Dagsorden for: Salling Provstiudvalg PU møde 28. februar Kl Mødested: Sallinggade, Skive Version: 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden for: Salling Provstiudvalg PU møde 28. februar 2014. Kl. 14.00 Mødested: Sallinggade, Skive Version: 2"

Transkript

1 Dagsorden for: Salling Provstiudvalg PU møde 28. februar Kl Mødested: Sallinggade, Skive Version: 2 Mødepunkt Indstilling 1 Godkendelse af dagsorden 2 Vedtægt Rybjerg kirkegård Sag: Vedtægt Roslev og Rybjerg kirkegårde (1026) - Roslev Sogn Vedtægt Rybjerg kirkegård 3 Vedtægt Roslev kirkegård Sag: Vedtægt Roslev og Rybjerg kirkegårde (1026) - Roslev Sogn Vedtægt Roslev kirkegård 4 Henvendelse fra Grinderslev menighedsråd Sag: Aflønning organister m.m.- vikarer (993) organister m.m. 5 ansøgning/hængeparti AV udstyr Grinderslev Sag: Grinderslev AV udstyr ansøgning/hængeparti (1032) - Grinderslev Sogn ansøgning/hængeparti AV udstyr Grinderslev AV udstyr Grinderslev Dagsorden, Side: 1

2 Mødepunkt Indstilling 6 Lem-Omlægning af kirkegårdens nordøstlige del Sag: Lem-Omlægning af kirkegårdens nordøstlige del (1023) - Lem Sogn Lem-Omlægning af kirkegårdens nordøstlige del Rødding-Fastbelægning på hovedstier- MBA Sag: Rødding kirke - belægning adgangsveje (928) - Rødding Sogn Rødding-Fastbelægning på hovedstier- MBA Lem kirke tårn mm. projektbeskrivelse og teninger Sag: Gulv i Lem Kirke (914) - Lem Sogn Lem kirke tårn mm. projektbeskrivelse og teninger Skadesrapport 9 Urne-kistegrave Jebjerg Kirke Sag: Jebjerg kirkegård urne og plænegrave (769) - Jebjerg Sogn Urne-kistegrave Jebjerg Kirke 10 Struktur Salling - status 11 Vejledende lønblad Sag: Takster og honorarer 2014 (983) VS: Lønbladet Dagsorden, Side: 2

3 Mødepunkt Indstilling 12 Årsplan 2014 musikudvalget Sag: Musikudvalget (837) årsplan 2014 musikudvalget og studietur 13 Konkrete forslag til bygningssagkyndig og endelig synsprocedure Sag: Fremtidig synspraksis (1022) Tal bygningskyndig vedr. syn 14 Folkekirkens Skoletjeneste Sag: Folkekirkens Skoletjeneste (791) Ønsker at deltage i provstiets budgetsamråd Folkekirkens Skoletjeneste 15 Eventuelt Dagsorden, Side: 3

4 Orientering 16 Referat fra bestyrelsesmøde i Folkekirkens Skoletjeneste 6. februar 2014 Sag: Folkekirkens Skoletjeneste (791) Referat fra bestyrelsesmøde i Folkekirkens Skoletjeneste 6. februar Vejby kirke skimmelsvamp Sag: Vejby kirke skimmelsvamp (1001) - Vejby Sogn Fwd: VS: Skimmelsvamp Dagsorden, Side: 4

5 == [Provstiudvalgsmøde] == Punkt: Vedtægt Rybjerg kirkegård == Bilag 1

6

7

8

9

10

11

12

13 == [Provstiudvalgsmøde] == Punkt: Vedtægt Roslev kirkegård == Bilag 1

14

15

16

17

18

19

20

21

22 == [Provstiudvalgsmøde] == Punkt: Henvendelse fra Grinderslev menighedsråd == Bilag 1 Salling/Skive provsti /Susan/Betty! Grinderslev menighedsråd har på et møde den 21/11 diskuteret organisternes / provsternes breve ang. organisternes krav om priser ved vikar afløsning. Der var enighed om at det ikke kunne være kontaktpersonen / formandens opgave at forhandle løn ved vikar afløsning, sådan som vi læser brevet er taksterne ikke til forhandling, derfor ingen vikar afløsning. Indenfor alle andre områder på arbejdsmarkedet (sygeplejersker / håndværkere m. fl.) er der faste løn overenskomst fastsatte. hvorfor ikke på ovennævnte områder? Det høres altid fra provsterne at provstiet ikke må lave lønaftaler med organisterne. Se så at få landsforeningen lavet om til en arbejdsgiver forening, så vi i menighedsrådene har en organisation der kan forhandle løn / arbejdsforhold m.m. med de forskellige fagforeninger som kirkelige ansatte er medlem af. Det er simpelthen en umulig opgave at være menighedsråds medlem med alle de administrative opgaver der er blevet uddelegeret de sidste 6-8 år. Et menighedsråds opgave må være lave kirke og kulturelle tiltag, ikke at det meste af tiden skal bruges på administration, det er et stykke frivilligt ubetalt arbejde menighedsrådene udfører PVA. Grinderslev menighedsråd Bjarne

23 == [Provstiudvalgsmøde] == Punkt: ansøgning/hængeparti AV udstyr Grinderslev == Bilag 1 Til: Fra: Bjarne Koldkur Pedersen Subject: ansøgning/hængeparti Sendt: :56:56 Salling provsti! jeg ved godt at jeg er for sent på den, beder alligevel om at provstiudvalget vil tage det med på mødet den 29/ vi er ifølge sagens natur arbejdspresset for tiden håber på vellighed fra provsti udvalgets side MVH.Bjarne

24 == [Provstiudvalgsmøde] == Punkt: ansøgning/hængeparti AV udstyr Grinderslev == Bilag 2

25

26 == [Provstiudvalgsmøde] == Punkt: Lem Omlægning af kirkegårdens nordøstlige del == Bilag 1 Mogens Bjørn Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej Aalborg Tlf Træffes bedst efter kl Lem kirkegård Salling provsti 20. januar 2014 Omlægning af kirkegårdens nordøstlige del Baggrund Med henvisning til henvendelse fra Salling provsti af har jeg den deltaget i besigtigelse på Lem kirkegård sammen med repræsentanter for menighedsrådet. Foto 1. Lem kirkegård. På kirkegårdens nordøstlige hjørne omlægges område 1til plænegrave. Område 2 kan evt. medtages. Kirkegårdens sydøstlige del kan være et alternativt plænegravområde Menighedsrådet ønsker, at omdanne kirkegårdens nordøstlige hjørne til urne- og kistepladser med plade i plæne, se foto 1 og 2. På kirkegården mangler der især urnepladser og det er menighedsrådets ønske at give kirkegårdens nordøstlige del et løft og gøre området mere attraktivt. 1

27 Foto3. Område2, vist på foto 1, kan indgå i omlægningen Foto 2. Menighedsrådets forslag til omlægning af kirkegårdens nordøstlige del Foto 4. På kirkegårdens nordøstlige del er mange grave nedlagt. Vurdering Det vil give kirkegården et løft at omlægge den nordøstlige del til plæneområde. En sådan udvikling mod grønnere kirkegårde er i gang over hele landet. Den viste disponering og anbringelse af nye hække forekommer ikke overbevisende. Der mangler en overordnet ide og det er ikke muligt at se, hvor de enkelte grave afsættes. 2

28 Det er en mulighed, at også gravområde 2, vist på foto 1, medtages. I område 2 vokser et større egetræ. Egetræet vil være et aktiv i et plænegravområde. Alternativ Kirkegårdens sydøstlige område er et nyere område, der findes på en kirkegårdsudvidelse. Området er græsklædt, se foto 5. Det er en alternativ mulighed, at området anvendes til plænegrave til urner og kister. Foto 5. Et græsklædt område på kirkegårdens sydøstlige del kan evt. anvendes til plænegrave Anbefaling Det anbefales, at kirkegårdens nordøstlige område kan anvendes til urne- og kistegrave. Der må dog fremstilles en plan, der er bedre tilpasset til området. Menighedsrådet bør samtidig overveje at inddrage gravområdet, hvor det store egetræ vokser. Kirkegårdens sydøstlige del kan være et alternativt område til urne- og kistegrave. Hvis dette område vælges, bør det nordøstlige område i alle tilfælde forenkles og udlægges med græs. Mogens B. Andersen 3

29 == [Provstiudvalgsmøde] == Punkt: Rødding Fastbelægning på hovedstier MBA == Bilag 1 Mogens Bjørn Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej Aalborg Tlf Træffes bedst efter kl Røding kirkegård Salling provsti 20. januar 2014 Fast belægning på kirkegårdens hovedstier Baggrund Foto 1. Rødding kirkegård. Rød linje angiver strækninger, hvor der udføres fast belægning I forbindelse med møde med menighedsrådet ved Lem kirkegård den bad menighedsrådet mig om samtidig at deltage i besigtigelse på Rødding kirkegård. 1

30 Menighedsrådet arbejder med et forslag til udførelse af fast belægning på hovedstien, der fører til kirkedøren fra den vestlige kirkegårdsindgang og fast belægning på stien, der fører til kirkedøren fra den sydlige kirkegårdsindgang, se foto 1, 2 og 3. Uden for den vestlige indgang findes en meget fin belægning af rødbrune, slidte chaussesten. Belægningen er lagt meget jævnt og tæt i buet mønster, se foto 4. Det er hensigten at føre belægningen fra ganglågen videre i ca. 120 cm bredde til kirkedøren. Belægningen fra den sydlige indgang får samme udformning. Fra den vestlige indgang skal der være plads til, at ligbil og andre køretøjer kan køre på grusbelægning langs den nye stibelægning til kirkedøren. Foto 2. Stibelægningen udføres fra den vestlige kirkegårdsindgang til kirkedøren. Ved kirkedøren bør udføres en forplads Foto 3. Stibelægningen udføres også fra den sydlige kirkegårdsindgang til kirkedøren Foto 4. Nuværende belægning uden for den vestlige kirkegårdsindgang 2

31 Vurdering Det anbefales, at den foreslåede stibelægning udføres som beskrevet. Kanterne bør fæstnes i tørbeton. Hvis belægningen lægges med samme omhu som den eksisterende belægning bliver den tilstrækkelig jævn for kørestole og rollatorer. Alternativt skal der anvendes bordoursten, som passer tili kørespor for kørestole og rollatorer. For at give tilstrækkelig plads til ligbil o.l, kan det blive nødvendigt at trække kørestien lidt mod nord omtrent, hvor gangstien fra vest og syd mødes. Mogens B. Andersen 3

32 == [Provstiudvalgsmøde] == Punkt: Lem kirke tårn mm. projektbeskrivelse og teninger == Bilag 1 MEEDOM BÆCH ARKITEKTER MAA LEM KIRKE Salling Provsti ISTANDSÆTTELSE AF TÅRN samt reparation af gulv i skib projektbeskrivelse februar 2014

33 LEM KIRKE 1 OPGAVE BYGGEPLADS BYGHERRE INGENIØR ARKITEKT Istandsættelse af eksisterende tagkonstruktion på tårnet omfattende fornyelse af tegltagdækning, istandsættelse af murremme, spær og bindbjælker samt nødvendig forankring. Lem kirke Hostrupvej 17 A, Lem 7860 Spøttrup Rødding, Lem, Lihme, Vejby Sognes menighedsråd v/ formand Margit Bisgaard Simonsen Skorstensvænget 3 A, Rødding 7860 Spøttrup Rådgivende Ingeniør F.R.I. ApS Keld Abrahamsen Sofienlystvej Malling MEEDOM-BÆCH ARKITEKTER MAA Sct. Laurentii Vej Viborg /

34 LEM KIRKE 2 EKSISTERENDE FORHOLD EKSTERIØR TÅRNET TAGDÆKNING Lem kirke består af romansk apsis, kor og skib. Tårn, sideskib mod syd og våbenhus er tilføjet i sengotikken. Den romanske del er opført af granitkvadre på dobbeltsokkel bestående af en ufuldstændig attisk profil over skråkant. På korsoklen ses skæggede mandshoveder. Skibets oprindelige syddør, der har haft søjler, er omsat, medens den rektangulære norddør er tilmuret. Apsiden er opdelt af fire halvsøjler med terningkapitæler og -baser. De fem tvillingrundbuer hviler på konsolhoveder. På monolitoverliggeren over apsidens østvindue ses to svævende figurer flankeret af drager med ottetalsslyngede haler. Kvadermurværket prydes i det hele taget af et usædvanligt stort antal reliefkvadre, i alt 15, visende bl.a. fabeldyr, en havfrue, ryttere, løver og en elefant. Det sengotiske tårn, der er opført af genanvendte kvadre og munkesten, har et krydshvælvet tårnrum, der åbner sig mod skibet med en spids tårnbue. Gavle er orienteret mod nord og syd. Nordgavlen har blændinger, der foroven afskæres parallelt med taglinier. Tårnet er dækket af røde vingetegl. Tagflader er understrøgne og rygningssten er påmurede.

35 LEM KIRKE 3 TAGVÆRKER MURVÆRK TILSTAND Tårnets tegltag bæres af 8 spær. De yderste spær mod syd og nord ligger over gavlene og er uden bindbjælker. Spær 3 og 6 har påklampede bindbjælker på siderne af spærskoene, spær 7 er savet over på et mindre stykke for at give plads til en nu fjernet skorsten medens spær 2, 4 og 5 har intakte bindbjælker som en integreret del af spæret. Indvendigt i tårnet ses en del revner. Især 2 lodrette revneforløb i nord- og vestmure falder i øjnene. Revnerne er repareret af flere omgange, men er i nogen grad sprunget op igen. Revnerne skyldes utvivlsomt rustsprængninger forårsaget af indmurede gesimsankre. Tårnets tegltagdækning er generelt i dårlig stand. Understrygning og forskælling er nogenlunde intakt, men alle bindtråde er rustne eller mangler helt, så tagfladerne ligger mere elle mindre løst. Desuden er bindeknasterne meget skøre og brækker let af. Flere af spærene er i meget dårlig stand, specielt forneden ved murkroner. Det sydvestligste spærs nederste ende er f. eks. helt rådnet bort og mangler desuden spærskoen. De yderste murremme mod øst og vest er næsten rådnet helt bort, og de inderste er stærkt nedbrudte af råd.

36 LEM KIRKE 4 Udvendigt er revner i murværk repareret og gesimsankre fjernet i forbindelse

37 LEM KIRKE 5

38 LEM KIRKE 6 FORSLAG TIL ISTANDSÆTTELSE TAGVÆRKER GESIMSANKRE TAGDÆKNING MURVÆRK Spær, spærfødder, bindbjælker og murremme repareres eller fornyes i nødvendigt omfang. Der opsættes nye vindkryds. De eksisterende, nu udtjente og delvist fjernede gesimsankre på bindbjælkerne erstattes af nye indlimningsankre. I betragtning af tagkonstruktionens generelt dårlige stand, tagstenenes helt utilstrækkelige fastholdelse og det forhold, at det vil blive nødvendigt at nedtage de nederste 5-6 rækker tagsten for at kunne reparere murremme og spærfødder, forekommer det mest fornuftigt helt at forny tagdækningen. Gavltrekanter forankres med udvendige forskud fastgjort på vekselbjælker i tagkonstruktionen.

39 LEM KIRKE 7 BYGGEPLADS BYGGESTRØM Murermesteren sørger for opstilling af byggestrømtavle indeholdende: 1 stk. måler 2 stk. 16 A stikkontakter 4 stk. 10 A stikkontakter 1 stk. gruppe for orienteringsbelysning samt nødvendige sikringer for stikkontakter og HFI-beskyttelse. STILLADS Murermesteren sørger for opstilling af svært stillads med øverste platform i bredde 220 cm. Stillads forsynes med elektrisk materialehejs. Stillads opstilles i henhold til Branchesikkerhedsrådets gældende vejledninger. AFDÆKNING ARBEJDSPLADS Tømrermesteren sørger for absolut tæt afdækning af tagflader med presenninger i forbindelse med nedtagning af eksisterende tagdækning og desuden løbende i byggeperioden. Ved opstilling af stillads, færdsel på byggepladsen, m.v., skal der tages skyldig hensyn til, at byggepladsen er beliggende på en kirkegård. Kørende trafik skal minimeres mest muligt, og tilkørselsveje og arbejdsområde på terræn skal beskyttes med køreplader. Tømrermesteren er ansvarlig for, at byggepladsen til stadighed fremstår ryddelig og sørger for, at arealer retableres i forbindelse med arbejdets endelige færdiggørelse. FACILITETER Mandskabsvogne og parkering henvises til kirkens parkeringsplads efter aftale med menighedsråd og graver. Toiletfaciliteter på kirkegården kan benyttes efter nærmere aftale med menighedsrådet. Rengøring påhviler murerentreprenøren.

40 LEM KIRKE 8 MURERARBEJDET NEDBRYDNING TAGFORNYELSE Eksisterende tegltagdækning nedtages og bortskaffes. Der oplægges nye tagdækninger udført af vingetagsten på lægter med understrygning/forskælling og påmuret rygning. Tagsten skal være Rød Højslev Vingetegl, model RT 806, Lille Dansk Format. (www.randerstegl.dk) Arbejdet udføres principielt i henhold til TEGL 36, november 2005, eller seneste udgave. Tagstenene oplægges således, at de dækker hinanden i tilstrækkeligt omfang i begge retninger og således, at tagflader falder ud med hele sten ved tagfod og rygning. Tagsten i øverste række på hver tagflade skal være slutsten uden skrå hjørneafskæringer. Lægteafstand bestemmes i samarbejde med tømrerentreprenøren efter prøveoplægning. Af hensyn til vægtfordelingen oplægges tagstenene samtidigt og i lige store mængder på begge tagflader. I modsætning til generelle anvisninger i TEGL 36 bindes alle tagsten med rustfri JP-bindere for lægter 38 x 73 mm. RYGNING Inden oplægning vaskes rygningssten og tagsten til påmuring grundigt på bagsiden, hvorefter de gennemvædes. Når vandet begynder at forsvinde fra overfladen, svummes undersiden med ren hydraulisk kalkmørtel 1:3, hvorefter de stilles i skygge i mindst 1 uge. Før påmuring gennemvædes rygningssten og tagsten igen. De tegl, hvorpå henlægningsmørtelen hviler, vaskes ligeledes grundigt. Renden mellem de øverste rækker tagsten i kippen lukkes ved ilægning af murstensstumper, fortrinsvis petringer. Over murstensstumperne opfyldes med så meget henlægningsmørtel med indlagte teglskærver, at rygningsstenene kan trykkes på plads heri, og rummet under dem opfyldes helt. Stenene skal trykkes så langt ned, at fugetykkelsen i overlægget bliver mindst mulig. Påmuring må ikke udføres i perioder med kraftig udtørring eller med risiko for nattefrost. I meget solrigt og blæsende vejr afdækkes arbejdsstedet med våde sække eller lignende.

41 LEM KIRKE 9 For at fastholde rygningsstenene og forhindre dem i at blæse ned, henlægges de med nylonsnor i sømhullerne. Nylonsnoren strammes ud på den efterfølgende stens plads, således at den senere dækkes af mørtel. Ved rygning efterfyldes med den mørtel, der anvendtes til oplægning. Arbejdet udføres hurtigst muligt og i hvert tilfælde samme dag. Såvel stenenes langsgående kanter som de buede ved overlapninger skal forskælles og renskæres omhyggeligt, så vand ikke kan trænge ind i henlægningsmørtelen. Mørtlen renskæres et par timer efter oplægningen, så stenenes kanter er friskårne og forskællingsfladen hælder fremover og står med fri drypkant. PÅMUREDE STEN VENTILATION INDDÆKNINGER Ved gavle og langs gensimser påmures almindelige tagsten med ca. 30 mm fremspring. Nakke og binderknast slås af tagstenene, og de svummes i ren hydraulisk kalkmørtel 1:3. De svummede tagsten nedlægges og henmures i mørtel som ovenfor beskrevet. For ventilation af tagrum oplægges ventilationssten ved kip, så gældende krav overholdes. Alternativt sikres nødvendig ventilation langs kip ved at udelade understrygning ved lodrette samlinger i næstøverste tagstensrække på begge tagflader. Ved skrå sammenskæringer mellem mure og tagflader indmures tagsten i eksisterende false i murværket. Tagstenene føres ca. 60 mm ind i falsen og forskælles. Inden forskællingen udføres anbringes en strimmel vådt papir ovenpå tagstenene således, at tagfladerne kan arbejde uden at der opstår revner i forskællingen. FORSKÆLLING Ved rygninger, gavle og inddækninger forskælles tagsten udefra med hydraulisk kalkmørtel 1:1½:6. Fladerne rengøres og fugtes. Forskællinger beskæres, så stenenes kanter står frie. Forskælling må ikke udføres ved for kraftig udtørring og når der er fare for nattefrost. UNDERSTRYGNING Alle tagflader understryges indvendigt med hydraulisk kalkmørtel 2:1½:9 tilsat fæhår. Understrygningsmørtel opsættes med en speciel understrygningsske.

42 LEM KIRKE 10 Al løs mørtel stryges bort med en tør pensel når den er halvtør. Mørtlen glattes efter med skeen. Understrygning udføres bedst lige efter en regnvejrsdag eller regnbyge, hvor tagstenene er gennemfugtede, og mens det stadig er overskyet. En for hurtig udtørring må undgås. MØRTEL Der anvendes mørtel blandet på byggepladsen efter nedenstående opskrifter. Alternativt kan færdigblandede mørtler fra SKANDINAVISK JURAKALK A/S eller NORDISK NHL ApS anvendes efter tilsynets forudgående godkendelse. (www.kalk.dk, nordisknhl.dk)) HYDRAULISK KALKMØRTEL Til svumning af rygningssten og påmurede tagsten anvendes 1½:3 ren hydraulisk kalkmørtel 1½:3 (tørvægt KK h 100/400): 1½ del jurakalk 3 dele Kronhøj mørtelsand Jurakalk og sand tørblandes og tilsættes vand. Blandes 20 minutter i tvangsblander. HYDRAULISK KALKMØRTEL Til lægning af rygningssten og påmurede sten anvendes 1:3:9 hydraulisk kalkmørtel 1:3:9 (tørvægt KK h 20/80/475): 1 del kulekalk 3 dele jurakalk 9 dele sand 3 dele jurakalk tørblandes med 5 dele sand. Kulekalk, resten af sandet og nødvendig vandmængde tilsættes. Blandes i tvangsblander i 20 minutter. Mørtlen tåler ikke henstand. Den skal holdes oprørt og bruges op i løbet af en arbejdsdag. Værktøj og balje rengøres ved fyraften. HYDRAULISK KALKMØRTEL Til udvendig forskælling af tagsten anvendes hydraulisk kalk- 1:1½:6 mørtel 1:1½:6 (tørvægt Kk h 35/65/500): 1 del kulekalk 1½ del jurakalk 6 dele sand 1½ del jurakalk tørblandes med 3 dele sand. Kulekalk, resten af sandet og nødvendig vandmængde tilsættes. Blandes i tvangsblander i 20 minutter.

43 HYDRAULISK KALKMØRTEL Til indvendig understrygning af tagsten anvendes hydraulisk 2:1½:9 kalkmørtel 2:1½:9 (tørvægt Kk h 100/400): 2 dele kulekalk 1½ del jurakalk 9 dele sand LEM KIRKE 11 1½ del jurakalk tørblandes med 3 dele sand. 2 dele kulekalk tilsættes. Resten af sandet og nødvendig vandmængde tilsættes. Blandes i tvangsblander i 20 minutter. Mørtlen tilsættes fæhår, ca. 4 liter pr. 80 liter mørtel.

44 LEM KIRKE 12 REPARATION AF GULV I SKIBET I østligste ende af skibets midtergang er der opstået en sætningssskade i et område på ca. 2 m 2 (omtrentligt markeret med sort tape på ovenstående foto), idet sandlaget under gulvbelægningen er sunket. Skaden er besigtiget af museumsinspektør Hans Mikkelsen, Nationalmuseet, 25. september Gulvbelægningen af kvadratiske gule og brune teglfliser stammer fra en restaurering i ISTANDSÆTTELSE Gulvbelægningen opbrydes forsigt i nødvendigt omfang, og gulvfliser renses og opmagasineres med genbrug for øje. Underlaget besigtiges og i samarbejde med Nationalmuseets arkæolog søges årsagen til sætningen fundet. Opgravning af materiale må kun ske efter forudgående aftale med Nationalmuseets arkæolog. Alt opgravet materiale soldes. Der etableres nyt underlag af ovntørt sand, der komprimeres forsigtigt. Eksisterende gulvfliser genudlægges og fuges med hydraulisk kalkmørtel 1:3:9 (se blandingsopskrift side 10).

45 LEM KIRKE 13 TØMRERARBEJDET NEDBRYDNING TAGVÆRK OG BJÆLKELAG Eksisterende taglægter nedtages og bortskaffes. Eksisterende gulvbelægning fjernes i nødvendigt omfang for reparation af bindbjælker og genudlægges efterfølgende. Eksisterende spær, bindbjælker og murremme, m.v., undersøges nøje og rådskadede emner repareres eller fornys i nødvendigt omfang. Yderste murremme mod vest og øst fornys, inderste repareres. Manglende spærender og -fødder retableres. Forskårne bindbjælker fastgøres til spærfødder med nye skråbladsamlinger. Under arbejdets udførelse vil rådgiverne give anvisninger på samlingsdetaljer mellem nyt og gammelt tømmer. Til reparationer anvendes samme træsort som det oprindelige og - om muligt - genbrugstræ. Remme udføres dog altid af egetræ. Nyt træ skal være vellagret og lige så tørt som det, det skal samles med. Alle stålemner skal være rustfrie og syrefaste. VEKSELBJÆLKER FORANKRING Der oplægges 3 nye vekselbjælker af 125 x 125 mm douglas som vist på ing. tegning 1.01 og Bjælker kæmmes over eksisterende hanebånd og fastgøres med Ø 16 x 210 mm franske skruer på Ø 5 x 50 mm spændskiver. Tværforankring og forankring mod vindsug udføres med Ø 16 mm gevindstænger i Ø 53 x 800 mm borede huller i murkroner, i alt 8 stk. Ankre fastgøres i murkroner med SikaGrout 212 og fastholdes på spærfødder med Detail O spændblokke og Ø 16 x 160 mm franske skruer, alt som vist på ing. tegning Forankring af gavltrekanter udføres med 45 cm stavankre med 16 mm gevindstænger, i alt 6 stk. Ankre fastgøres indvendigt på ovenfor nævnte vekselbjælker med Detail O spændblokke med 2 stk. Ø 16 mm franske skruer på 100 mm kontraskiver, alt som vist på ing. tegning 1.01 og Det er vigtigt, at forskudsankre placeres midt i nordgavlens pilastre. VINDKRYDS Der opsættes 1 stk. X-vindkryds pr. tagflade af 100 x 50 mm fuldkantet, savskåret fyr som vist på ing. tegning Vindkryds fastgøres til spærundersider med rustfri Ø 16 x 210 mm franske skruer på Ø 50 x 4 mm rustfri spændskiver. Inden opsætning af vindkryds udspændes murersnore til bestemmelse af vindkrydsenes optimale forløb.

46 LEM KIRKE 14 LÆGTER Tagflader lægtes med 38 x 73 mm lægter. Lægteafstand bestemmes efter prøveudlægning i samarbejde med murerentreprenøren. Lægtestød foretages kun over spær. Lægtestød må først placeres på det andet hovedspær fra en gavl. Der må ikke forekomme lægtestød i såvel nabospær som nabolægte. Lægter håndsømmes med 2 stk. BMF lægtesøm 4,5 x 130 mm i forborede huller. Øverste og nederste lægte i hver tagflade skal være trykimprægneret. Der udføres kun opretning af tagflader efter aftale med tilsynet. Eventuel opretning af tagflader skal ske med tilskåret tømmer fastgjort ovenpå spæroversider.

47 == [Provstiudvalgsmøde] == Punkt: Lem kirke tårn mm. projektbeskrivelse og teninger == Bilag 2

48 == [Provstiudvalgsmøde] == Punkt: Lem kirke tårn mm. projektbeskrivelse og teninger == Bilag 3 Til: Fra: Betty Ahrenfeldt Subject: VS: Lem Kirke Sendt: :00:04 Fra: Knud Erik Kristensen Sendt: 25. september :43 Til: Betty Ahrenfeldt Emne: Lem Kirke Hej Hans & Betty Hermed fremsendes min skaderapport som aftalt. Venlig hilsen Knud Erik Kristensen Indehaver Bygningssagkyndig & energikonsulent factum2 skive Søndergade 3, Balling 7860 Spøttrup Telefon: Mobil: Hjemmeside: Mail: Denne kan indeholde fortrolig information. Modtager du ved en fejltagelse en, beder vi dig venligst informere afsender om fejlen ved at bruge svar-funktionen samt slette en i dit system uden at videresende eller kopiere den. Selv om en og ethvert vedhæftet bilag efter vores overbevisning er fri for virus og andre fejl, som kan påvirke computeren eller it-systemet, hvori den modtages og læses, åbnes den på modtagerens eget ansvar. Vi påtager os ikke noget ansvar for tab og skade, som er opstået i forbindelse med at modtage og bruge en.

49 == [Provstiudvalgsmøde] == Punkt: Lem kirke tårn mm. projektbeskrivelse og teninger == Bilag 4 Kirkesyn Den 27. aug Lem Kirke

50 Efterfølgende skadesbeskrivelse refererer til efterfølgende foto s. Kirkedige. Sammenskridninger flere steder og plantevækst op af diget. Tag udvendig. Meget tyndslidte tagsten på sideskib. Tagsten ligger ujævnt På skibet ligger tagsten ujævnt flere steder. Ved sammenbygning med tårnet er der utætheder i blyinddækningen, og der mangler en tagsten. Tagkonstruktion. I kirketårnet er der algevækst på træværk i kirketårn og der er målt over 20% fugtindhold i hanebånd. I kirketårnet er der generelt betydelig nedbrydning i spærkonstruktionen, specielt ved tagfod hvor murremme og stole er mere- eller mindre helt væk på grund af insektangreb. Der er tale om ældre skader, men det vurderes at spærkonstruktionen er så svækket på nuværende tidspunkt, at der er risiko for svigt og følgeskader, i værste fald sammenstyrtning. I loftrummet over skibet er der konstateret insektskader på spær og på hanebånd. Der mangler enkelte hanebånd. Der er på et tidspunkt udført forstærkninger på spærene ved montering af tænger på spærene. Der kunne ikke konstateres væsentlige deformationer i tagkonstruktionen. Tagkonstruktionen er med hanebåndsspær med 2 hanebånd. Ved montering af tænger på spærene er konstruktionen blevet ændret og der bør foreligge nødvendige dokumentation for konstruktionens styrke og stabilitet, hvilket bør undersøges nærmere. I sideskibet er problemet den samme som i kirketårnet med betydelig nedbrydning i murremme. Der er generelt foretaget midlertidig tætninger flere steder med mineraluld. Bør holder under jævnlig observation. Isoleringen over skibet er sammentrådt og er dermed ikke effektiv varmeisolerende. Der er brud på gangbroen flere steder. Bør udbedres af hensyn til personsikkerhed. Der er åbning i etagedæk i kirketårn som ikke er afskærmet med foreskriftsmæssig værn, der kan være risiko for personskade. I loftummet over våbenhuset er der spor efter aktive borebiller på gangbroen. I loftrummet over våbenhuset er der et areal på ca. 1 m2 hvor der mangler understrygning.

51 Murværk. Der er sætningsrevner revner i de indvendige vægge i kirketårnet. Der er revner i kampestensmur i loftrum over våbenhus. Der er generelt mørke aftegninger på de indvendige vægge og der er målt over 33% fugtindhold. De mørke aftegninger kan være skimmelvækst, hvilket bør undersøges. I tilfælde af skadelig skimmel, bør det bekæmpes, især i områder med personophold i længere perioder. Døre og vinduer. Der er rust på metalvinduer. Der er nedbrydning låger i kirketårnet. Der er nedbrydning i port i mandskabsbygningen. Konklussion. Umiddelbart fremstår kirkebygningen vedligeholdt. Den nærmere gennemgang giver dog anledning til flere kritiske bemærkninger, idet vitale bygningsdele, som træværk i tagkonstruktionen er i dårlig stand. Der bør sættes ind med sikring, eller en gennemgribende renovering af tagkonstruktionen. Knud Erik Kristensen Beskikket bygningssagkyndig. Tlf

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114 == [Provstiudvalgsmøde] == Punkt: Urne kistegrave Jebjerg Kirke == Bilag 1

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128 == [Provstiudvalgsmøde] == Punkt: Vejledende lønblad == Bilag 1 Vejledende lønblad Gældende fra 1. oktober 2013 til næste lønregulering (formentlig 1. april 2014) Ministeriet for Ligestilling og Kirke har indtil 2011 udgivet vejledende lønoversigter for vikarsatser 1, og lønbladsudvalget har derfor til menighedsrådenes inspiration udarbejdet dette vejledende lønblad. Det skal understreges, at lønbladet netop er vejledende, da det udelukkende er det enkelte menighedsråd, der har kompetencen til at indgå aftaler vedr. de individuelle ansættelsesforhold. Lønbladet kan være anvendeligt ved menighedsrådets forhandling med organister, kirkemusikere og kirkesangere, der er ansat af menighedsrådene i en ansættelse med varighed på under en måned og/eller med et timetal, der er mindre end 8 timer om ugen. Lønbladet behandler under henholdsvis punkt 2 og punkt 3 honorar til menighedsrådenes regnskabsførere og honorar til menighedsrådenes folkevalgte. 1) Timesatser og løn til organister, kirkemusikere og kirkesangere der er ansat af menighedsrådene med varighed på under en måned og/eller med et timetal, der er mindre end 8 timer om ugen Det anbefales, at menighedsrådet fastsætter arbejdsopgavens omfang, og efterfølgende i dialog med organist, kirkemusiker eller kirkesanger aftaler det forventede timeforbrug. Efterfølgende kan de øvrige ansættelsesvilkår aftales. Arbejdsopgavens omfang kan variere betragteligt alt efter arbejdsopgave og menighedsrådets forventninger. Er der f.eks. tale om en musikgudstjeneste eller anden større opgave, er de vejledende timesatser ikke brugbare. Herunder følger de vejledende timesatser for henholdsvis gudstjeneste, kirkelig handling, gentaget tjeneste m.m. Timesatser til arbejdsopgaver: Organister Kirkesangere Højmesse og gudstjenester: 5 6 timer. 4 timer. Kirkelige handlinger: 3 4 timer. 2 4 timer. Pr. gentaget tjeneste 2 : 1½ 3 timer. 1½ 2 timer. De vejledende lønsatser er som følger: Lønsatser til musikere Kirkemusiker og kirkesanger: Præliminær organist (PO): DOKS organist: Vejledende lønsats 136,76 kr. i timen 157,02 kr. i timen 179,31 kr. i timen Flere forhold kan give menighedsrådet anledning til en et højere timetal pr. arbejdsopgave og til en højere aflønning i timen: f.eks. uddannelse, særlige musiske kompetencer, solostykker ved gudstjeneste, ønsker om at organisten spiller usædvanlige kompositioner, medvirken af kor, faglig fleksibilitet, rekrutteringsvanskeligheder, varetagelse af gentaget tjeneste og lignende Bemærk, listen er ikke udtømmende. 1 jf. FLØS Nyt april 2012 pkt Ved en gentaget tjeneste forstås en tjeneste samme dag, ved samme præst og med det samme salmevalg. Såfremt den ansatte udøver tjeneste for flere menighedsråd (under ét ansættelsesforhold), er en samarbejdsaftale mellem flere menighedsråd påkrævet. 1

HOLD HUMLEBY VEDLIGE. Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej

HOLD HUMLEBY VEDLIGE. Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej HOLD HUMLEBY VEDLIGE Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej HOLD HUMLEBY VEDLIGE Baggrunden for dette hæfte er de senere års debat og mange henvendelser, som bestyrelsen

Læs mere

GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING

GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING BvB BYGGETEKNIK TEMAHÆFTE MAJ 2005 1 GODE TAGE din genvej til god tagrenovering En vejledning for bygherrer, rådgivere og entreprenører. Udgiver: BvB (Byggeskadefonden

Læs mere

HOLD HUMLEBY VED LIGE

HOLD HUMLEBY VED LIGE HOLD HUMLEBY VED LIGE HOLD HUMLEBY VED LIGE HOLD HUMLEBY VED LIGE er udgivet af Husejerforeningen Humleby Følgende beboere har medvirket ved opdateringen: Per Skovgaard Andersen, Irene Bjerregaard, Christian

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Jørgen Johannes Nielsen dresse Skovgyden 31 Postnr. 5800 Dato 30-10-2013 By Nyborg Udløbsdato 30-04-2014 H-13-0-0035 Kommunenr./Ejendomsnr. 450-3752 Matrikel/Ejerlav: 8B unslev By,

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Heinz Helmut Büttner dresse Åbjerg 12B Postnr. 6340 Dato 23-07-2015 By Kruså Udløbsdato 23-01-2016 Kommunenr./Ejendomsnr. 580-14 Matrikel/Ejerlav: 366 Kruså, Bov Internt sagsnummer

Læs mere

HÅNDBOG FOR HUSEJERE. Husejerforeningen i Lyngbyvejskvarteret 2004 1

HÅNDBOG FOR HUSEJERE. Husejerforeningen i Lyngbyvejskvarteret 2004 1 HÅNDBOG FOR HUSEJERE Husejerforeningen i Lyngbyvejskvarteret 2004 1 FORORD, 3.UDGAVE Siden udgivelsen af 2. udgave af håndbogen er en del informationer i bogen blevet forældet, samtidig med at nye er kommet

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr. Huseftersyn Tilstandsrapport for ejendommen Sælger: Århus Kommune Adresse Asmusgårdsvej 4 Postnr. 8520 Dato 17-10-2012 HE nr. 2698 By Lystrup Udløbsdato 17-04-2013 Lb. nr. H-12-02698-0148 Kommunenr./Ejendomsnr.

Læs mere

Udgivet af Kirkeministeriet 2000. T RY K B o rch Try k. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen

Udgivet af Kirkeministeriet 2000. T RY K B o rch Try k. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen 2 S A M A R B E J D E I F O L K E K I R K E N Udgivet af Kirkeministeriet 2000 T RY K B o rch Try k R E P R O Focus Repro G R A F I S K DESIGN Design Factory FOTO S ø ren Nielsen PAPIR A rctic silk 130

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi dresse Skovsholm 1 Postnr. 6470 Dato 30-03-2015 By Sydals Udløbsdato 30-09-2015 H-15-0-0100 Kommunenr./Ejendomsnr. 540-19322 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

ANUAR 2015. N r. 1. 4. årgang. Organist.org. Medlemsblad for Organistforeningen TEMA: KONTAKTPERSONER SIDE 8

ANUAR 2015. N r. 1. 4. årgang. Organist.org. Medlemsblad for Organistforeningen TEMA: KONTAKTPERSONER SIDE 8 N r. 1 J ANUAR 2015 1 4. årgang Organist.org Medlemsblad for Organistforeningen TEMA: KONTAKTPERSONER SIDE 8 PRÆLUDIUM MED NYT TIL ALLE FJERN OG NÆR Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen Med

Læs mere

DANSKE UDLEJERE. Hvad gør udlejer... Når han skal indgå en boliglejekontrakt MAGASINET ENERGI ENERGIMÆRKNING ENERGIRENOVERINGER

DANSKE UDLEJERE. Hvad gør udlejer... Når han skal indgå en boliglejekontrakt MAGASINET ENERGI ENERGIMÆRKNING ENERGIRENOVERINGER VI VARETAGER DE PRIVATE UDLEJERES INTERESSER MAGASINET DANSKE UDLEJERE FEBRUAR 2015 47. ÅRGANG 1 ENERGI ENERGIMÆRKNING ENERGIRENOVERINGER Hvad gør udlejer... Når han skal indgå en boliglejekontrakt 3 4-5

Læs mere

standsning af grundfugt i ældre ejendomme

standsning af grundfugt i ældre ejendomme GI forsøg & udvikling standsning af grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til tekniske rådgivere og udførende byggevirksomheder Illustration: COWI A/S Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Vejledning

Læs mere

SUCCES MED HÅNDVÆRKERE

SUCCES MED HÅNDVÆRKERE SUCCES MED HÅNDVÆRKERE INDHOLD 3 HÅNDVÆRKERES FAGOMRÅDER 6 Valg af gode håndværkere 9 Tilbud fra håndværkere 12 Håndværker-aftaler 16 Tidsplan for dit byggeprojekt 20 Styring af håndværkere 23 Tilsyn med

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Helsinge. Udløbsdato 04-09-2015. Lb. nr. H-15-01440-0050. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Helsinge. Udløbsdato 04-09-2015. Lb. nr. H-15-01440-0050. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Tony Selvig dresse Lærkevej 34 Postnr. 3200 Dato 04-03-2015 By Helsinge Udløbsdato 04-09-2015 H-15-0-0050 Kommunenr./Ejendomsnr. 270-22463 Matrikel/Ejerlav: 8FQ Helsinge By, Helsinge

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten. By Kjellerup. Udløbsdato 24-10-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten. By Kjellerup. Udløbsdato 24-10-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten dresse Højtoftevej 2 Postnr. 8620 Dato 24-04-2015 By Kjellerup Udløbsdato 24-10-2015 H-15-0-0097 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-26374 Matrikel/Ejerlav: 1B strup

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Marstal. Udløbsdato 24-03-2015. Lb. nr. H-14-03445-0078. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Marstal. Udløbsdato 24-03-2015. Lb. nr. H-14-03445-0078. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Tobias Petersen dresse Græsvængevej 10 Postnr. 5960 Dato 24-09-2014 By Marstal Udløbsdato 24-03-2015 H-14-0-0078 Kommunenr./Ejendomsnr. 492-1488 Matrikel/Ejerlav: 17I Kragnæs, Marstal

Læs mere

Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet

Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet Eva B. Møller (Red.) Statens Byggeforskningsinstitut, SBi, Aalborg Universitet December 2010 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 1

Læs mere

Vejledning til bygningsejere

Vejledning til bygningsejere GI forsøg & udvikling få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Illustration: COWI A/S Få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Udarbejdet for GI

Læs mere

Folkekirkens. Folkekirkens Folkekirkens lokale økonomi. lokale økonomi lokale økonomi. Betænkning 1491 Betænkning 1491.

Folkekirkens. Folkekirkens Folkekirkens lokale økonomi. lokale økonomi lokale økonomi. Betænkning 1491 Betænkning 1491. Betænkning 1491 Betænkning 1491 Betænkning 1491 Betænkning 1491 Folkekirkens Folkekirkens Folkekirkens lokale Folkekirkens økonomi lokale økonomi lokale økonomi lokale økonomi Betænkning fra Udvalget om

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars Bjarne Christensen. By Grenaa. Udløbsdato 22-11-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars Bjarne Christensen. By Grenaa. Udløbsdato 22-11-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Lars Bjarne Christensen dresse Vintergækvej 7 Postnr. 8500 Dato 22-05-2015 By Grenaa Udløbsdato 22-11-2015 H-15-000-0129 Kommunenr./Ejendomsnr. 707-76674 Matrikel/Ejerlav: 20Æ Grenaa

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Merete og Peter Verner Krogh. By Ølstykke. Udløbsdato 24-04-2013. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Merete og Peter Verner Krogh. By Ølstykke. Udløbsdato 24-04-2013. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Merete og Peter Verner Krogh dresse Egevej 14 Postnr. 3650 Dato 24-10-2012 By Ølstykke Udløbsdato 24-04-2013 H-12-0-0210 Kommunenr./Ejendomsnr. 240-9715 Matrikel/Ejerlav: 7TD Udlejre

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 11-07-2015. Lb. nr. H-15-02061-0003. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 11-07-2015. Lb. nr. H-15-02061-0003. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: lfred E. Mortensen dresse Hajstrupgade 23 Postnr. 6100 Dato 11-01-2015 y Haderslev Udløbsdato 11-07-2015 H-15-0-0003 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-5283 Matrikel/Ejerlav: 78 Hajstrup,

Læs mere

DMR Skimmel. 2014-0800-37 2014-06-16 16. juni 2014

DMR Skimmel. 2014-0800-37 2014-06-16 16. juni 2014 DMR Skimmel Regionshuset, Horsens Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Att.: Anne Mette Hansen Sags-nr.: Dato: 2014-0800-37 2014-06-16 16. juni 2014 Notat vedr. 2. kontrolundersøgelse

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Svend Aage Sundenaes. By Roskilde. Udløbsdato 11-12-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Svend Aage Sundenaes. By Roskilde. Udløbsdato 11-12-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Svend age Sundenaes dresse Hyldeholm 8 Postnr. 4000 Dato 11-06-2015 By Roskilde Udløbsdato 11-12-2015 H-15-0-0228 Kommunenr./Ejendomsnr. 265-47335 Matrikel/Ejerlav: 12NV Veddelev

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. By København S. Udløbsdato 06-07-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. By København S. Udløbsdato 06-07-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: KØBENHVNS KOMMUNE dresse Ove Billes Vej 12 Postnr. 2300 Dato 06-01-2015 By København S Udløbsdato 06-07-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-423034 Matrikel/Ejerlav: 928 Sundbyvester,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth. By Aarhus C. Udløbsdato 16-07-2013

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth. By Aarhus C. Udløbsdato 16-07-2013 for ejendommen Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth dresse Niels W.Gades Vej 9 Postnr. 8000 Dato 16-01-2013 By arhus C Udløbsdato 16-07-2013 H-13-0-0005 Kommunenr./Ejendomsnr. 751-328729

Læs mere

KIRKE GÅRDEN Oktober 2012 32. årgang 5

KIRKE GÅRDEN Oktober 2012 32. årgang 5 KIRKEGÅRDEN Oktober 2012 32. årgang 5 DENMARK HTF finder altid en løsning Vores store produktprogram sikrer altid den rigtige løsning til den rigtige pris. Ring til Danmarks største leverandør af køretøjer

Læs mere