e-konceptudvikler Professionsbachelor i e-handel, e-markedsføring, e-design og kommunikation.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "e-konceptudvikler Professionsbachelor i e-handel, e-markedsføring, e-design og kommunikation."

Transkript

1 e-konceptudvikler Professionsbachelor i e-handel, e-markedsføring, e-design og kommunikation. Brancheanalyse Møder med organisationer og virksomheder. 1

2 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Organisationer 7 E-relaterede virksomheder 17 Digitale designbureauer 26 Konsulentbureau, oplevelsesøkonomi 31 Tidligere studerende 33 2

3 Indledning Denne analyse er udarbejdet på baggrund af tese om at der er behov for en ny bacheloruddannelse som kan koble væksten i e-handel med kompetencer indenfor e- handel, e-markedsføring, kommunikation og flerfaglighed. Denne opfattelse er dannet ud fra fra vort tætte virksomhedssamarbejde. I efteråret 2008 har KEA derfor foretaget en brancheanalyse bestående af 24 kvalitative interviews med brancheorganisationer, faglige organisationer og potentielle aftagervirksomheder samt tidligere studerende på multimediedesigneruddannelsen. Alle KEAs uddannelser er solidt forankret i de respektive brancher gennem praktikforløb, deltidsundervisere med sideløbende beskæftigelse i brancherne, eksterne undervisere og projektsamarbejde med virksomheder. Derfor afspejler uddannelserne i høj grad de respektive brancher og deres kompetencebehov. Som udbyder af 2-årige akademiuddannelser med et ligeligt fokus på teoretiske og praktiske kompetencer er det vores pligt, at have fingeren på pulsen i forhold til brancherne. Analysen er et brugbart supplement til den løbende mere uformelle kontakt med virksomheder. Analysen giver en mulighed for en mere dybdegående videns- og meningsudveksling der kan give ny inspiration både i forhold til de eksisterende uddannelser og overbygningsuddannelser, der er på tegnebrættet. Derfor har det været en naturlig fremgangsmåde for os i udviklingen af den nye e- konceptudvikleruddannelse at udarbejde rammen og indhold af uddannelsen i tæt dialog med brancheorganisationer og aftagervirksomheder. KEAs målsætning er, at vores dimittender har de kompetencer og kvalifikationer, der er brug for på arbejdsmarkedet. Arbejdsmarkedet er hele tiden i bevægelse, og derfor har vi en forpligtelse til også at være det. Vores opgave er at følge udviklingen nøje, så dimittenderne er up-todate med deres kompetemcer - også i fremtiden. Uanset om de dimitterer fra de 2-årige uddannelser eller fra en eventuel overbygning. I de kvalitative interviews, har vi fokuseret på e-handel, e-markedsføring, e-design og kommunikation og det medfølgende kompetencebehov nu og i fremtiden. På baggrund af vor brancheanalyse kan vi konkludere, at der i høj grad er behov for overbygningsuddannelsen, PBA i e-konceptudvikling. Det er gentagne gange blevet understreget i de gennemførte interviews, at behovet for en specifik faglig kompetence er dækket af de eksisterende uddannelser, hvorimod behovet for en multidisciplinær uddannelse med en eventuel specialisering indenfor e-handel, e- markedsføring, e-design og kommunikation ikke er dækket. Det er ligeledes tydeligt, at der er behov for designere med en business-tilgang; ligesom der er behov for business-uddannede med digital og designmæssig indsigt. Undervejs i analysen har vi foretaget mere specifikke delkonklusioner i de sammehængende afnit. 3

4 Metode Formålet med denne analyse er at undersøge behovet for e-konceptudvikleruddannelsen. For at afklare hvilke kompetencer virksomhederne efterlyser, bygger rapporten på kvalitative interviews med 6 brancheorganisationer, 1 faglig organisation, 11 virksomheder samt 6 tidligere studerende på multimediedesigneruddannelsen. De deltagende virksomheder og deres organisationer er valgt for at sikre erhvervsrelevant fokus og den rette kvalitet i indholdet på e-konceptudvikleruddannelsen. Den anvendte metode, er udvalgt på baggrund af principperne for proto-typing. I første omgang har vi på erhvervsakademiet vi udarbejdet et oplæg om det faglige indhold som er blevet præsenteret i forbindelse med de kvalitative interviews. På baggrund af præsentationerne, har vi diskuteret det faglige indhold, behovet for uddannelsen og muligheden for at fremskaffe praktikpladser. Denne fremgangsmåde har medført en del ændringer og forbedringer undervejs i processen. Som et eksempel på dette, kan nævnes, er faget projektledelse, er gået fra at være valgfag til at blive et obligatorisk fag. Fremgangsmåden kan skitseres som: 1. Foranalyse. Formulering af foreløbig beskrivelse/prototype for e konceptudvikler uddannelsen ud fra dialog med forskellige interessenter 2. Udvikling af uddannelseskoncept i samarbejde med en række virksomheder og brancheorganisationer. Herunder løbende justering af beskrivelser/prototyper af uddannelsen i dialog med virksomheder og organisationer ud fra deres nuværende og fremtidlige behov for kompetencer og nye typer medarbejdere 3. Endelig færdiggørelse af uddannelseskonceptet I kraft af de kvalitative interviews med brancheorganisationer og virksomheder i dette område har KEA sikret dokumentation for behovet. Processen er forløbet over en periode fra oktober 2008 til i dag. Følgende organisationer/virksomheder har deltaget i analysen: E handels og webudviklingsvirksomheder I udviklingsarbejdet har vi således inviteret virksomheder med dyb indsigt og erfaring i e handelsområdet på både virksomheds og bureauside med i udviklingsarbejdet for at nå hele vejen rundt om kompetencebehovet i danske e shops og e handels konsulentvirksomheder: Aarstiderne, v. stifter og næstformand, Søren Ejlersen, medlem af FDIH/Dansk Erhverv Legeakademiet, v. direktør, Jane Vestergaard, medlem af FDIH/Dansk Erhverv Egmont Magasiner, v. online chef, Svenn Andersen, medlem af FDIH/Dansk Erhverv Creuna Danmark A/S, v. chefkonsulent, forretningsudvikling, Line Ghisler, medlem af FDIH, Danish Design Association og IT Branchen, 4

5 Dansk Internetselskab, v. kreativ chef, Jacob Rasmussen, medlem af FDIH og IT Branchen Webtop, v. projektleder, Lasse Skjelmose, medlem af IT Branchen Reklamebureauer med digital profil For at sikre relevans og kvalitet i den kreative del af e konceptudvikleruddannelsen, er en række digitale reklamebureauer inviteret til at være med i udviklingsarbejdet for at belyse det nuværende og fremtidige kompetencebehov. Bates, v. produktionschef, Mikkel Stig Christensen og Art director, Louise Madsen, medlem af DRRB/Dansk Erhverv Cross Boarder Communications, v. Art Director, Michael Buhl, medlem af DRRB/Dansk Erhverv Zupa, v. Creative director, Thorkild Bjerre Guava Communication, v. Production manager, Mads Fuhr Frederiksen, medlem af DRRB/Dansk Erhverv Brancheorganisationer i Dansk Erhverv For at sikre, at brancheorganisationernes indsigt i markedsudviklingen og kompetencebehovet indenfor e handel, e marketing og digital kommunikation får lov at præge e konceptudvikler uddannelsen, er følgende parter blevet præsenteret for uddannelseskonceptet. Dansk Erhverv, v. uddannelseschef, Svend Berg, og Forskningspolitisk chef, Jannick Schack Linnemann FDIH, v. kommunikationschef, Henrik Theil, og projektleder, Anna Billing DRRB, v. projektleder, Eleonora af Schaumburg Lippe Danske Designere, v. direktør, Steinar Valade Amland Danish Design Association, v. direktør, Gitte Just (IT Branchen har kommenteret på oplæg) Virksomhederne er udvalgt, så de dækker bredt; fra Aarstiderne til Rambøll Management. Således skabes et nuanceret billede af, hvad virksomhederne eftersøger, da der kan være stor forskel på behov og ønsker i forskellige virksomhedestyper. Styrken ved den kvalitative metode er, at det er muligt for interviewpersonerne at fortælle om deres synspunkter, oplevelser og holdninger en fordel, når feltet, der undersøges, er nyt og ikke tidligere afdækket. I det kvalitative interview får deltageren mulighed for frit at tale om visioner og idéer. Deltagerne er efterfølgende blevet præsenteret for deres bidrag for at minimere risici for misforståelser. Konsekvensen af den kvalitative metode er, at produktion af data og viden foregår i et direkte møde mellem interviewer og interviewperson. Interviewer og interviewperson møder op med hver sin baggrund, erfaringer og viden, og gennem det eksplorative interview kan der opstå ny viden, nye idéer og en ny fælles forståelse. 5

6 Forhåbentlig kommer de deltagende organiationer og virksomheder til at nyde godt af en bacheloruddannelse i e-konceptudvikling, der møder branchens nye og fremtidige kompetencebehov. 6

7 Organisationer Dansk Erhverv, 3/ Deltagere: Svend Berg, Uddannelseschef Jannick Schack Linnemann, Forskningspolitisk chef (politisk interessevaretagelse indenfor forskning, innovation, videregående uddannelse og design) Michael Holmstrøm, KEA Michael Jørgen Frederiksen, KEA Pia Jønsson, METAFOR (ref.) Om e-handelsområdet i Danmark Svend Berg: E-handel er etableret, især inden for design af indkøbsløsninger men feltet stormer ikke frem; det er stadig i sin vorden. Tror på, at det vil vinde frem. Og tendensen er, at der ikke er langt fra iværksætteren til lysten til at involvere andre i sin virksomhed. Det er vigtigt især i opstartsfasen, hvis man går efter at lave en e-shop, der jo indebærer mange forskellige elementer og beslutninger. Jannick: Jeg er ikke så kompetent til at udtale mig om fagene i konceptet til topup en, men kan se på, hvor deres aktie er, og hvor i processen Dansk Erhverv er i forhold til konceptet. Brancheforeninger Danish Design Association og Danske Designere er to brancheforeninger under Dansk Erhverv. Det vil være oplagt, at vi får deres vurdering af konceptet til topup en. Kontakt Gitte Just fra DDA og Steinar Valade-Amland fra DD, der primært er en forening for enkeltpersoner. Praktik Svend Berg: Hvorfor 6 måneders praktik? Det er meget vigtigt, at der er opstillet præcise ambitioner og mål til praktikvejlederen. Praktikopholdet skal beskrives, så det er en reel hjælp for virksomheden. Projektledelse Jannick: Dansk Erhverv er med i projekt om brugerdreven innovation. Her samarbejder 9 designvirksomheder med 9 virksomheder inden for handel og service om projektledelse og etnografiske metoder. Om dokumentation Svend Berg: Sørg for at dokumentere alle udtalelser I får fra alle. Tag et møde med vores to designforeninger hver for sig og et møde med FDIH. 7

8 Foreningen af Distance og Internet Handel (FDIH), 29/ Deltagere: Henrik Theil, kommunikationschef, FDIH, varetager desuden politiske interesser i FDIH Anne Billing, projektleder, FDIH, har selv tidligere drevet en e-butik med børnetøj Michael Jørgen Frederiksen, KEA Pia Jønsson, METAFOR (ref.) Kommentarer til oversigt over indhold på e-concept developer Henrik Theil: Det nye er de blå fag; e-commerce og e-marketing, der fokuserer på at drive e-forretning. Anne Billing: Det der med at markedsføre online og gøre en 2D webshop, der sælger 3D varer, er interessant, fordi det fordrer en særlig tankegang. Det at kunne bevæge sig ud af flere kanaler med mulighed for viral- og dialogmarkedsføring og med fokus på den købmandsmæssige funktion er utrolig vigtigt. Henrik Theil: For mange, der arbejder med net-kommunikation, er det jo typisk først omkring 3. generation af et site, at det går op for dem, at nettet ikke bare kan være en kopi af den måde, man kommunikerer på, når man offline. Det handler jo om at tænke ud af boksen og lade sig inspirere af fx Facebook. I skal have kombinationen af alle aspekter af e-commerce med, så de studerende forstår, hvad det er for en verden. Det er der behov for, det er jeg ikke i tvivl om. E-concept development and e-project management (den grønne) CSR Anne Billing: Det er bestemt relevant med CSR. Inden for nogle områder er det noget, man kigger meget på. Henrik Theil: CSR afhænger af målgruppen, men man vil jo næsten altid være koblet til bæredygtighedsprincipper på den ene eller anden måde, når man arbejder med e-handel, så det er et element, man skal kende til, så man kan have det med i sine overvejelser. Mobilen Henrik Theil: Jeg savner mobilen som medie her. Se fx på Japan, hvor mobilen er godt i gang med at overtage de digitale handelsmønstre. Mobilen har jo i dag indbygget en barcode scanner, der kan tjekke alt. Anne Billing: I Korea har de ligefrem designet håndtasker med en bund til mobilen, der gør det muligt blot at svinge mobilen hen over billetsystemer etc. Projektledelse Henrik Theil: Hvad angår projektledelsen har kandidaterne fra cand. scient. soc. PR en god bred viden om projektledelse. Og det er et godt princip, at 8

9 projektlederen aldrig selv skal blive nørd men kunne skubbe på og forstå specialisterne. Den studerende skal lære, at det er vigtigt at købe et skalerbart content management system, der kan udbygges over tid og integrere fx ERP og web 2.0 faciliteter, og at man vælger et system, der kan tale sammen med andre. Der er generelt for meget silotænkning. Det er vigtigt at have forståelse for, at værktøjerne er omdrejningspunkter for e-handel for at nedbringe omkostningerne. Anne Billing: Projektlederen skal også være i stand til at udarbejde en basal kravspecifikation i forhold til e-shoppen, som blandt andet viser, hvor man sigter på at være henne om fx 4 år. Henrik Theil: Online interkulturel formidling er vigtig, for den største fejl man kan begå er blot at overføre sin danske løsning til udlandet. Det er vigtigt at få en forståelse for, at man må udvikle en løsning til et andet land i samarbejde med en eller nogen, der er opvokset i den anden kultur. Ellers kan det gå gruelig galt. Og det er bestemt vigtigt at have viden om brugerdreven innovation og brugeroplevelse. Blå valgfrie moduler Økonomi Anne Billing: Der mangler noget økonomistyring, som er en vigtig kompetence. Man skal vide nok til, at man kan værdisætte. Henrik Theil: Få en akademiøkonom til at holde en forelæsning om, hvordan man låner penge, og om de hjælpefunktioner en revisor kan tilbyde, samt hvilke hjælpekompetencer, man i det hele taget kan drage nytte af. Ikke mindst skal der være noget om bankernes rolle, og om at det er svært at låne penge. International jura Anne Billing: Punktet omkring international jura er til gengæld problematisk, for det kræver rigtig meget. Det vil derfor være vigtigere at se på, hvilken type lovgivning, der finder anvendelse i forskellige tilfælde, så den studerende får et vidst overblik. Inviter forbrugerombudsmanden ud for at få forklaret den ramme, man skal agere inden for. Henrik Theil: Der er jo rigtig mange ting, man skal have indsigt i; fra totalpriser til adresseregistrering etc., og det er meget vigtigt at kunne lave en strategi for salg og mersalg, men der er et stor aber dabei i forhold til det juridiske. Jeg vurderer ikke, det har relevans, fordi området simpelthen er for stort. Man kan til nød se på den danske lovgivning, men igen kan det blot være forbrugerombudsmanden, der kommer ud og fortæller. Man kan ikke nå at kigge på international jura på e- handelsdelen, men man skal vide, at man skal sætte sig grundigt ind i jura på området for de lande, man skal arbejde med. F. eks. er Norge jo ikke med i EU, derfor er der nogle særlige returproblematikker. Jeg synes man på studiet skal koncentrere sig om kerneforretningen. Røde valgfrie moduler Anne Billing: Relationsmarkedsføring skal tydeliggøres. Der er meget formidling i den mørkerøde boks. 9

10 Henrik Theil: Det er meget vigtigt med den dialogbaserede tilgang, der kan give kunden en oplevelse af at være en del af processen. Behov for uddannelsen Henrik Theil: Vi tror på, at der er behov for en uddannelse med fokus på afsætningsmåder. Det er ikke umuligt, at den kunne integreres i en eksisterende uddannelse. Anne Theil: Der sker jo hele tiden noget på feltet. Hvem kunne have forudset, at Twitter ville få den betydning, det nu har? Praktik & jobs Anne Billing: Pas på, at praktikstederne ikke kommer til at bruge de studerende som billig konsulentbistand. Henrik Theil: Der vil være behov for medarbejdere med uddannelsens kompetencer i traditionelle virksomheder, der går fra offline til online, og jeg kan også forestille mig, at man kunne blive rådgiver i en kommunal erhvervsrådgivning. Og uddannelsen kvalificerer også til at blive iværksætter. De store konsulenthusene ligger jo primært i hovedstadsområdet og lidt mindre i de største byer i provinsen, og her kan de selvfølgelig også gå ind. Danske Designere, 24/ Deltagere: Steinar Valade-Amland, direktør Danske Designere Michael Jørgen Frederiksen, KEA Pia Jønsson, METAFOR (ref.) Danske Designere 90 % af Danske Designeres medlemmer kommer fra Arkitektskolerne, Designskolerne, Aalborg Universitet eller Mediehøjskolen. Resten er autodidakte eller har en anden uddannelsesbaggrund. Medlemskabet er individuelt, og 60 % af medlemmerne er selvstændige med virksomhed, medejer af eller partner i en designvirksomhed. Behov Steinar: Der er behov for, at vores medlemmer kan udvikle forretningsmodeller f. eks. inden for servicedesign og at de kan indtænke brugeroplevelse. De eksisterende uddannelser dækker ikke behovet. Og der er desværre ingen overordnet strategi for de forskellige kreative uddannelser, eller koordinering imellem dem. Der mangler uddannelse inden for servicedesign. På højeste niveau 10

11 mangler også de klassiske grafiske designere med viden om fx typografi, og det at udvikle grafik. Oversigt over indhold på top-up Steinar: Det er vanskeligt at se, hvordan krydsningen mellem de to spor skulle føre til de to titler: Cross media design og Cross media business. Cross media concept development (den grønne) Steinar: Inkluderer videnskabsteorien antropologisk metode? I bør huske den, da det kan være med til at gøre uddannelsen lødig i sidste ende, da disciplinen understøtter samfunds- og erhvervsforståelsen. I bør ikke trække CSR ud. Mange arbejder i dag med Corporate Social Risk Management, men næsten ingen virksomheder har pt. en strategi inden for CSR i dets egentlige betydning; Corporate Social Responsibility, men jeg er ikke i tvivl om, at det vil komme til at betyde en stadigt vigtigere rolle i forhold til designerens virke. Det er en spændende kombination af relevante problemstillinger I har med i introduktionen til konceptudvikling, men det er vældig vigtigt at understrege, at de studerende stifter bekendtskab med områderne de bliver ikke specialister i dem, for hvert enkelt begreb har jo begreber under sig, der kan tolkes forskelligt. Så læg ambitionsniveauet det rigtige sted, så de studerende får kendskab til mulighederne. Denne kombination mangler på rigtig mange uddannelser. Cross media design (den røde) Steinar: Mange designere føler sig ikke hjemme i reklamebranchen. Derfor har reklamebranchen svært ved at få fat i designere, der kan det tværgående som her. For designerne kan det på et dybere niveau og vil jo nok ikke arbejde på et reklamebureau, som jeres uddannelse lægger op til. Læg informationsarkitekturen ind i den lyserøde kasse sammen med den tværmediale produktion, da det er en forudsætning for det andet. Den mørkerøde kasse communication & storytelling - er jo det mere filosofiske/filologiske afsæt, og i den mellemrøde e-design - ligger den grafiske forståelse, der er en forudsætning for at kunne oversætte fra analogt til digitalt. Transaktionen er helt afgørende; det handler om at forstå visuel kommunikation for at kunne oversætte det til et digitalt miljø. Jeg har svært ved at udtale mig om den lyserøde boks cross media production da jeg ikke kender alle bogstavkombinationerne. Cross media business Steinar: Rigtigt at tænke den kommercielle profil ind her og fint at have både projektledelse, prisfastsættelse og forståelsen for de forskellige kulturer med. Projektledelse er en af de sværeste discipliner, der ofte bliver betragtet som en mellemstation til at blive leder. Men professionel styring er utrolig vigtig, og det skal helt klart være et speciale. 11

12 De to blå klodser E-commerce og E-marketing er for mig at se helt integrerede. Markedsføringen skal jo tænkes ind fra begyndelsen: Det handler om at forstå markedet, interfacet osv. det er old school at tænke det hver for sig. Fra 6 klodser til 4 Steinar: De 3 røde og 3 blå klodser kunne i stedet blive til 4 søjler med hvert sit fokus: økonomi, teknik, design, projekt, så man fik en egentlig specialisering og ikke så meget på tværs. Der ser pt. ud til at være for mange små enheder, til at uddannelsen kan give en klar faglig profil. Det er jo vigtigt, at de studerende ved, hvad de kommer ud og kan. Relevans Steinar: Der er plads til en hvilken som helst uddannelse, hvis den er god nok. Min bekymring er, at der er et halvt år til at smage på en hel masse. I skal gøre uddannelsen spids nok og ikke bare tage en 5-årig uddannelse og skære ind. Der er mange komplekse problemstillinger her, og ambitionsniveauet er højt. Der er kommet 50 nye bacheloruddannelser inden for de sidste 3 år, og halvdelen af dem hedder noget med design. I må lave en helt klar profil, for 1½ år er ikke så meget. Det skal være målrettet. Vigtigt, at de studerende kommer ud og er rigtig gode til noget. Og at de kan formulere præcist, hvad det er de er gode til. Læg for eksempel de to røde blokke, Communication og E-design sammen, og lad dem fylde 25 ETCS og så lad Cross media production fylde de 5. E-design er jo nærmest humaniora og kun meget lidt håndværk. Mit forbehold er funderet på, at der er alt for mange dårlige uddannelser i Danmark, og jeg kunne være bekymret for, at det bliver for bredt. Danish Design Association, 24/ Deltagere: Gitte Just, direktør, DDA (har eksisteret siden februar 2008, og har i dag 1500 medlemsvirksomheder) Michael Jørgen Frederiksen, KEA Pia Jønsson, METAFOR (ref.) Om behovet for en uddannelse på feltet Gitte Just: Problemet er, at der er en underskov af virksomheder på designområdet, som besidder alle de generelle kompetencer, men som mangler dybden. Derfor må designvirksomheder i stigende omfang rekruttere medarbejdere i udlandet. Der mangler en kortlægning af, hvad de enkelte designuddannelser tilbyder, og de ville kunne drage stor nytte af at blive løftet op kandidatniveau, hvad angår digitalt design. I kan være med til at skubbe på den vogn. En amerikansk undersøgelse viser, at designere ikke kan gå ud og blive designere, hvis de ikke har den helt grundlæggende forståelse for designforskningen, der kunne løfte feltet og skabe respekt omkring det. Tal med Center for Designforskning, der har oprettet en master i design. 12

13 Gitte Just: Styrken er klart projektarbejdet. Der er helt sikkert et stort behov for nogen, der har medier som det, man skal agere ud fra og skabe resultater i forhold til tværdisciplinært. Mine medlemmer, der arbejder digitalt, har svært ved at rekruttere kompetent arbejdskraft. Uddannelsen kan også være med til at udbygge erhvervslivets forståelsesramme for, at der er behov for nogen, der kan løfte opgaven ved at synliggøre, hvor den nye innovation ligger. Om de obligatoriske fag (de grønne) Oplevelsesøkonomi Gitte Just: Oplevelsesøkonomi er en naturlig udvikling af servicedesign, fordi oplevelsen jo ligger oven på servicen. Der skal noget til, for at man får lyst til at besøge det samme website to gange. Det er vigtigt, at I får understreget den multidisciplinære tilgang. Jo mere man får understreget sine kompetencer med at arbejde sådan, desto tydeligere profil, og desto større er chancen for at få arbejde. CSR + concept development Gitte Just: Jo mere man er rustet til at komme CSR i møde, jo bedre, da det snart er en del af EU-pakken. Der er stor bevågenhed omkring, hvad netværk kan skabe af nye forretningsmuligheder, og det er oplagt af stor værdi at vide, hvordan man anvender forretningsmodellerne på et strategisk niveau. Nogle af vores medlemsvirksomheder er meget dygtige på det forretningsstrategiske område, mens andre driver deres virksomhed med hjertet og mangler forretningsmodellen. Det er vigtigt med en fælles forståelse for det begrebsapparat, og at designvirksomhederne har en fælles Wiki, der er tværkulturel, hvor man fx kan se, hvad packaging betyder. Det tager autoritet ud af et fag, at man ikke har en fælles forståelse. Check Regitze Klints webshop hun har forstået, hvordan man gør! De valgfrie fag røde og blå Gitte Just: Der er nødt til at være et strategisk niveau for begge linier de studerende skal være involverede i at tænke hele vejen rundt fra idé til udførelse. Og de skal OGSÅ kunne tænke i forretningsmodeller. Det strategiske designniveau kunne ligge i de obligatoriske kurser (de grønne). Man skal forstå synergien mellem de røde (designfag) og de blå (businessfag). I har lavet et for skarpt skel, og jeg tror ikke rigtig på valg og tilvalg. De skal forstå de styrker og fordele, der ligger i at forstå begge områder. Men man må holde sig til sit specialiserede forløb for ikke at blive generalist, så man kunne lave faciliteringsforløb, hvor man får forståelse på tværs. I skal altså uddanne dem til at forstå helheder og kunne gå ud og ind ad teams, så det strategiske niveau er med hele tiden bag det praktiske. De røde (designfagene) Gitte Just: Der er masser af værdi i at blive introduceret til mange områder, men det er vigtigt også at kunne få dyb viden på nogle områder. Præmissen er måske, at hvis man virkelig vil specialisere sig, må man videre til kandidatuddannelsen. 13

14 Mediehøjskolen ved, hvad de skal, og de ved, hvad virksomheder er, for de er dygtige til at interagere med dem. De blå (businessfagene) Gitte Just: Som sagt er det svært at adskille blå og rød, og mange designbureauer kan jo også det strategiske niveau. Pas på, at synergierne ikke går tabt, og at I stadig får lavet hæderlige profiler. Det er mange ting, de studerende skal lære på et år. Praktik Gitte Just: Jeg tror gerne mine medlemsvirksomheder vil tage de studerende i praktik. Mange af dem er vant til at arbejde på den måde. Uddannelseskonsulent Mette Christiansen, HK-Forbundet, 3/ Deltagere: Mette Christiansen (HK), Ulla Skram, Michael Holmstrøm, Michael Frederiksen, Ola Pukki og Pia Jønsson Mettes afsæt Mette Christiansen er uddannelseskonsulent i HK-Forbundet. Derudover er hun med i det nye Rådet for erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Organisering En meget høj procentdel af multimediedesignerne er ifølge Mette typisk organiseret i HK/SAM-DATA. Interviews Interviewene peger tydeligt i retning af, at multimediedesignere i job efterspørger en større grad af specialisering inden for de områder, de har arbejdet med på uddannelsen. For at komme hele vejen rundt om dette, skal vi ikke alene spørge til de færdiguddannede multimediedesigneres job-ambitioner inden for branchen, men også høre dem om deres evt. visioner for et job i andre brancher. Det kunne afføde andre input til den nye profbach. Modulær løsning for at tilgodese behov for efteruddannelse Da 23% af de nuværende multimediedesignere allerede nu vælger at læse videre umiddelbart efter de har afsluttet deres eksamen, tvivler Mette på, at en ny 1½ års professionsbachelor vil kunne trække så mange ekstra studerende i sig selv. I stedet kan vi tænke i en løsere pakkeløsning, der også er attraktiv for andre med en KVU baggrund og for de, der har fuldtidsarbejde, men ønsker efteruddannelse. 14

15 Mette foreslår derfor, at vi arbejder på en overbygningsuddannelse opbygget af moduler, for ikke kun at tiltrække dem, der har mulighed for et helhedsstudie. Stykker man uddannelsen sammen af flere korte og koncentrerede moduler, som den enkelte studerende kan sammensætte efter behov, er der bedre mulighed for at skabe en fyldestgørende (efter)uddannelse med relevans for mange. Endnu et argument for en sådan konstruktion er, at den stigende arbejdsløshed, ifølge Mette, vil motivere arbejdsgiverne til at sende medarbejderne på efteruddannelse i de perioder, hvor der ikke er så mange opgaver. Man kunne gå efter at få godkendt 10 moduler, og så have mulighed efter at oprette 5 ad gangen afhængig af efterspørgslen. Praktik Der bør indlægges 6 måneders praktik, men praktikperioden kan godskrives ved fast arbejde i branchen eller hvis man tager modulerne som en del af en diplomuddannelse. Input til indhold Mette ser en stor udfordring i at definere jobkompetencer, og hun spørger til hierarkierne i skolens samarbejder. Hendes erfaring er, at mange multimediedesignere kommer ud i stillinger som projektledere, hvorfor det kunne være et felt, man med den nye top-up burde vægte. Ikke mindst projektledelse i interkulturelle sammenhænge. Og det er ifølge Mette vigtigt ikke kun at tænke mediekonvergens men også anvendelseskonvergens ind i uddannelsen. Mette var for et par år siden med til at lave en række rundbordssamtaler med multimediedesignere og aftagervirksomheder, og det viser sig, at mmd erne er eminente projekt- og produktionsledere. Det er lige præcis på det felt, de har en spidskompetence, hvorimod de på nogle af de andre områder fx design og programmering kan have svært ved at hamle op med unge med længere og mere specialiserede uddannelser. Så gerne endnu mere undervisning i projektledelse af kreative processer. Mette fortæller, at der i USA er hele 19 forskellige slags animatorer. Denne specialiseringsgrad kan vi ikke matche herhjemme. Der er mangel på 3D animatorer, et teknisk specialiseringsområde som reklamebureauerne efterspørger. Lego produktudvikler i dag vha. 3D modelleringsværktøjet Maya. Ved at bruge multimedieværktøjer til produktudvikling skæres halvdelen af udviklingstiden. Industrien er altså et vigtigt aftageområde, ligesom reklamebranchen er det. Og det er i overgangen mellem produktudvikling og markedsføring, at der ligger et behov for nogle nye kompetencer. Begrebet oplevelsesøkonomi kan ses som den næste dimension af de markedsføringsmåder, som et ad on til produktet og det har på den måde relevans langt bredere end til eventindustrien. Et andet vigtigt område er CMS, og det organisatoriske med at konvertere fra et system til et andet. Der er behov for medarbejdere, der kan facilitere en organisatorisk udvikling og foretage en kommunikations- og adfærdsanalyse. 15

16 IT-jura vil også være relevant. Ligesom det vil være relevant med discipliner inden for det pædagogiske/didaktiske område. Det er ifølge Mette ikke relevant at lave en specialisering af programmeringsdelen (søjlen i midten), da dette udbud findes andre steder. Fokus lægges på digital kommunikation og på, hvordan man faciliterer e-handel. Potentielle samarbejdspartnere Mette foreslår, at vi kontakter en meget innovativ multimedie skole i Wales og London School of Graphics and Media. Uddannelsen kunne evt. være en cross over for markedsøkonomer. Grafisk Højskole har også en diplomoverbygning, der handler om ledelse af kreative processer. Delkonklusion: De adspurgte organisationer støtter alle tilblivelsen af den nye overbygningsuddannelse. Dansk Erhverv understrenger at e-business er i sin vorden og DE forventer at det vil vinde frem og dermed behovet for ansatte med de specielle kompetencer som uddannelsen til e-konceptudvikler dækker. Der er generel forståelse for at e-business er en ny måde at kommunikere på og det kræver nye kompetencer. Der udtrykkes behov for e-kompetencer i bred forstand, også i forhold til traditionelle virksomheder der går fra offline til online. Mere konkret udtrykkes behov for fokus på afsætningsmåde, digitale kompetencer, servicedesign, projektledelse samt at kunne udvikle forretningsmodeller som de eksisterende uddannelser ikke dækker. Der nævnes at en multidisciplinær tilgang er essentiel. 16

17 E-RELATEREDE VIRKSOMHEDER Legeakademiet, Aarstiderne og Egmont Magasiner, 30/2009 Deltagere: Jane Vestergaard, medstifter af webshoppen Legeakademiet i 2005, som hun har drevet på fuld tid sammen med sin kompagnon siden Legeakademiet sælger lærende og udviklende legetøj over nettet til børn fra 0-12 år. Virksomheden outsourcede for 1½ år siden lageret og distribution og udbyder nu mere end 1000 varenumre. Benytter Navision og ScanCommerce. Jane har en HD. Svenn Andersen, onlinechef på Egmont Magasiner. Har siden 1998 arbejdet med internettet, blandt andet som ansvarlig for digitaliseringen af DR Nyheder. Egmont Magasiner har omkring 15 undersites for de enkelte magasiner og stort abonnementssalg. Svenn er uddannet journalist. Søren Ejlersen, medstifter af Aarstiderne i Er i dag næstformand i bestyrelsen. Søren modtog sidste år FDIH s ærespris. Tænker konstant nye koncept- og forretningsmuligheder. Aarstiderne omsatte sidste år for 280 millioner kr. og har 9 datterselskaber. Søren er uddannet kok. Michael Jørgen Frederiksen, KEA Pia Jønsson, METAFOR (ref.) Mangel på tværgående kompetencer Ingen af vores 3 indbudte gæster har overvældende eller udelukkende positive erfaringer med at samarbejde med eksterne webbureauer. Der er typisk store udfordringer med at få leverandører til at forstå behovene og til at rådgive, så koncepter og løsninger understøtter forretningen. Søren: Vi har til gengæld rigtig gode erfaringer med at samarbejde med en 16- årig fra Grenå. Vi lægger en masse ud til eksterne, men konceptforståelsen er tilsyneladende ikke eksporterbar. Og ingen kan det der med at tænke på tværs. Svenn: Vi er jo en stor organisation selv, men vores erfaring er, at når vi samarbejder med eksterne, så bliver det dyrere og sværere at stille krav, jo større de er. Så på den ene side ruller man meget hurtigere med ildsjæle, men på den anden side kan det selvfølgelig også gå helt galt. Jane: Vi er jo totalt afhængige af, at de har kundeforståelsen i IT-verdenen. Det kommer alt for meget til at handle om, hvad der er teknisk muligt. Men der er jo også hele økonomidelen med lager- og prisstyring og det med det brugervenlige design. Svenn: Man skal altså på den ene side vælge nogen til sine digitale løsninger, der kan det tekniske sprog, men det optimale er, hvis webfolkene både har et ben i konceptverdenen og i den tekniske. Og kombinationen er ikke nem at finde. De 17

18 skal jo også have evnen til at tænke kommercielt. Hvis programmørerne også havde den forretningsmæssige forståelse, ville de ikke tænke så maskinelt. De skal simpelthen forstå, hvad godt købmandskab er. Praktikanter Søren: Vi kører løbende forløb med praktikanter fra Suhr s, hvor de arbejder med blandt produktudvikling og diætik. Vi har pt. 3 hos os i et udviklingsforløb, hvor de arbejder op imod 5-6 forskellige kompetencer og på den måde får forståelse for værdikæden, kommunikation osv. Jane: Det ville være fint med en praktikant, der kunne sparke ideer ind, som man ikke selv har - men vi skal selvfølgelig også have kapacitet til at lære noget fra os. Svenn: Specielt inden for e-markedsføring ville det være relevant med en praktikant med konstant kontakt til webredaktøren, marketingredaktøren osv. Gennemgang af konceptskitsen De obligatoriske kurser (de grønne fag) Om Bæredygtighed (CSR) Søren: Jeg tænker det lidt som et fremmedlegeme. Måske er det blot noget, man skal bruge en eftermiddag på. Og det er ikke det, der får nogen til at vælge uddannelsen. Svenn: Det er jo ikke en disciplin men snarere en holdning, der skal komme fra hjertet, og det ligger vel et andet sted end i konceptet. Det er jo ikke specielt indenfor e-commerce, at bæredygtigheden ligger, men i hele grundværdisættet. Om Oplevelsesøkonomi Svenn: Det hænger godt sammen med e-marketing og det med, at e-shops kan blive bedre til at fortælle historier om deres produkter. Søren: Vi husede faktisk for nylig et arrangement med overskriften Oplevelsesøkonomi med blandt andre Lene Espersen som deltager. Oplevelsesøkonomi handler vel om at udrykke den forretningsmæssige identitet gennem nettet ikke kun om produktet men også om signalværdien. Svenn: Se bare på museumsverdenen, hvor mange museer nu har ret omfattende butikker. Man har lige fået en oplevelse på en udstilling, og så vil man gerne købe noget, som har en historie knyttet til sig og måske med relation til udstillingen. Søren: Der er en eklatant sammenhæng mellem web og offline. Og for os er der en kraftig tovejssammenhængskraft, når vi på vores website fx viser, hvordan man parterer en kylling, men har skåret de klip ud, hvor man skal vaske hænder, og brugerne så bemærker det. Svenn: Pudsigt, at ingen kombinerer fansites og webshops - det er stort set kun Amazon, der tager fat idet. Måske producenterne er bange for at bringe anmeldelser af deres egne produkter. 18

19 Søren: Men det er en eksponentiel faktor, at man kan kommentere på hinandens udsagn. Cross media business valgfrie kurser, specialisering (De blå fag) E-marketing Svenn: Kunne i stedet hedde distribution af indhold og handle om, at man får en generel afsætningsforståelse, der også inkluderer fx Facebook. Og de studerende kunne lære om betydningen af, at butikker og medier går sammen de bliver jo langt mere powerfulde, når 2 brands går sammen. Søren: Vi har jo erfaret vigtigheden af at have helt almindelige opskrifter på frikadeller og vanilleis liggende på vores website for folk, der ellers ikke ville finde os. Og vi ser Facebook som en motorvej, der skaber trafik. Jane: Rigtig vigtigt med teknikforståelsen blandt andet af CMS og for, hvilke typer af shops (platforme), der findes. Desuden er det vigtigt med noget om kundens købs-adfærd på nettet, og hvilke netværk, der findes, som man evt. kan blive en del af fx FDIH. Desuden skal man forstå hele Google og søgemaskineproblematikken. Man skal kunne analysere et website og vide, hvordan man laver AdWords, og hvor man skal lægge sine annoncekroner. Søren: Der skal også være noget med om open source. Og noget om lagerstyring, værdikæden og hele logistikdelen. Og man skal kunne koble til hele det sociale felt under web 2.0. Project management Svenn: Fint, det er med. Især hvis man kan få projekterfaringen allerede i undervisningen, så man tidligt lærer, hvordan man arbejder ude i virksomhederne. Søren: Alt kan tænkes som et projekt i undervisningen med grupperinger som i Microsoft Project. Digitale strategier Svenn: I må huske alt, hvad der hedder push marketing. Det er jo en særlig disciplin på nettet, der indbefatter ting som embedded marketing, nyhedsbreve osv. Søren: Indtænk både mikro og makro løsninger, det med, at det starter i det små med intuition og fremdrift, og derfra kører frem. Jane: Uddannelsen bør hele tiden have den der learning-by-doing tilgang med. Der mangler en forretningsforståelse i branchen og evnen til at koble design med organisations- og værdiforståelse. Man taler ofte forbi hinanden. Svenn: Måske kan man dele det op i et mikrospor, der henvender sig til kommende iværksættere og et makrospor, der henvender sig til de studerende, der fx skal arbejde i organisationer som Egmont Magasiner. 19

20 Cross media design valgfrie kurser, specialisering (De røde fag) Svenn: Meget vigtigt, at der her er noget med om corporate blogging; det at virksomhederne kommunikerer i øjenhøjde og i åben dialog med brugerne, og på den måde piller deres autoritet ned. Men pas på det ikke bliver en helt journalistuddannelse i sig selv! Søren: Men de studerende skal få en forståelse for, hvad der skal til for at skabe en kultur, der får en virksomhed til at skrive til at gå i dialog med brugerne. Nytteværdien er så vigtig. Man aflæser på millisekunder, om man vil klikke på et link. Jane: Det er utrolig vigtigt at lære værdien af at kommunikere åbent. E-Design Svenn: Glem alt, hvad du har lært på Designskolen men husk forretningsforståelsen! Se fx VG i Norge. Det er virkelig grimt design eller Ekstra Bladet de har forstået, hvor brugerne er. Og så skal de studerende lære noget om, at man ikke bare kan overflytte printmode til webdesign. Cross media production Søren: Også her er forretningsforståelsen væsentlig. Creuna og Dansk Internet Selskab, 27/ Deltagere: Line Ghisler, chefkonsulent forretningsudvikling, Creuna. Rådgiver omkring kommerciel succes med e-handel, som Line har arbejdet med siden Økonom fra Århus Universitet Jacob Rasmussen, kreativ chef, Dansk Internet Selskab ansvar for UX og e- commerce, projektleder. Cand. merc. Michael Jørgen Frederiksen, KEA Pia Jønsson, METAFOR (ref.) Overordnet Line: Vigtigt, at en ny top-up på multimediedesigneruddannelsen ikke bliver for bred, derfor godt med de to søjler. I skal huske at inddrage FDIH, da de repræsenterer bredden af virksomheder, der arbejder med e-handel. Og I skal i den forbindelse også have fat i de små, fordi de især vil kunne drage nytte af en medarbejder med flere discipliner. Jacob: Det er interessant, at der begynder at poppe uddannelser op, inden for det jeg og andre jævnaldrende har haft en praktisk tilgang til. Først inden for usability og informationsarkitektur, og nu altså inden for e-commerce, som de, der arbejder med det i dag, kun har en erfaringsmæssig tilgang til. Der er behov for medarbejdere ude i virksomhederne, der kan tænke på tværs, og som kender til hele fødekæden. 20

10 gode grunde til at prioritere online i markedsføringsplanen. Jan Mortensen - SearchAcademy.dk IAA Kolding 18. juni 2009

10 gode grunde til at prioritere online i markedsføringsplanen. Jan Mortensen - SearchAcademy.dk IAA Kolding 18. juni 2009 10 gode grunde til at prioritere online i markedsføringsplanen Jan Mortensen - SearchAcademy.dk IAA Kolding 18. juni 2009 Men først lidt om mig selv Jan Mortensen Arbejdet med online markedsføring siden

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I IT & BUSINESS (E-Business) ITU.dk/uddannelser IT & BUSINESS (CAND.IT I E-BUSINESS) Kunne du tænke dig at arbejde i krydsfeltet mellem it og forretningsudvikling?

Læs mere

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for...... mulighederne Et graduateforløb i Energinet.dk varer to år, hvor du er i turnus i tre forskellige afdelinger. Du deltager i det daglige

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed via de digitale medier Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier, big data og indholdsmarkedsføring Behøver jeg så

Læs mere

Danish Design Association

Danish Design Association Danish Design Association Side 2 Velkommen Program 16.30 Velkommen til Designit v. Martin Delfer 16.40 Gitte Just, Danish Design Association 17.00 Line Rix, 1508 17.20 Søren Overgaard Skafte, e-types 17.40

Læs mere

ADMINISTRATIVE UDDANNELSER

ADMINISTRATIVE UDDANNELSER ADMINISTRATIVE UDDANNELSER SERVICEØKONOM erhvervsuddannelse + specifikke krav SPORTSMANAGEMENT, PROF.BA (overbygning) ADGANGSKRAV: Markedsføringsøkonom, serviceøkonom, finansøkonom INTERNATIONAL HOSPITALITY

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur,

Læs mere

Hvad kan vi lære af online julehandlen 2013?

Hvad kan vi lære af online julehandlen 2013? Hvad kan vi lære af online julehandlen 2013? December måned, online butikkernes travleste tid, er forbi, og derfor har vi hos webbureauet webdanmark.com analyseret på tallene og identificeret 5 vigtige

Læs mere

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Akademiuddannelsen - Fagudbud Foråret 2014 Undervisning i dagtimerne: Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Pris ledige Kommunikation & formidling Kommunikation i praksis 26.-27.03.,

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu!

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! Hub North inviterer til gratis, målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Det er sidste chance for at sikre sig en af de

Læs mere

ADMINISTRATIVE UDDANNELSER ØKONOMI

ADMINISTRATIVE UDDANNELSER ØKONOMI ØKONOMI ADMINISTRATIONSØKONOM FINANSØKONOM LOGISTIKØKONOM ADGANGSKRAV: Gymnasial uddannelse Uddannelse inden for hvordan samarbejdet mellem borger og forvaltninger samt kunder og virksomheder fungerer.

Læs mere

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet det humanistiske fakultet københavns universitet Kommunikation og it Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet det humanistiske fakultet 1 Vil du udvikle det nye Twitter? Vil

Læs mere

2

2 1 2 3 Husk at selvom det er nærmest programmeret i os, at vi gerne vil svare, når vi bliver stillet et spørgsmål, så er det ok ikke at vide det! Og det der sker hvis du svarer på spørgsmål om adgangskrav

Læs mere

Kresten Wiingaard Adm. Dir.

Kresten Wiingaard Adm. Dir. Kresten Wiingaard Adm. Dir. Fakta Stiftet i 1998 30 medarbejdere Der lever og ånder for din online forretning Vækst hvert år AAA rating i 2005, 2009, 2010 og 2012 Gazelle 2008 100% selvejet Langvarige

Læs mere

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Social Media Strategi Muligheder og udfordringer November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Weblog: Hovedet

Læs mere

Tips & ideer om kommunikation

Tips & ideer om kommunikation Tips & ideer om kommunikation Hvis du gerne vil vide Hvad du er gået glip af de sidste mange måneder, så fortvivl ej. Her er et uddrag af de (helt gratis og ultra nyttige) nyhedsbreve, der hver måned lander

Læs mere

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Københavns Erhvervsakademi Ryesgade

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Apps og digitale services i sigte

Apps og digitale services i sigte Apps og digitale services i sigte AF CHEFKONSULENT LOUISE BÜLOW, CAND.SCIENT.POL OG CHEFKONSULENT CHRISTIAN OHM, M.SC., CAND.SCIENT.ADM. RESUME De nye teknologier er massivt på vej ind i virksomhederne.

Læs mere

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser Fremtidens konkurrenceparameter i turisme-erhvervet Mange taler om kundeoplevelsen som et

Læs mere

Account Management/salgs-praktikant søges til virksomhed i vækst.

Account Management/salgs-praktikant søges til virksomhed i vækst. AW Media ApS Høffdingsvej 34 2500 Valby Account Management/salgs-praktikant søges til virksomhed i vækst. AW Media søger praktikant med talent for salg og kommunikation. Du behøver ingen erfaring, idet

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

VELKOMMEN DECEMBER NYHEDSBREV FRA CONNECTSPORT

VELKOMMEN DECEMBER NYHEDSBREV FRA CONNECTSPORT DECEMBER 2014 VELKOMMEN DECEMBER NYHEDSBREV FRA CONNECTSPORT Velkommen til det inspirerende ConnectSport Netværk. Opgaven for mange ledere i dag er at være inspirerende. Men hvor skal man lade sig inspirere

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I DIGITALE MEDIER OG DESIGN ITU.dk/uddannelser BLIV BACHELOR I DIGITALE MEDIER OG DESIGN Interesserer du dig for digitale medier og kommunikation? Kunne du forestille

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I DIGITALE MEDIER OG DESIGN ITU.dk/uddannelser BLIV BACHELOR I DIGITALE MEDIER OG DESIGN Interesserer du dig for digitale medier og kommunikation? Kunne du forestille

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI? CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI

HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI? CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI EN KANDIDATUDDANNELSE HVOR PRAKSIS OG TEORI MØDER HINANDEN Velkommen til cand. merc. uddannelsen i Organisation

Læs mere

MARKEDSFØRINGSØKONOM FÅ EN MARKEDSFØRINGSØKONOM STUDERENDE I PRAKTIK

MARKEDSFØRINGSØKONOM FÅ EN MARKEDSFØRINGSØKONOM STUDERENDE I PRAKTIK MARKEDSFØRINGSØKONOM FÅ EN MARKEDSFØRINGSØKONOM STUDERENDE I PRAKTIK Et friskt pust, en hjælpende hånd og nye øjne på markedsføringen Hvad kan en markedsføringsøkonom studerende gøre for din virksomhed?

Læs mere

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring.

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media ApS Høffdingsvej 34 2500 Valby Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media søger praktikant med talent for kommunikation til

Læs mere

Online markedsføring er i kraftig vækst, fordi det er en af de bedste og mest effektive måde at markedsføre sig på - hvis man gør det rigtigt!

Online markedsføring er i kraftig vækst, fordi det er en af de bedste og mest effektive måde at markedsføre sig på - hvis man gør det rigtigt! A Kursusprogram: Online markedsføring Online markedsføring er i kraftig vækst, fordi det er en af de bedste og mest effektive måde at markedsføre sig på - hvis man gør det rigtigt! For når alt kommer til

Læs mere

b i n d e l e d & 3 it-uddannelser på syddansk universitet, campus kolding o r g a n i s at i o n s p s y c h o l o g y s c i e n c e c u lt u r e

b i n d e l e d & 3 it-uddannelser på syddansk universitet, campus kolding o r g a n i s at i o n s p s y c h o l o g y s c i e n c e c u lt u r e o r g a n i s at i o n s p s y c h o l o g y s c i e n c e c u lt u r e rethink copyright authorship identity ethics aesthetics rhetorics logic knowledge e-learning design communication rethink copyright

Læs mere

Erhvervsakademi Aarhus Godkendelse af ny uddannelse

Erhvervsakademi Aarhus   Godkendelse af ny uddannelse Erhvervsakademi Aarhus E-mail: info@eaaa.dk Godkendelse af ny uddannelse Erhvervsakademi Aarhus fik d. 12. december 2016 en afgørelse om, at en godkendelse af nedenstående uddannelse afventede, at der

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I DIGITAL DESIGN OG KOMMUNIKATION

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I DIGITAL DESIGN OG KOMMUNIKATION IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I DIGITAL DESIGN OG KOMMUNIKATION DIN DIGITALE FREMTID Synes du, det er spændende at arbejde med digitale medier? Vil du gerne udfordre og designe de digitale medier

Læs mere

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring.

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media ApS Høffdingsvej 34 2500 Valby 7070 2870 info@aw-media.dk www.aw-media.dk Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media søger

Læs mere

Sådan får virksomheder succes med LinkedIn

Sådan får virksomheder succes med LinkedIn Sådan får virksomheder succes med LinkedIn Ny bog fyldt med præcise vejledninger giver tip til, hvordan virksomheder kan få noget kommercielt ud af LinkedIn. Af Ulla Bechsgaard, Ledersucces.dk Arbejd professionelt

Læs mere

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Og så deler vi masser af viden Agenda Social Media et af dine ansigter udad til Social Media Value Chain Strategisk indgang ift. de digitale unge

Læs mere

RESPONS. Få flere henvendelser via dit b2b website. Quick Guide til bedre online markedsføring

RESPONS. Få flere henvendelser via dit b2b website. Quick Guide til bedre online markedsføring Quick Guide til bedre online markedsføring RESPONS Få flere henvendelser via dit b2b website Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing 1 Lign en forretning Produktet

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Bachelor. International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK

Bachelor. International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK Bachelor International Virksomhedskommunikation International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK Vælg virksomhedskommunikation Når du starter på en BA-uddannelse i International Virksomhedskommunikation,

Læs mere

ER DIT BRAND I LIVE?

ER DIT BRAND I LIVE? ER DIT BRAND I LIVE? Få fuld valuta for dine markedsføringskroner uden, at det koster dig kassen! Sidder du som marketingansvarlig i en afdeling, hvor I er presset på både tid og penge? Har I en kommunikationsstrategi

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE)

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE) Eniro-Krak // SME-analyse Tabelrapport (DK & SE) www.radiuskommunikation.dk i Indhold Om analysen... iv Hovedkonklusioner... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Tabel 1: Hvilken branche tilhører din virksomhed?...1

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I SOFTWARE ENGINEERING itu.dk/master/software MASTER I SOFTWARE ENGINEERING Master i Software Engineering er til dig, som allerede er en erfaren software- og systemudvikler,

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Drømmer du om et job i reklamebranchen?

Drømmer du om et job i reklamebranchen? Drømmer du om et job i reklamebranchen? Reklamebranchen omfatter en lang række bureauer med forskellige funktioner hvoraf en del overlapper hinanden. Klassisk tænker man på et reklamebureau, når man taler

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur, formål og mål for

Læs mere

1. Hvor enig er du i følgende udsagn: "2012 bliver året, hvor vi er gearet Bl for alvor at koble sociale medier Bl vores brede markedsføing"

1. Hvor enig er du i følgende udsagn: 2012 bliver året, hvor vi er gearet Bl for alvor at koble sociale medier Bl vores brede markedsføing 1. Hvor enig er du i følgende udsagn: "2012 bliver året, hvor vi er gearet Bl for alvor at koble sociale medier Bl vores brede markedsføing" 21% 3 Hverken- Eller 3 2. Hvor enig er du i følgende udsagn:

Læs mere

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk.

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. BLIV EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK EGN er din kilde til innovation,

Læs mere

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES HD i Økonomi og Ledelse HD økonomi & ledelse vejen til en karriere i erhvervslivet HD er en anerkendt diplomuddannelse med specialisering inden for det

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter Indsigt går i dybden med et aktuelt tema. Denne gang om digitalisering. Du kan abonnere særskilt på Indsigt som nyhedsbrev på di.dk/indsigt Af Christian Hannibal, chhn@di.dk Fagleder Anja Skadkær Møller,

Læs mere

CV FORM MÅLGRUPPE KOMMENTARER

CV FORM MÅLGRUPPE KOMMENTARER Rekrutteringsdatabaser Rekrutterings-databaser Jobcentre Jobbaser Fagforeninger Jobudbydere A-kasser Udvalget er stort af rekrutterings- og CV-banker, hvor dit CV kan blive optaget. De findes blandt andet

Læs mere

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45)

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45) etwork Netværk Relationer Branding Mere end 70% får job gennem netværk Netværk, relationer og evnen til at tiltrække en kommende arbejdsgiver er afgørende, når vi gerne vil videre i karrieren i dag. Vi

Læs mere

IT-UNIVERSITETet I KØBENHAVN. medier og design. itu.dk/bachelor

IT-UNIVERSITETet I KØBENHAVN. medier og design. itu.dk/bachelor IT-UNIVERSITETet I KØBENHAVN Bachelor i digitale medier og design itu.dk/bachelor Bliv bachelor i Digitale medier og design Interesserer du dig for digitale medier og kommunikation? Kunne du forestille

Læs mere

Hvordan bliver din butik synlig på nettet?

Hvordan bliver din butik synlig på nettet? Hvordan bliver din butik synlig på nettet? Ved Teknologisk Institut 23. April 2013 Program Kl. 14.00-14.10 Velkommen v/dansk Erhverv Kl. 14.10-14.55 Fordele og faldgruber ved sociale medier v/peter Lemcke

Læs mere

Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk. Udkast til afslag på godkendelse

Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk. Udkast til afslag på godkendelse Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Erhvervsakademi MidtVests ansøgning om godkendelse

Læs mere

Onlinestrategi. hos Brandsite

Onlinestrategi. hos Brandsite Onlinestrategi hos Brandsite Hvem er vi? Brandsite består af en flok dedikerede medarbejdere, der alle brænder for at hjælpe dig og din virksomhed med din online markedsføring. Hvordan startede vi? Konceptet

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ DIN BYGHERRES BUSINESS CASE EXECUTIVE UDDANNELSE I FORRETNINGSUDVIKLING, ØKONOMI OG STRATEGISK LEDELSE

BLIV KLOGERE PÅ DIN BYGHERRES BUSINESS CASE EXECUTIVE UDDANNELSE I FORRETNINGSUDVIKLING, ØKONOMI OG STRATEGISK LEDELSE BLIV KLOGERE PÅ DIN BYGHERRES BUSINESS CASE EXECUTIVE UDDANNELSE I FORRETNINGSUDVIKLING, ØKONOMI OG STRATEGISK LEDELSE OVERORDNET FORMÅL MED UDDANNELSEN Danske Arkitektvirksomheder lancerer i samarbejde

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Anne Bøgh Fangel, projektleder Introduktion Bød velkommen og introducerede dagens forløb og projektets

Læs mere

Kom godt i gang med din webs. Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut

Kom godt i gang med din webs. Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut Kom godt i gang med din webs Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut Program Kl. 14.00-14.10 Velkommen v/dansk Erhverv Kl. 14.10-14.30 Rammer og tendenser

Læs mere

MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET

MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Master of Business Administration Telefon: 9940 8255 Email: mba@aaumba.dk september 2015 MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET Aalborg Universitet udbyder

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN DIPLOM I IT NY VIDEN - NYE KOMPETENCER itu.dk/diplom NYE KOMPETENCER PÅ DELTID Diplomuddannelsen på IT-Universitet er til dig, som gerne vil tage en kompetencegivende akademisk

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

e-trade vejen til et globalt marked

e-trade vejen til et globalt marked e-trade vejen til et globalt marked Per Rasmussen, adm. direktør ecapacity Sarfarissoq Den 19 20 august 2008 2 ecommerce udviklingen - Globale og Lokale ecommerce udviklingen i Danmark og globalt Den globale

Læs mere

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook.

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. FACEBOOK MARKETING Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. Hvorfor skal jeg bruge Facebook Marketing? Mange virksomheder spørger sig selv dette spørgsmål. Men de skal

Læs mere

hvilke slags arbejde kan man have som uddannet tøj designer hvilke ting skal man være god til som tøj designer Hvorfor er mænd løn højere end kvinders

hvilke slags arbejde kan man have som uddannet tøj designer hvilke ting skal man være god til som tøj designer Hvorfor er mænd løn højere end kvinders 2014/2015 tøj designer Indledning: jeg er ikke helt klar på endnu om hvad jeg gerne vil være når jeg bliver ældre. Jeg har valgt tøj designer hvor jeg specielt har fokus på Tekstil/tøjområdet. Det har

Læs mere

Nye digitale muligheder og trends

Nye digitale muligheder og trends Nye digitale muligheder og trends Skanderborg 15. September 2015 Velkomst hvem er vi? Thomas Fisker Nielsen (find mig på LinkedIN) Adjunkt på University College Nordjylland Underviser i Google Analytics,

Læs mere

TOM NYMANN. Kursets Undervisere. PRINCE2 Projektledelse. PRINCE2 Foundation & Practitioner

TOM NYMANN. Kursets Undervisere. PRINCE2 Projektledelse. PRINCE2 Foundation & Practitioner Tom er en af vores undervisere. Han er akkrediteret PRINCE2 underviser og har særlig stor erfaring med både teoretisk og anvendt projektledelse. Han er pædagogisk orienteret, og lægger vægt på at formidle

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske. KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske. KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder Hvorfor have en virksomhedsprofil på LinkedIn?... 10 Overvejelser inden du

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 3. semester.

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 3. semester. Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 3. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning

Læs mere

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring.

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media ApS Høffdingsvej 34 2500 Valby Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media søger praktikant med talent for kommunikation til

Læs mere

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA LEDERE DER ER KLAR TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER SKABER FORUDSÆTNINGEN FOR VORES SUCCES Hos DESMI har vi sendt flere nøglemedarbejdere på MBA-uddannelsen på

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

Den vigtige kommunikation

Den vigtige kommunikation Ørenlyd Den vigtige kommunikation 2 3 VI SKABER ØRENLYD Succes handler i høj grad om at få ørenlyd, såvel privat som professionelt. Mange råber højt for at få deres budskab ud. Nogle finder på noget skørt

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I INTERAKTIONSDESIGN Fra User Experience og digitale designprocesser til innovation og konceptudvikling MASTER I INTERAKTIONSDESIGN Masteruddannelsen er til dig, som

Læs mere

Vores kunder køber et produkt, men vi sælger en service

Vores kunder køber et produkt, men vi sælger en service Introduktion Riidr ApS er stiftet med det udtrykkelige formål at give nem adgang til e-bøger på det danske marked ved at gøre det simpelt, bekvemligt og billigt for kunder at købe deres ønskede e-bøger.

Læs mere

Runde 2: November 2014

Runde 2: November 2014 Runde 2: November 2014 INDHOLD Metode Forbrugeradfærd Mærkekendskab Mærkeevaluering Opsummering Målgruppestudie METODE Formål: At måle opfattelse og overvejelse af Cphbusiness, med hensigt på at kunne

Læs mere

EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI

EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI Adm. direktør Henrik Engelund, core:workers DI Service Årsdag 2015 Fremtidens Arbejdskraft MOVING PEOPLE THROUGH INTERNAL, CORPORATE & EMPLOYER COMMUNICATION

Læs mere

Diploma in Music Business and Leadership

Diploma in Music Business and Leadership Obligatorisk modul Musikbranchen I samarbejde med en række af branchens aktører, udarbejdes et koncentreret forløb, der vil omfatte moduler med fokus på: Plade/musikbranchen funktioner/aktører A&R Publishingbranchen

Læs mere

FUSION Kommentarer fra tidligere studerende fra Designafdelingen:

FUSION Kommentarer fra tidligere studerende fra Designafdelingen: FUSION Kommentarer fra tidligere studerende fra Designafdelingen: Som designer med en arkitektbaggrund har jeg en god og bred forståelse for den kreative arbejdsproces i mange forskellige sammenhænge.

Læs mere

danmarks bedste uddannelse indenfor digitale medier for praktikere Det digitale akademi

danmarks bedste uddannelse indenfor digitale medier for praktikere Det digitale akademi danmarks bedste uddannelse indenfor digitale medier for praktikere Det digitale akademi 2012 2 Lars Bo Jeppesen Ceo aegis media Danmark Det Digitale Akademi er en unik mulighed for at springe på det digitale

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN. KANDIDAT I SOFTWAREUDVIKLING OG -TEKNOLOGI ITU.dk/uddannelser

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN. KANDIDAT I SOFTWAREUDVIKLING OG -TEKNOLOGI ITU.dk/uddannelser IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I SOFTWAREUDVIKLING OG -TEKNOLOGI ITU.dk/uddannelser SOFTWAREUDVIKLING OG -TEKNOLOGI Den 2-årige kandidatuddannelse (MSc) i Softwareudvikling og teknologi er en moderne

Læs mere

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere

Kend din kunde Succesrig markedsføring i Tyskland

Kend din kunde Succesrig markedsføring i Tyskland Kend din kunde Succesrig markedsføring i Tyskland Marketing & Social Media - bliv du s med naboen Aalborg, Væksthus Nordjylland, 15.01.2015 Indhold Interkulturelt Erhvervs- og virksomhedskultur Sprog Markedsføring

Læs mere