Afdelingsbestyrelsesmøde den 4. april 2013, kl. 18:00-20:00 ABs lokale 1. sal. TGV 131A

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afdelingsbestyrelsesmøde den 4. april 2013, kl. 18:00-20:00 ABs lokale 1. sal. TGV 131A"

Transkript

1 Referat Afdelingsbestyrelsesmøde den 4. april 2013, kl. 18:00-20:00 ABs lokale 1. sal. TGV 131A Tilstede: Allan Thønning, Ole Jönsson, Kristine Hansen, Conny Thestrup, Ilse Jensen, Bente Vinbech, Robert Lanther (Dirigent) Afbud: Sezai Polat, Mustafa Tayibi Udeblev: Ali Güvercin Adm.: Ejendomsleder Michael Riis Nyrand, Boligsocialleder Baris Atak, Souschef Janne Carlsen (referent) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referatet af marts-mødet Gennemgang af budgetkontrol af konto 115 og Gennemgang af ABs konto Formanden orienterer Ejendomslederen orienterer Boligsocialleder orienterer Aktionsliste Årslisten 2012/ Mødekalender Evt /15

2 1. Godkendelse af dagsorden Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen godkender dagsorden Afdelingsbestyrelsen godkendte dagsordenen 2. Godkendelse af referatet af marts-mødet 2013 Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen godkender referatet af marts 2013 Afdelingsbestyrelsen godkendte referatet af marts-mødet. 3. Gennemgang af budgetkontrol af konto 115 og 116 Der vil være en kort gennemgang af den nye kontoklassifikation for konto 115 og 116. Derefter vil der være en gennemgang af konto 115 og 116. Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager gennemgangene til efterretning Generelt er vores økonomi på konto 115 og 116 god ud. Den nye kontoklassifikation giver dagligt udfordringer for administrationen. Overgangen til den nye kontoklassifikation vil tage det meste af året. Bestyrelsen ønsker en grundig gennemgang af den nye kontoklassifikation af administrationen. 4. Gennemgang af ABs konto 119 Gennemgang af ABs konto 119 Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager gennemgangen til efterretning 2/15

3 Afdelingsbestyrelsen godkendte gennemgangen af konto 119. Det blev besluttet, at Ole Jönsson skal indkalde MR 1 og 2 til et møde inden den 18. april 2013, og derefter fremlægge et referat fra mødet ved næste AB møde den 18. april Ved mødet med MR 1 og 2, vil Ole Jönsson og MR 1 og 2 udarbejde en logbog for MR 1 og 2, som de fremadrettet skal bruge til at vise bestyrelsen, hvad de har gang i af nuværende arbejde og hvad deres fremadrettede arbejde er. Der udarbejdes samtidig et budget for aktiviteterne i Fremtiden for MR 3 og 4 diskuteres samtidig d. 18. april. 5. Formanden orienterer Telte Som tidligere omtalt skulle formanden sammen med Gadehavegård finde en pris for, hvad Tåstrupgård ved teltindkøb sammen med Gadehavegård. Overslag Teltpris ,00 Kr. Opbevaring ,00 Kr. I alt ,00 Kr. Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen beslutter, om vi der skal indkøbes telt og opbevaringskasser. Afdelingsbestyrelsen lod forslaget komme til afstemning, og forslaget faldt med 2 for, 1 blank og 3 imod. Robert Lanther tager kontakt til Gadehavegård. Ny forretningsfører FOD har fået ny forretningsfører, jurist Marie-Louise Bruun intern ansættelse. Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning Afdelingsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning 3/15

4 Møde med KAB FODs forretningsfører Formanden giver et kort referat af mødet med FODs nye forretningsfører i KAB. Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager referatet til efterretning Afdelingsbestyrelsen tog referatet til efterretning Erfamøde erstatter fyraftens møder i KAB Det er indkaldt til erfa-møde for formændene d april 2013 i Gilleleje. Skal Tåstrupgård repræsenteres? Der er mulighed for, at der deltager 1 medlem mere fra afdelingsbestyrelsen Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen beslutter, om TG skal deltage denne weekend og hvem. Afdelingsbestyrelsen besluttede, at TG skal deltage denne weekend, og det er Allan Thønnings og Bente Vinbech som deltager. Punkter til AB s beretning. Formandens punkter til ABs beretning på afdelingsmødet omdeles på bestyrelsesmødet Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager punkterne til efterretning Afdelingsbestyrelsen tog punkterne til efterretning Afdelingsbestyrelsens egne indkomne forslag til afdelingsmødet den 16. april 2013 Hvad har AB s selv af egne forslag til afdelingsmødet? Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager egne forslag til afdelingsmødet til efterretning 4/15

5 Afdelingsbestyrelsen besluttede at lade sig konstituere sig efter afdelingsmødet den 16. april Samtidig ændres dagsorden pga. det mistillidsvotum der er stillet til bestyrelsen, så der tilføjes et punkt a under punkt 5 i dagsorden. Bestyrelsen fremsætter i øvrigt et forslag. Se under EL informerer Forespørgsel fra Bujar Selmani - mail fra Bujar Selmani: Råd og vejledning om jobsøgning, Råd og vejledning om ansøgning og cv, Råd og vejledning om uddannelse og su satser Kurset varer ca 12 timer Kurset er gratis og frivilligt, dog er tilmelding nødvendig For alle beboere i alle aldre Kurset afholdes af underviser og jobvejleder Bujar Selmani, som også er ansat ved Høje Taastrup Jobcenter Kurset skal køres i Samarbejde med boligsociale medarbejder. Boligsocial medarbejder er Ansvarlig for oprettelse af hold og tilmelding. Til kurset skal bruges pc med internetadgang, håber AB kan hjælpe med dette. Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager en beslutning om, om vi skal deltage i projektet, og i givet fald med hvilken økonomi. Ligeledes skal det drøftes, om helhedsplanen skal deltage i projektet. Desuden skal der tages hensyn til, at projektlederen er ansat ved Høje Taastrup Kommune, som jobvejleder og underviser. Afdelingsbestyrelsen besluttede at takke nej til deltagelse i projektet. Indkomne forslag fra beboere til afdelingsmødet. Forslagsstiller: Annette 105 1tv Lektiehjælp i et lokale, hvor de tosproget kan få lidt ekstra hjælp med lektier, men det er selvfølgelig for alle. Børneklub hvor man laver aktiviteter sammen uden voksne men med nogle frivillige. Familieklub: det kan være fast hver fredag, hvor familierne spiser sammen og lærer om hinandens mad, mens børnene hygger med Disney sjov. Man betaler pr husstand f.eks. 50 pr. mdr. eller et lille beløb, når man tilmelder sig. At dem på SU også kan få børnene på ferie. Det skal være for alle. Jeg får 5000 udbetalt i SU, så hvordan skal jeg kunne betale 6300 for at have en hyggeferie med naboerne. At der er en aktivitetsplan med fastelavn, jule tamtam, ture ud af huset 5/15

6 Undertegnet har svaret følgende: Hej Annette, Det er dejligt, at du har forslag til aktiviteter i Tåstrupgård. Der er i bestyrelsen stor forståelse for dine forslag, men vi må sige at der på nuværende tid ikke er frivillige kræfter til starte nye projekter op. Afdelingsbestyrelsen vil meget gerne støtte dine forsalg, men vi har ikke arbejdskraften til at starte tingene op for nuværende. Skulle du have mulighed for at finde andre, der ligesom dig har de samme ønsker, vil vi fra afdelingsbestyrelsen støtte jer, i det omfang vi midler og lokaler til jer. Med hensyn til ferie for personer der har svært ved, at finde plads i egne midler, er der den mulighed at snakke med vores socialrådgiver, der har forskellige tilbud, om hel eller delvis gratis ferieophold. Du kan ringe eller personligt møde op hos Elin og få en snak, jeg er sikker på at hun kan hjælpe dig. Adresse og telefonnummer finder du på vores hjemmeside. Aktivitetsplan er noget vi snarest muligt få lagt ud på vores hjemmeside. Med venlig hilsen Allan Thønning Formand for Tåstrupgårds Bestyrelse Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager undertegnede svar til efterretning Afdelingsbestyrelsen har behandlet forslaget lokalt, og ikke som et indkomne forslag, da forslaget ikke er konkret og indeholder økonomiske overslag. Forslagsstiller har accepteret afdelingsbestyrelsens svar og vejledning. 6. Ejendomslederen orienterer Fartdæmpende bump Arbejdet med fartdæmpende bump bliver igangsat umiddelbart efter påske og etablering vil tage ca. 10 dage. Robert har allerede præsenteret dette for beboerne på hjemmesiden og beboer TV. Der husstandsomdeles en info skrivelse til alle beboer når arbejdet igangsættes. Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager orientering til efterretning 6/15

7 Pga. af en fejllevering af bump i firmaet igangsættes opsætning af fartdæmpende bump om 14 dage. Opsætningen er færdig senest 1. maj 2013 Afdelingsmøde Hvad ønsker bestyrelsen af hjælp fra administrationens side mht. udarbejdelse af forslag etc. Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen drøfter, om bestyrelsen ønsker hjælp fra administrationen i forbindelse med afdelingsmødet den 16. april 2013 Afdelingsbestyrelsen indskærper, at alle beboere skal huske at forevise enten sygesikringsbevis eller en huslejekvittering ved indgangen til afdelingsmødet den 16. april 2013 Husorden Der er afholdt 1. møde i husorden udvalget. Dette var et meget inspirerende møde med meget velforberedte husorden udvalgs medlemmer. Mødet blev langt og indholdsrigt og Janne er nu næsten færdigt med skrivningen af alle de forslag der kom på mødet. Dette er en sammen skrivning af nye og gamle forslag og dette bliver så forelagt husordenudvalget på et møde d. 15. april 2013 kl. 9:00 11:00. Når det skrevne er godkendt, bliver Jens Peter koblet på med de billeder og layout, han er i besiddelse af, og så er vi klar til en fremlæggelse og gennemgang til hele bestyrelsen. Vi gør vore bedste for at dette bliver klar til sidste bestyrelsesmøde før sommerferien. Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning Afdelingsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning Parkerings renovering Administrationen har haft kontakt til vejchef Lars Kock ang. forbud mod lastbilsparkering på Taastrupgårdsvej og forelagt bestyrelsens synspunkter. Lars Kock mente, det ville give god mening, at tage denne beslutning sammen med det kommunale vejudvalg der har besigtigelse d. 19. april Dette bliver så behandlet i kommunalbestyrelsen i juni måned til beslutning. Hvis denne beslutning er positiv er der 7/15

8 klar bane til at få hele vore område gennemgået af Rambøll eller lignende firma til er kortlægning af vores parkeringsproblemer og kommende løsninger. Det er vigtigt at valgte firma er kendt af kommunen, da der er tale om arbejder på kommunal vej. Derfor foreslår jeg, at bestyrelsen fremlægger et forslag til afdelingsmødet, at der oprettes et forprojekt straks, til en gennemgang af parkeringsproblematikken og udarbejdelse af et projekt til evt. beslutningsfremlæggelse til september mødet. Dette forprojekt skal have en beløbsramme på kr. Dette kan indgå i vejrenovering fra henlæggelserne og derfor ikke give huslejestigning. Derefter er der projektering af valgte løsning og dermed kan der igangsættes et renoveringsprojekt i foråret 2014 der vil give væsentlige forbedrede parkerings muligheder for beboerne i Taastrupgård. Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning og besluttes at stille forslag om forprojekt til afdelingsmødet d. 16. april Afdelingsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning og besluttede at stille forslaget om forprojektet til afdelingsmødet d. 16- april 2013 Legepladser Tilbud fra legeplads leverandør er revideret sådan, at tilbuddet er nedskrevet med for nedrivning af labyrint som er udført af medarbejder i den boligsociale indsats. Samtidig er transportomkostningerne reduceret med kr. fra det oprindelige projekt. Der er underskrevet acceptkontrakt, så arbejdet igangsætte så snart vejret tillader dette og produkterne er hjemkommet til TG. Leverandøren garanterer at alt arbejdet er færdiggjort til sommerfesten. Samtidig igangsættes udskiftning af pullertlamper ved vandstien der hvor den store legeplads etableres og der revurderes omkring belægninger. Dette arbejde forsøges også færdiggjort til sommerfesten, så dette valgte område står som færdigt arbejde. Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager orientering til efterretning. Afdelingsbestyrelsen blev forelagt UNOs tidsplan og tog orienteringen til efterretning: 8/15

9 Opstart: Tirsdag d. 28. april. (Mulighed for at mødes med montør og evt. relevant personale mv. fra Tåstrupgård mandag d. 27. april) De 4 legepladser etableres efter nærmere koordination mellem montør og undertegnede. Det er ikke fastlagt hvilken rækkefølge legepladserne monteres, men det kan forventes at de bliver færdiggjort én af gangen. Ugen op til montagestart kan jeg naturligvis give en præcis melding. Forventet afslutning: Udgangen af uge 21/fredag 24 maj. TGV De boligsociale/beboerrådgiver lokaler (det tidligere jobcenter) Som opfølgning kan det oplyses at både boligsocial leder og beboerrådgiveren er installeret i deres nye lokaler TG 135 medio april. Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Afdelingsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Der ud over blev det besluttet, at vi mødes i TGV 135/Baris og Elins nye lokaler kl. 17:30 til sandwich og champagne. Derefter er der bestyrelsesmøde i TGV 131 A 1. sal. Nødlejligheder i TG 91 Efter beslutningen om at etablerer nødlejligheder i TG 91 er der gennemført besigtigelser og tilbudsgivning og hele projekter gennemføres til færdigt arbejde til en pris af kr. incl. Moms. Dette finansieres gennem det bevilgede træk fra erstatningen fra centerbygningen og vores forsikringsdækning af tidligere vandskade i lignede boliger. Arbejdet igangsættes umiddelbart efter påske og forventes færdigt medio juni måned. Bestyrelsen bliver inviteret til en besigtigelse efter afleveringsforretningen. Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager orientering til efterretning Afdelingsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Bestyrelsen godkendte også, at TGV 151 CD må blive brugt til genhusning til en familie i Tåstrupgård med ekstraordinære behov. 9/15

10 Når etableringen af 91 ABCD er afsluttet, vil bestyrelsen gerne have en rundvisning i de nye lejligheder. Solceller Jeg har nu modtaget et foreløbigt dispositionsforslag fra vores rådgiver der er udarbejdet i samarbejde med KABs energiafdeling. Der har været mange udfordringer ved udarbejdelsen af dette, da lovgivningen blev ændret midt i arbejdsperioden, men væsentlige forringelser til følge for almene boligafdelinger. Vores baggrund for at gå i gang med dette forprojekt var, at tilbagebetalingstiden var helt ned på ca. 7 år og derved havde afdelingen et solcelleanlæg der tjente store summer hjem til beboerne i de garanterede resterende 18 år. Når udgiften så var ca. 3.2 mio. kr. om året, var de meget store penge) vi har talt om i besparelser. (ca. 50 mio. kr. på 18 år) Dette var baseret på en årlig afregning og her er det, at det ny lovforslag udhuler denne model, da der nu er tale om timeaflæsning og forskellige priser når boligafdelingen sælger strøm, og når den køber strøm. Pt. sælger boligafdelingen strøm for 1,45 kr. og køber for 2.20 kr. pr KW/time. Samtidig er der allerede kommet en ny lovændring til den kun 4 mdr. gamle lovgivning, som gør, at dette er et meget usikkert marked lige nu. Jeg foreslår, at vi afventer denne endelige lovgivning. Endelig lovtekst forventes færdigbehandlet af folketinget d. 28. juni Endvidere er der pt. en EU-debat ang. pålægges af 30 % straf-told på Kinesiske solceller, hvornår dette forhold afklares, kan pt. ikke oplyses. Med den kendte lovgivning er tilbagebetalingstiden ændret fra ca. 7 år til ca. 17 år og her er ikke indregnet reparationer og anden vedligeholdelse i brugsperioden, så det betyder reelt en tilbagebetalings tid på ca år. Denne tilbagebetalingstid bliver yderligere udfordret når der renoveres trappe og kældergangsbelysning fra pl pærer til led belysning, da forbruget af egen strøm hermed falder væsentligt og derved bliver tilbagebetalingstiden yderligt forlænget. Herved vedlagt det foreløbige økonomiske overslag: Økonomioverslag. Anslået budget: 1. Håndværksudgifter: 1. Håndværksudgifter: Kr ,00 1. Uforudsete udgifter (5 %) Kr ,00 1. Håndværksudgifter i alt: Kr ,00 2. Projekthonorarer: 10/15

11 2. Detailprojekt/udbud etc. (ekskl. byggeled. mv.): Kr ,63 2. Projekthonorarer i alt: Kr ,63 3. Byggeledelse/tilsyn/aflevering: 3. Ugentligt byggemøde/tilsyn i byggeperiode: Kr ,00 3. Byggeledelse/tilsyn/afslutning i alt: Kr ,00 4. Anslået budget: 4. Anslået budget i alt ekskl. moms (1+2+3): Kr , % moms: Kr ,41 4. Anslået budget i alt (1+2+3), inkl. moms: Kr ,03 Anslået rentabilitet: Areal m² kwh/år/m² kwh/år Langblokke (syd) Mellemblokke (øst/vest) Sydblokke (øst/vest) EL-Produktion (solceller) pr. år*1: EL-pris pr. kwh: kr. 2,20 Årlig potentiel el-besparelse (max): kr ,00 (forudsat at man selv bruger al produceret strøm) Anslået besparelse/salg af el: kwh Pris/kWh Sum Salg af el til el-nettet (75 %): kr. 1,45 kr ,00 Forbrug af egen el (besparelse; 25 %) kr. 2,20 kr , Samlet årlig indtjening/besparelse: kr ,00 Tilbagebetalingstid 16,9 år Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning og ejendomslederen orienterer afdelingsmødet om denne udvikling og at der vil komme en redegørelse/forslag til september mødet hvor solcelle lovgivninger forventeligt er vedtaget. Afdelingsbestyrelse tog orienteringen til efterretning. 11/15

12 Beboerhus De indledende drøftelser er igangsat omkring ønsker og behov for renovering af beboerhuset. Både Afdelingsbestyrelses formand Allan og bestyrelsesmedlem Robert Lanther har været med på en gennemgang og efterfølgende har administrationen holdt møde med rådgiver, så vores beskrivelser af renoveringsbehovet blive beskrevet på en måde, så alle ved hvad der er besluttet. Der har været rigtig mange ønsker og alle de ønsker er ved at blive indarbejdet i et foreløbigt projektpapir. Dette bliver efterfølgende gennemgået af administrationen og derefter forevist til bestyrelsen. Dette bliver til bestyrelsesmødet i maj måned. Herefter bliver der udregnet økonomiske konsekvenser og eventuelle besparelser vil blive indregnet i projektet. Endeligt projekt med økonomi bliver forelagt bestyrelsen til beslutning i juni måned eventuelt ved et ekstraordinært møde mellem det nedsatte husudvalg. Samtidig skal bestyrelsen nedsætte et ordensudvalg, der skal udarbejde retningslinjer for udlejningen af de forskellige dele af beboerhuset. Her kan blive tale om 3 selvstændige enheder der vil have mange funktions muligheder. Renovering af beboerhus-tidsplan Marts: April: Maj: Besigtigelser sammen med medarbejder, bestyrelse og rådgiver. Kladde udarbejdes Projektskrivning Foreløbig fremlæggelse og revidering Projektforslag med overslags økonomi Gennemgang med håndværker (funktionsudbud) Juni primo/medio: Projektforslag med økonomiske bud fremlægges Eventuel revidering med ny budgettering Juni Ultimo: Juli: August: September: Oktober: Endelig vedtagelse af renoverings projekt Renovering Renovering Renovering Aflevering 12/15

13 Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning sammen med tidsplan og samtidig nedsætter bestyrelsen et beboerhusudvalg der har kompetence til at beslutte renoveringsprojektet. Afdelingsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 7. Boligsocialleder orienterer Indsatsområde 1: Børn, unge og familie ZUMBA træning for kvinder: Zumba holdet er en stor succes. Tre unge piger fra Tåstrupgård vil få en uddannelse som ZUMBA instruktører primo april. Det er et 2-dags kursus d.4. og 5. april, og derefter vil pigerne være certificeret. Aftenholdene starter igen mandag og torsdag i beboerhuset, samt et søndagshold på Selsmoseskolen. Det vil fremover koste 50 kr. pr. beboer pr. måned. Holdet er også åbent for andre borgere i Taastrup, men det koster 100 kr. pr. måned, når man ikke bor i Tåstrupgård. Lommepengeprojekt: Helhedsplanen arbejder på at realisere et lommepengeprojekt som har fokus på digitalisering. Folketinget har vedtaget, at det ved lov bliver obligatorisk for borgerne at betjene sig selv digitalt på en række områder. Dette gælder også for borgere i Høje-Taastrup Kommune. Formålet med lommepengeprojektet er, at enkelte unge fra Tåstrupgård uddannes i at varetage et IT-kursus for beboere i bebyggelsen, som gerne vil tilegne sig basale IT-færdigheder. Lommepengeprojektet tilsigter, at de unge oplæres i IT-pædagogik, så de er ordentligt klædt på til at varetage opgaven. Formålet er desuden, at de unge får mulighed for at udnytte deres særlige viden og kompetencer på It-området til gavn for ældre beboere, så nye relationer mellem generationer kan skabes. Pt. undersøges det om projektet overhovedet er realiserbart og vi er ved at afdække hvilke kompetencer man skal besidde for at kunne undervise og om de unge vil være egnet til dette. Indsatsområde 2: Beboerinddragelse Beboerdemokrati i øjenhøjde: Det boligsociale team vil den næste måned informere beboerne om beboerdemokratiet, bl.a. ved at vise KAB filmen til zumbaholdet sammen med en repræsentant fra afdelingsbestyrelsen. Det vil være Connie (AB) og Tatjana, der viser filmen for kvinderne. Der vil blive skrevet et kort resume af afdelingsmødet i et lettilgængeligt sprog til facebooksiden om Tåstrupgård. Aktive unge workshop naboskaberne : 13/15

14 Helhedsplanen tilbyder en workshop til unge beboere, der gerne vil søge puljen Aktive Unge. Der vil være workshop d.9. og d.16. april. Kurset laves i samarbejde med helhedsplanen i Blåkilde. På kurset vil de unge lære alle trin i hvordan man kan skrive en god ansøgning til Aktive Unge. Der er ansøgningsfrist i puljen d. 1. maj Aktive Unge er en EU pulje, der støtter nationale ungdomsinitiativer og udvekslingsrejser for unge. I efteråret vil vi igen tilbyde en række mindre projektlederkurser til beboere. Emnerne vil være projektledelse, økonomistyring, kommunikation. Det vil være meget relevant, hvis nogen af de unge får et tilskud fra EU, for så har de brug for nogle redskaber til at lede deres egne projekter. Kurserne vil være åbne for alle beboere. De vil blide slået op på hjemmesiden og på facebook-siden. Indsatsområde 3: Kommunikation: Rekruttering af frivillige til nyt beboerblad: Der er brug for nye frivillige journalister til at skabe et nyt beboerblad her i Tåstrupgård og til at skrive nogle mere nuancerede historier om Tåstrupgård i pressen. Derfor laver vi en hel ny redaktion og samtidig et kursus i journalistik, hvor deltagerne kan lære at interviewe, skrive artikler og reportager, samt lave layout. Undervisningen finder sted i AB s lokale i beboerhuset. Projektet er et samarbejde mellem afdelingsbestyrelsen i Tåstrupgård, det boligsociale team, områdesekretariatet og bibliotekerne. Journalist Nanna Rohweder vil stå for undervisning i journalistisk og Anne Keiding vil undervise i layout. Deltagerne får et certifikat på at de er borgerjournalister, når de har deltaget i kurset. De får også et borgerjournalist-pressekort, som de kan bruge når de skal lave interviews. Det nye blad for Tåstrupgård vil blive udgivet d. 15. maj Der er reception d. 15. maj kl.17 i beboerhuset i caféen. Alle er meget velkomne til at komme forbi. Afdelingsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning 8. Aktionsliste 2013 Se vedlagte aktionsliste Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager Aktionslisten til efterretning Afdelingsbestyrelsen tog Aktionslisten til efterretning. Se 9. Årslisten 2012/ /15

15 Se vedlagte årsliste Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager Årslisten til efterretning Afdelingsbestyrelsen tog Årslisten til efterretning 10. Mødekalender Se vedlagte mødekalender Se rettelserne i mødekalender 11. Evt. 15/15

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup# Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup Bestyrelsen Kaare V. Thomsen, Benni Møller-Hansen, Allan

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

SAB-Nyt. Fastelavnsfest i Skovbyhus. LED belysning giver store besparelser. Besparelse ved fraflytning. Svendborg Østre Bydel

SAB-Nyt. Fastelavnsfest i Skovbyhus. LED belysning giver store besparelser. Besparelse ved fraflytning. Svendborg Østre Bydel SAB-Nyt Fastelavnsfest i Skovbyhus Læs mere på side 6 12 Svendborg Østre Bydel Erik Bang Boesen har skrevet om byudviklingen i Østre bydel. Læs mere på side 12-13 LED belysning giver store besparelser

Læs mere

Servicecenter København - en del af DOMEA

Servicecenter København - en del af DOMEA Boligselskabet Domea København Referat fra organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 30. september 2014 kl. 17.00 i servicecenteret, Følager 2, Valby Servicecenter København Dagsorden: 1 Godkendelse af

Læs mere

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Lyngbyen Plads til forskel 1 Indhold Forord. 2. Resume... 3. Lyngbyen - og perspektiverne i det boligsociale arbejde 3. Vision og overordnede

Læs mere

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2014 Tirsdag den 2. december 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 2.

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2014 Tirsdag den 2. december 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 2. Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2014 Tirsdag den 2. december 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. L 2. december 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Sag Stouby og Omegns Lokalråd Mødedato 2014-06-26 Projekt Bestyrelsesmøde Ref. MSN Fordeling: Anders Udbye: andersudbye@gmail.com, Helene Fruelund: helenefruelund@gmail.com,

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB Fastholde og udvikle tryghed & sikkerhed Beretning 2014 SAB SAB SAB Bestyrelsen Bestyrelsen Formand: Vivian Engelbredt Sigtunagade 34 Telefon 40 30 11 54 Ansvarsafdelinger: 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26,

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

AB bladet 12. årgang nr. 1

AB bladet 12. årgang nr. 1 AB bladet 12. årgang nr. 1 Nyt byggeri: Nu er byggeriet af 12 nye almene familieboliger startet på Buskelundhøjen Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg:

Læs mere

35. årgang Nr. 4 April 2007

35. årgang Nr. 4 April 2007 35. årgang Nr. 4 April 2007 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Så blev det endelig forår. Sådan da, med lidt frost på bilruderne og nogle

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

December 2014 Nr. 14. Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

December 2014 Nr. 14. Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra December 2014 Nr. 14 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening 2 Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 www.aaabolig.dk post@aaabolig.dk Boliger

Læs mere

VesterBo. Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve. Nr. 2 / August 2009

VesterBo. Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve. Nr. 2 / August 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 2 / August 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve LANDSUDSTILLINGEN

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

Ad. 2. Bestyrelsens beretning Ole Kloth-Jørgensen afgav bestyrelsens beretning siden sidste generalforsamling:

Ad. 2. Bestyrelsens beretning Ole Kloth-Jørgensen afgav bestyrelsens beretning siden sidste generalforsamling: Referat fra generalforsamling i A/B Korsdal den 21. april 2015 Generalforsamlingen blev afholdt på Nyager Skole, og var repræsenteret ved bolig 1 (Ole), bolig 2 (Jeppe), bolig 3 (Adrian og Marie), bolig

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 31. oktober 2013 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 7. november 2013, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation kl. 17:15

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre Bestyrelsen: Formand Klaus Lind Bentsen, næstformand Erik Monnerup, Bent Nielsen, Børge

Læs mere

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune Nr. 2 August 2014 November 2014 8. årgang Nyt Sundhedscenter & Døgnplejepladser. (Rådhuset skimtes til højre.) Foto: Troels V. Sørensen Læs mere inde i bladet Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere