e-konceptudvikler Professionsbachelor i e-handel, e-markedsføring, e-design og kommunikation.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "e-konceptudvikler Professionsbachelor i e-handel, e-markedsføring, e-design og kommunikation."

Transkript

1 e-konceptudvikler Professionsbachelor i e-handel, e-markedsføring, e-design og kommunikation. Brancheanalyse Møder med organisationer og virksomheder. 1

2 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Organisationer 7 E-relaterede virksomheder 17 Digitale designbureauer 26 Konsulentbureau, oplevelsesøkonomi 31 Tidligere studerende 33 2

3 Indledning Denne analyse er udarbejdet på baggrund af tese om at der er behov for en ny bacheloruddannelse som kan koble væksten i e-handel med kompetencer indenfor e- handel, e-markedsføring, kommunikation og flerfaglighed. Denne opfattelse er dannet ud fra fra vort tætte virksomhedssamarbejde. I efteråret 2008 har KEA derfor foretaget en brancheanalyse bestående af 24 kvalitative interviews med brancheorganisationer, faglige organisationer og potentielle aftagervirksomheder samt tidligere studerende på multimediedesigneruddannelsen. Alle KEAs uddannelser er solidt forankret i de respektive brancher gennem praktikforløb, deltidsundervisere med sideløbende beskæftigelse i brancherne, eksterne undervisere og projektsamarbejde med virksomheder. Derfor afspejler uddannelserne i høj grad de respektive brancher og deres kompetencebehov. Som udbyder af 2-årige akademiuddannelser med et ligeligt fokus på teoretiske og praktiske kompetencer er det vores pligt, at have fingeren på pulsen i forhold til brancherne. Analysen er et brugbart supplement til den løbende mere uformelle kontakt med virksomheder. Analysen giver en mulighed for en mere dybdegående videns- og meningsudveksling der kan give ny inspiration både i forhold til de eksisterende uddannelser og overbygningsuddannelser, der er på tegnebrættet. Derfor har det været en naturlig fremgangsmåde for os i udviklingen af den nye e- konceptudvikleruddannelse at udarbejde rammen og indhold af uddannelsen i tæt dialog med brancheorganisationer og aftagervirksomheder. KEAs målsætning er, at vores dimittender har de kompetencer og kvalifikationer, der er brug for på arbejdsmarkedet. Arbejdsmarkedet er hele tiden i bevægelse, og derfor har vi en forpligtelse til også at være det. Vores opgave er at følge udviklingen nøje, så dimittenderne er up-todate med deres kompetemcer - også i fremtiden. Uanset om de dimitterer fra de 2-årige uddannelser eller fra en eventuel overbygning. I de kvalitative interviews, har vi fokuseret på e-handel, e-markedsføring, e-design og kommunikation og det medfølgende kompetencebehov nu og i fremtiden. På baggrund af vor brancheanalyse kan vi konkludere, at der i høj grad er behov for overbygningsuddannelsen, PBA i e-konceptudvikling. Det er gentagne gange blevet understreget i de gennemførte interviews, at behovet for en specifik faglig kompetence er dækket af de eksisterende uddannelser, hvorimod behovet for en multidisciplinær uddannelse med en eventuel specialisering indenfor e-handel, e- markedsføring, e-design og kommunikation ikke er dækket. Det er ligeledes tydeligt, at der er behov for designere med en business-tilgang; ligesom der er behov for business-uddannede med digital og designmæssig indsigt. Undervejs i analysen har vi foretaget mere specifikke delkonklusioner i de sammehængende afnit. 3

4 Metode Formålet med denne analyse er at undersøge behovet for e-konceptudvikleruddannelsen. For at afklare hvilke kompetencer virksomhederne efterlyser, bygger rapporten på kvalitative interviews med 6 brancheorganisationer, 1 faglig organisation, 11 virksomheder samt 6 tidligere studerende på multimediedesigneruddannelsen. De deltagende virksomheder og deres organisationer er valgt for at sikre erhvervsrelevant fokus og den rette kvalitet i indholdet på e-konceptudvikleruddannelsen. Den anvendte metode, er udvalgt på baggrund af principperne for proto-typing. I første omgang har vi på erhvervsakademiet vi udarbejdet et oplæg om det faglige indhold som er blevet præsenteret i forbindelse med de kvalitative interviews. På baggrund af præsentationerne, har vi diskuteret det faglige indhold, behovet for uddannelsen og muligheden for at fremskaffe praktikpladser. Denne fremgangsmåde har medført en del ændringer og forbedringer undervejs i processen. Som et eksempel på dette, kan nævnes, er faget projektledelse, er gået fra at være valgfag til at blive et obligatorisk fag. Fremgangsmåden kan skitseres som: 1. Foranalyse. Formulering af foreløbig beskrivelse/prototype for e konceptudvikler uddannelsen ud fra dialog med forskellige interessenter 2. Udvikling af uddannelseskoncept i samarbejde med en række virksomheder og brancheorganisationer. Herunder løbende justering af beskrivelser/prototyper af uddannelsen i dialog med virksomheder og organisationer ud fra deres nuværende og fremtidlige behov for kompetencer og nye typer medarbejdere 3. Endelig færdiggørelse af uddannelseskonceptet I kraft af de kvalitative interviews med brancheorganisationer og virksomheder i dette område har KEA sikret dokumentation for behovet. Processen er forløbet over en periode fra oktober 2008 til i dag. Følgende organisationer/virksomheder har deltaget i analysen: E handels og webudviklingsvirksomheder I udviklingsarbejdet har vi således inviteret virksomheder med dyb indsigt og erfaring i e handelsområdet på både virksomheds og bureauside med i udviklingsarbejdet for at nå hele vejen rundt om kompetencebehovet i danske e shops og e handels konsulentvirksomheder: Aarstiderne, v. stifter og næstformand, Søren Ejlersen, medlem af FDIH/Dansk Erhverv Legeakademiet, v. direktør, Jane Vestergaard, medlem af FDIH/Dansk Erhverv Egmont Magasiner, v. online chef, Svenn Andersen, medlem af FDIH/Dansk Erhverv Creuna Danmark A/S, v. chefkonsulent, forretningsudvikling, Line Ghisler, medlem af FDIH, Danish Design Association og IT Branchen, 4

5 Dansk Internetselskab, v. kreativ chef, Jacob Rasmussen, medlem af FDIH og IT Branchen Webtop, v. projektleder, Lasse Skjelmose, medlem af IT Branchen Reklamebureauer med digital profil For at sikre relevans og kvalitet i den kreative del af e konceptudvikleruddannelsen, er en række digitale reklamebureauer inviteret til at være med i udviklingsarbejdet for at belyse det nuværende og fremtidige kompetencebehov. Bates, v. produktionschef, Mikkel Stig Christensen og Art director, Louise Madsen, medlem af DRRB/Dansk Erhverv Cross Boarder Communications, v. Art Director, Michael Buhl, medlem af DRRB/Dansk Erhverv Zupa, v. Creative director, Thorkild Bjerre Guava Communication, v. Production manager, Mads Fuhr Frederiksen, medlem af DRRB/Dansk Erhverv Brancheorganisationer i Dansk Erhverv For at sikre, at brancheorganisationernes indsigt i markedsudviklingen og kompetencebehovet indenfor e handel, e marketing og digital kommunikation får lov at præge e konceptudvikler uddannelsen, er følgende parter blevet præsenteret for uddannelseskonceptet. Dansk Erhverv, v. uddannelseschef, Svend Berg, og Forskningspolitisk chef, Jannick Schack Linnemann FDIH, v. kommunikationschef, Henrik Theil, og projektleder, Anna Billing DRRB, v. projektleder, Eleonora af Schaumburg Lippe Danske Designere, v. direktør, Steinar Valade Amland Danish Design Association, v. direktør, Gitte Just (IT Branchen har kommenteret på oplæg) Virksomhederne er udvalgt, så de dækker bredt; fra Aarstiderne til Rambøll Management. Således skabes et nuanceret billede af, hvad virksomhederne eftersøger, da der kan være stor forskel på behov og ønsker i forskellige virksomhedestyper. Styrken ved den kvalitative metode er, at det er muligt for interviewpersonerne at fortælle om deres synspunkter, oplevelser og holdninger en fordel, når feltet, der undersøges, er nyt og ikke tidligere afdækket. I det kvalitative interview får deltageren mulighed for frit at tale om visioner og idéer. Deltagerne er efterfølgende blevet præsenteret for deres bidrag for at minimere risici for misforståelser. Konsekvensen af den kvalitative metode er, at produktion af data og viden foregår i et direkte møde mellem interviewer og interviewperson. Interviewer og interviewperson møder op med hver sin baggrund, erfaringer og viden, og gennem det eksplorative interview kan der opstå ny viden, nye idéer og en ny fælles forståelse. 5

6 Forhåbentlig kommer de deltagende organiationer og virksomheder til at nyde godt af en bacheloruddannelse i e-konceptudvikling, der møder branchens nye og fremtidige kompetencebehov. 6

7 Organisationer Dansk Erhverv, 3/ Deltagere: Svend Berg, Uddannelseschef Jannick Schack Linnemann, Forskningspolitisk chef (politisk interessevaretagelse indenfor forskning, innovation, videregående uddannelse og design) Michael Holmstrøm, KEA Michael Jørgen Frederiksen, KEA Pia Jønsson, METAFOR (ref.) Om e-handelsområdet i Danmark Svend Berg: E-handel er etableret, især inden for design af indkøbsløsninger men feltet stormer ikke frem; det er stadig i sin vorden. Tror på, at det vil vinde frem. Og tendensen er, at der ikke er langt fra iværksætteren til lysten til at involvere andre i sin virksomhed. Det er vigtigt især i opstartsfasen, hvis man går efter at lave en e-shop, der jo indebærer mange forskellige elementer og beslutninger. Jannick: Jeg er ikke så kompetent til at udtale mig om fagene i konceptet til topup en, men kan se på, hvor deres aktie er, og hvor i processen Dansk Erhverv er i forhold til konceptet. Brancheforeninger Danish Design Association og Danske Designere er to brancheforeninger under Dansk Erhverv. Det vil være oplagt, at vi får deres vurdering af konceptet til topup en. Kontakt Gitte Just fra DDA og Steinar Valade-Amland fra DD, der primært er en forening for enkeltpersoner. Praktik Svend Berg: Hvorfor 6 måneders praktik? Det er meget vigtigt, at der er opstillet præcise ambitioner og mål til praktikvejlederen. Praktikopholdet skal beskrives, så det er en reel hjælp for virksomheden. Projektledelse Jannick: Dansk Erhverv er med i projekt om brugerdreven innovation. Her samarbejder 9 designvirksomheder med 9 virksomheder inden for handel og service om projektledelse og etnografiske metoder. Om dokumentation Svend Berg: Sørg for at dokumentere alle udtalelser I får fra alle. Tag et møde med vores to designforeninger hver for sig og et møde med FDIH. 7

8 Foreningen af Distance og Internet Handel (FDIH), 29/ Deltagere: Henrik Theil, kommunikationschef, FDIH, varetager desuden politiske interesser i FDIH Anne Billing, projektleder, FDIH, har selv tidligere drevet en e-butik med børnetøj Michael Jørgen Frederiksen, KEA Pia Jønsson, METAFOR (ref.) Kommentarer til oversigt over indhold på e-concept developer Henrik Theil: Det nye er de blå fag; e-commerce og e-marketing, der fokuserer på at drive e-forretning. Anne Billing: Det der med at markedsføre online og gøre en 2D webshop, der sælger 3D varer, er interessant, fordi det fordrer en særlig tankegang. Det at kunne bevæge sig ud af flere kanaler med mulighed for viral- og dialogmarkedsføring og med fokus på den købmandsmæssige funktion er utrolig vigtigt. Henrik Theil: For mange, der arbejder med net-kommunikation, er det jo typisk først omkring 3. generation af et site, at det går op for dem, at nettet ikke bare kan være en kopi af den måde, man kommunikerer på, når man offline. Det handler jo om at tænke ud af boksen og lade sig inspirere af fx Facebook. I skal have kombinationen af alle aspekter af e-commerce med, så de studerende forstår, hvad det er for en verden. Det er der behov for, det er jeg ikke i tvivl om. E-concept development and e-project management (den grønne) CSR Anne Billing: Det er bestemt relevant med CSR. Inden for nogle områder er det noget, man kigger meget på. Henrik Theil: CSR afhænger af målgruppen, men man vil jo næsten altid være koblet til bæredygtighedsprincipper på den ene eller anden måde, når man arbejder med e-handel, så det er et element, man skal kende til, så man kan have det med i sine overvejelser. Mobilen Henrik Theil: Jeg savner mobilen som medie her. Se fx på Japan, hvor mobilen er godt i gang med at overtage de digitale handelsmønstre. Mobilen har jo i dag indbygget en barcode scanner, der kan tjekke alt. Anne Billing: I Korea har de ligefrem designet håndtasker med en bund til mobilen, der gør det muligt blot at svinge mobilen hen over billetsystemer etc. Projektledelse Henrik Theil: Hvad angår projektledelsen har kandidaterne fra cand. scient. soc. PR en god bred viden om projektledelse. Og det er et godt princip, at 8

9 projektlederen aldrig selv skal blive nørd men kunne skubbe på og forstå specialisterne. Den studerende skal lære, at det er vigtigt at købe et skalerbart content management system, der kan udbygges over tid og integrere fx ERP og web 2.0 faciliteter, og at man vælger et system, der kan tale sammen med andre. Der er generelt for meget silotænkning. Det er vigtigt at have forståelse for, at værktøjerne er omdrejningspunkter for e-handel for at nedbringe omkostningerne. Anne Billing: Projektlederen skal også være i stand til at udarbejde en basal kravspecifikation i forhold til e-shoppen, som blandt andet viser, hvor man sigter på at være henne om fx 4 år. Henrik Theil: Online interkulturel formidling er vigtig, for den største fejl man kan begå er blot at overføre sin danske løsning til udlandet. Det er vigtigt at få en forståelse for, at man må udvikle en løsning til et andet land i samarbejde med en eller nogen, der er opvokset i den anden kultur. Ellers kan det gå gruelig galt. Og det er bestemt vigtigt at have viden om brugerdreven innovation og brugeroplevelse. Blå valgfrie moduler Økonomi Anne Billing: Der mangler noget økonomistyring, som er en vigtig kompetence. Man skal vide nok til, at man kan værdisætte. Henrik Theil: Få en akademiøkonom til at holde en forelæsning om, hvordan man låner penge, og om de hjælpefunktioner en revisor kan tilbyde, samt hvilke hjælpekompetencer, man i det hele taget kan drage nytte af. Ikke mindst skal der være noget om bankernes rolle, og om at det er svært at låne penge. International jura Anne Billing: Punktet omkring international jura er til gengæld problematisk, for det kræver rigtig meget. Det vil derfor være vigtigere at se på, hvilken type lovgivning, der finder anvendelse i forskellige tilfælde, så den studerende får et vidst overblik. Inviter forbrugerombudsmanden ud for at få forklaret den ramme, man skal agere inden for. Henrik Theil: Der er jo rigtig mange ting, man skal have indsigt i; fra totalpriser til adresseregistrering etc., og det er meget vigtigt at kunne lave en strategi for salg og mersalg, men der er et stor aber dabei i forhold til det juridiske. Jeg vurderer ikke, det har relevans, fordi området simpelthen er for stort. Man kan til nød se på den danske lovgivning, men igen kan det blot være forbrugerombudsmanden, der kommer ud og fortæller. Man kan ikke nå at kigge på international jura på e- handelsdelen, men man skal vide, at man skal sætte sig grundigt ind i jura på området for de lande, man skal arbejde med. F. eks. er Norge jo ikke med i EU, derfor er der nogle særlige returproblematikker. Jeg synes man på studiet skal koncentrere sig om kerneforretningen. Røde valgfrie moduler Anne Billing: Relationsmarkedsføring skal tydeliggøres. Der er meget formidling i den mørkerøde boks. 9

10 Henrik Theil: Det er meget vigtigt med den dialogbaserede tilgang, der kan give kunden en oplevelse af at være en del af processen. Behov for uddannelsen Henrik Theil: Vi tror på, at der er behov for en uddannelse med fokus på afsætningsmåder. Det er ikke umuligt, at den kunne integreres i en eksisterende uddannelse. Anne Theil: Der sker jo hele tiden noget på feltet. Hvem kunne have forudset, at Twitter ville få den betydning, det nu har? Praktik & jobs Anne Billing: Pas på, at praktikstederne ikke kommer til at bruge de studerende som billig konsulentbistand. Henrik Theil: Der vil være behov for medarbejdere med uddannelsens kompetencer i traditionelle virksomheder, der går fra offline til online, og jeg kan også forestille mig, at man kunne blive rådgiver i en kommunal erhvervsrådgivning. Og uddannelsen kvalificerer også til at blive iværksætter. De store konsulenthusene ligger jo primært i hovedstadsområdet og lidt mindre i de største byer i provinsen, og her kan de selvfølgelig også gå ind. Danske Designere, 24/ Deltagere: Steinar Valade-Amland, direktør Danske Designere Michael Jørgen Frederiksen, KEA Pia Jønsson, METAFOR (ref.) Danske Designere 90 % af Danske Designeres medlemmer kommer fra Arkitektskolerne, Designskolerne, Aalborg Universitet eller Mediehøjskolen. Resten er autodidakte eller har en anden uddannelsesbaggrund. Medlemskabet er individuelt, og 60 % af medlemmerne er selvstændige med virksomhed, medejer af eller partner i en designvirksomhed. Behov Steinar: Der er behov for, at vores medlemmer kan udvikle forretningsmodeller f. eks. inden for servicedesign og at de kan indtænke brugeroplevelse. De eksisterende uddannelser dækker ikke behovet. Og der er desværre ingen overordnet strategi for de forskellige kreative uddannelser, eller koordinering imellem dem. Der mangler uddannelse inden for servicedesign. På højeste niveau 10

11 mangler også de klassiske grafiske designere med viden om fx typografi, og det at udvikle grafik. Oversigt over indhold på top-up Steinar: Det er vanskeligt at se, hvordan krydsningen mellem de to spor skulle føre til de to titler: Cross media design og Cross media business. Cross media concept development (den grønne) Steinar: Inkluderer videnskabsteorien antropologisk metode? I bør huske den, da det kan være med til at gøre uddannelsen lødig i sidste ende, da disciplinen understøtter samfunds- og erhvervsforståelsen. I bør ikke trække CSR ud. Mange arbejder i dag med Corporate Social Risk Management, men næsten ingen virksomheder har pt. en strategi inden for CSR i dets egentlige betydning; Corporate Social Responsibility, men jeg er ikke i tvivl om, at det vil komme til at betyde en stadigt vigtigere rolle i forhold til designerens virke. Det er en spændende kombination af relevante problemstillinger I har med i introduktionen til konceptudvikling, men det er vældig vigtigt at understrege, at de studerende stifter bekendtskab med områderne de bliver ikke specialister i dem, for hvert enkelt begreb har jo begreber under sig, der kan tolkes forskelligt. Så læg ambitionsniveauet det rigtige sted, så de studerende får kendskab til mulighederne. Denne kombination mangler på rigtig mange uddannelser. Cross media design (den røde) Steinar: Mange designere føler sig ikke hjemme i reklamebranchen. Derfor har reklamebranchen svært ved at få fat i designere, der kan det tværgående som her. For designerne kan det på et dybere niveau og vil jo nok ikke arbejde på et reklamebureau, som jeres uddannelse lægger op til. Læg informationsarkitekturen ind i den lyserøde kasse sammen med den tværmediale produktion, da det er en forudsætning for det andet. Den mørkerøde kasse communication & storytelling - er jo det mere filosofiske/filologiske afsæt, og i den mellemrøde e-design - ligger den grafiske forståelse, der er en forudsætning for at kunne oversætte fra analogt til digitalt. Transaktionen er helt afgørende; det handler om at forstå visuel kommunikation for at kunne oversætte det til et digitalt miljø. Jeg har svært ved at udtale mig om den lyserøde boks cross media production da jeg ikke kender alle bogstavkombinationerne. Cross media business Steinar: Rigtigt at tænke den kommercielle profil ind her og fint at have både projektledelse, prisfastsættelse og forståelsen for de forskellige kulturer med. Projektledelse er en af de sværeste discipliner, der ofte bliver betragtet som en mellemstation til at blive leder. Men professionel styring er utrolig vigtig, og det skal helt klart være et speciale. 11

12 De to blå klodser E-commerce og E-marketing er for mig at se helt integrerede. Markedsføringen skal jo tænkes ind fra begyndelsen: Det handler om at forstå markedet, interfacet osv. det er old school at tænke det hver for sig. Fra 6 klodser til 4 Steinar: De 3 røde og 3 blå klodser kunne i stedet blive til 4 søjler med hvert sit fokus: økonomi, teknik, design, projekt, så man fik en egentlig specialisering og ikke så meget på tværs. Der ser pt. ud til at være for mange små enheder, til at uddannelsen kan give en klar faglig profil. Det er jo vigtigt, at de studerende ved, hvad de kommer ud og kan. Relevans Steinar: Der er plads til en hvilken som helst uddannelse, hvis den er god nok. Min bekymring er, at der er et halvt år til at smage på en hel masse. I skal gøre uddannelsen spids nok og ikke bare tage en 5-årig uddannelse og skære ind. Der er mange komplekse problemstillinger her, og ambitionsniveauet er højt. Der er kommet 50 nye bacheloruddannelser inden for de sidste 3 år, og halvdelen af dem hedder noget med design. I må lave en helt klar profil, for 1½ år er ikke så meget. Det skal være målrettet. Vigtigt, at de studerende kommer ud og er rigtig gode til noget. Og at de kan formulere præcist, hvad det er de er gode til. Læg for eksempel de to røde blokke, Communication og E-design sammen, og lad dem fylde 25 ETCS og så lad Cross media production fylde de 5. E-design er jo nærmest humaniora og kun meget lidt håndværk. Mit forbehold er funderet på, at der er alt for mange dårlige uddannelser i Danmark, og jeg kunne være bekymret for, at det bliver for bredt. Danish Design Association, 24/ Deltagere: Gitte Just, direktør, DDA (har eksisteret siden februar 2008, og har i dag 1500 medlemsvirksomheder) Michael Jørgen Frederiksen, KEA Pia Jønsson, METAFOR (ref.) Om behovet for en uddannelse på feltet Gitte Just: Problemet er, at der er en underskov af virksomheder på designområdet, som besidder alle de generelle kompetencer, men som mangler dybden. Derfor må designvirksomheder i stigende omfang rekruttere medarbejdere i udlandet. Der mangler en kortlægning af, hvad de enkelte designuddannelser tilbyder, og de ville kunne drage stor nytte af at blive løftet op kandidatniveau, hvad angår digitalt design. I kan være med til at skubbe på den vogn. En amerikansk undersøgelse viser, at designere ikke kan gå ud og blive designere, hvis de ikke har den helt grundlæggende forståelse for designforskningen, der kunne løfte feltet og skabe respekt omkring det. Tal med Center for Designforskning, der har oprettet en master i design. 12

13 Gitte Just: Styrken er klart projektarbejdet. Der er helt sikkert et stort behov for nogen, der har medier som det, man skal agere ud fra og skabe resultater i forhold til tværdisciplinært. Mine medlemmer, der arbejder digitalt, har svært ved at rekruttere kompetent arbejdskraft. Uddannelsen kan også være med til at udbygge erhvervslivets forståelsesramme for, at der er behov for nogen, der kan løfte opgaven ved at synliggøre, hvor den nye innovation ligger. Om de obligatoriske fag (de grønne) Oplevelsesøkonomi Gitte Just: Oplevelsesøkonomi er en naturlig udvikling af servicedesign, fordi oplevelsen jo ligger oven på servicen. Der skal noget til, for at man får lyst til at besøge det samme website to gange. Det er vigtigt, at I får understreget den multidisciplinære tilgang. Jo mere man får understreget sine kompetencer med at arbejde sådan, desto tydeligere profil, og desto større er chancen for at få arbejde. CSR + concept development Gitte Just: Jo mere man er rustet til at komme CSR i møde, jo bedre, da det snart er en del af EU-pakken. Der er stor bevågenhed omkring, hvad netværk kan skabe af nye forretningsmuligheder, og det er oplagt af stor værdi at vide, hvordan man anvender forretningsmodellerne på et strategisk niveau. Nogle af vores medlemsvirksomheder er meget dygtige på det forretningsstrategiske område, mens andre driver deres virksomhed med hjertet og mangler forretningsmodellen. Det er vigtigt med en fælles forståelse for det begrebsapparat, og at designvirksomhederne har en fælles Wiki, der er tværkulturel, hvor man fx kan se, hvad packaging betyder. Det tager autoritet ud af et fag, at man ikke har en fælles forståelse. Check Regitze Klints webshop hun har forstået, hvordan man gør! De valgfrie fag røde og blå Gitte Just: Der er nødt til at være et strategisk niveau for begge linier de studerende skal være involverede i at tænke hele vejen rundt fra idé til udførelse. Og de skal OGSÅ kunne tænke i forretningsmodeller. Det strategiske designniveau kunne ligge i de obligatoriske kurser (de grønne). Man skal forstå synergien mellem de røde (designfag) og de blå (businessfag). I har lavet et for skarpt skel, og jeg tror ikke rigtig på valg og tilvalg. De skal forstå de styrker og fordele, der ligger i at forstå begge områder. Men man må holde sig til sit specialiserede forløb for ikke at blive generalist, så man kunne lave faciliteringsforløb, hvor man får forståelse på tværs. I skal altså uddanne dem til at forstå helheder og kunne gå ud og ind ad teams, så det strategiske niveau er med hele tiden bag det praktiske. De røde (designfagene) Gitte Just: Der er masser af værdi i at blive introduceret til mange områder, men det er vigtigt også at kunne få dyb viden på nogle områder. Præmissen er måske, at hvis man virkelig vil specialisere sig, må man videre til kandidatuddannelsen. 13

14 Mediehøjskolen ved, hvad de skal, og de ved, hvad virksomheder er, for de er dygtige til at interagere med dem. De blå (businessfagene) Gitte Just: Som sagt er det svært at adskille blå og rød, og mange designbureauer kan jo også det strategiske niveau. Pas på, at synergierne ikke går tabt, og at I stadig får lavet hæderlige profiler. Det er mange ting, de studerende skal lære på et år. Praktik Gitte Just: Jeg tror gerne mine medlemsvirksomheder vil tage de studerende i praktik. Mange af dem er vant til at arbejde på den måde. Uddannelseskonsulent Mette Christiansen, HK-Forbundet, 3/ Deltagere: Mette Christiansen (HK), Ulla Skram, Michael Holmstrøm, Michael Frederiksen, Ola Pukki og Pia Jønsson Mettes afsæt Mette Christiansen er uddannelseskonsulent i HK-Forbundet. Derudover er hun med i det nye Rådet for erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Organisering En meget høj procentdel af multimediedesignerne er ifølge Mette typisk organiseret i HK/SAM-DATA. Interviews Interviewene peger tydeligt i retning af, at multimediedesignere i job efterspørger en større grad af specialisering inden for de områder, de har arbejdet med på uddannelsen. For at komme hele vejen rundt om dette, skal vi ikke alene spørge til de færdiguddannede multimediedesigneres job-ambitioner inden for branchen, men også høre dem om deres evt. visioner for et job i andre brancher. Det kunne afføde andre input til den nye profbach. Modulær løsning for at tilgodese behov for efteruddannelse Da 23% af de nuværende multimediedesignere allerede nu vælger at læse videre umiddelbart efter de har afsluttet deres eksamen, tvivler Mette på, at en ny 1½ års professionsbachelor vil kunne trække så mange ekstra studerende i sig selv. I stedet kan vi tænke i en løsere pakkeløsning, der også er attraktiv for andre med en KVU baggrund og for de, der har fuldtidsarbejde, men ønsker efteruddannelse. 14

15 Mette foreslår derfor, at vi arbejder på en overbygningsuddannelse opbygget af moduler, for ikke kun at tiltrække dem, der har mulighed for et helhedsstudie. Stykker man uddannelsen sammen af flere korte og koncentrerede moduler, som den enkelte studerende kan sammensætte efter behov, er der bedre mulighed for at skabe en fyldestgørende (efter)uddannelse med relevans for mange. Endnu et argument for en sådan konstruktion er, at den stigende arbejdsløshed, ifølge Mette, vil motivere arbejdsgiverne til at sende medarbejderne på efteruddannelse i de perioder, hvor der ikke er så mange opgaver. Man kunne gå efter at få godkendt 10 moduler, og så have mulighed efter at oprette 5 ad gangen afhængig af efterspørgslen. Praktik Der bør indlægges 6 måneders praktik, men praktikperioden kan godskrives ved fast arbejde i branchen eller hvis man tager modulerne som en del af en diplomuddannelse. Input til indhold Mette ser en stor udfordring i at definere jobkompetencer, og hun spørger til hierarkierne i skolens samarbejder. Hendes erfaring er, at mange multimediedesignere kommer ud i stillinger som projektledere, hvorfor det kunne være et felt, man med den nye top-up burde vægte. Ikke mindst projektledelse i interkulturelle sammenhænge. Og det er ifølge Mette vigtigt ikke kun at tænke mediekonvergens men også anvendelseskonvergens ind i uddannelsen. Mette var for et par år siden med til at lave en række rundbordssamtaler med multimediedesignere og aftagervirksomheder, og det viser sig, at mmd erne er eminente projekt- og produktionsledere. Det er lige præcis på det felt, de har en spidskompetence, hvorimod de på nogle af de andre områder fx design og programmering kan have svært ved at hamle op med unge med længere og mere specialiserede uddannelser. Så gerne endnu mere undervisning i projektledelse af kreative processer. Mette fortæller, at der i USA er hele 19 forskellige slags animatorer. Denne specialiseringsgrad kan vi ikke matche herhjemme. Der er mangel på 3D animatorer, et teknisk specialiseringsområde som reklamebureauerne efterspørger. Lego produktudvikler i dag vha. 3D modelleringsværktøjet Maya. Ved at bruge multimedieværktøjer til produktudvikling skæres halvdelen af udviklingstiden. Industrien er altså et vigtigt aftageområde, ligesom reklamebranchen er det. Og det er i overgangen mellem produktudvikling og markedsføring, at der ligger et behov for nogle nye kompetencer. Begrebet oplevelsesøkonomi kan ses som den næste dimension af de markedsføringsmåder, som et ad on til produktet og det har på den måde relevans langt bredere end til eventindustrien. Et andet vigtigt område er CMS, og det organisatoriske med at konvertere fra et system til et andet. Der er behov for medarbejdere, der kan facilitere en organisatorisk udvikling og foretage en kommunikations- og adfærdsanalyse. 15

16 IT-jura vil også være relevant. Ligesom det vil være relevant med discipliner inden for det pædagogiske/didaktiske område. Det er ifølge Mette ikke relevant at lave en specialisering af programmeringsdelen (søjlen i midten), da dette udbud findes andre steder. Fokus lægges på digital kommunikation og på, hvordan man faciliterer e-handel. Potentielle samarbejdspartnere Mette foreslår, at vi kontakter en meget innovativ multimedie skole i Wales og London School of Graphics and Media. Uddannelsen kunne evt. være en cross over for markedsøkonomer. Grafisk Højskole har også en diplomoverbygning, der handler om ledelse af kreative processer. Delkonklusion: De adspurgte organisationer støtter alle tilblivelsen af den nye overbygningsuddannelse. Dansk Erhverv understrenger at e-business er i sin vorden og DE forventer at det vil vinde frem og dermed behovet for ansatte med de specielle kompetencer som uddannelsen til e-konceptudvikler dækker. Der er generel forståelse for at e-business er en ny måde at kommunikere på og det kræver nye kompetencer. Der udtrykkes behov for e-kompetencer i bred forstand, også i forhold til traditionelle virksomheder der går fra offline til online. Mere konkret udtrykkes behov for fokus på afsætningsmåde, digitale kompetencer, servicedesign, projektledelse samt at kunne udvikle forretningsmodeller som de eksisterende uddannelser ikke dækker. Der nævnes at en multidisciplinær tilgang er essentiel. 16

