Beierholms Faglige Dage Aarhus d. 1. november Aalborg d. 2. november Ringsted d. 8. november København d. 9. november

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beierholms Faglige Dage 2012. Aarhus d. 1. november Aalborg d. 2. november Ringsted d. 8. november København d. 9. november"

Transkript

1 Beierholms Faglige Dage 2012 Aarhus d. 1. november Aalborg d. 2. november Ringsted d. 8. november København d. 9. november

2 Velkommen 2

3 Se vores kundefilm 3

4 Program spor 3 Ejerlederen Optimeret forretningsanalyse Optimering af vitale værdi- og forretningsområder i virksomheden. Aktuelle ledelsesudfordringer. Regnskabsanalyse Værdiskabende bestyrelsesarbejder Fokus på effektivt bestyrelsesarbejde. Omsætte visioner for forretningsudvikling til praktiske handlinger. Samspil mellem revisor, ejerleder og bestyrelse. Energiafgifter samt skattemyndighedernes planer Energiafgifter er omkostningstunge og behandles ofte forkert. Stigende risikoområde. Eksempler hvor refusioner har skabt merværdi. Overblik over SKATs indsatsområder for 2012/13 og de heraf følgende udfordringer. Skat for ledelsen. Afrunding, sandwich 4

5 Optimeret forretningsanalyse 5

6 Analyse af Beierholms kunder Ønske om at målrette fokus individuelt baseret på branche Basere vores vurderinger og forslag på fakta ikke blot antagelser Opnå en grundig indsigt i gruppen baseret på egne erfaringer Udelukkende eksterne data, hvorved undersøgelsen kan bruges til sammenligning med potentielle kunder Måle på brancheniveau til brug for benchmark 650 virksomheder indgår i undersøgelsen 6

7 En typisk mellemstor virksomhed Aktieselskab Bestyrelse med 3 medlemmer Direktion med 1 medlem, der ligeledes er medlem af bestyrelse Kalenderår som regnskabsår Branche: håndværker, entreprenør, vvs, el, murer 20 ansatte lønudgift 8 mio. DKK Resultat på 0,5 til 0,75 mio. DKK Balance på 22 mio. DKK og soliditet på 25% Revision og et regnskab med minimum af oplysninger 7

8 Brancher - brancheresumé Branchedifferentiering er nødvendig for at kunne forbedre resultaterne Brancheanalyser identificeres i dimensionerne Geografi Størrelse Struktur Karakteristika Beierholm har internt opbygget branchegrupper inden for flere områder Servicefag It-/rådgivning Ejendomme 8

9 Udviklingen i årets resultat - procentfordeling Neg under 10 Neg. -1 til 10 Neg. 0 til -1 Pos 0 til 1 Pos 1 til 4 Pos 4 til 8 Over 8 9

10 Udviklingen i egenkapital - procentfordeling Neg Over 16 10

11 Nå jeres økonomiske og strategiske mål Realiseret værdi xx m.dkk Værdioptimering Fremtid Nutid Markedsoptimering Finansiel optimering Operationel optimering Strategiske mål 11

12 Optimeret forretningsanalyse Hvad tjener du? Hvad kommer du til at tjene? Værdioptimering Hvad tjener du pengene på? Hvad bruger du pengene på? 12

13 Optimeret forretningsanalyse Beierholm sætter fokus på at skabe klarhed og give overblik Regnskabsanalyse Beierholm identificerer, hvor problemerne og mulighederne er Beierholm laver en rapport over risici og indsatsområder Konkrete og praktiske anbefalinger opdelt på kort og lang sigt Øget kommunikation til virksomhedens finansieringskilder En dynamisk og aktiv proces, der bringer virksomheden på forkant i en svær tid Optimeret forretnings analyse Indsatsområder Risici og faresignaler Strategiske tiltag 13

14 Analyse af risici og søgning efter løsningerne Analyse af udfordringerne Forstår og bearbejder rutiner og forretningsgange Vi søger effektivisering, besparelser og likviditet Diskussion med ledelsen og nøglemedarbejdere Arbejder med regnskabstal, budgetter og følsomhedsanalyse Ledelsesrapportering Vi søger forandringen og forbedringen af virksomhedens markedsværdi 14

15 Hvor finder vi løsningerne? Reduktion af pengebindinger i debitorer og varelagre Reduktion af investeringsbudgetter Reduktion af omkostninger til lønninger og produktion Fokuseret markedsføring med det formål at øge omsætningen Tilpasning af finansiering på kort sigt er kortfristede lån billige Øget effektivitet i forretningsgange og intern kontrol Effektiv tilbudsgivning undgår salg med tab.. 15

16 Vi finder også de mere avancerede løsninger Fusioner og opkøb skaber et styrket kapitalberedskab Spaltninger og frasalg fjerner aktiviteter, der ikke er overskudsgivende Tilpasning af ejerstrukturer inddrager mezzaninkapital (men kampen er hård) Professionel ledelse inddrages via dygtig bestyrelse Fokuseret værdiskabelsesproces af nuværende produkter/ydelser Outsourcing af flere funktioner 16

17 Med et tjek i hånden er du foran Grundig regnskabsanalyse, der sammenligner dig med branchen Væsentlige risici for fremtidig indtjening identificeres og for hver af disse risici defineres en plan Handlingsplaner operationaliseres først i uger og siden hen i længere perioder Opfølgning på milepæle i planen og tilretning af forventninger Dialog med finansieringskilder og væsentlige leverandører tidligere end normalt Valuedrivers og indsatsplan Optimeret forretningsanalyse Vi skaber balance 17

18 Forretningstrin Resultat Forretningsstrategi Udfordringer Beierholm Sikre virksomhedens kreditværdighed Styre risiko proaktivt Minimere kreditrisiko Sikrere økonomiske fremskrivninger Forbedret beslutningsgrundlag Faktorer, der påvirker resultat 18

19 Område Værdi Øget indtægt Mindre omkostninger Mindre risiko Værdioptimering Sikring af værdier Indikation af virksomhedens værdi x m.dkk Forøgelse af værdier Driftsoptimering Balanceoptimering Markedsoptimering Vækstpotentiale Konkurrenceevne Produkter Priser Markeder Plan for markedsføring x m.dkk x m.dkk Økonomisk optimering Driftsoptimering Likviditetsoptimering Balanceoptimering Effektiv rapportering Reduktion af omkostninger Bedre kreditvurdering Risikoafdækning Tilpasset finansiering x m.dkk x m.dkk x m.dkk x m.dkk Operationel optimering Driftskapital Effektivitet Cashflow (kunder/lev.) Lagerstyring It-processer x m.dkk 19

20 Resultat af forretningsanalysen Indhold Rank Nutid Fremtid Værdi Risiko Regnskabsanalyse Beskrivelse Likviditet Beskrivelse Kort x m.dkk Kreditanalyser på kunderne Beskrivelse Kort x m.dkk Processer og flow Beskrivelse Detaljeret y m.dkk Prognosticering Beskrivelse Detaljeret z m.dkk Kreditværdighed Beskrivelse. Beskrivelse Kort q m.dkk. Beskrivelse Detaljeret q m.dkk Vurdering Beskrivelse Kritisk Middel Ok 20

21 Omsætningsfordeling 7% 31% 10% Oms. Segment 1 Oms. Segment 2 Oms. Segment 3 Oms. Segment 4 52% Optimeret forretningsanalyse - uddrag 22

22 t.dkk Dækningsbidragsanalyse segment Måneder Optimeret forretningsanalyse - uddrag 23

23 Nå jeres økonomiske og strategiske mål Realiseret værdi xx m.dkk Værdioptimering Fremtid Nutid Markedsoptimering Finansiel optimering Operationel optimering Strategiske mål 24

24 Værdiskabende bestyrelsesarbejde (BOARD GOVERNANCE A/S) 25

25 Perspektivering Det værdiskabende bestyrelsesarbejde Randi Ib Lund - BOARD GOVERNANCE A/S CREATING BOARD VALUE

26 BOARD GOVERNANCE A/S udvikler bestyrelser, bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsesledere således, at de kan:» Dokumentere deres værdiskabelse» Adskille bestyrelsesarbejde fra direktionsarbejde» Som individer fremstår som reel arbejdskraft for selskabet Randi Ib Lund - BOARD GOVERNANCE A/S CREATING BOARD VALUE

27 Produktprogram CVR NR BOARD REVIEW Vurdering og gennemgang af selskabers bestyrelsesarbejde CPR NR BOARD EDUCATION 4 Bestyrelsesuddannelser og private label uddannelser ALLE BOARD DYNAMICS Rekruttering, individuel BESTYRELSESLICENS, sammensætning, individuel træning og interne kundeforløb ALLE BOARD INNOVATION Forskerteam, forskerprojekter, events, metoder og brand building Randi Ib Lund - BOARD GOVERNANCE A/S CREATING BOARD VALUE

28 Afdelinger DANMARK NORGE SVERIGE POLEN AALBORG BESTYRELSEN BESTYRELSESLEDER: BESTYRELSESMEDLEM: DIREKTIONSMEDLEM: ASBJØRN BERGE CLAUS SØGAARD-RICHTER, KJELD JOHANNESEN, NIELS ARNOLD LUND RANDI IB Randi Ib Lund - BOARD GOVERNANCE A/S CREATING BOARD VALUE

29 Niels Arnold Lund Direktør for forretningsudvikling Baggrund: E*MBA, HD (R) Bankuddannet (direktør Spar Nord Bank/Nordea) Top-Governance Undervisning: Salgsuddannelse Salgstræner Bestyrelsesuddannelser Bestyrelsesarbejde: El-installatørfirma Underleverandør til metalindustrien Leasingselskab Private equity-selskab Venture-selskab Elektronikindustri Randi Ib Lund - BOARD GOVERNANCE A/S CREATING BOARD VALUE

30 Klamphuggere Der er større chance for, at aktive bestyrelser ødelægger værdi end at de skaber værdi (Morten Huse) Randi Ib Lund - BOARD GOVERNANCE A/S CREATING BOARD VALUE

31 Bestyrelsens værdiskabelse INTERN VÆRDISKABELSE EKSTERN VÆRDISKABELSE ØKONOMISK VÆRDISKABELSE Rapportering, KPI, omstrukturering, lean, innovation, formidling. Økonomiske resultater, kreditvurderinger, køb/salg, Investorer/Kapital SOCIAL VÆRDISKABELSE STRATEGISK VÆRDISKABELSE Bestyrelses- & dir.ledelse, bestyrelses- & dir.vilkår, udvikling af best.arb., CSR, HR, Ledelseskvalitet, Medarbejder tilfredshed Kompetenceanvendelse Rollefordeling Strategiske udvikling og proces, metoder, input, proces, Produkter, innovation, pipeline Tiltrækning af ressourcer til direktion, bestyrelse, CSR, etik, lokale og nationale forhold. Kommunikation, konkurrencekraft, Køb/salg Markeder/produkter Kundetilfredshed Randi Ib Lund - BOARD GOVERNANCE A/S CREATING BOARD VALUE

32 Tre typer af bestyrelsesarbejde BASIS VÆKST Den kontrollerende bestyrelse Den strategiske og ledelsesorienterede bestyrelse FORRETNINGSUDVIKLING Den mulighedsskabende bestyrelse Randi Ib Lund - BOARD GOVERNANCE A/S CREATING BOARD VALUE

33 Bestyrelsens bidrag & involvering Type af bestyrelsesarbejde BASIS VÆKST FORRETNINGSUDVIKLING Involvering i forretningsudvikling Bestyrelsen deltager muligvis i to årlige strategidage sammen med direktionen og eventuel nøglemedarbejdere Bestyrelsen deltager i valg af metode, proces og analyser Bevidst fordeling mellem direktionens strategiske arbejde og bestyrelsens. Bestyrelsen arbejder selvstændigt med udviklingen af selskabets potentiale. Herunder vurdere køb/salg scenarier mv. Bevidst valg af opgaver og ansvar mellem direktions strategiske arbejde og bestyrelsens Bidrag til forretningsudvikling Fokus på subjektive input. Fokus på metode, proces og aktiv involvering, herunder vurdering af direktionens implementeringsplansub jektiv input. Ansvarlig for forretningsudvikling og innovation. Få subjektive input, men mere baseret på objektive vurderinger og analyser. Randi Ib Lund - BOARD GOVERNANCE A/S CREATING BOARD VALUE

34 BASIS Den kontrollerende bestyrelse 1 2 Fokus på kontrol Bidrag til strategiske opgaver Bestyrelsen ser bagud og følger op på fortiden Bestyrelsen ser fremad og vurderer fremtiden 80 % af ressourcerne 20% af ressourcerne Randi Ib Lund - BOARD GOVERNANCE A/S CREATING BOARD VALUE

35 BASIS Den kontrollerende bestyrelse Bestyrelsen ser bagud og følger op på fortiden FORVENTNINGER TIL BESTYRELSEN: At kontrollere og samtale med direktionen LEDELSESOPGAVERNE: Kontrol, opfølgning og diskussion af planlagte aktiviteter BESTYRELSENS VÆRKTØJER ER: Budgetter, balancer, handlingsplaner og direktionens målsætninger BESTYRELSEN HÅBER PÅ: Overblik og risikominimering Bestyrelsen ser fremad og vurderer fremtiden FORVENTNINGER TIL BESTYRELSEN: Deltagelse i strategidage LEDELSESOPGAVERNE: Medvirke til og diskutere de fremadrettede muligheder/udfordringer for direktionen BESTYRELSENS VÆRKTØJER ER: Direktionens strategiske oplæg og andet strategisk materiale BESTYRELSEN HÅBER PÅ: At forstå direktionens ønsker for fremtiden samt vurdere og støtte op om vækstmuligheder Randi Ib Lund - BOARD GOVERNANCE A/S CREATING BOARD VALUE

36 Kendetegn BASIS Kontrol og formalia UDBREDELSE & KENDETEGN BESTYRELSESLEDERENS RESSOURCER, KOMPETENCER PERSONLIGHED BESTYRELSENS SAMLEDE RESSOURCER OG KOMPETENCER BESTYRELSESLEDERENS FUNKTION 80 % af arbejdsfeltet Traditionelt, lukket og relations orienteret Read & write Mødeledelse Selskabslovgivning Regnskabsforståelse Opfølgning Ad-hoc vært Referent Formalia, regler, love Regnskab og økonomi Brancheforståelse Venlig og interesseret Egne ledelseserfaringer Mødeledelse og sikring af formalia BESTYRELSENS PRIMÆRE ARBEJDSMETODE BESTYRELSENS STØRRELSE BESTYRELSENS SEKUNDÆRE VÆRDISKABELSE BESTYRELSENS PRIMÆRE VÆRDISKABELSE Møder og mødeforberedelse Ingen særlige forpligtelser mellem møderne, læse bilag/referater, deltage i bestyrelsesmøderne 3 medlemmer Subjektiv/individuel Økonomisk Internt/eksternt Randi Ib Lund - BOARD GOVERNANCE A/S CREATING BOARD VALUE

37 VÆKST Den strategiske og ledelsesorienterede bestyrelse KONTROL OG OPFØLGNING PÅ DIREKTIONEN PLAN FOR VÆRDISKABELSE, ARBEJDS- GRUNDLAG BESTYRELSEN SOM SELVSTÆNDIGT LEDELSESTEAM BESTYRELSENS UDVIKLINGS- OG VURDERINGS- OPGAVER Bestyrelsen ser bagud og følger op på fortiden Valg af værdiskabelse Bestyrelsens opgaver adskilt fra direktionens Bestyrelsen ser fremad og vurderer fremtiden 20 % af ressourcerne 80% af ressourcerne Randi Ib Lund - BOARD GOVERNANCE A/S CREATING BOARD VALUE

38 Kendetegn VÆKST Ledelse og strategi UDBREDELSE & KENDETEGN BESTYRELSESLEDERENS RESSOURCER, KOMPETENCER PERSONLIGHED BESTYRELSENS SAMLEDE RESSOURCER OG KOMPETENCER BESTYRELSESLEDERENS FUNKTION 0-20 % af arbejdsfeltet Utraditionelt, værdiskabende og professionelt BESTYRELSENS PRIMÆRE ARBEJDSMETODE 6-8 bestyrelsesmøder 1-2 strategidage + eventuelle eksterne møder Forpligtelser mellem møderne, udarbejde egne oplæg, informationsindsamling mv. samt deltage i ad-hoc relevante møder. Strategiske værktøjer og strategisk beredskab Ledelses- og teamkompetencer Proces Abstrakt tænkning Coach og samtaleteknik Bestyrelseserfaring Regnskabsforståelse Vurdering af direktion Vurdering af kompetencebehov Rekruttering/fratrædelse af bestyrelsesmedlemmer BESTYRELSEN STØRRELSE 3-5 medlemmer Strategiske værktøjer og strategisk analyse Forretnings- og regnskabsforståelse Abstrakt tænkning Marked, kunder og konkurrenter Systemer og metodik Proces Kernekompetencer BESTYRELSENS SEKUNDÆRE VÆRDISKABELSE Subjektiv/individuel Strategiske processer, forretningsudvikling Ledelse i og med en bestyrelse Udvikle og sammensætte Kontrol og formalia BESTYRELSENS PRIMÆRE VÆRDISKABELSE Social/menneskeligt Strategisk - Forretningsudvikling Randi Ib Lund - BOARD GOVERNANCE A/S CREATING BOARD VALUE

39 FORRETNINGSUDVIKLING Den mulighedsskabende bestyrelse KONTROL OG OPFØLGNING PÅ BESTYRELSE, EJERE OG DIREKTIONEN BESTYRELSENS UDVIKLINGS- OG VURDERINGS- OPGAVER BESTYRELSEN OG DIREKTIONEN SOM LEDELSESTEAM BRANDING, PRESSE, ÅRSRAPPORTER, PROSPEKTER, BOARD REVIEW Bestyrelsen vurderer og følger op på fortid og nutid Bestyrelsens udvikling af selskabets forretningspotentiale Bestyrelsesledelse Kommunikation og formidling 100% af ressourcerne Randi Ib Lund - BOARD GOVERNANCE A/S CREATING BOARD VALUE

40 Kendetegn FORRETNINGSUDVIKLING UDBREDELSE & KENDETEGN BESTYRELSESLEDERENS RESSOURCER, KOMPETENCER PERSONLIGHED BESTYRELSENS SAMLEDE RESSOURCER OG KOMPETENCER BESTYRELSESLEDERENS FUNKTION 0-20 % af arbejdsfeltet Utraditionelt, kapitalfonde, forretningsorienteret og professionelt BESTYRELSENS PRIMÆRE ARBEJDSMETODE bestyrelsesmøder Ad-hoc møder med banker, forsikring, M&A, samarbejdspartnere Forpligtelser mellem møderne, udarbejde egne oplæg, informationsindsamling mv. samt deltage i ad-hoc relevante møder. Generel forretnings- og erhvervsforståelse Kreativitet, idérigdom, abstrakt tænkning Strategiske værktøjer og strategisk beredskab Ledelse og proceskompetencer Brand building Kommunikation og formidling Finansierings- og investeringskompetencer Forhandlingsteknik og mediation Regnskabsforståelse Analyse og vurdering af muligheder Vurdering af kompetencebehov Rekruttering/fratrædelse af bestyrelsesmedlemmer BESTYRELSEN STØRRELSE 3-5 medlemmer + advisory board BESTYRELSENS SEKUNDÆRE VÆRDISKABELSE Objektivt/kollektivt Forretningsudvikling, kommunikation, Ledelse i og med bestyrelsen, Kontrol og formalia BESTYRELSENS PRIMÆRE VÆRDISKABELSE Økonomisk Social/menneskeligt Strategisk - forretningsudvikling Randi Ib Lund - BOARD GOVERNANCE A/S CREATING BOARD VALUE

41 Vision for værdiskabelse Hvad skal vi kunne om to år? Hvad ønsker vi at kunne? Hvordan ønsker vi at arbejde? Hvad er vores værdier? Hvorfor er bestyelsen sammensat som den er? Hvad skal den enkelte kunne? Hvordan skal relationen være til vores samarbejdspartnere? Hvordan skal vores relation være til direktionen? Bestyrelsen vision for værdiskabelse Hvilke arbejdsmetoder og nye opgaver skal vi være bevidste om? Hvordan udvikler andre bestyrelser sig? Krav og forventninger til bestyrelsens fremadrettede virke. Randi Ib Lund - BOARD GOVERNANCE A/S CREATING BOARD VALUE

42 Plan for værdiskabelse = Bestyrelsens arbejdsgrundlag med mål & succeskriterier Plan med aktiviteter, processer, temaer m.v. Bestyrelsens plan for værdiskabelse: X X X X X X G O O O O O O O Z Z Z Z Z Z Y Y Y X = møder i bestyrelsen G = generalforsamling O = forberedelse af oplæg fra bestyrelsesmedlemmerne Z = aktiviteter som vedrører temaer/opgaver relateret til udvikling Y = Forberedelse af hensigt/formål med vurdering af direktion og bestyrelse Vurdering af bestyrelsen Randi Ib Lund - BOARD GOVERNANCE A/S CREATING BOARD VALUE

43 DEN ELLER DE PRIMÆRE PERSONERS BAGGRUNDE PRIMÆRE AFSÆT FOR AT ARBEJDE MED EN BESTYRELSE BESTYRELSENS GROUND ZERO BESTYRELSENS ARBEJDS FOKUS BESTYRELSENS OPGAVER, PRIORI- TERINGER BESTYRELSENS IGANG- VÆRENDE ARBEJDE OMDØMME, BRANDING, POTENTIALE VURDERING AF DET ØVERSTE LEDELSES ORGAN EJER ERFARING/ BAGGRUND KRAV STATUS BASIS ARBEJDS GRUNDLAG BESTYRELSES ARBEJDE INTERNT VURDERING AF BESTYRELSE PERSONLIGE EGENSKABER OG KOMPETENCER IDEOLOGI PERSONLIGE ÅRSAGER VIDEN OG RELATIONER BE BIG VÆKST FORRET- NINGS- UDVIKLING PLAN FOR VÆRDI- SKABELSE LEDELSE I OG MED BESTYRELSEN SAMARBEJDS- PARTNER EKSTERNT VURDERING AF DIREKTION VURDERING AF DEN SAMLEDE VÆRDI- SKABELSE ARBEJDS- METODE OG MORAL Randi Ib Lund - BOARD GOVERNANCE A/S CREATING BOARD VALUE

44 TUSINDE TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN Niels Arnold Lund Direktør for Forretningsudvikling Mail: Mobil: Randi Ib Lund - BOARD GOVERNANCE A/S CREATING BOARD VALUE

45 Energiafgifter 46

46 Statens indtægter moms og afgifter Så mange mia. DKK betaler vi i moms og afgifter i 2012: Afgifter i alt Ca. andel af provenu Moms % Energiafgifter % Miljøafgifter % Afgifter vedr. køretøjer % Afgifter på spil % Øvrige punktafgifter % Tinglysningsafgift % Lønsumsafgift % Told m.v % 47

47 Punktafgifter i Danmark Emballageafgift til visse drikkevarer Emballageafgift til visse andre varer Engangsservice Fedtafgift Gas Glødelamper og sikringer Kaffe og te Kaburatorvæske Is Kuldioxid (CO 2 ) kulprodukter Affaldsafgift Batterier Bekæmpelsesmidler Registreringsafgift køretøjer Blyakkumulatorer (startbatteriet) Bæreposer CFC- og drivhusgasser Chokolade og sukkervarer Cigarer, cerutter, cigarillos, cigaretpapir, skrå, snus, cigaretter og røgtobak Dæk til motorkøretøjer 48

48 Punktafgifter i Danmark Skadesafgift (fra 2013) Smøreolie Spil, lotterier, væddemål, spilleautomater Spildevand Spiritus Svovl Tinglysning Vand Vin Vækstfremmere og antibiotika Øl Kvælstof i gødning Mandler, nødder, kerner m.v. Metan Mineralsk fosfor i foderfosfat Benzin, dieselolie, fuelolie m.v. Sodavand, juice m.v. Naturgas Klorerede opløsningsmidler PVC og ftalater PVC-folie Reklameafgift (fra 2013) Råstofafgift sten, sand grus m.v. 49

49 Har DU styr på energiafgifterne i din virksomhed? Hvis ikke, risikerer du At du ikke får refunderet de penge hos SKAT, du har krav på At du får refunderet for mange afgifter At kontrolbesøg fra SKAT medfører en uforudset ekstraregning Uanset hvilken af de 3 kategorier du evt. hører under, medfører det påvirkning direkte på bundlinjen 50

50 Energi- og miljøafgifter Elektricitet Elafgift Energispareafgift (CO 2 -afgift) Brændsler Kulafgift Gasafgift Olieafgift CO 2 -afgift Svovlafgift og NOx-afgift Forsyningssikkerhedsafgift i 2013 Vandafgift Afgift af ledningsført vand (vandafgift) Bidrag til drikkevandsbeskyttelse 51

51 Historik 1. januar 1996 Proces (let og tung) Rumvarme og varmt vand 1. juli 1999 Eldistributionsbidrag 1. januar 2010 Skattereformen/forårspakken Forhøjelse af energiafgifter Nye begreber hele tiden Procesafgift (nedsættelse af tilbagebetaling/godtgørelse) Tillægsafgift på elektricitet Komfortkøling Forsyningssikkerhedsafgift 52

52 Forsyningssikkerhedsafgift - energiaftale Ifølge energiaftalen forventes disse satser fra 2013 til 2020: Uofficielle oplysninger lovforslag forventes fremsat i november/december År Biomasse Fossile brændsler ,7 DDK/GJ ,3 9, ,6 12, ,7 14, ,5 15, ,4 16, ,8 17, ,4 19,8-53

53 Hvor er udfordringerne? Ændringer i afgiftssatser Procesafgift Godtgørelse af eldistributionsbidrag og tillægsafgift til elafgift Afgrænsning mellem procesenergi og rumvarmeenergi Elradiatorer, vandvarmere og aircondition Energi, der både bruges erhvervsmæssigt og privat Regulering af afgift efter måling 3 år tilbage Opsætning af målere Opgørelse af overskudsvarme Energi, der anvendes til motorbrændstof Godtgørelse af vandafgift Mulighed for tilskud til CO 2 -afgiften 54

54 Generelle regler for godtgørelse af energiafgifter Betingelser for godtgørelse: Fradragsret for momsen af energien Energien skal være forbrugt af virksomheden Energien skal være brugt til procesformål Energien må ikke være brugt til motorbrændstof Ikke rumvarme og varmt vand (dog delvis godtgørelse fra ) Ikke komfortkøling (dog delvis godtgørelse fra ) Ikke CO 2 -afgift, energispareafgift, svovlafgift og NOx-afgift 55

55 Generelle regler for godtgørelse af energiafgifter Momsfradragsret Godtgørelse i samme omfang som fradrag for købsmoms af energien Fuld, delvis eller ingen Eksempler uden godtgørelsesmulighed Alle momsfri aktiviteter Momsfri udlejning bolig og erhverv Sundhedssektoren m.v. Momsfri undervisning Finansielle virksomheder Videresalg af energi Privat anvendt energi 56

56 Generelle regler for godtgørelse af energiafgifter Ingen godtgørelse til rumvarme og varmt vand Opvarmning af rum, f.eks. radiatorer, gulvvarme, ventilationsanlæg Brændsler og fjernvarme Elektricitet: f.eks. radiatorer, vandvarmere, varmepumper, el-patron Undtagelse: midlertidig placering, kortvarigt varmebehov, f.eks. varmeblæser 57

57 Generelle regler for godtgørelse af energiafgifter Komfortkøling Ingen godtgørelse fra (dog delvis godtgørelse fra ) Energiforbrug til køling af rum Køling helt eller delvis af hensyn til menneskers komfort Nyt lovforslag: Virksomheder, der indbetaler afgift af komfortkøling med DKK 10 pr. m 2, kan nøjes med at indbetale for maj, juni, juli og august Gælder ikke for proceskøling Stadig fradrag for proceskøling, f.eks. køle-, fryse- eller serverrum 58

58 Hvad er komfortkøling/varme? Komfortkøling/varme kan f.eks. være: Aircondition- og klimaanlæg Energiforbrug til kompressordelen i varmepumpeanlæg Elvandvarmere Elopvarmning (f.eks. elradiatorer) Elforbrug for køleunit placeret uden for ventilationsanlæg El-lufttæpper, herunder opvarmning af indgangspartier og portsluser til lagerlokaler Elopvarmede ramper 59

59 Afgrænsning mellem komfort- og proceskøling Ingen entydig afgrænsning mellem komfort- og proceskøling Tommelfingerregel: Køling, der sker af hensyn til de ansatte og kundernes komfort, er komfortkøling F.eks. aircondition og klimaanlæg Køling, der sker af hensyn til maskiner, servere, kølediske eller anlæg i frysehuse er proceskøling 60

60 Målemetoder - elforbrug Metoder til måling af el, anvendt til rumvarme m.v.: 1. Direkte måling 2. Fremstillet varme x 1,1 3. Installeret effekt x 350 timer pr. måned eller 4. Installeret effekt x den målte driftstid 61

61 Fordeling uden måling Metoder til fordeling af energi, anvendt til rumvarme, komfortkøling og varmt vand, såfremt der ikke er foretaget måling: Kvadratmeterafgift rumvarme 10 kr. pr. m 2 pr. måned (alle årets måneder) Særlig dok. ved arealer over 100 m 2 Kvadratmeterafgift komfortkøling 10 kr. pr. m2 pr. måned i maj, juni., juli og august Energiforbrug til varmt vand under 50 GJ årligt Skøn (tommelfingerregel = 0,2 GJ varmt vand pr. ansat pr. måned, hvis der ikke er badefaciliteter) 62

62 Pas på!! Hvad sker der, hvis komfortkøling/varme ikke måles? Hvis der ikke foretages konkret måling, eller der betales afgift efter kvadratmeterreglen, kan virksomheden i værste fald miste hele godtgørelsen af elafgifter Gælder alle brancher: Industri Kontorer Butikker Hoteller Restauranter Offentlige institutioner 63

63 Bilagsvirksomheder Der ydes ikke godtgørelse til liberale erhverv: Advokater Arkitekter Bureauer (bl.a. vagtbureauer, ægteskabsbureauer) Forlystelser, herunder teaterforestillinger, biografforestillinger m.v. Landinspektører Mæglere Reklame Revisorer Rådgivende ingeniører 64

64 Delvis godtgørelse af elafgift til rumvarme, varmt vand og komfortkøling Fra 1. januar 2012 mulighed for delvis godtgørelse af elafgiften på: Elforbrug til opvarmning af lokaler (rumvarme) Nedkøling af lokaler af hensyn til medarbejdere og kunder m.v. Bilagsvirksomheder", som normalt er afskåret fra elafgiftsgodtgørelse, kan også opnå denne godtgørelse. Godtgørelse: 2012: 11,8 øre/kwh 2013: 12,0 øre/kwh 2014: 12,2 øre/kwh 2015 og frem: 12,5 øre/kwh OBS! Kun godtgørelse, hvis forbruget er målt 65

65 Elafgift er ikke kun elafgift!! Afgift på elektricitet består af (afgift i øre/kwh i 2012): Elafgift (63,5 øre/kwh) Elsparebidrag (0,6 øre/kwh) Eldistributionsbidrag (4 øre/kwh) Tillægsafgift (6,1 øre/kwh) Samlede elafgifter i alt: 74,2 øre/kwh Hertil kommer Energispareafgift (tidl. kendt som CO 2 -afgift) på 6,4 øre/kwh Samlet afgiftsbelastning på el før refusion: 80,6 øre/kwh 66

66 Energiafgifter Godtgørelse af elafgifter - proces År/øre kwh Elafgift 62,4 63,5 64,7 65,8 Elsparebidrag 0,6 0,6 0,6 0,6 Eldistribution 4,0 4,0 4,0 4,0 Tillægsafgift 6,0 6,1 6,2 6,3 Samlet afgift 73,0 74,2 75,5 76,7 Eldistribution -1,0-1,0-1,0-1,0 Reduktion -1,6-3,0-3,5-3,5 Samlet godtgørelse 70,4 70,2 71,0 72,2 67

67 Procesafgift Afgiften af brændsler, der anvendes til procesformål, kan refunderes efter betaling af procesafgiften Procesafgiften fremgår af dette skema: År Sats , og efterfølgende år 14,8 68

68 Energi- og miljøafgifter - motorbrændstof Hovedregel for godtgørelse af olie- og 0% gasafgift Olie- og gasafgift til landbrugsaktiviteter 98,2% Olie- og gasafgift til jernbane- og færgedrift 100% samt anden erhvervsmæssig sejlads Olie- og gasafgift til afprøvning af 100% skibsmotorer ved fremstilling heraf Hovedregel for godtgørelse af CO 2 -afgift 0% CO 2 -afgift til landbrugsaktiviteter 0% CO 2 -afigift jernbanetransport 0% CO 2 -afgift til færgedrift og anden erhvervsmæssig sejlads 100% 69

69 Stramning af muligheden for regulering 3 år tilbage Nyt lovforslag strammer op på muligheden for regulering 3 år tilbage Betingelser: Tilladelse fra SKAT Gælder 3 år tilbage i tid Der skal måles i mindst 12 måneder Reguleringsbeløbet skal overstige DKK Reguleringsbeløb over DKK skal attesteres af revisor Målingerne skal dokumenteres Produktions- og afgiftsmæssige forhold skal være uændrede Nyt efter lovforslaget: Reguleringsbeløbet skal udgøre mindst 75% af den godtgjorte energiafgift i perioden 70

70 Hvor er der optimeringsmuligheder? Blandet udlejning bolig/erhverv Eksempler: Fællesarealer Vaskeri for lejerne Kollegier med salgsautomater og cafeer/pizzarier Elafgift i butikker Eksempler: Butikker i lufthavne Elafgift i virksomheder med både momspligtige og momsfrie aktiviteter Eksempler: Kursusvirksomheder Uddannelsesinstitutioner 71

71 Hvor er der optimeringsmuligheder? Elbaseret komfortkøling/varme Delvis godtgørelse Kun kvadratmeterafgift 4 måneder om året for køling Tilskud til CO 2 -afgift Nogle virksomheder med tung proces har mulighed for tilskud til CO 2 - afgift på elforbrug, hvis de indgår aftale med Energistyrelsen om energieffektiviseringer Gælder også andre, hvis de opfylder promskriteriet Vi har hjulpet Virksomhed med frysehuse Feriecenter Forlystelsesaktiviteter contra sportsaktiviteter Bowlingcentre 72

72 Hvor er der optimeringsmuligheder? Vær opmærksom på satsændringer Vi har hjulpet Virksomheder, der ikke har været opmærksom på satsændringer det kan betyde, at virksomheden går glip af væsentlige afgifter Vi har udarbejdet et regneark, der letter beregningen af godtgørelsen af elafgift og vandafgift 73

73 Regneark beregning af godtgørelse af elafgift Godtgørelse af el-afgift 2011 Forbrug i kwh Momsfradrag i % Målt forbrug til elvarme i kwh Godtgørelse 0,00 Specifikation: Afgiftsbeløb Godtgørelse Til udgiftsførelse Elafgift 0,00 0,00 0,00 Elsparebidrag 0,00 0,00 0,00 Eldistributionsbidrag 0,00 0,00 0,00 Tillægsafgift 0,00 0,00 0,00 Energispareafgift 0,00 0,00 0,00 Elvarme 0,00 0,00 0,00 Godtgørelse af vandafgift Forbrug i m3 Momsfradrag i % Godtgørelse 0,00 Specifikation: Afgiftsbeløb Godtgørelse Til udgiftsførelse Vandafgift

74 Spørgsmål? 75

75 Skat for ledelsen 76

76 Oversigt Skattereformen 2012 Iværksætteraktier (forslag) Entrepriseaftaler nye regler fra 19. september 2012 Aktionærlån nye regler fra 14. august 2012 Underskudsfremførsel SKATs indsatsområder/compliance-undersøgelser Skat på bestyrelsens agenda 77

77 Hovedpunkter i Skattereformen 2012 Lavere skat på arbejdsindkomst Pensionsordninger og fremtidens opsparingsmodel Skattefrie godtgørelser og forbud over for modregning Skattepligt og indeholdelsespligt (udlændinge) Kontrol og efterrettelighed (digitalisering og bøder) Internationale forhold (Transfer pricing og kildeskat) Udstationerede og deres muligheder 78

78 Skærpelse af medarbejderens beskatning Ligningslovens 33A er ophævet (den 19. september 2012) Personer, som har taget ophold i udlandet inden den 19. september 2012 og påbegyndt et ophold, der opfylder betingelser for at anvende bestemmelsen, kan anvende ligningslovens 33A til og med udgangen af kalenderåret 2013 Konsekvensen er, at der nu kun kan opnås lempelse i den danske skat, hvis der er betalt skat til udlandet, dvs. creditlempelse Undtaget er forsat lønindkomst optjent i Norge, Sverige og Tyskland Her vil der forsat være excemptionslempelse i Danmark, hvis personen er omfattet af arbejdslandets regler om social sikring Alternativer Reel fraflytning, dvs. ophør af skattepligt inkl. fraflytningsbeskatning Skift af skattemæssig hjemsted til udlandet, hvis det ikke er muligt at ophæve den fulde skattepligt Medfører også fraflytningsbeskatning 79

Har du styr på energiafgifterne i detailhandlen?

Har du styr på energiafgifterne i detailhandlen? Har du styr på energiafgifterne i detailhandlen? I Danmark opkræves et stadigt stigende provenue til statskassen i form af afgifter. Der pålægges afgifter på miljø- og energiforbrug ligesom en lang række

Læs mere

Momsregistrerede virksomheder, herunder producenter af varme og kulde

Momsregistrerede virksomheder, herunder producenter af varme og kulde Dato for offentliggørelse Til 25 nov 2011 13:06 Sagsnummer 2011-260-0607 Ansvarlig fagkontor Resumé Yderligere oplysninger - klik her. Momsregistrerede virksomheder, herunder producenter af varme og kulde

Læs mere

Godtgørelse af Vand- og energiafgifter

Godtgørelse af Vand- og energiafgifter Godtgørelse af Vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Momsregistrerede virksomheder kan i et vist omfang få godtgjort vand- og energi- afgifter. I denne folder kan du få et overblik over hovedreglerne

Læs mere

Januar 2014. Godtgørelse af vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder?

Januar 2014. Godtgørelse af vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Januar 2014 Godtgørelse af vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Få et overblik over din virksomheds muligheder for at få godtgjort vand- og energiafgifter. Momsregistrerede virksomheder kan

Læs mere

Godtgørelse af vandog energiafgifter. Hvad er jeres muligheder? Januar 2015

Godtgørelse af vandog energiafgifter. Hvad er jeres muligheder? Januar 2015 Godtgørelse af vandog energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Januar 2015 Få et overblik over din virksomheds muligheder for at få godtgjort vandog energiafgifter. Momsregistrerede virksomheder kan i

Læs mere

Overskudsvarme og afgifter. Fredericia 30. september 2015

Overskudsvarme og afgifter. Fredericia 30. september 2015 Overskudsvarme og afgifter Fredericia 30. september 2015 Momsangivelsen Salgsmoms Moms af varekøb mv. i udlandet Moms af ydelseskøb i udlandet med omvendt betalingspligt Fradrag Købsmoms Olie- og flaskegasafgift

Læs mere

Juni 2015. Skatteministeriet, Departementet

Juni 2015. Skatteministeriet, Departementet Indtægtsliste Juni 2015 Generelt om indtægtslisten: Indtægtslisten nedenfor omfatter de bogførte månedlige indtægter fra skatter og afgifter, som opkræves af staten og indgår på finanslovens 38. Listen

Læs mere

Maj 2015. Skatteministeriet, Departementet

Maj 2015. Skatteministeriet, Departementet Indtægtsliste Maj 2015 Generelt om indtægtslisten: Indtægtslisten nedenfor omfatter de bogførte månedlige indtægter fra skatter og afgifter, som opkræves af staten og indgår på finanslovens 38. Listen

Læs mere

38 Skatter og Afgifter

38 Skatter og Afgifter 38 Skatter og Afgifter Udgiftsbudgettet: Nettotal -4.357.364-4.350.286-18.880.510-19.291.178 Specifikation af nettotal: Skatter på indkomst og formue 38.12 Børnefamilieydelse -3.128.114-3.203.726-9.409.810-9.649.322

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2012. Aarhus d. 1. november Aalborg d. 2. november Ringsted d. 8. november København d. 9. november

Beierholms Faglige Dage 2012. Aarhus d. 1. november Aalborg d. 2. november Ringsted d. 8. november København d. 9. november Beierholms Faglige Dage 2012 Aarhus d. 1. november Aalborg d. 2. november Ringsted d. 8. november København d. 9. november Velkommen 2 Se vores kundefilm 3 Program spor 2 Regnskabs-/økonomichefen Ud- og

Læs mere

1.1. Aftalebreve og engagementsforespørgsler manglende ekspedition

1.1. Aftalebreve og engagementsforespørgsler manglende ekspedition RISSKOV REVISION ORIENTERER August 2014 Orientringsskrivelsen er opdelt i to: DEL 1: DEL 2: Generel orientering om skat, jura, regnskab og andre virksomhedsrelevante forhold. Fagligt nyt der også har interesse

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Titel indsættes ved at vælge SKAT menuen. Præsentation og forventninger

Titel indsættes ved at vælge SKAT menuen. Præsentation og forventninger Ajour 2014 Afgifter på energi og køling Odense 27. November 2014 Kenneth Hestehauge Præsentation og forventninger Hvem er jeg? Kenneth Hestehauge Punktafgifter i Køge Har været beskæftiget med punktafgifter

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn

Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn Indledning Dette notat behandler skatte- og momsmæssige overvejelser ved etablering af VisitSydsjælland-Møn.

Læs mere

AFGIFTER OG AFGIFTSFRITAGELSE. Pia Clausen, Viegand Maagøe

AFGIFTER OG AFGIFTSFRITAGELSE. Pia Clausen, Viegand Maagøe AFGIFTER OG AFGIFTSFRITAGELSE Pia Clausen, Viegand Maagøe AFGIFTER OG AFGIFTSFRITAGELSE 30 min. om: Status: Hvad er der sket på området de seneste år? Før nu Overskudsvarmeafgift PSO-afgiften: Hvad er

Læs mere

Moms, afgifter og told for kædevirksomheder

Moms, afgifter og told for kædevirksomheder www.pwc.dk/afgifter Moms, afgifter og told for kædevirksomheder Hvilke regler gælder for din virksomhed? Moms-, afgiftsog toldregler for kædevirksomheder (2013) Afgifter I Danmark er der afgift på en række

Læs mere

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 Artiklen er begrænset til de væsentligste juridiske forhold, som vedrører etablering

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 285 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0022 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Forhøjelse af energiafgifterne,

Læs mere

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert NYT OM SKAT Selskabsdagen 2013 Ved Thomas Frøbert HVORFOR INTERESSANT? Koncernjuristen skal have en basal viden om skat, især fordi skat: - spiller sammen med almindelig selskabsret (koncernstrukturering);

Læs mere

Tilskud til energioptimering

Tilskud til energioptimering Tilskud til energioptimering Præsentation Peter Jonsson, Maskinmester, 48 år. Kommer fra SE Big Blue, som er SE s energirådgivningsselskab Baggrund er over 20 års erfaring med ledelse af tekniske afdelinger

Læs mere

Momsmæssige forhold virksomheder. 1) Forbedrede momsafregningsfrister

Momsmæssige forhold virksomheder. 1) Forbedrede momsafregningsfrister RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 207 Folketinget 2008-09

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 207 Folketinget 2008-09 Lovforslag nr. L 207 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Forhøjelse

Læs mere

ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE

ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE Ved advokat Torben Buur - DAHL Herning DISPOSITION SITUATION 1. INTRO SKATTEPLIGT TIL DK 2. HVAD ER ARBEJDSUDLEJE 3. BESKATNING

Læs mere

En bestyrelse skal gøre en forskel

En bestyrelse skal gøre en forskel En bestyrelse skal gøre en forskel LOS Landsmøde 13. april 2015 Teddy Wivel Min baggrund Uddannet Statsaut. revisor De seneste 10 år arbejdet med god selskabsledelse Forfatter til en række bøger om emnet

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 Orientering 21. november 2011 Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 I nærværende orientering er de skatte - og afgiftsmæssige konsekvenser af finanslov 2012 opsummeret. Den nuværende regering

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

BDO KORT FORTALT. Vi har kontorer i 29 byer, organiseret i regioner og kompetenceområder

BDO KORT FORTALT. Vi har kontorer i 29 byer, organiseret i regioner og kompetenceområder BDO KORT FORTALT Vi er markedsledende inden for revision, økonomisk rådgivning og serviceydelser til mindre og mellemstore virksomheder samt til det offentlige marked. Vi har kontorer i 29 byer, organiseret

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Skattereform. v/ Søren Olsen. Østdansk LandbrugsRådgivning Økonomi

Skattereform. v/ Søren Olsen. Østdansk LandbrugsRådgivning Økonomi Skattereform v/ Søren Olsen Skattekommissionens forslag Skattekommissionen forslår en skattenedsættelse på ca. 35 mia. kr. hvoraf: 12 mia. kr. anvendes til lavere mellem- og topskat 20 mia. kr. anvendes

Læs mere

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold:

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: Regnskab Forlaget Andersen 8.6 Tilgodehavender Af revisor Lasse Glud Dybbøl, Beierholm lgd@beierholm.dk Indhold Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: 1. Generelt om tilgodehavender

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

Erhvervslivets energiforbrug

Erhvervslivets energiforbrug Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Den energimæssige udfordring Erhvervslivets energiforbrug Dette notat giver en kort indføring til området Erhvervslivet : Hvordan ser de økonomiske incitamentstrukturer

Læs mere

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering.

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Notat 12. juni 2007 J.nr. 2006-101-0084 Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Afgiftsrationaliseringen består af to elementer. Forhøjelse af CO2 afgift til kvoteprisen, der i 2008-12 p.t.

Læs mere

Revision eller udvidet gennemgang?

Revision eller udvidet gennemgang? www.pwc.dk/udvidetgennemgang Revision eller udvidet gennemgang? Stil skarpt på din virksomheds behov Få et indblik i de overvejelser, du skal gøre dig, når du skal vælge mellem fortsat revision eller udvidet

Læs mere

Under Solen A/S. Solen 1 A 3390 Hundested. CVR nr. 26 09 76 14

Under Solen A/S. Solen 1 A 3390 Hundested. CVR nr. 26 09 76 14 Rådgivning & Revision Holsbjergvej 31-33 2620 Albertslund CVR nr. 28126131 Tlf. 43 32 81 12 Under Solen A/S Solen 1 A 3390 Hundested CVR nr. 26 09 76 14 og bilag til selvangivelsen for indkomståret 2012

Læs mere

Skat og fast ejendom. Ved partner Thomas Frøbert. Uddannelsesdagen 2014

Skat og fast ejendom. Ved partner Thomas Frøbert. Uddannelsesdagen 2014 Skat og fast ejendom Ved partner Thomas Frøbert Uddannelsesdagen 2014 2 Agenda 1. Investering i fast ejendom - strukturovervejelser 2. Drift af fast ejendom - skattepligtige indtægter og fradrag, underskud

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

Skat har en plan. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Skat har en plan. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Skat har en plan Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skat har nu offentliggjort sin såkaldte Indsats- og Inddrivelsesplan for 2012. Har man lidt dårlig samvittighed vedrørende skattebetalingerne

Læs mere

Hvorfor energieffektivisering?

Hvorfor energieffektivisering? Hvorfor energieffektivisering? Seminar om energieffektivisering i den 4. december 2010 Klimaudfordringen 70 60 Business as usual 62 Gt 9,2 mia. mennesker Højere levestandard 50 Gt CO2 40 30 Ny og eksisterende

Læs mere

Sådan defineres arbejdsudleje

Sådan defineres arbejdsudleje 1 af 6 Leje af medarbejdere fra udenlandske virksomheder En lønmodtager, der ikke bor i Danmark og har en arbejdsgiver fra et andet land end Danmark, som udlejer ham på kontrakt til en dansk virksomhed,

Læs mere

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013 Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift 21. februar 2013 Program Brush up på Deutsche Bank dommen / dansk praksis Registreringsforhold moms og lønsumsafgift Moms Salgsmoms Udenlandske

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder

Informationsmøde for nye virksomheder Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Skat, moms og personalejura ved. 18. marts 2010

Skat, moms og personalejura ved. 18. marts 2010 Skat, moms og personalejura ved aktiviteter i udlandet 18. marts 2010 Disclaimer Denne præsentation indeholder alene en generel gennemgang af emner, som KPMG efter aftale kan yde nærmere rådgivning om.

Læs mere

Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen VE til proces.

Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen VE til proces. Nyhedsbrev oktober 2013 nr. 2 VE-proces Ordningen er kommet godt fra start Rørføring på vej mod et gartneri. Kære Læser Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen

Læs mere

afgiftsregler Dansk Fjernvarme

afgiftsregler Dansk Fjernvarme Varmepumper afgiftsregler John Tang, Dansk Fjernvarme Eget forbrug af el Momsregistrerede virksomheder er helt eller delvist fritaget for at betale elafgift af eget elforbrug til processen. Til processen

Læs mere

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2012 Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast. 1. I 11, stk. 17, 2. pkt., ændres 50,1 til: 52,2, og 18,1 til: 18,8.

Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast. 1. I 11, stk. 17, 2. pkt., ændres 50,1 til: 52,2, og 18,1 til: 18,8. Skatteudvalget 2010-11 L 80 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter,

Læs mere

SKATs fokus i 2015. v/thomas Frøbert Uddannelsesdagen 2015

SKATs fokus i 2015. v/thomas Frøbert Uddannelsesdagen 2015 SKATs fokus i 2015 v/thomas Frøbert Uddannelsesdagen 2015 2 Indledning En ikke særlig juridisk, men mere faktuel gennemgang af, hvad SKAT vil lave i 2015. Målrettet kontrol (122 navngivne og helt konkrete

Læs mere

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 - 1 SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har i denne uge offentliggjort planen for SKAT s kontrolaktiviteter i 2015. I planen

Læs mere

Torsdag den 1. maj 2014 er sidste frist for rettelse af årsopgørelsen for ikke-erhvervsdrivende.

Torsdag den 1. maj 2014 er sidste frist for rettelse af årsopgørelsen for ikke-erhvervsdrivende. STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation april 2014 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 30/2013 23.05 05.06.2013

TimeTax NYHEDSBREV 30/2013 23.05 05.06.2013 Nye regler for stiftelse af selskaber m.v. er vedtaget den 16. maj 2013 Side 1 Gæld i brugt bil Side 2 Nye regler for stiftelse af selskaber m.v. er vedtaget den 16. maj 2013. Folketinget har den 16. maj

Læs mere

Forskerordningen. Skat 2015

Forskerordningen. Skat 2015 Forskerordningen Skat 2015 Danskere og udlændinge kan med fordel vælge en favorabel beskatning af lønindkomst i op til 5 år. Skatte ordningen kan bruges af lønmodtagere, der kommer til Danmark for at arbejde,

Læs mere

Agenda. Beierholm og solceller. Lovgivningens udvikling. Overvejelser ved etablering af solcelleanlæg

Agenda. Beierholm og solceller. Lovgivningens udvikling. Overvejelser ved etablering af solcelleanlæg Solcelleanlæg Agenda Beierholm og solceller Lovgivningens udvikling Overvejelser ved etablering af solcelleanlæg 2 17.09.13 November 2012 Solar Day, Mastersæt. statsaut. Power revisor Point Torben Pedersen

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER Indledning Valget af virksomhedsform bør være en velovervejet beslutning, hvor alle aspekter løbende bliver overvejet og vurderet. For mange virksomheder

Læs mere

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter Nr. 7 Marts 2009 AP Nyt er et nyhedsbrev til klienter og forretningsforbindelser, hvor vi orienterer om nye regler og aktuelle emner inden for skat, selskabsret og regnskab. Ind imellem sætter vi desuden

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark Udenlandsk arbejdskraft i Danmark Syddanmark Lone Simonsen Den udenlandske arbejdskrafts tilknytning til Danmark: Direkte ansættelse ved dansk arbejdsgiver Ansættelse ved udenlandsk arbejdsgiver, der har

Læs mere

Danmarks skatteadvokater 25. maj 2012. Lovforslaget om nulskatteselskaber L 173 2012 CORIT

Danmarks skatteadvokater 25. maj 2012. Lovforslaget om nulskatteselskaber L 173 2012 CORIT Danmarks skatteadvokater 25. maj 2012 Lovforslaget om nulskatteselskaber L 173 Virksomhedspræsentation Højt specialiseret og uafhængigt skatterådgivningsfirma. Assisterer virksomheder med at identificere,

Læs mere

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær.

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær. RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger mere end 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

Nyt fra Roesgaard & Partners

Nyt fra Roesgaard & Partners Nyt fra Roesgaard & Partners Februar 2015 Selskabsret Nyt selskabsregistreringssystem Fra 11. marts 2015 er Erhvervsstyrelsen klar med et nyt selskabsregistreringssystem. Erhvervsstyrelsen oplyser, at

Læs mere

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1 Skat ved udstationering og indstationering Side 1 Ansættelsesretten regulerer forholdet mellem arbejdsgiveren og arbejdstageren. Skatteretten regulerer forholdet mellem person og skattemyndighed. Regelsættene

Læs mere

Hvordan skabes fornøden professionel ledelse

Hvordan skabes fornøden professionel ledelse Hvordan skabes fornøden professionel ledelse I forhold til Salg af mindre / større dele af selskabskapitalen. Paul-Chr. Kongsted Paukon Management & CEO i Dangro Invest 1 Eget afsæt Investorerne - dvs.

Læs mere

Entreprise og Arbejdsudleje. Advokat (H) Søren Aagaard saag@advodan.dk tel. 23 35 52 90

Entreprise og Arbejdsudleje. Advokat (H) Søren Aagaard saag@advodan.dk tel. 23 35 52 90 Entreprise og Arbejdsudleje Advokat (H) Søren Aagaard saag@advodan.dk tel. 23 35 52 90 Disposition Gennemgang af regler og relevant praksis frem til Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195) - hvorfor det?

Læs mere

Skatteministeriet Att.: Annette Høegh Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K

Skatteministeriet Att.: Annette Høegh Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 20. september 2012 JARA Skatteministeriet Att.: Annette Høegh Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K DI har den 23. august 2012 modtaget et lovforslag om ændring af lov om afgift af elektricitet og

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Mange danske parcelhusejere har i den senere tid fået øjnene op for, at investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) kan være en skattemæssigt

Læs mere

Deling af pensioner hvordan er det nu lige med det?

Deling af pensioner hvordan er det nu lige med det? Deling af pensioner hvordan er det nu lige med det? Af advokat Mette Rude Clemmensen, DRACHMANN ADVOKATER I/S Den 1. januar 2007 blev der foretaget ændringer i reglerne om deling af pensioner ved skifte

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Værdiansættelse og finansiering. Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner

Værdiansættelse og finansiering. Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner Værdiansættelse og finansiering Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner Værdiansættelse og finansiering Indledende overvejelser ved virksomhedskøb Strategisk virksomhedsanalyse

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

Nye regnskabsregler mm. Tyskland

Nye regnskabsregler mm. Tyskland Nye regnskabsregler mm. Tyskland Velkommen DANTAX historie personer hjemsted Speciale stiftet 1987 4 partner over 60 medarbejdere Flensburg-Harrislee tæt ved grænsen dansktalende medarbejdere 250 mølleselskaber

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Momspjece. momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else

Momspjece. momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else DA N S K G O L F U N IO N Momspjece momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else APRIL 2011 Forord Golfklubber og andre amatøridrætsforeninger skal ligesom almindelige erhvervsvirksomheder forholde

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Hvor blev bestyrelsesansvaret af?

Hvor blev bestyrelsesansvaret af? Hvor blev bestyrelsesansvaret af? Poul Foss Michelsen www.foss-michelsen.dk og Merete Vangsøe Simonsen www.focus-advokater.dk Odense Rotary Klub 25. maj 2009 1 Det drejer sig ikke kun om ansvar Jeg vil

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). Gevinst og tab Fordringer, gæld og finansielle instrumenter Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse

Læs mere

MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET

MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET MOMSFORHOLD for I. Indledning Denne vejledning har til formål at give en kort introduktion til en række momsemner. Håndbogen er ikke udtømmende, men vi har valgt at beskrive de emner, der erfaringsmæssigt

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt 21. november 2014 J.nr. 14-2328147 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår.

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev Oktober 2012 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2012 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2013

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2013 www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2013 Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers

Læs mere

Indlæg fra Dansk Fjernvarme TEMADAG OM DEN NYESTE LOVGIVNING. John Tang, Kate Wieck-Hansen og Birgitte V Faaborg

Indlæg fra Dansk Fjernvarme TEMADAG OM DEN NYESTE LOVGIVNING. John Tang, Kate Wieck-Hansen og Birgitte V Faaborg Indlæg fra Dansk Fjernvarme TEMADAG OM DEN NYESTE LOVGIVNING John Tang, Kate Wieck-Hansen og Birgitte V Faaborg OVERSIGT Energibesparelser Nyt fra Louise Overvad Jensen SKAT Lovforslag i høring om betinget

Læs mere

Statsstøtte til omlægning fra fossilt brændsel til proces til vedvarende energi

Statsstøtte til omlægning fra fossilt brændsel til proces til vedvarende energi Statsstøtte til omlægning fra fossilt brændsel til proces til vedvarende energi Scandic Aalborg den 21. januar 2014 Per Jan Pedersen Energisynskonsulent Mobilnr. 045 2964 6562 Energi Nord A/S Over Bækken

Læs mere