Skoletube. Et digidaktisk fundament helt i skyen. Guide til Skoletube Webtjenesten Lær IT Ellehammervej, Holstebro cb Lær IT.dk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skoletube. Et digidaktisk fundament helt i skyen. Guide til Skoletube Webtjenesten Lær IT Ellehammervej, Holstebro cb Lær IT.dk"

Transkript

1

2 Sb E fm h y 8 æøj H Sb 4 K K j h ø hjmmb 10 Jyc Op f fø 11 Sæmp Lhjæp 13 Mb Lmmfm 16 Sp Nyå 17 Ly Of m p 18 Mp J h f h 21 T D m 22 Jyc E y ø f f 24 Ac J f m 26 Tby Bfæ f mm 29 Tby Læ mm, mm 31 PwP Pæ på Sb 34 Fxm Fxm h j mp 35 Amfm D m m 37 Pfpy Læ b 38 K K f p 39 QR- M mbf på pj 40 Pc Gy b 42 Oph D m pø y f 44 Af Æ æ f 45 G Sb Wbj Læ IT Ehmmj, Hb cb Læ IT. D hæf f wbj Læ IT.. Eh fm f f m h m. B, p, by på hm h æ f. E, wbj Læ IT. m ph mm m C Cmm c m. Hæf h, w b ppfm på 1., 1. p

3 Sb m Vmm p m mp h Sb y æøj fb. H f, h mp. D fø æ bæ, å mh å m, m håb, m få mp f få y f h p f h mp. Sb h æ f æ p, b mæ, h pæc by, må æ f m Sb. V må ø f æ bj b mm f mp; f bj, y, mbj, æ. IT må æ fh! Sb f æ. A m. B by - m, på. R føj. Læ IT m 2011 P f få ø f æb mf, b bj-, f-, - mf. I mm f b, - fæ m f fm mf. K: F fhæf 3 48; I- mmpc F

4 1 Så Sb å m. H Sb T på æ p pæ Sb; mæ mfm mm m. H æ bå pc, pb fm mp. Sb, m å mh m æ f f y mc. D é m m æøj fm j pj. H m f æøj, m I f på Sb. F f. D æ : 1. p h Sb bj m pmm Jyc 4. bfæ m Tby 5. p æm fm m ScRc 6. bj m yp - My Ly 7. h Sb-p M M f bhw m pmm Fxm 4

5 S æ m U h f f å S æ m. K h, få pæc æøj få fm m, h æ m m påæ æøj. Up D æ Up, å f Sb m f, m h. Hf mm h h f mh: 1. D p h f cmp. D æ fm h M M Phy. D æ yp m h m mp3-fm. D æ p, y fm f mbf. D æ pæ PwP Imp, b m pp-fm. 2. D æmp. Aå p æmb, å m å f j på Læ IT, fm m æ mp hjæp. 3. D fø fm f YTb Sb. Så h h by YTb fm, å h få fø fm Sb. D b p, m fm på. F ø å by, h f p på YTb, m f, f på må m c é. 4. E å æ mb. D f, m ø m f æ fx fm f j. D b p fm mb f, fx Vm Bp., æ m h. Dm fø fm f j på mm må m f YTb. 5

6 L K b m på Sb, h h m f f b. D fx f, h j, føj h. Aå j må j bj. D m by fæ æ, h m ø, ø p m b på Sb. K å p m pp f f, f pj, f fpp f fx bb. D m m på 10, m å m m. Jyc Jyc m pm, Sb. M Jyc I p j fmp fm, b y mm m,, f æ mp ff. D h f, f bj m pj m hjmm på. S m m Jyc på 11-12, 16-17,

7 Tby Tby pm Sb. Pmm æ bfæ, å m å f pmm Phy. M h h fx mh f bj m m yp. D by, h f m p,, yff bm mm yfæ. D pmm j, hf bj j bå å hjmm å m. S m m Tby på 29 ff. Op m ScRc Sæmp c, m p Up. Væøj m pc m, bå p på f. Sæmp pm, p æmb m fm. D by, fm, h på cmp. T fx f j på Læ IT 1, hjæp, fx m. S m m y æmp på E bø æ. 7

8 Ly Ly My pm Sb. D bj m y f bh. D p p, må yff by. D å m bj m mmp, h m b æ pp yp, f pmm m, på p på m yp, m m bj m. D y Sb, by, m pmm, å på Sb; m bj b -. D by å, å fæ m bj, å b få på Sb. Aå, b. D æ m m mh m My y på 18. E æ m f My, fæ pj, bå på Sb, m å fø mp m må bj m. D h mp f ypj Iw, h f mh; 1. ypp Sb, 2. pj å æ f, 3. Up Jyc 4. Up Tby. D mh by å, bj på æ f pmm Sb! M M P- H by M M 2011, b bj f f. M M M p 2, m m føj pmm, m m f bj M M 2011 Sb m b é. D by, å fæ m pp fm, å æ b pp Sb ø pmm. L m -, pj æ py (, b, ø) y. fm å m ø! 2 H p på på Sb h f på S æ m. S å m hæf T h wh 24. 8

9 M M L f på cmp m Ww 7, m m I må b Ww 7 på, å ø. Icé m f æøj å, h b b f bj hjmm m fm mpj. Shw D fj pm, Sb b pm Fxm. Fxm hw mp f bfm f b p. På få m m få mp f pæfm. Pmm m b, p mm m f m, m bm ø, f m, ø b h pf. D æ m m Fxm på 35. 9

10 2 K b p m, f p m, mbj æ mm m. K j h ø hjmmb Mø mm y f h På Sb å m p. M fæ på h I må m I. H fm, yp, pæ, bfæ h pc. Så h h f h m bj m fm, b,, y b f, å h I fæ m, h I mm på h bj. D f h m må æ (æ) h f, h p må æ m, mm fø æ. A h få b f m Sb m mh m, få på Sb m. 3 M f f æ m på fø m f m, h å fæ mh f, h I bj m på, m fæ- æ åb p f å æ m. 3 K æ f mm. D yh bj. 3 S på 10

11 E p f fø R, pb pf på Sb. 4 Emp på p f fø. Fy f ch671w c b Op f fø 4 m b m f, h bj m. Sm m f pæ fmæ bj f, fø h f. F få å p f fø - h m - å h f m bæ. F h pc m p j. L f p bj pæ f f - fh m. Sb m h æ m f fh æ å, pæ m f. S æ m h pm b m æøj bym å pj p. Så KAN ø M 1 (M f p) : Bæb pc m wbcm m Jyc. H bæb pc m by wbcm mf å b p mm. H å å m 4 I få 2011, m 90 fyfø b ff. Sø på Fy. 11

12 b m pp I f 1. fø f f m cmp 2. mm p 3. p f Sb. M 2: Mbf fpcm/cm m Jyc. M 3: Mbf fpcm/cm m M M. R m h p f fy/m fø m p pf på Sb. E f h p fø m by æ pf på Sb. M h å m p ff å h h bj. FLER E I DEER TI L DOK UM ENT ATION O G P RÆSENTA TIO N Hjmb: Læ må pf,, hå f b m b. Fm mh f få mpø på mm æ y b, fx å m pø æf m m 5 hjmm. Op å f å mpp på fm, bå f f b m, m fm fm, pø m j. Fy- mæ: I fø mm mfø på 45 m. D h m h f m, m f h. A fbh ø æ bj m fø, f æ f f fø å I h mh f fø fø. D m fø m m, m fø ø f mm m. Mm: F mm bb. G æ f f æ f mp. D h f, mh f b f m; f, mp,, m, m, yff fmp, f få b m m, h j å æ m fmæ. D f m j p mm f f fm, m å f m j fp f, ø hjæp f. U æ mm, m f p f fmæ på pp m, f f m m f. Så æ på på må få f mh f y f. 5 S fx f fm m m mb m 12

13 Lhjæp å ø Sæmp ScRc æ æ æøj. B m fm f hjæp, æ æøj. M æmp hjæp, h ø, å f. D j b j p. Sæmp pm på Sb m fj få p m på j. D f f f f m Up, æøj, m y, p æm m å h f cmp. Aå på cmp, h pbm ø, h m ø. H æ j h m? H m mby f b? H j m f m? H j m? ALT h,. A h, f æ p. A h æ æ på må, mp p p h. D æ, f, mp m c bj. M æmp,, y, på å, b, p må b, m må ø mm f få mm pc. D m m p m æmp, f 1. Væ æmp på Sb. 2. Df må p. S æ h æm bm må (m må ø m y j, fy må m p, h pc hmæ). 3. Op fæ m. 4. Gmm p. (G p æ p ). 5. Læ p j f, å å f m hjæp fm. 13

14 D p h på æm. A. E fm, fp på cmp. D by, fx å mm. Aå pc æmp, h fm. Så fp f fm, æ f p, f, h y mm. Dm å å j m ffø bj m. D må mm fm h på h æmp. EKSEMPLER Smbj. E få hjæp f h. Så å m æmp. D fæ h h ø, h h bj m. D p h, p c p, fx h m få y bbh bbhpm æ på fx M M. Sø å æ f æ j m. Hjæp. V h ø. Hjæp m m fø p. H h hjæp f 5 p, må b 8, f h 5 bj m. E hjp å. øj m fm. Hjæp fæ. Fæ å f m p m. Fæ æmp hjæp f m å f. D hjæpy, m æ m æ f f på bj. Hjæp. L h ø mm p pbm m. H b f æ m på p æ y på j m b, j m mm æ f ø. Hjæp. H æ bjp fx bb, -j b h pø m hjæp å h m fø b cmp, å j f. D b p m m, jæ m mm m æ mm f h få b på b b. Hjæp. N p m jæ, hf h p må æ h m ø. D fx f på Læ IT m p mmf h å j j. D h må p bm f -, b m f ø hjmm m å. 14

15 B Sb h æ, b, y b på b h mm på j. D h I pføj, m å mh f æ fm. D b, b æ m f føb." I fhæf m - mmpc "E høj æ fm f m, å m m mb. I fhæf 48; - mmpc. 15

16 Lmmfm Op hmj p y. E mbf p y, b fmp, m h mbf m æ bj m fx mmfm. Lmmfm mbfm h fm p m mbf. K må p å m på m, m f h m, m bæ. 5 c b V f S7 D p fmp på Sb, ø m f fm mbf by, p m Jyc f p. Sm m mp fmå f æ æ f h m mbfm. H mp: Små fm. Op fø. T. Iw på, xpp; mbf p å m m m, hf p b w på å m fpp på. Dm. Vj. Nyå. Dfm mbf fy fx m f L, hf m m mm øjhøj m f. Lfm på. Læ b f fm p p m, m æ må h h f. D øjb f å fm mm m fæ, å mm hjm. 6 cb S by E 16

17 Nyå D y y m 7 c b D yå f j0315 Å m bøm - f å j Sb. D yå h å æ h, m 40 ff æ på Sb. Op, f j æ, mp. D æ m, å æ pæ fy p. D h h å h h f, p. T å æ; m mbf på å. Op fø cmp, fx fæ M M p på Sb. K m må ø p ym? I æ pf m æøj, m å mm, fæ fh. T æ æ på fæh m bj. Ifm mpc m bb m c mf f å. Fhæf 48, Om mpc 17

18 Of m p Smff, by Sb h æ; mm yp. D by, h f j,, yø, pp p, pæ, m hjæp yfm, å m h på Sb. D på h. E æ h mff. Ny må m bjm, m, ø, æå ff må m fø by by f. Op få f, h bb æ. D m ; f, f h få. M mf cmp, p. M fø æ m bj m pm Acy på cmp, b -pmm My, på Sb. Abj cmp å. M h bå bj m p hjmm, å æ f f m æ y Sb, pmm My, h å å f bj f h m h cmp m, fx hjmm. 8 D p pj h b m på. f, f h få. S bæ f, j h æ. D æ p, få ø få f. M yp æ f y. Sm få pc m m æ ø f m mm, h bb bø p; m bj m h æ f. 18

19 E å b p fø p f, å f. E hø, f f, m mmfø, m m h pm mf æh fh måpp j mh f p m. 9 Sæmb f My y Op æ f æ å, b på mp, m yp å få hjmm m m. Dm bjf pm, m æ æ, m ( pæ) hjmm. Nå m h få m æ f bb m yp, h æ m b fæb m å. IDEER TI L LYDO PT AGELS E I UN DERVI SNINGEN 6 Sp pmæmh; Læ æ æ m p mm h. Dm hø ypp pø, på må m på ø fb, p hø æ. E på h j b æ p m h, å h ffø bå hø æ mm m. S: M pmm m My Acy pbm pc, mæ y. Spømå m hmæ. I fh h yp m bj m, må b på Dm R, f h b p f h pæ. T 6 Mh f bj m yp m, f å. Df h bå Lyp y, f f mm m p m f. 19

20 h m h æ m bj m. H, yh, w, føj,, høp, b,, f b h. Mh m. BEGYNDEROPGAV E MED LY DOPT AGELSE L. Gm m mp3, få på f. Op må b, m mm æ f; p,, mx f yp, mm. K ø p h æ pm f, pæ b fm. Op f pjmæ f æ f m bj m yp f mm. PS. S å f M mbf på p på 40, h på mh f j yp h på mbf m p. Hjæp hjæp På Sb hjæp hå. Læ høj på Sb f f m hjæp. H f py Læ IT, h h pømå, fj pbm. D mm på m, yp f. m b. Sb h, y pø øb f. D h f, øb m på b. H f å på h pbm fj må æ S m m, å m på Læ IT, m p h m Sb. H f fx p m h bj m. T m Tby, M M m m f h ø f må j, fø b. 20

21 J h f h Fé på h. Bfæ, p, fmp C f D Té f æ y på. D f m h, å fø æ æ h f, h æ f m æ. Så hf ø mjp? 10 cb N Mhw Phphy E få p, f fæ m h f h. m fæ f få m f hmh. Fmå f h,. 3 H må p ø f, fmm m? H h mm y, j h, f m å m f m fm, m b p m æ. 11 cb by Sch! Må y f c f, mæ, p m mbf, f h må øjb f. B f p fbø, p f. Fm h bchffø m, j hm f j. Fæ f p øjb f h b p f æ på æ m må, å b yh m m. T æ p ø f. E p y, ff m j p fm. Op m f må p bh. D æ f ø øj b. A æ b æ fm. I m p fm f fø f, fæ æ, æ æ mpc. Df å f p m I bø få m på. 21

22 D m Op j p p j Vp M m m, mbf wbcm p h, m p p, fx m fm f. D b f c, m æ mjp f f h. Ef p fm pp M M f f b. D j f, m fø m ø f, p æ f f f, pf m pj. D æ på bmp m p, m på fm 12 cb by S72 m, å mm f m høj. V æ på f m, h f f mm m m, å p fb p p (p på y). D m å mm f fy m m m m, m y, å æ på m mf m m. Af pæ mp på f b æ fm mb 7 m j. M mh m, m æ, hå 8, fø f mh m h. S på hå 9 få 10, å bæ. AN DR E IDEER TI L DUKK E T EAT ER D: Sp c f. S y p m. Mm: E f mm, m m fy på b, f. M å p æ f på 7 2.b j D.Nm C 9 S fx fæ m b Shm F mp f fx ø på på Sb. 10 S å f m mfm på Sb på

23 må pømå m p m. E: D m p, å pø å m mm. L m y b; my wy ch, my f mb ph, my hbb, h cy I, h x I h y c. Tæ å mm m f, fx h H: H, h Gh mm fb. H h m, å bå æ hm h -m. Ty: Ty h j f f, fmhæ fø, h f m f pæ h. I fh, mæ pæ æ få y. Sbb: Læh, bm f æ bø, å j hø m fæ m b h æ. D f fæ på bø på bb, m m m p. E p å æ f. (Læ f fm på b mb på j bb hjmm). Kmb: D m m bb p fæ f m m. D mm bj m f y m, m ø by f p f bj m pbm. Smff: Kp p f b, m m p på m fæ h m h h f y. 13 cb P V Lby Dc 23

24 E y ø f f V Jyc m M bø pæ f y m chm yff. D by Jyc på Sb (m æ m m på æ ) p fm b m f b, fx m ø æ 11 h på b. I m f æ æ. H h bø mp cm? J å p æ 14 cb Fzzy G æ y y. D å f hø fæ m h fæ æ, h æ å b. E h bø h på b høj, fy? H fy h 12, h 13? Fy p fæ m æ b æ p hm m? H m pmæ? E øm æ få f? H m, h? K håø mp f m m, h pp y f? G m y hæ! SÅDAN GØR DU Mh pp f f b f Jyc på Sb. H, m m Chm Ky 14 på Læ IT, æ m m mh på fø. 15 H fæ? 11 Ef f p f f håbj, øb f må p fx Sf & S på. A I å ø j m f, få m b h å (å å y m m), øb p m få ø æ, f! ( h ). 12 Tæ på fm å, h mm m m h fm bfm b fy. 13 Fm fy m mbf h p æ mp. Tf m mm mm m p. 14 Chm y på 24

25 Gf h yh V på m Jyc j -. F 6.. På Sb h mh f bj m pmm Jyc. D h få å på, pmm på Sb æ Jyc. Jyc m y, b p mm fmp. D føj, fhå på m. Abj mm på, f å p h m h cmp m. Aå I bj m j mp bå hjmm. 16 Uy. cb Fzzy G D æ Jyc, c f m m f y pmm, fx f bp, chm y; f pp f, m j. mm Dm m f f yhp, p på. D på bh m h b j bj f m m. I på, mm æ f p. D y m m ( må mbf) få 17 cb G y f bc by Kb m j b m, h m h, h m bj m j. S b m b, m b f j m m h mm m på f 15. H I æ ff ø æ I å pø møæ æ pj y ø på h æ. ( b på f ) 15 S Lyp y, h fm. 4, h ff f y y m m f f. 25

26 19 cb by S72 J f m Nå p æ æ mbj ø. H æ ø, å j få, p mpj. E, m () h, h æ p, f yh, h j fæ yh. D fø æ mm, h I j bj m h; j åbå m. H I m j h I h, b fm. R b m hp m m, 18 cb by ffy4 mh f mm w f f bj m h. Dm b yhfm fp pfæb, h m mbj. D æ, m å pæ f mbjp f, f hm æ j m mp, å fø h hf æ Sb. M hy j -, m må m b h, å I f f b b f. F fø, m æ å f f å mm h b på j f æ. 26

27 E å I h pømå æ m pp m. Df I h p m å y m m I y æ (m ø på ) I på j pømå. J m I h fø j mm b pp mm. S. 3. F fb, m, h p mf m fh fy. S f æ pæ f åfh, æ m. FLER E I DEER MED JAYCU T Vb m j: K I ø p, m 16 mm p. J b b ø f m, å h I på Sb. I m f m æ j, å æ m, fx p bj j ø. B p by h, å I få é h m é m. D mm b å m jbb mm. 20 cb by Rcm F fmå M: N f fc fx m æ p. B y f m j m. Ip j fm m I p y. Df I f mm fm. N m å, I bh p f mm på p, m I pp må f mm- 16 Fmå f : S. 3. U p fæb. æ m y m få. 27

28 . (Fj æmp y f, å fy). Dm I m f m yc. H: Chm y ff m æ m. Kmb ff å, mm fm y, å h p mh f m. F fx h fmp på Ach. b på Fc Cmm. M : H, fx, æ m b, b bø f f. D æ h p m h. E b fæ h hø c. Nbf: M f p, f fx b, fy, m, f m m m ø b. Hf å mb f m mp m bb. Pø b m V Om 17, h m by æ mp æ mm m, b m. D å æ b f, m æ b. D m m på NIm., h f m, mm, mm f på cmm.wm., f yp på F., f mfm på Ach. m f b på Fc.cm m m, b f. Kæ æ æ ; Gæ j. 17 hp:// 28

29 Bfæ f mm Tby C f. Tby æøj, pm mm f bfæ. S m på 7. M Tby h æøj bfæ. H mb b m, m,, m m f Phy. F mm Phy Tby æ bmæ. I Tby bj h f m m yp f, (by,, bm). D bj j mm på Sb bj Fmå m f fmm p få f p, yfm m f p. F fmm æ, h få. Fmå f f. på h m h cmp m bå hjmm. S å fæ bj, ffø p, fb; f j å ø m f æ æ m p pc. Bfæ f mb b, må fmp, p f wb cm bå fm b, yp f mf, yp mp f cmp m C Cmm-c b f Fc fh y bæ. Df p f by Tby fm f Phy. D m, h ø f, y. A æ mp mm, æ pp, c. L m på mæ. K pæc. Få på 20 mm. D ø y h æ på f J h f h. Bfæ h æ æ b, b æ Phy M M. Phy æ æøj m y, fhå å f b. A bj m fæ bå hjmm, f bj j på Sb, mh f, fx f b hjmm, h må m m p fm f. I m å æ må p, m f mf h, æ m mp, æ b f mp 29

30 f. Dm få mh f bj m æ hjmm. FOTOGRAFERI NG AF ALFA B ET ET D må ff fb æ på m må h f, f å bfæ. D må fm m h b fhå, m bj m fb. H æ fb må fæ m é m bfæ. A y m m m pp ( ). 21 cb B Phph by j Op mb m ff mm m p. D pmæmh æ m h, å f på p; f m by m bm b, m få y fmhæ mp mpc y f m fm. Op m by på; æ på å m fx må ff, æ. AN, AUF, HINT ER, NEBEN, ZWI SCHEN? L b bj m fh pf. T p f by fx bæ b pc m fh h. T b æ h m y fh m b. Sm m b å æ. Lm f fm må mm m h m f fh, å å æ. BILLEDFORK LARINGER 22 cb by P Lh Nb fæm, m, f yp y på hm, fø p b. Bf, f h f på f. D b m f j hø h f. D b f ø. 30

31 PÅ OPDAGELS E I FAGLO K ALET D m fy på fx y fy, æøj øj, m m, m håbj, ø hjmb b. Op å f få m ff. Bf hjæp bå f, h f. Fæ m b hjæp, å på mpm m fm b m f. OV ER S ÆTT ELSE På Jm h j y m, fx y p. S m f få p f. E p, m p m m. Dm få æø m m m m. S m h f b mjp f. Læ mm, mm Sb Tby C Læ b Tby; å pby f må mm, by f. V m m m p m by på pæc mm må m h h m Tbyfæ f b. F b m b h p h f, f p m f på f f. Sb Tby C, æøj m æ h. D mh f mm m by f, bø m, å b b. D m fæ p mm, h, på h. D b h b, yp m fmp. B fx PwP, h j mm pæ m b. ( mp ). 23 D f PwP m m b 31

32 D by fx mm å m b, å b å m m b ff. Lyp fø æ m yff m h f på, c, må b m, fx m f Jm.cm, yff f F., bøm f Ach. må yp h. Df yp å æ p f, p m h fm f b. V h f m b ( fæ hjmm) få p f. Np f m håp f, h f m hjæp på pømå. O m by, å ø m m m å m m m; j b m j b by å få f bj m, j m hb å æ æ å æ å. D f æ by m, m på j b, æf æ. L på h b æ mm f. I HAV E A DR EAM På Ach. h M Lh K 18. Kp., å c må m, fæ mm m 3-4 m. Læ ypp yp f p b. Op æ æ, b, f fmp på h ømm. Op å æ m ; h m h ømm, b ømm mb. E h å ypp må få b åh, m å mmæ y. DETT E ER LONDON På Bf1945. h m bfbb f BBC. F O By M m.f. 19 h b m h f bæ. L pp pæ. H mh f w p, p bæ æ på æ. 18 H m yf 19 Gm Ob; hp://mm../b/b.p Fyf f Lfwff på hp://w1944.fyf./ I y, j f A V; hp:// 32

33 SÆTNI NGER O G BI LLEDER SK AL P ASS E SAMMEN D f b, h m y, yp, fæ m h b. B yp æ mm b. E p æ b yp mm. Op æ f æ pc, m æ m på b. D æ m, m fæ m b m 4 m b m. V j h bfæ å æ p æøj. Op å æ m p, å æ h æ h b, h å mm æ, h ø p y, æ pby c. Så b b E på Sb æ Tby m m. I Tb f ø fæ b, m h æ h hm. H æ b m æ h p. E bå bj h æ h bj, m føj m. E mm bj m m. Så æ m p p, m ø, f. T f b, h mh f må m fm, m f, Tby My. D f Tby å å, h f fm f f bjæ, h h p h f b f. B Sb y My y. Ef bj fø Tby-pj m ø! I m Tby m bæ, p å bæ. E b ø, f æ åb y Sb, My. Dm y fæ pf, å fæ, æ fø Tby-pj! I mj ø. F Sb pmm bj på æ! 33

34 Pæ på Sb U j pæ f PwP OpOffc. PwP f Mcf Imp f Op Offc by f m, pæ bj f, pæ å høj mp m m, h ø f å på Sb. 20 Dm pæ mm m m I bj m, å å f. D h j æøj; mh f mb mh f w pæ på Sb. Aå å b, f c. Emb må -b Emb ø m h f Sb på på, fx på S på Sb. S m mb må y, å æ mh f. I p æ p æ (fx b j C+C f p C+V f æ ). Væ D fmpp på Sb. Kp mb æ S. D f på m må 21, h fx h b mø f fmp f Sb. 24 Sæmb f pæ på Sb. CC:BY-NC-SA by Em OpOffc: Gm pæ m pp (PwP-fm) 21 S mb S, h m mh f mb S m m f æ wb. 34

35 Fxm h j mp Shw h b m f fm. E mm b æ m h f, fx m b p m f æ ff, m -hj. T fmå Shw m pmm Fxm pf æøj. Bhw m Fxm æ æøj pæ b på by må, m h ( f). Df Shw på Sb bå æøj f æ m b m m mm m, æøj f m. Fm b m på Sb, hf å føj mb fm fx S. Så på 5 m b b m f fm m I y mm på E fæ Fæ. Dm m mm h må, å m m m, på, m c. E h mh f b, h m mh f f y æ b m. S f y b b æ æ m, h by å mm m. M m bbh æ f b 35

36 æ p bj m må, må æ. AN DR E IDEER MED SLIDES HOW S MED FLIXTIME D m mh f æ m b. L pø fm m mm m b, m b f Fc h mm ø m. V fm f h m h m y m pæ b m. Fm på f ym f f m pæ fø fmæ. D å b m på - m må bj m. E m fb yh m y f. Dm få yh på b Fmpp å ffø w f Sb, Jyc. Tp: D p b mm b f ff, m m fæ p. SAMTIDSBESK RIV ELS E H æ ff, fx å f, h f fæ på bj, hhp p b f på j, h å h fæ. M Fxm h mh f f bhw m p. D b p b, må æ p h h, å æ m p å b mm på Sb. F, h æ m m fm. H m, j å h m ff, å p Fxm. D øjb. 36

37 D m m Amfm mm fx M M D m m f W Dy f æ. E m m ø b. E y m må æ b,, m må æ; fm b fø p f f fæ, y b f. T m æ b m må f mm fm f p m, f, m. B 22. M m. T b. Ry på m b. H fm æ fy bæ m å m b 8 b. (S h 0,125 hf pmm å 0,13. D f f f M M.) T b mp m M M. M b æ h. Dm få m é bfæ m æ b. Am by j å ø. M mh f f f, på æmp m f fm fæ. S b Amfm på Sb, h f h pj h hf m- fyfm, m må m f m, m bjfm på å m må. 22 H å f på hf 428 fm Amfm på Sb. S ø m m, h mfm; fyfm m f, c-fm m pp, pp på 37

38 Læ b m Sb. E m b bj m mp. Nå bø Sb, f p, å på b f h må h pc. Dm få b m pj h æ b fh bj m mp. Aå bj m bfæ, yc, fm h pc pmm æøj? D by å, h bj m f p j å f. Så å fø fy fm Jyc pæ f mh by ff m pæ Fxm, j å j b f mp på, å m pmm f. P. f S, é fæh m, å h yh b æ. H m h, å å m mh, h f æ f -bæ. L j p b f h bjfm mp æ æ pfm æ. 38

39 B p Bø f f få. Bø å f p f p. O m py. D m m pæ p h bø Sb h h få f m mp fh, f p. E må mm æ på f, bø f f på Sb. D fx å, m må få mb hjmb, h, mfm m, æpmm æ fæ h på. PLAY LI ST ER HOLDER STYR P Å DI N E F AVO RITT ER D æ æøj å b f py. Py m f ffm. D py h y, fx é f h f f. U h fm f æøj Føj py. Dm bå å på j f p, mm æ, f fy p på, m b, jh, b å py m fx m. Væ Gå m py på f. N høj f. D å h, æ fm på Sb S m m. 39

40 M mbf på pj A fø h mbf å m m. D å på, p y, b fmp, fp mp ff. H mb f, pæ m f mh. V QR- 23, m fx h høj, må p b m, m f f mbf, hjæp f pm. Mæ fæ æ f mb h h må b. M m å mæ, h h på, å mæ j h mm hmm j, m, b y- fmp! Ly- fmp f på Sb, å h y på, h få mæ, h æ 24 f h. D pømå m f fh. Nå c å mæ, h b h mpp, fx bm f y b fp hå på, f c, m é h åb på y må. Bå fy æ f, h pc, m å m f, h. A mm b på f f /h mæ på p pp. E h bå f Sb, å mæ m. Så ø U mpp æ, p h f Wx-f. (S f) 25 Væ "D" mpp p Wx - Df bø hjmm q-, fx på qc.yw.cm. H æ p æ. (S f) 26 qc.yw.cm b é f m, h q 23 E QR- mæ, ff f mbf m by m. 24 S T U h f på æøj æ mh. 40

41 Så h p mæ, m mm på cmp fx p æ p, h ø h p. Nå hf c mæ m mbf, h y- fmpp 25. Så. Så m (h-) å å h f Sb m, p é, h æ m fæ, f fø p. EKSEMPLER P Å TAGS Sbb: Bm m må yp. M mf fæ på 40 m b. Op My, fæ m mm. L q-, p h ypp, m m å p æ b på b. B bm m mp, m 2-5 y p.. På må h h 100 må mæ møb på bø. Dm b mæ f p, ø mm m fbø. B: Væ pp y. L m m y, mæ p h fmpp. V f m må æ mæ yp m y y, å hø,, b, m,. Obø bb: H h f b øbb f fmm, m f m mæ h yp. Op æ m på 18, m Of m p. D b, b æ m f føb." Fhæf m - mmpc 25 Væ pmæm på fb m f f. Få. åb f åø æ, (h ), å f by åø æ. D mæ på må h c. 41

42 27 cb Sch b, Sc 1966 by PhpC Gy b Pc, å m m f j, m b på, fx DR Sb. D b, få p. På Sb b på f pc-, h y f f j cmp. D f å fø mfp f, f p m, å p, fx å b m m. M ybøff ø f. V ybø m m ø fx p m bh, m h h m p. D æ- m på f, f m p. Df mfp å ppæ. Så å æ, j å å fp - h. På må få f m f j, må m, æ. V b m, h b på h f Sb på fp, å fæ. Ab på f, by m f m h, mm. D få pm b f p pm f. D mh f b, m æ bj f. 42

43 Pc = Am p Pc f ø m f, m p, å y. D fx b f f, m f m m h mh f h j. M T 26 på cmp b fø f f b på, m h m p. 1. D f ø b på. H m pc-, 3 4 b. E æ, f f pc. 2. Accp T m. 3. Åb 4. Væ f m h pmm h p f på cmp, hf y m på cmp, fø mfp f. G føj. 26 D f f pmm, hå pc.h T, m å JcRc æ på, bmm f h pm, æ mm p. 43

44 D m pø y f Oph mm f b æ. På Sb h øb øj m, j p h m, må æ ph. D må å f, bå I m b æ ø. Df pf fø å by m, mm f m ph. Af mm h, h på Sb, b C Cmm c, å h mm phmæ mm å, på må y f j mp. Sb h hf m må, m b f C Cmmc h æ y f bj f m f ph. 28 cb Gh by Gb Df ø å, æ æ C Cmm, æ m b bh m ph m. F på må fæ j. Væ c p : V bø m ph, f fj æ f f f h j m æ æ. Df h h, på Sb m pæ b f, y, bj m. På Sb m f æ bj b é f c; bmm h c b.cm/ph/c/ccmm

45 H f? I f m. Ø m, m æ m p mp føj. V h b mh f, y bj fm, y m bj h mh f b, jf. b h c. S mm h c p. Nå mp på Sb h f c By-Nc-S m, p, bj bj, f ø m mmc fmå, bj, h f bj må å, mm c. D fx fm yfæ C Cmm c by m å (æ ) bym m æ ph w, f på Sb 27 Æ æ - f Æ,,, mpc mm f, fy m f, å m mm æ. H pc æ, å fx æ b b? H mpc p, å m f jæ, h hpp mm h m ffp bmp øm m Sm P m? H fh mf få, på -fæh m f æ mfb b mpc? H fm æ m b f bø, p m -fø, m m b, å åb mh f fh? m å å m b h -fæh mm, å m fm? D pømå æ, f f p å, mm b m h æm fm, m f fhæf m - mmpc f, fhæf 48 fm : P f få ø f æb mf, b bj-, f-, - mf. I mm f b, 27 Fm på Sb, h f YTb mb f fx Vm Bp. ø C Cmm c, m må fmå å på Sb. D j m æ pmæm på. 45

46 - fæ m f fm mf. 28 S m f fhæf 48 f på æb mf mf, f m f på øm æ m, æ bb, fæ f, m b,, c, h b b f,, æ. M æ h Mw m bh f, b, m æ f, å m æ f, må f -f, b mm f, mh f h y pc, p. V mh f h. M mp mh f æ på m p. D bj m m mpc; hå f mp, b f pmm, b fm c. D bj m mp c fy, f m y h p, m æ æ h; hjæp f bå æ, fæ ø f, yå fæ, h h m å h øj m. Sm f æ m mp. E få fmå. D æ h f m fmå; pm j m fpø f, æ. M f p m å p p f, m æ ø p f fy. Så mp, m j h m f f. E æ bj, m, pby fm. H m få fx må hå på y j. E fæ b 28 K: F fhæf 48; I- mmpc F 46

47 å få b b y. E ff f æ, mm å ym, ym, mm fm, f. E æ pø, b på bj æ å bå pfmh f æ y mh, m æ f m f m h j. E æ c f bj m m. D b f. L mm m på m må. E, bj m, ø fæ m pj, m få p, h f m m å hø, h mm m. I fb m c p mp, å å h på, m bå b h hjæp, m å b h m hjæp. D j h mm, j bå høj, m m å m h p. D pfæb m å, h j h p -y h m h. Df å m bj m mp f ø c æ. M mæ på Sb, h m æ, bjfm, yfm mp pø, pm mm f bj m m b øm, m. Sb é mm, m h på h hæf. M f j på m f, m få b, å. Df å, f h æ hæf. V håb h æ bø æ, æ m ø bj m mp j m by. 47

48 S b mf h j mm p å b.. D j f w b j L æi T. F må m S b b y æ, y m j øf m m. A b b y. S b b, å m b j. D mm, b h æ j,, f, æ mp å b S b pm. D æ, b p ål æi T, æ j mf p å f S b mm m. S b f ø f f m.e f h p ås b,. P ås b æ D m f m p, f xfi m, y p, p æ f x P w P, p f m b f c. S m b y S b å æ æ ø j m ø m b j m m p p å. S b, f b y. A h, mb. E b j h mh c mp p å, å m h j mm, åh å, fi h f m b j p åh j mm. D h ; S b p. A S b å ø m m, må æ f h, b j m m æ f æ f m æ. M S b, ø f ø j m m m p j. L æi T.

Guide til. lærere. Et værktøj til at arbejde med modellen Helhedsorienteret undervisning. på erhvervsskoler

Guide til. lærere. Et værktøj til at arbejde med modellen Helhedsorienteret undervisning. på erhvervsskoler I y G æ E æøj bj Hh å h Ih O G æ 3 Pæ æføb 6 T 1: Væ å 7 T 2: F æå 8 T 3: Afæ c 10 T 4: O 11 T 5: Pæ 12 T 6: T æjø 14 T 7: Må ff 14 Sb æjø 15 Væ y b 15 K 16 S h ff 16 Sb 18 Pæ h 18 Pæ 19 B b øb f 19 Af

Læs mere

TRIN: klasse. VARIGHED: 6-8 lektioner. FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: Se, hvilke færdigheds- og vidensmål forløbet opfylder her.

TRIN: klasse. VARIGHED: 6-8 lektioner. FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: Se, hvilke færdigheds- og vidensmål forløbet opfylder her. A M M B J TRIN: 8.-9. VARIGHED: 6-8 FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: S h æh- å øb py h. LÆRINGSMÅL OG TEGN PÅ LÆRING: S æå p på på æ h. D j øb Dbæ S. by. Vj å yb øb ø. L h øb bå : K Læå Uø Op Pæ S E KOM GODT

Læs mere

GIV EN GED Julegavekatalog blev en kæmpe succes Side 2-3. N U M M E r 0 2 f e b r u a r 2 0 0 7

GIV EN GED Julegavekatalog blev en kæmpe succes Side 2-3. N U M M E r 0 2 f e b r u a r 2 0 0 7 GIV EN GED Ju b æ ucc S 2-3 N U M M E 0 2 f b u 2 0 0 7 : UE S 2007 yu U L L A T Ø R N Æ S ( V ) A Af Af hj f 63 c f h-. D 25. U h/ uø f uhb Af, å u å u Af u, f h f u, bjy å j f. D fæ, Af hå. D uy å u,

Læs mere

2015/16. koncerter shows biograf udstillinger cafe. teater. indretning fritid

2015/16. koncerter shows biograf udstillinger cafe. teater. indretning fritid 2015/16 D U B U L C V FR f FR w h FR hw på N R N O K å y m vp L T F R FRØBJ j p p f f m - fmv hw f u f T - Kuuhu A www.. Tf. 64 71 20 31 Kæ V Cu mm D u v hu v v m f, m u på m hvvp på T. Fmv V Cu f på f.

Læs mere

170 kvm 2012 Ver COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni

170 kvm 2012 Ver COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni S p m mæ & U B 9 0L T www m Em m @m CVR 7 A S h G j 130,3B K p 99 S 3118 m 08 D 13 09 6 B 170m h 1p F m m, p,m m m å,h HTH mp p, mm m h m p m,ph m æ, æ h på,å å mm F æ m ch,3 æ h mm æ m w æ m chhå mmhp

Læs mere

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo Ø HUJ.H./ w 25 f f Fx f 211 9 Öæ Höf æ å f j 807 jø 19 øø jä 2111 b 1 Zp F ø j 1328 H f fjö j F H å fjö jö 149 H 1 ö fj Hø ø pp Hf 1191 p j 2089 ä ø jå F p ä Ub 1907 j jä j 1599 H 1796 F ø j jä Jä p J

Læs mere

Jazzen. i Danmark. Ensembler. Program

Jazzen. i Danmark. Ensembler. Program Jzz Dm & Emb 2017-2018 m Ih S 3 F S 4 Jzz Dm 1: Jzz G 8. mb 2017 S 5 Jzz Dm 2: Jzz 29. mb 2017 S 6 Jzz Dm 3: D Jzz 6. cmb 2017 S 7 Jzz Emb 1: Bm T 10. 2018 S 8 Jzz Emb 2: Bm 24. 2018 S 9 Jzz Emb 3: T Sw

Læs mere

DECEMBER - JANUAR - FEBRUAR - MARTS UGERLØSE NYT LOKALBLADET FOR 4350 UGERLØSE - EN BY MED SAMMENHOLD.

DECEMBER - JANUAR - FEBRUAR - MARTS UGERLØSE NYT LOKALBLADET FOR 4350 UGERLØSE - EN BY MED SAMMENHOLD. DECEMBER - JANUAR - FEBRUAR - MARTS UGERLØSE NYT LOKALBLADET FOR 4350 UGERLØSE - EN BY MED SAMMENHOLD www.. 2. å N 1 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE REDAKTIONEN b@-. N N -.. - 22 77 53 54 T Kpp M Kpp Iæ UGERLØSE

Læs mere

Klarup skoles. Idebank. Internationalisering

Klarup skoles. Idebank. Internationalisering K Ib I INDHOLD Ib å K S... 3 I... 3 I øb... 5 E... 7 Sbj... 23 IDEBANK TIL INTERNATIONALISERING I UNDERVISNINGEN PÅ KLARUP SKOLE D å æ æ. T æ y å y ø. H øb j@.. IDEER TIL TEMAER B Bø F/ H M: - Bø Uc -

Læs mere

Sagsnr : NYSAG. naboer

Sagsnr : NYSAG. naboer S p m mæ & U B 9 0L T www m Em m @m CVR 0 7 A P 9,30L K p 80 S 31 m 3 D 0 7 B NYSAG 1 1m j m19m 1p,, c p h j j æ h-! H j mmp hj m åm,h m på j m m mm m I L mm m, h HTHp m å p, ph mp, ( å )m æ,, æ,w m pm3

Læs mere

Ver COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni

Ver COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni S p m mæ & U B 9 0L T www m Em m @m CVR 0 7 A Hj j,30l K p 69 S 3163 m 3 36 D 09 7 B 1 m m0 m p æ æ m m m m h10 mh c p - æ m h, m på h j,m mm h 809 m 3 æ m ph m m, æ, h, m, m, m h m æ, p mp, m, æ mh H

Læs mere

Fokus på lokaler. Læsning sat læseprojektet Vnd. fektiv ventilation!! une A 6. kort-version. Årets skriftlige beretning i

Fokus på lokaler. Læsning sat læseprojektet Vnd. fektiv ventilation!! une A 6. kort-version. Årets skriftlige beretning i 011-10 10 Å f b GF Fu på I hu f på ² M fhøj på h 1 ³ uf D by, S b høj å æ 1 p y I få u- æ f009 f!! u p f hu K f Df ÅL f F, b p y hpå, byå å æ æ-f fpø, fæy p b D ÅLF p u h f F u f æ bh f p S h u å byff

Læs mere

MIDDELALDEREN. Tidslinje udarbejdet af Carsten Bo Wilhelmsen på webstedet www.middleages.dk

MIDDELALDEREN. Tidslinje udarbejdet af Carsten Bo Wilhelmsen på webstedet www.middleages.dk MIDDELALDEREN Tj bj C B W på wb www.g. Sgg : : g : gægg : g Ð : ø D ø Eg Ly H j Ð Ag, K. S ø Ab b bp HbgB H Håå b g S y g Vbg D g æg Jy S ø j æ D å bæ Hby H Håå py Å O (Hg) ø S ø y j E p p Hbg yg bp Ab

Læs mere

n e en t t e r. R y k Du f m os ti o e ik ke h j e m i n g s m æ rk f re m . R yk 2 d. Ve n t e n o i n er e re al a rm, m en s e m ø rk l æ f re r

n e en t t e r. R y k Du f m os ti o e ik ke h j e m i n g s m æ rk f re m . R yk 2 d. Ve n t e n o i n er e re al a rm, m en s e m ø rk l æ f re r 3 R y 2 ø pæ V R y D, æ h Ry B v æ æ, p ø æ h æ D æ y yv, v D 1 D D y h j ø p M M ø hæ æ, h : v y y y v L h v p A æ h y y y T yv H, æ R y 2 æ V D D pæ ph ø : A B R æ F, : h v ø v, S c y j Ty v h pp A,

Læs mere

sarfaatitittarput aannissartik tikillugu.

sarfaatitittarput aannissartik tikillugu. 2 K N Gø S mf Sk Im m mmj. Sk mmmmm k, m m, m m mm mm. A k, m mm. Im cm m k k mm jmk m m jk. E f D f m h bj å h, m j å, fm f ky, ck mfæ. På j f, m y å b øb f mm J, f få cm f h m, mf, fh å ø. I m. Q kk

Læs mere

"The multi-disciplinary approach to the patient with incontinence"

The multi-disciplinary approach to the patient with incontinence h cy f cq Cc I Cc cy Cph, 27 ch 2009 f Cc, W p p h h 43 f h I Cc cy Cph 2013 h w fw 40 y f h 3 IC h Cph 1973, wh h f, f h f fh f h IC, h fc W pp h h IC 2013 h f y 9 p Fy 13 p 2013 f y 16 p Fy 20 p 2013

Læs mere

Galaksen & Teknologien

Galaksen & Teknologien G & T H m? D K mæ S m S æ U m Fæ æ m H? O m m Pm m E m m U hm D mm Æ m H? M m m Kæm F m Km m m mm Næ h L mm H æ m? M m A - R m N R AI T m æ H m? E W? L?! A & I (U m) H m? Tæ Tæ m F hm D æ Fm S m Em- (

Læs mere

Slutprodukt alle grupper kan finde noget om alle fokuspunkter til alle tider i en Reklamefilm for en transport-form.

Slutprodukt alle grupper kan finde noget om alle fokuspunkter til alle tider i en Reklamefilm for en transport-form. T. F å,. M: E ø bj hv hv bj åæ. G b bj ø v y. D bv- ;, v, hv. D v bj åæ åæ. S R -. P v b bj G Dv. D å ;, v,. D v hv c- æ v/ hv bj. E c c xbj v v å v hv b. - h å å b ( å). H j (,. T: B bj å ø v. D v Mx-.

Læs mere

Formålet med forløbet er, at eleverne lærer, hvordan de skal skrive en novelle. Eleverne skal:

Formålet med forløbet er, at eleverne lærer, hvordan de skal skrive en novelle. Eleverne skal: Af M M B J NIVEAU: 7.-8. l VARIGHED: 6-8 l FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: S, vl fæ- vmål fløb pfyl. LÆRINGSMÅL OG TEGN PÅ LÆRING: S v v læmål mpl på på læ. D vjl l fløb Nvll 1 Sv l vby. Vjl må yb fløb, lv mø.

Læs mere

Det første, eleverne møder, er siden Kom godt i gang. Her får de en kort introduktion til de funktioner, de skal bruge undervejs i forløbet.

Det første, eleverne møder, er siden Kom godt i gang. Her får de en kort introduktion til de funktioner, de skal bruge undervejs i forløbet. Af M M B J NIVEAU: 8.-10. l VARIGHED: 6-8 l FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: S, vl fæ- vmål fløb pfyl. LÆRINGSMÅL OG TEGN PÅ LÆRING: S v v læmål mpl på på læ. D vjl l fløb Nvll 2 Sv. l vby. Vjl må yb fløb, lv

Læs mere

Fra silo til helhed @jtm_hedensted HEDENSTEDERNE

Fra silo til helhed @jtm_hedensted HEDENSTEDERNE F hh @j_h HEDENSTEDERNE Bfu Ku fæb A æ, å bv jb u Bu f p hjæp M v ø 46.000 fæb 4 Kpv Sc O Læ Bæf F & Fæb Chf y pv: pf fp v v b Af A T, c.pych. u., EhvvPh, UKON Muvh fchf p p p u f h c f h c, p M. æ v

Læs mere

Jazzens Stjerner Program

Jazzens Stjerner Program Jzz S 2016-2017 Ih Jzz S 2016-2017 3 F 4 S 1: Tp 12. 2016 5 S 2: Txf 30. 2016 6 S 3: 15. c 2016 7 S 4: xf 11. 2017 8 S 5: 15. f 2017 9 S 6: 18. 2017 10 11 Sp M fh f. Jzz S, y p f, h 2014 2015 f- c- Jzz

Læs mere

Velkommen Udfordringer? Ja tak!

Velkommen Udfordringer? Ja tak! 2011 STORY Ih Vmm 3 S 4-5 Smj m mmu 6-7 H m 8-9 V ø æ 10-11 Spyp 12-13 Å 14-15 Vmm U? J! D h, m u m. S, p. D, v p CELF h u 2011. I CELF Sy ym v p. Sm æ v u, æ m væ h mm j, æ m. H u v p. V v mp hvvv, j,

Læs mere

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om HAVREP STEN Ef 2014 E R J j? H D??? S É 2 H S H f? STUDIETUR fy LANDMAND j j S y HAVREDAL F D y H fø V f j j A f y f f øj f! D y f f H V f j Rø K f f j f H D f cf J V A f f f y V D y H V Rø K j f V f f

Læs mere

Sagsnr : sal

Sagsnr : sal 5 5 S -3 7 0 0 - mæ MDE-F x5 5 4 www S sps A sss b 44,Kus,3700 K p s Ss 15121 u m 1 2 D 12 04 201 Bs s umm mu 1½ p s m b m s us by I E émp 1s b F sb æ smb us V s um I s s umu Smm s u K m æ 1 s F um m Væ

Læs mere

Rønne ndoms hande Ver COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni

Rønne ndoms hande Ver COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni 5 5 S -3 7 0 0 - mæ MDE-F x5 5 4 www S p A j j 4, 3,S å,3770a K p 775 S 10305 u m 1 D 15 12 201 B mmb åbb m b S ås,m pp på, å u E j mmb j c,æ bmu, u, u c m m G bu b æ j mm mm å,p m c, m u,bu up m m j m

Læs mere

Forslag til tillæg 11 til Spildevandsplan for Silkeborg Kommune

Forslag til tillæg 11 til Spildevandsplan for Silkeborg Kommune F æ pp - f u f, pup pæ f N H T f æ f H æ f INDHOLDFOTGNL. INDLDNING.... LNLÆGNINGFOHOLD.... pæ.... ppæ..... pp -..... F f.... LOFOHOLD.... p- fæy.... y.... MILØMÆIG ONN.... ØONOMI FOHOLD.... TIDLN....

Læs mere

Steen s klumme. Husk at Miniklubben har lukket fredag den 3. juni (dagen efter Kristi Himmelfartsdag)

Steen s klumme. Husk at Miniklubben har lukket fredag den 3. juni (dagen efter Kristi Himmelfartsdag) Å h 1000-1700 E SAMUELSGÅRDEN, MINIKLUBBEN, TORPSALLÉ 4, 6840 OKSBØL TLF 79947295 Hj: www S H M h 3 j ( K H) S å ø j på j y ø h y I 23 ø 2 på Så D h pø h å SFO2 () S å M ø y ø øh, å ø å M 23 T 23 j h ø

Læs mere

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014 RORM 10 f h, f f u p- 2014 www.xzzu. Ih 3 F 4 w zz w 5 D zz Eup 6 F w p 7 w O D 8 c Cph 9 F f u 10 D zz u 11 Jzz 12 100 zz 13 Jzz 14 T Jzz 15 p Jzz f, h fu p zz h, u u. M upu u, f 100 uf, zz, u f 21. hu

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

Du skal male. Brian: Kim: Søren: Ronni: Rune: 17 Guldmønten. Læs og se på billedet. Brian Kim Søren Ronni Rune

Du skal male. Brian: Kim: Søren: Ronni: Rune: 17 Guldmønten. Læs og se på billedet. Brian Kim Søren Ronni Rune 17 Guø Du Læ o på b B K Sø Ro Ru B: K: Sø: Ro: Ru: yhå H h bå bu på u j øhå H bu å u, o u v oå yhå H bu h ø o bå b h bu hå H bu o bå v h ø bu på T p på h Foæ, hv h! 1 17 Guø Hvo? Du æ 17 Guø Hv? S bo Læ

Læs mere

Sagsnr : sal

Sagsnr : sal 5 5 S -3 7 0 0 - mæ MDE-F x5 5 4 www S sps A sskæ j,kus,3700 K p s Ss 1407 u m 1 25 D 21 0 201 Bs s V j m mus m - c s mp s m I E m u Væ ssmp 1s L ssp s umm s um s p H s umu s ss -smu, us N b æ sp b us

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

NORRECCO. Vi tager os af jorden! Prisliste

NORRECCO. Vi tager os af jorden! Prisliste OCCO f! l l OCCO f! l p l fyl ml / / / / / / / / / / / / / / fyl f fyl (p) p l Æ / mx l II ( ) ( ) l Æ l ml () m /m,,,,,,7,,,,,,7 / / y G / /,,,7, /,,, 7,,,,,,,,7,7,,,,,,,,7,7,,,,, 7,,,,,,,,,,,,7,,,,7,,,,,

Læs mere

plan For erhverv og turisme

plan For erhverv og turisme hl pl F v Up f hlpl Hlvåpp 12 v Mål f v j Byå h 14 v V 25 f Rl K V fhæv føl f ål f ll vvl f 25 v j ål fll l fll v F fhl l vvlå Hlpl S Fællc S Rl 12 K jpl fpll l Sj I 17 h v 18 vh Mål Væh 11 Njyll jpl p

Læs mere

Retshistorie, retslære og retssociologi

Retshistorie, retslære og retssociologi R, æ c V 2001/02 1 Lu Hb: Iuk Nu Fk-R Kukb (Kb 1716; 5 u, 1751), Cp XI [Sp ] Ffy [f æ] k å, f æ,,, å, å é kk B å æ, u bf fæ bå pf p L fæ f b f H å k b u [ f u f ækb] Sæ k kk å b, kk fæ å k På k fk på ff

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF pua f gaag pæa H 6 2013-2016 FTF pua f gaa- g pæa E u af fagbæg fy? Fagbæg ha bug f g yæ. Må u af, ha pa a æ a gæ g fy fagbæg. I g fa ha u bug f guag. D æ æ a, aay g ua pc g a pbygg a. S å f FTF fag

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

.007MV000361. Tegl Tegl. DongEner

.007MV000361. Tegl Tegl. DongEner V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGERENSOP YSN NGT PARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H A K B m A m SORGENFR GÅRDSVE 6 ST TH 800KONGENS YNGBY

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B

GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B Vedtægt for byplan 16B for en del af det mellem Strandvejen, Lille Strandvej, Kystlinien og Nordskel af ejendommene nord for Sundvænget beliggende område

Læs mere

FORLØBSVEJLEDNING. TRIN: 9. klasse. VARIGHED: 6-8 lektioner. FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: Se, hvilke færdigheds- og vidensmål forløbet opfylder her.

FORLØBSVEJLEDNING. TRIN: 9. klasse. VARIGHED: 6-8 lektioner. FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: Se, hvilke færdigheds- og vidensmål forløbet opfylder her. A M M B J TRIN: 9 VARIGHED: 6-8 FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: S æ- ø y LÆRINGSMÅL OG TEGN PÅ LÆRING: S æ æ D ø Ey 2 S y V y ø ø L ø : K Læ Uø O Pæ S E KOM GODT I GANG D ø ø K H ø LÆRINGSMÅL D : æ æ ø y æ æ

Læs mere

Søhøjlandet - hvis du vil være helt på toppen 2009

Søhøjlandet - hvis du vil være helt på toppen 2009 h h h å 2009 RY KANDERBORG GALTEN HØRNING b.c h 2009 www.b.c Tf.: +45 8669 6600, f@b.c K 3 /b Bb Hb 20 /G Bb P 10 T 7 8660 b 8464 G Åb / Öffz / O h M f / M F / M f / M F / 2/6 30/8 2009: M / MD / M F M

Læs mere

HAVREP STEN 90 % går direkte i job efter uddannelse på skolen LANDMAND EJENDOMS MEDHJÆLPER DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI HAR KØBT NY GÅRD

HAVREP STEN 90 % går direkte i job efter uddannelse på skolen LANDMAND EJENDOMS MEDHJÆLPER DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI HAR KØBT NY GÅRD AVREP STEN h Foå 2015 ELEVARTIKLER P Bch æ fø j o h! o o å Cu??? 90 % å jo f u o S æ o DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI AR KØBT NY GÅRD LANDMAND EJENDOMS MEDJÆLPER T S D I S N SIDE Ry h J h 15 å hf øj f

Læs mere

Afgørelse om ikke VVM af aktiviteter på ejendommen Kongens Kvarter 11, Fredericia

Afgørelse om ikke VVM af aktiviteter på ejendommen Kongens Kvarter 11, Fredericia G A Fc Shpp @fchpp -- S : / Sh: T h Sc Afø VV f på, Fc Fc h VV- f p f fæ p f /f på, Fc Aæ på p, æ fø D f f ø B, p fæ Aæ yz, h pfø f c pp p fæ Aæ f æ p f B f c,, f ff p æ på ø (VV fø f pæ Afø Fc h på f

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

Stor vær ses del ghed med nyer køkken badevær se.

Stor vær ses del ghed med nyer køkken badevær se. V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGLERENSOPL YSN NGT LPARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H A K B m A m S BBERNSVE 4 TV VAL BY STORL YSVÆREL

Læs mere

Tak til Alice Hamann for din interesse for min bog. Hvis ikke du havde renskrevet og opmuntret, er jeg ikke sikker på, den var blevet til noget.

Tak til Alice Hamann for din interesse for min bog. Hvis ikke du havde renskrevet og opmuntret, er jeg ikke sikker på, den var blevet til noget. 1 Tk: Tk Ac Hm m b H kk u h k pmu kk kk p b Tk M L Ek cb kku-æ Tk E Fø Tk A Kch kku b E pc k kb m m A k ub P u m m b! ET SENDEBUD E y bm U Wök k p by Nø m Du S ypk æk by m æk b købmæ pk m k hæk: ømæk m

Læs mere

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e.

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e. 2.000 o 47 2an 15b Banevej 15c 29d 30b 2a Sdr. By, 23s 23l 2ps 2h 4g 4ir 5bq 5o 3c holm Sdr. By, 7000aq 7do 15o 7000r 6l 7000q 10q 9ah 9ai 6dd 4h 5p 2b 9f 4c 10d 14g 1 5m 5r 8m 7000p 7p 6f 27d 4iø 4iz

Læs mere

/AL-BANK. World Half Marathon Championships

/AL-BANK. World Half Marathon Championships / W f Cpp 1 I å f f, f f å * å, *: C I x, c 2013 2 IF/ 2014 c, p IF5, yf F5 F, 7, p 7 IF/ 2014 9 1011 p1213 15 p p17 p19 21 Cp2014 #W2014 Ff: 3 P! w Y, U f, å f på p f p, p U f p på p, på å P Pz p pp,

Læs mere

plan For erhverv og turisme

plan For erhverv og turisme hl pl 16 F v Up f hlpl V yp l l å Byå h 14 v V 25 f Rl K V fhæv føl f ål f ll vvl f 25 v v ål æl fæ ø v h Syp v y V v æl fc Blh v æ M vj ø vj lh f ffl p v æ l j l l lf D v lv h l l hjø V lll V øl ø h hlf

Læs mere

.192NLL0094. Tegl. DongEner

.192NLL0094. Tegl. DongEner V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGERENSOP YSN NGT PARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H E K U 4 B 8 A F NANS ER NGSF ORS AG RTPBRT NT U USTHOMSENSGADE

Læs mere

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup 1e 1a 1a 604024 m² 1r 1aa Tangvej 1n Tegningsnr. : LE34_ 100128-1016_ 2 Ret til at etablere natur (permanent indgreb), jf. 33, stk. 4 1: 3000 15 1q Matr. nr. 1rLungholm

Læs mere

Guide til. uddannelsesledere. Et værktøj til at arbejde med modellen Helhedsorienteret undervisning. på erhvervsskoler

Guide til. uddannelsesledere. Et værktøj til at arbejde med modellen Helhedsorienteret undervisning. på erhvervsskoler H æ Gi i E æøj i bj Hhi ii å h Ih O Gi i 3 Afæ fi - få bi ci 6 Afæ c 6 Fi iii i ci i bi Eci å i 18. 6 Oi å å b f ci 6 Tiæ i f yå 7 Oii c i æbj 8 T iæi? 8 Sb f bj 9 O f æ 11 E bj æ bi ø f 11 Qic-i i fb

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE ANSK RAA IRÆT SAFUNSFAG K A E R AT E R I UNERVISNINGSATERIALE FRA 6. KLASSE T A V l, L p T S c A f Cl L Kj c lb Kl A l T P f K T O P j ù ù KAERATER ER PROUCERET AF TEATER O OG BLACK BOX TEATRE Kpl l p@.

Læs mere

HVORNÅR. UNØDVENDIGT volden er faldet 19% - der er ingen unge i gaden efter kl gaden er ren kl ULEMPER: FORDELE: ALTERNATIVER:

HVORNÅR. UNØDVENDIGT volden er faldet 19% - der er ingen unge i gaden efter kl gaden er ren kl ULEMPER: FORDELE: ALTERNATIVER: O å Ey J J å EIEE A ZOE: å ø ZOE 1 å, h y, y y A ø f ø f P h ZOE 2 å h, h y f, ø å hø å h ø å Ph E å y ø f ZOE 3 å, h h ø f D h ø y J c E c h ø A A A A P A A ø D D D P ø z ø y ø P ø ø A J z P A A cc -

Læs mere

Referat Kommunalbestyrels. en Indkaldelse. Mødedato: 7. november Tidspunkt: 17:00. Mødenr.: Mødesalen i Faaborg.

Referat Kommunalbestyrels. en Indkaldelse. Mødedato: 7. november Tidspunkt: 17:00. Mødenr.: Mødesalen i Faaborg. 2014-17 Rf Kmmuby : 7. vmb 2016 Tpuk: 17:00.: S: D: Fb Ik C T y A A - k k L b T b S m S v S K Å P m K m A C B P E m B c p V b k c k O u F k K N S S u k b m C u B S c j A m P A Fvæ: Afbu: Kmmuby 2014-17,

Læs mere

Thy - Mors - Salling Delstrækning Skibsted Fjord - Struer Udkast til kabeltrace

Thy - Mors - Salling Delstrækning Skibsted Fjord - Struer Udkast til kabeltrace 3 4x 4 p 2 2x 4 AA y q 2 u b Luc b < h u> V 22 V 2 V 3 V 2 1 4 V Y 3 4 P_Ub P_Kb P_å 33 h 3 c y b 12h y 2 y uyp F y F Fubyå F bå. ub 1 1 3 c 4 1 L 14 h b 33 RAAR å Ch Rå.-å uc Råå Råå F 4 Ch b KK 4 L 12

Læs mere

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer)

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Lokalplan nr. 480.7a Supplement til lokalplan nr. 480.7 Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Vedtaget Kommunegrænse N Vesterhavet Lokalplanområde Udemarken Lokalplan nr.

Læs mere

info og aktiviteter Det kan være svært at se forskel på, om det er en frø-haletudse eller en tudse-haletudse man ser på, men ofte er tudse-haletudser

info og aktiviteter Det kan være svært at se forskel på, om det er en frø-haletudse eller en tudse-haletudse man ser på, men ofte er tudse-haletudser pj/blvpj Hlu Hlu hø l p uvl ll v fø/u Bå fø u l vhull D ul fl på, u- ll fø, u l l, fø l lup Æ l l fu l vhu y l hl på v f l hjlp uvl hlu Hlu l 8-12 f l D fø f l lv hlu bl v (l yll ø) Hf lv l, b vp, på vpl

Læs mere

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm.

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Kommentarer Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Procestimerne (st ttetimerne) fremgår ikke af skemaerne. Der

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Forslag. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Forslag. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Forslag

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

DEN GODE FORTÆLLING K APITEL HANDLINGEN. Fag: dansk. I dette kapitel skal I lære om: Hvordan man opbygger handlingen i film.

DEN GODE FORTÆLLING K APITEL HANDLINGEN. Fag: dansk. I dette kapitel skal I lære om: Hvordan man opbygger handlingen i film. K APITEL 3 HANDLINGEN DEN GODE FORTÆLLING Tyi L Rx I pil l I læ H pby hli i fil. Kll bll. H b pæ il hli. G. F 46 D lø f. Vi på hl æl, f yl y p. Hli, i på h. På b f å h cp l fili. H il?, pø h ø. D j i hl.

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

Nyt fra SSWUngdomMaj 2011

Nyt fra SSWUngdomMaj 2011 Ny f SSWUgdmMj 2011 Gæ u - ymb på fjdb g d Sg Fbg - h m, hd g b f Fjdby P - på d? - uddp på d fppd måd Ug Sg byåd - hd d mød c-, ug- g pudg Ahd udg: SSWUgdm Ldy Rdg f J Kf Bd f L B Mx A bd g jdm f SSWUgdm

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41 BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET Byplanvedtægt nr. 41 Byplanvedtægt nr. 41 - for Nødebo-området I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

beliggende omkring Bernstorffsgade.

beliggende omkring Bernstorffsgade. BYPLANVEDTÆGT NR. 25. Bernstorffsgade m.v. Byplanvedtægt for et område i Aalborg Kommune, beliggende omkring Bernstorffsgade. STADSARKITEKTEN I AALBORG FEBRUAR 1966. AALBORG KOMMUNE. BYPLAN-VEDTÆGT NR.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

Tillæg til Lokalplan 65. For et villaområde kaldet Eventyrkvarteret

Tillæg til Lokalplan 65. For et villaområde kaldet Eventyrkvarteret Tillæg til Lokalplan 65 For et villaområde kaldet Eventyrkvarteret REDEGØRELSE... 3 Lokalplantillæg... 3 Formål... 3 Indhold... 3 Miljøvurdering... 4 VVM... 4 BESTEMMELSER... 5 1. Formål... 5 2. Lokalplanområdets

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR ULLERØDOMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 37

BYPLANVEDTÆGT FOR ULLERØDOMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 37 BYPLANVEDTÆGT FOR ULLERØDOMRÅDET Byplanvedtægt nr. 37 Byplanvedtægt nr. 37 for Ullerødområdet I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

Tekni opl nger ent opl nger behør Brugs aci

Tekni opl nger ent opl nger behør Brugs aci V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGLERENSOPL YSN NGT LPARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H E K U 498 B 9 8 A F NANS ER NGSF ORSL AG RTPLBRT

Læs mere

Tekni opl nger ent opl nger behør

Tekni opl nger ent opl nger behør VI GTI GI NFORMATI ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGLERENSOPL YSNI NGTI LPARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H Ræ K U 845 95 B 865 5 9 A F I NANSI ERI

Læs mere

Det bedste sted at være...

Det bedste sted at være... D s s væ C N U KONK V Smm u 011 - s s væ Bhus f s s gg fy, m gg f Dms s s Hv smm sømm 1 m us y f, væ f smg, g v fss u sm g f s s g svægh, Fåu Smm, sm Dms føs g søs Smm g å vs 3 s fm Bhus umm mugh f shg

Læs mere

Læsø Kommune. Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder

Læsø Kommune. Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder Anmelder: Læsø Kommune Doktorvejen 2 9940 Læsø Læsø Kommune Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder Byrum By, Byrum: 4bn, 4bt, 4bu, 4bv, 4bx, 4by, 4bz, 4bæ, 4bø, 4ca, 4cb, 4cc, 4cd, 4ce, 4cf, 4cg, 4cy,

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV" 1. Foreningens navn er "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV". Foreningens hjemsted er Ølstykke. 2. Foreningens

Læs mere

.2351. Tegl. nej nej

.2351. Tegl. nej nej V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGERENSOP YSN NGT PARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H V m K U B 7 7 A F NANS ER NGSF ORS AG A O BRT NT

Læs mere

OMRÅDE AVISEN. b g. m e. r d. l B. r i. Sådan er vort liv. Sommerlandet. Det sker JUNI 2009

OMRÅDE AVISEN. b g. m e. r d. l B. r i. Sådan er vort liv. Sommerlandet. Det sker JUNI 2009 JUNI 2009 OMRÅD AVISN V F - Ø A A - S B S S D» «: S 3 S 4-5 S 6 F: P B ø 69 V 2995 2 c 1195 5 V 10000 & ø 1000 95 5 5 2 ø 2 ø 26 V 4 995,- 2995,15 V 1 995,- 1395,32 V 5 995,- 3995,V 3 + 40 99,- : H A /

Læs mere

En fælles kommunal rammearkitektur

En fælles kommunal rammearkitektur E fæ kmmu mmkku Kkuc,, kk f P Eu CIO/Pjkkø CEDI væku, 8. fbu 2012 13.02.2012 KOMBIT / Rmmkku 1 Bhv f fæ mmkku D fm kmmu kkumå D, um mmhæ Ufhæh f vø / mbu Dfkkh å væ (å ) f f vø Hu y vv Ikk b f f mm bu

Læs mere

Tekni opl nger ent opl nger behør

Tekni opl nger ent opl nger behør V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGLERENSOPL YSN NGT LPARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H F æ K U B THORSVE 9 FREDER KSVÆRK SPÆNDENDEV L

Læs mere

Kørespor. Kantsten Kantsten. Kantsten. 30 mm AB 70 mm GAB mm SG 300 mm BL. 20 mm PA 50 mm GAB mm SG

Kørespor. Kantsten Kantsten. Kantsten. 30 mm AB 70 mm GAB mm SG 300 mm BL. 20 mm PA 50 mm GAB mm SG KARRO () VOGNP?? æ Å ØMR K ZONE z w G A P V 8 A c c G G c (6) D c O R C (6) M K PARKNG VE

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Hvad

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

Spil golf i Esbjerg Golfklub

Spil golf i Esbjerg Golfklub Sl lf Ebj Glfklub Sm mlm få u: l T 18 hull ba vkla. Mabækba bø ljlhv af aal mkab. l Damak b æfacl, m vækk ulahu la ø v a fa æ am 3 l. l S m klubhu m jl aua a. l M vluy h m al hva lfll ka ømm m. Ny Glfll

Læs mere

Nykredit Marathon 19. MAJ 2013

Nykredit Marathon 19. MAJ 2013 yi Cph h 19 AJ 2013 RU CPEAE l f f i h å 12000 lø fyl Køh il 34 f yi Cph h F ålå hf på Il By lø på fl i I By ifl yh, fi i Ali Tili i y pl f FLKEFET I IDRE KBEA yi Cph h y i h f Køh i, h p plipi i il flili

Læs mere

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister Kortbilag 11A er rettet 19. sep. 2013, p.g.a. fejl i matrikelkortet. Nyt kortbilag 11A sidder bagerst i planen. Temalokalplan 360-50 og Kommuneplantillæg 13 Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Læs mere

Åstedsforretning Cykelsti ved Lund Huse.

Åstedsforretning Cykelsti ved Lund Huse. Hg kmmu Åfg Cyk v Lu Hu. Hg Kmmu øk cyk mm Lu Hu g Gu-Lu. I f øvg k ægg. Df fh åfg g. 29. 205 E f ø mm v v v g g. Emm m.. 26c Gu- Lu By, Gu m.f. føg gg f By. F m g m v v v. D g øvg f m.. 26c Gu-Lu By,

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 501. For mikro-, mini- og husstandsvindmøller. Temalokalplan Brøndby. Maj Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning

Lokalplan 501. For mikro-, mini- og husstandsvindmøller. Temalokalplan Brøndby. Maj Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning 501 Lokalplan 501 Temalokalplan Brøndby For mikro-, mini- og husstandsvindmøller S S S S S S Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Maj 2014 Hvad er en lokalplan? n lokalplan fastsætter regler om bebyggelse

Læs mere

VIGTIG TRAFIKINFORMATION

VIGTIG TRAFIKINFORMATION f pf p I é I I É é I y W w p y Æ f p I ü I y pp p II p f f f W p É y c I é É ü C ff f f f É y Æ p f é É Y Y y IX C f I y Y y p Y I I Æ Æ p p I y C p f p cp f y f f f y y w é p p p f@p f 35 26 69 00 f f,

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER

Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER Byplanvedtægt nr. 45 for Alsønderup-Tulstrup byområder I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes

Læs mere

NOTAT. Arealudlæg og arealudpegninger i Kommuneplan 2017

NOTAT. Arealudlæg og arealudpegninger i Kommuneplan 2017 UDVIKLING & ERHVERV / TEKNIK & MILJØ Erhverv & Plan / Plan & byg Dato: 29-03-2016 Sagsnr.: 15/9724 NOTAT Arealudlæg og arealudpegninger i Kommuneplan 2017 I forbindelse med Kommuneplan 2017 forventes der

Læs mere

Se side 2-3 KØB MERE SPAR MERE 6 STK! 4 KL. 24 MEGARAKET. 30 SKUD I VINKEL 253g NEM Vare nr. NOB30 // Bestil nr. 06

Se side 2-3 KØB MERE SPAR MERE 6 STK! 4 KL. 24 MEGARAKET. 30 SKUD I VINKEL 253g NEM Vare nr. NOB30 // Bestil nr. 06 L K ILBU BÆI P 4 KL. 24 K 30 KU I VIKL 3 V. OB30 // B. 06 69 KU I L K 74 V. K4 // B. 69 KU BILLI BLIV IKK!!! BÆK 6 K! OV 100 FØ L IL Ø IF K BØ O V KØB P d 2-3 6 J BOBØ 175 V. OB6 // B. 35 99 KU IKK KVLIFYVÆKI

Læs mere

Temalokalplan nr. 158A

Temalokalplan nr. 158A Temalokalplan nr. 58 6eo 6a 6es 6ff 6et 6ec 6dr 6eh 6dx 6fo 6em 6dn 6bp 6dø 6dt 6aæ 6ct 6dd 6dm 6f 5ao 6k 6ez 6ch 6cq 6dg 6cf 6cd 6ce 6de 6df 6t 6p 6v 6u 7a 6ca 6bg 6aq 6cu 6cæ 6bc 6ci 7m 6ba 7x 2gq 6bi

Læs mere

Tekni opl nger ent opl nger behør

Tekni opl nger ent opl nger behør V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGLERENSOPL YSN NGT LPARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H V m K U B STRANDVE EN 44 FREDER KSVÆRK HÅNDVÆRKERT

Læs mere

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE Byplanvedtægt nr. 3 for den sydlige del af Gug I medfør af byplanloven (lovbekcndtgørelse nr. 160

Læs mere