Christiansborg-politikere: HEFTIG DEBAT OM MELLEMØSTEN OG DEN FORTSATTE DANSKE VÆRNEPLIGT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Christiansborg-politikere: HEFTIG DEBAT OM MELLEMØSTEN OG DEN FORTSATTE DANSKE VÆRNEPLIGT"

Transkript

1 Nr. 2 juni årgang Motto: FRED I FRIHED Christiansborg-politikere: HEFTIG DEBAT OM MELLEMØSTEN OG DEN FORTSATTE DANSKE VÆRNEPLIGT Af Claus Arboe-Rasmussen Det var ikke så meget antallet af omvendte i Mellemøsten som indsættelse af landtropper og dansk værnepligt, der optog Christiansborgpolitikerne, da Folk & Forsvar inviterede til forsvars- og sikkerhedspolitisk konference om temaet De arabiske årstider, politisk omvæltning og praktisk oprydning i Fællessalen på Christiansborg. Paneldeltagerne var Søren Pind, V og Søren Espersen, DF, begge fra Det Udenrigspolitiske Nævn, samt Bjarne Laustsen, S, Holger K. Nielsen, SF, og Peter Juel Jensen, V, alle tre fra Forsvarsudvalget. Politikerne var rørende enige om, at opgaven ikke var at omvende befolkningen i Mellemøsten og Nordafrika, Politikerpanelet, Søren Espersen, DF, Holger K. Nielsen, SF, Søren Pind, V, Peter Juel Jensen, V og Bjarne Laustsen, S. selvom det begyndende arabiske forår måske var ved at fryse lidt til. Søren Pind erklærede sig endda som optimist, der var blevet vækket af begivenhederne 11.september Han var sikker på, at vi om 15 år ville kalde udviklingen i området for en succes. Søren Espersen var enig. - Landene har de tyranner, de fortjener. Så længe de truer den vestlige verden, må de passe sig selv. Vi kalder den danske indsats i området for en aktivistisk sikkerhedspolitik. Jeg er dog selv i tvivl om, hvad ordet egentlig betyder. Vi reddede ganske vist Benghazi i Libyen for et blodbad og fjernede Gadaffi, da vi sendte de danske F-16-jagerne af sted, men resultatet blev jo ikke et bedre land. Våben skaber ikke demokratier Holger K. Nielsen mente ikke, at Danmark med våben i hånd kan skabe demokratier. - Vi kan øve indflydelse på mange andre måder end gennem forsvaret. Man invaderede Irak for at skabe et demokrati. Det var en fuldstændig fejlagtig mission. I Syrien skal vi derfor ikke begynde med at sende landtropper ind. Vi skal først prøve med sanktioner, og dernæst skal vi have både Rusland og Kina mere helhjertet med. Bjarne Laustsen mente, at vi skulle fokusere langt mere på, hvad Danmark kunne stille op mod pirateriet i Aden Bugten. Det er fint, at vor handelsflåde nu kan sejle frit i området. Vi vil heller ikke her i Danmark, som resten af verden, retsforfølge pirater. Vi bør i stedet se på problemet lokalt. Der er masser af fisk i farvandet. Hvorfor hjælper vi dem ikke i stedet med at opbygge en fiskeflåde til afløsning for deres piratflåde? Fortsættes side 8

2 FOLK & FORSVAR Leder PLAY IT BARE AGAIN, SAM Nr. 2 Juni årgang Af Frank E. Andersen, formand for Folk & Forsvar Play it again, Sam er en berømt replik fra filmen Casablanca fra 1942 med skuespillerne Ingrid Bergman og Humphrey Bogart, og kan med lidt god vilje relateres til Folk & Forsvars planer om et navneskift. På vor store forsvars- og sikkerhedspolitiske konference på Christiansborg, benyttede jeg nemlig lejligheden til at introducere Folk & Forsvars nye 2.0 plan, der udover ny organisation, økonomi og kommunikation, også omfatter en ny branding af vor store organisation. Folk & Forsvar-navnet har fulgt os i tolv år siden fusionen i 2000 mellem Værn om Danmark og Samvirket Folk & Forsvar. Det har været en god tid med fremgang og kultursammenføring af to individuelle og forskellige organisationer, men hæmmet af, at vort navn kun signalerer Forsvar og Befolkning. Samtidig viser analyser, at under 5% af befolkningen i dag ved, hvem Folk & Forsvar er, og hvad vi står for. Derfor gik vi for et halvt år siden i gang med den vanskelige proces at tænke fremtid ind i vort navn og markedsføring. Resultatet er blevet navnet Samtænkt Samfund, med undertitlen et robust beredskab. Dette navn associerer langt bedre det, vi beskæftiger os med, nemlig samspillet mellem de fire søjler, forsvar, politi, beredskab og sundhedssektor, og at vi ønsker at fokusere på et robust beredskab. På Christiansborgkonferencen var forsvarsministeren i sin indledning selv inde på begrebet samtænkning som en nødvendig fremtidig ressource for at sikre os fortsat fremgang og tryghed. Dansk Institut for Internationale Studier blev i 2008 af den daværende regering bedt om at analyserer samtænkning af den civile og militære indsats i internationale operationer. Det ser vi udført i dag i Afghanistan, og gennem det nordiske forsvarssamarbejde NORDEFCO, samt ved oprettelsen af det tværministerielle kontor for stabilisering og genopbygning, der overordnet skal tage sig af fælles danske militære og civile indsatsområder. Endvidere er begrebet med i NATO-regi og overfor EU og FN. Da NATO kun råder over militære kapaciteter, er man afhængig af indsatser fra donorer, FN og fra ikke-statslige bistandsorganisationer. Kort og godt et fremragende nyt værktøj i værktøjskassen for FN til samtænkning af militære og civile indsatser. Derfor tøver jeg heller ikke med at tage navnet Samtænkt Samfund til mig. Vi vil naturligvis i F&Fs bestyrelse, som lovet på Repræsentantskabsmødet, vende fordele og ulemper ved et navneskift, men jeg er nu ikke i tvivl om, at vi er på rette vej. Meget af den nuværende skepsis ved et navneskift var også tilstede for tolv år siden. Nu er tiden en anden, udfordringerne er større, men behovet for en stærk samlende organisation som Folk & Forsvar, blot under et nyt navn, er usvækket. Så, Play it bare again, Sam. FOLK & FORSVAR er udgivet af den forsvars- og sikkerhedspolitiske organisation Folk & Forsvar Nørre Voldgade 27 A, st., 1358 København K tlf Mail: Hjemmeside: Redaktion: Informationschef Claus Arboe-Rasmussen, Djfb (ansv. redaktør) Generalsekretær Ole Bennekou Fotograf Peter Hauerbach Grafisk Produktion: Als Offset Augustenborg, Industrivej 4, 6440 Augustenborg, firmamedlem af Folk & Forsvar. Vil du vide mere om FOLK & FORSVAR - mød os på nettet: eller Bestyrelsen i Folk & Forsvar: Frank E. Andersen (formand) Jan Brun Andersen (næstformand) Ulrik Kragh Claus Høegh-Guldberg Peter H. Lynard Karl Erik Nielsen Jens Sund Erling Lundsgaard Per Junker Thiesgaard Johnny G. Larsen FOLK & FORSVAR Næste udgivelse i sept Deadline 1. sept De individuelle artikler, kommentarer etc. i bladet er ikke nødvendigvis udtryk for Folk & Forsvars officielle synspunkter, bortset fra lederen. Indholdet i Folk & Forsvar står til fri redaktionel benyttelse mod kildehenvisning. Redaktionen vil meget gerne have tilsendt de publikationer, hvor redaktionelt indhold eller citater benyttes. Vi skal samtidig gøre opmærksom på, at Folk & Forsvar har lagt avisen ud på hjemmesiden hvor tekst plus billeder efter aftale med redaktionen kan downloades. ISSN nr.:

3 Nr. 2 Juni årgang FOLK & FORSVAR Forsvarsminister Nick Hækkerup: DANSKE VÆRDIER, ALLIANCER OG VÆRNEPLIGT Af Claus Arboe-Rasmussen Danske værdier, internationale alliancer og værnepligt var nogle af elementerne, da forsvarsminister Nick Hækkerup indledte Folk & Forsvars forsvars-og sikkerhedspolitiske konference på Christiansborg den 11.maj. Ministeren brugte lejligheden til at understrege, at et vigtig element heri er trygheden for den enkelte borger, og der var derfor fortjent ros til Folk & Forsvar for netop at fokusere på det robuste samfund. Med flashback til sine bedsteforældre, Per og Grethe Hækkerup, og datidens slager, Den sidste turist i Europa, trak ministeren linjen fra den kolde krig og det sønderbombede Europa til nutidens NATO. Stærke alliancer I dag er vi et af verdens rigeste og mest trygge samfund, fordi vi ikke har ladet os besnære af store ideologier. Vi har forstået at skabe stærke alliancer, hvor forholdet til USA er det vigtigste. Amerikanerne respekterer vore soldaters indsats samt vort stærke værdifællesskab som nation.vi har forstået, at skabe bred opbakning i Folketing og samfund for vort internationale engagement. De danske værdier er også bestemmende for, hvordan vi er til stede i brændpunkterne. Vi bygger vor indsats på størst mulig åbenhed. Krig er ikke let, smukt eller sjovt. Den er rå og uskøn, sagde Nick Hækkerup. Han nævnte, at Danmark vil forsvare de danske interesser internationalt. Om det er i Afghanistan, i Aden Bugten, eller i brændpunkter som Libyen, Libanon, Kosovo og senest med FN-observatører til Syrien. Ministeren slog fast, at FN skal spille en større rolle for Danmark og omvendt og, at det nordiske samarbejde også er en stærk alliance. Der har netop været nordisk forsvarsministermøde i NORDEFCO, hvor man bl.a. har talt om nordisk samarbejde om kapacitetsopbygning i Østafrika samt fælles udnyttelse af Herkulesflyene. Øget samtænkning og værnepligtens fremtid - Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitik bygger på en aktivistisk, samtænkt indsats, hvor vi f.eks. i Afghanistan går fra det kvantitative til den mere kvalitative indsats. Dansk forsvar samtænker nu fremtidige indsatser ud fra udenrigs, rets, sundheds, udvikling, undervisning og kommunale vinkler. Vi skal være bedre til at udnytte de sparsomme ressourcer, sagde Nick Hækkerup. Han fortsatte dette spor med at bringe værnepligtsdebatten frem. Jeg har netop diskuteret værnepligt med min tyske kollega, hvor man her ikke længere indkalder værnepligtige. Det særlige danske værnepligtsudvalg kommer snart med en indstilling om fremtiden for den danske værnepligt. Min egen holdning er, at vi ikke længere skal tvinge de 600 ud af de 6000 årlige værnepligtige, vi har brug for. Jeg anerkender, at værnepligten har en vigtig samfundsmæssig rolle at spille gennem, at bringe unge fra forskellige samfundslag sammen. Men så længe den kun vedrører så få og ved tvang rammer 600 unge, finder jeg den ikke relevant. Forligspartierne skal nu diskutere oplægget. Vi skal tænke os godt om, for det er en vigtig beslutning, der skal træffes. Forsvar og Beredskab er bærere af danske værdier, som vi skal værne om. Heri har Folk & Forsvar også en stor rolle at spille, sluttede Nick Hækkerup. Forsvarsministeren taler til en fyldt Fællessal på Christiansborg 3

4 FOLK & FORSVAR Nr. 2 Juni årgang De arabiske årstider: BAROMETERET STÅR PÅ USTABIL I MELLEMØSTEN Af Claus Arboe-Rasmussen Quo vadis Mediterranea? Spørgsmålet blev provokerende stillet af institutleder Ole Kværnø, Institut for Strategi på Forsvarsakademiet, og medlem af F&Fs Advisory Board, da han i en spændende dialog med sin institutmedarbejder og næstkommanderende, specialkonsulent Peter Kim Laustsen udfordrede tilhørerne på Folk & Forsvars Christiansborg-konference over temaet, De arabiske årstider, politisk omvæltning og praktisk oprydning. Kværnø spurgte provokerende, men alligevel optimistisk, hvorfor den arabiske befolkning nu gennemlever de arabiske årstider, af nogle kaldt de sociale mediers revolution. Et begreb, han i øvrigt fandt larmende forkert. Mellemøstens unge har på stribe i det seneste års tid skyllet fire arabiske regimer fra magten, og nye står for tur, men meget vil afhænge af, hvordan vi i FN og NATO reagerer herpå. Selvom Verdensbanken for nylig forudså, at demokratiseringsbølgen vil tage ti år i området, så balancerer de unge arabere og nordafrikanere selv på en knivsæg. Skal de turde følge succesen op fra Egypten, Tunis, Libyen og Algeriet og herefter Specialkonsulent Peter Kim Laustsen 4 Institutleder Ole Kværnø kaste blikket på Marokko, Jordan og Syrien? Hvordan er det nu lige med Golfstaterne, Saudi-Arabien, Yemen etc.? - Vi skal helt klart i allianceregi støtte udviklingen i Mellemøsten, og det kan på sigt betyde efterspørgsel efter en landmilitær operation, selvom det er et område, vi her i vesten meget nødigt vil involveres i. Men vi skal ikke løbe skrigende væk, men forsøge at lære af vor indsats i Irak og Afghanistan. Personligt tror jeg ikke, at vi kan løse problemerne lige her. Det tager nok en tid, hvor vi skal lære at lytte, inden vi reagerer eller overreagerer, siger Ole Kværnø, og spillede udfordringen over til sin næstkommanderende. Peter Kim Laustsen tvivlede dog på, at vi her i vesten havde tid til at vente ti år. Der er dog intet, at vi her og nu kan bygge vor demokratiseringsproces på. Regionen er utrolig vigtig for os. Vi så det, da Folketinget sagde ja til Odysses Dawn, kodenavnet for den fælles luftoperation i Libyen, hvor de danske F-16 jagere fik en så prominent rolle. - Vi står med en hvepserede i Mellemøsten og Nordafrika. Vi vil ikke indsætte landtropper. Hvad skal vi så gøre? Vi ved nemlig, hvad vi har, og ikke hvad vi vil få. Hvad er overhovedet vor strategi? Skal vi gøre det bedre for lokalbefolkningen? Skal vi udkæmpe kampen på landjorden? Vi vinder den nemlig ikke fra luften, sagde Peter Kim Laustsen. Den provokerende dialog fik tilhørerne op af stolen.

5 Nr. 2 Juni årgang FOLK & FORSVAR K. E. Nielsen Bjarne Laustsen, MF spurgte til, hvad Danmarks rolle kunne være i det røde bælte, som omfatter de vigtigste af mellemøststaterne. Skal vi gå en anden vej end den militære og satse på demokratisering via fødevarer? K.E. Nielsen, F&F bestyrelsesmedlem mente, at de gode danske værdier kunne bruges som brækstang og indsatsvåben i stedet. Erling Kristensen, tidligere MF, hen- viste til Ex-Jugoslavien og vestens erfaringer derfra, der bestemt ikke var de bedste fra en landmilitær indsats. Jens Hald, Kommitteret for Hjemmeværnet, mente, at vi alt for ofte blot betalte olieregningen, og derved samtidig betalte for de lokale problemer. Hvorfor ikke spørge ind til nabolandenes indsats og rolle? Ulrik Kragh, medlem af F&Fs bestyrelse stillede spørgsmål ved, om nabostaterne havde styrken selv til at holde terrorismen stangen? De to institutfolk mente, at vi her i vesten skulle lære at bruge vore kapaciteter bedre. Måske en god ide, at bruge landbrugsområdet som løftestang. I Afghanistan har de unge blot forsøgt at kopiere vestens unge, og det er årsag til konfrontationerne lokalt. Der ligger også en kapacitet i at involvere den Arabiske Liga, for det er bedre end at skulle sende NA- TO-soldater af sted. Golfstaterne er tyngdepunktet for megen af vestens olieforsyning, så dem må vi holde skarpt øje med. Men hvor langt tør EU selv gå? Yemen er ikke løsningen, men snarere et voksende problem som terroristrede for al-qaeda i området. Et godt middel er derfor en øget efterretningsindsamling fra området, for at øge vort beslutningsgrund. Det skal i øvrigt tilføjes, at emnet det arabiske forår er stigende aktuelt i øjeblikket. Den 4. juni inviterer Det Kongelige Bibliotek i samarbejde med nyhedsmagasinet Ræson til fem timers konference: Efter det arabiske forår, i Den sorte Diamant. Så jo, Folk & Forsvar er igen superaktuelle. Ulrik Kragh FOLK & FORSVAR PÅ FOLKEMØDET PÅ BORNHOLM I strategisk samarbejde med DFS, Dansk Folkeoplysnings Samråd er Folk & Forsvar i 2012 en engageret deltager i det store Folkemøde i Allinge i dagene juni. Lørdag den 16.juni har Folk & Forsvar to spændende aktiviteter i tidsrummet kl Først går fremtidsforsker Anne Skare Nielsen, medlem af Folk & Forsvars Advisory Board på talerstolen i Speakers Corner. Dernæst deltager hun i et paneldebat om Pligt, Frivillighed og Medborgerskab med F&Fs formand, Frank E. Andersen, den ene af Bornholms to folketingsmedlemmer, MF Peter Juel-Jensen, Venstre, samt en ung bornholmer, der har deltaget i Beredskabsspillet udviklet af Folk & Forsvar samt bornholmske beredskabspartnere. Kom og deltag lørdag den 16.juni. 5

6 FOLK & FORSVAR Nr. 2 Juni årgang VI VIL KÆMPE FOR DE DANSKE VÆRDIER Af Claus Arboe-Rasmussen - Færre unge hører om Forsvaret, og en hastigt dalende andel af befolkningen engagerer sig i forsvars- og sikkerhedspolitiske emner. For tyve år siden optog denne debat 1.5 million danskere. I dag er der vel kun 10% tilbage. Derfor er befolkningens vilje vigtig for fastholdelsen og bevarelsen af de danske værdier. Det er et område Folk & Forsvar gerne vil fokusere på, sagde direktør Frank E. Andersen, formand for Folk & Forsvar i sin mundtlige beretning på Christiansborg. Formanden havde allerede i den skriftlige beretning løftet sløret for det nye Folk & Forsvar, der tager afsæt i det mandat bestyrelsen fik i 2011 af Repræsentantskabet, herunder udarbejdelse af en ny organisation, opgaver, finansiering og kommunikation. Frank E. Andersen gik herefter over til at omtale de mange nye kommunikationstiltag rettet mod Frank E. Andersen fortæller om Folk & Forsvars kommende navneskift nye målgrupper. En landsturne over emnet Pligt, frivillighed og medborgerskab er søsat i 2012, en Facebookprofil er etableret med fokus på de unge, og Flagdagen er blevet et vigtigt kommunikationsværktøj rettet mod veteraner og samfund. Endelig viste formanden eksempler på Bente Madsen og Lone Palle, Foreningen Mursejleren Lars Schou, Beredskabsstyrelsen og Per Junker Thiesgaard, Beredskabsforbundet Leif Mortensen, Søren Konradsen og Hansen, Marineforeningen 6

7 Nr. 2 Juni årgang FOLK & FORSVAR var der dog flere, der var usikre på navneskiftet. Formanden lovede, at bestyrelsen igen ville se på fordele og ulemper. Bjarne Laustsen, MF,præsident for Beredskabsforbundet sammen med Else Højsager, Marianne Kjær, Britta Mortensen og Kirsten Nielsem Det gik herefter hurtigt med godkendelse af bestyrelsens beretning, økonomi og valg til bestyrelse og suppleanter. Frank E. Andersen, Ulrik Kragh, Peter H. Lynard og Erling Lundsgaard blev genvalgt for to år. Det samme blev de to suppleanter Kaj F. Clausen og Jens Ole løje Jensen. Folk & Forsvars bestyrelse består herefter af Frank E. Andersen, formand, Jan Bruun Andersen, næstformand, Ulrik Kragh, Claus Høegh-Guldberg, Peter H. Lynard, Karl Erik Nielsen, Jens Sund, Erling Lundsgaard, Per Junker Thiesgaard og Johnny G. Larsen. implementering af Folk & Forsvars nye branding opbygget omkring navnet Samtænkt Samfund, et robust beredskab. Ved det efterfølgende Repræsentantskabsmøde kunne dirigenten Peer Høegh-Guldberg med vanlig sikker hånd guide repræsentanterne gennem dagsordenen og godkendelse af punkterne. Blandt de delegerede Peter Juel Jensen, MF, Bornholm, Laura Drejer Larsen, Julie Madsen, Johnny G. Larsen, F&F-formand, Bornholm, Joachim Skovgaard og Mikki Rasmusen. De fire unge kommer fra Campus Bornholm HHX. Bent Kofoed- Peer Høegh-Guldberg, Danske Soldaterforeningers Landsraad, Mikkel Vedby Rasmussen, F&F Advisory Board og Claus Høegh-Guldberg, F&Fs bestyrelse. Jan Brun Andersen, næstformand i F&F og Jens Lønborg, HOK 7

8 Folk og Forsvar, Nørre Voldgade 27 A.st., 1358 København K Fortsat fra forsiden Peter Juel-Jensen synes, at vi havde gjort et godt job i Afghanistan. Vi har allerede gjort meget for pigerne og skolevæsenet, og vi er godt på vej til at forbedre forholdene for befolkningen. Et troværdigt FN skal løse problemerne for os i Syrien. Værnepligtens fremtid på spil Søren Espersen: - Regeringen taler meget om besparelser på Forsvaret på 3 mia. kroner. Forligspartierne har kun omtalt et beløb på 2 mia. kr. Vi er glade for værnepligten, men synes den skal omfatte endnu flere end de Gerne indkaldelser. Værnepligten har stor værdi for samfundet, og det brede rekrutteringsgrundlag skaber respekt om vore soldater både nationalt som internationalt. Samtidig er værnepligten med til at styrke den danske forsvarsvilje. Bjarne Laustsen: - Det kommer an på, hvordan man lægger tallene sammen. Venstre har tidligere sagt ja til 2 mia. kr. Lægger man dertil de 700 millioner, som automatisk bortfalder i 2014 plus regeringens almindelige effektivitetskrav på 263 millioner, når man hurtigt de 3 mia. kr. Husk også på, at forsvarsministerens besparelsestanker om en sammenlægning af Forsvarskommandoen og Forsvarsministeriet allerede var fremme under tidligere forsvarsminister Svend Aage Jensby, Venstre. Hvorfor skal vi så overhovedet bevare en udemokratisk værnepligt? Vi overvejer i øvrigt også at sløjfe militærnægterordningen for at spare penge. Jeg ser langt større muligheder i, at samfundet indgår partnerskabsaftaler med politi, beredskab og forsvar end at bevare værnepligten. Peter Juel-Jensen: - Vi ser derimod store kvaliteter i værnepligten. Venstre vil ikke være med til at nedlægge den gode ordning, som værnepligten udgør. Holger K. Nielsen: - Der er ikke længere nogen reel pligt til værnepligt. Min egen kommende svigersøn er ganske vist selv garder, så jeg er bestemt ikke imod Forsvaret. Men vi har heller ikke længere en trussel rettet direkte mod det danske samfund. Vi har en langt større samfundsopgave med at forklare befolkningen, hvad der er vore egentlige trusler idag. Den Kommitterede for Hjemmeværnet Jens Hald stiller spørgsmål til politikerpanelet. 8

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev November 2013 En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund Af Johnny G. Larsen, formand for Folk & Sikkerhed på Bornholm Folk &

Læs mere

af 5 08-04-2016 12:46

af 5 08-04-2016 12:46 I denne udgave af Folk & Sikkerheds nyhedsbrev kan du bl.a. læse om organisationens årsmøde som fandt sted den 8. maj på Ryes Kaserne i Fredericia. Dagen startede med en briefing fra chefen for Hærstaben,

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske prioriteter. Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2016 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter. Page 1 of 12 Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2015 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR. Damarks største forsvars-, beredskabsog. sikkerhedspolitiske organisation

NYHEDSBREV JANUAR. Damarks største forsvars-, beredskabsog. sikkerhedspolitiske organisation NYHEDSBREV JANUAR Damarks største forsvars-, beredskabsog sikkerhedspolitiske organisation Det forestående forsvarsforlig, som skal gælde fra 2018 og frem, bliver utvivlsomt det vigtigste for Danmark i

Læs mere

Mangel på penge er roden til alt ondt, sagde George Bernhard Shaw, mens den amerikanske rigmand Paul Getty nøjedes med at konstatere, at Penge

Mangel på penge er roden til alt ondt, sagde George Bernhard Shaw, mens den amerikanske rigmand Paul Getty nøjedes med at konstatere, at Penge Som bekendt skiftede regeringsmagten hænder ved seneste folketingsvalg, hvilket betød overdragelse af landets ministerier til den nye regering. Især tre ministerier har Folk & Sikkerheds interesse, nemlig

Læs mere

Folk & Sikkerheds konference på Christiansborg. Af Claus Arboe-Rasmussen

Folk & Sikkerheds konference på Christiansborg. Af Claus Arboe-Rasmussen Folk & Sikkerheds konference på Christiansborg Af Claus Arboe-Rasmussen Folk & Sikkerhed er blandt andet talerør for græsrødderne i Danmark, som ikke mindst dækker det tavse flertal. Et flertal, der på

Læs mere

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk 1 Krig historiens skraldespand? Antal krige mellem stater siden 1945 Stadig færre mennesker dør som

Læs mere

Forsvars- og Sikkerhedspolitisk Konference 2012

Forsvars- og Sikkerhedspolitisk Konference 2012 Orientering Maj 2012 Forsvars- og Sikkerhedspolitisk Konference 2012 Program 09.30 10.00 Ankomst udlevering af navneskilte 10.00 Velkomst ved formanden direktør Frank E. Andersen 10.15 10.45 Forsvarsminister

Læs mere

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 1 Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 Vi skaber vores egen skæbne Da jeg var dreng besøgte vi ofte mine bedsteforældre i deres hus i Stubberup på Lolland. Der havde

Læs mere

VI ER OGSÅ MED PÅ FOLKEMØDET 2015 PÅ BORNHOLM

VI ER OGSÅ MED PÅ FOLKEMØDET 2015 PÅ BORNHOLM med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev November 2014 VI ER OGSÅ MED PÅ FOLKEMØDET 2015 PÅ BORNHOLM Folk & Sikkerhed deltager naturligvis i Folkemøde 2015 i Allinge på Bornholm.

Læs mere

Landschef Per Junker Thiesgaard, Beredskabsforbundet: SELV OM VI ER 7.500 FRIVILLIGE SKAL VI VÆRE LANGT MERE SYNLIGE

Landschef Per Junker Thiesgaard, Beredskabsforbundet: SELV OM VI ER 7.500 FRIVILLIGE SKAL VI VÆRE LANGT MERE SYNLIGE Nr. 3 oktober 2012 13. årgang Motto: FRED I FRIHED Landschef Per Junker Thiesgaard, Beredskabsforbundet: SELV OM VI ER 7.500 FRIVILLIGE SKAL VI VÆRE LANGT MERE SYNLIGE Af Claus Arboe-Rasmussen - Da krigen

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt NB: Det talte ord gælder. NOTITS Til: Udenrigsministeren J.nr.: CC: Bilag: Fra: ALO Dato: 5. april 2016 Emne: Indledende tale - Samråd

Læs mere

Øget fokus på Arktisk i 2014

Øget fokus på Arktisk i 2014 Nr. 4 december 2013 14. årgang Forsvarsminister Nicolai Wammen: Øget fokus på Arktisk i 2014 Af Claus Arboe-Rasmussen - Jeg er utrolig glad og stolt over at være blevet forsvarsminister. Det er et drømmejob,

Læs mere

Som spørgsmål D og E er formuleret, vedrører de samme emne - beslutningsgrundlaget for Danmarks deltagelse i Irak-krigen og mine udtalelser derom.

Som spørgsmål D og E er formuleret, vedrører de samme emne - beslutningsgrundlaget for Danmarks deltagelse i Irak-krigen og mine udtalelser derom. Forsvarsudvalget 2014-15 (2. samling) FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 70 Offentligt Samråd D, E og F i Forsvarsudvalget 17. september 2015 Emne: Grundlaget for Irak-krigen og nedlæggelse af Irak-

Læs mere

Beredskabsforbundet, en af Folk & Sikkerheds medlemsorganisationer.

Beredskabsforbundet, en af Folk & Sikkerheds medlemsorganisationer. Præsident for Beredskabsforbundet, MF. Tom Behnke, Det Konservative Folkeparti: HVORFOR LAVER VI IKKE BARE ET ENHEDSBEREDSKAB I DANMARK? Af Claus Arboe-Rasmussen - I dag har vi et kommunalt og et statsligt

Læs mere

Intervention i Syrien

Intervention i Syrien Intervention i Syrien Hvorfor / Hvorfor ikke? 1 Struktur 1. Formål: I skal tage stilling til Syrien-problematikken 2. Baggrund 1. Historie samt Arabisk Forår 3. Hvorfor intervention? 4. Hvorfor ikke intervention?

Læs mere

Folkemødet på Bornholm: FOLK & SIKKERHED PÅ FOLKE- MØDET MED DIALOGMØDER OM DANMARKS BEREDSKAB OG ÅNDEN FRA 1864

Folkemødet på Bornholm: FOLK & SIKKERHED PÅ FOLKE- MØDET MED DIALOGMØDER OM DANMARKS BEREDSKAB OG ÅNDEN FRA 1864 Tema: Fokus på arbejdet med et nyt forlig om Redningsberedskabet Folkemødet på Bornholm: FOLK & SIKKERHED PÅ FOLKE- MØDET MED DIALOGMØDER OM DANMARKS BEREDSKAB OG ÅNDEN FRA 1864 Af Claus Arboe-Rasmussen

Læs mere

Baggrund. Udkast til svar:

Baggrund. Udkast til svar: Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 423 Offentligt Det talte ord gælder 18. december 2012 Forsvarsministerens taleseddel til besvarelse af Retsudvalgets samrådsspørgsmål S vedr.

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens tale ved Flagdagen den 5. september 2010 Kære veteraner, kære udsendte og kære pårørende. Det er mig en stor ære og glæde at stå her i dag. Jeg vil gerne begynde med at sige tusind

Læs mere

Hold nu op verden er ikke gået af lave efter Krim og flygtningebølgen!

Hold nu op verden er ikke gået af lave efter Krim og flygtningebølgen! Hold nu op verden er ikke gået af lave efter Krim og flygtningebølgen! Peter Viggo Jakobsen Forsvarsakademiet og Center for War Studies, Syddansk Universitet Ifs-12@fak.dk Sikkerhedspolitisk Seminar for

Læs mere

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde.

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde. Oplæg af forsvarsminister Søren Gade på Venstres antiterrorkonference Fredag d. 27. januar 2006 kl. 9.30-15.30 Fællessalen på Christiansborg Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder

Læs mere

af Adam Sonnich Meinertz, sekretariatsleder i Folk & Sikkerhed.

af Adam Sonnich Meinertz, sekretariatsleder i Folk & Sikkerhed. 1 af 8 08-04-2016 13:01 af Adam Sonnich Meinertz, sekretariatsleder i Folk & Sikkerhed. Som jeg var inde på i det foregående nyhedsbrev, så har Folk & Sikkerhed i den grad øget vores aktivitetsniveau.

Læs mere

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Denne konflikt i landet er dog ikke den første. Under den kolde

Læs mere

Forsvarschef Peter Bartram: Vi ønsker tættere uddannelsessam arbejde med Frankrig, England og USA

Forsvarschef Peter Bartram: Vi ønsker tættere uddannelsessam arbejde med Frankrig, England og USA Nr. 4 december 2012 13. årgang Motto: FRED I FRIHED Forsvarschef Peter Bartram: Vi ønsker tættere uddannelsessam arbejde med Frankrig, England og USA Af Claus Arboe-Rasmussen Danske soldater har samarbejdet

Læs mere

Danske værdier og hjemmeværnet: HJEMMEVÆRNET ER DANMARKS FOLKELIGE FORSIKRING

Danske værdier og hjemmeværnet: HJEMMEVÆRNET ER DANMARKS FOLKELIGE FORSIKRING Nr. 1 marts 2013 14. årgang Tema: Fokus på de danske værdier Danske værdier og hjemmeværnet: HJEMMEVÆRNET ER DANMARKS FOLKELIGE FORSIKRING Af Claus Arboe-Rasmussen Vi må desværre se i øjnene, at Anders

Læs mere

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Talen følger efter et kort oplæg fra USA's tidligere ambassadør til NATO Professor Nicolas Burns og er en del af universitetets

Læs mere

Koordinering og sammenhængskraft i de tilspidsede situationer

Koordinering og sammenhængskraft i de tilspidsede situationer med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev Juni 2013 Christiansborg-konferencen: Koordinering og sammenhængskraft i de tilspidsede situationer Af Claus Arboe-Rasmussen foto: Peter

Læs mere

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Deres kongelige højheder, formand for Folketinget, ministre kære pårørende og ikke mindst kære hjemvendte! Hjemvendte denne flagdag er jeres dag.

Læs mere

Radikale principper for forsvarspolitikken

Radikale principper for forsvarspolitikken Radikale principper for forsvarspolitikken Tag ansvar Radikale principper for forsvarspolitikken 1.0. Radikale principper for forsvarspolitikken - Forsvaret er blot et af mange instrumenter i Danmarks

Læs mere

Perspektiver for dansk udenrigspolitik efter Fogh

Perspektiver for dansk udenrigspolitik efter Fogh Perspektiver for dansk udenrigspolitik efter Fogh Rasmus Brun Pedersen Lektor, PhD Institut for statskundskab & Institut for Erhvervskommunikation Aarhus Universitet Email: brun@ps.au.dk Udenrigspolitisk

Læs mere

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014 C E N T E R F O R M I L I T Æ R E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014 Projektgruppe: Mikkel Vedby Rasmussen Kristian Søby Kristensen Henrik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Campus Vejle HHX Samfundsfag C Jadwiga T. Thygesen

Læs mere

Forsvarsudvalget B 123 Bilag 6 Offentligt

Forsvarsudvalget B 123 Bilag 6 Offentligt Forsvarsudvalget 2013-14 B 123 Bilag 6 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Sagsnr.: Dok.: Sikkerheds- og Forebyggelseskontoret UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen af

Læs mere

L 23 Forslag til lov om ændring af ligningsloven.

L 23 Forslag til lov om ændring af ligningsloven. Page 1 of 12 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 23 Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Skattefrihed for soldaterlegater). Af skatteministeren

Læs mere

ÅBENHEDSORDNING Officielle aktiviteter 2017 Forsvarsministeriet

ÅBENHEDSORDNING Officielle aktiviteter 2017 Forsvarsministeriet ÅBENHEDSORDNING Officielle aktiviteter 2017 Forsvarsministeriet / December 1. december Redegørelsesdebat om den Udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi 5. december 3. behandling af lovforslag L36 om

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2015

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2015 C E N T E R F O R M I L I T Æ R E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2015 Projektgruppe: Kristian Søby Kristensen Henrik Ø. Breitenbauch Kristian

Læs mere

Vedtægter for Atlantsammenslutningen i Danmark. Forum for sikkerhedspolitik

Vedtægter for Atlantsammenslutningen i Danmark. Forum for sikkerhedspolitik Vedtægter for Atlantsammenslutningen i Danmark Forum for sikkerhedspolitik I NAVN 1 Sammenslutningens navn er: Atlantsammenslutningen i Danmark -forum for sikkerhedspolitik 2 Sammenslutningens hjemsted

Læs mere

100-dages talen januar 2012 Solidaritet (Center for Militære Studier) Tak fordi jeg måtte komme.

100-dages talen januar 2012 Solidaritet (Center for Militære Studier) Tak fordi jeg måtte komme. 1 100-dages talen januar 2012 Solidaritet (Center for Militære Studier) Tak fordi jeg måtte komme. Det er ikke tilfældigt, jeg holder netop denne tale i dag. Og for jer, her på Center for Militære Studier.

Læs mere

Ændringsforslag til resolutionsforslag modtaget inden Landsmødet 2014

Ændringsforslag til resolutionsforslag modtaget inden Landsmødet 2014 Ændringsforslag til resolutionsforslag modtaget inden Landsmødet 0 0-0-0 Indhold C Arbejdsmarked, erhvervspolitik og offentlig sektor... C Radikale Venstre nedsætter udvalg til udarbejdelse af program

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2011 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Hhx Samfundsfag C Lærer(e) Peter Hansen-Damm/

Læs mere

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45 HURTIG AFTALE Dagpengeaftale ligger på den flade hånd Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 20. oktober 2015, 05:00 Del: Der er udsigt til hurtigt at kunne lande

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Så går vi tilbage til sag 1 på dagsordenen, som er et forslag fra Liberal Alliance: Ændring i Feriekalenderen. Og der skal jeg bede om indtegnet under Lotte Cederskjold,

Læs mere

Beretning. udvalgets virksomhed

Beretning. udvalgets virksomhed Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne Alm.del UET - Beretning 1 Offentligt Beretning nr. 7 Folketinget 2005-06 Beretning afgivet af Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne den 13. september

Læs mere

FLAGDAG 2014 fredag 5. september

FLAGDAG 2014 fredag 5. september med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev Juli 2014 FLAGDAG 2014 fredag 5. september Den nationale flagdag for Danmarks udsendte er indstiftet for at give det officielle Danmark

Læs mere

Når storpolitik rammer bedriften

Når storpolitik rammer bedriften Når storpolitik rammer bedriften Peter Viggo Jakobsen Forsvarsakademiet og Center for War Studies, Syddansk Universitet Ifs-12@fak.dk Herning, 23. februar 2015 1 Nye markeder lokker 2 Nye markeder lokker

Læs mere

DELTAGERE I EKSPERTPANELER ANVENDT AF NYT KAMPFLY PROGRAM

DELTAGERE I EKSPERTPANELER ANVENDT AF NYT KAMPFLY PROGRAM 17. august 2015 DELTAGERE I EKSPERTPANELER ANVENDT AF NYT KAMPFLY PROGRAM A) STRATEGISK EVALUERING I forbindelse med den strategiske evaluering er der anvendt tre ekspertpaneler. I de følgende oversigter

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER DET TALTE ORD GÆLDER 1/8. Forsvarsudvalget FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt

DET TALTE ORD GÆLDER DET TALTE ORD GÆLDER 1/8. Forsvarsudvalget FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt Forsvarsudvalget 2009-10 FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt TALEPUNKTER SAMRÅD VEDR. LÆKAGE I 2007 Spørgsmål H Har ministeren eller Forsvarsministeriet iværksat en intern undersøgelse af den

Læs mere

Ordinær generalforsamling torsdag den 30. januar 2014 kl. 19:30 i Bibliotekssalen, Ølstykke Bibliotek, Østervej 1A, 3650 Ølstykke

Ordinær generalforsamling torsdag den 30. januar 2014 kl. 19:30 i Bibliotekssalen, Ølstykke Bibliotek, Østervej 1A, 3650 Ølstykke Konservative i Egedal Ordinær generalforsamling torsdag den 30. januar 2014 kl. 19:30 i Bibliotekssalen, Ølstykke Bibliotek, Østervej 1A, 3650 Ølstykke Referat: 1. Valg af dirigent Søren Martinsen blev

Læs mere

Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik. Eksemplet Afghanistan

Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik. Eksemplet Afghanistan Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik Eksemplet Afghanistan Danmarks Udviklingsbistand Målsætningerne Fattigdomsorienteringen Tværgående hensyn Principplanen 2006-11 God regeringsførelse Kvinder drivkraft

Læs mere

ALLE MENER AT DANSK FORSVAR ER SPÆNDT HÅRDT FOR -MEN KUN ET PARTI VIL GIVE PENGE

ALLE MENER AT DANSK FORSVAR ER SPÆNDT HÅRDT FOR -MEN KUN ET PARTI VIL GIVE PENGE Danmarks største forsvars, sikkerheds- og beredskabspolitiske organisation Nr. 4 December 2015 16 årgang Syv Christiansborgpolitikere var med i paneldebatten, der blev flot ledet af Folk & Sikkerheds sekretariatsleder

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Fir sugeslanger. September 2015. CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 3-2015. 34.

Fir sugeslanger. September 2015. CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 3-2015. 34. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening Nr. 3-2015 34. årgang Optog mod konkurrencepladsen Fir sugeslanger September 2015 CTIF Brandmandskonkurrenceforening Bestyrelsen 2015 Formand: Henning Bobsin Elmelundsvej

Læs mere

FORSVARSCHEF PETER BARTRAM 0M 5-10 ÅR HAR DANSK FORSVAR STADIG EN MEGET HØJ PULS SELVOM VI ER SMÅ

FORSVARSCHEF PETER BARTRAM 0M 5-10 ÅR HAR DANSK FORSVAR STADIG EN MEGET HØJ PULS SELVOM VI ER SMÅ Nr. 1 Marts 2015 18 årgang DANMARKS STØRSTE FORSVARS- OG BEREDSKABSPOLITISKE ORGANISATION LEDER: HAR BEFOLKNINGEN GLEMT SIN EGEN FORSVARSVILJE? SIDE 2 RUNDT OM FOLK & SIKKERHED: 2014 BLEV ET SUCCESÅR SIDE

Læs mere

MELLEMØSTEN TEMADAG torsdag den 1. december 2011

MELLEMØSTEN TEMADAG torsdag den 1. december 2011 MODUL 1 8:30 9:30 lokale antal klasser klasser præs. Kim Bildsøe Lassen (1) "En personlig beretning om krig, 3w, 3x, 3z, 2a, 2b, 2m, 2s, DR. Studievært på TV avisen. Journalist kaos og håb" Festsalen 20

Læs mere

En friere og rigere verden

En friere og rigere verden En friere og rigere verden Liberal Alliances udenrigspolitik Frihedsrettighederne Den liberale tilgang til udenrigspolitik Liberal Alliances tilgang til udenrigspolitikken er pragmatisk og løsningsorienteret.

Læs mere

2012/1 BTB 49 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 15. januar 2013. Betænkning.

2012/1 BTB 49 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 15. januar 2013. Betænkning. 2012/1 BTB 49 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 15. januar 2013 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER. FM talepapir Samråd Æ og Ø den 25. august 2017

DET TALTE ORD GÆLDER. FM talepapir Samråd Æ og Ø den 25. august 2017 Forsvarsudvalget 2016-17 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 161 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER FM talepapir Samråd Æ og Ø den 25. august 2017 Vores veteraner har ydet en særdeles vigtig indsats for

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Guide. Sådan håndterer du parforholdets faresignaler. De 10 største faresignaler i dit parforhold Sådan gør du noget ved det

Guide. Sådan håndterer du parforholdets faresignaler. De 10 største faresignaler i dit parforhold Sådan gør du noget ved det Foto: Iris Guide September 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan håndterer du parforholdets faresignaler De 10 største faresignaler i dit parforhold Sådan gør du noget ved det Faresignaler

Læs mere

Socialdemokratiets Forsvarspolitik

Socialdemokratiets Forsvarspolitik Socialdemokratiets Forsvarspolitik 5. september 2008 v/forsvarsordfører John Dyrby Paulsen (S) Agenda: 1. Tidsplan for forsvarsforhandlingerne 2. Er danske soldater gode? 3. Hvad gør S? 4. Holdningsundersøgelse

Læs mere

Forsvarets. mission og vision

Forsvarets. mission og vision Forsvarets mission og vision Forsvarets mission Ved at kunne kæmpe og vinde fremmer Forsvarets soldater en fredelig og demokratisk udvikling i verden og et sikkert samfund i Danmark Forsvaret Forsvarskommandoen

Læs mere

MDTL. BERETNING 2015. Sidste år mange nyvalgte, nu næsten alle med mere end et års erfaring. Indledning Et travlt år

MDTL. BERETNING 2015. Sidste år mange nyvalgte, nu næsten alle med mere end et års erfaring. Indledning Et travlt år MDTL. BERETNING 2015. Sidste år mange nyvalgte, nu næsten alle med mere end et års erfaring. Indledning Et travlt år DANSKE ÆLDREÅD Synlighed udadtil og indadtil: 1) Prisen givet genlyd nationalt og internationalt.

Læs mere

REFERAT Årsmøde Lokalafdeling Bornholm Aakirkebyhallerne Den 10.10.2015

REFERAT Årsmøde Lokalafdeling Bornholm Aakirkebyhallerne Den 10.10.2015 REFERAT Årsmøde Lokalafdeling Bornholm Aakirkebyhallerne Den 10.10.2015 Efter spisningen indledte lokalformanden Hans Jeppsen årsmødet med henvise til dagsordenen for årsmødet, og gik straks til Dagsordenens

Læs mere

Dagsorden og beslutningsreferat

Dagsorden og beslutningsreferat Bestyrelsesmøde i 3F Bornholm 14-08-2012 Møde indkaldt af: Jens Skovgaard Deltagere: Jens Skovgaard, Merete Koch, Steffen Finne, Ole Kure, Klaus Garberg, Jann Poulsen, Henning B. Pedersen, Søren Kjøller,

Læs mere

FORSVARSMINISTEREN. 15. marts 2012

FORSVARSMINISTEREN. 15. marts 2012 Folketingsmedlem Troels Lund Poulsen Folketingsmedlem Bjarne Laustsen Folketingsmedlem Marie Krarup Folketingsmedlem Zenia Stampe Folketingsmedlem Holger K. Nielsen Folketingsmedlem Villum Christensen

Læs mere

Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014

Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014 Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014 Det er godt at være her i Herning sammen med jer og holde mindefest. Vi mindes de ofre den onde borgerkrig bragte mennesker vi kender eller har hørt om.

Læs mere

Hvad laver dine. skattekroner. i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand

Hvad laver dine. skattekroner. i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand Hvad laver dine skattekroner i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand Udgivet i forbindelse med Debatkaravanens rundtur i Danmark efteråret 2014 med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling. AOF DANMARK

Læs mere

UUI stillet efter ønske fra Peter Skaarup (DF) Hvornår: 22. juni 2017

UUI stillet efter ønske fra Peter Skaarup (DF) Hvornår: 22. juni 2017 Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 926 Offentligt Talepapir Arrangement: Udkast til besvarelse af samrådsspørgsmål nr. AD og AI (Alm. del) UUI stillet efter

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 19. august 2014 Dok.: 1273016 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen

Læs mere

Vi satser på mennesker. Hvad brænder du for?

Vi satser på mennesker. Hvad brænder du for? Vi satser på mennesker Hvad brænder du for? Pjece.indd 1 5/27/08 5:28:21 PM Vi brænder for lokalpolitik - kunne du? Pjece.indd 2 5/27/08 5:28:23 PM Fokus på lokalpolitik I samarbejde med partiforeningerne

Læs mere

Hærens Kommunikationspolitik

Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Hærens Kommunikationspolitik Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Vi er imødekomne og offensive Vi udtaler os, hvor det er relevant Vi afstemmer vores budskaber, inden vi udtaler os officielt

Læs mere

Energikrisen dengang og nu

Energikrisen dengang og nu Energikrisen dengang og nu Sammenlign olienkrisen i 1973 med årsagerne til stigningen på olie i 2011. Baggrund I 1973 førte en krise mellem Israel på den ene side og Egypten og Syrien på den anden side

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Nyhedsbrev marts 2013

Nyhedsbrev marts 2013 Nyhedsbrev marts 2013 med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Tema: Forslag til lov om ændring af Forsvarsloven Forsvarsministeren fremsatte kort efter nytår forslag til lov om ændring af

Læs mere

SF HAR TABT KAMPEN I REGERINGEN OM AT FÅ FLERE OFFENTLIGE MIDLER IND I DEN ØKONOMISKE PAKKE.

SF HAR TABT KAMPEN I REGERINGEN OM AT FÅ FLERE OFFENTLIGE MIDLER IND I DEN ØKONOMISKE PAKKE. 1 KRITISKE DISKUSSIONER Af Henrik Herløv Lund, økonom og velfærdsforsker cand. scient. adm. ikke partitilknyttet www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Kommentar: SF HAR TABT KAMPEN I REGERINGEN

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

www.folkogsikkerhedbornholm.dk April 2017 BILLEDE KOLAGE OG KORT BAGGRUND HEROM - FRA DET SUCCEFULDE - DEBATMØDE I ÅKIRKEBYHALLEN FREDAG 21.4.2017. MED TEMAET.: Et Forsvar i ubalance og en Østersøbaggrund,

Læs mere

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Den nuværende konflikt i Afghanistan, der startede i 2001, er dog

Læs mere

1. Introduktion. 2. Personlig information. Navn. E-mail adresse. Parti. nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj. Kære Folketingskandidat

1. Introduktion. 2. Personlig information. Navn. E-mail adresse. Parti. nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj. Kære Folketingskandidat 1. Introduktion Kære Folketingskandidat Sex & Samfund laver i samarbejde med avisen 24timer denne spørgeskemaundersøgelse om folketingskandidaternes holdninger til sex, seksuel sundhed og seksuelle rettigheder.

Læs mere

MODUL H: MEDIEKONTAKT

MODUL H: MEDIEKONTAKT MODUL H: MEDIEKONTAKT HVAD KAN VI ANVENDE MEDIER TIL? Få opmærksomhed Skabe fokus på problemer Få omtale Få budskaber ud/starte eller præge debat Præge omtale i ønsket retning Gratis markedsføring Påvirke

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt. Fælles ambitioner for folkeskolen. læring i centrum

Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt. Fælles ambitioner for folkeskolen. læring i centrum Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt Fælles ambitioner for folkeskolen læring i centrum Fælles ambitioner mangler Mange forskellige faktorer rundt om selve undervisningssituationen

Læs mere

Veteranpolitik Næstved kommune

Veteranpolitik Næstved kommune 2015 Veteranpolitik Næstved kommune Næstved Kommune 17-03-2015 Forord Forsvaret har altid haft en ganske særlig betydning for Næstved Kommune. Selvom Næstveds tidligere status som garnisonsby for Gardehusarregimentet

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ligestilling mellem alle dele af rigsfællesskabet med hensyn til aftjening af værnepligt

Forslag til folketingsbeslutning om ligestilling mellem alle dele af rigsfællesskabet med hensyn til aftjening af værnepligt Beslutningsforslag nr. B 61 Folketinget 2016-17 Fremsat den 1. februar 2017 af Marie Krarup (DF), Søren Espersen (DF) og Martin Henriksen (DF) Forslag til folketingsbeslutning om ligestilling mellem alle

Læs mere

Betænkning. Forslag til folketingsbeslutning om yderligere dansk militært bidrag til støtte for indsatsen mod ISIL

Betænkning. Forslag til folketingsbeslutning om yderligere dansk militært bidrag til støtte for indsatsen mod ISIL Til beslutningsforslag nr. B 123 Folketinget 2013-14 Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 1. oktober 2014 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om yderligere dansk militært bidrag til

Læs mere

Folkehøring. Folketinget samler mini-danmark til Folkehøring om EU på Christiansborg. Christiansborg februar 2017

Folkehøring. Folketinget samler mini-danmark til Folkehøring om EU på Christiansborg. Christiansborg februar 2017 Folkehøring Christiansborg 25.-26. februar 2017 Folketinget samler mini-danmark til Folkehøring om EU på Christiansborg Derfor holder Folketinget Folkehøringen Hvad er en folkehøring? Hvordan er deltagerne

Læs mere

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken Harald Børsting 1. maj 2014 Fælledparken I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik. I debatten om social dumping, velfærdturisme,

Læs mere

Sams-bestyrelserne gennem tiden (ekskl. højskolens repræsentanter)

Sams-bestyrelserne gennem tiden (ekskl. højskolens repræsentanter) Sams-bestyrelserne gennem tiden (ekskl. højskolens repræsentanter) 1966-67 30.10.66 24.9.67 1967-68 24.9.67 28.9.68 1968-69 28.9.68 27.9.69 1969-70 27.9.69 26.9.70 1970-71 26.9.70 1971-72 uden dato 24.9.72

Læs mere

Kendelse. afsagt den 28. februar Sag nr Journalista.dk. mod. Sjællandske Medier

Kendelse. afsagt den 28. februar Sag nr Journalista.dk. mod. Sjællandske Medier Kendelse afsagt den 28. februar 2017 Sag nr. 17-70-01068 Journalista.dk mod Sjællandske Medier Netmediet Journalista.dk har klaget over artiklen Fejlagtigt hængt ud for skyhøje topmødeudgifter bragt på

Læs mere

Redegørelse til Folketinget om det nordiske samarbejde og om arktisk samarbejde Folketinget d. 17. november 2011

Redegørelse til Folketinget om det nordiske samarbejde og om arktisk samarbejde Folketinget d. 17. november 2011 SIUMUT ORDFØRERTALE Redegørelse til Folketinget om det nordiske samarbejde og om arktisk samarbejde Folketinget d. 17. november 2011 Doris Jakobsen På Siumuts vegne skal jeg starte med at takke den nye

Læs mere

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 2 Betragtning B B. der henviser til, at libyerne som led i Det Arabiske Forår gik på gaden i februar 2011, hvorefter der fulgte ni måneder med civile uroligheder; der henviser

Læs mere

Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 30.08.2012.

Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 30.08.2012. Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 30.08.2012. Indledning Hjertelig velkommen til vores generalforsamling. Deltagere i vores generalforsamling kan kun være forbrugere,

Læs mere

Referat fra formandsmøde den 12. og 13. november 2016 på Huset i Middelfart

Referat fra formandsmøde den 12. og 13. november 2016 på Huset i Middelfart Dato 18-11-2016 postnr. 297/16 Referat fra formandsmøde den 12. og 13. november 2016 på Huset i Middelfart Deltagere på mødet, se nederst i dette referat. Velkomst ved Torben Mødet startede kl.11.00 hvor

Læs mere

Kommunalvalg Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse

Kommunalvalg Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse Kommunalvalg 2017 Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse 1 Det kan du finde i materialet 1. Kommunalvalg i Friluftsrådets kredse 2. Idékatalog med eksempler på mærkesager 3. Guide og værktøjer

Læs mere

Hans Peter Bach (senior) spurgte ind til proceduren ved manglende indbetaling af kontingent?

Hans Peter Bach (senior) spurgte ind til proceduren ved manglende indbetaling af kontingent? Referat af DMKF Generalforsamling, 14. juni 2015 1) Valg af dirigent - Ole Willumsen Ole bekendtgjorde, at der var indkaldt retmæssigt til generalforsamlingen. 2) Valg af referent Peter Atti 3) Valg af

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Beretning. forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets lokaleområde

Beretning. forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets lokaleområde Beretning nr. 13 Folketinget 2014-15 Beretning afgivet af Retsudvalget den 13. maj 2015 Beretning om forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets

Læs mere