Noget for Noget. ROI lederudvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Noget for Noget. ROI lederudvikling"

Transkript

1 Noget for Noget ROI lederudvikling

2 8 til 4 tilbage på sporet EBIT 8% EBIT 4%

3 Agenda 1. Lidt om mig selv 2. Go Pro i Flügger 3. Baggrund for et Inhouse lederudviklingsforløb 4. FFLP (Flügger Future Leadership Programme) 5. Målstyringskoncept

4 Thomas Thorsøe Koncern HR direktør Flügger group HR Karriere: HR chef Netto 8 år Forretningsorienteret HR HR direktør DSV 3 år Forretningsorienteret HR CHRO Flügger group - 2 år Forretningsorienteret HR, Lean, Comm. Uddannelse: Diplomudd. i Ledelse - CPH West Bachelor i Ledelse - Ingeniørhøjskolen MBA, strategisk ledelse - Business Institute, Aalborg HR motto: HR skaber kun værdi hvis du som HR chef er en kompetent og forretningsorienteret sparringspartner for liniecheferne Leadership Image Inspirere mennesker til at elske at komme ud af komfortzonen.

5

6 Go Pro metafoer

7 Vision #1 Go Pro

8 Mission We sell premium paint solutions and guidance for everybody

9 Strategien s 4 fokusområder #1 Go Pro

10 Transformationskort: Flügger group 1. Vi giver mer-værdi til vores kunder med vores professionalisme Hver dag leverer vi en professionel kundeorienteret service, som resulterer i 100% tilfredse kunder i hele værdikæden. Vi har en tæt relation til vores kunder, og vi forstår og imødekommer deres behov. Denne viden omsættes til produkter og services, der gør kundernes arbejdsliv og hverdag nemmere. Dette resulterer i tilfredse kunder og i en positiv kundevækst. #1 Go Pro CEM 2. Vi leverer de bedste løsninger indenfor dekorativ maling hver dag Vi udvikler nye produkter gennem kundedrevet innovation og sikrer en høj, ensartet kvalitet, der lever op til EU s krav for ECO-label. Vi forbedrer løbende vores produktsortiment for at sikre den rette sammensætning af produkter, øge rentabiliteten og minimere såvel spild som forbrug af råvarer. Vi følger op på nye produktlanceringer og øger omsætningen og indtjeningen pr. produkt. 3. Vi stræber konstant efter forbedringer i det daglige Vi sørger for at have klare mål og rollefordelinger i Flügger group. Vi optimerer vores kerneprocesser, og gør dem til en fast del af de daglige rutiner. Vi anvender læringsprocesser, Lean og kvalitetsstyringsredskaber til at sikre effektive forretningsgange - og metoder 4. Vores kompetente medarbejdere skaber de bedste resultater Vi sælger kvalitetsmaling og rådgivning til alle 2012/ / /15 Vi skaber en dynamisk arbejdsplads, hvor ledere og medarbejdere flytter sig hver dag. Vi forstår vores kunder bedre og bedre. Vi sørger for, at ledere og medarbejdere har de rette kvalifikationer og værdier, så vi kan nå virksomhedens mål.

11 HR is about ALIGNMENT

12 Noget for Noget 1. Flügger Academy forbedrer medarbejdernes kompetencer Den personlige kundeoplevelse er nøglen til øget omsætning og kundetilfredshed. Derfor udvikler vi de mest professionelle, men stadig meget personlige salgskompetencer ved hjælp af moderne og gennemprøvede uddannelsesmetoder. I organisationen udvikler vi visionære ledere, der fremmer forandringer, og som konstant skaber forbedringer skaber gennem deres medarbejdere og ledergruppe. Flügger Academy skaber rum til professionel og personlig udvikling ved hjælp af metoden, da netop denne er nøglen til optimal indsats. #1 Go Pro Flügger Future Sales Programme Produkttræning 2. Vi rekrutterer og udvikler talenter og high performers Vi tiltrækker og udvælger talenter og high performers ved at bruge professionelle rekrutteringsmetoder med teknisk præcision, der resulterer i det ideelle match. Gennem vores dokumenterede talent-pipeline beskytter vi organisationen mod tab af central viden. Gennem systematisk karriereplanlægning, præstation og vurdering af potentiale, udnytter vi medarbejdernes potentiale og fastholder de mest værditilførende talenter i organisationen. 3. Vi optimerer arbejdet gennem LEAN We sell premium paint solutions and guidance for everybody LEANkatalog Optimering af processer Optimering af udstyr LEANledelse Vi bruger LEAN-metoder til at træne ledere og specialister i at løse strategiske problemer, der er afgørende for vores konkurrencedygtighed. Vi hjælper organisationen med at eliminere fejl og optimere processer ved at opøve evnen til at løse problemer systematisk i stedet for at foretage brandslukning. 2013/ /15

13 Værdiskabende HR værktøjer Vores HR-strategi skal: Belønne dem der udvikler sig og afvikle dem der ikke gør!

14 Flüggers første lederprogram ser dagens lys Noget for Noget vi investerer massivt i lederudvikling og forventer en markant ROI Thomas Thorsøe Flügger Future LEADERSHIP Development Flügger Academy

15 Man får det man måler

16 Baggrunden for FFLP Flügger stod overfor nogle forretningsmæssige udfordringer, hvor det at være leder var blevet og ville blive mere komplekst. Vi var utroligt afhængige af, at vore ledere evnede at drive os gennem udfordringen om, at lede mere på distancen og acceptere, at den største indtjening fremover ikke ville komme fra Danmark hvilke krav ville det stille til vores måde at agere på som ledere? Denne problemstilling kræver ledere med kulturel forståelse og ledere der tænker bredere og evner at få samlet medarbejderne om at nå nye mål i et mere internationalt og komplekst perspektiv.

17 Hvad ville vi gerne opnå med FFLP? Forretningsmål: De forretningsmæssige mål med uddannelsesforløbet: Opnåelse af budgetterede Oms.- og EBIT mål Cost reduction concept Benchmarkværktøj på følgende omkostninger: Margin, Lønomkostninger, Materialer, Bygningsrelaterede omkostninger. Løbende Forbedring af Q12 Adfærdsmål: Vi ønskede at styrke vores ledere i følgende adfærdskompetencer: Lederens evne til at kommunikere og formidle Lederens evne til at se potentialet og dermed udvikle sine medarbejdere Lederens evne til at give feedback, ros og anerkendelse Lederens evne til at være visionær og ambitiøs Lederens evne til at drive/skabe forandringer og tænke innovativt

18 Foranalyse Flügger Future Flügger Future LEADERSHIP LEADERSHIP Development Development Flügger Academy Flügger Academy

19 Struktureret spørgeramme 18 respondenter med direkte reference til direktionen Tidligere lederuddannelser: Hvilke har du deltaget i og hvad har du fået ud af det? Hvad har været godt og hvad har manglet? Din egen udvikling som leder: Har du en personlig udviklingsplan? Hvordan arbejder du og din nærmeste leder med din udvikling som leder? FFLP (form & indhold): Hvad er dine forventninger til FFLP? Hvad mener du der er vigtigt, at vi har med af emner/indhold? Hvad mener du der er vigtigt i måden vi arbejder på under de forskellige workshops? Hvad mener du der er vigtigt i måden vi arbejder på mellem (før/efter) de forskellige workshops? Organisatoriske udfordringer ift. FFLP: Hvad mener du der er de vigtigste ting I skal gøre som samlet ledergruppe (strategisk/taktisk), for at få effekt af FFLP? Hvilke forventninger har du til topledelsens/direktionens involvering i FFLP? Hvad er de største udfordringer I har ledelsesmæssigt i Flügger?

20 Konklusioner Ingen havde en personlig udviklingsplan/mål Mange ønskede for- og hjemmeopgaver mellem workshops for at støtte implementering og forankring Mange ønskede at FFLP skulle være et forløb der var målrettet og tilpasset til Flügger Mange så topledelsens involvering som afgørende for succes med FFLP (CEO specifik nævnt) Mange nævnte vigtigheden af, at direktionen sendte ét fælles og entydigt signal JA, hvad ellers!!! Mange pegede på opfølgning som et meget vigtigt ledelseselement i processen med FFLP Mange nævnte at der var for meget silotankegang i Flügger

21 Klargøring af byggefundamentet

22 God ledelse i Flügger Flügger Leadership Code

23

24 Organisatorisk udrulning fra toppen (Trapperne vaskes fra oven) Strategisk Niveau A+B Taktisk Niveau C+D Operationelt

25 Konklusioner fra diverse undersøgelser omkring effektfuld læring viser: Før: Læringseffekten stiger mærkbart hvis træningen er relateret til forretningsmålene Generelt høj klarhed over anvendelse af ny viden Læringseffekten stiger kraftigt med øget klarhed En forudgående samtale med nærmeste leder før kurset øger læringseffekten Efter: En opfølgende samtale øger ligeledes læringseffekten En plan/aftale med leder øger læringseffekten yderligere

26 Følgende blev implementeret for at sikre forankring Generelt Leder og medarbejder skulle have en dialog omkring hvordan man skaber læring og hvilken adfærd den nye læring kalder på Der blev skabt bodyteams, hvor medarbejderen sparrer med en kollega om forløbet både før-, under og efter rejsen. Lad dem bruge hinanden til at sparre med omkring forankringen Før kurset Der blev indgået psykologiske kontrakter. Der skulle aftales hvornår der skal følges op på: nye ideer, ændret adfærd, hjælp og støtte fra chefen Efter kurset Nærmeste leder blev opfordret til at efterspørge og anerkende nye ideer efter kurset Pas på med at dømme nye initiativer ude. Det er sjældent at nye ideer er 100% fra starten. Commitment Den individuelle rejse er både medarbejder og nærmeste leders ansvar. Man bør holde hinanden op på visioner og ambitioner ellers blegner de sammen med rutiner og drift.

27 Commitment & ALIGNMENT

28

29

30 Læringseffekt i Flügger Før Under - Efter hver workshop

31 Læringseffekt i Flügger Før workshoppen Alle deltagere/hvert hold bliver gjort læringsparate via kick off s før starten på rejsen Alle deltagere modtager en foropgave sammen med indkaldelsen før hver workshop, som har en forankring til hverdagen og emnet/emnerne, som arbejdes med under workshoppen. Alle deltagere modtager kursusmaterialet sammen med indkaldelsen og det forventes at materialet er læst før workshoppen starter, da undervisningen og pædagogikken tager dette udgangspunkt Derudover skal der finde en før-samtale sted med nærmeste leder om udbytte og udfordringer ift. egen udvikling og udvikling af forretningen/medarbejderne

32 Læringseffekt i Flügger Under workshoppen Deltagerne tager i arbejdet med de forskellige emner udgangspunkt i dagligdagsproblemer/udfordringer, så relevansen og brugbarheden er højest mulig. På de workshops hvor vi har planlagt en-til-en med feedback, vil hver deltager også modtage en mundtlig og skriftlig tilbagemelding på træningen (f.eks. WS 4,5,7 & 9 Undervisningsstilen er hovedsageligt direkte, uhøjtidelig og med et meget praktisk fokus. Der vil være en vægtning mellem de teoretiske input og den praktiske tilgang ift. 70/20/10 på de forskellige workshops Alle teorier og modeller bliver tilpasset og gjort praktisk brugbare ift. deltagernes hverdag

33 Læringseffekt i Flügger Efter workshoppen Alle deltagere får tilsendt en hjemmeopgave, som er forankret i det emne/emner, som har været indhold på workshoppen. Alle deltagere sender deres hjemmeopgave til ekstern samarbejdspartner som læser opgaven igennem og ringer tilbage med en konstruktiv kritik på hvad der var godt og hvad der kan gøres bedre. De vil blandt andet blive vurderet på: Deres evne til at bruge teori og modeller ift. opgaven Deres personlige reflektionsniveau ift. deres egen udvikling Deres evne til at få opgaven konkretiseret og gjort operationel ift. deres forretningsområde/daglige drift.

34 Træningsprogram

35 Flügger Future Leadership Programme Workshop 1: Workshop 2: Workshop 3-8: Workshop 9: Organisational journey My Journey Team journey Assessment Center Ledelse i en kontekst Selvledelse Ledelse af andre Assessment

36 HR målinger et Effektmålingskoncept.

37 Hvad skal der til? Effektive læringsaktiviteter Flügger Future Leadership Programme: WS 1-9 Effektive organisatoriske processer der sætter rammer og understøtter læring Mulighed for at måle effekten løbende Kick-off, før & eftersamtaler + for & hjemmeopgaver Konkrete HR målinger Et fælles fundament Forankring via Top & linjeledelsen + strategisk drevet

38 Læringseffekt på fire niveauer 4. Adfærd Anvendelse af det lærte i praksis 3. Læring Opnået læring 2. Reaktion Den umiddelbare oplevelse af kurset 1. Klargøring Det rigtige mindset med den rigtige mening Donald Kirkpatrick (1959) + egen tilvirkning

39 Hvordan måler vi? Metode Kvantitet Kvalitet 4. Adfærd Anvendelse af det lærte i praksis online Har de afleveret Hjemmeopgaven? Hvor god var hjemmeopgaven? 3. Læring Opnået læring online Er der afholdt eftersamtale med nærmeste leder? Hvor god var eftersamtalen med nærmeste leder? 2. Reaktion Den umiddelbare oplevelse af kurset Papir Skriftligt spørgeskema ved afslutning af hver workshop? 1. Klargøring Det rigtige mindset med den rigtige mening online Er der afholdt før-samtale med nærmeste leder? Hvor god var førsamtalen med nærmeste leder?

40 Resultater af 3 gennemførte målinger for workshop 1 hold 1

41 Flügger Future Leadership Programme: Hold 1 s TRANSFORMATIONSKORT Adfærdsmål: Vi ønsker at styrke vores ledere i at mestre følgende adfærdskompetencer: 4.Anvendelse af det lærte i praksis: (forankring)hjemmeopgave: Mål:100 % (kvantitet) Mål: 80 % (kvalitet) 3.Opnået læring: (implementering) Efter-samtaler: Mål: 100 % (kvantitet) Mål: 80% (kvalitet) 2.Reaktion på selve workshoppen: Mål: 80 % (kvalitet) 93,3 58 % 79% 58% 88% WS 1: WS 2: WS 3: WS 4: WS 5: Lederens evne til at kommunikere og formidle Lederens evne til at se potentialet og dermed udvikle sine medarbejdere Lederens evne til at give feedback, ros og anerkendelse Lederens evne til at være visionær og have ambitioner Lederens evne til at drive/skabe forandringer og tænke innovativt 1.Indlæringsklar:Før-samtaler: Mål: 100 % (kvantitet) Mål: 80% (kvalitet) 79 % WS 6: 50 % WS 7: Mål: 100% Kvantitativt Mål: 80 % kvalitativt Flügger Strategi & FFLP Før Under Efter WS 8: = Ikke tilfredsstillende 41

42 Spørgsmål? #1 Go Pro

2015 Winholistic Academy Katalog

2015 Winholistic Academy Katalog 2015 Winholistic Academy Katalog Af: Peter Winther Winholistic ApS 09-03-2015 Indholdsfortegnelse KOMMUNIKATIONSUDDANNELSER... 4 Præsentationsteknik varighed 2 dage.... 4 Kommunikationsoptimering varighed

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Lean Service - nye muligheder Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Marts 2007 Indholdsfortegnelse Executive summary...3 1. Rapportens formål og baggrund...4 2. Undersøgelsens gennemførelse...4

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Velkommen. Hvem er vi? 3 ting vi lover dig. Hvad gør vi? Skræddersyede forløb. Produkt- og metodematrix.

Indholdsfortegnelse. Velkommen. Hvem er vi? 3 ting vi lover dig. Hvad gør vi? Skræddersyede forløb. Produkt- og metodematrix. Indholdsfortegnelse Produktion: www.hj-grafisk.dk 1 Velkommen 3 Hvem er vi? 5 3 ting vi lover dig 6 Hvad gør vi? 7 Skræddersyede forløb 8 Produkt- og metodematrix 9 Metodetilgange 10 Åbne kurser 13 Teambuilding

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Strategisk marketinguddannelse

Strategisk marketinguddannelse Strategisk marketinguddannelse - skab vækst og øget bundlinje Nyskabende strategisk marketinguddannelse inkl. teamseancer og individuel rådgivning MPETENCEUDVIKLING kst er virksomheders e kompetencer rked

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

WESTERGAARD KURSER 2015

WESTERGAARD KURSER 2015 WESTERGAARD KURSER 2015 DIN SERVICE MANAGEMENT SPECIALIST IT-SERVICE BORGERSERVICE KUNDESERVICE Danske kursusmaterialer Dansk pædagogik Erfarne instruktører 2015 KURSUSKATALOG 1 Et videnshus fyldt med

Læs mere

HR-strategi 2011 2014

HR-strategi 2011 2014 HR-strategi 2011 2014 Forord...3 Indledning...3 Målgrupper...3 Hvordan arbejder Fødevarestyrelsen med HR...4 Værdiskabende HR...4 Innovativ HR...4 Effektiv HR...4 Indsats 2011-2014...6 Hvad skal Fødevarestyrelsen

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

MANOVA KURSUS KATALOG

MANOVA KURSUS KATALOG MANOVA KURSUS KATALOG MANOVA KURSUS KATALOG VELKOMMEN TIL MANOVAS KURSUSKATALOG Mange års kursusvirksomhed gør, at vi i dag kan præsentere et spændende kursuskatalog fyldt med inspirerende og udfordrende

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale I denne artikel vil jeg præsentere nyeste forskning inden for hvordan man lærer Den Motiverende Samtale. Jeg vil præsentere empiriske undersøgelser og studier, der dokumenterer, at man ikke lærer Den Motiverende

Læs mere

Den Globale Købmand 2007 www.futurelab.dk

Den Globale Købmand 2007 www.futurelab.dk www.futurelab.dk Den Globale Købmand Klassiske dyder - vejen til bedre bundlinie 2007 Om Future Lab Business Consulting Future Lab Business Consulting er en managementkonsulent virksomhed i Grey / WPP,

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR

LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR Erfaringerne fra Vækst via Ledelse viser, at lederudvikling er et helt afgørende sted at sætte ind for at sikre øget vækst i Danmarks små og mellemstore virksomheder. Anders

Læs mere

Kursuskatalog 2015 Dental Consult

Kursuskatalog 2015 Dental Consult 01-04-2015 Kursuskatalog 2015 Dental Consult Hos Dental Consult kan du få et løft, der styrker dine egne kompetencer og klinikken som arbejdsplads. kurser 2015 Indholdsfortegnelse 01) Dental - Lederudvikling

Læs mere

Paradigmeskifte inden for arbejdet med social kapital i dagtilbudsområdet. Kerneopgaven. Samarbejdsevne. Dørkarmsparring. Quickie.

Paradigmeskifte inden for arbejdet med social kapital i dagtilbudsområdet. Kerneopgaven. Samarbejdsevne. Dørkarmsparring. Quickie. Samarbejdsevne Quickie Dørkarmsparring Krav i arbejdet Indflydelse på eget arbejde Gruppesparring 2&2- sparring Belønning Kerneopgaven Mening i arbejdet Harbohus Retfærdighed Tillid Social støtte Forudsigelighed

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 1 INDHOLD EN FÆLLES RETNING FORORD: EN FÆLLES RETNING... side 3 UDFORDRINGER... side 4 FORANDRINGER... side 6 POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI:

Læs mere

ERFARINGER FRA TI DANSKE VIRKSOMHEDER. Ti Cases

ERFARINGER FRA TI DANSKE VIRKSOMHEDER. Ti Cases e-bog ERFARINGER FRA TI DANSKE VIRKSOMHEDER Ti Cases Iss Danmark Post Danmark Vestbyg A/S BRFkredit Lån & Spar Bank A/S Merkantildata A/S Rigshospitalets HovedOrtoCenter Kort & Matrikelstyrelsen Skanderborg

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 Skab øget motivation og bedre resultater Styrk dit personlige lederskab Tag afsæt i dine styrker Få personlig og målrettet rådgivning på 3283 3610 Kursusrådgivning

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere