Succesfuld uddannelses- messe s. 5 Billeder fra sygeplejerske- festen s Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Succesfuld uddannelses- messe s. 5 Billeder fra sygeplejerske- festen s. 8 + 9 Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC"

Transkript

1 Nummer december 2007 Succesfuld uddannelsesmesse s. 5 Billeder fra sygeplejerskefesten s Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC

2 Ordentlig oplæring HR-partner og eventmager Det Blå Danmark skal bruge veluddannede maskinmestre, navigatører og duale. Det kan kun en god skoleuddannelse og en god praktisk oplæring sikre. Det er de færreste mennesker i dagens Danmark, der er i stand til at begynde i et nyt job uden forudgående introduktion til jobbet. Afhængig af jobfunktion skal introduktionen/oplæringen være lang eller kort. En succesfuld introduktion/oplæring af en nyansat kræver naturligvis, at den nyansatte er villig til at lære nyt, er indstillet på at se verdenen på en anden måde, og er klar til udfordringer. Dertil kræver det også, at den eller de personer, der skal stå for oplæringen af den nyansatte, er uddannet til opgaven og har forstand på jobbet. Ekstra godt bliver det, hvis de også besidder pædagogiske evner. Alt dette gælder naturligvis også i vores erhverv den maritime sektor. For at vi skal blive gode til vores fremtidige job, uanset om det er som maskinmester eller som navigatør, skal vi igennem både uddannelse og en oplæring i vores nye job. Uddannelsen står som bekendt SIMAC for. Det klarer de vha. en masse undervisere, som giver os studerende undervisning efter en undervisningsplan, de selv har lavet. Den plan er lavet på baggrund af en studieplan, som er kontrolleret af eksterne instanser. Formålet med deres kvalitetsstyringssystem er også netop at sørge for, at undervisningen følger internationale standarder, så vi kan få en uddannelse, der opfylder internationale krav. Redaktionel info: Der er i det hele taget en del kontrol med at den undervisning, som SIMAC udbyder, også er i orden kvalitetsmæssigt. I den sidste ende får vi studerende heller ikke lov til at slutte et semester, før vi har gennemført en række eksamener, som også er et led i at sikre en høj uddannelsesmæssig standard. Så langt, så godt. Hvad så med oplæringen, som foregår i praktikken? Når vi kommer i praktik, er det meningen, at vi skal lære, hvordan forskellige arbejdsopgaver skal udføres i praksis. Den læring tager ældre kollegaer sig af, og det er typisk folk, der har samme jobfunktion og har haft den i et stykke tid. Som eksempel kan man til søs i APM s skoleskibe tage DTO ens funktion, som netop er at sikre en ordentlig oplæring af rederiets aspiranter. Som det ser ud lige nu, bestrides DTOjobbet af juniorofficerer, som ikke har anden uddannelse end den, de har fået fra SIMAC. De får ikke nogen ekstra færdigheder i at undervise eller have med aspiranter at gøre - ud over det, et TACS kursus kan give dem. Udnævnelsen af dem står skibsledelsen for, og det er sådan set forståeligt, efter som det er skibsledelsen der bedst kan vurdere, om en mand/kvinde er egnet til jobbet eller ej. Derudover har de også skibets drift at skulle varetage. Som DTO står man med ansvaret for at oplære en håndfuld førstegangs-aspiranter til at forstå, hvordan et skib fungerer. Allerede i 1. pratikperiode er det vigtigt, at en aspirant får en rigtig god forståelse for skibets drift og gerne, hvordan man udfører de mest basale jobfunktioner. Søfartsstyrelsens uddannelsesbog er et redskab, der bruges til at sikre, at alle aspiranter får den samme forståelse, men den kan ikke selv sørge for, at aspiranterne får den nødvendige oplæring. Det er DTO en og skibets officerer, der skal sørge for det i samarbejde aspiranterne. En juniorofficer, der lige er blevet udnævnt til DTO, står i den situation, at han skal finde ud af, hvad der kræves af ham. Her bliver han på nuværende tidspunkt slemt skuffet, for der findes ikke nogen håndbog for DTO er. Han vil naturligvis gerne vide, hvilken slags undervisning han skal give aspiranterne, hvilke vagter de skal gå og følge, hvilke rettigheder de har, hvordan deres afleveringer skal rettes, eksempler på undervisning og metoder og især tidligere DTO ers erfaringer med aspiranter. Ligesom aspiranter skal læres op, burde der så ikke være en oplæring af DTO er efter en fastsat standard, så man øger sandsynligheden for, at aspiranter får nogenlunde den samme oplæring, uanset om de sejler på Arthur Maersk eller Clementine Maersk? Det er jo aspiranterne, der efter endt uddannelse skal overtage skibets drift og navigere det sikkert. Med venlig hilsen Lars Nydam Jensen Birgitte Pless Chefsekretær Af: Kirsten Lørup, In-house journalist. Fysisk fylder hun ikke meget i landskabet. Men man skal ikke tage fejl! For når det handler om vilje og gennemslagskraft, energi og initiativ fylder hun indtil flere pladser ud. Smilende, engageret og altid i aktivitet sætter hun sit personlige aftryk på en lang række af SIMAC s aktiviteter HR en vigtig funktion Officielt er hendes titel HR-partner og direktionsassistent uofficielt ifølge hende selv eventmager i spøg og skæmt. Det handler om Birgitte Pless, som siden 1998 på tæt hold har fulgt den udvikling, der har resulteret i SIMAC, som det ser ud i dag, hvor Torben Jessen som nærmeste chef giver hende det nødvendige modspil og medspil. I dag er HR-funktionen i enhver moderne virksomhed af stor betydning både i forhold til de ansatte, og når det handler om at tiltrække nye kvalificerede medarbejdere i disse år en mangelvare overalt. Og gamle dages personaleafdeling er på SIMAC erstattet af en dynamisk selvstændig enhed i virksomheden, hvor kompetenceudvikling, ansættelsessamtaler, tests i form af medarbejder og fokusprofiler, konfliktløsning og gruppesammensætning blot er nogle af opgaverne. Balancegang - Jeg synes, jeg har et fantastisk spændende job, fortæller Birgitte. Der er mange bolde i luften hele tiden, og mange ting jeg skal være ajour med for at udfylde den rolle, jeg har, som bl.a. indebærer, at jeg er involveret i alle ledelsesfunktioner og med til alle møder og arrangementer i ledelsen. Jeg skal have antennerne ude hele tiden og i hele organisationen, fordi jeg skal forholde mig til både ledelsen og de ansatte på samme objektive og loyale måde. Det kan godt somme tider minde noget om linedans eller den berømte balancegang på en knivsæg, indrømmer hun. - Men det er jo lige mig at kunne være med overalt og så vidt muligt forsøge at opfange signaler, der måske kan betyde, at problemer, ønsker eller konflikter bliver taget i opløbet, eller at mangelfuld kommunikation bliver forbedret. Nye udfordringer - Jeg startede i 1998 som kursussekretær på Svendborg Navigationsskole, og i kraft af en uddannelse som merkonom i marketing blev jeg involveret i nogle marketingopgaver, så inden der var gået lang tid var jeg IT-koordinator og marketingkoordinator, konstaterer Birgitte. Derefter tog jeg en uddannelse som HR-konsulent på Center for Ledelse, ligesom der senere er fulgt mere uddannelse i form af projektlederkurser og senest løbende kurser i at arbejde med medarbejder- og fokusprofiler, som vi nu bruger i forbindelse med de fleste ansættelser. Jeg har således arbejdet med HR på forskellige måder med de tre direktører jeg har arbejdet for på SIMAC og jeg er glad for, at jeg nu har fået en decideret rolle som HR-partner, dvs. støtte for alle med personaleansvar på SIMAC. Det handler om at lytte - Netop via disse profiler får jeg mødt alle medarbejderne, og det er vigtigt for mig at kende alle i hele huset, ikke mindst fordi det gør det nemmere at vide, hvor evt. problemer kan opstå, og hvor der er udviklingspotentialer. Jeg samarbejder jo også i en lang række arrangementer med mine kollegaer og de studerende og er tovholder på alle officielle arrangementer bortset fra festerne, som ligger i personaleforeningens hænder. Det er jo spændende, at alle mennesker er forskellige, og at man ikke kan læse sig til alt i en HR-funktion. Det handler i høj grad om empati og om at være god til at lytte og det bliver man bedre til med årene, SIMAC har et godt ry - Vi er ofte ude og fortælle om SIMAC og vores uddannelser i forbindelse med uddannelsesarrangementer, ligesom vi tager ud på skolerne og holder foredrag. Og i den forbindelse er det jo dejligt at opleve, at vi faktisk har et godt ry, og at de unge mennesker tilsyneladende synes godt om det, de hører. Derfor var det heller ikke noget problem for os at få nye kontorelever de henvendte sig selv efter et foredrag, og det ser jeg som et tegn på, at det ikke er helt forkert, det vi går og laver. Når Birgitte holder fri og det gør hun af og til slapper hun af med ridning. Det er en interesse jeg har taget op igen efter mange år, og det hygger jeg mig rigtigt meget med slutter Birgitte Og selvfølgelig ridning kunne man næsten tilføje for ligesom i jobbet handler ridning om udfordringer, om at nå resultater igennem samarbejde, og om at blive bedre til det man gør, samtidig med at man har det sjovt. Redaktør: Lars Nydam Jensen Semester: BJ5 Journalistik: Kirsten Lørup Proces Support A/S Læserbreve o.a. Debatindlæg, læserbreve, artikler o. a. kan indsendes til bladet på Thomas K. Demant BJ4 Susie Simonsen Underviser - SIMAC Næste udgivelse: Skolebladet udgives 1 gang om måneden. Ansvarshavende: Torben Jessen Direktør - SIMAC Tryk: TrykTeam Grønnemosevej Svendborg Designer: Elisabet Karberg Tidsfrist: Indhold der skal med i næste udgivelse skal være redaktionen i hænde senest 10 dage før næste udgivelse. SIMAC s værdier: SIMAC - a mile ahead Vi arbejder efter et fælles værdigrundlag og vil kendes for: at vi har et inspirerende studiemiljø at vi har kvalitetssikrede og internationalt anerkendte uddannelser på højt niveau at vi leverer udviklings- og samarbejdsorienterede dimittender at vi arbejder med respekt for hinanden og i åben dialog at vi arbejder professionelt og selvudviklende at vi er en professionel samarbejdspartner, der tager udgangspunkt i branchens behov 2 3

3 DTO er - Har vi brug for dem? Succesfuld uddannelsesmesse Hvad fungerer bedst et uddannelsesforløb med en DTO eller uden en DTO? SIMAC s dag på uddannelsesmessen forløb rigtig godt, og det er takket være en værdifuld hjælp fra nogle af skolens studerende. Af: Kirsten Lørup, In-house journalist Det spørgsmål kan bedst besvares af en, der har prøvet begge muligheder og det har Rune Nilsson fra BJ5. Rune sejlede i efteråret 2006 i første praktikperiode med containerskibet Clementine Maersk, hvor der var tilknyttet en DTO. Pga. et uheld, der resulterede i et brækket ben, blev Runes sejlperiode imidlertid afbrudt og senere genoptaget først på containerskibet Cornelius Maersk og i sommeren 2007 på supplyskibet Promotor Maersk, begge gange uden tilknyttet DTO. - På Clementine Maersk var vi 9 cadetter og 1 DTO, fortæller Rune, og det var en rigtigt god oplevelse, synes jeg - selv om 9 cadetter måske er lige i overkanten. DTO en bliver udpeget af kaptajnen, og har til opgave at fungere som kontaktperson og koordinator for cadetterne og sørge for at planlægge arbejdet og undervisningen, opgaverne osv. Så der er nok at se til! Første gang man er ude at sejle er der jo mange spørgsmål, der skal besvares. Man er måske lidt usikker på det hele og langt væk fra alting. Alt er nyt og der opstår hele tiden situationer, man måske ikke lige ved, hvordan man skal angribe, fortsætter Rune. - Derfor er det godt, at man har én person, man ved, man kan kontakte, uanset hvad det drejer sig om. En, som ved, hvordan tingene hænger sammen, og som har været igennem hele forløbet selv, understreger Rune. - For det var det, der i mine øjne var problemet, da jeg oplevede at sejle uden en DTO. Der manglede dual-officerer, og det betød, at der faktisk var ikke var nogen, der rigtigt vidste, hvad vores uddannelse handler om. Når det så samtidig forventes, at man selv skal stå med hele ansvaret for at få lært det, der forudsættes, kan det godt blive svært ind imellem. For selv om man som studerende naturligvis altid selv har ansvaret for sin uddannelse, er det er ikke altid muligt på forhånd at vide, hvad man skal nå undervisningsmæssigt, forklarer Rune videre. - For mit eget vedkommende resulterede Maersk Pacer ved Okume C 3. det derfor også i, at der var nogle skriftlige opgaver, jeg ikke fik lavet, fordi jeg ikke vidste, at det skulle gøres. Det gav så noget ekstra arbejde bagefter, men jeg har da heldigvis indhentet det tabte og er på omgangshøjde igen. - Efter at have prøvet begge muligheder, mener jeg derfor, at uanset om der udpeges en officer til at varetage opgaven, eller der er tilknyttet en DTO, så er det vigtigt, at man som studerende har én kontaktperson en der kender til uddannelsen - når man er ude at sejle, så man altid ved, hvem man skal henvende sig til, slutter Rune. Af: Kirsten Lørup, In-house journalist Fedt, at vi har vores studerende! - Uden deres medvirken ville uddannelsesdagen i SG-hallen ikke være blevet så stor en succes for SIMAC, fastslår Birgitte Pless, der gerne vil uddele store roser til de frivillige, der var med på Uddannelsesdag Sydfyn den 20. november. - Det er i høj grad deres skyld, at vi havde så mange besøgende, og vi kan jo klart konstatere, hvor stor betydning det har, at vores stand er bemandet med unge. De kan jo på en helt anden måde end os andre formå at trække de besøgende til og gøre dem interesserede i det, vi tilbyder, fortæller Birgitte. Og man skal jo hele tiden huske på, at det er meget unge gæster fra folkeskolen. De er måske ikke lige kommet for at beslutte sig for, hvad deres uddannelse på langt sigt skal handle om, men kun for at snuse til de forskellige muligheder, der er for dem efter folkeskolen. - Og så er det måske mere interessant at få lov til at prøve nogle praktiske ting, som f.eks. at binde knob på tid eller deltage i en konkurrence om, hvem der kan komme hurtigst i en overlevelsesdragt. Det er da vores indtryk, at det var meget populært i hvert fald hvis man skal dømme efter kødranden omkring Ved SIMAC s stand kunne man øve sig i at trække i en overlevelsesdragt så hurtigt som muligt, og måske vinde en præmie, hvis man var den hurtigste. standen! Og også her var det vores egne studerende, der stod for at gøre det underholdende! Det er sådan noget, der er med til at sælge en uddannelse at det ikke kun er tørre facts og fagkombinationer, der bliver talt om, vurderer Birgitte. - Man bliver jo rigtigt glad over at se, hvor stor entusiasme og fagstolthed, der bliver lagt for dagen fra vores studerende, hver gang vi deltager i sådan nogle arrangementer. Det giver en fantastisk dynamik og en udstråling af at det her er spændende. Det kan ikke undgå at smitte af, og hos nogle af de unge besøgende tror jeg helt sikkert, det efterlader lige det ekstra positive indtryk, der måske senere kan være grunden til, at deres tanker falder på SIMAC som uddannelsessted. Deltagere fra SIMAC: Studerende: Benjamin Petersen Nanna Hahn Tommy Jørgensen Andreas Mikkelsen Linus Pedersen Lærke Dyrhauge Ansatte: Lene Stampe Thomsen Birgitte Pless - Jeg synes vi kan være stolte over at have studerende, der på denne måde tager ansvar for deres uddannelsessted, og det glæder mig, hver gang vi har mulighed for at få vores studerende til at være aktivt medvirkende, slutter Birgitte. Sproglærerens genvordigheder: 1) Fra en opgave om Karen Danielsen, der påsejlede Storebæltsbroen:...so the chief officer was very properly asleep in his chair (...as they hit the bridge) Det var åbenbart passende, at overstyrmanden sov på vagten, da de sejlede ind i Storebæltsbroen 2) The Philippines have been a sea fearing nation for a very long time Utroligt at landet så er blevet en verdens største søfartsnationer, siden de åbenbart er så bange for havet. 4 5

4 på SIMAC Nogle ansatte er i det daglige skjult for studerende og undervisere. Selv Af: Kirsten Lørup, In-house journalist. om vi ikke ser dem, har de en særdeles vigtig funktion. Jeg er glad for at gå på arbejde hver eneste dag, Sådan siger Kirsten Nordby, der igennem de seneste 5 år som rengøringsleder på SIMAC har sørget for, at de fysiske rammer for undervisningen har været i orden, når de studerende møder om morgenen. Kirsten Nordby sleder Anette Madsen Patima Simonsen fra studiekontoret, og jeg har kontor sammen med pedellerne. På den måde hører jeg også lidt om, hvad der ellers sker rundt omkring. Og så er jeg med i ikke mindre end fire udvalg det er rigtigt spændende. For det giver en god fornemmelse af, at man medvirker til skolens udvikling og at der bliver hørt på, hvad man har at sige. Bl.a. er jeg med i byggeudvalg og indretningsudvalg i forbindelse med byggeriet på Graaesvej det er jo sjovt at være med til! Og jeg glæder mig, til vi bliver samlet ét sted det vil gøre det nemmere for os at koordinere arbejdet. Aktivitet året rundt - Det, at man deltager i udvalgsarbejde, giver naturligvis også en anden form for ansvarsfølelse overfor arbejdspladsen og gør i det hele taget arbejdsgangene nemmere og mere uformelle, fordi man kommer til at kende mange af kollegaerne fra andre sammenhænge. Brain Fryer Vil du vinde opgavens præmie, er du nødt til at aktivere mange af dine ellers normalt stillestående hjerneceller. Indsend din løsning til inden den 25. januar. Så trækker vi på redaktionen lod blandt de rigtige, indsendte løsninger. Vinderen får besked pr. mail og præmien er: 5 pølsehorn på en onsdag 1 omgang frokost på en torsdag 5 stykker kage og en kande kaffe på en fredag Husk: Kun 1 vinder får præmien. Selv om arbejdsdagen starter kl , synes Kirsten, at hun har et dejligt job - med gode kollegaer og med stor selvstændighed og indflydelse på sin egen hverdag. Jeg har gjort rent på SIMAC siden 2001, og jeg regner bestemt med at fortsætte i mange år endnu, fortæller Kirsten. - Jeg startede som ansat hos ISS, dengang de stod for rengøringen, men da SIMAC besluttede selv at overtage opgaven, blev jeg spurgt, som jeg havde lyst til at være leder og det har jeg ikke fortrudt, at jeg sagde ja til. Vi har et godt team. - Vi er i alt 6 ansatte til at tage os af rengøringen heraf 1 i flexjob. Jeg er selv på fuld tid på A.P. Møllersvej og én er på fuld tid på Graaesvej om natten. Resten er på deltid, fra 5-8 om morgenen, så det er ikke fordi vi render og falder over hinanden til hverdag. To af medarbejderne kommer fra hhv. Indien og Thailand og det er da en ekstra udfordring for mig at sørge for, at de bliver oplært rigtigt og bliver integreret i gruppen. Men jeg synes det fungerer rigtigt godt, selv om der da en gang imellem kan opstå nogle misforståelser pga. sproget. Heldigvis finder vi ud af det. I det hele taget har vi et utroligt godt sammenhold, og rent fagligt mødes vi fast en gang om måneden for at planlægge opgaverne fremover og få talt om alt, hvad der kan være dukket op siden sidst. selv om det kniber lidt med at huske det der med at sætte stolene på plads, driller Kirsten med en skjult opfordring til de studerende! - Ud over det faglige ses vi også til nogle arrangementer socialt i løbet af året, ligesom vi flere gange har været sammen på rengøringsmesser forskellige steder i landet for at følge med i, hvad der sker på området. På SIMAC er man heldigvis opmærksom på arbejdsmiljøet og på, at vi har de bedste arbejdsbetingelser, og derfor er vi faktisk forskånet for sygdom og nedslidning i stor stil, som det ofte kan være tilfældet i vores fag. I den forbindelse skal jeg da også lige nævne vores massørordning, som vi har glæde af hver 14. dag, når han kommer og masserer os. For Marianne Andersen Pushpa Johannesen Estrid Hansen udover at massagen er rigtigt god, er det jo en ekstra behaglighed, at vi får det gjort her på stedet, og at SIMAC giver tilskud til det, understreger Kirsten. - Det er vigtigt at vi kan beholde de samme medarbejdere, som kender skolerne, og som vi ved vi kan stole på både mht. kvaliteten af deres arbejde og deres stabilitet. Det er jo ikke helt nemt at få gode medarbejdere mere! Og på et tidspunkt skal vi jo afløses af nye, friske kræfter, og så er det vigtigt at man har et godt navn som arbejdsplads, hvis man skal tiltrække medarbejdere. Det evige stoleproblem! - PÅ SIMAC bliver vores arbejde heldigvis værdsat og respekteret som et ikke uvæsentligt element i skolens hverdag og jeg synes i det store hele at de studerende er gode til selv at hjælpe til med at holde orden selv om det kniber lidt med at huske det der med at sætte stolene på plads, driller Kirsten med en skjult opfordring til de studerende! - Men det er et dejligt miljø jeg kommer jo til at kende mange af de unge, fordi jeg kommer rundt over det hele og er her i dagtimerne. - M.h.t. mine øvrige kollegaer på SIMAC synes jeg også at vi har det godt indbyrdes. Jeg holder tit mine pauser sammen med nogen På en stor uddannelsesinstitution som SIMAC med mange mennesker og mange aktiviteter i gang hele året, er der altid opgaver ud over den daglige rengøring. Der skal gøres hovedrent en gang imellem, gardinerne skal vaskes, og man skal helt ud i krogene ind i mellem og have fjernet alt spindelvævet. - Selv om der er perioder, med knap stå mange studerende i ferier og i eksamenstiden så har vi jo til gengæld mange kursister, der også skal have pæne og ordentlige omgivelser, forklarer Kirsten. - Så nej. Vi keder os aldrig! Stor, tung og erfaren maskinmester på hjemmelavet badevægt. Opgavetekst Hydraulik / Hydrostatik En velvoksen maskinmester, af typen der stryger skjorte på en oppustet badebold, har bygget sig en hydraulisk vægt. Årsagen er simpel nok badevægten kvitterede hans sidste besøg med at spytte fjederstumper og forvredne metalstykker ud på gulvet. Den hydrauliske vægt består af et oliefyldt stempel med diameteren 45 centimeter. Hertil er der koblet en slange, der står i direkte forbindelse til en væskesøjle med diameteren 1 centimeter. Væskesøjlen holdes i et gennemsigtigt rør, der er åbent i toppen. Højdeforskellen mellem stempelbund og toppen af væskesøjlen aflæses til 109 cm. Massefylden af hydraulikolien er 970 kg/m³. tyngdeaccelerationen er 9,82 m/s². Beregn maskinmesterens vægt, idet der ses bort fra tab, massen af det stempel han står på o.a. Vinder af forrige Brain Fryer Den heldige vinder blev: Ingen, da der ikke var nogen der svarede rigtigt. Løsning på forrige Brain Fryer Den hjemmelavede pram-lignende genstand ramte betonklodsen med 30,77 m/s, svarende til knap 59,8 knob. Styrmanden overlevede sammenstødet, men det gjorde restbeholdningen af øl desværre ikke. 6 7

5 Sygeplejerskefest Et billede siger mere end tusind ord. 8 9

6 Personaleinfo Tøsernes julefrokost på Arne B. Nyansatte: Flemming Grüning Han har læst til maskinmester i Svendborg og har sejlet hos A. P. Møller. Senere blev det til kraftværkssektoren, og da havet stadig trak, kom han tilbage i handelsflåden hos J. Lauritzen. Pga. kæresten skiftede han job til Storebæltsoverfarten, hvor han har været i 10 år. Fra 1996 til 1999 blev han ansat hos Superkøl i Odense. Her arbejdede han med at udvikle en fjernovervågningscentral til overvågning af køle- og frostinstallationer i supermarkeder. I 1999 tilbød Sydfyns Elforsyning ham et barselsvikariat som energirådgiver, og i 2000 bliver han fastansat som energirådgiver og har været kampagneansvarlig for Årets Energisparekommune, Spareventilator kampagnen og Sparepumpe kampagnen. Undervisning af skoleelever på niende klassetrin i energirigtig brug af el. Eleverne fik desuden en viden om el-sikkerhed og miljøbelastninger ved forskellige energiformer. Uddannet energiledelseskonsulent på Teknologisk Institut i Tåstrup i Flemming Grüning skal undervise i termiske maskiner, hydraulik og pumper samt valgfaget hjælpe- og servicesystemer. Frances Fischer - timelærer i engelsk. Hun kom til Danmark fra Arizona i USA i 1973,som love refugee - én, der flytter sammen med en dansk kæreste. Når man kommer til Danmark med et hovedsprog som modersmål og en god uddannelse, er det så sikkert som amen i kirken, at man gang på gang havner bag et kateder, lige meget hvad man har lavet før. Hun startede med IBL (International Business Languages), og har gennem årene været næsten hele vejen igennem det danske uddannelsessystem, fra leder af en SFO over voksenundervisning for Ældresagen til undervisningsassistent på (dengang) Odense Universitet, hvor hun lige tog et bifag i historie. Et job som projekt manager for IUC-Europe, International Uddannelsescenter, bragte hende, med familie, til Svendborg. Her lærte hun endnu mere om Danmark, både politik og uddannelse, og om EU i selskab med programdeltagere fra hele Europa. For 2½ år siden stiftede hun bekendtskab med SIMAC som det amerikanske indslag i navigationsklassens kulturorientering før afgangseksamen. Hun var allerede fra starten imponeret over elevernes viden og engagement, så det var en velkommen udfordring for hende at starte som timelærer i engelsk på SIMAC. Pigerne på SIMAC havde julefrokost på Arne B. den 23. november. Det blev, efter rygterne at dømme, en vellykket aften. Fra Gulvspanden Vi vil fra rengøringsholdet på de 2 skoler, sige tak til de studerende og andre brugere, som - når de forlader lokalerne - efter endt brug sætter deres stole op, og smider deres affald i skraldespanden, således det ikke ligger og flyder på borde og gulve. I er med til at gøre skolerne behagelige at være i, da vi rengøringsfolk kan koncentrere os om det, vi er ansat til - nemlig at gøre rent - og ikke skal bruge halvdelen af vores arbejdstid på stoleopsætning og indsamling af affald. Tak skal i have fra: Kirsten, Patima, Pushpa, Anette, Estrid og Marianne Sådan må klasseværelset ikke efterlades 10 11

7 The geography of women and men 25 tegn på at du er blevet voksen! 1. Dine planter i huset er i live, og ingen af dem kan ryges. 2. At have sex i en smal seng er udelukket. 3. Du har mere mad end øl i køleskabet. 4. Du står op kl i stedet for at gå i seng kl Du hører din yndlingssang i supermarkedet. 6. Du ser vejrudsigter på tv. 7. Dine venner gifter sig og bliver skilt i stedet for at være kærester og slå op. 8. Du går fra at have 130 dages ferie til at have Cowboybukser og t-shirt er ikke nok til, at du mener, at du er klædt pænt på. 10. Det er dig, der ringer til politiet, fordi de unge inde hos naboen ikke vil skrue ned for musikken, 11. Ældre slægtninge fortæller gerne sex-vittigheder, når du er til stede. 12. Du ved ikke mere, hvornår døgnkiosken lukker. 13. Dine bilforsikringer bliver billigere, og dine afdrag på bilen dyrere. 14. Du fodrer din kat med Whiskas i stedet for rester fra McDonalds. 15. Når du har sovet på sofaen, får du ondt i ryggen. 16. Du tager ikke længere en lur fra middag til kl En middag og en film i biffen er hele dit stævnemøde i stedet for begyndelsen på ét. 18. At spise en stor bøf klokken 3 om morgenen vil give dig et alvorligt mavetilfælde snarere end at få dig til at falde til ro. 19. Du går på apoteket for at hente hovedpinepiller, ikke kondomer og graviditetstests. 20. En flaske rødvin til 20 kr. er ikke lækkert mere. 21. Du spiser faktisk morgenmad om morgenen. 22. Du siger snarere»jeg kan ikke drikke så meget, som jeg plejer«fremfor»jeg skal aldrig drikke så meget mere.« procent af den tid, du tilbringer foran computeren, bruges ikke til at spille computerspil. 24. Du varmer ikke op derhjemme med at drikke for at spare penge, når du går i byen. 25. Du har læst alle disse punkter for at finde bare ét, der ikke gælder for dig. The geography of a woman: Between the ages of a woman is like Africa or Australia. She is half discovered, half wild and naturally beautiful with bush land around the fertile deltas. Between the ages of a woman is like America or Japan. Completely discovered, very well developed and open to trade especially with countries with cash or cars. Between the ages of 30-35, she is like India or Spain. Very hot, relaxed and convinced of its own beauty. Between the ages of a woman is like France or Argentina. She may have been half destroyed during the war but can still be a warm and desirable place to visit. Between the ages of she is like Yugoslavia or Afghanistan. She lost the war and is haunted by past mistakes. Massive reconstruction is now necessary. Between the ages of she is like Russia or Canada. Very wide, quiet and the borders are practically unpatrolled but the frigid climate keeps people away. Between the ages of a woman is like England or Mongolia. With a glorious and all conquering past but alas no future. After 70, they become Albania. Everyone knows where it is, but no one wants to go there. The geography of a man: Between the ages of a man is like Iraq - ruled by a dick. Journal-bøffer Patienten afslog at lade sig obducere. Patienten har ingen fortilfælde af selvmord. Patienten har efterladt sine hvide blodlegemer på et andet hospital. Patientens tilstand har været bemærkelsesværdig stabil, og hun har kun taget 20 kg på i løbet af de sidste tre dage. Hun faldt på isen, og tilsyneladende gik hendes ben i hver sin retning i begyndelsen af december. Patienten oplevede et alvorligt tilfælde af åndenød hjemme, mens hun havde sex, der gradvist forsvandt på skadestuen. Patientens storebror er ikke med i dag. Han sejler, men har en normal penis. Moderen kendt som skøge i byen. Hun har siden efteråret gået på Teknisk Forberedelseskursus.??? Spørgsmål: Hvordan kan det være at lyset på gangene altid er slukket, men lyset i gården på Graaesvej altid er tændt? Det giver ikke mening, hvis argumentet er at spare på strømmen.

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Karriere Juniormaskinmester på verdens største containerskib

Karriere Juniormaskinmester på verdens største containerskib Juniormaskinmester på verdens største containerskib 26-årige Peter Christensen er juniormaskinmester på Mary Maersk, som er en del af Maersk Lines Triple-E-flåde af verdens største containerskibe. De næste

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN Hanna og Torben Birkmose Jakobsen har fulgt nogle af de første danske kurser i PREP for at styrke deres parforhold og samliv. - Vi ville gerne investere tid og kræfter

Læs mere

3. Håndtering og forebyggelse af konflikter

3. Håndtering og forebyggelse af konflikter 3. Håndtering og forebyggelse af konflikter Konflikter om bord på et skib er stort set umulige at undgå i det lange løb, fordi man er mange mennesker tæt sammen i lang tid. Konflikterne kan opstå på mange

Læs mere

Lene Stampe Thomsen. 1999: Skibsofficersstuderende ved A.P. Møller Mærsk 2003: Juniorofficer 2006: Seniorofficer 2007: Studievejleder på SIMAC

Lene Stampe Thomsen. 1999: Skibsofficersstuderende ved A.P. Møller Mærsk 2003: Juniorofficer 2006: Seniorofficer 2007: Studievejleder på SIMAC Lene Stampe Thomsen 1999: Skibsofficersstuderende ved A.P. Møller Mærsk 2003: Juniorofficer 2006: Seniorofficer 2007: Studievejleder på SIMAC Uddannelser på SIMAC: Skibsofficersuddannelsen Maskinmesteruddannelsen

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer

Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer 5 35 40 45 Rekrutteringskampagne med et millionbudget kan ikke alene sørge for nok uddannede skibsofficerer. De studerende falder nemlig fra inden uddannelsen

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Min Fars Elsker. [2. draft]

Min Fars Elsker. [2. draft] 1. SCENE INT.-MORGEN-KØKKEN Min Fars Elsker [2. draft] (15) går rundt i køkkenet, og stiller morgenmad på køkkenbordet. Hun har lavet kaffe. (45) træder ind i køkkenet, fuldt påklædt i jakkesæt og med

Læs mere

Interviewnr. Spørgsmål Gruppe Organisatorisk

Interviewnr. Spørgsmål Gruppe Organisatorisk Interviewnr. Spørgsmål Gruppe Organisatorisk Arbejdsmiljø Virksomheden som helhed Arbejdsmiljø Virksomheden som helhed 5 5 4 Socialt klima 5 11 Virksomheden som helhed Personligt engagement en 5 Ansvarlighed

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN KVINDE 26 ÅR KONVERTERET TIL ISLAM BÆRER TØRKLÆDE NYUDDANNET JURIST ANSÆTTELSESSAMTALEN (Scene 1) Introduktion til scenen: Fahilla har

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

4. Forebyggelse af social isolation

4. Forebyggelse af social isolation 4. Forebyggelse af social isolation Tilværelsen på skibe kan være præget af monotoni, få rekreationsmuligheder, lang tids adskillelse fra familien, afgrænsede fysiske rammer og begrænsede sociale kontakter.

Læs mere

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole På Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder vi hele tiden på at udvikle pædagogikken og indsatserne,

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger G U I D E T I L M E N TO R E N G U I D E T I L D I G, S O M S K A L S TA R T E M E D AT VÆ R E M E N T O R, E L L E R A L L E R E D E E R I G A N G Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver,

Læs mere

Dagsorden: 11.00 - Ankomst og kort præsentation 11.00-11.45 - Niels Hartvig, direktør i UMBRACO- http://umbraco.com/aboutus.aspx

Dagsorden: 11.00 - Ankomst og kort præsentation 11.00-11.45 - Niels Hartvig, direktør i UMBRACO- http://umbraco.com/aboutus.aspx NR 2 MARTS 2013 Kære Steinerskoler lærere, elever, bestyrelser, forældre og venner af skolerne Vi arbejder i øjeblikket på at få Sammenslutningens nye hjemmeside færdig, hvorfra det også vil blive muligt

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen. OPGAVER TIL Tre venner NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene

Læs mere

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under.

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Filmens optakt (læs og forstå) Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Lars Hansen er en ung mand. Han har ikke nogen kæreste. Han er

Læs mere

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde Uddannelsesparathed og forældresamarbejde I 2010 besluttede ministeriet, at alle elever, der forlader grundskolen, skal vurderes m.h.t., om de er uddannelsesparate eller om de ikke er uddannelsesparate

Læs mere

Lærervejledning. www.5nyeemner.dk

Lærervejledning. www.5nyeemner.dk Lærervejledning 5 nye emner er bygget op omkring emnerne: hverdag, lokalområde, sundhed, fester og miljø. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside,,

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress 6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress Igennem de sidste 20 år har arbejdet til søs forandret sig. Bl.a. er administrativt arbejde blevet en væsentlig del af arbejdsopgaverne. Det skyldes primært myndighedernes

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL MINDRE DRUK. MERE FEST En stor oplevelse venter forude Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage

Læs mere

Forberedelse. Gennemføring. Succes.

Forberedelse. Gennemføring. Succes. Forberedelse. Gennemføring. Succes. Kelly Services Interviewguide til kandidater Hos Kelly Services er vi dedikerede til at udarbejde værktøjer og stille disse til rådighed således, at du kan optimere

Læs mere

Undersøgelse om firmajulefrokosten

Undersøgelse om firmajulefrokosten Undersøgelse om firmajulefrokosten Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af vores forhold til julefrokoster. I alt 423 har deltaget

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring.

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media ApS Høffdingsvej 34 2500 Valby Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media søger praktikant med talent for kommunikation til

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL

SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL EN STOR OPLEVELSE VENTER FORUDE Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage sammen med de bedste

Læs mere

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Til stede var: Astrid, Mikkel, Anders, Andreas, Morten, Tobias og Tilde 1.Godkendelse af referat + valg af ordstyrer 2. Evaluering af Forårsweekenden

Læs mere

IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ -

IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ - IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ - Hvad kan være med til at fremme trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø indenfor hotel- og restaurationsbranchen? Jeres arbejdsplads skal være et sted,

Læs mere

Kunsten at reflektere

Kunsten at reflektere INTRODUKTION Kunsten at reflektere I en travl hverdag gør og siger vi en masse uden at tænke videre over hvorfor. Refleksion handler om at se bag om det selvfølgelige. At betragte tingene fra andre vinkler,

Læs mere

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Nu er mor sur igen. Hun er næsten altid vred på mig. I går var hun sur, og hun bliver sikkert sur igen i morgen. Det er ikke særlig sjovt. I dag er ikke nogen

Læs mere

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring.

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media ApS Høffdingsvej 34 2500 Valby 7070 2870 info@aw-media.dk www.aw-media.dk Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media søger

Læs mere

1. God ledelse. God ledelse

1. God ledelse. God ledelse 1. God ledelse Historier om livet om bord God ledelse Ledelsen om bord er afgørende for trivsel og effektivitet. I dette kapitel viderebringer vi en række lederes erfaringer og tanker om ledelse 15 Skab

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

Undersøgelsens overordnede resultater 2010

Undersøgelsens overordnede resultater 2010 Evaluering af hjemmehjælpen 2010 I perioden fra 18. oktober 2010 til 15. november 2010 gennemførte Sundhed- og Ældrecentret en spørgeskemaundersøgelse af de ydelser, der leveres af den kommunale hjemmehjælp

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

IT-afdelingen i heftig ildkamp. Historie fra Søen: s. 9. Til søs som s. 4 DTO

IT-afdelingen i heftig ildkamp. Historie fra Søen: s. 9. Til søs som s. 4 DTO IT-afdelingen i heftig ildkamp Historie fra Søen: DTO s. 9 Til søs som s. 4 SIMAC får et nyt skoleblad Det er nu efter flere måneders udviklingsarbejde blevet en realitet: SIMAC har fået et nyt skoleblad!

Læs mere

MINDRE DRUK. MERE FEST

MINDRE DRUK. MERE FEST MINDRE DRUK. MERE FEST FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL En stor oplevelse venter forude Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage sammen med

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører

Læs mere

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Hvordan kan I fejre Kollegaens Dag? Alle kan være med til at fejre Kollegaens Dag det kræver ikke andet end lysten til at gøre noget positivt for og med sine kollegaer.

Læs mere

A Publication of Company XYZ

A Publication of Company XYZ A Publication of Company XYZ En guide for studerende om LinkedIn I guiden her får du tips til, hvordan du laver en grundlæggende LinkedIn-profil, og hvordan du kan bruge den til at synliggøre dig selv

Læs mere

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet:

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet: Andet: Sociale medier i undervisningen fra hvornår? Evt. allerede fra 3. klasse. Computere med fra hvornår? Og hvad må de bruges til? Spilleregler. Kan skolen være en større debattør i Silkeborgs kulturliv?

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Tillidsstigen når unge og forældre kommunikerer om risiko og alkohol

Tillidsstigen når unge og forældre kommunikerer om risiko og alkohol Tillidsstigen når unge og forældre kommunikerer om risiko og alkohol Formidlingsdag, Center for Rusmiddelforskning Jakob Demant (jd@cf.au.dk) Signe Ravn (sr@crf.au.dk) Projekt Unge og alkohol (PUNA) December

Læs mere

HVERDAGSAVISEN TORSDAG

HVERDAGSAVISEN TORSDAG TORSDAG BANKRØVERI!! Bankrøveri! Onsdag kl. ca. 10:50, blev banken røvet af to forbrydere. Forbryderne havde taget pengekassen, og de flygtede! Flemming Hansen ved ikke, hvor meget de har taget, og de

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Arbejdsmarkedsøvelser til 'Videre mod dansk'

Arbejdsmarkedsøvelser til 'Videre mod dansk' Arbejdsmarkedsøvelser til September 2014 Side 1 Invitationer, gæster og fester, s. 5-12 Invitation til Julefrokost Så er det tid til den årlige julefrokost. Denne gang foregår festen i vores lokaler på

Læs mere

5. Hun gav både Kim og Kamma cola med hjem. 7. Hun sagde, at hun både havde givet Kim og Kamma cola med hjem.

5. Hun gav både Kim og Kamma cola med hjem. 7. Hun sagde, at hun både havde givet Kim og Kamma cola med hjem. Både og begge Både og Både er en konjunktion, der altid følges af og. Den binder to ord, udtryk eller sætninger sammen til 105 procent udtrykket betyder ikke bare men også. På den måde overvinder både

Læs mere

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING TARUP SKOLE ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING I en tid med forandringer omkring folkeskolen er det afgørende, at vi, som skole, har et fast fundament at bygge udviklingen og fremtiden

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

I anledning af at Annes Atelier fyldte et halvt år d. 1. juni spurgte vi medlemmerne i om hjælp inde i vores forum.

I anledning af at Annes Atelier fyldte et halvt år d. 1. juni spurgte vi medlemmerne i om hjælp inde i vores forum. TRE GODE GRUNDE I anledning af at Annes Atelier fyldte et halvt år d. 1. juni spurgte vi medlemmerne i om hjælp inde i vores forum. Vi spurgte: Vi vil gerne høre, om du herunder i tråden vil nævne de tre

Læs mere

1. God ledelse. God ledelse. 1) Redaktion Ola Jørgensen, klartekst. Udarbejdet for KL og KTO under væksthus for ledelse, 2005. 61

1. God ledelse. God ledelse. 1) Redaktion Ola Jørgensen, klartekst. Udarbejdet for KL og KTO under væksthus for ledelse, 2005. 61 1. Hvad kendetegner den gode leder? Hvad er det, der gør nogle ledere særligt succesfulde? Det bliver diskuteret i mange kredse både til søs og på landjorden. "Ledere der lykkes 1) " er et projekt, hvor

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Det praktiske hvornår, hvor og hvordan

Det praktiske hvornår, hvor og hvordan Det praktiske hvornår, hvor og hvordan Allerførst skal du planlægge de praktiske rammer for din meditation. Første skridt er at lægge aktiviteten ind i din kalender. Sæt allerførst en startdato, gerne

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Donorundersøgelsen 2010

Donorundersøgelsen 2010 Donorundersøgelsen 2010 1.500 breve blev i maj sendt ud til tilfældigt udvalgte donorer i hele landet med invitation til at deltage i undersøgelsen Deltagelsesprocent 2010: 45,4 % (~ 674) forklaring: forkert

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

LEDIGE MEDHJÆLPERJOBS

LEDIGE MEDHJÆLPERJOBS LEDIGE MEDHJÆLPERJOBS PÅ SMUKFEST 2015 ANDEN UDSENDING CROWD SAFETY SØGER 5 MEDHJÆLPERE TIL AT SKABE TRYGHED HVAD: Opgaven består i at være en del af det gående crowd safety. Vi skaber tryghed og sikkerhed

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Tryghed & Trivsel ÅRET DER GIK Tak for deltagelsen ved arrangementerne og tak for jeres engagement i Boligorganisationen Tårnbyhuse og de respektive afdelinger. Vi ser frem

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

1. rejsebrev fra London af Malene Dyhrman Flou Nielsen

1. rejsebrev fra London af Malene Dyhrman Flou Nielsen 2012 1. rejsebrev fra London af Malene Dyhrman Flou Nielsen 01-04-2012 Studerendes navn: Malene Dyhrman Flou Nielsen Studienummer: PS09727 E-mail.: malene1989@hotmail.com Praktikperiode: 2. el. 3. 3. praktikperiode

Læs mere

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver forklarer at grunden til, at det går så godt nok er at de har haft en AKT-lærer inde over klassen, og det har gjort at de har fundet ud af at agere på samme

Læs mere

6. Særlige forhold ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 6.1 Psykisk arbejdsmiljø 6.1.1 Gennemgang af hjemmeopgave

Læs mere

Hvad synes du om indholdet af kurset?

Hvad synes du om indholdet af kurset? Oversigt 2011 Evaluering af brugerundervisning Randers Bibliotek. Evaluering har i 2011 været op til underviserne om det skulle på programmet cirka 220 svar. Hvad synes du om indholdet af kurset? 86 40%

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Aldersfordeling. Indledning. Data

Aldersfordeling. Indledning. Data Indledning Vi har i uge 9, 10 og 11 arbejdet med TPM det tværprofessionelle modul. Vores team består af Mikkel Jørgensen (lærerstuderende), Charlotte Laugesen (Socialrådgiverstuderende), Cathrine Grønnegaard

Læs mere

Ungdom og skoleliv I Seoul

Ungdom og skoleliv I Seoul Uddannelsesfeber Ungdom og skoleliv I Seoul Testokrati Børns kundskaber Velfærdssamfundets overlevelse Vesten Jeg har hørt, at I Vesten der kan unge mennesker rejse. Rejse verden rundt, hvis de vil. Det

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

IOGT-RÅDGIVNING SVENDBORG Hvis alkohol styrer dit liv

IOGT-RÅDGIVNING SVENDBORG Hvis alkohol styrer dit liv IOGT-RÅDGIVNING SVENDBORG Hvis alkohol styrer dit liv Årsrapport 2011 I.O.G.T. Rådgivning i Svendborg I.O.G.T Rådgivning i Svendborg er en del af den verdensomspændte organisation I.O.G.T.`s sociale arbejde.

Læs mere

Idræt og kulturtilbuddets Sommerprogram 2015

Idræt og kulturtilbuddets Sommerprogram 2015 Idræt og kulturtilbuddets Sommerprogram 2015 Velkommen til årets sommerprogram hos Idræt og kultur. Programmet er blevet til ved et fællesmøde i idræt og kulturtilbuddet, hvor der kom mange idéer på banen.

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Inspiration til fundraising for hold

Inspiration til fundraising for hold Inspiration til fundraising for hold Et af formålene med Stafet For Livet er at indsamle midler til bekæmpelse af kræft her spiller I som hold en vigtig rolle. En meget stor del af indtægterne til Stafet

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk 7 enkle råd - til at få det bedre Henriette Hagild.dk 1 Henriette Hagild 7 enkle råd - til at få det bedre Saxo Publish 2 7 enkle råd til at få det bedre 5 7 gode råd 7 enkle råd 7 Livshjulet 9 1. Du er

Læs mere