CM 811/812 Dansk guide

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CM 811/812 Dansk guide"

Transkript

1 CM 811/812 Dansk guide

2 Overensstemmelseserklæring

3 Anvendelse af kasseapparatet CM 811/812 er alene tiltænkt anvendt til kasseapparat transaktioner indendørs. Al anden anvendelse betragtes som ikke korrekt. Generel information / sikkerhedsforskrifter Kasseapparatet må kun tilsluttes strøm som angivet på mærkatet på bagsiden af apparatet. Kasseapparater er avanceret udstyr. Forsøg derfor aldrig at reparerer apparatet selv. Hvis reparation er nødvendig, må dette kun foretages på autoriseret service center eller af autoriseret sælger. Benyt aldrig metalgenstande som f.eks. skruetrækker, papirclips eller lignende på apparatet. Brug af metalgenstande kan ødelægge apparatet eller give elektrisk stød. Sluk altid for kasseapparatet når det ikke længere skal bruges. Fjern forsigtigt støv fra apparatet vha. en tør klud. Brug aldrig vand eller opløsningsmidler som f.eks. fortynder, sprit el.lign. Strømmen afbrydes helt ved at trække stikket ud. Kasseapparatet må ikke udsættes for ekstreme temperaturforhold. Opbevar alle transportdele. Disse skal bruges, hvis du ønsker at transportere kasseapparatet. Transportdele Før kasseapparatet kan tages i brug skal alle transportdele fjernes og gemmes til senere transportbrug. VIGTIGT! Ved skade under transporten skal apparatet returneres i original emballage med alle brugsanvisninger, tilbehør osv. Strømtilslutning Kontroller at din strømstyrke og frekvens svarer til angivelsen på kasseapparatets bagside. VIGTIGT! Strømstikket skal sidde i nærheden af kasseapparatet og være let tilgængelig. Derved kan stikket hurtigt trækkes ud af apparatet, hvis der opstår elektriske problemer. BEMÆRK! Alle data i kasseapparatet bliver bevaret, hvis strømmen afbrydes. Batterierne i kasseapparatet sørger for at data forbliver i apparatet i op til ca. 2 måneder efter afbrydelse af strømmen. Printermekanisme VIGTIGT! For problemfri drift af apparatet er det nødvendigt at følge nedenstående: Udskriv aldrig uden papir i apparatet. Træk aldrig i papiret under udskrift. Brug kun papir af god kvalitet. Brug aldrig papirruller, der allerede har været brugt. Brug ikke hårde genstande på printeren og flyt ikke drevmekanismen manuelt. Vær opmærksom på markeringen for papirrullestop og skift omgående papirrullen. Få udført regelmæssig service på kasseapparat/printer på autoriseret service center.

4 Funktionsvalg Drejekontakten, der betjenes med nøgle, skal stå på REG for normal betjening (registrering). Off Registrering X-rapporter Z-rapporter Programmering Kalkulation (normal betjening) (uden memory sletning) (med memory sletning) BEMÆRK! Datatab og nedbrud kan forekomme under Z og PRG funktion. Brug derfor kun disse funktioner, når du er fortrolig med programmering og betjening af kasseapparatet. Tastatur Udskrivning af hjælpeliste Stil drejekontakten på REG. Tryk på tasten. Vælg nummer i hjælpelisten. Bekræft valget ved at trykke på tasten. Hjælpeliste til CM 811/812: Indtast hjælpenummer og tryk på Eksempel: Aktivering af hjælpenummer til sprogfunktion: Hjælpenummer: Bekræft med tryk på: Hjælpenr. Funktion 01 Vælg sprog 02 Program data (DD/MM/YY) 03 Program tid (24-timers ur) 04 Program logo 05 Program moms 06 Program varegruppeer 07 Program PLU (varenr.) 08 Print finansrapport 09 Print tekst tabel Udskriv tabellen ved tryk på 01: Vælg sprog 110 [RA] Engelsk 111 [RA] Fransk 112 [RA] Tysk 113 [RA] Spansk 114 [RA] Hollandsk 115 [RA] Portugisisk 116 [RA] Svensk

5 For at skifte indstillinger drejes kontakten om på PRG. Indtast nummer fra hjælpelisten og bekræft med tryk på [RA] tasten. Eksempel: Skift sprog til ENGELSK: Sprognr. Bekræft med tryk på Udskrivning af systemindstillinger Udskrivning af indstillinger for systemfunktioner, rabatter og valuta samt Z-rapport og ekspedient password: Tryk 6 gange på Bekræft med tryk på Indstilling af dato Eksempel: 1. januar 2006 Indtast datoen ved 6 cifre (DDMMYY) Bekræft med tryk på Indstilling af ur Eksempel: 9:30 a.m. Indtast klokken med 4 cifre (hhmm) Bekræft med tryk på

6 Programmering af moms Der kan maksimalt lagres 4 forskellige momssatser i hukommelsen. Eksempel: 16% gemt som moms nummer 1: Indtastning af et moms nummer (1, 2, 3 eller 4) svarer til det nummer den ønskede momssats er gemt under i hukommelsen. Bekræft med tryk på [CARD] Eksempel: 7% gemt som moms nummer 2: Indtast momssatsen (x 1000) Bekræft med tryk på Indtast moms nummer 2 Bekræft med tryk på [CARD] Indtast momssatsen (x 1000) Bekræft med tryk på

7 Taster De numeriske taster fungerer som bogstaver eller tegn, når programmeringsfunktion er valgt. Hver numerisk tast indeholder adskillige bogstav- eller tegnkoder. Disse vælges ved at trykke gentagne gange på samme tast. Når kodetasten når til slutningen af listen over kodemuligheder, vil den valgte kodetast starte forfra med den første bogstav-/tegnkode. Valget er cyklisk.

8 Programmering af varegrupper (DEP) Trin 1: Indtastning af tekst Tryk 2 gange på Indtast tekst for varegrupper Bekræft med tryk på Fortsæt med indtastning af øvrige varegrupper For at vælge DEP nummer direkte gøres følgende: Tryk på DEP tasten som virker som scroll-up tast eller på som virker som scroll-down tast Afslut indtastning ved tryk på efter indtastning af den sidste varegruppe Eksempel: Hvis teksten på varegruppen på DEP1 er Test : Eksempel 1: DEP1 er en specificeret varegruppe med moms nummer 1 (16%) og uden fastsat pris Trin 2: Valg af status Indtast status S1 og S2 som 3 cifre Indtast fast pris eller variabel pris Tildel ovenstående indstillinger til DEP1 ved at trykke på Status S1: Status S2: 0 = specificeret varegruppe 1 = gruppe m. enkel enhed 00 = ingen moms 01 = moms nummer 1 02 = moms nummer 2 03 = moms nummer 3 04 = moms nummer 4 Momssatser/-numre er beskrevet i afsnittet Programmering af momsrater.

9 Eksempel 2: DEP1 er en specificeret varegruppe med moms nummer 2 (7%) og uden fastsat pris Trin 2: Valg af status Indtast status S1 og S2 som 3 cifre Indtast fast pris eller variabel pris Tildel ovenstående indstillinger til DEP2 ved at trykke på Trin 3: Udskrivning Listen med de programmerede varegrupper udskrives ved at trykke 6 gange på Afslut med tryk på

10 Programmering af varenumre Price Look Up (PLU) Varenumre (kaldet PLU) skal programmeres i 3 trin: Indtast tekst for alle PLU er. Indtast pris og varegruppe for alle PLU er. Indtast status på PLU en og varegruppen for alle PLU er (ikke nødvendigt hvis PLU en er med fast pris). 1. PLU tekst Tryk 1 gang på Indtast tekst til første varenummer (PLU) vha. det 10-cifrede tastatur (maks. 12 karakterer). Fortsæt på samme måde for næste PLU. Eksempel: Navnet på PLU123 er Test For direkte valg af et varenummer (PLU) gøres følgende: Tryk på DEP tasten som virker som scroll-up tast eller som virker som scroll-down tast. Afslut indtastning af tekst ved tryk på

11 2. Varenummer (PLU) pris og tildeling Tryk på Indtast det ønskede PLU nummer. Indtast PLU ens faste pris og tildel en varegruppe ved at trykke på varegruppetasten. Den næste PLU vises automatisk i displayet. Fortsæt på samme måde. Afslut indtastningen med tryk på Eksempel: PLU123 til beløbet 2,50 er tildelt til varegruppe 1

12 3. Varenummer (PLU) status (BEMÆRK! Dette trin er kun nødvendigt for PLU er med variabel pris) Tryk på Status 0 = fast pris Status 1 = variabel pris Indtast det PLU nummer, som du ønsker at programmere og bekræft med tryk på Indtast PLU status, tryk på den tilhørende varegruppetast og bekræft. Eksempel: PLU123 / DEP1, hvor variabel pris er tilladt. Den næste PLU vises automatisk i displayet. Fortsæt på samme måde. Afslut med tryk på

13 Programmering af sidehoved og sidefod På kassebonen kan sidehovedet maksimalt bestå af 4 linier og sidefoden maksimalt bestå af 3 linier. Hver linie kan maksimalt bestå af 24 karakterer. Programmering af sidehoved Tryk 4 gange på Indtast teksten til sidehovedet vha. det numeriske tastatur. Afslut indtastningen for hver linie (maks. 24 karakterer) ved at trykke på Fortsæt på samme måde for at indtaste tekst til de næste linier i sidehovedet (maks. 4 linier). Afslut programmeringen med tryk på Eksempel: Teksten i sidehovedet er Test. ved slutningen af linien Programmering af sidefod Tryk 6 gange på Fortsæt nøjagtigt som beskrevet vedr. sidehovedet (se ovenstående) (sidefoden kan maks. bestå af 3 linier). Indtastning af tekst: se ovenstående

14 Programmering af valuta Der kan maksimalt programmeres 4 forskellige fremmed valutaer. Følgende skal indtastes til programmeringen: - Valuta-ID: 1, 2, 3 eller 4. - Decimaler for valutakurs (EXP): der kan vælges 0-8 decimaler. - Decimaler for valutaen (D.P.): der kan vælges 0 3 decimaler. - Valutakurs (RATE): 6-cifret indtastning fra til Disse indstillinger kan programmeres ud i ét uden mellemrum eller karakterer imellem dem: <cifre for valuta-id> <cifre for EXP> <cifre for D.P.> <cifre for RATE>. Valuta-ID 1 = 1 EXP = 5 D.P. = 2 RATE = Eksempel: Valuta fra EURO til USD (1 USD = 0,76494 EURO) som valuta-id 1 Systemprogrammering Kasseapparatets standard-/basisfunktioner lagres i systemfunktionerne. Indtast systemfunktionerne som 2 eller 3 cifre Bekræft indtastningen med tryk på Eksempel: Ændring af tidsformatet til 24-timers visning

15 Bemærk! Standardfunktionerne er markeret med fed og grå baggrund i tabellen Systemfunktion nr. Status nr. Funktion 0 Decimantal 0 (ingen decimal) 1 Decimalantal 0,0 1 2 Decimalantal 0,00 3 Decimalantal 0,000 2 (reserveret) 3 1 Nettopris (eksklusiv moms) 2 Bruttopris (inklusiv moms) 4 0 Tidsformat: 24-timer 1 Tidsformat: 12-timer 5 0 Udskriv X/Z-rapport med logo: ingen udskrift 1 Udskriv X/Z-rapport med logo: udskrift 6 (reserveret) 7 0 Datoformat: måned-dag-år 1 Datoformat: dag-måned-år 8 (reserveret) 9 (reserveret) 10 (reserveret) 0 Sprog: engelsk 1 Sprog: fransk 2 Sprog: tysk 11 3 Sprog: spansk 4 Sprog: hollandsk 5 Sprog: portugisisk 6 Sprog: svensk 12 0 Nulpris for PLU eller varegruppe ikke tilladt 1 Nulpris for varenr. (PLU) eller varegrp. tilladt (standard) 13 0 Ingen special europæisk afrunding 1 Europæisk afrunding: schweizisk 2 Europæisk afrunding: svensk 3 Europæisk afrunding: dansk 14 0 Momsafrunding: afrunding 1 Momsafrunding: 5/4 finansiel afrunding 2 Momsafrunding: runde op 15 0 Udskrift af ekstra bon tilladt 1 Udskrift af ekstra bon ikke tilladt 16 0 Udelad nul udskrift i Z-rapport 1 Udelad ikke nul udskrift i Z-rapport 17 0 Udskriv total momsbeløb: udskriv ikke 1 Udskriv total momsbeløb: udskriv 18 0 Udskriv momsbeløb for hver momssats: udskriv ikke 1 Udskriv momsbeløb for hver momssats: udskriv 19 0 Udskriv ekstra linie total momsbeløb : udskriv ikke 1 Udskriv ekstra linie total momsbeløb : udskriv 20 0 Udskriv netto-total for hver momssats: udskriv ikke 1 Udskriv netto-total for hver momssats: udskriv 21 0 Udskriv ekstra linie netto-total : udskriv ikke 1 Udskriv ekstra linie netto-total : udskriv 22 0 Udskriv momssats symbol til højre for totalen: udskriv ikke 1 Udskriv momssats symbol til højre for totalen: udskriv 23 0 Udskriftstidspunkt: udskriv 1 Udskriftstidspunkt: udskriv ikke 24 (reserveret) 25 0 Udskriv moms-total: før kontantlinien 1 Udskriv moms-total: efter kontantlinien tabellen fortsætter på næste side

16 Bemærk! Standardfunktionerne er markeret med fed og grå baggrund i tabellen Systemfunktion nr. Status nr. Funktion 26 0 Elektronisk journal er aktiv 1 Elektronisk journal er ikke aktiv 0 Alle transaktioner lagres under REG i den elektroniske journal 27 1 Kun salgstransaktioner lagres under REG i den elektroniske journal. Transaktioner som f.eks. Udbetalt, På Konto eller Ikke Salg lagres ikke. 0 Advarselsmeddelelse E-journal nearly full ved 28 slutningen af en transaktion 1 Ingen advarselsmeddelelse E-journal nearly full ved slutningen af en transaktion 0 Advarselsmeddelelse E-journal nearly full ved starten af 29 en transaktion 1 Ingen advarselsmeddelelse E-journal nearly full ved starten af en transaktion 30 0 Bontæller slettes ikke efter udskrift af Z-finansrapport 1 Bontæller slettes efter udskrift af Z-finansrapport 31 0 Z1 og Z2 tællere slettes ikke efter udskrift af Z-finansrapport 1 Z1 og Z2 tællere slettes efter udskrift af Z-finansrapport 32 0 Grand-total slettes ikke efter udskrift af Z1-finansrapport 1 Grand-total slettes efter udskrift af Z1-finansrapport 33 0 Grand-total udskrives ikke på finansrapporten 1 Grand-total udskrives på finansrapporten 34 0 Basisvaluta er den lokale valuta (beløb - omregningsfaktor) 1 Basisvaluta er fremmed valuta (beløb x omregningsfaktor) 35 0 Penge tilbage udskrives på finansrapporten 1 Penge tilbage udskrives ikke på finansrapporten 36 0 Ekspedient log-on ikke aktiv efter hver transaktion 1 Ekspedient log-on aktiv efter hver transaktion 40 0 Kalkulationsfunktion 1 Journalfunktion 0 Linieafstand ved udskrivning af bon: 0,5 mm 1 Linieafstand ved udskrivning af bon: 0,75 mm 2 Linieafstand ved udskrivning af bon: 1,0 mm 3 Linieafstand ved udskrivning af bon: 1,25 mm 98 4 Linieafstand ved udskrivning af bon: 1,5 mm 5 Linieafstand ved udskrivning af bon: 1,75 mm 6 Linieafstand ved udskrivning af bon: 2,0 mm 7 Linieafstand ved udskrivning af bon: 2,25 mm 8 Linieafstand ved udskrivning af bon: 2,5 mm 9 Linieafstand ved udskrivning af bon: 2,75 mm Systemtabellen kan udskrives.

17 Udskrivning af systemindstillinger Tryk 6 gange på Afslut med tryk på Ekspedientfunktion Ekspedientfunktionen er som standard ikke aktiveret. Den kan aktiveres eller deaktiveres på følgende måde (status 0 = ikke aktiveret status 1 = aktiveret): Tryk 5 gange på Indtast status og afslut med tryk på Eksempel: Aktivering af ekspedient Når ekspedientfunktionen er aktiveret, vises ekspedientnummeret i displayet. Ekspedient nr. 6

18 Ekspedientfunktion uden password (standard) Dette virker kun, når ekspedientfunktionen er aktiv (se foregående side). Hvis et password ikke er valgt for ekspedienten (standard 000), kan ekspedienten kun logge på med sit ekspedientnummer. Log-on Stil drejekontakten på REG Indtast det 1-cifrede ekspedientnummer og afslut med tryk på Der kan registreres 8 ekspedienter i systemet. Eksempel: Ekspedient med ekspedientnummer 6 logger på Log-off Stil drejekontakten på REG Tryk på og afslut med tryk på Eksempel: En ekspedient logger af Ekspedientfunktion med password Det er muligt at beskytte ekspedient log-on med et password. Ekspedienten skal i så fald logge på med sit ekspedientnummer og et tildelt password. Passwordet er en 3-cifret kode (fra 000 til 999). Ekspedientnummer og password udgør derved en 4-cifret ekspedientkode. Ekspedient kodestruktur 3-cifret password ( ) ekspedientnummer (1-8) Log-on 4-cifret ekspedientkode Eksempel: Ekspedient nr. 1 logger på med sit password 456 (ekspedientkode: 1456). Input Display Bekræft med Stil drejekontakten på REG Indtast det 1-cifrede ekspedientnummer og indtast det 3-cifrede password direkte derefter. Afslut med tryk på Ved indtastning af forkert password, vil fejlsymbolet fremkomme i displayet. Ekspedienter forbliver logget på, indtil han logger rigtigt af (se forklaring ovenfor).

19 Programmering af ekspedient password Aktivér programmeringsfunktionen for ekspedient password: Tryk 6 gange på Bekræft med tryk på Indtast alle passwords efter hinanden (maks. 8 passwords) Indtast den 4-cifrede ekspedientkode (1-cifre ekspedientnummer og 3-cifret password) og afslut med Forlad programmeringsfunktionen for ekspedient password ved tryk på Følgende meddelelse vises på bonen: The entry is not printed. Eksempel: Programmering af password til ekspedient nr. 1 (password 456) og ekspedient nr. 2 (password 987) Input Display Bekræft med Fortryd fejl / slet fejlstatus Fejlindtastninger og meddelelse om fejl (akustisk signal) kan slettes/stoppes ved tryk på Registrering vedrørende varegruppe Indtast pris uden decimaler (maks. 7 cifre). Pris Varegruppe Eller: hvis samme varenummer (PLU) skal registreres flere gange: Antal PLU er Pris Varegruppe d Summen af NN x PPPPPPP afhænger af kasseapparats kapacitet

20 Registrering af kundens varekøb (registrering af PLU er) Indtast varenummer (PLU), (maks. 3 cifre) PLU nummer PLU f.eks. Eller hvis samme PLU (varenummer) skal køres igennem flere gange: Antal PLU er PLU PLU f.eks. Summen af NN x PLU pris kan højst svare til kasseapparatets maksimalkapacitet. Eller hvis en PLU (varenummer), der er programmeret med variabel pris, skal bruges: PLU nummer PLU Prisindtastning PLU f.eks. Eller hvis en varegruppe eller PLU (varenummer) skal kunne arbejde med minus: Prisindtastning Varegruppe PLU numre PLU eller f.eks. Afslut med bon Når alle varenumre (PLU er) er blevet indtastet, trykkes på udskrive den. tasten for at vise sub-totalen i displayet og Indtast det beløb, som kunden betaler, uden decimal og afslut med tryk på Beløb Afslut bon

21 Betaling med fremmed valuta Når alle varenumre (PLU er) er blevet indtastet, trykkes på udskrive den. Indtast valuta-id for den fremmede valuta og tryk på tasten for at vise sub-totalen i displayet og. Totalen vises nu i den valgte valuta i displayet. Ved igen at trykke på lokal valuta. vises den lokale valuta. Indtast det beløb kunden betaler i enten fremmed valuta eller Afslut bonen med tasten. Stil drejekontakten på REG Når transaktionen er færdig, afsluttes med en sub-total. Vælg valuta-id (i dette eksempel er USD den fremmede valuta med valutanummer 1) og bekræft. Indtast det beløb kunden betaler i funktionen for fremmed valuta og afslut bonen. Når returpenge-beløbet vises i displayet, trykkes på for at omregne summen til lokal valuta. Eksempel: En kunde betaler et beløb på 15 EURO med en 20 USD seddel. Input Display Bekræft med Eksempel: Kunden får enten 30 EURO cents eller 39 USD cents tilbage.

22 Rettelse af fejlindtastninger Forkerte indtastninger kan rettes med det samme eller senere eller under varekøb. Rettelse af fejl (med det samme) Den sidst indtastede vare under kundens varekøb kan rettes med det samme ved tryk på rettet.. Fejlen er nu Rettelse af fejl (der er lagt ind i kasseapparatet tidligere) Fejl i beløb, varepriser og varegruppper, der tidligere er lagt ind i kasseapparatet, kan rettes under et varekøb. Tryk på slettes. for at aktivere funktionen for rettelse af tidligere fejlindtastninger. Afslut den registrering, der skal Rettelse af refunderinger / returnerede varer Registrering af beløb, varenumre eller afdelingspriser, der allerede er bekræftet i systemet, kan ophæves. Tryk på for at aktivere funktionen for refunderinger/returvarer. Afslut den registrering, der skal ophæves. Tryk på Andre funktioner Kasseapparatet er åbent For kontantbetaling indtastes beløbet efterfulgt at tryk på denne tast For betaling på konto indtastes beløbet efterfulgt at tryk på denne tast Efter en registrering af varekøb eller en afslutning med sub-total kan der gives en procentrabat. Eksempel på 5% rabat:

23 Udskrivning af rapporter X-rapporter: uden sletning af memory. Z-rapporter: med sletning af memory. Stil drejekontakten på X (for at udskrive X-rapporter) eller Z (for at udskrive Z-rapporter). Rapporttyper: Start udskrivning med: Dagens X og Z finansrapporter Dagens X og Z PLU-rapporter X og Z ekspedientrapporter Månedlig X2 og Z2 finansrapporter X og Z træningsrapporter Elektronisk journal (X) Elektronisk journal (Z) (kun hvis aktiveret i systemfunktion nr. 26) Hvis hele systemrapporten skal udskrives, vises meddelelsen i displayet sammen med et akustisk signal. - Tryk på hvis den elektroniske journal skal slettes efter udskrivningen. - Tryk på hvis den elektroniske journal ikke skal slettes efter udskrivningen. Sletning af den elektroniske journal uden at udskrive den Stil drejekontakten på Z. Med i displayet: slet journalen med. Med i displayet: slet ikke journalen med Input Bekræft med

24 Træningsfunktion Start træningssystemet Tryk 6 gangen på og afslut med Input Display Bekræft med For at arbejde i træningssystemet skal drejekontakten stå på REG BEMÆRK! Der kan ikke udskrives rapporter, når træningssystemet er aktiveret. Afslut træningssystemet Tryk 6 gange på og afslut med Input Display Bekræft med

25 Slettefunktion VIGTIGT! Følgende bør kun udføres, hvis man er fortrolig med kasseapparatets programmeringsfunktion. Tag strømstikket ud. Igangsætning af warm start -funktionen Med denne funktion slettes den seneste fejlfunktion. Programmeringer bevares.. Tryk samtidigt på og, mens strømstikket igen tilsluttes. Kasseapparatet skriver nu PARTIAL RESET. Sletning af alle rapporter Alt salg slettes. Programmeringer bevares.. Tag strømstikket ud. Tryk samtidigt på og, mens strømstikket igen tilsluttes. Kasseapparatet skriver nu REPORT RESET. Sletning af alle data Alle programmeringer og alt salg slettes. Kasseapparatet fabriksindstillinger genetableres.. Tag strømstikket ud. Tryk samtidigt på og, mens strømstikket igen tilsluttes. Kasseapparatet skriver nu FULL RESET.

26 Elektronisk journal (EJ) Beskrivelse af elektronisk journal (EJ) Det elektroniske kasseapparat kan lagre 3000 linier i en elektroniske journalhukommelse (EJhukommelsen). EJ-hukommelsen kan bruges ved REG-transaktioner og Z-finansrapporter. For andre transaktioner som f.eks. X-rapporter og programmeringsrapporter vil EJhukommelsen ikke kunne bruges. Bemærk! Nedenstående viser en advarselsindikator for at EJ (elektronisk journal) er næsten fuld. Tegnet - angiver i højre side af displayet, at den elektroniske journalhukommelse næsten er fuld. Hvis journalhukommelsen (EJ) viser at den er næsten fuld under REG-funktion Bemærk! Når indikatoren angiver, at journalhukommelsen er næste fuld, betyder det at der er mindre end 500 linier tilbage i hukommelsen. Når EJ-hukommelsen er næsten fuld, vil indikatoren for det første tal lyse op. Et advarselssignal vil lyde (ca. 2 sekunder), såfremt der er blevet programmeret et sådant. Der er to muligheder for hvornår advarselssignalet høres. Den ene mulighed er et advarselssignal ved slutningen af en transaktion. Den ene er et advarselssignal ved starten af en transaktion. Hvis journalhukommelsen (EJ) er helt fuld under REG-funktion Bemærk! Helt fuld hukommelse betyder, at der er mindre end 150 linier tilbage i hukommelsen. Funktion 28 og 29 vil ikke blive påvirket, selvom EJ-hukommelsen er fuld. Når EJ-hukommelsen er fuld, vil displayet vise [EJ FULL] og advarselssignalet vil lyde (ca. 2 sekunder). Displayet viser meddelelsen i starten af en transaktion. Kasseapparatet vil på det tidspunkt afvente dit input. Du kan her enten: trykke på tasten for at gøre det muligt at starte den ønskede transaktion. Bemærk! Transaktionen vil dog ikke blive lagret i EJ-hukommelsen og tælleren vil i dette tilfælde ikke blive opdateret. eller trykke på tasten for at afbryde transaktionen. Input Bekræft med tryk på Display viser Stil drejekontakten på REG

27 Klokkeslæt og hukommelsesinformation for elektronisk journal (EJ) Klokkeslæt Input Display Betydning Bemærk! Tiden kan kun vises, når der ikke foregår en salgstransaktion. Visning af ledig hukommelse i EJ Input Display Bemærk! Når EJ er i funktion, vil displayet viser hvor meget ledig hukommelse, der er tilgængelig (se ovenstående eksempel). Størrelsen af den ledige hukommelse kan kun vises, når der ikke foregår en salgstransaktion. Bemærk! Du kan skifte mellem visning af klokkeslæt og visning af ledig hukommelse ved at trykke på. Elektronisk journalrapport (X og Z-funktion) Kasseapparatet kan generere visse EJ-rapporter. Disse rapporter har følgende funktioner: Pausefunktion under generering af rapport: Når du trykker på tasten under generering af en rapport, vil rapporten blive stoppet. Kasseapparatet vil herefter afvente yderligere input enten i form af: - aktivering af tasten (hvorved rapporten fortsættes) - eller aktivering af tasten (hvorved rapporten afbrydes helt). Denne funktion er nyttig, hvis man ønsker at undgå at opbruge al papir i kasseapparatet. Afbrydelsesfunktion under generering af rapport: Når du trykker på tasten under generering af en rapport, vil rapporten blive afbrudt helt. Kasseapparatet vil herefter udskrive følgende linie, der angiver at rapporten er blevet stoppet: Bekræftelsesfunktion for tømning af EJ-hukommelsen: afbrydelsesmeddelelse Når den genererede rapport er i Z-funktion, vil kasseapparatet vise og et advarselssignal vil lyde (ca. 2 sekunder). Dette betyder, at du skal bekræfte at du ønsker at tømme EJ-hukommelsen.

28 Kasseapparatet vil afvente yderligere input i form af f.eks. aktivering af Herved bekræfter du, at du virkelig ønsker at tømme hukommelsen. tasten igen. Komplet rapport over den elektroniske journal (EJ) Stil drejekontakten på X eller Z. For at kunne udskrive en komplet rapport over den elektroniske journal skal du først stille drejekontakten på enten X eller Z. Input Tryk herefter på Ældste rapport i den elektroniske journal (EJ) Stil drejekontakten på X eller Z. Indtast det 3-cifrede transaktionsnummer (NNN*) og bekræft med (du kan indtaste et nummer mellem 001 og 999). Eksempel: Udskrivning af ældste rapport nr. 125 Input Display Bekræft med *NNN angiver transaktionsnummeret. Det elektroniske kasseapparat vil generere en rapport ud fra den ældste transaktion. Kasseapparatet vil tælle antallet af transaktioner. Når tælleren når det transaktionsnummer, du har valgt, vil rapporten stoppe. Hvis den valgte transaktion ligger før det indtastede nummer, vil rapporten stoppe. Nyeste rapport i den elektroniske journal Stil drejekontakten på X eller Z. Indtast det 3-cifrede transaktionsnummer (NNN*) og bekræft med (Du kan vælge et nummer mellem 001 og 999). tasten. *NNN angiver transaktionsnummeret. Eksempel: Udskrivning af nyeste rapport nr. 150 Input Display Bekræft med

29 Det elektroniske kasseapparat vil rapportere fra ældre transaktioner med det valgte nummer. Når tælleren når den nyeste transaktion, vil rapporten stoppe. Hvis det valgte nummer er højere end de lagrede antal transaktioner i EJ-hukommelsen, vil rapporten starte fra ældste transaktion. Daglig rapport over den elektroniske journal Stil drejekontakten på X eller Z og indtast det 2-cifrede transaktionsnummer (DD*). (Vælg et nummer mellem 01 og 99). Bekræft med. *DD angiver nummeret på Z-finansrapporten. Eksempel: Udskrivning af daglig rapport nr. 30 Input Display Bekræft med Det elektroniske kasseapparat vil generere en rapport ud fra den ældste transaktion. Kasseapparatet vil tælle Z-finansrapporterne, og når tælleren når det valgte nummer, vil rapporten stoppe. Hvis alle Z-finansrapportdata ligger inden det nummer, du har valgt, vil rapporten blive stoppet. Tømning af elektronisk journalhukommelse Stil drejekontakten på Z. Tryk på og og bekræft med. Den elektroniske journalhukommelse bliver nu tømt uden at blive skrevet ud. Input Display Bekræft med Bekræftelsesfunktion for tømning af EJ-hukommelse: Når rapportgenerering er afsluttet i Z- funktion, vil kasseapparatet vise [CL ] i displayet og et advarselssignal vil lyde (ca. 2 sekunder). Dette betyder, at du skal bekræfte at du ønsker at tømme hukommelsen. Kasseapparatet vil afvente yderligere input enten i form af aktivering af : tasten igen (for at bekræfte at du virkelig ønsker at tømme hukommelsen) eller tasten (for at undlade at tømme hukommelsen).

30 Fejlmeddelelser I tilfælde af fejl vises der en fejlmeddelelse i displayet. Fejlmeddelelse: Årsag: Gør følgende: Forkert tast benyttet Tryk på Papir slut Isæt ny papirrulle og tryk Elektronisk journal fuld Slet elektronisk journal (med el. uden udskrift) Password nødvendigt Indtast 4-cifret password og tryk Password nødvendigt Indtast ekspedientnummer, indtast 3-cifret password og tryk Udskrift af elektronisk journal valgt mens drejekontakten står på Z Slet elektronisk journal med tryk på - eller Slet fejlmeddelelsen med tryk på

31 Kasseapparatet vil ikke skrive ud: Hvis kasseapparatet ikke vil skrive boner eller rapporter ud, bør du undersøge, om dette skyldes at du har aktiveret en specialfunktion. Har du aktiveret en specialfunktion, vil displayet vise en prik. Der er valgt træningsfunktion og derfor kan der ikke skrives ud. Gør derfor følgende: Deaktivér træningsfunktionen ved at stille drejekontakten på PRG. Tryk 6 gange på og afslut med (se beskrivelse i afsnittet Træningsfunktion ). Funktionen for udskrivning af bon er blevet deaktiveret i kasseapparatet. Det betyder, at papiret ikke bliver ført frem af papirrullen. Apparatet kan derfor ikke skrive ud. Gør følgende: Tryk på tasten for at aktivere funktionen for udskrivning af bon. Funktionen for kalkulation er valgt med drejekontakten. Kontakten står på CAL. Det betyder, at papiret ikke bliver ført frem af papirrullen og apparatet kan derfor ikke skrive ud. Samtidig vil kun kalkulationstasterne på kasseapparatet fungere. Gør følgende: Stil drejekontakten på REG. Printerfejl I tilfælde af printerfejl skal der øjeblikkeligt slukkes for kasseapparatet og strømstikket skal tages ud. Undersøg derefter om papirrullen sidder korrekt og om der er kommet fremmedlegemer i printmekanismen. Fjern i så fald dette. VIGTIGT! Eventuelle fremmedlegemer skal fjernes forsigtigt. Brug ikke kniv, skruetrækker el.lign. til dette. Brug ikke vold. I modsat fald kan printermekanismen blive ødelagt. Tænd derefter for kasseapparatet og fortsæt som før. Hvis printerfejlen opstår igen, skal du kontakte service centeret.

BRUGER MANUAL SE-S10

BRUGER MANUAL SE-S10 BRUGER MANUAL SE-S10 INDEX INDEX... 2 Lær SE-S10s at kende... 5 Mode... 5 Display... 6 Keyboard... 7 Quick Start Programmering... 10 Quick Start Basis Programmering... 10 Isætning af batterier... 11 Isætning

Læs mere

CITIZEN TM CX-85. Strimmelregner. Instruktionsmanual

CITIZEN TM CX-85. Strimmelregner. Instruktionsmanual ITIZEN TM X-85 Strimmelregner Instruktionsmanual BESKRIVELSE AF TASTATUR OG KNAPPER... Slettetast (clear entry / clear) Anvendes til at slette et forkert indtastet beløb. Øvrige indhold af hukommelsen

Læs mere

1. Montering af papirrullen 2. Udskiftning af blækrullen Bemærk: 2. Udskiftning af batterier

1. Montering af papirrullen 2. Udskiftning af blækrullen Bemærk: 2. Udskiftning af batterier Strimmelregner 1. ontering af papirrullen Sæt [] knappen til "NP" (non print) stilling 1) Åben printer-låget 2) Sæt papirrullen på 3) Klip papirkanten lige med en saks og indsæt papirets forkant i printerens

Læs mere

,-2006 Dansk. Texas Instruments Holland B.V. Rutherfordweg CG Utrecht The Netherlands

,-2006 Dansk. Texas Instruments Holland B.V. Rutherfordweg CG Utrecht The Netherlands ,-2006 Dansk Texas Instruments Holland B.V. Rutherfordweg 102 3542 CG Utrecht The Netherlands 2000 Texas Instruments Incorporated http://www.ti.com/calc ti-cares@ti.com E2006/OM/12L1/A Installation af

Læs mere

CM 940-F / 941-F / 942-F. Short Operating Instructions Short Programming Instructions Dansk - Version

CM 940-F / 941-F / 942-F. Short Operating Instructions Short Programming Instructions Dansk - Version CM 940-F / 941-F / 942-F O L Y MPIA Short Operating Instructions Short Programming Instructions Dansk - Version www.olympia-vertrieb.de SINCE 1903 Programmering af kassen via PC'en Du har mulighed for

Læs mere

BRUGER MANUAL SE-S400

BRUGER MANUAL SE-S400 BRUGER MANUAL SE-S400 Side 2 Indholdsfortegnelse: BESKRIVELSE AF CASIO SE-S400: Nøgleomskifter... Side 4 Keyboard...... Side 4 Forklaringer til keyboardet.... Side 4 GENERELT: Isætning af nye ruller..

Læs mere

1121 PD L. Brugervejledning

1121 PD L. Brugervejledning 1121 PD L Brugervejledning Oversigt Generelle instruktioner... 2 Udskiftning af farvebånd........ 3 Isætning af papirrullen... 3 Display symboler... 4 Tastatur fortegnelse.... 5 Skydeknap funktioner......

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

CM 910 / 911 / 912. Brugervejledning Programmeringsvejledning

CM 910 / 911 / 912. Brugervejledning Programmeringsvejledning CM 910 / 911 / 912 O L Y MPIA Brugervejledning Programmeringsvejledning www.olympia-vertrieb.de SINCE 1903 CE-erklæring CM 910 / 911 / 912 GB DE DK ES FI FR NL PT SV The manufacturer hereby declares that

Læs mere

Brugervejledning PBS Flexi Mobil

Brugervejledning PBS Flexi Mobil Brugervejledning PBS lexi Mobil 1 GOD ORNØJELSE MED DIN NYE LEXI MOBIL! PBS lexi Mobil terminalen gennemfører transaktioner lynhurtigt stort set hvor som helst. Terminalen er baseret på den nyeste teknologi,

Læs mere

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY. Code: 577601

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY. Code: 577601 INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY DK Code: 577601 PUBLIKATION, DER UDGIVES AF: Olivetti S.p.A. www.olivetti.com Copyright 2012, Olivetti Alle rettigheder forbeholdes Vi

Læs mere

Forside. 2. Opstart/afslutning af kasseterminal.

Forside. 2. Opstart/afslutning af kasseterminal. Forside. Indhold.. Opstart/afslutning af kasseterminal.. Gennemfør salg a. Ekspedient nr. b. Kontant salg. c. Dankort salg 4. Fejltastning, samt retursalg a. Returner salg (Kun muligt med administrator

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

CM 910 / 911 / 912. Brugervejledning Programmeringsvejledning

CM 910 / 911 / 912. Brugervejledning Programmeringsvejledning CM 910 / 911 / 912 O L Y MPIA Brugervejledning Programmeringsvejledning www.enetto.eu SINCE 1903 CE-erklæring CM 910 / 911 / 912 GB DE DK ES FI FR NL PT SV The manufacturer hereby declares that the equipment

Læs mere

V-R Brugermanual til Casio PREMIUM app

V-R Brugermanual til Casio PREMIUM app V-R Brugermanual til Casio PREMIUM app INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Start af programmet... 3 2. Log på... 4 3. Visning med eller uden numerisk tastatur... 5 4. Registrering af varer... 7 At ændre antallet på

Læs mere

Forside. 2. Opstart/afslutning af kasseterminal.

Forside. 2. Opstart/afslutning af kasseterminal. Forside. Indhold.. Opstart/afslutning af kasseterminal.. Gennemfør salg a. Ekspedient nr. b. Kontant salg. c. Dankort salg 4. Gennemfør salg NFC. 5. Fejltastning, samt retursalg a. Returner salg (Kun muligt

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S2s Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet

Læs mere

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. DATA. Jylland

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. DATA. Jylland -DynamicsKost Til Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. -Data www.jta-jylland.dk -DynamicsKost vers. 1.2.1 til Microsoft Dynamics C5 1. Introduktion til -DynamicsKost -Kost til Microsoft Dynamics

Læs mere

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200S/8220SPROGRAMMING UTILITY. Code: 578413

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200S/8220SPROGRAMMING UTILITY. Code: 578413 INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200S/8220SPROGRAMMING UTILITY DK Code: 578413 PUBLIKATION, DER UDGIVES AF: Olivetti S.p.A. www.olivetti.com Copyright 2013, Olivetti Alle rettigheder forbeholdes

Læs mere

BRUGER MANUAL SE-C300

BRUGER MANUAL SE-C300 BRUGER MANUAL SE-C300 2 INDEX: BESKRIVELSE AF CASIO SE-C300: Nøgleomskifter og keyboard. Side 4 Forklaringer til keyboardet.... Side 5 GENERELT: Isætning af nye ruller.. Side 7 Skuffe og strømforsyning...

Læs mere

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Front Cover Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Gode Råd Det er forbudt teknisk at ændre dette produkt eller på nogen anden måde at manipulere med dette, p.g.a. ophavsretsligeog sikkerhedsmæssige grunde.

Læs mere

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper...

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... Brugermanual Side 2 Atlas 8 PLUS Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... 5 3 Frakobling...

Læs mere

Betjeningsvejledning Detailhandel (Trade) Restaurant (Gastronomy)

Betjeningsvejledning Detailhandel (Trade) Restaurant (Gastronomy) CM 840/842 O L Y MPIA Betjeningsvejledning Detailhandel (Trade) Restaurant (Gastronomy) Since 1903 wwwolympia-vertriebde Overensstemmelseserklæring CM 840/842 The manufacturer hereby declares that the

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL

ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING...side 2 TIL- OG FRAKOBLING...side 2 TILKOBLING NIVEAU 1...side 3 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...side

Læs mere

1231X, 1232X & 1491X

1231X, 1232X & 1491X 1231X, 1232X & 1491X 1231X 1232X 1491X Type Elektronisk udskrift / Regnemaskine m. display Elektronisk udskrift / Regnemaskine m. display Elektronisk udskrift / Regnemaskine m. display Tastatur 10-Tast

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 GECKO Booking kassesystem For oprettelse af flere kasseapparater, ret da henvendelse til GECKO Booking. Pris pr. ekstra er 49 kr. ex moms pr. måned. Vi tilbyder desuden ekstra udstyr til kasse-tilkøbsmodulet,

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

DS Multi-8 S ET 328_DA / /7

DS Multi-8 S ET 328_DA / /7 DS Multi-8 FUNKTIONER Funktion Beskrivelse A1 A2 S ET VALG AF FUNKTIONER Visning Side DATO Evighedskalender (skudår og månedsafslutning programmeret indtil 2099) med: dag, ugedag, kalenderuge, måned, år.

Læs mere

FOR MÅLBARE RESULTATER TÆLLEVÆGT 9222. Betjeningsvejledning. Handel, erhverv og industri. www.soehnle-professional.com

FOR MÅLBARE RESULTATER TÆLLEVÆGT 9222. Betjeningsvejledning. Handel, erhverv og industri. www.soehnle-professional.com FOR MÅLBARE RESULTATER TÆLLEVÆGT 9222 Betjeningsvejledning Handel, erhverv og industri wwwsoehnle-professionalcom DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Ibrugtagning s 5 Leverancens omfang s 5 Opstilling af vægten

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

, Dansk. Texas Instruments Holland B.V. Rutherfordweg CG Utrecht The Netherlands

, Dansk. Texas Instruments Holland B.V. Rutherfordweg CG Utrecht The Netherlands ,-5032 Dansk Texas Instruments Holland B.V. Rutherfordweg 102 3542 CG Utrecht The Netherlands 2000 Texas Instruments Incorporated http://www.ti.com/calc ti-cares@ti.com Ibrugtagning Installation af adapteren

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Håndtering af penge Et opslagsværk Café Rejseladen

Håndtering af penge Et opslagsværk Café Rejseladen Håndtering af penge Et opslagsværk Café Rejseladen Find svar på Hvordan laver jeg? Hvad gør jeg hvis? Kort og godt en førstehjælpskasse til frivillige i Café Rejseladen Café Rejseladen håndbog håndering

Læs mere

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers eller højere. DATA. Jylland

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers eller højere. DATA. Jylland -DynamicsKost Til Microsoft Dynamics C5 vers. 2010 eller højere. -Data www.jta-jylland.dk -DynamicsKost vers. 2010.1 til Microsoft Dynamics C5 1. Introduktion til -DynamicsKost -DynamicsKost til Microsoft

Læs mere

ME Control Bruger Manual

ME Control Bruger Manual ME Control Bruger Manual Her finder jeg ME Control-enheden på Internettet Den sidst opdaterede brugermanual findes på adressen www.mecontrol.eu 1. Sådan fungerer ME Control-enheden Alt hvad du sender (SMS

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

MYLOQ 1101 Kodecylinder

MYLOQ 1101 Kodecylinder MYLOQ 1101 Kodecylinder Brugsanvisning DK Vigtig information før anvending Kodecylinderen skal aktiveres før brug (se side 3). En administrationskode skal tilføjes. Vær sikker på at få skrevet den nye

Læs mere

Quick Guide til Den lille kasseterminal

Quick Guide til Den lille kasseterminal Brug PIL OP (INDB) og PIL NED (UDB) for at vælge felt Ny Varegruppe: 3. Vælg 1 (Gruppe) Tryk NS 4. Vælg gruppe nr. ved at trykke på SUBTOTAL 5. Indtast navn (på samme måde som mobil tlf.) tryk KONTANT

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: R S - 2 4 0

V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: R S - 2 4 0 R S - 2 4 0 V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM Ver. 2-6 Rev. 5. april 2001. Dokument : RS-240b / FG Alarmfirma: BRUGER VEJLEDNING 2 15 INDHOLDSFORTEGNELSE : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

Indholdsfortegnelse DANSK DANSK

Indholdsfortegnelse DANSK DANSK Indholdsfortegnelse DANSK 1 Generelt...126 2 Montering...126 3 Vigtige begreber...126 4 Lys- eller blinksignaler... 127 5 Ændring af adgangskoderne... 127 5.1 Sending efter indtastning af en adgangskode...

Læs mere

Installationsvejledning til Countertop ict220e

Installationsvejledning til Countertop ict220e Installationsvejledning til Countertop ict220e Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0124 1. Indledning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict220e

Installationsvejledning Countertop ict220e Installationsvejledning Countertop ict220e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-08). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0118 1. Indledning Før

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02 Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Læs hele monteringsvejledningen grundigt igennem, før du går

Læs mere

Gennemgang af knapper

Gennemgang af knapper Gennemgang af knapper Start med at logge ind med dine initialer. En kunde vil indbetale et beløb på sin konto. Indbetaling kan først ses efter dagsafslutning. Kan bruges til hvis man skal laver udlæg fra

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250e

Installationsvejledning Countertop ict250e Installationsvejledning Countertop ict250e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 2.0 (2016-01-13). Software version 20.20 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100 Betjeningsvejledning Nødhjælps Alarm System NAS-100 Indholdsfortegnelse Egenskaber... 02 Vorbereitung der Nutzung... 03 Indsæt simkort... 03 Tilslut alle de enheder, du har brug for... 03 Strøm... 03 Udfør

Læs mere

ER-180T Bruger- og programmerings manual

ER-180T Bruger- og programmerings manual ER-180T Bruger- og programmerings manual Drosselvej 4, DK-8870 Langå Meterbuen 15, DK - 2740 Skovlunde Telefon: +45 8646 7572 - Fax: +45 8646 7574 www.cashcomdata.dk - info@cashcomdata.dk ii Indhold ER-380M

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

DANSK 46 12.2003 TR20A003 RE

DANSK 46 12.2003 TR20A003 RE DANSK 1 Generelt 2 Montage 3 Vigtige begreber 4 Ibrugtagning / skift af batterier 5 Normal drift 5.1 Programmeringsfunktioner 5.1.1 Ændring af IB-koden eller indtastning af en personlig IB-kode 5.1.2 Indtastning

Læs mere

Manual til Neopost IJ-40 og IJ-50

Manual til Neopost IJ-40 og IJ-50 Manual til Neopost IJ-40 og IJ-50 1. Skift af farvepatron Ved skift af farvepatron er det vigtigt, at man bruger følgende fremgangsmåde: HUSK! Fjern beskyttelsestapen fra printhovederne! 1.1. Log på som

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01 Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Læs hele monteringsvejledningen grundigt igennem, før du går

Læs mere

Generel brugsvejledning Ud over de specielle funktioner, er der en række generelle ting du skal vide.

Generel brugsvejledning Ud over de specielle funktioner, er der en række generelle ting du skal vide. Indledning M90 terminalen er det nyeste inden for håndholdte scannere. M90 terminalen kan benyttes til statusoptælling i Hands Satellite Statussystem og til vareflytning i Hands Satellite Lagersystem.

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job. Kontrol af udskriftsjob

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job. Kontrol af udskriftsjob Når du sender et job til printeren, kan du angive i driveren, at printeren skal tilbageholde jobbet i hukommelsen. Når du er klar til at udskrive jobbet, skal du gå til printeren og bruge kontrolpanelets

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Wellnessbox HOVEDMENU 2. Wellnessbox hjælpepunkter og hovedmenu 3. KASSE: Åbn kassen 4. KASSE: Luk kassen 5. KASSE: Sælg vare 6. KASSE:

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA S3. Front-page to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA S3. Front-page to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA S3 Front-page to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes.

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes. Dynamometer Brugervejledning & Monteringsvejledning Til lykke med købet af Deres nye Dynamometer. Vetec er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri, eller for tilfældige

Læs mere

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V VIGTIGSTE KENDETEGN: Nominel spænding fra 24V til 80V Automatisk indikation af batterispænding: 24V, 36V, 48V eller 72V.

Læs mere

Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne

Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne Indhold Indledning Sådan opretter du dig Sådan betaler du Sådan får du en ny adgangskode Sådan kobler du dit brugernavn og kodeord med

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING 1 di 14 10/04/13 12.12 INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING! "&" ) &##! PROGRAMMING UTILITY DK (,*+ #%&%"$ PUBLIKATION, DER UDGIVES AF: Olivetti S.p.A. www.olivetti.com Copyright 2013, Olivetti Alle rettigheder

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

Kronback tracers P4+

Kronback tracers P4+ Brugervejledning Kronback tracers P4+ Fax:(+45) 46 907 910 Side 1 of 19 CONTENT 1. UDFORMNING OG FORBINDELSER 4 1.1. Serie nummer 5 1.2. Grafisk display 5 1.3. Navigationsknapper 6 1.4. 6-30V strømforsyning

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING...3 TILKOBLING NIVEAU 1...6 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...6 TIL OG FRAKOBLING NIVEAU 3, 4 ELLER 5...6 TILKOBLING MED 2 CIFRET KODE...7

Læs mere

I løbet af 2017 vil C-drevet på alle UCL s bærbare computere automatisk blive krypteret med BitLocker.

I løbet af 2017 vil C-drevet på alle UCL s bærbare computere automatisk blive krypteret med BitLocker. BitLocker BitLocker kan bruges til kryptering af drev for at beskytte alle filer, der er gemt på drevet. Til kryptering af interne harddiske, f.eks. C-drevet, bruges BitLocker, mens man bruger BitLocker

Læs mere

1. PWR: Tænder (kort tryk) og slukker (langt tryk) for analysatoren Tænder og slukker for lys i displayet når apparatet er tændt

1. PWR: Tænder (kort tryk) og slukker (langt tryk) for analysatoren Tænder og slukker for lys i displayet når apparatet er tændt Brugermanual Fyrite Insight Tastatur 1. PWR: Tænder (kort tryk) og slukker (langt tryk) for analysatoren Tænder og slukker for lys i displayet når apparatet er tændt 2. Piletaster bruges til at bevæge

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Focus on security since 1963. brugermanual, version 1.3 Elektroniske kodelåse. Basic 01.2015. www.howenieurosafe.dk

Focus on security since 1963. brugermanual, version 1.3 Elektroniske kodelåse. Basic 01.2015. www.howenieurosafe.dk brugermanual, version 1.3 Elektroniske kodelåse Basic 01.2015 Brugermanual Howeni Eurosafe Elektroniske A/S Rødager kodelåse Allé 125-127, DK-2610 Rødovre Telefon +45 7010 5588 www.howenieurosafe.dk Introduktion

Læs mere

FZ2011-8 BRUGSANVISNING

FZ2011-8 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analysis Model: FZ2011-8 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes De venligst

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på Oprette projektark med simpel tabel Brug af Discoverer 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på www.kirkeportal.dk 2. Angiv kontonummer, brugernavn og password. Det er det samme som anvendes

Læs mere

OPBEVAR ALTID DENNE INSTRUK- TIONSMANUAL SAMMEN MED VÅBEN- ET, OG VIDEREGIV DEN SAMMEN MED VÅBENET, HVIS VÅBENET VIDERE- SÆLGES.

OPBEVAR ALTID DENNE INSTRUK- TIONSMANUAL SAMMEN MED VÅBEN- ET, OG VIDEREGIV DEN SAMMEN MED VÅBENET, HVIS VÅBENET VIDERE- SÆLGES. INSTRUKTIONSMANUAL OPBEVAR ALTID DENNE INSTRUK- TIONSMANUAL SAMMEN MED VÅBEN- ET, OG VIDEREGIV DEN SAMMEN MED VÅBENET, HVIS VÅBENET VIDERE- SÆLGES. ADVARSEL: Før GunPod tages i brug skal du sikre dig,

Læs mere

Autoriseret forhandler Quick Guide DLC Covert Special OPS

Autoriseret forhandler Quick Guide DLC Covert Special OPS Autoriseret forhandler Quick Guide DLC Covert Special OPS Når du modtager dit nye DLC Covert Special Ops mms kamera Anbefaler vi du følger vejledning i opstarten af kameraet. Du sikre dig kameraet er SLUKKET

Læs mere

FAQ IJ80/110. Display IJ80/110

FAQ IJ80/110. Display IJ80/110 FAQ IJ80/110 Display IJ80/110 1. Skift af farvepatron og tank (tank kun i IJ110) samt isætning af labels. Ved skift af farvepatron er det vigtigt at man bruger følgende fremgangsmåde. HUSK! Fjern beskyttelsestapen

Læs mere

CODY UNIVERSAL 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2.

CODY UNIVERSAL 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2. Den nye model har nogle gode fordele, nu kan man montere 2 enheder direkte på printet. Forskellige tastaturer (standart folie / metal, smal model /

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

LAVT BATTERI SIGNAL - Hvis ERROR blinker alene 7 gange, hurtigt efter hinanden, er batteriet ved at være brugt op.

LAVT BATTERI SIGNAL - Hvis ERROR blinker alene 7 gange, hurtigt efter hinanden, er batteriet ved at være brugt op. ELEKTRONISK DIGITAL KOMBINATIONSLÅS RUNNER GENERELLE NOTER (3. UDGAVE) TYPER DER FINDES 4 VERSIONER: NORMAL (V.01) MED KODE TIL BRUG OG TIL NØDSITUATIONER (V.02), MED TIDSFORSINKELSE (V.03), TIL INDGANGSDØRE

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Bruger- og programmerings manual

Bruger- og programmerings manual SPS-2000 Bruger- og programmerings manual Drosselvej 4, DK-8870 Langå Meterbuen 15, DK - 2740 Skovlunde Telefon: +45 8646 7572 - Fax: +45 8646 7574 www.cashcomdata.dk - info@cashcomdata.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere