EU s digitale indre marked gemmer på stort vækstpotentiale for dansk økonomi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EU s digitale indre marked gemmer på stort vækstpotentiale for dansk økonomi"

Transkript

1 # maj 2014 MEDLEMSAVIS FOR VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV DISTRIBUTION PÅ DEN FEDE MÅDE side VERDENS STØRSTE VÆKSTMARKED JA TIL ENHEDS- PATENTET NYE OVERENS- KOMSTER SIKRER RO > 06 > > > 15 FREMTIDENS MEDARBEJDER EU s digitale indre marked gemmer på stort vækstpotentiale for dansk økonomi En færdiggørelse af det indre marked for tjenesteydelser vil få meget store positive økonomiske konsekvenser for dansk og europæisk økonomi. Men der er endnu mange barrierer for, at digitale tjenesteydelser kan udveksles frit i EU. Af Malthe Munkøe og Kristian Kongensgaard Et integreret digitalt indre marked vil have store positive økonomiske konsekvenser for EU-landene. Derfor er det vigtigt, at der gennemføres de fornødne politiske tiltag, der kan styrke digitaliseringen og understøtte IT-erhvervenes vækst for at realisere det store gevinstpotentiale til gavn for dansk og europæisk økonomi. Det er en vanskelig øvelse at gøre op, hvor stort potentialet nærmere bestemt er. Men det bedste bud er givet ved beregninger fra Copenhagen Economics, som både Europa-Kommissionen og andre aktører støtter sig til. Tager man udgangspunkt i disse tal, kan man gøre potentialet op som følger: Styrket international konkurrenceevne for den europæiske IT-sektor. Styrket produktivitetsudvikling. 4 procent højere bruttonationalprodukt i Danmark i Det virker som et meget stort potentiale, Copenhagen Economics har beregnet. Selv hvis det blot er halvdelen, så er det en kæmpe gevinst for væksten - og et klart signal om at EU kan og bør spille en central rolle, siger chefkonsulent Janus Sandsgaard, Dansk Erhverv. Foto: Kim Wendt. Hvis EU fik nedbrudt barrierer og banet vejen for flere stik til et indre marked for digitale tjenesteydelser, ville der være mange penge at hente - også for Danmark og danske virksomheder. Europa sakker agterud Europa er alvorligt økonomisk udfordret, og væksten sker i Sydøstasien, USA og andre steder langt fra vores himmelstrøg. Et af svarene på vækstudfordringen er mere markedsintegration på det digitale område. Internet-revolutionen indledte ganske vist en gennemgribende transformation af de europæiske økonomier. Men det er alligevel slående, at man vedvarende har kunnet høste betydeligt større gevinster ved IT i USA. Således fremhæves det ofte, at der ikke er opstået en europæisk pendant til Google, Facebook eller lignende selskaber inden for sociale medier og internetteknologi. Den europæiske produktivitetsudvikling har meget længe været mindre gunstig end den amerikanske. Blandt andet som følge af, at man ikke har været ligeså gode til at drage nytte af de teknologiske landvindinger. Den digitale økonomi er international og transformativ af natur. Det betyder, at den ikke bare speeder kommunikationen op, men forandrer alting på vejen. Der opstår helt nye muligheder og præmisser for måden, vi udvikler, fremstiller, markedsfører, distribuerer og forbruger på. Der opstår helt nye markeder og forretningsmodeller. Det stiller nye krav til reguleringen, og her spiller EU en naturlig og afgørende rolle, påpeger Janus Sandsgaard. Læs mere om det digitale indre marked på side 4. Læs mere om os på eller ring

2 DANSK ERHVERV leder maj 2014 S 2 Af Christian Ingemann Direktør Dansk Erhverv Det handler om danske idéer Den 25. maj skal vi stemme om den fælles europæiske patentdomstol, som også medfører enhedspatentet. Et ja vil gøre det billigere og nemmere for danske virksomheder at beskytte deres gode idéer. Det gælder både små og store virksomheder, på tværs af branche. Enhedspatentet vil betyde, at virksomhederne kun skal ét sted hen for at gøre deres patent gældende i Europa. Den fælles patentdomstol vil skabe større transparens og ensrettethed, når danske patenter skal beskyttes. Derfor er vi i Dansk Erhverv ikke i tvivl, når vi anbefaler et ja - og det er virksomhederne heller ikke. Der er bred enighed, når man spørger de, som arbejder med patenter til hverdag. Derfor er vi gået sammen med arbejdsmarkedets øvrige parter om en fælles oplysningskampagne. På hjemmesiden letterepatent.dk giver vi talerum til helt almindelige danske virksomheder. Her fortæller både direktøren og tillidsrepræsentanten deres historie. Om hvorfor det er vigtigt, at vi stemmer ja. Nej-siden forsøger at skabe usikkerhed i debatten ved at tegne skræmmebilleder. Det ville være en skam for Danmark, hvis de får lov til at fylde for meget i debatten. For det kan godt være, at juraen bag den europæiske patentdomstol ikke er helt nem at forstå - men det er betydningen af den. Et ja den 25. maj vil gøre det lettere og billigere for danske virksomheder at beskytte deres gode idéer. Lad os spare danske virksomheder for at bruge deres tid og penge på administration og bureaukrati. Så de i stedet kan fokusere på at få gode idéer og på at skabe jobs i Danmark. Det handler ikke om EU, og det handler ikke om, hvad der kan patenteres. Det handler om at gøre det lettere og billigere for danske virksomheder at beskytte deres gode idéer. De idéer som vi skal leve af. En vækstpakke der skal frankeres som et brev Mange af erhvervslivets mærkesager tilgodeses i regeringens vækstplan, men pakken bør have mere vægt, lyder opfordringen fra Dansk Erhverv. vækst Af Johannes Bøggild Regeringen tager med lanceringen af sine vækstinitiativer skridt til at få dansk økonomi ud af krisen. Derfor roser Dansk Erhverv regeringen for at holde fast i reformer for at sikre vækst og forbedret dansk konkurrenceevne. Danske virksomheder er i konstant konkurrence med udlandet. Det politiske arbejde med at tilpasse og forbedre vilkårene er derfor en nødvendig politisk dyd, som skal roses. Uanset om vi gerne havde set, at pakken havde en anden tyngde og udformning, siger administrerende direktør Jens Klarskov. Selv om regeringerne de seneste år allerede har gennemført en række reformer og erhvervspolitiske indgreb, har den danske vækst været lav og konkurrenceevnen faldende. Med de varslede initiativer bebuder regeringen, at den kan trække Danmark de sidste skridt ud af krisen. Jeg er tilfreds med, at mange af regeringens initiativer er nogle, vi har foreslået. Men når man lægger den samlede størrelse af pakken op på vægten, så har den kun tyngde til at blive frankeret som brevpost. Der mangler flere afgifts- og skattelettelser. Det er bekymrende, at regeringen med energiafgifterne vil tilgodese særlige brancher frem for at gavne erhvervslivet bredt, påpeger Jens Klarskov. Mærkesag imødekommes Dansk Erhverv har det som en mærkesag, at det skal være nemmere at drive virksomhed. Det er positivt, at en væsentlig del af regeringens vækst initiativer handler om at reducere erhvervslivets bøvl. Samtidig bliver det også nemmere for SMV er at skaffe kapital. Vækstinitiativerne er gode og rigtige, men de flytter ikke konkurrenceevnen markant. Jens Klarskov, administrerende direktør, Dansk Erhverv Kredittørken har ramt mange virksomheder hårdt. Derfor er det fornuftigt med en række initiativer, som kan give de små og mellemstore virksomheder bedre adgang til finansiering, selv om vi helst havde set en lavere aktieindkomstbeskatning, siger Jens Klarskov. Men der mangler afgiftslettelser Dansk Erhverv savner imidlertid også skatte- og afgiftslettelser blandt de mange initiativer: Hvis man for alvor skal forbedre den danske konkurrenceevne og sikre vækst og arbejdspladser, er skatter og afgifter ikke til at komme udenom. Derfor er vækstinitiativerne gode og rigtige, men de flytter ikke konkurrenceevnen markant, understreger Jens Klarskov. UDGIVES AF BØRSEN 1217 KØBENHAVN K Redaktion johannes bøggild (ansvarshavende redaktør), Kristian Kongensgaard, Dorthe Pihl, Jesper Brønnum, tine larsen, emilie husted, anne birkelund, Tanja Thorsteinsson Der skulle komme en vækstpakke fra regeringen. Men Dansk Erhverv mener, at der kun er tale om et vækstbrev. T F Annoncesalg: T design: 1508 og essensen layout og tryk: rosendahls a/s Oplag: Udgives 15 gange i 2014 ISNN: Titel: Dansk Erhvervsavis Illustration: Colourbox.

3 HVORDAN BOR DU SOM PENSIONIST? Smugkig på din fremtid og få dit Pensionstal på mitpfa.dk Pensionstallet fortæller dig, hvilken levestandard du kan forvente dig i fremtiden. Har du fx et Pensionstal på 70, kan du forvente at have 70 % af din nuværende løn til rådighed i 20 år som pensionist.

4 DANSK ERHVERV eu maj 2014 S 4 Sådan kan gevinsterne ved EU s digitale indre marked realiseres Som det fremgår af artiklen på forsiden, vil en færdiggørelse af det indre marked for tjenesteydelser få meget store positive økonomiske konsekvenser. Her er Dansk Erhvervs forslag til centrale tiltag. EU Af Malthe Munkøe og Kristian Kongensgaard Produktivitetsvæksten har vedvarende været lavere i EU-15 og Danmark end i USA. I perioden var den gennemsnitlige årlige produktivitetsvækst i USA 1,9 procent mod 1,0 pct. i EU-15 og blot 0,7 i Danmark. En vigtig årsag til den højere produktivitetsvækst i USA er efter alt at dømme, at man har et langt bedre integreret marked for digitale tjenester. Et digitalt produkt eller en tjenesteydelse kan uden videre sælges i hele USA, mens det ofte vil være forbundet med vanskeligheder at sælge til andre EU-lande som følge af de eksisterende barrierer for det digitale indre marked. Noget af det imponerende ved internettet er, at digitale produkter kan ramme hele verden - bare der er en bredbåndsforbindelse. Man er ikke afhængig af lastbiler, færger og Illustration: Colourbox fly for at få varen frem. Den ligger få klik væk. Digital økonomi er international af natur, og det burde jo gøre visionen om det indre marked til virkelighed, mener chefkonsulent Janus Sandsgaard, Dansk Erhverv. Men EU er i dag en meget sammensat størrelse, hvor det er svært at navigere som virksomhed, fordi der gælder forskellige regler alt efter hvilket land, man arbejder i. Det gør det svært, når man som virksomhed arbejder på tværs af lande, hvilket ikke mindst er udgangspunktet i den digitale økonomi. Vi kæmper desværre stadig med mange forskellige regler i EU. Det gør det bøvlet for virksomheder at sælge deres digitale produkter i EU. Mange vil sikkert vælge at starte med USA, hvor der ikke er samme bøvl med nationale dialekter af reglerne. Et digitalt indre marked med fælles regler, krav og standarder vil styrke europæiske virksomheder markant i den globale konkurrence. Her kan og bør EU spille en positiv rolle, understreger Janus Sandsgaard. Et mere integreret digitalt indre marked Etableringen af et integreret indre marked for digitale services er ikke blot udtryk for et luftigt politisk mål, men også genstand for et konkret lovgivningsarbejde på europæisk niveau. Europa-Kommissionen har foreslået eller arbejder på 28 konkrete tiltag, navnlig inden for e-handel, intellektuelle ejendomsrettigheder og copyrights samt standardisering og digitalisering af betalinger, e-government etc. Copenhagen Economics har peget på forskelle på henholdsvis forbrugerbeskyttelse, e-handels environment, skatte- og regnskabssystemer samt finanstjenester og telekommunikation. Dansk Erhverv bifalder i hvert fald på det overordnede plan disse bestræbelser og forslag. Selve udmøntningen er en anden sag. Dansk Erhverv ser navnlig de nedenstående tiltag som centrale i forhold til at realisere de gevinster, et integreret indre marked på det digitale område kan afstedkomme: IT i undervisningen På EU-plan er danskerne generelt langt fremme, når det kommer til IT-kompetencer. Det gør dem til potentielle kunder af avancerede løsninger. Men det er oftest i rollen som brugere af teknologien, mere end som skabere af ny teknologi. Derfor er det relevant, at IT i langt højere grad indgår i undervisningen i folkeskolen som et selvstændigt fag, og ikke blot som et redskabsfag i andre fag. IT-infrastruktur I internationale sammenhænge har Danmark en høj grad af internetbrug, men mange steder er der mangelfuld adgang til hurtig internetforbindelse. Samtidig nyder danske virksomheder også gavn af IT-investeringer i andre lande, da det øger efterspørgslen efter forskellige IT-baserede services, som danske virksomheder vil kunne konkurrere om at få kontrakt på at levere. Databeskyttelse Beskyttelsen af data skal finde sted på et højt totalharmoniseret EU-niveau. Det er afgørende, at reglerne udformes med høj kvalitet og kommunikeres klart, så det ikke hindrer innovation og iværksætteri, og samtidig yder stor beskyttelse, for forbrugertillid er afgørende for at kunne drive forretning. Samtidig er det vigtigt, at håndhævelsen får en EU-dimension med beføjelser til en central EU-enhed, således at virksomhederne på tværs af EU ikke får forskellige rammevilkår at operere ud fra. Brug af data fra offentlige myndigheder En liberal, åben og ensartet praksis med at stille data til rådighed for virksomheder, organisationer og borgere er en vigtig opgave for en tidssvarende offentlig sektor. Det er helt afgørende at nedbringe barrierer for videreanvendelse af data fra offentlige myndigheder til kommercielle såvel som ikke-kommercielle formål. EU s reviderede PSI-direktiv udvider og skærper de nuværende regler om videreanvendelse af ikke-personfølsomme data fra offentlige myndigheder. Det er et eksempel på, at EU går foran og er med til at hæve standarden i hele EU til glæde for blandt andet innovative IT-virksomheder. Gevinster ved e-handel Fra dansk side er det en udfordring, at de særligt høje danske moms-, løn- og afgiftsniveauer gør det svært at konkurrere med udenlandske webbutikker og services. Hvis disse ubalancer håndteres fra politisk side i Danmark, vil det digitale indre marked også give væsentlige gevinster til de europæiske økonomier igennem styrket nethandel. En liberal, åben og ensartet praksis med at stille data til rådighed for virksomheder, organisationer og borgere er en vigtig opgave for en tidssvarende offentlig sektor, mener Dansk Erhverv. Digitalisering af offentlige services I Danmark er vi relativt langt fremme med digitalisering af den offentlige sektor, for eksempel omkring selvbetjeningsløsninger, digital fakturering og det offentlige/private samarbejde om Nemid, som giver én nøgle til både bankerne og det offentlige. Det skal dog ikke afholde nogen fra at blive endnu bedre og hente flere gevinster. Samtidig kan danske virksomheder nyde godt af, at andre landes offentlige sektorer øger deres brug af digitale løsninger. Eksempelvis er det væsentligt lettere at byde ind på offentlige udbud i udlandet, hvis materialet og selve tilbudsprocedurerne er digitale og kan tilgås uproblematisk via internettet.

5 SDU ERHVERVSDAG ODENSE 3. JUNI GLOBAL VIDEN REGIONAL VÆKST 2014 Få værktøjer til effektivisering af arbejdsgange, forretningsudvikling og ledelseskommunikation, hør om fordele ved automation og bliv klogere på branding og sociale medier. Oplev årets leder 2013 Niels Duedahl og innovationsekspert Thomas Wedell-Wedellsborg. Deltag i matchmaking og mød forskere, kandidater eller studerende 1:1, få et innovationstjek af din virksomhed eller kom med i en klynge. TILMELDING Det koster 750 kr. ekskl. moms at deltage i SDU Erhvervsdag Gratis for studerende og arbejdsledige alumner fra SDU. Læs mere og tilmeld dig på sdu.dk/erhvervsdag

6 DANSK ERHVERV kina maj 2014 S 6 Fra Danmark til Kina for at møde danske leverandører Dronning Margrethe var på sit officielle besøg hos Kinas præsident Xi Jinping fornylig ledsaget af fire ministre samt den største danske erhvervsdelegation nogensinde med deltagelse af 135 virksomheder, hvoraf de 18 er tilknyttet Dansk Erhverv. kina Af Kristian Kongensgaard Interessen for verdens største vækstmarked var ikke til at tage fejl af: Erhvervsbesøget var en stor succes, der på mange forskellige måder satte fokus på mulighederne for at styrke det i forvejen gode forhold mellem Danmark og Kina. Regentparrets tilstedeværelse sikrede stor synlighed i pressen og deltagelse af kinesiske beslutningstagere på højt niveau, siger Jens Alsbirk, underdirektør og chef for EU & International Afdeling, Dansk Erhverv. I Beijing åbnede dronningen en erhvervskonference med fokus på bæredygtighed, hvor Dansk Erhvervs administrerende direktør, Jens Klarskov, var ordstyrer for et seminar om sundhed og velfærdsteknologi. Her berettede direktør Emil Tang, Danske Diakonhjem, om de unikke danske erfaringer inden for ældrepleje og om muligheden for at overføre de danske erfaringer inden for drift af plejehjem til Kina. Danske Diakonhjem er i færd med at opfylde den første kontrakt om at udvikle og drive plejehjem i Kina: Selve byggeriet i Shanghai, som vores kinesiske samarbejdspartner står for, er forud for planlægningen, så der er ingen slinger. Vi kommer i drift helt planmæssigt, fortæller Emil Tang, der havde inviteret samarbejdspartneren og dennes arkitekt med til seminaret: Efter mit indlæg om projektet kom der mange hen og ville have en snak. Men det nye var, at det denne gang ikke kun var kinesere, men også en del af de danske deltagere. Nogle var især interesseret i at vide, hvordan vi havde fundet vores kinesiske samarbejdspartnere, og hvordan aftalerne og indholdet heri var kommet i stand. Andre danskere henledte opmærksomheden på de relevante produkter og services, de kunne yde til driften af plejehjem. Så det var en sidegevinst at rejse til Kina for at møde danske leverandører. Danish Design Days med 18 virksomheder I Shanghai deltog 18 danske virksomheder i designudstillingen Danish Design Days, der blev åbnet af dronningen. Udstillingen fremstillede det fineste, som dansk design kunne tilbyde, og deltagerne var en blanding af veletablerede designikoner som ECCO, Lego og B&O samt lidt mindre men fremgangsrige virksomheder som House of Amber, Dea Kudibal og Edith & Ella. Der er ingen slinger, siger direktør Emil Tang, Danske Diakonhjem, om sine kinesiske samarbejdspartnere. Her taler han på et seminar om sundhed og velfærdsteknologi under statsbesøget i Kina fornylig. Novo Nordisk havde også al mulig grund til at være tilfreds med deltagelsen i statsbesøget i Kina. Virksomheden var repræsenteret blandt talerne på et sundhedsseminar, underskrev aftaler med kinesiske partnere overværet af regentparret, og var vært for et besøg af dronningen ved virksomhedens kinesiske hovedkvarter. Billedet er fra erhvervsdelegationens besøg på virksomhedens forskningscenter i Beijing, Novo Nordisk Research Centre China. I midten værten, administrerende direktør Lars Rebien Sørensen, flankeret af Dansk Erhvervs administrerende direktør Jens Klarskov. Foto: Novo Nordisk. Danmarks 5 sundeste virksomheder er fundet Modtagerne af titlen som Danmarks Sundeste Virksomhed 2014 afsløres af sundhedsministeren på Sundhedsbørsen onsdag den 4. juni sundhed De hører til blandt eliten af danske virksomheder, når det gælder sundhed, og snart kan én af dem bryste sig af ligefrem at være Danmarks sundeste. Konsulent- og softwarehuset Inspari, Viborg Kommune, Bornholms Hospital, teknologivirksomheden Parker Hannifin samt uddannelses-, forsknings- og rådgivningsvirksomheden Pharmakon er nomineret til prisen som Danmarks Sundeste Virksomhed Feltet er stærkt i år, og vi har mødt stort engagement ude i virksomhederne. Vi glæder os til at åbne dørene for en dag, hvor man ikke kan andet end blive inspireret - både på den brede sundhedsindsats, det skæve initiativ og overvejelser om fremtidens sunde arbejdskraft, siger chefkonsulent Anne-Marie Røge Krag, Dansk Erhverv, der står bag konkurrencen sammen med Sundhedsdoktor, Dansk Firmaidrætsforbund og Nordea Liv & Pension. Flere oplysninger om Sundhedsbørsen og tilmelding på:

7 Vil du spille en central Vil du spille en central rolle Vil du i en spille strategisk en central udvikling rolle en strategisk udvikling af rolle din i en virksomhed? strategisk udvikling af af din din virksomhed? virksomhed? EXECUTIVE MBA EXECUTIVE EXECUTIVE MBA MBA Med fokus på ledelse, uddanner MMT fremtidens ledere i spændingsfeltet mellem teknologi, innovation, forretningsskabelse fokus på ledelse, uddanner og forandringsledelse. MMT fremtidens ledere i spændingsfeltet mellem teknologi, innova- Med tion, Med forretningsskabelse fokus på ledelse, uddanner og forandringsledelse. MMT fremtidens ledere i spændingsfeltet mellem teknologi, innovation, forretningsskabelse fokus er identifikation og forandringsledelse. og gennemførelse af forandringsprojekter i egen virksomhed. Uddannelsens Uddannelsens fokus er identifikation og gennemførelse af forandringsprojekter i egen virksomhed. MMT-uddannelsen Uddannelsens fokus er er en identifikation 2-årig deltidsuddannelse og gennemførelse målrettet af forandringsprojekter den erfarne leder, der i egen arbejder virksomhed. med MMT-uddannelsen innovation og produkt-, er en service-, 2-årig deltidsuddannelse IT- eller produktionsudvikling målrettet inden erfarne for en leder, privat der eller arbejder offentlig med virksomhed. MMT-uddannelsen Undervisningen og produkt-, er foregår en service-, 2-årig med deltidsuddannelse IT- 2 eller døgns produktionsudvikling internat målrettet pr. måned. den inden erfarne for en leder, privat der eller arbejder offentlig med virksom- innovation hed. innovation Undervisningen og produkt-, foregår service-, med IT- 2 eller døgns produktionsudvikling internat pr. måned. inden for en privat eller offentlig virksomhed. lægger Undervisningen stor vægt på foregår innovative med løsninger, 2 døgns internat hvor der pr. tages måned. udgangspunkt i din virksomheds pro- Vi Vi blemstillinger lægger stor vægt og det på virker. innovative Det kan løsninger, de godt hvor 250 ledere tages der udgangspunkt har gennemført i din uddannelsen virksomheds alle problemstillinger under Vi lægger på. stor vægt og det på virker. innovative Det kan løsninger, de godt hvor 250 der ledere tages der udgangspunkt har gennemført i din uddannelsen virksomheds alle pro- skrive skrive under blemstillinger på. og det virker. Det kan de godt 250 ledere der har gennemført uddannelsen alle skrive På under hvert på. semester udarbejdes et individuelt projekt, som er omdrejningspunkt for din videns- og På kompetence hvert semester opbygning. udarbejdes Dermed et individuelt får din virksomhed projekt, som en velfunderet er omdrejningspunkt analyse af virksomhedens for din videns- og styrker kompetence og På hvert forandringsbehov, semester opbygning. udarbejdes og Dermed du vil et være individuelt får centralt din virksomhed projekt, placeret som en i realiseringen velfunderet er omdrejningspunkt analyse af denne af forandring. virksomhedens din videns- Uddannelsen og styrker og giver kompetence forandringsbehov, derfor hurtig opbygning. return og Dermed du of vil investment være får centralt din virksomhed til placeret dig og din en i realiseringen virksomhed. velfunderet analyse af denne af forandring. virksomhedens Uddannelsen styrker giver og forandringsbehov, derfor hurtig return og du of vil investment være centralt til placeret dig og din i realiseringen virksomhed. af denne forandring. Uddannelsen giver derfor hurtig return of investment til dig og din virksomhed. Læs mere på Læs mere på Læs mere på Master in Management of Technology Master - En Executive in MBA Management uddannelse optaget of Technology Master in Management of Technology - i det En Executive internationale MBA Executive uddannelse MBA optaget Council - i det En Executive internationale MBA Executive uddannelse MBA optaget Council i det internationale Executive MBA Council Studiestart 2014 Studiestart 2014 Studiestart MMT - emba 2014 Ansøgning: MMT - emba Ansøgning: Studiestart: MMT - emba Ansøgning: Studiestart: Studiestart: 1.9. Ledelse gennem forandring - forandring gennem ledelse Ledelse gennem forandring forandring gennem ledelse Ledelse gennem forandring - forandring gennem ledelse Aalborg Universitet MMT e-mba Fibigerstræde Aalborg Tlf Aalborg Universitet MMT e-mba Fibigerstræde Aalborg Tlf Aalborg Universitet MMT e-mba Fibigerstræde Aalborg Tlf

8 DANSK ERHVERV virksomhedsportræt maj 2014 S 8 FK Distribution har taget patent på dele af teknologien, der kan sortere og pakke nøjagtig de reklametryksager, hver enkelt husstand ønsker at modtage. Distribution på den fede måde Det begyndte som en distributionsvirksomhed for snart 50 år siden, og distribution er fortsat grundlaget med omdeling af over 1 milliard reklametryksager om året. Men FK Distribution A/S er også en innovativ videns- og rådgivningsvirksomhed, der med teknologisk snilde og dataudnyttelse vil ramme forbrugernes ønsker og behov stadig mere selektiv og præcis. virksomhedsportræt Af Kristian Kongensgaard I foyeren hos FK Distributions hovedsæde i Taastrup mødes medarbejdere og besøgende med talrige slogans om virksomheden. De stammer fra en event, hvor medarbejderne blev bedt om at karakterisere deres arbejdsplads. Det slogan, der efterfølgende blev kåret som det mest præcise, nemlig Struktur på den fede måde, hænger med noget større typer i receptionen. En virksomhed, der håndterer store volumener, skal være struktureret, effektiv og lønsom, og det synes vi også, FK Distribution er - men på den fede måde, siger administrerende direktør Mads Dahl Andersen, 51 år. Hans karriere i virksomheden kører nu på 20. år, og sidste år blev det til over 1 milliard tryksager. Når han bliver spurgt om sit arbejde, lyder svaret gerne: Jeg går med reklamer. Strengt taget kan han dog ikke sætte stillingsbetegnelsen omdeler af reklametryksager på sit CV, men han har prøvet jobbet: Jeg er fra landet, og mit første job var at malke køer. Men da min søn som 13-årig gerne ville være omdeler, hjalp jeg ham i gang, og når der var brug for det omdelere Selve omdelingen fra hus til hus har ikke forandret sig synderligt siden 1965, da FK Distributions nuværende bestyrelsesformand, Richard Bunk, startede virksomheden i et kælderlokale på Frederiksberg. Men inden de godt omdelere lægger reklametryksagerne i trækvognen i dag, har de glittede produkter været en tur gennem FK Distributions avancerede teknologi og tilsat en god portion IT, udvundet på data om samtlige 2,8 millioner husstande i Danmark. Engang fik de alle sammen alle reklametryksager. Så kunne de vælge ikke at få nogen af dem. I dag kan de via NejTak+ -ordningen krydse af, hvilke de ønsker at modtage. Processen, fra udgiverne afleverer deres tryksager, og til de havner i postkassen, er der kun FK Distribution, der kan håndtere. Virksomheden har endda taget patent på dele af teknologien: Sortering af tryksagerne behøver ikke være så standardiseret som tidligere. I stedet for kun at have ét produkt, som alle kunne få - eller fravælge, så har vi nu vendt det hele på hovedet og tilbyder hver enkelt deres helt eget skræddersyede udvalg. Vi har automatiseret en kompliceret proces, men gjort det nemt for forbrugerne, understreger Mads Dahl Andersen. For cirka et år siden lancerede FK Distribution NejTak+ -ordningen og har netop iværksat 2. fase af kampagnen, som cirka tilsluttede sig det første år. Distribution, logistik, viden og rådgivning Det er også frivilligt for detailhandelen, om de vil være på forbrugernes selektive liste: Mange får distribueret reklametryksager hver uge, og andre kun en gang om året eller sjældnere endnu. Vi vurderer, at NejTak+ er relevant for cirka 150 af dem, der i dag omdeler tryksager. Af dem kan forbrugerne på nuværende tidspunkt til- eller fravælge de 80. Vi regner med på sigt at komme op på 120. FK Distribution er ikke alene en transport- og logistikvirksomhed men også en videns- og rådgivningsvirksomhed.

9 DANSK ERHVERV virksomhedsportræt maj 2014 S 9 Foto: FK Distribution Foreløbig har fire statslige postvæsener rundt om i Europa været på besøg for at se og høre, hvordan FK Distribution klarer sig i en benhård og knivskarp konkurrence. For som Mads Dahl Andersen siger: Vi er på et modent marked, og her er forløbet ofte, at først bliver der færre konkurrenter, så rationaliserer de eksisterende helt ind til benet, og derefter kommer der én udefra, som gør det på en ny måde for den halve pris. Han hentyder dermed til, at FK Distribution tager tilløb til også at gå ind i markedet for adresseret post: Vi regner med i løbet af nogle få år at kunne tilbyde og udføre omdeling af procent af al adresseret post i Danmark og i et meget konkurrencedygtigt set-up. Skrap registerlovgivning er ok FK Distribution ligger inde med en enorm viden om forbrugerne, og mulighederne for at udnytte dem stemmer godt overens med juraen: Danmark har en meget skrap registerlovgivning, og det bifalder jeg. FK Distribution har ikke informationer om forbrugerne, som vi ikke må bruge. Alle de informationer, vi har, skal vi have lov af forbrugerne til at benytte, og det er vi helt indforstået med. Så der er ikke noget i lovgivningen, der lægger os hindringer i vejen, konkluderer Mads Dahl Andersen, hvis næste innovative træk allerede er godt i gang. Det er elektronisk adgangskontrol, hvor låsesystemet kan aktiveres i en begrænset tidsperiode, så FK Distributions omdelere uhindret kan komme ind i eksempelvis etageejendomme på de dage, reklamerne skal ud: Systemet er også fortrinligt til medarbejdere med andre funktioner, for eksempel hjemmeplejen. Derfor har vi også solgt løsningen til en række danske kommuner samt Malmø. I FK Distribution A/S fjor deltog vi i 7 offentlige udbud og vandt de 5. Fantastisk opgave at være arbejdsgiver FK Distribution har været arbejdsgiver for efterhånden flere hundredtusinde teenagere: Det er en fantastisk opgave, som vi har specialiseret os i. Reklameomdeling egner sig godt som 1. gangs job, fordi arbejdet begynder hjemmefra, foregår i nabolaget og kan frit tilrettelægges inden for et vist tidsrum. Vores opgave går derfor ikke alene ud på at tage hånd om de unges første møde med arbejdsmarkedet men også om distanceledelse. Det handler ledelsesmæssigt om at administrere og informere samt føre dialog og tage styring. Kvaliteten af omdelingen har FK Distribution ingen problemer med at opretholde. Men i nogle områder af landet, især i centrum af de større byer, hvor der ikke bor så mange teenagere, kan det være svært at få dækket alle ruter. De unge er i gennemsnit ansat et år, og gennemsnittet dækker over et spænd fra typisk 3 måneder og op til 3 år: Grundlæggende vil de unge gerne tjene deres egne penge, og det er en holdning, der er endnu mere udtalt i dag end tidligere. I forbindelse med ansættelsen taler vi altid med forældrene, som også underskriver ansættelseskontrakten. Vores omdelere er generelt ikke forkælede hjemmefra, men vi skal kommunikere med dem på deres betingelser. De unges digitale tilgang passer imidlertid fint med FK Distributions behov for at udnytte IT. Hver enkelt omdeler har sin egen side på nettet med ansættelseskontrakt, lønsedler, ruter og ændringer på ruterne, omdelingsrækkefølge, ferie og fridage, afløsning etc.. Der er lagt 11 små film ud med tips til, hvordan de unge kan tackle arbejdet, Virksomheden hed tidligere Forbruger Kontakt, deraf navnet FK Distribution. Det er Danmarks største private distributionsvirksomhed. Den blev stiftet i 1965 af den nuværende bestyrelsesformand for virksomheden, Richard Bunk. Virksomheden omdeler tryksager til alle 2,8 million husstande i Danmark og dækker dem 2 gange om ugen. Der er cirka omdelere og distributionsruter. Derudover er der cirka 360 heltidsansatte. Virksomheden er datterselskab i koncernen North Media A/S, der blandt andet også omfatter Søndagsavisen, Helsingør Dagblad og en række lokale ugeaviser samt jobportalen ofir.dk. Den korte version En virksomhed, der håndterer store volumener, skal være struktureret, effektiv og lønsom, og det synes vi også, FK Distribution er - men på den fede måde. Vi har automatiseret en kompliceret proces, men gjort det nemt for forbrugerne. Alle de informationer, vi har, skal vi have lov af forbrugerne til at benytte, og det er vi helt indforstået med. Forventningen om, at afgiften er på vej, har allerede reduceret mængden af reklametryksager med mere end 15 procent. Derfor er formålet allerede godt på vej til at blive opfyldt uden afgiften. Vi skal forsøge at være mindst 5 år foran forbrugerne, og det gør vi ved at fortsætte udviklingen mod tilbudslæsning på tværs af medier og kanaler. Mads Dahl Andersen, administrerende direktør, FK Distribution for eksempel om påklædning, løft og løse hunde. Foruden selve lønnen kan omdelerne optjene bonuspoint, hvis de eksempelvis tager en ekstra rute eller selv skaffer en ferieafløser. Med disse bonuspoint kan de unge få blandt andet tøj, computerspil og smykker: Det synliggør den ekstraindsats, omdelerne yder, og gør det sjovere at være ansat i virksomheden, påpeger Mads Dahl Andersen. Reklameafgift vil være en belastning Den reklameafgift, som endnu ikke er blevet godkendt af EU, følges naturligvis med stor interesse af FK Distribution: Afgiften vil være en belastning. Men forventningen om, at afgiften er på vej, har allerede reduceret mængden FK Distributions administrerende direktør Mads Dahl Andersen, 51 år, går på 20. år med reklamer. Foto: FK Distribution af reklametryksager med mere end 15 procent. Derfor er formålet allerede godt på vej til at blive opfyldt uden afgiften, understreger Mads Dahl Andersen. Han vil dog ikke give NejTak+ - ordningen æren for, at mængden af reklametryksager er faldet: Nej, men hvis afgiften kommer, vil NejTak+ afbøde de negative virkninger. Det er helt fint, hvis mængden af tryksager falder, fordi målgruppen til gengæld bliver ramt mere præcist. De forbrugere, der benytter sig af NejTak+, har tænkt over tingene og vil alt andet lige sætte større pris på de reklamer, de modtager. FK Distribution kan fortsat glæde sig over forbrugernes store interesse for reklametryksager. Analyser viser, at 92 procent af de husstande, der modtager reklamer, læser dem, og at 71 procent af forbrugerne foretrækker tilbud via tilbudsaviserne: Vi ved godt, at der kommer mere og mere over på nettet, og den udfordring tager vi op. I år regner vi med 50 millioner læsninger på vores digitale løsning Mine Tilbud. Vi skal forsøge at være mindst 5 år foran forbrugerne, og det gør vi ved at fortsætte udviklingen mod tilbudslæsning på tværs af medier og kanaler, slutter Mads Dahl Andersen. Vækst og virksomheder I en række virksomhedsportrætter fortæller Dansk Erhvervs medlemmer fra forskellige brancher om de opgaver, muligheder og udvikling, der tegner sig for dem.

10 DANSK ERHVERV patentreform maj 2014 S 10 EUROPAPOLITISK TOPMØDE 2014 Europa vil vi vinde videnkapløbet? Tirsdag den 20. maj 2014, kl Sted: Dansk Erhverv, Børsen, Slotsholmsgade 1, København K. Dansk Erhverv og TV2 News sætter rammerne for en debat i anledning af den kommende afstemning om den europæiske patentreform og valget til Europa-Parlamentet. Et enhedspatent vil betyde, at det bliver billigere og nemmere at tage patent og med Patentdomstolen beskytte det i de lande, der sammen med Danmark kommer med i aftalen. Hør udenrigsminister Martin Lidegaard fortælle, hvorfor regeringen anbefaler et ja til patentreformen. Mød også forskningsdirektør Mads Krogsgaard Thomsen, Novo Nordisk, og iværksætteren Ulrik Rasmussen, som giver eksempler på, hvad enhedspatentet vil betyde for kaffevirksomheden Growers Cup. Under TV2 News livedækning af den efterfølgende debat mellem EU-spidskandidaterne med afsæt i erhvervslivets vækstbetingelser inddrages tilskuere og tweets, herunder spørgsmål fra repræsentanter for danske virksomheder. Deltagere: Margrete Auken, Socialistisk Folkeparti Bendt Bendtsen, Det Konservative Folkeparti Christina Egelund, Liberal Alliance Rina Ronja Kari, Folkebevægelsen mod EU Jeppe Kofod, Socialdemokraterne Morten Messerschmidt, Dansk Folkeparti Morten Helveg Petersen, Radikale Venstre Ulla Tørnæs, Venstre /information: Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendigt: find: Europa - vil vi vinde videnkapløbet? Iværksætteren Ulrik Rasmussen har taget patent på engangskaffebryggeren Growers Cup. Dengang kunne han godt have brugt enhedspatentet. Enhedspatentet vil lette iværksætternes byrder Iværksætter Ulrik Rasmussen, der bliver gæstetaler på Dansk Erhvervs europapolitiske topmøde, støtter enhedspatentet for at lette byrderne for kommende innovative virksomheder. patentreform Af Kristian Kongensgaard Alt, hvad der kan gøres for at lette byrderne for danske iværksættere og virksomheder, skal bringes i spil. Det vil være hovedbudskabet, når iværksætter og administrerende direktør Ulrik Rasmussen går på talerstolen tirsdag den 20. maj 2014 på Dansk Erhvervs europapolitiske topmøde Europa - vil vi vinde videnkapløbet? Se invitationen andetsteds på denne side. Han er manden bag firmaet Coffeebrewer Nordic A/S og engangskaffebryggeren Growers Cup, der blot skal have tilført kogende vand, før kaffen er lige så klar som den fra en stempelkande. Ulrik Rasmussen har taget patent på sin opfindelse verden over og blandt andet i 9 EU-lande. Han har også pt. en række patentansøgninger liggende: Jeg har ikke regnet på, hvad jeg kunne have sparet, hvis der allerede havde været et enhedspatent. Men det er uden tvivl mange penge og mange ressourcer. Ulrik Rasmussen vil nok også benytte sin taletid til at skælde ud på Dansk Folkeparti, der er modstander af, at Danmark tilslutter sig patentreformen: Partiet tager ikke ansvar og lytter, men sætter i stedet befolkningen op imod erhvervslivets interesser. Det er ikke så meget Enhedslisten og andre modstandere, jeg bebrejder, for det er deres klare politik. Men det er kritisabelt, at Dansk Folkeparti på den ene side vil sætte os ud på sidelinjen ved at stemme nej og samtidig argumentere for, at Danmark altid kan komme ombord senere, hvis det passer os. Alt, hvad der kan gøres for at lette byrderne for danske iværksættere og virksomheder, skal bringes i spil. Ulrik Rasmussen, iværksætter Morten Messerschmidt og de andre af Dansk Folkepartis kandidater burde skamme sig, fordi de dermed vil fratage Danmark muligheden for at præge udviklingen i enhedspatentet og Patentdomstolen. Ulrik Rasmussen mener, at Dansk Folkeparti derfor i det mindste også burde tage dets egen medicin ved valget til Europa-Parlamentet: Når partiet ikke er begejstret for enhedspatentet og vil stå udenfor, burde partiet også lade være med at stille op til EU-valget. Foto: Coffeebrewer Nordic A/S

11 DANSK ERHVERV patentreform maj 2014 S 11 Danmark får glæde af enhedspatentet Dansk Erhverv anbefaler et ja til den fælleseuropæiske patentdomstol ved folkeafstemningen den 25. maj. Her er en række spørgsmål og svar Questions & Answers på, hvorfor enhedspatentet vil gavne Danmark. Q: Hvorfor skal vi stemme ja til patentdomstolen? A: Den er en del af en patentreform, der også omfatter enhedspatentet. Et ja til patentdomstolen er en forudsætning for, at enhedspatentet vil gælde i Danmark. Det vil gøre det nemmere, billigere og mere effektivt for danske virksomheder at beskytte og forsvare deres gode idéer i Europa. Q: Hvad er fordelen med enhedspatentet? A: I dag skal danske virksomheder, som vil tage patent på en god idé i Europa, gå til patentmyndighederne i hvert enkelt land, hvor patentet skal gælde. Med enhedspatentet vil danske virksomheder fremover kunne opnå patent på én gang i alle de lande, som er tilsluttet patentdomstolen. Q: Hvad er fordelen ved den fælles patentdomstol? A: I dag skal danske virksomheder forsvare deres patenter i hvert land, hvor de krænkes. Det er dyrt, besværligt og ineffektivt og med risiko for, at forskellige domstole kommer til forskellige resultater. Den fælles domstol skal gøre det enklere, billigere og mere effektivt samtidig med, at man opnår en større juridisk sikkerhed. Q: Er europæiske patenter en fordel for Danmark? A: En stor del af Danmarks vækst, eksport og beskæftigelse stammer fra virksomheder, hvis forretning bygger på patentbeskyttede idéer. Virksomheder med patenter står alene for over en tredjedel af Danmarks samlede eksport. Q: Hvorfor har særligt Danmark gavn af patentreformen? A: Virksomheder i Danmark investerer 35 milliarder kr. årligt i forskning og udvikling. Derfor er Danmark også et af de lande i Europa med flest patentansøgninger i forhold til indbyggertallet. Q: Hvorfor bliver det lettere at opnå et enhedspatent? A: I dag skal et patent godkendes individuelt i alle europæiske lande. Det betyder, at man skal sætte sig ind alle landenes regler, betale gebyrer i hvert enkelt land og i de fleste tilfælde også oversætte alle papirer til det lokale sprog. Med patentdomstolen vil man kunne aflevere én ansøgning og stadig få patent på sin idé i næsten hele Europa. Q: Hvorfor bliver det billigere at opnå et enhedspatent? A: Med enhedspatentet vil en virksomhed kun skulle søge om europæisk patent ét sted og på ét sprog. Besparelserne på en patentansøgning til de 25 lande vil være flere hundrede tusinde kroner. Derefter vil der være yderligere besparelser, når man årligt skal betale for at forny sit patent. Q: Hvorfor bliver virksomhedernes retsstilling bedre end i dag? A: Hvis en virksomhed i dag får krænket sit patent, skal den føre en retssag i alle de europæiske lande, hvor det er sket. Der kan være forskellige krav til bevisførelse. Med den fælleseuropæiske patentdomstol vil alle sager blive ført efter samme regler og samme lovgivning. Derudover er planen, at patentdomstolen skal arbejde væsentligt hurtigere end de danske domstole. Q: Hvad sker der, hvis vi stemmer nej den 25. maj? A: Det vil stille danske virksomheder dårligere end deres konkurrenter i de lande, som er med i samarbejdet. Blandt andet fordi vi så ikke har samme lette adgang til et fælles patent for både Danmark og størstedelen af Europa. Samtidig skal danske virksomheder håndhæve deres patenter både ved den fælles patentdomstol og i Danmark. Derudover kan det blive sværere for Danmark at tiltrække udenlandske investeringer og videnstunge virksomheder. Q: Hvem vil få gavn af den fælles patentdomstol? A: En fælles patentdomstol kommer begge parter i en retssag til gode. Den vil nemlig sikre, at sagen afgøres hurtigt og effektivt. Q: Hvad er problemet med det system, vi har nu? A: Det nuværende system har sine klare fordele. Derfor bliver det også ved med at eksistere ved siden af den nye fælleseuropæiske patentdomstol. Men det nuværende system har også nogle ulemper. Det vigtige er, at virksomhederne selv kan vælge, hvilke systemer de i hvert enkelt tilfælde foretrækker at bruge. Q: Hvorfor forbedres retssikkerheden med den fælles domstol? A: Når der i dag føres en sag mellem samme parter om samme patent ved forskellige nationale domstole, hænder det, at sagen vindes i ét europæisk land og tabes i et andet. Afgørelser fra den fælles patentdomstol gælder direkte i alle de lande, hvor patenter er i kraft. Det betyder, at ens sager afgøres ens overalt i de lande, som er tilsluttet domstolen. Q: Hvordan hjælper patentreformen særligt små virksomheder? A: De vil opleve færre omkostninger og mindre administrativt besvær. Desuden bliver det væsentligt billigere at forsvare sit patent i flere lande på én gang. I dag er det nemlig ofte kun store selskaber, som har økonomi og ressourcer til at få patent og forsvare deres patent i 25 forskellige lande. Q: Hvor kommer patentdomstolen til at ligge henne? A: Hvis vi siger ja, bliver det muligt for danske virksomheder at forsvare deres patenter i en lokal afdeling af domstolen i Danmark. Sager kan også føres ved lokale eller regionale afdelinger i de øvrige lande eller ved en af de tre centrale afdelinger af domstolen, som bliver placeret i henholdsvis Paris, London og München. Q: Kan danske firmaer stadig bruge danske domstole? A: Danske virksomheder med nationale patenter skal fortsat bruge de danske domstole. Det vil også være muligt for danske virksomheder at undtage deres europæiske patenter fra at være omfattet af den fælleseuropæiske patentdomstol. Det betyder, at retssager i de tilfælde stadig skal føres ved en dansk domstol. Den fælles patentdomstol er altså et frivilligt tilbud. Q: Hvorfor skal vi stemme om patentdomstolen? A: Det er afgivelse af suverænitet. I sådan en situation siger Grundloven, at 5/6 af Folketinget skal være enige i beslutningen, ellers skal vi have en folkeafstemning. Q: Hvornår vil patentdomstolen gælde fra? A: Alle regner med, at den træder i kraft i løbet af foråret Alle de øvrige lande på nær Polen og Spanien har meldt ud, at de støtter oprettelsen af en fælles patentdomstol. Nu skal landene så bekræfte tilslutningen til domstolen i deres lokale parlamenter, og det har flere allerede gjort. Få mere information på hjemmesiden: letterepatent.dk

12 DANSK ERHVERV ok maj 2014 S 12 Nye overenskomster sikrer virksomhederne ro og en acceptabel omkostningsudvikling Dansk Erhverv glæder sig over, at de nye indgåede overenskomster sikrer arbejdsro i en 3-årig periode og en acceptabel omkostningsudvikling. Glæden gælder også det klare ja, som blev resultat af lønmodtagernes afstemning. ok 2014 Af Morten Schønning Madsen En enig bestyrelse i Dansk Arbejdsgiverforening godkendte Forligsmandens mæglingsforslag som resultat af de forskellige overenskomstforhandlinger, og et flertal af lønmodtagerne stemte også ja til mæglingsforslaget. Dermed kunne de nye overenskomster træde i kraft, og Dansk Erhverv glæder sig over det klare ja fra 77,3 procent af de afgivne stemmer fra lønmodtagerne: Vi er tilfredse med, at overenskomsterne er i hus. Vores overordnede krav var en økonomisk ansvarlig løsning, der tager højde for behovet for at bedre den danske konkurrenceevne. Det har vi fået, og med lønmodtagernes ja kender virksomhederne nu vilkårene de næste 3 år. Det er vi tilfredse med, siger direktør Laurits Rønn, Dansk Erhverv. Overenskomsterne er - med mindre andet er aftalt - trådt i kraft med virkning fra den 1. marts Det betyder, at minimallønssatsen reguleres med: 1,50 kr. pr. time pr. 1. marts ,65 kr. pr. time pr. 1. marts ,80 kr. pr. time pr. 1. marts Normallønnen reguleres med: 2,10 kr. pr. time pr. 1. marts ,25 kr. pr. time pr. 1. marts ,40 kr. pr. time pr. 1. marts På begge områder reguleres genetillæg med: 1,5 procent pr. 1. marts ,6 procent pr. 1. marts ,7 procent pr. 1. marts Endvidere sker der regulering af frit valgs bidraget/særlig opsparing med: 0,3 procent-point pr. 1. marts ,4 procent-point pr. 1. marts ,3 procent-point pr. 1. marts Overenskomster med individuel løndannelse Ifølge Laurits Rønn afhænger omkostningsstigningen i den enkelte virksomhed imidlertid af, hvilket lønsystem der er tale om og forholdene på virksomheden i øvrigt. De fleste af Dansk Erhvervs overenskomster er minimallønsoverenskomster eller satsløse overenskomster. Den enkelte ansattes løn fastsættes individuelt på virksomheden. Hvad lønomkostninger stiger med de kommende år, afhænger derfor af, hvad der aftales ude på virksomhederne. Hvor stort et gennemslag, de centralt aftalte lønstigninger har, afhænger af lønniveauerne på virksomheden, fortæller han. Generelt har vi under overenskomstforhandlinger øje for at opnå lave omkostninger, mere fleksibilitet og mindre administration. Fagbevægelsen har blandt andet denne gang generelt haft fokus på uddannelse, øget adgang for deltidsbeskæftigede til fuld tid og vikarspørgsmål, siger Laurits Rønn. Øget adgang til uddannelse På uddannelsesområdet har man således måttet imødekomme nogle af fagbevægelsens ønsker. På de fleste overenskomstområder har medarbejderne fået ret til yderligere en uges frihed med tilskud til uddannelse i opsigelsesperioden. Der er også på de fleste områder blevet adgang til, at lønmodtageren i forbindelse med opsigelse kan få 2 timers frihed til vejledning i a-kassen eller fagforeningen. Endvidere er der på de fleste områder indgået aftaler om brugervirksomhedernes oplysningspligt i forbindelse med anvendelse af vikarer udlejet fra vikarbureau. Det var i den forbindelse helt centralt for Dansk Erhverv, at vi fik fastslået, at der ikke på nogen måde er et hæftelsesansvar for brugervirksomhederne, men alene en oplysningspligt. Det er derfor tilfredsstillende, at aftalerne afspejler dette, påpeger Laurits Rønn. Ud over en ansvarlig økonomi er Laurits Rønn, direktør, Dansk Erhverv. Dansk Erhvervs landsoverenskomster Dansk Erhverv har indgået følgende landsdækkende overenskomster: Landsoverenskomsten for butik. Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service med HK. Landsoverenskomst for håndværksbagere og konditorer med NNF - Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet for BKD - Bager og Konditormestre i Danmark. Lageroverenskomsten med 3F. Landsoverenskomst inden for IT-området. Landsoverenskomsten for reklame og forlag. Landsoverenskomsten med Teknisk Landsforbund. Pædagogisk vikaroverenskomst. Landsoverenskomsten for optikere. Vikaroverenskomsten med 3F. Landsoverenskomst for lærervikarer. Landsoverenskomst for cafeteriaer, quickfood i supermarkeder mv. Produktionsoverenskomsten med NNF for supermarkeder mv. Overenskomst med Dansk Sygeplejeråd for privathospitaler. Overenskomst for private opholdssteder og botilbud mv. Fritvalgsoverenskomst med FOA - Fag og Arbejde. Overenskomst med Dansk Socialrådgiverforening for socialrådgivervikarer. Landsoverenskomst for handicaphjælpere. Landsoverenskomst for social- og sundhedsvikarer. Landsoverenskomst for turistbuschauffører m.v. mellem Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening - TA og 3F. Overenskomst for tandteknikere med Serviceforbundet. Desuden har Dansk Erhverv for DTL - Dansk Transport og Logistik indgået følgende overenskomster: Transportoverenskomst med 3F. Landsoverenskomst med Metal. Kursus i Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service og IT Landsoverenskomsten Kolding Mandag den 2. juni 2014, kl Sted: Comwell Kolding, Skovbrynet 1. Tilmeldingsfrist: Mandag den 19. maj København Torsdag den 12. juni 2014, kl Sted: Dansk Erhverv, Tietgenhus, Børsgade 8, København K. Tilmeldingsfrist: Torsdag den 5. juni Bliv opdateret på den nye kontor- og lageroverenskomsten og IT-Landsoverenskomsten - med særlig vægt på reglerne om arbejdstid og lønaftaler, herunder adgangen til at aftale funktionsløn. Kurset henvender sig både til dig, som ønsker at blive opdateret på seneste nyt inden for overenskomstens område, og dig, der ønsker en generel indførelse i overenskomstens regler. I gennemgangen vil blive inddraget de seneste afgørelser fra faglige voldgifter og arbejdsretten. Undervisere Peter Vibe, overenskomstchef og advokat. Trine Schiørring Plesner, advokat og souschef. Begge fra Dansk Erhverv. Kr. 975,- + moms for medlemmer af Dansk Erhverv. Kr ,- + moms for ikke-medlemmer. No show-gebyr på kr. 500,- + moms. Tilmelding: under Kurser & Events.

13 DANSK ERHVERV ok maj 2014 S 13 Bliv klogere på salg til kommuner Formiddagsmøde om salg til det kommunale marked 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Butiksoverenskomsten 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST IT-overenskomsten På Dansk Erhvervs område er der i alt cirka 250 overenskomster. Kursus i Butiksoverenskomsten Kolding Tirsdag den 3. juni 2014, kl Sted: Comwell Hotel, Skovbrynet 1. Tilmeldingsfrist: Tirsdag den 20. maj København Onsdag den 11. juni 2014, kl Sted: Dansk Erhverv, Tietgenhus, Børsgade 8, København K. Tilmeldingsfrist: Onsdag den 4. juni /2017 LANDSOVERENSKOMST Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service Dansk Erhvervs øvrige krav også afspejlet i resultaterne. Det har på flere overenskomstområder bevirket, at medarbejderne fremover kun får mulighed for at hæve midler fra fritvalgs lønkontoen 2 gange årligt. Et andet eksempel på forbedring er, at det blandt andet i overenskomsten med Teknisk Landsforbund er lykkedes at få indført en generel adgang til at aftale funktionsløn. Det var også efter Dansk Erhvervs opfattelse en klar forbedring, at det lykkedes at få sammenskrevet og forenklet NNFoverenskomsterne i supermarkeder m.v. til en samlet overenskomst, hvor der også blev indført en mellemlederaftale med mulighed for funktionsløn. Løbende tilpasninger På Dansk Erhvervs område er der i alt cirka 250 overenskomster, hvoraf en stor del er virksomhedsoverenskomster. Overenskomsterne skal ikke være statiske, men i stedet gerne afspejle de behov, som vores medlemsvirksomheder har. Derfor arbejder vi på løbende at tilpasse de eksisterende overenskomster, men også på at indgå helt nye overenskomster, hvor vores medlemsvirksomheder har behov herfor, slutter Laurits Rønn. Kurset henvender sig både til dig, som ønsker at blive opdateret på seneste nyt inden for butiksoverenskomstens område, og dig, der ønsker en generel indførelse i overenskomstens regler. Der vil blive lagt særligt vægt på ændringerne i forbindelse med overenskomstfornyelsen i 2014 samt arbejdstidsreglerne. Herudover vil der i gennemgangen af overenskomsten blive inddraget de seneste afgørelser fra faglige voldgifter og arbejdsretten. Tirsdag den 3. juni 2014, kl Sted: Frederiksberg Rådhus, Smallegade 1, Frederiksberg. Frederiksberg Kommune og OPALL, der står for Offentlige-Private Alliancer og er omdrejningspunkt for offentlig-privat innovation og samarbejde i Hovedstadsregionen, inviterer til en formiddag, hvor deltagerne kan blive klogere på salg til kommunerne. Du får: Indsigt i kommunernes indkøb og beslutningsprocesser. Forståelse for og værktøjer til at opbygge relationer til kommuner. Et 1:1 møde med en kommunal indkøber med gode råd til din salgsstrategi. Det kan være en lang og sej proces at få foden inden for som leverandør til en kommune. Skal det lykkes, er det helt afgørende at forstå kommunens arbejdsgange, indkøbspolitikker og at vide hvem, der tager beslutningerne. Formiddagen byder på oplæg med en repræsentant for konsulentbureauet Public Intelligence, der er eksperter i kontakt i kommunerne. Dansk Erhvervs markedschef, Jakob Scharff, giver sit bud på, hvorfor det offentlige marked er interessant for virksomheder. Program og tilmelding opall.dk Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendigt. Bemærk: No-show fee på kr. 500,- ved afbud senere end onsdag den 28. maj Jakob Scharff, markedschef, Dansk Erhverv. CSR for de mindre virksomheder CSR-konference om Viden, Værktøjer og Systemer for SMV ere Onsdag den 4. juni 2014, kl Sted: Green Tech Center, Lysholt Allé 12, Vejle. Programmet består blandt andet af 12 indlæg af hver 20 minutters varighed, hvor nogle af Danmarks eksperter i CSR - Corporate Social Responsibility eller virksomheders samfundsansvar - kommer rundt om drivkræfterne og løsningerne, perspektiverne og potentialerne i CSR for de mindre virksomheder. Blandt indlægsholderne er også Dansk Erhvervs CSRchef, Louise Koch, der skal give sit bud på Strategisk CSR til gavn for virksomheden og samfundet. Kr ,- + moms pr. person. Dansk Erhvervs medlemsvirksomheder får 30 procent rabat på dette deltagergebyr. Oplys at du er medlem af Dansk Erhverv, når du tilmelder dig. Arrangør CSR LINK, der står for Løsninger, Inspiration, Netværk og Kontakter, er en markedsplads, hvor de mindre virksomheder udveksler løsninger til at skabe værdi på CSR og inspirerer hinanden. Temadagen i Vejle er støttet af blandt andre Dansk Erhverv. Læs mere på: Tilmelding Louise Koch, CSR-chef, Dansk Erhverv. Underviser Marianne Andersen, advokat, Dansk Erhverv. Kr. 975,- + moms for medlemmer af Dansk Erhverv. Kr ,- + moms for ikke-medlemmer. No show-gebyr på kr. 500,- + moms. Tilmelding: under Kurser & Events. Dansk Erhvervs CSR-enhed Louise Koch, Dansk Erhvervs nye CSR-chef, kommer fra en stilling som Programme Manager i Grundfos, hvor hun i en årrække har beskæftiget sig med CSR, partnerskaber og forretningsudvikling nationalt og internationalt. Information om CSR-tiltag og -tilbud fås via:

14 DANSK ERHVERV kurser maj 2014 S 14 DANSK ERHVERV KURSER Uddybende oplysninger om samtlige af Dansk Erhvervs kurser og øvrige arrangementer findes på hvor du kan tilmelde dig on-line. TILMELDING Forskels- og ligebehandling med særligt fokus på køn, alder og handicap Onsdag den 21. maj 2014, kl Sted: Dansk Erhverv, Tietgenhus, Børsgade 8, København K. Undervisere Trine Schiørring Plesner, advokat og souschef. Jesper Østergaard Hansen, advokat. Begge fra Dansk Erhverv. Kr. 975,- + moms for medlemmer af Dansk Erhverv. Kr ,- + moms for ikke-medlemmer. No show-gebyr på kr. 500,- + moms. Tilmelding: under Kurser & Events. Forøg dit online salg Mandag den 19. maj 2014, kl Sted: Beierholm, Dusager 16, Aarhus N. Tilmeldingsfrist: Fredag den 16. maj Oplægsholdere Frank Jul Larsen, konsulentvirksomheden ROI-Online. Kate Thomsen, IBIZ-Center. Det er gratis for medlemmer af Dansk Erhverv. Kr. 500,- + moms for ikke-medlemmer. No show-gebyr på kr. 500,- + moms. Tilmelding: under Kurser & Events. Godmorgen-møde om det succesfulde ejerskifte Odense Onsdag den 21. maj 2014, kl Sted: Sydbank, Vestergade 33, Odense C. Herning Torsdag den 22. maj 2014, kl Sted: DAHL Advokatfirma, Kaj Munks Vej 4, Herning. Aarhus Tirsdag den 27. maj 2014, kl Sted: Beierholm, Dusager 16, Aarhus N. Tilmeldingsfrist: Tirsdag den 20. maj Aalborg Onsdag den 4. juni 2014, kl Sted: Beierholm, Voergaardsvej 2, Aalborg SV. Tilmeldingsfrist: Onsdag den 28. maj Tilmelding Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendigt på: under Kurser & Events. Bemærk: No show-gebyr på kr. 500,- + moms. Arrangører Revisionsvirksomheden Beierholm, Sydbank og DAHL Advokatfirma. Sidste nyt i ansættelsesret Sådan får du en succesfuld cross channel strategi Tirsdag den 3. juni 2014, kl Sted: Dansk Erhverv, Børsen, Slotsholmsgade, København K. Tilmeldingsfrist: Mandag den 2. juni Det er gratis at deltage, men det er nødvendigt at tilmelde sig: under Kurser & Events. Bemærk: No show-gebyr på kr. 500,- + moms. Sygdom og sygedagpenge Kolding Onsdag den 28. maj 2014, kl Sted: Comwell, Skovbrynet 1. København Tirsdag den 3. juni 2014, kl Sted: Dansk Erhverv, Tietgenhus, Børsgade 8, København K. Tilmeldingsfrist: Tirsdag den 27. maj Underviser Charlotte Vester, underdirektør, ansættelsesretschef, Dansk Erhverv. Kr ,- + moms for medlemmer af Dansk Erhverv. Kr ,- + moms for ikke-medlemmer. No show-gebyr på kr. 500,- + moms Tilmelding: under Kurser & Events. Kolding Onsdag den 21. maj 2014, kl Sted: Comwell Hotel, Skovbrynet 1. København Tirsdag den 27. maj 2014, kl Sted: Dansk Erhverv, Tietgenhus, Børsgade 8, København K. Tilmeldingsfrist: Tirsdag den 20. maj Undervisere Michael Hegelund Nielsen, advokat. Helene Niemann Ogstrup, advokat. Begge fra Dansk Erhverv. Det er gratis for medlemmer af Dansk Erhverv. Kr ,- + moms for ikke-medlemmer. No show-gebyr på kr. 500,- + moms. Tilmelding: under Kurser & Events. Øg dit webshop-salg med adfærdsdesign og AB-tests Mandag den 26. maj 2014, kl Sted: Dansk Erhverv, Børsen, Slotsholmsgade, København K. Tilmeldingsfrist: Torsdag den 22. maj Det er gratis for medlemmer af Dansk Erhverv. Kr. 550,- + moms for ikke-medlemmer. No show-gebyr på kr. 500,- + moms. Tilmelding: under Kurser & Events.

15 DANSK ERHVERV ledelse maj 2014 S 15 Den unge digitale generation udfordrer lederen Dansk Erhverv er samarbejdspartner på konferencen den 3. juni 2014 om Fremtidens medarbejder, der er ung og digital, og som gerne vil have masser af anerkendelse. Denne gruppe medarbejdere kræver ikke mindre men snarere mere ledelse, mener en forsker og rådgiver. ledelse Af Kristian Kongensgaard Det går hurtigt med at sende en sms. Den er kort og derfor ikke særlig dybsindig - men der bliver sendt rigtig mange af dem hver dag. Sådan er det også med den første digitalt indfødte generation af unge, når de er på arbejde: De vil gerne have anerkendelse. Men anerkendelsen skal ikke være lang og dybsindig - der skal bare være meget af den og helst hele tiden. Men hvad er det, der på afgørende punkter gør dem anderledes end tidligere generationer? Hvad indebærer det af ledelsesmæssige udfordringer? Det vil der komme mange bud på under den kommende konference om Fremtidens medarbejder. Se faktaboks om konferencen andetsteds på denne side. opfattelse af arbejde og især deres syn på ledelse. Det kommer blandt andet til udtryk ved, at de forventer løbende anerkendelse i arbejdet. De har igennem hele livet været online og opkoblede, og er den første generation, som aldrig har været alene. Anerkendelse kræver nemlig nærvær, og nærvær har de digitale indfødte haft altid og alle steder via de interaktive, mobile medier. De lægger således vægt på mængden af anerkendelse - og det er det nye. Anerkendelsen behøver ikke gives mundtligt under fire øjne, men gerne i det offentlige rum. Her er de digitale medier fremragende, og metoden er kendt af de unge, påpeger Søren Schultz Hansen og tilføjer: Det er en gruppe medarbejdere, der snarere kræver mere ledelse end mindre. Kan forstærke en innovationskultur Dagligvarekæden Fakta med en gennemsnitsalder på 19 år blandt de godt medarbejdere har for længst indset nødvendigheden af at lede, kommunikere og vidensdele på en ny måde med de unge medarbejdere for at blive endnu bedre til det, de allerede gør. Sociale teknologier og en digital vidensdelingsplatform er her et meget væsentligt element. Såvel for at få nye idéer frem fra medarbejderne, præsentere et koncept for kolleger i andre butikker, skabe et diskussionsforum og anvende Like-funktionen, som de unge kender fra Facebook. Nutidens ledere er nødt til at gentænke de kommunikationsmæssige rammer, som organisationens medlemmer agerer i. I en virksomhed med 437 butikker med perfekt geografisk spredning, og hvor man sjældent er mere end 4 på arbejde, er vi nødsaget til at skabe en virtuel ramme, der kan facilitere medarbejdernes behov for oplevelse af synlighed og indflydelse. Dette kan til gengæld markant forstærke en inno- Hvad er anerkendende ledelse? Anerkendelse er ikke det samme som ros. Ros er at fortælle nogen, at noget gik godt. Anerkendelse er at fortælle nogen, at man har set og hørt dem: At give en passende udfordring. At vise tillid. At bede om et godt råd og stor anerkendelse at følge det. At involvere en person i betydningsfulde beslutninger. At belønne. At fejre noget, som en eller flere personer har opnået. Konference om Fremtidens medarbejder De digitale indfødte lægger vægt på mængden af anerkendelse - og den behøver ikke gives mundtligt under fire øjne. Foto: Colourbox. vationskultur drevet af anerkendelse og videndeling, siger Jens Romundstad, salgsdirektør for fakta Østdanmark og fakta Q og hovedmanden bag den nye type af socialt intranet og vidensdelingsplatform. Det nye er mængden af anerkendelse En af hovedkræfterne på konferencen bliver Søren Schultz Hansen, der forsker og rådgiver i digitale indfødte, og han siger blandt andet: Den digitale livsstil påvirker unges Søren Schultz Hansen, forsker og rådgiver i digitale indfødte. Rikke Bregendahl Ørum, chef for HR & Arbejdsmiljø, Dansk Erhverv. Jens Romundstad, salgsdirektør, dagligvarekæden Fakta. Lederne får deres sag for I Dansk Erhverv er Rikke Bregendahl Ørum, chef for HR & Arbejdsmiljø, ikke i tvivl om, at lederne vil få deres sag for med den digitale generation: Det er givet, at dette fokus på mængden af anerkendelse og feedback giver og vil give lederne nogle udfordringer. Ét er, at det af den enkelte leder kan opleves helt ude af proportion. Noget andet er, at den mængde anerkendelse, som ifølge Søren Shultz Hansen forventes, også rent tidsmæssigt er svært at få indpasset i en travl hverdag. Tirsdag den 3. juni 2014, kl Sted: Nationalmuseet, Ny Vestergade 10, København K. Uddrag af programmet Fremtidens ledere og arbejdspladser. v/tinna Nielsen, Head of Diversity, Inclusion & Collaboration - Arla Foods. Hvilke udfordringer har de danske virksomheder? v/rikke B. Ørum, chef for HR og Arbejdsmiljø - Dansk Erhverv. Fremtidens ledelse. v/steen Hildebrandt, professor - Aarhus Universitet. Tæft, kridt og ingen retning. v/asger Søndergård Olesen, officer af reserven og direktør - Forsvarets Informatiktjeneste. Hvem skal forstå hvem - debat og paneldiskussion. v/søren Schultz Hansen, debattør og moderator. Fremtidens vidensmedarbejder. v/kim Escherich, Executive Innovation Architect - IBM Danmark. Arrangører Forsker og rådgiver Søren Schultz Hansen samt Michael Christiansen, der rådgiver medlemsorganisationer om digitale medier. Dansk Erhverv er samarbejdspartner på konferencen og Bluegarden, der er udbyder af personaleadministrative løsninger, er sponsor. Kr ,- + moms. Medlemmer af Dansk Erhverv får 20 procent rabat på dette beløb. Tilmelding og flere oplysninger

16 DANSK ERHVERV international maj 2014 Danmark har svaret på Pakistans udfordringer Magasinpost MMP ID-nr Pakistan har store udfordringer på mange af de punkter, hvor danske virksomheder står stærkt. For eksempel forsyning af rent vand, energiløsninger og sundhedsforanstaltninger. Desuden har Danmark stolte landbrugstraditioner med sunde fødevarer og udvikling af software samt specialmaskiner. Den hurtigtvoksende middelklasse er godt for Danmark, fordi danske virksomheder har gode men ikke altid de billigste produkter. Med hensyn til det sikkerhedsmæssige aspekt anbefalede han at støtte sig til sine pakistanske partnere: Hvis man finder det nødvendigt, kan man overveje et sikkerhedssetup. Som dokumentation for, at der allerede er godt gang i forretningsforbindelserne mellem Danmark og Pakistan, påpegede Danmarks ambassadør, at den kommercielle afdeling, ambassaden åbnede i december 2013, allerede i april 2014 havde nået sine aktivitetsmål for hele Efter tilslutningen at dømme vil den dansk-pakistanske konference resultere i nye stærke bånd mellem virksomheder i Danmark og Pakistan. På konferencen Pakistan - et nyt vækstmarked for handels- og serviceerhvervene? blev det understreget, at Pakistans hurtigtvoksende økonomi og middelklasse er et godt match til danske virksomheders produkter og services. international Af Kristian Kongensgaard Selv om Pakistan regnes til den 3. verden, så er det også et land, der forretningsmæssigt bliver mere og mere interessant - også for danske virksomheder. Potentialet er stort, idet landet med hastige skridt nærmer sig en befolkningsstørrelse på to hundrede millioner. Middelklassen vokser langt hurtigere end befolkningstilvæksten, og halvdelen af befolkningen er under 25 år. Det indebærer, at Pakistans efterspørgsel efter produkter og services vil ændre sig mærkbart allerede på kort sigt. Pakistan som et nyt vækstmarked var da også emnet for Dansk Erhvervs og Danish Pakistani Business Councils konference om markedsmuligheder for nylig. Vand, energi, sundhed og fødevarer Jens Alsbirk, underdirektør og chef for EU & International Afdeling i Dansk Erhverv, slog takten an på konferencen med at fastslå: Tidligere fyldte de sikkerhedsmæssige aspekter mest. Men nu er tiden inde til at fokusere på de positive forretningsmæssige muligheder, der findes for danske virksomheder i Pakistan. Det kunne Danmarks ambassadør i Pakistan, Jesper Møller Sørensen, kun give ham ret i: Foto: Jesper Brønnum. Foto: Jesper Brønnum. Åbent og venligt Christian Friis Bach, folketingsmedlem for Radikale Venstre og Danmarks tidligere udviklingsminister, mødte op med en undskyldning, da han på konferencen skulle tale om Pakistan som et land, der er parat til reformer og modernisering: Jeg har aldrig tidligere mærket så stor en forskel på, hvad jeg på forhånd havde forestillet mig, og hvad jeg rent faktisk oplevede, da jeg som udviklingsminister besøgte Pakistan. Landet er hverken lukket eller tilbagestående men åbent og venligt. Både menneskerettigheder og demokratisering går klart i en positiv retning, erkendte han. Christian Friis Bach understregede betydningen af nydanskere med pakistanske rødder for udviklingen af forholdet mellem de to lande: Især de mange dygtige unge pakistanere i Danmark kan bidrage til at styrke samarbejdsrelationerne. 3 delegationer på vej Imran Afzal Cheema, Secretary Board of Investment Pakistan, lagde blandt andet vægt på Pakistans behov for investeringer i landbrugssektoren, hvor Danmark især kan bidrage med maskiner samt knowhow og øvrig teknologi til opbevaring og transport af råvarer til fødevarefremstilling. Til efteråret er der planlagt 3 erhvervsdelegationsrejser vedrørende Danmark og Pakistan. Der er tale om to pakistanske besøg i Danmark og et besøg fra Danmark i Pakistan. Danmarks ambassadør i Pakistan, Jesper Møller Sørensen: Den hurtigtvoksende middelklasse er godt for Danmark, fordi danske virksomheder har gode men ikke altid de billigste produkter. DANSK ERHVERV. BØRSEN KØBENHAVN K.

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

25. maj skal du stemme om store. og små. idéers fremtid

25. maj skal du stemme om store. og små. idéers fremtid 25. maj skal du stemme om store og små idéers fremtid FOLKEAFSTEMNING om PATENTREFORMEN Patentreformen indeholder 2 ting Hvad skal vi stemme om? Til folkeafstemningen den 25. maj skal vi stemme om, hvorvidt

Læs mere

1. Det vil være til gavn for især små og mellemstore danske virksomheder, hvis Danmark ikke bliver en del af den fælles patentdomstol.

1. Det vil være til gavn for især små og mellemstore danske virksomheder, hvis Danmark ikke bliver en del af den fælles patentdomstol. 22. april 2014 LHNI Folketinget Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 1240 København K. Kopi: Europaudvalget Erhvervsudvalgets betænkning vedrørende L22 Folketingets Erhvervsudvalg har den 3. april afgivet

Læs mere

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER?

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? HVAD ER TTIP? TTIP står for Transatlantic Trade and Investment Partnership, og det er en handelsaftale mellem to af verdens største økonomier, EU og USA.

Læs mere

DANSK ERHVERVS INNOVATIONSPOLITIK VIDEN, INNOVATION OG VÆKST ALLE IDEER SKAL HAVE EN FAIR CHANCE

DANSK ERHVERVS INNOVATIONSPOLITIK VIDEN, INNOVATION OG VÆKST ALLE IDEER SKAL HAVE EN FAIR CHANCE fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS INNOVATIONSPOLITIK VIDEN, INNOVATION OG VÆKST ALLE IDEER SKAL HAVE EN FAIR CHANCE dansk erhvervs innovationspolitik / Dansk Erhverv 3 Innovation Innovation handler

Læs mere

Q&A om enhedspatent og fælles europæisk patentdomstol

Q&A om enhedspatent og fælles europæisk patentdomstol April 2014 Q&A om enhedspatent og fælles europæisk patentdomstol Hvad er et enhedspatent, og hvorfor arbejder Lif for et enhedspatent? Enhedspatentet bliver en tredje mulighed for virksomheder eller opfindere,

Læs mere

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Danmark rykker en plads tilbage og indtager nu syvendepladsen på IMD s liste

Læs mere

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F ANALYSE Firmaer og ansatte: Høj skat og høj løn bremser ikke væksten Fredag den 8. december 2017 God ledelse og dygtige medarbejdere er det vigtigste for konkurrenceevnen. Skattetrykket og vores lønniveau

Læs mere

Nu rykker robotterne ind på de offentlige kontorer

Nu rykker robotterne ind på de offentlige kontorer Nu rykker robotterne ind på de offentlige kontorer Statens Administration i tager denne måned tager hul på brugen af softwarerobotter, der kan tage sig af rutinearbejdet og mindske fejl. Forundersøgelser

Læs mere

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER 12/11 2013 INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER INDHOLD: Fremtidens vækst går gennem bredbånd... 2 Højeste offentlige investeringer i 30 år... 3 Kan DI levere praktikpladserne?... 4 København: S, SF og

Læs mere

Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet og

Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet og 1 af 5 05-02-2014 13:03 Kære Generalforsamling! I dag markerer vi endnu et Konservativt arbejdsår. Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Iværksætterlyst i Danmark

Iværksætterlyst i Danmark Iværksætterlyst i Danmark Danskeres lyst til at stifte egen virksomhed er faldet ASE har spurgt ca. 2500 lønmodtagere om deres forhold til at stifte egen virksomhed. Undersøgelsen viser generelt ringe

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Fornyelse af Landsoverenskomst for håndværksbagere og konditorer

Fornyelse af Landsoverenskomst for håndværksbagere og konditorer Orientering Fornyelse af Landsoverenskomst for håndværksbagere og konditorer Den 17. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet NNF indgået aftale om fornyelse af Håndværksbageroverenskomsten

Læs mere

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Tale 12. januar 2017 Det talte ord gælder. Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Jammer. Jeg hører jammer. Men ikke fra jer kommuner. Faktisk oplever

Læs mere

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Resultat: Flere større udbud i kommunerne To tredjedele af de tekniske chefer i de kommuner, som skal lægges sammen, forventer, at

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

VELKOMMEN SOM OMDELER

VELKOMMEN SOM OMDELER VELKOMMEN SOM OMDELER Denne håndbog hjælper dig godt i gang med dit nye job. Du kan bl.a. læse om de hjælpemidler, vi stiller til rådighed samt om dine ansættelsesforhold. Håndbogen gør dig også klogere

Læs mere

Patr PATENT BRUGSMODEL VAREMÆRKE DESIGN DOMÆNENAVNE OUTSOURCING JURIDISK RÅDGIVNING IPR-KONFLIKTER IPR MANAGEMENT. Protecting IPR

Patr PATENT BRUGSMODEL VAREMÆRKE DESIGN DOMÆNENAVNE OUTSOURCING JURIDISK RÅDGIVNING IPR-KONFLIKTER IPR MANAGEMENT. Protecting IPR EU-patent og EU-patentdomstolen Nej, man kan ikke få patent på et varemærke! Patentbranchen oplever ofte, at medierne mangler viden om patenter og varemærker. Hos Patrade kan vi sagtens forstå, at misforståelser

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer MAJ 2017 Digitalisering og ny teknologi giver virksomhederne nye muligheder for at effektivisere produktion og arbejdsprocesser og skaber samtidig grobund for nye forretningsmodeller, innovation og nye

Læs mere

Globale muligheder for fynske virksomheder

Globale muligheder for fynske virksomheder Globale muligheder for DI Fyn Erhvervstræf den 4. maj 2010 Direktør Thomas Bustrup Dagens præsentation 1. Danmarks internationale konkurrenceevne - er der en international fremtid for de? 2. Hvor er de

Læs mere

Firmaprofil. Etableret 2011. OffentligPrivatDialog gik live primo 2012. Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog

Firmaprofil. Etableret 2011. OffentligPrivatDialog gik live primo 2012. Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog DIGITAL DIALOG Firmaprofil Etableret 2011 OffentligPrivatDialog gik live primo 2012 Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog Vinder af IKA s Dialogpris 2014 nomineret og kåret af

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens September 2012 DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens arbejde Vigtigt initiativ Erhvervslivets produktivitetspanel Løbende indspil fra erhvervslivet DI mener, at nedsættelsen af Produktivitetskommissionen

Læs mere

VELKOMMEN SOM OMDELER

VELKOMMEN SOM OMDELER VELKOMMEN SOM OMDELER Denne håndbog hjælper dig godt i gang med dit nye job. Du kan bl.a. læse om de hjælpemidler, vi stiller til rådighed samt om dine ansættelsesforhold. Håndbogen gør dig også klogere

Læs mere

Velkommen som omdeler

Velkommen som omdeler Velkommen som omdeler Denne håndbog hjælper dig godt i gang med dit nye job. Du kan bl.a. læse om de hjælpemidler, vi stiller til rådighed samt om dine ansættelsesforhold. Håndbogen gør dig også klogere

Læs mere

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund Danmark er én af frontløberne i Europa, når det gælder mobil- og bredbåndsdækning. Over 90 pct. af alle

Læs mere

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter Indsigt går i dybden med et aktuelt tema. Denne gang om digitalisering. Du kan abonnere særskilt på Indsigt som nyhedsbrev på di.dk/indsigt Af Christian Hannibal, chhn@di.dk Fagleder Anja Skadkær Møller,

Læs mere

Job- og personprofil for Erhvervsdirektør

Job- og personprofil for Erhvervsdirektør Job- og personprofil for Erhvervsdirektør Direktøren i Næstved Erhverv A/S har besluttet at tiltræde en direktørstilling i andet regi. Stillingen som direktør opslås derfor til besættelse cirka 1. november

Læs mere

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, KONSULENT MALENE JÆPELT OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER KASPER LUND NØRGAARD

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

HG - DETAIL VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - DETAIL VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - DETAIL VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden...

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Vækstplan DK Evaluering af vækstpakken fra små selvstændige

Vækstplan DK Evaluering af vækstpakken fra små selvstændige Vækstplan DK Evaluering af vækstpakken fra små selvstændige Regeringen lancerede ultimo februar den såkaldte Vækstplan DK, som har til hensigt at øge danske virksomheders konkurrenceevne, fastholde arbejdspladser

Læs mere

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år Konference Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år MUDPKONFERENCE 2015 Konference: Fremtiden for det miljøteknologiske

Læs mere

Patentering i Europa og udviklingen i det mellemstatslige

Patentering i Europa og udviklingen i det mellemstatslige DI Den 7. april 2014 LHNI Patentering i Europa og udviklingen i det mellemstatslige europæiske patentsamarbejde Sagsnr.: Mellemstatsligt: Gælder kun for borgere og virksomheder når Folketinget har tiltrådt

Læs mere

VELKOMMEN SOM OMDELER

VELKOMMEN SOM OMDELER VELKOMMEN SOM OMDELER Denne håndbog hjælper dig godt i gang med dit nye job. Du kan bl.a. læse om de hjælpemidler, vi stiller til rådighed samt om dine ansættelsesforhold. Håndbogen gør dig også klogere

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

Nej til patentdomstolen

Nej til patentdomstolen Stem nej til patentdomstolen den 25. maj 2014 Nej til patentdomstolen Hvis vi stemmer ja til patentdomstolen, kommer der til at gælde mange flere patenter i Danmark. Det vil skade samfundsudviklingen.

Læs mere

Optikeroverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Optikeroverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Optikeroverenskomsten Den 1. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne indgået aftale om fornyelse af optikeroverenskomsten

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Tables BASE % 100%

Tables BASE % 100% Her er hvad 194 deltagere på Folkehøringen mener om en række spørgsmål - før og efter, at de har diskuteret med hinanden og udspurgt eksperter og politikere. Før Efter ANTAL INTERVIEW... ANTAL INTERVIEW...

Læs mere

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri 27. december 2011 Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri Iværksætterrådgivning. Fire ud af ti erfarne iværksættere har fået råd og vejledning fra andre ved opstarten af deres virksomhed.

Læs mere

Janteloven i vejen for innovation

Janteloven i vejen for innovation Janteloven i vejen for innovation AF ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA OG CHEFKONSULENT CHRISTIAN OHM, CAND.SCIENT.ADM., M.SC. RESUME Den gode nyhed først: danskerne kommer ofte

Læs mere

» Invitation. vækst og velfærd. I et højhastigheds samfund

» Invitation. vækst og velfærd. I et højhastigheds samfund » Invitation vækst og velfærd I et højhastigheds samfund » Mød Foto: Stig Stasig Tid Mandag den 26. april 2010 kl. 13 17.30 Hans Skov Christensen DI Jens Klarskov Dansk Erhverv Claus Hjort Frederiksen

Læs mere

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med.

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med. Overborgmesteren TALE Tale til Overborgmesteren Anledning 1. maj 2014 Sted - Dato 1. maj 2014 Taletid Bemærkninger til arrangementet Ca. 10 min Kære alle sammen Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat

Læs mere

HG - KONTOR VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden...

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Folkehøring. Folketinget samler mini-danmark til Folkehøring om EU på Christiansborg. Christiansborg februar 2017

Folkehøring. Folketinget samler mini-danmark til Folkehøring om EU på Christiansborg. Christiansborg februar 2017 Folkehøring Christiansborg 25.-26. februar 2017 Folketinget samler mini-danmark til Folkehøring om EU på Christiansborg Derfor holder Folketinget Folkehøringen Hvad er en folkehøring? Hvordan er deltagerne

Læs mere

I disse dage besøger Inatsisartuts finansudvalg og råstofudvalg Danmark.

I disse dage besøger Inatsisartuts finansudvalg og råstofudvalg Danmark. 1 DORIS JAKOBSEN SIUMUT INDLÆG VED FOLKETINGETS AFSLUTNINGSDEBAT ONSDAG D. 29 MAJ, 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------

Læs mere

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Diskussionsoplæg OK 2014 Det private arbejdsmarked Mine krav dine krav? n overenskomst Det er og skal være medlemmernes krav, der sætter dagsordenen for forhandlingerne om

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller. kinesisk ordsprog. EU og arbejdsmarkedet

Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller. kinesisk ordsprog. EU og arbejdsmarkedet Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller kinesisk ordsprog EU og arbejdsmarkedet Ole Christensen, socialdemokratisk europaparlamentariker, medlem af Parlamentets

Læs mere

Offentlig Digitalisering Per Andersen, direktør, DANSK IT

Offentlig Digitalisering Per Andersen, direktør, DANSK IT Offentlig Digitalisering Per Andersen, direktør, DANSK IT Agenda DANSK IT Danmark 3.0 IT i Praksis Offentlig digitaliseringsstrategi Hvad arbejder DIT for? Forening for IT professionelle med 7.400 medlemmer

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Forandringstempoet er højt Erhvervslivet ændrer sig i disse år, og forandringstempoet er højt. Digitalisering

Læs mere

UDBUD OG INNOVATION. Opsamling på rundbordsdiskussion

UDBUD OG INNOVATION. Opsamling på rundbordsdiskussion UDBUD OG INNOVATION Ved bordene om udbud og innovation blev der drøftet, hvordan kommunen kan gøre det mere attraktivt og nemmere for SMV er at byde på offentlige udbud. Grundlæggende ønskes en tættere

Læs mere

Landsoverenskomsten for cafeterier, quick-food i supermarkeder mv.

Landsoverenskomsten for cafeterier, quick-food i supermarkeder mv. Orientering Landsoverenskomsten for cafeterier, quickfood i supermarkeder mv. Mæglingsforslag fremsat Efter flere forhandlingsmøder med 3F om fornyelse af Landsoverenskomsten for cafeterier, quickfood

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

HVIS DU BLIVER OPSAGT - RETTIGHEDER OG MULIGHEDER

HVIS DU BLIVER OPSAGT - RETTIGHEDER OG MULIGHEDER HVIS DU BLIVER OPSAGT - RETTIGHEDER OG MULIGHEDER 2016 DINE RETTIGHEDER OPSIGELSESVARSLER I FUNKTIONÆRLOVEN HAR DU VÆRET ANSAT: ER DER ET VARSEL PÅ: OPSIGELSE SKAL SENEST GIVES VED: Under 6 måneder 1 måned

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Store muligheder for eksportfremme til MMV er

Store muligheder for eksportfremme til MMV er Januar 2014 Store muligheder for eksportfremme til MMV er Af chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk og chefkonsulent Marie Gad, msh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder står for en begrænset del

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Hvordan sikrer vi tryg digital velfærd?

Hvordan sikrer vi tryg digital velfærd? NYHEDSBREVET DANSKE REGIONER UDKOMMER HVER 14. DAG NR 4 20. MARTS 2013 SUNDHEDS-IT Hvordan sikrer vi tryg digital velfærd? Regeringen, Danske Regioner og KL vil senere på året præsentere en samlet strategi

Læs mere

fremtiden starter her... Medlemskab

fremtiden starter her... Medlemskab fremtiden starter her... Medlemskab VELKOMMEN TIL DANSK ERHVERV» Dansk Erhverv er landets hurtigst voksende erhvervsorganisation. Det er vi blandt andet, fordi vi leverer værdiskabende rådgivning og politisk

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2017 Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Fødevarebranchen er god til robotter og automatisering, men kan blive endnu bedre til

Læs mere

Vækstlaget i Syddanmark

Vækstlaget i Syddanmark Tænk Stort 22. sep. 08 Vækstlaget i Syddanmark Undersøgelse af mindre og mellemstore virksomheders rammevilkår og vejen til innovation Organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver- og erhvervsorganisation,

Læs mere

Den 8. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat indgået aftale om fornyelse af IT-overenskomsten for en 3-årig periode.

Den 8. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat indgået aftale om fornyelse af IT-overenskomsten for en 3-årig periode. Orientering Fornyelse af IToverenskomsten Den 8. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat indgået aftale om fornyelse af IToverenskomsten for en 3årig periode. IToverenskomsten

Læs mere

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 37

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 37 Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 37 Overskrifter - Støjberg: Ekstraordinær europæisk situation retfærdiggør ændring af Schengen-regler - Løkke gør parallelsamfund og udlændinge til prioritet - Venstre

Læs mere

fremtiden starter her... BASIS Medlemskab

fremtiden starter her... BASIS Medlemskab fremtiden starter her... Medlemskab VELKOMMEN TIL DANSK ERHVERV» Dansk Erhverv er landets hurtigst voksende erhvervsorganisation. Det er vi blandt andet, fordi vi leverer værdiskabende rådgivning og politisk

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsens tale på FSR s årsmøde danske revisorer Revisordøgnet 2013, den 26. september 2013 Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Læs mere

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010 Udfordring: Brug andre aktører rigtigt Andre aktører skal bruges, der hvor de skaber en merværdi i forhold til jobcentrene. Det vil sige der hvor de har specialiseret viden om målgruppernes arbejdsmarked

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Overordnede temaer til drøftelse i partnerskabet Nye teknologier og forretningsmodeller Fremtidens kompetencer

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Flere akademikere i job 2016

Flere akademikere i job 2016 Akademikeraftalen Flere akademikere i job 2016 Følgende partier er med i aftalen Det Konservative Folkeparti enhedslisten Liberal Alliance Radikale venstre socialdemokraterne socialistisk folkeparti venstre

Læs mere

Notat // 05/11/07 IKKE FLERTAL FOR DE OFFENTLIGT ANSATTES LØNKRAV MEN DE OFFENTLIGT ANSATTE ER POSITIVE

Notat // 05/11/07 IKKE FLERTAL FOR DE OFFENTLIGT ANSATTES LØNKRAV MEN DE OFFENTLIGT ANSATTE ER POSITIVE IKKE FLERTAL FOR DE OFFENTLIGT ANSATTES LØNKRAV MEN DE OFFENTLIGT ANSATTE ER POSITIVE Et flertal i befolkningen er IKKE villig til at betale mere i skat for at sikre de offentligt ansatte højere løn. Det

Læs mere

Planloven: Kommunernes holdning 1. Bech-Bruun Intelligence Planloven: Kommunernes holdning

Planloven: Kommunernes holdning 1. Bech-Bruun Intelligence Planloven: Kommunernes holdning Planloven: Kommunernes holdning 1 Bech-Bruun Intelligence Planloven: Kommunernes holdning Analyse Maj 2016 2 Planloven: Kommunernes holdning Indhold Baggrund 3 Overordnede resultater 4 Data 7 Bech-Bruun

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation Den 27. maj 2011 Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation 1. Indledning I dag har regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas- Møller indgået aftale

Læs mere

REALIZE YOUR POTENTIAL

REALIZE YOUR POTENTIAL REALIZE YOUR POTENTIAL Master in Management of Technology EXECUTIVE MBA at iscenesætte forandringer handler om at tegne billeder af nye helheder Master in Management of Technology 2-årig masteruddannelse

Læs mere

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer 8 0 1 2 FO R U N E G I3 F U N G O D M A K K TI A V TA IT LO ET G S- U K N Æ G E R M E ED A LE LL M E M ER Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før

Læs mere