b) Oversigtsartikel STÆRK ØKONOMI OG GLADE MEDARBEJDERE - LAD HERA ARBEJDE MED ZEUS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "b) Oversigtsartikel STÆRK ØKONOMI OG GLADE MEDARBEJDERE - LAD HERA ARBEJDE MED ZEUS"

Transkript

1 b) Oversigtsartikel STÆRK ØKONOMI OG GLADE MEDARBEJDERE - LAD HERA ARBEJDE MED ZEUS Kommentarer til de vigtigste resultater fra en spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt danske kvindelige og mandlige ledere som led i en dansk master afhandling. Forfatter: Jette Bjerrum, MBA, Henley Management College Indhold I. Indledning...2 II. Hvorfor bekymre sig om kvinder og ledelse?...2 (1) Historien om Rosie...2 (2) De samfunds- og forretningsmæssige udfordringer...3 III. Vigtigste resultater fra spørgeskemaundersøgelsen...4 (1) Struktur og rammer...4 (2) Fremtidig ledelsesstil og holdning til ligestilling fremover...5 (3) Ligestilling i virksomheden...5 (4) Spørgsmål til arbejds- og familierelationer og netværk i relation til kvindelige ledere...5 (5) Initiativer til at sætte skub i udviklingen...6 IV. Sammenfatning...6

2 I. Indledning Spørgeskemaundersøgelsen indgår i en dansk master afhandling (indsæt link til pdf doc.) med det formål at opnå større indsigt i præmisserne for kvindelige ledere på det danske arbejdsmarked ved starten af det 21. århundrede. Afhandlingen konkluderer, at JA, der er en eksistensberettigelse og dermed klare fordele i at fremme kvindelige ledere og JA, der er række initiativer til stede, som kan fremme udviklingen. Men samtidig identificeres en række hindringer, som er med til at blokere denne udvikling. Denne artikel indeholder kommentarer til resultaterne præsenteret i Konklusionsoversigt (indsæt link til word dokument); der refereres dels til centrale ledelsesteoretikere, dels indgår forfatterens egne betragtninger og vurderinger i relation til resultaterne. Medtaget er de resultater fra undersøgelsen, hvori væsentligste ligheder og forskelle mellem kønnene er præsenteret. Dette går i nogle tilfælde ud over selve afhandlingens konklusioner. Ligeledes bør det bemærkes, at de holdninger der afdækkes, ikke bør betragtes som fakta, men derimod som udgangspunkt og mulige forklaringer på den debat, der forgår på samfundsniveau, i virksomhederne og blandt danskere i det hele taget. Derudover tages forbehold for, at undersøgelsen er foretaget i 2003 og for eventuelle nye oplysninger, der måtte være fremkommet i Dog bør det nævnes, at der efter afhandlingens afslutning er iværksat en dansk undersøgelse med Nina Schmidt som hovedforsker, som nu søger at få et faktuelt billede af gevinster ved fremme af kvindelige ledere i danske virksomheder. Derudover har jeg valgt at tilføje de seneste tal fra Catalyst som omhandler sammenhæng mellem økonomisk gevinst og virksomheder med kvinder repræsenteret i topledelsen. II. Hvorfor bekymre sig om kvinder og ledelse? (1) Historien om Rosie Der var en gang en amerikansk husmor, der hed Rosie. Hun levede som en typisk husmor ved starten af 2. verdenskrig. Som led i mobiliseringen af USA s krigsmaskine under 2. verdenskrig blev Rosie kaldt til produktionslinierne. Således rejste hun sig sammen med så mange andre amerikanske kvinder fra køkkenregionerne og deltog i den proces, som gjorde det muligt for USA at deltage i og være med til at vinde krigen. Rosie s motto var We can do it! og faktum var, at hun udførte jobbet langt mere effektivt, end andre tidligere havde gjort det. I løbet af de 5 år hun arbejdede i krigsproduktionen, steg såvel produktiviteten som kvaliteten. Selv på trods af denne sociale og samfundsøkonomiske succeshistorie, blev hun sammen med de andre kvinder sendt hjem igen til køkkenregionerne, da krigen var slut. Hun havde vist, hvad hun kunne, men samfundsmæssigt valgte man ikke at udnytte den nye viden. Således er Rosie forblevet en kulturel gåde en kvinde i en mands job. Sådan refererer Nancy Nichols historien Hvad der end skete med nitteren Rosie? 1. Hvad kan vi lære i relation til nutidens kvindelige ledere af denne romantiske heltefigur? Jo, også de arbejder i hvad der historisk har været kaldt et mandejob, og tilpasser sig i et mandligt modelleret arbejdsmiljø, hvor fænomenet tænk leder, tænk mand stadig eksisterer 2. I dag taler flere om en egentlig karteldannelse. Blandt andet skriver Michael Lindholm 3 fra Berlingske Tidende Nyhedsmagasin: Knus kønskartellet ikke kun for syns skyld, men fordi det er samfundsøkonomisk nødvendigt. Når kvindelige ledere møder Old Boys Network: det der sker når kvindelig socialisering møder en mandlig forenet kultur og maskuline regler for karriereplanlægning/udvikling - faktorer som adfærd, stil, forventninger, stereotyper og forholdsregler, seksuelle spændinger og chikane, kvindelige mentorer, lateral mobilitet, omplaceringer, kompensation og tidlig identifikation af top performere altså de kommende stjerner Felice Schwartz i Reaching for the Top, 1996, p88 1 Oversat fra den engelske titel Whatever happened to Rosie the Riveter? (Nichols, 1996) 2 Powell, Butterfield & Parent, 2002 undersøgelse af gap mellem lederrolle, kvinderolle, manderolle 3 Berlingske Tidende Nyhedsmagasin nr 08/03 debatindlæg af Michael Lindholm Jette Bjerrum 2 juli 2004

3 I Danmark er der stadig langt igen til en balanceret fordeling af mænd og kvinder på ledelsesniveau; især i topledelsen Kun 7 % af de danske virksomheder arbejder målrettet med at rekruttere kvinder til ledelse og af den totale lederstab i de private virksomheder i Danmark er mindre end 5 % af stillingerne besat af kvinder; i den offentlige sektor er tallet højere med et gennemsnit på ca. 15 %. Det bør bemærkes, at afhandlingen ser på de overordnede tal og således ikke i denne sammenhæng inddrager en diskussion om forskelle og ligheder mellem det private og det offentlige arbejdsmarked. I USA er tallet fra de seneste Catalyst undersøgelser steget fra 10 % i 1996 til 15,7 % i 2002 her har man set på antallet af kvinder i topledelsen i Fortune 500 virksomheder 4. Arbejdsmarkedsstatistik I Danmark I 2010 vil Danmark mangle mere end personer i alderen Danske kvinder er stærkt repræsenteret i uddannelsessystemet ca. 60 % af stolene på gymnasierne og mere end 50 % på de højere læreanstalter er besat af kvinder 1 % af toplederne i BNY Gold 500 virksomheder er kvinder 16 % af toplederne i den offentlige sektor er, er kvinder I udlandet 12 % er repræsenteret blandt topledere I USA Fortune 500 virksomheder 5 3 % af de europæiske topledere er kvinder iflg. EU kommissionen Data hentet fra Executive/Business Networking tidl. Active Womens Club Fra politisk hold og i samarbejde med industrien er der siden 2002 sat tempo på mangfoldighedsperspektivet. Ligestillingsminister Henriette Kjær har taget tyren ved hornene og har introduceret et program til forbedring af fordelingen af mænd og kvinder på ledelsesniveau sammen med Dansk Industri v/ Hans Skov Christensen 6. (2) De samfunds- og forretningsmæssige udfordringer Igennem de sidste 50 år har vores samfund oplevet en rivende teknologisk udvikling, en øget velstand samt stigende globalisering. En direkte følge heraf er blandt andet et gradvist generationsskifte i vestlige samfundsværdier fra ydreorienterede og materielle værdier som fx prestige, rigdom og magt til mere indre-orienterede og immaterielle værdier som selvrealisering, refleksion og individuelt valg til at leve det liv, man ønsker at leve. Vi er derfor nu på vej ind i en ny æra, hvor det rationelle, emotionelle og spirituelle gradvist vil finde sammen i en afbalanceret form, så vi kan bygge bro mellem indre og ydre oplevelser og forstå helheder i forhold til en ny eller genfunden mening. Eller som fremtidsforskeren og forfatteren Rolf Jensen siger i sin bestseller Dream Society : Vi er på vej ind i den næste og sidste fase af den menneskelige samfundsudvikling. 7 Samtidig har erhvervslivet, i takt med opløsningen af traditioner og andre værdifællesskaber, fået en stadig større magt. Virksomheder spiller en stadig vigtigere rolle - ikke kun i forhold til det enkelte individ, men også for samfundet som helhed. Derfor oplever vi en gradvis holdningsændring til virksomheders virke: Både indefra og udefra forventes det, at virksomheden påtager sig kollektive forpligtelser over for miljø og kunde- og medarbejdertilfredshed, og at den udviser socialt ansvar og etisk troværdighed. Flere undersøgelser viser således samstemmende, at fremtidens vindere er de virksomheder, der formår at arbejde seriøst og systematisk med de bløde værdier, omdømme, kunder, medarbejdere, miljø og socialt ansvar på en sådan måde, at resultatet aflejrer sig på bundlinjen. Alt dette stiller nye krav og forventninger til arbejdslivet, lederrollen og virksomheders virke og medarbejdere i det hele taget. Tiden er derfor nu kommet til at formulere og praktisere en mere helhedsorienteret virksomhedsfilosofi, hvor konkurrencekraften hviler på en alliance af økonomiske 4 og artiklen Bottom line Catalyst 2003/ Tal fra 2002 viser en stigning til 15,7 % i Fortune 500 virksomheder 6 Se mere på samt Handlingsplan fra Ministeren ( ) 7 Henvisning til og afhandling om holistisk ledelsesmodel Jette Bjerrum 3 juli 2004

4 og humanistiske værdier. Og hvor ledelse skal ses ud fra et nyt og bredere perspektiv med fokus på emotionel og kreativ tilgang til problemløsning 8 (se også afsnit III/1). Venter vi med at se langsigtet på, hvorledes vi fremover bedst muligt vil kunne udnytte og optimere den totale talentmasse på arbejdsmarkedet og styrke ledelsen i den private og offentlige sektor, så risikerer vi at miste fodfæste i den globale konkurrence. Dermed mistes udnyttelsen af vores enkeltstørste konkurrencemæssige fordel i landet: Viden. Danske 9 såvel som internationale undersøgelser viser, at virksomheder med kvinder i førersædet øger præstationerne på bundlinien nyeste tal fra Catalyst peger på omkring 35 % vækst i forrentning af egenkapital og udbytter; tal fra Pepperdine University peger på bundlinie vækst rater mellem %. Det bør dog bemærkes, at dette link mellem ligestilling i topledelsen og økonomiske resultater ikke direkte kan tilskrives selve ligestillingen. Vigtigt er det, undersøgelserne er med til at skyde den hypotese ned, at kvinder primært er bedst til de bløde aspekter af ledelsen 12, og ikke i samme grad som deres mandlige kolleger er i stand til at generere stærke bundlinier og levere de nødvendige økonomiske resultater. Sammen med det store potentiale via øget udklækning af kvinder fra de højere læreanstalter, vil det være både et samfundsøkonomisk og forretningsmæssigt spild, hvis ikke arbejdsmarkedet tager øget højde for kvindelige lederpotentialer. Samfundsmæssigt såvel som forretningsmæssigt præsenteres vi således for en række motiver, som taler for promovering af kvindelige ledere 13. Og tiden er knap: Det forudses, at med den nuværende udvikling, vil det tage 40 år at opnå en balanceret repræsentation af mandlige og kvindelige ledere i Danmark, og dermed vil det tage lang tid at udfylde det hul, der forudsiges at opstå. Både når vi taler antal og ledelseskompetencer. Men kan det få selv de mest skeptiske interessenter op af stolene? Tallene for fordeling af lederposterne i danske virksomheder afspejler endnu ikke nogen tydelig tendens til, at man søger at tage emnet om mangfoldighed og kvindelige ledere alvorligt. The old boy s network sætter stadig i dag grænserne for det usynlige glasloft, som mange kvinder støder på ude i virksomhederne på vej op ad karrierestigen. Vi ser stadig Rip, Rup og Rap effekten. Således inspireret satte undertegnede sig for at basere den afsluttende MBA afhandling på emnet kvindelige ledere på det danske arbejdsmarked ved indgangen til det 21. århundrede. Afhandlingen er en perspektivering af, hvad denne nye tid har af betydning for dansk ledelse i tiden fremover, og hvad de nye værdier sæt afstedkommer af øget behov for et mere afbalanceret ledelseskoncept, som tilgodeser såvel den maskuline som den feminine tilgang til det at drive en virksomhed 14. III. Vigtigste resultater fra spørgeskemaundersøgelsen (1) Struktur og rammer Formål: at afdække danske kvindelige og mandlige lederes holdninger til områder med indflydelse på emnet kvindelige ledere på det danske arbejdsmarked. Områderne, som beskrevet af centrale ledelsesteoretikere, opdeles i: 1) eksistensberettigelse og motiver bag fremme af den kvindelige leder, 2) hindringer for fremme og udvikling af kvindelige ledere og 3) forslag til aktiviteter til fremme og udvikling af den kvindelige leder. Ud af 500 adspurgte deltog 240 (154 kvinder, 63 mænd, 23 ikke angivet køn). heraf er 21 % topledere, 35 % mellemledere, og 21 % lavere ledelsesniveau/projektledelse. De adspurgte blev bedt om at opgive alder, køn og position i deres nuværende job samt indenfor hvilken branche, de er beskæftiget og antal ansatte i virksomheden. Der er taget højde for total fordeling mellem køn i vurdering af resultaterne herunder renset for svar hvor køn ikke er angivet. 8 Horn & Brahe, Følelsesøkonomien 9 Institut for Konjunktur Analyse (IKA); 10 Prof. R. Adler, Pepperdine University, 2001 venligst udleveret af Peter Horn, Active Communications 11 marts 2003 og 12 B. Christensen, Jyllandsposten, juni, For en detaljeret gennemgang af de enkelte motiver henvises til afhandlingen i sin fulde længde 14 Beskrivelse og dokumentation af de centrale punkter indenfor mangfoldighedsbegrebet og betydning for samfund, virksomhederne og kvinderne selv beskrives i afhandlingen af Jette Bjerrum. Jette Bjerrum 4 juli 2004

5 (2) Fremtidig ledelsesstil og holdning til ligestilling fremover Centrale ledelsesteoretikere, bl.a. Powell, Schein og Kanter har i relation til køn opdelt ledelsesstil i to retninger: den procesprægede og opgaveorienterede mandlige ledelsesstil overfor den interaktivt og person orienterede kvindelige ledelsesstilstil 15. I modsætning til fremtidens krav om feminisering af lederrollen, karakteriseres en effektiv leder i dag stadig som udpræget mandlig 16. Samtidig konkluderer flere undersøgelser, at disse opfattelser ikke ændrer sig væsentligt over tid, og derfor opstår der et vakuum mellem kravene til den fremtidige leder og traditionel opfattelse af mandlige og kvindelige egenskaber. Det er således et indgroet mønster og medfører, at kvinderollen stadig i dag er i konflikt med lederrollen. J. Rosener kalder det en dobbelt-blind. Jeg har i min undersøgelse søgt efter de 5 vigtigste ledelsesparametre ud fra materiale præsenteret af bl.a. Arhen, Kanter, Jensen (Rolf) og Powell. Undersøgelsen viser, at kvinder og mænds vurderinger for en effektiv leder harmonerer ganske godt med nye krav til fremtidens leder: åbenhed i ledelsesstil (58 %), stærke interaktive kommunikationsevner (52 %), vise økonomiske resultater (52 %). Det bør bemærkes, at hvor kvinderne vægter innovative kompetencer og aktiv lytning, vægter mændene den analytiske kompetence højere Adspurgt om det betyder noget for ledelsesstilen, om lederen er en mand eller en kvinde, svarer 32 % af mændene Ja mod kvindernes 60 %. Dertil kommer, at 83 % af kvinderne mod 40 % af mændene mener at det er et problem med så få kvindelig ledere i DK Om betydning af ligestilling i fremtiden mener næsten 40 %, at ligestilling vil blive mere vigtig fremover (45 % af kvinderne, 38 % af mændene). Interessant er det at konstatere, at 35 % mener, at ligestilling vil blive mindre væsentligt fremover (39 % af kvinderne, 37 % af mændene). Der er således stor uenighed blandt deltagerne om vigtigheden af ligestilling; mænd og kvinder er stort set enige om at være uenige! Deltagerne deler sig totalt på, om det er vigtigt eller ej og det samme gælder for kønnene imellem. I undersøgelsen spørges der til udsagnet Jeg mener ikke at køn er et element i denne tids vesteuropæiske samfund og her er kvinderne overraskende helt enige, hvor mændene er enige, men dog ikke scorer helt så højt på skalaen. (3) Ligestilling i virksomheden For at få en vurdering af ligestillingens status i virksomhederne, blev deltagerne bedt om at svare på, om der eksisterer en målrettet ligestillingspolitik/strategi og om balanceret køsndifferentiering indgår som en væsentlig måleenhed på strategisk niveau. Det fremgår, at kun ganske få har en dedikeret ligestillingspolitik (13 %) og at hovedparten af virksomhederne måler ikke på ligestilling (72 %). Adspurgt om vægtning af køn i rekrutteringsprocessen har 45 % af de adspurgte lagt vægt på, at man i rekrutteringsprocessen primært fokuserer på den teoretiske og praktiske baggrund for leder kandidaterne uden at vurdere/overveje ansøgerens køn. Yderligere vurderes det, at 18 % af virksomhederne ikke finder det relevant at inddrage køn som en parameter i relation til ledelse, da man ikke har kvindelige ledere. 10 % af virksomhederne mener at have en målrettet politik om at rekruttere og udvikle kvindelige ledere, men som det fremgår, indgår det ikke som en del af den overordnede forretningsstrategi. Det fremgår således, at debatten om de kvindelige ledere og ligestilling ikke fylder meget. Resultaterne indikerer, at der ikke er tradition for at få større viden om de overordnede holdninger til ligestilling ligesom det bekræftes, at det heller ikke indgår i de langsigtede målsætninger ude i virksomhederne (4) Spørgsmål til arbejds- og familierelationer og netværk i relation til kvindelige ledere Generelt viser undersøgelsen, at der er enighed om, at en maskulin virksomhedskultur er en barriere for kvinder, der vil til tops, og at kvinderne i højere grad frygter ensomheden i lederjobbet mere end deres mandlige kolleger. 15 Arhen, 1996; Kanter, 1991; Powell, 1979/1989/2002; Fondas, 1997; Bass, 1990; Schein, 2001, Nichols, 1996 og flere 16 bl.a. præsenteret i et nyt studie fra 2003 af G. Powell Jette Bjerrum 5 juli 2004

6 Behovet for flere kvindelige mentorer, opsætning af mentor/menté relationer og fokus på effektive netværk bekræftes i undersøgelsen af deltagerne. Dette støtter op om lignende danske undersøgelser fra bl.a. Teamtoft OG Institut for Konjunkturanalyse. 17 I relation til familien vurderes det af deltagerne i undersøgelsen, at det er et større aktiv at være en gift mandlig leder end en gift kvindelig leder, og det vurderes, at kvindelige ledere med større sandsynlighed er ugifte sammenlignet med de mandlige leder kolleger. Dog er kvindernes svar ikke så entydigt som mændenes; enig versus helt enig. Generelt mener jeg således, at det kan det konstateres, at der stadig ligger en stor barriere for de kvindelige ledere i at få balancen mellem arbejdsliv og familieliv til at harmonere. Og undersøgelsens resultater peger på, at der er behov for at analysere og bearbejde disse områder. (5) Initiativer til at sætte skub i udviklingen Hvad fortæller undersøgelsen os her om initiativer og handlingsmuligheder i relation til promovering af kvindelige ledere? Undersøgelsens resultater peger på, at det er de nære initiativer med udgangspunkt i den enkelte virksomhed - så som mentorordninger, flere rollemodeller, øget netværk og relationsopbygning, øget kompetenceudvikling og efteruddannelse, målrettet rekruttering og overordnet HR plan/police - der er fremherskende. Undersøgelsen viser tydeligt opbakning til følgende initiativer: Flere mentorordninger og netværk ordninger Fokuseret og målrettet karriereplanlægning allerede under studie tiden Generel øget lederudvikling til kvinderne som for eksempel MBA programmer Styrkelse af HR politikker med fokus på ønsket om flere kvindelige ledere Om initiativer til fremme af kvindelige ledere fremgår det desuden, at kønnene er enige om, at netværk er vigtige; men i modsætning til mændene, vurderer kvinderne, at kvindelige netværk OGSÅ er vigtige. Det fremgår også, at kvinder ser de politiske initiativer vigtigere end mænd. I modsætning til mændene er det yderst få kvinder, som mener, at der ikke er behov for nogen initiativer. Ledelsesteoretikerne Ross & Schneider foreslår en strategisk model til igangsætning af et konkret mangfoldighedsprogram 18 - en værktøjskasse - herunder også til promovering af kvindelige ledere. Følgende opsummerer succes faktorer for en mangfoldighedsproces: Processen bør være internt drevet og ikke kun pålagt udefra Der skal fokuseres på den enkeltes behov i modsætning til gruppens Der skal tages højde for virksomhedens overordnede værdi sæt og kultur - ikke værktøjet Alle i organisationen bør have et ansvar for processen ikke kun personalefunktionen eller hvem, der måtte stå som initiativtager det kræver stor synliggørelse af hvad alle kan få ud af processen Der skal vælges en tolvholder i organisationen liniechefen, HR ansvarlige, afdelingschefen eller lignende Topledelsen skal tage medansvar Det skal være målbart => det der bliver målt bliver gjort! Flere danske virksomheder har sat programmer i værk 19, men vi mangler stadig at se de langsigtede effekter. Virksomhederne søger at sætte fokus på, at Liniechefen, den nærmeste overordnede og den HR ansvarlige skærper opmærksomheden på de uudnyttede ressourcer og det potentiale, der er til stede. Samtidig skal den enkelte kvinde også lære at komme mere frem i skoene og gribe de fugle der flyver forbi 20. IV. Sammenfatning Overordnet er de adspurgte mænd og kvinder enige om, at Ja, vi HAR brug for at arbejde med den totale talent masse i vores samfund, og Ja, vi har også behov for at promovere flere kvindelige ledere for derigennem at opnå en langt højere 17 og IFKA analyserne 18 Torrinton & Hall, 1998, p374 detaljer fås ved henvendelse til Jette Bjerrum 19 TDC, Novo Nordisk, Microsoft Danmark, Coloplast 20 Sagt af Karin Verland, CEO Pfizer Danmark Jette Bjerrum 6 juli 2004

7 grad af mangfoldighed på arbejdsmarkedet men udsigterne til forbedring af de samfundsøkonomiske og globale konkurrencemæssige muligheder er endnu ikke slået igennem. Og der er tydeligvis en række punkter, hvor kvinder og mænd ikke er enige: Betydning af ligestilling fremover Betydning af kønsdifferentiering og ledelsesstil Fremtidens effektive ledelseskompetencer Effektive initiativer til fremme af kvindelige ledere Afhandlingen konkluderer, at vi stadig ikke ved, hvorledes de kønsforskelle, som vi kender i dag, vil udvikle sig. Vi ved stadig ikke så meget om, hvad der ligger til grund for de fordele, vi kan se ved at have kvinder repræsenteret i topledelsen. Hvad gør de nye generationer? Vil de være mere fokuseret på emotionel og spirituel balance og vil de søge en mere homogen balance mellem arbejdslivet og familie- og privatliv? Og hvad vil dette betyde for den enkelte virksomhed? Undersøgelsen vurderer at der stadig er mange forskellige holdninger og at mange virksomheder stadig ikke arbejder målrettet med at koble ligestilling og ledelse. Faktum er dog, at vi ser en stigning af samfundsøkonomisk og sociologisk forskning indenfor området. Men vi mangler stadig mere viden både som samfund, som virksomhed og som individ. Derfor skal vi vide mere om, hvilke handlinger der skal til for at fremme balanceret fordeling af mænd og kvinder i topledelserne. Og ikke mindst fokus og viden om gevinsterne ved at have kvinder på toppen. Her er de seneste tiltag fra Århus undersøgelsen (Nina Schmidt) et godt eksempel på et initiativ med det formål at fremme synliggørelse om værdien af kvindelige ledere. På baggrund af resultaterne i afhandlingen kan der ikke være tvivl om, at yderligere udbygning og udbredelse af konceptet bag mangfoldighedsmodellen og fokus på det kvindelige lederpotentiale er yderst vigtig og bør fastholdes. Jette Bjerrum Aalborg, juli 2004 Artiklen er skrevet på opfordring af Ligestillingsministeriet Noter: Undersøgelsen er testet overfor kriterier præsenteret af E. Kruse 21. Business Intelligence programmet TARGIT Analysis er anvendt som analytisk værktøj 22. Der henvises til for yderligere information. 21 Kvantitative forskningsmetoder i psykologi og tilgrænsende fag, 2000, Dansk Psykologisk Forlag 22 En demo version kan downloades fra Jette Bjerrum 7 juli 2004

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer 2010 KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDELIGE LEDE DFORDRINGER KVINDER SKAL MOTIVERE BARSEL SIDE 6 Lederprofilen SIDE 11 Kvinder fravælger lederstillinger til fordel for

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

Kvinder og ledelse Ledernes Hovedorganisation, Februar 2003

Kvinder og ledelse Ledernes Hovedorganisation, Februar 2003 Kvinder og ledelse Ledernes Hovedorganisation, Februar 2003 Kvinder som ledere Indhold: Kvinder som ledere...1 Sammenfatning...2 Kvindelige lederes placering på arbejdsmarkedet...3 Evnen til at lede...5

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

CHARTER FOR FLERE KVINDER I LEDELSE BASELINERAPPORT

CHARTER FOR FLERE KVINDER I LEDELSE BASELINERAPPORT CHARTER FOR FLERE KVINDER I LEDELSE BASELINERAPPORT Indledning Udenrigsministeriet har tiltrådt charteret, fordi mangfoldighed er et vigtigt strategisk indsatsområde for ministeriet. Det er ministeriets

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

Deloitte - Kvinder i karriere

Deloitte - Kvinder i karriere Deloitte - Kvinder i karriere Mål og handlingsplan Koncern HR Indhold Deloitte Strategisk forankring Formål Vi tror på Den organisatorisk forankring Status på projektet Charter for flere kvinder i ledelse

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

2.A. Beskriv de måltal I har fastsat for kvinder i ledelse:

2.A. Beskriv de måltal I har fastsat for kvinder i ledelse: Indberetning om charter for flere kvinder i ledelse 2012 Frederiksholms Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K www.lige.dk Telefon 3392 3390 Telefax 3392 3913 e-post lige@lige.dk I forbindelse med tilslutning

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

UNIFIED NETWORK. vækst gennem indsigt

UNIFIED NETWORK. vækst gennem indsigt UNIFIED NETWORK Unified Network Unified Network arbejder med vækstkultur vi klargør og motiverer virksomhedernes vækstfundament, nemlig menneskerne i organisationen. Hvorfor gøre noget? Hvis sygefraværet

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013 Business Horsens Tilfredshedsundersøgelse Marts 2013 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.1 21.3.2013 Målgruppe: 644 virksomheder i Horsens kommune

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse 2 GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB Giv jeres medarbejdere et fagligt skub...... og klæd dem på til fremtidens udfordringer.

Læs mere

Personaleledelse. Resume

Personaleledelse. Resume juni 2010 Personaleledelse Resume Kort afstand mellem top og bund, mindre formel ledelsesstil og højere grad af tillid præger oftere danske virksomheder end andre europæiske virksomheder, viser ny undersøgelse

Læs mere

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 Ny forskning viser, at mænd og kvinder er tilbøjelige til at løse problemer på vidt forskellige måder. Det er en vigtig pointe, når du som

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

DI s Mangfoldighedsundersøgelse 2010

DI s Mangfoldighedsundersøgelse 2010 DI s Mangfoldighedsundersøgelse Undersøgelsesrapport Hvordan står det til med mangfoldighedsindsatsen? December 1 Forord Danmark står overfor en vækstudfordring nu og i fremtiden. Vækst skabes gennem produktivitetsudvikling,

Læs mere

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV Af Stine Jacobsen, Helle Holt, Pia Bramming og Henrik Holt Larsen RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Copenhagen Business School 1 Indhold Status om ligestilling fra Copenhagen Business School 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Copenhagen Business School Vores

Læs mere

Eksekvering i små og mellemstore danske virksomheder

Eksekvering i små og mellemstore danske virksomheder Eksekvering i små og mellemstore danske virksomheder www.bedrebestyrelse.dk Efteråret 2013 Eksekvering i danske SMV Formålet med undersøgelsen Undersøgelsen er fortaget som led i et projekt for VIA University

Læs mere

Forældrefiduser Ny survey fra 2014

Forældrefiduser Ny survey fra 2014 Forældrefiduser Ny survey fra 2014 Analyse Danmark A/S har for Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden foretaget en survey i starten af 2014 med henblik på at afdække forældrenes oplevelse af og involvering

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

Minister for Ligestilling Ligestillingsafdelingen Skindergade 38, 2. 1002 København K. Videnskabsministeriets ligestillingsredegørelse 2003

Minister for Ligestilling Ligestillingsafdelingen Skindergade 38, 2. 1002 København K. Videnskabsministeriets ligestillingsredegørelse 2003 Notat Minister for Ligestilling Ligestillingsafdelingen Skindergade 38, 2. 1002 København K Videnskabsministeriets ligestillingsredegørelse 2003 1. Hovedkonklusioner Hovedkonklusionerne for Videnskabsministeriets

Læs mere

Charter for flere kvinder i ledelse BASELINERAPPORT

Charter for flere kvinder i ledelse BASELINERAPPORT Charter for flere kvinder i ledelse BASELINERAPPORT Derfor har DJØF tilmeldt sig Charter for flere kvinder i ledelse DJØF har som organisation løbende engageret sig i spørgsmål om ligestilling mellem mænd

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Syddansk Universitet - University of Southern Denmark Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor

Læs mere

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Agenda Kort introduktion til Teknologisk Institut og undertegnet Hvordan socialt

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Miljøministeriets HR-strategi

Miljøministeriets HR-strategi Miljøministeriets HR-strategi Miljøministeriet Ministeren Departementet Center for Koncernforvaltning Skov- og Naturstyrelsen Miljøstyrelsen Kort & Matrikelstyrelsen By- og Landskabsstyrelsen Naturklagenævnet

Læs mere

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 - PT360 Performance PT360 måler fokuspersonens performance på fem ledelsesmæssige ansvarsområder. Fokuspersonens

Læs mere

Holistisk ledelse. Erhvervslivets nøgle til succes i det 21. århundrede: Det personlige projekt

Holistisk ledelse. Erhvervslivets nøgle til succes i det 21. århundrede: Det personlige projekt Holistisk ledelse Erhvervslivets nøgle til succes i det 21. århundrede:! Medarbejderne betragtes som hele mennesker, ikke kun en resurse. Både personlig og faglig udvikling.! Ledernes selvindsigt er central.

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

KVINDER I LEDELSE. Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib

KVINDER I LEDELSE. Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib KVINDER I LEDELSE Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib Agenda Hvorfor er det relevant? Hvilke virksomheder er omfattet? Hvilke krav stilles til virksomhederne? Hvad skal man som virksomhed

Læs mere

Rygning på arbejdspladsen

Rygning på arbejdspladsen Rygning på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation August 2005 Sammenfatning Undersøgelsen viser, at der er sket et dramatisk skifte i rygepolitikken på danske arbejdspladser. Det viser denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

At øge andelen af kvinder, som indgår i kandidatfeltet til bestyrelsesposter.

At øge andelen af kvinder, som indgår i kandidatfeltet til bestyrelsesposter. Opfølgning på Operation kædereaktion i 2012 1. Om Operation kædereaktion Anbefalinger for flere kvinder i bestyrelser Operation kædereaktion blev lanceret i november 2010 af den tidligere ligestillingsminister

Læs mere

Værdi af lederuddannelse

Værdi af lederuddannelse Værdi af lederuddannelse En undersøgelse af brugernes udbytte af Akademi- og Ledernes Hovedorganisation December 2004 Indledning Kompetenceudvikling af ledere er afgørende for at sikre virksomheders og

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang Kvindelige ledere er bedst Danske kvinder er lidt bedre ledere end mandlige ledere. Det synes medarbejderne i hvert fald. Alligevel er langt de fleste

Læs mere

Rekruttering og evaluering af ledere

Rekruttering og evaluering af ledere Rekruttering og evaluering af ledere Ledernes Hovedorganisation August 2005 Rekruttering af ledere Lederne har en nøglerolle på virksomhederne, og er helt afgørende for resultatet og den videre eksistens.

Læs mere

HR og ledelse ledelse med vilje

HR og ledelse ledelse med vilje HR og ledelse ledelse med vilje Tue Byskov Bøtkjær, Vice President, HR & Communications Om Ledelse af medarbejdere Agenda Ledelse af medarbejdere inspiration i om kompetenceudvikling, fastholdelse l og

Læs mere

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y: De unge, krævende talenter? Dén generation der lige nu er på vej ind på arbejdsmarkedet er unge talenter, der kræver, at virksomhederne

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK HELLEROSDAHLLUND.COM TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE Vi skaber resultater gennem værktøjer til balanceret ledelse baseret på viden, forskning og næste bedste praksis.

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Ledernes Hovedorganisation Februar 2006 Indledning I løbet af de seneste år er der kommet betydelig fokus på medarbejdernes sundhed, og der er på mange

Læs mere

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS 1 indhold 3 Forord 4 Hovedkonklusioner 5 Baggrund for undersøgelsen 6 7 Sygefravær og medarbejdertilfredshed 8 Tre væsentlige faktorer 9 Den gode mangfoldighedsleder

Læs mere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Der er 31 respondenter, der har bidraget til spørgeskemaundersøgelsen. Dette svarer til, at lidt under halvdelen

Læs mere

IFKA. Danskernes holdninger til kvinder som ledere August 2003. Institut for Konjunktur-Analyse

IFKA. Danskernes holdninger til kvinder som ledere August 2003. Institut for Konjunktur-Analyse IFKA Institut for Konjunktur-Analyse Danskernes holdninger til kvinder som ledere August 2003 Institut for Konjunktur-Analyse Aabenraa 29 1124 København K Telefon 33 32 82 70 Fax 33 93 03 67 E-mail info@ifka.dk

Læs mere

Ledernes læringsmiljø. en vej til god ledelse

Ledernes læringsmiljø. en vej til god ledelse Ledernes læringsmiljø en vej til god ledelse Ledernes Hovedorganisation Vermlandsgade 65 2300 København S Telefon 3283 3283 Telefax 3283 3284 e-mail lh@lederne.dk www.lederne.dk Trykt oktober 2003 Centraltrykkeriet

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

Outsourcing with succes. Tænk lige over det

Outsourcing with succes. Tænk lige over det Tænk lige over det Kina bliver iflg. Boston Consulting Group verdens næststørste forbrugermarked allerede i 2015 og de lægger mere vægt på brands end i USA. I 2007 er der flere indere med europæisk levestandard,

Læs mere

Ledelse hos De grønne pigespejdere

Ledelse hos De grønne pigespejdere Ledelse hos De grønne pigespejdere De grønne pigespejderes nye ledelseskoncept baserer sig på relevante dokumenter fra organisationen, på workshopforløb samt på erfaringer fra andre lignende organisationer.

Læs mere

Er det ikke ligesom vi plejer eller.? Hverdagsrehabilitering

Er det ikke ligesom vi plejer eller.? Hverdagsrehabilitering Er det ikke ligesom vi plejer eller.? 19. November 2012 Hverdagsrehabilitering Resultatorienteret SundhedsPartner Agenda Kort intro Overskriften Mellemlederen i forandring og ledelse Hvorfor er det SÅ

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Lederne December 2013 Indledning Lederne undersøger hvert halve år privatansatte lederes forventninger til beskæftigelse, eksport og de økonomiske

Læs mere

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10%

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10% Svensk niveau for udenlandske investeringer i Danmark vil give milliardgevinst AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, ØKONOM ANDREAS KILDE- GAARD PEDERSEN, CAND. POLIT OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

Kommuner får flere og flere ansatte med ikke-vestlig baggrund

Kommuner får flere og flere ansatte med ikke-vestlig baggrund Side 1 af 6 22.06.15 22:31 Kommuner får flere og flere ansatte med ikke-vestlig baggrund Kontakt Journalist RASMUS GIESE JAKOBSEN: RAGJ@kl.dk Andelen af kommunalt ansatte med ikkevestlig baggrund er steget

Læs mere

Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. - Viden skaber tilfredse medarbejdere

Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. - Viden skaber tilfredse medarbejdere Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. PERSONALEAFDELINGEN har undersøgt danske virksomheders viden om medarbejder tilfredshed 77% af de adspurgte, undersøger medarbejdernes tilfredshed

Læs mere

Sociale medier i erhvervslivet Et redskab lederne bruger?

Sociale medier i erhvervslivet Et redskab lederne bruger? marts 20110 Sociale medier i erhvervslivet Et redskab lederne bruger? Resume En del af trafikken på internettet flytter i stigende grad fra de traditionelle medier over til de sociale medier. Og i pressen

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement 1 Indhold Status om ligestilling fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement 3 Ligestillingsindekset

Læs mere

IFKA. Erhvervslivets behov for kvinder som lederkandidater 2003. Institut for Konjunktur-Analyse

IFKA. Erhvervslivets behov for kvinder som lederkandidater 2003. Institut for Konjunktur-Analyse IFKA Institut for Konjunktur-Analyse Erhvervslivets behov for kvinder som lederkandidater 2003 Institut for Konjunktur-Analyse Aabenraa 29 1124 København K Telefon 33 32 82 70 Fax 33 93 03 67 E-mail info@ifka.dk

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Kenneth Reinicke Roskilde Universitet 8.Maj 2011

Kenneth Reinicke Roskilde Universitet 8.Maj 2011 Kenneth Reinicke Roskilde Universitet 8.Maj 2011 Indhold Eksistensbetingelser for at studere mænd generelt Debatten om mænd som prostitutionskunder Anbefalinger Vigtige spørgsmål Hvordan vi får mænd til

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

Masterforelæsning marts 2013

Masterforelæsning marts 2013 Masterforelæsning marts 2013 mandag den 4. marts 2013 kl. 15.15 16.15, Auditoriet, Regionshospitalet Herning, indgang N1 onsdag den 6. marts 2013 kl. 15.15 16.15, Auditoriet, Regionshospitalet Holstebro,

Læs mere

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation 1. juli 2013 Notat om rolle- og ansvarsfordeling mellem Danmarks Idrætsforbund, specialforbund og Team Danmark vedr. talentrekruttering, -identifikation og - udvikling. 1. Indledning og baggrund International

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

Go Morgenmøde Ledelse af frivillige

Go Morgenmøde Ledelse af frivillige Go Morgenmøde Ledelse af frivillige MacMann Bergs bidrag og fokus Vi ønsker at bidrage til et bedre samfund og arbejdsliv gennem bedre ledelse. Fra PROFESSION til PROFESSIONEL LEDELSE af VELFÆRD i forandring

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

Demo rapport. Rapporten genereret den: 8-10-2011 Powered by. Demo rapport - 1 / 42

Demo rapport. Rapporten genereret den: 8-10-2011 Powered by. Demo rapport - 1 / 42 Demo rapport Rapporten genereret den: 8-10-2011 Powered by Demo rapport - 1 / 42 Få udbytte af din feedback Det er almindelig kendt at arbejdsglæde og høj performance ofte er sammenhængende. UdviklingsKompas

Læs mere

Notat. Mainstreaming i rekruttering af direktører og forvaltningschefer. Ansættelsesudvalget. Den 8. august 2008. i Århus Kommune

Notat. Mainstreaming i rekruttering af direktører og forvaltningschefer. Ansættelsesudvalget. Den 8. august 2008. i Århus Kommune Notat Til: Ansættelsesudvalget Den 8. august 2008 Århus Kommune Mainstreaming i rekruttering af direktører og forvaltningschefer i Århus Kommune Borgmesterens Afdeling I forbindelse med af ansættelse af

Læs mere

Lederuddannelser i Kundefokuseret ledelse

Lederuddannelser i Kundefokuseret ledelse Lederuddannelser i Kundefokuseret ledelse Hvordan gribes det an i praksis fra topledelse til 1. linjeledere? Overvejelser og anbefalinger Klaus Lund & Partnere ApS Bernstorff Slot Jægersborg Alle 93 DK-2820

Læs mere

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår en profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker.

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 71,0 77,6 62,4 Administration og information Rekruttering af elever 58,7 71,2 Skoleperiodernes indhold Motivation 72,4 72,1

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Innovation og mennesker

Innovation og mennesker 1 Innovation og mennesker Det kan Cremans rådgivning gøre for innovation I en innovationsproces er der som regel masser af idéer og penge til at begynde med. Hos Creman er det vores erfaring, at det er

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Indberetning om charter for flere kvinder i ledelse 2012

Indberetning om charter for flere kvinder i ledelse 2012 Indberetning om charter for flere kvinder i ledelse 2012 Frederiksholms Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K www.lige.dk Telefon 3392 3390 Telefax 3392 3913 e-post lige@lige.dk I forbindelse med tilslutning

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Technology College Aalborg. Technology College Aalborg.

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Technology College Aalborg. Technology College Aalborg. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 202 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Automatik og proces 6,9 77, 4, Administration og information Rekruttering af elever 60, 70,6 Skoleperiodernes indhold Motivation

Læs mere

Koncern HR i praksis. Netværk for ledere og medarbejdere i statslige HR- organisationer

Koncern HR i praksis. Netværk for ledere og medarbejdere i statslige HR- organisationer Koncern HR i praksis Netværk for ledere og medarbejdere i statslige HR- organisationer erfarne HR konsulenter om HR s strategiske rolle Efterårsprogram 2012 Program efterår 2012 alle dage kl. 9.0011.30

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Sammenfatning af Forums tre e-surveys

Sammenfatning af Forums tre e-surveys Sammenfatning af Forums tre e-surveys Forum for Offentlig Topledelse har i perioden fra august 2003 til august 2004 gennemført tre elektroniske spørgeskemaundersøgelser (e-surveys). E-survey 1 og 2 er

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere