Bilag til: Evaluering af Kompetencefonden november 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag til: Evaluering af Kompetencefonden november 2004"

Transkript

1 Bilag til: Evaluering af Kompetencefonden november 2004 Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

2 BILAG A INSTITUTIONERNES ANGIVELSER AF, HVILKE FORLØB MIDLERNE FRA FONDEN ER BLEVET ANVENDT TIL:...1 BILAG B - MEDARBEJDERNES ANGIVELSER AF HVILKET FORLØB, DE HAR GENNEMFØRT MED STØTTE FRA KOMPETENCEFONDEN...8 BILAG C PERSONALESAMMENSÆTNINGEN I STATEN OG PÅ DE ENKELTE MINISTEROMRÅDER SAMMENHOLDT MED GRUPPERNES ANVENDELSE AF KOMPETENCEFONDEN...16 BILAG D - INSTITUTIONERNES KOMMENTARER TIL PÅ HVILKEN MÅDE KOMPETENCEFONDEN HAR VÆRET MED TIL AT FREMME ELLER IKKE FREMME KEFTER INDHOLD BILAG E - INSTITUTIONERNES KOMMENTARER TIL I HVILKEN GRAD KOMPETENCEFONDEN HAR VÆRET MED TIL AT FREMME ELLER IKKE FREMME EN MERE STRATEGISK TILGANG TIL KOMPETENCEUDVIKLING INDENFOR INSTITUTIONEN GRUPPERET EFTER INDHOLD BILAG F - INSTITUTIONERNE KOMMENTARER TIL PÅ HVILKEN MÅDE KOMPETENCEFONDEN HAR VÆRET MED TIL AT FREMME ELLER IKKE FREMME EN MERE SYSTEMATISK KOMPETENCEUDVIKLING INDENFOR INSTITUTIONEN GRUPPERET EFTER INDHOLD....44

3 Bilag A Institutionernes angivelser af, hvilke forløb midlerne fra fonden er blevet anvendt til: En formel uddannelse på bachlor niveau IT- net og sikkerhed Læsetræning og fremmedsproglige Coaching-forløb Coach-uddannelse Datanom Digital forvaltning Master i voksenuddannelse (Efteruddannelseskursus for datamateriker (Pervasive Computing) Efteruddannelse for cykelmekaniker IT-administrator kurser IT Diplomuddannelse på DK journalisthøjskole Statonom Socialformidler Sprog masteruddannelse Akkedemiudd. i Ungdomspædagogik EDB - opgradering Alment Voksenpædagogisk Grundkursus Modern Digital Communication Arbejdsmiljøuddannelse Kurser af fagligt og især personligt kompetenceudviklende indhold. CVU/Uddannelses- & erhvervsvejleder uddannelsen Personale Udviklings- og Omstillingsfonden Styrkelse af faglige kompetencer Seminarier i amter og kommuner/ lederpotentiale Chefsekretærkursus. LM2500 level 1 Liniefag Engelsk, dansk, matematik, naturfag Efteruddannelse i humanøkologi (AAU) Master i Computer Mediated Communication (RUC) Grundlæggende Uddannelses- og erhvervsvejlederuddannelse Diplom i Ledelse Master of Public Management Akademiuddannelse i Ledelse Diplomlederuddannelsen Kompetenceudvikling til undervisning på engelsk inden for IT Læringsteori og voksenpsykologi Masteruddannelse i fremmedsprogspædagogik Master i voksenuddannelse PD-studiet skoleudvikling og forandringsprocesser Diplomudd. I off. administration WEB Kommunikation Liniefag Uddannelses- og erhverv.leder udd.diplom Akademiudd. I Ledelse for ledere 1

4 Almen Voksenpædagogisk Grundkursus Supervision / coaching Master voksenudd. Diplomuddannelse i Ledelse Grundudd. i oplevelsesorienteret Psykologi Diplomuddannelse i sundhedsfremme og forebyggelse Diplomuddannelser (fx. Statonom, Biblioteksskolen, Bioteknologi) Masterforløb, HD Sprogkurser Studieophold i udlandet Vejlederuddannelser Projektledelsesforløb PC kurser EDB Edb-kurser, Lederudvikling (mellemledere) Personlige udviklingsforløb Ophold ved institutioner i udlandet Faglig/pæd. kurser for lærere. Forvaltningsret, Fagligt - men klart, kurset for chefsekretærer, Kommunalret coaching for ledere Førleder uddannelser til AC'ere PC kørekort til HK'ere. Generelle videre- og efteruddannelser der er godkendt som ansøgningsberettigede ved MUS Grundkursus i konfliktløsning Grunduddannelse for lærere HD 1. og 2. del Kommunikation og formidling, Diplomudd. i projektledelse Diplomkurser Bliv controller i det offentlige - Djøf "Skriv Journalistisk" - Journalisthøjskolen "Strategisk Kommunikation" - Jounalisthøjskolen Sundhed Voksenvejleder Psykologi, Serviceassistent Instruktør førstehjælp Regnskab (Navimeat) Hovedsageligt kurser inden for emnerne IT, Kommunikation og samarbejde, konflikthåndtering, stresshåndtering, fremmedssprog, ordblindekurser. Sprog Personlig udvikling Diplomkurser Projektlederuddannelser IT- medarb. Pædag. diplomudd. Dansk på de yngste klassetrin 2

5 Individuelle kompetenceudviklingsforløb for Statsministeriets betjentstue Intern projektlederuddannelse Intern projektuddannelse. Internt kursus i IT for skolens lærere Internt udviklingsforløb Kompetenceudvikling af medarbejdernes pædagogiske kvalifikationer Kommuneuddannelse Skat - udvidet Kommunikation HD Kommunikationskurser, IT-kurser og sprogkursus Kommunikationskursus, mellemlederkursus, kursus i forsøgsdyrskundskab, statonomuddannelse, akademimerkonomuddannelse, djøf s sommeruniversitet, it kurser Kommunikationsuddannelse der udbydes af Dansk Magisterforenings Efteruddannelse i samarbejde med Københavns Universitet. Kommunomuddannelsen. (Statonom blev ikke oprettet) Kompetenceudvikling i forbindelse med fratræden - rationaliseringsprojekt Kompetenceudviklingsforløb for kontorfunktionærer. Kurser Kurser med personlig udvikling og netværk Kurser på CVU Lokalt kursus på skolen med ekstern underviser Kursus for autofaglærere Læsepædagoguddannelsen Kursusforløb for alle skolens lærere. Ledelseshjælp i forbindelse med ansættelse af viceforstander. Udviklingsforløb/uddannelse på CVU vedrørende værdigrundlag og undervisningsmiljøvurdering. Medarbejder, der dygtiggør sig inden for terapi i konfliktramte familier. Lederforløb- for erfarne ledere Lederudvikling mellemledere Liniefag Diplomuddannelse i ledelse Sikkerhedskursus Basiskursus i dansk som andet fremmedsprog Liniefag - Engelsk - dansk - matematik - naturfag Efteruddannelse i humanøkologi (AAU) Efteruddannelse for cykelmekanikere Master i Computer-Mediated Communication (RUC) Grundlæggende Uddannelses- og erhvervsvejlederuddannelse Læseudvikling Efteruddannelseskursus for datamatikere (Pervasive Computing) MBA, statonom, MLA, forskellige længerevarende kursusforløb MEVO-Master i etik og værdier Spydspiduddannelser på Forvaltningshøjskolen Spydspidsuddannelser i ToldSkat MIKO - Master i IT-medier, Kommunikation og Organisation på Århus Universitet Master i Skat (Forvaltningshøjskolen) HD (Handelshøjskolen) Skattejuraefteruddannelse (Advokaternes Serviceselskab) Master i Skat og spydspidsuddannelser 3

6 Master i skat Spydspidsuddannelser Master in Public Administration Master læreprocesser, pc-kørekort, ledelse m. systemisk og narrativt perspektiv, eud-it pæd. kørekort, pæd. diplomudd., caterudd., hospitality udd. og teknisk/faglig opdatering Master/Human Ressources Development Personlig Kompetence Projektleder Personale jura Personale administration Merkonom Akademi merkonom HD Masteruddannelser, juridisk assistent, økonomistyring Masteruddannelse ved SDU og DPU. Merkonom kurser Merkonomuddannelse Sproguddannelse HD Kurser i økonomi/regnskab Lederkurser/Lyst til ledelse SFU Personlig udvikling i senkarrieren Layout-kursus Midlerne er anvendt til en diplomuddannelse på Journalisthøjskolen Midlerne er anvendt til kompetenceudvikling vedr. elektronisk kommunikation og formidling, et coachuddannelsesforløb samt delvis finansiering af team-samarbejde for medarbejder på ny behandlingsafdeling Midlerne er tildelt i Uddannelsesforløbet påbegyndes i Midlerne for 2004 er p.t. ikke fordelt NLP uddannelse PC kørekort NLP-kurser PC kørekort Kommunikation og samarbejde Sprogkurser ITkurser PC-kørekort PC-kørekort Statonom PC-kørekort til dommeren PC-kørekort, NLP-udd., IT-udd.,sprog, statonom, HT-udd., Pæd.grundkursus, Assessortræning DIEU PD Færdiggørelse af Bachelor Faglig udvikling ÅU-sidefag PD-uddannelser Masteruddannelse NLP - uddannelse 4

7 Personlig udvikling i.f.t. samarbejdsrelationer, kommunikation og fælles mål. Personlig udvikling, chefsekretærkursus og statonom. Personlig udvikling Planlaget pædagogiske efteruddannelse på VUU-niveau i 2005 (altså endnu ikke anvendt) Planlægges anvendt til pædagogisk diplomuddannelse for to lærere Proceskonsulentuddannelse Projektlederkonference Proceskonsulentuddannelse mhp. coaching af alle lærere i deres respektive teams 2 x vejlederkursus i relation til UU-reformen Projektledelse, sprogkursus, personlig udvikling, international økonomi, før-lederkursus og journalistik Projektleder, proceskonsulent, ED 2. del, DTP-kørekort, Skriv journalistisk, Harvard MPA, projektorganisation, Human Rights Summer School, Arabisk, Personaleadm., Journalistik for Infomedarb., DJØF diplomudd. leder, HD, webjournalistik, Psykologi, Master of Language Adm., ITinstruktørudd. Projektlederkursus Projektlederkursus - 4 personer Projektlederuddannelse Projektstyring/regnskab Projektuddannelse Projektlederuddannelse Pædagogikum Pædagogisk Diplom i ledelse Pædagogisk Grundkursus Diplomuddannelsen i Ledelse Pædagogisk Grundkursus for Produktionsskolelærer Modul 1 Pædagogisk IT implementering i undervisningen Pædagogisk grundkursus for produktionsskolelærere. Pædagogisk grundkursus for produktionsskolelærere. Pædagogisk udd. HR-uddannelse Kvalitetssystemuddannelse Pædagogiske forløb, gymnasie-it og eud-it Se punkt 28 Sidefagsforløb i samfundsfag på AUC Gymnasie-IT Skattejuraudd. Certificeret projektleder MySAP Financials Academy Journalistik Den effektive forvaltning Masterudd. i design, kom. og medier Master og Public Policy Master i professionel kommunikation Skatteministeriet har overvejet forskellige anvendelse, men har endnu ikke lagt sig fast. Midlerne er dermed endnu ikke fordelt. Som tilskud til uddannelsen som Friluftvejleder Specialpædagogisk grundkursus Specialundervisning ordblinde, IT og boglig undervisningsudstyr 5

8 Sproguddannelse, Handelsehøjskolen og arbejdsret, København Universitet. Sprogundervisning (UM), projektlederuddannelsen og den statslige førlederuddannelse Statistik og kvalitetsstyringskursus for laborantgruppe og 5 individuelle forløb vedr. data på nettet Statonom Bioanalyse Pædagogik Journalistik akademimerkonom Biokemi Assertion Proceskonsulentuddannelse Strategisk kommunikation Personlig power Statonom, diplomuddannelse i offentlig administration, IT-uddannelse og matematikkursus(hd) Statonom, masteruddannelse, sommerskole på handelshøjskolen, Business of intellectual properties Statonom-udd. SLS_lønkurser Statonom-uddannelsen Mellemleder-kurser Sprog-kurser Andre generelle kompetencegivende forløb Statonomuddannelsen Master i vejledning DME: Information/kommunikation Statsfængslet har fået en tildeling på kr ,- i Tilbagemelding til Direktoratet for Kriminalforsorgen (DFK) ang. udviklingsforløb skal foretages inden 1/10-04 til DFK Styrkelse af faglige kompetencer Støtte til 1 masterudd. ved AalborgUC(IT) Støtte til færdiggørelse af 2 pæd.diplomstudier støtte til engelskstudier (SyddanskUC) Uddannelse i konfliktløsning. Uddannelse indenfor konfliktmægling Uddannelse indenfor personlig udvikling Uddannelse til skadesterapeut Udveksling af lærere fra Karlstad gymnasium Underviser i forsk. fag Udd. og erhvervsvejleder Forsk. masterforløb Diplomudd. Coachforløb Vi er ikke helt afklaret på anvendelsen og påtænker at anvende de 4 portioner i de 4 afdelinger: KVU, hhx, HG og Kursuscentret - dette afgøres i oktober-november mhp beslutning i SU Vi har 4 medarbejdere, som i 2004 har deltaget i uddannelse på Åbent Universitet. Videreuddannelse af lærer på skolens friluftslinie, som er en af skolens 5 linier Videreuddannelse i projektledelse på Ingeniørhøjskolen i Købenahvn Diplomuddannelse og kurser på CVU København og Nordsjælland Kompetencegivende videreuddannelse inden for fx. IT, hf-enkeltfag, dansk som andetsprog, statonom, HA-enkeltfag, NLP 6

9 Kursus i relationskompetence - det vil sige medarbejderens evne til at indgå i en relevant kontakt med borgere/klienter - kommunikation Laborantdiplomuddannelser, NPL, SAP/SIS, Engelsk, IT, MBTI-certificering, massørudd. Masteruddannelse Masteruddannelse i professionel kommunikation Sidefag på kandidatniveau HD enkeltfag Opnåelse af undervisningskompetence i et fag, der fra 2005 indgår i den obligatoriske fagrække i gymnasiet og som p.t. ikke findes ved institutionen Personlig udvikling Pædagogisk grundkursus Sikkerhed ved maskiner, almen voksenpædagogisk kursus, drejning i træ, materiale og værkstedskendskab, håndværk og værktøj, Socialrådgiveruddannelse Specialkonsulent-uddannelse Udvikling af kompetance til lærer. 1. til sikkerhedskursus. 1. til ledelseskursus 7

10 Bilag B - Medarbejdernes angivelser af hvilket forløb, de har gennemført med støtte fra Kompetencefonden "Den vanskelige samtale" "Fagligt, men klart" Kursus under Åben Uddannelse på Journalisthøjskolen Akademim. 1. del af diplomuddannelse 10.klasse 2 moduler af diplomuddannelse Acces databaser Accreditted trainer i Advanced Practical Thinking Training advokateksamen, advokatrådet Advokatfuldmægtig uddannelsen Advokatfuldmægtigkurser Advokatfuldmægtiguddannelsen Afsluttende prøve glasscockpit og human factor Akademimerkonom AkademiMerkonom i Ledelse akademiuddannelse akademiuddannelse for ledere i ledelse Akademimerkonom samt Forsvarets ledelsesuddannelse Almen ledelse Arbejdsmiljøuddannelse Assertionstræning Assessor i selvevaluering Assessoruddannelse Autorisation i Belbins teamrollekoncept Autorisation til adfærdtest Autorisation til MBTI AVG B.A fr UNI i historie B/E kørerkort BA - Universitet BA-tilvalg Bachelor Bachelor i historie med pædagogik som tilvalg Bachelor of Science Bachelor, Handelshøjskolen Bachelor/Jura Bacheloruddannelse Belbin certificering Bevis på PC-kørekort Bifag Billedbehandling i fotoshop og fotolyslægning Brandberedskab Cellekursus Center for Ledelse 8

11 Center for videregående uddannelse - Projektledelse Certificeret inspektionsdykker Certificeret stresskonsulent Certificering Certificering i en persontest Certificering i softwareprogrammet Encase Certificering til at bruge BELBIN Certificering til at udføre Belbins test Civil flymekaniker, JAR COACH uddannelse Coaching CSWIP 3.1U, inspektionskursus med certificering CVU - IT Vejleder CVU - Voksenunderviser udannelse Danmark Tekniske Universitet Danmarks Forvaltningshøjskole Danmarks Forvaltningshøjskole (NLP Business Pract. Danmarks forvaltningshøjskole uddannelser Danmarks Forvaltningshøjskoles kurser Danmarks Journalisthøjskole Danmarks Journalisthøjskole ("Fagligt, men klart") Datamatiker, Niels Brock Datamatiker/Handelsskole Datanom Datavejlederuddannelsen Del af kandidatuddannelse Det Kongelige Danske Musikonservatoriums solist-uddannelse DFH - Uddannelse for offentlige ansatte DIEU DIEU kursus med certificering Diplomstudiet på Danmarks Forvaltningshøjskole Diplomuddannelse i incasso på Forvaltningshøjskolen EDB Efteruddannelse af akademikere i ledende stillinger Efteruddannelse for sagsbehandlere Efteruddannelse på teknologisk institut og ALTOX Efteruddannelseskursus under åben uddannelse Eksamensuddannelse Eksamineret Sikkerheds Leder (ESL) Elektroniskdokumentbehandling En Jar-uddannelse. Efter europæiske standarder. Encase - IT-efterforsker Enkeltfag HA Enkeltfag på universitet Enkeltfag, læreruddannelsen EPIT Epit Erhvervspædagogisk kørekort EPU - erhvervspsykologisk uddannelse Erhverpsykologi 9

12 Erhvervsakademiet i Nordsjælland Erhvervsakademiet Nordsjælland Erhvervspsykologi Erhvervspsykologiuddannelsen Erhvervsskolernes kurser EVU Fag på universitetet Fagkurser Faglige kurser Fjernundervisning (GYM-it), udbyder :Grenaa Tekniske Skole Flymekaniker Folkeskolelærer, matematiklinien Folkeunisersitet. Forandringsledelse Forberedelse til ph.d. Formidling FORPUBS Forsikring Forsikringsuddannelse Forsvarets lederuddannelse Forvaltningshøjskolen Fremtidens HK-arbejdsplads Fremtidens HK-arbejdsplads i FRO Fripladsorning på universitetet Færdigørelse af bachelor i datalogi AUC / SDU Førleder uddannelse GCP-kursus GCP-kursus og efterfølgende examen (GCP=Guidelines for Clinical Practice) GCP-kursus til brug for monitoruddannelsen Generel specialisering via arbejde GLU Grafiker - åben uddannelse Grafisk IT-kursus Grundkursus i konfliktløsning Grundlægende leder udd./ika Grundlæggende forsikringsuddannelse Grundlæggende leder uddannelse. IBC regi. Grundlæggende lederuddannelse Grundlæggende terapeut uddannesle, St. Lukas, Sverige Grundlæggendeledels uddanelse Gym-it, Grenaa tekniske Skole Gymnasie-IT - kompetence Gymnasie-it, afsluttende med kursusbevis Gymnasie itkørekort Gør mig i stand til at udføre opgaver, der normalt skal hyres eksperter til. HA enketlfag Handels Akademi projektleder kursus Handelsskoleuddannelse Har ikke taget stilling til uddannelse endnu 10

13 HD HD - 1. del HD 2. del HD 2. del enkeltfag HD i informatik og økonomistyring HD i organisation og ledelse Hhhx HK - excel makro kursus HK-kurser HR HR-konsulent Human Ressources Konsulentuddannelse / e-learning hos Probana Håndarb. sem. Højstabilmonteringsteknik Idrætsskadeterapeut Ingeniørernes lederuddannelse Institutledelseskursus Intern kurser Intern kursus, PFL, Politiets forberedende lederkursus. intern uddannelse International PC-kørekort interne kurser Internt engelskkursus Intrutions- og coachingteknikker 1-2 IRCA-registrering som Lead Auditor IT IT - PC kørekort it bruger IT certificering it erhverv it pædagogik IT videregående uddannelse IT- & Økonomistyring IT-administrator IT-administrator - Handelsskolen IT-administrator gennem Lyngby Erhvervsakadami IT-administrator på Tietgensskolen, Odense IT-brugeruddannelsae it-kompetence IT-kurser hos Pc Gruppen, Århus IT-kursus på Handelsskole IT-kursus, Konflikthåndtering, Lovgivning, Direktoratets opbygning It-uddannelse ved EUC JAR JAR 66 Jar-uddannelse JCVU vejlederuddannelsen DJØF's projektlederuddannelse jeg har fået bevilget èt modul/ udd. er på 3 moduler( diplom) 11

14 Journalist Journalisthøjskolens tillægsuddannelse Journalistik for informationsmedarbejdere Jurakursus Juridisk Assistent Kajakinstruktør, Vægklatreinstruktør Kandidat, cand.ling.merc.com Kandidateksamen - åben universitet Kommunikation Kommunikation og Formidlling, Erhversakademiet kommunikation og konfliktafværgning Kommunom Kompetencer indenfor ordblinde-undervisning Konfliktløsning Konkursret - universitetsuddannelse Konservator Konsulent-uddannelse på baggrund af systemisk teori Konsulentuddannelse kontoruddannelse Kontorassistent kontorassistent uddannelsen kurser ved domstolene kursus for mellemledere - videregående Kursus i elearning fra AaU Kursus i Good clinical practice kursus i kommunikation og konflikthåndtering kursus i konflikt løsning kursus i konfliktmægling Kursus i nyhedsjournalistik på DJH kursus i power to influence kursus i stresshåndtering og personlig planlægning Kursusbevis - djøf efterudd. kursusforløb Danmarks Forvaltningshøjskole Kussus på Uddannelsescenter Kvalitetskoordinator Kvalitetsudvikling KVU - kort videregående uddannelse Kørsel med specialprogrammer leddelsesudvikling Ledelse lederkurser, sagsbehandlerkurser og div IT-kurser lederudvikling for ledere med faglært baggrund Lederudvikling, Danmarks Forvaltningshøjskole Lederudviklingskursus liniefag liniefag engelsk liniefag på CVU Lotus Notes certificering Lægeeksamineret massør 12

15 MBTI MBTI, Innovation og Teambuilding. Selvbevidsthed MCSA Medietræningskursus meritlæreruddannelse Meritlæreruddannelsen Microsoft certificering Microsoft Office Specialist (MOS) MLA-master of language administration - 2. semester - term og vidensbaser moms MSCE certificering Museumsinspektøruddannelse Målrettede specialkurser Netværks koordinator NLP NLP Bais, Stauersbøl gruppen NLP Basis NLP Basis-uddannelse NLP Business Master Practitioner NLP Formidler NLP grunduddannelse NLP Master Practitoner Erhverv NLP Practitioner udd. NLP Practitioneruddannelse NLP Træner NLP-Master Practioner, NLP-SKOLEN, Roskilde NLP-practitioner-uddannelser gennemføres på Bjerringbro Egnens uddannelsescenter med undervisere fra Makani og NLP huset NLP-uddannelse Business Practiotioner, Master & Coaching NPL Basis, Stauersbøl Gruppen Obligatorisk kursus for undervisere ved arbejdsmiljøuddannelsen Opfyldelse af adgangskrav til IT-administrator-uddannelsen opgradering til JAR standard for flymekaniker Overbygningsfag på universitetet pc kørekort intern PC kørerkort PC-brugeruddannelse på Handelsskolen PC-kørekort hos "Xcompetence", EDB-uddannelse PC-kørekort, lille + stort personlig kompetenceudvikling Personlig kompetence Personlig planlægning og stresshåndtering Personlig udvikling ph. d.-kursus ph.d. Politiets forberedende lederuddannelse post graduate Proceskonsulentuddannelsen Projektledelse 13

16 Projektleder med afsluttende prøve hos privat kursusudbyder Projektleder på DJØF Projektleder-certificering Projektlederdipplom Projektlederudd. Prince2, Danmarks Forvaltningshøjskole Projektlederuddannelse Projektlederuddannelse - DIEU Projektlederuddannelse på CVU. Projektlederuddannelse, Finansministeriets koncern prøve glasscockpitt og humanfactor Psykologiske og kommunikationsmæssige aspekter i omgangen med andre mennesker Pæd. It-kørekort pædagodisk analyse system konsulent Pædagogikum Pædagogisk IT kørekort for gymnasiet Pædagogisk IT-kørekort pædagogisk opkvalificering pædagogisk uddannelse - kompetence i it-undervisning pædagogkum regnskab + engelsk på Universitetet Risikovurdering/risikostyring Rugekassen sadelmager. samlet uddannelse for politiet - uddannelse i samtale mv. SAP-certificering Sekretær - generalist selvevaluering efter Excellence modellen Sidefag sidefag i psykologi Sikkerhedspolitisk uddannelse m. kursusbevis Skattejura skibsføre SLS - løn og fravær SLS, Forvaltningshøjskolen Slutbrugeruddanse i Format og EFOS sløjdlærer Sløjdlæreruddannelse sløjdlæreruddannelse Socialrådgiver uddannelsen Specialeseret tekniske viden Specialeuddannelse internationale forhold krigsforbrydelser specialisering i efterforskning vedr. krigsforbrydelser specialkonsulentuddannelse Specielt tilrettelagt analysekursus Sproglig træning i Hindi Sprogskole spydspids spydspids - afgifter Spydspids, afgifter 14

17 statonom studievejleder Suppleringsuddannelse svejsespecialist syddansk univ. mellemøststudiet, åbent universitet System adminitstraor uddannelse TEKNISK ENGELSK FOR HÅNDVÆRKERE Teknisk opdatering på SBH områder teknisk tysk undervisning Teknisk videreudd Terapeut uddannelse. Jydsk Gestalt Institut terapeutisk grunduddannelse test af medarbejdere testuddannelse tolddiplomuddannelse (delvis) ToldSpydspids Uddannelse i gestaltterapi - jeg kan arbejde som terapeut Uddannelse i Lov om offenligthed i forvaltningen Uddannelse til behandlersygeplejerske Udvidelse af andre grene af området udviklingskonsulent Udvækslings besøg på Gymnasie i Sverige vejlederuddannelsen videreuddannelse for kontormedarbejdere voko voksen pædagogisk grunduddannelse Voksenpædagogisk grundkursus Voksenunderviser Uddannelsen Voksenunderviser uddannelsen modul læring voksenunderviseruddannelse på CVU vores egne CUU kurser VUU, modul 2 c. Konsulentarbejde WEB design Web designer uddannelse WEB-Master Åben uddannelse i samarbejde med CBS Åben uddannelse på DJH Åben uddannelse under Danmarks journalisthøjskole Åben uddannelse, Danmarks Journalisthøjskole Åben universitet Åben Universitet enkeltfag Åbent universitet ½-års kommunikationskursus (Journalisthøjskolen) 15

18 Bilag C Personalesammensætningen i staten og på de enkelte ministerområder sammenholdt med gruppernes anvendelse af Kompetencefonden I dette bilag sammenholdes personalesammensætningen i staten og på de enkelte ministerområder i 2004 med gruppernes anvendelse af Kompetencefonden. Første vises den generelle personalesammensætning i staten i 2004 sammenholdt med de forskellige gruppers anvendelse af kompetencefonden i 2003 og Herefter vises i alfabetisk orden personalesammensætningen på de forskellige ministerområder sammenholdt med de forskellige gruppers anvendelse af Kompetencefonden på de pågældende ministerområder. 30% Personalesammensætning i staten i 2004 sammenholdt med gruppernes anvendelse af Kompetencefonden 25% 20% 15% 10% 5% 0% Akademikere Chefer mv. Faglærte mv. Ikke-faglærte Internt uddannede i politi og forsvar IT- og edb-medarbejdere Kontorfunktionærer Lærere Øvrige Procent i staten 2004 Procent af fondens brugere i 2003 Procent af fondens brugere i 2004 Kilde: Personalestyrelsen og Kompetencefondens/SCKK s evalueringssystem oktober

19 Beskæftigelsesministeriet Personalesammensætningen i Beskæftigelsesministeriet sammenholdt med gruppernes anvendelse af Kompetencefonden 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Akademikere Chefer mv. Faglærte mv. Ikke-faglærte Internt uddannede i politi og forsvar IT- og edb-medarbejdere Kontorfunktionærer Lærere Øvrige Procentandel af fondens brugere fra ministeriet Procentandel generelt i ministeriet Kilde: Personalestyrelsen og Kompetencefondens/SCKK s evalueringssystem oktober

20 Finansministeriet Personalesammensætningen i Finansministeriet sammenholdt med gruppernes anvendelse af Kompetencefonden 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Akademikere Chefer mv. Faglærte mv. Ikke-faglærte Internt uddannede i politi og forsvar IT- og edb-medarbejdere Kontorfunktionærer Lærere Øvrige Procentandel af fondens brugere fra ministeriet Procentandel generelt i ministeriet Kilde: Personalestyrelsen og Kompetencefondens/SCKK s evalueringssystem oktober

21 Forsvarsministeriet Personalesammensætningen i Forsvarsministeriet sammenholdt med gruppernes anvendelse af Kompetencefonden 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Akademikere Chefer mv. Faglærte mv. Ikke-faglærte Internt uddannede i politi og forsvar IT- og edb-medarbejdere Kontorfunktionærer Lærere Øvrige Procentandel af fondens brugere fra ministeriet Procentandel generelt i ministeriet Kilde: Personalestyrelsen og Kompetencefondens/SCKK s evalueringssystem oktober

22 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Personalesammensætningen i Indenrigs- og Sundhedsministeriet sammenholdt med gruppernes anvendelse af Kompetencefonden 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Akademikere Chefer mv. Faglærte mv. Ikke-faglærte Internt uddannede i politi og forsvar IT- og edb-medarbejdere Kontorfunktionærer Lærere Øvrige Procentandel af fondens brugere fra ministeriet Procentandel generelt i ministeriet Kilde: Personalestyrelsen og Kompetencefondens/SCKK s evalueringssystem oktober

23 Justitsministeriet Personalesammensætningen i Justitsministeriet sammenholdt med gruppernes anvendelse af Kompetencefonden 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Akademikere Chefer mv. Faglærte mv. Ikke-faglærte Internt uddannede i politi og forsvar IT- og edb-medarbejdere Kontorfunktionærer Lærere Procentandel af fondens brugere fra ministeriet Procentandel generelt i ministeriet Øvrige Kilde: Personalestyrelsen og Kompetencefondens/SCKK s evalueringssystem oktober

24 Kirkeministeriet 1 Personalesammensætningen i Kirkeministeriet sammenholdt med gruppernes anvendelse af Kompetencefonden 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Akademikere Chefer mv. Faglærte mv. Ikke-faglærte Internt uddannede i politi og forsvar IT- og edb-medarbejdere Kontorfunktionærer Lærere Øvrige Procentandel af fondens brugere fra ministeriet Procentandel generelt i ministeriet Kilde: Personalestyrelsen og Kompetencefondens/SCKK s evalueringssystem oktober I opgørelsen over ansatte på Kirkeministeriets område indgår ikke kordegne, kirketjenere, gravere, organister, medhjælpere m.fl. 22

25 Kulturministeriet Personalesammensætningen i Kulturministeriet sammenholdt med gruppernes anvendelse af Kompetencefonden 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Akademikere Chefer mv. Faglærte mv. Ikke-faglærte Internt uddannede i politi og forsvar IT- og edb-medarbejdere Kontorfunktionærer Lærere Øvrige Procentandel af fondens brugere fra ministeriet Procentandel generelt i ministeriet Kilde: Personalestyrelsen og Kompetencefondens/SCKK s evalueringssystem oktober

26 Miljøministeriet Personalesammensætningen i Miljøministeriet sammenholdt med gruppernes anvendelse af Kompetencefonden 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Akademikere Chefer mv. Faglærte mv. Ikke-faglærte Internt uddannede i politi og forsvar IT- og edb-medarbejdere Kontorfunktionærer Lærere Øvrige Procentandel af fondens brugere fra ministeriet Procentandel generelt i ministeriet Kilde: Personalestyrelsen og Kompetencefondens/SCKK s evalueringssystem oktober

27 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Personalesammensætningen i Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration sammenholdt med gruppernes anvendelse af Kompetencefonden 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Akademikere Chefer mv. Faglærte mv. Ikke-faglærte Internt uddannede i politi og forsvar IT- og edb-medarbejdere Kontorfunktionærer Lærere Øvrige Procentandel af fondens brugere fra ministeriet Procentandel generelt i ministeriet Kilde: Personalestyrelsen og Kompetencefondens/SCKK s evalueringssystem oktober

28 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Personalesammensætningen i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri sammenholdt med gruppernes anvendelse af Kompetencefonden 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Akademikere Chefer mv. Faglærte mv. Ikke-faglærte Internt uddannede i politi og forsvar IT- og edb-medarbejdere Kontorfunktionærer Lærere Øvrige Procentandel af fondens brugere fra ministeriet Procentandel generelt i ministeriet Kilde: Personalestyrelsen og Kompetencefondens/SCKK s evalueringssystem oktober

29 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Personalesammensætningen i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling sammenholdt med gruppernes anvendelse af Kompetencefonden 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Akademikere Chefer mv. Faglærte mv. Ikke-faglærte Internt uddannede i politi og forsvar IT- og edb-medarbejdere Kontorfunktionærer Lærere Øvrige Procentandel af fondens brugere fra ministeriet Procentandel generelt i ministeriet Kilde: Personalestyrelsen og Kompetencefondens/SCKK s evalueringssystem oktober

30 Skatteministeriet Personalesammensætningen i Skatteministeriet sammenholdt med gruppernes anvendelse af Kompetencefonden 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Akademikere Chefer mv. Faglærte mv. Ikke-faglærte Internt uddannede i politi og forsvar IT- og edb-medarbejdere Kontorfunktionærer Lærere Øvrige Procentandel af fondens brugere fra ministeriet Procentandel generelt i ministeriet Kilde: Personalestyrelsen og Kompetencefondens/SCKK s evalueringssystem oktober

31 Socialministeriet Personalesammensætningen for Socialministeriet sammenholdt med gruppernes anvendelse af Kompetencefonden 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Akademikere Chefer mv. Faglærte mv. Ikke-faglærte Internt uddannede i politi og forsvar IT- og edb-medarbejdere Kontorfunktionærer Lærere Øvrige Procentandel af fondens brugere fra ministeriet Procentandel generelt i ministeriet Kilde: Personalestyrelsen og Kompetencefondens/SCKK s evalueringssystem oktober

Evaluering af Kompetencefonden december 2003

Evaluering af Kompetencefonden december 2003 Evaluering af Kompetencefonden december 2003 Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling 1 1. INDLEDNING...3 1.1 Datagrundlag... 3 1.2 Rapportens opbygning... 4 2. OPSUMMERING...5 3. ER DE TILDELTE

Læs mere

Kompetencefonden Evaluering 2007. Bilagsrapport

Kompetencefonden Evaluering 2007. Bilagsrapport Kompetencefonden Evaluering 2007 Bilagsrapport Baggrundsdata og figurer samt fritekstangivelser fra spørgeskemaundersøgelse og Kompetencefondens evalueringssystem Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Indledning: Arbejdsgiveren (menighedsråd, provster og biskopper) og medarbejderen (kirkefunktionærer m.fl. og præster)

Læs mere

Hvad kræves der for at undervise på EUX?

Hvad kræves der for at undervise på EUX? 27. marts 2014 Hvad kræves der for at undervise på EUX? Først til efteråret kender vi det præcise indhold af den nye EUX og hvilke krav, der stilles til at undervise på den. Derfor er det vanskeligt for

Læs mere

Eft.: Forsvarsministeriet. Emne: Kompetencefondens hovedskrivelse uden rammer 2015

Eft.: Forsvarsministeriet. Emne: Kompetencefondens hovedskrivelse uden rammer 2015 Eft.: Forsvarsministeriet Emne: Kompetencefondens hovedskrivelse uden rammer 2015 Til HR Partner FMI HR Partner FAK HR Partner FER HR Partner HJK HR Partner VFK HR Partner FSU R1FMN skr. 2.kt. 04-544-10

Læs mere

Værdi af lederuddannelse

Værdi af lederuddannelse Værdi af lederuddannelse En undersøgelse af brugernes udbytte af Akademi- og Ledernes Hovedorganisation December 2004 Indledning Kompetenceudvikling af ledere er afgørende for at sikre virksomheders og

Læs mere

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5 NOTAT 23. oktober 2013 Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 5 Arbejdsgruppe 5 Aftaler, arbejdstidsregler og kompetenceudvikling Kompetenceudviklingsstrategi Økonomi Opvækst- og Uddannelsesudvalget besluttede

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet HR & Organisationsudvikling 13. marts 2008 Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) i praksis Københavns Universitet er Danmarks største vidensvirksomhed.

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN Juni 2001 Uddannelsesplan Videreudvikling inden for uddannelsesområdet Den nationale handlingsplan til forebyggelse af selvmordsforsøg

Læs mere

FKB-Kredsmøde. Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen. Side 1

FKB-Kredsmøde. Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen. Side 1 FKB-Kredsmøde Katastrofe- og Side 1 Agenda Hvad er status på Katastrofe og og hvor langt er vi nået? Uddannelsessystemet Forskellige typer af efteruddannelsesmuligheder Side 2 Uddannelsens forløb Side

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

Gode råd om. Efteruddannelse. Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden. Udgivet af Dansk Handel & Service

Gode råd om. Efteruddannelse. Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden. Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Efteruddannelse Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden Udgivet af Dansk Handel & Service Efteruddannelse 2006 Gode råd om Efteruddannelse Du kan

Læs mere

Kriterier for behandling af ansøgninger i OAO-forum

Kriterier for behandling af ansøgninger i OAO-forum Kriterier for behandling af ansøgninger i OAO-forum OAO-forummet har i forhold til 2. ansøgningsrunde fastlagt følgende kriterier: 1. Der skal være tale om efter- eller videreuddannelse, der er formelt

Læs mere

Kompetencefonden Evaluering 2007

Kompetencefonden Evaluering 2007 Kompetencefonden Evaluering 2007 (oktober 2007) Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling Indholdsfortegnelse: 1. Sammenfatning...4 Hvem bruger fonden og til hvad?...4 Strategisk og systematisk

Læs mere

Vejledning i valg af coachuddannelse

Vejledning i valg af coachuddannelse Vejledning i valg af coachuddannelse Coaching er et gråt marked Vi taler med mange forskellige mennesker, der ønsker en uddannelse som coach. De to hyppigste spørgsmål vi får fra potentielle kunder er:

Læs mere

Årsberetning it-vest 2003

Årsberetning it-vest 2003 Årsberetning it-vest 2003 I år 2003 blev der i regi af it-vest afviklet 21 forskellige it-uddannelser heraf 10 kandidatuddannelser, 1 diplom og 10 masteruddannelser. På disse uddannelser var der i alt

Læs mere

Notat om ansøgningsrunden til A.P. Møller Fonden efteråret 2014

Notat om ansøgningsrunden til A.P. Møller Fonden efteråret 2014 NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Notat om ansøgningsrunden til A.P. Møller Fonden efteråret 2014 BUU godkendte på sit møde den 2.4.2014 en strategi for ansøgning om midler fra A P Møller Fonden og bad

Læs mere

Undersøgelse om efteruddannelse, 2013. Sammenfatningsrapport

Undersøgelse om efteruddannelse, 2013. Sammenfatningsrapport Undersøgelse om efteruddannelse, 213 Sammenfatningsrapport Er du: Svarprocent: 91% (N=134)Spørgsmålstype: Vælg en Kvinde 78 Mand 632 Svar i alt 134 8 Er du: 7 6 5 4 3 78 632 2 1 Kvinde Mand Hvor gammel

Læs mere

Skatteministeriets kompetencestrategi

Skatteministeriets kompetencestrategi Skatteministeriets kompetencestrategi Kompetencestrategien beskriver, hvordan vi systematisk arbejder med løbende udvikling af medarbejdernes kompetencer, således at 1) Skatteministeriet altid er i besiddelse

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Efteruddannelse DIPLOM i erhvervsøkonomi HD forskningsbaseret efteruddannelse Investér i din humane kapital Vælger du at give dig i kast med en HD-uddannelse, så foretager du en sikker investering i din

Læs mere

KOMPETENCESTRATEGI. 2. juni 2009. 1. Kompetencestrategiens baggrund og formål

KOMPETENCESTRATEGI. 2. juni 2009. 1. Kompetencestrategiens baggrund og formål KOMPETENCESTRATEGI 2. juni 2009 1. Kompetencestrategiens baggrund og formål Medarbejderne er den vigtigste ressource i forhold til Forsvarsministeriets departements opgaveløsning. Det er afgørende at have

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2010 2011 2012 Randers Kommune Pjece om lederudvikling Pjece om lederudvikling Pjecen om lederudvikling i Randers Kommune er udarbejdet af Personale og HR, december 2009. Pjecen er udsendt

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

PISORTATUT ILISIMATUSARFIK

PISORTATUT ILISIMATUSARFIK PISORTATUT ILISIMATUSARFIK LEDELSESAKADEMIET & kursusafdelingen Kurser og uddannelser efteråret 2011 Uddannelse og udvikling for alle... Uddannelser og kompetencer er i disse år på dagsordenen, når der

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

2012 FIND DIN FREMTID

2012 FIND DIN FREMTID FIND DIN FREMTID 2012 HVOR SIKKER ER DU PÅ DINE KOMPETENCER? Din kompetenceudvikling er for vigtig en sag til, at du kan overlade den til andre. Du skal selv stille krav til dig selv og din virksomhed.

Læs mere

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt:

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt: Survey Akademiker projektet Forfatter: Søs Ammentorp Publiceret: 07--008 :0:36 Beskrivelse: DS akdemiker projekt 008 Forventet: Påbegyndt: 66 Færdiggjort: Baggrundsoplysninger--Er du kvinde eller mand?.

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Historisk udvikling Uddannelse brugt i erhvervs- / arbejdsmarkedsudviklingen Livslang læring 1970 erne UNESCO Uddannelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden mv.... 3 Aftale 1. Formål... 5 2. Anvendelsesområde... 5 3. Strategisk og systematisk

Læs mere

Lederuddannelser PB 1

Lederuddannelser PB 1 Lederuddannelser 1 LEDELSE KAN LÆRES Ledelse kan læres Effektiv ledelse er grundstenen til en virksomheds fortsatte succes. Med vore kurser i ledelse tilbyder vi et komplet efteruddannelsesforløb af nøglepersonerne

Læs mere

Politik for lederuddannelse i Varde Kommune

Politik for lederuddannelse i Varde Kommune Politik for lederuddannelse i Varde Kommune Godkendt i Direktionen den 26. juni 2014 Indledning I Varde Kommune har vi veluddannede ledere og forventer, at kommunens ledere fortsat uddanner sig. Politik

Læs mere

KOMPETENCESTRATEGI 2015-2017

KOMPETENCESTRATEGI 2015-2017 Børn og Unge Februar 2015 KOMPETENCESTRATEGI 2015-2017 for ledere, pædagogisk personale og konsulenter inden for Børn og Unge 1.1 Indledning og baggrund Med reformen af folkeskolen er der skabt politisk

Læs mere

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA LEDERE DER ER KLAR TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER SKABER FORUDSÆTNINGEN FOR VORES SUCCES Hos DESMI har vi sendt flere nøglemedarbejdere på MBA-uddannelsen på

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSAFTALEN SKAL UDFY LDES KONKRET FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM 2. UDGAVE 2011 FOLDEREN ER

Læs mere

Økonomisk støtte til kompetence- og jobudvikling på statslige arbejdspladser målrettet CLOPU målgruppen

Økonomisk støtte til kompetence- og jobudvikling på statslige arbejdspladser målrettet CLOPU målgruppen Økonomisk støtte til kompetence- og jobudvikling på statslige arbejdspladser målrettet CLOPU målgruppen CLOPU er et partssammensat udvalg bestående af medlemmer fra COII, LC og OC samt Personalestyrelsen.

Læs mere

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

De videregående uddannelser Institut for læring

De videregående uddannelser Institut for læring De videregående uddannelser Institut for læring Baggrunden for videreuddannelserne Tager udgangspunkt i Landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen Formålet er at forbinde teori og praksis

Læs mere

Evalueringsrapport MLP 1. semester

Evalueringsrapport MLP 1. semester Evalueringsrapport MLP 1. semester Master i Læreprocesser Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring, AAU. Forår 2013 Evalueringsrapport, MLP 1. semester, forår 2013 Evalueringsundersøgelsen blev

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Anklagemyndighedens karrierepolitik for jurister

Anklagemyndighedens karrierepolitik for jurister R I G S A DV O K A TE N 1 9. s ep t e mb e r 2014 Anklagemyndighedens karrierepolitik for jurister Formål og målgruppe Karrierepolitikken er udformet med baggrund i Justitsministeriets fælles personalepolitik

Læs mere

TIL TJENESTEBRUG FORSVARETS PERSONELTJENESTE. Til Se fordelingsliste. Eft.: Forsvarsministeriet

TIL TJENESTEBRUG FORSVARETS PERSONELTJENESTE. Til Se fordelingsliste. Eft.: Forsvarsministeriet FORSVARETS PERSONELTJENESTE FPT HRRS U 570 2014/002016-1248077 2014-03-27 (Bedes anført ved henvendelser) Til Se fordelingsliste Eft.: Forsvarsministeriet Emne: Midler fra Kompetencefonden gældende for

Læs mere

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske Oversigt over adgangskrav til it-uddannelser på de danske universiteter Senest opdateret 23. april 2012 af it-vest samarbejdende universiteter. Se også www.futurepeople.dk Aalborg Universitet Datalogi

Læs mere

Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium.

Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium. Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium. Resultatet af Ordrup Gymnasiums arbejde med Fremtidens kompetenceudviklingspolitik blev fremlagt på GL s konference

Læs mere

Opstillede kandidater til bestyrelsen

Opstillede kandidater til bestyrelsen EMCC Danmark Opstillede kandidater til bestyrelsen Bestyrelsesvalget 14 CA 01-10-2014 Opstilling som kandidat til bestyrelsen Navn Alice Juel Jacobsen Alder 60 Aalborg Universitet i København, Institut

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse

Studievalg og videregående uddannelse Studievalg og videregående uddannelse VUC v. Vejledernavn Vejleder, Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium

Læs mere

Mediator Master Practitioner Til dig, der ønsker at opnå certificering som mediator og lære at implementere konflikt design i organisationer

Mediator Master Practitioner Til dig, der ønsker at opnå certificering som mediator og lære at implementere konflikt design i organisationer BESKRIVELSE AF OVERBYGNINGSUDDANNELSE Mediator Master Practitioner Til dig, der ønsker at opnå certificering som mediator og lære at implementere konflikt design i organisationer Dette forløb udbydes til

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere

Ledelse i Frederikssund 2015

Ledelse i Frederikssund 2015 Ledelse i Frederikssund 2015 December 2014 Ledelse i Frederikssund Kommune Ledelse er et fag og professionel ledelse af vores institutioner og afdelinger i Frederikssund Kommune er afgørende for både kvalitet

Læs mere

UNNA HVID IHL Inhouse Learning uhv@inhouselearning.dk www.inhouselearning.dk https://www.facebook.com/inhouselearning +45 288 33 115.

UNNA HVID IHL Inhouse Learning uhv@inhouselearning.dk www.inhouselearning.dk https://www.facebook.com/inhouselearning +45 288 33 115. CV UNNA HVID IHL Inhouse Learning uhv@inhouselearning.dk www.inhouselearning.dk https://www.facebook.com/inhouselearning +45 288 33 115 Unna Hvid 1 Bestyrelsesprofil Jeg vil gerne være den i en bestyrelse,

Læs mere

Vejledning til Lederudviklingssamtalen (LUS)

Vejledning til Lederudviklingssamtalen (LUS) Vejledning til Lederudviklingssamtalen (LUS) I denne vejledning er proceduren for LUS i UCL beskrevet. Vejledningen suppleres af en brugervejledning til systemet Medarbejderplan 1, samt et afsnit i IT-politikken

Læs mere

Bilag 3- Kompetenceudvikling i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ældreområdet som attraktiv arbejdsplads

Bilag 3- Kompetenceudvikling i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ældreområdet som attraktiv arbejdsplads 23. november 2006 Sag nr. 1101-324497 Dok.nr. 2006-21284 Bilag 3- Kompetenceudvikling i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ældreområdet som attraktiv arbejdsplads 1. En ambitiøs strategi for kompetenceudvikling

Læs mere

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007)

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007) Initiativer til synliggørelse af AMU systemet overfor medarbejdere, chefer/ledere og udstikkere, og initiativer til håndtering af barrierer omkring anvendelsen af AMU. Initiativer til synliggørelse af

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

UCC's kompetencestrategi

UCC's kompetencestrategi UCC's kompetencestrategi HR 7. januar 2011 Ref loba/lh/glo Versionsnr. 7 Hvad er en kompetencestrategi? UCC's kompetencestrategi beskriver, hvordan vi systematisk arbejder med løbende udvikling af medarbejdernes

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15 Ledelsesgrundlag Svendborg Erhvervsskole Version 15 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund... 3 2. Skolens værdier... 3 3. Kodeks for strategisk dialogforums arbejde... 4 Ejerskab:... 4 Dialog:... 5

Læs mere

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Velkommen En rundtur i det danske uddannelsessystem Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej 48 3400 Hillerød telefon 4829 0000 info@esnord.dk www.esnord.dk

Læs mere

Nedsættelse af et visionsudvalg for domstolsjurister

Nedsættelse af et visionsudvalg for domstolsjurister Domstolsstyrelsen Uddannelses- og udviklingssektionen St. Kongensgade 1-3 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 Sagsbeh. MAT 27. juni 2006 Nedsættelse

Læs mere

Master i. international virksomhedskommunikation

Master i. international virksomhedskommunikation Master i international virksomhedskommunikation 2 Fleksibel og målrettet uddannelse til dig, der vil videre i karrieren Har du brug for at forbedre dine kommunikative og ledelsesmæssige kompetencer enten

Læs mere

Lederuddannelser til dig som er leder i den offentlige sektor

Lederuddannelser til dig som er leder i den offentlige sektor Lederuddannelser til dig som er leder i den offentlige sektor Centerleder Områdeleder Sektionsleder Institutionsleder Idrætschef Gruppeleder Halinspektør Køkkenleder Pleje- og omsorgsleder Sjakbajs Tilsynsførende

Læs mere

løn& udvikling mere i løn videreuddannelse Katalog over kompetencegivende for kostforplejningsområdet økonomaforeningen

løn& udvikling mere i løn videreuddannelse Katalog over kompetencegivende for kostforplejningsområdet økonomaforeningen løn& udvikling Mere uddannelse mere i løn Katalog over kompetencegivende videreuddannelse inden for kostforplejningsområdet set i sammenhæng med Ny løn økonomaforeningen Forord Denne pjece er et redskab

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Overordnet kompetencestrategi

Overordnet kompetencestrategi Overordnet kompetencestrategi Formålet med den overordnede strategi er: At alle medarbejdere med udgangspunkt i skolens værdigrundlag og formål er istand til at løse de opgaver og udfordringer som er en

Læs mere

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 Læring kræves i mange sammenhænge. Når arbejdspladser og medarbejdere skal omstille sig, når elever og studerende skal tilegne sig viden,

Læs mere

Krise skaber modstand mod frihandel

Krise skaber modstand mod frihandel Krise skaber modstand mod frihandel 42 % ønsker at regeringen beskytter danske virksomheder mod konkurrence fra udlandet og 58 % går ind for statslån til danske virksomheder. Som forbrugere har det betydning

Læs mere

Professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation

Professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 134 Offentligt Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Oversigt

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

Resumé. Mig i punktform. Thomas Michaelsen Fuglebakken 254 5210 Odense NV. Tlf: 23 96 35 37 CVR: Mail: thomas@boelgebryder.dk web: www.boelgebryder.

Resumé. Mig i punktform. Thomas Michaelsen Fuglebakken 254 5210 Odense NV. Tlf: 23 96 35 37 CVR: Mail: thomas@boelgebryder.dk web: www.boelgebryder. Thomas Michaelsen Fuglebakken 254 5210 Odense NV Tlf: 23 96 35 37 CVR: Mail: thomas@boelgebryder.dk web: www.boelgebryder.dk Fødselsdato: 30. juli 1973 Resumé Min uddannelse som cand.mag i organisationskultur

Læs mere

Kompetenceudviklingsaktiviteterne, som er knyttet til de politiske pakker løber typisk over flere år og flere af indsatserne er fortsat i gang.

Kompetenceudviklingsaktiviteterne, som er knyttet til de politiske pakker løber typisk over flere år og flere af indsatserne er fortsat i gang. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen HR og organisation NOTAT 06-08-2014 Til BUU Overblik over kompetenceudvikling Overblik over kompetenceudvikling I forlængelse af BUUs temadrøftelse om

Læs mere

Statusrapport 2013-14 fra Professionshøjskolernes Censorsekretariat

Statusrapport 2013-14 fra Professionshøjskolernes Censorsekretariat Statusrapport 2013-14 fra Professionshøjskolernes Censorsekretariat v/sekretariatsleder Peter Thode Loft Lembckesvej 3-7 6100 Haderslev Tlf.: 7266 5160 pc@ucsyd.dk Indledning I det forløbne år har opgaverne

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE Gode råd om... EFTERUDDANNELSE INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvorfor bruge AMU-kurser til efteruddannelse? 4 3. Fakta om AMU-kurser 4 Hvem kan deltage? 4 Hvad koster AMU-kurserne? 4 Information om AMU-kurser

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse

NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse NLP Master Coach Practitioner Uddannelsesbeskrivelse Denne NLP Master Coach Practitioner uddannelse er en overbygning til Asiscos NLP Coach

Læs mere

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse 2 GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB Giv jeres medarbejdere et fagligt skub...... og klæd dem på til fremtidens udfordringer.

Læs mere

FFL 14 besparelser på SVU

FFL 14 besparelser på SVU 13-0186 - BORA - 10.09.2013 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 FFL 14 besparelser på SVU Den varslede beskæring af SVU vil få alvorlige konsekvenser for kompetenceudvikling blandt

Læs mere

Mediator Master Practitioner Til dig, der ønsker at opnå certificering som mediator og få kendskab til konfliktdesign i organisationer

Mediator Master Practitioner Til dig, der ønsker at opnå certificering som mediator og få kendskab til konfliktdesign i organisationer BESKRIVELSE AF OVERBYGNINGSUDDANNELSE Mediator Master Practitioner Til dig, der ønsker at opnå certificering som mediator og få kendskab til konfliktdesign i organisationer Dette forløb udbydes til de

Læs mere

Udviklingsprogrammer for ledere

Udviklingsprogrammer for ledere Udviklingsprogrammer for ledere Organisationsudvikling gennem ledelsesudvikling Fleksible og dynamiske udviklingsprogrammer for ledere Udviklingsprogrammer, hvor organisationen udvikler sig gennem udvikling

Læs mere

Lederuddannelser til dig som er leder i den offentlige sektor

Lederuddannelser til dig som er leder i den offentlige sektor Lederuddannelser til dig som er leder i den offentlige sektor Centerleder Områdeleder Sektionsleder Institutionsleder Idrætschef Gruppeleder Halinspektør Køkkenleder Pleje- og omsorgsleder Sjakbajs Tilsynsførende

Læs mere

Selvvalgt uddannelse ABC. Selvvalgt ud. uddannelse. Selvvalgt uddannels

Selvvalgt uddannelse ABC. Selvvalgt ud. uddannelse. Selvvalgt uddannels ABC 1234 5678 Selvvalgt uddannels ne u Selvvalgt ud uddannelse else 1 ABC ne Selvvalgt u ddannelse ud 9 234 678 Selvvalgt u lse Udgivet af CO-industri 2. udgave November 2009 Tekst: Linda Hansen Layout:

Læs mere

Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20

Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20 Sag: 13-8191 Dok: 32766-15 Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20 1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag)

Læs mere

Lederuddannelser. en vej til god ledelse

Lederuddannelser. en vej til god ledelse Lederuddannelser en vej til god ledelse Hvorfor lederuddannelse? God ledelse er afgørende for private virksomheders konkurrenceevne og produktivitet. God ledelse er også afgørende for den service, som

Læs mere

100% I SPIL TALENT. Tag på kursus/efteruddannelse via kompetencefonden. Dansk Supermarked Gå efter det bedste tilbud

100% I SPIL TALENT. Tag på kursus/efteruddannelse via kompetencefonden. Dansk Supermarked Gå efter det bedste tilbud Produktkendskab og fag-/ områdespecifikke kurser Kunne du godt tænke dig at lære produkterne i din afdeling bedre at kende for at give kunderne en bedre vejledning? Er der opgaver i dit daglige arbejde,

Læs mere

Hvilken værdi har 20 erhvervsskoler af at arbejde med kompetencestyring i Medarbejderplan

Hvilken værdi har 20 erhvervsskoler af at arbejde med kompetencestyring i Medarbejderplan Hvilken værdi har 20 erhvervsskoler af at arbejde med kompetencestyring i Medarbejderplan Torben V. Jensen Konsulent, itai a/s Min baggrund Økonomi- og personalechef på Fredericia-Middelfart Tekniske Skole

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Nyt Jobcenter nye kompetencer nye teams Kompetenceudvikling hos medarbejderne

Læs mere

Erhvervspsykolog Autoriseret cand. Psych. Specialist og Supervisor i Arbejds- og Organisationspsykologi Specialist og Supervisor i Psykoterapi

Erhvervspsykolog Autoriseret cand. Psych. Specialist og Supervisor i Arbejds- og Organisationspsykologi Specialist og Supervisor i Psykoterapi CV Navn Vibe Strøier - født 1955 Titel Erhvervspsykolog Autoriseret cand. Psych. Specialist og Supervisor i Arbejds- og Organisationspsykologi Specialist og Supervisor i Psykoterapi Karriere 2011 - Partner

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Kompetenceudvikling og optimering af effekter

Kompetenceudvikling og optimering af effekter UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Kompetenceudvikling og optimering af effekter Oplæg på temadag i partnerskabsregi, onsdag den 14.januar 2015 v. adjunkt, mag.art & stud. ph.d. Peter Sørensen UNIVERSITY COLLEGE

Læs mere

Nedenstående giver status på tværgående kompetenceudviklingsaktiviteter i Randers Kommune i 2012 og fremad.

Nedenstående giver status på tværgående kompetenceudviklingsaktiviteter i Randers Kommune i 2012 og fremad. Vedrørende: Kompetenceudvikling i Randers kommune Sagsnavn: Møde i hovedudvalget d. 22. februar 2013 Sagsnummer: 81.38.04-A00-3-13 Skrevet af: Thomas Holm E-mail: Thomas.Holm@randers.dk Forvaltning: HR

Læs mere

Bliv en bedre leder uddan dig efter behov

Bliv en bedre leder uddan dig efter behov Bliv en bedre leder uddan dig efter behov WWW.OFFENTLIGLEDERUDDANNELSE.DK Tag del i DOL og få papir på professionel ledelse! God ledelse i den offentlige sektor er til gavn for både borgere, medarbejdere

Læs mere

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Status og vejen frem DSFR møde den 22. maj 2015 22/5/2015/Janet Hansen 1 Dagens program 8.40 Nugældende strategi Ide, mål og kendetegn ved mål

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 8. semester foråret 2014 (Kommentarer i rapporten er fjernet)

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 8. semester foråret 2014 (Kommentarer i rapporten er fjernet) SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 8. semester foråret 2014 (Kommentarer i rapporten er fjernet) Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til

Læs mere

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Efterår 2014 Forår 2015 VPC-ERHVERV 2 formål Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik AKADEMIUDDANNELSEN MODUL 1 120

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

C u r r i c u l u m v i t a e

C u r r i c u l u m v i t a e E R H V E R V S P S Y K O L O G KAREN GAARDSMAND C A N D. P S Y C H. A U T. C u r r i c u l u m v i t a e DR. MARGRETHES VEJ 63 8200 ÅRHUS N TLF.: 7021 E-MAIL: K@GAARDSMAND-ERHVERVSPSYKOLOGI.DK Personlige

Læs mere

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 Vi er på Aalborg Universitet stolte over at kunne tilbyde en forskningsbaseret videreuddannelse i Organisatorisk Coaching og Læring. Vi

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg 7. semester efteråret 2013. Køn. Alder

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg 7. semester efteråret 2013. Køn. Alder SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg 7. semester efteråret 2013 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 69 studerende den 4. februar 2014.

Læs mere