forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år"

Transkript

1 forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år

2 Ambitionen om at gøre en forskel Ventilen 10 år Oktober 2009 Udgivet af: Ventilen Danmark Ny Kongensgade 9, København K Skrevet, redigeret og layoutet af: Marie-Louise Rillo Snerup Rud. Tryk: Grefta Tryk A/S 2

3 Velkommen til Ventilens jubilæumsskrift På de næste sider kan du læse en fantastisk historie om, hvordan en god idé blev til et Lyspunkt, der blev større og større, og i dag er landets største selvstændige frivillige sociale ungdomsorganisation, der hvert år hjælper rigtig mange unge over hele landet med at finde en vej ud af ensomheden. Først vil jeg som skribent og redaktør dog have lov at knytte et par kommentarer, til det du skal læse. For jeg har haft den udsøgte fornøjelse at få lov at interviewe alle Ventilens formænd og sekretariatsledere gennem årene. Og det har været en både sjovt og inspirerende. Selvom nogle af dem ikke har været i kontakt med organisationen i flere år selvom mange af dem efterhånden kan siges at være helt voksne, så er det mennesker, hvis hjerter banker for projektet. For det projekt, der handler om at hjælpe unge, der mangler hjælp til at hjælpe sig selv ud af ensomheden og ind i fællesskabet. Det er dog også vigtigt for mig at sige og det har været vigtigt for alle dem, jeg har interviewet at pointere at formændene jo ikke har båret projektet alene. Ja, de har stået i spidsen, og ja, de har ind imellem måttet skære igennem og træffe nogle svære beslutninger. Men Ventilen har altid været og vil altid være summen af alle de frivillige, der lægger tid og kræfter i projektet! Ingen nævnt, ingen glemt men en stor tak til jer alle. Jeg har selv været ansat på sekretariatet i tre et halvt år. En tid, hvor udviklingen absolut ikke har været sat i stå der har været knald på. Men i takt med, at jeg har sat mig ind i hele historien, er det gået op for mig, at det har der altid været. Det er nok noget af det, der kendetegner Ventilen som organisation: Vi står aldrig stille, og vi tror aldrig, at vi gør nok og gør det godt nok. Der er meget, der ikke er kommet med. Utallige sjove historier fortællinger om unge, der har udviklet sig enormt ved at komme i mødestederne, om frivilliggrupper lokalt og nationalt, der har gjort en indsats udover det sædvanlige, om kærestepar, sommerture, bestyrelsesseminarer og meget, meget andet. Men jeg håber, at det. jeg har udvalgt, kan give dig et billede af Ventilen. Et billede af en organisation i konstant udvikling, båret af frivilliges arbejde og ambitioner en organisation, der ikke kan alt. For ja, der er også begået fejl undervejs. Men frem for alt en organisation, der aldrig glemmer, hvem den er sat i verden for: Nemlig de ensomme unge. Som de andre (tidligere) ansatte, der optræder i interviewene kan jeg kun sige, at det et privilegium at få lov at arbejde sådan et sted og at det at møde nogle af dem, der kom før mig, absolut ikke har gjort stoltheden mindre. Jeg håber, at du, uanset hvem du er, bliver klogere på Ventilen, mere inspireret og fremfor alt stolt. God læselyst! Rillo Snerup Rud Informationsmedarbejder Ventilen Danmark 3

4 LYSPUNKTET Til åbningen har de fået tegneren bag Valhalla, Peter Madsen, til at lave en plakat hvoraf det også fremgår, at man kan kontakte projektet ved at ringe til Ung På Linie. Lyspunktet har nemlig ikke sin egen telefon. 4

5 25. marts 1993 åber et nyt frivilligt socialt tilbud i København. Det hedder Lyspunktet og er et tilbud om samtalegrupper og et mødested for unge, der føler sig ensomme og udenfor. Året inden var Karin Rue, der var leder af selvhjælpsgrupperne hos SR-bistand og Martin Klee formand for Ung På Linje blevet enige om, at der manglede et tilbud til ensomme unge. Martin arbejdede videre med ideen og endte med at sende et projektforslag til EF, der giver ham til at stable projektet på benene. Igangsættere På grund af Jans baggrund i selvhjælpsgrupperne, og fordi den oprindelige tanke var at Lyspunktet primært skulle drive samtalegrupper, kaldte man i starten de frivillige for igangsættere. Deres rolle var at sætte en gruppe unge i gang i selvhjælpsgruppe, og derefter lade dem køre den selv. Selvom de hurtigt fandt ud af, at aktiviteterne i mødestedet skulle være det primære, og så blot suppleres af det, de kaldte unggrupper, forsvandt ordet ikke. I de første mange år var de frivillige i København igangsættere. Lyspunktet har kontor hos SR-bistand på Sortedams Dosseringen i København og i den første tid foregår aktiviteterne i Medborgerhuset Hønen, der ligger i Ahlefeldtsgade, ikke langt derfra. Der var åbent to dage om ugen. Projektlederne i starten var Martin Klee, der især stod for det organisatoriske og Jan Nielsen, der var kommet med fra SRbistand, og som arbejdede med indholdet og med de unge, der begyndte at komme i mødestedet. Der går ikke længe, før det går op for igangsætterne, at medborgerhuset nok ikke er det optimale sted at have aktiviteter for ensomme unge. Der foregår en masse andre ting samtidig, og det kan være svært at finde roen til at køre en selvhjælpsgruppe, eller bare sidde og hygge sig. I februar 1994 flytter projektet derfor i egne lokaler på Sortedams Dosseringen 5, st.tv. Her kan man samle kontoret og aktiviteterne med de unge. I samme omgang bliver projektet godkendt til at have unge i arbejde, en ordning der var relativt normal i de år med høj ungdomsarbejdsløshed. De to første bliver Arenze og Helene, og de står for at passe kontoret, hvor Martin Klee og Christian Daub der siden er kommet med og spiller en stor rolle i den organisatoriske del af projektet - dog også ofte er at finde. Nu der er folk på kontoret, får Lyspunktet også sit eget telefonnummer. I februar 1995 er det flyttetid igen. Lyspunktet flytter sammen med Idé og Co til en stor baghuslejlighed på Nørrebrogade 52D. Både kontor og mødested flytter. Idé og Co. Lyspunktet kører efterhånden og Martin Klee og Christian Daub har fået blod på tanden i forhold til at starte flere projekter op og at hjælpe andre med at gøre det samme. Derfor stifter de Idé og Co en projektbutik, hvor unge med gode idéer kan finde kontorplads og hjælp til organisering og fundraising. Lyspunktet, der jo allerede eksisterer, er det første projekt, der bliver tilknyttet. Samtidig får organisationen en mere formel struktur blandt andet fordi det er et krav, for at man kan være med i Idé og Co. Den højeste myndighed er årsmødet, hvor alle igangsættere har stemmeret og til den daglige ledelse etableres der en styregruppe, med fem medlemmer hver med deres ansvarsområdet. Det bliver også muligt at melde sig ind i organisationen. Martin fratræder som projektleder og Jan har nu posten alene. I løbet af efteråret slår man en frivillig, 37-timers stilling op som daglig leder der mangler en til at passe kontoret. Nana Friis søger, og får jobbet. 5

6 I de nye lokaler bliver der mulighed for at spille computer, så åbningstiden udvides til tre aftener om ugen, den ene er en computeraften. Efter flytningen til de nye lokaler vokser brugergruppen meget. I starten kom der omkring 20 brugere nu er de oppe på 70 selvom alle selvfølgelig ikke er der hver gang. I løbet af 1996 vokser projektet stille og roligt. Især de unge, der kommer i mødestedet, udgør en stærk gruppe, der har mange ønsker til aktiviteter og projekter. De unge inddrages blandt andet i arbejdet med at skaffe nye lokaler, skabe et nyt image og finde en god form for ind- og udslusning af nye. Mødestedet er åbent fire dage om ugen, og der er gang i både unggrupper, maddag, ud-af-huset-aktiviteter og arbejdet med at lave Ventilatoren. Samtidig arbejdes der på at få indarbejdet den nye organisationsform, og Nana, der har overtaget posten som projektleder går i gang med arbejdet med at skabe kurser for de nye frivillige på baggrund af den hidtidige tradition for mesterlære. Ventilatoren I slutningen af 1995 får de unge i mødestedet en idé. De vil gerne lave deres egen avis, hvor de kan fortælle om, hvad der er sket, og hvad der kommer til at ske i mødestedet og hvor der er mulighed for at få trykt noveller og digte. Avisen kommer til verden, som et fuldstændig bruger-styret projekt, og får titlen Ventilatoren. Den udkommer jævnligt de næste par år. 6

7 MARTIN Manden med idéen Martin havde altid hovedet fuldt af gode ideer og han syntes, det var sjovt at føre dem ud i livet. Det var især processen med at få noget op at stå, han var interesseret i, hvilket han havde opdaget i Ungdomsringen, hvor han havde været aktiv gennem flere år. På et tidspunkt var han dog vokset fra den organisation, og så faldt han over en annonce om, at Ungdommens Røde Kors (URK) var ved at starte et nyt projekt og søgte en intiativgruppe. Her blev han en af de 30, der var med til at starte Ung på Linie. Martin blev hurtigt ansvarlig for at skabe opmærksomhed om projektet, og var også med til at indføre visitationer af de frivillige. Det var spændende, men også en sej proces, hvor mange faldt fra. Martin holdt dog ved, og blev to år efter formand. Da jeg blev formand, havde vi fået styr på projektet jeg lavede også en masse andre ting hos URK, men syntes det var meget bureaukratisk og der var mure overalt. De fleste af de andre aktive var politiske dyr, der mest sad på ansvarsposterne, fordi det så pænt ud på cv et. Martin Klee initiativtager til Lyspunktet I dag selvstændig med Adventure & Travel der arrangerer rejser i og til Latinamerika. I løbet af tiden hos URK møder han også andre sociale organisationer blandt 7

8 andet SR-bistand, der en overgang barsler med en idé om at lave selvhjælpsgrupper for unge. Idéen faldt dog til jorden i første omgang, men den blev siddende hos Martin. Og blev hurtigt koblet med hans erfaringer fra telefonrådgivningen. Jeg ville gerne have Ung På Linie som model og gøre en indsats for de unge, før de blev syge i hovedet. Om man så må sige fange dem, før det gik helt galt. En idé handlede om at hjælpe de unge, der ikke fungerede så godt socialt en anden om at starte et sted for selvmordstruede unge. Idéerne lå i baghovedet, og en dag fandt han ud af, at der var EF-puljer, der støttede den slags projekter. URK var ikke meget for idéen, så han søgte selv og fik til et projekt med ungtil-ung selvhjælpsgrupper for ensomme unge. Jeg vidste, at jeg skulle have nogle folk med, med en faglig ballast og hos SR-bistand havde jeg mødt deres leder Karin Rue, så jeg brugte nogle af pengene til at købe hende fri, og så satte vi os sammen og udviklede projektet. De tænkte over målgruppen, hvordan man kunne håndtere disse unge, sørge for supervision til igangsætterne og mange andre elementer, der går igen i dag. Og så sørgede de for at samle en gruppe frivillige, der alle kendte til arbejdet. Enten som tidligere frivillige på Ung På Linie, eller fra SR-bistand. En af de sidstnævnte var Jan Nielsen, der i høj grad var med til at holde fast i videnen fra SR-bistand. Bistået af Karin Rue, der fungerede som supervisor for projektet i de næste tre år. Med fra URK kom blandt andet Christian Daub, der spillede en stor rolle i den mere organisatoriske udvikling. Til sidst manglede der bare et navn: I den styregruppe, vi lavede i starten var vi enige om navnet Vennepunktet. Vi havde trykt plakat, alt var klar og så kom en til mødet, og siger der står en skurvogn på Amager, der hedder Vendepunktet. Det var et problem for flere i gruppen og så havde vi 24 timer til at finde på noget, fortæller Martin. Vi endte med at kalde det for Lyspunktet et navn som ingen rigtig kunne lide, men som kunne bruges, siger han og vrænger lidt på næsen han er tydeligvis stadig ikke glad for det navn. Den første stille tid Da vi slog dørene op, troede vi, at der ville komme en del unge allerede første dag. Men vi sad der flere søndage, uden nogen dukkede op, fortæller Martin der i stedet besluttede at søndagene kunne bruges som arbejdsmøder, for så sparede de en mødedag. Så en søndag sad vi fire frivillige midt i en diskussion, da døren går op og en pige træder ind og der gik vi faktisk lidt i panik. Et par af de andre smuttede dog hurtigt, og så sad vi to og tog en snak med hende. Lige den situation havde vi været lidt bange for for vi vidste ikke om vi kunne spørge direkte til hendes ensomhed, og om vi skulle passe på med det, forklarer Martin med et skævt smil. Det gik meget lettere, end de havde frygtet. Pigen begyndte af sig selv at fortælle, at hun var ensom, og hurtigt havde hun afleveret hele sin historie. Hvem hun var, og hvorfor hun var der. Det, vi havde troet skulle listes ud, var pludselig lagt på bordet, og så var vi igen lidt rådvilde. Hvad skulle vi nu? Især når der kun var een bruger. Løsningen blev at spille et spil. Pigen kom igen ugen efter, og lige så stille kom der flere og flere unge. Trods den voksende gruppe af unge var mødestedet dog et meget stille sted at være. Martin havde ikke så mange vagter, men kiggede tit forbi. Det var næsten som en kirkegårdsstemning. Der var en lille, men stabil gruppe af unge, der kom hver gang men som regel vidste man ikke om de var der, før man var helt indenfor i lokalet. Så stille var de, siger Martin, men kan også godt huske lige præcis den dag, hvor der kom andre boller på suppen. En dag jeg åbnede døren, var der pludselig bare fuld tryk på det var nærmest som at træde ind i en spejderlejr. Lige den dag havde de været der nok til at føle sig hjemme havde været igennem den proces og nu havde de fået så meget overskud, at de ikke bare gad at sidde der og sidde. Det var så fedt at se, at de her stille unge pludselig havde overtaget lokalet, fortæller han. Jeg kan stadig se billedet for mit indre blik, og kan huske at det var en af de første gange, hvor jeg tænkte, at det her, det er godt. Det virker, og gør det, vi vil have det til. Energiudladningerne skabte dog et nyt problem energien skulle lidt ned og bruges konstruktivt, også for at sikre at der var plads til nye, der kom. Og det blev begyndelsen til de mange aktiviteter, der også er i dag. Maddage, biografture og den slags. Den lille nye Det var dog ikke alt sammen let i starten. Lyspunktet var lille, nyt og ukendt. Christian og jeg kunne relativt let skaffe penge. Det kostede en masse ansøgninger og nætter uden søvn for at skrive dem, men det var ikke det største problem. Det var næsten, at vi ikke kom fra en landsorganisation, men bare var unge med gode idéer. Og derfor ville de andre projekter ikke have noget at gøre med os i starten, fortæller han. Da vi holdt åbningsreception dukkede nogle af de andre sociale projekter op og havde sådan en hvad fanden vil I hvad kan I, som vi ikke kan -holdning. Og generelt oplevede vi, at når vi fortalte, hvem vi var, og hvem der stod bag, så syntes andre, at vi skulle glemme det. Accepten var rigtig svær at få, men vi, der var med, var heldigvis ikke bange for at tage den kamp, fortæller Martin, der først mener at anerkendelsen for alvor kom nogle år senere, efter han havde forladt projektet, med Feminas kvindepris. 8

9 Det var også svært at nå ud til de unge. Selvom Ung På Linie var flinke til at henvise de ensomme unge, der ringede ind, var der brug for en større indsats. Vi satte annoncer i aviserne, men det hjalp overhovedet ikke, og jeg drog hurtigt den konklusion, at der var to indgangsvinkler til at nå disse unge. Deres forældre og så deres lærere, vejledere og studierådgivere. Den strategi havde også den anden fordel, at det ikke kostede ret mange penge vi skulle bruge tid på at gå til møder og fortælle om projektet, og så skulle vi have nogle brochurer. Det var dog et langt sejt træk også fordi de ensomme unge ikke var de hurtigste til at reagere, selv når de var stødt på projektet. Jeg havde det sådan lidt, at hvis der var 100 brugere, der havde hørt om os, skulle vi være glade, hvis de 10 dukkede op i løbet af de næste tre måneder. Og jeg vidste, at de aldrig ville komme første dag, de hørte om det. Når jeg spurgte de unge, om hvor de havde hørt om det, så var det måske i radioen for fire måneder siden, eller jeg fandt en artikel og hængte den op på min væg. kvm. Med 100 unge, der rendte rundt. Og så måtte hun jo også erkende, at vi havde gjort det. Martin forlod også Idé og Co. efter nogle år og valgte at drage til udlandet, hvor han boede og arbejdede i mange år. Idé og Co. findes ikke længere, men det gør Lyspunktet jo, dog under navnet Ventilen. Det er en af de ting, jeg er allermest stolt af: At det findes, og er blevet landsdækkende og så stort som det er. Men ligeså meget at projektbeskrivelsen i bund og grund er det samme som dengang. Vi sagde, at det er DET, det handler om og det er det, smiler han. Jeg har aldrig lagt vægt på, at det er mit projekt. Det er ikke mig, der skal hænge på væggen. Jeg var vigtig i den proces, hvor jeg var med, men i dag er der jo ingen, der ved, hvem jeg er. Og det er fint med mig Den mand er fuld af l Projektet kom dog op at køre, de unge begyndte at komme, accepten kom snigende og Martin begyndte at se sig om efter en ny ide. Halvandet år efter starten blev Jan Nielsen projektleder og Martin kastede sig i stedet over Idé og Co. et idé- og projektværksted, som han skabte sammen med Christian Daub. Lyspunktet flyttede med og blev en del af Ide og Co., for målet var at skabe et netværk af forskellige små projekter, både kulturelle og sociale. Et andet argument var, at Lyspunktets computer var en central del af arbejdet med at få stablet flere ting på benene. Martin tænker stadig stort. Han har ikke været i kontakt med Ventilen i mange år men interviewet og minderne om gamle dage afføder straks nye idéer om at Ventilen skal søge EU-penge til at afholde ungdomssociale topmøder, hyre journalister til at samle op på diskussionerne og ikke bare være med til at sætte men skabe dagsordenen, når det handler om unges trivsel. Jeg var med i den seje opstartsproces i de sidste måneder sideløbende med at vi startede Ide og Co. op og til sidst var jeg mest der, fortæller Martin, og er stolt over at begge dele lykkedes, selvom der ikke var mange, der troede på ham i starten. En af de første, der måtte lægge øre til ideerne, var Arenze, en ung pige, som blev tilknyttet projektet som ung i arbejde. Jeg fortalte om mine visioner at vi skulle have en projektbutik med kæmpe lokaler og gang i den. Hun fortalte mig siden, at hun havde tænkt, at jeg var skør og fuld af lort. For det holdt jo tydeligvis ikke, griner han. Seks måneder senere sad vi på 250 9

10 jan Manden med metoden Jans kæreste var gået fra ham og det slog ham helt ud. Kort efter flyttede han fra Silkeborg til København for at begynde på Kunstakademiet og for at komme i gang i byen og over eks en, ledte han efter en selvhjælpsgruppe han kunne begynde i. Han startede i en gruppe hos SR-bistand, hvor han gennem det næste år blev klogere på sig selv, familien, hvad kærlighed er og andre af livets store spørgsmål. Efterfølgende blev han frivillig i SR-bistand og blev selv igangsætter for mange andre selvhjælpsgrupper. Jan Nielsen Projektleder i Lyspunktet Arbejder I dag som projektleder i Universitetsog Bygningsstyrelsen. I interviewet møder vi også Helene Ranneberg og Eva Marie Borg Olsen, der var frivillige samtidig med Jan. 10

11 Og det var sådan, Jan kom ind i Lyspunktet for i arbejdet med at få formuleret og formet projektet tog Martin Klee kontakt til SR-bistand, hvor lederen, Karin Rue, og så Jan blev meget aktive i at skabe Lyspunktet. Jeg har altid fokuseret mest på indholdet i projektet, især fordi jeg havde en masse erfaringer fra selvhjælpsgrupperne at trække på. I starten var det meget en sparring mellem mig og Karin Rue, der også fortsatte som vores supervisor i de første år i Lyspunktet. De første måneder kørte det primært som selvhjælpsgrupper men Jan og de andre opdagede hurtigt, at det ikke rigtig fungerede, når det var unge, lidt stille eksistenser, man havde med at gøre. Selvhjælpsgrupperne viste sig at virke enormt konfronterende på de ensomme unge, og det var simpelthen for svært for dem både at skulle erkende det, søge hjælp og så skulle sætte sig ned og fortælle om deres ensomhed. Det er nok en metode, der virker bedre for voksne end for unge. Derfor endte det hurtigt med, at vi revurderede projektet, og i stedet bare lod de unge komme indenfor dørene og så var sammen og snakkede mere uforpligtende. Og lidt efter lidt begyndte vi så at udvikle mere konkrete aktiviteter som at lave mad, spise det, spille spil og den slags, fortæller han, men lægger vægt på, at der selvfølgelig også foregik mere alvorlige samtaler sideløbende. Han brugte sammen med de andre rigtig lang tid på at overveje både åbningstider, aktiviteter og finde ud af, hvordan man bedst tog imod de unge, når de kom første gang. Der var ikke meget, der ikke var gennemtænkt. Og stille og roligt i takt med at metoden og projektet udviklede sig, kom der også flere penge til. Lyspunktet flyttede til Nørrebrogade som eet af mange projekter i Idé og Co. og Jan flyttede med. Var jeg virkelig projektleder? I takt med at først Martin og Christian koncentrerede sig mere og mere om Idé og Co. blev der brug for en ny projektleder i Lyspunktet. Og valget faldt på Jan. Det var vist ikke så formelt jeg tror måske bare, jeg var ældst, smiler han. Jeg har aldrig set mig selv som projektleder i den forstand det var mere en Martin, Christian eller Nana-rolle hvor jeg mere har stået for indholdsdelen, har introduceret nye frivillige, visiteret dem og den slags. Jan vil faktisk helst ikke tage æren for ret meget ikke alene i hvert fald. For omtrent samtidig med ham startede Eva og Helene, og sammen prøvede de sig frem og udviklede projektet. Eva kom sammen med Martin fra Ung På Linie, hvor hun havde været frivillig i nogen tid. Helene blev ansat kort tid senere som ung i arbejde, og sad på kontoret i hverdagene sammen med Martin og Christian. Hun husker stadig jobsamtalen. Jeg var lige blevet færdig med gymnasiet og kommet hjem fra USA - og ville gerne være pædagogmedhjælper, men det var ikke så let at få et job. I stedet var jeg endt på bistand og skulle så ud at være ung i arbejde, fortæller Helene. Til jobsamtalen gik de meget op i at spørge til mine kvalifikationer, og jeg kan huske, at Martin på et tidspunkt så på mig og sagde at nu er det her jo altså ikke en børnehave. En rigtig Martin-kommentar, smiler hun. Det er dog ikke dagene på kontoret, hun husker mest af selvom hun var der hver dag i et halvt år og lavede projektbeskrivelser, købte ind og løste andre praktiske opgaver. Det der fylder i erindringen er de mange timer og snakke, især med de to andre. Metodeudvikling For i arbejdet ikke alene med at drive mødestedet men også med at udvikle og videreudvikle metoden, var der brug for mange snakke. De knoklede, og mødtes tit både om søndagen og i hverdagsaftenerne, for at få det hele til at falde på plads. Hvis man fik en god ide, så skulle der jo sættes ord på så det var en øvelse i at argumentere og forklare, hvorfor man tænkte som man gjorde. Og så var det bare fedt, at vi havde det sjovt sammen. Man kunne joke. Og selv hvis vi ikke var enige om, hvordan tingene skulle gøres, så var der en generel opbakning, fordi vi alle sammen gerne ville give hinanden plads, mindes Eva. Nogle af forskellighederne var meget synlige, når man så på Jan og så Christian og Martin. For dem var det mere en forretning og jeg gik op i aktiv lytning. Vi var meget forskellige unge mennesker. Jeg kan huske, at jeg engang imellem kom forbi kontoret om aftenen, og så sad vi og spillede computer. Og havde det hyggeligt, mens vi talte om projektet men hvis vi kom tæt ind på, hvad det handlede om, så kunne jeg godt blive uenig med dem. Det var meget vigtigt for mig, hvordan man tager imod de nye, hvordan man kommunikerer, lytter og skaber nogle gode rammer. Metoderne skulle være på plads, syntes jeg og de forstod vist ikke altid, hvorfor det var så vigtigt for mig, fortæller Jan. Rart at være Selvom Jan havde en god ballast fra sine erfaringer i selvhjælpsgrupperne, og de fra starten vidste, at det handlede om at skabe et sted, hvor det var rart at være for de unge, var der stadig meget, der skulle udvikles. Vi havde jo også nogle mål med de unge. De skulle have nogle redskaber til at hjælpe sig selv, som de også kunne bruge, når de var ude hos andre. Så det duede ikke, hvis vi servede det hele for dem, fortæller Eva, der husker, at især stilheden var svær. Der kunne være helt stille, når vi sad rundt om bordet, hvor man nærmest kunne høre en nål, der faldt til gulvet. Vi kunne sidde tre frivillige og ti unge, og der var helt musestille. Det syntes jeg 11

12 var svært; bare at sidde der og ikke sige noget. Det talte vi meget om blandt de frivillige, hvordan vi både kunne være i det og lade tingene ske af sig selv og få skubbet lidt til de unge. De begyndte at lave nogle små opgaver, der f.eks. kunne handle om at spørge om der var nogen, der ville lave noget kaffe. Eller om der var nogen, der ville spille et spil. På den måde blev der skabt lidt liv og nogle samtaler. Og pludselig skete der noget. De unge lærte hinanden at kende, blev trygge og pludselig var der en knevren uden lige. Og de små opgaver fortsatte, fordi de kunne se, at de unge lærte og voksede af dem. Ved siden af aktiviteterne i mødestedet kørte de også nogle selvhjælpsgrupper, kaldet unggrupper. Det var ikke så centralt et element, som det oprindelig havde været tænkt, men det var et godt supplement til de små opgaver og samværet i mødestedet. Visitatoren I takt med at metoden og mødestedet blev udviklet, skulle der også flere frivillige ind. Og her var Martin og Jan enige. Alle skulle visiteres. Noget Jan husker som skideskægt. Og det må han have syntes, for i de 4 år han var med, stod han for alle visitationerne. Det gik jo fint nok med at rekruttere nye og også med at udvælge, hvem vi ville have, men i dag er det lidt sjovt at tænke tilbage på, for vi vidste jo ikke selv, hvad vi lavede, fortæller Jan, der dog alligevel gik op i det med liv og sjæl og var meget højtidelig og korrekt, når det gjaldt om at beslutte hvem, der fik lov at blive frivillige. På nær en enkelt gang. Jeg har altid været meget metodisk korrekt, og var nok også lidt selvhøjtidelig omkring det. Men så en dag skulle vi visitere en potentiel frvillig og det viste sig at være en rigtig køn og sød pige. På mødet bagefter insisterede jeg på at hun skulle ind, også selvom Eva og Helene ikke var enige, fortæller han. at historien har en vigtig pointe: Jeg sad i et dilemma der, for jeg syntes med det samme, at hun var rigtig sød. Så jeg havde nok nogle blinde pletter for det, som de andre kunne se. Og uanset, hvor professionel man er, vil man altid komme til at stå i den slags situationer. Ligemeget hvem, der var tale om, så gav Jan dog ikke køb på, at de nye frivillige også skulle uddannes. De skulle lære metoden og det stod han for i de første år. Jeg brugte alt det, jeg havde lært ved at køre selvhjælpsgrupper og af Karin Rue og begyndte at undervise de frivillige i Lyspunktet ud fra det. I starten var det ikke så formelt da sad vi rundt om bordet og diskuterede forskellige scenarier, men senere hen tog jeg ansvaret for, at de nye også lærte det ordentligt. Det blev dog først sat i system, da jeg efterhånden trak mig og Nana kom til, fortæller han. Det at lave noget sammen med mennesker - det elsker jeg også i dag. Samvær med mennesker giver bare utroligt meget på alle mulige måder - og hvis man kan få lov at bidrage med noget, man synes man er god til - er det en enorm bekræftelse på ens liv og person. Der blev i det hele taget trukket meget på Jans erfaringer og hukommelse. I starten var der ikke noget, der blev skrevet ned. Da der begyndte at komme flere til, blev der dog udviklet oplæg og kurser, så der var en hel weekend, hvor de nye skulle komme og høre på de mere garvede. Ligesom de søsatte en ordning, hvor nye igangsættere var føl hos en mere erfaren i deres første måneder. Hun blev frivillig og kort efter blev jeg kærester med hende. Jeg synes selvfølgelig, at hun var dygtig, smiler han og mener, 12

13 Udbred til verden Efterhånden var projektet vokset så meget, at andre fik øje på det. Jan, Helen og Eva var især imponerede, da socialminister Karen Jespersen viste interesse. Hun var forbi på Nørrebrogade for at se, hvad det egentlig var, og inviterede også Eva og Jan til et møde, hvor de skulle fortælle om Lyspunktet. Det var vildt at sidde der omkring et kæmpestort bord, der var proppet med politikere og journalister, og så have taletid. Måske det lugtede lidt af, hvordan det er i dag, gætter Eva. Interessen kom også fra TV og aviser. Helene kan huske, at hun var med i et længere interview i TV-stop, og Eva blev genkendt af receptionisten hos sin øjenlæge, efter hun havde givet et interview til et ugeblad. Den dag begyndte jeg at mærke effekten af vores arbejde og kunne se, at vi ikke var helt anonyme og usete, fortæller Eva, der dog også kan huske den knap så glamourøse del af opreklameringen, hvor det gjaldt om altid at have en folder og en plakat på sig. Helene kan huske beviset på, at noget af det andet benarbejde lykkedes: Jeg kan huske den første gang, vi fik at vide, at Tine Bryld havde henvist en ung til os. Det var en milepæl, vi havde nået og hun havde på den måde ligesom blåstemplet projektet. Hun havde hørt om os, fordi vi på kontoret brugte en masse tid på at ringe rundt til forskellige folk og fortælle om projektet, og det havde altså virket, fortæller Helene. Den megen omtale betød også, at projektet voksede. Der kom nye og flere folk til unge, der havde deres egne ideer om, hvordan Lyspunktet skulle drives. Vi følte måske lidt, at vi blev presset op ad væggen. Vi sad der og havde startet projektet op, og syntes måske, at vi vidste bedst og så var der nogle af de nye, der havde andre ideer og pressede på. Det gav noget røre i flokken, og vi skulle finde ud af, hvordan vi kunne holde sammen på gruppen, uden det løb løbsk og ikke kunne styres mere, fortæller Eva. Vi gik fra at have været fælles om det hele, til at være en gruppe, der holdt møder hver for sig og derefter sammen. Vi tre havde mange telefonsnakke om, hvad vi skulle gøre. De endte med at vælge at trække sig fra projektet og overgive initiativet til de nye. Men det var ikke en let beslutning. Jeg syntes, det var rigtig svært. Jeg havde brugt så meget tid på det og været så glad for det men jeg kunne også mærke, at det begyndte at dræne mere, end det skulle, fortæller Helene. For Jan var det i hvert fald når han ser i bakspejlet en naturlig udvikling. Der var kommet nogle, der ville noget andet og noget nyt der var en hel ny gruppe af unge med ressourcer, der ville noget med projektet. Vi havde skabt nogle brede rammer og noget indhold i dem, som gjorde, at andre blev tiltrukket. Andre, der måske ville noget andet, end vi ville. Projektet var blevet mere professionelt, og jeg havde ansat Nana på det tidspunkt. Jeg kan huske, at hun og Christian tit sad og talte sammen om store tanker, og vi fik eksterne rådgivere ind, så der også kom andre meninger end mine om metoderne fortæller han Og omtrent samtidig fik Karin Rue en chefstilling på et socialpsykiatrisk værested ved Nørreport og tilbød mig et lønnet job som kontaktperson. Jan stoppede som frivillig. Men har lært rigtig meget af årene både på SR-bistand og i Lyspunktet. I de år gik jeg fra at være en ung umoden mand til at blive rigtig voksen. Det har også givet mig et fantastisk menneskekendskab at lave sådan et projekt sammen med andre, fortæller Jan, der også får helt tårer i øjnene,når han tænker over, at projektet stadig er her i dag. Jeg bliver helt rørt over, at vi lykkedes. At det er lykkedes at hjælpe så mange unge gennem årene at ressourcerne til at drive projektet VAR der. Også hos de unge det handlede bare om at finde dem frem. Og at Christian og Nana fik det gjort landsdækkende på baggrund af det indhold vi havde skabt, det gør mig enormt stolt. 13

14 Christian Trak i trådene Christian Daub, Arbejder i dag som Chefkonsulent i Direktoratet for FødevareErhverv Medstifter af Lyspunktet, Idé og Co. og Ventilen Danmark. 14

15 Christian kom til Lyspunktet, da det var et helt nyt projekt i Martin havde lokket ham med fra Ung På Linie og Christian kom med egne ord til at trække i trådene i mange år fremover. Han var en fast del af ledelsen i Lyspunktet og senere daglig leder i Idé og Co. Da jeg kom til, var Lyspunktet ikke ret stort. Martin havde startet et rigtig godt projekt sammen med SR-bistand, men der kom ikke rigtig nogen unge. Så min første opgave var at gå ind og arbejde med markedsføring og fundraising. Det blev jeg sådan set ved med, fortæller Christian Daub. I første omgang handlede det om at skaffe frivillige til mødestedet og gøre de unge opmærksomme på, at projektet fandtes. Vi begyndte at lave en massiv indsats overfor medierne og arbejde for at folderne kom ud. Samtidig sørgede jeg for, at der kom en ung i arbejde, så der var nogen på kontoret. Vi søgte penge, så der var til nye ting og fik det på den måde stille og roligt i gang, forklarer han. Den proces måtte de igennem mange gange i de år, han var med men det gik. Undervejs fandt man ud af, at Lyspunktet sendte nogle forkerte signaler og skiftede navn til Ventilen men ellers var der ikke de store ændringer. For Christian var det dog især processerne med at få projektet fra tegnebrættet gjort levedygtigt, der var det interessante, så han valgte, sammen med Martin, at bruge meget af sin tid på at stable Idé og Co. på benene. Og i det regi fik han mange ting ført ud i livet: Jeg har sørget for klassisk musik på Nytorv, Rock i Fælledparken jeg har rådgivet om spiseforstyrrelser og været med til at lave Transmogriffen. Jeg har rådgivet Kompilation det pladeselskab, der udgav den første danske rap-plade, og haft et stort uddannelsesprojekt for unge arbejdsløse, remser han op. Arkitekt med mange projekter Christian havde dog et blødt punkt for Ventilen måske fordi han selv som ung var noget af en enegænger så trods de mange andre jern i ilden, blev han ved at hjælpe projektet på vej. Han havde dog aldrig vagter i mødestedet, det var nogle andre ting, som han var god til. Som type er jeg nok en entreprise-arkitekt. I dag lever jeg også af at bygge kæmpe IT-projekter, og det var det samme, jeg syntes var sjovt dengang: At designe og beskrive, og så se tingene udspringe fra den idé. At arbejde med, hvordan man kommer dérfra og dérhen og så er det selvfølgelig en tilfredsstillelse, når det lykkes, forklarer han. Ventilen var et projekt, hvor jeg hurtigt kunne se en masse muligheder mennesker, økonomiske muligheder og andre faktorer, der kunne hjælpe os med at nå et mål, der var større, fortæller han. Og det var især kernen i projektet, der gjorde ham sikker på, at det nok skulle kunne lade sig gøre. Hvor Idé og Co. var et sted med store muligheder for at lave nye projekter og uddanne iværksætterfolk, var Ventilen sit helt eget projekt baseret på en rigtig god idé. Det er et dejligt afgrænset formål og derfor er det en solid ide. Det er let at sælge og fortælle om, at vi taler om ensomhed, og arbejder med folk, som ikke har lært de sociale normer, men kan lære dem hos os. Og måske det netop var den gode idé og det solide projekt, der fik ham til at fortsætte. Da Jan Nielsen stoppede som projektleder i 1996, og Nana kom til, var han ellers helt på vej ud af organisationsverdenen. I en helt tredje organisation var der nemlig en, der kom til at træde på ham. På det tidspunkt sad jeg i måske otte ungdomsforeningsbestyrelser og samtidig havde jeg fået et fuldtidsarbejde, så det blev lidt for meget af det gode. Da jeg så kom op at skændes med formanden i en anden organisation i en situation, hvor jeg syntes hun havde sat mig i en klemme rent personligt, trak jeg mig fra bestyrelsen der, og fandt ud af at det egentlig var meget rart, fortæller Christian, der tog konsekvensen og i løbet af 14 dage trak sig fra alle de andre poster også. Det var helt mærkeligt at gå fra en uge på 70 timer til 37, så jeg endte med at flytte i kollektiv, for hvad skulle jeg ellers bruge al den tid til, griner han. Han trak sig også fra Idé og Co., der i mellemtiden havde udviklet sig til flere småvirksomheder, hvilket ikke helt var det, han havde tænkt sig fra starten. Men fordi han og Nana i mellemtiden var blevet venner og fordi de puslede med ideen om at gøre Ventilen landsdækkende, blev det det eneste projekt, han ikke helt slap. Det første år foregik deres møde dog ude i byen ikke fordi der var sure miner i lokalerne hos Idé og Co. men fordi Christian syntes, det var rarest på den måde. Så var han også sikker på, at der ikke lige pludselig landede andre opgaver på hans bord. Landsdækkende Det står ikke helt klart, om det var Christian eller Nana, der kom med idéen første gang. Men det er egentlig også ligegyldigt. For Christian er det helt klart, at det ikke var blevet til noget, hvis de ikke begge to havde været med på den. Jeg havde forbindelser og kunne se muligheder. Blandt andet kunne jeg se, hvor man kunne søge midler. Nana var vist løbet lidt tør for energi på det tidspunkt, fordi arbejdet mødestedet i København gik i ring så der skulle noget nyt til. Men uden at have sådan en som hende med, ville det ikke være gået. Jeg ville aldrig du til at blive smidt i medierne, som hun gjorde, hvor hun bare gik ind og fortalte om projektet. Det er en kombination af evner, der skal gøre sådan et projekt landsdækkende. 15

16 Og Christian kunne skaffe penge og kendte de rigtige mennesker. Han havde fået job i den Grønne Fond, og kendte af den vej til kvarterløftprojekterne, hvor han så en mulighed for at få penge til at få Ventilen Danmark op at stå. For Christian var menneskene dog mindst lige så vigtige som pengene. Så da beslutningen var truffet om at gå i gang, begyndte han at trække på sine forbindelser. På den måde kom blandt andre Lisa Schmidt, der dengang var aktiv i Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) til at sidde i styregruppen for den nye landsorganisation. Og Jan Mølgaard, der i dag er bankdirektør, blev kasserer. Jeg kørte mange af møderne og styrede diskussionerne om, hvordan man som organisation kan bevæge sig fra det ene sted til det andet og der var stort set ingen clashes, selvom der selvfølgelig var nogle, der blev sure undervejs, fortæller han, og fortæller at manipulation ikke nødvendigvis er et negativt ladet ord i hans bog. Et eksempel var Aalborg-folkene, der ikke var tilfredse med placeringen af mødestedet. Men lige netop den lå fast, for ellers kunne man ikke trække af kvarterløftpengene. Mødestedet blev hvor det var og Christian så episoden som en bekræftelse af, at det var vigtigt med folk som ham i ledelsen. Hvis nogle kasser bajere kan gøre det sjovt at pakke breve, så kan man godt lokke folk til. Men man skal aldrig sætte de frivillige til noget, som de ansatte ikke gider. Folk, der arbejder lokalt, har sjældent forståelse for det landsdækkende perspektiv. Det handler om at skabe de overordnede rammer for det enkelte mødested i forhold til uddannelse, viden og opreklamering. Og så bliver det vigtigste lige pludselig at skaffe økonomien, for uden den kan man ikke bakke det lokale arbejde op, siger han Og det var nok fordi vi holdt fast i den filosofi, at det lykkedes at blive landsdækkende. Det lykkedes jo i dag er Ventilen Danmark det, Christian glad kalder et vellykket projekt. Og han kan godt lide vellykkede projekter. Jeg havde fra starten en bevidsthed om, at vi skulle have bredde i styregruppen og senere i bestyrelsen. Tanken var og er jo stadig at alle de mennesker, der var i Ventilen, var nogle, der brændte for brugerne og for arbejdet i mødestedet. Og det er bare ikke de samme mennesker, der er behov for, hvis man skal lave noget landsdækkende. Man skal have nogle folk, der forstår, hvad der skal til der forstår de organisatoriske og politiske processer, ellers går det ikke, slår han fast. Hvis man kigger tilbage og ser på andre ungdomsorganisationer, så tvivler jeg på at du kan finde nogen, der har haft så stor succes som Ventilen. Et projekt, der på ti år er vokset fra et til tretten mødesteder, som finansierer konferencer og forskning og som ikke mindre vigtigt har sikker finansiering i nogle år ud i fremtiden, remser han op, mens han smiler lidt stolt. Trak i trådene Nana og jeg var enige om langt de fleste ting, og det gjorde tingene meget lettere. Da Jacob kom med, blev vi et enigt trekløver og det meste af det, som vi tre besluttede blev gennemført, fortæller Christian og lægger ikke skjul på, at han var med til at styre de andre. 16

17 VENTILEN Bliver til Fra og med 20. januar 1997 eksisterer Lyspunktet ikke navnet bliver ændret til Ventilen. Det sker som led i et projekt Nyt Image, hvor der også bliver lavet foldere og plakater. Logoet er endnu ikke kommet til, men det er et krav til layouteren, at der på plakaten skal være en illustration, der kan bruges i simplificeret form, som logo. Man overvejer kort at bruge en stiliseret Ventil som logo, ligesom der var på avisen Ventilatoren. Det bliver Nana Friis, der for alvor tager initiativ til navneændringen, efter hun medvirker i et TV-program med Lotte Heise og Reimar Bo. Hun er egentlig med, fordi er skilsmissebarn men har øjnet en mulighed for at tale om Ventilen. Og det gør hun så. Problemet opstår, da Lotte Heise kommer til at kalde organisationen for Lysets Engel. Og da går det op for Nana at navnet nok sender nogle forkerte signaler. I starten af 1997 genudsender TV3 en udsendelse om selvmord, og Martin Klee går i gang med at lave den første viderehenvisningsmappe en mappe med foldere og udklip om andre tilbud til unge i København. Målet er, at unge, med problemer, som Ventilen ikke kan håndtere, skal kunne sendes videre til det rigtige, andet tilbud med det samme. Materialerne kommer fra tryk i løbet af sommeren det bliver til foldere med frøer på. Logoet bestod af to ringe men man er slet ikke klar over den dobbelte betydning af navnet Ven-til-en, hvilket logoet også afspejler. Nogle måneder senere flytter mødestedet de får deres egen lille lejlighed i nabohuset, Nørrebrogade 52a, 1. sal. Kontoret bliver dog ved med at ligge sammen med Idé og Co. Mødestedet er stadig åbent fire dage om ugen. Navneskifte, nyt image, egen lejlighed og nye foldere er dog ikke nok: 18. december 1998 afholdes det første møde vedrørende dannelsen af en landsorganisation. Nana mødes med folk fra Idé og Co. og forelægger dem sin idé. Arbejdet med at nå fra idé til virkelighed fylder det meste af Der bliver skabt en styregruppe, der består af Nana og Christian samt Lisa Schmidt, der også var national konsulent i DUF og Svend Musiat, der var tidligere næstformand for Ung på Linie. I januar 1998 var Nana til sit første møde med Kvarterløftssekretariatet og i de næste måneder begynder samarbejdet at tage form: Ventilen Danmark får penge, mod 17

18 at love at koncentrere sig om at åbne mødesteder i seks kvarterløftsområder. I Aalborg og Randers går det let med at finde interesserede samarbejdspartnere, projektet i Aalborg bliver dog lidt forsinket af nogle praktiske problemer. Men i Kolding er der ingen, der er interesserede i at være med. De tre andre kvarterer er i Københavnsområdet, så her dækker Ventilen København. Støtten fra kvarterløft er dog ikke nok i sig selv der skalogså opmærksomhed til. Gennem DUF bliver der skaffet penge til en konference om ungdomsensomhed. I den forbindelse og for at skaffe støtter, der vil bakke op om projekt landsorganisation begynder Nana at kontakte forskellige fagpersoner. 7. maj har hun sin første snak med ungdomspsykologen Ida Koch, der siden har været en fast samarbejdspartner og stor støtte for Ventilen. I Nanas noter fra samtalen står der meget simpelt guld-dame!. 23. november afholder Ventilen så sin første konference med temaet unge og ensomhed. Den foregår på Christiansborg. Konferencen var tænkt som startskuddet på etableringen af Ventilen Danmark. Efterfølgende er der pæn pressedækning blandt andet optræder Nana i Go morgen Danmark. Den megen mediedækning giver henvendelser fra frivillige, der gerne vil være med til at starte projekter op. På den måde kom byerne Odense og Esbjerg og senere Nykøbing Falster i spil. Byer, der ikke var en del af samarbejdet med Kvarterløft. Det er også TV-indslaget, der får Mia Sørup til at henvende sig for at blive aktiv i i opstarten af Ventilen Aalborg. Tankerne om en landsorganisation stiller også krav til de nuværende og kommende frivillige. I april 1998 bliver det besluttet, at der skal være en uddannelsesplan for alle frivillige i Ventilen. Alle frivillige skal på et grundkursus, inden de starter i mødestedet. Der skal laves et intro-kursus for de teams af frivillige, der skal åbne nye Ventiler og man planlægger et projektmagerkursus for alle frivillige. Der skal penge til for at blive landsdækkende, og tanken med at være koblet op på Kvarterløftsprojektet viser sig hurtigt at være uholdbar i længden. Derfor ansøger styregruppen om penge fra socialministeriets Pulje til Udvikling af Frivillig socialt arbejde de såkaldte PUF-midler. Der kommer dog afslag på ansøgningen med den begrundelse, at det er for ambitiøst at ville åbne fem nye mødesteder på eet år. Styregruppen holder dog ved og med Nana i spidsen går de i gang med at åbne nye mødesteder. 24. februar er der åbningsdag i Ventilen Randers 7. april stiftes Ventilen Odense 21. november åbner Ventilen Aalborg dørene til mødestedet. Og lige inden året går på hæld, når man også at stifte Ventilen i Nykøbing Falster hvor mødestedet dog først slår dørene op i starten af

19 Det er ikke kun på Danmarkskortet, at Ventilen skal være let at finde: 9. juni 1999 registreres domænenavnet Samtidig får Nana Friis et fuldtidsjob, og får mere end nok at se til, da hun er primus motor i arbejdet, selvom man henover sommeren har fundet penge til at ansætte Laura Detlefsen som student nogle timer om ugen. Det er derfor tiltrængt, da Nana 9. september får overrakt Feminas Kvindepris ved et arrangement i Grøften. Prisen, der også består af kroner, overrækkes af Socialminister Karen Jespersen, der da finder lejlighed til at love, at en eventuel genansøgning til PUFmidlerne vil gå igennem denne gang. Ved udgangen af 1999 bestod Ventilen Danmark af 5 lokale Ventiler. Hver af dem havde omkring 6-10 frivillige, på nær Randers, der ved udgangen af året var midlertidigt lukket på grund af frivilligmangel. Mødestedet blev aldrig åbnet igen. Med de fra Femina, og de midler, der snart efter kom fra PUF, bliver der råd til at Ventilen får sin første ansatte sekretariatschef. 1. oktober tiltræder Jacob Ørum stillingen, der lyder på 25 timer om ugen. Laura fortsætter som studentermedarbejder, og derudover er der skiftende unge, der er i jobtræning. Ventilen Danmark ser dagens lys 5. november 1999 stiftes landsorganisationen Ventilen Danmark. Mødet bliver afholdt i Ventilen Odenses lokaler i ungdomshuset i Odense. Nana Friis bliver valgt som formand, Christian Daub bliver næstformand, Jan Mølgaard bliver kasserer og Lotte Madsen og Peter Aagaard bliver valgt som repræsentanter fra de to største Ventiler i hhv. Odense og København. Det første bestyrelsesmøde blev afholdt 13. december samme år. Udveksling Arbejdet med de unge i mødestedet i København var dog ikke sat i stå. I april 1998 var en stor gruppe af dem 12 unge og 2 igangsættere på udveksling i Andalusien i Spanien. Det var en rigtig god tur, hvor de besøgte nogle unge spaniere, der ikke var ensomme, men socialt udsatte på en anden måde og som slet ikke forstod ensomhedsbegrebet. For hvordan kan man være ensom, når der er andre tilstede? De unge fra Ventilen boede på hotel, på nær én nat, hvor de overnattede privat. Og så var de ude at se tyrefægtning, var med til at male en mur i byen og fik lynhurtigt et stamværtshus. Spanierne var på genbesøg i Danmark i løbet af sommeren. 19

20 NANA Havde ambitionerne Det var i efteråret Nana holdt orlov fra universitetet, fordi hun havde fundet ud af, at gymnasielærer skulle hun ikke være så hun havde brug for at prøve nogle andre ting af. Hun havde egentlig tænkt sig at få et job men det var ikke lige til at få. Så faldt jeg over en annonce i Politiken, hvor der stod, at man på frivillig basis kunne være med til at fundraise og markedsføre et socialt projekt. Det var nogle ting, jeg gerne ville lære, så jeg søgte tjansen. Nana kom til samtale med Jan i Lyspunktet og kort efter startede hun. Jobbet lød på 37 timer om ugen, ulønnet. Og hun blev kastet ud i det med det samme. Hendes opgave var at sidde på kontoret og stå for rekruttering og fundraising. Men hun tog også vagter i mødestedet, og var igennem det obligatoriske selvhjælpsgruppeforløb. Ligesom hun hurtigt også tog sig af at udvikle organisationens kurser. Projektet var jo ikke så stort; På det tidspunkt var det en lille organisation der var måske 6 frivillige og 15 unge i mødestedet. Jan var projektleder, men havde et fuldtidsjob ved siden af og idet jeg var der 37 timer havde jeg nok bedre tid til gå i gang med tingene og også til at gøre mig tanker om, hvad der skulle ske. Efter nogle måneder blev Nana projektleder Jan trak sig efter at have været med i flere år, og det var naturligt, at det blev hende, der alligevel sad på kontoret, der blev den nye leder. Landsdækkende idéer Det gav ny grobund for de mange idéer og en af dem begyndte at fylde rigtig meget i Nanas tanker; Ideen om Ventilen som landsdækkende organisation. Nana Friis Madsen Arbejder som leder af ungdomskulturhuset Kraftwerket Projektleder i Lyspunktet/Ventilen Stifter af og formand for Ventilen Danmark Vi var en del i landsdækkende medier, og så ringede der typisk forældre fra alle mulige steder i landet og spurgte, om jeg ikke kendte til noget i deres område. Jeg lavede en masse research, men kunne ikke finde andre tilbud til den målgruppe overhovedet. Idéen begyndte at tage form. Udover de manglende andre tilbud, var der måske også en smule trods i Nanas tilgang. Hun havde netop søgt lederstillingen hos Idé og Co, hvor man 20

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Ny Mesterlære - stærkt gået

Ny Mesterlære - stærkt gået Ny Mesterlære - stærkt gået 13 stærke fortællinger fra ny mesterlære 2008 FoU-projekt 121492 Forfatter: Jane Jakobsen, DEL www.delud.dk Ny Mesterlære - stærkt gået FoU-projekt 121492 Forfattere: Jane Jakobsen,

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

UNG PÅ VEJ I FÅG. Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland

UNG PÅ VEJ I FÅG. Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland UNG PÅ VEJ I FÅG Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Når man fokuserer på mål og kompetencer, er det ligesom første stolpe i at finde ud af, hvad man er god til. Det kan man ikke lære af sig

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst

TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst 03 14 16 19 Et moderne eventyr De første medarbejdere Sæbe i sutteflasken Opsving i en krisetid INDHOLD Side 03 Et moderne eventyr 04-05 På vej mod nye

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Min første Formanden beretning

Min første Formanden beretning Min første Formanden beretning Den første gang: Jeg vil egentlig starte min beretning med at berette om dengang, jeg startede i Ventilen. I 2005 afholdte Aarhus Ung Uge 38, hvor alle ungdomsorganisationer

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 TEMA: Teenagere Danni Elmo, ny ambassadør Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 1 FEBRUAR 2015 Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 Tips og ideer til teenage-årene Side 26

Læs mere

Interview med Signe. I = interviewer. S= Signe. M= Mads, hendes mand. I: Ja. Sådan, så er vi klar. S: Yes.

Interview med Signe. I = interviewer. S= Signe. M= Mads, hendes mand. I: Ja. Sådan, så er vi klar. S: Yes. Interview med Signe I = interviewer S= Signe M= Mads, hendes mand I: Ja. Sådan, så er vi klar. S: Yes. I: Så tænkte vi, at du kunne starte med at fortælle lidt om dig selv. S: Ja, altså sådan hvor jeg

Læs mere

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden De gode gerningers sted 21fortællinger fra FrivilligHeden Hvad er den gode gerning? Vi gør dem alle sammen, de gode gerninger. Men ofte får vi ikke øje på dem, fordi det bare er noget, vi gør af os selv.

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet.

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte Mine fremtidsdrømme består

Læs mere

Førtids pensionister. job

Førtids pensionister. job Førtids pensionister i job DISCUS 2011 2 Indhold Ressourcerne skal findes frem 4 Hvordan kan restarbejdsevnen bruges i et job? Henrik Trine Ramin Gunnar Vejen til job 14 Hvordan søger førtidspensionister

Læs mere

Bilag 2. Følgende bilag indeholder et interview af Hanne Pedersen, lederen af Kirkens Korshærs Natcafé på Stengade 40. Interview med Hanne Pedersen

Bilag 2. Følgende bilag indeholder et interview af Hanne Pedersen, lederen af Kirkens Korshærs Natcafé på Stengade 40. Interview med Hanne Pedersen Bilag 2 Følgende bilag indeholder et interview af Hanne Pedersen, lederen af Kirkens Korshærs Natcafé på Stengade 40 Interview med Hanne Pedersen Foretaget i Natcaféen, på Stengade. Onsdag d. 09.04.14

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

Voksne mænd med ADHD - Barrierer og muligheder

Voksne mænd med ADHD - Barrierer og muligheder De utilpassede Voksne mænd med ADHD - Barrierer og muligheder Erfaringer, observationer og casefortællinger fra Handicapidrættens Videnscenters projekt: Voksne mænd med ADHD, 2012-2013 De utilpassede

Læs mere

DE FRAFALDNE. 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser UNGDOMSBUREAUET

DE FRAFALDNE. 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser UNGDOMSBUREAUET DE FRAFALDNE 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser UNGDOMSBUREAUET DE FRAFALDNE 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser De Frafaldne En samling af fortællinger om

Læs mere

Man kan forære en tanke væk

Man kan forære en tanke væk Man kan forære en tanke væk EVALUERING Familieklubberne i Danmark Elsebeth Kirk Muff, Andreas Hjorth Frederiksen, & Bernhard Jensen Socialt Udviklingscenter SUS januar 2007 Socialt Udviklingscenter SUS,

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn Den integrerede Daginstitution HUMLEGÅRDEN Chr. Gadesvej 36 42, Humlum 7600 Struer kho@struer.dk August 2003 FØRSTEHJÆLP I OMSORG

Læs mere