Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej Aalborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg"

Transkript

1 Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej Aalborg Tlf Træffes bedst efter kl oktober 2009 Viborg Stiftsøvrighed Ref. løbe nr /09 Stiftsøvrigheden har med skrivelse af anmodet om en udtalelse vedrørende: Forslag til Vesthimmerlands Kommuneplan Vesthimmerlands kommune Konklusion Vesthimmerlands Kommunes forslag til kommuneplan indeholder generelt tilstrækkelig beskyttelse af kirkerne og deres omgivelser, jfr. retningslinie Der ses ikke at være åbenlyse konflikter i forhold til at kunne opretholde kirkerne som kulturhistoriske elementer i landskabet. Der skal dog knyttes bemærkninger til følgende emner: Generelle bemærkninger: Kirkebeskyttelseszonerne i den tidligere Aalestrup kommune er betydeligt mindre end beskyttelseszonerne i resten af kommunen. Det skyldes formentlig, at afgrænsningerne er hentet fra to forskellige regionplaner. Kommunen bør gennemgå kirkebeskyttelseszonerne til den kommende kommuneplanrevision med henblik på et mere ensartet materiale. For enkelte kirker bemærkes: For Aars kirkegård er nævnt i rammebestemmelser, at stendiger og karakteristiske træer omkring Aars kirke skal bevares, hvilket dog ikke hindrer fornøden tilpasning og pleje af bevoksningen. Hertil bemærkes, at kommunen ikke er myndighed vedr. forhold, som reguleres ihht. Folkekirkens kirker og kirkegårde. Disse forhold administreres af de kirkelige myndigheder. En lignende bestemmelse indgår ikke for øvrige kirker og kirkegårde. Bestemmelsen bør udgå, eller kommunen bør dokumnetere, at diger og beplantning på kirkegården har en helt særlig betydning for forholdet til bymiljøet i øvrigt. 1

2 Rammebestemmelserne for kirker og kirkegårde er noget forskellige. For eksempel indgår Gedsted kirke og kirkegård i et samlet offentligt område for flere institutioner. Formentlig derfor er rammebestemmelserne mindre specifikke for kirken og kirkegården. De forskellige bestemmelser giver forskelligt grundlag for administration af områderne. Forskelligheden vil dog formentlig ikke give anledning til væsentlige problemer. Udlæg af vindmølleområder kommenteres ikke i nærværende sammenhæng, idet der i forbindelse med konkrete projekter udarbejdes VVM-redegørelser med visualiseringer vedr. møllers påvirkning af kirker. Kommuneplanforslaget giver ikke anledning til indsigelse med statslig vetovirkning. De følgende sider indeholder et arbejdsnotat, der nøjere gennemgår kommuneplanens mål, retningslinier og rammer, der har betydning for kirkerne. Mogens B. Andersen MBA Notat om Forslag til Vesthimmerlands Kommuneplan 2009 kommune Vesthimmerlands Generelt I Vesthimmerlands Kommune findes følgende folkekirker: Aars, Aggersborg, Alstrup, Blære, Farsø, Fjelsø, Flejsborg, Fovlum, Gedsted, Gislum, Giver, Gundersted, Havbro, Hyllebjerg, Kornum, Louns, Løgsted, Løgstør, Malle, Næsborg, Oudrup, Overlade, Ranum, Salling, Simested, Skivum, Strandby, Svingelbjerg, Testrup, Ullits, Ulstrup, Vester Hornum, Vesterbølle, Vilsted, Vindblæs, Vognsild, Østerbølle og Aalestrup. Kommuneplan Retningslinier Nedenstående side henvisninger angiver dels: siden i den sammenhængende fil/og dels siden i det pågældende delrapport. Side 63/42 2

3 Kommunen som planlægger og myndighed Kommunen varetager en rolle som planlægger og myndighed vedr. kulturværdier: Kommunen har forpligtelse til at tage vare på kulturarven og beskytte den. Kulturarven på landet og i byerne omfatter fortidsminder, bygninger, kulturmiljøer og kirker og deres omgivelser. Kulturarv afsnit 12.1, side 220/ Kirker Hovedstruktur Formålet med retningslinjerne og udpegningerne for kirker er at beskytte og bevare kirker og kirkeomgivelser som tydelige kendingsmærker i landskabet. I kommuneplanen er der udpeget 34 kirker i det åbne land. De 34 kirker er omgivet af en nærbeskyttelseszone på 300 m i henhold til Naturbeskyttelseslovens 19. For 13 ud af de 34 kirker i det åbne land er der desuden udpeget en fjernbeskyttelseszone. Udpegningen af fjernbeskyttelseszonerne er foretaget i starten af 1980'erne i forbindelse indgåelse af frivillige aftaler til beskyttelse af Udpegningen og registreringen af de 13 kirker er uændret i forhold til de gamle regionplaner. Følgende 13 kirker er registreret og beskrevet: fjelso_kirke.pdf (189 KB) flejsborg_kirke.pdf (368.3 KB) gedsted_kirke.pdf (251.8 KB) gundersted_kirke.pdf (158.8 KB) 5. naesborg_kirke.pdf (261.9 KB) simested_kirke.pdf (274.3 KB) skarp_salling_kirke.pdf (175.1 KB) strandby_kirke.pdf (237.1 KB) testrup_kirke.pdf (261.8 KB) ulstrup_kirke.pdf (129.2 KB) vesterbolle_kirke.pdf (371.5 KB) vester_hornum_kirke.pdf (144.8 KB) osterbolle_kirke.pdf (281.5 KB) Yderligere beskrivelser af alle sognekirker i Vesthimmerlands Kommune 3

4 Kommuneplanforslag side 221/142 Retningslinjer og Redegørelse Det skal i planlægningen og administrationen sikres, at hensynet til kirkernes fremtræden varetages. Alle kirker i det åbne land er omfattet af retningslinjen. lseszonerne omkring kirkerne kan der ikke opføres bygninger, tekniske anlæg mv., med mindre det er sikret, at hensynet til kirkernes betydning som monumenter i landskabet og (lands)bymiljøet ikke herved tilsidesættes. Redegørelse : Retningslinjen gælder for kirkerne i det åbne land. Udpegningen af disse kirker følger definitionen i Naturbeskyttelseslovens 19: At en zone i en radius af 300 m fra kirkebygningen ikke fuldt ud er udnyttet til bymæssig bebyggelse. Ifølge 19 må der ikke opføres bebyggelse med en højde over 8,5 m i denne zone. Retningslinjen sikrer også kirkeomgivelser uden for 300 m zonen. Mange typer af anlæg kan virke dominerende eller skæmmende i kirkernes omgivelser, fx vejbelysning, skiltning 4

5 eller bygninger ude af proportioner med omgivelserne eller byggeri, der lukker af for en vigtig indsigt til kirken. Retningslinjen skal sikre, at der generelt i planlægningen tages det fornødne hensyn til de kulturværdier, som kirkerne og deres omgivelser rummer. Også i administrationen vedrørende byggeri, vejanlæg, skiltning osv. skal samspillet mellem de ønskede anlæg og kirkerne vurderes, så en uheldig virkning i forhold til kirken undgås. Tilplantning kan også ødelægge en kirkes markante virkning. Der er derfor udpeget områder, hvor skovrejsning er uønsket i forbindelse med en række kirker i overensstemmelse med retningslinje Redegørelse : Konkrete vurderinger i forhold til retningslinjen skal blandt andet ske på baggrund af registreringen af de 13 kirker med fjernbeskyttelseszoner. Beskyttelseszonerne dækker såvel kirkernes nære omgivelser som de områder, hvor kirkerne har fjernvirkning i landskabet. Udstrækningen af de beskyttede områder er bestemt af kirkens arkitektur og synlighed i bebyggelsen samt af landskabsformen, der nogle steder gør det muligt at se kirkerne over meget store afstande. Kirkernes nære omgivelser er det område, hvor kirken opfattes som et prægende bygningselement i forhold til andre bygninger og anlæg. I dette område må tekniske anlæg og nye bygninger placeres og udformes under hensyntagen til kirken, så der tilstræbes en harmonisk helhedsvirkning med kirkebygningen som det centrale element. Fjernomgivelserne er overvejende det åbne landskab, men kan også omfatte mindre bebyggelser. I disse områder vil det primært være større anlæg, der kan virke uheldige set sammen erhvervsbygninger eller råstofgrave. Problemet kan være såvel en sløring af kirkens synlighed som en placering, hvor et anlæg ses bag eller ved siden af kirken og forstyrrer dennes samspil med landskabet. Fjernomgivelserne rummer både områder med stor sårbarhed og andre, hvor kirkens ringe synlighed i højere grad giver mulighed for at placere nye anlæg. Bæredygtighed Det er Byrådets vurdering, at kommuneplanens udpegninger og retningslinjer for kirker og kirkeomgivelser er udtryk for en bæredygtig udvikling. Kirkerne er centrale omdrejningspunkter for de fleste byers og landsbyers fysiske udvikling gennem historien, og i det åbne land fremstår kirkerne ofte som historiske og kulturelle kendingsmærker, der understreger landskabet. Udpegningerne og retningslinjerne skal sikre, at kirkerne 5

6 bevares som centrale kulturhistoriske elementer. Det har betydning for fastholdelse af attraktiv landskabsbilleder, og dermed har det fx betydning for turisme og bosætning. Retningslinjerne til sikring af kulturhistoriske bevaringsværdier, herunder beliggenheden af værdifulde kulturmiljøer og andre væsentlige kulturhistoriske bevaringsværdier er udarbejdet i medfør af Planlovens 11a, nr. 14 og Museumslovens 23, stk. 2 Retningslinjer til definition af kirkernes beskyttelseszoner er fastsat i medfør af Naturbeskyttelseslovens 19. 6

7 Enkelte kirker Aars kirke og kirkegård 7

8 Løgstør kirkegård Eksempel på almindelig rammebestemmelse for kirker og kirkegårde (Løgstør kirkegård) 8

9 Miljøvurdering Miljøvurdering side 10 9

10 Miljøvurdering, side 769/28 10

11 Miljøvurdering side 770/29 I Kommuneplanen og Miljøvurderingen indgår områder hvor skovrejsning er uønsket omkring kirker med væsentlig indsigt til kirken. 11

12 Miljøvurdering side 773/32 12

13 Miljøvurdering side 782/41 Miljøvurdering side 784/43 Løgstør kirkegård Miljøvurdering side 805/64 Nord og syd for Løgstør kirkegård ændres område O1 og O9 til boligformål. 13

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 4 Formål 5 1. Lovgrundlag 5 2. Kommunens sagsbehandling 7 3. Netplanlægning 13 4. Placering og udformning

Læs mere

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2009 2021 for Lemvig Kommune. Solcelleanlæg syd for Kikkenborgvej. nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2009 2021 for Lemvig Kommune. Solcelleanlæg syd for Kikkenborgvej. nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger muligheden for at etablere et område til teknisk formål i form af solcelleanlæg syd

Læs mere

kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup

kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup Forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup Viborg Kommune Vesthimmerland Kommune Januar 2010 Hvad er et kommuneplantillæg Et kommuneplantillæg er

Læs mere

Masteplan Haderslev Komunne

Masteplan Haderslev Komunne Masteplan Haderslev Komunne Indledning 4 Formål 4 1. Lovgrundlaget 5 2. Kommunens sagsbehandling 5 3. Netplanlægning 9 4. Placering og udformning af master og antenner 11 5. Det digitale kortgrundlag

Læs mere

Hvidbog. se hele kommuneplanen på. www.morsoe.dk

Hvidbog. se hele kommuneplanen på. www.morsoe.dk Hvidbog se hele kommuneplanen på www.morsoe.dk November 2009 Forord Dette er Hvidborgen for Morsø Kommuneplan 2009-2021. Hvidbogen indeholder de dokumenter, der har indgået i Kommunalbestyrelsens endelige

Læs mere

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Forslag Status Forslag KOMPLAN_ID 2214193 Plannavn Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup plannr Tillæg nr 28 Dato for offentliggørelse af forslag 6. maj

Læs mere

Vejledning om Lokalplanlægning. Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning

Vejledning om Lokalplanlægning. Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Vejledning om Lokalplanlægning Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Vejledning om lokalplanlægning Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Udarbejdet af: Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen,

Læs mere

Miljøvurdering Miljøvurdering Miljøvurdering Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Overordnet vurdering Miljøvurdering Vurdering af retningslinjer

Miljøvurdering Miljøvurdering Miljøvurdering Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Overordnet vurdering Miljøvurdering Vurdering af retningslinjer Ikke teknisk resumé Overordnet vurdering af retningslinjer Byer og byformål Veje og trafik Teknik og forsyning Landområder Ferie og fritid Naturområder af rammer Støvring Suldrup Terndrup 2 2 3 3 5 5 7

Læs mere

Miljørapport med VVM og Miljøvurdering Vindmøller ved Søllested April 2011 Vindmøller ved Søllested - Miljørapport med VVM og Miljøvurdering April 2011 Udgiver: Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo

Læs mere

Tillæg nr. 25. til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, Område til teknisk anlæg (solcelleanlæg) ved Hjortmose, nord for Røgind

Tillæg nr. 25. til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, Område til teknisk anlæg (solcelleanlæg) ved Hjortmose, nord for Røgind Tillæg nr. 25 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, Område til teknisk anlæg (solcelleanlæg) ved Hjortmose, nord for Røgind Ortofoto Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 17.

Læs mere

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

ETABLERING AF OPLEVELSESPARKEN DANFOSS UNIVERSE I NORDBORG KOMMUNE

ETABLERING AF OPLEVELSESPARKEN DANFOSS UNIVERSE I NORDBORG KOMMUNE ETABLERING AF OPLEVELSESPARKEN DANFOSS UNIVERSE I NORDBORG KOMMUNE Tillæg nr. 11 til REGIONPLAN 2001-2012 Amtsrådet 1 Tillæg nr. 11 til Regionplan 2001-2012 vedr. Etablering af oplevelsesparken Danfoss

Læs mere

Vejledning om VVM i planloven

Vejledning om VVM i planloven Vejledning om VVM i planloven Kolofon Titel Vejledning om VVM i planloven Udarbejdet af Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Redaktion Anne-Marie Madsen Gert Johansen ISBE nr. elektronisk version:

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød

Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Nyt Hospital Nordsjælland - Program Juli 2012 Nyt Hospital Nordsjælland - Program Januar 2012 Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Region Hovedstaden

Læs mere

Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14. for landsbyen Stavreby

Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14. for landsbyen Stavreby Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14 for landsbyen Stavreby Præstø Kommune Oktober 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE #265757 Redegørelse for lokalplanen side 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning

Læs mere

Regionplan 2005-2016. December 2005

Regionplan 2005-2016. December 2005 Regionplan 2005-2016 December 2005 3 Regionplan 2005-2016 December 2005 4 Indhold Forord 7 Indledning 8 Forudsætninger 10 Vision 14 Retningslinjer/Redegørelse 15/107 1. Hovedstruktur 16/109 1.1 Hovedstruktur

Læs mere

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44 LOKALPLAN NR. 243 Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej Kommuneplantillæg nr. 44 Lokalplanen omfatter et af Masterplanens prioriterede områder - område E4 Teknik & Miljø,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelsen af den grønne kile gennem Flyvestation

Læs mere

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde 18.11.10 - Visualiseringerne side 12 og 15 viser hotellet i 17 etager. De øvrige illustrationer viser hotellet i 21 etager. Illustrationerne vil blive rettet til inden offentliggørelsen, så hotellet vises

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt NOTAT Dato: 9.12 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbehandler: pel Dok id: Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk? dokument, som giver mulighed for

Læs mere

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Hæfte 1 FORSLAG HØRING 5. august - 30. september 2013 Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Indhold Den samlede kommuneplan består af 3 hæfter og 1 bilag: Hæfte 1: Hovedstruktur side 3 Hæfte 2:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109 Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

Potentielle testpladser til prototypemøller frem mod 2020

Potentielle testpladser til prototypemøller frem mod 2020 Potentielle testpladser til prototypemøller frem mod 2020 April 2011 Miljøministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Klima- og Energiministeriet Forsvarsministeriet Justitsministeriet Ministeriet for

Læs mere

Udgivet af Kirkeministeriet 2001. T RY K O mega kommunikation. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory

Udgivet af Kirkeministeriet 2001. T RY K O mega kommunikation. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory 2 K I R K E R O G K I R K E G Å R D E Udgivet af Kirkeministeriet 2001 T RY K O mega kommunikation R E P R O Focus Repro G R A F I S K DESIGN Design Factory FOTO S ø ren Nielsen og Nationalmuseet (Forside

Læs mere