Afdelingsbestyrelsesmøde den 4. april 2013, kl. 18:00-20:00 ABs lokale 1. sal. TGV 131A

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afdelingsbestyrelsesmøde den 4. april 2013, kl. 18:00-20:00 ABs lokale 1. sal. TGV 131A"

Transkript

1 Referat Afdelingsbestyrelsesmøde den 4. april 2013, kl. 18:00-20:00 ABs lokale 1. sal. TGV 131A Tilstede: Allan Thønning, Ole Jönsson, Kristine Hansen, Conny Thestrup, Ilse Jensen, Bente Vinbech, Robert Lanther (Dirigent) Afbud: Sezai Polat, Mustafa Tayibi Udeblev: Ali Güvercin Adm.: Ejendomsleder Michael Riis Nyrand, Boligsocialleder Baris Atak, Souschef Janne Carlsen (referent) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referatet af marts-mødet Gennemgang af budgetkontrol af konto 115 og Gennemgang af ABs konto Formanden orienterer Ejendomslederen orienterer Boligsocialleder orienterer Aktionsliste Årslisten 2012/ Mødekalender Evt /15

2 1. Godkendelse af dagsorden Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen godkender dagsorden Afdelingsbestyrelsen godkendte dagsordenen 2. Godkendelse af referatet af marts-mødet 2013 Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen godkender referatet af marts 2013 Afdelingsbestyrelsen godkendte referatet af marts-mødet. 3. Gennemgang af budgetkontrol af konto 115 og 116 Der vil være en kort gennemgang af den nye kontoklassifikation for konto 115 og 116. Derefter vil der være en gennemgang af konto 115 og 116. Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager gennemgangene til efterretning Generelt er vores økonomi på konto 115 og 116 god ud. Den nye kontoklassifikation giver dagligt udfordringer for administrationen. Overgangen til den nye kontoklassifikation vil tage det meste af året. Bestyrelsen ønsker en grundig gennemgang af den nye kontoklassifikation af administrationen. 4. Gennemgang af ABs konto 119 Gennemgang af ABs konto 119 Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager gennemgangen til efterretning 2/15

3 Afdelingsbestyrelsen godkendte gennemgangen af konto 119. Det blev besluttet, at Ole Jönsson skal indkalde MR 1 og 2 til et møde inden den 18. april 2013, og derefter fremlægge et referat fra mødet ved næste AB møde den 18. april Ved mødet med MR 1 og 2, vil Ole Jönsson og MR 1 og 2 udarbejde en logbog for MR 1 og 2, som de fremadrettet skal bruge til at vise bestyrelsen, hvad de har gang i af nuværende arbejde og hvad deres fremadrettede arbejde er. Der udarbejdes samtidig et budget for aktiviteterne i Fremtiden for MR 3 og 4 diskuteres samtidig d. 18. april. 5. Formanden orienterer Telte Som tidligere omtalt skulle formanden sammen med Gadehavegård finde en pris for, hvad Tåstrupgård ved teltindkøb sammen med Gadehavegård. Overslag Teltpris ,00 Kr. Opbevaring ,00 Kr. I alt ,00 Kr. Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen beslutter, om vi der skal indkøbes telt og opbevaringskasser. Afdelingsbestyrelsen lod forslaget komme til afstemning, og forslaget faldt med 2 for, 1 blank og 3 imod. Robert Lanther tager kontakt til Gadehavegård. Ny forretningsfører FOD har fået ny forretningsfører, jurist Marie-Louise Bruun intern ansættelse. Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning Afdelingsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning 3/15

4 Møde med KAB FODs forretningsfører Formanden giver et kort referat af mødet med FODs nye forretningsfører i KAB. Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager referatet til efterretning Afdelingsbestyrelsen tog referatet til efterretning Erfamøde erstatter fyraftens møder i KAB Det er indkaldt til erfa-møde for formændene d april 2013 i Gilleleje. Skal Tåstrupgård repræsenteres? Der er mulighed for, at der deltager 1 medlem mere fra afdelingsbestyrelsen Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen beslutter, om TG skal deltage denne weekend og hvem. Afdelingsbestyrelsen besluttede, at TG skal deltage denne weekend, og det er Allan Thønnings og Bente Vinbech som deltager. Punkter til AB s beretning. Formandens punkter til ABs beretning på afdelingsmødet omdeles på bestyrelsesmødet Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager punkterne til efterretning Afdelingsbestyrelsen tog punkterne til efterretning Afdelingsbestyrelsens egne indkomne forslag til afdelingsmødet den 16. april 2013 Hvad har AB s selv af egne forslag til afdelingsmødet? Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager egne forslag til afdelingsmødet til efterretning 4/15

5 Afdelingsbestyrelsen besluttede at lade sig konstituere sig efter afdelingsmødet den 16. april Samtidig ændres dagsorden pga. det mistillidsvotum der er stillet til bestyrelsen, så der tilføjes et punkt a under punkt 5 i dagsorden. Bestyrelsen fremsætter i øvrigt et forslag. Se under EL informerer Forespørgsel fra Bujar Selmani - mail fra Bujar Selmani: Råd og vejledning om jobsøgning, Råd og vejledning om ansøgning og cv, Råd og vejledning om uddannelse og su satser Kurset varer ca 12 timer Kurset er gratis og frivilligt, dog er tilmelding nødvendig For alle beboere i alle aldre Kurset afholdes af underviser og jobvejleder Bujar Selmani, som også er ansat ved Høje Taastrup Jobcenter Kurset skal køres i Samarbejde med boligsociale medarbejder. Boligsocial medarbejder er Ansvarlig for oprettelse af hold og tilmelding. Til kurset skal bruges pc med internetadgang, håber AB kan hjælpe med dette. Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager en beslutning om, om vi skal deltage i projektet, og i givet fald med hvilken økonomi. Ligeledes skal det drøftes, om helhedsplanen skal deltage i projektet. Desuden skal der tages hensyn til, at projektlederen er ansat ved Høje Taastrup Kommune, som jobvejleder og underviser. Afdelingsbestyrelsen besluttede at takke nej til deltagelse i projektet. Indkomne forslag fra beboere til afdelingsmødet. Forslagsstiller: Annette 105 1tv Lektiehjælp i et lokale, hvor de tosproget kan få lidt ekstra hjælp med lektier, men det er selvfølgelig for alle. Børneklub hvor man laver aktiviteter sammen uden voksne men med nogle frivillige. Familieklub: det kan være fast hver fredag, hvor familierne spiser sammen og lærer om hinandens mad, mens børnene hygger med Disney sjov. Man betaler pr husstand f.eks. 50 pr. mdr. eller et lille beløb, når man tilmelder sig. At dem på SU også kan få børnene på ferie. Det skal være for alle. Jeg får 5000 udbetalt i SU, så hvordan skal jeg kunne betale 6300 for at have en hyggeferie med naboerne. At der er en aktivitetsplan med fastelavn, jule tamtam, ture ud af huset 5/15

6 Undertegnet har svaret følgende: Hej Annette, Det er dejligt, at du har forslag til aktiviteter i Tåstrupgård. Der er i bestyrelsen stor forståelse for dine forslag, men vi må sige at der på nuværende tid ikke er frivillige kræfter til starte nye projekter op. Afdelingsbestyrelsen vil meget gerne støtte dine forsalg, men vi har ikke arbejdskraften til at starte tingene op for nuværende. Skulle du have mulighed for at finde andre, der ligesom dig har de samme ønsker, vil vi fra afdelingsbestyrelsen støtte jer, i det omfang vi midler og lokaler til jer. Med hensyn til ferie for personer der har svært ved, at finde plads i egne midler, er der den mulighed at snakke med vores socialrådgiver, der har forskellige tilbud, om hel eller delvis gratis ferieophold. Du kan ringe eller personligt møde op hos Elin og få en snak, jeg er sikker på at hun kan hjælpe dig. Adresse og telefonnummer finder du på vores hjemmeside. Aktivitetsplan er noget vi snarest muligt få lagt ud på vores hjemmeside. Med venlig hilsen Allan Thønning Formand for Tåstrupgårds Bestyrelse Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager undertegnede svar til efterretning Afdelingsbestyrelsen har behandlet forslaget lokalt, og ikke som et indkomne forslag, da forslaget ikke er konkret og indeholder økonomiske overslag. Forslagsstiller har accepteret afdelingsbestyrelsens svar og vejledning. 6. Ejendomslederen orienterer Fartdæmpende bump Arbejdet med fartdæmpende bump bliver igangsat umiddelbart efter påske og etablering vil tage ca. 10 dage. Robert har allerede præsenteret dette for beboerne på hjemmesiden og beboer TV. Der husstandsomdeles en info skrivelse til alle beboer når arbejdet igangsættes. Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager orientering til efterretning 6/15

7 Pga. af en fejllevering af bump i firmaet igangsættes opsætning af fartdæmpende bump om 14 dage. Opsætningen er færdig senest 1. maj 2013 Afdelingsmøde Hvad ønsker bestyrelsen af hjælp fra administrationens side mht. udarbejdelse af forslag etc. Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen drøfter, om bestyrelsen ønsker hjælp fra administrationen i forbindelse med afdelingsmødet den 16. april 2013 Afdelingsbestyrelsen indskærper, at alle beboere skal huske at forevise enten sygesikringsbevis eller en huslejekvittering ved indgangen til afdelingsmødet den 16. april 2013 Husorden Der er afholdt 1. møde i husorden udvalget. Dette var et meget inspirerende møde med meget velforberedte husorden udvalgs medlemmer. Mødet blev langt og indholdsrigt og Janne er nu næsten færdigt med skrivningen af alle de forslag der kom på mødet. Dette er en sammen skrivning af nye og gamle forslag og dette bliver så forelagt husordenudvalget på et møde d. 15. april 2013 kl. 9:00 11:00. Når det skrevne er godkendt, bliver Jens Peter koblet på med de billeder og layout, han er i besiddelse af, og så er vi klar til en fremlæggelse og gennemgang til hele bestyrelsen. Vi gør vore bedste for at dette bliver klar til sidste bestyrelsesmøde før sommerferien. Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning Afdelingsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning Parkerings renovering Administrationen har haft kontakt til vejchef Lars Kock ang. forbud mod lastbilsparkering på Taastrupgårdsvej og forelagt bestyrelsens synspunkter. Lars Kock mente, det ville give god mening, at tage denne beslutning sammen med det kommunale vejudvalg der har besigtigelse d. 19. april Dette bliver så behandlet i kommunalbestyrelsen i juni måned til beslutning. Hvis denne beslutning er positiv er der 7/15

8 klar bane til at få hele vore område gennemgået af Rambøll eller lignende firma til er kortlægning af vores parkeringsproblemer og kommende løsninger. Det er vigtigt at valgte firma er kendt af kommunen, da der er tale om arbejder på kommunal vej. Derfor foreslår jeg, at bestyrelsen fremlægger et forslag til afdelingsmødet, at der oprettes et forprojekt straks, til en gennemgang af parkeringsproblematikken og udarbejdelse af et projekt til evt. beslutningsfremlæggelse til september mødet. Dette forprojekt skal have en beløbsramme på kr. Dette kan indgå i vejrenovering fra henlæggelserne og derfor ikke give huslejestigning. Derefter er der projektering af valgte løsning og dermed kan der igangsættes et renoveringsprojekt i foråret 2014 der vil give væsentlige forbedrede parkerings muligheder for beboerne i Taastrupgård. Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning og besluttes at stille forslag om forprojekt til afdelingsmødet d. 16. april Afdelingsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning og besluttede at stille forslaget om forprojektet til afdelingsmødet d. 16- april 2013 Legepladser Tilbud fra legeplads leverandør er revideret sådan, at tilbuddet er nedskrevet med for nedrivning af labyrint som er udført af medarbejder i den boligsociale indsats. Samtidig er transportomkostningerne reduceret med kr. fra det oprindelige projekt. Der er underskrevet acceptkontrakt, så arbejdet igangsætte så snart vejret tillader dette og produkterne er hjemkommet til TG. Leverandøren garanterer at alt arbejdet er færdiggjort til sommerfesten. Samtidig igangsættes udskiftning af pullertlamper ved vandstien der hvor den store legeplads etableres og der revurderes omkring belægninger. Dette arbejde forsøges også færdiggjort til sommerfesten, så dette valgte område står som færdigt arbejde. Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager orientering til efterretning. Afdelingsbestyrelsen blev forelagt UNOs tidsplan og tog orienteringen til efterretning: 8/15

9 Opstart: Tirsdag d. 28. april. (Mulighed for at mødes med montør og evt. relevant personale mv. fra Tåstrupgård mandag d. 27. april) De 4 legepladser etableres efter nærmere koordination mellem montør og undertegnede. Det er ikke fastlagt hvilken rækkefølge legepladserne monteres, men det kan forventes at de bliver færdiggjort én af gangen. Ugen op til montagestart kan jeg naturligvis give en præcis melding. Forventet afslutning: Udgangen af uge 21/fredag 24 maj. TGV De boligsociale/beboerrådgiver lokaler (det tidligere jobcenter) Som opfølgning kan det oplyses at både boligsocial leder og beboerrådgiveren er installeret i deres nye lokaler TG 135 medio april. Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Afdelingsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Der ud over blev det besluttet, at vi mødes i TGV 135/Baris og Elins nye lokaler kl. 17:30 til sandwich og champagne. Derefter er der bestyrelsesmøde i TGV 131 A 1. sal. Nødlejligheder i TG 91 Efter beslutningen om at etablerer nødlejligheder i TG 91 er der gennemført besigtigelser og tilbudsgivning og hele projekter gennemføres til færdigt arbejde til en pris af kr. incl. Moms. Dette finansieres gennem det bevilgede træk fra erstatningen fra centerbygningen og vores forsikringsdækning af tidligere vandskade i lignede boliger. Arbejdet igangsættes umiddelbart efter påske og forventes færdigt medio juni måned. Bestyrelsen bliver inviteret til en besigtigelse efter afleveringsforretningen. Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager orientering til efterretning Afdelingsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Bestyrelsen godkendte også, at TGV 151 CD må blive brugt til genhusning til en familie i Tåstrupgård med ekstraordinære behov. 9/15

10 Når etableringen af 91 ABCD er afsluttet, vil bestyrelsen gerne have en rundvisning i de nye lejligheder. Solceller Jeg har nu modtaget et foreløbigt dispositionsforslag fra vores rådgiver der er udarbejdet i samarbejde med KABs energiafdeling. Der har været mange udfordringer ved udarbejdelsen af dette, da lovgivningen blev ændret midt i arbejdsperioden, men væsentlige forringelser til følge for almene boligafdelinger. Vores baggrund for at gå i gang med dette forprojekt var, at tilbagebetalingstiden var helt ned på ca. 7 år og derved havde afdelingen et solcelleanlæg der tjente store summer hjem til beboerne i de garanterede resterende 18 år. Når udgiften så var ca. 3.2 mio. kr. om året, var de meget store penge) vi har talt om i besparelser. (ca. 50 mio. kr. på 18 år) Dette var baseret på en årlig afregning og her er det, at det ny lovforslag udhuler denne model, da der nu er tale om timeaflæsning og forskellige priser når boligafdelingen sælger strøm, og når den køber strøm. Pt. sælger boligafdelingen strøm for 1,45 kr. og køber for 2.20 kr. pr KW/time. Samtidig er der allerede kommet en ny lovændring til den kun 4 mdr. gamle lovgivning, som gør, at dette er et meget usikkert marked lige nu. Jeg foreslår, at vi afventer denne endelige lovgivning. Endelig lovtekst forventes færdigbehandlet af folketinget d. 28. juni Endvidere er der pt. en EU-debat ang. pålægges af 30 % straf-told på Kinesiske solceller, hvornår dette forhold afklares, kan pt. ikke oplyses. Med den kendte lovgivning er tilbagebetalingstiden ændret fra ca. 7 år til ca. 17 år og her er ikke indregnet reparationer og anden vedligeholdelse i brugsperioden, så det betyder reelt en tilbagebetalings tid på ca år. Denne tilbagebetalingstid bliver yderligere udfordret når der renoveres trappe og kældergangsbelysning fra pl pærer til led belysning, da forbruget af egen strøm hermed falder væsentligt og derved bliver tilbagebetalingstiden yderligt forlænget. Herved vedlagt det foreløbige økonomiske overslag: Økonomioverslag. Anslået budget: 1. Håndværksudgifter: 1. Håndværksudgifter: Kr ,00 1. Uforudsete udgifter (5 %) Kr ,00 1. Håndværksudgifter i alt: Kr ,00 2. Projekthonorarer: 10/15

11 2. Detailprojekt/udbud etc. (ekskl. byggeled. mv.): Kr ,63 2. Projekthonorarer i alt: Kr ,63 3. Byggeledelse/tilsyn/aflevering: 3. Ugentligt byggemøde/tilsyn i byggeperiode: Kr ,00 3. Byggeledelse/tilsyn/afslutning i alt: Kr ,00 4. Anslået budget: 4. Anslået budget i alt ekskl. moms (1+2+3): Kr , % moms: Kr ,41 4. Anslået budget i alt (1+2+3), inkl. moms: Kr ,03 Anslået rentabilitet: Areal m² kwh/år/m² kwh/år Langblokke (syd) Mellemblokke (øst/vest) Sydblokke (øst/vest) EL-Produktion (solceller) pr. år*1: EL-pris pr. kwh: kr. 2,20 Årlig potentiel el-besparelse (max): kr ,00 (forudsat at man selv bruger al produceret strøm) Anslået besparelse/salg af el: kwh Pris/kWh Sum Salg af el til el-nettet (75 %): kr. 1,45 kr ,00 Forbrug af egen el (besparelse; 25 %) kr. 2,20 kr , Samlet årlig indtjening/besparelse: kr ,00 Tilbagebetalingstid 16,9 år Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning og ejendomslederen orienterer afdelingsmødet om denne udvikling og at der vil komme en redegørelse/forslag til september mødet hvor solcelle lovgivninger forventeligt er vedtaget. Afdelingsbestyrelse tog orienteringen til efterretning. 11/15

12 Beboerhus De indledende drøftelser er igangsat omkring ønsker og behov for renovering af beboerhuset. Både Afdelingsbestyrelses formand Allan og bestyrelsesmedlem Robert Lanther har været med på en gennemgang og efterfølgende har administrationen holdt møde med rådgiver, så vores beskrivelser af renoveringsbehovet blive beskrevet på en måde, så alle ved hvad der er besluttet. Der har været rigtig mange ønsker og alle de ønsker er ved at blive indarbejdet i et foreløbigt projektpapir. Dette bliver efterfølgende gennemgået af administrationen og derefter forevist til bestyrelsen. Dette bliver til bestyrelsesmødet i maj måned. Herefter bliver der udregnet økonomiske konsekvenser og eventuelle besparelser vil blive indregnet i projektet. Endeligt projekt med økonomi bliver forelagt bestyrelsen til beslutning i juni måned eventuelt ved et ekstraordinært møde mellem det nedsatte husudvalg. Samtidig skal bestyrelsen nedsætte et ordensudvalg, der skal udarbejde retningslinjer for udlejningen af de forskellige dele af beboerhuset. Her kan blive tale om 3 selvstændige enheder der vil have mange funktions muligheder. Renovering af beboerhus-tidsplan Marts: April: Maj: Besigtigelser sammen med medarbejder, bestyrelse og rådgiver. Kladde udarbejdes Projektskrivning Foreløbig fremlæggelse og revidering Projektforslag med overslags økonomi Gennemgang med håndværker (funktionsudbud) Juni primo/medio: Projektforslag med økonomiske bud fremlægges Eventuel revidering med ny budgettering Juni Ultimo: Juli: August: September: Oktober: Endelig vedtagelse af renoverings projekt Renovering Renovering Renovering Aflevering 12/15

13 Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning sammen med tidsplan og samtidig nedsætter bestyrelsen et beboerhusudvalg der har kompetence til at beslutte renoveringsprojektet. Afdelingsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 7. Boligsocialleder orienterer Indsatsområde 1: Børn, unge og familie ZUMBA træning for kvinder: Zumba holdet er en stor succes. Tre unge piger fra Tåstrupgård vil få en uddannelse som ZUMBA instruktører primo april. Det er et 2-dags kursus d.4. og 5. april, og derefter vil pigerne være certificeret. Aftenholdene starter igen mandag og torsdag i beboerhuset, samt et søndagshold på Selsmoseskolen. Det vil fremover koste 50 kr. pr. beboer pr. måned. Holdet er også åbent for andre borgere i Taastrup, men det koster 100 kr. pr. måned, når man ikke bor i Tåstrupgård. Lommepengeprojekt: Helhedsplanen arbejder på at realisere et lommepengeprojekt som har fokus på digitalisering. Folketinget har vedtaget, at det ved lov bliver obligatorisk for borgerne at betjene sig selv digitalt på en række områder. Dette gælder også for borgere i Høje-Taastrup Kommune. Formålet med lommepengeprojektet er, at enkelte unge fra Tåstrupgård uddannes i at varetage et IT-kursus for beboere i bebyggelsen, som gerne vil tilegne sig basale IT-færdigheder. Lommepengeprojektet tilsigter, at de unge oplæres i IT-pædagogik, så de er ordentligt klædt på til at varetage opgaven. Formålet er desuden, at de unge får mulighed for at udnytte deres særlige viden og kompetencer på It-området til gavn for ældre beboere, så nye relationer mellem generationer kan skabes. Pt. undersøges det om projektet overhovedet er realiserbart og vi er ved at afdække hvilke kompetencer man skal besidde for at kunne undervise og om de unge vil være egnet til dette. Indsatsområde 2: Beboerinddragelse Beboerdemokrati i øjenhøjde: Det boligsociale team vil den næste måned informere beboerne om beboerdemokratiet, bl.a. ved at vise KAB filmen til zumbaholdet sammen med en repræsentant fra afdelingsbestyrelsen. Det vil være Connie (AB) og Tatjana, der viser filmen for kvinderne. Der vil blive skrevet et kort resume af afdelingsmødet i et lettilgængeligt sprog til facebooksiden om Tåstrupgård. Aktive unge workshop naboskaberne : 13/15

14 Helhedsplanen tilbyder en workshop til unge beboere, der gerne vil søge puljen Aktive Unge. Der vil være workshop d.9. og d.16. april. Kurset laves i samarbejde med helhedsplanen i Blåkilde. På kurset vil de unge lære alle trin i hvordan man kan skrive en god ansøgning til Aktive Unge. Der er ansøgningsfrist i puljen d. 1. maj Aktive Unge er en EU pulje, der støtter nationale ungdomsinitiativer og udvekslingsrejser for unge. I efteråret vil vi igen tilbyde en række mindre projektlederkurser til beboere. Emnerne vil være projektledelse, økonomistyring, kommunikation. Det vil være meget relevant, hvis nogen af de unge får et tilskud fra EU, for så har de brug for nogle redskaber til at lede deres egne projekter. Kurserne vil være åbne for alle beboere. De vil blide slået op på hjemmesiden og på facebook-siden. Indsatsområde 3: Kommunikation: Rekruttering af frivillige til nyt beboerblad: Der er brug for nye frivillige journalister til at skabe et nyt beboerblad her i Tåstrupgård og til at skrive nogle mere nuancerede historier om Tåstrupgård i pressen. Derfor laver vi en hel ny redaktion og samtidig et kursus i journalistik, hvor deltagerne kan lære at interviewe, skrive artikler og reportager, samt lave layout. Undervisningen finder sted i AB s lokale i beboerhuset. Projektet er et samarbejde mellem afdelingsbestyrelsen i Tåstrupgård, det boligsociale team, områdesekretariatet og bibliotekerne. Journalist Nanna Rohweder vil stå for undervisning i journalistisk og Anne Keiding vil undervise i layout. Deltagerne får et certifikat på at de er borgerjournalister, når de har deltaget i kurset. De får også et borgerjournalist-pressekort, som de kan bruge når de skal lave interviews. Det nye blad for Tåstrupgård vil blive udgivet d. 15. maj Der er reception d. 15. maj kl.17 i beboerhuset i caféen. Alle er meget velkomne til at komme forbi. Afdelingsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning 8. Aktionsliste 2013 Se vedlagte aktionsliste Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager Aktionslisten til efterretning Afdelingsbestyrelsen tog Aktionslisten til efterretning. Se 9. Årslisten 2012/ /15

15 Se vedlagte årsliste Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager Årslisten til efterretning Afdelingsbestyrelsen tog Årslisten til efterretning 10. Mødekalender Se vedlagte mødekalender Se rettelserne i mødekalender 11. Evt. 15/15

Afdelingsbestyrelsesmøde den 03-10-2013, kl. 19:00-22:00 131A 1. sal

Afdelingsbestyrelsesmøde den 03-10-2013, kl. 19:00-22:00 131A 1. sal #JobInfo Criteria=KABside1# Referat Afdelingsbestyrelsesmøde den 03-10-2013, kl. 19:00-22:00 131A 1. sal Tilstede: Robert Lanther, Esat Sentürk, Bente Vinbech, M.Mustafa Arabaci, Ole Jönsson, Allan Thønning,

Læs mere

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 3. juli 2014 Udsendt den 4. juli 2014. Indholdsfortegnelse

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 3. juli 2014 Udsendt den 4. juli 2014. Indholdsfortegnelse Afdelingsbestyrelsesmøde budgetmøde, den 3. juli 2014, kl. 17:00-17:30/middag & kl. 17:30-21:00/Møde Taastrupgårdsvej 131A - 1. sal. Middagstilmelding på EK-Taastrupgaard@kab-bolig.dk Senest tirsdag den

Læs mere

Ekstra afdelingsbestyrelsesmøde den 27. august 2013, kl. 19:00-22:00 VLT-Rummet/TGV 137. Der er ingen servering til dette møde

Ekstra afdelingsbestyrelsesmøde den 27. august 2013, kl. 19:00-22:00 VLT-Rummet/TGV 137. Der er ingen servering til dette møde #JobInfo Criteria=KABside1# Referat Ekstra afdelingsbestyrelsesmøde den 27. august 2013, kl. 19:00-22:00 VLT-Rummet/TGV 137 Der er ingen servering til dette møde Bestyrelsen var ikke beslutningsdygtig,

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde januar 2014 den 9. januar 2014, kl. 18:00-21:00 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal.

Afdelingsbestyrelsesmøde januar 2014 den 9. januar 2014, kl. 18:00-21:00 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal. Afdelingsbestyrelsesmøde januar 2014 den 9. januar 2014, kl. 18:00-21:00 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal. Afbud til Janne senest tirsdag den 7. januar 2014 (det gælder også, hvis man ikke spiser med, men

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde Februar 2014 Den 6. februar 2014, kl. 18.00-20:30 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal.

Afdelingsbestyrelsesmøde Februar 2014 Den 6. februar 2014, kl. 18.00-20:30 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal. Afdelingsbestyrelsesmøde Februar 2014 Den 6. februar 2014, kl. 18.00-20:30 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal. Husk fælles middag kl. 18:00/mødet begynder kl. 18:30 Afbud til Janne senest onsdag den 5. februar

Læs mere

Fællesspisning: 18:00 18:30

Fællesspisning: 18:00 18:30 December - Afdelingsbestyrelsen den 5. december 2013, kl. 18:00-22:00 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal Fællesspisning: 18:00 18:30 Husk: afbud til Janne senest onsdag den 4. december 2013 Tilstede: Mustafa

Læs mere

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 8. januar 2015 Udsendt den 15. januar 2015

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 8. januar 2015 Udsendt den 15. januar 2015 Afdelingsbestyrelsesmøde 8. januar 2015 Fælles middag kl. 17:00/Mødestart kl. 17:30 21:30 TGV 131 A - 1. sal/abs mødelokale Afbud: senest d. 6. jan. på EK-taastrupgaard@kab-bolig.dk Middag: senest d. 6.

Læs mere

Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 19.00

Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 19.00 Til medlemmerne af repræsentantskabet i Albertslund Boligselskab samt suppleanter 13. maj 2012 Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Tirsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST,

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 28. november 2013 Referat Mødeart: Ekstraordinært afdelings- og organisationsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: kl.

Læs mere

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 1. juni 2015 Udsendt den 26. maj 2015. Indholdsfortegnelse

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 1. juni 2015 Udsendt den 26. maj 2015. Indholdsfortegnelse ABs bestyrelsesmøde nr. 6 - juni 2015 den 1. juni 2015, FM kl.16:30-17:00/ab-møde kl.17:30-21:30 Beboerhuset 131 A Alle bedes møde op med nyredt hår og nydelig skjorte, da der skal tages billeder til hjemmesiden.

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 28. august 2014 Udsendt den 4. september 2014. Indholdsfortegnelse

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 28. august 2014 Udsendt den 4. september 2014. Indholdsfortegnelse Afdelingsbestyrelsesmøde den 28. august 2014, kl. 17:00-21:30 Middag fra kl.17:00 til 17:30 Møde fra kl.17:30 ABs-møde lokale 1. sal på TGV 131 A Middagstilmelding på EK-Taastrupgaard@kab-bolig.dk Senest

Læs mere

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Referat: Thomas Begulic blev valgt som dirigent og Kjeld Skelmose blev valgt som referent.

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Referat: Thomas Begulic blev valgt som dirigent og Kjeld Skelmose blev valgt som referent. Den 3. december 2014 Referat Mødeart: Afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødested: Selskabslokalet Nyborggade 11, 1. sal Mødedato: 2. december 2014 2100 København Ø

Læs mere

Energirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser

Energirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser DFB Afd. 93-43 Gadehavegård Energirenovering til Passivhusstandard -Blok 9- REVIDERET Økonomi og huslejekonsekvenser Udarbejdet d. 6. november 2013 Rev. dato: d. 16.06.2014 1 Af Domea og Energi & Miljø

Læs mere

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent.

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent. Hvidovre, den 10. september 2014 Referat Den 2. september 2014 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 27 Mødested: Afdeling: Strandmarksvej 27 A Mødetid kl. 16.00 Deltagere: Georg Jensen

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 6. november 2014 Udsendt den 20. november 2014

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 6. november 2014 Udsendt den 20. november 2014 Afdelingsbestyrelsesmøde - november 2014 6. november 2014 Fælles middag kl. 17:00/mødestart kl. 17:30 TGV 131 A - 1. sal/abs mødelokale Afbud til mødet på EK-taastrupgaard@kab-bolig.dk Tilmelding til middag

Læs mere

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009 REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009 1. Valg af dirigent Henrik Berg blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet. 2. Valg af stemmeudvalg

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00 DIRIGENT: KARIN AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, 1. mand Niels Nielsen, Freddy, Pia H. David, Karin, Mads, Pia K. Aase. AD. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945

Vorup Boligforening af 1945 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden for bestyrelsesmøde Tirsdag den 15. januar 2013 kl. 16.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Dagsorden bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af 1945-15.01.2013 side

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - En introduktion til følgegruppens arbejde i renoveringssager Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 21. maj 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 28. maj 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde - kladde

Referat af bestyrelsesmøde - kladde Referat af bestyrelsesmøde - kladde Bestyrelsesmøde Tid: Tirsdag 21. januar 2014, kl. 19 Sted Frede Kjær, Møllestykket 16 Deltagere: Jan Magleby (Formand) Frede Kjær Hanne Gleitze, (Kasserer) Torben Toldam-Andersen

Læs mere

Punkt 1: Gæster Ingen denne gang.

Punkt 1: Gæster Ingen denne gang. Web.referat nr. 40, mandag d. 12. januar 2015 Tilstede: Ibrahim El-Khatib, Jesper B. Jensen, Fazilet Sahin, Alice Jensen og Pia v. Benzon Det Spirer i Gadehavegård: Pernille Agerbæk Punkt 1: Gæster Ingen

Læs mere

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby Til beboerne Side 1 af 6 4304 LZS 4304 / Lejer 04-03-2014 19:00 04-03-2014 22:00 Referat af ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 32 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden Lejerbo afd. 204 d. 10. april 2013 Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5 Dagsorden 1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Generel drøftelse af udvalgsarbejdet samt brug af Facebook grupper for afdelingens beboere.

Generel drøftelse af udvalgsarbejdet samt brug af Facebook grupper for afdelingens beboere. Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 11. februar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

Repræsentantskabet: Torsdag den 24. maj 2012, kl. 18.00 Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Tåstrup

Repræsentantskabet: Torsdag den 24. maj 2012, kl. 18.00 Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Tåstrup #JobInfo Criteria=KABside1# Dagsorden Udsendt revideret Repræsentantskabsmøde Torsdag den 24. maj 2012, kl. 18.00 Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Tåstrup Repræsentantskabet: Formand Bent Simonsen,

Læs mere

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet.

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet. 15.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 27. januar 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang 30. oktober 2014 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling s bestyrelseslokaler, Rugvænget 31 Onsdag den 8. oktober 2014 kl. 17.00 Deltagere

Læs mere

Afbud fra Mads Greve. Bestyrelsen godkender at der bliver rykket rundt på nogle punkter på dagsordenen af hensyn til at (NS) skal gå kl. 21.00.

Afbud fra Mads Greve. Bestyrelsen godkender at der bliver rykket rundt på nogle punkter på dagsordenen af hensyn til at (NS) skal gå kl. 21.00. DIRIGENT: TINA LAURSEN AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsførende Esbern Ott (EO) Formand Freddy Rasmussen (FR) Tina Laursen (TL) David Oszlak (DO) Knud Petersen (KP) Bianca Balslev (BB) Naseer Shah

Læs mere

Korskærparken...her vil jeg gerne bo

Korskærparken...her vil jeg gerne bo Korskærparken...her vil jeg gerne bo Hvorfor har vi lavet en helhedsplan? Boligkontoret Fredericia og boli.nu har lavet en helhedsplan for Korskærparken, fordi der er brug for at give området et løft.

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 17. januar 2011

Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 17. januar 2011 Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 17. januar 2011 Mødedeltagere: Afbud: Rauf Hasanezadeh Lone Clausen Susanne Johansson Søren Hvas Ebbe Merkelsen Jesper Olesen Henrik Bjørn Hansen Jan Lemser

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Bellahøj l og ll, tirsdag d. 03.02.15 - kl.17 i. Thomasberg (fra kl. 17.55) og suppleant Majid Tim Zakaria

Referat af bestyrelsesmøde Bellahøj l og ll, tirsdag d. 03.02.15 - kl.17 i. Thomasberg (fra kl. 17.55) og suppleant Majid Tim Zakaria Referat af bestyrelsesmøde Bellahøj l og ll, tirsdag d. 03.02.15 - kl.17 i bestyrelseslokalet I mødet deltog: Claus Dilling, Merrit Rosberg, Barbara Cros, John Steen Johansen, John B Thomasberg (fra kl.

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag. d. 12.09.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.09.04 kl. 18.30 23.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag. d. 12.09.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.09.04 kl. 18.30 23. DIRIGENT: DAVID AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, Freddy, David, Pia H.,Torben, Klaus, Pia K., René, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 8. Godkendt,

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1 Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015 Informationsmøde den 27. april 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst 2. Helhedsplan - baggrund - omfang - tidsplan - økonomi 3. Genhusningsplaner 4. Organisation

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Karetmagerporten 1 B, 2650 Hvidovre. Tlf./Fax: 36 49 42 97 afd. 3501 Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet den 2. december 2004 Mødedeltagere: Jan Lemser Jes Rønving

Læs mere

AD. 3 Meddelelser fra varmemester v / Freddy Rasmussen, samt fra Administrationen v / Esbern Ott.

AD. 3 Meddelelser fra varmemester v / Freddy Rasmussen, samt fra Administrationen v / Esbern Ott. DIRIGENT: PETER NIELSEN AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) Peter Nielsen (PN) Knud Petersen (KP) Aase B. Stisen

Læs mere

Boligforeningen Hvidovrebo 30 August 2011. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset.

Boligforeningen Hvidovrebo 30 August 2011. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset. Referat Afdelingsmøde August 2011 Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset. Til stede var: 27 lejemål + Johnny Ford Christel Halberg Frans Sarauw Jack Karoliussen

Læs mere

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Deltagere: ca. 81 beboere ( 69 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Christian

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag d. 9. oktober 2012

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag d. 9. oktober 2012 Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag d. 9. oktober 2012 Tilstede Ikke tilstede Dagsorden sbestyrelsen: Astrid Hansen (AH), Bente Baudier (BB), Hans Kristian Andersen (HKA), Hassan Ameri (HA), Ivan

Læs mere

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård.

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. HVALSØ BOLIGSELSKAB 15. december 2014 Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. Deltagere: Gitte Geertsen, Troels Andersen, Maria Larsen, Charlotte Nielsen, Bettina

Læs mere

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers A/B Gudenå Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde i

Læs mere

4 SYD Afdelingsbestyrelsen

4 SYD Afdelingsbestyrelsen 4 SYD Afdelingsbestyrelsen Referat - Beboermøde med regnskab og valg Tirsdag den 28. april 2009 klokken 19:00 i beboerhuset Ørnen 1. Valg af dirigent Søren Mathiesen 2. Valg af referent Flemming V. Wallin

Læs mere

Dagsorden. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 1) Valg af ordstyrer. Natacha 16-18. 2) Valg af referent.

Dagsorden. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 1) Valg af ordstyrer. Natacha 16-18. 2) Valg af referent. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer Natacha 16-18 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Robin 4-13, Katrine 19-44

Læs mere

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 3. september 2014

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 3. september 2014 Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række Onsdag d. 3. september 2014 Referat Der er repræsenteret 27 hustande på beboermødet. 54 stemmer i alt udleveret. Astrid Hansen bød velkommen til beboermødet 1. Valg

Læs mere

Køge Boligselskab. Eventuelt... 8

Køge Boligselskab. Eventuelt... 8 Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2011 Tjørnevej 2, kl. 19.00 Mandag den 9. maj 2011 Pkt. 6. Hastrupparkens økonomi og udlejning 4 Pkt. 7 Helhedsplan for Hastrupparken 5 Pkt.

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Boligforeningen VIBO Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Udgivet af Boligforeningen VIBO den 18. september 2012 Beboerdemokratiet og afdelingsbestyrelsen Beboerdemokratiet er et unikt system

Læs mere

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund.

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund. Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde Fredag den 24. februar 2012 kl. 16.00 lørdag den 25. februar 2012 kl. 13.00 Prindsen i Roskilde, Algade 13, 4000 Roskilde Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin

Læs mere

AFDELING 35 Renovering i Skovbrynet

AFDELING 35 Renovering i Skovbrynet AFDELING 35 Renovering i Skovbrynet September 2013 Tagrenoveringen Med denne folder ønsker vi at informere om afdelingens kommende projekter. Tagrenoveringen er nu tæt på sin opstart. Kontraktforhandlingerne

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 23 SEP 2004

Referat fra bestyrelsesmøde den 23 SEP 2004 Side 1 Viborg den 25 SEP 2004 Til Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Jakob Hoffmann, Teglmarken 203 Martin Neubert, Teglmarken 16, Erik Krogh, Enghaverne 38, Jan Stampe, Teglmarken 53, Ole Rishøj, Enghaverne

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. MARTS 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. MARTS 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 4. december 2014, kl. 16.15 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Grethe Buch, Kim Nielsen, Rene Bavnsgaard,

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Boligselskabet Vissenbjerg

Boligselskabet Vissenbjerg Boligselskabet Vissenbjerg Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i Fælleshuset på Hesbjerglund, 5492 Vissenbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet Vissenbjerg...

Læs mere

Antenneforeningen Trekanten. Dagsorden til Bestyrelsesmøde

Antenneforeningen Trekanten. Dagsorden til Bestyrelsesmøde Hermed følger foreløbig dagsorden til mødet. Tilføjelser pr. 29. maj er markeret med ++ (#) angiver at der findes et bilag Kommenteret dagsorden. 1. Velkomst ved formanden - Afbud fra: - Særlig velkomst

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-1011 Toftegård Dato: 14. august 2014 kl. 18.00-20.30 Til stede: Martin Baden, Henning L. Eriksen, Jette Birksø Larsen, Jeanette Andersen. og Rene Dalin.

Læs mere

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bryld blev valg som dirigent Henning

Læs mere

Ungdomsbo. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00

Ungdomsbo. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00 Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00 Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede:

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Med stemmeret: Beboere repræsenterede boliger, herunder bestyrelsen. Uden Stemmeret:

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 25. april 2014 Referat af: Kombineret bestyrelsesmøde og ordinært repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato

Læs mere

Jean Thierry (formand) bød de fremmødte velkommen og foreslog Ib Sørensen som dirigent.

Jean Thierry (formand) bød de fremmødte velkommen og foreslog Ib Sørensen som dirigent. Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 1-22 Bispeparken Dato 9. februar 2015 klokken18.00 Sted Bispeparken beboerhus, Bispeparken 17B, København NV Deltagere Fra afdelingen: 39 lejemål repræsenteret.

Læs mere

Referat fra FU-møde. 03. Næste mødedato: Torsdag d. 22. marts kl. 18:30

Referat fra FU-møde. 03. Næste mødedato: Torsdag d. 22. marts kl. 18:30 Referat fra FU-møde Mødedag...: 23. februar 2012 Mødetidspunkt: Kl. 18:30 Mødessted : Ågade 97, 1., 8370 Hadsten Indkaldt af: Henning Dam (HD) Ordstyrer: Carl Aage Sørensen Mødetype: Forretningsudvalg

Læs mere

Ladegårdsparken Bestyrelsen Ladegårdsparken 29 st.

Ladegårdsparken Bestyrelsen Ladegårdsparken 29 st. Dagsorden Bestyrelsesmødet den 8. august 2012 Kl. 19.00 Bestyrelseslokalet 29 st. Deltagere:. Uffe Frejdal Nielsen, Niels Hansen, Filiz Ôzkarsli, Pernille Petersen, Henrik Seifert Eriksen, Ibrahim Bakir(

Læs mere

REFERAT. Ellemarkens Afdelingsbestyrelse. Mødet d. 10.2.2014.

REFERAT. Ellemarkens Afdelingsbestyrelse. Mødet d. 10.2.2014. REFERAT. Ellemarkens Afdelingsbestyrelse. Mødet d. 10.2.2014. Referent: Janna Gisli Ordstyrer: Wibeke Steenlykke. Afbud: Dorte Corydon og Rene Andersen. Næste møde: d. 18.3.kl.18.00 Dagsorden. Godkendt.

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 4/april den 9. april 2015, kl. 17:00-21:30 ABs mødelokale - TGV 131 A, 1. sal.

Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 4/april den 9. april 2015, kl. 17:00-21:30 ABs mødelokale - TGV 131 A, 1. sal. Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 4/april den 9. april 2015, kl. 17:00-21:30 ABs mødelokale - TGV 131 A, 1. sal. Afbud senest tirsdag den 7. april 2015 på ek-taastrupgaard@kab-bolig.dk Tilstede: Enes Karaduman,

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL - ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 18. DECEMBER 2013

FORHANDLINGSPROTOKOL - ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 18. DECEMBER 2013 Tilstede: Afbud: Poul Ankersen Michael Korsholm Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Kjeld Jespersen, administrationschef Jens Løkke Møller, personalechef

Læs mere

w w w. f l i n t e b a k k e n. d k e m a i l : i n f o @ f l i n t e b a k k e n. d k

w w w. f l i n t e b a k k e n. d k e m a i l : i n f o @ f l i n t e b a k k e n. d k Referat af bestyrelsesmøde mandag den 13. december 2010 Til stede: Afbud: Jens Kisker, Michael Dalsgaard, Laila Gribsholt-Beck, Per Larsen (i egenskab af kontaktperson vedr. retssag mod DEF 1994 A/S) Jacob

Læs mere

Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B.

Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 10.03.2015. Referat af: Referat nr. 6.1 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 03.03.15 kl. 18.30 21.45 Marts DIRIGENT: MAIBRITT GÛNTHER AD. 1 Fremmødte

Læs mere

Afbud fra Bianca Balslev, Esbern Ott, uden afbud Dennis Johansen. Godkendelse af referat nr. 9, samt beslutningsreferatet.

Afbud fra Bianca Balslev, Esbern Ott, uden afbud Dennis Johansen. Godkendelse af referat nr. 9, samt beslutningsreferatet. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 24.08.2014. Beslutningsreferat af: Beslutningsreferat nr. 10 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 19.08.14 kl. 18.30 22.00 DIRIGENT: TINA LAURSEN Ad.

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B.

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B. Referat Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hanne Olesen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt

Læs mere

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tidspunkt: Torsdag den 26. april 2012 kl. 19:00 Sted: Dagsorden: Snoldelev Sognegård. 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om det forløbne

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej

Læs mere

Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet den 6. november 2006

Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet den 6. november 2006 Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet den 6. november 2006 Mødedeltagere: Jes Rønving Jan Lemser Pia Bakkendorf Stitz Susanne Johansson Palle F. Hansen Vilhelm Nygaard Rauf Hasanezadeh Ebbe Merkelsen Lene

Læs mere

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00 Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter 5. maj 2015 Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Tirsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST, Malervangen 1, 2600 Glostrup

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014. Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus

Referat af Generalforsamling 2014. Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus Referat af Generalforsamling 2014 Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus Lystrup den 27. marts 2014 Fremmødte husstande: 14, 20, 24, 26, 29, 32, 33, 34, 38, 39, 37, 47,52, 56, 58,

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen Afdelingsmøde afdeling 25 torsdag den 20. september 2012 Tilstede fra bestyrelsen: Johnny Eriksen, Carina Halvorsen, Bettina Hou Mandsfeldt, Ruth Christoffersen, Bente Andersen, Gunnar Thyrring og Anne

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Bestyrelsesmødereferat Dato: 12. maj 2011 Afd. 18 Hornemanns Vænge Sted: bestyrelseslokalet Indkaldte E-mail Deltaget Afbud Ej mødt Ulla Lind (UL) formand ulihn@stofanet.dk X Inge Grønlund (IG) næstformand

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere