Spædbarnsdødelighed...4 Andel med fødselsvægt under 2500 gram...4 Middellevetid...4 Selvvurderet helbred...5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spædbarnsdødelighed...4 Andel med fødselsvægt under 2500 gram...4 Middellevetid...4 Selvvurderet helbred...5"

Transkript

1 PAARISA Ilaqutariinnermut Pitssaaliuinermullu Aqutsisoqarfik/Familie og Forebyggelsesstyrelsen Ilaqutariinnermut Peqqissutsimullu Naalakkersuisoqarfik /Departement for Familie og Sundhed Namminersornerullutik Oqartussat/Grønlands Hjemmestyre INUUNERITTA Årsrapport for

2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...1 INDLEDNING...3 GENEREL SUNDHEDSTILSTAND I GRØNLAND...4 INDIKATORER...4 Spædbarnsdødelighed...4 Andel med fødselsvægt under 2500 gram...4 Middellevetid...4 Selvvurderet helbred...5 INDSATSOMRÅDE 1 ALKOHOL & RUSMIDLER...6 STRATEGIER...6 MÅL...6 INDIKATORER...6 Samlet alkoholimport...6 Alkohol debut...6 Andel unge, der har røget hash en eller flere gange...7 Andel børn og unge, der har sniffet...7 Anmeldte forhold med spiritus indblandet...7 AKTIVITETER...7 INDSATSOMRÅDE 2 VOLD, VOLDTÆGTER & SEKSUELLE OVERGREB...8 STRATEGIER...8 MÅL...8 INDIKATORER...8 Selvrapporteret vold...8 Selvrapporteret seksuelle overgreb...8 Politianmeldelser af vold og seksuelle overgreb...9 Kontakt til krisecentre...9 AKTIVITETER...9 INDSATSOMRÅDE 3 SELVMORD STRATEGIER MÅL INDIKATORER Forekomst af selvmord Forekomst af selvmordsforsøg AKTIVITETER INDSATSOMRÅDE 4 KOST & FYSISK AKTIVITET STRATEGIER MÅL INDIKATORER Andel med Body Mass Index Andel, der ikke lever op til anbefalinger for fysisk aktivitet Forbrug af frugt og grønt Forbrug af sukker Skoler som deltager i skolemadsordningen AKTIVITETER INDSATSOMRÅDE 5 SEXLIV STRATEGIER MÅL... 17

3 INDIKATORER Teenage fødselsrate Forekomst af seksuelt overførbare sygdomme Forekomst af provokerede aborter AKTIVITETER INDSATSOMRÅDE 6 RYGNING STRATEGIER MÅL INDIKATORER Procent rygere blandt voksne Procent rygere blandt unge Import af tobak Rygepolitik i private hjem Andel af gravide rygere AKTIVITETER INDSATSOMRÅDE 7 BØRN & UNGE STRATEGIER MÅL INDIKATORER Gravide der har fulgt det anbefalede undersøgelsesprogram Sultne børn Andel børn med god selvrapporteret livskvalitet Børns forbrug af frugt og grønt Børns forbrug af sodavand og slik Børn der har fået de anbefalede vaccinationer Kontakt til Børne-Ungetelefonen AKTIVITETER INDSATSOMRÅDE 8 ÆLDRE STRATEGIER MÅL INDIKATORER Selvvurderet helbred Aktive og inaktive ældre AKTIVITETER INDSATSOMRÅDE 9 TANDSUNDHED MÅL INDIKATORER Andel børn i 6 års alderen uden synlig karies Andel børn der følger de anbefalede forebyggende undersøgelser AKTIVITETER INUUNERITTA PULJE UDDELING I PARTNERSKABSAFTALER PAARISA PERSONER I PAARISA KONFERENCE- OG MØDEDELTAGELSE BESØGSREJSER KURSER/EFTERUDDANNELSE REFERENCER

4 Årsrapport for Inuuneritta 2007 Indledning I 2003 tog det daværende landstyremedlem initiativ til at få etableret et samlet folkesundhedsprogram. Folkesundhedsprogrammet fik navnet Inuuneritta. Inuuneritta blev vedtaget på Landstingets efterårsmøde 2006, og igangsat december Det blev vedtaget at inddrage 9 indsatsområder/målgrupper: Alkohol & rusmidler (oprindeligt kaldt Alkohol & hash) Vold, voldtægter & seksuelle overgreb Selvmord Kost & fysisk aktivitet Sexliv Rygning Børn & unge Ældre Tandsundhed (oprindeligt kaldt Tandpleje) Inuuneritta dækker perioden og indeholder Landsstyrets strategier og målsætninger, som kan læses om i pjecen Folkesundhedsprogram Landsstyrets strategier og målsætninger for folkesundheden Pjecen blev husstandsomdelt i Nuuk og Sisimiut samt sendt til sygehuse og sygeplejestationer i alle byer og bygder i Grønland. Styregruppen kom med forslag til forskellige initiativer under hvert indsatsområde. De projekter, som blev igangsat i 2007, har taget udgangspunkt i disse forslag. For at kunne lave større samlede indsatser indenfor områderne blev det besluttet at opprioritere områderne Kost & fysisk aktivitet og Tandsundhed i Folkesundhed er en fælles opgave, og målene for Inuuneritta i fastlagte periode kan kun opnås ved en fælles indsats fra mange instanser, herunder blandt andet Departementet for Familie og Sundhed, Familie- og Forebyggelsesstyrelsen, Sundhedsvæsenet, Uddannelsesinstitutioner og Politiet. Følgegruppen til Inuuneritta består af repræsentanter fra PAARISA, Politiet, Embedslægeinstitutionen, MIPI - Videnscenter for børn og unge, Ernæringsrådet, Dyrlægeembedet, Departementet for Familie og Sundhed, Sundhedsvæsenet, Ældreplejen, Tandplejen, KANUKOKA og fra Kirken. Følgegruppen har til opgave at følge Inuuneritta s proces, lave en midtvejsevaluering, afsluttende evaluering i 2012 samt fremkomme med anbefaling af eventuel videreførelse af Inuuneritta efter Inuuneritta er forankret i PAARISA, mens arbejdet sker i samarbejde med sundhedsvæsenet, de lokale forebyggelsesudvalg, forebyggelseskonsulenter og mange andre. Ansvaret for sundheden kan ikke alene gives til sundhedsvæsenet, men derimod skal hele samfundet tage et medansvar. Inuuneritta lægger op til koordinerede indsatser fra alle sektorer i samfundet samt befolkningen. Både den enkelte, familien, skolen, arbejdspladsen, bygder og byer skal deltage og tage medansvar for sundheden. 3

5 Generel sundhedstilstand i Grønland Indikatorer Spædbarnsdødelighed Spædbarnsdødelighed er defineret som antallet af dødfødte samt levendefødte, der dør indenfor det første år (0-1 år) divideret med antal fødte (levende og dødfødte) udtrykt pr fødte. År Grønland Drenge 32,8 28,4 28,4 22,3 8,8 16,9 * Piger 27,3 25,7 21,5 27,4 6,9 14,0 * Danmark I alt 9,0 8,0 7,8 5,8 4,0 4,0 4,0 Tabel 1. Spædbarnsdødeligheden fra 1971 til 2007 for Grønland og Danmark. *Spædbarnsdødelighed for 2007 er 21,0 (Embedslægeinstitutionen, 2008 & Danmarks Statistik, 2008). Andel med fødselsvægt under 2500 gram I 2006 var andelen af nyfødte børn med en fødselsvægt under 2500 gram 53 børn ud af 845 fødte (6,3 %), mens den i 2007 var 47 ud af 852 fødte (5,5 %) (Embedslægeinstitutionen 2007 & 2008). Middellevetid Indikatoren forventet middellevetid giver en god indikation på folkesundheden. I Grønland er denne svagt stigende således, at Grønland haler lidt ind på de øvrige nordiske lande. Grønland ligger dog stadig år bagud i forhold til Danmark (Embedslægeinstitutionen 2007 & 2008). Sidste opgørelse er fra År Mænd 60,7 61,7 62,8 62,7 64,1 64,6 65,5 65,8 Kvinder 68,4 68,5 68,4 68,0 67,8 70,4 70,9 71,2 Tabel 2. Forventet middellevetid i Grønland for mænd og kvinder fra 1990 til 2006 (Embedslægeinstitutionen, 2007 & 2008). 4

6 Selvvurderet helbred Indikatoren Selvvurderet helbred er en beskrivelse af personens egen vurdering af sit generelle helbred. Denne indikator indhentes i forbindelse med befolkningsundersøgelser og kan derfor ikke følges hvert år. Synes eget helbred er: Procent Virkelig godt 19,8 % Godt 45,4 % Nogenlunde 32,2 % Dårligt/meget dårligt 2,6 % Tabel 3. Selvvurderet helbred i befolkningen i kun grønlændere (Bjerregaard et al., 2008). 5

7 Indsatsområde 1 Alkohol & Rusmidler Strategier Den fremtidige forebyggelse og sundhedsfremme indenfor alkohol og andre rusmidler, herunder hash og snifning, bygger på tre strategier: 1. at udvikle befolkningens sundhedsmæssige handlekompetence i forhold til alkohol og rusmidler; 2. at minimere rusdrikkeri, fremme et sundt miljø, sunde levevilkår og en sund livsstil; 3. at fremme befolkningens forståelse af at brug og misbrug af euforiserende stoffer er uacceptabelt. Mål Målsætningerne for perioden 2007 til 2012 er: børne- og ungdomsliv uden misbrug af alkohol og rusmidler alkoholfrie miljøer skal fremmes og udvikles behandling af alkohol og rusmiddelmisbrug skal være gratis behandlingen skal være flerstrenget indførsel af hash og handel med hash skal begrænses det samlede alkoholmisbrug i samfundet skal begrænses Indikatorer Samlet alkoholimport Ifølge Grønlands Statistik var indførsel og produktion af alkohol pr. liter/person over 14 år i Grønland i 2006 og 2007 følgende: Årstal Alkohol pr. person >14 år , ,97 Tabel 4. Import og produktion af alkohol (liter) pr. person over 14 år i 2006 og 2007 (Grønlands statistik, 2008). Alkohol debut I 2006 angav 90 % af de årige og 65 % af de årige, at de aldrig havde været fulde. Dette tal var 25 % for de årige. Forskel i drikkevaner mellem Nuuk, by og bygd sås ikke i aldersgrupperne og årige, mens for de årige var tallene henholdsvis 60 %, 40 % og 72 % for Nuuk, by og bygd. (Niclasen, 2007) 6

8 Andel unge, der har røget hash en eller flere gange Blandt de årige angav 77 % i 2006, at de aldrig havde prøvet at ryge hash. Andelen af piger der havde prøvet at ryge hash var 18 %, mens 27 % af drenge angav at have prøvet at ryge hash. (Niclasen, 2007) Andel børn og unge, der har sniffet I 2006 angav 92 % af de adspurgte børn og unge (11-17 år), at de aldrig havde prøvet at sniffe, mens 1 % angav at have sniffet 20 gange eller mere (Niclasen, 2007). Anmeldte forhold med spiritus indblandet Ifølge Grønlands Politi var antallet af anmeldte tilfælde af overtrædelse af særlovgivningen med spiritus indblandet i Grønland i 2006 og 2007 følgende: Antal anmeldte forhold Overtrædelse af færdselsloven m. spiritus Færdselsuheld m. spiritus Berusere Tabel 5. Antal anmeldte og antal sigtede i forbindelse med overtrædelse af særlovgivningen i 2006 og 2007 (Grønlands Politi, 2008). Aktiviteter I 2007 blev temaet rusmidler beskrevet i ungdomsmagasinet INUK. Hvert år bliver der opfordret til at afholde Debatuge 18 i Grønland, hvor formålet er at sætte fokus på alkoholvaner og mønstre. Tema for Uge 18 i perioden var Familie, livsglæde og engagement, mens temaet i perioden bliver at Øge befolkningens viden om skadevirkninger ved misbrug af rusmidler. Uge 18 er en tilbagevendende periode, der har kørt siden Der kan søges midler til afvikling af aktiviteter i forbindelse med Uge 18, hvor der til byer ydes maksimalt kr og kr til bygder. 7

9 Indsatsområde 2 Vold, voldtægter & seksuelle overgreb Strategier Den fremtidige forebyggelse og sundhedsfremme indenfor indsatsområdet vold, voldtægter og seksuelle overgreb bygger på tre strategier: 1. at bryde tabuer om vold, voldtægt og andre seksuelle overgreb og skabe større åbenhed og viden om, hvordan man bedst hjælper voldsramte børn, unge og voksne; 2. at udbrede forståelse for, at vold og overgreb ikke skal accepteres; 3. at styrke befolkningens handlekompetence i forhold til at drage omsorg for hinanden, forhindre vold og overgreb og hjælpe hinanden. Udover Inuuneritta s strategier har arbejdsgrupperne for Nationalstrategi for sundhedsfremme og forebyggelse af vold, voldtægter og seksuelle overgreb valgt at arbejde efter følgende fjerde strategi: 4. at sikre tidlig indsats; før vold, voldtægter og seksuelle overgreb begås. Mål Målsætningerne for perioden 2007 til 2012 er at: vold og voldtægter skal begrænses børne- og ungdomsliv skal være uden vold, voldtægter og seksuelle overgreb skabe offentlig debat om voldens omfang, karakter og konsekvenser styrke borgerne ansvarsfølelse og omsorgskompetence sikre behandlings- og rådgivningstilbud for både offer og gerningsmand Indikatorer Selvrapporteret vold Befolkningsundersøgelsen fra (Bjerregaard, 2008) viste, at 59 % af den voksne befolkning på et tidspunkt i deres liv har været udsat for en eller flere former for vold eller trusler. Fordelt på kvinder og mænd var antallet h.h.v. 62 % og 56 %. Inden for det seneste år havde 14 % været udsat for vold eller trusler, fordelt på 16 % kvinder og 13 % mænd. Selvrapporteret seksuelle overgreb Ifølge Curtis (2006) rapporterede 4,9 % drenge og 23,2 % piger, at de havde været udsat for et seksuelt overgreb. Derudover angav 20,6 % drenge og 64,3 piger, at de havde haft seksuelle oplevelser med en partner ældre end 15 år, mens de selv var under 15 år (Curtis et al., 2006). 8

10 Ifølge Bjerregaard (2008) rapportere 31 % at de havde været udsat for overgreb som barn (21 %), ung (14 %) og/eller voksen (9 %). Fordelingen mellem kvinder og mænd, der havde været udsat for seksuelle overgreb, var h.h.v. 43 % og 16 %. Politianmeldelser af vold og seksuelle overgreb Ifølge Grønlands Politi var antallet af anmeldte tilfælde af blodskam, voldtægt, forbrydelser mod sædeligheden (børn under 15 år), blufærdighedskrænkelse og vold i Grønland i 2006 og 2007 følgende: Anmeldte forhold Blodskam 10 7 Voldtægt inkl. forsøg Forbrydelser mod sædeligheden børn u. 15 år Blufærdighedskrænkelse Vold Tabel 6. Antal anmeldte forhold i forbindelse med blodskam, voldtægt, forbrydelser mod sædeligheden, blufærdighedskrænkelse og vold (Grønlands Politi, 2007/2008). Kontakt til krisecentre I Grønland findes der krisecentre i Ilulissat, Aasiaat, Sisimiut, Qaqortoq, Paamiut, Narsaq og Nuuk. Nedenstående tabel viser antal henvendelser fordelt på kvinder og børn (børn som medfølger en voksen) (pers. comm. Regine Enoksen, 2008 & Grethe Siegstad, 2008): Krisecenter By Antal kvinder Antal børn Antal kvinder Antal børn Naneruaq Ilulissat Qarajaq Aasiaat Oqqiffik Sisimiut Sikkersoq Qaqortoq Qimarnguik Paamiut Ornataq Narsaq Nuuk Tabel 7. Antal henvendelser til krisecentre i Grønland i Aktiviteter Den landsdækkende kampagne STOP sexmisbrug af børn blev igangsat i september 2006; herunder: Temadage for fagfolk med Karin Dyhr, forfatter til dokumentarromanen "Glaspigen" omhandlende incest. 1 Omfatter også forurettede under 15 år. 2 Krisecenteret i Nuuk er offentlig styret, hvorimod de øvrige er privat styret. 9

11 Forskellige TV-spots og radiospots målrettet børn, unge og voksne med fokus på bl.a. børns rettigheder, kollektivt ansvar, ret og pligt til underretning samt viden om grooming, som er den proces, hvor den ældre og mere erfarne krænker anvender manipulation, løgne, smigrer og ros samt påfører ofret ansvar og skyldfølelse, for derigennem at kunne få ofret til (tilsyneladende frivilligt) at medvirke til seksuelle aktiviteter, der kan tilfredsstille krænkeren (Red Barnet). Blev vist fra september 2006 til marts Materialer til skolerne med udgangspunkt i børns rettigheder med henblik på dialog samt forberedelse af en landsdækkende event, hvor børn og unge gik på gaderne. Eventen var om børns ret til egen krop og var i februar 2007 mod seksuelle overgreb. Som led i modulopbygget uddannelse for forebyggelseskonsulenterne blev givet kursus i forebyggelse af seksuelle overgreb ved konsulent Gitte Jakobsen, UFC, Det Danske Socialministerium. Støtte til samt distribution af den grønlandske film "Det skjulte ansigt", som er en dokumentarfilm om seksuelle overgreb. Nyredigering og tryk af Jeg har en hemmelighed, som er en pixibog for mindre børn om forebyggelse af seksuelle overgreb. Undervisning i forebyggelse af seksuelle overgreb til relevante faggrupper, herunder sundhedsstuderende og forebyggelseskonsulenter. Dokumentarstykket Det bliver sagt med Holbæk Teater blev opsat i Stykket blev vist to gange i Katuaq; én gang for fagpersoner og én gang for Nuuks borgere. Efter teaterstykket var der åbent for diskussion mellem salens deltagere og stykkets forfatter Kristian Ditlev Jensen samt psykolog Kuno Sørensen. I 2007 blev der nedsat to arbejdsgrupper for henholdsvis Vold og Voldtægter og seksuelle overgreb. Arbejdsgrupperne skal udarbejde en samlet handlingsplan for områderne. Grupperne havde første møde i december National Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse af vold og seksuelle overgreb forventes færdig ultimo

12 Indsatsområde 3 Selvmord Strategier Den fremtidige forebyggelse og sundhedsfremme indenfor indsatsområdet selvmord bygger på fire strategier, der sigter på: 1. at højne livskvaliteten og muligheden for at påvirke eget liv herunder at mestre livets konflikter; 2. at modarbejde holdningen til at selvmord kan være en løsning på livets problemer; 3. at øge borgere og lokalsamfunds handlekompetence i forhold til selvmordsforebyggelse og synliggøre nytten af hjælp; 4. at koordinere lokale og landsdækkende initiativer, og synliggøre og formidle bedste praksis. Mål Målsætningerne for perioden 2007 til 2012 er at: ved forenede kræfter at gøre livet værd at leve også når det gør ondt styrke den enkeltes evne og muligheder for at udnytte egne og andres ressourcer, mestre eget liv og deltage aktivt i samfundet støtte en proces, hvor den enkelte er aktiv deltager i eget og fælles liv nedbringe antallet af selvmord og selvmordsforsøg Indikatorer Forekomst af selvmord Ifølge Grønlands Politi og Embedslægeinstitutionen var antallet af selvmord i Grønland i 2006 og 2007 således: Kvinder Mænd I alt År Tabel 8. Opgørelse over antallet af selvmord i Grønland fordelt på alder og køn (Grønlands Politi & Embedslægeinstitutionen, 2008). Det markante fald i antal selvmord fra 2006 til 2007 kan formentlig tilskrives et tilfældigt udsving. I 2005 blev der igangsat et 3-årigt projekt til forebyggelse af selvmord. Projektet er pr. 1. januar 2008 lagt under Inuuneritta. Antallet af selvmord i 2005 var 48, mens middelværdierne for perioderne , og henholdsvis 53, 54 og

13 Forekomst af selvmordsforsøg En undersøgelse i blandt årige viste, at 11 % drenge og 33 % piger havde forsøgt at begå selvmord (Pedersen et al., 2007b). Ifølge Bjerregaard (2008) rapporterede 9,1 % mænd og 13,5 % kvinder, at de havde forsøgt at begå selvmord tidligere i livet, og 1,7 % mænd og 3,3 % kvinder havde forsøgt at begå selvmord inden for det seneste år, mens 89,2 % og 83, 3 % aldrig har forsøgt at begå selvmord. Aktiviteter I foråret 2005 blev der nedsat en 3-årig projektgruppe bestående af tre koordinatorer, som skulle arbejde med at implementere projektets strategier. I foråret 2007 blev gruppen reduceret til to koordinatorer. Ved årsskiftet 2007/2008 overgår projektet fra at være et selvstændigt projekt til at blive integreret i Inuuneritta s indsatsområde Selvmord. Samtidigt går projektet pr. 1. januar 2008 fra at have tre medarbejdere til én projektkoordinator og én konsulent. Evaluering af det 3-årige projekt samt udveksling af erfaringer blev der i 2007 igangsat et samarbejde med relevante samarbejdspartnere i Alaska og Nunavut i Evalueringen herfra er modtaget i foråret I 2007 åbnede den landsdækkende anonyme telefonrådgivning Attavik 146 med to ugentlige telefontider. I denne forbindelse blev der afholdt kurser og udarbejdet støttemateriale for telefonrådgivere. I 2007 blev materialet Ved du hvor du kan henvende dig? og Selvmord KAN forebygges udarbejdet og udsendt til skoler og uddannelsesinstitutioner. I 2007 blev der givet støtte til udgivelse af Notat om unge med god trivsel og Notat om selvmordstanker og selvmordsforsøg blandt unge i Grønland i samarbejde med MIPI Videnscenter for Børn og Unge. Desuden tilbydes der løbende følgende: Undervisning af relevante faggrupper, herunder forebyggelseskonsulenter, politi og sundhedsstuderende. Særlig indsats i kommuner med mange selvmord. Samarbejde med det centrale kriseberedskab. Støtte til etablering af studenterrådgivninger. Tilbud om supervision af nøglepersoner. 12

14 Indsatsområde 4 Kost & fysisk aktivitet Strategier Strategien for den fremtidige forebyggelse og sundhedsfremme indenfor kost og fysisk aktivitet er: 1. at sundhed i forhold til kost og aktiv levevis skal synliggøres. Mål Målsætningerne for perioden 2007 til 2012 er at: fremme viden om kost og fysisk aktivitet fremme handlekompetence i forhold til sundhed, kost og fysisk aktivitet styrke tilgængeligheden af et varieret udbud af sunde grønlandske og importerede fødevarer skabe rammer for fysisk aktivitet øge ældres viden om en ernæringsrigtig kost og et fysisk aktivt liv forstærke ældres handlekompetence i forhold til en sund og aktiv livsstil Indikatorer Andel med Body Mass Index 30 Andel med normalvægt, overvægt og fedme blandt drenge og piger år var i 2006 fordelt således (Niclasen, 2007): Drenge Piger 3,10% 16,00% Normalvægt Overvægt Fed Normalvægt Overvægt Fed 80,90% Figur 1. Andel af unge (15-18 år) med normalvægt, overvægt og fedme fordelt på drenge og piger i Befolkningsundersøgelsen i (Bjerregaard, 2008) viste, at 23,9 % havde en BMI på 30,0; det vil sige svær overvægt. Fordelt på kvinder og mænd havde h.h.v. 26,7 % og 20,2 % en BMI på 30,0. 13

15 Andel, der ikke lever op til anbefalinger for fysisk aktivitet Andelen af den grønlandske befolkning, der opfylder Ernæringsrådet s anbefalinger om 1 times daglig bevægelse, var 78 % i (Bjerregaard et al., 2008). I undersøgelsen rapporterede flere af deltagerne urealistiske høje aktivitetsniveauer, det antages derfor, at den reelle andel af personer, der er fysisk aktive mindst 1 time om dagen, er lavere end rapporteret. Forbrug af frugt og grønt Ifølge Fødevarepolitisk redegørelse 2004 var indtaget af frugt og grønt cirka 100g pr. person pr. dag. WHO s anbefalede standarder er minimum 400g og de danske anbefalinger på 600g. I spiste 81,9 % frugt mindst en gang om ugen, mens 86,7 % spiste grøntsager mindst en gang om ugen (Bjerregaard et al., 2008). Forbrug af sukker Baseret på importstatistikken for 2002 for hvidt sukker i fast form var indtaget af sukker minimum 100g pr. indbygger pr. dag (Fødevarepolitisk redegørelse 2004). I var den gennemsnitlige energifordelingen i kosten således: Kulhydrat 47 % (anbefalet %), protein 20 % (anbefalet %) og fedt 33 % (anbefalet højst 30 %) (Bjerregaard et al., 2008). Skoler som deltager i skolemadsordningen PAARISA indgår i tæt samarbejde med Ernæringsrådet i det tværdirektorale samarbejde i 2006/2007 om skolemadsordningen. Skolemadsordningen gives meget høj prioritet ligesom andre initiativer omkring sund mad til børn og unge. Her sikres det, at kommende skolemadsordninger blandt andet skal tage udgangspunkt i de 10 kostråd. Følgende kommuner søgte og fik bevilget tilskud til deres skolemadsordninger i 2007: Nuuk, Sisimiut, Ammassalik, Narsaq og Qaanaaq. Aktiviteter I 2006 blev temaet Kost og bevægelse beskrevet i det husstandsomdelte sundhedsmagasin SILA. Hæftet Mad til små børn samt ammende og gravide blev redigeret i 2006 med nye kostdata samt et kapitel om bevægelse. I samarbejde med Ernæringsrådet blev kampagnen om de 10 kostråd igangsat i 2006; herunder: Udgivelse af DVD med spots om de ti kostråd vist på KNR samt streamers med kostråd distribueret via de handlende; Tegneserien Rekkus mareridt om sund livsstil formidlede kostrådene til de årige skoleelever. Et idé-katalog til lærerne fulgte med henblik på at inddrage tegneserien i undervisningen; 14

16 Udgivelse af Det sunde spil for børn og deres voksne, hvor børn leger sig til viden om sund kost og bevægelse i dialog med voksne. Distribueret til børnehaver, fritidshjem og skoler samt solgt via de handlende. Ernæringsrådet har i samarbejde med D.I.H. i 2006 redigeret/tilrettet og oversat pjecen Sund mad når du har diabetes fra den danske diabetesforening. I samarbejde med Danmarks Miljøundersøgelser og AMAP Human Health gruppen afholdt Ernæringsrådet i 2006 et seminar omkring grønlandsk kost og miljøforurening. Seminaret fik udarbejdet et dokument omkring betydningen af miljøforureningen. Herefter har Ernæringsrådet redigeret kontaminantpjecen med råd om hvilke forholdsregler, som er nødvendige at tage, når man spiser grønlandsk mad. Inuuneritta støttede fodboldskole i Qaanaaq kommune i sommeren D. 31. januar 2007 underskrev Inuuneritta en partnerskabsaftale med Grønlands Boldspil-Union omkring afholdelse af fodboldskoler i alle Grønlands bygder herunder uddannelse af fodboldtrænere. Fodboldskolerne vil blive afviklet over en 3-årig periode. PAARISA deltog i opstartsfasen af KNR s program Inuuneq Peqqissoq; herunder brainstorm omkring de emner, der skulle tages op i de fire programmer, der blev sendt i løbet af Som opfølgning på den fødevarepolitiske redegørelse 2004 har rådet i 2007 givet input til fødevarepolitisk strategi og handlingsplan, hvor dele af strategien danner arbejdsgrundlag for flere opgaver i Ernæringsrådet. De første to udsendelser af TV produktionen Kost og motion blev udsendt i KNR i De efterfølgende 8 udsendelser vil blive sendt i I 2007 har der været fokus på uddannelse, hvor Ernæringsrådet/PAARISA har deltaget i planlægning og gennemførelse af flere kurser. Rådgivningen om kost og motion skal ud til den enkelte borger i hver by, hvorfor uddannelse af nøglepersoner i de enkelte byer er væsentlig. I 2007 er gennemført: Modul i den særligt tilrettelagte uddannelse for forebyggelseskonsulenterne. Generel viden om kost og fysisk aktivitets betydning for sundheden med fokus på forebyggelse og sundhedsfremme. I 2007 er forberedt: Kursus for Sundhedspersonale: Sund levevis med fokus på kost og fysisk aktivitet samt hvordan man vejleder heri. Effektueres i maj Kostpolitikker på arbejdspladser, institutioner m.v.: Kursus på Inuili under planlægning til Projekt sunde kantiner: Lokale kurser for kantinemedarbejdere. Pilotprojekt effektueres på Højskolen i Sisimiut i maj Arktisk samarbejde omkring ernæringsspørgsmål og forberedelse af rådets workshop på ICASS VI konferencen i Nuuk i I 2007 blev den landsdækkende skolekonkurrence Sundhed på den fede måde igangsat, hvor alle skoletrin opfordres til at bidrage med idéer til sund skolemad. Konkurrencen afsluttes i april

17 I en række undersøgelser er der blevet konstateret en social slagside i forhold til en række ernæringsproblemer bl.a. sult, fejlernæring og fedme. Ikke mindst i bygder og yderdistrikter ses en højere forekomst af disse problemer. Ernæringsrådet peger på nødvendigheden af at sikre lige vilkår indenfor økonomisk og praktisk mulighed for at få ernæringsrigtige fødevarer i hele landet og et af instrumenterne er servicekontrakten mellem Grønlands Hjemmestyre og forsyningsleverandøren Pilersuisoq i bygder og yderdistrikter, hvor Ernæringsrådet har påpeget forslag til nogle ændringer til rette myndigheder. Disse ændringer er i overensstemmelse med målsætningerne i Inuuneritta. PAARISA har i samarbejde med Ernæringsrådet via HS-Analyse iværksat en evaluering af kostrådskampagnen, herunder hvorvidt det er muligt at efterleve de 10 kostråd i hele landet. Undersøgelsen blev igangsat i 2007, og den endelige rapport forventes medio Sekretariatsfunktion for Ernæringsrådet ligger i PAARISA. 16

18 Indsatsområde 5 Sexliv Strategier Den fremtidige forebyggelse og sundhedsfremme indenfor indsatsområdet sexlivet bygger på tre strategier, der sigter på: 1. at enhver seksuel handling skal være baseret på lyst, gensidighed og fravær af seksuelt overført sygdom; 2. at enhver graviditet skal være ønsket; 3. at fremme befolkningens handlekompetence i forhold til sunde sexvaner. Mål Målsætningerne for perioden 2007 til 2012 er at: de unge kan træffe kompetente valg omkring deres seksualitet alle seksuelle handlinger skal være frivillige og lovlige styrke mænd og kvinders forudsætninger for at planlægge graviditet enhver graviditet skal være ønsket alle abortsøgende tilbydes rådgivning og vejledning de seksuelle overførebare sygdomme skal reduceres de HIV/AIDS smittede skal sikres kompetencer til at føre et sikkert sexliv Indikatorer Teenage fødselsrate Antallet af fødsler blandt teenagere var således i 2006 og 2007 (Embedslægeinstititionen, 2007 & 2008): Antal fødsler Alder I alt Tabel 9. Antal af fødsel blandt teenagere i 2006 og

19 Forekomst af seksuelt overførbare sygdomme Ifølge Embedslægeinstitutionen var antallet af kønssygdomme i Grønland i 2006 følgende: Alder < Total Gonoré Chlamydia Tabel 10. Antal af anmeldte tilfælde af kønssygdommene gonoré og chlamydia i Forekomst af provokerede aborter Ifølge Embedslægeinstitutionen var antallet af provokerede abort fordelt i aldersgrupper i Grønland i 2006 og 2007 følgende: Antal Aldersgruppe år år år år år år år år år år 3 2 Total Tabel 11. Antallet af provokerede aborter fordelt i aldersgrupper i 2006 og Aktiviteter Arbejdsgruppen Ønskebørn afsluttede sit arbejde i 2007 med udarbejdelse af en handlingsplan for nedbringelse af uønskede graviditeter. PAARISA opfordrer til markering af den årlige Internationale AIDS-dag. Temaet Mig og min krop blev behandlet i sundhedsmagasinet INUK i I 2007 blev der afholdt et inspirationsseminar for fagpersoner om indholdet af den kommende kondomkampagne IGGU, som skal igangsættes i Der blev i 2007 indkøbt 20 RealCare dukker (baby-simulatorer), som skal fordeles således, at alle kommuner har 1-2 dukker til brug i præventivt arbejde. Målgruppen er de årige. Siden 1997 er der løbende blevet indkøbt og uddelt kondomer til f.eks. uddannelsesinstitutioner. 18

20 Pjecerne Pubertet for piger, Pubertet for drenge og Sex og prævention blev udgivet af PAARISA i Den anonyme telefonrådgivning AIDS-linien, hvor man kan få rådgivning, køres i samarbejde med PAARISA. 19

21 Indsatsområde 6 Rygning Strategier Den fremtidige forebyggelse og sundhedsfremme indenfor indsatsområdet rygning bygger på fem strategier: 1. at skabe en sund livsstil og et sundt miljø gennem flere røgfrie miljøer; 2. at styrke unge og voksnes viden om rygning og dens skadelige virkninger; 3. at fremme befolkningens holdning i forhold til rygning; 4. at skabe en hensynsfuld rygekultur blandt rygere og deres ikke-ryger-omgivelser; 5. at skabe sikre og røgfrie miljøer for gravide og småbørnsfamilier. Mål Målsætningerne for perioden 2007 til 2012 er at: færre bliver rygere flere holder op med at ryge begrænse det samlede forbrug af tobak i samfundet gøre Grønland røgfrit for ikke-rygere styrke behandlingen af rygere i sundhedsvæsenet Indikatorer Procent rygere blandt voksne I 2007 var den samlede andel af rygere 66 % (+18 år). Andelen af rygere var højere blandt personer med en folkeskoleuddannelse (70 %) sammenlignet med gruppen med kort uddannelse (66 %) og mellemlang/lang uddannelse (56 %). (Bjerregaard et al., 2008). Procent rygere blandt unge Antallet af børn, der ryger dagligt, var i 2006 stigende med alder. Blandt de årige var antallet i % dagligrygere, 27 % blandt de årige, mens halvdelen af de årige røg dagligt. Andelen af de unge (15-17 år), der angav at ryge hver dag var 38 % i Nuuk, 56 % i byerne og 59 % i bygderne (Niclasen, 2007). 20

MIDTVEJSEVALUERING AF FOLKESUNDHEDSPROGRAMMET INUUNERITTA

MIDTVEJSEVALUERING AF FOLKESUNDHEDSPROGRAMMET INUUNERITTA 1 MIDTVEJSEVALUERING AF FOLKESUNDHEDSPROGRAMMET INUUNERITTA MIDTVEJSEVALUERING AF FOLKESUNDHEDSPROGRAMMET INUUNERITTA AUGUST 2011 2 MIDTVEJSEVALUERING AF FOLKESUNDHEDSPROGRAMMET INUUNERITTA Forord Denne

Læs mere

Det svære ungdomsliv. unges trivsel i grønland 2011 - en undersøgelse om de ældste folkeskoleelever. Cecilia Petrine Pedersen & Peter Bjerregaard

Det svære ungdomsliv. unges trivsel i grønland 2011 - en undersøgelse om de ældste folkeskoleelever. Cecilia Petrine Pedersen & Peter Bjerregaard Det svære ungdomsliv unges trivsel i grønland 2011 - en undersøgelse om de ældste folkeskoleelever Cecilia Petrine Pedersen & Peter Bjerregaard SIF s Grønlandstidsskrifter nr. 24 Det svære ungdomsliv

Læs mere

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

SUNDHED PÅ TOPPEN. Resultater fra Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) undersøgelsen i Grønland i 2006

SUNDHED PÅ TOPPEN. Resultater fra Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) undersøgelsen i Grønland i 2006 Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands hjemmestyre INUSSUK Arktisk forskningsjournal 1 2007 SUNDHED PÅ TOPPEN Resultater fra Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) undersøgelsen i Grønland

Læs mere

Ingen børn skal vokse op i fattigdom. i børnehøjde i Grønland

Ingen børn skal vokse op i fattigdom. i børnehøjde i Grønland Ingen børn skal vokse op i fattigdom Fattigdom og social ulighed i børnehøjde i Grønland Udarbejdet af Cecilia Petrine Pedersen, Stine Schou Mikkelsen og Peter Bjerregaard for MIO, 2013 Ingen børn skal

Læs mere

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere

Supplerende NGO rapport til den danske regerings rapport til FN s Komité for Barnets Rettigheder 4. rapportering

Supplerende NGO rapport til den danske regerings rapport til FN s Komité for Barnets Rettigheder 4. rapportering Supplerende NGO rapport til den danske regerings rapport til FN s Komité for Barnets Rettigheder 4. rapportering AFSNIT 2. Grønland Indledning I 2005 gav FN s Komité for Barnets Rettigheder i deres svar

Læs mere

Kortlægning af. Krisecentrene i Grønland

Kortlægning af. Krisecentrene i Grønland Kortlægning af Krisecentrene i Grønland Rapporten er udarbejdet af Mælkebøttecentret 07/2013 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Resumé... 3 Definition og fakta om vold... 4 Krisecentres

Læs mere

Sundhedspolitik 2007 2010

Sundhedspolitik 2007 2010 Sundhedspolitik 2007 2010 UDKAST Drøftet i Kommunalbestyrelsen den 16. maj 2007 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den Udarbejdet af tværsektoriel arbejdsgruppe februar - juni 2007 Flemming Lassen, leder af

Læs mere

Indsats mod vold i familien og i nære relationer. National handlingsplan

Indsats mod vold i familien og i nære relationer. National handlingsplan Indsats mod vold i familien og i nære relationer National handlingsplan Juni 2014 3 INDSATS MOD VOLD I FAMILIEN OG I NÆRE RELATIONER National handlingsplan INDSATS MOD VOLD I FAMILIEN OG I NÆRE RELATIONER

Læs mere

Naalakkersuisut s handlingsplan mod vold 2014-2017. Strategi, indsatser og målsætninger...5. Sammenhæng mellem indsatser og målsætninger...

Naalakkersuisut s handlingsplan mod vold 2014-2017. Strategi, indsatser og målsætninger...5. Sammenhæng mellem indsatser og målsætninger... NAALAKKERSUISUT S STRATEGI OG HANDLINGSPLAN MOD VOLD 2014-2017 Indhold Forord...3 Baggrund...4 Strategi, indsatser og målsætninger...5 Sammenhæng mellem indsatser og målsætninger...6 Fra holdning til handling...8

Læs mere

Ungeprofil 2014. Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014.

Ungeprofil 2014. Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014. SOLRØD KOMMUNE SSP, SUNDHEDSTJENESTEN OG FOREBYGGELSEN Ungeprofil 2014 Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014. Indhold 1. Sammenfatning

Læs mere

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Januar 2014 2 Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes

Læs mere

Sundheds- og forebyggelsespolitik

Sundheds- og forebyggelsespolitik Sundheds- og forebyggelsespolitik Det gode og det sunde liv i Rudersdal Kommune Borgernes sundhed og trivsel er i Rudersdal Kommune et fælles ansvar, der løftes af både borgere og kommunens ansatte. Borgerne

Læs mere

Sundhed med alle FREDERICIAS SUNDHEDSSTRATEGI 2012-14

Sundhed med alle FREDERICIAS SUNDHEDSSTRATEGI 2012-14 Sundhed med alle FREDERICIAS SUNDHEDSSTRATEGI 2012-14 Godkendt i Byrådet den 16. april 2012 2 3 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Opbygning... 5 Sundhed med alle borgere... 6 Data... 6 Lovgrundlag...

Læs mere

Professoratet i ARKTISK SUNDHED 1996-2006

Professoratet i ARKTISK SUNDHED 1996-2006 Professoratet i ARKTISK SUNDHED 1996-2006 Professoratet i ARKTISK SUNDHED 1996-2006 Professoratet i Arktisk Sundhed 1996-2006 Peter Bjerregaard (red.) 1 Professoratet i Arktisk Sundhed 1996-2006 Peter

Læs mere

Vi kan leve længere og sundere. Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats

Vi kan leve længere og sundere. Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats Vi kan leve længere og sundere Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats April 29 Vi kan leve længere og sundere Rygning, alkohol, usund kost og for lidt motion er årsag

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013 Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet April 2013 BERETNING OM BORGERRETTET FOREBYGGELSE PÅ SUNDHEDSOMRÅDET Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Notat om unge med god trivsel

Notat om unge med god trivsel Notat om unge med god trivsel MIPI - Videnscenter om børn og unge Paarisa - Folkesundhedsafdelingen Statens Institut for Folkesundhed Inger Dahl-Petersen Cecilia Petrine Pedersen Peter Bjerregaard Indholdfortegnelse

Læs mere

12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model. Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer

12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model. Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer 12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer 81 Sund By Netværket 12 skridt til fremme af sund kost og fysisk

Læs mere

Evalueringsrapport. Med resultater og anbefalinger. Projekt Ung Med Omtanke

Evalueringsrapport. Med resultater og anbefalinger. Projekt Ung Med Omtanke Evalueringsrapport Med resultater og anbefalinger Projekt Ung Med Omtanke Flere i uddannelse og øget sundhed for 15-19-årige unge uden for uddannelse i Middelfart Kommune Maj 2011 Indhold 1. Forord/læsevejledning...

Læs mere

MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE

MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE SOLRØD KOMMUNE MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE W:\Misbrugspolitik for Solrød Kommune.DOC MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Målgrupper for Misbrugspolitikken 3. Definition

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Giv borgerne et KRAM. En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed

Giv borgerne et KRAM. En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed Giv borgerne et KRAM En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed Giv borgerne et KRAM En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed

Læs mere

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 1 Forord Frederikshavn Kommune har den store glæde at præsentere en samlet sundhedspolitik for kommunens borgere og medarbejdere. Sundhedspolitikken skal

Læs mere

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Vold mod kvinder Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Status og forslag til national handlingsplan fra den tværministerielle arbejdsgruppe om vold mod kvinder og handel med mennesker

Læs mere

Sundhed og trivsel blandt elever i 5., 6., 7. og 9. klasse på Vibeskolen. Unges dagligdag 2012

Sundhed og trivsel blandt elever i 5., 6., 7. og 9. klasse på Vibeskolen. Unges dagligdag 2012 Sundhed og trivsel blandt elever i 5., 6., 7. og 9. klasse på Unges dagligdag 2012 Thora Majlund Kjærulff og Trine Pagh Pedersen Forskningsprogrammet for Børn og Unges Sundhed og Trivsel Sundhed og trivsel

Læs mere

Redigeret af: Mette Rasmussen Trine Pagh Pedersen Pernille Due. Skolebørnsundersøgelsen. Statens Institut for Folkesundhed

Redigeret af: Mette Rasmussen Trine Pagh Pedersen Pernille Due. Skolebørnsundersøgelsen. Statens Institut for Folkesundhed Redigeret af: Mette Rasmussen Trine Pagh Pedersen Pernille Due Skolebørnsundersøgelsen 14 Statens Institut for Folkesundhed Skolebørnsundersøgelsen 14 Redigeret af Mette Rasmussen Trine Pagh Pedersen Pernille

Læs mere

Unges trivsel År 2008

Unges trivsel År 2008 Unges trivsel År 8 En undersøgelse med fokus på seksuelle overgreb og vold i barndom og tidlig ungdom Karin Helweg-Larsen Nina Maria Schütt Helmer Bøving Larsen Statens Institut for Folkesundhed Syddansk

Læs mere