Succesfuld uddannelses- messe s. 5 Billeder fra sygeplejerske- festen s Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Succesfuld uddannelses- messe s. 5 Billeder fra sygeplejerske- festen s. 8 + 9 Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC"

Transkript

1 Nummer december 2007 Succesfuld uddannelsesmesse s. 5 Billeder fra sygeplejerskefesten s Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC

2 Ordentlig oplæring HR-partner og eventmager Det Blå Danmark skal bruge veluddannede maskinmestre, navigatører og duale. Det kan kun en god skoleuddannelse og en god praktisk oplæring sikre. Det er de færreste mennesker i dagens Danmark, der er i stand til at begynde i et nyt job uden forudgående introduktion til jobbet. Afhængig af jobfunktion skal introduktionen/oplæringen være lang eller kort. En succesfuld introduktion/oplæring af en nyansat kræver naturligvis, at den nyansatte er villig til at lære nyt, er indstillet på at se verdenen på en anden måde, og er klar til udfordringer. Dertil kræver det også, at den eller de personer, der skal stå for oplæringen af den nyansatte, er uddannet til opgaven og har forstand på jobbet. Ekstra godt bliver det, hvis de også besidder pædagogiske evner. Alt dette gælder naturligvis også i vores erhverv den maritime sektor. For at vi skal blive gode til vores fremtidige job, uanset om det er som maskinmester eller som navigatør, skal vi igennem både uddannelse og en oplæring i vores nye job. Uddannelsen står som bekendt SIMAC for. Det klarer de vha. en masse undervisere, som giver os studerende undervisning efter en undervisningsplan, de selv har lavet. Den plan er lavet på baggrund af en studieplan, som er kontrolleret af eksterne instanser. Formålet med deres kvalitetsstyringssystem er også netop at sørge for, at undervisningen følger internationale standarder, så vi kan få en uddannelse, der opfylder internationale krav. Redaktionel info: Der er i det hele taget en del kontrol med at den undervisning, som SIMAC udbyder, også er i orden kvalitetsmæssigt. I den sidste ende får vi studerende heller ikke lov til at slutte et semester, før vi har gennemført en række eksamener, som også er et led i at sikre en høj uddannelsesmæssig standard. Så langt, så godt. Hvad så med oplæringen, som foregår i praktikken? Når vi kommer i praktik, er det meningen, at vi skal lære, hvordan forskellige arbejdsopgaver skal udføres i praksis. Den læring tager ældre kollegaer sig af, og det er typisk folk, der har samme jobfunktion og har haft den i et stykke tid. Som eksempel kan man til søs i APM s skoleskibe tage DTO ens funktion, som netop er at sikre en ordentlig oplæring af rederiets aspiranter. Som det ser ud lige nu, bestrides DTOjobbet af juniorofficerer, som ikke har anden uddannelse end den, de har fået fra SIMAC. De får ikke nogen ekstra færdigheder i at undervise eller have med aspiranter at gøre - ud over det, et TACS kursus kan give dem. Udnævnelsen af dem står skibsledelsen for, og det er sådan set forståeligt, efter som det er skibsledelsen der bedst kan vurdere, om en mand/kvinde er egnet til jobbet eller ej. Derudover har de også skibets drift at skulle varetage. Som DTO står man med ansvaret for at oplære en håndfuld førstegangs-aspiranter til at forstå, hvordan et skib fungerer. Allerede i 1. pratikperiode er det vigtigt, at en aspirant får en rigtig god forståelse for skibets drift og gerne, hvordan man udfører de mest basale jobfunktioner. Søfartsstyrelsens uddannelsesbog er et redskab, der bruges til at sikre, at alle aspiranter får den samme forståelse, men den kan ikke selv sørge for, at aspiranterne får den nødvendige oplæring. Det er DTO en og skibets officerer, der skal sørge for det i samarbejde aspiranterne. En juniorofficer, der lige er blevet udnævnt til DTO, står i den situation, at han skal finde ud af, hvad der kræves af ham. Her bliver han på nuværende tidspunkt slemt skuffet, for der findes ikke nogen håndbog for DTO er. Han vil naturligvis gerne vide, hvilken slags undervisning han skal give aspiranterne, hvilke vagter de skal gå og følge, hvilke rettigheder de har, hvordan deres afleveringer skal rettes, eksempler på undervisning og metoder og især tidligere DTO ers erfaringer med aspiranter. Ligesom aspiranter skal læres op, burde der så ikke være en oplæring af DTO er efter en fastsat standard, så man øger sandsynligheden for, at aspiranter får nogenlunde den samme oplæring, uanset om de sejler på Arthur Maersk eller Clementine Maersk? Det er jo aspiranterne, der efter endt uddannelse skal overtage skibets drift og navigere det sikkert. Med venlig hilsen Lars Nydam Jensen Birgitte Pless Chefsekretær Af: Kirsten Lørup, In-house journalist. Fysisk fylder hun ikke meget i landskabet. Men man skal ikke tage fejl! For når det handler om vilje og gennemslagskraft, energi og initiativ fylder hun indtil flere pladser ud. Smilende, engageret og altid i aktivitet sætter hun sit personlige aftryk på en lang række af SIMAC s aktiviteter HR en vigtig funktion Officielt er hendes titel HR-partner og direktionsassistent uofficielt ifølge hende selv eventmager i spøg og skæmt. Det handler om Birgitte Pless, som siden 1998 på tæt hold har fulgt den udvikling, der har resulteret i SIMAC, som det ser ud i dag, hvor Torben Jessen som nærmeste chef giver hende det nødvendige modspil og medspil. I dag er HR-funktionen i enhver moderne virksomhed af stor betydning både i forhold til de ansatte, og når det handler om at tiltrække nye kvalificerede medarbejdere i disse år en mangelvare overalt. Og gamle dages personaleafdeling er på SIMAC erstattet af en dynamisk selvstændig enhed i virksomheden, hvor kompetenceudvikling, ansættelsessamtaler, tests i form af medarbejder og fokusprofiler, konfliktløsning og gruppesammensætning blot er nogle af opgaverne. Balancegang - Jeg synes, jeg har et fantastisk spændende job, fortæller Birgitte. Der er mange bolde i luften hele tiden, og mange ting jeg skal være ajour med for at udfylde den rolle, jeg har, som bl.a. indebærer, at jeg er involveret i alle ledelsesfunktioner og med til alle møder og arrangementer i ledelsen. Jeg skal have antennerne ude hele tiden og i hele organisationen, fordi jeg skal forholde mig til både ledelsen og de ansatte på samme objektive og loyale måde. Det kan godt somme tider minde noget om linedans eller den berømte balancegang på en knivsæg, indrømmer hun. - Men det er jo lige mig at kunne være med overalt og så vidt muligt forsøge at opfange signaler, der måske kan betyde, at problemer, ønsker eller konflikter bliver taget i opløbet, eller at mangelfuld kommunikation bliver forbedret. Nye udfordringer - Jeg startede i 1998 som kursussekretær på Svendborg Navigationsskole, og i kraft af en uddannelse som merkonom i marketing blev jeg involveret i nogle marketingopgaver, så inden der var gået lang tid var jeg IT-koordinator og marketingkoordinator, konstaterer Birgitte. Derefter tog jeg en uddannelse som HR-konsulent på Center for Ledelse, ligesom der senere er fulgt mere uddannelse i form af projektlederkurser og senest løbende kurser i at arbejde med medarbejder- og fokusprofiler, som vi nu bruger i forbindelse med de fleste ansættelser. Jeg har således arbejdet med HR på forskellige måder med de tre direktører jeg har arbejdet for på SIMAC og jeg er glad for, at jeg nu har fået en decideret rolle som HR-partner, dvs. støtte for alle med personaleansvar på SIMAC. Det handler om at lytte - Netop via disse profiler får jeg mødt alle medarbejderne, og det er vigtigt for mig at kende alle i hele huset, ikke mindst fordi det gør det nemmere at vide, hvor evt. problemer kan opstå, og hvor der er udviklingspotentialer. Jeg samarbejder jo også i en lang række arrangementer med mine kollegaer og de studerende og er tovholder på alle officielle arrangementer bortset fra festerne, som ligger i personaleforeningens hænder. Det er jo spændende, at alle mennesker er forskellige, og at man ikke kan læse sig til alt i en HR-funktion. Det handler i høj grad om empati og om at være god til at lytte og det bliver man bedre til med årene, SIMAC har et godt ry - Vi er ofte ude og fortælle om SIMAC og vores uddannelser i forbindelse med uddannelsesarrangementer, ligesom vi tager ud på skolerne og holder foredrag. Og i den forbindelse er det jo dejligt at opleve, at vi faktisk har et godt ry, og at de unge mennesker tilsyneladende synes godt om det, de hører. Derfor var det heller ikke noget problem for os at få nye kontorelever de henvendte sig selv efter et foredrag, og det ser jeg som et tegn på, at det ikke er helt forkert, det vi går og laver. Når Birgitte holder fri og det gør hun af og til slapper hun af med ridning. Det er en interesse jeg har taget op igen efter mange år, og det hygger jeg mig rigtigt meget med slutter Birgitte Og selvfølgelig ridning kunne man næsten tilføje for ligesom i jobbet handler ridning om udfordringer, om at nå resultater igennem samarbejde, og om at blive bedre til det man gør, samtidig med at man har det sjovt. Redaktør: Lars Nydam Jensen Semester: BJ5 Journalistik: Kirsten Lørup Proces Support A/S Læserbreve o.a. Debatindlæg, læserbreve, artikler o. a. kan indsendes til bladet på Thomas K. Demant BJ4 Susie Simonsen Underviser - SIMAC Næste udgivelse: Skolebladet udgives 1 gang om måneden. Ansvarshavende: Torben Jessen Direktør - SIMAC Tryk: TrykTeam Grønnemosevej Svendborg Designer: Elisabet Karberg Tidsfrist: Indhold der skal med i næste udgivelse skal være redaktionen i hænde senest 10 dage før næste udgivelse. SIMAC s værdier: SIMAC - a mile ahead Vi arbejder efter et fælles værdigrundlag og vil kendes for: at vi har et inspirerende studiemiljø at vi har kvalitetssikrede og internationalt anerkendte uddannelser på højt niveau at vi leverer udviklings- og samarbejdsorienterede dimittender at vi arbejder med respekt for hinanden og i åben dialog at vi arbejder professionelt og selvudviklende at vi er en professionel samarbejdspartner, der tager udgangspunkt i branchens behov 2 3

3 DTO er - Har vi brug for dem? Succesfuld uddannelsesmesse Hvad fungerer bedst et uddannelsesforløb med en DTO eller uden en DTO? SIMAC s dag på uddannelsesmessen forløb rigtig godt, og det er takket være en værdifuld hjælp fra nogle af skolens studerende. Af: Kirsten Lørup, In-house journalist Det spørgsmål kan bedst besvares af en, der har prøvet begge muligheder og det har Rune Nilsson fra BJ5. Rune sejlede i efteråret 2006 i første praktikperiode med containerskibet Clementine Maersk, hvor der var tilknyttet en DTO. Pga. et uheld, der resulterede i et brækket ben, blev Runes sejlperiode imidlertid afbrudt og senere genoptaget først på containerskibet Cornelius Maersk og i sommeren 2007 på supplyskibet Promotor Maersk, begge gange uden tilknyttet DTO. - På Clementine Maersk var vi 9 cadetter og 1 DTO, fortæller Rune, og det var en rigtigt god oplevelse, synes jeg - selv om 9 cadetter måske er lige i overkanten. DTO en bliver udpeget af kaptajnen, og har til opgave at fungere som kontaktperson og koordinator for cadetterne og sørge for at planlægge arbejdet og undervisningen, opgaverne osv. Så der er nok at se til! Første gang man er ude at sejle er der jo mange spørgsmål, der skal besvares. Man er måske lidt usikker på det hele og langt væk fra alting. Alt er nyt og der opstår hele tiden situationer, man måske ikke lige ved, hvordan man skal angribe, fortsætter Rune. - Derfor er det godt, at man har én person, man ved, man kan kontakte, uanset hvad det drejer sig om. En, som ved, hvordan tingene hænger sammen, og som har været igennem hele forløbet selv, understreger Rune. - For det var det, der i mine øjne var problemet, da jeg oplevede at sejle uden en DTO. Der manglede dual-officerer, og det betød, at der faktisk var ikke var nogen, der rigtigt vidste, hvad vores uddannelse handler om. Når det så samtidig forventes, at man selv skal stå med hele ansvaret for at få lært det, der forudsættes, kan det godt blive svært ind imellem. For selv om man som studerende naturligvis altid selv har ansvaret for sin uddannelse, er det er ikke altid muligt på forhånd at vide, hvad man skal nå undervisningsmæssigt, forklarer Rune videre. - For mit eget vedkommende resulterede Maersk Pacer ved Okume C 3. det derfor også i, at der var nogle skriftlige opgaver, jeg ikke fik lavet, fordi jeg ikke vidste, at det skulle gøres. Det gav så noget ekstra arbejde bagefter, men jeg har da heldigvis indhentet det tabte og er på omgangshøjde igen. - Efter at have prøvet begge muligheder, mener jeg derfor, at uanset om der udpeges en officer til at varetage opgaven, eller der er tilknyttet en DTO, så er det vigtigt, at man som studerende har én kontaktperson en der kender til uddannelsen - når man er ude at sejle, så man altid ved, hvem man skal henvende sig til, slutter Rune. Af: Kirsten Lørup, In-house journalist Fedt, at vi har vores studerende! - Uden deres medvirken ville uddannelsesdagen i SG-hallen ikke være blevet så stor en succes for SIMAC, fastslår Birgitte Pless, der gerne vil uddele store roser til de frivillige, der var med på Uddannelsesdag Sydfyn den 20. november. - Det er i høj grad deres skyld, at vi havde så mange besøgende, og vi kan jo klart konstatere, hvor stor betydning det har, at vores stand er bemandet med unge. De kan jo på en helt anden måde end os andre formå at trække de besøgende til og gøre dem interesserede i det, vi tilbyder, fortæller Birgitte. Og man skal jo hele tiden huske på, at det er meget unge gæster fra folkeskolen. De er måske ikke lige kommet for at beslutte sig for, hvad deres uddannelse på langt sigt skal handle om, men kun for at snuse til de forskellige muligheder, der er for dem efter folkeskolen. - Og så er det måske mere interessant at få lov til at prøve nogle praktiske ting, som f.eks. at binde knob på tid eller deltage i en konkurrence om, hvem der kan komme hurtigst i en overlevelsesdragt. Det er da vores indtryk, at det var meget populært i hvert fald hvis man skal dømme efter kødranden omkring Ved SIMAC s stand kunne man øve sig i at trække i en overlevelsesdragt så hurtigt som muligt, og måske vinde en præmie, hvis man var den hurtigste. standen! Og også her var det vores egne studerende, der stod for at gøre det underholdende! Det er sådan noget, der er med til at sælge en uddannelse at det ikke kun er tørre facts og fagkombinationer, der bliver talt om, vurderer Birgitte. - Man bliver jo rigtigt glad over at se, hvor stor entusiasme og fagstolthed, der bliver lagt for dagen fra vores studerende, hver gang vi deltager i sådan nogle arrangementer. Det giver en fantastisk dynamik og en udstråling af at det her er spændende. Det kan ikke undgå at smitte af, og hos nogle af de unge besøgende tror jeg helt sikkert, det efterlader lige det ekstra positive indtryk, der måske senere kan være grunden til, at deres tanker falder på SIMAC som uddannelsessted. Deltagere fra SIMAC: Studerende: Benjamin Petersen Nanna Hahn Tommy Jørgensen Andreas Mikkelsen Linus Pedersen Lærke Dyrhauge Ansatte: Lene Stampe Thomsen Birgitte Pless - Jeg synes vi kan være stolte over at have studerende, der på denne måde tager ansvar for deres uddannelsessted, og det glæder mig, hver gang vi har mulighed for at få vores studerende til at være aktivt medvirkende, slutter Birgitte. Sproglærerens genvordigheder: 1) Fra en opgave om Karen Danielsen, der påsejlede Storebæltsbroen:...so the chief officer was very properly asleep in his chair (...as they hit the bridge) Det var åbenbart passende, at overstyrmanden sov på vagten, da de sejlede ind i Storebæltsbroen 2) The Philippines have been a sea fearing nation for a very long time Utroligt at landet så er blevet en verdens største søfartsnationer, siden de åbenbart er så bange for havet. 4 5

4 på SIMAC Nogle ansatte er i det daglige skjult for studerende og undervisere. Selv Af: Kirsten Lørup, In-house journalist. om vi ikke ser dem, har de en særdeles vigtig funktion. Jeg er glad for at gå på arbejde hver eneste dag, Sådan siger Kirsten Nordby, der igennem de seneste 5 år som rengøringsleder på SIMAC har sørget for, at de fysiske rammer for undervisningen har været i orden, når de studerende møder om morgenen. Kirsten Nordby sleder Anette Madsen Patima Simonsen fra studiekontoret, og jeg har kontor sammen med pedellerne. På den måde hører jeg også lidt om, hvad der ellers sker rundt omkring. Og så er jeg med i ikke mindre end fire udvalg det er rigtigt spændende. For det giver en god fornemmelse af, at man medvirker til skolens udvikling og at der bliver hørt på, hvad man har at sige. Bl.a. er jeg med i byggeudvalg og indretningsudvalg i forbindelse med byggeriet på Graaesvej det er jo sjovt at være med til! Og jeg glæder mig, til vi bliver samlet ét sted det vil gøre det nemmere for os at koordinere arbejdet. Aktivitet året rundt - Det, at man deltager i udvalgsarbejde, giver naturligvis også en anden form for ansvarsfølelse overfor arbejdspladsen og gør i det hele taget arbejdsgangene nemmere og mere uformelle, fordi man kommer til at kende mange af kollegaerne fra andre sammenhænge. Brain Fryer Vil du vinde opgavens præmie, er du nødt til at aktivere mange af dine ellers normalt stillestående hjerneceller. Indsend din løsning til inden den 25. januar. Så trækker vi på redaktionen lod blandt de rigtige, indsendte løsninger. Vinderen får besked pr. mail og præmien er: 5 pølsehorn på en onsdag 1 omgang frokost på en torsdag 5 stykker kage og en kande kaffe på en fredag Husk: Kun 1 vinder får præmien. Selv om arbejdsdagen starter kl , synes Kirsten, at hun har et dejligt job - med gode kollegaer og med stor selvstændighed og indflydelse på sin egen hverdag. Jeg har gjort rent på SIMAC siden 2001, og jeg regner bestemt med at fortsætte i mange år endnu, fortæller Kirsten. - Jeg startede som ansat hos ISS, dengang de stod for rengøringen, men da SIMAC besluttede selv at overtage opgaven, blev jeg spurgt, som jeg havde lyst til at være leder og det har jeg ikke fortrudt, at jeg sagde ja til. Vi har et godt team. - Vi er i alt 6 ansatte til at tage os af rengøringen heraf 1 i flexjob. Jeg er selv på fuld tid på A.P. Møllersvej og én er på fuld tid på Graaesvej om natten. Resten er på deltid, fra 5-8 om morgenen, så det er ikke fordi vi render og falder over hinanden til hverdag. To af medarbejderne kommer fra hhv. Indien og Thailand og det er da en ekstra udfordring for mig at sørge for, at de bliver oplært rigtigt og bliver integreret i gruppen. Men jeg synes det fungerer rigtigt godt, selv om der da en gang imellem kan opstå nogle misforståelser pga. sproget. Heldigvis finder vi ud af det. I det hele taget har vi et utroligt godt sammenhold, og rent fagligt mødes vi fast en gang om måneden for at planlægge opgaverne fremover og få talt om alt, hvad der kan være dukket op siden sidst. selv om det kniber lidt med at huske det der med at sætte stolene på plads, driller Kirsten med en skjult opfordring til de studerende! - Ud over det faglige ses vi også til nogle arrangementer socialt i løbet af året, ligesom vi flere gange har været sammen på rengøringsmesser forskellige steder i landet for at følge med i, hvad der sker på området. På SIMAC er man heldigvis opmærksom på arbejdsmiljøet og på, at vi har de bedste arbejdsbetingelser, og derfor er vi faktisk forskånet for sygdom og nedslidning i stor stil, som det ofte kan være tilfældet i vores fag. I den forbindelse skal jeg da også lige nævne vores massørordning, som vi har glæde af hver 14. dag, når han kommer og masserer os. For Marianne Andersen Pushpa Johannesen Estrid Hansen udover at massagen er rigtigt god, er det jo en ekstra behaglighed, at vi får det gjort her på stedet, og at SIMAC giver tilskud til det, understreger Kirsten. - Det er vigtigt at vi kan beholde de samme medarbejdere, som kender skolerne, og som vi ved vi kan stole på både mht. kvaliteten af deres arbejde og deres stabilitet. Det er jo ikke helt nemt at få gode medarbejdere mere! Og på et tidspunkt skal vi jo afløses af nye, friske kræfter, og så er det vigtigt at man har et godt navn som arbejdsplads, hvis man skal tiltrække medarbejdere. Det evige stoleproblem! - PÅ SIMAC bliver vores arbejde heldigvis værdsat og respekteret som et ikke uvæsentligt element i skolens hverdag og jeg synes i det store hele at de studerende er gode til selv at hjælpe til med at holde orden selv om det kniber lidt med at huske det der med at sætte stolene på plads, driller Kirsten med en skjult opfordring til de studerende! - Men det er et dejligt miljø jeg kommer jo til at kende mange af de unge, fordi jeg kommer rundt over det hele og er her i dagtimerne. - M.h.t. mine øvrige kollegaer på SIMAC synes jeg også at vi har det godt indbyrdes. Jeg holder tit mine pauser sammen med nogen På en stor uddannelsesinstitution som SIMAC med mange mennesker og mange aktiviteter i gang hele året, er der altid opgaver ud over den daglige rengøring. Der skal gøres hovedrent en gang imellem, gardinerne skal vaskes, og man skal helt ud i krogene ind i mellem og have fjernet alt spindelvævet. - Selv om der er perioder, med knap stå mange studerende i ferier og i eksamenstiden så har vi jo til gengæld mange kursister, der også skal have pæne og ordentlige omgivelser, forklarer Kirsten. - Så nej. Vi keder os aldrig! Stor, tung og erfaren maskinmester på hjemmelavet badevægt. Opgavetekst Hydraulik / Hydrostatik En velvoksen maskinmester, af typen der stryger skjorte på en oppustet badebold, har bygget sig en hydraulisk vægt. Årsagen er simpel nok badevægten kvitterede hans sidste besøg med at spytte fjederstumper og forvredne metalstykker ud på gulvet. Den hydrauliske vægt består af et oliefyldt stempel med diameteren 45 centimeter. Hertil er der koblet en slange, der står i direkte forbindelse til en væskesøjle med diameteren 1 centimeter. Væskesøjlen holdes i et gennemsigtigt rør, der er åbent i toppen. Højdeforskellen mellem stempelbund og toppen af væskesøjlen aflæses til 109 cm. Massefylden af hydraulikolien er 970 kg/m³. tyngdeaccelerationen er 9,82 m/s². Beregn maskinmesterens vægt, idet der ses bort fra tab, massen af det stempel han står på o.a. Vinder af forrige Brain Fryer Den heldige vinder blev: Ingen, da der ikke var nogen der svarede rigtigt. Løsning på forrige Brain Fryer Den hjemmelavede pram-lignende genstand ramte betonklodsen med 30,77 m/s, svarende til knap 59,8 knob. Styrmanden overlevede sammenstødet, men det gjorde restbeholdningen af øl desværre ikke. 6 7

5 Sygeplejerskefest Et billede siger mere end tusind ord. 8 9

6 Personaleinfo Tøsernes julefrokost på Arne B. Nyansatte: Flemming Grüning Han har læst til maskinmester i Svendborg og har sejlet hos A. P. Møller. Senere blev det til kraftværkssektoren, og da havet stadig trak, kom han tilbage i handelsflåden hos J. Lauritzen. Pga. kæresten skiftede han job til Storebæltsoverfarten, hvor han har været i 10 år. Fra 1996 til 1999 blev han ansat hos Superkøl i Odense. Her arbejdede han med at udvikle en fjernovervågningscentral til overvågning af køle- og frostinstallationer i supermarkeder. I 1999 tilbød Sydfyns Elforsyning ham et barselsvikariat som energirådgiver, og i 2000 bliver han fastansat som energirådgiver og har været kampagneansvarlig for Årets Energisparekommune, Spareventilator kampagnen og Sparepumpe kampagnen. Undervisning af skoleelever på niende klassetrin i energirigtig brug af el. Eleverne fik desuden en viden om el-sikkerhed og miljøbelastninger ved forskellige energiformer. Uddannet energiledelseskonsulent på Teknologisk Institut i Tåstrup i Flemming Grüning skal undervise i termiske maskiner, hydraulik og pumper samt valgfaget hjælpe- og servicesystemer. Frances Fischer - timelærer i engelsk. Hun kom til Danmark fra Arizona i USA i 1973,som love refugee - én, der flytter sammen med en dansk kæreste. Når man kommer til Danmark med et hovedsprog som modersmål og en god uddannelse, er det så sikkert som amen i kirken, at man gang på gang havner bag et kateder, lige meget hvad man har lavet før. Hun startede med IBL (International Business Languages), og har gennem årene været næsten hele vejen igennem det danske uddannelsessystem, fra leder af en SFO over voksenundervisning for Ældresagen til undervisningsassistent på (dengang) Odense Universitet, hvor hun lige tog et bifag i historie. Et job som projekt manager for IUC-Europe, International Uddannelsescenter, bragte hende, med familie, til Svendborg. Her lærte hun endnu mere om Danmark, både politik og uddannelse, og om EU i selskab med programdeltagere fra hele Europa. For 2½ år siden stiftede hun bekendtskab med SIMAC som det amerikanske indslag i navigationsklassens kulturorientering før afgangseksamen. Hun var allerede fra starten imponeret over elevernes viden og engagement, så det var en velkommen udfordring for hende at starte som timelærer i engelsk på SIMAC. Pigerne på SIMAC havde julefrokost på Arne B. den 23. november. Det blev, efter rygterne at dømme, en vellykket aften. Fra Gulvspanden Vi vil fra rengøringsholdet på de 2 skoler, sige tak til de studerende og andre brugere, som - når de forlader lokalerne - efter endt brug sætter deres stole op, og smider deres affald i skraldespanden, således det ikke ligger og flyder på borde og gulve. I er med til at gøre skolerne behagelige at være i, da vi rengøringsfolk kan koncentrere os om det, vi er ansat til - nemlig at gøre rent - og ikke skal bruge halvdelen af vores arbejdstid på stoleopsætning og indsamling af affald. Tak skal i have fra: Kirsten, Patima, Pushpa, Anette, Estrid og Marianne Sådan må klasseværelset ikke efterlades 10 11

7 The geography of women and men 25 tegn på at du er blevet voksen! 1. Dine planter i huset er i live, og ingen af dem kan ryges. 2. At have sex i en smal seng er udelukket. 3. Du har mere mad end øl i køleskabet. 4. Du står op kl i stedet for at gå i seng kl Du hører din yndlingssang i supermarkedet. 6. Du ser vejrudsigter på tv. 7. Dine venner gifter sig og bliver skilt i stedet for at være kærester og slå op. 8. Du går fra at have 130 dages ferie til at have Cowboybukser og t-shirt er ikke nok til, at du mener, at du er klædt pænt på. 10. Det er dig, der ringer til politiet, fordi de unge inde hos naboen ikke vil skrue ned for musikken, 11. Ældre slægtninge fortæller gerne sex-vittigheder, når du er til stede. 12. Du ved ikke mere, hvornår døgnkiosken lukker. 13. Dine bilforsikringer bliver billigere, og dine afdrag på bilen dyrere. 14. Du fodrer din kat med Whiskas i stedet for rester fra McDonalds. 15. Når du har sovet på sofaen, får du ondt i ryggen. 16. Du tager ikke længere en lur fra middag til kl En middag og en film i biffen er hele dit stævnemøde i stedet for begyndelsen på ét. 18. At spise en stor bøf klokken 3 om morgenen vil give dig et alvorligt mavetilfælde snarere end at få dig til at falde til ro. 19. Du går på apoteket for at hente hovedpinepiller, ikke kondomer og graviditetstests. 20. En flaske rødvin til 20 kr. er ikke lækkert mere. 21. Du spiser faktisk morgenmad om morgenen. 22. Du siger snarere»jeg kan ikke drikke så meget, som jeg plejer«fremfor»jeg skal aldrig drikke så meget mere.« procent af den tid, du tilbringer foran computeren, bruges ikke til at spille computerspil. 24. Du varmer ikke op derhjemme med at drikke for at spare penge, når du går i byen. 25. Du har læst alle disse punkter for at finde bare ét, der ikke gælder for dig. The geography of a woman: Between the ages of a woman is like Africa or Australia. She is half discovered, half wild and naturally beautiful with bush land around the fertile deltas. Between the ages of a woman is like America or Japan. Completely discovered, very well developed and open to trade especially with countries with cash or cars. Between the ages of 30-35, she is like India or Spain. Very hot, relaxed and convinced of its own beauty. Between the ages of a woman is like France or Argentina. She may have been half destroyed during the war but can still be a warm and desirable place to visit. Between the ages of she is like Yugoslavia or Afghanistan. She lost the war and is haunted by past mistakes. Massive reconstruction is now necessary. Between the ages of she is like Russia or Canada. Very wide, quiet and the borders are practically unpatrolled but the frigid climate keeps people away. Between the ages of a woman is like England or Mongolia. With a glorious and all conquering past but alas no future. After 70, they become Albania. Everyone knows where it is, but no one wants to go there. The geography of a man: Between the ages of a man is like Iraq - ruled by a dick. Journal-bøffer Patienten afslog at lade sig obducere. Patienten har ingen fortilfælde af selvmord. Patienten har efterladt sine hvide blodlegemer på et andet hospital. Patientens tilstand har været bemærkelsesværdig stabil, og hun har kun taget 20 kg på i løbet af de sidste tre dage. Hun faldt på isen, og tilsyneladende gik hendes ben i hver sin retning i begyndelsen af december. Patienten oplevede et alvorligt tilfælde af åndenød hjemme, mens hun havde sex, der gradvist forsvandt på skadestuen. Patientens storebror er ikke med i dag. Han sejler, men har en normal penis. Moderen kendt som skøge i byen. Hun har siden efteråret gået på Teknisk Forberedelseskursus.??? Spørgsmål: Hvordan kan det være at lyset på gangene altid er slukket, men lyset i gården på Graaesvej altid er tændt? Det giver ikke mening, hvis argumentet er at spare på strømmen.

Malaria ombord s. 8. Første udmønstring s. 15. Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC

Malaria ombord s. 8. Første udmønstring s. 15. Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Nummer 28 5. december 2011 Malaria ombord s. 8 Første udmønstring s. 15 Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26 Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Lederne Jesper Bernhardt Direktør SPECIALIST

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Skrevet af Ann Carina Tetschner, Konsulent, Center for arbejdsliv og læring 1 Forord til

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Illustreret af Anders Morgenthaler. Jens Moberg. Rettidig omsorg. Gyldendal Business

Illustreret af Anders Morgenthaler. Jens Moberg. Rettidig omsorg. Gyldendal Business Illustreret af Anders Morgenthaler Jens Moberg Rettidig omsorg Gyldendal Business Indhold Forord 5 Tak 10 1. Selvbevidsthed om at kende sig selv som leder 13 Succesfuld ledelse starter med selvbevidsthed

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang Kære læser! Ofte tænker vi karriereudvikling meget traditionelt det er noget med at får stillinger på et højere niveau. Men det hænder også at ledere af forskellige

Læs mere

Outsourcing af arbejdskraft s. 4. SIMAC på øvelse s. 8. Inspektionsskibet Thetis s. 16. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC

Outsourcing af arbejdskraft s. 4. SIMAC på øvelse s. 8. Inspektionsskibet Thetis s. 16. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Nummer 22 13. september 2010 Outsourcing af arbejdskraft s. 4 SIMAC på øvelse s. 8 Inspektionsskibet Thetis s. 16 Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC En ti d i fo r a n d r i n g... Henrik Sloth

Læs mere

TEMAER. Uddannelse El-installatør, Færøerne og MSSM. El-installatør eller ej? s. 7. Firmaet Greensteam s. 18

TEMAER. Uddannelse El-installatør, Færøerne og MSSM. El-installatør eller ej? s. 7. Firmaet Greensteam s. 18 Nummer 27 19. september 2011 TEMAER Uddannelse El-installatør, Færøerne og MSSM El-installatør eller ej? s. 7 Firmaet Greensteam s. 18 Engelsk som fællessprog - fordele eller ulempe s. 22 Skoleblad for

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Førtids pensionister. job

Førtids pensionister. job Førtids pensionister i job DISCUS 2011 2 Indhold Ressourcerne skal findes frem 4 Hvordan kan restarbejdsevnen bruges i et job? Henrik Trine Ramin Gunnar Vejen til job 14 Hvordan søger førtidspensionister

Læs mere

TEMA: praktik. Søfartens Ledere. alternativ OPSAGT. oliebranchen i knæ. fra sø til land og tilbage igen Kim Steentoft tog turen.

TEMA: praktik. Søfartens Ledere. alternativ OPSAGT. oliebranchen i knæ. fra sø til land og tilbage igen Kim Steentoft tog turen. ONSHORE: OPSAGT sådan kommer du videre Søfartens Ledere nr. 2 2015 Offshore oliebranchen i knæ TEMA: fra sø til land og tilbage igen Kim Steentoft tog turen Karriere-barriere: Alt for få praktikpladser

Læs mere

Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen

Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen Håndbogen er produceret af arbejdsgruppen: Ruta Aukspole, Dainis Naburgs, Karl-Erik Olsson, Sven Norén, Jørgen Ole Erichsen, Grete

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

UNG PÅ VEJ I FÅG. Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland

UNG PÅ VEJ I FÅG. Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland UNG PÅ VEJ I FÅG Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Når man fokuserer på mål og kompetencer, er det ligesom første stolpe i at finde ud af, hvad man er god til. Det kan man ikke lære af sig

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012.

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012. 03 / marts 2012 BEBOERBLAD for boligkontoret århus Kvarteret Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat Leder Af Morten Homan Man oplever ofte

Læs mere

Ny Mesterlære - stærkt gået

Ny Mesterlære - stærkt gået Ny Mesterlære - stærkt gået 13 stærke fortællinger fra ny mesterlære 2008 FoU-projekt 121492 Forfatter: Jane Jakobsen, DEL www.delud.dk Ny Mesterlære - stærkt gået FoU-projekt 121492 Forfattere: Jane Jakobsen,

Læs mere

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16 s.2 Fra byggeplads til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på Syddansk Erhvervsskole s.14 Tidligere Lindø-folk med nyt svendebrev s.16 Krisen har næsten forbigået nogle brancher s.2 MINISTER MED FAGLIG

Læs mere

Jacob. Søfartens Ledere. Er du synlig. Christensen ny velfærdsmand i Rotterdam ONSHORE: jobbet skal plejes. - headhunter giver gode råd

Jacob. Søfartens Ledere. Er du synlig. Christensen ny velfærdsmand i Rotterdam ONSHORE: jobbet skal plejes. - headhunter giver gode råd ONSHORE: Er du synlig på LinkedIn? - headhunter giver gode råd Mellemleder jobbet skal plejes - med eftertanke, kurser, sparring og omhu Søfartens Ledere nr. 6 2014 Jacob Christensen ny velfærdsmand i

Læs mere

Sig Nej - Lær, hvordan du får sagt fra i tide. Anita Hummelshøj Mikkelsen Professionel person- og relationsudvikler

Sig Nej - Lær, hvordan du får sagt fra i tide. Anita Hummelshøj Mikkelsen Professionel person- og relationsudvikler Sig Nej - Lær, hvordan du får sagt fra i tide Anita Hummelshøj Mikkelsen Professionel person- og relationsudvikler Forside: Povl Anker Buhl Grafisk tegnestue Korrektur: Buttle Sprog & Formidling Illustration:

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn Den integrerede Daginstitution HUMLEGÅRDEN Chr. Gadesvej 36 42, Humlum 7600 Struer kho@struer.dk August 2003 FØRSTEHJÆLP I OMSORG

Læs mere

Fortællinger om alkohol

Fortællinger om alkohol Fortællinger om alkohol erfaringer fra familieorienteret alkoholbehandling i Århus Kommune Alkoholbehandlingen Århus Kommune Forsorg og Misbrug Socialforvaltningen Familiefortællinger om alkohol - erfaringer

Læs mere

SINDSLIDENDE OG ARBEJDSMARKEDET

SINDSLIDENDE OG ARBEJDSMARKEDET SINDSLIDENDE OG ARBEJDSMARKEDET Eller historien om hvordan Lars, Karin, Ulrik og rigtig mange andre sindslidende mennesker i Danmark har mødt medgang og modgang i kampen for et værdigt liv, der også indeholder

Læs mere

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Udarbejdet af Majken Gøtske Marts 2005 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Fremgangsmåde...2 Kommentarer

Læs mere