Notat. Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/ Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter. Den 2. december 2013 Aarhus Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter. Den 2. december 2013 Aarhus Kommune"

Transkript

1 Notat Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/ Til: Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter Den 2. december 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Inddragelse af etniske minoriteter i de andre større danske byer Den 6. november 2013 har byrådet behandlet indstillingen om nedlæggelsen af Aarhus Kommunes Integrationsråd. Økonomiudvalget vil behandle sagen den 9. december 2013, og i den forbindelse har udvalgsformanden bedt Borgmesterens Afdeling om et overblik over inddragelse af etniske minoriteter i de andre større danske byer. Formålet med notatet er, at give et overblik over måden hvorpå andre større danske kommuner arbejder med inddragelsen af etniske minoriteter. De udvalgte byer er København, Odense og Ålborg. Derudover har Borgmesterens Afdeling valgt at henvende sig til Ishøj Kommune, Næstved Kommune og Herning Kommune med henblik på alternative former for inddragelse af etniske minoriteter. Notatet gengiver kommunernes tilbagemeldinger og skriftlige besvarelser. Således har København Kommunes Eksperttænketank henvist til deres hjemmeside og Handlingsplan for civilsamfundsindsatsen I Odense Kommune har Center for Strategi og udvikling fremsendt udtalelsen Inddragelse af etniske minoriteter i Odense Kommune som del af ny mangfoldighedsstrategi i et job- og vækstperspektiv. Aalborg Kommunes besvarelse er udarbejdet af integrationsrådets sekretariat. Integrationsrådssekretariaterne i Ishøj og Næstved Kommune har fremsendt udtalelser, mens besvarelsen fra Herning Kommune er fremsendt af Dialogforums formand. MBA-HR 8100 Aarhus C Sagsnr. 13/ Journalnr. Sagsbeh. Maria-Alexandra Lulache Telefon Direkte telefon Fax

2 Inddragelse af etniske minoriteter i København, Odense og Aalborg København Efter vedtagelse i Borgerrepræsentationen fik Københavns Kommune sin første eksperttænketank for integration i juni Denne skal frem til udgangen af 2013 yde rådgivning til integrationsindsatsen i København. Eksperttænketanken for Integration (ETI) leverer rådgivning til integrationsindsatsen i København på baggrund af god praksis, analyser og forskning. Eksperttænketanken refererer til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, men skal arbejde på tværs af alle kommunens integrationsområder. Tænketanken arbejder tematisk og leverer årligt anbefalinger inden for dette specifikke felt. Eksperttænketanken for Integration består af i alt 12 medlemmer, hvoraf 5 er politisk udpeget og 7 repræsenterer hver af kommunens syv fagforvaltninger. Civilsamfundsindsatsen har været en central del af Københavns Kommunes Inklusionspolitik siden 2006 og er et nøgleelement i Mangfoldighedsprogrammet Bland dig i byen inden for Borgersporet. Civilsamfundsindsatsen omfatter dels en række initiativer og dels en løbende inddragelse af nøgleaktører i udvikling og implementering af initiativerne gennem de tre følgende boards: Ungeboard ift. inddragelse af relevante ungeforeninger, herunder minoritetsforeninger, der arbejder med samfundsdeltagelse Religiøst Board ift. inddragelse af de fem største religiøse aktører Kontaktudvalg for bekæmpelse af diskrimination og fremme af lige muligheder. Det tidligere NGO Fællesinitiativet udvidet med yderligere repræsentanter for minoritetsgrupper. Odense På et strategisk og politisk plan er der fremlagt ønske om at revidere og videreudvikle kommunens integrationsstrategi med et mangfoldigheds- og vækstfokus. Denne proces er i gang, idet Socialog Arbejdsmarkedsudvalget den 12. november 2013 tiltrådte en mangfoldighedsstrategi med job- og vækstperspektiv som afløser for den nuværende integrationsstrategi. Den nye mangfoldighedsstrategi i job- og vækstperspektiv vil være en platform for mangfoldighed og vækst i Odense i tæt samspil med relevante virksomheder, organisationer, uddannelsesinstitutioner og civilsamfundet.

3 I den nye Strategi for Mangfoldighed med et job- og vækstperspektiv indgår et nyt Mangfoldighedsråd i Odense som en konkret målsætning. Omkring forløbet forud for godkendelse af strategien indgår at: Integrationsrådet selv tog initiativ til at ændre rådet til et mangfoldighedsråd, hvor der bl.a. er repræsentanter for ressourcestærke etniske minoriteter De mest aktive i det nuværende råd har meldt sig til en arbejdsgruppe, der vil blive involveret i at beskrive og komme med forslag til sammensætning af det nye mangfoldighedsråd - sammen med sekretariatet for Integrationsrådet i Staben, Strategi og plan. Vi forestiller os repræsentanter for virksomheder (arbejdsgiverorganisationer eller f.eks. Udvikling Fyn), organisationer, uddannelsesinstitutioner, civilsamfund (lokalt f.eks. Novum, foreningen for højtuddannede nydanskere) samt ressourcepersoner fra de etniske minoriteter. Primo 2013 blev et nyt Community Center Vollsmose (CCV) etableret i Odense. CCV er et demokratisk samlingssted, der skal danne en understøttende ramme for frivillige foreninger, netværk og personer i Vollsmose. Pt. er der 4 etniske minoritetsforeninger og 4 øvrige aktører (Odense Kommune, nuværende Integrationsråd, University College Lillebælt og Frivillignet). CCV vil fremadrettet være et understøttende samlingssted særligt for at øge samfunds- og demokratiforståelsen hos nydanske borgere bredt i Odense Kommune. Aalborg Aalborg Kommune har et Integrationsråd og dets primære funktioner er: 1. har udformet Aalborg Kommunes Integrationspolitik - og har medansvar for opfølgning 2. rådgivning i forhold til projekter og problemstillinger internt i Aalborg Kommune, og i forhold til organisationer og foreninger 3. høringsberettiget på sager med integrationsmæssig relevans 4. gennemfører egne initiativer. Har fx netop afholdt stort valgmøde om integration og mangfoldighed. Rådets helt store force er dets sammensætning, som består af 8 repræsentanter for Aalborg Kommune og arbejdsmarkedets parter og 9 repræsentanter for de etniske minoriteter, som er udpeget på baggrund af engagement og relevante kvalifikationer. Af de 9 repræsentanter for de etniske minoriteter er 5 ansat i Aalborg Kommune (tolk, ssp-konsulent, sosu-assistent, socialrådgiver og tosproget lærer). Derudover er der to pladser reserveret til DA og LO

4 (hvoraf det kun er LO der bruger sin plads). Denne kombination har vist sig at give mulighed for meget nuancerede debatter og rådgivning, som både embedsfolk og politikere lytter til og tager alvorligt. Inddragelse af etniske minoriteter i Ishøj, Næstved og Herning Ishøj I Ishøj Kommune vil Integrationsrådet fra 2014 ændre navn til Medborger- og Demokratiforum. Der indføres en medborgerpolitik, der omfatter alle borgere og medarbejdere i kommunen. Medborgerpolitikken skal være med til at sætte retning for, hvordan vi forholder os til hinanden både i fritiden og på arbejdspladsen. Alle borgere i Ishøj Kommune er medborgere. Medborger- og Demokratiforums formål er at udbrede medborgerpolitikkens tanker blandt borgere, virksomheder, foreninger, myndigheder og medarbejdere i Ishøj, således at "mangfoldigheden i Ishøj, bliver en styrke". Repræsentanter fra organisationer, virksomheder og foreninger kan deltage i Medborger- og Demokratiforum. Som udgangspunkt har deltagerne en medlemsbase i en forening eller en personlig interesse, som medfører, at de er væsentlige for arbejdet med udbredelsen af medborgerpolitikken. Deltagerne skal som udgangspunkt være lokalt forankret i Ishøj Kommune. Medborger- og Demokratiforum holder 3-4 møder årligt samt planlægger og sikrer gennemførelse af 1-2 offentlige aktiviteter med relation til medborgerpolitikkens formål. Næstved Integrationsrådet i Næstved Kommune er sammensat af repræsentanter fra etniske minoritetsforeninger, få interessenter og udpegede medlemmer, heraf 2 byrådspolitikere. Sammensætningen af repræsentanter fra etniske foreninger, byrådspolitikere og interessenter fungerer rigtig fint. Det opleves meget positivt at have politisk repræsentation, i form af byrådspolitikere, da dette er med til at synliggøre rådets aktiviteter. De etniske minoriteter er det bærende element i rådet. Integrationrådets medlemmer er udpeget af byrådet. Dem med en anden etnisk baggrund skal enten repræsentere en forening (etnisk minoritetsforening) eller mindst have 10 underskrifter samlet. Integrationsrådet fungerer som bindeled mellem kommunen og etniske foreninger. Der er opbygget et meget fint engagement. Integrationsrådet arbejder ud fra Kommunens Medborgerskabspolitik der har fokus på fællesskab og ansvar for at deltage i samfundet.

5 Dette ud fra tanken om at man ikke behøves at have anden etnisk baggrund for at stå udenfor fællesskabet. Integrationsrådet afholder arrangementer af forskellig karakter. Rådet har lavet en udstilling med fokus på hvordan de etniske minoriteter oplever sig selv som medborgere i Næstved Kommune, afholdt valgmøde, kulturelt arrangement osv. Rådet kører lige nu et pilotprojekt der underviser ældre etniske kvinder i brug af computere, NemId og internet. Herning I Herning er Dialogforum et godt alternativ til et Integrationsråd. Det var svært at samle medlemmerne af Integrationsrådet og flere gange sad jeg (formanden) og sekretæren alene og det kom ikke noget konstruktivt ud af det, derfor ændrede vi det til Dialogforum i Her er medlemmerne ikke valgt, men udpeget blandt de aktive nydanskere i kommunen. Herudover sidder lederen af Lær Dansk i forummet, samt andre ad hoc medlemmer. Medlemmerne udpeges i fællesskab med integrationsafdelingen. Et par stykker har også selv henvendt sig og de er nu med i Dialogforummet. Typisk tager formanden en samtale med vedkommende, som selv ønsker, at indtræde, og samtale med de som er blevet anbefalet. Dialogforummet er bredt sammensat af både mænd og kvinder og forskellige nationaliteter. Dialogforum fungerer som tidlig inddraget. I dag bygger dialogforummet på dialog og foregår i en uformel arbejdsform. Emner der kan drøftes kommer både fra Dialogforummets medlemmer, Kommunen, eller andre, som retter henvendelse til os. Ud over gensidig orientering om hvad der sker på integrationsområdet, herunder også hvad der sker i de enkelte foreninger, drøfter vi også "Den gode modtagelse" altså hvad kan vi gøre for en bedre integration. Dialogforum arrangerer også valgmøder. Nu møder alle op til møderne og det har udviklet sig til et spændende og konstruktivt dialogmøde. Per Jensen

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse

Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse ETIs vidensgrundlag til anbefalinger 2012 Indhold Forord... 2 Kap. 1: Indledning... 2 Etniske minoriteters medborgerskab og borgerdeltagelse...

Læs mere

Nærdemokrati. det er også os. En debatpjece udgivet af AOF, DIF, DFIF, DFS, DOF, DUF, DGI, FOF, LOF og NETOP

Nærdemokrati. det er også os. En debatpjece udgivet af AOF, DIF, DFIF, DFS, DOF, DUF, DGI, FOF, LOF og NETOP Nærdemokrati det er også os En debatpjece udgivet af AOF, DIF, DFIF, DFS, DOF, DUF, DGI, FOF, LOF og NETOP Klare spilleregler 2 Nærdemokrati kommer ikke af sig selv. Der er behov for klare spilleregler,

Læs mere

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING 9 lokalområders samarbejde om en aktiv bevillingspolitik 2011 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI A/S Evaluering Ansvarlig udskænkning 9 lokalområders samarbejde om

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

EVALUERING ALKOHOLFOREBYGGELSE I KOMMUNEN 20 modelkommuners arbejde med at styrke den forebyggende indsats

EVALUERING ALKOHOLFOREBYGGELSE I KOMMUNEN 20 modelkommuners arbejde med at styrke den forebyggende indsats EVALUERING ALKOHOLFOREBYGGELSE I KOMMUNEN 20 modelkommuners arbejde med at styrke den forebyggende indsats 2012 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI A/S Evaluering. Alkoholforebyggelse i kommunen 20

Læs mere

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Enhedslisten De rød-grønne 19. marts

Læs mere

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER Projekt Jobrotationsanalyse i Jobcenter Næstved Kunde Næstved Kommune Dato 2011-12-15 Indledning Følgende oversigt er et resultat af en screening af jobrotationsprojekter

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Indsatser mod rekruttering til bander... Eksempler på kommunale initiativer, og anbefalinger til helhedsorienteret forebyggelse

Indsatser mod rekruttering til bander... Eksempler på kommunale initiativer, og anbefalinger til helhedsorienteret forebyggelse Indsatser mod rekruttering til bander... Eksempler på kommunale initiativer, og anbefalinger til helhedsorienteret forebyggelse Indsatser mod rekruttering til bander Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere

Etniske minoritetskvinders integration og retsstilling i Danmark

Etniske minoritetskvinders integration og retsstilling i Danmark Etniske minoritetskvinders integration og retsstilling i Danmark Delbetænkning II afgivet af det af indenrigsministeren nedsatte Kvindeudvalg Betænkning nr. 1359 Betænkningen kan købes hos: Statens Information,

Læs mere

På Bølgelængde. Metoder til dialog og samarbejde mellem tosprogede forældre og professionelle. Dansk Flygtningehjælp Integration

På Bølgelængde. Metoder til dialog og samarbejde mellem tosprogede forældre og professionelle. Dansk Flygtningehjælp Integration På Bølgelængde Metoder til dialog og samarbejde mellem tosprogede forældre og professionelle Dansk Flygtningehjælp Integration På Bølgelængde Metoder til dialog og samarbejde mellem tosprogede forældre

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

5 TRIN MOD ET GODT VÆRTSPROGRAM

5 TRIN MOD ET GODT VÆRTSPROGRAM 5 TRIN MOD ET GODT VÆRTSPROGRAM Integrationsministeriet arbejder for, at højtuddannede udenlandske medarbejdere og deres familier får en god modtagelse i Danmark. Integrationsministeriet støtter derfor

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan status 2014 Et samfund for alle September 2014 Et samfund for alle Indholdsfortegnelse Et samfund for alle 4 Medborgerskab og deltagelse 6 Uddannelse 14 Beskæftigelse 20

Læs mere

FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS

FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS FÆLLES INDSATS STYRK INTEGRATIONSSAMARBEJDET MELLEM FORENINGER, FRIVILLIGE OG KOMMUNER SEPTEMBER 2009 Frivillige ildsjæle og professionelle aktører. Sådan skaber vi succesfulde integrationsresultater sammen

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere

26gode. eksempler. På Integrationspolitikken i Århus Kommune. - et udpluk af initiativer, som er med til at sikre en vellykket integration

26gode. eksempler. På Integrationspolitikken i Århus Kommune. - et udpluk af initiativer, som er med til at sikre en vellykket integration På Integrationspolitikken i Århus Kommune 26gode eksempler - et udpluk af initiativer, som er med til at sikre en vellykket integration Borgmesterens Afdeling Ligestilling og Integration Målsætningen for

Læs mere