Afdelingsbestyrelsesmøde den 4. april 2013, kl. 18:00-20:00 ABs lokale 1. sal. TGV 131A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afdelingsbestyrelsesmøde den 4. april 2013, kl. 18:00-20:00 ABs lokale 1. sal. TGV 131A"

Transkript

1 Referat Afdelingsbestyrelsesmøde den 4. april 2013, kl. 18:00-20:00 ABs lokale 1. sal. TGV 131A Tilstede: Allan Thønning, Ole Jönsson, Kristine Hansen, Conny Thestrup, Ilse Jensen, Bente Vinbech, Robert Lanther (Dirigent) Afbud: Sezai Polat, Mustafa Tayibi Udeblev: Ali Güvercin Adm.: Ejendomsleder Michael Riis Nyrand, Boligsocialleder Baris Atak, Souschef Janne Carlsen (referent) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referatet af marts-mødet Gennemgang af budgetkontrol af konto 115 og Gennemgang af ABs konto Formanden orienterer Ejendomslederen orienterer Boligsocialleder orienterer Aktionsliste Årslisten 2012/ Mødekalender Evt /15

2 1. Godkendelse af dagsorden Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen godkender dagsorden Afdelingsbestyrelsen godkendte dagsordenen 2. Godkendelse af referatet af marts-mødet 2013 Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen godkender referatet af marts 2013 Afdelingsbestyrelsen godkendte referatet af marts-mødet. 3. Gennemgang af budgetkontrol af konto 115 og 116 Der vil være en kort gennemgang af den nye kontoklassifikation for konto 115 og 116. Derefter vil der være en gennemgang af konto 115 og 116. Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager gennemgangene til efterretning Generelt er vores økonomi på konto 115 og 116 god ud. Den nye kontoklassifikation giver dagligt udfordringer for administrationen. Overgangen til den nye kontoklassifikation vil tage det meste af året. Bestyrelsen ønsker en grundig gennemgang af den nye kontoklassifikation af administrationen. 4. Gennemgang af ABs konto 119 Gennemgang af ABs konto 119 Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager gennemgangen til efterretning 2/15

3 Afdelingsbestyrelsen godkendte gennemgangen af konto 119. Det blev besluttet, at Ole Jönsson skal indkalde MR 1 og 2 til et møde inden den 18. april 2013, og derefter fremlægge et referat fra mødet ved næste AB møde den 18. april Ved mødet med MR 1 og 2, vil Ole Jönsson og MR 1 og 2 udarbejde en logbog for MR 1 og 2, som de fremadrettet skal bruge til at vise bestyrelsen, hvad de har gang i af nuværende arbejde og hvad deres fremadrettede arbejde er. Der udarbejdes samtidig et budget for aktiviteterne i Fremtiden for MR 3 og 4 diskuteres samtidig d. 18. april. 5. Formanden orienterer Telte Som tidligere omtalt skulle formanden sammen med Gadehavegård finde en pris for, hvad Tåstrupgård ved teltindkøb sammen med Gadehavegård. Overslag Teltpris ,00 Kr. Opbevaring ,00 Kr. I alt ,00 Kr. Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen beslutter, om vi der skal indkøbes telt og opbevaringskasser. Afdelingsbestyrelsen lod forslaget komme til afstemning, og forslaget faldt med 2 for, 1 blank og 3 imod. Robert Lanther tager kontakt til Gadehavegård. Ny forretningsfører FOD har fået ny forretningsfører, jurist Marie-Louise Bruun intern ansættelse. Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning Afdelingsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning 3/15

4 Møde med KAB FODs forretningsfører Formanden giver et kort referat af mødet med FODs nye forretningsfører i KAB. Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager referatet til efterretning Afdelingsbestyrelsen tog referatet til efterretning Erfamøde erstatter fyraftens møder i KAB Det er indkaldt til erfa-møde for formændene d april 2013 i Gilleleje. Skal Tåstrupgård repræsenteres? Der er mulighed for, at der deltager 1 medlem mere fra afdelingsbestyrelsen Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen beslutter, om TG skal deltage denne weekend og hvem. Afdelingsbestyrelsen besluttede, at TG skal deltage denne weekend, og det er Allan Thønnings og Bente Vinbech som deltager. Punkter til AB s beretning. Formandens punkter til ABs beretning på afdelingsmødet omdeles på bestyrelsesmødet Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager punkterne til efterretning Afdelingsbestyrelsen tog punkterne til efterretning Afdelingsbestyrelsens egne indkomne forslag til afdelingsmødet den 16. april 2013 Hvad har AB s selv af egne forslag til afdelingsmødet? Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager egne forslag til afdelingsmødet til efterretning 4/15

5 Afdelingsbestyrelsen besluttede at lade sig konstituere sig efter afdelingsmødet den 16. april Samtidig ændres dagsorden pga. det mistillidsvotum der er stillet til bestyrelsen, så der tilføjes et punkt a under punkt 5 i dagsorden. Bestyrelsen fremsætter i øvrigt et forslag. Se under EL informerer Forespørgsel fra Bujar Selmani - mail fra Bujar Selmani: Råd og vejledning om jobsøgning, Råd og vejledning om ansøgning og cv, Råd og vejledning om uddannelse og su satser Kurset varer ca 12 timer Kurset er gratis og frivilligt, dog er tilmelding nødvendig For alle beboere i alle aldre Kurset afholdes af underviser og jobvejleder Bujar Selmani, som også er ansat ved Høje Taastrup Jobcenter Kurset skal køres i Samarbejde med boligsociale medarbejder. Boligsocial medarbejder er Ansvarlig for oprettelse af hold og tilmelding. Til kurset skal bruges pc med internetadgang, håber AB kan hjælpe med dette. Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager en beslutning om, om vi skal deltage i projektet, og i givet fald med hvilken økonomi. Ligeledes skal det drøftes, om helhedsplanen skal deltage i projektet. Desuden skal der tages hensyn til, at projektlederen er ansat ved Høje Taastrup Kommune, som jobvejleder og underviser. Afdelingsbestyrelsen besluttede at takke nej til deltagelse i projektet. Indkomne forslag fra beboere til afdelingsmødet. Forslagsstiller: Annette 105 1tv Lektiehjælp i et lokale, hvor de tosproget kan få lidt ekstra hjælp med lektier, men det er selvfølgelig for alle. Børneklub hvor man laver aktiviteter sammen uden voksne men med nogle frivillige. Familieklub: det kan være fast hver fredag, hvor familierne spiser sammen og lærer om hinandens mad, mens børnene hygger med Disney sjov. Man betaler pr husstand f.eks. 50 pr. mdr. eller et lille beløb, når man tilmelder sig. At dem på SU også kan få børnene på ferie. Det skal være for alle. Jeg får 5000 udbetalt i SU, så hvordan skal jeg kunne betale 6300 for at have en hyggeferie med naboerne. At der er en aktivitetsplan med fastelavn, jule tamtam, ture ud af huset 5/15

6 Undertegnet har svaret følgende: Hej Annette, Det er dejligt, at du har forslag til aktiviteter i Tåstrupgård. Der er i bestyrelsen stor forståelse for dine forslag, men vi må sige at der på nuværende tid ikke er frivillige kræfter til starte nye projekter op. Afdelingsbestyrelsen vil meget gerne støtte dine forsalg, men vi har ikke arbejdskraften til at starte tingene op for nuværende. Skulle du have mulighed for at finde andre, der ligesom dig har de samme ønsker, vil vi fra afdelingsbestyrelsen støtte jer, i det omfang vi midler og lokaler til jer. Med hensyn til ferie for personer der har svært ved, at finde plads i egne midler, er der den mulighed at snakke med vores socialrådgiver, der har forskellige tilbud, om hel eller delvis gratis ferieophold. Du kan ringe eller personligt møde op hos Elin og få en snak, jeg er sikker på at hun kan hjælpe dig. Adresse og telefonnummer finder du på vores hjemmeside. Aktivitetsplan er noget vi snarest muligt få lagt ud på vores hjemmeside. Med venlig hilsen Allan Thønning Formand for Tåstrupgårds Bestyrelse Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager undertegnede svar til efterretning Afdelingsbestyrelsen har behandlet forslaget lokalt, og ikke som et indkomne forslag, da forslaget ikke er konkret og indeholder økonomiske overslag. Forslagsstiller har accepteret afdelingsbestyrelsens svar og vejledning. 6. Ejendomslederen orienterer Fartdæmpende bump Arbejdet med fartdæmpende bump bliver igangsat umiddelbart efter påske og etablering vil tage ca. 10 dage. Robert har allerede præsenteret dette for beboerne på hjemmesiden og beboer TV. Der husstandsomdeles en info skrivelse til alle beboer når arbejdet igangsættes. Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager orientering til efterretning 6/15

7 Pga. af en fejllevering af bump i firmaet igangsættes opsætning af fartdæmpende bump om 14 dage. Opsætningen er færdig senest 1. maj 2013 Afdelingsmøde Hvad ønsker bestyrelsen af hjælp fra administrationens side mht. udarbejdelse af forslag etc. Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen drøfter, om bestyrelsen ønsker hjælp fra administrationen i forbindelse med afdelingsmødet den 16. april 2013 Afdelingsbestyrelsen indskærper, at alle beboere skal huske at forevise enten sygesikringsbevis eller en huslejekvittering ved indgangen til afdelingsmødet den 16. april 2013 Husorden Der er afholdt 1. møde i husorden udvalget. Dette var et meget inspirerende møde med meget velforberedte husorden udvalgs medlemmer. Mødet blev langt og indholdsrigt og Janne er nu næsten færdigt med skrivningen af alle de forslag der kom på mødet. Dette er en sammen skrivning af nye og gamle forslag og dette bliver så forelagt husordenudvalget på et møde d. 15. april 2013 kl. 9:00 11:00. Når det skrevne er godkendt, bliver Jens Peter koblet på med de billeder og layout, han er i besiddelse af, og så er vi klar til en fremlæggelse og gennemgang til hele bestyrelsen. Vi gør vore bedste for at dette bliver klar til sidste bestyrelsesmøde før sommerferien. Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning Afdelingsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning Parkerings renovering Administrationen har haft kontakt til vejchef Lars Kock ang. forbud mod lastbilsparkering på Taastrupgårdsvej og forelagt bestyrelsens synspunkter. Lars Kock mente, det ville give god mening, at tage denne beslutning sammen med det kommunale vejudvalg der har besigtigelse d. 19. april Dette bliver så behandlet i kommunalbestyrelsen i juni måned til beslutning. Hvis denne beslutning er positiv er der 7/15

8 klar bane til at få hele vore område gennemgået af Rambøll eller lignende firma til er kortlægning af vores parkeringsproblemer og kommende løsninger. Det er vigtigt at valgte firma er kendt af kommunen, da der er tale om arbejder på kommunal vej. Derfor foreslår jeg, at bestyrelsen fremlægger et forslag til afdelingsmødet, at der oprettes et forprojekt straks, til en gennemgang af parkeringsproblematikken og udarbejdelse af et projekt til evt. beslutningsfremlæggelse til september mødet. Dette forprojekt skal have en beløbsramme på kr. Dette kan indgå i vejrenovering fra henlæggelserne og derfor ikke give huslejestigning. Derefter er der projektering af valgte løsning og dermed kan der igangsættes et renoveringsprojekt i foråret 2014 der vil give væsentlige forbedrede parkerings muligheder for beboerne i Taastrupgård. Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning og besluttes at stille forslag om forprojekt til afdelingsmødet d. 16. april Afdelingsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning og besluttede at stille forslaget om forprojektet til afdelingsmødet d. 16- april 2013 Legepladser Tilbud fra legeplads leverandør er revideret sådan, at tilbuddet er nedskrevet med for nedrivning af labyrint som er udført af medarbejder i den boligsociale indsats. Samtidig er transportomkostningerne reduceret med kr. fra det oprindelige projekt. Der er underskrevet acceptkontrakt, så arbejdet igangsætte så snart vejret tillader dette og produkterne er hjemkommet til TG. Leverandøren garanterer at alt arbejdet er færdiggjort til sommerfesten. Samtidig igangsættes udskiftning af pullertlamper ved vandstien der hvor den store legeplads etableres og der revurderes omkring belægninger. Dette arbejde forsøges også færdiggjort til sommerfesten, så dette valgte område står som færdigt arbejde. Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager orientering til efterretning. Afdelingsbestyrelsen blev forelagt UNOs tidsplan og tog orienteringen til efterretning: 8/15

9 Opstart: Tirsdag d. 28. april. (Mulighed for at mødes med montør og evt. relevant personale mv. fra Tåstrupgård mandag d. 27. april) De 4 legepladser etableres efter nærmere koordination mellem montør og undertegnede. Det er ikke fastlagt hvilken rækkefølge legepladserne monteres, men det kan forventes at de bliver færdiggjort én af gangen. Ugen op til montagestart kan jeg naturligvis give en præcis melding. Forventet afslutning: Udgangen af uge 21/fredag 24 maj. TGV De boligsociale/beboerrådgiver lokaler (det tidligere jobcenter) Som opfølgning kan det oplyses at både boligsocial leder og beboerrådgiveren er installeret i deres nye lokaler TG 135 medio april. Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Afdelingsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Der ud over blev det besluttet, at vi mødes i TGV 135/Baris og Elins nye lokaler kl. 17:30 til sandwich og champagne. Derefter er der bestyrelsesmøde i TGV 131 A 1. sal. Nødlejligheder i TG 91 Efter beslutningen om at etablerer nødlejligheder i TG 91 er der gennemført besigtigelser og tilbudsgivning og hele projekter gennemføres til færdigt arbejde til en pris af kr. incl. Moms. Dette finansieres gennem det bevilgede træk fra erstatningen fra centerbygningen og vores forsikringsdækning af tidligere vandskade i lignede boliger. Arbejdet igangsættes umiddelbart efter påske og forventes færdigt medio juni måned. Bestyrelsen bliver inviteret til en besigtigelse efter afleveringsforretningen. Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager orientering til efterretning Afdelingsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Bestyrelsen godkendte også, at TGV 151 CD må blive brugt til genhusning til en familie i Tåstrupgård med ekstraordinære behov. 9/15

10 Når etableringen af 91 ABCD er afsluttet, vil bestyrelsen gerne have en rundvisning i de nye lejligheder. Solceller Jeg har nu modtaget et foreløbigt dispositionsforslag fra vores rådgiver der er udarbejdet i samarbejde med KABs energiafdeling. Der har været mange udfordringer ved udarbejdelsen af dette, da lovgivningen blev ændret midt i arbejdsperioden, men væsentlige forringelser til følge for almene boligafdelinger. Vores baggrund for at gå i gang med dette forprojekt var, at tilbagebetalingstiden var helt ned på ca. 7 år og derved havde afdelingen et solcelleanlæg der tjente store summer hjem til beboerne i de garanterede resterende 18 år. Når udgiften så var ca. 3.2 mio. kr. om året, var de meget store penge) vi har talt om i besparelser. (ca. 50 mio. kr. på 18 år) Dette var baseret på en årlig afregning og her er det, at det ny lovforslag udhuler denne model, da der nu er tale om timeaflæsning og forskellige priser når boligafdelingen sælger strøm, og når den køber strøm. Pt. sælger boligafdelingen strøm for 1,45 kr. og køber for 2.20 kr. pr KW/time. Samtidig er der allerede kommet en ny lovændring til den kun 4 mdr. gamle lovgivning, som gør, at dette er et meget usikkert marked lige nu. Jeg foreslår, at vi afventer denne endelige lovgivning. Endelig lovtekst forventes færdigbehandlet af folketinget d. 28. juni Endvidere er der pt. en EU-debat ang. pålægges af 30 % straf-told på Kinesiske solceller, hvornår dette forhold afklares, kan pt. ikke oplyses. Med den kendte lovgivning er tilbagebetalingstiden ændret fra ca. 7 år til ca. 17 år og her er ikke indregnet reparationer og anden vedligeholdelse i brugsperioden, så det betyder reelt en tilbagebetalings tid på ca år. Denne tilbagebetalingstid bliver yderligere udfordret når der renoveres trappe og kældergangsbelysning fra pl pærer til led belysning, da forbruget af egen strøm hermed falder væsentligt og derved bliver tilbagebetalingstiden yderligt forlænget. Herved vedlagt det foreløbige økonomiske overslag: Økonomioverslag. Anslået budget: 1. Håndværksudgifter: 1. Håndværksudgifter: Kr ,00 1. Uforudsete udgifter (5 %) Kr ,00 1. Håndværksudgifter i alt: Kr ,00 2. Projekthonorarer: 10/15

11 2. Detailprojekt/udbud etc. (ekskl. byggeled. mv.): Kr ,63 2. Projekthonorarer i alt: Kr ,63 3. Byggeledelse/tilsyn/aflevering: 3. Ugentligt byggemøde/tilsyn i byggeperiode: Kr ,00 3. Byggeledelse/tilsyn/afslutning i alt: Kr ,00 4. Anslået budget: 4. Anslået budget i alt ekskl. moms (1+2+3): Kr , % moms: Kr ,41 4. Anslået budget i alt (1+2+3), inkl. moms: Kr ,03 Anslået rentabilitet: Areal m² kwh/år/m² kwh/år Langblokke (syd) Mellemblokke (øst/vest) Sydblokke (øst/vest) EL-Produktion (solceller) pr. år*1: EL-pris pr. kwh: kr. 2,20 Årlig potentiel el-besparelse (max): kr ,00 (forudsat at man selv bruger al produceret strøm) Anslået besparelse/salg af el: kwh Pris/kWh Sum Salg af el til el-nettet (75 %): kr. 1,45 kr ,00 Forbrug af egen el (besparelse; 25 %) kr. 2,20 kr , Samlet årlig indtjening/besparelse: kr ,00 Tilbagebetalingstid 16,9 år Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning og ejendomslederen orienterer afdelingsmødet om denne udvikling og at der vil komme en redegørelse/forslag til september mødet hvor solcelle lovgivninger forventeligt er vedtaget. Afdelingsbestyrelse tog orienteringen til efterretning. 11/15

12 Beboerhus De indledende drøftelser er igangsat omkring ønsker og behov for renovering af beboerhuset. Både Afdelingsbestyrelses formand Allan og bestyrelsesmedlem Robert Lanther har været med på en gennemgang og efterfølgende har administrationen holdt møde med rådgiver, så vores beskrivelser af renoveringsbehovet blive beskrevet på en måde, så alle ved hvad der er besluttet. Der har været rigtig mange ønsker og alle de ønsker er ved at blive indarbejdet i et foreløbigt projektpapir. Dette bliver efterfølgende gennemgået af administrationen og derefter forevist til bestyrelsen. Dette bliver til bestyrelsesmødet i maj måned. Herefter bliver der udregnet økonomiske konsekvenser og eventuelle besparelser vil blive indregnet i projektet. Endeligt projekt med økonomi bliver forelagt bestyrelsen til beslutning i juni måned eventuelt ved et ekstraordinært møde mellem det nedsatte husudvalg. Samtidig skal bestyrelsen nedsætte et ordensudvalg, der skal udarbejde retningslinjer for udlejningen af de forskellige dele af beboerhuset. Her kan blive tale om 3 selvstændige enheder der vil have mange funktions muligheder. Renovering af beboerhus-tidsplan Marts: April: Maj: Besigtigelser sammen med medarbejder, bestyrelse og rådgiver. Kladde udarbejdes Projektskrivning Foreløbig fremlæggelse og revidering Projektforslag med overslags økonomi Gennemgang med håndværker (funktionsudbud) Juni primo/medio: Projektforslag med økonomiske bud fremlægges Eventuel revidering med ny budgettering Juni Ultimo: Juli: August: September: Oktober: Endelig vedtagelse af renoverings projekt Renovering Renovering Renovering Aflevering 12/15

13 Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning sammen med tidsplan og samtidig nedsætter bestyrelsen et beboerhusudvalg der har kompetence til at beslutte renoveringsprojektet. Afdelingsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 7. Boligsocialleder orienterer Indsatsområde 1: Børn, unge og familie ZUMBA træning for kvinder: Zumba holdet er en stor succes. Tre unge piger fra Tåstrupgård vil få en uddannelse som ZUMBA instruktører primo april. Det er et 2-dags kursus d.4. og 5. april, og derefter vil pigerne være certificeret. Aftenholdene starter igen mandag og torsdag i beboerhuset, samt et søndagshold på Selsmoseskolen. Det vil fremover koste 50 kr. pr. beboer pr. måned. Holdet er også åbent for andre borgere i Taastrup, men det koster 100 kr. pr. måned, når man ikke bor i Tåstrupgård. Lommepengeprojekt: Helhedsplanen arbejder på at realisere et lommepengeprojekt som har fokus på digitalisering. Folketinget har vedtaget, at det ved lov bliver obligatorisk for borgerne at betjene sig selv digitalt på en række områder. Dette gælder også for borgere i Høje-Taastrup Kommune. Formålet med lommepengeprojektet er, at enkelte unge fra Tåstrupgård uddannes i at varetage et IT-kursus for beboere i bebyggelsen, som gerne vil tilegne sig basale IT-færdigheder. Lommepengeprojektet tilsigter, at de unge oplæres i IT-pædagogik, så de er ordentligt klædt på til at varetage opgaven. Formålet er desuden, at de unge får mulighed for at udnytte deres særlige viden og kompetencer på It-området til gavn for ældre beboere, så nye relationer mellem generationer kan skabes. Pt. undersøges det om projektet overhovedet er realiserbart og vi er ved at afdække hvilke kompetencer man skal besidde for at kunne undervise og om de unge vil være egnet til dette. Indsatsområde 2: Beboerinddragelse Beboerdemokrati i øjenhøjde: Det boligsociale team vil den næste måned informere beboerne om beboerdemokratiet, bl.a. ved at vise KAB filmen til zumbaholdet sammen med en repræsentant fra afdelingsbestyrelsen. Det vil være Connie (AB) og Tatjana, der viser filmen for kvinderne. Der vil blive skrevet et kort resume af afdelingsmødet i et lettilgængeligt sprog til facebooksiden om Tåstrupgård. Aktive unge workshop naboskaberne : 13/15

14 Helhedsplanen tilbyder en workshop til unge beboere, der gerne vil søge puljen Aktive Unge. Der vil være workshop d.9. og d.16. april. Kurset laves i samarbejde med helhedsplanen i Blåkilde. På kurset vil de unge lære alle trin i hvordan man kan skrive en god ansøgning til Aktive Unge. Der er ansøgningsfrist i puljen d. 1. maj Aktive Unge er en EU pulje, der støtter nationale ungdomsinitiativer og udvekslingsrejser for unge. I efteråret vil vi igen tilbyde en række mindre projektlederkurser til beboere. Emnerne vil være projektledelse, økonomistyring, kommunikation. Det vil være meget relevant, hvis nogen af de unge får et tilskud fra EU, for så har de brug for nogle redskaber til at lede deres egne projekter. Kurserne vil være åbne for alle beboere. De vil blide slået op på hjemmesiden og på facebook-siden. Indsatsområde 3: Kommunikation: Rekruttering af frivillige til nyt beboerblad: Der er brug for nye frivillige journalister til at skabe et nyt beboerblad her i Tåstrupgård og til at skrive nogle mere nuancerede historier om Tåstrupgård i pressen. Derfor laver vi en hel ny redaktion og samtidig et kursus i journalistik, hvor deltagerne kan lære at interviewe, skrive artikler og reportager, samt lave layout. Undervisningen finder sted i AB s lokale i beboerhuset. Projektet er et samarbejde mellem afdelingsbestyrelsen i Tåstrupgård, det boligsociale team, områdesekretariatet og bibliotekerne. Journalist Nanna Rohweder vil stå for undervisning i journalistisk og Anne Keiding vil undervise i layout. Deltagerne får et certifikat på at de er borgerjournalister, når de har deltaget i kurset. De får også et borgerjournalist-pressekort, som de kan bruge når de skal lave interviews. Det nye blad for Tåstrupgård vil blive udgivet d. 15. maj Der er reception d. 15. maj kl.17 i beboerhuset i caféen. Alle er meget velkomne til at komme forbi. Afdelingsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning 8. Aktionsliste 2013 Se vedlagte aktionsliste Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager Aktionslisten til efterretning Afdelingsbestyrelsen tog Aktionslisten til efterretning. Se 9. Årslisten 2012/ /15

15 Se vedlagte årsliste Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager Årslisten til efterretning Afdelingsbestyrelsen tog Årslisten til efterretning 10. Mødekalender Se vedlagte mødekalender Se rettelserne i mødekalender 11. Evt. 15/15

Afdelingsbestyrelsesmøde for maj 2013 den 18. april 2013, kl. 18:00-21:00 TGV 131 A - 1. sal

Afdelingsbestyrelsesmøde for maj 2013 den 18. april 2013, kl. 18:00-21:00 TGV 131 A - 1. sal Referat Afdelingsbestyrelsesmøde for maj 2013 den 18. april 2013, kl. 18:00-21:00 TGV 131 A - 1. sal Tilstede: Esat Sentürk, Haci Ömer Kaya, Ali Güvercin (gik kl. 20:00), Ali Ilsan Afacan, Haci Mustafa

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde den 8. januar 2013, kl. 18:00-20:00 ABs mødelokale 1. sal.

Afdelingsbestyrelsesmøde den 8. januar 2013, kl. 18:00-20:00 ABs mødelokale 1. sal. Referat Afdelingsbestyrelsesmøde den 8. januar 2013, kl. 18:00-20:00 ABs mødelokale 1. sal. Bestyrelsen: Mustafa Tayibi, Ole Jønsson, Kristine Hansen, Conny Thestrup, Ilse Jensen, Bente Vinbech, Robert

Læs mere

Husk: fællesspisning kl. 17:30

Husk: fællesspisning kl. 17:30 Referat Tilstede: Formand Allan Thønning, Ole Jönsson, Conny Thestrup, Kristine Hansen, Ilse Jensen, Bente Vinbech, Robert Lanther (ordstyre), Ali Güvercin (gik 20:30) Afbud: Sezai Polat, Mustafa Tayibi

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde - Marts 2013 den 7. marts 2013, kl. 18:00-20:00 TGV 131 A - 1. sal.

Afdelingsbestyrelsesmøde - Marts 2013 den 7. marts 2013, kl. 18:00-20:00 TGV 131 A - 1. sal. Referat Afdelingsbestyrelsesmøde - Marts 2013 den 7. marts 2013, kl. 18:00-20:00 TGV 131 A - 1. sal. Tilstede: Formand Allan Thønning (gik 19:15), Robert Lanther (ordstyrer), Kristine Hansen, Conny Thestrup,

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde - September 2013 den 10. september 2013, kl. 19:00-22:00 VLT - Rummet, Taastrupgårdsvej 137,

Afdelingsbestyrelsesmøde - September 2013 den 10. september 2013, kl. 19:00-22:00 VLT - Rummet, Taastrupgårdsvej 137, #JobInfo Criteria=KABside1# Referat Afdelingsbestyrelsesmøde - September 2013 den 10. september 2013, kl. 19:00-22:00 VLT - Rummet, Taastrupgårdsvej 137, Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde den 03-10-2013, kl. 19:00-22:00 131A 1. sal

Afdelingsbestyrelsesmøde den 03-10-2013, kl. 19:00-22:00 131A 1. sal #JobInfo Criteria=KABside1# Referat Afdelingsbestyrelsesmøde den 03-10-2013, kl. 19:00-22:00 131A 1. sal Tilstede: Robert Lanther, Esat Sentürk, Bente Vinbech, M.Mustafa Arabaci, Ole Jönsson, Allan Thønning,

Læs mere

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 3. juli 2014 Udsendt den 4. juli 2014. Indholdsfortegnelse

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 3. juli 2014 Udsendt den 4. juli 2014. Indholdsfortegnelse Afdelingsbestyrelsesmøde budgetmøde, den 3. juli 2014, kl. 17:00-17:30/middag & kl. 17:30-21:00/Møde Taastrupgårdsvej 131A - 1. sal. Middagstilmelding på EK-Taastrupgaard@kab-bolig.dk Senest tirsdag den

Læs mere

Ekstra afdelingsbestyrelsesmøde den 27. august 2013, kl. 19:00-22:00 VLT-Rummet/TGV 137. Der er ingen servering til dette møde

Ekstra afdelingsbestyrelsesmøde den 27. august 2013, kl. 19:00-22:00 VLT-Rummet/TGV 137. Der er ingen servering til dette møde #JobInfo Criteria=KABside1# Referat Ekstra afdelingsbestyrelsesmøde den 27. august 2013, kl. 19:00-22:00 VLT-Rummet/TGV 137 Der er ingen servering til dette møde Bestyrelsen var ikke beslutningsdygtig,

Læs mere

Referat, Boligselskabet AKB, Taastrup, Møde den 6. oktober 2016, Udsendt den 13. oktober 2016

Referat, Boligselskabet AKB, Taastrup, Møde den 6. oktober 2016, Udsendt den 13. oktober 2016 , Boligselskabet AKB, Taastrup, Møde den 6. oktober 2016, Udsendt den 13. oktober 2016 Bestyrelsesmøde nr. 9/oktober 2016 Torsdag den 6. oktober 2016, kl. 17:00-20:30 Mødestedet, Taastrupgårdsvej 131 A

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde Februar 2014 Den 6. februar 2014, kl. 18.00-20:30 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal.

Afdelingsbestyrelsesmøde Februar 2014 Den 6. februar 2014, kl. 18.00-20:30 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal. Afdelingsbestyrelsesmøde Februar 2014 Den 6. februar 2014, kl. 18.00-20:30 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal. Husk fælles middag kl. 18:00/mødet begynder kl. 18:30 Afbud til Janne senest onsdag den 5. februar

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde januar 2014 den 9. januar 2014, kl. 18:00-21:00 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal.

Afdelingsbestyrelsesmøde januar 2014 den 9. januar 2014, kl. 18:00-21:00 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal. Afdelingsbestyrelsesmøde januar 2014 den 9. januar 2014, kl. 18:00-21:00 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal. Afbud til Janne senest tirsdag den 7. januar 2014 (det gælder også, hvis man ikke spiser med, men

Læs mere

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 4. december 2014 Udsendt den 11. december 2014

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 4. december 2014 Udsendt den 11. december 2014 Afdelingsbestyrelsesmøde - december 2014 4. december 2014 Fælles middag kl. 17:00/mødestart kl. 17:30 TGV 131 A - 1. sal/abs mødelokale Afbud senest d. 1. dec. på EK-taastrupgaard@kab-bolig.dk Tilmelding

Læs mere

AB, 1. sal - Taastrupgårdsvej 131 A. HUSK kam, fotografen kommer og tager billeder til hjemmesiden og infokanalen.

AB, 1. sal - Taastrupgårdsvej 131 A. HUSK kam, fotografen kommer og tager billeder til hjemmesiden og infokanalen. Afdelingsbestyrelsmøde d. 12. juni 2014, kl. 17:30-21:00 (fælles spisning kl. 17:00-17:30) Husk, man skal melde sig til spisning - senest dagen før mødet på ek-taastrupgaard@kab-bolig.dk AB, 1. sal - Taastrupgårdsvej

Læs mere

Fællesspisning: 18:00 18:30

Fællesspisning: 18:00 18:30 December - Afdelingsbestyrelsen den 5. december 2013, kl. 18:00-22:00 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal Fællesspisning: 18:00 18:30 Husk: afbud til Janne senest onsdag den 4. december 2013 Tilstede: Mustafa

Læs mere

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde onsdag den 27. februar 2013

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde onsdag den 27. februar 2013 Referat af afdelingsbestyrelsesmøde onsdag den 27. februar 2013 Til stede: sbestyrelsen: Astrid Hansen (AH), Bente Baudier (BB), Hans Kristian Andersen (HKA), Inge Lise Jørgensen (ILJ), Jens Arne Nielsen

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde torsdag den 29. august 2013

Afdelingsbestyrelsesmøde torsdag den 29. august 2013 Mødedeltagere Afdelingsbestyrelsen Henrik Svendsen (HS). Carsten Groth-Rasmussen (CGR). Vagn Bille (VB). Lars Henriksen (LH). Eugen Sølberg (ES). Kathrine Nørgaard (KN). Martin Nielskov (MN). KN MN LH

Læs mere

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde.

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. februar 2013, kl. 18.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

Afdeling 10. Referat fra afdelingsmødet den 5. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 63 incl. afdelingsbestyrelsen.

Afdeling 10. Referat fra afdelingsmødet den 5. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 63 incl. afdelingsbestyrelsen. Side 1/5 Afdeling 10. Referat fra afdelingsmødet den 5. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 63 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Christiansen John Hansen Ellen Magrethe

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde Til beboerne i Lejerbo afd. 204 Christianshavn d. 12. maj 2016 Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde Afdelingsbestyrelsen og altangruppen indkalder til ekstraordinært afdelingsmøde den 31. maj 2016

Læs mere

November - Afdelingsbestyrelsen den 7. november 2013, kl. 18:00-22:00 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal. Konstituering kl.

November - Afdelingsbestyrelsen den 7. november 2013, kl. 18:00-22:00 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal. Konstituering kl. November - Afdelingsbestyrelsen den 7. november 2013, kl. 18:00-22:00 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal. Konstituering kl. 18:00 19:00 Tilstede: Robert Lanther, Allan Thønning, Mustafa Tayibi, Ole Jönsson,

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

AB/EK møde 20. marts 2017, kl. 17:15-19:15 Mødelokalet, Femkanten J 1

AB/EK møde 20. marts 2017, kl. 17:15-19:15 Mødelokalet, Femkanten J 1 AB/EK møde 20. marts 2017, kl. 17:15-19:15 Mødelokalet, Femkanten J 1 Afbud til mødet sendes til ab@blaakildegaard.net og ek-blaakildegaard@kab-bolig.dk Deltagere: Fra AB - Søren Evers, Peter Møller Nielsen,

Læs mere

Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 19.00

Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 19.00 Til medlemmerne af repræsentantskabet i Albertslund Boligselskab samt suppleanter 13. maj 2012 Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Tirsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST,

Læs mere

Tak til Bent, Lone og Yvette for deres indsats på pandekagedagen. Også tak til Bent for assistance som vært ved Ingerfair kursus.

Tak til Bent, Lone og Yvette for deres indsats på pandekagedagen. Også tak til Bent for assistance som vært ved Ingerfair kursus. Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 23. februar 2016, kl. 17.00 Tilstede: Afbud: Referent: Janne E. Andersen, Jens Dalsgaard, Hanne Dalsgaard, Anni Hørringsen, Yvette Larsen, Esther Haugaard, Kirsten

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 27. september 2016 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

Referat. Rasmus Tyrri Nielsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) AFBUD Bendt K.B. Pedersen Suppleant til repræsentantskabet (afd.

Referat. Rasmus Tyrri Nielsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) AFBUD Bendt K.B. Pedersen Suppleant til repræsentantskabet (afd. Referat Den 17. juni 2014 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 16. juni 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. maj 2015, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. maj 2015, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. maj 2015, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 13. april 2015 blev

Læs mere

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00 DIRIGENT: KARIN AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, 1. mand Niels Nielsen, Freddy, Pia H. David, Karin, Mads, Pia K. Aase. AD. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Referat for organisationsbestyrelsesmøde i BoligSyd. tirsdag den 14. april 2015 kl. 18.00

Referat for organisationsbestyrelsesmøde i BoligSyd. tirsdag den 14. april 2015 kl. 18.00 Referat for organisationsbestyrelsesmøde i BoligSyd Mødested: Kontoret Kallemosen 16, Aabenraa. tirsdag den 14. april 2015 kl. 18.00 Deltagere: Leif Poulsen LP, Monika Löck ML, Svend Jensen SJ, Bent Christensen

Læs mere

2. Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmødet 8. december 2014 Referatet blev godkendt

2. Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmødet 8. december 2014 Referatet blev godkendt Afdelingsbestyrelsesmøde 21. januar 2015, kl. 19:00 Referat Til stede: Bestyrelsen: Suppleanter: Drift/BO-Vest: Dirigent: Referent: Vibeke Hansen (afbud), Maja Reutzer, Anita Wittusen, Tonny Bodal (afbud)

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde af 23. september 2015 blev godkendt og underskrevet.

Referat af bestyrelsesmøde af 23. september 2015 blev godkendt og underskrevet. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 21. oktober, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 23. september blev

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe

Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe Referat af organisationsbestyrelsesmøde, som blev afholdt torsdag den 14. juni 2016, kl. 17.00, i selskabslokalet, Sæbjørnsvej 9, 2880 Bagsværd. Fra Boligkontoret

Læs mere

Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen

Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man er medlem af afdelingsbestyrelsen. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde mere information

Læs mere

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Referat fra formøde for generalforsamling Torsdag den 19. februar 2015 kl. 17.00 Mødested: Sjællandsgade 21, 8900 Randers C Referat fra formøde for generalforsamling

Læs mere

TAB Vesterby Afdeling

TAB Vesterby Afdeling TAB Vesterby Afdeling Referat af ordinært afdelingsmøde den 19. januar 2011 Der var 43 lejemål repræsenteret ved mødet, bestyrelsen, ejendomsmester M.H. og forvaltningskonsulent R.S. 1. Velkomst og valg

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen. Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset.

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen. Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset. Der var 50 fremmødte husstande repræsenteret. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Valg af

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 8. september 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 28. august 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Medarbejderdag/studietur fredag den 11. september 2015, fra kl til Fra AB`side deltager ledelsen og formanden for boligorganisationen.

Medarbejderdag/studietur fredag den 11. september 2015, fra kl til Fra AB`side deltager ledelsen og formanden for boligorganisationen. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 19. august 2015, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

Energirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser

Energirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser DFB Afd. 93-43 Gadehavegård Energirenovering til Passivhusstandard -Blok 9- REVIDERET Økonomi og huslejekonsekvenser Udarbejdet d. 6. november 2013 Rev. dato: d. 16.06.2014 1 Af Domea og Energi & Miljø

Læs mere

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 8. januar 2015 Udsendt den 15. januar 2015

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 8. januar 2015 Udsendt den 15. januar 2015 Afdelingsbestyrelsesmøde 8. januar 2015 Fælles middag kl. 17:00/Mødestart kl. 17:30 21:30 TGV 131 A - 1. sal/abs mødelokale Afbud: senest d. 6. jan. på EK-taastrupgaard@kab-bolig.dk Middag: senest d. 6.

Læs mere

Afdeling 42 referat fra afdelingsbestyrelsesmødet d. 13. april 2011 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet, Parterren, Løget

Afdeling 42 referat fra afdelingsbestyrelsesmødet d. 13. april 2011 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet, Parterren, Løget Afdeling 42 referat fra afdelingsbestyrelsesmødet d. 13. april 2011 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet, Parterren, Løget Center 75 A. Deltagere: Afbud: Fraværende: Knud Erik, Ole, John, Max, Kim, Dorthe, Anita,

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Torsdag d. 10/9 2015 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster Næstformand og kasserer Karina Jensen - sekretær (mødesekretær)

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 28. november 2013 Referat Mødeart: Ekstraordinært afdelings- og organisationsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: kl.

Læs mere

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Side 1/5 Afdeling 0205, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

Onsdag den 19. december 2012, kl i Medborgerhuset, Korskærparken

Onsdag den 19. december 2012, kl i Medborgerhuset, Korskærparken Dagsorden til bestyrelsesmøde 19-12-2012 MEDBORGERHUSET KORSKÆR Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 19. december 2012, kl. 15.45 i Medborgerhuset, Korskærparken Indkaldt til mødet: Lone Hartung, Else

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden Lejerbo afd. 204 d. 10. april 2013 Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5 Dagsorden 1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET 1 Introduktion Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet på afdelingsmødet på Birkerød Kollegiet. Forretningsordenen er underordnet DUAB s vedtægter og

Læs mere

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent.

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent. Hvidovre, den 10. september 2014 Referat Den 2. september 2014 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 27 Mødested: Afdeling: Strandmarksvej 27 A Mødetid kl. 16.00 Deltagere: Georg Jensen

Læs mere

Tirsdag den 14. juni 2016 klokken 17:15. Administrationen, Bakkegade 25, 3400 Hillerød

Tirsdag den 14. juni 2016 klokken 17:15. Administrationen, Bakkegade 25, 3400 Hillerød Til bestyrelsen Boligselskabet Nordsjælland Hillerød, 16. juni 2016 Referat fra bestyrelsesmøde i Boligselskabet Nordsjælland Tirsdag den 14. juni 2016 klokken 17:15 Administrationen, Bakkegade 25, 3400

Læs mere

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag den 20. november 2012

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag den 20. november 2012 Referat af afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag den 20. november 2012 Tilstede: Ikke tilstede: Dagsorden sbestyrelsen: Astrid Hansen (AH), Bente Baudier (BB), Hans Kristian Andersen (HKA), Finn Stubtoft (FS),

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 3. april 2014, kl. 18:00-20:30 Taastrupgårdsvej 131 A

Bestyrelsesmøde den 3. april 2014, kl. 18:00-20:30 Taastrupgårdsvej 131 A Bestyrelsesmøde den 3. april 2014, kl. 18:00-20:30 Taastrupgårdsvej 131 A Tilstede: Muhammed Mustafa Arabaci, Ilse Jensen, Bente Vinbech, Robert Lanther, Allan Thønning, Esat Sentürk, Ole Jönsson Afbud:

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde af 13. december 2014 blev underskrevet.

Referat af bestyrelsesmøde af 13. december 2014 blev underskrevet. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 21. januar 2015, kl. 17.30. Afbud: Anders O. Sørensen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

Web.referat nr. 18, den 7. januar 2013

Web.referat nr. 18, den 7. januar 2013 Web.referat nr. 18, den 7. januar 2013 Tilstede: Ibrahim El-Khatib, Fazilet Sahin, Jesper Jensen, Petina Larsen og Pia v. Benzon Suppleanter: Alice Jensen og John v. Benzon Afbud: Kirsten Mouritzen Fraværende:

Læs mere

Køge Boligselskab. Eventuelt... 8

Køge Boligselskab. Eventuelt... 8 Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2011 Tjørnevej 2, kl. 19.00 Mandag den 9. maj 2011 Pkt. 6. Hastrupparkens økonomi og udlejning 4 Pkt. 7 Helhedsplan for Hastrupparken 5 Pkt.

Læs mere

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Sådan fungerer beboermødet I denne retningslinje vil vi beskrive, hvordan beboermødet (også kaldet afdelingsmødet i DUAB regi) fungerer og hvilket ansvar

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 32 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde Afdeling 1-6071/1-6072

Referat fra ordinært afdelingsmøde Afdeling 1-6071/1-6072 Referat fra ordinært afdelingsmøde Afdeling 1-6071/1-6072 Hørgården 1 og 2 Mødedato: 13. oktober 2011 Sted: Aktivitetshuset, Amagerfælledvej 73 Fremmødte husstande: 36 lejemål fra Hørgården 1 og 24 lejemål

Læs mere

Referat fra FU-møde. 03. Næste mødedato: Torsdag d. 22. marts kl. 18:30

Referat fra FU-møde. 03. Næste mødedato: Torsdag d. 22. marts kl. 18:30 Referat fra FU-møde Mødedag...: 23. februar 2012 Mødetidspunkt: Kl. 18:30 Mødessted : Ågade 97, 1., 8370 Hadsten Indkaldt af: Henning Dam (HD) Ordstyrer: Carl Aage Sørensen Mødetype: Forretningsudvalg

Læs mere

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby Til beboerne Side 1 af 6 4304 LZS 4304 / Lejer 04-03-2014 19:00 04-03-2014 22:00 Referat af ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 23. september 2015, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 23. september 2015, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 23. september, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 19. august blev

Læs mere

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Side 1/6 Afdeling 63, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

Påsken 2014 kontoret holder lukket den 14. til den 16. april 2014.

Påsken 2014 kontoret holder lukket den 14. til den 16. april 2014. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 18. september 2013, kl. 18.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 21. august

Læs mere

Referat fra Afdelingsmøde Torsdag den 27.08.2015

Referat fra Afdelingsmøde Torsdag den 27.08.2015 Referat fra Afdelingsmøde Torsdag den 27.08.2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning. 4. Godkendelse af afdelingens

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 14. december 2010

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 14. december 2010 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 14. december 2010 16 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Tryghed & Trivsel ÅRET DER GIK Tak for deltagelsen ved arrangementerne og tak for jeres engagement i Boligorganisationen Tårnbyhuse og de respektive afdelinger. Vi ser frem

Læs mere

Bestyrelsesmødet blev grundet sygdom rykket fra den 18. til den 25. november 2015

Bestyrelsesmødet blev grundet sygdom rykket fra den 18. til den 25. november 2015 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 25. november, kl. 17.30. Afbud: Bestyrelsesmødet blev grundet sygdom rykket fra den 18. til den 25. november 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2.

Læs mere

d. Tysklandstur. Bussen blev dyrere end først antaget. En anden gang skal vi huske at få et skriftligt tilbud!

d. Tysklandstur. Bussen blev dyrere end først antaget. En anden gang skal vi huske at få et skriftligt tilbud! REFERAT AF AFD. BESTYRELSESMØDET D. 3/12 2012. Tilstede: Susanne Jacobsen (nr. 115), Jonas Espensen (nr. 271), Lene Bech (nr. 181), Thora B. Pedersen (nr. 175) og suppleanterne: Ernst Kaanbjerg (nr. 259)

Læs mere

REFERAT af Afdelingsbestyrelsesmøde Tirsdag 19. maj 2015 kl. 17.00 i mødelokalet Femkanten J 1

REFERAT af Afdelingsbestyrelsesmøde Tirsdag 19. maj 2015 kl. 17.00 i mødelokalet Femkanten J 1 AKB Blåkildegård 20. maj 2015 REFERAT af Afdelingsbestyrelsesmøde Tirsdag 19. maj 2015 kl. 17.00 i mødelokalet Femkanten J 1 Tilstede: Søren Evers, Poul-Erik Sørensen, Pia Jensen, Sonja van Aarsdale, Peter

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

På ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 51, den 28. maj 2015 vedtog afdelingsmødet

På ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 51, den 28. maj 2015 vedtog afdelingsmødet Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2015, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 20. maj 2015 blev

Læs mere

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4 ØsterBO Nyt Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Nyt om HavneBO - Læse mere på side 6 Åbningstider i julen Gør din indflydelse gældende

Læs mere

Boligselskabet Vissenbjerg

Boligselskabet Vissenbjerg Boligselskabet Vissenbjerg Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i Fælleshuset på Hesbjerglund, 5492 Vissenbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet Vissenbjerg...

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Karetmagerporten 1 B, 2650 Hvidovre. Tlf./Fax: 36 49 42 97 afd. 3501 Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet den 4. april 2005 Mødedeltagere: Jan Lemser Jes Rønving

Læs mere

Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 10. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 38 inkl. afd. bestyrelsen.

Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 10. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 38 inkl. afd. bestyrelsen. Side 1/6 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 10. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 38 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

Referat fra budgetmøde i afdeling 25 - Beboerhuset, Arendalsvej 74, den 15. september kl. 19.00

Referat fra budgetmøde i afdeling 25 - Beboerhuset, Arendalsvej 74, den 15. september kl. 19.00 Referat fra budgetmøde i afdeling 25 - Beboerhuset, Arendalsvej 74, den 15. september kl. 19.00 Fremmødt var: 36 beboere Paul Erik Holmgaard fra organisationsbestyrelsen Silas Haargaard, Mikkel Jensen

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014. Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus

Referat af Generalforsamling 2014. Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus Referat af Generalforsamling 2014 Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus Lystrup den 27. marts 2014 Fremmødte husstande: 14, 20, 24, 26, 29, 32, 33, 34, 38, 39, 37, 47,52, 56, 58,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Henriksen, formand Poul Rasmussen, næstformand - afbud Dorte Sejerø - afbud Jens Klokhøj

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Henriksen, formand Poul Rasmussen, næstformand - afbud Dorte Sejerø - afbud Jens Klokhøj Boligselskabet Domea Vordingborg Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. august 2013 kl. 19.00 i Strandgårdens bestyrelseslokale beliggende Strandgade 2, 4760 Vordingborg. Dagsorden: 1

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 9. april 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 27.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 9. april 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 27. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 9. april 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 27. marts 2015 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 10 min 2. Efterretningssager

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde - kladde

Referat af bestyrelsesmøde - kladde Referat af bestyrelsesmøde - kladde Bestyrelsesmøde Tid: Tirsdag 21. januar 2014, kl. 19 Sted Frede Kjær, Møllestykket 16 Deltagere: Jan Magleby (Formand) Frede Kjær Hanne Gleitze, (Kasserer) Torben Toldam-Andersen

Læs mere

20 nye p-pladser på Borgergade i forbindelse med vejudvidelsen. Gennemgang af råbalance for boligorganisationen. Ingen bemærkninger.

20 nye p-pladser på Borgergade i forbindelse med vejudvidelsen. Gennemgang af råbalance for boligorganisationen. Ingen bemærkninger. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 19. november 2014, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Bellahøj l og ll, tirsdag d. 03.02.15 - kl.17 i. Thomasberg (fra kl. 17.55) og suppleant Majid Tim Zakaria

Referat af bestyrelsesmøde Bellahøj l og ll, tirsdag d. 03.02.15 - kl.17 i. Thomasberg (fra kl. 17.55) og suppleant Majid Tim Zakaria Referat af bestyrelsesmøde Bellahøj l og ll, tirsdag d. 03.02.15 - kl.17 i bestyrelseslokalet I mødet deltog: Claus Dilling, Merrit Rosberg, Barbara Cros, John Steen Johansen, John B Thomasberg (fra kl.

Læs mere

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00 Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter 5. maj 2015 Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Tirsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST, Malervangen 1, 2600 Glostrup

Læs mere

Karlstrup Boligselskab

Karlstrup Boligselskab Karlstrup Boligselskab af 1. november organisationsbestyrelsesmøde mandag, den 8. november kl. 16.00 i beboerhuset, Druemarken 2680 Solrød Strand I bestyrelsen: Per Bringsjord (PB), Bruno Jessen (BJ),

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET I HVISSINGE

SAMARBEJDSUDVALGET I HVISSINGE GLOSTRUP BOLIGSELSKAB Bryggergårdsvej 2B, 2600 Glostrup Telefon: 43 96 28 86, www.gb.dk, CVR nr.: 65 12 32 15 SAMARBEJDSUDVALGET I HVISSINGE Referat fra SU torsdag den 28. april 2016 kl. 17.30 på driftskontoret.

Læs mere

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen mandag den 13. februar 2017, kl. 17.00, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Karetmagerporten 1 B, 2650 Hvidovre. Tlf./Fax: 36 49 42 97 afd. 3501 Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet den 17. november 2004 Mødedeltagere: Jan Lemser Jes Rønving

Læs mere

Regnskabserklæring som afgives i forbindelse med Revisionsinstituttets revision af Årsregnskabet 2014 er underskrevet af ledelsen den 6. februar 2015.

Regnskabserklæring som afgives i forbindelse med Revisionsinstituttets revision af Årsregnskabet 2014 er underskrevet af ledelsen den 6. februar 2015. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 18. marts 2015, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 18.

Læs mere

Afbud fra Bianca Balslev, Esbern Ott, uden afbud Dennis Johansen. Godkendelse af referat nr. 9, samt beslutningsreferatet.

Afbud fra Bianca Balslev, Esbern Ott, uden afbud Dennis Johansen. Godkendelse af referat nr. 9, samt beslutningsreferatet. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 24.08.2014. Beslutningsreferat af: Beslutningsreferat nr. 10 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 19.08.14 kl. 18.30 22.00 DIRIGENT: TINA LAURSEN Ad.

Læs mere

Jean Thierry (formand) bød de fremmødte velkommen og foreslog Ib Sørensen som dirigent.

Jean Thierry (formand) bød de fremmødte velkommen og foreslog Ib Sørensen som dirigent. Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 1-22 Bispeparken Dato 9. februar 2015 klokken18.00 Sted Bispeparken beboerhus, Bispeparken 17B, København NV Deltagere Fra afdelingen: 39 lejemål repræsenteret.

Læs mere

Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden

Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden Forretningsorden for bestyrelsen i (AFDELINGENS NAVN) Indledning Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet i bestyrelsen som

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april

Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april 2016 Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april 2016 1 Dagsorden 1. Valg af stemmeudvalg. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Orientering

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang 30. oktober 2014 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling s bestyrelseslokaler, Rugvænget 31 Onsdag den 8. oktober 2014 kl. 17.00 Deltagere

Læs mere