CM 811/812 Dansk guide

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CM 811/812 Dansk guide"

Transkript

1 CM 811/812 Dansk guide

2 Overensstemmelseserklæring

3 Anvendelse af kasseapparatet CM 811/812 er alene tiltænkt anvendt til kasseapparat transaktioner indendørs. Al anden anvendelse betragtes som ikke korrekt. Generel information / sikkerhedsforskrifter Kasseapparatet må kun tilsluttes strøm som angivet på mærkatet på bagsiden af apparatet. Kasseapparater er avanceret udstyr. Forsøg derfor aldrig at reparerer apparatet selv. Hvis reparation er nødvendig, må dette kun foretages på autoriseret service center eller af autoriseret sælger. Benyt aldrig metalgenstande som f.eks. skruetrækker, papirclips eller lignende på apparatet. Brug af metalgenstande kan ødelægge apparatet eller give elektrisk stød. Sluk altid for kasseapparatet når det ikke længere skal bruges. Fjern forsigtigt støv fra apparatet vha. en tør klud. Brug aldrig vand eller opløsningsmidler som f.eks. fortynder, sprit el.lign. Strømmen afbrydes helt ved at trække stikket ud. Kasseapparatet må ikke udsættes for ekstreme temperaturforhold. Opbevar alle transportdele. Disse skal bruges, hvis du ønsker at transportere kasseapparatet. Transportdele Før kasseapparatet kan tages i brug skal alle transportdele fjernes og gemmes til senere transportbrug. VIGTIGT! Ved skade under transporten skal apparatet returneres i original emballage med alle brugsanvisninger, tilbehør osv. Strømtilslutning Kontroller at din strømstyrke og frekvens svarer til angivelsen på kasseapparatets bagside. VIGTIGT! Strømstikket skal sidde i nærheden af kasseapparatet og være let tilgængelig. Derved kan stikket hurtigt trækkes ud af apparatet, hvis der opstår elektriske problemer. BEMÆRK! Alle data i kasseapparatet bliver bevaret, hvis strømmen afbrydes. Batterierne i kasseapparatet sørger for at data forbliver i apparatet i op til ca. 2 måneder efter afbrydelse af strømmen. Printermekanisme VIGTIGT! For problemfri drift af apparatet er det nødvendigt at følge nedenstående: Udskriv aldrig uden papir i apparatet. Træk aldrig i papiret under udskrift. Brug kun papir af god kvalitet. Brug aldrig papirruller, der allerede har været brugt. Brug ikke hårde genstande på printeren og flyt ikke drevmekanismen manuelt. Vær opmærksom på markeringen for papirrullestop og skift omgående papirrullen. Få udført regelmæssig service på kasseapparat/printer på autoriseret service center.

4 Funktionsvalg Drejekontakten, der betjenes med nøgle, skal stå på REG for normal betjening (registrering). Off Registrering X-rapporter Z-rapporter Programmering Kalkulation (normal betjening) (uden memory sletning) (med memory sletning) BEMÆRK! Datatab og nedbrud kan forekomme under Z og PRG funktion. Brug derfor kun disse funktioner, når du er fortrolig med programmering og betjening af kasseapparatet. Tastatur Udskrivning af hjælpeliste Stil drejekontakten på REG. Tryk på tasten. Vælg nummer i hjælpelisten. Bekræft valget ved at trykke på tasten. Hjælpeliste til CM 811/812: Indtast hjælpenummer og tryk på Eksempel: Aktivering af hjælpenummer til sprogfunktion: Hjælpenummer: Bekræft med tryk på: Hjælpenr. Funktion 01 Vælg sprog 02 Program data (DD/MM/YY) 03 Program tid (24-timers ur) 04 Program logo 05 Program moms 06 Program varegruppeer 07 Program PLU (varenr.) 08 Print finansrapport 09 Print tekst tabel Udskriv tabellen ved tryk på 01: Vælg sprog 110 [RA] Engelsk 111 [RA] Fransk 112 [RA] Tysk 113 [RA] Spansk 114 [RA] Hollandsk 115 [RA] Portugisisk 116 [RA] Svensk

5 For at skifte indstillinger drejes kontakten om på PRG. Indtast nummer fra hjælpelisten og bekræft med tryk på [RA] tasten. Eksempel: Skift sprog til ENGELSK: Sprognr. Bekræft med tryk på Udskrivning af systemindstillinger Udskrivning af indstillinger for systemfunktioner, rabatter og valuta samt Z-rapport og ekspedient password: Tryk 6 gange på Bekræft med tryk på Indstilling af dato Eksempel: 1. januar 2006 Indtast datoen ved 6 cifre (DDMMYY) Bekræft med tryk på Indstilling af ur Eksempel: 9:30 a.m. Indtast klokken med 4 cifre (hhmm) Bekræft med tryk på

6 Programmering af moms Der kan maksimalt lagres 4 forskellige momssatser i hukommelsen. Eksempel: 16% gemt som moms nummer 1: Indtastning af et moms nummer (1, 2, 3 eller 4) svarer til det nummer den ønskede momssats er gemt under i hukommelsen. Bekræft med tryk på [CARD] Eksempel: 7% gemt som moms nummer 2: Indtast momssatsen (x 1000) Bekræft med tryk på Indtast moms nummer 2 Bekræft med tryk på [CARD] Indtast momssatsen (x 1000) Bekræft med tryk på

7 Taster De numeriske taster fungerer som bogstaver eller tegn, når programmeringsfunktion er valgt. Hver numerisk tast indeholder adskillige bogstav- eller tegnkoder. Disse vælges ved at trykke gentagne gange på samme tast. Når kodetasten når til slutningen af listen over kodemuligheder, vil den valgte kodetast starte forfra med den første bogstav-/tegnkode. Valget er cyklisk.

8 Programmering af varegrupper (DEP) Trin 1: Indtastning af tekst Tryk 2 gange på Indtast tekst for varegrupper Bekræft med tryk på Fortsæt med indtastning af øvrige varegrupper For at vælge DEP nummer direkte gøres følgende: Tryk på DEP tasten som virker som scroll-up tast eller på som virker som scroll-down tast Afslut indtastning ved tryk på efter indtastning af den sidste varegruppe Eksempel: Hvis teksten på varegruppen på DEP1 er Test : Eksempel 1: DEP1 er en specificeret varegruppe med moms nummer 1 (16%) og uden fastsat pris Trin 2: Valg af status Indtast status S1 og S2 som 3 cifre Indtast fast pris eller variabel pris Tildel ovenstående indstillinger til DEP1 ved at trykke på Status S1: Status S2: 0 = specificeret varegruppe 1 = gruppe m. enkel enhed 00 = ingen moms 01 = moms nummer 1 02 = moms nummer 2 03 = moms nummer 3 04 = moms nummer 4 Momssatser/-numre er beskrevet i afsnittet Programmering af momsrater.

9 Eksempel 2: DEP1 er en specificeret varegruppe med moms nummer 2 (7%) og uden fastsat pris Trin 2: Valg af status Indtast status S1 og S2 som 3 cifre Indtast fast pris eller variabel pris Tildel ovenstående indstillinger til DEP2 ved at trykke på Trin 3: Udskrivning Listen med de programmerede varegrupper udskrives ved at trykke 6 gange på Afslut med tryk på

10 Programmering af varenumre Price Look Up (PLU) Varenumre (kaldet PLU) skal programmeres i 3 trin: Indtast tekst for alle PLU er. Indtast pris og varegruppe for alle PLU er. Indtast status på PLU en og varegruppen for alle PLU er (ikke nødvendigt hvis PLU en er med fast pris). 1. PLU tekst Tryk 1 gang på Indtast tekst til første varenummer (PLU) vha. det 10-cifrede tastatur (maks. 12 karakterer). Fortsæt på samme måde for næste PLU. Eksempel: Navnet på PLU123 er Test For direkte valg af et varenummer (PLU) gøres følgende: Tryk på DEP tasten som virker som scroll-up tast eller som virker som scroll-down tast. Afslut indtastning af tekst ved tryk på

11 2. Varenummer (PLU) pris og tildeling Tryk på Indtast det ønskede PLU nummer. Indtast PLU ens faste pris og tildel en varegruppe ved at trykke på varegruppetasten. Den næste PLU vises automatisk i displayet. Fortsæt på samme måde. Afslut indtastningen med tryk på Eksempel: PLU123 til beløbet 2,50 er tildelt til varegruppe 1

12 3. Varenummer (PLU) status (BEMÆRK! Dette trin er kun nødvendigt for PLU er med variabel pris) Tryk på Status 0 = fast pris Status 1 = variabel pris Indtast det PLU nummer, som du ønsker at programmere og bekræft med tryk på Indtast PLU status, tryk på den tilhørende varegruppetast og bekræft. Eksempel: PLU123 / DEP1, hvor variabel pris er tilladt. Den næste PLU vises automatisk i displayet. Fortsæt på samme måde. Afslut med tryk på

13 Programmering af sidehoved og sidefod På kassebonen kan sidehovedet maksimalt bestå af 4 linier og sidefoden maksimalt bestå af 3 linier. Hver linie kan maksimalt bestå af 24 karakterer. Programmering af sidehoved Tryk 4 gange på Indtast teksten til sidehovedet vha. det numeriske tastatur. Afslut indtastningen for hver linie (maks. 24 karakterer) ved at trykke på Fortsæt på samme måde for at indtaste tekst til de næste linier i sidehovedet (maks. 4 linier). Afslut programmeringen med tryk på Eksempel: Teksten i sidehovedet er Test. ved slutningen af linien Programmering af sidefod Tryk 6 gange på Fortsæt nøjagtigt som beskrevet vedr. sidehovedet (se ovenstående) (sidefoden kan maks. bestå af 3 linier). Indtastning af tekst: se ovenstående

14 Programmering af valuta Der kan maksimalt programmeres 4 forskellige fremmed valutaer. Følgende skal indtastes til programmeringen: - Valuta-ID: 1, 2, 3 eller 4. - Decimaler for valutakurs (EXP): der kan vælges 0-8 decimaler. - Decimaler for valutaen (D.P.): der kan vælges 0 3 decimaler. - Valutakurs (RATE): 6-cifret indtastning fra til Disse indstillinger kan programmeres ud i ét uden mellemrum eller karakterer imellem dem: <cifre for valuta-id> <cifre for EXP> <cifre for D.P.> <cifre for RATE>. Valuta-ID 1 = 1 EXP = 5 D.P. = 2 RATE = Eksempel: Valuta fra EURO til USD (1 USD = 0,76494 EURO) som valuta-id 1 Systemprogrammering Kasseapparatets standard-/basisfunktioner lagres i systemfunktionerne. Indtast systemfunktionerne som 2 eller 3 cifre Bekræft indtastningen med tryk på Eksempel: Ændring af tidsformatet til 24-timers visning

15 Bemærk! Standardfunktionerne er markeret med fed og grå baggrund i tabellen Systemfunktion nr. Status nr. Funktion 0 Decimantal 0 (ingen decimal) 1 Decimalantal 0,0 1 2 Decimalantal 0,00 3 Decimalantal 0,000 2 (reserveret) 3 1 Nettopris (eksklusiv moms) 2 Bruttopris (inklusiv moms) 4 0 Tidsformat: 24-timer 1 Tidsformat: 12-timer 5 0 Udskriv X/Z-rapport med logo: ingen udskrift 1 Udskriv X/Z-rapport med logo: udskrift 6 (reserveret) 7 0 Datoformat: måned-dag-år 1 Datoformat: dag-måned-år 8 (reserveret) 9 (reserveret) 10 (reserveret) 0 Sprog: engelsk 1 Sprog: fransk 2 Sprog: tysk 11 3 Sprog: spansk 4 Sprog: hollandsk 5 Sprog: portugisisk 6 Sprog: svensk 12 0 Nulpris for PLU eller varegruppe ikke tilladt 1 Nulpris for varenr. (PLU) eller varegrp. tilladt (standard) 13 0 Ingen special europæisk afrunding 1 Europæisk afrunding: schweizisk 2 Europæisk afrunding: svensk 3 Europæisk afrunding: dansk 14 0 Momsafrunding: afrunding 1 Momsafrunding: 5/4 finansiel afrunding 2 Momsafrunding: runde op 15 0 Udskrift af ekstra bon tilladt 1 Udskrift af ekstra bon ikke tilladt 16 0 Udelad nul udskrift i Z-rapport 1 Udelad ikke nul udskrift i Z-rapport 17 0 Udskriv total momsbeløb: udskriv ikke 1 Udskriv total momsbeløb: udskriv 18 0 Udskriv momsbeløb for hver momssats: udskriv ikke 1 Udskriv momsbeløb for hver momssats: udskriv 19 0 Udskriv ekstra linie total momsbeløb : udskriv ikke 1 Udskriv ekstra linie total momsbeløb : udskriv 20 0 Udskriv netto-total for hver momssats: udskriv ikke 1 Udskriv netto-total for hver momssats: udskriv 21 0 Udskriv ekstra linie netto-total : udskriv ikke 1 Udskriv ekstra linie netto-total : udskriv 22 0 Udskriv momssats symbol til højre for totalen: udskriv ikke 1 Udskriv momssats symbol til højre for totalen: udskriv 23 0 Udskriftstidspunkt: udskriv 1 Udskriftstidspunkt: udskriv ikke 24 (reserveret) 25 0 Udskriv moms-total: før kontantlinien 1 Udskriv moms-total: efter kontantlinien tabellen fortsætter på næste side

16 Bemærk! Standardfunktionerne er markeret med fed og grå baggrund i tabellen Systemfunktion nr. Status nr. Funktion 26 0 Elektronisk journal er aktiv 1 Elektronisk journal er ikke aktiv 0 Alle transaktioner lagres under REG i den elektroniske journal 27 1 Kun salgstransaktioner lagres under REG i den elektroniske journal. Transaktioner som f.eks. Udbetalt, På Konto eller Ikke Salg lagres ikke. 0 Advarselsmeddelelse E-journal nearly full ved 28 slutningen af en transaktion 1 Ingen advarselsmeddelelse E-journal nearly full ved slutningen af en transaktion 0 Advarselsmeddelelse E-journal nearly full ved starten af 29 en transaktion 1 Ingen advarselsmeddelelse E-journal nearly full ved starten af en transaktion 30 0 Bontæller slettes ikke efter udskrift af Z-finansrapport 1 Bontæller slettes efter udskrift af Z-finansrapport 31 0 Z1 og Z2 tællere slettes ikke efter udskrift af Z-finansrapport 1 Z1 og Z2 tællere slettes efter udskrift af Z-finansrapport 32 0 Grand-total slettes ikke efter udskrift af Z1-finansrapport 1 Grand-total slettes efter udskrift af Z1-finansrapport 33 0 Grand-total udskrives ikke på finansrapporten 1 Grand-total udskrives på finansrapporten 34 0 Basisvaluta er den lokale valuta (beløb - omregningsfaktor) 1 Basisvaluta er fremmed valuta (beløb x omregningsfaktor) 35 0 Penge tilbage udskrives på finansrapporten 1 Penge tilbage udskrives ikke på finansrapporten 36 0 Ekspedient log-on ikke aktiv efter hver transaktion 1 Ekspedient log-on aktiv efter hver transaktion 40 0 Kalkulationsfunktion 1 Journalfunktion 0 Linieafstand ved udskrivning af bon: 0,5 mm 1 Linieafstand ved udskrivning af bon: 0,75 mm 2 Linieafstand ved udskrivning af bon: 1,0 mm 3 Linieafstand ved udskrivning af bon: 1,25 mm 98 4 Linieafstand ved udskrivning af bon: 1,5 mm 5 Linieafstand ved udskrivning af bon: 1,75 mm 6 Linieafstand ved udskrivning af bon: 2,0 mm 7 Linieafstand ved udskrivning af bon: 2,25 mm 8 Linieafstand ved udskrivning af bon: 2,5 mm 9 Linieafstand ved udskrivning af bon: 2,75 mm Systemtabellen kan udskrives.

17 Udskrivning af systemindstillinger Tryk 6 gange på Afslut med tryk på Ekspedientfunktion Ekspedientfunktionen er som standard ikke aktiveret. Den kan aktiveres eller deaktiveres på følgende måde (status 0 = ikke aktiveret status 1 = aktiveret): Tryk 5 gange på Indtast status og afslut med tryk på Eksempel: Aktivering af ekspedient Når ekspedientfunktionen er aktiveret, vises ekspedientnummeret i displayet. Ekspedient nr. 6

18 Ekspedientfunktion uden password (standard) Dette virker kun, når ekspedientfunktionen er aktiv (se foregående side). Hvis et password ikke er valgt for ekspedienten (standard 000), kan ekspedienten kun logge på med sit ekspedientnummer. Log-on Stil drejekontakten på REG Indtast det 1-cifrede ekspedientnummer og afslut med tryk på Der kan registreres 8 ekspedienter i systemet. Eksempel: Ekspedient med ekspedientnummer 6 logger på Log-off Stil drejekontakten på REG Tryk på og afslut med tryk på Eksempel: En ekspedient logger af Ekspedientfunktion med password Det er muligt at beskytte ekspedient log-on med et password. Ekspedienten skal i så fald logge på med sit ekspedientnummer og et tildelt password. Passwordet er en 3-cifret kode (fra 000 til 999). Ekspedientnummer og password udgør derved en 4-cifret ekspedientkode. Ekspedient kodestruktur 3-cifret password ( ) ekspedientnummer (1-8) Log-on 4-cifret ekspedientkode Eksempel: Ekspedient nr. 1 logger på med sit password 456 (ekspedientkode: 1456). Input Display Bekræft med Stil drejekontakten på REG Indtast det 1-cifrede ekspedientnummer og indtast det 3-cifrede password direkte derefter. Afslut med tryk på Ved indtastning af forkert password, vil fejlsymbolet fremkomme i displayet. Ekspedienter forbliver logget på, indtil han logger rigtigt af (se forklaring ovenfor).

19 Programmering af ekspedient password Aktivér programmeringsfunktionen for ekspedient password: Tryk 6 gange på Bekræft med tryk på Indtast alle passwords efter hinanden (maks. 8 passwords) Indtast den 4-cifrede ekspedientkode (1-cifre ekspedientnummer og 3-cifret password) og afslut med Forlad programmeringsfunktionen for ekspedient password ved tryk på Følgende meddelelse vises på bonen: The entry is not printed. Eksempel: Programmering af password til ekspedient nr. 1 (password 456) og ekspedient nr. 2 (password 987) Input Display Bekræft med Fortryd fejl / slet fejlstatus Fejlindtastninger og meddelelse om fejl (akustisk signal) kan slettes/stoppes ved tryk på Registrering vedrørende varegruppe Indtast pris uden decimaler (maks. 7 cifre). Pris Varegruppe Eller: hvis samme varenummer (PLU) skal registreres flere gange: Antal PLU er Pris Varegruppe d Summen af NN x PPPPPPP afhænger af kasseapparats kapacitet

20 Registrering af kundens varekøb (registrering af PLU er) Indtast varenummer (PLU), (maks. 3 cifre) PLU nummer PLU f.eks. Eller hvis samme PLU (varenummer) skal køres igennem flere gange: Antal PLU er PLU PLU f.eks. Summen af NN x PLU pris kan højst svare til kasseapparatets maksimalkapacitet. Eller hvis en PLU (varenummer), der er programmeret med variabel pris, skal bruges: PLU nummer PLU Prisindtastning PLU f.eks. Eller hvis en varegruppe eller PLU (varenummer) skal kunne arbejde med minus: Prisindtastning Varegruppe PLU numre PLU eller f.eks. Afslut med bon Når alle varenumre (PLU er) er blevet indtastet, trykkes på udskrive den. tasten for at vise sub-totalen i displayet og Indtast det beløb, som kunden betaler, uden decimal og afslut med tryk på Beløb Afslut bon

21 Betaling med fremmed valuta Når alle varenumre (PLU er) er blevet indtastet, trykkes på udskrive den. Indtast valuta-id for den fremmede valuta og tryk på tasten for at vise sub-totalen i displayet og. Totalen vises nu i den valgte valuta i displayet. Ved igen at trykke på lokal valuta. vises den lokale valuta. Indtast det beløb kunden betaler i enten fremmed valuta eller Afslut bonen med tasten. Stil drejekontakten på REG Når transaktionen er færdig, afsluttes med en sub-total. Vælg valuta-id (i dette eksempel er USD den fremmede valuta med valutanummer 1) og bekræft. Indtast det beløb kunden betaler i funktionen for fremmed valuta og afslut bonen. Når returpenge-beløbet vises i displayet, trykkes på for at omregne summen til lokal valuta. Eksempel: En kunde betaler et beløb på 15 EURO med en 20 USD seddel. Input Display Bekræft med Eksempel: Kunden får enten 30 EURO cents eller 39 USD cents tilbage.

22 Rettelse af fejlindtastninger Forkerte indtastninger kan rettes med det samme eller senere eller under varekøb. Rettelse af fejl (med det samme) Den sidst indtastede vare under kundens varekøb kan rettes med det samme ved tryk på rettet.. Fejlen er nu Rettelse af fejl (der er lagt ind i kasseapparatet tidligere) Fejl i beløb, varepriser og varegruppper, der tidligere er lagt ind i kasseapparatet, kan rettes under et varekøb. Tryk på slettes. for at aktivere funktionen for rettelse af tidligere fejlindtastninger. Afslut den registrering, der skal Rettelse af refunderinger / returnerede varer Registrering af beløb, varenumre eller afdelingspriser, der allerede er bekræftet i systemet, kan ophæves. Tryk på for at aktivere funktionen for refunderinger/returvarer. Afslut den registrering, der skal ophæves. Tryk på Andre funktioner Kasseapparatet er åbent For kontantbetaling indtastes beløbet efterfulgt at tryk på denne tast For betaling på konto indtastes beløbet efterfulgt at tryk på denne tast Efter en registrering af varekøb eller en afslutning med sub-total kan der gives en procentrabat. Eksempel på 5% rabat:

23 Udskrivning af rapporter X-rapporter: uden sletning af memory. Z-rapporter: med sletning af memory. Stil drejekontakten på X (for at udskrive X-rapporter) eller Z (for at udskrive Z-rapporter). Rapporttyper: Start udskrivning med: Dagens X og Z finansrapporter Dagens X og Z PLU-rapporter X og Z ekspedientrapporter Månedlig X2 og Z2 finansrapporter X og Z træningsrapporter Elektronisk journal (X) Elektronisk journal (Z) (kun hvis aktiveret i systemfunktion nr. 26) Hvis hele systemrapporten skal udskrives, vises meddelelsen i displayet sammen med et akustisk signal. - Tryk på hvis den elektroniske journal skal slettes efter udskrivningen. - Tryk på hvis den elektroniske journal ikke skal slettes efter udskrivningen. Sletning af den elektroniske journal uden at udskrive den Stil drejekontakten på Z. Med i displayet: slet journalen med. Med i displayet: slet ikke journalen med Input Bekræft med

24 Træningsfunktion Start træningssystemet Tryk 6 gangen på og afslut med Input Display Bekræft med For at arbejde i træningssystemet skal drejekontakten stå på REG BEMÆRK! Der kan ikke udskrives rapporter, når træningssystemet er aktiveret. Afslut træningssystemet Tryk 6 gange på og afslut med Input Display Bekræft med

25 Slettefunktion VIGTIGT! Følgende bør kun udføres, hvis man er fortrolig med kasseapparatets programmeringsfunktion. Tag strømstikket ud. Igangsætning af warm start -funktionen Med denne funktion slettes den seneste fejlfunktion. Programmeringer bevares.. Tryk samtidigt på og, mens strømstikket igen tilsluttes. Kasseapparatet skriver nu PARTIAL RESET. Sletning af alle rapporter Alt salg slettes. Programmeringer bevares.. Tag strømstikket ud. Tryk samtidigt på og, mens strømstikket igen tilsluttes. Kasseapparatet skriver nu REPORT RESET. Sletning af alle data Alle programmeringer og alt salg slettes. Kasseapparatet fabriksindstillinger genetableres.. Tag strømstikket ud. Tryk samtidigt på og, mens strømstikket igen tilsluttes. Kasseapparatet skriver nu FULL RESET.

26 Elektronisk journal (EJ) Beskrivelse af elektronisk journal (EJ) Det elektroniske kasseapparat kan lagre 3000 linier i en elektroniske journalhukommelse (EJhukommelsen). EJ-hukommelsen kan bruges ved REG-transaktioner og Z-finansrapporter. For andre transaktioner som f.eks. X-rapporter og programmeringsrapporter vil EJhukommelsen ikke kunne bruges. Bemærk! Nedenstående viser en advarselsindikator for at EJ (elektronisk journal) er næsten fuld. Tegnet - angiver i højre side af displayet, at den elektroniske journalhukommelse næsten er fuld. Hvis journalhukommelsen (EJ) viser at den er næsten fuld under REG-funktion Bemærk! Når indikatoren angiver, at journalhukommelsen er næste fuld, betyder det at der er mindre end 500 linier tilbage i hukommelsen. Når EJ-hukommelsen er næsten fuld, vil indikatoren for det første tal lyse op. Et advarselssignal vil lyde (ca. 2 sekunder), såfremt der er blevet programmeret et sådant. Der er to muligheder for hvornår advarselssignalet høres. Den ene mulighed er et advarselssignal ved slutningen af en transaktion. Den ene er et advarselssignal ved starten af en transaktion. Hvis journalhukommelsen (EJ) er helt fuld under REG-funktion Bemærk! Helt fuld hukommelse betyder, at der er mindre end 150 linier tilbage i hukommelsen. Funktion 28 og 29 vil ikke blive påvirket, selvom EJ-hukommelsen er fuld. Når EJ-hukommelsen er fuld, vil displayet vise [EJ FULL] og advarselssignalet vil lyde (ca. 2 sekunder). Displayet viser meddelelsen i starten af en transaktion. Kasseapparatet vil på det tidspunkt afvente dit input. Du kan her enten: trykke på tasten for at gøre det muligt at starte den ønskede transaktion. Bemærk! Transaktionen vil dog ikke blive lagret i EJ-hukommelsen og tælleren vil i dette tilfælde ikke blive opdateret. eller trykke på tasten for at afbryde transaktionen. Input Bekræft med tryk på Display viser Stil drejekontakten på REG

27 Klokkeslæt og hukommelsesinformation for elektronisk journal (EJ) Klokkeslæt Input Display Betydning Bemærk! Tiden kan kun vises, når der ikke foregår en salgstransaktion. Visning af ledig hukommelse i EJ Input Display Bemærk! Når EJ er i funktion, vil displayet viser hvor meget ledig hukommelse, der er tilgængelig (se ovenstående eksempel). Størrelsen af den ledige hukommelse kan kun vises, når der ikke foregår en salgstransaktion. Bemærk! Du kan skifte mellem visning af klokkeslæt og visning af ledig hukommelse ved at trykke på. Elektronisk journalrapport (X og Z-funktion) Kasseapparatet kan generere visse EJ-rapporter. Disse rapporter har følgende funktioner: Pausefunktion under generering af rapport: Når du trykker på tasten under generering af en rapport, vil rapporten blive stoppet. Kasseapparatet vil herefter afvente yderligere input enten i form af: - aktivering af tasten (hvorved rapporten fortsættes) - eller aktivering af tasten (hvorved rapporten afbrydes helt). Denne funktion er nyttig, hvis man ønsker at undgå at opbruge al papir i kasseapparatet. Afbrydelsesfunktion under generering af rapport: Når du trykker på tasten under generering af en rapport, vil rapporten blive afbrudt helt. Kasseapparatet vil herefter udskrive følgende linie, der angiver at rapporten er blevet stoppet: Bekræftelsesfunktion for tømning af EJ-hukommelsen: afbrydelsesmeddelelse Når den genererede rapport er i Z-funktion, vil kasseapparatet vise og et advarselssignal vil lyde (ca. 2 sekunder). Dette betyder, at du skal bekræfte at du ønsker at tømme EJ-hukommelsen.

28 Kasseapparatet vil afvente yderligere input i form af f.eks. aktivering af Herved bekræfter du, at du virkelig ønsker at tømme hukommelsen. tasten igen. Komplet rapport over den elektroniske journal (EJ) Stil drejekontakten på X eller Z. For at kunne udskrive en komplet rapport over den elektroniske journal skal du først stille drejekontakten på enten X eller Z. Input Tryk herefter på Ældste rapport i den elektroniske journal (EJ) Stil drejekontakten på X eller Z. Indtast det 3-cifrede transaktionsnummer (NNN*) og bekræft med (du kan indtaste et nummer mellem 001 og 999). Eksempel: Udskrivning af ældste rapport nr. 125 Input Display Bekræft med *NNN angiver transaktionsnummeret. Det elektroniske kasseapparat vil generere en rapport ud fra den ældste transaktion. Kasseapparatet vil tælle antallet af transaktioner. Når tælleren når det transaktionsnummer, du har valgt, vil rapporten stoppe. Hvis den valgte transaktion ligger før det indtastede nummer, vil rapporten stoppe. Nyeste rapport i den elektroniske journal Stil drejekontakten på X eller Z. Indtast det 3-cifrede transaktionsnummer (NNN*) og bekræft med (Du kan vælge et nummer mellem 001 og 999). tasten. *NNN angiver transaktionsnummeret. Eksempel: Udskrivning af nyeste rapport nr. 150 Input Display Bekræft med

29 Det elektroniske kasseapparat vil rapportere fra ældre transaktioner med det valgte nummer. Når tælleren når den nyeste transaktion, vil rapporten stoppe. Hvis det valgte nummer er højere end de lagrede antal transaktioner i EJ-hukommelsen, vil rapporten starte fra ældste transaktion. Daglig rapport over den elektroniske journal Stil drejekontakten på X eller Z og indtast det 2-cifrede transaktionsnummer (DD*). (Vælg et nummer mellem 01 og 99). Bekræft med. *DD angiver nummeret på Z-finansrapporten. Eksempel: Udskrivning af daglig rapport nr. 30 Input Display Bekræft med Det elektroniske kasseapparat vil generere en rapport ud fra den ældste transaktion. Kasseapparatet vil tælle Z-finansrapporterne, og når tælleren når det valgte nummer, vil rapporten stoppe. Hvis alle Z-finansrapportdata ligger inden det nummer, du har valgt, vil rapporten blive stoppet. Tømning af elektronisk journalhukommelse Stil drejekontakten på Z. Tryk på og og bekræft med. Den elektroniske journalhukommelse bliver nu tømt uden at blive skrevet ud. Input Display Bekræft med Bekræftelsesfunktion for tømning af EJ-hukommelse: Når rapportgenerering er afsluttet i Z- funktion, vil kasseapparatet vise [CL ] i displayet og et advarselssignal vil lyde (ca. 2 sekunder). Dette betyder, at du skal bekræfte at du ønsker at tømme hukommelsen. Kasseapparatet vil afvente yderligere input enten i form af aktivering af : tasten igen (for at bekræfte at du virkelig ønsker at tømme hukommelsen) eller tasten (for at undlade at tømme hukommelsen).

30 Fejlmeddelelser I tilfælde af fejl vises der en fejlmeddelelse i displayet. Fejlmeddelelse: Årsag: Gør følgende: Forkert tast benyttet Tryk på Papir slut Isæt ny papirrulle og tryk Elektronisk journal fuld Slet elektronisk journal (med el. uden udskrift) Password nødvendigt Indtast 4-cifret password og tryk Password nødvendigt Indtast ekspedientnummer, indtast 3-cifret password og tryk Udskrift af elektronisk journal valgt mens drejekontakten står på Z Slet elektronisk journal med tryk på - eller Slet fejlmeddelelsen med tryk på

31 Kasseapparatet vil ikke skrive ud: Hvis kasseapparatet ikke vil skrive boner eller rapporter ud, bør du undersøge, om dette skyldes at du har aktiveret en specialfunktion. Har du aktiveret en specialfunktion, vil displayet vise en prik. Der er valgt træningsfunktion og derfor kan der ikke skrives ud. Gør derfor følgende: Deaktivér træningsfunktionen ved at stille drejekontakten på PRG. Tryk 6 gange på og afslut med (se beskrivelse i afsnittet Træningsfunktion ). Funktionen for udskrivning af bon er blevet deaktiveret i kasseapparatet. Det betyder, at papiret ikke bliver ført frem af papirrullen. Apparatet kan derfor ikke skrive ud. Gør følgende: Tryk på tasten for at aktivere funktionen for udskrivning af bon. Funktionen for kalkulation er valgt med drejekontakten. Kontakten står på CAL. Det betyder, at papiret ikke bliver ført frem af papirrullen og apparatet kan derfor ikke skrive ud. Samtidig vil kun kalkulationstasterne på kasseapparatet fungere. Gør følgende: Stil drejekontakten på REG. Printerfejl I tilfælde af printerfejl skal der øjeblikkeligt slukkes for kasseapparatet og strømstikket skal tages ud. Undersøg derefter om papirrullen sidder korrekt og om der er kommet fremmedlegemer i printmekanismen. Fjern i så fald dette. VIGTIGT! Eventuelle fremmedlegemer skal fjernes forsigtigt. Brug ikke kniv, skruetrækker el.lign. til dette. Brug ikke vold. I modsat fald kan printermekanismen blive ødelagt. Tænd derefter for kasseapparatet og fortsæt som før. Hvis printerfejlen opstår igen, skal du kontakte service centeret.

BRUGER MANUAL SE-S10

BRUGER MANUAL SE-S10 BRUGER MANUAL SE-S10 INDEX INDEX... 2 Lær SE-S10s at kende... 5 Mode... 5 Display... 6 Keyboard... 7 Quick Start Programmering... 10 Quick Start Basis Programmering... 10 Isætning af batterier... 11 Isætning

Læs mere

CITIZEN TM CX-85. Strimmelregner. Instruktionsmanual

CITIZEN TM CX-85. Strimmelregner. Instruktionsmanual ITIZEN TM X-85 Strimmelregner Instruktionsmanual BESKRIVELSE AF TASTATUR OG KNAPPER... Slettetast (clear entry / clear) Anvendes til at slette et forkert indtastet beløb. Øvrige indhold af hukommelsen

Læs mere

CM 940-F / 941-F / 942-F. Short Operating Instructions Short Programming Instructions Dansk - Version

CM 940-F / 941-F / 942-F. Short Operating Instructions Short Programming Instructions Dansk - Version CM 940-F / 941-F / 942-F O L Y MPIA Short Operating Instructions Short Programming Instructions Dansk - Version www.olympia-vertrieb.de SINCE 1903 Programmering af kassen via PC'en Du har mulighed for

Læs mere

BRUGER MANUAL SE-S400

BRUGER MANUAL SE-S400 BRUGER MANUAL SE-S400 Side 2 Indholdsfortegnelse: BESKRIVELSE AF CASIO SE-S400: Nøgleomskifter... Side 4 Keyboard...... Side 4 Forklaringer til keyboardet.... Side 4 GENERELT: Isætning af nye ruller..

Læs mere

1121 PD L. Brugervejledning

1121 PD L. Brugervejledning 1121 PD L Brugervejledning Oversigt Generelle instruktioner... 2 Udskiftning af farvebånd........ 3 Isætning af papirrullen... 3 Display symboler... 4 Tastatur fortegnelse.... 5 Skydeknap funktioner......

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

CM 910 / 911 / 912. Brugervejledning Programmeringsvejledning

CM 910 / 911 / 912. Brugervejledning Programmeringsvejledning CM 910 / 911 / 912 O L Y MPIA Brugervejledning Programmeringsvejledning www.olympia-vertrieb.de SINCE 1903 CE-erklæring CM 910 / 911 / 912 GB DE DK ES FI FR NL PT SV The manufacturer hereby declares that

Læs mere

Betjeningsvejledning Detailhandel (Trade) Restaurant (Gastronomy)

Betjeningsvejledning Detailhandel (Trade) Restaurant (Gastronomy) CM 840/842 O L Y MPIA Betjeningsvejledning Detailhandel (Trade) Restaurant (Gastronomy) Since 1903 wwwolympia-vertriebde Overensstemmelseserklæring CM 840/842 The manufacturer hereby declares that the

Læs mere

1231X, 1232X & 1491X

1231X, 1232X & 1491X 1231X, 1232X & 1491X 1231X 1232X 1491X Type Elektronisk udskrift / Regnemaskine m. display Elektronisk udskrift / Regnemaskine m. display Elektronisk udskrift / Regnemaskine m. display Tastatur 10-Tast

Læs mere

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. DATA. Jylland

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. DATA. Jylland -DynamicsKost Til Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. -Data www.jta-jylland.dk -DynamicsKost vers. 1.2.1 til Microsoft Dynamics C5 1. Introduktion til -DynamicsKost -Kost til Microsoft Dynamics

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper...

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... Brugermanual Side 2 Atlas 8 PLUS Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... 5 3 Frakobling...

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

ME Control Bruger Manual

ME Control Bruger Manual ME Control Bruger Manual Her finder jeg ME Control-enheden på Internettet Den sidst opdaterede brugermanual findes på adressen www.mecontrol.eu 1. Sådan fungerer ME Control-enheden Alt hvad du sender (SMS

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

ER-180T Bruger- og programmerings manual

ER-180T Bruger- og programmerings manual ER-180T Bruger- og programmerings manual Drosselvej 4, DK-8870 Langå Meterbuen 15, DK - 2740 Skovlunde Telefon: +45 8646 7572 - Fax: +45 8646 7574 www.cashcomdata.dk - info@cashcomdata.dk ii Indhold ER-380M

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 GECKO Booking kassesystem For oprettelse af flere kasseapparater, ret da henvendelse til GECKO Booking. Pris pr. ekstra er 49 kr. ex moms pr. måned. Vi tilbyder desuden ekstra udstyr til kasse-tilkøbsmodulet,

Læs mere

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret.

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret. BeoCom 2500 er en betjeningsvenlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter, der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør samt vippetasterne på det brugervenlige

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

VELKOMMEN BACKOFFICE HARDWARE OPSÆTNING FRONTEND KOM GODT IGANG. Kategorier Tilføj kategorier Brugere. Oversigt. Salg

VELKOMMEN BACKOFFICE HARDWARE OPSÆTNING FRONTEND KOM GODT IGANG. Kategorier Tilføj kategorier Brugere. Oversigt. Salg KOM IGANG Her er manualen, der vil guide dig igennem opsætning af dit nye Point Of Sale system. Derudover vil du der finde svar på alle dine spørgsmål omkring din daglige brug af OneStore POS. 0 VELKOMMEN

Læs mere

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics

Læs mere

SPS-300 Programmerings- & Betjeningsvejledning

SPS-300 Programmerings- & Betjeningsvejledning SPS-300 Programmerings- & Betjeningsvejledning Drosselvej 4, DK-8870 Langå Meterbuen 15, DK - 2740 Skovlunde Telefon: +45 8646 7572 - Fax: +45 8646 7574 www.cashcomdata.dk - info@cashcomdata.dk ii Indhold

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

DYMO DYMO. Strømforsyning

DYMO DYMO. Strømforsyning 1 1 Introduktion Med Dymo LabelPOINT 200 kan du lave en lang række selvklæbende kvalitetsetiketter på op til 90 tegn. Dymo LabelPOINT bruger 6mm, 9mm eller 12mm brede tapekassetter i en række forskellige

Læs mere

Programmeringsvejledning. Indgangs-controller EC 602-02

Programmeringsvejledning. Indgangs-controller EC 602-02 Programmeringsvejledning Indgangs-controller EC 602-02 Indhold Generelle oplysninger 3 Indtastningsmoduler 4 Programmerings-/betjeningspanel 5 Ledningsdiagram for programmeringseksemplerne 6 Programmeringseksempel

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250eg

Installationsvejledning Countertop ict250eg Installationsvejledning Countertop ict250eg Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma:

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM Alarmfirma: Ver. 2-1 Rev. 01.03.2001 Dokument: RS-210b/F.G. BRUGER VEJLEDNING 2 11 INDHOLDSFORTEGNELSE: Egne notater : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

Figur 1 LetraTag Etiketteringsmaskine. Etiketudgang. LCD-display. Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér

Figur 1 LetraTag Etiketteringsmaskine. Etiketudgang. LCD-display. Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér Etiketudgang Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér Gem i hukommelse Genkald hukommelse LCD-display Afklipper Udskriv Format OK Navigation Num Lock CAPS Slet Mellemrumstast Backspace Strømstik Figur 1

Læs mere

Manual til PC-CASH twin

Manual til PC-CASH twin Manual til PC-CASH twin Sidst opdateret: Januar, 2012 Side 2 af 71 Indholdsfortegnelse: Manual til PC-CASH twin... 1 Indholdsfortegnelse:... 3 Oversigt over PC-CASH twin... 5 Hoved-menuen... 6 Salgsfunktionen...

Læs mere

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010 2012 Manual til Kassen ShopPOS Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner Consulo ApS 04-08-2010 1 Introduktion... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Anvendelse... 5 2 Referencer... 6 3

Læs mere

Opsætning For korrekt skærmvisning skal følgende være indstillet: Under Butik Opsætning skal du foretage opsætning af følgende:

Opsætning For korrekt skærmvisning skal følgende være indstillet: Under Butik Opsætning skal du foretage opsætning af følgende: Butik Du finder alle programmer, der vedrører butikssalg, under punktet Butik på hovedmenuen: Opsætning For korrekt skærmvisning skal følgende være indstillet: Skærmstørrelse 1024 x 768 eller fuld skærm

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

SPS-300 Programmerings- & Betjeningsvejledning

SPS-300 Programmerings- & Betjeningsvejledning SPS-300 Programmerings- & Betjeningsvejledning Drosselvej 4, DK-8870 Langå Meterbuen 15, DK - 2740 Skovlunde Telefon: +45 8646 7572 - Fax: +45 8646 7574 www.cashcomdata.dk - info@cashcomdata.dk ii Indhold

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN 5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER Under fanen Dok. skabeloner kan du arbejde med de skabeloner som du har i systemet, eller du kan oprette nye. I denne vejledning kigger vi på hvordan du kan tilrette selve

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK

Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK P W A T C H Automatisk indstilling af parkeringstidspunkt

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING RS-REGENT Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Version 1-0 /1997 Dokument: RS-Regent/b. 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT BOSTON RCC45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Installationsvejledning til Countertop ict220eg

Installationsvejledning til Countertop ict220eg Installationsvejledning til Countertop ict220eg Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0125 1. Indledning

Læs mere

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Wellnessbox HOVEDMENU 2. Wellnessbox hjælpepunkter og hovedmenu 3. KASSE: Åbn kassen 4. KASSE: Luk kassen 5. KASSE: Sælg vare 6. KASSE:

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Business Communications Manager Telefonens funktioner

Business Communications Manager Telefonens funktioner Business Communications Manager Telefonens funktioner 2002 Nortel Networks P0341611 Version 02 Taster Funktionstasten i Business Series Terminal (T-series) er et lille globusikon. På funktionstasten i

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1

TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1 TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1 1 2 INDHOLD Afsnit Omhandler Side 1 Kontakt information Ruko 3 2 Hvad og hvem er denne guide for? 3 3 Hvad indeholder pakken, når Traka21 leveres? 3 4 Montering af

Læs mere

FLYTNING AF P-WATCH SPØRGSMÅL

FLYTNING AF P-WATCH SPØRGSMÅL FLYTNING AF P-WATCH Hvis du overvejer at flytte parkerings-uret til en ny bil, kontakt da venligst Teknisk Hotline eller et autoriseret værksted, idet udviklingen af nye biler kan stille nye krav til montering.

Læs mere

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Fakturering i Winfinans.NET For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Der vil nu blive dannet en ny tom faktura øverst i listen, og ved at klikke på

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

FUNKTIONS PROGRAMMERINGSTABEL 4600 CAN/PLIP

FUNKTIONS PROGRAMMERINGSTABEL 4600 CAN/PLIP FUNKTIONS PROGRAMMERINGSTABEL CAN/PLIP PROGRAMMERING AF FUNKTIONALITETER, COBRA FJERNBETJENINGER OG DRIVER CARDS, SELVLÆRENDE PROCEDURE. VIGTIGT: (Kun for PLIP applikationer og lige efter strømtilførsel

Læs mere

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1800 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld tilkobling... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling

Læs mere

Systemopsætning Finans

Systemopsætning Finans Systemopsætning Finans Under menuen Funktioner Systemopsætning Finans, indtastet Generelle oplysninger, Opsætning af kontoplan og Faste Konti vedrørende Finansmodulet. Indholdsfortegnelse Finansopsætning...

Læs mere

Radiofjernbetjening. Eberspächer. Betjeningsvejledning

Radiofjernbetjening. Eberspächer. Betjeningsvejledning Radiofjernbetjening Betjeningsvejledning Eberspächer Import: Robert Bosch A/S Autodivision Telegrafvej 1 2750 Ballerup Tovejs radiofjernbetjening TP 5 til fjernbetjent start af bilvarmere og forvalg af

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

Due//Matic A/S Mejlgårdsvej 2 Version: 721044.03 8930 Randers NØ Danmark Tel.: +45 8640 5888

Due//Matic A/S Mejlgårdsvej 2 Version: 721044.03 8930 Randers NØ Danmark Tel.: +45 8640 5888 Due//Matic A/S Mejlgårdsvej 2 Version: 721044.03 8930 Randers NØ Danmark Tel.: +45 8640 5888 Due//Matic OL-computer / Sporting-computer type 220034 for operatørkort BETJENINGSVEJLEDNING OL-Trap Sporting

Læs mere

Ændring af indstillinger s. 3. Parkering i lande med andre regler s. 4. Parkering i land med anden tidszone s. 7. Tilbage til fabriksindstilling s.

Ændring af indstillinger s. 3. Parkering i lande med andre regler s. 4. Parkering i land med anden tidszone s. 7. Tilbage til fabriksindstilling s. INDHOLDSFORTEGNELSE Indstilling af P-Watch s. 2 Ændring af indstillinger s. 3 Parkering i lande med andre regler s. 4 Parkering i land med anden tidszone s. 7 Tilbage til fabriksindstilling s. 8 Parkering,

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM RS-206 Ver. 1-2 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Ver. 1-2 Rev. 9.10.1997 Dokument: RS-206b 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt Brugermanual W 160 LANGTRÆKKENDE TRÅDLØS VEJRSTATION I FARVER Tak for dit køb af den nye vejrstation i farver. Apparatet er fremstillet med den nyeste teknologi af de mest avancerede materialer. Det leverer

Læs mere

FW1201 BRUGSANVISNING

FW1201 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analyse Model: FW1201 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en guide der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA.

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505 Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Før du bruger det: Vær sikker på at læse brugsanvisningen omhyggeligt. Denne information vil hjælpe

Læs mere

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37 34 Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Produktregistrering...37 Sådan kommer du i gang... 37 Strømforsyning...37 Isætning af tapekassetter...38 Sådan bruges etiketmaskinen første gang...

Læs mere

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Alarmsystemets fjernbetjening Indstillingsvejledning - Danish Kære kunde, I denne vejledning finder du oplysninger og handlinger, der er nødvendige for

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

i740/m740e Quick guide

i740/m740e Quick guide i740/m740e Quick guide Din i740/m740e Du har lige fået en ny telefon. Din i740/m740e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i740/m740e

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

ATS Centralenhed. Brugermanual

ATS Centralenhed. Brugermanual ATS Centralenhed Brugermanual Aritech er et varemærke ejet af GE Security. 2004 GE Security B.V.. Alle rettigheder forbeholdes. GE Security B.V. giver hermed ret til at udskrive dette dokument alene til

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Side 2 CS 1500. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1500. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1500 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld Tilkobling:... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling...

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere