Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategisk ledelse i skrumpende markeder"

Transkript

1 Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske beslutninger, man bør træffe, når man står overfor store forandringer - som eksempelvis et skrumpende marked. 13

2 Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske beslutninger, man bør træffe, når man står overfor store forandringer - som eksempelvis et skrumpende marked. Brancher kommer og går i takt med, at deres markeder øges, mindskes eller helt forsvinder. Brancherne i skrumpende markeder viser sig at være meget forskelligartede ligesom årsagerne hertil kan variere lige fra innovation og nye teknologier over ændringer i meninger og holdninger til påvirkninger af den økonomiske konjunktur. Uanset branche og årsag ligger ansvaret for fremtiden hos den øverste ledelse, når virksomheden står overfor et skrumpende marked. Denne artikel drejer sig om de afgørende strategiske beslutninger man bør træffe, når krisen med skrumpende markeder indtræffer. Strategiske valg -- hvor dyb er krisen? Et skrumpende marked er udtryk for forandringer, som presser sig på organisationens grænser, så markedssituationen ændrer sig bliver mindre. Et mindre eller skrumpende marked giver to mulige udfaldsrum: 1. Der bliver et mindre potentiale til hver virksomhed, hvis alle spillere forbliver i markedet. 2. Det bliver muligt at opretholde eller søge sit potentiale ved at udvide markedsandelen. Det forudsætter, at nogle spiller forlader eller tvinges til at forlade markedet. Disse to mulige udfaldsrum danner rammen om den overordnede strategiske beslutning: Vil man blive i markedet, eller forlade det? Vil man nedjustere til et mindre marked, eller satse på at udvide sin markedsandel i et mindre marked? I udgangspunktet er alle muligheder åbne. Man kan ikke vælge, at omgivelserne ikke skal forandre sig. Men man kan vælge, hvordan man vil forholde sig til de forandringer, man påvirkes af. Som leder kan man overveje, hvilke muligheder man har i den konkrete situation; man kan analysere konsekvenserne af disse muligheder og dernæst foretage nogle aktive strategiske valg. Man kan ikke vælge, at omgivelserne ikke skal forandre sig. Men man kan vælge, hvordan man vil forholde sig til de forandringer, man påvirkes af For en virksomhed, som befinder sig i en krisesituation, er følgende parametre vigtige: om man grundlæggende tror på markedet eller ej, og dermed om man vælger at blive i markedet, og hvor ressourcestærk virksomheden er. Kombineres disse parametre, opstår der fire mulige scenarier: Søge læ Dette scenarie er udtryk for en ressourcesvag virksomhed, og hvor der er en tro på, der er et potentiale i markedet, hvorfor man vælger at blive i markedet mod at tilpasse sig (nedjustere) til den nye situation og dermed skærme sig mod det faldende aktivitetsniveau i det skrumpende marked. Erobring Dette scenarie er et udtryk for den ressourcestærke virksomhed, som har en tro på et potentiale i markedet og derfor vælger at blive og udvide sin markedsandel. Exit Dette scenarie er et udtryk for den ressourcesvage virksomhed, som grundlæggende ikke tror på 13.02

3 et potentiale i markedet, og som derfor vælger at forlade markedet. Nye græsgange Dette fjerde og sidste scenarie er et udtryk for den ressourcestærke virksomhed, som ikke tror, der findes et potentiale i markedet fremadrettet, og som derfor vælger at finde nye vækstdrivere. I nedenstående figur illustreres de fire scenarier. Tror på markedet Tror ikke på markedet Ressourcesvag A Søge læ Exit C Figur 2 Strategiske scenarier Ressourcestærk B Erobring D Nye græsgange På baggrund af en grundig analyse af virksomhedens situation og en vurdering af de fire scenarier vil ledelsen ofte blive i stand til at formulere, hvad den tror på af fremtidige muligheder, og dermed har ledelsen også et grundlag for at kunne foretage de overordnede strategiske valg. Ved at formulere fremtidige muligheder, danner ledelsen grundlag for at kunne foretage de overordnede strategiske valg. For virksomheder i skrumpende markeder kan man opridse fire generiske strategier: en ekspansiv strategi, en mobiliseringsstrategi, en afviklingsstrategi og en reorienteringsstrategi. Nedenfor uddybes de fire generiske strategier. skrumpende marked, mens konkurrenter må forlade markedet. Mobiliseringsstrategien anvendes også, hvor man har en grundlæggende tro på, at det skrumpende marked er forbigående, det vil sige, at der snarere er tale om nedgang i markedet. At bevare medarbejdernes engagement og tro på en attraktiv fremtid, samtidig med at virksomheden tilpasser sig til situationen. Ekspansiv strategi Befinder virksomheden sig i en situation, hvor virksomheden er ressourcestærk, og hvor man vurderer, at der er et endnu uudnyttet potentiale i markedet, åbnes der for muligheden for en aggressiv strategi, hvor man sigter mod at erobre større markedsandele (jævnfør scenarie A: Erobring). En ekspansiv strategi sigter mod at udvide virksomhedens markedsandel. Markedet bliver nok mindre, men virksomheden øger sine markedsandele, og derved bibeholdes eller udvides forretningspotentialet. Som eksempel kan virksomheden vælge at realisere denne strategi ved at investere eller udvikle inden for områder som produktionsfaciliteter, salg og marketing eller virksomhedens distributionskanaler. Alternativt kan strategien realiseres ved at satse på opkøb af eller fusioner med konkurrerende virksomheder. Forudsætningerne for, at denne strategi lykkes, er, at virksomheden har konkurrencefordele frem for konkurrenterne, eller at konkurrenterne ikke har kapital til at ekspandere og derfor vælger at tilpasse sig det skrumpende marked (nedjusterer) eller forlader markedet. Nedenstående figur illustrerer de tiltag, som virksomheden kan gøre for at realisere strategien: At øge omsætningen og erobre markedsandele i en krisetid Mobiliseringsstrategi Tror virksomheden på et fremtidigt potentiale i markedet, men enten ønsker at afvente situationen eller ikke har ressourcer til at ekspandere, vil en oplagt og mulig strategi være at tilpasse omkostningsniveauet til det skrumpende marked. Potentialet i dette scenarie er at tilpasse virksomheden og dens omkostningsniveau til det Omsætning Investering i produktionsapparat Udvikling af Salg/marketing indsatsen Tid Figur 1 Tiltag til realisering af strategien

4 At skabe en attraktiv og realistisk fremtidsvision At skabe commitment til fremtidsvisionen. Afviklingsstrategi Hvis virksomheden ikke tror på et fremtidigt potentiale i markedet og samtidig ikke besidder kapital og ressourcer til at omlægge virksomheden til nye produkter og/eller markeder, vil en mulig og realistisk strategi fokusere på afvikling af virksomheden. Denne strategi forekommer ofte, hvor flere virksomheder vælger at forblive i markedet for at malke markedet og først forlader det efter et stykke tid. Afvikling kan foregå på mange forskellige måder, herunder at have fokus på at afvikle i det rette tempo for både økonomiske og menneskelige hensyn. At skabe mening for medarbejderne samtidig med at virksomheden afvikles At skabe tryghed i afviklingsprocessen. Reorienteringsstrategi Hvis virksomheden er ressourcestærk, men ikke har en stærk tro på potentialet i det nuværende marked, kan den vælge en reorienteringsstrategi. Her vælger man at forlade det skrumpende marked og i stedet satse på nye vækstdrivere i et nyt og mere attraktivt marked sideløbende med, at den eksisterende forretning afvikles. Det betyder, at virksomhedens ressourcer og kompetencer flyttes, således at disse matcher behovene på det nye marked. Der er altså tale om en kontrolleret afvikling af aktiviteterne i det skrumpende marked og samtidig fokus på at flytte og opbygge kompetencer og ressourcer rettet mod nye markeder. At skabe en klar og tydelig fremtidsvision At skabe tryghed og mening for medarbejderne At afvikle eksisterende kompetencer og opbygge nye At sikre medarbejdernes engagement. Afslutningsvis kan de fire strategier summeres i nedenstående figur. I det ovenstående har vi kort skitseret, hvilke særlige ledelsesudfordringer der følger af de fire strategiske muligheder. Når det er sagt, mener vi ikke, at ledelse i krisetider adskiller sig væsentligt fra virksomheder i andre situationer. Derimod afhænger ledelsesudfordringerne i høj grad af, hvilken strategi man vælger. For alle de fire strategier gælder det, at det kræver ledelseskraft at få dem til at lykkes, herunder forandringsledelseskraft. I den forstand er forandringsledelse en betydelig ledelseskompetence, hvis situationen skal vendes fra kritisk til attraktiv. I krise som i andre tider gælder det, at enhver bæredygtig forandring ikke blot drejer sig om at gennemføre forandringen men om at gennemføre forandring og lære af den. Det er ikke tilstrækkeligt at klare sig gennem krisen. Gør vi det, er vi ikke det mindste klogere, næste gang vi møder en krise eller en anden begrænsende og udfordrende forandring. Vi skal klare krisen og vi skal lære af den Figur 3 Strategier i krisetider

5 Søren Brandi er cand.merc. og administrerende direktør for rådgivningsvirksomheden Hildebrandt & Brandi A/S. Han rådgiver ejere, bestyrelser og direktioner i førende virksomheder inden for strategisk ledelse og forandring. Han er forfatter til en række bøger, foredragsholder og underviser på bl.a. MBA. Søren har en baggrund i LEGO Group og i PA Consulting Group. Søren kan kontaktes på Mette Brøgger er cand. mag og managementkonsulent i Hildebrandt & Brandi indenfor strategi, ledelse, organisation og forandring. Hun har skrevet og redigeret flere bøger og er forfatter til en række artikler og kronikker om ledelse og forandring. Mette kan kontaktes på Ulrik Christensen er cand. merc. og managementkonsulent i Hildebrandt & Brandi med speciale indenfor strategi, effektivisering, portefølje-, program- og projektledelse. Han er medforfatter på artikler om lean og bestyrelsesarbejde og er tilknyttet Aalborg Universitet som underviser. Ulrik Kan kontaktes på Kort om Hildebrandt & Brandi Hildebrandt & Brandi rådgiver bestyrelser og topledelser i førende virksomheder inden for strategisk ledelse og forandring. Vi løser opgaver inden for strategi, organisation, ledelse, forandring, projektog programledelse, effektivitet og governance. Vi formidler vores viden dels ved at udgive bøger om ledelse, dels gennem foredrag, seminarer og undervisning på højere læreanstalter som CBS og ASB. Vi har kontorer i Århus, København og Faaborg. Kontakt os eller læsmere på

Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse

Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse Vil man sikre, at de forandringer, man står i spidsen for, får den ønskede effekt, må man først og fremmest forstå, hvad man skal lede

Læs mere

Ledelse i en krisetid: Drop kontrollen og hav tryghed i frustrationen!

Ledelse i en krisetid: Drop kontrollen og hav tryghed i frustrationen! Ledelse i en krisetid: Drop kontrollen og hav tryghed i frustrationen! For mange virksomheder er det overordentligt fristende --- og mange vil sige tvingende nødvendigt --- at stramme skruen i krisetider.

Læs mere

Effektivitet er bestyrelsens udfordring

Effektivitet er bestyrelsens udfordring Effektivitet er bestyrelsens udfordring Hvordan sikrer bestyrelsen sig, at den løbende er værdiskabende og effektiv? Og hvordan ser den bedste udgave af bestyrelsen ud? Disse spørgsmål må enhver bestyrelse

Læs mere

Fra festmåltid til hverdagskost

Fra festmåltid til hverdagskost Fra festmåltid til hverdagskost Mange organisationers udfordring i leanarbejde ligger i overgangen fra projektstatus til reel forbedringskultur. Det handler om at gøre arbejdet med forbedringer til en

Læs mere

fundamentet for opbygning og implementering af virksomhedens strategi

fundamentet for opbygning og implementering af virksomhedens strategi Fastlæggelse af virksomhedens Fastlæggelse af virksomhedens forretningsmæssige situation fundamentet for opbygning og implementering af virksomhedens strategi af Partner Michael Ejby, Seniorpartner Jørgen

Læs mere

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering september 2011 Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering Resume Vilkårene for at drive og udvikle virksomheder i Danmark bliver stadigt mere komplekse, og det giver ekstra udfordringer i

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Undersøgelse af Master in Management of Technology

Undersøgelse af Master in Management of Technology Undersøgelse af Master in Management of Technology Kvalitativ og kvantitativ undersøgelse blandt dimittender og aftagere Udarbejdet af Oxford Research A/S November 2005 Forfatter: nif Sidst gemt: 15-11-2005

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2013 10. årgang Udsendes til knapt 5.900 Kære læser! Der er mange, der stadig hænger fast i krisen. Og så er der dem, der er kommet videre. Ulrik Hartmann, direktør og ejer af

Læs mere

Hvordan kan Portfolio Management effektivisere implementering?

Hvordan kan Portfolio Management effektivisere implementering? Hvordan kan Portfolio Management Hvordan kan Portfolio Management effektivisere implementering? af seniorkonsulent Henrik Hajslund, hha@metier.dk, Metier A/S, konsulent Jakob Bloch Andersen, Metier A/S

Læs mere

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB,

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

Fokus på vækst! 1.5. sådan forøges virksomhedens forrentning af kundekapitalen gennem salgs- og marketingeffektiviseringer. 1.

Fokus på vækst! 1.5. sådan forøges virksomhedens forrentning af kundekapitalen gennem salgs- og marketingeffektiviseringer. 1. Fokus på vækst! Fokus på vækst! sådan forøges virksomhedens forrentning af kundekapitalen gennem salgs- og marketingeffektiviseringer af direktør Jesper Elling, je@sjp.dk og partner Jesper Krogh Jørgensen,

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Vækst gennem viden 8.6. 1. Forord: Videnssamfundets præmisser for vækst og forretningsudvikling

Vækst gennem viden 8.6. 1. Forord: Videnssamfundets præmisser for vækst og forretningsudvikling Vækst gennem viden Vækst gennem viden af partner Ole Steen Andersen, osa@implement.dk, Implement og dekan, ph.d. Søren Barlebo Rasmussen, sbr.spfak@cbs.dk, CBS Handelshøjskolen i København Denne artikel

Læs mere

Innovationsledelse i offentlige virksomheder Annemette Digmann, Afdelingschef for Innovation og Forskning, Region Midtjylland

Innovationsledelse i offentlige virksomheder Annemette Digmann, Afdelingschef for Innovation og Forskning, Region Midtjylland Innovationsledelse i offentlige virksomheder Annemette Digmann, Afdelingschef for Innovation og Forskning, Region Midtjylland I denne artikel vil jeg beskrive hvad innovation kan være, når man bevæger

Læs mere

FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL

FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL Pjecen er udarbejdet af Smith Innovation i vinteren 2014. Smith Innovation er operatør på Innovationsradar.dk. Læs mere på smithinnovation.dk

Læs mere

JP HumanResource. HR som strategisk. HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager

JP HumanResource. HR som strategisk. HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager JPHumanResource 03. udgave aug. 2011 Vis jeres værd HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager HR som strategisk ressource Mindre danske virksomheder

Læs mere

Dit ledelseshus - hjælp til at reflektere over din ledelse

Dit ledelseshus - hjælp til at reflektere over din ledelse Dit ledelseshus - hjælp til at reflektere over din ledelse Af Kresten Kragh-Schmidt, Helene Riis Lindholm og Pernille Aagaard Illustreret af Marianne Jespersen og layoutet af Karina Rask Nordtorp 2 Tilbage

Læs mere

Undersøgelsen. Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? Jesper Salling Nielsen. Christian Thuesen.

Undersøgelsen. Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? Jesper Salling Nielsen. Christian Thuesen. Undersøgelsen Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? af Jesper Salling Nielsen Christian Thuesen Christian Koch Udgivet d. 4. marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Innovationsprocessen Ledelse og innovationskultur

Innovationsprocessen Ledelse og innovationskultur DI SÅDAN Også i denne serie: Indsigt i kundens verden Beredskab af viden og teknologi Idé og konceptudvikling Lean-tanken når innovationsprojekter gennemføres Markedsintroduktion Innovationsprocessen Ledelse

Læs mere

(Publiseret i Børsens Ledelseshåndbøger, oktober 2008).

(Publiseret i Børsens Ledelseshåndbøger, oktober 2008). (Publiseret i Børsens Ledelseshåndbøger, oktober 2008). Ændring af virksomhedskultur som forudsætning for succesfuld implementering af forandringsprocesser Af adm.direktør Bettina Eriksen, ber@beacongroup.dk,

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Susanne Teglkamp LEDERGRUPPEN I UDVIKLING BRING POTENTIALET FREM

Susanne Teglkamp LEDERGRUPPEN I UDVIKLING BRING POTENTIALET FREM Susanne Teglkamp LEDERGRUPPEN I UDVIKLING BRING POTENTIALET FREM Af samme forfatter: Ledergruppen - det dynamiske omdrejningspunkt (2012) I den gode ledelses tjeneste (2012) LEDERGRUPPEN I UDVIKLING Copyright

Læs mere

(Hvordan) skaber en virksomhedsovertagelse værdi?

(Hvordan) skaber en virksomhedsovertagelse værdi? (Hvordan) skaber en virksomhedsovertagelse (Hvordan) skaber en virksomhedsovertagelse værdi? af professor, Per Nikolaj Bukh, Aalborg Universitet og ph.d.-studerende Karina Skovvang Christensen, Handelshøjskolen

Læs mere

Balanced Scorecard og Strategikortlægning

Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning af BDO-professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus og projektmedarbejder Heine K. Bang, hekb@asb.dk,

Læs mere