Vejledning om virksomhedens personalepolitik. privat telefoni brug af IT-udstyr afsendelse og modtagelse af private mails mv.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om virksomhedens personalepolitik. privat telefoni brug af IT-udstyr afsendelse og modtagelse af private mails mv."

Transkript

1 Vejledning om virksomhedens personalepolitik for privat telefoni brug af IT-udstyr afsendelse og modtagelse af private mails mv. August 2012

2 2

3 IT - O G MA I L - P O L ITIK En virksomhed er som arbejdsgiver berettiget til at opstille krav vedrørende medarbejdernes brug af virksomhedens IT-udstyr, adgang til internettet, afsendelse og modtagelse af s mv. i privat øjemed. Desuden har virksomheden ret til at fastlægge og håndhæve regler for sprogbrug mv., som medarbejderen bruger i virksomhedsrelateret mailkorrespondance. Hvis en medarbejder har adgang til internettet, kan virksomheden således stille krav til, i hvilket omfang medarbejderen er berettiget til at skrive private mails og foretage private søgninger på internettet, herunder logge sig på særlige hjemmesider, f.eks. internetsider med pornografisk eller stødende indhold. Virksomheden kan også lave begrænsninger i medarbejderens adgang til at downloade programmer fra internettet. Virksomheden har en interesse i, at medarbejderen ikke bruger arbejdstiden på private anliggender, og at virksomheden og dens IT-udstyr ikke kan sættes i forbindelse med emner og sprogbrug, som den af etiske/moralske grunde ikke ønsker sig forbundet med. Endelig bør virksomheden beskytte sig mod, at dens IT-udstyrs funktion, kapacitet og sikkerhed sættes på spil. Ovennævnte gælder medarbejderens brug af internettet via virksomhedens IT-udstyr såvel i som uden for arbejdstiden. Virksomheden er ikke umiddelbart berettiget til at læse mails, som helt klart er medarbejderens private mails, idet dette kan være et uberettiget indgreb i brevhemmeligheden. FO R S L AG T I L FO R M U L E R IN G A F IT - OG M A I L P OL IT IK : [VIRKSOMHED]s personale må anvende deres kontor-pc er til private formål [i rimeligt omfang/yderst begrænset og på forhånd aftalt omfang]. Anvendelsen må dog ikke begrænse pc ens eller virksomhedens edb-systems funktionsdygtighed på grund af omfanget af datamængder, overførsel af virus eller lignende forhold. Det forudsættes, at [VIRKSOMHED]s personale både ved privat og almindelig brug af IT-faciliteter udviser ansvarlighed og en høj moral/etik i brugen af IT-udstyr, herunder internet og mail. Privat anvendelse af pc ere m.v. begrænser ikke virksomhedens råderet over eller adgang til udstyr og data lagret på udstyret, herunder private mails, dokumenter m.v. 3

4 Der kan i mindre omfang sendes og modtages private mails på virksomhedens mailadresse og i arbejdstiden, idet det forudsættes, at dette ikke er i vejen for optimal udførelse af medarbejderens arbejdsopgaver. Virksomheden [accepterer] accepterer ikke installering af programmer, filer m.v. til privat brug, [når brugen af disse filer/programmer er lovlige og ikke begrænser edb-systemets funktionsdygtighed eller påfører virksomheden udgifter. Ved enhver tvivl om, hvorvidt et program kan installeres, skal spørgsmålet afklares med xxx, inden det forsøges installeret]. Eksterne operatører må under ingen omstændigheder installere programmer og/eller tilrette indstillingen af virksomhedens edb-udstyr uden tilladelse fra xxx. Af sikkerhedsgrunde skal alle pc ere både stationære og bærbare være udstyret med et password. Ved opkobling til virksomhedens server/mailserver fra eksterne pc ere, må pc eren aldrig efterlades med password. Bærbare pc ere bør ikke efterlades i åben stand, hvor uvedkommende måtte have adgang til den. Hjemme-pc-udstyr må benyttes i henhold til den indgåede aftale herom. Det forudsættes, at udstyret behandles forsvarligt og efter forskrifterne

5 TE L E F O N IP O L ITIK En virksomhed er som arbejdsgiver berettiget til at stille krav til omfanget af medarbejdernes private telefonsamtaler i arbejdstiden. Dette gælder såvel samtaler via virksomhedens telefoner som medarbejderens egen telefon. Virksomhedens interesse ligger i at sikre, at medarbejderen ikke bruger arbejdstiden til private formål og at medarbejderen ikke fører samtaler på virksomhedens telefonregning. Endelig kan privat telefoni på arbejdspladsen være generende for kunder, andre medarbejdere m.v. En virksomhed kan derfor nægte en medarbejder at foretage nogen former for private telefonsamtaler i arbejdstiden. En undtagelse herfra er dog helt nødvendige opkald til læge, offentlige myndigheder mv. Medarbejderes brug af egen telefon uden for arbejdstiden, men på virksomhedens område, kan virksomheden derimod som udgangspunkt ikke begrænse. Man kan dog opstille regler for hvor på virksomheden, man tillader/forbyder medarbejderens brug af egen telefon uden for arbejdstiden ud fra hensynet til kunder, andre medarbejdere m.v.. FO R S L AG T I L FO R M U L E R IN G A F T E L E F ON IP OL IT IK : [VIRKSOMHED]s medarbejdere må som udgangspunkt ikke anvende virksomhedens telefoner til private formål. En medarbejder er dog berettiget til i rimeligt omfang at foretage kortvarige, nødvendige opkald til f.eks. læge mv., hvis disse opkald ikke kan lægges uden for arbejdstiden. Medarbejdere må endvidere ikke benytte egen telefon i arbejdstiden. Dette gælder såvel opkald som modtagelse af opkald, afsendelse og modtagelse af sms-beskeder, samt enhver anden brug af telefonen. Medarbejderens private telefon skal som udgangspunkt være slukket i arbejdstiden, medmindre anden aftale foreligger. Medarbejdere er berettiget til brug af egen telefon på virksomhedens område uden for arbejdstiden. Et sådant brug må alene ske i følgende områder i virksomheden:.. Privat telefon må således ikke bruges i virksomhedens driftsområder. Det er endvidere en betingelse, at privat brug af telefon ikke er unødigt støjende eller virker forstyrrende for andre medarbejdere, kunder mv

6 S A N K TIO N E R Det er vigtigt i forbindelse med opstillingen af personalepolitikker som IT-, telefoni- og mailpolitikker at gøre det klart for medarbejderne, hvilke sanktioner overtrædelse af reglerne medfører. F O R S LA G T I L SAN K T I O N SP O L I T I K Mindre overtrædelser vil i førstegangstilfælde medføre påtale fra leder. Grovere overtrædelser og gentagelsestilfælde medfører skriftlig advarsel. Gentagelse efter skriftlig advarsel er jf. skriftlig advarsel gyldig opsigelses/bortvisningsgrund

Kære medarbejder og leder

Kære medarbejder og leder Kære medarbejder og leder Adgang til informationer i it-systemer og elektronisk kommunikation er for de fleste medarbejdere i Region Hovedstaden en selvfølgelig del af arbejdsdagen. Hvis vi ikke har adgang

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ RANUM EFTERSKOLE

RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ RANUM EFTERSKOLE RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ RANUM EFTERSKOLE Som elev erklærer jeg herved, at jeg til enhver tid vil optræde som ansvarsbevidst bruger af it -udstyr på Ranum Efterskole (herefter benævnt Skolen ).

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

Tv-overvågning. Marts 2008

Tv-overvågning. Marts 2008 Tv-overvågning Marts 2008 Indholdsfortegnelse Om pjecen Hvilke love gælder for tv-overvågning?... 4 Hvem fører tilsyn med tv-overvågning?... 4 Kort om tv-overvågningsloven og persondataloven Hvad omfatter

Læs mere

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER Reglerne om tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger har stor praktisk betydning, da vi som medarbejdere i kommunen behandler mange personfølsomme

Læs mere

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed Sig nej 1 Brug din ytringsfrihed Kommunernes økonomi er under lup som aldrig før, og vi har set spareplaner, som ifølge juridiske eksperter er på kant med loven, fordi der formuleres så konkrete mål for

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011)

DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011) DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011) 1 Advokatens stilling i samfundet Advokaten indtager i et retssamfund en særlig stilling. Advokatens opgave er at fremme

Læs mere

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber.

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber. Betingelser for brug af eschool Brug af eschool service og dit abonnement til vores eschool er underlagt følgende vilkår og betingelser. Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. 1. Aftalen.

Læs mere

Indhold. Digital post. Digital Post

Indhold. Digital post. Digital Post Indhold Digital Post Hvad modtager jeg i min digitale postkasse? Hvem er det, der står bag den digitale postkasse? Hvilke oplysninger registrerer vi om dig? Kan jeg sende digital post til det offentlige?

Læs mere

God adfærd i det offentlige. Juni 2007

God adfærd i det offentlige. Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 Personalestyrelsen KL Danske Regioner God adfærd i det offentlige Udgivet Juni 2007 Udgivet af Personalestyrelsen, KL og Danske

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

Krav til informationssikkerhed

Krav til informationssikkerhed Krav til informationssikkerhed Af Peter Blume, Jura, KU Studerende Christina Jensen går i banken for at hæve et beløb på sin bankkonto. Til sin forfærdelse opdager hun, at kontoen er lænset og står i minus.

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

Februar 2012 Bilag 1. Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge

Februar 2012 Bilag 1. Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge Februar 2012 Bilag 1 Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge Lovgrundlag Tilsynsenheden, Frederikssund Kommune har til opgave at administrere bestemmelserne i Servicelovens

Læs mere

Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv.

Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv. Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv. Indholdsfortegnelse 1. Om vejledningen. 3 2. Iværksættelse af tv-overvågning på områder, der benyttes til almindelig færdsel. 3 3. Iværksættelse af

Læs mere

Brug af kundeoplysninger

Brug af kundeoplysninger fremtiden starter her... Gode råd om... Brug af kundeoplysninger INDHOLD Hvilke oplysninger må du registrere? 3 Hvordan skal oplysningerne opbevares? 4 Hvordan må oplysningerne bruges? 4 Adresseret post

Læs mere

Har du styr på rettighederne?

Har du styr på rettighederne? Har du styr på rettighederne? Det skal være en god og sjov oplevelse at spille teater, og har du styr på rettighederne, er I godt på vej. Hvad må man, når man spiller teater i skolen? Og hvad må man ikke?

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Gælder fra 18. juni 2015 Betingelser for MobilePay by Danske Bank Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Helbredskontrol ved natarbejde

Helbredskontrol ved natarbejde VEJLEDNING VEDR. Helbredskontrol ved natarbejde Bliv inspireret til den lokale aftale! Indholdsfortegnelse Formålet med helbredskontrollen 4 Målgruppen for helbredskontrol 4 Ansatte på det private område

Læs mere

Hvad må man tage billeder af? Vi kommer ikke ind på ophavsret. Helt andet og meget større emne! Vi taler kun om danske forhold!

Hvad må man tage billeder af? Vi kommer ikke ind på ophavsret. Helt andet og meget større emne! Vi taler kun om danske forhold! Hvad må man tage billeder af? Vi kommer ikke ind på ophavsret. Helt andet og meget større emne! Vi taler kun om danske forhold! Generelt Reglerne i Danmark er forholdsvis skrappe, men vurderes oftest i

Læs mere

HVORFOR HAR VI NOTATPLIGT? Der er tre hensyn bag bestemmelserne om notatpligt, der alle er med til at sikre borgernes retssikkerhed.

HVORFOR HAR VI NOTATPLIGT? Der er tre hensyn bag bestemmelserne om notatpligt, der alle er med til at sikre borgernes retssikkerhed. NOTATPLIGT Som medarbejdere i kommunen er vi omfattet af reglerne om notatpligt. Det betyder, at vi har pligt til at notere mundtlige oplysninger i en sag, hvis de har betydning for den afgørelse, vi efterfølgende

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden

Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden Udgivet af: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 KOLOFON Af Social-,

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere