dm offentlig Mangfoldighed og mange fælles vilkår

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "dm offentlig Mangfoldighed og mange fælles vilkår"

Transkript

1 dm offentlig n r A u g u s t Sektoren for offentlig forvaltning og kommunikation Leder: 34 De utraditionelle er alle vegne 35 Specialkonsulenten: stor åbenhed om løn 36 Kommunikationskonsulenten: savner forebyggende stressindsats 36 Biologen: medarbejderne tages med på råd 38 Generalisten: har stor handlefrihed 39 Projektmedarbejderen: må kæmpe lidt mere ved forhandlingsbordet 40 Mangfoldighed og mange fælles vilkår Til efteråret skal deres politikere på valg til dm s hovedbestyrelse. I dette nummer beretter fem offentlige administrative dm-medlemmer om deres vilkår, når det gælder løn, faglig udvikling, medindflydelse og et godt arbejdsmiljø.

2 3 4 af Peter Grods Hansen, formand for DM Offentlig Hovedbestyrelsesvalg i DM hvad kommer det egentlig mig ved? I oktober måned i år er der valg til DM s hovedbestyrelse og samtidig valg af DM s formand. Begge dele for en periode på to år. Man kan som medlem af DM i almindelighed og af DM Offentlig i særdeleshed spørge sig selv og kollegerne: Hvad kommer det egentlig mig ved? Betyder det noget i dagligdagen, og har jeg overhovedet nogen indflydelse? DM Offentlig er og har gennem de sidste par år været DM s hurtigst voksende beskæftigelsesområde. I skrivende stund drejer det sig om medlemmer i stat, regioner og kommuner, som især er beskæftiget inden for administration, natur- og miljøområdet, information og formidling samt på kulturområdet. Det er DM Offentligs holdning, at DM skal arbejde for en medlemsnær resultatorienteret politik. En politik, der tager udgangspunkt i de konkrete dagligdags vilkår på arbejdspladserne, og ikke mindst en politik, der skaber resultater. Det betyder især, at DM skal være mere synlig på de offentlige arbejdspladser, have bedre kontakt til det enkelte medlem og i endnu højere grad end i dag understøtte tillidsrepræsentanterne. Og naturligvis tage såvel konflikterne som de nære problemstillinger og ønsker op med arbejdsgiverne. Traditionelt har lønnen, dens størrelse og fordeling været det helt afgørende emne for DM. Det skal det naturligvis stadig være. Løn- og arbejdsvilkår er det helt centrale tema for en hvilken som helst fagforening. Men vi skal også i højere grad sætte fokus på andre forhold, der berører vilkårene på arbejdspladserne, og som er grundlag for et godt og udviklende arbejdsliv. Som eksempel kan jeg nævne problematikken om, hvor snitfladen mellem det individuelle og det fælles går. Eller med andre ord: Hvilke problemstillinger skal løses centralt, hvilke kan aftales på den enkelte arbejdsplads, og hvilke kan man som medarbejder bedst løse selv? Den slags overvejelser skal nødvendigvis indgå i fastlæggelsen af DM s politik og ageren i den kommende tid. En fagforening måske ikke mindst en akademisk en af slagsen skal være stærk og kunne stå fast, når der er behov for dét, men den skal samtidig kunne være pragmatisk og kompromissøgende, når der er behov for dét. Det vil sige, at DM skal lytte meget til, hvad der ikke blot er medlemmernes problemer, men i mindst lige så stor udstrækning lytte efter, hvad ønskerne er for fremtidens offentlige arbejdspladser. Hvis DM fortsat skal være en væsentlig medspiller på det offentlige område og være medlemmernes repræsentant og talerør i forhold til arbejdsgiverne, men også i forhold til de øvrige akademiske organisationer, så er det vigtigt, at DM Offentlig spiller en betydelig rolle i fastlæggelsen af DM s politik. Det er derfor afgørende, at DM Offentlig får en stærk repræsentation i DM s hovedbestyrelse. Medlemmernes deltagelse i valgene er således af stor betydning for den politik, der bliver ført, og dermed for de vilkår, medlemmerne har. Som medlem af DM Offentlig betyder din stemme altså rigtigt meget, i forhold til hvilke arbejdsforhold vi ønsker i fremtiden, og med hvilken styrke disse ønsker bliver fremført. I de næste numre af Magisterbladet, på DM s hjemmeside og gennem mails vil du som medlem blive orienteret om såvel de politiske som de praktiske forhold i forbindelse med valget til DM s hovedbestyrelse og formandsvalget. DM Offentlig er sektorblad for magistre i stat, regioner og kommuner. Bladet udkommer fire gange om året. Næste nummer udkommer 10. december 2010 Redaktionen: Dieter Delling Peter Grods Hansen Henrik Saxtorph Marianne Petersen Mogens Leo Hansen Redaktionssekretær: Pernille Siegumfeldt Forside-foto: Christian Rohde, Region Midtjylland, Anne Mette Welling og Heidi Lundsgaard.

3 tema af Pernille Siegumfeldt 3 5 SåDAn er de UDDAnnet Cand.mag. Cand.scient. Cand.phil. Cand.comm. Uoplyst Mag.art. BA Stud.mag. De utraditionelle er nu alle vegne Cand.pæd. Master-udd. Her arbejder de Staten Regioner Kommuner Grønland Selvejende institutioner De største OFFentlige DM-arbejdsplADser Københavns Kommune Århus Kommune Udenrigsministeriet Københavns Universitets Administration Odense Kommune Miljøstyrelsen Region Syddanmark Ålborg Kommune Aarhus Universitets Administration Lægemiddelstyrelsen Copenhagen Business School Administration Det Danske Filminstitut SKAT Forsknings- og Innovationsstyrelsen Esbjerg Kommune Rudersdal Kommune Silkeborg Kommune Frederiksberg Kommune Gentofte Kommune Hvidovre Kommune DMO er Fordelt på køn offentligt administrativt ansatte DM-medlemmer. Det er først og fremmest deres interesser, DM Offentligs kandidater skal varetage, hvis de bliver valgt til DM s hovedbestyrelse i efteråret. For 25 år siden var det yderst sjældent at møde en magister på kommunen og knap så sjældent i administrationen for et ministerium eller en statslig styrelse. I dag vil det være falsk varebetegnelse at kalde de offentligt administrative magistre for det, de oprindeligt hed, da de fik deres egen politiske platform i DM i starten af 80 erne: de utraditionelt ansatte. Dengang var de under I dag er DM Offentlig med sine flere end medlemmer en betydelig politisk faktor i fagforeningsarbejdet. De udgør den tredjestørste og hurtigst voksende sektor i DM. Men også ude på de statslige, regionale og kommunale arbejdspladser har de vokset sig til en fagligt stærk gruppe, som det ikke er til at komme udenom. De utraditionelle er alle vegne På de kommunale administrationsgange landet over, hvor medlemmer slår deres daglige folder, på universiteter og andre højere læreanstalter, hvor de er med til at styre lønudbetalinger, it-systemer og studieordninger. I ministerier og styrelser, hvor de både leder og administrerer kortere og længerevarende projekter, i regionerne, hvor de fx er med til at køre sygehusdrift og drive kommunikationen med borgerne. På områderne natur, kultur, miljø, HR osv. osv. DM Offentlig er blevet et mini-dm, befolket med en bred vifte af folk og fag. Men trods mangfoldigheden også en gruppe af højtuddannede med mange fælles interesseområder, når det gælder et godt arbejdsliv. For mange medlemmer kan et valg til DM s hovedbestyrelse forekomme at være en fjern begivenhed. Men når politisk arbejde bliver til praktisk virkelighed ude på en arbejdsplads, bliver det vedkommende: vilkårene vedrørende løn, faglig udvikling, medindflydelse og et godt arbejdsmiljø påvirker alle DM-medlemmers liv og arbejdsliv. På de følgende sider beretter fem DM ere i den offentlige administrative sektor om de vilkår, der gælder på deres arbejdsplads mænd Så GAMle er de under kvinder Kvinder Mænd Over 60

4 SpecIAlKOnsulenten: Stor åbenh og medarb M a G I S T e r B L a d e t 1 2 D M o f f e n T L I G 0 3 a u g u S T Navn: Vibeke Skov Larsen Uddannelse: Mag.art. i nordisk litteratur Stilling: Specialkonsulent i Kunststyrelsen, tilknyttet Statens Kunstråds sekretariat Foto: Christian Rohde Ja da. Dels har vi med vores lønpolitik vedtaget, at der skal ske en udvikling inden for tre kategorier af medarbejdere: de nyuddannede, dem med nogle års anciennitet + tillæg og endelig dem, der ligger allerøverst på skalaen, fx specialkonsulenterne. Derudover er der på min arbejdsplads stor åbenhed om både chefers og medarbejderes lønninger. Resultatet af alle lønforhandlinger lægges ud på intranettet. Hvordan foregår de lokale lønforhandlinger Vi er cirka 45 AC ere på arbejdspladsen, hvoraf en stor del er magistre. Forud for lønforhand- KOMMunIKAtIOnsKOnsulenten: Savner forebyggende stress-indsats Ja. Organisationen belønner medarbejdere efter kompetencer, ansvar og opgaver. Mine kompetencer udløser forskellige begrundede tillæg, og så har jeg noget med fra mit tidligere job i Århus Kommune. 604 DM-medlemmer er beskæftiget i regionerne Hvordan foregår de lokale lønforhandlinger De bygger på udspil fra ledelse og medarbejdere og følger det almindelige forhandlingssystem. Afhængigt af hvor man sidder, forhandler tillidsrepræsentanterne enten med en overordnet chef eller nærmeste leder. For mit eget vedkommende forhandles med nærmeste leder. Hvilke kompetenceudviklingsønsker har du og hvor realistiske er de? Region Midtjylland prioriterer kompetenceudvikling utroligt højt og har valgt at blive ved med at gøre det, også selv om vi har været igennem flere hårde sparerunder. Jeg synes, der er gode muligheder for kurser, både internt i huset og på andre uddannelsesinstitutioner. Selv er jeg netop gået i gang med at gennemføre en diplomuddannelse i ledelse, som foregår delvist i arbejdstiden. Hvad skal der til for at øge din indflydelse på egne arbejdsvilkår og I begge tilfælde er det min holdning, at man selv har et medansvar for at gøre sin indflydelse gældende, fx gennem med-systemet eller når trepartsmidlerne skal fordeles. Region Midtjylland er en dialogbaseret organisation, hvor der er gode muligheder for at få indflydelse. Der arbejdes p.t. på et ledelseskodeks i regionen, som skal være omdrejningspunktet

5 3 7 ed om chefers ejderes løn 88 DM-medlemmer på offentlige arbejdspladser har titel af specialkonsulent lingerne giver vi vores tillidsrepræsentanter et mandat til forhandlingerne. Vi går naturligvis typisk efter faste tillæg frem for engangstillæg. Hvilke kompetenceudviklingsmuligheder står øverst på din ønskeseddel for de kommende år og hvor realistiske er de? Mulighederne er o.k. Især har vi mange interne redskabs-prægede kurser, fx om offentlighedslov, taleskrivning osv. Jeg kunne godt tænke mig at komme på længerevarende kurser i både sprog og jura, som jo er egentlig kompetenceudvikling. Jeg kan dog frygte, at puljen til individuel kompetenceudvikling vil blive reduceret på grund af sparekrav i staten. Hvad skal der til for at øge den indflydelse, du har på egne arbejdsvilkår og på udviklingen Jeg oplever, at der er stor medarbejderindflydelse i min organisation. Fx er vi meget langt i processen med at etablere en lean-organisation, og det har i meget høj grad involveret medarbejderne. I forbindelse med førnævnte lean-proces har også cheferne været igennem et særligt forløb, ligesom flere kompetenceudvikler sig løbende. Svaret er ja. Eksisterer der konkrete planer for, hvordan I håndterer stress blandt medarbejderne? Der var mange personsager i Kunststyrelsen efter en vanskelig fusion i Blandt andet derfor tages sager om stress alvorligt. Jeg vil sige, at vi har en kultur, der fordrer åbenhed om problemer med stress. UdenrigsMInisteriet er største statslige arbejdsplads for både specialkonsulenter og andre. Her arbejder 97 DM-medlemmer. RegIOn SyDDAnMArk er den største regionale DMarbejdsplads og beskæftiger 56 medlemmer i centraladministrationen. Navn: Kasper Kolind Uddannelse: Cand. mag. i dansk og kommunikation Stilling: Kommunikationskonsulent i Koncern Kommunikation, Region Midtjylland for at udøve god ledelse, hvad enten lederen sidder på et hospital eller på en administrationsgang. Vi har en mentorordning, hvor grønne ledere kobles på de mere erfarne. Og endelig har vi en stor efter- og videreuddannelsesafdeling med forskellige tilbud på lederkurser. Eksisterer der konkrete planer for stresshåndtering blandt medarbejderne? Desværre viser vores arbejdsklimamålinger, at flere og flere medarbejdere føler sig stressede. Vi har både psykologordning og oplæg om stress på arbejdspladsen og forsøger løbende at sætte fokus på problemet. Men især på indsatsen omkring det forebyggende arbejde kan vi blive bedre. Foto: Region Midtjylland

6 biologer er organiseret i DM Offentlig Navn: Elisabeth Jensen Uddannelse: Biolog Stilling: Biolog i Søgruppen under Miljøcenter Aalborg Foto: Anne Mette Welling Biologen: Medarbejderne tages med på råd Biologerne arbejder primært i Miljøstyrelsen, i kommunerne og i et af statens syv miljøcentre, som ligger i Ribe, Ringkøbing, Odense, Roskilde, Nykøbing Falster, Århus og Aalborg. Ja. Jeg og alle andre relativt nyuddannede får samme løn og et kvalifikationstillæg i Miljøcentret. Derudover har min tillidsrepræsentant fået forhandlet to ekstra tillæg hjem til mig ved de seneste lønforhandlinger. Hvordan foregår de lokale lønforhandlinger Forud melder cheferne ud, hvad de vil lægge vægt på. Udmeldingerne diskuteres på et AC-klubmøde, hvorefter vi hver især over for tillidsrepræsentanten præsenterer vores argumenter for, hvorfor vi skal have eventuelle tillæg. Hvilke kompetenceudviklingsønsker har du og hvor realistiske er de? Jeg vil meget gerne på et projektlederkursus. Jeg har nok ikke den store chance i år. De er eftertragtede og også lidt dyre. Men om nogle år tror jeg på den. Hvad skal til for at øge din indflydelse på egne arbejdsvilkår og på udviklingen Jeg sidder som eneste biolog og koordinator i en lille søgruppe på Miljøcentret. Jeg har derfor en meget stor selvbestemmelse og kan tilrettelægge, som det passer inden for rammerne. De er selvfølgelig ikke altid optimale. Med hensyn til at have indflydelse på arbejdspladsen mere overordnet oplever jeg, at medarbejderne altid tages med på råd, når der skal prioriteres. Det er noget, man går meget op i. Fx har vi lige haft en rokade på kontorchefniveau i et forsøg på at forbedre Miljøcentrets vidensdeling. Det synes jeg er meget fremsynet Eksisterer der konkrete planer for stresshåndtering blandt medarbejderne? Jeg kender ikke til, at vi fx har en stresskogebog eller konkrete handleplaner. Jeg ved, at Miljøcentret har et abonnement, så medarbejderne kan få psykologbistand i akutte tilfælde.

7 3 9 Generalisten: Har stor handlefrihed Ja, det ved jeg. Min løn følger overenskomsten, og mine tillæg er dels knyttet til stillingen og dels til de kompetencer, jeg har, og de forventninger, andre har til, hvordan jeg udfører mit arbejde. Selvom jeg har en kontorchef over mig, refererer jeg i flere sammenhænge direkte til både stadsdirektøren og borgmesteren i Odense Kommune. Det kan også aflæses på min lønseddel, at jeg har et meget selvstændigt job med eget ansvar for opgaveløsningen. Hvordan foregår de lokale tillægsforhandlinger Det er ikke så længe siden, at min tillidsrepræsentant forhandlede nogle vilkår i forbindelse med min stilling. Det fungerede upåklageligt, selv om han til daglig sidder i en anden forvaltning. Hvilke kompetenceudviklingsmuligheder står på din ønskeseddel og hvor realistiske er de? Ledelsen lægger stor vægt på efteruddannelse og kompetenceudvikling, og kommunen opfordrer i det hele taget medarbejdere på alle niveauer til at videreuddanne sig. Men jeg synes, det med tiden og erfaringen bliver mere og mere vanskeligt at finde kompetenceudviklingsforløb, som passer til mine behov. Jeg er nok også blevet mere kritisk med tiden. Jeg har været igennem tre-fire projektlederuddannelser og får efterhånden nok mest ud af at dyrke mit netværk med folk i tilsvarende stillinger i andre kommuner. Fx har jeg et netværk i relation til mine opgaver i KL. Derudover går jeg mere efter værktøjsagtige kurser, som jeg kan bruge konkret i forbindelse med de opgaver, jeg har. Fag inden for jura, økonomi, organisation osv. Hvad skal til for at øge din indflydelse på egne arbejdsvilkår og på udviklingen Ledelsen i Odense er meget lydhør over for ønsker, forslag og kritik fra sine ansatte, og jeg har derfor gode muligheder for at påvirke min egen arbejdssituation. Det er dog ofte eksterne deadlines, der bestemmer dagordenen på mit skrivebord. Også når det gælder arbejdsmiljø har vi en god dialog. Det sociale kapital er det nye buzz-ord, men der har altid været en forståelse for, at arbejds- og privatliv skal hænge sammen for medarbejderne. Bestemt! Vi har fx for nylig brain stormet en hel dag for at finde nye måder at gribe det ledelsesmæssige og det opgavemæssige an på i vores forvaltning. Vi er i gang med at implementere en fornyelsesstrategi, som også omfatter ledelsen. Eksisterer der en handleplan for håndtering af stress? Med flekssystemer og regler om barns 1. sygedag osv. tager man forhåbentlig toppen af problemet for nogle. Jeg har været så heldig ikke selv at have oplevet alvorlig stress, så jeg har ikke haft behov for at sætte mig dybere ind i, hvordan kommunen tackler det præcist. Odense KOMMunes ADMInistratIOn beskæftiger 72 DM-medlemmer. Navn: Finn Stærmose Uddannelse: Cand.mag. i dansk, filmog medievidenskab Stilling: Specialkonsulent på Borgmesterkontoret i Odense Kommune DM-medlemmer arbejder i kommuner uden for Københavnsområdet Foto: Heidi Lundsgaard

8 4 0 Navn: Maja Tang Pedersen Uddannelse: Antropolog Stilling: Tidsbegrænset projektmedarbejder i beskæftigelsesprojekt for særligt socialt udsatte i Århus Foto: Helene Bagger ProjektmeDArbejderen: vi må kæm mere ved Ja, det ved jeg. Jeg er relativt ny på arbejdsmarkedet, og det afspejler sig. Jeg får et rådighedstillæg og et mindre funktionstillæg, fordi jeg i de sidste to år har oparbejdet en vis erfaring. Jeg ville have foretrukket, at det var et kvalifikationstillæg, det havde været mere i overensstemmelse med sandheden. Derudover har vi forsøgt at få anerkendt et funktionstillæg til projektansatte pga. den tidsbegrænsede ansættelse, der sætter dem i en særlig situation.det har vi desværre ikke haft succes med. Hvordan foregår de lokale tillægsforhandlinger Det er tillidsrepræsentanterne, der forhandler med vores lokale ledere på vegne af de i alt fem medarbejdere i projektet. I afdelingen, som rummer flere projekter, er vi 65 ansatte. Fysisk og organisatorisk sidder vi fjernt fra socialforvaltningens centralnerve, og det gør, at vi nok må kæmpe lidt mere ved forhandlingsbordet. Og det er vel helt klassisk, medlemmer af ph.d. er arbejder i DM offentlig en offentlig administrativ arbejder på deltid stilling 10 medlemmer af DM Offentlig har taget deres eksamen i udlandet DMO-medlemmer arbejder som TAP er teknisk administrativt personale på et af universiteterne

9 4 1 pe lidt forhandlingsbordet Århus KOMMune 131 DM-medlemmer er ansat i administrative stillinger i Århus Kommune. at jo mere centralt placeret, man er i forhold til ledelsen, jo bedre lønnet er man også. Hvilke kompetenceudviklingsmuligheder står på din ønskeseddel og hvor realistiske er de? Jeg kunne godt tænke mig en uddannelse inden for projektledelse, for der mangler jeg indimellem nogle værktøjer. Jeg vil også gerne blive en mere sikker facilitator og blive bedre til at styre folk igennem en god proces. Det er dog vanskeligt at få lov til den slags i en tidsbegrænset ansættelse., fordi mit projekt er eksternt finansieret. Vi får penge fra en pulje under Socialministeriet, og der er ikke afsat mange kroner til kompetenceudvikling. Hvad skal der til at for at øge din indflydelse på eget arbejde og på udviklingen Jeg har rigtig meget indflydelse på mit eget arbejde. Projektet er skruet sammen på en måde, som giver mig stor frihed og kun kræver et grønt lys fra min nærmeste leder. Jeg planlægger selv og beslutter, hvad der skal fokuseres på. Fx bruger jeg p.t. en del tid på deltagerobservation i et håndværkersjak, fordi det trænger til at blive beskrevet mere grundigt. Det er straks lidt vanskeligere, når det gælder indflydelsen mere overordnet. Resten af afdelingen har anderledes opgaver end mig og de øvrige ansatte på projektet, så jeg har svært ved at mene noget kvalificeret om, hvordan arbejdet foregår der, ligesom mine kolleger har vanskeligt ved at mene noget om, hvordan jeg udfører mit job. Min afdeling i Socialforvaltningen er i gang med en større undersøgelse omkring arbejdsmiljø og trivsel. Det berører i høj grad også lederne. I den forbindelse er der nedsat en arbejdsgruppe, der skal være med til at definere god ledelse. Eksisterer der konkrete planer for stresshåndtering blandt medarbejderne? Socialforvaltningen i Århus Kommune har en stresspolitik, og min oplevelse er, at både viljen og de gode intentioner er til stede i hele organisationen. Problemet er tid og ressourcer. Man kan aldrig helt gardere sig imod udefrakommende omstændigheder som besparelser og andre politiske beslutninger. Den slags kan være yderst belastende. 441 ansættelsessteder i det offentlige beskæftiger kun ét DM-medlem Medlemsudvikling

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM Dansk Magisterforening DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM for kommunikatører DM (Dansk Magisterforening) er mødested for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, samfundsfag, naturvidenskab

Læs mere

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder DM fagforening for højtuddannede DM Leder DM Leder Det er vigtigt, at DM har fokus på ledere, fordi mange medlemmer af DM før eller senere bliver ledere. Det er en meget naturlig karrierevej for mange

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Velkommen til DM

DM Fagforening for højtuddannede. Velkommen til DM DM Fagforening for højtuddannede Velkommen til DM Velkommen til DM Fagforening for højtuddannede DM yder både kollektiv interessevaretagelse og råd og vejledning til det enkelte medlem med hensyn til

Læs mere

Den årlige lønforhandling Er du offentligt ansat, har du krav på en årlig lønforhandling. Gå til din tillidsrepræsentant

Den årlige lønforhandling Er du offentligt ansat, har du krav på en årlig lønforhandling. Gå til din tillidsrepræsentant Den årlige lønforhandling Er du offentligt ansat, har du krav på en årlig lønforhandling. Gå til din tillidsrepræsentant eller til Dansk Psykolog Forening med dine overvejelser og argumenter så forhandler

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

dm offentlig AC-klubben er magistrenes faglige anker

dm offentlig AC-klubben er magistrenes faglige anker dm offentlig NR. 4 13. DECEMBER 2010 SEKTOREN FOR OFFENTLIG FORVALTNING OG KOMMUNIKATION Leder: 52 Ingen garanti for faste stillinger til vikarer 53 Fortsat flere job til DM ere i det offentlige 54 Netværk,

Læs mere

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen STRESS Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Streespolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Der blev ved overenskomstforhandlingerne i 2005 indgået en aftale mellem KL og KTO vedrørende arbejdsbetinges

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere DM Fagforening for højtuddannede Kickstart din karriere Tillykke med kandidatgraden Står du klar til at kaste dig ud i jagten på drømmejobbet? Eller overvejer du at prøve dine idéer af som selvstændig

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt:

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt: Survey Akademiker projektet Forfatter: Søs Ammentorp Publiceret: 07--008 :0:36 Beskrivelse: DS akdemiker projekt 008 Forventet: Påbegyndt: 66 Færdiggjort: Baggrundsoplysninger--Er du kvinde eller mand?.

Læs mere

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m kravkatalog: det forhandler vi om Forord Det handler om tillid og anerkendelse Patient- og borgerinddragelse er en positiv dagsorden i social- og sundhedsvæsenet, som møder bred opbakning og involvering

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede er mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, naturvidenskab, samfundsfag og sundhedsvidenskab.

Læs mere

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. DM er en fagforening for højtuddannede og mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

DM dansk magisterforening. rådighedstillæg. DM s vejledning om. til tillidsrepræsentanter i kommuner og regioner. dm.dk

DM dansk magisterforening. rådighedstillæg. DM s vejledning om. til tillidsrepræsentanter i kommuner og regioner. dm.dk 1 DM s vejledning om til tillidsrepræsentanter i kommuner og regioner dm.dk 2 DM ere har ret til Siden 2008 har DM ere haft ret til. Det var en principiel sejr for DM, da retten til blev udvidet til også

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Konsulentordninger Vejledning om chef- og specialkonsulentordninger. regioner og kommuner

Konsulentordninger Vejledning om chef- og specialkonsulentordninger. regioner og kommuner DM Nimbusparken 16 2000 Frederiksberg Telefon 38 15 66 00 dm@dm.dk www.dm.dk Konsulentordninger Indhold Indledning... 3 Staten... 3 Løn... 3 Plustid... 5 Karriere- og kompetenceudvikling... 5 Regioner

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

VEJLEDENDE SPØRGEGUIDE TIL MUS INCL. SPØRGSMÅL TIL LEDERE OG VIP

VEJLEDENDE SPØRGEGUIDE TIL MUS INCL. SPØRGSMÅL TIL LEDERE OG VIP VEJLEDENDE SPØRGEGUIDE TIL MUS INCL. SPØRGSMÅL TIL LEDERE OG VIP Indledning En god medarbejderudviklingssamtale (MUS) starter med en god forberedelse. Forud for samtalen læses vejledningen til MUS igennem

Læs mere

Medlemspulsundersøgelse

Medlemspulsundersøgelse Evaluering af kommunalreformen Medlemspulsundersøgelse FOA Juni 2007 REFORMGRUPPEN Medlemspulsundersøgelse om kommunalreformen Forbundet har gennemført en medlemspulsundersøgelse i april måned 2007 med

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Nej Ja, leder af ledere Ja, leder af ledere og medarbejdere Ja, leder af medarbejdere

Nej Ja, leder af ledere Ja, leder af ledere og medarbejdere Ja, leder af medarbejdere BILAG 2 VIP SPØRGESKEMA ÅRLIG MÅLING AF TRIVSEL OG TILFREDSHED KU ønsker at være en arbejdsplads, hvor medarbejderne trives og hvor den administrative understøttelse fungerer godt. I forlængelse af strategi

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten

Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat 1) Retningslinjer til tillidsrepræsentant (TR) og konsulenter i sekretariatet 2) Vejledning

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

Et tidssvarende lønsystem. arbejdspladser

Et tidssvarende lønsystem. arbejdspladser Et tidssvarende lønsystem til fremtidens arbejdspladser Større rum til lokal løn, der understøtter kerneopgaven Finansministeriet DECEMBER 2017 Et tidssvarende lønsystem til fremtidens arbejdspladser

Læs mere

Velkommen til vores konference. Arbejdsliv og arbejdsmiljø frem mod år 2020. Jeg er rigtig glad for, at vi er så mange her i dag!

Velkommen til vores konference. Arbejdsliv og arbejdsmiljø frem mod år 2020. Jeg er rigtig glad for, at vi er så mange her i dag! Velkommen til vores konference Arbejdsliv og arbejdsmiljø frem mod år 2020 Jeg er rigtig glad for, at vi er så mange her i dag! Når vi holder konferencen i dag er det bl.a. for at signalere, at arbejdsmiljøområdet

Læs mere

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Aktiv i IDA En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Ingeniørforeningen 2012 Aktiv i IDA 2 Hovedresultater Formålet med undersøgelsen er at få viden, der kan styrke arbejdet med at fastholde nuværende

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

UNGE I FOA. Bliv tillidsrepræsentant. Sådan får du indflydelse. Ung på job Hierarki på arbejdspladsen

UNGE I FOA. Bliv tillidsrepræsentant. Sådan får du indflydelse. Ung på job Hierarki på arbejdspladsen UNGE I FOA Sådan får du indflydelse Bliv tillidsrepræsentant Ung på job Hierarki på arbejdspladsen HVAD VIL DU VÆLGE? Ansatte i Tryghedsplejen - herunder søsterselskabet Servisio - har ingen overenskomst.

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

TR s platform. Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

TR s platform. Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TR s platform Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant 2 / TR I DANSKE FYSIOTERAPEUTER Kære tillidsrepræsentant Velkommen til og tak fordi, du vil være tillidsrepræsentant. Du er et

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

indmeld dig her

indmeld dig her m e l d e M v i l B / k d. k www.h Indmeld dig her Whats in it for me Hvorfor Jeg har et professionelt talerør og optimal indflydelse på mit fag og min arbejdsplads Jeg har et kæmpe netværk og egne jurister

Læs mere

Tak for din tilmelding til mit Nyhedsbrev. Her har du 3 gode råd til at skabe balance for dig selv Og 3 gode råd til virksomheden

Tak for din tilmelding til mit Nyhedsbrev. Her har du 3 gode råd til at skabe balance for dig selv Og 3 gode råd til virksomheden Tak for din tilmelding til mit Nyhedsbrev Her har du 3 gode råd til at skabe balance for dig selv Og 3 gode råd til virksomheden Rigtig god fornøjelse! Helle www.cbaf.dk Center for Balance mellem Arbejdsliv

Læs mere

OK13 Det forhandler vi om

OK13 Det forhandler vi om OK13 Det forhandler vi om Forord Verden er i en økonomisk krise. I medierne og ved forhandlingsbordet fremfører arbejdsgiverne, at der kun er plads til meget små eller ingen lønstigninger til medarbejderne.

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Virksomhedernes Sociale Barometer

Virksomhedernes Sociale Barometer Virksomhedernes Sociale Barometer 1. Vi er en socialt ansvarlig og rummelig virksomhed Socialt engagement og rummelighed er en integreret del af vores virksomhed. Vi er åbne over for at ansætte personer

Læs mere

Akademiske medarbejdere i teknisk-administrative stillinger på DTU, som ikke er omfattet af stillingsstrukturen for videnskabelige medarbejdere.

Akademiske medarbejdere i teknisk-administrative stillinger på DTU, som ikke er omfattet af stillingsstrukturen for videnskabelige medarbejdere. Lønstruktur for akademiske medarbejdere i teknisk-administrative stillinger på DTU (AC TAP) Oktober 2012 Revideret december 2016 (to tillæg tilføjet lønniveau 7) A. Forudsætninger for anvendelsen af lønstrukturen

Læs mere

Stresshåndteringspolitik Center for Kvalitetsudvikling

Stresshåndteringspolitik Center for Kvalitetsudvikling Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Afdelingsnavn Stresshåndteringspolitik Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 DK-8200 Århus N Tel. +45 8728 0000 www.cfk.rm.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

DMs netværk for højtuddannede. DM Fagforening for højtuddannede

DMs netværk for højtuddannede. DM Fagforening for højtuddannede DMs netværk for højtuddannede DMs netværk for højtuddannede DMs netværk for højtuddannede er din genvej til fagligt fællesskab, inspiration og nye muligheder. Du kan bruge netværkene til at inspirere dig

Læs mere

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017)

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillingsbetegnelse Erhvervschef Organisatorisk placering Danske Fysioterapeuters sekretariat Afdelingen Erhverv med reference til direktøren Arbejdssted Danske

Læs mere

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Materiale til vejledende urafstemning Bibliotekarforbundet, marts 2011 Indledning Til brug for den

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

levende organisation samfundet Dansk Sygeplejeråds ogarbejdsvilkår

levende organisation samfundet Dansk Sygeplejeråds ogarbejdsvilkår EnEn profession levende organisation med høj værdi med et forstærkt samfundet demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger holdninger til til organisationens sygeplejerskers lønlivog ogarbejdsvilkår demokrati

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Lønpolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2008 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold Formål 3 Lønelementer 3 Basisløn og centralt fastsatte

Læs mere

OK11 TIL LEDERE DEBATOPLÆG. Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd. Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd DEBATOPLÆG OK11 TIL LEDERE

OK11 TIL LEDERE DEBATOPLÆG. Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd. Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd DEBATOPLÆG OK11 TIL LEDERE DEBATOPLÆG OK11 TIL LEDERE Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd DEBATOPLÆG OK11 TIL LEDERE 1 ok11ledere.indd 1 25-03-2010 13:44:16 Debatoplæg OK 11 til ledere Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd Redaktion:

Læs mere

Sammen igennem krisen nye veje

Sammen igennem krisen nye veje Sammen igennem krisen nye veje Oversigt over spørgsmål i diskussionsoplæg til KTO s forhandlingskonference den 12. marts 2012 1. Brug for at gå nye veje Der er økonomisk krise og en meget stram økonomi

Læs mere

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse 2013 Dit Arbejdsliv en undersøgelse fra CA a-kasse Er du i balance? Er du stresset? Arbejder du for meget? Er du klædt på til morgendagens udfordringer? Hvad er vigtigt for dig i jobbet? Føler du dig sikker

Læs mere

Der er masser af spændende job i EU

Der er masser af spændende job i EU Gør karriere i EU Der er masser af spændende job i EU Denne pjece er tænkt som vejledning og inspiration for statsansatte akademikere, der overvejer at søge ansættelse i en af EU s institutioner. For Danmark

Læs mere

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER 1 06 DM Fagforening for højtuddannede INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER Ny lov om information og høring øger DM eres og akademikeres muligheder for formel indflydelse på deres private arbejdspladser.

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm NEGATIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.25 pt POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.12 pt PERSONALE- POLITIK Om denne pjece Denne pjece

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

Forskerundersøgelsen. Resultater for sektorforskere Spor 3

Forskerundersøgelsen. Resultater for sektorforskere Spor 3 Forskerundersøgelsen Resultater for sektorforskere Spor 3 Indholdsfortegnelse 1. Arbejdstid 2. Løn 3. Belastning og stress 4. Forskning og forskningsfinansiering 5. Forskningsfrihed 6. Medindflydelse 7.

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Varenummer: 5504-5 Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Få et skræddersyet kursus Når du er ude og se på tøj, er det ikke sikkert, at du kan finde noget i butikkerne, der passer. Vi er jo alle

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for fællestillidsrepræsentant

Stillings- og funktionsbeskrivelse for fællestillidsrepræsentant Stillings- og funktionsbeskrivelse for fællestillidsrepræsentant Stillingsbetegnelse Fællestillidsrepræsentant Ansættelsessted Organisatorisk placering Løn- og ansættelsesvilkår Region Midtjylland, Hospitalsenheden

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

De under nævnte medlemmer vælges, medmindre lokale forhold tilsiger andet, af tillidsrepræsentanterne

De under nævnte medlemmer vælges, medmindre lokale forhold tilsiger andet, af tillidsrepræsentanterne Kommissorier for og sammensætning af Djøf Offentligs sektorudvalg 1. Sektorudvalget for statsadministrationen 1. 1 repræsentant for hvert ministerområde, dog 2 repræsentanter såfremt der udenfor ministerområdets

Læs mere

DET FAGLIGE ARBEJDE OG FORBUNDET - STRATEGI

DET FAGLIGE ARBEJDE OG FORBUNDET - STRATEGI 23. MARTS 2015 JRC / LDG 201403377 DET FAGLIGE ARBEJDE OG FORBUNDET - STRATEGI Ansvarsområdet har ved udarbejdelse af strategi taget udgangspunkt i de af landsmødet vedtagne indsatsområder og ansvarsområdets

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

ALLE HUSKER ORDET SKAM

ALLE HUSKER ORDET SKAM ALLE HUSKER ORDET SKAM Center for Kompetenceudvikling i Region Midtjylland lod sig inspirere af to forskere, der formidlede deres viden om social kapital, stress og skam og den modstand mod forandringer,

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 200.000 medlemmer

Læs mere

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring.

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring. P Proceslinien Start Ledere Medarbejdere Rummelighed Fleksibilitet Læring Udvikling Sundhed Trivsel Bedste arbejdsplads Gælder fra 16. januar 2008 Den nye personalepolitik 2008 Håndbog for rejsende mod

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd

Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd Finansudvalget 2014-15 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 223 Offentligt Talepapir 28. januar 2015 Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd Følgende spørgsmål skal behandles

Læs mere

Lige løn? - om ligelønseftersyn

Lige løn? - om ligelønseftersyn Lige løn? - om ligelønseftersyn Ligestillingsgruppen Oktober 2000 Ligeløn er et lovkrav Kvinder og mænd har krav på samme løn, når de udfører samme arbejde eller arbejde, der har samme værdi for arbejdsgiveren.

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

Faktaark om social kapital 2014

Faktaark om social kapital 2014 Ref. KAB/- Faktaark om social kapital 2014 12.06.2015 Indhold Baggrund: Hvad er social kapital?...2 Social kapital opdelt efter sektor...4 Social kapital opdelt efter køn...5 Sammenhæng mellem social kapital,

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram

Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram Procesbeskrivelse og læsevejledning Op til afholdelsen af DM s kongres har der været mulighed for at fremsende ændringsforslag til det forslag til

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

Motivationsundersøgelsen 2006 Undersøgelse blandt statsansatte. Spørgeskema

Motivationsundersøgelsen 2006 Undersøgelse blandt statsansatte. Spørgeskema Motivationsundersøgelsen 2006 Undersøgelse blandt statsansatte Spørgeskema Om dig og dit arbejde 1. Hvor gammel er du? (1) Under 18 år (2) 18-29 år (3) 30-39 år (4) 40-49 år (5) 50-59 år (6) 60 år ældre

Læs mere

Tal om løn med din medarbejder EN GUIDE TIL LØNSAMTALER FOR DIG SOM ER LEDER I STATEN

Tal om løn med din medarbejder EN GUIDE TIL LØNSAMTALER FOR DIG SOM ER LEDER I STATEN Tal om løn med din medarbejder EN GUIDE TIL LØNSAMTALER FOR DIG SOM ER LEDER I STATEN Dialog om løn betaler sig At udmønte individuel løn handler ikke kun om at fordele kroner og øre. Du skal også skabe

Læs mere

Akademikernes psykiske arbejdsmiljø. tendenser og anbefalinger Ved Minna Melgaard og Berit Krøyer Rasmussen

Akademikernes psykiske arbejdsmiljø. tendenser og anbefalinger Ved Minna Melgaard og Berit Krøyer Rasmussen Akademikernes psykiske arbejdsmiljø tendenser og anbefalinger Ved Minna Melgaard og Berit Krøyer Rasmussen 2 Akademikernes undersøgelse 2015 - I Fokus på akademikeres psykiske arbejdsmiljø delrapporter

Læs mere

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling 2 Alsidig og vedvarende kompetenceudvikling er vigtig for alle og kræver opmærksomhed hele tiden fordi arbejdsopgaverne i kommunen kræver dygtige medarbejdere

Læs mere

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft 10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft af Hans Ussing Tip nr. 1 Få overblik over din arbejdskraft lige nu Gennemgå aldrene på dine medarbejdere og gruppér dem i følgende grupper:

Læs mere

Individuel udviklingssamtale Fokus på livsfaser

Individuel udviklingssamtale Fokus på livsfaser Individuel udviklingssamtale Fokus på livsfaser Livsfasepolitik I Region Midtjyllands livsfasepolitik defineres det, at vi ønsker at være en attraktiv arbejdsplads for alle medarbejdere, uanset hvilken

Læs mere

Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: Side 1 af 9. Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012

Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: Side 1 af 9. Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012 Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: 10318 Side 1 af 9 Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012 Side 2 af 9 Baggrund I januar 2012 har Dansk Socialrådgiverforening

Læs mere

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan. Handicapområde Guldborgsunds handleplan i forbindelse med stress på arbejdspladsen. Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Læs mere

TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til?

TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til? TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til? Af Karsten Brask Fischer, ekstern lektor Roskilde Universitetscenter, Direktør Impact Learning Aps Kommunerne gør tilsyneladende

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Bettina Carlsen April 2011

Bettina Carlsen April 2011 Bettina Carlsen April 2011 FTFs Ungdomsundersøgelsen 2011 De studerendes forventninger til og oplevelse af uddannelsen, SLS og arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de deltagende sygeplejerskestuderendes

Læs mere

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR Arbejdslivskonferencen 2016 Samarbejde mellem AMR og TR Hvad er samarbejde? Samarbejde er når den enkelte via egen motivation bidrager med relevant viden, holdninger og færdigheder (sine kompetencer) til

Læs mere

Politiske værksteder. - præsentation af arbejdet

Politiske værksteder. - præsentation af arbejdet Politiske værksteder - præsentation af arbejdet Hvad er de vigtigste ideer? Mødes oftere Lokale fællesskaber Det sociale kan godt være startskud Gør det let at være aktiv Hvordan er relationsopbygning

Læs mere