Bilag til: Evaluering af Kompetencefonden november 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag til: Evaluering af Kompetencefonden november 2004"

Transkript

1 Bilag til: Evaluering af Kompetencefonden november 2004 Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

2 BILAG A INSTITUTIONERNES ANGIVELSER AF, HVILKE FORLØB MIDLERNE FRA FONDEN ER BLEVET ANVENDT TIL:...1 BILAG B - MEDARBEJDERNES ANGIVELSER AF HVILKET FORLØB, DE HAR GENNEMFØRT MED STØTTE FRA KOMPETENCEFONDEN...8 BILAG C PERSONALESAMMENSÆTNINGEN I STATEN OG PÅ DE ENKELTE MINISTEROMRÅDER SAMMENHOLDT MED GRUPPERNES ANVENDELSE AF KOMPETENCEFONDEN...16 BILAG D - INSTITUTIONERNES KOMMENTARER TIL PÅ HVILKEN MÅDE KOMPETENCEFONDEN HAR VÆRET MED TIL AT FREMME ELLER IKKE FREMME KEFTER INDHOLD BILAG E - INSTITUTIONERNES KOMMENTARER TIL I HVILKEN GRAD KOMPETENCEFONDEN HAR VÆRET MED TIL AT FREMME ELLER IKKE FREMME EN MERE STRATEGISK TILGANG TIL KOMPETENCEUDVIKLING INDENFOR INSTITUTIONEN GRUPPERET EFTER INDHOLD BILAG F - INSTITUTIONERNE KOMMENTARER TIL PÅ HVILKEN MÅDE KOMPETENCEFONDEN HAR VÆRET MED TIL AT FREMME ELLER IKKE FREMME EN MERE SYSTEMATISK KOMPETENCEUDVIKLING INDENFOR INSTITUTIONEN GRUPPERET EFTER INDHOLD....44

3 Bilag A Institutionernes angivelser af, hvilke forløb midlerne fra fonden er blevet anvendt til: En formel uddannelse på bachlor niveau IT- net og sikkerhed Læsetræning og fremmedsproglige Coaching-forløb Coach-uddannelse Datanom Digital forvaltning Master i voksenuddannelse (Efteruddannelseskursus for datamateriker (Pervasive Computing) Efteruddannelse for cykelmekaniker IT-administrator kurser IT Diplomuddannelse på DK journalisthøjskole Statonom Socialformidler Sprog masteruddannelse Akkedemiudd. i Ungdomspædagogik EDB - opgradering Alment Voksenpædagogisk Grundkursus Modern Digital Communication Arbejdsmiljøuddannelse Kurser af fagligt og især personligt kompetenceudviklende indhold. CVU/Uddannelses- & erhvervsvejleder uddannelsen Personale Udviklings- og Omstillingsfonden Styrkelse af faglige kompetencer Seminarier i amter og kommuner/ lederpotentiale Chefsekretærkursus. LM2500 level 1 Liniefag Engelsk, dansk, matematik, naturfag Efteruddannelse i humanøkologi (AAU) Master i Computer Mediated Communication (RUC) Grundlæggende Uddannelses- og erhvervsvejlederuddannelse Diplom i Ledelse Master of Public Management Akademiuddannelse i Ledelse Diplomlederuddannelsen Kompetenceudvikling til undervisning på engelsk inden for IT Læringsteori og voksenpsykologi Masteruddannelse i fremmedsprogspædagogik Master i voksenuddannelse PD-studiet skoleudvikling og forandringsprocesser Diplomudd. I off. administration WEB Kommunikation Liniefag Uddannelses- og erhverv.leder udd.diplom Akademiudd. I Ledelse for ledere 1

4 Almen Voksenpædagogisk Grundkursus Supervision / coaching Master voksenudd. Diplomuddannelse i Ledelse Grundudd. i oplevelsesorienteret Psykologi Diplomuddannelse i sundhedsfremme og forebyggelse Diplomuddannelser (fx. Statonom, Biblioteksskolen, Bioteknologi) Masterforløb, HD Sprogkurser Studieophold i udlandet Vejlederuddannelser Projektledelsesforløb PC kurser EDB Edb-kurser, Lederudvikling (mellemledere) Personlige udviklingsforløb Ophold ved institutioner i udlandet Faglig/pæd. kurser for lærere. Forvaltningsret, Fagligt - men klart, kurset for chefsekretærer, Kommunalret coaching for ledere Førleder uddannelser til AC'ere PC kørekort til HK'ere. Generelle videre- og efteruddannelser der er godkendt som ansøgningsberettigede ved MUS Grundkursus i konfliktløsning Grunduddannelse for lærere HD 1. og 2. del Kommunikation og formidling, Diplomudd. i projektledelse Diplomkurser Bliv controller i det offentlige - Djøf "Skriv Journalistisk" - Journalisthøjskolen "Strategisk Kommunikation" - Jounalisthøjskolen Sundhed Voksenvejleder Psykologi, Serviceassistent Instruktør førstehjælp Regnskab (Navimeat) Hovedsageligt kurser inden for emnerne IT, Kommunikation og samarbejde, konflikthåndtering, stresshåndtering, fremmedssprog, ordblindekurser. Sprog Personlig udvikling Diplomkurser Projektlederuddannelser IT- medarb. Pædag. diplomudd. Dansk på de yngste klassetrin 2

5 Individuelle kompetenceudviklingsforløb for Statsministeriets betjentstue Intern projektlederuddannelse Intern projektuddannelse. Internt kursus i IT for skolens lærere Internt udviklingsforløb Kompetenceudvikling af medarbejdernes pædagogiske kvalifikationer Kommuneuddannelse Skat - udvidet Kommunikation HD Kommunikationskurser, IT-kurser og sprogkursus Kommunikationskursus, mellemlederkursus, kursus i forsøgsdyrskundskab, statonomuddannelse, akademimerkonomuddannelse, djøf s sommeruniversitet, it kurser Kommunikationsuddannelse der udbydes af Dansk Magisterforenings Efteruddannelse i samarbejde med Københavns Universitet. Kommunomuddannelsen. (Statonom blev ikke oprettet) Kompetenceudvikling i forbindelse med fratræden - rationaliseringsprojekt Kompetenceudviklingsforløb for kontorfunktionærer. Kurser Kurser med personlig udvikling og netværk Kurser på CVU Lokalt kursus på skolen med ekstern underviser Kursus for autofaglærere Læsepædagoguddannelsen Kursusforløb for alle skolens lærere. Ledelseshjælp i forbindelse med ansættelse af viceforstander. Udviklingsforløb/uddannelse på CVU vedrørende værdigrundlag og undervisningsmiljøvurdering. Medarbejder, der dygtiggør sig inden for terapi i konfliktramte familier. Lederforløb- for erfarne ledere Lederudvikling mellemledere Liniefag Diplomuddannelse i ledelse Sikkerhedskursus Basiskursus i dansk som andet fremmedsprog Liniefag - Engelsk - dansk - matematik - naturfag Efteruddannelse i humanøkologi (AAU) Efteruddannelse for cykelmekanikere Master i Computer-Mediated Communication (RUC) Grundlæggende Uddannelses- og erhvervsvejlederuddannelse Læseudvikling Efteruddannelseskursus for datamatikere (Pervasive Computing) MBA, statonom, MLA, forskellige længerevarende kursusforløb MEVO-Master i etik og værdier Spydspiduddannelser på Forvaltningshøjskolen Spydspidsuddannelser i ToldSkat MIKO - Master i IT-medier, Kommunikation og Organisation på Århus Universitet Master i Skat (Forvaltningshøjskolen) HD (Handelshøjskolen) Skattejuraefteruddannelse (Advokaternes Serviceselskab) Master i Skat og spydspidsuddannelser 3

6 Master i skat Spydspidsuddannelser Master in Public Administration Master læreprocesser, pc-kørekort, ledelse m. systemisk og narrativt perspektiv, eud-it pæd. kørekort, pæd. diplomudd., caterudd., hospitality udd. og teknisk/faglig opdatering Master/Human Ressources Development Personlig Kompetence Projektleder Personale jura Personale administration Merkonom Akademi merkonom HD Masteruddannelser, juridisk assistent, økonomistyring Masteruddannelse ved SDU og DPU. Merkonom kurser Merkonomuddannelse Sproguddannelse HD Kurser i økonomi/regnskab Lederkurser/Lyst til ledelse SFU Personlig udvikling i senkarrieren Layout-kursus Midlerne er anvendt til en diplomuddannelse på Journalisthøjskolen Midlerne er anvendt til kompetenceudvikling vedr. elektronisk kommunikation og formidling, et coachuddannelsesforløb samt delvis finansiering af team-samarbejde for medarbejder på ny behandlingsafdeling Midlerne er tildelt i Uddannelsesforløbet påbegyndes i Midlerne for 2004 er p.t. ikke fordelt NLP uddannelse PC kørekort NLP-kurser PC kørekort Kommunikation og samarbejde Sprogkurser ITkurser PC-kørekort PC-kørekort Statonom PC-kørekort til dommeren PC-kørekort, NLP-udd., IT-udd.,sprog, statonom, HT-udd., Pæd.grundkursus, Assessortræning DIEU PD Færdiggørelse af Bachelor Faglig udvikling ÅU-sidefag PD-uddannelser Masteruddannelse NLP - uddannelse 4

7 Personlig udvikling i.f.t. samarbejdsrelationer, kommunikation og fælles mål. Personlig udvikling, chefsekretærkursus og statonom. Personlig udvikling Planlaget pædagogiske efteruddannelse på VUU-niveau i 2005 (altså endnu ikke anvendt) Planlægges anvendt til pædagogisk diplomuddannelse for to lærere Proceskonsulentuddannelse Projektlederkonference Proceskonsulentuddannelse mhp. coaching af alle lærere i deres respektive teams 2 x vejlederkursus i relation til UU-reformen Projektledelse, sprogkursus, personlig udvikling, international økonomi, før-lederkursus og journalistik Projektleder, proceskonsulent, ED 2. del, DTP-kørekort, Skriv journalistisk, Harvard MPA, projektorganisation, Human Rights Summer School, Arabisk, Personaleadm., Journalistik for Infomedarb., DJØF diplomudd. leder, HD, webjournalistik, Psykologi, Master of Language Adm., ITinstruktørudd. Projektlederkursus Projektlederkursus - 4 personer Projektlederuddannelse Projektstyring/regnskab Projektuddannelse Projektlederuddannelse Pædagogikum Pædagogisk Diplom i ledelse Pædagogisk Grundkursus Diplomuddannelsen i Ledelse Pædagogisk Grundkursus for Produktionsskolelærer Modul 1 Pædagogisk IT implementering i undervisningen Pædagogisk grundkursus for produktionsskolelærere. Pædagogisk grundkursus for produktionsskolelærere. Pædagogisk udd. HR-uddannelse Kvalitetssystemuddannelse Pædagogiske forløb, gymnasie-it og eud-it Se punkt 28 Sidefagsforløb i samfundsfag på AUC Gymnasie-IT Skattejuraudd. Certificeret projektleder MySAP Financials Academy Journalistik Den effektive forvaltning Masterudd. i design, kom. og medier Master og Public Policy Master i professionel kommunikation Skatteministeriet har overvejet forskellige anvendelse, men har endnu ikke lagt sig fast. Midlerne er dermed endnu ikke fordelt. Som tilskud til uddannelsen som Friluftvejleder Specialpædagogisk grundkursus Specialundervisning ordblinde, IT og boglig undervisningsudstyr 5

8 Sproguddannelse, Handelsehøjskolen og arbejdsret, København Universitet. Sprogundervisning (UM), projektlederuddannelsen og den statslige førlederuddannelse Statistik og kvalitetsstyringskursus for laborantgruppe og 5 individuelle forløb vedr. data på nettet Statonom Bioanalyse Pædagogik Journalistik akademimerkonom Biokemi Assertion Proceskonsulentuddannelse Strategisk kommunikation Personlig power Statonom, diplomuddannelse i offentlig administration, IT-uddannelse og matematikkursus(hd) Statonom, masteruddannelse, sommerskole på handelshøjskolen, Business of intellectual properties Statonom-udd. SLS_lønkurser Statonom-uddannelsen Mellemleder-kurser Sprog-kurser Andre generelle kompetencegivende forløb Statonomuddannelsen Master i vejledning DME: Information/kommunikation Statsfængslet har fået en tildeling på kr ,- i Tilbagemelding til Direktoratet for Kriminalforsorgen (DFK) ang. udviklingsforløb skal foretages inden 1/10-04 til DFK Styrkelse af faglige kompetencer Støtte til 1 masterudd. ved AalborgUC(IT) Støtte til færdiggørelse af 2 pæd.diplomstudier støtte til engelskstudier (SyddanskUC) Uddannelse i konfliktløsning. Uddannelse indenfor konfliktmægling Uddannelse indenfor personlig udvikling Uddannelse til skadesterapeut Udveksling af lærere fra Karlstad gymnasium Underviser i forsk. fag Udd. og erhvervsvejleder Forsk. masterforløb Diplomudd. Coachforløb Vi er ikke helt afklaret på anvendelsen og påtænker at anvende de 4 portioner i de 4 afdelinger: KVU, hhx, HG og Kursuscentret - dette afgøres i oktober-november mhp beslutning i SU Vi har 4 medarbejdere, som i 2004 har deltaget i uddannelse på Åbent Universitet. Videreuddannelse af lærer på skolens friluftslinie, som er en af skolens 5 linier Videreuddannelse i projektledelse på Ingeniørhøjskolen i Købenahvn Diplomuddannelse og kurser på CVU København og Nordsjælland Kompetencegivende videreuddannelse inden for fx. IT, hf-enkeltfag, dansk som andetsprog, statonom, HA-enkeltfag, NLP 6

9 Kursus i relationskompetence - det vil sige medarbejderens evne til at indgå i en relevant kontakt med borgere/klienter - kommunikation Laborantdiplomuddannelser, NPL, SAP/SIS, Engelsk, IT, MBTI-certificering, massørudd. Masteruddannelse Masteruddannelse i professionel kommunikation Sidefag på kandidatniveau HD enkeltfag Opnåelse af undervisningskompetence i et fag, der fra 2005 indgår i den obligatoriske fagrække i gymnasiet og som p.t. ikke findes ved institutionen Personlig udvikling Pædagogisk grundkursus Sikkerhed ved maskiner, almen voksenpædagogisk kursus, drejning i træ, materiale og værkstedskendskab, håndværk og værktøj, Socialrådgiveruddannelse Specialkonsulent-uddannelse Udvikling af kompetance til lærer. 1. til sikkerhedskursus. 1. til ledelseskursus 7

10 Bilag B - Medarbejdernes angivelser af hvilket forløb, de har gennemført med støtte fra Kompetencefonden "Den vanskelige samtale" "Fagligt, men klart" Kursus under Åben Uddannelse på Journalisthøjskolen Akademim. 1. del af diplomuddannelse 10.klasse 2 moduler af diplomuddannelse Acces databaser Accreditted trainer i Advanced Practical Thinking Training advokateksamen, advokatrådet Advokatfuldmægtig uddannelsen Advokatfuldmægtigkurser Advokatfuldmægtiguddannelsen Afsluttende prøve glasscockpit og human factor Akademimerkonom AkademiMerkonom i Ledelse akademiuddannelse akademiuddannelse for ledere i ledelse Akademimerkonom samt Forsvarets ledelsesuddannelse Almen ledelse Arbejdsmiljøuddannelse Assertionstræning Assessor i selvevaluering Assessoruddannelse Autorisation i Belbins teamrollekoncept Autorisation til adfærdtest Autorisation til MBTI AVG B.A fr UNI i historie B/E kørerkort BA - Universitet BA-tilvalg Bachelor Bachelor i historie med pædagogik som tilvalg Bachelor of Science Bachelor, Handelshøjskolen Bachelor/Jura Bacheloruddannelse Belbin certificering Bevis på PC-kørekort Bifag Billedbehandling i fotoshop og fotolyslægning Brandberedskab Cellekursus Center for Ledelse 8

11 Center for videregående uddannelse - Projektledelse Certificeret inspektionsdykker Certificeret stresskonsulent Certificering Certificering i en persontest Certificering i softwareprogrammet Encase Certificering til at bruge BELBIN Certificering til at udføre Belbins test Civil flymekaniker, JAR COACH uddannelse Coaching CSWIP 3.1U, inspektionskursus med certificering CVU - IT Vejleder CVU - Voksenunderviser udannelse Danmark Tekniske Universitet Danmarks Forvaltningshøjskole Danmarks Forvaltningshøjskole (NLP Business Pract. Danmarks forvaltningshøjskole uddannelser Danmarks Forvaltningshøjskoles kurser Danmarks Journalisthøjskole Danmarks Journalisthøjskole ("Fagligt, men klart") Datamatiker, Niels Brock Datamatiker/Handelsskole Datanom Datavejlederuddannelsen Del af kandidatuddannelse Det Kongelige Danske Musikonservatoriums solist-uddannelse DFH - Uddannelse for offentlige ansatte DIEU DIEU kursus med certificering Diplomstudiet på Danmarks Forvaltningshøjskole Diplomuddannelse i incasso på Forvaltningshøjskolen EDB Efteruddannelse af akademikere i ledende stillinger Efteruddannelse for sagsbehandlere Efteruddannelse på teknologisk institut og ALTOX Efteruddannelseskursus under åben uddannelse Eksamensuddannelse Eksamineret Sikkerheds Leder (ESL) Elektroniskdokumentbehandling En Jar-uddannelse. Efter europæiske standarder. Encase - IT-efterforsker Enkeltfag HA Enkeltfag på universitet Enkeltfag, læreruddannelsen EPIT Epit Erhvervspædagogisk kørekort EPU - erhvervspsykologisk uddannelse Erhverpsykologi 9

12 Erhvervsakademiet i Nordsjælland Erhvervsakademiet Nordsjælland Erhvervspsykologi Erhvervspsykologiuddannelsen Erhvervsskolernes kurser EVU Fag på universitetet Fagkurser Faglige kurser Fjernundervisning (GYM-it), udbyder :Grenaa Tekniske Skole Flymekaniker Folkeskolelærer, matematiklinien Folkeunisersitet. Forandringsledelse Forberedelse til ph.d. Formidling FORPUBS Forsikring Forsikringsuddannelse Forsvarets lederuddannelse Forvaltningshøjskolen Fremtidens HK-arbejdsplads Fremtidens HK-arbejdsplads i FRO Fripladsorning på universitetet Færdigørelse af bachelor i datalogi AUC / SDU Førleder uddannelse GCP-kursus GCP-kursus og efterfølgende examen (GCP=Guidelines for Clinical Practice) GCP-kursus til brug for monitoruddannelsen Generel specialisering via arbejde GLU Grafiker - åben uddannelse Grafisk IT-kursus Grundkursus i konfliktløsning Grundlægende leder udd./ika Grundlæggende forsikringsuddannelse Grundlæggende leder uddannelse. IBC regi. Grundlæggende lederuddannelse Grundlæggende terapeut uddannesle, St. Lukas, Sverige Grundlæggendeledels uddanelse Gym-it, Grenaa tekniske Skole Gymnasie-IT - kompetence Gymnasie-it, afsluttende med kursusbevis Gymnasie itkørekort Gør mig i stand til at udføre opgaver, der normalt skal hyres eksperter til. HA enketlfag Handels Akademi projektleder kursus Handelsskoleuddannelse Har ikke taget stilling til uddannelse endnu 10

13 HD HD - 1. del HD 2. del HD 2. del enkeltfag HD i informatik og økonomistyring HD i organisation og ledelse Hhhx HK - excel makro kursus HK-kurser HR HR-konsulent Human Ressources Konsulentuddannelse / e-learning hos Probana Håndarb. sem. Højstabilmonteringsteknik Idrætsskadeterapeut Ingeniørernes lederuddannelse Institutledelseskursus Intern kurser Intern kursus, PFL, Politiets forberedende lederkursus. intern uddannelse International PC-kørekort interne kurser Internt engelskkursus Intrutions- og coachingteknikker 1-2 IRCA-registrering som Lead Auditor IT IT - PC kørekort it bruger IT certificering it erhverv it pædagogik IT videregående uddannelse IT- & Økonomistyring IT-administrator IT-administrator - Handelsskolen IT-administrator gennem Lyngby Erhvervsakadami IT-administrator på Tietgensskolen, Odense IT-brugeruddannelsae it-kompetence IT-kurser hos Pc Gruppen, Århus IT-kursus på Handelsskole IT-kursus, Konflikthåndtering, Lovgivning, Direktoratets opbygning It-uddannelse ved EUC JAR JAR 66 Jar-uddannelse JCVU vejlederuddannelsen DJØF's projektlederuddannelse jeg har fået bevilget èt modul/ udd. er på 3 moduler( diplom) 11

14 Journalist Journalisthøjskolens tillægsuddannelse Journalistik for informationsmedarbejdere Jurakursus Juridisk Assistent Kajakinstruktør, Vægklatreinstruktør Kandidat, cand.ling.merc.com Kandidateksamen - åben universitet Kommunikation Kommunikation og Formidlling, Erhversakademiet kommunikation og konfliktafværgning Kommunom Kompetencer indenfor ordblinde-undervisning Konfliktløsning Konkursret - universitetsuddannelse Konservator Konsulent-uddannelse på baggrund af systemisk teori Konsulentuddannelse kontoruddannelse Kontorassistent kontorassistent uddannelsen kurser ved domstolene kursus for mellemledere - videregående Kursus i elearning fra AaU Kursus i Good clinical practice kursus i kommunikation og konflikthåndtering kursus i konflikt løsning kursus i konfliktmægling Kursus i nyhedsjournalistik på DJH kursus i power to influence kursus i stresshåndtering og personlig planlægning Kursusbevis - djøf efterudd. kursusforløb Danmarks Forvaltningshøjskole Kussus på Uddannelsescenter Kvalitetskoordinator Kvalitetsudvikling KVU - kort videregående uddannelse Kørsel med specialprogrammer leddelsesudvikling Ledelse lederkurser, sagsbehandlerkurser og div IT-kurser lederudvikling for ledere med faglært baggrund Lederudvikling, Danmarks Forvaltningshøjskole Lederudviklingskursus liniefag liniefag engelsk liniefag på CVU Lotus Notes certificering Lægeeksamineret massør 12

15 MBTI MBTI, Innovation og Teambuilding. Selvbevidsthed MCSA Medietræningskursus meritlæreruddannelse Meritlæreruddannelsen Microsoft certificering Microsoft Office Specialist (MOS) MLA-master of language administration - 2. semester - term og vidensbaser moms MSCE certificering Museumsinspektøruddannelse Målrettede specialkurser Netværks koordinator NLP NLP Bais, Stauersbøl gruppen NLP Basis NLP Basis-uddannelse NLP Business Master Practitioner NLP Formidler NLP grunduddannelse NLP Master Practitoner Erhverv NLP Practitioner udd. NLP Practitioneruddannelse NLP Træner NLP-Master Practioner, NLP-SKOLEN, Roskilde NLP-practitioner-uddannelser gennemføres på Bjerringbro Egnens uddannelsescenter med undervisere fra Makani og NLP huset NLP-uddannelse Business Practiotioner, Master & Coaching NPL Basis, Stauersbøl Gruppen Obligatorisk kursus for undervisere ved arbejdsmiljøuddannelsen Opfyldelse af adgangskrav til IT-administrator-uddannelsen opgradering til JAR standard for flymekaniker Overbygningsfag på universitetet pc kørekort intern PC kørerkort PC-brugeruddannelse på Handelsskolen PC-kørekort hos "Xcompetence", EDB-uddannelse PC-kørekort, lille + stort personlig kompetenceudvikling Personlig kompetence Personlig planlægning og stresshåndtering Personlig udvikling ph. d.-kursus ph.d. Politiets forberedende lederuddannelse post graduate Proceskonsulentuddannelsen Projektledelse 13

16 Projektleder med afsluttende prøve hos privat kursusudbyder Projektleder på DJØF Projektleder-certificering Projektlederdipplom Projektlederudd. Prince2, Danmarks Forvaltningshøjskole Projektlederuddannelse Projektlederuddannelse - DIEU Projektlederuddannelse på CVU. Projektlederuddannelse, Finansministeriets koncern prøve glasscockpitt og humanfactor Psykologiske og kommunikationsmæssige aspekter i omgangen med andre mennesker Pæd. It-kørekort pædagodisk analyse system konsulent Pædagogikum Pædagogisk IT kørekort for gymnasiet Pædagogisk IT-kørekort pædagogisk opkvalificering pædagogisk uddannelse - kompetence i it-undervisning pædagogkum regnskab + engelsk på Universitetet Risikovurdering/risikostyring Rugekassen sadelmager. samlet uddannelse for politiet - uddannelse i samtale mv. SAP-certificering Sekretær - generalist selvevaluering efter Excellence modellen Sidefag sidefag i psykologi Sikkerhedspolitisk uddannelse m. kursusbevis Skattejura skibsføre SLS - løn og fravær SLS, Forvaltningshøjskolen Slutbrugeruddanse i Format og EFOS sløjdlærer Sløjdlæreruddannelse sløjdlæreruddannelse Socialrådgiver uddannelsen Specialeseret tekniske viden Specialeuddannelse internationale forhold krigsforbrydelser specialisering i efterforskning vedr. krigsforbrydelser specialkonsulentuddannelse Specielt tilrettelagt analysekursus Sproglig træning i Hindi Sprogskole spydspids spydspids - afgifter Spydspids, afgifter 14

17 statonom studievejleder Suppleringsuddannelse svejsespecialist syddansk univ. mellemøststudiet, åbent universitet System adminitstraor uddannelse TEKNISK ENGELSK FOR HÅNDVÆRKERE Teknisk opdatering på SBH områder teknisk tysk undervisning Teknisk videreudd Terapeut uddannelse. Jydsk Gestalt Institut terapeutisk grunduddannelse test af medarbejdere testuddannelse tolddiplomuddannelse (delvis) ToldSpydspids Uddannelse i gestaltterapi - jeg kan arbejde som terapeut Uddannelse i Lov om offenligthed i forvaltningen Uddannelse til behandlersygeplejerske Udvidelse af andre grene af området udviklingskonsulent Udvækslings besøg på Gymnasie i Sverige vejlederuddannelsen videreuddannelse for kontormedarbejdere voko voksen pædagogisk grunduddannelse Voksenpædagogisk grundkursus Voksenunderviser Uddannelsen Voksenunderviser uddannelsen modul læring voksenunderviseruddannelse på CVU vores egne CUU kurser VUU, modul 2 c. Konsulentarbejde WEB design Web designer uddannelse WEB-Master Åben uddannelse i samarbejde med CBS Åben uddannelse på DJH Åben uddannelse under Danmarks journalisthøjskole Åben uddannelse, Danmarks Journalisthøjskole Åben universitet Åben Universitet enkeltfag Åbent universitet ½-års kommunikationskursus (Journalisthøjskolen) 15

18 Bilag C Personalesammensætningen i staten og på de enkelte ministerområder sammenholdt med gruppernes anvendelse af Kompetencefonden I dette bilag sammenholdes personalesammensætningen i staten og på de enkelte ministerområder i 2004 med gruppernes anvendelse af Kompetencefonden. Første vises den generelle personalesammensætning i staten i 2004 sammenholdt med de forskellige gruppers anvendelse af kompetencefonden i 2003 og Herefter vises i alfabetisk orden personalesammensætningen på de forskellige ministerområder sammenholdt med de forskellige gruppers anvendelse af Kompetencefonden på de pågældende ministerområder. 30% Personalesammensætning i staten i 2004 sammenholdt med gruppernes anvendelse af Kompetencefonden 25% 20% 15% 10% 5% 0% Akademikere Chefer mv. Faglærte mv. Ikke-faglærte Internt uddannede i politi og forsvar IT- og edb-medarbejdere Kontorfunktionærer Lærere Øvrige Procent i staten 2004 Procent af fondens brugere i 2003 Procent af fondens brugere i 2004 Kilde: Personalestyrelsen og Kompetencefondens/SCKK s evalueringssystem oktober

19 Beskæftigelsesministeriet Personalesammensætningen i Beskæftigelsesministeriet sammenholdt med gruppernes anvendelse af Kompetencefonden 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Akademikere Chefer mv. Faglærte mv. Ikke-faglærte Internt uddannede i politi og forsvar IT- og edb-medarbejdere Kontorfunktionærer Lærere Øvrige Procentandel af fondens brugere fra ministeriet Procentandel generelt i ministeriet Kilde: Personalestyrelsen og Kompetencefondens/SCKK s evalueringssystem oktober

20 Finansministeriet Personalesammensætningen i Finansministeriet sammenholdt med gruppernes anvendelse af Kompetencefonden 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Akademikere Chefer mv. Faglærte mv. Ikke-faglærte Internt uddannede i politi og forsvar IT- og edb-medarbejdere Kontorfunktionærer Lærere Øvrige Procentandel af fondens brugere fra ministeriet Procentandel generelt i ministeriet Kilde: Personalestyrelsen og Kompetencefondens/SCKK s evalueringssystem oktober

21 Forsvarsministeriet Personalesammensætningen i Forsvarsministeriet sammenholdt med gruppernes anvendelse af Kompetencefonden 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Akademikere Chefer mv. Faglærte mv. Ikke-faglærte Internt uddannede i politi og forsvar IT- og edb-medarbejdere Kontorfunktionærer Lærere Øvrige Procentandel af fondens brugere fra ministeriet Procentandel generelt i ministeriet Kilde: Personalestyrelsen og Kompetencefondens/SCKK s evalueringssystem oktober

22 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Personalesammensætningen i Indenrigs- og Sundhedsministeriet sammenholdt med gruppernes anvendelse af Kompetencefonden 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Akademikere Chefer mv. Faglærte mv. Ikke-faglærte Internt uddannede i politi og forsvar IT- og edb-medarbejdere Kontorfunktionærer Lærere Øvrige Procentandel af fondens brugere fra ministeriet Procentandel generelt i ministeriet Kilde: Personalestyrelsen og Kompetencefondens/SCKK s evalueringssystem oktober

23 Justitsministeriet Personalesammensætningen i Justitsministeriet sammenholdt med gruppernes anvendelse af Kompetencefonden 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Akademikere Chefer mv. Faglærte mv. Ikke-faglærte Internt uddannede i politi og forsvar IT- og edb-medarbejdere Kontorfunktionærer Lærere Procentandel af fondens brugere fra ministeriet Procentandel generelt i ministeriet Øvrige Kilde: Personalestyrelsen og Kompetencefondens/SCKK s evalueringssystem oktober

24 Kirkeministeriet 1 Personalesammensætningen i Kirkeministeriet sammenholdt med gruppernes anvendelse af Kompetencefonden 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Akademikere Chefer mv. Faglærte mv. Ikke-faglærte Internt uddannede i politi og forsvar IT- og edb-medarbejdere Kontorfunktionærer Lærere Øvrige Procentandel af fondens brugere fra ministeriet Procentandel generelt i ministeriet Kilde: Personalestyrelsen og Kompetencefondens/SCKK s evalueringssystem oktober I opgørelsen over ansatte på Kirkeministeriets område indgår ikke kordegne, kirketjenere, gravere, organister, medhjælpere m.fl. 22

25 Kulturministeriet Personalesammensætningen i Kulturministeriet sammenholdt med gruppernes anvendelse af Kompetencefonden 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Akademikere Chefer mv. Faglærte mv. Ikke-faglærte Internt uddannede i politi og forsvar IT- og edb-medarbejdere Kontorfunktionærer Lærere Øvrige Procentandel af fondens brugere fra ministeriet Procentandel generelt i ministeriet Kilde: Personalestyrelsen og Kompetencefondens/SCKK s evalueringssystem oktober

26 Miljøministeriet Personalesammensætningen i Miljøministeriet sammenholdt med gruppernes anvendelse af Kompetencefonden 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Akademikere Chefer mv. Faglærte mv. Ikke-faglærte Internt uddannede i politi og forsvar IT- og edb-medarbejdere Kontorfunktionærer Lærere Øvrige Procentandel af fondens brugere fra ministeriet Procentandel generelt i ministeriet Kilde: Personalestyrelsen og Kompetencefondens/SCKK s evalueringssystem oktober

27 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Personalesammensætningen i Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration sammenholdt med gruppernes anvendelse af Kompetencefonden 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Akademikere Chefer mv. Faglærte mv. Ikke-faglærte Internt uddannede i politi og forsvar IT- og edb-medarbejdere Kontorfunktionærer Lærere Øvrige Procentandel af fondens brugere fra ministeriet Procentandel generelt i ministeriet Kilde: Personalestyrelsen og Kompetencefondens/SCKK s evalueringssystem oktober

28 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Personalesammensætningen i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri sammenholdt med gruppernes anvendelse af Kompetencefonden 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Akademikere Chefer mv. Faglærte mv. Ikke-faglærte Internt uddannede i politi og forsvar IT- og edb-medarbejdere Kontorfunktionærer Lærere Øvrige Procentandel af fondens brugere fra ministeriet Procentandel generelt i ministeriet Kilde: Personalestyrelsen og Kompetencefondens/SCKK s evalueringssystem oktober

29 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Personalesammensætningen i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling sammenholdt med gruppernes anvendelse af Kompetencefonden 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Akademikere Chefer mv. Faglærte mv. Ikke-faglærte Internt uddannede i politi og forsvar IT- og edb-medarbejdere Kontorfunktionærer Lærere Øvrige Procentandel af fondens brugere fra ministeriet Procentandel generelt i ministeriet Kilde: Personalestyrelsen og Kompetencefondens/SCKK s evalueringssystem oktober

30 Skatteministeriet Personalesammensætningen i Skatteministeriet sammenholdt med gruppernes anvendelse af Kompetencefonden 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Akademikere Chefer mv. Faglærte mv. Ikke-faglærte Internt uddannede i politi og forsvar IT- og edb-medarbejdere Kontorfunktionærer Lærere Øvrige Procentandel af fondens brugere fra ministeriet Procentandel generelt i ministeriet Kilde: Personalestyrelsen og Kompetencefondens/SCKK s evalueringssystem oktober

31 Socialministeriet Personalesammensætningen for Socialministeriet sammenholdt med gruppernes anvendelse af Kompetencefonden 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Akademikere Chefer mv. Faglærte mv. Ikke-faglærte Internt uddannede i politi og forsvar IT- og edb-medarbejdere Kontorfunktionærer Lærere Øvrige Procentandel af fondens brugere fra ministeriet Procentandel generelt i ministeriet Kilde: Personalestyrelsen og Kompetencefondens/SCKK s evalueringssystem oktober

Kompetencefonden. - En mulighed for støtte til individuel kompetenceudvikling OK08 (2008-2011) Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Kompetencefonden. - En mulighed for støtte til individuel kompetenceudvikling OK08 (2008-2011) Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling Kompetencefonden - En mulighed for støtte til individuel kompetenceudvikling OK08 (2008-2011) Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling Kort om Kompetencefonden Alle ansatte, der er dækket af

Læs mere

Evaluering af Kompetencefonden december 2003

Evaluering af Kompetencefonden december 2003 Evaluering af Kompetencefonden december 2003 Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling 1 1. INDLEDNING...3 1.1 Datagrundlag... 3 1.2 Rapportens opbygning... 4 2. OPSUMMERING...5 3. ER DE TILDELTE

Læs mere

Kompetencestrategi 2012 for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Kompetencestrategi 2012 for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Vedtaget på møde i SU, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet den 14. december 2011. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets samarbejdsudvalg har den 21. november 2014 besluttet at afvente revisionen af denne

Læs mere

Kompetencefonden en mulighed for støtte til individuel kompetenceudvikling

Kompetencefonden en mulighed for støtte til individuel kompetenceudvikling Kompetencefonden en mulighed for støtte til individuel kompetenceudvikling 2006-2008 Kompetencefonden en mulighed for støtte til individuel kompetenceudvikling Hvad er Kompetencefonden? Kompetencefonden

Læs mere

Kompetenceudviklingspolitik for Danmarks Domstole

Kompetenceudviklingspolitik for Danmarks Domstole Domstolsstyrelsen Uddannelses- og udviklingssektionen Kompetenceudviklingspolitik for Danmarks Domstole Overordnet vision Danmarks Domstole er en højt respekteret og tillidsskabende organisation, der løser

Læs mere

Kompetencestrategi 2015 for Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet

Kompetencestrategi 2015 for Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet Kompetencestrategi 2015 for Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet Denne kompetencestrategi dækker alle ansatte på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet. Målene for kompetencestrategien Aalborg Universitet

Læs mere

Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Med denne beskrivelse af skolens kompetencestrategi vil vi skabe et fælles grundlag for kompetenceudviklingen af skolens medarbejdere. Vi vil bruge

Læs mere

Kompetencefonden Evaluering 2007. Bilagsrapport

Kompetencefonden Evaluering 2007. Bilagsrapport Kompetencefonden Evaluering 2007 Bilagsrapport Baggrundsdata og figurer samt fritekstangivelser fra spørgeskemaundersøgelse og Kompetencefondens evalueringssystem Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Dokument nr. 379573 Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Indledning: Arbejdsgiveren (menighedsråd, provster og biskopper) og medarbejderen (kirkefunktionærer

Læs mere

Kompetencefonden en mulighed for støtte til længerevarende individuel kompetenceudvikling

Kompetencefonden en mulighed for støtte til længerevarende individuel kompetenceudvikling 1508 A/S Kompetencefonden en mulighed for støtte til længerevarende individuel kompetenceudvikling SCKK Frederiksberggade 24 1459 København K T 3318 6969 F 3318 6979 E sckk@sckk.dk Kompetencefonden en

Læs mere

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Indledning: Arbejdsgiveren (menighedsråd, provster og biskopper) og medarbejderen (kirkefunktionærer m.fl. og præster)

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

Kompetenceudviklingspolitik - for medarbejdere og ledere ved Herningsholm Erhvervsskole

Kompetenceudviklingspolitik - for medarbejdere og ledere ved Herningsholm Erhvervsskole Kompetenceudviklingspolitik - for medarbejdere og ledere ved Herningsholm Erhvervsskole Den vigtigste ressource for Herningsholm Erhvervsskole er de menneskelige ressourcer i form af medarbejdere og ledere.

Læs mere

Hvad kræves der for at undervise på EUX?

Hvad kræves der for at undervise på EUX? 27. marts 2014 Hvad kræves der for at undervise på EUX? Først til efteråret kender vi det præcise indhold af den nye EUX og hvilke krav, der stilles til at undervise på den. Derfor er det vanskeligt for

Læs mere

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5 NOTAT 23. oktober 2013 Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 5 Arbejdsgruppe 5 Aftaler, arbejdstidsregler og kompetenceudvikling Kompetenceudviklingsstrategi Økonomi Opvækst- og Uddannelsesudvalget besluttede

Læs mere

Hvad kræves der for at undervise på EUX?

Hvad kræves der for at undervise på EUX? 10. november 2014 Hvad kræves der for at undervise på EUX? Vi kender endnu ikke det præcise indhold af den nye toårige EUX og hvilke krav, der stilles til at undervise på den studieforberedende del (2.

Læs mere

Kompetenceudvikling i AU IT og procedurer

Kompetenceudvikling i AU IT og procedurer Modtager(e): AU IT, LSU Notat Kompetenceudvikling i AU IT og procedurer Baggrund Universitetsledelsen har d. 27. maj 2015 godkendt en rapport fra et projekt om TAPkarriereveje. Projektet konkluderer, at

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet HR & Organisationsudvikling 13. marts 2008 Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) i praksis Københavns Universitet er Danmarks største vidensvirksomhed.

Læs mere

Eft.: Forsvarsministeriet. Emne: Kompetencefondens hovedskrivelse uden rammer 2015

Eft.: Forsvarsministeriet. Emne: Kompetencefondens hovedskrivelse uden rammer 2015 Eft.: Forsvarsministeriet Emne: Kompetencefondens hovedskrivelse uden rammer 2015 Til HR Partner FMI HR Partner FAK HR Partner FER HR Partner HJK HR Partner VFK HR Partner FSU R1FMN skr. 2.kt. 04-544-10

Læs mere

KOMPETENCEFONDEN OK11 (2011-2013) EN MULIGHED FOR STØTTE TIL INDIVIDUEL KOMPETENCEUDVIKLING

KOMPETENCEFONDEN OK11 (2011-2013) EN MULIGHED FOR STØTTE TIL INDIVIDUEL KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEFONDEN OK11 (2011-2013) EN MULIGHED FOR STØTTE TIL INDIVIDUEL KOMPETENCEUDVIKLING Kort om Kompetencefonden Kompetencefonden giver støtte til kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder i staten.

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

Værdi af lederuddannelse

Værdi af lederuddannelse Værdi af lederuddannelse En undersøgelse af brugernes udbytte af Akademi- og Ledernes Hovedorganisation December 2004 Indledning Kompetenceudvikling af ledere er afgørende for at sikre virksomheders og

Læs mere

HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014

HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014 HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014 Indledning Flere af HK Kommunals medlemmer skal have uddannelse på et højere niveau. Af hensyn til den enkelte

Læs mere

Kompetenceplan 2012 / 2013

Kompetenceplan 2012 / 2013 Kompetenceplan 2012 / 2013 Fagligheden er fundamentet for jobcentrets arbejde. Vi deler viden, arbejder i teams og udvikler vores kompetencer løbende. Stadige forandringer gør, at vi udvikler os fagligt

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi

Kompetenceudviklingsstrategi Kompetenceudviklingsstrategi Indledning Kompetenceudviklingsstrategien er forbundet med skolens udviklingsstrategi og øvrige planer: Indsatser 2017 Udviklingsstrategi 2016-20: Udvikling af nye, effektive

Læs mere

Afsnit 1. Indledning Furesø Kommunes Kompetenceudviklingspolitik udarbejdes på grundlag at MED-aftalen.

Afsnit 1. Indledning Furesø Kommunes Kompetenceudviklingspolitik udarbejdes på grundlag at MED-aftalen. Furesø Kommune Kompetenceudviklingspolitik Vedtaget den 14. maj 2007 af Hoved-MED Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Formål med kompetenceudvikling i Furesø Kommune 3. Kompetenceudviklingsbegrebet 4.

Læs mere

Forberedelse og gennemførsel af MUS Sådan får du MUS med kvalitet, mening og effekt

Forberedelse og gennemførsel af MUS Sådan får du MUS med kvalitet, mening og effekt Forberedelse og gennemførsel af MUS Sådan får du MUS med kvalitet, mening og effekt For at du som leder kan komme godt i gang med årets MUS-runde, får du her en guide til processen. Uanset om du har stor

Læs mere

Kompetencepolitik. Det Kongelige Bibliotek Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek

Kompetencepolitik. Det Kongelige Bibliotek Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek Kompetencepolitik Det Kongelige Bibliotek Nationalbibliotek og Indhold Side Forord...3 1. Kompetencepolitik...4 2. Kompetencestrategi...4 Grundlæggende kompetencer...5 Strategiske indsatsområder...6 3.

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

Kriterier for behandling af ansøgninger i OAO-forum

Kriterier for behandling af ansøgninger i OAO-forum Kriterier for behandling af ansøgninger i OAO-forum OAO-forummet har i forhold til 2. ansøgningsrunde fastlagt følgende kriterier: 1. Der skal være tale om efter- eller videreuddannelse, der er formelt

Læs mere

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN Juni 2001 Uddannelsesplan Videreudvikling inden for uddannelsesområdet Den nationale handlingsplan til forebyggelse af selvmordsforsøg

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi

Kompetenceudviklingsstrategi Kompetenceudviklingsstrategi For at vi på ZBC kan leve op til kravene i den kommende EUD reform er det nødvendigt, at vi fortsat sikrer udvikling af medarbejdernes kompetencer. Udgangspunktet for kompetenceudviklingen

Læs mere

Udviklingscentret på EUC Sjælland

Udviklingscentret på EUC Sjælland Udviklingscentret på EUC Sjælland Udviklingscentret på EUC Sjælland skaber sammenhænge mellem den overordnede kvalitetsudvikling og udviklingen af pædagogisk praksis. Udviklingscentret understøtter løbende

Læs mere

E F T E R U D D A N N E L S E

E F T E R U D D A N N E L S E 2016 EFTERUDDANNELSE S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T A L T K A N L A D E S I G G Ø R E F O R S K N I N G S B A S E R E T E F T E R U D D A N N E L S E REDAKTIO N Michael Dichow Lund, fuldmægtig Anne

Læs mere

Bliv mere attraktiv Og håndter din hverdag lettere. Christian Nyholm Uddannelsespolitisk konsulent HK KOMMUNAL

Bliv mere attraktiv Og håndter din hverdag lettere. Christian Nyholm Uddannelsespolitisk konsulent HK KOMMUNAL Bliv mere attraktiv Og håndter din hverdag lettere Christian Nyholm Uddannelsespolitisk konsulent HK KOMMUNAL Program Attraktiv Hvorfor og for hvem? Bedre arbejdsmiljø Vær i flow Find vej i uddannelsesjunglen

Læs mere

Eksempel på kompetenceudviklingsstrategi for området børn og unge med særlige behov

Eksempel på kompetenceudviklingsstrategi for området børn og unge med særlige behov Eksempel på kompetenceudviklingsstrategi for området børn og unge med særlige behov Nedenfor er angivet et eksempel på en strategi for kompetenceudvikling for den enhed i en kommune, som har ansvaret for

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

KOMPETENCEUDVIKLING.DK

KOMPETENCEUDVIKLING.DK KOMPETENCEUDVIKLING.DK KOMPETENCEFONDEN OK15 (2015-2018) EN MULIGHED FOR STØTTE TIL INDIVIDUEL KOMPETENCEUDVIKLING www.kompetenceudvikling.dk/kompetencefonden Hvad er Kompetencefonden? Kort om Kompetencefonden

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

Cirkulære om aftale om. Kompetenceudvikling. Cirkulære af 27. juni 2008 Perst. nr. 019-08 J.nr. 07-610-8

Cirkulære om aftale om. Kompetenceudvikling. Cirkulære af 27. juni 2008 Perst. nr. 019-08 J.nr. 07-610-8 Cirkulære om aftale om Kompetenceudvikling 2008 Cirkulære af 27. juni 2008 Perst. nr. 019-08 J.nr. 07-610-8 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...3 Aftale 1. Indledning....5 2. Anvendelsesområde...5

Læs mere

CHRISTIAN NYHOLM HK KOMMUNAL

CHRISTIAN NYHOLM HK KOMMUNAL CHRISTIAN NYHOLM HK KOMMUNAL 1 PROGRAM Indledning Del 1 Omkof hvordan man minimerer tvistesager Prøvetid, sygdom, barsel med mere. Del 2 Kompetenceudvikling og arbejdsmiljø/arbejdsglæde Elevuddannelsen

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 FIV Alm.del Bilag 74 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 FIV Alm.del Bilag 74 Offentligt Forskningsudvalget 2014-15 FIV Alm.del Bilag 74 Offentligt Notat Til Forskningsudvalget Folketinget Den 1. december 2014 Orientering om udbud af efter- og videreuddannelse til grundskolens lærere Som opfølgning

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

Den overordnede uddannelsespolitik for Næstved Kommune. Bilag 3

Den overordnede uddannelsespolitik for Næstved Kommune. Bilag 3 Den overordnede uddannelsespolitik for Næstved Kommune. Bilag 3 I MED-aftalen er der i 8 stk.3, punkt 3, beskrevet de overordnede retningslinjer for efter- og videreuddannelse af medarbejdere, herunder

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2010 2011 2012 Randers Kommune Pjece om lederudvikling Pjece om lederudvikling Pjecen om lederudvikling i Randers Kommune er udarbejdet af Personale og HR, december 2009. Pjecen er udsendt

Læs mere

Undersøgelse om efteruddannelse, 2013. Sammenfatningsrapport

Undersøgelse om efteruddannelse, 2013. Sammenfatningsrapport Undersøgelse om efteruddannelse, 213 Sammenfatningsrapport Er du: Svarprocent: 91% (N=134)Spørgsmålstype: Vælg en Kvinde 78 Mand 632 Svar i alt 134 8 Er du: 7 6 5 4 3 78 632 2 1 Kvinde Mand Hvor gammel

Læs mere

Kompetencefonden Vejledning til arbejdsgivere og ansatte

Kompetencefonden Vejledning til arbejdsgivere og ansatte Kompetencefonden 2017 Vejledning til arbejdsgivere og ansatte Kompetencefonden HVAD Hvert år stilles der midler til rådighed som supplement til arbejdsgivernes eksisterende uddannelsesbudgetter. HVEM Alle

Læs mere

KOMPETENCESTRATEGI. 2. juni 2009. 1. Kompetencestrategiens baggrund og formål

KOMPETENCESTRATEGI. 2. juni 2009. 1. Kompetencestrategiens baggrund og formål KOMPETENCESTRATEGI 2. juni 2009 1. Kompetencestrategiens baggrund og formål Medarbejderne er den vigtigste ressource i forhold til Forsvarsministeriets departements opgaveløsning. Det er afgørende at have

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

Evalueringsrapport LOOP 1. semester

Evalueringsrapport LOOP 1. semester Evalueringsrapport LOOP 1. semester Master i Læreprocesser specialisering i Ledelses- og Organisationspsykologi Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring, AAU. Forår 2015 Evalueringsrapport, LOOP

Læs mere

FKB-Kredsmøde. Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen. Side 1

FKB-Kredsmøde. Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen. Side 1 FKB-Kredsmøde Katastrofe- og Side 1 Agenda Hvad er status på Katastrofe og og hvor langt er vi nået? Uddannelsessystemet Forskellige typer af efteruddannelsesmuligheder Side 2 Uddannelsens forløb Side

Læs mere

Årsberetning it-vest 2003

Årsberetning it-vest 2003 Årsberetning it-vest 2003 I år 2003 blev der i regi af it-vest afviklet 21 forskellige it-uddannelser heraf 10 kandidatuddannelser, 1 diplom og 10 masteruddannelser. På disse uddannelser var der i alt

Læs mere

Danmarks Pædagogiske Universitet. Kompetencestrategi

Danmarks Pædagogiske Universitet. Kompetencestrategi Danmarks Pædagogiske Universitet Kompetencestrategi Vedtaget i HSSIU 2006 1 Indledning...3 Kompetence og kompetenceudvikling....3 De generelle indsatsområder og strategiens målsætning...4 Implementering

Læs mere

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 2017 2020 - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER 2 STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 3 Baggrund og formål Forandring er i dag et grundvilkår: Borgerne og

Læs mere

Gode råd om. Efteruddannelse. Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden. Udgivet af Dansk Handel & Service

Gode råd om. Efteruddannelse. Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden. Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Efteruddannelse Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden Udgivet af Dansk Handel & Service Efteruddannelse 2006 Gode råd om Efteruddannelse Du kan

Læs mere

2012 FIND DIN FREMTID

2012 FIND DIN FREMTID FIND DIN FREMTID 2012 HVOR SIKKER ER DU PÅ DINE KOMPETENCER? Din kompetenceudvikling er for vigtig en sag til, at du kan overlade den til andre. Du skal selv stille krav til dig selv og din virksomhed.

Læs mere

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling 2 Alsidig og vedvarende kompetenceudvikling er vigtig for alle og kræver opmærksomhed hele tiden fordi arbejdsopgaverne i kommunen kræver dygtige medarbejdere

Læs mere

Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune Kompetencestrategien skal sammen med læreres

Læs mere

Centerstrategi Center for Børn med Handicap

Centerstrategi Center for Børn med Handicap CBH kompetenceudviklingsstrategi Med udgangspunkt i CBH vision og strategi 2013-2014, har centeret følgende kompetenceudviklingsstrategi for perioden. Hensigten er at fokusere kompetenceudviklingen i centret,

Læs mere

KOMPETENCEUDVIKLING.DK

KOMPETENCEUDVIKLING.DK KOMPETENCEUDVIKLING.DK KOMPETENCEFONDEN OK13 (2013-2015) EN MULIGHED FOR STØTTE TIL INDIVIDUEL KOMPETENCEUDVIKLING www.kompetencefonden.dk Hvad er Kompetencefonden? Kort om Kompetencefonden Kompetencefonden

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense Miljøplanlægning samfundsfag 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Et bredt samfundsengagement Samfundsfag er for dig, der har en bred interesse i politiske og samfundsmæssige problemstillinger

Læs mere

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden mv.... 3 Aftale 1. Formål... 5 2. Anvendelsesområde... 5 3. Strategisk og systematisk

Læs mere

Rundspørge til modtagere af midler fra kompetencefondene

Rundspørge til modtagere af midler fra kompetencefondene Rundspørge til modtagere af midler fra kompetencefondene Rundspørge foretaget i perioden 6. november -23. november 2015 2.035 medlemmer af HK Kommunal har fuldført besvarelsen. Indhold 1. Hvad er dit primære

Læs mere

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Indhold HVORFOR MUS?....................... 4 STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING............... 4 HVAD ER MUS?....................... 5 RAMMER FOR SAMTALEN 5 LØN

Læs mere

Vejledning i valg af coachuddannelse

Vejledning i valg af coachuddannelse Vejledning i valg af coachuddannelse Coaching er et gråt marked Vi taler med mange forskellige mennesker, der ønsker en uddannelse som coach. De to hyppigste spørgsmål vi får fra potentielle kunder er:

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010 Sag nr. 5 Emne: Uddannelsesprojekter 4 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Telefon 4820 5000 Direkte 4820

Læs mere

Vejledning til Lederudviklingssamtalen (LUS)

Vejledning til Lederudviklingssamtalen (LUS) Vejledning til Lederudviklingssamtalen (LUS) I denne vejledning er proceduren for LUS i UCL beskrevet. Vejledningen suppleres af en brugervejledning til systemet Medarbejderplan 1, samt et afsnit i IT-politikken

Læs mere

Karaktergennemsnit UCN act2learn 2016

Karaktergennemsnit UCN act2learn 2016 Karaktergennemsnit UCN act2learn 2016 Akademiuddannelser Automation og drift Finansiel rådgivning Afgangsprojekt finansiel rådgivning - bank og real 12 8,6 Afgangsprojekt finansiel rådgivning - ejendomsmægl

Læs mere

Inspirationshæfte til workshop om strategisk kompetenceudvikling

Inspirationshæfte til workshop om strategisk kompetenceudvikling Inspirationshæfte til workshop om strategisk kompetenceudvikling Uddannelsesforbundets temakursus, Svendborg d. 23.04.15 Jens Henning Ravnsmed, jhr@kompetenceudvikling.dk Katja Munkholm Nielsen, kamni@kompetenceudvikling.dk

Læs mere

LEDERNES KOMPETENCECENTER

LEDERNES KOMPETENCECENTER LEDERNES KOMPETENCECENTER KURSUSOVERBLIK 2015 VIDEN DER BRINGER DIG VIDERE COACHING COACHING OG KONFLIKTHÅNDTERING 23/9 NY LEDER - HVAD NU? Adgang til modul i 3 måneder ÅRETS PROJEKTDAG 2015 Pris kr. 3.495

Læs mere

Notat om ansøgningsrunden til A.P. Møller Fonden efteråret 2014

Notat om ansøgningsrunden til A.P. Møller Fonden efteråret 2014 NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Notat om ansøgningsrunden til A.P. Møller Fonden efteråret 2014 BUU godkendte på sit møde den 2.4.2014 en strategi for ansøgning om midler fra A P Møller Fonden og bad

Læs mere

Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel udenlandske som

Læs mere

Notat. Bilag B: Øvrig tværgående lederudvikling i Århus Kommune. Personalestyregruppen. Kopi til: Den 15. januar 2009.

Notat. Bilag B: Øvrig tværgående lederudvikling i Århus Kommune. Personalestyregruppen. Kopi til: Den 15. januar 2009. Notat Til: Til: Kopi til: Personalestyregruppen Drøftelse Den 15. januar 2009 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Bilag B: Øvrig tværgående lederudvikling i Århus Kommune Følgende tiltag skal planlægges

Læs mere

Semesterevalueringsrapport for Master i Læreprocesser, MLP 1. semester, forår 2014.

Semesterevalueringsrapport for Master i Læreprocesser, MLP 1. semester, forår 2014. Semesterevalueringsrapport for Master i Læreprocesser, MLP 1. semester, forår 2014. Om evalueringsundersøgelsen Spørgeskemaet er sendt til 44 studerende på mail den 3. juli 2014. Der er udsendt rykkere

Læs mere

Lederuddannelser PB 1

Lederuddannelser PB 1 Lederuddannelser 1 LEDELSE KAN LÆRES Ledelse kan læres Effektiv ledelse er grundstenen til en virksomheds fortsatte succes. Med vore kurser i ledelse tilbyder vi et komplet efteruddannelsesforløb af nøglepersonerne

Læs mere

SU den 19.april 2010 Model for kompetenceudvikling på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

SU den 19.april 2010 Model for kompetenceudvikling på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg SU den 19.april 2010 Model for kompetenceudvikling på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Baggrund SU vedtog i maj 2008 en model for systematisk kompetenceudvikling, - en kompetencestrategi. Modellen har

Læs mere

HR-uddannelser Grundlæggende, Videregående og Strategisk niveau

HR-uddannelser Grundlæggende, Videregående og Strategisk niveau HR-uddannelser Grundlæggende, Videregående og Strategisk niveau Grunduddannelsen i HR og personale jura Du er nyansat HR-medarbejder og har fokus på rekruttering og fastholdelse i dine arbejdsopgaver.

Læs mere

Lederudvikling Lederne April 2015

Lederudvikling Lederne April 2015 Lederudvikling Lederne April 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Om respondenterne har gennemført en lederuddannelse, og hvilken lederuddannelse, de har gennemført Hvilke lederudviklingsaktiviteter

Læs mere

Mus for medarbejdere 2004/2005 i Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens Centralforvaltning og serviceinstitutioner (CI, CV, SPC, PPR og CU)

Mus for medarbejdere 2004/2005 i Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens Centralforvaltning og serviceinstitutioner (CI, CV, SPC, PPR og CU) Mus for medarbejdere 2004/2005 i Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens Centralforvaltning og serviceinstitutioner (CI, CV, SPC, PPR og CU) Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen Intern

Læs mere

TH. LANGS HF & VUC - vi bringer dig videre. Kompetencestrategien på TH. LANGS HF & VUC

TH. LANGS HF & VUC - vi bringer dig videre. Kompetencestrategien på TH. LANGS HF & VUC Kompetencestrategien på TH. LANGS HF & VUC Kompetencestrategien er foldet ud gennem drøftelser af, hvilke kompetencer den enkelte medarbejder skal bestride på THL. THL har defineret nogle nøglekompetencer,

Læs mere

Copenhagen Business School

Copenhagen Business School Copenhagen Business School Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Forslag til prioritering af midlerne fra omstillingspuljen på 1,5 % 2016 2017 2018 2019 375.000 375.000 375.000 375.000

Forslag til prioritering af midlerne fra omstillingspuljen på 1,5 % 2016 2017 2018 2019 375.000 375.000 375.000 375.000 Nr. Overskrift Beskrivelse 1 Et attraktivt uddannelses- og Fagligt løft til ledere og medarbejdere. ungdomsmiljø. Visionen peger på at uddannelsesniveauet i kommunen skal styrkes. Nyere forskning peger

Læs mere

Økonomisk støtte til kompetence- og jobudvikling på statslige arbejdspladser målrettet CLOPU målgruppen

Økonomisk støtte til kompetence- og jobudvikling på statslige arbejdspladser målrettet CLOPU målgruppen Økonomisk støtte til kompetence- og jobudvikling på statslige arbejdspladser målrettet CLOPU målgruppen CLOPU er et partssammensat udvalg bestående af medlemmer fra COII, LC og OC samt Personalestyrelsen.

Læs mere

Studievalg Sydjylland. Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere

Studievalg Sydjylland. Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere Studievalg Sydjylland Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere Hvem er Studievalg Sydjylland? 1 af 7 vejledningscentre under Uddannelsesministeriet Specialiseret i vejledning om videregående

Læs mere

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES HD i Økonomi og Ledelse HD økonomi & ledelse vejen til en karriere i erhvervslivet HD er en anerkendt diplomuddannelse med specialisering inden for det

Læs mere

STATENS KARRIEREPROGRAMMER. Karriereprogram for HR-konsulenter

STATENS KARRIEREPROGRAMMER. Karriereprogram for HR-konsulenter STATENS KARRIEREPROGRAMMER Karriereprogram for HR-konsulenter Behov for professionel opgaveløsning Det offentlige har brug for kompetente og engagerede personaleafdelinger, som kan støtte både topledelsen,

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2009 2010 2011 2012 Randers Kommune Lederudviklingsprogram Ledelse i Randers Kommune Der stilles i dag større krav end nogensinde til ledere i den offentlige sektor. Som leder skal man ikke

Læs mere

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling Guide til strategisk kompetenceudvikling Som myndighedschef er det dit ansvar at sørge for, at din myndighed har en kompetenceudviklingsstrategi. Vi har udarbejdet en guide, hvor du kan få inspiration

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Målretning af SVU

Læs mere

Politik for lederuddannelse i Varde Kommune

Politik for lederuddannelse i Varde Kommune Politik for lederuddannelse i Varde Kommune Godkendt i Direktionen den 26. juni 2014 Indledning I Varde Kommune har vi veluddannede ledere og forventer, at kommunens ledere fortsat uddanner sig. Politik

Læs mere

Strategi for udvikling af fag og uddannelse

Strategi for udvikling af fag og uddannelse Vedtaget version november 2013 Strategi for udvikling af fag og uddannelse Uddannelse skal sikre, at HK eren får jobbet. Kompetenceudvikling skal sikre, at HK eren er attraktiv og udvikles i jobbet. Faget

Læs mere

FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER

FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER KOMPETENCEUDVIKLING SOM UNDERSTØTTELSE AF AAU STRATEGIEN INDENFOR UNDERVISNING, FORSKNING OG VIDENSSAMARBEJDE Formålet med indsatsen Formålet med indsatsen er at

Læs mere

Midtvejsstatus for Kompetencefonden april 2003

Midtvejsstatus for Kompetencefonden april 2003 Midtvejsstatus for Kompetencefonden april 2003 Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling 1. Indledning 1.1 Baggrund Som led i overenskomstaftalen for 2002 2005 mellem Finansministeriet og Centralorganisationernes

Læs mere

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA LEDERE DER ER KLAR TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER SKABER FORUDSÆTNINGEN FOR VORES SUCCES Hos DESMI har vi sendt flere nøglemedarbejdere på MBA-uddannelsen på

Læs mere

Kompetencefonden Evaluering 2007

Kompetencefonden Evaluering 2007 Kompetencefonden Evaluering 2007 (oktober 2007) Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling Indholdsfortegnelse: 1. Sammenfatning...4 Hvem bruger fonden og til hvad?...4 Strategisk og systematisk

Læs mere

Medarbejdere og lederes syn på løn og ansættelsesvilkår i staten

Medarbejdere og lederes syn på løn og ansættelsesvilkår i staten Medarbejdere og lederes syn på løn og ansættelsesvilkår i staten Personalestyrelsen København 16. juli 2010 KØBENHAVN ÅRHUS SAIGON 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion...3 2. Baggrund...4 3. Frekvenstabeller

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSAFTALEN SKAL UDFY LDES KONKRET FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM 2. UDGAVE 2011 FOLDEREN ER

Læs mere

Evalueringsrapport MLP 1. semester

Evalueringsrapport MLP 1. semester Evalueringsrapport MLP 1. semester Master i Læreprocesser Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring, AAU. Forår 2013 Evalueringsrapport, MLP 1. semester, forår 2013 Evalueringsundersøgelsen blev

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense 3-årig Bacheloruddannelse Miljøplanlægning Statskundskab SAMFUNDSVIDENSKAB 2 Genvej til magtens korridorer Er du interesseret i politik, og kan du lide at diskutere, så er statskundskab noget

Læs mere

Finansministeriet. Aftale. om kompetenceudvikling DEN OFFENTLIGE GRUPPE

Finansministeriet. Aftale. om kompetenceudvikling DEN OFFENTLIGE GRUPPE Finansministeriet Aftale om kompetenceudvikling 2011 DEN OFFENTLIGE GRUPPE Cirkulære af 8. jun 2011 Perst.nr. 022-11 J.nr. 10-610-27 Cirkulære om aftale om Kompetenceudvikling 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere