b) Oversigtsartikel STÆRK ØKONOMI OG GLADE MEDARBEJDERE - LAD HERA ARBEJDE MED ZEUS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "b) Oversigtsartikel STÆRK ØKONOMI OG GLADE MEDARBEJDERE - LAD HERA ARBEJDE MED ZEUS"

Transkript

1 b) Oversigtsartikel STÆRK ØKONOMI OG GLADE MEDARBEJDERE - LAD HERA ARBEJDE MED ZEUS Kommentarer til de vigtigste resultater fra en spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt danske kvindelige og mandlige ledere som led i en dansk master afhandling. Forfatter: Jette Bjerrum, MBA, Henley Management College Indhold I. Indledning...2 II. Hvorfor bekymre sig om kvinder og ledelse?...2 (1) Historien om Rosie...2 (2) De samfunds- og forretningsmæssige udfordringer...3 III. Vigtigste resultater fra spørgeskemaundersøgelsen...4 (1) Struktur og rammer...4 (2) Fremtidig ledelsesstil og holdning til ligestilling fremover...5 (3) Ligestilling i virksomheden...5 (4) Spørgsmål til arbejds- og familierelationer og netværk i relation til kvindelige ledere...5 (5) Initiativer til at sætte skub i udviklingen...6 IV. Sammenfatning...6

2 I. Indledning Spørgeskemaundersøgelsen indgår i en dansk master afhandling (indsæt link til pdf doc.) med det formål at opnå større indsigt i præmisserne for kvindelige ledere på det danske arbejdsmarked ved starten af det 21. århundrede. Afhandlingen konkluderer, at JA, der er en eksistensberettigelse og dermed klare fordele i at fremme kvindelige ledere og JA, der er række initiativer til stede, som kan fremme udviklingen. Men samtidig identificeres en række hindringer, som er med til at blokere denne udvikling. Denne artikel indeholder kommentarer til resultaterne præsenteret i Konklusionsoversigt (indsæt link til word dokument); der refereres dels til centrale ledelsesteoretikere, dels indgår forfatterens egne betragtninger og vurderinger i relation til resultaterne. Medtaget er de resultater fra undersøgelsen, hvori væsentligste ligheder og forskelle mellem kønnene er præsenteret. Dette går i nogle tilfælde ud over selve afhandlingens konklusioner. Ligeledes bør det bemærkes, at de holdninger der afdækkes, ikke bør betragtes som fakta, men derimod som udgangspunkt og mulige forklaringer på den debat, der forgår på samfundsniveau, i virksomhederne og blandt danskere i det hele taget. Derudover tages forbehold for, at undersøgelsen er foretaget i 2003 og for eventuelle nye oplysninger, der måtte være fremkommet i Dog bør det nævnes, at der efter afhandlingens afslutning er iværksat en dansk undersøgelse med Nina Schmidt som hovedforsker, som nu søger at få et faktuelt billede af gevinster ved fremme af kvindelige ledere i danske virksomheder. Derudover har jeg valgt at tilføje de seneste tal fra Catalyst som omhandler sammenhæng mellem økonomisk gevinst og virksomheder med kvinder repræsenteret i topledelsen. II. Hvorfor bekymre sig om kvinder og ledelse? (1) Historien om Rosie Der var en gang en amerikansk husmor, der hed Rosie. Hun levede som en typisk husmor ved starten af 2. verdenskrig. Som led i mobiliseringen af USA s krigsmaskine under 2. verdenskrig blev Rosie kaldt til produktionslinierne. Således rejste hun sig sammen med så mange andre amerikanske kvinder fra køkkenregionerne og deltog i den proces, som gjorde det muligt for USA at deltage i og være med til at vinde krigen. Rosie s motto var We can do it! og faktum var, at hun udførte jobbet langt mere effektivt, end andre tidligere havde gjort det. I løbet af de 5 år hun arbejdede i krigsproduktionen, steg såvel produktiviteten som kvaliteten. Selv på trods af denne sociale og samfundsøkonomiske succeshistorie, blev hun sammen med de andre kvinder sendt hjem igen til køkkenregionerne, da krigen var slut. Hun havde vist, hvad hun kunne, men samfundsmæssigt valgte man ikke at udnytte den nye viden. Således er Rosie forblevet en kulturel gåde en kvinde i en mands job. Sådan refererer Nancy Nichols historien Hvad der end skete med nitteren Rosie? 1. Hvad kan vi lære i relation til nutidens kvindelige ledere af denne romantiske heltefigur? Jo, også de arbejder i hvad der historisk har været kaldt et mandejob, og tilpasser sig i et mandligt modelleret arbejdsmiljø, hvor fænomenet tænk leder, tænk mand stadig eksisterer 2. I dag taler flere om en egentlig karteldannelse. Blandt andet skriver Michael Lindholm 3 fra Berlingske Tidende Nyhedsmagasin: Knus kønskartellet ikke kun for syns skyld, men fordi det er samfundsøkonomisk nødvendigt. Når kvindelige ledere møder Old Boys Network: det der sker når kvindelig socialisering møder en mandlig forenet kultur og maskuline regler for karriereplanlægning/udvikling - faktorer som adfærd, stil, forventninger, stereotyper og forholdsregler, seksuelle spændinger og chikane, kvindelige mentorer, lateral mobilitet, omplaceringer, kompensation og tidlig identifikation af top performere altså de kommende stjerner Felice Schwartz i Reaching for the Top, 1996, p88 1 Oversat fra den engelske titel Whatever happened to Rosie the Riveter? (Nichols, 1996) 2 Powell, Butterfield & Parent, 2002 undersøgelse af gap mellem lederrolle, kvinderolle, manderolle 3 Berlingske Tidende Nyhedsmagasin nr 08/03 debatindlæg af Michael Lindholm Jette Bjerrum 2 juli 2004

3 I Danmark er der stadig langt igen til en balanceret fordeling af mænd og kvinder på ledelsesniveau; især i topledelsen Kun 7 % af de danske virksomheder arbejder målrettet med at rekruttere kvinder til ledelse og af den totale lederstab i de private virksomheder i Danmark er mindre end 5 % af stillingerne besat af kvinder; i den offentlige sektor er tallet højere med et gennemsnit på ca. 15 %. Det bør bemærkes, at afhandlingen ser på de overordnede tal og således ikke i denne sammenhæng inddrager en diskussion om forskelle og ligheder mellem det private og det offentlige arbejdsmarked. I USA er tallet fra de seneste Catalyst undersøgelser steget fra 10 % i 1996 til 15,7 % i 2002 her har man set på antallet af kvinder i topledelsen i Fortune 500 virksomheder 4. Arbejdsmarkedsstatistik I Danmark I 2010 vil Danmark mangle mere end personer i alderen Danske kvinder er stærkt repræsenteret i uddannelsessystemet ca. 60 % af stolene på gymnasierne og mere end 50 % på de højere læreanstalter er besat af kvinder 1 % af toplederne i BNY Gold 500 virksomheder er kvinder 16 % af toplederne i den offentlige sektor er, er kvinder I udlandet 12 % er repræsenteret blandt topledere I USA Fortune 500 virksomheder 5 3 % af de europæiske topledere er kvinder iflg. EU kommissionen Data hentet fra Executive/Business Networking tidl. Active Womens Club Fra politisk hold og i samarbejde med industrien er der siden 2002 sat tempo på mangfoldighedsperspektivet. Ligestillingsminister Henriette Kjær har taget tyren ved hornene og har introduceret et program til forbedring af fordelingen af mænd og kvinder på ledelsesniveau sammen med Dansk Industri v/ Hans Skov Christensen 6. (2) De samfunds- og forretningsmæssige udfordringer Igennem de sidste 50 år har vores samfund oplevet en rivende teknologisk udvikling, en øget velstand samt stigende globalisering. En direkte følge heraf er blandt andet et gradvist generationsskifte i vestlige samfundsværdier fra ydreorienterede og materielle værdier som fx prestige, rigdom og magt til mere indre-orienterede og immaterielle værdier som selvrealisering, refleksion og individuelt valg til at leve det liv, man ønsker at leve. Vi er derfor nu på vej ind i en ny æra, hvor det rationelle, emotionelle og spirituelle gradvist vil finde sammen i en afbalanceret form, så vi kan bygge bro mellem indre og ydre oplevelser og forstå helheder i forhold til en ny eller genfunden mening. Eller som fremtidsforskeren og forfatteren Rolf Jensen siger i sin bestseller Dream Society : Vi er på vej ind i den næste og sidste fase af den menneskelige samfundsudvikling. 7 Samtidig har erhvervslivet, i takt med opløsningen af traditioner og andre værdifællesskaber, fået en stadig større magt. Virksomheder spiller en stadig vigtigere rolle - ikke kun i forhold til det enkelte individ, men også for samfundet som helhed. Derfor oplever vi en gradvis holdningsændring til virksomheders virke: Både indefra og udefra forventes det, at virksomheden påtager sig kollektive forpligtelser over for miljø og kunde- og medarbejdertilfredshed, og at den udviser socialt ansvar og etisk troværdighed. Flere undersøgelser viser således samstemmende, at fremtidens vindere er de virksomheder, der formår at arbejde seriøst og systematisk med de bløde værdier, omdømme, kunder, medarbejdere, miljø og socialt ansvar på en sådan måde, at resultatet aflejrer sig på bundlinjen. Alt dette stiller nye krav og forventninger til arbejdslivet, lederrollen og virksomheders virke og medarbejdere i det hele taget. Tiden er derfor nu kommet til at formulere og praktisere en mere helhedsorienteret virksomhedsfilosofi, hvor konkurrencekraften hviler på en alliance af økonomiske 4 og artiklen Bottom line Catalyst 2003/ Tal fra 2002 viser en stigning til 15,7 % i Fortune 500 virksomheder 6 Se mere på samt Handlingsplan fra Ministeren ( ) 7 Henvisning til og afhandling om holistisk ledelsesmodel Jette Bjerrum 3 juli 2004

4 og humanistiske værdier. Og hvor ledelse skal ses ud fra et nyt og bredere perspektiv med fokus på emotionel og kreativ tilgang til problemløsning 8 (se også afsnit III/1). Venter vi med at se langsigtet på, hvorledes vi fremover bedst muligt vil kunne udnytte og optimere den totale talentmasse på arbejdsmarkedet og styrke ledelsen i den private og offentlige sektor, så risikerer vi at miste fodfæste i den globale konkurrence. Dermed mistes udnyttelsen af vores enkeltstørste konkurrencemæssige fordel i landet: Viden. Danske 9 såvel som internationale undersøgelser viser, at virksomheder med kvinder i førersædet øger præstationerne på bundlinien nyeste tal fra Catalyst peger på omkring 35 % vækst i forrentning af egenkapital og udbytter; tal fra Pepperdine University peger på bundlinie vækst rater mellem %. Det bør dog bemærkes, at dette link mellem ligestilling i topledelsen og økonomiske resultater ikke direkte kan tilskrives selve ligestillingen. Vigtigt er det, undersøgelserne er med til at skyde den hypotese ned, at kvinder primært er bedst til de bløde aspekter af ledelsen 12, og ikke i samme grad som deres mandlige kolleger er i stand til at generere stærke bundlinier og levere de nødvendige økonomiske resultater. Sammen med det store potentiale via øget udklækning af kvinder fra de højere læreanstalter, vil det være både et samfundsøkonomisk og forretningsmæssigt spild, hvis ikke arbejdsmarkedet tager øget højde for kvindelige lederpotentialer. Samfundsmæssigt såvel som forretningsmæssigt præsenteres vi således for en række motiver, som taler for promovering af kvindelige ledere 13. Og tiden er knap: Det forudses, at med den nuværende udvikling, vil det tage 40 år at opnå en balanceret repræsentation af mandlige og kvindelige ledere i Danmark, og dermed vil det tage lang tid at udfylde det hul, der forudsiges at opstå. Både når vi taler antal og ledelseskompetencer. Men kan det få selv de mest skeptiske interessenter op af stolene? Tallene for fordeling af lederposterne i danske virksomheder afspejler endnu ikke nogen tydelig tendens til, at man søger at tage emnet om mangfoldighed og kvindelige ledere alvorligt. The old boy s network sætter stadig i dag grænserne for det usynlige glasloft, som mange kvinder støder på ude i virksomhederne på vej op ad karrierestigen. Vi ser stadig Rip, Rup og Rap effekten. Således inspireret satte undertegnede sig for at basere den afsluttende MBA afhandling på emnet kvindelige ledere på det danske arbejdsmarked ved indgangen til det 21. århundrede. Afhandlingen er en perspektivering af, hvad denne nye tid har af betydning for dansk ledelse i tiden fremover, og hvad de nye værdier sæt afstedkommer af øget behov for et mere afbalanceret ledelseskoncept, som tilgodeser såvel den maskuline som den feminine tilgang til det at drive en virksomhed 14. III. Vigtigste resultater fra spørgeskemaundersøgelsen (1) Struktur og rammer Formål: at afdække danske kvindelige og mandlige lederes holdninger til områder med indflydelse på emnet kvindelige ledere på det danske arbejdsmarked. Områderne, som beskrevet af centrale ledelsesteoretikere, opdeles i: 1) eksistensberettigelse og motiver bag fremme af den kvindelige leder, 2) hindringer for fremme og udvikling af kvindelige ledere og 3) forslag til aktiviteter til fremme og udvikling af den kvindelige leder. Ud af 500 adspurgte deltog 240 (154 kvinder, 63 mænd, 23 ikke angivet køn). heraf er 21 % topledere, 35 % mellemledere, og 21 % lavere ledelsesniveau/projektledelse. De adspurgte blev bedt om at opgive alder, køn og position i deres nuværende job samt indenfor hvilken branche, de er beskæftiget og antal ansatte i virksomheden. Der er taget højde for total fordeling mellem køn i vurdering af resultaterne herunder renset for svar hvor køn ikke er angivet. 8 Horn & Brahe, Følelsesøkonomien 9 Institut for Konjunktur Analyse (IKA); 10 Prof. R. Adler, Pepperdine University, 2001 venligst udleveret af Peter Horn, Active Communications 11 marts 2003 og 12 B. Christensen, Jyllandsposten, juni, For en detaljeret gennemgang af de enkelte motiver henvises til afhandlingen i sin fulde længde 14 Beskrivelse og dokumentation af de centrale punkter indenfor mangfoldighedsbegrebet og betydning for samfund, virksomhederne og kvinderne selv beskrives i afhandlingen af Jette Bjerrum. Jette Bjerrum 4 juli 2004

5 (2) Fremtidig ledelsesstil og holdning til ligestilling fremover Centrale ledelsesteoretikere, bl.a. Powell, Schein og Kanter har i relation til køn opdelt ledelsesstil i to retninger: den procesprægede og opgaveorienterede mandlige ledelsesstil overfor den interaktivt og person orienterede kvindelige ledelsesstilstil 15. I modsætning til fremtidens krav om feminisering af lederrollen, karakteriseres en effektiv leder i dag stadig som udpræget mandlig 16. Samtidig konkluderer flere undersøgelser, at disse opfattelser ikke ændrer sig væsentligt over tid, og derfor opstår der et vakuum mellem kravene til den fremtidige leder og traditionel opfattelse af mandlige og kvindelige egenskaber. Det er således et indgroet mønster og medfører, at kvinderollen stadig i dag er i konflikt med lederrollen. J. Rosener kalder det en dobbelt-blind. Jeg har i min undersøgelse søgt efter de 5 vigtigste ledelsesparametre ud fra materiale præsenteret af bl.a. Arhen, Kanter, Jensen (Rolf) og Powell. Undersøgelsen viser, at kvinder og mænds vurderinger for en effektiv leder harmonerer ganske godt med nye krav til fremtidens leder: åbenhed i ledelsesstil (58 %), stærke interaktive kommunikationsevner (52 %), vise økonomiske resultater (52 %). Det bør bemærkes, at hvor kvinderne vægter innovative kompetencer og aktiv lytning, vægter mændene den analytiske kompetence højere Adspurgt om det betyder noget for ledelsesstilen, om lederen er en mand eller en kvinde, svarer 32 % af mændene Ja mod kvindernes 60 %. Dertil kommer, at 83 % af kvinderne mod 40 % af mændene mener at det er et problem med så få kvindelig ledere i DK Om betydning af ligestilling i fremtiden mener næsten 40 %, at ligestilling vil blive mere vigtig fremover (45 % af kvinderne, 38 % af mændene). Interessant er det at konstatere, at 35 % mener, at ligestilling vil blive mindre væsentligt fremover (39 % af kvinderne, 37 % af mændene). Der er således stor uenighed blandt deltagerne om vigtigheden af ligestilling; mænd og kvinder er stort set enige om at være uenige! Deltagerne deler sig totalt på, om det er vigtigt eller ej og det samme gælder for kønnene imellem. I undersøgelsen spørges der til udsagnet Jeg mener ikke at køn er et element i denne tids vesteuropæiske samfund og her er kvinderne overraskende helt enige, hvor mændene er enige, men dog ikke scorer helt så højt på skalaen. (3) Ligestilling i virksomheden For at få en vurdering af ligestillingens status i virksomhederne, blev deltagerne bedt om at svare på, om der eksisterer en målrettet ligestillingspolitik/strategi og om balanceret køsndifferentiering indgår som en væsentlig måleenhed på strategisk niveau. Det fremgår, at kun ganske få har en dedikeret ligestillingspolitik (13 %) og at hovedparten af virksomhederne måler ikke på ligestilling (72 %). Adspurgt om vægtning af køn i rekrutteringsprocessen har 45 % af de adspurgte lagt vægt på, at man i rekrutteringsprocessen primært fokuserer på den teoretiske og praktiske baggrund for leder kandidaterne uden at vurdere/overveje ansøgerens køn. Yderligere vurderes det, at 18 % af virksomhederne ikke finder det relevant at inddrage køn som en parameter i relation til ledelse, da man ikke har kvindelige ledere. 10 % af virksomhederne mener at have en målrettet politik om at rekruttere og udvikle kvindelige ledere, men som det fremgår, indgår det ikke som en del af den overordnede forretningsstrategi. Det fremgår således, at debatten om de kvindelige ledere og ligestilling ikke fylder meget. Resultaterne indikerer, at der ikke er tradition for at få større viden om de overordnede holdninger til ligestilling ligesom det bekræftes, at det heller ikke indgår i de langsigtede målsætninger ude i virksomhederne (4) Spørgsmål til arbejds- og familierelationer og netværk i relation til kvindelige ledere Generelt viser undersøgelsen, at der er enighed om, at en maskulin virksomhedskultur er en barriere for kvinder, der vil til tops, og at kvinderne i højere grad frygter ensomheden i lederjobbet mere end deres mandlige kolleger. 15 Arhen, 1996; Kanter, 1991; Powell, 1979/1989/2002; Fondas, 1997; Bass, 1990; Schein, 2001, Nichols, 1996 og flere 16 bl.a. præsenteret i et nyt studie fra 2003 af G. Powell Jette Bjerrum 5 juli 2004

6 Behovet for flere kvindelige mentorer, opsætning af mentor/menté relationer og fokus på effektive netværk bekræftes i undersøgelsen af deltagerne. Dette støtter op om lignende danske undersøgelser fra bl.a. Teamtoft OG Institut for Konjunkturanalyse. 17 I relation til familien vurderes det af deltagerne i undersøgelsen, at det er et større aktiv at være en gift mandlig leder end en gift kvindelig leder, og det vurderes, at kvindelige ledere med større sandsynlighed er ugifte sammenlignet med de mandlige leder kolleger. Dog er kvindernes svar ikke så entydigt som mændenes; enig versus helt enig. Generelt mener jeg således, at det kan det konstateres, at der stadig ligger en stor barriere for de kvindelige ledere i at få balancen mellem arbejdsliv og familieliv til at harmonere. Og undersøgelsens resultater peger på, at der er behov for at analysere og bearbejde disse områder. (5) Initiativer til at sætte skub i udviklingen Hvad fortæller undersøgelsen os her om initiativer og handlingsmuligheder i relation til promovering af kvindelige ledere? Undersøgelsens resultater peger på, at det er de nære initiativer med udgangspunkt i den enkelte virksomhed - så som mentorordninger, flere rollemodeller, øget netværk og relationsopbygning, øget kompetenceudvikling og efteruddannelse, målrettet rekruttering og overordnet HR plan/police - der er fremherskende. Undersøgelsen viser tydeligt opbakning til følgende initiativer: Flere mentorordninger og netværk ordninger Fokuseret og målrettet karriereplanlægning allerede under studie tiden Generel øget lederudvikling til kvinderne som for eksempel MBA programmer Styrkelse af HR politikker med fokus på ønsket om flere kvindelige ledere Om initiativer til fremme af kvindelige ledere fremgår det desuden, at kønnene er enige om, at netværk er vigtige; men i modsætning til mændene, vurderer kvinderne, at kvindelige netværk OGSÅ er vigtige. Det fremgår også, at kvinder ser de politiske initiativer vigtigere end mænd. I modsætning til mændene er det yderst få kvinder, som mener, at der ikke er behov for nogen initiativer. Ledelsesteoretikerne Ross & Schneider foreslår en strategisk model til igangsætning af et konkret mangfoldighedsprogram 18 - en værktøjskasse - herunder også til promovering af kvindelige ledere. Følgende opsummerer succes faktorer for en mangfoldighedsproces: Processen bør være internt drevet og ikke kun pålagt udefra Der skal fokuseres på den enkeltes behov i modsætning til gruppens Der skal tages højde for virksomhedens overordnede værdi sæt og kultur - ikke værktøjet Alle i organisationen bør have et ansvar for processen ikke kun personalefunktionen eller hvem, der måtte stå som initiativtager det kræver stor synliggørelse af hvad alle kan få ud af processen Der skal vælges en tolvholder i organisationen liniechefen, HR ansvarlige, afdelingschefen eller lignende Topledelsen skal tage medansvar Det skal være målbart => det der bliver målt bliver gjort! Flere danske virksomheder har sat programmer i værk 19, men vi mangler stadig at se de langsigtede effekter. Virksomhederne søger at sætte fokus på, at Liniechefen, den nærmeste overordnede og den HR ansvarlige skærper opmærksomheden på de uudnyttede ressourcer og det potentiale, der er til stede. Samtidig skal den enkelte kvinde også lære at komme mere frem i skoene og gribe de fugle der flyver forbi 20. IV. Sammenfatning Overordnet er de adspurgte mænd og kvinder enige om, at Ja, vi HAR brug for at arbejde med den totale talent masse i vores samfund, og Ja, vi har også behov for at promovere flere kvindelige ledere for derigennem at opnå en langt højere 17 og IFKA analyserne 18 Torrinton & Hall, 1998, p374 detaljer fås ved henvendelse til Jette Bjerrum 19 TDC, Novo Nordisk, Microsoft Danmark, Coloplast 20 Sagt af Karin Verland, CEO Pfizer Danmark Jette Bjerrum 6 juli 2004

7 grad af mangfoldighed på arbejdsmarkedet men udsigterne til forbedring af de samfundsøkonomiske og globale konkurrencemæssige muligheder er endnu ikke slået igennem. Og der er tydeligvis en række punkter, hvor kvinder og mænd ikke er enige: Betydning af ligestilling fremover Betydning af kønsdifferentiering og ledelsesstil Fremtidens effektive ledelseskompetencer Effektive initiativer til fremme af kvindelige ledere Afhandlingen konkluderer, at vi stadig ikke ved, hvorledes de kønsforskelle, som vi kender i dag, vil udvikle sig. Vi ved stadig ikke så meget om, hvad der ligger til grund for de fordele, vi kan se ved at have kvinder repræsenteret i topledelsen. Hvad gør de nye generationer? Vil de være mere fokuseret på emotionel og spirituel balance og vil de søge en mere homogen balance mellem arbejdslivet og familie- og privatliv? Og hvad vil dette betyde for den enkelte virksomhed? Undersøgelsen vurderer at der stadig er mange forskellige holdninger og at mange virksomheder stadig ikke arbejder målrettet med at koble ligestilling og ledelse. Faktum er dog, at vi ser en stigning af samfundsøkonomisk og sociologisk forskning indenfor området. Men vi mangler stadig mere viden både som samfund, som virksomhed og som individ. Derfor skal vi vide mere om, hvilke handlinger der skal til for at fremme balanceret fordeling af mænd og kvinder i topledelserne. Og ikke mindst fokus og viden om gevinsterne ved at have kvinder på toppen. Her er de seneste tiltag fra Århus undersøgelsen (Nina Schmidt) et godt eksempel på et initiativ med det formål at fremme synliggørelse om værdien af kvindelige ledere. På baggrund af resultaterne i afhandlingen kan der ikke være tvivl om, at yderligere udbygning og udbredelse af konceptet bag mangfoldighedsmodellen og fokus på det kvindelige lederpotentiale er yderst vigtig og bør fastholdes. Jette Bjerrum Aalborg, juli 2004 Artiklen er skrevet på opfordring af Ligestillingsministeriet Noter: Undersøgelsen er testet overfor kriterier præsenteret af E. Kruse 21. Business Intelligence programmet TARGIT Analysis er anvendt som analytisk værktøj 22. Der henvises til for yderligere information. 21 Kvantitative forskningsmetoder i psykologi og tilgrænsende fag, 2000, Dansk Psykologisk Forlag 22 En demo version kan downloades fra Jette Bjerrum 7 juli 2004

Vi kan ikke bare vente! De måtte såmænd gerne få min plads, hvis det ikke var, fordi jeg selv skulle bruge den. Danmarks måske stærkeste netværk

Vi kan ikke bare vente! De måtte såmænd gerne få min plads, hvis det ikke var, fordi jeg selv skulle bruge den. Danmarks måske stærkeste netværk De måtte såmænd gerne få min plads, hvis det ikke var, fordi jeg selv skulle bruge den. Vi kan ikke bare vente! Rapport fra DJØF om Køn & Ledelse - November 2008 Danmarks måske stærkeste netværk Forord

Læs mere

»Det gør en forskel at turde se dem forskellene«om mangfoldighedsledelse som virksomhedsstrategi

»Det gør en forskel at turde se dem forskellene«om mangfoldighedsledelse som virksomhedsstrategi KRONIK Anette Steen Pedersen og Elisabeth Plum»Det gør en forskel at turde se dem forskellene«om mangfoldighedsledelse som virksomhedsstrategi Forskelle i medarbejdergruppen er en uudnyttet ressource i

Læs mere

Mangfoldighedsmanifestet principper og praksisser for mangfoldighedsledelse

Mangfoldighedsmanifestet principper og praksisser for mangfoldighedsledelse Mangfoldighedsmanifestet principper og praksisser for mangfoldighedsledelse kolofon Forfatter: Sine Nørholm Just, CBS og Mikkel Bülow Skovborg, DEA Udgiver: DEA, Danmarks ErhvervsforskningsAkademi Tryk:

Læs mere

MAJ 2015 - N R. 7 I S S N 2 24 6-7378 TEMANUMMER. Mangfoldighed

MAJ 2015 - N R. 7 I S S N 2 24 6-7378 TEMANUMMER. Mangfoldighed NU MAJ 2015 - N R. 7 I S S N 2 24 6-7378 TEMANUMMER Mangfoldighed Mariane Dissing, adm. dir. FA Når variation skaber glæde Rigtig mange af FA s medlemmer arbejder hver dag med at fremme ligestillingen

Læs mere

Når Innovation er målet,

Når Innovation er målet, Notat November 2012 Ingeniørforeningen, IDAs udspil om mangfoldighed Når Innovation er målet, er mangfoldighed midlet I dette udspil ses på mangfoldighed som en strategi for at opnå innovation i virksomhederne.

Læs mere

Studie- og praktikophold i udlandet. Undersøgelser af studerendes udbytte og anbefalinger til en styrket indsats på området

Studie- og praktikophold i udlandet. Undersøgelser af studerendes udbytte og anbefalinger til en styrket indsats på området Studie- og praktikophold i udlandet Undersøgelser af studerendes udbytte og anbefalinger til en styrket indsats på området Studie- og praktikophold i udlandet Undersøgelser af studerendes udbytte og anbefalinger

Læs mere

Medarbejderloyalitet 07/08

Medarbejderloyalitet 07/08 Medarbejderloyalitet 07/08 IT RESEARCH P A R T O F L O Y A L T Y G R O U P Indholdsfortegnelse Medarbejderloyalitet i it-branchen 07/08...2 Tak til...2 Om rapporten...2 Baggrund...4 Hvad er loyalitet og

Læs mere

Fremtidens Maskinmester

Fremtidens Maskinmester Erhvervsudvalget, Det Energipolitiske Udvalg, Uddannelsesudvalge ERU alm. del - Bilag 289,EPU alm. del - Bilag 291,UDU alm. del - B Offentligt Fremtidens Maskinmester Analyser og dokumentation Fremtidens

Læs mere

Dokumentationsrapport Undersøgelse af medarbejderdreven innovation på private og offentlige arbejdspladser

Dokumentationsrapport Undersøgelse af medarbejderdreven innovation på private og offentlige arbejdspladser Dokumentationsrapport Undersøgelse af medarbejderdreven innovation på private og offentlige arbejdspladser Udarbejdet af Rambøll Management for LO Forord Hvad skal Danmark leve af i fremtiden, og hvor

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

En kortlægning af danske virksomheders sociale ansvar Helle Holt

En kortlægning af danske virksomheders sociale ansvar Helle Holt En kortlægning af danske virksomheders sociale ansvar Helle Holt København 1998 Socialforskningsinstituttet 98:1 En kortlægning af danske virksomheders sociale ansvar Forskningsleder: mag.scient.soc. Anders

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

Undersøgelse af Master in Management of Technology

Undersøgelse af Master in Management of Technology Undersøgelse af Master in Management of Technology Kvalitativ og kvantitativ undersøgelse blandt dimittender og aftagere Udarbejdet af Oxford Research A/S November 2005 Forfatter: nif Sidst gemt: 15-11-2005

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Undersøgelsen. Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? Jesper Salling Nielsen. Christian Thuesen.

Undersøgelsen. Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? Jesper Salling Nielsen. Christian Thuesen. Undersøgelsen Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? af Jesper Salling Nielsen Christian Thuesen Christian Koch Udgivet d. 4. marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion

Læs mere

Den Globale Købmand 2007 www.futurelab.dk

Den Globale Købmand 2007 www.futurelab.dk www.futurelab.dk Den Globale Købmand Klassiske dyder - vejen til bedre bundlinie 2007 Om Future Lab Business Consulting Future Lab Business Consulting er en managementkonsulent virksomhed i Grey / WPP,

Læs mere

En bacheloropgave om hvorledes danske ledere opfordres til at håndtere forandring med udgangspunkt i danskudgivet populær ledelseslitteratur

En bacheloropgave om hvorledes danske ledere opfordres til at håndtere forandring med udgangspunkt i danskudgivet populær ledelseslitteratur FORFATTERE: Thomas Laursen, Jacob Wagner & Søren Mogensen VEJLEDER: Christian Waldstrøm Maj 2007 Institut for Ledelse BIVEJLEDER: Merete H. Qvist En bacheloropgave om hvorledes danske ledere opfordres

Læs mere

Der er forskellige forhold, der tilsammen

Der er forskellige forhold, der tilsammen Hvorfor er der så kvindelige ledere i centraladministrationen Helle Bach og Peter Sidelmann Hvorfor bliver kvinder ikke ledere i samme omfang som mænd? Skyldes det, at de har de forkerte job de forkerte

Læs mere

køn Hvad ved vi: Om personligt fokus? Om mænd og kvinder? Om ledelse og fokus? Om kvindelige ledere? Om dig?

køn Hvad ved vi: Om personligt fokus? Om mænd og kvinder? Om ledelse og fokus? Om kvindelige ledere? Om dig? FokuS, køn og ledelse Hvad ved vi: Om personligt fokus? Om mænd og kvinder? Om ledelse og fokus? Om kvindelige ledere? OM FOKUS og UDDANNELSE? Om dig? Hvilken betydning har kønnet? Køn og ledelse et tilbagevendende

Læs mere

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Vejen ud En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN Evalueringsrapport Januar 2014 Udarbejdet af VIFIN Indhold 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 4 3. Projektets forløb... 5 4. Metode og dataindsamling... 6 5. Projektets tilgang og metoder... 9 5.1 Værdier...

Læs mere

DEN MOTIVEREDE MEDARBEJDER

DEN MOTIVEREDE MEDARBEJDER DANSK HANDEL &SERVICE TAG TEMPERATUREN PÅ DIN VIRKSOMHEDS ARBEJDSKLIMA Vender kunderne tilbage? Har virksomheden inden for de seneste fem år mistet markedsandele? Er virksomhedens økonomiske resultater

Læs mere

Offentlige lederes dilemmaer

Offentlige lederes dilemmaer Offentlige lederes dilemmaer Foreløbigt udkast 16. oktober 2013 Jacob Alsted & Henrik Larsen ja@ifs.ku.dk henrik@henriklarsen.as Institut for Statskundskab, Københavns Universitet Abstract Som et led i

Læs mere

Morgendagens Ledere 2004

Morgendagens Ledere 2004 Morgendagens Ledere 2004 Udarbejdet af Greens Analyseinstitut Forord: Det er nu andet år i træk, at dagbladet Børsen i samarbejde med SAS Institute sætter fokus på Morgendagens Ledere i Danmark. Morgendagens

Læs mere

Akademikernes psykiske arbejdsmiljø - et litteraturstudie. Marts 2003

Akademikernes psykiske arbejdsmiljø - et litteraturstudie. Marts 2003 Akademikernes psykiske arbejdsmiljø - et litteraturstudie Marts 2003 Akademikernes psykiske arbejdsmiljø - et litteraturstudie Marts 2003 Helle Bach og Christian Bason, PLS RAMBØLL Management Indhold Side

Læs mere

Barrierer og drivkræfter for samarbejdsdreven innovation

Barrierer og drivkræfter for samarbejdsdreven innovation Barrierer og drivkræfter for samarbejdsdreven innovation Resultater fra et ekspertpanel (Delphi-studie) Karina Sehested Eva Sørensen Troels Schulz Larsen Dorthe Hedensted Lund ISBN: 978-87-7349-771-5 1

Læs mere

Om at være elitespiller i dansk kvindefodbold

Om at være elitespiller i dansk kvindefodbold Om at være elitespiller i dansk kvindefodbold En undersøgelse af stipendieordningens betydning for engagement og fastholdelse Laila Ottesen Glen Nielsen Marianne Brandt-Hansen I samarbejde med DBU Januar

Læs mere

Rekruttering af medarbejdere Analyse af rekrutteringsmetoder og værktøjer og afdækning af uddannelsesbehov

Rekruttering af medarbejdere Analyse af rekrutteringsmetoder og værktøjer og afdækning af uddannelsesbehov Rekruttering af medarbejdere Analyse af rekrutteringsmetoder og værktøjer og afdækning af uddannelsesbehov Delrapport April 2008 Videncenteret L² Trongårdsvej 44 DK-2800 Kgs Lyngby Tlf 88 526 711 l-ianden@l-ianden.dk

Læs mere

Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse

Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse Sociologisk speciale, 10. semester Aalborg Universitet August 2012 Forfatter: Johanne Ravnås Lang-Stobbe Vejleder: Inger Glavind Bo Forside:

Læs mere

Advokatbranchen i opbrud. En praktisk guide til udfordringerne i advokatbranchen

Advokatbranchen i opbrud. En praktisk guide til udfordringerne i advokatbranchen Advokatbranchen i opbrud En praktisk guide til udfordringerne i advokatbranchen Indhold BAGGRUND OG STATISTIK... 5 MARKEDSSITUATIONEN FOR JURIDISKE TJENESTEYDELSER... 7 Den aktuelle konkurrencesituation...

Læs mere