Nr. 3 August 2013 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR ,08 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 3 August 2013 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2013. 2,08 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4"

Transkript

1 Puljenyt Nr. August tættere på pct.,9 pct. AFKAST I PROCENT FOR. HALVÅR, pct., pct. INDHOLD Skal du som selstændig spare op i virksomheden eller på pensionsordning?...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Puljeafkast...side, pct. Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Skal du som selvstændig spare op i virksomheden eller på pensionsopsparing? Det er et faktum, at mange selvstændige betaler for lidt ind til pension. De forventer, at salg af deres virksomhed kan indbringe de økonomiske midler, der er nødvendige for at opretholde levestandarden. Dette holder imidlertid ikke altid stik. Som selvstændig bør du derfor tænke pension i de aktive år, og specielt i de år, hvor virksomheden går godt. I Spar Nord Bank forsøger vi at udbrede budskabet, at hele din seniorøkonomi ikke bør bygges op om salget af din virksomhed, men at det er en god ide at sprede din opsparing fx via en pensionsopsparing. Udnyt dit overskud til en personlig pensionsgevinst Som selvstændig kan du med fordel få en pensionsopsparing, så du på den måde får mulighed for at påvirke dit økonomiske råderum i den tredje alder. Driver du virksomhed i personligt regi, har du mulighed for at spare % af overskuddet op på en pensionsopsparing og opnå fradrag i din personlige indkomst. Driver du virksomhed i selskabsform, har du mulighed for at indbetale på en arbejdsgiverordning, hvor selskabet har fradrag for indbetalingen. I begge tilfælde er du ikke bundet af indbetalingen, og du har også mulighed for at sætte indbetalingen i bero i mindre gode år. Ordningen giver derfor frihed og fleksibilitet. Af andre fordele kan nævnes: Opsparingen er kreditorbeskyttet, så i tilfælde af økonomiske vanskeligheder er din pension sikret. Opsparingen kan med visse begrænsninger - begunstiges til hvem du måtte ønske ved dødsfald. Mulighed for tilknytning af livsforsikring og tab af erhvervsevne forsikring. Flere penge til forbrug ved korrekt planlægning Planlægger du salg eller generationsskifte Går du med tanker om at sælge din virksomhed, kan du med fordel oprette en ophørspension i Spar Nord Bank i forbindelse med salget. Du undgår på den måde at betale høj skat af den skattepligtige fortjeneste ved salget, men betaler først skat ved udbetalingen af pensionen. Ud over skatteudskydelsen vil du ofte kunne opnå en lavere skat af pensionsudbetalingen end skatten af avancen. Hvem kan oprette en ophørspension Selvstændige som har drevet et aktivt erhverv i en personlig ejet virksomhed eller været hovedaktionær i et anpartseller aktieselskab, kan indskyde den skattepligtige fortjeneste på en ophørspension. Forudsætningerne for at oprette en ophørspension er: Du skal være fyldt år før salget. Du har drevet selvstændig virksomhed i mindst år inden for de seneste år før salget. For kontoen gælder desuden en fem års binding efter oprettelsen, altså vil du være mindst år, når du starter udbetalingen. Udbetalingerne beskattes som personlig indkomst. Nogle af fordelene er følgende: Du kan indbetaling op til..9 kr. (-niveau) på en ratepension. Du får fradrag i salgsåret, hvis indskuddet sker senest. juli i indkomståret efter salget. Opsparingen kan med visse begrænsninger - begunstiges til hvem du måtte ønske ved dødsfald. Der er ingen sidste frist for udbetaling. Dermed kan ophørspension være et instrument til arveplanlægning. Opsparingen giver dig mange fordele Der er mange fordele, men drøft din løsning med din bankrådgiver og revisor, da de finansielle og skattemæssige forhold ved generationsskifte er komplicerede. Vi glæder os til en uforpligtigende snak med dig med fokus på dine ønsker for din virksomhed, pension og forsikring. tættere på

2 Markedskommentar. kvartal STORE RENTESTIGNINGER PRÆGER AFKASTENE FOR. KVARTAL Af chefanalytiker Martin Lundholm, tlf. 9 Udmeldingen fra Den Amerikanske Centralbank (Fed) om en mulig neddrosling af obligationsopkøb senere i år er det første synlige skridt i den igangværende normalisering på rentemarkederne. Udmeldingen overraskede finansmarkederne: De lange renter steg markant og risikofyldte aktiver faldt i kurs. Det betød negative afkast på danske stats- og realkreditobligationer for både. kvartal og hele. halvår. Kun de risikofyldte High Yield virksomhedsobligationer har reelt givet positivt afkast i år. Derimod kunne. kvartals kursfald på aktiemarkederne ikke ødelægge det positive afkast, som de fleste aktiemarkeder har præsteret i år. Vi forventer overordnet set stabile til svagt stigende stats- og realkreditrenter, stabile til svagt faldende kreditspænd og stigende aktiekurser over de næste - måneder. MAKROØKONOMI Den begyndende normalisering, som vi så i årets. kvartal, fortsatte ind i. kvartal og blev meget tydelig, da Den Amerikanske Centralbank (Fed) den 9. juni overraskende meddelte, at de påtænker at begynde neddrosling af de store opkøb af stats- og realkreditobligationer. Udmeldingen skabte usikkerhed om den amerikanske pengepolitik, hvilket sendte statsrenter i USA såvel som i Europa op, og kursen på risikofyldte aktiver, herunder aktier, ned. Udmeldingen fra Fed sker af de rigtige årsager i form af bedre vækstudsigter for den amerikanske økonomi. Samtidig er det værd at hæfte sig ved, at det er første skridt i en lang normaliseringsproces, og der er endnu lang tid til, at Fed begynder at hæve de ekstremt lave renter. Aktivitetsbarometret for USA har dog været faldende på det seneste, som det fremgår af figur, og er kommet under grænsen på, som er skæringspunktet mellem fremgang og tilbagegang. Trods dette, er der mange underliggende tegn på, at den amerikanske økonomi er i bedring. Blandt andet er forbrugertilliden på det højeste siden, boligmarkedet det bedste siden og der er fremgang på arbejdsmarkedet. Europa halter stadig efter USA med negativ økonomisk vækst og derfor satte Den Europæiske Centralbank (ECB) udlånsrenten ned fra, pct. til, pct. den. maj. Men, som det fremgår af figur, er der også tegn på spirende fremgang i Eurozonen, hvor især Frankrig og Italien overrasker positivt. Modsat har Tyskland, som ellers har været vækstlokomotivet i Europa, siden februar vist tegn på afmatning, men ikke værre end der stadig er udsigt til positiv vækst. Japansk pengepolitik er i år blevet ekstrem lempelig i form af meget voldsomme opkøb af statsobligationer og en målsætning om at få inflationen op i pct. Det medførte frem til. maj en ekstrem stigning i de japanske aktier ovenpå en markant svækkelse af yennen. Det vendte efterfølgende rundt grundet skuffelse over udskydelse af økonomiske reformer, hvilket medførte store aktiekursfald og en styrkelse af yennen i slutningen af. halvår. De markante bevægelser i Japan var i hele. halvår også en af de væsentligste årsager til, at finansmarkederne i Emerging Market (EM) har haft det svært. Andre årsager skal søges i den afsmittende effekt af faldende råvarepriser, samt svækkede EM valutaer ovenpå den amerikanske rentestigning. AKTIER Til trods for kursfald i juni gav aktiemarkederne generelt et pænt afkast i. halvår, som det fremgår af tabel. I lighed med. kvartal er det bemærkelsesværdigt, at det i. kvartal især har været de mere defensive aktier, der er steget, og ikke de konjunkturfølsomme aktier. AKTIEBEHOLDNINGEN I GRUPPE - FORDELT PÅ LANDE. MARKEDSKOMMENTAR. KVARTAL. juli Store rentestigninger præger afkastene for. kvartal Af chefanalytiker Martin Lundholm, tlf. 9 Danmark, USA,9 Tyskland,9 Japan, Hong Kong, Frankrig,9 England, Irland, Holland, Belgien, Norge, Sum, FIG. : Markedsføringsmateriale Udmeldingen fra Den Amerikanske Centralbank (Fed) om en mulig neddrosling af obligationsopkøb senere i år er første synlige skridt i den igangværende normalisering på rentemarkederne. Udmelding overraskede finansmarkeder: De lange renter steg markant og risikofyldte aktiver faldt i kurs. Det betød negative afkast på danske stats- og realkreditobligationer for både. kvartal og hele. halvår. Kun de risikofyldte High Yield virksomhedsobligationer har reelt givet positivt afkast i år. Derimod kunne. kvartals kursfald på aktiemarkederne ikke ødelægge det positive afkast, som de fleste aktiemarkeder har præsteret i år. Vi forventer overordnet set stabile til svagt stigende stats- og realkreditrenter, stabile til svagt faldende kreditspænd og stigende aktiekurser over de næste - måneder. Makroøkonomi Den begyndende normalisering, som vi så i årets. kvartal, fortsatte ind i. kvartal og blev meget tydelig, da Den Amerikanske Centralbank (Fed) den 9. juni overraskende meddelte, at de påtænker at begynde neddrosling af de store opkøb af stats- og realkreditobligationer. Udmeldingen skabte usikkerhed om den amerikanske pengepolitik, hvilket sendte statsrenter i USA såvel som i Europa op, og kursen på risikofyldte aktiver, herunder aktier, ned. Udmeldingen fra Fed sker af de rigtige årsager i form af bedre vækstudsigter for den amerikanske økonomi. Samtidig er det værd at hæfte sig ved, at det er første skridt i en lang normaliseringsproces, og der er endnu lang tid til, at Fed begynder at hæve de ekstremt lave renter. Aktivitetsbarometret for USA har dog været faldende på det seneste, som det fremgår af figur, og er kommet under grænsen på, som er skæringspunktet mellem fremgang og tilbagegang. Trods dette, er der mange underliggende tegn på, at den amerikanske økonomi er i bedring. Blandt andet er forbrugertilliden på det højeste siden, boligmarkedet det bedste siden og der er fremgang på arbejdsmarkedet. Europa halter stadig efter USA med negativ økonomisk vækst og derfor satte Den Europæiske Centralbank (ECB) udlånsrenten ned fra, pct. til, pct. den. maj. Men, som det fremgår af figur, er der også tegn på spirende fremgang i Eurozonen, hvor især Frankrig og Italien overrasker positivt. Modsat har Tyskland, som ellers har været vækstlokomotivet i Europa, siden februar vist tegn på afmatning, men ikke værre end der stadig er udsigt til positiv vækst. Japansk pengepolitik er i år blevet ekstrem lempelig i form af meget voldsomme opkøb af statsobligationer og en målsætning om at få inflationen op i pct. Det medførte frem til. maj en ekstrem stigning i de japanske aktier ovenpå en markant svækkelse af yennen. Det vendte efterfølgende rundt grundet skuffelse over udskydelse af økonomiske reformer, hvilket medførte store aktiekursfald og en styrkelse af yennen i slutningen af. halvår. AKTIVETSBAROMETRE EUROZONEN, USA OG KINA Figur : Aktivitetsbarometre 9 Eurozonen: PMI USA: ISM Kina: HSBC PMI Side af Kilde: EcoWin og Markit Kilde: EcoWin og Markit De markante bevægelser i Japan var i hele. halvår også en af de væsentligste årsager til, at finansmarkederne i Emerging Market (EM) har haft det svært. Andre årsager skal søges i den afsmittende effekt af faldende råvarepriser, samt svækkede EM valutaer ovenpå den amerikanske rentestigning.

3 Globalt set steg aktier med, pct. målt i DKK i. halvår, men gav i. kvartal et negativt afkast på -, pct. Mest bemærkelsesværdigt har udviklingen været i de japanske aktier (Nikkei ), der steg pct. fra. januar til. maj målt i JPY, men efterfølgende faldt pct. De nye aktiemarkeder havde det generelt svært i. halvår og flere kom ud med tocifrede negative afkast. Det amerikanske aktiemarked blev et af de bedst præsterende markeder i. halvår. Således steg S&P både i. og. kvartal og leverede sammenlagt et afkast på, pct. i. halvår målt i DKK. De europæiske aktier havde det samlet set svært i. kvartal, men kom alligevel ud med et positivt afkast for. halvår på, pct. I Danmark tabte de toneangivende aktier (OMXC CAP) -, pct. i. kvartal, men præsterede alligevel et positivt afkast på, pct. i hele. halvår. Vinderne i. halvår blev Vestas (, pct.) og Pandora (, pct.), mens FLS (-, pct.) og Carlsberg (-, pct.) leverede de dårligste afkast blandt de større danske aktier. OBLIGATIONER Obligationsrenterne steg markant efter udmeldingerne fra Fed om den påtænkte neddrosling af opkøb i stats- og realkreditobligationsmarkedet. Det medførte, at obligationer generelt gav negativt afkast i. kvartal, som det fremgår af tabel. Det var kun de mest risikofyldte virksomheds-obligationer (High Yield), der reelt gav positivt afkast i. halvår, (, pct.) målt i DKK. De danske statsobligationer klarede sig generelt dårligt med et afkast i. halvår på -, pct. Normaliseringen af finansmarkederne har skabt mindre behov for sikre havne, hvorfor danske statsobligationer har tabt. Danske realkreditobligationer klarede sig generelt bedre end statsobligationerne, men gik heller ikke ramt forbi stigningerne i obligationsrenter med kursfald til følge. Trods et negativt afkast på -, pct. i. kvartal, blev tabet i. halvår overordnet set begrænset til -, pct. De europæiske statsobligationer var præget af to modsatrettede udviklinger. De stigende renter ramte alle landene, mens de gældsramte Til trods for kursfald periferilande i juni gav samtidig aktiemarkederne oplevede generelt faldende et pænt afkast i. halvår, som det fremgår af tabel. I rentespænd overfor kernelandene (fx. Tyskland og Danmark). Derfor klarede de europæiske lighed med. kvartal er det bemærkelsesværdigt, at det i statsobligationer sig totalt set bedre end de danske.. kvartal især har været de mere defensive aktier, der er De europæiske virksomhedsobligationer steget, af bedste og ikke de kvalitet konjunkturfølsomme (Investment aktier. Grade) klarede sig bedre end de danske realkreditobligationer med et afkast på, pct. i. halvår. FORVENTNINGER Globalt set steg aktier med, pct. målt i DKK i. halvår, men gav i. kvartal et negativt afkast på -, pct. Mest bemærkelsesværdigt har udviklingen været i de japanske aktier (Nikkei ), der steg pct. fra. januar til. maj målt i JPY, men efterfølgende faldt Jagten på afkast er for en stund indstillet i kølvandet på Fed s udmelding om neddrosling af pct. De nye aktiemarkeder havde det generelt svært i. de massive opkøb af stats- og realkreditobligationer. Vi forventer dog, at jagten vil blive genoptaget, da pengepolitikken forbliver ekstrem lempelig både i USA, Europa og Japan. Der halvår og flere kom ud med tocifrede negative afkast. er udsigt til bedre vækst i. halvår globalt Det set, amerikanske og den politiske aktiemarked risiko blev er et fortsat af de håndterbar. bedst Centralbankerne står desuden stadig klar præsterende på sidelinien, markeder såfremt i. halvår. væksten Således eller steg S&P inflationen skulle blive for lav. både i. og. kvartal og leverede sammenlagt et afkast på, pct. i. halvår målt i DKK. Det er således vores forventning, at jagten på afkast vil fortsætte, hvilket vil komme både virksomhedsobligationer og i særdeleshed aktier til gode. er efter Spar Nord Banks De europæiske aktier havde det samlet set svært i. opfattelse attraktivt prisfastsat i forhold kvartal, til både men statskom alligevel og realkreditobligationer. ud med et positivt afkast Det for er. fortsat vores vurdering, at danske stats- og halvår realkreditrenter på, pct. er for lave. Den ekstremt lempelige pengepolitik vil dog give en vis forankring af stats- og realkreditrenterne i Danmark, der kun Figur : Aktiemarkederne (..9 = ) forventes at stige svagt. Drivkraften bag den fortsatte jagt på afkast og stigende interesse for især aktier er den fortsat ekstremt lempelige pengepolitik på globalt plan, udsigt til bedre global vækst i. halvår samt håndterbar politisk risiko. Vi forventer på den baggrund overordnet set stabile til svagt stigende stats- og realkreditrenter, stabile til svagt faldende kreditspænd og stigende aktiekurser over de næste - måneder. Den største risiko er, at statsrenterne i både USA og Europa fortsætter med at stige kraftigt. Dette vil forværre statsgældsproblematikken i både Europa og USA, men vil også gennem formueeffekter og højere finansieringsrenter lægge en kraftig dæmper på væksten. Det er dog vores forventning, at vi i et sådant scenario vil se, at både Fed og ECB iværksætter yderligere tiltag. 9 Danmark: OMXC CAP USA: S&P (i DKK) Europa: MSCI (i DKK) Kilde: EcoWin Til trods for kursfald i juni gav aktiemarkederne generelt et pænt afkast i. halvår, som det fremgår af tabel. I TABEL : UDVALGTE MARKEDSAFKAST I DKK lighed med. kvartal er det bemærkelsesværdigt, at det i. kvt.. kvartal især har været de mere defensive aktier, der er Land Indeks År til dato steget, og ikke de konjunkturfølsomme aktier. Globalt Danmark set steg OMXC aktier CAP med, pct., målt pct. i DKK -, i. pct. halvår, Danmark men gav KAX i CAP. kvartal et negativt 9, afkast pct. -, på -, pct. pct. Mest Europa bemærkelsesværdigt MSCI Europe har udviklingen, pct. -, været pct. i de japanske USA aktier S&P (Nikkei ), der, steg pct., pct. pct. fra. januar Verden til. MSCI maj World målt i JPY, men, efterfølgende pct. -, pct. faldt pct. De nye aktiemarkeder havde det generelt svært i. halvår og flere kom ud med tocifrede negative afkast. Danmark Statsobl. (EFFAS -) -, pct. -, pct. Danmark Realkredit (Nykredit) -, pct. -, pct. Det amerikanske aktiemarked blev et af de bedst Europa Statsobl. (EFFAS), pct. -, pct. præsterende markeder i. halvår. Således steg S&P Europa Investm. Grade (ML), pct. -, pct. både i. og. kvartal og leverede sammenlagt et afkast Europa High Yield (ML), pct., pct. på, pct. i. halvår målt i DKK. Kilde: Bloomberg De europæiske aktier havde det samlet set svært i. kvartal, men kom alligevel ud med et positivt afkast for. halvår på, pct. FIG. : AKTIEMARKEDERNE I USA, EUROPA OG DANMARK...9 = Figur : Aktiemarkederne (..9 = ) Obligationsrenterne steg markant efter udmeldingerne fra 9 Fed om den påtænkte neddrosling af opkøb i stats- og Danmark: OMXC CAP Europa: MSCI (i DKK) realkreditobligationsmarkedet. USA: S&P (i DKK) Det medførte, at obligationer generelt gav negativt afkast i. kvartal, Kilde: EcoWin som Kilde: EcoWin det fremgår af tabel. Det var kun de mest risikofyldte virksomheds-obligationer (High Yield), der reelt gav I Danmark tabte de toneangivende aktier (OMXC CAP) - positivt afkast i. halvår, (, pct.) målt i DKK., FIG. pct. : i. RENTEN kvartal, PÅ men -ÅRIG præsterede alligevel et positivt afkast på STATSOBLIGATION, pct. i hele. halvår. Vinderne i. halvår Figur : Renten på -årige statsobligationer blev Vestas (, pct.) og Pandora (, pct.), mens FLS (-,, pct.) og Carlsberg (-, pct.) leverede de dårligste afkast blandt de større danske aktier.,, Tabel : Udvalgte markedsafkast i DKK Land, Indeks År til dato. kvt. Danmark OMXC CAP,% -,% Danmark, KAXCAP 9,% -,% Europa MSCI Europe,% -,% USA, S&P,%,% Verden MSCI World,% -,% De, viste indeks beskrevet nærmere i boksen Kilde: Bloomberg er på sidste side.,, 9 Danmark Tyskland USA Kilde: EcoWin Kilde: og Markit EcoWin De danske statsobligationer klarede sig generelt dårligt med et afkast i. halvår på -, pct. Normaliseringen af finansmarkederne har skabt mindre behov for sikre havne, hvorfor danske statsobligationer har tabt. Danske realkreditobligationer klarede sig generelt bedre end statsobligationerne, men gik heller ikke ramt forbi stigningerne i obligationsrenter med kursfald til følge. Trods et negativt afkast på -, pct. i. kvartal, blev Kapitalforvaltning. juli tabet i. halvår overordnet set begrænset til -, pct. De europæiske statsobligationer var præget af to modsatrettede udviklinger. De stigende renter ramte alle landene, mens de gældsramte periferilande samtidig

4 GRUPPE Har du BankValg og er du mellem og år, er din opsparing placeret i denne gruppe Porteføljen gav i. kvartal et afkast på -, pct., hvilket er dårligere end markedsudviklingen. Porteføljens obligationer har bidraget negativt til afkastet, og har klaret sig dårligere end den generelle markedsudvikling. Porteføljens danske og udenlandske aktier har i. kvartal bidraget negativt til afkastet. Porteføljens beholdning af danske aktier har klaret sig bedre end den generelle markedsudvikling, mens beholdningen af udenlandske aktier har klaret sig dårligere end den generelle markedsudvikling. For første halvår har porteføljen givet et afkast på,9 pct., hvilket er dårligere end markedsafkastet. Porteføljens obligationer har bidraget negativt til afkastet, mens både danske og udenlandske aktier har bidraget positivt til afkastet. pct. pct. pct. pct. pct. pct. gruppe ruppe gruppe ppe AFKAST I PROCENT, - OG FØRSTE HALVÅR Gruppe UDSVING I AFKAST, - Gruppe Gruppe , pct. - - Gruppe -, pct. -, pct. - Gruppe,9 pct , pct kvartal. kvartal. kvartal. kvartal AKTIEBEHOLDNING I PROCENT, FORDELT PÅ BRANCHER - -, pct., pct. Gruppe, pct., pct.,9 pct., pct. - -,,,,,,,9 pct., pct.. kvartal. kvartal. kvartal,9 pct.., kvartal pct. -, pct.,9 pct. -, pct. AFKAST I PROCENT PR. KVARTAL, SENESTE KVARTALER -, pct., pct., pct., pct., pct. 9, pct.,9 pct. -, pct., pct.,9 pct. pct. Danske aktier: største positioner (i procent af danske aktier) pct. Novo Nordisk, Danske Bank, Carlsberg, Pandora, William Demant Holding, Udenlandske aktier: største positioner (i procent af udenlandske aktier) Apple, Bank Of America, Adidas, Kyocera, UTD Healthcare Gruppe, : største positioner (i procent af obligationer) Obligation, % Dansk stat,, % Totalkredit,, pct., % Totalkredit, AKTIVSAMMENSÆTNING Kursværdi i mio. kr., pct., pct., pct., pct., pct. Danske obligationer (,) Udenlandske obligationer (,), pct., pct. Kontant (9,) Aftaleindlån (,) Indeksobligationer (,) Øvrige aktiver (,) Danske aktier (,) Udenlandske aktier (,9) pct. pct., pct. pct. e i investeringsforeninger (,)

5 ruppe ruppe ruppe ppe GRUPPE - - AFKAST I PROCENT, - OG FØRSTE HALVÅR Porteføljen gav i. kvartal et afkast på -, pct., hvilket er dårligere end markedsudviklingen. Porteføljens obligationer har bidraget - negativt til afkastet, og har klaret sig - dårligere end den generelle markedsud- - vikling. Porteføljens danske og udenlandske - aktier har i. kvartal bidraget negativt til - afkastet. Porteføljens beholdning af danske - aktier har klaret sig bedre end den gene- Gruppe , pct.. kvartal. kvartal 9. kvartal. kvartal UDSVING Gruppe I AFKAST, -, pct. Gruppe, pct., pct Gruppe,9 pct. AKTIEBEHOLDNING I PROCENT, FORDELT PÅ BRANCHER,, pct., Gruppe Gruppe, pct., pct., pct ,,,,,,, -, -, -, -,,,,9, pct. Gruppe, pct. -, pct.. kvartal. kvartal. kvartal. kvartal. kvartal. kvartal. kvartal,9 pct.. kvartal, pct., pct., pct., pct.,9 pct. relle markedsudvikling, mens beholdningen af udenlandske aktier har klaret sig dårligere end den generelle markedsudvikling. For første halvår har porteføljen givet et afkast på, pct., hvilket er dårligere end markedsafkastet. Porteføljens obligationer har bidraget negativt til afkastet, mens både danske og udenlandske aktier har bidraget positivt til afkastet., pct. AFKAST I PROCENT PR. KVARTAL, SENESTE KVARTALER -, pct., pct., pct., pct., pct. -, pct., pct., pct., pct. Har Neutral du BankValg investeringsstrategi og er du mellem og år, er din opsparing placeret i denne gruppe pct. pct. pct. pct. Danske aktier: største positioner (i procent af danske aktier) Novo Nordisk, Danske Bank, Carlsberg,9 Pandora, William Demant Holding, Udenlandske aktier: største positioner (i procent af udenlandske aktier) Apple, Adidas, Bank Of America, Kyocera, UTD Healthcare, : største positioner (i procent af obligationer) Obligation, % RD, % Totalkredit,, % Nykredit, AKTIVSAMMENSÆTNING Kursværdi i mio. kr., pct., pct., pct., pct. Danske obligationer (,) Udenlandske obligationer (9,), pct., pct. Kontant (,) Aftaleindlån (,) Indeksobligationer (,) Øvrige aktiver (,) Danske aktier (,) Udenlandske aktier (,) pct. pct. pct. pct. pct. pct., pct. pct. e i investeringsforeninger (,), pct.,,

6 uppe uppe pe - - Gruppe GRUPPE Porteføljen gav i. kvartal et afkast på -, pct., hvilket er dårligere end markedsudviklingen. Porteføljens obligationer har bidraget negativt til afkastet, og har klaret sig dårligere end den generelle markedsudvikling. Porteføljens danske og udenlandske aktier har i. kvartal bidraget negativt til afkastet. Porteføljens beholdning af danske aktier har klaret sig bedre end den gene positivt til afkastet. -. kvartal. kvartal. kvartal. kvartal AFKAST - I PROCENT, - OG FØRSTE HALVÅR, pct. - -, pct., pct. Gruppe Gruppe - - -, pct kvartal. kvartal. kvartal. kvartal 9 UDSVING I AFKAST, AFKAST I PROCENT PR. KVARTAL, SENESTE KVARTALER - - Gruppe Gruppe,, pct., pct.,, Gruppe,,,,9 pct.,,9 pct.,, pct. -, pct. -, -, - -, - -, -, -. kvartal. kvartal. kvartal. kvartal AKTIEBEHOLDNING I PROCENT, FORDELT PÅ BRANCHER,, pct.,, pct., pct.. pct.,9,,, -, -, -,9 -,, pct., pct., pct.,9 pct. relle markedsudvikling, mens beholdningen af udenlandske aktier har klaret sig dårligere end den generelle markedsudvikling. For første halvår har porteføljen givet et afkast på, pct., hvilket er dårligere end markedsafkastet. Porteføljens obligationer har bidraget negativt til afkastet, mens både danske og udenlandske aktier har bidraget, pct., pct., pct.. kvartal. kvartal. kvartal,9 pct.. kvartal,9 pct., pct., pct. -,9 pct.,9 pct., pct. pct. Har du BankValg og er du mellem og år, er din opsparing placeret i denne gruppe pct. Danske aktier: største positioner (i procent af danske aktier) Novo Nordisk, Danske Bank, Carlsberg, Pandora, William Demant Holding, Udenlandske aktier: største positioner (i procent af udenlandske aktier) Apple, Adidas, Bank Of America, Kyocera, UTD Healthcare, : største positioner (i procent af obligationer) Obligation, % RD 9, % Totalkredit,,% Totalkredit, AKTIVSAMMENSÆTNING Kursværdi i mio. kr., pct., pct. pct. pct., pct., pct. Danske obligationer (.,) Udenlandske obligationer (,), pct. Kontant (,) Aftaleindlån (,) Indeksobligationer (,) Øvrige aktiver (,9) Danske aktier (,) Udenlandske aktier (,) pct. pct. pct. pct. pct. pct., pct. pct., pct., pct. e i investeringsforeninger (,)

7 uppe pe - - GRUPPE Gruppe Porteføljen gav i. kvartal et afkast på relle markedsudvikling, mens beholdningen -,9 pct., hvilket er dårligere end markedsudviklingen. af udenlandske aktier har klaret sig dårli- Porteføljens obligationer har gere end den generelle markedsudvikling. bidraget negativt til afkastet, og har klaret For første halvår har porteføljen givet et sig dårligere end den generelle markedsudvikling. Porteføljens danske og udenlandske markedsafkastet. Porteføljens obligationer afkast på, pct., hvilket er bedre end - aktier - har i. kvartal bidraget negativt til har bidraget negativt til afkastet, mens både afkastet. Porteføljens beholdning - af danske danske og udenlandske aktier har bidraget - aktier har klaret sig bedre -end den gene- positivt til afkastet.. kvartal. kvartal. kvartal. kvartal - AFKAST I PROCENT, - OG FØRSTE HALVÅR, pct. Gruppe Gruppe, pct., pct., pct.,,,,,,,,, -, -, -,, pct. pct. -,. kvartal. kvartal 9. kvartal. kvartal UDSVING I AFKAST, AFKAST I PROCENT PR. KVARTAL, SENESTE KVARTALER - Gruppe -,, pct.,9 pct.,,9,,, -, -, -,9 -,, pct.,9 pct. AKTIEBEHOLDNING I PROCENT, FORDELT PÅ BRANCHER, pct., pct., pct.. kvartal. kvartal. kvartal. kvartal, pct., pct., pct. -,9 pct. pct. Neutral Har investeringsstrategi du BankValg og er du over år, er din opsparing placeret i denne gruppe pct. pct. Danske aktier: største positioner (i procent af danske aktier) Novo Nordisk, Danske Bank, Carlsberg, Pandora, William Demant Holding, Udenlandske aktier: største positioner (i procent af udenlandske aktier) Apple, Bank Of America, Adidas, Kyocera, UTD Healthcare, : største positioner (i procent af obligationer) Obligation % Totalkredit, % RD,, % RD, AKTIVSAMMENSÆTNING, pct., pct., pct., pct., pct., pct. pct. pct. pct. pct., pct. pct., pct., pct., pct. 9,9 pct., pct., pct., pct.,9 pct., pct., pct. Kursværdi i mio. kr. Danske obligationer (.,) Udenlandske obligationer (,) Kontant (,9) Aftaleindlån (,) Indeksobligationer (,) Øvrige aktiver (,) Danske aktier (,) Udenlandske aktier (,) e i investeringsforeninger (9,)

8 Puljeafkast for - Årlige afkast i procent Puljeafkast. kvartal Afkast i procent Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Skattepligtigt afkast, -, -, -, Skattefrit afkast,,,, Aktieafkast -, -, -, -, Samlet afkast -, -, -, -,9 Puljeafkast. kvartal Afkast i procent Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Skattepligtigt afkast,,,, Skattefrit afkast,,,, Aktieafkast,,9,,9 Samlet afkast,9,,, Puljeafkast Afkast i procent Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Skattepligtigt afkast,,,, Skattefrit afkast,,,, Aktieafkast, 9,,, Samlet afkast,,9,, Puljeafkast Afkast i procent Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Skattepligtigt afkast,,,, Skattefrit afkast,,,, Aktieafkast -, -, -, -, Samlet afkast -, -, -,, Puljeafkast Afkast i procent Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Skattepligtigt afkast,,9,, Skattefrit afkast,,,, Aktieafkast,9, 9,, Samlet afkast,,,, Puljeafkast 9 Afkast i procent Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Skattepligtigt afkast,,,, Skattefrit afkast,,,, Aktieafkast,9,,, Samlet afkast,,,, FORKLARING Alle afkast er før administrationsgebyr. Tallene er afrundede til en decimal. Skattepligtigt afkast: Afkast som stammer fra obligationsog kontant beholdningen. Belægges med, pct. skat. Skattefrit afkast: Afkast som stammer fra beholdningen af indeksobligationer. Aktieafkast: Afkast som stammer fra aktiebeholdningen. Belægges med, pct. skat. PULJENYT - UDGIVES AF SPAR NORD BANK Ansvarshavende: Peter Kristensen, direktør, Rente og Valuta Redaktion: Tina Moreau Pihl, Handels- og Udlandsområdet Spar Nord Bank Skelagervej, postboks 9 Aalborg Telefon 9 Redaktionen er sluttet. august Puljeafkastet kan følges måned for måned på Det næste nummer af PuljeNyt findes også her - ca. måned efter udgangen af hvert kvartal. tættere på

Puljenyt. Spar Nords Puljer - en langsigtet investering. tættere på AFKAST I PROCENT FOR 4. KVARTAL 2013. tættere på. Nr. 1 Februar 2014 INDHOLD

Puljenyt. Spar Nords Puljer - en langsigtet investering. tættere på AFKAST I PROCENT FOR 4. KVARTAL 2013. tættere på. Nr. 1 Februar 2014 INDHOLD Puljenyt Nr. Februar tættere på pct., pct. AFKAST I PROCENT FOR. KVARTAL, pct., pct. INDHOLD Spar Nords Puljer - en langsigtet investering...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

Puljenyt. Derfor skal du som selvstændig spare op på en pensionsordning FORDELE VED LØBENDE OPSPARING UDENFOR VIRKSOMHEDEN:

Puljenyt. Derfor skal du som selvstændig spare op på en pensionsordning FORDELE VED LØBENDE OPSPARING UDENFOR VIRKSOMHEDEN: Puljenyt Nr. April tættere på pct., pct. AFKAST I PROCENT FOR. KVARTAL, pct., pct. INDHOLD Derfor skal du som selvstændig spare op på en pensionsordning...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

Nr. 2 April 2013. Afkast i procent for 1. kvartal 2013. 3,75 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 2 April 2013. Afkast i procent for 1. kvartal 2013. 3,75 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. April tættere på pct., pct. Afkast i procent for. kvartal, pct., pct. INDHOLD Hvorfor investere globalt?...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

Nr. 3 Juli 2014 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2014. 6,83 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 3 Juli 2014 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2014. 6,83 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. Juli tættere på, AFKAST I PROCENT FOR. HALVÅR 9,, INDHOLD Få overblik over din pension...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Puljeafkast...side,

Læs mere

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD PULJENYT Nr. Oktober Puljeafkastet kan følges måned for måned på www.sparnord.dk/investering/puljenyt Det næste nummer af PuljeNyt findes også her - ca. måned efter udgangen af hvert kvartal. AFKAST FOR.

Læs mere

1,78 pct. du måtte ønske. Mulighed for tilknytning af livsforsikring og tab af erhvervsevne forsikring.

1,78 pct. du måtte ønske. Mulighed for tilknytning af livsforsikring og tab af erhvervsevne forsikring. PuljeNyt Nr. Maj 9,,,,, -, -, -, Afkast for. kvartal 9 -, pct. -,9 pct., pct., pct. INDHOLD Skal du som selvstændig spare op i virksomheden eller på pensionsopsparing... side Markedskommentar. kvartal

Læs mere

Nr. 2 April 2016 AFKAST I PROCENT FOR 1. KVARTAL 2016. -2,59 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 2 April 2016 AFKAST I PROCENT FOR 1. KVARTAL 2016. -2,59 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. April tættere på - Pct. AFKAST I PROCENT FOR. KVARTAL -, pct. - - - - - - - -,9 pct. -,9 pct. -,9 pct. Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe INDHOLD Hvor meget skal der egentlig spares op for at der

Læs mere

Nr. 4 Oktober 2015 AFKAST I PROCENT FOR 1.-3. KVARTAL 2015. 3,82 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. Overdreven vækstfrygt udløste aktienedtur

Nr. 4 Oktober 2015 AFKAST I PROCENT FOR 1.-3. KVARTAL 2015. 3,82 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. Overdreven vækstfrygt udløste aktienedtur Puljenyt Nr. Oktober tættere på Pct., pct. AFKAST I PROCENT FOR.-. KVARTAL, pct. INDHOLD Overdreven vækstfrygt udløste aktienedtur...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

PuljeNyt. Det store spørgsmål: Skal jeg vælge en pensionspulje. August 2010. Afkast for 1. HALVÅR 2010 INDHOLD

PuljeNyt. Det store spørgsmål: Skal jeg vælge en pensionspulje. August 2010. Afkast for 1. HALVÅR 2010 INDHOLD PuljeNyt Nr. August Puljeafkastet kan følges måned for måned på www.sparnord.dk/investering/puljenyt Det næste nummer af PuljeNyt findes også her - ca. måned efter udgangen af hvert kvartal. Afkast for.

Læs mere

Nr. 4 Oktober 2013 AFKAST I PROCENT FOR 3. KVARTAL ,02 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. Du bliver dobbelt ramt

Nr. 4 Oktober 2013 AFKAST I PROCENT FOR 3. KVARTAL ,02 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. Du bliver dobbelt ramt Puljenyt Nr. Oktober 13 tættere på 1 pct. 9,31 pct. AFKAST I PROCENT FOR 3. KVARTAL 13, pct. INDHOLD Ny forsideartikel...side 1 Markedskommentar...side 3 Gruppe 1...side Gruppe...side Gruppe 3...side 7

Læs mere

Nr. 3 August 2012 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2012. 4,04 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. At gøre drømme til virkelighed...

Nr. 3 August 2012 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2012. 4,04 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. At gøre drømme til virkelighed... Puljenyt Nr. August tættere på pct.,9 pct. AFKAST I PROCENT FOR. HALVÅR, pct., pct. INDHOLD At gøre drømme til virkelighed...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

PuljeNyt. April Afkast for 1. kvartal ,39 pct. INDHOLD. Særlig Pension ophæves

PuljeNyt. April Afkast for 1. kvartal ,39 pct. INDHOLD. Særlig Pension ophæves PuljeNyt Nr. April 1 Puljeafkastet kan følges måned for måned på www.sparnord.dk/investering/puljenyt Det næste nummer af PuljeNyt findes også her - ca. 1 måned efter udgangen af hvert kvartal. 1 8 Afkast

Læs mere

Nr. 2 April 2012 AFKAST I PROCENT FOR 1. KVARTAL 2012. 4,35 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 2 April 2012 AFKAST I PROCENT FOR 1. KVARTAL 2012. 4,35 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. April tættere på pct. 9, pct. AFKAST I PROCENT FOR. KVARTAL, pct., pct. INDHOLD Hvor meget skal der egentlig spares op for at det er "nok"?...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

Puljenyt. Har du sikret din livsindkomst? tættere på AFKAST I PROCENT FOR FØRSTE KVARTAL tættere på. Nr. 2 April 2015 INDHOLD

Puljenyt. Har du sikret din livsindkomst? tættere på AFKAST I PROCENT FOR FØRSTE KVARTAL tættere på. Nr. 2 April 2015 INDHOLD Puljenyt Nr. 2 April 21 tættere på 2 1 1 pct. 18,13 pct. AFKAST I PROCENT FOR FØRSTE KVARTAL 21 13,92 pct. INDHOLD Har du sikret din livsindkomst?...side 1 Markedskommentar...side 2 Gruppe 1...side 4 Gruppe

Læs mere

Nr. 4 Oktober 2014 AFKAST I PROCENT FOR 3. KVARTAL ,67 pct.

Nr. 4 Oktober 2014 AFKAST I PROCENT FOR 3. KVARTAL ,67 pct. Puljenyt Nr. Oktober 21 tættere på 3, 2, 2, 1, 1,, 2, AFKAST I PROCENT FOR 3. KVARTAL 21 2,23 1,7,92 INDHOLD Rød oktober på aktiemarkederne - bevar roen...side 1 Markedskommentar...side 2 Gruppe 1...side

Læs mere

Nr. 2. April Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. Justering i investeringsrammerne

Nr. 2. April Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. Justering i investeringsrammerne Puljenyt Nr. April tættere på pct. Afkast i procent pr.. kvartal 3 - -,3 pct.,3 pct. -, pct. -, pct. INDHOLD Justering i investeringsrammerne...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

Nr. 4 Oktober 2016 AFKAST I PROCENT FOR KVARTAL ,75 pct. 1,12 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 4 Oktober 2016 AFKAST I PROCENT FOR KVARTAL ,75 pct. 1,12 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. Oktober 1 tættere på 1, Pct. AFKAST I PROCENT FOR 1.-3. KVARTAL 1 1,,, -, -1, -1, -, -1, pct. -,3 pct.,7 pct. 1,1 pct. Gruppe 1 Gruppe Gruppe 3 Gruppe INDHOLD Forsideartikel...side 1 Markedskommentar...side

Læs mere

Er recessionen overstået? end den udvikling, vi har været vidne til de seneste 18 måneder. Hvilke implikationer har det for de finansielle markeder?

Er recessionen overstået? end den udvikling, vi har været vidne til de seneste 18 måneder. Hvilke implikationer har det for de finansielle markeder? PuljeNyt Nr. 3 Juli 29 12 1 8 Afkast for 1. halvår 29 1,9 pct. 9,39 pct.,9 pct. INDHOLD Er recessionen overstået?... side 1 Markedskommentar 2. kvartal 29... side 2 Gruppe 1... side 3, pct. Gruppe 2...

Læs mere

PuljeNyt. Hvor meget skal der spares op for at der er nok? August Afkast 1. halvår Derfor bør opsparingen også dække forsikringsdelen.

PuljeNyt. Hvor meget skal der spares op for at der er nok? August Afkast 1. halvår Derfor bør opsparingen også dække forsikringsdelen. PuljeNyt Nr. 3 August 8 - -4 - -8-1 -1 Afkast 1. halvår 8 -,4 pct. -,19 pct. -8, pct. -11,3 pct. Gruppe 1 Gruppe Gruppe 3 Gruppe 4 INDHOLD Hvor meget skal der spares op for at der er "nok"?... side 1 Markedskommentar...

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Nr. 3 August 2016 AFKAST I PROCENT FOR 2. KVARTAL Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 3 August 2016 AFKAST I PROCENT FOR 2. KVARTAL Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. 3 August 1 tættere på,8,7 Pct. AFKAST I PROCENT FOR. KVARTAL 1,,,,3,,1,, pct., pct.,3 pct., pct. Gruppe 1 Gruppe Gruppe 3 Gruppe INDHOLD Brexit - hvad nu?...side 1 Markedskommentar...side

Læs mere

Multi Manager Invest i 2013

Multi Manager Invest i 2013 Multi Manager Invest i 2013 Året 2013 blev et godt investeringsår for flere af foreningens afdelinger Afkastudviklingen i aktieafdelingerne blev højere end ventet, hvorimod obligationsafdelingerne leverede

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

INVESTERINGSSTRATEGI. Jagten på afkast fortsætter fasthold overvægt i aktier. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale

INVESTERINGSSTRATEGI. Jagten på afkast fortsætter fasthold overvægt i aktier. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale IVESTERIGSSTRATEGI Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale Aktivallokering: 3-6 måneders horisont 8. maj 13 Jagten på afkast fortsætter fasthold overvægt i aktier Redaktør: Chefstrateg Christian Mose

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2013

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Nr. 3 August ,73 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. I kreditvurderingsbureauernes vold

Nr. 3 August ,73 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. I kreditvurderingsbureauernes vold Puljenyt Nr. August tættere på pct. Afkast i procent for. halvår - - - - -, pct. -, pct. -, pct. -, pct. INDHOLD I kreditvurderingsbureauernes vold...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000 Nordjysk Kvalitet puljenyt Nr. 1-2000 Puljeafkast 4. kvartal 1999 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Landefordeling af udenlandske aktieinvesteringer Puljekommentarer 4. kvartal 1999 Spar Nords forventninger

Læs mere

Spar Nord puljenyt 1. Spar Nord puljenyt MAJ 2017

Spar Nord puljenyt 1. Spar Nord puljenyt MAJ 2017 Spar Nord puljenyt 1 Spar Nord puljenyt MAJ 2017 2 Spar Nord puljenyt INDHOLD Donald Trump møder den politiske virkelighed i Washington... side 2 Markedskommentar... side 4 Gruppe 1... side 6 Gruppe 2...

Læs mere

Puljenyt. At gøre drømme til virkelighed... Indhold. Nr. 4. Oktober 2003

Puljenyt. At gøre drømme til virkelighed... Indhold. Nr. 4. Oktober 2003 Puljenyt Nr. 4 Oktober 23 Indhold At gøre drømme til virkelighed... side 1 Puljekommentar, obligationer... side 2 Puljekommentar, aktier... side 3 Gruppe 1... side 4 Gruppe 2... side Gruppe 3... side 6

Læs mere

INVESTERINGSSTRATEGI. Overdreven vækstfrygt fasthold overvægt aktier. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale

INVESTERINGSSTRATEGI. Overdreven vækstfrygt fasthold overvægt aktier. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale IVESTERIGSSTRATEGI Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale Aktivallokering: -6 måneders horisont 5. februar 214 Overdreven vækstfrygt fasthold overvægt aktier Redaktør: Chefstrateg Christian Mose

Læs mere

Nr. 4 Oktober Afkast i procent for 3. kvartal ,46 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. Skattereformen og kapitalpensionerne

Nr. 4 Oktober Afkast i procent for 3. kvartal ,46 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. Skattereformen og kapitalpensionerne Puljenyt Nr. Oktober tættere på pct., pct. Afkast i procent for. kvartal, pct., pct. INDHOLD Skattereformen og kapitalpensionerne...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2013

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal BØH sagde Ben Bernanke, og så var den fest forbi. 2. kvartal 2013 startede ellers lige så optimistisk som 1. kvartal og i øvrigt en fortsættelse

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen lokal puljepension Kvartalsrapport 4. kvartal 2005 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen Aktiepuljerne og mixpuljen opnåede i fjerde kvartal igen meget fine afkast.

Læs mere

Nr. 4 Oktober Få overblik over din pension

Nr. 4 Oktober Få overblik over din pension Puljenyt Nr. Oktober 2 tættere på pct. Afkast i procent for 3. kvartal 2 - -2-3 - - - -7-8 -9 - - -2-3 -,3 pct. -, pct. -, pct.,8 pct. INDHOLD Få overblik over din pension...side Markedskommentar...side

Læs mere

Spar Nord puljenyt 1. Spar Nord puljenyt OKTOBER 2017

Spar Nord puljenyt 1. Spar Nord puljenyt OKTOBER 2017 Spar Nord puljenyt 1 Spar Nord puljenyt OKTOBER 2017 2 Spar Nord puljenyt INDHOLD Nye pensionsregler på vej - hvad betyder det for dig?... side 2 Markedskommentar... 3,68 pct. side 3 Gruppe 1... side 8

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q3 2013

Markedskommentar Orientering Q3 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Årets 3. kvartal blev på mange måder en déjà vue oplevelse. Man følte umiddelbart, at man havde hørt det hele et par gange før: En genopblussen

Læs mere

Puljenyt. Indhold. Hvorfor pensionsordning? Nr. 2. Maj 2003

Puljenyt. Indhold. Hvorfor pensionsordning? Nr. 2. Maj 2003 1 Puljenyt Nr. 2 Maj 23 Indhold Hvorfor pensionsordning?... side 1 Puljekommentar, obligationer... side 2 Puljekommentar, aktier... side 3 Gruppe 1... side 4 Gruppe 2... side Gruppe 3... side 6 Gruppe

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2013

Markedskommentar Orientering Q4 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

0,89 pct. Hvor meget skal der spares op? Svaret afhænger naturligvis af, hvor længe du sparer op, og hvor stor en udbetaling du til den tid ønsker.

0,89 pct. Hvor meget skal der spares op? Svaret afhænger naturligvis af, hvor længe du sparer op, og hvor stor en udbetaling du til den tid ønsker. PuljeNyt Nr. Maj 7 1, 1,,9,,3, Afkast 1. kvartal 7 1,7 pct.,89 pct., pct., pct. Gruppe 1 Gruppe Gruppe 3 Gruppe INDHOLD En pensionsopsparing giver både dig selv og din familie økonomisk tryghed - i dag

Læs mere

Nr. 1 Februar 2013. 8,29 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. Investering eller kontant placering? Tabel 2: Hvad er 100.000 kr.

Nr. 1 Februar 2013. 8,29 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. Investering eller kontant placering? Tabel 2: Hvad er 100.000 kr. Puljenyt Nr. Februar tættere på 9 pct. Afkast i procent for året, pct., pct.,9 pct., pct. Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe INDHOLD Investering eller kontant placering...side Markedskommentar...side Gruppe...side

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Hvilken indflydelse kan Velfærdsreformen få for din pensionsopsparing?

Hvilken indflydelse kan Velfærdsreformen få for din pensionsopsparing? Puljenyt Nr. April Indhold Hvilken indflydelse kan Velfærdsreformen få for din pensionsopsparing?... side 1 Puljekommentar, obligationer... side Puljekommentar, aktier... side 3 Gruppe 1... side Gruppe...

Læs mere

Afkast 1. halvår ,70 pct. 1,54 pct. Økonomisk frihed igennem hele livet

Afkast 1. halvår ,70 pct. 1,54 pct. Økonomisk frihed igennem hele livet PuljeNyt Nr. August 7,,,, 1, 1,,,,8 pct. Afkast 1. halvår 7,7 pct. 1,7 pct. 1, pct. Gruppe 1 Gruppe Gruppe Gruppe INDHOLD Økonomisk frihed igennem hele livet... side 1 Puljekommentar - aktier... side Puljekommentar

Læs mere

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år!

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Nyhedsbrev Kbh. 5. jan. 2015 Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Året sluttede med en mindre stigning på 0,2-0,3 % pga. lavere renter og en svækket euro. Dermed har vi nu haft

Læs mere

Puljenyt. Behovet for pensionsopsparing. Indhold. Nr. 4. Oktober 006. Afkast 3. kvartal 006. Behovet for pensionsopsparing...

Puljenyt. Behovet for pensionsopsparing. Indhold. Nr. 4. Oktober 006. Afkast 3. kvartal 006. Behovet for pensionsopsparing... Puljenyt Nr. Oktober Behovet for pensionsopsparing Har du taget stilling til dine økonomiske behov i pensionsalderen og indrettet din økonomi efter det? For mange er svaret desværre nej. Så længe man er

Læs mere

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 3. KVARTAL JULI 2015 Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 Udsigt til global væ kst og positive afkastmuligheder. Græ kenland vil fortsat skabe usikkerhed. Udsigt til amerikansk renteforhøjelse Europæ

Læs mere

Resultat juli, august og september 2001 side 3. Resultat for til side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat juli, august og september 2001 side 3. Resultat for til side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat juli, august og september 2001 side 3 Resultat for 01.01. til 30.09.2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Puljenyt. Flot halvår for puljen. Indhold. Nr. 3. August Afkast 1. halvår Flot halvår... side 1. Puljekommentar, obligationer...

Puljenyt. Flot halvår for puljen. Indhold. Nr. 3. August Afkast 1. halvår Flot halvår... side 1. Puljekommentar, obligationer... Puljenyt Nr. 3 August 2 Indhold Flot halvår... side 1 Puljekommentar, obligationer... side 2 Puljekommentar, aktier... side 3 Gruppe 1... side 4 Gruppe 2... side Gruppe 3... side 6 Gruppe 4... side 7 Puljeresultater...

Læs mere

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur!

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! Nyhedsbrev Kbh. 4. dec 2017 Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! November blev en blandet måned med fortsat aktiefremgang i USA, mens Europa og specielt Danmark havde

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

INVESTERINGSSTRATEGI. Fortsat gode udsigter for aktiemarkederne. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale

INVESTERINGSSTRATEGI. Fortsat gode udsigter for aktiemarkederne. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale IVESTERIGSSTRATEGI Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale Aktivallokering: 3-6 måneders horisont 20. marts 2015 Fortsat gode udsigter for aktiemarkederne Redaktør: Chefstrateg Christian Mose ielsen,

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2014

Markedskommentar Orientering Q4 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2015. Kære Læser!

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2015. Kære Læser! Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder Hvis man holdt sommerferie i Danmark i 2015, vil man vide, at vejret var elendigt. Det samme kan siges om stemningen på de finansielle markeder

Læs mere

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge!

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2017 Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Januar blev en god måned for aktier, mens de europæiske renter steg og dollaren blev svækket. Pæne regnskaber

Læs mere

Puljenyt. Forventninger til 2003. Puljeresultaterne 2002. Nr. 1. Februar 2003. Afkast 2002

Puljenyt. Forventninger til 2003. Puljeresultaterne 2002. Nr. 1. Februar 2003. Afkast 2002 1 Puljenyt Nr. 1 Februar 23 Indhold Puljeresultaterne 22... side 1 Puljekommentar, obligationer... side 2 Puljekommentar, aktier... side 3 Gruppe 1... side Gruppe 2... side 6 Gruppe 3... side 7 Gruppe

Læs mere

INVESTERINGSSTRATEGI. Lavere oliepris og yderligere stimuli løfter væksten. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale

INVESTERINGSSTRATEGI. Lavere oliepris og yderligere stimuli løfter væksten. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale INVESTERINGSSTRATEGI Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale Aktivallokering: 3-6 måneders horisont 2. november 21 Lavere oliepris og yderligere stimuli løfter væksten Redaktør: Chefstrateg Christian

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

KVINDER Døde Tab af erhvervsevne Aktive

KVINDER Døde Tab af erhvervsevne Aktive Puljenyt Nr. 2 April 24 Opnå overblik Som vi skrev om i sidste nummer af Puljenyt, vil vi i dette og de kommende numre af Puljenyt kort beskrive, hvordan du bedst sikrer, at dine pensions- og forsikringsforhold

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR 2014

NYHEDSBREV JANUAR 2014 NYHEDSBREV JANUAR 2014 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV JANUAR 2014 CENTRALBANKERNE SATTE SCENEN FOR DE FINANSIELLE MARKEDER I 2013 2013 blev et år der igen var præget af centralbankernes

Læs mere

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 PuljeNyt Nr. 4-2000 Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler 2000 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Puljekommentarer 3. kvartal 2000 Spar Nord Banks forventninger 4. kvartal 2000 Kommentarer

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

Hvilke ønsker har du i øvrigt til pensionisttilværelsen?

Hvilke ønsker har du i øvrigt til pensionisttilværelsen? Puljenyt Nr. 4 Opnå overblik over din pension Oktober 24 Indhold Opnå overblik... 1 Puljekommentar, obligationer... 2 Puljekommentar, aktier... 3 Gruppekommentarer... 4 Resultat i årets første 3 kvartaler...

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

DJS PULJEPENSION. Markedskommentar Orientering Q4 2014. Temaer på de finansielle markeder

DJS PULJEPENSION. Markedskommentar Orientering Q4 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar (d.15. 01.2015) Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2014 Efter en god fest kommer der ofte tømmermænd. Mange investorer spørger formentlig sig selv, om festen på de finansielle markeder i 2012

Læs mere

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Nyhedsbrev Kbh. 4. aug. 2016 Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Juli måned blev særdeles god trukket af gode regnskaber med fine forventninger til fremtiden, udsigten

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2010

Markedskommentar Orientering Q4 2010 Markedskommentar Det globale aktieindeks MSCI World steg omregnet til danske kroner med hele 10,88 pct. i 4. kvartal 2010. Stigningen for hele året blev herefter på 19,71 pct. Markedet i 2010 sluttede

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 MARKEDSKOMMENTAR MARTS 2015 Tegn på at foråret breder sig i Europa Konjunkturindikatorer for starten af 2015 signalerer, at det positive momentum i økonomien fortsætter,

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Kvartalsrapportering. Middelfart Kommune. Østergade 11. 5500 Middelfart. Aarhus, 12. oktober 2015. Indhold:

Kvartalsrapportering. Middelfart Kommune. Østergade 11. 5500 Middelfart. Aarhus, 12. oktober 2015. Indhold: Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart Aarhus, 12. oktober 2015 Kvartalsrapportering Indhold: 1. Markedskommentarer 2. Porteføljeoverblik 3. Afkastopgørelse 4. Transaktionsliste 5. Beholdningsoversigt

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald!

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Nyhedsbrev Kbh. 5. juni 2017 Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Europæiske og danske aktier havde igen en god måned pga. øget vækst og optimisme, flotte regnskaber, der blev suppleret

Læs mere

Puljenyt 2. kvartal 2017

Puljenyt 2. kvartal 2017 Puljenyt Markedskommentar Årets andet kvartal har budt på en fortsættelse af de allerede igangværende positive tendenser i europæisk økonomi. Samtidig er den politiske risiko i Europa blevet mindre efter

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

til året. Danmark 2013. ken skønner, at den samlede økonomiske aktivitet set De positive tendenser kommer oftest først fra USA,

til året. Danmark 2013. ken skønner, at den samlede økonomiske aktivitet set De positive tendenser kommer oftest først fra USA, Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året!

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Nyhedsbrev Kbh. 2. feb. 2016 Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Januar blev en hård start på det nye år med fald på mellem 1,2 % - 3,7 % i vores 3 afdelinger. Aktiemarkedet

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR DECEMBER 2014 Forsat meget lempelig global pengepolitik understøttende for markerne Selvom den amerikanske centralbank har stoppet sine opkøb af obligationer,

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar!

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov 2017 Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Stærke økonomiske data, udsigt til snarlige skattelettelser og regnskaber, der retfærdiggør de højere værdisætninger,

Læs mere

LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO

LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND 1.200.000 LDS MEDLEMMER 2006-2016 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 210.270 884.583 229.724 809.676 228.159 743.227 221.511

Læs mere

Vækst i en turbulent verdensøkonomi

Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 1 Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 2 Den globale økonomi Markant forværrede vækstudsigter Europæisk gældskrise afgørende for udsigterne men også gældskrise i USA Dyb global recession kan

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JUNI 2015 USA kæmper for at genfinde kadencen De fleste amerikanske konjunkturindikatorer peger på moderat vækst i USA i andet kvartal, efter at reviderede

Læs mere

INVESTERINGSSTRATEGI. Global vækst og lempelig pengepolitik overtrumfer geopolitik. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale

INVESTERINGSSTRATEGI. Global vækst og lempelig pengepolitik overtrumfer geopolitik. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale INVESTERINGSSTRATEGI Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale Aktivallokering: 3-6 måneders horisont 3. september 214 Global vækst og lempelig pengepolitik overtrumfer geopolitik Redaktør: Chefstrateg

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

Afkast Q4 2008 samt år til dato (efter omkostninger men før pensionsafkastskat) Danske Aktier Mixpulje Europæiske Aktier. 4. kvt.

Afkast Q4 2008 samt år til dato (efter omkostninger men før pensionsafkastskat) Danske Aktier Mixpulje Europæiske Aktier. 4. kvt. 4. kvartal 2008 2008 blev et år præget af krise Krisen i den finansielle sektor enorm Den finansielle sektor har været i store vanskeligheder over det meste af verden gennem det meste af 2008. Tabene i

Læs mere

Resultat for 1. kvartal 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3. Resultat for 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat for 1. kvartal 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3. Resultat for 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat for 1. kvartal 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Resultat for 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere