EU s digitale indre marked gemmer på stort vækstpotentiale for dansk økonomi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EU s digitale indre marked gemmer på stort vækstpotentiale for dansk økonomi"

Transkript

1 # maj 2014 MEDLEMSAVIS FOR VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV DISTRIBUTION PÅ DEN FEDE MÅDE side VERDENS STØRSTE VÆKSTMARKED JA TIL ENHEDS- PATENTET NYE OVERENS- KOMSTER SIKRER RO > 06 > > > 15 FREMTIDENS MEDARBEJDER EU s digitale indre marked gemmer på stort vækstpotentiale for dansk økonomi En færdiggørelse af det indre marked for tjenesteydelser vil få meget store positive økonomiske konsekvenser for dansk og europæisk økonomi. Men der er endnu mange barrierer for, at digitale tjenesteydelser kan udveksles frit i EU. Af Malthe Munkøe og Kristian Kongensgaard Et integreret digitalt indre marked vil have store positive økonomiske konsekvenser for EU-landene. Derfor er det vigtigt, at der gennemføres de fornødne politiske tiltag, der kan styrke digitaliseringen og understøtte IT-erhvervenes vækst for at realisere det store gevinstpotentiale til gavn for dansk og europæisk økonomi. Det er en vanskelig øvelse at gøre op, hvor stort potentialet nærmere bestemt er. Men det bedste bud er givet ved beregninger fra Copenhagen Economics, som både Europa-Kommissionen og andre aktører støtter sig til. Tager man udgangspunkt i disse tal, kan man gøre potentialet op som følger: Styrket international konkurrenceevne for den europæiske IT-sektor. Styrket produktivitetsudvikling. 4 procent højere bruttonationalprodukt i Danmark i Det virker som et meget stort potentiale, Copenhagen Economics har beregnet. Selv hvis det blot er halvdelen, så er det en kæmpe gevinst for væksten - og et klart signal om at EU kan og bør spille en central rolle, siger chefkonsulent Janus Sandsgaard, Dansk Erhverv. Foto: Kim Wendt. Hvis EU fik nedbrudt barrierer og banet vejen for flere stik til et indre marked for digitale tjenesteydelser, ville der være mange penge at hente - også for Danmark og danske virksomheder. Europa sakker agterud Europa er alvorligt økonomisk udfordret, og væksten sker i Sydøstasien, USA og andre steder langt fra vores himmelstrøg. Et af svarene på vækstudfordringen er mere markedsintegration på det digitale område. Internet-revolutionen indledte ganske vist en gennemgribende transformation af de europæiske økonomier. Men det er alligevel slående, at man vedvarende har kunnet høste betydeligt større gevinster ved IT i USA. Således fremhæves det ofte, at der ikke er opstået en europæisk pendant til Google, Facebook eller lignende selskaber inden for sociale medier og internetteknologi. Den europæiske produktivitetsudvikling har meget længe været mindre gunstig end den amerikanske. Blandt andet som følge af, at man ikke har været ligeså gode til at drage nytte af de teknologiske landvindinger. Den digitale økonomi er international og transformativ af natur. Det betyder, at den ikke bare speeder kommunikationen op, men forandrer alting på vejen. Der opstår helt nye muligheder og præmisser for måden, vi udvikler, fremstiller, markedsfører, distribuerer og forbruger på. Der opstår helt nye markeder og forretningsmodeller. Det stiller nye krav til reguleringen, og her spiller EU en naturlig og afgørende rolle, påpeger Janus Sandsgaard. Læs mere om det digitale indre marked på side 4. Læs mere om os på eller ring

2 DANSK ERHVERV leder maj 2014 S 2 Af Christian Ingemann Direktør Dansk Erhverv Det handler om danske idéer Den 25. maj skal vi stemme om den fælles europæiske patentdomstol, som også medfører enhedspatentet. Et ja vil gøre det billigere og nemmere for danske virksomheder at beskytte deres gode idéer. Det gælder både små og store virksomheder, på tværs af branche. Enhedspatentet vil betyde, at virksomhederne kun skal ét sted hen for at gøre deres patent gældende i Europa. Den fælles patentdomstol vil skabe større transparens og ensrettethed, når danske patenter skal beskyttes. Derfor er vi i Dansk Erhverv ikke i tvivl, når vi anbefaler et ja - og det er virksomhederne heller ikke. Der er bred enighed, når man spørger de, som arbejder med patenter til hverdag. Derfor er vi gået sammen med arbejdsmarkedets øvrige parter om en fælles oplysningskampagne. På hjemmesiden letterepatent.dk giver vi talerum til helt almindelige danske virksomheder. Her fortæller både direktøren og tillidsrepræsentanten deres historie. Om hvorfor det er vigtigt, at vi stemmer ja. Nej-siden forsøger at skabe usikkerhed i debatten ved at tegne skræmmebilleder. Det ville være en skam for Danmark, hvis de får lov til at fylde for meget i debatten. For det kan godt være, at juraen bag den europæiske patentdomstol ikke er helt nem at forstå - men det er betydningen af den. Et ja den 25. maj vil gøre det lettere og billigere for danske virksomheder at beskytte deres gode idéer. Lad os spare danske virksomheder for at bruge deres tid og penge på administration og bureaukrati. Så de i stedet kan fokusere på at få gode idéer og på at skabe jobs i Danmark. Det handler ikke om EU, og det handler ikke om, hvad der kan patenteres. Det handler om at gøre det lettere og billigere for danske virksomheder at beskytte deres gode idéer. De idéer som vi skal leve af. En vækstpakke der skal frankeres som et brev Mange af erhvervslivets mærkesager tilgodeses i regeringens vækstplan, men pakken bør have mere vægt, lyder opfordringen fra Dansk Erhverv. vækst Af Johannes Bøggild Regeringen tager med lanceringen af sine vækstinitiativer skridt til at få dansk økonomi ud af krisen. Derfor roser Dansk Erhverv regeringen for at holde fast i reformer for at sikre vækst og forbedret dansk konkurrenceevne. Danske virksomheder er i konstant konkurrence med udlandet. Det politiske arbejde med at tilpasse og forbedre vilkårene er derfor en nødvendig politisk dyd, som skal roses. Uanset om vi gerne havde set, at pakken havde en anden tyngde og udformning, siger administrerende direktør Jens Klarskov. Selv om regeringerne de seneste år allerede har gennemført en række reformer og erhvervspolitiske indgreb, har den danske vækst været lav og konkurrenceevnen faldende. Med de varslede initiativer bebuder regeringen, at den kan trække Danmark de sidste skridt ud af krisen. Jeg er tilfreds med, at mange af regeringens initiativer er nogle, vi har foreslået. Men når man lægger den samlede størrelse af pakken op på vægten, så har den kun tyngde til at blive frankeret som brevpost. Der mangler flere afgifts- og skattelettelser. Det er bekymrende, at regeringen med energiafgifterne vil tilgodese særlige brancher frem for at gavne erhvervslivet bredt, påpeger Jens Klarskov. Mærkesag imødekommes Dansk Erhverv har det som en mærkesag, at det skal være nemmere at drive virksomhed. Det er positivt, at en væsentlig del af regeringens vækst initiativer handler om at reducere erhvervslivets bøvl. Samtidig bliver det også nemmere for SMV er at skaffe kapital. Vækstinitiativerne er gode og rigtige, men de flytter ikke konkurrenceevnen markant. Jens Klarskov, administrerende direktør, Dansk Erhverv Kredittørken har ramt mange virksomheder hårdt. Derfor er det fornuftigt med en række initiativer, som kan give de små og mellemstore virksomheder bedre adgang til finansiering, selv om vi helst havde set en lavere aktieindkomstbeskatning, siger Jens Klarskov. Men der mangler afgiftslettelser Dansk Erhverv savner imidlertid også skatte- og afgiftslettelser blandt de mange initiativer: Hvis man for alvor skal forbedre den danske konkurrenceevne og sikre vækst og arbejdspladser, er skatter og afgifter ikke til at komme udenom. Derfor er vækstinitiativerne gode og rigtige, men de flytter ikke konkurrenceevnen markant, understreger Jens Klarskov. UDGIVES AF BØRSEN 1217 KØBENHAVN K Redaktion johannes bøggild (ansvarshavende redaktør), Kristian Kongensgaard, Dorthe Pihl, Jesper Brønnum, tine larsen, emilie husted, anne birkelund, Tanja Thorsteinsson Der skulle komme en vækstpakke fra regeringen. Men Dansk Erhverv mener, at der kun er tale om et vækstbrev. T F Annoncesalg: T design: 1508 og essensen layout og tryk: rosendahls a/s Oplag: Udgives 15 gange i 2014 ISNN: Titel: Dansk Erhvervsavis Illustration: Colourbox.

3 HVORDAN BOR DU SOM PENSIONIST? Smugkig på din fremtid og få dit Pensionstal på mitpfa.dk Pensionstallet fortæller dig, hvilken levestandard du kan forvente dig i fremtiden. Har du fx et Pensionstal på 70, kan du forvente at have 70 % af din nuværende løn til rådighed i 20 år som pensionist.

4 DANSK ERHVERV eu maj 2014 S 4 Sådan kan gevinsterne ved EU s digitale indre marked realiseres Som det fremgår af artiklen på forsiden, vil en færdiggørelse af det indre marked for tjenesteydelser få meget store positive økonomiske konsekvenser. Her er Dansk Erhvervs forslag til centrale tiltag. EU Af Malthe Munkøe og Kristian Kongensgaard Produktivitetsvæksten har vedvarende været lavere i EU-15 og Danmark end i USA. I perioden var den gennemsnitlige årlige produktivitetsvækst i USA 1,9 procent mod 1,0 pct. i EU-15 og blot 0,7 i Danmark. En vigtig årsag til den højere produktivitetsvækst i USA er efter alt at dømme, at man har et langt bedre integreret marked for digitale tjenester. Et digitalt produkt eller en tjenesteydelse kan uden videre sælges i hele USA, mens det ofte vil være forbundet med vanskeligheder at sælge til andre EU-lande som følge af de eksisterende barrierer for det digitale indre marked. Noget af det imponerende ved internettet er, at digitale produkter kan ramme hele verden - bare der er en bredbåndsforbindelse. Man er ikke afhængig af lastbiler, færger og Illustration: Colourbox fly for at få varen frem. Den ligger få klik væk. Digital økonomi er international af natur, og det burde jo gøre visionen om det indre marked til virkelighed, mener chefkonsulent Janus Sandsgaard, Dansk Erhverv. Men EU er i dag en meget sammensat størrelse, hvor det er svært at navigere som virksomhed, fordi der gælder forskellige regler alt efter hvilket land, man arbejder i. Det gør det svært, når man som virksomhed arbejder på tværs af lande, hvilket ikke mindst er udgangspunktet i den digitale økonomi. Vi kæmper desværre stadig med mange forskellige regler i EU. Det gør det bøvlet for virksomheder at sælge deres digitale produkter i EU. Mange vil sikkert vælge at starte med USA, hvor der ikke er samme bøvl med nationale dialekter af reglerne. Et digitalt indre marked med fælles regler, krav og standarder vil styrke europæiske virksomheder markant i den globale konkurrence. Her kan og bør EU spille en positiv rolle, understreger Janus Sandsgaard. Et mere integreret digitalt indre marked Etableringen af et integreret indre marked for digitale services er ikke blot udtryk for et luftigt politisk mål, men også genstand for et konkret lovgivningsarbejde på europæisk niveau. Europa-Kommissionen har foreslået eller arbejder på 28 konkrete tiltag, navnlig inden for e-handel, intellektuelle ejendomsrettigheder og copyrights samt standardisering og digitalisering af betalinger, e-government etc. Copenhagen Economics har peget på forskelle på henholdsvis forbrugerbeskyttelse, e-handels environment, skatte- og regnskabssystemer samt finanstjenester og telekommunikation. Dansk Erhverv bifalder i hvert fald på det overordnede plan disse bestræbelser og forslag. Selve udmøntningen er en anden sag. Dansk Erhverv ser navnlig de nedenstående tiltag som centrale i forhold til at realisere de gevinster, et integreret indre marked på det digitale område kan afstedkomme: IT i undervisningen På EU-plan er danskerne generelt langt fremme, når det kommer til IT-kompetencer. Det gør dem til potentielle kunder af avancerede løsninger. Men det er oftest i rollen som brugere af teknologien, mere end som skabere af ny teknologi. Derfor er det relevant, at IT i langt højere grad indgår i undervisningen i folkeskolen som et selvstændigt fag, og ikke blot som et redskabsfag i andre fag. IT-infrastruktur I internationale sammenhænge har Danmark en høj grad af internetbrug, men mange steder er der mangelfuld adgang til hurtig internetforbindelse. Samtidig nyder danske virksomheder også gavn af IT-investeringer i andre lande, da det øger efterspørgslen efter forskellige IT-baserede services, som danske virksomheder vil kunne konkurrere om at få kontrakt på at levere. Databeskyttelse Beskyttelsen af data skal finde sted på et højt totalharmoniseret EU-niveau. Det er afgørende, at reglerne udformes med høj kvalitet og kommunikeres klart, så det ikke hindrer innovation og iværksætteri, og samtidig yder stor beskyttelse, for forbrugertillid er afgørende for at kunne drive forretning. Samtidig er det vigtigt, at håndhævelsen får en EU-dimension med beføjelser til en central EU-enhed, således at virksomhederne på tværs af EU ikke får forskellige rammevilkår at operere ud fra. Brug af data fra offentlige myndigheder En liberal, åben og ensartet praksis med at stille data til rådighed for virksomheder, organisationer og borgere er en vigtig opgave for en tidssvarende offentlig sektor. Det er helt afgørende at nedbringe barrierer for videreanvendelse af data fra offentlige myndigheder til kommercielle såvel som ikke-kommercielle formål. EU s reviderede PSI-direktiv udvider og skærper de nuværende regler om videreanvendelse af ikke-personfølsomme data fra offentlige myndigheder. Det er et eksempel på, at EU går foran og er med til at hæve standarden i hele EU til glæde for blandt andet innovative IT-virksomheder. Gevinster ved e-handel Fra dansk side er det en udfordring, at de særligt høje danske moms-, løn- og afgiftsniveauer gør det svært at konkurrere med udenlandske webbutikker og services. Hvis disse ubalancer håndteres fra politisk side i Danmark, vil det digitale indre marked også give væsentlige gevinster til de europæiske økonomier igennem styrket nethandel. En liberal, åben og ensartet praksis med at stille data til rådighed for virksomheder, organisationer og borgere er en vigtig opgave for en tidssvarende offentlig sektor, mener Dansk Erhverv. Digitalisering af offentlige services I Danmark er vi relativt langt fremme med digitalisering af den offentlige sektor, for eksempel omkring selvbetjeningsløsninger, digital fakturering og det offentlige/private samarbejde om Nemid, som giver én nøgle til både bankerne og det offentlige. Det skal dog ikke afholde nogen fra at blive endnu bedre og hente flere gevinster. Samtidig kan danske virksomheder nyde godt af, at andre landes offentlige sektorer øger deres brug af digitale løsninger. Eksempelvis er det væsentligt lettere at byde ind på offentlige udbud i udlandet, hvis materialet og selve tilbudsprocedurerne er digitale og kan tilgås uproblematisk via internettet.

5 SDU ERHVERVSDAG ODENSE 3. JUNI GLOBAL VIDEN REGIONAL VÆKST 2014 Få værktøjer til effektivisering af arbejdsgange, forretningsudvikling og ledelseskommunikation, hør om fordele ved automation og bliv klogere på branding og sociale medier. Oplev årets leder 2013 Niels Duedahl og innovationsekspert Thomas Wedell-Wedellsborg. Deltag i matchmaking og mød forskere, kandidater eller studerende 1:1, få et innovationstjek af din virksomhed eller kom med i en klynge. TILMELDING Det koster 750 kr. ekskl. moms at deltage i SDU Erhvervsdag Gratis for studerende og arbejdsledige alumner fra SDU. Læs mere og tilmeld dig på sdu.dk/erhvervsdag

6 DANSK ERHVERV kina maj 2014 S 6 Fra Danmark til Kina for at møde danske leverandører Dronning Margrethe var på sit officielle besøg hos Kinas præsident Xi Jinping fornylig ledsaget af fire ministre samt den største danske erhvervsdelegation nogensinde med deltagelse af 135 virksomheder, hvoraf de 18 er tilknyttet Dansk Erhverv. kina Af Kristian Kongensgaard Interessen for verdens største vækstmarked var ikke til at tage fejl af: Erhvervsbesøget var en stor succes, der på mange forskellige måder satte fokus på mulighederne for at styrke det i forvejen gode forhold mellem Danmark og Kina. Regentparrets tilstedeværelse sikrede stor synlighed i pressen og deltagelse af kinesiske beslutningstagere på højt niveau, siger Jens Alsbirk, underdirektør og chef for EU & International Afdeling, Dansk Erhverv. I Beijing åbnede dronningen en erhvervskonference med fokus på bæredygtighed, hvor Dansk Erhvervs administrerende direktør, Jens Klarskov, var ordstyrer for et seminar om sundhed og velfærdsteknologi. Her berettede direktør Emil Tang, Danske Diakonhjem, om de unikke danske erfaringer inden for ældrepleje og om muligheden for at overføre de danske erfaringer inden for drift af plejehjem til Kina. Danske Diakonhjem er i færd med at opfylde den første kontrakt om at udvikle og drive plejehjem i Kina: Selve byggeriet i Shanghai, som vores kinesiske samarbejdspartner står for, er forud for planlægningen, så der er ingen slinger. Vi kommer i drift helt planmæssigt, fortæller Emil Tang, der havde inviteret samarbejdspartneren og dennes arkitekt med til seminaret: Efter mit indlæg om projektet kom der mange hen og ville have en snak. Men det nye var, at det denne gang ikke kun var kinesere, men også en del af de danske deltagere. Nogle var især interesseret i at vide, hvordan vi havde fundet vores kinesiske samarbejdspartnere, og hvordan aftalerne og indholdet heri var kommet i stand. Andre danskere henledte opmærksomheden på de relevante produkter og services, de kunne yde til driften af plejehjem. Så det var en sidegevinst at rejse til Kina for at møde danske leverandører. Danish Design Days med 18 virksomheder I Shanghai deltog 18 danske virksomheder i designudstillingen Danish Design Days, der blev åbnet af dronningen. Udstillingen fremstillede det fineste, som dansk design kunne tilbyde, og deltagerne var en blanding af veletablerede designikoner som ECCO, Lego og B&O samt lidt mindre men fremgangsrige virksomheder som House of Amber, Dea Kudibal og Edith & Ella. Der er ingen slinger, siger direktør Emil Tang, Danske Diakonhjem, om sine kinesiske samarbejdspartnere. Her taler han på et seminar om sundhed og velfærdsteknologi under statsbesøget i Kina fornylig. Novo Nordisk havde også al mulig grund til at være tilfreds med deltagelsen i statsbesøget i Kina. Virksomheden var repræsenteret blandt talerne på et sundhedsseminar, underskrev aftaler med kinesiske partnere overværet af regentparret, og var vært for et besøg af dronningen ved virksomhedens kinesiske hovedkvarter. Billedet er fra erhvervsdelegationens besøg på virksomhedens forskningscenter i Beijing, Novo Nordisk Research Centre China. I midten værten, administrerende direktør Lars Rebien Sørensen, flankeret af Dansk Erhvervs administrerende direktør Jens Klarskov. Foto: Novo Nordisk. Danmarks 5 sundeste virksomheder er fundet Modtagerne af titlen som Danmarks Sundeste Virksomhed 2014 afsløres af sundhedsministeren på Sundhedsbørsen onsdag den 4. juni sundhed De hører til blandt eliten af danske virksomheder, når det gælder sundhed, og snart kan én af dem bryste sig af ligefrem at være Danmarks sundeste. Konsulent- og softwarehuset Inspari, Viborg Kommune, Bornholms Hospital, teknologivirksomheden Parker Hannifin samt uddannelses-, forsknings- og rådgivningsvirksomheden Pharmakon er nomineret til prisen som Danmarks Sundeste Virksomhed Feltet er stærkt i år, og vi har mødt stort engagement ude i virksomhederne. Vi glæder os til at åbne dørene for en dag, hvor man ikke kan andet end blive inspireret - både på den brede sundhedsindsats, det skæve initiativ og overvejelser om fremtidens sunde arbejdskraft, siger chefkonsulent Anne-Marie Røge Krag, Dansk Erhverv, der står bag konkurrencen sammen med Sundhedsdoktor, Dansk Firmaidrætsforbund og Nordea Liv & Pension. Flere oplysninger om Sundhedsbørsen og tilmelding på:

7 Vil du spille en central Vil du spille en central rolle Vil du i en spille strategisk en central udvikling rolle en strategisk udvikling af rolle din i en virksomhed? strategisk udvikling af af din din virksomhed? virksomhed? EXECUTIVE MBA EXECUTIVE EXECUTIVE MBA MBA Med fokus på ledelse, uddanner MMT fremtidens ledere i spændingsfeltet mellem teknologi, innovation, forretningsskabelse fokus på ledelse, uddanner og forandringsledelse. MMT fremtidens ledere i spændingsfeltet mellem teknologi, innova- Med tion, Med forretningsskabelse fokus på ledelse, uddanner og forandringsledelse. MMT fremtidens ledere i spændingsfeltet mellem teknologi, innovation, forretningsskabelse fokus er identifikation og forandringsledelse. og gennemførelse af forandringsprojekter i egen virksomhed. Uddannelsens Uddannelsens fokus er identifikation og gennemførelse af forandringsprojekter i egen virksomhed. MMT-uddannelsen Uddannelsens fokus er er en identifikation 2-årig deltidsuddannelse og gennemførelse målrettet af forandringsprojekter den erfarne leder, der i egen arbejder virksomhed. med MMT-uddannelsen innovation og produkt-, er en service-, 2-årig deltidsuddannelse IT- eller produktionsudvikling målrettet inden erfarne for en leder, privat der eller arbejder offentlig med virksomhed. MMT-uddannelsen Undervisningen og produkt-, er foregår en service-, 2-årig med deltidsuddannelse IT- 2 eller døgns produktionsudvikling internat målrettet pr. måned. den inden erfarne for en leder, privat der eller arbejder offentlig med virksom- innovation hed. innovation Undervisningen og produkt-, foregår service-, med IT- 2 eller døgns produktionsudvikling internat pr. måned. inden for en privat eller offentlig virksomhed. lægger Undervisningen stor vægt på foregår innovative med løsninger, 2 døgns internat hvor der pr. tages måned. udgangspunkt i din virksomheds pro- Vi Vi blemstillinger lægger stor vægt og det på virker. innovative Det kan løsninger, de godt hvor 250 ledere tages der udgangspunkt har gennemført i din uddannelsen virksomheds alle problemstillinger under Vi lægger på. stor vægt og det på virker. innovative Det kan løsninger, de godt hvor 250 der ledere tages der udgangspunkt har gennemført i din uddannelsen virksomheds alle pro- skrive skrive under blemstillinger på. og det virker. Det kan de godt 250 ledere der har gennemført uddannelsen alle skrive På under hvert på. semester udarbejdes et individuelt projekt, som er omdrejningspunkt for din videns- og På kompetence hvert semester opbygning. udarbejdes Dermed et individuelt får din virksomhed projekt, som en velfunderet er omdrejningspunkt analyse af virksomhedens for din videns- og styrker kompetence og På hvert forandringsbehov, semester opbygning. udarbejdes og Dermed du vil et være individuelt får centralt din virksomhed projekt, placeret som en i realiseringen velfunderet er omdrejningspunkt analyse af denne af forandring. virksomhedens din videns- Uddannelsen og styrker og giver kompetence forandringsbehov, derfor hurtig opbygning. return og Dermed du of vil investment være får centralt din virksomhed til placeret dig og din en i realiseringen virksomhed. velfunderet analyse af denne af forandring. virksomhedens Uddannelsen styrker giver og forandringsbehov, derfor hurtig return og du of vil investment være centralt til placeret dig og din i realiseringen virksomhed. af denne forandring. Uddannelsen giver derfor hurtig return of investment til dig og din virksomhed. Læs mere på Læs mere på Læs mere på Master in Management of Technology Master - En Executive in MBA Management uddannelse optaget of Technology Master in Management of Technology - i det En Executive internationale MBA Executive uddannelse MBA optaget Council - i det En Executive internationale MBA Executive uddannelse MBA optaget Council i det internationale Executive MBA Council Studiestart 2014 Studiestart 2014 Studiestart MMT - emba 2014 Ansøgning: MMT - emba Ansøgning: Studiestart: MMT - emba Ansøgning: Studiestart: Studiestart: 1.9. Ledelse gennem forandring - forandring gennem ledelse Ledelse gennem forandring forandring gennem ledelse Ledelse gennem forandring - forandring gennem ledelse Aalborg Universitet MMT e-mba Fibigerstræde Aalborg Tlf Aalborg Universitet MMT e-mba Fibigerstræde Aalborg Tlf Aalborg Universitet MMT e-mba Fibigerstræde Aalborg Tlf

8 DANSK ERHVERV virksomhedsportræt maj 2014 S 8 FK Distribution har taget patent på dele af teknologien, der kan sortere og pakke nøjagtig de reklametryksager, hver enkelt husstand ønsker at modtage. Distribution på den fede måde Det begyndte som en distributionsvirksomhed for snart 50 år siden, og distribution er fortsat grundlaget med omdeling af over 1 milliard reklametryksager om året. Men FK Distribution A/S er også en innovativ videns- og rådgivningsvirksomhed, der med teknologisk snilde og dataudnyttelse vil ramme forbrugernes ønsker og behov stadig mere selektiv og præcis. virksomhedsportræt Af Kristian Kongensgaard I foyeren hos FK Distributions hovedsæde i Taastrup mødes medarbejdere og besøgende med talrige slogans om virksomheden. De stammer fra en event, hvor medarbejderne blev bedt om at karakterisere deres arbejdsplads. Det slogan, der efterfølgende blev kåret som det mest præcise, nemlig Struktur på den fede måde, hænger med noget større typer i receptionen. En virksomhed, der håndterer store volumener, skal være struktureret, effektiv og lønsom, og det synes vi også, FK Distribution er - men på den fede måde, siger administrerende direktør Mads Dahl Andersen, 51 år. Hans karriere i virksomheden kører nu på 20. år, og sidste år blev det til over 1 milliard tryksager. Når han bliver spurgt om sit arbejde, lyder svaret gerne: Jeg går med reklamer. Strengt taget kan han dog ikke sætte stillingsbetegnelsen omdeler af reklametryksager på sit CV, men han har prøvet jobbet: Jeg er fra landet, og mit første job var at malke køer. Men da min søn som 13-årig gerne ville være omdeler, hjalp jeg ham i gang, og når der var brug for det omdelere Selve omdelingen fra hus til hus har ikke forandret sig synderligt siden 1965, da FK Distributions nuværende bestyrelsesformand, Richard Bunk, startede virksomheden i et kælderlokale på Frederiksberg. Men inden de godt omdelere lægger reklametryksagerne i trækvognen i dag, har de glittede produkter været en tur gennem FK Distributions avancerede teknologi og tilsat en god portion IT, udvundet på data om samtlige 2,8 millioner husstande i Danmark. Engang fik de alle sammen alle reklametryksager. Så kunne de vælge ikke at få nogen af dem. I dag kan de via NejTak+ -ordningen krydse af, hvilke de ønsker at modtage. Processen, fra udgiverne afleverer deres tryksager, og til de havner i postkassen, er der kun FK Distribution, der kan håndtere. Virksomheden har endda taget patent på dele af teknologien: Sortering af tryksagerne behøver ikke være så standardiseret som tidligere. I stedet for kun at have ét produkt, som alle kunne få - eller fravælge, så har vi nu vendt det hele på hovedet og tilbyder hver enkelt deres helt eget skræddersyede udvalg. Vi har automatiseret en kompliceret proces, men gjort det nemt for forbrugerne, understreger Mads Dahl Andersen. For cirka et år siden lancerede FK Distribution NejTak+ -ordningen og har netop iværksat 2. fase af kampagnen, som cirka tilsluttede sig det første år. Distribution, logistik, viden og rådgivning Det er også frivilligt for detailhandelen, om de vil være på forbrugernes selektive liste: Mange får distribueret reklametryksager hver uge, og andre kun en gang om året eller sjældnere endnu. Vi vurderer, at NejTak+ er relevant for cirka 150 af dem, der i dag omdeler tryksager. Af dem kan forbrugerne på nuværende tidspunkt til- eller fravælge de 80. Vi regner med på sigt at komme op på 120. FK Distribution er ikke alene en transport- og logistikvirksomhed men også en videns- og rådgivningsvirksomhed.

9 DANSK ERHVERV virksomhedsportræt maj 2014 S 9 Foto: FK Distribution Foreløbig har fire statslige postvæsener rundt om i Europa været på besøg for at se og høre, hvordan FK Distribution klarer sig i en benhård og knivskarp konkurrence. For som Mads Dahl Andersen siger: Vi er på et modent marked, og her er forløbet ofte, at først bliver der færre konkurrenter, så rationaliserer de eksisterende helt ind til benet, og derefter kommer der én udefra, som gør det på en ny måde for den halve pris. Han hentyder dermed til, at FK Distribution tager tilløb til også at gå ind i markedet for adresseret post: Vi regner med i løbet af nogle få år at kunne tilbyde og udføre omdeling af procent af al adresseret post i Danmark og i et meget konkurrencedygtigt set-up. Skrap registerlovgivning er ok FK Distribution ligger inde med en enorm viden om forbrugerne, og mulighederne for at udnytte dem stemmer godt overens med juraen: Danmark har en meget skrap registerlovgivning, og det bifalder jeg. FK Distribution har ikke informationer om forbrugerne, som vi ikke må bruge. Alle de informationer, vi har, skal vi have lov af forbrugerne til at benytte, og det er vi helt indforstået med. Så der er ikke noget i lovgivningen, der lægger os hindringer i vejen, konkluderer Mads Dahl Andersen, hvis næste innovative træk allerede er godt i gang. Det er elektronisk adgangskontrol, hvor låsesystemet kan aktiveres i en begrænset tidsperiode, så FK Distributions omdelere uhindret kan komme ind i eksempelvis etageejendomme på de dage, reklamerne skal ud: Systemet er også fortrinligt til medarbejdere med andre funktioner, for eksempel hjemmeplejen. Derfor har vi også solgt løsningen til en række danske kommuner samt Malmø. I FK Distribution A/S fjor deltog vi i 7 offentlige udbud og vandt de 5. Fantastisk opgave at være arbejdsgiver FK Distribution har været arbejdsgiver for efterhånden flere hundredtusinde teenagere: Det er en fantastisk opgave, som vi har specialiseret os i. Reklameomdeling egner sig godt som 1. gangs job, fordi arbejdet begynder hjemmefra, foregår i nabolaget og kan frit tilrettelægges inden for et vist tidsrum. Vores opgave går derfor ikke alene ud på at tage hånd om de unges første møde med arbejdsmarkedet men også om distanceledelse. Det handler ledelsesmæssigt om at administrere og informere samt føre dialog og tage styring. Kvaliteten af omdelingen har FK Distribution ingen problemer med at opretholde. Men i nogle områder af landet, især i centrum af de større byer, hvor der ikke bor så mange teenagere, kan det være svært at få dækket alle ruter. De unge er i gennemsnit ansat et år, og gennemsnittet dækker over et spænd fra typisk 3 måneder og op til 3 år: Grundlæggende vil de unge gerne tjene deres egne penge, og det er en holdning, der er endnu mere udtalt i dag end tidligere. I forbindelse med ansættelsen taler vi altid med forældrene, som også underskriver ansættelseskontrakten. Vores omdelere er generelt ikke forkælede hjemmefra, men vi skal kommunikere med dem på deres betingelser. De unges digitale tilgang passer imidlertid fint med FK Distributions behov for at udnytte IT. Hver enkelt omdeler har sin egen side på nettet med ansættelseskontrakt, lønsedler, ruter og ændringer på ruterne, omdelingsrækkefølge, ferie og fridage, afløsning etc.. Der er lagt 11 små film ud med tips til, hvordan de unge kan tackle arbejdet, Virksomheden hed tidligere Forbruger Kontakt, deraf navnet FK Distribution. Det er Danmarks største private distributionsvirksomhed. Den blev stiftet i 1965 af den nuværende bestyrelsesformand for virksomheden, Richard Bunk. Virksomheden omdeler tryksager til alle 2,8 million husstande i Danmark og dækker dem 2 gange om ugen. Der er cirka omdelere og distributionsruter. Derudover er der cirka 360 heltidsansatte. Virksomheden er datterselskab i koncernen North Media A/S, der blandt andet også omfatter Søndagsavisen, Helsingør Dagblad og en række lokale ugeaviser samt jobportalen ofir.dk. Den korte version En virksomhed, der håndterer store volumener, skal være struktureret, effektiv og lønsom, og det synes vi også, FK Distribution er - men på den fede måde. Vi har automatiseret en kompliceret proces, men gjort det nemt for forbrugerne. Alle de informationer, vi har, skal vi have lov af forbrugerne til at benytte, og det er vi helt indforstået med. Forventningen om, at afgiften er på vej, har allerede reduceret mængden af reklametryksager med mere end 15 procent. Derfor er formålet allerede godt på vej til at blive opfyldt uden afgiften. Vi skal forsøge at være mindst 5 år foran forbrugerne, og det gør vi ved at fortsætte udviklingen mod tilbudslæsning på tværs af medier og kanaler. Mads Dahl Andersen, administrerende direktør, FK Distribution for eksempel om påklædning, løft og løse hunde. Foruden selve lønnen kan omdelerne optjene bonuspoint, hvis de eksempelvis tager en ekstra rute eller selv skaffer en ferieafløser. Med disse bonuspoint kan de unge få blandt andet tøj, computerspil og smykker: Det synliggør den ekstraindsats, omdelerne yder, og gør det sjovere at være ansat i virksomheden, påpeger Mads Dahl Andersen. Reklameafgift vil være en belastning Den reklameafgift, som endnu ikke er blevet godkendt af EU, følges naturligvis med stor interesse af FK Distribution: Afgiften vil være en belastning. Men forventningen om, at afgiften er på vej, har allerede reduceret mængden FK Distributions administrerende direktør Mads Dahl Andersen, 51 år, går på 20. år med reklamer. Foto: FK Distribution af reklametryksager med mere end 15 procent. Derfor er formålet allerede godt på vej til at blive opfyldt uden afgiften, understreger Mads Dahl Andersen. Han vil dog ikke give NejTak+ - ordningen æren for, at mængden af reklametryksager er faldet: Nej, men hvis afgiften kommer, vil NejTak+ afbøde de negative virkninger. Det er helt fint, hvis mængden af tryksager falder, fordi målgruppen til gengæld bliver ramt mere præcist. De forbrugere, der benytter sig af NejTak+, har tænkt over tingene og vil alt andet lige sætte større pris på de reklamer, de modtager. FK Distribution kan fortsat glæde sig over forbrugernes store interesse for reklametryksager. Analyser viser, at 92 procent af de husstande, der modtager reklamer, læser dem, og at 71 procent af forbrugerne foretrækker tilbud via tilbudsaviserne: Vi ved godt, at der kommer mere og mere over på nettet, og den udfordring tager vi op. I år regner vi med 50 millioner læsninger på vores digitale løsning Mine Tilbud. Vi skal forsøge at være mindst 5 år foran forbrugerne, og det gør vi ved at fortsætte udviklingen mod tilbudslæsning på tværs af medier og kanaler, slutter Mads Dahl Andersen. Vækst og virksomheder I en række virksomhedsportrætter fortæller Dansk Erhvervs medlemmer fra forskellige brancher om de opgaver, muligheder og udvikling, der tegner sig for dem.

10 DANSK ERHVERV patentreform maj 2014 S 10 EUROPAPOLITISK TOPMØDE 2014 Europa vil vi vinde videnkapløbet? Tirsdag den 20. maj 2014, kl Sted: Dansk Erhverv, Børsen, Slotsholmsgade 1, København K. Dansk Erhverv og TV2 News sætter rammerne for en debat i anledning af den kommende afstemning om den europæiske patentreform og valget til Europa-Parlamentet. Et enhedspatent vil betyde, at det bliver billigere og nemmere at tage patent og med Patentdomstolen beskytte det i de lande, der sammen med Danmark kommer med i aftalen. Hør udenrigsminister Martin Lidegaard fortælle, hvorfor regeringen anbefaler et ja til patentreformen. Mød også forskningsdirektør Mads Krogsgaard Thomsen, Novo Nordisk, og iværksætteren Ulrik Rasmussen, som giver eksempler på, hvad enhedspatentet vil betyde for kaffevirksomheden Growers Cup. Under TV2 News livedækning af den efterfølgende debat mellem EU-spidskandidaterne med afsæt i erhvervslivets vækstbetingelser inddrages tilskuere og tweets, herunder spørgsmål fra repræsentanter for danske virksomheder. Deltagere: Margrete Auken, Socialistisk Folkeparti Bendt Bendtsen, Det Konservative Folkeparti Christina Egelund, Liberal Alliance Rina Ronja Kari, Folkebevægelsen mod EU Jeppe Kofod, Socialdemokraterne Morten Messerschmidt, Dansk Folkeparti Morten Helveg Petersen, Radikale Venstre Ulla Tørnæs, Venstre /information: Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendigt: find: Europa - vil vi vinde videnkapløbet? Iværksætteren Ulrik Rasmussen har taget patent på engangskaffebryggeren Growers Cup. Dengang kunne han godt have brugt enhedspatentet. Enhedspatentet vil lette iværksætternes byrder Iværksætter Ulrik Rasmussen, der bliver gæstetaler på Dansk Erhvervs europapolitiske topmøde, støtter enhedspatentet for at lette byrderne for kommende innovative virksomheder. patentreform Af Kristian Kongensgaard Alt, hvad der kan gøres for at lette byrderne for danske iværksættere og virksomheder, skal bringes i spil. Det vil være hovedbudskabet, når iværksætter og administrerende direktør Ulrik Rasmussen går på talerstolen tirsdag den 20. maj 2014 på Dansk Erhvervs europapolitiske topmøde Europa - vil vi vinde videnkapløbet? Se invitationen andetsteds på denne side. Han er manden bag firmaet Coffeebrewer Nordic A/S og engangskaffebryggeren Growers Cup, der blot skal have tilført kogende vand, før kaffen er lige så klar som den fra en stempelkande. Ulrik Rasmussen har taget patent på sin opfindelse verden over og blandt andet i 9 EU-lande. Han har også pt. en række patentansøgninger liggende: Jeg har ikke regnet på, hvad jeg kunne have sparet, hvis der allerede havde været et enhedspatent. Men det er uden tvivl mange penge og mange ressourcer. Ulrik Rasmussen vil nok også benytte sin taletid til at skælde ud på Dansk Folkeparti, der er modstander af, at Danmark tilslutter sig patentreformen: Partiet tager ikke ansvar og lytter, men sætter i stedet befolkningen op imod erhvervslivets interesser. Det er ikke så meget Enhedslisten og andre modstandere, jeg bebrejder, for det er deres klare politik. Men det er kritisabelt, at Dansk Folkeparti på den ene side vil sætte os ud på sidelinjen ved at stemme nej og samtidig argumentere for, at Danmark altid kan komme ombord senere, hvis det passer os. Alt, hvad der kan gøres for at lette byrderne for danske iværksættere og virksomheder, skal bringes i spil. Ulrik Rasmussen, iværksætter Morten Messerschmidt og de andre af Dansk Folkepartis kandidater burde skamme sig, fordi de dermed vil fratage Danmark muligheden for at præge udviklingen i enhedspatentet og Patentdomstolen. Ulrik Rasmussen mener, at Dansk Folkeparti derfor i det mindste også burde tage dets egen medicin ved valget til Europa-Parlamentet: Når partiet ikke er begejstret for enhedspatentet og vil stå udenfor, burde partiet også lade være med at stille op til EU-valget. Foto: Coffeebrewer Nordic A/S

11 DANSK ERHVERV patentreform maj 2014 S 11 Danmark får glæde af enhedspatentet Dansk Erhverv anbefaler et ja til den fælleseuropæiske patentdomstol ved folkeafstemningen den 25. maj. Her er en række spørgsmål og svar Questions & Answers på, hvorfor enhedspatentet vil gavne Danmark. Q: Hvorfor skal vi stemme ja til patentdomstolen? A: Den er en del af en patentreform, der også omfatter enhedspatentet. Et ja til patentdomstolen er en forudsætning for, at enhedspatentet vil gælde i Danmark. Det vil gøre det nemmere, billigere og mere effektivt for danske virksomheder at beskytte og forsvare deres gode idéer i Europa. Q: Hvad er fordelen med enhedspatentet? A: I dag skal danske virksomheder, som vil tage patent på en god idé i Europa, gå til patentmyndighederne i hvert enkelt land, hvor patentet skal gælde. Med enhedspatentet vil danske virksomheder fremover kunne opnå patent på én gang i alle de lande, som er tilsluttet patentdomstolen. Q: Hvad er fordelen ved den fælles patentdomstol? A: I dag skal danske virksomheder forsvare deres patenter i hvert land, hvor de krænkes. Det er dyrt, besværligt og ineffektivt og med risiko for, at forskellige domstole kommer til forskellige resultater. Den fælles domstol skal gøre det enklere, billigere og mere effektivt samtidig med, at man opnår en større juridisk sikkerhed. Q: Er europæiske patenter en fordel for Danmark? A: En stor del af Danmarks vækst, eksport og beskæftigelse stammer fra virksomheder, hvis forretning bygger på patentbeskyttede idéer. Virksomheder med patenter står alene for over en tredjedel af Danmarks samlede eksport. Q: Hvorfor har særligt Danmark gavn af patentreformen? A: Virksomheder i Danmark investerer 35 milliarder kr. årligt i forskning og udvikling. Derfor er Danmark også et af de lande i Europa med flest patentansøgninger i forhold til indbyggertallet. Q: Hvorfor bliver det lettere at opnå et enhedspatent? A: I dag skal et patent godkendes individuelt i alle europæiske lande. Det betyder, at man skal sætte sig ind alle landenes regler, betale gebyrer i hvert enkelt land og i de fleste tilfælde også oversætte alle papirer til det lokale sprog. Med patentdomstolen vil man kunne aflevere én ansøgning og stadig få patent på sin idé i næsten hele Europa. Q: Hvorfor bliver det billigere at opnå et enhedspatent? A: Med enhedspatentet vil en virksomhed kun skulle søge om europæisk patent ét sted og på ét sprog. Besparelserne på en patentansøgning til de 25 lande vil være flere hundrede tusinde kroner. Derefter vil der være yderligere besparelser, når man årligt skal betale for at forny sit patent. Q: Hvorfor bliver virksomhedernes retsstilling bedre end i dag? A: Hvis en virksomhed i dag får krænket sit patent, skal den føre en retssag i alle de europæiske lande, hvor det er sket. Der kan være forskellige krav til bevisførelse. Med den fælleseuropæiske patentdomstol vil alle sager blive ført efter samme regler og samme lovgivning. Derudover er planen, at patentdomstolen skal arbejde væsentligt hurtigere end de danske domstole. Q: Hvad sker der, hvis vi stemmer nej den 25. maj? A: Det vil stille danske virksomheder dårligere end deres konkurrenter i de lande, som er med i samarbejdet. Blandt andet fordi vi så ikke har samme lette adgang til et fælles patent for både Danmark og størstedelen af Europa. Samtidig skal danske virksomheder håndhæve deres patenter både ved den fælles patentdomstol og i Danmark. Derudover kan det blive sværere for Danmark at tiltrække udenlandske investeringer og videnstunge virksomheder. Q: Hvem vil få gavn af den fælles patentdomstol? A: En fælles patentdomstol kommer begge parter i en retssag til gode. Den vil nemlig sikre, at sagen afgøres hurtigt og effektivt. Q: Hvad er problemet med det system, vi har nu? A: Det nuværende system har sine klare fordele. Derfor bliver det også ved med at eksistere ved siden af den nye fælleseuropæiske patentdomstol. Men det nuværende system har også nogle ulemper. Det vigtige er, at virksomhederne selv kan vælge, hvilke systemer de i hvert enkelt tilfælde foretrækker at bruge. Q: Hvorfor forbedres retssikkerheden med den fælles domstol? A: Når der i dag føres en sag mellem samme parter om samme patent ved forskellige nationale domstole, hænder det, at sagen vindes i ét europæisk land og tabes i et andet. Afgørelser fra den fælles patentdomstol gælder direkte i alle de lande, hvor patenter er i kraft. Det betyder, at ens sager afgøres ens overalt i de lande, som er tilsluttet domstolen. Q: Hvordan hjælper patentreformen særligt små virksomheder? A: De vil opleve færre omkostninger og mindre administrativt besvær. Desuden bliver det væsentligt billigere at forsvare sit patent i flere lande på én gang. I dag er det nemlig ofte kun store selskaber, som har økonomi og ressourcer til at få patent og forsvare deres patent i 25 forskellige lande. Q: Hvor kommer patentdomstolen til at ligge henne? A: Hvis vi siger ja, bliver det muligt for danske virksomheder at forsvare deres patenter i en lokal afdeling af domstolen i Danmark. Sager kan også føres ved lokale eller regionale afdelinger i de øvrige lande eller ved en af de tre centrale afdelinger af domstolen, som bliver placeret i henholdsvis Paris, London og München. Q: Kan danske firmaer stadig bruge danske domstole? A: Danske virksomheder med nationale patenter skal fortsat bruge de danske domstole. Det vil også være muligt for danske virksomheder at undtage deres europæiske patenter fra at være omfattet af den fælleseuropæiske patentdomstol. Det betyder, at retssager i de tilfælde stadig skal føres ved en dansk domstol. Den fælles patentdomstol er altså et frivilligt tilbud. Q: Hvorfor skal vi stemme om patentdomstolen? A: Det er afgivelse af suverænitet. I sådan en situation siger Grundloven, at 5/6 af Folketinget skal være enige i beslutningen, ellers skal vi have en folkeafstemning. Q: Hvornår vil patentdomstolen gælde fra? A: Alle regner med, at den træder i kraft i løbet af foråret Alle de øvrige lande på nær Polen og Spanien har meldt ud, at de støtter oprettelsen af en fælles patentdomstol. Nu skal landene så bekræfte tilslutningen til domstolen i deres lokale parlamenter, og det har flere allerede gjort. Få mere information på hjemmesiden: letterepatent.dk

12 DANSK ERHVERV ok maj 2014 S 12 Nye overenskomster sikrer virksomhederne ro og en acceptabel omkostningsudvikling Dansk Erhverv glæder sig over, at de nye indgåede overenskomster sikrer arbejdsro i en 3-årig periode og en acceptabel omkostningsudvikling. Glæden gælder også det klare ja, som blev resultat af lønmodtagernes afstemning. ok 2014 Af Morten Schønning Madsen En enig bestyrelse i Dansk Arbejdsgiverforening godkendte Forligsmandens mæglingsforslag som resultat af de forskellige overenskomstforhandlinger, og et flertal af lønmodtagerne stemte også ja til mæglingsforslaget. Dermed kunne de nye overenskomster træde i kraft, og Dansk Erhverv glæder sig over det klare ja fra 77,3 procent af de afgivne stemmer fra lønmodtagerne: Vi er tilfredse med, at overenskomsterne er i hus. Vores overordnede krav var en økonomisk ansvarlig løsning, der tager højde for behovet for at bedre den danske konkurrenceevne. Det har vi fået, og med lønmodtagernes ja kender virksomhederne nu vilkårene de næste 3 år. Det er vi tilfredse med, siger direktør Laurits Rønn, Dansk Erhverv. Overenskomsterne er - med mindre andet er aftalt - trådt i kraft med virkning fra den 1. marts Det betyder, at minimallønssatsen reguleres med: 1,50 kr. pr. time pr. 1. marts ,65 kr. pr. time pr. 1. marts ,80 kr. pr. time pr. 1. marts Normallønnen reguleres med: 2,10 kr. pr. time pr. 1. marts ,25 kr. pr. time pr. 1. marts ,40 kr. pr. time pr. 1. marts På begge områder reguleres genetillæg med: 1,5 procent pr. 1. marts ,6 procent pr. 1. marts ,7 procent pr. 1. marts Endvidere sker der regulering af frit valgs bidraget/særlig opsparing med: 0,3 procent-point pr. 1. marts ,4 procent-point pr. 1. marts ,3 procent-point pr. 1. marts Overenskomster med individuel løndannelse Ifølge Laurits Rønn afhænger omkostningsstigningen i den enkelte virksomhed imidlertid af, hvilket lønsystem der er tale om og forholdene på virksomheden i øvrigt. De fleste af Dansk Erhvervs overenskomster er minimallønsoverenskomster eller satsløse overenskomster. Den enkelte ansattes løn fastsættes individuelt på virksomheden. Hvad lønomkostninger stiger med de kommende år, afhænger derfor af, hvad der aftales ude på virksomhederne. Hvor stort et gennemslag, de centralt aftalte lønstigninger har, afhænger af lønniveauerne på virksomheden, fortæller han. Generelt har vi under overenskomstforhandlinger øje for at opnå lave omkostninger, mere fleksibilitet og mindre administration. Fagbevægelsen har blandt andet denne gang generelt haft fokus på uddannelse, øget adgang for deltidsbeskæftigede til fuld tid og vikarspørgsmål, siger Laurits Rønn. Øget adgang til uddannelse På uddannelsesområdet har man således måttet imødekomme nogle af fagbevægelsens ønsker. På de fleste overenskomstområder har medarbejderne fået ret til yderligere en uges frihed med tilskud til uddannelse i opsigelsesperioden. Der er også på de fleste områder blevet adgang til, at lønmodtageren i forbindelse med opsigelse kan få 2 timers frihed til vejledning i a-kassen eller fagforeningen. Endvidere er der på de fleste områder indgået aftaler om brugervirksomhedernes oplysningspligt i forbindelse med anvendelse af vikarer udlejet fra vikarbureau. Det var i den forbindelse helt centralt for Dansk Erhverv, at vi fik fastslået, at der ikke på nogen måde er et hæftelsesansvar for brugervirksomhederne, men alene en oplysningspligt. Det er derfor tilfredsstillende, at aftalerne afspejler dette, påpeger Laurits Rønn. Ud over en ansvarlig økonomi er Laurits Rønn, direktør, Dansk Erhverv. Dansk Erhvervs landsoverenskomster Dansk Erhverv har indgået følgende landsdækkende overenskomster: Landsoverenskomsten for butik. Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service med HK. Landsoverenskomst for håndværksbagere og konditorer med NNF - Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet for BKD - Bager og Konditormestre i Danmark. Lageroverenskomsten med 3F. Landsoverenskomst inden for IT-området. Landsoverenskomsten for reklame og forlag. Landsoverenskomsten med Teknisk Landsforbund. Pædagogisk vikaroverenskomst. Landsoverenskomsten for optikere. Vikaroverenskomsten med 3F. Landsoverenskomst for lærervikarer. Landsoverenskomst for cafeteriaer, quickfood i supermarkeder mv. Produktionsoverenskomsten med NNF for supermarkeder mv. Overenskomst med Dansk Sygeplejeråd for privathospitaler. Overenskomst for private opholdssteder og botilbud mv. Fritvalgsoverenskomst med FOA - Fag og Arbejde. Overenskomst med Dansk Socialrådgiverforening for socialrådgivervikarer. Landsoverenskomst for handicaphjælpere. Landsoverenskomst for social- og sundhedsvikarer. Landsoverenskomst for turistbuschauffører m.v. mellem Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening - TA og 3F. Overenskomst for tandteknikere med Serviceforbundet. Desuden har Dansk Erhverv for DTL - Dansk Transport og Logistik indgået følgende overenskomster: Transportoverenskomst med 3F. Landsoverenskomst med Metal. Kursus i Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service og IT Landsoverenskomsten Kolding Mandag den 2. juni 2014, kl Sted: Comwell Kolding, Skovbrynet 1. Tilmeldingsfrist: Mandag den 19. maj København Torsdag den 12. juni 2014, kl Sted: Dansk Erhverv, Tietgenhus, Børsgade 8, København K. Tilmeldingsfrist: Torsdag den 5. juni Bliv opdateret på den nye kontor- og lageroverenskomsten og IT-Landsoverenskomsten - med særlig vægt på reglerne om arbejdstid og lønaftaler, herunder adgangen til at aftale funktionsløn. Kurset henvender sig både til dig, som ønsker at blive opdateret på seneste nyt inden for overenskomstens område, og dig, der ønsker en generel indførelse i overenskomstens regler. I gennemgangen vil blive inddraget de seneste afgørelser fra faglige voldgifter og arbejdsretten. Undervisere Peter Vibe, overenskomstchef og advokat. Trine Schiørring Plesner, advokat og souschef. Begge fra Dansk Erhverv. Kr. 975,- + moms for medlemmer af Dansk Erhverv. Kr ,- + moms for ikke-medlemmer. No show-gebyr på kr. 500,- + moms. Tilmelding: under Kurser & Events.

13 DANSK ERHVERV ok maj 2014 S 13 Bliv klogere på salg til kommuner Formiddagsmøde om salg til det kommunale marked 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Butiksoverenskomsten 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST IT-overenskomsten På Dansk Erhvervs område er der i alt cirka 250 overenskomster. Kursus i Butiksoverenskomsten Kolding Tirsdag den 3. juni 2014, kl Sted: Comwell Hotel, Skovbrynet 1. Tilmeldingsfrist: Tirsdag den 20. maj København Onsdag den 11. juni 2014, kl Sted: Dansk Erhverv, Tietgenhus, Børsgade 8, København K. Tilmeldingsfrist: Onsdag den 4. juni /2017 LANDSOVERENSKOMST Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service Dansk Erhvervs øvrige krav også afspejlet i resultaterne. Det har på flere overenskomstområder bevirket, at medarbejderne fremover kun får mulighed for at hæve midler fra fritvalgs lønkontoen 2 gange årligt. Et andet eksempel på forbedring er, at det blandt andet i overenskomsten med Teknisk Landsforbund er lykkedes at få indført en generel adgang til at aftale funktionsløn. Det var også efter Dansk Erhvervs opfattelse en klar forbedring, at det lykkedes at få sammenskrevet og forenklet NNFoverenskomsterne i supermarkeder m.v. til en samlet overenskomst, hvor der også blev indført en mellemlederaftale med mulighed for funktionsløn. Løbende tilpasninger På Dansk Erhvervs område er der i alt cirka 250 overenskomster, hvoraf en stor del er virksomhedsoverenskomster. Overenskomsterne skal ikke være statiske, men i stedet gerne afspejle de behov, som vores medlemsvirksomheder har. Derfor arbejder vi på løbende at tilpasse de eksisterende overenskomster, men også på at indgå helt nye overenskomster, hvor vores medlemsvirksomheder har behov herfor, slutter Laurits Rønn. Kurset henvender sig både til dig, som ønsker at blive opdateret på seneste nyt inden for butiksoverenskomstens område, og dig, der ønsker en generel indførelse i overenskomstens regler. Der vil blive lagt særligt vægt på ændringerne i forbindelse med overenskomstfornyelsen i 2014 samt arbejdstidsreglerne. Herudover vil der i gennemgangen af overenskomsten blive inddraget de seneste afgørelser fra faglige voldgifter og arbejdsretten. Tirsdag den 3. juni 2014, kl Sted: Frederiksberg Rådhus, Smallegade 1, Frederiksberg. Frederiksberg Kommune og OPALL, der står for Offentlige-Private Alliancer og er omdrejningspunkt for offentlig-privat innovation og samarbejde i Hovedstadsregionen, inviterer til en formiddag, hvor deltagerne kan blive klogere på salg til kommunerne. Du får: Indsigt i kommunernes indkøb og beslutningsprocesser. Forståelse for og værktøjer til at opbygge relationer til kommuner. Et 1:1 møde med en kommunal indkøber med gode råd til din salgsstrategi. Det kan være en lang og sej proces at få foden inden for som leverandør til en kommune. Skal det lykkes, er det helt afgørende at forstå kommunens arbejdsgange, indkøbspolitikker og at vide hvem, der tager beslutningerne. Formiddagen byder på oplæg med en repræsentant for konsulentbureauet Public Intelligence, der er eksperter i kontakt i kommunerne. Dansk Erhvervs markedschef, Jakob Scharff, giver sit bud på, hvorfor det offentlige marked er interessant for virksomheder. Program og tilmelding opall.dk Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendigt. Bemærk: No-show fee på kr. 500,- ved afbud senere end onsdag den 28. maj Jakob Scharff, markedschef, Dansk Erhverv. CSR for de mindre virksomheder CSR-konference om Viden, Værktøjer og Systemer for SMV ere Onsdag den 4. juni 2014, kl Sted: Green Tech Center, Lysholt Allé 12, Vejle. Programmet består blandt andet af 12 indlæg af hver 20 minutters varighed, hvor nogle af Danmarks eksperter i CSR - Corporate Social Responsibility eller virksomheders samfundsansvar - kommer rundt om drivkræfterne og løsningerne, perspektiverne og potentialerne i CSR for de mindre virksomheder. Blandt indlægsholderne er også Dansk Erhvervs CSRchef, Louise Koch, der skal give sit bud på Strategisk CSR til gavn for virksomheden og samfundet. Kr ,- + moms pr. person. Dansk Erhvervs medlemsvirksomheder får 30 procent rabat på dette deltagergebyr. Oplys at du er medlem af Dansk Erhverv, når du tilmelder dig. Arrangør CSR LINK, der står for Løsninger, Inspiration, Netværk og Kontakter, er en markedsplads, hvor de mindre virksomheder udveksler løsninger til at skabe værdi på CSR og inspirerer hinanden. Temadagen i Vejle er støttet af blandt andre Dansk Erhverv. Læs mere på: Tilmelding Louise Koch, CSR-chef, Dansk Erhverv. Underviser Marianne Andersen, advokat, Dansk Erhverv. Kr. 975,- + moms for medlemmer af Dansk Erhverv. Kr ,- + moms for ikke-medlemmer. No show-gebyr på kr. 500,- + moms. Tilmelding: under Kurser & Events. Dansk Erhvervs CSR-enhed Louise Koch, Dansk Erhvervs nye CSR-chef, kommer fra en stilling som Programme Manager i Grundfos, hvor hun i en årrække har beskæftiget sig med CSR, partnerskaber og forretningsudvikling nationalt og internationalt. Information om CSR-tiltag og -tilbud fås via:

14 DANSK ERHVERV kurser maj 2014 S 14 DANSK ERHVERV KURSER Uddybende oplysninger om samtlige af Dansk Erhvervs kurser og øvrige arrangementer findes på hvor du kan tilmelde dig on-line. TILMELDING Forskels- og ligebehandling med særligt fokus på køn, alder og handicap Onsdag den 21. maj 2014, kl Sted: Dansk Erhverv, Tietgenhus, Børsgade 8, København K. Undervisere Trine Schiørring Plesner, advokat og souschef. Jesper Østergaard Hansen, advokat. Begge fra Dansk Erhverv. Kr. 975,- + moms for medlemmer af Dansk Erhverv. Kr ,- + moms for ikke-medlemmer. No show-gebyr på kr. 500,- + moms. Tilmelding: under Kurser & Events. Forøg dit online salg Mandag den 19. maj 2014, kl Sted: Beierholm, Dusager 16, Aarhus N. Tilmeldingsfrist: Fredag den 16. maj Oplægsholdere Frank Jul Larsen, konsulentvirksomheden ROI-Online. Kate Thomsen, IBIZ-Center. Det er gratis for medlemmer af Dansk Erhverv. Kr. 500,- + moms for ikke-medlemmer. No show-gebyr på kr. 500,- + moms. Tilmelding: under Kurser & Events. Godmorgen-møde om det succesfulde ejerskifte Odense Onsdag den 21. maj 2014, kl Sted: Sydbank, Vestergade 33, Odense C. Herning Torsdag den 22. maj 2014, kl Sted: DAHL Advokatfirma, Kaj Munks Vej 4, Herning. Aarhus Tirsdag den 27. maj 2014, kl Sted: Beierholm, Dusager 16, Aarhus N. Tilmeldingsfrist: Tirsdag den 20. maj Aalborg Onsdag den 4. juni 2014, kl Sted: Beierholm, Voergaardsvej 2, Aalborg SV. Tilmeldingsfrist: Onsdag den 28. maj Tilmelding Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendigt på: under Kurser & Events. Bemærk: No show-gebyr på kr. 500,- + moms. Arrangører Revisionsvirksomheden Beierholm, Sydbank og DAHL Advokatfirma. Sidste nyt i ansættelsesret Sådan får du en succesfuld cross channel strategi Tirsdag den 3. juni 2014, kl Sted: Dansk Erhverv, Børsen, Slotsholmsgade, København K. Tilmeldingsfrist: Mandag den 2. juni Det er gratis at deltage, men det er nødvendigt at tilmelde sig: under Kurser & Events. Bemærk: No show-gebyr på kr. 500,- + moms. Sygdom og sygedagpenge Kolding Onsdag den 28. maj 2014, kl Sted: Comwell, Skovbrynet 1. København Tirsdag den 3. juni 2014, kl Sted: Dansk Erhverv, Tietgenhus, Børsgade 8, København K. Tilmeldingsfrist: Tirsdag den 27. maj Underviser Charlotte Vester, underdirektør, ansættelsesretschef, Dansk Erhverv. Kr ,- + moms for medlemmer af Dansk Erhverv. Kr ,- + moms for ikke-medlemmer. No show-gebyr på kr. 500,- + moms Tilmelding: under Kurser & Events. Kolding Onsdag den 21. maj 2014, kl Sted: Comwell Hotel, Skovbrynet 1. København Tirsdag den 27. maj 2014, kl Sted: Dansk Erhverv, Tietgenhus, Børsgade 8, København K. Tilmeldingsfrist: Tirsdag den 20. maj Undervisere Michael Hegelund Nielsen, advokat. Helene Niemann Ogstrup, advokat. Begge fra Dansk Erhverv. Det er gratis for medlemmer af Dansk Erhverv. Kr ,- + moms for ikke-medlemmer. No show-gebyr på kr. 500,- + moms. Tilmelding: under Kurser & Events. Øg dit webshop-salg med adfærdsdesign og AB-tests Mandag den 26. maj 2014, kl Sted: Dansk Erhverv, Børsen, Slotsholmsgade, København K. Tilmeldingsfrist: Torsdag den 22. maj Det er gratis for medlemmer af Dansk Erhverv. Kr. 550,- + moms for ikke-medlemmer. No show-gebyr på kr. 500,- + moms. Tilmelding: under Kurser & Events.

15 DANSK ERHVERV ledelse maj 2014 S 15 Den unge digitale generation udfordrer lederen Dansk Erhverv er samarbejdspartner på konferencen den 3. juni 2014 om Fremtidens medarbejder, der er ung og digital, og som gerne vil have masser af anerkendelse. Denne gruppe medarbejdere kræver ikke mindre men snarere mere ledelse, mener en forsker og rådgiver. ledelse Af Kristian Kongensgaard Det går hurtigt med at sende en sms. Den er kort og derfor ikke særlig dybsindig - men der bliver sendt rigtig mange af dem hver dag. Sådan er det også med den første digitalt indfødte generation af unge, når de er på arbejde: De vil gerne have anerkendelse. Men anerkendelsen skal ikke være lang og dybsindig - der skal bare være meget af den og helst hele tiden. Men hvad er det, der på afgørende punkter gør dem anderledes end tidligere generationer? Hvad indebærer det af ledelsesmæssige udfordringer? Det vil der komme mange bud på under den kommende konference om Fremtidens medarbejder. Se faktaboks om konferencen andetsteds på denne side. opfattelse af arbejde og især deres syn på ledelse. Det kommer blandt andet til udtryk ved, at de forventer løbende anerkendelse i arbejdet. De har igennem hele livet været online og opkoblede, og er den første generation, som aldrig har været alene. Anerkendelse kræver nemlig nærvær, og nærvær har de digitale indfødte haft altid og alle steder via de interaktive, mobile medier. De lægger således vægt på mængden af anerkendelse - og det er det nye. Anerkendelsen behøver ikke gives mundtligt under fire øjne, men gerne i det offentlige rum. Her er de digitale medier fremragende, og metoden er kendt af de unge, påpeger Søren Schultz Hansen og tilføjer: Det er en gruppe medarbejdere, der snarere kræver mere ledelse end mindre. Kan forstærke en innovationskultur Dagligvarekæden Fakta med en gennemsnitsalder på 19 år blandt de godt medarbejdere har for længst indset nødvendigheden af at lede, kommunikere og vidensdele på en ny måde med de unge medarbejdere for at blive endnu bedre til det, de allerede gør. Sociale teknologier og en digital vidensdelingsplatform er her et meget væsentligt element. Såvel for at få nye idéer frem fra medarbejderne, præsentere et koncept for kolleger i andre butikker, skabe et diskussionsforum og anvende Like-funktionen, som de unge kender fra Facebook. Nutidens ledere er nødt til at gentænke de kommunikationsmæssige rammer, som organisationens medlemmer agerer i. I en virksomhed med 437 butikker med perfekt geografisk spredning, og hvor man sjældent er mere end 4 på arbejde, er vi nødsaget til at skabe en virtuel ramme, der kan facilitere medarbejdernes behov for oplevelse af synlighed og indflydelse. Dette kan til gengæld markant forstærke en inno- Hvad er anerkendende ledelse? Anerkendelse er ikke det samme som ros. Ros er at fortælle nogen, at noget gik godt. Anerkendelse er at fortælle nogen, at man har set og hørt dem: At give en passende udfordring. At vise tillid. At bede om et godt råd og stor anerkendelse at følge det. At involvere en person i betydningsfulde beslutninger. At belønne. At fejre noget, som en eller flere personer har opnået. Konference om Fremtidens medarbejder De digitale indfødte lægger vægt på mængden af anerkendelse - og den behøver ikke gives mundtligt under fire øjne. Foto: Colourbox. vationskultur drevet af anerkendelse og videndeling, siger Jens Romundstad, salgsdirektør for fakta Østdanmark og fakta Q og hovedmanden bag den nye type af socialt intranet og vidensdelingsplatform. Det nye er mængden af anerkendelse En af hovedkræfterne på konferencen bliver Søren Schultz Hansen, der forsker og rådgiver i digitale indfødte, og han siger blandt andet: Den digitale livsstil påvirker unges Søren Schultz Hansen, forsker og rådgiver i digitale indfødte. Rikke Bregendahl Ørum, chef for HR & Arbejdsmiljø, Dansk Erhverv. Jens Romundstad, salgsdirektør, dagligvarekæden Fakta. Lederne får deres sag for I Dansk Erhverv er Rikke Bregendahl Ørum, chef for HR & Arbejdsmiljø, ikke i tvivl om, at lederne vil få deres sag for med den digitale generation: Det er givet, at dette fokus på mængden af anerkendelse og feedback giver og vil give lederne nogle udfordringer. Ét er, at det af den enkelte leder kan opleves helt ude af proportion. Noget andet er, at den mængde anerkendelse, som ifølge Søren Shultz Hansen forventes, også rent tidsmæssigt er svært at få indpasset i en travl hverdag. Tirsdag den 3. juni 2014, kl Sted: Nationalmuseet, Ny Vestergade 10, København K. Uddrag af programmet Fremtidens ledere og arbejdspladser. v/tinna Nielsen, Head of Diversity, Inclusion & Collaboration - Arla Foods. Hvilke udfordringer har de danske virksomheder? v/rikke B. Ørum, chef for HR og Arbejdsmiljø - Dansk Erhverv. Fremtidens ledelse. v/steen Hildebrandt, professor - Aarhus Universitet. Tæft, kridt og ingen retning. v/asger Søndergård Olesen, officer af reserven og direktør - Forsvarets Informatiktjeneste. Hvem skal forstå hvem - debat og paneldiskussion. v/søren Schultz Hansen, debattør og moderator. Fremtidens vidensmedarbejder. v/kim Escherich, Executive Innovation Architect - IBM Danmark. Arrangører Forsker og rådgiver Søren Schultz Hansen samt Michael Christiansen, der rådgiver medlemsorganisationer om digitale medier. Dansk Erhverv er samarbejdspartner på konferencen og Bluegarden, der er udbyder af personaleadministrative løsninger, er sponsor. Kr ,- + moms. Medlemmer af Dansk Erhverv får 20 procent rabat på dette beløb. Tilmelding og flere oplysninger

16 DANSK ERHVERV international maj 2014 Danmark har svaret på Pakistans udfordringer Magasinpost MMP ID-nr Pakistan har store udfordringer på mange af de punkter, hvor danske virksomheder står stærkt. For eksempel forsyning af rent vand, energiløsninger og sundhedsforanstaltninger. Desuden har Danmark stolte landbrugstraditioner med sunde fødevarer og udvikling af software samt specialmaskiner. Den hurtigtvoksende middelklasse er godt for Danmark, fordi danske virksomheder har gode men ikke altid de billigste produkter. Med hensyn til det sikkerhedsmæssige aspekt anbefalede han at støtte sig til sine pakistanske partnere: Hvis man finder det nødvendigt, kan man overveje et sikkerhedssetup. Som dokumentation for, at der allerede er godt gang i forretningsforbindelserne mellem Danmark og Pakistan, påpegede Danmarks ambassadør, at den kommercielle afdeling, ambassaden åbnede i december 2013, allerede i april 2014 havde nået sine aktivitetsmål for hele Efter tilslutningen at dømme vil den dansk-pakistanske konference resultere i nye stærke bånd mellem virksomheder i Danmark og Pakistan. På konferencen Pakistan - et nyt vækstmarked for handels- og serviceerhvervene? blev det understreget, at Pakistans hurtigtvoksende økonomi og middelklasse er et godt match til danske virksomheders produkter og services. international Af Kristian Kongensgaard Selv om Pakistan regnes til den 3. verden, så er det også et land, der forretningsmæssigt bliver mere og mere interessant - også for danske virksomheder. Potentialet er stort, idet landet med hastige skridt nærmer sig en befolkningsstørrelse på to hundrede millioner. Middelklassen vokser langt hurtigere end befolkningstilvæksten, og halvdelen af befolkningen er under 25 år. Det indebærer, at Pakistans efterspørgsel efter produkter og services vil ændre sig mærkbart allerede på kort sigt. Pakistan som et nyt vækstmarked var da også emnet for Dansk Erhvervs og Danish Pakistani Business Councils konference om markedsmuligheder for nylig. Vand, energi, sundhed og fødevarer Jens Alsbirk, underdirektør og chef for EU & International Afdeling i Dansk Erhverv, slog takten an på konferencen med at fastslå: Tidligere fyldte de sikkerhedsmæssige aspekter mest. Men nu er tiden inde til at fokusere på de positive forretningsmæssige muligheder, der findes for danske virksomheder i Pakistan. Det kunne Danmarks ambassadør i Pakistan, Jesper Møller Sørensen, kun give ham ret i: Foto: Jesper Brønnum. Foto: Jesper Brønnum. Åbent og venligt Christian Friis Bach, folketingsmedlem for Radikale Venstre og Danmarks tidligere udviklingsminister, mødte op med en undskyldning, da han på konferencen skulle tale om Pakistan som et land, der er parat til reformer og modernisering: Jeg har aldrig tidligere mærket så stor en forskel på, hvad jeg på forhånd havde forestillet mig, og hvad jeg rent faktisk oplevede, da jeg som udviklingsminister besøgte Pakistan. Landet er hverken lukket eller tilbagestående men åbent og venligt. Både menneskerettigheder og demokratisering går klart i en positiv retning, erkendte han. Christian Friis Bach understregede betydningen af nydanskere med pakistanske rødder for udviklingen af forholdet mellem de to lande: Især de mange dygtige unge pakistanere i Danmark kan bidrage til at styrke samarbejdsrelationerne. 3 delegationer på vej Imran Afzal Cheema, Secretary Board of Investment Pakistan, lagde blandt andet vægt på Pakistans behov for investeringer i landbrugssektoren, hvor Danmark især kan bidrage med maskiner samt knowhow og øvrig teknologi til opbevaring og transport af råvarer til fødevarefremstilling. Til efteråret er der planlagt 3 erhvervsdelegationsrejser vedrørende Danmark og Pakistan. Der er tale om to pakistanske besøg i Danmark og et besøg fra Danmark i Pakistan. Danmarks ambassadør i Pakistan, Jesper Møller Sørensen: Den hurtigtvoksende middelklasse er godt for Danmark, fordi danske virksomheder har gode men ikke altid de billigste produkter. DANSK ERHVERV. BØRSEN KØBENHAVN K.

Skat skal skabe og ikke hæmme vækst

Skat skal skabe og ikke hæmme vækst #1 14.-16. januar 2015 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV SUNDHEDSPOLITISK TOPMØDE 2014 side 08-09 DIALOGEN VINDER OFFENTLIGE UDBUD HVIS DU FÅR NEJ I BANKEN -

Læs mere

Vi skal videre ad reformvejen

Vi skal videre ad reformvejen #11 28.-30. august 2013 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV Styr på øjnene side 08-09 Private jobaktører ind i varmen > 02-03 Flere bump på vejen til kapital Rudekuverternes

Læs mere

Frokostpause kan sikre velfærd

Frokostpause kan sikre velfærd 2 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 2 / 16.-18. februar 2011 DETAILHANDELEN SÆTTER NY PRAKTIK- REKORD BILLIG FORSIKRING MOD INDBRUD I NETBANK SÅDAN VIL KØBMÆNDENE

Læs mere

1 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 1 / 2.-4. februar 2011

1 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 1 / 2.-4. februar 2011 1 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 1 / 2.-4. februar 2011 BANKERNE SVARER IGEN PÅ KREDIT- KLEMMEN LYT TIL DINE KUNDER HVIS DU VIL VÆRE BÆREDYGTIG SÅDAN VIL

Læs mere

CSR betaler sig #12. 8.-10. oktober 2014. MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN

CSR betaler sig #12. 8.-10. oktober 2014. MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN #12 8.-10. oktober 2014 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN EFTERFORSKNING

Læs mere

Detailhandlen lader sig ikke snyde af Party Prinsen

Detailhandlen lader sig ikke snyde af Party Prinsen #8 24.-26. juni 2015 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NETHANDEL GÅR IKKE OVER IGEN side 08-09 LEKTIER I STEDET FOR LAURBÆR NASDAQ? JA, TAK! ENERGIAFGIFTER DISKRIMINERER

Læs mere

9 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 9 / 15.-17. juni 2011

9 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 9 / 15.-17. juni 2011 9 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 9 / 15.-17. juni 2011 ENGROSVIRKSOMHED ROKKER SKATTE- MINISTEREN FORANDRING I DAG - VÆKST I MORGEN SÅDAN VÆKSTER DEN DANSKE

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6

bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6 22. januar 2014 I 105. årgang 1 bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6 Far og søn klar til generationsskifte 32 Mikrolån til

Læs mere

Konkurrence lig velfærd

Konkurrence lig velfærd 2014 UDGIVET AF DANSK ERHVERV ANNONCEFINANSIERET PROFESSOR OVE KAJ PEDERSEN: KONKURRENCESTATEN SIKRER VELFÆRD EU-BARRIERER: TIL KAMP MOD BENSPÆND FOR DANSKE VIRKSOMHEDER KONKURRENCEKRAFT: SE HVOR DANMARK

Læs mere

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER KLAR TIL VÆKST SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER ANNONCEFINANSIERET FEBRUAR 2014 Revisor i centrum Revisorerne spiller en central rolle for danske virksomheder. Magasinet Klar til Vækst giver

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

DE SELVSTÆNDIGE VI MÅ DA KUNNE FORSTÅ HINANDEN! - OMAR MARZOUK PÅ SLAP LINE PÅ REPRÆSENTANTSKABSMØDET... SIDE 4-6

DE SELVSTÆNDIGE VI MÅ DA KUNNE FORSTÅ HINANDEN! - OMAR MARZOUK PÅ SLAP LINE PÅ REPRÆSENTANTSKABSMØDET... SIDE 4-6 DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder #3, maj 2006 VI MÅ DA KUNNE FORSTÅ HINANDEN! - OMAR MARZOUK PÅ SLAP LINE PÅ REPRÆSENTANTSKABSMØDET... SIDE 4-6 Hvad er det,

Læs mere

CSR-partnerskaber vinder frem

CSR-partnerskaber vinder frem #7 3.-5. juni 2015 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV DANSK ERHVERVS DIGITALE ÅRSDAG side 08-09 TEMA OM TEAMS OG VIRKSOMHEDSKULTUR VERDENSMESTRE I PRIVAT BRUG

Læs mere

idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer

idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer 03/2012 1 NR./ÅRG. 03/2012 idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer TEMA: DEN DANSKE MODEL Den danske arbejdsmarkedsmodel

Læs mere

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas.

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas. #3 2014 Læs om... 4 6 12 14 16 18 19 20 22 2 Redaktion: Marlene Jørgensen (ansv.), Klaus Hollmann, Christina Jo Larsen, Lars Bo D. Hansen, Stine Charlotte Hansen og Ralf Andersson Design: Sanne Timmermann

Læs mere

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Maj 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Maj 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Indholdsfortegnelse SIDE 1. Det digitale vækstpotentiale

Læs mere

Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 5 - dec. 2006 SLUT MED UGESEDLER: HOS OMØ VÆRKSTEDERNE TIMEREGISTRERER

Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 5 - dec. 2006 SLUT MED UGESEDLER: HOS OMØ VÆRKSTEDERNE TIMEREGISTRERER DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 5 - dec. 2006 Små virksomheder skal betale TV-licens for de store... side 10 Find udenlandsk arbejdskraft via internettet...

Læs mere

e -BUSINESS e-business - Mulighedernes land Check-in for sparsommelige økonomidirektører

e -BUSINESS e-business - Mulighedernes land Check-in for sparsommelige økonomidirektører e -BUSINESS JUNI 2007 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE E-business og offentligt samarbejde Danmark er på mange områder foregangsland indenfor e-business bl.a. grundet en

Læs mere

13 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 13 / 20.-22. oktober 2010

13 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 13 / 20.-22. oktober 2010 13 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 13 / 20.-22. oktober 2010 FACITLISTE TIL 272 POLITISKE SPØRGSMÅL MØDET MED EN DANSK FAMILIE ER VEJEN FREM FOR INTEGRATION

Læs mere

FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore VIRksomhEDER

FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore VIRksomhEDER FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore virksomheder Forord Af Camilla Kølsen, områdechef, Business & Processes Lab, Alexandra Instituttet, og afdelingsleder, Forskning

Læs mere

ok14 privat bladet Så er forhandlingerne om dine vilkår i gang HVIS OG HVIS... MERE UDDANNELSE OG MODERNE OVERENSKOMSTER OK14

ok14 privat bladet Så er forhandlingerne om dine vilkår i gang HVIS OG HVIS... MERE UDDANNELSE OG MODERNE OVERENSKOMSTER OK14 1 I 2014 for ansatte i private virksomheder privat bladet HVIS OG HVIS... MERE UDDANNELSE OG MODERNE OVERENSKOMSTER OK14 Stort tema Sådan bygger du oven på dine kompetencer Arbejdstiden er blevet fleksibel

Læs mere

digitalisering og it Sjælland Cartmate Urhøj smedje Vejviser Tema Trillebør med eksportpotentiale Skrev samme oplysninger 7 gange

digitalisering og it Sjælland Cartmate Urhøj smedje Vejviser Tema Trillebør med eksportpotentiale Skrev samme oplysninger 7 gange vækst nr. 5/2011 Sjælland Cartmate Trillebør med eksportpotentiale Urhøj smedje Skrev samme oplysninger 7 gange Tema digitalisering og it Interview med Anne Thomas, Innovationlab Vejviser Find dine muligheder

Læs mere

ressource Flyv med! Specialmagasin Udgivet af Dansk Erhverv September 2012 AnnoncefinanSieret

ressource Flyv med! Specialmagasin Udgivet af Dansk Erhverv September 2012 AnnoncefinanSieret ressource Specialmagasin Udgivet af Dansk Erhverv September 2012 AnnoncefinanSieret Flyv med! Rådgivning skaber værdi som aldrig før. Her i magasinet kan du se, hvordan dygtige designere, arkitekter og

Læs mere

LANDSMØDE2011 Tegning: Anette Carlsen //

LANDSMØDE2011 Tegning: Anette Carlsen // LANDSMØDE2011 Tegning: Anette Carlsen // Hva så Arkitektforbundet? Arkitektforbundet inviterer dig og din kol- Deltag i debatten, hør oplæg `uden filter og nyd en håndbrygget Stauning Classic fra lega

Læs mere

Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 4 - oktober 2007 MED FULD TRYK PÅ: DAM GRAPHIC ER MED I PROJEKTER FRA

Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 4 - oktober 2007 MED FULD TRYK PÅ: DAM GRAPHIC ER MED I PROJEKTER FRA DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 4 - oktober 2007 MED FULD TRYK PÅ: DAM GRAPHIC ER MED I PROJEKTER FRA BOLIVIA OVER ZIMBABWE TIL VIETNAM... SIDE 6-8 Annoncehaj

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

Mere end 4 mio. danskere har nu en e-boks og der er plads til flere

Mere end 4 mio. danskere har nu en e-boks og der er plads til flere ÅRSRAPPORT 2013 FOTO: SØREN SOLKÆR VI TUNER E-BOKS TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER OG VÆKST. HENRIK ANDERSEN, ADM. DIREKTØR, E-BOKS A/S Mere end 4 mio. danskere har nu en e-boks og der er plads til flere I

Læs mere

Fremtidens Bank & Forsikring trends inden for it og forretningsudvikling

Fremtidens Bank & Forsikring trends inden for it og forretningsudvikling Annonce Denne temaavis er en annonce fra NextMedia Annonce Jeg er overbevist om, at mobiltelefonen vil blive et at de vigtigste midler til bankforretninger og betalinger i løbet af nogle år. Christian

Læs mere

Vi har som erklæret mål at være modige

Vi har som erklæret mål at være modige 2013 Udgivet af Dansk Erhverv Annoncefinansieret Dansk Erhverv: Vi skal konkurrere på viden Revisorens nye rolle: Fra talknækker til strategisk rådgiver Global outlook: 7 hot spots, hvor viden rykker lige

Læs mere