REGLEMENT FOR INDIVIDUELT DM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGLEMENT FOR INDIVIDUELT DM"

Transkript

1 REGLEMENT FOR INDIVIDUELT DM 1 Deltagere: Stk. 1. Individuelt Danmarksmesterskab i skoleskak ( Individuelt DM ) og kvalifikation hertil står åbent for deltagere, som opfylder alle følgende betingelser: 1. er medlem af Dansk Skoleskak igennem et kollektivt eller individuelt medlemskab, jf. Dansk Skoleskaks vedtægter, 2. er førskolebarn, går i grundskole, går på ungdomsuddannelse eller går på anden formel uddannelse for unge (fx gartnerskole, akademi- eller videregående uddannelse), 3. højest fylder 20 år i Stk. 2. Deltageren skal kvalificere sig i den kreds, hvor vedkommende går i skole. 2 Gruppeinddeling: Stk. 1. Deltagerne inddeles i seks grupper: A. Deltagere, der fylder 17, 18, 19 eller 20 år i B. Deltagere, der fylder 15 eller 16 år i C. Deltagere, der fylder 13 eller 14 år i D. Deltagere, der fylder 11 eller 12 år i E. Deltagere, der fylder 9 eller 10 år i F. Deltagere, der fylder højest 8 år i 3 Kvalifikation til Individuelt DM: Stk. 1. En deltager ved Individuelt DM kan forhåndskvalificere sig på følgende måder: 1. har opnået en placering som nr. 1-3 ved sidste års Individuelt DM, 2. har et ratingtal på dagen for kvalifikationsstævnet i den pågældendes kreds på mindst: A-gruppen: 1900 B-gruppen: 1750 C-gruppen: 1600 D-gruppen: 1450 E-gruppen: 1250 F-gruppen: deltager samtidig med kvalifikationsstævnet i et internationalt mesterskabsstævne, hvor man er udtaget af Dansk Skoleskak eller Dansk Skak Union. Stk. 2. En deltager ved Individuelt DM kan turneringskvalificere sig gennem: 1. Kredsmesterskab, jf. stk. 3, 2. Kommunemesterskab, jf. stk. 4, eller 3. Tjele Efterskole, jf. stk. 5. Stk. 3. Ved Kredsmesterskabet kvalificerer én deltager sig til Individuelt DM for hver påbegyndt 10 deltagere i hver gruppe (der følger gruppeinddelingen, jf. 2), dog mindst to deltagere. Hvis en deltager er kvalificeret i forvejen eller ikke kan deltage ved DM, går retten videre til den næste i Stk. 4. Ved Kredsmesterskabet i den fusionerede Københavns Kredsen bibeholdes de faste kvalifikationspladser i den forstand, at der kvalificerer sig én deltager til Individuelt DM for hver påbegyndt 10 deltagere i hver gruppe (der følger gruppeinddelingen, jf. 2), dog mindst fire deltagere. Hvis en deltager er kvalificeret i forvejen eller ikke kan deltage 1

2 ved DM, går retten videre til den næste i Stk. 5. Ved Kommunemesterskabet kvalificerer én deltager pr. årgang sig til Individuelt DM. Hvis en deltager er kvalificeret i forvejen eller ikke kan deltage ved DM, går retten videre til den næste i Stk. 6. På Tjele Efterskole kan der afvikles en intern turnering, hvor der kan kvalificeres op til 12 elever til Individuelt DM. 4 Afvikling af kvalifikationsturneringer: Stk. 1. Kredsmesterskaber afvikles så vidt muligt 1. weekend i november. Stk. 2. Afvikling af kredsmesterskaber finder sted i overensstemmelse med dette reglement, jf. dog stk. 4. Stk. 3. Kommunemesterskabet afvikles så vidt muligt i skoletiden på en hverdag i oktober. Der skal være deltagelse af mindst tre skoler fra samme kommune, der hver har mindst ti deltagere. De nærmere retningslinjer fastsættes af kredsen og Turneringsudvalget (TU). Stk. 4. Den enkelte kreds og Tjele Efterskole kan afvige fra reglementet i kvalifikationsturneringerne. Stk. 5. Afvigelser i afviklingen af kvalifikationsturneringerne, jf. stk. 4, medfører ikke, at kravene til DMkvalifikation kan fraviges. Stk. 6. Afvigelser i afviklingen af kvalifikationsturneringerne, jf. stk. 4, medfører ikke, at medlemskravet i 1, stk. 1, punkt 1, kan fraviges. Stk. 7. Afvigelser i afviklingen af kvalifikationsturneringerne, jf. stk. 4, skal oplyses før stævnestart til deltagere og ledere. 5 Afvikling af Individuelt DM: Stk. 1. Individuelt DM afvikles så vidt muligt den sidste hele weekend i november. Stk. 2. Forretningsudvalget (FU) udpeger stævnelederen. Stk. 3. Stævnelederen har ansvaret for afviklingen af stævnet, herunder indkvartering, forplejning, lokaler, fællesrum, materialer, præmier, hjemmeside, turneringsledere mv. Stk. 4. Stævnelederen udsender senest en måned før stævnet en indbydelse med oplysninger om spillested, tidsplan, spilleregler, point- og korrektionssystem, tilmelding mv. til kredslederne. Stk. 5. Turneringslederne har ansvaret for, at turneringen afvikles efter reglementet, herunder partiernes afvikling, rundelægning, resultater, tvister, fair play mv. Stk. 6. Kredsen har ansvar for, at egne deltagere lever op til dette reglement, herunder kvalifikation, tilmelding og korrekt gruppe. Stk. 7. Stævnelederen offentliggør resultaterne og fremsender et regnskab til Forretningsudvalget (FU). 6 Turneringsregler: Stk. 1. Turneringen afvikles efter følgende regler: 1. Der spilles efter Schweitzer-systemet. 2. Der spilles 8 runder i alle grupper med undtagelse af F-gruppen, som spiller Placeringer afgøres efter det samlede antal point, jf. stk Ved ligestilling i point anvendes en af FIDE (verdensskakforbundet) godkendt korrektionsberegning til Schweitzersystemet, som skal oplyses senest ved turneringens start. 2

3 5. Ved ligestilling efter korrektionsberegning om 1. og 2. pladsen eller 2. og 3. pladsen afvikles en lynomkamp over to partier med skiftende farver. Ved fortsat ligestilling spilles ét sudden death parti, hvor der trækkes lod om farverne, og hvor Hvid har 6 min., mens Sort har 5 min. og opnår sejren i tilfælde af remis. Stk. 2. Der skal være mulighed for at notere, men der er ikke noteringspligt. Stk. 3. Partierne afvikles som udgangspunkt efter FIDEs (Verdensskakforbundets) regler for hurtigskak, og der gælder: 1. at fremkomst af samme stilling 3 gange med samme deltager i trækket ikke 2. at fremkomst af 50 træk uden flytning af bonde eller slag af brikker ikke 3. at turneringslederen dog kan dømme remis på en spillers forlangende med henvisning til samme stilling 3 gange eller 50-træksreglen. Stk. 4. Point opgøres på følgende måde: 1. Gevinst giver 1 point, remis giver ½ point, og tab giver 0 point. 2. Stævnelederen kan i samråd med Turneringsudvalget (TU) bestemme, at der i stedet opnås point efter 3- pointsystemet, hvor gevinst giver 3 point, remis giver 2 point, og tab giver 1 point. Stk. 5. Betænkningstiden fastsættes til én af følgende varianter: 1. I A-E-grupperne spilles med 30 minutter pr. deltager. F-gruppen spiller med 25 minutter pr. deltager minutter pr. deltager med tillægstiden 5 sekunder pr. træk. Denne mulighed eksisterer i alle grupper. Stk. 6. Beskrivelser af skakregler og turneringssystemer fremgår af skoleskak.dk/regler. 7 Sanktioner: Stk. 1. Klager skal indgives skriftligt til stævnelederen umiddelbart efter, det påklagede forhold har fundet sted. Stk. 2. Mobiltelefoner skal være lydløse i spillelokalet. I tilfælde af lyd (ringetone, sms-tone, alarm, vibrator mv.) fratages deltageren halvdelen af sin resterende betænkningstid. Er man tilskuer, skal lokalet forlades for resten af runden. Stk. 3. I tilfælde af dårlig opførsel kan turneringslederen dømme deltageren som taber af sit parti. Sanktionen kan gentages. 8 Kvalifikation til Det Individuelle Nordiske Mesterskab (NM): Stk. 1. Nummer 1 og 2 i grupperne A-E ved Individuelt DM kvalificerer sig til Individuelt NM i skoleskak. Stk. 2. Deltagere til Individuelt NM må højest fylde 19 år i året, hvor Individuelt DM afholdes, og højest gå på en ungdomsuddannelse. Stk. 3. Hvis en kvalificeret deltager ikke kan deltage, går retten videre til den næste i 9 Klager og dispensationer: Stk. 1. Turneringsudvalget (TU) er højeste myndighed i turneringsspørgsmål. Stk. 2. TU behandler klager og har mulighed for at dispensere fra samt fortolke dette reglement. 3

4 REGLEMENT FOR HOLD-DM 1 Deltagere: Stk. 1. Danmarksmesterskabet i skoleskak for hold ( Hold-DM ) og kvalifikation hertil står åbent for hold, hvis deltagere opfylder alle følgende betingelser: 1. er medlem af Dansk Skoleskak igennem et kollektivt medlemskab, jf. Dansk Skoleskaks vedtægter, 2. er førskolebarn, går i grundskole, går på ungdomsuddannelse eller går på anden formel uddannelse for unge (fx gartnerskole, akademi- eller videregående uddannelse), 3. højest fylder 20 år i Stk. 2. Holdet skal kvalificere sig i den kreds, hvor skolen hører hjemme. Stk. 3. En skole defineres som en geografisk og undervisningsmæssigt isoleret selvstændig afdeling. Stk. 4. Førskolebørn kan deltage for den skole, hvorpå de er indskrevet til start i 0. eller 1. klasse. 2 Gruppeinddeling og holdopstilling: Stk. 1. Et hold består af fire deltagere, der går på samme skole med undtagelse af Å- rækken jf. stk. 3 og 4. Stk. 2. Et hold tilmeldes i én af følgende rækker: A-rækken består af elever fra klasse. B-rækken består af elever fra klasse. C-rækken består af elever fra klasse. U-rækken består af elever fra ungdomsuddannelser eller andre formelle uddannelser for unge (fx gartnerskole, akademi- eller videregående uddannelse). Å-rækken består af elever fra klasse fra forskellige skoler. Stk. 3. Et hold i Å-rækken består af fire deltagere, der går på forskellige skoler, men som alle går til skoleskak samme sted. Stk. 4. Deltagere, der er for gamle (dvs. på for højt klassetrin) til at deltage på deres skoles øvrige hold, kan deltage i Å-rækken, jf. dog stk. 3. Stk. 5. Deltagere, som er indskrevet på en efterskole, specialskole eller lignende, har mulighed for at stille op for den grundskole, de senest har gået på. Disse deltagere må kun repræsentere én af skolerne. Stk. 6. Et hold skal stille op efter styrke, og i Å-rækken skal der for hver enkelt deltager oplyses hvilken skole, deltageren går på. Holdopstillingen kan ikke ændres, mens et stævne er i gang. Stk. 7. En deltager kan kun anvendes i én række og på ét hold ved samme stævne. Kvalifikationsstævne og hold-dm betragtes som forskellige stævner. 3 Kvalifikation til Hold-DM: Stk. 1. I hver kreds kvalificerer mindst ét hold sig i hver række til Hold-DM. I U- rækken er der fri tilmelding til Hold-DM. Stk. 2. Deltager mere end fem hold i en række ved kvalifikationsturneringen (kredsmesterskabet for hold), kvalificeres to hold fra rækken. Deltager mere end ti hold i en række, kvalificeres tre hold fra rækken. Stk. 3. Hvis et kvalificeret hold ikke kan deltage, går retten videre til det næste i 4

5 Stk. 4. Skolen, der afholder Hold-DM, har ret til at have mindst ét hold med til Hold- DM. Stk. 5. Til Hold-DM kan en skole kun deltage med ét hold i hver række, jf. dog stk. 6. Stk. 6. Hvis der er et ulige antal hold i en række, kan den arrangerende kreds indsætte ét ekstra hold. 4 Afvikling af kvalifikationsturneringer: Stk. 1. Kredsenes kvalifikationsturneringer (kredsmesterskabet for hold) skal afvikles senest en måned før hold-dm. Stk. 2. Afvikling af kvalifikationsturneringer finder sted i overensstemmelse med dette reglement, jf. dog stk. 3. Stk. 3. Den enkelte kreds kan afvige fra reglementet i kvalifikationsturneringerne. Stk. 4. Afvigelser i afviklingen af kvalifikationsturneringerne, jf. stk. 3, medfører ikke, at kravene til DMkvalifikation kan fraviges. Stk. 5. Afvigelser i afviklingen af kvalifikationsturneringerne, jf. stk. 3, medfører ikke, at medlemskravet i 1, stk. 1, punkt 1, kan fraviges. Stk. 6. Afvigelser i afviklingen af kvalifikationsturneringerne, jf. stk. 3, skal oplyses før stævnestart til deltagere og ledere. 5 Afvikling af Hold-DM: Stk. 1. Hold-DM afvikles en fredag-lørdagsøndag. Landsudvalgsmødet (LU) fastsætter, hvornår Hold-DM afvikles. Stk. 2. Forretningsudvalget (FU) udpeger stævnelederen. Stk. 3. Stævnelederen har ansvaret for afviklingen af stævnet, herunder indkvartering, forplejning, lokaler, fællesrum, materialer, præmier, hjemmeside, turneringsledere mv. Stk. 4. Stævnelederen udsender senest en måned før stævnet en indbydelse med oplysninger om spillested, tidsplan, spilleregler, point- og korrektionssystem, tilmelding mv. til kredslederne. Stk. 5. Turneringslederne har ansvaret for, at turneringen afvikles efter reglementet, herunder partiernes afvikling, rundelægning, resultater, tvister, fair play mv. Stk. 6. Tilmelding inkl. holdopstilling sker til stævnelederen og efter dennes bestemmelse og normalt tre uger før stævnet. Kredsen har ansvar for, at egne hold lever op til dette reglement, herunder kvalifikation, tilmelding, holdopstilling og korrekt gruppe. Stk. 7. Stævnelederen har ret til efter samråd med Turneringsudvalget (TU) at afvise hold, der tilmeldes for sent, eller som ikke lever op til reglementet. Stk. 8. Stævnelederen udsender senest en uge før stævnet et program med holdopstillingerne, endelige betænkningstider mv. til hold- og kredslederne samt Forretningsudvalget (FU) og Turneringsudvalget (TU). Stk. 9. Inden turneringens start afholder stævnelederen et ledermøde, hvor alle ledere oplyses om regler og praktiske forhold. Stk. 10. Stævnelederen offentliggør resultaterne og fremsender et regnskab til Forretningsudvalget (FU). 5

6 6 Turneringsregler: Stk. 1. Turneringen afvikles efter følgende regler: 1. Der spilles en Monrad-turnering med mindst 6 runder eller en alle-mod-alle turnering. 2. Stiller en skole med to hold i samme række, jf. 3, stk. 6, skal disse mødes så tidligt i turneringen, som det er praktisk muligt. 3. Før 1. runde foretager turneringslederen lodtrækning om holdenes lodtrækningsnumre i overværelse af ledere og deltagere. 4. Turneringsplanen afgør hvilke hold, der anses for at være ude- og hjemmehold. Udeholdet spiller hvid ved ulige brætnumre og sort ved lige brætnumre. 5. Placeringer afgøres ved en kombination af de opnåede brætpoint og matchpoint, jf. stk. 4. Reglen om kombinationspoint gælder også ved rundelægningen. 6. Ved ligestilling er antallet af matchpoint afgørende. Ved fortsat ligestilling er den indbyrdes kamp afgørende. Ved ligestilling i den indbyrdes kamp er resultatet på 1. bræt afgørende, og er dette remis, er resultatet på 2. bræt afgørende og så fremdeles. 7. Ved total ligestilling om 1. pladsen fastsætter turneringslederen og Turneringsudvalget (TU) bestemmelser for omkamp. Ved total ligestilling i andre tilfælde afgøres placeringerne ved lodtrækning. Stk. 2. Der er noteringspligt, indtil der resterer 10 minutter af betænkningstiden. Stævnelederen kan i særlige tilfælde dispensere fra noteringspligten. Stk. 3. Partierne afvikles som udgangspunkt efter FIDEs (Verdensskakforbundets) regler for hurtigskak, og der gælder: 1. at fremkomst af samme stilling 3 gange med samme deltager i trækket ikke 2. at fremkomst af 50 træk uden flytning af bonde eller slag af brikker ikke 3. at turneringslederen dog kan dømme remis på en spillers forlangende med henvisning til samme stilling 3 gange eller 50-træksreglen. Stk. 4. Point opgøres på følgende måde: 1. Den enkelte deltagers brætpoint: Gevinst giver 1 point, remis giver ½ point, og tab giver 0 point. Holdets samlede brætpoint lægges derefter sammen. 2. Det enkelte hold tildeles matchpoint for hver holdkamp: Sejr giver 1 point, uafgjort giver ½ point, og nederlag giver 0 point. 3. Ved ulige antal hold vinder det oversiddende hold Stævnelederen kan i samråd med Turneringsudvalget (TU) bestemme, at der i stedet opnås point efter 3- pointsystemet, hvor gevinst giver 3 point, remis giver 2 point, og tab giver 1 point, hvilket gælder for både brætog matchpoint. Ved ulige antal hold vinder det oversiddende hold 9-0. Stk. 5. I rækkerne skal betænkningstiden som minimum være: A-rækken: Min. 60 min. pr. deltager B-rækken: Min. 45 min. pr. deltager C-rækken: Min. 25 min. pr. deltager U-rækken: Min. 60 min. pr. deltager Å-rækken: Min. 25 min. pr. deltager 6

7 Stk. 6. Stævnelederen kan evt. beslutte, at der spilles med tillægstiden 5 sekunder pr. træk. Stk. 7. De endelige betænkningstider fastsættes af Stævnelederen og skal fremgå af programmet, der udsendes senest en uge før stævnet jf. 5 stk. 8. Stk. 8. Beskrivelser af skakregler og turneringssystemer fremgår af skoleskak.dk/regler. 7 Sanktioner: Stk. 1. Anvendes en deltager på et bræt eller et hold, hvor vedkommende ikke er spilleberettiget, er partiet tabt uanset resultatet. Derudover fratages holdet et point. Stk. 2. Klager skal indgives skriftligt til stævnelederen umiddelbart efter, det påklagede forhold har fundet sted. Stk. 3. Mobiltelefoner skal være lydløse i spillelokalet. I tilfælde af lyd (ringetone, sms-tone, alarm, vibrator mv.) fratages deltageren halvdelen af sin resterende betænkningstid. Er man tilskuer, skal lokalet forlades for resten af runden. Stk. 4. I tilfælde af dårlig opførsel kan turneringslederen dømme deltageren som taber af sit parti. Sanktionen kan gentages. Stk. 5. Hvis et hold udebliver fra en kamp eller ikke møder med mindst 3 deltagere, udgår alle holdets kampe, og holdet placeres på sidstepladsen. Dette gælder dog ikke ved force majeure. 8 Kvalifikation til Det Nordiske Mesterskab for skolehold (Hold-NM): Stk. 1. Vinderne af A- og B-rækken samt bedst placerede hold fra en ungdomsuddannelse i U-rækken kvalificerer sig til Hold-NM. Stk. 2. Hvis et kvalificeret hold ikke kan deltage, går retten videre til den næste i 9 Klager og dispensationer: Stk. 1. Turneringsudvalget (TU) er højeste myndighed i turneringsspørgsmål. Stk. 2. TU behandler klager og har mulighed for at dispensere fra samt fortolke dette reglement. Vedtaget på Dansk Skoleskaks Landsudvalgsmøde den 2. juni

REGLEMENT FOR INDIVIDUELT DM

REGLEMENT FOR INDIVIDUELT DM REGLEMENT FOR INDIVIDUELT DM 1 Deltagere: Stk. 1. Individuelt Danmarksmesterskab i skoleskak ( Individuelt DM ) og kvalifikation hertil står åbent for deltagere, som opfylder alle følgende betingelser:

Læs mere

Reglement for 9. HK's holdturnering

Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. Hovedkreds holdturnering (Fra og med turneringen 2015/16) 1 Deltagere Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage

Læs mere

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere.

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere. REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING som senest ændret på 9. hovedkreds generalforsamling den 1. april 2009 og på hovedkredsens bestyrelsesmøde den 29. august 2009. (Nye regler er anført i teksten

Læs mere

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13)

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) 1 DELTAGERE Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage med et eller flere hold. Hold tilmeldt

Læs mere

Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering

Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering 1 Turneringens struktur Holdturneringen er en turnering arrangeret af Fyns Skak Union (FSU), i hvilken FSU's klubber er berettigede til at deltage med et eller

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 5 Reglement for DSU s holdturneringer

Skakhåndbogen - Afsnit 5 Reglement for DSU s holdturneringer 5. REGLEMENT FOR DSU S HOLDTURNERINGER 5-2 5.1 Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering... 5-2 5.2 Instruks for kampledere i Dansk Skak Unions divisionsturnering... 5-12 5.3 Reglement for Dansk

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 5 Reglement for DSU s holdturneringer

Skakhåndbogen - Afsnit 5 Reglement for DSU s holdturneringer 5. REGLEMENT FOR DSU S HOLDTURNERINGER 5-2 5.1 Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering... 5-2 5.2 Instruks for kampledere i Dansk Skak Unions divisionsturnering... 5-9 5.3 Reglement for Dansk

Læs mere

Nørre Åby Skoleskak og Fyns Skoleskak indbyder til Hold-DM i Skoleskak 2013

Nørre Åby Skoleskak og Fyns Skoleskak indbyder til Hold-DM i Skoleskak 2013 Nørre Åby Skoleskak og Fyns Skoleskak indbyder til Hold-DM i Skoleskak 2013 Hold-DM afvikles i weekenden fredag d. 19. april til søndag d. 21. april 2013. Så er det tiden, at du og dine venner skal vise,

Læs mere

5. Reglement for DSU s holdturneringer Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering

5. Reglement for DSU s holdturneringer Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering 5. Reglement for DSU s holdturneringer 5.1. Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering 1 Turneringens struktur Turneringen består af 58 klubhold med 8 spillere på hvert. Holdene er opdelt hierarkisk

Læs mere

Bilag til punkt 5 på HB-mødets dagsorden den 29. oktober 2006. Turneringsarrangører

Bilag til punkt 5 på HB-mødets dagsorden den 29. oktober 2006. Turneringsarrangører Bilag til punkt 5 på HB-mødets dagsorden den 29. oktober 2006 Vedtagne ændringsforslag er indarbejdet og står i kursiv. 4.2 Bestemmelser for EMT (særlige regler for DM i Påsken) 31 Turneringsarrangører

Læs mere

Skakhåndbogen Afsnit 5 REGLEMENT FOR DSU S HOLDTURNERINGER

Skakhåndbogen Afsnit 5 REGLEMENT FOR DSU S HOLDTURNERINGER 5. 5-1 5.1. Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering... 5-1 5.2. Instruks for Dommere i Dansk Skak Unions Divisionsturnering... 5-8 5.3. Reglement for Dansk Skak Unions Pokalturnering... 5-9

Læs mere

Indledning. n1. Rækkerne opdeles med 1 Mesterrække á 8 hold, 2 A-rækker, 2 B-rækker, samt C-rækker efter tilmelding.

Indledning. n1. Rækkerne opdeles med 1 Mesterrække á 8 hold, 2 A-rækker, 2 B-rækker, samt C-rækker efter tilmelding. Reglement Indledning n1. Rækkerne opdeles med 1 Mesterrække á 8 hold, 2 A-rækker, 2 B-rækker, samt C-rækker efter tilmelding. Tilmelding af hold og opdatering af kluboplysninger. n2.nhovedkredsen indbyder

Læs mere

Reglement. 6 Danmarksturneringen for hold 2009-2010 (8hk) Indledning. Holdenes størrelse

Reglement. 6 Danmarksturneringen for hold 2009-2010 (8hk) Indledning. Holdenes størrelse Reglement Indledning 1. Rækkerne opdeles med en mesterrække med 8 hold, en A-række med 7 hold, en B-række med 7 hold, en C- række med 4 hold og en D-række med 4 hold (4-mands hold). Tilmelding af hold

Læs mere

Reglement. 6 Danmarksturneringen for hold 2005-2006 (8hk) ikke er tilmeldt holdturneringen for en anden klub uanset hovedkreds.

Reglement. 6 Danmarksturneringen for hold 2005-2006 (8hk) ikke er tilmeldt holdturneringen for en anden klub uanset hovedkreds. Reglement Indledning n1.nalle rækker inddeles med 8 hold i hver. B/C-rækker dog efter tilmelding. Rækkerne opdeles med 1 Mesterrække, 2 A-rækker, 2 B-rækker og C-rækker efter tilmelding. Tilmelding af

Læs mere

BADMINTON. November 2011 afsnit 3.2. Jernbanefritid

BADMINTON. November 2011 afsnit 3.2. Jernbanefritid BADMINTON November 2011 afsnit 3.2 BADMINTON Som officielle turneringer betragtes de af JF arrangerede - for tiden DJM for hold, DJM individuelt og DJM for oldboys/oldgirls individuelt samt et årligt stævne

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND UNGDOM GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND UNGDOM GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND UNGDOM GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2012-2013 1 Indhold 1 Formål... 3 2 Tilhørsforhold... 3 3 Spilleregler... 3 4 Medlemskab af flere klubber... 3 5 Klubskifte...

Læs mere

Holdturneringen består af en landsdækkende Elitedivision og 1. division samt en Vest- og en Østregion.

Holdturneringen består af en landsdækkende Elitedivision og 1. division samt en Vest- og en Østregion. Holdturneringsregler Regler for Dansk Backgammon Forbunds holdturnering Gyldige fra den 1. september 2015 1. Turneringsform og -struktur 1.1 Generelt Dansk Backgammon Forbund (DBgF) afvikler hver sæson

Læs mere

JGP stævner? Hej juniorleder/interesserede forældre mfl.

JGP stævner? Hej juniorleder/interesserede forældre mfl. JGP stævner? Hej juniorleder/interesserede forældre mfl. Nu er endnu en JGP sæson godt i gang. De foregående år har der været 8-10 stævner. Det samme er tilfældet i år. JGP stævnerne har noget grundlæggende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Almene regler... 2. 2. Klassificeringssystem... 2. 3. Idrætsmateriel... 2. 4. Idrætsregler... 2. 5. FM-holdturnering...

Indholdsfortegnelse. 1. Almene regler... 2. 2. Klassificeringssystem... 2. 3. Idrætsmateriel... 2. 4. Idrætsregler... 2. 5. FM-holdturnering... Indholdsfortegnelse Side 1. Almene regler... 2 2. Klassificeringssystem... 2 3. Idrætsmateriel... 2 4. Idrætsregler... 2 5. FM-holdturnering... 3 6. Ændring af turneringsregler... 6 7. Bekendtgørelse...

Læs mere

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU Generelle regler lokalserier FBwU / JBU 1 Serier af geografisk opdelinger Stk. 1 Danmarksturneringen se forbundets hjemmeside. Stk. 2 Lokalturneringen inddeles for hver sæson af JBU/FBwU's turneringsudvalg.

Læs mere

Reglement for Danmarks Badminton Forbunds mesterskaber for veteranklubhold.

Reglement for Danmarks Badminton Forbunds mesterskaber for veteranklubhold. Reglement for Danmarks Badminton Forbunds mesterskaber for veteranklubhold. 1 Mesterskaberne udskrives i 3 aldersgrupper: 1. 35-44 år holdet skal i hver holdmatch minimum bestå af 1 dame og 2 herrer som

Læs mere

Turneringsreglement. DHF Beach Handball Tour. Seniorer. Det officielle Danmarksmesterskab. Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer. ved.

Turneringsreglement. DHF Beach Handball Tour. Seniorer. Det officielle Danmarksmesterskab. Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer. ved. Turneringsreglement ved DHF Beach Handball Tour Det officielle Danmarksmesterskab for Seniorer Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i

Læs mere

ReglementforBadmintonDanmarks mesterskaberforholdforu17,u15, U13

ReglementforBadmintonDanmarks mesterskaberforholdforu17,u15, U13 ReglementforBadmintonDanmarks mesterskaberforholdforu17,u15, U13 1 Til DM for klubhold kan hver kreds tilmelde 1 hold, dog kan SBKr og BD-M tilmelde 2 hold (dog kun ét hold fra samme klub). Den arrangerende

Læs mere

Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton

Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton Opdateret den 26. september 2012 Indledning Det er enhver klub- eller holdleders pligt at sætte sig grundigt ind i turneringsreglementet, idet de

Læs mere

TURNERINGSAFVIKLING POOL

TURNERINGSAFVIKLING POOL DEN DANSKE BILLARD UNION TURNERINGSAFVIKLING POOL Sæson 2016-2017 1. AFVIKLING AF MESTERSKABER 2. AFVIKLING AF DANSK POOL TOUR 3. SHOT-CLOCK & TIMEOUT. 4. DISTANCER 5. RANGLISTER. 6. RATING. 7. SEEDNING.

Læs mere

Firmaidræt StorKøbenhavn Petanque. Petanqueafdelingens reglement

Firmaidræt StorKøbenhavn Petanque. Petanqueafdelingens reglement Formål 1.1. Formålet er at samle petanquespillere fra klubber der er medlem af Firmaidræt StorKøbenhavn til idrætsligt og kollegialt samvær til gavn og glæde for udøverne og deres firmaer samt udvikle

Læs mere

Holdturneringsreglement

Holdturneringsreglement Holdturneringsreglement Holdturneringsreglement 1 Turneringsledelse A) Turneringsleder. Hovedkredsens bestyrelse udpeger en turneringsleder (TL), der har ansvaret for, at turneringen gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Reglement for Aarhus Skoleskaks Grand Prix Mesterskab

Reglement for Aarhus Skoleskaks Grand Prix Mesterskab Reglement for Aarhus Skoleskaks Grand Prix Mesterskab 1 Grand Prix Mesterskabet i Aarhus Kredsen under Dansk Skole Skak Aarhus Skoleskak (ASS) afvikler hver sæson et Grand Prix Mesterskab (GPM) som udgøres

Læs mere

Propositioner for sommerturneringen 2015. Turneringen afvikles med kampe på hverdage og kampe i weekend.

Propositioner for sommerturneringen 2015. Turneringen afvikles med kampe på hverdage og kampe i weekend. PROP Sommer 2015 Propositioner for sommerturneringen 2015 1. Generelt: Turneringen afvikles efter turneringsreglement Øst. Turneringen afvikles i perioden 20. april til 26. juni. Turneringen afvikles med

Læs mere

Reglement for DBU - Danmarks bedste ungdomshold 14/15

Reglement for DBU - Danmarks bedste ungdomshold 14/15 Reglement for DBU - Danmarks bedste ungdomshold 14/15 Indhold: 1 Formål side 2 2 Aldersinddeling side 2 3 Holdtyper og rækker side 2 4 Udtagelse af hold fra landsdele/kredse side 3 5 Holdopstilling side

Læs mere

DBTU koncept for Top 12

DBTU koncept for Top 12 DBTU koncept for Top 12 Udarbejdet af DBTU s turneringsudvalg juni 2010. Spilleplan tilrettet november 2013. Indledning Formålet med dette koncept er at sætte retningslinjer for afviklingen af Top 12 en

Læs mere

BORDTENNISREGLEMENT. 1. Formål. 2. Gyldighedsområde. 3. Turneringsform og - inddeling

BORDTENNISREGLEMENT. 1. Formål. 2. Gyldighedsområde. 3. Turneringsform og - inddeling BORDTENNISREGLEMENT 1. Formål 2. Gyldighedsområde 3. Turneringsform og - inddeling 3.1. Generelt 3.2 Turneringsformer 3.3. Aldersgrupper og rækker 3.4. Flere hold i samme række 4. Spillere 4.1. Holdturneringen

Læs mere

PROGRAM. november 2010. Danmarksturneringen for hold

PROGRAM. november 2010. Danmarksturneringen for hold PROGRAM november 2010 Danmarksturneringen for hold 2010/2011 2 Danmarksturneringen for hold 2010-2011 (8hk) Velkommen til 8. HK holdturneringen 2010-2011. Så er startskuddet til en ny sæson gået. Vi har

Læs mere

a) Klubbens stamoplysninger mht. spillested, spilletidspunkt, spilledag og kørestolsadgang.

a) Klubbens stamoplysninger mht. spillested, spilletidspunkt, spilledag og kørestolsadgang. Reglement Indledning 1. Rækkerne opdeles med en mesterrække med 8 hold. Derefter fordeles de øvrige tilmeldte hold, og det tilstræbes at alle hold får mindst 6 kampe. Tilmelding af hold og opdatering af

Læs mere

Dansk SkakDommerforenings kommentarer til de nye regler til dommere og arrangører.

Dansk SkakDommerforenings kommentarer til de nye regler til dommere og arrangører. Dansk SkakDommerforenings kommentarer til de nye regler til dommere og arrangører. I Skakbladet nr. 5 var en artikel om de nye regler for skakspillet der træder i kraft 1. juli 2009. Den indeholdt omtale

Læs mere

OP- OG NEDRYKNINGSREGLER

OP- OG NEDRYKNINGSREGLER 16. Østdanmarksserien. OP- OG NEDRYKNINGSREGLER ØSTDANMARKSSERIEN er unionens øverste række, hvorfra der er oprykning til Danmarksturneringens 2. division. Det bedst placerede, oprykningsberettigede hold

Læs mere

DBTU koncept for Top 12

DBTU koncept for Top 12 DBTU koncept for Top 12 Udarbejdet af DBTU s turneringsudvalg juni 2010 tilrettet af Eliteudvalget i oktober2015. Indledning Formålet med dette koncept er at sætte retningslinjer for afviklingen af Top

Læs mere

DBTU koncept for Ungdoms Top 12

DBTU koncept for Ungdoms Top 12 DBTU koncept for Ungdoms Top 12 Udarbejdet af DBTUs Eliteudvalg - august 2017. Indledning Formålet med dette koncept er at sætte retningslinjer for afviklingen af DBTUs Ungdoms Top 12 en årlig turnering

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B 4 SPILLERE +55 GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B 4 SPILLERE +55 GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B 4 SPILLERE +55 GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2016-2017 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse...

Læs mere

1. Dansk Rugby Union arrangerer en landsdækkende turnering for børn og unge til og med 18 år (DM B&U).

1. Dansk Rugby Union arrangerer en landsdækkende turnering for børn og unge til og med 18 år (DM B&U). TURNERINGSREGLEMENT FOR BØRN OG UNGDOM DANSK RUGBY UNION Formål: Generelt: 1. Dansk Rugby Union ønsker med Danmarksturneringen for børn og unge, gennem udskrivning af turnering i henhold til rugbyspillet

Læs mere

Pokalturneringsregler

Pokalturneringsregler Pokalturneringsregler Regler for Dansk Backgammon Forbunds Pokalturnering 1. Turneringsform og -struktur 1.1 Generelt Gyldige pr. 1. april 2011 Dansk Backgammon Forbund (DBgF) afvikler hver sæson en landsdækkende

Læs mere

Nuværende formulering Forslag til ny formulering Begrundelse 1 Turneringens struktur

Nuværende formulering Forslag til ny formulering Begrundelse 1 Turneringens struktur Nuværende formulering Forslag til ny formulering Begrundelse 1 Turneringens struktur uændret Turneringen består af 58 klubhold med 8 spillere på hvert. Holdene er opdelt hierarkisk med: 10 hold i Skakligaen

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2017-2018 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse... 3 4 Holdsammensætning...

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND VETERAN GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND VETERAN GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND VETERAN GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2015-2016 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse... 3 4 Holdsammensætning... 3

Læs mere

Badminton Sjælland - DGI Nordsjælland/Veststjælland/Storstrømmen - Reglement for Veteranholdturnering - Pr 22/

Badminton Sjælland - DGI Nordsjælland/Veststjælland/Storstrømmen - Reglement for Veteranholdturnering - Pr 22/ Reglement for den Sjællandske Veteranholdturnering Indhold: 1 Formål side 2 2 Udvalg og administration side 2 3 Indbydelse og tilmeldingsprocedure side 2 4 Deltagergebyr side 2 5 Holdturneringens sæsonplan

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab.

Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab. Turneringsreglement Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab. TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i Beach Handball Almindelige bestemmelser

Læs mere

Reglement. for turneringer udskrevet. JHF kreds 4. 2014 2015 efter ombrydning

Reglement. for turneringer udskrevet. JHF kreds 4. 2014 2015 efter ombrydning Reglement for turneringer udskrevet af JHF kreds 4 2014 2015 efter ombrydning Jydsk Håndbold Forbund Kreds 4 Sjællandsgade 57, 8900 Randers C Forord: Nogle turneringer udskrives og administreres af JHF,

Læs mere

Koncept Indendørs Fodbold Koncept Indendørs Fodbold

Koncept Indendørs Fodbold Koncept Indendørs Fodbold Koncept Indendørs DGI Midtjylland fodbold - Koncept for Indendørs Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse i DGI Midtjylland... 3 Terminer... 3 Rækker... 4 Puljenummerering... 6 Puljeinddeling... 6 Placeringer...

Læs mere

INDBYDELSE - Turnering 2016/2017

INDBYDELSE - Turnering 2016/2017 INDBYDELSE - Turnering 2016/2017 Volleyballudvalget i DGI Volleyball Syd har herved fornøjelsen at indbyde til TURNERIN- GEN 2016/2017, som afvikles fra ca. 24. oktober 2016 til ca. 1. april 2017. Der

Læs mere

Reglement for FTU/DGI Fyn Holdturneringen Motionister 2017

Reglement for FTU/DGI Fyn Holdturneringen Motionister 2017 Reglement for FTU/DGI Fyn Holdturneringen Motionister 2017 Paragraf 1 Fyns Tennis Union og DGI Fyn Tennis har fra og med 2017 indgået et samarbejde i henhold til at styrke og udvikle holdturneringen for

Læs mere

JBTU S REGLEMENT 2013/2014

JBTU S REGLEMENT 2013/2014 Jysk Bordtennis Union JBTU S REGLEMENT 2013/2014 Kapitel 1. Generelt 1. Formål 2. Arrangementer 3. Licens 4. Alderskategorier 5. Klubstifter Kapitel 2. Holdturneringen 6. Indbydelse, tilmelding og holdtrækning

Læs mere

Holdturneringen 4. og 5. HK

Holdturneringen 4. og 5. HK Holdturneringen 4. og 5. HK Program for sæson 2010-2011 Indholdsfortegnelse Fra turneringslederen side 4 Turneringsreglement side 5 Klubfortegnelse side 9 Rundeskemaer side 22 Styrkelisten side 27 1 Forretningsudvalg

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR SENIORHOLD I NORDJYLLAND SERIE SPILLERE SINGLE 4 SPILLERE DOUBLE GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR SENIORHOLD I NORDJYLLAND SERIE SPILLERE SINGLE 4 SPILLERE DOUBLE GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR SENIORHOLD I NORDJYLLAND SERIE 2-4 4 SPILLERE SINGLE 4 SPILLERE DOUBLE GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2016-2017 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og

Læs mere

Reglement Fælles Jysk Holdturnering Ungdom.

Reglement Fælles Jysk Holdturnering Ungdom. Reglement Fælles Jysk Holdturnering Ungdom. B.1 Generelt: B.1.0 Deltagende landsdelsforeninger i den fælles jyske holdturnering for Ungdom nedsætter turneringsudvalget. B.1.1 Turneringsudvalget kan dispensere

Læs mere

REGLEMENT FOR DHIF Forbundsmesterskab / DM Speedi Cath Cup 2013

REGLEMENT FOR DHIF Forbundsmesterskab / DM Speedi Cath Cup 2013 REGLEMENT FOR DHIF Forbundsmesterskab / DM Speedi Cath Cup 2013 Spilleregler Der spilles efter de internationale regler, hvis andet ikke er angivet: International Rules for the Sport of Wheelchair Rugby

Læs mere

6. HOVEDKREDS HOLDTURNERINGEN 2006-2007

6. HOVEDKREDS HOLDTURNERINGEN 2006-2007 6. HOVEDKREDS HOLDTURNERINGEN 2006-2007 Alm. oplysninger Spilledage Mesterrækken spiller søndage kl. 12.00 på de anførte datoer. De øvrige rækker spiller hverdage kl. 19.00 i de i programmet anførte uger.

Læs mere

Fælles reglement for danske mesterskaber for veteranhold, samt landsmesterskaber for seniorog motionshold.

Fælles reglement for danske mesterskaber for veteranhold, samt landsmesterskaber for seniorog motionshold. Fælles reglement for danske mesterskaber for veteranhold, samt landsmesterskaber for seniorog motionshold. Følgende reglement er gældende for fælles danske mesterskaber for veteranhold, samt landsmesterskaber

Læs mere

BADMITON DANMARK DGI BADMINTON, Reglement pointgivende ungdomsholdturnering 2015/2016 1

BADMITON DANMARK DGI BADMINTON, Reglement pointgivende ungdomsholdturnering 2015/2016 1 BADMITON DANMARK DGI BADMINTON, Reglement pointgivende ungdomsholdturnering 2015/2016 1 Reglement for den pointgivende ungdomsholdturnering 2015/2016 Indhold: 1 Formål side 2 2 Udvalg og administration

Læs mere

INVITATION TIL HOLD-DM SKOLESKAK KIRKEBAKKESKOLEN DEN 25. - 27. MARTS 2011

INVITATION TIL HOLD-DM SKOLESKAK KIRKEBAKKESKOLEN DEN 25. - 27. MARTS 2011 INVITATION TIL HOLD-DM SKOLESKAK KIRKEBAKKESKOLEN DEN 25. - 27. MARTS 2011 Arrangør: Kirkebakkeskolens Forældreforening med stor hjælp fra Skakklubben Evans og Dansk Skoleskak Vejle KIRKEBAKKESKOLEN Kirkebakken

Læs mere

Turneringsreglement. Dansk Håndbold Forbunds officielle Danmarksmesterskab i strandhåndbold. (2010)

Turneringsreglement. Dansk Håndbold Forbunds officielle Danmarksmesterskab i strandhåndbold. (2010) Turneringsreglement Dansk Håndbold Forbunds officielle Danmarksmesterskab i strandhåndbold. (2010) TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i strandhåndbold Almindelige bestemmelser 1.1

Læs mere

SLT. Sommerlandsturnering Afsnit

SLT. Sommerlandsturnering Afsnit 1. Deltagelse Sommerlandsturneringen er danmarksmesterskab for klubhold. Danske og udenlandske statsborgere med dansk licens har ret til at deltage i Danmarksmesterskaber. Udenlandske statsborgere skal

Læs mere

I. Anvendelsesområde og ledelse II. Matchformat og -afvikling

I. Anvendelsesområde og ledelse II. Matchformat og -afvikling I. Anvendelsesområde og ledelse. 1. Dette reglement gælder for KTU s udendørs holdturnering, herefter benævnt holdturneringen. Kun klubber, der er medlem af KTU, kan deltage i holdturneringen. Stk. 2.

Læs mere

Gælder KUN kvalifikation til DM

Gælder KUN kvalifikation til DM 1 Beach Reglement Gælder KUN kvalifikation til DM Håndbold Region Øst Beach Handball 2 TURNERINGSREGLEMENT 1.1 Turneringen er åben for spillere, der er medlem af en håndboldforening under Dansk Håndbold

Læs mere

Volleyball. 1. Gyldighed 1.1. Nedennævnte turneringsregler er gældende for DM-stævner, der arrangeres af foreninger under Dansk Firmaidrætsforbund.

Volleyball. 1. Gyldighed 1.1. Nedennævnte turneringsregler er gældende for DM-stævner, der arrangeres af foreninger under Dansk Firmaidrætsforbund. 1 Volleyball Opdateret april 2009 Turneringsregler 1. Gyldighed 1.1. Nedennævnte turneringsregler er gældende for DM-stævner, der arrangeres af foreninger under Dansk Firmaidrætsforbund. 1.2. Dansk Firmaidrætsforbunds

Læs mere

Propositioner for sommerturneringen Turneringen afvikles med kampe på hverdage og kampe i weekend.

Propositioner for sommerturneringen Turneringen afvikles med kampe på hverdage og kampe i weekend. PROP Sommer 2014 Propositioner for sommerturneringen 2014 1. Generelt: Turneringen afvikles efter turneringsreglement Øst. Turneringen afvikles i perioden 28. april til 27. juni. Turneringen afvikles med

Læs mere

Turneringsreglement. ved. DHF Beach Handball Tour Det officielle Danmarksmesterskab. for. Ungdoms og Oldies DM

Turneringsreglement. ved. DHF Beach Handball Tour Det officielle Danmarksmesterskab. for. Ungdoms og Oldies DM Turneringsreglement ved DHF Beach Handball Tour 2016 Det officielle Danmarksmesterskab for Ungdoms og Oldies DM Det officielle Danmarksmesterskab for U-16, U-18 og Oldies TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold

Læs mere

Reglement. for turneringer udskrevet. JHF kreds 4. 2014-2015 Før ombrydning

Reglement. for turneringer udskrevet. JHF kreds 4. 2014-2015 Før ombrydning Reglement for turneringer udskrevet af JHF kreds 4 2014-2015 Før ombrydning Jydsk Håndbold Forbund Kreds 4 Sjællandsgade 57, 8900 Randers C Forord: Nogle turneringer udskrives og administreres af JHF,

Læs mere

Turneringsbestemmelser

Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelserne er udarbejdet af Turneringsudvalget og fastlægger retningslinjer for, hvorledes turneringer planlægges og afholdes i Søhøjlandet Golf. Definitioner Turneringer

Læs mere

Reglement for Landspokalturneringen

Reglement for Landspokalturneringen Finalerne i landspokalturneringen 2015 afholdes som Final Four 1 Udskrivning af turneringen Dansk Volleyball Forbund udskriver hvert år en Landspokalturnering i en dame- og en herrerække. 2 Pokaler I hver

Læs mere

FSKBH Håndbold - Reglement

FSKBH Håndbold - Reglement FSKBH Håndbold - Reglement Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og deres virksomheder, samt

Læs mere

Golf. 6. Mobiltelefon Mobiltelefon skal være slukket under spil på banen. Brug af mobiltelefon kan medføre diskvalifikation.

Golf. 6. Mobiltelefon Mobiltelefon skal være slukket under spil på banen. Brug af mobiltelefon kan medføre diskvalifikation. Golf Opdateret april 2009 Generelle turnerings- og spilleregler 1. Turnerings- og spilleregler Nedennævnte turnerings- og spilleregler er gældende for DM-stævner, der arrangeres under Dansk Firmaidrætsforbund.

Læs mere

Reglement for SLTU s holdturnering

Reglement for SLTU s holdturnering Reglement for SLTU s holdturnering Juniorer 2016 21. april 2016 1 Forord til Reglementet 3 Kapitel I: Generelle bestemmelser 4 Unionen udskriver turneringen 4 Deltagergebyr og præmier 4 Rækker, aldersgrupper

Læs mere

Velkommen til Ajax Københavns BDO Cup 2011.

Velkommen til Ajax Københavns BDO Cup 2011. Velkommen til Ajax Københavns BDO Cup 2011. Ajax København byder for 12. år i træk håndboldspillere, ledere, dommere, officials, publikum, sponsorer og alle frivillige hjælpere velkommen til Ajax børnestævne

Læs mere

Håndbold NM Håndbold NM 2017

Håndbold NM Håndbold NM 2017 Håndbold NM 2017 1 af 6 Adresse ARENA NORD, Rimmens Allé 37, 9900 Frederikshavn Stævnekontor Der vil i Arena Nord være et stævnekontor hvor man kan finde information og henvende sig med spørgsmål ang stævnet.

Læs mere

Regionsmesterskab Indefodbold 2015/16

Regionsmesterskab Indefodbold 2015/16 Indefodbold 2015 Vejledning Puljeoversigt Kampprogram U17 Drenge A & B Lørdag den 23. januar 2016 Hobro Idrætscenter DBU Jylland Region 1 byder velkommen til dette Regionsmesterskab. Det er den regionale

Læs mere

INDBYDELSE TIL DANSKE POLITIMESTERSKABER I BORDTENNIS TIRSDAG DEN 9. OG ONSDAG DEN 10. APRIL VALBY-HALLEN JULIUS ANDERSENS VEJ 3, 2450 KØBENHAVN SV.

INDBYDELSE TIL DANSKE POLITIMESTERSKABER I BORDTENNIS TIRSDAG DEN 9. OG ONSDAG DEN 10. APRIL VALBY-HALLEN JULIUS ANDERSENS VEJ 3, 2450 KØBENHAVN SV. INDBYDELSE TIL DANSKE POLITIMESTERSKABER I BORDTENNIS 2013 TIRSDAG DEN 9. OG ONSDAG DEN 10. APRIL I VALBY-HALLEN JULIUS ANDERSENS VEJ 3, 2450 KØBENHAVN SV. 1 Dansk Politiidrætsforbund og Politiets Idrætsforening,

Læs mere

Regionsmesterskab Indefodbold 2015/16

Regionsmesterskab Indefodbold 2015/16 Indefodbold 2015 Vejledning Puljeoversigt Kampprogram U19 Piger A og B Søndag den 24. januar 2016 Als Hallen DBU Jylland Region 1 byder velkommen til dette Regionsmesterskab. Det er den regionale arbejdsgruppes

Læs mere

Regler for UV-Rugby juni 2005

Regler for UV-Rugby juni 2005 Retningslinier For Afvikling af Danmarksturnering i UV-rugby Elite og Underliggende Divisioner Juni 2005. Indhold. 1. Afvikling af kampe for Elite divisionen. 2. Afvikling af kampe udenfor elite - divisionen.

Læs mere

DTFs TURNERINGSREGLER FOR U8 TURNERINGER PÅ RØD BANE - opdateret d. 17. april 2012 -

DTFs TURNERINGSREGLER FOR U8 TURNERINGER PÅ RØD BANE - opdateret d. 17. april 2012 - DTFs TURNERINGSREGLER FOR U8 TURNERINGER PÅ RØD BANE - opdateret d. 17. april 2012-1 Spille- og turneringsregler DTFs spille- og turneringsregler, samt retningslinier for kampe spillet uden dommer er gældende

Læs mere

Reglement. Intet hold må i en runde anvende mere end een udenlandsk spiller, der må anses for ikke at have bopæl i Danmark eller Sydslesvig

Reglement. Intet hold må i en runde anvende mere end een udenlandsk spiller, der må anses for ikke at have bopæl i Danmark eller Sydslesvig Reglement Indledning n1.nalle rækker inddeles med 8 hold i hver. B/C-rækker dog efter tilmelding. Rækkerne opdeles med 1 Mesterrække, 2 A-rækker, 2 B-rækker og C-rækker efter tilmelding. Tilmelding af

Læs mere

Regionsmesterskab Indefodbold 2015/16

Regionsmesterskab Indefodbold 2015/16 Indefodbold 2015 Vejledning Puljeoversigt Kampprogram Herrer B Søndag den 24. januar 2016 Vendelbo Hallen DBU Jylland Region 1 byder velkommen til dette Regionsmesterskab. Det er den regionale arbejdsgruppes

Læs mere

Regionsmesterskab. esterskab Indefodbold 2014/15

Regionsmesterskab. esterskab Indefodbold 2014/15 esterskab Indefodbold 2014/15 Vejledning Puljeoversigt Kampprogram U17 Piger A og B Lørdag den 17. januar 2015 Als Hallen DBU Jylland Region 1 byder velkommen til dette Regionsmesterskab. Det er den regionale

Læs mere

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og

Læs mere

Propositioner for Danmarks Bowling Forbunds Landsdækkende turneringer

Propositioner for Danmarks Bowling Forbunds Landsdækkende turneringer Propositioner for Danmarks Bowling Forbunds Landsdækkende turneringer 08/2017 Indledning Danmarks Bowling Forbunds landsdækkende turneringer omfatter jf. Bestemmelser for Forbundets turneringer af: Danmarksturneringens

Læs mere

1 Badminton Sjælland - DGI Nordsjælland/Midt- og Vestsjælland/Storstrømmen - Reglement for Seniorholdturnering - Pr 1/

1 Badminton Sjælland - DGI Nordsjælland/Midt- og Vestsjælland/Storstrømmen - Reglement for Seniorholdturnering - Pr 1/ 1 Reglement for den Sjællandske Seniorholdturnering Indhold: 1 Formål side 2 2 Udvalg og administration side 2 3 Indbydelse og tilmeldingsprocedure side 2 4 Deltagergebyr side 2 5 Holdturneringens sæsonplan

Læs mere

Regionsmesterskab Indefodbold 2017/18

Regionsmesterskab Indefodbold 2017/18 Regionsmesterskab Indefodbold 2017/18 Vejledning Puljeoversigt Kampprogram U15 Piger A & B Lørdag den 10. februar 2018 Dronning Ingrid Hallen DBU Jylland Region 1 byder velkommen til dette Regionsmesterskab.

Læs mere

Dansk Kano og Kajak Forbund Kajakpoloreglement

Dansk Kano og Kajak Forbund Kajakpoloreglement Dansk Kano og Kajak Forbund Kajakpoloreglement Dansk Kano og Kajak Forbund 2003 Formelle bestemmelser for DKF s Danmarksturnering. DKF's turneringsledelse 1 Turneringsledelsen i DKF's Danmarksturnering

Læs mere

Regionsmesterskab Indefodbold 2015/16

Regionsmesterskab Indefodbold 2015/16 Indefodbold 2015 Vejledning Puljeoversigt Kampprogram U14 Piger A & B Søndag den 14. februar 2016 Haverslev Hallen DBU Jylland Region 1 byder velkommen til dette Regionsmesterskab. Det er den regionale

Læs mere

Regionsmesterskab Indefodbold 2016/17

Regionsmesterskab Indefodbold 2016/17 Regionsmesterskab Indefodbold 2016/17 Vejledning Puljeoversigt Kampprogram Kvinder A & B Lørdag den 21. januar 2017 AaB Hallen DBU Jylland Region 1 byder velkommen til dette Regionsmesterskab. Det er den

Læs mere

Regionsmesterskab Indefodbold 2015/16

Regionsmesterskab Indefodbold 2015/16 Indefodbold 2015 Vejledning Puljeoversigt Kampprogram U15 Piger B Søndag den 14. februar 2016 Flauenskjold Hallen DBU Jylland Region 1 byder velkommen til dette Regionsmesterskab. Det er den regionale

Læs mere

DBU Jylland Region 3 Fodboldturnering for efterskoler i Sydøstjylland 2014/2015

DBU Jylland Region 3 Fodboldturnering for efterskoler i Sydøstjylland 2014/2015 DBU Jylland Region 3 Fodboldturnering for efterskoler i Sydøstjylland 2014/2015 Til: Efterskoler og ungdomsskoler i Sydøstjylland under DBU Jylland Region 3 DBU Jylland Region 3 inviterer hermed til fodboldturnering

Læs mere

DBU Jylland Region 3 Fodboldturnering for efterskoler i Sydøstjylland 2015/2016

DBU Jylland Region 3 Fodboldturnering for efterskoler i Sydøstjylland 2015/2016 DBU Jylland Region 3 Fodboldturnering for efterskoler i Sydøstjylland 2015/2016 Til: Efterskoler og ungdomsskoler i Sydøstjylland under DBU Jylland Region 3 DBU Jylland Region 3 inviterer hermed til fodboldturnering

Læs mere

Regionsmesterskab Indefodbold 2016/17

Regionsmesterskab Indefodbold 2016/17 Regionsmesterskab Indefodbold 2016/17 Vejledning Puljeoversigt Kampprogram Herrer C Lørdag den 21. januar 2017 Klokkerholm Hallen DBU Jylland Region 1 byder velkommen til dette Regionsmesterskab. Det er

Læs mere

FODBOLD. Marts 2012 afsnit 3.9. Jernbanefritid

FODBOLD. Marts 2012 afsnit 3.9. Jernbanefritid FODBOLD Marts 2012 afsnit 3.9 FODBOLD JERNBANEMESTERSKAB, indendørs fodbold. SENIOR OLDBOYS ÆLDRE OLDBOYS VETERANER DAMER MIX Turneringerne afvikles hvert år. Turneringerne afvikles i princippet efter

Læs mere

Håndbold NM Håndbold NM Adresse ARENA NORD, Rimmens Allé 37, 9900 Frederikshavn

Håndbold NM Håndbold NM Adresse ARENA NORD, Rimmens Allé 37, 9900 Frederikshavn Håndbold NM 2016 Adresse ARENA NORD, Rimmens Allé 37, 9900 Frederikshavn 1 af 5 Stævnekontor Der vil i Arena Nord være et stævnekontor hvor man kan finde information og henvende sig med spørgsmål ang stævnet.

Læs mere

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Old Boys / Girls Stævner... 2 KBU Kredskamp... 4 KBU Åbningsstævne... 5 KM Indledende... 6 KM Single Finaler... 8 KM Mix... 9 KBU Cup Indledende... 10 KBU

Læs mere

Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser.

Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser. Forslag til ændringer: Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser. Kapitel 1. NAVN 1.1 Unionens Organisationens

Læs mere

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER Serie 1 M/K Kampafvikling: Fire hold mødes over 4 baner, og der spilles 30 slag på hver bane, fordelt med 15 slag i venstre side og 15 slag i højre side.

Læs mere

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON 2016-2017 Hvis spilleregler / turneringsreglement ikke er i overensstemmelse med propositionerne,

Læs mere

TURNERINGSFORMER. Leg & læring via skoleskak! Skoleskak.dk 1

TURNERINGSFORMER. Leg & læring via skoleskak! Skoleskak.dk 1 TURNERINGSFORMER Leg & læring via skoleskak! Skoleskak.dk 1 Indholdsfortegnelse Forord 2 Bondeskak 3 Arm & hjerne skak 3 Lynskak 4 Nedtrapning 4 De tapre riddere 5 Alle-mod-alle turnering 5 Handicapturnering

Læs mere