17 E-RELATEREDE VIRKSOMHEDER Legeakademiet, Aarstiderne og Egmont Magasiner, 30/2009 Deltagere: Jane Vestergaard, medstifter af webshoppen Legeakademiet i 2005, som hun har drevet på fuld tid sammen med sin kompagnon siden Legeakademiet sælger lærende og udviklende legetøj over nettet til børn fra 0-12 år. Virksomheden outsourcede for 1½ år siden lageret og distribution og udbyder nu mere end 1000 varenumre. Benytter Navision og ScanCommerce. Jane har en HD. Svenn Andersen, onlinechef på Egmont Magasiner. Har siden 1998 arbejdet med internettet, blandt andet som ansvarlig for digitaliseringen af DR Nyheder. Egmont Magasiner har omkring 15 undersites for de enkelte magasiner og stort abonnementssalg. Svenn er uddannet journalist. Søren Ejlersen, medstifter af Aarstiderne i Er i dag næstformand i bestyrelsen. Søren modtog sidste år FDIH s ærespris. Tænker konstant nye koncept- og forretningsmuligheder. Aarstiderne omsatte sidste år for 280 millioner kr. og har 9 datterselskaber. Søren er uddannet kok. Michael Jørgen Frederiksen, KEA Pia Jønsson, METAFOR (ref.) Mangel på tværgående kompetencer Ingen af vores 3 indbudte gæster har overvældende eller udelukkende positive erfaringer med at samarbejde med eksterne webbureauer. Der er typisk store udfordringer med at få leverandører til at forstå behovene og til at rådgive, så koncepter og løsninger understøtter forretningen. Søren: Vi har til gengæld rigtig gode erfaringer med at samarbejde med en 16- årig fra Grenå. Vi lægger en masse ud til eksterne, men konceptforståelsen er tilsyneladende ikke eksporterbar. Og ingen kan det der med at tænke på tværs. Svenn: Vi er jo en stor organisation selv, men vores erfaring er, at når vi samarbejder med eksterne, så bliver det dyrere og sværere at stille krav, jo større de er. Så på den ene side ruller man meget hurtigere med ildsjæle, men på den anden side kan det selvfølgelig også gå helt galt. Jane: Vi er jo totalt afhængige af, at de har kundeforståelsen i IT-verdenen. Det kommer alt for meget til at handle om, hvad der er teknisk muligt. Men der er jo også hele økonomidelen med lager- og prisstyring og det med det brugervenlige design. Svenn: Man skal altså på den ene side vælge nogen til sine digitale løsninger, der kan det tekniske sprog, men det optimale er, hvis webfolkene både har et ben i konceptverdenen og i den tekniske. Og kombinationen er ikke nem at finde. De 17

18 skal jo også have evnen til at tænke kommercielt. Hvis programmørerne også havde den forretningsmæssige forståelse, ville de ikke tænke så maskinelt. De skal simpelthen forstå, hvad godt købmandskab er. Praktikanter Søren: Vi kører løbende forløb med praktikanter fra Suhr s, hvor de arbejder med blandt produktudvikling og diætik. Vi har pt. 3 hos os i et udviklingsforløb, hvor de arbejder op imod 5-6 forskellige kompetencer og på den måde får forståelse for værdikæden, kommunikation osv. Jane: Det ville være fint med en praktikant, der kunne sparke ideer ind, som man ikke selv har - men vi skal selvfølgelig også have kapacitet til at lære noget fra os. Svenn: Specielt inden for e-markedsføring ville det være relevant med en praktikant med konstant kontakt til webredaktøren, marketingredaktøren osv. Gennemgang af konceptskitsen De obligatoriske kurser (de grønne fag) Om Bæredygtighed (CSR) Søren: Jeg tænker det lidt som et fremmedlegeme. Måske er det blot noget, man skal bruge en eftermiddag på. Og det er ikke det, der får nogen til at vælge uddannelsen. Svenn: Det er jo ikke en disciplin men snarere en holdning, der skal komme fra hjertet, og det ligger vel et andet sted end i konceptet. Det er jo ikke specielt indenfor e-commerce, at bæredygtigheden ligger, men i hele grundværdisættet. Om Oplevelsesøkonomi Svenn: Det hænger godt sammen med e-marketing og det med, at e-shops kan blive bedre til at fortælle historier om deres produkter. Søren: Vi husede faktisk for nylig et arrangement med overskriften Oplevelsesøkonomi med blandt andre Lene Espersen som deltager. Oplevelsesøkonomi handler vel om at udrykke den forretningsmæssige identitet gennem nettet ikke kun om produktet men også om signalværdien. Svenn: Se bare på museumsverdenen, hvor mange museer nu har ret omfattende butikker. Man har lige fået en oplevelse på en udstilling, og så vil man gerne købe noget, som har en historie knyttet til sig og måske med relation til udstillingen. Søren: Der er en eklatant sammenhæng mellem web og offline. Og for os er der en kraftig tovejssammenhængskraft, når vi på vores website fx viser, hvordan man parterer en kylling, men har skåret de klip ud, hvor man skal vaske hænder, og brugerne så bemærker det. Svenn: Pudsigt, at ingen kombinerer fansites og webshops - det er stort set kun Amazon, der tager fat idet. Måske producenterne er bange for at bringe anmeldelser af deres egne produkter. 18

19 Søren: Men det er en eksponentiel faktor, at man kan kommentere på hinandens udsagn. Cross media business valgfrie kurser, specialisering (De blå fag) E-marketing Svenn: Kunne i stedet hedde distribution af indhold og handle om, at man får en generel afsætningsforståelse, der også inkluderer fx Facebook. Og de studerende kunne lære om betydningen af, at butikker og medier går sammen de bliver jo langt mere powerfulde, når 2 brands går sammen. Søren: Vi har jo erfaret vigtigheden af at have helt almindelige opskrifter på frikadeller og vanilleis liggende på vores website for folk, der ellers ikke ville finde os. Og vi ser Facebook som en motorvej, der skaber trafik. Jane: Rigtig vigtigt med teknikforståelsen blandt andet af CMS og for, hvilke typer af shops (platforme), der findes. Desuden er det vigtigt med noget om kundens købs-adfærd på nettet, og hvilke netværk, der findes, som man evt. kan blive en del af fx FDIH. Desuden skal man forstå hele Google og søgemaskineproblematikken. Man skal kunne analysere et website og vide, hvordan man laver AdWords, og hvor man skal lægge sine annoncekroner. Søren: Der skal også være noget med om open source. Og noget om lagerstyring, værdikæden og hele logistikdelen. Og man skal kunne koble til hele det sociale felt under web 2.0. Project management Svenn: Fint, det er med. Især hvis man kan få projekterfaringen allerede i undervisningen, så man tidligt lærer, hvordan man arbejder ude i virksomhederne. Søren: Alt kan tænkes som et projekt i undervisningen med grupperinger som i Microsoft Project. Digitale strategier Svenn: I må huske alt, hvad der hedder push marketing. Det er jo en særlig disciplin på nettet, der indbefatter ting som embedded marketing, nyhedsbreve osv. Søren: Indtænk både mikro og makro løsninger, det med, at det starter i det små med intuition og fremdrift, og derfra kører frem. Jane: Uddannelsen bør hele tiden have den der learning-by-doing tilgang med. Der mangler en forretningsforståelse i branchen og evnen til at koble design med organisations- og værdiforståelse. Man taler ofte forbi hinanden. Svenn: Måske kan man dele det op i et mikrospor, der henvender sig til kommende iværksættere og et makrospor, der henvender sig til de studerende, der fx skal arbejde i organisationer som Egmont Magasiner. 19

20 Cross media design valgfrie kurser, specialisering (De røde fag) Svenn: Meget vigtigt, at der her er noget med om corporate blogging; det at virksomhederne kommunikerer i øjenhøjde og i åben dialog med brugerne, og på den måde piller deres autoritet ned. Men pas på det ikke bliver en helt journalistuddannelse i sig selv! Søren: Men de studerende skal få en forståelse for, hvad der skal til for at skabe en kultur, der får en virksomhed til at skrive til at gå i dialog med brugerne. Nytteværdien er så vigtig. Man aflæser på millisekunder, om man vil klikke på et link. Jane: Det er utrolig vigtigt at lære værdien af at kommunikere åbent. E-Design Svenn: Glem alt, hvad du har lært på Designskolen men husk forretningsforståelsen! Se fx VG i Norge. Det er virkelig grimt design eller Ekstra Bladet de har forstået, hvor brugerne er. Og så skal de studerende lære noget om, at man ikke bare kan overflytte printmode til webdesign. Cross media production Søren: Også her er forretningsforståelsen væsentlig. Creuna og Dansk Internet Selskab, 27/ Deltagere: Line Ghisler, chefkonsulent forretningsudvikling, Creuna. Rådgiver omkring kommerciel succes med e-handel, som Line har arbejdet med siden Økonom fra Århus Universitet Jacob Rasmussen, kreativ chef, Dansk Internet Selskab ansvar for UX og e- commerce, projektleder. Cand. merc. Michael Jørgen Frederiksen, KEA Pia Jønsson, METAFOR (ref.) Overordnet Line: Vigtigt, at en ny top-up på multimediedesigneruddannelsen ikke bliver for bred, derfor godt med de to søjler. I skal huske at inddrage FDIH, da de repræsenterer bredden af virksomheder, der arbejder med e-handel. Og I skal i den forbindelse også have fat i de små, fordi de især vil kunne drage nytte af en medarbejder med flere discipliner. Jacob: Det er interessant, at der begynder at poppe uddannelser op, inden for det jeg og andre jævnaldrende har haft en praktisk tilgang til. Først inden for usability og informationsarkitektur, og nu altså inden for e-commerce, som de, der arbejder med det i dag, kun har en erfaringsmæssig tilgang til. Der er behov for medarbejdere ude i virksomhederne, der kan tænke på tværs, og som kender til hele fødekæden. 20

10 gode grunde til at prioritere online i markedsføringsplanen. Jan Mortensen - SearchAcademy.dk IAA Kolding 18. juni 2009

10 gode grunde til at prioritere online i markedsføringsplanen. Jan Mortensen - SearchAcademy.dk IAA Kolding 18. juni 2009 10 gode grunde til at prioritere online i markedsføringsplanen Jan Mortensen - SearchAcademy.dk IAA Kolding 18. juni 2009 Men først lidt om mig selv Jan Mortensen Arbejdet med online markedsføring siden

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I IT & BUSINESS (E-Business) ITU.dk/uddannelser IT & BUSINESS (CAND.IT I E-BUSINESS) Kunne du tænke dig at arbejde i krydsfeltet mellem it og forretningsudvikling?

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I INTERAKTIONSDESIGN Fra User Experience og digitale designprocesser til innovation og konceptudvikling MASTER I INTERAKTIONSDESIGN Masteruddannelsen er til dig, som

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

Hvad kan vi lære af online julehandlen 2013?

Hvad kan vi lære af online julehandlen 2013? Hvad kan vi lære af online julehandlen 2013? December måned, online butikkernes travleste tid, er forbi, og derfor har vi hos webbureauet webdanmark.com analyseret på tallene og identificeret 5 vigtige

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Akademiuddannelsen - Fagudbud Foråret 2014 Undervisning i dagtimerne: Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Pris ledige Kommunikation & formidling Kommunikation i praksis 26.-27.03.,

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I IT STYRK DIN KARRIERE itu.dk/master OM MASTER I IT Master i IT er en videreuddannelse til dig, som ønsker at opnå specialiserede kompetencer inden for relevante IT-faglige

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

e-trade vejen til et globalt marked

e-trade vejen til et globalt marked e-trade vejen til et globalt marked Per Rasmussen, adm. direktør ecapacity Sarfarissoq Den 19 20 august 2008 2 ecommerce udviklingen - Globale og Lokale ecommerce udviklingen i Danmark og globalt Den globale

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

Drømmer du om et job i reklamebranchen?

Drømmer du om et job i reklamebranchen? Drømmer du om et job i reklamebranchen? Reklamebranchen omfatter en lang række bureauer med forskellige funktioner hvoraf en del overlapper hinanden. Klassisk tænker man på et reklamebureau, når man taler

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring.

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media ApS Høffdingsvej 34 2500 Valby 7070 2870 info@aw-media.dk www.aw-media.dk Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media søger

Læs mere

PRAKTIKANT TIL ADVICE-NETVÆRK?

PRAKTIKANT TIL ADVICE-NETVÆRK? TIL ADVICE-NETVÆRK? Har du lyst til at arbejde analytisk, strategisk og kreativt med kommunikation på et af landets førende kommunikationsbureauer? Og er du klar til at arbejde med komplekse problemstillinger

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

e-konceptudvikler Diplomuddannelse i e-handel, e-markedsføring, e-design og kommunikation.

e-konceptudvikler Diplomuddannelse i e-handel, e-markedsføring, e-design og kommunikation. e-konceptudvikler Diplomuddannelse i e-handel, e-markedsføring, e-design og kommunikation. Brancheanalyse Møder med organisationer og virksomheder 1 Indholdsfortegnelse Konklusion... 3 Indledning... 6

Læs mere

Diploma in Music Business and Leadership

Diploma in Music Business and Leadership Obligatorisk modul Musikbranchen I samarbejde med en række af branchens aktører, udarbejdes et koncentreret forløb, der vil omfatte moduler med fokus på: Plade/musikbranchen funktioner/aktører A&R Publishingbranchen

Læs mere

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring.

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media ApS Høffdingsvej 34 2500 Valby Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media søger praktikant med talent for kommunikation til

Læs mere

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet det humanistiske fakultet københavns universitet Kommunikation og it Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet det humanistiske fakultet 1 Vil du udvikle det nye Twitter? Vil

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed via de digitale medier Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier, big data og indholdsmarkedsføring Behøver jeg så

Læs mere

Account Management/salgs-praktikant søges til virksomhed i vækst.

Account Management/salgs-praktikant søges til virksomhed i vækst. AW Media ApS Høffdingsvej 34 2500 Valby Account Management/salgs-praktikant søges til virksomhed i vækst. AW Media søger praktikant med talent for salg og kommunikation. Du behøver ingen erfaring, idet

Læs mere

Kom godt i gang med din webs. Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut

Kom godt i gang med din webs. Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut Kom godt i gang med din webs Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut Program Kl. 14.00-14.10 Velkommen v/dansk Erhverv Kl. 14.10-14.30 Rammer og tendenser

Læs mere

I har ikke brug for endnu et nyt website!

I har ikke brug for endnu et nyt website! I har ikke brug for endnu et nyt website! Tusindvis af websites svæver formålsløst rundt i cyberspace. Mange af vores nye kunder har siddet med følelsen af, at de ikke fik nok ud af deres website. Og mange

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 Akkvisition, forretning & branding Velkomst og ramme for forløbet ved Rikke Stürup

Læs mere

HJEMMESIDER OG avancerede WEBLØSNINGER

HJEMMESIDER OG avancerede WEBLØSNINGER Tilsted Web HJEMMESIDER OG avancerede WEBLØSNINGER Nye muligheder med Content Management Systemer (CMS) til vedligeholdelse af hjemmesider, web- og intranetløsninger. CMS betyder nem vedligeholdelse og

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Skriv ansøgningen ANSØGNING

Skriv ansøgningen ANSØGNING ANSØGNING Skriv ansøgningen Du har ikke 15-minutes-of-fame, men 15-seconds-of-attention, når din ansøgning læses af den rekrutteringsansvarlige! Derfor handler det om at bruge disse værdifulde sekunder

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

CURRICULUM VITAE. Hoda Al-Amood, 2014

CURRICULUM VITAE. Hoda Al-Amood, 2014 CURRICULUM VITAE Hoda Al-Amood, 2014 Kontakt info: Navn: Hoda Al-Amood Født: oktober-1974 Civil stand: Samlevende Adresse: Mellemengen 3, 1TV 2980 Kokkedal Telefon: 31 25 04 34 E-mail: hodaal@gmail.com

Læs mere

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu!

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! Hub North inviterer til gratis, målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Det er sidste chance for at sikre sig en af de

Læs mere

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Social Media Strategi Muligheder og udfordringer November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Weblog: Hovedet

Læs mere

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Siden år 2000 er internettet og WEB blevet en naturlig del af enhver virksomhed. Men i virksomhederne mangler der sammenhæng mellem økonomistyring,

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Retailakademi - for dig, der arbejder med salg og kundeservice

Retailakademi - for dig, der arbejder med salg og kundeservice IBC Kurser Retailakademi Hos IBC Kurser tilbyder vi dig kurser, efteruddannelse og netværk som skaber værdi i din virksomhed Grundl. voksenuddannelse Butiksmedhjælper Salgsassistent Akademiuddannelse Diplomuddannelse

Læs mere

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Og så deler vi masser af viden Agenda Social Media et af dine ansigter udad til Social Media Value Chain Strategisk indgang ift. de digitale unge

Læs mere

- et bedre sted at lære. 12. april kl. 20-21 Der vil først være lyd på kl. 20. Indtil da kan du hygge dig i chatten

- et bedre sted at lære. 12. april kl. 20-21 Der vil først være lyd på kl. 20. Indtil da kan du hygge dig i chatten Inspiration til uddannelse 12. april kl. 20-21 Der vil først være lyd på kl. 20. Indtil da kan du hygge dig i chatten Velkommen Kirsten Jensen Mette Will Gitte Jensen Har du deltaget i et webinar før?

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I SOFTWARE ENGINEERING itu.dk/master/software MASTER I SOFTWARE ENGINEERING Master i Software Engineering er til dig, som allerede er en erfaren software- og systemudvikler,

Læs mere

HYBRID AGENCY PROGRAM

HYBRID AGENCY PROGRAM HYBRID AGENCY PROGRAM BUREAUERNES BRANCHEUDDANNELSE HYBRID AGENCY PROGRAM -SILOLØSE BUREAUKOMPETENCER Uddannelsen er for bureauansatte (også in-house), som vil bidrage til at øge bureauets indtjening og

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Curriculum Vitae. Resumé: Erfaring:

Curriculum Vitae. Resumé: Erfaring: Resumé: Mine spidskompentencer og passion er idéudvikling, konceptudvikling, prototyping, interaktionsdesign og digitale kommunikationsstrategier. Jeg har erfaring med strategisk planlæg-ning af kommunikation

Læs mere

Kunden i butikken. V./Betina Simonsen. Development Centre UMT

Kunden i butikken. V./Betina Simonsen. Development Centre UMT Kunden i butikken V./Betina Simonsen Development centre UMT Agenda Hvad er de overordnede forbrugertrends? Og hvordan kan jeg bruge dem i min webshop? Hvordan kommer jeg tættere på mine kunder? Og hvordan

Læs mere

Online tilstedeværelse

Online tilstedeværelse Online tilstedeværelse Modul 1: Online tilstedeværelse -Hvordan bygger jeg en hjemmeside og hvad skal den gøre for mig? Modul 2: Få flere kunder -Hvordan får jeg mine besøgende konverteret til nye kunder

Læs mere

Den vigtige kommunikation

Den vigtige kommunikation Ørenlyd Den vigtige kommunikation 2 3 VI SKABER ØRENLYD Succes handler i høj grad om at få ørenlyd, såvel privat som professionelt. Mange råber højt for at få deres budskab ud. Nogle finder på noget skørt

Læs mere

TOM NYMANN PRINCE2 Foundation & Practitioner. Kursets Undervisere PRINCE2 Projektledelse

TOM NYMANN PRINCE2 Foundation & Practitioner. Kursets Undervisere PRINCE2 Projektledelse Tom er en af vores undervisere. Han er akkrediteret PRINCE2 underviser og har særlig stor erfaring med både teoretisk og anvendt projektledelse. Han er pædagogisk orienteret, og lægger vægt på at formidle

Læs mere

NYHEDSBREVE OUTSOURCING AF NYHEDSBREV UDSENDELSE Pinkmarketing Bispensgade 10, 3 sal tv 9000 Aalborg www.pinkmarketing.dk I rigtig mange tilfælde er nyhedsbrevene virksomhedens bedste mulighed for at skabe

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 - Maj (uge 21), fredag den 24 lørdag den 25. maj Akkvisition, forretning & branding

Læs mere

Dimittend- undersøgelse 2011. Baseret på spørgeskema blandt dimittender fra 2008 2011 IT-Universitetet i København

Dimittend- undersøgelse 2011. Baseret på spørgeskema blandt dimittender fra 2008 2011 IT-Universitetet i København Dimittend- undersøgelse 2011 Baseret på spørgeskema blandt dimittender fra 2008 2011 IT-Universitetet i København Indhold Om undersøgelsen side 3 Samlede resultater side 7 Opsummering side 16 Data side

Læs mere

www.inno-network.com

www.inno-network.com www.inno-network.com Vi gør teori til praksis Dette landsdækkende netværk er et laboratorium, hvor forskere og praktikere tager udgangspunkt i forskningsbaseret viden og samarbejder om at udvikle og implementere

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

PRÆSENTATION AF KONTRAPUNKT DIGITAL KONTRAPUNKT. Digitale kompetencer. December 2014

PRÆSENTATION AF KONTRAPUNKT DIGITAL KONTRAPUNKT. Digitale kompetencer. December 2014 KONTRAPUNKT Digitale kompetencer December 2014 December 2014 Kontrapunkt PRÆSENTATION AF KONTRAPUNKT DIGITAL INDHOLD 00 Services og tilgang 01 Udvalgte referencer 03 Kontakt December 2014 2 Kontrapunkt

Læs mere

SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde. Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna.

SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde. Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna. Inspirationsseminar SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna.dk) Formål Inspiration til udnyttelse af

Læs mere

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA LEDERE DER ER KLAR TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER SKABER FORUDSÆTNINGEN FOR VORES SUCCES Hos DESMI har vi sendt flere nøglemedarbejdere på MBA-uddannelsen på

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN DIPLOM I IT NY VIDEN - NYE KOMPETENCER itu.dk/diplom NYE KOMPETENCER PÅ DELTID Diplomuddannelsen på IT-Universitet er til dig, som gerne vil tage en kompetencegivende akademisk

Læs mere

Digital forretning med succes

Digital forretning med succes Digital forretning med succes 5. september 2013 Agenda 9.05: e-commerce skal være en del af forretningsstrategien. Oplæg ved Per Rasmussen, bestyrelsesformand for FDIH (brancheforeningen for dansk e-handel)

Læs mere

Direktør Fagligt Center FSR danske revisorer

Direktør Fagligt Center FSR danske revisorer Direktør Fagligt Center FSR danske revisorer Kjerulf & Partnere A/S Executive search & selection 2 Præsentation Dette materiale er udarbejdet i forbindelse med Kjerulf & Partneres medvirken ved rekruttering

Læs mere

TOM NYMANN. Kursets Undervisere. PRINCE2 Projektledelse. PRINCE2 Foundation & Practitioner

TOM NYMANN. Kursets Undervisere. PRINCE2 Projektledelse. PRINCE2 Foundation & Practitioner Tom er en af vores undervisere. Han er akkrediteret PRINCE2 underviser og har særlig stor erfaring med både teoretisk og anvendt projektledelse. Han er pædagogisk orienteret, og lægger vægt på at formidle

Læs mere

CASE: Royal Copenhagen

CASE: Royal Copenhagen When Your Website Goes Shopping CASE: Royal Copenhagen v/mads Gustafsen & Line Ghisler, Creuna Sitecoreseminar 6. februar 2008 CASE Royal Copenhagen præsenteret af Creuna Royal Copenhagen Kongelig Hofleverandør

Læs mere

Mediegruppen bevæger mennesker

Mediegruppen bevæger mennesker Mediegruppen bevæger mennesker 03 Fra ide til færdig løsning Hos Mediegruppen har vi arbejdet med internettet siden bureauets start i 1997. Vi har været med fra de traditionelle løsninger i HTML og de

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden Karrierekampagnen Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden. DMstud. sætter nu fokus på de kompetencer

Læs mere

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn En af hovedopgaverne i projektet Fremtidsfabrikken Sydfyn er at udvikle og gennemføre tre uddannelsesforløb for henholdsvis kreative entreprenører, erhvervsrådgivere

Læs mere

Online branding. Skab strategiske relationer på nettet

Online branding. Skab strategiske relationer på nettet Online branding Skab strategiske relationer på nettet 1 Online branding Skab strategiske relationer på nettet Lars Sandstrøm 3 Lars Sandstrøm Online branding Skab strategiske relationer på nettet 1. ebogsudgave

Læs mere

Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger. Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S

Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger. Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S Spillebanen: Rammen som adfærdsændringer foregår i Økonomi Polarisering Sundhed

Læs mere

REKRUTTERING VI SÆTTER DET BEDSTE HOLD - GENNEM MODERNE REKRUTTERING

REKRUTTERING VI SÆTTER DET BEDSTE HOLD - GENNEM MODERNE REKRUTTERING REKRUTTERING VI SÆTTER DET BEDSTE HOLD - GENNEM MODERNE REKRUTTERING HVEM ER VI... VI ER GENERALISTER, SOM ER SPECIALISTER I MENNESKER pro&co blev etableret i 2000 og har siden da løst mere end 1000 stillingssager.

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

Kend din kunde Succesrig markedsføring i Tyskland

Kend din kunde Succesrig markedsføring i Tyskland Kend din kunde Succesrig markedsføring i Tyskland Marketing & Social Media - bliv du s med naboen Aalborg, Væksthus Nordjylland, 15.01.2015 Indhold Interkulturelt Erhvervs- og virksomhedskultur Sprog Markedsføring

Læs mere

Drupal. Hvad er Drupal?

Drupal. Hvad er Drupal? Drupal Verdens bedste Content Management System Drupal er to år i træk blevet kåret som det bedste Open Source CMS i den såkaldte CMS Award, som årligt afholdes af det anerkendte IT-bogforlag Packt Publishing.

Læs mere

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015 Den kommunikerende NGO 2014 Hvem er Aspekta? PR- og kommunikationsbureau siden 2004 Hovedkontor i Malmø, kontor i København og Stockholm Kåret til Sveriges bedste PR-bureau i 2011 og 2012 Medlem af Public

Læs mere

Tips & ideer om kommunikation

Tips & ideer om kommunikation Tips & ideer om kommunikation Hvis du gerne vil vide Hvad du er gået glip af de sidste mange måneder, så fortvivl ej. Her er et uddrag af de (helt gratis og ultra nyttige) nyhedsbreve, der hver måned lander

Læs mere

Turistoplevelsen i morgendagens oplevelsessamfund

Turistoplevelsen i morgendagens oplevelsessamfund Turistoplevelsen i morgendagens oplevelsessamfund Dansk Turismefremmes turistkonference 19. april 2012 Christian Have Oplevelsesøkonomiens tre ringe Ring 3: Oplevelser i det øvrige erhvervsliv Ring 2:

Læs mere

NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse

NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse NLP Master Coach Practitioner Uddannelsesbeskrivelse Denne NLP Master Coach Practitioner uddannelse er en overbygning til Asiscos NLP Coach

Læs mere

Kort sagt: vil du lave den fede Rejseplanen, skal du være med i vores konkurrence!

Kort sagt: vil du lave den fede Rejseplanen, skal du være med i vores konkurrence! Rejseplanen A/S afholder konkurrencen: Ideudvikling af Rejseplanen 1. Beskrivelse af opgaven Den overordnede opgave er at komme med bud på ideudvikling af Rejseplanen. Har du den fede ide til at nyskabe

Læs mere

Nye digitale muligheder og trends

Nye digitale muligheder og trends Nye digitale muligheder og trends Skanderborg 15. September 2015 Velkomst hvem er vi? Thomas Fisker Nielsen (find mig på LinkedIN) Adjunkt på University College Nordjylland Underviser i Google Analytics,

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

danmarks bedste uddannelse indenfor digitale medier for praktikere Det digitale akademi Aarhus

danmarks bedste uddannelse indenfor digitale medier for praktikere Det digitale akademi Aarhus danmarks bedste uddannelse indenfor digitale medier for praktikere Det digitale akademi 2012 Aarhus 2 Ulrik Petersen Direktør aegis media, aarhus Det Digitale Akademi er en unik mulighed for at springe

Læs mere

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring...

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring... Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring......men hvordan får du mest ud af små beløb. Marketing på jysk ELW Marketing management - analyse, planlægning og gennemførelse ELW er professionel

Læs mere

Gennemgang af de vigtigste elementer i. Jan Mortensen - SearchAcademy.dk IAA 13. maj 2009

Gennemgang af de vigtigste elementer i. Jan Mortensen - SearchAcademy.dk IAA 13. maj 2009 Gennemgang af de vigtigste elementer i online markedsføring Jan Mortensen - SearchAcademy.dk IAA 13. maj 2009 Hvem f.. er Jan Mortensen? Jan Mortensen Arbejdet med online markedsføring siden 1995 M&P e-marketing

Læs mere

NETWORKED BUSINESS TOUR

NETWORKED BUSINESS TOUR NETWORKED BUSINESS TOUR Fra social media-buzz til Networked Business Bliv medarrangør - det er gratis og skaber forandring og værdi for dine kunder og dit netværk prospekt: version 3 JERES NÆSTE EVENT

Læs mere

Automationsteknologi. Oplæg ved: Michael Danielsen/KEA

Automationsteknologi. Oplæg ved: Michael Danielsen/KEA Oplæg ved: Michael Danielsen/KEA Hvordan så det ud i fortiden? 80 erne Office 90 erne Office 00 erne ERP Database MES HMI PLC HMI/Scada PLC Scada PLC Hvordan så det ud i fortiden? 80 erne 90 erne 00 erne

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

Uddannelsesudvalg. Finans og Økonomi 19. januar 2015

Uddannelsesudvalg. Finans og Økonomi 19. januar 2015 Uddannelsesudvalg Finans og Økonomi 19. januar 2015 Agenda Velkomst og præsentation Gennemgang af kommissorium v/uddannelseschef Kim Hass Rubin bilag 1 Konstituering v/ Uddannelseschef Kim Hass Rubin Præsentation

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

75% 213% 278% SKRUER OP FOR SALGET. Nyhedsbrevstilmeldingerne. new-biz kundeopkald blev til møder. steg med

75% 213% 278% SKRUER OP FOR SALGET. Nyhedsbrevstilmeldingerne. new-biz kundeopkald blev til møder. steg med NAVNET HOLDER, HVAD DET LOVER... 75% new-biz kundeopkald blev til møder Besøgstallet for relevante besøgende på hjemmeside steg med 278% Nyhedsbrevstilmeldingerne steg med 213% 4 potentielle kunder i pipelinen

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Konceptudvikling 2.0. brings you a presentation

Konceptudvikling 2.0. brings you a presentation Konceptudvikling 2.0 brings you a presentation Hvem er jeg? I gamle dage ville jeg nok have sagt I dag siger jeg Hvad er Hello? Et reklamebureau og så ikke helt alligevel Med Hello forsøger vi at skabe

Læs mere

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED FREMTIDENS ARBEJDSMARKED En undersøgelse af projektdrevne virksomheders og organisationers erfaringer med krav til konsulentbemanding, effektivitet og specialisering. April 9 Interim Competence Jobmarkedets

Læs mere