Succesfuld uddannelses- messe s. 5 Billeder fra sygeplejerske- festen s Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Succesfuld uddannelses- messe s. 5 Billeder fra sygeplejerske- festen s. 8 + 9 Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC"

Transkript

1 Nummer december 2007 Succesfuld uddannelsesmesse s. 5 Billeder fra sygeplejerskefesten s Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC

2 Ordentlig oplæring HR-partner og eventmager Det Blå Danmark skal bruge veluddannede maskinmestre, navigatører og duale. Det kan kun en god skoleuddannelse og en god praktisk oplæring sikre. Det er de færreste mennesker i dagens Danmark, der er i stand til at begynde i et nyt job uden forudgående introduktion til jobbet. Afhængig af jobfunktion skal introduktionen/oplæringen være lang eller kort. En succesfuld introduktion/oplæring af en nyansat kræver naturligvis, at den nyansatte er villig til at lære nyt, er indstillet på at se verdenen på en anden måde, og er klar til udfordringer. Dertil kræver det også, at den eller de personer, der skal stå for oplæringen af den nyansatte, er uddannet til opgaven og har forstand på jobbet. Ekstra godt bliver det, hvis de også besidder pædagogiske evner. Alt dette gælder naturligvis også i vores erhverv den maritime sektor. For at vi skal blive gode til vores fremtidige job, uanset om det er som maskinmester eller som navigatør, skal vi igennem både uddannelse og en oplæring i vores nye job. Uddannelsen står som bekendt SIMAC for. Det klarer de vha. en masse undervisere, som giver os studerende undervisning efter en undervisningsplan, de selv har lavet. Den plan er lavet på baggrund af en studieplan, som er kontrolleret af eksterne instanser. Formålet med deres kvalitetsstyringssystem er også netop at sørge for, at undervisningen følger internationale standarder, så vi kan få en uddannelse, der opfylder internationale krav. Redaktionel info: Der er i det hele taget en del kontrol med at den undervisning, som SIMAC udbyder, også er i orden kvalitetsmæssigt. I den sidste ende får vi studerende heller ikke lov til at slutte et semester, før vi har gennemført en række eksamener, som også er et led i at sikre en høj uddannelsesmæssig standard. Så langt, så godt. Hvad så med oplæringen, som foregår i praktikken? Når vi kommer i praktik, er det meningen, at vi skal lære, hvordan forskellige arbejdsopgaver skal udføres i praksis. Den læring tager ældre kollegaer sig af, og det er typisk folk, der har samme jobfunktion og har haft den i et stykke tid. Som eksempel kan man til søs i APM s skoleskibe tage DTO ens funktion, som netop er at sikre en ordentlig oplæring af rederiets aspiranter. Som det ser ud lige nu, bestrides DTOjobbet af juniorofficerer, som ikke har anden uddannelse end den, de har fået fra SIMAC. De får ikke nogen ekstra færdigheder i at undervise eller have med aspiranter at gøre - ud over det, et TACS kursus kan give dem. Udnævnelsen af dem står skibsledelsen for, og det er sådan set forståeligt, efter som det er skibsledelsen der bedst kan vurdere, om en mand/kvinde er egnet til jobbet eller ej. Derudover har de også skibets drift at skulle varetage. Som DTO står man med ansvaret for at oplære en håndfuld førstegangs-aspiranter til at forstå, hvordan et skib fungerer. Allerede i 1. pratikperiode er det vigtigt, at en aspirant får en rigtig god forståelse for skibets drift og gerne, hvordan man udfører de mest basale jobfunktioner. Søfartsstyrelsens uddannelsesbog er et redskab, der bruges til at sikre, at alle aspiranter får den samme forståelse, men den kan ikke selv sørge for, at aspiranterne får den nødvendige oplæring. Det er DTO en og skibets officerer, der skal sørge for det i samarbejde aspiranterne. En juniorofficer, der lige er blevet udnævnt til DTO, står i den situation, at han skal finde ud af, hvad der kræves af ham. Her bliver han på nuværende tidspunkt slemt skuffet, for der findes ikke nogen håndbog for DTO er. Han vil naturligvis gerne vide, hvilken slags undervisning han skal give aspiranterne, hvilke vagter de skal gå og følge, hvilke rettigheder de har, hvordan deres afleveringer skal rettes, eksempler på undervisning og metoder og især tidligere DTO ers erfaringer med aspiranter. Ligesom aspiranter skal læres op, burde der så ikke være en oplæring af DTO er efter en fastsat standard, så man øger sandsynligheden for, at aspiranter får nogenlunde den samme oplæring, uanset om de sejler på Arthur Maersk eller Clementine Maersk? Det er jo aspiranterne, der efter endt uddannelse skal overtage skibets drift og navigere det sikkert. Med venlig hilsen Lars Nydam Jensen Birgitte Pless Chefsekretær Af: Kirsten Lørup, In-house journalist. Fysisk fylder hun ikke meget i landskabet. Men man skal ikke tage fejl! For når det handler om vilje og gennemslagskraft, energi og initiativ fylder hun indtil flere pladser ud. Smilende, engageret og altid i aktivitet sætter hun sit personlige aftryk på en lang række af SIMAC s aktiviteter HR en vigtig funktion Officielt er hendes titel HR-partner og direktionsassistent uofficielt ifølge hende selv eventmager i spøg og skæmt. Det handler om Birgitte Pless, som siden 1998 på tæt hold har fulgt den udvikling, der har resulteret i SIMAC, som det ser ud i dag, hvor Torben Jessen som nærmeste chef giver hende det nødvendige modspil og medspil. I dag er HR-funktionen i enhver moderne virksomhed af stor betydning både i forhold til de ansatte, og når det handler om at tiltrække nye kvalificerede medarbejdere i disse år en mangelvare overalt. Og gamle dages personaleafdeling er på SIMAC erstattet af en dynamisk selvstændig enhed i virksomheden, hvor kompetenceudvikling, ansættelsessamtaler, tests i form af medarbejder og fokusprofiler, konfliktløsning og gruppesammensætning blot er nogle af opgaverne. Balancegang - Jeg synes, jeg har et fantastisk spændende job, fortæller Birgitte. Der er mange bolde i luften hele tiden, og mange ting jeg skal være ajour med for at udfylde den rolle, jeg har, som bl.a. indebærer, at jeg er involveret i alle ledelsesfunktioner og med til alle møder og arrangementer i ledelsen. Jeg skal have antennerne ude hele tiden og i hele organisationen, fordi jeg skal forholde mig til både ledelsen og de ansatte på samme objektive og loyale måde. Det kan godt somme tider minde noget om linedans eller den berømte balancegang på en knivsæg, indrømmer hun. - Men det er jo lige mig at kunne være med overalt og så vidt muligt forsøge at opfange signaler, der måske kan betyde, at problemer, ønsker eller konflikter bliver taget i opløbet, eller at mangelfuld kommunikation bliver forbedret. Nye udfordringer - Jeg startede i 1998 som kursussekretær på Svendborg Navigationsskole, og i kraft af en uddannelse som merkonom i marketing blev jeg involveret i nogle marketingopgaver, så inden der var gået lang tid var jeg IT-koordinator og marketingkoordinator, konstaterer Birgitte. Derefter tog jeg en uddannelse som HR-konsulent på Center for Ledelse, ligesom der senere er fulgt mere uddannelse i form af projektlederkurser og senest løbende kurser i at arbejde med medarbejder- og fokusprofiler, som vi nu bruger i forbindelse med de fleste ansættelser. Jeg har således arbejdet med HR på forskellige måder med de tre direktører jeg har arbejdet for på SIMAC og jeg er glad for, at jeg nu har fået en decideret rolle som HR-partner, dvs. støtte for alle med personaleansvar på SIMAC. Det handler om at lytte - Netop via disse profiler får jeg mødt alle medarbejderne, og det er vigtigt for mig at kende alle i hele huset, ikke mindst fordi det gør det nemmere at vide, hvor evt. problemer kan opstå, og hvor der er udviklingspotentialer. Jeg samarbejder jo også i en lang række arrangementer med mine kollegaer og de studerende og er tovholder på alle officielle arrangementer bortset fra festerne, som ligger i personaleforeningens hænder. Det er jo spændende, at alle mennesker er forskellige, og at man ikke kan læse sig til alt i en HR-funktion. Det handler i høj grad om empati og om at være god til at lytte og det bliver man bedre til med årene, SIMAC har et godt ry - Vi er ofte ude og fortælle om SIMAC og vores uddannelser i forbindelse med uddannelsesarrangementer, ligesom vi tager ud på skolerne og holder foredrag. Og i den forbindelse er det jo dejligt at opleve, at vi faktisk har et godt ry, og at de unge mennesker tilsyneladende synes godt om det, de hører. Derfor var det heller ikke noget problem for os at få nye kontorelever de henvendte sig selv efter et foredrag, og det ser jeg som et tegn på, at det ikke er helt forkert, det vi går og laver. Når Birgitte holder fri og det gør hun af og til slapper hun af med ridning. Det er en interesse jeg har taget op igen efter mange år, og det hygger jeg mig rigtigt meget med slutter Birgitte Og selvfølgelig ridning kunne man næsten tilføje for ligesom i jobbet handler ridning om udfordringer, om at nå resultater igennem samarbejde, og om at blive bedre til det man gør, samtidig med at man har det sjovt. Redaktør: Lars Nydam Jensen Semester: BJ5 Journalistik: Kirsten Lørup Proces Support A/S Læserbreve o.a. Debatindlæg, læserbreve, artikler o. a. kan indsendes til bladet på Thomas K. Demant BJ4 Susie Simonsen Underviser - SIMAC Næste udgivelse: Skolebladet udgives 1 gang om måneden. Ansvarshavende: Torben Jessen Direktør - SIMAC Tryk: TrykTeam Grønnemosevej Svendborg Designer: Elisabet Karberg Tidsfrist: Indhold der skal med i næste udgivelse skal være redaktionen i hænde senest 10 dage før næste udgivelse. SIMAC s værdier: SIMAC - a mile ahead Vi arbejder efter et fælles værdigrundlag og vil kendes for: at vi har et inspirerende studiemiljø at vi har kvalitetssikrede og internationalt anerkendte uddannelser på højt niveau at vi leverer udviklings- og samarbejdsorienterede dimittender at vi arbejder med respekt for hinanden og i åben dialog at vi arbejder professionelt og selvudviklende at vi er en professionel samarbejdspartner, der tager udgangspunkt i branchens behov 2 3

3 DTO er - Har vi brug for dem? Succesfuld uddannelsesmesse Hvad fungerer bedst et uddannelsesforløb med en DTO eller uden en DTO? SIMAC s dag på uddannelsesmessen forløb rigtig godt, og det er takket være en værdifuld hjælp fra nogle af skolens studerende. Af: Kirsten Lørup, In-house journalist Det spørgsmål kan bedst besvares af en, der har prøvet begge muligheder og det har Rune Nilsson fra BJ5. Rune sejlede i efteråret 2006 i første praktikperiode med containerskibet Clementine Maersk, hvor der var tilknyttet en DTO. Pga. et uheld, der resulterede i et brækket ben, blev Runes sejlperiode imidlertid afbrudt og senere genoptaget først på containerskibet Cornelius Maersk og i sommeren 2007 på supplyskibet Promotor Maersk, begge gange uden tilknyttet DTO. - På Clementine Maersk var vi 9 cadetter og 1 DTO, fortæller Rune, og det var en rigtigt god oplevelse, synes jeg - selv om 9 cadetter måske er lige i overkanten. DTO en bliver udpeget af kaptajnen, og har til opgave at fungere som kontaktperson og koordinator for cadetterne og sørge for at planlægge arbejdet og undervisningen, opgaverne osv. Så der er nok at se til! Første gang man er ude at sejle er der jo mange spørgsmål, der skal besvares. Man er måske lidt usikker på det hele og langt væk fra alting. Alt er nyt og der opstår hele tiden situationer, man måske ikke lige ved, hvordan man skal angribe, fortsætter Rune. - Derfor er det godt, at man har én person, man ved, man kan kontakte, uanset hvad det drejer sig om. En, som ved, hvordan tingene hænger sammen, og som har været igennem hele forløbet selv, understreger Rune. - For det var det, der i mine øjne var problemet, da jeg oplevede at sejle uden en DTO. Der manglede dual-officerer, og det betød, at der faktisk var ikke var nogen, der rigtigt vidste, hvad vores uddannelse handler om. Når det så samtidig forventes, at man selv skal stå med hele ansvaret for at få lært det, der forudsættes, kan det godt blive svært ind imellem. For selv om man som studerende naturligvis altid selv har ansvaret for sin uddannelse, er det er ikke altid muligt på forhånd at vide, hvad man skal nå undervisningsmæssigt, forklarer Rune videre. - For mit eget vedkommende resulterede Maersk Pacer ved Okume C 3. det derfor også i, at der var nogle skriftlige opgaver, jeg ikke fik lavet, fordi jeg ikke vidste, at det skulle gøres. Det gav så noget ekstra arbejde bagefter, men jeg har da heldigvis indhentet det tabte og er på omgangshøjde igen. - Efter at have prøvet begge muligheder, mener jeg derfor, at uanset om der udpeges en officer til at varetage opgaven, eller der er tilknyttet en DTO, så er det vigtigt, at man som studerende har én kontaktperson en der kender til uddannelsen - når man er ude at sejle, så man altid ved, hvem man skal henvende sig til, slutter Rune. Af: Kirsten Lørup, In-house journalist Fedt, at vi har vores studerende! - Uden deres medvirken ville uddannelsesdagen i SG-hallen ikke være blevet så stor en succes for SIMAC, fastslår Birgitte Pless, der gerne vil uddele store roser til de frivillige, der var med på Uddannelsesdag Sydfyn den 20. november. - Det er i høj grad deres skyld, at vi havde så mange besøgende, og vi kan jo klart konstatere, hvor stor betydning det har, at vores stand er bemandet med unge. De kan jo på en helt anden måde end os andre formå at trække de besøgende til og gøre dem interesserede i det, vi tilbyder, fortæller Birgitte. Og man skal jo hele tiden huske på, at det er meget unge gæster fra folkeskolen. De er måske ikke lige kommet for at beslutte sig for, hvad deres uddannelse på langt sigt skal handle om, men kun for at snuse til de forskellige muligheder, der er for dem efter folkeskolen. - Og så er det måske mere interessant at få lov til at prøve nogle praktiske ting, som f.eks. at binde knob på tid eller deltage i en konkurrence om, hvem der kan komme hurtigst i en overlevelsesdragt. Det er da vores indtryk, at det var meget populært i hvert fald hvis man skal dømme efter kødranden omkring Ved SIMAC s stand kunne man øve sig i at trække i en overlevelsesdragt så hurtigt som muligt, og måske vinde en præmie, hvis man var den hurtigste. standen! Og også her var det vores egne studerende, der stod for at gøre det underholdende! Det er sådan noget, der er med til at sælge en uddannelse at det ikke kun er tørre facts og fagkombinationer, der bliver talt om, vurderer Birgitte. - Man bliver jo rigtigt glad over at se, hvor stor entusiasme og fagstolthed, der bliver lagt for dagen fra vores studerende, hver gang vi deltager i sådan nogle arrangementer. Det giver en fantastisk dynamik og en udstråling af at det her er spændende. Det kan ikke undgå at smitte af, og hos nogle af de unge besøgende tror jeg helt sikkert, det efterlader lige det ekstra positive indtryk, der måske senere kan være grunden til, at deres tanker falder på SIMAC som uddannelsessted. Deltagere fra SIMAC: Studerende: Benjamin Petersen Nanna Hahn Tommy Jørgensen Andreas Mikkelsen Linus Pedersen Lærke Dyrhauge Ansatte: Lene Stampe Thomsen Birgitte Pless - Jeg synes vi kan være stolte over at have studerende, der på denne måde tager ansvar for deres uddannelsessted, og det glæder mig, hver gang vi har mulighed for at få vores studerende til at være aktivt medvirkende, slutter Birgitte. Sproglærerens genvordigheder: 1) Fra en opgave om Karen Danielsen, der påsejlede Storebæltsbroen:...so the chief officer was very properly asleep in his chair (...as they hit the bridge) Det var åbenbart passende, at overstyrmanden sov på vagten, da de sejlede ind i Storebæltsbroen 2) The Philippines have been a sea fearing nation for a very long time Utroligt at landet så er blevet en verdens største søfartsnationer, siden de åbenbart er så bange for havet. 4 5

4 på SIMAC Nogle ansatte er i det daglige skjult for studerende og undervisere. Selv Af: Kirsten Lørup, In-house journalist. om vi ikke ser dem, har de en særdeles vigtig funktion. Jeg er glad for at gå på arbejde hver eneste dag, Sådan siger Kirsten Nordby, der igennem de seneste 5 år som rengøringsleder på SIMAC har sørget for, at de fysiske rammer for undervisningen har været i orden, når de studerende møder om morgenen. Kirsten Nordby sleder Anette Madsen Patima Simonsen fra studiekontoret, og jeg har kontor sammen med pedellerne. På den måde hører jeg også lidt om, hvad der ellers sker rundt omkring. Og så er jeg med i ikke mindre end fire udvalg det er rigtigt spændende. For det giver en god fornemmelse af, at man medvirker til skolens udvikling og at der bliver hørt på, hvad man har at sige. Bl.a. er jeg med i byggeudvalg og indretningsudvalg i forbindelse med byggeriet på Graaesvej det er jo sjovt at være med til! Og jeg glæder mig, til vi bliver samlet ét sted det vil gøre det nemmere for os at koordinere arbejdet. Aktivitet året rundt - Det, at man deltager i udvalgsarbejde, giver naturligvis også en anden form for ansvarsfølelse overfor arbejdspladsen og gør i det hele taget arbejdsgangene nemmere og mere uformelle, fordi man kommer til at kende mange af kollegaerne fra andre sammenhænge. Brain Fryer Vil du vinde opgavens præmie, er du nødt til at aktivere mange af dine ellers normalt stillestående hjerneceller. Indsend din løsning til inden den 25. januar. Så trækker vi på redaktionen lod blandt de rigtige, indsendte løsninger. Vinderen får besked pr. mail og præmien er: 5 pølsehorn på en onsdag 1 omgang frokost på en torsdag 5 stykker kage og en kande kaffe på en fredag Husk: Kun 1 vinder får præmien. Selv om arbejdsdagen starter kl , synes Kirsten, at hun har et dejligt job - med gode kollegaer og med stor selvstændighed og indflydelse på sin egen hverdag. Jeg har gjort rent på SIMAC siden 2001, og jeg regner bestemt med at fortsætte i mange år endnu, fortæller Kirsten. - Jeg startede som ansat hos ISS, dengang de stod for rengøringen, men da SIMAC besluttede selv at overtage opgaven, blev jeg spurgt, som jeg havde lyst til at være leder og det har jeg ikke fortrudt, at jeg sagde ja til. Vi har et godt team. - Vi er i alt 6 ansatte til at tage os af rengøringen heraf 1 i flexjob. Jeg er selv på fuld tid på A.P. Møllersvej og én er på fuld tid på Graaesvej om natten. Resten er på deltid, fra 5-8 om morgenen, så det er ikke fordi vi render og falder over hinanden til hverdag. To af medarbejderne kommer fra hhv. Indien og Thailand og det er da en ekstra udfordring for mig at sørge for, at de bliver oplært rigtigt og bliver integreret i gruppen. Men jeg synes det fungerer rigtigt godt, selv om der da en gang imellem kan opstå nogle misforståelser pga. sproget. Heldigvis finder vi ud af det. I det hele taget har vi et utroligt godt sammenhold, og rent fagligt mødes vi fast en gang om måneden for at planlægge opgaverne fremover og få talt om alt, hvad der kan være dukket op siden sidst. selv om det kniber lidt med at huske det der med at sætte stolene på plads, driller Kirsten med en skjult opfordring til de studerende! - Ud over det faglige ses vi også til nogle arrangementer socialt i løbet af året, ligesom vi flere gange har været sammen på rengøringsmesser forskellige steder i landet for at følge med i, hvad der sker på området. På SIMAC er man heldigvis opmærksom på arbejdsmiljøet og på, at vi har de bedste arbejdsbetingelser, og derfor er vi faktisk forskånet for sygdom og nedslidning i stor stil, som det ofte kan være tilfældet i vores fag. I den forbindelse skal jeg da også lige nævne vores massørordning, som vi har glæde af hver 14. dag, når han kommer og masserer os. For Marianne Andersen Pushpa Johannesen Estrid Hansen udover at massagen er rigtigt god, er det jo en ekstra behaglighed, at vi får det gjort her på stedet, og at SIMAC giver tilskud til det, understreger Kirsten. - Det er vigtigt at vi kan beholde de samme medarbejdere, som kender skolerne, og som vi ved vi kan stole på både mht. kvaliteten af deres arbejde og deres stabilitet. Det er jo ikke helt nemt at få gode medarbejdere mere! Og på et tidspunkt skal vi jo afløses af nye, friske kræfter, og så er det vigtigt at man har et godt navn som arbejdsplads, hvis man skal tiltrække medarbejdere. Det evige stoleproblem! - PÅ SIMAC bliver vores arbejde heldigvis værdsat og respekteret som et ikke uvæsentligt element i skolens hverdag og jeg synes i det store hele at de studerende er gode til selv at hjælpe til med at holde orden selv om det kniber lidt med at huske det der med at sætte stolene på plads, driller Kirsten med en skjult opfordring til de studerende! - Men det er et dejligt miljø jeg kommer jo til at kende mange af de unge, fordi jeg kommer rundt over det hele og er her i dagtimerne. - M.h.t. mine øvrige kollegaer på SIMAC synes jeg også at vi har det godt indbyrdes. Jeg holder tit mine pauser sammen med nogen På en stor uddannelsesinstitution som SIMAC med mange mennesker og mange aktiviteter i gang hele året, er der altid opgaver ud over den daglige rengøring. Der skal gøres hovedrent en gang imellem, gardinerne skal vaskes, og man skal helt ud i krogene ind i mellem og have fjernet alt spindelvævet. - Selv om der er perioder, med knap stå mange studerende i ferier og i eksamenstiden så har vi jo til gengæld mange kursister, der også skal have pæne og ordentlige omgivelser, forklarer Kirsten. - Så nej. Vi keder os aldrig! Stor, tung og erfaren maskinmester på hjemmelavet badevægt. Opgavetekst Hydraulik / Hydrostatik En velvoksen maskinmester, af typen der stryger skjorte på en oppustet badebold, har bygget sig en hydraulisk vægt. Årsagen er simpel nok badevægten kvitterede hans sidste besøg med at spytte fjederstumper og forvredne metalstykker ud på gulvet. Den hydrauliske vægt består af et oliefyldt stempel med diameteren 45 centimeter. Hertil er der koblet en slange, der står i direkte forbindelse til en væskesøjle med diameteren 1 centimeter. Væskesøjlen holdes i et gennemsigtigt rør, der er åbent i toppen. Højdeforskellen mellem stempelbund og toppen af væskesøjlen aflæses til 109 cm. Massefylden af hydraulikolien er 970 kg/m³. tyngdeaccelerationen er 9,82 m/s². Beregn maskinmesterens vægt, idet der ses bort fra tab, massen af det stempel han står på o.a. Vinder af forrige Brain Fryer Den heldige vinder blev: Ingen, da der ikke var nogen der svarede rigtigt. Løsning på forrige Brain Fryer Den hjemmelavede pram-lignende genstand ramte betonklodsen med 30,77 m/s, svarende til knap 59,8 knob. Styrmanden overlevede sammenstødet, men det gjorde restbeholdningen af øl desværre ikke. 6 7

5 Sygeplejerskefest Et billede siger mere end tusind ord. 8 9

6 Personaleinfo Tøsernes julefrokost på Arne B. Nyansatte: Flemming Grüning Han har læst til maskinmester i Svendborg og har sejlet hos A. P. Møller. Senere blev det til kraftværkssektoren, og da havet stadig trak, kom han tilbage i handelsflåden hos J. Lauritzen. Pga. kæresten skiftede han job til Storebæltsoverfarten, hvor han har været i 10 år. Fra 1996 til 1999 blev han ansat hos Superkøl i Odense. Her arbejdede han med at udvikle en fjernovervågningscentral til overvågning af køle- og frostinstallationer i supermarkeder. I 1999 tilbød Sydfyns Elforsyning ham et barselsvikariat som energirådgiver, og i 2000 bliver han fastansat som energirådgiver og har været kampagneansvarlig for Årets Energisparekommune, Spareventilator kampagnen og Sparepumpe kampagnen. Undervisning af skoleelever på niende klassetrin i energirigtig brug af el. Eleverne fik desuden en viden om el-sikkerhed og miljøbelastninger ved forskellige energiformer. Uddannet energiledelseskonsulent på Teknologisk Institut i Tåstrup i Flemming Grüning skal undervise i termiske maskiner, hydraulik og pumper samt valgfaget hjælpe- og servicesystemer. Frances Fischer - timelærer i engelsk. Hun kom til Danmark fra Arizona i USA i 1973,som love refugee - én, der flytter sammen med en dansk kæreste. Når man kommer til Danmark med et hovedsprog som modersmål og en god uddannelse, er det så sikkert som amen i kirken, at man gang på gang havner bag et kateder, lige meget hvad man har lavet før. Hun startede med IBL (International Business Languages), og har gennem årene været næsten hele vejen igennem det danske uddannelsessystem, fra leder af en SFO over voksenundervisning for Ældresagen til undervisningsassistent på (dengang) Odense Universitet, hvor hun lige tog et bifag i historie. Et job som projekt manager for IUC-Europe, International Uddannelsescenter, bragte hende, med familie, til Svendborg. Her lærte hun endnu mere om Danmark, både politik og uddannelse, og om EU i selskab med programdeltagere fra hele Europa. For 2½ år siden stiftede hun bekendtskab med SIMAC som det amerikanske indslag i navigationsklassens kulturorientering før afgangseksamen. Hun var allerede fra starten imponeret over elevernes viden og engagement, så det var en velkommen udfordring for hende at starte som timelærer i engelsk på SIMAC. Pigerne på SIMAC havde julefrokost på Arne B. den 23. november. Det blev, efter rygterne at dømme, en vellykket aften. Fra Gulvspanden Vi vil fra rengøringsholdet på de 2 skoler, sige tak til de studerende og andre brugere, som - når de forlader lokalerne - efter endt brug sætter deres stole op, og smider deres affald i skraldespanden, således det ikke ligger og flyder på borde og gulve. I er med til at gøre skolerne behagelige at være i, da vi rengøringsfolk kan koncentrere os om det, vi er ansat til - nemlig at gøre rent - og ikke skal bruge halvdelen af vores arbejdstid på stoleopsætning og indsamling af affald. Tak skal i have fra: Kirsten, Patima, Pushpa, Anette, Estrid og Marianne Sådan må klasseværelset ikke efterlades 10 11

7 The geography of women and men 25 tegn på at du er blevet voksen! 1. Dine planter i huset er i live, og ingen af dem kan ryges. 2. At have sex i en smal seng er udelukket. 3. Du har mere mad end øl i køleskabet. 4. Du står op kl i stedet for at gå i seng kl Du hører din yndlingssang i supermarkedet. 6. Du ser vejrudsigter på tv. 7. Dine venner gifter sig og bliver skilt i stedet for at være kærester og slå op. 8. Du går fra at have 130 dages ferie til at have Cowboybukser og t-shirt er ikke nok til, at du mener, at du er klædt pænt på. 10. Det er dig, der ringer til politiet, fordi de unge inde hos naboen ikke vil skrue ned for musikken, 11. Ældre slægtninge fortæller gerne sex-vittigheder, når du er til stede. 12. Du ved ikke mere, hvornår døgnkiosken lukker. 13. Dine bilforsikringer bliver billigere, og dine afdrag på bilen dyrere. 14. Du fodrer din kat med Whiskas i stedet for rester fra McDonalds. 15. Når du har sovet på sofaen, får du ondt i ryggen. 16. Du tager ikke længere en lur fra middag til kl En middag og en film i biffen er hele dit stævnemøde i stedet for begyndelsen på ét. 18. At spise en stor bøf klokken 3 om morgenen vil give dig et alvorligt mavetilfælde snarere end at få dig til at falde til ro. 19. Du går på apoteket for at hente hovedpinepiller, ikke kondomer og graviditetstests. 20. En flaske rødvin til 20 kr. er ikke lækkert mere. 21. Du spiser faktisk morgenmad om morgenen. 22. Du siger snarere»jeg kan ikke drikke så meget, som jeg plejer«fremfor»jeg skal aldrig drikke så meget mere.« procent af den tid, du tilbringer foran computeren, bruges ikke til at spille computerspil. 24. Du varmer ikke op derhjemme med at drikke for at spare penge, når du går i byen. 25. Du har læst alle disse punkter for at finde bare ét, der ikke gælder for dig. The geography of a woman: Between the ages of a woman is like Africa or Australia. She is half discovered, half wild and naturally beautiful with bush land around the fertile deltas. Between the ages of a woman is like America or Japan. Completely discovered, very well developed and open to trade especially with countries with cash or cars. Between the ages of 30-35, she is like India or Spain. Very hot, relaxed and convinced of its own beauty. Between the ages of a woman is like France or Argentina. She may have been half destroyed during the war but can still be a warm and desirable place to visit. Between the ages of she is like Yugoslavia or Afghanistan. She lost the war and is haunted by past mistakes. Massive reconstruction is now necessary. Between the ages of she is like Russia or Canada. Very wide, quiet and the borders are practically unpatrolled but the frigid climate keeps people away. Between the ages of a woman is like England or Mongolia. With a glorious and all conquering past but alas no future. After 70, they become Albania. Everyone knows where it is, but no one wants to go there. The geography of a man: Between the ages of a man is like Iraq - ruled by a dick. Journal-bøffer Patienten afslog at lade sig obducere. Patienten har ingen fortilfælde af selvmord. Patienten har efterladt sine hvide blodlegemer på et andet hospital. Patientens tilstand har været bemærkelsesværdig stabil, og hun har kun taget 20 kg på i løbet af de sidste tre dage. Hun faldt på isen, og tilsyneladende gik hendes ben i hver sin retning i begyndelsen af december. Patienten oplevede et alvorligt tilfælde af åndenød hjemme, mens hun havde sex, der gradvist forsvandt på skadestuen. Patientens storebror er ikke med i dag. Han sejler, men har en normal penis. Moderen kendt som skøge i byen. Hun har siden efteråret gået på Teknisk Forberedelseskursus.??? Spørgsmål: Hvordan kan det være at lyset på gangene altid er slukket, men lyset i gården på Graaesvej altid er tændt? Det giver ikke mening, hvis argumentet er at spare på strømmen.

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Benjamin: Så det første jeg godt kunne tænke mig at bede dig fortælle mig lidt om, det er en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår.

Benjamin: Så det første jeg godt kunne tænke mig at bede dig fortælle mig lidt om, det er en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår. Bilag G - Sofie 00.00 Benjamin: Så det første jeg godt kunne tænke mig at bede dig fortælle mig lidt om, det er en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår. 00.10 Sofie: Ja, jamen det er, at jeg står

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger 7. Håndtering af flerkulturelle besætninger Mange nationaliteter om bord er blevet almindeligt i mange skibe. Det stiller ekstra krav til kommunikation og forståelse af forskelligheder. 51 "Lade som om"

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt:

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: 1. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart? Inden besøget i Østerhåb har

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer

Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer 5 35 40 45 Rekrutteringskampagne med et millionbudget kan ikke alene sørge for nok uddannede skibsofficerer. De studerende falder nemlig fra inden uddannelsen

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

I: Jeg vil starte med at spørge, hvor længe du har været medlem i Fountainhuset? I: Og har du haft de samme arbejdsopgaver hele tiden eller hvordan?

I: Jeg vil starte med at spørge, hvor længe du har været medlem i Fountainhuset? I: Og har du haft de samme arbejdsopgaver hele tiden eller hvordan? Bilag E Transskribering af interview med Poul I: Jeg vil starte med at spørge, hvor længe du har været medlem i Fountainhuset? Poul: Jeg tror jeg har været her i ét år nu. I: Og har du haft de samme arbejdsopgaver

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

beggeveje Læringen går

beggeveje Læringen går VAGN ERIK ANDERSEN, journalist, SØREN WEILE, fotograf Læringen går beggeveje Tandlægestuderende er glade for praktikperioden i den kommunale tandpleje, men også overtandlægerne synes de lærer noget. Samtidig

Læs mere

Min Fars Elsker. [2. draft]

Min Fars Elsker. [2. draft] 1. SCENE INT.-MORGEN-KØKKEN Min Fars Elsker [2. draft] (15) går rundt i køkkenet, og stiller morgenmad på køkkenbordet. Hun har lavet kaffe. (45) træder ind i køkkenet, fuldt påklædt i jakkesæt og med

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

HVERDAGSAVISEN TORSDAG

HVERDAGSAVISEN TORSDAG TORSDAG BANKRØVERI!! Bankrøveri! Onsdag kl. ca. 10:50, blev banken røvet af to forbrydere. Forbryderne havde taget pengekassen, og de flygtede! Flemming Hansen ved ikke, hvor meget de har taget, og de

Læs mere

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN KVINDE 26 ÅR KONVERTERET TIL ISLAM BÆRER TØRKLÆDE NYUDDANNET JURIST ANSÆTTELSESSAMTALEN (Scene 1) Introduktion til scenen: Fahilla har

Læs mere

Undersøgelse om ros og anerkendelse

Undersøgelse om ros og anerkendelse Undersøgelse om ros og anerkendelse Lønmodtagere savner ros af chefen Hver tredje lønmodtager får så godt som aldrig ros og anerkendelse af den nærmeste chef. Til gengæld er de fleste kolleger gode til

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Skole Hjem Nr. 189 December 2006

Skole Hjem Nr. 189 December 2006 Skole Hjem Nr. 189 December 2006 1 Afsked Det er ikke første gang og bliver måske heller ikke sidste gang i dette skoleår, at vi i Kontakt må skrive om afsked. Det skyldes hovedsagelig, at flere nu har

Læs mere

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia Intern evalueringsopsamling Opsamling - EKSAMEN X = hold 1, hold 2, hold. Alle hold samlet 1. Formen: I hvilken har du oplevet, at eksamensformen har svaret til undervisningen på studieforløbet? I høj

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Kia Christensen Mercy in Action, 2. Rejsebrev

Kia Christensen Mercy in Action, 2. Rejsebrev Kia Christensen Mercy in Action, 2. Rejsebrev Generelle informationer om praktikstedet kan findes i mit 1. rejsebrev. Den pædagogiske opgave Min opgave i praktikken består som regel af at lave aktiviteter

Læs mere

Dinesh er serviceassistent (let) 12. aug, 2015 by Maybritt 00:00 00:00

Dinesh er serviceassistent (let) 12. aug, 2015 by Maybritt 00:00 00:00 Dinesh er serviceassistent (let) 12. aug, 2015 by Maybritt 00:00 00:00 Dinesh arbejder som serviceassistent på OUH Odense Universitets Hospital. Dinesh historie Dinesh kommer fra Nepal og kom til Danmark

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN Hanna og Torben Birkmose Jakobsen har fulgt nogle af de første danske kurser i PREP for at styrke deres parforhold og samliv. - Vi ville gerne investere tid og kræfter

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

September 2010 11. Årgang Nr. 3

September 2010 11. Årgang Nr. 3 September 2010 11. Årgang Nr. 3 www.marna.dk Formanden har ordet Per Thomsen Hej allesammen i foreningen Marna.Sejlsæsonen er ved at gå på held og vi har sidste Mandagssejlads d. 25 okt. kl. 1830. Når

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen. OPGAVER TIL Tre venner NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland

BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland Er det en veninde, som ikke er her mere? Jeg er meget ked af det, det er Nurzan, og hun skal tage af sted Vi har været sammen siden begyndelsen, også på det første

Læs mere

Flygtningen (Final draft) 8.B - Henriette Hørlück Skole

Flygtningen (Final draft) 8.B - Henriette Hørlück Skole Flygtningen (Final draft) af 8.B - Henriette Hørlück Skole SC 1- GANGEN (DAG 1) Burhan går ned ad gangen mod klasseværelset. Han hører musik på sin mobil. Folk stopper deres snak. Elev 1 (Karls ven) ser

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

3. og 4. årgang evaluering af praktik

3. og 4. årgang evaluering af praktik 3. og 4. årgang evaluering af praktik Februar 2013 52% af de spurgte har svaret 1. Hvor mange klasser har du haft timer i? Respondenter Procent 1 klasse 27 11,6% 2 klasser 73 31,3% 3 klasser 50 21,5% 4

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

3. Håndtering og forebyggelse af konflikter

3. Håndtering og forebyggelse af konflikter 3. Håndtering og forebyggelse af konflikter Konflikter om bord på et skib er stort set umulige at undgå i det lange løb, fordi man er mange mennesker tæt sammen i lang tid. Konflikterne kan opstå på mange

Læs mere

Hjem kære hjem FINAL MANUSKRIPT

Hjem kære hjem FINAL MANUSKRIPT Hjem kære hjem FINAL MANUSKRIPT 1. EXT TOGPERRON MIDDAG Vi ser en tom togperron. Der er klip mellem titelskilte og billeder af den tomme perron. Der er helt stille. En svag baggrundsstøj er det eneste

Læs mere

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC 01:00:08 SNEDKER MUHAREM SEJDIC Jeg har mine venner, jeg har mine bekendte. Vi er sammen, og derfor føler jeg at jeg har det rigtig, rigtig godt.

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Før interviewet startes, oplyses informanten om følgende: Løs gennemgang af projektets emne. Hvem der får adgang til projektet. Anonymitet. Mulighed for at

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Babys Søvn en guide. Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn?

Babys Søvn en guide. Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn? Babys Søvn en guide Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn? Små børn har behov for meget søvn, men det er bestemt ikke alle, der har lige let ved at overgive

Læs mere

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast)

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast) Hør mig! Et manus af 8.a, Henriette Hørlücks Skole (7. Udkast) SCENE 1. INT. I KØKKENET HOS DAG/MORGEN Louise (14) kommer svedende ind i køkkenet, tørrer sig om munden som om hun har kastet op. Hun sætter

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården. Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette.

Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården. Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette. Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette. Mandag den 26. juli. Endelig, da klokken var 10 fik vi huset for os selv og koloni ugen kunne

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

Koblingspunkter. Sammenhænge og samarbejde mellem skole og praksis. Charlotte Wegener, nov Fotos: Lisbeth Barfoed

Koblingspunkter. Sammenhænge og samarbejde mellem skole og praksis. Charlotte Wegener, nov Fotos: Lisbeth Barfoed Koblingspunkter Sammenhænge og samarbejde mellem skole og praksis Charlotte Wegener, nov. 2012 Fotos: Lisbeth Barfoed Vertikal læring Horisontal læring - Skabe koblingspunkter - Binde knuder Forebyggelse

Læs mere

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING TARUP SKOLE ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING I en tid med forandringer omkring folkeskolen er det afgørende, at vi, som skole, har et fast fundament at bygge udviklingen og fremtiden

Læs mere

Uddrag fra HE rapport

Uddrag fra HE rapport Uddrag fra HE rapport Tabel A viser elevernes vurdering af, om de føler de har oplevet et anderledes skoleår i forhold til deres tidligere skoleår i folkeskolen. Tabel A Føler du at du har oplevet et anderledes

Læs mere

1. God ledelse. God ledelse

1. God ledelse. God ledelse 1. God ledelse Historier om livet om bord God ledelse Ledelsen om bord er afgørende for trivsel og effektivitet. I dette kapitel viderebringer vi en række lederes erfaringer og tanker om ledelse 15 Skab

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

HVERDAGENS KAMPE FOR FANDEN, JENS!

HVERDAGENS KAMPE FOR FANDEN, JENS! FOR FANDEN, JENS! 31 En personlig beretning af Jens Rønn om faglige ambitioner og angsten for at blive syg igen. Af Jens Rønn Jeg hører sjældent musik. Ja, det er ikke mange gange i mit liv, jeg har hørt

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen.

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen. Fra: Rita Vinter Emne: Sarah Dato: 7. okt. 2014 kl. 21.59.33 CEST Til: Janni Lærke Clausen Hej Janni. Jeg vil lige fortælle lidt om Sarah, inden du møder

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

I: Jeg vil gerne starte med at høre, hvor lang tid du har været medlem?

I: Jeg vil gerne starte med at høre, hvor lang tid du har været medlem? Bilag J Transskribering af interview med Nanna I: Jeg vil gerne starte med at høre, hvor lang tid du har været medlem? Nanna: Jeg har medlem her i næsten 2 år. I: Så næsten siden det startede? Nanna: Ja,

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

I hvilken grad har du under ansættelsen af den unge med særlige behov følt dig kvalificeret til opgaven gennem kontakten til Havredal gl. Skole?

I hvilken grad har du under ansættelsen af den unge med særlige behov følt dig kvalificeret til opgaven gennem kontakten til Havredal gl. Skole? BILAG 9: Spørgeskemaundersøgelse virksomheder I hvilken grad havde du kendskab til unge med særlige behov før kontakten til Havredal gl. Skole? 0 8 6 6 4 3 Meget høj Høj Nogen Lav Slet ikke I hvilken grad

Læs mere

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development Sport as a Tool for Development Deltagernes egne beretninger Læs tre inspirerende historier fra nogle af de unge, der har været i Ghana som idrætsvolontører. 2 Det har givet mig uendeligt meget, at deltage

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2013 Fælles info Indsamling. I aften kulminerer de mange indsamlingsaktiviteter når DR åbner op for tvshowet den store Danmarksindsamling. Et af de fremstød vi lavede var salg af brød & kaffe i vores morgenåbning.

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger G U I D E T I L M E N TO R E N G U I D E T I L D I G, S O M S K A L S TA R T E M E D AT VÆ R E M E N T O R, E L L E R A L L E R E D E E R I G A N G Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver,

Læs mere

Ledere og Chefer 31.08.07

Ledere og Chefer 31.08.07 Ledere og Chefer 31.08.07 Information Jeg har adgang til den information, som jeg har brug for i mit arbejde. Mine lederkolleger er gode til at give information. Min chef er god til at informere. Mine

Læs mere

KONTAKT 12/13 nr. 1 S E P T E M B E R

KONTAKT 12/13 nr. 1 S E P T E M B E R KONTAKT 12/13 nr. 1 S E P T E M B E R Indhold: Aktuelt i september Siden sidst 5.årgang til koncert Legepatruljekursus Cow parade. Fritternyt En dag med sundheds.. 7.klasserne fremlægger.. s.2 s.2 s.3

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

INNOVATION STARTER MED KERNEOPGAVEN

INNOVATION STARTER MED KERNEOPGAVEN INNOVATION STARTER MED KERNEOPGAVEN Liggende møder i farverige Fatboys er ikke innovation. Innovation handler om, at alle på arbejdspladsen er enige om, hvad der er den fælles kerneopgave. Medarbejdere

Læs mere

Bilag 5. Transskribering af Fokusgruppeinterview 1

Bilag 5. Transskribering af Fokusgruppeinterview 1 Bilag 5. Transskribering af Fokusgruppeinterview 1 I har været i Børnenes Madhus i et par dage, og I har været ude ved de marietime nyttehaver i går på muslingefarmen... Først kunne jeg godt tænke mig

Læs mere

Spring ud i det! - job på almindelige arbejdspladser

Spring ud i det! - job på almindelige arbejdspladser Spring ud i det! - job på almindelige arbejdspladser Indhold Kolofon Spring ud i det 1. Oplag Udgiver: Servicestyrelsen, 2008 Tekst og redaktion: Stine Grønbæk Jensen Handicapenheden Servicestyrelsen Foto:

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

Vi ønsker alle Karen Mette rigtig god bedring, og glæder os til at hun kommer frisk og veludhvilet tilbage på arbejde

Vi ønsker alle Karen Mette rigtig god bedring, og glæder os til at hun kommer frisk og veludhvilet tilbage på arbejde Karen Mette er sygemeldt: Måske har nogle af Jer undret Jer over at Karen Mette ikke har været at finde i et stykke tid her i fritteren. Karen Mette fik før jul problemer med at sove om natten, og har

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Da jeg var på jeres alder var der kun 7 års obligatorisk skolegang. Hvis man var blevet træt af skolen, kunne man gå ud efter syvende.

Da jeg var på jeres alder var der kun 7 års obligatorisk skolegang. Hvis man var blevet træt af skolen, kunne man gå ud efter syvende. Kære elever fra 9. årgang Da jeg var på jeres alder var der kun 7 års obligatorisk skolegang. Hvis man var blevet træt af skolen, kunne man gå ud efter syvende. Og det gode var dengang, at man også kunne

Læs mere

www.mellervangskolen.dk Dus Mellervang Børnerådsmøde i Pyramiden

www.mellervangskolen.dk Dus Mellervang Børnerådsmøde i Pyramiden Børnerådsmøde i Pyramiden www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Marts BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Stamtræer

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Tryghed & Trivsel ÅRET DER GIK Tak for deltagelsen ved arrangementerne og tak for jeres engagement i Boligorganisationen Tårnbyhuse og de respektive afdelinger. Vi ser frem

Læs mere

TILLID PÅ BORNHOLMSK. Han opdagede hurtigt den tavle, som hang på væggen og gav chefen det store overblik over, hvor alle medarbejderne var.

TILLID PÅ BORNHOLMSK. Han opdagede hurtigt den tavle, som hang på væggen og gav chefen det store overblik over, hvor alle medarbejderne var. TILLID PÅ BORNHOLMSK Det handler om is i maven, børneopdragelse og græs på syv centimeter, når Vej og Parks leder og fællestillidsrepræsentant fortæller, hvad tillid er på en arbejdsplads. Og hvordan tillid

Læs mere

Børnehave i Changzhou, Kina

Børnehave i Changzhou, Kina Nicolai Hjortnæs Madsen PS11315 Nicolaimadsen88@live.dk 3. Praktik 1. September 2014 23. Januar 2015 Institutionens navn: Soong Ching Ling International Kindergarten. Det er en børnehave med aldersgruppen

Læs mere

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 P PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 6 Jeg elsker mit job. En god dag for mig, er en dag, hvor jeg er på arbejde, siger Dennis, der har ansvaret for butikkens kiosk og blandt andet også står for indkøb af varer

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere