Bilag 6. Brug af skriftsprog i hverdagen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 6. Brug af skriftsprog i hverdagen"

Transkript

1 Bilag 6 Brug af skriftsprog i hverdagen Udviklet til FVU af Elisabeth Arnbak og Ina Borstrøm Undervisningsministeriet 2001

2 Brug af skriftsprog i hverdagen Et materiale til brug for afdækning af FVU-deltageres brug af skriftsprog Materialet, der er udviklet til brug for afdækning af FVU-deltageres brug af skriftsprog i hverdagen, omfatter 2 dele: Erfaring med brug af skriftsprog i hverdagen i hverdagen Erfaring med skriftsprog i hverdagen Materialet afdækker, hvor mange forskellige tekster deltageren læser og skriver i hverdagen, og hvor ofte han eller hun anvender disse tekster. Afdækningen sker indenfor de fire områder: Læsning i hverdagen Læsning på job Skrivning i hverdagen Skrivning på job Afdækningen af, hvordan læsning og skrivning indgår i deltagerens hverdagsfunktioner, sker på basis af en række spørgsmål om nogle hverdagssituationer, hvori læsning og skrivning naturligt indgår. I spørgsmålene søges det afdækket, om deltageren bruger læse- og skriveaktiviteter som en del af den daglige informationssøgning, samt hvilke andre informationskilder den enkelte benytter sig af, hvis læsning eller skrivning ikke indgår i den daglige informationsbearbejdning. Svarkategorierne er således: deltageren læser sig til information efter behov, deltageren læser ikke, men finder selv ud af problemet på egen hånd (er selv aktiv), deltageren overlader det til andre at finde ud af problemet (er ikke selv aktiv). Afdækning af erfaring med skriftsprog i hverdagen Afdækningen forudsætter, at intervieweren indledningsvis udarbejder en tekstsamling med eksempler på de teksttyper, der indgår i afdækningen. Instruktion Spørgsmålene skal benyttes som grundlag for en samtale, hvor intervieweren præsenterer deltageren for de relevante teksteksempler, stiller deltageren de enkelte spørgsmål og noterer deltagerens svar. Det kan ikke anbefales at lade deltagerne arbejde på egen hånd med spørgsmålene.

3 Intervieweren siger: Jeg viser dig nogle eksempler på forskellige tekster, du kan møde i hverdagen. Intervieweren viser løbende deltageren eksempler på de anførte teksttyper: Du skal give en vurdering af, hvor ofte du læser disse tekster. Lad os prøve et eksempel først: Hvor ofte læser du de pjecer, du modtager? du aldrig pjecer, sjældent, ind i mellem, jævnligt eller ofte? Deltageren svarer: Nogen gange. Skriv hvilke tekster deltageren plejer at læse. Pjecer fra det offentlige (fx om prisstigninger på serviceydelser) Aldrig (1) Hvor ofte læser deltageren? Sjældent Indimellem Jævnligt (2) (3) (4) Ofte (5) Intervieweren sætter X ved den kolonne, der indeholder deltagerens svar (indimellem). Intervieweren noterer også eventuelle oplysninger om, at deltageren kun læser udvalgte tekster inden for en tekstgruppe, fx: Interviewer: du pjecer fra det offentlige? Deltageren: Jeg læser ikke alt, hvad der kommer - kun noget om affaldssortering. Vurdering af deltagerens besvarelse Afdækningen af deltagerens erfaring med skriftsprog indeholder fire områder: Læsning i hverdagen, Læsning på job, Skrivning i hverdagen, Skrivning på job. Hvert af de fire områder afdækkes med en række punkter, der vurderes på en 5-trinsskala. Aldrig har værdien 1, og ofte har værdien 5. Det samlede antal point for hvert af de fire områder optælles og markeres i skriftsprogsbarometeret. Deltagerens skønsmæssige brug af forskellige tekster i hverdagen og på jobbet kan derefter aflæses på figuren. Læsning i hverdagen Området afdækkes med i alt 9 punkter. Det betyder, at deltageren maksimalt kan opnå 45 point. Læsning på job Området af dækkes med i alt 9 punkter. Deltageren kan således maksimalt opnå 45 point. Skrivning i hverdagen Området afdækkes med i alt 7 punkter. Deltageren kan således i alt opnå max. 35 point. Skrivning på job Området afdækkes med i alt 7 punkter. Deltageren kan således i alt opnå max. 35 point.

4 Intervieweren bør være opmærksom på, at enkelte deltagere har tendens til at besvare spørgsmålene som enten/eller. På den måde kan deltageren opgave ret mange point ved at svare ofte et par gange og ellers svare aldrig. Dette bør naturligvis indgå i de pædagogiske overvejelser, da en unuanceret besvarelse kan give et fortegnet billedet af deltagerens sande brug af skriftsprog i hverdagen. Skriftsprogsbarometer Point Læsning i hverdagen Læsning på job Skrivning i hverdagen Skrivning på job Afdækning af Instruktion Spørgsmålene skal benyttes som grundlag for en samtale, hvor intervieweren præsenterer deltageren for hver af de 12 problemstillinger, lytter til deltagerens svar (som evt. noteres i kommentarfeltet) og tolker deltagerens svar i én af de tre scorekategorier. Det kan ikke anbefales at lade deltagerne arbejde på egen hånd med spørgsmålene eller at lade deltageren selv vurdere, om vedkommende løser hverdagsproblemer ved at være aktiv og læser, aktiv uden at læse eller søger hjælp hos andre. Intervieweren siger: Jeg vil nu stille dig nogle spørgsmål om, hvordan du løser forskellige hverdagsopgaver. Jeg markerer dit svar og noterer dine kommentarer ned. Lad os prøve et eksempel først: Hvordan holder du dig orienteret? Mange mennesker vil gerne vide lidt om, hvad der sker rundt om i verden. Nogen læser avis, andre ser tv eller hører radio. Hvad gør du for at holde dig orienteret?

5 (fx avis, tekst-tv, internet) ikke, men får oplysninger på egen hånd (ser morgen-tv, ser tv-avis, hører radio) Får oplysninger gennem andre Kommentarer Intervieweren lytter til deltagerens svar og tolker svaret. Derefter sætter intervieweren X ved den svartype, der bedst kan dække deltagerens svar, og noterer eventuelle kommentarer, fx essensen af deltagerens svar. Hvis deltageren har svært ved at svare, kan læsevejlederen støtte deltageren ved at give eksempler på de problemløsningsstrategier, der er anført i skemaet, fx: Deltageren kan ikke svare på, hvordan han eller hun holder sig orienteret. Intervieweren siger: Deltageren svarer: du fx aviser? Ja, en gang i mellem køber jeg BT, hvis der er noget spændende på forsiden; men for det meste ser jeg tv-avis og sådan noget. Læsevejlederen sætter X ved ser morgen-tv, ser tv-avis og hører radio og noterer, at deltageren somme tider læser BT. Det er ikke sandsynligt, at deltageren primært får sine oplysninger om verden gennem aviser, og derfor sættes der ikke X i den øverste svarkategori. Vurdering af deltagerens besvarelse Deltagerens problemløsningsstrategier i hverdagen afdækkes på 12 områder. Deltagerens svar krydses af i en af de tre svarkategorier (du løser problemet ved at læse dig til svaret, du læser dig ikke til svaret, men finder selv løsningen på problemet på en anden måde, du får andre (fx familie, venner eller kolleger) til at hjælpe med at løse problemet). Antallet af svar for hver af de tre svarkategorier opgøres og tegnes ind i figuren. Deltageren kan maksimalt score 12 point på de tre skalaer. Deltagerens foretrukne problemløsningsstrategi(er) kan aflæses af figuren. Problemløsningsbarometer Point læser og skriver selv læser og skriver ikke, men er selv aktiv læser og skriver ikke, og er ikke selv aktiv

6 Brug af skriftsprog i hverdagen Deltagerens navn Dato Undervisningssted

7 Erfaring med skriftsprog i hverdagen Læsning i hverdagen Skriv hvilke tekster (fx BT), deltageren plejer at læse inden for hver kategori Aldrig (1) Hvor ofte læser deltageren? Sjældent Ind i mellem Jævnligt (2) (3) (4) Ofte (5) a. Aviser, Lokalaviser Hvilke dele af avisen læser deltageren? b. Ugeblade, fagblade, medlemsblade Hvilke dele af bladet læser deltageren? c. Breve fra det offentlige, banker m.m. d. Opslagstavlen ( Netto, børnehaven, sportsklubben). Hvad ser deltageren efter? e. Opslagsbøger (telefonbog, leksikon, Kraks Vejviser). Hvilke bruger deltageren? f. Tilbudsaviser, reklamer Hvad ser deltageren efter? g. Internettet Hvad søger deltageren efter? h. Bøger Hvilke emner, hvilke forfattere? i. Børnebøger Hvilke børnebøger? Hvem vælger bøgerne? Kommentarer

8 Læsning på job Skriv hvilke tekster (fx mødeindkaldelser), deltageren plejer at læse på jobbet Aldrig (1) Hvor ofte læser deltageren? Sjældent Ind i mellem Jævnligt (2) (3) (4) Ofte (5) a. Korte beskeder ( gule sedler, s) b. Opslagstavlen på jobbet Hvad ser deltageren efter? c. Etiketter (varedeklarationer og instrukser). Hvad ser deltageren efter? d. Manualer og rapporter e. Kursusmaterialer f. Arbejdsbeskrivelser, arbejdstegninger Hvordan læser deltageren dem? g. Informationsskrivelser (sikkerhedsforskrifter, arbejdsmiljø, arbejdsstillinger) h. Skærmtekst (tabeller, prislister, bestillinger). Hvordan læser deltageren dem? i. Opslagsværker (prislister, kataloger) Hvordan læser deltageren dem? Kommentarer

9 Skrivning i hverdagen Intervieweren noterer også brug af hjælpemidler (ordbog, stavekontrol) og/eller personlig hjælp til skrivning. Skriv hvilke tekster (fx SMS), deltageren plejer at skrive i hverdagen Aldrig (1) Hvor ofte skriver deltageren? Sjældent Ind i mellem Jævnligt (2) (3) (4) Ofte (5) a. Korte beskeder hvilke typer? b. Invitationer (f.eks. forældremøde, fødselsdage) c. Postkort, julekort eller breve d. Indlæg ( f.eks. i medlemsbladet) e. Indkøbssedler (til eget brug/til andre) f. Blanketter, oplysningsskemaer g. Computerskrivning (hjemmeside, , Netbank ) Kommentarer

10 Skrivning på job Intervieweren noterer også brug af hjælpemidler (ordbog, stavekontrol) og/eller personlig hjælp til skrivning. Skriv hvilke tekster (fx timesedler), deltageren plejer at skrive på jobbet Aldrig (1) Hvor ofte skriver deltageren? Sjældent Ind i mellem Jævnligt (2) (3) (4) Ofte (5) a. Beskeder (telefonbeskeder, fejlmeldinger) b. Breve (ansøgninger, forretningsbreve) c. Arbejdsbeskrivelser, rapporter d. Ordresedler e. Kvitteringer og fakturaer f. Blanketter (skadesanmeldelser, sygemelding) g. Computerskrivning ( s, breve, bestilling af varer) Kommentarer

11 1. Mange mennesker vil gerne vide lidt om, hvad der sker rundt om i verden. Nogen læser avis, andre ser tv eller hører radio. Hvad gør du for at holde dig orienteret? (fx avis, tekst-tv, internet) ikke, men får oplysninger på egen hånd (ser morgen-tv, ser tv-avis, hører radio) Får oplysninger gennem andre Kommentarer 2. Hvordan finder du ud af, om der kommer en god film i tv i aften? (fx tv-oversigt, internet) ikke, men finder ud af problemet på egen hånd (fx tænder for tv, lytter til kolleger på job) 3. Du skal møde til samtale hos LA KRIS på Kærvej 13 i morgen kl Hvordan finder du derhen? (slår op i en busplan, internet) ikke, men finder ud af problemet på egen hånd (fx henvendelse til busselskabet, tager afsted i god tid)

12 4. Du skal bestille tid hos en øjenlæge i Odense. Hvordan får du fat i telefonnummeret til øjenlægen? (fx slår op i telefonbog, internet) ikke, men finder ud af problemet på egen hånd (ringer til oplysningen, beder lægen om et visitkort) 5. Du har vundet en dyrekølle i Banko. Hvordan finder du ud af, hvordan den skal tilberedes? (fx varedeklarationen) ikke, men finder ud af problemet på egen hånd (fx ser på fotoet på flasken, spørger i butikken, køber den sædvanlige) 6. Dit barn er sygt og har en voldsom hovedpine. Hvordan finder du ud af, hvor mange smertestillende piller, dit barn må få ad gangen? (fx brugsanvisning på emballagen) ikke, men finder ud af problemet på egen hånd (fx spørger på apoteket, ringer til lægen)

13 7. Du vil gerne have videooptaget et program, der kommer hver uge. Hvordan finder ud af at indstille din video? (fx vejledning) ikke, men finder ud af problemet på egen hånd (ringer og får instruktion og indstiller selv) 8. Din nevø er på efterskole i Jylland, og du vil gerne sende en pakke til ham. Hvordan finder du ud af at få sendt pakken? (fx folder, blanketten) ikke, men finder ud af problemet på egen hånd (spørger på postkontoret og udfylder selv) 9. Du skal give en besked til din kollega, som først kommer på mandag. Hvad gør du? Skriver en besked (seddel, ) Skriver ikke, men finder ud af problemet på egen hånd (husker beskeden, beder personen om at ringe senere)

14 10. Du skal købe ind for din syge moster. Hvad gør du? Skriver en huskeliste Skriver ikke, men finder ud af problemet på egen hånd (læser andres lister, husker listen) 11. Du skal til informationsmøde i børnehaven d. 13/5 kl. 17. Hvordan husker du aftalen? Skriver aftalen ind i min kalender Skriver ikke, men finder ud af problemet på egen hånd (husker aftalen i hovedet) 12. Du skal køre i tog i 4 timer. Hvad vælger du at tage med på togturen? Læsestof (fx blade bøger) ikke, men bruger tiden på anden måde (medbringer gameboy, musik, kort) Har ikke planlagt noget (fx sidder bare og kigger ud af vinduet)

15 Brug af skriftsprog i hverdagen Navn: Interviewer: Dato: Skriftsprogsbarometer Point Læsning i hverdagen Læsning på job Skrivning i hverdagen Skrivning på job Problemløsningsbarometer Point læser og skriver selv læser og skriver ikke, men er selv aktiv læser og skriver ikke, og er ikke selv aktiv

Bilag 4. Hverdagsskrivning for voksne

Bilag 4. Hverdagsskrivning for voksne Bilag 4 Hverdagsskrivning for voksne Udviklet til FVU af Elisabeth Arnbak og Ina Borstrøm Undervisningsministeriet, 2002 2 Hverdagsskrivning for voksne Et materiale til afdækning af voksnes skriftlige

Læs mere

- evaluering MOBILTELEFONER som REDSKAB for PERSONER med LÆSEVANSKELIGHEDER

- evaluering MOBILTELEFONER som REDSKAB for PERSONER med LÆSEVANSKELIGHEDER - evaluering MOBILTELEFONER som REDSKAB for PERSONER med LÆSEVANSKELIGHEDER INDHOLD HVAD ER PROJEKT MOBILLÆSNING? 04 HVEM HAR DELTAGET? 04 PROJEKTETS AKTIVITETER 05 PROJEKTETS ORGANISERING 05 HVAD ER EVALUERINGEN?

Læs mere

Midlertidig vejledning til tolkebooking.dk

Midlertidig vejledning til tolkebooking.dk Midlertidig vejledning til tolkebooking.dk På www.tolkebooking.dk kan du booke tolk på nettet. Er du allerede kunde hos CFD Vi lukker langsomt op, så I starten er det kun kunder der har modtaget et brugernavn

Læs mere

Når dit barn skal lære at læse

Når dit barn skal lære at læse Når dit barn skal lære at læse Gode råd til forældre Ishøj Kommune PPR 1 2 Velkommen til skolen Når dit barn begynder i skole, er det allerede godt i gang med at lære at læse og skrive. Det har måske gået

Læs mere

Risikerer jeg at brænde ud TEST

Risikerer jeg at brænde ud TEST Risikerer jeg at brænde ud TEST Alfa- kvinder Lergravsvej 52, 4. tv. 2300 København S 2 Er du i risikogruppen for at brænde ud? Tag selvtesten og find ud af, om du bare har travlt eller om du faktisk l

Læs mere

Bliv effektiv med TODOIST

Bliv effektiv med TODOIST Strukturkonsulenten anbefaler: Bliv effektiv med TODOIST og få tingene ud af hovedet! Mie Münster-Swendsen 0Strukturkonsulent Bliv effektiv med TODOIST Strukturkonsulenten 2015 1. udgave 2015 ISBN: 978-87-998188-0-8

Læs mere

[Introduction] Hej mit navn er Elvi Nielsen, jeg ringer på vegne af NOTA.

[Introduction] Hej mit navn er Elvi Nielsen, jeg ringer på vegne af NOTA. [Introduction] Hej mit navn er Elvi Nielsen, jeg ringer på vegne af NOTA. Jeg ringer fordi vi er i færd med at gennemføre en undersøgelse om medievaner og skolegang blandt unge. Træffer jeg @name? Når

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

FVU-deltageres bevidsthed om og udbytte af læse-, stave- og skriveundervisning. - en afprøvning af to undervisningsmaterialer

FVU-deltageres bevidsthed om og udbytte af læse-, stave- og skriveundervisning. - en afprøvning af to undervisningsmaterialer FVU-deltageres bevidsthed om og udbytte af læse-, stave- og skriveundervisning - en afprøvning af to undervisningsmaterialer Elisabeth Arnbak og Ina Borstrøm for Undervisningsministeriet august 2004 2

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

Dreng og pige, hvad vil det sige? -undervisning om kroppens udvikling, målrettet børn i 2 3 klasse.

Dreng og pige, hvad vil det sige? -undervisning om kroppens udvikling, målrettet børn i 2 3 klasse. Dreng og pige, hvad vil det sige? -undervisning om kroppens udvikling, målrettet børn i 2 3 klasse. Manual udarbejdet i 2010 af Hanne Ryberg og Hanne Andreassen Sundhedsplejersker i Randers Kommune Folder/plakat

Læs mere

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE D E M E N S og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende Kallerupvej Odense Forord I 2002 etablerede Alzheimerforeningen

Læs mere

Lær at tackle jobsøgningsstress 2!

Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Min forrige artikel tog udgangspunkt i, hvordan du kunne tackle de krav, der bliver stillet fra forskellige sider, inklusive fra dig selv, samt at du skulle anse din

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? September 2005 Socialministeriet J.nr. 32-15 Layout og sats: paprika Fotograf:

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

Brug din ipad. Hjælp til: - At læse - At skrive - E-mails - Oversætte - Apps ASV HORSENS

Brug din ipad. Hjælp til: - At læse - At skrive - E-mails - Oversætte - Apps ASV HORSENS Hjælp til: - At læse - At skrive - E-mails - Oversætte - Apps ASV HORSENS Indholdsfortegnelse Oplæsning af tekst... 3 VoiceOver... 6 Opgave til oplæsning... 6 IntoWords til ipad... 78 Oplæsning... 10 Skriv

Læs mere

Vil du være. rigtig klog. - eller blot. klog af skade? Dette hæfte er. alle os andre! IT Håndbog LO Faglige Seniorer 1

Vil du være. rigtig klog. - eller blot. klog af skade? Dette hæfte er. alle os andre! IT Håndbog LO Faglige Seniorer 1 Vil du være rigtig klog - eller blot klog af skade? Dette hæfte er ikke for ITnørder, men for alle os andre! IT Håndbog LO Faglige Seniorer 1 Udgiver LO Faglige Seniorer Islands Brygge 32D Postboks 340

Læs mere

Hvis din hest er død - så stå af

Hvis din hest er død - så stå af Roller Individuel øvelse 1. Hvilke roller har du på arbejdet? Jeg er den: 2. Hvilken rolle er du mest træt af, og hvorfor? 3. Er der roller, du føler, du er blevet påduttet af andre? 4. Hvilke roller sætter

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER. og hvad man kan gøre ved det

EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER. og hvad man kan gøre ved det EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER og hvad man kan gøre ved det Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne vejledning støtte virksomheden

Læs mere

RÅDEN OVER VEJ ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014

RÅDEN OVER VEJ ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 RÅDEN OVER VEJ ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 Mike er 39 år og direktør og ejer af en mellemstor stilladsudlejningsvirksomhed med lidt over 20 ansatte. Kunderne spænder fra entreprenørvirksomheder

Læs mere

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Bliv køreklar igen - efter en voldsom oplevelse/hændelse Indhold Indledning.... 1 Hvad er en voldsom oplevelse/hændelse?...

Læs mere

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre?

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? 1 Ud af skolen 2015 Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? Der er to ting, du skal udfylde, og som begge sendes til den skole, du ønsker at begynde på efter sommerferien. Det

Læs mere

Flere hænder - ja tak!

Flere hænder - ja tak! Flere hænder - ja tak! Lederrekruttering FDF er et godt og attraktivt tilbud til børn og unge. En del af det tilbud er de mange engagerede ledere, der gør FDF til et vedkommende fællesskab baseret på

Læs mere

Hvad du særligt skal være opmærksom på som testvejleder, inden du går i gang med at teste med Ordblindetesten

Hvad du særligt skal være opmærksom på som testvejleder, inden du går i gang med at teste med Ordblindetesten Hvad du særligt skal være opmærksom på som testvejleder, inden du går i gang med at teste med Ordblindetesten Læs hele testvejledningen før du går i gang med at teste. Husk at få underskrevet en bemyndigelseserklæring

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over.

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over. Velkommen hos Kelly! Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Kelly. I den forbindelse vil vi gerne kort introducere os selv: Kelly Services er en af verdens største rekrutterings- og

Læs mere