EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414."

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udviklingsudvalget /2171(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-26 Johan Van Hecke (PE v01-00) Samhandel og økonomiske forbindelser med Kina (2008/2171(INI)) AM\ doc PE v01-00

2 AM_Com_NonLegOpinion PE v /17 AM\ doc

3 1 Ana Maria Gomes Punkt 1 1. der hilser Kinas bedrifter med at løfte 350 mio. af sine borgere ud af ekstrem fattigdom gennem omfattende økonomiske reformer, som frem for alt har gavnet befolkningen i byerne, velkommen; er bekymret over, at en stor del af landbefolkningen lever i fattigdom og endnu ikke har nydt godt af højkonjunkturerne, og opfordrer Kina til at fortsætte sine bestræbelser på at nå milleniumudviklingsmålene til gavn for de dårligst stillede befolkningsgrupper; 1. der hilser Kinas bedrifter med at løfte 350 mio. af sine borgere ud af ekstrem fattigdom gennem omfattende økonomiske reformer, som frem for alt har gavnet befolkningen i byerne, velkommen; er bekymret over, at en stor del af landbefolkningen lever i fattigdom og endnu ikke har nydt godt af højkonjunkturerne, og opfordrer Kina til at fortsætte sine bestræbelser på at nå milleniumudviklingsmålene til gavn for de dårligst stillede befolkningsgrupper; understreger, at Kina som medlem af FN har forpligtet sig til milleniumudviklingsmålene og bør bidrage til opnåelse af disse mål i udviklingslandene; 2 Nirj Deva Punkt 1 1. der hilser Kinas bedrifter med at løfte 350 mio. af sine borgere ud af ekstrem fattigdom gennem omfattende økonomiske reformer, som frem for alt har gavnet befolkningen i byerne, velkommen; er bekymret over, at en stor del af landbefolkningen lever i fattigdom og endnu ikke har nydt godt af højkonjunkturerne, og opfordrer Kina til 1. bemærker Kinas bedrifter med at løfte 350 mio. af sine borgere ud af ekstrem fattigdom, som frem for alt har gavnet befolkningen i byerne; er bekymret over, at en stor del af landbefolkningen lever i fattigdom og stadig mangler meget, og opfordrer Kina til at fortsætte sine bestræbelser på at nå milleniumudviklingsmålene til gavn for de AM\ doc 3/17 PE v01-00

4 at fortsætte sine bestræbelser på at nå milleniumudviklingsmålene til gavn for de dårligst stillede befolkningsgrupper; dårligst stillede befolkningsgrupper; 3 Ana Maria Gomes Punkt 2 2. mener, at det nuværende åbne handelssystem kunne stimulere den økonomiske aktivitet mellem Kina og udviklingslandene til gavn for begge parter og kunne være en enestående mulighed for økonomisk vækst og for deres integration i verdensøkonomien; 2. mener, at det nuværende åbne handelssystem kunne stimulere den økonomiske aktivitet mellem Kina og udviklingslandene til mulig gavn for begge parter og kunne være en enestående mulighed for økonomisk vækst og for deres integration i verdensøkonomien; 4 Luisa Morgantini Punkt 2 2. mener, at det nuværende åbne handelssystem kunne stimulere den økonomiske aktivitet mellem Kina og udviklingslandene til gavn for begge parter og kunne være en enestående mulighed for økonomisk vækst og for deres integration i verdensøkonomien; 2. mener, at det nuværende åbne handelssystem kunne stimulere den økonomiske aktivitet mellem Kina og udviklingslandene til gavn for begge parter og kunne være en enestående mulighed for økonomisk vækst og for deres integration i verdensøkonomien, under forudsætning af at handelspolitikkerne er i overensstemmelse med udviklingsmålene, og at den økonomiske vækst kan overføres til nedbringelse af fattigdom; PE v /17 AM\ doc

5 5 Johan Van Hecke Punkt 3 3. er bekymret over, at det økonomiske opsving i Kina kan være kortvarigt, medmindre der stilles en langfristet sikkerhed, og er bekymret over de ustabile finansielle institutioner i Kina, hvilket har ført til, at mange små investorer mister deres opsparinger under den finansielle krise i efteråret 2008; 3. er bekymret over, at det økonomiske opsving i Kina kan være kortvarigt, medmindre der stilles en langfristet sikkerhed; opfordrer derfor Kina til at styrke landets finansielle lovgivningsramme i overensstemmelse med gældende internationale bestemmelser; 6 Nirj Deva Punkt 3 3. er bekymret over, at det økonomiske opsving i Kina kan være kortvarigt, medmindre der stilles en langfristet sikkerhed, og er bekymret over de ustabile finansielle institutioner i Kina, hvilket har ført til, at mange små investorer mister deres opsparinger under den finansielle krise i efteråret 2008; udgår AM\ doc 5/17 PE v01-00

6 7 Ana Maria Gomes Punkt 3 a (nyt) 3a. minder om, at Kina som medlem af WTO har forpligtet sig til at respektere grundlæggende arbejdstagerrettigheder; opfordrer i den forbindelse EU til at tilskynde Kina til at forbedre arbejdstagernes rettigheder, herunder foreningsfriheden, samt gøre en ende på børnearbejde og tvangsarbejde; 8 Ana Maria Gomes Punkt 4 4. håber, at de kinesiske myndigheder vil leve op til de løfter, som de gav før de olympiske lege i 2008 om menneske- og minoritetsrettigheder og demokrati og retsstatsprincipper; er stadig stærkt foruroliget over den fortsatte undertrykkelse af tibetanerne og andre minoriteter i Kina tillige med de fortsatte restriktioner, der forhindrer, at befolkningen frit kan ytre sig i medierne og politisk i Kina; 4. håber, at de kinesiske myndigheder vil leve op til de løfter, som de gav før de olympiske lege i 2008 om menneske- og minoritetsrettigheder og demokrati og retsstatsprincipper; er stadig stærkt foruroliget over den fortsatte undertrykkelse af tibetanerne og andre minoriteter i Kina tillige med de fortsatte restriktioner, der forhindrer, at befolkningen frit kan ytre sig i medierne og politisk i Kina; opfordrer Rådet og Kommissionen til at behandle disse spørgsmål i forbindelse med deres dialog med Kina; PE v /17 AM\ doc

7 9 Luisa Morgantini Punkt 4 4. håber, at de kinesiske myndigheder vil leve op til de løfter, som de gav før de olympiske lege i 2008 om menneske- og minoritetsrettigheder og demokrati og retsstatsprincipper; er stadig stærkt foruroliget over den fortsatte undertrykkelse af tibetanerne og andre minoriteter i Kina tillige med de fortsatte restriktioner, der forhindrer, at befolkningen frit kan ytre sig i medierne og politisk i Kina; 4. håber, at de kinesiske myndigheder vil leve op til de løfter, som de gav før de olympiske lege i 2008 om menneske- og minoritetsrettigheder og demokrati og retsstatsprincipper samt sikre ytringsfriheden i medierne og politisk i Kina; 10 Frithjof Schmidt Punkt 4 4. håber, at de kinesiske myndigheder vil leve op til de løfter, som de gav før de olympiske lege i 2008 om menneske- og minoritetsrettigheder og demokrati og retsstatsprincipper; er stadig stærkt foruroliget over den fortsatte undertrykkelse af tibetanerne og andre minoriteter i Kina tillige med de fortsatte restriktioner, der forhindrer, at befolkningen frit kan ytre sig i medierne og politisk i Kina; 4. opfordrer de kinesiske myndigheder vil leve op til de løfter, som de gav før de olympiske lege i 2008 om menneske- og minoritetsrettigheder og demokrati og retsstatsprincipper; er stadig stærkt foruroliget over den fortsatte undertrykkelse af tibetanerne og andre minoriteter i Kina tillige med de fortsatte restriktioner, der forhindrer, at befolkningen frit kan ytre sig i medierne og politisk i Kina; opfordrer Kommissionen til at sikre en styrkelse af menneskerettighedsklausulen i forhandlingerne med Kina vedrørende fornyelsen af partnerskabs- og samarbejdsaftalen; AM\ doc 7/17 PE v01-00

8 11 Frithjof Schmidt Punkt 4 a (nyt) 4a. opfordrer Kommissionen til at sikre et juridisk bindende kapitel om bæredygtig udvikling ved forhandlingerne om et kapitel om handel og investeringer i forbindelse med fornyelsen af partnerskabs- og samarbejdsaftalen med Kina; 12 Juan Fraile Cantón Punkt 4 b (nyt) 4b. opfordrer til større sammenhæng mellem menneskerettighederne på den ene side og forhold vedrørende handel og sikkerhed på den anden side og opfordrer EU til at sikre, at de handelsmæssige forbindelser med Kina forbedres med henblik på reformer inden for menneskerettighederne; Or. es PE v /17 AM\ doc

9 13 Juan Fraile Cantón Punkt 4 c (nyt) 4c. understreger vigtigheden af virksomhedernes sociale ansvar, respekten for ILO's grundlæggende rettigheder samt bæredygtig udvikling set ud fra et økonomisk, socialt og økologisk synspunkt inden for rammerne af de handelsmæssige og økonomiske forbindelser mellem EU og Kina; opfordrer Kommissionen til at sikre anvendelsen af disse principper og lægge særlig vægt på ILO's konventioner, som skal respektere fagforeningers og børns uafhængighed; Or. es 14 Ana Maria Gomes Punkt 5 5. beklager manglen på økologisk og miljømæssig planlægning i Kina, som har ført til stor luft-, vand- og jordforurening, hvilket udgør en stor trussel for bæredygtigheden af industri- og landbrugsaktiviteterne såvel som en trussel mod befolkningens sundhed; anmoder de kinesiske myndigheder om at fastsætte strengere mål med hensyn til CO2- udledninger og at indføre skrappe restriktioner over for forurenere i industrien og i byerne; erindrer om den fælles EU-Kina-erklæring af 2005 om klimaforandringer, som vedtog et 5. beklager manglen på økologisk og miljømæssig planlægning i Kina, som har ført til stor luft-, vand- og jordforurening, hvilket udgør en stor trussel for bæredygtigheden af industri- og landbrugsaktiviteterne såvel som en trussel mod befolkningens sundhed; anmoder de kinesiske myndigheder om at fastsætte strengere mål med hensyn til CO2- udledninger og at indføre skrappe restriktioner over for forurenere i industrien og i byerne; erindrer om den fælles EU-Kina-erklæring af 2005 om klimaforandringer, som vedtog et AM\ doc 9/17 PE v01-00

10 partnerskab omkring klimaforandringer, og behovet for at fremskynde gennemførelsen heraf; partnerskab omkring klimaforandringer, og behovet for at fremskynde gennemførelsen heraf; understreger, at de lave miljømæssige standarder for kinesiske projekter i udviklingslandene kan medføre alvorlig skade i de regioner, der højst sandsynligt vil lide under klimaforandringerne, og kan føre til en forringelse af levevilkårene; opfordrer derfor Kommissionen til at behandle den miljømæssige virkning af de kinesiske projekter i Afrika i forbindelse med trepartsdrøftelserne med Afrika og Kina; 15 Luisa Morgantini Punkt 5 5. beklager manglen på økologisk og miljømæssig planlægning i Kina, som har ført til stor luft-, vand- og jordforurening, hvilket udgør en stor trussel for bæredygtigheden af industri- og landbrugsaktiviteterne såvel som en trussel mod befolkningens sundhed; anmoder de kinesiske myndigheder om at fastsætte strengere mål med hensyn til CO2- udledninger og at indføre skrappe restriktioner over for forurenere i industrien og i byerne; erindrer om den fælles EU-Kina-erklæring af 2005 om klimaforandringer, som vedtog et partnerskab omkring klimaforandringer, og behovet for at fremskynde gennemførelsen heraf; 5. er fuldt ud opmærksom på, at Kina bør fortsætte udviklingstendensen, og beklager derfor manglen på økologisk og miljømæssig planlægning i Kina, som har ført til stor luft-, vand- og jordforurening, hvilket udgør en stor trussel for bæredygtigheden af industri- og landbrugsaktiviteterne såvel som en trussel mod befolkningens sundhed; anmoder de kinesiske myndigheder om at fastsætte strengere mål med hensyn til CO2- udledninger og at indføre skrappe restriktioner over for forurenere i industrien og i byerne; erindrer om den fælles EU-Kina-erklæring af 2005 om klimaforandringer, som vedtog et partnerskab omkring klimaforandringer, og behovet for at fremskynde gennemførelsen heraf; PE v /17 AM\ doc

11 16 Frithjof Schmidt Punkt 5 5. beklager manglen på økologisk og miljømæssig planlægning i Kina, som har ført til stor luft-, vand- og jordforurening, hvilket udgør en stor trussel for bæredygtigheden af industri- og landbrugsaktiviteterne såvel som en trussel mod befolkningens sundhed; anmoder de kinesiske myndigheder om at fastsætte strengere mål med hensyn til CO2- udledninger og at indføre skrappe restriktioner over for forurenere i industrien og i byerne; erindrer om den fælles EU-Kina-erklæring af 2005 om klimaforandringer, som vedtog et partnerskab omkring klimaforandringer, og behovet for at fremskynde gennemførelsen heraf; 5. beklager manglen på regional og lokal gennemførelse af økologisk og miljømæssig planlægning i Kina, som har ført til stor luft-, vand- og jordforurening, hvilket udgør en stor trussel for bæredygtigheden af industri- og landbrugsaktiviteterne såvel som en trussel mod befolkningens sundhed; anmoder de kinesiske myndigheder om at fastsætte strengere mål med hensyn til CO2- udledninger og at indføre skrappe restriktioner over for forurenere i industrien og i byerne; er bevidst om, at EU er medansvarlig for situationen, eftersom en stor del af den kinesiske industriproduktion ejes af EUvirksomheder eller efterspørges af firmaer i EU og forbruges i Europa; erindrer om den fælles EU-Kina-erklæring af 2005 om klimaforandringer, som vedtog et partnerskab omkring klimaforandringer, og behovet for at fremskynde gennemførelsen heraf; 17 Johan Van Hecke Punkt 5 5. beklager manglen på økologisk og miljømæssig planlægning i Kina, som har 5. beklager manglen på økologisk og miljømæssig planlægning i Kina, som har AM\ doc 11/17 PE v01-00

12 ført til stor luft-, vand- og jordforurening, hvilket udgør en stor trussel for bæredygtigheden af industri- og landbrugsaktiviteterne såvel som en trussel mod befolkningens sundhed; anmoder de kinesiske myndigheder om at fastsætte strengere mål med hensyn til CO2- udledninger og at indføre skrappe restriktioner over for forurenere i industrien og i byerne; erindrer om den fælles EU-Kina-erklæring af 2005 om klimaforandringer, som vedtog et partnerskab omkring klimaforandringer, og behovet for at fremskynde gennemførelsen heraf; ført til stor luft-, vand- og jordforurening, hvilket udgør en stor trussel for bæredygtigheden af industri- og landbrugsaktiviteterne såvel som en trussel mod befolkningens sundhed; anmoder de kinesiske myndigheder om at fastsætte strengere mål med hensyn til CO2- udledninger og træffe konkrete foranstaltninger til effektiv gennemførelse af miljølovgivningen; erindrer om den fælles EU-Kina-erklæring af 2005 om klimaforandringer, som vedtog et partnerskab omkring klimaforandringer, og behovet for at bekæmpe klimaforandringer inden for en global ramme; 18 Ana Maria Gomes Punkt 5 a (nyt) 5a. glæder sig over Kommissionens meddelelse om "EU, Afrika og Kina: Hen imod tresidet dialog og samarbejde"; understreger, at Europa-Parlamentet er af den holdning, at de prioriterede projekter også bør fokusere på sundhed og uddannelse; 19 Ana Maria Gomes Punkt 6 PE v /17 AM\ doc

13 6. hilser kinesiske investeringer i Afrika og Latinamerika velkommen, men anmoder aktiviteter ikke er til økonomisk, lokale befolkninger i de mindst udviklede lande, hvorimod importen af kinesiske forbrugsvarer har vist sig at ødelægge den lokale produktion og koste afrikanerne job; anmoder derfor Kommissionen om hurtigt at indlede en trepartsdrøftelse mellem EU, Kina og Afrika i denne henseende; 6. hilser kinesiske investeringer i Afrika og Latinamerika velkommen, men anmoder aktiviteter ikke er til økonomisk, lokale befolkninger i udviklingslandene, hvorimod importen af kinesiske forbrugsvarer har vist sig at ødelægge den lokale produktion og koste afrikanerne job; mener ikke, at visse kinesiske kontrakter om udnyttelse af naturressourcerne er tilstrækkeligt gennemsigtige; mener, at den kinesiske støtte ofte er bundet; anmoder derfor Kommissionen om hurtigt at indlede en trepartsdrøftelse mellem EU, Kina og Afrika i denne henseende; 20 Luisa Morgantini Punkt 6 6. hilser kinesiske investeringer i Afrika og Latinamerika velkommen, men anmoder aktiviteter ikke er til økonomisk, lokale befolkninger i de mindst udviklede lande, hvorimod importen af kinesiske forbrugsvarer har vist sig at ødelægge den lokale produktion og koste afrikanerne job; anmoder derfor Kommissionen om hurtigt at indlede en trepartsdrøftelse mellem EU, Kina og Afrika i denne henseende; 6. hilser kinesiske investeringer i Afrika og Latinamerika velkommen, men anmoder aktiviteter samt EU's aktiviteter ikke er til økonomisk, miljømæssig eller social skade for de lokale befolkninger i de mindst udviklede lande, hvorimod importen af kinesiske forbrugsvarer har vist sig at ødelægge den lokale produktion og koste afrikanerne job; anmoder derfor Kommissionen om hurtigt at indlede en trepartsdrøftelse mellem EU, Kina og Afrika i denne henseende og skabe et ligeværdigt partnerskab til styrkelse af AM\ doc 13/17 PE v01-00

14 Afrikas ejerskab og imødegåelse af fælles udfordringer; 21 Frithjof Schmidt Punkt 6 6. hilser kinesiske investeringer i Afrika og Latinamerika velkommen, men anmoder aktiviteter ikke er til økonomisk, lokale befolkninger i de mindst udviklede lande, hvorimod importen af kinesiske forbrugsvarer har vist sig at ødelægge den lokale produktion og koste afrikanerne job; anmoder derfor Kommissionen om hurtigt at indlede en trepartsdrøftelse mellem EU, Kina og Afrika i denne henseende; 6. hilser kinesiske investeringer i Afrika og Latinamerika velkommen, men er især bekymret over den manglende henvisning til eksisterende sociale, miljømæssige og menneskeretlige standarder i forbindelse med udenlandske investeringer, som de seneste årtier er udviklet af internationale udlånsinstitutioner, FN-organer og regeringer; anmoder Kommissionen om nøje at overvåge udviklingerne for at sikre, at disse aktiviteter ikke er til økonomisk, lokale befolkninger i de mindst udviklede lande, hvorimod importen af kinesiske forbrugsvarer har vist sig at ødelægge den lokale produktion og koste afrikanerne job; anmoder derfor Kommissionen om hurtigt at indlede en trepartsdrøftelse mellem EU, Kina og Afrika i denne henseende; 22 Johan Van Hecke Punkt 6 6. hilser kinesiske investeringer i Afrika og 6. hilser kinesiske investeringer i Afrika og PE v /17 AM\ doc

15 Latinamerika velkommen, men anmoder aktiviteter ikke er til økonomisk, lokale befolkninger i de mindst udviklede lande, hvorimod importen af kinesiske forbrugsvarer har vist sig at ødelægge den lokale produktion og koste afrikanerne job; anmoder derfor Kommissionen om hurtigt at indlede en trepartsdrøftelse mellem EU, Kina og Afrika i denne henseende; Latinamerika velkommen, men anmoder aktiviteter ikke er til økonomisk, lokale befolkninger i de mindst udviklede lande, hvorimod importen af kinesiske forbrugsvarer har vist sig at ødelægge den lokale produktion og koste afrikanerne job; understreger betydningen af en gennemsigtig forvaltning af naturressourcerne, da de er afgørende for udvikling, og opfordrer derfor EU til aktivt at involvere Kina og de kinesiske virksomheder og støtte EITI (initiativet til sikring af gennemsigtighed inden for råstofudvinding); anmoder derfor Kommissionen om hurtigt at indlede en trepartsdrøftelse mellem EU, Kina og Afrika i denne henseende; 23 Nirj Deva Punkt 6 6. hilser kinesiske investeringer i Afrika og Latinamerika velkommen, men anmoder aktiviteter ikke er til økonomisk, lokale befolkninger i de mindst udviklede lande, hvorimod importen af kinesiske forbrugsvarer har vist sig at ødelægge den lokale produktion og koste afrikanerne job; anmoder derfor Kommissionen om hurtigt at indlede en trepartsdrøftelse mellem EU, Kina og Afrika i denne henseende; 6. hilser kinesiske investeringer i Afrika og Latinamerika velkommen, men anmoder aktiviteter ikke er til økonomisk, lokale befolkninger i de mindst udviklede lande; anmoder derfor Kommissionen om hurtigt at indlede en trepartsdrøftelse mellem EU, Kina og Afrika i denne henseende; AM\ doc 15/17 PE v01-00

16 24 Ana Maria Gomes Punkt 6 a (nyt) 6a. understreger, at Kina som medlem af FN's Sikkerhedsråd er ansvarlig for at fremme fred, sikkerhed og menneskerettigheder; mener, at Kina kan yde en større indsats med henblik på anvendelse af landets rolle som en vigtig partner inden for handel og investering i flere lande for dermed at fremme fred, sikkerhed og menneskerettigheder; 25 Johan Van Hecke Punkt 6 b (nyt) 6b. understreger ansvarsområderne for den globale økonomi og et permanent medlem af FN's Sikkerhedsråd; glæder sig derfor over den rolle, som Kina har spillet i forbindelse med flere internationale fredsskabende bestræbelser på det afrikanske kontinent, men er fortsat bekymret over den kinesiske hærs forsyninger til udviklingslandene med henblik på ulovlig anvendelse eller destabilisering; PE v /17 AM\ doc

17 26 Horst Posdorf Punkt 7 a (nyt) 7a. opfordrer på grundlag af landets BNP den kinesiske regering til gradvist at øge den officielle udviklingsbistand til de afrikanske lande, navnlig til infrastruktur, landbrug og sundhedssektoren; mener, at en mulig koordinering mellem den europæiske og kinesiske bistand til de afrikanske lande vil hindre overlappende projekter og føre til en mere effektiv anvendelse af ressourcerne; anbefaler større gennemsigtighed for Kinas vedkommende i forbindelse med gældslettelse og lån til afrikanske lande; AM\ doc 17/17 PE v01-00

ÆNDRINGSFORSLAG 1-18

ÆNDRINGSFORSLAG 1-18 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 2009/2150(INI) 2.2.2010 ÆNDRINGSFORSLAG 1-18 María Muñiz De Urquiza (PE431.180v01-00) om den økonomiske og finansielle krises følger for udviklingslandene

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDTALELSE. Udviklingsudvalget 2008/2288(INI) 22.1.2009. fra Udviklingsudvalget. til Udenrigsudvalget

EUROPA-PARLAMENTET UDTALELSE. Udviklingsudvalget 2008/2288(INI) 22.1.2009. fra Udviklingsudvalget. til Udenrigsudvalget EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udviklingsudvalget 2009 2008/2288(INI) 22.1.2009 UDTALELSE fra Udviklingsudvalget til Udenrigsudvalget om et strategisk partnerskab EU-Brasilien (2008/2288(INI)) Rådgivende ordfører:

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Økonomisk Udvikling, Finanser og Handel 19.10.2011 AP/101.079/AA1-24 ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 Udkast til betænkning Amadou Ciré Sall (Senegal) og

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-4. DA Forenet i mangfoldighed DA 21012/2026(INI) Udkast til udtalelse Michèle Striffler, (PE496.

ÆNDRINGSFORSLAG 1-4. DA Forenet i mangfoldighed DA 21012/2026(INI) Udkast til udtalelse Michèle Striffler, (PE496. EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udviklingsudvalget 10.10.2012 21012/2026(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-4 Michèle Striffler, (PE496.311v01-00) om EU's strategi for Afrikas Horn (21012/2026(INI)) AM\915399.doc PE497.861v01-00

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 9.11.2012 2012/2225(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om vækst i udviklingslande via handel og investeringer (2012/2225(INI)) Udvalget om International

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udviklingsudvalget ÆNDRINGSFORSLAG 1-5

EUROPA-PARLAMENTET. Udviklingsudvalget ÆNDRINGSFORSLAG 1-5 EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udviklingsudvalget 2009 2007/2274(INI) 13.2.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 1-5 (PE400.466v01-00) Årsberetningen om menneskerettighederne i verden 2007 og EU's menneskerettighedspolitik (2007/2274(INI))

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-26

ÆNDRINGSFORSLAG 1-26 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udviklingsudvalget 30.4.2010 PE441.160v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-26 (PE441.159v01-00) om EU s holdning i forbindelse med G20-topmødet i Toronto AM\814973.doc PE441.160v01-00

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-22

ÆNDRINGSFORSLAG 1-22 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 10.6.2013 2012/2324(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-22 Raül Romeva i Rueda (PE510.768v01-00) om gennemførelsen af Rådets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDTALELSE. Udviklingsudvalget 2004/2169(INI) fra Udviklingsudvalget. til Udenrigsudvalget

EUROPA-PARLAMENTET UDTALELSE. Udviklingsudvalget 2004/2169(INI) fra Udviklingsudvalget. til Udenrigsudvalget EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Udviklingsudvalget 2009 2004/2169(INI) 21.3.2005 UDTALELSE fra Udviklingsudvalget til Udenrigsudvalget om et strategisk partnerskab mellem EU og Indien (2004/2169(INI))

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 6.12.2012 2012/2286(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 (PE500.404v01-00) om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning for 2011 (2012/2286(INI)) AM\921157.doc

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

10279/17 ipj 1 DG C 1

10279/17 ipj 1 DG C 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juni 2017 (OR. en) 10279/17 DEVGEN 135 ACP 59 RELEX 528 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 19. juni 2017 til: delegationerne

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument 8.7.2015 B8-0000/2015 UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Kommissionens redegørelse jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2 om Ecuadors tiltrædelse

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-29

ÆNDRINGSFORSLAG 1-29 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 2010/2072(INI) 9.6.2010 ÆNDRINGSFORSLAG 1-29 Thomas Händel (PE441.371v01-00) Finansieringen og funktionen af Den Europæiske Fond for Globaliseringstilpasning

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 20.6.2013 B7-****/2013 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Kommissionens redegørelse jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2 om forhandlinger mellem EU og

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 2011/0332(NLE) 2.4.2012 *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi. 26. marts 2002 PE 309.

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi. 26. marts 2002 PE 309. EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi 26. marts 2002 PE 309.074/1-18 ÆNDRINGSFORSLAG 1-18 Udkast til udtalelse Caroline Lucas Kommissionens

Læs mere

8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk

8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Nyhedsbrev 2 fra Kinainfo.dk Januar 2009 8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Tema 1: Kina og finanskrisen 8 pct. vækst den

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om EU-strategien for Centralasien, der blev vedtaget af Rådet den 19. juni 2017.

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om EU-strategien for Centralasien, der blev vedtaget af Rådet den 19. juni 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juni 2017 (OR. en) 10387/17 COEST 142 CFSP/PESC 556 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 19. juni 2017 til: delegationerne

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-16

ÆNDRINGSFORSLAG 1-16 .. EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 2010/2102(INI) 06.10.2010 ÆNDRINGSFORSLAG 1-16 Sirpa Pietikäinen (PE448.751v01-00) Skat og udvikling - samarbejde med udviklingslandene om god

Læs mere

P7_TA-PROV(2012)0398 Handelsforhandlingerne mellem EU og Japan

P7_TA-PROV(2012)0398 Handelsforhandlingerne mellem EU og Japan P7_TA-PROV(2012)0398 Handelsforhandlingerne mellem EU og Japan Europa-Parlamentets beslutning af 25. oktober 2012 om handelsforhandlingerne mellem EU og Japan (2012/2711(RSP)) Europa-Parlamentet, - der

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-7. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/2275(INI) 3.10.2012. Udkast til betænkning Eva Lichtenberger (PE488.

ÆNDRINGSFORSLAG 1-7. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/2275(INI) 3.10.2012. Udkast til betænkning Eva Lichtenberger (PE488. EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 3.10.2012 2011/2275(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-7 Udkast til betænkning Eva Lichtenberger (PE488.054v01-00) om 28. årsrapport om kontrollen med anvendelsen af EU-retten

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Udvikling og Samarbejde FORELØBIG 2003/2001(BUD) 10. september 2003 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde til Budgetudvalget om 2004-budgetproceduren

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-41

ÆNDRINGSFORSLAG 1-41 Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 2015/2104(INI) 2.9.2015 ÆNDRINGSFORSLAG 1-41 David McAllister (PE560.882v01-00) om EU's rolle i FN - hvordan EU's udenrigspolitiske

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-19

ÆNDRINGSFORSLAG 1-19 Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 27.5.2015 2015/2074(BUD) ÆNDRINGSFORSLAG 1-19 Giovanni La Via (PE554.828v01-00) Budget 2016 - mandat for trepartsmødet

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-16

ÆNDRINGSFORSLAG 1-16 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udviklingsudvalget 11.7.2013 PE516.631v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-16 Udkast til forslag til beslutning Eva Joly, for Udviklingsudvalget (PE512.301v01-00) om kastebaseret diskrimination

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-23

ÆNDRINGSFORSLAG 1-23 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Transport- og Turismeudvalget 2011/2082(INI) 1.9.2011 ÆNDRINGSFORSLAG 1-23 Markus Ferber (PE469.769v01-00) om momssystemets fremtid (2011/2082(INI)) AM\875980.doc PE469.988v02-00

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 27.6.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0308/2012 af F. M., italiensk statsborger, om den skovbrugspolitik, den peruvianske regering fører

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 29.11.2012 2012/0000(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om uddannelses- og erhvervsrelateret mobilitet for kvinder i EU 2012/0000 (INI))

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udviklingsudvalget 17.12.2013 B7-0000/2013 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0000/2013 jf. forretningsordenens artikel 115, stk.

Læs mere

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 2 Betragtning B B. der henviser til, at libyerne som led i Det Arabiske Forår gik på gaden i februar 2011, hvorefter der fulgte ni måneder med civile uroligheder; der henviser

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG

ÆNDRINGSFORSLAG EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 20.11.2012 2012/2107(DEC) ÆNDRINGSFORSLAG 108-118 Udkast til betænkning Ivailo Kalfin (PE497.895v02-00) om særberetning nr. 6/2012 (decharge 2011) "Den

Læs mere

P7_TA(2013)0542. Indførsel af ris med oprindelse i Bangladesh ***I

P7_TA(2013)0542. Indførsel af ris med oprindelse i Bangladesh ***I P7_TA(203)0542 Indførsel af ris med oprindelse i Bangladesh ***I Europa-Parlamentets ændringer af 0. december 203 til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførsel af ris med oprindelse

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING

DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING Indledning 1. Den Europæiske Union giver sin uforbeholdne støtte til De Forenede Nationer, er fast besluttet på at værne

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005.

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005. Udenrigsudvalget URU alm. del - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Rådsmøde (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 21.-22.

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-13

ÆNDRINGSFORSLAG 1-13 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 19.5.2010 2009/2229(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-13 Stavros Lambrinidis (PE441.186v01-00) om forvaltning af internettet:

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-50

ÆNDRINGSFORSLAG 1-50 Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om International Handel 2015/2104(INI) 4.9.2015 ÆNDRINGSFORSLAG 1-50 Ska Keller (PE560.834v01-00) EU's rolle i FN - Hvordan EU's udenrigspolitiske mål bedre kan nås

Læs mere

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 29. oktober 2010 (OR. en)

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 29. oktober 2010 (OR. en) DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 29. oktober 2010 (OR. en) EUCO 25/10 CO EUR 18 CONCL 4 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: DET EUROPÆISKE RÅD DEN 28.-29. oktober

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder FORELØBIG 8. marts 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder til Udvalget om Beskæftigelse

Læs mere

Et liv med rettigheder?

Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Udgivet af LO, Landsorganisationen i Danmark med støtte fra DANIDA/Udenrigsministeriet Tekst og layout: LO Foto: Polfoto. Tryk: Silkeborg Bogtryk LO-varenr.:

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 2015/2226(INI) 6.4.2016 UDKAST TIL BETÆNKNING om, hvordan den fælles landbrugspolitik kan forbedre beskæftigelsen i landdistrikterne

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udviklingsudvalget. 13.5.2005 PE 357.882v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Udviklingsudvalget. 13.5.2005 PE 357.882v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Udviklingsudvalget 2009 13.5.2005 PE 357.882v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-77 Udkast til betænkning Manolis Mavrommatis Udnyttelse af børn i udviklingslandene med særligt

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Udvikling og Samarbejde 26. september 2001 PE 303.831/1-42 ÆNDRINGSFORSLAG 1-42 UDKAST TIL UDTALELSE af Hans-Georg Modrow (PE 303.831) Kommissionens meddelelse

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder FORELØBIG 2001/2014(INI) 3. september 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 4. april 2001 PE 286.426/1-13 ÆNDRINGSFORSLAG 1-13 UDKAST TIL UDTALELSE af María Rodríguez Ramos (PE 286.426) Nice-traktaten

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. 7.3.2007 PE 386.364v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. 7.3.2007 PE 386.364v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 7.3.2007 PE 386.364v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-25 Udkast til udtalelse Johannes Voggenhuber Vurdering af Euratom - 50 års

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDTALELSE. Udviklingsudvalget 2006/2032 (INI) fra Udviklingsudvalget. til Udenrigsudvalget

EUROPA-PARLAMENTET UDTALELSE. Udviklingsudvalget 2006/2032 (INI) fra Udviklingsudvalget. til Udenrigsudvalget EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udviklingsudvalget 2009 2006/2032 (INI) 7.11.2006 UDTALELSE fra Udviklingsudvalget til Udenrigsudvalget om den eksterne dimension af kampen mod international terrorisme (2006/2032

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Økonomisk Udvikling, Finanser og Handel 11.01.2010 UDKAST TIL BETÆNKNING om klimaforandringernes økonomiske og finansielle indvirkning på AVS-staterne

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2008/2331(INI)

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2008/2331(INI) EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2008/2331(INI) 27.1.2009 ÆNDRINGSFORSLAG 1-27 Jamila Madeira (PE415.219v01-00) En fælles indvandringspolitik for Europa: Principper,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

Ingen skal leve for mindre end ca 10 kr. om dagen. Alle skal have lige ret til fx at eje land, arve penge og åbne en bankkonto

Ingen skal leve for mindre end ca 10 kr. om dagen. Alle skal have lige ret til fx at eje land, arve penge og åbne en bankkonto Ingen skal leve for mindre end ca 10 kr. om dagen Alle skal have lige ret til fx at eje land, arve penge og åbne en bankkonto Vi skal hjælpe folk til at modstå katastrofer og klimaforandringer Vi skal

Læs mere

BUDSKABSNOTITS. J.nr.: Bilag: Dato: Samråd i Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 21. april Talepunkter til besvarelse af spørgsmål.

BUDSKABSNOTITS. J.nr.: Bilag: Dato: Samråd i Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 21. april Talepunkter til besvarelse af spørgsmål. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Svar på Spørgsmål 307 Offentligt BUDSKABSNOTITS Til: Udviklingsministeren J.nr.: 104.X.60-29. CC: Økonomi- og erhvervsministeren Bilag:

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave Europa-Parlamentet 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2015)0304 Protokol om ændring af Marrakesh-overenskomsten om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen (aftale om handelslettelser)

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 23.1.2014 B7-0000/2014 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0000/2014 i henhold til forretningsordenens artikel 115, stk.

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3245 - udenrigsanl. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3245 - udenrigsanl. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3245 - udenrigsanl. Bilag 2 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 31. maj 2013 Rådsmøde (udenrigsanliggender - handel)

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juni 2016 (OR. en) 10400/16 COEST 166 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 20. juni 2016 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-17

ÆNDRINGSFORSLAG 1-17 Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 20.7.2015 2015/2132(BUD) ÆNDRINGSFORSLAG 1-17 (PE560.881v01-00) Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-11

ÆNDRINGSFORSLAG 1-11 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel PE494.801v01-00 4.9.2012 ÆNDRINGSFORSLAG 1-11 Vital Moreira (PE492.946v02-00) Foranstaltninger til beskyttelse af EU's marked mod ekstremt

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2013/2007(INI) 3.4.2013 UDKAST TIL BETÆNKNING om udryddelsestruede europæiske sprog og den sproglige mangfoldighed i Den Europæiske Union (2013/2007(INI))

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udviklingsudvalget 2010/2270(INI) 3.3.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om finansiering til forstærkning af dæmningsinfrastruktur i udviklingslande (2010/2270(INI)) Udviklingsudvalget

Læs mere

Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd. om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute

Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd. om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute Valletta, den 3. februar 2017 (OR. en) Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute 1. Vi glæder os over og støtter

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 6.3.2013 B7-0097/2013 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Kommissionens redegørelse. jf. forretningsordenens artikel 103, stk.

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Kommissionens redegørelse. jf. forretningsordenens artikel 103, stk. EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 9.12.2004 B6-0213/2004 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Kommissionens redegørelse jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2 af Francis Wurtz for GUE/NGL-Gruppen

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG til Kultur- og Uddannelsesudvalget 2008/2025(BUD)

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG til Kultur- og Uddannelsesudvalget 2008/2025(BUD) EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 til Kultur- og Uddannelsesudvalget 2008/2025(BUD) 8.5.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 1-14 Helga Trüpel (PE404.769v01-00) 2009-budgettet: Første overvejelser vedrørende mandatet til samrådet

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling PE v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling PE v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 4.2.2008 PE400.674v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-30 Udkast til udtalelse Pia Elda Locatelli Hvidbog om idræt (2007/2261INI)) (PE400.386v01-00)

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-104. Udenrigsudvalget 2008/2111(INI) 4.6.2008. Udkast til betænkning Alexander Lambsdorff (PE405.

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-104. Udenrigsudvalget 2008/2111(INI) 4.6.2008. Udkast til betænkning Alexander Lambsdorff (PE405. EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udenrigsudvalget 2009 2008/2111(INI) 4.6.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 1-104 Udkast til betænkning Alexander Lambsdorff (PE405.972v01-00) med forslag til Europa-Parlamentets henstilling

Læs mere

Erklæring fra Sverige

Erklæring fra Sverige Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. september 2015 (OR. en, fr) Interinstitutionel sag: 2015/0028 (COD) 11505/15 ADD 1 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De Faste

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 25.2.2010 2009/2242(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om vurdering af resultaterne af køreplanen for ligestilling mellem kvinder og

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetkontroludvalget 15.10.2014 2014/...(INI) UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetkontroludvalget til Økonomi- og Valutaudvalget om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning

Læs mere

Europaudvalget EUU alm. del - Svar på Spørgsmål 11 Offentligt

Europaudvalget EUU alm. del - Svar på Spørgsmål 11 Offentligt Europaudvalget EUU alm. del - Svar på Spørgsmål 11 Offentligt Spørgsmål 9 dels Indien laves en formulering, der sikrer, at miljøproblemer, og ikke mindst klimaproblemerne kommer til at spille en vigtig

Læs mere

2008/2328(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-50 Udkast til betænkning Hannu Takkula

2008/2328(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-50 Udkast til betænkning Hannu Takkula EUROPA-PARLAMENTET 2004 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2009 2008/2328(INI) 18.2.2009 ÆNDRINGSFORSLAG 1-50 Udkast til betænkning Hannu Takkula (PE419.851v01-00) Uddannelse af indvandrerbørn (KOM(2008)0423

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-8. DA Forenet i mangfoldighed DA 2014/2115(DEC) 02.02.2015. Udkast til udtalelse Alain Cadec (PE541.468v01-00)

ÆNDRINGSFORSLAG 1-8. DA Forenet i mangfoldighed DA 2014/2115(DEC) 02.02.2015. Udkast til udtalelse Alain Cadec (PE541.468v01-00) EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Fiskeriudvalget 02.02.2015 2014/2115(DEC) ÆNDRINGSFORSLAG 1-8 Alain Cadec (PE541.468v01-00) Decharge 2013: EU-Fiskerikontrolagenturet (2014/2115(DEC)) AM\1048384.doc PE546.815v02-00

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.6.2004 KOM(2004) 423 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om afslutning af konsultationsproceduren

Læs mere

7377/18 tm/dr/clf 1 DGG 2B

7377/18 tm/dr/clf 1 DGG 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. marts 2018 (OR. en) 7377/18 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet FIN 250 CADREFIN 19 FC 10 FSTR 10 REGIO 13 De Faste Repræsentanters

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om International Handel 2008/2171(INI) 17.10.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om handelsmæssige og økonomiske forbindelser med Kina (2008/2171(INI)) Udvalget om International

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 16.12.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Vedr.: Andragende 0895/2011 af Anthony Webb, britisk statsborger, om afslag på ydelse til arbejdssøgende i henhold

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN

Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN 19. november 2012 Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN Hvad indeholder samfundsansvar (CSR)? Dagsorden: UN Global Compact ISO 26000/DS 49000 * Regeringens handlingsplan

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS FORORDNING

Fælles forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UNIONS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 24.2.2014 JOIN(2014) 7 final 2014/0060 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS FORORDNING

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø 6.8.2014 UDKAST TIL BETÆNKNING om de sociale og økonomiske følger af fejlernæring i AVS-landene Ordførere: Alban

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 10.7.2017 2017/2705(RSP) UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B8-0000/2017

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Joe BORG A. GENERELLE SPØRGSMÅL B. SPECIFIKKE SPØRGSMÅL SPØRGSMÅL TIL

Joe BORG A. GENERELLE SPØRGSMÅL B. SPECIFIKKE SPØRGSMÅL SPØRGSMÅL TIL SPØRGSMÅL TIL Joe BORG Indstillet kommissær, tilknyttet Poul Nielson, kommissær med ansvar for udviklingssamarbejde og humanitær bistand A. GENERELLE SPØRGSMÅL B. SPECIFIKKE SPØRGSMÅL A. GENERELLE SPØRGSMÅL

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2008) XXX MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET, EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

Læs mere

Europaudvalget 2005 Det Europæiske Råd 22-23/ Bilag 10 Offentligt

Europaudvalget 2005 Det Europæiske Råd 22-23/ Bilag 10 Offentligt Europaudvalget 2005 Det Europæiske Råd 22-23/3 2005 Bilag 10 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere. Bilag Journalnummer 1 400.C.2-0 EUK 21. marts 2005 Til underretning

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål 25. juni 2003 PE 323.186/1-17 ÆNDRINGSFORSLAG 1-17 Udkast til udtalelse (PE 323.186) Miquel Mayol i Raynal om Kommissionens meddelelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en) 8545/16 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne LIMITE DEVGEN 69 ACP 56 RELEX 340 SOC 216 WTO 109 COMER

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører

Bilag H CSR. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Bilag H CSR Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 2. Mindstekrav til Leverandøren... 4 2.1. Generelt... 4 2.1.1. Menneskerettigheder (Mindstekrav)...

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

AFTALE OM STRATEGISK PARTNERSKAB MELLEM DEN ISLAMISKE REPUBLIK AFGHANISTAN OG KONGERIGET DANMARK

AFTALE OM STRATEGISK PARTNERSKAB MELLEM DEN ISLAMISKE REPUBLIK AFGHANISTAN OG KONGERIGET DANMARK AFTALE OM STRATEGISK PARTNERSKAB MELLEM DEN ISLAMISKE REPUBLIK AFGHANISTAN OG KONGERIGET DANMARK Den Islamiske Republik Afghanistans regering og Kongeriget Danmarks regering (herefter benævnt parterne

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument B6-0441/2007 FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument B6-0441/2007 FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 7.11.2007 B6-0441/2007 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2 af Joseph Daul, Daniel

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 25.9.2013 2013/2174(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om forsikringsdækning af naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer (2013/2174(INI)) Økonomi-

Læs mere

Protektionismen pakkes ind som krisehjælp

Protektionismen pakkes ind som krisehjælp Organisation for erhvervslivet 6. april 29 Protektionismen pakkes ind som krisehjælp AF KONSULENT RASMUS WENDT, RAW@DI.DK En række lande har iværksat protektionistiske foranstaltninger som led i bekæmpelsen

Læs mere

EUROBAROMETER. Antal interview: 28.050. Antal interview: 1.020. Metode: Personligt interview LANDERESULTATER

EUROBAROMETER. Antal interview: 28.050. Antal interview: 1.020. Metode: Personligt interview LANDERESULTATER LANDERESULTATER Andelen af de adspurgte i Danmark, som siger, at det er vigtigt at hjælpe folk i udviklingslandene, svarer til gennemsnittet for hele EU (85%). Det samme gælder for andelen af folk, som

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-21

ÆNDRINGSFORSLAG 1-21 Europa-Parlamentet 2014-2019 Budgetudvalget 2015/2127(INI) 24.11.2015 ÆNDRINGSFORSLAG 1-21 Eider Gardiazabal Rubial (PE571.413v01-00) European Investment Bank (EIB) Annual Report 2014 (2015/2127(INI))

Læs mere