Dagsorden for: Salling Provstiudvalg PU møde 28. februar Kl Mødested: Sallinggade, Skive Version: 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden for: Salling Provstiudvalg PU møde 28. februar 2014. Kl. 14.00 Mødested: Sallinggade, Skive Version: 2"

Transkript

1 Dagsorden for: Salling Provstiudvalg PU møde 28. februar Kl Mødested: Sallinggade, Skive Version: 2 Mødepunkt Indstilling 1 Godkendelse af dagsorden 2 Vedtægt Rybjerg kirkegård Sag: Vedtægt Roslev og Rybjerg kirkegårde (1026) - Roslev Sogn Vedtægt Rybjerg kirkegård 3 Vedtægt Roslev kirkegård Sag: Vedtægt Roslev og Rybjerg kirkegårde (1026) - Roslev Sogn Vedtægt Roslev kirkegård 4 Henvendelse fra Grinderslev menighedsråd Sag: Aflønning organister m.m.- vikarer (993) organister m.m. 5 ansøgning/hængeparti AV udstyr Grinderslev Sag: Grinderslev AV udstyr ansøgning/hængeparti (1032) - Grinderslev Sogn ansøgning/hængeparti AV udstyr Grinderslev AV udstyr Grinderslev Dagsorden, Side: 1

2 Mødepunkt Indstilling 6 Lem-Omlægning af kirkegårdens nordøstlige del Sag: Lem-Omlægning af kirkegårdens nordøstlige del (1023) - Lem Sogn Lem-Omlægning af kirkegårdens nordøstlige del Rødding-Fastbelægning på hovedstier- MBA Sag: Rødding kirke - belægning adgangsveje (928) - Rødding Sogn Rødding-Fastbelægning på hovedstier- MBA Lem kirke tårn mm. projektbeskrivelse og teninger Sag: Gulv i Lem Kirke (914) - Lem Sogn Lem kirke tårn mm. projektbeskrivelse og teninger Skadesrapport 9 Urne-kistegrave Jebjerg Kirke Sag: Jebjerg kirkegård urne og plænegrave (769) - Jebjerg Sogn Urne-kistegrave Jebjerg Kirke 10 Struktur Salling - status 11 Vejledende lønblad Sag: Takster og honorarer 2014 (983) VS: Lønbladet Dagsorden, Side: 2

3 Mødepunkt Indstilling 12 Årsplan 2014 musikudvalget Sag: Musikudvalget (837) årsplan 2014 musikudvalget og studietur 13 Konkrete forslag til bygningssagkyndig og endelig synsprocedure Sag: Fremtidig synspraksis (1022) Tal bygningskyndig vedr. syn 14 Folkekirkens Skoletjeneste Sag: Folkekirkens Skoletjeneste (791) Ønsker at deltage i provstiets budgetsamråd Folkekirkens Skoletjeneste 15 Eventuelt Dagsorden, Side: 3

4 Orientering 16 Referat fra bestyrelsesmøde i Folkekirkens Skoletjeneste 6. februar 2014 Sag: Folkekirkens Skoletjeneste (791) Referat fra bestyrelsesmøde i Folkekirkens Skoletjeneste 6. februar Vejby kirke skimmelsvamp Sag: Vejby kirke skimmelsvamp (1001) - Vejby Sogn Fwd: VS: Skimmelsvamp Dagsorden, Side: 4

5 == [Provstiudvalgsmøde] == Punkt: Vedtægt Rybjerg kirkegård == Bilag 1

6

7

8

9

10

11

12

13 == [Provstiudvalgsmøde] == Punkt: Vedtægt Roslev kirkegård == Bilag 1

14

15

16

17

18

19

20

21

22 == [Provstiudvalgsmøde] == Punkt: Henvendelse fra Grinderslev menighedsråd == Bilag 1 Salling/Skive provsti /Susan/Betty! Grinderslev menighedsråd har på et møde den 21/11 diskuteret organisternes / provsternes breve ang. organisternes krav om priser ved vikar afløsning. Der var enighed om at det ikke kunne være kontaktpersonen / formandens opgave at forhandle løn ved vikar afløsning, sådan som vi læser brevet er taksterne ikke til forhandling, derfor ingen vikar afløsning. Indenfor alle andre områder på arbejdsmarkedet (sygeplejersker / håndværkere m. fl.) er der faste løn overenskomst fastsatte. hvorfor ikke på ovennævnte områder? Det høres altid fra provsterne at provstiet ikke må lave lønaftaler med organisterne. Se så at få landsforeningen lavet om til en arbejdsgiver forening, så vi i menighedsrådene har en organisation der kan forhandle løn / arbejdsforhold m.m. med de forskellige fagforeninger som kirkelige ansatte er medlem af. Det er simpelthen en umulig opgave at være menighedsråds medlem med alle de administrative opgaver der er blevet uddelegeret de sidste 6-8 år. Et menighedsråds opgave må være lave kirke og kulturelle tiltag, ikke at det meste af tiden skal bruges på administration, det er et stykke frivilligt ubetalt arbejde menighedsrådene udfører PVA. Grinderslev menighedsråd Bjarne

23 == [Provstiudvalgsmøde] == Punkt: ansøgning/hængeparti AV udstyr Grinderslev == Bilag 1 Til: Fra: Bjarne Koldkur Pedersen Subject: ansøgning/hængeparti Sendt: :56:56 Salling provsti! jeg ved godt at jeg er for sent på den, beder alligevel om at provstiudvalget vil tage det med på mødet den 29/ vi er ifølge sagens natur arbejdspresset for tiden håber på vellighed fra provsti udvalgets side MVH.Bjarne

24 == [Provstiudvalgsmøde] == Punkt: ansøgning/hængeparti AV udstyr Grinderslev == Bilag 2

25

26 == [Provstiudvalgsmøde] == Punkt: Lem Omlægning af kirkegårdens nordøstlige del == Bilag 1 Mogens Bjørn Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej Aalborg Tlf Træffes bedst efter kl Lem kirkegård Salling provsti 20. januar 2014 Omlægning af kirkegårdens nordøstlige del Baggrund Med henvisning til henvendelse fra Salling provsti af har jeg den deltaget i besigtigelse på Lem kirkegård sammen med repræsentanter for menighedsrådet. Foto 1. Lem kirkegård. På kirkegårdens nordøstlige hjørne omlægges område 1til plænegrave. Område 2 kan evt. medtages. Kirkegårdens sydøstlige del kan være et alternativt plænegravområde Menighedsrådet ønsker, at omdanne kirkegårdens nordøstlige hjørne til urne- og kistepladser med plade i plæne, se foto 1 og 2. På kirkegården mangler der især urnepladser og det er menighedsrådets ønske at give kirkegårdens nordøstlige del et løft og gøre området mere attraktivt. 1

27 Foto3. Område2, vist på foto 1, kan indgå i omlægningen Foto 2. Menighedsrådets forslag til omlægning af kirkegårdens nordøstlige del Foto 4. På kirkegårdens nordøstlige del er mange grave nedlagt. Vurdering Det vil give kirkegården et løft at omlægge den nordøstlige del til plæneområde. En sådan udvikling mod grønnere kirkegårde er i gang over hele landet. Den viste disponering og anbringelse af nye hække forekommer ikke overbevisende. Der mangler en overordnet ide og det er ikke muligt at se, hvor de enkelte grave afsættes. 2

28 Det er en mulighed, at også gravområde 2, vist på foto 1, medtages. I område 2 vokser et større egetræ. Egetræet vil være et aktiv i et plænegravområde. Alternativ Kirkegårdens sydøstlige område er et nyere område, der findes på en kirkegårdsudvidelse. Området er græsklædt, se foto 5. Det er en alternativ mulighed, at området anvendes til plænegrave til urner og kister. Foto 5. Et græsklædt område på kirkegårdens sydøstlige del kan evt. anvendes til plænegrave Anbefaling Det anbefales, at kirkegårdens nordøstlige område kan anvendes til urne- og kistegrave. Der må dog fremstilles en plan, der er bedre tilpasset til området. Menighedsrådet bør samtidig overveje at inddrage gravområdet, hvor det store egetræ vokser. Kirkegårdens sydøstlige del kan være et alternativt område til urne- og kistegrave. Hvis dette område vælges, bør det nordøstlige område i alle tilfælde forenkles og udlægges med græs. Mogens B. Andersen 3

29 == [Provstiudvalgsmøde] == Punkt: Rødding Fastbelægning på hovedstier MBA == Bilag 1 Mogens Bjørn Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej Aalborg Tlf Træffes bedst efter kl Røding kirkegård Salling provsti 20. januar 2014 Fast belægning på kirkegårdens hovedstier Baggrund Foto 1. Rødding kirkegård. Rød linje angiver strækninger, hvor der udføres fast belægning I forbindelse med møde med menighedsrådet ved Lem kirkegård den bad menighedsrådet mig om samtidig at deltage i besigtigelse på Rødding kirkegård. 1

30 Menighedsrådet arbejder med et forslag til udførelse af fast belægning på hovedstien, der fører til kirkedøren fra den vestlige kirkegårdsindgang og fast belægning på stien, der fører til kirkedøren fra den sydlige kirkegårdsindgang, se foto 1, 2 og 3. Uden for den vestlige indgang findes en meget fin belægning af rødbrune, slidte chaussesten. Belægningen er lagt meget jævnt og tæt i buet mønster, se foto 4. Det er hensigten at føre belægningen fra ganglågen videre i ca. 120 cm bredde til kirkedøren. Belægningen fra den sydlige indgang får samme udformning. Fra den vestlige indgang skal der være plads til, at ligbil og andre køretøjer kan køre på grusbelægning langs den nye stibelægning til kirkedøren. Foto 2. Stibelægningen udføres fra den vestlige kirkegårdsindgang til kirkedøren. Ved kirkedøren bør udføres en forplads Foto 3. Stibelægningen udføres også fra den sydlige kirkegårdsindgang til kirkedøren Foto 4. Nuværende belægning uden for den vestlige kirkegårdsindgang 2

31 Vurdering Det anbefales, at den foreslåede stibelægning udføres som beskrevet. Kanterne bør fæstnes i tørbeton. Hvis belægningen lægges med samme omhu som den eksisterende belægning bliver den tilstrækkelig jævn for kørestole og rollatorer. Alternativt skal der anvendes bordoursten, som passer tili kørespor for kørestole og rollatorer. For at give tilstrækkelig plads til ligbil o.l, kan det blive nødvendigt at trække kørestien lidt mod nord omtrent, hvor gangstien fra vest og syd mødes. Mogens B. Andersen 3

32 == [Provstiudvalgsmøde] == Punkt: Lem kirke tårn mm. projektbeskrivelse og teninger == Bilag 1 MEEDOM BÆCH ARKITEKTER MAA LEM KIRKE Salling Provsti ISTANDSÆTTELSE AF TÅRN samt reparation af gulv i skib projektbeskrivelse februar 2014

33 LEM KIRKE 1 OPGAVE BYGGEPLADS BYGHERRE INGENIØR ARKITEKT Istandsættelse af eksisterende tagkonstruktion på tårnet omfattende fornyelse af tegltagdækning, istandsættelse af murremme, spær og bindbjælker samt nødvendig forankring. Lem kirke Hostrupvej 17 A, Lem 7860 Spøttrup Rødding, Lem, Lihme, Vejby Sognes menighedsråd v/ formand Margit Bisgaard Simonsen Skorstensvænget 3 A, Rødding 7860 Spøttrup Rådgivende Ingeniør F.R.I. ApS Keld Abrahamsen Sofienlystvej Malling MEEDOM-BÆCH ARKITEKTER MAA Sct. Laurentii Vej Viborg /

34 LEM KIRKE 2 EKSISTERENDE FORHOLD EKSTERIØR TÅRNET TAGDÆKNING Lem kirke består af romansk apsis, kor og skib. Tårn, sideskib mod syd og våbenhus er tilføjet i sengotikken. Den romanske del er opført af granitkvadre på dobbeltsokkel bestående af en ufuldstændig attisk profil over skråkant. På korsoklen ses skæggede mandshoveder. Skibets oprindelige syddør, der har haft søjler, er omsat, medens den rektangulære norddør er tilmuret. Apsiden er opdelt af fire halvsøjler med terningkapitæler og -baser. De fem tvillingrundbuer hviler på konsolhoveder. På monolitoverliggeren over apsidens østvindue ses to svævende figurer flankeret af drager med ottetalsslyngede haler. Kvadermurværket prydes i det hele taget af et usædvanligt stort antal reliefkvadre, i alt 15, visende bl.a. fabeldyr, en havfrue, ryttere, løver og en elefant. Det sengotiske tårn, der er opført af genanvendte kvadre og munkesten, har et krydshvælvet tårnrum, der åbner sig mod skibet med en spids tårnbue. Gavle er orienteret mod nord og syd. Nordgavlen har blændinger, der foroven afskæres parallelt med taglinier. Tårnet er dækket af røde vingetegl. Tagflader er understrøgne og rygningssten er påmurede.

35 LEM KIRKE 3 TAGVÆRKER MURVÆRK TILSTAND Tårnets tegltag bæres af 8 spær. De yderste spær mod syd og nord ligger over gavlene og er uden bindbjælker. Spær 3 og 6 har påklampede bindbjælker på siderne af spærskoene, spær 7 er savet over på et mindre stykke for at give plads til en nu fjernet skorsten medens spær 2, 4 og 5 har intakte bindbjælker som en integreret del af spæret. Indvendigt i tårnet ses en del revner. Især 2 lodrette revneforløb i nord- og vestmure falder i øjnene. Revnerne er repareret af flere omgange, men er i nogen grad sprunget op igen. Revnerne skyldes utvivlsomt rustsprængninger forårsaget af indmurede gesimsankre. Tårnets tegltagdækning er generelt i dårlig stand. Understrygning og forskælling er nogenlunde intakt, men alle bindtråde er rustne eller mangler helt, så tagfladerne ligger mere elle mindre løst. Desuden er bindeknasterne meget skøre og brækker let af. Flere af spærene er i meget dårlig stand, specielt forneden ved murkroner. Det sydvestligste spærs nederste ende er f. eks. helt rådnet bort og mangler desuden spærskoen. De yderste murremme mod øst og vest er næsten rådnet helt bort, og de inderste er stærkt nedbrudte af råd.

36 LEM KIRKE 4 Udvendigt er revner i murværk repareret og gesimsankre fjernet i forbindelse

37 LEM KIRKE 5

38 LEM KIRKE 6 FORSLAG TIL ISTANDSÆTTELSE TAGVÆRKER GESIMSANKRE TAGDÆKNING MURVÆRK Spær, spærfødder, bindbjælker og murremme repareres eller fornyes i nødvendigt omfang. Der opsættes nye vindkryds. De eksisterende, nu udtjente og delvist fjernede gesimsankre på bindbjælkerne erstattes af nye indlimningsankre. I betragtning af tagkonstruktionens generelt dårlige stand, tagstenenes helt utilstrækkelige fastholdelse og det forhold, at det vil blive nødvendigt at nedtage de nederste 5-6 rækker tagsten for at kunne reparere murremme og spærfødder, forekommer det mest fornuftigt helt at forny tagdækningen. Gavltrekanter forankres med udvendige forskud fastgjort på vekselbjælker i tagkonstruktionen.

39 LEM KIRKE 7 BYGGEPLADS BYGGESTRØM Murermesteren sørger for opstilling af byggestrømtavle indeholdende: 1 stk. måler 2 stk. 16 A stikkontakter 4 stk. 10 A stikkontakter 1 stk. gruppe for orienteringsbelysning samt nødvendige sikringer for stikkontakter og HFI-beskyttelse. STILLADS Murermesteren sørger for opstilling af svært stillads med øverste platform i bredde 220 cm. Stillads forsynes med elektrisk materialehejs. Stillads opstilles i henhold til Branchesikkerhedsrådets gældende vejledninger. AFDÆKNING ARBEJDSPLADS Tømrermesteren sørger for absolut tæt afdækning af tagflader med presenninger i forbindelse med nedtagning af eksisterende tagdækning og desuden løbende i byggeperioden. Ved opstilling af stillads, færdsel på byggepladsen, m.v., skal der tages skyldig hensyn til, at byggepladsen er beliggende på en kirkegård. Kørende trafik skal minimeres mest muligt, og tilkørselsveje og arbejdsområde på terræn skal beskyttes med køreplader. Tømrermesteren er ansvarlig for, at byggepladsen til stadighed fremstår ryddelig og sørger for, at arealer retableres i forbindelse med arbejdets endelige færdiggørelse. FACILITETER Mandskabsvogne og parkering henvises til kirkens parkeringsplads efter aftale med menighedsråd og graver. Toiletfaciliteter på kirkegården kan benyttes efter nærmere aftale med menighedsrådet. Rengøring påhviler murerentreprenøren.

40 LEM KIRKE 8 MURERARBEJDET NEDBRYDNING TAGFORNYELSE Eksisterende tegltagdækning nedtages og bortskaffes. Der oplægges nye tagdækninger udført af vingetagsten på lægter med understrygning/forskælling og påmuret rygning. Tagsten skal være Rød Højslev Vingetegl, model RT 806, Lille Dansk Format. (www.randerstegl.dk) Arbejdet udføres principielt i henhold til TEGL 36, november 2005, eller seneste udgave. Tagstenene oplægges således, at de dækker hinanden i tilstrækkeligt omfang i begge retninger og således, at tagflader falder ud med hele sten ved tagfod og rygning. Tagsten i øverste række på hver tagflade skal være slutsten uden skrå hjørneafskæringer. Lægteafstand bestemmes i samarbejde med tømrerentreprenøren efter prøveoplægning. Af hensyn til vægtfordelingen oplægges tagstenene samtidigt og i lige store mængder på begge tagflader. I modsætning til generelle anvisninger i TEGL 36 bindes alle tagsten med rustfri JP-bindere for lægter 38 x 73 mm. RYGNING Inden oplægning vaskes rygningssten og tagsten til påmuring grundigt på bagsiden, hvorefter de gennemvædes. Når vandet begynder at forsvinde fra overfladen, svummes undersiden med ren hydraulisk kalkmørtel 1:3, hvorefter de stilles i skygge i mindst 1 uge. Før påmuring gennemvædes rygningssten og tagsten igen. De tegl, hvorpå henlægningsmørtelen hviler, vaskes ligeledes grundigt. Renden mellem de øverste rækker tagsten i kippen lukkes ved ilægning af murstensstumper, fortrinsvis petringer. Over murstensstumperne opfyldes med så meget henlægningsmørtel med indlagte teglskærver, at rygningsstenene kan trykkes på plads heri, og rummet under dem opfyldes helt. Stenene skal trykkes så langt ned, at fugetykkelsen i overlægget bliver mindst mulig. Påmuring må ikke udføres i perioder med kraftig udtørring eller med risiko for nattefrost. I meget solrigt og blæsende vejr afdækkes arbejdsstedet med våde sække eller lignende.

41 LEM KIRKE 9 For at fastholde rygningsstenene og forhindre dem i at blæse ned, henlægges de med nylonsnor i sømhullerne. Nylonsnoren strammes ud på den efterfølgende stens plads, således at den senere dækkes af mørtel. Ved rygning efterfyldes med den mørtel, der anvendtes til oplægning. Arbejdet udføres hurtigst muligt og i hvert tilfælde samme dag. Såvel stenenes langsgående kanter som de buede ved overlapninger skal forskælles og renskæres omhyggeligt, så vand ikke kan trænge ind i henlægningsmørtelen. Mørtlen renskæres et par timer efter oplægningen, så stenenes kanter er friskårne og forskællingsfladen hælder fremover og står med fri drypkant. PÅMUREDE STEN VENTILATION INDDÆKNINGER Ved gavle og langs gensimser påmures almindelige tagsten med ca. 30 mm fremspring. Nakke og binderknast slås af tagstenene, og de svummes i ren hydraulisk kalkmørtel 1:3. De svummede tagsten nedlægges og henmures i mørtel som ovenfor beskrevet. For ventilation af tagrum oplægges ventilationssten ved kip, så gældende krav overholdes. Alternativt sikres nødvendig ventilation langs kip ved at udelade understrygning ved lodrette samlinger i næstøverste tagstensrække på begge tagflader. Ved skrå sammenskæringer mellem mure og tagflader indmures tagsten i eksisterende false i murværket. Tagstenene føres ca. 60 mm ind i falsen og forskælles. Inden forskællingen udføres anbringes en strimmel vådt papir ovenpå tagstenene således, at tagfladerne kan arbejde uden at der opstår revner i forskællingen. FORSKÆLLING Ved rygninger, gavle og inddækninger forskælles tagsten udefra med hydraulisk kalkmørtel 1:1½:6. Fladerne rengøres og fugtes. Forskællinger beskæres, så stenenes kanter står frie. Forskælling må ikke udføres ved for kraftig udtørring og når der er fare for nattefrost. UNDERSTRYGNING Alle tagflader understryges indvendigt med hydraulisk kalkmørtel 2:1½:9 tilsat fæhår. Understrygningsmørtel opsættes med en speciel understrygningsske.

42 LEM KIRKE 10 Al løs mørtel stryges bort med en tør pensel når den er halvtør. Mørtlen glattes efter med skeen. Understrygning udføres bedst lige efter en regnvejrsdag eller regnbyge, hvor tagstenene er gennemfugtede, og mens det stadig er overskyet. En for hurtig udtørring må undgås. MØRTEL Der anvendes mørtel blandet på byggepladsen efter nedenstående opskrifter. Alternativt kan færdigblandede mørtler fra SKANDINAVISK JURAKALK A/S eller NORDISK NHL ApS anvendes efter tilsynets forudgående godkendelse. (www.kalk.dk, nordisknhl.dk)) HYDRAULISK KALKMØRTEL Til svumning af rygningssten og påmurede tagsten anvendes 1½:3 ren hydraulisk kalkmørtel 1½:3 (tørvægt KK h 100/400): 1½ del jurakalk 3 dele Kronhøj mørtelsand Jurakalk og sand tørblandes og tilsættes vand. Blandes 20 minutter i tvangsblander. HYDRAULISK KALKMØRTEL Til lægning af rygningssten og påmurede sten anvendes 1:3:9 hydraulisk kalkmørtel 1:3:9 (tørvægt KK h 20/80/475): 1 del kulekalk 3 dele jurakalk 9 dele sand 3 dele jurakalk tørblandes med 5 dele sand. Kulekalk, resten af sandet og nødvendig vandmængde tilsættes. Blandes i tvangsblander i 20 minutter. Mørtlen tåler ikke henstand. Den skal holdes oprørt og bruges op i løbet af en arbejdsdag. Værktøj og balje rengøres ved fyraften. HYDRAULISK KALKMØRTEL Til udvendig forskælling af tagsten anvendes hydraulisk kalk- 1:1½:6 mørtel 1:1½:6 (tørvægt Kk h 35/65/500): 1 del kulekalk 1½ del jurakalk 6 dele sand 1½ del jurakalk tørblandes med 3 dele sand. Kulekalk, resten af sandet og nødvendig vandmængde tilsættes. Blandes i tvangsblander i 20 minutter.

43 HYDRAULISK KALKMØRTEL Til indvendig understrygning af tagsten anvendes hydraulisk 2:1½:9 kalkmørtel 2:1½:9 (tørvægt Kk h 100/400): 2 dele kulekalk 1½ del jurakalk 9 dele sand LEM KIRKE 11 1½ del jurakalk tørblandes med 3 dele sand. 2 dele kulekalk tilsættes. Resten af sandet og nødvendig vandmængde tilsættes. Blandes i tvangsblander i 20 minutter. Mørtlen tilsættes fæhår, ca. 4 liter pr. 80 liter mørtel.

44 LEM KIRKE 12 REPARATION AF GULV I SKIBET I østligste ende af skibets midtergang er der opstået en sætningssskade i et område på ca. 2 m 2 (omtrentligt markeret med sort tape på ovenstående foto), idet sandlaget under gulvbelægningen er sunket. Skaden er besigtiget af museumsinspektør Hans Mikkelsen, Nationalmuseet, 25. september Gulvbelægningen af kvadratiske gule og brune teglfliser stammer fra en restaurering i ISTANDSÆTTELSE Gulvbelægningen opbrydes forsigt i nødvendigt omfang, og gulvfliser renses og opmagasineres med genbrug for øje. Underlaget besigtiges og i samarbejde med Nationalmuseets arkæolog søges årsagen til sætningen fundet. Opgravning af materiale må kun ske efter forudgående aftale med Nationalmuseets arkæolog. Alt opgravet materiale soldes. Der etableres nyt underlag af ovntørt sand, der komprimeres forsigtigt. Eksisterende gulvfliser genudlægges og fuges med hydraulisk kalkmørtel 1:3:9 (se blandingsopskrift side 10).

45 LEM KIRKE 13 TØMRERARBEJDET NEDBRYDNING TAGVÆRK OG BJÆLKELAG Eksisterende taglægter nedtages og bortskaffes. Eksisterende gulvbelægning fjernes i nødvendigt omfang for reparation af bindbjælker og genudlægges efterfølgende. Eksisterende spær, bindbjælker og murremme, m.v., undersøges nøje og rådskadede emner repareres eller fornys i nødvendigt omfang. Yderste murremme mod vest og øst fornys, inderste repareres. Manglende spærender og -fødder retableres. Forskårne bindbjælker fastgøres til spærfødder med nye skråbladsamlinger. Under arbejdets udførelse vil rådgiverne give anvisninger på samlingsdetaljer mellem nyt og gammelt tømmer. Til reparationer anvendes samme træsort som det oprindelige og - om muligt - genbrugstræ. Remme udføres dog altid af egetræ. Nyt træ skal være vellagret og lige så tørt som det, det skal samles med. Alle stålemner skal være rustfrie og syrefaste. VEKSELBJÆLKER FORANKRING Der oplægges 3 nye vekselbjælker af 125 x 125 mm douglas som vist på ing. tegning 1.01 og Bjælker kæmmes over eksisterende hanebånd og fastgøres med Ø 16 x 210 mm franske skruer på Ø 5 x 50 mm spændskiver. Tværforankring og forankring mod vindsug udføres med Ø 16 mm gevindstænger i Ø 53 x 800 mm borede huller i murkroner, i alt 8 stk. Ankre fastgøres i murkroner med SikaGrout 212 og fastholdes på spærfødder med Detail O spændblokke og Ø 16 x 160 mm franske skruer, alt som vist på ing. tegning Forankring af gavltrekanter udføres med 45 cm stavankre med 16 mm gevindstænger, i alt 6 stk. Ankre fastgøres indvendigt på ovenfor nævnte vekselbjælker med Detail O spændblokke med 2 stk. Ø 16 mm franske skruer på 100 mm kontraskiver, alt som vist på ing. tegning 1.01 og Det er vigtigt, at forskudsankre placeres midt i nordgavlens pilastre. VINDKRYDS Der opsættes 1 stk. X-vindkryds pr. tagflade af 100 x 50 mm fuldkantet, savskåret fyr som vist på ing. tegning Vindkryds fastgøres til spærundersider med rustfri Ø 16 x 210 mm franske skruer på Ø 50 x 4 mm rustfri spændskiver. Inden opsætning af vindkryds udspændes murersnore til bestemmelse af vindkrydsenes optimale forløb.

46 LEM KIRKE 14 LÆGTER Tagflader lægtes med 38 x 73 mm lægter. Lægteafstand bestemmes efter prøveudlægning i samarbejde med murerentreprenøren. Lægtestød foretages kun over spær. Lægtestød må først placeres på det andet hovedspær fra en gavl. Der må ikke forekomme lægtestød i såvel nabospær som nabolægte. Lægter håndsømmes med 2 stk. BMF lægtesøm 4,5 x 130 mm i forborede huller. Øverste og nederste lægte i hver tagflade skal være trykimprægneret. Der udføres kun opretning af tagflader efter aftale med tilsynet. Eventuel opretning af tagflader skal ske med tilskåret tømmer fastgjort ovenpå spæroversider.

47 == [Provstiudvalgsmøde] == Punkt: Lem kirke tårn mm. projektbeskrivelse og teninger == Bilag 2

48 == [Provstiudvalgsmøde] == Punkt: Lem kirke tårn mm. projektbeskrivelse og teninger == Bilag 3 Til: Fra: Betty Ahrenfeldt Subject: VS: Lem Kirke Sendt: :00:04 Fra: Knud Erik Kristensen Sendt: 25. september :43 Til: Betty Ahrenfeldt Emne: Lem Kirke Hej Hans & Betty Hermed fremsendes min skaderapport som aftalt. Venlig hilsen Knud Erik Kristensen Indehaver Bygningssagkyndig & energikonsulent factum2 skive Søndergade 3, Balling 7860 Spøttrup Telefon: Mobil: Hjemmeside: Mail: Denne kan indeholde fortrolig information. Modtager du ved en fejltagelse en, beder vi dig venligst informere afsender om fejlen ved at bruge svar-funktionen samt slette en i dit system uden at videresende eller kopiere den. Selv om en og ethvert vedhæftet bilag efter vores overbevisning er fri for virus og andre fejl, som kan påvirke computeren eller it-systemet, hvori den modtages og læses, åbnes den på modtagerens eget ansvar. Vi påtager os ikke noget ansvar for tab og skade, som er opstået i forbindelse med at modtage og bruge en.

49 == [Provstiudvalgsmøde] == Punkt: Lem kirke tårn mm. projektbeskrivelse og teninger == Bilag 4 Kirkesyn Den 27. aug Lem Kirke

50 Efterfølgende skadesbeskrivelse refererer til efterfølgende foto s. Kirkedige. Sammenskridninger flere steder og plantevækst op af diget. Tag udvendig. Meget tyndslidte tagsten på sideskib. Tagsten ligger ujævnt På skibet ligger tagsten ujævnt flere steder. Ved sammenbygning med tårnet er der utætheder i blyinddækningen, og der mangler en tagsten. Tagkonstruktion. I kirketårnet er der algevækst på træværk i kirketårn og der er målt over 20% fugtindhold i hanebånd. I kirketårnet er der generelt betydelig nedbrydning i spærkonstruktionen, specielt ved tagfod hvor murremme og stole er mere- eller mindre helt væk på grund af insektangreb. Der er tale om ældre skader, men det vurderes at spærkonstruktionen er så svækket på nuværende tidspunkt, at der er risiko for svigt og følgeskader, i værste fald sammenstyrtning. I loftrummet over skibet er der konstateret insektskader på spær og på hanebånd. Der mangler enkelte hanebånd. Der er på et tidspunkt udført forstærkninger på spærene ved montering af tænger på spærene. Der kunne ikke konstateres væsentlige deformationer i tagkonstruktionen. Tagkonstruktionen er med hanebåndsspær med 2 hanebånd. Ved montering af tænger på spærene er konstruktionen blevet ændret og der bør foreligge nødvendige dokumentation for konstruktionens styrke og stabilitet, hvilket bør undersøges nærmere. I sideskibet er problemet den samme som i kirketårnet med betydelig nedbrydning i murremme. Der er generelt foretaget midlertidig tætninger flere steder med mineraluld. Bør holder under jævnlig observation. Isoleringen over skibet er sammentrådt og er dermed ikke effektiv varmeisolerende. Der er brud på gangbroen flere steder. Bør udbedres af hensyn til personsikkerhed. Der er åbning i etagedæk i kirketårn som ikke er afskærmet med foreskriftsmæssig værn, der kan være risiko for personskade. I loftummet over våbenhuset er der spor efter aktive borebiller på gangbroen. I loftrummet over våbenhuset er der et areal på ca. 1 m2 hvor der mangler understrygning.

51 Murværk. Der er sætningsrevner revner i de indvendige vægge i kirketårnet. Der er revner i kampestensmur i loftrum over våbenhus. Der er generelt mørke aftegninger på de indvendige vægge og der er målt over 33% fugtindhold. De mørke aftegninger kan være skimmelvækst, hvilket bør undersøges. I tilfælde af skadelig skimmel, bør det bekæmpes, især i områder med personophold i længere perioder. Døre og vinduer. Der er rust på metalvinduer. Der er nedbrydning låger i kirketårnet. Der er nedbrydning i port i mandskabsbygningen. Konklussion. Umiddelbart fremstår kirkebygningen vedligeholdt. Den nærmere gennemgang giver dog anledning til flere kritiske bemærkninger, idet vitale bygningsdele, som træværk i tagkonstruktionen er i dårlig stand. Der bør sættes ind med sikring, eller en gennemgribende renovering af tagkonstruktionen. Knud Erik Kristensen Beskikket bygningssagkyndig. Tlf

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114 == [Provstiudvalgsmøde] == Punkt: Urne kistegrave Jebjerg Kirke == Bilag 1

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128 == [Provstiudvalgsmøde] == Punkt: Vejledende lønblad == Bilag 1 Vejledende lønblad Gældende fra 1. oktober 2013 til næste lønregulering (formentlig 1. april 2014) Ministeriet for Ligestilling og Kirke har indtil 2011 udgivet vejledende lønoversigter for vikarsatser 1, og lønbladsudvalget har derfor til menighedsrådenes inspiration udarbejdet dette vejledende lønblad. Det skal understreges, at lønbladet netop er vejledende, da det udelukkende er det enkelte menighedsråd, der har kompetencen til at indgå aftaler vedr. de individuelle ansættelsesforhold. Lønbladet kan være anvendeligt ved menighedsrådets forhandling med organister, kirkemusikere og kirkesangere, der er ansat af menighedsrådene i en ansættelse med varighed på under en måned og/eller med et timetal, der er mindre end 8 timer om ugen. Lønbladet behandler under henholdsvis punkt 2 og punkt 3 honorar til menighedsrådenes regnskabsførere og honorar til menighedsrådenes folkevalgte. 1) Timesatser og løn til organister, kirkemusikere og kirkesangere der er ansat af menighedsrådene med varighed på under en måned og/eller med et timetal, der er mindre end 8 timer om ugen Det anbefales, at menighedsrådet fastsætter arbejdsopgavens omfang, og efterfølgende i dialog med organist, kirkemusiker eller kirkesanger aftaler det forventede timeforbrug. Efterfølgende kan de øvrige ansættelsesvilkår aftales. Arbejdsopgavens omfang kan variere betragteligt alt efter arbejdsopgave og menighedsrådets forventninger. Er der f.eks. tale om en musikgudstjeneste eller anden større opgave, er de vejledende timesatser ikke brugbare. Herunder følger de vejledende timesatser for henholdsvis gudstjeneste, kirkelig handling, gentaget tjeneste m.m. Timesatser til arbejdsopgaver: Organister Kirkesangere Højmesse og gudstjenester: 5 6 timer. 4 timer. Kirkelige handlinger: 3 4 timer. 2 4 timer. Pr. gentaget tjeneste 2 : 1½ 3 timer. 1½ 2 timer. De vejledende lønsatser er som følger: Lønsatser til musikere Kirkemusiker og kirkesanger: Præliminær organist (PO): DOKS organist: Vejledende lønsats 136,76 kr. i timen 157,02 kr. i timen 179,31 kr. i timen Flere forhold kan give menighedsrådet anledning til en et højere timetal pr. arbejdsopgave og til en højere aflønning i timen: f.eks. uddannelse, særlige musiske kompetencer, solostykker ved gudstjeneste, ønsker om at organisten spiller usædvanlige kompositioner, medvirken af kor, faglig fleksibilitet, rekrutteringsvanskeligheder, varetagelse af gentaget tjeneste og lignende Bemærk, listen er ikke udtømmende. 1 jf. FLØS Nyt april 2012 pkt Ved en gentaget tjeneste forstås en tjeneste samme dag, ved samme præst og med det samme salmevalg. Såfremt den ansatte udøver tjeneste for flere menighedsråd (under ét ansættelsesforhold), er en samarbejdsaftale mellem flere menighedsråd påkrævet. 1

Gældende fra 1. april 2016 til næste lønregulering (formentlig 1. april 2017)

Gældende fra 1. april 2016 til næste lønregulering (formentlig 1. april 2017) Vejledende lønblad Gældende fra 1. april 2016 til næste lønregulering (formentlig 1. april 2017) Kirkeministeriet har indtil 2011 udgivet vejledende lønoversigter for vikarsatser. Nærværende lønblad er

Læs mere

Vejledende lønblad for provstierne i Viborg Stift Gældende fra 1. oktober 2012 til næste lønregulering

Vejledende lønblad for provstierne i Viborg Stift Gældende fra 1. oktober 2012 til næste lønregulering Kirkemusiker og kirkesanger PO DOKS Vejledende lønblad for provstierne i Viborg Stift Gældende fra 1. oktober 2012 til næste lønregulering Ministeriet for Ligestilling og Kirke udgiver ikke længere vikarsatser,

Læs mere

Vejledende lønsats. Gældende fra 1. oktober 2013 til næste lønregulering

Vejledende lønsats. Gældende fra 1. oktober 2013 til næste lønregulering Vejledende lønblad Gældende fra 1. oktober 2013 til næste lønregulering Ministeriet for Ligestilling og Kirke har indtil 2011 udgivet vejledende lønoversigter for vikarsatser 1, og lønbladsudvalget har

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7129 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1.Skimmelsvampe på vægge i køkken og gangen, konstateret fugt/vand i hulmur. 2. Opfugtning af murkrone og gavl mod syd. 3.Hjørne

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 10. december 2013. Kl. 10.30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 10. december 2013. Kl. 10.30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 10. december 2013. Kl. 10.30 Mødested: Provstikontoret Fraværende: ingen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Logomateriale Lemvig provsti Videbæk bogtrykkeri

Læs mere

Referat,14-11-2013 Side: 2

Referat,14-11-2013 Side: 2 Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 14. november 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Konstituerende møde. Fraværende: Carlo Hald Mødepunkt 1 Personalekonsulenten orienterer om sit arbejde i

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14058

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14058 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14058 Besigtigelsesdato: Mandag den 14.07.2014, kl. 10 00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro MYCOMETER ANALYSE Abildholtvej 10, Holstebro Rapport 01-11-2013 Mycometer analyse KUNDEINFORMATION Jeres sags/rekv. nr. - (Internt nr.) 014 Prøveudtagningsadresse Firma Abildholtvej 10, Holstebro Rask

Læs mere

Referat for: Salling Provstiudvalg PU møde 20. juni 2012. Kl. 19.00 Mødested: Sallinggade 1, Skive

Referat for: Salling Provstiudvalg PU møde 20. juni 2012. Kl. 19.00 Mødested: Sallinggade 1, Skive Referat for: Salling Provstiudvalg PU møde 20. juni 2012. Kl. 19.00 Mødested: Sallinggade 1, Skive Tilstede var Peder Frederiksen, Jørgen Nielsen, Marigt Bisgård, Else Jensen, Betty Ahrenfeldt, Susan Aaen,

Læs mere

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 14. januar 2014. Kl. 16.30 Mødested: i lokaler hos HMN Naturgas

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 14. januar 2014. Kl. 16.30 Mødested: i lokaler hos HMN Naturgas Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 14. januar 2014. Kl. 16.30 Mødested: i lokaler hos HMN Naturgas Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen Provstiudvalgsnæstformand Anders Jensen Provstiudvalgsmedlem

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 1. oktober 2012. Kl. 14.00 Mødested: Fladbjerg Kapel

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 1. oktober 2012. Kl. 14.00 Mødested: Fladbjerg Kapel Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 1. oktober 2012. Kl. 14.00 Mødested: Fladbjerg Kapel Mødepunkt 1 Orientering om ungdomspræstens arbejde. V/ungdomspræst Kristian Brogaard 2 Referat Sag:

Læs mere

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 22. oktober 2014. Kl. 16.30 Mødested: Frederiks Kirkecenter

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 22. oktober 2014. Kl. 16.30 Mødested: Frederiks Kirkecenter Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 22. oktober 2014. Kl. 16.30 Mødested: Frederiks Kirkecenter Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen Provstiudvalgsnæstformand Anders Jensen - Fraværende

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009. Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009. J. 549/2009 Stednr. 12.02.08 Rapport ved museumsinspektør Hans Mikkelsen d. 25. november

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 11. september 2012. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 11. september 2012. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 11. september 2012. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Mødet startede med besigtigelse på Lomborg kirkegård Fraværende: ingen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol

Læs mere

Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars

Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars Kopi til Solveig Østergaard Kristensen 17. december 2012 427198_FFM12_061 Indeklimakontrol, Østermarksskolen,

Læs mere

Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars

Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars Kopi til Solveig Østergaard Kristensen 437198_FFM12_101 Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard

Læs mere

Referat for: Salling Provstiudvalg PU møde 18. august 2011. Kl. 19.00 Mødested: Sallinggade 1, Skive

Referat for: Salling Provstiudvalg PU møde 18. august 2011. Kl. 19.00 Mødested: Sallinggade 1, Skive Referat for: Salling Provstiudvalg PU møde 18. august 2011. Kl. 19.00 Mødested: Sallinggade 1, Skive Til stede var. Jørgen Nielsen, Else Jensen, Niels Sohn, Peder Frederiksen, Erik Krogh, Betty Ahrenfeldt,

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina R. Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina R. Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina R. Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Besigtigelse af mandskabsfaciliteterne

Læs mere

12. Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars

12. Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars Kopi til Solveig Østergaard Kristensen 19. september 2014 437198_FFM14_1131 12. Indeklimakontrol, Østermarksskolen,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. xx

SKØNSERKLÆRING J.nr. xx SKØNSERKLÆRING J.nr. Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 9. september 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 9. september 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 9. september 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Præsentation af logomateriale

Læs mere

10. Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars

10. Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars Kopi til Solveig Østergaard Kristensen 30. januar 2014 437198_FFM12_151 10. Indeklimakontrol, Østermarksskolen,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9087 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Køkken, sætninger i gulve, store fuger over køkkenbord i vægfliser, sætninger i gulve i bryggers. 2. Sætninger

Læs mere

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum.

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum. SKT. PEDERS KIRKE - Udvendig restaurering af våbenhus og tårn 2015 Referat fra møde 17.7.2015 med murermester, konsulent Mikkel Storgaard, Nordisk NHL, Deltagere i øvrigt: Henning Nielsen og N-HL. 17.7.

Læs mere

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 10. september 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 10. september 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 10. september 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen Provstiudvalgsnæstformand Anders Jensen Provstiudvalgsmedlem

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven Øster Hornum Børnehave Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund for opgaven

Læs mere

SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND.

SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND. SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND. Om denne rapport Rapporten er udarbejdet på bestilling af Ejerforeningen Søllerød Park, med næstformand Bent Rasmussen som kontaktperson. Besigtigelsen er udført den

Læs mere

Nazarethkirken i Ryslinge

Nazarethkirken i Ryslinge Nazarethkirken i Ryslinge Forslag til indvendig istandsættelse 12. oktober 2007 C & W arkitekter a/s Kullinggade 31 E 5700 Svendborg Tlf. 62 21 47 20 Sag nr. 07005 Nazarethkirken i Ryslinge Forslag til

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Glim Kirke d. 12. og 30. juni 2009

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Glim Kirke d. 12. og 30. juni 2009 Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Glim Kirke d. 12. og 30. juni 2009 Glim sogn, Sømme hrd., Københavns amt., Stednr. 02.04.02 Rapport ved museumsinspektør Henriette Rensbro januar 2011 J.nr. 518/2009

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Ludvig Holsteins Alle 47 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Kim Hansen Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel:

Læs mere

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 24. juni 2015. Kl. 16.30 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 24. juni 2015. Kl. 16.30 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 24. juni 2015. Kl. 16.30 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen Provstiudvalgsnæstformand Anders Jensen Provstiudvalgsmedlem

Læs mere

Formålet er at foretage en undersøgelse af bygningens indeklima set i relation til forekomst af skimmelsvampevækst samt skimmelsporer i indeluften.

Formålet er at foretage en undersøgelse af bygningens indeklima set i relation til forekomst af skimmelsvampevækst samt skimmelsporer i indeluften. Rekvirent STAB FBE HANDELSAFDELING Ejendomssektionen Arsenalvej 55 9800 Hjørring Vedr.: Indeklima- skimmelundersøgelse, Nordenskovvej 18, Rønne Baggrund Formål Formålet er at foretage en undersøgelse af

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097 Besigtigelsesdato: 2014-10-13 Mandag den 13. oktober 2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Godkendelsesproces i forbindelse

Læs mere

H A N D L I N G S P L A N

H A N D L I N G S P L A N H A N D L I N G S P L A N ADELGADE 18 KALUNDBORG KOMMUNE 2 OPLYSNINGER OM DENNE HANDLINGSPLAN Handlingsplanens overordnede formål er at bringe de fredede bygninger i en god vedligeholdelsesmæssig stand

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

H A N D L I N G S P L A N

H A N D L I N G S P L A N H A N D L I N G S P L A N ACCISSEBODEN KALUNDBORG KOMMUNE 2 OPLYSNINGER OM DENNE HANDLINGSPLAN Handlingsplanens overordnede formål er at bringe de fredede bygninger i en god vedligeholdelsesmæssig stand

Læs mere

Referat for: Skive Provstiudvalg PU møde 18. august 2011. Kl. 19.00 Mødested: Provstikontoret, Sallinggade 1, 1. Skive

Referat for: Skive Provstiudvalg PU møde 18. august 2011. Kl. 19.00 Mødested: Provstikontoret, Sallinggade 1, 1. Skive Referat for: Skive Provstiudvalg PU møde 18. august 2011. Kl. 19.00 Mødested: Provstikontoret, Sallinggade 1, 1. Skive Til stede var Betty G. Ahrenfeldt, Susan Aaen, Jørgen Nielsen, Else Jensen, Erik Krogh

Læs mere

SKT. PEDERS KIRKE UDVENDIG ISTANDSÆTTELSE

SKT. PEDERS KIRKE UDVENDIG ISTANDSÆTTELSE SKT. PEDERS KIRKE UDVENDIG ISTANDSÆTTELSE NIELS-HOLGER LARSEN MARTS 2015 Baggrund for istandsættelsen Kirkens kalkede facader har i en del været plaget af afskallende kalklag, og i de seneste år er der

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 10. december 2012. Kl. 14.00 Mødested: Provstikontoret, Lyngå præstegård

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 10. december 2012. Kl. 14.00 Mødested: Provstikontoret, Lyngå præstegård Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 10. december 2012. Kl. 14.00 Mødested: Provstikontoret, Lyngå præstegård Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt. 2 Tilføjelse til dagsorden

Læs mere

Murafslutninger Ved fritstående mure er det vigtigt, at murværkets overside beskyttes mod nedbør.

Murafslutninger Ved fritstående mure er det vigtigt, at murværkets overside beskyttes mod nedbør. Murafslutninger Ved fritstående mure er det vigtigt, at murværkets overside beskyttes mod nedbør. Murafslutning med tegltagsten Ved afslutning med tegltagsten kan følgende fremgangsmåde anbefales: Tagstenene

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12049. Besigtigelsesdato: 04-06-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12049. Besigtigelsesdato: 04-06-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Besigtigelsesdato: 04-06-2012 SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12049 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 14139

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 14139 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14139 Besigtigelsesdato: Den 12. januar 2015 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.)

Læs mere

2 Erfamøde for regnskabsførere. Provstiudvalget synes, det er en god idé at indkalde regnskabsførerne til et erfamøde.

2 Erfamøde for regnskabsførere. Provstiudvalget synes, det er en god idé at indkalde regnskabsførerne til et erfamøde. Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 9. december 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: ingen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Erfamøde for regnskabsførere.

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7059 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Pletter på indervæg mod garage i sydøstligt værelse. 2. Tagnedløb delvist ureglementeret udført. 3. Kun 3 tagnedløb i forhold til tagfladen. 4. Muret

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13006

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13006 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13006 Besigtigelsesdato: Den 04.03.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7277 Oversigt over klagepunkter: 1. Revner i klinker på væg i badeværelse 2. Råd i dobbeltdør på 1. sal og råd i skydedør i stueetage 3. Afskalninger på sokkel 4. Træ gennemtæret

Læs mere

11. Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars

11. Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars Kopi til Solveig Østergaard Kristensen 15. august 2014 437198_FFM14_1121 11. Indeklimakontrol, Østermarksskolen,

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 25. januar 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 25. januar 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 25. januar 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde Sag: PU møder referater

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

Vejledning til vurdering af stillinger i Horsens Provsti

Vejledning til vurdering af stillinger i Horsens Provsti Vejledning til vurdering af stillinger i Horsens Provsti Generelt Denne vejledning er udarbejdet af en gruppe kontaktpersoner i Horsens Provsti efter opfordring fra menighedsrådene. Formålet med vejledningen

Læs mere

Dagsorden for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 1. november 2011. Kl. 16,30 Mødested: provstikontoret Version: 1

Dagsorden for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 1. november 2011. Kl. 16,30 Mødested: provstikontoret Version: 1 Dagsorden for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 1. november 2011. Kl. 16,30 Mødested: provstikontoret Version: 1 Fraværende med afbud: Birgit Hougaard Mødepunkt Indstilling 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8037 Oversigt over klagepunkter: 1. Råd i vinduespartier i udestue 2. Svamp i gulv i udestue Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har beskrevet de nævnte

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet 27. maj 2009. Udvalget underskrev på udskrift

Læs mere

Dagsorden for: Holstebro provstiudvalg PU møde d. 20. januar 2014 kl. 14.00 Mødested: Provstiudvalgets mødelokale, Sognehuset, Holstebro Version: 2

Dagsorden for: Holstebro provstiudvalg PU møde d. 20. januar 2014 kl. 14.00 Mødested: Provstiudvalgets mødelokale, Sognehuset, Holstebro Version: 2 Dagsorden for: Holstebro provstiudvalg PU møde d. 20. januar 2014 kl. 14.00 Mødested: Provstiudvalgets mødelokale, Sognehuset, Holstebro Version: 2 Pkt./Sag / Emneord / Resume Beslutning Kl. 14.00-15.00

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 19. august 2014. Kl. 10.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: ingen. 1 Godkendelse af protokol Godkendt

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 19. august 2014. Kl. 10.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: ingen. 1 Godkendelse af protokol Godkendt Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 19. august 2014. Kl. 10.30 Mødested: Provstikontoret Fraværende: ingen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Præsentation af logomateriale Sag: Logo til

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 15181 Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12113

SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12113 SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12113 Besigtigelsesdato: Onsdag d. 19-09-2012, kl. 11.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg PU møde 24. oktober 2013. Kl. kl. 15.00 Mødested: Messevej 2, 9600 Aars

Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg PU møde 24. oktober 2013. Kl. kl. 15.00 Mødested: Messevej 2, 9600 Aars Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg PU møde 24. oktober 2013. Kl. kl. 15.00 Mødested: Messevej 2, 9600 Aars afbud: ArneKjøller Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden og tilføjelser til dagsorden Dagsorden

Læs mere

Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg. PU møde 27. november 2014. Kl. 15.00 Mødested: Provstikontoret, Messevej 2, 9600 Aars

Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg. PU møde 27. november 2014. Kl. 15.00 Mødested: Provstikontoret, Messevej 2, 9600 Aars Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg PU møde 27. november 2014. Kl. 15.00 Mødested: Provstikontoret, Messevej 2, 9600 Aars Mødedeltagere: Hanne Petersen, Axel H. Pedersen, Mogens Brinck, Poul T.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 13067 Besigtigelse den: 16. september 2013 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13025

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13025 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13025 Besigtigelsesdato: Fredag den 17. maj 2013. Kl. 10.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Gylling Kirke, Hads Herred, Århus Amt, d. 28. august 2012.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Gylling Kirke, Hads Herred, Århus Amt, d. 28. august 2012. Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Gylling Kirke, Hads Herred, Århus Amt, d. 28. august 2012. J. 752/2012 Stednr. 15.02.05 Rapport ved museumsinspektør Hans Mikkelsen d. 21. marts 2013 Figur 1. Nordre

Læs mere

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad?

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Marts 2012 Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? En folder målrettet nuværende og kommende medlemmer i menighedsrådene i Herning Nordre og Søndre provstier. Hvilke opgaver har et menighedsråd

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 3. februar 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina R. Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 3. februar 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina R. Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 3. februar 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina R. Tonnesen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af protokol Godkendt. 2 Anmodning om optagelse

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 14. juni 2012. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 14. juni 2012. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 14. juni 2012. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 22. maj 2012. Beslutning Godkendt og underskrevet. Via mail

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8109 Oversigt over klagepunkter: 1. Vindafstivning i tagkonstruktion ikke udført i henhold til normer og SBI anvisninger. 2. Isolering ligger uregelmæssig i forskellig tykkelse.

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 7223 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: Ved mødets start blev sagens klagepunkter skåret til, og nedenstående var sagens parter enige om: 1. Underdimensionering

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor Ingen fraværende Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Beslutning Endelig godkendelse af dagsorden 2

Læs mere

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 4. juni 2008. Kl. Mødested: Fladbjerg Kapel

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 4. juni 2008. Kl. Mødested: Fladbjerg Kapel Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 4. juni 2008. Kl. Mødested: Fladbjerg Kapel Mødepunkter 1 Referat Sag: PU-møde den 2. april 2008 (66) Referat fra mødet den 2. april 2008 til endelig godkendelse.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13111

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13111 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13111 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 10:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12066

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12066 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12066 Besigtigelsesdato: Mandag den 13. august 2012 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG

SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG Adresse Postnummer Inspektion udført 25/02-2014 Termo-service.dk I/S, Info@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland: 29821361 Skimmelsvampemåling Adresse

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 11. februar 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård - Konfirmandstuen

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 11. februar 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård - Konfirmandstuen Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 11. februar 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård - Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Mødepunkt 1 Propil ERFA-gruppen Beslutning Godkendt. Provsts

Læs mere

Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760

Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760 Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760 Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra PU mødet 19.2.2014 Referat godkendt

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 6. september 2012. Kl. 19.30 Mødested: Bøvling præstegård

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 6. september 2012. Kl. 19.30 Mødested: Bøvling præstegård Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 6. september 2012. Kl. 19.30 Mødested: Bøvling præstegård BUDGETSAMRÅD Mødepunkt 1 Redegørelse for de økonomiske forhold i provstiet. Provsten redegjorde for de

Læs mere

Rapport fra bygningsarkæologisk undersøgelse d. 27. juni og d. 4. juli 2013 i Faxe kirke i forbindelse med åbning af to af kirkens tre østvinduer.

Rapport fra bygningsarkæologisk undersøgelse d. 27. juni og d. 4. juli 2013 i Faxe kirke i forbindelse med åbning af to af kirkens tre østvinduer. Rapport fra bygningsarkæologisk undersøgelse d. 27. juni og d. 4. juli 2013 i Faxe kirke i forbindelse med åbning af to af kirkens tre østvinduer. J.nr. Faxe sogn, Fakse hrd., Præstø amt., Stednr. SBnr.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 13009 Besigtigelsesdato: Fredag, den 5. april 2013, kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Nordvestskolen Frederiksberg den 24. oktober 2008 Blichersvej 121 B & H sags nr.: 281065 3000 Helsingør Att.: Teknisk serviceleder Svend Engelsen

Nordvestskolen Frederiksberg den 24. oktober 2008 Blichersvej 121 B & H sags nr.: 281065 3000 Helsingør Att.: Teknisk serviceleder Svend Engelsen Nordvestskolen Frederiksberg den 24. oktober 2008 Blichersvej 121 B & H sags nr.: 281065 3000 Helsingør Att.: Teknisk serviceleder Svend Engelsen Vedr.: Skimmelsvampe- og fugtundersøgelse i klasselokalerne

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8225 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Fugt i skillevægge samt ydervægge. Vejret på besigtigelsestidspunktet: 10 gr., solskin. Øvrige forhold: Ingen. Eventuelle

Læs mere

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Vetterslev-Høm menighedsråd. valgte. kontaktperson

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Vetterslev-Høm menighedsråd. valgte. kontaktperson STANDARDVEDTÆGT for den af Vetterslev-Høm menighedsråd valgte kontaktperson Side 1 af 6 I henhold til 10, stk. 5, i lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 om menighedsråd vælger menighedsrådet af

Læs mere

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt.

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt. Sådan gør du Tegn på skimmelsvamp: Væk med skimmelsvamp - når skimmelsvamp er væk sådan gør du Når skimmelsvamp er fjernet, er det vigtigt at støvsuge og afvaske grundigt, så du fjerner alt støv og skidt,

Læs mere

Referat for: Salling Provstiudvalg PU møde 12. november 2008. Kl. 14.00 Mødested: Rødding Sognehus

Referat for: Salling Provstiudvalg PU møde 12. november 2008. Kl. 14.00 Mødested: Rødding Sognehus Referat for: Salling Provstiudvalg PU møde 12. november 2008. Kl. 14.00 Mødested: Rødding ehus Næste PU-møde afholdes 17. december 2008 kl. 19.00 Til stede, Else Jensen, Jørgen Nielsen, Peder Frederiksen,

Læs mere

FUGTTEKNISK INSPEKTION

FUGTTEKNISK INSPEKTION FUGTTEKNISK INSPEKTION Adresse, 5000 Odense Rekvirent: Kundenavn Besigtiget dato: 12-05-2016 Rapport dato: 16-08-2016 Konsulent: Steffen Clausen Mobil: 29821261 info@cbgroup.dk Havnegade 100 Indgang i

Læs mere

SKT. PEDERS KIRKE Pedersker - Bornholm. Indvendig istandsættelse Kalkede vægge. Redegørelse

SKT. PEDERS KIRKE Pedersker - Bornholm. Indvendig istandsættelse Kalkede vægge. Redegørelse SKT. PEDERS KIRKE Pedersker - Bornholm Indvendig istandsættelse Kalkede vægge Redegørelse NIELS-HOLGER LARSEN November 2015 Orientering Skt. Peders kirkes indre - våbenhus, skib, kor, apsis og tårnrum

Læs mere

Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i udvalgte kælderområder i ejendommen. Gyngemose Parkvej og Søborg. Rapport nr.

Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i udvalgte kælderområder i ejendommen. Gyngemose Parkvej og Søborg. Rapport nr. Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i udvalgte kælderområder i ejendommen Gyngemose Parkvej 10-16 og 22-24 2860 Søborg Rapport nr. 120646 14. juni 2012 E/F Åkandehusene 2 v / Gitte Tonn Gyngemose Parkvej

Læs mere

Karsten Kloster forlod mødet efter punkt 5. Dagsorden / Budget 2016

Karsten Kloster forlod mødet efter punkt 5. Dagsorden / Budget 2016 Dagsorden for: Holstebro provstiudvalg PU møde d. 22. juni 2015 kl. 14.00 Mødested: Provstiudvalgets mødelokale, Holstebro Sognehus Version: 1 Pkt./Sag / Emneord / Resume Beslutning Karsten Kloster forlod

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8149 Oversigt over klagepunkter: 1. Tagkonstruktion Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har beskrevet forholdene korrekt i tilstandsrapporten. Klager mener

Læs mere

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset.

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset. Svampeundersøgelse Lokation: XX Baggrund Den 27/03-2013 har Ole Borup fra Termo-Service.dk foretaget skimmelundersøgelse i ovennævnte bolig. Undersøgelsen blev foretaget efter aftale med XX. Undersøgelsen

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 8091

SKØNSERKLÆRING J.nr. 8091 1 SKØNSERKLÆRING J.nr. 8091 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Gulvbelægning i badeværelse på 1. sal mangler vedhæftning. 2. Vægbeklædning med brædder i bruseniche. 3. Synlig beton i gulvafløb

Læs mere

Budgetudvalget for provstierne i Aarhus kommune

Budgetudvalget for provstierne i Aarhus kommune Budgetudvalget for provstierne i Aarhus kommune Til menighedsrådene i Århus Domprovsti, Århus Søndre provsti, Århus Nordre provsti samt Århus Vestre provsti. De 4 provstiudvalg i Aarhus kommune har aftalt,

Læs mere

VEDTÆGT. for. den af Stilling menighedsråd. valgte. kontaktperson

VEDTÆGT. for. den af Stilling menighedsråd. valgte. kontaktperson VEDTÆGT for den af Stilling menighedsråd valgte kontaktperson I henhold til 10, stk. 5, i lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 om menighedsråd vælger menighedsrådet af sin midte en person, der

Læs mere

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Bebyggelsen. 1 Baggrund 1. 2 Bebyggelsen 1. 3 Tagene 3

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Bebyggelsen. 1 Baggrund 1. 2 Bebyggelsen 1. 3 Tagene 3 HEJREVANGENS BOLIGSELSKAB AFDELING 5 OG 6 VURDERING AF TAGDÆKNING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Bebyggelsen

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11100

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11100 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11100 Besigtigelsesdato: 10.10.11 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen.

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. Byggemødereferat eksempel Sag: (adresse), magasinbygningen (dato) Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. 11.1. Mødedeltagere: Murer, tømrer, bygherre, arkitekt (referent) Ikke

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere