Brug bioanalytikeren bedre. Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brug bioanalytikeren bedre. Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen"

Transkript

1 Brug bioanalytikeren bedre Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen

2 Danske Bioanalytikere, dbio, er en af de 11 faglige organisationer, der er samlet i forhandlingsfællesskabet Sundhedskartellet, SHK. dbio s formand, Bert Asbild, er næstformand i SHK. Danske Bioanalytikere, januar 2013 Fotografer: Mikkel Østergaard, Lars Bahl, Martin Dam Kristensen, Ulrik Tofte Grafisk koncept: Datagraf

3 Brug bioanalytikeren bedre til forebyggelse, diagnostik, behandling og rehabilitering for patientens og økonomiens skyld Internationale undersøgelser viser, at % af alle kliniske diagnoser bygger på laboratoriemedicinske analyser 1. Det er bioanalytikere, der udfører og kvalitetssikrer disse analyser. Danske Bioanalytikere mener, at bioanalytikeres kompetencer kan anvendes endnu bedre i alle faser af patientforløbet. Derfor arbejder vi for, at bioanalytikeres rolle som diagnostiske samarbejdspartnere styrkes i sygehusvæsenet og primærsektoren. Bioanalytikeres kernekompetencer ligger i at udføre og kvalitetssikre de tre faser af analyseprocessen: Prøvetagning, analyse og svarafgivelse. De fleste fejl og utilsigtede hændelser sker i prøvetagningen og svarafgivelsen 2. Det vil sige ude hos rekvirenten eller i overgangen mellem rekvirenten og laboratoriet. Derfor er der behov for, at bioanalytikere i højere grad indgår samarbejde med kliniske afdelinger, fælles akutmod tagelser, almen praksis, sundhedshuse og patienten. Bioanalytikere er kendetegnet ved at kvalitetssikre gennem systematik og præcision. Professionens styrke ligger i at organisere komplekse processer, fx ved at udvikle procedurer og retningslinjer, som kvalitetssikrer effektive arbejdsgange og dermed skaber en omkostningsbesparende behandling. Kompetencerne i kvalitetssikring kan anvendes endnu bedre til at minimere fejl og utilsigtede hændelser og dermed styrke patientsikkerheden i sygehusvæsenet og primærsektoren. Bioanalytikeres kompetencer kan i højere grad end tilfældet er i dag anvendes til at: 1 Styrke udredning og behandling gennem samarbejde med kliniske afdelinger, fælles akutmodtagelser og diagnostiske centre. 2 Styrke behandling og monitorering af kroniske sygdomme gennem vejledning i brug og kvalitetssikring af patientnært udstyr og telemedicinske løsninger i primærsektoren og patienters eget hjem. 1 "Report of the Review of NHS Pathology Services in England, Department of Health, Kvalitetssikring af blodprøvetagning i det danske sundhedsvæsen, Danske Bioanalytikere, 2005

4 1 Bioanalytikere Diagnostiske samarbejdspartnere styrker udredning og behandling i kliniske afdelinger, fællesakutmodtagelse og diagnostiske centre Bioanalytikere udgør den centrale faggruppe i sundhedsvæsenets laboratorievirksomhed. Uddannelsen til bioanalytiker er et tre et halvt år lang bachelorstudium, der udbydes på fem professionshøjskoler i Danmark. Bioanalytikere har ligesom fx læger, sygeplejersker og jordemødre en professionsautorisation. kan, som del af de tværfaglige teams på kliniske afdelinger, fælles akutmodtagelser og diagnostiske centre, styrke udrednings- og behandlingsforløb. Tiltag på flere af landets sygehuse viser, at bioanalytikere, der understøtter læger og sygeplejersker i prøvebestilling og svartolkning, er med til at øge effektiviteten og kvaliteten i behandlingen. eksempel: Klinisk Biokemisk Afdeling på Hillerød Hospital har netop uddannet 30 bioanalytikere til at være sparringspartnere for hver sin kliniske afdeling. I samarbejde har de kliniske afdelinger og bioanalytikerne identificeret patientforløb, hvor bioanalytikere i højere grad end i dag kan bidrage med deres kompetencer, fx koordinering af tidspunkt for prøvetagning. Et pilotprojekt på Neurologisk Afdeling viste, at læger og sygeplejersker havde stor glæde af, at bioanalytikere indgik i afdelingens team, samt at antallet af analyserekvisitioner faldt i projektperioden. For mere information kontakt: Ledende bioanalytiker Evy Ottesen, eksempel: På Hospitalsenheden Vest (Herning og Holstebro sygehuse) er bioanalytikere en fast del af det tværprofessionelle team i akutmodtagelserne. Her rådgiver bioanalytikere om analysevalg og sikrer, at antallet af overflødige analyser reduceres. Dette giver både økonomiske og tidsmæssige besparelser, men vigtigst af alt øges patientens oplevelse af kvalitet, da antallet af prøvetagninger, herunder nålestik, minimeres. For mere information kontakt: Chefbioanalytiker Karina Willemoes,

5 eksempel: Ved Patologisk Institut, Århus Universitetshospital, undersøger bioanalytikere egnetheden af prøver på undersøgelsesstuen, mens patienten undersøges for spredning af lungekræft til lymfeknuder (EBUS). Antallet af uegnede prøver er blevet minimeret, hvilket betyder, at færre patienter må genindkaldes til en ny undersøgelse. For mere information kontakt: Afdelingsbioanalytiker Janne Hjorth Bioanalytikerfaget bygger på teoretisk viden om biomedicin samt på korrekt håndtering af alle former for humanbiologisk prøvemateriale. Formålet er at producere præcise prøvesvar til brug for diagnoser eller forskning. Mange analysetyper er i dag fuldautomatiserede, men teknikken kræver monitorering af bioanalytikere, der er uddannede i it og bioinformatik.

6 2 En Diagnostiske samarbejdspartnere styrker kronikerindsatsen på tværs af sektorer øget indsats for mennesker med en eller flere kroniske sygdomme kræver fokus på egenbehandling og patientuddannelse. I den forbindelse vil der komme mere patientnært analyseudstyr både på sygehuse, i almen praksis, i sundheds- og akuthuse, samt hjemme hos den enkelte patient. En sikker behandling og monitorering af kroniske sygdomme, fx kronisk obstruktiv lungesygdom, diabetes og patienter i blodfortyndende medicinsk behandling, fordrer, at analyseudstyret anvendes og fungerer korrekt. Bioanalytikere kan med fordel stå for uddannelse af andre sundhedsprofessionelle og patienter i korrekt brug af analyseudstyret, samt i andre forhold, der kan påvirke resultatets pålidelighed. Derudover kan bioanalytikere rådgive om svartolkning og stå for løbende kvalitetssikring af udstyret. Bioanalytikere foretager analyser på blod, væv, sekret, urin, fæces, spinalvæske og DNA samt foretager forskellige former for scanninger og funktionsmålinger, fx EKG(Elektrokardiografi), lungefunktionsmålinger samt andre typer fysiologiske målinger. Bioanalytikere er en central faggruppe i fertilitetsklinikker og i mange medicinske forskningsafdelinger. Almen praksis kommer til at spille en større rolle i kronikerindsatsen. Her kan bioanalytikere bidrage med deres kompetencer i kvalitetssikring, statistik og organisering til at optimere arbejdsgange og udvikle faglige instrukser. Ligeledes kan de bidrage til koordineringen af patientforløb og diagnostiske ydelser på tværs af sygehus, almen praksis, sundhedscentre og ældrepleje.

7 Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen. eksempel: I Center for Trombose og Hæmostase på Næstved Sygehus uddanner bioanalytikere patienter i egenbehandling af blodpropsygdomme. Derudover uddanner bioanalytikere hjemmesygeplejersker i at foretage målinger af blodets koagulationsevne i ældre patienters hjem og på plejecentre. Hjemmesygeplejerskerne foretager målingerne og bioanalytikere står for styring af medicindosering. Ved denne tætte monitorering af patienten, undgår patienten en række besøg hos egen læge og på sygehuset. Samtidig mindskes risikoen for fejlmedicinering og sygehusindlæggelser. For mere information kontakt: Bioanalytikerspecialist Gitte Vedel Melsen

8 Bioanalytikere analyserer biologisk materiale fra patienter fx blod- og vævsprøver. Analyseresultaterne benyttes til at stille diagnoser, og er en forudsætning for korrekt behandling. Danske Bioanalytikere organiserer ca bioanalytikere, der arbejder på sygehuse, på universiteter, i lægepraksis, på fertilitetsklinikker, med forskning eller i private virksomheder indenfor fx biotek og medikoteknik.

Har I overvejet en bioanalytiker?

Har I overvejet en bioanalytiker? Har I overvejet en bioanalytiker? Forside Kirsten Sønder; er som bioanalytiker ansat som eneste praksismedarbejder i solopraksis i Højbjerg. Har uddannet sig særligt til opfølgende samtaler og årskontroller

Læs mere

og få MERE TID til patienter

og få MERE TID til patienter STYRK ALMEN PRAKSIS og få MERE TID til patienter Direkte dialog med laboratoriet Kronikeropfølgning: Styr på AK-patienter Vi har rykket os rigtigt meget med Datafangst Akkreditering: Kvalitet i alle kroge

Læs mere

Bioanalytikeres Kernefaglighed og Professionsidentitet

Bioanalytikeres Kernefaglighed og Professionsidentitet Bioanalytikeres Kernefaglighed og Professionsidentitet 2 Ansvarlig: Danske Bioanalytikeres hovedbestyrelse Bioanalytikere, der har deltaget i projektgruppen: Anne-Marie Vestergaard, Bente Olesen, Holger

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER

KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER Anbefalinger til Udvalg for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser fra Danske Professionshøjskoler

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 Regionerne er nået langt i digitaliseringen af sundhedsvæsenet. Og regionernes samarbejde omkring sundheds-it de sidste tre år viser, at vi indfrier

Læs mere

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet - regionernes medicin politik for det danske sundhedsvæsen og effektiv brug af medicin Regionernes medicinpolitik for det danske sundhedsvæsen

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

Hvad kan det danske sundhedsvæsen lære af Kaiser Permanente?

Hvad kan det danske sundhedsvæsen lære af Kaiser Permanente? Hvad kan det danske sundhedsvæsen lære af Kaiser Permanente? 85862_sundhedsvaesen_r_.indd 1 10-02-2011 14:21:27 85862_sundhedsvaesen_r_.indd 2 10-02-2011 14:21:27 Hvad kan det danske sundhedsvæsen lære

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Danske Regioner Kommunernes Landsforening Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Social- og Integrationsministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet National

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Patientstøtte & Lokal Indsats, 2014 Forord Kræftens Bekæmpelse ønsker at sætte fokus på en forbedring af indsatsen for de

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Aftale om Kræftplan III

Aftale om Kræftplan III Aftale om Kræftplan III Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er enige om at gennemføre en styrket indsats på kræftområdet med en Kræftplan III. Den massive indsats

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen. sammenfatning

Det nære sundhedsvæsen. sammenfatning Det nære sundhedsvæsen sammenfatning Forord Hvordan skal vi indrette vores sundhedsvæsen, så vi får mest sundhed for pengene? Det er et spørgsmål, som flere og flere er optagede af, ikke mindst i en situation

Læs mere

Brug medicinen bedre. Perspektiver i klinisk farmaci. Rapport fra Lægemiddelstyrelsens arbejdsgruppe om klinisk farmaci. Juni 2004

Brug medicinen bedre. Perspektiver i klinisk farmaci. Rapport fra Lægemiddelstyrelsens arbejdsgruppe om klinisk farmaci. Juni 2004 Brug medicinen bedre Perspektiver i klinisk farmaci Rapport fra Lægemiddelstyrelsens arbejdsgruppe om klinisk farmaci Juni 2004 1 Brug medicinen bedre Perspektiver i klinisk farmaci Rapport fra Lægemiddelstyrelsens

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

INTRODUKTION TIL MINI-MTV. et ledelses- og beslutningsstøtteværktøj

INTRODUKTION TIL MINI-MTV. et ledelses- og beslutningsstøtteværktøj INTRODUKTION TIL MINI-MTV et ledelses- og beslutningsstøtteværktøj til sygehusvæsenet 2005 4 Indtroduktion til Mini-MTV Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering Introduktion til Mini-MTV et

Læs mere

Acceleration af sundhedsvæsenets forbedringsarbejde

Acceleration af sundhedsvæsenets forbedringsarbejde Acceleration af sundhedsvæsenets forbedringsarbejde Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed December 2014 Hvidovre Hospital Afsnit P610 Kettegård Alle 30 2650 Hvidovre Tel. +45 3862 2171 info@patientsikkerhed.dk

Læs mere