dm offentlig Mangfoldighed og mange fælles vilkår

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "dm offentlig Mangfoldighed og mange fælles vilkår"

Transkript

1 dm offentlig n r A u g u s t Sektoren for offentlig forvaltning og kommunikation Leder: 34 De utraditionelle er alle vegne 35 Specialkonsulenten: stor åbenhed om løn 36 Kommunikationskonsulenten: savner forebyggende stressindsats 36 Biologen: medarbejderne tages med på råd 38 Generalisten: har stor handlefrihed 39 Projektmedarbejderen: må kæmpe lidt mere ved forhandlingsbordet 40 Mangfoldighed og mange fælles vilkår Til efteråret skal deres politikere på valg til dm s hovedbestyrelse. I dette nummer beretter fem offentlige administrative dm-medlemmer om deres vilkår, når det gælder løn, faglig udvikling, medindflydelse og et godt arbejdsmiljø.

2 3 4 af Peter Grods Hansen, formand for DM Offentlig Hovedbestyrelsesvalg i DM hvad kommer det egentlig mig ved? I oktober måned i år er der valg til DM s hovedbestyrelse og samtidig valg af DM s formand. Begge dele for en periode på to år. Man kan som medlem af DM i almindelighed og af DM Offentlig i særdeleshed spørge sig selv og kollegerne: Hvad kommer det egentlig mig ved? Betyder det noget i dagligdagen, og har jeg overhovedet nogen indflydelse? DM Offentlig er og har gennem de sidste par år været DM s hurtigst voksende beskæftigelsesområde. I skrivende stund drejer det sig om medlemmer i stat, regioner og kommuner, som især er beskæftiget inden for administration, natur- og miljøområdet, information og formidling samt på kulturområdet. Det er DM Offentligs holdning, at DM skal arbejde for en medlemsnær resultatorienteret politik. En politik, der tager udgangspunkt i de konkrete dagligdags vilkår på arbejdspladserne, og ikke mindst en politik, der skaber resultater. Det betyder især, at DM skal være mere synlig på de offentlige arbejdspladser, have bedre kontakt til det enkelte medlem og i endnu højere grad end i dag understøtte tillidsrepræsentanterne. Og naturligvis tage såvel konflikterne som de nære problemstillinger og ønsker op med arbejdsgiverne. Traditionelt har lønnen, dens størrelse og fordeling været det helt afgørende emne for DM. Det skal det naturligvis stadig være. Løn- og arbejdsvilkår er det helt centrale tema for en hvilken som helst fagforening. Men vi skal også i højere grad sætte fokus på andre forhold, der berører vilkårene på arbejdspladserne, og som er grundlag for et godt og udviklende arbejdsliv. Som eksempel kan jeg nævne problematikken om, hvor snitfladen mellem det individuelle og det fælles går. Eller med andre ord: Hvilke problemstillinger skal løses centralt, hvilke kan aftales på den enkelte arbejdsplads, og hvilke kan man som medarbejder bedst løse selv? Den slags overvejelser skal nødvendigvis indgå i fastlæggelsen af DM s politik og ageren i den kommende tid. En fagforening måske ikke mindst en akademisk en af slagsen skal være stærk og kunne stå fast, når der er behov for dét, men den skal samtidig kunne være pragmatisk og kompromissøgende, når der er behov for dét. Det vil sige, at DM skal lytte meget til, hvad der ikke blot er medlemmernes problemer, men i mindst lige så stor udstrækning lytte efter, hvad ønskerne er for fremtidens offentlige arbejdspladser. Hvis DM fortsat skal være en væsentlig medspiller på det offentlige område og være medlemmernes repræsentant og talerør i forhold til arbejdsgiverne, men også i forhold til de øvrige akademiske organisationer, så er det vigtigt, at DM Offentlig spiller en betydelig rolle i fastlæggelsen af DM s politik. Det er derfor afgørende, at DM Offentlig får en stærk repræsentation i DM s hovedbestyrelse. Medlemmernes deltagelse i valgene er således af stor betydning for den politik, der bliver ført, og dermed for de vilkår, medlemmerne har. Som medlem af DM Offentlig betyder din stemme altså rigtigt meget, i forhold til hvilke arbejdsforhold vi ønsker i fremtiden, og med hvilken styrke disse ønsker bliver fremført. I de næste numre af Magisterbladet, på DM s hjemmeside og gennem mails vil du som medlem blive orienteret om såvel de politiske som de praktiske forhold i forbindelse med valget til DM s hovedbestyrelse og formandsvalget. DM Offentlig er sektorblad for magistre i stat, regioner og kommuner. Bladet udkommer fire gange om året. Næste nummer udkommer 10. december 2010 Redaktionen: Dieter Delling Peter Grods Hansen Henrik Saxtorph Marianne Petersen Mogens Leo Hansen Redaktionssekretær: Pernille Siegumfeldt Forside-foto: Christian Rohde, Region Midtjylland, Anne Mette Welling og Heidi Lundsgaard.

3 tema af Pernille Siegumfeldt 3 5 SåDAn er de UDDAnnet Cand.mag. Cand.scient. Cand.phil. Cand.comm. Uoplyst Mag.art. BA Stud.mag. De utraditionelle er nu alle vegne Cand.pæd. Master-udd. Her arbejder de Staten Regioner Kommuner Grønland Selvejende institutioner De største OFFentlige DM-arbejdsplADser Københavns Kommune Århus Kommune Udenrigsministeriet Københavns Universitets Administration Odense Kommune Miljøstyrelsen Region Syddanmark Ålborg Kommune Aarhus Universitets Administration Lægemiddelstyrelsen Copenhagen Business School Administration Det Danske Filminstitut SKAT Forsknings- og Innovationsstyrelsen Esbjerg Kommune Rudersdal Kommune Silkeborg Kommune Frederiksberg Kommune Gentofte Kommune Hvidovre Kommune DMO er Fordelt på køn offentligt administrativt ansatte DM-medlemmer. Det er først og fremmest deres interesser, DM Offentligs kandidater skal varetage, hvis de bliver valgt til DM s hovedbestyrelse i efteråret. For 25 år siden var det yderst sjældent at møde en magister på kommunen og knap så sjældent i administrationen for et ministerium eller en statslig styrelse. I dag vil det være falsk varebetegnelse at kalde de offentligt administrative magistre for det, de oprindeligt hed, da de fik deres egen politiske platform i DM i starten af 80 erne: de utraditionelt ansatte. Dengang var de under I dag er DM Offentlig med sine flere end medlemmer en betydelig politisk faktor i fagforeningsarbejdet. De udgør den tredjestørste og hurtigst voksende sektor i DM. Men også ude på de statslige, regionale og kommunale arbejdspladser har de vokset sig til en fagligt stærk gruppe, som det ikke er til at komme udenom. De utraditionelle er alle vegne På de kommunale administrationsgange landet over, hvor medlemmer slår deres daglige folder, på universiteter og andre højere læreanstalter, hvor de er med til at styre lønudbetalinger, it-systemer og studieordninger. I ministerier og styrelser, hvor de både leder og administrerer kortere og længerevarende projekter, i regionerne, hvor de fx er med til at køre sygehusdrift og drive kommunikationen med borgerne. På områderne natur, kultur, miljø, HR osv. osv. DM Offentlig er blevet et mini-dm, befolket med en bred vifte af folk og fag. Men trods mangfoldigheden også en gruppe af højtuddannede med mange fælles interesseområder, når det gælder et godt arbejdsliv. For mange medlemmer kan et valg til DM s hovedbestyrelse forekomme at være en fjern begivenhed. Men når politisk arbejde bliver til praktisk virkelighed ude på en arbejdsplads, bliver det vedkommende: vilkårene vedrørende løn, faglig udvikling, medindflydelse og et godt arbejdsmiljø påvirker alle DM-medlemmers liv og arbejdsliv. På de følgende sider beretter fem DM ere i den offentlige administrative sektor om de vilkår, der gælder på deres arbejdsplads mænd Så GAMle er de under kvinder Kvinder Mænd Over 60

4 SpecIAlKOnsulenten: Stor åbenh og medarb M a G I S T e r B L a d e t 1 2 D M o f f e n T L I G 0 3 a u g u S T Navn: Vibeke Skov Larsen Uddannelse: Mag.art. i nordisk litteratur Stilling: Specialkonsulent i Kunststyrelsen, tilknyttet Statens Kunstråds sekretariat Foto: Christian Rohde Ja da. Dels har vi med vores lønpolitik vedtaget, at der skal ske en udvikling inden for tre kategorier af medarbejdere: de nyuddannede, dem med nogle års anciennitet + tillæg og endelig dem, der ligger allerøverst på skalaen, fx specialkonsulenterne. Derudover er der på min arbejdsplads stor åbenhed om både chefers og medarbejderes lønninger. Resultatet af alle lønforhandlinger lægges ud på intranettet. Hvordan foregår de lokale lønforhandlinger Vi er cirka 45 AC ere på arbejdspladsen, hvoraf en stor del er magistre. Forud for lønforhand- KOMMunIKAtIOnsKOnsulenten: Savner forebyggende stress-indsats Ja. Organisationen belønner medarbejdere efter kompetencer, ansvar og opgaver. Mine kompetencer udløser forskellige begrundede tillæg, og så har jeg noget med fra mit tidligere job i Århus Kommune. 604 DM-medlemmer er beskæftiget i regionerne Hvordan foregår de lokale lønforhandlinger De bygger på udspil fra ledelse og medarbejdere og følger det almindelige forhandlingssystem. Afhængigt af hvor man sidder, forhandler tillidsrepræsentanterne enten med en overordnet chef eller nærmeste leder. For mit eget vedkommende forhandles med nærmeste leder. Hvilke kompetenceudviklingsønsker har du og hvor realistiske er de? Region Midtjylland prioriterer kompetenceudvikling utroligt højt og har valgt at blive ved med at gøre det, også selv om vi har været igennem flere hårde sparerunder. Jeg synes, der er gode muligheder for kurser, både internt i huset og på andre uddannelsesinstitutioner. Selv er jeg netop gået i gang med at gennemføre en diplomuddannelse i ledelse, som foregår delvist i arbejdstiden. Hvad skal der til for at øge din indflydelse på egne arbejdsvilkår og I begge tilfælde er det min holdning, at man selv har et medansvar for at gøre sin indflydelse gældende, fx gennem med-systemet eller når trepartsmidlerne skal fordeles. Region Midtjylland er en dialogbaseret organisation, hvor der er gode muligheder for at få indflydelse. Der arbejdes p.t. på et ledelseskodeks i regionen, som skal være omdrejningspunktet

5 3 7 ed om chefers ejderes løn 88 DM-medlemmer på offentlige arbejdspladser har titel af specialkonsulent lingerne giver vi vores tillidsrepræsentanter et mandat til forhandlingerne. Vi går naturligvis typisk efter faste tillæg frem for engangstillæg. Hvilke kompetenceudviklingsmuligheder står øverst på din ønskeseddel for de kommende år og hvor realistiske er de? Mulighederne er o.k. Især har vi mange interne redskabs-prægede kurser, fx om offentlighedslov, taleskrivning osv. Jeg kunne godt tænke mig at komme på længerevarende kurser i både sprog og jura, som jo er egentlig kompetenceudvikling. Jeg kan dog frygte, at puljen til individuel kompetenceudvikling vil blive reduceret på grund af sparekrav i staten. Hvad skal der til for at øge den indflydelse, du har på egne arbejdsvilkår og på udviklingen Jeg oplever, at der er stor medarbejderindflydelse i min organisation. Fx er vi meget langt i processen med at etablere en lean-organisation, og det har i meget høj grad involveret medarbejderne. I forbindelse med førnævnte lean-proces har også cheferne været igennem et særligt forløb, ligesom flere kompetenceudvikler sig løbende. Svaret er ja. Eksisterer der konkrete planer for, hvordan I håndterer stress blandt medarbejderne? Der var mange personsager i Kunststyrelsen efter en vanskelig fusion i Blandt andet derfor tages sager om stress alvorligt. Jeg vil sige, at vi har en kultur, der fordrer åbenhed om problemer med stress. UdenrigsMInisteriet er største statslige arbejdsplads for både specialkonsulenter og andre. Her arbejder 97 DM-medlemmer. RegIOn SyDDAnMArk er den største regionale DMarbejdsplads og beskæftiger 56 medlemmer i centraladministrationen. Navn: Kasper Kolind Uddannelse: Cand. mag. i dansk og kommunikation Stilling: Kommunikationskonsulent i Koncern Kommunikation, Region Midtjylland for at udøve god ledelse, hvad enten lederen sidder på et hospital eller på en administrationsgang. Vi har en mentorordning, hvor grønne ledere kobles på de mere erfarne. Og endelig har vi en stor efter- og videreuddannelsesafdeling med forskellige tilbud på lederkurser. Eksisterer der konkrete planer for stresshåndtering blandt medarbejderne? Desværre viser vores arbejdsklimamålinger, at flere og flere medarbejdere føler sig stressede. Vi har både psykologordning og oplæg om stress på arbejdspladsen og forsøger løbende at sætte fokus på problemet. Men især på indsatsen omkring det forebyggende arbejde kan vi blive bedre. Foto: Region Midtjylland

6 biologer er organiseret i DM Offentlig Navn: Elisabeth Jensen Uddannelse: Biolog Stilling: Biolog i Søgruppen under Miljøcenter Aalborg Foto: Anne Mette Welling Biologen: Medarbejderne tages med på råd Biologerne arbejder primært i Miljøstyrelsen, i kommunerne og i et af statens syv miljøcentre, som ligger i Ribe, Ringkøbing, Odense, Roskilde, Nykøbing Falster, Århus og Aalborg. Ja. Jeg og alle andre relativt nyuddannede får samme løn og et kvalifikationstillæg i Miljøcentret. Derudover har min tillidsrepræsentant fået forhandlet to ekstra tillæg hjem til mig ved de seneste lønforhandlinger. Hvordan foregår de lokale lønforhandlinger Forud melder cheferne ud, hvad de vil lægge vægt på. Udmeldingerne diskuteres på et AC-klubmøde, hvorefter vi hver især over for tillidsrepræsentanten præsenterer vores argumenter for, hvorfor vi skal have eventuelle tillæg. Hvilke kompetenceudviklingsønsker har du og hvor realistiske er de? Jeg vil meget gerne på et projektlederkursus. Jeg har nok ikke den store chance i år. De er eftertragtede og også lidt dyre. Men om nogle år tror jeg på den. Hvad skal til for at øge din indflydelse på egne arbejdsvilkår og på udviklingen Jeg sidder som eneste biolog og koordinator i en lille søgruppe på Miljøcentret. Jeg har derfor en meget stor selvbestemmelse og kan tilrettelægge, som det passer inden for rammerne. De er selvfølgelig ikke altid optimale. Med hensyn til at have indflydelse på arbejdspladsen mere overordnet oplever jeg, at medarbejderne altid tages med på råd, når der skal prioriteres. Det er noget, man går meget op i. Fx har vi lige haft en rokade på kontorchefniveau i et forsøg på at forbedre Miljøcentrets vidensdeling. Det synes jeg er meget fremsynet Eksisterer der konkrete planer for stresshåndtering blandt medarbejderne? Jeg kender ikke til, at vi fx har en stresskogebog eller konkrete handleplaner. Jeg ved, at Miljøcentret har et abonnement, så medarbejderne kan få psykologbistand i akutte tilfælde.

7 3 9 Generalisten: Har stor handlefrihed Ja, det ved jeg. Min løn følger overenskomsten, og mine tillæg er dels knyttet til stillingen og dels til de kompetencer, jeg har, og de forventninger, andre har til, hvordan jeg udfører mit arbejde. Selvom jeg har en kontorchef over mig, refererer jeg i flere sammenhænge direkte til både stadsdirektøren og borgmesteren i Odense Kommune. Det kan også aflæses på min lønseddel, at jeg har et meget selvstændigt job med eget ansvar for opgaveløsningen. Hvordan foregår de lokale tillægsforhandlinger Det er ikke så længe siden, at min tillidsrepræsentant forhandlede nogle vilkår i forbindelse med min stilling. Det fungerede upåklageligt, selv om han til daglig sidder i en anden forvaltning. Hvilke kompetenceudviklingsmuligheder står på din ønskeseddel og hvor realistiske er de? Ledelsen lægger stor vægt på efteruddannelse og kompetenceudvikling, og kommunen opfordrer i det hele taget medarbejdere på alle niveauer til at videreuddanne sig. Men jeg synes, det med tiden og erfaringen bliver mere og mere vanskeligt at finde kompetenceudviklingsforløb, som passer til mine behov. Jeg er nok også blevet mere kritisk med tiden. Jeg har været igennem tre-fire projektlederuddannelser og får efterhånden nok mest ud af at dyrke mit netværk med folk i tilsvarende stillinger i andre kommuner. Fx har jeg et netværk i relation til mine opgaver i KL. Derudover går jeg mere efter værktøjsagtige kurser, som jeg kan bruge konkret i forbindelse med de opgaver, jeg har. Fag inden for jura, økonomi, organisation osv. Hvad skal til for at øge din indflydelse på egne arbejdsvilkår og på udviklingen Ledelsen i Odense er meget lydhør over for ønsker, forslag og kritik fra sine ansatte, og jeg har derfor gode muligheder for at påvirke min egen arbejdssituation. Det er dog ofte eksterne deadlines, der bestemmer dagordenen på mit skrivebord. Også når det gælder arbejdsmiljø har vi en god dialog. Det sociale kapital er det nye buzz-ord, men der har altid været en forståelse for, at arbejds- og privatliv skal hænge sammen for medarbejderne. Bestemt! Vi har fx for nylig brain stormet en hel dag for at finde nye måder at gribe det ledelsesmæssige og det opgavemæssige an på i vores forvaltning. Vi er i gang med at implementere en fornyelsesstrategi, som også omfatter ledelsen. Eksisterer der en handleplan for håndtering af stress? Med flekssystemer og regler om barns 1. sygedag osv. tager man forhåbentlig toppen af problemet for nogle. Jeg har været så heldig ikke selv at have oplevet alvorlig stress, så jeg har ikke haft behov for at sætte mig dybere ind i, hvordan kommunen tackler det præcist. Odense KOMMunes ADMInistratIOn beskæftiger 72 DM-medlemmer. Navn: Finn Stærmose Uddannelse: Cand.mag. i dansk, filmog medievidenskab Stilling: Specialkonsulent på Borgmesterkontoret i Odense Kommune DM-medlemmer arbejder i kommuner uden for Københavnsområdet Foto: Heidi Lundsgaard

8 4 0 Navn: Maja Tang Pedersen Uddannelse: Antropolog Stilling: Tidsbegrænset projektmedarbejder i beskæftigelsesprojekt for særligt socialt udsatte i Århus Foto: Helene Bagger ProjektmeDArbejderen: vi må kæm mere ved Ja, det ved jeg. Jeg er relativt ny på arbejdsmarkedet, og det afspejler sig. Jeg får et rådighedstillæg og et mindre funktionstillæg, fordi jeg i de sidste to år har oparbejdet en vis erfaring. Jeg ville have foretrukket, at det var et kvalifikationstillæg, det havde været mere i overensstemmelse med sandheden. Derudover har vi forsøgt at få anerkendt et funktionstillæg til projektansatte pga. den tidsbegrænsede ansættelse, der sætter dem i en særlig situation.det har vi desværre ikke haft succes med. Hvordan foregår de lokale tillægsforhandlinger Det er tillidsrepræsentanterne, der forhandler med vores lokale ledere på vegne af de i alt fem medarbejdere i projektet. I afdelingen, som rummer flere projekter, er vi 65 ansatte. Fysisk og organisatorisk sidder vi fjernt fra socialforvaltningens centralnerve, og det gør, at vi nok må kæmpe lidt mere ved forhandlingsbordet. Og det er vel helt klassisk, medlemmer af ph.d. er arbejder i DM offentlig en offentlig administrativ arbejder på deltid stilling 10 medlemmer af DM Offentlig har taget deres eksamen i udlandet DMO-medlemmer arbejder som TAP er teknisk administrativt personale på et af universiteterne

9 4 1 pe lidt forhandlingsbordet Århus KOMMune 131 DM-medlemmer er ansat i administrative stillinger i Århus Kommune. at jo mere centralt placeret, man er i forhold til ledelsen, jo bedre lønnet er man også. Hvilke kompetenceudviklingsmuligheder står på din ønskeseddel og hvor realistiske er de? Jeg kunne godt tænke mig en uddannelse inden for projektledelse, for der mangler jeg indimellem nogle værktøjer. Jeg vil også gerne blive en mere sikker facilitator og blive bedre til at styre folk igennem en god proces. Det er dog vanskeligt at få lov til den slags i en tidsbegrænset ansættelse., fordi mit projekt er eksternt finansieret. Vi får penge fra en pulje under Socialministeriet, og der er ikke afsat mange kroner til kompetenceudvikling. Hvad skal der til at for at øge din indflydelse på eget arbejde og på udviklingen Jeg har rigtig meget indflydelse på mit eget arbejde. Projektet er skruet sammen på en måde, som giver mig stor frihed og kun kræver et grønt lys fra min nærmeste leder. Jeg planlægger selv og beslutter, hvad der skal fokuseres på. Fx bruger jeg p.t. en del tid på deltagerobservation i et håndværkersjak, fordi det trænger til at blive beskrevet mere grundigt. Det er straks lidt vanskeligere, når det gælder indflydelsen mere overordnet. Resten af afdelingen har anderledes opgaver end mig og de øvrige ansatte på projektet, så jeg har svært ved at mene noget kvalificeret om, hvordan arbejdet foregår der, ligesom mine kolleger har vanskeligt ved at mene noget om, hvordan jeg udfører mit job. Min afdeling i Socialforvaltningen er i gang med en større undersøgelse omkring arbejdsmiljø og trivsel. Det berører i høj grad også lederne. I den forbindelse er der nedsat en arbejdsgruppe, der skal være med til at definere god ledelse. Eksisterer der konkrete planer for stresshåndtering blandt medarbejderne? Socialforvaltningen i Århus Kommune har en stresspolitik, og min oplevelse er, at både viljen og de gode intentioner er til stede i hele organisationen. Problemet er tid og ressourcer. Man kan aldrig helt gardere sig imod udefrakommende omstændigheder som besparelser og andre politiske beslutninger. Den slags kan være yderst belastende. 441 ansættelsessteder i det offentlige beskæftiger kun ét DM-medlem Medlemsudvikling

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM Dansk Magisterforening DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM for kommunikatører DM (Dansk Magisterforening) er mødested for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, samfundsfag, naturvidenskab

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

dm offentlig Leder: Tiden er ikke til strandhugst 34

dm offentlig Leder: Tiden er ikke til strandhugst 34 dm offentlig n r. 1 2 9. j a n u a r 2 0 1 0 Leder: Tiden er ikke til strandhugst 34 Sektoren for offentlig forvaltning og kommunikation T e m a o m o k 1 1 Fleksibiliteten, krise og uligeløn 35 Presset

Læs mere

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. DM er en fagforening for højtuddannede og mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m kravkatalog: det forhandler vi om Forord Det handler om tillid og anerkendelse Patient- og borgerinddragelse er en positiv dagsorden i social- og sundhedsvæsenet, som møder bred opbakning og involvering

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk Viden der styrker ida.dk Ingeniørforeningen, IDA er en interesseorganisation for tekniske og naturvidenskabelige akademikere Til at lære mere om IDAs mange fordele EN GOD fagforening GÅR ALTID FORREST

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede er mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, naturvidenskab, samfundsfag og sundhedsvidenskab.

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere DM Fagforening for højtuddannede Kickstart din karriere Tillykke med kandidatgraden Står du klar til at kaste dig ud i jagten på drømmejobbet? Eller overvejer du at prøve dine idéer af som selvstændig

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

Branchekursuskatalog 2014

Branchekursuskatalog 2014 Branchekursuskatalog 2014 Tillidsvalgte på det offentlige område ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2014 for det offentlige

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Personalepolitiske holdninger og værdier

Personalepolitiske holdninger og værdier Personalepolitiske holdninger og værdier Århus Købmandsskole Aarhus Business College På Århus Købmandsskole lever vi af uddannelse og kompetenceudvikling af unge og voksne. Det er derfor vores mission

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

DM dansk magisterforening årsrapport 2013

DM dansk magisterforening årsrapport 2013 DM kort fortalt 2013 1 2 Christian Strøm har været adm. direktør i DM siden 2008. Som øverste administrative chef i DM er han ansvarlig for et budget på 150 millioner kroner og 110 fuldtidsansatte medarbejdere.

Læs mere

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt:

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt: Survey Akademiker projektet Forfatter: Søs Ammentorp Publiceret: 07--008 :0:36 Beskrivelse: DS akdemiker projekt 008 Forventet: Påbegyndt: 66 Færdiggjort: Baggrundsoplysninger--Er du kvinde eller mand?.

Læs mere

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Notat Dato 21. maj 2015 MEB Side 1 af 3 DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Dansk Socialrådgiverforening (DS) har foretaget en undersøgelse af kommunernes sociale investeringer.

Læs mere

Velkommen til vores konference. Arbejdsliv og arbejdsmiljø frem mod år 2020. Jeg er rigtig glad for, at vi er så mange her i dag!

Velkommen til vores konference. Arbejdsliv og arbejdsmiljø frem mod år 2020. Jeg er rigtig glad for, at vi er så mange her i dag! Velkommen til vores konference Arbejdsliv og arbejdsmiljø frem mod år 2020 Jeg er rigtig glad for, at vi er så mange her i dag! Når vi holder konferencen i dag er det bl.a. for at signalere, at arbejdsmiljøområdet

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Lønpolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2008 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold Formål 3 Lønelementer 3 Basisløn og centralt fastsatte

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder DM fagforening for højtuddannede DM Leder DM Leder Det er vigtigt, at DM har fokus på ledere, fordi mange medlemmer af DM før eller senere bliver ledere. Det er en meget naturlig karrierevej for mange

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Lige løn? - om ligelønseftersyn

Lige løn? - om ligelønseftersyn Lige løn? - om ligelønseftersyn Ligestillingsgruppen Oktober 2000 Ligeløn er et lovkrav Kvinder og mænd har krav på samme løn, når de udfører samme arbejde eller arbejde, der har samme værdi for arbejdsgiveren.

Læs mere

Branchekursuskatalog 2015

Branchekursuskatalog 2015 Branchekursuskatalog 2015 Den Offentlige Gruppe ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2015 for det offentlige område. Vi tilbyder

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

DMs netværk for højtuddannede. DM Fagforening for højtuddannede

DMs netværk for højtuddannede. DM Fagforening for højtuddannede DMs netværk for højtuddannede DMs netværk for højtuddannede DMs netværk for højtuddannede er din genvej til fagligt fællesskab, inspiration og nye muligheder. Du kan bruge netværkene til at inspirere dig

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Lederlønpolitik. Med indførelsen af Ny løn blev der vedtaget en fælles erklæring mellem overenskomstens parter hvor det blev slået fast, at

Lederlønpolitik. Med indførelsen af Ny løn blev der vedtaget en fælles erklæring mellem overenskomstens parter hvor det blev slået fast, at Lederlønpolitik Dansk Psykolog Forenings overordnede mål at, sikre bedst mulige løn- og ansættelsesvilkår for ledere. Dette sker gennem overenskomstforhandlinger på det offentlige og private område og

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling:

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling: Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR møde i region sjælland 28. november 2012 Dagsorden Kort præsentations runde af de tilstedeværende Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter

Læs mere

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden Karrierekampagnen Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden. DMstud. sætter nu fokus på de kompetencer

Læs mere

Endelig får i de nye lønninger i kommuner og regioner med stigningerne pr. 1. oktober.

Endelig får i de nye lønninger i kommuner og regioner med stigningerne pr. 1. oktober. Nummer 3 oktober 2014 Redaktion: Julie Johnsen Pharmadanmark Stine Søndergaard, Jordbrugsakademikerne og Den Danske Dyrelægeforening Tine Trabolt, Forbundet Arkitekter og Designere Layout: Per Rehfeldt,

Læs mere

Miljøministeriets HR-strategi

Miljøministeriets HR-strategi Miljøministeriets HR-strategi Miljøministeriet Ministeren Departementet Center for Koncernforvaltning Skov- og Naturstyrelsen Miljøstyrelsen Kort & Matrikelstyrelsen By- og Landskabsstyrelsen Naturklagenævnet

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til?

TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til? TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til? Af Karsten Brask Fischer, ekstern lektor Roskilde Universitetscenter, indehaver Impact Learning Aps Følgende

Læs mere

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER 1 06 DM Fagforening for højtuddannede INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER Ny lov om information og høring øger DM eres og akademikeres muligheder for formel indflydelse på deres private arbejdspladser.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår en profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

Struer Kommune Lønpolitik

Struer Kommune Lønpolitik Struer Kommune Lønpolitik side1 af 6 Lønpolitik Struer kommunes lønpolitik gælder for alle driftsområder og alle kommunalt ansatte. Lønpolitikken skal understøtte opfyldelsen af vedtagne politikker og

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Diskussionsoplæg. OK 2008 Mine krav dine krav?

Diskussionsoplæg. OK 2008 Mine krav dine krav? Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E OK 2008 Mine krav dine krav? Overenskomst 2008 Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand Dennis Kristensen Vi har brug for din mening og dine

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

Jobprofil. Vicedirektør BUPL

Jobprofil. Vicedirektør BUPL Jobprofil Vicedirektør BUPL 1. Indledning BUPL ønsker at ansætte en vicedirektør med reference til forbundsdirektøren. Stillingen er nyoprettet som følge af en større organisationsændring på forbundskontoret.

Læs mere

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistik for studerende 2015 Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer:

Læs mere

Lønstatistik for studerende

Lønstatistik for studerende Lønstatistik for studerende Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2013 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer: er jobbet

Læs mere

Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område

Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område IDA/DdL- overenskomsten lægger sig i sit indhold tæt op ad AC-fællesoverenskomsten men har enkelte resultater, der er specifikke for

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER TO STRATEGISK HANDLENDE KON- TORCHEFER

Læs mere

PPR-psykolog løn. Psykologerne på PPR-området har nu to nye lønsystemer. Hvilke forskelle er der og hvilke ligheder? Kan man sige, hvad der er bedst?

PPR-psykolog løn. Psykologerne på PPR-området har nu to nye lønsystemer. Hvilke forskelle er der og hvilke ligheder? Kan man sige, hvad der er bedst? Kroner én, kroner to Af Lene Maigaard PPR-psykolog løn Psykologerne på PPR-området har nu to nye lønsystemer. Hvilke forskelle er der og hvilke ligheder? Kan man sige, hvad der er bedst? Siden 1. april

Læs mere

Forskerundersøgelsen. Resultater for sektorforskere Spor 3

Forskerundersøgelsen. Resultater for sektorforskere Spor 3 Forskerundersøgelsen Resultater for sektorforskere Spor 3 Indholdsfortegnelse 1. Arbejdstid 2. Løn 3. Belastning og stress 4. Forskning og forskningsfinansiering 5. Forskningsfrihed 6. Medindflydelse 7.

Læs mere

TR aftale Region Syddanmark

TR aftale Region Syddanmark TR aftale Region Syddanmark Forord I forbindelse med at der blev indgået en MED-aftale i Forhandlingsorganet, bestående af repræsentanter fra Hovedorganisationerne og ledelsen I Region Syddanmark, blev

Læs mere

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelses politik Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelsespolitik Vi agerer i en politisk ledet organisation, og formålet med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Fagpolitiske målsætninger. Kost- og Servicesektor

F O A F A G O G A R B E J D E. Fagpolitiske målsætninger. Kost- og Servicesektor F O A F A G O G A R B E J D E Fagpolitiske målsætninger Kost- og Servicesektor Grafisk tilrettelæggelse af omslag: GraFOA Maja Honoré Forsidefotos: Mike Kollöffel Layout indhold: Kost- og Servicesektor

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

Lige løn? - om ligelønseftersyn

Lige løn? - om ligelønseftersyn Lige løn? - om ligelønseftersyn Dansk Journalistforbund Faglig afdeling Februar 2015 Ligeløn er et lovkrav Kvinder og mænd har krav på samme løn, når de udfører samme arbejde eller arbejde, der har samme

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

Skatteministeriets lønpolitik

Skatteministeriets lønpolitik Skatteministeriets lønpolitik Lønpolitikken beskriver de principper, kriterier og processer, der er gældende ved tildeling af tillæg og udnævnelser i Skatteministeriet. Lønpolitikken skal understøtte,

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer Overlægers arbejdsvilkår 2 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer

Læs mere

Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer

Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Side Side Kolofon Formålet med pjecen Titel: Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Udgiver: Rambøll Management A/S Nørregade 7A 1165 København

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

FFL 14 besparelser på SVU

FFL 14 besparelser på SVU 13-0186 - BORA - 10.09.2013 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 FFL 14 besparelser på SVU Den varslede beskæring af SVU vil få alvorlige konsekvenser for kompetenceudvikling blandt

Læs mere

Gode råd om lønforhandling april 2013 En vejledning for ledere og medarbejdere i virksomheder under DANSKE ARK

Gode råd om lønforhandling april 2013 En vejledning for ledere og medarbejdere i virksomheder under DANSKE ARK Gode råd om lønforhandling april 2013 En vejledning for ledere og medarbejdere i virksomheder under DANSKE ARK Indledning Denne vejledning henvender sig til både ledere og medarbejdere i DANSKE ARKs medlemsvirksomheder.

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik

Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik Skabelon til en stress og trivselshåndteringspolitik Som et led i organisationens overordnede strategi med at fremme trivsel, er det vigtigt at have nogle gennemarbejdede

Læs mere

Seniormedarbejdere kan have særlige behov for ændring af arbejdsopgaver og fysiske rammer for eksempel i form af enkeltmandskontor, større skærme

Seniormedarbejdere kan have særlige behov for ændring af arbejdsopgaver og fysiske rammer for eksempel i form af enkeltmandskontor, større skærme Seniorpolitik Delpolitik Det er Vejdirektoratets politik at sikre, at seniormedarbejdere er velkvalificerede, fleksible og en efterspurgt og accepteret arbejdskraft, indtil seniormedarbejderen ønsker at

Læs mere

man en lønpolitik på sin arbejdsplads? Spørgsmålet kan ikke besvares entydigt.

man en lønpolitik på sin arbejdsplads? Spørgsmålet kan ikke besvares entydigt. Psykologløn Af Lars Michaelsen Lønpolitik p å arbejdspladsen Det kan lade sig gøre at udfærdige en praktisk, anvendelig lønpolitik, der virker mere retfærdig og gennemsigtig og som kan forklares for medarbejderne

Læs mere

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale 4. september 2013. Baggrund Slagelse Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale Job- og personprofil Slagelse Kommune har besluttet af sammenlægge de to eksisterende afdelinger Løn og

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant

Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant Velkommen Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant Velkommen og Tillykke med dit valg som Tillids- og Arbejdsmiljørepræsentant i EFK. Ejendomsfunktionærernes fagforening (EFK) byder dig velkommen

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd 09-62, 6. udgave jan. 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed: 09-62 ISBN 87-7266-310-3 Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk 1 Er du stressramt? en vejledning dm.dk sygemeldt 2 sygemeldt med stress Har du gennem lang tid været udsat for store belastninger på arbejdet, kan du blive ramt af arbejdsbetinget stress. Efter en periode

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1 LUP 2014 Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen 1 DE GRUNDLÆGGENDE ELEMENTER I OVERENSKOMSTSYSTEMET Retten til at organisere sig Retten til at føre

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere