <cbc:lineextensionamount currencyid="dkk">720</cbc:lineextensionamount> <cac:item> <cbc:name>husets Vin</cbc:Name> <cac:sellersitemidentification> <cbc:id> </cbc:id> </cac:sellersitemidentification> </cac:item> <cac:price> <cbc:priceamount currencyid="dkk">60.00</cbc:priceamount> <cbc:basequantity unitcode="bo">1</cbc:basequantity> <cbc:orderableunitfactorrate>1</cbc:orderableunitfactorrate> </cac:price> <cac:invoiceline> Figur 6. Eksempel på faktureringsenhed ID identificerer unikt den pågældende fakturalinje på fakturaen I dette tilfælde er basismængden og faktureringsenheden den samme. LineExtensionAmount kan således udregnes på følgende måde: OIOUBL Priser Version 1.3 Side 11

12 PriceAmount DKK 60,00 / BaseQuantity 1 * (BaseQuantity 1 * OrderableUnitFactorRate 1 ) * InvoicedQuantity 12 = DKK 720, Pakkestørrelse Yderligere to felter har relation til enhedsangivelsen. Det er henholdsvis pakkemængden og pakkestørrelsen, der kan angives i forbindelse med varebeskrivelsen. <cac:item> <cbc:packquantity unitcode="cs">1</cbc:packquantity> <cbc:packsizenumeric>12</cbc:packsizenumeric> <cac:item> Figur 7: Eksempel på pakkestørrelse Pakkeangivelsen findes under Item klassen, hvor varen beskrives, men skal ses i relation til de øvrige mængdeangivelser. PackQuantity er således udtryk for forpakningen, i eksemplet 1 kasse (CS), og PackSizeNumeric angiver, hvor mange enheder forpakningen består af, i eksemplet 12. PackSizeNumeric relaterer sig til BaseQuantity. BaseQuantity * PackSizeNumeric = den mængde som er udtryk for PackQuantity er så den mængde som forpakningen indeholder Decimaler og afrundinger Bemærk, at der ingen begrænsning er på antallet af decimaler for enhedsprisen (Price/PriceAmount), mens linjetotalen (InvoiceLine/LineExtensionAmount) maksimalt må have 4 decimaler. For at undgå større prisdifferencer anbefales det, at afsenderne af dokumentet benytter flest mulige decimaler på PriceAmount, BaseQuantity og OrderableUnitFactorRate. For få decimaler kan medføre store differencer jf. nedenstående eksempel. F.eks. Mængde Pris Linjetotal , , , ,00 Der henvises til den tværgående guideline vedr. TOTALER (G28) for nærmere beskrivelse af decimaler og afrundinger. OIOUBL Priser Version 1.3 Side 12

13 4. Eksempler I afsnittet gives forskellige eksempler på brugen af pris og mængde felterne og relationerne mellem dem Omregning af basisenhed til afregningsenhed Der er flere eksempler på brancher, hvor der kan findes forskelle mellem bestillingsenheden og afregningsenheden for en vare. Eksempelvis bestiller man en tønde olie, der afregnes i 1000 liter, man bestiller en steg der afregnes i kilo, eller en længde stål der afregnes i kilo etc. Det er i OIOUBL dokumenterne muligt, at håndtere disse forskelle. I eksemplet bestilles én tønde olie af 750 liter. Olien afregnes pr liter der er leverandørens basisenhed. <cac:invoiceline> <cbc:id>1</cbc:id> <cbc:invoicedquantity unitcode="bll">1</cbc:invoicedquantity> <cbc:lineextensionamount currencyid="dkk"> </cbc:lineextensionamount> <cac:item> <cbc:name>let smøreolie</cbc:name> </cac:item> <cac:sellersitemidentification> <cbc:id> </cbc:id> </cac:sellersitemidentification> <cac:price> <cbc:priceamount currencyid="dkk"> </cbc:priceamount> <cbc:basequantity unitcode="ltr">1000</cbc:basequantity> <cbc:orderableunitfactorrate>0.75</cbc:orderableunitfactorrate> </cac:price> <cac:invoiceline> Figur 8. Eksempel på omregning af enheder I fakturaen angiver mængdeenheden BLL i InvoicedQuantity at afregningsenheden er en tønde. Leverandørens basispris (PriceAmount) er DKK 4800,00 for 1000 liter (BaseQuantity). Da leverandøren ikke sælger olien pr liter. men i tønder af 750 liter, skal leverandøren angive den omregningsfaktor (OrderableUnitFactorRate) der skal bruges, for at komme fra leverandørens basisprisenhed på 1000 liter til afregningsenheden på 1 tønde af 750 liter. Denne omregningsfaktor er i eksemplet 0,75. (1000 liter * 0,75 = 750 liter 1 tønde). Prisen på 1 tønde olie kan beregnes ved at gange leverandørens basispris (PriceAmount) med omregningsfaktoren (OrderableUnitFactorRate), dvs. DKK 4800,00 * 0,75 = DKK 3600,00 pr. tønde. OIOUBL Priser Version 1.3 Side 13

14 5. Relevante kodelister Kodeliste: Agency: Urn: Eksempel på værdi: CurrencyCode 6 ISO 4217 Alpha DKK, EUR UnitOfMeasureCode 6 UN/ECE rec 20 PK, EA 6. Termer og forkortelser Headerniveau Linjeniveau Klasse Felter Attributter Term: Forklaring: Felter på headerniveau er de felter, der findes direkte under root-elementet (det yderste element) i XML strukturen. Felter på headerniveau, er gældende for hele dokumentet. Felter på linjeniveau gælder i modsætning til felter på headerniveau kun for den enkelte dokumentlinje En klasse er en samling af felter. F.eks. indeholder Pris klassen felter som PrisBeløb, BeregningsGrundlagsMængde etc. Et felt svarer til et element i XML strukturen. F.eks. er PrisBeløb det felt der indeholder prisen på en fakturalinje. I et XML element er det ofte muligt at angive en egenskab for feltet i en attribut f.eks. i attributten unitcode, hvor enheden til en mængde kan angives, jf. eksempel: <cbc:basequantity unitcode="bo">1</cbc:basequantity> OIOUBL Priser Version 1.3 Side 14

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL UUID UBL 2.0 UUID G32 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL UUID Version 1.1 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail:

Læs mere

OIOUBL Guideline. Profiler i OIOUBL bekendtgørelsen Version 1.0. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.

OIOUBL Guideline. Profiler i OIOUBL bekendtgørelsen Version 1.0. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2. OIOUBL Guideline Profiler i OIOUBL bekendtgørelsen Version 1.0 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Profiler Version 1.0 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen

Læs mere

FAQ OIOXML elektronisk regning

FAQ OIOXML elektronisk regning Side 1 af 24 FAQ OIOXML elektronisk regning 10. september 2012 1 Indledning Denne FAQ samler svarene på de spørgsmål der oftest er blevet stillet i forbindelse med OIOXML elektronisk regning. Alle spørgsmål

Læs mere

Systemspecifikt bilag til True Trade e-handel

Systemspecifikt bilag til True Trade e-handel Systemspecifikt bilag til True Trade e-handel 1 Indledning til True Trade e-handel Dette bilag indeholder krav og retningslinjer til leverandører, der skal levere E-kataloger til kommuner i KomUdbud, der

Læs mere

Tillæg/fradrag kan ikke specificeres på kreditnotalinien, således at de indgår i beregningen af linietotalen, modsat en fakturalinie.

Tillæg/fradrag kan ikke specificeres på kreditnotalinien, således at de indgår i beregningen af linietotalen, modsat en fakturalinie. OIOUBL-Kreditnota Kriteriet for at medtage i efterfølgende beskrivelse er følgende. Hvis et kræves afløftet ifølge vejledningen er det beskrevet her, da det vil være afsendes forventning at

Læs mere

Vejledningen er gældende for elektronisk købs- og salgsfakturering i NS 7.0 med OIO dokumenter sendt eller modtaget via Nemhandelsinfrastrukturen.

Vejledningen er gældende for elektronisk købs- og salgsfakturering i NS 7.0 med OIO dokumenter sendt eller modtaget via Nemhandelsinfrastrukturen. Side 1 af 104 Navision Stat 7.0 ØKO/KKP 29.04.2015 v.1. Elektronisk fakturering Vejledningen er gældende for elektronisk købs- og salgsfakturering i NS 7.0 med OIO dokumenter sendt eller modtaget via Nemhandelsinfrastrukturen.

Læs mere

Kort og godt om test af arkiveringsversioner

Kort og godt om test af arkiveringsversioner Kort og godt om test af arkiveringsversioner Data og dokumenter fra den offentlige forvaltnings it-systemer, som skal bevares for eftertiden, skal afleveres til arkiv i form af arkiveringsversioner. Arkiveringsversioner

Læs mere

OIOUBL-Faktura. DB OIOUBL 2.02 INVOICE Version 1

OIOUBL-Faktura. DB OIOUBL 2.02 INVOICE Version 1 OIOUBL-Faktura Kriteriet for at medtage i efterfølgende beskrivelse er følgende. Hvis et kræves afløftet ifølge vejledningen er det beskrevet her, da det vil være afsendes forventning at medsendt

Læs mere

Denmark MÆRKNINGSKONCEPT FOR DANSK DAGLIGVAREHANDEL. Version 2.4, August 2007. www.gs1.dk

Denmark MÆRKNINGSKONCEPT FOR DANSK DAGLIGVAREHANDEL. Version 2.4, August 2007. www.gs1.dk Denmark MÆRKNINGSKONCEPT FOR DANSK DAGLIGVAREHANDEL Version 2.4, August 2007 www.gs1.dk Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 3 1 OM MÆRKNINGSKONCEPTET OG DETS IMPLEMENTERING... 3 2 INFORMATION... 5 2.1

Læs mere

C5 Bogholder videregående

C5 Bogholder videregående Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Bogholder videregående kursus med fokus på de mere avancerede bogholderiopgaver Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og

Læs mere

DB OIOUBL GUIDELINE VERSION

DB OIOUBL GUIDELINE VERSION DB OIOUBL GUIDELINE VERSION 1.0 TAGBESKRIVELSE OIOUBL ORDRE Udarbejdet af UBL 2.02 ORDER -1 OIOUBL-Ordre Kriteriet for at medtage i efterfølgende beskrivelse er følgende. Hvis et kræves afløftet

Læs mere

Integration mellem webcrm og NN Markedsdata

Integration mellem webcrm og NN Markedsdata Integration mellem webcrm og NN Markedsdata I samarbejde med NN Markedsdata (NNM) tilbyder webcrm følgende 3 tillægsmoduler, der giver mulighed for direkte integration mellem webcrm og NN Markedsdatabasen,

Læs mere

1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3

1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3 DKAL Snitflader 1 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3 1.1 ANVENDELSE AF OIOXML 3 2 SNITFLADEOVERSIGT 3 2.1 REST 5 2.1.1 HTTP RETURKODER OG FEJLKODER 6 2.1.2 WEBSERVICE 6 2.2 AFSENDELSE

Læs mere

Vejledning til brug af efaktura printskabelon 5 med fakturaer i OIOUBL-format

Vejledning til brug af efaktura printskabelon 5 med fakturaer i OIOUBL-format Vejledning til brug af efaktura printskabelon 5 med fakturaer i OIOUBL-format Vejledning printskabelon 5 baseret på OIOUBL-formatet p. 1-14 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indhold... 3 Placering af felter

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob 1 Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob Alle spørgsmål er anonymiseret, spørgsmålene står med sort skrift og svaret står med blå skrift. Spørgsmål

Læs mere

Store forskelle i varmepriserne hvorfor?

Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Der er store prisforskelle på fjernvarme rundt om i landet. Energitilsynet analyserer her, hvordan brændselsvalg, beliggenhed i forhold kunderne, størrelse og ejerskab

Læs mere

BRUGERMANUAL ERP TOLK MANUAL. For ERP Tolk version til e-conomic 2. 2. revision. Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1

BRUGERMANUAL ERP TOLK MANUAL. For ERP Tolk version til e-conomic 2. 2. revision. Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 ERP TOLK MANUAL For ERP Tolk version til e-conomic 2 2. revision Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Registrer ERP Tolk...

Læs mere

Vejledning i at implementere OIOUBL

Vejledning i at implementere OIOUBL Version 1.4 VEJLEDNING I AT IMPLEMENTERE OIOUBL v1.4 Indholdsfortegnelse 1 Ændrings-log... 3 2 Formål med vejledningen... 4 2.1 Målgrupperne... 4 2.2 Support... 4 3 Introduktion til NemHandel... 5 3.1

Læs mere

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra "fremmed boring".

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra fremmed boring. Marts 2012 VANDAFGIFTER Notatet beskriver generelt de per 1. januar 2012 gældende afgifter vedrørende vandforbrug og spildevand samt muligheder for godtgørelse og tilbagesøgning: A. Vandforbrug: Vandafgift

Læs mere

SAP Business One. Note med opgaver til SAP Business One. Udarbejdet af Henrik Graven Nielsen & Rune Bagge for Handelshøjskolen i Århus. www.asb.

SAP Business One. Note med opgaver til SAP Business One. Udarbejdet af Henrik Graven Nielsen & Rune Bagge for Handelshøjskolen i Århus. www.asb. SAP Business One Note med opgaver til SAP Business One Udarbejdet af Henrik Graven Nielsen & Rune Bagge for Handelshøjskolen i Århus www.asb.dk 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Overblik over

Læs mere

Høringssvar - udkast til vejledning om næringsdeklaration af fødevarer

Høringssvar - udkast til vejledning om næringsdeklaration af fødevarer 19. maj 2014 meps Deres sagsnr: 2014-27-33-00009/DWL Fødevarestyrelsen Dagny Løvoll Warming Cand.brom/Ernæring Sendt pr. e-mail til: dlw@fvst.dk & maola@fvst.dk Høringssvar - udkast til vejledning om næringsdeklaration

Læs mere

Navision Stat 7.0. Ressourceplanlægning. Overblik. Side 1 af 52. ØSY/STO 30. april 2015

Navision Stat 7.0. Ressourceplanlægning. Overblik. Side 1 af 52. ØSY/STO 30. april 2015 Side 1 af 52 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 30. april 2015 Ressourceplanlægning Overblik Formål En vigtig del, at have overblik over, i forhold til din institutionens økonomistyring, er ressourcerne. Dette

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed Version 1.0 29. juni 2012 Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Vejledning til statens business casemodel

Vejledning til statens business casemodel Vejledning til statens business casemodel Januar 2014 Den fællesstatslige it-projekt-/programmodel, Digitaliseringsstyrelsen Indhold 1 INDLEDNING...1 1.1 FORMÅL...1 1.2 HVAD ER STATENS BUSINESS CASE-MODEL?...1

Læs mere

BRUGERMANUAL ERP TOLK MANUAL. For ERP Tolk version 3.x til Summa Summarum. 2. revision. Copyrights 2009 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1

BRUGERMANUAL ERP TOLK MANUAL. For ERP Tolk version 3.x til Summa Summarum. 2. revision. Copyrights 2009 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 ERP TOLK MANUAL For ERP Tolk version 3.x til Summa Summarum 2. revision Copyrights 2009 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 ERP Tolk funktioner...

Læs mere

Kommentar fra KMS til Specifikation af Serviceinterface for Person

Kommentar fra KMS til Specifikation af Serviceinterface for Person Kommentar fra KMS til Specifikation af Serviceinterface for Person Organisation Side Kapitel Afsnit/figur/tabel /note Type af kommentar (generel (G), redaktionel (R), teknisk (T)) Kommentar KMS-1 G Godt

Læs mere

PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER

PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER 1 INTRODUKTION 1.1 Formålet med Practitioner-eksamen er at give eksaminanden mulighed for at demonstrere forståelse af PRINCE2. Samtidig skal eksaminanden

Læs mere

Rapport om betalinger mellem virksomheder

Rapport om betalinger mellem virksomheder 1 Rapport om betalinger mellem virksomheder Det er tilladt at kopiere fra rapporten, forudsat at Betalingsrådet udtrykkeligt anføres som kilde. Det er ikke tilladt at ændre eller forvanske indholdet.

Læs mere

Momsvejledning for De lokale kasser

Momsvejledning for De lokale kasser Dok. nr. 334/13 Momsvejledning for De lokale kasser Version januar 2013 (anvendes fra årsregnskab 2012) 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 4 1.1. Reglerne fra og med 1. januar 2010... 4 1.2. Ændret

Læs mere

EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet

EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet Forskrift F1: EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet November 2013 Høringsudgave Version 4.0 Træder i kraft den 1.10.2014 Nov. 2013 Nov. 2013 Nov. 2013 Nov. 2013 DATE CCO HBK LRO LRO NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere